OCR Interpretation


New-York daily tribune. (New-York [N.Y.]) 1842-1866, February 13, 1865, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1865-02-13/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

I
V-1-- XXIV.LV* 7*443
VEW-YORk, HOffDAY, OTIIRIJAtW li I8&3.
pricb Foim cento.
VERY LAfl REBEL NEWS.
SHERflAN'S FORCES NEAR ERANCHVILLE.,
REBETS ECBWTHE EEJSTOBRIDGE
m
Brnnrlivi-Fc ?i?cl AirgTJeta
ajtparatc*...
no r/:cnE figktikg lelov; feter?curg.
5?hc Croat \VktK r?ccl_ng- at
F.ichinorid.
-*JB*J- ?***"
SECnETARY LEMJAN.NS SPLECII.
nu. ravcncs or ihi. um pwebr
w.i-i, c.t, J\\ W.18B
|m i;,:.w,At! /./.;_ .1 1 .i.i:. iy IVeaaHaiiu
t: ?
(,:a: . 1,1.-- -.' _?;?? ? 'Vr. ?U-.-rW
Fib.1 ?:*-? P- ?' ? Mfi ? - :" : aaai ktl_aj
tl.i* n.i ii t- B?ifl '
. ?-...,.- - ,: i. I ?
, , , . ...... 1 ..... '
_ ... i, . tk t; i? i: um,
t . | , ,;....-.. ? ? ? < - lal m* xl'd t- ?
, i , ? ,. ? aflOtl n il fl]
at . : .? ? I ......... fl
It ia *a!j 49 i t . '
W ?
... ,M'-...t.
. I.. flll _..)?? I . . ' - - - ii?
fl, - ? ' . 1 ' I.
1_???) 1 ' ' ? ' ''
; Abiflt 1 ?''. J <"" ?'
SBJ ili. I - ' ' '?' ?
ar,; il; I .- ? ? lt t I
Btmiai Ira rraflci tetAn
t,,,. v. _.._.: w.ti. > ? . t i aaai li p a.
?1
i ii .-. - ' ' -??? ? ' ? On
i ,., -. ? ? at Ile
l ... . .. 1 ?
Clit li l ll ' v. i . . .-] ' ' ' ? .-?
A . . i .ii litiiu iini. X ?? t.f]-. .-, .1 -. au,
flC.I S:
??_\ I a . . -li i ti <f tii- > -i 'a i: ii: rj Urtak t_''
raiUflC- ' . 1. ; i.'.' ? .:
Allllkl.l 11.. ' ?
l.l .... ..: Al' >? ? lll -? .'?'? i. n
? t .k*, ?? ? ; >? ' ''' a:-?
Mc Lfla-ia I. v i:.. .1 ,??:..?? ioice .t
.,---:.:? ;.i\.r lewaid
J.i. ? . -in I' :.'. '.
T .,,-,..- .:!.', ? i-i- l- . '
Bfl ? .tu i- m
T\ ]:- ?'-..-. s. T.iii:'- :ip :: ? i-:-.- '??.:??:.;.? i
?J- j. ..; , - . -. ? r *Ufl af. y loi l.ll.i
_;.-.;, . 1 ? i: I > ntrry tt-it'iiB tl tl -
v,; 1 ;? . - i I ' i - i ?'
1 ; ' I ??' -4 ? ' " :n'.! tr- ?..-??
\, ii _r_ tt tti ui. ili i t" K'.u-r. Tti u-e
.-..;?- I v : 1 ?
II.- li : ? I .', !? I
_ii .-, .- , ? . , 1 \..., I' . . i I i -I ?? I ? ' t :Ifl< 1 ,.l, ?
Aio. i, aBflfl M -t- i;.; i.
UajiiialJ i''?? i'-"'-J BM
bm i " : i tntliii-i'ice
\V.. ;'. : < ' ll et.
i_.b.i rTeaa FvaaaCnni** Amiy ->o alaee
lii'l.lin- ? Iit tll BflflM Bfll "H-Jlhciiinc
'ili.ir LbBBB iTlM I?*-l?.-l F.eaarfl iti llie
Itfllfl natilr.
V. A aiaCTOS. Tr', tt, i-'o.
| | | ; eltJl_.l_.aVfl tin- tbii lf.
I: ' '-?
??I'Eii.i.-iii '.:??. l'< b. i- -'?'', i. ? . M : .< I ti' Bfl '"
day in ii .._?-. VM .T'i- BBM r<- BBBefl. Tl"' ? - i-'?
BtiB i,, :,? i ] - j - . -, ? . H itt ? '? '.. .. Bii in-' i
tir.To tl on i J t ' ' ' ' " "'''? tita
tt,n>'.: fllfl*) I
C'H.-.'i'.t- ln.'!.-L '? Ii ...... .. Vii?i..i_. Waa
ki'l lintli- fljtl M'M'.t. Oai - Bii BBl rflflefl
Bfli, i_. tn _?> a-ofl* ia ?#*j_-_ut?J i" be tieblfl kbat
r ,'. ,,i i..-. . :i i i .'...?: t
*J .1 flfl ' ?' ' t - t I .- <D
i ? ary aea
I r.-fl ..??.,?? t . . < .. r r
lilierj ikel f Iflfl fl. RdM i i ...---. '
, . t ; . ?
The BflaWafl V*'?r BlBBlaa*f in Ki. l.inand- |
Npert !i of *4.?r. ti.iy 1*< 'omio ? Hr
l.ivea nn Vr oi.'.l ?>f llir B'eii.e loi,
fcrflflc*?Ilt -.n'er.l.B Ui- .aiiuiuc af
Ite-jiaM-s? I- i. |. r t.< ...inrinii.;!! Ol . iin
It.-'i, Bnl Vtt) I iill. I ou Ln 1 n.r _t<l**-.a.
F;<k- i ,. i lia 8. v. 'ir.i, . i.
WA-rilltfTO-'. li.!), i:.', 1- ".
Kitiiiiio-tfll j> apcta af i ..'.:,?.. ii'.:. mt., have
_x r:. l i-i .-:. ? .1 J ? !?. itelTCBfl?a. flfll tMIflll Wltfl tbfl
_.rtici eiiii4*fl of tn.- nii_.i viur BBMIlBi kaflfl ou _oo j
iti . . ii ...... l_e fu-aTtrtflgj flflinflflM 1? irotn 5f*?
Dtltt: I i
'l:.p , ir^aat aiid -<-flt'-Ii-fu-i-a* fmp. lirp <-nr be'.i
in tiii. mr W..H inii.v."i ut t. e_kfri. .. r'.u... oa
TPIt.lt'.iV- IflOhOftl bllote tbe lu... i.lii.ftl* I.'i
Vi'.',. iV.ir <: f ? . ? i .... -. n-ti fliafliiflri atn
t?lvw(lp|, a'rd.-.-.i. i ? .tartMirM waa flfcUged Ifl
, - _ . , ..-; ia m BtMna &<?<.?.?*? t*>
tbe ?)?_, ' ?___,__________*
._-,,. ,,. .- t,, IKi,p* rfa.iltltl.iflB
M- ,,1 li,.- 1,- ' " ? -..-;!'. t V LTIt-Ula, i-t
* u.l i.j tbe ( * i-.- ??!."' ' ? v 1 -'-,: ?' 'n lu bia
1 '. ? lucvlriAt '? t.i ini i it ForUflu
. . . 01 1 iaMV
Vt B Iflfl i. : > 1 -* M ' ?''' tU. B. M T.
lul.le.. l*l.a...t."? ?? l.Uli?C. Uil' "V" " "J Mr.d.i.
? r t". '' > ? ' ' '' ?' y-l"- "B.vor
, , I !_ ? |_-r, <'.,.l. .' St l. ?> .\?V,
i Me*?r> ,-x i.u-..-. f, : r; ..'-...??-1, ""I ot ,.ih,
.- ,. |.. | ., :, ?? .. ?? ii .. i.. ,, I'-t-.c.- Um
Ai _Jv) bv flfl. tl U a i -flfl Ibr An ? " -Bi wl.i.-h
V IB ID UtM-TlliB.-.', iJl-.-.l t**) .VNl ?ll:..-" Hjfl-B. At
iai in ol t , air, M-. Ui ? ier, tba nrefllfleat,
d lhat i... i-, .1* u i| i.i bn ? ?'.." '"I i-j -it-.r-. i.a
D ; iv .' ?-. ?. .:,. .i.i .j
v.mc- t-.-T wfi : ' ? ? llffl
?ICKKJiV:.. i NJAMi:. 3 : ''?! < ??
Ibia Bfl tinp. iho
|| | , | .:...- tj ' ?' ft.ivll ofl
>,.-.iiui-,- I'ti.iii i.t. abflwi i-i dfl B-toe* i itk akflcfl
...u: bioti.** nt- afl-et-t-flr, ii'.<i the i>-i flflal vliii'. i.il
}. -I ..t triol-ar.- ti:..'.(-fct ti ih'-1,'. ..ciit.y vi i-l Bfl flrt_
. rr i.:.' t I.n* |, t pt) '": i" 1" * it J :t ihOBld
| k. .'? 1 .IP 1 ' , ? '? ? '? J t^l>'- ?'? I ' ''?'
I oitj ,'..-. aud i. .. . ? ? Bii4?ilhal t,,u
l ip .4 ti.-p,:.-:r buri r l y" t a t
i:,? .liil.-i.-it ir<::: .,!..? Ki.rt *eek agol lt .-??? .-r.
a r. ir. r. ?' tt been thr t l , ?. l b ?", >'.?-,
?_\ a .1 1-.;fA f.ir'i . jrpi - it nd '.'"v.-ti - u,*j.. Mj
:' . \>,ii , ,. i. . ___ _.?i..| il .1 w.-ro traa
t,.t liu h...i..:a', l- p _a<- uu-. MMiflflMfl r .. -.4
i,. .oit.oiied H ui.ir.-. '.ti.'ii it wm -..nl il ?iia ?a |
.1 i*i il.,!.]. ' .I.U Ui lH-^1 ll t'- 1 ll l'-_ tt t'e 'l! I
j. . flofltael 1 i.'-r. i.la i.fclUB . :i ? i.t bo dr tl ,it lt
j- arrtratefl tl" '? fliil tlr. kalli anfl Uireetenr-d i.. rn
1 B "'I il"*- Ii'irl-.i":.' a ? U. , flnflllB, .\,,W, -1,'Crlu!
afli ?. ure _'.-:i.'il aii an lieatna <.:i it.tj
C-. il'l. ,11110*-. IVl.W, li..' I- '" ?'?' u. . .1 *?:,! ? . t
t, ? .*'. pJ fli .-ir. *f..fl l' " ' ?
1 .-?'-... ;
..j'I lt ? 11. ll "? !? ? I I ' '
,, l. . .* ;'.'-t i -<i; *? ? ii i ' I i? - ir. ih_
utotU iU.AHt H.f f>- ? t-t u.i* .1. I.i|,||-fl
la , .. h ,-. - - .,'? '?? ? ' ; ' - b ta . ar af tt ar
M I*. airvtea tfli*_r .ai: Ui?-i flflaaM flfll ilun iti>>
) ? , ? ..:...'? Ofoul
t- lo. m.t J Bfl IBe WM*!*.-. tl
J .... e'
_ ? - ? - on tl',- ]
? , . i Iba
.. ,? ? .- r , ... .1 . . : ? ? n
c t tor. ?, ? ? baa al .. .. n >? mb tt. bm,
ii ar i aa.i ii. ? ii ? i a fl*-' ??? il ' i ? i ir < ' iiiipb ara
i ' ? ? /.?: . fi ? > ? i-l ?? ? ??!'? -
1 . VV ! f ?' , M
?. t itiki uji t.-i-.. ' .i it ii'? mivini'i'ijc fU'tn
;..,,?", 1 rn. totli* tif.d. r-ff liti; fii'd I*. _??!??'
|.. v, '? i.'.w know i-i " '? cow "i ""I" "' ?"?
...,;, i. n.t cot ? -. r ita fhwdoai ??? ? ?-'??
