OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, May 25, 1864, Image 5

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1864-05-25/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

t
aa-WW-B-Bh C^fWH ? *a*Wttm Meaaiaa
gSVATl WtymmmmmX Mwftk -'
Am roa a raomc a___B?o.
... ToHMtoa (Cond. Urt, Md.) introd
_ j ? 1 tiWapb i oe trom Lakc Supenor
twa." i:.'.'.rr*dtothe("om_Ditt.H on l*ubl Laada.
"^ p yiitlMKNr "K COt'RTBBri I I
. M- ' 41 W IMt l.l.. _~? Ihfl ? Ofl ? :'"'?' "' '
;
MAH.s 1 ? BBAH- , .
.,,?:,? ....f Mr. ' L-U-B : _StM,_
, . k*a i't ai ?! ? ' - ?? l~fY( .i- -'. oa-a, ??
utoki i*- !? ~>bb
Ml < HAMHJ ?
: !...?, . ?.?-..,tHt.'..Mi
: J,r! '''J" .:Vn.
..:-.... ' ?
i n__ui i mn i w _.
' l-Waal Revei ' *|? ?? ,;,'
ii... t?Uw
n .* ,- iti, t- tobffi rlhfiaw.
P -,:.. .,.?.:,._?,,?...!* ". t'.f r.aam-l ?mittcfl whtoh
-rtm, ... ial, -.'ir irt-n. r..!i Bgrtfld t?'
?|l.*> t itfl :i'!j"UHi'.l.
BOTJV Of ___l__l_-rTATI-_i,
l.l UOA IK raOB DAK.H- t.
M luwa (Un., Maa*.), front the Cnromil
,,? .:ii..' ii___.-M_tofl repori that WUliaai Jatne la
s. lodd ,-, ? Bl t-'i to ' it n
X) lt" fl .:n D.lk.itli.
i ? aab '?, t araa bdd oti r for rat nre coaaid i ?
KAT10B-.1 < XXXXt Y anx.
i .i m > - ? tbea t.'.'j. ap thn Kcaate'a ann mIom bB t
I :., i nr r.tt.k l.ill.
M Ho en (TJa., Mat ' tllj ntOTed ..
, ; r. noe in thfl MoenilmMit*. aml lhal ?? I
, ,n . ? .i-k'-.l..; tbe Henate
i ta*. ..,- lated b. flercral membenwho daeired
an ,pp.< -i.i.:v ti.r diflontaion In BTe n Inatv ipee. '.-??>.
Mi Hoi vaj. (I)r>ni.. Iinl.iui'.vt'.i tlmi tlu- iiui.'ii'i.iif.t
j theI .I'".
iiu. -i. iit'i'id-tl rn tiir- BflffatlTfl t>y a ratfl ot ba
ay ?" *'
; ? -- ? i .'?? t.B.l anii'tiil.'il thr 12th t
v
I rn. rv eption, tl H th, - are
i . ? bankti a laaoci d ?? i uoa flxiatit f undei
- ? - ? .. i. :... IflM tbaa Ita i.aa oi capital
? ;..: I in ir ?'. a tttrplnaof tw<
I . i. N-tlitohe-etermiiK. by the Coati-ltor "? tb*
. Vmll tn'Iiai.!-' nnlv tn tbe aoouni idti - ?
Ii ?-. .- -
. ..! , ?? inaddii ? ? rp-oa p-oTldad
i , - . il if :i ti:.i tinetben iball be ideflii* icyin
. i . rd .- -; ? n eent, tbebanb . -- ?
i. illrid' odi to ita ibai
t iball b? n ??'??? ao ,!, ?? f aucb di
i ? L'ontroB< r i ftn< CaiTenci n ij . ? ??
fcn:i ..ti"-, aaaoclattoa I - baflinaiaand wiaoap
tor th- proTi . oaofl i ?? -t.
Hu -.?? ooacarred in Ihe abori tf ag
i ,-.?. Hmlto- - ?' '"' * f"r ? '"?
( _red milltont uf dallara. 1 he St*n
.. ii": tifld it bj ... thin tl.e ttadl .
I- ,:. . r ,-. j . . .t.i, k.
., . .1 io thii ai -i ln ?? ? ?? ?
- ?,- . lo-riag tl.e limil ft flppl
_]. II ri . ? ilonc
. ii'iiv. ".; a-ainat S_,co_enrrad kn tlie Se ??
?:? tbal ti ? ' ? '? ?
h fecrel irr ,;' tbe i ? ?
?,
i i .. rar b~ ao aaaociatioa for othei " la.
Tli l:u ? I _-.tit.-i a.it"!. ..:./??-! bT tl I |-.-,-,-:i. I
fi-i vfi; ri.-, .1.,-... uot ? ll Im 'hail i.f tl*_
bpini.i ..:'.' \i-i ,:i|*,' can bfl n id
^ ? t.. tfif L'nited >?
Hiwaa bad Baad tba nifl ofialat?I m aai >??.
t ? : 11
itruok tlii* "it. nii'l lab-titul ? 1 '?
r - :? it . . ara thu rate allowe I ?t thi
ui i . 117 wkerfl Ib* bai k ii tocal ? mor
,t whara, a. th.- '.an* of .u.j- -xnt-. .1 ,1 iferent
: b .1 ?-.. ' I Ui . 11.Jt
,-?,?--. I for aa
_.. ?>? _-.ni'... .1 in :.? 1 BBcb Btote amtoi tl
, ? 11 BO Mt. 1, li '.1 i.y Ihfl lawi of ,1
_l,r : ?; r ,.- - - . . I..t ? : '
ei * i"-r coi.t ifl .
. r Xr * .". M I
\- (Un. i'n _I! tbat the ruoil 1. |. >n i-i
IbebUlbad that beea itricben t.ut.
I : Ihfl t:i! 1- .
I . 1 1- i-.-i-KI-' ,! I ? t :i rOM nf '-'- .?' llnfll 7 '.
'I | ,? fonetfl hml nr. ? iled thi U sattoD tn ? ? 'o- or..
i ? ttiag tawa flrei
. i .lutv ut OB. I ni: , - ?f
: - 1. ' " ? ot IU
j. ?? - i. ' i.'ulation. nnt h datj "f "i ?? i|aai-W |M
>.- it . 11 .-.nl, l.alf M-.:r. .p..ii thfl mri '-??? ti". ?
. ud ii dati ':???? , ? rtai pei 1.
1 v- . ... '.1. tb" a wi.._.-. i.iii'Uiit uf 1 tt rnpttal itocb,
in- >nd thfl -m.-..nt Inreated li !7_-_ed Stataa boadi
? ttmed to pi-Tent tbe market Talur
i ' ' '
?fii. 1 S '- D .:. , '? ' I
? -.inf boo floaeui red . hf 1
-. lvaitiit fi;.
1
._' .,.- itrhiohthflHi - -rafldwUlhfl MBttolbe
*%,-.. ii .,: furtber H.-ti"n.
1 .-. roa wawaaoi 1
. iii Parn aooa ; ?. N H i~~~ "' ' ''' to ln
- _.?wi 111 tba Difltrtol .-I
.'?ty.Kft 'I)"ir N. V' wiilii'.l fo k; I
1 Uie uae of flocb boro?? if nflwipapera ikt to
I.i-. 1 .. ?-.. .1, in t .,: , .'-? 1: ? i-v onldl
f \, ? \ Drn,. i'i
r ntl ron Nea V..ik Ui-oka) fo .
g. ... ppn ted, aoi 1 1 ll the bi.
. . 1, bat tbe _--'.t.' ....ni hlmaclf :..._:t wiiuta.
_,">? I
'? M 1' i.K-Dfit (DflB . W .- thfl rentle
V , ? ? j, Yi.rk . I'.M'.'k.-. t.< Infonn bltn wholher
1 _:.t _?a not noa ?- hmuei to edl
?wapapera In tbi torla of tbfl > l
Mr Ba oa replled tfn.: uerbapt tome .
ii . . .. . _ tr ibe iulorm iiion. \ - I
.i- - ? 1* waa ii'.t an oraan of tbe Adainiitrati
M is IIIAB ? I'l-tii.. >'. V. tl'H.itil lo MT a kn.
