OCR Interpretation


New-York daily tribune. (New-York [N.Y.]) 1842-1866, September 03, 1864, Image 3

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1864-09-03/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

Um. nwaaratoBad raaottad to- ?m^_n_>M_j |
tamteo ?<" . <i ?..,,,..-,-rra brok?ni:r?B Hiiri
.TV^XiSX ttlaVit* aafa-ltuf
"^J^t^A* n -v.. poru Te-ierda,
(gae-ena. t^u .-... ..ur.. "->--,.. _..-, Ye-'.e-iliT
Estf-?-*7~s_itr3?. .i,:.'.v-:
MmT&tTamWtl^^m
5ff- aTwa^ia-inr Bwward w.th all the en-rry pa* '
kW aa-TTa^BWit ikai to woald eteoo-ad I- arer
*...!.. ... Wi wt-b klm akeartl OaaVapeed.
* Vki U. ?5". :.f Wai.1 etra ? tbe moat ieudi.h of > .?
aJitiraV 'uet. r- it aDof bt. a Ur art. - tnmt bu
^ . . ee ?' r ?'. iileciaak'tta Im tl uf tt'll ra
_._? SST M r i.u.t ....n! aat w-atoa aii **
w!T;e i--t - ' -f""-'""' ?"d *a. tV ir el<afc-ao todtea
IT_ ie ..iTa de.1 fr-.U. ihe l|n,b rA 48*.' aXaa* kr.trOI
gJC r ..! .I-. ? t'.rifle waniBg OT tt- . . ift tl :.
!'?, io.. -,?l, ei o. aioiia oruuaa V7e ikadder ai tke
G_7i ol bi.-iMi. yet nel tbal weeanld rrlu.it apoa _e
2E3a..,i ,. ,r, .. . . - .na- Ihe durka-aa of
pfcaTiiti.:. a.-e. i.-;-?-it, '? Veii8>-oaaaa? Bkt-Ol
A IIOJE--I.8.0- utaiixA.
?JVo (m-rr Ba ' "?' ''r*.T ? E<**l0l>51*
B4BWTw?-t___ittleoftUe of I vU ">" * ?? H-ndiy
atoti f,,':.*Tfo...... i.taoa. Uaa ol ti.eat ajnwoa,
aB^icklortkinrip'-tlaienof trBBVafdty. em tbal ho
wa-U to take t'? .-tb an.l -o Lotne?pfebabiy to to)
itk bta BH.tb.era aptoa ii'itori- Ika pectau tohr
rUnr afcati ? tl - j'"^ ??? f BOrrtHe ku.d
BBtMBtBied. aad t'.rt he bua now be* i ewe-j
kene n.i'ir il.ai .ar bv_. Tha h.?.tiy wi-.ea kika a ?iek
ktix.iv I. i. all.i tbe pitt-ilatre of r-tnrr.iBf to bta
Btar-uCii ratif. *V? a-uulo i."?. wouti.tf- .? ite *jae r?^
taar-ti t.-. t a d ieiil io bia be*?e oa tba wBgatrf
Bfcaaae, t.-.i ti.'at !.? woaldgraol taa a'.-1-? a* aatra ?"? ??
Baaa aaartfitag 0*mb hao aattae aaora, md that kt
WaiT-dBBdtkeaaiaa ooa atajrlBgria itofleld, taeaaaae
pi?i MtaB iiiag iBtfca v*n ,;'' bbbm Aog gavaaaaj at ttie
f.il a. ,i . ?? aAii.a . iit tl'.r.ni: w ilia 8-?? B I
raaa boy. doai eiaotata, aweet laaeaaa (, " mt
B_at aeten.1 ? et ki ? il'. eiapie be'^ii tie wul le rraflte d
ataaurlv.,.i..- of - :.,-'?.- blahoa e, aad ihor* ?bh e.i tbo
atgrkt. Bliantrea tl.at bare taken plaoeI He kluwai tlnt
Ba wtia u.-ti: in|rr..l.'il l'.-r a . iluier. ai.tl ." dv. WB, lt
birt t j,...? to. bi- ttnt lie btbi i it bia aaBtneri
?urati-.iri.'i-a. He j.'ii.e.l IfcO eaafaittl I'BJiJ. iboU.vt
lagrali, a aarlike rei.:ii..i-..'noii ali.n n-.tiia. ?aa r1
bted ..' i-i BBt tir-t r.ud plat-d BadBJ iruartl BM
kroa-'-itti I.'.ui.-.i !??. -baaa etatyliodv O-Ued bi* 0
fcBBB-Uiel .,1,0 B fo-'l Ut (otUld BB ?y i|ialli?. ?M r>
*-_f?l paruuaaaua u. -> oome, and waa tiTown tata
rBaJn titieie be Baa l-afoiih.-a la all of Iiatarnhie
" i.ik.,. lv.1. baa '
Oill?ll L1.A8 l-ri'LBI? AT TAY1>.-8VIXI_.
Ob laal aaadai al i.i a b.uU aftwaati ttt gtimaUa,
BbobW inpWtiii Pratt, m.uie a it.-v.li nt r?} lojwrllie, b ai
Wart. .ui pi laetl to f.i u liie toauwt'.l .iaifiitlexl tir tne
aadtiaiiii iniiiitj lloati 11bmhi a ari.k l.t'lc .m.-ui
khaB?.i".l, and 'tte ciierriilitg wete fpia.-tit-!ie*l into a
Caa4) r?tie?t We und.-it.taud Uiet no c.iaoaltlea oc
rarred ou erther eide l*r*tt eapoctod to lad tbotoaa
|a4ei.a.-Ktea. hi,d th"' f'lt to Bii ',.ler it ir, ai. bb-t bibii
?aar. awti.tr. bt it.rrMa. ,ill att-tni-ie *t re?i*t..i.oe ixit-u
lOaBBBBta BBluaca-taaB, lie waa auUlv de.M?ireJ ia 1.1.
Bafc9?ihti.'i... md iBiicb .urpriitwl at to- boul. deeideO
ataeij t.'kft. Ity tbe Hfine tia.irtla. He l-it tlie loara
Wttth a Uf.- iu ti- aar, aud it aonld r.ot aurintae ua af tt
J fcim for aerrrtt) daya u. etaie.
BBWC-'i
w. tl'. [ Al TO BB TBIKD.
LawiaO AUat... ai.U 1 lioicaa ua.ry. two notor.atii
a-arril1 n d ro0bera,oap4nradea Hie Hia Sandt ntei
fca ite iwb af Mey hvt will be wkoi ftorn ti.e Milniiry
4>.i*an lii ii tucriiiig. .ud M.-UI t? Lexlugtou f-.r u-ial
S_B.f:.a bjie beei. BgaOCtTOO Bfalaot tbaa. Wl.tli ar_
fca tBTiaHaaVrd U-fote a uiihtaiy ronim.gnoa. rbey
Late i .,i a a ild a.d lawkSBi Ufc, li'ir* wbbed, piuu.I.i
fcd -aa ii'raeeiited, aud are BaW rece.viiut tlie pui.lab
?tduallieir aia:.' criniee. They were a tnrror to
pi-ople ef ihe Blfl Shi.tlt ttaOBMB and al. pootl "iUiarii
l fcg kn.iw t'.et tbe uroBf *i tu of -ii.tary law wua
he.i Iiwtfc to au>o thea ta l-SOl wiid bbWObBj aud
Ihoaa tojBBtia aad oBiiiabuiant.
tu ..' E- ii i a carTAlW bolla.
k ecrreepoiidii.t. weii ac-.|uaintad biHi the ferta.
BBBBaa aa aVriaf M.tory oi tha guei rula t itpttia h'.ii.i
Wbo wha Ciptured. a itii bia BBB? by tbe (ir*jaou f-.-n
to liauie ii.iil-. aaafcO d.ya af... Koil* waa furmerl)
B aterk la a guoa-atorr ln t. ib t-ity. baaao time ia tha
?tst part ufklHt m.t he weitt to llre.ktnrj.lpe et.vi.ty,
rl i ria.au.>'.i tl'.i r? so'ue lime, a ith Bo aopareBt ol.J.-i t
flrw I k, ilt./'i'. pieaumed ih?l tr ?a. axtiue" u
atoaai-ai-tty ofa l'.-b. 1 api. et.iactijp Bad fi.rw*r..tnit
Ba ? ituou lo .be Ht-bBi raint ia (i-.ner-.ir IBBTBOI -ui l
r- Blaa, Afler tbe Uef.al of Btaagsaa| I yi.tum::*.
-igadilei.ly diaappeAted fr.'Hi tbe ae-.cUNwinHiii. aui
.ad ui. a gui-rrilio capt* lu ouder Welier la.ilor at
time ihai i i.:ei iwept turougtb tba iowcr ci-uiiUaa of
MmIb.
i
Baa niaia.
Aii tlnt- *BB loei of hia OMtaioaiiU for aorua tiaie,
a_'B be er?.???? appeajnd tn itrt-.b?Brtdfa aocuty. bat
4JB4a tina I.e waa bi tha head ai a rnM>er tantt. Ua
aiiu.dri..i tl.e cei|Pl.boii.'-od .ad wafed j i? tty aarfa^a
fcaapiaaaahlr aiianard attlaeca. Ou tu? i.ivli inat,,
Eafct aataaadtifcaiaifia 1 banut! twemy-flr* Baaa aadoi
tai aoBnr.mii'. Ji.ae lio* J Kiai.k liolioaa. an.. a
_BB) -ui.e.1 l-araouajoi-anl ti.a Kang; ti> thi* ncinity of
BBWibb. ln the ereuni-r, tbe ?;ueirillaii atarta-o ior
afdn.Abori;, I ul. anetiiiB a BjAti wko tain-iod toea
Ojfcat tiig .ii'Bti. a-if tl t pla4^ wrre lLiknug- f..r thetn
Bfcil f-repaioii toftTa tbeui ? wsm retrevunu, they otm
atoded Uilhuii-re Ibrir BBTai. BtaUfl ie_j-i ? r thal
? fca 4i? 88BBBP8 tbe |iB4M-. be wo~d ow.a ua d?<l
Tkey bat ted for the utgbt at tba bouee cf a lf r. lUt
Btaa 'ii il-t s.|.lifi..|?"t roaal la tne rrt.i.i'.H(r t'.et
Saaa eaalj ta tueaadaiea, Btajtiaed ta ite?iiugr horaea,
a*. ?>ui're?di >a aro Kireatlj ' luilitj vtitli tli tr cap
fra bey.,-,.1 ureeii taifai ky fka UiayeeaOaaida it
lBoujt..t iaat i-ili'> w .a oi.* - ' tl.e b.^ina-yne i tl-at
Eiral?8 tu ,k at ll-iidiugti'itg-, M tl.e 2Mb of la.t Ju
ofat.O'O lliaiiate-'r uicruuu kai bofca bmi I ci
rked witb a I tbe eneaa coiua-o'i to a ?u'-i'-,' kaura
%a? a fcaidei.t-d i iiliuu.
Oj lha 80th ii.unt, a|rBUr-jf*^f4K'i(rnarrilli:apaa'ed
^rt.cg;!: il'tr .'.* m part uf i.r., ka, rio'?-<- uoaaty on tneu
a>ay it'waid thei.'iiuibt-raiiii rirer Tka] Bm aaaaa
OBs ?.ii.ii-i.. l ol ti.e ibiefa l.r.iy aid TuTiur, wbo lUUtwl
Evt tko liiail kaO bea?iarfa-laed -n J-tTeiao'i oou.Ky,
E daya h. f.r* - Cm; oaalOMd ao tare ler.ett i'r.-r
paaLr. in t'lf Bafcal an.'.y. a i^nitio . f ibi ti ne Li. Maaa
Eb Ja4k-Ji.'? oorpa lo VBKIB-a, . ift) of tbe OraTAOU
PBaaaa a-eieei. t..e tr.il uf tfca ^uer'iiUa, aatl weio
fa-Jdiia forw-.d ia ri?inrna uuraulv
AI4AU Ji.IIBmiBB MPX.
A porlKiti uf ibe oiaii c.-.i.tiirt-u m >t^itberB Kentueky.
fcilnj-i rr to ttie Ut-u. i i.'oiiitii-J dotiiiBt'ii'. aotauiaud, ar
ft-aa ia tli" rut. y eteid O.eiid w?'e fuituahad iiuai'fra
B tbe klilii uyliiai.B. TbaBaaal-ar, ta heliete, waa
ajBOti kl^iy ol tl.eai are now recruita. anl ib-y ibiul
Si bIhj i?k' aolihrr ia not tha moa: o.'U'iei ~o.? uuii? iu
warid. _
THK BtlliriBV IWOB0.
Bbb Prearnialiaa (a l.ea. 4?raal- J?ia I ? t
I. re al A' ' ' plniut
lo Breeentnig lo <i*u. tlrint tht. aaotd rot^d to
fcjai by Un BafcaajOB?toad tlie Sviiuiy Keir iu ihie
atty, tbe foilnwiuf roTr*>?iaiiideuee uaa paaaed ba
tatketi ikoaoaaaBlttoaaad ikaOaaaaBii
BB. BlAlDt/KiT 10 UBBKBAL liRABT.
fci'KW VOUt. aTBiy 14 IBtet
C4?ti 1,'ra r. 8. ?aJkBT. 0 *%*?
l)H.\k SiR: Aa 4 t.u;ruiVii of tha Ariin Kud
SToiy.Ii- ii PtaaeBl ?.' lha krotrapaMlaa I ? n la a;J of
te Uaite-l HBal a Bai '-ry f omn.i.?inii 1 hgii ir.
