OCR Interpretation


New-York daily tribune. (New-York [N.Y.]) 1842-1866, January 31, 1865, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1865-01-31/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

ftflff
#8>. *
^v
C^t-eaU^
y** XXIV.\?- 7,432.
M_U-T_0*i:_, TDESDAV, Ja-a4aMtAlY at mi
PPJCIi FOUll CENT3.
FROM WASHINGTON.
BMtfalMflBBBBBaaaVBhO.'lBlbaaBN
V. AiWlB* roa, Mm tl ij. Jun- ?** Nf***
D1FVCT KlILR'Al' T'a Ni W-YOBK.
Tlie 11' 008 Mili BT| Cri??ittttf t- -Jny intre
_ardfl li: I icaoaltOCl BB uir line p Mil rad 88*11 ir
r?, ? d|, i.een W, il Bg-toaa i S< a-Ttl* v.ith tbe
fvJ*??l ?C*lioi.|t 1 a' nf BOrpOaalflB :
fir > B.r*rh-Wa a Aa-,..;, A..-..n'l.rT. .''t-B-n",
' ; ? ,. . IL i. ... MeliWa., B-UB'i 1 ta
y... ... l.e.,i.,, V. I. ..-.". I.r ,K-o*.Cr...'.,-. :.....-. J
it ii t .ii, l'.-vii ii- ? ?'. "?i!"-' '?? M- '" '?'"?
C'li *< A S-Cir, -e..: K..-..LI. :i . Ilemy ti. Clilflie.
"y'.t !'? ? ??..'.' .u--.ll ..:?. W. M'irieV. *T<B*ph l*Ot
t, '- ' in-e; i il...r t r.'ii.i 'U, fb:'r,.H M'.v
"r- -,;' : "' ' ; ? ll. r.?, * wu.. Ll
nnii- Ajmoi A I.i ?'?.?"'?. Finnkiiii llai.-n, "Am.
I . I,.l I'VI .'I I " :
f ??.r-.-a'? .iin .ii* A. RiiKhti. 11. lienri ll'"
te;, ., ,? \. i, liu r .
I . 1) ?gv??-, ?A.n: it 1 1',1,'Ot.t, WlB. Ca?BOO.
f.,r M-iri.t '? J?t It-.T^. > ItTUB i. _
} y,->./,,?.-.un-iu-ij-y: W. Blffgr, Boarj 1
r.. ...
?i |_ trat road la?r, aoi lo of eoofo wMoaaM
Caa?il t>e . u roniotf lt.
i:v-_l!I _ >\_SB'f OP IAT P0OB.S 0 00.
In N. vo a* fi laal 8? i ta j Kc pnaVa Bp
fliulWii.v i.".'?..i'i- i WpBtftoi iheel?mooflM
dtfpeaatVtMt ?'.?.' . I 8 B?tf Mfore oharg**) arlth
IMoa-BtaftMh-aaa, Hial_o*a*o.oue ?alotb t kaa
1'n.ie.ii.dli-n BiMflttoata?a bt tha ooottry Ul IM
xvn, i tbat Md bet oai* ...ii-i-. mtVj or-ooarj tt. M
do e tn papolaHM "*? '"" Mtroata| tf
thu B8*vlea iu.rn.-i. Mr. CouM 0>o_*x>d IM
gt-ru. . lOf I00*00g . ' '"1 '?"? OBd BOBIOOOJ
l?i!.,. N.,|i.>ni.l rrtiiPa-n il. rre.'l" tM BOalBOra liut
? i,r .yt,-..; , f ti I J>"- 11 >f ' ' Ib - IflOfl bil* 1 ' t MOll -' C
fMjaatu'. ll.- '" aoarj i> mooey fmai rt* ??.''.??.
oi.l I.- -t -c i.'l rr Peaae iflo 101 u~<\l bi>. BoflBB
ta it. a tn ?r. .lu.. ?' ? 8 10 tfM al ?;? of IM
loan. m IM BBotf taraa t->?t M dld t * hOh
aiiit.'.I.-ipoaoaf '?' hj lil tt tt v:-<r..?'.?. prtB" I at,
Hebtsa atatal to Ba to, QitMttfl bM tntu oBMeal
t raleea ;...;u : to ibe N\. i i ..! bulika
II* tn I e ?" !?'?tb- .'-.' <r . ,' booha, f.-o. oad ur ?:.ir
I?r -? .- T f.i:.;.. :i~.:i'i . Btf mWrlng- t TM 011 :.-e
BBM 1 ''. ' tl' et m t -a l.im tle M (I ' f 1 8 in Ol I
?u, plyiagj tM Uitf. i aawal ?.*b boo*i by lM i
boi.d'.
novxinE I.Y A 1V.,.'J-,:.'.
ThoTraairorj !.-, c n: aa tho leem afi
I'.li'r re :? ur.br t. ?-:if i nn.un b) ? OXtf ? '. MlB
I Ii. Di v-r.ri, obbb ? iv ' i Bt?U '-'? tbe p.'lif'.
fr ? .'e-Mi.. \Vi-c i ll -.a.e.l Itl IM h li f r ?
li. | liii.eii. li.'ik aaa 't. li-ii r-..-'-.:I.-, aad ai aa i|
] . ' i .? v; rall rn f bia bt i I a ? :k. ?<?
to-: .11; ii. i ; ?> i ? ? .1 l i ? " ; > . raa n r tolaor,
m :f . ? i!>. -ii.-.e i.i' rral "i aim.
Ui. ? tt al ?? Ihraooh and Hitoog-b, aad dledlaafrw
i lla '.l.l ?t. r.t . i ?? -
| . | .... Bfl i.trr- oaxa '" Ibre u vnl
rpibT . er i'.'.fiix"> nr.iii-i " ? B I P tal I' n;..iur"v
Bi.'! 0 0 ft 'ii-' ud (.Ut ?' I'p'-r u n. : Iv b.v bia ggetrj'lap
a:it.t;i !*?).n ni. BMaataooo ?, i i aa ? MgoaradMi
aci"'.uiis W.lb 1! e ;ii--ti.|.
.; a. vi ..' tl CPO*piitn.'ti ioa.
Wotluejila.\ u.'n::!i";i bai boaa Bei apaitin
Ibe v'-nxte f r thetrtfc toani ..f ;,':,? ?? aflr_f*tian ofOea.
Ma !i, ii.ii.:u .te'! fr i. .'i. ."rt.. iifi.il iu ?8 re, u.iir
Btfaay.
CO|-ti.liIA"I".V Mi '? T OZh?IAI?
A Ii>t aat ir< ' B ? to-dayofallptrjeml
bPJ ra In tbe Bewleo of tM PJalB lM Bi t
:i t-.i ii .-h ? si..; - la Miiji.r-'le. i- aia and tvvti
bu:.'lM"i und -ixip-aerea tliii-a.tii-r*. BBoblQBQBtf lof
?Tee hnBitod aatl Ihltl" t ree. T-v,. bBadred aad
tu r iii.nnia auBBflBng Baa baoaoad of abaa aa
i. -- ? BUk. L,. di l'.t.Ai.. e i iad tan ii _aj
i, BwaBM --'.r.l-rs. .eie M.iloi :'.. ? > r.tl ..ii l
i;.i,-n.!i ? BiatfTdaipaa iietniiut < f ?? i -
? ii.' -. l':i -e are Nt-kf** '! ek'lt. Aaboih. Ba*
1'ixv. li.li. TxVr. S, ,'.;:iij;ii I a B ',Pl :: ,0n ll Vt, li.d' r
-ar... ', i.t in i MiiIflBaal, 114 Ig.T.laag" PBgJB" :ii'' BlOB
| .' ' I ..' 1 i.. :? .1 )' ? '
| :? <f .41 r. Ilen. li.j.a ia nnte to'r ifj nr,
pn ', ttr-atHng gn rhrilbftrlbuilun bf anppUox aent <e
< ?! I'i e'; r.'-.e 4. 1' > in .o"tin| l?'i ,n ii.
t:r- aarrtca r tr n bfl/idien tfaopar
aa . : urj sod i ..rtbl oa
r.r..iMt tnnxroLiua.
T..c Infi'.iiii i;,-Y.iii; Irxtirartaiaal af-iaboi
nnii g i : nu' iBMaa aarli ?! in.' in Obio b*t1 Mnta-nhu
otfta by a pxcteaOod Beoaoaa B0808B4V 'Me.-u Thooioi
IV. ! Baatg,aadeaetleafl ii* en pn ..?e. und tMpabM
ag..!MI bi? w bfl
thu bi n_?11 rotrr.
ChloiVJafl?oe CMooj road Bia virrt 'P-m i ag t> ?
?diy. in tin- c.-iae nf tb" < lira*al*a u. ll a fl't 11 Ibat ll t
cupt'i'i- af Bi vr 'ri.-..i.a i.y Bot'eooad KarrafutdMa i
tt-ii. Bata thebloekode. Ttooelalna waa roauxMldc
fni iieiv lawyor iike qu l.ty. Jua-.i.e Xelaoi. alnn* ^i.
8f?.1tt-.l.
.SLVI.N-T.1II.7K.
Iu Nuvon.i.ir, ]p.cciiiiii Hii'l Jaajiaiy, ^h<
s.-ile nf irrra-thlitira ly tli BatlaaBl beuk* .i*.
BBioiiiit*d tn Bfia,! ?"'?'. BA
PAY OK MM tl? T iE KIKLI'.
S 'iiuitu WUooa'a oaooKaal liill t.i (aaraaaa lha
pnv' f iiIBcob ood .iiMirTB ii ;u Hy in IM Botd, wi.' plro
ti.e 0 ii lii'.ty i-.'i1a o dny ui.re aii.i olbeia BBphty
Ot! t- eod 1T'"'1 -ni fna? IflfltOMaB
Ll ahM .i.a Lil c ipf'ir.a ii. fioi.t of IM eoeinv ?.!
pet ilfUt $ 11 ? y. itr:?r. t1 n tluy Boaaao. (ie-ieral*
aml a_88B 88 BaaOoMd *?--ia/; setx't y; iu tbe rwir re
en iilfl .' ..ni thi* MaaBt Tl* i- oipna-tloi to tbe
bil. ini'T tauke tbe piepl, 'g bnio tieceei-ai t tn pa?? ?t.
Tt, taa M_aaa ?! I'.-.a
W ? -nrvoxox, Mondnf, Jat.. UC l-r ,.
ii u b far a Obaoa.
Thi-1 ,ifio-r.u<. i Atiilr vv J. JI rr ughr', a <-l.-k
ln |M 0?0* <'f lue UflflBI Ikt tf tbel'orn 0'->, ?u* ab'.t
bj a y.Hit.t? v o ma oaaiad bhrjr* HmiiAf aa CoMoaa,
?aa aapeoaoledl l rm i.i Ibr. 1 renmrv baBflRaflj, Ofcd
d.i ul^e 1 . J.l tt' ii.ftt..it. a j lllllllf. .iit'-.T Bortaj
oj.i.i ii. Si.- aiib a iQ'-iilit lol.l entitlii tititr atxiii'.a Ba to
tbe re_tor.- {? r iMraOiB liasbaaftM a ra,
li. . <t J'. P ritii i bD K GIMKMB.
8aaaa ri.'nt? aat, tbe hitmrn dir-t-Uil an inquirv
to P>* *vtil> rtvj <vtr.Aiiir n -tmi.. t. hll 80 ??!_ r*gim*niA.
T i,^ -v-ctA-fry nf VV -t r*(. "il t . tt nol-tt-" waaxriiten
aflar, JLbIIitt aoaM aalj 81 .n iti* r.-a 'u:w,-i a-.-tt-a.
b-i ? tli^t fai 'uii. l*e\', a buipoia wu* **,? i ra t * (;"T
*>b nr al li-ii*. "_.a ?!*.? aot'ioil/i-d tOBit th:ii '?*'
!?-, -uiti f". "id ret-.-xneuiA a tl, Ik- uiu*t< t,ni ?*ut i ith
ti.e r.'trbxi' ui ."
'liHi pniie^le annonne.'.tl in ll* t>-b-frTHna M r<
agarl ? Bobbmi h-n <tmii<-d M ti' tmgint BBflBaarod
lit. iPmi **r*v ? -i BBop ot|4 .-i-ajjggaota, M t waa L< id
MaatOtfabB 1 -iioa'-iidrxt udi baaotola EBBIi but tM
ptitie ip * aigxiirti io ra l?i.?.-x bu* t>en 1 > haM thun foi
ti> t ai mtmrtmt fm atlaartMy orora muat*nd a,
Mtl"* '"?** tauat r-.ib* m et?el?ire lOabao.)
if tb*:r e BtfBei.tI'waltaei onh the i.mr i>
ptot, it?IV at * a uut uaatttA b'. *Apuaa autht.i.ir
?? | -? Wu UBfaartiaeai. lt uMiieteil. ,iUu, th>4 iu afi
*ic? ...i g tn*- tvittiug; ,>.a*a wb*r* iHe.ritu- wei ?
pm.i th* b"U it; aaootfioj by ?*..,? aorretpouda aitt
tli<- io'iiU-r m ram.
*!,-. bticbaarOooai aa ihe l a?ligiaa mt timimm
Pra*aa*r*.
