OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, June 21, 1864, Image 3

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1864-06-21/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

_financlal.
gjj-raTr-v^j^D.
*?*?*** OPUCE BP THB
BBOOKIdYN FIltF. INiSTJR-ANOK;
CTOMPANY.
B* It W_kl__r . AiBW Ye_*. Jbb. M, 1884
?UmAI.flBSiBBBia.
MJBPLl-.$14?.C-BBB.
_8.t_.__.!?*>?.?_???.
lle RLE.T10R kata aa IkegkL_^_^ __r___!__
ajaane* w.r* mo*b_**qh_ a_ao_d DlBEt. FUKS !????"
RlVcifl P PTTRMAL*. WM. Tt. HAR8ECR,
Xetsf ? a palmebT eruB'.F vv rni_,
1?beb BAiiifra. t**** aBURaAR,
UT.riS !?' ACUOAIdB. t.FORUK U rr.Tr.H8.
__?_.' BPRKtULTER." BBBI. at ^LWRMj.
enHM Ri.UlNE lAMLEL r. W Bl 11ni*j
i_HN B LAVvkTB-fS, JE-ri)iAfl M1LLRR, "? |>.
fltaal V HRI4_18. aMiBllElHLriLLAN.a.D.
ISaH.A 8l*rru)4 RDWARD C BAUEAU.
j_1__l_, ____?V^ BOBR" "?-??*.
JkREMlAB 1?. BPAUEB. ?_,- _
a, . an.,- aaaaa. a ab "?^4 f ?_*_"__
elEMAl.Il, ?a, wai ?____>??_ l*W**_f*J "??"?? "?
IARL EB "Bllk H A I.TE R ?, , >_-K_f'
AJaa tae aa_kl ttuwl tuiacal WtlBRRB ?*
__?. ?* ?._- ^^ mm, .^^ c_Nt
waa *>tlt*T4 ct .1 th* eorai'mr ot ????'-'? _, * ?"*'
rVFPlCE OF
VERMTTiYK I To.. BANKKKS,
Ba 44 WALIrdTT.. BEW YOBE.
W*.*.*-^*** ?****?* ?*? "? ft * 3-1BTBIAB
OBV NOTEBI?'? <-M*? ?iU^l>i ?** ,8Si "^
?_8__*_BrRdBtB_B !-*-? *ta frT ?**?_.!.?" itaTaRBR
Ak. RIIT awl of't.l. ?* titrtrt ra*** at kind* rf O0T
BRNMENT 8Er.iin.iK_, tari.d_i_i
tj. 6. mV-RR bonds. ,
fj S. ?*?? TUEASURT ROTt.1.
fj! s! l'-|flo*.tERTIP!CATKft(ir fNDIBTKDMXJW,
fj h. UUARTkBMA-TER* i IIElk ..
IJ." S. TWO-TE-E - tet ?*?4 I.EGAL _PRDBB
B0TE8,
XJ. H. B ?*r *?*-. COITOM ?*J EEuImTEBBU. ef
,-fi-l.aiSiO CIRTIF1CATE8 flf UftPB-TEUM. 93 ,
0*?tt Aod fl par. h**_L
U. 8. 6 PER O F.NTJO-40 BOND9,
Wtt k**p _i haad far tmBWotiaai drortry bm atkerltBtnt af
BO-U* ef UB NEW L- v >
VKKMILYF. X Co.
t aTEKMORE, CLEW8 tjfc Oa.
1_ BaNKERS,
tad
C.ROOYERNMK.NT I.OAM AOERTBi
.0 S \Va__ffl.. N. T.
BtJ ati fl iot," ffK-fli r*d lo tlfll
MaTI-B-JL I*1** ; "t-r
*8 lha vailaat d*??_u_tlr,t-t on buiA ready tim Irom.sHd*
OM^lflb- (aatolialo* abew.d ta Banka Batkkffl*, ?ed
_. 8. SEC.RIT1EB
ot ui) d. fltr.pl?na
Parct?kh) miJ ; ? ._M4.
?tocks. bu.sui, **. uoi.d,
Beeffat aiul no.d oa ('.iH'i.J.d i.rrflflj
flXM.Lri .1UN-4 aiada fw, W _. ii,.t-.i. md all atbm potnl*
?/__ L_?? __?t a_J i. _..J_ ai -ow ritri aBh flaick ir
. . , ,if isi,,T . ?>! ,.i
r.-inrr-t. Jbitn 1111 Mnruli.
rBTBRBaT ALI.UVAEII UN UKPUMITH
?Bfl*- bt tiaik. ti u.krrt aud imeirlABBB, tabjia _? dnfl at
afltBt-_
CHICAOO AND GRKAT EA.S1KRN
BAILVV AY OOMrANY
Hl'VEN i'ER 0KNT
FlftVI MOIITOAOK lif>NI>?l
tTW t.b. nOrra a->w affr* ior a*? tn? timiinilw of lb. Im*.
rfSKVEN PKR -KNT Y KtiT 11UK.UAI.K ti-NDS of
?W l-HICAUU AND OltKAT EArlTERN RAILWAY
COMI'AN I, ?BflflOffiflta 10 k?1 _-?.. uitl'f. Ot UkjiC lumA
lm l'1'itt;. ie LaOrnflM, ladia.,..
Tha raili taa all bena *flt*0?fll fot Bfl . ??? P >?'
?f th. errflrfl It.ie, itmrii bel.w the irf.ot markf ..l?r
?Bd fl* aow lotofl forward t. I'hica|n. Tii* wort u I
rafid'i pr, ir?tu . _*<J tl. Ceaipaay -1p,_'. ta oy.-a tl.., ,,i.J
tm Uflr.?.? -tilt lh? tutuu). > tli f- ro.iny i Df w aud t.ij BBOfl
?jrar_ bfl 1-orii ( hli*fl* to ft.r Baflrra tr .rkst*
Th- tairr-it ptyible _)_?),?; etaaieall** btt been prorldt?,
OBd it bow ou daw?i_ Btt* tkt. ttti.k-n cf I?? t?rupany.
aVptflrU St'HUl-HAE. T A UFUH'.Rll.
Nn. ^1 hiidHt tk,
B. MOROAM-S .S().N.i
Nu. 17 W _.:,_.-.. fl.
BawT-rk t'ay 11. 1964_
rpHE CON-OLIDATED 0RR00RT COM
JR. PAMY.?Hflvif.|ia.ently teaocd t! t Jtn.- E. Ljcb
k Cm. et Ct?irtl fjy. (' -lort... THrrltnry pret-1 bi_ to owa
Ctaim N'. 1 ?* tn* ,-rr;orr l.odd, minertl land, fcire a_*.n_d
te _ *? Utl* tUrwii u> th*ab*t?'i,at,.rdC'ii,iMii.y. li'lit.?
rnotira to all whom jU Bfl} no- -?io, tbar 'b? -ti-l J?__
Lyao A 1. h*.* r tttle th-rrlo md thit th- aau.- li
ear__i by J.'f.i'. -i- iiaiila tuu u ;m.i, lat* tirm of llimiA
a_*fllfr. Tb. ia|.J laiurw K. Ly.B A Co bit. .?? c'xta, fn
aaM pn i. im.. t-_>pt _r_?wt_hl* Biorttjiirri U)?_i-'r tbrm
?_???_ Ir.rfrMfli r? wiriefi, on ".n !??.h day ef ?... I.***.
a__t>ut?d te ibeiit *i,4_>. Tbal ?n lhat day Harnt A W hr*
tat underrd tbr_D tba lunouut to i.-mcd kha pr.-.i.r.. tnd
flB BtflB IflfflflflI lfl woept tb* n_r, llirrlt A VA h _ Wr som
taeaemd aatl la ?.?..!y <i> to* Ukfilet Ca- sl et theTrrrt'ori tfl
flt, rm aaid prfl-utrr* Bud foi to acvuu.it of lf'* rr-.rtiu.,
?aata. BM liweM tl..r-of rvcrIved by Ljob k lo. wkuc tn j
?_?-. lot, a* iiiCrVoe*. which wii I. BiU t-Kjlut tl. tal-J 1
fH<uict CoBrt, aud it a notie* n t) iul-?|n*ot pnrc i?*r. af
%_, e.trlt1e* of Harrl* k Wbrrter in U .. prtfl-M a. Ly** k.
Cn. oaa llK.r?fna> (It* bo Uil . aod a.iy m*a*y a
ab?T*ffwl* throwBaway, to .'fl aiiajren* ajwailkfl *f
y,_ C11A8. _L 1M1EL1 LIL
Bllwickr*. M?y 30, 1 _*. __: _
GaariB-k I. LL C*. et Naw Iibut Nfl.? vvtl! tu. I
Nbw . uaa, Jnw ll lat '
THE THIRD aml FOUR Iti Inatallinenl "f
TEN PEK liliNTw* ui. lb* Nfl* _J_-k, a;* hntby
?ailrd psytbieto Ufl T;t-.ir.r li, Imi.y, Jalt I,Bflit,fl
tta emittl KaWLT.L KNOX. treunii. r
T"^ HE BROOKLYN, EAST NKW YORK and
ROI-KAlVaY BAILROAU CU-HOUKS for ML ll
8< aifllUN lo tba l-p)Ul Htock of ti.i. <*ou.p*i,y *.ll b?
OrkNlif) *e ihe V'tl) Um. tt th* onic. ef lhe ' hkeoa aoa
Rorlh ? .itr__ IUiMoa.1 Iteupauy. Wo. ? ll'ali *. B. \ . BB*
wiB m...vln oprn for thirty iny*. iU-.-itu a..J i-.r-l-i iu
knaallou nmy ba obulirrj Umi. er at ll.. jmi.tll?I i/- r,
Ba. MB Y Blio.i ... H.O-... ii
Kj ord-r ol iL. H,?_d of Di/r. lort,
KKEUERICK A. O'Jv. U.iLL. Beerrliry.
BtWevaetrmtCnu a?o audNobtb B'aataai RaiAVAt)
te.. No.8\v?ix*T, Nr* Voaa jwiI.iA,. I
BOLIjKRBiiI UieCAPI'i Al- BTOCK vt tbe
4IAI-KNA andriiirAlii) UNIiJ. RAU-Rua 11 t'OM J
I w? b-iflbr iMfllhi d that, hr tb. trtun of -r-lidallon
et tkal rotkipMiy wrth lb* I btufl. in-l .orih- W naflta I
h-llway Couiptuy, tltil atetk li lf> tn -i, i . ,? J Bfl
a_k of Ihr CI.'eMU *??! Noi.b VVr.tr.. R.l.w.y ?'.-r.)
?may aa folarw.i Un* i'.?r* of th- Cii-*.* .ud Rflflte
V. . BMM-flted aae*. ai.d _>? tha.e of tlir t blr.ao ?ud
Borth w .nt ia . ..UiU-o.. w.ib iktat dviitri ta ,-ttb. t..t *eak '
__r* at vl.a l,a)r.? aud I hlcarO l.'n. .n.
raahiam >'-y ?* n?dr. and U? k.rj taa-Wcd a *n_>. f
fl E *_Ea ol lb. l.Bk<.?. anl Nerth'W ..i.ru It.tlway 1 <?.- ,
j_ 11 II llOOtVY. Airrni
ay*' , ?? ?
OmcB t-rniB kaoottvn < itt A NiwtowxI
KAH-tlMk* V O., No- I't Kr.l_-rt., llro..k.)M. 3
IBtbJuMfl, 84)
TFIEINTKRE8T C0UP0N8 nu ImiuiIi) ol tbb
Otofleat. 4-r ot. in* Itt day of J B l-Y nexi, ?lll B. pald [
a taa ??_) of tha Cou.pi?y oa tnd tlir. tl.... aat,
?__? ._4- - 4... v r?/WJ, y ^0QJ^Ttt*?Bi*t.
__f_B-B- 6T-KTk_, *h wr.lT-si all oUi-r kimla
1)1 o?-__n4S**BO_UHT ir.d HOLD al ati Ih* rtlook
BBflfl- >B N.w . flf*. jtaOtaa, P__BllltWl. Ar.. M**e.wir*r
ea c. i.u,l.ii.?. h7 ALBERT II. MfCOLAY, Ba **WTBhtgi?