I etaetn. .,( Biiaaalaa iaat year rViaaai ar-.i adw -i,
fca\eii.- Ira aaad k aai >. iitdfitaBt af tfca fcaautifttl ar.
B_y a? a ? i i .' i>- ?- .;, a. uf i re.
5utamii. to ti.e i.iao oi aai Oeaorata a lu aWuid iet > iva
alai,."i i.uJitttTof lotoodunai! U.a ooatiiiBO?ao af
o ttnt.
Tke whata n.i.rher oi re-.r. rTeiedrrf 4.",,iiOU, of wbiob
? | r -e,- oi |i '.nio.
A B rnt.'itee fn'trt i>"8 .J^parnartt pr-iji*!--! pi-went
Bll.ii B .i.i tjri.oJ '?' . ? if ciii.tr y i.-ti |a pcfaoB, S"!
duu I ii ll..; w i. r l l :;>,n|.'ti irj wiii'i. yoo hrro
a iBil?i?o.iw*i^ii- 'ilm .BiBraVkd taa |>r -K""tr
Bf i-u.-i rit.ar ifcia aia?ksrv BaiU j>>y i ita aofciarad a
9 BOuauiiin.aiitii ei inu'n'.J deainBOf BOawBa?ra lo
B'lieh tiii 'be baaPta al tho uitiuo folk,-* j.ju aub paui
Itt" unl. r BBd 'iiteie.t
AaooBtulhUaaf th?i Baaaaaala^ ki n-:.ieh m miay
gf ioor oaaatrjtaOB h'.ro ? .ted, i afcafl 'u. aaap. tu ra*
oaire froin yoa t>" aotQaaatka U tt |?o-i \ru iu.-it ta ra.
?ard Inthe' . unjiOiUro and rtmuner of ooare-.li.g t'.a
ta-ie tn um
1 aaa aaa i?tra?tad with a mtl'.ta? laddte. t.rVle gad
akoaninira <?? i' -, uf etoolleat workwioiiabtp, t^iij
ti U r pre.e-ui.iti iu to ).i0 nv . .' V-v.\ork,
ttoi d4r,i|t-i?ti to taka tke aaue aaaBM aa U.e aia./
aword. _
liuume to hcar front yua aoott. I im vi I fraat re
BPaOBj 808J ir lt tt ? r le oenl i-~ l.ilt,
iVuxum 1. Uu;i>-tTr, ' >i?.'j*inj_, lo.
i. fWPaT*at "BOBTa BHt-Ti
, nu a i i.? M-jiiaj ar tmt rr. s.. \
< ti .'tJIM. Vit. J.,|y :.'). !eC4. J
*W. T. Br/me. rr aaa CB. Cea. tt Am. *-. NmYtrk
Sati.', Mn
l?KAhSnt: Y'inr If'ker of the 14th instajil,
pfuruiii / ae that tfca .wi.;,!, a.,l.ile .. . . -
toaati ? iiieh a gi u<.Tt)i8 \>i iiio 11,..- m-o fl| to pr.?ent
aiewith v.lii'.t patnutlaalry dotiaitanr tko obboooOb of
Baai aala to ako bm 't.r tha atob aad aaaaded aaadtara
?Bko a.e ru->.' II -..ie a?:ri^o-a m t-* oeo?u ui
Bli'l' iiniiTtri km .,Teo
I Wktmt 1 will alaarg B?l r~l B? BBal the lo/al altl
Waraof \-w V'irk. e tr,er boroai akaaill 1 aaij bo .n
'. ? . . , i - . | al BMr*_pt tkaai BBBw
?arariillt>-? tu pe. 8-ut I'.ta or AnT vUitr i-r; .>roug ti'koo
Bf i>?biit. B|.p abateua. Ifywa pVaaa, iue _rtl -laa a.ay be
Briit tu iue IkfuOfb Atl-.ti.*' fcitii-eaaroi/ip ii't. nr ity
kaiBU:...il i . Ki '.'uiit ai'.J**tosuLii titia itg'l tiiay l-e
fkbtego r.Kii.
Pleikie prii i.; im ta tua.uk ajl ga'nirrlUig to tle-a
toaaei.i, ? r . ' . .' r BN or m.j uirwr aarBOM
atr. fuiida ai ao tu Lha aame aahta un-y. and i luoaorioa
pV/aaii, .*.__, u-eiy, yuur obatUealaarBaat,
0. S-l.aU'r, Llttit.UtB.
*!40TBBll I.rrTKB TO 4JIJ,'. GBAST.
Paew. Oea ?; ^ (;R_tsr:
. l)RAR S.i.'t; | tjfx ??) furo\n\ of ?oBJ \A*Jgag 0f
Pliti'kiurj. -lVTCein, grjti) |tur wiabei J Uvo %>a.
\
pl-aauro ef e_eWnc AdnrnV Bijirr-B C"_pauyl r?>
eelpl f"r tt,* aruit awo*d, **_tdle _nl b?,a* aaotaaM-la
preaa-todtu joabl yeer eeeatraaieo, tbmaaR t*,a Ua>
ir-.pvltlai. J-air in alaaf tl >(V.tad |utrO|le .t.i" (.'?-,n
?Badaa. On t!?Hi a-n?al ba m.d *a?.u^ k to aa_aaarb
*,l_? ll* ri-e iirt cf BBBBB, thal Um ?? kaaa i._--?-ui_ut
u-ar far-B p?-t af Utt nl-tiiry -f lha groat ei-nty la
wtiiat iu -ji'iiij- afaBf ?aaaaa w.r*<?.-i,r*_.
j bol. aiy da_r atr, vcry n-. pei ifidlj ytno.
v.'it.au 1 B?UM_ra t'?__]___
CIXMB OP THI dW__BjBJ0B_B0E
VFt repriBt Ihe followirjg lotter of Goa. Graat,
CiO-WR U_ oor:e?]Kiudi'Uoe:
Jll-.B*. A bm: - Ot THB It. ?, (
Crtr I'otN. Vn.. Au* i?- -Bt '
WO. T ?aaaaB-R -Ou... C__~aaa, f>_*4i/?. MrtrtftU
laa Yr.r
UtAK -IR Yunr lavor of the b__ la*?..?._ ?.
eUa-inr Ktpi*aa CeMaBJ b tvwlpt %A lha '*"-.*? aword.
e?itil* aua hura* eaaiB?Biete, gaaaiaaalj ,,.i;it.t.-.l i. Me
M?inrpiihti.ii K-i M |iii-b.,_erit-i .ur.-i. md weeni
edaaldiera,iajael r.-<-'-li*4_ Tt* aitiiWaa lb<-aadaaa
_tfcorr_-t: -l mi tkHB?ani- (t. I'.w... ti iu.. Ihraeaa roa
' 10 rhai.k all Ih-iea I..-J I i itl*-ii* to a hn* pillnlity IBIO
; i_d*lit<v. f.ir thaaa iH-utliui araaaaaa, la* iwoni i
; ahall aada .vur t.. I um uuimu mj eafl laei aiUarBlaaaa
L- ai - a. t. f ailaa Bi ni ikr tl ao laal Baaaaaea
I 'itau'veilj* aonertebe. verv laaaeeoraRr. T-ar ooe
dlaataaaiaal l -O-un uttf. Oi_
Da-rath *f ri4a*_ere la ni*liaB-e_.
I r* ?a? ??__ a/ -v * */? t? ??????
I SiB. I have ha.1 pl_*?d m my B_MBB8-Oa a lint of
JUuioa BOldten who died i:i ? t .th dli__MOf !_*??
aral Beapital, Ko. U, iu ltte__ood, fr<.m J-i"- "th
llo Aui:..et'-.'d, i>*>4, ahieh i reapeetfblay Beba.li to
v.-u fr,*publii-atii.n. Thi. liit wa* ..biatu.-d fr. ?
a Serpt. of the lat New-V-ik Dl-ffnOO*. Ba aal
.?aptnrfil on May Mh, - the Wild.-t-t-rO. t-kr-n t?
llicbinoud aud piirolod AaiM.t BBd. ATli-r bemr
th.-re a Rbart tiuie, he waa il.tu.ii 1 ar %md _-*H?r
of thli watd, iu wlnch ao utany ?.! our ttOJtO aotoat
diod 11* arill, baaiaieeerd BMohbehaaBiBaaraed,
4,'iv." a-) tii-edful luifonriationta.tleri-li-.tiua-.-rtherv
aoUina, ia re^ard to Um-ii Blebaaaa. *ud tba eiraaaa*
ataaeea atteadiag their aoatha. Hia addraaooin ba
for lha br aaaat i baarft M. T. H.l.a. Oaaip Parola
FlofpiUl, uear AaaafOlia, -d., i-re of UuiUa!
S_V.ea SonitniT OeaBa-iMBB?
T. J. C-ArT. Gorp 1 iu IStb N. T. Gnvalry.
r _? r.ro> tttaatati ??> -aaaaaaa, M_, Raf aR iibm
HMtm iian. B. *i .N.w Yi.,1.1 mr, C, taa B.III. t. H. a.
iy.,,. T. l.-t'*.i,T. A. 181 S.V T, ob. Iaina?brr, l , M Paaa
?N. IN i.i.i... i ,.N T H. A. 'IV ?. - lir.. ?- I H. V. H. _
?J.,hB i;,..ha II ?*_4?a? 'Oa-i, fla-ar.ll II I a a
O. WatteT il.a s"^ u a. k Porl U.8 jf.Jr.H_R
?J Waalaaai l IR. 1 H. A N lv?**, f IR1 >;ifl *Ba
E AulucLT. It. 1 N. \ H. A.la-id l.ili. O, IM*. 1
?l'. A. lu.'.i.-*. C l88Paaa.H.J .*pJ-i.o? f-.J *- -*?
?ilii-lia-i faa B. l?4 S. V. W. I raa_rl r . R. \ H. A
Vlaad8iB-Ra,B,ia. H. Uae-llaa l-i.Bv r.JB M >
. lt k-val K. IOi *i V. HiikBi letii. t> ?Wk
.Raiat. K il.'i jIm.-.I taa.( Ur.r,. \\. MBBae.r, i.in. >.
lir-urv ll .? II 7 N. V H. A.'. MTBl " )' ''""" ? 'b v?"'*
?P hv B4Birra,R 8i S \. ?BarB-J.Maaa?i.lt.1 B.i ll.A
A Kia-Mtu.|.*,. h. Il'nr B.J a-Rb, i l4BJ,.H-_
lV.RTr__7a- 8, IH.1. T, H K r..rt.l.,K4.1U 4.I.I.
?J \\ ilrifia.D.lh V H.AO 1- Uwaa, A.l-N. l.ll.A
I?Baal BaUra. R. MI M. I. i oty \l> r. ra.n.l IH > HA
Jaaaae WaUer, R. IR H. J" u ii'Nr-i!, K I M li.
E iu Maaut-ei, U, l? iVi*. ttiot i??i??, I 8. ? i.
OkalTSmub K 11B >. Y. W i I au. H Tci- I I Ma.v 4
tVill__.ua.B*. 14, 1-4 Bl Y. Up .-. Mrf _-u ... 170 N r.
|i?. Walih. L. I N > .'I- aVI harlea I".
I)_u.?. hl?..ea.rd lt. IN ll. < i.b/--. I.a 0, I *? M.
J.ii.i. Alvord I? 148 P.ait. I.a.-,r* I- w*-a. I, II !'*-*.
Alraardr,- lt u.on K 6; i'a. A. r.. A*b.i,i. l>. ? ?. Y tl. A
tdarar. lia.rr, ?... I Vl Jeaa* B*_*a. II. I8B _ .
i Baa-lai .:,u,?a K, 8" r*a- CaraaOaa . BCarl, A.B3 l'?i._
?O.ia fcil 14rlru.l.y. A BX.ru. ^nu W. Il_.r. I.. 1 i'a.
? ... l - a,
Ja.'.b I'arlri, I), TW. T R A Jaaor. Kja-r, H .4* I'aaa
?Otjoii R h*t,f,rr. I, I Mirl-. l-r-lrnca r rr O. ? IVnn
la-aaaar viaadlaa, 1.1R il.U* ij ? DaMaa B, - iiaa.
? lah? 1>. UlaAr I, H. Mm ?> O ' *^l* I. t M. > H A.
I'triri _., s'-iirt. H IB4 .-.. T i iuii'-. Raaa*?, l> *?' I'aea.
?r. r,?_^*iln.a. K - .iU- H?arj K-a.i I. M4 B I.
I'-tar >od-., A 14 N. V. A K?a p-ot. k II t*.
B.I". WaalaB l N. H. -f Li-fi'vl-... l, i :.. r ?i1.
