OCR Interpretation


New-York daily tribune. (New-York [N.Y.]) 1842-1866, February 13, 1865, Image 2

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1865-02-13/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

tf-n pnbtlcotionf_
JcKNK* AT TW ?_-*!-*?
iimn IJ- K IX WASHIWOT.*.
HIOM UKK IN WAi-HI-IOTtTV.
maa u^b "" w_-~__maroH.
H 14.11 -tt?tl IM WASMINC.TOS.
BV MM *. **? LA.8SFLLE,
MbM ti *mt mtt af ttrnkUmtm,* _c te
\.'a weold fldlMfl ~> M M fl-flBfl _? m tM ' __'_i?1>'9'1 i
,? bflrt laaj l >?- taaaM Mdab M It >? oa. M tlie ___?? ?*?
iit T4B-dr?y! _a-t_i'; boflks-irer f-ii-t.d.
fiLiCK ~1 W IN -Al-t-.K, OM fi IN Cl.OTB.
.'.,.<abeda__ >.f-aJflflttl- CMflfflM akflflk "" '?? ,0 ,b#
.. -._ i_ l bj i?- ? i f'-tM-k M t -c-ri, -Mea >? ?t
T lt 1 i ffBMIOM - IMO-H-W,
fUriMlll - f ? lT..-?Br Detrr_-'. - P:. -e #1 Mfl BMB,
Mfl. ttf CHK.-TNI T 9T_ l-tl_J_-.r_L
. aaaaa aaal aiaijalaaa J*-* ?? _??'*" on r'""i,', - pric*'
FO't ALF. UV AU. H? .iK.S-.LU-._H~._
i,ji'ii,:m:i> A-SD O-unic foem&
Vtn.UMA ANU OTjIV.H POSMA
nr *-;-_ aa*_- - - Bi''B?
|.:_, | i.ol BBB, _*__-.. __'-fl.~'' ,|M -dj-flu 1':Ifla 61 !~
JAMEI I " k-TM. IMMMMa ~*.M?afl?adBM.-_. v.
IflOtl ."? I.U'.KAKIKtv NKW VOLl'MI.8
l> yo8_-_-CBnr_tk\
M.._ ?TF*r' I VNP'HQt-BBMfOrifWLAMM U?aa
...j-u-e-.- i r.iH iiWftflBaikeMafliBaaO^aaaf-. - y ";?
. l -, , .,. i. ,n <? ur-u'ly r.t??-rl a.l . Clll e
* r^.,iL*:--y-i.n InitiA^tAu-ix-yl VaMawfl 1,11
^??k^WiaWkta MMekUa*'. BfeM bMarW
?_t al. K o<...1t,?'tr_in .ii T.I?M!ie_ Ur. - of w. ... ?
, - r~~?r' '- troaa_mmtor__apam*nn truammo. i
.._._. Tftif - -''xi . priee l" br.-.g i. w.ii-iii tlr t.t.o- ??
?r.r|ara <t al maaa, in aoc-rdnirC* _tit.a U| r" "? ? ?"
__u ci Ika._-.-.??, aad wiil _m_._'---_Jy twrt waaa _|a
..a.
Caa ;'~ aa ' L " Nin r'S nttmOtATETXtU XU
> ^L.-Vppe .-I'a ta IBB J'.*- _jrapl.fr'* Man. -?? ' i ?
U.rat..rv.< >> - an a-jouot _f b"<-_. laa. ed w ' ? '
, J ,i ntbc "? ? - aad BV-fliBfl etabll '?'??-? ,"?? afl '?>
..Hatep...... ,..,..? apiu.t.1 M-rie.ianrltl.e iriir j. Ilfl
. .rr a. .! ael *_.i_ * -b-bk fon.pueJ by BflBfly U. .0.1.. I
l BBk, iH-hn. i-r. ''i -i.-al LtWaryt- ? ??? , ,, ...
___* i.r-ni t_* ? "'' <~ .opfl-iieiita-- tn'nntn _,. . r '? t
wrai-."..- .*?'_. .-. vti.iebii_.wcomp.ej. lart.ltoX... J
it .w he b.d tn aata, or aeparaleiv. g.' TS each.
MH'-IUH 9 UTt OF WESlBt -Tbr Life al Jf .1 ^,
. :-_ra..-l I'a- flm-..e' Meth-d_.ni. Ry l'-> -1'; "? "?
_!?..? e.llt-?e flrtfl "r.r-l?tt,-,ui. (UbbBwMl-a.i-1 L-.tua.-y I
IflBbtfl ffl-BBM. - ?*?*! ? nt*-. t>A. .
UKSSkH .1' ??' ''KE J- 4>, lte| ti BRBOQ-iefl "" "
-BB-tBl IBTMB? atid, Ibe rr,. prupri.-'- f < < ?
.braii... M.__i '*' - 1 I'-i'-T tlev BI* ri-,,. .? J -o ? . a
-'.-ira of he fl iD.RO UbRAJtV Bt ??__}?? p '
_vl 11..IMI'- ??.\:i"ll.r.|.A*..CAI. SCI N
fORICAL, _.? ' CtRAEIEd at *'_ prr teinm . wl-ieh ??
r -li .i-.-t.'- ? Hti-cat <-f i.i p-rtatn-r. I-a x .1 I"
H.?-r. i a t <? a-. bflB^BflaaalB?BBflalaliaSliba v ?"'"'?
iBflL-brarifli I __y le i-fl.rt.rjt m.rk. ar.- I.a pr-1 ? ?' ? ? f ?.
?'le.anou. L'bra.. ?.. an- wM bfl ?a.rT'--I oy -" Wl- ?' - -
? o., Nu. 1-4 (*..'.. (_!c.--_i' BaUHaaJ -? rn*a Otaaf -y.
IT W.\8 .VV M4_?THKK,S VOK'K.
Uri rurtlirr, .1 ar. I bnd a imflB,
.-' aai niifll ial *o !>rii-i-'.
%\ ,n _"o.iu*rd or. tb. t ???> pia d.
| la- a| iu ... of 11_H i
Jt a, B la straii. Wi un my aa:.
Tri... mxA- tny beari rejoin
|a .".' andawr-t. Itaerii^-tonifl
_;?. ?.-.a my niotter-i auu-t.
r-.tatotl rbori.-prj-A-_\teetrt._,*\',rd.
.Ii-i ikfl i'aitl'"-" iBflflBfl Epti'i L.i, cn'. I"-'? -
... .- H.vly Ra-arB. MaaBrka l?BBB?fcJ w....... rar
...art " Tba J.r-. y Lnrm lr?r.i-.l Y.aob Mi BBBBB,
1 ?li-.-iKl-It.-fl. Kl.CMK, .V". /?? Brwrrr
_.
K8. EUU.BY WOOD*1 NEW BtOOK.
LORD OAKBUBH-3 DAUOHTKRfll
IrORD OAKbUUN'S DATJOHTl 1>!
UMtO OAKt-ll'N'ri DACfOHTEBE By V? . Hl MlV
-?OOI). -rtU ke p'-bb-bed and ler aaM by aii t~c__rt_.il m,
-.a__,_ay f~>r__ry llrft. Coi-ple'e in ooa large oclav. . or
?u-t. pnr. |1 SO Mt |wtp?-rc??.flir -. r- m clotlt
?hfrtdMlad-J(l5:'ft&MoM lt BEOTll.-.KH.
No. Jt*Clie-tnut i>., ___*________? p.i u
Pobetb Eaanos.
'IPV.F. lllflWll ALMANAC
1 t)H 1M__
THF. f OORTH EDITIOR Of
t-l-." I-OPI'LAR A_M~__I)
KOW RKAUV.
|h i-.Jd'i r-n lo tbe 010a'.
. A_._.: ")AR. AM> AFTP.OKOMIC .L CAL~l'_.ATJt)v.''
IT t".\r..a.:
I. . -t .>.Ooren)t(vot, Mi-iuten, k*.;
_jU nt..' 1 ai.d RrpT~_flntattr?. ot XXXVUlth l*-n,Teu,
1XX '. *.?" C_n_rew ao fai aa -ho<ei 1
_a\r.p...aedctlbe Uu! r-e, ?? --. <' Cc-agrr.ii
t-ibtl, IWolutkaiii tai Prtrr _matl"ni|
t; ?. PMMbOBfl 0' 1 --11 Ba/uu.re und 11.. .;-) i
Ma Bsflkal i'ui.nic*-.:, <.>.ir -.- Ac 1
?flaakakkjajf Re-eUioi, oi CHaaMMal Wat _.t-_'.ii
Jttier Statei of tha AiDervt-i-eDT. Fftoplr.
E_-CJa?i f-t^rr.i. for Pretidant, 'loTerccn. f 3nit,-ui: Vttt
1 ?.. tr ir-V ootnpared wttb tt? Prcudrntiai Vote ix. I Bflfl
ktfllrCapiuU. Oo.rmor.. S.lari-K. TlSic Lr_ iiirturt, :..***,
? fl?a. ?' fl'-'e Ki tf r.j
T-Th': ..-.1 Capltal. at-.l Qoxt-r-..-_ .<,
ge-puott Vc rt by St-i-?? for 1 i-t. 1 )CD and 18__
folflo lJiPeiaboretrle aaiyaal a^d eomiairtd, by t ?; ,1a
<flB. rr-.. (ind 9-aaa, witli parce'itK'-. "ka
fRIC; ? CESTA l?EV__N~t_,OPIE-t FOR OMl. i'i.
ML
-ada-s lt";'..!-0|-??_) lbatll??e Bid-rried:
thk nmnn.
..?.? , ,, ,
4 tba tmtmm Ali_a_i.--. frc_. I'-C: to Ift.- m. ._a,te,
?^ )>.. ?.j-^Bod Bl? eaot- par c<a,.y.
SKW MU.-IC?- I>o Thtiy Ki'mpmbi-; 31. f
fi... r and rbor??, by W O Hafl?v '? fi -i ofi.-' -'.l-r
41, Efl Id. C. H. Rfldweb'. " Oiva Inl. Wo M.fl'ti-"." K, I ?!.
_,sil?.'.-.-i Ptiifl. tlie llr._bf. thn H.|_tiJjl." -an_Bt.dll -r.t.
'rfe'l'-p*-i ,C- Yomlat. "Ixi i?tr ilie with My fa ,. ? : .?
.oa," ' fl.aaui.'ul Aui.-.'' iuhI " M ?o.u-.+t.: aitd ' .'( fl,
'? nrt v-i.r Cbutu-ma, *'.'. by -*&?.-.?? O. Clara. " Ot*.- ./. Oul
.<?}. IJr ;?? tfovg anii l ivotoi. by JVtartin. "N<> .-.-? f
l_.il tli.' ."'arry KU j ;" ' Ou. l> ar.' ?r i-lii flalKl ti' ;' ?-. j
Th?ry. Pe.' aer all Jlr-.rr." BflflgiOtUhCkflnBII. by Mt.
... A. f.r _>>"??_ ??M-iyl.ril-'I rr.- '' (om BBd Vt. -tn* '-y
\t,A. Yvt'aat. Tfiza 3t' r--itee_<;. <>/ i'ualot fur ? . . -d
'xm.
'._._!. li u>ne? trc lli ert ? .?. t.
go~A< k wAii-Rs, r..u;.._--. No. ctrj ?ro_d-_...:- v
rHE TRIBCNK __L__L__K_IC tbt HiUl < .*.
(. . - PEESID-nitl.U. VOTEfJaf aBf_. ??
'WTflttei. iJ-.4irA.vct* ufttV) T'l'^n. tr. tkfl _-9Pt MUt-t-\ rt.
t.i. .-nt. nita- faffllai VflOflkyWflti ii. f . y.'.-i |_K
.ad(a__at- fnoat-CflB.A.pe* . py- FflflflfllB fll Ikfl
.KlblNr. Ui . .. -.
