OCR Interpretation


New-York daily tribune. (New-York [N.Y.]) 1842-1866, February 02, 1865, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1865-02-02/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

VOL- XXIV.N?- 7,i:M.
i\EW-YOKf_, THURSDVY, FEBRUAUY 2 I83>.
PR1CE FOUR CENTS.
THE PEACE MOVEMEMT.
ARMV.IL OP TIIKEE lEBEL CfH-lMGN-RS.
MR. SEWARD MEETS THEM AT AMMAPCLIS
Ttcy are Snr.pcscd (o be at Aii.
BlaJrN Ccasca
SPCCULATIONS LV WASKINGTON.
-.*.
REGEL STATEHEJn 0? TUEIfl P3WERS.
Krir.rix af Nl. UtUi-< ??n -?iinll PlOBprCl
of |*IB8B 1 '??** K -?1 loBBBOiBW BBlll
? aoaMaao ??? rmni :-.?-?.
gpnul lOaaaMhtaThi ft V. Tt k a,
w loaixoi *?. '?'? ? li Bflfl-j ' ? '? '. ; '"?
^Ir. Sin-li't mi rn I i.i ?? l I'f.-.t Bi .1 ti^-'i
jtalailg fiom Rk?oa i, tarlaf foaa PaBa lo IB
aaotg*. iu tadftofl i t r.....-?? itatowith ita K bei
ODttaritiraotii v.i.... I.... l^i" " igaaohai
b. sai* an.l ..tV'.ir _8*8 IhflO ka bfltard la
Baard. a, Bol ta fltoata !?'? ly ti" ?
tl,c:c t.,11 bi- i,o poaro tatorooa us u:.i tta Ci*
fcdrratoai th? ttaff Oai ta I'?? ' " B88*8a I ? * ?' l ? 1
tlii-ir iil.-H of ladtffl oltBBr, BB WO ota Ioa ..tr* ot
rtn:il'.u. Uc i- ii-' Ixflfl i? UB tbat tl
li-. ,;.'i- nr* ci.1iii!\ r..,iu.' ?? ot tbotf ni i :; t > r r.i
lalothaaoraol i?> to qaer iWii ? .t.i,.-.-.a 4
tbr.t. to.'. vtt- i.t . ', ii" r (..nt'*' il.i.t t..-v d*.
c.i - ?? ?? Ital ?:. BBBfl ..." , ?? .i I M
f ? ir i. ?BflflflBlfldl ?--",.' f Ifctlr tlOPll, . |
afl8aa?>| ?. t ... i- aixiwaBBt otrm lhaa trar, aaal
BB80 i agatUa ot ?..i'.?".--.io and dif.-i.ri.o war lhaa
c\.r.
lt lt uii'l'iiiP't'''l'r tr Bfl II t Bt Bl * ' '
,- ? hi ' ? i ? ' ? ' ??,'?'>?'
ttawa. Oa Ita ? ti m i ^'...l lt ia pi
_ . : :i'.i'i roa ?:... - .i ?? i' ii..
paBiaa Hnflal !? r ita Ihrac Ueaan l BB'phrll,
M i. ?. u i Ua ar. aad tl i * r,<? I I ia < i" t ua
b : i l ? ' la a Btag lur taoaa
Ai i ap bo,
HlifB OcTaraataat odklaia daayttaaa arr
f r thrO rOOOB? nnd M i BM < \t Bl ii-.r ? I I
pauot atHah h_* ?k*a pfljiataaloo >t i a , ib e i lod
tiat t'.-'j ? 88 8*808 > 1 Ifl :?' lOg ! J bfl BBldiailr tfl
Orlrrd, ood oDoavod tohaao tta?' ->jj. -"'I Btf
ti. aa
'l ka Rli aai ial v pata reu Itcd tara la lat apoak. I
tk 'l _a_BO t ai
frctat TAc tfr-iutyu,! Srtafittet of Jat. *JO
BaVOTA?Oa TO w.isiiis .<v.
Ma ?".. a. ii- ?**??;?li.:.-. I.. _. I. Iim - -
Jt.l.n ?. (." .mriv.l i fr Kiofl loaad po*tatdaj - aaralng, tm
t:.. ir i.i'.y i,i xVaablrifrtoi', t-> etmkt aitb l': t l
Liufl. I . on im- iu j t.: j. I toihe o bi ,.
p ?-.' . ?. Tl '? I ..I . ? '. I. ?'.'' - li' d- ,
nii ahi X* il.f ru-ii ao t .. ir miu bo bu. u laistood to ;
|., - :? '. - IIf, V. I'. liiaii I Bt?g -
_i_l ii.ii I..iiliil.nti.il BOBtllOO Olih I'. ? 1-' l' ??? t,
grp ?-.??d tor Wi-alniif-t.':'. aitb ra aaal BJ il.it >.i r
Fiaatdairt aaaM Ix- a bitog ai i.n> lha., a OhoflM
at . i I lo.i!, tt> kflfTil Agri ta ?t !'? i ?... .? ' ra t???
VaahtogO? t' a ? I r . Bt I ' ,
li.fii.-mid ln ui.Vi.ici- tl.it n..d Cuoiai iaalubera |
xii.t.ld l.c t*oiiTad. On Mr. 1 . ,iV at-. "i.n
ri-ii toKfcbaioml boloooghl tta .. toot ?. __-.__?
flala iolOaaiw tmimmttt m~B .? ? .
tfDt W Ittl B tl.'B t'. ll..' Il -l'l lll'li 4,1 jr ,l.'.'. J l
p^ : . | ',,'i. wli'i l.ftu-t i.iftv r.trc t i Itfll l u t K-. L d
l v tl.?; I'r- s -_iMt. i.i.d ti..* hotO gOOfl v.i..,.i.tf.r.. ii
cr. i..:.:i ,ii. und n.ir.v m? BOtaaual tg Bla, to hi-<-,
ai.it erlthfl paoaUOt tfl j'l.ic" ic. ri.r-.i i fatproct
bo aay taala ahl _otaj aa ta f"t attal ,_* i>o deoiro
be a tt-iiit. Ii I-. |. ? ., i' t .i . . -i aajaltt <1
tl.r.r ? t'i.; 'a. 1 i.t 0 . < "i'i .-ii'.''. P' i i' i"?>? lil " Bl '11- al vi i
i ..i no .?>,:.im. .,t rxat-taOuaa na tta -
ai.tl -.: bI tt" it b_b i,": a bB oa ' i.t bl 11 ? ??-p ;icporpora
11ii f.r t'c ma -' | ? 88 i Iga. i'r- ta tta cbo~o_ia-r|
btj ti"- Pttmkr.*. a??' > ^t iv-i.i'.i tli t i,o ?aoos
ai.i ho Ifft tmiri'd to. ? -'? '?'. '. ptM
obtai?> it. I'-.i if t '? ihtaa 'i.ii-.iit attneaa h i.t-t-.l .
f..r tL" pul p. i -'. .1 ? II la fl ? i .' i : . aoa go. ?-. ro*
tuit wlB i'1-rt.'iiilj iii'.- taoo tflOfl?itd. \i dlaoaadaot]
oaoaaolBao IMbaatJfl a_ taoa baaoi
and it ?ill uo b)_i tt ta lo Otafflflf fll ol tlu* f atloaa at ,
tn:, ii t" offBaoOfl Ita pfaphi 11 I paaco cao ta
|g aaf pitliottai ttao t':rit BflflOrad ior bb bj 0 :
trart. >!.d Bb Bl lai Ifl,
na noiua ** aaoflPB ooMmaBioii to aron*
IBtiTt B.M
The tttrhtitoHil l'/um.tar, ifl r. B0O - itOBI, IOJ I
Fliir mt ???? I'.'it y i.-uti ;' ?-_? ->'. pfloteadal b-1j
osi'ir aoCBy i'"!f. ?f. 1 Itata taoaa ' '., ; r ;
i i ,a '.villi ".Vi.tiii.^l-.n. n.'i'l . i ? i-roto ol
tLls commu'iinitioi, tbr ?? : -'- BBor oao.
tuituti'iiaHhthor.i?.,.'i.t. tara dalaaariaad to \r<>
?aoito Ita Tafltaa a pitol timr tata taadael ta?g
??oaordliy Ita Wothit gt*m ta?otltira, la paipoaca
ai.it i tara oai b""i toBy UmUgoti to tta puhBe,
'i - ;. bbbbbaaa?araBOdaB P. _arptaoo, VI ? Pta I
boCuoMti atfl BtoatOi I;. M. T. Hootor, s-ua
to) fioi- v.rj. ,n. i nd lha iin ? #. A- Caa pta il for.?
ealy Aaaiatmt Sr< lOtOBJ ol \V;ir. 'Irt* l>ft yOfltOO?f|
m, n.,ii4f ii. ii.* rMatotarg Ita?, lotooo- g t" go ?: ''"
xxo.'fi it* Mat .Mr. Hl.'.r ?4.r i.'t in 1i".r t"...;. ?
B8 waa (.'?:' ln.!> lOfOrtfltd. ThflTIO l- a dttOIBtt*/ of
?l>ini.iD aa lo tl r tuiint lo,wiik-ttaa! goath?OB 8 i.lgn
B"u." aaj ttay haao t? aaBh aoodoct Ib rTathtogtoo,
i.t!., ra lai t tl.??> w !1 ta i-t'.t.j.'.l ..t Ptaltlfflfl M.'iuo*. lt
ta p<"ii'*'-ly InonntliBltuere ' CoBBB?ataMlV HHtb*y
arr c.U.il o.i Ita BttoaBa Baaa aal aBOBlaaiflad la tin
?aaaaa, timt tii*ir tirict a ? r* r.ut in m j ? bj a*r.t ln m
ti.ut I"" f, ?r t),-t tl, ? r.'t-?iv<4d M] oMiifiiiHiion or n\>
p, ii tn. nt fr'"L t!.< lT' H.'i,-x;t. aad tiiit lhaa, Ihnoojiit.
tl,. ir i.iibiou 8) aOtaal ai J nllirial tji.al.t'.i'iiii'.ti. Tlu
?008?O? ?'f tbo Conxtituti-n nblch 1n4.lT to BO?
flJBON~BI are i._i:i and |i.,U-;-.r*m:bl.-. Ita
I*~-aiilcnt bfia |>o?rt to oegotiBte tnatiaa, l>i)t
only t!_t tb?-r may ta tubt_:tt*<l to tb.'
B08?B aad de'.-ru inutton of Ib* ricnal". ta BBf BBaaOBl
r .aionri 1 w! ti OaBBjaoM ia lK>t iu 8800001 but
t> 1 nt Ik~v i? ailiing Ik* t-an .loiiotliii'i.' roor* Ita?
tu ? t?aoottaaaaaotkaSaaaaa, TatloaertoBioataoaal
t.,?'' .1 t.> ti.iMir.'ifij'.'-viitt to \Vua'riiiii.-l< 11.1ml tiohav*
feiy (ro.?l r. iiroi to belit-vr tbit OOtMog pr'-liininmy
tatharta-h?poooBl kataaaa ?taaaaaaal und WtM ?
iiigtoii b. *. bjboaai 1 aaaoaaa?bb af B?Ira f<,r ,"Bf*, au.i
ti.ut al* Beaolal coriBiiaaionora hari' lut-rrli gone tor
?ai'i to \4'ii*bii'(fton ui tbe frent-ral tagB *'f BadOOOOJ
IhladaaOotO in.ti.otl.ln_ Omft difiuiie iu tbo v.y nl
?BagaaOiuOO TtatO?BOlta? tnia?ion ia viil.out ai.y
oti r:r.l.|i.al!licnlion.