?j.Miiif i 14 K Y. H A. K. a aiwaaVi J _ Pa
?J llr^-. II lllt.h. Ca?. ?-.-i-k -" f'. K WN T.
l.al^b'.4v*-.-t, H.-bIbbb. K Ali.rAl.', r.4 L. .->.
i . H. Wllka, H, .3 ea. A I- Ail n?..l ?? ? "U
J. IV. Naa-, K. - I'a >. Praaa?* I ?'. II _b '
l4i?i Kuir. II. lil S. T. I.ai. lia-_a. (i. ??*???
?Al.K-B A I M.i.*l!. k.y, A.-aa-_M, li 8 IJaaa.
? Jcha -ickaraiiB. U. 41 I'a. - ' -BflO, A or n. 4 N. ? ll A.
jalra K.. B. U UM N. i - Naaaal a B. 1 M _!'_*?
Tu.' iu^i.-a? iB r?|a?4 la_v.i _-i'a*4 BraU. art-.
a>0'**-_
Drail.. *f a*l*iara
IB TBB HOeriTALa IB AU!. A?u-T ^BW-YOB-,
/? ia< ai.'B ??? ? BJJ Scp? R MM
Baeoara* aaaai B80 OBB BBOOaaB 8BIBOBB at a. a.
Baib osiBaaaairT I'laaaraiaa aa Mi a.aar. >i?nt.
a'b.U. Elarti., ac*4l.Cc. 0. JOtli Ua.. *?4 ai la,-. 4i_ea
bt
A'b.ri U^atl* ar- "J <" H, r.lk 44>h.. r..ulAi?- ?l?_ aa
l-ta4. Un,.*.. l4ia_
B.ic'r,.,) J^.i.1.. bj. n ' a l. i*ab ra. i-Maaea oOaa *t.
?ut?_ vVn^ lua. Waaflrra Va. , . .
Ralt. Chulra, a~ i->. < - \ rt,a r , *? . ?? Ha...i.I.i
lliaai-r. Aeaau?i. ??- la. Ca a_ M lia. l_? . aaak?OBB
-Lrb *?iiM 4 r.oi... r.-l. >la
Bari?' l*aea_ v? ?* *-.- <-. __BUat,i i^^J'.*. *'"?? ao
i it-il WB? ?
Blr*i3w. i!H.iy .4. ?'; 4H.i N?w -neka- llica
Barklm V\ iilia-. t-e. C ni Mlali.; aa-d aa trai .h oaaai
iit.iu.,' Ad-Ii-- aaa ?.?t. i i?a BMh a d aaaa aaaa
r_!ii'.-'!, Abb Haibaa, W.*!
Craaiii.r. Oi.jr?r. I47lb ? . nW?l "TBr.*.* ?-.*-??? M'???*
0 -.'r-..:. Mer.aaBBl.Ca Lnos.t.ii -iraalaeaaaj
-bi-. ?II..I-4 ...Jtliird. N ^
Caoai". C I. ar. II ? a, r.. MM l>-? fa. | rr^J^uiN w.-t,
arJ,.t.d. Ba4r, ' M io.
Ci.u?.-r-'Bi--. L-w. i M? i". Ca ?' r'-. ? ? uill'a ia aaaa
?i ..... J?fl. no.. Lli.c-. * ? 11^
Ceeaaraawt?, Taaaiaa L _-w ? a D J. *? bb?draad
.??.., .-..n.'.l A irjr-arYil _? T?
Caaa,], 1 dn-td a(- ? < -? '? >'?? ''?? ? "~?""??'?? ??'
llrt'd IwuBbrB, M-h-AtiAi . I.
Ila'.Ar-r iv> n. ?..?? nl . rli*^ Bt I'.iirl | ..I .
Dateaci raiei _? -', -* i -'tu R, f ui, raMaaaa ?Ban
n?i*fi. - - ?? i. ca. r, aa u'rn- <-? i *.._._..
wln-in-ll.t*-. In.h?, ltl.-ii.
Dai.-K), a iba l ?? ll-' ?' s H
1 !.,?.?.. I,i, ,< ? H Mil, S Y ; 81-4.t K-ar.-.lla lat
,*-.L.r-."ti t-.utn,,:. i " ('. Bik W' t.-i -I !'?? 4 ? !?*
K.rr^.i. .-^BiiiJ*!, afl U C? H. N U. ?. Il| ir-rlra*.
?!.,i 4.1,1 Bj?*aik. H. J
0ayl*.4 4h?i ..-* *' < a 1-. l?ik Ta.. mO??M whaaaaRM
.il Wii...I.m ta; a.
OliAo-ii H?i laiiiiu V ar* 40 M Ma Bai BflflaOBaaa arl -u
': lat. 4 r-aaob.'?i M*
Ga-dr.rl. I kartaa H-. b?? f, ta. t, illk N.lui, ...4 -
1..-4 <'BiijWr.
l>lo>*r _.rri?H.
Ilaak? J.-'b < .ar?-? Ta P. MH T M Rlfla. rr.M.BB'
araa-i aelfcied, BaBaia N. i
Ha_?BM lart.t,. i ? i 7, iu I'a. -'. J ai ''r'M.k ra ? >tr 11 a
attal
Hlahaaa IhaanR ar? 47 ta ii, U04 Pa, mUaeai oaaa
rO.i.lA.. I'a.
J?rd?a. J?liu afi it.
loliaana .....<-? I. Ui* K. -Ll aad al K.~.I,tb Ihr
ll?l[l li .
lafea i.4i im. a|?l4. ta 0 MUi Vith.. oaMeaaaOBal
ai.iai'J. Dat.dw, kioara*Cv MI?h
K|a;*, ii- aa- .4 i i K l-Bh I'rt.i. , tttttrvtt "ln
rc i.inl. IrAiWiia.B,.'., I -
Rral a la?i la.leai . ?aa_ ? ? '.'al l!_t'i ??' J
Kl?ia*/, .14-ipti. a. IR ro r.ln, .;. . II ..,.!?..*?
*l -i, . ,-i.l.ii N ?u, it, a . K -r?, . < o. ,
!_. -t _i f'?. r i Bflt-l- Cm * B_8 Heaal . I'l-lrn ? *?M
. r . . BeBuaJI ' a
U-ry N.itn^l ,r? JB, Ca K _,.i, Baaa.| .i.,iiri,r? ?Bi,
ui. i.uid N-w T.-ik .itj.
Mahti ? . D_iM, ??. 84 i a. 1) *'.-v v. ArtiBary i raa*
!).!,-. Whl,.,f I---.I f.- BB, U.JU'.O. B '.
Na.va.t iia'lA-a. c*. O iiiu ivn,,.; ,i,,.i. Haaaia'a lalaal
In-iJ. IV IbuaVV., tl L, ifllb ?'?i < , 4 t.l*i...BBf8H
r*? ?,-r
r.'tderi.i'. R . i a. r..'ibifc IVIai-W-aaii ???> - laa?ai
fl:..:.-1 i -_?? Ii.i IV. B. C T. i 4aa i.b., rt alaaa ?
BbbB, Maiaa TT aaaai.Ca, n ?? b ll iaa__-_a *B..,
? ai ? ? I "-.-?* i o N ll
R ii, 1 , i-i ...li, l a I. I.'lt *?? ii IMdO l-yv.<? a 1. ?r i
K-.'t. MR., niaajaaili . <)i-~ .t M ll.warl..
Baakanaaa.I-iraiaf aar n C-. r. IM *..u r--d?Bca
wbaa ealUiA?L Ku: cj. Mi rw* ?-. !'.?..
BaaipAnn, I'. I'?. V ?i, Uaa. ; PMalMSa ?!>? latli-tl.
t.i.it, ,, Mb?
Blan i, fiaerja. t ... t )!-i II. .. oa?1 t.u ua. > -* ??- tmti
-BB-41 N-Ulli. BA*4- Co I) lat N Y. I. A | l-h_-l?r
Hariju.. St l_wrwa??? i>... rt, Y.
fjite.1 Alr bert a/? I:.. l ... K, llr"B N. T ; i--.ii. wIimu
... lai-a R*a-?i-'a*i a... N T.
i ? '..- ->,'.-, .,? 1/. l ?. '., I.t Al.rk., MaahOH w i?a ae
IU:.., UaIII... rrairir, M.m,
Tbaiii. Ua*, M. _,' -. l a. B, _4 N. r. it A., 4wd al llavA
vr.'. . !b_j?1
I'Bki.awi,. d ??! '!? ir~.p?r. t'rtut Pm*tt
lukiir'n aiad aa ilaa.Bar "r1*?' "jrrtr*
\Vllla_-- A_o, _??- ii Ca. ll. IMB latw. R. A | -Ul al
Tv...-._. ? ?.....? aa* '4 dlr- bi Band a lai??
YaUa. trraia, 4.? al U.t.B'. !___..
_- . . a
?8B- MrC*ab _ l ?|,..nn-n.
C_ataaai?i?i 8a, laaaaf, An... h.
j'e Mj attn ?!? ti ha- i). u aaflaaaaa?} bb*
trao-Hl hy MaRpasMa r?-i?irta tn rariinii Kiattieru
pa;H-ra, aaarWaBjaWaaaM of w#4at t_cy r,,ii - Hi4_oahh
Uie diaaat*! " to tbi diaokanoeaa af kia trvopi -a i-.?
tureo wkiiky.
If tha r. aii.t ot hB *_T>editioii wl Irh (irairoyed im.
mii?e of t*e diff-'rent raRreada lhat aar MaRthafB_a
rvipl.l.t b ira- bu-..--<; ?? r on,- lhaoaaod raibataV quur
Imrmmtiot -.r.J uea-HtBfl rj *?,.-. eVBir-ylaR ttinr
M.H-na. killeu and Ut,un-^,l l-r tiM-lr own ibuv ii.p BMM
haadied of tbe enemT, aaid 1-i.aJlv *'ti r liard ii,-i-iu k
for arv ral itiar. a:,--i!i"' nrlee ita *. uil*r "t batbta
f.-n'ry a- d '.avairj, r-ut it * Wa} tl o ?rb and eaiaaaaMk
fjoai li?- -i uBf-'ldal.lt riifl '?'tl b?l ii.-.nll '.i.a ,.| l|,.
iu aao piriaou -'ii.tlut obat-h it i Ihttiti, r_n M-OBmI
diaaatii u . it ..*> ba oaaee? ?> lm ? o tu tl_aaj_ohuo
Oaa il'-'e-'i' repototii? Ie dear. or ah" ^1'l\i^o.:.
uinlrr Iib lead taBip, lo knoo thal Uao, ^'.rriiiMiditTrn.
jmIwm bu-thoar Ita* thinhau. Abu. IM aLuky
- .' l 1 kno?, from ^laocal kaoaUMfl tbal ttir
1k>4- waralnUDi-Liiti 1* k-i.a.- OUt i.f -'. am.'l r.......
he-uf ?ta-ek. tnken, ?nd tka wMefcr ,-.ar*d u-it. aad _
Uneaaa.U Karaai.'viiltt, two fcOOM kai um kia BOM
D-riag ti* lgkl hi Hfoeai ln.' >' - aaaa > areao <i
hMi.i.^ifi -,- oarrhlBB Ira aaaa aad Bta kt* wit toto
,i.-,. ...u I -r? re.-, ? 1. le.-ii ??? d-r hralta taa
, | . 4...1 I kaaw tbat tfcaa wfc-a a lutle ?mri
u'>n,..r't bara beea aocfai, otore ym aat ??_?/*I
wbiakt tatjtoooaiaaaaa. fto ?to.y i? a Ua a_aaN?
wH.uluat4.etid, a"J y.,a ?iil eatlge a? rerj ?eefclf
j..y will R/ire aa aiurh ,Bbl,<- tt ae .nr-lb* t? iu? qualf
taattaa of rt, by BahHaatag thia katar.
V?7 raapeitfuliy. KOHI. LF V
Capt. and Aa-ihL AdJU-UeB.
TBe AltaaB mrt Il>tai|ilile.
tmm .i? u. e-?- BtaaaWBk
Roon aftrt tf oVin-k tbta mttrttint the rittaeni
Betaradileali aai .14W atth th.- Irtagjaf aa aiar.ii ...?
I ibe bradoeartera of th* to ragtai -"t .<t au lt?. UWt
aai 1 - ue ,i...i f. r.k Ita aoilauaa t.diti. a tke i-ttiple bi.r.
, .1 't... tt.e BtreBtB. Btorea aar. Owaai Ita BrmtoPO
lafAhr nitl.tiB w.-re raBBJBg ? u ri.-<lly U> aatatr rarh-BI
. !...u,p,r,.Te. Ika ol ..'Mi-18 kaatea-d ta Ihetr p-t
i -. i,.i urdrrlMw bimI aaeaaewaen plwpeo rapwiy
f,t,,?1..i..t N. H it raaetaawl wBhwkjek i ??*?? ?^??|,rr
re..i.-tf..n.w.-., t/ieflriair.-fiheiliir,., ?-,gal.,..el Biagl
I?m] and aboaa boW far ?e bare --.e?td) -.dTan?-.-.l
tOWAU., aaatil.pi.fl' CtlBia tli.it tUBiat.ee. (Ili.iil.i.'B
? aa ..-.-:. ??: r. ii .I and ooi.ti.i.-ia ahawnj "> aaa* a-Bet.