Wt gtthi m a Statfl whei. tl
Tr.'i- ? itlr aggrlered from a spaai tgf wbitb
t; '
W . MoB-tU.(Ub., Vj - -.? - ?'. '
(preH-on ? f Tki world anil '
? ij o rl Ichit waad 1
;.ta,. aet-l] toaaouxi
? - iii.:..t.
1 ispfahb? laataiaed tha poiatofo
M . Kkbbab aaid thal it wo_d b? tdle t
{i ifwa il" t."t j.M'i' tcitiatnt rh.
,? 1 i'i--.,. ntl ordei foi him i" .-x|,r -.
- on tlii* prand lt -w-rt oftl 1 I '. tlred 1
I at Bfl "?;irf*H aflettoa u added t., tba biil " proridinfj
|b_l thu flf flflflflbfllllii 1 b? raflfr?fl8-dh| tl.e urt.itimy
? . .'vv.itivr i.t;,. CT."
Mi M ? imi.agataraifltd thi qaeattoBthal l
",.t, rf the prsflfl wai aot pertinent to tha bill
- 1 uaa acala aaatained tba ao?1 Hflflaidtbfl
v |, , prori-i dfor ict of im orporattoa of a
j Kewaboyi
6 ? to tbia thaa toa Iaad oriacnaioBbilL
' Mi v _?_* (DflfB.. X. Y.) nii.arki'tl tbat bfl aim; "y
| t'. o:?ll thfl attentioi 1 I tbi H 1 tat t.. t ..? Imooi
? ., ?_ ,???,, ta onthfl well baiog ol 111
(. ,:,,| toflhowthal ni" nereraB EieoutiTeoffioei
. ?! m itaheorfrom itopolaa, do an act t!..- tea
r\. ' ? ... ;, wu toi ? ? itfl thfl i'n '?:. tbflO-T-i
bi r 1 priiporttoaati Ij waahi 1
Mr. n.i_aa(l ? I '' fr":'
|t ..,,.,. not now l?- a?.wed to yo ,.n
^ md wil wdatioB ht .1.
, . .,. .....'?? ijart f?r
t ?<
utreplii ? 11 woold bt '?? , p. to ba.
| ? '.llllf. !
Mr H?mI_1 i?t. v. ?.' . H..V..1 to raeom I
..... 1
?_. .-..,..' - ? \fa--Vork prorlded it iball
jfi-1', 1 .*?.! f.ii t' 1 1 r ai v oiJ.tr paraoB la :
.'?irra tiy miliUry I'm ot, that'
? 11. vialmia n; :i.. .1 > uip-oyment,
1 >.': AK.1-1 ? ..tiu-_.l mi-, ilr.lllv oat <'f
i
M l'.ll rf.K.a t - : ? ,1 i.it propolition h,i Ha to
In . . - t new 1 10 the
ha rappi- c 'i
|a w ' '<!.t u. ediun tacareeratad witaimt dn*
!-?
i . ? Sr akkb. foi ti.r reaaoBfl bflfora fltalfld, pt'.
t,..u 1 ' ..- |>lop_a.l.(,ii . lt t ! .'l.l. .
M i ')\ Dem., tn i" ..._.. .1 tha .->ji-'iik-r whatbai bfl
. ,!?-.(,. tMion.
1 \k: 11 r- it.i'ti iti..i ln l.it'l im.*. nnlv f:
.
; .*> r ? ? .. tb*Boae,aad ?*. piaaaediag
_i_ ,1 .,.,i_., a , 11
Mi Vi. bub L'i.. Ivwa)eaDedhiaitootiar 1
C-'
night mnkei
| .. : ?.-.... ?
1 . it ..: _. :.n.ri.i ta ba ihrowa om at
'.
.....*
l ??
Ml . !<: tiK-i wli,. IO Ml Kl I I '
___fl->t_i ?:...?. Ba -. 1. ii \otn tbfl pcidfl t.i Iha
t<t< ... - I... ow:: thM 111 tlieir
_* ? 1 .., nr, 1. ... ?. i-'i -, ai ??'???? -t "i??' Bai
J'
-N. ;., - .? .,. -. S . aai dbto0?-*a_wawbetbar
g Ihfl l.tiiuu at _ 011 l.a
fepetta
Mr HaO 'K ? . ? bfl lld Ih
{ .... ,.iii.l I BTfl 1
a ,... . lt tbaa for cl
ti ... t- tj il.- w...r. i.mr tb?? eaeh tMght tha
a.a.-..n... _,iti\, 11.it 1.1 lt li, i.i._-!.?.., bnt ia tba vrigiual
a_t _. ni,,.l,i hare tbea tborongbly traiaadtotha
I 1 if th tcbait-T estflrtod br the baraaatrom
*? . .11 ni l-UMij u.f.lf. u::ti wiiich daelareflthfll nn
I ? f.l ul l.:s Li .-ity t-1. .'|'t by .1 i"
?0_-8Bi M Uw. ilt; vrvoiil luxvti |_M d?vltti_lio^ t'.?l'-'_ j
t
Mt-tCM-ttl ailta ln 1.4ir>. Aixon, Enrlt*'. * J tt
other l_3i?ita?i. that it BBi(~ht ba read an 1 aad*r_too,1
l.y nl. ni.-ii HeweaM bim ti- wuh-.Ts -.1_i._ti.~l un l'-r
.,.. -I'-of rijrbt aad tht__r_n*ipieaofe.3inBK?Blaw
,..-'?:. ?' an in llberty a. leelared la Bagiaad oet lo
n -a ,i?.< Htwoaki iiiv ?u-'wil.i..T_a>tIi.)r,?i_)ily'? Ml I
il . ia the? were t*o~t**d fraaa a?Uio| their P?P~~?
h? arbitrarr patrat thejrwaald bare tke abdity a
miirnullel lo femoaati itfl aaaiail tba iro*. iaioalice
ttat Bpoo i'i ki rigata, Am i. Mr B~?ea_
Hkad i'-'? ln ?"-"' '
Mr wfAtawoara Det? Ky.), who wi* flittlnj- netr
Hi Bkhi... kraaicallj aaid kl* tetaark* were traai
ibla. , , .
vt,. Boo 'w* r itnala*. aaid I * *v - ? I
rouatirutitia tt.-K- L-uiiiv nt treaaaa; tkaba aho law>
.... atrtatal editon u.-.J ta__-ie*e*d Joaraali aa?
lotliy ef Ireaaua. A riolatleaot tbe Ooaatttutioa wai
?? hiajbaai order of treaaea
iin BriAKaa Tkt -t-ntleman i-. n..t Ib nr.l-r.
Mr Baoo_a reaiarked tf tMa wa*ant la ordet n kaI
otrthin*. tnorf to aay .--.l t >.?k Iii* aaat.
Tbo bUI fet tha m Mrporati-m ef the N~w.boyi H
I .Dittrietof C?lumliia waa tkaa paeerdeadei tkt
-peratioaef tka prartoui qoeatioo
_BC__r-00-TT TOBATff
T:.? ll.nar rt Btvad t...' eoaaideraiiea aftka a> ?
;.r...-itr 'l. .
Mr, n.vvi-i(l r B, _ aaadt n .pe*. i ,-? ii '' '
nropriat. aad ea adlenej al Ihii thaa ef firiaf aai <??
Ior iii. t> riiuirii ni of ln- :r ?_?,.
Tka Uoaaaadj. ir hmI,
BoaSBT Bsi_t_nt'fl J'.n'.i iti'.vivM nt ? Tho
, eatiaaadBaeeeai of Mr. Beilar. tahiMllaoa it Ka.
Mttroaoway, arairaaM ae tariatlaa haaa bka i""
gtaeaae wbieb :i.n bitkeri i paatel m ..tt.-n.-nv.'. 'I ba
aaaaa laitaof kucrdaaaaia iad tt ?aa_aaa*i ???' ? il *_?__>?
forteae-tetataaeetwill tkarra-wa bt aaatiaaad ???'rr
traalBBdurlagtb*a*ea~?i week VV'int Mr II ?'' i
iMlar-t~-tre.il i* kaiaaeMblfl la f.r.t.-l.. Bt baa
dread* aatablial <i bMrapa. itlaa _-> II - beM aad bbbb"
ixpen ..f bia Bti tm lea aad waw i. m aak idylefttett
;.. i Baueajaaai biaai
? ?