Tht E'u'hi'i. -, la nn cdli_rl.i', aars:
Y,.r *o Batta trc.iclieto?1 patBtyaf _a enetiij ia
BBOdtOf OB OBttlgalao pttkkmm to Bit rryatwi.*jj?)> to
ai.d fro aoaaM Ha Itr.'-:', ind crf.i!~ a riru? )tr;r,'8.ion
0?l yaaao troo ooaoaaaato 000080;, taa soooaaaod p?-r.
f,,rt. n ..??:?* ki.*xrota voflkoaaa of our Pmti
d..-it itaj loaatBitaiol tbr /aaooa-Kfaka BtT lr, ael
? ,J. aa aaao!laal if tiey a.ut a w?>ll knoan old
?\ ? bai, r I.e would Im* nt <>ii<->' l?0< ivid,
cr"! 1 ? n'r ? r ) '? 1 ri |< :.t;uN, ur.t! i ln-jwd t?? Ita I.'xec
* ita baaili i.i d Btaa a tlouaaiid lumora rouid 081
to ftj- nbiorid thrt,Bi<h tb* trtny Bai
a>i..'n>T tiio iiiir**ia. a'id to <vtrv 100000
rill?(r* in ttaCai MfOBBT. H.hi peace xraa iu tfir alt
tbat ii aaaaoaalag. auiianui- L.- birr iii.nii. Ttaa lt
ooo loood ota aaBtiotj arrta of ota f-onntn would re
lax. ti ? ib BoaUtano?8thotttaia nm aaoi to muit.
aoaaM aa a, <i imbobn patoallaaa aoa ?t ip." alaoooth
lo-ir, uud atfagojatfl aod al?.'li'.-a aooll dtt-m it not
wor.b ?;. | i aaaM hook atttalr oooaaaaoo, ood toofl
Ita CaaaMaai ?> oooM t.^ loaa (o a <~_<iiiioa to bbjon
wiih effrci llii' ndmnce t.f tSherui.in tlir.uph iLeC'aro
liima, iiml t.f i'l -in.iH tkraajtb K..?t TaaMMMr, both
,-,. .'i.f. ifl Bpoa l_a__wa-. Tfcl* ? .iliey af aai prutlent
.r.mi.B 1ns ni ti prcat B~bVI Bui-cvede., i.vrii.j.
u> tto WtakflflM <f -Mr. D*TM in niln.itiinir uu
m tl. . i_.,l uud U'lifll. inl Ym-cri to priiBto nu
Olflliora. tm 1 ilieir mobbm tofl -kaflflflBflfll Mla
i raa ? Ibai ItoP-fflt-flM kaa ieal 11 uflioflBflfllBBlBaflia
ti. Wn.lil| -rt, n la iif.-? t BM M.nx-ibiBp .l.icli flhall to
tal'dl :. ti. I.*. ul :ch mn . r Ifl ti lo*. Itial-eat to MJ
.', ? :,y ii, pMla i:n, '..nl; b ' i.t i? c ln- "D 11 toaal aa iy
ito fltratety ~i.ni, bn. toea t rawa araato tto tttti
BITTTBITfltT lookn i. ftoWflld "p'C." -" -? -? t ' '"''.'?
BB) to i .-, r.i.iiiKU li. r-iilter. Tlii'O eniliidit S..i,tl'
. ti, nfltnaiaa tove r-" <" a7? klaftaa. Ttoj aw
v .??> I':. .,,:< ? Hteptoai Se-U-MB lim "*r of rir.ii da,
ud .i;i.i-r Ca-aptoU af AlatoaM. 'ih.v me m.i aaaa*
|| t _. |i ,. !: ,- ? " J .V ? : I ? 1*'.-t. > ? e> Bfl BB| ' '<?
eoniii i. >-.(.n.i- ii."'.... llwr_raa?*Bt t cr ar-- itoy em
H iTprflfl-Bt ar toflpflakf-r tka caaat.y, tr aa.
,',... ! . li. i ii BO . pp<'ii.tiunt lt \" 1 ' -
il.i.t ? r toaata. Ifl tbart, j -t m faaaM ni'tl K-ik '" _
i.-t.-r tlu ii. Ifl. .'? all ? ??' '" Itiil'ii-ti.i'. I" lal* WMl
?i;v<>:i. ul ii w. nl I i-.< r.-r-e vvit'i fiem. .-nd ~ire bfl.
| ??".". ie fBttl Ig tit* I -f'.v. < ..' -r.i i! nt tl"
.. m ,,.,.,., m : i i n Ctotfa* i c- flaafk
:: , ii , i. | . \i',i-l.i.._li.-i |n '. ne fl <?? BTCBaatioa Wltk t l
. :. nj ll nuil II i_ iii.iil.tf I T.ie-ler ti'.-.i wi.l tot*
n-nal __ ... ? : : > Ito Wi-ite Boflt
N.w ii. u .i it be i i'ii lo jr.j,;iU'<' tie i.iti.ni M l?
, Ire* nf tbe |l r-.? yflMlaaUB WBBBBT*
p_?? tl ... .n:.. II e rt:> ri j* . m.i I'T : n i;i ,t l.e i Bt I fl,
:-.i ln V'nt' .. t- ii ki (i-.niiir vcyti.-.l b -BB-I ? 1 t ?
nt-itl ri> i.r rniatirc oaa eoi <? < l tb.-.r paacMa
InjfB, 1 i.t al it -rn.. ei Mba mb n flriObt < f.-r. .1 lk< I
?o Aegu ui. I.,- .u.l i.t. i:ii,.- n? hi aaaa i" akM IM
?-., atki .:' all "i.' *? ito d i.f.''?. *
mni iin t ; , ;?',' in Ito nti lalaM M IBflB-fl
.ftu'licr.-t"' i i ?? t.i . i '. n" ir acli-t 1 i nd re:
.; i- *_?'_? \ I , M B.0 er.U'l. uil','i.t ?.:.-.
ii, ra |a I aai it witb ibair <? - -
r . i . il ;> ii l ~ 1.1 ? i " i ' '? '?? MBk 'tf Mr. Ua
i-..1u'h I,'.'.i l ii, ,i-uit-'i l-i ii'.-ik.t pi-ri.i
N,i.. niv ' tii la tto l < f tl,..t <:. \
. i-. i..,.- i aU by Mi. l~a r
; n: i la Ibli. r... t - .1 t'linca i.n- o rtni-i
in.it i ht- i ,- . I i. ? IB fiat for bi bu.i.Mno t<> I'i
I rai aai tj ?'? n ab lit.> n i f BM* i y,
, r .-? . '. 'II f ><? BN tto IBfl n.'.n
__.], !.? i t.'ir I.i. %. ~i toflfl HOU'l
<: ik< ...u . ti tl.i. war (>? .1 tn He
? ? | BB. S::.-e |~Tft ?; n'T -.-.,-I.i bfl Ii Rj
ov.rtkrwwa ky v ? Brfll aim.litiiia, aad Itoai
-?,':' ? . 0T .'>??.?:??'- 0# Bt
eii.j.ne. atti tto'i iii ? i 'i i'1-r toattora
? ?-. ni ', -,,, ali " Ito ? <? * tion < f ito j rc?'-n'
-1 ruKl^'*'. ii' ''?- to nl... lioueil I j ito a.e.il.il co ditioi
.. y, lyll.i-- |.-ii.f oi j flfl (? Wfl i-lio: l.l I':.
i.,...;;i i.i. Nor tt otl I il entl ili.ri*. V. <
'?.-.vi- :tit. ?' , s . :' -. if ooi q .? r il
I ..-" l ? r. | ,-n-ri.i., ii.itl lhi:i
? i'_i 1.-.-.. ... I ::i-t | . l H'-.i-il M I -lf
kaow *.'. - ? Btag ef i.e Iwa aM vt.nl., r,r rtetie,
? i ?: - ? i.ry I ~'. ti,_t ito f.r..
('onfrder ' <?? a arlll rrrrkaaraf i.t W..-.'
-Qfl-'OB. Il lt li aai tot Iifl <:i. uy isln aa e.iff.-r I nr:.
i '' i .' : rai :. v 4 Ijiu i?,
Ito ni. ' i'i---. B-t-a-JraaiaHfl aert al
i ? i .. t- m 'kttf ft'l- il ?'. at.t
,.,,:,-. ;, j... ' ., ii.it ferin aaaataaly a.
: ..f i! e il.ii.i. vt.iij tn.ini; ' ii.il !? li r.'1'.'i..i- -B.
ri.B'.i. b 1' t< _ >-.r n rcMi rtil I'i.i.n. *\aattMl
,. - . ? ??- ?<].?? .tiii K -'".I they nr.il.r
?vt ?,; i.- ., ? v < n '!.-:t |toy me i.t t' t bi -I ti Hab
raaaataMi ifaaaiattmmta to_iaM M raaWaaBM.Ikal
b.t'. ili i: ? ?;..'.. i ti . :i tl.eir ni'-a-i-. nro < \! ?-.'
.i ?1 tl.. i ii ? i: i ' ?' Lt i-i in.. a :i. tl.e totdarfl Itok la.t.
Ytt aftrrtl iti*aoti __?ap?acattoj
_eu.l li t-.J Cil ,li !.-?..,... ia atti BBM Ilieir ah.itn ncp..
Il.-'.iv M I' .'..t'-ite M .1 .li'tl.i't M f*"U) llo ll.ea
.iiie_ i. i ? ii i 1.1 . ,ir <'. i?-i.', a )i~- tl. t n '.re Itoa an
'..Ti.nl I'i e Iii nl i: m.-ti.:. Ll - I" I.n 1'i. ?: I. '1 li.-y pt<
? : t'. : t' i :!? i t; n-1 <?' i.n' i>.r. r.H.er th .n toobtai'.
? aaaaa b] ln aj bMwraa Ri_k_*oa4 uM Waakingtoa.
It arafl tiioiii--?il vt H \t ? ak l.cvi.iil ?flflflflflfl M
p-er'iut tli.a |<n:li,,-i _Bg t" ni"l fr<) f.f MttM
BMflarBfll Ifl B iil .t . it.'.ei ti-.li-. i.t the irominent na'
i i?:.,-m.iii.-.' ito flillhary Mirit ?r lha aaaatyj ij
..-,,,,-, . . ? '? i, : i l.e n.iii,-: n I tti iiai..,'4..f |H-ae.
ni ti<- rrry bwi bi atoa arrry caargyaagtlM to
Ktmt.pitu! lrre. .1 for nor. RflflrcTW, ca it hu. bejrt.n
pa-batt-Jal -tjr-pvi,i ho tbel.-t /.n ito
pe.ii'f flaity Bf tto Bflalk BfltflflflM MM it ? H Ifl aa a i-e
kaart > pt wa ??' wttrmieamm aad .f atofHMa. Tto
p.rl <-. ~!> ?> torfl ga-atoWflfll Mg? n rr" rn. fl ofiimlei
rlaaJla_r hli itoy aay m tl.i ir rrtara b** ubi.' u. mnk<
p| i fl M Ito I M Ml rt hM4 IMM rli.it BB otl" r BBBM Ihi.n
?.hia ir lo i? oatalaaa, nml *?.. ritoaaa "li -iByaM* bbbI ???
