OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, June 02, 1864, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1864-06-02/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Tarwaa of Th* Trlkuoa.
DAILY TR1BU.NE.
PtB|).Copy. S eeate.
Mal! Subeerfberi. c.re Tear . ill laaoeel. B8,
8EMIAVEF.KLY TRIBUNE.
(i.r Oaajat ot>e 7*?r (loi iiiun). at.
Two ( otrfe. oua rear. BA.
PfraCoplei. one year.Bl"t.
Ten OaBBj oua year.B-W 504
Ao "tr. ropy wiil oe itnt to any penon who lendi ua a c.ub
eltwrntr and OTer.
TaB taB>tTBBRU TmibUBB la i.ut to Clarjyta.a for
aaat
V0L- XXIV.1Y?- 7,&>6.
ISEW-YORK. THIRSDAY, JUNE 2, 1861.
PRICE THREE CENTS.
WEEKLY TRIBUNT.
OaeCopy, ao. year (IZ ii.uea). 9'2?
Three BtfaBi one yer........ 95.
fire foriea, one year.
TenCopiea, ona year.Bl .1.
Any larger nuuiber, aJdretied to namei ?/ titoteriturt,
91 AO eaeu. Au eztiacopy wlU be icul totTeryelub af
ten.
Twenty ( .,; in. la ,u aitdrtti. oue ye.r, 935, and any
arpri ouinber it taine prlrn. Aa extra copy wiil be aerrt l*
C)ub? of tweuty. Any peiun who ai-ndi ui a club ol tblrty
or orer itiall recelva THE SEMI-tt'EEKLY TRIBLNE
?aaa.
To any noi.on who irnda n. aclubof flft yor Ofer TRB
DAILY raiBBBB wiil b- iri.t withuut BBBBk
THE WAR IN GEORGIA?GEN. SHERMANS APPROACH TO ATLANTA.
FRANKialN
K
EURKESVILL
E . N
TOMPKlNT . il ?
if
NEWBERRY
* U
ym LL IAM S B u'RG>^^
V K
??\ TOMPKlNSVlVl *>* albamA j \
X'X**ijcH_LyiLLE_,_E_JSb^--i_-t r/.t^i'.?T.?_x_L?s..^ri_jJsS^^^
^o\fOUNIAINHEAD I CELIN^ryi^^? l>':> \/*\,/ p OLDTOWN^
MtSeROE
0>T
TUNNELb
s
GALLATiN
i*a
>,
\ X*%^'
tA FAYETTE
WARI8VILLE *
0LDT0WNc
hi r?r
**7
/ J , . L?BANDN
^?.G-^ELD
ENASHVILLE
NASHYILLE ( "^HqjFWS
a___ _ ^*>
IvTNabTON
lESTl
HUNTSVflLE
/VaCrV *v
IS V'
rACKSBO
MONTQOMErtV
"""a,JAVEF '.;
SMYRN?''*
? -a-ie* K?t__.,
y SMITHVALJe''
ATrDtN
MURFREESBBRO
FOSTERW !<
/
.LE EMO!
IRON
KINGSTONI
Ea. , ,
GRASSV'COVE _ \/-i
TRIN
a/a?
SEVIERV
_tJ^^ewpK/ f ? "aai ( 3 V'Y\<&i4
_?" 3 ?_JxPARR0,T5V- / },%* \JCT 4= COPENHAflFrt*
101 R!
?$t?_a-*MAnYvi
LLE
S
*c? X .rjVfeORRISOUV . jf^
?^^~V^\ ^MANCHf.STER \ \Vv^_T
?ALTAMON%^L<?p/
OO -AjarS*r_>t___ ''!lvAl ._ i
tfn mile s-'.?,.?.'?? 1 /l5udon>^ ( aWEARSCOVE >-\ Jiik** MAR.SHALlJ\/
y J ^/^HiLADELPHiAjf J /S <^\ / J\U* U,
/ II _?__ %-f S^morganTqwm <%>/s /' ,-s Itv .^ *
ADOF ^-"' ^^ "4-^ ASHEVIL
MA
BLACIOMT . MCRGANT0V,K
tO*
____bo<*^
.ItIinnville ^ ^^iiiladelph^ j '0RGANT3
^_^WASHINGTON#^-VEETWATLR/ V^ ? /\^^, HZKQ
. ''> \ D EC AT U R r_T_> * . a n.' cokiv/ _W Ba
' ,4^V-"' _# ObV. _ ;?_- _^_
ASHEVILLEr-X
SHELBYV
TUl.LAHOMA%%
/HILLSDCRO
CYNCHBUR ?'"?
ti-'
'" I iV
fTRACYClTYA
SANDY
^haRleston
..0^/reagans
eV*ATM_MS
^a^
Ic,^ RICEVILLE
__f
- ~ALHOUN
.DECKERI
hi
?0\-u
MBUS
WET
' / L/^-s /Unaa?awi > _ D *- 1 ? t".8r_w <-V/^ a S v
.;-\rENHE&?^?'f'f'?^ ~'JJL\ A<2& --' / I ROfHEREORDtpNt t?
