OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, August 29, 1864, Image 2

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1864-08-29/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

Kcw (tabluattont.
J"~ohn NEAL,
JOHM NT.AL.
JOB1 NK \L.
Bm h pr?t?, ar.d vHB ?<.ooW.ti? elU'V. ?.?.. 4 katcOMa]
BhaaaVeftM ? ?*?*>, efeatMaaa ijlrtt aad at ia
kj^Uu d/w<?.'?.
fflll IdOOME HTJMT1 R,
Tiu: :?'.' ?OSjp liUNTER,
TrfH MDOSl' lU'Vl ??!'
? tala al PJeW i a. d i'? a"d .iaxar'T f>-t\ ?..,?;? afB,
ahtnii ika <-? tataa . ? i * a B i v? i - ?'?* ?* *
tvh>?-- ? - . ? ?< u ?
tfcCUf.IAH AM> Ml.ANUF..
OI.K.'i NAL kND. UN IQ1 I ?
EXC1 ? i >?a AMJ l?l*EA8INa !
?>!. '? ?
laaafraeaMBt I B ? ? ' *'??'":"
aai v* ; . , . f ? . ? ? ? ? ? ?'
we**' ... ? Ii * aaalB ?
?are 1
?WitvV !'Yl*''
W I . . v , ? ..,?..
?aBhaaa.
?
An
aa.?MvBeri ..???n.?t
aalkViiPil
geaawl ' i-^Oaja,
aaaaaafi i aiRU"
IMBbj
Bo-.t ? ' ?-..., and BT
Baa.ni.-r w Vi-fii Wa.l44*.attJlt-i r.i
ba aawve tnruy ?'? ? aatifel Paea M BtB Bad), kbJ
Bjaa
bTiimi tVet* ? " B"i mJK
IWc I ? ? ? '?' IWMPAH.H
I t,-, |or CMAW LPAT1UM
? I'V
fbj miBni - ' at aataaa, a*Jaa
?*?*"??'' ,- K, ? i r.?ami vnga __,
TI''. BTA.N ' N ,
HjM i >. ? ? BM "
abana tt QO*i?tall T kl " t ? ..
TuaJ i> ' * - a the ?n? vtatoaaea a/ U*
aavaBr. laatfjaii m
-
aaetlNt ? ?
j7ltK ??.? . - ?
laltot. . :i-?ri
? i..K
?f t. *? i ? ? ? ,
I ' .
It ii ?>?./?'? ?* - ' '?> aa'.nomu^ trta BarHaJ *?*'?? ?
aafU. IroeD
awtaeb ? ? ? " ?"? * ' ?'? '.J '
ataal ?? I ' laalhtaa
bset fiMiaJatioi
1'., . ?
... waaaUafavrei u taf >?*- m M on ,
*.".".? .m~-. i .... ? ??- >?? a.' tbf I
?TOph. fi.? :????' ^ ? " i ? " bw? '
tba *ia?vl*o diu? u^ot ?? ? ? ? a of io*-<? aii-;
'.'.,? I ? ' I
l.n..-. " ' ' '
Ut'.'. a awu.-i
t? t?w r. ?? ' ? ? eaMMaaa ?
,fpt, ?? ra Ibe tedaty treai tbe aatire aieatia
Tui.1 v-> .n.-.^-'> ?? Itttraaaraww nf i''t'"*r ?' "''*?
gHf ai.Ji-'v. ? ? ? ' ' "?
ac mu Thaai I ' ? ??? refcalanj
r?atareaW ' " "J"*
,*i>t,r??kKU>ra ai-Jit? ir?iii*?iw"?? ?aTaaaaajaBWa
H ^i ta treraV a^ .
???.-?- "^ "??AT
rl?TlT t, lhaaa awlar a ? ? ? -
kaatuo ,.:* t.*'- - ? ? ?
altka ? ?-r? . ..- ? ? ??? ? ? ? *-> ' "'"" '
,,,r I . . . ? MM ta ?.ULa II 1*
K..T. r ?. ( barhMflDaaaar.
Th??"T? of M-.<'? bia 1* ibla, a - . at, uut arar't-J
??!v^i t . ?',;? a ????? UW< - ? ajaaawMaaai
? ith rr#-.-o ? . ? ? . s ? " * 7 ". ? i>
ItaaWbalra ? Wl,rte?, it U irai I .; . t .. ? :-n ? ' I >a
. ?-r r. - - ? . * ?? t?" '?'.
?anifrr'.?. ??- ? .. ? .i, a.iuiu.'
t 0, ? . i . ...? :?.' ??<3 *i<W?.
fc?n.' wi ) "f ?,? - faf'uli
Ot to WALTL! H, >*l't no. T-d*). r?. "*aH*?, M;?b.
B.,ol . .-,?,:.:/! ;
PlMU'. NEW IlT.UOTUATEU HTPBOPA
X THIC E!*CTCLOrBl/fA l< .?'-'?
arnoatliT raiarafllM ivnarn ? f, 'ijf.'"'':c Aran
fU*. )? '.'"''.' ?
knalaiai . ^p1 ' DJ?a???a, u> ?
andll.r s ,.-?. v. ' ' ?
m?4 i .
Uiu M l?. j* i b. a-J ??
InmV... | '. W - I -.rfarij.h. \^_
Yr0U CAN OHT THOfiJi BO '? I by Bail
'O K.' af bj aX] ?'?? I 0 I' ??? ?-' '
atraM N. Y. flatid ?o >r . ' U-u "? ? - . I
..:? a>?<i * Uk
T?0 Ai>v iJ; i IdKRi-J
THK WATCBTuWfi UEFOBJIKI -?,.. lealj
a?ib!!?: '.I?; V\'?.ar' w .'??? N I. I avi :o
|?ibf<: a ouco*i:oa of j?af ?i?J l_';l^ Mt) ??
afa ? ..? " ??) ? .iui J . .....
^?^.?\ rt TflE WKKKCl BKKi ataa ovm
4,l><'(
(r aad '??,.? i, .. . < ? i . ? -
Kl~ L*"/*".. ?.'>-???.,>??' J ' wia. 'I
...? ?. . -
> i , ..... ??< .- . ?> ia. Kti'
tiN<?iL,i. A . i . Advai iiafAairi >-??
1N(.;\. ? . ......
rV.;fV? ?.
DEM
. , .i.i Haa
?aD.r>> ? < .M '? ". ain'
albar I - / "'I ?" ??
IasUy IU ? Bird. i"|vi*r a-th ?l - aaaat reltaM* fashlnat,
Ibbiib- ? ? ?? ??
pitarati r'h- , nat Aitatte II aB| aad I
Hi* nu? ic.
tilDtl? r...... 3? cata. T<?riy MbarHotteai a?'?">?.
artth a I ? ^> ? ? . . . ' \ ., ?
hiftiir., o< a i . ? .<' M JAnw ???' ? . i ?? -? vm ?
FrVadea. Aairat. wvt. JKMNlXtM l.ivt.' T ?,
Hf*n ?n .-itiuan, aw AUid. l?hAAi*tu;.-?l, A7J lir.aa.r/
*>aw Vork.
NEW PATBJOTIC kfOBlC )N CHEAP
fOBM.? 'Tb? l i' ?? an it aund," '?'..? ara i
Fatba* Atkrabao ' 'Tbi >> -i kave tba
Naik.o," ' Kt?<?bi. Tiath a ? atelAkartji
[)wkii i. m > ? ? ? *? * aalBBaai w
abaali taV Bl
taaaaa ? iJia<) 'r??
.. W ATK.t>, ? ???'....
1 .
Ulililarn iVotufi.
ORAFT INSl'BANCE OITICB -??'
i,R' liDWiT, u.M..,. ,(.,ii.i ;),?li fj ?i >. .1 ?) tB
rrauta.4 fH [?kB a.ial laaM UrJ\ bl 1 Bakafi tn.'.,
aadjBB
ThUoff'e* atfarib aA t^lM tubla ta IW1 ?i?i.,-4Aob far
plBfei
Ai?h,'? amBtad la aaek Ca.sty. A car t.;m , ?f ^a ]?,
aaut al.-wi-L
f. ti. *^.i f* Otrt^W itvtai ? ?
a;.*.. iaw.
