OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, June 22, 1864, Image 6

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1864-06-22/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

Bata*
aaai
aaai
?^_rift^*"_9* s:::::::::::4-:ni
>_aatt?Vaf iftTCei.. 9? BB d,.R?__
| i . Mn. f-.ii- 'ef. R - 2 ______ ??' i|Ku .M**
SOOl.l.i"-'-' ?".?,_f,t_a 2?. .4 1
a^v.? ....... u ._ ? il.dl da..111 I.t*
a*(*0U_.ko* Ha*. *_*?*_____ J"'" .,4
Buot. de.?? ? ? *'t ' *r. ., I,!
*_ .?.. ...mo.. aa do.b.1.4.1
TgttO kl* rt l.r. H 8N Ml.b Oeo. R. R.?; ?
?*,./. a >. _ n. I : i-1 liud '1..'?-?
JC M&ta-B _feaB_MB M B. Ba t R. I R R" ?{
a'eaC*lLW.8.Vtta_ll* M,o ??.fJ.MM
_0_i i:b. A N. W. IdtllIWi IOU . A".;.'? __
l*_, li A v. J. Ld. liu.MM 3W M- 5"o BR. I. >___??__
ti*M.t(i_ l.t Mit.ine K8IB.C.R.B.RaM..iM
?,_?,.M.r,i.n.ii>i. i.d.i.'j aa _...;?
KH.it >?' ruiiiiir. r 114 4-n do.. ? -*?
8tai-uu- oa.kaa 4 0 do.bi -i
B _, .iy, lll. d....'?? I
__ T. . . ?? 8T..r-i, n awa.. im
55 J_. waiiev. a pbi*....*m.ii4.
5.flBk A_.Tr.n.il lo. M 8o0 do.__*
IM ,)? .4*1 lt fl".I'*
I]-.. _. a i.'.-j. v... -*..*_! . __ ?-'-? k ri, ivr.,..u... a
_? CRflft Coal Ptef. _R ** *e. '<l
t*o do.73| if* do. _4J
__ *o . 74 1'* do.....--. M
aa C.Hi-aacaa*. w.fi_r...a8
IW do. 744 41*1 j*._.*j
?_fl *p.b)0 7*1 l.il do.k_ ?"4
?a* d,.tlOllllDO dn.?|
_k? Z .aii74 :*n CM.* R. I. R. B.IR_
BAmi I'miCo. W lik i". 'i'i
ai uaa Mi..i.,t.7.. .... MR._.r.D.t.R.R a
2_) flfl. 7. t IJO d?.b.took
_2 *.74 < 11 Pet.Liak. 1 VV- KII.J4I
MKlMlnn. MBk Ca. 49 IB P. ll W A CM...J..1181
too WTon.i. < v. c. .1 Ce.8i ita aa.?'*?_:_
?. r"fl_.;._>j'ia dn..IBM
B? >.)_?!.ii.a Traii*- Ce.. ? 1-00 do...............Uth
)*_ do . . I"0 AR** k T. H. tW... K*
aiB.-k.ld. I-ea.). I C* Mar. ACin 1 lref.... J*
aoMaripnta Aiio. lo.... BM _.*? d................ ??
BOD do. bb\ 10 Mar. 4. -lu. M l-rrf .. 13
100 fla. .*? .10"i 11. k tk lo. lULPref. bt
180 Atltki... M- ti. ti io.. .7.. i
BBit.tn no.iRP
ID.flOe r, ?. tt, tl, Co.ip..li.i 2-M ****_*? RR.]<*i
S/mor 8 ?,,5'!*1R,..'..l'.} . e <*".*4-l
l_UWIA&tai^-tot__ip.__j .'"<> _*.L5__"K__*
Dl-0 do.1<V I _?? do.*r*"\*2
UOI' _6. 1 >r ler... 97 I'I* do.?_??__
aeuhtah -M? c. .. -*4i_a do..?, .
ii-..,..n c*? pa . 4. wa a*...... ....aa.. ?_j
iConbef....._ t otfi'ief. 74 5*>Mieht-. I: " . 'J
lAtOo U r?. ui_kit-onp.l"-,
_0_> do.lft.T-_* do.bl".. fr
ta.aoi' BRI'tt. (d?>... a IBBB du. B.
M.4.0 nin ' k >1 -?
8881
aoa i ?,.
JOU d.. 7S1 nOO do.I"*
30. U.,ci _.i.t kiu, :,_... 74* 4NlB.4__a Hu .-.-rj...-1 I
aa .i. A tu t,.im
tgorael8oM.il.Ml WM do.I .
jou N v in. .;;.__..I.i | llifOClrtf k I'i!'. KK.. IU.
Bk-bRoUway.IB. I*"*" dn.IMI
?flfl Oo.....'.IIAJ ^iOClii*. A N. VV. Wi
_S_ do .Ut inn dn.hlB. ?-?.
Ba i.kM.lM MflCMaRN. W.Pn .. ?:
Vt) T.ri t rrri.rr.-.i..11 Ud. d,>. S*".5
Bll'.iud.t?. lU.rr.. UlU.liJ fc-y Cleve. h To-d* KK. ln
J0( d? .14-i 4..1 de.U"!
S iBa v i'. i? Kiu ..'?? lenBChB i " ' BR... IW
lon ,]...14) I'i' Ult I Tr O-i f l,l.n.. l**
A?ihLF-o. AN. led.184 |I8 fati . __ VV. k ti.ll*
OPKN BOAT.Ii nl flT-OR rRlTRblilti
rt? r.i'..
BBN. T.reB-rti.Iii. I4W Chr*. k PHt*l ...M..114
ttt Y'.r-e !'.i ?? f.cl'.*
MB* flo. . .">
Wi Ao._0.lli
flb fla.....'"ii'
WM d-.bJ M
aa dn.-i .n
fluo Retd.i.t Rallri nl.h.to.il
lati do.hX.l*.
4?1 dn.I.
J.O t!*.II j
:.iOCh:. ladE I "_b .11 i
"?) dn.IK
uu d*.bM.. ll'i
Bt Pi-'t., Kt VV A ..
!0 *?X) O. t lfi>. ler.. O, 1- \
IMJ do.Vj
louM-rh. Central RR.I*--' 5 '"V do.Sf
lee fi.. 154 Jo.0f* ao.*.. -"i
)?? d-.t . '.V ? I' '?' *. -
BM do..]Ml,|?Ma d.. ...kM.. Bl
jot io...iA\ anCaBknlialr*al.7 j
Bt) dr..1- ' |f) dr. " \
aaOMlrh. fln. A N.l..bil..If'l J10 d-.* t
lfl* dr. ...C....V 1 -?"? 4.IN
8*0 do. ? J 1 f Qomnr ll (.. M i*? lll
BM .tn.r 1f? i lia ..i'V.. T r M... ? r
too iil t. i.t. iiit.b.. U.i iaMari*?t*M. Ce. .)...'-?>
joi Au.,..i \ f*> o-.,...a..a
]*0 dn.1*11" t". ? '*'
110 Nortli Mr'afl nl'M r.. I ; jO flo.?>. M|
IOU do. f \ IW do..:t|
IBOO.VO fllOABO.
B..i**0T),bi ffrtificai?...ig i Bai ...ve A- I'itt.b .T!R... 1'*f
liAfLr.,- U.UW.J..I!,'_m ,1. lll]
800 ^o.fl) 1184 4*( dn.11J
M do.11 dt, PitU ...Vv.t , __?.! - 4
8*0 I*.la.!. | tt *>?.1'}
7*0 do.ltl|>OChLwtd R. 1. P.R....H-}
ao.) do.a..iih|aa c, .nn
AoEri* i-,t..rrfii. i ? do.
armiio-... B .rr UR.. itl t.f.vio. t Mia i r.b-.. f?{
M8 d-.o...l. ) tii.u d,.. . al
800 il*.h 143. o., do..10.. :?i
1?0 Rridm* Ktu'"*il. -j,..., d.. -I
*? do.14J 4-.t jiDb'r'.tndC f.1.1. fj
HwMicli. 4 01.1?_..b.-. - kt. 7. i
16* d'. IJW : i. f i.ri'nr Ct?;-m.t. 41
Bt*) MubuiD :. LN. I....I0 1 ;.!__,._.., ..* M. . ... XI
84* do..,11*1) Ao.V.1..T)
7*1 A".l)l| nn te. 7XJ
ia ii Ceat kr.
800 do.
teo da.
1*0 dn.tt*.
Bk-* d.BJ.) a|
JOt)
Ao.bo. .W.*i
i.iu . . k N. J_lu 1 1 ti
lo.iilt WO
_".l)l| "11
.l_. ? "fl. d...Ri
.b.o.tri 4a.M_-l|_i*UiBb_f Ia. '4
.1X4*1 to *.,.bl ? ?4|
ia.l.illlV) ta. .Ml
*...BJ..) al'-o
do. ? '
1 t i_rI>AT. Jnne 8I-F. M.
Gold is pold this momin? umier the new law,
audde-ilen who wonid eet-ape tbe flMBBRBBI afaWaM
?koet ren,fn.l4or if oi ... .ttiitrtr ?batev--.- f_o ta u*?.l ia
Sy_e.it but 'greeiiibjiOa*'" or b'ttt.ouai lUnk i.otf*.
i* prioe 8B8BB0 flt MRR Ml and *t no.ni e'n?e<l at Mfl
Ia the aflcniooa, ander a florry j.rodnred b? partiea
tranting ca*_i Gold to fl!l oor.tr,-t* for d*t_T_r, b. Inf-h
*? 203 was paid for oo_).i,l<rable ainouoU. Io a......
**__?*! *h*rp hrokenowt of Wall MT*M *?ld BBflBBMb
OoM M 1 vl o* -tfi. lu petty s_..i. lle t .:.., w.ii a
jjood de? o. *1*V- by broker* rinniag about Uie ?tr?et
atappmr for Gold. and pretendinf fTt-at earne.tr.fA* to
bay wbenever a ?fller ee^mffll reln.-t_nt to ??!!. Judp
tug -O?i lhe eflecta of ibr b_li iba* tm, il !>._ uot beea
? rncc-fl. Gold ia aot called now at tbo Stock Kx
?ka_K?
St-rling P.ill*. are notnina'ljr 224, ?nd larg*
dtrewern aot iaeliaed t.> i.il riK-h. A ineetif.*; of tu'i
Arawere wiU ta beitl to Biorrow. at tbe C'daritier of
fBomroert.*. to ef'_'_l vp^n _o*tter* perUiniait to Uie
traalne__, wbich wiii not ta attended by e-ieie _8BBB>
flible hr,Qse* wbo faei 888*bb of ua_.ag_.g Uaii ct*
kaiiking-bf-***.
Goverami-nt Btaekfl aronp; 6i af lr--=l rvr,:
aoota-l *t 1131*114; S-iOfl, 10*?i*10? for reg:rter?ti;
Av.n-'Jfla, 1071*108; Imliana iu, M_J; Tnnorttee fm,
tf-, North Carolina 6. BtB-tfj Mi**'Uri B. r?iim-.
Califorula ?i. UBj CflBMa ''?>, Wj?l; QaflaBBRfflB
B31R'74| Delawareand fiudaon, S44-245) renntrlta
BlaCoal 2)0, Cuoitaibiid Coal, 74*741; CeabalCaal
fyfli; Amerioan Coal. 97j?:(?) PoeiAe MaflT, MM
B70| CenU-1 Tranalt, 38?40; i'ew Tork Central IMfB
I3J; Er.o lJmilway. I_IbMM1I|| da Treferred, lia,,
tlBdto. River. IMf tM| llartaai, *..'. a*k_]: J.-i.-l
_-__. ltii'ait*.; Miekii?a CoDtroi, UBMlMti Ifbfl-flBa
Borthem, IOOj-181; de. f.*ar*rteed, IM| Illmoii Cen
bai. IMIBlBli Cbvekial aa.' l'lttaburgb. 114. Chi
*a*o and Nortb Weflter. Ml?.-it tbe Prefrrr...
B0|-90|. CleveLaad **d Toiedo, 14di itlttHi OBbBflBl
aad KfK-k Iilind. 113j*ll.*il; Chieago, I'.nritn, ...n aud
tfl-lney. UBMIB. Prairi* da CbieB. ??<, i Tort Wayne,
llflii Tern Hant* nud Attrm, tAwnr,, tbe Prefertf.1,
BB-eli OBBBBfB and Altoa. 80. Toiedo at.d Waboab.
th); tbe iT-ferrefi. 70_'lfl, OMo aad MlanlMtlppi C .it* .
RBd _ t-i- .After tk* 1-Ar-J .Stoeki wer* guaeroily higlmr.
aed tbe odranee waa laataJDf. ib tta after.. <on. Mlotil
_aa Central wa* higbnr under tbe aaoncuiimrmat of a
flwolve per cent cdi*h dirideod.
y.r.rl} in the day thu latoly _ward_ 1 lottu cold
aiOf-l. and waelfl good nv-neet At noon tbe Secre
biry of tho Treamiry n.-tlfied tbo Aiaiatanl Trernnr.-r to
*f*n tbe iitle of tbe lono at 106, wbeu the itrf^t r*tefell
to 106, ai.d I> _i ln aome cvie*. After all tbe BBBaVB tin.
