OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, June 21, 1864, Image 2

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1864-06-21/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

M
Nr? Pnblicattono.
B^TEVANb^NEW BOOK.
H>.000 80I.D. 10.000 BOLD.
WlH ba f o.T-he-Thi* M'aak,
MAO AltlA. *
Baa* Borri, by AaoeT* .?. ET85B. .alb-i* ? Bk?W
?? lnr?." rt,
Tha piWUhar lt> e=M the bare Bi_B8-t_ce_?ant ot a 88- V .-i,
by tM autber of " BnaUh,' *-___*_?* ta laaa/a tba mttaa* ad
aatma mdrrt *f my aaflfll af th* anaaoa. " M*caau b. ?
?oeal o. |r**4 powoi. fulijr ?u.ialuiuii tM _**?**_? uf tb* "
Ahot. Tba flr_t -ditioa of Kiv* ltimnaB- li ?"__ l>a?"*M
m?mbjWmWt? m> br f?!l..4.eflby oletra- Order* alreafly
t*.m*tmmk*a*t our Ui.t ..ti?*!>. and Mflfl_*-Bfl .beBld eoad
aad/ le leoure firai aaftafl
Ou* VuIju.v, '..'oat., Uepara*. Tnoa fll m\
JOHH BKAl)-IUI?-i. febllibfl,
(rtnrrtmar- U M P*->I*dv),
Ko. lil Wflflflfl t, New V crk.
T
HK NEW SI MMKR ISOOKS.
(Ju*t r_it.!.?l.. d by l-Ml._-a.)
_. A WOMAH'.-fl PlIH-OSOrHTOr WOMAIt->B*ia| aa
aaiwar to Mlcbeleli fam.u*-ini ' -ofa (L'Aieoorr and
MWeeiaa (La flflflB*.*) " Tteu.laied froa. tba a_iabrat*_
Wraook wark r*c*otlv pjbiliBM '<> BruMola. wbers Ua -alfllie
a_nfl aboat U il M treal. l.u-_8..oleU, fll fl?
ll. OUTIN THE WORl.D?Aa at.*l'**t aai *er?**tlj
wiltteaaewaar-, by T. B AiTaoa. aatber tt " Li?bi en
flfcadewed Patka," ko. klom., o *?-, fll M
lll. HUTr.P_rU -K New NovaL b? ?__. T WAIWOBTB
aatlier tt " LbIu." 0a? Un_t_o>Bo l__u_., eUth boaad. fi-**
fli iC
rv. CUARLOTTK BRONT* AND MISS ITJLOCH
B?w. elef.nl. Itini. , c'atU l.o.iuJ a-ili-iii. (? uh aa It.u.ir*
ttoa) ef tba U.l a.tcla, br iMaa .a.,,"-. ...ma eaibrao.8|
-ANK EYRK, JOUN HVLIPAX. l 1 Li.fcl'rr. __.lill-.__ T.
amdlA9A FOR A l.ir'K. rrioa fll Ifl.
V. DARKNUtS AND DaYLIOIIY-A eplendU Naw
ttotai. by Mri Miai J. lioiaat. a iu? ot " Uan* Ra ._.*,*?
" Vaaipaa* aud -iuuiialoa, 4>* l.iao.. c_-_k fll '**?
fl HRPENTHC-A New N_r*t, by tk* *el-~f et ? Oiie. *
?flM , rioth. fll ta.
*,*Tt_*aa baaka ara aali ...'.?iir?aJ wQ be *e? by
mrit.Jrm, oa re-elf,* af prl*a. by
OrO. VV. CARLKTOM. r.iMt.ha., New Tock.
WORKS BY 0. S. FOWLER.
I'tibtuhod by Pi.Wl.hR k vVi_.LI._l,
Na. < ?H road way. Y 1".
KDUf'ATlON OiMPi.l.'_'__. V n'trarlng rky.Mory.
Aatiaal mt Maulai, b__K u.turr, aafl Metaory. La atm atg*
fltJETlMB
PHRBNOIaOY VltOVMl, lltMlratrdaiiit ArrNei Tblrty
MfliflB aflMflflb A ?Uu?rfl aml ?* Ua* St__r__e*. Mu.iui,
? iM.
?VI'.K-T-t.mtnrTOR tn _'li.ret.o'.>gy aol r_.yi_e.egy.
IlLuatiated witb ona bandreil t :i,_.-?*li.__. Itualio, lia.
HOME 9(1*. ALL: tim ihdwri 1V.II. a New. Cl-tp ai J
flupaiior Meda af tt_t.l_i.ijf. with _?...?-avl- ,_, t'lflui, \ iawi,
* fll fl.
THE ILLDrtTRATtD PHI-ENOLOOtCAL JOURNAI..
fl'JR Jt.LV, N jv. lUady. XV Mflfll All . ?-__lrai. u bavatt.
PH0T0GRAIM11C MKDAl.l.lO.NS for tho !
PRK.lll'-' .*..l .1. . AM, \:i..N. wiik wcurata |l-'to
s__pbi of I'rwiilrril aod > io? l'ru_i_l. i.l al _?.8 aarly, lur v__g4
-fe. t_a_-t and elaaflaui .uetaiic ..-a r . l> i __-_ t -*..aii..u_o ttaa
ar-a-aTbotb _T___**_* ??? -l ii,-. rr?.,i.i; Tbe >:' "-r
Uiwly aew anl .ittrtaut Bflfll .njiii m* barrlufora u-ula.
fi|r-c_ln^-D? arul tv (ay ml.lr, a by ui.n at ll ceei. rach, fll V'
par daaaa Llbaral di?o...,i U> iha Trafla. MsuufaclufW
?ad *al_l wUo_?_a'_* uad latan. by
JOHN ..Al I.T.
Na. 1 fark akara,
_Sawtark.
I pREMATURE PUV8ICAL DECL1NE,
A *e.. irs CAUaES. .*.\_ktri'"M4, aad i i.'kk i i
flaflflflflj ta Yeuili aiul Ar. by C i'. Haaaoiio. M tf.,
MM Profa*_or ?! ep^r-ial Auaton.y auJ ."l',r.'?rjr to th*
? >rta_4_M M-Ji, al I',.,,.... N. V., *ial8or of arrat*. wjrli on
flaiualaad OlMa I1....... lr - 4-1. WaR.nKR, l .
Jiaber, No. I Vetay fl , mtba Aalbfl*.
I^HE THKOLOUICAL WRJTINUS OF
JEJflAMEI. s\VKll_.Nb.>_l(i,
i>!.ri. ? i; tt.. l|*.i?w t*
1IKA1KN ANfl IIKi.L.
flad Uu- ?iiirtlaaJ aa-na-a _1
Tll-B H..I.V HIOLK.
Far aai* al gaaaa No. tu cooj-m lo.ut.i*._j
C0-rc___--r-r? aojuckltubal book
rii'uRb,
N*. Ilkiklew. >et* V-rk.
Ifavtof Mlchaaed I M _>?_ilo;. i rr tn ?4'K.k *t AORti'tT<
Tt'RAI/BOORflanlflVE.ifcUTrrE PtATC-U taka tan
?<>lhod ef -aionn'iif IMi iflfl* .ud paattt .n.-.-ralty lhal na*
Kdltlon* WIU br (j-lMi.iir. at kflea, ar.-J nu trOnn trmda to :ip
?ly lb* iatuaod '*i all Oo-n. mt Agtk mattrt and Hi_ri-._li.it_.
Our owa pubaka.MU. c,iu,|-t - 188 ef Etflh ? ..ma bo ki
?ii a'! tlia." arlou. .ucjtK.f ?*..,_*, i.u _. >u i,. K'-uu: U^rd.a.
aa.) l'ou__i.-id.
U* ahall alao ka*p taottanAty on h_.ad aii ilnj'i-__r Bcok. p ib
H.l.rd lii ibl. country aliJ EuruOaa
C*lalo?'?a Wlll irr'.-ut '? t-r ?.: bntlu tn ai' . id. rtlig tbaNa
Anj Beok wlll bo aeut jki.I paid ou rrceipt ot art*. ?
ftulf---. l.ll 4'!lYA_IT.
Ko. 3 1'aik.??-, NiwYoik.
LETTER OF ADV1CE FOR LADIEft
90ft ANATtlMll AL |....JRAti.NUA
liaa Inlorn.aMioi. tevrr ba ;..?.? pab-tob. ?!
Seolfree. iB*.e?i*Je:v*i4.j.r. :U| l*i_-j,t*.
Addr?* Dr. STaNKOI.T. Uo? _.* 4,__- NcuVirt P 0.
I^MANCIP.-TION.?Tl-f* RmhIi* of Efnanci
J aflflln In tM flra** aM K-ig'i.l, C"iot.'?**, and lu tbe
__Vaa.._i Bwedl.h, ?r,l l>?*.? i* < >>l ?**? Pr^ti'irt.ort __ii<l ? nn,
mtaioa. Wa?eaaud pflayaityilafloanfltTiQaiill?flflf ?o|ara,
C-offe* Car"-, PoauUtlo.i __>-_.?! Coo.H-.iou. fle. Hy Al i.l S
friNOOCWN f.uiuara lri-cfl.1'*. P?t *sle ai TIIK
fRIBUaNEOI'I'-itE, ?>.*lt'_i 11 AI.M lt. WJ. _ b t_.o.4_?ii_.
|?n. 8-nit by laail. rt"*. of | oii_?? oo niron oi fll SO._
IyiDWORIW* R'idiiui-nUU Iuslructor f.ir E b.
1/U b Caan-ria. a_.J l1. b .oiao.a, i..?i. .dj , jjr'f* .V>c. I'ric*
Ea. ofbeal br-aaai.,1 Ocna iu ?i *" i tuati-uaauta uaa. rd bo* '.o
MiJ addiMa II. H. 0,11111 ' 'h I H. Co I Attmt V * ?
Ho luxmcxo atib (Dti^rs.
AV1D THOMPSON,
HtiRTirfil.TiiKltrr and Nl'RSKnYMAN,
Oieaa l.liad (opi-j.*!. '
I)
baa?i>h*D-L and aow r**<iy lor l,Bnaiala?tio( a larr* enantlly
Ot titpettiot and baidy lil'tP* lUt-i-, io all ?8?ai .uljr va
tmtma? bi* oa.al". ,r fiv_- a|m lfi. ohaiaeUI ai.i _{ ?lit,?*
Haaalaooa __a_-l ? i*X_? a*. ?.tmrin ut S H_.AH'0,Milt Y
VINK-J, aoiav ol whic8 ii|rl .. *arl| ? Uio *tb ol ttmy. iaa
C-la-ofluefor d' w. _ .b.iwbo .
Haaal*o Kivi> I Pr.i..i?ti anl t.nmar. PRt'NPS. al**
that.i-.i-rtorcW.bfaird/WriTsiriU'iN PRUNE ao favorabty
f,rU-a-d Ipairlby Uw Ka ?_-..'< l?b la Ni?vloik City. Tb*
ribuoeBew*aa??r, anl Tba C*?ii_uy O.ui'fn aa. Sp-iaAiuf
ef IliOflPa-UN* ORAPfca. tb* Kaimrr'a Co.b mi.
" If tbb b * S^alo.'.l "aai wiil t.pra al "iiuy a.aty yaai
wllb oarta-iily ti-ro it i. _rii ar44u_.il.t.n -.ortliy of la'.tif*.'
latb* fl.KU.aiou o4.nrClnl.uu U_* l'R'..>_. B w_i aiid
?? Tber* are aevctal .rrtetlra oftlw Ptuue aud thi. (lh* Z w?t?
aha-i. U*la. o^amouly nal *4 trlwlta..) aud t*,i. way b* ??** ol
tl-aain at aaty '?*?? il *?*? !*'? aoau 't.ou. opitaluu ut lh* 1 iut>
tl-a. U _ u tl ,'i.>u Irull. aad -.rli mmtky ut 19.ou.iii.i,*-.
BkiB tat aauaiai nokVonr"- " U fl* bam Ptiii* lliry *.r. laatrd'
?io be Mflflfl- aol 10 rr__Miiii,*i,d n,jn?i.| aat worttty, bal
ara wUltai U> (Ive 18- Prui^ -" laiajbe-l ._4-in.-w_ai.iU._i_ia.
Bac-Led aud aualaiiwd aa be 1. 8. ao dl.:li.f..i.hrd ? boly aa
tn Paiuaer* Club ol ?**.?) 01k _tly |i_-_run_i Wrll *> ora*
fl ooHlf8?*ri *f Pruii. *"* v?*4,?, tiM""??,T?*?,, tlt Tbtnup
ajn oou?* brfor* hi. fellow rlUi""* tmmmmdtj brlirvtrii
tt* U abla la |rf_-ar4 u llwa. *4to* ?*rl*4i** at j?jii. a* ihall
ma* tbeb UaUand cn-icr, urfi.if aii ?? |< ai.l a ViDa,aTr__.