SALTi_JORE"~aud WARYLAND FUND8
waarrd al law flfll**. RflW OflflflBI BaU Natr* aUo
|wr_flMd fl WB prWt. h?ARsToN . ^_ _^ n wWmj
_1
IN1NO BTOiJKH.
ta?f-rri rirrrUad Iron tliiimr Cocer-ny.
Mtl?in MaraurtU liou Wu,i?. Cdrui?ay.
BaabuBfl Bktk Hawk Ooid Catit-iv, fCj. *_?_._
Rpplfa OF.U tl DUBBAR,
Na. _ Phflfl., eor. BrB-fla rt.
W
BwiTBi
a_Bet
IBRLBORAPU 8TOCKH.
2-jUMIAIi. -S WEtiTKRN UNION, J
tM S11AJ.K8 UNITKD ? '1 ATI \ , Fn BALE
A_.,Ac,!_,. .
BB_taBl
OF.OR4.E C. UI.-VM IR.
Na 48 flnr (t, aot. 'VIR-orrt.
B* 83 Etraiffii pt-oa, April a, 1804.
? tn pn j,;iri:<i to IflBBfl Ior
Brtir*. titoR...'-. 1 KAOi-iY 4 0a.
rat im I Hiiirra, ......I-.., all ll.a prliwipal ellifl _
kBT UtUTAia, I?> I'OSTIfl?JIT ut-l tb. r I'T
Biu* ea Laaa*? at i laya. b* u?ry., a. 13 daya
Re* aala Vu mn i lo latt pt.t i.r. -r..
_J. riERPONT MOROAN A To.
"" Btji 11 ?r*D ftuiB, lirvoti. J?i. 18. ItBtT
ELECTION NOTICE.?Tta auuual ELKC
TlOa foi DIRECTORH uf UU liaxk. aud INttFK-T
*>**?** ii-iflit flBiflfl* KW*tim, wiii b? kflui ?? th* Baak
Ciiou _. ooiem et *A ... aad l_-.il. .k , oa KiUUA Y, llr. Ifl
ut Jf-iy erkt, bclwetu ll.- hoitr* ol 11 and I o'clerk p. bl
l) VV. VVILLKTT, lifkC-r.
Orrica Maairrra a. b TiscattTi RR. Co., i
l miu.... iiib, U , J .i- I.T, 18S4. ]
TO RTOCK IIOLDERr_*-Tha Tranalcr Booka
af IBM. Leoiyaay wlil ha ek*.A frota ll* la to Ihe lt_ of
_aly. _f laaW*, at tbl- ? MB'*. Birfbt Ue Aat-tfy Itl .." Karin
?*. Laa.r-.rti l,?.i t_?.14-.7 ie Naw Ymk). pi.-ptratorv to
lbe Krn 1 Aboi al Uivii. txla lloklrn nf t.. 1t1_.n1 ol Steok
?rhicA l..?. l>*rn ttutlur:., A ta X-w Vork Ait0.7 oi* ra
tkaflflWt* .Bi.ri?e. tlniiu befo 11 'I .' .ii < c! tbr bcki.
VV. .. V, A ttnifl, _W-rflkiry.
> n ii -r ' LvCfexiAN 'ilBI... I <?iPAMt. I
N.,-_. iv ji,_?,,, N. *., J?'., I, ia*. J
ALEflOPFOKFKITKDKI'Ol'K.-NiiOnniB
Brrn in.... lu.- 11.:.. ..t-.u-A i"i a u. lbe OULUM
tAN .lf.,.:ii.C?iMPANY l. PORPKITRC1 ft-r .if,.|-pat..
***?**! tatr?tii*ait dnr In Y'i)r-,i.iy ?r.,l . o**r,.r-t, 1*0,
aadUkat-.be .-i-r.r will Li. 1.1.Ll) fl l'IIH_,ll_ AUlllUN .1
41m Oflkt of lb. Ctmutmy, Be i . Willn? _., > n tbo lat t'dji
flt ialj at 11 a'clork a. fn .1 Iflfl flflttaoaly re-irenird. Irr- I
BflflBr Mo. 310, Al <?(,'? ll'M lll.NUON. Trurtrr, a tl?1.1. ,
!-.._* 1'Lr-J -, Awi'W.J- J
s
JtatMMjk
T jj i' "il iTb t invebtmknt
X Oi IO*" LOAN.
B.-b_*? or flM. fli**, flbaa, fli.a*_.
be_ dnf U.I-1. *t S p-r e. nt ba GUd, fYaaa Ut UarM ta?c TW*
bak-ir.t gij uu paid bi C ar, ?B_y by tb* pMflB? ttflail
eeat p ? 8M.BB.. *mi tf-* ta a*w wartb *. pm mm ptmmimm.
TbeM tl*' A. nt* k_-trr tbaa ___?__.y kaaimd 4? Baad ?d
Mea t___| e kiil." B-BA *** _8e-_
flpfllpalflbi
N1KT71 NATIONAL RANR
99 IHR CITT OP NBtV-YUIIX.
CAPITAL. fll Ml.aM
fl. M. Id L lirrRAY. Caab r. J08EPH U. OBVlfl. Piaa.
. *Bllf 8V !>l-ri__T81ST. 1
Omn a* 1-eBrraei i.bb at raa t aBflflflflB, .
* ii.iia ea. Apr.i ii. ittk )
XWkarm*: By flfl?flflflfl _vt-*ao* nr.lenud U !k* anfler
sifBaa. R ba* baaa flflM ?* appaar tbu. The Ninth NatlaawJ
tm efwbe.tiy af N*w T*r___ la tb* C-*aaty af N*w Yeii
?ad fttat* ef K.w Te-i ba* :?* daly *i_aub_M e?-*_
?ad aceerl -| ta Iba ta*uuew??w at tba aat at < -oa
(raaa, -Wltt-M * Aa aat fl pravid* a Natloaal Cmttwmer,
MflflflflflflJ kpiedfa af U?ted tltaiae flflflflfl ?ul _??*?<?-_
f*r :.' ? tlr..._.?? _*_- radeatptiea tb_eef." approved P*b.
II. INI. aad hai a*a*pHafl wtab afl tha proviaiea. at mii aet
naatiM i* aa MMjBfll a_i ba.*-e flfl??B| tb* afl?flfl
ef Baa-Ufi
Wm*. tkirafr*'. !, II.fk MrCal. eh. Ca_artr*n*i at lb* tJflfl.
WgrnfA *? bflflflfl -t.ll: j thal r_~ Matk BflflflB Buak *f 18*
Cli *f Nsw lata. CflflflflJ *f tttm .Mtk aad "tatn af Naw
Y*rk I* ?-th riae4 ko Mflflflfll tba baataaaa ef liaukia,
Bsler tb* BCt aftaiwtsi 4.
ia Uf.-i ouy VV nattat, wRaaas aay baad aad **at af *__-_
tbi* E-fhueath Iflfl *f AprU, Uvt.
S aa.ie'Uia : BUOIl HtyCVhiiOCH
lCM.pLatlhaCanwmtf.i t'ea.pteetier ei MflOa?Kaey.
DrVIDEXO?l_?v Bo*rrl o. Din-.ilom hare
T:iiS 1>'.Y flaelaiMaflEatl ANNUAL 1>IV IDR.ND ef
KIVE PER CENT *a tbe Caaital dtwtk traa ot il-v.rB?i?u>
1'iroi?8 Bisa Naw-Yea? Jaae 11, IML
Bmtrrl td Di.vnt.ini h*ri
IRflU ANNUAL DIVIDE.NI> ef
ipiul Mori free of < :..v. ran ?..'
'ial p.-.jaee -* ,1,- 1.1 day pl July B*?*. T*he Tr__..<rr
llouiiwlil b. _-.aed fr__a i8_ Mth -??_. to thr day of p*y
?,_.,... TlfOS. I.. 1AYLOH. LMliier.
Co*rTi8jf-<Tit tk.* _.*wTm_B Jaae 11, 18?4.
DIVIDI-..M;.?k'lmt B.?.U fll l)ir?cU)r? huve
Uiit diy dr?red a SBMI ANM.'Al. DIV1DCNU ef
KOLitt .*) i'i il I l-.NT ea tbel~.dial*lor_k (fr.* ef l.orrru
ai, et T.ii rej?ebla ?? ?? d *ft?r Tueaday. Ibe Itb ttay at Je.y
?ef MT ie.4-i B'.'da* wii1 bo t.oatd froai tba .'itb ItiiL
?ai .. _.??.. e.Jaiy. C. 9. Tim-BOB, CaaBtar,
npnE PASI BAN__.-r?ivinENi)-'ni'-'
J| L'l ? I U ria k ?* -.0 H-__i.tr:! * dtvuLiid af >
in n.l ft.e __>;? Orr, rna>-.Bt UX, BBI of tt.t~\ Ol* of Iba
l*t in rr.ii- ?, pay.be.-8 aad unar tlt Jt_T V.e 1-?-ar
Kr.ni.wi.lr_. clamd ttaa MONDAY, Ifltb, I JiryLnrila
-.70.- Now T*rk, J*a* il, IflM. tii itdrr or lM Hee/d.
J. I. WORTB, rfllHlfi
? lelT) PJVIDEND.?Tbfl KNIt Kl'i-tBOCK
**wt**r t K ?' i if COttPANI i ?? Ibl* a b o-y uf Juar. .
bwttufd a DillDi'MJ of TlVll PEit I K.NT, ,.*y?ble le
? ? Meta*al af tke BBraiafl .u aad a.'or Jaiy I, UHA,
uutii wblcb ___.'? Ur tru.f.'er boekl r-'l' k? ?loee-l.
UKO. C PRYKBfl, Trr??_M.
(ti iflflflfl**a GBflflflflMfl Mivi?? reariBT, j
N-. t/vv iL*i*B ?t., .Ni.w ieaa. J?er 11 Iflfll J
N'OTICE ifl bflfflW* RlYflfl, tbttl ? Sl'KCML
MKETINd *f tt--e-W')(.-k.lii)l.i?RR-ief lb* ?' tiLL'M
lll AN HT.MNO COMPANY WU1 b- l?_J .1 il.. i-O. .u'.b
l ouioj-uy, No II IV lll-aix-. *k . in ...i Cn>- ot ^l*w Y,.rk, *?
:,.;? of Jnrni la-tanl, at 3 e'elsrk fl IM ABtaaeea tfl
antbo-'^-_r:n .-on.oi.dali.wi MlhtaC ipeav eud the Hbr'd.'B
... .i . ttpm ?? ...iy. UJ I'-ilt o'.'jwi buaiiie.. j*
n.ay b.i bcwLkl Voftie tbr nu-wltt ?. Hy t_8lrr,
iir.NKf rBButt, flatiMfly.
I 1 i NATToH il BAJlk of the CI1V
I <4|-nv.\\' TOBf fleallBBtM a* a Tr, a talarj aafl I ,
* ,-efil o. .8- I mu.4 ri.atre. N oa ii. .-ul AJ flaa. flt, twe dooi.
Ivdowlhe Sub Tuaury. kae. twt hai .1 aai I ir.-_-ifr -Ivhirrip
IM T-N-PORTV l.liNll.-, ootiveit tb* flKVEN
THIfl.I1 IONDS a.-d ;rtee.| tnell bfu-ew ?.'.:
nec'-l wi'N lM OOYERNJBRM r U1ANI I'nrtb-. aflveeetl
e ? - . :eri.uu*:i! at BBfl- *'8i lu. ? u'u.i,' by aj-pll ,uf Ua
tii. llank. UORR13 Ilj'M nUkt, Yfm'.-kml.
ti. H > a ..i ? .* Ci.k" :
rp?M-FOkTY LOVEI-NJIKXT B??NI?8.
X HFl*OND N/Tli'.ll, BANR 'JP
>H' YUHR.
St.baiip_i.ai r*"*.iv__ by f b li nk.
aad
Botidi *b bauid f-l _U>r; . _k__i ? U. .n.-l.
mk.nry a itJr.Taflirr, riMiaia*-.