,.,,-r BOBtl i. -neiee Bta-1 at iee. H .tte. .e. were lia
pr..i. 1 .it rartaaa auiala. At tb.- t-.M..- ut -~-..i,d
Bod .I.tl.-iM-i. ..r-ia -t nnmUvr of bii 8 uf n.ii.t, rt
b Hiketa B-re rr. i.f-o.1 a. a iloMud.r w.wk. -ul a
ul,lT Bl .'f -.'..I'tl. U*?*l JP? ?,11..I. IH-Iilllil U1..11
Knint'i ?iiu I't-i ii.aaaa lao?a-a auaa a-eL-ae.!
,*.unrr*" ti" e.amu Iwa aaaau, raaatWo-al
.1 -.- 11 iuslde. a. re ...lt ...nl.,- ln a-lld a-l.-l .Bt .,.'_'. ?l
t ?? e.tt aad BBt pkaawta, Bta 1 iweaiTiagi Um eaaaaj ?ure
aiili I'u.n.p.t. kad f.til'ii b.ek ta nu- ett*. anii Wert
toabi ? ...'-a i'.'.-~ r.ir,-.t. Jr.tii.gr aWBTyiBlar aWa-ra
it,., 1,-ii:. btaoaak .....r"idit..'t...-l Ito aat, haeVaaa
! proaobid iiatn-w aaaftori thay were ae-i ihe woii
Ht-| BudkadfMl lieiaei'ii uur BBTBrTJ ^ud i11f.11.1ry
I i.i, keto ?.'? i>" N.'iti ? -at "11'" tity ?iten.aruijr ai-n ....
i'..- ..i-iH-.t- -nt.-..(" tha nw-r. aad tho faaa .'t tbe I..11
I veier.beli.bit tnetn S.,el. weia the pi iu.ip.ti rH,?niH.
tu.d l!..-o4?'l ai..-h|,|ea "-d l. o.,iiti,.>. o i y ti.e il.arp
"U.?d" 1 ti. o.n.i.in tinn.; in t'ltt .ii aaatoa
ll. 1! e f D M ul au b. ur. (H-l.'iii. B bo bad ridilen teil
ta tbe TBlfc'BB polBIa af IBB ...ila.irU- .ei.rin.l ?l trtu:
Itiait H. .i.'iit aa id 'te B-ea-ilid. Tha hImui araa
I Iaat. Il.'w It'ittlfia t>il we Uutu fioui kla>ir li. C
I K. rtw-e ol lle "1., i.Uiioia
j A bbiii t-i ufaafra -n.liem, un tlie .Milalt.naaf tke
, ;tr 111-t Ihe llrriitinii" roa-. Ited b roi.ej fca Bm par?
I !a*.-\t -ii rdi iBl tl eii Baai af la* luada lt. 1 BOBt-iiiaJ.
1 Ili-oAi*. tbia' ut. r? ai I- Klt III the a.lu'- rifllity firt'.l
..tf ::,.-i, .1,1- ibe unltaaieBl aaoaad ki ibe nuauf
MiTitt .y ant fcariag gab-khMl, tbe raiUe aftha imaietiy
in ie.| :.k. .1... rkauopviar aagtaaawwdet tu<- n-i?o. 1
aai .t oa. 1 iltiM-.i luui ika eaefr* kad itraawed tke n
1..1 a. tfcaafckrai graaa ?ete flrad aad u.e .nitemei.t and
B-i|,aii.lii.i.a ae l.mf ll uuiii, liillBWed I .e ,il,ixui ..1
II i? in.'ii.i'.r. eaaaeieai ?<* lt wna baadaaaaaMioaod that
fcle-ipli* i. piaa-Pea, antl b--r ntuu-tia me natlt. BBB lt
,t . LiHt.-i. t? ir.i.i -i.t funher BUfaipi ul Ui^ lieia-i.
Bgainel hrr. Tha aaaae af a rrport that aha* JtefcalB fcad
ati-a.1?laa tl.e Aj kHj.na abaie, a..e W-.-nki-tt up.ni
iit.ii. : r |.ri. i-lkr tirin., b) tfca utilri ut lWo?'8'
...1 I ,i ? rrurt the BBItlk Hi.d lii IrolB li.e -i.itb "Btli of
Ibe Voit.
Karlv UB mto ng ti.e ?th ItUaoM nw,-ini< nt, atu.-n
fcad tavii iu aarajp .?( ihe ^rtrnf Btaaatg, ratajrhod la Ito
i'v. iiiet i.iiu. i *luteUiaTBA-. i!i,'l?i?"'.'>j."f
lardap v mdat i,,t. mi.it i.ea Ktareai, whfc itoaaaao
? .- .a.l'ietl ? ar ?t U'la ' .t>. et.?>"l Ito < ..L.-a.'-i. "t a
p.,.i.i tat Bt i 'li re (...I? d.at -i t ii.u.i kl apbtai ha
, _- Karamr ta tkaa-ietJaa af PaaaBi 0t txitjttt
rapart tkaaa to to trtBd aad ~*ra aai. Bfc4 e...e?aiteiy
Itapti i'.. ?>;. HMuaat4rfthea tolart m liU rit.? I'bey
'?,d i-outidf.iit rarkoao i aa tafci .- m an.l fc-Utog .t at
fcatia aa ii.i_.-rit i>e ie-< aaaai < U' ?y?.p.'-t. ik' u aValfaa,
lha pn. erpai. bje.-i. betag lo rrrali a dlfWaataa br
v i n b t->e ei|?, t.i.ii. i.i'W a.< au. .-?-tulla iN,<--.-tlli.f
aid-ri;.-. AJ -.nnlii. in alit.ria.ipi fr"1.. BaWrrlaf
ut i i a ifcai ir p-Ttr- **? '" ' T I'r-u.tl s.ntea .Mhtr. r?
i. ,t aer. !,..., uU la iiU-ntte itaell in.-i..i? iBaaroa
raien ta tfca In taa Blark '..-n Pkaraa '.i-aaeii euta
_,i .:.'??. t.. ci.A. ?? aa fcto Nad o i>.u, iw oa ?>? a ??! a ba,
i.e. hie fi me aaa u?i"l W tiie eo-uKit l Of ni" ?>" ?
BM r|..?tt ka ot-ied akrw they awi Iswida b-obbm
.ii .naJL>d, aarkaj ta 'leii .toeire fcg pBB>'?? ? Thia had
t aui i. at-attai toadoarOBMaa fcdt ao iTaibaHlBaafaaj
aub ? biith u. ae. ?miiu.,.:i tfca pntuAry oliya.- ..f ll<a.a__t ?
pedB
,-f'-, .-...iirii i.f tbe herariUi taBBBfcJ wa wara r*ui ta '
..,?'.... .-,;.. ,-ai ?.?-.... lt.- aaftedi ,'.u -ri'l"'
,,. ., . . ? ? ? tf an
uAiuM .i. . ..? y tl " ? 'r
;. ... ? ? ? ' ? ? ' "" ' ''
tl . -v.it . ? a irt
m iu,-'i ... i - . ,x
MH'gi .,:??. ' '
, . .. -r i. "?
.. I ' ? ?
Bl -rr . -
... . ' ' I '
atfaai ro.-Be.-al . . i . -t
ai..i. ,! i ? ... '.
Wi- ba ? '
tHil I" no ar.d BBI r
- .. I
: :
1 , . . ' ?
*.. fa ??-. "
o.-iti i- ..--?'
a , .. , i- : ? t '
iiiB-ii. i.i n i. ni* I ?
f
r -, ,- b
but ? - -.'??
'..i t ..
,..t ra..t l-lty Bt! 1.1
fl-BJ^e ..,!.-?? ? !?
l U?. I , - ';
tfca aii
M , eii tbe ty I 810 tni
, . -
t-V ii
II.-',-. B-'-UI ? .
?I , .-,.?. -
IBl .1. H , .' ? '
.I...,-, ll, I ? ? " :
a.-n a ..i.-t. -,i i
il... r w.tba
iu Ui'- ? ? i . i ,. i -?
,.;;, ___,. I . . I OBtll
tata ten p. ? . i ? ?? l t
Bji ii, n n ?'") aod dlaa
fi ,,;..:- '. ? ' a: f"'-':
I big ?' ' , ? ? ?', ??! t
otrtbalrl
a..U' ? ? . BB tl.el
'll.,-, ,..l,l..i..< I IO
?... ii.'?': - ' "' ' I ' a, wbi
H , | ' '' '
;. bi i? bHTina iw<i i. ' ? J
'ir? o ?...!.??? i ? t ihella -:.'? tho ' - ? md Biaae
... iti BPiiwda
t nomhar ofabar_>ab. ?
greatiy buoo' i - ..- ' J
, ,
rlaai, Bii t.' ed '..'.ol '? ? "'-? bi ia; ?
? oa aad bueboa anere aid",
ti, q ako tba p ??' ?? - ol ti ?? bi i y .?
TketattM ladina taaatleatatoo Ito ? , ? ???? ti.iiil !
Bar aa fruitkrai ai Ibe rald oo iba citj ertr-aii
? i :. n ??? "!? t.? ," i; ? ? '"" _?'.; i
.? i.t |b? Ttb Illit
4ii lowa i'i. ?.iil t' the "|t"'r Udo t-i ll r
... , i . ,, ii? ..f ni, ? i.| ..I;. ??
aiii. il.,? ? ' of '?? ' ? ' uraoera. ll a l ra
t-elv ,! bt ?? OfJ ' ? . ?.'? tVa.l.ti', B'a atoft * i-u WBB
pr. >nt, andpii i ". 'U eacl ui:a'' ef prtau ? ra
Ki'ti.-'i . --i.ii nad hii iwtreat oa Haudii i Btll ",.?'*. ?
wl.-i. i.e-,.t...,i Henamlo li.-i.ei ol Lir i i
Baaaaido ai aiire oMock aeit atoriiiuf. "., '-'r-.
(',.'.. ?i i',..-ii w. a ho had pavaiTed a fatal wu
?t ii-r. .miii Tht rltlaa ? Uiora aaj tt.at uo Ket^ti
c.,. .'.!,( i.i... iprb ln un a. larotj aaa I
hiit't B or tuk t: a. u iBaBUla
j. I. WU .... ?'?'. ? -i-.'-" '??"? a???? ,::' tr. ? if*'
BfcaJ |,., ibl I-. Icl rf WVeat Tr.-t.-?-???" ?" ".:-.?..?,
aiatt .1 , '/'? Baa (ra ?-? nuu.nj tu ?? Who w. r-? ,??? ?
otogapb) a-oe 4 Vunttttrnm ?"? -"?' ?:-"- ll'\" |
tiirn-.l ti, ll.. eitj t.'ii ir.-.riiiiij AU>ut T OrOlOOB -r ,
U il.ii... ii .iiit.'e Ibal I" uii-t a .lU.ulK-r ut ...<l .- i
, aaii lam "? lu ! " reat'a i aa k.g Iboaa ba r.-e..^
aaaa) BaaMaJori ahlrad af i r- afcaa Coi. I'-u ?_? ??
MBdiOB b bMKade; N ii. r-rr- t aod t?. btiaboil
V7,|. ? : 1 I-I'i-r kf.tt. ('.?,.Ci."ei et. I' ..r ll
?taB I. ii. C..U;ii.. BMO Ofl l'..rien'. na'l L?l I04BI
Locwuod, !.. uiarij ol tbiaoltj; Uapt J"- K-J
Sroet.Capi Btraa^e. aad oahara wbo Bm bbb ly ttraa n
kleu pl-ii nnd vitiu.ty.
