OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, November 14, 1864, Image 6

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1864-11-14/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

LATE SOUTHERN NEWS.
Ml?Tr*. lAVI'SHKM t-IR,- TOMJMl S I'?
M1IP.
rrrin Tue I ? IP.
Th?. i?"?- "t the t'onfeaerate ?taten would
laveftrtii. ' """ ' "(
kr,-....',t?'-..? on yesterday, teen propei to havi
?.luite-i ? - lr. Foots
s ?-.-.
int. ??..-?.-His l.,r.-i<-iii|?ti-'i'S. Bui il?? largsvot?
(,.- ??, ;, ;. -,... . r? ?le- Militari ' ?
I ....
i Bieabers who voted 1
ti ? pre?? sill ?? ? bave t.?
tetryt i ? wets n? i i
aatet tea asal l] f import t
,? i, .-t. it -.'??-? .
? irreal real
I many of the]
Hep to power?
; . . ? ? I
ami
? i ? ?. 11 la press
s? ?
,,,..,. . . ? t ?,
Be? ? . ? aa that of a
mm
St
ees moat pi
?,. i ? I snpj - with
a
I . a sever ? '
, ? , - and '?'? '
i.( - - bul
?, .. ! ,.? yjabt M in over ?iiy i.t',.-r
?afl. ? i -"' 'I??? depi ml
,.. ??' - ? ?piel
..... treat ante
a. ; -'. ? o' ? Ij ?
. ? ' ts thete ar
l? . ...? t? I .m* tf end -1. BntU be a ???? ?
M| i ' . 1 I -,l ,iv Of Be.
,.,,,, ,,..-? I - ?I 'S ttlS . - i.ltli.l ?tf tie
r the pos ? r trl
S-1T- |. ? ? II |h( ?- -?? ?????
| rsnotagit than the i
ft, :, t?. th? Militer; I ? : to
?'
?. r ti pon t he ( ? ?
t.'--' m? of inalltiK
?p.tti, i? i mas I
>? :. ? ? i, i. .'? .' r? Id L'arj
t-i? lite half brother ol lleury, ii the looby of I
jfrnjt?, -? ? .-s- ! him: ".**.r\ I
?MM e !.. be dietetor. 1 eU him, i ora i it, that the ?
??f i.if ?ppolntmei - ? r
?li.i.i linil tnj ili.,-. ?. ? before ?
ii,it ?i v. vr. 1 tic sehea? vsi abasdoneS for nil
Basra tes! 'Old lisa" would ksv? mad? pood hit
tarent. TI ili". _u of "Old In ? ?
in Virgtate yet.
M?Tiri BOLD ATil'Mi'T T?) MtTZSLI TBI BIMB?
UK OOTBOBI L1BC01 S.
? Bicha I " . !
The pro?poaii an ol l' ? ?di di D
Ist??* ne.?, .ir?. te ; ' ' ?? ?ili??-!? ?i.i1. printer? ul newi
Sers m ?*? ri . it thai
i p^r.ii.? ut it. ' re control ?I
the whole press i>l tl
*f liucts, wkati ?
It i* bo nan ty, havtai I ?
r-r !i | i:\ec.i. ';,, y. nuil b? ? an
<. . ??-.:..?'.
Pia:?-. It ? t .i" I' t!.!?--t Sltempl to i ?
aa la make it apeak snlj tschlanpt
heml n XT ?ik i..!.?".', i' .:' ' ? ?? ? ' t!ii?(t?
aneiit. i.s?i ?n tha Yi.nl
teas ...
ft- ? aa editor i i l. t.'-e Dictai. 1 -
? ? he at
? his typ ? m'- ?. ?
i
L -? ?
?f Um .- -i.? reiea of t! ??
best gaverai
?:iitt'.i repn ? -
-s. ?? ?-?
l .. ?L M to,"i. S' : I It 1
1 . :: ? I ..'.'- A ' i n
1 , | . -
r. ' .- 1 1 ?
taltal
e?i m- it to
eau*e for hi?? iMstS toM ha.? ? ?'
In fi, ; ii.?- ?
?|.an!t"
?I . ri
?u.l. an . ? ?
f. . ... ?Pre? let ;
Wt.'? .? ?
?Inch l.e ? k. .
rll M '?.'? ' i
' i. t Uv t? -
Be wl'- art it he!
%ert'.?r?i si. i i? It, 11 I ia ?i um
Mm?, sa tea. d, te I
and ti.i? Journal, fur eettain ? i ?. tl ? r? u ? of ?'??.- ton ? ?tii
th?' Baecsl ?? ? stpn ?-?.i ? ?
ly f..r i . ? -i ol :-.,.- :... i. : l| > at
? . i no I its f. r la. ?.: i v.- ... t~,l
AUTeteatly. 11? u.?...; i ivi clap] -l the ??
?liat?n and knocked lb? typ? into , vitl I ?
aesjlaa n.rn.-t ?mi . ..?? ndei ...-.- !??-!
to hsTfl a law by au
?in? i;, olvfl 'im :: l ""l ?.-? ??? -?"? ? i. ? '.
III. ? ?B his ? , I fl -!. I ii ? " ' B BMBfliM !?' ? '
kioia ??
ais i apresa \ it a s ool ooi gi aial ? hh ' Is ot i or m i?
tiniVi.t. ?ritk regard to bun, penen??y or ?Bleiallr,
whtah ds not aootrl with hi? own 1 . : ai ; ? .?:
ho ineiit?, I? it-- ,t . ',
is |? lb. ii- u- ii? -. ai?, j
ac? (.!'?. - ul i.it' Llseeta hsi
M?M sale to effect by bit n-?-?t i? ?ara I rwlatkis. tu,
?... ' n poser ?:.* i';-e? .; .
. ..ILL
\i ? greet of the < i Stsl
Isprttl Ctinfealeracy te Ike
? Masurs of tb< Bi . ,r re? W Bithey . ?
?y tin eierciee of tha
t tools and d< -v
Impuesta)? foi t ? ] , th? i'-nwi - .
Btitacnti - truth if B b?
?r;. ?I.-; :? ?? Preaid ??r hi?
t. - it Shill .!
i ? ? -r. -,':? ? -o b? ?i ana ? ?.
SMcinJ ??? ? Dpi - i ? ! ?? ???? I I ?
Erstid?. . ? ? ?. !.?r,??ii!
.. -.,,
clna- o!'c: IBM ? t'f h ; ., ?
?'tin '
i .?Is??., ti.?'. . , .
'
it?-]?? cilt-Lt !? : ? ? ... i IIbtj .
?e been m
V . ? ' , ? ?
tit t'oA
a line or si itci ? a ! -.. h ?:? et i .- ?,
sad tii?- ?.'??ili o: ta? Kxa .
I. ; (I ;iriLlo,? ?.(1 edl ? N in "' ? "
fa i? ? r .?? ? i
Iriides ii'itt in . ?t Mini i i??inipli ?
I Mgy bet .if D tl '?.,-.. , . . ;
for I!? K\.?-:;ne ).,.-? t . ?. - ? . H ran
ptiin BOthtag ; ' gl
at. A pTi :? -??.- ??-,?. . ? ..?. i> ?,
?Ihhi-p ?. :.- |?j piT? b_B ?.:..-!?? Of the
Meblas ?.up. !?? < ..i i;? ' '
aasM it ?wastes hi? i btaswa
aeMi Bes?e it plat m Mm ?h a . ..?j rhich the peopli
?jAiinot pssetnta.
w ?rill mot su,? uytkiag - <?
Met nrreo, Ev? ry membsi - ' < ? ?11
SCUf. "?Bit. VV'e Yljpi- t!, pa lOBSilj
r?'s'.v? MshaMss u* BI ,,n,? ,. lu aatbe i.?ii
lb? rsMao ? ?? .i pro] ?-. .r- lu existent. part.
B-d'tuitf situ ?t ens fij'.bi-i epofl Ifai
paja
MOTBBBOI BBOMB*! MMM?01 -BI ?IBTOO?TI8
THX IIOBTOPBACB m'ai! PO BBOOTIATI
fuH ITMI.I.r.
Itea i'?? ii i ?. ?i., iri.p?.., :ta? M
Tbe I>-)r.:-s!at'.:ri: r?i OesMgN mel u blilledge?
tilJeonTljjrttla.v Ins:, v.A i I !!.?? I ?a! lay ?>"v. Brows
MB! 1!, ?i.s lia.?t?-e. Il i? Ilot ?I fllla "IMBBllsMfl"
aVixiiin'?!!?. i? ? ? -?j,? ? ami arg pi ."pttniti
?of the ???nie Kierutl?. ?st BSeS t< i un-d UJ the papera?
fest ii mert .r a repet.t i ?f i?? ti.-r, baiteeioiB a?
prttttaed la otter ?tut'- J i-i??-?.. It Ul ? (.?er le?. i i ?
sf Ue AtiiTuita ?,.i|,,.? and sear? able oaly to a ksM?l
tract? frurn H wkichwHl give itt t.:,i.,r 8Bd ?p:-it. Ou!
ttie MgMMMa ?..??-.. , I, ?
lUrauneatofi t. f.-? ! ,,i-;. ...i.ifr?.
aectaHl. ?ad rre.i.in.1 Davis whoa? past ,?? ara m
B??"d a?a?a-n?t eiicii otter ais] n-te? p?- ?biete ,irr -ti
?ais.D tersa for Ma seat?eueemeat of neaoti .??... and
that He ?ar bm eontliiue to rttge ? all it? fun till I
?K.'-iii.ini.irso! ?dainli
"";;,V,'-1, ?*'totto rs?i ? - . , .t
a, i ? u< 1 ' I1"" """ '?""'
iii-ut? tt, at, :
ES ?.? ?
ttaat n .,,-,? . .? ,-...).'
l-r..!s.,-.0v,rc BOW?..tl*.b .;. lr .
Muptbessra-dleav, ;
...? I-..L.-1...:
:
-,
.....
ak . , V
j? ??i ? t ,??rt ? tu? i..?. oieat ?tf i.
? ? ? ?rlib t lie t i .? - i ? ? '
"' ?"- ? *.??? :.
* ' * -SS?. 1...S. M,t,,_._''
Mflittoeoeroeaaovereign Mat? r m ,.,.,,-? _
without ?.. r....-? ? l?nd if ve had the rigbi i*?,?.'? '
lAiiiiy h ,v? hi t?.e ?. -. ,.'.' ,1 ,v ,. .