pr<..!_ce a <i? ii" Ifl I '?' MtHy, an.l io B-fMAfl foreT.-i
?OaatoaM.'?:..;- ' uiwurtby? aaAaa.aaaala, li
rn-'T !'<? i "l" Iti '.ad flf ii"- bMMb Mai*
-i,?iiii|-i i . fll in .mr j.i.Dik ul!'.ira. .Yith Lafl M
ijeneruiii-itiuu., alaMlaQ a_flfl?tnUad pawaraaai *n o-n
,-,.,? ,, 4 ,;: , i ; aai !-. aa4 BaaelaaaUfB in tb<
Wnr Dai-BilaiiM. w? tii-t IkM tlie real baakaaM vt
itoaaaatry aiil baTt ? bm ? BhflBMaf balaf alMfllfli
i<>. und tto raal kailaaai if Ito i laatry i-, fo.- _to pm
. nt. aai anJ u'-t |>- ? BB,
Tit Wiix I
Wu t.ave ii.-rlv.tl ut .i BbHIbbI P-M ln onr rontro
i, r-j w nl. t. i-l.ov.-iii BBBl i.t W't.ilim. Mfl Htid the |_^,^
i ii. :t raa**! ata. CaaMBMatoaaMfcafalflfkl?MCapftol
f,rth,.i aftka ti-'iuy BaiM a qiieti ii.iitati.iii from
I'r.ai.l'n*. I.ii.mlti. toiMMM the rvw.il.nitr offltljuat
ti.; tbe n utt< r . ln dl.iputc andendii.g tue Btnr. Il ii
nf i ilr.1 iiniH,-. tuiii tli.it .?? Hli'iil.l Juit nnw i.rremb. J
ttmt tte an rt, ,.li/i({.. Ul. nn IBUai-Nagly aitlul und
Itoraagklj BaaarapMfl-- ?"-? li'H ""' -MflflflaBMaMMl
DiiB i- au h'.i.i M ard BtaflON ti.d-nior < * tl M ir part M
temilcute tbe. wnr, noilthiit auch ii.ny bfl Ikfl r.-eult, but
,t is aM i 'te tat u-1" thii.k ?o, (in ika euatrary, a_-a
Mir CflM-dflflbaaan a! <?uld makc the BMM ('(irin-Ht B-?I ta
tn c.-oiiro a M-_ftoM*y pe.ee. nntl wfcflfl our people
BtoaM BMfla4 MflM (flkBtl -Ith ttieir pinyera. it ll
unt tLe tlmc a Ix Ml Bl MkaM v ben Pfl ilitruld put fortl.
aiflty CTflrtMa aad aaraM trtryaMMh iu paapaiatto
|?r t-intiiiued war. If Ikfl flflflflBy tleairn peofe, tline
.--?'?iit-- v il! ix-t dimlnlah their tlt-.ire; if tbej iuteml u
.nni'.-, tl i?i? tlie wiiy to M iLn-ia. tVe eonl.-ei witl,
rflgfM tl.'it tte H.-r but litt'.e t -.i.b-m-e, and iudnl)-* but
ito f-iat-Mtoffl. Ikal-kayaia aaaaaaBfll to asaaN u*
? ii- i MnM M *i' ''"-Ul th.nH of i- "-epting. It l.u_ lM*en
i.nt aHNawklk ?__?*. klih0 ttmmmmm ut liaaakt, a
flM ided ninjoiity flf U'?a. deolorrd agnlnat uny p.aee
? x( rpt i .j.!, ua atoakl bfl dictated by Bfla^afltanM the
tn:,fj ilatod. Koillni? haa oecurred buho to niollify
il.ilr di. i-L.-'itloii. but inin h to Kraafttofl theie contit
BMM t'iai th-y t-nn ml.Jugnte ci. Kven tbe part.
?aaaaal M Maaak-- aM-M-aa only t-tlkea
i.f ttofotl' tion and ttatetiaarnhip ai a meana
tl reai-uiif. t!.? Uni..ti. Tbo rliit <.f our
ComaiiMionflra tnay be p.trmit-i-d only for t^* p_rpo#et,I
it_tiif)iDir r. 11 purtie. tl.i-iotkalaaftoMBMM liemade
B'lth ua < i.-ej-i on the Iihb'b >,f eeptrBtlon HaBy af Ito
Ir.te i.ui ;. >rt. rt "f UcCMlM ure pledgtd, Wk-BflflflkflM
. U ... to li.e BMM UP.r-!'-ntin_: war. IMraaaflflMflfl
to th_ Admliii -ti-uilon puity monld rel.ere Lincoli. fi~m
.ii .nyeniliurt ?a.tBiiit-. B_4ftrak|MmmVWitap Mo'
oT?_B cull lu: J-tJ.OOO Irtali tr.jo|)B U ii.w ptndirg.
rbey coioe in B-Dtwlj, notwltkataadlag tln-y kaffl bflra
..-.-i'ii -1 ky '1 BB I an im: nnd oih.r baH-i P"I*? that
it ;.- n-.t >?? r.l! IIV-i. t'.y nilleienhavet-. Creorfacoa
i?a. 'ii.i ?"t.._JBjaaitag ti aaaaaJflaMafl tm Paaaa?
Ikfl e.' .e.i.j, p'.rL-i-i .f oUao*?would biapoww
ful b.ickrr to tbr prumi.e that ttay OBaBOlfcafBtO
fiuht. A larnc boiitity and a ft-n xr. '-ki of b.ir.i-k life
would ta ? Ifl?flatlaa t'O atrmig for tbo niultl
tudt-a of BMOOjOBa iilb ra atid iiiiiinpi.-inii ln
li.n Xnr.b to Iflfliat, loaoal may bp'.i.'xe Unt
be i-an i f aaa |neti-xt or aaolhoa k.*?-p our CoaioOaOaa
irs ln Wh.Iiii gton ttli ill llie n-i-ruiti nnded on. ln thia
tvnv fibtnined. lt is w. ll to raaaBaal how be pluyi-d
nitli aad dipeiri-d tbe Comiiilaaloiiart tbnt rlaiteil
araabtaglaa i>. Moreo, IMI, kiepinir Btaai tb*re a
flOP?tata :i, .iifli wfeUB a mixiil rxpnlitiBflO OJOB preonrinir
?,,i tta ii i.'i tt F,.n taattor, bi .1 pMgtam Uoaaof Ita
atali. tioo that sun.ter thooM ta tTaaoqtfld. JoiIbm
C m| b II. nt leoot, will uot ta fpt to Itrgal what or
tuii'il oil t'. ,t . i-ciiMon. Knuniu,*. tbi-n. U?I BTfl hnvi>
n otij aoi ..i-i-?-:' i-i;tad ti'inv t?, iir.ii oBh, ao ioy t
|| :it i ta oiili euf?- NrtllOfl lo 1 * I'm tOOd ia !?' a,'t to **oik
iiiii'.in'.'nlrlv ti n.l ?Itl, i 11 paeatbflfl BOflOBf pn
Iparr Ita th* rp.inp- 8*8 p:ii.-n. U paooa OtaoM
iiid't vrne. ItaOB |.iri-niaiinii* aoOM han- dflflBO aio
f v,,r ttaoU i' atfooa Itaf a aH ft Ba
to fin-e if. Ifwa jn-r.1 it ootorlrsa lo br >'. tovd
ti | ihraaoa_ootgaoid. gt-atog oeetaf il iiywi.i1*
;:, \ ;-i..A ttru ar,are thal rai p ? barraai r| di-a.
I. ?., | l i. I'-. .:,!, | I ;.? , om- lt, II :n tb* floO Clinl 8 h"
la* n .d* ttC* ti.i::.m- l<M BM 1bfl 11 "ii | ot 'ir. Si*p'.*i a
tbawa a ptoi rtogatd tm that OBtOMoroi la u.e aaao<
Uj haal aallilal oBI bia Mdu.i.u.tr ti,,n. il.. Mmttt
rpatflwatatta itaaabM aod <!'?tiit,>? on ohtaO ti"'
i of t!., "?? Sii.fr. a t-t I.i s-.l. wl ii* aToOOO 0 "ti'
I'dl .fu- tat taaafl lle araaaaol <f thaxaa riO?aa af
: ,i |.'ta itr< .-.I t'.<? p\tn-i.i?. Tta*arainrotla
Ifl !;,i:i , ii ? -I.,' ?! i i \ , a to fltt iigl.i'.J tn
? t ii ir." n .11 ubli'h t! ei I: 80 B.-fl)i.'-. OodOaTaji-1:
I i Bta'd "... rition u-t-fi.rt. -li 0?8888BB Ifl Ifcfl
i-iieiiiT liiiit ?<? BlO aelBBg I" l-'""'l laHl aid xritii
iaii.'.-fii' -'-in- t" BoaoapBab a boiIbT ?????rr agatla
ni'iit. Tta I'rr-idrvl, OO artr, hn* fltaOO nrli la
i u n Baai BTfl raawgabat in ita arl < 11 n* ta i**~
? ,|. || :i; ,:. f rro< a I i f a Jodgfl?<?) t Bfl I 8 nv-a. Itta
i ? ? ;, fl tt :: j*- lt a! mil nlwiix. jr..irm tbe tal d flf u n pn
. i r.ti.?!?. Coatlaolog i" BOt lo thia tolrlt, tte
I,,; t tl.it I <? v ill labfl uil t ??' 'llul 8t?t t f r il <? aot 1
fc.n.y.i lha tat.arr a f oagxdlatloUL Wa bara 001 ycl
'.paid tlilt b* I ? Ifl T -i <.P 8. Lfl 0 tat'.- pu.it lon po
vi.nl f.r I.ii, ly fl'.in..'. *, i n lli.it 11 li a te-t?.ii-d |
? ii-.. dohoaaa ta n.t- oooaaaaal al thoOi?ayof TBoora-j
.? -U'.il BBBM ' iin in r.i iu;.. -inir a .'i.rni. Tta
' ub uet, wltho p r-.c | -.loii, ri ii. ili i iim 1. ii>r> 'I Tbe
I'.i ri-iiiia <f Siil'.-t n. ?*. I' n?, ;;t: n. _< n-itm..
.! il'-r Ita ti. 181 p ni " t -1o'.'ri ita ? hod.. imt i-,,:i iiiii ,|
i fltaaB-M - p ' Bai i I ar-aftta
A.1J ita. t "ti II: ,. , la ? i.-i, ial la f ot llttll galt ?
fof mt bi.>-4 tyaltm. In ll.ai d ii. .i ,i . i . r l i'.. .
tha Piraltlrat may <io a ? ' aB .''iu tta ooooa afcd
1 . '-. I.i t 1. ,'.t wi-.iy i.i.r l.nit i
f.r ?n,a of i.i,,li.;, aid tl*t<.||..trx ~ ill iij.-ai:i li-ll
boa allh *4i.;iiiiiuti'.i.a ol rto aaat *m *i. 1 laaa
l_r t.nirxl I'.i. la nml Opini ixa Im \t --h
iit-jlaa?!?-<?* .*l-?l ( atur ilnoa.U \8 ar
4?nlT.
Mp*-I.l I I.i BflflBt li Th* B Y. Trfb '
\\ 4-iiiM.i'-, \\. fll? tOor, bTtO. l?ll| p ro. !
Tlio oI.m-liiiiin li i-i ia*UB| W .i ...DK-.'i ?
anrdi ln -J I.- BViaglBi BBOf in WaaMoglaai bl
ttrlaglag I r Ita tubt i-ut ?t *-ncr Ipaaag pi*.iro '
?I ? ? fl BVtOgtaa *t Ib" >t' te I'..p?rttr..-iit to in rm*.
II 1. ,.il<l II (tl M...r. I .... |t..|; ll.-.,.. *n<1 H-r.
I !? ?? ' rr* 11 re -..r r if l.*r, for !'? t.t.i.-: i ? ai.d ?lt-i.Bfl r
t Mr. Hl ii, a*i i..;''.
Mr. S. 14BI.I I- i;i ...-i.t. n.l to I.'l* (.'. I.a t" lOI B|"1ta
la .iui to ii.."t t aCatB?laa?aata, Talo laaBfi
I'llU-ll'T. if it irr tri I'.