A.O. mn OMMflfl.
no. .y^ 44 aii. iiu-i,
Ree_*Te 3eliKr.|tt mi tw Umi aew i'. ?. Jfl?lfl U-M
loiriBjihe fl-aaltCeaiai-afll a I ? BA_vfl_(R-i aud DEAI
Ciltl A BATCB, BANKERS.
UBAi.1 RJ IM 0<>v ERXMBBT IBOUBfTTBfl
Bflfl
V. R. T..?\S AGl'.N TS,
Na tt*. VI AI f. STRK'.T,
"? LOAN, al
'
Al.o,
itTTaaflflgUa-J flMaaa i I B BECUR1T1E* fl aMflkM
0. 9 7-3U l Uf. A8"HV NOTE-i, eon.a.:M MM tba fl
l't.R C-.NT 15.ti.Dr. of lt%.**l, on f.vo'.b'', tr' 1?
t rrn np Nrw ', lak, Ml? vej i'e I
Nrw laaa. laaa i. '<**. '
V"OTICI- id bfllflbT f.iven tbnt. ut a Sj"N??-,!
i.1 HflBK-Bi 'fU- DMaaaari f-tM Ne- .o.V MUiaaCe.,
fci tbta ... . l.vF>- lENTcf ONI. H'lM.AM i'H.
Ml tttK waa ie?.?! aaiUve Oapria* f'.atk '*, 0? .ht n*i i.t lh.
iiuii,..*. pflyabi* ?i lbe uaNa ol t .* Cotumaity. ha. ivi
la?,,a.iVt, Wfc t frk ri.y. *n i Mtor* IM ssti. Ay al 11 N B,
111.4.
. ? ? I i ' .' " "
Cbaiaed wilb inler. t al t_M rale ? f '. per <v_-l *>t i-'B.,iji.
A. J. si Ai i.r. i. t_eeraui
re.^ry.
1
? 0. *4 Uiu.r. bflfl imi.
C M B "rmr MiHir.--* C< ^riNt. i
NOTICE li Im__-->/ Hivmi Utal ui^ CXNipoai ti
tb* (ir-t aT-tlaaaa Bead* at Om Hattpma to.j.|e.ij
-liu, uh ... u. 1*1 dayvfJLLY i.eit. w.ll be y.t-l t.i
t,, ,1 euaad aAei ? ?? ?l^r ?? P'e nlaliuu tt lue elbr- ui l
l-ompauy.?Iiaiediean Jeu.i, 1*h?
' J...I.. VVATT, Seen'aiy.
rpjEK-rOBTl covek.n'mjai' "b<..nus.
I TP.-.TH NATION M. HailK,
..... !*? li Rai Aii WAY,
Rmalfla. for".Ii,.'r d- iv.ry ?rr ...'.riinriit ,A\b**a
llenata Oiw>-.'i.i,tl. el O' ?? per <*ul rllnwrd k'.f.r*.
Thu li*nkn..1*8.-11 .Naibiiwl ii*nk M_*fl. ou dapnAl, aa
1 bm** oa * .ty benl. ln p?yu_ei_t lor ?.uv. f. m* d li< d'
n. ____. uu.-.n i-r_.ii.-a.
_. IL Bto-T Caahiff. _
i'k..e_' '? liaa iMiotuacat'o.. i
mtflltnut. J'Uie 8. lfl.,4. I
"\U)TICE.~T',.i' Annflfll Elautitia .or l>ir?.itt..n*
X* oi flfl _rVee_B?i lr* htaMa" ?* i aaaaaajy. lur n,e . ,,-i.i?
>eo,. ?,,, u. I.I *? '-.r uttll^, ..o. JJJ < W__l-*l., *U 'i'-lr?r
\>a\. tbe .:*t efJu.a
Tke mmI wi?. be ep- ??- Iruin I. in. io I p. m.
JVM, fl. MaAHN, fleaielaay.
liprwa oi thb II airo) ? t o.. _.? 34 vv*ii *c
N'OTICE .*? .... in p.'tilat tta tl'.itwniR
ii... de. i al ol .i uiu.1 I ui- . waaaaay foi ttmwi| I "U
e.,1 ul tneSli.k..., I?.,' I. r foiioprin* w. ,r d taaa. ? / ."???
lil,.._ 6J. U. ka, *. Kl. l-t Wfl IK Jle, l;l l*t.w-4,flflfl,.3
Ti-Mlu. 8'.. I'.o. II".. !__-. I-SI. IU. ifld- ^.*1 1...1I'
*enie willlu. pe.d iBl.u.daa. lbe l-t .l.y M JIJIA B-Ot, *i
l,|^iaaili,._l_.a-ka el loe . ?..|MU.V. B*__-B Uiuet lr
wr.,.l.4f..r peyioeu: wltbii. te* 4mf9 *nat be l.l d*y of
Ji.y aieat i.u.ir. i>a,,l y ul L.tieiiii.e oi trerijid of BflB'
.,? ,onr li... .H..WII.,. "Oli . Vr.VTT, ii.tielaj..
hlWt'iil. laa* '. MM.
. ...iiii.Bi.u'ii'iriiti lAIUBfl?l< o.'? "rrics, j
l v?i. Bl. '-. J'"'* *?'. ' ?a*- >
NOTICE i* lieiieiii iiviiii n.at ontll fultber
auiiorii.. i U',41, .x^NTAL B.1..K ol NiwYtibt-iiy
wi.I aet e?'t.r NVw Ye.fc l laa.f'I Afiu at lb* L.e*. lend eud
'le.rdu In_4_J,,__ri l eui|,ai,) I .1-k
Tbe Hoiid* aiid Ct.i p ... ol il- I ouapBliy wlll be pat* kt Un
CoaioeMal Itutl .? .nn i,u,i.iravei.p.....-ii'*l_"ii.
'Ih4 C'le.r auuaud i ..la uu HeiLued lk*.-u.e Ho..d* of ItCfl
n.rli.re Ju.y I. tkCfl. 8uJ wiil br peid 8* *b Vr
ii. 4 . LltCE.Tif**-ra?.
TB__aaP*? Cm*i?*tbb Nt* 'iBerf v.noi *. i
Bo. Iflfl Lltieity-.l . <eW'l ora. Jun* lb, 11811. I
N
OTICE-iIo:i!'irHof6TOCKrON(C_ilirori.iu)
_. * Cli-y 1 l.Ul'ONS. dn? ?ud ooyab.e in N."-f Y. rk lu IBil
llOi. aad Jaueary, ta**, aia b_ifby u-tatlw d _..*l ibr .*"> 8 *?-.
be MiidiB IINM'KII flTATEfl li.il.IH OIN.O.i p. -rn .ilm
?^Bttorw-TAB bA.NK. .Nf, ->A'i]^,r-?
CONNEimClf BTATI'. BONDS. Wf offw
_M AALttTwlmS-Year<U t'ei om i.'OUi'ON ii*>.*.i).d
uj 4lar blat* uf C4H.i--.il.-ii4.
Ibedelilo. lbe ieUl?in~lla?d'he Sti-liig Kniid tuiipln,
?Dd we iBBllir-J 1. ..~4*..e..*l 'br.r I'oi. J. lu y*'.*L-m d.:_ir
laa tim i_-o?l oulor eafrly Iw Iba81 ti.f.rtur ....
KK'll Hiill, ftOrl a la., Nav u r.ioli-- -epliee.
T~^ELEOi-AI,H ANI) "EXPHEM HTOCK8
baa bt and K?ld by Vi O. KUOOLES. 18 vv'eil .i..
ti. Y. tm aole: WrlU. Ka/|o b I'i., Eipreiai Hfiirrs
tlnlon TthrTB.b. I'?1l.- filnle* lfItfiaiiUi la4.peudi.-4
T-drv.p... a-adaa* Kapi8***t."k mmtwA_
flflflflfl Wflfllfl~wmWm h ??.. No M BflMflflAV.)
Naw \ 088. '*_.?? la. i>,4 I
Pa "WII.Ij CA8n, IN COlaU, July C-ttMMfl
af Butul* , f "lale ?f Ca'-fi-liii* and M tiny .ef Het.
fr* eieco al ir_-_.___.b- iat?. 4". if preferred. Wlll ua.tl. rt ,,t,
hvo.8bloterii!ir WP.LI.S. PAR.IO A Co.
flf****fl IflBiflflifl t_*__a_r-MH_- ornijB.i
; . h|ii..ML .. Jillui l"J, l8ol. I
PDBUG NOTIC'E U hunOijr BjTflO, thflt (bfl
Ttraawretof lM HtaM of lllln-a wlll. oa anal aft*r ll.e
firet M.e.dey of !,,'. *. >l uiilil iho i"tl, d'y ol l*kd ui.i.lli, to
, rrfl.lyat Ulr Anierleaii KfltflflflflB Hank lu the aityaf .Ni-w
1 o.k to pay iU ..... ,,.t ?.. ? ,r.i _ on tbe bul Muuday td July,
\ loXk Oli tbll ."uu.i. Iii.'. ,.f ,|i. .<tattl ofli b_B_k
Tlie u.i. . ,:.. i. b* ,u.,t r .1 _eli.dlur piior Ifl ll l 2'lli
dey of J?ly, wiil ibefueflrf be paid oi.ty at the olhr. af Iba
j li_4...ni ef Ibr .Ntale ?r lillur,!. (n lbe t by of ."priuf Be A.
ll..:,l, ...I lliir,, ..., 1 iMWIii^aiil ulial llond. w!.u.riui.u. n.i
i arr i a ... , arr n '? *'?* '11 p.r*. ul tbe lioinla.
tti(,i.ti. .VJLK.XANDKH STARNE,
__la---8<Ml_|Mk_B?fl-lB-B-B '
W
Ba-ingi Banki.
\TLANT1_ 8AVINU8 HANK,
Mfl. ia l ..li__n taaaia.
ortiN DAILY
ILii, d.-|i-_led at ? wii' drtw i,.t. r_ t,.m JiV* t,
II. D. VAN PELT Prr4d.i_.
ctfRR. b. baili.y, aaaaaa
.'** P. Ceeroa. Baarrtary.
N. B. t'ntll th* ah_>tl__ la the 1'iakn. Boata ara aaaa
p'otei, tae Baak wiii e??upy Ufl bBBBBB flf Bm tbere
paaaaa*
CliTZEN'b' BAVING8 BANK,
B.w.-t. flfl) am ot Cwtat-oL
absetb.uaa*
IMtlllKl (.UMM_.Nir.8J.ly I, IB*
Blak >M> d I. fr*a t a 1. aad aa M adar. W. lua Aay
?ad ? rlday 1 Tttiiaa. I. ._? t ta 7. k.ik flt.kt ta KrfliiL,
Oaraa* aa) ftem k OFuROE rul-auM F?___j
aat aot a A. Mttia, RtflflaBrJk
EAST RIVER f. AVING* P-ANK.
Ma. l>'____.'__? *i .
..iflttn. Jaa. 18, UU.
DrtlUFMD.-i-fl fltfloi Inil.iiil l>l*id.w< rt tta
rai* .1 <*_. prr _tat p*f _,.?_, .. all ? ??_> fr.a 81 t* 8*a.
aad Br* p_r Mai ra aaai. ?>. **?*, wUI l. paj un* em aad
afUr Ik. -I. al J.It, 11*4
Uu. . .or. UAII.V Ueur _ a. bb. ta 1 p. at.,aed _BTHURJ
PAY E> BNl.NUfroB.il* >.'?to*k.
WM. ll. 8LOCU1C. Baaah-fla.
CBAR. A. WBITNET. taarmary._
IK.INO SAVIM.8 1N6TITLT10N,
I ??- RR VVimaa
lnt*r*at afiawad te t>* tbl* of t pm eaa! aa all aaaM aatttlafl
lha* o. lli-radady Lua llt. 1 ? a.. aud *e Md.iDaY
DAY md_.Alt'RUAY ArntRNuON . bflflfl * I* 1
b. aa. M. II. - .***???? ?? 'na *n i. . ,d *aA _ *rzi*r
WALTER tV IXiRCRUBVrifl
l.fltikini f.- Iniri? .--ecrrtary.
MARINKRS' HAVINOS BANR.
N?. I TUlttU-AV.
I,.p*.t'i w.!l Jr .w ia'rrn- fr__t tha la Jltf.T.
Ka.sK uPKN DAILY from Blotp. *..i_li>i MOMDAY.