Ber 108 bare aold oat, Mr. Cbaaa may aall bb roaort >.
Bat not until tben. Thia reV/rienib|r of tbe *> ? <".i loea
Wfl killed off tbe 10-40 bond . Ior tbe pre_?uL
B-BfajbaR an Baaiaa-tiTa, and k-iaar, t_?
?B*age_enti *> Lirt-pool are 14.000 btuMu YYheat at
4|d.. ln ibip'* tagii S00 bbl*. at la.; aod prr rtaamnr
LBOUhriie* Cbf_8i-_t ?-.. aod 900 MB I-wrd a *__.
Tel/OBdon, 3.000 bblaT rToor at la. i_., RLOM taah.
^Rbeetat St/irCd.. and per netitrol tmicI X_M bblr.
_T0'irat2.. To GUigow,'-?J.OOO buih. Wh*at tt r.l
Ib boik ond M. in bir*. 'iho cbart.-i. tre na Itallaa
^ark to a direet port ln tta I'.rlrtol CbanrteJ with \VU?_
ttt "1*. f ..; e Brlliib brig with 2,'ion bbli ITiur to Lafl.
_on at ti. !-.; aa ItaBou hark 'o PenoiUi Itosd* wul
B. t.t) tatb. (,r,,i. at 1.. >-!.. or Bt 3d. lf to a direet
fwrt: ond aa Itallaa bark to a diroct pon la tb* Kritiflh
Crhtnr ?l with Wbeat at nt, 4Jd.
Money ha* lx_.n uoiio tkctive, snd now bu-?
B*** 1* d*n* at 7 *> oent gtoerally. Home Katlotia)
Boakflai. laBR-fflBBB Oottmroenta at 5 t> cent Tta
Riflnand Ior U-gtl teoder* o. uey for gold lt not tgret
able ta many taoka. wtkl, |,rwfer to oemft cbeok*
?___uUfl_.___afllai^|Vj_ie__i BBJTWWy. lili* MW
aie of If-RAl HalMfl aaaJt-a tb"* aitwt, .lealnrtla, an.l
?om* bnalti nte aww te treflnf the_ ia this way.
TLe Inl DBffO oi nflrofl-l -?"" aud a locomo
flf* driifrreil for tho _0-_pleti(_n of the PooiAi: Hailn.u.l
',ds.__r_ from fffl-rr CWj, MU abippcd lo Uwl dtj
ftau. St Loui* on tb* l"th Iflflk
Thf IBOt tytfl on Ihfl Oand Trnrilt Railway fo
the Vflflh cailuifl June 11. wora:
inu*..0f.ne flfl i?0.flflVW? Tfl
I.ii.flis.-iail
Tho Gt?al WflflUH. Railwaj fl_____Bf_. fnr tho
W**k flfl-UflflJ Jflflfl ?'? were:
bm. _MMMBr*|ia?.....a:?flflMBM
li,. ....?.flt.,941 * |
Tht- I>. t-.t aad llilaraakflfl I...,!...--. tri__l?
for tli* wo?*k eirli.'ig .'une Ifl irora:
ifli . . ..fltLMIMIIfla.OtXJMIU
mmmm....?. fli**-"
Tlio .lul.v fl vi.letK. of tho Motropolitan n.uiV
U 3 <* flflflll flf tkfl lrtU.fl BflBB. *? * 0"ut' ?** ??**"
Ckflflflflfll BflBB 6 4? eent: of the Traiie.-BU > BflflB. ?
C . t i *i ikfl Markal Daakj I f iaai
Tha Maiiaan' BaTiafi Baak wfll p-j. 21st
Ju!r. a BBBfeflflflflfll Urlfl-fll ot 6 flfll .v f flflfli
Thfl aoopoaa ef Un- Ffaal -fottfagfl Boada af
tbe B-flfflflflfl Oflflflflflflf wlll h" peid let Mf ta fflM.
The ElaaOTer Hank p_y? * divitluii- of 5 %*
' cetit en tbe I.t of Jnly.
The iggraflatfl B-tporta af flroJaoo aaJ-Bf-i*
Iflkflflfl-fl ci.-l-ire of flp*..., for tbe pa-t woek, were
fl_kfBfl-B_
Tho diipuirnta of coal br th<* C__floH_la_od
Coal ComBflflf nt* I*??jlfl?t*. for the week eading
lu,,, 11 we-r.,.tmWt..WWt
grtta-y.UUI
Tel.l fer the Bflflflfl.t*1,0'*
Tho foDowiafl in a at-itnnrnt of cimJ tr__n.
portcd on Ikfl l?elaviA.-e ur. I 11b.I<-.i. Casii;
fftr lbe wrrk
reiiiif J tar t* frnib* atmma
Brl artl H*,l Cin.l Co.-l.?B JU **
Tmwaytaamm Oaal Ca.*'*. ' ?
Total taa...MJUi UAUl
Tor tbe annte period biit fflflflt
fbrtbewiafc ffltBfleaaeae-.
llr' anl Hud Cann. Vt..1.1 IM '??' Jll
I'.i afljllflak io*. i s. 2 CO W 4">
Totali'in.."":<-. ???<'
Tl:o tiiilowiiig oomparaUfa at-taBioa. ibowi
tbe BfflflBflJfl tflfllBtflfl nf the Mflltflf Bflflfl fll thfl Pkflfl
delpbia bauki for tbe -nut and fflflftflflfl wt"^:
Int ij. 'uur Ifl,
U.n..*>4. ?. 1,411 fl.4. *** ta*. 0**'
S,_rri_r . jJflM,-* Iflfll! I Da . " '
l^llender.... rtl.iia.afll B.!**" !*-?.___? *;"
nrpo.i-. m.m.i.1 a:,.-.?.??; i>-e.na.M
. ?, ......,.r, . . flT.HI IjflM ."ii Bn. kOB
Copy ?f diflpateb from Waa-hagto?i outc!
j-. %% iflM. ifljfltai-f. Ckflfl AflflbBB?flTiflflflflBan
' T,.t*l BONiflfll aflel t, ll 11 -flh i' ? 1 ?*?_* I '' :"r ?"*_.
OIlll UirpHrd i.'<]' i.ll,t,Iir-. I .','. i.161 "" - 8',. il I Ol
Luter**! bearl i !***! u-t'i-r tv.,. ? Itbdrawp. WW mm,
7'0 amoaBt .if ortMiiert l**fll-t*nfl i flaaaa witbdr?wn
., .?::.--?.. ahowli. - i '
preeenl li. ',''?????!': flolflfl BT Bfl rlrarVt..': ? i*
| 4 ?..?-.. f Lia ittl'm-rit flflflfll the mi iu.., p'e.pin
autu of ti ". i.,l .-.r.: * Oi noBtfli *t wiil ba
' li. .-I..41-V t., n- J :,-.' h ...--,..- 'I't'-frntl'Ti'-n
d*r? witb amtpmmi Ifltflfltfll 14' tmu, fl P. Ca_*B
Tlie Coiiv-iiiiatioii Coal QBBpaajof Mury
Ui'.l tiate ffl??kfll t'.eir flflflfll -flflfl Ita -U-Mfflrfl ???
jafllutlOVBi Ilei.ry DfllfllflM, W :: II. Aflflflflfll I I W
Norilc I'a'-iil Su-Wi.r; J. Ii V iiTicm, r.r.i.tiv. i'..ru
; | ;> rld R ? dl . r*hfl VT. fr'- ? T.lw-ird J.VT.-^l
Um, TlflCaBfBBf BBB V-Jflflfltfl mtn'nr and ttariefae
1 turii,B privileife-. witb a flflflfcBlflf ?'..?/?o,"*". of flbid
fl fxi'.moaie Hflflnfll ft.r lb.- tttit d d*bt ?f Uie I um
lerlur.ii and reuaiTiiai.ia Rniir.-nd. amnm Lt | t*<
fj.V,. i.o, w*4 tat n *? rli' r t- pi'-il rflfflflflflflt*flM flBfl
.u't.i'tl (flafartf aai iBtemta flf tflfl Oflflflfl Ibbbb
f'onl Cntn.xiny. the l't*_>'.tiiii|i foul OflBflflBfi flfll tb.
Mnnnt Sera^e Iron OflflMMMy, bflfll?Mag tb* Cflflikfll
laflflflflfl Pfl?flflfl?Ifl lLn!.<_.<1, I.i rttai.'o.e t
. rtyof f.e IflBBVflfla _ Csflflfflflf. Th. ____ll eu.''rf,ea
Bb. nt H/XIO ncr.-. ut ? bW 1,1 'r-' fl l*fl 3'* ')f ''' ' x
valaabl aa .. i. ala la ti i Oaal f-i.nnd eo- if -id nf Aiie
r?jiv Coflfltf, ^!^r*lrl^.d, BflVflriflfl I h?l ta Bflflflfl 8t lbe
?li Bm ? aa ? B-B a M * tt:-, C* n paaf l. a*fl aanA
\ inr eo_J to n erket Tbe property B-B toelude* valBa
1 We roltlngr m lli aiid ima wnrka, ind flflflaflfll f... limfll
i lor monufa. lutinf fire briek at larfe probie. Tbe raii
resd ot the eonr. rn boi.ls a Bflflflfflf of ihe ecMtl .nn.
; l_onauo.. uf il.< ? 1? lf nflton. IXt tukr, yrlte la one i.f
IU*Bflfltflflflaffl-kflaalw*ffli offi-nd in ooal ?ed lr,.u.
an.l lr.* lor Its btfl?|*ll r-n'Jr'rien atitrg* eapltnl and
exptrieiwe in tbia llrvit ,if bnataesa.
lAt.cll^uuenL]
FlHST KaflOBAl IlAKK,
No. 4 V.'iu -tr. Naw Toao. Jet?r 11, IBA.
Fl^tL AOKWT or TBK DflRBB -4TAT-*.
Tbb Bai Ifll a er flflfl Bflflflfl!. nva M.LLiea '.*..?'?' B
'? 01 M'-Ta BB 1*1.11.0 AT IOO.
! Thi. P-etk wiil reteivs SsbMriptiou. fer lk?e* U. B Bii eerr
' Trrl Porl, rf 11*1 .'?? w\r forslih tbatu 1* K*___r*>rr. tr?
[?flCflfl-flfl-k-flflflf. *i 106.
' ' .-_. ? ._? i. ??> t ral* lied by ike flaflaflflflflflfl fec Ihu
aa.werde.! ui-Aune af tke Stt-nif ftve M li o* l.-_a.
fl. C. Tnoinc*. Pieeidet
ii.i f rmrawt, C*tf.ler.
|Ad.rrtiM ??-i t ]
CoVBRK-Jl.?rT A'.K.si r AMi _____18BAT__B Pk
l>r.trTeBV oe tii? l .ivn ititbA
T?a Niera ivi.,?a: I BBB o* i.i I vi ut New YouB.
Jo*nrH V t'*r* I'rr.i.b.i II ???? .'?,.! . f___?bler.
NO. M* I-8.IA1.WAT *-?? V0H8. Ju,_r_. l?-4
! S *.---._-? 4 wlll ke r .?_..-* by UU I.--1 fer ?? uiald
!.'_ i _B ol .-. at I Oli.
|A .v_rti-e<?r'r?- I
Bflfl Ve*?, Iflflfl B, MM
Niktb Katiokai. Babi:.
6avflfl__iu_n ..?!.-' inTA' -ti,ooo.aak
ilr_* oa l.a' <l _bt Itamed. iW dellrt rf,
l' B. NlTOlMI. TK* lOKTT I.4IAB.
Tbe aailVat uiid u_u..t flfflfltflhM kBfflfltBMBl new aa tb.
urarket.
P/iOfOhAt* F<'? TTIR UsirKti ftTaTflfl IaOA*
de of liy!,
B*-*-va_ ?t tb*
_4i_.ii IflBBMI Kank.
[Ativi-titer rnl |
El8*T RflfBflAI I'lMiiHii-Tiu j
NewVo.-k. Mflf Ifl BN I
Thii Bbiii btk* dow .>? hand lut iuiiiie.tiu-e de
Hvery aa aa-.,, t Mppiy *t U. 8. 1640 tto.vu*. wnh (-iirroB.
fre., Baaib L
Ptyu-ant n.*y be m*de ie tny 'uidt rorr.nt in IM. irlty.
f ia* st' Tuo*TBoa. Pr*?d*at
MarkrtA-^ irsiTltv B?r*>_rT8n ro* rna N T TatMrvr.
ITBIDAT. Jaarll.lt.^.
AitHES are lu aet1-* flearanrl tl Bl__ Iltflfl8| aalee of H
catk.at fliJ tOtir Pearii ead fltl Wflfl tm*
HKr-WAX It flim ? I ir, liif?le.tlere.('.eM.IK>4f<.4.
ttlTTflN-Tbe luirkrt :i rrry _|ulrt aad flteefl f.vor th'
bayrr Haie* of ** bd" M fll *?*** i ^' '?" Maddimg.