IESTONI
VCR^"N'^??;v?W'^^?y
L - aaUB
, .MENDERSOl
t|
h\ \ ^A / 1 ( " coLurviurjus
aj
a.t _5?
to,
,?YTnwW H [ / '* lOUYTJIaaVilli
CLEVLLAND-" T^lAvV^^^Y t^?*?? \\ L \ __9^
.?'',,-/i y
VAiMERRITISVILLE /
IWHI
^^^XfV, >->^^ _l?banon
GUNTERSVI|.iLr?&. s 4 w
SUMMIT_/^ __^|_^.- ? ' \V
~v~i. V#^^ I a\^
?3. #_Ti
ILTON
SACAi
.CLARKE5V.
aaaaaauJ _SXcii=-?>j:j_'?IN6 R0CK ^ fii/. / / fof.wou \.| ?^^___23?-<TC ^fe??-?3V-...../
^V^fcoAiaaviu/ A> n.-.oii^M^^rSJJ ?'??-V.V -?V\ '0 V:. ^ V
BbfajB 1
HARTWELLi
LLE
^
ROME
jT0r4
_i.ii.M,,t?t.a?,0 ^ ^iSl^ A NT0 N ""
CENTRE l V Ve#
^{TaV \ CEDArVrOWN
Jaloma] " - *
?1i_fe}^ o
fv1ARM0RES> V^WATERLOO ^_
\ ?/ .CRErrVv^coo _
,OWNDESV.>. ^ Jrt'e ...T^^PELS BR
:TCWAri 'lALLATOOfWA
;InT< "*"^4^
% >/ " V/HlTEPLAINb1,
^ Texandria/X^
aS
VAN VfER?5^
"^ALLA
'"'?n- ^OSW.ELL/fOktAUVfAr4t4EE,
s KENESAwWO''f ^^ \ >V^ f-"
roaADii-TTA UWFENCtVlLL.fr \| ./ /
.0UOAJ5HTLL \\ , V YjR?*S*>Xr &<:^^J&
^-JEtFEPSON / X^0 a?LDERTON\ \ f _a X/
?TTA
FULTON ?//,_?
BOLTOI
S)
V
EDAR GROVE
ja#a
rt*
n.
cmockol
STATOT?: MILESr
10 20 30 40
? 1 ? ? '? "? ' . ?' ? '
OAM PB
;/VRROLLTON
MOaTroe
VV?\r^ IO 9 I a*
)N^f ^S ; _a> N /
\ ^CARMEL ( y<K.CHAR;5sONV
' aWlLUNOlioNX ^ | Ny^
^ /LONGMIRE >T>
\7r__
.jItacit DnieJT I *ArnrJVPRr, j? rV-1 . fOGt. V *aVv
^^USKE''
PBELLTOI^ ^EASTPOINT I %C0NYER3j0?oOG ^V
G.WOOLWORTH COLTON'. A/. K
I
V PM/METTfJv?V
lWKUS_aA
'"V^,#'
NEWNANa""
?^. >
/: r-r. 7 r\ -MfDONODjCH
//
SHERMAN'S PROGRESS.
JOE JOII\STO\ A(,Al.\ BEATEN.
Gen. Sberman Selzes (he Bailroad
near Marietta*
He Takes the Railroad Bridge
Over the Chattahoochie.
GEN THOMAB OCCUPIE8 MARIETTA.
The Rebels Retreating Toward
Athens and Maoon.
Br.rriary Miaaioo lo ?**. DIx?John.ton
Altache Nk.r.iinn an Taeaday, ond ia
H. polard After Tkrrr BeBM *t Flght
lagj?Bharattta B.ln? ihe Ituiiroad aear
BaaxaxBal - Aa Itopoi initt 4?bj?. i GaiaeA.
?w'abuixoton, Wodnnday, June 1?7:'S0b- ra.
MAJoa^igN. Dix: Wti have BO iutflligenco
tbla aiorbina; from Oui. Orant later than yesterday, nt
Ra. tn.