KlNIiH ?f ALHVM GKM pk roBKH
... ..t..n ot! i "lor*, UciU| tl licdr, * ' aa ii.'v i
I Maiied. p~ttp?'.!
J __._. rtEETOXT, PoblUier. U- -r l.-it.
MM~N-~ VKivEti V\U) ior <XLD LJOOK-.
lO.Ci.' l".iot.|rti?if Alb' _J At Ou. Pr-,_
!?..(*_! jlot.kaoa'lluid '. At Yiurl'r.,1.
t<i.f-W rVf_H^arjjpic VttrW* Caaaa At At y }'-* ?.
.-Wt* l?ar, |?nr-p PHr.'.. P.f. ralta, *. Aliric_t li flfll. .? - -J
i.KtJfljAr BR? .'lll-RM/ll,' NaB _u. b-k>w t" -??' ?
-bakntitfcs
t_i
(
VAi~b_iin~s8
?V AT bY.TAiL. _,
fHE LAROCiT A- -iRXMfcN*
?', ?.l!i.-r.lf,i-v t>.i_
(;'7i_v.i saScti'M
?rm *id um Tr-iir.tri it.ra. c_.i md aaajk-Bl - i r .
wl a "ti-ttUAi Vklretii... >
fRlt KS H.OM fl ?-) fM
fikUOINO't:i.r.r._A IN AfT1.5DANC_-.
lari-A-UWMud,
K- 8B M-JMAD st.,
Kept by T. W. V_B|)Nt-t.
C.gol Koticet.
SLaT*_-i:ME 'COrirr, Kicga Conut., t,:u:'
ct UrrrXc:-, 306Y.TH R. Rr.I~iN.-K>.., I'_. ,:_.,?
^.jji'ril Wti.MAMT.C-'lf-rMA-t. ll?f-_da-"...f.u_i__..., . _| ,,
*-.BaeT4r.afl-ido_..JH-U_et. Tot!-_l>efa__BO., f?.(
\'IJLl.:'Aftl 'f. U)LKilA.N-y-ua.-r tK-ebyaaci -: Im.rr al .
(?j flr-al and r-.uir.d t-S-.t*'' !_?? t?.:_pUi__i ln iRrflraue : ,
ibattaa."wSlob will ae ?___!__ Iba utSoaof tkfl : -)'__b ?
? -.- .. ?".. (JouBIy of klOA a_d to rtrrr ? : -"ra, U ;
-.c->r ?.f TOur'flflavr?r to tb. i*ll DBooMial oa tbfl Jt'aoi a ed.:
? t'.i.n>erit bMflMMa,Sa. tCmmrbtftOtf, Biw*-':.
<1- ... . .-.tu.. Ii---ily l.y.ailar ttoe. aaefliflfl bareef, lytaalHatl
t . ? tj af Mflk aerrlfe , aod if yfliu fu. ta aoairef ibe i.,ur j. ai 11
_)fJUjtfeflll Ma/creaJj, tbny. .-.nffin tbi. Betlwn wlJ U??.
.. ut*.' . ? ort yba.ftr tba ir.aj_jf,Tb?rty tUreetl'jiiM-iidi.lna
?'_ .' I llr-flt, dj.U-j*' '- Iit. --ai.i or,. . l ? !---.
....) w1:h t>.' net ?>.___! 1' bda; 6f Pi-n-tty, fllna Tb
H il e- - t Jluadn-d and Huty-flra, beaidei tte w.aof Ibia
..iia?_ lliua, febraury lOtt-. ..-_.
. K. L eiASDKaao'I, -TalotllPi Atlenvry.
ttt i. T _ ".iii'plalnl ir. t._? artiua >_ _. duly fl Vt it tba -t '
1. ,.," i l rrl ot tlalfl.-Ooait tn tbaflilty fl ill, ln \tra eity
. - ? i .... <-> IIU. dayxaf Kel't.a.T. Utk
L U tAliDiiiWlM rmimtmt tmmroam I
j_fto tti._
A CABINET FACTORY on Ba* F'>rty
A *,.?_ flM -IMaajataa -^^^^^
?Ba Bflak-aflrvMaataBBM m _?_-*?_ er*-., ta afli-or _._?*_
Appby behre il a. by. [!.__- ^j^???_???
I?URN18HKD HOUBES 'Ri 5_ for ONT-1
r TBtAaZ-O-a-a Ta.Mj bbbbb a M 8_e*M> flajflflhi
L I^^bfl-SaV! ii ?*? r*r mewtb. Apply to BUtbV
iii* t .'. ?.oir. Nu. 4 r:u?.?i._|_i_
_*T~7aMKS HOTEL (Ncw-Orkaiit.) FOB
l^ R>:NT.-I,r??>i_!*w_l baraaoiT-d by thr, u.,_*rj.|i^.
i?i i|,p tewL, "Tb: tt- fc< atena el }v*m. flf tb-. eentae Wbl
__fll?*Mii*B- of wKob i?. iupvp? way. _*_ru-h.<i. kaagaaa
?..tl _i-iirili?Ml-it"ip'i? flreet intlwc.uter of tna iiu.u.?~
.-n ..fl'lirtilv 'I New-OrkflUfl. ,,._., __._
IW kflBBfl eeemme oiii--*, rarior*. taMew and _n.tlp_ipn*
rT._p.iy, IW ionkm Bflfl 'u.<!l- ruou*. bcalda fl.,*.- h?.i?r..
b*ktrt WB__-_aa_al drrln^ ___pt_n.rry and tttnhr*. con_p_j_i.
witb if'i and wata t-ro-.-ij-ont Um- rnll/v ho.Mii.i-.
ToaaflflOfl dl'"etanant whu cuq tur_li_ thn cataM-ibaimt
llbersl.erial.viil M?_a*flfl. . ___,_.
K.irt.'i. r prir?'.i-?i-_-i r?n tir ot taiied by nddrtt-uia" (up le 1*1
?t Mfl h, A. b. JAME-, -o tlio flreoupp*?*>- litiirt llotai,
Nrwtir'r.1., Lb. _ _ _
rp^V__lr^SKV_-RAL -TE-tT^LAflfl
1 BOtMBI Bfltwflaa Keiiith aod Biathat**-, floot- of
Twr_-y t,v._-.. rajatba-flajw/d^M fc pBmvM
Ne. ** broadway.
w
foawe anb -fartns CDantc5.
, ANTED to KUY a 8T0RB of about "0 lo
1,0 tn-r d?rp, ?j.d 'io te*'. *Viila'. .tlt-Ot-d botwfiniklurrfly
CatifllH*. tu-d th_.li acd "vruflU. AiXte^a T. F.,
BBfl
Triorm* Lrrhf
w
ANTED to KKNT?Por atarta of yi-fin,
- ? mieor nor* BOOM"., Inaflxp prnofbitildini; |>rrf.-n-Ml,
., Btaiins about 100 or t:a.ra BflBBfltV-lfll f.tr*. Locflioi. ba
Ir .-ru Chamber. h?. Bad Ctartn'.. V. .-.. Hro&rlwa) fllvl .'hatl.an.,
t.> ba ti-od for fl rtor.fr Bf _ii_i.t tirtk'-a. Addn-flfl. aUtlne rm*.
III.* No. 3.G74, Kual Ofli. a. Nrw Yorh._ ' aafl
Bfal fctfatc ibr Qctlt.
A FIBST-CLASS BOOSR, with fi.tir fu!*
/V i.o'1-m .rf BBOVBB, Nr>. l?i raifliiM fl, bM*_eaa
r imeu ?aJ l ?.rt . ta, Hr.olilvn; Ilouao 'M fr.-; wiJi.. tbrm
iturir* __d atajr, b-M iu thr. br-ii BMMBfll hy day* work. _??
1-*. b?-.l.-?t^Uif, uiarhla ir?_h b??in.. tauiy. (uria^ie, ?(rf-aaini
lubrs in , fi r r da on tarr tr,,,., tu rloar au rMalr. Aprtf at
.. .-.at. ot tn F. It, M-LLlMr"). No- IM Prflrl flt, Na? V ork._
CIOI'MKV KKSIKKM K FOB SAI.K?Lo
Jrai.fl nu flfl Hiadn. n Ri*.t. I bout 10 niilefl north rt Po..*!.
luiBfllfl. r.'i'Triuriit to r-ilrni-1 J..|wit, rnnt-ilniflBBboul M a. rri
.1 i, ! ..-.tll Iriir.vi,a,.rl Ao. krflwlik f:uit tr.tpi af ali kflflfl
lu t e'd brflriafl. Tbabea-el* liraa, ?iiu*'?.-- ou l.^h owui
li .irJi. |_r.-ii'J. riTr>ar_.-.i.ht;.:i *iw of lb,' rivur, _?__
...i-.?. aulti.r fi.nouu.lin_ aorBaflrj flfl* tha P.t.intrT Tha flats
i. iM, i ,r- i-rr l.-?.*?-, b?r"i, *hrd?. ka U>iiap kim! olbyr bulltl
i i* . nm all hr.t r-lnafl.r>ui.t A ti.r bral n _iflr.fl_i.ui uhr iui.it <n6
-?i.t ial m?nnrr. anfl fiiiiilirdu.* iiy'apq.iailo flu*. '11." Tdaoe
will h* roid wiil. Um fumiti r.- L-. ti.r aaaaa. to(-f._*-r wlih Uo
.. tme,eertkmte, lamake, bta, ba., il -"*!" d -, or Ba_M_Mfl
,- ,ani c.uld br BWflflflafl, will U-rrutcd Pri.p B?-,iriU, frueo
* ...uOO t" B>.'aOl? r.-.:i ramain OB ti* puare. K -r l.r_l*?i |*ir
.. fotBOjuitfl of JOHN T. it.v.N'K -R. **>]. Ca-bia M*i-??.
li. nt, MJ l attP-r lity Rauk ef IVuahfcrrpilr. __________
rWHCUTOir" BALE vi VALUABLE beal
Ij K^r.VTK iittiiaTown.il .Nrw Caatla. flbOt.l fl_fl*4_Mfl_l
M ., | |n ir-.in Cliipnagiia-ppolotitlii- llailaiu Rallr.Kui. rr.,1
IllBllBllkl fnl?I td ilonoa <i..?iPT. Saifl Pttm n.nl.n.
b ii- MOacr** o- *otxl UbJ. wfl'.! t\ .1. J Inlc i4t>w, wihkI ani
ttettmiomoiepematebrnm aafl flflfl wair.r-1 Umbm*.
_M aara. flWb raa IibibiiibI benai If aM eaal_fl*__lbfl
..'Ah -*y oi March ues> it wi- hr aaid < a.-.i-ti?u rn thal day al
I o'rlo.-' ta tn., i K'U Bfl pr.-ii.la .. I'-ut flf thr itu:o-y <_n rr
..i.t. rn h-i?i arl nvrtrvr *l 6 r?r r. ot Vox Utrtb't paitiru
_4n Iniuirr rl Kdward M ilflbl, fl) Traa.WBia'1 Kirv liwurauo..
lo ooiw-i bowrrraitd ttamm ??!?.. crofM.ar* ?\ aniar Bfl)
- bfl crru-iii-*. -r .l/eith. r flf i-e rifl-:'Jtori. at Cfl ?BBfliia. NflB
tt*\tt. l.-iKAKl. A. llAlUliT,
^flT____. _ DAVID II. LA.NK.
FX)B 8ALR?Bj BENEDICT ,* CSOIT, No.
4 |--.n*-*t . avrry *'.ririy ?;-.J fllflfl of BWI l.liIBB
JJ.JUSLiI oo tav.rab;* Uiota.
F
,X)R SALK.?No. 4. N.?. ?<. laa. 10 Eu*t Thirty
_ aiflhth-*-. b?.wren Fif-i Bflfll Madi a *?ri , -_rat ciaaa. ln
...l rr.|-it?, aud buht witli.-t m_rd to toat. TaU i* olo ol
ta? tinr.t .?-.!,'_.* aud Lro_.?iti_? rn lb* rity.