Bpotlai .'.(..ii. to Tt* 11. Y. "fraMflB
Waaaaaaaaa, J?. ?_, w&
I)v *]?. eial iiit-it?t> n Mr. tf.i(_UllaaB, tbt- ?.*
aeaped 1'i.t.iUM-. ivrre*j*i.nil?:it. ?ablx^aaed tM Hnited
4%*tt* Cl IVtllun Co?B?0 all r?U S.-iA4ir.l?T, (Tl, ? ci|> a d*
iB'.'d ?titt?a*nt of lk? t-n.iitaun of a-ir prlgoaaraaj
fl?. bojj,.?tl iBJOO ing eoLAii-itrrlj tl_u tb* hotraoa io
at,. ! Bfl tir au'J vt .tio unt [ur. raoBHafa Bt-'reiy
ao* sogpi. <. but **>? *>atetiiH^r-, _iBBtia al ita,j ?i? !*i
atr oj Ihe ptrt nf ika KkM-oud a nhnnti". The
_aat t,/ aaa 'ataaaadaaaap??11 ta*Bad bbim imb a|
BBaaMai >f '-?. ? ooaaarfl.
jVr- ,T '> *Ti ry g>n* tva?l TnrtT'-l'o la*n BJ IM laleol"'
ah? ? untj .1 aaaaaaooi iioid.-.!,! oa laa v _ ii. ? htrod I
%/:hi rr.*Bst.. rx of fhe Comri ittlon n<K lo r< -t BnHlj
t'ae^ a*d dtitiOivnwtiiiiif -tf'-e: 4 Ba tbe BbW bf oaa
PBtaaoaoa 41 tM ooni).u*i'..i af r"i> horBooai r*.n.; B?,
on.... ;..,,?.! rhai. hs tu.- . Boateg||i.y
hgolta'Ar tbt IgBflllBal of Ibe 1 a'IAI St...'. b. |M.
Mnd. tb.-yu.'w f,.:t Btiadigjin*??l ""a baaaa? i.
fc*1"-*.'' ?? : of oaa ? bu b? M:rr. rea sx b>BB !? IM
arUvr* Mr |M IbbBoV, a... irbv w*a rj r -ti-?.'? Her
Mludiei aare iB'taffarata MMvadaeta t".' adarif
frt-a e~kk he b l Jiai eeoeped, He moB-b wee ear
rlil iiii'l ebtaia. J:~. a MBMBaa aflk* aadb-ee la!
I . k Lfl-di a ii', Br. I: -.. r ><> i aad g~re l.rii
n fii-<iiu,r aktoh -uri'riaad aad iuuve<l hba,
Uatr CCM* I-tilrt- ti*i? .*?to|iprtl iu bia Bjt*
rl.iin.o ai rri?*air?.
, 1 r.rn Ht Si -i i.il i . . t'p- ii. ?'?:.'?
WA-iif t ?-. -i aa ... tk?a\
Gco. Betlar, on tak db: tetmu aud ?' Iba ? >'?
la iMi.n.t .-f EoiMB v,',,.U aad Xortk CarnU-a
f ? B4tthal 1..-H' l Tt..ut I '.ti '-?* '""'? an.-re.liiiily oi ??!?
.;,..ii.iu_-t-ui ]i ? ,.r.;..,.:i. Ibai'..'"J '!'? In*i '?'?"
_ ,...,.(;, . ib, | | . ;. ,. |, ,,l !,.:," i-f ni.', ..nil.-lt. r m laa
i- j-. n i qn ne in?!... im ".'? - ?? ? Bfldaitl pee '?'
] k. II. .-:...1 in tt: I'i't '? BB !?<? I if l'? "?'?
vitii traaaarnred "> t.it.amti l-^irdbfetji vrafl bi
t bo'I: f.if m-l.ui . t i ?? ; i ?' ? I ' " l I ''? ' "? bi
!.'-.-..,? ilt-rp- ix. ("<?'?.?
n; , i ? ,t l.ll'i. V- H :.' BBflfl __Bft. . BBd 11 P> Ml-tlifl
~f ,'i -,'v.i: . - ? i ?:..:. 1 u ',.'!: ahakr-e
i ,!-.?,.- ? bi r. aad p.r*. i.i.-:\"."???, l:
..... - v. r.ierenn :<-d n. t...', .ii"!.-:ir'->
. .'.i,.| ii mn a 1.1 ? bbi ?' ....<??? i raaee li ?l ? "'
;? ,,,.., ? ,.. ? i: ' ? i ?? : t BBd tkei
.- ii ii i, il i ?.?.- i ..-'? 1*1 J ii Ike b> Bel rtaei n
BM t. Al tl-ia f<-uf' r. i K* IBfl J.iip Bf tfl
v. b< :?'. U ea ? rai_e i d tl b Rl* a ??? <i ?_-_-*-*
? ?:. laBlj .: ufelck-Bfaa, aaa
, - ? ' t ri l BM f
B.i rpal tl.i irkai .-? ? >? aa Ibi ile lb
. , , -,_. Bktag 1" "'.-ir ' Ur* i" ial.
.: .... ? ? . , i: % iv itli ii. i:* d -?? rmli i ?
? ? , . r ,..-'.' i i r I ?? <-ts af tvnr n- il n ? ,
? : i ia?*??'??: ".11 " 1 "' bb p' i'
, - v-in .?-?:. er f.-r w! :l<- ?...'?..-r. . tl.ier l-.r .
?? ,. . . i.i. .. u . nn -m. I ll I. ? 1 .1 .' t ' ? ' : ''
ior vvitn. I'ataatatae t of the b?a ef tbatbaiae*
. , . ,., ,, t;,- I -? ! ' ?' W - k*M in.
i Isanil-en ? '' - r' " '
-,-(*" nt, vi re ll :i i. '.. i ? ? ? ' '
.,-., i ik? r "ii" ' r ?>? tt ra kj ??' ? Cab
I . . .?? G-ri raa aa . ? ad ai bb a- kM i^ ii rb m
_ ,| >,?; : . ' 1\ r- l t Bl tl. tn -ll ?
aajard aad wttk kcV aad el ta aa?-i ... I iiiiel.'.-n
ittric.-r. Bntbr. r"'T'-' feelarail afl
II r ,,,i e *.? ?- ? c "t i' ? li '? Ifl wbaa i i
bad rtr.-n-ti aat all ? . a : , - ?. aa.
I ? . I...1 -av: . ??"?' '
> ?< -, ,'n I * : > I ' ? ? ? f . ;r n. :. j I '
' |fl 11)1' * I tt 11 et' I "I '' kl wk i"i. '
- . ' ' ' (I-.1.1
of,..-.:.. ?. ti 'I lt tu Batbfe pilii"-"
; : ? ?-. ? . v . . ll ?'." 1 , ;"
bfaelt II iiii ii'!' Bfl iaflbaelbiieof ?I*B Ibrr1fl'?
i , .. ? ?? r: f, ', ,,! .1 : I n 1 I >' I I
N, .1,. ? ?.- had da-xed tkeb r_*4 Mga bj - | M
f, t ft rai Hb la reeotri aad delln r tl ri i,
i. .-:!. > i ? .?? aUareri i Bat i -
1 reaniBte i orp. ** M l ?-,? -t ?'?' I .,? Rekel
I liK.iii'-rs iu ike lu ti'il S.'iil..i t. Il!u-,,.a m.l to ???.
. iu. " ? 11..:. -t.:p <' iaal i"
t.iuni-t-l tka At'atilii w.t'j ikfl MiaaiaalBI '?
TktflJ-wi IkM kfl ? -i'i. !'_:?'i-.l ti'-t*. . |n . v.
11.", -, iii.i tba i aaa al ? '*' af tki
l mt '-t aad I.- * i" ?? !u ti.* N nt''-:u?..') W'-'??
Bumm "<ii .. tkaiaatba ?".! baar-bn i
tii. p-i'i.-.*" b '.. ii tt .1.1 (11,,'' oftbe I'.'. tat ? '?
di'yiot e WkHei-ea, aad Mm ? ??? l pmUa* tt *nt
? . x I r< V.n ".. ? n fo:'.!i! l.'l.. B . ippn-M'-.r
< u H-i ? " . ' ? r. 'O e:vil af .il ' n nrt-h, iti
.];..? r thta 4loT*-B '. ? -*tt Ih* ' ??. lUa r. : jhi .li/ilit.i
of d'teniiinr (,* t i.i a .i . ,i r ui .1 l.cit.-r t ) h t ? n.
.*.(* f>4)_ :!a n.i- ? i.t fi' B* BtBtTB oa' db. t-BB t? lei
', ut 50, * ? - - ? " r dia|ta-t_Bpl
Btaatl'b |i*d IBi-tvBjr rre ' 'piu; .1
iu. ii. ti-ii.1--I..1.'.'? I urracki lafubaL-k tnr>. tie RebflJ
fliMlea tttt BfrM m keer ifala.
i hi ibjwbbHaalaaI baa?a iar* aoabaafdeeaa i ? i
il, |?- ..<.-? ;i |. ..f 1.1,1 ; r tat
Ornta C.H kbt, T~_-~~__r- .Wab Db v i aaaa I
'.V ;..i'l-?. ????, U.l . Apil II. l-c4 ?10 -.0 :? iu. i
M i. ,. Btn l , . "?'" ?? tttemt*. I'a.
Y...r i.-;<it i spi-.i.tiT i i-tr.'ii-li'-ii- aitk CeflaMla
.1. ner (ir.i -, i tl.- BI. iii. ?? ..f l'n menol BTal n -
ti'.-ii fl. ire- t ? . :e !'..r IB/onlri.. I nt 11 > >. i'iiiii<-d I'l
mf. ui.il i. y .rJ'Tr ti.e.i.'n iifu icciiie- by y>u. |_a
. ,ii. ,iiif.,it:..i iMifotiaU-Ba,
I . S. liHAM, i.ieot. OlHr.l.
Fo'iilit-s MOM.f.1 Apiil-li, 1W4.
L'. tie"'rai (irtiT, Wetbingt** 1>. C.
lu-t'iu t "iu. iii r.-i-Tiii-i K-.-iiiii.?r- of I'r'ro: rti<
(i'ii-. ', .ii il a :li l-<- ui.p. t .tl.i l.ii'-i.I, I a- BJR* hu?
< vi r iliut ti..,.- lu ii... i:r(..i'.-ti M iai.-if.-i-witu |ka
Kp t-, I i-xi-...i t-.- ,f au-1. aad ti-i.i aed tirittouera .-u
.,.' - ilai' uud iL ? i r ' i ? ? x t B-Bg ? n
Baaa k. m tuaa.
*i ?. ii neral '.'iu' :&'illi f.
I.Ii-ri t'MH ? I ? ll - l.ll. 1 Uf. '! IXl.'l :MI' J
Wa., I'EfAKTMl-CT. tVAnUf_i"N. 1>. C, >
? p, 11 1. r 1?8:3- p BB, )
Af'l/'.r ",... Bl 'il -. -'?' 'It.l'-Hfi. -, lll.
i,;? \ ..ll ii..- .) . .n.'i Baaadad BMCeabdarate
aothoiitit. aiilaead raa,bM aaadawBM ?r,'ti*iiig.'.
i . B.i,a_ar, i...-m.uut-?.
'i i* iiiK.-rvui b. ia ..*' i ifcadalfl d Um flr?t aaareardei
Biaaanrd ta tka vva,- laapartB ent, ard Bka tlaie af
? Betbi'i r-plj prc i _t_a_i okeiibue ta it, ?it ?] ,i,|_ \t\
|?.ii n.ii p.aa aaabaMved, ii aaaaaajtayadbj Ba?br
, latrio'irallt. thounh BBlba^a l" iri..Miiii.r'l:. ia the
t-ie.-.il.'iu >.l I l? tl ' i-r.iim-,*) n tt, B'-l "t leri^t <>ur *:. _
ai.d w.i.id J h.-iivc* out of th. ii oajitliitj, a-id mt.) l
tlii-o. t?iU,?j- flriuotU f.'r re i '"tfian u.h] lib,.
Tke Pt'etr teti e ior 111* \aiienal Haa' .
WaflflBBMiTOa, B-adaT(Jaa,8a it-.'..
Tba W un i !??-' not' ? tn Ix*' laaaod i?.v tbe
TteaaBi] I"p> i'iik .a laibaXattaaal Baakaaffleaua
( li' ,!<? il H-ll li> tl c < Bfiflrteia
The foii.xi iiigr aafl iindi. te.-tl .,n Joii. BB l-l-V. to Mr.
Wb, I'. V.'o'?i. BBBeriateadaai >i tm OM t'apit"!
,1'rla.n: l
?? ">IK ( ?"r,ncl Nmth havlnit He-n t-sejultt.-d ly tl.e
t",ili,,ii .<,.r!,ii- i i l-i.in ahit. !?" wa* li,e_. t'.e
Beci etary ef flTardbeeta UmI ka ba bi?ardMlMj rr
' l.-rtie.l fru' i 001 I .. 't l.'-jnirl tkfl nv *i| . nn.l et"
' tulion uf liii. nn ".
Xe.y ttfpoctfuliv, iiiar okidbal 4etT?Bt.
.:. i>. inni.Kso. bmi IrtB Baa.
