OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, May 30, 1864, Image 2

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1864-05-30/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

?Xcu. nnblicationo.
...
/~IOPAI~TM I-S1HP >";
V;
Tl r fir ofTICBBO
j . . : ?! ii not
IS'l'K
t
JAN ~*
?
1'rBLi-,, i
?J'V. . ) M W B< " >KS
?
1
-
? , ?
r
,
(
j ? . .
!
1 . *
11.
, '
<
?
'
'
C.AII. EIA-dILTON'8 W ttl NNIJS, VIZ:
( - . Ut ING 1 v l. Bl -ft
QALA DAY8. I, ?
I HOBEA1 S WWTISOS, VIZ:
\- ?
l \
A U ?'. . ON Tlir '.'.,'
-
fV'i ' ?
I
l ? ,
TICKNOR .V rili :
Ba 181 "VABUiy
CIXIM TBOU8AND
HA U N T E 1) HEARTB
BBAD1 I ' BAT.
Th-N -.v I, khytbaaotbai ' r*18A
GRLAT .-I , ? Bflfl.
New i
J. E. 'III. 1 f >N dt < ? '.,
1"'H!
CE( OND EDITIO KOW BEADT,
or
OOV. BAYMONB s HI9TORY
Ol
PBIMDEKT LIHCOLH 8 A mu..is.i..\TK>N,
BtOOBATHl
AND
AN '. POBTBAIT.
l'i. - -
DBBB1 ii "MLl.tlt. fabflahtaa, No. 5 5pr -e-it.,
B i _'
AuctIo-. noti. ...
.'.Ik.
i -t'l'Ai.'l :
Tilt I'.NTiKK L1BBABT
or
ANDRI '.'? ' ? . *
- ?(?
I . . . AMKRICA,
GZflSBAJ., STATE, ,l.'l>' >OA*L HI9TOBIBB, STATE
IAI) Ht
LAROE PAP1 V- '' '? >0KSi
j by RJ SJ kMIN PBANX
1. N
-
(, .KAl'lIV AND TUE
lloatly
Rl II ,_l. -
BY J l- ' "4" ? >
OEO \ I ?
?
/ ?? ' ?
Tl e 14
; For | Cai BO*
l_ad,\ |:'., - .--? __
IW
IfiS i;i; .i.i"Y- NKW KOVEL8.
A
XI .. ,, rr* of THE BE.' VuitK MERCTRY * '
.-.. .ii vt M.si liradd;):, I
uiaii ;e,
THE J)()CT4?i;S WIFEi
fr->or tl I
., ..:???. aed ii..'. tl ? y w.'..
alau pu- - tl.
ONI-Y A (JLOD,
Wi*. Baadlte'i i . it i... it..- a 11, _
_T~A VTOEK OF R?F?R?NCE IT IS
IBI ALI
Vf.I.l'MK DNE OP
THE POBTBAIT MONTHLT.
Boaad readr.
. proniincnt MBKarj aad N-vr'.
...w i !):-.:? .> wttk
. ...gt.ie*.
I . '. .
Pri ?? 9 I U eletk, ?-. ka n i-akara, fll 50; abajll ccpir.
1
-irnt bv rniii cn r'-reipt "flf ?
.ubli. llios B. LEOOXTT 1- Co ,
Ho. 9o I'.rrkiiiin ?t., New-York.
AmbBbB Nrw* Co. Qen- ra! I
C"~ UKONTuLES OF_'II D-TsCliONBERG
COTTA KAM.LV.
4">ne vo_, lar.r 11,:.,,. $1 50.
A nev I ? r ?????. - a*w rr-ady f,,r d,~
Hwcrw. Nr. p .. hraiion ha? !..r a Imig tii:._- npj.rared ririti.w
. ---*.; kl Mmy tb.miii.ii of
tt bart ',?. ,i. I iii >? --r. rntp h"n ition.
A BINl Kliillu.S IN iKIIU.V 8t?. i. now in fttttttr
t ' ' tl .1 pajirr, witb Illi.itrat , ri- r .
cr.^ma dra.gt.a. lt wili b* lu trery ir-jart an rlej&nt rol
aaaa M. W. DODD,
Nn. M*j l.roadwsy.
LK111.U OF ADVICE-FOB LADIE8.
l.y Y. AJLATOMICAL ENURAWN'OS.
Ha* tttmWwU** r.trvrr b. furr paMBke?
Srnt frrr. ir: a tet'.ed rr.wr:o__-. f.r |t rci.t..
Addrr.* Dr. STANKORT Baa No. 4, tt.! N. w Vrrk P O.
QOODTEAB BEFOKE CONQBE8&
THIS DAY FDBUBHBD.
Tbii ?lJJ?on?^'r nrw Hr.0k of 170 paaaa la for irde br the
AMLRICAN NEVVfl (iiMI'ANV, ' '
Nu. lil N?.?a.i *t., N. w Tttk.