WEDNk-DATaed SATfUDAY P.Vi. i.iuS, ttum iti
?'?Mt TliUMAd li. ITILLBAN, Yt tein.L
ItitoT. .aiTB, Se-trlary.
MKCHANICS AND TRADKRS' 8AVING8
IN811TI _T(lM, Ba BO B*w-ry. HIX PER CE.NT
IMTRRIM. al'.wr.l .a ? __?< .ff a and eatbr; PIVK
lll, -il ,il.rr-,ji I'.-.-.. k. ?.J-o. ., *-?".. July
I wi'l tr.w .ait.it frosi u it At" Upon -l.llr Iram Ita. Ba.
1.11. _ . ni _ rr.it, raaflaah
iia.vMi c. FrtBaa Baaaaa. '
fTNION DIMK RAVINOS RANK,
U NUA I'JJT AM) ABU LANALST., CUR. VARIf _.
ASSLitS, ? ? ? 81.l7ft.-47.*> 59.
OI'ER DAIL1 from lfl *. Bk to 1 p m , tnd ?? MONDAY,
WKD.N_.SDAY, iad SATURDAY F VKNIN(..-.. Itofl I ta T.
81X PKR (KNT INTK".r:>T tl uw_d va ? ital ef 130
om I mtJer. HUd M V ". I'I K ' KM ou ' o g~l ? -...
RDI II V flAC . IIW.l'T, Pu
niiiiiifl H. ?' f.A.'i-i -t.t-.tiy
iilacljincrn.
OILER- FOR RAIiFd? a tkt/mtk\ 20 by 31
kta* I ' tu-- OtM lu Bflbl aod | 1_0-4.M0TIVL
liylI_KB__. iabylfi". .11 lr fia* .rd-r
TuilN ol UAET. M*. 1* Rroadway.
IkAl'lR MII.I. MACIIl. KRY IOR HALE.
_ ?Oa* - .uih Pintat-iil llt-.hia*. flfl I* inch Cylladrr
Mw...*r; ll)Rifl Kc'ta-i J_ur .,,.1 Ro;-* lirk,*.; t*rrta. I al
139.I K.L. '.-.-.-gj ?.... ... . ....) )l.^__,. k.
1)1 il)ll< Y V >N k FrrHll.r-ri. N*. fll ll-flii
I.
tn tt.
I > K Y N 0 K D _J T 11 R BI N K VVATKU
lt BraUBML
i . , .-...ot oi b Mfl a-aleyed t* fl'i'in atrooto*. Bitk.
pl.m, iad | .1 1. Baa. *, ma. A* ?11 . i i-t.
TAI.).' "iT k ilwll_KH!. t.,:-"*? Kiaa-Iway, Hrw T*-k.
SlioK __ACTTl_ERY.?HAWg-NS"- cri
?bt* ird I'tlVV. R ROLIINU MILL.S aad bl'Lt'l ll N _
trlAukllHk*. meaelr. ara* Or
ii. w PATBT'i Riatfljfflfl,BbB
MLK MAClilNKRY FOR 8ALK.-Wiid
S
iiuiiianur* oi baaa_dOrtaaaai i* koo.i l*_*bfl *r*dr.
. i.l ..mt... . ot tli laqflh^, a tw (|uia, a
IIKNUt miWAair . M-. HU.af.rnt rta
(_>u-an _tc_.ncr_.
MO. kohi;kt?.m i.iVKt-o
? 8lN rilA'..-1-..u. VIA PANABA
1i_? .'__B._Np
ll.'Vlll. ,,.;., .1 l.r'W Ol'l V
BAH.kDAI im****. .t *..?._.
Kr ?-,, I'i- r N. ?*) R*r n R..r? fo.t ?; iV.rrra-tA
tm MBata ip.Jy ai-fe oat-, N?. i~ Wa*i**\~m*wutl
Wtmm\te D. M. liAilfllMUT-M.
17H.B CALIFORNIA viaPANAMA.-A firat
I a ui MTKA W ? ). w il tra .Nrw ) ori ? - L_ 14 llt*
tud *id ot earb imu.I OB rrl w_? U.fflM. du** '_i *a -i|/M
l>AY wb.. tha d.y o; a>-iur* i.t_l U. lu. ll-.nUAY M_l
Pot Vfiioht ar l'_*aa?e tj.|dy rt tk. raly *B ?, N. t Baa
*b4itt_i. D ).. AL-T.R. Aaaa
^TATK>NAaTbTEAhfNAV1UAIION COM
l rairt*.
O.tMITKTLI
BKW.l'L'RK TO LIVKEPOUL.1 al.LiMO AT UVKEN8
TOWB IO LA.N'H 1-Anol-MOr.llT
iikl/,. 1'ii-k C,fl_BM-_?r
QrH S (hu 4 n|)..it. Ul. -
I Litt ,B ,-IB_. .311*1. -
? v > *? 1(1 4 '. II. --
,i. ,.., i.i : -. ,i u .u . -'..:?. -
1',. 8IAMA.J.aa..I'rnwi*
VlK< Iin.t.n .? > ?
PK.-V...-.YI.V AMIA..... AM.tiecfum.
mb rirrh . IT, ?' f i Riv* .flflfet-trfli
ll NN.-il.VAN, t, llro?Alu_...--uiilfly. July 1
LnOlfllARA. I ow?.??_. J...... !...? 16
AKD KVI ilYALfl 'IMII -' \ll HUi.lTilBRr.AI fFR
Ibrl'lil." tir, df ?.....' b ?id l.r** .'r_u.llir.Ml
iBip**.- i. md lhe laie. I** r iBflfl r,y a.y a'_*r bu*
.,;, .'. i i?-v?U lu !.? i . '.I'i.ul.- 4*j in Ue'A
1HIRI).LA? PA8BAUR lu Ll*r_B-_0- 84S u.
, bv ?ti?mrt>iM ?"..? ? ?'? i' tttafluaiiaathlfl ta ?pr, l?
. r i ...i.i...?, aataM !,'i ? fl'lB.r ni. Bflthaj tau ia,e* aaaaaa
II . l.r .1. . I t -r- or
lm liritlil ofl |*u.,' ',1'i-iT te
WILI.1AMS t OI'ION. Mo. Tl Wb. flt.
CILA.MKU-S lo I KAM K OIRBCT,
O CaRRY1.no r IE lUlLB. ___
Ih. OENERAI. lltV>.--,'1' VNI'I- , uMPANY'R Ikew
lu.'..f l.i.i. aiid w:,*rl riiEAM.-llU'S. IwlMtma NEW
YuKK l')d MAVKK _.*? ._
'I i.* m.i Bv. .uk_..JId V. .trii. latrndrd to ka pa apoa thli
fatoi .t- ,..,,'?? I'.r lha t'...-.... ,.i, r? L.<- WtawTafl
WA iil IM-.T-1>..,.I. Mian.. en Boraapow**.
I.A PAY KT 11.'??*?? l-"i. ?*?' a**? U4,w_r.
| l-ilr.MK.,.H--t). 9*0h..r-.r p-wrr.
KMA'i ) . hi.B*?*}), B* ),*.?? powflf.
NAI'OLKOM lll.(b.ll4_l,i.Il,u?ibo,i?pow_a.
Ut.li! il,. ri.u.i-iii. ... A ')?? .i.i-f* ket, _fl*BB*tBB*B WtB
ta_.akiy.tat_ -v"'.!;nutob
If'.nf. A. Uf l-.n..)
Piom HAVRll. ot, WEDNE.-fUaV, Ja** 19.
r,.,.. RV.--VUBR, .... Wfili^fl-.-'DAY, J.,ly4
Ittlfl. ?l l'..fl"?r runlMT (l.iriu _?. l.b ? Wn .1
ju im UaCuk ro ei_*r.Yo_*i
Fl?.l?.??'i ._?
H. ...?,.11 .iu,..tmt
PROM KKW-TORI TO IlAVIO :
9 ir n c.rr.H.?ai*
._...?Jlabiu.w~o) ol tai.
P*ytb* taaa, or taeetdtataai taD-BHtteitaBataaay.
_>ai ii. Ait ^nA.tcK rhkr. orc 8888?.
Votltei.niotpatmta.ty^Jtn
v>K..ilut. MAl Kr.M/ll. A_-f, ^
Bt 1 Bfl? flw?y. Mfl* '. or_ !
At PflU. 1* Bimlrvird d.t l*p..au_i tUian4 lifltrlll *t i
BwiavvlLLIAM IBELIN A ta_._|
CTKAM WKI'.KI.Y ta I-IVERJ*OOI. t____
0 ii. .1 UurflTWti.wn ll. r* HaTBflt> 1*8 wel! tii.iWB
?**??*???( ibo L..*r|.. J.N.w lert t.i Pl 88_B>_aaB8a
? l,l|, . enipflBf trr il.t. ?lr.l t.. ...I l. I"'.l .wi
( UY OK VVA.-.lilXiriU*.._Uiir*ar. Jna. 79
1 11 Y l)P MANCHKflTI It .RaiBidati Jull ?
IT1Y UY LO-1DON.A.^aiurdiy, Jflly ?
A,.,' ?***) ia_>B_1ii_ rlAI'ORUAl. *4 i.'HW) na_ f-t 44
. Ollll I..T.I.
bat?.. or ri'uoa,
I'.y.bl.if *eld, oril.'i'.- ?' " L'?. '? "'7 ' _-.
Klh.'l VAhl.S.tf." '*" .aiKKhAi.K....83"*
J,,.ti aLiiitol.o. id?a.. W alitiaarafle f Laelta-... 34 iO
piraCBl-letei'arai.... a et-lt-meaa* toP8B*.. *? *>
Plr?i(-*.lato1Ui..bai| *" < I ?- . ,?c i. M.. ..b..i?.. >? 0
1'...... wi tbo larwtrdrd lo Harrt 1. .*,..? ft.ttflrda.fl
A.,_r.-r,i Ar ll t -luailv b-w ritrt.
>V:;.,Uf.oi?l!lTj,.f.? or U?er.t, owa. M <V,.? .1>, BBk
*ia .-I. r.j*. *Dk llv.* wbo wnb to in.l Ior U.
tr.tudt ia.. b.,y tlcktti 1?ie a thrm mn.
fl,. lu.ili, .,.:? ....ut..... ?|.|ir rtlhel v...i....j-...fl!.ea.
JllllM 0. DALK Vi-jiit No. I. I'.rt-rJwty. N. T.
CPjtcui oionfl.
l/XCrHSlONI.SlH, RTTBNTIONI "Pf
I. aat __>_>. rt Part Btahafltrt. R.I.. )* tta jaa* d*;
li.i-if.il M'wOfo. Raaotata* aad l-|-.?uf. 1-aitrt lo bfl oimhi
in Hn. vict.itiy ?I Nrw \ o.k. .-i-.i-.ril in-i U- l....l.?|. i' e?"
Iw r. ..B._ l-y *i,nt? rii??i?* *%M nniri a .Uyr-u,., i""1",
ti.?...;.uUi rt-. Bt R. All Ita ,,.,.,i.iu taftattwMBl* aWta
f.u.H .1 ini ?? orfire, -nrh .- mtIuri, KtlKflT.-.,..? < .r-.i* ??? l?
lt iu, ..iMt^ Cfl.1 abu. tivufl-.-d irrll*. -tpplj *.t uBl. u ol ?'
tiI. i.Alk.i I.SLA.-sU KKRllY. Pm r Ko. t*B.Ri ?_
riV) TIIE" COAL FIKUTs 01 PKN'Nfi.V
I VANIA.
J'aattiia Ih-enifh Watrr Bflfl, BaflBflO, wy*aflflfl valky,
ll.m.hi.lK, Bd_**-* MtMCh ' I.k. H.llf
LlK-Mi. Kualon, Ac.
Tlakr'i for '*-?-.? B*?Mt?1eiH .rr ,,ow r..| tf,?r i.l Ibr, ofTtrr nr
ll* UflBM ? tttroai Comp?iy of hi.w Jart. y, let>4 of ? *ert
k.i,dl ?t,, ,V? i.flk. i ___,
r. ?,!. ? j, i. ,r ika ro.nci ind fuiib.i i ,foiu).t"'".jki'i'ly
rt*flta*_a*f-Ml4-B_ .l,.r..f U.l'. BAI.I.WIM.
kdincral ftUU Ajti.l, tio. 01 Wall-a*.
aagaaBjaj .. 1 _
-.cii..ib_!iiO anb _.iii!i-oa-e.