N?-wa lio.u tbe Tli.*U*l|>pi.
THB BflMMBI OK THB E'XllHK?RKUW, IlX
ettUThns
Cflaaa, Jan. tu, IMB,
The ateaincr Ht-llo lfaBlBbh bai arnv.d with \
__4 baJea ?f t-otl"ti from Men-tlua.
a ii.._.i <>?' t: i.-iT.iiu. a_?abad oor atahaM :?-?_ <>f
Mejxp-tat.n TUBr_la?, hut -ore drlieu ?fT with the
Ikaaof thrir lea'W aml ficn ??tlior*.
) Bit'ex-n de.ert.-ra fr.tn lenueaaea regrlc-i-ta oatne ]
'lnlooir line* the Baaaa da., ui.. _-a_? ~.i;Ji.-,<tloa to ,
'lato ihe JHiiieatr tm'b. Thi-y rei?'rt thnt a gi'tot'
t-i<i)T of ibebwaaaadaB Mateh k-eejaaanaaitjf to dt-Mt,
Bfiit that the j.*|.Bl~.ic.ili'in <-f Oraal a <ir_er tjn-?t\y eu
aoi'Mffi*. <ie_eit.tr?. Ilieat uu*_b.r? are aaa?flg ovcr
tmnrlino at r.;iitaik|?oia~t.
k'aitkaraarlkMiari <t 'ln* eipWajj.ii of ih- lollyee
ke*t kflfla i et i? ti- I.t,.'. a-*ei, wetr kiliotl m
a M !__*. Tie"- tte BBBBt '?,:*'-i"~ ?eflBBBa_l fi Im
<i <iwae<1. Tl.e oI'Tk t>fth_. Mi ani.-i uod aararal af tbfl
amw lere. bIbm altli -h' kB-ed Th- aadded BB-bera.
a**. -liii ie uir_j,ier, tmwtbj hri .agn-fl t?. ibe Nmth i_
aiaaa Batt-rr, w t.- ?-. aagkl t" Pbubi vh ye.t.rdBy, a-il
j>! ., .. ! : I ? I . . hr .' '.!?"-?
Unni Bire. f.aaB TtrnfAftf f9BO,OM.
Kl< BM..M-. i. 1 . J?tf '?-'? 188
T-Mp-t-*_?aeb--a rnd at-_*a_-bi ftnetrrt tv.
I , ? ? ,! ..f \ ?? l> r_.: .*? bald ??? '? HiMj .lu
,?,,. t,-,l i'V H, t'.ia iBOrnii.-'. ?! 5- "?t- '?? "? tliout |
f.;it iv. g| , j .. a'j'.l.... 'H* t ?_B?ull*?:ot UOUli'
..<??. .1 i\ uMtiTiv. -.'j. ? . ,,. I i-'- baraed. J-u.h
. v * . -? ? ? i- -: *_)< .,i.iit u TheMafl
vv.i : ,t T'-e iiuT_T4Dee t-xpi-d ?a lbur?.v? '*?-'
ti. <>iLt* <>. I < ' * 4". 4. Il.iJxt.l waa ali? aet-*Ml 1
_ haiuBMl. a.-- tkmtAJA th- umpxt. l~*? pruitm>.7'
%iv,vr, 'i
IVntnl MavaflBOBBBa
rno-iiii'-s, op THI TOBP?Mi tsT. ajurs.
Ti.- loUoaiuaj i* b lial <-i tha Uattaal Btataa
tarpeih) aaaoMgoi
A i?... *,./?,. IB'Vrrr /(* //.
I ??.1.I Baaa,
. ?". I.I ,. Ln.
N pa. .I . l%lUalOTg?"B
N .i.i .. .; .(..*!.,. int.
Itada. I. .?"..-'"'
I l.? i ii. . ti aoa ,....?.: bi tm i:._ le.i. t; lr..m Ih BOB
Ito tha Iml.'v . Saxj lantlaa a**b| tiUtraao', IM
i |? , i f -. ,.. o'*i u I...-.V t i'.i.;r !ii|. 'I otth t.e
tm, ,'i!,ie, .i ': i i. . I.? l Of al in i! iii- t" ;'?' 0
i-e n nl. 1.1| ii. u'vrl i.i. -??: IBWhet ni.vnui e '-.*nril
)? i?L-tli -.'ntie iint'il. i .1 ? -r .. in ib m <a lb?o ?
ii . . , f Ib* . i.ei lil ' Tn . i! . ..4 ? '."ii Ridttf b Itj
ui ? mn ail ii lUOB. ?'? Khoafh ii :i:.v M.tiii.. i"i d ta;'!
lt. ? ?: - g |. ritl !?? t r; <? " i r | fl il ; n I ? at y fe'-i i*.? tn
tl .-.1 Bien , y*t iLey oie p.u.t..;. in-uie.l a?a_atBay
daug. i i" ui* li aaa 11 -
U.iClilSlBt POB navv vf.i 1 lu.
Taa Kari l>. pai Bronl la (a*-altltfa f..rfnr
rl'nil ',: ;: itea ?? - ? la i.la*atoekaaBtUi ir
.... i i ii. .,u. al tf i. itlei.iV-i lieu ui.iiiil. 1 B
! tvuiii ,-f tbla i.i.. l ri-ii f-.l inf tu- 1?4 iv.ii ti- r?, uml
ll - VI'ill' e.ii !l .- cl v -1 -.'?? l."1 oi iT "Ul lin-i el. tl,
liiite.o.ui i' ?, tr. I'i, .1 :i. ? fteoe-tai >u. eil i-;..n . i
l;..it-A it, i ii, Uti-gi i. , i ?' ifllieg lm 1le iiirj- l.eivy
i-laiol.iiang ? i.i. ? ii. ; in ik i- .- i.i ii i.i ii r ' i <"> i"
h.iiu en upl-it. < . ttriafl.riiir l.ate been bu ..* w,t i
I..- n.l !.,.? | .f |ba .11*. J-'-tn . I'. 1 t-.li O'ltb.
I'liea'ri. I'.. IV'.'li ir -I'.n. |-l:llr.i*ll'l.l>, a .1 eOMl
l? : .:. r nt inarrri- p- njtn*a Ib *>ri".>iiir' tbe di
uf tbe i ry ili tha* ??? ? p*x t
iu.. i. i, ni ntt ii a ;MEr _iBB.
ThB l . ri. ..;'? - !.<'l Btcatn r H im I ?IMB,
afu-i .-'-.? .""i t a '? '??' ? i '??'? boia J iocobxa] i i
i ..<.: .t. -4..... ni.'- u,, ??-?.I w a aoa a i ?.? I io
I | , | , , i - i :??,.. .. ?? ie .T.il i la >? itf -? N ?'
a s r.-i t ii-..} eitv tiiiitiv ,\:r U ? M oi 1?a iit.i
:,. , ,? uu ,. ? ? , . '.-, ? ,,. il I . 0* He * ll" I'' ? ??? ' ?
Me'eaoabtatrtl ai cpi .: ;? r in Mt. V-n,-n. lt aoa
lt ? ? r. ?? br* - i.t-'n ??"" it tM i ? ? i
.... Bual*ta.ati ttaib un Ij-rllll IMI. BMe pturaU
I , . ?,!.*., .-, ' r:..'.. B*| ''I I. Hl ? l
,. ..., , bi ,. ... He Ai. ....... a_b a*a B j *in.'
, ? |. rter'a BalUl* at II eaiOtf* ? b'taTta *l*_*>a ati'l ]
M |'? , p ii N**a -'? I- i - . hiiii ?'i? eii| tl.i' -I ,:. li.i,- ?
t...(.... i . ,.; ib. . .-* . ?? . i-x .i .ii t. b M i Maa
M'.i I-.-Til; Nl.
, . ? fl, trtei fv Hmgga, an vv..|l-kii..?ii in
\ , , , . j? . . ? ? p,r.itl.,l ty lie Nnry I'<
? ,t j.t. ?--<1 <'..i.i !-t't..'i.. (s < ?
. , ) I- 44) | l.l. ,iie iu i.Ib ?! Ili A|r:l )-'??.
, . . I . " .1 .-4'.i ? . -te Bl. .
. . . , . . ;-. .'.1 .1.1 . t 1 ' \ ??- -> < 1 I "tta
B.l?ni a Uu ax-ti. II..I'.; iceli. ii: i am* > ? 11 x ? _ ?
ool .i-r ? i n ui !?? -im , Btf al
?, | i.tii'i r. i
II ... ii i
lM liieida i. ? n\ : l.o, ir. i- ?
. i ,,i ... ii 11 t iJoe* "'-,| "'' ' ? '' ? ?' '
tha a . ' - - ;Ti>t to. ?
I l :
Aiiiiiv tl <iK iiii. 10 .. BUABBA
'I! c I'i ita . N"i'- ? aml ..?? >'i qOfl M'lT n,
? . . . . . ibb t-.. rr >. P\'. G ? "?? BU'." ? ?
i.x* ...ii. .'. V. i ri : ?? ? ? ii" nl k lr.
. i i- ? r .: 'i ,i ?? .'-'?' 1 ? ?..!?** *i' i ? -? ? r>eO'ie
,, i. i: aaa waa n .*r thia of ;<f l-uiti, ii?.*..i. tba
iKiti, in gro?oaatl lawnao*'tf Ih* lr* i". M ? >?
?mH?|i B "e- v-"t' Albxa " ?' rtajBi di.:. aad,
? -. ..ml iu tH.iti.nt p'.t >'i ii - ? ?
..I , i:- - ? f .'. il , .? . na. U ..
v . ? , I
t,,.,: i? ..,? Mriaiog Mrln loo ball MhaO iba
i i.?? ? I: llotot-'aj ? 1*8
?? , . I ? i ,.. . i - Maotrr, i?IMr
...i ?
j . i ?,, i . i|.t ,i,. .1 i ii, I*.,.'. i . ? ? bim! ofbarfa*
,. II l f. .il taa- i U. ,.. , ul.l '? V. ? -? -,,i l'T- "' '
.? t,-1 ? .i.i i... ta* vii nnl iiaii.ii all
. . , r .tr..tt |,,t..' il nn III i i
t -?!>?, tn ; ?, hut it ??oa B4 bbiiI il hod faHy ?fl BVgi
'. , ...... rbai daj !?? ? .1 ? ?
,, I t ;. ? ? ? -4 ' 1 ..: t. . L .tl . Bl l ? n. I '.
i ...? ' 4t ,'...-. i 11.. ii. tf ? ? f???? aall *
-1:11.x om 't,.' i.'u {.-? > i-i iy ">?' ib.- mm 'U
il.. ii l a ht. I. b ul uiu i aOBBflM mn l ft ?? lM Itf
.? nu *ie > i ita "i i '? n.'i..*i..i4 II ? - i BUlooiy aatl
? t n.l. .a Bt . ii i.n ' !t 0 t ?? bP|m i.i Ib* r.?.. tf 'it- J
tn i i.t r ?ti: ? tt tta a "' li a .-'.*?,j -
; fc.l.liB aciliiifc-fl'-'ii >'? ?? lu'rf.
I'mi . r> -tt i ! ui ; -mr 'Ui.xxjtJi, (
? ?** l '.nr > i. ? n ? ?
< , uuotHntt.. - ? * I aaa ti.-t ? jH>n ,
| |,i T..1. I .,44 I. II. ll 1 tppf. ' . '? t ' ?? 1- ?? ..',. I .4. I. B*. I I
| ,.i't od 'ii- aiii.i r ?? ?l l?-""X *?.i' ? ??'?? ?? i l*.
. ,? . t .n.l t ... .1 p f h . .'*?? .
r-?i?-i.. I a n i- . '?? I'-- ? ?' - ??U I ???'"
..?',. ragalu ? ?<'?? i ?? ? ' . j' ? tr......
n,.-. I ??!?' ' l..<4- ..J.*' .. .1 ?? < ?! * IM.Ir .1... I.- v li. I. .
I |..i.i;-i, a. ip a?. . ? .-'..d ..I ?....: ..?'! ll B 4.41
o-il I....-II.- BwaBaoraa. , aaaa kW?H*tata I
i ? . ' - r jre -.II.?'' - -''"
,. i. j in .i,. ??i?..ii, u .ui t'i m aa i i e-. ". ??
pr- I-.... | :m .rr.i i 1 i *4. . .-..? n.4ari.
l.r I ' B >* 4.,i, w, i ,1 ? m " ?'') *' Ib* n.bi nu.'. *"U I.
, i'i. ii * io ' :? ? ? li ?? "???''
.otarni uilir-r i.a- ui.t-d ? .tli i r'"!" ' ' ' '?
?, l ..I . ... ...II g IU |. ? ? ? 1 I' 'I '?? *'.**! ? '''?'
' couiOMadai .r.'^;?.'!.*!. bt*1, i......^':. .'? ? lall ra|?a lut
' .1 . 1*14 A.'..|.irr lil. 1 ?.'. .. int II. .1 41. i ! 1.1' Ifl!' ?
i.' li.l? to. auj ? 'I- -I If. ?' "- a - ...... ? ...?J i. I- ??!> ?'
ln,... iu r. n ?? ? I ? |. a. ? ' '. ? ? i.i . i
.. . . |, I .. Ib. ' . .,..?.:.!'??? fi.'. I- ?