?r a fltlbwee?y Hrd tliat. !?? lb* coyrea of oue ar 1.1 T<_ra
al aiaK. lb*y oaa 81 iba* o?l bonare an,,'/ Iba fiutia, m eaaiiy
t* b* obla-uad ia lb* ba{in_ia.? aad flblU Iux-_1*a_ly |i*i_I>
Mi fioilfSOM ki 1' all tle.e*_B -.dtBaaa to aHend U>
aaUifor biieetvi.ai ln oarin? for tb* Full V*/di, 1 m-a, aad
Oa. iaa* M M. frvaad* aad *mpmya't. la tim lme el Ui -o
Orflere for bt* Vlaaa. Trree, be . may M Wfl at Cet, W. T.
*VU_ar-**l*__i*Uo R*a*-el-e.C*aaiyAfOcult*r_i*?d bi.i.u
fcouiwe'SacMyl, (>M\a Sa.W lu**.. toru*i l*rry, l.oy:
9, U bUbo**? oa Otaari l.tori eorner ol Canal tkd Maik-H-aU.
UAVID THUMrsHJN,
Bflfl?BBMiM and Nuiwyta**.
?_Otaaa Uleo*. N. T
tX)E 8ALE.*?TOBACCO PLA-NT8 ri\i*iivl
X w_tb mmm aat* f-e.ra _-w.ii lapoitad dir__t (roce Bavaaa.
_M lalaflfl eeeal I* tbr lu*[Kirt*d Leaf.
Ala*. flaB??flflfli P?au of a **p*tlm qnaHly. Ta* rr .mb
?f Jut-abtbaaaaaoa Iat aaubif o*n plaala. Ur_t?? wiil b*
tabaa te IMabove ItU laat of Jaae by
I. U. tila-.__.Ak- tta. ti't krmdway.
-opartnerelnp NotitCB.
T" HE LATE F1RM OF FOWLEB &
VVr.LLflwaa DISSOLV Eflby mutual eoBMol A|*rll 4,
*"**- Lora-_i* N. fot. :.r of thal flrm waa lb*B aad 1. uow
? >S*0** 4-*4t leotutiua tn Uiest Brltal9.
flfl, a?_n?eiic \Va4bc_w4>iiuaMbua_ks**oa hU nvit .- .m,iu
?"-J^T"* *n ?u"'t>,"l ".'*"> i'i" *?'l ?'*"?? ut tb? oid hta,
meTSu, ._? _"'t|f) "'? V' '"?,,"? Om 0?e ?f the brtu iiamr of
,'**?** ". rawlat. _u.d ih.1 b* ta nol * tw.ii.rr oar aaa ha
a y bu-taaae eoaa*-r ioa wnh Mi. W'eln. Allhouk'. h? Oar
Uii_..efU*l)lfc?|uilul,A.,,.. Dt. Mi. Wall.i. luliuJida,
afl *<__.inll iflitnat tk? oid p., Ua..t,l.
l."I.KN/.0 N. POWf.K.R.
fly Ca_i_i_i^_. c. V\ IflBMB, aVUoiuay
Qnmmcr Uctrcais.
M.'.RIOAN nOTEI., Hartfur.l, Conn.,
L OobotkU** AMP.RK alNand EUR JP-iAf. plint,
Oipodte tiie 8t**.e H.?-.- __ _
A H-PLlMPfOM.Propt.
triTTATLNNV BOCfC,
I\ IIKLAWAIIE WATER OAt.
Thi. hoti?e U B*W fl*** Bl IM r-r..;.riu.i of vnit..n, h*e_B(
bei*. raach ea a'r-Hl d WV?9 !'?* laal >?*.. ll t. oiro of fle ?*?
pe_4.au. and iita. -bfui tmmria ia t** <o_-nry. E*_*a fi-*i?i
oaaiiaue* tifl l...i ol Julv Rafaraae-k. vv H. E. I.OI'OE.
OEO. H. BROLHRAI>, I.' A uUMfAUi*. Leav* lo*t ol
( i.rilen_K-*t. at Iam., un,l a-Tiveatlh- fbi? at t p ru
., VV liRHlUll' AD. I'.iHwieior.
rPlIE M03T CONVKNIKNT THINO rntj
_L caa flM Ifl Ibr .ounliy Btttb you ia 9*9 *t WAleAKR't
P.JCKEf CLOl'ltKS itAt k... ll ll a fuii .ijrd l.uiilo*
Rae*. vrblcli caa b.- f?i__aa_l nu aad raivied i* yor-r iro.i pi.-n-,
for aale '_? the U_rJw.tr _.._ Fauiy l?t?*di itoflB* Maauiar
Mt "I loiely by _____ fateaflea. ALKX. J WaLKER, et*- -
? -*
Boaxb niO Hoomo.
FDR-flitiEl) ROOM* TO LKT.?Oftfl ttt
twe pi*_i*_8i,foroLiieal Be-.iaifwltboat bo-M' I* lot t*
f. r.'ir?'-.L. ta b ?_.._.:: prtvat- family. Apply, aiornln| or
?Vrllltlg, kt tin. tk "4tnyv. *-.l.r *t. _
tto tft.
0PF1CE8 to LET flt Nu. II South Wiiliam
*. Apply t* LAVVBEMCB OIL-.. ICb, eo lb*
prriuUea. _ ^_
rjpO LET?Tflfl I-flrgfl Bril.Dl_S< S. fluiublfl
1 |?. e Mni'irV-rv t,f rt.waiid i'lauli* Mi'l witb rt'iaia
K'.jire, ll ? 'rr __u_i Uua/liuf *r flflflBM Powor. at Noa. Hfl aud
lli E**t Ktk ???
T?0 LET-A PART flf timt-eline HOl.BK,
J S , ' .4 Wtrt Vttti rl, laa _M?| A*j?-tt.aa faaally. CJi
at N*. 131 r . ? ??? fl
fctiil Cci.it- {bi Sale.
[_5ei a/a.) .4 *_-..<? a St/.i.]
CLAY LAND for 8AI.K.?IffaMMflfl aorc* ol
| ,H a-'l ut,-. IflM whb lia i**t Iflfl aad I'otln . (.Uy,
la tb* vbia4_ af VV_.Klb;iii?a. WldJ *_ea Caa. N. J. Tke Laad
ti fa.orably ailaaied f*r Bflflflfl lbe oUy. aa wall 88 far lu ihip
uiant ??*_?. Mflfl *-??lll '""? a* BM-flMM Tha L*Bd u
bov de-i oa tbree *U*i >.? road*. aa Iba. ll rao be dlvl.rd lat.
_*nveai?et ptot*. a'?d wiil be .aid m peroeU or tofet li<* Half
Um iiiituuw ui u?f 0_n r.iniiu oa bond .ad io ? .:?f for Iv*
year*at Bfl pat eent kflflflaflt Api-ty '? Mr? M.vRYSHARP.
VVoodb'_-_?. N. J. If nol (flU *l prl**18 ?*l* bef 8fl tbe l-ud
wii _-eo*??-lBipa-i-f aac.ieaan BB *t- lua* I_*_. TlUe
Indl.putabia.
Pot f_.rtb*r Inforroatlnw a^ulre on tbe rr__-._ae, er al No.
II* broadway. e*. OHVERJI. fli'Riifl-b_I
IP8TA'TE FOR 8ALB-^>wii|ari--?g WO mm
4 LANIl in Lo?rt l> .,...?.. l-ouutv ?| b**r? lrom ,'*.?
lor* by Har.em Rallioal. e eas M tM? _**tu^ ?f tl_ H__i_
ford and Piabllll Ua*. ?? ?.*?.wir?r?.. _B i?^ va lay, Maa rr
radiaf ltit? akopa*. ihr* ivtm m k,l4 iad Bi_?''?'?'8t oot line,
ICUl.tRI'STOr tttt HUfNIAO _.?l_*4- l.llee. .8U.UMI
aieuowtM-d w.lk Iha a&anil nd .na)**u* TtniY.rrt. Pai
IU weelei- border flova, a f-r.tul*| .1'*.-*. "f ??*>? ?"! '*?'
ui,. ??_flie.it foi beaiti rontami :g KHMiy TROT'T *f annt
um... |...-r.__ 'lh* MaUa 10...BU1B ?-*_*?? are al?n ..ill uf
it.rai, ?',d lli* artl .lr t"'? fo.r.1 ab.-ui.-J* in ..u.r ll_r>.i'u
?ti-a ind ?uno.i!i-iii_- -1* .?ry l-eean'o.' T. 8 pru.p'.I i- _*
:t:"u|l. n_o Ua 1 ia. . i. .I'u ? di-au, aiid lr?*?d Maf flfl* M*
ftammad Utd Um -iu- arcb wbb_k "jr**. IM J?_*-t
bo'i/ua. Iha cli-ad* aud i?u-_-Jfla wtilch ca*! flflfli ?h?Jr* aad
fll,>ty over a _UmI wber* lb. . ? e. *.r**va mt m tr alird 'Iwrtr
arlMteat lLll..euir iba I ap af _*???. U.e _?,'... r , - ..
ta-rr* al'. b*ra loaelimt ik,'midtram ''? ""* flbalfl I?**?, aM
aia, to, ia*i.i.; aaa ba* mr*d lh* pr--J i*.p? "f thr w?.__arw
pluaa, lua t'li-U Ulr ap lHr-_/ rin. nf *.? I aafl n ? ?a ? J
rn,.. -rttli laiaat i. _"n. 'I'he BVILOlM'd ae* Ma*. ti.?.:
ind vaiy rapttor. tle n.'Jte ej^rieui.flMflafl. BM beauii |
ftl, rrp1*** wt" r ei' -??4?T",te'r*. w.ihil.t p?r, .1 WallV 1
rleJIvrrral ia avery part ' Tl-O VROPS i. raia- . f the hi,. . ii,
Umflflfla? fl Italifl liitaafli klktirl tflir M'ir* **~" ***" a-"li-|
RaVt. ipeaaflin, la aubrot*. arawdear, aam la* ...,.?'ii.|
liiflae.i lurlaaa. Aiid. tui Ut* ln_ftaare aod boatrty of thr
flt.i.e. with tu -r.:l aat?iel ,.i.i_.*.?i.i t.a,__??., t*,* ?r?el
.alueof ll.* l?ur tin.ber :.:ui a a. . Faioae p ??*?*_* aafl J
protiuWe l..?'i*o.-iK. bwtda flrbl h. Ilo. irrl.lr _aaa_fl*r*
?t*,d \n naiy ..-: -u.a _,f I.' |-.f enl un li.e pnie il..:,-_ 'or j
ti,* tottrt j.-oi- uy. On _-_? tr iola, ii ua tu,- ta_-U..?ta-. as
aui.uelly aitaariiva .aon^ fleil.iitfi.l lo ^I'-Mfilt vrvy
pUe.u.l ia WiMtR. w la.-al-b. i.,.Jo?4n-d, eud lt. tewy'
aaaa itmmma:ad. I't Lr * ie i... wl.irh u Ut kmio* it. ?*'__?. ;
Uv.oiir-* -,_______..J. afl ?8a.il.laa. 1D New Y-.rt. if iliry ku*w *f ,
il..ilal>*4ir.l?.rUM-.,l|.ll_*.a. AppO I . |
t ro. piuTf ,*'*^y.ri??*?? j
L^OR SALE-Thf.FARM uu.l RE810EN0EJ
R af tha. i_.tr 0*J. f aiie. l.: t.aal Cbr.trr.exa.ty .J lulle. ,
Irota tbe tlty H.U, N-w Vol, ab..*' H I ->"? Ihr lUlliued
Hepol .1 VV iliwu.a it.dfr, and aboul 1 *ioa* Iru'ti Uie Neflral
ll.ven Ralro.d Daavt ?i Moaat Vafuaa ti.aarirtaat '?
acrei 4?f w_ueb_Ua/e _? w..o?l. and un ree??!-id-T iuo.lly -?
li__heuiiivallu*._. ??'l w.irird aud l.a- an ?i.it__J.i.oo ol li .il. j
TSflkeafl* ii nn a rt :_e tleptafl lu?_ud l. ?:.. lalaad .?v?n.J, I
and rt.rii.nand* a v.ew of watur ao- lan I tha. lia. lew tf aiy I
Miu.l* on <l_e i.a.1 llivr/. Ifl* mptu^nrk to ihr h.ue I.i
l___re_?h aa avenu* ef treei froui M _,. ial ?e.r? uld *i_d -i. lhal
iawa ir.*ra a.e n.any of rar? beouty. i tr. n.r r-t. ,. i?. ??' '
eeeeral euperior bul-iuu* .1 ?_- il i_-ei...?l. u.- iie.aabold I
liin.it,ire, .??.*? 1 aud Kt.rrnl.,f ImpteaieuU wlll be eol,l anb
U.e _>r? if ? r . ' .. ??_. |..,v -i _e inmiry ~ai .. -?_!? "t. '
m r.<._;r fn- t't- v._^l ?l I ['.CI l Yui f..rtlw. IMltli-.il _.*.
a|.ply lo Mr. Rutbetl-.d ot. Ihe |,reinl*r. , lluine. __fi.:_ao, No
3 Piu*-*t., ot tba ?ob.crtl>er.
THOrf. II PAILli. Fin-ut-r, No MT. t'bautttri, **.
