OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, June 06, 1864, Image 2

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1864-06-06/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

Kcm publicaiiBns.
_???_.,..eh_*ui...dBbjb-BM ar*-.**"3 _? ;'"?;;'"'"'
, _HBH Itrjffct leod Ml. Mfl ? BBB BBBB* ol the fl-BBB*.
J3LACK IlOI.IaOW, ii
I,itr,id?ci... ua, ia th. mtlm 01 n i. B, to |MB M.U'ra ,-ha... ?
ta-r..t.a.v.-,u. ThowW rettonol IhaBaaapffl
w.!flR.-v,.,i?,n..y4.r,..i.- .I"
,:,,R,'?.?,4,u-.t,t-? . ?? *r?*
awithltaolJ'hm iu ? *?*-**
r.,d bvi-vry taa* rwho 6VM.V. it. a. |
M.-aad-aroa flaorel.
?MMM H"*"*'' I?BU iBbaaar ?? t/'Ba**fle?a Dara
Nov _i MMiabala aaaa iati' aai aaffleaflaa*ol mmrkt
wfmatmamtkmm Mflaflt/ /?>*?<?? '",|"'"?""'jUr,
?flfl-?e?.aaaaafliliiifla-?-a*afl*i a/BOfltVaraMM flHl ' '
BBOont,
Q^Catolog-* wwayemyemm froa ea opf.loolloa. iaa
i ,.alu_
?!.r 1 COMIWSY,
B kP lihert,
-. u.i Wili ,tii ?t . If. V.
i,HtMf-ik.?kofl
,t - ? itei ,:' ' .. ' . "''"'
_**** -. -;-rit, ...... *
rpilia l'-KUV BOY
SIIOI
- b<y?.
\N!> THK
FINANCIEB.
nOTJLD bo in tbfl handfl al ItaM, <>f n'l mir
| Bj rai ti?c *iiat.' ix-a;ue.
FINT stui.y tbi our routh ,in.l rdtrng mefi.
^ fBaaaaaBiJCBfldB
IVELT and -ttcroittiug.
i rletlaa
M
EK'l'lNu with I v.-iy POBflBM IflOflBtftoB.
., - ,-.- M-.iror anl _BB taa.
ONl.V UM offlMeof _nioTk*'fl in-*-* i
lataha?aOjaaaaa UaBajh Baflaflaa
VOtonlj fot Y'-utli, bat nl Q for poi otu cf
11 rip-ryttira. [(JBarraAdra
1>K1N IT.P on gnotl wbitfl pfliNtt. b_adflon?ely
. bjm.d-an Iwel [OfBI I
c
II
ONTAIN'S floflM vt'iv Bna mortl leaaat?.
[Muntpeiu-r MflaaBBftfl
ANDSOMF. iiml intenattng rolaflM,
[swiiu ftaaafla
S
I'KKMANF.NT adtlUion to our Utoratore
mf. [< -it. btaatl BrroMoad Ba flda
2H0WIN0 flflV ? Pi??r bflf worb-.l his WflJ
up ta a |',>?itloa in tlu- il.-.. " Bv .t Moond tu oone.
[Blddeford I'i rl o in 1 ;
EVl'.K'V Ifli who r.-.ail.-4 I?ifl b00?j flfl?flfl Hii*
? hol Bo?toa 1*. ChiLv- a* a l..y .nd maa w... ahray*
a trttt'.f--:. li .n?t. npruht. He would not Ur; hr B .. 1 n.'t
eh. at; Iie would net do a n?.an aet; nnd if tney woiil.i r..e B)
tli* frratniit* he baa mtaiiard, let tli..|i. U-aTB Iron. I, : . . tbe**
?rt?m [Baa|aiyporl HrM.d.
THK b-BII. BOY AND THB FINANflEB it n Barro
tWe, eii-tr-'y ?utrieiitie, ef th* boy BA* i.f the II. t. S. 1'
CllA-K. -ie.'ritary of the Iflaowtf f. Hy ? eeutieman of e.Utb
li.he-: i.t-Tiry reputataiiu lllj.lialed by t iiaiupi.*-y. Uuao.
fll Ifl
Oui ouvan.-c ordawi for thi? work w*-re 6.IWO copu-i.
Alao. latelv ptiblMi.-,'.:
YOUTii'S HISTORk' tit THE HEI.F.LLION. Bv
Tl.a_.-i-r. FIto Ulurtraliou*by Cb?upuey. *1 2j. 'I he br?i.
motl potmUr and eroao?I ? ory of the Itebellion
1IH1KK>UW. U." i'KK.slDl.M" UBCOLN (THB
PIONKr K K.'Yl. #1 iV
TIIK J-AK.MKR UOY (OEOBOB WASB150T0B).
fll ML
THK ( (Ua)R UfARl). *1 2-V
MII'I-. M ?E. AND S\V.-.R1>. fll 25.
ClfltPLMM FUIal.KR. fll 5u.
vV-NIiKIala rHILLIPS-s UPEECHEB, L?CTUBBB
ANH ADI>KH*rlrlK8. fl) 50,
Bold by oil boiiiva<-'.ii-r. I .iii on r . .-ipi of tbe ad
T*tti.?d'pri.e. VV..LKt:ft. W1BE Jt Co., BoaoB
M_8SR8. FO~/I*ER A. WELLflL Na 388
BrnaJwty. h*v* all workt on rhre)i".oiry, Ph* fletofy,
Hydr,>poti:_r,rhonofmphy,Psy, I.r,',, .-> n ,1-).. t t,t,ir?J vietr. ?>i
geaerally. laa Ii?i*tkatkd I'bb*.*4oi.ooical JocBSALfor
JtJB*. n.w reawly, at J89 broadway, l*et?t-L-u VS'hito and
Walker iti.
CAlt'l 8ES OF lEWO.
UIsTUllY OK T_fc NATIONAL POL1T1CAL
OOMVflflTIONfl
OF THB
PRVS1DENTI.M. CAMI'AIUN OF 18C0;
BRIMl A
Conipl.-te Re-or.l of tlie Biiaua^M of all the C.rivi'.tioni, wKh
tk.t '-..-- ..: iii?-in_ii!i;i*d men in attendaoe* ny >n lia-L.. and
dea, ripte.tii ul lUe iiaoot ..baraoteu.ti.- OOOBB aud Luriaorabl*
aTti,'
By M HALSTKD?a? Kri: H it.vbm or mia ai*.
1 vo:., o* .bt... d .th. Prao $i.
FOi.Li;rr, FOBTER '. fo. Pub?be-,
Ho. 4." Wl ?er-*t., Nevr Y, rk.
COLTANT- AOBII ri.TI'KAL BOOK
BTO?L
No. 3Parkr.,v N.-.v Yr.rl
Havinf pareh?a-d C. M. Saxton't rutire ito. k of AORICTLr
TI -Lai/lWOKSandSiTT.REIrTYPE PLATE9.I take thlt
meth-..! of (nformini tb* Tr&de >itid |...blir ftnerally 'bat new
rillllnBi ? ill h.- pobliahed ..t oace, tnd i-i tfi. r*. made t>. ?.tp
ply thr deiiiiii.l .',,r aU bonkt -a Ajri u t.ire Bnd 11 ,rti-ulttire.
Par own puhrloaitaai rnmprit* t lut of Eifhtynine Booka
on all the v?ri,)'i? iucJolU coimecud with tha Fa?*, Oaideu,
?Ui-i Ueuaebuld.
We iliall .!' ? ker;. e.-nttantly on band all 1?lilar Bookaptib
lii!.? .I in t'.i..- - intry and Kur..i"-.
C?t*Jo.'t. a %4-iIl be aa-ntfri?. of , liartT'- to all Offlaf*JtfthaB
Adt tiook wiil r>? ?-ot pett paid "ii r.-oa-lnt of pri*?.
Audr.-a*. ?'. O. COUTANT,
No. i Park row Baa York.
r^ui-TaUAY yniLisriii>?
J. I'RICE IVj CLNl'i.
1jibi.iotht:ca amkkicana.
Cft." "tm -of the enf're LMtByof Ar.Jrew Wij-ht, e*o., of
fhlladelBhia
BaaAtcTtorCoitraa. j. E. cooi.KY.
Trad* Saie Rooi,-,? No. CM Broadway.
IMMENSE PBICES puid fur OLD BOOKH.
I 5,m? S-_.!i-.i U'.-rk. | ? ?:-. baBTthoiatol ;<. *jli*,000
Work. ou Cbo?1*try, Steani Kn.inra, 4.., eheop.
LEOOAT V ti OB., Nu. IU Na??. ?t , , ?r. ?__*?_"___
1}0SX PaUiLOW.
BARBARITIES OK THE REUELS.
REAI'Y JfNK 1".
OFFKIAL KKi'uKlS ANI) NARRATIVES
onim
CBl'ELTIEB PRAlTICKD HY TIIK, RKHKM l l'ON
L'NIOfl PaiBONERB \NI) UEKI '.Kr .-. _
FROM UEPoRT.i (?K THE CONO?ESMONAL
OOMMITTBEB,
PKICI 25 QENTB.
-?ubluh'd tt tl.* tdtc* of tl
a BEBELLIOB KKCORD.
No. 441 r,roodw?_,-.
8 A WOBK oYl'KKKKLNLK IT IS
Wl kLUABl?.
Vt)LI .MK ().>K UK
TIIE poiiTRAlT MONTHLY.
Buoi.d iu cl"th, now mtilT
ContainiovetlWJi'ortiat. of pr ,'.,l_fat Mili'tiry sr.d NtveJ
Offl,-i ii (ii-.tl. I'nWo i.nd Ra-t.'-l). Statetmin aad Ilivit^i, witb
a Hio^raphi, ?1 rkat. I. ,,: th* l.if* of eacb, ii.lt-r.-tui| BB*,
feuiinai.4*?? *?? ol tha K. ;>e..i.*.., JiC.. hc
Pri.e. botnd in cla-.'.h, fl'-', in nauiberi, fll 5<). .,..^-!? roplo*
15 eent*.
Bent br riwii on teoeipt *.f ir -i
pLbliihed by THiis H. LBOTICTT b Ca.
No. tfi Beokuioo-tt., New York.
Anieri?*n Newi Co. Oi-n-ral Ajeiit,.
fpO ADVEBTI8EB8.
