OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, October 08, 1864, Image 6

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1864-10-08/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

NEW FUBLICATIONS.
m RUPPRRRRBl) B?OB IBOOT ILATERY. 21reo.
pi: . t I I -le i ...
\,. . .... -_ lutaioobtai- bi ? ;?'? ? -
afthebor ? iaefBtefe?] ?
. !?,: 4 ii.
r,: . i - derired
tir.*, ...
? IT''
t ' k
? ? !
I . " . ' }i ? . i -
th,- Sl'V-S;. ?? rl '
p , ? _. >i pOWt M ' r-''' :
_mutuut pabMebj Sr*. ftea-eaad w~ I
?'..?" ' . * ' '
anwakeeae-flereal leeieea. i"*- '
....-? ''
bglatheael ?? i ibaj " rtee * "'- ? '""
m ,:..?..,.. ,,.,?,..,_. Mtfaaletabe lagenW M ---
r?.k?tiirf8.
THE 1
Ti- ? ?n.n.-K-t.-e.
ka...;--: - ? ' . "
l l
j. " I-'.:,... ..'_? ... -1 r?.r ti- iii-i ?
? ?',??' . 1 .. ,. ....
tr,, . ?i.v.kft'..f. rm ?' .lcii bl' IT. p-l... 1, ... Uf;
Jh*,r - - ? - ..'.'.-??:-w IT"' -
aiUiu-. t" aliov ii !?? i"-i-Ji'"-i lo ali IhtMnMe taegtmtnX
?,-,....111. ki ??? i'i ._"? t'-ni e ..1 1 lltl'i.rfl .uil f-i ..'"-"I
t...._.:...':?'-. - ?? -
jF-' ? wtrcM aade-n-Mrid ll Inth* tmm thal * ?
J.iin i.i. -t f. t. ,,>,?..? ? * '?" -'- ; ..'? ??VJ_!I.
. - Mattbew
Iin.r.'_ C.:r.ii(tii?rT atmn if, th* *?'?? ?
for- ' aad tbt tocao. do-l'
,
fiur uf :i.
tu' '.?.-. .. ?;?.- ' ' - Meada rt tbo,
Tii* _enuiue Utmirhfitve Uixwa "our B.oriois l .ilon." I
Berenn un th. An?c_- i ., ": i
aitiii., .: ia f.r ii s. ' ? . .
?,..,.. n ?.??..-.- ii- ???? n - .
?-.. -.' ti.i-.-kOiitti ilrmr*. Ibal -.iriii:.- BT ?
.- .-.. . r .: - BB '
MoodLri " i " I '??
? , ,, .,.,? v ' ?..,:...,-, ? ,i.i . ? , II II' Y-'i
ce U ir i aked buctci.' or :
me- tbati
,i "
voanr a
? a
mn to ' - ' - - '
i |. ? . ? - . '.-- ? ;l" l ;
ns-a nni ' -?* ''?' *t" ' ' ' r '" " '*"'
iTtpnin r ' P"TU '? 'r' . '"'
t'v '
a'r.J C< ' -
pfc-.ll-.* : to 1
p,.,,. ... 1 _.."-.;-? I- ? ' ..--.
Iliiin i iiev nii.ui.ii .- t'.r-iv i tt ?" ")' '? ' tB*.
j.' II 1.r r-"i or 11"" l~ll-i- ? ? e. . l"".>
Tl> . 1 ? ?? ? : " ' '
t; I ...-:-?
,, . - 1 ... -- app ' i - -
(aliai'il u> iii i- IhM (!'? arlglaal trtrtt* ot ti
tmtutr b\ .'ul rtliu iiiu.iiiU'ii. ' li iu-mii^. tlii'V'.'ii uu i
mu. .. ,;,., i,;..;....' ...., im ii-i."i- "wi* I -?
....
?e-i-.i- won i. :? ? ' it. _.- I H ? ??- ?" ?'?
*I ..:. 1. . \i, . . ?-. ? ? ' ? '? Bl "?? I - ? ??- ???
b..;.-.1,.: prO-aMy aA_w Mi ?iad haaae te a ..-i...'
rb-Dvug . inf . ;._ BM '
ttm a." '?'?? ?- ? ??' "'? '? -. ; - to ?
im .. ... A,...:__,..?.,'?*; im aoilli - ?"' t'-'-r'?:
fH.ihuiK 'mil ? tmn: thal im -H HO ha* be*B or i n?l,T
,,n ia , ..i,.... i .? Vi,;..i.- bahM ni-1"" ???'???'. ..i'i.-,
t_g -.: t..:r_. ii ??. t,..i:..raatrbodj <?:.-.;?... Ilttl* .;???
? gl-eai i-.n i-r of ' i.aw ?ml ftnl'r.' rie eoaallil "' _I'>t> '
etttau oi AJdaaspen ?b__s_loi uu:.--^"- . i. .
Xaia.4erl.t--i If ? I ; ;* -;?'"""" l? U ? wm-Iii-BS
aotat.'iii'l-r tiie hend of htrr. trnu-ir, in tl.e nrt.. r.
gr^. ;i.. ... ,.?-..?....-,. ..?.,. .?._- a i<-'."
arbon t"i' ?" ?"?"*' by "'?' *w*Tiaayaal Kaaa f*n '
l?.._i4 .;.. . :;.... ;.">:.tli? Mfotvol
tl. l?-..i'r lll.ill lee, U|.|i.'UT' " of ' 'lW.' 1 '
n_..T 1.' It..;..!. U.B. r.iaj .? ?. i e ... . .i.
H,-.^ v-rp: "r*.?.?-,. The f__r cha*ic_ of ertttbg I I :
!? dat Ile-'-.n Abol.
!-*., SUvwr; ? ? ? -.?
Wiilik- | .(. i;- . ?? '?- . 11..,- .. i.f | . '____*! i*B
frjcfliy rr '-:c_. tae i:...r.:t-t.- :i gWU_nu
BfTtfitiTN, n- '._ ?_rj -- : . ''?" m
l^j.^.1 He i- .?--?(i..iNi-,y tmui ??! .itK-tirri' "
-RrabBta "*?? ?'* "KobUj Cm '
mwtrr H tnl*a aw-oi "thf br>k(?n fr.gt.3Mti of - ""
fStnr; ???.
.,.,.,.?,i ... . rdaat, " 1 di
wtt* : at* *;??? I"w1 . " ' ."
a WBT-iitiir v- pottorlty c*' ta Wwt _vnn .n .
BU-Uii.-rr. 0. CtM-M. .....r'. "I
iuk.=_ aad puiui' ai? Ui a - -
tpt tii ol ir. witboat .-:_
ttit islhi ..t.o.ti..r. " A.. ;. ' A.
?Oil oiii- iiil-l OB thl -? ? . ... _-.,. : t ?- . ? | I
41.. LflBl Kl ...'I.' ?'? ? ?
J??W-V:t. -.- .: I r --? ' -"
Cotwn. *.?___.:,Vi.. : - '
V . ? ?; '-...?_ Illd'. ' BB ??'??e-?..
fcrar.. h ln Ail ;??..? *? "?'. I U'dd ?'? "? ?
Bat b*. .-"-?" " |
i'u.lu ?.r.;n .j_i._iie.r___ BdfBllUlf-l _ '? ',"H'ii-if
afii-.i....?- '-"" " ? '
atoa-ci. ; -. ? Ip tba A
(iliaeQyhehea "aaiBatmi ??? Ibmm ????
_4^? fUtor? -r ?-? - ". ? - ?' - ? '
_m f laoeia '?* aayii ... t:.e-.A_?
writuT. t-j hii "Barttcaiar1 and ' ? ?
ttlmi.it, . tki...; -.'- *" ; '. **.
lrtti-.-r. .?-?.;?..i.e'..? .. ? ? i hol "v.oriu
not. ut t:." -ni-.:." om Uthngraph ? ??? "' 11 afaam
eftlrai la aa Aau-Riarery boaR, e l .: :? i r
lal., k. aaM in* U??tmU i.iB Beeth ra "-ent' i_i_j
ftl'-r'.