NioirO'i BaUtOB.?On Tbaraday ovaola*", a
bbb ii wl ttI'I kr tf? ** ~~?J^- ***? Lawkk i I'lara
Fieber, n littio el i.'i <?!.ayaarat-d wtt U*t t*
:,\ri t.m.' t.ri'oii- tkt pabbt af Itaa v.,rk Bha ia aald
,-?..i.|.- fiftt- la reapaN aatb ..f ???.. i I
i _? , faiat-it, IaKaw-Orleaaa, wktaeeabt ootae*
?bewuteokedaaoe aa i-knaMt**. Mi Gaerajt
Siapeaaaad Mr i i.Tkaaaaa will Meiet.
Pbathabs Tmabmoitibo Th-hay - Li '
w.-.-k tii.- OU S.I...1 Qaatral Aaattaalf tt Ika Prea -
"...ti'iniii c.'.in.-ii I-i ataiita M K?a***k tftw-Jerae;
iluftul leeMatlnai Bra-alatlH te-day (15th. ta ba
abaara-d bj -erricai ol tii rdtMrivioic tar patl
md ttctorit - Bl i "t - ippli" 't.-'ii '" Ai:'"_: :*
(,...] foi Hk*eoatiBaedftroi t.u arm* aa_ pi-ople.
i > Naa Scbnol Aaa. itMy In tt-tijn al Dtttot 0 ?
? ?- i.t ftrd by ??? efnrtkttt tbi. ? - u b ib eor
? n _~~i~-mmi d il ..-.
? i,,,',,,.,, ? .- _ -.:i:t,- IU . COITO*
. ? .? to .... .. iii ... t1.- i nll ti ita I''' '
...itiH'i ..f 1'ittii ateaaa aud twe
.Ueet ui i .>'. loo! tkia ai-erattaa.
Ri vi. KsrvrK BA-J-S -Meaani M-.I! r Wil
kia. .v . ?? K_ ' ' ? : i-i ft*
?erdaj ... ,.
|l , -r T?l .- - Ml | II I <? ? . .... *?%?? ?
Mu -r ,-.| ? N. Tl '' ? r -, 'w.v- ?'- ' "
n meal I t N _H W _ Bi ,i.. ?>.
Diilrrlni.inii nt? Tli?^ ?ai und fwriiiiia.
i ._,..... ... ii
t,.. rr. ,-? ' 1* ? 1. U't,.
l\ M.I ir. ...1.1.'..
.. imkk I am. B?Thi ? ? i IHa. I i
NiM...i* Uabbbb i
? .Lia ii BBATaa ' i f ? ? ; ?
II iBBtffl ? M.-rra? Iai ? I'rid*
NanoBAt icaoaai ... ? nea v rk. la
BTlBfl .'Ul.t- I lilon ? -?? !','.?-. ?'.
Uopaoara* ' AM . ? ! 1 '"
'. .. Haoaaa it? '
li.iFK 1 HAPWI. -...? <
loaaa'a v. I rw
V.04AUT !U , ? ? I . A > ''"
' I
Tba Cl.-v-lui! ri ?..-. ii'iii't: r. S. C.n-fitu
v. ,i. - Dre*.
Moromeul t\ i "? i -, * u ; ? ''??-'? ? ' ___-i..u!.
I' > Igl -T- MH -ikaii II Nl W-i I t.i'- 1 ?
,r,, i VV ii v io*., ail la tlnl r .rti ilt*
nf Ilutler, '.r bi, Hao. i * Maade, ... Iworn B i
hiii! 11,._ .r.l l n lioli l'.r_. r M il?? I I
Baaa, ale Do aat Cail tw i ' '
tBbBBOAl'.
| \.l .-Itl-r,, r-,t |
DlBTIIXBD DlW li- r."'J.- lha c ?mpl '-'"'I
nu! iniprtrU t. tlie --.in a n.mi un abkl. i i
?,.?!.. aad toatlifBl mn lea. . "1 d. II u-j, un ill
l.y any *~_ii*T laaa*. Oold bj aU Dfajapttt 1> i->t
\'.i TU ktruad r*y
| \,1> ...Ii.r.. . Bl ]
Mi-i-l -fi?lltt.---T-i?friendiiofthaauthiii ?
.., ' 1 ? B - -I" "' ?'?
_oan. I..?? "'" l '- * kmk lr.r-r.ir_ f ? .
... *. ir it n hea tem v...r_ II raated II -i i' ? "
. . I I .- B ..].l
?
[.Vlw-tf.*??.<.? i.t I
( BOAI I' VMi-iioii l??r HutlM i- ;>? -V'-ii '" b~
y.?.,... iii ..:... ni i pereeal efer wbfte cnm ' m
?___,, ,,: I,.,,-. 1.1 nida I unpb.*. i li ? ritl l tonia I i
J,,..-. ed .. ? aatpboi la ain n "? H-jJli,M *
riiii---.*' Bottot ? '??Ui I ? ? aad bj dldrai
rm
|AJw, rtl*. ii.-- ? I
Hookm poi thk I <?- btbt.?Inour f-<.l']~nti_
bj- idveriiaed bj Ueaan J I riLios a l a a r*a
i-m iM.-.k* ill .litr.i.ti..- it. then ?ay, al ob
? r ? . .i ? .i ..itr.'..
?
[ V.lw.'i-.?:? ?
|{_wi'l Anuc ii li.vKit v.m) Aoci Cru -
\?- ,, _rc ali bai . - re ci w I ? I atei aad Agaa
i...,H,t Nn - 'J.i'-;! -' ?:? at* '??
Cugiii---. iVotifeo.
(JlO'tfiH C. r.V'IK' R U Kl!" -
N. ra. \v*?H.~' *??. ooaaaa Mi-bbai *t ,
.,.- i..._i.... .?.
Rt _* ? |*i r-l IU*. I
y ni.* < ? i iiai-.r ,.i IBtrrraa
y xr * i ? i .. al I.AItn
i it ..i.A. tf-ai raiaMn Ren aad laar raoi
, iTBaUrr. S > l ""I -' Mai _ n. '
. OD-MB, ' r.K lU.I.'X-a ..-J -AlBO.w
Bbbb II bbibb a. I -ai.t
Bo.B-no.--BB Maik.m.iV I ? .ri-H ~MVr
.... .... n.li.
Bee* v Miy -''. Ml I
')'],(. ;?: Cl BAI < IMPHOB (cbwMpI
b-tf'.r :, - - - ? l. 4.1 M| l-JBtrf |'-i ??.'- '?'?
.... *UL BaU ??.'.. *b _ry. Habbi. i
. Hir.1". Makara, Baataa. _
HBOWN'a I'a i BB i ll.viiv-1 BMDRO.
i t V'utt ?-rRLMi < Kii'.K .-? ? .... T*.tly
it- ... . - .... i ,1-, l___t. ?
mi.l .blldn
mt*. th* i- trajraa or * Nt bbb
..j, ,,,,, , .. r . . ?? '?' Brewa.
ir. i. dai*. tw ?? :1 .i>..) tl..?...-?? v - aa. I.I * U*i
?eaa '?*-__
y < ,[,! II. ni,.-'..' tb* rn- l..llr.. 4-tll .t.
. ^ . i . -i ?? I ly,
? '
I'.K'.-r- V l ?
,s , ll I'.rob-lway.
WlLnRl'fl I'V!.-I' ^Al. \MANIM K BAI*! Tlll-.
ikk I'R.-or -Arr ta m- Wohld.
IiKFOT. ?<> IttMaiaaa i.a^*.
LaDIBB l.ioHi-l'OI.i'lti i' Gaitbbb.
at o.ia aaaaaa a m b
S (AXTKItll ?luuy. brl. Iltll Wl.,1 U'l, -1*.
\ i.t. k-'llls'l-. I.ASS Bbwibo-Machikbi
1, K MI.K 'M> TO J(>sr, IV
Bh *? *. re-craT, Ha -tso Bro--w?y,
Tbrw do.. - ? ' ?' _
AR'iiKl'ivL l.iMiis by E. I?- Hi MOJII, M- I)-,
S.wYorl '.-. . i ? ? CMntonllall *p atair*. V. 8.toldier*
Uoettotpom
(i.i iu?,.i IJ. tt. A " !_____
liY>l-KI-SIA 'lAltMTM tnr l!i'lir"--!ll'H. Il.'lirl
. u Wwumh kfl MJ_ flfllra .t..
