OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, December 05, 1864, Image 4

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1864-12-05/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

MONDAY, DECEMBEB ?'. I9M.
Tfl I'firrrapfliidefll*.
fij ...l.-a nn b* tak-ti o! Auu: vii- .... r<vf..-"
\V| -I I ?? in-artl >a BJ?il '"
:. ,. ? -? i M.>' Itofli -: -"?? '- raflnlyioi
A . ..i ..-.:??? BBBMMM IM
Ien ? ? ??? ta.i. ,.,?????? ? ""??
_I Bli-i ni, ~
KEVVS CMF THE DAY.
THi. WAR.
;? .. ,--.'? ,iioi'tha rtaamer F Itoa wa hflro
? . . . flaa iirt Bofalta IM .?".'. fll ? WtMan
t | . ? pBB-flattoa if B-iBflapeM M tha! place bm
i .i.i".t, i.i IflM afl ehiBMB had bmi taiuflal
h |a bm? tiAi-.l fnr t'.e prMeetM i ?f Ito pMMtflaa
i, ,t, ? ?: l efB im- aaki 01a i' ara Im to ' I ''-''it pmm
iad tto trfl?ffl bafl baaa ardeted avay. Aaw
| wl t. :?\lTr.._i I'.iit Koiilprfii.),;.. bMl
t .ii i to flabaafl talMlu MMther aftbe BboTBiura
.nt, -roi.i |hi itflerM af Ihl Paflea, as IheyiMfl
? . >, .1 from BB-h-flfl Bfel
(,,??,. Waabba-XM baa pnaanlgflted an orttor
I-, .;. if atoa ?f - aah pei .-??? I i ?????'^ 8>to MrMd
Mfl aflfleiMi flMfl al m raa- i M Mm pb * i b bm b
an laj i flfl-Hjfl I'l'oin ii.. a---r daty eai!"': '?'*'?? m i
i - 1 to tol ifll to Bpa> t:if' BMaaal a< beMaaM ,-?1
?aath gi atafl M tb.- Mafla bmmM. Tto faafl Ihfl
pfltaefl I. M to -BfaMfl M -afrsytog Ito np bi ? aftba
Mllll i and MTaflflflMfl pMMaBinB pard foi aad rafl
The Bebcl (Ln'iTiior af M_wi8*ipj>i basor*
| nfllM trial ly I'oiiit-Vuiti.il afl Umm peraoMwho
liiicii't v ifsaaM to htoaal on Iba mIIBM -md tbo
?.- MM aio niiii'i tn-u'iird BflflM tl.e BMlMB I
j;,.),.*i, iiTuibBM. in r.nt Etata, iim |tMtiy al
i..-i ifla .-.thu'.t., bf flflffl*** iiiiii * flfl n i ii.'"- rii''i bj
i, .. M .iniin LBa-th, wba,M im otti,bafl MflflMd
t ifllfTflaiflr'PlTtrT-**- |i.-i.i"u* I": iii b I
fl fll aafl a.ixjo'mcn.
A I'liit-n .v.n-ilit'on ifciflh CTOBfl*- t'i* Mi
k Mippi i't.iflr ft. n; Mon-pii-. ii Mb, BBd I 1 Bl IfMM
*: laeatj flflMfl Mto Aibaaiii. aaatoMfl m Ito --uti.
ul'. f..ny lLvbrl BNttara tada-tafl?MfliflMi Om m!
A,lan,., a-i A.'.'-tnut, tbr. t. OafB-M uml flM U ?
t.-nitit
B onli-nf Gaa.OaafljIhfl <?'- ' ' otw wl
i MBMBM ard YMflflbflflfl BM BMB IMI
a-dflBaad.nflM HbJmOmmbI Daaai iBbbflflflqaar.
?Ml Jt Mcmpli:*. a_
ClSST-BR-bXi XILW'S.
\- i BMatlBfb -lil ?n l-'ritl'i'.'ev.: ;.i.l'. of 4I10
l'..<'inriBUTGi'r.eriilfind Ihl HflMMtMlTf I ofl tbfl v.ni
<i ia NflUJI brtwi-en WMbtofMB aad tl... N.ilh, thi ,
t iwiiig new mail ar.-Hiii.-i!.<-Lti were xr-f-.l*. wl ii ri
v !', aro lalfl flfll K M fMailaj llfl IMI dflfal Ihfl |Mi M
MMflh. From .V-w-Yoik B'ih,* Soi.tl. tbi 7.1 If. ir.
ti.ii-i -.vi!) to vLaigf-J tn '. i>. OK iBbflM aa] flaaf-*fl
IMI llliobll Tbe .-.' HM-iflbl trai:. ni.! 1. nr ?'.???,
tflfl vaia. From Wflflb-Bfltol, tho iimi! tinrn llfl b BTC
|| T.3D lfl llfl MHflBlfl. Bfll rl I if tbr t'i- Bfl. Tbfl
MM lfl be liuiifld in un: tor, Bflfll no ?!?? p:i | MMlfll.
baattMbflfltofl-aflflflflBi Ti.e arcaa-f traiaioiMBY*
int: nt ,?.:;.., w_l d-part ak7 :*) y fl- witl ilaa] Mf MBfl
? 't-ihi-d. Tbe MBBBfl BM-l-g triii- will. _? ?*. /:
MMI at lUiWckKk.
Our hflfl fldl-Mfl irom ParUUBB, ibicb are uji
| . |to IMflfe i,f Nt'ii'liitxT, MBl io'. '\'.:li B ? Mfl M !' I
ii v- ifiy/if u. iteiii-i piot toaaftBtiaaaaf Ito liu.amn
JUi.ro nl I'oaipanj'b L'fiitril iBMllliM MflflflMM, toi
*:? -wnr'1 MiMm tiie MaaaMH ifl Ibi Paaifla Mail
Cflflflpai J. Th? l'. S. Coiikul at ra_-,T,a. hartog re-1
??. jv.-.l iiif.nniation af th<- plot. tho maDapfnof tlie rail-1
raaafl lafl i ?1 flfl-dral PaaTura. mmmmmm flf t' i t".
I*. m uidiiin in tbe I'avilio, to M-flBMjMl of niirii.fl*'
from Ito L". S. friuuU. t-flBBMMB, UM lUg B-fl, M h ani :
tl.e -.i.ri*a**iie4j flbMMM. -BM BCTeu of the gatifr were
fletoied TteCoiernor oftho St.ito of PaaMM refuat-d
t? t.i. < aaari <.f the Hahtol >r Bm bi nii.fiio.. t6 oai.g
,, >it ito MMaaara acrouo ibt.-1?;
Tif IfflJOP, (.'ontrollcr ainl Bap-TT-BflTs bfl.Bg
tli' (leraoDi imvit g offlcia) charfa i.f thi- baatMMefl me
4 ii;-..* -f,li*it'..Ti iu thia city for tlie flMMaal MMMfl
l,avl isaiiod M-MrMBta tlii-cili/' nx i: NfaffltodM
i?ir"c''oaof tLr ruilitaryBBM-BMM nr I- fl . y PlflfeflB.
?Ibllbal flBBMBl Fry and (><>v. Scyriioiir. CMBflflMl
aaatoaafl tho fxistiiig aaflM-Mflflfl tt mmI Ward ure to
^to r>- printe.1 and furni.lnd to ei.roited (i:i/'-na, nnd
H^ itoaavM ? naiae appeauon tl:e HM BbMb ibfllH Mfl
Wky 1... tli'-re, and when omlaaioi-i u'- OMflrredflf BflflBM
**^ ahlah MmiM to iflgMMnfl, M M iflflflMb I IhM
aftbe tae4 be it'i.-n to tin-ili.itri-: PrtrreM Marahal
Lflto o-.i Safirday fllflbt at- Irhb lomaa
UA:nt<d M.iry _b nn. 'ik't*J B_ fflBflB IM UTCBtedaal
coiuir md lo oLe oftbe colls of ti v -Btb PlM-Ml
?MflMaflflflflfl Diritfr tbe llgblJllM "f hM feflfll.
arMMMa aaatoradlM-M aaaadK-Mbeth -areboe,
witboi.t BfltjT-fl o-flovrition, juni[>4-1 flflM h:u1 kivl.id l.-r
a'liiit ibe hend ar.il brf'i-t until ihe waa fflSM d .i'.
i M aaiflflflflM IM aet-nrcd. Tfl-Mrdaj Cof BM
Nauniiin tolfl nn iBBBlMi und tl.e Imj MtoWMBI
wi< by bim ooiiimitted for trial.
'i he Hti-ani tiannjiort MflfPflBflC, CflfltfliB
Sa-ipaon, from 1\. w Orlflam t! l .'T:b cdt.. niriied at
thii port ou Satnrdnj. _ha bMBflBMMBM, (iiptaiti !
Ftdwm If. 1*Iii1_ij.m.. aonior -MMtoeraf tha ti-t RefB
I ira, Uli ?n 1 oard tho M^rinmi- on Friday nin':t. yrry i
?U'ld'-Dly. He wai f.,rm.-rly Ailji.taut of tbe Nflb-flflb ;
aod wa* one ot thf ofiit'erl turnoilovi-r bi (l.-u. i origgo, \
ln T,-XiiA, to the K.-_i-!i. He Wir, tL'uty live yearx ut
agr
JoriiIbj. Wfl-dingtaB ami K iix-rt Drpfldala,
h 'iinty-'iri'k.-r.. were flhflflffli on Satarday i efere .lui
IMfl li?rke, xtiih I.fl*.iii?r druk'C<-<l ? fortflflfl-fll aoldier, j
na-u.-d Laimn!. and tak:n|* bi:r. M ffl-tlaad, Mmlu,',
* MM flMy Aol.l bia for $l.(?iO. The Couit irrar.ted nn
ordor flf airoat in Ihe BBM of einii of the BflMflfli, arid
h-!d thein to bail ic the auin of $^,'X10.