It wl!l b< f^.ind lcten?-ly lnt.rt-.iiut; to ail penoiia lalaiaalad
ia ludia i
Bo.dit-r Krata." Waliat-r. 30 reat* ra..b, malird fir..
P ... i. ,-r HURAt'E wVATEBS, No. 481 Rmadwiy.
ON tTSKW and SmM-SsTT'irMKrilt)!)
of Trrating NERVOI'S DKKII.ITY. tad tfl othrr Sr-i,
Ina! Attai-ttun*. Pu-jrtb Edltion. IntrnJrd f..r Pop,il*r L'ar.
ByC. W. HAMM(lNI). M l).. form. r.'v Prnfraanr of Sprrlal
ati?toniy aod Surgnry tu tha Myraru*. Mcdirai Col:. g. N. Y.
Ao kidi.prn.abir wu.-k on lla.ital lubja-i-ti. Prtr* fll. W'AJl
KER, Piibli?.rr. No. 1 Vaaay ?t, Baa York.
c
OUTAM" AGKlCL'LTL'JiAL liOOK
STORE.
No. 3 Park row, Nrw York.
Hawicg p-.r I ... d C. M. Saxton'a rntlrr atork of AORICI'I.
TIRAI. l".>t)__..S.i,d BTEIlKU'l .??. PlaATEfl.l Inko tbia
Rirthcd of inlurui'. g tl r Tr*d* and pubiio grnerally that new
Kdklona wil! b. pnbli.hrd at onor, and an rffort madr to ?up
tfiy tb. dauiand for a!l book. on Ajrrl.uUnrr .nd Ilorticulturr.
4Jut owu pnbli<?aloiiarompria* a liat of Kighfy nioe Booka
*o *'! ib? warioui lucjact* connoctiMl aatb Ibo Pario, tlarduu,
aad llon*?bo!d.
.. Tr*< T**" ~"~~ k**P taaalBBflf on h&nd a!l lUnilar Bockipnb
li?hrd ii. tr... eo.ir.uy ____] Eu/opr.
C.taogu.awillbriaBtfrrerif'.iiarir to al! ordorin* thojL.
Auy Book flfllke *?tit po.i p?,d ou fro*lpt of prltr.
Ao,"ro-a. C. O. COUTANT.
_No. 3 Park row, N.w York.
IMMKN8F. PRICES PAID f.?r OLD BOOKS.
_,?'."W) Slaadard Rooki. half <-?lf, *| half rrtal! pricr; 10.000
Tl.*?.,,-lr?. Book*. BlaicHrt glrwr. tway j lOO.f.M. BelrotUr, Hia
__?*?_* r"1 ^'-yphlral Book. r:l?.p. LfcOUAT k BROXU
BR8.Ni, H>N*Mau-t..nc?B*rkmari. '""v""* - -arwom
N
Xcm JJnbliculicHG
I.W BtOOK, B. THI ' ? rHOB OF
? -
?? i ,
?
by 1
- ?
tt.p1a.tr in ot
'
'
?
I
'
'
Pl r
.',..
(QoobB.
i] ? , ;.... ;\>.
ARROL-D, < '-.i.r. A i 'o*
pLOAK__ AND
ARNOLD, CONS'l VHLiE ? Co,
I- ?
..
CLOAKH . ID MANTIL1 '
...
W LT. I
-
!!
D
RY GO ' L'KH KS.
?
LABUB -. I .
ARNOLD, 4 ?' INS l' UJL.B A <
Bl
'
'?
OAi
JACOR
MID
. nrooia tan WAd.
?
AU'V tr-,
R8,
" ttUBB,
I
pEEAT BARQAD.8.
AltNOl.D. OORSTABIaR A Co.
Vili
HOtlOAY, MA. tk,
a LAi-.-.r isi'i'i or
BBBB. :
BEW AKD I I
Tl . Kl i) .- Al BAflflll.laA
| ., . NAlBBOOSfl.
taa
?
O-DIA Kl
NaAIDi
I. '. i. IV - - '
ATM I'l B ' '-. ' '
'i.i, . . . -
Hl :
/ -BAY'1 l'AT! (j
MOLDED ( OLI-ARS
| la UM furn
I IM flfld .-_,.?-?.! y Jt'.l'f t.rik, li.wing?prr_-'
,.._-,. fntjnm ****** m Baaaa ? BAhftaa
p&trtitrd [rOCr.1. wil., liVM ? :!lft pOI
amtd 6~ no ofArr B-flar, BBII BjMM ./ fl !>'? C'" it in th
_r~UB-h-*rBBt_rlt*Bl OBBBI M BBJOB ti pmu'ecti.t ib.khh
tM* rKB* ruoB rrcK*K?, aaalaj IhB aaBar, f-r *a*r. i.nt
iieiiaiiddarshi Ity, BBt.
