OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, May 27, 1864, Image 5

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1864-05-27/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

ixxt Iirth lOMiHIMM .. Ilr.l Mi ...OB
srVAIT.... "vVa-hint.t.'.n, Mtkjtm
nwaram at ntttBUBt.
Mr. Powkli. rabmitted the followingi
HnUr-l That th- o >n,l_,-t . f tht El -. -'ln- Authurity o
? liu.tba. <"?'?? tai .apgra*.
Ia* M iad Jooroolef Ctmaaeret
i Ity nf Nrw York. uwUr cUcuaiilaBflw
*b pl.c?4 balor* tii* pualic, wa. aa act uawai
ra-1'.-d ll -? "f '"" T ~*~ni '? Nl ''
, . r.lT*of lb*prh
... r.il B. Ih. B-B.t.
FFF'i IBBCI RVTBa BATT.
Mr HAIR re-jorta- bii bili lo proi 11* tot tbe e__cl~~t'
-i ... ti- Kbtt, which, bj ib-mbM, artboria i Uh
I proral b. tl I rtaidtal cf ?nttat-~_l r* r
lo-ati.t in tht t'.aval aerwiea to bcttji
der of their t-nn of -nlittn -' t. anu
i ? droftcd Into tha militarj terstoe t j
,?-.t,?.i. It alta l_-ra
, .,.., ||, .,, ,. .of ,.n-!i .ilMr.it
- ,:i.|r ,,11, ?cl u.i'.-rMin. enli-tiiifc
:
IRINT1NT, l-rP'.TE...
Mr AXTHO-rt froi th* Pi nttaa Committeft lntro
? ' - f Th
I itate-l tbat thi po lication of Tht
nndertbi
raari al yeara ll bad beea
rietor John < ,
! ' MIit'CtB
. . ?raa him foi
the - i .
: : - d.
BKXOB
.- ... a ! . __ i
? . . : .,:..: on aa to
, -:. author
T-d.
? : sa.
lir. '..-?? ' ? . ? ittaa oa
i
l ? to al . n! i lon
;
t
BA] ' !
-; ; - : . u;.. Iba
grnate
'
'
?i ? t of I
J. ? i ri
:
l
??? ' ...
i-i. till 7 ?,'
1
J
'
l ? ?
i vi IOR.
urw ,s trrau i,
I M ' I J I I I- ?
v l thal
...
a- ? ? ? i ?
? ?
l ' - '. ;
r - - ' ? ? ' , -
, ? ?? . i.t
i
1 . : I
oa.
g . i- War '?>? r ? ? ?
I ?
r V i a'l I: ,-:. '
.? ??....
1 <i | |
I
t
i
& . i. .- . puratioat t
t -y kiai"
; - J SI tO 1
I :.:'.-? ? '
r . f tha t-il.
STATTTSS
. ..
? .- vs'iiuKNK (l'n., 1 '
r '
;
I
;
- - :
t
i - '
ii.-- ' ' '
, ? , ,.
- 7 that tbi
i ..,.?? i
i '
y -.-.-.,? ? i ? .
\., ..
i'
_'..!.. I I
||
I:a?-'li-J.' _C1_B1
i of tiu
B
. ?
t
I-t l.-r t al ra
|
g?:- :.
Mr-l c. .-Uu... fDatB., DI.) <?.'.__?-_ ahi
a
*.-*. ai w ? ? . r.
a-i tfl - - " l . :r | ?
i?! ,.-. : ;.<ii I.?! .ni :
Mr. Rwbat (1 r
*
wb.t it.
t .
? r; > im-' I tbaa to
K'
Mr. IiAH* fl :. M . ? i' i ?
treair , ? ?
t ? ? regul 't- ?
i | :-.-??
U- '
tr. .i.w I.--.--1'.-. rw Iprori
I ' .- .: il i anad . ?? th?laat
r i ? ? .. ? f .-??:..:?.
I ? . ? -
Ur IiTt.i'oitM (Ua., N. V.; aald thal abea we art
( | ? r- I-r. Bl
| [ ro.poli
t) p f in ayi ry d Di ? r-'i bia
i - ?'? Iba tn
.. ? ,- . .
i | rii-r 111- ?a .ii tarot ..t api
( n iu '>."!' r t'. ir. -.'? 'I tri'irn 4,-rf... t tn r.t.
? . i.ld l.i.t
a ??
Mr M .hiiiu. .rn. Vt, aid Ib-TBwaa aol
F . ? il,;; - ?bo did Uot
a - ..;.' ratta ln,
t ? ...,.,., i ?. -. , . :?! !.- .-... go
f.r i,_ nat in .riTirijr tht Dotl b for tha abroaotioo '?: tbi
i provided foi ln tha tr-_t>
i: ? ?ataat?tbanertrco ? 1 athereta
r ? ? . . ba baa
? .-.
Ur U'_j.hii unh fl'u. III / -_-.-i-n. faTorf.f iil.r ii-ntii.i.'
t'-'. '- .--.-. ari'! HId tbat .! GlBBt llriift.li y- t- tbt
l>-n tn m it. 1.1 <_-r._t Brltaia btrtelf atk aa other
anangi
Mr. Bliua Waui. (Po**., N. I >, wk?t*vott*i tbe
] ..-.: ii, .... akaajag tht Itaata. .* <i tiiut tka
aaaltl ol relatiag la tbi labaritt bad
Raaa aoahlj dkaciiitpd by tba boaorabla avtiaNa troat
Maaiaehua-ttt fBkiot) tbat ba (Wartl) atad i*it allu.l.r
tm. TbaRNasbarfraaa Maia?(Plka)bad atatad t'-ut
Wbaatha ti'-aty wa* mml*.- w.r n.-.-iv. d uni.tiiilly B
t. tf I.'. """.','.?> la fold fruin tbt inoTinc*.. AU
?ar talat to tba grorlaata aaaai r?a?baa tlmt aaasaal
btfatt tha v-ir abea taa traatj v?a- n.~_l.-. othcUliu
' . .- ? irniabad to tba Boaaa from th>
becrct*,y ijf thu 'ir'-niury aadfll?0?tbt ti.-nty thu bai
au'^i L.a tm* more tijiu tw'.-uty-?ix milliona iu our
f*ror. '1!.,-Amrr.rnii tBaaafi aaiployad latbatrada
ia nior<- th^ii thr for-ign laaaagt bi tiftv pat ttat I bt
trn,.','- - f 4 a-.otla vrith Iho L'nit*-d Vilat.-* 1* la/K'-r thau
?u., afl aabaa aaaaartai put t..K"thor. ll.. baUarad v.oi
Uie tl i_,rrant axjiraMioui advi-r.-..-tu u? nn, |a?Baataa
atoatolcUaaaata tudiilduai^ ami l.y lo n.a-ui.Huf uur
Biajurity of Uie .rsoplan of the PlailBBBB. Knrtiuiiir.-H
aaa tba Piattaaaa, ouafuir i.a*i?, woui.i 1,0 atataallji
a* h<;u-iiLiala? hetween thr ilitfirnrnt Sttitua. >otou<
maaaaiial ^-id h?-rm pri^M-ulwd to(.'origre*ai:i favor of
t.-.r ttralaatloa of laa treagjr, *tthi,ut atr mteu.pt to
rerlar au-1 luijiroro it Afli-r m&tur* taaBMBfatto?, tbe
CctBBitttfl uu I '..iiiu.i.-ri-e had adriaed th* appointuieut
of < .i.'.-.u.uaioui-ri to t_certaiu if auy piau* cuUl b*;
?.'fij t- ?! toadiu.t tho rart/.D* Int-ri-aU ofthoflwe aarerai
and ?-;/_? .!<? I'rorn.r.1, ar.il of the Ka.taru C.ntrul aud
WoaU.o btati-a, aod to cob.ide* what .hall twnli.ii.