IPOB BALM. or wii! ttEMT S>r tb* m-a^.d?
A d . e. _a| krail. l-i md _<?.?*, ln Br'.b.'ehau. .t. Be**
|._i_i|. .ir* Hc. bm ; rin.i,ii.| a.fl w.ter. II* i.t
011 oai oi'-nib. AM.W. tb* lioa. 1- O. UMCfcAIR, Haible
btaa. B.B._
t-*OK ?ALE?A HEAT COTTAOE. with aU
-,, lr... ,fl |..i.v tr. ta __j,,l.,.t. -ariil. i hy . *|>.i.',did ..?r
aina 8 PtrilB*1:r R..e bu*..e. aud other ,??rr., *_?
ielTrr.; liue ' ""Tv Ti^ee in >l-ri.?r|rrv Tb* flflM II ul- ll
.1'aale i lu-''Ii'i ?t. t.ei*?*ri i- and LeaiUflluaeava lor lur
th.v partu atei .pi'iy on ti r aaaaataaa
WATEIUPOWH-a i.t HAI.I. or laKASK.
Ti,a tV?M?.Pearaflaa Brflfll R*?rr abaat M (ral Mt,
BflblflB m -fllfl Ifll of Lanl, a* bcel-Ja-e. _U|.ol of .'.t w
York ?i d iiaiiem Ifli.uai
.Appyw W1LLIAM U. I'OPIIAM.
yy 3 Nu. r_3 Kr..ul t.
JCcgal KctucM.
Ya COt'RT OF COttMO- PLEAS of
the City aod 4-ooiily of S.wV,,|k l.ai t ai tbe Tity Ha ' lr, Ibe
I'.lty *l New-York on tha Hth day at lune, ll-l. preerf Mm
fliu. P. IlaTy, Kir.t Ju I,. .? lu tbe _B_*__M ot ln. pnUlua of
OERTKL'DE V'AKX _*aCRETT. aud of BHBBB flKLD
BAC&ETT *Ld ULNftY VAllK. flAOBSTV, kuu'iri. by
i.inill'.'i't V. SACI-KTT. Ihelr oeil i.e.ij., for ati order
awlhnrti ngtl.. ? t* a?l irua r-ite-atie- y Iba rieni* of OKIl
TRUDK VAKK R V tHOtk. MKI.EN PfBlaD RAVN.lR.
tud I1E-IRY VARK RAYWl'R-Ofl r-.Jij*t.d fi.iuf th*
p?ditl_?. ofllrrtrinla Wl farkrtta-id r_f lie.ru lield fla krflt
and Hrury V_.il laflMB. ii.lu-t., by Oer?ru.Ie V s__,8-u. ll.eir
next frieud. pra.lt,{ triai they, ieij*<tlvely. _uay ?--.utho..li_eJ
bj an erder of '81a Court lo a.auiiH* lbe i.atna ol tirrtrude V .rk
ruyaor. Hel-n ttam layaf, and Heury V__rk Raynnr ai.d
lhat tb*lr ..*.,..? re.p." .i.ely flBBJ ?>r ri,.a?.i BB or.iiiiflly, by
whioh paBBM tb'y ~-t MflbMa fTound* of Ihe ?,,pllcatlois
. ii ll li duly **ribeal hy Iha *ald Oatltada V. ttackell | asd
thi* C*urt ha iuf ..ti.*.-J by aaid pstii oa, ao varifled that thrre
ia uo f-aemiabl* objaeti-i. tbal lbe aaid Oa/trtnia V. ?_?-_iMl,
Haieu 9. 8acJ._t_, S-id Het.ry V. faflMM ibrnjlU re*p__ii?aly
aatiim* lh* mm* of Orrtrula V'aik lUyi.or, Ue.eo PUid lUy
uor, aod HeBry Vnk R.yuJf.
OB uiottin 'Mr II P. A irn of ronniet for lh* patltlonin.
II la ovdarred th.t on rronpty.rtf wn* Iha. dlre_tl.ini brr.'l?.?Ur
fllv.a iari.1. oider. the BflflBB '?f aaid pe'ilirrtier, U?rtrude Vark
Saekett, m*. ** aad afler tb* . ifhtiwtith day of July, one _M?
aand clfhl handred axid illly-fuor. rr.ai.fed to O.ttruda V _t
lt.y_.or. aad IhM Uia ran** af ..ld pa4l_iooi_r, Uol*a Plrld
Saokett, ba, aa aud aflet _M rl_m_?-i-b day of J'- ' oo* thou
?aafl rlfhl buufliad aad Bfly four. rt__i.f*d ln Iij-4
Raynort aad U.-l lb* uaua* ? I nJ peiioo*., ilaury b* _
ett, b*. oa *ud afUr the eifliler.itl. day of Jaly, oa* lb?ov t
elfbl kuslbnd aud nxty Mfl*, iibaiii|ed lo Henry Vera R*. ?*
AedU U further ordered lhal, wltiiiu taa d.yi hrom tb" l?l?
batwtt, tb* aaid p?u' k i.r n oaai* * copy of iial. ordar ie ke pob
liabad Ib Tb* N*w York Trlbuo* ? uew.p.pel priut-d ln lbe
tUj*-iflCoaalyof Nrw Tork, and thal, w.ihln tweray d?ya
trom the daUl boloof. Mwy rmoaa lb* petitiott Ibl. orda-r ai.d
anafldivltoflbepuhlcationoftbiiordrrtob* flflfl ?'?d ?*
r._rd..JlBtbaCouiiiy<:;*ri'.'itj-f*oftl8( tty tui (ouut. flf
Nrw York, ifl B_c_.da._oe wnh tbe pn>*l?_?_i* of aa aet 80tt
l,*J **, ao. t" *'ttho.,ie pr.-oin la. rii*i|e ibeir Ba-ue?. paeeed
l>era_u--Jr U'h. 10*1, aad an art a___*_a.orv thi-ree-f t>aae?d
kiawab 1-tb. tflfr_ C. P. UAlaY, J
Ulilihim XotitcB.
CL. MORSE, WJ_Bfl.TIT-.l- BROKER,
a Na. IM Itb *v. ? .-.ube'.Hi.ui fIflflflkflfll loi taj _.'?'"?' U1
lb* Cilj oi tttaU at tbe ilr-U.il 0a'~4m_
OUNDED 80LDIER-. caa hflffl tbeir
W
fllMROUNTY triouipUy PAID tbeia. VV idu j-? _u?l
he.r. ef d-^rued floldteii in. hav. tba Pay ani Boiinly o..l
.rctad. ah* Penel-MM proeared ^atlor. rao r-f Ivr thelr Prltn
tdonmy. All eaa recelva U_l_.iu,anoa aad iu.U-.ti---. by ap
uiyiuau RH II ARO C. _? 1.1.1* MT.
V t. Armv and bavy UB, e. No fll -?"!'?* ?_.
CJfntiotrn.
ANASTIIETIC NITROU.S OUWt
TrrUi Pilracird duruif a quurt .'.-ru. po.ilierly wllh
o it palli "i liijurlo .? re-rl'. To lOCOiutiiaii-ta lb* ler|r uuui
n?r ol |*r-?i.. rrr,..lriri/hU pr"'-"Iiii.ll .er.l * l>ll ll' 'V P
ra r, ? . .rd '.. tl.e t .i?ry b ,_-dio| Bfll IB broadway, r,aar
.., ..
drn ?oo-o.
AT (IRAND-STKEKT CnKAP 8TORE.
*l IIAVV (KJUDB
rUI.l.T OMR-T.III.li BKLOW LAST WEER'B
I'KH.EB''
ORIOLE9, WATKP.PALL . P.ITOEMIEB. IBPP.R1AL8.
MAIX). . AB. rn* ?T.ry otlwr tlcoaW. tba**, fl BIm>->
LAI'IE- OBAT HAIR aod CACT.S BOMMETB. trem 18
??r.i. a*oh.
P1RE dfI.IT STRAW3, at 81. at 81 St. al 81. ai 8?a.
Ki ,iu,u. Mp.a_.ltr ll.re. l. ., al 8 I. at fi Bl. al 8' BBB,
Bl. vi l. a-J lOl.nfl.'l) UJ.iid.MKBJ, at aay prtoa. f r >in
LABIIE tIRKfl fif _IHLri-_R_ anl BOTr I1ATS. al
B< w i.'.ii wank, aud aaatauiill* nhnar.
Sti AK.KK. , ..rrt itt* and p-frc, fr?_i Ite earh
RllW-tRU RIDLET.
tia*. 311 in-l -ltt URA M) ai,da? k I.I.K S.AT ?...
fllftrt blnrk ***t frf.Mi th. B-W.ry.
ATOKANtx-trruEk i ciikap stoke.
KIBfl.rBr. KR.lM At'l'TIUI* I !'
TARTAN PLAIB RliiHii. it KVBRT B/TBTH.
DRAll _, TANd, CtTIRfl. AND ALI. THK /ASIUONABLE
tXJI.)!!-- VND ?HIAWkS.
ItEAllT TO-DAY. _ _ ._
RO ADVANCB IM I'Rlt K_ ALiHOUOH OOLD 18
HEARLT ten.
KDWARD RHUEY.
Bc*. _11 tad '11 j 1)11 V Mi t-i J*> AI.I.KN tiTti.
Kifi| bl nk eait fro.a th. I.ow.ry
a f OKiifiMrru_kt cl11ap~htork.
1 / \ NKW rtTVlJ9.it IM I'LAlll till.K VF.LVK'M.
SUARI.RT. VVUITK. PINK.. --AV AMU KOIAL BLUE
.?lll.k VKLVKTS.
FULL LINB OP BONNKT MI.KS. MO ABTAB-R IM
rRH Y. Y_ T.
BI.ACR AMB WHUK fl.4I.INE ANB ILLUBION
LACRI
titiBAP Aiii.i.iNr.RT i.ai ks v A,jm PMimuiDKiurs.
iil.uVE.-l, HiiSIElW, P.T. . ETC
Rtl WARD RIPLBT.
Bm. 111 awa lli| URA Nll aad '* A__l_J_Rk___,
PifUi hitfl k Mfl froa. lb* BeWflt).
4 1 GIUND-.STR.KKT CHKAP STOB&
iV MfcW BTYLRfl IN DRIRI THIMMI..U.-1.
C LOAE, HAT ANU HRES* OBMABEMTB
ll* BfltdHM oi r KKNCil PI._tVER.-4 t-i KKAl'IIKU..
RKAD1 ..iiilMl.
KI.WARI) RIOI.BT.
Haa. 111 eed 3111 ORA.SU aa* U Al.l.K_-+TS..
rilVB b??l taal ff.tu Ihfl tl.w.rjr
AT UK^aTTu^-TKEKT t7_T_ATliT0KK.
MILLIMRRI AND lOLNTRY flT-lERR-PRRR
WILL ri-.li IT liBEATLY Ttl THKIB ADVA. TAllK
BIBBORH. iTRA W OOOOA SILE, MAI.IMR AND OTII
EH I.A.ES. KtrilRE ri'R. IIASINU.
WYi tiY.l.l. CUT I.KNUTIH ' . K tl'KB THAM DOWN
t'JAN J" irt Ul.il i titl.1. VV llul.r. l-iK. I'-H.
KHWAIlli RIDI.KY,
Baa. III flOfl 1H| UR ASn mlM ALLKN-4T. ..
KltUi ui - k >?t fl -ru I?> , Owrrf.
9T*0 _Ul__-N_-tS ANU CUUN.KY tiTOUK
1 KJ rllll.i
AT URAND-ST CIIEAP 8T0RB,
Baaaa*i btravv unuii.
Ki.no.- HDMNAT .-II.k.t
K.aii.tir RIIIHU.M.f RIHBI?>J?, i!
Kt.,,.1.- MII.MSEBY. I.A, r-t anl TRIMMIVfl*,!!
Ki_diiB. sur . IKAVV aud PAMCV "U.U.H_.1H I 11
I...HI.-.... tt.uiir. . ?