; 'v, r-iithararr<. i al Paaaed ti not atrro
- i: tpoaaltiti i> M ... re bt< u_Ll noin Ftfltflflaa _..? i.
i,,'. lliiih tl.-.l! we kli.iw lt t-tW. ikfl | "1."
fcl.W ll. Ol " il'.l I t il" p lil wh'flJl ii.y I
!].._ ; (;? nl ra r.i. :?? Onr Ci nimUfl- _ira im i
toi-oi le t> i-V l lae ttn n j. wi Dl aMI a pe< <? -
" ili i-l.l- fl.-..in'. -..!!f." .1 I J ' " '"
!'? (nd.il iBdfi.ce.' Wbtti wen Ihcytoldl "Ii
.,,?,. I,,., leour Mi.'i". ?-' IniMpeBdeace I itriptle
? , un. ",'i.,.t. .ti. - f i ... il. aboai U -a i f .m : ?
... uil., ..-..;, ,i.i i.ui t.' ? a .- -???> Ibfl tr.-...-i .-.! ,
bi .V v.rt.ri a ni i-r"; aad ioa kaaa- mt i ? '?< ?.">
Lij 11 e ifl aaowl ?? "', :-' ' ? '',,:- ' '
iv .tr-i-.ri.-ii. lt Mda?-? y?a ta kaaa ->? Ibbi i"flno<
a . ' .,?..?? M la .- u< and tha I ? - ???-? I" '
iii.ir.A.-.ti'.' ?:.?.' '? Mal }.nv.',;." i''"!('"< I ??'
rradfi m L eol - i * ' :''' l?*? * l-\ ;
" Utei ,-t ... , ,?**, t!'' "J ??';
Ic.-I.t l. .i.'..i-.; Uu; he had i>ft no x.-ti
i.r .l.'i.l.t nr _~|t_>.J H vt'il.t Bfter-rnrd (*__?
MM ?'.:??'. ,i itiuir ti'.in ?B.I.II I
t, ? ,1.. kfLflMI IO !?' I' ' 'I-1 '' "t? 'ri' ?"' ' _____!_
, .,,i, i .- ?".!-. Hfl bad. tmmtm
- , | ?.. ? , a t." r.ilair-f mIioJ. |
.f l.nt ai .- ? ? i" ir y ;... I v i.art
u L.took aitb bim ii la-tt'-i it*m iba naaa i ?? m
?
I --IR | r.n i..d. to <?"?- ri r I'r-.a -t ai. ti '? 'l'"'
.,.!? I i.J.i
. ... li
.... .... ... .- i. llfl ?< J' ai " I?
, (eaU y.r. r-iut In) Ibfll Nalf * " M?t
. ? . ! i-i !? , i '.' ? ? "i ?' I
?, | , ti,. i in. i a.t -,v...u be n i'. --?? -i '?"
,, .\ i ??, . i i :., i.' ' ? ..J..1U. wlal aaa taa aa
i. 11.. ii io Bliri
? , . . , , imt ihri ??'? f . - ! t - - ii ?y -iy
? , . . . ? : ..??,- ..
| ir- l'r. - ".II -flrfl,.Ill
... ? i .i ? ndi u . a-1" t
? -.,._'.. ? ' ' ? ? ? ? t ??
, , ? l ? '-.' I ? , !n, _._.,! .ii ti.r batl ? '? ?
. 1 . .. .
, ... . .!,-.- al '.. ba n_ra_y ?| a a
? , . |, , .,,; i; , ,....', i.ti.il ii.t -\ ew nf
! b t ?? !'? ' rnl. i b*cJ l ii ni I it atr la ll ?
: ?... I iom 11 > I'"! '"? I bt-li ... ."'i"i.ii,. '.' ?? ?
. 1,'lf-ll.r.ll V. II* 1 - B | 1- ai I.a al Hi". t' t
v i : | ? lo I! Imo .1 ti.r.- iv . ? .'.?
loit.-iiii r fl-itl.p nnd bl
"... .I.-n for tl
; i.f ri i. ftrrai_iHi.cutdten:i.?_M
, ??, . ?. U it WOBd -.'-'. -_ ? t . ti- I'.- - ? t
U.l ? ?,.,..-. ri ? .Lm .u
: r ... - - ? , ,.:;.... ???:.; i: ??
I : . . . , a - ? ?.i'|i iivn rd
! . . ? I .,;! |.\,| fM ., 'li ' ViC?
i j",, ?:?.., | | .'. 11 ..i tbe I. ? II aliay ci . i- "--ni
I | .. a ,i| i a i. r ia .1. ?.
,-'??., ? |i ? ' "i
i i. . . ? i ' iit Jai
? . . T ttit i
,. . A\ i ).. (/.. il
- | '.-,.' :..i.,-ni. V. ba b ? u
,., .'? iiu.. .- Wt v,.ii,i n.ra_~. Arfl Ibfl. M tbfl
, ,, , - - ".. ' nu BIX) : . ii 1 ' I !'?
il a -.?_,:.!,..
. . ,u ,, t . 1 ? ? ? . ??? M
'u.i li l ke i \i r i . ' . ? ? I. I l.oi
i f n I ....(:... ....".-!. ; i .
fitfl icifi to -.. y ti .. ... B I . ?, ? .-k .'. ny I
, . - . l.l ri.. ' . ?
? '?. t'.. i:"-.'. iv:.. n Ihfl I hj "t Nrtt-i ii
i ? ' ti..-. Aa Imi -y-.i'*
.-..J tl.. llVff n.ifll l.lltl'i.'l ll" i:".'-:ll|"
I , , v. i .. led bia flTta on iki t tl . 11
, dayi Tkfl aM ?? - mwkj aro
l.-i i kr a v< -.-! it g x- n ' ? b ing .
i - t , . i ? i... t" abaat il ii"-1
, ' l ,.v U l:n l flfl...:- ..,_....:.
A x i. l: ?
i ? , i. ti ; : j i" M a_\ a. fl* ."-iu-. n i p ? ? rairtl!- ?
i . ,a ,1 >a i i." ?s . ; >e ii.-i .1 t ' ." ? Witbfl
. ; ...... lut, . ? -1 ?' a. Ial i ? - ? , ? '?
,. .1 i: ll '" 1 ' li' - i .11 Ibfl \- l.k-a ifl ui... .
, -ii.li.i g Hn il i . nll ? ? '' .- .- I" :^e V. n
1 ? . \. i ., . 1 ? ' - ' t tl -i a- iuiu i-i t Rflli:f
i'i .._,: v..- Iia.t' ??? t . -,ti''.'tti a-oBihol ( ttt :i
lil ifc ' " tt.'- i r Tlr- ,4 |jjjfl Mi - - ; ,i Blfl!
-.?..!- ' i li r ig .-ii i..y Ptfll , Ikiffl I
tl.. -,r:,tl ii...- < r .. .i'.i aen - i
I., t'.. , [aaat aak. kaa any aaaa tka riabt h> I U
a l,., ,? of luitot. lifl.iu l.i. ouaaMl t N>. 1 any the aoiiu' ?
(?!,. ;?; i",-?i.l to t'diacco. rnke.illt i cottofl nd
, ..,,-,,.?.; i ,.f- li il. ir a cf flDaaaa aiibaat wfcfc-fc |
p ~ i*?n l \y l-ns- ) I vaat -Bara, 1
;_., |1 ,? ?!,.,; , ... !? ll ii y ?? 1 .. li rflTi Ttrti Ihe I
, ? . I v. Dl lt U B tl". ? ;-i ' ! l!."'.?" ' . i
i gi \- ? ... i. i ilgkisda :iai.ru._i.i.i;....!,. i.l i'.i-....ii ?
l? !',.?"! iii.!,'. Wu la a saa-BtliatCBBiu'tbe
i iibaal i.' a. |< krwal * Ihm* ar? Ihe men
j . j, . io , j i , i. i ? i ? :?? l > ait t? ytax ir-t.k lot: e
? iin I iu." il. Ih it i.f.l ii -1. n.-i II ut n.na
\ ul t. n. . ...il i.li in itir tl. fn-?? tr... l.l fil'tf
a i.. nii il" ii.--. i:. ."ii |-'-...r > I- .t aay Itme
1: i w foi ant. iuft'-fli i'iino'i'-rii fn i .?:? - I lli ? ' '
? ', l*o .t vt .t" arMackl |A ?oloe?"Pat laibfl.
nufucrs!" <'?.?.!?; 1 aill aoa . -.11 y.i*.r i.ti. ;.?.
t ii aosvfl frarrfl vklek 1 mirk yaa ao aerloaaly
ip.i..i.r. lu i"?' tkfl Mu.u ). .il i '_?;,? fl_i mn-"
hcariag imo. ii"fl. avaaj nea bafi tbfl Vaa*
b,o. a- ;i' i nlaai m i- ' <?-? I5I.O0C ? .-? i
?? iri,.'!, ND.CGOi in IH ',, Ihei Baltod I, - ?
j. ,, . - ibal tl bj i-i' i. rbi - nt xtuv,O0D I
? t 1 " i . t'..t f> alni.t' i aka lif 'i nt tl.e
?_- f the B-nrtodraW tbfl atrftrd in'tlfl-ir tmt
t, .-? ?'?! v i ?-. Our rcat-Tra of vhlte poonlatloa l t?
... butyoaluil f. .i i bl uk i..ni '.
.,'.... i" . Hfl |..'., ?'' l ii ttt Lrid 0. i
i of thi . . iii atb p'fi; i if a-t ftir
?iCorild et- i vr kaowfl wbal ?t- ni>a knoir.
t "i l..i.i.si.Jrii. a a.. '<.1 tuat uitii.iu tba __-...<) I"
i nlkbhoal. V t. __ hr B-ntdtl ta. ?
y i -.ii il e ..u.i' ?? ?i il a-i!'. V" 1 ?? ' i.t- rtfllaed any
ji'.iu'. ui-< ia tbe Mitj'.f. 'A .nii-.? ' We ui 11'..
I j -;,, I) ,,;. \, ?!.' j 1 !? l'l tbal tia." t llll-> la 1 .pillly (""IliiHK |
'. ; . i.ple \- ili *nad. r If it tli--- iv i di .il.t il I
] ? v t.,..\rr. n. ("-n ul.ifli.ai.ifl ..* go Into tha
' ... .ri.ij , ! I ? BUg n l"i ? fi'-e: "fl.'ial.d l..)'l? \
- i... "? ii mi. prflflfl IM ii tii'v b ill (?'. .1.1 .i ??
"i.-. v... kaawtkal ar?ryaa_( wtio (ouU tgbtlot bla
I Flflfl. "in I -ut >;-.') : ficbnne". Tkfl oallaldfl tbat 1 I I
| Ikfl fldVBBtacauf IkM rlyinei.t l? tlie Yaiik.. ?n pafBtflj
i tkal i nn I'i fll Bl t" tl.o BBd i.f ll.n Ttm L mnlinir lu r- ;
atuaa UBtaBladtaBfllalkMiiaaaaM ImMata UmbIb
i b.' tJnii.'fl-i.-"'. My fl'ivii nryt'itt hnr!) baan M B-Baadl
laid: ' M,.a.:'-r, ial u>. li ??. aad ii> ariH 9gbi tu
yoii?a-c bad fttl.f-r flcbt f?r yi.ti tkafl foi ti'
Viiiai"*." 1 <it ia"i | 'tacu : b"'.id not be au i tkeralanol
barm ia trj-inr. tv ith all tny c.-iily Bttaobaienta uini \
? 11< ,-i .:? (".- IaraatdaitaaaalL IkaaaaalyM doaeby
I_bahiatcfl fleparateiy. Hkal SlataalQ M_d?a*lathla
ttltlgi lt V. li ' >? " Vil.'lir.lL''] If B(|l_rdli" S. .lt"
? !.-?() Jfli-c; KeafMa ed are __nM aoa hare I ra
koaad baad aad foot lotk. raakaaa, What _Xaie led
. i ravo-dtioB I Sootb Carolina. uw btate aft< r
' ni ijiI.t v. i .-I I ii'" liae, anlil al laat aaaaaa t'aoa lur
? . ? .Btbflt-M-tkfl vi-ty i-yii wu. turia. <1 aottliVflrd, vrli.n
I u.i. aata aakina ilu;. by Uar, arfcal of dd Viriruiiat
Mwnat?iaKrapbedui.it abe aun gotnt t" desert ibfl
' Sootl, i.'_t a majorlty v.et,. m fanw af tiie I'limu. We ;
....?I'T"'' \lrfr-.ijinn. il" iii'.n." r .-? i-rm . iii.l <>f lt t
iii"n, i'1-.r rd .ii ter ai part oi onr poaaa - iana, \\ e li A
!:.'?!. !" ..i Vn, | i | .1 ..), ..t ir*. ..i.ii luie li..ui,:J t" J. I
I.- imjiv.'i.i..." tf. Di-. fl-K-T day flaato tka aaaia ilal*
loi ? -V.)hii.,.t aill not eoowi -Vba ?___. it' B*?-7
l..,M aaid it. n?l.; b~_ tme. ni.til Liaaaki laaaM-d yact:
J... :i ilie J riBi'li t. irca Ob. bod tie* iu v. aa, ?' \ irpinia
J.ni tr '?(' ?:'" .-???. 'i ;.-.M'tiit-lo niver befotfl pif.-Udl
,,,. ,,i.. .-- !. v. oo iiKccak*"k.*(l hkfl tlio adiekaiant
t.ja. i, v ..'r. tlictr bonda artnta arlttaa, raahed n.t.* tiaoa
? tr.fl't", -.it-d. baaced. aadklaaad aaok otkea". Can
lied. ann lt mm a gnm day. ?anthflUarollna
i |. , ,, v . ; ...i '?????,? u *!? erety other 8ootU-1
,., - -. i ? >.'? i ?:? ; -\i" ib Mad. W i" -i iti-il it b"
i!t,:."f ["Ioa "1 L"'.;..'.. ! 11 t Jut-'i _ pa . tba utt-v i
, ,i uu ;-i'l Vi.. v .11 .'."fa !"t'-e ttfenty tbOBBtllld I"? H
Llovn .: tbat tren_kei (i'-Jiti-r fot tl'" eooBtry. Ioa
! . ?,. ?r mt- c's "t t y thut or iu your nr-.-i i iti -
. ? ??rrr.tiij.rt'oi r i WO, I gtmt bnt- to flfl/ d)l I
li i.'.l.... I tti! youywurala daacar, uab -..