Au uboflkial dirpatvb, rtcvivvd bare ut 4 o vlovk tbie
rr.orrjintr, dnted paaOBriay, 31?t, nt King>ton, reporta
tbat Mnjor HofkaBA, of f'eD. Stonrman'a staff, camr
from the front thin aftrrnooii; eays "thelti-bfle nttuckrtl
at ~i thi* tnoriuup;, and at 10 oYlock tho ulTair waa ovcr,
the entmy repuined, and our left rrached tbo rtilroad
ue.'tr Morietta." To aoroniplieli thia object for Mratal
tlay? bal btrn tbe pnrriOHfl of f'en. Shermun* BbBf*
uifiiti". Additiounl BBBM ant ri'?< liiiiR blin uud uruple
aupplioe. Kdwin M. Staktcn, Socretory ol War.
I'roin Btac-rmnn'o trtni .tlrPhrrBori only
Twrlrr Jlilea from Allnnln-Bhrrraan
at Rwrctaatrrlovrn- Thomai Hei/ea
.Tlarirlin?Thr Chiiliahocrrhir Kailraa*
llilftfc-t ia aar Poaaraaiaa?Johnaian
antt I'olk Bi-trrtitirttf KaalwHrd.
I'iiai ADXLritiA. WOaawaaafi June l, 1HC4.
A hiieciiil drnpatch to Tht JbRoBBBJ Tdrgraph
aaya:
I'lKCTNBATl. Junel.?Nowe haa bOBB l*a*Ja*| here
dliet;l fioln KingttOIi, 1 ri.tn ??'?", by telegraph, u i.i. I.
aaya tbat fJt-n. .Sherru/kn ariired nt Dullaa laet Sunday,
and puabrd on redifori icxnia,U to Mul'heraon, wbo
would rearb Atlanta by nrxt Katurd^y, BBBBB a heavy
forco of tbe liebeU waa .?? ?! on tbe way.
At laat accounta be .,..*? at Swcotwatertown, and
bad ihiva n tbo Itcbela ncroea I'owuer and lS'ickaJftck
OBBBBB, and got poeneaslon of the brldge acroee the
CbattaLoocbic. 12 milev from Atlnutn.
The ru4in artny. ntwler Gen. Tbomaa, li adranclne;,
it I be oocupitd Marii-tta on Monday, takinxr aome 4U0
priaouera and a railroad traln of aick and woundcd
lMeie. with bereral caniioa and aomo fjmaJl unr.n.
lt i? bellirol that Atlanta will be Iu our ponaeMiun
by next Sunday.
It ia aaid tbat Qen. Johiiston, with tbe fragraonti of
bia dirorgamxed army, baa croaacd tbo Chattahoochie,
and li fallina back to A tt.? nn, caet from Maru '.tn about
IA) milii.
I'olk, witb an army at all aorta of BBJB, raoelly oon
?cripta niid " Prrobnrton boyi," il i tIrtntibg to ?Ibcub
ou tbe i "? ltn.i Ucorgia J... ad.
Nk<rmnn'< I'ragrrae- Rrlreal af Ibr Hrbrls
- Thr Italllr.l'irld of aleaaca Fro- J
aaaaaa *o.ulhwnrd Tbr ftrbi la make a
Blanii ai Oak l.rarr 1 bey arr Wlilp
iH-d On thr Tlartb Afc-aia Oprraliaiie
aa thr l.rfl IVIiig BBaVf lloakrr uitit
Mchofliltl Bhirraiah al lamjiiillr
lli jond Hingeton Roinr Irrriiplrd
(rnA.ni, tbr Kla*?ah ? aannlilii a, Ar.
Frtro Oi.r Vprr.a! (t.irrtpoi.drit
lUrn.rili:iJ)<JKltKHAi A.Oa.,Moia|r,v,M,y I'.. IBH
Tlie aBTBM Of OBfjagllxaantta BltaOb bRYO 0t>
cnrid! B*M Ih'.- BkBM Bal be ktmwti. I BBBpBB), na Ihe
baltle of Jle?.u B, tl.'-tigh BafM ValUr und D* adja *M
hillHnii.lvnll.VK, okaMtXMtgki i..tn,.l!y o.-iurr.-fl. M*
??t vtithin tbi'r.t n.il.-h of tbnt BBM* 'ibf forn.al...:. tt
lk*gT*aad baraaad taMgreal b*ra .-h,,-t.m.i La tba
rurr, Bttk BM BBBX Ibnkly ?ov r?d ? Rk Baade efr
UlrtRtinirtbr |k*M in |fl>y axBMaaB, MMhtaOM make
tho cmi.try aaa "t t'"' ?;,",t oaloali ahk b a Mimngo
MBaJ OTM BaaJThl Ba. It is trnewf havf |.lot"Kr,.l'bi.'