VV.rwt l_..ik. ilir..tr thaa llowfl lr?ti Jeb*-r* fldl wh*V*
pUce* Oa_ ROWABU RIUI.KY, _
Nm. JllaoJ JII|URANH.a-.d ln Wi AI.LKN-8TS.
lf* P.fth 1,1 -rk 'fl Beiu il,. Howary.
VE\T BKIBT FOIt laaa.
kl A Rit* ANU l-lir VT IN v KNTtOM IR
IIOOP HKlill'S.
Tlif BVPltRR .Ll 'TW IUR O.il'HLR) "TEEL
?raiMfi.
j i. a j. tt. wr.tit.
tt(Y. ff CHAMHKK-t .T. NKW YUBR.
?r* r?i *wa< ri et tk. f.l i*. BBl BB8flB_B Manflfafllarwn
J. w RRADLlH
PATP.MTEO *r>l'PLKX lAl.irilC^ HTEKL 8PBI*'t*
aauRT.
Thli lr,?.e<tl-a rfwi.l.i flf Iii.p'ft li. two) li','.| -4'*.
?4p_t,,(* intmrt,aiwly k*fl_M 'Irrnlr ???? ttWmj tnfeibe*. adgt
..-.?*, |,..t,l. BltiUkTll, ...Wt.U*.. UrllUfll JJotdflt*
Sr?1*| flTrr ,<_-l, r..lbiiu{ tli. Wr... .-la ,., ,_r |.U. . -r I.
jf tl ?ll.i,..1tf tr ' I- ...... l? pl_Mi f.d BBlltalkBl
wOjat ti am ttmut, y .n.l wi.B i*- _u.n r. %*r . rea* m * flBB
?r iiiii^i. il,._t- ll ?nt,.v . ,.i,rnt. .a.il.ll..**. ika o? y ..0
^.a....... H-afl Bkkrti ?1i tar .i.i??_w_i,.. Bfl flifltfl fl
wa' ?* lW publla r.r^e?1.7 ln 1 |..w__- an.-aiirt, r.rr,?- .
r*l' .I... , r ? I- (?*? afl 1 / ii - Bd pl*c i" in lhe
. t . f ....trv tlwf llirr* . iJ ..ft.pT'a* * tratll "Iflfr
ll,'. ?II'l*?IJ r- -mioivw* Umb il.fl.a- >T wtioo .ti '?! IMr ?kul llr.
. . ... r I aai *yi*ifll__|l far* aod >? I'? HflMi4_ .,4 1, -t
1., mi a-,,l flBMBMflflBO*?'"-?? **? tk* *tr**?, flflfltra Btou-a
..?' . f : o-~ l '.. A nr .... a, .fly-?r4 lhe pmt~Hm.
OfTfl-rt .- 1 tir.l n.T...--fl- ?. w._r.-a il- *??.?? . '-??'.
?tru? Fllirtijr Bilf-tlr ?.f. wlll uarr* 'ItmwaiA el ,umtf
4,.,. .,_._) 1 _. __. _r i.i ?. I"-) td" i|BBM|i-i.i t-i
.... , pirt a. nr tt? llfltOftt, ?*v. duratat. W_BMr.ri.Mr u*4
.-?ujw ,._ .ant c?dr. MtrtktnU wlll ka teffemt m ak?rn.
__ l._? I. mtl ii'.''iwi r.t_l ttflM lfl IBw _l/ uil
iBi.-itio ?' ??,,. ,J :,.,.,! v,..i
np iNgui-t run ritf; - im.i-i.kx, ki-ij_??<-*
_nti.it. -iKiar.
DnPUBI ELLIPTtl BrBflffl H-IRT,
t.ii. wnsr rofULAR
A..H PLBXIBL? IN .SE.
" *?? ?? ' ?"-??. r wru,r _.__ .
M_flwi.r . ? une, au
n
KAIildllV' Iiiri'I.KX ELLIPTIC BKIBT
4 u'T fl-.i.'.-.. I_J- I ...1,7 .lm ... ... 1. tWatkV *
?? .a .... ii..|, .; Ihfl ,"".i atrrwaaAl* ->k"t n fa ^*\
r?*a_er LoilDt flVMIl, ?.k
:... _a ,', 44.7 Ri- ateeat
k ,. ._??- fl i._.i .t,
h_>. 41 t J tt 1 ai) ?_***__
DATEfrr DUPLEX i-I.l ilTie s-:ii:r
E ( *u.b, 1.1,14 ?!*(_.,., litflOr?t, r 4,?J.,,t _,d fl .1 fltijr,
md BaaaaaBaaahk) t?<- ?-.i ?*Bflkb wt?i. ,_____.
r ?.- .. - br
Alt.Mii.D. BOB-TA8_l a Oa,
f ,.-_n. >f !'?,__ a,. I V( -hk ata.
RRADLEY* DDPLEX ELLIPTIC KKIBT.
lu UaaBaB BajaeaMBMl ? i.J;'. Bkb*_flfl nar.
iim wn. aud _d? A tajaart?l ??>? . t""' ?
Rf il'.H'.r flfiKl.)... N. _*llr_a.1-ay
NRW IVTKNT M M 1'X r.l.l.HTIC
BBl Bl- IIB-IOVRB RBAPI*
fcl_i. ri j. -_.. |_r
1.4V io A.
N* *mt rw_**... v-tw*ri, ak ???- ia*,a*.
RES8 GOOD- AT RKDUCED PRI. IS:
!>'
i.r?nt.llBra, ln.ei,-fl<.'n.iti... Jit-aeit*. RIBB8BBBBBB'dl**.
k . . Ac, ia.1.-?_^ a fla? bm < tni.f.i ?f
rAeiiiu.NARLK BthRaR eooa.
m ??<? i*-? w__r. al K_aai, r.t 1. ?? ad r 1. -i. '.
LOltll A TAYI.DK,
Bflfl 4kl 11 Oi! H.o_lw.y,
a to ii turn
tio*. ibb
Not. 47 tad 1* laJ_a.Br tt.
RlfT ___0B.
* NOW nii.!*
OL'R BPRIM/I IMH'ltrATIii.tOr KitlflLOVKI,
KLK-iAf. f .-tn VIII- .
_. > . .I-.VI.IT'..
AT low pr.it P. .
N.i ?'rt.,.J_i'd;i,TH-AV
iw > rwOR-4 Rrirvvt ItTH-tT
,1 .*rr?
, tl Al rtiivA a ,
1> U'.IACY.
IlOUHEKEki'lN- liill'S.
UMKM OUOD8 AM) HANIiEKUt-'HIEl-.
IllllHUNH ANl) Jl(tAlV (MV)D.4
PRK.NLll PLOVV1U1 Alli PANCY tttthtt,
PAllA.SOL- AtiiTti 1,'M l.'MHRKIil.AA
lll). KRT ANU t NI.ERVVKAR.
LACBB A.-.:. khjiroidkuika
. LOKBLT!. ANU VANBKE NUTIUIIA
MA, I .1 l : I.EKHAl I ll
B__B_fl kid in uvr.v
Roi BM ?n_^-e? rOXT'l AV,
TVVu DuuM- lihl-tJtV POIIBTKP.NTII--r.
L\_M1LV M0UKN1N0.
A CAItn
'?JlMtflflilrloiMOrRNINU IlilOD. *r* rmtrm. <'.. t r>
.. d lu aj. 1 aml at.n.li,. ou. .tf, k of MOI'R.NINit DREBI
Mi. hIALS, b.i..| rn. Uiin ai.d tbaaaa. A rra.l ui.it
ifwr..*t?r1i!. Al." I1UMNKI.4, MANTU.I-AS rtliAVV Lf,
VAILS, ki , la tli af wi.i", w* rtni.-i l... axoolmd tr
at, 1 rtflld.
N. 11 Aa .?-,-..? m.i 1ra.nl nf Ml.vi '. RII.KR, raurt
l"W*r lli. 1 p_BBBt |,_4-fl* of ImperUtInn. Il* ||r.ra 1.
KUliLARII .tl I.Jk-t nrw -r-.lflll., I ? .? 'i'- ' o.t ? .
JACKrluN-8 MOURNlNU flTOBB,
Nn ai Hf>._lw.T b.tw.-n -.prmr ir.fl frlnem ?'?
IJV>RSALE?CHEAP*->PAPER HANOINOfl;
? l.f-?lT d.m ? td In tfirtr m.r f. iur. Apply _. lli.
Kactarr. No lll Kait _ni, M.. brtw, aa '?! a,.-l I -.,.,' 1. art
KAD,! HEAD-.! BKA1>.'*.7m
ANU PANCY OOOU8.
II. r UltUVVN Irupvrtflr. N.. IW Pm.I *i ti Y.
B
Cott anb Xouiili.
I OST or MISLAID.
li L_RTlri_AlK N-. il,'**. fot ONK Ill'NllltKl)
4-HflRKS H.l.iNDlS CENTRAL SCRir STOCR.d*_- Aat
18, l??l ia lli. ,,.u,. of L.AM.UAN A l?
Tl.r >'. ..... hat brrn ."I |-r I, ., .1 all pfltlfl* ar. uutlted
aat to >..???? i.tr tn. rrrlllr.l?.
Atpil. ?'.' .1 will im .0.0. lo. s n*w r.i 1,(1 it*.
1 b* Bi.d.r ii rMuriUd t? rtlou tli* taair 10
K. WUIa-IIOVBR, HII.I A AIURISIIM.
^^^ No. n Uillianiil.
FOIMi-O'i Tinir ri-iv iha M'.fh hat., on
Mtdi-ti.r . t j... > ur of UUiil) 'I Iin BBBB oan h.t. 1
th* um.' b 1 , i'.?u,,' pi.-nii) ..i.il i-.yinfl .i|,..?.a l,,-| .ur I
..rUKU.t'.li I'liX, I. .wln,!. fli.l -urinf ? _..| I o'olft, k . ,11 I
tktit, Jl_*.l MU..I j'
1
?Jorporation Natucu.
>H0P0SAL8
roB
89-.0.000
OE
"RTOT DAKAOF.S INDKMVITT IIOJCDS,
Na Af ??r THE COUNTY Of NEW-YORK.
??aiedPrepo**.* w.l be reualved at U* Ceiaptrolli--** OfliM
aatfl MONDAY Ihe rik day af )*w?, Iflt al f 0m*U 9- '??*
wli'O ll>* aam* wiil be pokliely opoaawl. foi lbe pa rr baaa? ef tbe
wb-lanr aay part of theina at Tw* Ilnrvlred flflal Pifty
Tbotiiand ll_.i_._ri <?*_*.'"_? I) ef "Rl.it Dan.afe* Indeuiaity
H.U.I.. Ba. I."ef th* ( eu.ty tt NeW-Ynr*. a-itku-iieal by
t'h.pter 1. aad aa ameaded by Cbaptar JM *f tb* Law* at
VttA. iad l.y ao otdluaaea / tb* beard uf Huparvieor*. ap
pro.rd by tbe Mayer, Jau| II. 1-64.
Tb* ajii.i hoad. flUI tver .ii.eieei at tbe flfl tt *l8 p-f oaal
par ann ua. payable half-yrarly oa Ihe h.al d?y at May and
N.?ei:r_e, ia e?b year ind ibe pfiucipal wiil be redumuable
?a ibe flrvt liy *f Bflflfl?ber. IHfll
1 lar pt.ipi.**-. wiil data lli* aai,aol of kve li defltred. aad Ihe
;.<!" ru-r fll'* lb-e r>f, IB-I tk* perflem whl.fl prnpoeat. ars
a. i-epti-l w ill tliareup..* be r?t|'dr*d M __.p-.fllt wUh tbt C*auly
IflMfl_M (ai tba Broadway Baak. lli* anmt awarted t* lb*_N
re?pu_tierly.
On i-re*ri. i ..; ta tk* Co-Bntiallrr tb* re.elp.fl ef tbe C*on*y
Trr.inei f..r iark .1-;. i.i .. tb* flflflfll **1U N aaliltM t* r*
, rive b '*'.. fnr mt**l aui<> .n'a uf tha pai talua uf tka ?-?>_?
awjrd.d I.i tketn. beniin taUr**! fro.a tlt* date* of paymeuta
Eacb prepoaa' flflflflM be aralsd aad lud tmti " r "V ??'* Bfl
Iti.l DMBflflM l?il*ni.ii(y Bou.l.. No. I.** aad iha ?*?_? la.-lo?d
la a ar. otiil *n?, :jpe aaldreieed to tba C*Uiptrul)er.
I'he ilfhl i. leerrved U l-jerl ?_ y u. all of lbe hl 1* If 880
flfll Mfl n*eam*ry t? pr*'*-! of prowteeta Ihe lnt?rww. nt tba
I'euitty. MATTHEVV T. BRENNAN, C?u.p?r*!l*T.