T!ic (kironer's iriju.-rrt lata the eflam of thi
l?'fl fatal accideiit on the Wl ifll tbb flaWraafl. itfarl
r>flTeoty-aixib-Bt.. waa outiiiued nn Sati-riiuy. 'I _,.-.
wil :iflaa.*? wi-ro rxamictl, two of tbi-m bflflag IMfloyto
of tbe Couipany. Tbeir U-ati_ioiiy wm tbut tl.e road
?wba i'i gn<<4 oondition tlirouj.'liout, aud tbat it ii care
flflM wati-l.ed and rf,>aire*l. Tbo inqoeat waa BB*|aarBflfl1
to rbe iotb inat
A liiilit flflflBllfli af a jil.ioe ca.l. ?'. 'liinbcr
i:.ij*e. ia lultoa Co'inty, BaflflBBfl I'eDnaylvar.ia, on
liniay t>-ttrc-e& a lot of deaerti-r* and Cuiupaiiy F of
th? .*: I Pcnnayhanid Pepimfiit. The contest Mflto
f'.r at. n.i tn t.our, tl.e mMMh illfthfl tbe flMMMN tbfl
a ,-jo..i1riib!adiatance flflrflflflb the wooda, kiiiirik' flflaj]
aud wiiiaditia; two flf tbein. Tbo remainder escaped.
V-49 itfanibhip North Star arrivcd at this pm I
y**t,:r,iay forenoon. Sbe left Aapinaall on the 1
ci.QTf.yi.-d by tbe jBLbont Anguata. On tlo Mfl* t'
A MBaflfl*! ?Bflbtoflrf brokn flflia, and tbe Xurtl St tr
towcl bM into I'ort Koyal, arriving tbcre on the V-rb
Affi Mbtofl 'incoi);. flaa, tbu Noitb Stai lesumcd ber
y. i.'.-a
\\ ii im GflOTfl dietl in the Toinb.-* from thi
OkmoM of the bloan lntlicted on bim by John Donotan.
vr hflfl auiTering from *"_l*_y lnaacy, on Fri.lny MflflB*
i: i*. -V coiMner'a inqueit aas bi-ld on tle N ilj of
<; en'ze. a hen it waa xhown tl.ai the cauae of de-ith waa
t; ? 'loc'urei of ibt i-ull Mfltoflll l-y Donny-n witb tbe
a' PM pflbMa
Tkt Albantj Journal t-ay.*: Cov. Fenton *aill
t ahfoflflflfl in ti-e Houa* of Ri-preaeritatiTeA at the
r,..eii.nx oftbe letfi*:-, and will not paobabty come to
t...i tity l?fforc tbe niiddle of the uonth. ll.s will rc
k.'i bit leat ia Congtttt before tbe flrst of .lanuary.
l'ramia W. ltice, esrj., U. S.Consul at Aspin
?xra:i who arrired at Tort Koyalontbe Korth Star. on
bM-MM with th? State Department connocted witb tbe
:> i i a Ior piiatia, cama panaciigur on tbe Fulton.
William II. Hanford, accUM-d of tho innrdfl
Bl Uni Ie.Iand of Brooklyn. near Eridneport, Conn.,
Cii'*r>"J ffom tbe \ riion at Dinbury on Katurdax.
1 - rt".?r. t.iO stuior cdit'jf of The Cu tf]
? rj raMafljiaui. dir.l al Pe.liataBB, Pa. ea Ik?tof
nat.
Beaator Lathaia, .tmlge Held, aad PBtat
H ? ?aaaiatafljhtai enieel Mm -tMeviey ht t:.e
N'.ith Sl 11.
(i.,1,1 opoaed el S_a.,eeM m ktw m *98| and
?i... i at mk, Tto bm?fl bh BflU iT'-ily ttorafl-iifl u.*
i.v ,.,.d l, aafla buyine b ?? atoa n. -taBflBBBM flBBhl a.*
.?endy. Ferttoaew i-""- JtowtaegjaM BaaaaaiflMI *:
? , p.iT.ifr .,1~. Tlier* are r_aidrr..,l.. f.:"i_r.
B*bra.tot ttoy are bMh Ito mA-krt. |fllBa| man* *-?
?. ,, tae*, aai wry io aBgl lly a. t > bflM ap.-, til-iton .rry
~. B ?!.? i :? more ata___*,_M t geMiealb
-, -v ,mt on - Tl. Tti.- rtt* ii 6'?7 f aatt Kor
... ,,. ,?i;.: .tn- .at.-. hb nittpewnt.
flfjB, Bhanaaa haa reaehed Itillen, leTeatjr*
aight bbOmnorth of Suvtiiiii.i1.?.-(? ?th h i teou
tobe idadtted li.v thc Richinood papera. Te
reaeh tbat poiBt he maat baw peaeed laecee.
sivcly the Oemalgee, the Oeoaee, nnd Ihe Og e*
,!;..-Uiv.-rs Ihe three poiate at uhich reapect*
irely lt wn mppoeed Uu Rehela badecha-oe
tt) arreet er te dielay the narefc ofhia eolflinna.
Ooee -vt Hillen, the *n-reh to SaraHaah^owa
Ihe Oeatral Ba-troed, and the Mgbwayi ad*
j'-itiing i- ceaaparatiTi ly eaeyi aad we art eatl.
tled to presBHM thal Ihe deaperate e__0Tt, ber*
aldediathe Rebd papera, te interrapt the ad*
vflooeof8bera?-, hai beea Bbaadoaed.
We .-hiiuld like to betteee Ihel Qea. Bhei man
h?g raeeaed Ihe g-eetnoaiheref UbIob priumen
? ::,'Hj;iiiily OOO-OM Bt Millcii; bnt W6 h.irdK
dare hope that he haa. Tbe Rebela woald bm
itvt-ry efbft Ul hurry IheflB l'tirtlier Booth, Bfld
probablj raceeeded, al leaet wfth aportioa.
tllll 4 HARTI-ll Fl.l.t TIOY.
p i ( Iti ehooBM Hbbmlipalofloen ie-?erreu,
aud the vote Uda tth to be BaeoaiaioBly light.
?WebaTeaoflfayor, w CoaUyller, oo Corpoi a!i.-:i
Ci.'.'.n-i-l.tu chooeej BOBtroagpartieaniBl reat ii
enliated in theeeateeti Ihew bBothiag el ateke
hot the good irovrrnm-nt Bad good order ol'our
City, nnd _W66, with 6 faBfl propovTion ... our
Tot.T-, arpofekr,d.r;.,(oi'.i:i. Weebal] bedJe*
a-rpcfl-ted, thereibre, lf the poll ew.l.-sixty
Thotuaad, egaiaat One Hoadred aad Tbb Thon*
-and four Hteki ago.
Yvt them dioald bt- a ?"ull rote if Bothia*j bIm
wcie involvcdliut |_uwe_.beiago_oe_rCoiBmea
Schoola. A vt ry iinpor'r.nt BBB?ifl- UtlaO ofthe
i.i.i.h'iiiery whcrcl.y oarCobubobSeheol ;; Ien
Ubapelledaod dheeted trai Biade byoarleel
i itu,r,?;i modifleatiea eeJealeted t" de
good if good nu'ii slifll iiow be elected u CetB*
!. ;.,-r.-, Tiii. *-??('- tai Inepe. toi - while ae
t-h;BlIgM i:i IfltTB 668 B-flCfl BTBll BB.6N MCOBdcd
nnd matahiH BJ th.-l'i opi.-.
We hare ee parti ??" "])"'' '" '"-' a'!l'''''1
IhtOOgb the ro-iiltot thi-eltTtion. I: Wecwald,
be .t wo-d, hare rniry i?_ce fiOed arith mon ol
ou owa pelitii.-, jrel of ae higbef laeealitj, ae
t.rii' r tlaT.iti4.it tn Ihe I'lhlic inler,'-'. thflBbtt
beea etiaeeJ by Ihe eeaiage tat onr Maafcdpal
fu!iotio..i?rics IhfOflgboal thc la.-t tafl yeUB, Wl
MbealideeHaeteattert-M word. W,. do not
wi-h le be ataadered fot thc beaefit o. bbi
: party; wc should c-pciallr object te BflTe tht
rui(,n party d_seredite-| bf taeli goraiHBUBl u
oai nty boh hae. Ifwe -U-Bei bare bb beu*
eet, eeuaeBBB-one, fragal Ctty OefF-ttina-iit,
tra ante that the odian aeeea arfly eeaaected
wHh BBeh L'ovr-rtiiiM-nt n< tn bare ibeoU ad<
i
' here te our politiciu adrefw ne*.
' Bot Wt it HBH* .''ari.'.'rtly e0tf__kl '.'"
of our City to go to the polu UbBMnoer, aad
iadaee their adflbfapn aad Brieada to do like*
vri>c, there to i-.juiiii'Tid atid rote f"r Ihe vt-ry
! h- t !'i,i! who m.'.y I?>' in B6__oatie_, HherBTI r
I _un en gi od oi,, -, aod te propope and nutala
good tmt whef-ver B006 6BCh are alri-.idy in
Lttttf-*1*-* Doa*l UateB to anj ophiatry
which woald ledacc yoo lato rotlag f"r our
[iBgaatekeepoatabiggerrogoe, lor it haa bc
iij-pliciition |B the OBM ifl hflad. TbeW 616 ciif
SidatM h'T'ore the People trbo have Jobbed and
iflbbed for b aeen ol yeeie, aad arfll Job aad re_
iijorc tiiaiicYc: ihoold they low be bleetedi it
is rour duly taj deteet, denounie BDd d.-feat
them. There an- lircv.;-,- ______ bi, beueM, higb*
principi'd BMH wl.o bflTC OOflMBted to be BUB*
di'lati.-: it is yc:r doty tO rfogle then out, Mip
port, (onniicnil, und, if poudUe, ?Od theni.