Th. i>. i-'.f.i* '?''?'.??* ":-- ?.*. H
^e. ..... .... ...............j eocdiiica o: the
H-?w?" . ? "-" .; . ?1 ?._:..,1.-4.1 -??.?. i .:? ??..'
in ti.. i- bM i ?? ? " j'" !"
lorcwi tr^ti.u- ?:.....: -.. I al !??? ft-_U"Hi...i. . r ... ?
inii.i.1 .ir,i" i ...... ahjarthalnRla ??paeroi poa
ti,. i....:.'...: wmtrr* I. ? ? ? -.- ?- i?-r
eaia ef oopoBlag hwalitlM ? iIbI iHhaaardato " *-. ?
tiie lt.J_" lio Ud Bot jv._t.fr thl Imt^l.i-T ?'
BaiifltiK Samae* "f ^r?-._??'?? ?? ?- ;'? :'r<?.i? aad
"Ki :ti Ol - Btl ' '? ???
lc/n.r ;.. i.l. :,;. b ll.iy t;.. .' ? ??? g* nt
JlU.1.. A_ l.'i-rl U^J iU leliiuif llkUOll i ???,,..-. kl-iC, Iie
iuu.-i-iir-.i. ;;i' '?? aiadtetaLa lha ira.-i---.n-..
mtkur^ i: .'..-.-,k. aad Kaill w. ie i mir.-.y
Wr.>iiir. .tu.'. tLer eerv.u -*(r. .tiii.'i-ii'r extctlv riiri.i.
?_t. .:.._.:.(.... ... a .e ;?. e :...- ...; ;.. I ,.h i
ti ? _ n.-i'v ii i.i. e.., .... bla awa lae* hattce
?hm aay other, I - ? ."roi thathiad
of ,.i. ,?? tha i-"'n.r of lu?
p. _ _.:,::.. Ji -:....:;. ..k iu .:.. II ;? .4.... :??'...
?ii' m.v. Jl ?." lut'M T__i__!.~l_, 1*. :>.
Dr. Tr.. . ,.-, ,.-..... - .tllBM "
JH' becaaM tc.i.T::.?ii riiit" :.: .- ? ? . 7 r. ctr
t-nni.i 1 .-I'-??-. ~t... ?' Ife sri laekoul
Inteir.t .;,.;!. 1. . . ' .. ..-?. ? iiuirttr Iii
trr-.-i<- t-'i'.:ii.'_. hc a _ . .- ? 1 I ml
ate-d.' the url.. H_u_ic_iu_i h. h.i'.rd. but la u.df.r-_
Read fi-l-i-tlir't' baibbMttaa micIm-U*kjImubr *'?
?,!, ., -,. ... i.'i BOl le- ti_ii. U-. tmt iU'IO^ r'Hri"' ' ? ;'.
I .-.. - .*. . .... . .'.? L. .. ? ,?? r ... '?/_,,. ?, .rj.'i .... ? _
SjiMiahM bm* ? r-itttrmii..!, lir 1'iTe.n"r eeaM I'*
aacral to umi ll in faotaea waaa 'i r.i eeeoerratlTM
atiiiilil |w- li'ri f.-r _H?Idlrij baeV^tb. rB'lic_Li Bad tba
ra_ii"_ir ti.-uliJ pae Um ta d.-nireiEr aloeg Ihehaevy
?-.*r._. 1.?;''..-.. Iie ,".. ... j, ? reyui-flliou M a fB
IlirTa. r f'.'?'.?'. Iln BOBld " j-i-..? f..r tl f . 1,. , .,. - ,.f,. 111
gfli.rii.ue l'iii,i-i, ntui ti'tt woul'l rut-b t.e "*__ri
BU.'i-i": ANiliiinciiit . " Rt 1 nnid rtenonr,e4> "iii.iilfl
rrfi.m ?le." n'.il tliat would ____e pMw ailh tbe MeeM
a? n "i. t.' legtOM ' lle < ""Id titlk elenii Sl-tvery ??
Ai "?li. ' i,,it daaeeeea tkmt -_?? i-*.iuiie,i tinniH?.n.-?
f>?."i IRbCI i.''1 M wiil'ii >."?'t?-ld th" liin. Ailori .'.Nl
BMB or *i.-e._v in f.>..ri.f ? *<'>-,.i.t, 1 eiBaaelpalioa." Lta
t-Htl-l !)*-4-lt" Il? ll.-t.' l'i irtti'-ll I" !ll? B-"! dl'! IU hi
Chareh, w.'.rti..,: i: woul ."i eaiaeolj-aUua tn u.d,
'Fbiv ha would be --1" to {.--t ?!ipi-_.rt tud jit-u.-. Uo-ji
bathaidoa.
i'.y pr. .. I,,i.? ? ilill" /?..'i-'-.'iverr hliuflelf. Iie Muld
!..-<..i. . , ,il.?..n'Ui util of l.i- |ul|'i_. 'iii,' i;.,'"iT
. . . - . ? tmrmtttiomr mmmm m hm tmtgm_tmtmt
tmm ei. ..'?.'..j ;..'....." Haeoeldtbu haURMpaa
ii.wl.-r bfa h,i_id?aii'I e?_Id k- ?;? -!! thfamatead/.
Iee_laet__r Hroatiw BnajB-MJi .'???\ bol t-oaahi
Itrooki tediMtdeuealuxnthariighL Ua beUeradthei
Mr>. stowed'.] ii [uotioe t-i thi Sla>ebokief'Btiharacti.-,
batW rh' ,t*-1 ... . ? nd tLut. H- diduot
-roii for ir, 11.om. bedid nM Rheairay at hnatiUty la
lha'-ouiii Tmii.iittm KopubUeai party "aeaaetedi li^
iU? not j rofi w to kaoa - b il 1- ;-??? ?'. ai ahel it not;
Raoeaha only ta ic i'.r .r '. uri'i u.n he ttmt t leaa
prei^ii. u.iii ha tuiuk* il ?',t.;i! Ik- J'i?f iut WtlltolaC<
anen oHuple jvriont ik i ,-.-\- t-av- n gtttt lxi thi
woiiil, to K.-.y thetr ikit, BBBaiBMill. Hc ii ??'* timc-ier*.
itr, Irui Ii.-il ?? in ,1 I- ... il tl,* tnithiof tunn't
iialuiv ttr<- lialaledlM biafrieudfat C.n .- nttk najnoit
Ihau by lu* friendi ai tlie Harthi m-iiher ir altagcthar
aiirbt, or aJ.'.ct-ih'r ateegi _t_l 1-a- thut Itiajuu fnr
ailL.rr lide ot tlie i.i*-.uli!n- lo r>liurrn tbr ettl.tr witb
miwi BBBareaaBBttlea. b ?h(? aaeiliiUua Le expeota
to live aad di<.
Ilr. Trimni'r piirm?.l tl.e time aonria ln i*e(tard t-?
" (. i.i ii.ti.-4ii 1.un,n " Ho i.it.-l .Swoltrnini.m, )?<? aaid.
but ho WM e^ufl'.lv alrmd oi . 'irr,e-r,t,t l.in. Wbeii ?
idbb rmme Into the'plaoe to prenoh ''ChrUtlan nin.in.''
h* propoawl to excliiuign witb Ma Baptiat brwi.er, ai.d
tbut aaaw h"w frkadn Oo-y wefe,ie m to "tnin- uie
wl'.d out ot ibe (aill of thii mloa trioretnent."
Mr..Iiidleion? Trinimei, J>. 1), lik* tha aditara of
f< rmin mtlk ?nd-w?ti r Am, Sl.ivery Journulfl of Naw
York, Ilotton, PBUaiW-phla. CIlndBBBn aud other oot
lea-riddea c*|iea, Bdo-.t<-4i tii* ubiorptioo lyitnia atae>
%
TK?f., toatoMMgr .? ,?? ruttir.
I, _..?,.., .. in i- Jutl bi ... 6 to I- ; . ? "
KL ______ :"?.i . loity.wdcr tto ba
."..,..:. ?
I "
'
, ** rl "
_M.74.nl
.' ' ' ' '
1 . - .x. 1 ? ? ......
I IL .| .- >li< ... | ? ?
1 N
Jfl.
? ? *_?,
.... . - ? .. ? ?*
? ? ? 1 ,...-.'. I!. .-??ii.' _ ?
... _. ,, tb* ......
.........
. ...