BKii. tha li.uiuf.i. t-.ri-s iiK'ri'-riltrire aud couiiuaru*. aud
Uie beat lii'-thod of ra-inuviug .ucb reatrictioiu and l.-i,.*
lat.rn. aa are Roii.Utent witb tha geriiral rplrit of th*
Uaaty.
Tbe llouie flr.t roled on the amondment i.f Mr.
Arr. ,ld of Ilir.oia, i.auu-ly Authoriiiiig th* I'roaldoiit,
by and with the advlo-r aud ooiuuiut af tha rVaiiat*. U
appoiut tiiree CounntMio__.r. to oonftr wilb a 1'Jto naav
t>er of CotnTjiwiosera dtily ?uthori_*~d by tb* iiritlal
GoTeruiaentto ni-gotlaU a new traaty biued on tmr
prliicij,:-* ?t reclpioclty boiwa*<i ti.e iwotai.weruu.eiit*,
WiU. a naw of eulargmg tbe Immi* of tbe preaant troaty,
tud fur the removaJ ot tbe eii.ting dlttloulllea. pro
J^dad. tl.at ,n caaa oce .hnil not U. agrai_l to by l?-t_
t*--rerr!metiB, tben tbe Pre.ideul.b__l k'to the i-.tloi
fur the tarniuation tocordlug to tbe piuruluu* of tbt
P~***"t traaiy.
TIU waa tuagreed to by a rota of M to .7.
Thu Hu.iai th.ru roltxl ou Mr. Morrnl . au!~atitut',
?aattly. Au_.?-_iiig aud rt_.uu.tiug tuv I'mauiani t"
ni-* the Btipulntod notice for tho tormination of tho
tn-ntv.
'i his wni ul?? rejtctad hy a vot* of 74 to "0.
Tbt i'iii;iiiiil rv.olution as reported from the Commit
taa oa Coauaeroe waa aaat laaa for tho octiou uf tht
Ifouse. It is a* folloWBi
/,'-? /ir,!, Tlmt tl" l'ir-i.Iwrit of Um Uulted Statei be, ind
i. Iirrrhy authfri/.d .n.i r.qiiir. J u. ini. BOtltt to the Oow
f tl ? ? ' l il. ? Ki.ic ?!< in uf Oraat llntain and Irrlimd
tl.at ll ii th* wiil. aud iut.'iitioii of th* (low.niiiii.-ut of tha.
.~t.il..* "I Anieti<~a to tenr.ir.at-. th* *,i.| tnuty
... tai of tvrr.T.- BMBthl ir.ui the axpiration of
i.n Tra-i fr.-iii tln- Umt Wbea tba *ai-l tn-aty wnnt into opera
-.,.."aa.i. r**aU.nani?ly: Marrh if.. lP.'-f-. iBcanaBle. tabegtraa
at tln- rii.i-i.t n al t. -. >. ... .?. ih" .?. J tti.it tala trratTniny h.
I na.oi.n .. it i-riii hi- doiM un.l. r tl,a- gtBrWl.thtre
of.unliii * iii-w CiniTriiti,,!!.! ,iU bafcn that thn* b,- eeaeludad
tiatw? tba Iwo Oortaamaata br wbieb tba grerlrfua. .ha'l
Ir ahn.iHlrdor .o liioililiril ua to hr miitiially latiafartury to
both ....wr-nniriitk; aiul lln.t thr Pr.-.i.l. -nt ? f the I'.iit.-il Statra
1-r, w il hr lt hrrrbv mthori* .1 to up; Int tbr** 1 i.rii.iil.iii-n
an, l.y arul w ir), tha a lii<-, uid i on*. nl i f t! . S, aat. foi th,
r-v:.;, n of.ai'l trr-aty an.l to omfer with othrr l 'inir i?-ion. ?:.
dnly antbi : Md thi'.- .. . ? v. r ,t ?!:.. : *; ptot te !>? tl:.
wi.h ?f tha it. v. -iib . 11 ?.! (*r.-at Britatn ta Befotiate . naw
?_*-*?? tba Iwa OoT?mni*nt> aad tha 1.-4a of both
ri.nutrlei. ha.ed upon Irnr prinr.pl. ? of r.-i-ipiocitv, and toi
lha n-rii.-Tal ef *li*tin| ilillii-ultir*.
Mr, Mi.VK.N~ DtOTM thnt tbt rttOlVtiOB bt liiil "li the
tlil-1...
Tho ini'tiun WBB <li^ IflBI .1 tn bj n vtr of .11 BfatBBl
lt,
___e Hocao agreed to tbe preamble lo tbe reaolutlon,
whlel reoitea >ir? a reaaon Ibi i modifioatlon ot tl.<
i . . i ii tlltj bi .1 Injaatice <)..-' i" i
Intnrronrae witn t'onada aabTtniTa of tba t ?? Intanl
of tbe tientv. ?triag t<. tbt lobaequenl l-_r-i iti--i. of
and that it ia deairable tl il Iriendli r.-latona
.i.'ii .I lietwoea t! ? I n.i- ,1 St itaa m.u
. - North .Vi:..ri.-.i!i ji.i.i in. ?<?. ...nl lbal eata
::.. i-i. :1 ii i ri<onr*e *bt_ald berenfiei bu i rried "ii l>. ?
i j i. ? Scial in. (1
... i l ? I i'l': l
| B Of t!:
Mi r- ?' . forthon
? utit,
I'.i ii,- ? - , s i ?}. H i tba r n, ln
? ? ?
,. .1 ivv v . .
?
Krki.-y, 1 ? ? ?
r ?
.
\ * (S. 1
My, V . I' ??
. , . I
?
'?
r i ...... VV .. ,\ V.
?
. ... V -.-? i . . ' . 'I. Haid
. . , VV , ... . ,
I
-
I
r. - ,,; |.
' i . | I . , V? ii
I.I
Pl Kai
...
IVi it.
.. ' \
pwjM ??!.;.
. i ?????:; '
Icai e I
i t
?
- it.MK vv:. ? i t to a bili t? paaiu
PBBI vi g < LAIR
?g f.r lbe
I uf ol r tbe I
i
Mr. 4,. , a !> .1 i' -i
: I
1001 v 1
IROTi NOI TII --lKlllt.%.
m
Thr Moulli Aiinri<iii Itaballioi. Tln- Ar
aaaiatoa CaaUMi rtallaa itnlimwii ':...i.i.
lafl tnotti.r llioulli l.olil I'miir
I r<-i|_hla l.n'.l Itnlloon i-i. on ICar-a
b.uli, A i .
i r Rgtdal I
l.i ? -. | li i- s .v.. M
We baaa ia thia i.. ? ? > i im. n ol K>b*l<
li"n r.u h Hke that wl bai
Stalca kar tbat? l It h
r ut i." ' r. I
? 1 i.f dllil 1! .- .
-
' '
?
'
' I
..- ? opuoti.f I
! ? . 1 ? ? ?
r . . ? ( ?'
' ' '
'
' I
Tba
.