Hst. all ? u' ? ? ? . ??a w. h.^
'? |io?vei tos?
i - ? i'j,r< uart.il
? .. -!
Av' ???ildti , , r, at al liaKM t?s
' ' ' 1 ? 1 ?H, ?f
t ? lianoe i.? th? *
i ? -?-,?..
? !
Out LsngraBB to bt n.??:iii?, Lu* |?||b_|] ?a-uvitvu
: . ? . -, . r [,?,.. iiaaOaargle rtaaMtefla ?r,
? ? ? ii?l ?': ii? '"??-?? '? ?'?*?? ka ?l'sir.'n |
? prim Ipjcs i.Mii??? ?t?t wkteh weentei-??" Im
?trugt:'- i ?m, i,?i aware, htnjwiar, of ant iltieci
,,?)?..!:?.. di apea lia?? jan.? Iplei i m ? ?.
? . pawei ?I our
? n ? ? i le tbs ..... s ?- *ei I? ;??? '.* >' Htiverm
? ? iii.n :b?. v. i?i., i' IM--1?-..?. i? ? s|.r. --? .t tbi
r. i,., ?.!??-1. -' y ?I..1 m ihli paj
lur uni ' ' *???.'? " '''
,,..,, Davn lo i - ' Ui ? In, aotild i
, ., rail ? a- a ['?'", ' ? i. :. n tbt Btatei
,1 | . ,,.,' : ,1 ?i
line? it i '"li'i i: .
11 ' Piestdi Btial ei*
...nil. .un.:, ubi bat? i.iu.u !?.. tlo ?It:
? . i . : tbi ? ir.
werer. tkatlke prapoaiHoe te
sbr Pr?s
? I g ????:
i . ? i bt f . -?
' ? : ? ? <k .?.-,,.- r | u
ly te " ?? bon tbi direel Ma lei o
tandcoi I principle!
?? r ? . r< ral !?> lb*
iti'.t.r hi ii,?-. L .ti ! S!.'?i...i .*. neateotddeoa
. ? sai i > Bora tinti
lender nf t h? i :i. itr?*) ?ittoas thrnua?!
irregularebnnnclofal Ex? 'i I maaaffl or a
, - i.i.'ritn.
Ho? Lincxlaw<t-nldreceive a "?tircit tender."
? i. rssss n ? Rtats right to n a ate !
wiiinli -lu n .in tbe "Ub at," toa* be lodged froi
n of tke ?' ?ojiti renneaseana,** tr] i did bo
i i ?it of a ebaaee t* aHhdraw, o*l a?
I" riiii??,nii it? tuts for ?ii" ?i.? "... be lbs Preaidei
thai Ii...-. Uu t'*i k.a? uf Ike Ceatedara? ??, ?
?i ? i, ?.
In tbe m. ?tiitiii". ?HI prefer tarr*iif*Bi8Bti ' aa
to iiljnst onr ?
. ? , ? . .??I. ..I e?,rr
? .,.... a ? , ' ,i ! Dsaibk ?ii I ?
till BKthi : . . I .
? ? ths Btat the Confet
?" ar nr*r- ? !?<? e*B Im* spared from borne il ?
tu tbi - ? ..
. s :??. u: I aven i
-
!r?H.|is .?. i!" i . : ?'.tl thril T.i? . ? I "
ui'lc ti- ti. .-.in act Iifli
In the 1
' v I ?t it ?!.?? n !i!< i'?l W tr?
itt t?... i ,....,,..?,. flnd the folk?? i cp.'i !a.'i ?pi ?!
?,
n. t-li sd tac teg' t" 1 i
Mr ??lu. -.m! ! prove !? .-i sal In boss
trtm ?
? mit) >r
. . , ? ? , ? and !
t lit? vi?- fonndal ? ? -: i
the soccei
Mis, .?. ... i . ? i. ? ?
- I
i -, fi ? ii i- >,, ill.- r'-- ....
f. ? ? Ititl ?'. lillV. i'-I'lttll ? IJfl
(.,' ! '? *,. I .
|l ' -? .
I- rv, in tbe pi*-*
r ? 1 ? *.?.?? ??!.
k of BS I -, '
?
- t . ? , -i i,.-'Ti.I, m in ?? hi
IJ I :
PBOPtWAL Of "THB RBRE1 kl'THORITlia
( 1! 181 BLARRRT Rf TH1 BOR Ii
A Ril l?." ? .
? ' ?.- ).: Ii I.?i- i ? ?
'
,..- uu the j ? - ? k fi ?
Ci, t thill ??
; ? ' r bj
?
N ?
s i ' ?
? .
Bl i r ' ? ? f I
i ????ri' .tl ? ?
lirai
lian. I-: n l
I i . ?
... .M,"
.n,u ii i.:,??-!?., aad rallona I ?? I bread uni
? : ".
? i ? .-???:! v i- .ul beutaatoaryIk)
| ? I >-. 1 Ita ?. ?- l
.. t ? i ,.|T,|,-,|,
Stute?, and 1
i would ??.?-.'
? ?*g ?t trees boat? i ?? innpltei I ? ? al h i?v-..
i ib ? ii ".- i a. L rai ma aa art fi
? ? ? - b has the 1
1 li ' '? ? " In ttirpro
.-. I ,,, ? I a. ?
l thai hi ;? * -'ii.. w.ilii'irter*o~dv**t a
?,,ua??? held by the I ? . : I tn pa all ho btai * d? Ik
? ir? ?tut i'ir'i! " ne* of prison? n. it? our lui d?. pr?,i ui
lie | , ntlpljil a- lli-* ?ui
ul Ih. - .??-..: i... ...
triB be arfltsd to re?;. i for Ilk? dlstiibntt
? t . ' ',.?, "r
tii!"*A . aseste Worth? ru eitlas fia t! i ?.
gum
Ruck te tl ' he ei - - | ?1
?
icol r ? ? .
| . . - . t- .1 !,- ::i ' " . tht pi Hi ? i? "I '->
t t.ti-?- ..'?!v :? ?> n. r., Ipt !. i
i thai tbi
u ?? : itr butfsrl ?cv*?*Tdrns in tbe wtehsa at ikam ???- ?
t . . ? t. n n Gel l. ? ,..- ? i. - ?t...
i
I'--., ? ? ? tbi ? ? ' ' ?.-??< ? tbe i
ji ?? thing? u.
b' i'Uit i .
. laBfl irt ..r Irai
Kctetoarr neiti sne*, la that via* ai .. Is tt* ?'?
Ulf ?I.?i gil .:. I : . ..- t, ..... :|.
IS M ? ?? if NN'nr, t!.- ..
. . pair? 14)1 e .. ..- ? ' ? i
i -.. Federal
tl i port, mi., tent t.. n ike tl
. S?.'. !-i!i .!-i;ii. -T.?.' ftl . .. -.mu,. . .
..? ? lid I?' ? ??
. . ? a . '.!.. ?!
JKU. L It IB'l "i IM"?. (>'-* - ? ? T
> ?!?..?-.
?i -? baa bet ?i ? ,. ?? f
lors. J
> ? e i bnaebed ? Ii i hi press, tbi qttestlon i
? . T." lief.:. ?? 'j?
*. be ? i"*- il mad a the Pi cat's Meau
'm a? a ii praottea] anil i . .? I? t
asi wr ofakteaalraady a ? tea t-? be la
far I Men ? ? (?emploi th* t
ii the ndil tional t.m ?t * ptoneera "?,?! *B*rteeerh hoi
If Um aleaaae* bad eonan?! it I t" t?. ? aadno
"intited BOMidaratioa t tbi i'*?i' ?? ? .?; a radlei
? ? aw." there weal l ! ui
been i at In tie t?? i.e sai. TI i ;?: ?? tl? al ;? liaea* ef tk
? i", at ?if additional statt i?l...i ak at tl^ am.;
Boohl kate been treated oa ita owa taei la, tad laltbe
1 '..'it'r..i aka m?, ntrv a**Jd bava been a? ?j. agitai
j et.
A? ii i?, xtr T?*al. baaehsaaaasefwaoaaaaattoi
'?|. ?U?1 Un.'irf. :.??.? ?t. , Ii 11 ( ..:.ir.'?? no BO
.-!??. | ?? ., ? ma] travel? diaq .i"t on
i> ,.l'.'i* .u i u'lfi'iriiLi!-.- oar ? t'.??? It ,? t. ??',-. Batanish
iy >ad almostlnersdibls tkat *ow, la lbs fatirih tea
nf mir ii:i'.-prii?!eiie,.- ni.tl ,.1 uteri, i,l?t * it BtaCed 1.
? . it-? th"i i'.'ii |"ii'i'-i;re--r ei teeakiiif ipui b
I ?. i i i .. a be. i raa *a woal Iavt a lei tbe W ?-!?
it'tinrrtM te i&terters witk ou ?tale teal liom
?t!.e Prcsidrut i?i" t!,<- (Jonfialrrate Rtatai I
' u R ha ?...' Coaarass ??? ooniidrr a - ? -...-?-1
''.i rauMeipsiiaf slaves kj uaConf. lernte ?'.ii. ?rltiea
a ii.titi .ui ,i. sama tima i~a*k ef tbii etaaucipatioi
b? * t retrini |.,i faithlld a?:ik.. e," ,., a la<ani sad ?
blessing as flametfains; which would plai
in a !.. ?'.-r ??"iit:"n 'i.'*? baaara Mr, Davis ti.ui Intl
aiiif?'. bteopinloB,flrsl i!i*t la?i ,?f I'lmgieai, ??r il.
aettea '?' ..- CtrnfcUeeat? Rxaeativa, can lib.*rati
taaveai eel ni eaa*, tkal il*v*rj .??'? Ilrt and hh
?n e? | as teasaki ea ape r, i?in it? b??n,ar ? re? ft in aad
aeeea ?ven t.??n i.iii aara-aal a - ... . >. ?
tenu ?< ' lattlftii ??-.,.?
Mftfii wor.h.t rtrglalaas kaes i t ?aa wluios
R te trae, taatit wars bettes fe?i i !,?? Htste f a ?.