J. THE WA-.'t.BTo\\atallKK')RMEi!.Ua;:yandWo?kiy,
pubiUhrda Watertowu. J^ffer. u Cooaty, N. T., \.av- to
atetb.r a rifeulUioo of over ttnu CBfa**, tad a. Ad., r'tiitur;
Mrdtuina ar.. OBoqotlfl hy oni I* rntLi i**u.*t iii flortheia
MfW-Yorkl THEWKKKf.Y REFORMER clrcololea over
4 000 rr.rri'.t?rewhinf <-Tery riei;hhorho.^ bi Jefli-rM.r, Co'in
tv aud larje numbera of pe'opie iu ?e adjoiuiag C>?OtMt of
gt' Liwr-ie'*, O?we_o rikI .'.ewia. TBRMS oi. lorote, oom?
pared with priwn for Aflraftiahl( ia Ctty Journa? Ileln to
57 8INCLAIR, l-...i.i..-r l.i.o.e, or to .*>. M. PE'l
T1N(.ILL A(o, AdvertiaiUt AtenU New-York
II iNOALLS, bKUOhiU-Y i BIOELOW
Propr.'-.ort.
VEIV VOCAL Ml SIC?" AjiH mUiJ,"
ll '? How Softly on tlie Hr.l.^d Heall," ,'-''*";rt Kv?'1'-*'"
^Borab, DearerO " The Teoi of '.. m ' mU*JJ
Wlllii.f to Walt." "Th* Iiea.tttlu. Aafn Bard, I ( an l
Koraat" ParkliuiB; " My Jaiiaio ii a.Soldier brave, * iba
I)ti- 9.ill.-r Boy," VTilaee: "Whaa DbWM are
<one "?<..?* Tbfa' ta M-.toer." "Th. Pme, U* ItrUht. the
Bro-t-la" "OoloVn I>ra*ai* and F^ry CbBbo," If |oo r*
o"r (Z. -aortoobo," Th.re. NoSuch OlrlBjUao.;
?? H*ttrrTin,e..r.( oroinf - FoBoi . " HowOoeatlN Moriev, '
wfl ??Mr Lit.l* An-i, IliaicMaaoBi '?Our l?***
4i?ve ?' ?' Tho pWaaVolBBi a>" l?*yv>n; I-i'J;<_.?i ">?
tir.lr.ni free." ?BWTj "^.indOI.J^???*<? ?*^ i
?Braad ?ud Cb?w^ *nd Kl.wa, Oolvi . i, Y, ?',
a___Eri "leiprf Uuet. ' " Skalo* Duet." " M*.-t Me, O-ar
IA Orntia At-J.- "Olowina .*J4_ ot* OeLtl. Eremuf.
tm\^kw\mmZ "TitnOreen, o, I-re. 0?^? ??^..
? hau'terti't. P^^Tfirt'fllM-^ai *?*>?**?
MfloSSM-^wtaSSoJ bmm Mvdlay," Pakkar.i;
00 oeut. aaeh. ^,^^1^ OVBroadway^
SnrM^nrii^rTrMMK. demo^ot;
ViRKOR OF FAHHIONB Now Ready, with tp ei.dld
MIKKim '-'*.. ,.^lhnt K_hir_ Platea. Brald. Ein
___^__^!-t I_lt2d Pattefn.. ai fot %\ OOBflOl
broidory. ?^*^aXrVwB4h of e,tr* full aio* Patteru.
jearly fll. with ?ne 11 Hroadw.y, aad *oU
r^^rtu^it^
MAP OF V1B01MA.
;,. . mV? of t_-*ra VlralBlB. with rorreetlo... to tl,.pr**
OurMapof >??? ?? '',*??,,,' n.nvam.ou ir. that Stato.
t_uae.li Ml b-l goioa to ??JJJ^ Wo p, WmmlmV
eoi
N
?Xcto Pnblirationo
y aod l^ORTANT WORKS
fUXKNTI-V Pti.IiI3H:"D BY
LITTLTI, UKOWN tt < *.).,
Bo. lli WA.SIITNOTON-ST., BOSTOH.
SMITHS DH TIONAI'Y Of THK BIBLE.
A OKTIONMIY Bf THK H1I1I.K C^mpH.in; iti Antl
qutttaa, Bi r Q r.;hy. und N .ninl MiAtory.
Kdit.d by WM. d.MITU, LI. L>.
MbBibIiiiI i '? m "1 c"?,?
:iw..,., Baa., ataih. bbbm RM
SELFXTIONS FROM WE WOKKS OF
JaaxUaMdY TAYI..?i..
vBksaaM aeeeart rt tha aaUaraad kta Writinas.
IfMiL.x'aTff a*xtafl BIBV
HOIaaf ANO PltOIANK STATKS.
By Tiiii.MA-i l-i i.l.i-i:.
With toiur BM"it*l of tl... Ai.thor ind bi. Writin.'..
I'.ao , i-l.rth. 1'lire $1 2...
SKHMONS OF CONSOLATION.
Ry K. W. IV <;Hr*.r.MWOi>li.
late Aliai.ter of Kin,'. t:i.ii?'b laaa*, rdaRh. Tiioo ?12'..
r.VMII.IAK QUOTATIONS]
RKiNii AN ATTKMlT TO TRaCR Tt) THP.IR SiK'ItCK
rAS.sA.-,b./\ND PHBABRI in COVJiOB UaVL
By JOHN BAKTIiKTb.
Bbithth, -md. li .ii.... i-ioth. PitaaBllR
EUROPatAN MOSAIC.
liy liOWMil) PAYSDN ARNOLI).
ltiiuu., iTotli. I'ric.. tpl Rk
BtEN'ES ANP TIIOI'GHTS IH Kli'OI'i:.
Ry OlrOROR H CALVkTJtX
1 Voit., Bflflflk, liolb. I'ric.) *2ia
AliNOIal) AM) AM>KI*.
AN HlSl'i'Hll AL DHA.MA.
By IsBOROZ tf. CW.'CIIT.
kta* ? t ma
HIN'IS FOK THK NrilSlaitY |
(ai,
THK YOfNO MDTIIK.HS GTIDK.
Hy Mr-. 0 A. UOPRIRI )N.
lfin. v.r'ntb I'rlc-' *l.
ON a NEW ikii.l 81 CCESSFI 1. .MKTHOD
..f Trealing Ni RVOl a DKOILI i'i . aud ml?t!..r .-,.;.,
Inal AMoBona. K,-i-ih Editioa. Intaadrd (bf I'ap ilar I'at.
Ut c. U. IIA.MMoM). M D.. Ibimbii PrrtssaM ol Bbmbbbm
Aaatomj aad Barjrry ln tbr Byr* i*. Medi .. i pllegr N. Y.
An iiidiaprniallf w..rk .?. Mare.il Babyerla Ptlea *1. WAlt
1*4KR, Pablttber, No I V?eyeb, N?wYurk._
VKW MAI'?Slui'vini; tlio AI'VANCE of the
ll T'N'MIN AKMY. BBdaf -1.rrntnand ot l.ie-.t. (i. n
(.UANT; ittan, Irtt. Matllr b-.l.-l*. I'ortih, atinn., Ar , in Ihe
viiiniay ot ll.iluu. ad. I)r.*tn l.y J CALVIN ahtlTli. from
(MJirial noeumenia. Tl i. ratlabh M.p will be pnbllaxatd
TLAVtOAY, Jaaa 7. Tn.-. ai orate. t*laxt r?< ritad by
.T. DI.4TITR.NELL, N . XHi I5ru.di.ay.
fifSriiiby mai: Baatef aaaaaa
ttJiinto.
\IrANTKI>?A Pitimtion, by * jmuni: *v(,nmn,
II tu a .mail BXtlMB f unily ; b a gn.vj p.ajn Cook. t.rt t-ille
Waakawaad Iraaa. Oo-nl city refeimor Addie.1. iioom Id,
*40.M Wewt ll.eidtdWl At.
UCABTEBMAtTBH 1 OfflCB. NbW-YoBE. April 10. IBrt
ARTILLERY HORME8 WANTEI'.?l.Uta*
Artillerv Hort.'i waut-d. for wl i h Oa* Ilundred and
Srfeiity Dollart wdl lir pald for all lhat paaa iiiAprrtifni.
Tl.-.e BflBBM inudt be ? omd in rtrry parti'-iiiur. kraBB C>
licrne.A BM I". tbvi IS| haodi bi'I- md w;b ':?? pr.-?.-i.t.-d for
iniuex-tmn at the linverujieut 8lable^ aJdli.L, b>-twreii lutb
audlllhaveaurt. BT?WARI > AN M.II.T,
Ll . l.r . i-trr
WaB I)BPAKT?i:nT. (AVALBT HCBBAL', )
OPPICB Of (IlIBf QriHTKkMAATBB, /
W Aaiii.ffrTO.a;, |) i ., May IH. WA.S
CAVAI.KV HOKSI'S WAMKD?lhr.-4.
Tboaaand 13,000) HORSES wantrti ONB UUNORBO
AND SIXTY KIV1. (lur.) IMJI.I.\KS peX hrml wlll b.i pald
for tli '
CAVALRT BORRRI
oVlhrertd withln tba nrxl T.'.irty (f), I) "fl at the Ol t
M?blr.. ut (iiefbnro. D.C .
Stid il'.rir. lo in- ^iiii'l iu ail p.rti. ui.-ir., n..' laaa than Bva
(i) aot ruorr thaa Bfata ('?/ yrar. old; Holii flfti-.-n to litl, ,-n
Landabixb. I amtb-h, comptotly bulit, bridJe wi.?>, ai.d ..f
lli* .iitTtoi.-rit (ot i ,, ui* p irp -? ..
Thear .prcibrailon. wlll hr aiielly a th?rrd lo and midly
eofoioed m rvery iMi'leular.
Payu.onl ii.iklr ou ?:? ut. rt of .S. t.-n (7, n. I ,. r
JAM1 -< '.. V KIN. I ,- rtroai I I .looal,
ai <1 C.'uef Uiiartrniiaat. r. I .vulry llairtn
SrrrATioNs wakted.?a large sup
ply flf ron.; ? ' nt -.;. ! *, I B| kl B
rtrry kind of work, now on hand awaitiiu aifiaii >ui lu elty ar
r..'i,.try,al T.n.pioyra i.i !.,,,-.? "i...r a Stb ..f at, I Uth ?t.
WA MI E 1>?tb venil om}) tent 1?I'KSS
MAKKKS. alao, k Lr.t.ia.. OPRRATOR iaa auy
nn blaek Applyel Btne i'r MORRM1 B
e.i. . N r. Ka* uth a.
iTbrinrcg tbr I3n8inc5s IHcn.