Vity at N*w Toik, Dapertakeal at PiBiae*. Cou.pi-Bil*-'.
Ofli* Iflflfl!1| l"*t
? 2.IMKUMH) '??T,f*KN
COUNTY OF NK.W-VOHK.
S.ih_oii,rv-,.. at* heieby U..t-_ '-* e Lu.u uf two Milliwa
Detta.a, a.,ii,.*.ii-l by an uiJiu..... at ll'8 Bo.rd uf iiaprttia
.--. .ppr.ivrJky ll.e M.yer leerl-, Ut, *-. ?> ,. I ' Ae O'dk
iramre lo twoviajr fur th* proooreim a' ef Vuleut?er* ler tlie
\iu_Jr. o'ti.e 1'i.lnu, a. p?n abd |-arc--l ef <h* Q. . .ta ef ihe
? riy ?*- CfluMl uf New Imt uairt aay futur* *ail ef Uie
r-eeidmlfi.! .... '. "
I Ih- pri.|rr laabl fi?' in.-h ??k*-_f ^.li.ni wHI be ..pmrd al
th, . :j_|l, ..Irr'a tli. a ? a aet ?tar Ba',a Uy, lb. H ' ! ' "
ui.taa-, an-i w\* ifin.ia opea aafl Ua. ? ,.U a.*> ? ..-_- ke
ii' ,
_< beerfliefl* wHI b< r?,tilr?<_ t* irrtnait wilk he t nnniy
tiMift. at ll.e Uruadw.i b*J.l. flitbia Uf? _*???-?> r fl-itai
|n| u,.dr ieb ? rip?i,'iii. II. ___><??.< flubwilbelT-IT by tb__*
ireprtiitrly. . i a* pieeru flfl lne re...,.. f*r 'he i.iouey ie
ihe . .iii.jurr,!-., Iiv-y wnl rr..,/e lt,i?l- el Uu- . >
rt| ,al atuouMta, NflaaflflMfl oa ot b-tota IBM ?. I ??'? *?itk
e. U*m IM del? of p.yui.i.l. al IM fl** ?< ??* V MflM
ut. im
? I ....low-ebtaen.. *nd th* publie f.aerajly are nrepact
f'.lly iu.1 rd t, .,.i,...'? w ih ib' 0"?rd af i?p..i....... .-.
Ike _M__flflfltflafl Mll fmln ,'ir p?rp,>^ ,.l *.tp|.Iyii.( rt,# cpn;!. |
ef ..,-e .|?iu tiil?l.-?i. '}, eelMcall uf'li* Prr-i, ti.l for ,.irr i
awa (ir He irev ?>oti tobe miJe pBBtW, wllboul le.uTtlt.j
t* ? dr.fi 1.ji ih.t p>.i.4>?. Aa-Ua-baiR ? <-t be lakaa M latee
rate__aa_8 _*-___. 4 * ?r-l,e.a--e tr'.uir-ltn ...t ? . h ral
aui.-u... I* ..._QH*. i I* wa/tau. tbe i *.._.... rr ia i'r --.,.<
bu ttrta i.i d.U r.
MATTHEVV T t-RlNN VN. Coei| I ?
4-|ty ef N*w 1 ? ?_.. 1-e.i.it. .et nl Plaeaoa. l*.optrallrt'*
OB,?. fatm Ifl. IMI _
REPA1R8 lt? ?TREET PAVEMENTB.?
T?l 4 < M I KA1H.*??!.?-ra.ed I'rop ..al* w.ii l_? ra
c-'iai fll .W .-lh e BflM ll *'.ll8- . 8*. **i vv t- N.llMDAY.
i_i,. 4) i.i i.i iwpariaa a_d irpeim t, a.,,1 .e^umtntmd
ity lt. di'iif lue * l_8ia p*fi?*i ef ?.l iinwrtii. eo hri. i>*r
)l, l_M tkr ,-arri?..e ?.y. ?f all prnd il n'.. n.r.'?
ao .*rr. and lll**8_fflfar** iu I8e VAf at .*.*w V. ... nn*ptiaf
..*ly ** a- j < lbe can _f? ***y of liioaj-'.y *? u uo*
rio.iJi.iv H .-1??-! i-i.t
tbe b.J. uaoet ir* Ifl .:.?? latm ptamtWad mi famlihe* ly
Ui* 11.?aid.
.-ip__rii.-e.leoe A~nn nt lbe iffeemwal aad ki?*k ptapaml*
wib ke teal.bM *t _>i* vtkrr.
THOA arr.PHPN.-l. 1 Cretoa
K".T. U. DAKRAHH. > Aflt.
A. VV. . MtH.N. ) Hoerd.
' O.BII ftflllfl Aetraltjrl liepauvaa-s _*4??8 Paxk.-h_a* .7.
'?_._
t mca ** raa yiaaar i ??aiiii.iar*, I
Na tlt ii.iu.i. I
TO ciiS'l- A cTflKfl.- t'hii. ii%AU?.
lereeel iuaaa-l_.4rave.ul-l. leJei". d - li 8 Um Ul. .1
? _.,_.? eu.1 Wtlb Ihw u.iiu of Iha b.flder wnt?e4? tliriwea.
wi. b.._Ke..edal ?8-a flflflM Batll Ta-flay. de*. fl. IflM. al
11 aat-.. a. wt. ________
I'r.: r-i.,. ?? ?'da wr.!*. au* ? i-.eil'ef ?- < fllti.if np eeltar
?f ??'i_e ,1 tln?*l eur^eny N- 1*.
Pat r-?e.-.'ii? aa.. flflfla*! ' 'I'-'.f ""'b a'r?4. k-tweea Ae?
en ? A .fi r.ee. Ki?ri
? ., ... .ul. r...l :?,. b4, r I .. ;-'J ?t' ? . I ? : w. ? i
_. nd aflvwaa aw-i Ka.l Rl.er.
I., .,_..., , - ? *?.. Hny.u?4b eiree.. betwwaa
iht i J iu. i i m. Hi int. a.
lur . . i Ifll bta |ia.liuf_ bt , Fo.irtb aeenwe. i-i .?n l_h?e
I. -i 1 .1 ?ed ail.eiak *-** l?r_e i.ui_dr*d eed Iwvuly f>*rlk
/r..i
? ay.
lor .urb. fe.-er. aiel far P'r* a?e:.o-s beiweea 'la* kaad
?u ard-eW.re-.i. aa* i?b- baaMmfl .-i ' ?? ?* 't uft* .n?n?.
r | uili. ... Iri. .uu ttaa Iw.u'.y ll-'.J at.ua-. b>t*Ml
Be?* >? " J- Bata Biaaa.
I .... , I. I) '... !l. _4l"l b-'wera Btfla flflflMaeflflM
Br>?.:- ??.
P_H '-.-.I. l Oua huadre.1 .id Ibirlietb llr*.^. baKwewa
. . ,. ., | rl . .??., I I.-t
Vue triMt.ut M..1UU.. iu- i __twr__a N1nlb avraue >aJ
H_l.l-iui_.re
Iei ,.__, .U.i,. frea.-j'.i,* .ud _* dri f ?? C .flBfai r No t_
I l.r..'e el: ' '_i.- . l..r ? thalii eir- t !>_.. ?> -l
p..i V-.n. 1.1 i. r ? tad aafl m bbw a?_fl ea (a*Mi| Mar
? . ? , .jlh.r r-t< i. t.. Mf^?. ? Vt.r?-4.
t . ? r .? f 11 ,p -.al. t ,|..i iei wllh thr *p* IHr__il.ii,.
,__, af, _eiia U , .a. ,.., ,-_. a.M.1, il 11... ula, -4, ~.Ja__. 1 flflfli . I
1 taa- iia-m ?? .. . 1. ' r 8 ?
t;ii,i.. i. .. ,1 .i i i f. _.,.._.? M???
iirrir* ?>* tbb Svaa?T . ? ?*.teain' ea |
,i..:,; BuafliTij I
?I'i) COM i.'M'l'i ?KS.?I'r..|i..-..I'4 iu U-bm1 iii
.1 ,1-., i... at i -,*. J .i'S ii... UU* ef IM weal
a .1 wilh tbe B.me r' tie h.d.lef wrlirn tkrrr,... wi'i.e rr
,_... t .1 : >*flUe Batll i l LMJAt, Juuu .'*?, ie-.. B4 *l_?i*B ? J
1...
I i r,|, * uf aud v-'- '9 Kifblyailb Mreat, brl ?*ee
Afr-nnr A .ni __M J.l-.'r
law r-e.u'8' ot -i d _-. l,nr -niiirr Plfly ^.,Lih etrr. t U>
mnwmdwtmi...ul KaMRlwe.
I.i ir_- ii i?| ai.d fi*_liof, kr., Iiliy niath etraal, Ivtweea
f.n daw4 l i,rt,i ivaa ??
I . I ? ;elaiiiif aa.i itil-l, bo., Penrtb *f*n?e. Iie'.wren
m- r . . Muliii..,. i. aud Oaa-buadied aud tw.uty
i. mb ??>__...
I.,r MgaMMfl *n-t f.dlef. ba, flUtbHb (tiaat, belweeii
Klrli 'i .f nu. li.d til ? i*???.
fl.,r^jrh ru'trr .ed (I ( fitet aVenoe. Brl ..ai (lee I uud
IB I ai.,1 rleaemk .nd Uaa n.iudi.d red IWeot; ait'. fllflelfl
1 i -il' . ,.'.el Bafl ii f .??. y ...ld ai.t.'., b ..-i.
tfrlll.r 11 tnd 1 .al Rlfflf.
P?r fleulrif 1'ony la-.nk .ltt-M. betwaea Slltb a.aanr anl
ttaadwkj.
I_m fa8ftl| Onr I., i.d.d u,d Tl.lrtUlb Itrafll, b-tweeu
IV, lb a.ei.i.ee. d i ? .-- ?. mk***
9a, r,..?, ( kl...u. ? elie.l, bet w.-.a :. nih ? e.n.,? .i?i
1,,-k.o-, H'.-.
I , , ' atr-aill ftrr rr_f*ua and teudr' BtClBI By Be 4D.
Pai I > . ,'. ",. 'i ?eTblfty tbtrd .tr.?-t l.e.. i..?rr
?..' u.l diiu al.rd. aad pullli.f B*W roof ,? (o....f.y M*lVe4
iad i.n utu. r irpair. i > ftmwtaa* Vlarkei.
I,,.i k ' i:.f |B?8 i_ala 'if.l.er with (be IB-W-H t kl
i- ?. a-r- ...?? .. ran be "btilned M Ihl. ofli, e? I'.t.J Mr-et
J*u__|.iuru.. Nae 1 kil, luue ll. 1*1^
CM.V.'v '. CoRNEi.!*, S'r.ei. ,.., . hIbbw.
M
Pio.caoioiiai Kolute.
C~~D. IMMMO.ND, M. D., foriinilT I' j
? Iflflflfl! ef -flfln-lal AaBlafll Aa ln the Syrauae vt . '
vJlrf. N.Y l ..?..iil.i|..B. ... M.RVUI .4 Iir.lil.M d i'
0*1 tud Suifl *l .M'oi.ii, fruiu ll le 18, I lo J .ll 1 to 'Jn.ii i '
ap No. .1 l ?.t rr-n .. b- er. ., tth .ud M..I:. i. .va,
Dlt/l.l.Wi.S"' .Ml.iilCAIa 'mni Hl R?;ll AI,;.
IN-tTlliri K, Ha 1 llr?. k i l-.iw.ra V..i. k -n.l
IV eel Iti?Jw.y. ia Ihe on y plare wkere Ihr ulfl., I*J w.ll
,. . *? \ rprt -_.al.cal ti **.??*,iU ii'.uri I .:? 8 a. (_. io? y au
I,'I?\VAR0H. DIXON^ M. lt.] Kilitor of Thfl
a e. yrl at:*?ll et.lueifeiy UOt'KK.'. I'I V __ II BOI 1
iu ? ii. ,re ?.*k ur* diM.er. of tke Pri.t_r V'taean Heffalfl
li, Va.ia.H'ala aud lulule. OM ? ho ,r. trutt, 9 to
i, 11, < mii; ii iBeaaMflb " Nu. ?- tWA aeaaa*
l.-. krhV VVTON, 0CULI8T mm] M
I'i.l --I liri, i, ii... uu.., y l.tauf Ike A.ter II..-,
? i n.ew No I VV rei Mth .1 . Iieiitii lr, .t-l Iba Ey* f.r
__. |4.r flflM ynra wllh luaikrdtad *8_8_lb_f-41 Bfl*81.fl-BW
ta. tu ,-?ie _i?.*kiy veaMaaan .ud ii,mhii al u*a eye aml
i,l. n.i kevekaaa ft>ut?l l,_cur.t, *. <f any aatBraai l *eitk f
t.i. I < W oret I'.iim* flf l.upe.eei bHii.L.e** iun.1 wit.ion'
| rrar ....... l.ali' VV'rU.lfl.t lll ll.r ohl flf yuuiif O4.1 ma
irBtly , _r*d liiiinell.lrly, by innrcrrl i, i . I: > tpfle _JlJ
rlere.ite*. CotuulUnon* l,elwren rl-f*e tnd 'wr.