?,:?. ? l_l| --. Ilrd -11 ? ? ?" ? ? ?
11 ? -?;"?? . ?
' ? ? . ' ',
; I :..,... 1. r ....- , , thi ? ? ,"?
....
. . _ .
..... Iui I :?
r-t Tf - ' - ?^Ve_W^___
ti . ..... ...... ,q?? -
? 1' | ? ? He ? "i. "
!,xT. . - -ii*?'"'"? >?
:.::.,!?'.. - - -.n Mg? ;?>?'?"
u_otoii__1vm____ eltMaaaaaaa al bbiI|Bimm
'i... ,m\ ... ... itg UttofMn tba tttt that tt
?upupaiad fa paH. attoa _bm aet_B tt
bai xxn- 1 be tooatroag aa ?!*> ?
ltaa*flte~el___-Ri fox t1"-' I'1*-'"' ?**u **timi
__?. _ _
nn BBBOAB-TUI MBBBCI IXFXB-BCI I
1 .. ; 1 I 1 ???
mtkta er, -v m =t. r.cx (nn it. oOea ef " lba M< r?
.... , x . ? ? ? tf beaa Ifl
? .. arattoa ir, tbia ? Itj d
.... ..,,,. 1 . - ?. .ii- ita atafa tai of l ?
?? ??
;,?. , bj ... ? .., .. ? toffa. itin t'" aatfa J
1 ? . . j a ta tar* b M tt MMBBBiy ont
I ? la ao -? "
... . . I U ?'? totatw
. ? I '?
..- .
: reai :? * ? ?
, | I ? - ? ? ,'"'
?. , , - uni 1
U_lf<__ ': ?
-, 1 . - | ' e, 1 ?-- ???
' . ..:?".
? ?:??; ??-..'. - apoa the B
ta aaay Man, maa bad
lha e::: ire fl*f__ of ta___B-_- yeara
1 - ob b arkbatl) ihenaall of laaaaaaa tatar,
HBtetfl large a_ttag at* aapHal II eeatatafl thfl
Baa_ae/___a1 ISM_0i"1.?.? . . - ?
?; .1 -..,.:,.., .1 ??'. ?, ? ? - ? aaaii
aeeha?4fa_a t,;,;.;, ;.i,:., ata :?.< ir i_.?-.11.i.-? * -?? tl
_-__-.. ... . . . Tbe "Bay," apag ahioh lb
i__r_:i._ ara ??_..*. ... aatit :;. origiaal la ttxit
x...,_, __]__( - aat lial *'? ?_? * ."???'
--_rt loatici ? : ____. '???? ;" -:: garttaa.
??? . : ?
'"-__ 1 ??.
......
:.I, thi* .- !.. .:?? r mrefal rl - ?
? -- : .-??.' taber, __?
? .... .... .. > .___! aatth,
).,,".... ........ r: - . .: '? ?? ' B afnaaat
.: .... ,i,,;.i,,. .;?.- -. .v,. Aad Uana
? "" ?
rblch tbe al idwaala Ai e'.-i
... ' ?
?? - . - ? - la tbe i___gen_i_ if..?*_>.
1 ... ii,- .-1 ;?? ttat . "T'l-r is nali
r ?.-??. aadaaaaaaf !___*_ bei*
?!,.', BtaUoallj ,1- ? ' ""' '"
i' '? '
. " Bll Bhrflfl ??
. ... e- .. ? . .? .1 i... lia*M "t " 1
batry. Aa wo lu
. ..:..!
? - . 1 . - - . it, ahea tb
?? 11
- ? ? . ? ' - ? II :*?
' ? ' ' '
?
? ??. Asi
? . .:. i.*: ;??...; abo aa
? ? ? B-ta, __Baatp__a afgr
Bfrvici*.
?
t 1 U Bg lf*. Daa_B_
var. ia 1 ' ?..
Fow rr::< r_ ia tta I Bg. BlMgoagapi I
1,. 11. ... tbadn aad p
paaaagn of . 1 ?r ? ? .tl rl__i
[_J BR agre ??.??::- g I
....
! iu tha ? 1 ..i'l ti.iii- w'1,1. ... x- ?<- p pg*
J wtthhi thi ?????, ??: a 11 : - '???-? aaa ? 1
: p,ia.,..,i a,.-. :.. ..... ,.:'.:?- ;i.
lpr__o_t_bnBor _tg__l_rfi Idooi ?
i .iy ... ,r..i .,.'...:? ,.? x ? : . .
taMaaiatraag tt . ???? llghU/orarUi.
aaatMB-flMsaai.,1. ?- -," r 1 ef en?
datol gwaig altiB ttmuwUai Un_1 ";i bobbibb
sawtioa of per ?? r: - .. t.. _: :. *. -. _,..;.. 111 -....' T
BBBB- ttli rel.i ii ig '1 -.-.???. '! :
j.r. . : ' v. ... f ptlblil lli -1 '?'"":
taaatrj-ni ajn ri,?'""? r. aeqwHtt tbe ratbor1
preriniis wiei-s, Hii.ti tan ettllaed BBBb axiSt!
p .;;...r.".', I_M W<h___-_M <-t i..t."_.t_r- * BB
j" Ulaa Daile _TI_tere__ ?." 'i'i tf ari- otm ttm*
duccd Lv bia ?'"?.., t.'.n t I - .-: tto Ibittal
E_B_eq__i ??:' - tttt oeeaaioaal bd tt --"? '*
r,o...... a ..,:,* iti v. i ... The t*.-.,'- ?- ? ? ?
_ta-dmirabla atyla (.: DaBab lypngraphj*, wbi*I
|li?. ??? il e Wl . _??! "ll -t.Ut*] ml'li'i".] iv Ibi
library of thi' '.:-.,._ ;:r.
-.ar> _
? BUerOBT Ol THE DBBRTBa AND PROCErDTBO!
IN THK r'ECRKT HE! .'I':' 01 Till* CitSi'l t;
KKCE COBVEMTrOB Yt>n PROPOtlNO AMENP
Ml NT Tli TII. t o'.TTiTt "I'itiN flRTTIE I'MP I
. i x'!i 9, By L, r CBlliaaHBI _? pp *32<- B.Ap
phlia i Ca
Mr. (___tt_B_C_, t-C affitOf of thil vt.liimc
wna a m.tn.hcr nf Uia f '..r.i I BtiO fr,.' I V.-r..e,i,(. aa
i<^)V _,j.ictoancii.a ci BB paaaaadl igi d".riiiK it* *b..'i
a _ . aattfla ......??. ita ta toa pragared Ita ttl
rtpoit iiow puldnhtd. i_ iriUniiiiiii ari _MBfl_ta BB Bai
of ull lh*o_iei.ilpr.kX4-Iln|-i, Bfld IM BatatBMaaf tti
rea_i-a<j.a.ei_ tMmOMld d.i.._e. XtaCmindM
sst aBbatani dr_rs. and aa b_M_I italeaaMBI tt
taaaaattaa bn i..i'.. tt.. Ibm gBn le th" pebtta Ur
Cbtttonden. t_lk wu otin of ____a__M_g Ial. r aid
nagflaaMaaMfl, aad irthfag tai gr.it a-.J ?-"l i-x
ai^eranre emild Imve BHaHal Itim txi ai-eonij.!' 1. it witl
inx-h *xem|ilary fi.Ieiil v. |ABU-g| 8b_B_lag 8 i _M
political eonvlctior.v bimself, and wlti. all his stipj nrhi*;
oa tl'9 ai'le of the Unioa. be bai aot p-i ui.tit-1 l.ii p-.r
aoBal sie\4i< to inlerfHru mli. bib Lupurtiality or cxart
nee* ei a n-porter. HU Toi'inm thixiwa light on an ln
f-r**t.;i,: BB_M *f txir |__f__ ln?tory. nnd will bt
fntiiid ua tatatoaab aaabarltg a. tx. the mt* _ opiuioL
at Uie i-_:ii .len-?eiisent of tbe Bebellion.
-^.??
Btaaha Itmlinl.