ICI/FBE -All de-ciip'ioni are at preer.il ?ry Iflfl, and
prlnat are uaaiinal. W****t*1 Ria. pruae. ti|e ; in. good,
43<i.i da.falr. 41 a , ??. ordlr.ary tle. ; do. fair B aeefl ear
t<~* Okmtlkr : Jkf 'et't ti"< tmra, ttnittk- : Mtrartl'u,,
41 .-tle. i l.i_gutyra. t'lVA in., tli 4 leot. i *>t- Domliiio, X-TJTr ,
r-a.b Tli-ia?',. k ef Itle aud Sant.'t C.nffm nn the Ual .,f Jari.,
IHM wt. I'fl . ii.ij.-fi, Im. I.bub (jov bas.i Habu. 2 1,71
btr.1 MaraoalK., 14 822ba|.. L_*"t..r.. II "? ?.!??; Si Ho
n,l",n, la.SSI bag* ; -Aler d-w-r^pUf.rw l.bbtt b.p: toUl, 11J
tlll o. i. _,_,._. __. .
rilF.MICAM an-flrin Se'etof _-? lertBI . trb. Sedt t?
tke: 5* lua* Boda Atb. 4l?.. V) .le _W ??dt. **je.l Ifl do
tautt-Hod*. li;*.. aid IOO t-aek* Blet-t r| I't.wl.r. IJ
I'lTHKRlt Ui fair rvqu-wt and prir?e lal upi?ilt. ael-? of
JV.,00f> tf>u *4 fef* i tm l/e.e, .,,?! 41 _|r. l.rr flflfl*.,,.-:
Lik* Porl*l* I* qttola^ at 44|r. ------ - I
LANDLL-. arr ln i.umI ur.___iid snd lr_n ?* II*'-*'. for
lllflaifllilbaa . MfllBa for Iru-rn.. art.l 4.*if*V fnr P*tenl.
-UAMjII ANU UhAi,- Ht.l.it fciad SUle flonr bfla been
ii, artl.rdr.uuhI, t. A vr-a"rt ll.e l..w eii.l nir II ir , r'.dn,
hl,T8 advanred. New te lli Iblr l-M|iir.t lor fnt'i-r .IrliT.ry
r**i?lly br?iidi.n lu (iir drn.n.d tnd lb. ?aitet lf fleflflyi I
Ibr aaletnrir-rtt'I5 8_'bb!t al fll ?"-4fll JO for rtiiprrhfir
i-uto, flU BBBl 6*. _?r l.itr* 4a , 0* ???')'*?? '" f'" M?ra
W__fl8rl.il fll onitit nilitr Bblffln| Ohio: tfl _->'tffllO I"!
Tr*d* aud fan.Uv do. ?,t-i.-n__u U faiilv tr'.w tt au __v*n ?
?_f lic. ty M.1 i aale. ef IVI ij'.li. at ???. _?_ *? kO tm tlir low
tradee of li.'ra . and +1 t.Mr *'. HO for ITsde md Kmrt t fle.
bsutbori. t l"iir bt? tdv.nred Iflr. ^ l>bl , b<* I I" limfl i de
tstad, Ibr tt!e. tre 870 Sljlt at fla aos+l U Ml ttmmtm* B
Itn l.iii. lli.. J.?r- anl f-jiiuiry, fll 0*000 b-'-i Tt i.?
and P.inHy do. Bye n ,fir It la Mf re.*t**l. and I. ataady i
aale* of tbo bblt. at *7 tOwtu A. CeCa Met. ll uti".
^leeef eOribh'-. tt 0t ? Ini Mertli't 4'alorl. 07 Vt tot Al
Ismir Mtlli aad _r.p.inri__ao,.i liitn-lywine al 0.A '.*>?
KBLilT-lly an.-tl'ii ??> dty, 74.'" b',iee flwlf < .rtniat at
02 0'U0.lli,', t,dl, *.,??.- do. ln,.tn* al ?>.'.?-?? -1 ? ? ?-'. i
flflk
OBAIB?fll-efl hti hera ln hHrk dewttnd fnr f.il'tre d? !
liv.-ry, tli.l .er l?tl lo .i'.i OUI ei' rrai.r qu',1. lol.a l,.v, BWfl
?-i.'.li.ed lbe n.arlr. bowreer I. unta-t'lrd, nwuif B tbfl
.rr.-r .-triiv in tid.., !? and t- .J j tbe taie. tr-- _'.' Mfl . BaB
l :,|r-af., Hprlnr al fll ?? '? I bl on .he .jj . . n. !??' bii.l. do.
do. U tnivr at *1 e'M + i 83. /;,,..i t,D.h. Miiwtuirr ( ..ib al
tiUi/trii .-I.'.V; I,L-h a ...',. i ,!-. ifloBB * i ''" ?: t i ??- ?
ii.oov 6ui8. fle. to tii.it nfli^cfli-u, fajtm bittb. il*._
.flBB *t ?' Nl I IW hnih. Rrd lllinolt (.8,?jtl,rni) t' fl""..
14,1*10 bueh. Bed u nrteia at fll Bfl flt trt; lt.*"' buih. Aw I
..rr do. a. 01 <*4? 01 UB. aud 13.10- Uu.b. ? btW V.l. J.Vi-.i. ?
?BIB ?' f I MBflJ II. I'*?'. v ai.d 1 ir'ey Italt ttt T> ?' ????
..re retidnal (Kt. are lte--Jv flM tu lalr de_U-B_; ?"**_?:
?k.-li. b,..b ai r.mmb*. tn Canadlant I4?'> J-- lor -'I-; M
1'... .'or Vl'e.rHin. Ilye I. qtdrt st #H7i.?fll _B*b.itl.
CetB i? not rleniy . prlcet bave advanrad and are Cnn st tli*
riote; aale* af tt,i?t' bmb. *i *l tua 11 17 lor I'nt'uitd:
#14, Bfll fll Bfl r<?1 aew Miied wai fltM f.r Bfl and
aew Mta?- 0 r Mtlweehea iee.-.).' ef I *. t." asea i?
-.,-r-t Irie rart-upli ut W ur.t el * ...1 b?? R* ' >t?'"?
V.Vh?.t in .1. rr .. BjMtod Mfll*. Ma,?- ?. do. al fll ?> No.
IObB in ttwre M %%**, and Kslra Bflfl?I Wkatt FMflB ?l
fl . B ?> I'bl. t .-i.'.i ?n Wi.e.i ... Uat?*, Bfl f- .-eh.
Ut/SNY HAW*---utl.tnllMI rra'ee ptrt (t 17e
tn n..i 11*4ii'ii la.iaiia? Miana,
i, | ',: .' i. ,i, lt ?? I ..eiiiett ' a il%e*\-\r. f,* MtnTm.
I dl's tt* tn Ait Attmmt and vriire .re * tbulr b iter, la
fl?,T1.,,| h- 'Ih- ri- la :-i: ?"? "f 1"' h .'? ? lll '" ? I '
lu.ifni to Iflil .nlliur*' lor |.~d'?? hr-t ii i'*'?''
i.ti 1 tii. i nrkf It dull aod Ur.vy , l._r. uf IJ" bt.'et fll
tfl .IU; fll ?W li-Oi*.
||, iRN.-J?eal.'? ?f -J W* Ib*. IU* Or*.rle ?>._ IH. ob i-lvit*
tern*. .
HAlFt ? Salee nf 111,800 Itlt. Huenet Ayert oo le'U't BB
nmile j-uh Ifl . ,.,
|K.)!--<al88 b.ve been mait nf J08 tun. Sso.rh 11.81
fn' 90900
IA I 11 , ,,-tiirr in gnrvl rtenind. tnd prVr. h.vr ?,.T?rrrii,
ete> iB.ni it.i ofio.tt ' .t r? -i io fll Blfl IMt, '< .oo..-.
_?<?, Bfll rl.. i' * I I'? flflfl 8*1 0.1. lt -t I 7.
l.liUIIKh ? r t.te-n'Um..er baa beee ln kri.k deaitad, 8'id
i.T'.irt I Itl r. trr firlldv a.t.Uit.eil ?"?? "I Ifl, ?' Ifl lt 'b* I ,-l
fl;., {Iflflfl fle.el wMUt flBflJfl fle b. _f.-?_?_? ?>"i
.1.:. in. ,1 , it plttOtt * W e in>-t.i len.lli. tr'I auea at
Aaa 620 to *-7f> l.l*. feet; a__e< tie- ol W,tU< FtflflMfl M
L1ME- N-thin| kns t-een dm_.. B Baflltafl.aafllatae*flfla
B'-lrril', SMt Haailt of I OILUiOB 8t fll II. tr.d I. I.B.p 4* * I ':"
fll l'l.'
|>l F. \H? Tbfl ntrtri lionirt md trra at IMjBtfla. BT Flfll
?la* , ,' l " fni. -i inr.ir ti d 1 nt i.b.
Miii |1<<F.K ha. beea in ?ipr vrd detn.t fl, tad br'ler
|.nr.-a wr- nta'i.d -..."' "f I r ?' ' ? I ' ' -'
I.r in.'i.i. B>a|n?i W -fla.. flflfl II- bbla. N?w-t> rleeefl Bt
* ,i -i il; .i.i b. .'..ti", Wt tttt Bew-Ortaaaa ai ...Ji*
, || s_l in.ird hai Kren le le*. ertivr denni.l ? I ?*
Iad aad lal 1. >ine. .lrrlliud a. r, ur Mb*] '.?'? (ll ' '' ? ? ' "'
mtnd inll prke* eleerai tfeadyal fll -*?*Be)1 *> i'.i ' I"
in-., ***? .i .,- hnt r.-hel lrrrr"'.r ,n 8 ?? e. Ii.a.tr -i-r.t.
. ,??. i.et.i t *i? wi tflfl Craflr WWi ?.-n.lt afwatfl aafl
ar,,...,! u fll 20 fer r.n.i Pitae l tid "'i baaasei wBb
an tiiiM ..rn ei.t hmb bi lu* tmrntmi tttt t* avtrei .:?. n.g
itn, ti ifl nflflll*, Vor Nn I vVlBflt Sipealflefl Aad bafl
.] ,r. afl lefltt fll .fl Tl8 r* >:? I' **at ?
al.ri.l J. t'i"! fe. Ilrfinrl I Sat. e lu ut.d-t wbiel. a luflu. r
iii-trl IflBfliilBBIlB bti t.rru aaBM the* b>*B fa* ferreala 88
? 4i,.i '.rw.td Mre. ; Ito Iflfl I -y _. B*bU] '??" ,'l'''"
t. d en ii^e .'. t. ?'. 'I e u. ri. t aleaa* i ?? Had l ba ia-B* u.
d i ? tta _? i I ?? ne'in.il I: '?? td aa bbfl 'l*?. al t .J. . ,d
_*?' bb t ti''- ? .'? h.i.r I'ly .1 T.<. I I*-.* * __B8fl duil .1 41, .,
ai.d tr.-r Oil Bim, ai'i-.i'fc-r.. oti tha ?|k.l
? iii.l i-.Ii>!.?Tbe r, ii u.trtrt 1... ben, n.li.,1 Me*
e'l'^a-..,' fll InegahM t^*r*l. rkry li, ?__? fla] H ?-. I -'I m
tpWati .ilrt.ff. -nl ri; I't _r'T. Ufr.l, I.u' nr B* -' ?'?
.,? va.i a Iw. vy totBfl anl I'*'' efll.ea.lv. ?
..... timmpm ????: .,,-. 7 >o . I.. K ? ? ?
r i-- iiturtmw !!,-_. riaaBl i .?
,, B tm aew . n *, __,.! |BB to friaa* Maaa. ? t
i, tar* -Hit. r* aaWeof l,*? I'bl*. ?"-)?*- ? ? ? ??'?
. ?? *4 :? i I i.>. a
ni .. bjwub, Ofl?? I tm iii?a. d,,. ii".. i*?y.i M-t.i'u;.,
i.n ? i? o ?, . l fla., -ai , Bfde-aadl .'
.4. ?-'. I..- 1 . ,*l.- ,'-....__.>. i , ,1 - ! p ,. ? i .?r
l.rie f siii .... . 1 I bbla B ? Iflflfl '? ' i ? ?"
Ue? aad BII MBO-flforaatra4 ?'.'?* ? -n_ I a I
i.l a ri ? l l . ' ? ' * ? t t M fl ...
.- I ?- " '
. . ... ? t 1 ' ' r
| ' '. . ??'... MB
'??
Klt B li tlee, and ? ire i ?'..-'?
... .,..!?:
?rir*. are I i ? ? .- ? ? ???
I I ? - ? . '
I'.i-. .'oi '. - - . .... I .a pri
v.tr i-'iii ll. r - i *ri?
-M.i- -.? . berfl !-??.
, ., . . r . ? , I al . . . ?
..,,. fll pr'.. ,ii ibaaa ?
?uoti ....
.-. ? _ '
. | . , ., | ' t, ? . r '.lrn
B .---.r r ? r _t ; f . ' .- . s..e . .t .-|r.
... ... I. ?
- .- . . f Bii ? l ? ??
. n , B-tbl -i r.. .. iu Ui J. u..-l. aai
? . 4. . .._- ...n
|.i . .. i . i lu eirei . ? ?
