OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, May 26, 1864, Image 7

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1864-05-26/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

}.:!? t. N;ckei.s-Tue KhaHUH of tiik
I , um Ci ra?*? ,N Ba ??? liRR?**a h*
. hta oiiJ reaolutiona wero udoptcl tf tht
lhe Bth Iaat, euaanaaafaij
.1 r. Ni. i."i.a. ooMiaaadlag Iba U, h |eaheei
i ii UiJ Anna, to kii an Baaiad Caaard a Ca*, and u>
ot HaBfca, abo hai Iba oaeliflyeflhe
- i-r reeaster* Meaan.Cwl & r?*
. . AaaawU aaal tt. taebli baa le
... .,t in tht i'i ? i yeahe aaal bMl
rttlBflai ef th;
1 at .r-:i-ateiri- tlnrti ? -1 ? ???? ?
I la j."-i.ar,iyt.ytli...l.-|-r' ,a
. . i..- . . .
. n ra and . n,tf.,l
ifhtraat 11... ...eceat of any tnd all flBflrfeticll ?
^bm^on
? ' " t'iA
/??'I--' * . ? t
? /ilt: and
. - .'.?;,'.
" I
. . Jamadtbflflser
? ... daty ..
i lm
m l,.r trt.r t-itijei.- p-' '..'ti-nin thnr marit.ri.e
.
-/'' d?t?. and
, ?imu'.t.a?-od Dlraey.whethrt
- , ' ramoh ?-?
? ? ? , :-;,J aai urn.ed !> ,m the tra
i ?-??,'? ledly.tral iiiitn...? .,,/!.
r, | ... ? vt, ? ,1 be forgetful of ita
..?._? ;.-. | ... ntt ' I ? I ' lllpBflpei
_?: r .. ?on thfljiiHiceofthflNatfonal
( . . ..->?-?.:: r.-atit...
? t r.-.urtmz
: . | | . lefl] v ..... fr'.in t,.--.tral J rt-.
* l lodotyti t'-f. .-? i't- ti.* jnat and en
lt tnthorltiefl wboa. oeeialoni
I : ; - ? .i,,,.:-. law, tberflfore,
?.?.I- f Uy t knoaled|tt tha
, ofthe J M ijriatrate
. ... ,--,.. : ? :..? nt Hai Iai, N ra
... ! ii r tai^o toboi.-.: :<A t*
i . r d-sirrato iflcoaBtM taaartoi
t.i i. ( o .
v ut l!a!i:-.I '
? p..r.i.it cf l) -
, . ... r I . - r-.
,, , arepy ol
. . tiatiui.il edlo Llent N
.. - ? ? ben forthfl
har.-. tu I p-r-rt - ii '? bfl port
peake, aad luaJfl piiaun.-ra u! the tmtlawa in
,, . ; ... . ' . ., , ? c-.-iUnza be traiiauiitted lo
? - : . . ,i, i tht,.-i.cretarytf tl.e
N ,tt ol thfl I Uitfl J Statflfl, a::A V - ?.lht-d.
Thb Krw jRanaa Btraoooi ir.? Tbo eere
? ?? i ofbgrtag the eontei Maae flf tha aaa Jevleh
? :u of Iba "Coagregattea B*aal Jaeharaaft
-I'.wli-iiu- er.-cU'1 i-i Tl.irty-fi.i.it!. str.-. t, a
tn t etaaatal iii adaay,toobflao*Wedaaadayaaa
lad b) IbeJewMh ekegy aad
taiaa opeaod altb Iba raadiag 11 a
| | B*T. Jattae& Kromor Ha/'iiV.
.,-: lOawi dwitk
prayer hj Un Ber. l>r. Mocrla J. BaahaB, Babhl
1 - | t ? . - , !.;.::.:. hy Iba
Baaday-Sehoal allaehid to Ihoooagra
a .!-? tt tht artli Im ta ha j.laciil in*.)..? eartty
, aad tl..' trowi 1 va* ma
i tt B ,Cha .- ? of tl ?? Buflding
? Mr. l-r IM J. BalOBOB, !': -
pn-,-.-? ,!? : t.. tbe layii % ot tl.o oomor
. by MraaT*. Darld Miti.a...:. w
- , i t! - Congregatlou. At
n a i a Um w m .!: tai led i 1 t ?
.- ..tr l y the childrt Mr,
' baek il ..:.:?< i of I ?? io- Hi ..i?K"killf'.
, i fronl of itiXi
.lan aad no tlded aork
,,: li eatcr Tho frout la lubdirided Into three pot
i. .? L.t ia litj f.^-t froi.t
ling occ ipylng 71 f.-.-t in
? ! .,..-..?. ri,; arapaaeof i.i f>*t oa aachi
... a l...t.,i? ,ii.- i ty aml aaU. 11 ? i ?
; . '. altb ti.. tuii.t.-.
r the 1 lidlng ?.:i ba ot iba
ol ani'-t'-r I ? \ . nle, the almemi r
?kyli,*btaa id aiadowa the mite of uj.-rt
. and tbe ot I - - alil i?i,
? ? . ototion. Thi
? , -?:::?,?!:
I indruB; the hlght of the
. it n\,r t ? ? ceiling
.. - ? ii f ,-i, un.l aabdli
?'?;-':.
r iaienectioB. l be bi a a .il
. _i :
:' . r m ._? t mj I ,
i . - ? ?
.?
: . - . J.-a i.ver Ibe
nd tt -t tl extr me end
, ? ? l . -v K.le 1.1.1,-k' ta. 1 be r ' w
. \t.:n, !? t.-d th'- lat of in Al I'l-lit-iiitry.
taOvui AML, m Booirtt.?TUa lm
? . ,-,?;??? r..!??,! t!" irl.f;-.
? I iyafletaooaal tb. ir i itll
: i .,! aii pa Mat a
with i - Ib* ed
tbe] ? .. i -? : ? '
? " awa
.
? ? - ?
? ? ? .
I ere ' - tli II' *? Mr i
l theBcripl r--i- ml, folknredb) I
- ? kyn .i. aad th i itll ig "i tl"- annn d re>
f. :t , ' I'A: :.',.- I
t ..n.! tlxty-nln firh.
I t
\ - .- dl ? r
. . ur. autde bf Ibe )?? .. Ur.
? ... -, of the r.'iH.rr. Da
-1 it - ? tbo Bocii iv t .? ? -t' .-.
' i. jt..-.t heard, and n , ?
;, wonl of graU lul ovki ?
J ' ror, aho for elght and torty yean i aaotched
?:,','s. A -. ? ?? I'.i'l Of tlu'
i i t Miaa M irt liaei -,. foi tbe i b ibrahle aml
i ? I r\..-..t th .t pr .......
$"it
t donatlon aai ^oreraod bj taa
t ,ght ttwt ?:??? aa? indflbted t.. the Boeiety for their
*? g uj. aad ednvatlng hcrthra orphanncpbewB
; i i fl ? 11?'.
I I aitatioB took plaee. and recaited aa foUoaat
iir-? lu.-c.r--. M i . B, .-?> -. 1 V\.- t Ivt.-nty
.-? i'. tr- .-. Ml - l.r.:. kt :? :. N< M
I . . I | HiflflM ? '??
i .-. . . i . ? ? ? M in .^, B i ?
\ ? g i . I. ?'... Mr. .1 I'. V,. II r-." M:-.
i Miaa Mary A Bt Mn '- ?? IMbflOfl Mr-.
Mlaa Bel uMathiwa,
M .i Kai v ?. ? ? Mn U ' 9ai?i ?? M ? ? < ?
\'. ?->. -, :v.- -v i -.ii.n.i -. ? A 1- lYalah,*ae
Mv^r. . ; ; l'i t.i io. lobn I.. . a :? ? i M l)., iuptuio
Ut uidMra ,.-.-?? B. I'.l. Tflflebert Mr. Cw
t? . e- ai -i Mary Menaea, M:aa Mtri.ii Deapalaa,
(; >u k\kut ix C<m kt.? Jastiia Wjlia of.
'. ' ? -i .rt. 1>. C, iu il* iL.ti/,-t'i tho jury in tho ,
a oaaa ef T*ylaa agl flaaeaoy a Ifnjok
m aatraelad Ika Jaay lhat geld ipeoalatiom
? -t u.ditig in otmrt *Tha wi:"i'- baaiaaeal e*a
t:..:.t i, pabBc f iii.-y. Tho |Mattfeaa aattbM ia
. ?. r [ m tad ra
Oji:ii:.g iii the han.lfl of the il.-firini i.ita, or MBM JB da
peahk . witb theiu ai tDar^-in or e*Rat*B*l a?( ari'y nt.. |
in eo'i'.rsu-ti I,r the pur.A , -f . ! ? - - 1 : r
Ib* platatifl Matad bk * taka Qwom
tbia being the pione<!r tsaio ln traniactiona form
Ag '?i.r..ia: lulj-ct of a. tion.
Thf Metri.polita* Fair.?A lurthcr inm of j
I ? tapoattadaMhHr. Claeaby theCoat
Btlttaa t.f ti.e M> ti"ialita:i F.iir, riinkir.p, thal fur.
f ? ?? - - laaad bj tl d a :- aadertaklas. Tha
total kBespeeted to rrut-h gl,900,000 Tha 1,100tnniof
? "j. gea ? .-\ 1-r.rt-i.t..1 lotba li.irl.y Mr.JClliotof
1 i wa.i aoMyaatardai bv auotion, fetcbiag 113 lo
i, rl n?thetotalaaiareallaMbaingaboot$14,810, Tba
hia:.. itUL Oaa CoH,puli\ ?cie tbo [Hiioi-iU'la.
?
Ot.N r KNOW EXO'OII TO COMK IK VUC1 IT IlAI.VS
T. Mt UM of Tht tk ft 1'ttut.r
Sk Thia exj.re.ssioL, ("inuion enor.^h, I i.t.-v. r
eoiid ui.deratand prt.pfl.rly until \**% Monday, w),n,, t .nu? in
W'aahhig'.oo, tnd wiahing to to !t< ru tha t'flp.t, 1 to or,? of tha
f)rpartinei,ta. it tl^n ra.i, :.,; fll - i.t.y I gtt into Iha Ial oar
r>.o| toward the liepartti.eiit. li w*a a rar foi t-,.l"rr.l pe^
pia. and tii.-re wrre b'.t ibr. e wi t.-a .1 flflaiyflflll ir lt. thfl
r-it Taryi: | fr.ai the DahoBMf h*B to the " fir.t fli:.ily"
tma
XtOTf oo(? and then IhoflM waa alcj>j~-1 by periona wl.hh,i
to |ei onl ..fthe raln , but on M-eitig ti.e inn.atea r,f ti.e . ar
Ooo.i i?ft ae to |flt in, ai<-'aiaiii,(. ?' I wmi'l jel ii, a i.!/jrr
aa."