_iK.UXuf.
MEK(;riAN18'. BANKKB6', AND (M.N
KKAt. i.entr-\.M.ur.r. i . .o Aa.-.i>
CIAT"iN. tat ' .r? i
Al.tKN - ' - ' M lt.rr !,!? I! : 1 ) a DRAfT.
ai..a faratabeal attfc AhaB ?* i .
tbaDit" ?t a. .?., aaj-ri'M tua tftai Uis Drift hu I B<
?Bm
I'RArTKD HRW kl'BVtf"?t. WITil AJjeM
Bl ?UTI rtTBB.
ftViii ae "i f ra-'ftt.) thaa '??? **uA i<''.>u ta iha?tffta
ar1.!! n??<- tLrlr ?. "? aa ? ?. 'a. I'rjr .* V, ,, .; 4 ,,H5C? auJ
Bj'ialBi-rU l:itu ib? I'nikaJ >'?!?. ?ftV^aWtBaiaaaWraaaaad J
BBBBra i-.>rr<>. 'ly prar.r ? ? v ; . ^ .^j
JSruBi tavti.f ir aata ttvir t aaaaea t j at* ad ??. U ttaaaBBlaaj,
ijf ?, N?. IM ' .?"fciae.T. N"? i t
Apa't-R. w Wl.furn* BIBjnrau^. B MoWICHOlv
M1IJTABT.?i
?f.- ??<? ??'?? a-M?<J. .? ?-?? I )'r ? i ivlaal
sartlf . -'. I ) raUaaaiH V- La.BT Oltx^SoT W ?.a i BIUM.H 4
!>etHOJ NE. IM V.rovlntj._
Ip] BHONS liable to U
,.,,,.???,.., . r f. I
wltuo, i J'U. (.*???*? j ..?'?? (i >J a/ktl
a>apa.t i A'. Wf--il? -. -
rlaaal far?n?. ( iok. Ajij.No. 1 1'AKA, t*.' '..
? Tbod Mo r.
SL !?.?>! iTliTf-S WAMTBUfof boih Annyand
N?t. f..f Uao "^Wa aid'I'i.-ee T?ar?. TI ? kl l?.tbia
tiaa ?* u Alj oar b'ia(i^2 u.?n ? ? ' '"> Uba v.,i. 4aaU B
Uu* BaaAmi ooa 7???'f u ?s fjr th? N?tj ? ? ? ?
ata'* 1>o ihrr* jaar a iu. a t.T tha N?tt um v m%uil?i.
Apait No 1 PARK P!.A( >:, Ro->b, Uldl
Si i;>ni; i;.-. \ fow Subati. -
_ bad Wf BBt)u!raa4 at Jw- Eai.k<.t4 OfEc, No V?- !!?< adar?.,
tr.i Ai>- r
<r>rocerifO.
1^ A. KEN-\K1- ?
a CaUCaTJUM. ( taaai i >?? bj. ": aaa* > ?
fcB?f i-t*! 'ba-i w . S?U a* .'w. Il/Court
Wsit at . aud bj all t.ra Uaa* U aoaaa,
}onNi?wiGUiAi....
fra. u u^r ?>li.', HtwyoriL
ti. . r . of
aai.?aAT''a s1 ?tt < akh or<?>r<i a*
Aad >>. ? <fjV ? Na? ,. . ?c
i : . m
cia/./A^' .'* ;i*a <...... ,.a
N
Drn ?ooDa\ _
S a Nt?v ks-> oatat im forrioB im
HOOP SKUiTH.
THE DOTLKX UUt^iUB l>OUULC| s.iat.
j | *. i .) tt I ;.-T,
wn ?7 i ilAMiii IU VI . N ?.'??' T'-riK,
Motkaaai m M ? rktaaa aaal halaaloa Maaai? il im
''"J i Bf || IOLXT1
fATENTED "DUri ?? ITCEL WaUMO
r-Tian eaoatva I Di p'lei foTt**e| EUirrtj Moi
, .. tl.er.e.y
r ,.,.?....,il.lur ula
V , I
.rr.i alaUUliJ ? "I A" '???- ??? ?? I'1"-* ?"d '-?""?"'?
uaou
i . ? taaUia aaly na>
.... ? "ara -
|?? . : * - -' w- ?
. ,..??? rroaa tae
- . aultj wbua ????.? laa ? l ?
. . . ..,..?? :v tba ?ii^ ?-. w p' ? ?
-? ..... i *
.
. 11 ..-??? <?- ? '? '? ? ' '? "
u -., i -. ? .
??.fv 1?at byiartbaHi i
- ???? ?}"i - -j"^;
, la moat ,. . . i l atataa ia ia ? BOf ??J
- . , . TIVII j.
DPLEX ELLEPTIC Sl'RINfl gKIOT.
-. , i pui ouAa
kW?IL*lllbIla1t?a.i ,T,WARTtri,
jlMtu'wkJ a-j-i I^H at.
A.
j. rtii. ii ? i o.
. , . ,?-aa* Itatail
Tama Vtaaa Paaa laroaaaaaai
of
IRENCn BlIOUIBaBdlAXOai P ? ?OOOBa,
| . ?? .... |.-'l \! I -
| ? anJ I'LAIU P. 0100
tt'. at ft kl ? . v *o , ?>??.
At Pa| i , ?
Hi,..<twiy *. T?f.'k aunH.
- [TrTS!! SlilKTfi !!!- Ftoa
'. . , || -.:.?'. Ueaal
. . . . . - ? '? ?' ' - " "V'*
' ? I I '
? ...l *c?rh ?"'?
. . ,.,.,?...., atol ?'? atraud
? >'.A<.at.
K. wii rnui om : - ; M
11,--. ? ? ? ?
k
?.. i
DEADSl BEADB!! BEAH
ii. p r.iu. ??? - ?? u* '**?' *? "* v
($o U)h?J?n it niatj CToaicnu
ffo CAl'lTALlSTa \M' (?llii.K-. -The
I ' ?
? ?
, tt.tatUrtMltaU.efc4 ???- i * ?? " :-" ?"? "*
a n m> a < . ,
VaXKNaiMaMI H I lll.,Ae?*tfeTOa^afa,
l.il? . iuo ttraa*. I'h a
UJanlfl. _
\YI)|'\X T. \]?V f b ?"."? '? n 'Tl
t.? ? ? I I ' l ?"'?*
..... . . i. ? ? baaayti ???! >?'???
.. rbowd,
- ? Ha ftrn.ha<L A-. ..'aa r. t.,
? ? ? ?? -' ' ? _
1V*"n 'i;) '"r " ' ' ' ,!"u M
11 i. Im- <?'?!" I - ?' ?' ? u '" "?
r -,, < . i " " '
--,hiJ raeaO* laaai taj ?? l"?*'? ,n
.,. Udraaa tULUIOC BaTaUaAlT, .????
iw?,k. I'eu.i. _
, VjiiANTED, a~i i1 ? ? ;-r in *
l ?* aaaalaaaaa/a h ??., ?iu. aatal aaaalf. Api>-y at ?t
j Kl?.at ? ?? _;_
CIMP031TOR8 V7ANTED al i^.V I- i
? t .1 ') aaatt laa ? u ??
. . i.i m i baa aiaaad aaen
. ? NOodpaaot.,^ ; QtAT.0BJ ,
rTH) FR1NTERB.?Waatoil, i good Job HaiwJ
I | |4?uB?el ri*.f?-"!?( lajaMaaa] 11.>o ??. Om f .? -?
kUr>t> i '.??."' .
Appiatai UBLkbC riBEI.fcKT.ailareiayil.
La7ANTKP.?TWO TEACirEIfS f??r th<
f/T kkahi '? tNi \ 'i wi *rnoor? n,u
^ I
I I
1
ai. I il a. ra t- ? ' I '
aaanoaaaf ? ^_
W\*.'l I f? kt a ??'??' ?
? ., ? . ? >?w > rk
I at ia iLe Weat. h>a? U l ? *? '*? H- r*'*
..... ra? N '?'?
' WANTf-!? by a yonng g '
laa aid Uiabaf 1 ,??.?...-...,.?. Adiraaa,
. ..... ? .