? t
i -*? ??
--.-?? ' '
... ..- ,- < .
.
ra of ha 1
....??
Jn I'r... ..... IVhjr iai
-.?'?'
?
i.~ r,. il.i. wl. - laoa aoobl ara ?Ita
On t'- A rt
Krttled policy u
.
? - ? tba f.' t '.' .t i-i '- i
. ,.-, v.|,',,i with lanc ?
i, . . '
???.'.
? : ? ? aithout i
VI prtaei t then- m Bnotaal a*p< ritjrin thn j
itrtreol ?? ? 'I " '? ?"' i
tionofthsloeati ? of tl** ?ational i ipital. lt ?
,..,.. |ti ,-?: i- ? .i - ; ' - '? ? ", ' '?' ?
,?w i, rorarned aa l? the Irlati rt ol ' ' ?
.
,,:?_.? n.i* .-..lir. pro. B e aadcr the Fed-ral : ol* I
iVild.a parttet in tb* pwl., aad lbe -i ?
,? w.ll t'l-M o i li poiiil ahall tl.- ,
? | iloae it- ii Ilt ln.iiit> in thut of UK
htfol.
lt i fiiK.rnh;.- ;o lha fWeral - "
? ,t... . Mitrd tbi ITiaident, Itthe nnai p--\- i
? . : i , ? ?? ? tt to
beatownponnin aad tten before bii promoOi):). h"
.- rrgarded .._ h bad, oa araa _* an i
bm Da h'.r aroaad hiai a cablnetof _??? i '?-?
WbateTer maj bt tbt reault of lo. n i ?? tbere i
reri tittl 'earofaai . - - - ri bb di.lur
th-'.'.l.i i taa e. lt ka ii" ?u ..: iadii ati i '?> V ??'???
and o..?!iil. i.e- r a alacel - _ ij b? gan w tbt
' ? Butea u v.-ry l_iir.' Daobmr ?' .-??-- bar*
.?_--. .1 aadaa tho tmmttt tbo Atiaatlaa I aalaiara.
Tkt m*J**Wr*tt Iti riillr'.iid Imildiu.: 1:. tbll i...ii.tr> i?
abaorblng *Te?7 -tber brancb ol indiittry. A
i. nroleotad from tba eitj to th*n*ontb?l aaaiaiinr-r
about o leagoe aouthwara aad oai ibip i ad ofraili baa
-jTin <1 from Bngland foi it. Many **-**_* bare lauly
urr.v.-l witb tb?raUa. engliiet. or coke for ibt ??;?J~?
ju.lr.fwl- Andtbeare*! Argentina Centrid Rnilrnad
tnm l:<.._rioto('.?i]..i-ii. bagianlag tor*? li
,ri,N HltR~0~-_laelB leagtb, aad aill load aiaay
ihiti. with lro? und-.-..!. Tbagrtat Bjmtberu H#_Uroad
1 Malao aai ia patt mdtr -_?tra-1 and t..- firtt .i.,p
",tB..fm..t.?ni-ii-?^?' alreadj ";""- ,""' /?l".;';"
wmntmm abetrl laO-allai _"uthwiir,i. tal vBbe
^-^^?aatbl. aaw tmpertt^cf jiaa_ead
cTl illl -..?be. aill .-!?' t gr? '< wmpetillo- an.r tbe
u.'V.iu tba ratee of tfi-fhl Aai ahiai att bt
!: tll7reu.lyt*-?o,, a-wli.-t.';" ^?^",J
et*mum U.ry wnlcom-x '' t<n North "i rl. aai* rta.
B,57i-.w. fri-igbt. ,_r.-t,.K-..utr.it.M.!..t w, bardlj
, av my****l ali-1 .uauw _J_D* tt* Uiattof _ bag*.
-T^tam^imt^^
uirlln.. for the t-luud*, I kMRl ** M ****** ?* W' "" to
uu Aiiiurlcaii. _, ., __,i,?. i? thnt
Tbei* U a panlo ln Ibt pri.'e of gold. or rnth- r n lhat
of puper. uud tbe itjaaBflltaB ta maa-haa waabaaaa
aii.n-.iig aatot Otiiu-ta un. R4*o aiU ?Pj^JP^1"'
aoiuR up to IriOtx Tba country to *t__\ _ ;""1 -*
_rought from whkli it bad BB* tmtf BBflaaad -y t ?
few r.-tent rulua. Imineu.e tn_wta nre *""**_ M '
tbeloaaia great by deatb al auimul*, a_I W lu'''"
onaaeil fmnlitl-a *w rol.tierlra Umt nre nnVirrttvl t.y m*
ebaaga* that baaa to I* in.ule, 'lbe t .ornniwaioii aj _?
to KuKBUid to buy |_~a_a_oa etiiiiiK'* for Ibi* I'ountr.v u.*
rt-tun.ed, aud thoy gnaaiaa b Btafl-dy r-auaatwa oi taa
projeot. ~Vi-h ail the effnrU 10 a.tr_-'t Immitrr-ition to
tbiMtikhoraatbaKUc-e'.* 1* .mall. In I-*-1. Uieeutire
immlRraUou tu the tajto* of tbo Lu rUU'. woaouir
about 10.000. w.d thia, after aaatoaaaaBa of OoTernmeni.
aud aid aooletlo. and aR.u.-iea Mt? ?nd in ****!.'___* "'
Eurooe to aeoorapliah tbe object. (Jhnrle* w. i aratM
baa Deo? ret-ORiiiaeal at Montirideo a* Vice (.on.nl ot
tba Uuitr_l Sttiu-*, Ika iu.irk.-i* ..r.i aaaaadlam dau.
Wooi ?a--e are ..l-.ut flnUhod for the .eiiaon. I.umiior
la .tlll golng down lu prlee, and Flour I. adranclng.
tireat preparaltout are inude to .ecnr* quiet durmjj tbo
eleeliou to-uioirow. '1 he .troeti will ba fill<"l witb tlie
national aoldlcry. but thure 1. rery little four of wlo
inuca. t-wwavaB
CITV BOTB RiVTIENT.
Bonrd of louni "liiirn.
OrnciiL.] Statkd Saiuoa-Thu.'day. Miy w, i&i. j
I rataeb p. tu. {
Thr Itnaril mat, p'lrmant to tdjournmeM, ln thrir Chambor,
No. 1C llty Ilnll.
I'r.ut - Jaa Ilayca, rmj., Prtii.l.nlr lu the cliair, and the
fellowinfl ii,.-nib?-ra:
Counciln.rii llinly, K. -riian, lii!?v. Hrojihy, Hav,-t?
Webfltrr, Ityan, (ir. ?<. Beppsr, K-.t, r. Hunirhtaliii, l!,,vii
?nd, Mc'iiuth, Opdyke, Jaqoaa, BebaadM, C*ek, Bnadea,
Bri**, Boim li, Fnig. raid ind Joti ? ?-'?''
Thr niiuntft of tl ? Iw i ptoeottag BMaOafiaMBa r.'td andap
prorcd.
PETITIOJiB.
I'.y t'oiinrllinnn Kr.t. t.L?
Petitloa "I propflrty-flwnen ta tberi taily, 1* l.ara iawn
biillt iu Ki.i.i) .n ,'nl ,:i,.l, betwt .11 Th:rd irnd lourth
UV. m.i?*.
Whi h w?> iMMifld t* tk* Ce?itt? <a Baa n
Bt ? ? i.i.. Ua ui t ooa?