Aefly te DENK01CT 4. UM 1, Bfl. 4laBBM,
F)R SALE.? IrflflL 5 ani! 2f? WflBt Thirty
_ixtb it.? 24i6flA-fin_.bpJ in tif rr.oit rplai^id miucir by
oo* Ol CUi b*?t kuiiilri*. Fria ?SC.rOn. App'y lo
BrHK.DIcT i. IXJTl. No. 4 PiD?it
t^OR .SALE.?No*. 4, 6. arul 8 WflBt Thirty
' riB'.h rt.. *?rr *iip?riertew i Anry IIDtlrflKH. wllL rrrty
TKxa.b * ?cd.ru ItuatMaBlM F Ba agMMeal:h. (,*V^J
1?0R SALE?ln Weat Thirty-wphth-it., ba*
r aaafiah flfld -UthBTaa. N . 41. No. f H A l.
UO. Np. IM, Re. l*c\ aod No. IM Afli"? '??
B1_N. DICT fl COIT, Bfl 4 r*..,? *i.
FOR SALE?Tha fine~nOCPE. No. M I.a
n._rt_-fl placfl tTwrn'.j ni'.tl. H . .tw?r? i:,,-; il, .1,.
M?_ha*ri.?, __Ma -H'' '-n-fl, hlili ato-jp. A ia.y rbuic*
-?iB-ib.ilioo_. lrraafl4_M, Atj->lyl
BJtNKDICf k COIT, No. 4 P!aa*t.
FOR SALE AT RVE NECK?One hont'
rdaf-iu. Ila- ? ii*. flU r:ilnuta* W.JI fra.r, ttrpnt. e
p*_i wr> lofl_r?i4r()T.'AOK, flflfl_B-_-_wEle*M H-vi-*, ke .
a i'h : . ara--. efiarii*, half 11. !..wn ?n.l bal! In B-rflaWB, wrll
i.unfld b* linn old trefl*, plflnly rt fr.:. Irtta*. ch-ir.ra. *n'lr',
| ? ar*. flflfl. Bflfl all Ibe-U__U tT'it!*, ??! Bbala B_flBfltJ, I.a ti,
abafl-i ai.d tbr uavml nul bflaaw BTfld and n*'rn, wa**r lu tl."
i.jti^, bt-atlui tod ti. :.j.i in t. * o?i|h...rho-d. Prlt?. ttfitt,
. A ymi4 1 ?'. r?t_i*.ii on B-.'irt*i*-?. Ap) 'JI-j f. S. .-lll i'lh.i.i.,
i ?' Cutitmi 1 Srx.'fl, floruer CSaflM _->i Mflfla *t*
\70H 8-_l*E OB TO LET, at Tarryown?
J> A BBfliXiNr ilOt'Sf*. *> Ith ne. rly 00a arr* 11 rr.tiud
1 _ifrni. Mflflhaa. tnri, flfll flArU wia.in Bflfl u-lnotr*'
. *ak.f Uir darai't, md wlU.-. rirrr vi. W. FlicflflML-M K*ut
j 7*7 tu.* aaa. Apply to BBBUBCI i. COIT, Uu. 4 Fta.
tXJK SaL^. ftti'l i_B_Bfi*.,K?to pO-MflWOti piven.
' -Trmlm~*?*f'tnlV~o\? >'<??(& trnl DVM'l.LIN?i,
No. 11S Uitka-fl., br-okrjn. Ic. ?1??i_5 Cjfi bflflBB r\ttl
f ri| haiaJ. ni_-**mlai*-<?'-n.ei.?.. Tot '.c;_-4 IV ocJ-".4
-kiu to .?? li-* pTfln.l r*, tpbly 1.1
-kiu to .?? tn* prtrtil -a. tptiiT t.i
W. W. DK K?B-a3l kLO_, No. 94 fleath ??.
\7i)li .SALE?Tha raloablri uaoaof jrrouad,
__, ?-i;h *.a Ihree fliory BRttK HOfil.S, ou tD? Bjlrtb wafl
ititTrr nf ('hii'-o .jiA Wa*__B*jtfle *fli. li-'Tnof j,-ri.r..^_ m *
rorr), li**U)| * frooi r.f .V faat c>B VV .,, ._(?-;, <?. UjJ >?n ftLj
?>b CtiailK.1. i- bft ptrtiK ilanatrnly 1
A__EN k bkotoS, No. M Hrw^w.-.
FXJR SALE-Iir Jeiaey Cit/, two fLrrtclaae
bBlCK HOI'HK!!, witb flnm^dpr-ilmpr-raoauU, Noa
1 .*. Mfltria aafl M )'_.".!?. T.-tm* b *. _? rtry ra*T. A.--,
'-.r.rfirrl jlflflfl HOI'DK.H h? 0flfll fl-. wBh flll Bfl rt>lrr-i
F nipro-. rr:_-ul_, Alao. ? liOt'CK aB-J Bfl n; 1- air- r,f BtflWafl
? ? ' rrk-u H... t. Tlc _Mt 1 r.t t au Cr? 1.... riew _. ?_?*?
U*_t*rd. Apply to tVAN JONKH, Ni ii' ::? . tt. ? t-r ?_.
, ).r*y Ci'.y._ _^_
F'OR" tiALE?On < >rie.hinidr.:d-fui.l-..-U^iit_i^
?_. h*<t7r.uT)tird Mrfl KoiitUi h?.*., w?r th- Crnlr?;
i rVB?Saawal Ba.t, wa'.l__Jihad CtrrTAliK UOt'PRrl rrtft*
'/? ii* I'.'h. aud hna Vard. _a_lea-b?U____a| nVlfflba ?-M>il
?f - flflflU-floewartevm. Tturf W'.'-tti. Mao. ?a Bl mjah fli.
I _. 1 At- .???? B, ? r.r* l.'fl.i". ~l , lv- .?'?*>? BBflflflarM VM
.-irKrr .fl?r. P.-ioo, M4JO0: Ilr, ?-(. r-h* Mij/m...-, oi,
j. r'f,.,"*. Inqnlraof U. B1DWBLL, No. _4-l 1',-irl .1.
IflfMW~BALE?IXrlTB TW0-8T0BI hr"ick
I I STABLK.cn Thtrrj fcilh?**_, Lrar IrfiL-.^.^a BM.; flfll
1'. BalaMd bfl Aint
I Apv-yti) ALLiiN . rlKC.VN.
No. >; i ..?_?? ,y.
t]X)B SALE? 8BV__B_uT FIBST-ri.'\.SN
KK.-ilDKNtilH utdflflirabla lOtfltlOB-, tutouleo U.|o-.*>
11*1
/ ,.r portBlti*r:J p..-tl?_:ai -i[t.Iy t/i
ALLV.*' L BBOWN,
No. W Kr-..!-**-.
j pOR SALE-POCR-STOBT. BJOD fffOOf
I k ki?a? iii? ii iaa IB*ll*lir uflfl I ffT *a Tidaj ifli.Mh <'.
? ..:, ?\i. ;?_, .._?..-.. i'jt petu/t* aj.l pr.ru.ar.iy
! v-.t tu ALIaI'.N b rlUOVVN.
I No. uii Brflflflaa**,
I r pIIKKE LOT8 HJlTs-XLE OR TO O:TnJ).
i Jl ? Lo a:*J _uT_lrt_>.(4\_i.'h *'??, ru 1 _*hia_ . -r.
AiipiTtV^ rtsxtKB, *Va_-_ub a oa,
No. .-??,-_>. tt_.it.
' _FALUAliL__. BEAL EtffATE for SALE
T fll Hl.'IMUN. BJflfl Vflrb.?Tha IIL'BSflJN DTICAJfl
! . iKKH? AND KIUSYe.CTHjRLllX, ln p.rf.-.t BrjM-r, w.th
>.,.'?_- rr.odam tc,^iTr?nriit-, tnciudtri -i" ,1 MrKrnr.it'*
I 1 ..?tai Rarl l r*.Uf, er.l_tr 1 j i,?w 1 two l_-fuO? Purnar/t < Tr ri,
' kilbflfltedwi-bflflaii ni raiam Fii|iB^ 11 hnra Biiwai aaw
, it _terc_um*B liae&rr Hrl,.:.?_, v. i:S cutior* *.? BflBMBB ?
_ aferaflflia ?!' Iu teed rvp-ir.
|i..- I'ru.ir* irr twn!_[(-p I tflflir^r* of W?tar, fl^if.
{ etaM to 1.. th* tfteb.,, u.i ri.riri VS'atar iroui "ity ?<r_?dn. ?
brot.flht lot'irflrry flhflfl 'ihfl bflflffl ?10 brmUd ?.tl.S)j._j.
, ...,i bf-K-d with ' .**. Ou. .?:.*-,, hrv. id thr f'..:?.?? :,rf 3
? i.'r;'_ni_. :H, fltid dTrry fftiUty fo. u ?_ I ?-ai: J ?-. i r fi ? 1
i aat y c.nfr-'.l'iiiflry. i.cb _? |at. itir.*, ke. Ih*. f_cllli.ai ibr
' uifl.-.ofart'iici rnikrri. ?rrr.y orfliloivbrrt-, ara nnh '.-A
I titey avty b* '.tirrft'. lahe-. York u* '.-.?. a? bymj ?xlibJ/it
uir^t loeatfldin thet'tty ef New-Y, ;t ?
in 5'r_^.-<^^A.>__e j_J__.ii.-f ?i tt Tl:.".??:-,
|l._*rj a__f l*tiM*t, WitiU tj*.,2lt*T*.Ti-Jildi i 'i
Tbfl bnat.pfl kai Bflflfl naUh-abrfl for flart |tir-y 7. VI, |ti
t.'.apr-jWuifll 1* l?ow -fliflfa larc. BMhkBM
J?l oarf-cular', |luiui.e of ilUARLLb PAPl.. T?flJ,rn,
i SrWKrtV a JOlli, J. IU_iV_N_ fl?c. Na -j froMflT
NrwTa-^_ _
. VALt'ABLR TBOI-ERTY AT PBIVATE
f HAtE,. ky A i. j?i__:ec___;_i,.*io*4: a CO., No. T,
I A T-i.abU Brfrwa ilflflfl flTOBE, No. UM Trt-adway.
.-,_*??.? _?!..? -tUVfl-BS, nitabfl Rr *....-.?*, n !.?.._ J *t .
r.??r broadway, flM *Ma- .
Thraw-fliery Briek HOI'SE, *ary etmrao.io?i, I. Iifliir |
BflMflflj, fwa? Thlrty ***-?_,
A Uflflfl WBI_^rOBJBIaa-a_. Hl i Kl.. ia tbfl low. T -.r? of tha
city witb *t?*7Ui.i_| a eeop-ta) or_?r, ?___| ? u,^i p.r.in*
blfl I U--'.' 4*.
>\>it 11 -ty tetOtiX rt.. pp?w<.n T..jhth .ad N j.i?, a*_, ?
tery Bn* I'njh.'i b*_M-_**ot HOt'Sr, Na *Vk
Xmrnmrnu >-*tory .ad Bitie brlck lltiL'sfl, Bo 107 Eut
Pi*l?n-? tmrotabi* Imm.
"V*?l Twrnly iilath ?_. batwflen Bbrtb aafl rW.nil^-rr.
1 *.or- hi*b *toop Brl.-I HO(I_>>'v wall-bulll, laar_>J ,,,_. r.
Koflr rtory B*own-*to(,fl HO'.'-'r, rona-r '_>r.;l. *?r ,.,4
llirty luunrVflL
A_!? ? flca-taar tf . tUr U.UM, Ctara -*nl 1ipm.
utal fftate tn Soie.
BKNKDU-T A COIT* ^^
EEAk I-htatbonricM. Eai rnnt-ST.