A yonnt womtn. perbopa V) yeara of ?y?, rrry i; '. ' - ?
lut aud ara.-... aii BBMB ItflflBlUlhfl " hrat family." eirlaiuJtd:
' fntaer waarai ed a ? ni;<rr m:> re I rame fr m " ' VVI.ere
mmttomV ?'K.-.-il. n-k?i. rj." AV, ib re bera
<?-?'" "Yeaair- I aaid tliat ,lr, .-nt pe. pir nevrr -..llrd hard
Hf.ur* aad tbttthoae app yht| Ibfl n. t" tln.ie in Ih* ? m flrrffl flf i
Bfl flflfltflfl^toc* aad tbal Iheli fllopldtty ta fltaytn| oot Ib tbfl
raiu al.owed that thry did not kix.w ?flooafc ta eflflM Ifl ahflfl it
ra.ned tn r*.,,,. .,,,,,. I :,,,,., andrralood belora. T:
, ?., , . ,.,i ?. . .
ttetetttoa i I i oar with thuu, lo t:.eJ-l.r
I ' - . MM I ttr.y^ ?? w- ?? I
von
Mr.. LoOOUrt Lam AnODOBB-? A p.ntl<
m_n Just lataraad frota Waabiaguo . rejat. i tba Mtow.
i ? lnoideat tbat tranapirtd at tti- ~vL:t.- Hoatt tbe
ather tl.i. N-ii"' -eattooieB were preseat frota tha
Waal exclted and tronbled nlH.ut the i
..mi.-Bion. "f tha Adminlatratlon. Tl..- I'r- aid. ut baard
tlii-in tiBtu't-tlv. andthea replied "CoBtkmen.Bappot?
ail thenepenj jo?wara wortb vw. La g-id. tu-d jr?
Iiu-l ti.t il in tU'l.iiu.lf. "f Bii :. :.:i to .-.:r> ..<??--t..
}f) ii uu Klvr nn 'i foi"-. wunl.l y..u Bhakt On- cabla 0,
beep Bbr4-*iii~B onl to him?Blondln. .und np a pttu
lUaoKbter--ooadln, etoop a litUe mote ~a ? Uttk
ilatcr?kaa n li"-- Bwm t-i thr N rtb kaa a littlo
Boratotht Boathl >' >. ft* ?_ nli bold y-tir breatb .v*
w.41 aa__*c*rr ttraaat. and keap jroor baa is'.fT untilhe
vaaaaftorar. Tha G-wrrnmeni ara < urnrlng aa im
_joi.Be wfli'l.t l Dtold t: matUTi araia their handa.
rhey are dtdaa theTerj baal the- oaa Donl badgai
li.cu). Kcop nlon.-o nn'd w.-'li gtn yaa MBk BBf-BB."
l'i.i;.-i-i "tnili-H.
7n ttramtkip llnli. f.-r Ltetr. " *?Mf. anJ Mn. JnW
t,i.t.,?;.<?, N.-w Y.rk, .1. I.u I' lard] . i ?-., U*M Bataflt. ia.-,
\rnot Murr.y, ae,; K..t- Ohaa l dfl ; .'?'? -? ~n-lv, d<_;
MiiiCrui..-, i.n ; F, ' r: A. K i Ctul rn.a. Mitt K*-id, Eug
Bad) ?:.d Otb> r? ill the ?'? r ..
Pi...ingu? Arrlveri
ln t'rimthtp Glall-aia* fr m I irrrj ..( M iria PJlivirnei.
Had I ... . : ... Mia. Oarrla, C.pl ? bb. t.rd lody.
Mr. Mad Mra. Brandont Elballodraon, Mr- Bonle, M. un I
P_ Samlo, ML* Aanie r-n_*lo, B. BomIo Mi*. K-t* A. I_on,
i'r. < ? v-rrll, Mi-. t 'ilv-ir. II, Ml ?1 ._?_ . I.iMren.
Mr .... I M... J. i'.n..- .?-. bbl ' - I .. -.,'..-_. l-'i'lwiz.
kr. vv.?:.,-;. .1. s. i: b. -., P IV. M I. er Mr lUrno-H,
MlnOowaii.Jol.u A. tmtuama, UaairtUalhati, **._. fa*
t-r. Oae. Stt.rdy, P. McKlioy, A. Mnnro, Mr. ai.d Nn. J.
Bderaad ehfld Mlai M. A Lo-ni tl , Tetei _?r_f~~~*~' '
Hutiuan, P.ul Mug?, fili._uJ.Mi-. Het4*l. mi 4o n. ...<?
Tnttiaathip Poglr from ~fc*?? H? Krr-I'. rrr-T!. n .?
rcrwin. U. S. M.- .trr toMeano, and a-rv-nt. M. Otten
b....r.r ('. S. C..i...il?t.M.-xi ?'.. nn.U.rv nl I oanl * tenm
Itaa, wtfa, tbraa cbildren and two -erwanUi M.irqaj* d* Al
..,.-.?l.ir,-. aad wlfo, Mi*. D. .1" Alueadaret, MU* M.L. Al
maodaie*. Ml*. Maria \b ? i l>. ' ? ; -1 ?('"? ?~"
iwea-tranUj M. B. '?*''.' "!j"*' ?
l'arki-r. II St,-. - C. 1 I '.. ' .?*?"?'*?
Mi.l- . indladi Vi' . . ' m'!
rlrk W.J.E MflllM ?-? Chartrand, Mn ' Chyrtrarad, Mn
j.l'. BaBez.Mra. T. O. M, i I.I [anal.J Hotuye,
.'. M '?-.-. Ueiaa, B. Uftw andlUdj _ri 11. I. Heo
ronib twe Ml**** N.?- i b, Btl-. Wijlri ?- "'- WOle
maa. ?- D. Bre-t ka, ll 'V; ?, ?>.**?. ?u, V ?,
9 N M. J. I -; i ?, V, i
? ,- . . v.. Kevkiil O.J ; I '
? v r Mr*. M. AntM W.U.. - ?;.
r-wt-rai-t, W '' M'" , V .;?' ,VV
? Morrla, M Ki In J ... Bi. I nd |, M < a
i: . . ber, .-? ? I Ml - v..!>;-....-. H- ~ "? '
.1. V. ii?to.t.|rl.iiil. (i. ... Tl.-'- I. '? Martin, Mi - ,1- "?
r ur. Iwa rbiktrca .nd .~iw.mi. .1. M '? ? ) .., ,',
. '. " ' , .' V w_
M and lady, I. M lin. \ MU ?? ? ' '
Uwrenca, bii Ei ' - ' ? ? . .
t Ir: . V V, ?-:-?
..-tv,i,t.i ..... .,'',' NVi'
;,.. . , ... , ?...:!,(' li.: VI ., K Mi tlaffliran, Hta,
O. ,,. , v . .. _ 8 '.? ?? ' A. Hi wh. -. ? ~
Clark, Mii ? V M
I M.i: r M. -i ? ' '?'. . '
'" ?-'""' ' K. Tab'-.vilir. D ., ./'? '
J, \\. II... ? V t : ' ' 11 ' - '' M J
.... || R i r. (
McKay, D. Y. |. J. II B. .' I l Crltrr. M II'"
r,.r,r M, Clark, v M Na!.. I.t ird n. M ? I.A.I -??
11.1 r .,- I r . ? i.r.l i - ? J > '
P. Botuda, vv Si I J. Pori, l>. J .ra, U. N met A. Wil
,. ? i. li. V*:,-;.??, 1*. Vntri. . M. 0 n ?? ' aaP
I I : - " '' ' .. , "a
' f I'- M : Ma-Jj '? r
? i r. Martin, J M I irtl y.J M |or*ri H. 1 I -
... ....... .'-.' - ft II.tr.
ilt... Mr*. ? ? ? : ?' . :
Ior:...:.. Mr. 1' r . M I I ? 8 I ?'
Liudalry, Oeo \V. Un lon, Di Bi i Mn !?. ' r
L.wrrn .-. Mn I ? . . -r i :: , i I .-?
M1-.C. Ilenn Mn h I '?". J Mi? I i ra, I n_. y -?'
vv K- ib, Mr*, K? th, 4 ?.. 1 ' ?' ?' J\"
Stikn-v, Mr- 'J:' Mil-I.-I. ?? ??! ?>'??
Llrul .1 I! | '? JJ "
rtnfltoa, Burhanan, I'r. >.-.. - l Mi ? I ? u ,!
? . .
VV. P. Swi
0.11.0*1 C *
IM; r. Hlrl, Cooke. i t. Il.irv.-y. I 1
I?.vl.- Vai J :-?? ' '??".'?,'""
UalL Corb-tt, VV, '? ' ?' ?-: ?? '" !
Bth. Mom, I i 1 ? i
Iii-n> Cwaak* I. Oowi . Parl. y. Urymonr, 1 - uakrt
aai M. la i ? ?- ' '"''"'
toiMWa.
wiMi.l'UK AUUBAB
S-.n-IU..... < ! I - -.: - ' l M? r,-K... .-11 '? j
111, H WATI.U tlii-. Uli
*:?iidy Beob .11 N | - ? '? * . ? ? '
?UIPI'l>t' IMIII.II.IMI!.
.Oftl Ot Nr.vv-VDRK.Mar M
ll.nr. rl.
| ? ? ? I!,rr.. Ki.
.'.. i- r ? .- I .1' -I ?? . J '- B BrtaP
-. . . ?. i- I' _ 1 '
.. | ?| ... _v .- Po ? : ! Il l.. Ci MW. I k lo.,
Marth. Strven-, 4 ? "\. 11
ll-:.?is ..ii >.t_* tUr), Al . - ". "-BBBB *_?
.. Terry (Br), Malonrv, M .t ,?r. r .. E. A.
II ... \ > I o Ir '. I. nioud. 8 ?? Bo.1 :.. H I I'- li k
V.',' Eieel.lof II'-. ', linMrr. B-rtnada, McCoU _: Kr.tl. :
lvi.lt i (Hr.), Oi i> -' ' ? ' ua-. ' "flebeaa k to.;
? ? ?? -S! irr.y kN
, . ,, ...... It. VV. II. pa. ? I ?-. ii- 1
. ? r .
. . , idrl _ I M
Nrwp rtj Vv
llaf, Dr. v''-'-4i'1 ''' ' **u . J
I, vv .- Bi ?>?. k l'i. i M rtl I- -"--*-. "???'', ?*_*?
V. S, :'..'. k C*_
Arrivea.
.... Illb k-4. aad ?
I
. ,, Mlh, BBBM
i- . ', ? B ?___
_...:-. ... M.y 24, lai I 1
l N. Ib* y ami*
Sw dl H i ? . ? ? #. , . ? . ? i
Kt. ,. .1 ;? Vr... 0 :.' P< il Bey.
.. ii.r u; t. p. in., M.y M, to U. M.
' '? ........
Uy !l . S.-r.t.-i??:', l - - Ka* Otl ...
K_r "VeatWb. tolf l tm.
: | . ... ? -[? lt), V- I '
...
i v in, Moni-on, PM idelpbia, wm* to V\ m.