?J?i- al?. ?nl.rd nul th? llaves said "il t" ta* tethm
Rt?t"j. it la eertsTala tkat ket ter tke etayll laaolei
ateditlos pbllaat?roB* nui aebsags w*aU achiary
liaie l?*?n und? la D?*? .ta.li.-'? u-il ?).!?,- jf V.|k ,?,
Peealbhr, aleo l?.t"--?iisi, ?ii?n ti*? ? ?? -'nil ,i te..
ata) ail pretensa oei sad yt ? ? .... i ??e i.?
o -/?.-?' ?.'- u mm ..i ^is ??Mi? ma/, u ta** labiab
righl ter t.'H'ir i??.a i).-n-!:i, aad ncd ?- ? b**atoa*.
f i, aak* arrangenK-nU fot iba ,- wlaal naarra ?r
t .. ?lui a ??.:!'? ---"f i bte ? BJ 'n.' J?j ?*i-K- a-?
?m? . nr < ? itni .-i! lies i?.i! l'ii no .|it.--'i.?'i ii'.*?'. aal,
a'l it te n? .|ui-i,..i? bi Air bails, ettbei aewor
tare ?Tewarakia ? id tu* Coi sd-rate bo
-. . ir .-?? baaii '??? ?? ?? Lax ??" Ibaii
,,:-??? ittea' : ? ?? n ''?ti baaiaassi "ua tbeii uu???
basis ?? b*w iebaeaa its >ui bb?oi ?? ike
. ? ? latri ? ? .1 ?I? l-uf, t?> ass ?!? powan
lb tl.iresrtready iiiirnat??.! te arttei ' ? ??????
i ?ranks ?a ti:? Atmj tii-ri lip with abus a** aad ii m
ein? i. Bboough to aa*! a* stin jlm e? loitiii.l ser?
\. .. 11: ? i,,,??- single and mfllelent rettard a II he lbs
Hin ?? a .t their ..?'i?- teal,
nn'i-i i. .,,.-,! t,, ?teakte i!i? Baataern
.-?.?.ii t? thatlAe 1er?! aegron BOTB tUai]
?i-i? am? ?st we ?ere .-. ni i to wlthalaad tke
?hilan! ?pi j <)' Vara-? at?t**.llii'.''?!ii". . ?I ?>::>
tntiotia] prim pis aad Rtats it..??-, bol aise by
ooi ilmy lotrar. ? ... rxreatarei *!?? **n ? uy aaeVt
a ? i sad a.di.in .,i ?i.it-f? ilatcs ate* i ?
hete* baveatosia, vwberwisa 'liberated " baaaatialsd
';? ?nil n>"ie- rie, il, u,,,! v.jmumm liiiiiaiii? -. | |l ,i.?l Bl
teal ad between oui aegre pnaalattea aad n'
iM-.tii-e v..,.,!, ,.r ,,,,,,. of t",(|, fais, ?,,? ,
?"-*? * ' ' ' H ..l H,.?t!?.,n n.eii, tea |,,u| il.t
?twlUieti .Itr? that M ?as a b!c??iii" t., Hie . ,
t.n. wr?n, ,,,* i ;,,.. i,| |?e,,,U?f i.? f.,
to : ? .?? r. if hi ?
,;,'"- l-i'l I?* V, r.,terste m.,..- ?peni qalt*
H.'"''>.-k ..'".?-'. :.!!?: A.. ?.,.!|?? tul,,?. ,?,aB, J,,,;
? ** "' ' ?n ?ai ..t.bti. servtea telara a aegi? . .?.t,,
Bstety, tber,, in tie eves ?f Mr Davis, beepfl UM I
nut of eanathtag which l.e tins the rr,? i.'ilr M *!?,?
lepeeMM bin, >h Ma _a I. sei t? vhkhstvtur? ksag
biaposi n to attain It binden Ike devel , ? ent ol
BcaJtl I fOT l'"?.l: it fab.dl li?? Jitiralllt ?f hSBtlil
IftbsMi Mas, tl.t-n Ktavery i? isrtgiasllT, ratw
Ibcbj >; .s ? ? -, ? ai. t - ful and ti. ?saa ? f II bai
?- n. Thia is wnal Beward and Butnsrraey a:?l
Is what Mr, DsvM Bays sltttn lhaBL U??s invoke
Padeesl CoagrsH t?'? d -. i ? t .e ? i?, disooonteiu
-I lt( | ta Uli i? i:?'? r-, - I
. i ; , o?- ?; -1 - k et begli ata|
abolish it in um States
1 I I . . . ?? t.-iti. t- ?:
tethoM an s bole? une ?Mitions m y [?:?;.
feeta t!,t?? ta bs atoi ; "?'; Mit "'r
1, but I ???? ' f' i'-' P ,l?'?:'- Wb.iili
?
lo see tow i
? ? . ?
re .1 pttaeteM Is ont rrsisl b to I
lo judas ?... . ? . ? ?
01) ?i ! *
:.?'?'' .- i
! ,. ?. . ?n, t,?- |,.c niel osm ?)<?- '?-" ??'?l
.... OBI L... ' . ? ' , '
priai ipl? ? or a ml ol i? i: - a ta i u I-'
uni! s i ?I Iheoii i?one il
{.??i s I anki es I .? :
,k .. . ? ? ? .--..- the Confi
fret-, .1 un tb< . i . f ! r i ? -u t
.. ? ? as . Bgal ",?? I? ' ?! t'-- 'r ' '
n? reit-, i./? i by the world, aad ??i.
I s.
lu : H ?i ?? :
?i. ?.: c! ',r ?i il lli? u.?.ti?-?I ?),,;',,(??..?f sl?o
not.- li- ai '? rtl "' d.
?.i Nl.ltVL Ul M iT.i.i'V'.i'.'?, POIS OBAIB ??
Vo.j. V D tsAJkn, Al i - IB '-M'
. . ta
Tl ? n ireporta*
tic nod, tbatl lyiroii?-] - of tot
?loiiosttssd transi .?t?, kart .. ? red ?t L'
l'oint. Mai ? .,i. Il ?? .: ... ed ;
p ?real I Uli
low Hi? m< : I i ; " Urne ? f ? it bat I i
il,.-. nmpli '..? ? '...? d .'? ? '
f?i u i? ..:. bable 1
?n '
it lenai niitil be at ? I
. . . . 1 ? . ! .. -i il ... I'-i |l ? - . -
abm ?..i.?-.:.
11 ? s ., ? ? . i- outrai.
lion ??f all ?t?! ?stoi ,: that Kb?,
t ? m . lion n.iiy
? ? .
?
i -i i a III Join Ors :
1 ? whenei
: .- i<
l ?-,,-?
BSt.
A p
let I
p I
?t thia . . i ? ? fonndal
?L- - i??i breit h up I
? ? .
-,
, i ? tun. i ?i nu t
. i ?,,.,
a ' - - -[?in i.
- . i.,
? ? ?
r
.?, .
1 ? , ? .
? ? i - '
luid tint)
. ,,
?
, ?
, tof I ? '
5 '
.
.- ?
\ t- ? - f ft
i? n -
:
s
S - -
' ?
. ? . irme, i
: ?? ? .
11 u ? . '
... ? . |
sad ?i-. i
n il.t.ii, .. ...
?
- ? . ? ?
sa:.."!
:
i ? ? linea of I
lui I ? ? ?? . , '- ? ?
the res?L ? ?
i
ttie 8th. ii,. great cal I ?, i -
?
? a
?? ?
Soul<] . '
?
I .-?:-.':? - ? : ? i
My Ikat I .- ? i of 1 .
a '
! ?? ? ? laeenera si
?? ? - ?
tub i. ?.Ti rrr i ?.??i i.Ys. i:?
fr i,. 11? I ...
i - . ? it Gen II""?!
-,'-.?
? . . ..?.o?. We nu.
? ' , , ' : I
? ? ai |
, ?.
v. ? nesa this
: rd, and that ev s g < n? -a, ,
... . - . 1 ,.i. ? ii? v ? r the?
? ? ? . i i
.. i . i - .. i _..,.. .
' ?:! I ?. ' ? ?i I .
Mood, ass? iBppoi ?. ? . ? .'
. . .'. la: ? ? ?. ? ?
placel ' Is .. I .
ii? beso hi? ? - ? ,i . - ?i.,., he MO MHili.
i ..-? i?- ? i. .t ?. ??!? . . ...... tp t., tea uni?
I..- resetted 4] I th* whole arm j
pie with ? "? a ? id ? !? lerataed A o
ri-.iiiiii. ?.it ?.i'ie ,.., asfarlod ?sir Marfreeebor? an?J
?,.,-'.. .. '?...is ?t. at all ? .. i
ti ? t u? - r ,,.-,-., i rest Made the baa4
?af ti,? ooliiiini ?ml < l?b'ii p.?? i.iii-ii l ? r. .
i..-n. Hoed ??- ?? su] -.???. ipaign ??? tea '.? nl ? i
tl? i ... t ai ?..t ever man - ? i ??- v.:,-. ? ||
M larger ts aaabw ' ?. latter fJem ?? ? ? : bet
Mleplrltetkss wsammksawa before? Ji i?, pe? -.?
BtMBSkal 'Ii Ui ??lit I? Bbotfl BSB I'l'l,?'?, I'll lie IOi?:?
ail |e?,i.i? teal t. v ?a-? it. :..- tea asd where m
abundan ?. .-. r?, s?i,i tit
obi stead.
A? to the poaitloo : UM ?nee,.., ?.? kass MtklaM
tata that Kupatriek lullowin . -??? Lafaystte
t?. ml? ? 'i f.- ? ? _. ,|,]?
BpOS 'hm lip?, all el?.? c ?appaaltkm.
We know, kowoxer, I .berma ailIM ah ,-?-i M
Mi ? m lees, I then Bght a
p ? bed itl ? 'l.i t - ?! i! . ? ,|..? ... ,
perl aal ?? ? atsl tad ihM ?? ? ie lia i<? .<i-.pt a mort
soi ti ? ru lia? ?o? in ? al Bou ! - riorliue,
m..: I think thi r? m i be bul lit?te ?: ? V as lo tha rea n
?I tl.? rtl ?? '?- ' - - ' ' ?ill?.
An a ?r l.-lter Iron, lasksust?e, L.ur <l?y? later,
pert
Itarcsvt is lilil?', ra I ?.Ii itely taftsal eftkM town
?)i?.. ?i t?, be. la do li.t : ., elveaaa M iba bree tat ?1?
1 vu? ?a : I ??? ?- .?.. s ci tbsCSQM I I,-re in M ?Jin',t
bowavei bM that they ai n f.. Balghborhn I of Cedar
!?? ui. with Inlai aad m i- ? ? 'i . !.i-t
Ihsradsy s farsa et IB i Iry.saderKil
patrn-k. advanced to I ? ?: ? ? ; a ?