Tk*f arer.-.t'l" i;i T'lrn d.w n itylr ln lln-i frirn U tn tt
and lnOarrot* from I'l to 17 ii.r.:.... I....1 po-k.-d ln " ??
kaaaaaf hBaaehi akakmallataaae efB aa k tka laflafl
BtW*) kaaflf |.._ka.- lt* ti.v-.-.-., aru.y aiid navy tBfl 1
OTSVEBT COLLA1
? iritAVS rATEICX Mn.liKI) COLLAR."
Si.U by ail d'-I-r. in M.i.'. K r .i.nii jtiu.id.. Ib. Ti-. '.
oniy a-jpp.i-.-d a'. u.M.u.'.:'.iir....-i pri' ?. hy ?
J. t IwOWBEI h Co,
NV,. _7 WVr.ri.t . N.w f. k.
T
HE I'OrLJ-Ai. BTOCtfl
OF FAN.T MtEM SM.KS.
At Bl, 4>1 "?'', tr.i Bl Bl ft yerd. Valu* $1 JO to f,
Foulud SL'ki ?lper yi.rJ.ru 00 ft""; Y.rjRlrh F.olard
Silk*, $1 JO, vJ aa flfll lOlpadh ?*, Very _.. f^ut, at Bfl BBl
laavaalflB fll. Baa b**n '.-.,."?- nat BataA
I'.arkgi:h, OW stylk ..
MOBAOU" TKAVELiN-f- DIIM OOODfl.
HOSA-OIQOXfl, l-AJOn-L HACKiNt.s, 4c
A. T. IRWAKT k Vo., Br'ia^wiy, rornrr lOtii it
li
LACK MANlIU..- MLtf,
DRAP 111. LTOB,
IAP DE I i
DBAP !'' I HA'.t K,
TAFF1.TA PAR131ENNE
AND FAI'.Fi.
WITIIOL'T Ll'STKE. ?" trt KEfEIVED.
A. T. STFAVAET k Vo.,
BBOADWAT ar.d TBBTB.
AT No. lel trTH-AV.
,lu*t re, .-irril trnm anr-tlon.
Riril PLAI.N. tliiUtlY.ll ANU ijTRir__D
0_ii..NAl)l..LS, TaM AKTI.NK.~-.
LYONNAISE 4l/i")Tir, .?___,.__._.
Artl. MO/AMEIQUES,
ItELOW IMPORTER'8 i'RK E8
Al?>, alargr t.,',rttu~ut of BLACK aod CUMlRKI)
CRV.PK MAIIKTZ HARfcOKS,
BARtOE ANtiLAlS, QJ/BBlTfl CLOTU,
ALI*ACAfl. he.,
MUC? BKLOVV MARRKT FR1CF.3.
AT M. RUBERT.S.Jr.'a,
No. 1?1 ' ' - a"
CLOAKS,
BACQl'E.. AND MANTII.r.At.
TIIE LAROtdT ANI) I'UKAPfcftT UP-TOWH
BHAWlafl,
in *j tbe new ityin of thr araton, at
OLD PRICE8
R1CU PLAIN COLOBED BILKS,
PLAII) SILKS,
RlCfl BLAtE TAPKUTA ANI) ARM fll E SILES,
AT OLD PBICE&
8UN UMURF.tl.AS ANI) PARASOL8,
R1CU PLAIN ANI) BBADBD PARA30L8,
AT WUULLSALE PKH Y.H
M. ttOBFvRTSJr.,
_ No. UlBlhlT.
CnAi'LO'ITK 0. S.MITH
ita. rrreiwrd from PAR1S *n alrgant ?..ortmrnt of SatB
mrr BABTILLAB ?ud SfARFS ia SILK. BAKEUE tnd
ORENAUINE.
No. 1.14J Broadwgy, oo* door -b.r* Xth rt.
Drn tFoods.
AT KINZEY*"
,\
BAP.OAI>
?,-?.-,; .-. IA1.ES.
\" fiAST Vl ',': ? ni! i. v
1 ii KUAN8,
' i "l.'iK.--.
-
KBAPor.1
? .-i B
ap.
?
: ? '
i -, i i.
'?
?
?
?
?
'
-
?
-
' '
?1,.'. , - II .!' STOKE.
. \
, ?,,...- ?
?
'
|
4 | i,i." VIMTTKl i. I P 8T0RE.
.\
l.l. ?-. l!'
: ? ,
a | ,. ,i UHEAI' BTORK.?
. \
--
? ?
a i <-,; .' : 'I' BTORE. -
. \
: . - ' ?'
> ?
r
rpo .Mii ? ? ' STUKK
1
. K
1 .
' " ? ' - l.. .
. .
i
' ?