Stramcr V. W. Bi ?, I *te\ Baltiaaera, ?_-? to vv.:,.
. .. ,, j; ., i-- i ' ' ? ? Edward
Mott.Pl ti '? r. B, ?_*?, *f"-. to I-aa-:
ittraniai II. p". IVan I ' Iphk, md?r. to Jeme*
.8.C. Vt'albat.Btotta. PM - MJ.*
.. y Pr.be, PMltdtlphk,aadai a Ij ?-?
'??--" la <' " Bat|
. i .? | ,!,>??, -ada*. u'l.l
r -? '? Lawn-i. .ki... Eipe.irBer.dii.hle
f?_. diufcaa lha petaatt. Oa. Matb aad Ib?a daathi biibbiiI
oa th* . \ .. . .
?",: , 'I w*rl Liverpeol ApHlB3, ....!-.? .. . i ?
toWl ., M.v 1", klOM, lon. 41, *._? Bl l|
r ndW.
r.r.* L. D. HMt. H-rt P-ttlaal ,, . ?? ,
I bi Arr. wl : Naa.au), UoltbaaWB.Oab l_*'.J *0 day>,
, -. lo B. ' '? .'?'., ii.-y.
., br. l'.v-.t Ml'T.., ? . it kland
.. r Polnl. M .'!?? ? i, I -o
i' .- :. r , \ ?
|.r:;.l,1ii S..,i'l, Palrhavae.
- L. | -?:,.-.,. Nl e l.,,|.,|. n.
_. jL i . ? , , . ? ... f.,r Albaar.
_ *, j, ??- ., i.r.i rd
._ ..r. Al- .-? (ii. . "' ?? ??'?-. SI Andraw-, N. B , l.Vdnya,
rai roadtlri t, li ' V ?'? A. U- Woli
? ! ii..v -.:.... B DoaaU. AatMJMal.hi N. I ,
ISdapi Br*h?la ... ?-'?
. barlotU, i.r.v -. BockUna ___________ ... a
^, , , , \, BaMpeit 10 diiya, luuiliil to J.
" ' '"? .. . ,,
gthi Kr. MmU, Barber. Bangai
-n.r T T v-.r I.???'.-?? ,':--'' rttet
.-.a.h", H...I.... Boeklend.
, al, IV I I, 2Cday*,
<,b., |o l',..?.r .'? i ? ...
- i r Mar* Nott, ll hren, k-*w Londoa.
8 bi Vor.tow ? Oi iw. Id, Norwicb.
S l.r Pawna ? ' , ? '
B ? r '. i if? ? ' ' i ? ., ? r klbanp.
. , . p Prorldr-CB.
Bebr I.r..l..._ S-. Ilowe. I'-.- t I....I
Kehr 1 v-r.r.-r. Potlel Sawportfoi l'i...aJr'~I . .
? vv,, '?? Ii I Wi. Brtjtet
bc.i.r. llatt... M. Miy". ^ --'I '':"- ;
H . r i orintbian, Taplrv, PM1 l.iy-.r
P : r Brl.prck, Davil Nrw Londoo
, s i,i. ..??.,.:, r.-.iiy, My.tle
1 Bebr. I). ll. n...i_ i I?* oa, M llkl . PoMi
I s- hr. K*.ri 1 ...t. I'r.ivi.iii-.-.
I .i Pbllwibropi-i lloniw, B-aipr
Bebr. Kmpira, < !? iby, BoMoal r A bany.
Bebr, Karab, BoI i??? r- Trai
1 S- I.I. l'.'.|. ... . Sl.l, 'Ul-, <.,..*!??
a l.r. Trad* VVInd,-. Pettlaad.
Bebr. MariaL li. : Lawr. ? ?? P " ' . ?._....
i b_hi. Mi i -. B wet ,"??'? r, I unbai to nolycke k
' Merray
S i.r. II'..! on. Cael Re? L'-nd-n
Bebr. AUi.B-lria, It-nmond. C*l*i*. ~*~
Bebr. And**, I ... B.ngoi : n aar to Bt-ip**? k OBBf.
ricA.T. Cneaa, Kr!:.-r M _!biaa.
-?.. I r. _MBT*a?, l.j.irrw, BnrklMK1
: Bebr. 1>-1. VV. .tt., Rrowai rltonlngton f.n Bondout
B tr Cbara, vv., i. Prowld*-**-*.
? ~- r. Ai.t. BttM, i u.u ri,. Pr.wi.l. wr.
k ir i ..:,. K...I..J Babart. ? ?? ???
i Bebr. Jna, Oorham, B*w Lood n ? . T. Uabetaport
Bah? Janie* k Lu. y Chaw, 1*11 idwer.
Bebt. Marw Bl_t*__-th, i baa*, Providrue*.
N l.r. C.r.lrlu. II wai I. ... r_(- * Hni.k.
I Bcitf. I'a ladl nn Hrlrr, Be... ?
S,?r,p I.aar II aSottm II ,:i.tt. Pall ltiw.-i
; ?TiaD Baaaai.B ti. ?BbadflaaakB
Mailrrt.
Mar 2l.-Sl.ip laabal .. i bark II B?eb.
Hri|--S. r ? ? . ?.. M. i ,.f y-.i: Be.. Bbb tt, J- W.
II .ri ? II. H.v. .
BahataatsB^lB ^f Ptaai MtfiaPlcbap, Ocu. fai* ,m.
?li ninriiaila.
Tb*aehr.8*nhJ.Vaaft iB.fr?ui PhiladelBhU, tl Q'iin.-y,
re;.,-t. thal OB tb* ?dl?at.,al8B;Bfc. aan -i ...... i. tai
mddot. ,....?!' ?),.?..? il"- tflhi Ch r... I.-.. .- n, of I'ii. .
? i- i :..!??:..!? n a a .1 .:.- k Iha fli > '? ? t tthhm intiuir
t.? eare t!.e tftm.
Tl,e .'1 r 9 T B'lkt-r. arrir.-l > .r.-r I.y fr .rn N.-w Or .-tna.
,.,?,... M ? !-. .' Ul. I?" "'' '"? ?;"'?", ''? ;\ ?'-??'?"?"
tijateoe Sut< ??.!?' I ?? ? ," 1 f-'. fi
t??.rtled !,v ... . t!i .-r-r -n I - ?!?-. -...r h'.'.ny. ..n a cr uta
florl-UJarbcns' Notice.
,-.T*Tr fl.F NllW-Y'OBB. I
reaa>W*8MBa Urnra, N... Ui VVellat. I
V<>TK'l-; i borebj men, in acoordance witb
il wetiofl * of ihe atBOflflod Ai i' U. IMT, eath ed " U
ArttoK. ,-r.-t ilflfl tbfl Ward, - ""'>??"' t'.r 1' rt ..f H w
Yflflt,* IO all pen uta Mtl Ita ll bt, M hafliiu , l.arnfl o! l,e
ml.j.-.-t mattei ?t iu. ti liLjuiry. ei?:,,inati".i "r trattaf, tl.M
t' . f .vvi.ii v...-la arr i...w ni. it-r ex?ii.uiali<>n I.y ' I-" I ,-rt
VVar.lena. anl thal tlw aaid ?ur.-". - -r Biaal f Bfl ?i bfl
?omplfltfld within ten dayi lifll IflCCIlUBg tttt UOlicfl ou
bottld aaad ?>?--".a:
BteanuhlBOlatfow.9ktfja.MW. H.
(%bip S Ih impton.9iettto. lt> X lt.
l'-t.V l.l.'la. -Ih'"-. . ..
BarkAmaUa. Tka ??? *?' *} J
lirk St. Bernbafd.J tn Ha Bn, K.
ll.rk Ku.ilt- .HflfBfl Da. II.
liurk AlnnjJ.V.V..'.Attanri. 11 k.
BflrkOnloB.?:????u';.?''??'"?
Bark t.i. k .i.f.TktV ?-? R. X.
Kark V',-.-:.-i-...-.KeH-.r. Btorefl.
Hark 11,1a.rhofllBaOO ?.
l'.ttrk Trinee.? M "?
Brii I'ii--.9k* Bo.43 1- K.
Brii bi ,:-.E.torS5*-Sf '
Ufij \, ,, ,..l'i. r Bfl 11 y k.
Di | h uiitl.B't
l'.ns Btorm Bttd.LoBhnlt a
Bru Peerlett.
Brii y w.-r.-en.I- I*
P, ..... II. .I'.' r.i-.-...:-.
Bchr Bapbeu.ifl....?.i*i.-n.-|-...t i
MA, in.ltNK TuMl'KIN -. i'r.-.iient.
f. Ar.it Raaaiaai & r> _
fliinting.
\VrM EVERDELL* BONS, No. i"l Falton
f T .? BTEAM .i"ii PRINTERB iad LABRL MAB
I PAI il RKBA
liunratuc attomatmitB.
VATIOXAL LIFE AND 1-1M J* IN8UR
il tNCKCuMPANYUPREW-YORK, ? laolBtd Badflt
. ' bi a.aiahflpa,
witli tl.e p - ' - !...;,:>
,. .' i idpi . ? y l.ifa li
- ... : ?
.,',., i - ... tha Army aud Na?y ,,t tlw
. - - ? thei i . , ? ' ?
: \: .,.', i, ti- r .1 ^ I.' ky, IM Bl - f. tot t> 9
. riptlonai r aion.lflllfl.W tl fllal al k ;en ti.e i ?? M?y
but! I.v...!..- fu.. i: ,.ri. lOiVj L- CILLhY. Beef
fllilihun Kdtittf.
i RMY AND NAVY LAW OFFICE.?
i\ VYKBTHRIM1K -. ORSBORXK, I r- '
i i .....a . - n.No. 195 Bro l? ij ejMbo.ii
, .1 to vv -.?-.!- I.y. H -i' b?, I rtflfl
1 . ' ( - I v-'>i ? ?? _
-ii or Noa Vobi f
mirn .t oj l ttai.T BIlBI ?r.
Aliiint M ? ' "I '
1J10R \V\NT .'! tl ? I '.-<? i' ilitH"" iu were
: IWeatern '' ? I ? ''
rn lliiri
| ? ?
tieHTVTK IKirNi ? ? ? '
I '.'.-: ' '
. -
v . ? T. .. ...'ii,- i ita a
i
ROKKII l - ' ' " ? -:..-.
I.BVf tl .. , r
. . . -.
Drritrifl < r th.- \ A. Paovoer aaa "*i "t bai
BBD Srr .:-.:.-..i.n r ? : ? ? l. ? it RacBrirtBO I
-.i. k -i.i rnitK<fl u ruioi or Na* . oaa l
. ?
Ni>TK I . I I . ? ? all V t ?
? ? I I
f alit ? ' ' ?
UldoTrl
atbaAii
? -. Idei.yl i
.:.i :. : .) r ? '? VV VI li \i
I'.n.-al.. r '. ?
. , ? '?: . - - ? r .