W\\ i i.'. ? -A aork ai .1
-.,?), . ? .-? ? ? ?
1 ,.? 1 .' ratatcaoM ? ?? ~ ? ' ? ?/- r ,,!
(Tbancca for Onsincw ?\ctL
I - m BALE?A Bt ? Boai | ' propor.
? iul ap- ? ,..?>. . ' 1
taaehVie. baaaifaar J. k. NAflU,! Brrainaa-al.. M I
^|\IU j u iZj ' ! ???: OAT i g '
d r, 1-0 f"? loat ??t n fi** Ima-n h? S f -t
1 Kii-,-, ? lual ...- A.i-^taC. W.
? ?'??_
Slfi^y ?I'aint/trs ami Boi M Giaai
1 *t-r- ?'. I Ki'ib-ai I ? - ? ??'
r.Mv, f,.i rehua?? a? ?? - ? ; . ? .?
ro.aaiaia l>?a?aayl t J ??*? 1 ? 1.1, Kk.a
G?jaa.ta. Aj?u^i ?a?'a l.i-d. 1011 U. .f ,4
PTKI CO.
!ravi I, PI POUNDEiifl PK1MT] BB, and
; l CAPITALISTS, Tba at k titarae, aad a
, itaeaa rfttkatatel U tta^a (aaraat af Dviek aaa
i K ,ian -??- N 1 ) >r- . . ru (..t ia,? i.a ?? ry a.i*ai.iar'>oai
u m Ti? ?** ekeaabtk ? - p v- * '? ? "' "r
UnaP.aaaaa aaa Ataa af juatrat, wll ke aald witl
. , ,< i .? ??. . . a, ..???'.. ry f?r tba a !uni'?t*ur?
? a -'^ raeit ?'? ? . eaaaa . i '-? ?> I ataiaod a
%, vt ?' ? V'.-' '?". (I. J. 11 ^ati.ntlu ..: . # .
I r T ,^. | ?.i.!;|r, .j. M.) I .n'i'r I. ?'..-?. ... :.
.........
raala f>"i Ifl 4 ? -U ai j n??t*?aJa. hy tha Uth m ^p
.. i ? ? a. ertiM r^aMlali / pytloa , ?
?m> aa.u al pofa ? au^t. a -. . .1 d?T BalatfaM a. 't'p'y i?
aajfaaa, J> S U ? Kaaaukat.alCtiaTbua>t
rTH) VV'iHH, MANi.'FACTriM'KS.- Wviti-o
i A br a a-i?--i^?a w.lk a ......J . ?I I. .'ard ?.:iia rip^i1^:.^?
m labt -al :-.. j VV >ol -r. W.r, ifarl f W ioM ,o ? i? t -ir
Addj*aa(iT.ra.?e. K n iJa I tln.ii- <??>?<.
Jron. X'f.
i
RO!f. K'j^.
I ?m Tna? B-at KaBoMt Rart. all ?'aaav
J** rsfat '..j?. j.i'i Ban, all ?
V Tnua IW a >da " !? 1 t, i 10, J ? 7 IA, IO
J... Tiaoa '^aat llutanah'M. Imd.
a? TaaM H^-t A.-...? Iroa ij i. J i? baa
. . m l? ?? 11','tia -.'liaftiat.
)AQ 'laaa Bb La II..4a, a I n/?
k.-> Ti.naN-. 1 toteb Pl|
?ataM K-r .aPI^ Ir, i
a*. T. o? ..o. 1 Vaiafifar l''i 1 ..^
Uo T,u Ki ri: .? H ?
. i.< ttn .? l ,x?,, 1 i,r,i( ,?(.
f'^'Mi-u, ky ... ? .
ataa. ? t.. i ? i ..
CtORBrOATAD and RIDOED IKOS IIO'.'
y ?>.H.?Natloa kh?.rt)T?,r?i tha! th* laraiaalna ffaa* t
*?. .v ..L t'w lU.h day ?/ .- .... i?... t.. |.nwr.'MC? M.
...' >?ak? f...U'Ul,r ?., d .., t .-.?.-.? f e/rrantavj
vi v kf J rtvu. 'i??U? .oy paiaira. , u kaaai r'.okad ai.dal! hia
ri*ht* aridpr,. !???? ,iaj, i i> < k? ui.n.u l.a.t . ?ianJ , and
w.y aar-oa i araotl?|?r1th . . r . . j . , .. a- ?di
,'c.ir f.'-&' rtdkpaiUMt ttn. .?'i hiaa, aitajr it . aaaa
a?illr?riniy ,>. ^ .d , ...... , ipna u,? pau-uta
a, BA91I Ki. J. si'jav, i.;
ajra i ? ? - lauaa
? ? ? lafaraetl-ilt fi oa my pataata afany
'.? ? . k ? -? ? . . . ,.
lua- Mtain, toan.l or t.Hi-a, w\i> i.;aUa |n , ,? ?!?. . ,. ?t?F
aa d . ?-.;.
Stutioncrrj anb Tutun Oootig.
T T i -aXAl'lUNaJLBaaatiiLjLNK 4<i.<fe -4/.
Juo.rnc.um
4 LTOUBT 8BI? l?Taa,?aT.?LASTTnRBE
A aaraaa* thr aaaaillaa of MgCi tt tka la* aataaa,
Wrl ?.i -p .. .nliiMl'l ; ram a: ekarta IJa, now *I0 , ,
aaip, Uwl ??> ,[?*., R H OOLDfMll ?. 7% .:r^adway
4 Ra'rk (JiTaNCE FOR AM ENTERPRI8
,.\ . ], ., ii H?Tbe ?ooa' erill af a Mahly yraaaa.?
;, ...... ..!.. N-v. r-, L, I .
, , Aadl m "PHIM ? t kla, t I
a ? i. -ii brterfteai aaa br ha.L ^^^^__ I
SBSbTOYir HIOHTS SEMINARYj^Tha
11 r.i .:,? -f >'???? f.r-fl.a.ia ka?|lM* La
" . . " ?...-. mi I adt?a ?? bi M.l.Sli \Y,
:?,,:.; ..ie^-.-r. ap,., * ? U~
H. i ? \ , ? K 1 EMALE ] SI1 rrtn E \
, rdi.su M ? '? fOa .1 IW-TWa laa ?
. um, baaltl f...? ?'??> bee-UiaUj1 jeeaied.? aa* m.?!??
vYlaarle :..u i. i.'.i >?''>.'.< >??? >"??? . - ....
j. Ad4rwa ftfadaa v At-l-hote V.
(1 hu,?.<?. I'-ia- ISBAEk J. ORAIIAMf.,
Bfi fJSTON BPA ACADEkfT, N. Y -a
.. .,,..,. r Admii laa at all Uaaaa, ?'?d
... fitUM i.ll.MOl'B. A at
. idi-iT.K I NION fo tbe AUVANCEMENT
^y al * IKN. t ?? 'I ?IT! TI,* n-*l a| P."ii aaa* r ? ire
,,, |,.? ?? t, ... lUPER UNIOK wlll bai*aot adea v"^
n.v a ., Andionllnna f.T a*ln.i>?i>>i t?i th? Ff-a
(
1)
aa fof adoaaate. -
al getai* aad Aft arM a ta. l?ad ?? I
?t, uattl Octakai l? '-y ?r'1'' aftao ''"??
JJ, ' AUI.AM s. i:..v, ,'i ..
rtAMHRIDGK CLAS8ICAL 1N>- m H"..
\j i;,, ,s. | .i ?? i I .t w aeee, ?.??' I "?*
i t;.?,d, i ?'' -! ? ?"* *' - ;"" ''",',' ' "
_,l C 0. O. .Al.M-.. ?.. M
r ' . . c l|; , M.1
/ iMK.J.\l:\. INSilTl l C. FRENl il U?0
V' I MU8B liaMM aID Pll rn.>t i-?>H .o-M, I*
; . 1 kl ? s. ? - . . i ? : ?
M I . .baa M. 'n* tka dl
n-Uuu ..IMi.mv I Li..'- ?-?_
I-; LA SALLE IN81 I
i k im .<? mraei NaoJfaata
raul I bj ?:??* uaiOTl.:. I U I
Tt-^ 1 -i-r ?*? of?' Ii KatMATioBai. lao noraaftt b- ra
lOUM al MJ ?" ? ? I 'n ?'..?..