Bul "f I'atricit I'nriy. .1:1.01.n'iiig tn ttro Iuu Ir. .! dn!!ar-. f.r
f..nr n."ntha' r. nf of i'. ?: i. r.ii,.-r Thirlv fifth .ti.-.-l an.l <,.T
fntli ttretiaa, f,r thr a.i Pajrmaflim Raanadr, of tbe
-.'.- | ' : . \,.l Kllli'll .m.i K.-'i.rC.iiiuiitt.-o.
Wi.i, li wiu lefi ir. il r r. ?? Commilti.. . n Plaaat.-.
ii oumoaa
Ty c-.in, ilmaa Biunr?
Hf, liril, Ttol prtmlflflt** 1 <* "'-'I tlw* MM l< h> r- f ?{.-?
to John Hanlnii Ifl i." -|, ii ti ii'l "ii thf - mth ? hi' ?
i li.rr.-. n ind We?t itr?tfl, ta nania B*fta| th* pWaiari af
thi> Coiun ii ( .1 il
Wi.i 1,k..,?.!,, ?.-,'.
Ity Coam llu iu Kt.arit*
I,. '. thfl Bfld
in r of .li, k.oii tnd I i I itl
walk I'.. iai 1 l .in tl,. ii i . .-.-t .- ni" l.-.i.il,
.':,-'. t ? . ? r .
? ?ll ai il a fi tb< -am I t - bfl ?'.
?li- I . ? ? ? .., .... I Dl : i.
V.
Bj ( - _ ? ?:ON ?
I i aad l .
lo Kl r I
r I i i . n
- ? - .
v\
i ?
?
fl
. i ? witb
tell ! ? - ;.
?
i - r i
-
I Bl
i ? _
.
! I '
r
, ? i..
i ii..
v. . ri
i
'
lhe 1 ? ?
I
? , , : - ?? -.
I , l.t
;, . , , ? ? ? ! ? .. -
t a i
? ?
.
I:. ?
/ . '
-. ll
.
?
li
II y I
| . ? ? i- ?
, r
I ? ?
\\ - ,- . r - ? tto <
li-' ,.
11} i - M ' II tlt.
i . ? ? II
?
?
V. ? .
Kt i ? ll HAOBBTT?
'
? . . | ? ? ?
.- ? ibe
i
? ?
- trr
/ . ? ? ? ?
r
? .
'
i ' ? 7 ?!???> I
? - . . >
. ...
: , - ? ? ' I
?
? iit
I
?
i i ' ? i. i-ii i .
. ? . i.
?
1 . r
1
u
I . ? -
Hr, ? ? '
?
f I
i. -. -: ?
)'., I . : I
. , ? i l?r. i.i
?
i.
?
:
?.- ? I
? I .
i ? ? ' '
' i . .... r >
,. ? '
?
from 1
.'".'''" '"
? r
-
i i . . ? '
?
'. I ? I
i '
> . Ird thfll
?
I ? -
I'T I . 'fl .11 I1K
Uktll It, ll
I - -
j.ai.fl thall Ita i-. ?
t,..n:j .. ? ? i
. - tj. < i: ? ? ? ' ' Uflfl-kt
.
....
, -,-i . ? ' ' '
1 . ? -
'i
..-.-.. tt, I ? :
'.,.. ? .? . ?
?i '
' /,, ;.. I ? ? ' ?? lt I i '
.-..! II i :- i ? r I. ? r '
,-....?-. .-??.-,:
... ...... . |. | ,;.,
. - . ' l - '
lo h? l-tvidi
. , .. . - . ? .
.??-,- .- flfit:
.... I ? ?
. ba i.idaof ' .-...?..-.
1 I ? ? ?' ? ' bfldoa.
Illill.-r tf- ? ? ' ' ' ' I ' ? '
,ii iiui ' . .
It? ,, , .1 ,,..??' i> I"- -? '!? >Bl l
.??.,........ - - ? ' ''?;;'"'"
,? ? t.,. . .?' '?'?'
, iltb allk :?
A.i'.r'd,.. t ii..arl.l. -I!" .-'I'l'-y t" l""f* ? ''--J ai.'l
,i,.-t.-,l' ..'.-. ni aa?(
i at Ibfl
0?.|.an ul aflid ftal fofld ' ??
(Vbicbwfla i. f. ri."l te Ikfl (ioinmittrr ..n llrlfian 1 avr
?aat
,,, ; , i i U ? . .'. "<? OB tbfl '-..I a-!'. of Thlr.l
I,,.",.,.,.. t... y-.-r Pl ' IK,.a-,"l,..r. t. ? II. fld
,? U1,ii,-riii'-.!.i"t.ihaHlm-i i.,-i..i.'.- '. i aod n.ai
tba. I.., .1 / i.^-r liiaii'-'l ?? ? . ' ' I'"- ?
vviii.-l. - -t r-'- nr,l ' ? ba ( animll? ?? 1 ""I"- Haaaa,
Hvi.i.ui, i.n.ii..'.i-iii?i
;ii..I. Thll Ihfl r-:i" tmwad by ..? I...tr. ? ot Al
d..,:?mia?.l. ? -,.. ih... .. ou Ito ** da, fll Mflfcb, IBM lud
ap?r?T. A i.y bii Ii'l, r Ito MojTflf m U.n .Inr ..I M.i I.
|.? I .i,'l....i/i. | .,'1 i-i'.nl.'t tl" Hatlfl... lt .."*"??' ' ?"pa?,
ti, nm iiinr , ??" :r..n, i MiM tat m.A ta V my t, oad atr*
tlir..iiili Um li.u.iti a??w, bfl tmamdmi m ** io .ml- wttt
th? ?,r! li*. ':." I UM w-.'l. '..r.i ".- Mltaee M BM
K...ith aT.ii.ir- aml MbtHtata '? *[*"i Otemtttht *otd*
? Uiruuib tto luwiid alraflfliy ?*?**?%" ? .. .
\V Mm wu* rwtttni la Bm I iaaaMMB '>n IUi.r?aJt.
i RlflOMI BBBBMBM.
Bt CaaaaB?a Baaaaaa
Priitou nl pnipuilv i.wii.Tt lo haT? t at-ai.t Itolt t.n r.aii
Twoi.ly ii.itii attuit, b'eiwrrn l.rini|lou anJ Ko-irtb avum,
1"i,',,'.'', iwii-i, iii.-rrw,th CMaaBaaa iiuAnoo.t o?rrr<ltiir
jgmtieml ThakttmnantkM on KmI Thirty-i.lath atira-t,
bn*...,.. i-.-iin^t. ,. aad louiih utu.,.1... a.?l ihe thtm ..n Ito
w.-ai .ul..,( r??rtb Baaaa*) h<rt?">??. rt""T ?'*"t'? *** f:"1'
rtb atrrrti. hr tmatot ... undur Ihfl BMaiMlll *t tlu, d^eolA om
n.u.io..?r, aiid thal Ito a,xou.p?njlii? ordlnai.. ? tbfltrfor bfl
?JoUtflld.
VVhirl. waaltid i-vrf.
KKlttRTB.
R.port "f ll-t l<.fi.n,lttM .... Naliooal Aff.lrt
Krr.i..Htm il.at U.r OflwMfflBflB to, ...d h. ia tor.by tmtbat
\?A mt dl."-?"l to itaw 1,1. w.rw.11*. la?or of O KtotoU
f?i th. t..n. flf aaa lb.,Uta.?l IU bu.^rrd fll'/ltoa lot fiirnltbuil
^,Vp...vitiiu| ? baiitiurl for ito rtrT?uly uluth K?gi.u?at.