CDtbbinj Ciirbs. ^'c
AT WM. EVERDELL'* 8<)N8, No. 1"? Foi
? ,t -vv H.bi.Ni. t kRIMeadPIRRBTATIONRRl
. r. . UbfldlllAI_
Copattncroljip JCoticce.
TIIK COPARTNERHI11P heretoforeexUtlne
1,,-tt,,.'. It BCHR! I!?F.B a-. I i \< HB d HIRSH
K1I.I> li I'i'at v. 1 hy :.. itoal r 'ri.'nl. at Bt ? U , 'r.i M"
HUMfoL
>i
?. 1NIIOOD aod ?'? \ - tt*' Yontl ?:?? tored
Jl .: PofltWeflkiby Di RltORlrBKHKENCKflfUfR
Thll w.: l-r'., .rrt.t v, i ..: e M '. ? II t ' .. ?'
i Ititiuo. fl !'?"". tliatni tr- : . i i ?
v a. ti..- l.'lr. ??. -i Climate, or Naturt Caafle* ..? Um*
r.-.p.-rej to C-ire ll I -.-.--- ???*?.? ??
|i, RK liRDri KSM M y. nK LIFE h
. ? ? .
- . -. ? . . t ; . ?? I r- ? , f rniiit
,. | .. ? ' tflflOl trce:pt
, f f .r'.tan.p. Illll.ll' H'.I.AM', .' ?? I
? fr . I'.r iAw*r. N'? V i
IkU.AND- INVIGORATINO REOULA
TOR?A ' .????? Bfltrjfl ". f>.
pepti, di , latflxi. rotUHunptiflfl ? ?'?' l.ra.r. tir.,.
.' illrli.r
tlv, b c -. ? :? I , ?'? ? ' ?
M.IBi t !?> iy. l-r '??-.? - ??-. ko ? ?'? fj
f|Vi7~w;i7\Vi.M.i.i-if im.mi.I'^ i "i:
1 i.HlT ABB ltllKIMVT!-Vl
', fl ifleret ftt ????. fr | . .- thcrof t- ? r.'' .-r
.. 0'.? ! te Uflfl Kl.AIH I <>"! I AM'
, | . . : | .?, ,.'I.e lu .'.
., ,v. r.r.'.-r. I toi publlr, tad bavc
,-. 1 in E r- ;.. : I #i:.a: y fl .:? aRh I!-"
"V''*-;*-/.1 v'l'It'.t r '. IIAMABT Bo R?*f??d '/:'
; iy ::? r \-.,??. WRUJ ?. t
I . fl.-M )? lt
... .-. tl . tl i ?! r, ? .I-.-- a..l
1:1' iVl V- I'ltOl I. /.'? .t'r.l ,1 I. l,.l 1. t" I"
, . . ? i ].,:?. I'l ....'. 1 i
ui.. !i ::
('
lUiQulluncoiio. ?a
\S!I PAID for RAQSand OLD METAL8.
. \\ ,,,.,. |( ... |'l,-.,.'? pflflb ' ? <?:. i I VV Vl,?. I
,y , !, . Booka an.i NflWIJ ip. r. T . i atl ' '? I B
? npe| .n.l Pewtar, t? amta ft rn.; Lflfld, ? 11 Mfl l- t
4p. . II mery,' -- lt"
C1URNS, llauionB, I"-*? l NaiN, 'J'nndor I'-"'.
J ',, , .-? I : y !'? ' BBICMJS .- :n- ? Cbtt . ' ?'? t 0
!? tdn ij fr--. ' '"' ' -''- Bl .! ?? ij Briflp V .-?'?' I
? 11 ,,,..\,.... a by P ? ? 1 '?"? a..l *l.
J
MNE ARTS.?TO AMATE1 R COLLEI T
' ni:, _v , i,,,;,-.- .... . .-.ii.-i "t a.. ,.-,,1 I.INK KS..KVV
I.NOS- Bai M ria. W. olwre, II. W b II h-.l
v\ \li lt t "l.'ilt llRAWIBtM, lu ???..i.n.i orda
. | i . .,,,,:.... Mai j Tt l- ?- r ? P oa*
|.a.,|. |-,i .-. 1 M.Anl- .'" afl-'i- I'--' I-* I"' ? au.ii 11.
B, VV. (,'lt-I.I.SiiV Bo. 718 Broadfl j Mfl a r.
/ 1RAINS -Itl.'KU l.KS ORA1NB i?n be
11 l,?, at ?ri.ali auaattttefl, ?'ry 'heap, at
.-.Miii v ini'riai-.ii, iu- ?>'?*? ?* ? ia?Wea Utha.
MARBLE M \Ml.l- - I - be i plata in
(ne ,iiv to B iri hflflfl ' '"-ap Ji-d wli ttrii-.li. J JIaiillea. ia
Bt A KLAKI II - Manl . Mai - i ' r ,.- I Ul tk,
?r.i Id ,v. "Titw York. Uut tl la u .' _
NEW 8TYLE CALIFORNIA DIAMONDS.
atMwl I b'.y a (pl. ! ? ' Iw Bioi, II - i
.,?.. :i. ..,.,.. lande .-.. I ORIUINALL. JAI UBH
l. ? . ..i.. .1 IM3 ;. ? : n Br?
NEW BT1 l.l. UALIFOKN1A DIAMONDS.
ai flri bfl* .,.:,'? II aai ,' <l ? 'I Yli fli." i"'l KolitaiTe
l'i:, T-ry .1. apt t- VV rn. '? I ' " ?? ? URlOIBAli
J \<:.ir..i. Bo Mfl Broadway. KatabUtliod 1811 _^
0\\t NEW SIVI.H CALIIf'OKNIA DIA
M.lMlS nre ...1 I un.l.-r "tl ' I ' ':'?'-? >t f .1, ,l'"ia pi i--.-.
*.'. will bu* it bandaunit paii H Iit ?''?? Banttaaa, IH ka.at (old
, ? ? varranted t.KlUlNAL I. JACUBA BflUbliabed
>; II Bfl IBI ii....l?-ty._
KflTaatMBBB if 1"':
pAPEH AT LE88 THAN MILL I'KMCI'.S.
1 No ..-I..,.-.-,i,t, with th* t '".I M "",-'"ly tot iiui.
,, ... N.,', Papei Be.. Rl |IB Rl IfH tk
ai irt, ?.' n, I.. tt. r *-' pei r.mm "p Y I- ap ?*! -"
tl ?"'. *.' H *-? tflflBthfll aBb i.awvrr. tititrf, ."leriiit,
I . v. ..(.-. Manl a, u 1 a.1 UyU* IVrawHaa. BUak Book
Man ft. f.... ra. I'r.,.t.r.. St.ti -i.-ra. ai. t iti'd. ra will lind a
|?U .tu, k of Led<.-r Fap-r ar?l H.t ? al. ll w.l I ..I, pr,. ? .,
il Ibfl ? J atiuid. A I'. ilAltl' (Iit-- Ctimu '. II ,f,ll
Nu. 41 Beflhaaa a'.., N. t.
fiMMM LNY UALL LUNCB BALOON aod
1 |LY. VAI'I.TS. r ,f. of BaflflM aod Pi inkf ?' -'-.
i iil.l. CCT8 a all boura of tk* Diy iBdcrralna.
PREK LUBCB fn.iii 10 to 11 a. ... "n Srt'urdiya, all day.
WRIOLEY, I'mprietur.
thf W "Ji VI Ai \ I N !.. it'il'-i nt'! ('.iilni'-i:.
MOtlU *< 1* PaaiUlflfl? Bfl* Bfld A-i. . u.VI. w.i.
'i, ,) iT'i") i r thii ?-a .-ii j a tbe thaa* pttta, juii>
I LAyLhJ.iN-a. 5a-J BM -'
13roposaIs
Orrin. or Ar.it Ct?T*t*~l ht:- 1'qrtp.o., I
N_. Nl i.'.o,nw*i Nbw-tobb m . \% I _. .
a i:\iv si 1'|'I.ii..s.-m \i,Kl) PRO-~09
__ VI.-will br r--.-iv,-i .1 t.,i, i >_?.-..-? ' ' k
? i , .,-..- V ,, ii .- ?. r i . ._._, e* bv.li.,'.
at tn-. I". l" t -' Vr. ) ' -.
AllMV BLANKKTM w. .ro .vv. .. r, ? . ? ?? ?- I . B., ir.
bia. k, f ... ii'-:-.'-' I-. ? ii. ti.. r. i Ur). to i?: kel le i ba I
| ;,., t li Mflhl ? Wi.l??; t i _. . ? ?? I- :.? ri
" '"''' . * .
1. 'Ir. wi *'.bn.;t wi'li tbah I'r..-- .1. aaui. !r* of the
.irt. 1- wiii.-li thry trofWM la d-ir.-r.
1 !d ? wil Mat* .1..- .; Mtity thry wia'iti ftimi.h the
,),. rt-.t ka* in Bfbiflh tl.rv ,.-,:i t:..i... Irl.wnie^ uid liow
? i rcan. an p i ta Ib. di li ry ..f ...I tb*) l 4 *t.
Al';bi.'?..11" .. .: i .ni.-d lyapropari iranty, *t*a*d
hy two rr.p-r *:!'.. j tt ? MttlBf tottb tbat lt *t**tl*et k
a? .-?!??.11*lhapartle* .?-... 1 t.-i-in. thry ?ttl IB Baa?
rutr thr mom. .uil frre baa.li t r lu Mthfal i
..,-.' Btata*r?*arv*? tb. rUbl ta ttjmt tarf aflMat
tkawh kflftha l.i., l* .., .y k~.d~aa.~d ib* MMmt ?(
I-,"".? di iii. IJ b, i"!. : !. "IV. . ??'. tot ?-r l-hin|
BkakeU," aad addreaa-d t* l.init.-f..i. 1?. il. VIMTUM,
l>. j nt;, '..' . ? -rai, r. B. A.
Offtoa or Anay i laraiaa ao Etjaiaaaa i
No. teaBr ttauf, Naw-Yrrb, MarSI. I_W I
a B1CYBI'I'l'l.ll-:.?SKAI.Kt; _*KOP08ALI
_>'_ ..i.i he tomtni ?t thia (M aaatil Um ea T IUBjJ
i. \-,, -. .? .'..tl. da] -I M ij - .t ,:% : r _ byeoBtraetM
Dapnt >.t Ar.nw . '. in| nd ! i citi
KIIBl.TKR TlM ~ ol .' ItonDuck, ' -./ a .1 I ** Ptt
w_r.I H-.l.l. '? will |. ? ? t . I | ird ei tl .
?aaaala. 4 r-.n n,... n ?! . f whirb Ihryprof_i*eta maketh-ll
trut-. ai il itata tb* n inibM u.cy wl.i.'ti. uiiu.li aud l...w s,,.,n
til.-y BBB Ul
A proaj r ... ;. ,". !,,d-f r tl..-falthful
l?,.. r. un nf a reatt..'.
j laitedst ?<*.i.-..-.-.. - l. . r,.'.--, r taUMdadaaavad
Yrupoui* -'.? 'ild !- i-:'? r? l. "Peapo iii f r furaUhki
Sni t*i Ti n'',' ul wkln.I io
l.i.-t t >1 I). II VINTHV.