CtirAiiTNr.usiiirs.??-.iMi._On?.eiAtli ol
an IntrreaA i. an "i aTflRaaaat Mkakeislla tbf ,tl n
llout of I'rr.n.titLUBk cui 1 . bnnabl for ti ? abota aimeinl.
y. DK.ci:. No. .7.M :>,. tal.l
driLA.SSl.K'i'i'l.l'.Sitn.! M MltliKS, li.rWin
VB d,,w-., flHgaa, b< -^tldad, Itabked M Bhtdrd 1 I BM
Sryle. Th>. r-. ,-t brillfaat, aMl lif. g Bl
Ar". Biwnyi wortii i)uail*I to i. I pfj | , - aja*. BATa ?
tion. furuithed far aiin,nii.: u: ,?ui ? ? -.-nt b? Klprea.
A-rii'-ir.e.t.ii'.-.'.'-'l. No.10. r .:! ;. .' , OL ABB LK.Tr.ftfO
ffX) CaPITALISTS.
: 1 An INTKKKST ir, A Pl
SHOPln BT. Lu' 18 Ma., fo, iALK - A partt MM BM
leeflfto
| 1,-1. than #2i.nu0 (a !..rj?-l iktnouut i uuld la .-do. adt
ai.-), de.il...-' io Intr.t tt, au old ?nd wetl eat .1, labed Kl H M'
KRY tnd M M'HINK-SHOIV i ' ->t-Loai., Mn., ,?,-.
lart-f nnd pr- fi ?ble baainata, eaa Tl KLIIA.-K at. -
? ' , . I !?? ii. ? thf a ln. wlil gifr all
urcraaary iBfurniation. T.y tbe AaBflB BfthaBMIf '
tiofl Miuouri ia now a Ptaa Btate, aM her bxaxaxaai
wealth. di.frlope.1 hy Kr.-r I. ..a.,r, ? i,l toakt bMoa *
riuhe.t St?.t*? Ib tl.e \> r.l. iuid thr t ,i.dan,? af Baa au 1
Coal in ti." Iciiii. -ba'A- ii'.i.:/ of ti.? .-.y i u,, , tbll .
t-ry dr.T.blr iLfae-iri-i.t. l\ ? H. MAkKlTAM, St Loui..
ktlaiat
tO r\t\i\ ?I'tlM'NKI- WANTTJD?Ini
iiy.tp'rx/a ui'-i.i' v. .. i p ? bm a ' BeaaaaMkaBM
bctuxiiigbutiiuia?; no .poolion; will pay MlaaM *lu.OOO
p-r antiuiii. Hareraoee. unoue.tlontbU Addrata ALLKN,
Box No. 2.286 Srw Y.rk I'-t-oi'. a.
C* I i BflfBafB?NVAN ' K,)' A PA11TNKR to
II I ?" f\t\j l-.i.i thr PatflBtea in a " n-w aeaafflMBM '
?iuied BBaBaBaaaaaae Oeuuine Ulur. Apply iu tha l'at.,n,
Sl.op. No. 2it Kim .t.
aUUlPRedCrakand RoekOak BARH vVARTED.fa
whitii twenty doiutri p-r M* will be paMB our whirf. wr
having .ealr. on our .wn p.-riniaea.
Taoaa bating D.rk wiii Bad Ihia a un.r.. tatiafaitory mod.
of B8BBJ BB. by tb- cord. ^ fc
r-prhnj tt., fir.t bloik tbove tlo M k ... il R N.atrk.
Ho iavmcro anb (T-tlrcro.
i)
WIIi TH0MP80N,
' HORTlCULTURlrrT AND NCRSKRYMAN,
dr.-rn Ului'l (oppoaita Troy),
bu or. hat.d, tnd i,.w ready mr tii,i,.i.iafiti,.g a laige quanlity
of .nprrlri i.al hardy ORAl'K Vl.NfS, ,n all about .ixty vt
n?uei-hl. cmalogue give. .prrifia. ^*KtK!^XwtTt\ It V
IlMaiHiOi. l.anrt .1.11.. a..oitm.nt of >. I IIAW BI-RIl")
V1NK-*. aotue of wbteh rlp-u aa rarly a. the *<rth or May. MM
(?tf*i?;-,ir .'"? dd-ta-.i. ,???,,, ,
HutilM freiirh, Pru..l.n and Oeruisn PR .Nr.M, bj.o,
tbal ,aperloT.-?lebrBt-d /.rt'KTM'HK.N r_BUNl*. to f.vortl.iy
n. tic-rd tn aud hy tlia karui.-r. Club tfl Nowkoik l ity, Ttir
Tnbuiieiiawtpaper, and Tiie Country (ienUenian. .ip.-akiug
cf Tll(4MP.SON S (IKAI'KH. Ibe I'.rmrr't Clnn ay.'
" If tbU b a 8?rdliu| thal wlll r.pen M l"roy etery yeet
wilh crtabity. tliea-ll la in atyiui.itiun worthy of inrtne.
Intb.dl.cu.aion of tiie Club-m the I'RI'Nl- B wa. tald
' Thert tre teteral tarletiea of th? l'ruue. and tbi?(tlia AWelt^
rhen OaU, eoxomoniy eailed Swilatr). and thi. may b? ona of
thrm ; at any lalr, it wa. thr nnaiilu.nu. npinlmi of tb? l ln'"
thallt laanaxrellent fruit, and welj worthy of recoiniunidj.
tion foi grnartl r .ilture"-" 1. thr hr.t i'ruiit- they ?*'t t?*t<A
- lo ha 'iarrful not lo r'-coiniiirnd snytliing not worthy, Ml
are wllllng to gjta ti.n I'mn. tbe highr.t rr.:uiiiiiirndalioii.
flaoked and ?-..u....--! .. ha I. by ... .li.tiiigiii.hrd t Ijody U
tbe f'a^mar|? Clnh of New York r*i?y (tmatrurt at wrll u prae
ti..li . 'iltitaton of Prurti ai.d \ uiet tbeuitrlvrt), Mr Thoiup
too fd.ii.ra brfore hli fellow rit,rr,,.. ronfidintlf belirfini
ha i. able to pratrnt to in.-u, aiu-U ttrtrtie. of planta a. ahail
BflR Ihrli taaa and .-botne, urging ail to plant a Ylne, aTrre,
or a iir.wta.rry had. tbal, in th? couite of onr or two yr.rt
tl n.o.t they ru, tt th?ii own liouirt enjuv the fr.nti, .0 aasilf
to b? obtaluad B tha baatnaiug, and ttlin-u luxuxiaMtly g,.ti,y
lu tbe eud.
Mr. TIIOMPBON U tl all BBM ln rradlneat to attend to
r.i:. foi hi. aartirea tn rarlng for tb? Kruit Yardt, \ iur., and
I iard.-ii. Of but frlrnd. and employar., ln Lb? lina of hi. pr"
fewion.
Ordrr. for hi. Vinrt, Treea, Ar... mty be lefl al Col. W. T.
Wliiard'l (Srcretary Renurlaer County Agxictiltural aud Man i
factureri'Boclely), OBVe Nn. M Irt ?t., corner Karry, Troy ,
or at l44.boateuuOreeaU.a11d, oorneri.l C.nal tnd Market .1.
"?*' DAVlUTIlDMPaoN
lioiti.u taiut aud Nur.ei yiiian.
Otaea Itiaad, R. Y
Drn ?oodo.
Ni.w Skiut P<",|. -1-?4.
A BEW \M) OU I AT INVBNTION IN
HOOP SKIKTS.
TIIK Ol/PLEX ELLH'TIU (DR IMJUBLF.) BTEEL
flPBINt,
J. T. k I. O W-OT,
NO. 97 uiA.Mr.iii> ?., NEW-YORK,
a*-0 ?? ,-wn.ri of the Potani anJ K?r'iiaive M mufictiiren
i>. ti..*
I. w nn UH.EYS
PATEBTED - IH i'Lt-.X ELLIPTIC' BTEK.L SPRINO
SKII, l
TMt?reatl t, . tt-tMt ef rVupUx jortw.i) KIIir*?i- S*e..l
flpriu|t lnjonloutlj brolded tijbtly tud brmly to,.-t: ? r, edx*
t.. odoe, n, ,kiu_ tha Imifhtit, tn...' tluti.. flexlbkf e.d dw - i *
we it- i ii.iae n-ii.-i- ot it.
?i By tnd fl.-iih'? ..-.a le ptare ond f.Mthe.kirt
wlieii in ti? ot efai,j ui i wen tha taa** c nraairnea baeilh
. Jtetf li eptlrely - brj .t- ? ind tileucw thfl oaly * b
? I r \ioOy Sk ;- vi/- tlie annoyrtiii'*'to the w*-ar.-r aa
weUbth*pabiiO.rape) illyll r.v.-i deBetnbUae,eairlaaafl
or in aay rrowded plae* froB the
dirti -i-Ity of enntTt ti ? II ??? ll I t ) n'f .i ?ftollafaeei
th . entfre v rem-ive, tne .llli ruitv, whu- k-iviiiittlu. ikirt lb"
, -t. ? fll I i.i.i .)'-.',;'-'"' I :-'- ?'. I I" ' ' ': ' Bl0*1
a'v'l'lt aml cT.wefi.l t;.|,.-a4 tn.-e ; r the 'tr,?*. ?t?Ta prmne
i i . i.. .lt,-.. ' .', I.lv ba in* .-., .y. .1 tbe plaaaere,
.-oiii.'-.it ,t.l grett t -.v D - !..-?? Ol u.-.ne: thu Duplel
fl^rtfif Bklrt for a titijle day, wfll aovei afrnward *
*i,-i, BawilhtheBBofIhfia. 'lh.-y ar.- Ilie b*at .ofllitgB
i-vi-rv ptft, lt. im tiie lljhteit, i.i..4t ,l.,i iblo, , ott.f .rtuble w.d
. ouotHr .. S'kitt titml--. Mer.-I. mti wlll l>? aupplleal ?? abe/T*.
anl ,4jir* in ui.*.t t.r-t ,-,... retail ?tor?. m thi* city *"ad
' ,;" diflVl :-' 8l ,'? ?
;-_r iNt-iiiRK. nnt thf. " dipi.ex BLURIO*
flffl-iU aX?,_
DCFLE- ELLIITIC 8PBING 8KIKT.
TIIK MOflT POPIILAR
ANIi FLEXIBLE IN I'flfl.
A. T. 8TEWABT k Co..
UrotJway tnd KHh-tt.