Di.i:it pTrk fj.ma/.k i.NsTin "ii'. i ?
,..%, ? I. T. r- paaa ?-;-i
Biaa > a ? . I...I '??- i
il. ... - ? ? .'/.'? k-Mraaa
,.-, I li t. HKOP Pru ?kl
1/KMM.I. INST1T1 1K. Peuningtiio, N. J.,
P .,i ., ,.
aaoajabla, Baaul f^r a caulii>_
IMI.I Ti ,,IN BEM1NAR1 \ KEM LLE
i1 ,,, . . uf.<riTurr..?i - wi rana oi u
.. , , tt A ?iin...f,ili.v. waal .... r i
,. - ? .? i . . aaufarnl btb.
. - ?
, ule aataaara. .;*??? ia ?? i n aa '- ??
OaU OlU f ? i . la "?? - ? -" *'". . ? .
,.v ,i. I. IM>f UMJir, I s* ;
1/1,1 .- '?! ???: INSlffUTE, I'LUBMINO,
... . -, . , ,. VL -
1/ORT ?V '. -MiN . i on r'RI NCIJ INH1 -
I atrea*aad Riaparldfaraad. 1 ? ?-?
.. ; ? lar, %i a.J9;.'B-aaJ
way. '? ? ( ' . ?'?_
t UaT>NEIa 1.\.-HIL'1H. Bfl l? 1
|.|l k Ml-.^ O. at.UAR.r>?. f I
10ITN M \CM!I.I.K\-S CLAMliCaVL,
,1 , ?? aa ? ?!? -f ' ?
, ? . ? [*? atb. cl < >
.... ... ,,a ...... .
. a ?
A\vi:;.N.T BCIENTII IC bM BOOL, Uar?
G
I
KAl I I . .
i.i,.n, Paaaaiaa*.
i ? - 1J .? . ._
, , ,|?> laalaa y au?l nay.wiaty
AS* ? ,: ,
i -, Rl ^'.a-fll.f,
i , . il |- . ? h iK I- Mi wralngy
? ??.'.?.-*- , ? ,
. .,,".?? aafaa.
"?'< ' "--^y . .. w... ,, ^t......
Tkiix ' ai'd Mar-k atl '
. ?- , | .tr.f , 1, ?l ' V- f ? ? '
, ? . ettaj to I
l oaart a ?. ?< < r?r..?;l I'-.'
. af , . . < ?
. ,i . ? ? ? ataa.ni
i? labirat
' ' I
? .... , .?, -- ... I IF I ? ?
- "
* ? ? ?. tr
. V | '1
\t ,..- iOBEl'H J. BEED wil] OPEN I i
?? ? ?
r...... I ' ?i -
illvli'i .i (yW'BKNOIalSli ^nij i ;
.TI . i ai poa BOBO i????? ' Na I I ?? I a --?
? ... ? - aaa._
W. - , v i '.-.
. I, . I PJOAJl .1 *M>
M)li,
?
. ? , , V -. BJ
yj mwam
M MH.MuISl'.l.l.K da JlViN
? , . ? , -
I , . , -. ? - i.
, . ?, ... niUaAaaa.it Pa4.a. ?..l
i.i_
: \ 11-.. AJ ? t ViI.n \i:>,
I .11 - kMPUfcO, ( H'iN.
nm voi no LADTK8,
. ., BI n KMHl i. i I > i ? ' ?? ?: ree tba
i. . . , ?
! \1 kl'LEWOflD .t)lMi LADIEB' lN8'l L
i ,?! ...; -,..i. ...
n .r.n.ii. ia
... ...... i. ?,, aid 'aa
?- . . - . . ? i
??t ii.- .( ' ' *I*E' i eP aa va..
\IISS \. VAN VVAOENKN* IJOARDINU
. ' aa i <i ii. i.'.. ?. - i ? .?< A' , ?? ?. u. .,< i ,i. ?../ L?
i j auaV at aoy Ui
Mf ? IN vi,:u SEMIN U4Y. 1 iTTTi
,. ........
, niL.iU " *., Nj. li . ... ?f tha
. p, | I. I i RBW l.l.l.
MI i II . .'. ilOAUliINO S'lioi'l.. v,
r-YoPa.al.WII
\| li II LrVJ ( l.\> K'\i. .u... i OMMEl^
, lfI CIAI " IHEttT, Ny..k. Rarkli I < . -<
! ap. a. ba Yf r. ii ' j'-ui'i i .'? h ?. ... . .?
< ai rni ?
. \i b . w atwa >ii.i.iwv
' PRPNCH ?-.! ) ' I' IBH BOARman a, 1 I>1'.' a ?OOIa
j No >> ? ? . ,#,ii laBajaa daf< .-i.
1>i'l t.ilKI i t.HI, l.lill.i.t.lA'li. A-ti>
MUilal'] " I * I ?' ai i arrlal liiid Miit?.y
l I:i4.-d^ 4 "?'?? .. lor l'..Tt l ... 11(11 S.,t l.
'|a?OOaaM|a.aa, aUdiaaat'l i K, ; ? i. \ '
; '"
PR1V \!1. CLAJS.SE8 IN bTI i-ii..s I II.
I TAR^nittY TO .'"' i.fi.r, at Ni KTUAMPTON,
v ... . ,ai ? . aaanaai t :??? l' fat parl ?, . ?
laaa, ?0 IAU CL i -
^ , trf
? >(.t <4>iK>.i .?.??!!, i emale"im.: egT
1 ? . v i . -1 . i ?? BI aj aajaa - pta '.4 ,;, aad I .
;,. ,.. ,?> tha ? i,id ai,.i aiajliiaatal 1,-aonli-a
? 1 .'.:..?!.... . 1 .
1 al iblaflalanraaaalaa 1. r. \v 0.4-11 -?>,'/M
Kf..4dw.y. K ? ' 0 UiCK,l'i . tval aad /-.-.,?.>.n.
UOTOERS KEMALE JNstihik Ho$
arr n aa rwa t..ai,.?. n y. ?-,t- ,c .n itoid
? ia,] VVRbMRKilAY, ?. pt. I? Tha 1 i?titj 4 < ..?..n^
1- .t :? . _?.. ? , , 1- .. al ], a. .:. 4 .
Bnrrtrtatan rml M|aaaai fn.-tla. lafbiakallaB. aaaly t t.'*
ilaatltafaa, ui aiii.it
1 <nt v ?, 11 ? ? , 1
piii i \ n mile 5oi i I.i 1 .
li KI',l,HI';.ll)-.oi,,..WKIi".l-'iir 1 .? i
J. f.t.tVUA.S H. I). ?
aM)K PJ RRIfl PEafALE WsTlTOTE,
I :t.'? ttad . v. ' aaui
I'.i ? llAAi aaxa. O.U l Ui ,
A^t I ? 1 ... a, ,i .-.:.? (>...,?...
yaai 1 .r.uir, ' ^i- -m ?. : 'ti.
rr.' - r wii!. r
I I 1 ? l-aaaaa. Ma. Ui Ifai"?
a. -. . , <
3nolruition. _ _
DR, HKN.JAMIN W. KWIGIITS &dtaat for
i:<)', S -i 1144 i.i kwaTay, *<iAI ra kWea oa M^Bday. oa>|>
Baaaai uta,_
rriiK-MOBBISTOWN iCOM.BGIATE r\
1 rfllTI/IK.f r leaaal Btan. wtll t~r,\?-n an Maf atofA
FarCtfral f? ?ip . l?he Laabrta lleuas ar M Ce*. *? *?? Ak*
glala, departBla* i ai, Mou-i. ?n. N. J _
rpilK ABBOf RCfiTlfOTE, Parl '?
1 |..,ai ? i ? -Tiu aataaw .-a..i.? avfJeea
' ' noaJUM tt abboj *" ' ,L
rpflK Ml ^:.^ !!'?"?! ?? > 11
I . . ... 1., , , mm adiaaaa tV'a ? ?? ?' ??
bj, .?..,. ... - . . ? . ? ?
fco.iu-.-a. UtreaUra aiai ee abtaiaad M t? I - _
1VOOOUUKY IN81 1 I : 11. >v "ir?. ri
V V i aaoal ' ICKiLaa 1 a . . aad B ? '?
