OCR Interpretation


New-York daily tribune. (New-York [N.Y.]) 1842-1866, February 13, 1865, Image 3

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1865-02-13/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

Jmcmrial.
S
AUBl".- H. Nfoow-i. Aagjvaatf ,MuWUT
TOCK8 ANi> gS? W>* ??*
^lbi-rt h MKoujjigz aascteTftia
laa aataofawiani.-. TlII^-DA- fl**?",,T*'v-,,Iliini.,t. Thr
? _.___.. at ia. ?_?? f kMa km^B^Eto ^ umtt_ to M
hat wiU einbraee f. iB-tHJ <-) ?r" "?',/? . ..._? . _ (),...?,
C_M_StT^a3^a5TM bnff-K N>? !*?<
S?-%mX2~~-? AK^for^tBllflrJ^tt^fl
-Oflrm ( o_ou.-BW.i_l_--?-JSjX. . .'i.tr.. I ?ra t-lui.il il.
Ibm_i_ *? ?__?. -.ti Ea* *"*__*?_n" ?? ?5*'at. __k f ?
?52 XUte. 'l'r lr_.aj.ti lai BB J l>rl IflllailllllBI k V, -atr.lt
__*____*____ l-O.Jfl... _i.----?r-.tl. ?..r Jt.llirHllCtl.il,
?__?TtvLl SSJ. l-i'B-l >;?"*' ?' M '.rea-uo
i!. ...I N.w -o-l CflBBtj f tarr~.nl . ojida. Lc. kr.
aV.?[-LAR fr'TiH'h OALYa- MONDAYBaad TUUEBU-jn.
PTOCK Al (TION. l.RS ANl^BlOiK-'E'J
5-S-O ..ONI.K.
6S OF -1 l.OM'S.
maii.h, may and jl i.y
OOUFONB GA&HED IN ?OLI?.
ux
H..NRY A. _T.'.1SK.;-8 S</.K
PHU.ER- IS Ot)V, I.VM1.NT btXt. RITlEfi,
N.l. 44 PISIE ST,
__?._-.. of ti.r p-xt-pet-t al PEACE --u d a ?"AL1. IN OOLD.
baMen -I l-oid _______ wi'l ?i. v _Bt? -> ta . tlie lr.-pvii. _.?"*
rra -_ tbr Interrsl at p-__> Lt ralr. fea t, AA. ._.___-,
Vtrttr* ra. ???._ i -t i fl tl.a nt> larUaiu1 .. _a_it~-lr l *BT*oi
ern lorwar. 'bm, b. BBBnwa. aaM IBB BaM returB Uae Oo.J oi
ln fliJ?r I'i Orflfli BBBflBa, .. _?*-*-*__
Orr flfl o; IBB >-i--''r-flO-Bfl MOHBBCBB?_r_. 1
\ . ii.'iaflifljflf. rnr rttTi '? "? Rtm. V
BJC-TICX- TlmfclMw iiifl iii?finh-fl M<?ck in
XN r,.>v iw| i oai mm aill kfl aa i al P_b-i_ Aur.
BonooT! i. " v .vB 1- <?__ .-. i ?'e ta. t_ ? , _t tba
?llirr of tbr ' fll Bflfll Ml a... aerir-nf di.- ?"~ __r?i_. ~ __e"
a__ oa or imljr- u..- .L__ BSflflja_M| M ti" CbbUBT flM By
Laflfli .t thr 1 aaapai ?
ixflr.ri. a. UTtr.Tin. atb.
>.,. 'a" i MN .iiarea.
Ha fl Ibfl .'a--* ?iiarr%.
No. _ttl.: I fll.. .caifl-a.
Nt. ."? foi i> -. r.i
No. 'fli for .'"" ??>.-.?.
l?. u :o Mfl -?.??>?.
No. ?5 ?
Nr B .??: M -.: ttrx.
No. '.(ri !,? ttt tlittM.
N.i. Sflfof iP>
r.. t i-r IB ibarn,
jflio. II tor tfl' ?:.a-.'..
N>, o tm ta araa,
_.... 4. f - SBflal rea
No 4. rrr .'?" aflalN.
Hy vto,. '- ?? i'i-'' -B n
? ?? J.ia ,har. a.