..... I
ca. ? . : .f . *j: . . ,
-i ..' :. i." ? ti : .-n
., . ... t ' GAf wmimwatatw, a.*.. ''. I
- -. i .:, ia i.ni.i.' --Jl .? U .'-..:,.. ?,.! ??? i'"
* ' ' , , . -i
be-Mii.*- ' Ur""
tae* _. I.V.i t.i. . SI *? '? ? ? -.-?*?-'
Ur 11 ..
.VHAi.K.l ONR ia I ' ? I
.. . *
fll _. ull Mfel Ar. I
M:\v.voiiii i '^ti i: ntiiitir.
? ?
i.i *.
fr. ..tt Wtr.t )-.... .r 'nill, 1BCA
- . aaa*
l'a.'? |,i. . 1 ..
, . 4 . - , *...i
.ne.* waie -"W tt Iba mmtmrtag kl.t." Tmrm:
1
i'.a... ...
At Vfrr,'. 4?ilie> l.flB
At 1 f.-?i.i _. > ?' .
liln. ., ? tfl
I A' . I,.? l_.U?. l...u
il 47 tai t.^0 .... ....
' .1 Itr-Wn'. Jf.4 . itO .
??. t ? afll <lr reri
_lr.flU ., '? ???? .
A , ... weri y re
__*yi4__.....t.1?l IM Hl I.**! IM. R.flCI
p. ..._??? ? * Ifl . ' ' . . < ? '
r ? . r.-'i iv T.I rti.-rii: ?? **v IWfl fll ?
-1 .? trr Ibfl eo -.- . -. ' i
i -. ! i . : ? . .' . ' I . .: .? *l ? 1 a
i,-ri _.bb88 flaartan _r_U?-lflbla_^,M-fl-.a| i
??**'?
r -. ..
I rnir oreitia Ilu ?tf i-.rrf. ? ?? ?
Tb? aaal ??:. ?-' r* ??"? ? ???.
I Ttti wrmmaiip _fle* Bflet i ... i). ???
Me?,.iu .i . -d.fil. ..tl ,. I
i ........ II fll!
I lale-rl r ? ..??-?.-- .I -. -
Ibl linBIIITTilir "f 'U-~?-\t* 9 ?!? ? ee, ', 11
I Inrri... rai.f ef |....reir. ,,.
; 1 be nH-._rl ol ll.r (aU* .rr i .?
..?? in.i i.ili ii. ri.t
| Iie nr,l-a,^it au.a ai flflatfl* ? ut Nfl BBfl 'rem ll ? f 1 w
! tai _4.nr.
s. Y..rl . I_r Iowa . 110
Tr,,,,., It.nl. ? tf-."t.H ,.., ?!
. . ,. l'l 1.*.* ??. .7
k: ?., i.u. ..-?.?.
Ii.diaua. W.Befl*J?B8i n
li bbI. .11* t er.lt _ 17
Tl-e? .etne l>? Ike Ml a ?* r?ltt I >. BauMafl i'i .
.'. .. .ii f f.r li..:i,-t,. - i'.i 'ia a - . .
.'I .-.! Bsiiro.*!.- laB_nflflflaB4Aa.be] Kaiiteafl
j.._. t t ?..,. .:. ra i lia bj lli '? ? I.i* .*..**!, m
' .....I, i: ? ? ' " : ...
urr or Bflflfflflfl
! Tle M ^e,1.i? are 'Ur uerne. ??! ,1 atfl l. ..lll. of r l,
t-r'.rrt . I thr |,rti-rip?l d.u.rt i*ii wi.ert .1.. rit.'r i. re
' |. itrdfr. m:
. Ueag II .M Meii. ? k .-??,.. ::. 119
| J. 1 kltbea r k (_, lli.... M ii ' IU?- md Mlel. 11
.-' rtel .'????? X 1.i" MalowfT. t \l .. elawi . ..
fl, .-ai.iri'.f. ll.J'.t Wu. rewctl, l*W?. 4-1
Si IV,,. I'..-.. I, lii. 4
..' | ????? k H.f.rv ill. 7.*
'-I'I'-- .
H. ' e I rr. I I. <m
i i i . . , t. . ?? -... ri . it
I M Ir.r'r li.d. 4. * .IV I.' ... II. ITI
| li. l-rejii-, lawa.ijn.eugi.lr, Iad , .... Ml
lUminreii k f.A.r., I l..'i- '"? m ? _ I r.v ubio._jj
j iv Ifmaa, I..-1. fe re. Ba-klifle, UbB. II
A l....r lll.IflflflfJ Kr,-,.i K. . ::.
1 :..,?! .lw.. 77 B>b*l-< .1. 1. 11
LBbewe, ll. ?? ?? flieaiiil*., II.IJ ,
J luti-y III.H* Wu. ??w.l >, Y. Ifll
(.. I l ?lt. N i. Vtll.A. btumu. IU. *"
I'Ultb I'ATki. l.l.*? H litofl llbll.Ifl
. i, mk k flekle, IIL. N - -r- aaafhl lll.III
11. VI B-flbBliarr.Ttl.Mafl Baflaef N V. M
Wi, . \anrr, Oliiu.64 H. Karirtin S. V. /.'
l -,.t. ? r-r I S li [i. ll ld ? ttl V.-u- , M 1. fl
: Siu-.u i k i u _-?_-_. 17
? Itlll. ilr't ??F'in:i
I The ttrttl riom'.nr *i,i. wr. A. 4 Bfl na..!. . mnaarei w'.tli i.rni '
kr. I itfl w-rl. au I e .Iti I 7 I lr. flfl, Bfll IL,' yl Ml 1 '
?y.-J. ti, I w.ilj 4 " . r Ibfl rre>(,- i, ln . "'lil y?_-l tf
I'i *r liuiularl tu.ii ??-._? Itfl* I IMil U dtj al ' ie ,_..i- Bial ,
k*t I Hii bflfl-L *? *_|iUri wit/i 1 Gt_j liew-i lait twl uiJ wlui ;
1,848 b**d ia* *eefB#* i>rf w.et lua ftm, Utt wilb l ''1 ? b*ad
? 1 uu.lt-lo:,r yr*l tfu.
thf: oraiBo ok naBcvai i>at or thb kabsbb
i tt Bflfl*, _I?BI -". i ?'.. < 8t;i" Biorkfll op flfldI
II. . lu'ri-J.I.f W,m tirri ,i i.ibo u fi ? l H IBtflfl tn isle al
i Ko y f. ui.. flraat, md tim ; roMflea _ faafl -.''ie I* -w/.r (
t.i, ? ?? Bfl Baflflaf, *'-d me pfif-ld?:dr<lly wnne I .r
' dr .n Aa 'b. r 1 mt ol ti.e flflflta i.a. fl*Bi *ty ,1
AHI r*. :vr fli, I ? frw nir. of eitra aaal < tl'.ie l>| Ofltod fll
IA f 9. ue' i..e ....?, i<i i. ?-?? ibbhI btleed M.?. ef ibe
I r.-ii in ri.iit atsB ba* B ,, leidu u.r tt Iflfll to f B ar. i ,
I iu..... .1 ll ? tl.ii i.ver, whlla- . rrr.- ti.t.y *g UB flfl*i ibetl
I aol.i .1 wtrk at Ma Ur. -u . i- -l.? .' l-flc, tia-1 al , .. Ila*
...... ' llisd*!**. Tbe -Irr ,i.. .5' i. -ittclan Mtl*
r.,..r t!,.n 'I ilore ii.ell,. ,, B*d ,f'llu^ . ttltl _1 ? rr ,?
| ..,iiie l.ite ff dli'llleri fr.l . .ulr. hnl Iba ??.,. ". i? ."'.? fa ??
Mbfli*feraawrwti w*l. 'Il,a ? .,. u,,rr Ull of
Wfaflel* .-ai|i? ibraeflb iu;. wi?k tu f.'ti bnmli il.an^e faflv*
i,.. i ,? e>. k ilu. yrtr Many af lbe flravaB flte iaa -, .
\ eara fr.l I u i ?? 'i .ui i ii., i- I* liaaa, Baafla i> -id tlblo,
aad ..ne la tbe*Bee ??' tawtmkwddwmmtmmtm ibv ibe eawaflj
w., wt .? ,y ni,. ..i- i..' . ?-k Tht* matwt ita* kktamiaa .
baaaBl.aaliri di aill tit-"?-* " to; bul Ibeae vl
I li.ie >>.titl't ttu'k a.
? . . .|,f 1 -r- * la, ?
i | -..\ . i ,-,(, .., ? ., '.,? t . .?'i _r_n af .-ttl
wl .. luow. t.tur-> ... Hi.. e. v. '. l..r w..k. iiitik.l l.,.i I
I Wifu bouglit ni . LlrtfO leal Vi-r *.'U a 8r. i tbe tttu.
_ ?',!., .r aier* 'b.n i!i?i t(. wr.? ..,. ? ,,.' Baaa wbo
hafi keeghi fleel ..i eipaeiBlofl ?f ?? nir," "iba Mflbe*) eaiea
tl Iba u"it ii in .1 ii,r mii J.ly '.r. trv ?., t >B 1" D r.
I ? . i-r.| |-rei. I? .?lh'r< IMI "tblld
j,..r i, I'r ? i - -" b. t if M, tt wiil 1- d.il ????i.i fr- u my
818.1 BBMflfl M 1, i er-r tin ? |irrn.ai,.iit tt- l?.,,y' Ilo,
] aetm* tbu ' ' ' .,,.... i ., ,i, .., uaa-1
let. mr t.iau ,< d.'l wbeB llr , 11 <? wa* lr.. ttll. ii. fwi.lt tt '
laue* "?' 1 '? . lern la lbe lt, 1
Bfl WI..-1I b... ,1't ' iT-l lll-r^ t! ,a ..lul Cjl.lr i.rie "O ..lr. \
ti.e lia.tr ?rit i.n.o.' flBflel Iii .l.e f*.(*M_*. Ii.dos, lb*
latfldsba*dragaad si dsy.aMdwa. asarlj al wflBll*'el ..
i -tui ? t ln,.. ii .u.b.. ef I. n,_ 1. ? ?...l'i... rir.f Ibiaeflfa lb*
. ia i :? i BIToW, 1 .. Waalbefl I" dUy !? l.o< Ilfl fl. | i
. ii (Ju . a. "?!y 7', l,r..| A f,- a ir.le. Iat,.- ii*"ii
. 1 .I ii > |1 (flfl iIluj Ibflf trt .'i^.d B bt y
p.jii . f.I'ng ujafkrl Oier intn e ho I.ee *?'! t'tf ot frm
-WaeeB flfl a let ef tlbto fllurt u flfl*. flbaab baaattoalrflB
*.,e' Iti'l e.'..rr lt fl rwt., and refuaed ba-a,,** l_- wo Jt al I
ul Uie Au'uii n ?u||il* ii '?" Ibfl Vt e.t. ronrwra-kt flf* be |
would '..i.n gltdly likt n li.ll lut tt flH. Tbt. .kuw. ll e gr, *l
blaat dowt , uut UM frrlmt >blt lt Ull |,r..du.e,t At tlir dr
?toe. baBbflflB ' ." no -, im tn -| -tt - at tli*y flnd thst tbe '
irt i i b*n latiuxA bvw tv utt aad ttk tmt btrri. Tbei ala I
.._...-....?......?. ? --- ?
k a. U.e 11 ? -fl at |". _> ..__-.: a] ou ll." r.
fiur Wiett tJ.,, wlll be nt I
! tl.o ifr.ld l?a tbf dr, lu. ?;11 not 1- i.nniii. :,i and that lf
| tbay r. d,r _> prirat U> cuBototiri, ?.. ti ta tadoce irwlrr tea- I
; toBlplt __, U* .,dfk* n. Will Uk* a.Iviu'aff aad oal uy
p.-lf. oftaillf ir.in. IVrl. p. i'.:l?.t ?? fc*BBH t'.Bt th*
j We* 4 ra tiipt.'y i. ton kr** to wairaBt fli.y koa. of 20 tvula ?
pnnftd fj, b*>-f on I -iH in ln v
rna ci-oib ot tbb babbiit.
Teradntj, Jan* il -ih* i , nou. I. rooU-r than yei* rrdav,
?nd thal n in f_rrr , f Jr, toi aud that bal that .- m t',.lr
fn..*. Aiiuat .'<a bftrt nl l:fl?h itork am.id wiiith uwm-'i
ru.iM.wll Bflfl I , ? ??d,',|l ??, tU "ff llirir htud. tt tbout llkt)
..mr r.ff. ? ...r-iil u.i fTfi.inr B l?h ?-rr net a? fl**d a.
ttni u n.-ninr anl. on th? iTrri?|?, weqaot* Itl. d_".lta* apofl
lait nn. t ,-.,.? ti._ ,11
IHiiK. Rv BALR8 OK BDUflOCRR
C?ii|t*r k Teff.-y. for I. W. H .tch, 11 lllttourt rorfl ffld art
tk-. >, wr . , rt u ._ nn. .'. i ?'? IA*
Oe*. T"fley, Bt ttataaa. fc-taiday ke Wia. Lewar, a Ib
dun. tatth.. f,,i,i,,_, -1 VWL, tt Ua*Ita. . t?fl,* of lk?n, w.r*
t, r- ? i
| I. f, i irr, llt f-r Bfnrtnrlf- A Otwttt, BRllflB *?aat*. frnn
?. 'U i...,,?,., i r.tir tiwl, _8?fltfl ai H'tftla.; averag*.