Unt IhtflO a;.- |?.arrfi,l i.f1'itr...f flirT'-nimrnt anl '
pooetlhl ii.ii ui Im.-.Ii btnni I.**' f Saagaaaa ? ta bk
|__.,atti-xit flaf t'pwb.'.e o.iiP br.m, b tu-inpa?. Bftaal
|,*atr njx'n aty n|l er lett.a IhOO tohataataO br, '.r:.a r.
' lohOtet <|ti*atlo-i il l? ?eil BoaOfl OOO a aliarp i'l\ialnB '
!? lil ti.at.it ti* bata BBaaa m >i Itaal oar, bi tta i :.i* booi
pletfl nnd < ?00BB8I * BOfBtlOOM flaf I*-"-* ? lil l~ iufl. xi
Bl] mtft patid ln u.i ii ni i u?t. aaal taofloojoaa.
Ii, lha nptm liiue tleietr* BtaOOOtl 10) nr.a from Ita
*'< nb bere Bit Ofl0_ dli.i l.v B|o:i tb* PBaOOWH 10 10?
i ,ii. bwiii fr.m all paipaaa <f m paaaatBia tor< aaaer
Bad lo ti.e r'ii.i|i'.t ?.f th.- tUOtttb B and tlu- a.il.ii.iaaioii
..f u.e BetatO, 'ii"-y ai" ptyaaaaai i' tl ll a pol I?? t> at ?
im nt af tta Woill aai Wmt i* la f,i?"" <f Igl "? l Ita
war Bwoogh, i f ?'' p; btg t'?- BoooOtarBol Brgoda
tii.na, aa tl?-. Om on.m ,!?? tl. in. -x*I.l, k aln, k, 1 Ita B W, \
tBBp iiaiBhlag. aod aaaa lodooal Itaatala iiu.iB**a
of tli* ,' .unlrj t? a:,.-. r KHi'ililint.-, aml <f f -ru OOaOtlj .
aeftliiii.' ta rirti,? Ita rrii.pil IbBBB ln-twren BflflO?B and
BOjaear* fceoed i t*>ti na by tbr BflOth.
liciiiy H ard 1 flofl it wbo ia bfl n. i. BBBl toaOOaOObl
pfB.-e Ibroukh ??r. John 1'i.iod.- of PflBBtBjIfBBla, i
bom t?i-d_? i.pri'*'-it?-d tb..t Ita peaaadlaaaaalaa a-ni!
ln'Kotmtion bad wi.olly al.-j j* I tb* rauitiir <?f BOMb ia ,
iu bia r-' i"'
-.?.
ll.airi Unril llir.hir irx llnltlinarr lii
rilittK Ncra* E?_rin_ III* Oprrrh oa mn
Alliiaioa la t'ru, r >. _utiittioaa.
Spaclal Dl?i?!ch to Tl * B. Y. IMtaaa.
ffdaBBBxTOB, W< ili.i'd.i, Ttk 1, ls,~.
Henry Wot_ Baa4 bor, la b liQ-oaaaooa ipaaak
ut ltaitiDiors i.'l Blght, dtOO a x.rid pi -t.ire of ? pflfla.
ct-aai'.n nf ju.tli'?. nitli i.iu.i fiu toii-of tli- MaOBOatOaB
t naiinala axnliat n n*li"ii a MOood *.?..: ,-t liiini.iiiti,
BnarcbiiiK la tb" gAhOfl, and bBOhSB lobfl \ry \v, plc wb"
Ho'iid at.iy tiiflj .??'?< liti'.ii af:.' Ial tta oti?_bIb Ibbm a
toloB lu H e BOOOOMa 80*000 <l ' ut, " I'.lait, lllair," and
ti,* n... imif taaaaaa toihobta oHBha peottal agoa_a
lha loterrootlon ol p*aoe i.< gu_iiort SatwraotaoaBl
diiTi. ot i..t tiii'.ri ui .1 tbe >.i sotca of tbo 1. i > iU.ni.
ASBUCIATID PRESS AGCODNTS.
Arrlrnl af BauihrrB I ?u niia.iaurra They
Are liipoiid la H'a.8iaM!aB Ta*-~lghl.
I'lll I'i.IM, VO ? afaO, 31, Ir-f'-'i. \
Vla WittDM.Ti'N. Wl'di.. ada; l'tli. 1, ir4>',. i
Toatorday u fag eftnoi aatoa-oj a.n Iba Ubb
io frout of IVtoraLurir, flOflaplBi t... tb* i-th t'orpf
uud B 888aB8g8 wua , -u\ ii lor patHOOB > 10 t" iiJ!?w- Vl'-u
I'retkltnt Alexandur II. SteptaM aad iBaaaaaK M
1. liunter, Coiuii.taiionria fiiu tbe O-uUiirn Ciuf<d
aooey, ta yaaB ttaoogh ooif Baaa tm ika yaryaaa a(|oa
fl??>i4dlii|s' to WiialiiiiKiwai, aiipi?oa"<l to Lp for UbO parpoap
Bf pn>|-oBiua; ti'rraa of pi r.op. or l'nr a .-onfi 18008 ou tbat
mi j"< t vi nii ti.i- i.i Trn.uutit nt 1<Taaaaagtaa>
Oatog to iiorne Diiaunderatuiiiling tier did not (Nime
ibro.igb otii liiitx, l.ut U la (ipt-ctt-d tbnt tbe BMMBB
Oil bo B|K>4-dily nrroii(f*-l, or.d thut Itay wil! BflflBA to
?luy and at outo be oonvi-ytd lo BJ _h?0088 ln a apeclaJ
bo.it,
1 bia It tbe only treot of tcy Ict.-rc at tl.at taa ix-curre 1
for B flv-ea.
Tli" P-OaffB ar* k?B| BBBBBlai BOl dtliled by axjuad*
OaOOOB-BO aud Nf?OaOO*, 1 bia ocoopiet mtwt of the
time of tbe ottitxra. _ _ W. l>. ttcO.
Tba Cooooaiaaioaera Not at Waahiagtaa.
VoaMBMfOa, Wi'dm-adiiy. tl b. I. I?B
Tbe 1'ol.cl I'eatP Couiiniailonpri. bnxo nut nrrlii-d
nere, If tbry couie it wiil n<K 1~ Im fort- io umirow.
The Brhrl I'i ner Caiantloalaaera?Mr.
Brward l.anr la Itlret 1 hrin.
iiALTin.iiiK, Wednaoaoy, KoK i, IMB
Thl Aobbpolia bonaapoudaot ol The .imeri
oaaagaaaaeaaIoaarrlrnl tbtro tbia aoaatai af Wmtm
ta.j laaord, Baaaaojaohai by bi* prirut? Baaaototy,
?bo ImniadiaMy b'lt for Foiti'?8 MoOfaa <?u 08_
Urautl _U--_ ot b ateoaer to uitvt tbt KvL-tl Cvd i
. lifl-loi.era. Th.-y wer* not at the dep-t by fien. |
Iterry, and e?ooried tothe Ex-.-ut ie Cbainbcr, where
ibey were welc-meti br Oflf iir idford.
m
Thr* Voice af Buu.r H. c o__iiag Rifllea.
laaMfl
WABIlTtOTON. \\ cdneadoy. F'b. I, l<?6_i.
The citj has bo en much i-... itiil all iluy ly
the iiite||i(.enc?ie?peetiii?; the S.ithern I'eace Com
iniaaioiiera. aud reporta w. re B8BBMtit'y puf in eiri-ulo
tion aud oa rep-ated-y o.r.ti.'.l-1< d tii.it they had actu
aliy an ired here. Oi.e nf tl t-n.oi iiiiuaied Witb u p .rter
of a boti-l wl.o BBB- kfl wni ptttl eily tmttmmt with their
fnfoa, but who uii.tool. a p.titt of tlii.-t- fflBtMBMa re
MflM?g from a tour iu 11 iltiumr., kflrtkfl (Vi. ial.aion
taa, ____________________
THE DRAFT IN NEW-YORK
A-4iraa af timt. I ?.Uan io th. Praplc af
Ih* -itltl. .
Fiinivr. I?11-ur. ..:*T, \
i \iia- *.. N. v? ,.i. '. Il__. 5
To Tin. PropLr eatiieStatt oh Nr-.v-YouK:
[ A tam tofl tot. n.B. ? kj Itoaj*m*mOniuuMflM aaaa
thii,' t.- f.ir un aaaiflweai qm 11 of tto.tpa, in w'dition
I.. tli,?<t *r> ii u I.t !i.iii-ti-d, M r, <ri.it tte r.ii.fl flf
tl.i- Ir .-ial .in.it. Aa tto iir.-m.it lu.-i.-.a MlBBflVal
? Uiioii t?ia i!.-li..ii.d l.nte loll au.i. M M exeiie li'ueh
Pji.iir i.'i-lii.i'. I ... i in it pi.,;ir tuaililKB-yuu .fi.
.-i?:'y BBOB |toflfl__ Vt.
li is > ot M 1 B tli.|. ui.. .1 Ibot tl.<- n-i.rr'-r in a l.i-li the
i)ii. t.iof ti.it Stit" lua kaflfl : !?. 1 iii-.i uu i I'.-Hi'u!"l
la 100 well t-ticil'I'd t? J' B.if. uif 10r.il 1. e.itiri-in.
No. 1. tI I I .ai uli.l. ly . 11 ty 11 ???) a at n-T e..i.-i:i..i,.l.
, t.i in yteca iki* liatk ~|> n tl.e aBtknikkw rt W tmti >.
t. n. 'II e il. niTi. r < f 1 1 . f 1 n?.n IkM-MMIbfla, a>.<t
the ai-.i it iiitluli t'.y'.i.- to*a l. 1, bi i _ 1 a y le
iil. tii . ;i iti t" tt 11 m ni:.- raa M MpnaMaaa.
liiein all 1 e 1 __| r .-"! i ' ni ? -11 r t.. !? >'i.' I r. a.
'i:ti'.0-i of ili'iniiy njan tl" .'.Ij.-.f. Il.nieeiilent.ril
_f ahiullr aai rmtrentta 1 1,1 akjifl ?ia imui _.,_'? a
ji'itlnOB ai.d antiifol re.nr.l B r ih~ l~t-n-.f- "f MM
-t Mfl v ith Ikfl kkj. Ml . i'ii,.ti'.n? . f paii-it.c impuV,
l.-.(.l ijf r<'i,.liinilT lu iba tte fu.*. tl ul ile b.y..l,
..,. ?. wl.i> ea.rr tl.t tl < ir 1.. lt. .I.i I. b?* mtJm-\
t ,...| lat-- 10 |Mha i" k nii'-n-.l fr m > n* .?<'iti<-eM
il.t 1 11 1 t Ju.tiT be tn.bd BM n M M ?.'? b't Ma MMMMB
wtmtk
I p-iuail.. Much r- ftawflftt-fl] 1. __|_flfl it tatWtt Baa.j
elu.iTe lo n." II 't Ito Imm.b np..n ttbi. h ile 1-11..ifl*. .
I bmI|BI_ rt a-Mfclay to*. at atol.eti.l-l.Ti-' r-. ?
1.--.:,.. 11.Ban.ueh . a ,1 ? :o.-i:_Blly m'l.ired tfcflM I"
c-i..-.l.- B tin b ka_ l-.le.l |.-r I" t, ' 1 BjaaM uif' <*??
to ,r 11.' 11 M lur- l*h flM l e 1 , :i M H H ? pl' a. 1.1 . flfll
11"0'? .nilr tcrn-i. :i MBflMf IkflM*fcr?M t" k- ?t .