' ,o, - ii ii. il i '? i-" bfl na-'ia. I kLovr i p| wi.ro tbe I
. ne. ll it aaM llH*r. aie fljliai!-rn i. t.-.-t, i
clcrkfl, rflilala- ? _ i' >"'? l:'(1 "-'" '" '" "''' lrtH,|',: hm '
I tcll yi "i kri <;.' ?< t tooofttohl tmtltd aaaa ia tu twott
tm ' H ??.. Btapi*fl ?" '?'? laavfl fl-erked ni| 11 aftei taifll
bl ',, ',.-'.. -.,.? batl ? bere an I uo
i, : ... tbii.fr. My Ji>u?.i..lai' ft.'' ul lifi','"!.! v.'-i
tlr.i.rt-iaand knlk-ta fl~a_W t~~i ln. ror.Blc: ,
but -ili'i" ? J<_ ?-i" Mi-I i.lii.-rlMiilj-_ tl.:' r., r.i lor
ii.ii.i iirl..-'. ToaLa'.eapfl_rlol vfcglnla part of
, ?? ( .. , i.e, pnt ' i Siiilli ?;*j iaiiin. und parta tif j
?.l,.r..ia. \._.ti-l? t |/VT..i<;fl-'i.i~-,l lM
Iiis! _i.i-ie ii-.or_iour---ii I'?BouM tbadflke aoraaot. I
I | ;.?'. a ? ? . ru hl H .'.' .
| ,;?, _,.. ,.,ofltnia .'li ihi-mM. wfl- wkiti ''"'"" krn
| i- - ,.; I ?.'? ?
. ? id hm Mii'ii-!. akanbi -iiilitt aapl i
. ii iu ;i., ia. _*t_ll--Ui iu Ua tifuflir. iu ii M
; , | , |?l Bi " I ll I'" ??"?-I i' " "? <~
,. , . , c-iillil i".f' '.n.fla.1 iBBulif Bf-ord tbflni.
,r . ,., i - .? ? v ?? tl ? L.aflrr.l li v,-.',-;.,?- ;
f _ . *,,t .H.O ' viio I-i l-l . ii." I'Bl'fl io r..i- Ui I
i i? , ..ito.iai ui-r. A nmn r'u.-ii'i. .i.i ' t" ".) ? """?.'
?i i t-tiii..;....-._,. i'.*iinr. ?'"?.' i hmO apm 1
I ? . ,,, i roa ., r..t Uatflfl I" btte. |Ai
i..',,. , pi aba b fl.- .'"I ryut one nlgH .-at ;
tt i'-r t'iit.rMi.' bfdi aicn- H~ .1"'::-*i .';;,
Laaftbi v_j.b.vb_uuji.,'.l.'.r c'nwid C-U.yJ-i.t-". ~__M .
Bfl . ' 1 i" ; ll>t?l -olut'. n f t il' I' ? ? ' ' ' '
.Tll ?? llll-l t- .1. li lll ll "ii rr r\ || ,? \ '...[!??
.,.. ?:,. r il ?., te >. rt ?? n - 4_Boi * .?? i i . i . I4.ii uu..
;-l. ; V ,: i .i l;. . ? ll flM] Hm.- ? ? '
:id". h i.a.:, : ike Bliiril m.l u ott '? ? I ?< ? ''r ,,ir
? i , ' .] laat m 'ii... a .-. Uw ? . j t" .-.?.- I'i | {'
v :. ; . :?. -, J, ;- . . ''.-i. : | nfl i . r:i :..-? tke Ml ?*?
,. ??? ? nre n ilterr iu rn bi 'i aoi :? mn ta Ifl
... ?;.,,. ,i. (Ha ' i" ..- >l r.:.. t.i.: ? > ? ??? ?
. L 1 . . ii . 11; l, ?:, ? .: c t i
th. t \t. ??; i: . I,- .-\. iy r . .". ? i i !? ? ? ? -? ' ?
, Qi nn .-I:. BO .?>>!! tv ' BBJ ?' "? I I '?' ?' -'
I i.i I 1 . -.v:: II- ir I.v-. 1 h ! ' . I
, ., ,:, | , ? | ,,? . '. i \t. i" fi .-.i r, /, . t
. . I,. . 1 l tol
. 1 ,!.| LflBfltl 1 ?:>a'.l ..' II " l? '"? l"i" ei< ;-t ?
lll .-.?. ? : ,i. inn Ulfltal.. ' ? ? ?"'.... I ' :?
Ai a.. ji f.-r i ? : ?
,, ? ' i , ,? i,. t if tl.. i. I tl
Br. Ili .I.i
i; . I 1 ? \. v i. :,
A. : ,1 i ...... ...- .. rl '" li '? ?? ? ' I. I
i ..- i... r i Wo lo t ? ? i i "? ? ?' ,:;'
I.U i-i t ,-: * ? ? i :?, i ,1
1>. in-,'. 1 rl i,- nl..! yufl t.. < :.? .. tt B pn | r
tl.i 1 ? . .-I . ., ii t:i" .I, i: I |
l . v. .? -t i .1 h*re . ? ? "'?'': r I
i;, . -, - i i I,- i i t t ? ' tin ? ??' lt i '.t??'?.'" '
in alicl i ? ii i...\..i i > v. i > Iii. il. '.? i ?? .. ?
........ iluvlt 1 i. . .1 ; ? " ' ? ' '
j i ? .....,., vv )?????. ?
'. i r t'.e i l. t' .' I . ? ? ? ,.,-.-? I . l
I ... ,i _taabM
: . ? ........
. i ? r . ? ., B ?
, . , : ? . -,? ? i: : t ?:'
, \ ? :i - \, ,i ' ;> ii. i I '
r .-. .I 1 ? .
,t : ? i ' ? lll
,..-.-.' , .
, 11 - . tta, i
Ai . ? , ? ?? ,:,.,
,i i : ? i . , ? ? ' i
' * :: I 1 p i i .U
Bflfl*; ll ? :'
,,-',.. V ' ?' i . I-.
t. i n i. j -. ? ifier i ? - ii.ii '?
j - ? i i ? i
: , t . i i: ?? ,. ? ? >
Ol i t' ?-,'.'? ? '
, _ . . I. v.
I ' ' '
? i ' ? l :'
?!.'?? tll I
, ??..??:!: ? ' I
I a,-, --. l ' ? i ' :? ? i ,ii : ' 'I i ? ? . ?.
V. flVl'.U 1 I i ?
t ite aaa vi at r ie
i. '' '
, V j ', ? I- ? ,
.,'.?'. I : ' .., .
v ? ? ' ' . BIM
? . , reni .? i ? ? ' alti i - ? I
'. ? ' in any |i
: . i i | , i t: - . <? J I '..-?. r ? . ; ?
B hi t autLiii ? t. ;i i ?
... ,, i ' r , f ? y i> ?
. , . ... ii ? ,1 I ? 1
' ;
(. im i Ii .?;. .?..?::? t' '.' '?
. .; i ? j ii V.- ? f r .. t . i:
?
j . i< . .r pi. i alf r ii t..^ t
..'..' ri-.-.". - ?
jj . , . \ ??? . .....
i ? . j . ?, r ?' '?'-? ? f
; ? ? t.p ?...'? tl.
:. t ? t i ' ? .... i . ?.
f I.'l '
I ? ? I ........
? . ?. i'i tno I ..: .. ?: i ? ? ?'?
' - | ? . ,...?'::.
i
i ;
l i-l ik*.) i ? ? '
I , | ? i. M 't.. I ?
.- ? ' _ mir j .
I .. t rj ........
i ? i , , :..-.? i ? i .1 I ?? ? .- i
i ? , i' .1 :. ? lo obi
i ,1, ,i.... i ? ...... i...... I . ?
, i ? ? 1 i ' : r. tn lll ;- I '
, ,. , v :,: i tl' a ? Irea ? i ik*i pawi ta i i la
: ' ? . i, ' ' : \ . ' I
i r ? | ? : v I.... \. r flfl -.??. i ? ?' i
i p ?? reeptol ?;.- - ?
Kl U ' ...... ' I ! ' '
bj, -, r? u liiUJ l ?
in tl." t, kliig >f li.. b im... tur Hr. I .
Mfl u?1.4.1 ui.-ti. t wklla wae**at- . r ,
II ,.,.,?!,. v ket>i"*ii ??- v i it n i .i i ni. ii i
i i ta .ij arrH?| ikay *rw 11
m t/" 11 ',-t flfl fl IiW etflt ?'l
,-., m t'.-tii n-, ti iati_B*-*i. nr;ii',ii'' i n
i ir tu t.r I.. :?: ?!. .i' j.-.ii. u ' > Iheir aoloiera, B?rJi
Bill tul.l J. ,-' " ?' " : ?a-"?a*l|.f ? 'i.t. * Ht.- t ' Ih |. r
|, - i, ? ? '"?;.-?.
. . .1 ' ' : -
' L-fl ? ? I I ' ' ' \
,,,.!,,. ...lu.'iill ? v. ? V ' ' 'Xiaoa.
Ilreliiai i.-iiW ? ' ?
,..,..-,-? i ? ii kei -ii.
? , ,i v. iili. li. uii'l-r n ? i-l" ?>"? '
i . i.i ii. % lat. laflted r il' . i i < ?. "i ?
? > , t r., Id I ' '? e ? '. : ? ' ??' Bl te I.i '; I - ..
|. idi Bfld lI.i llBfl ll.< I"""i ?.I M 8
iu uil mi. tn i.i iflitit-etaaafl t*' ibe* ? I i
| i ? Nii;. I.i >-, i._*4,_BB'*i *
.,-.? I.iuiier v.- _a_f*bl .''?' tbr tbe j-.
, ? ,,f hi.hI . -<!<-r Bl '1 I- i'.r Iry ifl
MflBi I'ii. feflfl I - BM . I v. i.i lf. ,
i Btrfl io flrafl 'i |i lora "> i ? I
i :,, i i:,ii.: i-r ? upU lora Ila <;,? ?> of ? n ;y ?