R.v..!l MtbiTcSRaa o.. N.tlo.*l Affalrti ln ttmtot par
iMbl l of t oioo.l H. L Ti.ff?rd f..r ...uai' funiflbfld aoOt*
int oi.i m f?wl,,i?n Cf tb? rilty nlulh amt rtiity-fliitn
p**.yJa.gg?afLS ou E lS d., ?f ituutry
Report of Commlttw. on H.?:.:__. pawrn.rat. to p*ve wiil
Brlxiin or tiiiil,l?i-k jiavrurmt ~rwei.ty lir--. ?r.-.-r-. !r .u
Ti.i.d to 1. iirth ?v?lu_i, tha propvity owne ? to piy ih*
who.* rigau*.
W 1,. ii wa* iiij orer.
lt_j.-'i-t. fC-tB-ahtra on n-i-lar. Teretaeai, with raaal iti m
that Uatt. ltr--t. hetw.-.-.i (,-.., ,?,.>, .,,,) VV.-.' atr*-f. h
|iawrd with Bri.iari pewemetit, gaa ilf thn .-ipwn-*. t.. Ih
cbargad ro tb* owna ra af-teaam, i '? oo ha!f ai tl.r , _|..,
ofthe nty, th-w.rk la ba ina tt I-r ll.,- dtre.-.ion of thn
l ~ t ?: A. ? i- ' I
WM- I. wa. la. ! rn
It. port oflli*. a. BlII-? r aa I! 'ri", r*Ti>ni*r>t to pav* w!?h
ltil_i?ii m ti.-|.i ,,. ......,,?_( ataaa*, batweaa
Hourto-l uid Tw, , '. .?: .,
Which waa laiil vt r
tAtfortot tk* CnaiBiktlea oa FRt Dtgntaai t, In jbtae of
gr ratlni 1 a-ii - f omp iai nomb*r ?tv,- tl r? a n.w looali io.
vv, iehwt* kUoret. '
llrjor. iif tl.e ri-,,iiiittrr , ii S...,.rl r,-, 1, ||J i a.w.-r ln
?? i'v -ulh a'T'-.-t. brlw.wti Ll, wrntli ami Tenth iv- . .- .
wV_ll ll l'H? Ii:il -..r.
I- ? r of I ? ? . ? Kla* i-n ketrtot, in tavnr ol'h.i lia.
?awei ni Rattg-IRb .tr.-rt. t., aeaaaatwRb a-w.r m .Sinb
m ?
vv r i h rrat .:?! ..w-r.
I!-; rt a~f Cenuntttea ea lewen, ia t.w,r af balUb ia*n
I-i 8. ? -. 1 'i- i- ? . froin ' 'iu- I! mdred u.d Twtntj tl
? ' ? i .. ? .'.i I::'.!! atrret.
VV i bWBlUU i.-.ir.
lt. ii rt i.i ?'??.::.,itt,.- ,,.i Balarlr. m.i OB m t. ir raaaa
ali pei i ? iap< iii f--,.in- ? . , ? -
*w p*wi ...ti ? r ??? ..; A., ? d* t bapa toa t, ? bk
r , ll ? tbapayefail per?*B*wba B<y b* aaiployad
? . ? i i :. A.; rducl 1 i?| trtirl
??'. ii I ii* | w- '.. ?:' . :..:.i| th. rrpair* toeiUtiu.pai
':? :? I ? ?? hy t.ixl "t t!... i .-?? ,,f two .1 ?! ??
. . Btl |-t .1 -
i lt ? *?d.i'l r ?- ,!ii'.l ?!- '. ? ! ,|r - I
i - i.? . i .i i r, .
. ? ' : ? ? I -.,--!!. | m :i.?: t. ' t,. B
*'l .-."
VV ? , -I
i i i . nr,>-._.? ? .- .1 t
'?'?'?'
-.
i I- . . ; ? ? .
r ? ? i r i- - . ? ,
'? % . -
i rtb. ? ? ? a
Um
vv
? ? | ?
-
-
,. I ? .]??!,
' ? -, 1
v I by '1.- I
? ,
tt
i ,
i ?.
'. ?' .
.
. . I ?
. ?' ? .-..?, | :
v
I
... . .
1- ? .
?
' . I
I
? .
I
I ,.-?? ,
v ? i
i j .
? r.
tt lu. la wi ,
r ? .
:
?
-
.
vvi ? ? ...
r? | .
laa wa. 1 - i
? ? . |.-i.i
_
?
l l'i.-.
?
l
...
-
i : ' ?
'
i
.
?
11 M
*i I.I
1
..
. . .
? '
'
|
' ? ? -
, :
I ?
. t ? ?
. >?
IU I ?
?
---
! ? .... :
?
I
I ? .... r
? ,- '
t
I ?
_ . > I ? ' ' -
I ? i
.... . I. , i: ?
. ?
.
., ;,
.. ? ? .
, r i i I-r 1 -i I
'
... ? I , i
,-, 1 ' N - -
i
l .
.-.'?'
... ! .
,. r . I
i ' I '
i . : ...
.1 il, i .......
. i r rn. iirl v ' '
| - I , '. i I . I' > Sv
? , -
. t ? r. l ' ,
.' . ???
?,. -..II l "? ' I |> ,- ? i ? ?
, , . . -?.....'
-.. i r ?? I ?
, ? . rtl! ?
, I ? , i 1 ? ? r ?
nll - ? '? l
iB.'-k. ...
v ..:.'? ? ? .? .
I .ii. il.,.- i. he-ai* I, : I ^l-r-i VV ? . -
? "i--i ... i -, ?? ? - ?>"? a -?- -ii
-,,.... .. .' . I'-l I-' -.
(|l( ",,.. , , - ,.,'.. Rriea, rl ***i ,.d
, . , ,,. I ?-. i. : 1 mM r ? .:.-.:.iii hy
...II.II.* ? ? - ? **? '? '' '"
, | ?. ?!,.. I. I **U I-- V
. ...ri. ? ,i-y aaa Uaa ? ?
". ... -1
, , ipptl II .- I '' -"I". I *'l* '
,.,., . ? rtoi.iti .t .- ? ? i. !f- ?
.,',.1 in* t- ii ka in iba i u- I. m*t tmtt
_ :?nr.liTT in .w-.ltlia' thr wliii>a.i!.j-.tboro
,???ni-'.l I'lthel BliM.I' V.-l ..-...? V t.i.
'.',. UU .-*::-.! u|. '.. -nl "rl r N- .'TJ
k-Tn. * ra IKill ?f CoBUllltt-HI ?*) ????' ''"I '?',: ",1' '" ',y r "
'", , , . , . Ilial Ib. .-i ? I ' ? ?"'.I ? '' I
,""..lw-.' -r I-" l"'l.-.I". .-?? >"' '...-..nd|. .....d. tn ?
..il., 1 r-rth ? II--' 1 '--' '?- ' Jl ' t ?'??","?->o"
?..i,,i lo rakr thr ..1,1 b*ll In p.rt ??yu < ?
' V. I.i.ii* .."-li""1 h '?" ' -i'4? ' _
Aitinn.-t.r I'- ... i...-..-.. I'..y. kn< ' i-r- Bi.|.l.y.
m______.i ll.y*_t "'? ? '?' Rr_* ll"-*- li.; i-r. K-i.t.-r.