. . M* ? nr !'? : tl"' t. ly .I-i-h'.I !'?.'. ne nf.
?it ttl'.t rr lllfl to W .1 llj-tor, Bl d .1 . ort.rj.il .1
, . vtiil.-i.t, l.-et... ? _< .?e.lin? I'i 1.I.1..111. 4.' 1
pr. rp4 an.l di tn ite a. ti. t. 1 |. ti tkfl | retNMttl-M M?B
;?:? - :.!??,!. Wk_B IBB -ia.-' ??! n .."... tklfl fK.in: WB.
? 1, 1 i- aalj it w.a I'lll ! tll tl ? T t.'ll J ... !?"'. B'?I
II .iBiuaittKfl it iti* ?<?_. t'n.iiijfc whnl i. Iiiimd I.
H e I'i. r. .I-MbtbIbM;. nein', a BMlflk n.f er.ri-l.i ?' ti
_i,.:, i.-.i.ta. |;_ Um, r.'ii.ioi;. .0 _.l..il.?n of I..-'."> Ifl
11 a ic 101 r iinota attriuaaly .nnoun-i-l In rafan ? m '
??, t iLiij.d ili.le if t_>- taar, I bave t_. en
.?i.i) irfi.-oi... by a prraonal ti.il lo Vaflk*]
kayiaa blu ay ;'i" mmtmmmtm*a*mm _a _ ....
_,.tiee..f .ni... i.t "en toleof ile Uflflk-MM, aa ate 1
. b ? ;.l te 1 ln 1-u.l to an Bilju.lui. nt i.l>li u b aifl aut:a- ?
f 1 ti rt t? er.-ty 1 atron. unt d. I ?'n 1.. -t witliout Lo;n a
tnat ? deejta'.le n-iult ? lll Ih- ail.nii.-.l.
M nii-l..l., 11 li.oni.-. Bii .:uir to ".rijiT Brmn yaa_ ihe]
pr. p|| irt Ifca It-to. Ihe Iti pt llnne i.f aml . oii.iin.-f. il)
t i- ' < fi tw, n? 1. Ifl c. n< rt- itt ? th t' B .!:i-i:iti omi
tiituo.al BBM loial aei t n.ent Kapeoaly i> jn.li.-i" M
i'li.l inJari-iiB in tl.nt t. i.-i' i wM. ti 11?uni.-B int> nti.ii.nl
la ika >'ti ttoyail aftto Pafl-tal Oawwaaatiat, aml
I IflmiBB to tl.' < 1,1 il'.roii tlnt ikfl --tflti* I. t:.ie.?aii!v
11, nn B-UtadA af I all?t| i" tl 1 aiflMBiii " Ito I afl- r ?:
aattortltca, At| .1 IM e wtoa tin- m :< a mattet m <Ii.
pute ia ui.fleilleil, r.nd Ikfl tlitiiute de.ermlii.
t n r-"i 1 im I" ka nniiot -nt-ed. nll diaiai.*,!')
BBkMMMl M i-ul'ittir le.-:inir -MM- 1? atohl .
.,1 I.t 111 imii. t.tly ai.d it.uiii'i.lly nn.iii tl.i. aVdakM ,
?r. aolred Bliiit.ttt-r ini.r trai.Bpiif, thnl MlM-f tmm\\
1.. d.ne Mfcaaanl th.-f,itaaaaaf om an.ied aaaaa ,,r!
ilimii l.ii lt.e pBtrioliflin of tl.e 1 , rartiim . ealth. U-t tu '
nt t eoiit-.tile, l,re llii.t afftflM-g l.ot.t.r .imimaiid.
ii. to.lo ?lflU 1-* tli.ter uly au.l promptlTd-j-.c. LMmI
rntiol.lii.iit.* .-t.rv otl'-r i"l:iiidet.itii'ii to the one r.,n- |
tndll; lt at.il.ill.iii. to purate m.h a BaBBM flB -MM flTfl
tn.-tTl.or fln.l i-b.l'-"! t" t'leurtuaof Ikfl llepubli.-.
,-nllaied Inl'ehelf of l.iUrii, lirtler. an.l I'nion. Tha
iau?e wl it-'' .lemandi our BBfflfl rt i? MMWi, audoppeala
lo ihe lMBt ii iiiutta of onr bor.anitT.
Aa Nevr Yora baal,.en l.erei.f'.ru nnd<r rv.ry dli
. ,n ragMBflal nnd i-'.ie.iiti. aoal.e wili < outinue to kfl
:n tkfl fut'ite. f-renii MflflBBag tl.e Stateiln et -ry ? (Torl
i..r iiati.'intl prea. rmtinn. HmMMMI lu the IflM, de
il.t. d l-y tt.e dniini <>f 1 tt.nn. ilre w..rf ire. ini.it b.- r.'
pl, ui-ln.-. Tlie BMflM oftbe noble bruve wbo l.uie ffll
len muat bc ttmtmtt '? '!"' tttmWtf a.ltnnclii? B-MMMV
Ni,B, wl.en lakflMflfll lott.-*w t? ItB f.fl!4? wlienettri.li.T
flfcflil tt.o Itifll'T of new n. l.i.retuentB npon our bultl.
tiiiiiHoiit-tl eimiaji. ? un iiiiBBtircfl tm our part mu?t be
withl.-ld ahleli wiil Im.ten the auapirlO-fl ct-Belnfl.ua ol
ttrifr, uud the nflMabfc_fc-M?I of n-.tiunal nuthorily
oier nll dnr_ted ti rntor.T.
It t. pot aibll for ua M unitw. r tlu* laflflBMM-B mtit BfM
ui w iihmit re_ort to e<~ aeri| linn. lothifl Be.-oniplNb
mei.t priiVI .-i..'. pati IfltiflM allke lin|iel 111. I.et Ikfl preaa
iir?u.h"ut tkaftato-aaaaajM-fli en?'nent ?f i.)puiar
?jiatoa?ft!'" enipti.^l* ln Ikfl wlll ,-f ll:e kf/al liiB_ae?.
toaItaalfcaai-flafflB-Bfln punue mM. aallafM wiil
MaKy nnd mtai MBodUy fltliuultiu ti.f a, ,nt of
r-,li,i te.': Iii * 11. ll.e hct.'inl dlitilita. Let r.ipilul'flti
''?..', in, 11. nij Im riitive I'lii.nii.i 1 il.ibit, iu tl.iir
,. t.Iin.n to muke coiitributiont for thn ginud
..bl- t in Ti.-tT. the ..1 .1 flplrit wliich bua ao
ui iitiriiily aniinated ihei.i lu tin1 pott. I.et evriy lorul
eitlr.-u. iu wliBt.Tor aphere, BBBatfi to ilo the
utuio.t to luiike Ifcfl eiBiniJe of _."e?-York ntthiitime
a <??!..| i. i.-.i.h i-l.ji-ft of i-ni'iii.l.iiii Ly l.er liater Slnt.a.
II.':. w e rl.ali nnlniate, with uew i.-r\. r rml brli.hti*r
leal, tl.e ht-ariB nf Bflfl brato Boldiera, who wlll aend M
pt-lni to the alit-ut* i.f vi.-tory from Atlunfa and .Vil
ii.Iii, I'lii .u.d l-.ti i.in i'h. iu trtunipl.aut rej..k-lnaiB orer
pr< itrnto Itel.ellion. Ibua we abnll peit.riii our full
al.uie ol the llfltiea and ntliieienienla of ll.inrriaia, und
w rile 1 p;.n the p?irc* of our eouiitry'i blatoiy nrc.trd
to wln. ii our chllilreii nnd ihlldreu'flt.hildren iimv polut
with pride und veneratlnti. K. K. I'lmc.v.
-?
IOR -ll'OTA OB- NKW.IOBK.
CiatrrMr'i Meaaagr ia tba l.egialaiarr aai
iba fltobiecl.
Tha AaaaaaMf on Mnmliiy cvoninf,' paMcd tho
bb and
followlng* fwaaaub?' and rea. .utioa
"i*Vn
AUUNV, J
tUTLOf NlW YOUK, IN AB---HJU, t
aa. _i'. itfjj. )
On motl'in flf Mr. Ibty.1:
Hkerr.it, liif..n. ation Ifl .hro.d iL.t ll.e , . .-i.' qiirtlna af
ii, . ?t?t. . 1 im-! ??..- pi.ari.t , .il ul tbs I I.M-rnt l>rK?i,n<?i
.. . .,, ia p~l II i.. d aa ??! "l...?t Ito 711. diy ?r J.m."ry l..a-...t. I
I11. Ii.-i-n l.i, iei.wl ffti. il.lt*> toW.Olai un-.. Wbkfc IU. irurl
uapi'truiiLy tvitle ut raplaaatioa 1 tud
lli,.-,.,i. Tto i?- i'l- uf ti ii M.ie ire a, Iny.l ind de
tatafl '" tlie ii?.i"...l ,-?-jb? bi Bt tny |. ri- fl, ktH '."? Miyitoa.
? ml .riiil'iy iflltri (i'l Iiy ti,iarht.ii|K. wliuu lu ll.aui la mn-|
l.ii..Iii. aaa iii,?Biiaf?,t>'.T, itotMar*,
/(..'.._ 1'I.Bl if ti.'li...*flp.tll.le with Ihe r"l'l- Inlrr-tl, I
hi, 111. il. in r ll a <*u?-iB..f 11 r.-p.elfiillT ie |iw led lu , .in-1
niiinli.l. lu .I.i. llOi... uil lifnrii ?l.i,n I., r.,,v l,?v,- r.-|H~-tii | '
Iftj fcufliMifl fljaataa if t>tt fllalt. tto ia*aa* H Mbbi ol ti.r!
?a.i.r ai.tl lua _ tion Ui cviuitc'.l' '? "t ln r- >-i. _fl? Ifcaifltfl,
y-y utier, J, tt. Cibu..ia.*< CMBa. '
Iti r tpoBae Go*, Feoton tbla tuorniag toni lo tl,c foi
Ioa ing
BBB?BBa
STATKOPXawYoaa, haaooma Dar__a~?aa l
ALBAM, Kei. I. I"~. >
To tiii: AflBBBBLT: In cwpLni.e wttb the iei|iio>t
poi.t liiini tn the forryoing rpaulutinn, 1 biirn Ita booflfl
to *0bmlt th* Btll'i-* ii y.
Ia rlew nl the ioip>>rtance ofthe aui j,-< t I de*m itdiw
t'i tt.e reprewntirii.-a of tho p*op> ot ll>*<-1 .* t'.al n
fiill t.iatoi t aftha a i.t/tken in rflbBraaca1 to ti.e gaaaOB
ut.it ti.e M.'ii'le rf ti,,: g tbeui be flrlveii.
DpaO ib* firat Bflflb nuiei t nf <ju,rt..M. BoOVt ti e prim-nt
raJl. h* tbe i'iiito?t-Slr.i.',iii-ii, n.-i.il i pflj'-nn. to BBB
tii.it ii ? .i'inii?t b<> 1,-ri-nt-n'i;tn.iij ... tattrera t !.??.: ? - -
tri.-ta in tbe nnmhor nfmi*n tli*> "li -uld fatotab tor tbo
a-iMe*. nn ! tl.i-. m*.n hei-ama n aootoaaf tr.-i.'-ral t-ot. ?
iliint ai.d di-uitiati.i-tiiiii amoi.g Itaar dhlttat* w'ii-h
'.i,l hi-ietn'ir* fiiri'labud BMM l-rtn-ly i.f . bb war ui"n
x'.''.ile. nt tbnt ti't:*, I do not taopMae il I gouta ut tl. t
Si.'ti-(aliont 4flilX~) w.ia uiore t!ii,u iii .ju.t i_Op.Oti.aB
>.f tu* 310.010 i-uiied lor, aalil Kitli tti.' . ,ir. ii-ti..,,
B). <t ti.e i|iiotn. aa aaaiiriird to II p .iirt. r*i.t .....
lru te, waa uiuoaal iu it* piHi-ri, al o|>-i ui" ?.