BOVEU and dTO_U_3 foellAUS flr lo ItKl-T.
l*)B flALE-Tbe Tjt^tilA LEA6EHOLP
JP PaOPEKTV, No. 949 aod J44 Broadway-a new Brflr
.UirymarblrSTfllkK.-.lUaUfl fflf Uanktaa V?l U_or_?fe of
iv,-. or fcr any L_r,-fl _.iiiir-m_, WU1 ba aofld lt ? f-lt? _-"*.?
to?M??r*a_lAa?. flflffo-Mfl-ktMaat
12*08 fi\LF. ? The three-iU-y MohftMl
l-WKU-INII HOU-JKH, -.<_- I*'''. ME IM aml IW) Wcit
..rtMI.-L. uil l-t-i--order. prlea flm^oueael.-iheib-ap.-.
bfluaea ln t__- __ar__l fo.- rraprcUU* privau; l.nil I' i. Appi;
,0 HKNI .lllf . a COIT. bn. . PL.r .1.
JiOR BALB?Tht fin* En<?li-L-ha~*_iea:
HOL'SK, N". ::a\Vt_atT?rei_tJet_-a?. i tTiiafl., f__rit.r_>
brnwu at.rr? n oti prii*" ?T.Mia. Aiap.rlo
? o-tirbm b i p B?HBUMyrycy,- Ko.< riM,t
OK 8A.LE?Tho ri-iw flntt-clii-i -o.tr.t-on
_ brovrn .tnoe front IIOt'HK. tio. 66 Wert-Tblrty alr.th flh,
..ttt ___r_cdiatr p._Be.-oo. AapjUi
bhNlililt/T k OOIT, ho. t Plr.r tt
F
I/OR SAT,E?The fiTo-^atoryfir. t .l_~fl Kn{..i~_
baaemflnt UOVtt, No. kt* Jtewitli-ata. | bron:. .loi_f>,
and al! n__dari i__pro<remrnt_. Pric_- *''>?.
A1m>. tbe ti.r_a--._-y h'_rfc-t-<_a br. ?_ .ront HOt&F., no.
.M Ser.r.ii ?ve. l'rlce fl*. *- _ i_n...a- M_. ra!
Alao, tbo lhr.<ei->iT brow_.l__c frool IlOVsK, N.. -J
" ApplI r ?*? ?\m\m\tVm k COIT, N-. 4 __mti.
WfOR IAU?TlM MNfaM 'W-~f>ry briek
r liWIXLINO ItOf.SM. .'io. _? - - a~ lentli .!.. d.reclly
oKo.iu TaiaablBfl HBBflBt ????* ?rMh fMai'BMai omt
9EME Ai.p.yt.j BK-4i;i.l..TfcC01T, .Ne- ll'__eit.
FOR -.Al.E?WiUi liuildine Iohiik, or to
LK.A-t-lo._K" ttrriy loealed PEOFKETY in Fr<r nl-ra.
Apply to nWttttblt k OOIT. No. I.ria. ...
rpo I.EASE?We tibro tomr- fine LOT8 in
BtNr;lal(-T L CflilT. N<v I flaa -t.
Ll*. ASE f?r FITK YKAE-.?Tbf ij... n.li.i
pr.p-rt/, No. 818 Hraedirey-/?ur-t<.ry broa u i./oo ,
UUCSk, _-* cla-i iu all "*)??"? Apply Ifl
EBVMMOf k CdlVt, Nn. 4 Plre ?
I,"X)R BALB?"Tlin i.l?*_.?nt BOOKB, No- W
Lfllliialafl *rn with .fable att*j-h.;d oa aflfflfflkl le'.
. or p_ii->ili_r. ap|ly te Itl. - HI-IOT fc 1-0IT._
hV>B 8ALB?Al FtabkiM on the. H-.d-u. i
i r. laakrable EE-HMU-OK. I" ~U ?'<'? ~ N'^-b.rr!
BBd NaKr. _r?h ttay. Thr Ifll eoutaina alH.i-t twe arrr. . l >!j.d.
I.r_a -. _[_~il -t.r W ot 'r it. ' akkM-KaaatU nrrll-'it P*m*i
I,-., I..?_???, I .m _i.d aauMf. baaB-a _bb_?ibIb| ij ka ?!?'
r.t_- i tarr. <"?'-. n..><_rrn.) -al ha. IB ... .ma, b_-i '< ? bi - i.t
and|i-rtt t,.im b.it 10 uju.olra walk fn<i. ili" llulr.'i l.art
fU.i, ,..d .l-l"-. 4 l~r.fl.et, r^ .11 fll B llfl tfl all l__a I lut". riail ?
ul .ool _J?^n.ia. I'.ire, ?.( tt... Ir.M.ilt*- ot X\ tf.l h
BEETT ^ Ki.nkl l,H,.~,iind__?~_r.K^ii->N VAN \LIlT.
flfl| , N. I* Uilli.iu _ . New - or_._^_
1^01. 8ALE.?Tha Hiu-ntinn afo__pilaliflUM^
. tluxtx .. iiifli'--' t ' lue POEOMAIE ?f a IflflJ ' 4 '*?'
brl k PEIVATK l>WEI_U4*CM.aaafltf-fl.i afl?aal ir.r
Ikfl li wery. Tl " | ttfl I ..ul __n_Ufl wi" _e ie_._r.r..r. Aip.J
U> HAlll?..1.t.i A IMbtMtX, Kaa l?-(."u.J l.
IKELAND l,AMiK-MJ AI.I' WANTiad
IAKM-. -L.ri~ aiwJ Hirl^tJt ?-ll'rni.-i.i, mid i',d
h-alt'..I"l ? !ii"*e, -iruilr. aauUi.-f I hli-l-Iphi. by r i.r. ..1.
li. li ^n ?.)... l. pid" -a a.i^.r.?p?, BflflaB ean ww I- M
/fo.iua. I.n lw?i.tv ani Bl.y ten, trarU .1 timu Olt-to t ???
r-l aein, p.labir flitl'iii- luur yiaaia. tto.ul l,..ainr? .(??..n,?
r maiiuffc-t..-?.. aalaikaflai fbmrhrs aaksati ~.'l t? ???! ~
.|r|y Itli now lli. u. .( in^iiv.iB; pUfe tmt ot wfmi
II :_lr.d.e-r aaBt-BflBBlkflk-ba IW l~i-?y wltb wfh
?l.rplar. U Wl flBfltfl BBBBflyaMflC Itelrar. a.??> r- d. Vxyr,
t nr.'ionv,* r*p.?rt? aad _l?i.X faliuifanaalwn mil be leot Ir-v
AdJrr?i 111AM K. I.A -.1)1-1. V fc_rl__l I'wt ./*ofl. ? _n.bi
laed U, N J. -'-"?? Rryrr* of ___-. Ho*-.--*. -tjan., IbmbI
lidUoeof Th* Tnl-.-U lt,ionsaf kki atntt rrtt-.irr. trrt.t
tr,-.--. ,n nn mmmt >*"* r?mtton am* tamom* tamtbti ?- tte
pU-mtnt formmp th.t v. la^*. *j iw *ub**j uu R t.u a
Prattxt
V
I.
Jrifltr!i..lcn.
IMM'CATIOtNAl. AOKNCY.-Thi* Kft-".ry
J but t ItamalB'+jefa. |br aldl-.| of ll-? ll "f laa .
!K_ ol Otfirar. ard ofltera. lo aatata *IVwl??., Ih-T' a.l'y
-?I. ..'- .r- . -f |-ed-l-iac-a.. aaBa__. iBflBy itali-?'-!.?
titied II alio Btaili ftee, ea i~-t-.pt oi ffltflUl p'tfe, a-.y tra.1,
.rde/rd for fartiy ?r afhoul aaa. Mnr. io nr. ..... i. ? . .. .
-?r..t Alli- ?? .? A ,N Aill. r*u. ?? I _-___..' .. . N V.
OOB-KEEPINO. Ao.. YOK BU8IN?9_
MEN.?Mi DOLkEAE.Ha _o? Hr-advay |<r..flri
_ laflaaaa iu .'- terrU, A?- r?r? Kiil.in ?, Ba, u 1 i r*,- ? .
flSB?MBM fr. I.. ?W f?. baad !> ~l lrr? r, Ite a..- re
ur .i-i illfli.-li-r treaibltni, aad nlnit|_'. ??.'?.,? .
rura. Oflentlaii-.i. cia .fe'iafl prtrat. roaiaa.
BAK.-4?W * COM M BBCIA L ar..l ART
Afl'.lUV \IV. No. tn BiaaaSray ?Tbaroujh Intti Htimi
iu l'raa_ui.l.!p. lio<Ji ttepiBfl and ' r.?ti.? A^- r? ?- fru-.
J tn '.. ? vri,iii? froui 7 lo I. (ln,*!-__-_, t-a^.ai ii-.| >>( M
?Mil Ort'ur.i .nd rarrul.d t. urdrt._
(1B0VB HILL IN-iTIT-JTE. B_Mehk-__rf_Di.
t i vtlD. MU. HOETEM1 4 U. TJIoMAfl Ifl nrariy -i
Ml. Md --_? I. -?.? ji. i. Vrtur_p*L A few | nuj-B Ltd.? tU-;.
lata lljafa.._ly, ^*> ao .otuetr arflBBala drp.rta.rat f... tbt
t.-. i. 'v ,twi of rlaht or Iau B-y. Terflj. .ery _u*J??.te.
Tha nnt Trrui wlU rnu.Oj^Boe t* Oa- ah of Mar. 1.
MAPLEWOOD YOl'P-O LAD1ES' INSTI
TITK, I I'.l.BrlA Mal, t-BBB ra-~ _? u, it ... ..-.
Maroh _9. )l*\ fflfl IWIfl Wormatlna a. clr ulaii, a.) I -..
R.r C. V. .".rKAR. tbe 1'fi.r fltyaJ _
Bf B. BOB-SKT OOLDlBCIf
.Tl JflKW ntlMABT CI.AH.
Kl.lt TIIK THKOEV ?)P Ml'.'WC.
C_mr_.rr.re. WI.IlMI.BDAt. r?era___y O. tt-tr, 3 to i . .'..uk
Li. i~ .' I I'i al tba .?' nu-? ?f
-.ItlNWAV k -MiNB. H_ Tl V.att K-..riaeiiUi.?.
w
ANTED? A PIAHO TBACHEB Uir
I. IHl.Tll.ailirn -.llfl'flJIt- af .7 mr, rui.n.iir, ,.,'
t~,_n 10 .nt I- -'i.-l. to -Tt!!.Vi>_,- k OOSH. S_ II
1. ,u laaMaa th ?t.
A. u
(.^tt.jcalI Jflib ttdK-itt_]["
GaLJ. A (a-PIANOFORT?M.
M-? '.(? ??? 1 ?? aad xx'airt-r -. .
.*.. Mrt KaM f-Bjfih^., N. w Y-t.
BRArmrRV* OOLD MKDj\L, NKW
t-t'Aur.iPIANoroETKi., '?aaaarlai to afl fltkaaa"
Tba t- ? ; dJMler. in (hr U'm( Hfl
?||j"-.l_(-'.!. I ',fll!lul 11. 1IB4BBTHI'. P a't"'n . ?? " r
jnii-'rt ?-?y b..idn t__> b?1?tl'llBii?-f otiter Bialai.fon-. !.")..
?Bfll -!r?W"f tJ.'U. Ul r-f.reoa* I. pu-.r. f>-',')i, t-:ntt*,
'?t U...?I. tixuuta. aad avflrit-aTv ucauTivcf -,-...
?I, ' - ."?".' ? i.1 K1.A.TI. rt? i roti-a, i*r-n_. rait'.it\foJ _t: ....