\\Zai.ult,,. lawiUiid. M._it.i.. J.,-. Krhmtm. Cooh
h.._ ,.li.,.-- It..-.i. Ht'.-i- I md Jowea-rt
C_unr|ln_vn I-BOtBl di. I ui. " Ot i.-r No Ml, baia*
,?, , ut I'.i.ll... .11 1:r- l_|.i.'M-ii'. Ifl l.'-'i 'I
"/",',; , . ,' ' tl.r l'.,i..?'i. ?!!. . :. 1,'?'-..I t? ,|,,_
;,,'. r..,?i,- r-fMil-ll. 1''....."a:."fH..*-..,..
, . , ...in. i... l.-r lha .nni" iw.. Iini,,lrr.| . : I
PVBVlr_'.ua.-r.. .'.U _.','fr_?-_. n niib-r ti..- .I nd
J'ii'v ?Lhi I'r ni ..ir?t, tl* -aa*. bat... ami ?? a ??.flliflfl
.,\,..',r...l cn P-?l i. r.-**-?- '.'- I'"i. fo.M.,1.,
1 .Ht anJ '?!'?._- I''. *....* I-. ll..|.|.roi.iU'-a.- 'irit.
Whi li * ?? "J 'Vu " l'T "le f"1'"""! ""l"
AlB-ina'i.r I-ii.f-iii..ei, llraly, h-en.... Riiey, Hriphy.
il?7r, r Hty**, Wabaar, Im Onaa, Rargpar, Ktatat,
i^?h_Mu. I.*li.i_i m '...th. "P'iy*~ laa*** ttkaotm
Vnunrilu,... V. "B.T.B . *i.ri ny l.e?er_i l)r-l*r Nn MB, Ir,
ln*. reiHiluu >i "'.I ? *??-?' v,l,h "'" ne.--.-ary r--?iw,D*
ln...T.t. ', r.rt.b..|.niliia Kl.ln.il" .'r.-.i. f..,.n I?*l*iio_y
.iVrrl to Kl?l."l?"~ ??"~~t. l" ' ""?""?' """' ,h~ *?<*""* atiea.ly
- 'auUi.rted ln _ll*i__t"_ 9tta*t ai.d PrtlBIII atnU, * *ilh_*
ottheie ih* *^d w.*k tu ba d.?..? mi'la- -_? _____?__?
l'? t" I aJT|__-r Dep-Xt.neut, .l.d that Ht _rx_iup*uyu_| -lil
nL,r. th.-.. f"r I* and the ..in. .. herwb. *t*tt*k
Wl.ioh wa* h'.l fut want of a cuintiti.Uuiial w,H?
C.iunr.lluiau W.b.U.1 ui-wwi thal BBBB w.te be raoonuj.tnd
Th.'iei'-u"* Wt*tatB .J.'pta-l hythefoujwlni rot.i
a*ZZZ2ro^ArOoZ*lome H'-.lj. kmaom, RU**. Briphy.
__p\tS?n*fm WekeUt, tf**, Onm, Ite.iprr K...r,.
ii.iii.'.n fia.il.ii.i M Ofiih Behootot. C**_. Irtalta,
Hl. .. Kum'wII. r-UMeia'-. ai.J 1*1?* ?
I !_**?-'??? W**?___Bt-B UuiTko iu i _?.-???t
And tbi ataie wii iiir '<-?? 1 || be i.-at to Iht Board of Alder
uifln tot aotoattm**
l' 'llrit t.i-i aboTfl vnle,
('?"iiiciiinan Orptii atked to b-A eaMaaJ from ?o*in?.
Thr 1 *i-ttnrirr p.it thr ,}u*m,,u whetber thfl Board woald
ei'-uin ( iu"i iutn Opd-f k* from Toting.
VV'ii;,-li w?i iamkrn '? ialto u?|uU?.).
( III-.ni Mri.Tlfl 'li-fi v it.'t,
i ? m i man Bt baihb eallad np flenrrV Ord-r No. ifln, ha
i't r-t-'. .t.-,u le p4y l'hili!, M.tt titi^iy u u.t<rpre*.(>r loi
Tbird DUtrirt Coort v
t > mciiruri Haoautt moTud tliat tha Botrd do now Bf
j ...
VV 1 ' -h w\t r nrtfld.
Wbflreiipn*ttofaaaiaaai d?.-!arrd Mai Ba lioarditood
alj-n.rii d niiiil Manday, s tit Imtaat, al l ?? 1 ?? li p. ui
JAMES M. SWEENY, Clark.
[ V !t ItlflfltDflBt]
Cili\R CaMPBOB.?Do ik.! r:-k JtfXCt vnlim
abtaFaraaad nMaWoalaaa altkoal it. "lt i? Cfcaap
andiaSure. Ko Inaacl breatblng tkrough iu ekla aaa
oombal Bi denaa rap ri Paerai . I ? Haaaia .v
CiiAi'MAN, Beetaa. Md ky Drafgtata *t*itwI r*.
? - ?*?
| A.lv.-r-fiariii, lt, j
Boosa roa thk Coubtbt.?Ia oar colaiaaa
anadn l I Memra. I r.. Tiltoh4Co. aer*a
?lis. nii attractii la M te y, wbieh fonna
choiot little i ,-? ii;- tor ti. aaaaida m i i . .uy.
I ', ln lt ? : . I.]
I ? GkraT Ni vi;. '. thn antbor '.f "Thi
i !'.\' ?-,! D iii.Alil' " ll r -i-'.r to
dai at .,i ti," Botdcil ?' ?
Uuo.ncos Xotkcs.
? ?- ??
] f Cl :' I ' v ?:: B t and
?i ? ? - . : , pacl
||l, Y ' rle'ti . '? Irf. ti \KUI> i
: i' IPB t ?
, :
1
P
' ? |)
. - -
r ? ? r.t
... ? ! ? ? ?
_
?A>-.-A ? , . . , , .
. ? II i ?? ;
ro?l?
1
!i
| | . | . . V
I ?
? ' ,-..;i..-?.' . ? '' a :; A
i.,. ? 101
II
I I ['
? : ?
?"-..,. ? ? -
?
. . ?
? ?
? ?
?
. ,'
?
Ilr ' ? iv
Lai i - ii ?- !?
.- t ? . ? ? ?
i, i ? ' , ' ? .
i . i
? - I
? - v ..
? i ? IJB.
r ii
?
?Th
? . . .... . i .
. - ? ru* A Bai
.. it ,?
n \r:i:n: i*.
.\\ ;. ?? Itfl V
? , , \\ o.-t-.t il. Bott
:? ' ' .
'
r. Miy 1
lir. I 1 i .- - * ? K.---.'.
K K -1 ' .- " a
R ! ?
III
idey, ::.-.??? :
? ? ? N ' . t
li V
- ??? i
? R
Il-lit i' . ? .. .
?
v\ . A
Mary J. I
?
;
.
*'..-.
v -i | V.>
?
? i -
-
? , - ? .. ?' i | -
'? i ? r I !i . . i ?>..-; .
..
Itllill
!! v:.i.-' n r '.-. ? ,' ? ? i
? |; . ? ..'.-.*. ?, -? -,. -.
, I ? . -? luerJ
? , : .. : I ? fiUOl t!
. . ?' .'..*,.