.,.,?;. Um P '?? '"-'>?"???
VOSKEKa MHalTAKY INSTrri-TE
| ? ., ? ;,. vi >B| ) U W 'I AB'i ' ?? < ? . **<v M
. m * >??? ??> kt M blAdU '. rria I ? '.
? ? -I. _ _ _
1_ ? IIII ? - ?-?- ^^?? ,.??J.??I,???. 1
HiMUtil JwruauBM
All. QALE .V (???.- PlkkROaFOW I
? (? i<><7 an I rVatWi ?????.
.;,. 1 n .- .-1 i..i. .?., 8tea r ??
"iJK:.i ,.;.- . .. BON8.
C
. ?\?.T('ar.Rt or
ORAND. gQVAJtJL A :? ITRH.IIT I'i.AH'i FOrtTrM.
N?.a.clkK<>A'j'.V'A^
:t.\\ TUaUL
bT'iety m;w iiavk mei^dkonh,
( I I>K1 nd ' ARINK1 DRuaad N *>l. ? ???
! or rattl . .1 | teaaasl vr a. aa] I >-? 1 ? r ? ' ? * "'
.1 .??. il ii il r..u .. ai i.rr>?t bi.<?..?. ?
, y?t. 411 n.t a.'.-a Ii.ium. .n. ??> ..r 1 aud ?'
ti..??.' I-'.'1. ? ;? ? ? ? "? ad aa tl ?
t ,... 1,.. uf rw 1 "??- ? at PUaaa .
,?.,-? - ? 1 ? .
.. , . ,? '?!.. Utie ofj''?i i' ??>??'?'
1, - . . -1. .1 Ii ent* pei j . ? M ' ?
| . , . i.i.ui u iTKRS -.. ?- hroadwajr, S. >.
I I MM.S BBOTHEIiS,
PlAiSQ-FQKTK MANUFACTUIlEIiS.
riAN'ld iO L.1.1 aadl-UL bAl.lt ia 1 idj l !? ? N
I I A/.l KJuN BBOTHJ I 8
II , . i -,K ...i. URA ill AMD -i- \H?
..?.,,. ; ?
Na M Pttit ti ?fcw aWaca aaat ai rUoadaray, Nea^Taa*.
, ?.?...?. r~--l?fi Iba I.:.!'?? n^ '
..1 A ?.nu??a.a,au:/ Iwr bia
? .ii...ai.ia* ??. b Piano _
I|6f WEATiTeK HTRINil^.??'ar > ?/ ?
, , ,. . . ?! Laaa ; Uiaaa A. Haai
cai laau BtnaaTla -i
Mii.:n;r ci? i ? l.*a ".??<?.
MtSONd II.VMI.1N"4>lABINt i OKOAN B
' , , ? .? i .. . ? i . ? ?
lajia*4r>< iba .... Bfaftmioa aa ^.^. > ?? v ' '??
. ' , . . i . ...
........ i . ...... r .
i-n-i.. i ,.,.t. llaa ? - BVa?aaB? B awa?Ttrav|
, i .. a - ?
I'AI .... -....??
arMrbaa CaaAaal Orgaae have abtaiaad ? be aitaaaive
| 5 - Ir. - ? la a
^... , . - .? - ?. .. i . i .-. ? ? ?
. p ?? .? la |. r- ? -.i- i ..i
if-.l o l ? .: ? l ? ?<? ?? . ' ? ' ?
bjucaa . - . a t-..? . .? n ? r
- . .' I 4 .
? ? , I - ' - ' '
j ,.,. i , ? ?r u.4.r. ?. r i ,ui ?.. -? ? naa i ?
. . ? |u? ? i ? ? *. i -i t? *?? i'' ai a.p. ???
? iub. M'arinaaii la Hitt Vtrb "< i Matcara
NEW-YOUK II W> ' OU'I I- > ??\li'ANV
?, . .j . j i-i ; ? , . ? .. >TUMK.
J ia ? ?
? ....
? K.. tttn m* i aaaad kj
.!.??. aa? I ? ?
,\ . . . a lat ?aaatai aad Wtta
iaiai*i..i' Apbi iba
MtflUTI or oyg r ,.,.i;/. .11 i.
STEINVVAT -V BON8' UOLD MEDAI.
um. ? i ? .... . ?.'
... .......
- ? x . ? . ? ? .
. a , u ?. ?'-? >a ? larai f ?a ?? ?'- ? ai "'
%., ?il ...... i ?
, , : | ?iuli? '
i .... ,?*?i?i .a
,.-? | l i J * .? J A ' ? '
Nua TlaadTJ at ?? it^rajik *?-. i?t??a i ? kM BaaaMaaa
ITM1TKD Pl \N<>-| f>l
. ? ? ? >
AU tUw ? ? ? ' "Ofkinaa. Bt.'a
...
r ? i , < t . v i Uui .tit.
, ... r la i . ?? laaraaavaad I ? I i ? faan
mct)!coL
IUIAW ? i ' v??'?'? R
.7 4 k.1 ., WaaAl I -K.it ... UfK
.. ?.i ?*?<, - :
...
, i .
? t - K l#? ..
. . - n
- , 1 ?
. . , i i >. ? aaal rae m ra alol
. v.. ? - ?. ? .1 . -?.
,1 - . 4- ? ? ??-.
rpuE GBEAT BNOI Irtll I.i UEDT H?u
1 r > 1D BHI ii'-: k1
, . * . . . ? ?' ' aarai i .
...
. . . . i | a ? ? ^
?.f- au i ? 1. ? ? - . '
; . ? aaan ? ? *
, *??
,,.,.ri i? raotT a uaaiant. ia. tt? sm
... ? ikU,
kiaaUm-at Saa l ark I tl l M prrbaa.
' I fr Ma ?'/ ?? ?
! ,.|,lr. .. .^' TI OV ,-. 'I. i . ' M'J ?
. ajyaai ? taraeraaaaaal ktkaaf aBiad laaaaabaaai
Jlf0p<J8;l!3
! - IM I
Aaar CMTHiaa ??" K?toira..B Drrira, i
i . . .. in. ... i ? ? a I . iivm. (
1IROPOSA1 8 a ? ; ? I
wtll i UE i> Y '? ;? . ? ' ? ' ? ' ' tl v- .>..,
in fu Biabnij li. ? P.t-J ' - itr.i^) v tk
J.ll- ?
B4X/TJ ' I
i flwi.p'^arf wl ut ni?7 '?? .-. j II Iha OaaW aT CaBaaaa] ?'??i
: , ibi. c.tr.
\,\r .1- ..? ' ?
u. . i>i . ? ? ...... , , ,
. ? ' .... ? - l ?
irarkr i '?*' ?
i ???.:.? In i . ?
auaa'tt/thej Braeeaeta (anlaa, be frtae aad taaa I
... ? ? ? ? i ... ? i ? ?? . ? ??' i
. ?? , ,i .. ,. .
. i ? v . ?
Utalil. iiltiaetaa Iba | -. . ? ? I
adarad.
A aiia.-.n'y dfl II ? I ? ? ? ? ' '?
? f | .l llw ' ? i ? r ?. . ) iL. a
._ ..i
H ....... .. ? ?'. ,p?>l ?t laa
,. atel , ? m il ? a, aad ? I la
'" ., >.. , I. -
? l- i"-. iu- J ti t i' ? ? . a wtl . ' .
I , . . I'ij. .: ?'.l ...i '??. raL.ad.
... .!>>"?
la m ? i ? *~
i ia ii|i.t ??' i'j^? ai; b 1 I : " t* rt
I Ut -id.ru. i .... :i?.,b?j f?u?.??, A. t>. M. I>.
( \V ?
CaptalB ? I I a '
!. ,)? .'. <w . ik, ( ?.rva.jLLs.. a i 'rr-. ? j
..... . ..('s ia^?. {
OAI.EOE QPARANTINEI \ NDH lu pui
i, . ?
; 1....1 ? . iti ? .. i r?bi .? . n i i ?? I |
. ?. i . l ^ l . . aa ia *i^? i 'y ?.!