-!_? ?_?'?" 1 ifl. I. MA. 1 i r Iflfljat i.f amirtria.. aaaBBMfl eflalab,
irdrarr .f vtonrat-r.-aiip-?a haf*- arrtTrd at ihr Jel'_tria'.<
.-oi.vi.-.ifl-.j tfVai Ihe. air a-jrpaaaad ia u.l ,.nr ,,.~, t t j th
bflfll flf flUHfl taakaa, 1 . ix. no. (aapaafli iti.y ar- aoganat
i. a., d. lt, '
i.KO 9 ROOT, 1
J. I. KiXr-r JRfXn b < AiiY.
< M CAUY. .
/uncBBBiKa & Bo_m,
tl VS|-K\f*TtTl>:n.S OK
OBAXM KQCAEE. ami rpkitiirr PfkMo-rotTEE
Ni.t_i._i;.t|iv,iv
MJ-W-TOMI
MaaaaC l .,->.. _rr-it. f.r tba .<>)..?. 1 1.1
?i'r,()r..',> .',. tii. I '.li-l Si jaa.
DECK K R 1'- WfT BERA
MANt.'KACTl'Rr.rlS Oi?
I'lAN <>? POBT ______
U .rr v .'?? I fir #rn "t ar,
N .. .". it__::!'l j-KK-.' I\, eaea Utrk wr,l fr, rn |!> .ah.-aj.
_ NKWYuRK.
F^ORTV PIAHOB, MKLODKONH, tti CAB
INl.T OBflUANE afl ?-fi .lei.Ue or rat.i.'. ??---..?.
ri.no. fcr #37 i. -< ... :.t il )'u ra-.:.. 1 k ,...!__/. .
f. r-i flfl'ft "? J ... Ail tt, nh-Tfl-lu-tniiirj.i. TO L'.f. ttti
Mlt iJo-rtd If pcrrj.led. Moiilhly Bayt.-r.it. rt ?'..-') ,
Iki iitau. IMOl ib.'-i f V-'lc, ahttlo n.11'1, all) ."'ata
ptrpsj'- l'.. iBbbMI r trr. nd hflBfl Piat.oa.
li'lKAlK WAl't.RK. Su. 4_l HroaHwav, N Y
Hazli:tom bbotbbbBi
OVl K.-fliHIM>. LH-t_.il, AHD Mfl_f\il_,
I'JAM. KOETK ~A.NUKAtTl.-IU.ltS,
Hfl 7' JV.r, r ,? , _ Vv ii_flr? * nt of B-oad-r.y, New-V rt.
Tbfl--. P'.ar, ? BflTI tj*ajr.ra<.ielTad tbu Br.t pr,^i.i-.r. n Bflfl
e.'i tf-ry l~-.- rvrni ,!. :--_.j. A vrlttra |'iaraui> f.r _v?.
7?ar? B BBBaBB?B BBflk Yi-tio.
MARaN A HAMLIN^CAHNI-rrORIIANH.
'llltltTY f40LD.flfU.VBM MEOAIJ a* otbartrH
MBt?il?mi l.ra '. ,n awi-d.-.! tn ua arltlifu .1 f'-v -xua tor
TIIK BJ_*.T ii.,t--c.inti of tl.i. .Jwa. irtrt l_ro J>_r>_rel _f
tl_._a.-t tiiif.iii.'-al. 1 !ui_ileiau* ol Stn ?',-,_ _<1 ,th iprir,
? .pA ?>..*? d- ,.'*i> .ml Iba 1n.11 jnar.t. ,1 ...r u.i! e, , -.1 a'i
o4..nx. [r-to pafltk .iir. ln atnaMial .SaJrir.itnn, No. 7
Mrrt.i ii.N.V. I'-tM-tx- xr.d raaio-retoNa. '.**_ br vhiey.i
_ _____* BKoV11j".R_. '
3____BS5 I flONfl* 6-4,8 15kMf,
?7 OKAND AND !?'>_?( ART ejA^OS ut r.ttm - .A l_-.,|
lh> be.t lu l'...".pr a. w.-, l aa thia Sffflfft T ?tl%/ r-nrirret, (,.
" - lafal lha Wor.cJ'e |_____Ma b Lvcdt*. jua.
i l|k>iB_f^L-}''* SW-inrav !'!,_. '?. -. kipe.-Vflr
w,taal __arMM aaa_aMalM I.e pr.cttrJ
piar.t nrt.. r. _ , r, 1 ?.' ? ? ai.d lucr . _.). a ' > (- 11." 1. ', -'.. .1
**i. li. prorrru.fcU. B-lfll uadit wbu*? prn.iuil .ri^rr'iiuii
.r^yrait ?f tba fcitmrnam ia tnaaulbcttired. Vtutrt.iotni
Si. Tl trdtiy.ul f?BBflflajMaki bfltwaas Cuico H^uaia^id
in;_| Pi_j._, Nt* 1 ora.
(TJUTED PlAMO-fOBTB HAEEBB.
>? Ma. M WA_.KKII.ST. H-W Vort.
Our C?-..-!".(_j.y b.iiif romptaMl ..rt.:-./ flf ttiparl r
flflortruri" w.. are ana. l<-d to nodoca a axtffl Bestefll ti__,r
Yortn THAN ANY OTHER flol'MP.
Krwy ln_-rnm?a<l_|ov_i-laed-or PIta Tnra.
illrbirai.
TUK NEW FHREKOLOGICAL IIKAD.
m-'tti a.l tba Oti,-.. tpytOttt. by kltmat*. Pow.-r k
WaU.. aay bfl ba_ ef illU(vi*? _w Ta. aaa 1 t?lfle, n v?_ie
i~l #1H.
G
Drn *3oooaX.
REAT BAROAINS Di
FAMILY AND JIOUSRKKKPIhT, OOODS,
AT lU-TAJt?
_mr.TIK09, SliT.iTINOS,
AND
I'lLI-OVV-i'atmt LlNEN?.
I.i all tho pcrpLi-i o. tr* a__t widli-U.
:'omi,i.: iiamask rABi.K-fMmis
AND NAPKIN8, FN flt'TTK.
iflJUBSJ BY THK YARD,
dov_.:*:h, uvca ABB dama.sk
TOWIXS AND Tt'V.i.LINO.-i,
la rr. it ?_rirty.
...NliLTSH AND lio.MI-'.STIC HMNKJ'T-1. AND
KI.ANNHLH.
_f<\w tti Kisjrin-. IVi.'jr. ia
MAH---UI.U:.t AM> LAM A.STIT. Ql'TI.Tf*,
OPKRA ANI) KR1IBCB BHIHTINO i-LANNTXH.
I_a.CH AND NDlTINflilHM Cf l.TAINS.
VFSTIBl I.K LAfllKH.
i'R-NTI'D. KMBOB-T- D AND
KMBllOliiKRKD
TABLi' AND PI.vNO 00*. BBB, C0BBll*l*?i
PI.Nfl, kr.. kr.
YlaMS. STRIPKD. AND I*I.AJD J UON I.T. CAMMBOC,
IfJUMOOK. -faJBaf,
A>D
BM.'I... MB-ia-la-.
mine amb coumoui
i-lain am- rtorisB
JAaXUklABB,
rnr.Ncn, aWNkf, and MB_B04^_a___H*
I_A< i; PPEBHl-r*.
KOR BALI. AND PAHTY 0U81B-I--8.
tli.Vf AND CUOICK lil'KlN'I PVTTF.KNS
IN rUMl I I'lUSTKD iWHBIUf.-l,
_rni.N<;n mffliTf flBB ii-*B_-ro___Jlfly
toa. tlrw ir'.'h n t llM r.'.rutitot ot'.b*
NTTOAa. MAKI'.S 01
rorro:. 11 mai fl,
BUIBTING?.
CJaBTDB l -..' ??M-f.-i.
AND
wm rn OOODS,
t?r* Bf i.n i BBBI it i tti,,N'.
41 [?BM 'IHAN kUCTIOH ri.N'KS.
AKNOI.U, i DNSTAri.i: _. ?'.'.,
I AN VI. CM, t'i' __B__8 SP
UtOAIKS; BABOA1NSI
IV
KBJtTBB Nv\t TR1BT1 BATB.
'.UK IT
ClrOSINU Ul l SA'.K
P/.YTON _ JOBN! r )Y_.
?^ DikY r.oo.is,
li-....--.. i.-l-. nr*' :?! t' * l<?\nr", | :?" o-u, m
fSk r.M.AttiK.VIl fll I'l TliMH sflllll.
?iP'.iAT flUaaBII :i'>.4liN\H.y';r:H .;oor>?
YT.oXi VI 'tTiON.
I/XIK Af TME Tl tCBM.
?TBB Kt.-vrot.riRvi) PBIBTfl a ?*?"? ? | apA ? aflb _8.
HKAVY HIMfl.H IMfl, br.'. ? ?.1*. ,l **"-.. w..rtb Wc.
nNB hlllRTIMi MUMJBfl,ai tte.. wurtb -
VARl>V*..Li*- BI.KAtUhU lll fli-Ulf, ' ?*J -AA-, warili
li'.aVY ClNTON PLANS'-.I.. f IV. *al Bfl. ? r-rit
BI'.flT r__PBB MrflLIB. y '?-id* _-**.,. -aUi Trr.
?VUiTEaaflUO-*9BKUC0_-flCTJ-U-Bfl. ai .-v-., rtk
"wAMst-TTA Btl!-kCI_B8 Mr.-nsn, aflaa.
hv.-i aaLAueaa. bb.mi ???d
bU tvi Mio r riBO^.fli ? ? -*? ?-**?._^_,
fKiTuN a lt)IIS>TON.
No. IN Beflwry, t. m U"-? m ???
OBfTOV *t JOIWrjTON,
| I Nc 114 IlOVVKK.',
\s.j,t-. "?^''iA jL_u>:;irT(-j?BT.STOOI
or
tlLRrt, .
DK.--V.n t.in)'.'-.
*mea\Am0.tUma\AWU
At U fl : :ttL*t rr- Bflflfl rntr*
W'r *_i "?T-it-i*l BflkBB-lBB 'oaliii art_ -.-.'_?-?:_ flfl .1 I. '
BflaflBMB iriutoee eM -_?flv'' 5__! ???"??. -,..V._-rl*-,w** *'j:
.ewt1r, TKYTON k J.illSptT* IB,
Br^ ^ N<. rr* B- w,ry
VV
rBT OOODS! V7BT 00OD_!
jvht R>:?__:i,'-:ri rBOfll avc'IOS.
ORKAT M\I,K VT
v*_.t AiiO i'.UHA.u _?
ubi :.
h-Vl-Bl-Nfl.
T.titi.:: ru.Tus
DUnUUi, wai-KM
BALMOiUL MKTRTi kc
b:i ti.-*,
AV i/RL VT llAROVlN-i
p; TTOB k j.'IIn-tov,
N". ."A fl iw. ry. ii _r MaaM - a
|\*UtA0?D EULACB SlJ-kii
MJUM M B.:::.i:.^.
ul.":* CBAT**.
u . ? v:'i ::t.v_*
;?**? rpJatafl at A.ti.v_ aia;ra.'. ? Vi.-y -Ufktrj
laaflflfl
A !.fr. I,
lHc_v*< I (n-OA. Ja. I ra-?* DBBflfl-ta flfll N-|4i'.fl.
u r.i Bflfl-ry,
.,
Wl vn,
I.V"'I. f.**.
TANKV.K N'>-iOS-l *.MJ MBCVT O'H'l'.-'
PKYTtiN _ Joli':iM.<N. Nw
. MAC?**?
114,l'? KM IJ?l
IT 11. II. MACf*,
_'V. Hfl.il
f.-l-Vt*.
L,ov>> 4__.jl'__j__ivVt:'*:
_ibfioNt' .N- ir\t^TiTTT'7(\,':rt.?.
rir"flaTT.
i.i'.- ) hi ' P__, ii,-,nr,.i
ii A.-.U rantrini .;;?..:
iJ** U.W.Vrl fliN II.VND A I'LI. ^ fjiIK Dl
,4r Jf ??:i** raBBca >_.rt? ot>.vi -a, .<jci>*.