1 \!;i tiHAjA .'?]'- 1 i." I " <l IOM
AT OBXATL1
YS'-'l 1BH H -.!?:
? ?
. - .
? - ?
?
-
I
'
' ' 'LMlltD
i_
?
i - ?'
s
IIW,; ... ?:
ALL ': '. ' I
: \- |
AT A BEDI
BBOI "
. ?i IAWLH
: l\\ i. > r i ?? I
. Ilow^ry.
riAXTILLAU! .MAM ILLA8
A. ' :
AUiTOf i
iti, II OoVfg ? ? ?
'
?
iiui--.
LAAA
: OBOB
III l:
i
. , MOCBNINO ILR B ?'?
? -..
THB C11EAPE8T BTOt K OT MANTII?A - LX9
'ill I.K fOi '.I' IN J HK ' UV. IIW l.-'l l"l lt
i I THEM Sl ,MK M'lN I HB IIHI
1'.. , I r, '. .I-i,'a. I"N -. 4 H.-wrry.
hli'.iK LACK M \M'li.l..\s.
D 1..V .. MANTILI.A.H ii.m-iiiiI KUWLS,
I l-'l . I' I
AT AN IMM ? IBICF
int l.i . Mn ? w f. +">
100 l.v- Mantlilai. t}t -*, ilb j I '
MO Lari M ntlllat . - i * l?
:."?' l. ! .?i'i ?-??? -, +-'"
: i : Mantl
I'l.M li l'i .-iiii.i; LACB KLOU.N' ..." ? .'. k*f tLan
!.'.:f | rioa
Jl ST OPENEPi
l.uti eteeet r.r v K oi IPURK ..:M TIIP.HD LACEB
IJM lllllliAI. l,A( Y. \ Ml. ?
\ AU Nl II NXKfl mdPOIN I LACF -
POINTmd VALENCIKNNKU I.Ai K . "fHIHTiBitiM
l.ACY. n.l EMBROII.EREU II \NHKEU< IIKKS.
i j- li',- with 'i ip 'i.i I .. - .i. !..,.iiii< Iti
?'.>:. u: tiade, u I of wi.l-li aae oBnat inu l. ,-.,,w reguha
,- y. \\ i.'.l.: . MS '. i t N ,. 4J Kiuadway.
Jl'KClAl. BALE ur BTBAW ioods'
at Bt t.iii BBOAPWAT.
A large aiiortuient of new Stiaw i<??J., n I.aJie.' and
Miltue' BaaaaB an I llata,
okiiik roi'iiiHRimia
now t.-Uin; bt !??!? than the cuit uf j.rvdu t. ,n to cluae out a
Uir.mjfn tnn-r ? tto, k.
Kemeniber, Nn. 1,141, i-'.rMir Ifith >l , Hrnadwy.
II. .MACV."
1{
Now OIT.N
O'JR RPRINO IMI'.illTATIuNOF KID ILOVE9.
iLhUA.NT SIIAI.ES.
BEST UL'ALITY,
AT LOW PIUTEtA
Hot.I04ind**eTII-\V.,
TWO DOOBI BKi.OV 14TH-ST.
AT GEORQE KEYE8*, No. 343*h-AT.,M
i i tnt, fcS* UlU" "??V "lfck s'LK.s. i Mm p .in
f-oloied ftll.KS. all new aha.iei.l 14? pier., Au'A<5a.S,
t.ea..tif,il eolora e.,d rrry ftne (i?nd.i lereri caiea New
lI'l^puitu,1;;': V*.w S',AWL? u"i MANTL:*, and 3,000
Hilk SL'N UMIltLLAti, Uoiu Bl Ji and upwaij; til al low
eit Jrfieai.
(pdlt.SiTrsTNfLrSKIUTS.-Mr8. E.GEB S
V/ tbe beit tnd ,'beapeit umrtment In tba city, Nice fltlloi
Urwtt ftoB *I mm thape *kltl?, beit iteelt, or own 3!
from Mlc Alao W erlaT'tTarl. mtJe patent Coratl. MIm.V
t-oiieu, padt, tteelt, bntti, kc. kc. N. B.-Ororhel ud
aeed.ewoik edfin|a, frilllnp, rufflioii, real aid inmiilation
laret foi dreia trimmlii?i and undi-iiariiienB. I.aJUi' and
Chiidrena't plaln hem atiirhed and ernhroidarel nandier.-hief.
BflBTflaaaa Maa 880^nd?a llroadway.ueai ll;h it.eaat liila.
BLADS! 1'. I-: AD8! I BEADS !??
ANU FAliCY OOOD3.
M. P. aBOWK Impurtai, N?. IW F?l tt., R. T.
Drn (!>i~o- .3.
/ <BEAI l.'IMiri Tl<>\' Bi RLOAKS.
\J i.n anu Al !'. i: BONDAY,
Miy ...
F as 11 i o \ a BI*B <' '?" '? B B.