I..; ity Q M. Oea. rai 1'. B. A.
r.ti? ii. i'ikim- m- i 11...m- ur Paeruietil
AM. I LOTBIBfl '?: iv .'4. I ?4. )
MATTRE88E3 and < <>\ Ki.'.-.?s. ;_.!.-* 1 pro
,,,..,., . . | r 1 ' Pl ifl -.1- I'.r M ??:, ?? ? w.ll bfl
r rw.lv. .1 nt thi. i.lli - ... ? . ? ? on Aaf ot lum
,.,, i. r : irn .bb .- l- I ? M r tm*, v. ith tw*
, ,, ? , | I.IMO per weak,
\- '?? ln- mad* wlthia teu day. ifleri eiviui
ra . ' . .... aud . ov. r> ,
I . ... ....
Bl '- > ...... | ,. ?> ., . , r,l.
' ?i
. - -. . . ? .
:,i.|,l- r - . . ' ???? ? irtli'le pi
| , i. r r. - . r ?'
Aaar Cie.vBiae iaa Kttc.raoBOirici i
m , |23 1 i iv r .-iti II., May li, IBB*. J
I>..< 11*4 >s \i.~- ara by the
?, ,-i i ilt :i -i. vv m . ? i.at t
-..-.? i .. -..... ? Ith
. i U. II. I ?? lard;
liai.'i.: blot-Vn v 44 . ,.l.r.l
. ii it tl "... . -'.iii'iin.!
? ..iy.
T . br : rerrdfrr* rf.Mfl.atth I 8. I i?p*_-tioo VV ,r
hon? Ui ln | ?l
t ? t ? . i :? i ?
I- ,? . . lia ?_,.'.., lidll
; ?'?.'.. I r ? ? 1 I
'
....... ? ? I autnbrrrd I
: 1 ? ? r ? ? thrl
BB-p~?*aaj.iall
;;..?. I
\ | i ? ?? . I bj la ? ? ih '
. ? . raidrdl'i
..,'???.
k y ii . ? . i ? . : - . Ird to b*.
r ? ?i.. ba fiitla.illy
aotb n -ti-- I
, . . i Beada_a_rhaek
tal.i' d at
. ' ' r -.- r ??
1.. i.r . I . 'I , - _\V4IBI>B, A. U.. M. ...
t VV Mo. it ,v ' ? -. ?. "
? ... ,i . . .ii toa i ' irrn a j
Ka ?''?' s' Bao.a rr., 1'bil.bi i.i i.i i '
IBKoI'OHAleH VOR Ho).N IIKI)STEAI>8.?
p, ., . ,- ..... -, ..:'-. .iu
,:,?.?:??'
-I "4
.... i , .. . .1 aritl .'i ? ? wiU b_
. . , ? M .i i ?
I. ... V,
i |.,M . ?
A.bv Currati i ? ? . il ??? il trica. /
. i>, i.u,
|||;i .|-i kSALS ?ri '?
i ? i
, wi'h
y ,_ \, ...
IH im, - yMl lard
ii tk I ?
i
1 ??.-.- al I I ~ :
'. . . ?
oftbe party fui ? I ? ? ' "?
tlr.rlly i ir.' I ? ? ' . , ,
? ,1 I ? ? V .' 'r 1 l! r II
-, : t ?;??,?.?? '
...... ....... .
.....uJ wrli Uot yt .V'tt.. *t.d .... ?! ..l.r. I lr:.ll.,.l
, ..r i.-r- tl il Ih. . I ? ? ? I -? ?
\, . .. . , ? ... . , r ... ? . I - ? Bwt* l-l
.... i iwoi I- ? la
p.ny ,v'r, Ild |**lflM< I'lMJ ....tt!. 1 . U. . w.ll . ipply U"
:.;,-t!:..'.;.,V,'?';.,',?.,' v, ibrmi
* j . ..., at I ?? al .-. aad klJIinatan i-taMd M he
' , ..,, -,, . ? ., Tt R8DAT Maj il.
I ..??;..,-.,..-.! lbal tba I -?'?'? ? wjl h-falthfu.ly
fu.fll.rd .___,__.. ,
1' ? ' ' u _
I
tai'.nl ? ? ,, , ,
Ba . rh - Col. TIIIW -"- "lU'S A. Q. M. 0.
C vv BteeiTOfl CbptaJa ml _Q M. _
.11*1. r. ir ? .|n*i"i,u * ,.? .-.-.--.-.
N .' Baiaaa -t Na? Toa t.M.j 14
CEALED PROrOSALS (in luplicato)?To
J3 , | ,.. | >. |-i ., ..', t r Kr,-- , r.-.!.",?i b-.'riw,1
,,v ih. ui I rwigw IM ll ? I .. flb- v 1_ i-. . .'"?''
i.i.t. fot t roul . . r ? I ? : i i ? _th?. coi i
,.,. ,).r j .|. ..( laaa r. ir p. ,. 1 otbari Ib tb* mrrlet ol
tl.e L'nllrd tttaxm .1 fi rt fl u -. l ? : I
l> . . ., | i, , ?? . :.- .? ? r. n.h.-r pl*.-'* iu the.r
' ' ' ' ' ' ', .-. .,.
Tb-.fr, ? ? ,. I .. .. ? ? ?; .1 fw ...
, iaalptoportlou nl I i. .r.-i ... I.|t. irt-i utr* ...e.-k*. ?hmik*.
, | , ; . . r, . w ? . ... Ird) Mid I .: ? -
nmntllie* M*u*l | ?? :.-.:wery,l. .:.uv br.-.i-n.-..I-r ..
... latflatM
ll.e ? i.-r... Ior. ...
s , i v. b* entrrtalned thal h nataiedabp a rein ir
...... 1 . i i ? . ??. .... ? ?? ?t .?- bl.
r. ? -?. t I . iaa I ? ,
l , .tl igl.t. r ? Itlial :? - l I-* J-'.* .I*' '.i-i'f kk I ?'?:..
tr? '? t,, . i i
rk Uevfltaa-MB taairr. tba right to r.-_. -t *i.j blJ w..i n
ui.y irwn, ui, - .-? ? . ? ??
I- .. ,. -. ? | . i ad. . y .': >'i-h f-ind. ?. t 7 ?
, , ,..-, d it a . Ki I. 1.1.I ... -.t 1 iv* ?;r ?d
im ,.: ? ?
_lirt.l_._l.__ '.. ?* . .:,.??- boadl Ia? BBB1.I fll tWt
?.ffl,-:r.,l iuieti-1 !?? be . Btl ,
luilf-r iflforniation wil tr..,-. :...:? 1 _i-..n.
IBANI > K. Ur Itli.l: t .;? ? ! ? I
L'."i) llkl.iis.l i'l.-' T N 4.V WoKTit *T., {
.Nkw V..I14. M.v U.ltti \
SEALED PROPO8AL8, in duplicata, trillbe
, ...... I ti] IAI. BDAf, Iw .4, 1 _>4. at 4 flTokflb l'
l bi u. * ? ih. -1 ii'." 1 -l i'.y ? t
L' "' ... - ? PAlhS BBASB BPUBS.
n.-yarnt.. I- 1. k* ia ail l^-frrt* a* lo maUritl, aorha
,',, \diatmitm* m ->r ' ,....: r..ry - i'l. t.'-u .Uii-Ud
mn 9 ?? wbieb 1 >-. 1.? ?' IbMi il a. .
, , . ,,. -,, , .. r-l I.-. ' ? .;?? "? t - tl,.- I i.i'e.l
Statoa'at ?!'- " I b~r. ,??'?' ? ! Bea* tra '" !j"
_.,, nt.-d ci 1 I ior bul ineh mu* apptorad apon li -.
;,':,:,? ... in tbrli !.:!. th- iIum lawbl. blbey pro
p.-., i.?,k-il. ivari-i , . I . ..-. i?ry .,!,'....1..; .
'. . ,. 1?ir-.lt...ut- f l.i'"b nd- wi- . ?p|.r..w-,l ? .r-t.r. Ior
,1 r.r. I', n. Ia: 11- '? -Ir.lV. . ilt ..-.-Ift-l tni..
? ... tha ..-:. i.. - - 1 1 1.. nre v-. Um >? ? '?
11,,,? t-,. t- -1-liv. r*t Ihaltio*
S. h d. ? nl hr ? iml-irl i'l.. pB-tte* ..tl.-r t!..-. r |ulal
- -- knowutobafu v roopM I I
. Ii.thrli .,?? v. ? ..' ? p. t ? work pr. po-cdfor.
' ji ,. n,.,..,r-i-.. i.' re- it . . t rr_-,t m.y .11 a.i Inl'.
.: !? einoJ .-?'?' ....... u
IT ,,. . . r-.I, pToporly 11, l.r ...1 ?
t'Kl- '..-. I...I.UU.-.-. I S. <>r,l..?i..- V,r, s - 4. V. ,1 ?
,t , n, ?. i'orb.' I ' BIBPIN < , ? ? ' "?
... 11 .: I.ra.iit 1:.n->_ \*an .'T'lK I
N- llCoda. *L, Nirw V--I-.K M.J 19 I M. 1
4i:\i.i:i? rK'U'osAi.s w.n i..- m-riv.-.i at
i .',..'.oi ij-m... .... wi i.M'.si.vv, tbfl Ukb
i? t. !-?
j., .; 1 ,.,. ...-I'.f.t ralaiat, n ..-.(. and krrpiii
, ,. .tn,.II Ih. :.,.. ...... ia tha 11 -I..... Biv-r, b.
.'?..?..,. .vw ',..ri ...1 rrov.Pirel.UBdl .'.!..?- . 'i.-.ip; .1..
- ,. .,. .,... I,. . ? a.
lu.wBO.lUi ? Ilu| Wtb -Uy vt .1 ...-. u.r
? - . : , llouM 1 . ' '? tl
prlnlod .1.k .ti--. 4, ? "i"-? "!"?';:-','' -" \; "- l>> N i")1 '
, . rJ 1 ..I 'I.I..- t-H - ' 'f'l-, ?
"" ' i.,? I,. M I'i.W U.i.. r .- N..
I. .: -. II , In.i l-r. Ll IM. ?
Dciitiotrn.
AN-S8TQETIC KITB0U8 OXIDE.