. , .r ...i,. ii, i'"? j aiili aa ? ? ?'' Ua i.. .??..??a ??' ?? "
. , ?:? ?at y*Q aoat?a BMtftfatainbtfoa at a
"vou wl.ba ?..?tl,-tAil-fi.t. i. af baxrx ?/ lhat yeal iu>n>
. ?!'l.r a?.-if it'-d wil". I l!'??*.'br i. ? l lu.pcltatf *?? B. -i
I |.? W r Aldtl.- I-' l'l "'?? f< ' ?" I '" ' '
i VV. .! |a a li r i .ii?i 4.?r '??' '.-?! '.aiH?u el
tl.... i ,...!. Id bxn aai a? laa 8<m I ?? . Ij t. goai
liatr nn. rrt a.ti.r.i ni?t h- all'i'M b- |,r,. "*i. BT I .?
,. | .i ? i tli- i ii.. .. i . ia l*a*8a Utfa Bla MM flaa*
-.... I.ii'i tt., k Btflb. t< .t.i g.
A, I m.i i <*? ??'i'i ?? i" ofl tb la*n ..f au-.tbr- f.nt ubiiMir
:...,?. ,?-.?.1 r.i r.r'.Al l'l I, i'. |..?.if..li.alt?il. -,
i i- |>a fltui*. mi I I.. 1 g . .P, ai..| tbnt I. ..*'? il Uir .1. ur
I ir.icn.gi abl u tl. BeMl u I. f ?!. M l b u,\ w.ibi-'i
...,,.,.. rta'* ittaii I a* *..'l I .,;,:>. ? ! it i- M aa
.?.,.. ..ii,'. ??, I BO* ' ia.
v ii iga .ui" i?lj i,' rrap* if-.llj,
l'?ii? D. i cuTkk Baar t.i.i.l tl
| xa t tt,,. ? i v tioi ca, c i.niiAi .ii. i t iii-4i fitti* aia>
atf .- - -i ? -Laaoa ,
Tl i BoaqnabaBna Mil tl Forl I i ?m Ihrae ki.led ai <l
? .ixti-eii oiaode.1.BBoaotMI tt>l laTarh?i ir Llaai,
W. iVuli ieeof lM V ti aCoipa. Aunoxi-l ia 8 la-i tf
- ile -'ii4.|'i-i.'i:iiia'- offli-' ra
i < '..aiii.bil'.ir. J. tt. i.od'.u I.h-ui.4 oaraxiioa*., K. Il.llal*:
! , ,?,?? i.ta. jol.-i H Harn*" ii. i ???. ra* M l t.* u, Mira*.'-,
l-li. i . I. H... ?vi A~'. .-urtr .... I'liail*. II. IVrrt . I'.y
! iu.. -. Atiil.-.,? . I tara I I apii.1... ako Bt BaaaWflBi x. t
l uu blmt.'. II. < . I'*rt*r .<? tnmrrt nr .1 laia, U K. la I Irj',
I Pa>nu i,i'.i'i,il,,(.W Ma*ea|4 inrf - nginr?r. JaM ).M
a BH Kii. -Aa.'. BotfOOaf, l-a.r 1 BbB*B I ?-?4-'>,?<l \*at
I K.i.i.i- 'i .?-. BinaOaw, j. laaa* vv. boaO??a aui1
i H* JI * -hi.iiIi: fl.i'dA--'. I.i- i ?*r?. 1 ii. im. I iuii.ii.iji
ai.,1 ( i.ar.*, r. M r.lnij: Ao'lug Tn.ru laal Kigmni Boatfl
,it>..l. nnl bl.m. Ma.l-- VVUI.aii. IVala.*, g.i.ai,!., I.'l
wa'd I'.. P'r-Ptl*! A.lii x l..,.':nt, 1'i'?u.a. ? Lai tt, .
W. It'i,4r. t..d .. CWawOtatMiai -\rti.,g Ai,,,r. Mt t ,
I i,.i .. iini',.f',id a il ,*.'. II. i4pi*ax*t. 4l?a a J. < o. p*r .ml
-.ui rl 'I' I'u.r; H.Miittriiii, I VVhiniai.B. I.'iniirr, l.l
\.ai i J. Vt a..,,. , Carpnui.r, .Ie. 1 . .Vii.irr, OatlBaMc, labfl
, . . HolBTiM?
T?i KWCO.
Tlm rt-turn of tho irreui friir.it M from Wil
| imuginu i* fi'iiniieii iii tb* orod?oooi flfaadrtioa?
ve .*!?? nf I ;;lter dtafttotM aatura nf th* 000?OTfl I
i .Mii.ii'. Ihe pa..iii"ii ln. I ',. i-n i .... ji,m.,i, |7| I
I tan* aad l" if.i?. i* iwnir borrled f'ir*Htd, m. I m.ii:
l aatl fr.iin Knifi-a M..IM ? tt tP.ta ti ?. it MaluVe saeoral
I ntb'! fh.ii* fri.tn i.tPi.-i |nil>. I.iaiit t'uinniaielrr
I 1 ln riitnn. Ixtelx n| th* lintra irge, ba < bei n <ir<l*r?-d t>.
. raa aMMId ti.* mboo. 'I' ?- lattes u... .u' . tan rvn u ,,?? .
'aud b>.a l.fif t-vu Irt-n !.-aa lueaaumneiit tban tb*
I Koaaaorar. BM Ib o aoabl* eader, aoa luiitat italn j
iiinr* la*t Wii,i-r I, ir,;, :>t,t in gatfOgb ?at.r, but, |
, lik-i.'l 808 el a. ia Miii in M wet and aniu-wbat BB
. rntlifi'rt i'...- *t ?- I- '
I I.e loaeo 1* aftM atnr rlttra and rntlnp ca tbe Maa i
*ha 'it, I'lni"* Otfonara, BaajaoaaCotii auwh. l'uiitue,'
1 Kuiaa. *nd tli*ir *lat*i,. Tbej I a;? leaa diiiiitflit ttan I
otlier viaaeb. nf tnelr tui.nuitf. and eujnv a.uie adxan '
tau'*? ln ililt'.'.It eatlgatb'B. Aa tiie'.ni iBOpfllflB 1
p4i-iti..;i'. 14 in .;<.iu*( to the ln tiela nn th* BBatfBflfll uow
Bia lir-iiiilj Hiit'lieil, aad aa imt.-i'lnli hare hr*i. and
Bia P..iur *?Bt agtatnat li.-m, n it reaannall* to pr>
BOB8 tba* th* llghtnr *Iiiim dtfptfahod Inuin our pnrta i
ar* Inteoded i? auop Uaek*da>roooliigj at tbe bomBbt I
,torta an.l sxaail a*orindarj deBrBaoBj lt DBBBtf la lunjr,
attMearrent rat*. btf-n- iMreaa aad oaretf wiil be j
;i?j.'H4..bb bltM Retaiiin.i. ei_*r by Uail ur a-a, when,
11k* a 11..'- "'1 i lt nantt ui* u. ,t* ragie.
BM?lb ai Haa. II. ITI. Oaallh.
TkJ'MxjN. K.J., blmiday, Jm. ;?i IB?.
Fltju. H. M. Sautb, 'lic-it-uri-r ?1 tho P-kaU',
na- takan witb caralyaia <m SinnlaT mornina ai J
o.l.K-l ?t l'l* r. ti ]ri,f,i ,n Hltf'itatnwn nnd <ll*d tllla
nmrii: igr. HaBiB h*ldaMnflBcfl Bat fltivm '*aia, and
a-aa BOrveTfl .11; retpeeu-il aa a u ..-i m .?.uip':. ?.i*ti aad i
?IrlifttloflSoer. ^
Tbe Arlaaaaao Braaianklp Tha ?realaaa
Mlall.
Ri J."i ia. V-nj.ij. J*n.-fl), 18.ii |
Thfl rofent atataaiont *?f 1 -r Littu ff vl Dm-,
atrnt tbi.1 th* 80)08880 tf W.'l r\tow tflMTJO?tf
Mtoti-e Kenat" hT th" LaBf?11*1 u .. gg a f.iri.-e J rotra tt?
be urtrtfc. H' tr-v. teptBy \c.-iL taon tbun a |
? 'iini i.u: in'tbe fi-neral AeartuMy bt-la ' pro*ea1
A Ji 'liiiiii t-"-n Ati-j nu.i taya lUiiiut' ad Mail .
rt4.r-.iBbi g.-pMWy Mfla tornotbrBoajbluBfapgliti |
al*T*. '
TIBI. 4_ji-_ A VV .%-?:-V-VOIt-i.
Aclioa ol" i!. I_n.-ir<1 of-tiiprrviaoiB.
1..1 tbfl i.i- . _Tr.BVIS.__..
bt t ul .taaaio.T-iiiiu.ui-, Jaa. M. I""'. 1
! ' r: ii ia_ 1 .: ., <? " k. .... 5
Ii,,.! II i.iril mt't iu their Chaiubar, Nf. 17
(i.v II 'll, i ..r-u-nt tu ll ? . I i w! ealli
I.. .lUUOK.-t.rK vi?. i h, ur? ic. ?.<>. Ti'.tv I'A'.i, ?
Ni:w-\o.,u, daa.aa IB ? 5
*W_, t!:e iiu(Jcr.if?ni-tl M-fl Pl.'* Bnatd "t "ii| tl"
r ?? n I'l t e (' i'i,tr ..| K? iv-V-.i., <l'i I.eie'.T i<i|-u.i
? u?. 11. V',>.i^. I .i.kui r.e.i.1 I'.i ii nl uf M [i i li i it of
11.1 '?,?,! ly, Ma.il a p . i. . p ?-. :i (af i im 1 o-r.i <-t
- up .-iii.ru f.ir Mi.ni! i.the-Ut la*. A, tc Ifl .'. I ok
i.... ii.ir ns. t-t n_.lt lu.ii.era i a i~ t bc Mi u_l.t ?.....<?
the I...H.I.
; 1 I i.,n P. PITBIlT, JAMEl*. BA'-IB.
: h i.ii r.i.v. j.,.. \*. ?i. rt. i m -:n,
1.111.4 IN Hl.l ,-. W.-. I. KVKW. BT,
I A ll.'IK.-i.- M li.i.M ..N'V. .1. )?':; K'V.
|-,,.v i.i ?VVnii. iu M. 1'vt.e.l, .--.;_. 1'ie-ii'en-, ln H ??
|eh,iir.Bltt l.e to o ? l: p iii-:t b-1-: "Sn ...I \ l_- *.. tllBI t,
li.M ia, I ,t, r ... : 11 v. Bi < l.e, s.vtifc. .-iu.iiii, ni.-v. a..,
I.I II ,1 \.' .1111, ?ll.
Iii- |.-Lul.i_ i.i |bfl ii i.n.lat 11 tbfl pt.-yi'.u. inci tii ;,'
r. im u_-pe_fc'>u nni:.
peti r aaa.
r-'lti-rri* ?>f t'<- f........ i; ,?? it "'?'. f'.r o.irreetion of
1 \, B.ii i-frfl-il .1- i...ir- i'|.';V,., J h. Cau.pt). II.
.I.i.i. Vi. \\| ii ,:., *.|. V.'m. ,i. l.to'i-r.
v. i: k ??? .- rii,.r<d tu ti.e _i._ii.iite- aa Aua.l
TaM a.
lo, tlo*) of Aui.'.iii >iit-ru:_ii t,,r pny mtttWtmejU b_
the i" l
VV'hicu Bm iti'eriul to tho Ci._jrr.ltte* on Ki.i
( 1 iu....
ISVlT't il, ??
An l.ivltnil')" araa i. ifl JoflPprl Dowlt ?
Pt'ilitW. i- rilr'1 t ?? .1- LaJJ ut tke " M. i
i H i .. r .-.*? tii be ' ?. i tn | i- bm 11."
i, , , re?ia , i i' i mi 7, itw.
v> i.i-l. aaa Btce. '.-.i
hi- OL'. .
1'lll'TV '?*.,. *-'TI W1I.I |.' ?'.??? fol'.i- ?I*"'*:
/ ,.,, rii?i iii.-i'.,iu:i'i b (, mlj cn'.-.r. t
re ,utn-.i t"i-uut. r mi . ? '(-, i tLt, aad tJauatj Cltr i
,,,i i,.., ,r .??- . f eari i; it" t ? ?"??-1 ifl.ktafl i?.
l -i ..!:. io '1 ?* r Ile,.. lu. ?
V*'..,.-li u. * .| |.-il.
v. ,,,. ,. i >i m.'-n ' ? :.!-;'!."i the IriJeatng
M- li t i:
ita-,... "ii l*e Mth .l.y '??". ' 11 lh? Poaffl-<
. -. p.-..d i. .-i ii ? ?? ;?' ? \me . -'?" ? '" '"
. . i i . . k .. e i i i. - I - - ? '? '
; .... .. ? .< ? ' i**J . ? -
1*1 1 ". -.-i -, li . . d
lue.e ?... ui '-r itii t ?' ?'? i ?'?"?" "f '????
( <m. f . i.t ?? l >B wl ie- .1 ?? ? i ? - i -I : ? I <?
\... ..'.. r ."I 'i I Bb fl ? o .->'.. ?