,., , it lt v.o.lil i.,'. '?! ? ?
t . u.iii.1 ii-rii.i. n. I flaaa te tba tja-.i ...... i al t
|,.,.;i:.-.l ttieahrrefll Wakaa ll ia txige ...i... .
i,f . nr t < ui tiy il..- BM B I re !> . u ia_. n a>- Ifl Iifl
VuBket ;?' i ?-.?-. Ift U ao i" : :
1 flfl, r t "l *<?!! ?' tl ? T wr. prflVldrXl i
i ar tbeir i nn i.i' i. ?. pi iti k. i ? '
wiilflalroj il iwbol -,...-.,? io ILiaouiutry. !
t . tiirrPi r*T_Bpetiti_a l r f .'.I I.. tw. ' ii
vi.it..1 lb. '?'.!??. li" Irt'l' r v ili Ik- Bt_w*fl I
li_p aaaflfl ii ? _*t_M ihi .g ilitHjco, afl
iaa ?', ii.-- tbe . i.-i i" i ? tbe mt. Wa flri i t a
im i .I iii-t tui iu -. ..... ab i ??? ) ot - i i '.-?? 1 i- ' '??'?? ? -
? || ?, . . UroMlj *>?.ki>if
on \iiil tad lb .i tbe nen ali.ia il.a* tavm
from t.i.'ir ?yi ;?? Ibj me ibfl bope at tbfl Mark raoa. H
??? ib*] fxt-l i ? ? ??: ol i. ci Ii !n"i-l Ktcnek boi ii,
"tii, i.tii'.., .-.iit erlarfl are conalttt*] ln Ihi
thi-. ? ?" aafl vtf iu. >? i ....ly ii.) . X, l .I'niii.ij. "in.
I'luUiillioiy, Low ii.uli t?i?"ry i. Mliaafl Ifl ll.
;, .ii...'' \\ <-ll iaa* l.. i. ir'" ri <? ap aafl i r flflflMa
t: .L-iii. nt nr'Biti-1 ii. l eilufl iiti/.-.ji, 1 bara pr>?. i.ttl
tbe lutur. v\ ?? ur. l" BBflflN il u<- atfl r.'.i'.it-p.l Idp .i.'.,n
.i.,n. i ni i. m ? i' ? "..i b.tr. i lawrB_fl4rr ..
rt-tt lad. r?-i].|i-i"', Llberlj, "ur \.,, -,. -t i -,,l ?
.-.??ryiliii |t'l.-it: -': ni . C i'1 ' I i rt ll .,'.
U>ki?flrfl ".IU opjrei tbe name of oar < rniotri .. .v. , _; .
BblllM BMM ki.., ui Ij, ii-i.t. 1 ..- I.i-..
m._i Ik >? ttii-rr it t.i- Bflll i -' ' H i , .,1 ? t nn. ii- >. i itMb
,-,J..rv bn vu- in .j * ii i.nni it. v, n l.,..v ii.it flar_|
B|n oflt ua, ll a I. ? n lid r il ll | raili I ttwy ie
t'.,'iiiil iu tbfl I'ut.li K.-i.i.iiii. , ln.t ii.. v bnd 'I
< .* > u ta Ibem, aafl raa>? IfljaBfln -i Ikt I
i-ii-tli ii, fllllefl. onr tVrreffllbeia l id C. Fi . Ll
tfl. ..i-ltl, m, VV .-?t ii .'. i, I,:. , j :. m mn - li... _i ,
nfl 1 Iii..V |H'.,; ? . . ? ? , i. ' I . i.. ? -\ I .. ? u di ?
ll.cir lit.ii.i.. . i.inl eaolaood . mi ? r otaBy _iu i-....-.
ii,,ni .in 'i.'i.. ii>- v.-.i'ii. v.'f, i i.-;' tm
eattLiu.. ?! ? ? , i - ;i ?? .?. , i , . ?,
.I.i-i i? ri .,*! iin tr. rlil. VVo abitll '.lv ,;- i ? t-i .-.
flf Ihe i-xi.-.*:..; of Ibfl A:-'!'. >-.'? ?:. . .
m ui'' o, bb, I'.i'i il ...'? ii it. tbfl white aad thi ol i .
ii .iy Ip- ezlend l t, fctb.-r, 'j . ? ii nli-U u.o,l.'ui.'- j
ledi-rnte r-Mi.-r icttiin from tlie flflfl Mk i-vurd:
>li.)>;i-ii' aud ii? bexiw erowoafl witk !
tx j.-r.. v. l,(,:n afli r uri ? .11 vt nefBte BBB wto u illb. ,
iii!..:ir.|l lOfO-fll ? J "ii. ta BMBfl. Air mi lu.
rl.l.-r.'ii"' -? t-i >' t '? ? Tt ij -'irt'- i "!'.! i .'nf-, t-.'.'iifl j
L*/ei teail flflfl tanfl .'i !'"? et Bntrj l ra lin ?? I
oflt tbe _kfl_alr? bope that tbi ln ?';'?? ?.'..:' I ...,'*
,, ig ifl, i i.fi.. i: I.t. Ili ' iii i ii. i n.i, ;. tiii-.li.-ti.rtoi
I.n- Iif.- tl IB : nl. ('.rn t .pjil >u .-.) 1 ,i |,.i ? 1 t.i ,.-. j
I.I.I 1.1 tO:,rl,l"IBl... I. Vi . ? .1 ifl !' 10 flfll Ifflj-fl I. lt]
wiii li ? la tim ' md "t ? ruililPai flM.*arafl urarMl
i.i.t.'.iii,.'. r"*tr'i?' aml txiir\e ln tba Bice i
? I our rjiiwfli. lf t.iir peflrea fl-CMMI
?lip'pij"r H'nr il'.Tvil! 11 J*.? forth Un fl-?r?tcia
fn.rii tl"'ir.oi_'th, ..nfl_tra i-kulkxrs (\oite? * iito ll,
io'. i.i "-i w'.o .ii" ? i.'.-'iy .'? i' iliofUi. fi. Ma iN <>iJ
i . >ii t? ,1 art iti ??? u -t ...-.-r.i >'i t:.'ir cotinirrocn l-v,.
plat-Br.) Iu war np iu r<"4i- ;.-n. we n ... t ha?e a-jrl.-' _?
i cil na r-tii*i. 'II,'-ii an mm il ?r>. uil, \m Lalfwiipped.
fipplouae.l V\ ,-. I 1.-.. i ,lli jn ti.e.I,:i. i iu- ii" "
i f ui.i .(Ui.ay to . i.llii li.lu-.U du aii. Jl uo _4iyi_n~
, [H,n ii.it I ii" not flite aay flflearrBot win oot ln.
Bfliidi i.n-. ii) lll. *!'" I i I "I'di i.ejn nl o-,ltr"i 'I"'
of t' - Mfli ?? "i.;f . wni. li otuill ? .1 ii J
. 't, n vi. Iwr, In tLii iplrll pc an
, nt* I'.iHH.It.il Ut" I-.hH.* of Ilo iiiiin .1
,.., s Bai;, ,.:. ii, t ili ti'i'u tba 1 ... .. i ? ?
i ,'i-nr a-<', iletl ibi -\i-it i ol i u i-raafl in thfl a * 1'lo
, 1W, f ,,_? | j ,n. :..,: - ? I't.l I fi .i . t ii . r. < i'Mi'i'lt
I,*. | io Iit tiv-i n '" " b.ii '?? .i.i - in k ' >"'. '?''!
l e? lt,lt ,,.?,. ho wlll :.fl n t-> be < ol -' m trt\
,; , | Ifl] r. !. u,,;'..,-, J I l.l. * '.'"i
i ..i,.,,,; I',..tii ? ?, ? Ik M t.-I ii j '' '? ? :" V
? . - . lubji ? ." ?' a nl
? I-i uai*7' '"' l '""I i r t^alkui,
!. r.rt-jti'i* t.. 11..-'.. T.. .1." i?.i.iT !-??? tlnaaa
? i'i i i.u t 'ii.ii ? u ". ttuureii,:
Jslr. I, ' M '* *">? ripetia*. i 4M- V I
>i J>-.ir*j,.u- - vi-_.ii'..uiutittm.M l tv t.'.-uj'i.i". U ?
iaa .
? ?I : Mr. Cl ??'?li'iiii. i lm.. boear ,n I ' t ?; i ei t
? " -iP_.lt ii t: at .1 _> l,.aj| ?r.il .t?:.. J iO '1- Ifie ."t n
? " ilil .?-_,Mliti..ll., t_-iyt<- I'J <"1 ll" V.uioill
. .:. aui. uil! uu . I .i.ili aii.a . ..' f<.; ..i .......'.'.
nut 11 ? i_t ito*.e.
t ">errrt IVkl'fl tli" . x -.., % ?* r la. ?????' 'i ? 1 wed
I lirrraBBfl lhaf uif?>jifl ii flll i afcfl. hrtfl ti il fi't t-1 ' 't
,.. . uAl.r ;-, .1 tl.- .r> ta. .. it ',.-.
1,1 i lu i'.'f.'-r , . f | f , libetry Mid |- ,, r ? , . ". i i" i III
. ?,! i.i ?.'.! .- \?- ni 11. r ti.. (<?:'' 'I
- ., a : I'i, i . . i . r -i ,. I i ?,.:
?... I?i tl.i,. i. ii i,-_,,-1- ur i t ?* ii -i-f ?''> ? aj
a ? .1 ?" \:-y: i I, >? ( <-l f i< Tt" M I'" flfll u .-: I i ? ?
? y >'?? i ? a ul iha< ?,, r- aafl b ? i.<> p? aa aotat U ?
. . ... ?. ,i I . .1 -.. . I .ir rr-"l BBfl "i.'i- .' ' '
? ?I.y r,f ilir II.,..r "i i.a . f lu Iri.u l'l '? '.I
' . au ? . 1 tl r ...... -_Hr- al ? !?? .. ll.n ?" ?
t ' v " . i l ih'i|..|_.-r rtii.? ii --i' r ,-i laa nei ?'.i I .11*
' !.."-"; ,. fl-. r i ,. r , bfl
' . ii .? ..,' ii,.. v ... ii' c' l ' "ti 'I' ""
? , i i . ??(::, a . r B ?. a.- t raa in, ?. ? '.. ? i nl< rt
. l.aMTlka i't '"af '... |" 1 ' . l I .b.a, " .1 BB
. ?.I <, .1, tt. Bf'.l l ,?-,,- .. d " li . l.' , "... H I ' |
1 itr kt-m non |\'. i .in. B i.. tou ... .J.a :.;..u n?"i
!,. !? .'..i.i.f I'.it I.-..I UU' II |
..... I i a .. I, t-t.- mr m e | ? i -
?;?;.. B.-da not floi bt Ib . ae alw 11.t ? ?
,. r J i-. - i a''r. ,n aoili.1 "? i-1 tr- ' rteoy . '
I ...'?? -. ' ? i' rr..-t.f tlrr I fl I'.a '' _. I inl. ... lo ?, I
r uiir l-l. ul n-r tli.-lr t.ra-. ra lu lil o . : i ,i-1.. I"
/ , Ha. Ttit warnflVr tu ?t k, m ?? ir leflwrl m ')??
r ? ? .?.,!,,. ,,, . lli.a a
. i i,-"i'i... .n_ tflke ihiflarri .< ?? ?? : ? ?! i ?
- ? ? niita
.1.r I . r li " ?? 1" ........
a, i ..'?," 1 ii, | ll t " 'l :?' r, ' X'T " -. ?
i.f ?l .-HtOb-V 1,1 .' i" n i j.-.flfl.. itrd I'n.i
.. . | i . . ? , ?? ? i .. i t- ... i- r a , | r ? I .'
iiii i' ?, li.fl- t. r' : :? H 1 . ' .'I.ii
1. ?? .t '.. !?-. ll .??-. K*.l - _ 'I' . I- '?? '" oo
, i . li : .tu ll ? 1. ' '- 04*1 nf
qa '. ? ..iit'ii. It Li.i.u. I re i
.... y iu h i.iM.nt M.. ,a i-i.-...._ ... ... t ?. ? ato
? Ut-.B f.it Iti.' and ani I nl fl'.il irt- rul ?
? utt'i it.- b - -. hoirutl ta'.iii a. it aaaaal bu
, ? , . ir. ii.d lr ui li" li 'Bd < : B H t ?'?