Rerertl cf Ca.ee Aii'.ed flfld l).'< rr.iir...l ta B f BagflflflM Ju
Meku Cnatt tyfUttmehtmrtu By t'bartofl AQra. Vol.
vii. Bea i p '?- Boflaa: Kitti... Brawn *. I "
TbeLsw.il Mefta -?? ??' R*al aat P-riiaal frapaBy. Hy
Kr-m-i* HHItoid. !?""? ?'*<'. TWaBaaaa
?BBM aud 1*.eli.nl Dettlugk I., xx',,,. .Mi/.h. 18n_. Pgk
lli. . . ?? fkt*.i?? j- '- to.
. i,., ?l Ahaaha ';'"*!
uti..!'''. nPflBi . ? - /?'-t. ty '"' '
i .... ... , ? ?? i- ? r ? r ? ' ? ''-??
EaMyi m Bo, t i"' .? r ?'"?'"?? ?? ?'?:? Be-aoon
fl .4 Dt ' '?
4 ..
? '? "? ,''". iT
. '." '?' ';
|" ' ?' k'.'' '' :'"
" . - .. I '? ' ;
ByT. Idalpl - ? , ' ?? 9+ '?' ,
(,?,.' ? ry *f tl
? ? ? .'
? . . i.'i
l - i
- "
t.i? '.? ??
LITSBAB- nWrnVt*
I ,. s . .,.?? cf r ird ti! Baroal . " " ?
,,..-. ?- ? I?.," witb tbe eoutlaaatloPB of Bayaal
?1_- t ti.' -i la lfce| ?' tmm
I r ;, ,.,,. , .... Uaaai
I ln doablfl
-. i r ..- t. Ragaatlnl rtnei
, UB i- .-.'.'I:'': tot. .:i.ii--_
m r_ ? -.. ? ? ?Ml-I I - ??'
-rMiar* ? .Ihylbei aj4
r ;;.: ...' imi of ''? h '"' B
?.-,'.. tktttt* . . - -
?rty ri.iiitii.-ii. i?ui baaa ri.
4, .,.,?,. |- ? ? .... ' i' . keraT
,. ? le wHab ai
. ? ??
. U rcula.
? .- i . ? ' ? ?
?
,'?.-;??
... .
? . loi
.1 " .
i I,,. - ... - ???.?' ?. ? ? ?
t.-.r ? .1 | fi i ' ? ? ?
' . ?
? ' ' '
.i-r . ihiraH i ? -? ?? -' -
,, .i ..: ? /
I . - bb tba .-?'? ? ? ? ' - '
, '" ?? ? - m
,..-?. . - ....
Rl :
: 11 ? - - - _ . ' ' ?
.... _.-..... ? - ? ? ? : ? i firoml
-..,r. -k tm ?">: ' ? 9 ' ' ' '
laaa bb _?-' ? ? _-fi ty WU i I bi
Y:gb--r. ICbll ' -
' '
' : ? ? ? '? '
larlthe .t rea .. Be ? ?? a. It le taa
a aad eteba. I , I ? :
<;.._.. ?-:.;. ? ... .- _ . -
-, - -. - - ? ? ii igaaaaa ef raaaii
BhealaR?a *.
A inlrir. ?>??.?? ?'- ' ??;.' ? ,,'r" [?"?''
, ,. . I,,. t,i .,r Bii??,-*?? *?-.-._--? Baaa.
._.,.*....... u. .*.. . - - ? ? ? ? ? ? aaa
? ii, ',??? ? I
.
. t ? -' -
....
? . . -.-???-?
? -
.,.. n ttrntt w?mtamm
a. th-M I?"
? O.Hie .,(
- ' '
r ap. ?? f.- -;..ii...r..
.,,,.,.,... ? ? ? -i '.
.
?_ ...n
.... '
' ' ? ? ?
- ;? ? ? ? . ? ' :
? ? -
II
-
? ?.
?? ? .
' ? ? ??
, i....... |* : ? ? -'?' ...'? ...'
' ... i ? ? ? - ? ' r - -. -.....?
' I ? R
.-?
... | ?
> . - - ...
...
'
i ! thai tp
-!'?-_'??? - ? - .
... ..
ry 1 ' ? '
11" Bl : ' ' '
... ? . ? - -
? ? . t ral Al -. . t -. ? ? ; ?
? i . . :
i.-i !??. i- '? ?? .'
?...;..?
I ? - .-. ? i .. ..-..
iiit.',. ..:.:?? .-?... .
? . ' ; '
.k ' - ' ' . tO
I.-ipl Bn-Bjchafl. baa :
:-?'.. ., w:. 'J't.i v.l.'/aM* j-.?<,? v ... I, .. i :- \. ?
? . -. .,' - |l! fl'ii J-* ?e.,|. .;, _.. ,..," ,,f [|
ri^'or. but .'' u'.iapiiro- ia itel: lealti a
\t'. Jubfl i'l.ii"^, M i'"- euduul "t iLa ('??"'?
lt. Pea
jumrt Of*. '>'??? '?' '
rited to n-.iirii etter.n,.n, )? |boi t *,, IflBBB I '.?'
. rejtaetn ? KttUttha?oaai oatalM ael hTi Ta ?
?aara " in Maa ?aaa." 1' h (eia-aa li t.> t-* .;? dl. _'???!.
i.tt|?,L.i jMi/i.,'.?;...i, I.. tl.e H'li;..., ? |-Bf-4_aa
;;.- RiapfoM af I ?-' ?. -1 . ? it ? ? ;
i.t: a< ...ii'.'i'-l'-'i i'iwl ??? . ? ||l
_ li,.",, '??-??? 1. . . ,::i ii'- ???.
ni w hi_rik? Ui prep.-ir it.on |M ?? i.f f e !?? '
r.f ln'-ri.it t. o-.r t.-...i.r . HItaUoi?Brl I ?'????? ?
I'nhfi/'i |>rv.pl?, *t\,\ I'ini ?? || ItfRyi" "A I.
V ipu of l-oiiitjv.srr.,-- 1./ ,\. i-u.t. , i ,.,.,i.. i, ......1.1..; ..
lir. J. 11. mtigmi " l hl lli-tirr ot Itnlln, n/i n.lil l.i
i.ioHuli.-.it-iiiu.-,' i ? t.j ..i.r. ? ?; ? ..'... 1 .
ti-cm i.ita Mir 11. M. i un: "Mu-. ? ? i
I-I.i i.!ii."y, aad I.t'.'-T i ?? i. ? ,,? . f tbi .: - ? '
Ni..!! weal Pi-'rlc-et .,f [adla " bala f an ai I
e!:>ir.n ofthe "(ilosrirr of ladlBBT na ." ? ' UB let(
Mir II. M. Klliotj "11'.?'.!)? r,| i ..?.->.; .,i ni .i.-ii ?
or Vnliat>ii?i4.iiai >_e iu WVi>t<i;. _ ._?... ii Kar_aadi
Maiii*', " iho Daalat*i WWt,' bg Wu* ftfi-dtn. iad ..
niwii-i.l. " J_ii:ry O'l.tr.,,,- |,.. u,(. aathol if "Ml
Vu'ioi'iriii.ii-4j"a.? - aarbbjrlMi Im wim Wr??il
enlilleil "Hiflli.rio Hywiiy.," "Kuvel TtAotU -.' 1 ?
SuthiTland Ummwt, iHiiitr.it--l wKI pbaaagtasl j.<.?
trMllfli "'Ihe F-ftt- Pnut.-r' ( .nn- tit Ut*9 ln thi
" Tiiuet"l,:ne RiBBBlad Ji'ililir alt.-u ..m lo RM I
iDimt of ApiiinrM, bj i.u.-t-11, /.in.i.iii "BeeoaRrta
I'eraoimiiir," by YViliiaiu Kut.eil, l.l.D., "ilBfei
llcitlifl,'' a Niiv.I, by I .1. I'-.ilii i.