FeQow-eit-6-6l lel Bi bbb by Ihe reaall how
many of v?t are et. iai i?. thil grate rerpoB I*
bility I _________________.__._?__.
TIIE PHEBO i>0 Tlii: WAUt
Wehare lo lyaipathy with tbat wiatcbed
oounterfeit of geoeralthipwhicai i- eoaetaat^y
eryiag oat that it.- eoH_bii atieoi en deraaged,
Ufl movenitntB Batieipeted and ita phuu bafltad,
by thelBd-eeieel nrelfltieni ef Joomaliati hh.1
corn-.-poinlcnts; bol there li manifeatiy u limit
heyetod whiel Bewepapen renaot pfua aitbonl
wrious pi-ril aad ptebable di t___aent to ti ?? N.i
tiaoal 66?m. They aaay propi rly ohreeiiele the
rcvults of every prr'.'eitcd dflBMBBtlBtleB, every
. d!i-i(>n; but they have no right to tell'thc en
i mv (lf they know) what our CC-BtBaoden are
txyinger hiteod_kg te de. Yet Thr BBa-brj Mir
r*ry, ifl it? ipeciel Waahiagtefl eetrc pondence,
eeeOy Ukyai
?"orr. t-cttJAT mbbccbt'i PBEOionoKa rEBiyiU-.
"TharaaimMttoM btletawill haraafliuaiil.at
ttey Lare f.rtai.teutly adliere.l to tho aasajttaa tbat
Gea. _.bn_an b-ib HHThtaa dioctly f.u 1mt,(.r.-.nt
..wna on ite0aefgiaOf t'ar_?88 eaefl, aiid not tor I'en
BAeail*. Mahlkn. BBB-flnrtak, or an.v otber polut on Bm
Oulf. b? (OLfid.Jitlr alhrniid t y luoat of tbe prounueut
Ll BBB BBl 18 of the'.North. IkM lettera weie tti* lit ?t
to n.-.ke th* nni.'ui '? n. i I Ikal Stieiinan'B arrnr would
u..'!reii m twocoluioLa; tl.at, tbe briUiflr.t ln i.n aaaa
niaraler would BM tay airj/e to eitber Anfruati or Ma
com tL.t be d*Kiie<l the (ajitnre Of neiilirn and that,
win'.is be migbt maka rery itrotig itir.ta up..ft tl.-ae
pl.irea, bia ebief ambiti.n wa* to tbrow tbe l.uik of tbe
K.-i'.-l n .Un* Into tbem h* gairiaona, gjrla| hlfl a elrnr
r.ra.i to the aee. Id all bi* aim* hr i.a* been BBfl eiafui,
and the pruicrHntnif leli laa u lir The tamkay M'Trve*
i,now Bareairei to h-re Mea ti,at toOawei byOen.
?.eruihl)."
OfeoBnu. tlf. bolc om of " Mata*1 h le ic
eeivc tho ttutttj vvith rcgard to your objects
and poipoaee, and keep his forcoa guarding
poii.t-i whieh voii de n"l in.fiTi tomrike, go aslo
wcitkcn hi* defeaM af tbeee io.. aid vUefe your
ifliNtl BIB te bfl .ii.' < ll ,i. GtB. 8h|fflH_l WO'iU
natur .Hy kflflf <??<* nueniy m* long M po.'sihle
onf't-n'rattui* their forocs and tbeir cflbrt^on tlic
.i.vi'.-iirti-i.r Aagaatfli HaoflM, Mobili-, Braaaaiflk,
?c? if |m doflfeaed tfl flvaii Hafli all, nml pai
fflf iflU WfltM at BflTflfl-flh, Ga., or lir aufiirt, S.
('. It', Hna, the npici-l con-.'fpondi-nt of lll
_f(MVBffW8l .-idv.-ed Hrl tO lii.i piaiis kfl flfai
to l\y ol 'uothnii* ihoft'flf tr?IflB - procl.iiiu
ing thom. .:.i.i hii Ai't __jgbt bafflco*t the I'tiion
itfl-fl rod-bflfltflnaj. Wc do Bot i-aro toin
q-Lin- into thfl Tflrft| of Ul aBTagflJIfl M-Bflflil
?:. it bc t_B-fl v lalfiiiifaMii Iflfllflrtfl aaatra.
;. ii-..l ti.:. oxj iBtfl-Ugeaee, nl onght to bo bt
il'.l.'ii tOOhflBfl lr:* MRBflfl.
Tbifl i* aa aotttafy a_baafl. Thr Mtttmt?
habituallj deali iti '?hbmUibi" iaitlHgflBM tt
Um mbm "tt. Bflre ii flaathar parafrapb froai
IhflMflM "*I"' ill i'.ir.'*i)')?'loiin-," whiili Bfl
li-'l cOBitrfliBB- t-> Iflflflfl l,-,!""ri' rcprint.ng it:
>Two lan mm h 8ra la Kew?Taib imbIiei an ar
dertofumixh ibe GoTerltaeat ilth thiM tVinmimi feel
... : . t'l.v i ipped I--? "'"' nb.t Hua liiaii ib
,,"n.:..|. vbetl ?: i'i r apbiyar at la tl.iploeiM t*r
.iiii..-H ... i.ti -r paraoaea.1 de aot, efeMwe-pre
uni to haaard aa opiuioti, prrfamug to !i--v. tu.t t<j
..;?. ,??)..:? I eaa aay. how-era. thal if certala Rebri
- irthworb* befora-w.-n- ?'? he Baddraly eb-rated,
;t Would nn!. MBfiXH IL'- |r.ili.tl4.lia i ...li.i> lit.y et
preaaed ia rery well taforaei i b-Ma M (Li.* eny."
?Wi- :i--'(! Bflt dl vt" oa tbfl flatiagfloai ohar*
ui.':- uf Um iboTi pfliagiapb. Kfl flm m\\\ mi.
Oflalr OOBteod tliit, iftrue. it slimild Bflffl bflflfl
: ? il, or tbifl Hl puMioJtiion Iflfl in any
reapt-oi b? joflt-kd. C?a aaj woinl.r tbal
r...:nc ef "i.r Q? Mtralfltn it oorraflpoadflati eafa*
lliorlj abflfl ?wipflpflifl (gBBi?By Ihofli Ibai
baffl no eoiTflflpoiideBti at Iba flroBl) gifa
: pl i> ? '<> -ui li ii 'bm aa tbe iboTfl I
i i i ?? ?
BOIBO OF *KUI ? ATiorr.
Thfl ,-l,ii.iin ..rt.'-iii'>:-:ow, dn bf n-i OOBflflfflfl
tbe li'iiril oi Bdacatfoo, i*> <*f flxtraoidiBarj
imt.-r.-it, i:i.v-ni'i. li a. it ifl Ibfl l'u-t flBflflfl tbfl
aea law raorgaaiiiafl thi ttoaid. Ditbflftfl vi
l bflffl liii'-'ti ? ?!'? h y.-ar i.inr iiii'inl'frof the Ii. uni
; of EdaCfltioil ifl (? I. h Wflld tO I ifffl tv-o fflflrfl,
I Under tbe naw lflw ayfl ohooai nfflfl BMBBbfln
aaeb y. it t.i.-. iv.- tlin-c fflflffl. Tbfl Boflrd niil
ncxt \i"irr.i:',-.-' offlSflMfl-bflfl holilitiif ov-r.
ni.. froni ei ba_rd, mdflflfaaaawaBMBben,
j tn I.lart-d fo-tii'.rrow, OBfl m Mflhflf -bflflflfflB
j .-.v-hixil Di trictfl .ni) vil-.ii li Ibfl fity ii* dlfidfld.
I Ihii lit.-t of tbfl-fl Dtotrieti OOflMbfll of the
| , ? i, . i, !..:? ?!. -".'tiiiith, 1,1th, Sutli
Iaad Bigbtfa fTanb, or af ail tba efty bflfltv
' a fcjae ir "in thfl HadflBB, thraagh Ha MMnlflfi
QooBtaa, Broadwoy, Caaali Baaraiy and
1) v;.-i.i:;-ir.i.t* to tli.- lin-t Kivi-r. 'Ihe
|8a00Bd D: lr.it <-.-lii*.ri-c- th.it |>ort!ii|| of thi'
r;". Dortboftbe P_r_4 PtatHfltg?I ofBioadaay,
and Mfl-tb oi Haoitoa, Baverj ami Raffagtaa.
?tcaatfl) ii i'.n.-.-t.*??*UmBflfflath, Tiatb, Tbfa.
tflflBtb BBd Fi ti rt*-. -nth Ward*. Tba Thir.l Dtr
Itriet, thfl N-ith aad Sizlflflntb Warda, baaada.