... ... Ii ir,.',.?a
aftbatloarai I'1 ?
- ? > ?
? ? . ?
? a , . ? . .i I Bl I in f,
... ...... ,,;.:?
1.1 (.^"fi iny ? r ?> * ? ' '-?i i- ;t *>
s ,^. I.|;C1UH UOHl> U?r4, OnaMfO attnt
C.rcnroiond.
I^.tOM NRW-YORK AM> BROOKI.YN
r\H\\.\ rxntaaioMH u^him.4 thb hat.
! i:. .t. ? i i. ... i i . * 1 .? ? ' - i.i ?j? -t
? nmoi ' -i ? i M irraj ?>? v ?? iu k .. u'j ?
I ... >.i lu.,'. "f Allv.-L: il , Kl ...il. . u .' i a i . . lli"
. wa 11*4 Lai Bf ?:.? U ' ?'
| aa Uf p am.. ra4ani.au ta Mraaaiyaaad Wea-lati ti .? ..
11...... (*i tha roaad una, 71 aata; telWiva Ba) I j ataal
laa?, t.a f
>r<l ,i!l. ? OAL I II i Ii ?'? i li'.N. tVL
1 ,i t W -' r.i t ? . Wyou Ii | VaJIaj.
i ?
1; '..-. ? . . ? ' .? ??!# *t ttva oIfw? o'
.i.i .i l . ? .... 'B.? T. !'."? .-?> .
:...?...
^ i,. ?? .??? ?? ' ? . ' ? ?''.?,.':?
..
I .. . . . ..*?^-, ?<B. aJ \. || at.
(Ditan Qicamtxz.
MAfLBTf AMEES U) PBANCB DIRRCT.
Iba oa..f.H.\l. THaKSAThAMTIC <uMi'ANV8
n.ar llru. n1 ti~s. c'a ? a.V^rha'l tilc AM.-illl. J. bat??>Ji
NfcV. rOKI . I 'I ATatK
'li.rflr.lti. ., i. :.l w. .??, mtand.uiobe p-tepoe tuia
faT>. la ra ila .r : ... t ittaar . ?mt a fu loa
\VA ? It 9 . ? ?. .. hotee pow*r.
LAFAki Pl :'?. ? ? '
. i ? ????- araa
I . W '. <
NAfULEUN ii1 .... , . i. rea pera*.
r auiira rl ? a.U b*
pat araaad b. ll.a
l. ' f.VYI '., A. Fo
BB? >.'*., ...'
, . ? . . ? . r !- ? i .
LAFAYETTK...... A .'? ?A
\V A ? :.?...?... . ^- . '.? .1 "r . ?r IA
L \ P ?
V. \-;il>'.'I"'*.. . ?' ? ? " Ikaaaaaaart,
i
., .. ? aMaraaa
Farab a . - i equii l la aataa |
.??--? ? ,r. uiaa
i .1 .rt.^tii ol ^aa...
..>??? :".',
?.,. ; ??. )..rt
A* FVIi. It Baal orl Aaa "?'"-?i ai
M,.r- tVtLMAM
3 A 1 ?
N
i il
I ';"' ?
mtW TORK TO ?,!V1 ? \T QURR3
,,,\,;, !.. .... ??. Bkd . -.1U3.
r.?a.?<i<?*tr
I QIJI-riN fbi.idir*).'. "'. ? ?
r........ ... ....
IR:o (biiidin . i. ? ?
BfcLVKfl .
i ? .
R/JiNfA. .: .Urara
i . . \ _ .....
I Uksaiii r/l i ? 4.', '.ii.u l.,t. ,aafa ?w?:
r I.i.u r??*?. aaaM
i ?. I
"(??...? i<
t i".i,rn.\... . t>. *
1 A':n i ?
. . . ard tbaaa aaaaaiats are ee
. ? ? t I? ?
l v ? -J j v
-i ? ,v .1/.. .. ig Uil . ,?.??-? ?JUM1T
N , , .
1 I ti?.nirn^raaftt.?a ???.'. - .'?' ?? ?' ' ,|V" "
r . . . . . ? tfj at ". ? ?? -
,i
Ur ... f ta
\\ ILLLA! ta 4 i IIJ f JN. ?'-?, " *
S. M LIL LIJI . .. .m
.?,,?? ?
. i. i -1- aaae
t . .. . . ? .. ...
tbe Int -a.?..? ?? p
' '. .X
1 ?! I.i., (??.??r'liw,
1: ? . . , t wdl aa a-"U iba >i?r?1fl
. IA
I ?r / ? ? ?
u, >,, fBam
OTEAM W .' ? i '? : ? :??> I l
r? t ? .. t Hi kaaaa
,. - ...
I BBB
-...,; !?....-.
.-...? '. ? '
:
,???-? i...? ???
*,..-,, - . . i u lekaV ? ? ? ?
... - a Ki?at.
a.i i ' r.
ra.ahiam a-'l at I anrafaJjr i _??,._
? .?*"?
hraHaMuU * ?????2*2
, k . n.la : . . . ?'? . . w ' ? ' ?'
Kliati'aJ ? ' _...... ? -? >?
,.......- . I i "* aaa
araa ft? .... ? - I -
...... ii -- ? " l a la* '--a..
1, . , - . .- . . :. .- r.i<.?
| IA w. l.M.K a?aav. W?v IB HtaadaraT, N. ?.
rj-, ; .... riSli i !.! ?'?:;
' RllTAL il A ? I- HTEAlHI
,,???, i .. CJ
Ai CUKK UAKU
. , . ? .,,;u-. , s. ?'. CA1.L
? HaRI uA.
- ,. , rW Vl.? ..\". -I"" T A-lf *l
> . . . ..'-V. I.r. ? ? t
'
). a PA . ., ... I ? : . ?' ?? ? ?> Ba>u?. II
I I . ?
? aeaveaa ve i ? ?
.* '
ba ?.. ? . i a Faa ??- . ?? <?
. . r i .. ?? U.
?? ? ?
j,. . . . ii-...
I aataa.
? .... ......
..
,? .'?.-?? ??"
ar? ?
?- ? . ? ? ' ?
? . . . .
1'\l',i i ?! 1 ' i . -. N ? . I.i ? ? ?? ? ' "??
i v . - ??a.k.
, . ,. .. .n.i.Mi a.M
1 ? .' 4. i OP LIVItPOOl
- . ? < ?
. . .t I SAlia BTEET ni
. ~ it -a >? ?. i . ?w. aa ' ' ' <? '? -!l .11
r- ? ? ' ? * ? ?
bf Bl I * .1
t *
JbJKW.YORK MAIL rTTEAM UM' ' >'.>
^4 latMl "? ?
.
Ni.W OULF.ANS I tlltl O P,
? iLL ?<:! il r |i..? .
rVENI> I 41 \:-.
? ?
. . ? . ?' ? .....
?..
Uoaebaa CMa.
0 *. i- S".
VKiB riBB loarru ? ? ? . 11-1 -. ..
- ? N V
T- MORN '??? ?? ?? I "'
?. R |||? teoa . ?' Iba DAl
Bioanl -.
. | a. r ?! m
'. . . g II r Bf, r.d
|-.> ., , ... , . .. . i a: . I l ? ? I .!Vv II
a'riaek (.o tha ? I ' ' " ? ?
pjju IANKS A.tUVHOt, Ma.MEa 'a? .'.
I
0PPO8IT1ON HOAT F
r. ? :
r hlobJAH coi ?
. . :\> m boh
I ., . . . ?.
?I ' ? ?
I ? .
. . M . ? .u
? .....
pHatV 7 W; A> aa,
-. ? ... .. ? T .. .
IONG l ?LAND BAJLBOAD- Bl U U I
i ? . .-?,,'..... [um . ,->?-?
l . ? ,;.;?.. ?'. Ill
Ataal f<* liraaBBaaft, Uvrbead kiebaat, au.J'.oia
. Uli ii. ni 7 "B. Fai . ? ? - jJi^f
. ii .-. J ?*! ? I -
, ? j . i ?. . ?. ..uiwot ;* < j
.. , . i , | - . -i. u .. . aa
. i ? - vi. ? . '?' < ? MM ttB v ? ?