?. ;>) ...'.'.'.'?! are_.
N... t.-' ter '.'iri.tijjrtt
No. 12 '.,??- Mi iharra
No. f J 'or Iflfl afr.re.
Nut'. o- Iflfl .r.are.
.*i'ttiarr?.
N>. lil | .- li'.harr-..
- '.'.'- ib J
No. in' i. r Mflahane.
N.l" .im ii"-' ibaflas.
Um, ifX' 'er Iflfl ihatea.
No. l?B"r l.OBli . BBM
JOHN W DAVrS S-errW-y.
t nn i" JtATBI ~ Bl x-m\. Sta "iui, Vi.. 1 MA
IKU-IU'- Hl IMM. Tli!_'_ - ('30, '>r
u.orr (lli Tl'N:. "ti tl.e 1 lirrr V- lla >?- ? flBfl fhft"
t.oi.'.. i"-'<' ? ? ?--.,. .a, -..- _.'?__* Ib-Ubi an n m ??_ :-?
t_n.t..--. i, ,-" ? *. iaa: .:??> -t ? T .ir-* !??!'-''.- tia- .lat."
lloitlrr. ori : l> a-a flvB.. a.. a...\." a I .r . ?? |K.na
?t , - .. _t. ? t .... i r IBflBJ ? ii." 11 - ? aB*
BlaaA-. bvAaBx wtil b* f.niiatar. ..rpe^ tpjkmU I ' ii""
li.'. n -i l?ei.?'_i.* i- -i't ??
(S,.r, i S . ,,ilV.\i:TAHi.!iir:f'''i-'_
uiim orTBi Rin_r' orrar. ( 0__P__rt, j
Nbw --atiK. Pflb : ?
^TOTH'^ i jii-r.'i.'. givea ti.-t m -aSiSEaSP
I M't'fll -' PI'fE I'a.' l.All.-h beei ? at flarl
alae.l tlir i _'??', -'-irt lUwEMa - '
tl.lr at llir v-tr.- ?' tlAt TllBBBICT. Nu. 51 E?<JJ
N. flfl I tk. ? m :?? l ifl .'?' -.- Beart i.-.n- n 'ra.-'.-i
BsakflWillb. .l-._t "ia Ikfl MU ''tt. uftrrwiici _.!? a;.
Braiiarr- al a'-- _ I'.n ba BBflV. el Bpt flB la :ii.-, I <?: tl.n
_r___tii_.r.r 1- o..i-r W. UARI SMIfli. Trrn-.i-rr
? JJairrfl. 6?fATE_
41 I'Ji: Vt.ST 1'I.r.T < T.RTirK ATFS
!!Ot l.I.'T ASV F-OLU
n
3. rJL ROBBIN-3 ft BON,
vu it Tl'lliliUM IT. (DU 1'iNK.
nn ITf-^LOB av _..._?:D.
Ill lltMBBBT.
a?.i , '.??- I j; . ' a. lr.ii! Iflfl th. t_A- e- tm 7.30 IAj.'.V
_r|'t -. .r.- ob. .-?? - n ou tin- mo.t f.iorablt, l.nua. A
drnoniiiij: ' im 1. id t-r luaiiir-ialr (lrliTrry
Pi.(>vii)!:\_i:. s ., si?i'KE.mk con.T.
.-. PT I MBI li Tl HM. A [i l-M -1 MB ti.
ao: of .N.t.'ii. .-. DlBflfl 1" ai c rdct flf i. -ti I '' ' -? '
IjbbAiib af ikalJ : i-? ai-fli C-IbbbhIb bbbb tta aa
_.-.- r
Itv a,i. adrrd, _(i".il me d?creed tliat tbr iad PU'.n
aaaara_"*,-? ri t-. i . ;-..!... Jfluraal
Hbflua New 1 . -1 T.nbanr.dtrr ? n.f liw i. lltBi
flftbi ti. j i - - hiaifl-li upflfli Ibe
Rrcivr. I; rrru! t biii^ li. T.ti [it-'.'t tl"ir billi of aai*
Kai.k ?n-J tri. if - ?- i l ?? BifltliiflBl tbfl HeBklfllofl
Vuuk in ? -t?i -, ii. ? i-rl-ir. :h* litn .1 .> i I U-tck IBS3
IT 1b_T fliaitri ? i . ? -t ,a.d Rr rivrr
f.id ootr-r t', 6r I'.if. -fwdlof a" ira.t '.wo OKiDth. a."U: lae
Iiil, J?- ol IlrrD,.--? . a> 1
Kmriwi a. !i_- __--rrc-'C-flrf IM day S T? IM4, (Det 1.)
hy oH-i JOliN A. OAKDNKR. Clerk.