ORADLEY1" DUPLEX ELLIPTIC BKIRT
I) -\,-y *.]?,.'. ?-. ML I .->? ly wl ob Io bo* la oempy t
... | ., .. ii,ikni-the in ,ai , reaabl* Mkl.t a .IB.
I,,.-.,, by l.t'KI' ,V TlYlafll
i Nb.BIwWt Broadway,
N ,. t?toflfl Oracd at,
N ... it t I flColba?o it.
DATENT DUPLFaX ELLIPTIC SKIBT?
I * ? ilniai elofOBce, fort and eeaaoaflB
t.d Ull pn irtl. 1.* II, .1"
For ta'.t* hy
ARNiH.li, OONflTABl? k lo.,
Coruer ,.f Canal aud MaBBB .-'
HRADLE aT~ DPPLEX ELLIPTIC 8KIBT.
The 'in-ateit ln,| r ?, ri.ei.t iu l.a-Iy't ifltrta we liafe
are. leea. ond ore ->f ?ap?-rloi axcollen, ?.
KBT MiiRioN, No. 46J Htu.,.!* .y.'
j 1E0B0E (:aki:v
'.yand d.irlor the MObfTB afJUBB, Bdaaedh
Rltlll BLAflB SII.K 4 Ild II.AH:f, mmttwPWt,
M?VBft?49 bbd IM u: BB, .'
ABEDUi riOB Oi , UE .. Y-H\ K i'KK 4 KNT FR'I.M
lORMK.R FBICE*. ALL tUB ABOVB QOODfl
ARE liB OWN MANI KACTI'RK.
0EOBOE CABBT,
No* 304 aud *<l 4-AN..L-ST
aad N .. 475 HROMIWAY.
lUle thaxl"* .Hrewt kv I'o )
/ M.'AV PATKNT
MOIaI>l:I> COIalaAUS
Are no> iln ply tlit pMfltflflfyafB BBl Iti tba f >r:n of a cot
lar b,,t ar- .V .t1 I'd ani Shaptd tu }\t the ne. ? I.t.u^ a perfe-t
eiirV'- frte Jr m anule* ??' ktr.it,, 1\ !,: h I' ol.tall.d by Our
paaaatad pro. i?. wMah'aifla ??< me* ~ . i ? r Bdaaaflflayi)- >
in??f >'t ?. othrr nM^r.aU tfmt )->' the C'rattt lo the
Tun. d.wn ityle, lbe i.ni.i oi wm. u it r BflflWIflfl taoora
ao ff ft rtnt rrfiM n.akit.i MB ? " I ? (flflfli neat
liraa ar.J i :: M ity. OB* pialrX
They ar* ir.ale In Ti.iti d ,wn atrle li. llfei Tfom II to 17.
and MOarafla haa UM 17 id^e, aad i?-k?d MbbbIMb
bofet of lnn eai-h ; a! k> i:, in.t'Vr nn fll 10 ?flb?M> I?tt-r
a very I?idy _* kaj;e f,r Iraieleri. army ai,d uaTy bMbM
UfaVTmKi I OI.I.AR Ii atan,|-J
"UIiays PAl_Bt HOLDBB OOU-ft."
Bold by a.l ttttBflI m Met. * Kt.rtMMBfl Oi??. Ibe Trad*
only *(!_._?ird at inaiiufatTurT. | r.c * by
i. | LOWBBI *.<o.
.N , . tt ...elr it , New York.
/XBO-CIB CABEV
Haa thia day aud durlt.f Iha MoNTH ef JVmrn, r-d.eJL,*
un h hi.ai-.k hii.k i im i LAJta, fl?KltrBfl,
MANTIM.AS BBd SKQIKI U
A BSBt cTIon oy fWBBI|.rfv_ l-a, < BMI KitoM
POBMBI 1'liK Bfl. au. IIIK ABOVB O-midb
ARE BBI IHVN Ml. I K UTI HF..
OBOBOfl 4'AKKY,
N.~ j?4 *n i ym OAInaust ,
aad 4Ti I.U" VU1VAY.
riat. ri.arle* Btre*. ti Co )
(10B8ET8 ANHSKIirrS.- M l.I.iil.K baa
J th- baB >? 1 I- ; '? - ti'.iat
CeroiflaOfoB fll ar ?Bayr Btrti ttrrt i*tt*i oBOBBBOha,
\ *. U . r - ? .r.-ia. IIkk*
l ,,r_t. | .? N I -i t an
r.?4d>w,^k aflfBflf frtl.'n/a. rcfillB(* r. a ond laafnllali.m
L.. aa, h* dfet. IXUDU la l.adlol Bli-I
. ! a . pl.ln b. m ' ? !'-r h -i.
voryeheaii. M** BOO nr 1 IHi Hr ,,'.??T n-.t 1 ? . .1 flflBoMa
/IEOBOE CABEY
Haa tbi* day ai.d Iat?| th* M'iN l il ..- JI7BB, r-ltir-d bi*
Iiltll BLACa. ,-n. K t ii.ni.tii- i; kflQO?fl,
MANI.l.i.\- . ?v .1
A liF'iM TIOB OF iv. kni f-m'E ftt Cmhn fmOM
rOBMEBTBtCEfl ALL TBE ABOVB OOODfl
AliK. BM IJWfl M IBOT \< II KK.
ttBOBOl i tBBT,
N.? ?4 oad MCAttAL-Bj
and Be 47iKlt()lIiWAY,
? Cbaflat -^ir.a-t la <'., )
MME. F. P1NCUON
CALL4 ilir. iriK.M'ioN
n r
ItABI?I FIBITINU THB (ITr
I'MUS BI'.VMI ? aTPTLl *OF MABTt?l_M. DBSBBBB,
AM) DREB.1 4 .i i. n?.
,N M I.I.KKCKKR flT
VT .N<> l-l -IH-AV.
HB?Al BABOAI Ifl Ulfl fl-BK.
Nofwrlbatandtaf th* r.r.t.t jt..?t ?.|t.ii.* iu Hl'ki and
K..r-i. I)re*? l..'Ji. we i'.lll . ntin .* tn ..ll'-r ourhnwabd
Kaahi e able
IAOQI Bfl ? j lt? ITLABB,
? l
MANTILLA8
al
oLI> I'li!' Bfl
I'... y ii tortofl ta '? a Caal i ra ti * 1 tiatti of oot eorly
l, ,r l,a*' ., wbi. ,, - i ,
n PEB ? . :. i
Ll Bfl TM \V PRF.ftP.NT PIlK K-s
We wP? ota.Il BB M M.-l.T. J t- I. a l..a< .itioarut llUO of
h IOI it, 1. CiBKN 1IUM- 8
aid
riOUBEREO OBEBADIBB SHAWLB
i il -l tl ra iy t,..ay d'-IUi.', ar.d
s.. PEB CEBT
UEflfl illAN BBOAOWAT i'KH EB.
OB at'ek ?,:
H'l.KS AND I Ut K S -? O.IODS
lt Batoota with i... iii.- brerotttai Naweki** ? I a* ..nru.ua!
teaa.nalalepi.r-. M flOBERTB, Jr.,
Ho. Itl Htha?.
G1E0B0E CAKET
fl Ha* ?bta day anl for the MONTH of JI'NE,
IlKUICKIi
All 1,1. IMi'DKTI I) I'AHIS-MAIIE MANTILLAB.
SACQI'EI), OtBCUIiABfl aml HASUHE.-4, fully FORTT
PER CENT BBB f'.ruitiT pn ki. B aa to u.aka ?
BflaJ . .oaranra for
FALL ond WINTER 1MPORTATION8!
BXOBOB caiiey,
No. PMaadlMOABAL STa
a..d47i HRflAflWAr,
_(laU Ut.arlaa MaBflfl h. CflJ
CLOAKSAaN.) MANIII.I.AS
AT BEtAIL
BT11ANO .1 AUUIANCE,
NO 3..3 IIROADWAY.
ar* now offi-rli.f ttu-ir K.t.'ire M|,,- k ,,f
HI'RINQCLOAKS AND MANTIL^AS
a groatly rodueod prlr**. comlitlui of
ALL TIIE NEW BTYLEB.
Al.o,
A LUBOB as lOBt?BBt OF
NEW AND BEAUT1FIJL flHAWUL AT l,OW PRICE9
IMPOBTANT TO LADIE8.
MADAM PVTlBAM-fl
PATENT HTOIKINO Sl I'l'oRTER.
An Maafltaa de*l|lied f, pr..;i^,letl?,oiiif,rt of ladlet ond
? i.il lr-n by di.inj *w*,_r with th. oid niatbod of tupportlnf th*
itockln* by maant of an alaatlo or iar?. tha Injnrloui Oafect*
..f wblch erery l?dy it atmred. Thia naw lupporter lo*r*t th*
llmbi ouiirely froe ?nd allowa tho btoefl f<-? oircolatlon. Il l*
?noro eo*lly odJa*t*d and mora aaabta ihaii tb* ooniwoa tar
ter. It U peanliarly adaptod for . I,,!!..,,. ?,. t rennot poialbly
t-i oul of pUca. I,*dl-i are r- t ,?o-H t? , ,_, and ntaiuln. th*
artl.tln.
Wholoaale and ReUll Depot,
tto mn,
wlway, New York
M..I... .. a rilKKEF. k Co.
IJ
taADS.' 15KAU8" BEA08 ! I'
AND FANCT OOODfl
M. r. BRO WM, IbipoiUi. Me. IB Pttil tt, lt T.
A1
Drn ?oofcs.
H dDKZEY*
KiiiiiTH-Aviaruia
CUEA.T' .-l.?RE
LARGE BALE OP _v 00(J|)j| _.|Ui WFf.K
KIN'/.F.Y 8KI.I.S IIONNEM. l'le,, 1??-. -*<??
KiN/EY 8EL1.S IIONNKTH. 30c.. *?* , Wc.
KIN/EY SELLS la i.NNKTS. 7ie., 8iic
KIN/.EY ?**Ll,S l.oNNr.TS, tbl aud *l ?.
KIN/EY SrLi.s liiiN.Niil'S, Rl *r_a_d Rl T.
MN/.KY 8ELL41 HiPNNKTrl. *2nnd *-','<;
KIN/KV SELI.n r.uNNK.TS, t-' '*"?"_*- ,5'
KI.N/r.l BAtLI.A. til'KKE'i'!*, *land *L ,.,.,..,?