I M t I.ient < ol J. R. fTiiiBikflflflf. A. A. 1,.
.ni tne luth diy of lotmaty, t" Bf .-"iiint'-n,
In rrtrrerce to tn hi:. of IUI ig tbi- .'iio'i-, st d ',u tta
ISBh laal. a-i.t 8BJ Ai.!, Col Gcaatfa Vt. Pitliuor. Ot fl B
fri v itb tli* ttiitboiitiia at tbo H'ar lJ.4|>ii,tni'iii. ?i. M.ir
|l 'in fu l.l 11 y TiPwa ii|..ui tta aiilij"'! BBai i.lli < : Mfl blUi
lo ri nnuniMi aie ItaaBM?8 l'r?*'?i. Uot tmoUirot i .1
I i.ihI the r-t-'-rituii i.f Wir. t',1 l'*l;n i raaehrd WtttA
i i: Bton on tl * li'.tl. ii.ft.. hii.I olitiiiiird au iiit<-rr:,'i4- *. Itl
f > l'i,,t, ai.'.'iti.bai (icn.-i.tl in il Aaalamal ?-'?? r. t ? y
of \\ , r?-Ui''So-ioialj baio?i-lf bOlflg u M nt tr. ni "h
r.ti?,,t'.-i t'lci, ki aahallttl tl a ffiliioli g e*Mu*BBi
p t ..ii m Orittog, oltb tbo un-li'i* uiiilina- t' nt I.i*
iii.tiri ai.i.ti.il tie aiibmit'.rd l? lhaOtflMflKOt] of W..r mt
I.i. n ii.ii,, TIX:
??NVjVIIIPCION. .Jm'. 14. lt-fliS
"(iiv)i'At. I arn lifortol bj '...- t...*-? rt" ? < r Ita
Sfntf ..l N.wVork. t.< reprfl* ut to -., . tu,, ,.,;'., mti.a
aod. r ii bu h n i ry of tl ad_tr~a Ii t tt M?t<*. .1 .r i?
III* B*a1.J?l li *il i.f .|ll, ito. iii.?!.-i thr 1 BOfl ? il ? f lha I'i-.i
ii. [it fi.r 900JUU ui-u. aad to a?a ibnt aaaa a_daha
i ,? . j. .-.I wlk-'i "nl ti-nd to ie iM< t! ,iii tio"i lli'i.
i .-.4 4 \ ii'.rden ooddaotihoM itaoaBBtai ? f ii i" to ba
m-.| i.i..re eijuail.T li*tw>-,-ii 'i c tr-Tflff-l 4 aarl 1*. I I
i Bg Ita qU'.ta i.n.lir Ju.y .C. I-' 4. f.r 908,008 inai .
ii BaPO ui.der t! e ? i-w I rW l*i 1>.irir?*r th* tn m ? t Otlll '
i. int a* wi-ll na tta Baaxhrt of botb taroifltad, <? ta
bk'Dll.t" iipi-i,i nt. tta i'i ' ' -t < f n faflfll ?'! "r rh'ltr
t, ' Itl of rPlVnr-, 4'H. I ot nvdiiie.l Iii tl UliJ <: ntr... 8
I I i >'- la-l . r.i.. ?? 1 li.. ..('.-.it.o . ' ' ita li ?' ll'-lBi 'I
? p[ ir . li.ion tt,. I BM in,.!'- 'iII ll mi,i.i,i I* ll'i'!'"I. a
n.w ahw_ aaaaaaaaaaaad in aaaiaaa ooya aal trtm
.. ttmogd?_ltOto i.i-i.l i-,.ti-ir,j.ti-, . V l tdi i.'^u
uMi.i'iii.iii- bciI d with tta neiii.'.' i.f ??!,. t i,(ii. i
ih.i ingeil ta the t.in,- oflTaerxlnr. i * teaaitialLfll
t.'i.J dlrlri'.la fnr.. I.I,..'! ._~at ix.i.sili.v _0O Jfl '?
li:> n.
" I'P-pae wne giroefoBy loload and turd dlatilcOj
ah".'-1 cotb n i p rn.:' ii th' :n fn tn ohtalatBg .
ft. in n i i i.a . f n .:...? i t i.i- ii mid foicii-i i ir. ard.i
l ,i', i. ii .iu to ? im iii> .r .,? B atiiidt y on.u..i \ i. u tb*
BaJfl^payiaalaiajataoooVaaaaa taoca?ral, m j ish.
|;i tl.li- tLif V?it Ih.I r.iiaa ut H,.l(ii I'i. fl )t tt il.trir.t ,
1,1, ii g i r,-ati r fi p.ilt" * loi .'ur. Obflfltg mott, wnn iei,
. fl.'l ?, il liat.'.l t.,r> ?? J eurt BBfll.
? 11.? . ?? iriin i nt "f '|not... niiitr tta pn-i-enf rn'.',
ttaogh i:: it>- BceotdiBf ta letr, IhtwWB th-- b-udefl ??
rat.lag a'l ibe w*i h|m.'. tl. fllwIrieM trh.ol tafi ?
??.'.??-'? jibi'?> ii..i>. n_il w. ;. ii .'.rn ..in tb-ii i< t
.i.-uilil. i-i rrj ti.ii g ti ' J . o.ii.l hi il Ita ,u...
ni,,i ario - lo.i *... . ??! iMprrior plaat i.f *..l.l. r. ll
I. w.'tl * ol i-i itatetOtWO, afi), tl t. if thfl tediit, ,..
mt..ni.'. i.f oBU i ita taa* i . ' ? ia iii ni.-, .'.iiii'i ?Oo
U-.. ni."... il '?< ...t? i s . . .1 . I ilt. i- ika rn'l ot SngAU
i.-l ti. ,,....'n ...t"xa-:?-ii* to r;i.-p tb.' rr(j,ub<rd
BB_b*t 'f aon i-'ppi ttaa ??'i-3*<l t.? ibe rai*.
. U- di irkftB, tha r.'aui" ?! r,.'i,i'i !:. tti
[.I- ,,! ii.ii io ti- r.,iriii wi ul I i,,.fl b .X" i
. xJ-I'd. 'I lae .,ni.;.i wi i.l.l I i.t.- nut, a~ .!i . pti pottifl
|.. i | i.iuul. t i.i ii.i :i iu "' nut Ifl pio|?.: .!? i. :>' t .. j .1 !
i.la-i*iC". lt ia "i. ii t" ;.? i ni.. .'...- t .i i. ?.. a n.n:
i. nu i .I. * aae in r itefl flOd flataM .1" ataoi8*pb are
ti. li, tata :i Proot Ita l"'iii aod an o , t i... m- oi trxta
wi,.... ].. rai lahuiMg . ,..>*? ?. ,.r.- urmli aadiyii'
pi,i..! i.i..' ii Is fl?Bfl u'l tn ru iy o.i 1!" ,r: iu. tl,
ii iinir) t y r.*:i i n nf lt. aad >t '?.'! ?!'.'.
? Ti pri tn id". t ?,',->?- p an, if |* .*:l ti " oh Wi J.!
,.i... i. in ita :'.,.. nlil.iiiit.i in d do b- ibjoouoe w^auy '
><a*l U.l.? .J 41, i.itr ti,pi: w* nf tbe l_l.it.
i. ." (iirlT'.PX t.i l,.ii.ti<. iiai., ... i.r, ,.* i_at
t-rll tor .U" i: '< n.'t'. tli* 1*808 ol rBliattnotit atatoH >??
reaaaxlaal aa tha Mado apoa ahleh tlia i, i i ?> flpgbt ta
lllii.l, ..wn rr.. ti ralltta- I". itrai ml ?!,>.? i. ,rt l <?
?i ,..-. ? ,| in i-r. .it aaiaoaaa] thrra aat -j ??? t- ?'-. tbi*
i.i.nl' a truoM aoani r-.ti-ir itaelf --.'? B IheaasuBi
Ttunhftoi i luai.uKi n.-t ke ob?1 uetl u ...r thia ??...',
f, , " i il.'a n Il'II Iip n nrl,'n.'.iil tlu; Bl?J a. ..uld bi
aml.. *-..)!* .uppl "I willi nie.,
-I ni.i Batt-i.i.1. if tii'i ,.in.i >? in ta arfaoted, that th ?
MflMlaol III',-.- ne'li.l" uliu.'i BOa b.ixe au. t iv.ye
.|i.oi... ia. BU, ?"U 'i peaorotalrT aal a:' ''"f"1!-.' te ?"fk
ii. |...h .u.i ii,..<l ii.. ti f-r laag f. rn-.s af 8 rt i??<?, fp.l-nx
i.r.t itaj ind i ebaoce ta pieeo ttaBtaelree apoo aa ap
,. ,\i ,..'i,' .'.,n.ii r~-tin_r w.tn . tii.-r d...t.n t. w...pfi tj'l
, n . ,ii :..n irii.d tbia ii .r.-'' !,?.. ! ni if. ua tta i a
II :\, it .I...1 i?- ni.-I'Vd lb.it t '-" lUaurifl M nii't lur
i .'Ij iinu I. e li.ll niiuibet i.f u'.-n ealled fcc 1 Bte ll>
hal ti. t tl..' paoota w-.ll lattbi laaa lotaooaoooil
di-.ii'iBid*. t". i.ud. ti lak lag tii.it ibeir tardea la^i. atoi
t.mu ti i-* i-au I'.-er. ilo littl'- or Btaxthtog towaid ratfltog
Ul* r*.,ut?i1* nnii fnr tbe BBItler,
?' Vi-rj n'4-i ? cf-lrr, j-nr obciient aerraai
?? tm. fr. I'ato?a. Cotoi.ii .L'l a. iv c."
ThaaaBataioatlMBaataaeaiad ie ibe Wtr Di-iwrl
uu'iit I bwbUi?! i'"- riOai'.a.-I d,-(i?ioii of tha Baerv
tiiT,',t Wnr until Ital vi i.ii tfof lu* -.tLb l-iHt.. abaa
Oi Btoi i?' aoae biwdrd nn- lie hBatriog MMgiflflfl fe oa
I'roioat -M?rabitl (1, BeraJ Ii > t
0 I'UiMU'V 1>. C, .1 .in. M. tf'-:..
Toi'.'t. ?' li Si.Mii.'iet ? Tta lortaed iWKlaa-H'
Im. m 11 ni n 'I".* or txii'.'). Tta noato ad aew-Tork
uili be ibilaaarl bj ti.. rixiaion, hi,.! attl prot a'.'ly b.
a littlc "Mi aixty ti.ouaaud (i~,(~<)
.ii).,. 11. bTOT. I' M. ii- u
Thiabrgelaoraaaa of t..i- gaato ?>i iha patota ti'tn
Oa,MBttaai,ouo?aaaarprWag Mt ae, aad I t"ok ti..