' by a IhM r'uiiiing fruin tbfl HodflBB tbroub
II t-kiii'i).-:-If-y. ('..tt i-i-j.h. >?, Blabcbflc, Hnk*
J avi-niif tki.il Tvv*'iity.riith->tr.'A't t.i tho HadaOB
J ai'H'ii. Tbfl Fflflltb I.)i*t:.' ', tbfl Fl' Vitith and
! Srvi'ii'f'tith W_rdl| BOflBpriflflfl hII e.i-t oi
! thi! Itonarv lutu. i-ii K ?viiiirliiii Bml Fi'tir
IflBlllll Bl Iflflflfl iln-Killl. l)ir,!ri.t. MBB-fliag
af thfl liftflflBtb fii.-i l.^'htofiith Wardfl, la
'diidi-AthaBBBfliadai af Ihfl citj baloa Tiaa*
, ty-..iilh--1ra>, t. Thfl ttllb U>tr:i t, thi* T?.-n
, t...t.i ainl TflfflBt] -liiflt \V.inlA, ntflBfl- firflfll
, Ttv.-n''. -.i'.'!i tn F"T-tic'!i--tri'"'A. nnd t'roin rivcr
torifer, aod thfl 8..-vi-Dth DMtriel incladai ali
BOrtb of Forti-th stri'.'t, thn Twcll'th. Nuif
|t,'i-:i*li ito! 'I .ic:ity-*i-( .uul WfllflB.
ln the JU t Distiirt, bj i iingal|r good
. l'i..-liini', I'.it 'li' i l-.'liiln'" : pTIfl-Btad tur flehool
:t'iiiii:ni- ioii.-r, .Mr. JflBBM B. DflBjifBBfl, an
boaaat, iflfllooa, bflid.*fl?ffbiafl fliBBbaraf ttu>
' Boflid, uaa repre afltiag the Fifth Ifflid, ba?*
ii,. been iw.cc ilflfltod fli tba p?didila of tlm
Citifleoa' v< bi "I A - ?? I iflioii of tbal Wflrd,
In tlu-Si in;.?! J).-tri.f, Mr. Willinin OsrdlMl
i. ihi- caadidatfl of th<- Citiflaaa' AflaoaifltiQa. Bta
i-. a IrBBtafl in tbfl Thiiteaatb Ward Baboal
Board, ainl Hii praaiaflBt in tb* iofeatigatioii
ibicb laatjMB ri--uli.il bo BaplflflflflBtly la a
OflBBB-Bioncr and u st-liiiol-triuliii' ol' tbal wind.
It arill. hoiiiivi-r, rrquii' I \tninriliiniry i Ihirt to
leleet btr. Gardaer, ia tha TaaiBiany aoflaiaae,
Ijofall 11 iii-'. fl '1 , BOW a liiriulnr flf Ibfl Boflid
firaBI Tl;*- Fuiirtriiitli Ward, i- popfl^BT, iad bfll
tbfl IBpporl Of inilitiial OfgfllrilflliOBfl, W'tiirh. nt
Iba late eleetha., cafltaearlj tiv.i-tl.inl* of Iba
vi.1*?.- ..r the Dtatrict. Tbfl fOlfl Ibf Slnr.il in thh
Dj Lrici --t.I: Faiiiiir, 4,896) K?Uy, 8,849)
fl 'llTllK.il , 1,-t-.'."'.
Iii thu 'I'hiid Dbtlb t tbfl niili'i Iion id JaflMfl
W. Kiur, T ni*>n. ovir Oil.unlo P, Sni.tl,, J)in.
Iociii'iif, ta -Bperilad bjthfl BamioatAB al .Mr.
I Itoi.i-rt bfat?ifl bj tbfl cit/'ii.*' Aflfleciathai of
I tha Niath Ward. Tbadt-Mflfl1 AflflflfiaUaaal
tbe B-Ctaeoft Ward baaa raftuel lo nmk*-an*>in
iiii'.iini ifl ii[ijin-iiii'ii to Mr.Furr, adjo hai n-ji
ri- tn'i*l tbfl Niiilli Ward Ifl tbfl Uoard of Edfl*
i ilioii lur rij-li! fflflffl and wbo i-liitin-lr vvur
Itbjof tba coafideaoa aad i^paii of fllL Al
illiun^li -Mr. Farr will MflBlfl a v-ry largfl fotfl,
tli.'l l)i-in.-t i-i bo i-v.-iily li.iliii.-d (tbfl
L'niou Cuiiiiiii . loriri- bflfiiig bflflfl alectad in
11l.i-1in* Waidi i.t t I'litr hviiii iggragate plural*
' ily i.f Imi -Ji) ffltflfl) that it -Mr. M.i. k:o ihflflJd
I mn ba will jnoii.iiilv gel fatflfl i-nouph to ilecfl
: Mr. Siniili. Ifr. Siiiith bfllongi to Um Bflditipit
i barflflfl af Um Depflrtraeot of FhuBfla, bai
j bflflfl I njiiiilicr ofthfl Bflflld tor si* ytar", ai.d
Iflff-flrif-flfla ol the Fiiiaiiri- *'oiiui.it'*-.?. 'I ln
Ifotfl ui the lii.*trict on BbflriS Bflii Parroflr
li 188, K.-lly, 4,11.?, Ct.i.in,l!y 2,486.
} Iii tho Fonrth DUttld tle oaateal Ik be
tivi-i-n Dr. Bobflrl A. I'.iury, vbo bfll lll tbe
IBBBHIfltBBII t-iii-jit the TflBBBflflJ and, tbfl
TflBBBBBJ tioiniiit-f, -Mr. John F. TfllBflPi Wfl
bi-lievc tliat hy a ftfOflaflfl flflbrt Dr. I'.irry, tvho
is in rvciy Iflflfflflt worthy ai.d fflpflhlfl, Mflf L.
dflOtfldi There in flfl conteat ior AliicrmaB in
IBJ portloa of tbia Di.-triif, and (bfl iirpaniza
Lions uliirh iioiiiinatid Dr. ItBrry ju.ilid bf
flbfllfiff BMfl BIIBlb _","'IX> Bflfl Vfltfll thhli tha
or(*ani-.itioii ihiflb piflMBtl Mr. Tunier. The
vote for bheriff itoadl l'arintr, .'-..'ii-; Killy,
7,378; Counolly, 4,307.
In theFil'tli Di-,tiict thfl OOBtflltflfltl iitc S.
We.r llooBC'Vilt, tn(]., Citirens and Fnion, and
JflflM W. Gerard, flfl)., Tamtnauy. Mr. BoOflfl.
velt is a nirniher oftho Doard irom thoFiftcenth
Ward, and duriag bia year of HfTiflfl bafl
fully vindicatcd his claima to a rtt'leition. Mr.
Gerard is the well-known lawyor, and his norui
natioii h/ the Mayor as Iuapoctor of Coiumon
[.*?cliooli U bWW -,--,'f- l**- D?aid of j-duviviou
, iti mu in ragi'7'l '" the r.irr,-rti,.n ofthe ni tl:
tnn- eorolllk-t erdered by Prafeet?Maiahal
fur continnation. He hm beea an Iaipector for
inany year.-, aud a-. duili hfll guiued a oon?tJer
flb?r roputdtiott atnong .m hool childreti f<>r
_fl__g broadly aiflti.-ing BpeeC?M. wttirli we
hope he may preserve as [BBB6etor. 'i'lie voto
of tho D__-6t for.sher.'IT wa-: FaiiiUT, (JBSj
K. Hy. I!,-1!!.; C'oniiolly. 1,491.
Iu the Sixth Dbtnct all parti,-; with one
nicord pro-.-nt the bubm of Jtmti M. _?_- th,
dow PreeJdeat of the B_Mid, lepfeeea?ag fhe
Tweaty*_nt Ward. It woald be a fcrtaaete
Ihfalg f.?r the city if more DMfl lik-* Mr. Me
I,. i_u woaldooii-ent to scrvu it iii re-*|>o.T.>iblo
poritA. Mr. MeLtBB will bu reitfeted Prosi
dent witboiit op[>o-iti()ii.
In tho Bereath DbtoicttfceCi-BeBe' -Baeeeie
Uea hbb?n?aated Jeha Wheeleri Ihe Qakuiet,
IfeKeoa nnd Mcfiit Denocral , Jbbmi u_ou?
tflith, and Tiniiuia.iy, \ViH*am Biteb??B. Mr.
Wh.'.-ler i.-, roocbedffor by the Citifl6_B*A?
jociatiaa.
Mr. Montcith hai l">eu tho priadpel e(a fth*
li,' gehoel uiiti! witlj-n two or three inoiillis,
.md i? wi ll accmainted -..ith the Bohool gyetuu
and it-" vvaiit.-, Hut he is the nulhor of a BUriee
,,f leegraphiei and other boeki extoii.-ivoly
aaed in the achoola, and there is a qaeatMM at to
the prupriety of bbmbbui behg i-UUMted iu
.-iipplies nurniehed to the Board. Mr. Htteh*
[liaii il penoaally popolar, and baa a f.iir record
a. pre-,-nt nieuiber t'r.'in tiie Kiaeteeath Ward,
but thc I'.'inbm iti.m- a_:aiiist him can hardly bn
ieiiniK.uiited in tlii- Dietfict, tho only dtatriet iu
j tho .-ity iu vvliich the TBflHBBay ..rirai./atiori it
weaker thaa either th.. UbIob or tho oppoeitiofl
PeflHWirelin The rote ofthe diatii i.t Bberifl
wa . PaiBBBI ."'.dr.*, Kel' t,:..?, l'..rui',l!y -..?.*-?..
II.I.IHOIfl.