, .-* I'"" ??".'-i"r l"1'
____toub and Vihui.i'M' Dibiabbi and 1'iivs
latWuii.u. arlita- IVo_a St.* :<.?? ' ';,*"*-"''%~ "n _'..i
i.. -f.-ii..?t-.?l!.,..,rt...ft!.r Howflrd \'-''"'"V
r .. . ?? f - ' ?? ^""".'J,-,
Baoxui Heeaaroa, Howard Ai ? *. "?*? *aaata-ta*?.,
_
" iRts-_t-, Klabtic .STocKiaoe, BtTBi-paoaT
P4-D40W., Bb?Manaat ka> bUaaaa C* i'_******* C_bbb
ir...uiii,r mitmHo.t\'ooaj-ak Lady all*aaait
QlO. n I I'.aki-_Vs Hioiikst PlomlUM
y t.*.in? .-men lawiaa Mte-uaaa
s.ir.i,, ,ii?. Na <?<< llr.i*.i*T?y
If you muut tt. kn.ir., A.-., raad
MwDK.L <,.?B<>_ ."_-.?,
A i ? -ii i. ho.ik f..r cun.iii. p.?|nr, ia|aat*d b**b for rrrry
?ir I'n.r ?I :*>. T.. b*UJ at .<1 nnvw. dr_i.it-. l-uiilauli
ti--. ?u.iuwi I'.-- Ail.... _
Ui. J.. B. fooxt. Wrf. MM Bw-iw-J !-? ??'
A ffittsoi ei? Cdid in iy canae moothi of
aoflrrlrn. ar.d oP.m rui, at lut in ctnaurjip'.ion, bro n-bitu, or
c.bar pti!mo:i_. af-?on. Wliii" 0-i'eit i. af-nd A liy ra
. ,<??, ,Bf ? lut nri j i.-t-y ' , ? ? . r Ittf ?.?:>-?
?f ?' i ? .,,< t,. it-..i ?. -'-t v. : .t. 11 ? ii -li >._ wi. ,_-t aaw
I __h t: i-i.li. ?' ? iv I. ?'-?- aa Ibbb t.i. .*'. ha.
? .-vi nialj iflflM Iht I ?*W - ' " -'" f'' ?
? r.,...i !) itm-1 i tr*, tcb??t tr-mady
. ?? teyheehflflfl aaMbb?wd -i ?>.-.;.. au uf Dr
n. Jiibk \ Baa a f__ra r Ma.. i taaai laaUby iursoio,
Iti.Lht - Tia.liBa. N '. Ml I MlhflTflflflallTfl I RadlBB *)-,
ndbyOi ?-i aral. _
A ?".-..: xv. ill tff-i ? ? ol tbe IU.vi> fi m
i, ii t IBaaraaflanta-afladaad taaa ooi i>. Ih* ..'
I iv.-, nu. i'i- li. h|, bba~a~i~~i bfl? tbi i aa ir U
.. .,i. iu. .- ...i.-ii Baaaaoara i? aa l, ? .
. w! ;?? :??:-..
AntidiTK l-Mit Moniv? Va WBM Macb .V
Co.'a 1 iitarir-. iBOl ' ' _ krrf. Diotlial 1 ," If.
...... , | | i .,;,. , tf... t.i, .l.a., M.y ?? :l- r . " - 'i m irk-_,
I,.-. tn. Ma. a -. i ? ' ? '? I I1 i ll
~\V m ..u.r A Wii.son's II'imi-' l'i'i?miun
i.. k Stitcl Hbw !??? Mai ataai N . IU H ?>. ia..
~'lll! Alfl -BOLBO i I'AI.MKfl l-TB-fT. 'l i
i, ib.1 v.r -.1,1' ?-> I'T Ib* .i't' ' ?.. I; I KtM. I'iiiii. < ?
... , y .- .? ,-i ii , .. \-.., i. ,.-. Nl I .Wi < ?-.'?
i,- ,. |v ,,, , .,? ii | m taaoa uaaaaat,
Bkaotii di Ln x*utt I'n rOBBB,
CaHanaVa Viaiie Bl i" r BW*aj 11-pHaata* Bi to V aa|
. , . r-'.'.r- : K A l.awifl. No. IW Ihatb? il N l
Bati hi lob's ll -ia I?y, ?Tbe beM i? ' ie
a. i _*, ?'...-. na. ? ti ratiabta a*ia_l*i*.aa_ matamteammte
.,. . rl.v i flta ? *d V..a \ )'?-? 'ai- >*?
, |i ... .- . , ? . , N , i. ii. '?- -?
Tl 1 Kltil l?
.!? ? ? ,f -i??? i \>. .n ,i r.- i ? Mi m .? *!,?
I. ,....' l\ ll. !??'!'
k ?,., i- . , . ||. Ol ? r ? ? ? -i ? ' ? B ? /
. ,? i N i . r ' ? I
Hr..k:.vi i l?
.. ..:.-, MAI ' M ? ? ?? . ' 9 '
A- l.lna , ? . ? . ?? '
i -.. - -i M - . tt* , im ?: Uv-: >n I'. .- .., in I !?.
N i .... i, Um ll-? mu!. ...... ... i .' I'
llll* 11.
... . - I., . , II . : ? ? ? '
? r , ? -I', i , B. I abl v
I'l l.i- ?
,; -. , ' . ' \ -.,(. uf J. H
i. n .4-1
ll,- f ,.-., I, ,r. !, t,.. I it ,' i ? n ? ' ?
,. \ Kot.i?i
? 1 ? 1| | V ' I
11.. ? 11 . ' I I'l
1. 11 ? ?:? j
DdVi , ,, , i -. i ? i l II
i H. tu i ri i. ii ." .
:--... w--1 | . r ??? ?? ' '
ll'r i.iIhj, ,r, I ftvnl. nf III* fl . - ,- :
, I I .
..,, \\ t i. ? ba. -Ul b*
? .
.. ..M.-.l.r -'I ? I '
. , , . Saui .. i M ni . - ? - I. Ml ? ?
?r.i
..... ? f
. s II ;; - .. Bi
,.r I. i - - .. > ?
.. i
r i ? . r ? I | i
*l .
, ? ? >i- ? i i ??!
? | : I . ...
. ? : '.
?, ?. . ? ?? > .1.1.1. t
< ,, \'. . , V l Bt, N i ?-? i
iii .iir i ?? >? bia aai
\\ i M> ,.'"??? B.J
I Klita. a ? -.'.?'?
r r
I -i . ?
, , ? ?
??
, rri.alel iha I p N iaad
i - t
5ycu.il iXoluco
Mnth N.i Ho. .il Il.tiiU ol Ih.- I lt. nl s. t>.\ otU.
t. . _-El II i I . . t r >
Mat.l
OMI M i.i.: 'N OOI ' w:
.? I v. . . ? ? -'? I I
. ? . r i. i . . i ? ? I ?
?'? MM
\\, ? , i ... i
r .- tt tti ' 1 ? I
. .
. , | ? r n ?
| . ? . | -. ? . >? '.
? . ,. tr ? ?-. ? ' I ktttm taifat
- I Wil r
10-10 UMB
?
v. , . bIII Bad I
ll ?!
r. oi i
il V ill *,'HH IT, Cf
n .:!? roaa
u \i i I, IBBE ?? i. b ?- '? ' . ? t- ? ?
? i ? i. r! .1
iHn.M 14 a \ i -. i ' baf r m ?'?
? Bri ,., -,
..Wil ".' I '
...... I. Bfl 4. I" .
I i.. KJLOMl '?? li i ? I
;> it. ni? ij.
..I..) a ri l.i.ni1 9 ??' ?' i ? I' -wi *. M 'MB .-,
v | -, V . II 1 '. it- ,y
.-')) liMD.N L IU l.l. MM ' ? ' '- A I, ..I. ?'
. -.
i .1 .-? MM?EJ?1 IMEI
IBi
J il U IIII! II'>' Sl - . i t .'.-'. Bflfl. 5 aitJ 1
? ?
.Hi-'.l'll I . OB! i Bi mt K Ba H ? ' ??
I'.r.i-tt ,?.