? - ? no-, ?ad la thia ? ty i i ? ? ? t , t bj
1 ? i'a I rigads asd ?? bsid Igkl ,,- tea
Ii?."! i'<:i.p ,i!.ot, i.'iiim? i Karri on Ii i?- d av?
easBj fitas every pari of the BeM a d naptm '
je'iU aorteli) sounded asd thrte^wrieoBers ' :
Iwal? * i'- Km - ? Iba ???-. bb la thsii .??leB?
th? mmatt t?x?? i ?? tame r ?A >,.!,,,-. ,
^??M?? u.?tu to dieMier _?.v f.o.i tbte aide of tee
Maay oCcenofOea. Mheeler'i -svalrv ?re ,,: t?,.
<>|iiM'?i? i.'iat Besnaaa will eei?d a *t lung fur?>< ??-? i .
,-v-ln:a ainl it.'ue llMBtair Rsilrusd t 'I t'-.i i- ?
Biwiar the lapraaah?teat Mood idrswia , i
?ver thai un?, i.eii.iil Wheslei Is? t.-?-.?? ?1 ?ii'-irni ?
t.stii t?. fall bui? in fr??t,t .??? ? s<-< | ,t .t.I
rano? .??iit.ilnp isoi.l'i gratif. Gen.ral Hood n.ore
thsu fue bhenaaa to a_ke BBol a , ? i .
;.?-. ari:- eorpa wMMhe ie mMea ?| Im
CiiotBI.toTO.V LMUt ?I11.1 I
Pieui tl?? ( h? ?-t S ' r ? ? Kati I
A ? Mreapondent tti lia leat? C?ata?ae Wee?
ca s ?rites.
i :. s?- - ? p??. lof dtstk hi ? ? -t y :? dsg ti.i. v
nuA Ban amoug tot tj to j, ,uy up
' - ' I, - Inn,- ?.-?.. . .... ....
,.? ? ? t. ? l ?i i -ip ? asd
. resting .? ? i il i* BI ' f ? . tea
oitlaeoa h rs bsM burned is ttelr j . . ei._i
balrbn adth ? i y ? l. ?? beea mam !
i ? ? ' -t lew daj i since. I., |t<
.... i j ti?
?? .1 paaatag thi . ' , I
i listed Iheopj ?? i i .? . . i
room Both hii utell ?
the time, aad be ? ? m dai tl ? ? ?? ? '
.! ii- i- a tluiilir nn.nie BAMtM ? I I g
!,. ? tee slaba m ?i bed . il ul ? ci ib m t.
?afai t *.i? i.t?itr, ?' a the hl ri
' ,',,':.' .,!: ',' r i,
? BKrathaago, BhOa mi latreeld Irbbb BtMJ
siakiui ?very eie;'?...i iu kuhdua Iba i
lames In one of tha lower wards, tM in..?. ? ?
i i. IBM IkkS ??? alit? ? ' ? ?' ?? I ? IM j ? lb ? d(
BMBb fslMed ei Hatee vtiuvi? a 88M|*ei ?4 ...? -
tvf re w<-kinr, ?nd stiiieh was t irrot.r.drd by a 1.
,t..:i??.,urit ?.f ?kam. The MBtfl Mend of our BflMflS
biowa teatoaa. the mm ?rsri dwked i?' tea cr??
..lit] w.t.'i tt en ? i'ti?n of .1 negro, si >.o kad just B
lha patea "f ? wklte nan, and sao MM aa sen. re?ui
afterward la l?i? (?? itk, aad i vi y ill * : sosdd ml
ed os mi at tws ?then, i.-:.? ?en MjBied. Heel
oar worthy ktaiOT toa? lime iabit?qBently ?n?l 'n ?
rereatioa with nia m rstereset to i!?i? eireweif't?
??,: it,?- A?, ?irai ?!? ?ik.M.nice of "??i ( ,!*/?"? fr'-ni rl??
??-.?iit.il- and botrid deaths, ho Ihre? up kit kai Ii
?uu-laimed, "It ti Ike work of God. The historj
t harle toa fcr taoBtka psal i Beat treaderfldly H
ir imI iMir.e Pnvidanee, There ties.T ??is ?list'i
lik? iL" aad this. M tint lint ta a rev? r-"?
. rat, it i? hoped th?t it bbbj : ?-i aa bM i t?' ke
rate.
r.?.?iiif MUBBfk fie I?s??r siards of the city
would I ? ; artii til rly ttrfl I ? ! taro thi BSj ,,r"'
???.'-i ?n. ilia riegaal ?aaateM ami faici
i i?roughfM*a oasa rejoicing La ?? lib asd relnea
it ?tl iter of huay lifi the well knows and fun
toi H ?n . -- 'in i .mlminl
,.-?? p. raMagaawen s???,.i t?? l??,w at l
?til?ar-? I ?I tl ?< i a? I?IB I si one? bLi.-'.l with li
aad ? u.-,-?? wii'i : its) aoags,an ?11 A<?trted, ?- a
indeheerleMi ?n.ltM? i? eabai.1 ly thebrbidd
r.?|i?'?t ?>! :!i it s,i?t ill?tt>? t ol tl? ? ", -
? i ? ,t? .,|.-i,. and ?si,, ii i? ?n?. .i i.-. n
- - the amana al ol ? i erlest? ? ? Mag u i
??i 'lie grasd march of onprttvem* ,t. lit-ru ;
1-ii.iv? i i i.ii ...i ..,.?. Bui asv? on, asd from
? . n i ,r, ? , ti id . i,- ? beautiful Whit? Petal Osri
t, u will ?es bet b?sd rifted m in? ?I 4el?sea, uet
? ?' . * -? ? :?? t,s.-'-.?s?K.-r v?i Ian... '..?-? ??? at!
-... - - | with tin . i u ?una* ti?,
11.p. iaher ;*:.>ry.
In i ttlt '.? e 'to the r? y:\ri', <!--?? .? ?l.'Ii of s fi e
I ?i. . - ?.; ,i ? .-. a few i ? ? " |m '? itton ?
... r? ? t ? i? i] s la pla< i : ? real.lei I of '
? . ; iu fil ?; m ai 0 inn? kit o
, beert il osa aid iatfs osgb ? l B r?.
. ? ? .? i or sxaggerai
.- t. m t?.
(Ja the oeoaeloi sfi toi porta were rift aad c<
i. ?en: . I am pi ".?. ??',:? aof ?? ? t? knot i
?,-1,? pi? i?s. 'i?i:iit(-r- Ac. H t and |?. ?
and apparently direct w ?re i i ?reports that the lo.
r , t r ; i ? aad pal '.ii?'l t
. ? ? .s thafaeeaof Buaj Ii
. , : ? rd I am i y of Ik
. i? , .,- ? ti ,t u ??:,;. r-''il desti.
lion of n- . a* u?-. ?? anou.1 ? ruadci ful praaaivall
? mm i ?ii.? ?'
..?. full ' n -if- "?i iba erailuiity or gullibility of :
],, rt.-r? ?<: ?I I ? r..?li.
.v i?? laya after thi* remarkabM etent st>a? writ
vss pus ' ' ? ' ' ' i ?ass < ocupied bj t
. ? ?. ,?? "miM-him ? ? i
i?it .1
.noil ' ? ret, "Will yon vs.-.ik
..
!.-.??? c- |, ? In Ihvorof I
.i i.,i i proposai .!. ????
- ad telad IBs flngine B|*psraally ai apalr?
| ....,-, ? p..... ?? ru'.i'.' . BO :: jn
eotikl be percsivad, tad only on u lag around it oou
?? : ? asi | A piece < ? the ?
? .i ? : ng ??? i ?.? n?-. five or il
. to bo I
?n.oulol ",- ?!.. . . ? ; I?.
\ ' : ; ' ' - t ?eked "O? of t'
; i ai an ? kaaabM n ? :'?.?. t . :
, .? ? a aad <
lent i ' i ' ita. .'? r ?? o? i?????
| ? I , - ? : ?'?!?,:? -1
S 1 ? I
.-.-.. b had ba
?
- ? ?. f Provides!
ami r. ? tie l ;
teat si
v id hat
la ?ported, t ? , -, ?pimpi* ,, ,| u
- . - ???? l-.tr-iii'ii's V!,,-?
? ta airas hint a
e ,., i,,il. !-. BM I'l. 01 I" ; ?
? CO!~1t>Bli-TI ITiTBI COIOI
-
!i i r ? , :-.s - - ?
s) t?!? K H?l)l A ?.4---V-.
M fl ? .r,?-? - : , L pi?*
i ? tl,?- 11?-?. A. II ', :. . 8 ??'..'.:
-. i ? i. .? i .. ?: : . . . : t.t l?os. I . I Ml
?
Mi. i,.w.u. ! ipptarid aad laab AM n??*.'. aadl ?
sa: ami?. 08 t? ?i ?) ?'? n' i:i ?' I
Mi Grabt ' -I t! ? '
A I . i? f t ' ' ?
. . . rails I
?
,-..'?? . . i . lurries,
- . r
? ? i ? ??
> ?p. ? . . is*ua
. ? ?: i. . i ? i -. ; : . I . ? >
........ i .... ; ? i ?
t ?.. ' ? J-- tot teayaa ? ? ? i
? ; . i , ?
' j .r ..:
I BI ??::? w
BI kk Ml "1
M ? I DtaaofB . I Retaos ?,f Aikintr.?
.| | ? ,r?... Bad ? ? ,- -, , : ' rt- ?! t. . I
.??:?
a?iL a i ' ? erwut i*f
I ? ., - r . ? ? ? I1 ?? n . .. ? ,.-. :n!e itfstM
?,....: .. . ? I ? ? r* of |h?( ?i?
- ? t ... rs.? -Lu;
. . ?' \ .
in ? i BOU
v:- il mi? 11% f. a i i . itbattk MlbtaryCcm
i.i.ti. ? - ? . paid by ii.s
I.? s. rno.? ?.i , ti ?: it i? ?
Allel Ml l> ?I'M mi Ai.-tll
Mr II ..*....., . . r!?t thi
Militai ? i Into the r? mm ?i Um ?l
. ?t. . ? ? Iroin ti.? ir <-..i?,ii.,?i.>!?
Itber it proceeds ftoa
hat M lo correct the evil. Mi
I had b ida tha ?t irtltag mi
? * ?? ,t ,. ? - ? . ? . . ? .
i ? i p -i tad 'i - ??' . ' r Dittoes th
.- m t ,??-? n .i ?*??,- .i Bever have baas bei it?
rt Sfll ill- i BM . ' ?'