- I..-. I - ? ?? ?'? ?
? p ,
HARRU '?'? - i !'.:' 'm, " vv -!-. .!,.- I Bay tt
t . . . ? ti l - ?>- ' '' .
... .. r are rn I ) inritad
. . - ren W. t.i r
; . ? . .. . . iiiii.n. au -?? -
| . ? wil ? r r n.*: ?? Hia
?, ,. ? . y... -A i.r in'.-. ?.-.'?o:
-,.\! r ? -. W ? InradAl May ???? , :
, ip. ? AaMaM '" ma
: - i.
I ' '?' ' ' '.'?'
....?-. ..:,: -'i--t. (? Ii-l'.v
ui itn- i tt I" ? < ,.,
ZAitltlsj . Bfl] . ? - '
I ?, ? ? I ta riflfld ht tto toi -
., ,. ...... -. r. . /, r -
? ', -. . ..- .!.'.. )?? m
i
- .
, - . : li'-t'-h
-.,(-. ..' i ? ritftn il*.* ?
. . , .. ,:.v.:-l Ifl , utait
G^ccinl -Xotices.
lir... Ci 1'nrU.T A Hro.,
N . ...,: w - M rir ?'??
wi, .4.1- Be* tn "'
K?-i.-;tr IfldBl ..S.. ...il-'i.. anl ImC
Kltra h:, t I . M I ' I ? :'e:
Ktl:ap.r.i l.ral l.irl.
Rstra I ?oi Bflfl* ! nM',i """? rmitamfttM.
ttt .:.r.- N - leodtt i Hoatat ??
CtiXabyCoab, Bedd*?k.aadBBtaai
si ,i il ? Mn' v I BflM
nir-ii--1. Baaeabef.aadBoelabBtofc
M | | I: w?- "If-l !."?? f.r C**. _
"rit'T.-liinil I ,.n *i-nll?n.-I'"'-' ?'"?" "*of l*ln??
,, , 11! t\ li ?..*. ? K.*.i'!'?N -in ?...'..in mii: ,
,' k 11 ,-'-' ll".IA ?? a:,-l'i:r.'. WmAjatO Xatkotd by fl
',:;;:," ii.,,...-! t,i-.---.i.. v- ?>.??- ???- (?s
a..'i, all'.ill'i.i, ,.,..-r"i Ihktk aud tteoAwtf, IflflW I
lo fi iad?t ? W ?'< I* ?i' "'_
Pi-i lm A- I'n.
?PBDfG BTYIaES
aOW RKADY.
broadway, aar. ORAND-ST..
BROADWAY, cor. TTiBBlM tt
Croion llflxtfl.,
AI.L tllflfl
for ia!.t at
OOODYKAR'S
No. Wi Rroadany
To BaaataBBBW?WaaiOfl*fM*taa flt wli.lflialflprict
a itilfl tioiwflatioii Ot Ooammm ?"d La.a IKAVA1S anil
Sl'AHKS mo.|..iiio| ti..i Ittflat iioteltiei in aii thr uaw colon.
il ,m. oon toflJliful toodi at li ceiita ra:h ' Cfll! tt on;fl
ijuia fflty 0*e?A ygj-^ fc m<AKE M,_ ^ o.t)tiwtJ.
5* ...?"? BONDS.
UNITED 8TATKS H>4a*
- mm -itofMirol
Tli flt* Bondi iw Uined nad.'i the Act flf Con|n .. .
'hu Ael
8, 1 i'it, wbieh proridei that aii Bondi lftued nnder .
?UU BE REDEKMED IN COrN, at tk? pkttnu
thn Oovewn;rat, at fliiy-pvriodnorlrii Ihun lee nor morttkat
farty ye.in from thrir date, tnd until their rfl.'mytl.,n fIVTJ
rr.a 0BM1 intkrest ann be paid im coib, o*
Bondi of t.ot oT'.-r one hundred doiian aonualiy, and oa ll
other HvuJt c ?:..: i'.:i'.u!!y. The intflritt ia p-iythie oa thfl
tirtt d iyi of Mar-li flnd S.tptrtnb.T in ntch yetr.
Al th;ae Bor.di, by Aet of Conjren aro
BXKMft EnOM MURKlPAk OR 8TATE TAXATMN,
thrir va!-:e il inrreaard from one to thtre prr cent p??c
?nriiim, sr-cordin? to the rate of tax |iefliet ln Ttrioui part* of
?rry.
A'. tb [ir.-i. n' ii'.- of p:..'iiii:iion ;)id thry piy
OVER KIOIIT TKK CENT INTERKST
ii r-r-::-?, lii-Ur-' ofe-j'ni conTeiii'-'iico flt ? p.'iinin ?nt or
t"ni|w,rflry i:,?.-atiiient.
lt labflUered '-i;*t at m**iBMi o! r a. _'.t'^i MdaaaflMeM to
kndflti a, UM \ ni ii liaeB|liaai off. I Bondi. In ail
'. r-. ? -'ii'l-ii'-l ??-.., t'.,.- fu ii or tbilitr or pritritfl
paatiMflCfltfl *. cauiponiai "r i-paritfl commuaitiea oaiy Ifl
|. ? .li i:'. ? ?- i f ,r th- iii-',u .,:' thr BflMad IhRaa
? IwhoMfTO] " ?y ii hoid-u to ??? .r-ii: piy
MM if bi'ii phi -ipo! lli 1 bill rflfll l| Coi:i.
!f,r::iflimt fnin * 50 i-p to
tb* mn ? ternifl .- 1 ,---i... m-.-! ? e-)'i*.iy
,-. , i ? ? ' . ?? IfRaliflt "rtiry
.:??-. ai J MH holler
itM.! h iv,- ?!. ? ? ? ? ,t.
? btflftbeO .t--l .S:i'n oo whi h l::t -:eil k
, ?>,..-.'_ ' *.',-.-:,, ii-:;, ttntti; IMXMX
.:--:i:mg MBB yfl' wiii hfl
I77.1M.WI b*l ? ? ? r ? | .n |?M fTthrcir
I*il, haa b-ru io far a'. '.b?
a . - ? ii.
I ? id tanwam of th*
, ? v. -i -i of t!i ? trinti "f t!:r Trrtiury
? it .Ir t.,r rrcen*. iuorrji--uf
I .-. t ..... ? - - fr rn fl'-:?tomi
:,-. oi imp^rti-.iini lo 0 !*'."?>?'.'"'' P'r ?u
i' I ainojti'. of the loan ii Two Dtldiad Mii.i ?
i ? |? tl. ? Bflttoad ll?:.ki i m*g m '.oan
Wt ?? i -t liii?d BBM Mircb W. b'it HM tu.o'int tt
? l .- i , iit the liiilsd State. Troaaury up to May
. .. mt*
--, i.r.r.i.ooo.
Bu'i -,- . *ii! ber-:?i?e.l by tl.e Ttflitcnrn Of THB
i v.t uWtMkaatem, mi th> .ia,lta.it i-iaai
i.,.-.,n and i'i: ii'l-pi.:i. aad by tki
. . >.\.l ',;*-::mK*w-Y*aa Be.4W?a?t
? . .at'i.-.al ..ajx or Nr.-jr York, .'31 ?*. i Hr-Jway.
i .i ? i ? -.i: i.i..-. , batr-Yeaa, PM**|
Yir.n ?? il ?> ... . A.Kor Nfw \ oss, No. IMMn
? ?? .- ti. iaa?*Baw-Yaax,ea iv s. i;.-'dtrty.