I iiilri.l I nlon <"Bflfl<? nl llr.MiLlM.. I'HAI
apKM'KK willad.il
, -...-. . , r ? r . | i. ind l*ili
?|||l It.-HV I - ?'? ?-' -.-.'.H.
. i . ? ...... i b i. :.. ? n.t'.l
l?-l..llHli..ll. HivMllh- .1 A M
Vi.ik i'a Iibvih i ? ru? pa.l T_tr i
. b NOHTH PKK-H.-KKIAN tlll'Bt'H bii laatallalloB ii
,PV.?i,t__ foi TlilBlWedii. mU-)KV1 SINO, .'..tl, m.i., at 7J
' , ?., -i . t iiuri h.i i ? ? ' ?? i. i ?:: iv .
' s. ,,?.,.,,,,- ii,.- i;.v. R i:. i.'i"i'i.
, . .,.. ,..-...,. ,'..?. r!.. ."? K-?._ H ' "X i> i>
? - Kr. ~ I. Ill K. II \Kfl, l> D
'ln.? puiiiir arr ii . ..- : S?t.f?rmttnttrt_
Itiii.b Trnili- *-'il<' llaaia ^<>? 10s Hr.iili. n>.
l.r il .1. I.K M i'l i. \ . -. .. .r. :-- E. I I '??)- I ""
M.' Al i riOM N"i!' K
WZ0NES0A1 Ma] "i rnrit.-ili.-Y M*y .*??,
M 1 . i
IMTOBTA-i. mI.k 1)1 EN0LI .1 B00EJ,
r.. rdfli ? f
Mr in BBI fl .. niN, LO-TDOX.
lii\'l.'.Vi'lHK _TI*M K"ol I.D'iKS IM TIII*1 COI NTRV.
A_,.ni,t,i,_. fll ?l,'-l- alrmii-r. la .. nri
Sl\l V TUOI fi iMi I*i 11-1. . *C ?.
S-r fldfarl aii | Vtm Y ...... IU". "
llrvlln ? < o.
BPBING sl'Ylil.s
^t)VV ll. AIA.
BBoaow av, fl*-, (ik\n'ii->t
BIOADWAY,< i. WAJillKN-sr.
( roion ill.a
n.i. aitai,
I ,r ?.!?? m
OOODTUUI t
N ,. -.ii Hnaiiway
llllll Mulili* I lallll. a.
UAV RXCK.".
MAN<J5i*KN-W.)RK BTALL rARTiriONS
Ktc. Eu , Etc.
JAMtri EOWI.KB, Kii KI.ANI) V Co.,
' kto'n.i ol i- ?* .aute, .Ut,.-"^'
A ter*.
dks. i.ian ritii.Ti,
kUtmt ot " A Topi vT.*t'.?_ oi ll-iii-*. ail "l.-ttrr?
oa Citarrli." p.y ric'u*.w-4'i -<
DEAFNESS. CA'i Aiti.il.
DI8OHABOE8 FROM THE BAB.
KOISE8 IN THE HEAD,
AND AM, Tlll. VAKI'Mi- IM -I V .!.->
Or THi-;
UAU, THBOAT, AM) _UR-PAt-~AOE_i
ni'Ki.K r,, :ii -r mah.k i i__i
OBk- l,n .r, f . u ? i tn 'i' 1 |, in
r_T I'r I ll' l.-.lll'Hil.l, baaaa' , ? T . ? rr* l
. . .. i . il' . -.. i, I v..' . ? ,-',r i. !>? . . - - ?'''.' >'
?- l,-i-? d .ri-i| tlir ir;..r ..fl. ?? I.-.. .
KK' 1 NT Ti- -I'M IM VI, -
OATABRM CUBI D
nt'iM in. itr i rai i>. i iaa, ,i
i- . i >< ir* or T*t BT4T* ,v itw.L ? .) ilriiM H T
Ti,,. may ? - kn - bm* ?. wa MM
? r ,i-r ? n ... i .. . i . . i .'.... i
l ? .. . .
' | , . ? i ?? . < - .... i. i.r. .- .
_ . . ..,:?.- froin ti . ? ?. . I
l?.,i,.i I ?
! .1 , ,. ??? .1 1 ? ' ?? r ' ? ? I
? ? r ? . . 1 ~fl I i' "? ?'
' - .- I. ? . nl I '
..... KN J ? . ...
? , , .. ? ? i .. . . :,.-.,.. by ttat
? ? <
. i . .',.., i . .
I bl. r I ? ' .?. ? i ? ? ? ry li 1
i 1,1,
? .. ?( ?? , ?
, -.-- ;?...! I
, . - ? !.- i ? I
? . ? (| ? ' I
. 1, . . ?
L ?.; i '? ' ? ? ? I I
, ? ? ,.i . ? ? : ?
. III
I KWlllt**.'.
- :
i . -. . | aad ? ? j-. * ??! i
1 i. ? . : ? r Btjr |
? ,. r ' , i | ? ?? u
I I i
, ? ? I . : I
.
\ ? ' ?
. . I ? ? '
i ? ? ?
,? . .
, i | ? B ' I
| i ? r , . r ? ? ii I ?
... , I
.-ii.r
r .
I ? ?! u,- .
.I ???
. ? ? <
. r . ' ? ? ?
:,,
.
I it.ji. B1CB M ii- w , i.!.
A . . '. . Ml l '-I
BKMtBKABI ? ' '?
,-.'.;, "I . . ? .' .
. :. I,
Btaa. i - ? i"..
I I at ? I,-. ?. . ? - I B ?? ifl '
... tba .1.1 ol l?f I.-:
, . ?
... | ? ' .. ,1 ??.-'. !..
, | J.HLI'll M v tl
, | n > .? ri* I i ? ?
I ?? i
... . ? -
? .- atflfOr.!
?? ., | ..iy bata i
i .! . r r ..-.I *t tl.r
? ? tbe aaaaa*
... . ? -?? ? i . n
. ? ., aM. I. I "??; to t. ? ? .1 r t u ? ll
? |'i |- r
...irt, a. -I wl i baa-a-a) iffli '? I .,-..?-I..V- bB BtJ -
!:, wi i... ?' . I I .??? l-.ii. ?
.
, v- i
i . . . aiattat, aat _ m
l taaana ? i I ?
ii ai,*
"
,,. , ,?,. V . ,-? I 1 . .1, ... ; .-1 ?..-rlllli.
I. . :, I , ' -
...
, ?..,,.. I i ? I ? ' ? -i -? r ??. ? l r
. : ni p.,-\.,|....t..:,y 1 i; i- i- 4 I-. I'r I. btblll I n,l. i
. | . % ,? ..,,-,;? ,.r ,ii , u.r. un.l flfll t . ? ,
[,,_,_,_. . .. ? -iy -kart nn-. ketk aan a n
, r in ?i -1 ? I . y 1 r, ii- r- .t..re,l. At
nr^ | . ni aaaM aatb* b*-~aBaet,?tthatth.
txmaom *t ali? ba.f aa '? ... Btaa i m alfbl ***** iatrl
,?,.,,t?i t* mf bbbbbbI baaMb - .r whfeb llada pmt *ee*j
lattain la raaarl M tka latBetal el i tka ttt.
M. atfOtk ,, i j.,,*.->... I... pr ?%-,?,I ? tt - ' .t my ap
...,.?. :? ? nt r. ly it..... I flfll la .i. **?**?*_, t"t tatk
;
? Braata.t. ...1 Om ?t..ppa.-r .?? dtaatatfa, tBataalt
I r ,v | ,1. liin.-iila: to my ln--iltli. lil* niwrti tl.r |n_;ii,-it rlaili
,-ity aBil Ti.or lt n.y !.?.!>. tal? BWW M aajtt-B B*t BBBarl
?Mad f'l * l'?nt ti...r prrwio.n.
] _,.', l.,.t lli- ib ?a u.i-'-t ttttt al a P* .-rai ainw.-r to "bfl
j. laaaal. i bat aheeMae? attb* flBkai -i.ataa to appiy to ..??
p..,.,,,:a ly or l.y lrti.-r, I will riu'.-rlu:'y .iti.ty i*a..n,ib..- ie
iii.i.J* i.p.u Bt] '
1 awa.l inywr.i ol tln* op|Kirt.inlty tt t'ti i pabttl y ripr-..
l..| i..y Jrrp:y fclt-ratlt:.l? to Hr. I-Uhthil:, wtiom I r.trr.i.