N'KRVOrrfJ and Vir.ilnnt DlflflBflflfl fl_4 Phjfl.
IM VVetkne**, arliiiif from ^prftao I IB-M Wafl aad
Iri'ik ? I iralo *ol by M. I_eiiiiuui. r..,., ummma, ?.'l Nrw
faflfl I'lyatrlell eiul h?t?u.., *| No. . ', i i. ..... .) . ?p *Uiik,
IOU. IU *. Dl- tO * fl- -*._ _
Naw Inax. J.ii.e, i* i
I'HE nnrlen.l(_,n(Hl hftre flflflflM.! faAW t)F
P 1.1-4 ln N*w York I Ity, nn tli* eorner of I'li.a and
laaeau ela.. Hr*'. floor ova. ll.e il.. k ef tbe l-u,,iiurwn*lih
.J wlll ."*nd <" lh" bti.lar.i ef Ibelr anBifllaa Ul Ihe CI' e
uA tt ? -li.ood Jutitlai li__-i_-t (I.-* ,f la. 1.1 and lb* Hlver
ouM'.imy. JAMF.-i LMOl'f,
JlMHUA M VAN COTP,
OUE..VII.I.I' T. .OiSKti.
Otot-iotifrg anb lomji ?oobe.
I>ARD A BROTHKR'" (Illlkll-fcli 1815)
*****' OOl.l) 1T.NS,
PKN AND PENIIL CASP.1
Alao. Mau.ilact.'fei of
BAn: V WILflUX'S I'tlfNI'ANHl'LAR NIB
(ii)I.D PBNfl
J IJ. ll. HA UL.. Afk, No. 11 Mai.iealan*. N. Y.
On'.l rrn. H.po r I ,-r l:i:',.n,r,l
U'.M. j_VKUDELI>80N8, No 104 .''?....__.. .
.i. siAiioM- us .1 ni ink i.o'.iv Mato.frac
UKJKi 'l
iUintf.
AFRENCn LADT, hiahlr ._iui*t?d, f*m
IM.r with tl.-K.ili_. I.*as__-fl, wubti ? ttlaaUau at
arlv-ae fai
?otry. Al_
ta. t. tt., St-ltm P. 3d et.
RK4IDP.MT OuVMK-ll ln aprl.. e faaity W _P*aO*? fl
atcbeoL ti* .bjfctloa le t?i tM?utr... A4lr. m
WANTKD?A Hituntion lir a roauir Woman
),, 4. OI.NEllAL IIUL'SKIVOEK Ua.-ill pr .-.",
ttiul y i kt. f__ eity rrfr _flM00* CiH f.r twa d.yi *l Ra.
411 vC-.f BhThflt,. b.'it.,_ Bb ti.d lo- tra.
LL WHO WAJtT~CO\fPl_TENT nF.LP,
A
Malf nr ..,.,-_., bi Cltr nr leunfrr, atich a* Co*.hi_
WuttMi, i'ottni. aa.ra.it*. (ind-.irn. f'lrui nimli. I.tl.-rrrri
S_i.il Uayt, l?tikt, U_*flhfl_fl*l-a. \'.*.li.-?, _ idi-u.,
H-.m.irri-M. I.tuiilrrtiri, Unirnt .an?e wn-krrt, Ai- . r-n
hr m.iur.l't-fii i?i,..lit ihflUi|? _.M"l.Uf MK.N1' UOL.4E,
rt.rudw o h ar. and 11 lu ?t
CITY atiti C'.iantry l_j_Iie* who with to flcono
mlM. ky ra. . ...I-r |ood t"aitli.?l ttOMEN and Olll i.?l.
it moi. ?>. wuaa, cao b* nlcelj eakui fl E. CABR U LL'8
Af-i,*y. Ne. tt Ith ar.
IADIK-S WANTED?Of Ruod adtln-aa, ?i_l
dl |> ?,?. -_ i .< huii.i.1. tt. I aud r.rrxr, tfl _><ir- In a iir .ll.
ful ai- I -,-rall.r an.p">rm_il. >'al _.--?. 3 tui i p. te., it
Ne. 14 U?utrirrt 1 . Room Na. L
I llloMUJK VI'MV.-Waut*., a btoalion by
I ?/?..'< mtn wb* writM _b.rt ha_I raptdl. aud I-<?a
*._! Ut.l. t. ..rl.?. a* _)!__. Aerlyt* ' fIl(lN()(,K.(
1* Ufl. oili. . ..i ...wY.it ___?* N_ 11 Bar?_.T _.
SITUATION WANTKD.?An actite, int. lli
. t*i". ??-rfniir (nd hoerfl yo?a( |f?' .*ait? oDeri kii mt
?Bflfl?. llo-._k_ ,-rr, K.roi'ii l...r,r*r ??.!. u' fll U -J" tay'.i tai
w.itirt.r f.r t imt I .lny. Ci1* ffi.reaie AaArem. until
tmpleyat, J. OERARU. titetloa 0. N. Y. CiUy._^
WA!ri__D--A BITOATlOTf^a a Frrtu bt
? I-.-."* Mm, a TM.-tof i*., Bb* kn. r-id flMBB W
p. , "Uf*. i.-" ?,__..?..,. _, fl* IVaat. Ohflaaa ftuaily trr
frrrr.i. AAAtam KARMKR. H.t N*. IMO N.Jf^. r. tl.
UfANTED? Ia au ottica, a LAD who write*
a (Ira r.u bead. taaa) 84 per w.?k. A<_r__- 1*
lia'alwr >.i j ,.'ippil'_i.t. wltM r.f flvur.i, P. fl., R.i 4.>*1.
WANTl'T)?A I*OK'F_-? hi a wL.ileeaJ.)
_,,-.,,.'-. ... t, .??.. ,..-.d to th* huiifl.U Bi.frrr.J.
,,. I r....lf. il r..,?l.._ A?flt I* fif. I.I.IN.4 *
brutii_| ..u. kt taaaad a. _
WANTED. -Aitire, intil.it. <nt, and ri.iii.lili.
M_i ut ra.. <__j i u aii* le lowat aaai Caafltry V ll
ia_M. ia ??' at AUKNTi. Lib.nl U_i-*_fliBll ."r.u lt.
op- ._-al.!.Bd* ll. *V HITriirnrR. Ba IlChambartK..
Ki.Ihi AflPb Uatwere 8 aad 18 a flt._
??fl?aa_a?_a___?an^___MflflMflBflflflflflflMflflfleflflaiW"aa?i
Jnttrnclion.
i IIKBHUtf KDI...ATIONAL 11. REA-,
. \ 1 .t.bdiu.1. IBM
?ipiliiliki h ??* Pimiila ti w.u Bfiiiia*d T?_-h*r?,
i'-1r. '??*,. Taaaa-fl w,._ ?>_.. _ aa?aaii
'? ... I'arruU ln', ii ii...|i ?? it -.J .-4.-.la .
H.f.^iflfl. 8aBefl_d Itrr.t.il of Bt-flfll erfi-f'**
T-i. I,*r. Wt.iird 1 ji- |iii I?dr for?.iiouflrr on rk*
11 .ilKiii- p?.l k-b ttapouAAa a:id mttiy j-?_i, biaL.eAml
I . '. i-,r kt;.,-. ln >'??? utt. : tcroinrli.,,.- (Kr.-dtli) ttotle.
I V. ... I . ??? i U.l. f,? t'Hj? Ol- f*d IdrBftll N.w
1-rk tad >.u. tut irw Y.t i'.tuA, ra1_r-1a1taJHtut1H.l-t.l7
f,.r Kafltiak aad Mtl':_n?.fliT, ar Paar* 'r-n: l-.ry ln fi.n 1
? nl . -r "..I? I'ltna aod Ur_i. . *n4 saeror P?bo aad
v ra. Baai*|tavrral l.r r*n.*.b .rU M.nl.'
il,.,ir.i- \V..,.I- 1 latai... ke. Kru'.i.kt, laliry med
in'ri .> I........ -J. ? aad dkMttfl. Urfl, b.v *,t*y?*_??. I*r
N. w V.r,i..ul, tfil flkt f.r Wh TiAamot oi Uu*l*,>*w
rm*y,am UA tiv* Yotk. ci. f*r PetiriiilraBl*. ..a* f*.- Keri
1.1017 aalt* tbr. ew Pnomeii C?fu.a..ui?ior 1 faitueria.
*.l>.?I. W r.r. Krr. ... _.. t MW yri*... ia Iriu: pai of .-*in
?u; A lab* T-.ir -.-?iii Bat .. V-.'.n rA taBiiird;i.4-lT
rr.-e-y__?n t??ii..ai, f*? Bfl*14la*B.hi,ai. * A otm f,.?
I ,v_ ,'. All whfl*i|w'?-atar* j-en-bi .ic.'J l.n r.iui
01 AiK.i^t_k-a J. VV. _,.UKft.B)-:_!'.l"AS, A--.?.rr,
tio. I* UorJ-fl.
In 1YS pnpttred fur Fail Rb_Baaa.~Mr. I"'l,
> BRAIh >". aa tii.>..lflr?y,wlr.k_.i h.i C'MMKB. IAL
\. I lEH- **?? fll -luuiin-t. f.ifl'lt lfl,"- ,|,i,ci tt ?? . rt,
r.ri^ ka*?< 1 j. aawflB ?'. 1 pT._e.iral Mvkkeflptra. (irul.euim
ul l.tilri ?? iu .ri- .r. | riT ?'. r.._?t ________?_?
INSIItlit TION TlltktM WR I-. 'I'rvS, *)H
IRt I I lll fll HRKfl.-l b8M fl"|l,l tu_.rlrf.lT Ifl
Ik.iilr pi,?? fw Ufl hfll Bfl rnari, bi". Iflnw il.w'.. !? !r.?t
II I dri... t? r*.t (or .?r yflafl ?r bfl tot far *ka etim tt
.,.,?.. flfl lMlll|IMnWl. Bfd wilf 1. p.|*t. wh'ifl Ihw*
;.,uo?.rV.rfl'7'?..-. ' t" T~_ 8~" '' ,M' ! '?*'' l h ?' ll"
KR i. . I.a ,1 ?? _? * w?.id .. .* . ml w*' Inr tf mm _*er.t?
ai. R.nJ^t.i _ 1 mrt wh* ai.ild "i'i M>* _>wttl tflf Mifl*
, :.. . rifliu/.^ Hflol., Ar., t* f*T a*rA ..f w_|f>e I frw
|,i_,..,t ?* I floie. l.v.r. af ar.!1..! I. wkto I ri. rflfrr,
L. .__.?? .?r -??- "-wt. *.?? ,'4 Ui< KJK..N. aot Na ta
r_i,'i__.. i'iHi_ui*ifiii?
_ii.8ii.it JnairummtR
A8I-I.EM Tl> Pl \X?? fiir.?"*. i"i-f I. A II. IJp.P
??Mk toaaahammafta, ttt BJtethartl B_nwt**a ftap
1 .. awdafl. w.ra.itrd f.r flr* 7*tr., ^itb .flt ?i j-louthfl
*.i fliin-i matla, fiwtlf?fulilt frvui ?-_>i di.i_i.ta.ilid? unliu.
BOARDkfAl. ORAT _ < >.> I'fAN'o
..IHI> DEPUT bai bflfl temtrad itoo, Ha ie* *e Se.
7 kra *? .-a-.1 _
r 'uitKKKLN- _t sosa,
Vr*
MAKl rA(T1RZR8 nr
ii*ani), B-VAJRBb a.nii tiKi.nr rr\ao roRTB.t.
Nt. BM tlRDAJlVV AV
? Nl WToRR.
DECKER RRIITIIFRS,
BAMI lAI .1 1.) i.-i ur
PIANO- \ '(> BT B 3.
VV'.-i.,u_4 f.r a.- ...r.,
H. ll BLIEC&J__R-T._Ml>_i . .?_ frata Dr.ad.ar,
M..VV-, ,KK.