OR NKW-IIAVKN, DABTFORD a_d
.-, UlNUiU'.il - I ?.' 'ih.il Pb*1 fliTp -I ti*"*.
IratB.io i.oitu ....a ...| .t.t i in ? _
.Mt.iiv i.i.v. ?.. ?? mo, MlBla*BB*.
_Ui?_k_> ____.?_*.*_._.
I
9t_umbouta anb Wailxoabo.
DAY LLNE FOR ALBANY?OFlANf-E OP
PIER-PLBiH.RE TRAVEL M CAT.iRILL
MOL'N.AIN H"l'.-t.. LEBA.N'ON di'RINOS, 8ARATO
O k. Mi'.nTKEAL. and aUpeista Narili aad W.4, via Had
aaa Rleev
Tbe eew -_.eaa.ba_t I*. VIBBABD, Capi. D. B. HITCH
CO< R. aadtb. UANIEL DRP.W, Capt J. 9. YALLMAN,
l*na 8 aairy baa fer AI-aayfloB. n. atir.a?re el , flt ta,
._,! nuh .1 al . Ifl U?_t-._ et f .Bta 111*1 "t*ral Deck, tVeet
P*Mt, N**4b*_rib. Pmfi_k*ep<_a. RMn*b*_-.k Cauktll .nd
Led-... TiUau ?eid ua buerd, asd feuM* Mackefl Waat
MB BflflB
MERCUANT'-KAYIOATIOkN aad TRANS
EoflTATION COMPANY, far tlOeJTUN vta ORO
ToN. NKW LOMHJ.N. flTuNINOTON, PROVIDENCE,
KEVVI'.lKT, TAONT.iN, aad NK W BEIlEuMD.- tM -plear
... ./_. -.raCOMMMl.VVr.AL III aad PLTMOLTH U.rCC
wiil lee.? I'l-r N... |l, ttatlk River. UaA *t (eeri_.____i.ei,
deily (ex**pt Meuda y), al I ti. m.
Preiaht Uk__a .. taw a* ky aay etMr Haa. 0?____? af C?a
aaay, B*> lll Waat *t. aa wer af f-oartlaafll M.
' N.w Yetfl Htn. i. iam. M. IL elMON-. Af?t.
NEW-YORK, HARLEkf, flnd ALBANY
RAH RO?D_P_? Alb.ay, Ti*y, Nor-h md VVeet, leer*
jntk et. drfmt e4 I* aji.., aad ? p. Bfl. flanfey iraln. BBkBfl.
FOR NEWIIL'RQH, cornwall, west
rOINT, l-aafbkeupeta, aad R_.ude_l.-i_-* MARY
POWM.Llre.vea Jay et. V.VERY APTERbOllN mii e'..k.
SAI&TOGA TRAVEL vi? nUDSON RIVER
RAILROAD? Ti_J__iUre CM?Mflfl ft. Uafat at 7 aud
tla - , aad axriveat flaruotaat Ipa at.audflrUp. ru
jJalFETY, IPB-JlV A?D* oo-urotr.
EOR BOsfTON,
VrOBCMTU. ri.LMP.R. PITCUB0R0, NAfHtTA,
UIWr.LL. CONC.lflD. THE WHITK MoOnTAIBA,
ANU INTICRMl.IllArE POINT-i.
Tb* _ew and ..au__..b .'< ?i, ei ? ?f tbe N..-wl.;li lln-i,
CITY OP BOflTON and CITY OP NEW YottK.
leave N*w Terk dalty (>*u?y. aieeped), ati e'rlock o. ta.
Aam PWr N**. :** Norm Hlv.r, .oot uf Vaatry ta..
Poll NEW LONDON.
Ibara ?*nB**_tBf witb thr> !.iaambn.t 1 tptam Trala from tM
tbtrf pointi. via MflfWb h aad Worc4?v?r, Hetaoa aad Wor
mwtati Wot_?*ter aad Naabua, aad Naw Lendao tad N*rtba_ra
Raliroa-U.
? r.-if-- takaa */ Um b a -et rate*. Por _Bfor_Bail<- laqair*
_E fl. MARTIN, Af eai, aa Iba Pnw.
>TORTHERN mmjtaawt NEW-.lERi-EY.-if
I Ti- i.i- U-efe Jrrn-y f ity f.,r l'._- ui, ol at I a. ia., ?; 11 a
a. , 1 14 y ui. 4 rtp.ii.. and 6.fl p. m. Tbe 1:11a __?_. aM
fl.B p. *l, raa _i_r-tflgb to .V! n.- t.
THUS. W . HK.V14P.KSr, Haymrlntnaiant.
CENTBAL RAII.ROAl) of NEW-JER.SEY,
fietu loat ul t ,. inkr.!. .:.. CuuBjri'.uf al llaiaptoe
Jant'l.eu wili. l)r'.,._jr, I _i .. ? ? alir. ni_d IV e* etI. R-U r ,a 1,
aOii'.iii wilh l.r'/h VflJUy RaiaroM aiid b* <?_,.? .-.
tion*. Iur_-.i..j a dii -1 _tae to Pltuburfh lail ibr vv *_4, wm,
out tbanz.- ?l9ita.
i.REAT MiDDl.E ROLTE To THE WRBT.
HUty M-_. aad'lwo Htesa ir.rr I by thi* Mfl ie CUflflflk
ClntujiaiiL rr'-. Loun. i ?__, witb bnt oiie rban.-e al Bara
rll'RINi, H'.P. iNlii ta.-.Nl'.
I'r.ii.ir. n, tnf May .', 10**, le ire New-Yon el Mflawat
HlBni :,:-r- t IPBia*- At 8 a oi ' * t i.iai-i, Rn i;r.r_ j
I'nU.vii.r. ii._nl.o__.;, Maua-b l huiik. \Vlt.U-B*|_.r_. Tblfl |
fiii. *rr.re. al n.r ,.bflflfl .1 '. p. io., eoaurirtiaf EaK aud ,
Wret u,. Ike I'.-?_..?.?.m a K . i. kl Anrth ,nr| ?*??.: ?, r? (
N.-ill.- "> t.i. r-l p. ??--!. ta_J wi'o tbt C*-_Mctatid V'aJtay |
heii,'-_dtu ii.f ,,*.,. n j
bl & 1 I aatl? Al f IL .. uk. 1*1 FaelOB. W.lar O*;*, S. ta
tou w __k?*B?n?. Oreei iir..j, I'tti.r ??. liiB_barut_*_, _.,
Uft I'-iifl Ker K??--n. Alleutowa, Maucb CfeflBfl, WU
lui-a-i > t, Kaedaue. i'oii.fi.i.i, lliu.ubuti ke.
lmr.kit*, Raaflata, Mr'h'.hrn,, UflakflB CflflflB
I lo.r.,1: iv-l.i Seu-ai-villr.
. r. a. Wr-raaa k'UBaflfl Tfll "?'__.._?. Altaatnwa Bead
laf, il.Ii.Lr.f, l'iti.irui;'b. aud llaeVV.at. H___afBB| eall '
ti ....... .V n, 1-rr", < I'? ? . I'i'-.i-. ifb
___? ..?,_.! ,!.??.., im Naw loaa f aaar?lemf* N.w 1 k
f. .._. i irr Nr. rr ... n v I ll a. ii .11 t* ? ?' and i J" p- ia.
IteiU aop al tt* -fn I'eiat ?nd Mir-B-wi* ll.rlior.
Ti-. Ifl fvr fle W.el i.n !*? ub'eiiu.d at Oi- o*l- ? of Vh*
Ceri.? r.U.ued Co. at Htw )rt.-y. too* af Iveii-bKl. et., '
at No I A*r_i Haa* . ta ' i fll llr,,*-.** iy, aud al Ibr i.iuu-l .
.___,*,I.aa .IH 'I ."'I -.AJ... ?, ..ol-av*- u.i.o {
1JIBH RAILWAY.?FttanetiKer Tmiflj le???
al flflM W*. . 11
*. a bi , l tpr*** I _r IT' Wl*,
V k n.., ) . t?r^i. r lal, ur. (I rr.l, vta A. 0 fX tf. By
.-._.?.''. .1 i'r. l-f kH.ifi.b-.
Ibfl. oi , fl.-li -r . . -i.1 '
I . e, , VV .f tm thtflfl ie Nr rSar.'t. tad Wi_ral.-.k.
_., aa. f-'-iai iap.ee* iflaiafflaya laatfl?rfflaaaaBBlafll
r.. :i. 4.1 ii..:. ? be,
flfkm Ufhiu.Bi ' ipr .i .'..iw, m* DbMIM. Bubmir,
(ati u iiif ,?, bav i ib .veiardiy ? li.U ' _io wu| raii __> _i?fl _io
?_, y. 1,. ua.. P.: '..a.l. f r i'J .t.ia.
III i IS. ?N i: I \' ER RAII k"0AD.?For Al/
1 .. l'l .ed iB.iV. < ..'..sK.'l.'.i. with TRAIN.
M ? .all and VfttT. lr*.-.. -arr
>.._-. i b*u,t.*r*-_?. | Prea_.rt.k-at.
B-fBeaa ? ?? 4 iO. __ . ?__! Tflfl, te ifll _k___.__M*t?Iflflfl
4 aad* a ai I *?*' e -"
Tt y aad a e.tiy (wt'b rimrm- , II :?J fk aa
18< c-at " 4" .. ii.
?..?...?-??,*. _np.BI_
p8u.'..i-ri*u. trai-s Ua ./..., mjJ i.u p. ?__
**d I p ui'.
r*re.ii I 1 * -*J... t UtkBl. tVpm. ...___.__
Imt mni Tr- *. * "j *. n. . 1.' i.Wiii. ib. U.tSmdi.TI
M , _..'I.lip Uk. I ta ui.
Tav.r wn frani. J ? md 7 3 k! .?11 ?I a. ta.
p. u>
llli Suaiiya, Btfllflp. _Ba fi*ui J^th i?rr-?
. Ik *.. ?-y tw p. rur.d_d *-iy *f ihr ub --a nf W?*?re'fl
El.rvwtaAe* i-.ik-ul i-f-...:yi_, ai 1 b-i.ia*.i rbe- led et ,
Uaa iaaawvkeakl t-wtat.en -,- r.,.d . ,i '_? daratnfa ,,r. ?
>. M r,i|ll.i.*e?.i,l .up.i.Ui.i 1.1- i
ATXANTTC flod (lUF.AT WE.-.TERN
Rtil.WAY. NVW IrR.'.li MAHOR ROD-Z I'VJ- I
hl N.Oil 111-iiN-l LP.AVK NIV. 1..JIK. vta. ilu- Prle .
R.rl w.v '.-rai.. fooi of Cb-iaMr.*.. ni'N..INO TIIKOI oli ,
TOCLEVELABD, O. VViTIH'IT CH.lN.IP. OP CAHfl. *
e--a.e-.iii witli rulread" ht *A ytu tdmd rii-ra in lb* VV..?t. ,
ll.t. toadi. le. nv eateolrd, aud ?*ll ii* bo Ib ro"T?:?
l-IUll li lll lilMflBflB-H Ufc'tnn. (Irkaua, Day loo, IRaeM 11
B.UBt-_* l.ouli. ilthouthn-dl of _;8uio ?-_.___?__
t. 11. OOOOWAM. Oa. IVketAflt, II 9. BWI.EISKB I
M-I-, ir I't OeiM-ralriupt, J
I nv; ISI.AM) bTiLHOAD ? 80MMER <
li tRRIKORlt-flY I.-? -r. Kaw-TaiB, JaaaM-Mk aafll
Mtk ?. I ?.i B'v..,. :er -irr*ui-,ri. iM?alflay. Ubjui-oii. be., ,
-i , y\, Otrmwpof, 1.1. ?.! ?,.! *i .jjliank, auidj-eke-( I
Land.Bt I 1 m. ind I ifl ta fl. t*r le'if. ln by.on. aini Kann
brfdalr. al ? *. Iti and J 0 tai - JW p. Bfl, tor -yo-fel, ,
ai le Jo a. io_, (tad 4:_t) p. u_. <8Ufr* retuiect for C_*ld Spnui, !