I it*
I i'i l-r... A ,,,-ff 144 ??'"" lfl-.'- liliu .1 ?*? fi. ta oiflrket. *d
Ihy Irw-Bani BCtaa_aaflwaCeaaty ?*wv.*r,no?tLt ir?
iii Tkry ao>* fl* ?a?a *t *? flBta'a**! I lltlajte who
j h.-uiln li r_ iu ABeay et Bttab, kafcb k c<>. Tlr- wtn
. c ? e Y*.n\ ?r..r* A ,?' nt* ?> rn b?r* for ttmttkt,
I Btd ... i..,. . B ia iwli -:lr bfl.: .1 tli ?
j li Wiflihi lia** wbtaflidi b*ie*f Mifc Ha* Hfcrnna
' Hr to M*ffl v a iri..T.r at 17a ofl 7) rtt itroag. They war*
I I,.- BBflOad hftt drovr on .. ??.
1 ti. U tA'fledmfl fc i m.,'_ of J. W. fkfbr**aad ftir 7'
lewl .i.i'i, if -f.-r. .1 I. -I ,e.
T .1 Iii leaillCbll li,.:. Oh;? _ r.ti at A.btny. nt?d(|
. i wt . it-d r.. n.f d k'r. at I V. nu .. .V.. .ffl
A ? Ti . , fofl l.ii.,,. A C.r,-.?-..r, 30 llt.'.Vi itetn,
I *| rwl . ?t .n tirr.feof IV.
' M.nfff.-. i'i. ...,.?,_i. a?*ry |*a Rfl*w-**Tfltaflw n*r.
' h/irn. O'.-iht -,r 9. teeti 7| flat t.d i*ld,ll-d ad 188)18*
. ti.i.r..:., - :? Iflflwl* 1,-k US _ I7r.
! T.i .'..'.iii.t. fni I. l)a__.y, 117 _,.i,i,,- ta Bklr Illiuo.t
? ttirr.. Irw lt 14*18*,
| BraebA u: .t Jif..t Wm "*{!_., Ohta ti- r. ___I,7I
. ?! 1141* , il TTiflan a:_)3lOI.ij aatliatttthit.? 14a
' I7t ?i i4*h "r"-i.r
I Ilerrifl ki u.l ii?t,>ri. M for Sk f t<i-_oa lad llr-n at 14
, fll lir. .n _*?.?_ f ..' 'f)ewl , in.l 30 f,w 1 I'ttW lailllflt 4
t-i ? i, fll ..fu. Al... ? r 1'oifr.ll, 4t IR, *aulf. i| tWm,
,_ lai . ? ? By i.ir.l-.'T
! Matroy * Utata btCetBata?. M OhtaBt?*t*. enertn,
, a_.|i? Tfl y ?*?- nd ..lli-r. p"ol ~l > ... ?? Ifl*ll Jr. Al... _t
... . .!-...,.. ..,.,b..?tht -f tVflflthatarn.n rtrt.. re
? l.ilrd .1 i' ?. i " , wl iri |l r-j ,?_ II lr. IflW.r tl M IflM Wa
Oat VV . Iinwn _>d 1 IIBfl?B ?**_? tor tl. ltaa tndrr,
tl . wt. I ? fl. it ."it li.f. , .Bl 4j Ue A. irf?fli, llloio.. i.llr'l
ij .1 . .., J. ...
i l>. U.f.'.t 'ti "I .I- .-wn e/.ttle, .rr. < - . ? i . -,. . ,..?i,.i ak
A. fll *, -I ir'.l r.f ,t ,, J I . '. ? ,| ' Wt.
. . . , i. ? a i-r-t-r, a IIL nl tta, '.{ iwt., tm. tl
_., 18. v-ry f.w .t Ult*. prv*. ir-r f Uf
] J I V.,....i.t Vi i i. Kriwik, |_fld .Lir Ry. flrni. Btt
Ird, 74 rwl tl 1 ri ,-.
' M...t v I I- u--r Vt et k. !_t*_f**Btt fed IU ifre t .1 141
I |7( ..,,.- r.i.
\ tt. ri ? ' " ' aatPok* M r B?yw*aR ? br BV.
i si ?:.'. ?-.. i u o.n,.i aia ..r iv
J . -'..rri-l IO- ,f InttA 1 a/k. i io*'i in 1C ill'l ff-i
,-. I * .? , 4 wt .'-r.l lt 11' "? i . . .' -
fl*.r k. lli t fl". 74 t r i V .1 l ' ? " ' 1
:...:, h i - i-. . v. c r 44 '? I maera,
| w .1 l . .'?...
Irn i w, : , ii,r?. tr ' | rtl n i- d, it '.'-. 4
bt
. , r, ;,.? r..7..t
ll .It arfltflflW , ii I ? . - .1- _iil - ? i -i fai, .1 ,wt .. n
'..,.,..., ..-, i ,rr l.,'?, . w, ?
? I aold al ? h?i *7 per | t prirr* et
,, ......... | | 4. - i ? ?? ?f. " ii' tt
17 I I .. ... -I ' r .,...-..'.. .V. W
,, i.bala
* ,: y~ iwai ' ?- - - l i
... ? < _. i' ? ? | ? - . . ..
( mi, -r ? ? ? I .i I ' -
..:???, | lll :..*, -.. "r r.r>.l.
| . . ?.- i iwfcal uari rl t 1
.., p I,' rBfflnr..^- .. ii.1 , v i
,.ut* .i t.i u. .),,. , . " c-l II 4l.rl.li
-.. . tVta.lt* roa . ,? 'iv Iii ?'.i- - f*" B?I ? A Pt-ki.
, .. _ ' -> i-r .4 ti.fi..
t> mt.
. fl-iri i..-f k na...io, wi taabd a Iil toru f.d
. Hf. i. ,. ......... .1 .
, .vi.. . ? . . rti . r V!'_? I'aaefl, 7 twt, Ba Iflflh. I
, i i - i . , .' 4'1 '. H' I I .
, | ' - . . li . ..?? t f i .. : ? .' -? .r..l |
lir M.UI I.l. I.i?.-J lu.? ko Brat?? tu.tia.ril 1. , fl
i.' rlvtd taMMI B_i - ? ? Ib ?? '. L Ttay
, . . ? ? A i . witr, ii. I or. ti ? ?? ? ?B ?? '
t: n ?- l_. 7 ..?-. I... ??-?rri a' .'.' I
, .r..-?'... w rt. ,t .. 1 . i ?. . I .
. . i -i ii'"..
... I II. | - ;
? . t .i' r IbB ??: ? ti I Ba aa y t'ew* a *
?. -r ? i -
I > . ' ... ?
.. T | * .. . . . . ? .,Mfl i*'i.
? , . ' ? ' ?'
\ , * .' . t I r , r ..._?.',.. f ,1 lfl* '
. B UM! fl.'t
. , ? . ? ... I .41 lo
... '.*.?_ Wtahu.| f?* Mai
, ,? ? .? | - t . ? r ... ? .ol ? od I w
t . , . T ... ....
- . ? ? .- .
, i. i' ,.,??? r... -,, aad l_a-:.i.i !?_?
ia w- .. , ..
, - - . ?
i tlai U
Mtatfl. fltat**ad
... . .. . ? . . ,,, ? t i, .
?laa. w 11 ??? it r. ? ? _ ? . Load Ifc.t w?-?. '."..j
. . , .? pa. |.* ? -? -- .." r
..... I ??.'r"l"
Tt.I ? ' ' ' ' . I ri r ?' Ifcfl
., , ||_ _>_.,.,_. ?'!. .1.1 JJ |'l ? - rl .( . ., fl.
i a>.. BkJ ..-. fili ? ??? 1 - f _ I'.. w. i,.-l .u.l '?,.: I. w _.,..! j
,a .'' T:i l .'? -lr..r?H .1- la. if-i.ri.4r11" ?
i - . ., vv ut- ? .? ? or, aa. u A, tamt t ti * I" fb i
? . r I - 11 w , ? . . ff r !
, . - ... r ata ***t'-. j
t _, ,r .. . ... ?. i ,.. - ie I
r . d ... ??.|. ? W...I t'
' . . ? ... tnd i.r I.
:
?. ?? ?.'|?l n'fii.n |l B i '
. . I. - ^ ... ... .,r ..I '
? - - ? - .i fl * . . aia ? ?? ?...,
ii. i ... ??'.... t.i ? ... | ii.. .1) wm. pr ..i.i.oJ
? ? , .? l -ir n . t ;- , ?-i , Mt]
?-.i-i .?. -. ih t- l.r fttem at Tf.".?.1iT .i i
. > ...
of mt Ber*. ? rl ,r t.,1.4 IBtl 100*08 rAOOflfl T ib lUkfl ? Mtd
. | . '? ? . - ? i
r.i 'ui, vv. peoflaaa h*w***t. lka tta *?*____? .f pri ..!
.. . . , i t. . I t.i i.t-ui'. ar. Bfll l.( |e >l.y it If | y ti. ?
? r*j? mJ. i .,
. ..-???: l -, ...... ... *:.';
14 - i ? ' ? t . ' 'I I : _ . * . f r . I.'.
t / ll l i.a r ?? ?. I ? ? *. ." . * f.-- * R Mfl
i - 1 vt'-- f? ?4 44 f. r . "7 V 7* fn. *4 ?> .." " Ca
. - r*ittfl* *' 13. A bo. i.i'o Uhtafltaflf _f**raflj_ *f> ;i
- B .
i r ? II n ? .--. ,.'?* I 1.717 B "ii. mrj M
,1 ..,.?- ,- i ', ,i, , ,f io, ?: *. *" rw u
f. ' ".l "Ir.ii I I -J-:: ?' ct:. ? f.-r;. a aa tTnag- ul
. ?? r ?
? r ?.n r> ? rti i . i .... i ??'-. bT Ktt* k M- ,
Ile-.o, JdJ k liarktaghaa A 'uiv.r, I.N
,...M m,_rw ii _ai i.,*r*.r :>,.-87M, Mfla
? 7 .?? ir *^ -t ^_t te b*.. #? ita r> it *? i.-'i.
t.i ? ?t - .. ,1 81 ?? ta?B** ii if - : .7 ? t:
., .) llt at Ri 5 . ?'... *?<. .??) ???? ? t tf t- ? laal
.. ? .'d, IM M Rl fl -? - ai t' f' it * < I | bi .1 11 ,1, 47 .1
*4 a
flfl'tr rifloVlB- IT flll.WBlBII
Kf.rn fl. o. 11 Vi Ll?| ...4r7.lt M litt rfl Ifll Jar..b
--?... . 1 I i - rfl*. I... rw.r. ;ul i. ' ,,..t,fl. .',',,.. A.
Hi .11; Iirrik H-',rrw 74 B rr,, ti-.ry. IBB
I nu v. tart?Joha ta.oit. *t. ki Ki... ?-, t. Kl
diwifle, lli vv aidu * B rd, llt
1 r .li. _>> w _rr? r ? A.l.-ed rtrr.i.. flfl) 1. N Rfl****y Tl,
| .. | fl.ttjl I4t| J . I I ? T'lril .* 4 4 w II ?
II IV l.rrrr 4; f. I.twr.mr. tt Iflfctl llt..
i, Pa ?. is..'.. iii 8. n?BiA Bbm**| fl i J*ka tf. Bfltaroy,
B ... '.,..*. T yti i. iv H. hntnt, r*.
|-tf.n. I l:r .. B I i V'll'.r .'_'
Kr-n, !? : ? Hfflfcl ? '? * .'II
?lli-tr llit'i-'. Ar .' nr.i- .1
Rr*a R*w-Y, k?, i .h ... i?", ,. ... .-h*
- ,'..., It-.tti Bl I .... li B.trr.w A Mr?
?ti,. w _n. ..au. IN il. Canestar. ifL
from Nrw J.rt? y VV m, Ln. i lo . 11 VV tfl.. M| J Jani
f u
TIIK MW IH.- BARR1 T
. . ? i K.fi ILflr-?A
K.iiroaJ
ig/.. Tfltoi naa |j
Lb* wr-gta. Diwd wrijjbk
W_fltaTB ?*?? M hea. ".-ti... itj?!,.
r.ii, -it r*d f,..|..4**** !,? ?'r
8J'.v, re* rl t ' '.' Ih. ktt?*_t ' i" ": r""* ,-bU_n, . uu tbi*
, .., ,. .,i .t.a.-i ..< yaatt
i rtrBoV.ifl f i..t .,?..'_.,?? hti l?f-B th.rii-:r:i.r.| y.
bfl j tn t .? fl ,. ? .,. ... -l.il'. ? .1 ri.- > 1 u^ ,lw ?,.| j v .i I
lka IrW lli.t.liiflt Wl- -.r li'-g. wr,,' hril o.-l ikthl W . '. i |
ta Ita ta??n >?_ **'""'? iwim taadtaae* afti,. _?...:
'I fcfl rn . i | Bll ii-id iti Ika tri.W I. tfie ffl.oit Ma bflfl
,, .... ' .aa *etk, - iii. I. ...... aaw ...... i;
.mini.4l.froui i*d| Iw 1..1UW?lai. IflBtflBy, mut >w
tnepiimtU l..ly ? '
i I . ii trtrt fU -t ,'fl.dr lo dav rn.lir an trti.r deruind. I
_i,l tttm ara rdr,.. ? .i -l.r f, , iwlng raat* *t ?*?*i
. ... rTt-i*.. irnn
llrrrtifti bT BtUieedl lo wtt !l*i?* H:?