.in.ii'i."' Ike ir.ni ^d of ti" fcmih bboI.J
- . r. i ; i-'l ln u iiu -t t'in- t: - ran|olah?l
. ' r e , '.-.."jflrt'.r. Iir. < '' . ? " '???' P t
.; ii ti n do i. t I i'r ,) If l ;?'? '? ' : ; " r Iba fl
' ? I'o llul At-fl I .1 lil l ti." li'' :.-_!? I
I I.r ,-, . f I..C . " ., i ta tl.'. ?f t .."
, . . i .. . I : ii b I "i t I-i -. rl : - v ili i." i
,. |, I- | ... r > f ' nr r-'iiiv. I . ' - ti i i " t ' ? > f
? , rn r r lag H r ll.-l- ti - !??" '?? ' t '?? '' l ' '
?, -,i ii it tt f .' ? ?? -.!..! - on B.' "' .
tt (nii'if.-t nl .arii-e-r |h Vtro, tr
'. . ? : '.i r t . tle ii '"' ' , ? ? ? :
i . i - f.. i. vi ? lu-- iod? on lcf.1 rl ? ?' ?
? | Ikfl I-t." ? i"" 1 I '? I i-i' " f? 'I ''
i i i i. ,.,t. I a i.i- ? - ?' ? i ?;? ? I !?
, ,n ,.i uiafl aaaad ... l i _ U b abi baa| .1... <?
, , , r ffl ;i .? ,.>:i i i.t i 1 l" ' ?' ' I ? " II I ' I ' ' -!
. i -". lt TT. I a < t . ?. l-l"' at.." I'.l ? ' I f
, ???.?:,.t iba <i"i'i'',-. Lut i ?' c <l>i...?ii'?fl Ika
. | ,; ,.... i ? t ike i '?: * i '?" ? _a 'i fr"t"
i .-???? t:,n.- u.i.'.. ' i ' ? i
. t r v. . .? .'. ??' ?- - -??' ~ti~~ ' Boa
. |,< t,.1..' i.ii-._ei A _. " <? ? u j- ~? ';.'
.1 . ?. -pei Ur-, eflt'a I n - -? .. hal 'I I IfitU
i ...tuat r. ?lia"i" ? ra ? ii ui" t . " 11
. ,,. ..,r>. I', -.a v i ?" I n. la " IBflil rifler
, '? r. ft 1r>rr rt , na rti, :??? l> i"ri n r.. ..re.
I. j . , , ? j n, ? ,. b ii t1 ... l .i ? '. - e.f.
? ''? ' ''_._ '? ;''? - ':.'' 'T.r
? " ,r ? r. Trrr fnr*. tbr otrhnnr
? ;, . 'I ?' J ?'*??
I ? ; |t ti et <"Oi._' .-.rt :
......... ? -"..: .? i. -
. , . ., . . ll .1 r 1 ? y I--.I* V'l I" a i
i dl t: ?' ? .'? ai il .? ;' - .i
--. . i .. ;.. i - j - ? i v.. .. ' , ;
; i . .. : ..-...-?- ?
iJrflr ?a..l|.t" t-ai-fl- ll ' i i ..
.I ! |. I-- I. B '.'I Iie ll!.. I a ili h .11 I 0
, ..... II, I . -U.r.ti." ... . ii - t f.. I"'.
li.. i Bia ?'? i- '.? ? l'"' riflurt tt* i
a f'et , ' " . '-? ' '" ** '?"?
,:??-.
: e (tw tl
; . ? I ii ulifl , . oe.gl ,. Ii ? i. ."?? -4 .. I
...,. |.. . ? ' 'I. ..." ?? ?a.n Ixifl trbt j?|.. I.i ll."
I boi ? ; .1 I*.. fl-ni fl-. I'.a . ' '? V..M ? p
aalha-itkart, labareltflf kM tkal'aaaaa M
,.,.:,, , ?.. r. ? ? 'i-..i ;.. .1. n.fli ? .'
j . . i ?? i ... - Hi-bi nf tt pn ' i tt
j , ? . , ,,.,1 ..-?,'? , ? ... c -. \ ?- '?
I ? . ? atl ... I .... . tl.- l.l. t , .
| |qbI - il I'llH ' 'I I Wfr '.. al ll"" !..
t.u i 11 i'.|r?. H.-ri'.-efl. -.'.ei B ... ?reii l...|i?i|i ,g I., ni.'l
(??> tt. ('? tjrr. ia y rft.rmlt.c bl? n y.ieii.a-i. r.. , aii. r
a v '..i'.a tb<- rriietnl'le ltl.fi c| |ioiti< .1, ait'i unj-. "i.
' ..i.l"-.. I'of rB'l frrn-aka, uitta-ar H.-iiiocror-,
l. . . 1: la a. ...!... t -..i.iiiit iu
t .| lllafltvail -l ' "'."Iit fll l'l r .e tmi". Ij.
,- .i j ri,,., t' ?? . i, t .' ? .. '' I r. .i.l iin
, Ik.reni .. In t_*?? Con-rrtetalt eapiud.
i . I.-.- . -.:. i ?' 1 r . ! ii , ur ditt't-'i.-li, ., r I i. ..
. .-..;.,) i., ., ..! :. .,, ..I ..ur flMWl . .. I .. .. i... u .i.
Ihfl 1 iIm uriil (to li"fl nn i: 18. ' I'tfll ii''.
1, . ' '. IO MatUtBglBB. (< .1' at l..1'! j \tl"l.__l.
. || j hfl rd i-i, the ?lt-f - if tlie in a i.r n Ifl Ktfl
{i.n. 'llin'i-r aml CflJBBBflll wttr fljaflllair la UVaahlBB'-1
,.' ul.l", '" Ul 'I llll.-l i ' I* tllttlr-l ,>1it ll e\ 1 ,!
,- ? im i;"i'l". .\. tbtyy mm oa tbcli .- l
i kankefl BaiivB r<> e ln aie. i t .-.. I
Ilu tr Ki.., from !..? 'l: "i.". aad Uteii I'i ifl klu -a *
l fai.t.1 bu ii.i-.-t. l'.< Ki. c cajaaM M_ecl hia ltU~~l
Ut | i Mr. il ? . ?'..i.i I e i|.
| -..,!.-,. UaluUiiul u< Iu.<". I ??? J t.tflii. >i.... ..
i | iti ? . ? ... 1- p ?' ? ? ' -i Ike ? ? ? ? *
? ? ' i | . :'? i ii "I:'''..' J"kt ' \'
i ililaai iu woitly if tl." I,*_b_B- Batioal Af
? i t . nd ' - ' ?> u ' t tH__i
I |ln.ti)'i.| tlu fflfllaaJ I.u. la) aitkSe ?
. i. ..-:?,.., ka*iaa;?alaarOanm. ? -
_ . a-f-1 i .* ir. "i..- t" ikfl Huuil a ? ror |*i
- t.n tn r.i- i-i k pr 'I-: i -'
y i.f flf Ilil I'Mi-.ful . (kt. cai.,1 t'i-Da-t!" a-i.tn
b .. _i? _...-1 .iiii'irciice look | lr ?<:<". Bl d. aa.
... ". M-vea liei.... atia va.ie. x.i-1. oi.-r aad t ~
bb i ? i i ? v . laak al. ..nl r.t.vr t." 'i it.-ll - - i ?'
al. 1 . .... ? a.iol 1 n .-efl. l?. thia .|>i. rll..!', luiila.k
.T.i.flier. ll t'.e ""I'l.l'.l l''|'*. He '-? tti t:.: (
: ."r.'B I ? if I.r lr, tltt liim BMlt-fr '.
| nd ? ith tl." pfOtld C. g <f ! ut c.ji.ti.
if .:.,?," t' .m u, ... u.i t tl.. ? K.-..I .it.-. What woald
I I, ?? *-_, t.* Lt." .fi i "1 Ikfl BBBlBiBBder ia' li" y- ?'. -
i- r; i to, iiiT'-u.;.. <> periakl \i nui i.t ib aMar thal
; , Ire tl? rn .. r'-."l'"l". ir '1 '? a *_? ? at
I., . ..? ii i ivc u- _ !?r' ' 'I ? ."i.|'l" t" f. ' ."?? i
.. . im. .. a -t na tk u tbt d'uk.-. and If we l
!? ... ibe ?? iii mii '.pi'i -i'i aa Li'.i ....? - ..
i.. , ,.t i .,-. !.".i i<i Bfli ana lhaa tbi BTarJ !
... u Ip ... -'. tfl ?? 11 lu' K'l'i' ' '? i ' '' I
re *<. .' tp, I si-y I in-..' uo i L..u.ii.- f< nb ia
1 .i-.r aaaaeaa, baaaaaa J tiMtttt aai i * u:" tr ?> ani.
, rd iad Aro 1I-.1 tn t_e prl acl| lea intoi-ed ka
ai aeatflat) ixa-.u-. i>ui momrp me tttrm n aad
? t. i aora th" '.r.i, li Bhaa, flauth aaakelotL ii. bt* Wnai
, henil .il.t ii' '< I-"-t y '-'i' A
1 ..,.<. i i .--,.? fa. .ii In afBircf pefl-fli ' ? i-i
Ibi ?. I.i .?'!'?. ?.;.._" tiiui.Jii-... !?'!) '?? r t'aiil
i ....,- ..? ll ? i .:.-?-. '"'*n of .-' i ??
I o All .f ffl. vrh. tlier by tt Btl r ? ?
,? ...| ..r at 1'iii I ... r<*e. lma uln- -y y. '. r. |
d..-flotl _M BJ ifl ; ."?l'l "it .il liiici. "n"i -' a'
,: ? ;>,. dnl ?'. "i ' ?? l.'' f Tbt now bun
-,.-i!; ..r p- ir!- 'i . v-,'o I" .oi.i" ca. i n !>. v foU'tvill
u'|. w'lla ?.'*" ?' ? !?!" t)nr iluty i^ tn < T" ti'i:-.
iii.- n.-.ii.aya _ieomonmy?gut tooi ?r,-, \ ..t aienl
.. ?"? I BflflBfl J, ? '"" ? 1 1 a' ? t' O.'.y IV" 11 ut ll.lt\ ,Va- for
..", i tt. r !''??.. li'" ii "'f. Wanaflt flsetala ooi Ooi
. To thi ."!...''nf hi" .I.'jtii'l t iru w i'li tiii.tr
.nd tmat, not aa m _aaa i..i.i'l i?l?-?a * i .".i
Ml. rtj IU" .bfl .1 .' ' I' III t'lfl" inat" 1. <?.'tU.-'. "'! ?
'i i .1- ii iii,i.i v I..* baa bflfll flkoflefl I.y OBrfletrra i ??-.
,',., -1 I. ln- .Miniirl.ty with iiiii.. at.-.tiup
,,i ;. jea at ktiat aa n Btfli wl flfl ?? hava ?!_ fla
.m n.-iii ni iu wMlii tba -> n.pei t in rtiit-i- | !? , ?'?
. -in'-a ?Mfalfl tt a. daak aa t" a; .? ?
Wo;- n, tJu-1?'. w v t.i. h il" ? at ..i.ili n y rll u* Lourto
ili. ?)iit t'u'? tbloa osa-ht to bo iloiii- iu :i." ni.. ai .i
,l . ,i ?. Xo CtiaKtaaa I wtuld aay, taa be rlly ind fe*d
..: I i-i' tue iu" aaaMwra .. hn ttom batflfeaa i, ? aad ? ')? j
j'i,- ?)'.', thofl .1. tli" io.tli ol tkfl pooplc Pbaltflt v itl. ,
nidrratioB. IMaaaaa i <.f Liaotuauj m ??
.i..:, i.. i-'i.i ia, bere tn tomta aa Lan weak
kiit-ea >'i > B< imi. <i i i'.i'ni it~Ji?m. but tlt i aaaa. r .1 a 1
ttaml-rt lor ti-r.r ____?____?. i'.."re la n"t a _aaiab t
il t "M, n 1 a ?,? ca .uot gmt go 1 m k __4 tttl
i't lu-. p BfM I t't'tr a?n? ti wmtt bmjot "-'A
111 pea .. 10 j ri\ 1 ion', in Im't 1 ti?). balf yon bad, 1 .'.t,
l I'Hik 't t'i b. .|i_.!_ti'."i fiota rctt i.k ui. ?>lt.i!o af ii.