? *hl ho
Ai I
LORD .v TAYL< 'I'.
. .
fll ? ?*??
? .
|U
. "I '
.
. ' ', UP.
. ,
'
? ?
'
;
h i -1,000
t
.
' . : ?
lia '" '
,
I.IE'l
l_
\| \l,i.| i ' ll'.l.i'.
?
1 i
Cl - \ i.i: v iiiiksi . i .
?
i ? - ?
......
-
r ?
? i
*
...
CVVAl.l'i i." ? M i.l) li. ?
-
-
-. l
fo *V\)*m it uiiin -Tf.mi.Tii.
\-.ii i, i i" i ?? ? . ? ?? i
-
: ?
' ? ?
'
?
'
'
I) ' ' -
- ?
:-. - -
, .
IkKINTJ ,,v- "'? VIII IK 'i >!' ?I'' I'
l
?
i
i - ? '
i:\piv. l'oi: i iii. i i . : l< - I
H
.
..
ri-if] iio. ~ PAIM , i' -
1
ii
-
i
-|-nr PLOKIDA i ".'i'M-'
I
o
I
?
I ' , r '
I.l..-., I
t ?
t
'
. , . ' - .
... '
111 At' . ICl'tA, {
: . . ' I |
vn I ' ? r .ti
li. part
.
, ' r - '
.atBI.
.:.:??..
I
l?. ? I . I ?
? i, l| , a i. I i. u ir.
I .s .,
1
.
.'..hin.l
II: Iiin.* tflgnt t'. fl ,
Co Xtiimcro anb (Dthert.
? \ ID J hompson,
liDK'ili IH.TI Hiii _NI) BVI -
I - ...1 '- (.j- .
1)
ha* or, baad and i w , idy Im , v, i j
af ?apriloi aod bardji URAPK t'INI *, ia il .li -i. ra
I .11 HilV
? .i twbkcb ripea ai aartr at ths BBk af Ma/. Baa
t'alal*. ua |,,.- .!?
Iit, t-, 1 :.-?.. I., Pi,:..!... w.l fl.-. lt PBI'BKft; tao,
il.at ant_-ri.il - _?_ _,,.| /\\, ,..(-.1KN PRt'NK. ??
n -> . .1 ln nr .1 b) 111. la in-,. I.l, :i N< ? i ? ra I
I i ' ? , ? Btl IU iil. Bpa akn.g
ai THoMPtfON rl i.l. kPl H ih '
" If tln. k. . | that ? ilj_*n alTroy.
wtt!. errtainl* tbaa it ia aa aniulalll, iwortJ l
i th* . ? ? , - rm BE n b
" Tha ra arr a raral raria lia. "I Ib* Praaa aad ll.. tl ?Zw. :.
,-!,. ri ., i'. , ., ? ? .'iti ? |. aod t ?
tlirm, at an) ra'-, ii waa Iba niknli ii ? ydt. >u ? i tlio l luti
Ikal ii laaa.i ? l. ,.t f. ,.lt. aad w*U wi.rtby
ti.,ii fi r pt ., il ? iRora'?" b '.b-... il 1'iui.r thry *t*i u., j ?
?t* b. carrtul not to rteoufnond iiijlhinj not tt.rtl.y. but
kl* ttl _Ui|, . _,h_ tlila l'l.in.. tb* i.i,l..-t i- ommood
B* ki ! ... I., -tunrd ii ba ,? br ?_ dl*ti_" il?b?d a t?,.ly a.
Ika Ka.- rr. C!,.b ef N> tt Y.iik i ity laaaHeara a. w. ll u prn,*
ti, al ,-,.:ii.at.,n ai FraUi aad Vat * tb*ai*el?**), Mt. Thwep
? n i rn. .-* b-f..ie I... t-llow . il .-. , oafldantty h. i. viug
l.r l. al,!,. m ataeeal tn tb, m *. li rarJattta et pUnt. *. .lia.I
? ult tii-.r ta.:.- and t-!iuli-r, orglog a'l t<> plaat a Vlaa. aTrr.,
,.r . Strawli. iry lled, tl,.l, tn i|i? I .,'ir.r-t.f >.iir oi tw? t.-.n.
al mu.t. tbtf iran at thnr ..wn 1. ii.MOJ ll?- fniita. ... .a.ily
ti, ba iihtalu*d in the b.-gltuiiiur. ai.1 ?iii.ti lugnriaiitiy gialiry
iMr. THOMfflOB ii at afl ttu.r* lt. raaflto-tttotBaailt
rallifor hi. .-tvl <-w ln tanriajloi tha FiiM Wila, \lnra, aiid
tlaiilr.ii ol lua fil.-iidi andruipl--y~.il, U? th* Un* ot Iii. ii.i,
fr..ioii.