?pj.'I'OliOXNKIlSI-li.HKAPOLITANS.M'Lir 8WIAW8,
CII1P. PKAKLS, PKfJALA COBI ?"?. ?Al'' ?' J Ny
TtrrB'ANS, Dl NBTABLKS, MILANS, AND KANLY
B?A0l2 MLOOMKlU. HATS iW?BB4aJU.? *"*?
Tli?: tHOVE lil'.All'S. IrfD ALL THE Nt" M1A1 i\S.
KIN/EY 1SKLL8 ULOOMEll**, !?'" -, -'; -,'
KIN/KY SKLL8 HLOOMBR*!, -'? , ? - _?
KlN/.KY .?.UiLSC.LOUMKK.i ?>??.. ^??__'
KUi/t. SELbd lil.iiOll.b--'. eiaud t-1 a5.
RINZEYSKLLS BLOOMtttS, Rl k-aad fl 73.
hl.N.ihY rt. LI..- lii,iJ"MKi:-., ***** */**?
I-.I.'.V. Y SKI.I.S i'.I.D i.M-K>, *>' ??"?? lf*
Rlii'/RYBELLB ill.iiiiMi.H-*'. *i??ai,d *.?.
KIN/EY StLU-. 11'iYs UAiS, ibr. uf.
KlN/.KY 8ELLS MKV- IIATS, *",:. up.
KIN/Kk BRLL8 aliAKER-UOOUS, .<*.
R1RROR DKl'AKTMKST,
STin'KKD WITU BVRRT WIDTH. COLOR, AND
PBRRTH /fdOWRRB IN VARIKTY.
UONNET blLRS, ILLUBKJNB, LA< Ed, ARD CRAPRS.
.MlLLlNi*.K.i5Ui'l'LIED
Al I.K-1-1 THAN
J0HBER8' PIIICES.
FULL ASSORTMKNT OP ULOVKS. II.'SIEKY,
FANS MANDM.iti HIEKS, KMI'ROIDhiUE8,
PARASOl.8. Sl N UMBRELLA8. AND
KANCY liiltlDi.
SOflOIIATIIINi) HATS, IJ. , X
KlN/.KY lO.bLS 'IKIMMINUSi IIKAP.
KIN/KV rtKI.LSTINS 4e. TAl'r.K.
KIN/KY SELL5STOOLC01TON8. Ia, lc SPOOL.
KIN/KY SELLS BEST ID i()KS AND KVKS 2c
KIN/EY ISUI'ENI.NO AliCTION UOOD.-i DAILY.
KIN/KY 8ELL8 (.KKNADINK \ AIUL -?"?.
KIN/EY dELLS fAltCf WUTTt, .V.l'M.INS CHEAP.
U M. KTNZEY;
N.,4. 121 AND 221 E'lOHTH-AYENUE,
BETWEEN" TU ENTY-KIR8T AND
TWKSrV-S".f<)SI>-STi'KRT8.
L^AbHION.VbLl-: lUiL.-iS (JOOil.S
For kVaaaaki afttt, a laaaaaakBaal at R'-taii,
ATKEDl'CED TIUl RJ
LOHD & TAYI.OK.
N . 461 to BTT HROADWAY.
AI'O tt Itorn
No. BRMaH OIIASD-ST..
And Bm 47 irdi'i CATWAR1BB-41T.
aaJI .MM1.U HOfllERY, l.MU.KiiAK.MLMS,
(..ovei, Tiri, BaaBB, ttoaiM BB**,**, iu gr. at tariaty,
AT RKIA1I.
LOiBD a TAYLOl*.
N . Ml MRB HROADWAY,
Al.o at itoi".
BaBBBaaRB URAND ST.,
tq.l Noi. 4_ aad 4' C IIHARINK-BT.
I ACE AXI? Mi:>l.IN CI KTAINS.
t.oRNlCKS liAND-i TA.inEI.S, uid UA'. SEKEK.l'INu
OOODSiu cvrry taiirty.
AT MiilJi.KAi'E Til.' Ki
LOItD & I'AVIdOK.
Noi BB M BB IIROADWAY,
Alao ai ??
Bm i'.b ro 2Ci oRWDsr.,
andNo.. 47 vt.\ mi ATIIAHINK ST.
\ I O D li N I N G 1? E P A U T kl E m) T,
ATRKTUIi
B luruing and Tart M .uruing Drn.. Kabrb . for 8arA.ui.rr
wear. Alao. Mouimug ii,.,,d. of rtary kuid
LOItD \ iAYI.OIt,
N . 4>.i ta >'" BBaIAOVVAT,
Ho. BBM Bti ..HANDST.
Nviu it aad M ATBAB1RR BT.
tjrRixa anT) simmi.i; CU)ajT8,
MANT1L1.A8 AND SiiAWI.S. AT KK1AIL. AT
ORKAil.l Rt.Dli.KD fUllhi:
I.OHD tt TAVIdOlt.
ISut 46ltol?7 IIKOADWAY,
a ... .t aaaaa
hoa. ibo to 2'il l.ll.NlltiT.
No. 47 ai.d 4J t ..litAlUNK -1'.
0~ iKoii(;i^cXKi.\
I llulkail.; andloilbr M')M li I JI Nt.
IlKDIl Kl)
Ail bB IMPDRIKU PAIllh MADK MANlTLLArt.
SACVH t8. CIROBIaABB a-d BdkAMAOJta, a*Rp FoUTY
Tl.IlCKNl' ,'roui :? iii.-i pr.,.t. ^? at lo ii.axe a
IU ; r
KAI.Ltnl BrTBTRB lMTultrATI'iNS.
01 , IBOR C aBJCT,
N , 11 .r.d MBI \N II.--.T.,
Md B I ???' I'KIMDW AY.
(,.,.- t!..:.? Mloet k l oi
li
LtiCX LACK .MAMtl.l.A-i
LAl B AlA^ ... ' A .. l' i .1 4 aai BU \WLd,
n. . .1 AL'Cl ,,in
AT AN l.i.MKN.iK BAI RlPtClC
BM Laea llaai. . B> n.ath 810
MB Lae? MaaUbad. *??*. rti, * 11
B*B La..- Mantilla. . ?? ? aotil. *ld
a.?) La.-., M.u'i.la?.a > aofththM
Mdi j... - Ma.il ?> .*??'" ?o?th *?'"?
IU.AI K Hl.4llrlll.klK KI.OL NCINii.S, al led* than
I ..I bti
J! ST DI'KN'K!)
I '??. p..?r. I1I.M K i.i III I.. ai.d lllKKAD LM Y.%.
T2J0 iiiiiK IU LAI K * .
\ ll,KM Ir..Vv*r4 .i.J I'OINT LACRS.
Plllfl r and 1 AL) N( IENNB8 LACK I'DLL VRSandSeU.
LAl K and BMBBOIUBAVICU il t.NDKEMi LURPR
'I .Jrtl.. iiiiii.| - i,l 1 ?? ? ? II ti .'e>,-ry .i krla - i- 1
wl'l, . ur tiade, al ef wni.-h wa otl.-r M inurh helow legulal
pn .... | W1 i.l.l \>LS i. I.,, , Na. 42J iliotdw.y.
/ * bORUE L'AREV
\JI 11 .? tl... d.y aa J i or tla. M'lM'II sf JCNE,
BJLtB CKD
a.; t k iMPwiuKD r.\ii:s-.M kOR mvntilla.s,
SACULKS, CIRi t'l.ARn ...d I'.ASctl KS. iiliy KuUTY
Pl.it (TN1 flfoio turinei pil e., ao aa to uiaka a
t lai '?? .:.-. ? I I
PALL auJ IMNTHl 1M I'i .RT \TtONH.
OKOBOB caKkY,
Not. 24)4 and **, <'. h B A L-ST .
.i,i Ka, 4:4 IBOaOVVAT,
(lata l barlr. Sireat k Cu.)
LMM^.Y M?H KNJMi.
A I 4KD
Ltdlr. r-i ..llru M'H K.MNn t.iMiDS ui? i.Ape,tf,.lly to
ilii-d t, ... md mi..iin ttoek of Mut'llNIN'. DRKrtS
MATKlllAIdrl, bringf.-r) laraa and obotea A g'o.l majiy
1.. w uiaurta.. Al... IHJ.NNKlS, MABTlLLdVB, -.11AU l..i,
VAll.-i, Ai , lu aii of V.UI. I, *?? caui.,1 La ?A,*r.ed ol
U.idrfiold.
N. II. - Au rlrguit a..ortm-iil of IlLAl'K. SILKS, muth
h.war than pr.-iwut Bfteat of ln,p..rtali.?iL l>al pe.,.-. 0!
PuI'LARD BlI.K.\ aaa d. .ia'.., I".i'iti''i! auallty.
JACkUBjM'8 MOI ::mn>? .vruilK,
No. 941 Uroedaray, b.-m r. u .1,. ...g and I'lb.tMi .tt.
i U;ola;K tAKK. *
*Jf LLA.MA and Tl iJIKK LACE l'OIMTH, SQUA1LE
811AWL.S, Uo! RNDIKS, ?nd TAl.MArt, tr? now
BKLI.IN'O H LLI POBTX I'ER lE.NT
lower Raa tha tukmum i poB ooi.d, ism to
ui.krroor,, l? 1AI.L aud WINTKR OOODS.
I'rlraa. *2S, ? 10, * 14. * *, Ki' ?*J>, *'?, 00*. t,T0,
4-72 *>. *7I. *?fl, * 10.1 *I10. *!'a.
*IA), *l40ra li. (illi.m piKr. Ilolli *40 lo +l.?.aCll.
4.M2ROK CaYREY,
No.. MH tnd M*j CAN Alr-MT.
a ,1 No. 47iUMOADV\ AY,
ll.lr li.ii.r. ..II. ? l lt Co.)
CliARLOITK 0. aMllll
II V.-i RK.l r.IVKD AN KI.EOANT
A.iSURTMKNT of Sl MMKIl KCAKKH and MANTILLA8
tu hll.h.. HABKliK, aud Ulll.N A 1)1.. K
Alao, LADIKS' I KK \Kr 1*1 .1 1.1 NNKR JACKETd.
TBAVBL1NO CLOAKS rt all bbrti
No. 1142 UllOADWAY, ou. d.i,? abotr BBk-tl.
C1E0RHE tJAHEY'"
M LLAAIA aud 1'ISIIKR LACK POINT8, -.14HAIIK
8UAWL8, BOCRNOIE.H, and TALMAH, ar? ajaaa
HKLLINll bl.LLY PORTY PER CENT
lowei than tba I'itKMll M t PON OOLD, .0 ta to
wakeiooni foi KAI.L aud WINTKR COODM.