Ily.'.r Bay, *-*4U iBllaftaA.) foi li. BII ?'-? ud. Jaiu-uee and
"uhald illiiri I'.r jua in.. aad _:_... 4 *>. BM hfl* m
SI'.NllV\ EXCUR-UON TRAIN ? l_a-a.ee Hlbev. K__i
r . ntl:*!*. bi.. f.-r Rivrtl.etd tai jpl: ? .t aii rtlat'oni, n
iit II-1, wu-ed a*_d bvuBMrt. t__flcu.n IVki'? ler tbi* nam
ri-.,ed'r*. ?*. A. R) AS.'N'l R. -.uprriuLU-Uul.
JEWVOR1. A NEW-HAVEN RAILROAD.
i\
HTMMER ARRANORMRItT.
1M3. (iOMMI.Nt INO MAY tf, IB-d. UM. [
r*aaat:*rt Htunm lu Niw York, rurwr _.t..._. aad flbav. ?
K tr.ti,* un rtli ta.
TRAINH LEAVE MEW-YOBBl .
Por Nrw Tlivaei, 1 8 (Ki ), II 30 ta m , Wfl fB___j I ??
(Ea.). 3:f.,l ?__nda(P..)p. ra. ,,,_.,? , , aa ?'
pi?BlTd_?fo_t. 7 l_r..), II JO a au.j 13:15 (Pa.), 1:00,
(1. ,, :..".',._>:__-eo.lt (I-i.) p. ..- _______._____?
pm M.H-Td and Stretluid, I. II J" a m., 340. 6.? p. _a l|
lorral.tuld, HouVbpuiland We..tp irt, 1, 11 flfl __> B_a| flM ;
^fori.'o.w.m.T l'l*. H:?airi.i Hii- (Ei.), 3i* (Bfl_| '
J:_i>, ?:-J>.,l:-.l, I lEi.) p. m. .__.__ __.___. _.:.___k I
Por ll_rt?aaodiJr.rowitb. 1, Ilfl, U 30 a tai ka_.4-.e_,
Tmb' r.''?w,ch. 1 ? ?. Ii_0*.n..;3 50. 4; iU, |: TO, C. 30 p. IB.
KorStuml>rd, l ? (tt.|, 'J;-?.JI:W am.j l.riltl'i). '
p.a.Ll ifl.I:?, l:fl,?:??.?(Ka.) b. ??. ?.?,_.
tor . .rUhe.ier awl Wrteriiiediati. MetMBfl, Y, 130, IIIM ta
bj J:W. 4: ?. MM bdR '* P. >o.
' liiNNril I'l.NO TRAINfl.
Por Hoeti.il vi* Si.ni-eM.d. I a. iu. ir.i.)| 3 {Pm.k, I p. m.
For Hof'oti Tia-bmrLnir. I.'.IjiI ? ). ? P nu
flflfl ll-rlfoidfluil _5p?bi?_l-id. 8IE.U). liilflfli aai 3)Ei).
't JrCo..Be.Ueut Rl?r.ltuilt?_?l. Iflia. (Bi.), ll-.3fla_-._e.
Miatrtiiii 'ii tu lo Ni'iibauip-.o.L
Por llBitfoid, l'iovid,_uc* aad FtibklB fUib**d. I l*-.),
''roAriV Hnvrn New T.ondon aiJ r5toi.in;t_4i BaU.-oad-i
tafl , lll* ' ?l^ '?'? ? ,
V. r . .maj Railtoeil. 12 15 p. nt te Noith_a.pt
Pai ItiijaBUiole IUllru*d. la _*.: I tu iu.
P. r NaoralMk R**lrua<l, 1 e. ev ; Ita i i.
ptrI)?i.t.urya...lN-.w.'kR._.e.'l 1 ? " 8. ?i | 4t?p m.
Ckuuiujiu... bta..p;?al.'weBlle*_-.-dlollp.uj. llulua. ,,
JAM.-4 H. Htll'f. ?.upem-.Bdwr.t
^fEW.ER8-1. RAILROAD flnd TRAJJSP.
I tO.-On aad .fie* MiiNDAY. Jan. II 1164, Tvtl.ej wfll i
le... "Jl M ' ".IN M HALTIMohE .."I VVV.111,44.1.1 ..
,ti'.?dl". m.. -. :.?i?. iii.Biid 13 Mi.li.iiibl Tn* 1:30 p. m,
Ka^U_-tafaM?_^?tMUALIlM^_MWAiW^
I.,-, e, y TWl Trala BUke* no eoiitireilou 81 l bl.ad-.plilo.
., , i Pl ilida'phla wlll leafe New-^oih 8k 1 flnd Ifl ta nv,
llai, 4 ai.d ?p. ni . aud L'Mldulfbt.
Ml!.l'UllY TU-KKTi* wi.I uot b* rr.elved tnlbe la ta
? 91'. ? p aa Ttalaa J. V.. vv.**.uliUbb,
Ui-l. t.', n'Lt. A-aMnnt S?|.rriiil*iidfUi N. J. lt. K.
i U \U\l\S ANI) DELAWAW- BAY RAII,
i 1%. H.lAll. To Lk-kfl lliaueh. Rrd lla-A. flbflM Rifrr,
' M.i.elr-der. 'I'..,-'. Hi-ea, lUrr.r^.t ?kafl.1 ae. Alr.,..r.
i Oi. ai.J uft?r WEUBB..BAT aaat, law, I; ..d aatl. f.r. er
luutlrr th.ir*...la-.d4.,it.inudloti..trairrr 11 nr . UOM wi.I
lu.,.. bafl -f Mi.fiay it.. r.onl. Bivrf. _*B| .*l.?8_y. ?l*
irrul.d) alflilJta B_.ll a. nt . _ml 4 15 p. iu., i" ?? wlu.1 witl.
thi II. .iii li. B. B H *l Pwt Moniuu..ib wilh uebi* ur Um
, * 'yu'luiul.attaU,a Wlll bta*e L*ti|Bi-nrh nl 1:15 a. a* , IhM
k___ai._>l,..4-.<'>,^/lb-MI|'l.'*r..U m_4Mnp_-fl-*fl), Sliark Itlfer
bl?i..... loi uh-rk Kiv.t. New ?Uedl..rd,*..d _*..-?_. .
' hlare. ronttrrt al M.n i.r.ter nnd VV ,??l.r...,.M- tailoin ?
Rlfri ind i erai-fl*., Tucherto*. VVa_vt"iwn, Ma,,*._bew.riu
, |or l.inh, . infuriiwiiir.., appiy lu othicoittha-kbr
I'uaituMalioa IW-Artl 18 LuBt ttraacll, Rnl Mflfl, flBU
) kr raa Im kfld ou tmfmmmM tu tb* C-upauy'. utlUu, .Nu. i_3
j ?ll**"*r ,** w >L p QRlFP|T_.)i.,qaBafal Maflfl. j
I" W i * I ~^1' 1 ?'? N N8 V1.V AN IA C-JkTMAjL I
OO'-* R- R. ni'ANUARII OAIIOK ANH IIHIIIlLK
"1 R 1V K. All Ihluuf., l/u.tll 1? Uwi VV . _t by tbla Tua.l.. le***
' hrw Vork li*m tlir loot uf I .,Brtlai_-l .:. I, Mu.b IteA.-j
I for Uilce**, Milw.*k*e, _.t l'*ni. and al! p.d.ile la tbe _?....I,
VVeta t'rr^fbie, Iti.ti-inflpohi, l.oulivl'lr, r*t. l-anita. Ci?f*
lal. ! . ,4?lubu*. ClH-lltauU, .11.1 Wl lr*4*l. i* l*4? We*. H..I
I Beutb-Wrel. ea* bv prorulrd "t the .,Hu r of Ihe l'riit>.ylveiu_l
trnti-l K- R.. No. I Aet"f -*??*, or lt lM 0*po'., toot u.
Coi.rliini!'-.1. 1hioti.li tr.'in. Ira.o New-Y'iirk e? toiiow.i j
. a M BafflM aw I'}.___?__IpBta. Birlfae lu I'taaekruf_rl> * '.
k'pm. Eipieaa via i'hll?_!rl,?U flfljiflM lu I'R'aMub'? i
I , ta ta P.iptr_B. Vt* A.la-jltJWtl, fl-tfll rn Pllt-belfb .1
11. -' I'. lll.
t, ? lh/T;ih Tr_dn na B bo -Uy, rtl rl d, .plala, b-?
Rrw-iuikatu i, n..
J __ irjT- LJn Tii_,- -.-?*. ?f * mt.etrktmttem, '
-tmnaemrMR.
f>A_Nl-_I*? AAlKkK'AiN M_SEl_I.
fTiLL OREATF.B ATTRACTIONH. _
UNRIVALKD ATTnArTrVJM*
PLATTERINO RUCCEKR, KLATTr.KINO B-OC_DR
l XJNTI.NlUt.- CROWDrl
DAILY V I..IT
niF TRt'E HEARTED AND FATRJlrTW
Mffli MaJdR I'Al'LINE CUSHMAMI
Mioa-i MAJOR PAOLIBE CU8HMA.Nl
THE t Ol.'in
VtOcnt 8PT AND SCOUT.
ata oameen ooeo Um ??***
Daily -?t ii, t, and a) o-fLOCR,
aed firw a. aaed.?at ot her
8TAU.TI.INa AUVK.STIJlF._t, whtl* ta lhe
8Et'RET 8EBVIC- Ur* TUE I'NITK.D RTATER,
RE( RKT 8ERVII-E Ot TBE f.NlTKD 8TATER.
ATOiU THK i.au W Ut, AV uil) TBR CEOWBR,
by aWa.flVai.hf
MuENI.
- ?INU APPRARARCX AT 11 OCI-UCE,
whaa tLi L_4?r* Ro.- will h* opeoti WlTllOlT BX
TBA LflARUF..
THE HEArrtFt TL AMD PASCIRATOBR
MLLE. KRME8TINE.
IM NKW a.nD URA' EKUL OANC-B.
l__f?AlB OF PRI3MAT1C WATER.
EMOAOEMENT POB OMR WEER OBLT.
AT OREAT LXHEN _E.
MR. LTURLEfl E. COLLtKt,
MR. ( UAKLKfl E. I ULLJ.Sd,
ME .1HARLFS E. COLLIN8,
WORLD-REMOWNED AND ORIOIMAL ".DRfc**
WORLD-REMOWirffO AND UltlUINAL "CURB,**
AND 1118 UREAT JIO UANl K.
TI.E ELEOANT PETITE riiiMEDIER.
L'V>. Iht l. IV KRY,
LOVE IR LiVERY,
BBd
F1TF. OMFXON IM A RWUCEFROOL
PHKNUMKMOM IM A .SM.J-K. .R'Mi'B.
ARt-fYf?a aud 1. .ru!'if al 3 ard 7| *_**?.
Tfl .? tr.n al t'i I,, t.'
".Hr. UREAT OIAMT OlEIi,
tltm NoTfl-lertlt. tad tba
C*)t_l_,.AL PRFM'Ml OTAMT.
TUE TWO B.viALLKifT DvVARF* LIVTRRV,
thethre;: ai.riso childrem.
PHREMOLOOICAL PXAMIN.kTIONl
By PEOP. LIVIMMTUN.
THRFE TABLCAL'X UF MUV_.NO WAX-FIOURIb
THB OBM. TUM TIO'MB BRIDAL OROUP.
TWO LIVIMJ PRAIRIK DOO*
nOL'DIN'fl ALTUBATuN-VVairRR.
THF. MUrfM.AI.LY-EDl-ATKD dKAL. ?
M-NSTEK SKlii'LiNT:!. AND rTtlKR |-|;Rfi.?_T IBB
A.lr - ... b. tt.?.-,, rl ,_(.,, i..i.'l.,i. lilttia
0LYMP1C THEATER.
[?BT8 *nd Di.r_.r__t.Mn. Jobn Wo*d.