Bnt 11..in "ii tl.o BMf-tag of tPiB'liai tor MTaablagtofl t.,
,',,, w; .i aai M aj po*< i t"W ir<l aaifoaetlng om ,- ol i,
aad II poaatbMprtrrallapaa fbe Bectflrtoiy >.f B'oi aod
I'r,i4"-t MaraBolGener-Ite00801 m> ptrxipodlloBOOt'.
iha b.f tilliuK' ti.- oaotoo, 1 tl aaco obi.,i:.r_ uu
niinii.-w ea n.v arrital at oVoflhtogtuo allh tta , i i
iir.ii! t?p *d'.piioii.f iiiakiEgMM raai * flflflotcfl BSthfl
tattflvl ir.-'iii in Uhag II iacall law girumoaaapaor'
iniiit* to aix-ediir rejflwli? Ita aaatbrr t-f oara ot ta
, r ia*.l. tatOOTB tb* a.viril Siltt ? illatll ll )l '
'h.iii.-t* tn tl.ppoiiniri- 1 i-iili.-d their utti-i'tion to ib*
'iiir.t.- iiritt.n atateiaeal b tt Ib tta inutie: by i'.'..
I falBirr *i<l laaartad tta fBOaalag npno it r.ai
?1 raaa? tf ity t. adar tl* ta~*a*aB4 ? u*. f foi. Pabner,
aml o?rotil eanxalderi.:;.*tluI rej I. . I ta rt" Wt>b r
I iu BBO?ttOM amatillof BjflreO, und 1 800 "iily nd'I lhat
il U ii.i .'uriir.t iliaire thel n.*v rr., ivt- tht' uppruTatl uf
lha I'li.v.mt MaathalUeoeralaadttaltacTtiiu-. id vv ir
??J.i.iii.iri tt, i'i. >- V- l'a-Mi'N.'
I ?1I i ot MO ia.pt to ghroo 'l'*tiril.'.i B.T<'iii'f nl tt.
iBttll-tO flB llifl fllflaliaH flfTT-TT-~T V HH* Lu.r m
; taxorot tbt- pr-poritiol). bol iii.-i '?'v MaM lhat l BB*
il.iiii.r.il t? iiiipn-*-. iipoil t.'i-ir BBlBai ""? laJ-ttlOB to
! a, n.l a Ibi*. paBtNW tt Ita p?-pi> M I '* Itaia aM .
j W.aid ri'.uit iiotn ilii'.iif.'ii'i'.i.' nt 11 Ibaatat' a (4 Bll
I lag t!ii..|u.,trta tl.en aduptrd aa tbr Dep. nmeut, aad tta
Impurtaaea >'f Baebaagfta Bim tom ahefltllaeka-Ofl p.-p
I |?tl :i" rt- wi.a it di.4poMtion otthr d, partaaal Biaoudi
t',.. l ?t,l,'ia io 1?- btiroe a- r laalh aa p aatbM. ,
ln "t.-iiiue to tne li.txtlar of tb.) gtVflt llMO008801
IhooooOi? th- P*?,te obila loaa a i ptvpaiao, onr
I ii..i t iholgaaooloBaoao tartr iBeotrrotaeaa, ret in at
' uilPi-. i' w witb 108 l'ri'io.t Mii?! 'I fl.fimra! nnd 8,t
i iiti.r. ,d War, I |.'-?int".l aabatasUalli Ita follnu-ing
! anxtiatiiaBni! xn-?.< f.T tha_ eoaalderatiaa iliprt-with:
lha aaataal Npw *?<.i* aadei ita .? ill ofl'. uiuary l,
i i>*n. fnr _fl, .iioii tara, wnn Bl.MO Oa thi. baale tb?
I Siat" woiiid bi.r.- t" litri.iat'. nn B t'all for JOC.M.o uit li,
! pi ,''.'. liidpr tbe i uil of Ju) lf. lMil. ihn BfliBOtar na
\ ilgiMd lotli aStntfl-aa ilti|iiotn of UaOUOwaa b'.'.'-W
i a pall la JUkOOO oa thtoboato woola nmk. t.ien'i.H;
for tbe .St-to .ki,'.i") 'ib.- Btate, at lha dsto ot tha
! pteaool ..ii. bad a aaipiaa ad -.ISOmtm otor ai fatotaa
1 t?ir, wbauU abould _o to reduce ita .'Ootu uudiT the
pn-aprit eatt, *?..-., .
A?aui''i)iir ibnt tb.< Sirtte of Npw ? ork bad fiinii.ln'il
rouii'iiriliti-li ua iim"! tbr. p-ypara'ui*u aa tho Other
tSi, t< ? it will bo o.cn tbat ti.e ipiutit iiniier tbia eai', a*
i. ,itii ii.y aaalgBed, la nenrlv aonoot Kor loataucaa
t.'.ke tbe t-aaoCBi-ai tb.'batlaofJult. MN. of. BM
\miii.'.iuit tboBorpna. OMB
lt aooldtaarta th.-ipioii........ . . 47,1-t)
Tbe ., -i. ?* i iim ul Ui at a**:. i,ed undrr U.e l.i.t t ill
waa.....'. ???
Mak)i.ir tta ilitlVrpni-wti.y. M
1 *t.u.? l lt waa ilillicnlt to ???.? bow ..ii li -toni I'banircj
aa ..n.l MflM nia.te in tta BOBta of Baa Yoik toiild oe
rend.-iP'! koototort by tb" nlteitttioiia iu tbo .'nioll
iiK'Ul's Hii'l t!ii" .iil'lition o. ca.'dita r,mu tho prvtnuig.i
tl?l ot tta Pi'-?t aaaigiiuii'iit of Ihl iju. _
[ __w refarrel to ita iatgo toctt'aaa al taa qoMaa H
tbe City "f New-Vork, wiiicb a<wiue.l to me ixtiaordi
narv. lu areuerol t.-ruia, a* near an I imw van r.-'-oII.-ol,
il'ii-..X|...n-itioB t-ii'ttn.*,. (rri'.it cb_ri|f*a in t.ie qu~_?,
aagtroatyMooa Kry, wer*:
j hut thete had b-> n crtditi girpn to a consiJeralie
pxtpnt t" anine M'.tpa uud loi-alitif* tbit la-loii-nd u.
?iii. ir, mid ***? hkli bad tai-a loiriou-d |?co tta BnI a?
al.'li.il' Ul.
Tbat oa iog to Ibn t.eartax-t tf muatortng offli-era t?
niBkt- th*lr riporta i f BMBtara proinplli, aiid fmni ottar
. lUiaiB. Ib.i'h uuB,_rraof in.li. of in. >i < uliatod prlnr
t? tba taal '-uil hiul taoo r, |Hirt.-.l feooi ttmm 0_taa i al
)o, ilitlfl x. iii.d i-re.lita for tlnut Inul b"-. u i/ivii.
Ibat uiauy of tbe Btatts aud lovuLii-.'s bad BBWBOMl
and realnc?1 their -Wralkneata iej-.e'y. a,?ie W> a
erenW etteot ttofl nthen, whiob, rto ? ie*i int
t-oniKi~rauV?a. materiaJly . h-njj.d t_H nnt i*.
T':af by r- aoi, ? f . na* or allof ito .? o u ???* the iif
ferenoea an.1 vimBgei* Ofi iidUIb.- <>f .tfl be t ?'e,?B H.ea,?_
and loealitie* Ix t' <? tii?t aml fte -.um >i I itaeMof
>(n t ?. >v n ,rt--r,.,-t t . ?' i >ir ? ' ad lhat tto ?,... t . t*
htivr mata*mm were juit _r..l ri_j'?t. ?a tcir hh ne caaM
D-.l.lv,. Ih'.Ul.
I nkiiei 't,.^i ct t'.nt lirea fhat tlie <|tieati>ii ? fliatr*,
nr-ir o. .|u .!?_>, ai t?:w. (fcfl ?ei. i .1 . Uea, urd-rr
tiii-pi.-a*i.i c.il, wiaii.i iH-t u- afluM i.peneii.
I rt lairt'd to Ai'iaiii on the bjubibIi.. i f I ? Mtl, I
Mutito a*(loaiuK t.-.ij{r-v_j to t. o PrvTwa lUntok
t. L-iierai:
Ata-rr, W.T.. _-?. **, i.i...
,__*.'?? It. 1_V, Frar_.(-.*.,-_,_..?-?.,,,/. J. ?.?*,. jviwaj,
P G
| l'p ,n my ri-turn I met trit'; n.'dltla.ial rc.--V.fl in
f.it.rof niv propii-iti?a. I _?-.? fMBB-fl aiiri -..irt-tnry
, of \. _r w i.i c ui-luue to adopi t)_i i.
K. F. i-ii. ion,
l To wkiok on tbe .ara* day I i.t eit.-u ti. * . ??.">.. !i._r
! atiBw-eri
'? WtstmoTOii. T>. ?"... Jac _. Mn, ?
! "GavaiMM Fesion: MTtoayaatflMiV-flitlM*b*or
ti?n-ncnt<>f <i ot ts imlialrleta. and BMlfllal IBd tlie BBM.
1 ? flf in ? lueii tto> aie t?> be i.ik-.iiiioe.t aanag 'oWM 1
ii i .1 you -.il in.ii tl...' tli.-re L, i.i t u.iu'i i .'.--io
ia ito iiiii'ni-ineut. I'l. ?i . iio-i ".'. r ?_') '* ? ..
I e?ili>t|-i eoi'ie-i'ni-e. the iil titu n-! leflawn, i .,-r <if
. tour prop ? aiii'iii. t?. tthi.-h yoii teamt tn row tit.__.tfl.-h
?fto'iay. tnat 1 may luy *,_i_ flaaai , r . >; "I.t *.
iHeeli'tniv. J.iWF.- '?' I
?I'roi.M- \i irabail tiHaeral."
; 0? ih" ui'.rnl' | of th<< 83th I f ivnr ?? BtalM
t'.e rrnVftt-^l'ra''Hi <li nernl the fll ?? i -? ?
"S.irKiiP Nn. Yoiik, IixitItJnr i ''??_.
"Ataanv, M. v . J-.ii i... ??->. .
I ? t'lfr.'.At: XV btti i n.'-uMt to ha..'y.,n it ... nt'ind
'?t it, i .1 ai-att-h < fiea'erd ?>>. in Ilut. i ** t' at r ,i.-i-ero
! ? *?l<liti"iial iea-t'i:-t in lavor ?.f m.i |i,,i< ! ' Hb
il" ;, i tl ut t'i' [l.-lrtlire f)f piiullO a.:itui.> i Ifl ? v tn
Ifl in..i .* .n i-n_t- ia I'avor of Ikfl atiopt.ou ... I bj MM
W'ii. b I pio|tfi-eil.
| '? lu ti- w ..f ah the eirrunwaneea and |,,- ii.nlf.wt
!.-.(inty ot pioixi.iiii.ii|btaka or.a yi.'e mn ??? - i'<
kaaai af . if.'.u in Idlag IMbmbmI n ?'?.'? '_mBf
>, l d.-tii.t. tflli.eh have leietofii" f.,-iiii ii ona
l r "..ti. iii< i un-i-l.il ,ee now ~ i. i:u . I.., . | kaflj
tof.irabh yeara af aarvMai I am <? 111 ? :t
.'??iifii.,:' i ;i..,?.t tbal IkM tiinn ?l-.t,i...i le ij ,'?'!, ua
I il 'i-iitild Mi'ini- Ito Inottv , apflVaflk IB "lf i ? f ???;'!? ln
r ifnar ataa ir t'<?- aeteie . 4 pt. I i ? I ? or-tl
:'? ( uji- n thr a-Miera wl cbl.ii [_rii.Lt ?'? .'t
.? . ,.1.1: i..n ? i ni irni ?! n U ,i i i ?