'I'lil |a-aj'B l'l ill tl.e iir_,y __,. llnir Mn-i'll ll"i t-I
111 j li. uaa' I" .ie. iful, hufaftil, nii'i c.aji.' fl.p'aii -
I'.'r. l- '>fl"'..i ihitiE ti "H. their .viniJaiBita that taey I
bad kaaa la tka iriawkaa bbIIbb ,-..rn breaii, aa* aoifwl
t BMM B iibcut tbnt. in .t. ail of i_.u.?- U_?.r a. up uu. 1
iti nt bMM
lllnli'a -IIIscaat-flpJiBa af Ibr H-uth.r.u
tkmmmmtfk
ttom Th* Mmkmmtti irk./r. #vk. 10.
Bl I. ... Mr Itl iie till tia 17,, ?.,,,.r,l hl. '.fl.ir ?
irl t\._,t Ola ' >' ' '
ln I "? 11 > 11 rft tr i'li detir, |
, ...t ilie laaafladiBa TeiiBiatwa nf I' - '
.fluiLg Jb-.U.. _M t?idd -tt, lkHt-k?, IMD
.'...i -tuiid t! r* iriv. :?_! <l ',-l"t't-:': .n of onr net* -
t. i :?: i'ltn ii'. t*i '? i o.' -:i iiiiic, ?.'"' H f'hlek ili'J . "t
i--...;i_ ii..- irx-.._i it.oi, oi x i-.'.i .-I.. i ? ?; ' uceofla
: | ... .,.,.'.!,?. Iifl ...... ....... . -t.i' *.?_*?
. .' ln. hi.it un.l ciool war, waatt L by flfl iu defefl i '? i*f
. ,.| ., ,.; I- .". t. .?'';.:? et ti .? lv .on i\ i ..I V.0
1:1,! ,, ;.? t tll i'l-t'O i'lTl I.i. II <? I'i.' ; tll'lt tl." l!.'l'< l
i r"': ' Tr- wrt" ' ? : - ? . tn ..'?,- I .?:, ' Into flM
l i. . i .i i. -> i'i . -: iu , . dee , i- rl w" n '? I
i ''i.r I., ir'fritl t> !? ti./i. t?> :t tf iii, ...iiloj i /_?
. ' i. i.' I. B'.M .il) *' '' I :..''-l.' .
l . . i tui -ll i ?' ?? 'i..-I belliat, wkereai
t'i. '. tn ...nr ii- >. -I i. . : I ? r to Pi "tb ?
t. ...... t.. ? i . ioa, aml ? . , i. . ,1 . i
. i.icr tn ri.iiuinin lha flfll < p-.n.<-ii_o wu.-ii uie ....- ttt
I. '. , ? : ' , i ..... ,i,, ., -,. - <..
! i , -:. || ,. I i.n i: |i .1 l! Nii-' .. i ' I, u-t u p t
tt: ? .m rlfl. f" |... ? ? l ?' . ???' I I'f'i" :. *Vftl e -..
of rn-M :. ? i . . .?? -'?'.: \" f. :?
??.I i-i ..l e i-iiti." i.s, i.n. i.n ?-? ? i. .".? ii ihitil.f
N rili i>i ri fr : ..ti' "in I'l-v.'t . t.- ,!.l pi.lyt n
B'Pt ra r***o., I - H et-mfl ta Kirini.rt.l
? i '. .1 . ,?., ?, ? . ,\: : . . it w-iB BO f'"'
. i ? i,:. b?j, < dIj ft.. -I .t i" ke ?. f oi;, <i, ani
I'i :i. I. ; ittj lo bl.r.fs'jn t.
? tt ...i'.. .rt.' !"".. !.? iliu _,... want - s the rorj tl.i- *,
I <? i.a.l c-tm .- lu in. r.
Ii ip u LnrtutA ib t i\l il ? Yr. Bl Lr wa* Ifl liilaollj
1 , i|.i i, , i-if i a:.-.- Bflfl! le t.. flvflfl ::t 1.1 Ibfl
in-flaaa* of in? artti'auiiiit-. flai.ii.uiiu/ lo ou?i_iv?
il . . i? . ? | . -. II ? . i 1 i ot
1 ;,'<?! l'n '-nii' .i ri l-iriii? -.i-itlia! lt i Itiu
N..|.'. ' ' ? | . ? 1'nl ir.ei
'i ? , , i;..- t .in _? - ',ii , .? t i.. 'I t ?
, l ? -, ? -nf t! ??? Ibfl . -I-..I i. ii.- ii ?i flt*11 ??
-?-l , bt m.|?liera i :i I pt' - lll 'i f" ihe r.. Bseal
ii- ... I.-.I Itiptt; >f t'.'-- i- '??? '""?
". I.uorttt, u:.il Le I I I fM *?? ?n
. lt? r to Milcn tlr:- .. . i , ? ' . ; |
-. i.i t >? ri.caj who Led .'?>.." _*4ii ?, ibo i un
I |. . : ??>!.? tl Pir | ?>!.-, il.V.i i- I, . r |. i il . I... BBfl] t ll
j i;i "r.T t'i a. nl ,0 ,il. I t ll. o , l.ii , ? i, i i,i : I.u.. r '?' ?
[ Wlilfll* (1 <?> tii.il r?-| ii. ii Bfl, .v Ii I ? : I -t I ?
? , ? - . v.'-i t! a ii I'-,-. iv of tl.e Iifl ,-".1 tl fl 'li il Bfl"
t, ? ? bOflef r . ,?. t .!?'? ifl| f..' | i- flfld, Bl .1 B I
| ., ? ? | , l-i- o IB ii''' '. : I ] ' " ? ? r ihe t: .
. ; :. . . f :l , ? I] ;t I. "I I V tl. ' " .- tlu'' UtiJ BM
, Wl??n,* ?olat.fi' i'y tuti . . ' ii i'
. \\,., i, Mr.iii-tr i'i Uii-Jnu u.i 1. ? w.,tinr.:i,i! .1. t
' S Mafl, t' I" fll :t I- .. I.i.i' L-I ll '' l< *>?:? "i 'V Mllld
,, fl| i-,, Hofl ' 'i ?"; i be ' ' '-..i.'ti'i-y
. . ? - ,.,, ; .,.,,it.'. yrt: a; Ibei - iherefa ri <-i Wm
..,., , ? . .. tm lat
?-..,. r, uk. di j;:r.' I!?
? :.',.-" I ?? ,i' ' ?-' ' r "; ,
Bar prllct of Ike Wu !iii ;? n .1
t-i. '!_. . if r ...I ii* we bt" i_ .?".' iiTi
? . - (-?...., i d wa ibai 1.1- ? i i.>! Bt ? >' i iBW 1. uiol
.,<, i<> ti... waa - - . M mt' rl :'?"?
i Tbwjk < B H .t'! i". iflfl loftlw.*. tl-. ???!::ifi-in.*.
. i'i. ?? n". ...., he ? ? ii?Ti ?'.r -?
' -ir .,\ <...?.. ,, i H i|.n k.!'? .-..I Jarjaewi
?,;..(.- ? t I : :' 1 ""'1 f.-l
: i , , ? ? ? . 11
,| h ?>. ,. ,.*? fll tbflt BU ? r. '.. W _ .ll*.. 11 ....
: ... t. .- i m I/. i , ' ? - . '-? ' ' -
Iini P Maieu aad t! ?i i rn de - ? ' .1 wcakened
II ai , ..i tii.. \..i i: . in ;... | i lo Iflfl I 1 i '
; .1 tt ."-" i-'-. kj' ?'?"'.. ? tbal '? ? pflox-fWM
1 ;i. u_i; rd to b.- ii":;-!.: bb .
V. r.r Tfewa,
T"f VV ? B?TKE i_rCX_t 6D58.
C ScntinU :
\\?: , .'tl ? -1-p r--*-litia- tt- >'.--.
. . : ifl ? i . i * n - '?< .?? ??! ilei ?.
I |.p t - '? I?' Ptec***
1 , ,-..,.,... ???! ? \ .- < n
v u..'iiy; i.t d, Uki .. i o. tr l Ita ai_p? otAxal,
: ,
', |. . I-:-'.'. | .- r '.-!.. BOl
: ;,i,. ..| . .cti-->i-.-- i . ? ? ? : r ? . eitbi i
t- 1 ? ? . ?
- ,i .-I.i. n.r fl .-ln r .' u .B.lfl . ' 7 I '
..... i . . - .- . ... ? ?. '
I.n -ii.i.rl' A. 4*. HiJ'a* OflJ*. -hfljfl'iV*,.
-. ? ? He i
-,, . ....'.?:.,, . . ...
-,, i . BniaB. li.if .* *"' m )"'':-{ t*ai-fl*ir?e
,. ,. ifltflpaatB '.?'? iflfl* flfl akaii MfloMaaki
IHA YilikeeflbMlBll.il An't BBfl ' I ? - reen
? I ... ki ?? -'??'
. u.rl.'-i-i'l no* r. ip!i .'<-". i.pii. o.-i. ..
. |.... J i.- ?. ?!? .\ I. .1 itit.i "ti t a I' 1 mn 11
I io_ti.li ? ? ". : ' '" ln'' *r '<l I-. l?-.irn r_i>t
i. ... AbOOt HO ': ' -r ,
'.-.?- \ I tp t?- i )? ? ? ? ? .
I ii.-.i. ,.un liotb ao?? l.flT" all iv-i-ii lir.ri.?i, -!iflfr<?
I wini 1 t ? n :.: :' .? . ?'.?? li J. _*_T< I of ? nr m-n hffl
I ..,':. i ? caeaiy te ?tnii..x taojr
, . ..,,.i iaUa <? ?;. ? 'if ?.iifl' nl i"" ifl ?" ',l:r
..-,.. ,.| "-.,.. || ? ? .. i ?, ?: ?
I iiupraltd iv.ntii a ba* ... lt kaa ..ir ady reM-b.il a
' biabi >.f i etwrflaa i"1 iik. *JC tr, t, aafl h i-< --"ii ?..!'?
' ii'ti ap tv SOfl feM. I'm I.-I i.i-.it t-.vi' r.i1
,,, r Imefl. There w*a i" t rtitlnp ti trrdny. JJoti
!atdcfl were-.o^-tgcj lo Ilt _tl i. i_-n..ir ;._._.
VBOB -iu
The Cmtrtaattm M rtury of tlvr 81 t irt*.. I??irn?
frr>-" n tt ?; ite*, rt ?? ' 1 iwtimtfi . Jai aan "?-. Ibfll
, '..'.. v ... i. tryi i* Bow ti" -i i ?.. ' .
... - ' . ' I 1 f iil I , '., - r.[
. .t^k.ii ., . tw I'm.u Ai__|BBbrpi
a tu i .o'l.-oriim. Bt-rr M-ta'i Ivi )? ??.?- ?'t'
n ? i it 11 n.ai, , ig ttt Aufi aat-* -.-ii uiBei. ta
r.iBiir!,. i . . I I .. rl- tl.tu.
I'rix'l ..iiilflke-i llil-. .i.ninrr thinV BriuiC'ivUe thr
? .,,..! rhe 1 ki?* r.i.< i ninit jr bB i""?l
| r , ii, , ,. ,, i: ,. ,i . . r ? .- gl :. A ot.i.r
. . : toRMci i ..'...
Iih tr. -' A '. I .'?' '.'. Afll t) Tl V. 1 r*l"a
M. ,..,;. . ] . , \ .. . r.f Ij.:-_; off V. I.'".'
Point.
- ? T?
?l?.rr?a|.aarf*-nre rotae. I.-.I BTiBh Ibe fX.*i^
Mutioii of tlie lln'i. JiniM \. ptrdiloa.
i . , . 11| : ii.. Si mi - uy AH1...H-A. *
t\'k.t Di iu. i.i. ni.i'Mv * a ., Jan. 1-, irea, )
l! :.' , Unt iirrajtoojt Davi_. I'rttiaittr,
>i'i: 1 i: iv.? I i'? n ,nir'_iTi . tl IfljI.'.-'Ti titn', OB
n 'i. ? ? rf thfl mrtuBfl r* u( C fl__| r l fl
I ?? - ' ' ,? : -i ::, *.. ?Iria yo
io n ...:???? youi ' ubiw i l.. i. -. li-flt all i"1 i*?