-' . t rtl tott, ftw-ierary Gaati
lii.1ln.ry a, J a.. dlflflB.? I B V*
au )...t,r fll
i kr ti rr. in lb ti.i irea Baaaal to.u -_t>
haiu. tt.1 ia.-. T..r....11,491
flnv. BBAM?BTTR at 1 itv.NKn.itT?1-8
.*, BBfll '"tr. 'fi* ' Auli' luvt-ry) rir. * Itaflort BtRniaed I
bi i m,v. Braaabia ta aVbadbf il,*, ..pual of ti.e Maie i >
aad tk* ajaklraa ftna daatraeBaa. it orn-n uota tbaa | ?
a poalng aotlrat Kanlinu" tlnit rroA-brt va* aai off I
11 ..i.t iflaabrw aaata, a...l ara* a.laabalbw, ka teew ? i
lul ,t d, l..|-iiii, dta il.lin.l the oap.lal wii i ?a_li af Ita j
n.. Ina tf t-o'.l.l t.f ,.r<,iiii_.',l ui t.i.i eity-4_l of wl-om
u.r .?:.:. n il oat H* 8aaoaai-d kl* atrpaa* ta defei ll
Ital Bffltal .t *.Ji.ld_a.trftfl. and tkOM wii,, aaaM i.ot * I ! ,.
In.iriv f.. lub" tk* mi k. flloiil.l lm lll idjfl to do ??. I.riu, I j
gndoj ???. .. .. wta.i u*Wfl t__a tU*ltta Rebeb were k
eoiainfl down ita lle*M*4owa ftht. aitkltagan ta
w-iit |o thaCurtoveriookukg ib,> eity, aadeaB*r*d inio
itai?aka an a biit'i jiriTi-.t-. Wia-:' tta Rata
Bl \ ,. , i, l f, , i il.'-r.' Wen Wtt UtWt l'. fl
btt* or iiitv ottiaeaa ittble, tka i.?it.7n<.r \
aiimiiff _M Boatar. Kiirht bjbIbbB* iM bt aaO||
kb aa i*a*i flfinil tin-ir ;?:imiiti aud raaabal
1 rg* iot H. ren*ln?d altkItaeitirentI
day aad algbt in tb,- f,,n until Moaday, wkaa lka aiil |
j reiBtedb] tta 9th Ibaaaybaab V*t*raa v ab
aale*r Cavalry vkbk arrlta Baa Loabtill* Raaa '
in,!,, ith?of ita Baaeaqaarakb apiril .,f Q*t Br*a J
it?t*, wkaa tka Bakib aai a Baaa Baaa a tta onatk J
?Ma at tht titet, kadlraaadl ol Maattjfl -? M tfll tb.-m i
I . r. 11 1 (.I) Illol. of tli.ll ill.'.-*'..IfloajB Ot Ult. ..-. lh.lt |
K-ni kiaa* woaM aa*arr**d*rtb* oaylb_L" wbat- .
, yi-i , r, in ii aaa to oibmi tu lha d?ba** *f ihe eapi-1
tij, uli wiii i;..i,t-f.ii' tba Baaaaa ti. ia tbe aai* doa io
tlre bt-r-lf liraroir iui,l tl ihl.irn nb.tln-ii-y uf oui t-DT- |
ertior, who u.t'.*. -I *ni. ng tka f a 1/ ai*. ubl and yoang, I
tl.f iiiiui. a i-i ri t of doUa ininiklliin Bfbbk ani.iiin.il i.mi. ,
l.vri)..'... !_)-_. aiiiiiifl .. tu-.d by biui uuul Uie .
__no_?eat I*
CITY ITKJII.
Stbawbebby Fbbtiva-U?Them wiil be a
.tiuwb. ny festirnl nrU t__r at t'e bforhwri' Haa.ily
Aerlum. oa tbe Retrev* Urotiudi, Stotefl Island, au
Wn.tii-e-i._y and Tkarsda*. fOd aafl ?14 Jaae), atitr
nootia mni i-i aiBiui^L
T -ivkemitt (iBAMuar Soiiool.?This ingti
taden wili bold iw* aanaal exfaihiilom u tto Uairenity
? ik.ipel ot )*| o'eloek tbi* mornlng.
KiXT-iF.i.T-1 Ward.?Tba CHizr.ne' AtmociA
tbn. of i.In word have fitto.1 ap a suite uf fine Bieetlnn
rooBis at the eorner of Kgkth flflflflM aud Nlriit.-viit b
| etreof, wbieh wlll be i__ui_i:"ir r.eJ tbi* evenlirj; by a
! pobll* meeting.
BXTM-flOB Of TIIK Kll.'IlTn-AVKNt'K Ti'Alta
HOA1* ? Tliti ot.jeet foi Wmtak tbe plttp'-rty-eviiiern of
: Uie 1'welAb Ward bave elrivn eo pcrtiatently. thioorh
j many wenny inonths ai.d y**i?n??tbe exlemion <tf Ibe
I Kitft'tli Aveitfltt ltniiruu.l Ifl liurl. a fc-Tflr la alxiut lo
!?? flflflflfllfflflkflfl Mr. 0flfll_M Lafl *'..-??? ti.uf the
I delny hni been oeei* inir-d nnt by.' Irr.relf or t^ie eoin
l-i:iy, bat by tl.o dirunlou of thu eoiitnu-i.ir'n raila to
[OflflflflBBflflfl u.i'S. oad ti-.it tli-. work al.ail be oomplsted
t foi th witb. _
iull'b HitAn.?a furthfr dootiaaaf lfl.aor
: lli. lii the prlflflflt .mtl'..' is Bflflfld in ? ir full re porta
| ionnd on uuolbci ; u.-". fipoeulnloi* limi tbere is a tnrn
i,i tiie road at Iat-. tliouph it Us IflBg Bflflfl a ntraifht
.?ue firrtbt m. 'I houifti ffflflflfll rntei Bflf ant flflfl?flflfl,
it i? not hkely tbe biic hiyb pru-ea * .11 bo ogaia reached
rery eoou.
Poofl Wyi.-r.? Thi ifl?lwart Tom Bfwt, once
tkflflttflflfll WWJti niti.iul.ir N-'W Vori., ia aow a
I topalflflfl flriflfM. B*flfl Iflfllfl fflflflfl aad b*nkiopt iu
' I ? iiit'i, bfl B M l_*t ttt oi * Co K'8t?f*_l r.-eipieut of i
I htnefit a', btuyv*u__t I.at.'.ute.
_.
Tm- PBAOB I^'MVIITTKB IflBIHB fffliiiaialo
Bflflfl 1 Btfltfl Cflflflflrfllflfl flf "l'e?.-e Uen" as.enibied st
I tkfl ?flflfl* I1oj?? y-t.id.y. There wi.fa full attend
?i Uk Ainor.|{ tbe mo-t pretninent gflfltltflflflflffflflflfllI
BflB Wr. K. L LflViflflflfl.flflflflfl flflfl-fflflflki Mr. Tflfl
Alei, Havi. K Fioyd j.'.ic.,aai otkm Tle O.'n
?. flflfl .iie flflM to bnie Bfll f ?trd ? Iflfll ileal tf Ifll |
n"i|.m flfnlr.t Fernnndo BTflfli, who had, na ib*j al
lagafl, flakl IlklB oni to tle Wur D fl-flflt-tfl tti lee-.re
.triie fl-'vantupo ft.r blfl fiN tlon Ifl Ikll ri'J. Iflflf *">ra
r?r fflflflfl-flfll were flflflflf fl* flrflBfl Bfl Ifl flflflflfl tMit.
a-. ' Ifttf Ib It. provii^.n^ t' lf flfl :l'l flfll t t't" nmri who
,, nl Ce iio.iruu ent oiul U'jI ll ? flflflfll-. Vkfl ?**
nn Iflflflflfllflg Iflklflflk np sit'I IflflflMJ Ikfl f um. Thff
wii. meko iw'.ie erranpeiiiriite ln Iflflfll- lfltflfl Chicafjt)
flflflfl, fa.I IflflflBTfl th-'lr .w.p.lhj ttt r V ... ,
b_u.
r.tuiAliOP a ii fl A.M'ik.iT.? Tho A:.. >nt wiw,
b.r:.d flfl VI. rd y flflkl b] UM flivw (fflflflf CflBflflMa
Co.'! re, b iih i.Wnniefl *p|iiopti;ito!>-Inpubrri'ii*. [ I
B BBfl b. iir aaii inuii", i_i.il Ikfl pflflflFflflfl r.f Ikfl p*'li- ".
Iflfllfl jml.-.f i! alr ef IflfllMj Ifl Ikfl a'vf.l ,!-.,!. Bfll
BeflkflflB?flflfli iu _noamf,iii,rta4eefl.'.nBp nftkatflpflfllflj
Ika I'-ill^iie un.un.lt :n l-..'t' i.i-t?tri 11. bflflflt-fftflfl An
11. nl oi. bil I". r.-flrl tr*, ii.'t.r. hai.t v bft BflBMIfllflfll
Ikflflflltflfl (ii IflflgBflfflk flfll kalflfllflfl 11 aa afTeetinic
r..I.._rv an.l _? bfllflflfl Blagf, ttol -i.b..-i tbfl Iflflflflflj
? r-. BTtofl Ito laat auitora rer* Irlufl. tbey qBaeiobed
tbem with ti'-ir Iflflflfl (fr*'i? a I BtUa. sikI inii.eriuK bta
?, . rttb I'lt.ut tni-\ ln, f*l u ??:* fi.r-ver. Tflfl
ii ? nr**n th?n ireiid '' -i' :?*; ? ta t?? Pr. Iei t Ki
I : j Bfldflflfi Iflfl to reflUr, Ihfltfl1 ap.r.ts I y teJIirir tlmy^
. i l | tl.'M'.lt |.fiv :.*(.'.. ] m-l 8 lf. V8tU-lll,r
il lafl M Ib r.d of, lut ti.. i v-ald nui ba eoafortflfl, aai
nartrtol A'**i u. aaak* alflbl rceoaaal wiUi ?i.r
fllfllfllllflfl. sAcr lbe Basnu* r oi lb* tareoju.
TilK I.AT.. FATAl AlVBAT II RflBUBt?
An lin)a-t>t ?oa y...t.r.l y bflflfl bj CflflflflflrBfl I
- nt I t-i-ltal, flfl 'be Im!t ef PflMflb Kenaerly.
*l,t flflfl i.'.'.A Ifl flfl i'tT.y ?Mk Ikfl Twelf*.h PrtaiM-:
I'ol'.ee e.irly afl Uut ,-a:iliy iu..ri,ni|f. A namber o.
wi<,.i*a.* were BflflBflflflA -'*? teitified tbat
uo rw..:x l" flflflflflflfl tb*' IflBBBBflfl nivl * nambrr ot
kiflfllaVflBflliaiklflfl Ifl tkfl Mlflflflflf PM m ,...8:. ?
n. ar ib* eeracr of I bird nienue __.,.l Oa* h .udred end '
, ijfbt- er tb itreet, Bid flnill* beauai ie fllflWflVHj t' it.
,, r of tl*' uc nber * ^^ *"? flted bj r-. ?,->'.-in ia MeCaaa
II d ..tlirr ,'l1l,-r? Wkflfl *'n t.'.e wnv tt tbe bflflflflfl?