Th . t-. re u?.t o lutle fllaaopnlBtail a? t" th PaaaH af
tkotrraldiiito hfemid-a. Thay aaid tl .y woal i hara ;
duue netter il they oa,! OBOfcl tata f.wn la..-i -?it"-?
aadarl lin aoald m Igel la titueenuugb tu aa-oouiBiiaa
theii i-l.j t-T ? ?. n wBstooaptara Ibor MajorOauetaii|
they i.-bii.'.'i wer- iu iowa, ta raloaoa fckaprUaiamla
Ii -,- g I.:.., k. ,md Ui a>l a lot of uiu.Ji u--.ie<I t?ollilu?|
aad. ippHaa.
l-..n.i''. -let. reiirh".' UerD^ndo ate.ut mtdnl/M rtun
d'-.y.^-ut Mo.i oflheia atieaaaiied thi- Brd- .' Har
oaaataTwblra tba pria-awra wara t..-., aai m raral u. i a
bai..i.dtli' toara. lt BB8 at thia Boiat 'bat "'-,u'1
lkuaa.ii affeated bta aacape fr','1,n1 ,h'" k'?'';1T?'u.
the B-...K.., nnd l.y tr?v.niig alldaj aad olakl " ?*
Wootla, an .e-.le.l la '?."' <"!-' ?'? <*l ?t"" 1 "^
t! ll nioiilnir Ut W l.lliinai.n b?il hia i?..it !'"????
bat, BBd atMe vaiual.lea. Wtken from b.m by tbe BBa_M
la ebargi ol hi.u j
Bbrr-at ia aad. .?o.-d to bare itated thal ha wutild
k aaaiBBtle. lt aaa la Ikla wa, kath* ???'?? """??',
tae utklng -f oxf *.? b| oar for. aa, atl uei...k oa Baa. j
ity ii .i'lii.-. itwaaak-imlaaae of tbla taot arbloh
y*.M, niuiie F..t ... . i. h i i?i, rt ln n.aaa. (
S..r,ll, "Hi. oieu a.ie vert Hred 1*1 WBfS 0* Bilfc
! J. ,r f. nad "2 b a.. Bto.'phiO, "htek bad reaulted au
! lt v.? raaaorad ta l-rraat'i aaatp oa sumi ,y tbat
OaaeralDi.ir. aiU ? " <? ? ' " ,' >V', ,_''''\'j
Bi. ..'.Mipi.l Kirer. aad aa; la atfihiugdiatom oi
Ooaaral gaJtkk furooa. Wl gtTa Ua ruaior for ?Ui il
I ia w.e>*'
V >I?b Ha. al lliv r_al_4?in. BB
li, tb. Raaa, to- UipBial **? 14a? -n?, "*???J "'I) a a*
I . ?!,, I r. . .- ,'?, tlM (lfl-? .'., ? I. I "ii
au a rVpt.l. ?i?.a
? . . * .1 ?' I' r 11. ?? .' -, tl.... a 0*9*1 I'ort ?? 1'iU.x.
ap.1. U *_
r... laa ?ia;k i __-1-, r.-.-rAl Au-rtV. .?<i Ul
lorula. bi <IM .-.uiii. bUf. >p- 1. ? 4 a Bl.
Virtl.-Ala-iy, RiiB%1. B?4Ca_..l_....'. i ai ."4 Jfr. r>,.
js?r:.aad Wr'attta/ldall. I B. ?>?
\\ ..Irta llail. .la _ n. 4< al*aa_.^ b ar aal <1 n m
... ... in .,,4 --mb Wavrr. w_. 5 , ni. 4a.ij aad 1*4 a. >.
KaA.-ni M.il.8a. a... I| aa- H a. aa.
is,.!.. ri bi?I f'.U lil.'!.I. 4 * a.
tw L?m i-nil .vu_ **???. ai.laaaa.aM J B. aa
haa-aj Bb??-a Baaaajt ail t-.i_ a_ar at. ata-*
TnnHr-ra' (.ul.tr,
!,!-. ky Huaa-aK. ll., 18 Ufajwa O? 7 BS
t ajb.eada, b. ai.d l-.ia a. ,? b.ii.Lj n.tn BB?
*ab?i.-..Ba?B??B
r naaai '.j ii -1".. M '< B-ho.ahai. Itf*
ui. .ii4 4 a. ia -aadai ir.lu. 4 f av
Vo Albaar. I i ? ui Haaal I'" ? W r?i I'.inl,
IS .-v. ? .... 4. i'...,|*'-?a.i.. Il.wivil Ifl4..lll.
.?.? l.l-.ll, Wf .I.A.iln. (,_,-: l-r.. ??,.?. '? ib
k.td _..i:.| i'_8ioa_-?4. I?B?aa bi -ii .-. .. i .i 1 a. aa
fa llaWlatlall. b/ H'* Naw i.-r..-. K K. r.-oi nt
( _._-! i_,.,lt .1 I >.,ll l'i A BA B 1 111 -Ml 8
lu 4, i.l t. ri.in,!... 7t?p. Bl
?,? l'?-lou. br .N-w l^n.loi, lior I'lrr O) %. ~.
.-.4 aaalajiaa li.-|. Haa '8 V lt a. jr iBaOdaf
_MMb.|. 1.-B8 a. Ba
?.? . ._ . b? Naw-ILvr. R. al., r_ >|-r.---r 4.
/:th_ __oh_T.i?. a, laa-BBBa.*
*,? IH.l<,ii h; Ni'W llavaai 1. lt.. Rlaai, .ml " u
,.., vi? Sn.ir.- tlu.. I.| ?_J 4 p bi S ,.rl.. .... J M o. _
1., He.ala .,,.i lb? W?l t-j K.rir K. ,-.i laal
?r Ckaaalm i|.I aaal i . ... aal s?p "??
T. Brila*aaat, br .???i>~ bri.|...-|,.,n maifwl ,
?_? r_V_al_.v. -I -?
?j, in..-. jH*t, l.1,i. 81 n i?i_t .1 aaal .,n,.r .,_-?. -.
I. ii. la aaa kr l. t l..i ?..,. tr-.m taeeaaBe
?..I i.iai ui 44i-.~ >t. K. u.ia.ai aad BrBf B.-B
ln haaa On?eb. br Rarrii.n ai-l DallWBIl ' ?)
R. ll .ia .li-?iiH-r I?m II?ti f.< I >f Uermv
,t. d__ -.' i .1"i II av aa. aad M ? a?
To Baa il.?ru Harltara,a*4 IflaiaajBitl 1tra_
Bielaaie ,'.-?-k Sipat . I a.1 ll a. ?
(?.sa- Hmi-ii, hf <_? B>a fl.... tt.ii : m at
,. rt l;i. a. .t 7 I I 4 i. iu. I -\. I 3 N' 3. tmi IH* B. BJ
Tab.aaaflB i ..mw.u, l\ i-.i I'ma' I'.iml.kn umb,
turi Baadeai, bi a__a_i M?ry l'??-rii. laaiea i.r
a__BaBaaa?4|. 3| B. a.
To Ni.baal, k? atii_uii,i-Bl TBeaaaa l li.r.
laiT I fiji_ *-?y _?--.-?-- >. ?,.,
dnmj i .ilm (oa/^a., W-fliV.iin. ( ..;.! .Mr._.
?alCaraaraB. 4 *? ???
To ka Wni, by rveeaataaaia iaihiaI BaBaaee,
I, ..' .f 4 ., ? ? 1.-..-M .1 1 fl, Ml. Ail.l '. .11-1 i p. u..
Ba ,_,Ti'-i>.8:80 b. aa
T. tu* VV.a.by ('? ntral lajliaad af Rraa i.p-j
f,,,.l u'Cinirila--'?i.Ba ai., l-iu B.iil 7 :B1 a. ?
T? r_??alal?B "7 Maw.Jenai HaII(i..,4. ttat tt
t ..un aii4' i.. ~t .i.d ii' a tu. U a... 4 aad B p?
?.,l U lu.dn.^ut .?.i>>_U.w. 4:8B a. m
T? WB?bui<t',a bj N?w Ier?.? R R fc^i af
GeertBBB-kaU, I ai.il l. a iu.. 1| p a, , a,,d 11
u.Hi.l?l t rtnuday. 7;SBp e
li t r_-ll,rr iiil_i,iB!l.it, lu rra-nl to H?iltnad lliaa 1'akaaa,
--a _i.. r\i_-.H_4. in ...,,ti,.i a_rt tu thia pap**
Blavraar?ia nl llrraa Hlaauaerr,
n> DKi'Aiu"
-.?_i?,_ I-t. K- raaa.
Kt?..MVil.... U..IB.-.I.?*pa. I
t B'. .ha-^or..... L4*a*aaa.r*vpt. 1
lalal.'-ril..Ra* Ul.I_anpa -I._-*j8. I'l
r.n i.?..i-U.N.u. Vork. . .Liirrp...,.-.14 I"
(,i 1..S-_-Y_ra.Sa??,..""I* J8
k- r,,... B?r._.Uaa?aal.Safl 14
s.-.-j', .ttrrn NoiB ....l.li.rps-'i..""P' B
| (...,,,-,.,?. N.w Uii... l.-,i,...,l.r__*_
4,._a.l-.i..t..i,. tnarp.x>i. 8?ut W
fr ABIUir
IVnr.Tl?ai-B....:.tta?rp-oi.Nrw Y-B.A-a. ?
MiMiurili.J-.?rii_ -I.Nrw \ oii....Aa? .
juf. .Miiiyial.e-w Y..ta. .A.^. II
| I. . ,.-. .I..V.r|*..|.rar Y.rt..A . I'
?..a..?o.I....IB--..Baa \..rl.Aa?. /"
Kaiaaa. I ,a.T|-.ai.h-'oa. ttt b<
Bsetta.i.ia..|o.l.N*w faM.*?? IJ
Aaaaaa.t4.-.ifa<.l._?*?????:._??* !
I >-.k A_A.1aaa.. .U.*n>~.>''? i?r?.|_*> J
iv,.*.. l*a-n->.d.>?*" "a*k.**??? ?
UtUgiona Xoutci _
Aaatrew Jarha-B IMvIa *B ?!-" '? '' ? r '
? , , . . .. i ? ? .-r ,' l?" ... ? ?
Miia .jmj .-,.-? - I "" ? Idl-aa'afaa
<tt.0t.t9* i.y<?.'M -i ??;-. i'l>-?i
Al ihr -liiU.-t l ail-. r ..li'i < bi.rh. a*ai BMM
a. t ? ? ? ? ' * '
.,;'. > k - I-. .??--. ?< . i.t-" -l- 8i_.4ajr -chaai al B -mu,
,_-. iu. lai _
t'harrh ol th.- lir-llni. r, !? ? ttramt ot
| | | | . ? ,, ;,. . ,tr , . . Bfi I ?r ai
l?. l . o a a m a 4 'f a axh | -. -- '? g*8. '*'??
4, | .. II I , ... jr . w II |- ? r M rfuBBoM ^
(iMn.h Kr.iij.rniiiBT.- ka ??? ? "M.,
I . i i . ,? ? ...- [.ua. *ui
... . ?.? ?. aub Is woraoif ? ? iBit 'neB*.
? ,. . ,.,.S fi..\V,.| .... il D..O i''|a aa.
t . i | ? i-i-_
tbrl-imn liilifl.-li- r*8?~i i . ' "t1 ."jf
?: i i . -i ,. arill br >.* I Ui AlfAI
. ,^i itb - .? u ?'. ?i Ba, ??? ^v ?'i li-???
__
, i, ,r <, ..I il..- M..I. T.-.i.'i. ?' i ? i?. |t"?-'-J?
. . ? . II M'AY
. |T r. ? '-. t . . . J '
, . i,. i ? IU ? . ?? b?aah IO
,. ,
I I.i.; .. I ..- ii. :-.' ? .- I-'" "
, . - .' < -,- . ???? ? ' I ' .'?? a,
, . ?. ., ttftt al ea? '-"A. >-??' *0 a?_
'" I
i rBrralrieahiieHaoC-otrh i - ;, j_a
, . . ? ..lluw.
.. t'i-.S... Ui- UtrnU r, .1 i J a. _.
aad i| >?
I? in-i-l l'rr-hiiiriiiu I bur. b.-Tl ia 888*88
, r 1 i . . . , T A._?'?,? .
. . UUI RUW.M I'l a. ui.a-l-)
A -._
( ...m-i|.-.-i:p? to-ili.iruiar u. I ? f-r-. Farh, eoTi-.r
. . ttt .-?? f, .a n ? . ?
-.iiiiih. iMtaibev. eawtYaaaral
i ?. aa ??' ? ? '*?*?
l ,,. ir. llr-ptNH -Bun-B.-H.a l> C V Pf 1. 0. IX,
. i,?. i...-T BapiM thaafk
l\,_ ,? . ai uait-Baad BM aiaa aaa, BtfrUAT. OOtJh
i ? | ->, " _______
Klret-Ml ?l. Ba I bunh, Hraukh n. -Tliia i harrb
,. , . . i M. U . i ?!? ?i '?? ?? ? ?' ' ' ' ?
,, . -. .ii i, im-p 4 i . , . ? "J
: iaa lt M IIAlr.r .u lillBBjaal
. . J . ?:? ;i," allB ? ' r JJ
;.ri<-ii*-?l. II. I-' t-i.rrli. b.-.--.., t r ? t .- .ui
. .. ., j., , . K '.. .h.'l.r.. I...-., B??? irr..-h
. iTuUHllli ?' 1*4 tciut-A ? ni ?. .' I.* t "?
, , t. lagart -it ? "1->-? - cacaa iwb w-i, ii-imh
j . i . : ?? . - w -, -ii -*.i.
r i pai.a . ? ,-? __
'l.'ti., IaI rruMataal I barrh, Alaaraey et- arl r?
-.1 ttlluM i .:.i.. lai ahi .? ? rr?-I ? a
._ i.., ..,!.- . . ..; i '. i. ?' ?-? | ? '? ? b> Uaa .-??
iut, i..-? i>fl ?' H M m - ;i Kraathiaj MI j O riw
|.uU ?' Al? I ' ' ' ? ? '"_
Mftdl-on Aveuui- I'nabi irrlmi Ihiir h ? ' ..'
.. -??..! . . . - * ?- 'I' - ? --r-."--J li>?IORRUW,
(,.ar-) 1...I ni,, .t ii ac?eh. . iu. ?uu at I p tu. B.