.. , laiitlriu.a iti.l a uiau of .ii>.-.. ,-, m wli BB tl.r l.l_jl.r..t ,,,..
Maaaaaaa/bsata I juiin Nuit.
K-!-.r.,,'.-itopittlriof '.l.? Mejkaal rr.prctibillty rnlllii*
Intli* rity. whi lur* b? n CutrJ ?f Ilra'a-**, C?t4r lli, k
oiiy ba lul BB ippii'i'ii
Uli.ii-i H) JlST MARK'.- IM. VI K,
(f.i.i',. b.'.amit 44____Jiifl)
D* .fu-fflt,
IMI'AIKl.I) HIGH1',
NOIBEH IN THB lil.AD,
( Al AIU.MAI. Atl i;CM IO.NS IN THE
THBOAT,
CHRONIO OA PARRH,
CATARBH OP THB TYMPANIC
hffUOOUfl MI.MIil.ANr ,
OBSTKUOTIOM OP iiii. EUB*
TAOHIAN TUBE,
OUREB.
OROBBEYE BTRAIOHTENEO
IN Of?I MIKI tt.
, alofflf. 'l.i-Mi")f tii? l'.?? )?? i i.' ' -i fl**Bj i 'i-i aai >
,1 , : : i iii i '? 1-1 t. a
HY
DR. VON BIMBNBERO,
A t.-.. r. > r *' >? 'i i in i r. i u-i i'..- rattoaaafl t!i i Oti
? ,,., ,i ti.- Bfl wBhlbfl N-* M.i- ,' T. ?.",.-.i-.' >'. i'-.
,'!- t
No, Mi BROADW W.
0PINI0N8 01 .HE KBW fOBl PRE88.
Ttom tTbofm r-.,! .i i mbbm -
CATARRU Cl mn.
CATARRH OUREO.
CATAHRH (TKI l>.
i |~ CAil 01 in 1'' HINOI i '- > lOHTB '?"
( il. i LAl nt "
i t? ..,,;,. I ? ..-.:....
, ,-? r.- fll II. ? . ... r > i. liLi. _____ *,
..?. kM?__ ta th* pafeB. J r ?* u.r ?flayyaanhaaa
iv., i , ... tl.i |> *? . il B ? ti . Mi ?
'i I, i.t tba ? tkrbt '??? 10 lt i i \ ?-.-: !>. I *i I ?
.iii,..;._t li. ? ni. i- ? -pr .--'it ? i , har< baaa >? ?
... ? ? .i ?! : ? . .....' af tbi
| , ? , n ifa _r..- '1. - ? , r.'ii.vki
...,.., | v. . ? r, .f ;.r . .-.. -i :.l ,t.-- . I
V thi ? ' .-,.;>? \ . i l.i.rnb' r< Ifl ? .1 '
rttaatl ala I i.-ir na btmtmit la ti.r ,- .i
? ? ? j. . .- I..-..
, | ! - r > ' :?'I'fl ? iy
pfoiuiiaa : . . - i
io wa i ... -i ' i ? ? ? .. - i ii.
* . - I ?': ? ?
..... ... . [ li wb*
w, i . .. j- ??> ? r ? . -
im;afnE-- Cl iti i>.
in _FN1 ISH CURI I>.
Dl AKNE-B i t Kl ? '
Eta 'i TheTHbaa*
BARS TO 1 HI. DE Al .
I . r: ?. ... a.,J ??.;,-. -mlly .-v.-ry w.-i ii. b-->? vi? r ,.ii _
. | | . , 1!. .. r | i. . -.pl v ...'?. IflW?fll
.. ?? , ?
, i ? -li f..- arorl I il
., , . i . (.. ? ay.v n l.i.t ill tli- ?! _I ? El
;?? iii v i- 1 iit a tn.- ai ir.M.I. *. '?1 flflaBfltfl. Thfl
,. -r | ?
ij. .rli ln... baaa itttflfad t.i Mai bj
.rl.i.i t-.it p. ri . it fflf "r etri
.1 n, \ .ii l.,., I, . i .. .. .,.., i, -t ki.'.ar.,
i v .-ar. .. a l,r.,J.ri pr. I . , ? r I ,
? . . ... ' ? ..:,,-, ,.! t! .-..
I '.t _r ll.-ir ?f 1,1,U I...-II II. .-r ?, ?> .-<?? -Nl I nn ll'lt ...?irl_T
i. i.n:..-. !? ? . ...??? t ?.- A .r.-.-n' .-a..- ha. bflfll i.
-. J r j, .i. : r v ? :i thi . a- .. I ffl iflh WB aaa .., >,'li tl,o ,|h
?aailad. wba 111 br.-.,
, | ., mmmemootet tamm ,.: tir
, , ,|. I. . Ihfl .!-.-- liaJ I?au
, r . ? . Ifllflnafl _ti-1-.-l.- -?
;.l, ?,.?,. I ,|M I'r l,r .,-. ? I'l I l' ' _'?-?_?
, i. ? | ,v i fll ? I -i itleuiltnt
. vi pt ? 'li ' i y r mri.-. _'i I .,rli':iiy iJvi .?
IDr. V* I.:;,..- . ? 111 We wooi
r ? . t .,f I. tr I
? ---J at ?i_lit thfl
? , | r ... :,-.!, .-ir p .rti-,U tt ti"' ?! ..:.i.:ii. li.rl, ill
1 .. ,. . , ? ? v. , i
.1 ? , i . . *.i I ?!i? wb , f.- .i.i iv' ir.ry
\t ? I I ' ? - ' "V ??? t . Wffl re
. r ^ ,..,i t mta i?-,''-.t hflflUb Ih
, f | ,. . I. - ? ? .rlivij. a et llu fflflf ? 1
?' ..ii.-li not j! Iiii .-'!i itaJi .... l.'-t .i: n
. ir
| ?.;:.-. i,: . .,. T .-...?.
S1UI1 1 l.l..**. loi.ll>.
(??Nt BBNJNO EYK8 AND OCI l.l>rs.
iu t,.. h,..,..,?.< .1,,'. wb hweeafli ??-? i* tb- uitit bfl
,,,.( ii ,ii, l in .,: -jj.i-J. la afflfflf?M ai thit MaaaM-Bai
, . ?;,. ,. !. .-: inl] 'I'"'!' -t.- "f ?i-'!l-,
vMawweaMI.ftogtamta taiiwlilfla. aad aaw Bat
,'r.|.,?r.jii,"rr,.l., t..,.i a.,,1. BaB-Wfld Wtth B
itflf, rlfltbid wBbhaaaty aad
,, MMBi I 'ii'ty wM ii :?<?'?? iti. t ? ,
?i,-- ti . , I a-.i-l I- ?
1 ... ?. flflffll u. um.. p.-t tl l- i '< I.I M
. Ai.
..- |,..pi', f.-:.,l,-..-1 u." dat-li,...' .i ?laily tl ' ?
,|,,u.'t?,i A'T ' _H it t ? tbfl rtle.'t of a
.... i . ) HthlflBBJfl Om Offb .'. arBh thfl :?
. . . |?| u.-rli.-nt w.,.ilJr..:i,..y ,:. ,
,_, fl iiiinr. ra
ra wdt ?'? K laaaa brm ibr
? '-I' '-''I Urativtrlll.
t .ay.
I ?ir t*m m a friaal, bfl (?? and ,.-ti,.,t .
M ?, , . f had iifliafly bflM Bflfllfld wBbw t ra
? i-.r.i ?y Hr. ?'aa 1..?!.,???': :i-.'city. SatiaO-ir.*- .:
n ?. Mlhfl 0, ??-.- k
tiM .>, uliat "i.'l flfl?d I
... ,-i,,n,r. ? i. h *r aan rw ataflta at
,: ..-.?:* anahtmtm
.;,,. tmftMamm of ??? ??"? ?'?? Mb_~ thflaaad. Iba
. ;,. * i ,;. .in I '.-? r iril tbfl .ii. ur.'cntirrly fiee fr.iu
uni .mm _tli.ii. I'"' I'f't'i a?T? '''at ti.e . pt:c ucrrfl bflfl bflflfl
waikm-'il, uni tl"- r.tin* fl_.in.rd ? cl roni,- infl-.'i.ii.r. rv
iiu. im.r.r or lr.i all tlic "tbtr tl.i,:.'., aiid ll'.rr.it. ..