T'.'i teraaof rerriee in t!..* U. B. Beaate of the
Bob. Wm. a. Rtehardaea (l?.?) B-tpire Hitb
|the preeaat Bm habaadthelalalyehoeeB DnioB
I.. gfalfltare will eled his taoi eeeor f.,r rifl yeaia
eMfliog. Tiie Bob. EHbo M- Wta-hbarae (wbo
1 |;i -',.in !n:i _?er in t le-ll"U ? lh.iu any other M.-rii
1., r , Oof. Ric?Bld Yntci, (ien. Johfl A. I.">?an
aud Oea. Mn M. I'lilmer are IllggeUad as
[eaodidate* for th,- peet Ibey ar.- all able and
gOOd iii.'ii. ^^^^^^^^^^^^^
Ti..- hfayor, Coatrollef and Baperr-era, beiog
thaperflflu bafiag od-eielcharga ef Ihe bu.i
BBBB ??f proi-uriiiL' FulBBteen in thi.- eitf foi tht
lii.itit.ii.'.l BiH-lea, have i aaed *.n addruutatbl
f,
|0eU6ral Vr: and .i,,r. S.-vinotir. Cooplete
] i np. r- i.i i!ie eita?Bg B-ie-BMBta of eaeh Ward
; arc to I,.- priated .ci foralebed le earolled eitl*
eaaui .-nd aheaerer a bbbm appeen on the la?I
wbi.li flii.nl.l not l- thara, and when 8661 ????? -
aieobaeiied "t aaaa - whioh ihoald be reei
tered, i* h tttptt rted Ihal ootice ?>f the u I be
p\.ii I., t!i" .li _#_4*4 I'. -"'" -t-M.n-iial.
AtteBtloa i- ealled Ui Mr Daytoe'i i cl. i'i
'.nn adrertl i i el H >- aiguBl by Mfly
,,i thc bu i , il M-i ef Ihe Dtotii '.
.nr. BaooLATieBB OeeiU-BB Paaeit-on-t
FlUHWU Tba Ber?el sutnte* ei IhsfltatoM
New-Y'-rW pflWtig tl.it' tln- ...t..:. >,t PlBOideM
Iaai Tto i* ?- '? ' ' II uaafaaa M tba CaplMl oa
Ih,- il i ... ..',-..? th.- tir-t VVe.lii.-i.l.iT in IK. ,ui
? rVr at't. r tli.ir aha l?U, BBd IbaM ef ttUM BBB ilmll
' bb m i kaaaaaMed at/aai wfoktt k Ib Ibe aftaraaoe ef
tl .? Uy *!,,'!. i ,iii.i-'ii it.-iy if'-r t>..it boer, ftO
,,..! -., IU t.y^. DM Bl I I | i'.u.-il ly ai tot
TBfaaaitia ia rr:" eleelaral eeBeea aeeaeiaaei bv
th" i!, titti, r.-fu'iil t<. 8-rve, or BCftal t t" Bttl I I U
tl.rit boar, afaay aleeteF, M by aa eejaal aou?m oi
aaMaharlag Ij.-.-h itvea t'-.r t'.*-., '>r bmmn eesdi*
.' ub The eeailiael nnllign beiagtbaaeeMplatai,
thay bb??I aheeM a Piae-ieal und leeniary frou
' tli.ir ..wn tj'"i>-. Ibe leatatoijef Ma-la ?_U pra*
| p?re tiirce l *t- "i ti-.- aa?aa fll UatlofBi peaeaiB
_be__gaeMHB "i ibaOoTataoti B_Balbaaaeloftbi
Beato ead deUtar tbau M tba PreeMeataf tta ___*
llcgon er befon ihe aaM lial Weiaeodayifl De*
c< in!,, r. 'U
| Ofl Ibe M?I IrU wt laeada. ia PeceHbw Ibe
.I..*.,n .h.iil hbU ut. iie- Capital aad laaa m.d
lleie inlflbj liflltnl fot Preeideat aad Vfc*.-Pr_a_?
ilat, oaa af aboea al leeataaaB aai beea labeb*
ItaM af ibe aaaai BtaM aith ibewflltM. Thay
?hall i.iin.c .ii lb?f ballota tbe peraoaa fotai uy a.A
Preaideal, aad ia B?tin t battata tba paraoaa lotad
t,? ,r \T.. Praeideate. [Alta?. i: e. Je ir.
71 ?/'.'.' /"'_?"? Philadelphia) baa beea aold
ia m, Baa. iv. m. Iwala a ( ... I.v a/boai it bm
. tal liabi i ttal I M f? ta Hj IwbbIj at.
heaa ? Hadaetoi, loOoa, W. I htlia, eaa.., tba aater*
Ipriaiog I""'k p ii.li*:.'r. aha a_I beaeefoitb diieel
it. 7'/_f/"'v" hai alaaya l~?"i aaaaag ibabafl
Joaraals at IU t?ee, tt II ??, l iaabttaM pootiane
te bt. In tl.'ir raledietpIT, tbe r.-tiruiL* pablUbi w>
\wkkta tbat wbaa it wm itatted hfarrh 99, IBM Ibe
; total ieaaM wt Uu d ily ftna nf Pbilaii Ipbie bmb
betweea Be?bb aad Riaht Thu Madi | a thal
Ibe] .ne i aa at arli 11 .,060,
UleTWABI*.?Mr. BmHI I'ltft, iha Citixf-f*
' infliltiali tn vidi'iuuaafthe XX?4 ??r.i, l, rtag
dn lined, w_ i,.,i. .i-n i elrrelai Bgaed bj WilBeto
l*._ Doige, Feter Coataai, Thoaaai K. t-ooperaad
albllB, IHB-BIBfBdlBg Mr. M.:i-I, II V..iit.'lit te I"'
MiaHigtal la bia ataai Waan aaaarrd tbal tbia
,, . ... r ii.il Irmid- tbat tbe .-ni::..-i.t , ii:/.-ii> tilu.v.'
i.ttui.-.i i..v.r aigaei nnd Ihal Mr* Bdvaid C.
Joaaaae is tha eaadidate bmm deaerriai Ibe np*
ipartof?oaeataaitraeaiea. Wabeg ibeelectora
i.i u,i- Ward '" laqul a iharplj ,nt" 11..- hbIIm ud
BBMart ii.ii.?-i uii.i!. icgeriU?a ol cbaatiag eiiea*
lan. on iii,|.r..-ii.i..:,. in.fi. i* ihal Rr-Jaha*
ioa ..- IhM n "i ?
*
llli. At-BflflUiKM I'lsiKl. 1. M- JaBUi ?a
t ,.'Ii:)i,b vatUkaowe Buwhaal la Wenea*aa.,aad
: li.nir u i'.-h!<t t <,f tbe \ii. Ward, ahlchbaheafoe
jr.me ycnri lapeuuBled wilh bubm m il"- Baaai ol
lia?Bl oa, ie tbe B-foru eaadlaate fofAJdarflua
ef tln* Diatrict, He la arery BBy Inutwvrihy,
eeuayeteal aml ?uitTiag, aai ae trato h.? mm i aaa
'iaaMiirni. Ui.l . \. ry v..t.r in Ba* .Itntri. t ?h.. *!??
1 lireBtheprorperity ..i <,nr (Tty .-r tl..- pmiivof l..-r
gotenuaeat, aaeeld wart -karaeMlj foi bto rleetioa
1 U.l Mlld.iWtl I'^nf.ilinW.
?
XXlB H-B-a
/.,.),. tdamrel Tht s. f, 7-.T".'
Sifl: Thepolitual eoutiBTflrey iu the XXih
VV*rd Ivetwwn T.e two wlnga of tLe L'ulou H|__aattoa
l.nflnuumed af?.rra tbat UU_agMI tl,e e|eiii..n of 0'*
1"iiloa rwididate* for AldennBB and CflBUBUen. On
TLflriday eTeninr a asaBaaBM w?* brld bettveen eom
mitteeaof tha ' I.urlini," and *'Dr?par" oontentlona,
?ud of th* "O?toaM. Aai'iulatlon." which agreed
upon one fltiited tltket. Tbe nett nigbt tha comintt
|gM IMBM-hM W Ptllvs't th? ? ?H"r. *-?u l^ VAi'
lixifl* _en" MflflM ii'p'iiliai.-l tbt*1ran?artbn T-flflthM
organi-aMon*. findin.; that no f .ilh would be flbflflffflfl.
proreeded M form tlnlr ticket alone. Their ctrididatei.
who nre daly adyertixed ia THK TaiBi-sr, are well
-tiown and oneti-opiiouahir, and will lie aupport.-d by I
tbo I'nion men " who be'ieri.' in 8-" Ai for tho other
M| iiii.'iitiiiu, w liich elainix thfl annqiiity M treil ba Mf ;
nt.'irily. lt I'yi'lently ti actin,* fnr M ntlmr o!ij.*rrt errept
ihp cnndid-t.-* of Tamm.my Ilrill uul tli-'Kii)?. Kii'iw '
in^ tli.-y .-iiiini-yeraiffjinhe,T-af..)t'.o!4ii. af-<M State
t-i.nveiiti..fi.thi-li'adinir niatnlen _r? MBBBllBg t".a?thi-y !
wduIiI hitx.: diine in IflM hM fll Ihfl riul. join 'tieCop
I i-rhi- n! purty nt MMI Thit thoy 'unro a, liutit.nm. uut,
!. bat pBBB-BMBBI BSflfllidflM f?r Aldciinnii, not BB?fli ;
iu tho llhe.-iory. a m1 m.-an M BBMflM l.ira and tn MM i
fui Mfl Hrji ??, i. pritiril. Soreralof Mom |,.Ve a.-.il ia
BBflflb Fnr tliat i. r-vin tktf rofu-od to rooporatc with |
the olhi'c Mflflflfl-MMia Xbflf are uf eei f.r the Kin;*.