A New-Vork l.t'<r to the l-o-tmi Travcller
My?: "Ariovel aml li.-iiiiti.nl ceMpUaiBatteW?Raal
lliyiuit haa been deli mi.tc-.l BRBB la Ibi? Ci-uliiry Club
in tbU city. On tbe -U <f ttm mli' r, Mr. I'.ry.inl afl
eoaniiita Ua 701b r?_r, ml II ii i>toiH-cd to eaiabtai-*
tl,.. ....nl by a r- union BfbB bVfltR r BBBM BMta BlMM j
,,r t'"?*. nt.iry. Tho < -'? wiil hold lt* BBI Mgfllaf
?n latarday i nah r. fl ? Mb, Bbn Ba paata
(vii! Mtarltad ta nvrt Mr. Btgaal lattlMbM t..j
Mfead tbb gatl i rtag Mn toaa m I ta Lat)
LaaaU, Itoaa, B-BMtar, Baban nd flflben, aad Tl
? ecagtoa -4 baa bea ia Iradlren
Dr. H.ltin i v :i. tMtbe ?il!:
l?. prr*. t ,r i Iato >_a pen_H . Our ai Bi
?..:.,. ? : I
;..!.'_i. ,..'. ..u.ii.u'.Miiti.i'U. ii: t. ? '
pnaan - : '? ?
el r. ? : "
......j ,.,(, :? ,..i:.i. ...i. IriMtoaf tora Badadmlra.
ttoa toaa of itagveaB I _ Aa i ? ?'? > ?
,...??,,. . t . fnstteeof aat i t ? ?
i , - . ? ? ri - GR
, ? t, -.. nf teteat] : ? | * ' ? " '
... '
i,. tatana ta banaalty i
. ii.,. da taj ..ei; na fl ?;, '?
i i .. . _^^
g'0,|-.il-:t_?-A . TIA1 T-RR.
ar.:.a ai tba tflitb Blacbaaaa- 0 ?'? ".
itotat i .. , . ?', - ' ? '
,?.le.J .;i_ Badeaa RR. _j'
IIM.'.'.I_i MB dn.I
l i'->i D I ? . ? ': '? ' **. ;
|,e_| ,i.,i .? '"0 do. Bfl
' ,1 l.-j tttt A:.- ?
,'.,... ?! ? .-...."? *_* i'..:.
..?e r . : :? ?? -.RA '.,:- '?n8 *.,'
ii..., i v ,.. .,. ..,? im to*.
?i BbUgn Ce__i
IM ? ? I'a ,'t. 13 lf Jo. ? ??? ? '
. '?? ll. I.t ? 'fl '. i .'.. ..
80k kM ..-::. ll MB do. n
.....?? eo. _}M8 dn-. ' '
. I. .... ' :
| .... B.I . . t .- D_f'I.IB ?? "I'l- '-''ral RB
-? - ' ? ? "." i :- i -? ? ? ?-.? . , ? >
I non 1 ru lt ? '.: II ???'?'? -' ?'". ?
,, ,i : , ? I...1IS i .? ...... .
, i .-.? I k t.? ? ?? .
laaa ... .... to ? ? ?> d>....i-'-l
Kr.w . ?:"... ? <fi>.ll"-:-_
. n. ?;???
tf. C_b - ???? I .
boa de. '..' I <*?>. -',
.i .???! *
1 ?, .
|SM *:; A. '?
- .
; -i .. R ....-?? :
'i ? :
: . .. ? ?? t ?. Bl
. . I: .:... 8
. _*l
d*. *":
!? , ...... | ?? bl* t*\
?
., ' ? w 1 ? ... " -.
1............ t
. ... . .: . ? I
. A R.LRB. ?
.'...il -
IM ? . : l ' -
| ) n .le..11 ? .
.... rt,.,.
IM "?? .. ..'...
,. . .1
1. ,Frie lt.'".',',".'.. .... tn ... to.......
i ..
1 n t.. - ' ? '.'? Bkl ? ' ....
dn . ' ' '
'. ..._i '.'?;??' :....
." ? "? ' ?'
a , .? ? . . '
aanan* ? - _ l
ibm naa,.'
? ?. l J.
..-.??-? ......
I
'. '
:
. - I kV.V ? ? ? "
..." ' ??? ? ;:
. .. "- - .. ? ? v " ? ;?
? . .
V. ': - ' ?
... ? ? ? di...
J.'W.r. I8 !*?< lilln-ta 4 _
--.. ...-.'?? .
I ,.., ..-..-? "*' B
Iato . ? : ? "
BM . ' - " ' : :'"" fl
....
M . ' "'? *?:
*: l ... r ' ?'?
' . - ... ;
?i.
: ? . ;
?i
. ?
.? * - I. M.
i.. :.: b -? U.:, . . '??. Bll d ... ??.- ?? I fl
1 :? e ,, afl tag .....
.... ... tai -::? :
I .
'!.u ?-. B1 I prl
.... .,.,..
; ,i.., ; ... , i.. .. -i ?? ? '?? ;?.? ? ? i
... ? _ .... . ? - ..
...
mha taa_ B.-mn
1 ? ?.| ' ?
... . ?;.. - ?
? i ? - .mge
.??.",?
aga l ?
I*, ?. ? toaa b Bb ta attnct atteal
...... teat ttat.* .
...*.. a ? : ? .. .
.i ?. ad*
..... i,i
. ? -I -? v? fi ".' :- '. ' ".. ?-.-.
? ? i ??? tttt Ttaatatf .'..'. .. I ???
? ? ? -: i 1 - '; -
...... .. ?_ : i
. . ? V ... x- .r . " -. . U i'l
?. , . . I...
:' :
......... ....
. .'. v i .;. . : '. ?
,1-. ; , ? | i ? a ? . : i . .
?,-,???
?..?_.'.::- ' I
..... ? . ? ? .?
. i ' ',.. All xiiaai.e a
... tai
X ' l ? . kl i
,M. IMJ i "I Bt_l_Bl '"? ? -. I nt T ?.? r . > ' ?<
? " ' 1
? -.? ? ?? v"*' la
. . '
. U r | Bl I '
.-. " ' : " I :
I . '. . : ? ? I : '"
:;. ? ? -?. ?' -. ? ?
? ii. ? T-u w Bfl ? ' ? i -
; ., | ? ? '? xaat ti '?' ? ? tttt ?'? ? a .
... : ? i. ?;..: aa, 1,.
?,, ? ..i ajo >>i i?.; ba .'i ?! 1
. . . -. t_ bak ? mttt ot . . I'a Ma
? ;.? i '. ii ??-. i '?
I:, i:.... | .- rBb -' Bl ll I:- ??: i ttt 4
Tb x - i-i tttt '?' i 0 L 1.
'j.... :, ..,:. aad * ta.tt ??? t. t,- .
:L. : i:..i .' ? -..I 1 . ? .1
V. 1,1 ? , ?? '< "? ? ....,.,?
.._,;.,; .; ' ? ?;... to ?'" l ti.flt.
i:,. ;-... ;.,? i mu ' I m I? - d ? ? i ??
i i
? ?? ilitie
. . ...iiiin) i.i Buarket, I i*b
p ;. . ' ? ? . ?
. ,..J..,, ,i?'. . ,.i,..j_' , >' ,{ lr..e |*e,t.l ?'. i
? |. -. ??! t..',,,. I to ll kl* ll _ -ilrr
).y ll. I ,'? ? ??:' -!!;,( lj rl ,1 ??
r. . r . _.,. ...,: i ,.i- a ra -ix ??. I..-.H ii_,
, . b wBbta t?. i;.in.ui.
..:... ;..? kltii'la fllAl .i..ti.da l.i_i |...."
,,.. u , e--i,i . toa).iu- He m-it.ti toi ??>*.-xiei .. ?
, , , ,i. ? ..." .i .... I. r ,.| I, ,.,ue...
?i -.-. i -.r -.T ,i i.i i.i nm 1118 wssb r'.DiMi fBtnt'
BT8BBM
? | I : .1 ..... *??
i MB
' *a .
. '
.
taa i nb .ii'"* ? ""'. 4'''*
ii?. iii.ii.-i- Bn*-i Coal Comgaoj bM da
c'.n.i itsuiiartertj .lui.'i i-i. n.nr?".i "'"' balfperoent
Tbo il!iut'i iCeottal bbuw l_a__B___| nrpeBl
I'l-r b j lenib'r:
i ,\o osrirTaa. t
Ar,e.r.,n.', rtton I__to told.-'I.tH,^ f ,r *.'.'n._ l CI
A-_al-_... 1.Il.a.i.l.o.il. BIA l?r H._?