,. rt,r. i, J u |,,a i,i _^^^__
1,1.1 J?l.i. rit, M, i . Ilnrih. I'r^-.i.aiTi. Mill
,;,,,-. ., , j,,. .. . IllUl la ,-t. ? -r.Kl.lR. .nd
? i , r v i .1 ... b> ii.-. i. -? ".'i-l'ilt Ir t^tft-f
? ii.,,,- r. ii.*il- o. ' ? "'?"? .ii"- ? A.n moraun rt"".
\,-?.YiirU I'orl -.ui-lrii _ .W.rniir?' ( hurraee.
' ??,., ,,|j ., n MAI >???' t AM' i .UliA.il.ir. n.
,r. ,? ,-. UII . .1.11, Bl - .1 .!.>?? kaOk iD-....ll.ia.ar
Cva.ia_Bioaal_ip.ai Caaiaalaa; , . >.. f,r 8aaaaaaat1|
r',','rsnt *.-'.--, ?? i'| a .? aaaa al lha Ml-IOR,
,',, ;?.?.i an.l WflBaTBla.. .4 H f_~__ _ _
isrruoil A4wut 1 bur. li. Bot-BaC 11*11 M EaO
.kl_l , - ,,..ti ; tj i i-A-i i.. i i ili
?- i L ai i, 1 > u. I tl- t. ' I - l '?'- ... : i . :t-u.eu?
IrTa'a- 'laafi raCharaclBraf rtttMatf.' au _.
r. r .ia. )- .a. - it- 1 1" "? -ri-U ____
r..iiu?^t. i taiinb. Baa I I llALUDAl ?!?
,' " ., .1 , h.ltl ?. ilMNU ii 8| .... ti Kt* ?r
! , ..' j. . ..-i IbRB .... -i-l 4t ? *.;?' ?"'""l
^ ,-r. ,-;. . Itni M-.;i..? at | -?*?'".?
i-rr-i.u-it'.i. I?aaaj _??' "ray'l aTaaUiajaa i- a_) r?r_a*a
BM oml I iilvrr-ulUll hul.h. aat Id .. .nJ lllhaa.
.., j l ,.,-. ii-i.,1 .1 -.! ? ' .u.- p,.ia ?HI |r..,li ttt
M.'..l.l.'^ U.illM.o .1 lu(-i'ci'.-.l. Sabbflll. .^e.."ol al 1
u,i.| .an
-i I'uul'ell. K.lkiur.h, r-ru-r of Kourh ?. aal
l_, ,i?-o ....... lla?iuBl iu UM MOBRI>U by Kr..
l? uot (-IM." K. aai ia Ma RVRMRa kr K?? Mr.
?.U_MA.S._
Tbr Kfv. Nrvrioii BaaMfi ***** atjao*Mraei
, ra:--MiiBRutV.Min|a ---"4 "i P ?_ _?J_
i.i.It .r--i tli. ui..tuii.a'. aaillea ibr _ r.i...-ul of t|,r
,. ,.,; ^an-??"l ??' .Ji'.l-l-l. "d . ??? l.?-.;? ...U Kr.r.r
V..,,.,..- . raaaaUyaaal 1t_b? iiifltaiMaafa-Bh. _a_
bAiii Beaael ai 8 _ at aM J p, u,._i
Tlii. I'iim.raaOOBh R?O04 I'rrahylrrlau < hur h,
_? V, nf M Avaaai afl ka leayMaid b*p*bBaia8iVia8*
^rrW.-k-acatl |uc??b _B..._.a 4-eio.a,,,. _.
TB* Hrr. *.amur-l U'. flrll, II.D.. I'a tor wi | r_ b
? tl % i ka UM i rr.h.trii.... LBarcli, -nu ?t.I lr.at._a
i'r ?l-.j aad UMMal oq StN-HAY, Srpl 4. al 10. a. ba.
a-l-trn.-__._
T? Vaaaa MiB f-l -BfabO I v"lo< Sar.lr?. Ui Pr..l
MaiTI*J.VH C'iBrrh, 4lB4 atiart, aaal JUiaai. arill Ba ia
. , -J |.i M-.k.ditV l'rr?thiB| br Ib. t-?t?r a lu|
__! aidat'lp. '- Bl_BlB?l i?" #*a- airii l"tl,. Ap
.,?.,.... C.-.I.. ai?l ya.it ?i.'i. .a.K-r.llj, rav?r;taily umia*.
? ,-.,.a?l areMaaai la .11. rauti'._
Tlir Kr*. Ilrur^ U_.ii.hnrd a? araach n th?
f -i.? itr.ioiaiwa, . ? ?'? M n -ir i'l_-e aad ?"ai k ?_,
Buealia. aaail.HliAl MoRNIMU. ii,. y< k.U ar.ii .r!..i
ly_i.l_-ll.Bt__? Duiliii -rpt.uil.rr llir,a ari I t.a i.o a*.
aaaa ******* _,
Th.- I.. ? nirr - ?.! af 4'llnliia llnll ?lll br ,.|-nri,
I Um i,4 -11, TiM-.lllt'.'V al u>; a. u... aad 71 ?'
io, t - fl 11110. f tb. \V..rd?f i.ort by JAYlfcs UBUUB.
Bsala _tr. _ _
Tbr ROUlh BuBtlat t'harrh, SW t l wanlj hf'h *,
nr.r rl-rt.?? Ko. A. ti. et'KtlNOHAM, l?. 1? aaa.
Wl ?- II b? rr?vr,iir. I^i 1.U WtaTaMa .^tMiAi',b4tjAr_,UlT
_ 'i-i,??'.."? bj ma tttiot lu| a-ui. aad 7|p._h
WTkt ??-. Jaaaea I.. rtirTrca -ifl ptaaah bBtoPtaa
Pr-. l.iptlai t Burcb. ?l it., "??'? at ?'road-.y, aa N" - |
IM V, 4>'l. bta* ".,-!_, ., ,14 a a., aad -1 p ne. I -mmu ,
aaa at closa af n.O. ..ug aerrtea. ^___________ '
* Traallaataa -Brrarr ff m ?-_^ "0"r,_b*??"?"I
KiUta-aaZ-aatTH ... klWklkAa'JfflJg** K
tnrB.~i.al!.. gtt) will ateacl. tn . thr MOr-SlNO at l'l
e'elaik and ?a tfca EVKNtNiJ ai T| .'el.*k._|
IVe-tiniaatrr Chareb, MdaBa., bef-i~?a flih
AM'Tlll AtfcM' a.?i'b.a f bwcb t? 1 u* IbI?IOOb laf
Ditii-w-rtiorTOM. HPll.W. Praaaklai ky tfca paalBt, 8>v.
l IIAb.NCI.V D. MCKKAY at ,14 1 01., and | p, tn.
Pirmtm a/UI b? pr-'ttilad arttk eaia. _
Catffl bn QLaction.
WAB PgrABTBBXT r-ATALM Pr?r.Al'. }
iirHcior < eia-lirAiT bxa-tbb, /
B Aiai.tOTOB. I?. t .. Aug'.at I. iiM. >
ATT C T 1 0 N 81LE OF UOXIlEMaVED
IH)lt.Sr.1.-?..li>?.?i.i PUBI.ll' AOtTIO*. ia tka
i.igl,, 11 iii.l :ei w il.atiaie. -lei BtaaOB UltiM-i t?? ? ?? ri<:
JUAaaaa, P?OTl-arda, Tlll'i..-4li.il'. A..?-i?t J.-. 10.4.
I,.r-ni>n rgna jliiali rui'lt ?>!> W BiraaaVi I, i?4,
liirri.hurg 1'enriayi.ania. TBUBdPirT, ar^iauibar 8,
II' l 8
T.i ti RirNDBBH (J"') Oaaa-i Baaaaalaaafc r-'f-.
VI.-ee llur-'t l-t. -'e-n rBBo-uiaad a. uuti'. i.i ~? ' .atirr
aertiiy ol Ihe A mr.
t .r rla.ud.ii.1 .- uru puryci.1 u-tiy BBM eaaia'oa oiay oa
kai
Hi^aeaa<iltla?uglT
laia?I Cirh ta Ui.Brd ."?taga* trarreriey. _
JlMES A. r.tvT~,
IJfB'. I'nlt/uel ainl Cl.lef tjnar.niimat Caaalry Biirewt.
*""" TT M Mbbwib, AiietLmaai.
BV BANOH, IfBKWIH .& (>>.. IrrinBrTt?W
,,.- Baa ?'i a.?l ta Brigdway. Oalai af rt?a. Si?
.,,?,? l'l.,? Werki-.f Art l-'aa, v ij-.i.ia. H.i-nn-ir. k a
' tt'r.l'Ni SIMV KVKNISHi, DH'I',1 kt 1Aft I U K. '
.-irA.VIiMtli AMt MIb(K1.:.A.-EiiIj:. Hu'lKK-l.... ,
lhrariii.'.T?ri..T,.fN.-w PafcBraalaaw g_d a eoWiion tt BM
h.o,., a'DI"l -hicbareKrT a, ir.
HHI.aV KMMMi -K"!' ? *riuLL0? ^tira_'
Tl F.ijI."UK AL ANl' Ml.ll.lIiANKOi.'B B>>vJK*-i
ll.ui Salectlou. :rom >'n-.u> ' Ibrariea, eauip?i..ag tft-i atj .
nf rttaodard W ,rk. ta TTiaal cr. IHrlrrrty, aad t!i-. icaT l.tra-ra-,
i.ire. aml a colbctim oi vaia.b a fcBBaaeaaaaaa "-oo*a, hc. _
DOOI TKAMK BALE ROO\M. ita 4*9
l>rt-8t.o^riy..,'p-.U-.-4i-.al^.ola.H^ei tiKII. A LKA
ItfT, Aoenoi-?i b-J. B. Uiil Bi CaB-BBBBBBBBailliaaI i
MaViTK'1' SAl.lv? I'lirsiiant ti? tbe c nu-'
bm.*! ,f i aVeatol ?m? ?>' -> Baai ItoiCaaa afOai. |
J...I. I ..-aaol .SiuuitiH Tuumy. ?i the .'.it .1 k laocia l?-iile.y
an i \\ l.l.a l.ob'ii,. auii.teo.iaa'or. ?l t BBB reaee.l. <tec?>a..-.l. |
.i.i?a4 Ito l'l Ttfaud, /.a,.i-.?. 'e -,J Ci'.' i i-.'i K?i.road Ciu- j
oaat.alat u. me di-n-t. .1 eaaN agW to aata atjMiblia
r.ctiuit MttodaagafttoCaaai riaaaa ta Akroa aa [HUb-V
HAY -rit. tfc, 1*4, *-^w.,'? U.? b-n.r. ol 1 '"j"<-JP- ?'?
aad 4 8'e-o.k p. b... in. aafcBa BBAl. EaTATBaf .ald a>l
r..?<l Caaaaaar ?? whleb mey kaav any title, 'agal -.r eqult .0 e,
ttieii aaid rv-.rva4 fanr-rly k.ui?i. aa tl- Akroo l.riB.
o|.l.arletelai.8lai.4 PllUfcii-h llallitavl. Al.-I laca '4 ln l.ie !
f., Bi ifitaaigali.-'-rra-arf' llatoaa. lu tfca -iaie,.fiibu
raaaiaa iroo. llo.laoa, rluuiuiit Biaaty, lt. )aac4iari w_Bfc aaia ,
t ,. t^?,.I a.id uut.tiMi8b Ballro.'', a 4.?.Me?-af .Um 81
,? .e l? Ui.ierah-.rgfc, lt?l.iiaa ClBBBl. Bruaatiig lb^ At?nU? j
,,Hli,.t >l..t.rH R.U.ad al Alroe, aaJ ha I'ltub-irgh,
r ...i t\ ..i.eattd Cbk-gn Kallraad al Ul.BIa , n. ? rlg.il al w.y. ?
,k. i-fnt. ...J tlie Uiul .a-atipiMl lu.-r.-by tl- < ip.r.trn..-..-?.
j . . all ibe tra at iiiei.cn. btiii/e?. .ud-iou. aula.ru, f--"J-~, j
.1. |Higr.i,iiit? daaata, ?aafciai ahaai eugtag t.j.ara ..?..:
,rfi,^r i.iit.liuga.bei.o.. aaaaa aWaaaaaaalaab k.Miaea. ai.d .
.11 .pp.iru-n.'.le. ai ilieii gaJJ r?ad. aad aia . all Ua tr_. aiee.,
r g.,.|a?d priyllagea?l BB?tMBBBaar. Bt ? '" l e.wiiriiiiw I
lt iiillll BII 8 'fc IK-il.t--. hrmolor. oonaeyeil or aaid ,
li.ii, .?!(', u.|B?y w. tka AU-.ttr .nd Orea: i? aateiu Bn. ? '
. .1 t ..ii.i?.iit BOgeaBBl t? tba da.-r.-af ?aid T****., *P
|,r.,..-la. *.-J4.lM Aiaa, at ihe ..iu. >un* Bb4 p'a.a, I wul
aaVftoaaj-tf pi.bi. .aeat.111, all 8BS paiaoin! prop.vty ef
? | ? I t.l.iei Xiuieaal.ie aiid * lBeti.?atl Kadmaal 1xmi-~-t,
iu. luliigir-aqupu.eotalaald rairreeil O-'* o tl^ haj-d-a
tfca li.c-ia.-i ?i ...d t'Mii^y. ?" amak -at o. ta BB Uax,d.
a "lie Hiue M ...... aale, r,.iai.i.i- m pait al 4 kar.?iol^e?. a
i....iM~lca.a 4 latggag-e.l. &6 gnael t-ar. 8? le.a- Sr.igBt
..r.,48 anfj*igb'~>.. U haiid ??... liinBer, lie. iaat-*
tori *ood, .Mai.na . I.. li.e aiiiaBitBaia laoli, ald van.
at. ka Taani. c?aii at <iiiw ol aala.