Un.i., bb uttJiik i.n the ofl,ca tfl wu* inoai.. !,y tlia i-rt,w,t,
darinf * .. \ KeaBedf 'J.rt-w a farlflfl st.me ?t 'be
r.f.i. rr I :iVluK- tbe ftWott T Ifl obar|f.' ILieetu/tlir nf.:. *T
und MMlag tte prie"uer kflnflfllflfl bim down
Kriiniulr mrt ???_.: tv r'uik on ine krwiil aii
ln. oK'.! * Be-Mflbj ?.?? fi'iki. ai n |f r*".. Ba iceeflaf,
rd trwfl rfter. nnd w?i t.ikeu tolf.e -Hat-Bfl HflflB*. Bflfl
wt. iu e faa flfll ifii-ovfl Ut Beil.'vae lioepitaa. bot np
Ub flfl** ? r** flfll ttai Bfl Nflfldflf ti-K-nt. It arafl
ritnna-.n.y ?Ut. .1 rrf '.tivt'iu ri.ti ,,iiti..?n McCuun '
aini? i li.e fntal blow, ti... bfllfl.i flfl '?.th da'.uif tl*
?. ... Tm tarr t*nm*r*d a rerdki ?? tam Paflriokli
* ? ? ,'? ti ti? thn b?ii'l of ??.tne tK-tflon :
n: kiiow'ti, Ikfl evIil.Ti..' 'e.ttir of ..n a.i'Wlfaetory ,
Vi- iieo reiMMBflH "I 'he t- imioyr ot i'eter 1
M ? '? ind like rfli!ihli.|.iuui.t* batflflfl ibe bourofl^ |
o'etocrofl ^i.turdsy I , I
A Fl.vT Fioht.?A dhgiaooAtl afTruy took ,
|lr_v M the bew Jemer I'entntl l^yjroad llepot, at
KliA.ibetb. flfl IflBflflf momii'ir. trtwern a per*..a wbo '
?Baa*- ba ? piflflBflflflflal faafltoflaa, iflalllflg ia Klit* I
bafl ar : a youti? man tiuin Jerny City ln Ikfl d'v ,
,.l.tie.l.- ll Mflflflfl tbnt tbe " dwlor" blfl Bfl flflflflfl J
irno In-rri en^afeal in tlie i',i|,n'., tm e of l*fl*r-C_lflle<l
:...< Bfll blfl -lf". Wlin, i :.t fl?kiflfl Ibfl ..lb. r Iflfl
BvavtofliflBflBAflflfl -ti.'Ui ab>' atala* Ifl kav* bevfl tke
yeflflfl Bflfl iu flflflflflflfl laaarika ber to tw,. ataad J
aiflky aa " a*iflaf-**ei*fl flBa ** Tkta waafefortal ta
r er bflflflflfl-. flbfl fi'itli* ub r'**'!if'l l* tor* Mttafkc j
i.,,n, .iml *_*?fltafl ? nii Ika T**flfl man deeoi lbe_ it lbe ,
Itrpat MaaiafllaUn* amaaltart bta. kflflfl ??? ortwo ;
ronii'l. in m i.it'ii taa llafliBti tf Mm nlap.-i. eflflifl off Ibfl (
tniH. tb* nifuire.i.'d et* ii nta were aefarated bf the t
>| .".??.illii ., I ?? .'a. -li a. r vola ill,; !.. u ll! iie l l _____laf*l I '
iad Iba dri a iri- Btaa fleol ri fl peettii '!;? tkal %?
?i-llld tat.s.., ikfl lw*l-Jl i.t-' fllll -__i_j.l_ij_.i-.: Ifl bis BMB.
Si.LiuKHs os Fniuvt .;n.?Thfl MIoaiagBB* i
-i?ar8 iu Iki di-i?f flflfl Ifl'lafl i
Sl aafltflfltfla, Jui.e II. ltr.4.
Tftk* Kdiut-tal Tht I'i'.'i Wmi Argm* ,
V'.ra.- pvbliefa ll.e feU-wlufl ,,,d rr.|.i r|,-l,.".et toropv,
fer lbe toa. 8. . I r.ew-l..[. .I.i-r. aew flbfloB ot, ffllb.agh '
l-i laaajbe flaaaal beei.Ud laerflef i ?? i ? i?- a m l
llfli fliitt kba rbflia* nf -toaitina tbey *laM fJirwfll- * errin I
uir ii ?' li.ry .rr ev. I'.r I,. .i.'.ttl witkattt 'a/oty, a bi. h ui,l>t
,. rigm A by . I ...: - Mal'i mrjuul ,t\.et. uf by a fflfflBBfl I
u r . .. i !? r -r 1 ?....r ._.-...- -? j
Vrly rre|K-4_juiiy vuur.. .
. IAVK.4 I. 11.8'V. t M ll
klnl Caa*, i..l '-_.-_.Moi .-iam el' S V.
* ?
CBIMEfl BBB CABUAITIBB.? Ehflfl Dood] I Ifl
/,-tta..iu ,',-ii ...it.'.l li.. JuatitM Baaafic'ad obiIwoob *
liaiul ff Uflalfl b. I idbo, ot Nu. 00 IflOflnB -tr".-!, , b
.it. ebrti "??? ler wit'i (trfluflfl *-t'*> inmi bi. raatdaace
l'l:.' flflflflflflfl flflfl 8 flflrVflfltlfl Mfl .'MipitlV nf ito flflflfl. I
il.iiniiiil. utid larok ti.e uit.i.ry froui .i driwa i...u.-iiu Iflfll'
,h,: i ti. ? i i.'li -le- k*l BflflBM Ikfl *UU1 flf flflfli flrflfl i
"tajM'ieti ..i"l ideiiiiiri! CflfoflM K iflfl*1, yaatorday '
N'ueJutlral l!,r u.qtieal nu ttokudjTof il'*''U 11 *r ll"". ill'' '
if Mfl. 1'' 11 il ti:*-* L wi.i) il.r-i' 1:1 llelioi u.. DoepitaJ i
'rom Ibfl <*il* *._* al Mak vimumIi iaflJetrd bi bia aon?
lokfl H.irmon.Jr.. ou the I'vininK of Uu* l.th lu4t., with. h
i j niv nf ti.ar.. I in- (bflflfl vm iu*l ai're slro-jt i'j" '
??? tui iilii.idy j'UlilUI ??.! in Tflfl I BIB M. and a ver
Bot Ifl tkal eBtot wa reaiWed bfttojan. l !:*? rri
ui, r _ut tiiii.uiit'o.! tai tim IuiiiU, U, u?,ut ihe BUlfclB j*
,f tin iiiniiil ili.iv . TtoflUfl Klyiiti. ?i(ed li fa u*. ,
rbltaplajliif Britflapi 1*1 fifltenlay, nit- oi'.-.Jrut-iilT n
boi .blon.'i, tl ' Iflfl Im; I, --WtaifltBfl .i Mflflflfl Moi.iiii. |
lo w i* i-..i.i fv 'I tfl tka iflaMflflflfl of I.i* fflfflflla -"io. I
-c v\ *et 1 ni'iity BflTflaUi atra b ?
- - I'
lAdTt-.tt- u,.i.t|
PlBBWOBBB! FlBBWOBBJ!?KliMOVAt,. ? I'.*.-.,
flfaflfli riiBWBiba Hafli. flflfl kafllaaaa U?|j"i laaaeeal I. oo
iba a. to Ne :> Iiry tt.. ... n li oad way ln* ir ?nd Prit.t,
.li .unioiii I'unaitkiMl. FlII ITOB '? B oriSLD, .\o I Ury .(
lAtoaattoaaaa*.]
rBRB\'rl JaI'ANK-K 1'OlalBU.?Iifldiflfl OBfl y.
bUtllll.l .:?!? ii t o Uir r ?! .*" ??' M. l.l . : .ti, Mislri, ,,
KtaflV tfVtiksraAPattrt, irikaaa, t.i- ,>ba, M. 1,. j..
in., *.. .i, andMtka AflBaflf Ka BWldiiiu n.
|A.l.rl.,M'u,..?l.| !,,
?* Skjnh .ip Cbabbctbb. ?i'iii.-io.inomy, .
ln.tr?tr,i with 14 flaaiaa mtkamkag bbm, waamw, md uu ' i.
iltll. rrtatlit.liaiia.r-1 lll ioi't. til 1 II' l I,?trta-r. l.._.i l'iiy,l.'_[ ' 9
.jinv. by Ba i-'rv. t, tV. M.i.tiier. li ii CarnaaaafliBflflI m
eflwwea lb* rbn * irt at ? eeenlry ....I ot tl.e pe,.|,ir .brr> ,,f. ' j
>.h.ii iu .i.e Ji'i.i I'oiiii.' S*. ii.i cintivBP I'utaioi.oo- .
i-ai JoiiK-Ai . Wen. t, ,.r r-' ?.' ? r MewV'eL ituinumlHi , "
ew, hew.meu Lavr U. ro* LS8 k IVttUl, N. Y. iu
| AdT.ili.rii.ent. | j
VllJillBlfllBIB- r.-tuni I .nn Chii.i.I.i siir.,
il_e,l e.riyh?.ly-b.it .1.81 K eST't | A*T IflOIA Cafflflfllfl
huiilil lu-, .iiiii. _?! i*.,nu_?i _? wl.ti , t. i vt. ?i. nt-.- .e.1 wbflti
nee ltt inent. w. n-\r.,,wu. >oid by t'i .ij.'r. l"1i. ? J
?at* BM 0) _l*oe.Al Ueiiet, No. 1.-4 ilrade >t ' ^
1_AW IBTMLLICB-ICM.
SrrtBIOR COCRT-Tbial Tubh-Joab _-*-__
Jui ta. Mo'ata **??***?
4CTI0N AOAIN8T CITY CONTBACTOB*
Wm. HALievo* agt. Audr.-w I. IU?.lry. AiuB-rr 8 B___.
ii,d l.nh ih I'.orr ~~"* ' m*r*.
The plainfiff au.. ia thi* aetion " *a.nt _, _r
Bamrr ll-ci.r. wh.. qialafl* Uut tl.* ij-f?.i.^, um7\ .
to :.._.. for .rrrluf. in Li_.ii n,_ .w ui I-,ui.ii atflhaa !___. .
wai ornon_lly _ui.r.-.t*d in a - onfr.rt with th* *_______
ih- prrf. nriau_" A ihl, wrt, wr.ita tur _______ i__d_. ,
hl n o> r-liiiquith, fonilki-ntl t.p . t ?ir p .___ _j__*_
ti p?T dl* 11, dol Bdlllf prrl.411iK.urr of |?| an| WM **
Tn. ttafradan'? mtf-riKii. . g.i.t-r __?..< utA -tta __ _.
nla_iitf ? t..i.n.i ... fully Bfllflflfl. .0 tU ________.
derrd U> tbe _a. ndtn... W*"**** ? -***?*?
Th* *B.y*M*_*a f?r iba Jory tod-t.ra.laa w_ _ ?
j fbl, H*f|f.-h-.d ony inlfir.i lu tbflcoal.iel i_kJ_XT_
1 )_. I ..< -.ll-_._,__l____ .1,._. __?* " _*k*
tad n-iinqnlibfi tlir itBM flfl th* c I ..'mfl, | .?_. iV
J..iry. un irr ?.. *h_*at of ihe Ooart, iruilcrwl a *__*_. o-^k*
pia.utifl f.jT *I,A40. ?vaaoBlwtht
R, P. a?ktBl t .nd Mr ( ii.riiHdy for pl_a_f'. Ctak 8.
raead A 1 oultm Ior dcfenda... a, 1"
UN1TJCD BTATRI COMMIASIOKERI Ofnrr ._.
tl.-!if'..rf ifi, ... . , ,.nnta F-~'na
TI U.1 (OBMITT. _ .
Uml. 18 itaaaa. Itatbfc K.Qy.
Tli*, Bacnied, w bo htainl* char kjod wi tit Airiar ia
Ul P.-nnai ? t i_ _ mboobi of uo,-,, ??u ?_*.;<,_.. ____, _
ib. l.uitd. tfltata*. wn, to-day, oti ._.____. _,fc _____
tedloflwaitlb. attiouof tbe-lii, d Jury. ' *-?**?*?**?'??
L-NITED 8TATF.8 CIRCIIT ' OLRT-J_,b II -_____?
jn.t,f flawaaa, ' ^^
L__._CT__?_tT8 FOLTO).
..T-'t. r*r*n'- '"FF **?*?_ ;:-,? <"ort with leten
oii.t ti.u ui-fu.na. ti.d ?tri liitauig .d, wiia Ita ___ _
lbe Court. ^^^
I A, oi.t the bl". found liooeutlriit _"i;l__ H. Ctimy Ita
: _i.rd?r uu tli. hu ., ,rt?, ou boutilbe ilip tailly *___? _
1 ?n?, VJrfrt, ? lailor. * ' ' m
| 'itarflioalndar bth f.r pflrj,(ry tndinirioi oflaafla
I u. a. district i -.B-k-Jeaa'-ataJRa-a *m\t .__?
mi ^^
RM*t UN OK PHOfESA.
Tho Mar?!ril DUkOa return ol BBBflaa thifl laoit
1 ir.g. dnly .rrvfld m ',.* filliirrhlg ct..-., tii: l.tt C*_*w,_
?t_. agt-thr ', rrrbtt Ontla.kt, b.-r uckU, At.; UBtaI
, ivu_-.flfl.orie k?l ) oked " iil-tru v inttoa f, fj! ^_.
taimiig honki; I-wraooa natea vt ihfl bng -.fltlkrrt L?it.
b.-r t.t .lr ... lrt_iu.li Laim, tiui drcrura ef Mfl*___Ba_
tui **_ ot 1. .ed.
M.IRIVK (fll RT-Jtrifl II-".-fo . Jt.tf1.fl *___
! RBCWRBARBaaTTBB - Kiri-oa bsat UXiOBaaAAia
CRAam Of TUE RORTfl p.,LB.
VV . I'. .-Li-iw ai(t.(a.^.. f, fitll.
Tliii im*fl,rui:it aait, aaiflb baa _> long _8ritBB_|
li. ., i.-iin,. .'.a c -ui.i.i'ii .ti woi J, cme t* a ttttkt l?dty,
and ii o iw , ?....?.. . ig ; . | i - r i . y
Wm. iark.r -.n-w m.. plainot, .worn. nd Uattoi l? fl**.