Btafl. Man. ,.J. B. Brtaja
TU1RD WKKE
aaa
BRH.I.IANl- StXrKSfl
ot thb
aXR-OIOtil lAfll'ERB PAOKART,
MBRbd
AI.ADD.M,
Or.tke
B'ONDF.RFl.'L LAMP,
iwBy .BitnMfljytaa thfl
REu'-K.-.DKNT AND MAOIC WO.NDWU
ffl* th. -..?'? iu s,t_ ?,
wbktlt ?.ll be ri rr. rd
EvTui K ..NI.VO TU13 WEFK.
Al.ADUi . ItY MR. . JUHM WOOD,
wita ? rewAful "t.t, kakb le*
il.r I r .',... I .1 .. ,., '
ANKETTA Otl.Ern ti.d MoBt . TOPHOPR,
vb-1 lli;r._l tlllt Wf_k Ui
A . EW TaB dk deux.
(Votit nf o rt T| f,aforraaar?a .>mi__*.M_> at 8, ai.d terud
?al.it blW
flflltl . .'.trd tl-rwl. A./. 1u .Jt _n.dt
R. CIIARI.E8 E. C0LLIN8,
TIIK ? Kl.Kl.RATKD AND I..IMITABT.R
t.HRE.
Ai fURNUMH TUkti WEER ONLT.
ALLACK'1.'"
I'UEIUAY.
M
W
Ua' lm. thr "-.o'T'.l jilar, iu 5 Aet*, by LeTal, nthor tt
"Lov.t ti* tittee." etiAtim ' TAA ot Lute," cellf Ird
THE MflPB'fl iti Ri.T,
pn-TU.-e. wl'b MBBfb teaatrj, a-nlua.?, api-lnttnfi|U tnd
tii-tii:i ittaa.
? ir VV ? .. Ain; 04. ?C'ol'-tl In kbt i'a'-?>i-.->ni. y
..ri e.Mr i ni.'-it Ffihrr
Jtbreai>ard. Slr VValv-ri.S_.ird.Mr J,.hn tinorrl
I .. ' ...,lr I'fcM to Lad-j l.i .?ktr..Hu< . aiuiy Uu*
l.r,, .i .rl . .|.,*in af a .,-... h S o-.p.Mr Yoi
l..,i i Vrirr. ? f?,: lr* I .T.lier.llr W R. F_y*
Lfl. Karl?? AuiT.iti.Mid. Jibo VouuiJ?
M--d lr,,?N,|.Mtitloti, Ba.-k.
M.EDMK-DA. [iu: u. u)-*i)LLIK8 Uk A MIOUT flflfl
BI'l'AL KKI.'i i.\
TllI'lUfDAY (A..f timeird_ wton)-A BACHE .OR OR
AKl .
flklllAYUfftlh .irfil .O-HU-KDVLF.
hlll'RDAY-rHK B.MOI1BACE. '
Mi.-. oin'ifi I's E. C0LL1NIL
THK CKLKHK.iT. !l i.t. i .i.iit.iou
l i'IIK.
AT BARRUM'I llila WKEK. ONLY.
VIULO"- OARDLN.
i* l*.im_*ee. 'I, _fl_t?**!?*.#
L.Me.f?.dltaBaKfT..WM. WllKAt'LEY.
TIIK rtl. *i VII R Tuil v. Alli UK TUE Cil'Y.
niB ILLI ML-iATKO UARDKN OPEM EVERY EVEN
I.NU.
1.A3T NIOUTd
of i ' rr.rbr-f.-l f...... V.ii.'..,
MLI.K. VKUTVAI.f,
u IV I.I.l), wiih t .oi... "Vou ..? a tkt a'?" <w*fl_> bf
_ R. Kit* . - - . ) uil
l.iL IIRWF. MABCU.-'
fl J .l.? Il.oflfl?.'.,'? t> "i I ll-i ..iti. Hraata. ta It. tibleaoi,
???_?.
Bl1. DLMONIO.
?/ Uflfl ... elicit _1 thfl
ADMfKATKIN
OP KI.'LL AND tAdUIUNAHLE AI/DIRNCEfl
fot th* ? ist
P1VP. WWmWt,
?_L*___.V.MT ACTTMO. -iPLENDID SfENFRT, URA Mfl j
UAI.l.Kl, bKAirTIHil. CIMTUMKB,
.HIUINAL MU.SIC, -ll I'I* lt * k'l;R.ilTURK ARD AP
poImtmentb.
A MUST DKCIDKD gi/CCF.SS,
)*t whicb, ln . .l...it ii...- ...ii"' tli* l-l.nr to
* r.LTI(..4
M
UT.lKR .SUV i
fiKATJ. SE< 1,'KKD clK DAYo IN ADVARfT.
R. CHARI.KS _. COLLimi
THK i K?BbBATEB A.l) l.-ilMITABbB
OUIlK,
AT BARNUMS t'liil VVEEK OMLY.
WINTKR GARDIN.
TO-MORROW iWEDKR-40AT> Juae-,
RBBBan
r il-l et
THK MIR.1WSIPPI VALLKY _
lU.MTARY COMMi-BlOB,
W wbii-b *c< a-on
UR XV. J. PLOREMCB
?ui iflBaaM
VVII.I.IA.VI VV ILI.IAMM,
? tta Pai* "f _..__.
t.i* Ill.TLIltNKD VUI.IINTKEB.
Mr.. .VlAllY <IL.Vl)S-l.iNB
iaa .hi* roulrtl,.ilfl.) Iirr t.lu.i.i., .ut ?m1 W,U tppfl** ?*
JL'LlA.SA.
ii I'.i-lii . Ciiiiirdv af
l-.IK HOMKY-MOON.
Tbr Mrt tu.br?*ii>d, . powrrfui _jr.y of atUaottt* art***
r.
ROADWAY TIIKAIKR,
Ua e W _._ k'l.
B|i'_.l>?jv, ....-ru-r uf Oroomert.
I Y.:i\ -4IXT1I NltlltT
?l Ui* , nr'Utui,B< nt
Mr. P, ti. LHANKRAU,
wbo wlll itrjr.r la
TWD CIIARAtTElW, __
HARTRR WADI'Il.uVK, TIIE PAT BOT,
JEkRT TLII'. THE S.,.uli 8TKUCR BAJLBEI,
JI W-.Lil katlf. ? lloI_X4. l ln- will -Wr blfl_
kEk.rli.KA.ED IMirATION.1
of
lllMTINUllliMKD AinMRM.
TIIW iTnr..Wy| KVKNINkl. fflfl.fl,
I.l I'AR-Nld ANU UUAWl'IANS, a
B'.d.llloTr.???,? __M|. Chauftia.
TBR Wluuvv_ vin-iM.
JBayCBfl._....Mi.-hBBtaq.
rpTlK DKV11.*- DRAWINC-ROOM.
I .Virt. Nrw Vork lif.I.i, Imt* I-I
lirLI.KR'rt' HKi.l-KR'H!
MLU B I a BU L I U U I, i, i
M_ Mi BiaadiriT k-jijiL.at lb? llciropoluaa Rotal
rta. .a. roau .^TM wr.f#(;r?f/ *r? ;.)N.
BPtOAD vv i Ka uK 4EOUND rilUUUAMMli.
MUST KKMARRAULF. rtUCCElSd
.1 thr
NKW .?RiH.RA.M.IE,
by
ROBERT HKLLER.
TME BTORT UK~A JRORIB TLATR,
THK KMRY KINO lUWY.ti,
AJMBMEI.LEM'fll llARMEBtiABlNBtr OF TIIE APPA
BU1H_S4W.TR A R_AL LIYE OHOBT.
Tw? ... * 1'bae < o'". 8*1 M. bv Dohba.
Uu. r. ouru rtery *vnilii? *4.'l J-eniiiwneeat _
-?tm.. r V Kii , ri VTCBDA 1 lt 1|._
MK. L-iURLl-SB. <'OI-I.IN?,
TUEV.l-KLIUIKD AHU IMMrrABLB
AT HAItNUM'S :ittlri'tVtr*E ONLY._
BROADWAY --AJJ.-B-V OK MU81C?
I.at? llaawt_te__ vi.po.iti,' Nta-York Hutak
L i.i k- W l.KK f)V I-IlK IKABOB.
UKAIJTY A..D UU. H-A-f.
Ul BEAUTT AND TUE BRAST.
WAN1BD A FAlIILY.
W VNTFD A FAMM.V
OltAND MATINKr: W_ONKSDAVn tad BATirRDATH
Tirkft'l" Vi.ilii.-r, 1 l.UJr.M 15 .eu'.?j Aduhi. Ji _.nU.
Tb. -v..d. ) ml. h.. u-t tr*ui Ih.-iu uf July i. th* Irt ef
(biobrr. app1) l.l'EO. HObMAW, No. T_l UroaAwty. .
UOOKl.YN YACllT* CLUU REOAITA.
K'.i tbr tecnni.iia.l.itton uf parthrt ftr.lroti. of w!u..'??j, .
._ r-.-nti- i<- -*?????. Mf. /. IOM, lOet. O. W. Wi_jU
wIIU-iti- |i.-r f,?"t fl Fullufl rt., P.rooklyii. on WP.DMEr
|.,\ ,ii.'_:dn,ai..at I'.'1, tl.'.-k. tbtip, and Bie-_)_ H odtr
..,., [.__.? lourl -I.,., LloMoth.
1 i? .n. .._,. 0* pmcnn-d flf lin_ TIN11TOB a nttBtB*
No, .2 huitibf. rirooklyu. and at th. I.LAIIK?H|> >
ll. Dl. ???. tit Kuk*u il, NrwYort, n ea !?*__ Paa
7.1 .-111,1* flf.li.
N.VTIO.NAI. Ai\'\ \vSlY OF DE.SION **
,!.. II4K.-T1'* . ?_.. fb \111111_ E?:i-ltlmi of lb* Natloi.
, ,.r ..rv... ?? -t. ?-? .rfrtllriiflt No. ?25 Urfflfr*.. ?
rr <.V.I'?'I.Y -?' rv,.-.: I.,r/-V T. ADDIBOM *-C_
* BflR* t_a*-Baaaa_ BBa_-ta*_-i
11
T
_AmnS-mt-i.il*.
A CADEMY OF MQ8IC.
AID EOR 8ICK AND WOUNDED 80LDIEI*
TiUJaRMDAT BVENINO, Jtm* ?. l*J_?
ORATORICAL AND MUSIC AL.
ENTBRTAINMENT.
I* AID ?* THB __B_.IBF F-TTB ?*??_._
LADIES' HOME V. 8. OENLRAL UORPITail*
(Corner Leuiuftuuflv , andllit*-!..
TM Hob. OEOROE OPDYKE wlll ptmUU.
Addreaaei by the followtnr erninent feutlemeu:
Tb* Rev. Doctor KOSTtR,
Tb* Rev. HENRY WARD BBECHKE,
TM Hon. JAMKH T. RRADY, ,
Tba Rrv. F. 11. CHAPIN,
Prol. X D. HJTtllCOCK.
MDHTC BY ORAFL-U-Tm &?OU-____*IT BAND.
coiiBiTTaa of iraciAi. aatur rc.vp:
Mra OEOROE OPDYKK,
Ut*. VAJ-ENTINE MOffT,
Mrt. EDWARD VANDERPOEU
TICRRjrS, n.v'b DOLLAR,
(No Relrrfrd Seat?),
Per flale at Wm. Hall k Som. No. Ml Hroadwiy, and M ttfl
prtnelpel lloteii aod Muiio aad It ook-SMiea .
Poirt open lt 7 o'd.ck ; eulerLilnruent to conimauet af 7|
???l-__-_
prBoTuu, rtumr* tnmm*.
flUtk Week flf thli CeMbraUd dchjntile and Ma?__al Wafl*
flaf. Another _reat Profrarurrie tbi* Eveninf. TweMl
IIIa*ir?t."ni of lb* Diota Eiquliitr and Lovely Staloary to tM
werld. ? irer.ri in England, 5 -.riie* ia !r?_od, flflflflflM M
Pran.-e, I acene. iu 8witaertaud, i ic_ri,ei ln Oermany,> leenefl
ln Italy. 5 .eene* ln Ameriea. ? M-ert** ot the War 9 vlewfl of
tb* Home of aSbak-eprare, 3 v_r wi of Ik* Home of Wfliataflr
toa, eaeh virw . v-riiif a .urta.-e of over iix hundred M-flM
feet, rrproduced wnh tbe mo.. life like ai.d lUrtling ataota.