:i? ir flflghj mi,'" *-r"l1U BaaawflflB), Ofh-MlaaB-, we be
ieir. 1? tb" BBB_ "*li"'l. oi-'i!i-ti apply to *jti aflntrd bi wrte
n,:i. ll.v.nf tibtdinrdtbe u, l.l. di ?I*d Itrllrf, w* tike pflM
.,'raiui* in a.-k_e*ifdi(i.:< onr ii.J. btedurai to the ta'.ent of
|ir. \ un Ki.-ril" IT t.Kti tt Mfl?M to It Ibe Bttrntlon of o'.linri
wh., may be lutlrriiif from a ilriiiUr or eren wone coadit.on
tt tb'-ir ry-a- 'I'' *3'' ">at I'r .Tid.-nce piovidei aa antiJ.it*
ht flfflf. '-.*u*. Il i< B_BtfllB tliat the |ffl ia. in tt-rte time*,
iiibj.ft to tererer tri_!a tlitu fortnerly. I.et at be tliii.k.iil,
then, that ai we ir.-ra.is* tl.e teiidenci? wbirhdritroy tbfl
,r<au of ai.iou, tb* profrei* of .clenro ke.-p. p*je witb the**
touJ"acl-fl. if oat ii adriar* of them.
ufI'lCB, Bjk. {}!? tkkJtUWAX.
Tho
UNlTlll) 8TATItti 10-40 BON-M
|_hilaaaBaeakaaatd BBaafbkBa-l MtTaapaataf Mu?
?i | (.( . . . !; p- ,. ?! . ,' ItinJ* U.ii -J ..nJ.-r tliu Ai-I
h.iai.i. Bl BSDB1 M i> IN l BB, ? Ow i>.r.*-.r? ot
? it .-.v pnl .-.?'-.. BM taa aw am*******
,',--, ., ...|, ,-, '.l.-irl.'r, andun'i. tlirir fl'iiip'iin KIVK
. ? .- II. || PA10 ll <? >l... oa
Baa?* ?? i kad ******* aaanaTty. aad taal
i y. The b ik paj i ? > flaaha
ii... ,liy. .' M .r i ' ? | i .
A ?:: li y \ ' . ? faaa, mn
I B| V T I BOI M"V I'Ai. t)It ItAtl TAXATKiN.
., . ,- . i, i -.1 Ir ,.u on- lo tln.-. p_i ? .-..t p*?
. .,? , ! . . taXaot tiiil-w.-. ii. TJii ,". pof'.tet
?
At -I,. | - a.-" "in f'l bVat piy
., f* . iHTPIICI M iNn.Ki-..T
. ... | ,., i ,r. of |_al taawalaana tt a ?taaaaaaatai
? . -? ??.'
I- ..Ii-i.-i'l u.j- a.<- ?.-.-. -.ort-r .).'*_'. ml'.r-n.-nU ta
i.i i. i. ii* ??,.,, j? [.p.,.i.i of II. I -Maa* I* aa
*__) -rf) ... tl ii. I '??-I i-.. lha tt** or al.il.tr M or.wal
;..-,, , .., . ,iii|,ii-. ... t*~*B*ta BMoaaaMai oo.* t*
i>. -.Ij J ur piy.. -.:. wi ? ? i " ?_- .1 ':>ti af BBl I bO*I v,i_b
".- wi. >,.< pr -party >? i. ? laatay B 1.1 l ? ai - ~t*tkt~a|
iii-i. pri i*ip*J iadlotaentM*eta
Tbaa* l.tad* eiiy b. i um ai tm ta eoam komtymtafd*
i y ii.i_iii:iii ? aa tba .in*. tttme taimatkm mti*t t*Bf
,., , , .... I . I ,. i'.. Tb'jr
, ta . , wr ? Iiate - ?. -y i" i-'i'" am** tai Ow li ?BB.
., i -1. ii - .1. ? ir-, ?:_. ,ii tba ba* ??'
ii,? | ? i-i ii ?, ? i . i -. ?< m wi.i << i.,f.-r?rtU
p.va,'- ... ;.!l ... ?!. ? ll liy v K-ret.1 -lw,i|:ilM'?
ri.? i-i'-r*.' .-. ibiadaM f>t lha ~~**ia| fc?-*i y-*.wiiiba
|I8 tl l-'t- aid ? 'ii ? I " '.'* i raa*. m _ ? i ha th- *i
i i i b. MM, kaa ki * *?> aa -itb
. . f\ .,.,., .,,,, ..-.?.,. ??
i wi . i>- ...-.: ? ,.t ? i'l t ?? ...?* M tk*
ira uft-jriaea aaflfth*wtata >t Bba*-__aaBf
rarthapajr a? i **M ?tt I ?Mta lha aaetal ??*****? "I
tbsti >t ?.,: laa >t **. da. -i l ? a? d i Kcajtafea aOaa aaai
!,,.?? , . . .ir:.-..-.. t' lIVlWVWIpTaa
?I 11
i . ,.,?? .- ..i ... mat .t Mal ?a ?? t~aa_balrad aaaaaa
,1^ ,r, I ,,,,,: ?.,,, t, t!i- Nitn.i.l H*.ik. a. t?i| ** !?*?
,..,-, ?? ? ata. i aaa Manh Mlbaltb. *"> i ai ol
t. -;, r i , ? 11- . bj*ttaTtaaaar*'ayf BBBJ
n*M.r.l}4.OO0.
., .... .?i.>, tbe Taatdeea? ee eaa
! N TKD ."-TiTf.. *' It . . .,_ .. i-.l Ma Ai.i.nwr laa?.
aaaaa al Na* v , ,. n ..?.-, ,-.i r. I. i, pii-i. iad by tu?
... N.i ?> il havk i.r n -w faaa M i I "N*1! ?
. . \ wii>a_ KisioF Nrw Von. Neat V Ht iw.y
: H KanesAt l**aa?law-Taaa l'i ? ?
I ll-TH NlTIONAl itAKK OW NhW V 011K No. I i-1 _l ?W
? ?thi NiT'ian. Baaa irNwwVoat M?t t I! Iwaf
Ni-?i ' ati.imi. aaaa?eMaa ...kk n .. _a kta-ahaaa
, \? i.inai. ii. >k -ik ( i'.w \o?a No .'4-1 ll.ndway
r- .v,- feaa Natabbai. Raaaaaea tatk Mt OBMaalahak
i uur NatttMAi, Baaa et laaaatCwt,! 3
AN'i HY Al.I. NVTI.iNAI, 11ANK.-.
? k ate iaa okm m i t*km B waa _ad tt
,.. -.i-n tviii :? BAIBJ ami BIbTHMM
.. |, . ,,????.,,.-..? i ? ._ i. ._ . -..' H ?? Nit. >.?! 0*
. ... aUh tir.'--.t mi laiiti.u on tfajaaa
?,,, ...i
a. r.)iti? iviif I vfii.irv t i wraacaiaia-k
W ,.....:.?- I'ltirni. n \.,.ii-iiiii.in Ii.r llimiiilrhi-l
.!..- I _.-..! 11111*11.1 i.i l.nxiiri.'-.-T'r ._??? '.",'"?
.,. . . r- ? i . Moo4.y M.y II b_]
i . ?.?; i i,?.i ,t ntt tjmt w ...ie.,. li*W
j thr i i ... day At N" 3f)i_*|
,,,.,] V i. I wrrr [HM il.-l ttftO M?*"
, ? tl r ....... b. Th.
., I r ? I. :i,f ?: .,?'
. V\ . ., r or tlll* W.I
. ? , -i ? thr par-hM
.- I.in.iy tor ahich tl.o.r ? lioaaa
, - - i
Totlii.lb. ' ? i w ? | ? - takafl IWWN. froni ..ana.
-, ? ., |. ... I ?- .. . ? .*.! tltroitfl
,, irtii. :?...-??. tritb wlii.li tii- 'ii?'?-:? ? ?'!' '? <-iri-l ta
| ? ? I v I 1 ? > tM.
ali-_r if ....: ui.au. woald elloa. Por ihi*. I_f dUutbaM
antl r ? purpow-a illprraoow arr |_4|ur*tM
lo_-.fi_.no ?... Mr. O'-llr . UOfl-IAN, l'rr??iirrr ,rih.