SI 11 It! ? Vl IIAt I
M? ?'ti ?n ?ii. ni K. ta - .' ' red a i
tl I - ? ? .' i ?.- ? , . ite.l tofurnn
?. : -i ??f a . : ?r?. t ? - . ,. . sitb tea daii
t ..? a ?d ;
? ? -
Mr. I'.-itk >! .1 of '' 'il! t.? pr.'in!.
i?i ti ?? on i?ii t ? .
BM .lier? ?..'..i' ?' t'. .
v ? ' ? ling tee i , en of ,. rteia
: th? Ism. ::.
Mr .1.1 ? th "'ii? Una. aflhrsd a bill Ihr
tl. nu . ? !?
tl ? ? ivil u 1 . . .?;.? I ,.|,
i..? rat? ."???'i?.
vi.. Milea offered tboriiiagI
?
Alto ? I -. Km torii. .- ?
an?! rsgil - ?
i Basen e_o i, ira ai t aoani,
Ml ML? s offi red a resoini on t. ?i ib? j
t?oi i'.- .i.(jal ?? ? lia II ?? ? ii ? p...: -?,
Usa msMbs Iba ratera ta teaii lus?iin ul ?,?,- - ,
win? bava Sed late teaeseay*? ..a?.i i-omiM-iiing
Itea ta perfora the ailitaip asxvioa raisii duiibetn
, ?au uf r?tii.- itiea of l'eu property, m stMsa
otliir p. asity. Tfesrewstai ?. loptad
BXBtfAI t - -
kir IBetseAkred ? rsaotetlun tbsl the DeathtepMb?
itp trutrted te prssarsssd j kaoftb??ev<
? ? Lan tkiaa ef the rnttra . ,..,-n pulditbeil m
K?. ?nu? i?i .. ... ttethfl
p?i>' r? : ? , :,,. y , ,,, ' ??, ?. .?.,:..'.
aa iiii.tl'.ii ni Ht. B?ldala ol v.......t t.- reaoluttea
wu? Ma .
vit i oote ikea lerad ? isolai b tl I Ms i??s)r.
k. ? ;?? i i ? . ? i?. ?? . -, ? i. "1 tke cn'ii.llt.-e
reosa ??11,1 tea diffi r -.: . or? sg pap? ?'?? but n ? ?
W?? lust.
K'llllt <l PI I! I! ; VI..1 I! Il*
Mi 1 o .-e ,?' ...r.. , p i - r ?nmittee un
Qaart? 1 s ?.-tt ?? and < ... im ? .1 .?? Im h
'('..M ? '. . ? - ,, 1 .r,. .1 tha? ?ur 1 ?il ?? 11
! te !.. ? 1. s j I ; u ? ' am! r, tl'-n lui a, eu.
Mr. FssM ? 1 ?I - ? ' Il . - -.i? dtLsl ouritoldii 1*1 h .<) besa
s" Uli . i.: ?- , aad ii? knuit.il the dlsgraotfuJ
wi.|.[i.t ferreted.
VI ? !iit-.iM.?i ?aM ii. !... I.-. : i.t .m fio.i, ?1 -, ^
?l ?? i'.??? ??i raba. ont ta tke army iberi
?...i-. place il upaa the i rft'adeek Iba! Iba mcmlsertl
i'..?it ',.11? ai: np-rattu ?. ..t riaaiuiBg Im Ihein
??'II. 1.
J b? raaalatMB ?s?? ,,t, pted
" i m . p i i.i i ? i torta
Ur i,?.?.- Bffrred ? r?solut ma tha? La risa ?tf tl,r
iteti n.i-iit n, ,?l? . ) iii. r,,aidant ia Uta ?.ri t ?
1? b.? t o? i .r?p,'ip Bail?os, Il sas slike andifl ift il snd .
LrMoapatiUe slia osi Mas IstaesMssd bssM t?. Mapai
? : ..'.sor to .?tt un r. ? ??rillt Ion af | raiga mu ion- n, tf
-.'' .?:!.., t?,,, tin; ,-iij i? di ii? ..-?I ?i? -.. a ?1 that ail .1
diplmnatk agssM bssUbdrawo, 1 ' ?? reeolatiMWM
t. la...11.. tne 1 oiiimiii.??? "?: 1 areiga IfllaiMns
ia- ?m I-UA.-M ' Ulli ISIMBBaifllIB.
Mr Poste sflarad a raaotaimn teal thi tommitteeea
n . ri rmastenead Cessaltastiet b? M Ira? dtaia ?
rjaire tete tea easdsM af sssb .?ir? -1 ? aad a ? artete if:
?:t ?il.lili.ilai !.?l?;?ll'ill la ne?, ,,, , (,, m_| I U.?
il ootida t et m?! egesta. Da asid that iu?.??- |
aatioa Lai ...nia lo bun m sidasprsad oetrapties ia
thai 1.1 ? itiaiai.t?mur?, L-? ? asid MX. tesa irai a ti ?: '
Iba listorj of any sai Niara. Cha r??wl!.-i?m a*Ml
BssBSaA
1 neesMMaia rsirt??.
Mr. Ktiota offei? 1 a i?.i.?h.i,. .1 ;1, _ tl,. (.??miiii?tfle on '
roMulanaadCtMsalasaiiaa beteatraetod to la?I
,i?iie if ai? of tbe iitiiri-t? 1,1 that brsaeb af aha Oar? I
.?it agreed M psy tmri) ??j f.? r 1 j dull'.r? f??r a I'tisl.e! '
>? ?rl ral. and. 1/ ao, the BBBBB ?'! tt.nh BMBSBa. Ken?
ul. .11 ?h? BdSfMi.
I -IIOiJIl-Nl Of V ,i...? . BJ THK ABkiT.
Mr. I .ei!.- IbMMMm I a .1 ::.? ui resolatioss, ?I I reeled '
io thai port?s ? the Preaideui'? Message rolating u>
ie -,11,'ii.siiii .it sf aagrneata the arn . They, la '.'.
.? .i.?-, ?i In 1 tin- ru?,?j? iti'i 1 .,ii?.1 thai 1? ?.: |.|.?k
? ' ? .??-.- ?oldier? k?,?ii.| I ? ? ,! (n, i
' .1 - 1 : hut I y a '??> ? ..?? I i-eiie V ,l!, tii* :? ? 011,11 ?nil
?.?i. up ?i-. Basil ef eMsaalmteB. Mr. t'e^iiiatra'
? (lut tef I IS KM !u! .< I.r. *?.I ?H?. IBB* With ft li'
, giving I. th. I'm ii'-i:i ?" ??; T?*rtnnttj if expia
ib*t| ?rtteaef bis v.-..,-, : retetrslatkaea
il'.'ti'-nof ?iii,.-?. u i!, Presideat'ateaewtage aa
-, :..???( tr< i,t , ,,,.,, ,,-,,, ii would do tbe moat im
I (alais Itlri-aeat tt, . uri- ?use lie bad read it wil
afTe.tiil luiir.s?. [f -i u.i? ??..: till tin* I,
ci .te <;? v.-; i. .lent !.n,| the puwar to ?mancipa*
?laves it.1'.,.! il., ,,, ., , t ?,f th?; ?fT'-iiii s
I're-.iiiit Davis ?>,,ui,i pi i...,,;,, ti. ucenp** ???
.* pos!tit?B n- Abraham Liacola, t'
the i rsidr?i atodHted in? -ssaaeg* '?n that i
Hie Kur.'i'.'sn en?..? atBfld e?,*i-tri ? It tbftl
a*, ntti bed fieWed Iba grr | pah) ? tee tttl
- ii -ii wa h kl - on ?? -'.?i t,. . ,Bti| ?? H? v
tentare te ?..? that a ?!>'? aat-ol *?? lautadiaooa i
?? .-i ?a'ft? ii... . N ? -r t ??? i rtataamaa ap 1
tin rlectioo of Lineoli not even Reward ever *????
-ir. *-? * i-?! ?:i?.??'ruiti..? .i? ie... snfl nairteadl
be la to the Heath? oRVred i" fbretjis Bar brukec.
i :,m .it .l! : Il ? thai BO*
t] lit to i rer infer?'* .* with sin
?, it Fxitlcd In th-Stale? '? ?? ra I i ? old wn
i , ? ?i *. thai ti"* Uoven mi-at I rhtto
i bj -. iverj to t!,? ? it- t a rb n ? ai d ii??t il
.t? Sinti*? Bttteml th. ? ?? ?' t of i ? Ri
," ;,,.,... ..- ?- te 'i' uro* r-? i u *. ?. i... i . ii. '
it ? U au before th* war adaiitted bjri I lerali
aromeol ?t w*aabl ? ton that the I ?at ha
rii/ht lateterfere alta Slaver* 11 il i 8t ? i bea
part) ut tke Rtatk mil ita-Mls ap. ? tl and '?
amassa* te aeat lato tke l*Mfol<*rsi
that tke ?...v. rainent ht? the ri t ta a?slate ?*? ?
sat et* tke aaaatrr. R**k '? mcsftagf If Mtow-idt.
t'.-'. r?- ti e k. o?id Ba*apteta*d .- d
I;.i,r?'i-ur t-atu?? t??-i. nutr? I ml
? in aetlt ? th" raaatettoai at Mr. .*...- aeraerd
|n1.v i liiHii lhiirt-tl??, wii.-i tli? ??.??,?? tof !'.<?
11..,, u.i at ? ' i -?'. taa < ..;'"?- n|. i'.t ., ?. i?
es v roa nu ?a ??v or tur t.--; y.
Mr ... ir, ?i la tro? !.??? ?I s r?solu
?etting f? r". that ?ii? Army*f i aaaaaase b'?'l u>.t
?-?111 ful r-?ctcn I I ?Dl ?? ?llili* '.liait II e I () a
t*e *a Ways and Means 1 lire teto the t ...-?ef t
r?j",rt bI ....-?, m tu Heart tl?e pr?.
pel ii,e: i ?i! i) e l: tea)?? i ut' r??.il.illi.i, wil alOfNWd
A.ij'..n.iil
?B A '. B.