1'rlcaa, *H, **). * U, k>J6, *P>, *M, Bfif), *ti3. $70,
f71 bo. *."">. *d0, *li)(), tlio, 4.12a.
*120. 0140 aacb , foriue: price. frout *!0 to Itl ea.:b.
OKOROK CARKY,
Not. Jl>4 w.d irJti l AN VI, 81V,
and No. 473 HROADWAY,
(i.te Chtrir. 8traat b Co.)
R.
U. MACY.
NOW OfKN
liUll SPRINO lMI'i'RTATION OP K.IDOLOVE8,
RUaOANT 81IADE8,
BKST QUALITY,
AT LOW PRICE8.
Noa. BXlaidBfioTH-AV.,
TWii DOOR8 BKLOW MTII-ST.
M..
ORlaOO, No. li) Finil-AVEMIE.
L^lln' allautloii oallad lo our eletaiit a.a,,rUi.otit of
AiVENINiland CARKIA.IK ('l.')AK?
Al.,. 81LK MANTILLA8,
BAauUKS and Cllil/LEd.
Drn (&0008.
GEOBOE CABET?~~
LLAMA tnd I'OflUER LACE PdNTS, 8QIMRE
8IIAWL9, BOI RN01K3, ti d TALMAS, ar- now
.Sr.I.MBO FBLLY FORTY PER CENT
lower thtn Ihe PBFMTUM VVOX OOLD. to af to
BokaiaaBBi KAI.Lt?I WINTKR OOOBB,
Pri.-ei, flM *?*>, $.ii, $;i_, flflfl $51), $60, $65, *T0,
?ti :?), flfl), c? $; ., $120, $i2*i.
$130, $140 etch; fot?er pri--? from t-40 to $175 eoch.
OEOROE CAItEY,
No*. 304 and 30ti C.VNAI-ST.,
and No. 473 BROADtt'AY,
{Ute Charlei Btrn-t i Co.)
Instrnction.
ATtTTOB, for a Priv.-ita Fiunily?Exoeri.
*-r.d bl tMH.-hinr, *nd aa*r?ed to te?_h'T,iiiln. Oraek,
Hebrew, Muii, or ti.y 01 u.e .S.-ntn.-.i. ean be 1 htained hy td.
dre.aiof INBTRlt. IOR. Ho. No 171 Tribune Olli. -.
BOYB cmI -a*j> Flit*hlfl |*-flflflMllB BaoM_eop
irif, Hn.in.-a. Wrlttn . ind Ari'huiettc, al DOLBEAR'B
COMMERClAL ACADEMY. Nu. WX) Uiuadway, aud laarn
mefbna?BA iu one n, ntli th.n iu yeart ot ordinary
h'.ilt. Two flenlit Tae mt. _
AN' NOBMAN INSTITHTK.?A French
?nd Ertfli.h Btmttua, nnd l>ny Brhool f..r TOUNO
laADIEB, N'..a. J aud5 Weit .l.'tuti., wi.I ro-open. aft*-r tbe.
S.iuiumr vaeatioii. on TllURSDAV, tV.PT.tt For lull lu
fornmtion tpply for riroiilnr, to ....... ?. , ,
REV. I). C. YAN NORMAN, Prin-ipal.
V
fttttBical Jnstrnments
AfPLEKDID PIANO tor ?tt5-~G. tt H. Ihr
more. in-iiof?turnrt, 34.1 B?(flbBB*t Bevntiteein firtt.
i.-:/.. 11. -.1.1. w_Tiut.'.l t,r'i?e. yi-uri, without e'.epti >i. tha
beit pl.no itiade ; teitluioiiia-l Ir*"" ?'** dn'iu.ul.he'i artutl.
7 II. GALE &, Co.- FIANO-FOBTES.
_\. M-uUctor^^W^r^ui., ^ ^
MANCKACTIRERS OF .
OIUND, 8QUAIIE. AND 1.1'RH.HT PIANO FORT?4\
ai. ,r*? 11111 1 I I ,\l- * V
Nt. iiJUROADWAY,
NEW YORK.
IjiSTEY* COTTAGE OKi.A.NS with jmii'iit.
J iu.;. ?ooaaao, Maad l? bo other*, airini woo.l?fal
pnwif fod rwtntntai oftoaa. A,..,, PIANOfl oad MELO
I!
OEOKOE O. BAXK, No. <7Parkr.w. N. Y
AIMi.S BIvOTHKBS,
l'l ANOFOBTE MANlJFAOTriiKKS.
WABEROOMB .*.'.,:?> DROADWAY.
PIANOfl Tu LET ond FOR 8ALF. la I NSTAI.I.MESTB.
Hazi.i;k>.\ iiuuiiii.i:-*.
OVERBTRl'NO, ORAND, VN'D SylARE
Pl VN'I FOR 1 tt M INI'I V TI'K'r I!S
No l) P't ? .:???? .1 r. ... at ot'lir ,*.|t?ay. .N-w-lork
1' ., ??? Vm. ; b*?* olway. r* red th* Uxat priuiium wbof
-y. r they bare ??-n et?bttad. A wrlttaB lauutty br ata
yav?I i,'i'.i,BI|,*llie* e*. ll Pi.ll. ______________
KKOEUEB ii HCIIMIIIT, l'l AN'o-KnlM'K
MiNiei I'i ,;'!!> WAREROOM No. BTT Braad
w*y aul Nu. 161 Ub-jv.cHti ttoor. A fall ***???i-ut
our weli kaow'n PIANOa 0?taatly on J._ 1 > 1. vamated iu
,-v ry trafwct Pull hOQI H wlll ?!'wall to ei*ntine our atork
H [ ru ?? i-r.i-niaku.^ tneir iele.-tioufc _
M\**< ?\ A HAMUW* CABINOT OBOAN8,
? r IM! IK-4,1 II! RCHES, and BC IHM ILS.-R.-. ??,??
ni^.d iiy ll .- inuai' ai piof?.ioo ai k-reatly au|*ertof lo llarnio
. M . tnd tli olbal mia 1 .:;in.. IB.
trr*l.-.l ,-f-.i..-,- flf oapUotl UoltaOOBF B tl'-ir 1 i|.-ti.-r,'y
. . ,.,iit_r of th-nu.'. ?i.ri...-iit oi_|*u.?t. iu Laatira | j
Pri '. +81 Ul $Hl0e.? h W .
4Ai;iiO.N TO 1'LKC'IIASKRS?Tho f'.-at r-p.'.It-'n '
.1 etOTganf h.T- t Ih* oileiuivo
,l,.|<, ie..| t,,r t. ,--;i. I.ave 111 I. . ,1 !'-.,.-. lo ..!.-,-r-..e m 1 - ?
'0 dilletent iuatruu.eirta aat'?bin-t Orni.a t,l 1,
. pr. - ,t to parehotef* th.it HoriBoaiami aad oti.-r,
reelot on* op* tb* tonN* il.in_. Tblf boettraa. Ih- -.,-I-j
..irtltbiiiel llrnii*. whi. :i har.- olren tlu-1 their ,
?ta th* r* -'ii- 1. 4 ot*r*J* of tiao lupariufUy m
t',,-ir wnrkirMU-i.ip, l-ut al.o, ui I i't- Ote?lure, of e*?
. 1, . .,1,, m.-i 1. niii h. o*Ba Baaaaaafl o*Bl*
,, , j bj ut...r ?_?or*. Kr..-u thc-?? *ti? tb.u battaf
, Jlty a?TtoIt-ia >l 1* **ad ,. ri.-.l If pacftyfor exprea
.lon. Warero.,Ui* iii NewYo.-a, .*ii. 7M-t,i-r .t
MABO.N UROTHI
STEaJiWAY A Sn.NS' ooi-li MEJDAL
I....NH ?ID 8QI VII,K I'lVNOS ,r- p*w Oain*?ared
, ,. ....
hr.t l'n<- Modol ?l tho WorliPa Kthiliitf.ii 111 Lat?ta 10?.
1 eprlO i.mI leafcan wny th* Sl-ll.Way I'.illo. afl -
t, ai, otbert :. tba th- flrBla 00? po?*d of'taa in.-'i.-al
pitrie orte ? U.-ra (tatbef tnd lo'.r ?-iui). Wb* blTent all tli-rr
? -.1 uiiJer who?e per*.ni?l iBpel
rmypart of ih* i-.-tt ,.-.- '. 1 uianol?tnrad. tVtrer ,. n.
N.m. 71 and 73 E ut F-mrteMitb ?t , bajtvarou l oiou Bquare oinl
:,. .4 y?r?. _
rpo iUAKWT-.?C(H.,HBA4\E,i' liLAlMJ
1 I'liNu ladMELODEON IN.**OLATOB *i. Ma
.. ., ,- .,-. [t hai ? -.,..!?..
,,f*omio. It ia i.ni- of l.-.e fT-?ie-t i-it. Bt**)? at thamjr, aaa
|-..!i.i>.|,aali.e totnaiT taiuJy who ba*a|-i*uo. .Mai,,.:, tafed
l.y II I' I 111 HRANE, OU? Inkataud Matiul*,:
t.irer. No. llfWH??I ?!._
I TNITED PI vNO-FOBTE MAKEBS,
l Ba. ? WAI,KKH -T N.srY?rk
\v u.- - . . ? .! workmaa. lb*.
IvouipauT ia ..-.*? loOFFER .llr.il PlANOB il I."U >.Il
I'.'t'i KS TU IN ANY irTHKK KIRBTCLASB HOt*a*E
l.viy Io.-ruu.rot f jaraiit?d lor Kltr* Year*.
1'1'KH.Ill l'l \.\OS' S(,l VHK1'IAN"S'
j ?In tooe and aooMy ?? ? hafll "? pri.e ni .l*r*te?
? ll... bo?l tad lb. PUi dralera and parchaaert
? ?! t..,-? ln T. H. rUAMBEb-'*!. flMB., 1
IM aa. ln Iha Bt* a II taaa,
iriOLIB SIKINUS FOR IH>T WKAi'ilKK.
T tlaltar, Hmun aud /ith-r Btruuit. :'"*., rnail-d Plflfla
,uid li'ii itu.r tthe. Ml BICAL INBTRI'?ENTB-arary
?n Pn - I.t -i-nt 00 r.? ? Ipt of ItO?p
FBEDARICK HI.l MK.. No WB H wery.