"-*" *? _ ^i r*i<i thr !?-.?-.:*' p*
?? ^ U I
h HJUCt,
Bm. im ??.! 2-^ __?_? MJjjrfl_____fl_ i
v?-;vv 8KTRr FOI ????
nn irRi.-.TKJ'T MtttmnoM of a<e*- -,>l- Is
HOOP HKIIIT8. -,?-.,
J. W ltlUDLKYVt Befl ial-.l I.U'I.' _ _I *** rif
?aflflflHal ePHiNi* IBUBar.
BJta*BBt BBJtBf-BT vi t.", I aat*) i *- ? i. 0. W'.i'.
IOU PRiiPit'H.oi;) a\d .vi.w "\rn;i.ri.a, n.?.
tf tMAMMtmtS tti TB *l *il h; -..M, RflL, N?w
Ttvl.
1MIS I*i*V>.**'T!llN flPflai UM* DVBaJCI I.r twol I'lnrnc
:-'t..l lll Bl flflfl. iifiii ?. it l<:iA:"Kn. tii.ktm ?? ?. viaatt
.. I.t. m,r,il'>^i, : .'. .e i'? tovt.tit, : ..' I.UI
rni. fLflTit' ?.i n u*' *.-1 uimj .r.'.i. IheywUlaet
.li ni .. BB.il Ha* i',-l ?i*.*>ir M..I ^lfrt?, aial ,????_*
... I j pr. ,-i-t<-'K. ? ratTBCT aifll ri .. -ift l f tiaTt TWli B
MiflBMaawytaaVrflalri Bflfl Bflflflaafflt rutfltaruri
..-.i.rrai CflflNflt ? .1 Pt flaaeiti k ?->? i id* WBABiau.:'-.'
-rr_?_?_l l*4-Ua*rM BfllflB BrBI '. r_j?.rir>-..d pim.-ular!) la
i.iii.'.1'I.(.| tttrau: ta* Ol-'.A. i.ifl.ilv... BflllBflflfl ( ?? ?*.
? .-Ui fl r?_>. Al.'t I ILAIfl., lv fflrflaflflflfl '. -I Ilo ri.
UaflBLaftWlflU-t-ii- Ja 'Ii bm .-'...in >aa,ieeocvn
n.Iakcfl araflk/v-A , -.\v ..:?-!> ?? *.-?iib ?r Minn
Ua.*
/ Lttry'%*'??.!??ft \i',:r ?'" '??. ,?-? ?.-.-. ,'A rrtat ?'-,
T'-iim ? '* wrtrtnic I'.v Dn-i.-. ).ii ;?r;, Hvanrr) Psiht I t
l.-'.tfl flflfl flrlll BflTel ' r , 1 xl' il.*rv i*a ani).''ir
? .'UM.
IhurffrJatBabaatfltt . -. la. .- \ rf, BBdi'flflflBMa-fl
fltl th^ Ll-flll-fl, _r.'. flfltfllVAWl '??i'-...n.'li irJ
ahowbicai. .-wit .'i rr ? ' . (??>ar.AB I . *!i iiair< t_ui
Bfloaa In 'rnia r.-rr lad tl r i-'. i.t tba l flfTTO flTATBa,
li av*** oa i 't'.'A, y.nj.t i., irtfl JUUatKa, aafl tba ttbm
Ifli.na *
laajcaa icn t?b Doiij" r- u*ae flrair.
Bb?4]j1I I BEAD8II Pi:\J)S?:?
AKl) i'lWtX i OOai,
M. f.i',j;ov.:i.u.y nu*,
_ . l*.|| l-r. |. U. \.
Ddmiuji 'AiuOtunc-i.
ADODWOBTH-* DaJMina ACADEMIES.
? Ba, fcTJ Iii-.. a*., uon. * iu , t, N. Y.,
IX... t_rr Mtifli int r ?>., i>.. ? -...
r',.a..?f.rO*.?_?itrn o-iT?'KMf)\Y *prl rTIIDAY H' "*.N
rtMlrt hBnMrflrWNI Wl.b.tl'M.iYM .: I S vTt'UBAVfl
I-l Nev-t*,-?, ?: Bo...' aflj, I BflflaClM Ur.
DmwimmW* DANCINO fXAMSKs, _t tbe
fljwj war flf Ptmlafll Cflaari N a, et >v...t i'.urta*ah.
lt.. wjVVI.ilNl.SbAYr ttiui bA 1'Ml.'.VY fl. \, ?|Ud.?
;-li?*-i*_l .M-..trr* it 1*1'.. Prv..t? B ralflf Cajaafl iir
l.B4lji_yj^;_^*i!_.i_fo'^i^t ifoj v_..-.yv_^..__ji,|p
JU. l-!cari_u'*-*l>:i'_4 iu*_ Acavl- :nv, Wl r'ourt'j.
? ito _r'T T-.*:<.y Ihii! t.- N__ L__<.'i raaiu Kt 4
rVr'eck toAailn, lt B ;'_? ->Kr U4"r.>^ *1 rNlv.li.C'.ll
f.rC.vjr.ti.ifftf liu^r. .if n.li*-; ,. l,.? - i-|f??_j,
< arry-iymil 'Ti-.?-Tt! (Vi* % hr, wl "
li tflli ?M?iufttkry.
tattaioiuz*) tytxb /tini:_ *5oab?.
BA1.DA- pr^OTHEB-" (Tjt-bLkilied H1o)
OOLD l-l.ns,
rTflfl ANiiPHNCH.fl'ArlKK. **Jbjeiat?ii*< Iraaraaf HtltU
*i Wlf.SOl'it rATJ.Nr ANiili'f..?R NIll ..O.'.'i l'KNS
J.iMl'rfl DHAUO, Aa?Bi. Na. li V?i,lrn iaur, iii ? Kil
BrpcUKiL, w. ?r,t?. Baafl avr a citi ?
WO-IJABl EVEBDELl*-* SriN.**, No. lt*4
r-Jon**-. pT.VT'.ONT::i_U MJ hLAXK llOOJ
MANr?'A(TlR?r-aMJ.
C0<b5in9 Caibe. 4tt>
T WX. EVEBDELL** SONB, Na 104 Eul
_ Ua-fl.-iAa.DDA.'iU C_4_V,S i_. KU*. {fl^riU-ltliY.
w-<aB.iB}a<j4fl4^. ' *
A
W1
SrVmniemenw._
__NTE_. GABDEN.
EOOTH'I HAM LET.
Now in tba ?__
TDIETP. F. NTH Wfll .
of a cflflwar of unbr. kaa ._ee__ib-B and BfltolnlilBBlweeBaE
luA wbirh ha. be-a eutl_raord by tho -_.~B.i_-.t-_ lat ot the
?^?^"IHHummm! uwmmiot.
EiaaaaaaBl KVEry Nioi-T.
with
ITS UrLKNOtD CAff
?nd
8itkrbs*-J_ni:rt. ____, _?....-rp
QfflS OK THE NOHLEST HECB- O'-KtMATTT
iii* VtVI SKKS 11 ANY LAND OR IN ANY Ajah.
tV?nmi?wfix iwtit ^J_W?r_?oE?
KVKRY MAN. WOMAN, ANU ClllLO LU -UA OO*
MI'NITY HA3 8KKN fT.-fN. Y. HonJ-.
DflBta aata aaH Oaaaaaaaaa aE m________________
tmt uiay bo ae,maAAmtmy^tayt I. tittUO.
Vr STI'ART hn |t-a_it--e in iui.. uBcir it 1 __?in fmUmm
ijfh .be r. .o-t etSmy glMafla *MMa *-ffi* +
,?_?._<eiteMoat_fl'--Il-ii?"*il'^ fl-* tmmtmt ttr'tna
?nlii_ri. OBAND M-tfiOCI
or
BOOTH S HAMI.ET
m__ wk. l"*mto?AT war.TMMMk-._.
*< r.i f .Pi(^
>V Froiari_etac_.dW._er ..Mr. L__TKR WALtACK.
r MONDAt. - ._
PlJtb tlrae and li t Ml tbe pr.-r._-t. tbe ataalatd ftflre-aci C._?
.dy.by ?aaBJav^ VVORTH KNOWJNO.
TTEEOAr'bKrKTT *WUW MaRY OJU-Mf
W& .?..ilt-fjaaf_ Vr. t-hr. *?^tf&%gh
R'^HhS 6ft rkM^r-~..'~S" ^
(.tl. liue.) tlir. >virr,.i nr.. nt. ?t|1w
KIII1MV (f'.irt ? iiurl, OLD illAI'H ANI) XUU-IU
iiK.lltl-i. A NEW DliAMA.oi pflitraiMllaMiaM Mi ef
fe,-'., I. iu ariiv- rr? ?paraii-.n.
JV-cr. op. aatjli ota nnre at ., .
iHtr.icf_*T~
w
? E N P. P I
B
Wfl MARY flJANNO*..
TUEIDAY, 1-ri.. lt.
J'_%? ' Bfl :iMi_i?v.,Mr. '-.:. Hro"J|b__n'. !._?-'. OiCiedy,
THK
OAM- Of UFK.
Bo? ll_.>'a r.'.w.'p.n. _ ____
BOADWAf TBBATBB?BBODW AT 7_.
TWK.NTYPIJ.TJf VVKKK.
l\it motm OK MK. JOHN K. OIVENS,
IL Jl-i t.-IL.llt 'Lle pi rMJUalKJO ol
I'AIL PJU.
Tlia rttraoiilira:/ nn of ?Uftb
ri.R J-oL'R M-EE-U
NMI.-I 1 U'AI.KI) IN AMKRICl.
lietr. cr_criri'.indi!.dli.|-it-__.r.'-i.leiir.toia. yy'.aiity aad
AHTI.'I'If ORKAlSKrH
RKVK_KTH *"<-? tUft WttX
_ , t ot bla Bfltebr '?"' rxtrivf._i.i-i.
THK Ll-K. INUIAN. _______
Iv-b of _-_(.*. tr!, ., bl .'"ill CrrtaUthf bo \. rTIIDBAWMOM
- \ lt itlaA. KVKMNO. ttb ?u !_ r bM ottni, 11 B 100
ij|_.:-i a_d "POETl vvi.sks^_
V II. Ll); li A K'DKN. 'iifj'iim at 7A.
^Lr-ern-,.! UgumO ....."TTT .... WM. WIII.ATU-Y.
M.lNDA. EVENlKO, PKB. 13, IMh
~ ood _r?l cl U.. dt-ttaau-bedartl-ta,
A:- Y. W. '.AnliKn,
for-nriir
MtM DAVKMPOET.
i.h.w r-aj^Mano-a ..'na.-. ai-i'.u.. Ir.m tL? ?t-ge of fotir
BS Bl KN fl. h'lWNKI) WITH TUE MOfl-T COMPLETE
sfi r/.Si*.
F r.t (.-'it of thr r - pyTirf. tr.l pl.;', lu fire a_t_. ent.l>d
ADRIEW-ll Tlli-i ACTEEflE_._
iMIaaaifinaiaiai.UmJ w Lwd^
Maoru-r, to..nr de laaa.Mf._-_a.rafB
Mr .luir. Pa.rer.. .Skarrett. Barke. K..err lt laBBBfll J. O.
Bon^tt. J. N_r,aa. (!*>. B.-rk_i, b.rry. Neel, ke , _.n.
WkU .1 Jar.ly ba pre.'Oird
TltK LADY Of LYONd
airt
IrUVY,
SF.ATS BBCW-EP MI EAT1? APTAKCt.'_
0LVMIM4' IHKATKK. ('ommer.C". at7|.
TllNTII VfEKK! TE-ITB WKKK'I
BftkaBfllaflMM Uflfll Jrarra .elltled
T)1P. NTIlKKT- OP NKW iORJ-.
TTIK 0R1.AT TAHI P.ALX.