imipaof theconntry. but atXaTO B IBMfcMt 4aMM MM
wbrrr yoii are, 10 tbat tbr Btiaih jmrzl'd toflndtbr
htairtintr BBkBt Hy BaahaJ IBB rvuth iitur at uigbt I
hafBBBM ablr to keep BM P"1"*" "{ i]"> OaBBBBBB In
mind and fchj aaaaaaj l*Bbl af the anny.
Th(traoTcmer.toftbc'.itbf'"rrriiyeaturd(ty wne fon
our rigbl lo kM left in a k*BB BaMBt <>f BB*M fotir Bilf
cloRifift-in aroundlbr BMBTJ/a paatattB, lik? th.- tw.
legf "f a polr of i alliprm, BBBTbag only a emull opeulng
for the Kebela to BBMBM throngh in the ilirntlon af
aaBMB. lt *M tbair iaat bopv. Tl.oy ?p. nt fhl
aftrrrnoti In fitiltlea*. attetnpt to bn-nk throngh our
left by aaaaaajkj cbargei.upoiiStani'.*-'i positinn, dur
Ing wbah tl,. y wi re rr-puleeil with hoavy loaa. and
aftrr i.ight ?i-t in. to covt-r theii dealgn, l**o or thrre
daahea wern made at Bbtternidd h ln.f, and t'.nt af BM
Gcaxy, but in oxcry ooac they found tha I'nlon
kaba BaOB awakf, iuid prepnr.d to rc.che loinpani
JJuritig theae niirht attatkn, Ihe J'rb, la h-ft a large
numbir M the ficld, whllu ?.nr BM BM ti lilinar. Ihe
I'liiiny BBBB iiirt'ii IhO RR. BBd BBBata B U rrata BaBvff.
bbbxi btmJ. j'b aaHfaaweJOOOfaal IheBAtliaM baa, ib.
KMrt Ol.i.i. l.l. Kul.v. bewtafthO lrftof tt.e Im-. tbt
:iirt initiM t aai v-t latbaaa Oat bbbb oai m.,j.
Bb aarda, bataf bo Ibfl iIgbh Oaa, Btaahrj aaa radaad
?lnt thaaacay aMaaarlag t-wurd bfo !rft, aad aarl
C?l Kirln to obkorTOtbO morrmrnt. The C.lon.'l wni
j'.-t In Baa t" dlacoier it _*8J8 BtSB ajBOXBBaaa ???'"
,w?,!.,,., m whooBactflftaaFaaaaaaaaBa, aai tho
,.\?i,iit aaifooool ottBeaJafBteaaR teoaaal aaatta
,.. i?i? ii,i, hi,t oara aaaaaaaaaay obBoed befeta aa
,n ,r? htlii lug maai of tbe .'newy da?iW in tlirniiK'" <!><-'
? iiii eMihbtf-.<'?i"l o?;r aaaaeaea aai .".'>'?
aiabtftta aaaa, oai oaepl ba bhaarltb a w-iu-y
vrlii.h BORflflJ flenr thr-'Ugh th.-tn. A BBrtta,Bf tbfl
!?iKr..i.-, ainih hnd not g"t baa psaoaaa, oooaaiodo
,?wl,,, Hn.i aaal M aaaaarj tafalbaabjiiiiliHiiilT,
an th.enwuy auanwi'.-iiup r.nind ?|?'ii hatft BBBba.
BaBBfaai taaaa latfoo, aad tapBaxai Ibaj baiae
, ,...il,li,liedtb.-objet-tof th.'ir Bttack und bruk.-u th.