I I'. IvKICIIKNI'.U'H, liANO-iOHIK
? r* TtmBBaad aSFAIflflfl, B* u Wmtt Btaataa a?
i.-ar Kru?lw*y. N. Y. New *ud .-?? Oi.i llanl Piauo* K-r
Bal. ailTo I.e.
|| y | KEVV aad Bapood Uand Piafloa, llalo
T ? 1 ,|.. ... \ , 1 u ,'r- , I I .Sirretyrgai:., to l.-fand rent
?l t> - I _T aairhflfad M?olhly payuntit* i-,?lve<l for the
.,. ... B~ ... I I .! .1 I'i, ? ^t ^t. it barfaini for , aah pri ea,
fr.in wltl lo 4i-'"". N'-w '. ..otam tmm* iX flttf, *-'i?l
$171, 9 flO. and up to $7'?). One 7-o<;tav* ?e.-onl hiud
tir*nd I'lauo. ptieo $700 new. wiil ba. . .1 lor ? ?W, or
raolad f.r $10 p-r nnntth |l',if? ?hM,'i of Mniif. ?
liltleaoUfd. B 11 caB* p-r paf* Caob paid fof ae.-oud hatid
Plaaoa, HOflACK WATEBIfl, No. atl Broadway, N. T.
80 tl)l)om it iinin Concern.
(1AIITI ON .?Attfinpts flfltfflf BflflB Bflhlfl
J wr.l.ln * day or two td obtain flaadfl nTOB uiby FOKOED
4 lltllTr* 11*4 piirporlint to tiave ,?iua from our cu.tonieri,
aud al.o to pr.?ui. BUXfl OK BXCt-kBOB ?d toOLD
hy f.rf.uf our .Ifii.ture. we aaadnu th* pub.i.-to d. ,iv-t no
j,',-. lt, r BhB aru,-io oa aay raraal order, er aa aay wrtttea
. rd. h.TlufOiir uatne llfit'ed to It tintll 11 tf llltl i ERl'I
F1ED TO AB (.OiUlKi I AT oni ST.iRE.
FOVYI.P.R \ CHAPIN,
No lai liroadtray.
Y'H'ICE TO EXEMIT FlKi^iKN^-Thf.
11 attei.t.i.n ol Kiren.-i. hol le 1 Ki-ini.t llad.'.-i l* BflBfld to
Iha f. ..lowii.t a... tlon i.f tl.e I.... Balaltre to tl,* toaBBI
H.tl.uT K*?ry Kt-u. p4 Flro4uaa r~-.-.vii.g a lladf e ihal'.
ha.o the penii|.al,.|. to wear Ihe .aine r-lt-Wed aaBBB tili.e
dLin,4 th- 111,1,Ih of May ln ea, h year. Of?M*B?Baaeb poruiti
ai-ii iball be aaoaaao rovahaa. and the taM Cowmlflaloaori
may, at tuy tim-. reT,,ke any perinlianrtj ao granted hy them
IB IB Bflflfl BBtfh BTTTaltTtjII rn n.-t r-uew-d, or ia reTok.-d. lt
al?1 ho Ilu- d.ty ofl* h Kxoatpl Klt. ...m U, roatoro tl e 11 ,d,->
pn-Tlotiily worn hy him lo the .aid I'oiuuiluloueti.
In aavurrilai 1. e with Ui* above te. ll-?, Ma C.erh* of tli*
Board of Fire r.,u.iiili.l-.ner. wi 1 b* ln alt-n,lai? .? at Flra
n.oi.i llallon EVERY rOEBDAY audTHURBDAT HKN
i .111, haa ?' '" > V in , ,1 1. t thu ui-i.Ui uf MAY, for th* pur
po*o of roaawlaa Eeobb |i?.L-i.
*~^ JSO. J. UORMAN, Ptetid-nt
4 HAHLBI P, K?Arr, ( ,,,_^_
11. p ii. abou.. r1'*;_
UrAKTBBBAtrRBI llfrtet No. ti Stute ?t.. /
Now \obx. M'.r.h7, Ii*ii. I
IhKKSoN.S owninifor reprflflanUn| Btaflflflsn.
Shlna, Bi:l:..,..ii*r.. "..-..are r-.| e.te.i lo iiaud luto thlt
, t!- e ,! 1 y th* nauiet of all 0B*h T****lt *i they iu*T w ?'? ''
rh*r**r t'i th* Oeveniiiienl or htv* ItbBM for. Tlieir Ton
1 *f- "I ix.1t "f. Rn'o ,.;" Ii.iil. r kr , wlll bu r.- , .if >l
bT-WAKTVAN W.IKl', Maj,.| .nd U?_leilil*il*f.
1>B1NTEB8' WABEHOU8E.?TO PB1NT.
) Hfl, | hnr- i-,.?,vt-u 11,y PriBt*,.- War.,ttBOM Ir-m No.
1 Sprue* lt. (Tribune rkuhlinca), to No. 7S Kult.'O, tOfHB of
Oold (tt iBea'a new btnldiu-i). wher* I aball be btppy to *?<?
1 ii.-, m.-i*. 1 now have pl-nty ,f roou., iteaui power aud
hfht and OapeB to hll oidt ra 1 r-mptly. BM ?' ni> owu _ riooa.
Aairin./ no i-onneaff.>a vttA the l\i , Fownitf*' monopoly. I
lhall i-.-,t t*U below cuil, but louie thinfi I au be dotie aa wol
ta other. J. O. COOI.EY,
Piinter, W.rehoii**, No. T5 Fulton-*t
WOFNDkl) SOIalUKUS cftii hiYo th.-ir
fltlO.) IIIM'NTV _,r u.pt >? I'AID tlu-iii. Wi.I.,wi [aud
beiri of doeoaaod Soull.-ra ,?n bare tha Pay aud Botiuty rol
le.te.1. and Peuil.iu pru .I. S.lori?tn roeolre their Prli*
Monay. All can rooeiv-iu:?roiai.on *nd iii.li u.-.tiout by *p
plyinjto RICHARD C. BLLIOTT.
II B Army ai.d N..vv Otrlce, No 67 III?,-k-t ,t.
.farnitnre
BEDKOOM EaNAMEIaEI) FUKNITUKE of
warra_ed n.anufactur*. Alio. ...11.1 fl,*-aln.it ?nd Wtlinit
Uhwiibar BultaM, elalu and ornaiaouUI, al II. K- l> AltltlNti
TON'H, aflfl Canaf al , oppoalU Wooator. K.H?bliib?d IB43.
|^MABa-I.Mn f-THAUHIr-P VlIMMlTC-E.?
.1? Th* be.t fca.oitm.nl of ENAMKI.KD Kl UNITI UK. ln
a.i , olort anJatyW*. Wahiat aud Cheatnut, I'lain and Hii,*
m-i.ta, ia Buite*. Wholeaale aud ReUil. Ala.., M.itti'????? aml
l*alll.a-i. WARREN WARD, No. ITT Caaal-flt,
IF yoa want a oool Hummor PAB1.0B HKI?
you wlll Bal It at JOHN F. C. VlCKHARDT'B, Mo. Kff
We-oivii tt, with BprUif aud Htlr Matraaa.
jtoel anb lounb.
JOST OR MISLAID.^F,RTn*ICATE >f7
d 1.211. for ONE HtTNDREn S1IARKS of thr TuLEbrj
k WABASH RAn,WAY Co., COMMuNilTOCK, io ntta
OKOROB NfASLRY * Co. JAlto. C.-rtitleatr No. 1 .BBfoJ
two hundrrd tharr. Tob-dn k B akflflk Railwty Co., Couuaoa
Htock. in name of Lockwood lt Co. AUo, Certi8c?te No
ft71. nr (inn ilundrrd rtharee Toiedo k WabathRtilwty Ca,.
Prrfrrred Stock. In Baae of Cammauu k Co. ADoloitor mi?!
1.1.1 In -irii" iitekegdt, *:i.f?i) of tbe Toiedo * Wtbatli Ktiwit
l.n. JdX.tigufe I'.ond.rix: ?
N?. "rW j'ld 919 fauOt-dcb, Ufueil by Toiedo k Wthtih
Rni!way Co.
No. 4o2, * 1,000 euch lAtuedby Toiedo k Wtbath Railwty
Noa l,.77rr, 1,251, f'.'SOeaehii.uedtiy Toiedo AWahaih Rai|.
"No*. 1,110, $*?e^_f'i'dbyWaba*h4t. WntantRailwiy
Thr tran.frr of .uid ttock and payment otCflfl_nas M flBf
bond, li?v.. oeeu tiopped, and ail purtuut are n >Uud uA u>
uegnl -., "Jd ait^k orbenda.
Apphca'loii wiii ba ina.le for i ew cerafirafei.
Tbe tnider i. wqofMtad ta ratara 'br aaaa to
CAMMANN k C?., No. 58 Will *.
I 08T or MISI.AI1).
tJ CKRTIFICATK No. XM, for ONE liriNDREO
MIAIlKSiLLINOlS < KNTRAL Sl Kti' STOCK, da.rd Aux,
12. 1803. ln tka um,,,. o- CAMMAN k Co.
The tranifer ha. b""ii ttopped, and all partie. are notio>"
not ln no.;'>Hat? tke IWilllfltwia
Applii-ation will be nitda for B uew eer'ifi'??'-''.
Tlio fiudrr li reqiir.trd to rrf iirn the ?irne to
E. WlllTEUOL.SE, oO.N i MOKISON.
Ho. 28 vVliilaM-tt,
Datn'0 (Tiotrjcs iX1a_t)cr.
l^OTY*- CLOTHES-WASHKi:.
"A COMPLETK 3LTCESS."
?[90LOB ROBI.VSOX.
?*A OREATElt BENKFACTaON
TO TUE FAMILY
THAN THK SEWINa-MACIIINI.."
-,Rov. Wb V. V. Mabob.
T!;e nndor.igr.ed i,.,*' btt' r* to tho pub i, t VV'mI | Mi
cbMp, wlilfh 1,. rarriatt tu be ripahie nf wati ::i2 i latb*
a^ifV?*?"S4//H'rrtlianlt ein i> done lryn.iid.whh r.mrrd-ihr
iad/ar laa aaar nf ttMBM iBBMB^aBaraM a abaWaaflflr bj
lt thal the R.'t Mr. Maii >.v al.n iou* ua- ta hl. funi'y. pr*
nouneesU ' a Qiseti i BfMarthenea to '.hr PeaBry tkaa lbe
.-e.* iiig-Marbiue."