UrriZt. '?!? tui latfBtrmtK Axafiorz. itt !Uit?oa_ir_,., i
? h ei'.i a. r'rb u. IIM fl
rHETSAKSFEB HOOKbolU-ifCOMPANT
mlUbadaaadk fl ?? '? ' ? Wlklflflt. ir^a. __yr.....
,,,, ;\.. i.e ru BOMOM,EaaaaBBty.
THE ANNI AL EUKCT-O!- of THIHTKKN
I'IKKfl I' li- aflka S-j'b Afleiijr Railrr*d f-rijau.},
aUi b. li. J ??' i" '? Stttb L-on.rr of lorty tiiaa-.'. ,
euTl.E_.DAV _ - J?. from !_ to_ p. n..
UEKR1 8. -J.a,)R> Bfleia-afy.
ATTENTIiM. DI.AI.KKp IN WHEEt
PTOl K.
TJ'.J: .lACf/S--' WSBEX toMrANT ar* paaaflflfl
i_boy.r__o.t_d Wnr.KLSTOCX Ol _____! U'-'Al-lTY,
POk t A.-H. Is BBJ i-iaBtlij, lucli a* BBaBj .j-oie., MMflflfl
an.-. r.&.. iiiciurT rsretiil., ka Addra.i U.?>
JAC'OEB WlirLL COMI ANI,
?.. _ M M aii ak, -r li-x and 117 fl-.ol *t . t T.
PETBOLEnM ?TOCl BKOKEB webU
tti m'.r.r .. ra. OPTICI hia f -.--..,??n.T.. wltb oiwru.
wii.tr..'.. '.adrr.a v?i-.. lirrir , W.0_,Trikaafl.
GAS ANU OIL BTOCKfi.?Tbr f.*,. _.< r of a
_ar?i air.- i' -? B-BbM c.' '? Irt COMfABIElj M ^ln
arenl .it .? . fl" I'. ? 1 tiafc^
_a.r:t.a".?o o Itl;. ??
fi<
fliTC-iMK-O,
^_m Tarr: _u.< r- u- nir,-_ . i. .. m - .-..., r...,.... ,u ?-,,
Brenl tit .? . ? ". . ? l -a-f fm ioOOl) O'.L i,TOi it.-. k 0:
__.t:ua:o_ _ id:- m
li.-.- Dl V rt 'ifr.^r. fkBaafcaflkM,
*' LONG VOCK EBTE
-?'...' f.""j> r?. 8ii\ i;?. J->.J'
uit bt
tn Ht, 'il Wliiian. rL
DiPtbrttb 3.oti---..
omcK '?. tbb Cairaao l Altob ' x'-noti f.->_\-t\x >
t _ ;.u>.i l e: lutrj i.f, I
DIVIDEND NOTICE.?Notic* i. H.-robv
pt.i,t"i.. m _.j. .:?.?.<? U_b< 11 ?. a.-.: Utflfl Ea*.
B.-i l?. tl.a' Ur I . -vtlr r r ,'A-_ -?-?' IUI dafl aJ-^pted Ifl
llflHoardofD_rect o aaid * -pan'." hitjl t_. That c.
I.IVIliKNIiO. KIVK (-iPEBCENT. l-flfl -I PaflaflBiBBBl
Bk,. ? taobrid t] . l rupaa-oofl f it> t.e? r-ii_i^, tr:
Obr l_.t iis rnit'li* u'rtu ::- ?.--.'-? -i ard l - n-i-.ti aofl.