. ,, ,:, ,,. i. ii.( , r le ">? ??("?? " ? :- BaBBul
ui. nl ? i ?. a ? ? I IB ?!.,...!
,. ni, w - . . -i p ti. .... ? '..: i. h- a.i v ae. ,-_t., ..i
,-T.-, a*aaci>_ !?- . ..-I
i . . ? . I t| t ? ni i . i ?
? r . ,|. ,,.. . I f i 0 ? ?> V.. i, ? ? i ? . . ? .
,| .i-r ,.4ii -I'.-i-..- ? - -?. -ee i'l ll ir-pil l'
...,.?. . il i. >.. in BJ
r |i. i, ? i i bm Bfl
ll ,, . r ?. . ? . ... i?" el .i I . J.. i "' l'?e ...
_ r. U4b.ii. ? ? ? '? r w i .. ?!. - - ? "
. , q ?..,,,,.(. ...i.iti. .f?-- BflewiBI
i b ?? b ?? , i ' i- i ... ??
n I. : r .1 ? I Bn i I -
. I ' r - ? . ' ' t - I". e4 ll.e
.. . _-rr - , , Blta i i ? ? ???>" ? ?' Ij ".?!"' ?
, e ea *t_i
, , .. .1 ?!! Iti ie.? ? ? I'l- 1*1. ?!
. | _ , ? . |.r_ut.rt.* .ii ?
?'?;"!"'. ' 1 i , ., i
n i. ??' ..-,. te ?? . * IB pB wil Ot ?**li??
..,.1 .1.. lt ' '? I '
v ..?:,. a : I.. i; , ? " " *.'"'l ' '"'
llt.ii ?,.,.,.' l?B**i I.
' .n.t.r I r I t I ' ? I"? -' * "?" '
.r?-d..? pe?ad iir aea BeBl Ikfl llflii
: ? . .1 I
i|jjr~?i l... r.- ii - . -. < . ni li_l>_t;*_ * . I.i rit? ' I laii
.- r :u n ?- m a- H,r |-r. ?... ,, t. n. ?! i ?
i .. .. I ? ? i.r li .. , r ? .1 jut.e I,
, r V. ? -,. i . i .. ? ? r .' ? ' ? ? ' - t. t ,.e,t ?
Be-taei gi.B-vawuwaa ilflnfladrde' 11 r ? .' ? ?? ?
.! , ? I... . I ? ,. ? . ."
,.? I ... ? ... ? ' ' I - ??'? ? BJ * ? '
Mlli. . T f.", ??? ? I ? . - '? I' ? " ' _"
^ . ?.. I," .(.rili.t j . .1- l 'i r 1 , I l,. v? i.elflf li
i . r -,U Ult. ,,f .' ' I I ?? "Hl, fi" ? .
? n . t I., i ,i. ? j il by * i lea ii. ?
. ?? .,. i, .. d ,o r.i'.u. '... ..o-iutdiM l.-tt*- ?!
j it la __?'( f-i Bmivou?.
), . i. lll. .llt'.rl _,J i.i S-i ?!.. r- ', ?,..'??,* I
!_.*.__ ,U. lerr. _._.? ..-. ? >? >? I >!??-?_?-: ?- Bw - ...
,,. .?....,.; ,.r rt.., >, ..... .Oi-: I'i C..IJI.- lt, p jr _?flB_
0 uu t * - Kt-u.- p-fi. .____? , , i. i.
^ , , i,,,i | |... i. e I i . b r ll ? I t -i itur, 1k> .1-1 H I"
?rt. I., i_,.,l, !.?.,? .It-ll.. I-B. ?l? r.....tl"l.el -'ll'T
_l .Nrw i . it (? ?.i loi i ? *?? ii ?*u. ?? B t m ie. e. , v
,,,,,.?, , i , . aa , ... ,u HiiiflBBfl ?i'u ti - i r
,,.,..?.... al. -.... . er. -.in .,.,,-,-'
??-,,.-. .u_l . .-pjr -t ii- I- <_. if.aiMil?_li I r. ?...??
lllii* -'B T * '"'.tl, br at ic if-l..iiill.. J I" **.u n.r_i_.r _,
., - Ir . ? _...___?___
/(,, , ti, I . .1 lhePBfl_~ll I'.iu.n UMi -n v..' :.?.. ( h.
. ,1 , .. l. . . t ,,ii. r* . ?u.l .Il.er-t i le | - -, l ? ij
*,lllurlii,|i.i,i.- .,; L.e '.,... , i 1 ' * ,11.
. ,t _i,. ? f.-. ua tl.. i..l i.-.../ i < t " ...i.e-t-ol
... i. i. atfl ??-- .hr afl I i.-.tl ii .? i*??? .d.
A*4 A'"'I T 4Ctii.'?ii* iiir I oiko < . ? t e .an?'in? or tiib
' ni .tin, ..ft itiir. i.'i.u-h BBi tflta t a : ui
hiiihiMi. a-Bt. rat l i rt. ro v bu>bi i i i
Tke V ? ./? ul :' , | .,:. tj .V r 1 ., t r./,,..../ ... .1 Bflti
eiafl ~i?? ?.'. , w.. ,??. _. ..ii
BBl 1101 l. 'I ha f* er.i ol S j. t . i. f ihe f'-atrtT ?f
N- , \ rk ara i teb* bbiB?ilard aad rmeowen-i, M
tlit BierllDf tl.neoi liil-.-U,- . i i.iti ? ti'B l_<- le-tuil.jr
,.? bo Oa i.|?ui l ,i-rr,d.t..: m.i.I f'< 4tB J, II Mn-' uiiui'i b
nni tl.tutiiiiiii-iii.il. ?. t-t- Baaadtfl rinaiivbaraBMt,
i.oni tiu.e in ii. ii-. iiiri-i-i, t..i iie paeaaB* -f aalalaai nln
,-tr ii iu.y ii p t aaek mtm ty a. tu- > m.i iemmwruptt
loertl-: 7.,1'inetl' llU.lfl tl.e t II 14 II " -V-_-_l Bl I f ll"*
i ul . .1 Mrt . ii. t- i T>-. bm' it i li-'-'ft a, ?'? i Ikaniaad
iei|fit bu-?li"i ti"! i.ltij-ft.ii , tir nn-ler .nt lutui.iall
?<r. nII. |, r t" ii ,,-. rt or ii.it. * i.-ii baaBt] M he ii.i.il
wbrneTrt aaeh t?iunt.-r .ti .11 h. ve beea uu.fer.-.l luw
th- IJ i,'i-ti M\ii". -t-iiii-e, .nni ereiil''I te ealrj l.'-Ji'if*.
fla_M i ii- aai.l i .11. ur uu.t r au.t futur-e^U of tlie j'reei
, ,;,-. i f r iBjaateMI Bf I'?n a* aftlflflalil
si,. '. Ti.e .ma I'ui.i ui supei rbera flr* batebv
| anilit.i r (1 aad eu.poa.ted t? le?y aadetdbat, ataard
[ing tn 'in. ln to. tip.il. ihe i.tui.-.. Im.ii. iaal abd
ptiiMiiml, litilile ta tit.tion, in th" CtlT BBd t',,iir.tr ii
M'tl'ik, lU.-h m. tn* bb i-1- '? ? fce~a8?tij te perrj
I lulii .-ll. <-t i !?? pratbMM flf th.-fi r.t aei tion uf i I.i* A.',
[flad l" p>. the p.i.iip ii Hi.'l iiilerr-t io tbe Ihjiiii*
i thi-ieii. r*t*_rad to.
I Baa ,t. All Art. ao f*r a. ih ? aamr- ure lnronaiateut
i heieMith, flfe hereliy Maaabd.
I Bflfl- i, li ir Act akafl t"t<- t-fl'-t I liiiiiic-iatv'iy.
I S'l|h'ft i*or I'.I.l Nf f. 'Iti :
| ,V, ii. I i.i -iluM - li ifltiii ^ thi- tr, u: ...? ?- J rr*.,
l.it.on* j..kl i.-'.t. I i'.tm ll flr ilutt. aml I *ii|.|?i?e-t
, ? .11 b ? ,-i^-vit-il ol me, *? l_*u oi.,.. ul tue 101111: v
I Cn rnitte.- on VohurteerlBfl', t<. Mka-I * ba fn.-te au.l
lip.re. in r.-Uti-u to al ai ha* I" -tul"_e kvtkiaCoai 'y
in farabklaff aaaa tfl lapBre?i t 1 bakHaaa. aad abfl
u> .ii- au p-'...'. ii rtetra iu reaaid te ihe 1 aaarat if>
..ii-n at linfl ('..iti.iT, Id tie* of ihe baavy BBBaaad j i?t
mn...- ipfla bat ba in?n.
'ihehrat tall fur men njam whh-.i '.l.e Siipertia.ira
tot.kai.ya.ii?o i"'a the t-ail of tl.n, leu.i. t.,r th, ?,
ldi_r.-<i ih-o-nii,! (30O.0C0) Bieii, o_r quul 1 betag
laelra ikoaaaafl ii-.'."4i.
I uder that e.ill the ilrflft af J iiy waa o: ij>r<il anJ tl>?
ii. t. l,ll..i.-l
(ln 'li.? Tlii "f A 111.-11*1 .111 uMi'-a ? ? 1. a_ ,,t. I hy
this li.iiM l-.iy thr Ciat .11.I111..1,, ?? ml. pi.it 1 y ui ...
t'l.iti..n lo t' i> ranlifl uf aaaa, 1 'n* w <? tu* eediaM m
f,,i |k* 1 Iii foi .Irufletl ciiifiia
l aa.n tlu* i'iiiiii*ii<-e what ia now ?n..wn a* the
f'-.tinty ('..miultt-i- 011 V'oluute.'ia B_**rfl_ted
Ihit ..pl-.i.ii..t*e appr .|>'lalitl taro niilii.iua.if ilollar*
,(.,,i.i.iiii. lt it ,? ritaoai bpislailr* iin.iiun. aod
tn,.l t it nu" huii.tr.-.! "B'l lurty an thou*i.ti.l au hun.l
i,ii *-'4.,.t.|.ii ih'ii ir. wi* raiif-.l l.va.ihatlptl'.n It waa
,*'.-r * ur.lt I -|iaii...t.l, I ut 110 nioie ni ui, j u a* ra: ??*'. uu
der it.
Tke total nomber of peraoBa r-lievid nntlar thia
1 :ilii rt 1 - ~.it >.i.e Ih"" <?ur uli- lumlr-l aml oiflety
(1.9-0), nt ,1 0?tt of aiz I.LU.Ii.'il :i:i.l f.?,, tl.uuaaml tluee j
hijuilreil uud oiflhl>i.r* tiuliu* aud. ilu> Bie oenU 1
fBtrlo.:*-.*- 5.')).
Um tke aata af Oeflebar. i?~. Ike aeeead ortllnane*
?a* Btl-ftad hy the lij.i.l of huj t-rflaora. Tui*]
oi-.iiiii. .. e pri.vi.ietl .or tlie i-u.i. tui. ut nf ueu in aitioi i
nuili.faa.-w 1 nll. It 1 Imi appropilated tao iu.1
li'.nr ,.a-.,i?/iait'i dollar., aud wtu without l~j.lal_tg.Ta
? tm loi'. 1't.e u ln !<? iii.ii-m a;-, r-pi ? tte 1 by it. bow '
erer vt aa rai-ed
A '?*? iiat.ni't'r thi. oidinareo ?i-? adopted a oail j
?aa .aai.".! 1'" ihi'-e huotlrvd tbouaantl (3U0,(liiU) niei,;
ai.'l in Ih'.-i-nil.t.- a f.i-;l'-r ouil wu bi?<; ? for twn
lim .lit il ih'.i.amd (_iai,-U.) men.
1 1 .1. BflMfJ ii.e- I--,,ri'i'ire leral-.e.l tlu- ordinun, e? '
of A. . i-t ei..' 1 letoiier. 11 ml ,-ave na autlioritr |? rittae !
fuiir ui. .i"!-.'.I 'l.ill'.r. .14 rtO.irO, ailditional. for tll*. i
parpox'>.f O'ltnlmnir Toluut?wr?, and <>n th* -tb afl
rrl.fiiarT .1 tuitli.'r onlinnu. <? aaa H.lo|rt-<l api-ttpriut ;
l_g !?? anllll l? oi dml r? 1 *?? .**> 0 '<? of tbe n.mtti-mi I
aiiiouct iflta.irir.tI bf ihe Legialaiuie iu the UMrgflT
Jaullaiy.
T e <|uotn ?. thia Couniy under tho t-o e?V* fur three
liBudra.l kkaaaaa- (~U),__ii) aad f?o l.m-ftr.*?l thiuiTi i '
(*i_J.l4)U) 1 ri. i-ruhr oiB|:flTehunrlre.th</Vi*Bnd fptt\tn )
taeala all, wmt aanoua.-i- on tht* l t ot ilaroi. fla
li*n ea, thounriui nine l..iiiiire 1 tuid a-Teb'y-nlne (ii,_7|)
men.
Uo Ikfl latb of Murih tl ja ijuo'it -uv, flliialj mn
gijioiint eapeiitle.l _kB)fl_a i,eirB thrM uiiJioBfl ele'it
Inndr.u aad laa t--u.ii... ?J i.:i; ainc .J,___iU-'
-ollata.