Ordwtforhi* Vlnaa, Tr_... *. c. umy bolrft at Col. W. T.
\\ illard alSrcretary Rruaw-l.ari Ooniity AgrtcultriraLuid Maii.i
fafltiitaia'IniiBiji OnkaNii o'..i*t*t.. tetam terrr, Trayi
oi *t hil houir ouOr, -r,, li'and. i onterol Canal and Mai krt iii.
DAV lli THOMPBOB.
Horlb-iiitiiilataiid N-ir.rrTBinn,
Uro*n lilan'.l, N. Y.
Jarnitnre
BEDBOOM EfAMELBD FDRNTTUSE of
wamntrd oiannfa*-tur?. Al.o, aolld rhewtnut and Walnut
I'Uainb.r Siiitr*. i.iJu an.l urnainriitaJ, at 11 V. PARRINO
TON'8, W8 Canal .L, oppoalU tV.H_.trr. EaUbli.brd 1813.
ENAMELED CUAMHKK FUBNITUKK^
Th* beat M.ortm.nt et ENAMEI.KI1 Fl'RNITURK, In
illcnlor. aod atylra, Walnul aad Cbeatunt, PUin aod Orn?
mrnlal. ln Ullittl, \V l..,|.a? r tni RrUII. Al.o, Mattr.a.r* and
1'atlla.Mi. VVARRtN VV'ARII, No. XH Caoal iL
^NVAI_^>^~,TllAVELINO OHAIKS, tVoirt *ll~
1 to f- 11 each. I. . ut Ciotsiiug lloran. fnr lloyi and Oirli
_rPun ar.d fur Inwillda: Ei.rrd.ing ll?i?ra fur aai. l.r
_-ig.VU.E_. \v. 6M.1U. Ho. iri Ui..awar.
Gnrnmcr tf.treato.
KOARD.?Obb rr two tenUicfl i i I
?i - or,,! HO 'iRD. in ??? |
, ? ' IV. ? i .
I 1D. . d -i-eei
r , ,' I.
?
QTEKLIMI I'' lTSl IIRIDGEPOR1 I -
. t , | j.,, i\tg , | ,_,, nol -,- i. n, j... , .
- - - i I
; i
M. I-. u il. - . . ,
[??iw?a ia?it?miaa aainm wnat i ? iien^aawirirarrem
Zo ttu
l COTTAOE
.. * i.
:' . ? . ?. | . I
r |
...
I WWE1 1.1 N ? I
?
I
.
IVil i
_
taarj \.\a~\ L.\l I- :i '?"
*
St.' |i. vi ,. . ,?
mttol Cototi Bk
-
IT NORTH NEW S '??
1 \ I .. ? I
?
Itaxati.r.
I
tide ol the ; .
A, . - i i ?
*
?
1
?
i DO '
y t -
T
?
Ui i ? .- . ? ?
?
i \IM I.- ,.
I
'
:<
i r ...-.,.:
IRD.
LHifi : COI
l ....
I
I ..." *
, . ? .
; .
FLRAT TAH -A FAK.M
! . i
? - ? ?
- ? i
: '
i
I
. . in. or J '. MES
-. . i Ki- .it. oi
'. . ? . ? ?
. i -
1BALE.?Tl i i... ' -
ln ?-.'.-.il '
?
I LCOUXTKY
1
i
: ? .?
: . : |
o
?
Cl.'
i~ :
JEA BnOKE KESIU1 v ?. KOR BALE.?
' tb all I
i fi'.J .. Al? i
: ?
U \i .-- ll' Ll ."
V MJ -M'.l.i. r.i STXESiii'KOPEKT\ 1 '"I;
r
. Iwty.
I I.i. i ? W ? ? '.- Hrna.l.i iv
.
. ?' ,
Bj..- .
.itt i i-l I ' JALE L $900, fl.uuu"
nWr\f r
I. r- - ? \
i r rai!rui ?.
i.i -..?,-.
\ iii\i\ VCKE8 ( OAL LAND& HOt,
?',"' r\r m \n ii t in ./I-; i .
II . i MINOUU (fl.ALI.ANIl ??? i
i i
11 ' ; ?? v . ad auiveyacnM a M
?
s|||i||)||(j I" LOAN oa Ci
',? I *M %' t\f\r, ? . i
. rf ot FAR.MS Kl -V.
I ,. | u II, Ml rcill LL, -:..?! r it.
Coot anb Sonnb.
r08T OK MBLAID.?CERTIITCA I E Nfl
l ' t.i' i ONE III iDlli I> SllARES of thi i"..l.!'i.
\ WABASH RAILWAY I ? nM.M"N STlll K
i.l.Hidili MANLEY \ t.- IAIii l-r'. it, N
. %
-?. ? i .-. - ? .?.(., \ ., .
171 fot Om II ... I.. -i - \' ..Mi.
-, .