Iiue. th.-y pu.lir.1 f.'rwui.! witb rtill ttrt-nUT iwatdlty,
, aaa laa ?'"' Fahaae. Xba Baaa. aa tbo bal "f aai iiat
, ..uf.-ul.-.l ff'"" their riew ? beary l?ody of ia
fniitry Of H.'.'k<r'a OOOfB B/aBBB *tit.l Ju?t uinred
ut tbe oppurtuiie niutnc-nf, and L'upt. Siinniiauna
:,lh In-liHli. ll.-attf-rv. uttwh.-d t<> the Iat MfiaBtB, 4th
AxaayOaofa at akaaaa Ibbooobi tbla battarj oaaal
thi-ir Iint' orttb flrap.- aud taiiuiater at ahurt iiuit*.-. by
r.|?.,i,,l und rafad ducharKoa. "XhO batt.-ry I tukc
ih<- battury l" waa bOBOfll from the BaBBBa BbO wurr
leeaaaj tbo coVuuin; but bkbaa Baj Baaa taaatao from
the aurpnau n.nd alux-k, Ilooker'a meu puured iuto thera
Booh a BordeTout and deetruotire flre tbat tbo babal
BaBtiaeeaaOk riiidlbcirttiinnedrttnkBWi-r.'e.iekitiKtlii-ir
?8808 "pon the d'.iilnV.iOlek. Gen. Jlook'-i rode up tu
tSiniouaon'i batw-ry an.l aiki-d;
" Whiit tatttrry ii thiai'
"Capt Muionaoii'a. Uh Indiana," wa. tln* irply.
"Etery on? of you aro ht-roea." .uid the Ij.-neral.
'lbere t-au be im .loubt ilmt the tiOBtJj pOBBOaeeaal
herolc eonduct.f llooker'eCorpe, ai)d of thia buttery
BBaoeaaol b boobbo boeeol intu ..ur abBraatad ttaa
u]khi thek-ft imt th>. 'tt.,it. ot ti.. iiidlaao baaaa ta
.-..? .j..-tii- ti.ijiabtab bad beoa ejeaag afaaabaaobj
;i larfeli aaparar farei bj FaOiag beob ta obtala a bat>
lar piniion, eraaadniti oa. ttattaran coal
?iano laBaMbiB BfM th.ir straditiraa and rminge.
They ur- talMBB laaaja Brhak tt B large p<? centage ot
tb.ir numb.-r Uj?jn tho kataa of Mtirfrereboro.Stone
lini't, and railJBllRa. ar.d BOOl no viudlcntiim ofthcir
Maraaa, 'lhrnifm* icfttwnhumiriii and alAtj-tkaM
drad BfM tbo Crld in tbeir fiuitlt'ie attcuipt to turu our
lafi, or prtictiatr tbr I'lilfU lini'.
Iba BUbm-.itirlit tWO cbariifb by the aSABXj iu IhoaaBM
pkaaa, aad bia gataMl rapakB by Oa*. B*f**e Indiann
ii".,|i<, i bnif tefarred heka a BaaaaMa l*ttor. iii.smc.ht
utt.ukh, iii.a.if letoly toiour kh latraM, arera aqaaBj
diaastroua to bim.
THt ktlhtAl?J0UNS1O.N 8 OKDl.RLY CAllTREH.
Durii.g thr iiftnuia.il a umn-r BM taittured tiotn
Oaa. Jolni.iton'a hcadil'.: .rtiu, ..rderitig all tho romaiu
iritr artillery und troopa to BM natc ut 1 ot lock on Mmi
ilny nioriui.g, withdirettioua au to l.?\v they and the
troopa abouid iro?? tho bridgoa nt Kcenca. Thia poai
i;u fiid.ui, l of thu BBBaaXa intrntii'ii to evactiatu BfM
hnnlly BM*ai to aatiafy BBJJI o*a of his iuti lilioas. [dflaj
trniiiHof wagoiia had BOM notk.d going to tha rnir,
aad Qm, Mil'lifraoit, iluring Siiiid.iy BBBJSaBfi had
hbillfd IBBBa while paaaiug tbrougb a**A*M and oViTtht:
bl lllgt'ri.
Zke otniiioif. ikaBM whieb pi"vail.d all nouindthi
linci ou Moi ... | iiiorning waa tomibattre pr.mf tbat Iba
birda bnd fh.w * A UktM da)V BaAodj BBBteat bad btff*
iiiiiiiit.il. iu iibnh. thougb uiuch tiif tiiiiiti r loroia, wo
bioi >tiud:b paahad tho ' iiciny iioiii oaa lo,aaelhei
DOtBtei bia Btiougly iiitifiu lifd poaition, ninl bnd alic
,,., ,1, ,1 iu ao fur iutealing biui u-s tu bu iu a BtBBlaM M
Moiidaj ar-ili ba aaaaaJt bha along bia wholc liuc.