L
I On ti? 15th tf Idrret., MM,??ra IM !**t <n'l h.ul
I I i'i. ii.. il a i ew en.l ?*a ii.it...- i.r t?o hkBtixaal ll mi
i a aad i-i't! i U) inen. md .,Ur iju tn. tvi 0 e wjauxe'l
ui aoxoa ti.nua.ii. ii iMoa I aiadred ind eiKutj-iiioe t,~>-c:)
' inen.
O.i Ihe Wthof.lfRtOh. WMi) He pievlutia qnotx wo*
?i . 'i .-ii i.a bat laa baaa B le..'. u aoa nrJiaaaee ap
, .op i n-'tf ttn-fuirb'T Miin oftara 88?iu.i* af d,. uig
(*.,.tx.tt.'fjj araa paaaad Mra?a tbatjaat* bbibOb t to oof
en. .
'lliis Boaroprb?. a rxhaailN tta brgjalotrra aaihao
Itv br r talap; nu.- rj.
Tbe 4 i..t t :?? d i i.'i.a cill of ht ir.'b !.', ii waa lii'e I on
t'.e .iii. ..I II t, ,n i nt u io*; tn tb.- C?ntr nf ""?'
r.luii. i eii-tii uauuii-d mni Hix-t-.-iT-- tbiia .ua I nm a >r
e l-iill.'i.ol ln IV d t BOBl) -011 - OOOM 111.0?171 '."').
! .Viiti t.en. iii lli.ja ii.x 1,'llei d. U>.. Jiile'J'l BOaBOBI
; edeid Ibal uu t e iUxtl tft .M..y ?>' Were iu ixca ^ ol u 1
1000 li'IIl.U'1' lt i f BB I'.Jl ln tlltf d .:?' -iHV-j X t'-' ) BM U.
On tbo iltb nf.Jii.'. 1?4, .t ueflf uxtilBtiee waa
I n i?ptetf oppi oprlatiBg* tM bob of t o Bittkaa ot dtd
l i I ,Ut.,i ?; io nlii.au men i.i mitieiputit.u of o lu
ll. 18 < a.'.
il..a..i i; tv.a r. libniit Qillliritj'nf Iniv, und btia unt
3 tt ' . ? i lt?- iliz "il.
'1". m< ti-1 tf t'.ilj Inae p'tiil in uml aaborrfMd B?
ii - .in...ied tt 1. tl liilli.ll t .nliMlii.l . ini.t buu in .:
(eil.ti?1 dtf?ra,
Un t o Ifiti iif.Puly u e-tll w a ia.4..ed Im fiv* haaOxad
tii i. i .1 i.?j--,i4jt'> u'er, an.l u "ier tli.it tnl tbe u.>tu
. 0 i ? an Mat} .V , ' t d -'. lit-ei.tjr tiiree l..iua imt oi C
i.? ..icii niiu f 'iii u'.i. 14") iiien.
T"'. i;i...t.i ara* i.IimI . n t?IBrb 'f lt"i't*nil er, af a
g>?t nftii.ir iiiiuur.-'. nnd i.fiT i.t(i ibaoooMo. * hn I ed
a. a . reate* i aalara aad Mt; t> I'te i.-aii.'.3,n'/ MX
al .i otrtiM !?? r >t roorirrxi i.<... o b-ioi .--y*. tf
im. S-pt. ,,il|.r vr, t.. ti - .it- 1 li.iit aii iii-iiuuda UjH.li
li- no t.i lUui Uuia Uo?l b i .. li.lt 'i.
I p io tt? p*Tbtf. tn ri t. r ctiii tn May, nriler ahien
f ? .i .;)?? i.-i in I...I t.. a i.t ,;ui., tl, ie bd be-n ea.i-'i
1... ,i. . ii .) i- nii '...li llttt 1 Bl uml II t.i.n ? d (I.M . I")'
i- ii. i bt r, i, ,'. i-I'i i-u) .II...U ni bea V,i, i. t.'.i.iiur.
i ta ita |.r..|...iii< u -i-j ii bt t ."iiaiiini Ita >.uO' iad aal
?? , III ( ?...'-. BM II Hl .1 HM re liull... mni em.e.l i.t IO?
i t'i inu lllee Itl ll ii, L- tli*-* 'linitea tin- jiiiii . f ?.i ii.ii . D
.... *n ,. 11 !?.! : 11 lrii iw it''<io**nd *ix buo?lr*t1 and
tbi! IX-tbi . .,? !. :-ai nt' iti; Ptgtbl i -litt i, ?'?,".. 5 ? SJ? .
ba rolkia.i ^ *'? ? ? ? ' Iall il *a*.
Uadei in- e ll < r htajf. Itnt. I i 31.0000 men. mr
n,i,.,a 4.u- li.lX*. 01 111 Bii'tf Wl.e.l t.*ri- i. '* t-vp-n.l'li
?i..u,.'jj,', i jtlei ii- e.i l ni OetoMr, - ', ??? r > ? -
a .d tle eall "f DOOBOriM r, la? I r * J '?>
, . , , ?? ., r-i.t- <?' i liiii. il . i 8oa i .i.i a.'f MO.I '*' ru n.
?r . IV'?:', i" liliini? i Ui. li t ? r? ? in
. .-. -'.ji u I d i t. i .??il of 'I ta li, l-fil. f.B
p g .," ? .. ...f".'-'?' .?' 11' ?- abloh abero
t .- *i| .?: ipil i: r<A",i.7: -.". L'aidai t t iBaaT Jul.i I,
IU 4 fvi ? U,U)0 t'i >"'i 'I'l'i-i "na BEi I*), in li.in.
Bet. w .* ixj" mini 8-..')"> II" .'rl. klaaiof atolol
. . .1 i.r timi Ma;, 1863, U> '. *_?-*-*. - l**i4,ofl ?
...i, <i i.,'' t? ? vei fa.JeH in ti.iii.i.' i.ii ot *iiici.
t'. .r t< .? . !.'? I'b 't. 16 ',??-. ?P >.
1 .t.r..i.^-i .a.'ii i ,.i ? f ri ii..l i.'iieevo'jhinli'-d-lii'l
... t. *aa ?"" I t luiidi .. n 1 t., r,;. i.r. t tl I
lltt* iilel t'.irt t -??- ...I IB?a if.'.T -'.'??-13*1 ni ibi- i.'.e ' ??
,.; i..f, .,. ? 'l i - . .1 l\" I H.......1 -1...I eiri.l ..'?-'>?*)
i'..ned by b* w.n ln itc *[> . ?? uf iit.-.-i ni.e a (.*<
i... ,.i?a. . C_iDJ Ai.ri?!. HB*\ it.eii l..e t'-UUl.T
Oi-. i.ii i. - o.i a eju r-ii g met dreairxl, H * ill u
,.i. ii : ibal tu L ti. c?I ol n1' ' fl i "y
1.. iibtiga hnie n ei utve he .. ... 0 . a 1 r.
1 ki* iii-t UM .. '?? I .dl tbo expaOaOB iui uin-d I.y ynar
t'i'Ui.i.lit. - It?r t .?'. a i.ir- u.'.'..i..in .t.uilt.r.e, nlviTi.ei gr
..i!| | 'i'B. &e . Wl ieb expvu-e* iitif B< IBBalatf T.i..
M iy
Ti lile? thl*. ?H tbe meo aetBaBded, esc-pt f*a the
. . ,; i 1164. aoa* IM lai oo yeara, .im i.lr ti gb
ajt, 1*4 I. iui*t..i 008 (.) j'? ir n.80 B I)
i.e iin ni. li r>"u.e.i ti itiia.ied 1.1 t.? i >r IbOl eall orre tfc
ti.n ?'( ) i-.ra.
. ;..:?; ,,f P >i r ::'rr, 1-. I a atill f'.rll.er eall V?
- ii 11 i iMoa hoaaiaM Ibooaaad < ?.ut aaa
Ibla m,<t.t- b mi.ii tf ..no a.ii.i ..'..({ il i.u ilr
M ... it f t.Mf'.tX'.i) m*n C lileti f'.r frnlll jlai, 1-fJ 10 .P ilt
' ;,..,,,..,( hIhmk ilu-iieii (I'.l, uml t U
iiicii.-a.li aa aterpBfa'ofoaehoodiodIOoobboB (WaijWft
i , < r uiwi.i.. _,
A, i.e.iiiTii. abo tw? ua* tbiee t'u oi? r.! r-.-n.orx> men
( i .1 i". ui uti'l-r Ibe |a**bMM coM nr BBu ; xr
i, i.n. a re"ih-e* y.-.r aoo, IB880 ?? a xert- hant*
| btiattfoo?oa tf yaatatf oaavMr, oi?a t i* oaa wat
. I I. t,
i We Md riill-inl rl.n. taarni'n iu <b r ib* ?nc trtr
eall Meuaarof ?eaoreooer.r*d ftom Krafitf Bai
1 ahai-i.eiii-r.il Jurue* B, 1 i' in leuertf dale iM'-tf ol
i.fuli,i-'i li i '??<?'' '?' f',- :'*' hrOjri-r tla ter-a fnr
atilt-h mr neBOT cu.ia.td. ifci.- aui..llrr alll t?e lM
1 ..ii-.l.i viilli-tl h-r oii'fiit'.r..11."
t.u t ,, U.ai >r I'.-iuitr. tbet* ivr.t ^u?> 'i bt
i otir i.wn ee.leulBi-t.i', wtleh wna toi lirox. d b.t Ibfl 00|
euiitlin* t>r iS.-i ."> bl li ,)r, uIm ut .'tiii tv-ail IbtiiiaaOd
I ....i.i) t *ai B "f a.i. ii o.
A-1. ?" 'i..nt.i ii '.'.-1i.t* eall f ir fire bn-nlrod ihou'-iBd
,,i.i,p . ta laodetalBi ixxertwatbo. aaalI r-e
. . ,,,,.,. | ...... of ii1 ou: t'.ur .iiniia im, Ort baaal
,. | I. . .??...... .I :......1 1 tll.'.iind (U?J.I?)
etiien t. r, at-I aa tM ottgvdMeot apao wbloh aaa Oraaa
tmtl ijui tu* ai-ii' iii.aeii, .-.>uld nnl iiaxn lx-< :i IBOI?*a I,
ae li'.-u ed ?al il.- n*a OVmand t!ii<i*r th* <? II ft.r rlt,-.
ii>in..i. d tbi B ad fj." o i) ii an ??' .id Mtblataaa taoti
a'li.l ln- liuudi. '.'? ' . -..'. ne M?TOd onr
ibnt) allIhniBBBd ( IumuIyooraof **r?W'i. wog.-l -??,.
i p.y. ui.ii li-au- i.t u .-utp.iix ?'.' laeaty-tva IOoobbbI Ita
li'i.i.ii il t--'.'.?>i <)' it -i'i. fui:ii*r <i;l!.
I i)Bf. ^.iu ?! UoootfMo .be qt "t.i nf laia I'nntiiy aaa
?nn..ui l-p.i. or xitii.-r ti uaanoi t. nt.ixMi-a aa a .,aot.i.
i I,.,' na x 'l.-tlrt-n. t
I \Ta aera tl'ii toid tbat after il*tliii-ixair ibm yontn't
1 >?Ticr itao Ba Bp tta ibe l-t.f 'a,M-?l-.r. ti la r..?..li
arao deflolabt ibor thooaood Mn bandiad Ood tiiirt.
(i:i* - 0,4 .1, L.-ii on l.u 1?1 OflU for Ibi ae Li...,.rt 1
I liio'tIMI U ..")0,l ill lueO.
VI e luimmi. Irl* BBaOOOOOd 'bat ?88, and itl our
ri-p. rt tt?*d t. ai II a rt md i"?l *ee. on- for e*en HB8
; iLiitb liiTic -i ? ??', er.-cttti.iir tbe .ju.ittt* MxIMea ir.nfle
1 up im im-b..i> "i .* ei'.i f'i ebjJOl bun.tit.l thousnid
1 ,.' , l..l) l.lMlif -*l?l.',".
I M'e bo*?.,.?, .ii,.-a,-il..uraelvrj oatialiej vvlt'i abe
i Jvli-'.ni.'i ii i-iiit aaa lM ooBortfaa Ih B<
i Sin.e t'? ?Bii'io.:at-*_-i.i, bnweter. n rei<oi;atrue ."t
'.,,,!,,.,,1,,, ,? i i. i. . ?. ?? i.,, ui.ii inat*"'! oi Bb i.."',
I aa?l lv-ur luiiidri-U and t.ur.) tbree vl,4^J) ai-uil.-bi.n
, ,. u-ur- noa- li. I.i acanudldbl* lor a '1,>uiI?1)a} ui
I tivelitt nn- 'Imuaui.'l au 1 BlOOteofl -Jl.Oli,) iu*B.
Addittf thloailoBjed daBaaaaey M aho miity an ih.ui
Iaaad('?.ouitPyear?ut *?.. oodooaaoa Vat iat tf Do
I BOaabor, aml ohaM iir.-e Hin'taa'"! ?\tf)0)ttUt tt B4T
| xt, ? ii ie Btf :>?'?!) mi ed fr.un tm. I.t tn tbr Jat tf Do
I fi uil,.-.. it rj.._a .i 'jBOOaaaOMB?a irom tbta CoOOll
ni g?tj tliiuia-:.'! <""."? ?'' jeora ?t aerxloo ninter ? BB?