Piflahi. aa tte iMafl ?. H. li IT-Wt _ <<_. N. ta
j ? a f V. a). t- _< ' ? t- -^y Ba Nrw ' ??-. i'r
eotlii ~"' .'-' t btaafly. taMetaliifli ..t.-.i! -t.'k.wh
lofl* i.r . .cl - ut kaaiaai baal e
< .. 1 .. I - a ?. ? .'??-.-. v' . r
C-Baefli flM-. ra-pe_ie<J on t.'ia "tlu __-*. Iri traanfeT
v, il LAEKAEEE, Hflcrflttry.
Off | r <m C-i..CT _-M"fl C?_,. Nfc. M -__r.iA.T'.>, f
p, f -. Naw i -BB. lab'-ary (fl. MMt, 1
DIVIIUIM). -The I'._^d ?.i I.'i . ? "ts l.favf
-..-.. la ?:? -<- I II -'? '??"?~'A1" DIVHIU.ND of
_'..iiH'_ i'". LAI - PER MiAhl, fiflflD t_.- fla_r_-i_a tt t:.e
?U-Jtaafltuhaai .-'.?...' i'i. yti.A ?? BsAakai
At'lBDAV tba/1 -.? i y ? .---t. huid-r. t. t-a p il
?-.tba^-i" ?, I ...M YP1.II INh, .Ni. H WM-, -!'??
fo urt'. Ai '. Tba '.iiu..'-. b . BfM U I --*ed Boa
*"ebrtia?' 111 'tl, Iri.taier
VV. IJ ?.l.7 BMTTH, Treai- rot.
D" IV1DKND. " "~
fNiTKn r"-TR(,!.iifM' U-UA a*'?oc:atiq_*.
omri . i )-:s/.^T.. NEW-YORE.
A- I r .J' -.?of th- Tto. *.-.,? ,a.^ A KA IflttflB. hrii Bt 'La
oJ r ot Maasra. WedW.Clartw k Caa., t D.'VliiKND .!
1 aad 1-K I'i - CENT .-. i .- captUi atedi I tr.r f-.._
jarifl (1?IO.IXf.fl-*?fl ?.. dfl U-rt .. itl i, ,ii prr cjjdI
aaU _- .1"ri|."t," u,) pfc.ai'ie -..i". uaZ :. __*L, a. tbfl
Oti-. > cf tb* 4
1 ' ??<'. i o. th Cor.-ai? wfl :?i.-..'- ri ,. ?i un'.il
Mir.b 1 O. ii. rlxAlaL'.., ProaMaat.
WtE. fflflBKN l-t_r_Tf.
^t. i.'.ai-i PY_b !r"Tia?f:?t_u. Orvti I So. t
'i_u-?,,:.i-., imi;,, ? <_.,. \
r|r-*IDEKD.?A B___-.ar.xi_3 DltlDEKD
-E-P air V. i.,, | r.r li N* ?__*_ _ji: . ,U> 1,-r, .,r-iar--i b;
a. h- r_ e? _-_r.-Uata, I ,T__1 ,.-. ,i.. ? .-_ I . ?. i?fc^n.
r^^^._yt'AMJ.'. .'j.-.v fo'.y rt, .maa.
1 ORILLAHD F1KK Dr8D?AMC__ COM
J _).?"?..".*?? S-. i'.i ??.r"^iway.
? ":J.-MlB.IMNl.
--.%_- y.t'x.xtm.
ritro Srat i ? i.f );._?
IVIM I !: ? ' rvi . ' / ? ! i".,|. (, vTfmf.
tt. . . .. i . __--^ yttjabit to tbe
'
tl inj -NHOCIATIOS bi OOM
P UcJ u Mandiacti
aad , -. .
_
I I k'l . > I ?
I I P
,
t .'???.).
a- ..OflMa.flHI'B,
laM ' .'J '.'. fl : . . - r .
wat, \ v.
; t\itidetvTj. _____
BAl'tbA iM CHT.AlT.S.' SYST);* OF WirtmANCt.
| Vll.ll tMmmiVlltt S^X** OlrTVLVD OT
?M TZR CllHT.