" for br tlitt i-iift Ihcy i.ive their weiilt'i." Ail timt
wiil lie left fur IbflM will lfl (<? follow the '.ctvd of te il
micient fri.'ud, C e PfaflrhM* Attorny, *nd rro oxer bad
ily to tho Copp'T'if-ad pirtx. Only hjtbMflflMM enn
(hnirfnti're MBSBM bfl flflBflbflflflfl BUb tli.ir p?*t ue
ii.,n?. Tbflf Intie it ai:t-.illy in MBMMffMtMa, aridwill
dn it wiii-ii iln-y bflflflflMflflrflnflrltM a* pinfevsed rnion
men, MMjflMtbfl MM-iflaM of lln> pfirty. M flMfl Ml
lho laaat-tai IV;-.! .worth in IflM. jWaflflflrflaiB,
LATEST BOUTHERN NEW8.
?? .. au- ??
Ititrnil* froxn Kiehuiond Papcr* flf Vii*
tlay 1*11*1 Mntnrday.
IpaffalDi ;.-? I Mtba N. V. 1 flbaM
lini.infiwiii. P-T. 4, IflM,
Thr I'hilailrljihm Inquirrr PM rflOOiffld l.ii'h
mon.l pflflBM of IMfl Mt ami Mt ol it* lliirooii iu vi'?.h
? ni-toii. i tn- bflowtafM Ibfl MMI i:iipi.rt-:itiie'-*eon
t.iim-il in (l.i-ir ro'.UM.M
WaflBBB i"\ Dm. 1, IIM.?Wfl hua j-nt naMifll
r.iihraoi.il pip--(Mf l"rt- "!? tko\ 9, '."m abflflb Ifl er.
iro | ?: ?? MMfl Mg
APPAIBfl flBOVT R1CBM0R8.
Pxem ilm DBpaieh,
Tbo :,-!i.)it tbal Otaal w.is oroflfllog troopi to
thaaarthadaaf IhrTaaM RlTCrwaa repeated yeator
iIiit, !)?!' ??- balli ' fl it M bai - beaa wtthoot ?ny foanda
tl.i'r,. vv,- think ii fn i ."? UlrelT thal aarBwaremenl
wblehbewtntaheadi i ? ftal ? Im aaafl afaraatbM
..v nl () on ii' ? lefl aafl i M m Bm rn*?i.
rhareba*been i.ior* u'tlic "" Gm. Plahartfi
1: -,. Ihe ibillini ol in.t.u Gapjflill ? "'t aoea.11
bm fiported ataar daya a?*e Ual 88a Boa-tott. Bat
livr i ?t?'Bi;i.r cneW Ih aaefl .11 B *. i ll Bl BL
7 ,- tmtiooi mjtthal below Rii liaoad qulel *tili pr*
T ifl* ihii ii.l.tbeJaaM thfloph ibaM U * npstltioa
oftbe report "fthe inoyeaeal of troopi toiaM ? nr i t
Mr.Orai t aiil Iimi our tr,.., ,*i.n th* ul-n nnd prepaard
tnr.- t i- bia. Tbew fl Mtba aaaal iheUli n*t De.ot
i;.Bthe -'.I''. A Bo-I! from ..ne of onr hattoHM
.I iV k -i -'.ain dr.i.i' aq-arelyae dabipa ami annk it
lutantli inthewaler lo or 13 i?-t >b?-?!. Tl lfl dte.li*
* Har-hiM Ud JbB baM l**MiredaM to l Monly oaa
taoei my ha* M tba rirar. UflrtB flelaytbi leflMM
'..,'. oi | ia >-ii.. il
IOVTB *-1 I>K
Th.--.- ii m -"">'' ibinniBbing on Iba righl on
..Vr. ., ? , i u did Bat btimbI to aaeb, OraalbM
ord-r. I ai!?itia*M witl Ifl _? .":1a* "f b,. rear liaa to
BovaawBj ni... r;-!.-. vf mpriaooMeBt aad Baa ?<?
? .,,,...-. Thia mb bmi ra-lord r dritlaf froM tbatt
_omei atthaini eaeati b*oboftbe year vommmM
children. and otber am-ooabataaM Tba Mia ... Bl
loariir*. ofeirilMed nati oai aad of Ood, ar.. ae* itue
laare' inddailytiol tedbythfl mllitary afltoorttlM ot
tba I . K -I Statee. Th. -?? wi * I M?y artlllery Md h i
ketiy Iriai in fr-nf of I'-...-' tt, ''"";'"''"? ?{
twerreo'clocbatflicbtM VVedn***day. aad ooBtiaufd
Maa< ,i :i. "-atAii.il-. iv- "?'??!-'? aol kaa tl.e re.uit.
FBOB BOflTB A.'-.v " VM I.
lr '. 1 ?? ll ? : ??: i : ?;-t h
Tha f.'lion.iin oitii-iui dtapalab wa.. ra ?.
'"ma..jn .V..i 27 WM? TeOrm Coeptn C.en. R...My
rep..rta from CorUth, <w the 9Mh art.. thMtha mm ? y
erernaedlac-tar, baniiaffbB Br?B.WBMbo?fl_efl
lat'. proTlaloBi iii-d aaaaBitba, barveM aad bmB*
' K fr.fii |B.'i'o ni Ixiit.. tti-M a.-. -.ir.'.t ey-ol.
ilV..,!.*!,.,pr.-asi!.l.e-"-'l';?"lJ.. m^amamtm
A BAtfl 8f 8AIT TBBBMMU TBAItOflfl.
liro.n Tk* Ra -ut tt it....
Wl learn thal i?oiiie Fa-t Tenm'S-ee tone.
'mi.le a t.n.l BBBB BaheMTUM iad tha IflJTMBdlBf
eoBiitty M V;.:.-x on M.Iay thf SOIh. JMhaoa
-t v .tr ,.:? .ur part, wm bllled, Lur.' mtcb Baw
*l,4.t tiMiii.li iiiir-. aii'i liitoeflof 'at a.1 n.i''-. were
. ,,t|...i Mi BobartPealaadwaa badlyaboaad nm,
'., .. i bi IM ralderx itnl B|xad di-ai of BMfartJ ....
.?. uvyi l or eartii -1 "ff.
TIIK DKVI1. PBOTBCTI IU 0~8.
y, m iio Kii no n.i nt -t
Our Horthern ai crmnta itatfl tbal Oea, Batler
iad si.itf wor.i Om UMfhaaad Iba athar duy. vhM
. ,t i.-.k Ire aad -a- .. 11 raeo, bM atl aac iped altlwnl la
jjury, tt.i.i *? riiynii th. oldpravarb Ihflt t!i? BvrBflMfl
If-erUkea f-ai* of ln* aa_
iTUK KM11V BAUI.V Uill.-ii'D AT OBABAXI*
VNI". 9. <'?
Kr- :-i Tbfl ll.' BBM J BTbbj.
\ it..r: -iai. ch ibb rereired laatnighl uliicli
' ii a.,! Uiatosr i"'. ?? had eaa*aced aad rMtafldl * Y ? i
. . nl '.ri' ..in-* i :??.-*?.. ?1 in if il' " tiie nnl-a.
The Yeakee* lefl tbeir dead oe tba OfU Uraha btIIIi
M on Iba iob.i f.-i". Kara-BBh t.. i karieatoa. abuBl
, ii) . ,..;;. ? ,.i f.ou. >iv.itii-.ir*. ih-- party
1 ||y troopi BMI np II" B l'o.'. R ] >i
lll-l'AIli. PROB lil*"lt'l .1.
li.i.n iif I.il.i..)i..l11li:g
\ ,-.i. .,;? v figbl iii i.-iii.h vv were v,.-t. i oui
,,i ., ,? iu li'.t (teoraMM Taaaday Thfl "faahe*
raiairj umlrr Rilpatrii k ?Ar.- MteaptiBB ' i i ?'"-- tl i
-?rvi ' i.l.v r, BBM lha| *?.!?' nilt.iii.iil bi IV l.i-i< r.
U..1 after nn ohatlMU llfhl w.-re drln u l-m-k la lha dl
ri. tinu ..: Mil'-u obetc Smri. *>. hadhlx be_dquartera,
: lonimr rerj hea*-iix. b-ihaalrMb biaaall wm *t bm
| tioiaao rloaelj piti*rd na t., Mm I ii bat, abflah w a ro
eoveredhi bm af "Ur troopara. ThM traohy ahoold be
iad ?.' la?a der ?ith Popa'i eo.a. VPaahhorM a pmi
: i. ? .r d ltabl|m>B'? woodefl h-k*.
Uii-BI PBOB siir.r.v v.
S'.,.,-i i' '; mai. anii.v I.* BOfi-g tOfffl-d tli'
,....irt aad i* batiM 11 aaaaad ..-..o.
PBOB 0B0B8IA.
i . raa it ihaiia. Raaada-r
Tba War Department bflfl allowod her*
llraboui lha Bcarahn Iflht km mV" tjooo taGeorpia
unilu lily ? ' the i ii flllj "i BilleB, reaaltiBi la ihe de
t', .1 oftb* enemy *' 'I oapl ro ol (xea. Kilparlek * ' il
|?bia is ui! tl'f> inl rnininiii xonchaafed iii oiii. i?I
elroBi in.t oiitaid-T. abo aea to hare acoeaa to StnM
aev-reU, iBliaaiete their leMflMtaaato aenBalBtaacet
tbut tlie Iflht r.-f. rred te ?u f-tBetblai Bara tban .i
sliirht ?tkirunali. th.,U(;li aiar. ol> id be r led na n b llili
Ilii'TBtBti', litrilii-r, thflt oitr lo.ii* BMabaot 70 biUe-J,
woii'ml"! aad miaalBf t arblB tbatol theenemj ian
ptirtedto hata l.'-n aaah rrMir, flrehaTC atoied
Irierytbing (bai bai beea det-eloped r.-l..:ii- to thii
aflair, aid we hope that tha Memy aill b*h her ..ru
I ni.iniintioii iiiir.ii.iiHi'.t fr>.ni tlu-n*i Mtoa. aeilll
-..l.i Mwatar, tl attba uewi pabbibed ye*lerd?y. to tbe
Aiti-.t tbal HMiraaa'a Mram** bad raag-rd MiUen ia
i.itnllili untiUfi. .\ i.i.ii ui ihi- i-l..mia Mtalrj Mfl
rm bed Millea x.-.o-rdtiv.'
l-irliiii. il"' flirlit iilii-iA allu.te.1 o.. aud kntot i..n.