.... .,..ll4..\t.y
.-.i.M -.' ?-.- Itoi d, i./
r ' - lo i M'ablah
It ,i vv ,v <
Ba. til, BI.MB aadtlwaailby T aM kWaMi p
B? i im i,.'si, p'i -. ' j r. i- ?. n i
rl.... l.l ln, BMBfl ll .? I !?> WB .....'. W. tMBBaUWBJ
Tho traiifll'er rf .ai.l tf, k ,n I |.ayni.-tit of CoUOOM lo taid
. a (,e< ti atoppad ..- .1 4.1 Y'-I'.'i.t 4to tiutihtfJ n.'t t-i
- taldito, I, oi I'.'n.li.
IpplioaU '. ? f.T t:ew ,-. r ifl-atei.
1 be hu.li r ii leaiuettfl A tt tt -.
t W'.IANNitQ.., No. MWiil-tt.
1 OST nr MI8LAU)"
tf t EltTIK:. M .-i No LM fr ONE III S'I'ltV.t)
?IIAKES u.l.iNols I'ENTRAL i KII' STOCB, dated Aot
2 IHtiJ, in tM : ? l 'l C \M.MAN A. Co.
The tl?iiil?r U. b. "ii UoppeJ, and all par'.icl a:c l-u'.inej
iat M MflOtiaM tbe Cetttf Ue
Ap|.:i. ati, n wili h? n.aie tor a DOW certifl-ate.
Tlie Liidu: li leaueated t,> return fhe em a la
K. WUITEUOL'UE, .-'o.N .^ MORISON,
No. M Willlain tt
[08T?On Friday ETening,a Lana Mnrnioco
J W AI.I.tT.contalnlin Snndry Kol< aaii-Hbecki.and othei
'apiari of Valn.'. Th.< paymfit of ail hiiiiu be*n MOMafl,
ileT are n? ni, i ,'i.. ot?? It to lh<> onOier. Ity lenvin< ifein
t N.i lil Wiurrii it , N. Y., a lib, rai rcward will be p.iid and no
in 'ith 'iit aiked.
nOUND-ICbj Hi, ? .m.i!! BOW-BOAT.
L Tha ownei rin haae the taiiie hy prnyin< prnperty, on
ppll.alion to It. U. HLAKE, L. nt Do.k, Jeriey Llty.
I3iinting.
1HARLB8 C. BBELLET, Steam rrititer,
.J No. tM Bin-Uy tt?ililiheada, t'irculan. I'otten, Law
oUitt, Cardf, kc. Cylliuler Preaiwork Mm kt tht Tiede.1
pfltual Toiitta- ta made for laige urdert. A Rail lt .oiii-iled.
LIOE'" C'yltudor anil Oonlon's Powar-PtBMM
X New Type, BaM Worlmen, tnd. Uow Pri-et, for Le*
???, By Lawa, Potlera, C'aidt. Blllbeadt, I inulan, wd
liutini ef eaory detcription. J. Diikiou, No. I Tryou io*.
. \TM. 1; \r E BI ?KLL" SOMS~ No7104 FbIMm*
tt .L?STEAM JOB PRINTERb md IaABti. litN
rACTVBBBB,
... . -
HOYS iiri'Darcil ? I .11 i.:-. ..r.
pr.et.4i
COLI MBIA I OLLEi '
; !-? ?v ??'; ?? \.- u^._...
1 ..tb
-
<
1. t .;,
-
...... OB
'
" "a
I
I. DI LAGKN
l__l
?
< '."' *
-. - .. y
fRVING '.-Mi:.
?'
?
!
1 ?
? :
Ki ' V
....
"
F|-;iE !'i:l\'. 'A'W. oi M'.V, -!',,!/
I I ? ? " .1 - i> ?
u ,-.
..'..
> - .
. 0: ? j._
'..WJ,
" ? 1.
V ??"? N'ORM VN L.VS'1 ITI ..:.-.. ?
? ,. . ' - ? ? -,
? tka
-.-,:. ...
' . '
i.r"- MAN. P ..-.,
. .1 .nictil JnQiru:nciit3
t PPLEX1 . lANOib "_?.'??; .-.. .Bur
.1 r - . I _.
? ....
1 . ? i ? ....
. * , -t
A.
C
llllC'EEULMi .v b? >N_>,
.
URAND, S__t_ '....- A .-..>
N. .
4 M.11. v ii.'.v :. .. '
u - "? '
?1
. - -. I -. I ? _r||
,,v IY (Win. H k fa'. 1 .
?
' : r
I
I
.
,.! !'. Li" . . -
OVI IRE
I' A ... - . . MA
' ! . .
-
'?
.' . _"
A1M-..S M.i .
il
il
1 LANO-Fi >m \M 'FAOT1 RF.ITS.
v. .- ,.
r - ......