'. u iM aatfa ITaltad BMlaa lor i.wx?. iiua.ir..l thoaaoad
I (:8xi..n<))unext-Mr men
| Ita tn M i *K-retteHl tUnt the IVpiutmout at Waablnjr
tt'il I 8H l:nt pui-.l'tl il ilffel. nt f'.urae, Bod Blllinuueed
tu* ueiBal qotfaa aml a_ivoaooa und r thl? 000 Mr
! thi.H l.m.di. I lh..u?a.id ,.ri>.4)Lii) luee.
i l adtf the et.tft.i pBr'tic4i u,. Bgoafltflafl? MBalooelB
, and U"l i|tiot'i*. il do?** *'-eui a* M U.e U*|mriuiaiit v?..n
Borhroaa oi ootatatof omw ollboot leiti'i* iMpaeote
' k. mr oaaortj oo ahoi b** ? IM ijaota ood r thio ojII for
i t.u..- hoodrod theoaoOd (Baa,aiaf?ra ia andO,
1 lioir, tb laa?fl g -,'"1 u" '^400 i* Jiiiiloucof t?o
j foueiiiHiina to 'k' arili'ul ut l
1 tl?4-1 lha O. pi.nuiei.t ba* 88808 Ibe tjiinti,a up .n tM
! b*-l- of a .all Ik. atfM biil.dr-.l ibnuaniul .-.ti,,... iu
| at.n.l of tl r_ l.urdie.l thnuaau.! (.aXllXW) men, nr eL-*
tn i ir ... X'-ac ir.:? tho Coniily of tfOv-TeOh, tbey b.iT"
! taken aa.iy ne.riy *ii>ix erodil uliow*d t - iu r.l-in*r
j tbe aaaifl uu.'i 'b- tuil fnr Iii- bui.itr.,! thoug i.u
! ..VA'ixian men, aml b.-ld ua to N> di licieni nn tbal i ill
aad dlaailownl et-n iu ii y of Ibe iuku aho have Moo
p.iid b"ii 'ty alaoa ?tf aoata wu* fllloJ, ai.d prior to tbe
ur-aei.li-all.
li tbo aaaaafll af ilu ae 100881 i? tbe oi,. to wbicl. rht?
Btaaotf Mat v d-muud la attnliuaalile. It la th* gr.-ni.t?t
inju-i .-" **B0 domi r.i..4 ixiiiiiiiuiulT, iua. moeua* we
b**e Itle evllli ne* l<? pt.Te tb ll eTery BBB, w ltl.O'lt i'X
o-ptimi, -xi-r orodllaO ?P " our vinta, haa iwn eu.lat^d
withiu tl * rhiidem <?f ooroao ctti.t/.
The lijtutie'i olthi* i* only iiiieaaed I.y tbo fuct tbat
aftar tbe di'lfi'iot-y "i loua llmnaaiid aaor boodrod an.l
t?)lily three (l.lilil) uieti ?,!? BWBOOIlOBd, jHwltiTe a*aur
...??>?* aare giren ?.* tbat un uietexinl cluingt- aould M
?miiir iu tb- o. .X'.ml. und ynr. nolwitliAlaidiug- -lr,. a
8080008. aftt-r * oiontn'a deli?x. anil withli ttxeniv (Bt>) |
dayaaf tbe iluie biiuoiuiwhI fnr tl'* drnft, ?? furtli*r Ue
maad iot ari-eu'"-" ii)ouaaiid(iT,i)UU)nie.i ia made apou
Ul* VI.
Tbo tweoiy-oo* tBtftfaao and alflOBOO fOMPlO) Bea i
whieb it i* uow ctBi-r-d an aiu iieUileut uiu-t, nn..er
tho I'ii4aident'a BbB, M lur. iahed by tba 15?b ol IVbi u '
ar>. . ,
AddiiiB thia oobMi io tb* deniBtid aader proriout'
eall., lt unikt" aavontT-.n ia thoutand liva bundi.-d uml .
tw.-iiiy aoveu (7B,?V) raaa, called fn>m ibiadjunty tn
bMoI tivtniy (?) "ii".tbr, bumloroolla from ta* aooa*
I'i itetl .-taiea lur oae million eig-bt bflndi*d ftioii-.ii..'
(iKixtifi) ruen, beipg ,n arernge deai. n.l iVuiii fbn
C'ouury of about fnar ti.miaiiui (1,101) meii per uiuntb. i
0. iilm'.it oi* handrvd aml tbinjr ilWJ m*n por day
Tbv'?e ur') al.irtlu.gt li^urea.
N'ltbar the aotbiiiit -a unrlb" i>rop!e of thfa CoOlity '
l aT* aayei OOBpreMnded the enonmiy of tle <lem m_
niude up"n Man aor tM tteui*utloaa w.iik aoherrod
iiltherto in a*a_rylao tti*te d.niuuu?.
Hut Ui'-ittiint uun'i. ot tbe Govenin.i ut make* it
nrH-'-saary rn* thal we -.iiont.l lotia nterti tael* tn tin
face laoildiiitAii'?< ma tf t<* .-I.. thotw >?? ! i.vt-1 ? '4
ir-il andclajht (.HrVy)umn ! If .???'?" teuii" 1 IhaCi i it
oi New-Vnta, prameif. to tfle tloij Bboo i-rwd?11 r
Bllowed, Iui 11, in -1 BOtfl il *>.n? BBn tf"- l. iol.
tinil lioko ia uiittMu uuta tf th* ItfttantT)*-)'!* at V.'lr -
In-rlon aml ai Albat,;), br-s.v.'x tf* ut tn, iy tin-u aad
i.'i.Kr.) mi itl- ?.'?n. w?--> I'.-re \;?tjeTcr :.* b-uiir I |
tl'Ai; ?ya ?0i tbat <
Tn aunmint up Ihe preea tntal af teara nf aerriee
rn! r.-.l ht New Yni-LUu t aiu-? tl.e i.> kflllioa, a
peri.Hi >.f h_?,ui tlir.t* i.-._K aud a'.__'_ ea Lu hat it
i.TMiniiit I- . te.'ir tSu** 1 n.ulfe.f lU.o*ti- -! VI 000)
yr.-. _? r .M.*'-, ia e.y _-tht..? ..f n '. _-*ae*
t. ...a... .1 oi-en * . . ..ii Tui-e ty ? f . -Vork
!??? t'l'-.-r l.. .,..>,, r*pr*aci>i_?fl akoui __t|j :': <u___ul
(4171.1) tbctb ol _ei vr, -.
l.M tixtuii. i<> pr-.' t ret'tle*. ''h.-Cn- infN'nr
I ? t.il. to-.! yJ-ftlB ili* pjs.titflt li. .-, - twcB
t. ?**ttkaiuBMilrll.i ii .nni ti.i,'iii,li.!. *ii(i-i?' <snow
ui;., ,-1 ,*_?__. ,,?_;,. bt) lilit e.i ha _A_ (I.4O0)
:,. ii.'.ii-ii i.riT? ,t . - pr.e, ma? -tt ie~ar. e.. r'-nply aa
a ut'.*:- ti'm pceeBBi t ? i .?"? w. wna.li.' . ti.nft.
1 h Muen aaa not ti b\ .?.'.. .-v?u .f lUe ni ?..?,??.. ie pay
I il -ui biHini ?! onaflfl ka \.it ...
ilii'iiluiU i r. lu i'.,u.: ..." t ' rnoii-y niU ?' i'*'ler tbe
>-r. fl:?:?>?..f 1 - I-!', ,,f i I '.fpe.Tr_Ofl
|f_ .1. tahi-h liiiT.-li>-ii c ,n , Rd tte., la lu.* d rV-.N.
i iMBk ictl iin t:ie* tm oi"? iu.>-.??? c.n l." r lieerl
,u in r ikaf oidiiuii.it. di ii it.. ? ibaaaaaa?w* |.. **??-> iu
i Jli.-.i.t. or bd_. r hi >? t, '_-r,.;.i,,,a.?.-.- ? .._._ ? ,?_,1 Inj
i-.il uutii tho Lej-iti tii-ai..ili -.r-nt ua uu'.ii'inal
?uJr*"r' ..,,,, I"?
t'l.-tn-T n-j,-1' t_' .eirtu il. oftl o i,<~r*mtee~t twavk
, b- it lt t - i!:it< ? f '!*' H U '*? nl* ri i ?. lu ? . h-tvo-R
lo fuli.lt t!?-~, -i ce-fvio i-i n ?>; ta
I i.l~.rl Bat em idj ? rfra ? ?, la.ction a d'apa
ai.io . lo iu. rr_,?. iii- twunty, i .,,,,.-1 tt. o-,. i ii -...i
iu-.'. t 0 - ,?! i.jaard ll.e i . y..u<* ullb. . .M,00<i)
driflBafd.
j But it ri utrteit- t.i f iTk o* inr>r*,:t?ir. th* i -r 'T nntil
iireenn rat.e t'-,e iion'ii r? pay lt. i':t ? l.n ..?-?-(-BO;
tlo-arap-rm ii f_r tv.'. iwy i ne thom-iul _ v) awa
| w. u! ! r**| jti-l t ii ::? ,...</- i.\ ? ,i ln >ll . i. .1 UO.
' SO.' on ) .lo.iur*. not o..- i .....r i? _".,.*)i bi - b b - u'bor
\ i/- <i l.y law to iiua.-, our c .u a <.* r-iafl it aitnoal amtkmm
.iyof.au.
! Au.l it li ili.u'itfal akeiharfl air-1 mm-. ur.'er m?
lh..ii* uil d.OOO) lioflit* ;>-; BM f'-r on" ....->. - ra. tl wiil
lial?# ti e'liiiia.-i..-t na ibur r i ??? -i. . 1 ti.-i v.ould
IciMlt IW ' ti IT Ol.- I i! I'-.l i .'.,? ".-.-)! l!-ll .4
! if tfB.ttbiBfta tob " i '>"' "i -1:? j-7 tT1 ^ !?"-"nnd
i for twe.itv.,,1...-ti.. ti i nd -*.','-?) iflee wii ii.b '. vrgflt at
l| intt.i'i I ti.e I.- : s. ' .-<? i--,i._f t .!?? o.uiu. uea of
|ju -I. ?_ Ilut tl-il ui'iii.i -..'ij ..* < r * .ii'? lutii.oo
i (l.-O ,(.aa) ilili iri, ii u.-.r . rt p i i e !'..__.' -t.
, A L.ii f.irt':iil, up"-' Lro 11. i' ?* I.' -i*Ia
tarae~rb Iflthe prraeflt .--.-in;; W*m -rer;-?- imaaed
ia . :.. i n;,-., h~| rm l ; i: Ihe Ii.?_*?, u.t-rr.T'irh te
l-,it. i| U'roti I iViirult.v,
I II a* _j,i-i l.ii n... i -'.i..) ty ,,i,i- tluiit ? .J ?-?.000)
| m,-n, wl.nt ?o ue.-,, *. tue ).? '..?>.iiui- 11 ,i l-i . _ jau (.*
' t e CoiiniT ailibiitiit fi.ll [warr to ri.M ivli_tei<-r
fti \h ? ii'iic.'-i-'iviiMf-iii' t'e i ti a*. trtt afcy
n.n i.r her-iilt r ho ttefllM M "lu-. A uil t ?? ret'.lu
iio'i uiiicb 1 li.ite iuii-ilt-il .(im -he ..,ir _li'.t:i.<l
l'n T' l", il iiite. ilii'l I" . t. ti.upi.t: , 1 -ii.-. "Ij et.
i,.i .t.-n a ith bjI r-?i .:?;.? ... i-J tiv- i? . ioo to
ep i c ... t" ii.i-e it_i,t')?e-'-n r,?._ '..??" r.ai?B
r..|int-|l leiul ri.tl.eai'! .?t:iu.ii n-'etf.-tl rt c! ?tM.
M .r. io pi-Tent he .-iir.vii.. otf ?.f .mr .*? ii irn~l"ur
lit-itf?.Ten ,l?iti il re kafe aH tLe a??i.-t mce flrt-ich
l i- I'ol.-e l) p. r: . e t c u rei:. r I*?.idl tljuuld a
p irtu>- i.f -.:?..-:'.;.-1 :? - ? -' ?: _??? ?'-? ? ui-- .i ?'.-._,iii*
_.,.*< ?tn., i"*..i io . it'. 'I"'- iifl t -xi-nl', ? uf oar
, v. j...:.' pe ,|-iit? r.-t-1-. i e?p?-4 1" e ip ?'. b-t Httla
I laa kiii ii.iflu/r ihe nuijile i jf BMB l . UBCd flf i.. io tb*
lime ^iven.
i atfl <? : .* t' at tl 'J Pflflfdfl <-i' X.-T-l -<i. *'?ad r**dy
', now. B.t il.ey et i-r h.-ivc. to _ji*1i_u* '. ? r I. ' i i nriii
f -r j;;.- ,..".:i.r t .r.t-1-. -"it t!, ? i i.' ' lta-f ll. ?-. aml
ii i.t n-.ueh tn Im f-mrfV- il thflit thia dtPBBBMl-. .M.uld
i-e iii-i Iiy ao iii.c*.p.e.r_ a tlcni-ud ti* __* Ifcti i Bt^-B
, up .h n?.