WASHINOION INSTTILVNCE Oo.,
JT? BROADWAY, COKNLR MAlDi.N LANE,
Nbw Yobk P.biuiryJ, 1861
"\a*
CASHCAPIIAL.WflO.tWO
capital and fltTanra, K?b. i.ihk.OAaMai,ooo
a u;vir.i.NDOi- (IflJlVBB rui civsr
[itlii-4ia7 4.4Tiare?I.piTuhU-4.u<lcciand, iu (raaa, te St.flk
haUna
AJ.o, tn IflMaal DMflBfll .1 (?) tU TV.R CBB1 ou aafl
BtaaaBflJ flflflf, T*yAtlv Bflfl Ma- I ti ' k
ALHO,
A flar* Dl'uknd pf .60 BflOT VI ? CM r N v.'. 1 afl J
PflBflBBBflflfll PiaaaM*aflBa_flttBftrBMjaB ?.*?* l*aBa? Bvr
tbiypaerHhn.3lrtJiDti.n.l*i. I'Ll'l.* THP. i'OfRTII
NoMflBI 1111*8 8CB1T- DIMDI.ND Off 80*1 TYR
\CXtn tmWkkABMM BY TtiTS roBTANY b*OK*JSRB
J aikiPTion rY tui: PAK'r.-.rAT.'.o BTflTCal Th*.
Srr-.r T.U1 hr T-i.ly for aaliTarj- on ard nft?-r 16th MflBflB pro?
010. r, satttriXX. treattmA
10 BBl BJBaiOB, ttm tt ktA
V M. h. i.Ol ilUoi*. Saer.tun.
WM A Nfl'OIT, fla "*rit bt -rr' flfl _
"OBBMfl or ma New Yoai Itri. xnv MafllKfl I?fl__fl ? l
.N.W VoBB, LU. * ;*.v I
DIYIDE1TD.?Tho Dirootuni oi thi Conrrany
h*-,-. UnaeWj aVelar**! ?> fl Ml IB*T*A?. MVIPEND
aalXTCaCKNT ir.. o' t;.-.-. nn-ut I..*.. i?i,'.i,l> om de
SflflM At't;?.- t ?:!.? ??? r_ - raney
11( *_> Hflii. or Tiii ' t ? or v ? V. hb j
VU* V ','.* )???:,.? I '-i l
PHE BO.BD nf DIBBtTOBfl nl thia Banli
Bflfl tii. d,T aWar-i a -i'.MI-A 'eiUAL l>IV'll>iS:>
I
I bflfl !' i. d. t fl- *r>A a -i.MI-.A ieiUAL lUVIIiiN:
\U? ^". li (I Pl 1. i I N i !'?-?' " T ' -' ? ': '? i";"t'"
.II hi ? Tbe 'r ? ? ? ta- ,.'??.
bmi B?B t ...it,r i'ii tofl < BAA _____ H ' -ii-'-'
Cankiuq fionsro anix Bar.kcrs
Fl-k A BATCH.
Luuran**,
?aa
l\ FJL *:.'o EaOAN AOENTSi
vi .#. x- AU fll .
fli lei i ?-. i ?f BafBl Baa ?-? at- ?"i-.ui
?
IMMEBUTC D'.U'.'U v.
IU IB IBI - OB (iiiVKRNMr.N; BEC1 Bf 0*1
I,.,..'. -. si' BOiaD AT MAKKl'l BATK&_
VFKM1L.L a Co_
T HAMKEJUt,
NO 41 flfALI BT BEWTOBB
f|i:\ I.I1NMI.M' AOI'MS.
iur THB *a:.i oi THB
NATIONAL 7.30 LOAN.
IrTRBC BOKM a l: i: l-flflUED IB Bl atOMTBATIOSi
of *..*' ? IP". .'*.' ?l 'TW ai.d fli'a*' J.ia.1 Afll
and eanTarabri .: il -..?,,;.?,?:- ? llial I aloUn
pflj. ,:.:**- '**0 !.-?.'.** '."!.') REABiNU IBTBR1 t.
A ... I, rt *ril r.i rrflir-i '
Ba ..i--- '.<?-?..- ...
parpbafled. llail'A** ?:?*'? flfll Bflt-l bui/ai _.d *. .u c:.
aoain mwc.
7 ?> ji_ i . 8. LOAV*
I il* 1 W a afl aaaM BaBfla h 'aai <i"
ltTt-ry, f-.r .^.VLK by
I.JVKliM)>llTL ClaEWS .V COfc
BA.lM RM
aafl
T\ S. OOVEJRNMENI AOENTS,
. '.'?.. ? ?