II
AINLS HKOrUKlU,
I'lANu-FORTi. MAvn-.n-i'itnis.
tV.IKhllllMH N-.. TJ* hMDAI'Vt kl
riABOfl Itl LKlaadlUK SALK kn 1 N8 I Al.l.MKMTA
MA.ON A HAMLIN*" CARINET -R0AN8, ||
fn tAM'LIEfl 1 HI'lti'llKS.a itt HirtflA Banfl I.
il-? fl* lhaIBOfll . pi. i.? .-B il ^rr... f .'j_rrir- ? ? Haru-. ,
ilenfll. MfllfldflflBi iad ati m'itt imt . rir. ni l_*_n_l_*-]
_.d . ?l_J....i. Iur BBaaWt IflflUfl 'Ufl, Bfl* lu.i.l.f.'T j
.? , ?. .'iu' ihfl ri ii rn, 1 ini trttaau b\ A,,.*r. _| ,
*.| .-., aa. ... * ?-....?.
iai'iiiin iu PURCirARIBRr-Th* r'-mt rata*fl*?a|
? Luii Ifltr Cll.liirI Ortt.l. Il.T. ,,1, '."?' tu ' iirr ., ?lr. j
ln ?i.iibt iiir, i,*T? laflaaaldaBfltfl i? iflnita* b oawm
m.-tm q'uir ,|f1. i:l 1 i. l'li.gl't* .1 I '.,. ' Ij.rini Bud in j
fthflfi t ? r.pr. ?t.t t. pen ...rn lbat 'I '. o, ' .?. > uij **hf . ;
tmi otfeaa aa tta aaaa tW*aj ttti Baati?? TB
...?*. ut oar Cablefli I .'t *? arhh? batatfllnB ih?.u iinir j '
i?b rf| BteBaa n. Ihfl r?atl b_i bm ?.''.> -. ti .u, '
trr . ftnan.liip b_ alao, ln laifr ?, i.nr.. ..f ?_ant?l dlf ' 1
-?rrai'-t ln ceflWtlWXiea w !,l )t, MBOJ pt- ?? ? . ...
lue.ud by _'rr ? ukr-i. PtflB Iba*. i.i_r iluii beBflt! 1
Mkttty . ,ij too rii- fl i-ii. tui i: .riiil?l. 'in,' '. ittexytra-ll
kw_ Vi _-io.it.. ii-N-fl l _., No 114. .iu. i
MAHll.S tlKDl'lll 118.
IklilNt'K A C).* MELODEt NS.
[ OMLTt-EPOT !N im- .
Nl>. fkkd .......
_ i ll v.-i. B BACOB.
I || W'iS. Mr.MiDI 0N8, U iK.H'NUM . I ?'
I -J. M. l-Kl.l-n.N. Na ul Urn.1 a.. N V. r.|....*.:?. "
BMfkfl litr,. ? i ...i . fll"" Mfl" Bl? .i h |. lait, *_?' to-11
l UX IflfllMMII fll* a I.l l\ a SUI.I' nn m.i...
|>A\ I.N _ BAI-ON.
IV PIABtiVPOBTR BANVPACTrrBEBS,
Wirr... ?., No. Iii '-ro?l _.. Kflflfl diufiwal.
A r. | _____rtn .-,' ,.f .. ii ->? k.?., i i __a ? i. -,.- . .
,ii a. .in, i.i a oflflry mat rt Peri__.it wB ? ? lia '
iti.lu. our _f tk a.t | r,.f. u< lfl* _ .kt.< :L.-u n__.-n BB | '
JTEINWAY A son.s' ii'iil.D MKl>v|. <
7 tiilAND ANU >U4 LU 1'IANtl.i ti* mw flfl?idlflfl I ' J
I.. bfl.i ia K ? ?* .. ?...' m thi* ?,ui.rrr l,.f.*| i .. i
. I'i it* Beflal B tk. Woii-ii Ktii,:-?Io? U i.?>,_ n 1 /J
11. i uu laal M-a.-.a ttaj A* fltfl*aa - flae.Biai pa ?1 *
I ii. *li?lfl ii. ii.-k ih* fliotii coi.-ro.vJ_ bi. pit-Lal i ?
inn ort. i.tkrr. (fl_hm ki.,1 four .ou.,. -..,, ,,..,., . I ....</ *"
... I..., ...i.i.'. .nl BBM?I Blfla BflflflMtl ?u;,-..
?.|i_ of ii.a n.iuuui.iii it ...iu..?. u .?? Utnaiaai
...i -tLar.it 11 li.t Y-.o rf-ah ?> . t* w__> . iioo sH ._ . __ r
ittafl Phae, Nrw ViHk. \
k'o>r. ITA-iOH.?A f.iwt.f iba*. crUbrutexl
T PUnoi BMflfl .'u ?.l?liiti.>n flt VV.i. ni Meflfl Stotr j 1
io. oil Lr Iwbi .' >i. iflBMflj lhe had i._i.i...ofur. . _ |
I .1,111, '.. U| r' fl ? d pomntt ' .., I ir .i.J ..'il.ln rr.| II" .
..?I t-_I aatl ?? I Uflfl llfly ?->?? iad BMBfl BBod ; '
?_?t*adM*l ?**_, I-. Inl.aad i*ui n.'t?,.Jtf bmwbped.
'._,. _y |.T,:.,n: tli l ? , - i'ri. _, twa*.
II _11 ?'??* -u'd Sacooi] ll.i'..i l'iiu?.f, _lal_.il
I \y\9 -r -_ th t* flr*i .t i kW i -H'.I-, i* i., ln tad mai:
Bfl?* lfl l,.rd. M"B!l t p faflBB l**flb*d ',-r tkfl
. .r ?.1 haifll I'i...,-! al ftafl Irtrt.ili. |.,r . ..ll pfilV, .
Mfla tM t.i 81V?. N.-r I o*1..tb I-.-.* .1 *ld_ *d_. |
I1TJ ***., ni nu tu 87,... Hw. . ? Mt* ?- onJ bm. ' *
u.... i-iiiio, Btbfl BR* aar, ?-?, b^ ?- u ior t v or '
?o'rtl f,,r au- p.-r flaatk. ID.oov i-?-i ..i Biwlfl t\Z
I'lr _..Ird. ?l '. r, nt, iirr j-t/w t'.-'i ...... Bj flflfl " ,1 b.'ld ; ',
la.,.1. IIIM, Vt K VV . I i.Kti, He u. hr.i?lw.y, N. V. | ,
fioiOCD, 03UMliik_f-, _.c.
Ui'4tr.uiittk'iiirn,'i. Naw tutt. Anrll 11, moi
ARTILLERY UOK.SK8 VVANiKD.?l.Ot*.
i\ Artiii. rr llfltflj waitl?L Uu wkl. u U?* 'fu.rltwl awd
lotfllllT l-l-ll... Will tW |",,I f". itl tt'-l P?M l*.p?C?l_.
'**?* nortnt n.uit b? BflflflM ia othij narti.ilar, _..|_i ta
i i ? ... >?' I.?. tlmi i t ' '.i.l I,.-" --.?! itiIi bfl nri ir.iu.j fur
fltfOfltba .1 tli* Uflitnuarut Mlib'ri, -ti.i-., hrtWMU 10th
,ad Ull. ai.i.ura, MI.IVk,ll V.'.NVi.Iki,
Uwaferw-tHfl*.
l iriiaT HctflAt vlr/ic* ot Ataiiraat Unaaioa-)
tl.'lIK .1" I, 'llllll. ..' W 1 li... ''.ll- ll, IJoi. |
f.AVALRY UOR8R8 WANTED.?1 will
_/ aaaaaai l>, OPRM BABRRT t.i tta i Bflahry u,.r _.. ,
i.tl i..?7 b<- pint. i.l.d a,i,l k-at. luipflili. :i _ ihg i- vu.ui.i.'it t
?il..-t v_.n-.rr .-?. ? ...d k-.l. .t i :.. ctTii.a futliic* d
o,l.r "' i !
ri>Bir.it wlll beiiitlfln el._r.i. p.i,',i ln ca 1i__frt ?f!
ul. Btii?flfl. fl-flt .-?? I 'll "' '""? 'lo."" ut. i/.?iTtd.
Ifkc, oiiflliiiinlird .udti'iT UVold, iur. *i l,
td-i.i' -T. IdUtiW-NIN ,, Cpi MdA.f4._I. '?
moi: bALE -a i) .nnil i.., _OI._fc, of tba!
I i? i il ?- ...i i.d k*U .... . . . , | liuoie'i ;i
,;, , lo f-t ,:....' Uc?t-Uya, orfltlh* Plarpoel lieeo* ?
a >.k >.< '
6_t.fi b| auaum.
AUCTIOM NOTICli.
LOCRWOOB BBOfl.k BBBBB_B____4
Antal.Bnw,
Na., t) M t'i.P. AY aad fl WABR_flt_ft__,
VViiaeflTBUDAYatllfloUfllk
FOR CAUm,
I.-r<- BltrBcllv* icd Yara-BBUrr flele el
rOB-kJON AAD DOBEITM UflT UWmm
M?Mkfljfl
>.* PIECB5 BLa6k CLOTH.
AMPiECES I/NION CLOTH.
lAMriECKfl PLAIM AND EANCY Tl\ BHtlR
IM flBCKfl PLAIN ANfl fAJICY flA1.BB_?.
MBPlECEll BLUE AND URAY YLANRBk
lee PFBCES ALPACAB ANB ORLEaUtfl,
bic i-:i.( t.i -iLi<m.
AU.. fbO *__k* al Cmthitk*. Drmm r.aada, tmmty Vm*
lkl.li.be.., ba ???*?
Ptftieaiar , laatUa ef .Im Inl* l?v._e_L
A. tonaiiur Auciiua**. " ~
Oflae, Bfly I Plaeat.
A UCTION SAl.tA.f RKALTIFUL PIOP
_/\ K.r.TY at ClIATdVVORTli, Vfaa-baaW U____aa
Nete-'iort. *"*"Mk
A.JD'.-RVEAT
V.'Hl *el1 mt THURriP \ i. )??. n, a> 11 e'ale-tfc ____ '
At tb* Exrka*|e "i ?.">e_n. X* fll Di*Mw^^
roUft UL'.NDKED ACRRfl OE LASD,
tOCATPD AT rHAWWORTH,
oa tb* IbM of 'b. N.w IT??.-n Rafliead. k-'te-eea Newfl*.
-i""?i'.-! Miw.r'-nrck. W -ul-. Iru-o L'iiy liaA. ia lot. ?' ?mb
U ten arre* er aiera
Tb i ei?. 11 a flaa one*rl r ity to t _-tie. flealr**. tf wrrwmtg
* ...,.' i ItCe'.Nif ?itl a-if .. -I,ei of nriauBdnf MflMM)
naeui*
e. rr ta wttb 1*9 paruealar. al -fl! ?? ?'. tbt Ai-_t.ee.?, Na.
IPi_reC
B~OOK"1'RA!iE 8AI.K ROOMiS, No. 499
fl wa?,8**ily*/pa*n*fl.N, eenH**8L-<JBU.?.___.___
-UT. au-_.iei.orr bv 1 B.<Bfle_*fl- Ce?fla? - 1 llrtt,fl.
A. M. Mcawia. AeeHener.
BT BANGiS, MERWlN tk Co.. Irring BailaV
... Kea "4 end # ? Br*ed**y.-_**_- ef I'.aakt. _-_?
lUMi- ry. Pietat**. 1- ? rt. of Ar.. K__*_.r Ouarfla, fe.a_4a_a.e__k
Tt.'KIIUT ki..! WfllNK^mY AfTKRNOo.lS.
1 uaa M aaid Ai, al * a'etsrk.
f t'iV... MEDAL.-. kc -Ba-_u4tb8eoH?.U08*fMr.0_*a_B
P. fleevey of flt__i?e ?*d -raroe l.uii. 81 v-r tai (_fM
Cnrae. M. d*li, C-loniaJ., I'?r??ra Pienaa, l>t?ofaea, ba.
klio, ma . n'.ire r.?.r -...* *f Wa.kiagl4.aa
p O K 8 AL K~B T A U 9 T 1 OT
rURB BREKD 1MPORTEB
IBOBBBOBB CATTI.E AND LEICBt-JTRB Sfl/HP.
A* ea*ay 1-C-t.aa.a were _B a. i poia ?*- tbat 8*8* flM-*
lb n , i"l? -._?., t-.i eflered ?* ? ,y .*!* ea tb* Itb _*<__.. 1
aara eoacludad _? *fler thea. al AaetMU bJ
T. B. MINTtrRN. Ei*..,
?pp*.l* hU flflflfl Bl ll> P**rl*t , Haiive. 1?B.
Ncw-Vark,
OB
Tb'ESri.lY, IM r*_ J.......