Ki.nr.ik. l?i bad Betaahiai to do with the deMy,
vv. ...ru.ly Inllroaled our l>?-l*-f thatOraall idaaal
ii.iceito I'ort Royalilthtba t-toatMa to Biarcb ap
Mto thf) n.iiiiri i_.d r.-li.ir BherBBB froablea
birr?>-MBta wdiaM i.oa _earlrcartata tbutrri,
adraae i.u* baaa Mtempted. aadtaal II i.u r.-ault.-i
ln leaapMte laiiurc. UmMMbIH flHtba hearflfroni
thfl i-nriiit'* JouiiibI* Ifl 'Le MMBIIBB t*MMMBtill
uin. ifl. ti?"..ii to hopatbM ti.ein-r lurd lia* imt baM
.uni uiUaoffia mi lhaiiBflfltMa ahather Mmmbm ahall
ri?. I. tha eeootm aet. wl .u-e Mtitled tt vull beditii
,i,:t it mi iapoNible, for him u> reach Beaatbrl *>r >a
l tai aab, ai d xapaaM mi ii>at ha lillala M MMfl i ?''-?'
I bmm tn iba BMiai-rd.
TRBBER8PP.
PflBMBI lieM Tba flh haieafl 11 ?**_*'?
Thi Dcifl t'roiji T.'iiiii"ist-*> throagb \ ? a.
, ap. aM ef i.rtln-r rMtacrada MarcMeata. bBBmi a
i At, .ti Bm part af Ibfl li.i..n<..n.r.l. i bto biMbi
. f luiiir,-, * fiir|!i.-rad?i..i,ei.f flie ani.x M Uen. UOUU.
By pra-MM r.-|j.rf Oea PbmmI omooaeM?laab.
iM-aXIBNttMll BBJ IMI tlie iviiiir. lliumiii M
biek irom Cohunbiato Praahlia. ?S a iaa ifl flfl bom
K,,,. ,, offluirearai to a cxaipforuea tohto aaMt*ttfl
,i.u arldaBca of friahl wl'"'' ,''"'-?'!1 ??? ?_? ?'
ira ipproprlately oelebraMfl la Aaa-Yof^ wj a iMa M
'pMahfla, at nr BearibMh fraal ?e bm M mbmm
.'?r Iloml hn. arrnfd. 'a Mly BiBel.Blba 1 ?> nfl
n ,. >.."', *,H. uioii"' lankei bj rorrea aU aaad
?vt. ;, beklad Me ??tifi*a4B_a ul ihn MMM aiiJ.
vv i nr ftiiy t.e Heed'a fbrtMr ultnaaMia aa r*n aaly
.oiliiiuie aacaa MieeBetty. ItwoHld beMlj ? an-iil
thii*. for Pbrieai todotoawlaa aroand KaahrUM aad
,i,i it. Vorllii-riii-i'iiiii.ni.iiatiniif. Ho*<i Lu* prabably
li'it to BMM tlmt v>ity ,n bfaanai to fiif'.ien ThOBMBOBj
?flt. I( ta oiilit ai-.in ri-iv tl.Br In.il il iod liua aliiidi
acconpltohedMBMirb to rratare almu*t tbe ah?le <.t
Ti iini.-B.-e io mi/ ilflr oflUM iiiiiitar* l.nea. Ue L.-.a but
to manii in KaM TeMMMMM ie_Biu cuiuplet* BBBBM
non tl.eietvitliout B loiB.
l.oit by th* tr*acl..-ry of oan'ointnanler at ( 'ittiher
liii.d Gap, it may iooii beoori ajrnm. laoljite.l.i-itt ..II and
Baaapported, CaaBaaaflga waold then beeoiue utterry
?mtfiittl.la by tbe oneuyr. ThM would rektore om line
of Raiiroad tbi*m_h KnoxTilU and ObaMaaaoga to the
BMlhlMl. Tbe eampaiirn would b* icloiioni tbat
ahoold elo*e with *uc_ *dXBiitaKe?i io our ai ma. and yei
ita MMMMMBMM aeema withln our graap. it m*y ba
tUat Uovv, ij ijii)h_ euvu^h hi v,._ uioie, aaiu may li
?hat Vaahrtlle i* to let r v nual aad tbal tke feet of ?8
afl?BBB will preaa thr renl of K.-ntuoky too, er* baltBT
.-_.I.-.I. VV. vberiab Urge ho-iee frotn bb eatorarba.
b it tntat thrit wlial t* now in otir graah will aot to toe
mneli iniporiled io th* i-tT-.rt at oiore.
If it tbeii pieaa* 11....?,?? i? taior a* witb tbe Meoeea
wbie'i it BBB Aitrnu r,'i*i,n,il)le toBBpeM m Tenoerwee,
it will I.* an orrrwh.lrninif labaka of brareart Kher
niHii an.l ti b'tndred fi.1,1 rompeiiMition fur the plgi be
mnj Btaal ta er?ar enb* he tuay btira while mnaing tba
gaaattol la Qbm_?_? g
Ki'BTIIEB KKOM GKORGIA.
We awnit with aoUcitade, and yet with cheer
ine *nttci|>:iti'jn. for furtber titliue* from Geurpia.
i leorgta ynpera <.f rh" ,'th . ntai.-i man facta ab.ut tba
rsid taroaga thM BtaM. "00 piifoner* hur* beea re
t i*i.| tt AaflBStfl who -ere raptiired while forajring
for fitorHaa'a ererj A lattof mm MilledreTilla *ayi
B.iit t'... (i.nernmnot hai been removed.
Tba QBffHBflf _H piirdiJiu'd all tiie ooorieta ia th*
peBitaBttafT. pot Bm:.! in tbeir baiid* and f.-f.t tletn ta
tto freat, etuaafl iheee eeM lo for iife, wtaaabeeH?I
Bfl r. prii'ie accordinj; to lutr.
THK BTFABIOB Off 'iEoROiA.
!>? o. Tl.r Rirl rui-fl I Srntinrl.
Our cvibflOgee up to Saturday Iflflt, tho latoat
.Iiiti'a i.-t.-'i-.t'il at t'tie timerjf .triinig tlii-. are eieeed
lagty r..n tn'ii.i.-ttiv" of ..ur ttOOft "ud Oenerala. but
kaaaaeHyaiB?raly little of Ihe moTameuta ef Sher
m?n. Tha UtBBttaB of hia itinin foree ia nlle/jrod to be
p?iiitir.t|y a inyaterr. The moTement* that tbey
1 cbiaatob ?*.ern to be ba* foint* or feeler*. and with imail
liotliiaiif troopi.
Tto fllBbtaa iber cx;irc.?* ia. that their expeditioni
aaaahta fiauk* arei lateaifi bjr Shermo.i lo innak hia
I n "lu army and to eeaee il ttoaaflvh nhich they aop
1 p"<(< it to h*> maVTnij; upon Siivannah or HrunawicB.
Tto tattaa Mbb bea ana tor tor upon the Atiautie
ii -t, alxiut M niii.-a aotith of tbe inoiith of the'Alfa
ii'.liu. '1 !ie f,,r..,'a whieh hare eome to the nurth oftba
Oeoaee, are ulli ynd to Ix, bnt rerv ha in tiuniber. and
, t,, li- liii.ii'-'l in th.Tr operation* to re.K.nnoitering
' partiaa
| HeaavhllaSbera?atosflBfaaB] to be ru jringdown
| l."hi:id Ito Oeoaee, wl,i.-h h* ikh-.I not, worst of all if
' I'.iu.-iinTck he Uii t...T. Uia eeOBM ln that ca?e would
' be t? t r<>*a Ihe Of tinilr'a noar ita mouth, and more
ij.i-u behlnd or Biii.th of the Altamaba. Wa extraet
; (..mn Beuti-ncr1* of ti"wa Bflti papera vihc*e ideaa we
bara Mbb raaroiaeia| in the abaaa
Kiom TLe A-J|iiita (T.ronie'*.
GentlemeD coaaect-d ".ith M*(,iitiii<_pnrtie$up
' thn Atiirnatafl At!;irta Kiti!r,.ivl. i.rrirrd from Groeni
1 boro m.iler ilaw ot Nor. _*, report a. follow li
Ttore to aa eaeflf north or tba ttaa ef the G?-<>rgla
R..ilrnad, nor .my tl.ii* BBBB <>r e*?t of th-- (X-onee Kiver.
A party of Yankr.'s pa*a.-.l throt'pTi Gm BB Co'tntr on
Bondar. Tkb 1* the rreal'-ai forru lhat haa eror Deen
1 aeea this iMa of tt.e ik.-i.nr?).