WajitetAXWt, Ne?. * It?';
A. n'l" in?jui m irria
Mr Barlaalef Arksaaas praeaated a r??"Tr?.'.r
the Legislature of tbe Htate <*f Arkantai Iml
u,. if s, i. .im.; ndreqe?al rig their Kepraeeatativei
aa Ibeh egerttetn toBraenl r?.?-> law, ?..i ?a? i? al
i ira.'r? ??! pteol lesai ; a fron aUitar** i? i
la barter *r *~acba ? auel of their prodoote aa a
b* at century to |.ire tel theli ???... i ten ? ? i pi
tattoo*th*it. titf of Pakt ir"B. Ac., an
n a : -, t.i ?<?' ir? ht t.,? i.. '. I
i. tbi ?-r- ii!? :t.
cti ! ' ? red te tes Militari
m.a ?? i?-.. -. *..- as l r sd
i-A x in* ft..?? ? ?i. i RBAtfOB ..i., -rmtita ft
a- ? . I | li ,, '. I .'Hi:, ?
Mr I. ->! tbi fl 1 i wing:
.'<-? ' : -i th- i oiiimittee oa Pteaa '?? tnBrtc
. , . i ? , ?.,'!? if ?ii! n
..... . ? . - *lie A.my
? . ? . ???- > ?-? i ,.,tr- late t .- ?ii. ..i i
?f jit..-.i.'i. by l-tt. foi ? r? '-.i. m partaaol <,f urn? i
I ? ?..d ? at? 1 ?i ,i.l| |i??l:
.. . ? .. -r'ituei.t tor Step? t? .
aaa ?i tbe -Viiuy i
Mr. Hill said that ?taring thereeeea af Ceagtaat
l.a.t -i. led a great deal Bitl the Ai mf, aspei inll] ?
t! ? ? An ?? ? I* 1,'ia?',- . hi .! !.? f"i:.'l ? .t ?.... .?
(a'r.-.n 'i.i i.uu.i??? i-, i.t-i and latflt't-r? Ibatl
.."lie. . ,,.-"tt. ,r I ? I ? . .. '. . '. I l'l kB D Jftl.l. ui? ?t
t , il *. : ' i i muk
NI- II,tar- ? bar* Bet beca palit f?,r Site
?
Mr. !i ????i a balsaaaauuvM*rf*n*rwslatb
Bud IBD .a . . a- II? ?inI n
i! tel !? t w*b* l . ?'?-? h i' " -t asa >? m ?i
IO b? !>?'!.- l|.-il. N, ???'?.-I * ' - . :.?? r---',' lit
?a ? , , a a ? i ? i -?? prate
- - : ? . ?! , j ? ?? '*.r t -m
... M.. -, *. (?on rui.i?nt w
*?? I nn it aaea, lie was la 1
? :, r ?-;?, oretl ai pmpart" f
r lioveraoteat at*, payable far teas? Tbepn
en' eepttatettea of Uk* .iin-eny wa? ii??t dut t.. i
ii] ras report ef tk* Boeratery ef tke Trei
:?..??? ? r ? t ' ? had t, on redn ? I fr?
I ? *?"?? '... t i?.*oe,ia-J0, and y?t xhv ?J?|,re?? ?ti.
i... i.i...? ?: ii. i - ,, v.! it ?u. lias to su o|iii.!i.? wtiti
bad ' ? ... -,i n ef peoplea* "atada tkat 0*var
?ad to**t*e**Ba Itapi**ate**i teQoes
m-i . ? n. r? ni '?.?ar.yftnj nf !t? ts-ntrit-??. It hall
bail ? !''? . ..,- . ?. ..r. ..'t ? r?. ,t! f.,r Imprias?l
.- thS ???.-,?- IQpplIl
certllcatea ,>r stst?-.l -*??<.etn
s? d t.* Iaki b u i f. i ui>
.... '. r . : a- i? .:.-. j, .lit.in ils n-?
rectal . j rfl ? . ?
r ? i - tL? (U
? .. , -??.it'-?! u : ' ! -r? ?... . re-,ai
! ? . I ? - . il I ikl?
. .,?? i.,?. . . . ? i - ?? ...:- far I -. ; ?
'. ?ri .,. 11, made ont according to law and presente
???? |.r.-n paid. Boms ..?icrr
?? ?.? H .- - t- '?...i. t; ro i.
? ..
I ?! aritiea to hi ' .- ?
'Hi!?" ?' ?? -1 .?!..* , If i-.- i| I
I ? --?ii ??? Mr. Uill then it". . -
i.. istr.ttr how this thing ?a .i?
Mr .,* i* om, , * Rortl ' .r Una, saggretel Rtaltl
D ret r. ? '.tun, r?*laiiog to loldiria' paj i .,1 butter I
r.-l.-ln.i .aa tbi I atUBitte. ? "1. i! ll!'?r,k ? '. ?
Mr RarBBei i Boni Uaroliaa, sate* i^? ??., ?m
i lead t* haar that lb* army ai l'eaaaaa** kail But baa
|..iii!. Ilekae* : atareetaao Btaf u.w..ry bad beu?
? eiti ?? ik ?t .?ra ?.
Mr. 1!. r. a?;.! hi !? IB !t.' f I t '! st ;' M nrrry .. ?
sot beta paid id bad ri, aited ? h tt".- fr,?n? a leMte
'? ?.n,'.i .'it!, tail n*. flier, tboaak a* waa aa uaBra
t f that be bad Bat b*BByetutet f. ????u in.niiii?
I li t?.?.? i,,.* the "t ? '?". ? of Ctrl t'.t : t ,n >|bi ir-'
? ? t ? Team ??.'*. He spi roved "i taa r -?....t..,.i ef ii I
BetkBtarr u' ti OeorgtftV ?n.l ? ?uni barei'iTernl aiimil.i
? r set ?? rant tk l|,?ti'tl.
Mr. Orr? af loath ''itmi?iB, ix.-v.it <l t'?i k? hi.l re
e.-'it!) ??tu th? ?aslstasrt riaasaiaialCkslaBlaii, ?'??
<? ates be !?h?t raesi Rj ?. t to t? it una? s ?*> P ??
BOR If f.a ?lint ? it? B04 p? i I' leri.a.i.i? it, Bo?
thro gl .uij fault of th? tr**aar* Depart? ?
Mr. Rparrow, at LoBhriaa-?, i Idh? bad beet tell b]
V. irt? riaasters tal liakarsias ol t rr? t' ?t ih. 11? ??i ti.
I .tl,- ** her. ? t : u. pay tl.r ?.?l! i<r?. He ?new' teataa
in? la wklnh flasnaijaailiea bad paid ?....!i,--a ..ut a
i ..,: sai peekste. Baked ao itoabl Ikai ...als ba-<
:??<-.:.!iy basa ?eut. *Aif! '.!??? j.ri?t three ?.iiatin
ever? <?-* ???? ktraretbara Bad kssn greataMeieuey b)
t:.<- Ir.-M-.r? ll. jiftriiu. .it Hit th? r* ?ere LmtaBBM
? r .? sgea dee tke arm] Theeefa*aab?*ingci-8S ???? I
t be ?s > a leratood bo* Ik* i*atea*eBl <i th*
lnr.' iiii,.iii.i! of Iiml.e-, se: I !.. f ,e a: ii.v Bight OS .'. .
r., i. aad al the i ira. ... I
by tbe Senator from Gsarrgta might eitel ?. al
lim int of moTie* ?f?-' r* lia .r.*?i i". r ?i UovsraaMt. bai
I ,'l I. : y ?.?on WS I r>- ??lar, u j ...l :??? nlill tu
met i . . .;? aaads,
i :.-,?: was modified an aa te refer it te,
?:? Militer** Committee, Roth re.-olitti..u? atee thee
rl.]..|ilr,|.
sah h?.ai? Ba?era* u tue um ungtmnfw aaa
Mi l**?arrt?ael * g. wktebtjaaagraal
t..
i.-. . ? ' . a Um i'? Resta ? , ? ? -o i -??i-...i. ai
.
.1 I ' . ' y-??.?. . .,,?-,-,-.?. I fr. i.i rm C irv -er?
MM ii UM ?tl ? ? f ??? *.'i II, 1-ii.al-ia,?, ,1??1|
Il?' Ll the lili : ? ' a. ?,?? i ; 1 ?al. f -a,!, BOd tile Ulli 'el
--fi road 'in?! ?i BBS '"' -ni itar? trali^ijiU
? -i, il il. e r :.? Stall -i.i ? I '? 1 .:?
It. n. le !.. ,. , , . ? ? ? ,
Di.-rr.ib, s? leti' ii-il t'? l.w smlitae? ha?. ',i-J to alt? ?..?.
' m a .. It ill!, .r, ?j.,1 ?ft? ?..ad? in will, h ttary k?
?
?A Th- n BBettsal tl.eir aamesef all i??r.a,t>- .??tu-.?.
inu.f.wi'.i. i-fltraasa b??e ttUm tata the kastei si lbs -n
b - ?f. rtiaa ui ib? isHtefl Beah si tt t? i ?'? k hetnt
i.-e.i ? if .'!?
? 1,1. fl?. IIIII..I.CI ?if pot*, n- ?I - T wl.llli Live D.i. a ?Va
tai'e.l d r mat ? It ta-.?i lu re; . , . ? n, ? ,t I, ,.r ,i,
' , I at '?'J..?? care of ik.-" i.r ai'.rk oao ,.r bel?i,Kliis?.i
a . ... 1 laliioa?!?.
ci. i..? as*?bse*f pansai sas pta? at dsatltel ter ai
prsw ?iid Issaaatpk *8a?a**??a, 4?. .ti., u ? j
e?. h
?.?th. Tke uua.l.e? eg petasi asaaiptafl "ram ?Uttary on
?i.riin.i.r t ? |.i.-?.?i. n? i f ?'e ?, ? ipaisesd April 14, htat,
eiiiurv.l 'An ?ut t?. as. WPi ?..? ?! r I'.i'T.n, ' . ? ?
.1 it? But-*atad th? drivrri sf -?eat ? a. i.-. ?-.<!
? mi-?.'
'"?til T,.e ii.iii.b.r ..f p?r,..!,a . ?? Bipi.-.i u? .letti.ej s Mil
rala ? - ? ? I., i,?v.- ? r, '?.,. I. '.. (urslll ? ?-.
?? pistalsd t?> ?*
??????Hita? "11 :i.H! . ? ii ?! fl Kin.
Mr. Orr ,i!ler.,l ?,e MoBlBg. o ,,?h wa? at, i',l
tei
? W?.. irr.I T?,.kf the ('..r.iinr.'e? , I' moot b? ' it?..-Ht ?ad to
inquire ?id repart a ray, ?ni ?hat ?.i.ii:iun*! .-i? s'... is
? . .? reara the iwitei r i.n-1 s ei?,iii i|.au *.?,?