. , ]?. ;. . ? ,i-. V.'i iie ti.u oit.oit u, r. i
aitbdifl .. i .-.: 'i -..-. i. "ii i'i'- i BBflfltb. "I'-- i.-Bi
Ih ra < i ii ? ? 'aWm '. |-oti .> lll uodi i?t.?i?i ? | toaiuar, Uat
:l uU? ttt. I". i.r I.. t" ut,....ii. will. m.-. /.'.K-r p'i.-ii
n .-iii-iifliti.il .1 awifli B ."? t.'.b | "-rt ?' Ibe dflifl/ataii
t..t>ii State, I.. ml ti" lv -t-i-r- fll m* r-rea.-nt
nfl tl "i with ti ll nea "ipofu. 4Wnfl . --ior th.
. ? ?!? v. Aia ^ rwofda-jhMOl.lurie
? ? "ii".' ir.il -.-... 'in- tba -n'-e4.-.ii:' -Ib. i <it.<l
:,::., j , ii'..w: wheeitatwiiUi ?'? ? ?
roi ' na it nien a ,m !ji i "'?> i"-!"'^ 1 ? ? ? "
I . |1 t.i..S. li . ir,i..t'"' ol 11*8 of'. I
?? ,ob joa'hava bonon-.l mi. and aaktu *?? r?-i v.-....
,.,,.. , -, wtth your ? n i_tc;to ap
,??,.,,-...., IflBl*. Il irne MJ trn-tt,}' m Wflv ,
, , ,, 'tar Hln.il* o"< a ii..i>fl:.t.H' ?...?-* d ?
, ,- ,, . .li : ??? - bai iv atut tatb k
l U-iiiil. lOlfdDvfl BH.re -:P" T" flftlTfl t a
-..;? .. k, .<??.???- i-t :?'! ?' 1 Ml ' -.'.-'.
v,,u-a.i: u .:.... '?'?" i'."..t.i.' tlio... u. ui "i.'inT
, | iu_?l ii'il'i" ?? ?' nia. __. _ ., j
I ,, , ,. aat I ,.?'.: ii-rnhafTiti-fiil *pn.-.. of tli? '
, 1,-ute twn lua.' n ?? ?? ?? .'? i-?-' ' J"" "P.1 ?? '
.,,.. ,,f y,i t ,-li.->r n .. . ci i ? '.'i i . "'' i" flfld
lt ii.c mowHmhedai.| r- ? . v >"?*??_' eboUturt i*?i -
I,, l, : |I| .- l.l \. H ' * 1 i tlu.. fl l ""I *I.liTl.-ir.l.- of tlW
i ...-. . ,... -. .1 tu , ?:- !?:?? i ? ?.' I-'' rror _ *i_i
bbc l*viajl?flblfltciiti?e. Very trflly yoori,
.... ...ti,. >. 1 . i. i-?',
Mi I'.KAitSn: V.ii.TP I-" 4.-.I .__. -Iflted whhtliBj
r.a.-t'iir V. .l.ll tll*). I lJ1*da--f ...WflaV , ***** .- |. lt, -cf
tb. itili iilui.it' 1,. ii ?'. ..nr ivi.1i.. .".-ii o.i Uw aUiJeet,
ii ,i .. ,.t be i'*< i ' i ? iial flf bij i '?'?' ni: rv.,
, .rl .'.'..'-lipi lr.'i f' ? i "' I -r-iul-r ?>?? ? "".:;,' j\ i~?
..rr -!,.ii ..! tji" ", "i 1 i""! ''' '"?'-" d' pr:-veU 11 jour
..j,! ?:,',?... 1,'. I i t fi i '-ti'' -1 j-'I.- ?.:??.'. iTuffiiw,
i bad l,o,".'il .'.ui faxihi ? r. .itviiiu . ,,_!,l ir, ?.. b
< i ii ii,..- la v..i.. ti.... ?: M*aa ii. i L. ? i ..i Ua iu,. .taa. '
Inmuoiall letty lo?.Bflaitofl tke n-? .m tm u , r... -
,..,.?,. || u, n r ii iur Bxclofllvfli' i.,r v.nr nrtrBtfll
;li."ii.it vlutinT y..u HtiouM l?'?'? i.tt. Il.vi livi.eet-J
,,,, . i * nf 1.,'n !??. ' ii H.it "i t' .? \ Irrlari ' rli I'-.m
? ..-1 tu fli.ii.'fr-.-' t! i.t ItroclJ be adrii ble "itt
i-i.n .'.. mjlVii. '? b) i aa ag ?U t'..'..i, : .;.....* ..f,
J), ( ..Uu ' ii. ' ll .!'??' ., I ,it tu r.i ...ii.it' l.l
., .... un il ..troiioaan-i Ifl.r^ert'ly.mi'i.ipfl-fflt'
uu. l.".i B 'ii""' )iB"i-l-*l Baflf-lllCfla, aa Hl_U.,_l dfl-Bg
,., . oto) rf. liiifla.
leaflaM. hBWaar. r*__riarr.*i*i* tlie iiroprn ly of vtHir |
I lUflfl 1 . i' ru. fldrnil fliii' BflitflBiefl B* *
, i ur iir-:' I" th'- I-'- ii t.\.' Ic j irti u-uief tbe
,.,,,-? rnoi i 'i la 11 \ !*??-. I, oi |h ri ?".f it. l? *?'**?*-l
,,., .1.. it -ii'-. i}l ri.it'O Of tl ?- '*) r.-C^T" l ''f.'.w i.il i
,. | . ,i ihfl .t-r,,t'v rrfBenrri ntt,%7.brn0 Vlaira ti*e,
l, -....,,..' ...-.l-*-l VWoa'-.V
: . .-l ,|, ,i-. i :? ii "IOM -.ii, ' a.iJ
, | .,.,.'.',., .,..(, Ui.r ipk-p. ti. i
.iv?.iu rvit M.I.V . u mr |i..i ite oftb*) l'.-, m...?>,*.'
,, i pen tin lu aieat .n'MI n ha iIbo ' '
l ,, iv, iltui- flfl* uil i: " ..* ilt.', Mom Ibalr tlrl),' ?
lim iin.it .-i.il ii.. a. |. i.p - -.i .-'? ??? <? pt '''-'Vi '
.. ? . ' . ... i ? .i,.? fla'ri , ? I..I ,- u.l. . i .-?
,,,,,. ol fi; tr> n _n v |i .1 ?' l)' I ' ? . tlifl lior.
, , , , i. . 1.11 i.lflo . r .... ;, -i u >? Uw 'uj'ir"'_* .'
,,i,|,"'i'"' ln?t flaPi i, ?'.'. J.**> i'v-ii.iin-11 i.ii.i i,, '
| || ,.*) u |*.. MaJ Bl ?urii,PC'. Will bifl ..uu t,'i y n, i I i. f J
,i UiiflMc-aitatkjaiiaeM 'ili*' t-oii.-a tiiut, aaflflrl
i ? t'-tl
' the
. a'ive
ri'ir fet-m 'flf ??- emmf-nt, ?a evp.>*w>.'n l>y lb? I ? flraala.
tlioof t-i Rt of rfl-irftrt-t'-i. w th,.???*...,i-? ilap-MfltflBl
1* an .;; ? flicix bat) .-_ rfluelii . _.u. .1 . "*' ? *_?
?bt-nM, --. . .?fli-ejiilhi.fn-ii'n.'??"-""?' '??(!'t;
rrill'-.. .li t-i -'"' ti-at .. n ir. f I1...11 <* iulafl
!.:? V . ?. farlilt irfiar.'io" **???'. J-. -P-W
I . ro'i .: ? li.r;.. u.Coi-.a. ,'?*"
?a- /.,-.. . ;n t?- i/iui.a i... 1. - a _ - n .1-U|
i..j'ii i". :*.? ri..::r-.tt i ? .". witfcaafi
' Tliefw.* eaVflfl iiffl i id.-___._*_? H kfl
t.u "?'?fTibflvip-r. lu i .?>?-<.') (''? '
1 .?*... it. .. :.i- i-1-i...v. Lrjan t-t i '".?"'? rgox
t.- -i't I 'ao,", iritrti lulf'. bai fli.'fc flot ' ''?*? *?
t... ('...!.??. M-, ti.u ___._.. c. d. :>:_??> i.n- ?'?*-'" 'rul'
l< r - ? ,
i ? l iitTtaifi, tka aor r lm i? ?>?<? _-?ih_-, nnt'
"." in > 'ii," m'i. ., . yoa
_.]-:>. 1" t..- ? <> afi-d.-ritoy. Iflfl ? i'|...i,< ' r y dl
| trru-i-V -i ? I '? -l ? < ''?" for ao ai i r- I .-e-ly
,i'.iri- w 'dotng ia liaprac'araent .; tl- I'uieoj
''? ' ?
_?;, ? ? t-ithi -i' p firer rt -., t.. i-... ? .. anc
r,, t .' ! .--'' . tlu-Ho..u.tnr- cel.ifl*.
, . a. t: ? < "fa ..: l. ." .1 Wrli
|M|r , ;, , ',"...I.'l ..r lur , ?, - i, flp-.ll
, T , . ? .. . iu?.-t fl-oualita tl ' "? I"' their
. ,.. t | ? neaaa
| | , ,, , . , v' - I ffl "1 t' ' fll'-V" li-' ".?
. jj, .pm r . . 1'i'plc <?_. < i . . '-"Dl
?| fl-.-l i-, ' ' . ? ' 'I l'l .'??' ?
\ )?-".- '-??' - ?' :' ? ? '
iii ' . . ? ." .- ?'
;;.... e . - yc?r_m-.4kt.i
..,-':? 1. , il ' ? - ."..'ftby
f . . . . a. ? ' ' "V'1
l !l I ''_'**.
;';-...- . . , i - bll-tj " Iii I ?
I .? Mf u.'1-..'.i i i '??..-i fl-rat
' ;. i. . ,n tka Min>rry nr.s AI f '???
... .,.,, ? i ,/.-....-' tti . '
: . .... ??'.., flfll*
I tn p ... .-??'? "i;.- ? ?
, .. . pf,_ __.?.,_'.. oj c., . . a af
,-.?.. I.u . (ii ; - -J de
i .?? \, tle i-x.ct r- I ? i ? ? l? M
II . ... ' ? ? ?
Ull.? . ...' ('.' '.."'? Ol Bflt1 . ? " "1U|
';,,-,_. i,-,: ; ? ?? ? i.t-. aa i-nii.-inpi'.'i.'i ?'. tia ' B 'tnu
i.'l). . ..
fn fli . ? ' - ? . ' .nn Sftflf n Ti>'-- l-f I " '' , IBfll
i I". .. ? ;:-. HM
,. t.i. ^ i.'.:...:..- ITOtD.
i , . ,, ..";.r.... i__cr
uj i , ui, , -,-.-. ! y i. . if!-.. ? ? ? -kiag
f b< " ? . ?'". ? . -pule
l ? ? . th. raaa t t
tbo ei i ?
ll. ?? lUfll . a ul . -._? i.l.-... . ? ' _id
,..,". -.1 ....' .
? l.._ |,tfl 11 - t fll -.1 ' ' '. '- ' -. " I t0?
',-i ui toi I"-- il thflt -i.< 1- ? ??'..< ... aa
j. .i . i.. < rn .i. i _? ? i- ? j u < ?' ' ? J
1,1.; .. i v. a.. 11- .,..'? ?- , ?(? t_fl
l..,.\i . . t iu ..,i - - noa
.. : '.'?,!.:: __ j'.i i .?? aa. . ?*' -_??
?. .fl "V::' er.
' I . . .'.'!* ' ' '-TlO
ie. u ,., i| u ... .? i t-. aa - !-?? i*i ? i i ? ? ? ? ? ?'.
?i'....i.......???! a v .ir.u.il .'... r k ._?? ? -,1m
?-.?....:. ? :. ? . r>.,t" , > ....
: . I .1.1 a ..li. . ?".? J
i i.l ? .
. .[-!. ?.. . t. st tl - ?? ?? "fa
'. '. i ..r ....a ??>:.-.- ? ? ? ?-'?
. .-.'.: I '.Il< ?
. . , i" .. . i . I- . ? riliU
II ? ... ..I tltfl '-.?,-_>...
.1 | ..... I_ . ..., r., ..... ' " a.J-BT
.. ? ,.li i-ii bavo itt-fl i'.' " ?? ?