.: IJ ?'. eek,
W.__w be wfl] er"! lf pure Kied Mh-wt Hera **wv, ____?*
rnlrad. fli
l_..iu.r.rd Leare. Lanre II . Laara IM., Uara IV , B. Caafl
,i. ; i'a ..U-n ba-afefull ?!? ar at tbe .Iam at tka " M?I fl
Ite . ad. ' tbfl-rtu* . ... the Onid J-i.tai al |8e H >y_l C_Mb
flb**> al H-1.1 la April ?-'
A'M.h* ipredtd Baa* tflfl " Cinmyia*." balf Mflfll fl
lbfld.au. aT??' 'J .'J ' ? '"' 'u Ij. a**b**r*.
|.? ;.-,-- ardtnte* Hall I'aJvM fro.n tk* _*??* **wa
I wiil ata* "ff-r tnaia yaronj !_el.-..?t-__r .-4ho.-p an* Uarnktmt
tk> i-_ue nuiek t j 'ue!* if,re* ** tbe ltt al triy. .
for partli-'ar. ,. i ? ?*._-??,-'?-? tapy te
ill. ta. Ri. li AR___H_i_.. N*. II BiWwaw.
ilE.NKY b. iMI.N'ER. Afl-tio__a?rj 3al-.TM.B_k
1 No. 17 Naeaau .t , eap...ii*kbe Peit .Ifi-.r-VII .Plt A
4"H.K ? '1,1 P wtt ?? . ? ii a .- VVeUNHIDAY.
Jnav tfl, at II o elara, tn frent V tkv.r u .m N*. j" Nafl>
I.u ?., a arvltab. t'????.. b~d i ".leli Ml'P'.t IIORflR
? p. ..ed fraan a K??e. t.fli-r.t'k. K," ? ' ?.' 'Kli. II
baad* bifh I yeir* ell. aad veryjeatir; he iroti ,a_ra. aM
r* nr,. : i .. very *i#(*at a. tuu Tu Be *nl 1 MUbM Mflflfli
IM waat af aie._ _ _,
Wa I>8i>8BT?raT. CavA__ar IflflflBfl, I
Oreieaar i eiar oeaaTBaMa.iaa- )
\VWMI3WtO-., O. I ., Jei.a. I-. 1*KA
SA.I.K OF CONIH-MN Kl t II0I.8KS.?WiU-B
.oid __ pubiic e.i,tiok l . tke hi.. -wt kldAtt, ? gUab-ia
1-rpaM, . . FRIDAY. iV~ Mtk laafaa-.. ha?lnni, *t tlo*le^
8 bu.. f-4?ta oo* bucdred tl'*) _? ua* baad-iJ _-d fcftj (tflfl
BORUEfl _ , ? .
T'u.e Horae* hav* baaa avwideiaaed 8* Bafll te tbe majMr
trr.lar *t IM Army. Fat roed ?*- farw. pirtoii. -a'tm* wmt
iri. -. mif _M- bad.
lf-r.ee ?ul I ? af'y.
2a.tui: *8*u, ia U. fl. rwrreeey.
JAWl A. MOL
tt. Cat. * C. tt St. C_v. -tefwaa.
f .nu* rimitiia AjetlMMec.
''pWPKTV-MNTH POI.1CK .trrTIOf
1 - n.r. ai L'-iCLAlMPD PKuP, lll'T tafl ._>e ptaa*
na Iha l.l -ua*. al iflfl t fi Ual uu, No. Jtll Kalbr ry a... al
? i a tu . r.,_i.ie.tnr *l fitPl'i'?H, V. * . i. ,V?>____a>
t I. ilil.NO, vi a I. Ur..-. Jli'-iliAY, Aa
\\
AKRKN FACTOHT, ?
it'kr tbelity n, He., *i,*o-., to be M_l s|
Pl I
BLI. ., i ifl' ..
Thr _ie,!?:ily-.-d wiil a-il, at tlw B-taMafll flale-1aam, *B
IVi.DNE-tOAV, JfltaaM itl oclw-Ap.-8., . i-falu.-.ML-praa
.rty in italti i.,i?< uuirly known u tl.e IV .IHR. . CI_TTVjfl
!?.., i.'.u'i . wilh tb* on.' BBal S*w Mtit. :k* -*?*:* 8__fl
I. ,,. wrli tbe I'lBruieliUf T A> (..,,? ,-%. tim ?'? a'fi i'cwtal
? a* .' the ir it rafaab ? b t.i* Staie. _,.'._ :.? .,... Otm*
I'liiif mflfll r_a- a. d I, .v1a? ?'_-> the w.ter fr".. lbe Wafl
'i ll m. T ,* i.u. i,main. aboi.l-U a ,, a bnlf at whw_fc|?
..?flly lla.b?^?d. t.i thw baildtaae ara*f etona, T' ? I t-ea
K..-..4/T . ,-.,t?ju* ->? Uj-ai. *i.d 2 ?*? ^flflflb. b-*4 k*. e*p--*ty
a .-. .'tKirrcl Bi'ire. Tbe ;*r perly l. IJ :_.l-e. Mfl
lailiauare a ibatt *?laa*a fteaj i.ei.ya*. ? ?? hr >_*__.
rr. I'raliai IttH'rav aad Yutk Tarupil* Terr??? -' r-.; ?_____?
? li i.ouiir l.ieii.' ael*. uEO. VV. iM,..
Afrar foi Ihe _tfla_Jat*tf_____t .?!'??* ki* .am..
li*. 3 flt, l'*a; ?l . B>l|lm?a.
Unttxnal Rfcrnni:.
rTNITED >l vl!**' iNTFKNAl. BEBENUS
L' 'I'.VX NiiTK'l' -la avordaa.e witi ike ri rriaoa. 8
le. t nf Co.airree* to p*?*,..le ir.i_.rMl i*_af.-ttr u> *.\tymA
} r (, i-rtiiii-i.! .n.l m par iui.-_re-4 na th* I'*. i* . I>*__. ??
rufed J i ? I, IflM ?> d uf tb- u'rodiu'itU ttierW aeileeta
. r. 0, ,'iri'U tlual "ui a_*-a*ni ut r ... of tb* aifiiia taaBM
tr. l? 'i1'. ..-?'? ?; 'i.hif t't* ''?'?. rabtaiioai uu "-______-_?
fl . Ma .a. Btaat A*_e.*ur. t.n ItuEIMaeeaflb, Tw.i_ti?_B
r.l . ... Bty br-t V\ _,.U o:' Um (ii'y ol' Nrw York. laaUdaaj
u. -uio i.i f.r 1-bJ, v. iii bw v|.eD fur eiaiuun.iea al ikta
;&<*. iroai n?. a,. ta 1|*.iu.. f->r ttftaaa dey. fr_*u tbr dafle
-..ui aad tbat for tire .'**. ti.et? ..'vr appnali w.il he iw>
.. .1 - i by me M lh!. ott.-* d-kly ftr.afl
-... i ? 11*. in , relei.fr t? ?t.r . i ._? ,. m Mfl**.na vataa
t . r |r rty. ot o'.? ??* i..'i?lr io i?ty ei t.i.i.e*. A8 aa>
aii. u'-i.i b* it Writtn*. 8ud .p 'ily Ibe i-ei'J-. -ei 'awaa
l___*_WMlB-flflfla*ffBe__M whi.-h k flaaUa* U r~jBflflM aafl
. ? llei ?. ud ir prii.J^l* uf ilatu.xi; ?r ef,v Ut*?
? vt- '.- *???. '.'jr.-. i im; i-L i. v.-w-'-Ctf,
M nudayiA Jea* .uai. A. J. MLKH Ma,
I S. AaflflflBM V. BUMttt, New-Vel*.
I Mll i? BTATEB 1XTEkNALMEVEBO*
L -NO. i li ui -vi... ef 1-R.afKKi'Y BUTBAiBBBe*
. .....|. )-. -hy t'rrit tk*t Iba r<-t.e?ii_f p- .-..??. p.?#?a*it
li- Martni.rry ftr a>au*.farl_.rir,f iol,-_r_-, aad . ee-l?
-b.r. u jf ,1 H.'.ri.l air.iadeend qe. ,'Uiea, |,.0,<hrr w.U lM
' .r f inn lr-t-.-i.re Vr.., b*. ia be. tfl
, tt it . wfcieh, lu p.ir.,iai.ee of .a m" ?' * aaflaafl
? i.. ,t Va Ad iprevM.lerhwl Biibbbbi t. ?*i,P__|_
v.rumral knfta aay bMara*! oa lM EabUr Uvbi fe-ead-.
' .' Bwfloftba ?>'?* BBB Bflflflfl* 'berruf, w*f* m*u
r.i. J l*j i' - k.-en^. el d*!k'*a bf ii. H W .Ul la la. mf
i I -j !'. l.lru -o (br t'ufr, i Stai.a, * ? !'? *>'-**T
.. . Pab i- \n ttoa un .I.r- 3".b day uf J ??? l?*.. mj*
?i u Um foMMii-m el No. 1TT Wael.ia.oia 44., Ib mm
.?, ., \.? ?.,rl tj'tt* ti'.tn- ,t hiJ.Ur, Il.eiar, ad fjflfl
.? ir.,i ,f aaid lese*. ?ad ol U_ai*t*l ri|??iii?. *?"?
. ? rfcm .?.? ? .,, k dn-rimi end ??.* --l>?'rd ***>
. ... la-*.. J.Ui."1 MVCR.
1 . if.r rv.b c..|:?i! e Dbtrlet, ni.iu-- n. .. Tur-^
I'Mi ED 6TATE, llSTI_U____i_in<Evt_XpL
L .-,0'ril'K.f SALK ul I'Plii*. il.Y D1.*?TB '.'*'??
1 ,11.. 1. herehy ,iert:. tbal Iba !uiu?waif Peiio.'.: f>M*?
1 I larp .-,.i_itit. ef ebulea Clari aii*Hrdbi*nae; arfl
,.?"... I tlMlll, ceaatatiui of Ple* seeillrta.. "?8ujb_|
if, In orifliu__i p.iuw _nd i.uu* c*. ??' _:*???"
'h * ou.nti.y of .Scrf'b mu- Aia.-ri-.n *>"?tT aa,
UflO, MM Ir.m .**__V Ofl.-* Ht.mil-". and S'ute PlalaflM
jn.au.e.l ia *i?r? No. W boweiy. wmhttk, b* pui.u-a^* ?**
I ..f l ou^re**,, ,li:l. d " Aa Aol _?> p. ? vid* lut. rai- R***Tr
.. , m 1: tb* O ift-niuieat. ind le ;>.-7 U.trt-.t ,.u 'k.* \*m
el'l.'' pawed July I.t. Il"*?. *"J 01 th* k-U ?l'?^T**J
li tro.r. w. ie <U*ti ilaed by iuo Ua**** ui _?i?-U kf.fS.";
'.in ni Iba p?yu,eut ?! _????? Jw lyh... u '.ii ?aaaai
ta:.'*,*. II Im-.ul.l by aa# at publie .e.twu. ouVa-^ka-l"
u_ i A, at i? u'fl.4-.- ltt Iha foreuuou. at N*. U '^'T'l'J
M i' ty fll N*w Yfik. tfl Ot- ktfbaet bla- ? le ul-fly aaa
mk* paywaM *f i?M t****,Biid ..f Ihe ie*-Y,r"it___3
?ka.-.lr.f ii. a.iriiil.ul up.-B auch fliaflflal aiul-**-*1**^
lew Yoik, J uir ^h. IflM. . _L
JOHN MACR, C A'* -Jar f.r ih* I'b .
CoU.ctiu.i Di.tu t, flflfltfl 01 IM> Jmmjr
.fnmilurt_^_________-.
[TEl)ROoil ENAMELEJ> FUKNlTUEj?f
Dwarr.uUd ruaiwIWotu-a. *>??. *??U * *^n_,u45T,a!|3.
h-n.ber S*U__, plala it.d -toti-.-cUl, ll I 9. t*tkn*mm
UN-fl. flfl Cmtltk. oppitataa _*_**_* J;,_**L__^_-!~
(?KtMELED CHAMBEB E^IWlTjJftS
lll Yhebeu^ortmeataf BNVMKLKD 9tltXiryMJt
l*ob>r.__,d_t>le*. VV_laUt ??'???- '*? f ?-.1'. J _^?^J?-aX-i
j.-, ta! 18 dinU.. V. h_-lae?-? ?"l BjMt Al**, ?JfgSflk
'nttai-ee. VV A1 IU... WAIIO. Na tt' ***~__1
Clj.iiuee for Cnointw f*\ttL
DRDOOI?t--A fonng niijn fi.jffi
iuerieae. ui.t ?*' manry, w..,l. ?','^'Z^J
i a. U.l wh.-re 1* imrreat nu be bM af.ec IIhaa?
,?,e foodvuflulii ^^^"jJtV M I . ???
IL'A

xml | txt