,!- thrlrlaiaa i i ?? ?- .. At rfl ? ? lr*-ir?l
? aet, i lad as ;? n, sa ?.? di.-, sal saeesll i i?-?
? r..i
nu ' n u i s ?i la ? t area ?rea rB'Tti?-?!?
rowKi i .? i ?ii
Mr. It? nry ..f Teaaeesae, ? ti?!.-?! the folio* .??r
K.t.ta.f i I al 11. I .11.!. ill) ? .... Milu, ? ?1. ?!,
lt*B '."I ??? Hi-lull? I'.'" t: r eau-.l en ? ol lepeeill | tlat SBMSSl
??filie 'A-l I" ?rn.l Mr i-jrie.da >a?r ?e .1 il.UA ' li? * tt, SB ,
L.r?r?i. .1 on tbr l.tlt i* ? l.ri?: >, ,? I . iok -a.-.i.i'.. fl-o:,, mi! I
l'?J ! ?B! t .. e all? .- ? |i. :? i i? ?tver-'.-f X ??rS.-i?!''I ' I?' on
Ssuli f.rni "r |- ?I'k'loll B|. ?I" .'. tl. I- ar. ???? or ??re, ..?
Ute flr.t il?y rf Jsaiisr] ??' " ?? ibi?boflteflflaidaeali
between tbe as*?l < f ?ii'.sti ?n?t ?It. .il ?I?? lite ?i.eir of
tatiiiall i* n'A rtnt TTtlrh ir- '? ? ? . . ,
?u berta? 1 la treat l?tala -roaa -n l..i JaflflTMBt, ..?*.?-.
Sin?') ?Jltl t??!??i'tT r?.|?,fC aaicll .i'S a'..
Mr Henry sal.l I.? !.., ! ?. ..'?I tot Hi* Itw j?i?t is It
i'iHiil tut ti bad ne??r bad hi? sathrs aapaiikoatea? iba
a et tarnt keeaaaa thajf aere las .>?u.*r. of a;
errt alarg*aambsrs *J ?i??.i gar*dla**ttel*?tteBta
? fortunate. He eoabt liot a**prere a anMaT**M
kklii.ii had the allgbteat *->ter of tejtaaee teaaeamate
tl"' raaka, ant whlcti itt!?rht f.r a ni.,ni?iit !i?v.? tbi
id- t ?a "Mrtdylng oas em. it.? ??a <~**t>?-?Ml t? tho
. ', ?. ntli .-?? ' '..;?.? it :ali*ht prajiniuo tbe Pissi '
,1, ? ! l,V l llllaillpfftiVOTrl'll! U? M llU?Ul.ll t., I iai.
11..- L.ut mu un? agreed to
1 , roas . 1 no: m ?i-takt op waii
On 11.1t11.11 of Nir ??1 sttob,tbe rapan af lltelBei<***r~*l
.T Vfai wn? ??'?I?!? .I t?, I- in im ???I.
M . !:? I ?M IAI?. 1 ,;. J-,? 1Hi: \nm
lui;, i-ii-.j, al A??...?..?.?!', vUvruil il? Bj|awieg,l
which, without diieuaaion. wat ?efcrred to the Mllit*
Oi.minituse:
? Re,, iir.t, T'n.it it l. ssaad a :l< v aa th? p?rt 0f th? fe
fed.ral. Itaba t?ia?sa?a of lot.-, ?ill. ti.? i .norial ,? i
ttw^er, a? iiiaroy neitr? alate**? th? pu?lie BaaeaMj ma?
gtdtra bit any uunibet at yama, m iuiiut Le arar, 8s to ,
; -.t..:. in t be araty.aserpt *? ...1,!,. r. Id i
: bel?!, u, i? . i' ? ?tAi,?r.|| ,.,,.,, ? , ,st ci)tiiu??iiai,I<.i. ,
| I.. ?' il BBS ')'?? ?on.tit? tiunal iicwei '. ,1 ??
i ?S4l>
HOOBB or RFJHi's' vraTIYES.
1)11.1-?, KI-tjI.HK.N?, .?r.
I'mifr ?le cnll bs Mas? Mi it BilstMBIj bill?, a
? Hie |a,.;.,u .ii?- m-re olhrrt ?J:
j lay Mr. hi. *.il. uf Virirlma A n not to pro? h'.i me?
I to ivurrv on tin war, BB act WTylug BEport tluiv en ft
, ton tobttco... aad naval st.ri - ,., ,??. *~ eonaMidat? i
, publie de!.:?a? reftrnd ta Mi (vsmbb?Mm ul vv?
< ?>??! i. ?
I lly Mi. OaeaBj of Vlr-firun-A mtlatlM Hut I
Military Committee taqBire into 'be atwdieacy sf i
, PesMag tb.it l'union uf tbo exemption Ms that ?T?n!|.
Mraasn owaug ufux-u han?]? Iu-iahoi. ti.? ?.?, ? tig
teflfltSSd lull.-tit?. Adopted.
I By Mr. Tniikhs? A n a? le amtad aa a? M latiM
the ?!'.. leney of tbo arm) by Ike tmployaent ol i ? i/r?
. art tra'1'.t..-rs. and in other aspstmuts Keftrred ;. n
' MJlit'iiv ?.''.inmitte.
I Bi Mr. B?ldala, of Virpn.? -A reselBtiM tint tl
: Jedic ?is ( ii.i.iiutteciiii ur? rbctlier it M ex|? ?!
? tIs?- notue t?? tsteblMh a n?-.. rpsp to pabliah tb< rr
eeedingi of that body; and thai ? ?? onmitttfe appoint?
' by tin lall Cut gMM t?. flMkfl m m geaeMfl tor i'.<? > a
BMtioi ol tbcir uroceedinps b< eeeaatad te rejmrt
the 11? i.-<- Ili ??.fui mall* m ?I Shst ir vl.?i< .. i?
the Butttei 1 i ?? rtt lutioo sa? ?...
By M i v'r.i.-i.-.?f i.?,ii.?::.n tuaei taaaM ?
to in rease tee aliuMnoy ?f th? am,y byempiovii
i liaste ii; ? ?it un t ai -u itiea.
I'.r Mr. M:le? of Bosth (.'??r.n?A Mil til MtapMsl
, ?relier?? intsUlgea? ? ??th. ??.
Bl Mr ?-?.iniiui lt-? ,?>-, \ rtMhltiM ''.ut I?
Militni ? ?:.?, nr? .... i -<i; adtem j ?. pa?
iua' a ? iw i- | ii ? s Idfl '??; t.?. uf a ???: ?
? . - . -,.?'.-,
.'. ?..I...., . k? ? adopted.
?KM.IX?: (?"N-l'Klir O BM ABMV.
Mr. M. r? .lk?,i'i. utfertd a rcadittara thai tl
.Milu 11 ' ummittat inu, ,u- . ? ; . : ?: ? m ii b< - -1
siixv i? ?ii? ? ? I ? rtptt to the am?.
>lr Moore so im.> t li?u .. ent syitei
couiii nui kst? beealeriaed tkutea msbm)
bm M tlsw m stakteg s trip l<> IM lt.. Lsi B
kaSBOf .Users BBtBStBB m ? t ,, !, men with on? arn
l.ad Ie "n ieoi Mrs wi-ek hi I ... .? I.e.-, ,iw*i ii,._ thai
fbiLo, ??? tnepre.tayatam ?wetted oetraetioa. ft?
raadlation ??? adopted?
OOBNK?noBoeiBBpaoraan ? r raaaoaaMMo i ???
OOUn ?JVKK T.? .111-. k.tf.M)'.
Mr B irkataM of Mii.ais-.iii, . offersd ?n a? ? ?,. sn.er..
ilie ?. itteetrstteB law of tUi si lettetaM ?Mali ? Mi
J'?at k-ii.ilt ? bill MsMMptolas . -rilirirataBf t!.?- prop?
ef ol peraoM whs ases sbsmi . ?i their reeld? m
?roue ?ut-? tee ?-?.tins/s lemii iy ? ii?. tea view ot avsM
iup n Hilary aarvtaa.
Mt BsnadsM asid that M wot Bafl-kaawa Ikal n.? ?
?.?se i im nil to tic eni-niv. lesvtag their MtetM M B
?!??f.i u- .i and protaotad i?.s u.? m whosra in t'>? ?riLv,
bssring all the hardships a. ara af ths BM. Bacl
sara laare w ? res t an alisa?itssisiaa the] m traitors
lb? Atta ?-s ? .?-i s rMi ini.i ?i-ipiim th?: tMs ?. m ol
.t en-n?.t ?tin n e nenne-, ami i-uiis?* |uent!v t:.?.
e?t.-it--? wen n'?t subject ta ooafiaoatton un.1er ?tu
BBSMSl ..us. ili" ul'j? et ??f 11 n '?ill ult.-reti by .'in. ? ?i
a tea li.k. i lui. :.t t? ?tail tesar eatetaa ssd it?
demi.if.? thoM whs barre isffenrd ai ti?? ksadi ??' ' *
?i, u s, it,, bill ?'a? refi rit-tl
lllr'. ! Hfl I ou 0# M PBBM ^"**
Mr. Poeta M 1'eaaeaore fluhmitted tbe follow, a- <??
?
Un -J. 'I' I tl ? r? ? -in.. ?:, 1, ,.?n -in'tin? i- i-. t' ? Pre*!
!? ...? ?r- - ? ? ? .n n ?? n r
UMflBte* | -j- ? a-.d employ?. -
p?|?i'r. ?? ??.... ? -. : r , | ? x
, m :. } . .
?noch - -. i by i i-...?e.
Mr r.??.?>? aaid ke had hopa ikM bobm 1;? ?
'!,? i rn lbs "Old Dominion' would b?v? ?. ?? ?
the tn.'i on shich h? h ut de ta ?d it bis uuty t
duce, it'll a? nu V'iriiiiiiH I? preaeal itiv? Ikas
pesper to aove ?a the SMttai he jni_'?*?l It pi .
'! r ' ??-? : m on, a- i, lilts t.'m, at l-piat th. LsSgM
lative ii?;. i.-ii., i.i ? i the i..?.? saentksi aatered tata
? f tes I.-?-.. I- w m
the l lotti ?"'? tvi?? ?-, for years a I
i?..'!-' t ia - ? . _t. u !.-;;?, . tard ?u'll.o lao-l t ? :.li,it,
in the V i: A-Iiln ' "P.?. MkBSWa as 111- su.