BAVItl I. BIMI Speetal Maat-/Co-a.
W. B C. Oiuuf tItawafcaad ea-Lnr lAaoroag_
O" vyWkTvevotTJiTtiMTssAiiv of bob
,4li4Tr.M k W ASBiateroa. l>B *al'*? t*hv,,*l.~
ttuil- to.t Pablu lucrtou ot. WoaA.y, a-pte^b-'*''.
IBU ai lla'ciorka a. w it. Bluh eireet ? birf W ..btai
lao 0 <? ifcaiaiaatojaafclf in?(-rty. la g"-d aaatoliai.
,t_ Utii-Ol.Utl.90.0 llarf . idea. ?:iad. rlflytaraji.')
I.aef lltd.-. dr> I l.'areo llll dhcep BB_BB lera.. t>a.b Ib
U??enm- i.i i?ia> t*. f* litiiuK.t-, Up4. 4, C.1V.
K? I M-Tae"***"* ^oa?, la.tiot.wr. I'kt-Jeiidiia
PEKKMPTOKY s.tl.K AT TIIK I'llH.A
I aV.piia 1 a.law.?. Ba-i* IB, 10 4. of a Waalaf *_/-'?*??
..-TliltALlTL filAL LA>t?. *u in- Itia. tibl Hairwat,
BrdiaaiklJ c'anli, IVBii.^rT.i.ia. tn fd.ft ar , MU M
lafllKOP a WMNW. KIHHT. 4J 'Val'-al Kl
S' a% J, BQOAatT, Aii't-iter-.. will asal U.ia
- ? a.r ?'. l.ji.g'.o. ^'te fcaaaao Kwrnii Ba I Vartb
tv, u<_u ,... i, .iu g. ?a BuBifcaiBaaf alaiyt .aaa Bf af
il p| I , i|.il'.|.il.i:.ll r ll -II i ?i -
? ao-t<1* of tue ? :t t* H.ia Ka'Baaioa I 'li.ia.- Tab'ai atirala
Tr r a<kha l BBBBBa ^aai.a-uaa BaaaWa>g ila?Wa,la.
par. ll- r ? d S-rh* M^re.w., br..ae-? t aro--. Uiaakeiy
_ad (aaaaa VI .te, [.?.? '.'ortiiua, 4e. ______^
liiaitt tl. Kpatr.Tr, Aaetion?r.
ra~OBAC< O ai.il f(?lTOjV.? Bff iwdBBJ o' Ibe
1 BTkaaaan DaaalB?aa* t'aid-ii tj.rafc Ca -il
m.' ai. Tt?.aoaT. 8BB, aa 11 e riock. la Uaat af ?;?ra, U? W?J.
?ir-i
TuHAt CO? WO fcojea lofcarea.
At.*l..
at i ; a'e'.ai-k i? ilont Bf aore,
CirTTON-U bbBb t a.iuo.
j p, atoaaaa, 8_oBbbbbb, By
ll . I..UUAB Ul.
ITNITKM STATK8 llOKHE anb C'AKKIAOE
J Aluniil.l MABT Hkill-A*. aa-i 44iii al
iaii bai
rUTl'MiAY, *m. *, kl 1 r fct, A Varletr of uaefal
HUlfl ? l 'ABItlAiiZli, LL'tXiir-i. llABNi-.Bri kc tAt
Al.llil'K'SI uow i-eadj M J. J. illii A^ fc Co . I'lourialor.
/arnitarc
k I.I. KINWSi.f KURNITQBB, V.AITUKS.
/\ -IKS, Hr'.IWI -l? LO.iitl'4 * O.. V -Mi.< A.O. at ll.
\\ -. .r.llt-'t 4, ^.' HwiJ be->?.-.B -.untit. aid Hmiai,.!!
? raet. 4 al and .ate OMBBf ttOOOl taarr.i.led aod da't t
....i ir?.. r'ur.ii'B, a ia autta._^_
UKIM.'OOM KNAMKIiKlVKrH\ifl"RFi of
? arr.i.te.1 a?uu-?-'jre Ai.o .olld t BBatBlB BB- lt aluut
tl,?..,-i .-,.te. mtkm ...J o...M?.',u, .1 H r. l-AlUtl-.l.
lli.S a a.4 4...I.I .1 . . , i.-le V4 o?..er _l':*^"H_~V ^:l._
Jrst.MKi.Kn cimiuKit' kurnitIkk.
j i ..a ....... tit.eTi..i t> vMP.t.r.li Kt BMITUBB li.
? .1 aaiara aid alylaa. IVB.B4H ao1 Ch^.'Bol I'la.a n.'l H.i
\,?rnU. iu ^..it?'? eVBeteaals a id K-t-il A w. W "?
,,.l , . ,.... U Aiilli N W AKl> No. m i
MaMBBBB
au.i il
OIKItV r.\Sh-> Al l?W I'llllT.S.-S.lver.
i? p..l.-l wt.lt- iin-lal lilai'A -aiBttl. kt. All k i.da lu
.li tild .!...? ,-?-8 lalen', raefcai a?
lll>k> MA.t b ttrl.tl ti). 184 IbattiMi aV
Jnc-niaiiif iTompanifw.
rvTi;\v - v 0 m ii Kii.'K 4N1> MABIII
INflUltAawOR Cti.ll'ANY,
14 M Ai.i-.-i Kr ..'I'.
CA.-4II CaPTTAla.B'-IKV.eO?.
Th-? l in-pant h^? De?i.i,r.?oifiii aneaartao *>r aio?
t|,.? i ||R1 , iKAkuL aad Baai ??" t? IM-I B at-ar-.t
|..r.1 H?itia.eliT r tBao n ir, ,..t a. laao/aBia a. luiiLar
lut.u , yiBa
N.i MUtlM RIBBB TAKKM
a_.Ua.aaa I.iaiBAiA.1 Aaji;rr4i. -r? PaaarrvT P.ta.
oiKet-roata
DANIKL DBOKBrtllaia tmiirr.t.
iitt.iri laaaa BrBBoai IBjaiaa, ('??. i atea-ri,
lea.fN H.-yi..I riaail l WaitaB ^'??? ' ^:,'" '?
AfcrifcaiBl .'?.? ? r.i'..ti-. Wiei.aetL :?!.... 0>f.
-m.,1 C. i.t ' i Byiraaaa Baalail, ' 11- P I* ? ?
lafcaB \odi-- hM. i.'ti.? .. BifcaiartB Blfta,
J.m'bI'.i tam BUlU-t turaal J.-.pii a l).Hv!?aa,
Jato -aaa. 1'. y,.a. I't?.-t lali-a i.. Oi_i< i,
fV'UHeiD Haaew, li?oiy J. >? ddag J?u,e?T WnfM
K (4il."l't ii i'i "rhr.lt. -ve.r-tair.
iU.oic.imrono.
Iir !,'!)KNS IIOlJSK BI10B&
| ) ii, ... .i.i.i a ...ti aad ? 1 j Paraeiai ta aton
..,,. lo. 11- l.y
t\.kt II. WaI.I. nT
l ol All.aiiT and ll.iiiiittt.ii .tt.
1UI1UN NTAtfrt BBJ M.U'HLNKKV
> .11.1 I'AI.M.S.., .1 :m?*w1 On .-a, Pi" ad* by
VS i'.'. IAUI/uAV. No. Iti t. iin.,41. il
OKAIN. Bkrarat, aad ValavPtaaa, |dggi and
ti iiti.il, I ii- 1? in fcag ..d'.u.. t.-i.t ' nie)f-i.i'..l'/i-B
i.a?I. iu. .1-. ...J r o. i'h. 1 ,i.-, ii,, v iiM BrMtoo I'lu.-.i.
a> a Mmi ii. .. L I. . oi.-o, IkBpat, .No. ,'lt i ?ri?t., N. V
iCB.-?Oao TTeOiioaBd r.:.- Crratga LoV.e lea
,.. ?. ...I aoato, a.ili.b'e k, .l.i|,rU.? foi ~ . n,. -. f
?aati. ity a /. iiiii'.,.- ...i,,.i,,i i aaa,
iktOKITICAl. MANM'.KS iuade tkortl?Vtoany
? tr at lo.il io.,. BBt ra .' H.iVl.K.'a ,ttt. t IV. Ai i
Otaotary, I0B Liba-iy-air-et, t. ??-n BioadWar u4 iir?a
-if. '4 1
UA1?S'? I.e aifkaol iiiitrKe* oritjo imiil fir
Ml.ed lt..g. laiparr.arliaa, Bha>r.'aba*l_?, ....I aU
111,1. iii.|ti,i_. i iti.,r< ayjohfcia ,.-.|..,tw..
N4.. I| at.db.ll>! re-aC
I c e wixiT-M At: t( yaTiiir"
ll T Ad Ihe :y .i ..i, Ba btaea, BB.V, la Rf.rtf. ar
ll.rMALl ai... .Vi.', i, ? llut ? > ,r.i| ?>.CHAM'M)
f. il. D' lei '? D, Na 13b ..r-deay.
1H) m'ii.l.KUs AM> KUOKEU8.--TaiTad
li.. ,iii., i',,,.-! lad oraeagad PBek ui aalaiagBMBaBaa
ii i ... . ',j
UP.KBIl kfcUM B H-.HTLtiT tn b.eaia-ntk
8r\-.\ ra im.if i'OiJM) iiuid aar Ukl lajOata,
.',. 4.1K.0- .,, I'a i. . ? -.
klA.tAiiA.i fc Mi i.i It Wh.. o.".a rVgarWaratoaaB,
r*t. tt) ay.'.tn i-.teoL B?w roik.
Coryoration XutirfB.
$2,000,000 ___" -
COUNTY Or N-W-VORK.
??bi?rl|,(loaa ?ra harabr _i.it- ta a t_?i af Twa 8SB?1
UoHar. anibi.-ia.-4 k. a_ ar->a?i.a. af aba r><?rd aa* Baaa?tO
on appra>?d ky tba M.jraa Joas 18, l**4. aullliad " Aa <MB
...... ta p( t ?. far tb. aro.ur.iAi-1 af Vataiittara Bar Ma
Ar.i.ir. ot u.. C.l.u, a. a-n a-4 b.ii-1 af Ma Qaott ef Ma
l ii. aiul OeaaarM Na.l.n uui.t aaj BROM aall af 8be
r.a^lral f.i la.-s.
Tha arrp? bcoka far .?-S aabarfTBtlafia w1U ba raaaal M
Ul. Cumv'l'.Urr'. oflloa ua aal aftri -ataidar. laa IBM Jaaa,
tuaual, M? wii 8?pM aaaa ea-1 taa wbaia aaai ?all M
abaa
> .--'irm -Ul ka raqalrad ? d-o-.K arltb ?a Ceeatf
Tr_u r.r. at tba BroaJwar Baak. art?1? btm Bara after aatBO
Ir.i ti ? r , i". r ". 'i. Ih* aiaoani aub?'rtbad ttt hy laaaa
ll-...?i-llrr! l. Bl.ll OU |-r.?U- III* UM 1-r*IwU f0? IB. t'l/H... M
tha < o_>}X-vl?.?, tl."? ?!'' ae4-?a, B >a? af lha Ca?iBJ foi
?., ., _ .il. ;-.?.'>?- aa " avi.ra lanel.iMl. wilh
liitarrat (n,i_ Iba dau af p-yuieat. al Ma rau ot ata pae MBO
,* -.- ..- at
Our rr.iow-dtU-r... an.1 Ma pab-i ttutttlty. are laaaial
t?il? laa. ad Mi aovpafata wrtli ?4ia Baard af laBa-taeai M
tha baocTel-tit and a?na?i punma. U awppl?aa lha t*tt*
ot uiru frosn thi. tau-iy. au tha cal' of tha l'r?-i-a_t for aaaaa
h.-i ttt <-* taaty aa.Biob. aaa-la .iib.W. wtahrat raaai
t. a __? to: llial p._T~-. Ar ?-ii a_ a.4 ba lakaa ta i
roJuut?r? an?i' lu? ml.iM- r?.'*rr-l ??? -.-?1 a annVl
Airii.uul ia aiio?rii-*- ia a-artaat ?_* t'-e? ralUaa b. pro.ia.Blai
...... M-. - _ __
MA'rTHEW I- BR?MRAR. to?-tr?-*
Ctfy a/ Raar-Vartt, napart....; tt Fiaa_?a. Caiap_*_a*8
OIEcb. Jao* 16. Wi_ _^^_^
PROTOM hqi/fabCCI l)KI'AKT_;_liT-a
V^ ro CtlBTIUf-OBI RaaaiaM aamoi TaoaaoM *?
| iri_-.i ? Ith tb. -i a; al rW werL a_uia *' I id.tri _i,l date al
ara i-ta b b *_ ? r*r?rW m _Hai._iie aulii II o'*ieej
\ ll <u li 1 Ui \'., B.at Ihi. 1_*4. (nt titt aaaaar aaOaa M
*.r-(, j *M i -IBBiewaaa *? o?a. -a: la
M ,ia A .._-. O-aaj Biae*aB?- iBi?? aa Ar?a-vap? M
.'irt, _.v.,.lb r-ir.1 fi'?> l.i?Ull Airn ai . Kar.?._i IwilB
aa.t'u-suiictk Mrrn fYaui Iioa.wb. ar^a.a M-iLkAvaeaaf
aud loi Ibr e *0tl M?IB *f ?a?ria .? ?*?*_?*> ? TMrd A?0
Bur fi'.Bi >iullita i-?Ub 4u?arB|a*dtB I1 r- Aaania, BM
K.ti'iaah etr-.i f?-w*r rrfly-aaruui *?n?i. ?*b braach M
r.fivfiirl drra?, ra.i.ri/, Bad Ior i**"a aad talaart?1
*aat-W-4 .oru.i .-f Koi /-o-d .t**' a. 4 H.oaAl~ay.
rorru. for ibr ml. a-d rlpa.ili--,.tioa- _a ba autillBB BB
WBBaaBao - MR u__a ^^ Bffflliu__
ROHKR-t. PARR-iOil,
A. W i-flAVER.
_ i ,.t lt', 'af? I n-on AyaaJi'tl Boar-,^
4,'^llOB Ul VH? fl-.l\**l I OlalSBlO^KB.1
U", -iroaifw.jt. !
rpO CONTRAC.Oli>.?I'hOFtaiALS, B_
1 ,|,_,il ,.. a a.*<a4l flaUBBBB, l.u*.rard anlfc Ma MBa tt
l^work .?d ar.trt ih. a^a,. a- -oa b-ulai atrl|t.B l_a.aoa.