. . ':' ry ?- trii! ? I I I ? r
l'l I T 'I il' .1! .i-t!'"". Wl 11 ' ? ? '1 -I
? i I- ....-1 o -iy'?a..
i n .. .'.,,'iiu-,. y? ~ -l.'v. * . -rat~fl
. ' .1. -, tl'. t Ti 1?
B_.lJ.Ka -'..'_* t rv..'_i ..|-IU ' ??? '!
,.- ., v v -.. ". ' ;>?>-.'. l.l ll.lll
_ ,?!-?! ??: ul 1..-IU ' ' e
... , . . >l,-. . ? ,.:.? Ba tra.ii.. I ? ? ai i.y
,;, ? | ??: .i"i w ll ln' n" r ? ?' ? Nfl
? . r .- " c:i r t: . .. -?
? ... i .... .i. ; ' . ?'
I ; 'i.? a, ao |-1- .... ?'- .- -? ? ' r
,,.!.., 1 l.ll-t .- ' I".' JU, ... Cfl ./
v. .ui y--1 i f< ? ? ti. ? ''.-'?
_,. .. . -iroai . tr. V> ith -?? ? . yi -
Ai ? !.' ? ...
lu ... . J ?>'..: A. -? ?
( .,- , ,.r : ,fl , .*i: tlOl 1 .-' . .
V.'AU II..-,.. |U( IM '.. 1 ., "-..-.->
/;. /; . t, ii.i-' - ao - I ?? * i ??
i . ,. J ... .'? t..v . r i.n fli*. " ? Tour
',.-.., i... i-r : -1 ih (?? | t.-i- ii.yf_-i.ti tic-i . ? ilia
,. .. -r\ . i '.. ? ' tf :na
- . ... . , . .j .1 . <i - _? ? . i.'-r
] -.... .'I."" 0
? . .i t_t(.r.M tli- | ? ' ?*.. . ? ot.
kiti ?''?> '?
'oi . ? .. ? ? I ?- l?"' ?*" ?
1 ? ... L| , 1 . . . . ? ?
... m .-".i-tia." ,.ii..?i ? ? ? ?
( - . 1" ? . I- - J._.(li'.. ? ' rt}
?).-.-> .."if, ?
, . \ tion 4_4 teflfl i , nnd
, ....:. . -Oijl
. ? -. -? <- j .?! ,-"" i ? ' !1
-.-?. lotiii 'aauw . - ,-i-i
, . o.ie it to - .??'"'. i? ?' - ...
, . ? . ....;-.. d lo - . . iriricl
. ,. ! - . rtoft. I i. .. ? ?<- i-.rag.
ft, i i . .. i i.i r tii in. i.lttit *t aai < I
0 ,.,. , .-i (,f i ?? i. _.tii". <r ;.i j !? ? un or
,; , t.. ::. i.aiU?i??? :n t'-e I'i n.ti'. r11 *-iee-*
tft) ti otty ot lato .atHorm. a_M, tooi tt ail,
1 .. . ii.i" ir |"i!...ii,!fl." u'... <"oi Ut.e.it.i.1 .'litlOOB
oi i .el B ....-' t ' ? ? ??? al t ..m t< i tne ot
ti,. i u .. ', . r oi. tin ir ? Kplfl ? i u ?" ? aaul ? : .ontL
j .. (in t..? io, fm.. citcnmafa-uei u -A eiitg
, , ...? , x ,,-t :rmii t*ie K'.'.'.ttir." tin'l IN iniriia
.... , : y , iui. i.-.ir.:.u.ce to aoch aci.ou ot Ua
I i : .r.-.r iti u.i-t;.--1-.
iuLoUi*. itif Ittt.j; bi>th a-iitLiei ta ank
ICJjVkl lofl ly, ..t ill ? i.tire.fl.tlai.ta" " } '. It'l tlia
, -., -, ;i, '? prc ' ited .'? y ". rovernra
n t , ..ii i. V. I iie ri'lucumi ?a l.i-a to ...ii. vu I'.it tba
fii.'vu "l t..." .;.|r. _ i.i-. ml ' -.)<?- lifl'tu V.n-lii-it aiOr
? |>. ..;? . ". . ...'? K ui '1 p.iuli. <i'in.-u" of ua -.U-t \
;,,., -.,..,.ni-i ?, lii.I i'i' i:ui"'-.'i?,' appaafflBBfl ff ex.
. rt'.- Staifl. u :? .-t in rj
i iflail < r nf y..iir Cakiflfll triio wat Ler flMM
A Vii.'ii'iiiP, I Itive erer Bkflfllflked |<'C0iia?
, ..... I . te U.L llieolulfl.ltull lu lOtlOt
. 4 , ...... . ?? flu a. 1 .'.f ni'd nj "lt tiiera
i.u .?'. ii.11.. _;? i io \> i...t kad tte pMaaibia aeu.bj.nca
- ..-,!?? l hava an in. leit.T iuti-n itaid,
ioa fruflB)flo influeatU) a b.Hly aa
t! -, ' ..,-.., j ,'?: i... P .:?. ercn tbougb _.i_t"i_-?_.
? f il ti i:';.-ir ?'.(.'? ri Lm-.. n.u cupui-.y for
n . , r.-a viik!'. i.i. t rxigciKi-B, tM Mcrrtarf
-,: w . t M-lii pflflaca. in tltfl tbitttt paaaikM mra?i_r-.
,. t tt .ifl"*-. uiy riim.ui.iit B.?adut U? lha
d ita ooataa. fo myarlf. Icoacelred M
. ii i :? ?.i.i.'it V...J piut'i -.al, iii.tl 1 L-ii uu reaaM to
Mi'f..,i. t,. it i.o. -Biotioi t'i' Vt-irt-Ua di'l-g't.'U waa
' r. _.-!, i i iu. i'..i...,'i ...i hoflti e ipirit lua.ii. y.'u, out oa
tl .-ti.t'-u... arafl uuiui-ufli bj iiiunal..-. bm .<-?. UiaD
., U-, ie. .iiik*. aad tka daatfw fla lmpa.1 luiaiti.inal
th nr.ii i aaad*BC? t<- foaraflmiBlaitiaitloa. W bat
? .,. n ??,.. t ba .'.'.'.' ?"! ^' the opialon of
iie t'..' ? ?? itlofl Bfltt>tkamtinbcfflef tbeCabtaet tnm
>i,;,?.. ii m.,1 li.-tit .1 y bo rxpralcd aat tu ba
", .:._ ,. Vi\.y,'_'. a- a ut.?... . '.,',a-i piiblic op.uioa ia
ni'i.uf.r t.i tii.i ii..ii.i.r tnm tb"ir nn iflt.i'.e.
jit i?ti.a ihf.ifore in i uiit-itt on rao k* uicc-m
j!-;?::-i-a yoa tii'.i ml tt iBffl M del_ea_y or
Inrraoual recard ta.-vnrd mfotil, MfcMk mislil
'ii. .? ?!? tha Truol nerewfl rt jroar JadflMrf In the
,. ,i . . ; .,:.. .- .r ir,' flbfl B nJal Cflt uiund
ii . . tbe t"..i'fl:. Hfl..) <f ti.e floaatry ui,.lLi ~_to
Ita aorviia jttaatel i..U n ?.cai.' iK.tt..|? ot aaefiiluaaak
I 1 i?e .... ,'. lo iii)'. .a.'-.'.'l ?? '.' Lae I'.-.l.illol. Ikat :. U
<:. !. '," sii.p. .... Iii-.. a IM le< n liiV.iVed l. .tl U'l
vi...- ..,.iiiii!. I'i t.." ?? ' '' l< i afraai tai " ?.. .s:.:to
fromrera tancetoai ? ? ? ilnai tbe nember firm ber
bIobb . nii oflflflfl ifl'--. i ?''? !>?? ptoiapUy r-.uo, t, antl
|.hat|BB_yn -A, ?'? k-Jfna propriet) c.i-i. . . i tbaai
itf)1 rate a~la . m tl.e att tl... .lore
\ti, Biii-:il-r inti.et ikluetf.o_Q.Bcil Ol ?- hoold
,, ,. : ,.? .il ... .J lo ?< :.'." ;.i ;i.i j r.j .alitfl ol
th-.' t ...li-j' lt , j rh.rk. Imt J.i ti. _ '? > ."../?
?el. inl iiil coili.-Cti.r,'.>v I ?,,.. ..i.ii.. - : hriTi_.
i , ii !? i ial tii- ecl-'.a <; .( ?i...-.,-..l. ? i l.-... :? ? i -x i dl
ui .i i.-. mal ii iBap ". ii : u: .i'. ....ma, bflt i Uil liviBd
Bim ba nr.. I...: ul- lt ... it. i.'i c .liun.'i tti.li.;... ''.-1 .
?:..._..: .jo coit_.lia*r_ oiu.-r-j.e, and m ikel new Bb ?
. ?? ia op rate b"CJ s- of my relaUon ta. t'lcr. Injo
riou.iy oa oti i Vi iriiftiu'ion. t ? ?*- ' f
-.ii BO - Impl lt- Ha- 1 'J -'? " '{r ' ? '
ct'iis witiiou: aui_t iifl-'.-r.. ..'. I.?
"l'r.. ia Ibflflfl I* ii.lC.I ir."tlfl.*a Of aei't.ii" .: i.i .' -l-itr,
lavo-nra- wli ankertiail-Viji taica, ai.d t"-.u'i tiie
r . ? ofl rrlnf tta u ir- i:- tlfflfl I I lm . ;.
,,. .. . . ( id Ibi*k< : ' A,. .. .. i : \ .ji
|o'"'.l re not | srtfd ?""' wil-tmt yw.ii, nv aui ??., _.-r.l
',,. , . iv. ouly Oflii.la.netl me n. Ilie c ..vitiieflfl
ofi it '? ' ?'?
1 . ..i-i.iktn rl"' rii'.'u.l uaa>ajaeaBaftfea ^'.?|*r
,i ,| y. irHi.ri- I l".'l in iciU' l'it..: yoor peflflonaj ..^ -m-II aa
otiii'ta! i'Ht".'M'. a'l il lo-'\ 1 .;, . bc |i, i m i i ,,i iiienufl
iu ray rf,w'""'" hy sucl; r.i iie* c ( von a;.|' "tv. or ..fb.tr.
w. e, to fbrtli.-r tl.o ii ? .pl. .?..-. ? u, n i^altfld
. r i -1 -.i tki- i|)"_ni_. . y oi a: >'t. . ? ? jb
tr,i iii. _? >'...' i.." pi.* u.i p.jii. i.:^ -t-_ '..., a- '?? ?*?
\t.fl 11 . a. .. vtl'.fl A. ci.:'..?-?.
_''.'__? fnr tti icm-'-tm I- :it_-.'?.?.. ' ". '. f-Ci.
'iiu: n.w i am* .'i'li-us wai' . it.
A ''i-lra.'I'faiilicllCfl. ).-fl jltj1 .'-lifl'tl !?? '.IV.rll >fr.
i.alll u, aad . !"". l-BTi* ' fl.' .' ? Ifl ' " '.':?? ? e
Hii-1BtUaaMflflt n?n kl tb i>l,l'- -lr.
i.>, ... ii i- ?, .- ;? ?: r. . . .. a , -, pou,
JI l> , '.. y i I ' I t., I.i.* ai' .!,?.!. 1,1,1 *,i.>h
. , .1 ! I ', -A . Ol'l 'li'* Uali.< I-a. 110 H--.L' till' IU! , ri .?!r
... .4 b" iu.'.ti..''i i?j i" t 'tf ii. lla rliii.Hi t'.B
i i . , ? nii .i. j 1. t? at?y ri' ? ii r. />_?
:? ? il ir Iiii" l-iial-l' ii _i ??-' f-t tbe f \-trl* '
iie na :i u.ii ri.-M i "v,!."-"-. >-?? ? | ? I-, : . aa
', . V- i ;-. - ? "l . ? ? f '...; _.'_ _i\
? .v.. !'? ? ? , ; ... _ 'i . -<.-r ?
? I'.i' Ifl ! f i i.i ,,.. < _?y _. jtfl
.i .__.--, atm-.i.;i ??; . ;-i ? . . . -*-*?
tCli i. ?'. . . . J_0*

xml | txt