Tittrta. li, ,:rl,U. _? '
tettntt*. anb UUetinj*_.
/^N8oT_IDATED UNION A8SOCIATIONB
\J OK THE COUNTY OP NEW-YORK.
VIIItb ASSKMBLY Dlb'l'RlCI L.NIO.N J_U__-JCIATIO_*.
A uuM-ttof of tbia Aiioelation wlll he held at Rohl'e Hotcl,
eotner Drlanrrvanfl. llnton-eta.THId (Tti-iday) EVEHINfl.
Aii tta I uiou Votrre lu tb* Dtatsict are cardlally Invbed to ea,
pr**ent, enroll tbeir namea, aud uk.* pert in tborouahly '?
orgaiiirliifl the Dirtrict. JiulaN V. HflYMOL'E, AD1B
HOLKROOK, E. S. NEWlN8,(io___ott_-e.
IGHT1I WARD CITIZEN8* ASSOCIA
TION.?Redoetion ot Taxatlon, t-oform ef City fl-rv*T.
E
D,-K, Cleau StraeU.?A __a?. __-r-ettn? of tba ?iti?eu* ef t) i
EUhth V.ar.I. without dlitiDCtion of party, wiil be beldU
Bprhif it Hall, No. 1H5 r*pring-.t., on WEDN BSfU? EVElf
INO, June kl, at 9 o .iock. Oood t-peabe.. wiil e.plaM tlfl.
..bj" t of 'I..- Aitoelation. All arr luviled to attond. By ordefl
of th* Kxi-utivr Committa-c Jobn B. Aekef, Dauiel M.
Ih-aoa, Ediijiind M. Hiun, Wiu. Tueker, YVilUaio. Mei/*
Coi_.inir.te.- of Arraufemrnii.
Z.J.RAND BAflFlCATION MEETING.-*
EREMONT AND COCHRANR,
AT
COOPER 1N8TITUTE,
_MONDAY EVENINO, Jone IT._
NINETEENTIT WARD LI2.COLK AND
JOHNSON CLL'B -A Rejroler Meetii_? wtl! be held at
DINOLEDKIN'S, 3d-av, on Tueeday Kvembf. Juaa 11. at ?
o'eloek. All Uniou ?? itijoiii of tbe Ward are r-uueeted to Mflflflfll
tt. tt. Hrtran, See. J. F. ZEBLRY, Eiee.
(fclje (Tttrt.
FASIIION COrRSE, LONG ISLAND.
TO-MORROW i WKDNKSDAY), Jun* ?,
TIIE dKCOND ANI) LAST
GREAT TROTTINO CO.XTEST
batwren thoeo rroowned chaojpton. of tho Trottisg Tolf,
OEN. BUTLER,
ROBERT FILLINOHAM __.
and JOHN MOROAW,
POR A PURtTE AND STAKfc OK fll.750,
wiUlake pl-.eon WK.DNErfliAY. Mitt- beaU 3 in 5 to w_? .
OD. Thr ir.rerne ex.-lteineut tbat pver-tled dtirinfl th* trot W
btriie*. betwean tbe iaii.8 hornri ou Wedueeday, tbe llth, aafl
tiirii.ii ,.,'e.iii ereataa by tlie km-rneu of tbe cKileit amona
Ur tl., ,1 ?',d. ae.embled mi the o*nr*r, wairant thr b.-tleit lhal
the iioiiiu_K Or*at Trot U> wafuu. wiil bo of tbe moet flflflM
InUrr.iiiif charaelvr. Tlie tumt aiupi* proviiioni wtll b..
oiadr for tlie t-omfort aad pruteetio.i or all Ike vwtora, A Urt*
pelka forco wiil b*ln all*-id?nco foi Uiepr*__.i ,.uiu otatdat.
Tbn race ii pay or play.
^_LL TllRKE ARE WELL.
ALL T11REE CfcRTAIN hTARTER-L
8PKCIAL TRA1NS
wiil be rua at lll a ni. aad !_? p bi. Iron. Html.-r'. Poiirt, ana
the lait _B**U la tta_8 foi tba uot, at -i p. ai, tb* boal leavufl
Jaraei liid at I p. u>- Boat* leava Jt'.b ?t. ferry every flvfl
n.iB'.lei._^^^^
Jo iV\]om it tna_ Conctm.
MATOB't 0?flC8, Nrw Yo**. June 1. tflfl?
NOTICE TO OWNERt- OF IXXSW.?Noticfl
i. her. by ?iven that en ind after M( >N l?A Y, Jaa* t*. 1 UM,
lM ordlaan.r reiprrting 4nf. f und rii.iui.i_i iooie or at larf*
Ib any itreet ot tho City ol NeflT-T o.a wltiioul beiBf prop_rly
niui.l-d, wiii beitri'.tly enforted. ^^
The iiri. of PIETY CENTU .111 be paid fl.;miy DOfl
brouirht alive to tho 1'oond at l.e fool of ?th MflM, -.811
Rtwr which aball _? found ii: tbe ..reet. r-JJ-ulua Uium, "i M
laTn- wilhlQ. beitir rrop.-rly iiiu/ltrd. Owtter* 01 Mfl x*J
racUiia them at th.- I'li.t, I on tke d*y tbey .1* reewivM o*
aavfiirnt ol *_tprn.*.. _..__,'
Mtl H ffo dof* wiil he rrwelrr-d tVoin hr.v?. By ord.^of thi
flijer. OEO. W. MORToN. Pttvt jliwMt
fSSflflfl. D__?*BTWfi\**. NflflM Auerroa'i)
orncs. Jun- 11. IM*. )
VTOTICE.?reraons h.tviug claiuu a?aiii8t ?
il hiilaiiw d ie from the Uoi'.ed Stktra tu PENNI.t OREH- ,
IFJi de.ra.ed. irn h.-rebv notifled lo rr-'ett mrli rlafnia^
nropiirly aulliei4ic*t*d, to tbla otfic*, withla fojr waotli* ttom
mia eLove date.
8TEPHEN J. W. TABOR, Atidltor.
A liWl WaNTI.D.? V bigMr rr-fvinMi
l^jl _L\lTV_r Lady. wb-, -aa* b_4-.un- r _e__-*M? emhai.
r_*->d, wo.ud '.:.- -i 1 ii-- - ?-?'?? t'i v.i..lu? t , i':.t..?-..u.o,. I*
.Irt Iwr, and Uke s Hin i;. ,u .ome h..._,--i.n T'_r..! ?.?? k*'m
[onriiy f?r tbe advam- i.-q..ired. dui la a w_dc .i. r. bued. _a
trlii.iut and areouip'i?. d *'*d wt.p'i. *-*?? be eud l* U__lfl
lenie ?tiiUble po_dtion * BU? tk* t-e iM in.) item bep-Tlf.
l-ettrr. *.idrn.rd li- " tif.LlA ..I ui TY, i'. U. t imilaa,
New-Janey, if froui Ttimhm pirtb*. v..l Ita proia-rlly *??
?wnred.
? ?? _MWUJM
iWtOkial
DR.MTJ^DE,,WATER-ClTliK n' i"'..rer.o?|
M**i?Pleeeent Bnd hea'tby B "nou r. rel^-u 3 r. flfl
wctt fruiu Northanaptaa Depot. i,.-?~_a anJ iiloew flMflfl
Vater. DIet abuiidaut. DR- MUNOE, oldl.l *u-: j\* fl
Pneiir.l.i. Treatruent porely bydrtatic
f ANHOOD and the Vigor of Youth Rtr.tored
_. 1 in PoM Week. by Dr. RICORD-R ESUENCE of LIEE.
Thn wondrrful a<8ul wili realere Maabood to tl.e _ta*4fl
Sbat'ered Cnitit-iUon, wbether uriaini ttom Eirnflflfli, MtM
Abu*e, t_-*Kir.?-t.of (*1inw_e, dr Natunl Cauiea. Tne ItM
raafllred to cire it.e moit iirveierat* ca*r ia four week*. Takk
3l.l_polith!fl. V RICORDS ESSENCE OP LIPEja
aaid la caeri wilh initraetioaa far bm, fur fl3, or foor qoaatt
tie* ln oo* for fl9. Sent earefuily pai-ked on leoaipt of r.tall
ttnae by hii auxredited aatriit. Lircul*i? t-Ot ff*e on reoetat
aff.jir.Umpi i'lll l-H' KOLAiiU, No. 447 Rroome .1 ,
Om door weat tVom Brmdwav._ New-Yorfc.
fflHB~GBEAT ENOLISlfREMEDY FOB
JL, OOUT AND RHECMATI-iM.
Aii luffrrer* from the tbove couiplamti, ttthtt ot reetnt *f
lea* lUi.duu. ue adviaed Io u*a ULAlRS OOL'T _UtD
RHEt'MATIC PILLR They run bo reited npon ** the u_o_t
lafe liid i'1'ict.ial rrmrtly ever .__*-d tfl tha pukibr, and Itfl
beea univer?*'_y uaed ia Europe for niaay tou* w-.tb tb*
ereit**t r 1,-,-r**.
i'n i*??r.d bv PROVT A HARSANT, Na ?? Struid_.Z_o__.
doa, Engtauili u J .ohl by tlwir A_'_uii, WELL_- k Co.,
KrrtBklln-et , New-York.
Iti r Majnly .Conimiuicr-eribave atithorlaed tM n__a_e flfJ
?ddr.-.a of " TltoMAS I'llOLT, _.'_ Strand, London." o ka
iiri|,rr...-l npon the Oflflflnflflflfll itamp itfized to ea.-!i boi ef
the feuuu.e medteiae.
?Mfl"Ba??""BBflBBBfltaMflB*BBB**BBBBBBBBB-BBaBBBaB**flBflM
Sivtmoxkn..
DEPOT for J. ?ADFD_-LD'? FIROT PRB
M1UM PlRKWORKirl-A fuil MSortaaBul of tW tmri
iittalily, M Ike leflBBt pi?ea V.- A. r? ar* reepectfnlly inrlud
to car' R. rtlULDS. tk*. fl friituM.
FTnEWORR8.?A p'tierfll flwrntment^ol
plflSn aad color*d flREWORKS. and ef tbe beet rmWf,
tot 8-UiE by BADEAU, LOCifcWOOD k Co.,
' No. 7T7 Waabliiftoaat.
PI ADnELI)'' FIRST FREAQL-TfIKK
11 WORKS. ii.dWArOHScebhrited Vonp*rieLlX)A
1 K.lrOKH.ao-i ffbel.wala, al hl. fl'-TOWN DV.POT, Bt*
rr.lK>KB,*___l WT_?M88I_. __i an i r'toen __.__.rtrr, i
immdmi ttli av., between t-d and llth iu., New-Yotk.
"DEMOVAL.?LXOEUJIOB FlRKWOBlli'
li. KLAO, *nt LANTERN DeBot, EUX.8TON - flOO
PIEt-fl, wflaoeed from John*?-.
to_-TtafliDflT.lt., near B raM J way.
1PT7f> T^^O^ORIOiJr?FOTJBTH. lSST
?* ' * , LXQly BROTHERS,
No. $3 CourtlBBdaM.
HAUf 1ELI/-4 UNION DEPOT BOR E_tHtBmOMfl.
Ata ( latfl* aflMrtaienl ef (MACRER9, LANfftAjlli v
:rt"Ati>v>rY!l, taid *tl iMdi hl IM. V^. '., ,
M ta^*TflA.1l JOB-PRlNTflR.) ibd LABRt JniSt
.-4_rUCJ.ti.tw_, ? ,T
?B=-!-r-i
Vf ARI.LE MANTI.F.S.?T!M bflfll place in
af L the city t.< P'it.-Ii *??? -t-flflfl ti d iv, 11 Ani.ht-d Mantlei, ifl
it A. KI.Alif ll S M..IH... M . : _-? iy. tio. IU. Eut l.tb ftu,
uhaMit- KtwitHk. CulkatieuL

xml | txt