?,.. '.-.. i .... Um*
?? *.
. ,j . i , . >-lat r UU.lrau
- ? .
rpHE ORE u i i UD KOUTE F<)?i i;t?.S
I ,.)N . I ?, I'.. ? ? t.
V !?...? i ? .
? I.i: </ ??'?
1' i/. .
i.iKJd'i: ulHC'M
,. ? i ?
. MM . tVI .
a H ;. UM
o? ,: ? i- ? i II ti i ii ? u ? s i . .. ;? ?>
, i ? .7U*/iu>?
' ii.i 4iii ? H
i i i .. > ?
<H. il.i... t
? . ? ? ?
|-r?- | .^. ? ..,. ,1 ...- ,'t... IB Nat I ?
r.. I*-. . i ..... . ..:..i .-.i ? j
.... ?.,? ? Ii ..... i
, b-. ibai .^v? ? ? ? > ? aatara. la bui vo
i\ . . ? \ . . ? .
> , . I ..VI .Otli.M
MekuavhtJIaaUipi
p,*.!* ? ..... ..... N ?
. i
Ml i .... rartba tVtiiH
. . ,d .... mi) a a. ...,i ?A ffa *U '? I ?
ptaa I wi.a. ?>?? ' Hi i*d? 't, .ni
IA. i ? u r
S, ?,.. \\ ? i ? ? 1.1 ?
U I' IU I ?? .
A'cv ' j..'. *' ?! i .. . !
LX)K WEST ItilNT, NEWlTl i. .11. li?
I <?" ; ? ? ?<? ? '? T ' '? r ???' ? ' - I
i ? , . , | . , ??.*?-,>> (bandM : ?? ?
?i , . ' itrt .'.?. . ... A ' Jtj kUaat, ^>erji
? *j*.< mo.. i at '* aAelaM.
I^RNEW-UAVEla'.UABTFOKD^FRlNCJ
I | ? | | ,.d vYHI Pl MIM .1 ? .1 .
. . -I.luiw l I ???. I iioN a. ?>' - iia.a.1. M?aiurn
..-.? I ... lils .1 .:? a. i Kp ? S? * ?
n . w ,,. ... \\|i HAHEKM BAILROAD
17 Ti ... r ? . . -. i?; t .. -Uo eaa
. x ....... ? Ba . . lal I'J v
. .. ... i I p
pt BJ
4 , .._
...... ?-? ? a ?'?? .J.U..-... <?..>??> *--b.?b? "'?"*?
Guambooti anD RailroaDt.
UAFETY. SI'KED, AND TOmYoBtT
a\>R Ku*n>?i,
tt (tRC.F.BTER, TALMH I'.'.'t H80TUI, HASPrVaV
LOvVH.'., .' ? ;f i.'CTK \t trsa'AjaaT
IM. IKTERMEDIJ r? POiWTS.
TV* ara .n,l atauacb ?t?-.ir-.?r. af tlia N?i .v|. h l.oa,
' :, Y i??? ii-.-.? ? in .? t i'i ? v i>/ ? BW ^^R*,
laara M ?? 4. '/? i'? 4 Uy , aiida) ? ?iorp?!( al l ?? 1 laaB a Baa,
tium I Ir ;,?. A N?rta tUrrr, ... .t af Vatlryaa
Kl'K N}.W l.'1N?|S. ^
'?r- -Mtaartlu arlih tha lltaaaih.iat Iilm Ptln fruta tba
4. .f< | ? u.., ?U Nafwtrau,,! W'.iro...^., Kaawa aad fra?
r ???' r tt ? ;.?-.t.r aiid N 14' at, a..,. H.w l.m 'oa aiii S "
.v,?
.1 . i.'an et th* iwaatrai-a. fur ln'??aii-|??. 1_
V. -I y kRTIS, l|< .. .... the ,^ifc
kTLANTIO Ar,J ORRAT \VKpTfflfl|
.. . ILWAT. NEW BRCHD C.-~r,y. RHUTE.PaS
? ?? N !.;? I ?? -? . '.v ,oRR, ru Sa l
I Iway frw? t af < 1 ...l.S-..?..-., at,". ,r.<> rHROV
? ?!. <>P l"A?.
? ? |B kl draaiH /??: t'l * . pal ,;)?!.* la tha Waa.
I I at at al leaed 1 ,.1 v? 1 ao.ii, be In ouaiBoOa
r ?. ,1 r .. ia- ? I I' I ' ? ? 1 I r' 4.41, Inytoii, I isaBa>
n.'., 4. ' ' , . . 1 ?? . ? ?
kwaauji . tit, li F. fi VVp.ETSrx
1 .1- fk. Oaaaral >up\
J\\Y UM, POB aBANY?CUANOHClI
I' piri-rtiEt i;kk travf.i, ?? iatsk;T.i
-?,"????? ' > ? 11W, .ViiAl-V
' ? .... ?.. .Noftu ao-1 'A tt, . a ;:?*.
aaa liaat
r ttaamboal C VliiRutu, r,,.*. ri. h. HITDtV
SW, . ,i- J. K. 1 IU.M4%
! .. nr a U J Laa rej 1 1 ? ' a. 7 ?. ..
I al ?/?-?,.,.. ?? Daek, Waat
roi :. .'4-1, .-,1. r . . a'aaa;..,i? a i.-i-rk. t'atakil aad
. % Ti . ? 119., 1 j kvard, ti?l u.vt,v* o-atk.-d Waak
aodNeftk,
/ 'l.S- RAL BAIMtOAD ofNKW--JERBaTT,
? ' - ? Nattk Klf.ay, rannw,Ha< at lli nptra
., !.. vi,. laJWaatera KiAoaa,
...'.. -. erith 1 .,i - ? -. li ? ? 1 mi i?a BaaMB.
v -> r. kafcaajk aad u< vvaat, wttW
...
? , ruDLi gotrri to tue vraar
? . d lt?a M ,?n..,H by ?hl. lin^ to Cbicaaa.
.1.11. .1 ??-.-, ?? I ,. t.. ? '.. <w ui oan.
? .
Ciaiaiaai. n Aafntt I, !?>*, i...aa Beap-Yaat aa fe l.irai
I'liu.'- aa?AtC.iaa. av, fof laataa,awaJBja
?. WiUaabaira, Bakl
ia Uaaacalaara VVaMbjaaaaaal rUatfaaaajrlaaa at H*+
iba |al I p 1.1,1 aana. 1 J| t. >?< ?-. 1 * ?4i. .<u tha PaaaflM
... ir.,-.*. ;:, ii,,i ,.n 1 i -?..?. n on ti.H NuiAaia
rtjRa.il .-.1 aad artth tba 0 .??'.? aud Vtllcy Raitraad.
klAlt 1 j v- ) --???. 4 1. . ? Ka? '.1,, Wetat
Oaa, -tttut.,11, tt'illaabatra, Uratt Uaad, 1 Bahaa, Kiriibaax
t n. ki.
r * TmarawBat P.f&a. *i.Mi'o^n, Mkaeb taaiBk
IVUAiabafre, VVtiiiaattaati, U^a..^ <. l'a'-U.Ui*, ktaVjakoaj
IrMt. *.?*<* K.aaton, BatHIaaaat. AJ'artotra. aad Maaat
Cba .
l:Br.l ? f ?r-io-'.atTi'laaad Plaaasajl ?
ara Kei ? 1
7 II * m WaaraPB l'tra-a?. v-r flUhi, An,nUar%
Barriah t. Pttuaw|b, aad ?l-a ^V-at >.a?>'aj
? ??, t ? j '.aO iaa FBoarr?i?aa?a !*t#.
l. . .-;. 1 ?.. it, ?i v. a ? . 1. . ?*a aaa
. araaa Paaat -ui ?.a-l-i?" liatfcaa,
S^?-^ ? n la 1....-.I a lh- ..it rr ??* Oa
I *y ii n .. 1 ?'? I?- at Na.
I Ni 1 Bfuada y. tod al II ? p laarfaJ
? | j I . - m .. '?n4.ot_
I/RIl". RAILWAT.??PaaaiigjarTiaiaa lt*m
'. t a
- ' lafbia
a - 1 i ?!'. *-, ria A. k (i. VT. a>.