ZflBBfl Yirr Xtamt *o!J.__?_!_ f" :>4*71TJ^
HiBlBdill ItalfliBtltnf **** "- :. BBMBH
Tewl.cli*J,l L.ttii i.oiaale.. ' MBfl
?e?,.i ,,f ?|. a'S'..,-l !?
Jttr.'.'V.lt. lai. I I ??'..'Ilw.i .T. N- ??' . ..
ttah coliaotid ia LtoptflflBtof. WmmOM Vt
nt rrc nbfixtmbw.
I!oe,.'. ..fromfWu.-er-."?W?
r.,e....fr r_Malla...?.. Jgg
B_eeiati ttma titmt aeama.?_?j?."
T;^;";[;;:!^::',-''.'^^;^^:"????**^
.*.
Iintre-ue.'"?
TbeGrandTnmh Road aaraed tha la wi
a I.. .,_
,1.-,. ;.^,?
flf .-.. .
?r . i -. .?:?..' .'?
. rtl i liag ? t. '-'?'?
i oi ?5??.
' ? /??:'...*;f; " f?
? . :r .??" _
gl Ull
? :
ttoa
I ? ?.gi ttiifl .' !
i.mi. n'Km ?
Tbe fidlowiog e__iparat__ I '?: ' "'
' r .er.:., aad ahlpmeola nf Baaraad ??- dfl '??'? '
ilto IrM aii ?? B___a*fU_-*fl ; ' "??
___,.'_ Mt| "
IBB MM "" ?
, Fi-..r l.i,:. . i. "II 1*1 '? ? I"' ? " "
- i ., . . - > ? ,ii ft H ? t
- 4 < II ......
.. "..I r 4,-i | ... ...1 ... ,17'*. ''I '?'
. . 11.881 .'
| j'.".'.'..'. . at t.r . ??? ?
i ..?? _ lapa-athra n__ip_ ol Uw Ei
I Bbak 1. ? i * ? al ? at Ita Baaa efltae, A
,-r. m tt i_ bfltawai
IbBttofll.?*?
!::...- Caaal._** _
I. - '' **-tm\
Tbe prodtB - ____af_ tn big ia lya
' x.i.ii j..._!. Tb Itgfaadfl flBMttaa ttttt aaatefall
? .. . .,..,,:.; i? ,',,_.??. ' ktoa tt Hi ? ?' ? Co -
.: ?, Atx r.n CtaggaB. E?b<_f >
ttraea >i aa ? ? i ; ?
? it ?fi'itnixed l_a-to_. abteh bbM veiy firectg
- - ...??. t_ii(t fll. TO ?'?:".* Jt
10 f_. r-V ...1 - _ ?' b<_t n
*A . and tr_ on t-.r_i.-i. IM MtaloglB, IM
I . ....... u . u _.; .>...*. i -i .' n U ' lj ba
ter. U wn. "i, ?'.; I '?? ?"' ' " ' "
:... j ? ???? ettb taltafi atta ttaa a ??
. , . , ; .; xx ? ? k.
; .... ...,r iifiiiy Goedaal tw- p tti to*
.. , ...... ttttt..
_.T_axo roa ? .'.wbi'iiot
? Pk.-. t-.iu.. Maaa .r/ Pifj.
x-. .-ii glMBttil .1.8 *?
. ?? ... i, lil,I'l .'.!... ? ... ,??,..- 4
....?.?_.MM I
Vl.ll.._k__? _ __
/ : ./ ?/ ?_ .
? - - ... ? aij ?*?;
, , .. .",?.:. ia*. ??? i
.iS 5=35
wxi.s__.k_ , .
. , . .. ? ? -
I ' ? '. T '
.__ r^_
; ? t rtto "? n:. |
I ? ?? '? ? '.?.!. BdBI .
.?t. Bll I ??
, ... .: ?? . i" ? - ' ? ' ' ???? R ?'?
' '11.. Baal a ?? ?'?- bd inr lT-c r-w
I... ? ga, 1 ??..-, ' ? ? ?-??'? ; i at ? I ?
..... ,., | tad by l pn m t- of ti.e
., | .... ..-.;. aatargae-1 *'?'?'? aa ??'??
.:. i:_ . paa aaad vBltangald (b ad ?
.: : of I=dcbtrd=c_ c_: ta MB 4- -? ."?? BBd
.eitert.f BBg BWBlt, B*d <'- ? -???
, . .: . r :'. .'. ,_roe_: p.-Ii ..-.--?. r ?'?
I AttatdannBdtabi-gbara'ab-kBki Ita Ut- ta
i itant. On Md, taaRBilai aH who join ua, trfil be rnitl
.\V._M flg-BBj Bg Mr. J. ___MBMB, on tt* i" r"'-g
. , .i.. . . O. Tua'Wi-w.v, PflBBBBR
I*: i..:.,.. r
? x!' maaa i |
TBB V*'" BTB NaT(">al B?>_,
B_a*ToaB Hi'. ataai
i aud
?. ,? ,i \..k?<r ..'? ii i rm ? < ?
X._. .. i : 1 BB 1 ii, ?' .
i ,- ..... . | rtptJ. -- tt ita :?
% abl .iu bm rartH i- M ??????;. ?'?: tata lu ;?? i
. , ix . ? ?
. | eaaaa aad
,....!.. ::_ '.. t ?.. ;. i ... -r.. l
1:.- . '.1
? ?' . .. r , .?. _
.?:??'???. ' T
: ? all r
. . MM 8 1 I B I' -?' " '
I . "iV. VABBBAB, Ca
a
Itarbafa raaarra ?"- intaana ><? - -
....... .. .- .
_. ... .....:; ..., .. *... ;.'. ,... i .
....
. ? ? ? ? ? ? ?
. .
....??:'? t.e
i mai ta m_.i i?
.- - - , ? ? ? ?.- ?
.,
..,?>? ;?_ I ? . - : ? .-'?-?
.1 .
?.
1 r , ... . . ...... ? . . . ?.
??a* toaitea
. ? ? . " ' ? '
? - . .
.... .... -
.....
. ll -. #" J ?*: ??
,i _ . . . _ .... ? .--!-. ?
i , . .;. . . _.-.? -? ? . ? - .-- '
I ............ ... a .i
;,-,....'?.? ? . .I ??? ? ?
U : : gl I ? - '
? -
" -. ? - - ? ,.- .e , - ?-.. ' ~ T-. 4 - .
. . -?. - ? - ? | ? . . ?? .".tc kto-i
?! . I ? . . ' ? l ? M__l*d_l*uJ
. . g.I ..-.*-.?' ... ??
,.....,...:.. ....
,. ,. ? i : tat ll. ? i ?-!
.-.,??. t| ,, +.1.1 .1 .. r V- - ' ? a ?
? ? - ? ? i" ...i ... ' tditl
? '.*.I - *** "v"
i . . ........
.... ....
r wa.loat,'t ts : _ l ' -
I. - ? ? ? ? : r -i I: tl i- ? I kl
i i at Al .4-*>l
: ".:_.,.k..-(;,.; . ata agir :, . I....I . ? ? ?
?" ba : : v ? ;.:;,.
i..,.- v. !??. v. ...I-.., .? fiaoe-IIB '?
t . ... ..f, ::? j. '4'" - ,,i,| aad i" .?. BtfByli
.......:...:.- ? ? -- .. -.-ir,
. ,o_9.o '..... 1*1 - :?.::.? ,*|_ ?. aad i
..r, of M.eOOhmb. Weatrra B gl X. 0*1
Brm I.'.. . ... -l.i. an.l beavyi aatoeal . ?
. \ ...,,. .1 -i Hartay Ial .? -i*1B tttt ar...i? ?to*e
? -.?._.-.' ( n opeaed V. higtor, bat era tl.
r _ Ir.:.. . _ . ' .::...
IT.IBD |.u__ Mixed WBai B gl BOgt V\ ? _ .
"? r-'* . . .
. . - r iv I,,! ii |-_l dru'and, b.:r pn e, ara Brm 4
t . I : :
II ' .. i. . .i ,.:?. .. lb .???!"
i..:..t gl_*_ .l_:...- MflUleU ?-I II ?? - i'i t>J%'
l.xi : ..
Mliia-tWER- '?i.'T k limli I ''? ? I I" ? ?? f"'l" ,!<
pt-Tioua ra:.-*. iiin ol ?*< ju.i i\. wilii mm
. f.... *>. a
i;;...- .r laaaralfy q.._ aM pri... ae* aaa_*a .? ?