IMI P< RWJ C t. ACTINO
bflfl. ri cofBhi _. '^^Vs'l-.^Vflmlv
A B___M.U-I _-MM Tl.U'MPllANl ST'CtKSH.
'?'''?ritK1 fli,RKBAT*iflFNHArTOf? OP TIIK SKV-WIN.
SKAT-I HKCfRED hl\ VA.R IN ADVAf.CK.
4 CADEMYUK BUMlCJ-ITALIANOPEBA.
\*mT_*__i .MAX MARKT/.KK.
T___lW???i?-'T? PVFiNlSO Peh. I '..a 1 oel-cl, .
- -V-. vyru^P- ^,_IUW .Himrr,,
flj'i'. rrr ? (. d Var laWird ..' J iroyii*: |.r.,jf
KRNAN1, PKNANI. KR'4ANT,
<* ??', a r..?fl flatra_flli .iiily i-rilii.ai 'i.t. '.-? . ,Au._
HlfllNfllHA CAEOT/l-'/OtTHI.
f r Ih. flr.t time ifl h.? -. iriwafled rBararlir ol K.. iri.
HIONOR MACCAKP.iUi!.
Ij tt,' ippraria. a iMi ?-. .
siDMiK BKI-LIN'J tn 11. tr^a r. ?e of t*.rl-i V.
.-I. -.t.ll .11 -iM iL J..I.-ci.br _trd -h.-a t.u f .-?.?..
r-riil'iTi. Mr. tAUl. b:-*R(_MANN.
Tn .OKKHW flfl|__.|-Urt NI.M af PRA DUVULO.
\\KP.Nr-D\V !' 1 IA "l LJt-MXEEMOOP.
. AN /ANtn-MA. -'Mfl.lANI?BKl t 1NI.
rilt'K- DAT-.lrard ?>._?? l_j_tt-._l)tr-NOnMA.
fKIP*\--A K.T',rll? OBflfl
MAll'KIMV AtTJ EMWlK-AOtBB-ll-_-BB.
Nl RT W'CKK- Ki.ll/.A I'M. OKSTIMA
ihr ._a- 4 IBBBBBl Mal. -ui B?bflla W..I , r n r.?t, > Ibll
r- 1 al i.-L 1 ct-r- ul Ihfl AflfllflBitiBl Bflflfl fc .'. l-l
1. rf -. N?. ttt Rt- id.iy. at Pr.tij bCat *, aa Ifl Mr, 1 i??j,
ai.d ,-. R :'?. Ar.iL -i> B Co , BIBflr tmtUtttiTtU tb\
H^ BOOKL-B A('Al)V.M?.^)Flft~_IC.
iirtANO ITAI.IA.N Ol-K.RA.
_,,, i.r .MtXMlKiiT-liK,
ntl'lt-.''AY . VEEINO, Iri,. le.
__.tONL) al li... KIPTIflJN BI-UT.
NORVJl, NoIlMA. Nl'RM.t.
V. i\:i IM L*NA?P-lf,A?'HA>LY OBEAT cxm.
Tha t_ia cf .etu.-ed Mfltl u.d tL.-"f| co?lu^ii ,e tLii I I r..
ir_, in Hr- ?__JB -t -bfl ""ji tfi.i o.' th- A. ad. my. ?-.! ia N.w
V t-. t R'.tvT ? ANTlia:. r .. c r_i: Naii.fi _?_ fMa
V
AN flUCBOBOB A Ca H UEB .GKRIK bb4
ORkiAT MORAI, KXUIHITiON, ..
Uot. VO .ni Ml BEOAUW/ .'.
Ottt l?____!__{ J______i'' A U. TO L'l' *I,
'..tr. LIVII'I O'RAyKF..
frIK* I'VfllRMHl'S n.KPHAN'T, 1IANN1B.IT..
TITV: AETM-MAM l.BRt. ee, MT- iUIAI JAAi. a_
ri^ia-Ti.-ari iBiu al, Joia afflvad.'
TUK. Wliltr'. POI.AB JIBAI'.
TAMiiLS AM? DRti-iUrAElif-i.
?iatiut. -r?U ., rt'. >;Wti"U
i* (i- EAEE BEAtn AND BtflO
,c?y ^ rii?f^-^-.7o__jLycLi? :>.\!Li,
.11.1. m '*J"d iP m.. Ib'/bIiTTi..TTa
* IVlV L't'""!!. t-t:, PMNOR HfT&t,
Tli*- *!tl_PHAN'T Trpfoi-a HAI11
AND lUGlJb" .TE^^^H-^NK^V . MI .' I
LNlfffi TIO^K* *Nra l P'li-iRiiri.
AC_IIlWON ^__L*J___*___*
/-i l.KMAN I_U?BKKK__5^VUvl'NeW.V0BK.
\I XIl>. AVNf.'t
OEAMO IfAt.-'Y l)Ki:_i BAlf .
I".. ? '*: 1 ? ? a: il. -
Ai.\n>.MV Ot UVttC.
TltCUBUAT, l'.Lrua.-y.->. .-.*.
TrCKJ'fM #3.
Ad l''--.;"Vir.,'l-iri'i -,". I ifl. . .?
KXTPA I..DV HTCKi'T, T..
| j t>. :-._d --,'y lr. u. Bwaateti <f IkaSce 1 ;j ty ? ?. if
lwr. J ., ti tl
Ih.' '??.' ? *.: II -ir.lit.-li* i'.'.I 1 i <<ru I.J- a'.V.fflJ t>;
!.o li.-a-fl* -cil... t-iaik- .', ?aal i oua rr ..i-aod wl i -". flfl flM
'. ,r tiir ::.-? ? ? i : - ftfltlataea latflMBBCflfl *ui Iheaaaaha
.utr./d.iin^ Tlfllrtfl, flrttheM ?.p?|tivi. r i I ri-../- r*h, .
T'.r .-ri? i .t'v-'.inltt Pitl, t-.krt v 'II b- ilfllll ab,| .1 it.r
Inaf.I'attrkfllHaflBMheralfllflBfl by tha baaier,anit b
fllBWB Bfl ':." I'> ...mlltaa .11 -.1* VJ'. r-.*'., lf rfl,f..lifl_,
Iha a e-i rbtfll ootJ'. i '*'!! tw n__-U" <t.
I/I.OKOK .**>..*:.Ai'JI. fletmflBfJ.
T lEATBE VRANCAIH.
NIBMYfl s.tfoov.
tTFi*DA i, l>U H, lt do'c. afl V. Bj
V.'AI'':V1('IS?.LI.?; I'T I,A BKtlJLI -.'11
I
fc-n h : i lin. n?l ?, tty li,?i - .., a-i? .
rbaali*) OaTUe. No. u-ru hVaaflaiBf (arflaaflfleaa,
1)
ODWOBTH* nALL. No, ?*X"J Briwhi-uy.
" UD fltUBEB ?)?* HHAMfiLR UrtUB,
?w
DN ?.*?!) VY, _?_ la,atfla'Baath,Bl
I.I
H- ?.i'l" VV'W MlSiiN, TUY.V. TH"MAr?, f.hlOKBN
TH tr., O nATi*K4 -nl >*? 11?,1U1N*.H
NAiTIONAL OOK8KBVATOIY
rOil UtttttCAL tBtttBKCnatX
1 .... * irr i. '??? ti *i:p|f? *?i 'r.irrt.rtU-fl In
PIANO ANU BINOINC
_______ . VJOJ.IN.
''ita. aWflBD Mt-M.fN^AfKR AND P!t'/:*r*lt,
4* -
r.ia- l .v DetLBBlFflM 'ji'.'jri.
lf ,S.i-i_-li'i,*aiaflttVl paid all!.fl'4l*-'"<4'hr < TiiT??t.ay,
B*> BB > -iii-i ii BaBRBflfl, *r,< ot flarYx* )'*u iaai u
AlflMflaaMBiaflMa *vi*aBW**_*lrf*, tha'.iuctonoi*
''.* i iH-t-i. itory Ikhfl t ?*??>"? t'i laucuu.aaj lhal A*
WBBBB PIAN4>a_QBTB
kMha*a ?' I .t '.t-i im tLe i.B oi 1,'ifl Bflfl1" ol thn <".?Ber?ato:y
?a -..'.?
JFH ST PIANO INT AMFJiTOf*.
COXCKBT.?.^.flJomv t?f Mor>, Etx-Itd?
for lh? iBBBflT ot tha PTYB I'OltTH HOWK OT
INIPI rtTKi -il tvl/Al I.O'.M.MI, Prt. 14. fll r. 'i?rly
.* >-. LflB, Thraa laaadr-id rhii.lreti wlll (int a ?rict* t-f
? ilo*. Jii. u ati.l rbofuafl*. AJiiu*!' u. ? ernfl; ct ilflflrt *iaif
prira. 1 .< kr|* totj ).., '...aI ai Hw ifl'l BflBBaUr* No. tlt
Y '.iit-. it; ll.iiii.i,. .'.i V Drh-Ufl V Ni. .r.l ?,l'r n .1..
aiurlar'*, Coirt it; 'l C tt. Allrn at HaEiurl taaflBflafl/l
N*pl..tw?-, ,-or. Du-.hty ?.id iVItii.bU ?.. , BM *l tbu
.V \d-.llt}-.
L\. BaajaaaBial oo aaaaal... ita triirMi.
_-iBHMfWttltt._
BAENOT* AMKBJCAN MUSECM.
ORAND OALA WK.EK.
KXTEA ATrEACTIOS. fcXTRA ATTEACf-Mt.
Walun'B ralo ablfl -ollr-tlaoaaf Uf a- aMa __-nt tagttmMkt
:__TAKT.9T EOB1LITY.
eaXTflllo Ye_d_ br iba eeJebflB-aktJculptor to the
KHFKEOR ftUBOflAMA OE OkEAT TYCOOH.
Uld rtrbly attired ia the apt ropr'BU co?tnir.e? of tbe
HIOHK.-T DIONlTARIKd OV THK KMl'IRE,
Tha eoUartlac Booip_i?*e ' _ _
DAMIO rA_Jl.'*ONS, MOOSMIES.TAKO-ItNS.
FBI-iCK CKO-JHIL'-'_ CK_EHRATF.il W_._8TI_._R,
CHY.rlSl M<X. _MIK3, SAKl CARRIKB. Be.
And may be Keu it all hoiita.
AKl'KENOON AT J.
Tbe roaAStie, domaatlr. L-otal . r;.ma of
JK.-HIE VI.RKi
OR. THK WANDLRF.R'8 RETTTt-f.
rOS-KlflilNO DKKP PATHKTK. POWKR AID
AI.I. AHhDRhlNt- INl'KRKllT.
Mia J. 3- Tttm. Pranca, J?mit.,n, -Mtat* Uork, Cirtrar,
Mrj.-i. f/erkA, llad.way, Jauiia?ii, Maitayrr, lisLmou (iraca,
15 ri fot ri. Porter, CuBBinuham. e'.r., et-.. apprar.
ORKAT DANCINO OIRAPPK-TO-lY DUHUUL
To cenciUflJa wttlr thn rulrtb tn.piriui Parce ef tba
TIIK iTAOE_T_-Ufl_l YANKLK.
P.VEMNOAT74.
Tba ?er? .'Kfleriafiil Drama flf
A/L*( KNA; OU, TUE OIFSY'8 V__NOK?_NCE,
fll Ll. ii rn. i.u.'ui tbo
AB. ORBINO .TTEMTION OP THE AUDIKNCM
from oyeu_jf tu eaoafl.
r ? MORNINO at 11,
Pf'NCIl ANDJUDY.
COMIC BONOB, Kf.KOANT HINCKS. kc.
FR'*. HrrCUINOU-fclOHTNItNO CAU L'l_\T0t.
TWO P IT Wfla.MKN. LIVINO MtMJrTOM.
OIANT BOI-EIOHT IT.ET IllOll.
WOODROKFK'S BOHKMIAN _LA_-i lLOVW,
nvo OLAA- STKAM KNOlNt - IN MOTIOE.