I 7?a. 1 laiiy, . ?t ai ?
I-. a ai , * lilfar M *?' .
4|. u.VV., ??<>u..fil* Nawh'irrb anJVV'4?.,k.
1 .. (^aii.iJa/a and .--in.l.,1'* a.*a |i
? , ? ,. ? 1.
.... aa, dajly, f.? I).,. k.r?. Roahaajaa,
?n .' ? l.r. -U.i 1 ?*..'rai WBOBaa
'?' laxaara. ______?
Hl DBON B1VER BAHaBOAO.?Par JhL
rlA.N/ iad IK'iY, CUMNKOTUMd ariu. IRAJdkl
..uKlM aad Wktfl lia^aWara:
t ruai 1 11 .. 1. r. at. 1 f", m ?*"?*;._
ladtta 11., aadl t.-.?.!".:?..?-, auUiOlaaa
lB> ? I *>-'-' l? '?>?
,-,y.arf ..j.iiy (wuh va*f . ll.Wpaa,
1 ... ? Irai... t?,a. '"rn.
a.a irata, a a> aa. I ItJla. aa,aMlMa>aa
:. ,.... l.ipra. 4 TIp.?
... ia. tl I litUa. ak.,aad 11 Oand*oa
. . . I ... DL. I p. IO.
. j ..^1 IJaaadt | j.tJtjad i.'ilp. aa,
rn'.
? ...liya, at lt/1 p ta ft?m 4.te.Ufa^
,. \n- *m .'i at aay .i Iba ,rh-4aaf VraaaaOjaj
, . .. 1 h^.-.?a abaabaoal
.*r . .,* ? a paoilaaa I...... i aad ?> ia,.-. .a -j* jua,
J. M. i ? ',. . ^,? . .1 > ,.. ? 1 M.ladL
NEWJERSET RAILBOAD -.1 TRA^SK
, ?..-,. . r MI .. ?i i', Jin. II !*.-? rrataa wal
Ua? afcW.i. . ? aad Vt A..UI.Nt/l\>4
ataaitdtl a. :'?-. 7 0 p. u. and 11 ftiadi |Ut T..i 7Mai|
. . aaa-.i?r.forilAl.'ilM..H!-: anj W ASHI.ia
. ? .,.uu?rta >,o ? u...xti?i. at i*U' tdotpaia.
,. . ,?- 1,. V?ra at 1 ?d IU a, at*
ai. 1 ?? (? ^.. il." ? ? ttldi .4 .t.
lARi . ... 'I ? i '? ? ?? ' adt atbaltvao
?i p. u,. inu-tt. J. W. WfUuOK /P.
NBW BAIlaBOAD I.ISK K.MJTaa.
BP.U-.M.Y.-1 Hl PHlLAI'ii I.THla.
- , ? Il EUl
r 4 e ? :- , , aa . ' aaatl ? ' I -??>'?' tlraa daaa.
? . ? t,. i 4. ' I"-*, bj - - .?? aaadLoaj
,.,..,, i ?. >t litooklya -fa/Jj
... i. -i ? ia P?i
? aad i< ??. vr i ai K., rarf tj
iaa w. iti.att
, . ,. i ,. .. (? i -.y.-J, , -I
f ' ^u i r'. ira aetaaed zoi at
, tha af Noa Jaraep b*?Jaa
..... . -. ipi.N t'.e aJC aalTl
... ? ( r. tuu .i4,,t,i h?ta??? Lho tAJkak
VI,? \ .V N'KW.IIAVi:^ I.ULI.OAD.
... ., ;, ,.. ?. ,-?jf IfPl PP
? 11 .. aat
i i . . ^ raat / tJ a. a^d
. a v
? , i, :,kv, rOIKi
???*,'.-,?, 1:0) tm, U:l? {KB4| itaa
..-?.',: i | a. u.
,a ?.. .. i J8 a. bli i..lJirtk?aa
ir . i Ki.) I ui.
rail rd v . . I. u, . J..". ' ?'k ra.
\ : t- . , 1. I .jv *. u. i i.ta
? ?> .i. i- ? *. u.. u i. u,i.i, iaa gaak
....
. 1. 0 n I' ' O ?? )?. *t40a
i r. ?:? II 4 a. oi., 3:11. ?:Jk I 0,1 ?B.aa.
>.. i ? ., a ifsj), ' * ii ?i a. I...; D .-.(kivAl
ir . i ' >? ? .!('"
.?? < *?....??, 7. ??*?, n.aaa.
? . ' I "?
? > IN'A
.... ?? ' .t at, > i.)i '(La.), tfkaa.
r . ? , , i i i , p ...
? ? . i. : a* aki i aiA
?
[,la>ai "? ). ii. ?a avba
?u.n.
4 uJ riabbfll Railroad, f iBkkfc
?? . r Uataad aaaaaaaaMaaaaaaaal
a bi l
la ' a apaam
t . . . i huI. J a. ui | Ip. m.
l a.,, 1 p. m.
> .., ? aad .......'k lai r*?d. :?!??.? ;(:??> aa.
'- ? !' r' r*aiaa.
JA , ,t i iiT, .s.irrntgadaaa, ^
iti iuurfj \M? i 0LUI43IA RAJLBOdkD
?? , . , vf . ,aie1a|
' " ' f ' ? ?i ,*in.'^ TZwrf.
.. . n.ikim a?i >.?oariaa
... . rHRi?ii?.Hoja?
. , ,. El a.l SKW-YUajk
. ? . .>. .o'I-i-h, abaaaaal
ii.i I. all-flBa. in. A9B,
4 it l?? Vm-> l'*4*
u( al Mtll a. aka, Aaat
. art.aa at Baadliay aa i "p aka ***?
. !??*? ' ? ? .ai.Jia.ui., A.*.
, , , -...4 <? .' ^ --. 'i ;. a. m., faalj
at ? .. li ?? ?:l<ie. aa.. Ara.
"... ? Afitr at ?'el - kl apt^akafc ^ _
,u -'.aiiaa a* t'vlu.'.'iia 'a .r^aa* *>y B aaaaaB
l.1 ia t' aa-altt aka attiaaa af laa irtaat, la aBp
!.; ?:....,. ?,,....? lh. I ? a- ba i aaa^kafat, Paaaaa
.J .- '"iKHTmtsa.
w . | I,', I..H.PKT ( RA.SB,
, --. - .'r,ii-?>o.lanfc^
npo yf.'iu VtOI NTAIN8 VI\ COMNBd>
I , fllll i.i" l? V.i,i Kl ? BOaM ?' '^i-.Uaaaf
* i\ ... -.-???-.v t?l? N-b. raak aod M.^-Hafaa RaaV
?V^lKiY*.^ al tt-ktta Kiaar 'unatl^aBl
.>?'-. P ' ?1,'VJbao1
, , .? . , ,..i Meatreal ttraaah "**^r
.. ^. . . .1 .- ikk uaaa
, a-a..- ? b> ISa ISllffkBa. IrUaraaJB
? '?"?'*? ? ? ?; Tff i ir-^f
,-?,,, Itouaa at 1 ^j? i^4? fcaaa v\a- i ?.?'*> aaaaasy
.... SV* )at ?pa., ??7J?
pTa?ra ^ aaatkaAn aaa tPfi.,.'..>??.-HAn.WAE
I V.: I - Vi.N.N.iVI.VANIA CKtf|'BAl|
I NO-1. B. iv. ^. b*I>AWJ OAllOl! kJSB WK l^J
,, ?. ? s :??-. . t u-.'.i :'... IkalVj I ?j i hrawiaaaaaa
? ' ; Mi i.,k.4 S, P?!. aad . I H- ?** T^t
..tr?, , . r .. -?..??..?, i ....??-. z1'- r"tt ? 3
. - afaiaaikaaDaaak l""?<?aa
' a r-. Egpaoa ti* TbUaUiPba, ?n?a. t- ? --a*
'I J',r ,irpooa, -ri. Aii-.*..-. aWaaa u. r^?* +
? / . .B. Uy, r%i p' laaaa* s bjkal
>4* krtuak. aajo aaBklta tAattrHaaaa

xml | txt