Ktaral tax m Baw-Yeaa Ba, Ml Baoadvaf,
. : ua Baaa m Xww-taax Bm tM ttaataaf
K - tr-At \\. ,- II ll.iv.n i'A.vK, 1 S Or- iwich?**.
-.IL : A1S O.' If.KlKT ClTI. N J
ANi. II AL!. BAT1 XfUkL XAMBk
,, ! .!? . - " :,ry. toi all
BSIfEl 1 kBLB i;'.:.;.- anii lAMRMBB
? r , , a;. .r.of Bn BaBM*MB*a
I | xf I- ikfl) ?? ? ? I ? I .'->-t o-i ippiic*
ttaa iad
-., ....' BVBRi raciun w wiRBCRiRaaa _
.N.ntii Katlaaol Daak oi tiie t'ity of >cw-Y??rk,
I | K- m !??j | r Kt :. : ?
Mat Mt l*it
I "i ia Baah aan 4 mttal ,i
...*,' miXIOB nii.r.Aius
,1 i.i uu, i.i, nrw Iliiikinj Roouu r,>r
i tat i't i.-ita iy aa i Fnahka tk,k u ,w egn,
v, ? Mli ? I Wl Mt iu: h i-iiirfli pip r aoi
. tl! N.'i.inai ilt'ik bii.i at pir. ond n. tk- ColiflcBflai
MB al ti.r l"W.-?t ratri.
| | . , -mi ^.. i- :v J .,11 il.-pi.it, tlrdii.-ti.-lj for
? ? :.-!: f -. c,-.:t. .-.ul : ?-. 9tm* toarttottk pmmaX
.lii ini. Iiii" a Iai.-.. dflf :t f. ni ('".utry Bankfl,
,. : .1.. .i .*.. ' ? r UM I ?'?<-d Statfli it-id J,.p-,aiUi7 fll
?':-.. . I.t thfl
lo-iu i '.'.:?.
i . 1 i .w BBfl -.-:?' |.i ??- :it -li* e*BB
V\ ? i . . / lad o-ir IniVitntijn on.' of Ml mofll
' , : . . j, , . . -.i J . b'i.ii.m, i:. ti i. ;-.y.
JOSK.I'U L'. Oltv \i. Pr-tldant.
II M. li'jm'HKKT. Cj.ii, >r.
Ii.iiEt toaa
VV M. A. K iliiiE ,,: K ,b-"- 4 i -i in, tuc.ijtieert, Not. tt
- | ??
,-i v vvs:-:. jr.. of Vy... l laaa kmfttawa\Bat
IHtoM Ui.ii.iwty
URO A. VI1CRI of VVi-ka. Smith k Co.. U.;>..rtrri dry
? . -. . ?
H I. 80I.-1.V10N ui B. L. Solonun k ion. upholatrry, Ma.
ki .y
i.r ' A. FELLOWI o' Gordoti, Kfllioiri k M.-MUIa*.
. ?-. . Il mi i'i H'-.ivrr at
?OLOMOB i. lU'i.'i oiii:.:, CanaUMa k Amoid, ?t>
? r | ? H 1 VV , .
i li.VS MINZESIIEIMEIl of Minmheiniet Brot., auBti
-, | "7 I'.r n'lwtr.
J i) VV ItllElIOlSE, th.e iiunnfict'irer, Vo*. 5 ?nd 1
li.-. -:
.l')-EPll 17. ORVIR, B*WflBI Sinith. ai!ka. Ac., No. JJ*
Ifoadway._
I.xl.it VViitir.
A i - i'i ,n '>' p-irr IoJ.il.' in p BB Wttat, vtthiut a tnltmk
,tac'-a' " ' BRABT
I.IVER, KII'.NEYS.
PIORITIVE OBIJABH t:.l' I.ANDIT.AR SYSTEM.
'i. ?? ? -i' t. ???? ii irblch tot f,-:.'irJ tl.e flfleeflODIMI
W \ I'y'u ??: ib ? i nt t" r-i-..iiin.'-ii I it t r iii^ eonldfl*! thu.
, i t?i. ii-.: iti ?nii ?:: ? a
i ai' ' 'iuu < iii.iiii-t: i'i. ( -n-.-r lii .nc itit, itkl*
h - iiiii.,!.,, Piiiii..r, on tli" Ki.-. H'-.r- I.'?" ti.'IKiii.ey
. Nauralaia, K.n.iir VVntkueaaet, Dy?
,.,,. |'.-i, Ity lyphtHi, Mereorlal I".--...-. lie.
ritui *l pathntiM: tmt iommtat***tkmt, tfX
n J .i) I'r mifltfl, ur arul oy nuieia ,.u rrerijil oi piico.
' UK.il. ASDERS ii Co.,
l'lu.n uua niiJ 1 hemiita.
N... iw Broadway, N. Y.
>liir? lll-a I'll li 111
PIRE AM) 111 liCH.Aii SAl'l';.
Sflij^-n i inai.y itl ? r. . , tl ?? I ,..?*:ni partica^ii.
", I -y arr lli mt t.tr pr.mf.
'11. ?)? tra morr buulii pioof.
y ur p.'rii'Ctly ilrr.
Tli y 'I.)l "fl" th-it rtrr-priof t|.ii!itiei hy ip?.
Mmufactured uiiiy by
XIARVIBI ( o., No. *A Broadwtji
.-. i I t' r a I)'i.-riptiv-. ir-'!.r_
i ..i.lii.i l-'urnltiire.
*l?(Xa. worth'.f Kur.i.l.ue at iiiaiinfaftiiren'priee^ eoti
li.'iiw ., r.'i.,?.?l iad ? ini*. I'ar t,r .Sulira. Libiary an*
^ .. , Iwalnul Diiiin* ro.in s.utn. ail BM*B
ti nl.-r tto i,ip. niit.-ii-irii.-fl ot J E. Kra inda.l,,rf. in the Uta*
mjk, -id uat,,,.. i. M^L-"f^^^D88^
fot IH md IT. RMi.ttoii-it., New-Yoik.
Eaotoriai Noi !? T,. !!*.?. lol, luJ, Uto BuffflM tk
N B The BroadwiT and llth .t. (|iidiron) Railroad MBB
piaa within twoblDCkuf the wtrrhonae.^ ^_
Noa. tltW and WfB.werj.-Tl,. tkmtmtoljmeh
CLOTMlSO VV AKE1K.I Sl iu thr ,.,i, OfMA ?? U
?Ml Bt.ifl.-i'-"' Blto ??^?lSfttt0t[
Btfl*!*'*" Kltoben Kanaea,
THE BES1' CUDK1N.1 AlTARATl'S IN tSR.
Th"T'r', SCBSTANTIAI,. ECONOMIGAL
Putup?dw..r.nle'l^LrR K1IrrLAND k mtfy,
Lato Janei, Berbflilit o.,
Coniflf of iUflde, Crnlre. and KIbi aU.,
()i,e block from Broadwty.
- Watck** aad Jatrolry
OK ALL DliSCRlPTIONB
fot aale by
OEO. C. ALLEN. No. tli BroadtraT.
On? door tolow Cflaal at., loroiwly No. II W'all-fll.
tiroy'fl Fatwit Moldod Callara
' K()R UENTI.EMEN.
8?? ij.auwa.an; u-dei Dij Ooodfl.

xml | txt