I..-1I1 KitMi't.,1 .1 .rir.ii a -*___ .lerii, p....i.v-Iv ?tlb
,ut |,.ll. 01 iBialtOUl r-.._tl. To *,-nil....,u.i.lt. tii* .ntf ? nn
t?....t ir I...... r~<i.iii.iiii.i. ir.!--..i. -rrvi, *-. I.U HOYT
i ?rrn ,.vd t.. ti.r ?wt-ny biii.iu.t B*>ra baaaaa-aj. aaa
iaih lt. _ _
? \v. CRANE, .M. D-. DENT-8Tiformerl/
? P . .,1 II -.. I -' 1 lt- i.i-.v- -1 t-. li i'.i lllB.pkl t, Bth ?t . nr.r
ii , ? . ,v. New i T*._
lt. i;i.iri'IN d BB08., Ko.258 Grand
... s.-w V.-rk. aad Ba ?! P*B*?-? Bieabiyu m*
... liaaT-. tb po i.i?r w wifh-.il pa.n. hw Um u.e i.r iiirr . ..
nivdfla* S" bMffl l.ir rilr IfltlBI wi 1*0 nr'.ti. kai '-? tb Mn lo
hr iii*eit.-.1 Thry arr .,)?. n.?..ril... lulliet. ,.t T. rtri ..11 OoM.
att Plattaa k?,tHleat. *i" kfabbar, 4*1". farBal Set*
omteti *....-w.i 4*1 l'iir..i'1'ii. n Mat*._
N
>I
ANHATTAN OU, COMPANT,
Ka 16 Braaatw*. B V
BOLK M VNI V VI I I lt) HS 111"
MASON-s BPP.BM OIL ud BXTBA I.AHD OIL,
* or li? -1 tta, Buiaiibliw nd PaatatMa
iDunto.
AN ABCHITEOTURAL DRAUGHfSMAH
j\ w ..- ?? a -;i't' v .'.ii.n m aa edMe, nr i, a>,i. r. ??? !
h. !in-- II" : fully ' o ? .. -.',v kind flf diaw
ir :.-, MfllTfld. Aiilf.-.. i' Vt i Wt - '? ,11
qitaaraaai aa'aOmo* NaaTadb \;rii ;u, wt.
ABTILLERY HOR3E8 WANTED.?1,000
Arn -rv ll.-?. waMfld, ffll TBlth Oflfl B
Hitty tiv I..t.? w:il I..- aala foi dl tha paai I
??t h. ? . ,1.1 .ii erery n-rti, ...r. hr -kt-.. te
naii.flfl* uut lesfl than ity hai.,1- Mflh, fl.iil will ba i.r-.-nted f,?r
m,">-<ti natthe tiuvernuieut Slab!"a. .Mi- at , Mv..- B 10th
u.J UthavflBu a. alhlVAlll V AN V'LIKT,
U : . ' 'rmr.aler.
hOENTS WANTBD?TB bbH a .eplftadid
1\ BTEEIi ERORAVINO >,t ABRAUAM LINCOLN
.1/. J.-.iii.*.. (It...-! V*e?lfl ai ifl :i +!'lt>, *1J j*r .!
Adlrna JOHN ti!H?uN, Lttbo(T?pher, ti Bttkmm t S
\l.l, v. iiu aanl tharonablj competenl Coaeh*
i ? n. 0 u !'.:?, K.i:n, hniidv VV i | , l'urt-ra,
Clerkfl, Binail !:??>?. k.-. . : tbfl lar^fl
Rmpl yiiinit H.?'if , (BflTlth-BV. |ad llth-.t , alau 1'eiuai ?
ll.l,,
li
OV WANTKD IN' A NTORE.?Applv to
E. A (. VV III.IM No. ITJ VV .'?? -r
VV AB I'FPAKTM \T I VV.Il.RY I'.i-RSAl . )
Opnca ae Cbib* UeaBTBBMAfTBB, }
WAtaUOtoa, U t ., M,v Ij, 1864.)
CWAI.liV IIOR8ES WANTBD.?Thrco
,ud , 1.000) I1UBSE4 wflBtfl I. ONK III 11'," D
AND Sl.Vi'i HVh ill") BOtLARa p-i h ad wili h. pj,J
cvvvi.KY HORBEfl
?eJiTflifld within tlu > iu ni i-i'/ ('" Bayial IheOe*
?'?' ? , .,
SiJd Ilortet ti bi??d in ill ptrtli un, ? ?( lem than n*e
(.V, Bori ? ...... ? ?; from l.t ?-n t ? ?">???
...;:, briU. arifle, aadM
?il..11. .?-,' I. : I ? ';? ' 'rr
1,,,.,,. ? y idhared to anJ ii,'idy
i . ?-. ? Bt ? i") -n-loTrr.
JA.MK-i \. i KIN Llflntenanl I ?! n.*,
i . ?; ...-.??-.' ?? ..r,
QoaBTBBBAflTI .. lOrriOB, ''?? Yojtl, Ap I -'". I 'I
CLVALKY HOR8E8 WANTED?HOR.SE8
? . r C ivfllryi
la ,t ? i | r ?? ii- i ? ? Bfltthe Uoi? i i. ? . - -
? ; T I-V. w:.i bo | I'ii- -v>
rei .1 .-li.u UtT v \s VLIET .
.VI ij..r tu 1 Q i ' i I ''t.
/1 VIM) PRIX'J l.l.'. ?U.:!,|.'l Q gOOii BOY,
\J ?' ? ?, . ? ... r i - . ? !? I, . Hfll me 1 ' - 'Mi t I
inf U*o.Sor J ttlt Dk.lt ii". -. '? , : ? Bo I :-- ? '
CiltV AND COI NTRY LADIE8 who riah
j ?, . i.it BbM vv u.neu auJ
? ?
y. t iBROLL'ri v.". f X '. '."th >t.
d 1IIUII urKlMIOKS \V.\MI.I?.-(....il
W v ..,-,:? ? t the trholt year l'i-,ni
ft aweck. B ?? M t!,-,r. irout butld
P
[]?!>!.I'.I.'s WANTED.?Eighl or lati |? ?<"!
Puddien wanted ? I b iroa a
lpylytoJ.il I 'n .-.-,'i.Y N ..-?'. \' y-t
[>ROOFRI VDKK8 WANTED IMMEDI
I | | . ,.i ... .! l.iliS to Lt.ALl CUfY.
? | .- ,- N,, '" ?' ?
rp(? TE \* lU'.l.'.'S.? Wniited, Oentl m
I ?. t n ?
t . -.,.-.
i ia p ii ip.i ??-..? i
iu Priual. I be I ? i ??
,..;.. loipeokYr. .1 > r ?
? .-. f.ir Wnt Ifldit 1 :?
. . ? . . , . : . P
'
Uli .I ? t|
' .
i \. .-.. ; KMERMOBN.
S ! ilirand -._
riiHK l'RE88.?A ihort-haud a il
I i. ,;. ' ti -'a an '. M VN
111 IH :'"? ' '.
ir..--. _
rl^O PARENfs AND QTARDIAJ S.
I \- oppori -I-- i- ?-?'-:? <i irt INT1 M.I
: ,., r M jei'r- i'l' wv.:....
Appl* .'
,; \ t, . \,i W i. S il i i ?
.Vl Dil vl DtBBI l ::i ' '.l'i' (
DarAara a^oi n iaaa, :<'. g -?* ; ?
IV \M Kii [M.MEDIATELY - PHY81CI
YT a.NM i ? ' ? : t ONTRACTI -
v\ .? theOull '! ?? tb. V .
(,-i.,-,.. I ? ? | - .
a;. H Hlalaaeha .t,
%\rAXTED?Iu ui Oiiice, an mtelltgont lloy,
TT ...... wrltcfl ?. ? I fa hI. tfl WRITE "i'i I..'".i
\\,,HK. . '. ILVORII, Bfl 15 V aii : .a.-.r.t
funiitnrc
I1EDROOM ENAMELED ll l.'MH BE ol
I > , - ! Wal . .(
M H. T. I UtKIMi
?jiiNS M t ??. -? ': - lt< M ' r l- ?-.' ' i"-d IH-*.
EN VMI.I.I li "( UA.MIIliK II l.'Mli KK- ?
? of F.NAMKIKI. Kl UNiTIKK, in
,-.l . maod ?!)?? w . i .1 t .., -tu it, Plaht aad Utae
ia Buitel, \v holflflala aod BetaiL v o Vtittrsfltei and
!?.;,?, vv.viilltl.N WAKD, .s ..::..:.. tt
1" ?OR BALE, CHEAP?A 1"* of g.i m ?
1, \Hl'K'l i, V. .??'. I(r:ii-.!i ind lup . u
I M VTTI KS8K8. KEATIIEB UEDB. *c l .-. .
I] Wllt] "I l-'ud H'lt.VH 11. ? : . I ' li- ? ?
,,? | roui I .- raored Pl vS" i-ta imnt
Bl BDAlaL'd, B B >a I 111 Badt t. see. I fel
Ucrooinilo.
Tlii; EtREMEN* FUND IX8UBASCE
1 COMPANY ba*. REMOVRD to their ae* Mke^R^MI
, ., v ? bI ? to Ini wt pt T'fy fll IH I
! .. .. ' . -. t.ir nn ia fav r,1 I
?!.,,?.., .t . ? t" II HKI-it -KM.VN Bttt*t*tf
(Tccan Otcamcrs.
l^Dll CALIFORNIA rlaP.iNAMA.-A fint*
X c.wi 8TRAMEB erUI le-ve Bftr-Yack ea tbe Jd. 13th
M 1 trhaotho**daa>fflllon tiUS
DAY, wlii-:, U?> d.y oi dflffattafOtflBlbfl IhflMORDAI at
yoc^freliht cr Panar m'>7 " 'h(,IC"i7 e^'7i.'w? t "''."'
, p :._|) H. MA.T.H. kgatt j
I""(>H NEW^ IELEAN8 DIKKUT.? Tho lirst
l1 .. i I Mail -?.?.:,-!.:p l.<" i ?T POIBT, Ct**.
.-, Wtl y I. H'UKM W w.ll laara Piet No. 'J. N. H.. ofl .*-.Vl
| RPA1 .11 Nr- i . . ?'rl . t I' VI I'...:.-? withuiiurpaaaed
lodationi *'*' K. - :r,'i.!t ,-r pi.-u'-^i'i'T';'
II. li ( ll'i.Vl'.VK.I.I. kl - ' WotteU.
VATIONAL 8TEAM NAVIGATION t'Oil
1> PAR*
RRW'TORB T" LIVERPOOL CVI.I.IN'i AT QCEERi*
TOWR KJ LABD PA?IEBORR?
Shtr T.'.a. C.immm.ler
yi EEN fboildioi).'.-il-. ~
KltiN I. ,1 lind .WU .
iiN! IRIO (buildiiu).'.-''-.
IIKI.v Kii V ii.-: Idiuj.-,.-'n''.a T~
I.i il ISIANA.IMt.Nnel.ie
K^vANiA:::::::::l?:::::~:::::"i?Ra
1.,-av iu I'i'-r Ne i-l. Ka.'. lti?ei.?il,.!i.>?rt:
WT.STMINSTEB. .-..'.r ,y. Jine ?