1 The ruinor that an enrolli.iir offlrer in Grren Conntr
? wa* kil'ed. i* uot i .ri -er ABBBI LOM Yenkee CaTitlry
hara beea eaeaflaM fta tha gafl t''w day* *t Reid'*
HiBatotveea BataaMB aaiWaBarfl Ferry. Baafla
?eoatt report thM Ihaj apeik ofmovii-gto another aee
ktaa. Muih pro[i".t i l.oa tieen .ie-itror. .1 iti CaBSBff and
I'litnurn. Mfli ni iiii'iU, k.in-houaea,%ud aumu corn cribi.
' aml dw.'llin*. housoa.
| It aaa ihou^ht ta Hi.-irtaoB Wednra.lar that tle ana
B i't oariilry and iufuntry w*Te uioiinuadown th*
()?"-i,7,e* tiiwar,:.. tl.e aaaaa, It i* the rurreiit o.iinion Vf
th" r?a.l that Bhei aaa'B arny ia morimt d',wn betw<M)n
tbeObobm aaiOeHp'geerliera. WehaieiufonnatiiiB
: that Ua "ii.-niy * cavairy 6,0*00 to 7,000 atrong. ia mor
i ier nn ->i.'.>. AaettoraolaHB i* naatafl from Mii
lii uginlBa aflk aitlllaar. It Bflaai Oaaaaa aai paeBB
me th" r..-l bailag Ikrt agf WfatotagtoaCeaav. bf
wht of TaaJflBltlto. will' atrik,; thc Ceutral R. fl.
abotii St.iili.n Nc 14.
j 1 Ina ii in ? ilirect line to8arannah frum Millrdirrilb.
I A .???liiiiti. iiii-iroa-d to bt' SIcK-urn'a. DtirafxriLr ftoni
_,00fl to ^.'"'fii'ifantrr. i* ropcrtoil ta be raoting in eoa
I ue.-tii't.-ih the cav'nlT.r aliore meuti n,d ou Sparta.
At ttparta ti-re aro t-o rtiuth, one leitdii,., to AuruiU
ria Marli?!d, aud the other to S'.tnt, rerilla. It ia
probalua that *ff"r iaia(rtr? th-> BBBBtrj atfout Sparta
it - i.l BBflhiae in BOtafla morinir on tli>: road ta haiiia
a*',
FR?U inK 0BBT8AI B0?B ANO IBJUUff.
f,Ftea the iapHH B*bU *LI
The eoetoy'a deatraetloB at HiDedgerfBe ia
aaii toaHbraea tha SMM Beaaa, BiataBre H.,n*ion.
I Fealtoat-ary. aBpet aai ettor MaTilaaa. Tto report
I ttot tto Aayiaai aaa laflroyM ia .-oiitrailicti-d. l'h*
I n,iu'iri lu to'.wi. that Sucrman eaptani n !<?t of amran
I nuu'L at MiMoalgeT'.lle m lnconeet. All ordnauee atoie*
? w.T" retii'JT. J*
1 Ttoea aar taa?iM powilcr p__aed thr.'up-i tM* city
,,a Kri-lar. ,,n the nay to ' ','- iriliia, Si,ath Carolina. II
?t r,i..-,,?/. ,1- (h..( our earalry arr bnay in .toafroyiug
?ara*. Bii?. aai m jflklaataal may :?? "f bm to Bb
' :niu. in frout of Ina uia:a force ou the Oomuli
ilgee.
FROM WASHINGTON.
I r7|>r.i_ IKinf. ii fl Tii* N. Y. Trit-'in*.
Wa-m ?BflU*, Dt-c. I, irttii.
THK H-RTII TKI VL.
Fmi?arifti ot Hew-Teeh CBuaerfa?bbb, or tha
laBUaef?aClffHlUea?M hare le-en workinif at tha
', |-toa_l_ nt foi a welt t?> gel btal to rt?T themilittuy triaJ
I of North and BtHUB for Ito fritid on the aoldiei* rote.
flTeWBfltlninnj prloctpally from i-oaf,-*ion. includea
1 new men lu Ito H_H, a.ul hMaBB faUlly on maDf
heretofUa ouly a,iar-'et,t.!. _U proralnence and oie
| fttlneti of a.,me of therif ii.iki-* t!>ir reacue a matter of
I tho hi_hn.it eoicerti to the NewYork (__?'Pi"*r'ia-i_l leud
| era. 1 Mf wbfly ch,r*e the agrnt they ?etit ber*.
i "t'on.-iliation." he aaid, * ahotiM te* thi* epirit of our
' rietorr, you are . >i t.d Mr. I.iiicoln; you eau atford
Mhenaauaa C-a,. :!i ite Ho-atio Seymoor and the
N-A idrk DNMUne. by l'.rbearani.e to lua frienda and
? in tr, abto Faahareereewha?Ml Buae moa at tha
BSlb ln u;> oj ttofl in ?BBBBrtB anl inr._-? them your
j rri'ii.'.tA.' Tto iHkaaaaiar. altof kk laat pawing ..rer
tbe tiiie. tettirBeii to Ai: ay Bflflflfllet.lolai?? \-c*?.
THK MESSAGE.
The I'le.iltMit's nif-.-a.re is not ye' iu type,
nnd w.ii aa.to l.'tdt f..i Ha_a_ta?M to thujuw w
ittort,,w.
A BBW BATTBBTa
The Bflbela hare Jaet upeaod ? aew baataiy
nl,r rwti I?.t,lii:_r. iak.*gr the i I.a: nei from Uuub
(iaii up.
1I..VCOCK8 C )RKS.
Ipplicaat* dealriag to eateC Baacoek. tatB"
raa e apa bi fl ?.:r.^y their laaal prbiafl ?aaaaal o<
Itob 6?hm Mtora they wiii be f. iwflfi >!
tii'R BBTUBBBB PBBMHBBB.
I bi Iteeiarf Baltk arrivi .1 to-day at Annapo
i.i BBBBBBiBBBa bbb?ai aan BaaaBaaaaaflh. tetty
_H die.lou tlif uaeriui-e. uu.l all kivu ttd.-nceof th.
lahaflaaa haitori?H tiiey have bb?aai.
I'B1-B Otmtttt
I ThefbHowiag i'i""' tmn weie adjudieaU'd
|,r tl.e IflBrth Vii.liior. a:'d are now rra,-Y foriiaynient:
1 ... TmN.-h. eitptu:red Ly the V. S. UflUHf Conne
iinniiKh. i-otti'ti i-aptured by tbe 0_HflH-| thefllor
Maea eaptaied by the 1'.* s. bUmbm1 B?aaaati tha
? -tiiuM8 TTlBlBBH. flUttUtoi bf ihe L. >. iteamer I'enoli
Mfl ti.'.Cirniiia.capt.ireJI.ythc 1'. S. BkHBHrBaa
, i..,i,lii loi .,1 i.iMtJ* i-upiarnt hy BU B. B ttrui_.fi-Juliet
tto l.iand Helle, eapt-ired by Ml U. B iteamer Au
j bjbbMi Bb Cetoieato, eeaaarei ky tto B. U, wmmtn
u ? itoaa BMM a"'1 HaaBBeaea us. %
(BBBBUBB.
A aaonuB ??i bath heaeM is preeeat Tha
! rt'|rorl ol th* S.-i'ietury ot the TrtB-tuy v.b* b.iiahed
.mWmbf -
? Lu IM A.IO-.l'rd I'tnl. .
WABHIK-T0B. SAtur.li.' I'-f. ?? M4
C..B1MT OOOHI 11. ?>N IHK PBB6IBI N r'6 MBBBABB.
1_b PreaideBt'a Heeeage wee4be talrjeetefa
neetal CabiaU meetbtg te-taj.
oiKNTMi Of THB BBBB0B OffC*OllOBB_B.
It laaol prebabla thal the liouea will mbhu
hia a ith a titt lajn? paafBVttoa < itt- neiuLer*. raany
l.ot prolrOsing" t_*i-i.me on Ivf.'ie Ihe In.t of the week.
Notliiu.. ?,11 be ilduo on t'.e tir.-t dav more than to re
ealratha PreebtaaFa Heaaaee an,!.. i-oBpanylngtpea
iiieiiia. aml retor Iton te the appropnate oti,! n( <*?
The iliaitKi'l iu the BMBBUUMB Will Ij.' *ia.0ilBi?u ou
taaaiaj.
thi-: BBFAiTBBBT IBFOBFB
Sn far ooli ibe Repoita Mathe Beaetety <?i
Bfl N.,vy m.il tho I'ohtiuaMfTl.fUCi.-U ba.a been
tiiititt'il. _ . , .
1 wt ii-.vitoa. Itae. i. iee*.
thBbkw ATTOBflBT-aaaaaaia
Tbe H..n. .lai.i.-s ,-p. ed, tbe r. < .'titly-iippointed
Au.iu.y ticnii..l, aii.r.d hero to day BflB heutucWr.
OOBBB-BB
There if now eeertyaaaaroia. ol memhen
ai Cmigrea* in VVaahiutU-u. Huny aill ornre bj to
iiioirow moiintig'* liain*
THK MKS8A0F.
It.-annol V.'tbe ftscertaii.ed vv.'h e'Tlaintr
whettor ibe FraaMaaaYa M,-f*agv ?ill be UaaaaBMi w
CeaejfOM if-U.Ma or ou Iflaaaay.
DKPABTHKNT Rfcl'OHTS.
The eulF repor'A priated are tlit'so of tbe
_.,r?.arr ofthe Nivr and tba I'.M.iiiiatter-GjneraL
TtortflW BMB?Mr> or |M itae will M idaced ...tbe
Jrltifrahand. MatanaW. The rep.Jit.ul -B oU*t
jf?*l> _lfl.k_* ft fttft V*. ,r9lurt-',?A

xml | txt