I ito ii .-.? .lt.'.. ii,n.i- (reliny. li i.i nl- p n
p : v ne rf.j.ii-.iu u'.uh-i u, aea i.' toab*
j IBiuf J. iu . t II r . ::.. Ui'if, t Iifl in n'.e (nr ( , i.t** B< T
i-.th.e!i. u-'i i B ' j.'i.'tii'ii of thia b; i-i., t'.d ua
?,-i.:.. -..I .lim.:.." all t. o .'..Bir 11, l.l tii'- ,..,,_ ?___>-_ i__|
Ii. *? !? uli r tl.e b i.i. n mora ? |
?? Vtry ii- i'i-ctiv.l,T. jourob-uie.i v
?-I-. r. : i- t.
, ?? Tn r-u'.-a-n .1. it. rar, r ?. k ir-<; .., >.?
c li. .' ili J..:.., y. ii ?? I .. ,. bi*
!.?? :... ,S' u..ie a.d .? niil.lt i- ??'. -Jto
? i . |T_wm !., vi.ir ' ii i H , | agtt
'. . e '.iil'it, Itl.-a ti .' "
iu.: a f l.y in?. , . : i ;: i n .-.ii?
? . I fi ii??? il -t i| t f., ? . .. j. tn. ?? ,.iy
. li ii: l. |.- b.) i ii iun *e?| .. .1 . ..... ie p. i y. it'.. ii'l
i. -t i i,. i.i 1.,..; ii ...., .-- to i,. ' - :.. . .tk
. i te* i <1 1' ' '-:it Bl t" ilii' I * ..?;
ii.l ..r. be SOrti I leat hia r . . ? ll
l-ri.'p.- > --Mn* :
__'-ut. 01 ."-i ? i 0 B Bl i ii.-iT'T.. >.i.;r i
?? .M.L ... '.. .?? . S
l .r r fftm i- '. n i ; .?;. if ? a .. ?-i* rt.
. i-'.m:i.. Ii. _t<i..i : -ii lo i ,i.i. iu; ei*. -...<>: in
',',,i,., t . i. il: ti'ii.i.,U:i:e.-..<:.< -tl n tu-' I . , r ,'?*
I i . >\ r i < ? itui I'i ? ? ? ?f.tii*
? , aad ll .. ? .' ? .' i' .' _ ll y- - ar*
i ? . r f rn.er ptrpostil
oflfltMtmBipat .' ; . : .. '?? '? ulit.'i*
t ?? ? dietr.. .i ? .-?' fart .a, ?:....- i _r moiw
.1. (l ii ! (? .- .1 -. ? ? -. . : !i t_f-? rii^M t: I Ud
rhe pnt Ibto utci otia. ? - ??
in. Ibi il t iiTeiy mt.at prtt ..'?.? mn*
,,_ j.,., , ?? , ; fl _n<l t , nu-. i] .<>">. ix: in n: ? , !? iroin
i d .fi."..
?'A ,i i.i.... -i j l an .'!?'<*.'. f -r.-.t. i ? ? riTUt,
lhat tue tl ? foi 'I " ei1*-"'.' i <>f tu if
'?_,i'"<l It waj :??'? '?* .-ipit ?!?*, i'i-'-, ,-.,i,j 'i. -.it
' u i ?(.. ;; .-1 f ,,;.i -lii.ci lu r"0'::ra lo Ihe D;odc at
, i, . ??'. < P-Ctl.
* \ ? y irnlv. K. E. I't* ro.*?."
?| ... ,,., , "; ?- i . ii-i.on Iflkefl ri ,?:.!, ,i i i th*
_u:_.-< 11-ut v .t tl. fn--.'Oifl,r r.-.""t'. .. .nll e-a
i. -. .:.-?; t-'it wBatorer nitijr to i ??? il.i?l ou npoa
?..,"._,]..'i, - ? th ii p:t-'i:ie.l. ? w. iie, if 3<!i'tr-.-. wa
,..,?? ;,t ? ? : ; i ,? ii-jul-tv .'.I 1,-udfl'B ii,,?ret thfl
i.i-.-t |i te.ia s.if thet-fi: .irt'ir ! t..! fcljrh ?f ?>?-? of duty
ln Ihe e ix* ia Mhl.-I. We i.re. J I.-te md that Wfl
,.,;,,,, v. - ? _j___ribl ' - I. ?!:.' W? H.1T*
ur.i ? to (I,-.-*'. ?Bfll pul l.iln ? ver> p .--b .<? ef
, .. fltaigaafl to iu-.' Suil" ?_'. :' 1,iau'
aflrytoBMlbaa. _ *' ^'* *a-NT*>
??.'ifiou far thr Kimor.il of PraroaLHaa.
aknl.flirflirr-il Wtf*
?, . . .? 1 i ?...W l. ti-. '- v ____-*?.
.\ n.t.-.l. WaaBflfl?ay. i?n. t, ibas,
A ')'t:f!(in to tLu I'lvsiilci.t .or :!. r. moval tM
Proro t KarakakajflaaiM lt* kaa b.-ea ? ,-twn and m
tol -.rayidtr - _-< L -Vaiy Bai.i toa keru _y
ulrendf .Itfued it. __
l-KOtf I'OltTItF-*". TI0.\1.0Ef.
?.,n. Gritat Arrired front Ta* I Flaha.n
f'OBTBBM UOMftM-, Voi.l.y, Ja... ?-> I***- ?
Lii-jt. Cen. Gi'-tnt aolfad ..ero tt-lay froio
I"ort I'.aher, in tl.e (runboi.t Rto-fl Ialnad
TtotoapiUl ll~al?rTi_B tdaala. arriTuiltodar
QroM l*ort 1 iilier vi ith i:~) BafeU w jundcd. ,
'i'hi-r.: __ u? actn _| luiportnnoe. ?
TllIfltOI UI BTATR COPIVE-lTIOIf.
JBBliaiBTllir af k:irc4ara-B?fc-la aa4
B-b-l -tT-opnthi/cra ll'.f t-Htctii.ti--.
Sr I.Ol'l-. AYe.1u.-dvr. Fe'... 1, 1P4SS,
Aft.-r thr.c daj? Bffc-Mi itbata int'oiii-uitlea
..f tl.o Wl.... tteCouTe .tion BBMMMi and td-p-edtba
il.inl aet-tnm of tho State Cyna'.ituti.n d.tiiuiif Mfl
._lt-.lititatioi.fl of vot'.'ll:
Ti e a.eii..n tftVea % wtde ranre. and, arooug oUierfl,
?flBBBflKfl I Ikfl MMa n K | roTlflion; ,
'? Kfl p. I..-.1 MaM lf -BBBMi aqnallCttroter wbohfll
t.e:i ln uiuii-.l toM-ily to tha lTnite.l Statea, or *flei
tlu-. l-t <f luli, I-U'. to Ma Oovemment <>f tl is Stata,
..- wfcfl kM WBI giTen niJ. coiuf.irt, eouItaflflflBN or
M_| i~,it M Mfl per ona ?n?,'ai.'-il in iBch ho-tili-y or ?!*?
I. yuity, t-oi.imiiiiieatrd ttuh them, adtrinoil or a(4e4
|. -rwi'iii I" j..n tl., ra, tn nnlfeate.l ndhtrenee tothetn, or
. t|.r.-ta.-'l hope ft>r the thnm[hof tho'r c.iuio ?r.*r tha
mM flf tha I'liiied Stnte.. ?r haa evr, euept cuder
.1 rr| BB erinj; BOBBpalMoB, aubu.ilt'-d tv> the BBthnrity or
!? eu iu tiie iiTvn-e of tlie to cuiletl C...;fe.lt',-..te NU'i,
.:? tn-eu Baaaflotoi with auy -otirty iaiaUaa) io th*
.Jovoriinent of tho Ui.iied State. or ihu St?io aftcr
I-ly 31, l-ol, <t bwii ? aaajyttfc or a l.u.Ln_t_i>ck-r. ar
wbo baa hurbore.l iuih. t.r 1. fl tiie Hiate to aioid th*
,!r ift. M Wkfl fcM m>- eurol'.cl 1 lBJiM'lf, ?r who haa beflQ
u Hoatl,-: I. Bj tupittiii.-t r, or wlm l.aa. af|.*r h ttint* eten
v Iflfll ili" e|e,.tite frrn. hia" oftM-< r auy . i-.rHste,
under th' ? ! ilrti of uli'nii;.:" o'.taiucd ev,:i'***. :.i frota
01 Uil .: J . 81 .. t'."
Tie fouith flBflfllM firotld.* f.r tbe !? ,> ? i' .1.- n of
m t. r:- MfoagtoM ito IhM*.
Tto 1 ?<"? < r llouite <?f the l,~-.lale?tir* btw nnaninioaaly
a nliori-.-.l IkaOatanM io apffltaa ?u BfcM t > jrocur*
rahaaaiMaweti from tue l uited t-t.t>-_ for icoaey
rxaaadfld by lha ^t:ite iu rap*Dla_; lavn.-iou.
4 ourlri.tMtiwa ol 4.ri. ...-.?!??.
\Va.UI.vhTox. \Vedii.--ij. Feb. 1, \ttf\
Riir..*r,en. Qaanji Q. Maaaa aaa u -day oorir
firnicd bi tlvo Sei ai.? ua MiiJ..r Hener-il I'i t.n Ke^nlaY
Anny, liiat tuMilMtlB tt oaie frunj t..* i.tb of Anj/u-t
MM. Ifcfl B-HMtfl wr.s K-cupled un bls Lommatloa tot
aboet thrv.t hour..
Dl-ri'lTCRK OF TnE V. 8. l-TEAMER CSIOK.
Tka V. ?*? ? 4'tiiiier Unioii, lour itiiiii", wiil
mii early thia laaraiBf for Key H'e.f, earryinir ofl|
a nrgo b iteh of tu-n to lurply tl* raeflBolM la tha
Sotitli Allaatifl .**? i iiiuior. S .<? h.u hud BtflMB up for,
ihne ?.r tVitirtinti- an.l wkb et,*.cten toaai. yertenlty.
Ihe t.ii;,it.v:i._; ]t a Ilut of I er oh.ceri: Attlin \ oL
l.ieti'?<<-ninand-r. Kdaard t'.mn.i; Att. Uaater iu
1.x Otii-er. 1-uvi l"rowell: Att. Ytntei. (J-orr* f.
?Vllkrlnn: Aet. Aft'i. I'c_ n.u.ior. G. A. K. bi..*oUi Ad,
.....'I. ...ir.'.s,, , (.... D. iIi'-'_S'ni_..i iii-i; Afl-i. Knaiprnfl.
l'n Up A. St-ahuri. t'aiub A..ratr.iu?: ai.d C N. Iliokit
Act. Iit Aaai l.i#iDe*r, Kil?iird I. I'borpe, Aot. 94
lai'i. ?a_r|Bmia. 1'kaa w. i lift aml ... Hpibbi Aet*
M Aittt'it , 1) .1 NiMinni, Joha \V. N wiu*n. ___-.
\I'.oi-.- m,a li. A. Wudo: UMUr a Mai.-'. C. II. 8-_ttfl_k
K.?:. Ko. en aad .1 T.iii y. Payaia.Wjra i.iark, W_B?
AlUco, C-pl-iu'i. Ci-ik. _. liatfliuw.
-mt,
Arreal af m aVn rn|italn. Are.
I'.irn -NP, Me., TA'edue^ay. Feb. 1. IfOL
Cdjit. llonrv ( lurkc, . ml rt mnii who rlional
to to tleo-reerof the neheoner Hhie DflU (tofoM Ma
oiirt'd abniiiloni-.l), tv.ic arreot.-d ber* toAtf flTlfl.
iini.'i il ni jail on .-u-jf. i. ? ?f UirgaUy diip.?u.g of tka
I ..:.<! e.ii'fro. i.. ii-iilliii-iptiii.l.U'! bt%?
il. ...'.- 'ho 1'i'jilii.e-.

xml | txt