. .1 la! 1 . . .. k? ...i 1. ?if k a | to
rttske i r- : i I .. I i, ItStioB In tl
tier!?, ibtoi ird? "1 h? freed ao t ? Pu ? :? ose ??t
tha in- .- ? ?' I It? ,-.?. ? i . i-- , r. . ja?Iii n. ? ?o bs
v?;? ??-at- i.' \.t tin- !'...:? ',i m tb?t w, - . ;
?n paw? ? '<????, .-, a
wl.at i >-kt..,;,:.? m ?bi ? r , rial
! ?! kl- , ? i ?le II .,1 te tlic fl Mit ?S Ml r
tadwhai ? un hallbskej itheeMlaa eteti ?? -?
.arlty. a?hat op na, a* U? pul.in-u ?
id ?... . i?, ?nr I
Is steer art i . ! ??
tu e.t ii-il.th a r/yatom of eeesorehlf ?.!.:,.!
will y.y- bun bi.I? I aonmaad etei tl.?
psMM ?? r . r. ti ? ? n
lutoLrie t?-- ,-'.,... -, ..L a? Masaba!
vkh'hI site ape . ? ?. ?.ie eai p. ?
?vil' - .t deetroylng the \? iy . .. :?.. w' ;.-!? ue a a
n. w. , lie asks f.?t pos? ?-, s. i,?, ! aa
kii.kf or ?,.-??-. or .?:., : lip. Lite in a. ;r. ?,.|,.l
???..? et?n |>return.- f?. ?lain..
Other gri r ?l ,,, bev plasM, bst hi iLi ild
yield np non? ofthea. - . t.-, eitl e? t? Pretl
llefH | I ,? I? ..| I'l.-.ide .1 L.I., ,-, , ,,i laistl ol I
.ill ii,.!?? .- ? shrooa grestsaas sr m '
Ideltel ..- rai ly Ia Ike exer?4ae of thM ?vst,. L.
it an. ? ? .a pari ilfty and eon ii itsakase besa ?.n'.it'r
aide. The retalivM asd fxteods ii?j.en.letit??! n i
? .' ? *or '?:.? | iv< red; rhiM II i iw M
mertt??ri< ? lofothen r? beet itterly and cruel?
idled. V BU ii ??: liou of bSW thi? psWM "f
icmpi u n i a.l !???? . ? -, t,?,|
?aident sod ?m - ? f VTm Mr. Tenet inns.
? -r ?. :i. ?i. whs had bsaa arraatsl a
few veeki egs fur fis itlj ..btamlng aud aalU
?ui.p?-a; , lies ru int.' ??m ef Uie essstry.
mated Md tried os tita e?i ?rire, but, tboiia'a.
tea -s :?!-? ?: : a guilt wiv? trxsOeluiive, be v ?a
BaOesed 1 ItwaaeeM IhMtheM ?:???
"Ua lust t-? ??ni l. In? BSM. Bal m hs VM tarae? Meas.
\'-riL a? *. Mi ? vkoi!.!, and he ??id Bog
? \k.i- an .if t f ?-"?'I liisbulii-itl ?? liai ?
: ? . the Irtel M ta Ut? wn II i.
IBMBMBesgaged in tete ii lunoaiaod tiefir...i;s tr.?l
tic, bail aid ?.-..Mil in I.;? brseehM p.H'ket ? ?erit-r
frsirn tl ? Pn ?:?:? ?t ?-f tee ? fed? rate Bl itai ?..???
m.?n.' ? r hin i? tb. oniveraal coaMeaM M tl.? i?*?!??
?^ih >? nr'.' Vi.i more. I'hMi of Brandal? s
aasBports bad foi inore thM a ssimiu \?ai kepi . m ?.c
ths ansy by n ?.. .ti?, pttoa givtsB ala by Mr. Bed*
d?'i: 'ta wnte a bletorj ufthewsr," which, wkM vs It
tea, o doubt tritt throw I'avilMSsdLlTptatbeabad -'
'. . " ' si ??,,? ,n :. .?*? Uiofl ? : V! ?- ?.
>? Id ? ? i j ?is' and ' deta ?? ''
H?r? ;- s? i al aay 1? ct?<-i?. tl if ? :ouareaa ihos .: .i.s ? ?l
?'I . ! p ki--i be ?i.-olt. *. ]!? r? s ...?
c?an ??'? ??! iiiitt thai poser k?,.r.M ^.? exerctacia li?a
Pres'.ueni i i I m i nets beiaraea tea ?f?Li?.r? ha
wo?il send some to tha laM and iAtaa to bkad tai
w!,?. 'init.it.! kia Mi bsbM pensil i" ?ray M Lett??.
He t'OSld klSSk dowu th? )>r. ?, l':?ie ?.?ii,. 1-? In?
lack thing ?- a hse, ssahMktad j.'-t? it Mr. I'?s;a
i ??led with tkii ?ii.?. i,- ?i. ..-is. 1 ?
.?in., i.,..,. ..;? ?pase !.. priai k??. t ?,.????i vi- Data,
nuil ?t Iba] sait u.?t m aavtesi t?? bau bt s?oi?.il
l?iti!.-. la the army. Fha |i.-nr ?'.. .? uwaaktd
Mearka la M sot aoaght Mr ??y hosa? and |i?tn ns
panoaSa Let aa asppoae a osse c?mtiaued Mi.t'oote,
mutet i ..s I i.eui'-i ib?- ir-a!, t'.p.m a'.l :i<ss preaeua
hiioik af InppoMthensreseveral astrtpspen ?al?a
?By which art an.I?-r tea isperviaios sod airs UssoA
: able aad patriotic aditara Sappue? iimw
ba Buotber, repated teaaiateS4Mraarahrpsfsa?ai ?4
Beka< ?letlged n.teBrTit.t. ni.<.?<. lathee baton tuawae
an la-?iii>i ai ti i' ttn. tic aus aippaM ; isl rvMitou? ei
lit I? in,,?:, tin* paper an.l tl.? t.??. rarsenl whichada a
t.. : ,'ipi.? dally sil tes ?sSstel icrlbhlai rt Om
sKiin-e, ii'?::'. tl?' l??-piiitu.etit ??t State ?I??! tt :'?
hare?!?lerkal.lpof absisssi i?ii>|h>?o yss lad a. its
imliii di '.-n -t ?t--is- aorsisgtdlyssdexorMuni roa?
bisikI ,im - ? : ?f!.?i tl im,t ti..iiiin.?..t litt!?- brsi an?! u?
l?i iueiple ?uppu?? ..?i tee ?ft? ef Mabia asd v<?i t ??t t ad?
niini.-'ration I tided ad eanesemi ?spisuaeevea tbati h
oratoii? 1.1 i?.l ? Mon? .i? l'rt-?itl.?i.i bavMB MM Ma at
b ua >??.'. ??.at m?, t dtagaatii g ip? tewaof AuHumA
bi?itt;--ai? uratorv that haaetei ??em attendobMIAb
o! ?n in-.iui?-.,? sliiiii, ta Ix- extrilied In thecoliUDMW t!.*a
l??It#r |an.l So be pronoun?id alike wuc. ? !.. neat aid
ieimmel is Ba apitii ai?l heeling, lappoae, ia aditloa.
that j ?ti in? ?, ; ?per a? thia, os a sosMWkM msbIMO]
li'ille", busnd by .?I ...Ul obU|StilfM tu inen lu (?nter. US
i?c ?i, igiy loesti .1 m ? s?r.s u?? n um] riltage 11 tut i cni
fetten., i", ?uppu?? tbut ?all the alder and ir?.ri ji.dt?i
taadeut papen of tha eiHiatry, t?;i.??a?. attiton r? .'?.??? i?f>
tow iii? ?li<??? iu lia.tl. and si.o, .t.? f..?. ei? algkf i.? m.
t?melo ?iui<\ ii i?t' aa<li ib b i i theif retottotii be
fourni leu niiii,: Imports ?tag Matte al i -t
aahAo men aad their acting?? ai :? ? , tkouM l? ? ??
tnalls luppreaacd l?.i be ? ' ?t tbe?r t?dit?>riag
iliioiiorts. 1 aal '? a. air, ? .... ? naintn Ii wbitB
taekpraceedingt wen bad b fh-efoi aya?a p?"!'*
who ?itlmatted OSUontlj 'o ? ni, ni?i?.?-?M S?S*lhj 'I
freedom! Mr. I tell s?.u .?uii my twaatryaiaa tt.r.k.
a ken. that Mr. Davis will sai? rssi Mtafied uati ???
ilii.ll luve establiahed nnconatitutlussl is.tiei Us?S
every ?lai ?itli.iifyliiir Ms |a.w.-r more and SWIS? lit
dlal.'K iltl Of public ?ciitlineut l? ?HI? li U* tlu ? .?' Md |'?
ttsi-n?! Ktcuu.ki i ,..cf ?iu?<-si-. before sxhlblbd us
pate at uniiglit. st hi? awa picntnre our le-?t ?? ? ?'"*
legisinlive enai tnit'Uta. '1 liruiiptuout tlio Coaftdtiai'Jj
IBbm who hate dose tha aso? ta cam tbo asuwi ? J
???tmuiaii.l thsc.iiiiil. nee of their felow-eltixri "? ",,,,
bst fe?, cxe. pilot.?, havefutind their ciaiui? t" i'romo*
tbiB tlier?'iT:ir?l?'?l an?! tbele tu,.it mentori'ii? ? '?' "3
m.sut? lutiuixda Otloer? ui.?y vota tu i?'"'?*
tha mau a m power foi iuinhii-f, 1 huid in coBtc?pl
bim and bM BkoM tribe ??f ?erritor? and m. ?'???
Mr. I'arkidale, flf_?flMflkjfi said that be tl)d BOB
wMh to conna?t himself pro?.ri-un uu Mr. YttUmtntoe
lutlun. Hfl ilul BM thiiik Ihflfffl was any ucia-?'- " *J
ritiiets.'.i? of tl.? views of tbo.liuiue uii the nibj^ ? "4
did net bs?ivethsl the Preeideat eoatenplatad ,B,'TJ
f.-imar with the pr?t?. IhsPraaltMal bod only re?e rrtt
in bis raeaage to editsrs and aMpk ye? I" oomaion s? a
other olasitA's. m bis desire te inen ?ajj tbe aun De? '
?he Ainiv Hi- tiiuvedthat the retoltitkiu uf Mr- ?''?''*
M refer?d to the Mifitary Cumvittt?)

xml | txt