BlBCfl tin' bfl ta bad " > u e.. p oved bT lu* . -|iBil__ u prt
p. ?ii tktit Ar Ufl iK-ir.ir-t fr.iii vtrio... auitrrli.t
Itat ta had fflifliled tla oemtrnt, bm r.-i ,-.?.! ?n??r<.-ikj
lb* j'lr-.ii...?.?............?.!, ti..: bt u.ii _u.d? tw* awau _>r
ih. Iflbaaaat
lla tflflfl*BIIBillillliB lb-' wltnet. taid h? Ind l*A*t _?
laidaath . ?? i? ,! J ii, t be ronr.ri.fd ln hrarnw kflaWfl
tn* u'.bl.i-thn-*ir,i.i,tl |.ro|ifii.:t'...' nf tl,r F' |-n _.n llt
ta?btfldtttflliittwonmlpta MbbB*f aii *>naaav ttt*
?hf ,i,ir? l,i. bm l*B?fl**4, tal i.id tl ? Iw d d aa Bat?i
Bhaat t., ? ? ?rr hii ri tiui foi Ihf rLirit.
i'.u i ,, tfl ciii i i-r ihr p'liotiir, bbBbbI ?e
italW* tbtn* wt rr w -rtli *io to 8; I rl. I,. t>,.-. tim tta iu.,,
tilf tgrer.i ta dn t.'ictu without any extrt eo:i,ptai._i_n. _r_j
pui at Ita matrrld d i,-d.
Ob Ik* aart of Um i "? . ? Ita <l-' . !.-t uwiifLd ti a Wt
li ,1 th* r Bt**? ui -hit wtt , u. b a*, t.-i fl'A kflflMta
Thall Ita p.tii't -I rftkBioitira i.r i*wkitiiu.w_i
IBa*tlkr*fl " :.i. wi... "it tny rtrorn, tmi *___.. m
r-.' Id ait p il ap al?I lt ai.y n...rr, .nd dta __n_l lha r._v
larel 4 Thai tha , .ni-ibid itr rd ty* u_.
tf-ountt, trd BB flb?flt-R'l fll- fi" na n raat t* i M _t
t-tflM . '.t - .. - - i,.i thfl I' HB tf l t.r *ctu;J_L-l _r,rt
put in evid...iAf, tn w'a. h he . 111-? li nya*__aBna*
Ita i'.r.i'.T tt bia % ..rice in >r. Irr 1,, -ntkt "tfl t__d_rrii ?
fn ?? |- wiiit ita ? '.?-:' rhii [.-T'-n-. li dl?a_? wwt
Ubo. emwatrr ag/aetoi Tb****** bi* ricut Br Bite
mm '?. Drelttal * . r.d.rvrd.
VV. _Url>ng Yard. ior planuR ; Dod.ey Field ata J. IA
_il r. -uan, fM dr ft nj.u'.
COIKTOK QRRERAld 8111110111 TBBB M BBB1
j, ... K, > BB*
Tbaaaaa tl _dwaiO (iHinore. pknd
tn'ltyol nl BBfl*BB*B wiai n.irr.i t> _tca_.
??aaa.
t*nr rt i-ai.knh-ii-Taa Dav.
BCBBRMR Coi4__?Ol??BAL '1 B_M.? Adjooniei
la lai ?? 17
B-l-RBR COI KT-Ciu i*'T.?I'art I.?Ne* 1913,
W7.ltaB,_i4" -'I-) : -I 11.3 !.'_., .'1 7, _ a*. llti _*k,;.7l
1171. '.ITV. llT?. .:.!, 2, ... im tit:. P*H M.-3B
I f mt. 11 Lt. I.L'. 18.', IBl", It-t IH.4 I_?. _r>>. IM4
IB IM*, 1848, 19 e, "SM. '98 i>?, 164. Panl.M.-Na
".,.- 1340. 6.1. J17 111 7. 4 I IfCrJ U.l. IUI MU, lfl*
BUt, 1UA UM 4.'?. ITB !_;. .6.1 14..
(.trrBBMBCotrar?j.ra _-.____?? |I?t_ee*f ior
BBt! lar" )? N?. . ' N -. -'"' B ? IM
hrraitioii t'orRi.?i'art 1.?i'a. ? on?Catecda
. rd?Part II.?18. .,71-. ru,!, a-*, 3*84.1-A34B
J_ki. XFi 3-I4 ** 14" 3??f. 1 *\ -*' 4
COfBT or ( OVIMON I'L-ULB. - i-IdU. TBAI!.?Ad
o_ru?d Ior tl.r T.t ?
Thr Arg-iii llr* < me.
T?l*. PUtortJ Tkt A fi Tr.fcfl**.
.SiK: Wt- ar.- fifiLht.rizi-d to r.'ctify the erroff
aad, flaaatatrr. the itfir">?t::re? p*ij!*bed i* tte_>*.
paport ot the <i|t tt Ne?.Y?rk b? Hon J me A_attiii
Arnuellee, *b>. wn? IJ-uteiant-C.over?ir ef Cokm.
bBaaMaad nf ft___ lt i* tne tbat ke.Iv-iliifld*
wenti ,l*jt r-. i ut td> ii.n.- to .Ne? Yi.rki l.t Hii
t'-.i trae tbal a few day* after, i ? wai rrcel*ed kyR*
Jcig* B8B8?-tlnr tbo trm!.._ conitrg the i*?f?da-ttai
4 tl.ive* captared by Arguelle*. Ilenot oaly BBflbaBl
u, oLey the i-onirB8B_ but refnat- eteu a ttti mj
laawar. We ie wat dbpaM biai th<> merit, af wbi-ti*
Boek buflat ka* Ifl-ifi 1.04b, Meaptartag tta ta?ta
aaaab B*gro**X in ablahhe dnl no _or*tkaa?1_
.I* ilulv. aiul ctniitvjiienllv br* olj.-ft wa* B*l rain
_firy, hat it Ls alio trae' tb .t b rft.-iTid tta yr*
Blaaaau-fld ta tta Oan raaeat to cipti.n. erea be
'?re the trlb inil li..: i*>u._ dularalkfl iul.i* mver.
ttacb l* lbe jrr.v.. eb_"ge _t*(-iir-flt Argnt-llM. bet af
_aviti_on hii own autbor;tv _;.?t?i.cd flf M n*^'*>'*
.lm. -.leai, wbo Inaleod of being eitiani-l[Aia nrre*A.
Ujtt keea a*M a ... . aklea f-.-t dtoaaje .B ik*
crrit of tl.e arrba to akiefc bt -ttiobe* a ?rtnet.
iL;-ina.ite. Firtt hc oi_.d tgtlnat lbe low B)_
irobilitt Ita Iraflbofabras; -.. i-. ntlly. h* *Ba*e-l _?
tv ,.f hn .anir.v. BlMM a i>imm.-r. eof biaan tt?k.
tawkbk he httfi.e.f daaaaaaaa ilawf-nai?rvrt, btt
rUbout th?ir rirk; tl.irdlv. takba iuto oretflBt ttt
Tie at ?hicL ilav,-* are tolil dl.tuii. ti* ptit?Cei!l
m n-eivr tbat Ar.->f i!f* wa.. artttaaol v-re ?>? *toA:j
hon ol.-iolit.. iu tta f'niniimr-i i o| bit daty.
lf s Aar ArgarR .. hflt p-rvioiitlK apoa ? nioh t* mettf
Ibttkb efcarg*. ata do** ta aoi ,t>ine foi w.nl t***
and iu* ati?'t ?.. bouor_lUkined aa it ia by tta ___?flM
ia ba* brteirht uiw.-a bfitinelf i ii,. own repreeentauD*
f hli tt.--tantv t i, ...'li b-r Muj. .ly , f,,r txiaK *el)Jf.l
ii ;i eriiii'.?!?; v'.J. t.n mnat gmett ttwttuee liwa m
r.t&i.ol.
l, -f p ..' :? i- tl roagq li Ir ? ie tk -t he V. awii
.. -iiM-tl'ia rt .???' pUoa to al .-ii ni-.flly aeobl gta
reJfiii-f. \\ ln i_i--. be uot j.ro. t- tlifitf lntrlru?' ll
m not aatborifed by bw to i .' ,. i-ut. ir beo_i(
BeRar Arnaltaa ho* aniun.eit a .'trange Bnatioa ot
? ib... I' ? Alltrt rro*37 r;-cvl mtttlj ;
lhat whi.h fnrttal proteatta . .... r t- .1 fatar _ tta
i .taii. i.-ii.-.iii t.-wir.l Ar^ii.ll,. u tue appt-? .to.,.1
i..i,|.? on tblfl l.n the ilov-ernv.-et of I *_B| ?8888*1
i.ie.l j r-niii-'i' for BBBl re ?i iheu-.iof*. aBdhiflpfli'
;.it ..i town '.. B*w> _ .irk.
Dct-Srk.H .'.i.t--'???? tatkrre u va ta moK-orJ'-i
rleadaUptba aoaldrlooa Ita ev,>. t., baRfl? a*a
.-.enciaai Da taiceaaOika Maftwa___**___
-ln iifiioral iroul.t L-iako bim ait flctoBBBcfl Ib tt*
88888] ut lha B**Ttfll lk) UU. l:kW iin.l J_tice ai a*!,l?
-il t-iiaiderati?..t .it fi i'viii.fnp ' ?!_,_
la tbe laramrhHr. Arirufll,** w.i* l.t!ow!ntly ?*'?_? _
abetaod wtaa mylog tf.,t t i*< ,.;,-. ..:. lleaeral ..-rfif.*
fl-taia panaita to tta ta8-**ab. vv e konvt itai ia
.x* n.-vi-i altbtal l tbem. . , .
;Sdhor Ar. .aa know tbl* wtaa ht Inoti ai ' '
I'tter. date.1 April 11 BB the oceoaioa of etwittt ttOt
i-.krnation ef kb uiiliidHY eiiipioMm-nl ta H. B ? J4-"
batww et tAjwltk TbaeiM-iaBiaa"
Njajk bm -.."-i'i. BtaBBflaa
II ,ii-ll. ? lbat h'fl I'tet-llenoT coaid ttt m*1 ? ?
r-K ^. .nn elreadi ? \ i liaad. , , .
.-x-ft.-r Argoe-le. ?Bga**l*d r- Ita rtitt "tal. ?** r
in* ItwoJd b'-, oteabal apnB ifcuaaaleraaa
ik bi* Biemorlel Tta ea*w*r froo I b* Itaeretary i
- vvi.y I.., tn-1?, pablUtad il t" ." itu-'H'' - *
troy tl.tr ft.ud.i..., . i_l priniiiplo oi Li. t .'ti.in-'- -
jkatotb .j.-iion mthrf, ard b iBa_____BaB8iaaa
.?TO? , llm- hli .?,i!...nee,..|p_ ..inghimi-e"- ta he
.-ItHtpaioi, .nil-to tketraie ht *? _____*___3
,u?,.i4. : bMnotb.rnant*oealntro.liv^..~
f tbe tbre* eirxvlltioai tha iried bdaaB8_fc"_
taM . ti t.r. .1 bi Rrg*aBa .11 **vthtmttamm*,
ith r ut tbe momenl ol t.mehiu. ? '.'') or at"__ ,.
Igh rrpiitnf iou f.f l!... Cnpi.-iin-i '.eu.-.A i? Uio ttMett
itad i"i?>' tbiioi.'"-.-i of fiiiiiiiiiiv. ____ ,,,
To.om'.i.b.if Arg-ellejta th- fintxvnt '^'..^
?trik'tie. wliv do't be not prtvent l:i:r?eJ ?'__;?_. .
. lulttull Hlab.nor duinan,l? lhat he rbooki ?? ,
nn the hiph aad gi nthn. lali . itit i ' ??' ?*'_?**__;. ,i
, w .,'. ... II .."'.1. with t. . M'^^tZTa-a.
Utaneftator wkWUaawbtred w broah ?*_
? i-r' ? i n one Whoui b, tata IM""
linu lli >i
ih. i iblta aai ao* Ji.1*..'- tV
ttai i.i.i.f fu.-.tliio. alre*di .!.T.e 1^,*T1''
. ii..:,i..l.l,' wBlb; Ri ?"- r,c'^
tter* ArgaeOra need n?t .-_ia_t taafl
lato more 88*d_-attoa? atlk "?_{_.__,.
ih- IrUaaal a_l ?**_ aaa _?JK_,Vi
Bn .fu lfl I, lativa- b Iin* .U*e. ?'? * "*rT _
labnaed eitra Judu-ully. roi w? ?
?li Imtbftil. be wlll b; .?:?- '?*??*_.
:..a.ril,oi.rd. ArgoeOr* ,:... tetexpretvm
,'l eatar laa bkw* *8*d__-t-?a? witb mrar
ritingt. T
aara ara ,-'?
nvf be-.ri irniTiui-u w..v _*..?....-..?? H
mn ui paaaaa,
.V t ) ,rl, Jui? 1-. Iiod.
coRUKCTio.N.-Tii." Baflttai Bflaalaal m IJbm
8888888880 on tba New-lUven au.I Hortford JI**
, ?|, au.I .,..( on lbe New Y.-rk 8*fl 9tW BBBMI ?'*?*
mU. bi itstad iu louie louruola

xml | txt