;ia;.(.!:;j a KCllMirrf, i'i-\.\<?-i ..!-;
H VNI - \. ! t lir.l..-. \\ '... .'. 'I K
- I f
I . . . a
t
K
VI
- ? \ iumi.in'm \i;!M.:'o;i.'.ns,
? .- : ?
, ? ? ? ;
.t
1 . .
-I
1 : , ? ? -a
t .- rl - '
.... r
.
? 1 ' ? r ? ?
.:
I ? .
. U .. ... 1 NrW*i v. N I Mn rr ,t
_ MA.-.IN i.it '.
[lli.'s- ' . ' I'l 'IfO-i ?: -
I H ? - r ? w- , .
.'.%??
i IK - -. .- . Br, .i
I ? . >- .t.
_jti.ixv.av v- yONS' i."i.n \i: : -i.
3 iMD \ND BQl'ABK Pl \N- 1
M. '. 1 it th* Worid * Ki
?, ........
rj.ri.-al
r ai.d I.iur ..,:,.( wbo Im I
.
1 ? .... .
II ? .1
'1 .,' ?.
PO i'l wi>i>'.-('.ifiii.'w:;- ' ? .. 3
1. Fl ' NO aad Ml ? ti ILATOfl d
aower a>f ih. 1
r .1
. ' 1
? - : ? by II i' <""? UK INE, ci.-. Ink.i.iid .':
IWI . : _
I'. l.'l.lciil'.MiAi'il. i'l -NO-1 OKTK
TL'NKH I RBP kIP.KR > ? IS M i t H
? 1 >
-
I.
I'MII.I) PIANO-FOBTE MAEEBS,
\\ ll.M-lt-.<T, Nr? ',
Ail t!,? ~' 'kb ' irr, I-r. 5 > j ,-r . ; . Ikil
ooiiHtnyt. v,'.- 10 "-Kr- R Ht IR PIANO- tl I
,.-! iN ANV OTBER FIRSTi LAB9
r .... Dt(iirtutrrd for Flw,
I ' ri-l4,li I pTANoij. SQI vi;I. i'l r OS
V ' ?!,, ! .1 1
1 tr-.i b, < ! ? ..'...,,,
II. 1 tl \MilMt~ -
:!. v , i: Iba Bl ,- II.
I|W| NEW and Seeond Haml Pianoe. Mel*
LV- " 4. fl, IlllgfldlUBll ,
.'p:ttrJ 1! purcl i-'l. M Dthly p.>
? .1 i ? ?'.--... - ?
ia |fl - Hta t tt tn
- Ofl. uid ., t flU__ i>:..- " Otl*** wr,
Ira I Piano pri i fl"*B aew, w.i! b>- aoM tm t
-titri; r*c #i- i-r ... ? ih, laaao ?
ttlr ? Url. at II, ? ?? - 1 .. ? . i aa i
'iii.o,. lli,Kai I! wVATEBi, No. Bl Bi ul t, H. 1
i-liict}incrtj.
|,-( R BALE?STEAW-KNOINE, I
L ...wwr. I..>t of Bhaftln-, Pulleya, and II
ar.-if. il Vnrre ~f na Hl ?, one BIowit; lar -r f
.iii*. At No. 13D Ka.t ?itn .t. ^_
i > K Y N OL 08 T 0 K ?IN K wVATEl
li W1IKKI.S.
<mp.-t.-nt m?n *r? -mploT-d t_ mn.ur* *tr**ni.. n U*
lai*. aad pnl ii fitiin--, trkera* *nd grartni .. ., ,
TALl.t OT I fNDF.BMfLL. ITtBl ,.iw-y. N.w .ork_
_.ii?i: -jach]ni-UY.-ii \wkins-,.-:
_)-br*ud POWER BOLLIMO-BIWdl iad ttU'iTi.Nu
i.flil.NEB, u,anufvt,n.'l br
11. M I'A TNI''. Newboiypcit, Man
PODD&BAFFEBTY, Machinery Mflrchantfl,
L No. i D.-w al.; w.ukr I'lt.-rmn. N. 1.1 mmatactuto ttt
,n. ry *.id po'rUblo Kngtar* and Koi.wr., tlm.Hotuv, To*,
ik'iui, ....1 Ko..r Mai-liiti,-ry. Mi.l liearui., .Murtiii., i-- ?
Ki-uiatiala.
IEMOVAL.
k, T. i?. ARNOLD, OA~ BI'BSEB MANIKArTlRKB,
i RKMOVKD ln* oHi.- nnd m?Bnf*ctorjr troni tiro-tn* Br
No. tl* and.ttfl Wrat tlrt ?t., bttwrrn Itb an,i Bl 9*0
wASfl PAID foi BACW Bad ail kin.ls of
/ I'Al'EK-MAKER- "Irfj^W ^..^
Hi: tl, ti, B> tcau* tk

xml | txt