? t?or.
i-.'i..t laioBf Tbe P.rk n::r.v.e* ll mor. afiro. hut prieei
bt .vv . 'xxi bbi. N*".t .'J,-aa ttttt, i* ??
,., . ._, , | | j. i . +, , ? r ..!, ?, ur, tlie ap?t, an
?i ? i bbi . a- lk .-I fin.ir il, I Mra. -4" ':... *-,| |.,, .N-. MeaBI
i.r . .1,1 pi eiei g3 iil t^i New i'riuaeiiuid l-_t
?fj'-f: t :') M ? H'- '? I- flflBdy. wBh * tii.ti' '-??' de
i _M*f3nhb_._ai??ait_r__taM*_i gltjaji
S.'l: r r :rra We... Itoa* H.?.f and Beef HflB* are J.i...
... i, ,;.. gbaeueeefMto pn.-_ _e nttodT aemtod lai
VI, j.. up- *r:i and fxlrle a. ire i aair, oi I'"' I'"*. at I. .fl. j-.
;,,. .-, iald.li. I i-.Ut tof \\*tx\*, aud lit.'_o th-.8.keJ
... .- ..Wt tt llc l.ai.l I. BMfB 8. iti** Bi.d b.i..e. j *a>. oi
4 MBbbla. ____?! in?xr49f-. forNo. l,*nd B|- I Ir. foi laix
I , r, :,. . r...ti anl Keir.e B*B-BM _ . .
PI IIOLEUM?Tbe maiktt for both Crad* and maataa,
.., h,,r..i I,.. b.*B eidted and iui,-' ?'? ^*SI__,,?!1',{,'.
|.?.ln... .. to_4, ..le. of .. -0 Bbi* B :t?_. tor th*
Inrui.T, .id BBBflfle.tof Ih* laHer. Refiued. Wta,t*aimtf
held bm tl e B rket ia .tni.-t and d_U.8Bd wa liaTB aaly I* noU
.... f .Miall !.itu'_i .'I'." -- - - --
II !< . Tbe. ,_k_r*..i?ii.idill anl hxaTT. *i"1 w# "?"
aui e t.. noti -'- b.g. BaiaeiB to t"?ad at to._ .
SllllAR-l-Raw _e ..ill dall, _>d tbe inlMflyaf, artoaaM
ln faror ol tb* bayer.th.ugh ail iMafl BWBBail/.alMMUaMi
weMMeMB hhda. at I8*r. tor CaM K*an?d *ia haaeyat
' '. i^__Tltre .."rZ,, bb, ta Ora... BBd. to taBMB
t'.uir ealaa It >ugh Uax _ qnw'. b"' " '""- "' B?IBB
*> ? .Ti ?? bi.al ei , ,
TVI.LmV- Th* market (a ...ere ,rti,e *n,| pt.. eeare .le
rl.l.'.llT belfeg OWing- I" 'I*' l'',, "**__. Ill Kl,-|iallia:
M_-_,MO.0O-B*.a I.S"'"1 ? f*",(l'v ''' r?? K8BB8B,
aid l?l_t* lor XX'eateio, Ihe .attai foi ihoica.
WT.I8KT-T.ie tnirVc' It .I.-idedly he'ter, ind 1. ai*.?
"'i'i. doBmj anaai .?'.. af UO bbi*. at Bl tmrngi *4fc?
WeLieru, ?!.?: iii 7lrt-i?l ",3 tm Uttt.
I'aaailr 'iai'irlt.
TH_ CfWT OF LI.I.'.G IR NK\.-YOBK.
l'.'.iuv. Oet. 7-1*. h.
Wl gll K .'.ln w quuUt'.oii | rt .-um. tt the .. .^J
Isgertialaeeffhad MUleaaMl geaatMm for ardlRB
. ppttaa it VaihlAft-B aad PaJtee M_f
ke.., iad lii Iba dowii-towi. M-laMb Iba apleaa
.'ii BM -*;?? ln f. e l.i HM viiiinity of Tii'fh aat.
i.?xiii,'.fi.i '." u'-.. aharga blghar than b'-r. ?,
Oerreaga i i-IadM Ibir ta *mti irthdaa otuittina ehoap
?it.-ii;- Maa aed lag t iblaa aad n..t em.iri_i.tv the tnji,
priaifalfb] iae"eetftba tnt-doM rateanati nnd m
lu-iit fii-...,i i ,i.,B prodaotloaa, Bettai aaatteeN la
derUe*; thaagh alowlj dealera ttrifieg le kaap tt Wt
. I ii itn ii.'iL-. Ivm i'. in kaa i -i: .....
i i, ?_ ] .iiidrui- _ gbar, gtseraDy; Ibi
.'..:; .* i,i I...H, i;!,!??!_-'.,;,. ,i ..i.i mmtkrUt, kggku
ladgrepMBtl nnw tba I-:-.!-.- f~:if... ar.d ?re linth
' i-i-l of fiae Bppaareaea flRlli ?
g?apaa.lebqmartw,aaaMJdetlaiBa per t, Wtau
reoUy tut aae) abeal bMBBji I'ruei.eB laaa *__.._
'? ? " '-??' Ibal i geatbaaketi ra
??'?'?'?- I ' ' ? . I'Jjarand tc-a li-tie t.
dowa ward tcadaaoy, S-ime of tae meau ara ahoapi
. . ?-.-. adatril ? gtma aaaBaae. Ia ti.*
? "... i.-.. t ..-??. '.! BpfBae^gai prioM
? :? -.'?/:'.?. MeaadBBR a - OLi- haa a leigl W ...I.t
.? . (. f.. ,..._. oC I'o'i-.i???.-.' >re enier aad taad_M
ii.,.,.,iu_. .?.:r-..'.i.o'i.i. ' " . . " .
bL.-vu aaa oaai rrbr
i ?.-... ?, -.
'>Vlei?|I.ri-..il b?*f .""'? ' > A'-frt. TWn >mi".r.i(J
Kialu.it; ... 1'..;-'unln *> Iti.
r.in.ii ,i-.i r th . leatv initter, <??.
i '???.??_.. f*B.
i iu m???-. ? i n ''- *>'*> KG<>8
ii ittn ??! i_" r it' -'- i - ?? - - -! ? " ' tUM
?? ? . U_ , ? 4' li-'i. lu ii
i(mui-,- r-.i? IU \kggt, 7-W K)T. -.5
i . | B '? - - ??
KI*n? PBRML
Bflfla, fllrlped, f tt r ? ? ?'? ' ? "'t?. ?l-..
:|... k. P B.1-1313 M -I-.'- ?? i. eeoh... <
, ;.,,, ei .? a.-*-*_BII , i i'_ ... V ,h ? ? fr' I
?? n.? . :?; i .li- ?_ Troul t? ;:. imS
? .-.io ;'.-.. .i :;..-__ f ts. .-.
-. j.--.-, a r. .liafllRbad, ftl,?*..* o
;-i-.i"_?.if-i- - r-.--r.iti. y t.... U ail
4p fi*---- ' ' - V" ' K '?''? ? !B
i pn.??- wwt*.? ?.?Bfl
h?h?btv. BHoaaa, ?nn.i. w.
ii .--? ii-v ^ r- . "I- ? m ?? --?? i.i "- ? pn !-'.?
. . ?: Pii'-hii-l ?"ffi rr! f kW '?'?''' a???*?
i -. r, i, ,-.i 4. i.n *;.-,., -i ; ... .... *rl<*w. 4*
i . ... i v mr, Wl - : 100 .... fi '
i . . i. ...i, \ ?;??/ . ? -le ? -i-r-. Sitidi" ?
CiahoL aoft f1 daa- i .l...y ..*)....-? ??'??>
! K--i? iMO'df tmo-l - I ' M
.t. v qt. B
. ....ij. | .,_,;..?......'. ....:? .....w
| hni.e'i . I.iaia ... nmu m... ruegiiM
....-??
II ., -. - UA t :?? ' t-o
?-?,.:...
' i?if, i'44-r.
rtotra, ?I *-\
i Wl ?. ? Klii'ir ^':1 III " ' ? Bl .