J 11.. Ihiiiril oft-.ie.tv!::(.ra nf t i- c unfj, b.,3 |i*JB
'Cia l,?.itiu I..H.I,. ? I-.. . ?' ?-?.. i-- '?' *_
... ...,-... |- ' |trj' ii - t toiie ' : P, tl of>
t T-.I: tb. ai a.:,: <i ? i ? ?? ??!'?' ."? ?-'?'? "e*fl#
? _t. |.-.i.ur..a_ iu-- -.'Ihi. a. I '"? i.i-.- di*- '
,.'.i.i,.u M.iri.i.vjr tl.i't ? t- aad I ui*? i-i.-i -_' ?-?
Bi.IU-ir.oi a r.tf. u.d v ?'....- I . ui ? .. ? ? , C*
UT.--:.ea. ? il. ui-. ? ? ' '- ? tlit
?T-t*. 11*: -ff,'. /"I I.I t':* pi -.:-.'''' < ?" .'e an
th- < T 11 tue.. s'ten'. ietirt.li r.n- the ti'.ie ,.i ?)' ???
?ut tt* '-liiii-n!- l!u)o__.!_, l.'wc B.fl ' '?'- arlll
n-i ,,. t.ura, .,? .1 b..- -w: .* **\\ ireitiai 1, e.-,___? 4|-f*?i
t diIIc I : l.f i'-"i . ' I''"' uw i".(4 ' -??;. ai'd
. AmluflHeflratitcpir* ih-cf-rt la ?l ?'. ___*d
n i - 'i'r-:i i. , I uiiiie it-B tba pKauib.. aaai i_*a~_tioiis
ofl. red l j i::.- ha attaafl. ??.
-uiei ."e.i l-'ox w...- .1' n' te lt; i to tl-r i-lu.j..)
Supi-TTl?i r I*_.-i:_>. ? I ii , *!'. Pl ??
tbat
, ' |.t, rr ? flh '? - .'.tioo
??t tl.e ft-rtl of Bbi >m ?.'. rl.'?? *??- 'H:'.i
i .ii- .. hia o- .u...n tv. I.. . s'.in. ? <l t. at i'b.'-ticaitth.
i iie-a.-i'i'-...vi'ie-i w.!. o Biiaadfld B? Mket :_~_lrrra
,-. - i ? i-:. i? piu.1' i. iir i'i...... aou r-uut i.
1 I .. id. :.; ?1 ii.-ti f.-r U-'-i-u-a -..-*. tX Ior
tl.- _-.- .t. .? men .? ?: .. t-i t
8 , ,,; . r I'l !;l 1?>lr i'-c- . : l. t. II I .'??*?"*'
r-: . .r'.e <?..;:: n.i: -ti ..:-l-l .'?-'i l-.l l l :.'.< t-lflht
... .--??..'. ! -er -rt.-tre.Titi.- .-v-?v|t .'
p-:', ic pi ?-. i ? ... | i i L ..!? '' '* ' ; ? ??'ot
I , . \ ? t 1 - 1 e. , ...R*IO
.. ti.-:'?'?< xt-iv rin'ia'i ii-."-'a to l. 1 'C ?. '.'i-ite
tlj_\ ' } ;- , I ? ..-.er... e? V .?<..?. -*~tl
u ,..i ;? it ththc.i-Ji.r-tlreii-i u- it <? v-.bk -or
? i. I.:.?,' ii ...ta mii ueiiiM uiid ti?iv) t..' I-.;; and
,?_?* BU'rl > ?? V.lli. Ol li..'-- ' ..('.-t.4 B*0.
i .-}. .,,,i -,.) ??:.. iit '-ai ,i? .1 Tr nk '-;e-c afliw
|, n t > ih. p ' l.i-p"-" ' t- ?. r... 'I !-?? '" ' i" th*
ai'i of il r pr. -- nei-te nl '?" t poweiica*. --t- p'-ae
n.Bk.-a-d-i.i.i-kr-.tu.-ice.tt.la rxt rt.; '*#?
l re r ?*? '--..ik.' anrl _m_a~e aw*. Men ?ri e~rti.?
'..,., i-.i .-. .1 at. 1W lr-...n> tb") wl riitiBd.
i'i- .ii tb*iq_*j-tiiir. no?-laloie ii-la l_?n'l m, araaa
d?ie in ttepie-i4t.iterMai lu..iap-e. h .i.akia? .
1 eiilii'.l efl.t..iantil.i..jf. Acluu bj.i*. bo V?t"ptBBfl
i.ime. ute. \V- n-jnire lii-t.f.t'l the ?c*k.a i<f Ihe
I - tui- aml Tt--ivejll*t te*t*e lBfomie.1. Btrt-t-IBBlBf
ii, . ae.t. ttet tl.H bili I i.-ulif.lif f. e t W I aii linu af,f*>
i...t ..? .,'i.u.- l'-i b ? .i - ifei-f- i.'-i..*.ti..*A.
W iu reaard :-' u -? ?< 'i' u ??'' '"?'? Cnut._*ii Co mo.l to
vhi. ll.? _.at:. iinii u't". !-->' nr" uu ii.'! p-n.lent
. >. ..-t.i-riiy n r.'inirttr t They afffv t.or.efltiy
rhfler-Wilb-B <M BBMB potat* al le~-i*le..'. B. Ih-ThiiTB
t * riakt to .liil'e*. lul- pruprttt bbbmmW tkabBBa
t-,,1 rkaii . ..uil t.t. t. ui.it iit-ii- vi, *-, uni they
? ,-? :-.u.. i-p. aflbt Uvq* v ! t.Bi,-ioiop>i-e_. tLena.
' We ,-..la-it.'w |. ,,, ..-.I,... r.-, ?-:/.. _
VAe.fift.! airl ]'.itvpii.r ai d detetmrrM "f *o ro?el
il.. - <t :.-* i kfloMaaa tha tefremontni.t.* ol a ae*
|, ,,.-. Inju.-ti.-e ba*b?fB duan ia- Citj ?uil C> naty
bt New T.'-. r?rrt-a rjn>ti.*<-. L-tu. re^oe, tfully
j.i.iit . ut tb.it ii.u.'.ti, a io t c auiLt.ir.it-.i .1 WAth
ii. .?:,?".
. uiemior S*.BWAr.T -Uo-'t!"yoa know tbat IflfBB
. I.il- lliifl lK-rn .'<... ' }
' S..j - ITI.-. r 1 Bl'T-I kuoii lhat it h.:?, e ^ j w_?g
[toite 'rtnii'- in ?-?? Bourd, ??r auy otl ^ , p w1io
' u Hl .ay that ju lice _<?? Ik-.ii m -.ert w , , *; ,f? ;;,'f _n_
,-,?, ;..??' .i-V-rk iu thia laiut.-r .-_.-? -?, ; . eBty
iim.tb-aaaad rat.aaat awr, MV-_ _',,.,_! ?-1 *. iliat,
tl -t ..iil .lUOtH ...Uil B4H i..,._l,i. |,Ht_.|u_r laiidrfd
(4,100.) 'lK-'ret-orilff ? c_. -_ Ul,ro-,;_? ,p._ka for
i '":f- }
SUlirrT'*'_1 r.f, tvii-r? tl ..* 00 Whlt ("uonill TOfl
'?l*11*'. '.nat Ikflfl- ie i.juati.-e.
i sauarviMir Pium? Aikin-* for tn..... ni.u tl ,n thej
Ur- -ntUleti ta Ii* u'flfi >b p'lhlif ofti.i", Ike tha
' I'roroet Mai-hai-rienetftl. eaiKkang-e hia eailra.itca o,
i uit'ii ri.uu.'.ii iu thuv aee.a i.'t.iu four .?h<.u*.?iid foui
' liui'tlre.i t<i tnenti oue ihoiuj.iB.!, el.epi ibroilfl. ttfte
? i-nu-fluu* iu |k8 -TBI iastano.'. I do i-it kno'v ahal
MlMflf tcim to lilultO U-tlof, wxt.-pt ll at he ia m rrr_*d
li uoiuoii uiotive ,i*jU,tice. 1 ain a?i .onreiaant witk
im' ii.uiiiT if akM f,i..i'i'i::au <>r hi* cipa.ity for hut
,;. alllou. Vut tl.e (i'i. iuiu.uv ua-. : loiuiil i.i.n worthy
' t lv |,i,i.. l in the ? ...li iM.rini. i I- i.ih.a. I flflll tklsga
by their riicLt iiam.'.t I .?y lt i.<^'*a i ..u-ilt-e, imiiI, te
ii tn me of t'e i-.ii .i in ..tl tei m I can. 1 -flf u ie a ii_o_.
s i| --n in-r Su wa l ?VV bo haa i.,n? li I
j BBBflfrlflae I'raov-- 1'bc l*r, r,,.i. _?i*b.!-Oen*r*l of
tlt- tiorei iiuii-oi ha* 'loae ik U<-re i? a maa kt.Uiafl- a
hi-.b jn.l ciiiliod iu-ilti.li io tbe 'lui. ririienl, Wbflf
pltpgg opt.ii r-i'iird the f,, t thtt I ? ma.ee a miai-ka et
; et-t. ae, ii thouaand M_B lu bil >1> ina.-iu opo:i th* Caaa*
Ita.
I ' I.I *? 1 -efor. o': aorT.il, it i? -M tor aiiiton. aad t
Itliluk iii.B, I.T uiii-iii'aprop r iepie**i.Uli-tt to Ikfl
ISoti t.iyo.* VVa.o ihe Preniilent bitr-*if, for I ke
lUtrtoM.J. .MatliT"- Li. aaxieiy t.i d.. riflht?I da
io- aad th.'y ttll aie that tbe S-or*taty of War Ma
pr .mpt. eili. iciit, .let..1 Mafl ? ro*o >.f .-oerar aod
utt|.o*e-t<> <!'.?* hemright ??ilr.uuiattine.'e aill per
i tnit?1 tay. aapffaflfl we aak kaa t? lo.t hiaiiowerfulla
Bimi -.? lukare tka wron_;uod..if po-<?ibl.-.
i Bnapeeewe eallupo'i ?ar oft->iab la tb- Natlootl
' Cataltoi ip?Ji S_flalo. ti if? .n, _ bo. I b*liete,.? a BBflb
'.l.iitof tki* i-itv. ai.vl wii.xe p..i.erftii reteeai.d iaBa
tiioe uiiKi.t l-? "ot BM-rrial -a. aute. I.. t u* ioBto.lt
! that mau lhat almoati-ame* the-tuteof N ?? V .A la
bi* aaokat. th, rJetr-urT. f Bt-te Mr. naaafd. I do
laat-rlieee Mi Beavrd ?-uld bae pait.i t>.a?roaf of
, tbi* ki id, nor de I kattereaay ma.. wkaa tb,?8 r-cu htb
nn.i-erlT abflad oe/or<> bim. n-uil eBtiri?lo ll. 1V_
! mu~i .-.ili ui.oii tbetn. IVa I a BM a?pi M ih.*u. io carua
t.i Mi. lll.-.t ?od a. y. " il?.? l ta pf.'Halif uk to aid
! ion iothlaimiei-t*''1 -__-*?.'
' Vt .? ?lii)iii.i eoiDiiiuae t ?greil-'r. and .?<? B'hettier it ia
BM be.t t.. gol.rit the elti uf tbe*. K<?_t'-ui-'! '- lU.'oinfl
tilia flffB-f. .... , . .
I __vef-f4._tr._hk ia a uew .-r- i". ?'? BtMfd of
Btfrfrb*.*, ti'iiea pehtlriii'ii prrpafa t'eir ii-i-ch-B
bef-iefuii. , aud tb.i.foie I itipfva- .1 t _,.!>__?_
? Bil BUBBIBBIB'I whittev.tr r-"l*.l . bfl Et . h_v,' tUO.l..
SiiptTTiaoi Mi-.wt.i-- .ti j.'ti latlaa ?hui to-'uf
Kopertb-r I't-Bin?a* aaed, -n ib ? ? i .fibe pr*?*
BBfl " BM Of tae i-Oii*?IIUii "i.i! But ? *-?. -i.il I he
lieie ruuc.-i of thit ? rouc Ca-. '< M ?-_____.?
tl.e Besaae leBfaeeaaatbaa Btae-la l|?efraaMrataaar
iiit-a i.t tef n?bi!i_-t..i'
Supei'"i.-*fr.STi.w-i?T- ^cull"?: t b-it ? uo .on woulfl
di*.
Siiperrliior i'uuji- i v.:K. : *"'? ?'", ^ __?___
i-Mll Llllril to VV .tlt. ', ll " ft 1--.1 '" WM* ')l-l*
ui.-t eiti.it tii mo'iof . nr i:.iy. i ???* ?'' <"i T '" ??"* *_*?
?taipathiae with lin r~*'-,t ' ? ' "? * ' '' rf "ie
, ou nl . -. i':,?..iV. -.,.'.'. - *?'? -ttiniftle
KeiMtlaaith kul bmiti-*- Wi ? >e*ra.

xml | txt