UMaM.W&tinm rf^ THuMfl BABy
CL"*-.i_-_i ?.;.!. Dwjflf. Aibtno H.y, Li.iu_ Otlan, txr-Cb
Muvt'jgKljiirra, Aquaria. Mrn_irrl., 4.0.
Afll_ai-.ici,#_..i?t.; C_lia^BUB4.I'.-"? IMB
_>,? BflM Lc.al Drama ?_T_-._n for tbe Nf .tt m _y 1
Ml >? LAL'RA KI ENE,
Ard IM wh'.-h t!i? Manafli-r paitl that Mtt i giiiahed lady Oie
fton .-.id Dollar.. will ba flflBBBSM ?- *oou a* tba e___at_e
ind M-tly twmtmt, mmmj, ial ktmtmmt oaa te pea
pi.-el
)_*. Uegius ftt 7j.
T .:?' K'-I.NfNl', FKP. 1',
A '<lrrrry Kv'-nifl;;.
0 R A H l? M A $ IM Jt tf
WEDNK-'DAY an-fl SATl'RDAT.
.iR.'T rR'll.UCTl.JN
HEW AND QOEMBUVE rANTOMIMM
. ln _ bai Le.ru
MONTIJS IN I'REPARATION,
trill- in'irrl.
NK'.V M.P.NKRY. Dni S8.':3.
sLI'K.'tb Al'POlNfMEVTH.
(JRAND BALLET,
,34 mm P.RII.LIANT AtCE-.SORI._S
-" Bnawn ?iniiMlliH riEcr
aui f-i.-~.fi iu i~"
B_.r_r-p.e_ ^^^ uF THE ABK!lA>
A oeur rernlon cf
AN OI.D STOHY:
ilABI.KOI'lN MDTIIKH (-00'.?_,
ar The Kairr I.--'--' 4 at
TIIK OOLDKN EOO.
ttW AND START'.INO
TIIICKH. TE4NBPOEMATIOWS, ?,??,?,
iVoilDKEJ ?)K EAOIC DUBI.KRIK,
la v?! i-li th" va.t re...-ir.-.. -f t_e Maoj-Jtlb lli. potli-_l-i--_a
?aaflBBBfl -lil be eu.pl >yrd.
* Mai fll K R 0 0 0 ? E
TII1* OREATE-T P*A-NTOMIME EVEB PRODCCBD IE
..-..IIU A.
BO Mi/ll Ot rtpao.* hafltit* b?en .pjrrd to NMBMl
uopaui. . CJ^y ,,rpKKIl PRllllftTIOS.
THK OE_;AT PASTO-1IMK
willlw pr"._-rd t~er_ r?. niai and na M'ED-fEBBaTflM
RATtfEDAI Ak'TKRSOONS by t_*
ORAND Llml'Lotlr-lA-i AND OYMNASTIC
1 '""'"-rini MATCHLESS ST IR TROI.t'K.
DEBCT IS AMBBICAOF
Mlle. HELEME l?K KATOW,
Tberenowc-wl Riuaian Vloloncei-bt. H"knawl-?l?ed ln all ttfl
Uad!.| na.icai citcm* ut Kurop? to be oce ot tba nioit .a-?
ordiaa.y art-iMllviDfl; aUoof .
.Jr JAMEflM. WEIIU.
?ka wrl'. known Piiuo-Korte T-taflafl ard C__-.poi*r. wboflfl
art triiuii^i. rju-Bfll -.lirruib tbra?-.|.?rt?r? ut tli- fll'ibe.
iti Mfl_ Su.ko.tlt.ubm.t. tli-aeirai^. wiih MflMrl "*ooi
d-_.-et.--_e Aa-e-tfB publi:- Tbry will apprar f.r tha t-M
..a,a at NIBLtra 9AUJQU ob
MONDAY, _?>:_.. 13,
a.aial. i tr
*ff Ut CELEBTE KfSTt_EY. 8apni_.,
UlliNOR LORENXO RKMI Ba-ao. aod
J NuLI.S ..TRINflJ QOAEtETTE.
I.10N0IU BKNDELARI AND RU- A, M__-o_! Dirac!ar?___l
CaaakaMaaa
D--rtti| Ihii lerlri af c-jartrte t??e you-a A.xetlaaa p<_-B
*"10*' MIH8 ..AliRA HARR1S,
trtXtomuj. Akt *^TQgJ^ kn_
AA* tt,l,_ A\ __amtot_totm *t eat-ta.
__k$_S~-Vl -~bS - W a :Mak..*B e-yaeae. Iba
JI..1 11 -r.V N" Ml Broalway and albrl.'i. .No. S M all-H.
i\4 , *-____a~ wua J
'tr'.-.-i-.-H'tlj MallaMlmyflcilbBy auaflaaflaatotkl pab?
lie B r-tic. of
TIIHFK (IRAUP CONClETE
MflBflMr, feb. 30, Thnr.J.T M JJ. Uomiay.TtO TI. TT
HKSA CAERfNO l^e wa. derfoi cl. Id puuiifl. wiU ip[?eij l?
t... .r r..L.rr'?. ai*l-.:.>.'r .n._u*(.B aituta. Kojti.L_.tr. Ia f.r
tlwl aid.artl_inee.il.
H~ ELLBH'" _ ALI.E DIAl-OLlylE, No. 5*__
BEOADWAT,
lla. a itealy. aaB_BBflflfl How i.f IfllBUB. Tbr 111 BBMBj mii_lo
ut :?-.'? 'i. in Mafli. BTfl all ir-tt Lua.r . pr.. at Tfl} j?b?flui. ifl
e. Mat ir. .t 1 o\ Ifl..-^ ..ery \Vedit..day aod Saturday.
ttiinxct aitb ilUrtingf.
VNJiA E. MC__.I_.~0_r"
Nr* Lrct ire.
"A OLAIKTE ATOi.H PCTDEB,"
Af 1'oop.r ln.'ttute,
TfR-IDAY l.VKMNli tnb. II.
Vli-iiic-i lirent". Rraanedwau >o ceoti Tlekat. fcr
lalfl Mfl?t tfalflfl.?ay IWfllflflMB Ip. m I .eatl.y) at Aiieri
raa Nr-*. l'?iup?uV.N<h l-'l Naaaau-ifl.. PowUr k Wri?'.,.No.
,_1)io*.'j-.,, J.-'ir. V.l'loia. Nfl. itl nr.^dw.T, Bflflfl
Unn j. Nu. IU bt<j*u?_e. Mttrf fl: Mal'i'.wt. .-So 7?T Broau
way , Ma-.'.riat.a'a. -cr.er i,r,fl.d-?ay aud I'wrnfly -lilrdat.
t".i, 'rrtuli kat.. -a* <-t*t?; loid ocly at tho Ai.a-sl?r?y
itt.r, Mfl. .1 ileul ..'.?'_
I) ..r-imat 1; J.r.-turr at l._
RKV. HOKV BLAXCHABO
?.! . w ? al bia Lr," :r
ON WHITTIER ANP Bll PO?*TRT,
le ?bi C'_"_rc-i ci'tbo Rnt.nt'r o. aaa BaaaaaajMll .id Cn*
VOyO\Y F'.Ej-lTO'p.b. llul Alo.k.
T, ke'.x tt-. ? uu, to ba obiiinrd al tta ifl rr. Ti._a.fl f_(
iMtVaaflflMy .rr.-t~jtl l i Mn.!.). *
pTIHIKD AfSEMBLY I^7,!l( T, l^Mf>^
l ASOClATtOX.- A meettoa wi.i ?"C, "?' '' '-,lr*'f
flflh W..-J H.t 1 i.n MoNDAY kVEBI-Ni ^__\____rt ^
"<. '. i\.VK._. M. Tli HILL.O nii**.
Wa. ( U.nxa, j-hci. tarl.i. i
BMBB_fl^fla_?a_fl-M_a_____fl__B_B_W_flBflflB-__-a-E_fl
m_tmm%
ltl.'K>*v\(AKKt{ who unilersfATiiiw CXTt*
TINi) LtiJ rl'.'l'lNO rer'ai-tly. wuu .1 U\n io gt n'.l ty
iv ir v rr.. ( at, M BBM at No. IDI VVrrt i'waotj .11'U
I. a ti.ti .- flt
A
thfl*1
TLL KEUPECTAHLK FAbIILIEH, Boai-tf
_Ta iBa-binflei raflBeUU<flaMi*ayJ?HlflB^I*t)ODaaU?
V.V.NlS ..,,;, _j N_t; '.'. Prolritll.t aikl f.l'ijli.-, al Mra.
TOHK.ST. i.ss OaVe, i art-> hnil '.ir* Np. 14 Kotir'h arr.
iEA~tJi$ERrJ WANTED in ererj Htata to
kamktmaa trpor* av.d u.l Tioat.cip*. iflJHIit.sroNi)
". N fS > ?-.', I loi . ? '? ? ? ,"tv |b ar r.m bbwM -*lf ae haa*
iu.1t, 1 r.l ....? i'1-tlt: -,., .r, .,; .. fl.Vn _,,| mwarJ. A1
r?r.t*. iv U, at jiiB) AMrlaUCAN KDUaJATIONaL INION,
N<\7I rllP'Jwv
WAVTKD?A thor.m^hlr flflflaraBatfld _oil
f f ,-. ar* t-nt larnaa mCbim^BtjBAZ, Taeyneb j.r.-frrrrd.
ttriy th Mfl i.rr.l flur y v. hw h.4?p tl*p l. pktet kj*safl*fllal_ n 'w
ifcar*. :t a 1 -,|-a!'!'.l/. i'all *fluBcay tuolmuj, at No. M
I'aJlTiility p-ntithit.
WAiS'l Kl>?il \\ fcTfi.f tir~ki'Vi*. Tcoi-ii, S li>n**,
iir*?aB4llr... I. t 0 Wl.it*>Ooiaia Tow'.i. lt*Vr.4erB
11'ni, 3 W * Whit* D. rklu?*. imre, flaxly ttftmg fli-farrafl
Pi.;lrt'., J afhitoBfrOM B Uflfllr. B?rra ?eJ 'ar.a. 2 Vrtfutkfl
1 Ca-t, I Baa, f'.llaafl v,il arr, J Ayrr*In.ry Dttrli ^.r-.
?..t.iri.. B-'A Nl *.tOJ Bot* Y-ta Pob; o-U?. BlMlflfl ***-'.?,
r/ilbruilpartirular*. _
WAN'TT:D-Iii a Bras* BoRinTtfii). e BBAM
t.ibTLR. ih .--i.hly t-*,u*u.!*l wkh hw b-.tnr**.
Nofl? otbrr flaeflBf_ ly ln ;.ilrc at R.\ I* J<_h*>j*.. N__?:_
W~A N f I. D?A 7o~B LtiMl'OiSiTOB
er-f T'tonad t o|ty wcrh. A.'ply at Bfl W Hiio-y-*!
Drntiatrg.
Vaaa. WaUTB, Otat aTaaaWTamT, N?.. 2rO F?)urth
JLWw.-m, tm TwmtrtytrA-tt . barli.* latr-aneaa' tb? BI
TJIOVfl oi un: *a L*oib.n?-> oa.-.. ?i_**it" pfli*-**
tbeir cbolca Ui tw**? lha. and Et_*r aud taMaaaa_M flflfl
?*!?-. i,a? _nJ rir, uiflflian.'? aiay ratjulr* PoaUi*fllJ BB flalB
ur dai.iat la *Tt rfli-il--1 Wttk. TMBW uio4?r?ie.
1*EETH ErraAOTBIi WlTflOIT PAIN
1ho*a fltfl *ra dr.imui of h.?i..| t?rlb eitrac'r*! *bo*_f
-all ou Hr IIOVT. tbr .-ruiaaler of AomiUk Milta BJBJ
ifl:. vi.*.-: -'t.^*>rv**raUiaaakkM

xml | txt