TlieAk'r:,:ultutal Kditot of Thb N. Y. TBtBtrSB proii.une*
it ..?roi plrte .ii ,??-' "and ad.Lt, ". little tlba giri of ca
r..?r' BBM it: and .n Inv.ltd l.dy, who ha. to .tt dowu to work
can w.th without fati."ir."
I'rof. K L. VoCMAMt. after levrfal rnoir'.l:. trUl. glve. lt tba
bia beat ,-n -..ii i... md ujuutd invarialily t.-.'ny- that it git ,-t
univrrt.l BIATafaeBOB.
Prlre?Pauiiiy .ix<-, RU 98. Stnall .iaa, *i0. liote! lixa,
1*115. rauiiiy ? xr IN". -'), riii**r?-?al Wnniet Mtacb d, *4 M
ex'ra. Nn rhar .-.? fir h.irth' or rirf.acr.
K. P. Dott of Ji- rttHi*. Wm., wppBB tbe Wr.t with tha
?b -*.? ,r'..-r. ,t .,ri,.
i Bari rtl ? wa wll! run al! ridki. and pay the ir.-ixht
hlUoa i l* ,-.,-t. or Waabrr and Wrinxex, pulcbaard of tt,
l.iiuiil i,i oi M.ii -I witi.in Sdio ii,..a. ofeithri N'.-.v York
?r Ji.nr.ttlir); and, for two dolhir. rxt.-ii, lo any RaHt rad 8tv
|,UM n.l rr '1 PBImM 1
I .ubuiit th >' tm faxui v ai ed ba flrRboet mr of ,ny i b.tbo.
Waabera. Cbrolax.r,t'ly. WM. M. Dol'i,
Bo. 2. K.m .t. ? V.
Spmmer Rctreats.
AMERICAN IIOTEL, Hsrtford, Corro.,
On boib UM AMKItH \N" ad Kt R'll'KAN plani.
ll . ,-n, th" S4..U. IIo,:a?.
U A.8. PLIMITOV. IV pr
HOAli'l) WANTF.I) l.trthe Snmm<*r nnmthi
lataB ?*? 12 yrar. of arr. at a finn kaaaa *?it tt M
ui] ... ot ii-r-l-t Cit't; |, ol llflni .ml kn.d uaataxaal PMJ dgad.
* ..Irr-. K. ii." Ik). No. IliOarr-ey Ctty/._
('? .1 NT.'Y HOARU.?WANTED. by a
J t Yo.iuit Man. anugleROO*.!. with llreikfiut and T-.,
in t l'ritat." of K*rinh.,'..e. not BBOffl than ntie boir i r
thr ,-itt. Addrr.. ItMipx terrM, whlcli mu.t br modt-.i'e,
II. R*. C, llox No. a.WjrVO._
I lOOUCOl MKV LrOARD can tje obtaiued
I I In a nrif-.t" fniiily in Ktgl.-.it .1. Prrlh Aflkkty, The
lm ir i. drluhtlub) Aitutteaj. near Italitali llivrr. u itb good
I, ithit-.g.tiil hoatingfi i i-i". pl.nty ofmt!k, fr H n.i t???????
htre, Add,,.. A. O. ilK.ll), ot Koot k Antaouy -. tu.-ni r i'li.t
.... i N . ta-tta., Naw-York.
??VlANSlON liOL'Si:," Loajt liriiiu h, M. u
a.fl Jereer, it now trpea. It can a - ''
.- L URO, l ixearaaB*.
QTTaRLTNO H??I'SK. lllMlxM I'i M.T. Ct.?
II Thr IIDDMS in tln. HOISK h..v.-'...--u E-i'ly palntrd
tudj .;,.-r -?: andaxi ia [H-rfn-i ord.-r. TARi." )ll - . - BEI>
la u'i\ S , :,.. t. liOARD ? iu be
laaBB* Bb 11. M iLsON. Tr [ ri't r.
rpm: KIVKHSiiiF. HorsK. Red Bank,
1 Moruiioiith l n . N. .1.. wiii 1* Ol'KN f.<r th? prr.piioo of
(,?.. ?,, . tl. KlJjiri OP .UNK
iVi.r. ? il .jij to ?o, ur.- iu- ii,. w-.ll plr i.r aJdr. ...
v.ii.k w. a. rtucai bl
l'roprirto.d.
Ul'-RIVER.?1 have fciirbt liootu* in a plaaa
? nt. iirw l.irtwlbrd kaa** nrw Mi.tnn, ou tbr It , ii c,
lo LF.T, witk ROAR 0, f.r th.,.".. lr . t. miik, et.-,
jh-i.ty. I'all tt our". 8*4 d Brt aTBB fof r. ;,.ir. tn i.-ttrr. af
r. ,i ? upou A. A. PKM8RI1. .Mi.;.iii. 1 aa.n. Bba wita
, ly ,lir,, t -nd >a-.y.
do ?ft.
\(,(ioi)T!irc-Stor> H0178E, czeepf deotal
otfi et, No. 18 K.it l**Uj-et, batwi . J Drotd
w.y. TO LET until Mbt. lrpTT. to s put.'.- faairr.
BillN B18CO.Ro. IM ii.-: I
140U8E8 in BROOKLYM t.? HF.N r ? t new
1 tl.rrr .tniy nd MaataaM b-. t iiOi.SK>, aaflaatot
T.lk ?v aiul 1 aatoa ?t.. ttaai ii? on City Taik Au 101. I'en. ?
? Park I. .?'ntrtr'rd Ior by the rity Th.-t i..vr .11
111 .|rm ((iiiiaihaina. ituTudim Batb tub-, and will he IM
i.nly td> piitatM fan.i.lr.. App.y to Mr. VOORUEES k'. .
nrr Umm or lo lli? BWflBT, otTice No. 1, of ei f ulton BflBk,
Nrw Y.rk, from 11 to X_
rpo I.K1?A COUlfTRY SE8IDENCE, ne
1 A.t 1~.1t, ittli I BCfSS "(liroond: I. !>aautL'u'ly latMHad oa
Kluihui. L.y. ha. rtrry l.-mly for b.,atin<. balhiiu aud Bah
1:1:. wba ba rentad for tLa Sut. toot only If daalred. rotaedtloa
i-.tii ba had uiiiuediataly. Eot lurth.-r partu-ulara addrrtt W
li. II., Trihune . >:l ?
rpO LET ort'ur SALE, Rl RYE, WaBt4Baajter
J. Coaaty, N. T., afiualtbad COCNTRY BEAT, wltb es
Irnalva OruAindt. Ivir? Maniinn. tlnmit nrw, n-iple wn.-r
lr at, tiiif Urni.hrd and i mveuierit Li , t, ri taaaaa4| a rire
f-li.ru ik Di.'.uit trn ,u u >te. rida ttom raiiioad 44X84. lm
luediatr oe.;upati.Hi given. l:.,pitra of
A. J. ULEtcKKR, SON i. Co., No 77 fedar it.
Itcal getate tbr 0aie.
[4fl* fl/io*Ai4COr,ri .<:?'-.[
I.^OU SAI.K?The li.lli.win^ HOl'*"KS und
LOTS. all brown ttonr front.: . .,
iln tae coroeX of JTllial. aud I^larMn-aT . Mab.a al
Houaa on 30th tt . b.twern BamVBT. atrl Broadwty.
11...1M.OH JUd Bb.Bflflrlth ?*.
lluuae on 17tli *., near 5(!i *f.
Ilouia .m JOtli lt, 'ir.il Jth ar.
ll,,..r 011 Lriln.tou .... near 2t*h at.
AUo, a uuuiber af o'.brr tny BBflB BBM Ilouaei and Lou, ln
grod localiont. .
K,rpn,nit.t..dp.r.l.:.!?.,.rP'ytOLKN ^^
No. 96Hr,,.d*.ay.
poR 8AIaE.-^Tae Frooert; ki...wn m n... <\
l1 Martaa B. M tbr t.ying in \.t'..;m. near Prin, e .1. Th?
ftrur^
S'iailtB^
N". 2 Pine .t.
I.10R SAI.K-A COUN1RY .KKSll^-fi;;.
T .. lOalbaah. L.lak?A ^? '- ?H^T^*(Vnnd
l.ind.-r.l irupiofenirnt., Mgrlh-r W'!J"_.^?.(?,.,?,. 4te. Th?
praaniaaai and Bwb ire-, tt^y. P^ ???,
Ibova nained pioiHltv u *ny SS^ZSioai CBTB p*?rng th?
f,?, 1 iil",, fcrry, Srooklyri *??"?? ,:,,y *.?. 'pac
pr..?,i-e.; al.o, hatlng a *?*>* LKKKKilTS, Kbabu.h.
partleaiart, lugBUa "t J,i__?
aiiko kiM L'_i)n acviitint otf riiiinly liereaYo
I^OIC S.\ LE?O? ."^ .,u-jj-i-KY RKSlDKNCE. Ior
l iiirul. ahae Watrr-rt ?? .,Hr>M,. | u.,? ||,,,..,. Ma'ret,
* na"'. dlw^tiiuiT.".' kaaabaBMar aaT?k*a*aax ln* Ca,
No. |8 iiall.L ______
;,i.. miOKK KKS1DEME VOK SALE -
?nd tixtuia*. ??"""l'l"' ,? " , V.,,!,,, about 5 .,-rrt
r IbIUb ACitES COAL i_ANV_--"l*i*0,
eJaUUU MAN k CRiUlRA? afeBM mkkJ*fg^
??ir?.r HlTl'MlNOl'S COAL LA>p*L ? -_jlw |'t.'?
prti.tit.nU, nr.r the Bi?liojd ?D*J-[**?emtbaaa*0
*71.ijAi. ?lX Titlepoifrcl >?**??? ?" *
tt their offli-e, No. IM Bn>.dway, B? *_
_ illiTWinjl (CorliBt ^?*
-rr^rvriI.Hi)ELL,i ifiliNS, No. 104 Ful
IX ton .?-**_?.
(K.tahlUhrd jgSj^a__b___MBBBgMMMM_MMM*J
TCE fS\AR?V FE8TIVALS, 8DNDAT BOBRJOB
IvrfRSIONS Ac.supplird at u.ual with 1CK CI_U?
0?HToftbe Imriaird dm.aiid. ordrn are ij.1 _*?._ ?
r>,i'diyt ln a-tfaaee. a HALL^S 8TEAM ICE-CRRAM C*.
(J?. itl Cltataiaio tAiuara, N. Y.

xml | txt