*Jo. 1 iir..t i .... < tt arhete tbr rr^i.trr al
lanari i- op- . J':> tst* ?. ??.*-".r<,-n... lo* n. 1.11.. *.
? |M Will l>r iri'-iv. I liv I. l'*r
. ,'. r. in Ai. -r.. ... fal'ti. i it" lha " i ifltt 4 I* *eoA
?I . ... i . ... aad ildr .,?i:i. i HttaafW? ol
ii,.- .-,, ,.|. mat* i.v f:..-i"
Ui, imh.KN H.-riAIAN. Mr-.?lEO T. CDRMKI.I,,
Vt-. IIAVIDLANE, Mr. H .V! Hl.ATlillK'iKU,
M,. IQItN IW Mr rHKD'Kii FliSTKO,
M M iBBIrt I.. .' l I'l. "I ? i EoftOE liiiVViiiiiN,
Mr. VI.: \ IIVIIMON Mi- M. H UIIINSK1.I,.
VI,- DA.MKL I.K K'.'i M -"??'? I'r IHiUiKIAMO.
.IE.s ti i iJUiATE, M.*.T D'OBEMIENTr,
\;r. Kt M. tN VT'I ?N II. ti HAIKE8.
Mr. ttENIi v. t uil. HARBIET WOOldrJE?.
- K VI lil NT Hr.. II. A I.K KKKSOS.
M - i ? MEAIIHER, Mr- l.vMK.ri A Kl'THVKlt,
vi . . v >,iil i. Mr*. NAI'l. ilillllNSDN,
\\t, i, illtMiN Bl . :.. M _ J".-K1'I1 INSL1 E.
vi . v -tlll- itMKItin ?:tN Ur*. t'om. EAOI.K f S. H.
Ur. vi ij kuii. iu~. Mn. WM. A. Hi.iiuntiOilD.
IK I LIMJS '?!:-. W M H- ALI.KN.
M-.' - H -: 'I'f :? l ! MN M . lOHM V. ( Hl VSKV.
VI .. I... ( ul Ht.V'i V. M? VVM.lt MOtfl-At,
Mra. KH ltt< IH L I Bl i< Mr. VV T. .illlrH.N.
Mi. VV.i.l.lAVI y. ll.llHiK, Mi.. A. P. I'AIV.
M r- M V HNIM.LIh'U .1,,., r.l.l h - M)|,I.!SS.
Mra. im.VM. M ..IS .M.-I...I SAI. -i .ilil.Ea,
Mn tVEIR ItD'.sivi i.T._
toiiutiifaaa* Faaaai
4~0
OAIOII IIBHIMIMII
AT wVMOU-OA-B ANU 11KTAIL.
.lANt-S, HiVVI.r.K KIKTI.AN1) i 0?*.
c n,. : .:' lt idr, CeBtn. ind V.'.ra-ata.
VViilrhe* iiu.l J-wi'lry
()!? Al.I, DKHCIIPTIOIwa
y ?: aa* by
OKO. C. AI.i.KN No 111 Br,.?.iw??.
.?,.- la .r ]>? -w .'..ii.. ,'. : ,rn rr:.v Ba, n W m a.
l.ruv'B 1*i.I**iiI .-liildnl I olliiia
KOB i.KM'i.rMI-...
Iv t'..riii...t .....ln H.v _l"od_
lodlnr Wali-r.
i. . -. ..? p,r? lo-jmr iu _....- w?' r ?aaaai a aaaaaB
j ? , itu. _
" IIK.VKT
LIVEB, KIONEY.",
BlflESTIVE ORllANS ind (M INDl'I.AR BVSTf.M.
T ,? _ . ,t - ,-r*. H'.-l. b*l Jt'r. ,|r,i M.r 1.1. nt'IDDlMB
WA'll-Ii. ruablr. ... to t.--otu.iii-ii.l il, I.i -oubdaat thflt.
. trial, U WUI-ItcBl i-? ,? l. r.ir i II. .? ,:.-hr . iraoT
. ill i.-r nt* I'-... .i.t.. i.t. ou. l .ii. if. Ilioi.cl.ln* Saia
Kruptiou*. I'.ui -.???> - ;."? l-i. ?. il.? it. Ll.M md Kidnay
1.... j.. .. li: r .. :.-iii. Nr . il;:i, "Vtnata VV'r>kiir..r., Oje
. lirbllity .-vpi.i!.. Mn-,,t..<. lii-.-i.r. I
Pri *B i ii- " ? "ii loan at eaa t - tk
. ....... .-??.-.. r.p r.? ,, r .-? |- .1 rr: r
UK. I'l. vniii-.ii.s h t ?>..
I'ilV.. ,*: . *. 3 I li,-,li..l.
n tn . i ?.. a. I*.
Aliir\ln'_ 1'ntriit
PIBE AND IU KC.I.Al" BAFE.
... u: ;.i H ? . ?
I ? i .ur i.iurr utr BB**i
... i i,... . ,? ii ;i oof.
II, ', .,'?? ,-..'.-. -
'I l.r. d* i.ot !,...? 'jrii nrr pr..of-|U?li'iei liy ?t?
M*nut*ci i- ' ?'?. ??? . . .
M VRV IN 1 f . No .Mi rtioadway.
bead foral ' r ?< r _______
t'nblni't Funiltiin-.
airS.-Bt ? rtl ? r . - .f l ' ' t- Bl ,'-*,CO_
r._.,..! iad i.....t I'r..: _*._**, I.il.iary AB
1 ...niti.-r .>nitr* o?k anJ wa nu. Kiiinn ro--ui HiitrB. a!l m_U
. . r iBtendao r , : . l Br*ui Udotf lo 1 i lUat
s'.lr d .4 Hari.i.Wd. bolll a* tn tl. ,tr: I ? .1,1 ? orkl'.-ll-' .[>
VVrMI, \ l-lt VI-Nli.~ll.iKK.
N... IM . .1 11- RItIi rl. ? it B. ? . .?*?.
Paetarta. ktaaM M '*? lai.iao, i.e. s?_,it ,t
s, i i.,. li. m.wi. md ,i -t ..:. liroei EMI raad aata
paa* wl'tbln tw a Maabi ' _
To l-.i.il.an--u.- " 1 ?t >;';;'-'' _
a'arnr n.i ??'.'at. " ->' 0*flfl*~~*l U~l 1*00. ' I.V. V1M a.ij
~i \~'",y - i.. ., '.'"'?; tiif i.u-*! nowi-iii.-. ,ii . I th. i ?- . ttaa*.
Souiev-ryo SM1TH v BLAKE No rl j 1 r idw.y.
\ l.Hi.l.'-i <'ur?- for llrrnl* or Kupture.
Tb* .l.-f-.'t lirrrli.l'.iir .-Il.tillJ ill tlir OOBll .- tiofl ... :t'.?*
I ,. nt .'?' ' i ? ' ii fttl ... d... ...- ? Hl ll??
b.-c .rdi'"~H''" KI,Yl.y,.,i,,|th.'..-w ...-.I,.'.bm- 1
?*C WBITC'I PAtT.NT I.I VKR Tlll BB
n-..l. ent.rr 1 ilitl-r.-i.t iu prii.ripir alld litlon IroUl lil .ti.rr*
' ... It iii Lliilir, CLEAN. ...I KV.-V ,,?|,,.,.i...?
[ha BACK er COOO, pow.r auto BTKUMOEI o* VVKAK
,? R -t i'i.KASl RK, H? lo lio.d ai.d .urt, i* i-juiioiUlil-.
_,d wiil ootii't ."it i.f pli.o.
k.VI.W.K .SIT'l'ORl'KKS oa lli- .amr prin, ip ?. antl*
??tl, KAHY an.l EEPICTTAU SllDL'LDKR-UR.vi fci
iiu.iirp4..i'd. I'aiupblrt. IV**.
OOECKMtT V C* No Ml llroidwiy
~*oty7~,490 rtod 'iVfl' Bowery.-Tlir r_.*|..'. ..h
ClArTHINU WABKHuUBI iatliacUy. ilaareaata *? te
*.', luaiaenCeaU. aiWiU I'anu *> t ??, B !
Vr-aU 4. i*J-A___i- - w*_

xml | txt