V KOINIA. >it?rd.y....iiiel8
PKNN8YLVAN1A.-..t i . .y. J ..y I
Inl KUV'i .Satuidav, J .ly l'i
ABB v KBYALTEHNATEBATI RDAYTfftR?APTER
| ,. , ?,,.. ? nrd Ih. at- mi.era are nn- ,
?;\M;?;Ni'':',!:;i:;!-iv;ri:.r^';,;^:-*i!-r*o ?,
,? ,r.'i y teeordini to Iha *? ominodflHoB "> atateroo.na. but -
IIIIIMit I.ASS fk&ikOX TO LIVf.IUOOl.-aJ5 m |
." '.anenofthrtev.-t will n 't he ..vrt.intahle f ?r tft U
m - tkilut.k.ithetrTBbf illiinii
.:??:
ful fretiht of pfltM|fl ?PPP** .
WILLIAM8 & gUION, B*.nWatM.
Oll VM WEEKLY lo LIVERPOOL, touch
^ ?J'.'t U-,ee-,.i tnt tCflrt llirt.ri-TI.fl wellkuowo
. ea,. . . 'U I .?--,-- 1. Ne? York ...d PbtlaJfllphia Staflui- |
iinaiiT ireintendad toaailaflfoUowt:
,,,, , ,1 inMlMiH .Setunla*, May *S
ITI )V ItOHlH m.Sat.ir.Uy, Jui.e ?
I'lTV (IV IIALTliiURE..tfllurJfly. Juuell
5fi^Bjffl5STiAWRIUt. at noon. uouiViet tt
Nurthllit.,. ?,?,??,??,,
p...i!. l? Jl oi iia e.i'.iTilent in ,-iitreney :
tlHlTCAHVI . .*ll-.O0'STKK.UA.iK.f*) 00
?..(.,.. h"i..l"n.. ?5 at Ham ?* tfl Uajdea.... M ?
y? i I'a b. ? wiSffliflje lo I'art^. W Ot)
1 " , lUuburi * iXiiSre-rMe l" Hanihur,.. Sl 00
rttton\tt\ el" f...warded i. Mav... Bi.aien. jTlBlllia,
^V'^ut'n'.^r!ot^rti'ttomii- liU'.bin, ?7S, MB,
r.i. . 1l, ,,t? li'.Vla here at theae rfltei.
f' t' Jf,,^.e !,. .in at-' '?? ap|Jy tt th. < ,.ntp.ny't otnctt*.
*"tfu,tjMiHt ." I'.Vl.l Atei.t, Nu 5 fi.,.;jw?y, N. Y
Ou-timboiitfl anb Uailroobo.
EKIK RAILWAY.?fttatttpt Ttains havo
i, lo.!"wa. fu .
7 , m' Kip'e" tot CToTflUod dBeot, ?ia A. k O. W. By.
e ?I"ii, MiU dtt'v,f.?oti.?i:ie.
Ul , ii. Ma.l!-.r llulta!'.
4 n in 'w iy ti.r Oti-Tl'U New'tnrijh, and Warwi.-k.
in'm'NI.'ht Ktpr.aa (Satnr.layt and Snndayi en-epted),
f,., htiiikirk Hult.il'>. k.-.
6n l.l LUhtaiBI EiprflflB. daily, f.r l).,uk ik Reilieitei.
(-aiiii'iiiiflt e,kc "'? Salurdaja llu. tr.in ta i.. rM tu B..B1I1.
U'syo m, Luiiiia:'i f ' nn-.kirk.
p UIA3. Mi.NOT, Oou.11 *.??: inUnd.ut.
OUamboato anb Railroa&e.
l^OR BBIDGEPOBX?DAILY LINE.?Tba
I .t--U.I.-I BRIDOEPORT iriKl.atrerier No HJEaat Ri?e*
dn.y, at 11 o'ciock uoon. Krefght tatea Arrmm in ltrid|t?
p.,.-t tu t ii,?? to rnitm t with tbe ilouaatouic, aaeaaaati tkmr*
i. . i , ,1 llaxtl'ord U.i. u.i.. alao, tha thore liiifl lo riay
ti:,,, k nd New-London.
?J JTH-8TREET FERRY, EAST RIVER.?
? > I Tha HARLEM PODRni-AVENUE lAKS will,
iron. ii- ?'? i"er tl.nua'e, run ftuiu tlie Afltflt llouie to Mth a.
V,-irv I iat River. coniit'.tint wifh the Iliiutir'l i'niiit Turtf
iad rhrtii.'-n. I< i: 1 Bid Kluahing Rallroada.?May IB, 18*14.
EX)R NBWBURGH. CORNWALL, WEST
I i'l.lVT. l*Ol (illKKKPSIK, a.ni UONDOIT.-Th*
tteaiter MARY ftOWBUi leavei Jay rt. Pier KVKRY
AKTKRN'OON atty._
ItfORNINO HOATS tot ALMANV.?ObaaM
A.rl ,.(I'i.t -The DABIRL DIlEW.i'apt. JohnK Tai mau,
wi.i.i, Md a?"i W?DNE*DAY, MAY4,1ea*a Raa Raa
-,at7a.ru., tlopt.iut lor pj.a.-nt.-ri it iWth-tt, ??
Mflfldayt,vVedneadflTfl,and Krid.ya, bm Iiini ?t VVeat 1'oiat,
i hkeepale, Rhinflbeck, Catakul mid Hndaon.
Onfliidaftei . HL'B.SDAY, May.19, the ARMPNI.V wu! roa
ni t teraate day* with Iha DRETT,formini a DRIL1 LINE.
Tieket* told on board tud bawajo ti.eck'd to p.n.tt We*l
ar.'l North. _
C AFETY, BPEBD, AND COMFOBT.
KOIl Ho.STOM,
WoRf'KSTPR, V'ALMKR HTt HttrRO, NASHtJA|
l.OVV ELL, CONCORD, THE VVIIITK Mlil/NTAINS,
ANI) INTERM) DIATE I'tilNlS.
The new .'..I itt mrh atnnura ?: tba Norarteb line,
CIT1 ?iK H WTOB tnd CiTV Ol NEW-YORK.
l.-avv Rew-York ,1 iiv (Soi.dava i'irep',-,1), ,.t ', o'fll ?:k p. m.
tr,.',. l'i.-i fl ,.':? North River. fo t of V v.rv rk,
POR NEWLOBDON,
thare IWIItallna wi'h tha Svainh ,nt Kxpreat Train frm'i the
abore ji'.nra. vtt NorwirbaadWfleceflUr, BaaeaaadWaa
et -?? -r, VV ,r- .??.-.- and Na^hua, jul N.'W LonJou aud Norther*
Railroad*,
Klfliabt takcu flt the lowrt rat.-a. Pot inforuiation. iniuit*
of K d MARTIB, Iteat, totke Tk*.
MKlJi'HAN'P'NAVIGATION inl TKANS*
PORTATION COMPANY, for ROSTOB vi.? (iROa
ToN, NEWLONDON, STOIflNOTON, rRoVIDKNi'E,
Ni vv PORT, T.Vt'NTON. ml.NKVV i;KI)Koltl>.-TI.?*pIeu
ti i OMMONWEALTH mai PLYMoUTIi ROCR
?-,:: i- .v., l'i.-i No. II, N'.rth River. tttA oi l ooitljudt-flt,
,! . i ll pl I .. !. i. a: 1 p. iu.
y raabj inyetharliaa, Office of Coao
i-i.v, Rn. 11' vv eal it . i irnei of < ? r It-tl
.',' e Vi a N"V. .'. ! '.I M. II. MMOBB, Ayiit.
I^OR IKWTONand PROVIDENCE via NEW*
1 PORT ' I 1 Vl-I. RIVKK.-Th.' aplendi.l a.d BBBtaM
ti r METROPOLI& Capt, Brown, leiv.-i .N.-w Vork
.-.-.v 11 EslDAY, 1WRSDAY. an.i KATI RDAY. at I
? p ni , aiilth- KMI'IRK BTATE, Capt BragtflB, oo
MONDAY, vv ! unkmiaV aod HiiU.lV, jt 5 o'ciock p ru,
from i'i. r N i. ? Nflrtl River.
Hen-afierao roflto* arill le- r.'^.r.leil aa Mi ured toany appli
? : | i-,.- ii.. n [ ii 1 for.
Krei.-btto Boataa lafnrwarded tlnoi.?h with jreat di?i*t.-A
hy a. ."-.i!..-.-.- Kreiabl Tr nn.
E. LITTLEK1ELD, Affnt, Wfl. T? Ruadflray.
CENTRAL RAILROAD of m:\V-.JKK>Ky'
Courtlan ll -r., . -.. ott tin ? .,t Harnpt.a
.Inr..'. ui witb Dfl i.?er^, 1.'., ?.t? aiiua and VV't-.rern tkkumti,
?r, I,. |(h Valiey K.ir td a..J Uaeeaaea
.- ii.- adirect Uueto Pttt r:i. aad the W.-t, witlfl
out .-li ? - r
i'J MIDDLE ROI TK TO T!!K. VVKST
- ,-t '? ???? nt .-? - I by t;.i- Baa le CMeafa
(.ii.i.un i i..--.. J... .i-. fltfl v. th but one chtiifle of can.
SfRINU ARRABOEMENTk
, ? ? \; . ta I, loflTfl N ifl Yon iflteOfltrt
lURUlam-Hii l-irtui. At I a. in., to* Eflrtf, RflfldMa
. i l, mh, W i ,..';?;, ,rt 'l*bil
tn ? - ? h ,: ?? ? r.' it ! p. in . ? ? ? : - ? ??-? i- wt V'4
i tke I'. Lu.>,vuuia Ha I'.ad, Nortu aiiti ^uuti. ou tbfl
N t i. ? IR.tl road, and with the Cumberiaud V ...of
v - ? IM -,
Mai-. Iriis? vt ii im m.. lorEirtoa. W?lerOaaIttaa
toi.. W :i|.. ,...., Ulflal !'? -i.ti. I'lt'-r-ii. Rn.-'l. iir.'on, ?*??
l.'x. Iiut.i?Kor Eaatoit. Allafetfltr*, Mau.h t.'u:,;ik, wa
Ibm p t lleadtn* PetUTiUe llatriabun A,:
tit. u Porl ,.-.n, l.-tui h'Di. iadMbbcb Chaafc
1 yi ..,,! j i'-K, rSflN ? Uie.
" i- ? vv y.rv. .i iraail Kor Eatton A - nt w ? It^td
? ... HiiTia ? l i-- '.. 'tn ! t!..- VV'.-,t MeflflBBI -ari
J, r. v I ir v tu l'i"-.' ::.!,.
I.LiAMKTiii't.r'.T asoNrw-Y.ibkI'kbbt?LflBflflBflW V ,rk
f, :.. i', . ;. i it 1:11 a. m.; ll:4i, 4:30, aodI.V f.aa,
P ? ? ? . i ii ? aad MalfaMla II r - r
ui u -.'o'UI..-U at ti.e ..Ui. .? ot thfl
: Nflfl :- - ?. : ??- "' CflBlllflBdta I
nt ,\? 1 Vll , !!c " . .t N .. ITI !ir adway and it tbfl priuci
JOBIAH (? .S'|-|-..-.KN'. .-> :p-:.li'.' r-.j-ut.