Iib.liiig iu altaatlM I'ifur.iing Atoparato, theoraixy
leader of tba B*4bI army took thu la>t ii.ad only i ppai tu
tnt v Irft him ol |>rHitii;iiig upou tlic pru.ba.t Bka-laof
Hudibra/i
" II" t) at fi|bta and nina awav
,M ,, avr t., h^ia Baatkae d?y. '
tt, h..\f i itiiual, upto bu: (Siind.iy)fieiiinvf. loirie
400 priaoma -. witlt aoreral ottlrrrs, iao.it of tviiom t>erui
pb taod at thu t'hoagr in tbeir aituation.
nn. BAfYLB i li i.D.
Deiaiia a.f atrt oi* ii,i.:. ii i baryiag tbo doeaj aap
,,-,iii ta i n b1t1b| attentlon. klaaj aftke rn.i.*'
ronaded a>0 iato oar baadadBilaa Lbelfbtofj
it.iy, arhaaBM teuderly r.irri.-d frora |ht field in our
aahahuaeo, ealwtra aarad for lnour beaattala, re?
cciviug the ganio attentinu a.* our owu woutnl.-il. 'While
WO w. ro doin_ tlii. iu obedienre to tl.o di. tatea of
t.um.inity, and tho prlm iples of eiviliA.l warfare, tht
BtOaftaarfl aaaajpfaf aaroVad aadaaaadad aa the jirld.
BoobtBf OOalpOi fi i c'uly Ofld from tbe BOBaB <.f our l'ullen
lierot-a, wrre fouud *u:-pei.d<'d to tho lirabs of BjeOfl by
tbe bair, witb, loaviaBJeno oriitaa on BllpaafpaaaR
oBoohadHto tha faaoabagi "Saaaajaa Bhwaaof"
.;. ii. Bbaraaa'a ottaataa orae eaBal to aevaealaaaaa of
tins kii.il. byparaaao whaoawtteae orMaaaaoaf aar
ap-ry on tbe ]>urt of our a.h.Tsaiien.
1 m.it.. IhtBfl 0. bafl only upon the moat j-t ritire nnd
t-onvim lag atlaotoHiiao bytTBthfaJparaaoe. .ut. r*t> rt
I'illow, aotabag in tho !in.- af oatBfo aarfara tbut tha
Bebob aaaaoBtatlt wiil exctto ?uri rt>-- oa iaatalaBtj.
Batweea tho tao llaei afbieeolaati oarroaadlaf the
hta ttee wbere Batterlebl't Uriataa eapfjud tho f.ur
gaao, OBflkfl tifty "I our 80 ul fakj MMt tt rril. Tbflr) wt-ro
nLo tyblf BJBftj or iu trroiipu of two oaltbrOO ..11
ovi-r tbe l.m flUat Baatlaj tbe obobatIi verka, whara
th.y t. ilgilhn.ih eharfiag aa aad aleaf tho ataaj ua
awat. Oaaaa Btrt ef tho fbai lay Kbi deed itddlorB
aear teajetaar, wba arare bratbaro, eal llfae of thoae
lmd bl'i'thorf rtiiiiiliiipT Ifl BJBtO .-iliu.- WeeOtBJ ?vt-r
tliin. I ,i;,t. pahaBr af tho 19th Mlcliij-un wai Ifl anotber
bbi i abere hia baathi r itead waeyiaa atep l.ia o>rp?el
Beai by oraoabej oot ara llabet throagb tbo braai,
Be belOBRjad ta tbe Bad Ttha^eeafa, tho Ipfh ludlnnn
BB.8k.aaat aaaa- Ia tM fbrta and rlfB-atto tha Baal of
t!.,?, , aj alao Ihv d itrlbatad oaer tho ajroead, thonga
a ,!:'? waa aaOclaal ta ahoW that they bad 'ufft-rvj
ilu bIfWO in ki'.'.'d .:.,' u..!:...I.'it thau we h.id.
,\;i !'..i laal an.! bbbi of tho wo'.udcd aoro kft upon
..i.r hiiuda, tbe fniiii.r iiu^'uiic!. Tho 88881 iu Battab
.i.i iftt, uod ubt preaaatad tbaa irom attber buiyii.g
:l.iiii dead ?r eattiag awa_ aU tLoir aattaded, S4.ine
poroaa attaato thali baa peeaJ to oma, but l deabt tf
it aai aaa t.'.au beofat B)ioo qwaitao u> eiany.
oui haa b redaeed ta thoattbrce UkaBaadBaver
:i\.. l.ui.ilr. il, uf wl.iiii Ilu' lui;,..' pruportku. ait alafkti or
?
i i ittotak. ptbi Uao af uuich ol uuve ia

xml | txt