__l_.l-Bl4li4M Ibr. o*i-i "art. Tuiraday, tttyomifi 4.
'T'.^ra^a'aVla, _.a"<n_li.| Sliti-faafM aaraal, batweea
r*r na?iab-|?Ht ir'1*""! Beee_?_BBl aoaa*. balwaaa
f ifi'.i ..ri.-i* ial fa?t tt.?rr. _ _. .._
Kor wji'l-t'ii. ?a*ar*'lB.| Trair arraaa, batwaaa 1.1a?a?
aU.i. ai .1 __a-aadMl au ? '.B.j.fi, r* ?'rr*-;__ -_,-._
r,.r tarl amaar BM 1*8081 r?ljr*aifc ?_-?, BB-WB?1
j .roB/'BT BBd N*"b -???'? ? -?- _. Wmtm
Vt i ii'.ii-.< niaari, lo-. b?--a?a?. r.rt| arrrara bbb rttm)
,l_.--. <n ... ?" ba.,dia-i-t -b?> af.niM *~aai|_
i r?81 .g lanhaa~** a*"h ?'** *? a***ati??i-*b aa^
lb,-i?^? rir.lai.8 -oe-ada e. n.a. _ _
I loi r .,i. < aad raaaana.? ii*r f.-a af TBwty 'aartb Braab
j |'or w_ia_lj< ari4 rapabrii.| Ti-i faat af UlfBI aaaaa- RlOi
ror'.jr.-rU|ai_ ti_ah_ii ba???at af kaaa* tt -OB?8
Bhah f --a *r p?>e~_ia iaf.ik-j ?*l_?ba ayaalfi??MM
Ut ,....r-.??.... i aa kr .ii.d-1 ?4 ?H. a__?.
.___. BUI44 J.|Ut_r?',.vl? l --. -^?**l,*i '
-a__,- i.HA_l.|.~ O. .Til.SB_L.
.4lrnrt < i
fa
&o tDljom il man (Toiufrn.
HF.1KS (;P WII.U M GKAMAM,
w:io u-ft Ir.lai.d B_ BBd i?*idr? u? *.**? Y_rk, ?MaO
u....raio?t. Jaa..iri..B, _? ad **Ca_a i.gt -Had tbaaa ?
(W.) Tiw k.-lr. a- i.makrJ?Bt 1.. l>"~Cy 'B tn ******
...... af th. P[_.i.k a-..ho.lo.. - h' Iba.i dr _Oa> l___|
-.,,),.:, ?> ?-.... praaarlj aaB-OtteaM-.M tba Aaairt_a
l ?,_. .*.. ai Mal p-Ai., w ""ll k* ---drJ ia?^___|
MR. DCMN1I B.tMll_ i* ra iao-ted to?e_l
l,_ adjraaa '. KREIi'B VTC*a_B _o4 AtHRUB,
ha- Y..A._**
Tp_J_ WCrOD-L-fe'.- (r.MKTI'.RYT
faa Ika titj af rlri. Y.,rk _.i Vlalalty.
noaaoaa
W1LUAM A. BOOTH, Pra. HORACr. rVCI.ARR.
ABSAtilM KETKHa. Vi-fraa.. AtuCt4Tl'aB*rt47HE_U
Ll'CIUS UOI'RIRS fiaaa-. CHARt?B CBART,
JAMKS U. BMITII. Uro. Wn.MAM t MORRIBj
CA i.EB B. KJBBO-U BAHOm B. PA_UOBd
BRNJAMIll W. BOr4RKV. DaVIII rtOAUlABlf.
wtLtuM ci.rrT. loi-m.i.
UMalu a.n -?' Baaaa ioi. i--l? f"r a_ i anaaa i
al u.-VSiK-d U?n 9 -ioi.. I|ad ? >??: fid W Ulia.ia a_
oai ib. Uot.-. K.I n-Ad | aaaa d b? BaaaaaBa W. rlia,r-.|_l
lu _ i ?i. ? -VUi ?MI.-l?r. '.. . j. r. au'iait. Tn r_?L
U B-Tlaan o_; ??? '"'? * I aa. -v-?^? MidaiaM M?a
rr,._ Crntr.: llrid? ai Mat-aaba'a taa l aaH-ra artli ?.
-i.i. . dala-tM ????* llaatikti? ra^V'tit?.. mapa, raaa
raraMM .i tl* *8, r, 5. loi ivrb .,rr_t By ika liiaijara
Um |rau?U. a?d bv ___BrOJ?B8* _^^
?j_l_1.' i! itu********m**x*rm***2BMm*m*
Jntcrnal Ucarnae.
ITKITKI) fTATEfl INTSaWdL BBFIaTO-a
' -cul.l.Kt'liiR'ii urRICR BIRTM IHslMiCi?Ceaa
wuiu, litb ifcta . i i-i W.rd. al ai..- Cltj -f N.w Y,*k__
haOee la ti^rrnr rilro t__ 'ttr ai~.4_?ua< a^ .naiaad ha
Ai.--.-' tel rc.i'?o i -4 fi._ l-? A.a..?r _' Ma Nlati t^Uf
Maa iruttlci af _i-_ Mi'i .1 Nr* Yoik .od -.bal ih. doUaB
..?.-.hrd u.ar.in narr b?>-.iiii? uu. fli>* v-ya*'a. aad t
-lU.t.udat ... ?*_*. ..I?? B*, 1.4 --* r'Hy I
. riri i,.iw.-rii !.r-1 .|'_a-u. r.aok a.buba. aa iba1
,l?? ?f a n*u.i Iik? ut. ai J Ba? ?a. ? *-r alraaraiiat. aaaa|
.-uiiua... ui.lli Biii BM B-.1. . '4,r *ih Ba' ?l -..piaiuiMl BBB .
from i 1?eek h 'ha BiOinu.I aaa .* ? OSah tl 'h? Bit.l*oaav
i to ra.aia* 'b.- Mm<-. Aud .1 Bara aa *.,.> .bad _ral.it M ia_
llw-,tW. ani aatra *o a. afkT '-ii ???..-*d opaa iL.u., wtibla
t_r tlaaa ^>r.-ib.,i, will br :_mr io i-y aa BM BBaaOBfl titm
ti, ail ,ipoi>'.t. Bii-Kiat I irr.ro!. Auy ^rr.-ta ruaj at bia aaa
_< u. i~- aaeh J'.'ir. kadk * 'or uuir BaeaM apaa?lad ? D?ad
N a Scik. .iin-AAi rilk, If-*.
l.iii>*H -rT'rtt'M, Coll-staa.
in i b-.biii?n?. ir--?????aaaa?;
_\U--irai._
ArfTlOOD aa-Ttbe v,*.r a? Voath BmSm
.?roo. W?_bj Ur. R1COBD. 8.?*BRCa .fUl?>
lt. bt-.-.-a.. tral ?.*'.! artt r...ra M.b,i*a? M l_ aal
CL.'i^td GaaalllalMa BbaMM aim-i B?M -a.aiaaa, *m
Baaa- Me BB en el* Cttaaaaa, ar OaaMB CaaBM 1-a ruaa
r..inii*4uiri'?tha J"'*- -.?? n.w r?, la loaji aMi J*
B-, ia iiiiir, .iL r. Ili RICilKU- MtAtHCt U? Un, O)
,. ,l iu ,-^.r. *i k -a..; ..'i.-n. ior ua.. ior ?1. oa loulIM_
u^. ii. aaa f?r |.- ti*_ ttrti UM ,,., ..rd * raa^pi ua IBOUO
t?,r* br bi. ?? ???/ni.tro. ,,i-_t. t'.ri-ii ?aa?I *ae aa BMBBi
rl RMl M?ipa i .!? a i-'-'i -l.*". oolaA|a'ti V _,, BO
14 Bil .,.*? ?t. .ur do*. w... r. , :lr?ula.r N. 1.
**_?__. ojUaTF i-Nuu-ii __-_-__3f .oi
1 l 4.IT A>0 ?liLl)Ji.4llA?l.
Ail ..t-Vrrr. ftou, Ua iBb iia cou,,;.?ta, ?ih.-r of raaaal aa
laaa iMBlllBa. ar. a-l<-rd to aaa .IR'B Ci'l'T AhB
HHKt-ATH' PILLR Tl-y t? Ba a ? d ip-.i-a? tba aaaai
?.!?? aad aBaalaMlaaaaMr e*?eeaaaad I ... i>..uv. .ou kaat
...i, aaiaaraa?j .??I a aaaaaa a* ? ?i. .ru. antb uaa
Arr.tr? .?-.-.?..
I'pii,?-U ka I'UHtT fe PUH-4ANT r\o. tt* a.rar?, taa
doi- r-.u^.i-l; aud *?! k) ti..?r *r-i'? BfELI? ? -M,
t ir-.-iii .1 , N?* '? "ra I >.? I _'?? * N) ^i !? _
ll rr ,!,. ?' , .i ,?'_ j. 4..u- ,'.,_? ?r ??..imaml - ?a u_aa aad
ad.ltrM B rllOR-Ul fiiii, . I? > tuud l.iii, mi ba
baaaMaBataoea MaOe*arBj**al atBi.)^*,,...? u,_aaekaiai
.'? , rrj.i'. .,...:,....!
ftliuhitirtn.
BOIT.F.RS FOR SAl.P..?Twn Ftae Hoil-n,
a>?4 l.-t ... two L. laaaa rr. i . | . aj M H_r.a faaar,
DOaBM io M-riiiirrr
-.? ',_!?.,,y.
blt'i.ti..... .. i "~~ ... i .1 bNT al
ib. w ASitiN-.i . . ,..'^ -v .ll^?4 NaarMapBj
b. T., Aierui_.?-l.lb*"?..i.-r ?! .-.v l?n I .,nni N<i. *.
_B ti r. of .11 .u_. iroui 3 io >? Uariaa-aaOa, fiiraUhe* M
ahon aat?a.
r
UEYNOLUd TOKDIVI WdlfiB
WHI r.l -. ^^
l .-mi-rnt ou-a to n.!.,..! i. BBBfleM artaam- aaaaa
p .? a, .nd |tu' u 1- tn.., '* ?' ? ??I"1 8** '"4 _ _ ??fc
'llti.t-.ri' v USO-RIU.t i::i in,-.. ?.r, N*w Tarb.
Cool ar._ i"oaiJ
OST or MISLAIK
I OST or MISI.AIN. HDMuaaa
Ij .-rmivii tiK _ j* ,-t o*R HUMUBBO
*URK1m.UN_lVl _Nlil.lL * .ii,'.tl'Oi.'R.*-M Aao
Ia. la? li, ibr u.uu. ol ' AM - V ? - t* _M_M
Th. irvaM Lai b-an ..?:;?!. ead * I p_rU?. ara aaOBBB
?t ioo? ,0.1.- llLaaiur-.?'
Api. t.a.i u ? il, b* '"Ai. BM ? tt** eartMBMB
l-? B-drr ,, mi w?adts i '' tb* ? "" ?,._.?_,
-v. ? -.ul'ai-t
MANUAHAiN i?li- ^? V.Nf.
piraarRRM t>it?_ ?:. m ____"?
I'M Ra_ua_?. g-ailiBlflli BM ??*??"*?
-Ai;"

xml | txt