? U . k. . - I ? .' "' ???? ? ' '?
! .... - . . i> *r.. . u
i :'.:. n ..-. .:_... ?::... v I ? ?*
- a .6
i.?
1 |
. | . ..... . - ??"'?"' ** ' 99
. . ..'. TM *? ??? Pit-ti . ?*???_? ; ?
?. '?.-?.'
, r,- i-, - - ? ? i ? ? * "" ? ???', r
;.,rn,' _ Bamb f la ..v*l Ui pea* h i.*_ ^ M
li., .. -.-.-?: peckfi'- - . ??
? .; .- ... _.-. ',..:..... .? Utkutk-tm Ifl
? r -.-- ' ? ? k, *' peaeh
_?_' I
PRI IIR- DBT.
I te. .. te -i. ? ? - ??. ^ TB - ' J
? - .1 ? Xmitl !.'...- A W U - ??
;i|.,'k,,-i 4,,i. r- .,' .'?- ri."-e . nrttP' ? f." --**?
i . . .. UU... ' -' '?
(??iieTrnira.
C.f.-.' j.i.re'.i.ni 4>'_???'-'? -_ '-"'. f *. '
UtxetUt/k . J- **? i;:,-- r c'-'-.' '"
Jvi- _c V th_UO-13 Solcratna aa _? - ,
(.*'..'.. .1-.-.,^' TT, :.-? - l ReCaod, y t
i..,r, -r, ^ t>. siw_3 *-lt. tabia S* .' "
. .. . j-s _ _M?8- t _4_.i--M.l-Ri hen.
??? ' ? ' ^n7. : Si ": ?*
iloieifl-i ??--.S. Ori-janr. .Soiip, hMt tdiauy. bz,
*/ aai . . si _?-.'.1 *?? V ** ??-?. ?
J^^ ('?,,. . Se<l,, I'.'il.1, ! ' '
bibbreaU ?t|lV5*#l?l * t.
fl .- . e' .??"-- ? --'i' ""^ f ?l??
f ? ^""",' ^^^ -??
-,., _i.?ra?'TBpirtoB.f?.-i
Spa i ..i"..
Ti.Y.i.li?rMt\\i.
? ? bej ? -'-k kktoiy-*. ?
: .,..,-. . - .. _x \>,?, ie.,.:.-. ;..i | - *
.... -.'r-i ??::- I ei ?_t
i'1-er. i...,...! . -.-.,? ?*
: i-...r ,.|. rot-tl . '' ? " HotKio, '? ? ??:? :
r, .-:....- ? -? '? ??'? '? ' . -' ?
.... ???
rJo'ipp.?- ..... - ? ?
....'.; i ? ? ? ? ?
. icb '..-...
, . ._.-., *?_... ..... -? - ....
tanri -?- -? --- ' -'-^i""-."//i
. _ ,1, . * r
i ri.rt, >.ii"'i'" " ?. * '" -
IICATI BAL1 :..'..??
:i'..r_.:..:.--.- .'.--- - ' '. ?
;?? -_ Ln.-..:..-- ------ -' ?.'? , ,
I 1- ICOD. . ' .. .
tt, whnle . -.-... :i Ihv. "ia >?-'?; ??
Fnrlfc saii . !"?**?.
, m . ;3"t. Do , ?...? .
i ?"?'? eoiraad . .._
r.r.-: r:v tKB nAM*.
' ,.. ,.v,...i i> :? ... t. . .. rd i ..? 9 to*
' ? ?
... - _ ~ ' -?".
II . i..-.. . ... :? .'.-- ....... ;
? ? ? - r "?
i '." !?? 1
j Vi'.-i_"ir.ii. ? prli '..-ii i .-"?' ai
i ,^r li ... ,-' >??? ? II '"' Ti V. rn,*U
...-?: . .',r Bl ... .:.;.--'???*
- V :??
?, aRTABLSR
. . ? . ?-.
...-..?.,?- . ...??.
' iv...'; . ? - ? - . . .. u ..
j y nt :' ? ; - .- .
-.?
, .
i Baati r hni. ...-??- .
!, , .,.. ....:. .. ' - -' I '??
;,?,.,,..:. ." I.
:t .-.?:..i.nverr. Mch.. I 1'otato.f, a
?i'r -iiuM* haneh - ?
i.?_,;..,, iMo.f .'?'? ? ? ?? -
i'i .tronmtUmt, c-ctx i"_ -
. , 1.' I.e I';..' ? IM-M " * ?
? Cacamben, wckJlBR, ;. ?;-?."
, r ; ,...'..-1... . ?
!,?-.-. ar ' .. . - ...
; , . ; ,i,lea,eetl. 15. 23 ir ???? ? I
l?, .rn.' .ut i. iii 1-n .''" - ' *-l? "?' ' * ? ,r""> ' '
? :...;,. i:..i.i.:-.:.... .. ua ; -: ?* '?'?
:'? i ,ei. *? bunc!.... la "w ? ? - ?* ; i"
i letmc* r ;.' ' ' ' 'i-*;'" "
... ? -.-.;? ' 1- ' '
? ! N_fliurl.ua*. w qt ..*?? _
i cti.ir.a_. ir otiina: ?1??^ - Wa .,..?..--?, i> ,
Ki llll.tl ? .
?'
M tllllll ?
I ?'
', '-..1. drv. ,riT! >i .
' ',.,..' V i...? i... ;
' I ..,' - .." ? ? ? T '"
s, t> quait ..... . " . .; v '
i.. .i\. f :-?? ? '?' ? 1"
?
l(..ri|'l> ?l PiNt-tH-f.
Oot.T-ia.aubU*. Ki.-r . = ' ;?;?'? wi 'i>
,-. .. M*fli ll '"?" 'i-1 VVL-' 'i. : ' ? I
? ,.- n.Wbntl By*, -1"-' I'-- r-< v.,ii.iii...,!."? ;?"? r *1,r
- |?^? A.il*-. ._?" !->.?? ''?' ' -'?"
Pj4pwe_-Jtbaaeflttarr aatbecitiea bai "'
rut-Mltorraai paaaaa t.. lha rahUiTia of re.
ti.ui.-d at Jlarl'.. Inland, .. gi ??.: ?
Iroatda an.l dlt.ippoint-r.iT.f lirt. ...!.?
litt-ir CriaodB, Btany| ef ehoiu i \e Iravrled ?? ?'.
un. ** tmm tha lat?iler|af tha t ne ta tha pan i "
poiuibla, oi takingmrbapaa la i furetrel!of thonediii
lodieui- BaaUewl thi? aaopeortBttllf bM been i"B
MtBeMdlopOBll to pmotle.i n,l .i.rtfl IWtopMl.***
ttiem, an laataace ef Which owm i ed raHeroay. I i""'r
w.mian harlag a_.m at Tlnrr'-,! laad, had mad* ?> t__
levna opplii Htiini f.ira paMaluae. IMi'aa-leit u *__'
*** rKi-oett-il Ut ?on.e flharp.r liangi.-.^ r.b..i.- il <? ?ri'*.
whoiiffer-.l f rthaaaaiaf 15te air?hai alell i "^"*
Mayori oiriio, whieh would enuld* h.-r ther. b>crtm
MM la MB ln-r -iiii. ihe |mnh w-onia". fiill of '.'in!- n ??' ?*"
lieitiide, jrave t.'.e money aabad, but it t? eoodk-*- *____
tliHt. on pr-oentiiig lnraelf at the Mavoi'* t.flu*- *"_ "?
prei ionfldoettii'ent, the aooo dioeorerad tha intpoouj*
of whleb the Inid boan th* liitim. An BfldeTltaaM"|
forth the eirt iiuifltiin'.-ea hw been made at the *_**_**
offie*. nnd on beiug forwarded to Oen. 1*1-1. wiU M
dimbt leoara the niTe?tl,riiti,'n wbich tueh BcaMOj i
uiaiidf. Hlfl lloaor tha U*rm i? ut prvaent aiiirai*11? p
a .*..rr...i_.ndeiica with th* War Department, aadeafir
ing to ..bbiin fomo rel_-i_tion in tbo atria?eB4jy ??
pi .".ent regalitioaa m to tha rieiw of thi frkBda af
i i.i aill.

xml | txt