Hll?>'?N RIVER RAILROAD.?For AL
IAN1 tnd TROY, ROBBI0TIKJ wit.'i TRAOM
NOBTli and VV KflT. i . ? ?*?:
Ki ?K h- abfln a'. Kruii1'it,.a'.
11*1 ii,., and | 1:11, U 1'. a. m., aud 1 iiand
bp. . , I t.J-'p. ru.
l: : p. u.
? tip.ii.
t-.ii a. in , ai.d 1:1! p t...
I:M p. m.
7:5.> a. li, .ai.d l3M*o4%:W
\ \ y (wi ii a.jep
10 W ? : ..
k Ti i.n .'p. n
;, lr.ii. I
i I
Pei tt... li da, 4 19 p.
,. i.,., 11
iu , ?:: I 5.1 ,, i.i. p. B,
Tarryttnu i'..t..., il') and 1 ; J 4.'ai.d T.2T p. m.
p. i.i.
' ? :?-. fro:u30t!i tlt.-t.
i - - . r. ,1 *t any ,,f tbfloM ''a of We.'.-'.'t'e
y ?? .. iu Ni -., V ra .: ? : r - .- ? I !? 4: t* ebflekfld at
tii- ii,??!..-1? a . i o.i,t..'ii Ihfl ro,.l ai d to Surato^a -ipr.uti.
ALLENTOWN ROUTE to tbe WE8T.-?
ll l.i . '-.,- i r ft...i iat tt ii fiud thia thi- ^lurt.
eaandeai ?? r nte, 11,.?.-,- 1.1> ? .?-.,?-. o irtbetwwj
Ni . V .r. .-.-I Clili.-.. ir rtueinaati, m.'l ?*!* two to .St.
Lealt tifli ". No ^71 UroitJw .... .-..rner of ( hi-iil..-.-a-at.
Nt.i:niKi.-.N Rrji~?i new..ii;rsev.?
, ... leneyl kyl r Pi.-rmoot tt 3 .. ni.. M li a.
I i', ],. ui. 4..'.'p. iu.. uri.i i...'S p. ni. Th?'J:IJa. ui.. and
4.ii y ta., r .:. tl.r ? mh lo M'i.-y.
TllOi. VV. l>y.\;\HYAV. S,,i*ri..U-uJ,-i.t
JMi: NEW-HAVEN, HARTFORD ud
SPRINOK1BLD?ttt unen leflre Pack-flttp U1 13 p ia.
. ? from '-.,-w il ,v, li ,,t 11 p. rn.
MiiliT I.I.NK?^???a- -.-nl,' .v- ti'llp BB., fl.-.-.ri:i,'at New
Uavi-u .:. ? ^. y p rai*| tnat
N
JEW-YORK, HARLEM, aad ALBANT
_1 II 1ILROAD -K r Al -.i,y,ir,,y, N rth tad VV,-.t.Ui?fl
Mth -t ,'.?{>: ?'. iia. oi., liid'5 p. t:'i. SniiJay train, 5 p. uu
J()N("; ISLAND RAlI.RnAD ? Sl.M.MKK
J tRRAMORMENT -Lerrflt Nflw-York, Jflflflflfl-flU* aud
,-. '. EflfltRirer,forOreenpoft.8*|Hflfb r Htmpl ??-.* V.-_,
Porl . .[? .'., Riflrerbflfld, V ,p!unk. anl Lake
p. ru. I ,i latlp, Bflhytoo, uni larm
Inadfllfl, at I l in. ani i * u..,l 3.JO p. m. Kor Str?.a..t,
::,., .,i ,11:30 p. ni. I^tafet ? n leel I ?l < old >pnu/.
11\ iter li.tv. iad HunUnjlofl.) Yor ll.-inpn.-ad, Jaiiial.-a.ani
vv'i Held at 8 and lu 10 a. m.. and 3:30, 4:?and 3:.H, p. in.
dl ND.VY KX( l RHIOR TRAIB ? Le?*ei :4th ?t . Ka?t
River nt -:3"i.i. ni., for Rir.-ri.e.d ttappilu 't ? . Btta*?*a "?
,'.;.t Ueinpfltt idaud ByOflaet. Ki i.u Ti- kfltfll .rti:iatrai?
.tr.,!,i-..lijt.?. A. BEAaONKR. tfuperfBteodtt.
V EW-11 >KK g\ NEW-HAVENBAILBOAR
Bl MMER ARR.VM.KMKNT
Utt COMMKNt'INlJ M Vt v. l*>4. 1?4.
t'ttsienc'ir Surion k Betr-Yflflh, i r.?r i'.th tt. and ttl.-a*.
Ki t. ui- e .,ii 17th ?t.
TRA1NS l.KAV Y. NKW-YORK:
Y rti-w litt-u.l.:' tY.x.i. II M fl. L.. . 11.15 (El.), 3:0*
(Ea.), 3 ?''". I ? ?dl (Ei ?p. m. . ._
y . l ,,!..-;. rt, : I iKxi, 11:30 ?. m.; 12:15 (Ex.), 1 0B
(Ei . ? ??". *: Baad I 'K.a.) p- Bt.
Poi M,.t.mia.idSiratl,.rd. 7. 11: ?' a. m.; 3:W, 5:30 p.m.
Kor Kairu. .d, roi.'.iipurtoiid VVY.'port, 1, ll.joaui ; I Vk
* r'r.Vrwa'.k. 7,9:30. 11:30 a.ui; 12:15 (Ex.), 3.00 (Ilt.),
1:50,4 ". ' 9), (El i p- in-_
p, r ParieB aad Omatrtoh. T, tiM, 11:30 a. m.; 3 50, m
f*bnm\*rUh, 1, 9:30. 1130 a. ,n.;3 50, 4:30. f-Jt 6..W p.m.
t,.rStau,l-rd, 1, 8 Oi.l. '. al. 1IJI a. ui. | UlM (RB-NM
(l.a.), 3:50, 4:30, 1:31, 1:3*1 I (Ea.) p. Bb
y.'t i'nlt I'heit, r anl 1 .fleruie lijte I'.ationa, 7, 9.J0, 11:30 a.
iu., j ?*"', 4:311 5.J.I, t' .", 7 p. ?:>? _
' ' CONNEtTINO TRAIN8.
p, t p ,- D , , H , ? rktli H t. ni. I Kt.); 3 (Ex.), I p. m.
y.., !'....(. rla lak. .- L. a, 12:15 .Kx , p m.
P r H irtfold md -pn *n. :J. .l(l.x.), ll..?'i ui.; i (Kl.),
1.,h( '..'-.'??: it Rir.r Rai:r.,ad. 8 a.m. (Ex), 11:30 a m.i*
Montrefll; l p. m. to Borthamptee
l-or llartfurd, I'roflidenee and PahMB Railroad. U (Ex.),
Kor New llaven. ifew-Londoii ?nd Sttnin;t".i Rai'..'jada
a iu. ; W:13. J. 8 p. in.
p i Caual Rai : mi. il U p. ? to NflfthaaBJte*.
Poi 11 .. tonlc Railroad t, in.. il ?-. BL
Pi r Ni, ui- .rk RallrouJ, ? a. m. j 3 p. m.
PorDa ty aad Bonralh BaBnad 1,1 Baajjl Wp.ni.
Commodloui lUfleptoi Can :? '"- naaa.
UMKS 11. IIOYT .Supermtendenl.
A TLANTIC BBd OREAT WE8TEBJI
J\ RAILWAY, NKW iiro.vi. UAl'OE ROtTR. PAR
BENOEB 1KAINS LKAV K BEW-YORK. ?1jl, tb?. Eri*
It i w^y froa. foot of Chuflber. tt.JtCNNINO TIIROIOM
1... Ll VELAND, o. WITHOI I CBANOB Ol CABfl,
eonnflctlnf wRh ntlrofld* for al MtoelBfll cin-a bt t,,..\>e?t.
Tliiajuadia bfllna .?it.-n.ied, anJ wil! ao.n b? in Coiiip.et*
rnnr.in? order t-.Mai.an.-ld. fll.i-'.. 1 r:.?n.i, I'ttyt..!,, Ci.wifl
tiaii Ai.d si. I.....!*. wBbflflt bwak of flBBje ...,,..
T. U. UofljOBAS, Otu. Ti.k.-t A?t fl. T. MVV kktskr
MeadnHe. Pt._Oeneial Sup L
NEW-JiOWEYlTULROAD aml VraNSI?
CO-On an.i after ROBDAY.Jfl*. ID 1864. Tnin. will
^ NKW-YORR f-r BALTIM..RK tad Wa.SH.Ni. POH.
al ll au.l ln a. m 7 M p. B. a:,d 12 Mldni^l.t 1 bfl I XotO.
Tnu\\t\tlUk?Ta*m*g^
TON on'r Thia Train makea no eonneclion at l ni^Je plna.
TtaW'nSSripM* -.J Ij." N-w-York flt 7 aud 10 o ut,
li .,, i ?.,.{ . t, u> a.i.l 12 Midi.igul
Mli.lTARY'ri.'RETS ?l.l Bf*^>M^*-**>a ??
*-*!.... . , 'I'r-1na J. ? . >\ ? I* IUI\l f 9 ,
li. Ft.Ul Aa.M.,.1 Sniwrintend -ul N. J k R._
"|lj/*< -PENN8YLVANIA CENTRAL
I Ot)4a lt II.STANI.Aia. UAL'OE AND DOCBLB
rilAi K All throi.tli Uaim foi tbe VV Mt hy thlt route leatfl
il L)\ ,'k 1 ..... tS bot ot Cotirllandt at. Thr.uil. tlck.-U
for ChlrtW Mtlwaukee. Bt T.ul, anJ ail polnt. lu the Bflflth.
I VV" '?.lil..a, India.iapolii. Li.ui.Ti.le, St. Loula. C.Tfl
t.? i i',,1, uiiina ClnetnBfltt ad all poit.ta iu the Weat Had
li Vni'l,Weat .ii he pi?,?|..,l -it the office of tha Pennaylflauia
rCnr.l R R-- No. I A.tor lloiiae. or a? the Depot, foot Ofl
!-,. rt'anJi .t Tliiotnh tralna leave New lork aafoliowi:
7 i.'m. Kapreaa, ?ia PhlUdelpnia, flrritefl in l"iUabur|h a
' 6 p*" m Ktprett. tU rhi'.aJeiphia. arrirat in PttUburf!. at
' : |," ? Kapie.a, flia Allentown. triivfla lu Pittab(ir?h a
''ii'VlTr lUth T.alu on Sim-lay. vU Phlladelphla, leflriuf
N?i Yntk at *. li III.
J. L KLLl'JTl'. Ptaaeujer Ateat. No 1 At'.orHo'il*.

xml | txt