1^ :.. IAYLOR i Kl.i:i>.
? HANKYiiS AM' RROKE1U,
So. ^ l>l<o*r. iT
Ooaerfl-aral Bf artl re, tM-: . I ?, Hta )
, aafl iaid, boaahi asfl i.i.; ea I ?.. :? *???? ?? ' ????'? b* '?'?'?
| Bt flll flwaeiba aainu a tha t'flMfl flafl** ai tb. ?? rM
li?|K?iti r*raiv.-dii.b?<t-tUi iij.it ifaalt, atal ir.U?^ ,....ar^
Tli.m l.TAYi.uk Tlion. BBXB.
Li'r ?'..: ..-? o( MincrrrT B?r.k.
1 niiirii |)a*A irirTT )
Orrui ur ( 4>*r?TB"U.Ka i.r tii. i r.it.irt /
vv laaaama, j...i uj , <?as. )
TITHEBEAR, bv Batisftvctorr tniacace paa*
I* aflMafl M Iba BtvaWflleflad -,t . .- ?? aad ? araaai
ial THr. SATIUNAL HiUtAIiW A? BAfiK fl Nr* nn
li. .'.- CitJ oi N-a Y.rt. in Ufl I r- .,' Nrw Yark ..iil
fl> :r ?? Nrw TlM L?? b-tr-t rliiir oi..i ir l o.-rlrr n .1 a -r.l
in< tr lh?- rrr;.|iiroiriit, nl Lhn Att ?? 1 - ., ? f ? ? i' " '.
Acttr.pr v.ir L ,??? i,.; (-,/-. . . trya padrr . f
l Bflflfl H fltflt bondi ur.d'j ptmttm t ? laa irrnlaaVfl ai"l
radan.pt iht. Ox.-r.-u: *p?r.j?ao Iwa. '?' i?'i aafl haa eflnipHed
alth J: tfl r: fltab ' ef BBfli A ? i' ; rll J ' be mi tp. >? -l
flUhhalaei i <u.:i.r:. baj '.'.. bai :..??? el I r^^ aaflfl aai i
Ai-'
.'taa. t_rrrf?r- I. ?Id|IiM.<' "???>. Crflnwlfotlar of lha
rwrra-ey, dt, h. rrbj eertl y Iflfl THF NATItlNAL BBOAD
WAY HANK ..f Naw Vi-i, li' IbaCitJ ol .Nnw imi. lv. ti.r
Cflaatj afltaa V r aaflfltflt. el Bea X tl laBBtaaiaaflla
? or.iti,i-?-.. Bfl baatflflflfl fll Itauku.l und.* th- Art Arr,ri.nul
lr laatkaaaf \eiit-rmoi aaaaai a l baafl aafl w?i tt eMm
..... MUflaj al 'a..^.r? IflBl Bl fJB M.t ri.MH'li.
Cmatptti "?' ef tbe fl rram t.
t'AsTT-rry bore* .. Traa?J.-J Bfljat*?a flafll fl U" Vutup
troli-r nf t.-ir (iirrr-i~>.
TflfllBTflT r~riBTirT*i I
trrr-ica or l j.-irTi._'.-k ..r -.hb t mr.M'CT ,
ni-., ? Jaa. .''., lnu. >
1BTHEBEAS, ?>v suti.fruiory i-vid. :,.-* i.n
*T ?ri,i?J t. (.',. -.rf r.",?d i b .. *-re*a trtmi- to rj.).
thfl 'U aMEBICAN NATlOeiAL HaNk Ul Ni vv
YOUR :-.. i.'.r Ci', .: Nr .', .,-t. . t!.. i ?'t fNefl Yerk,
ii.' r'.a.-t- rt fkaw fort, haa b -r '? ? arrarrhflfl --.i.r ,'u.l
tt .-jioit- tb*. rr ji.ir.-t.-i. nti ettlw a ? . i mermatmtiklei
?'Ar. A-t lt, pr< TKJ. . Nutr-4.?_l i-:.r, *r .r- 1 BJ a Bleflfl*
ot I'.-.i'.-l >','??. I nd al' i.r,..:.- : - tbfl ??-..t'.'-T M i
rnflaniflJaa tm-r.?? I aaareflaflJttae 1 totA.anlb*. omoi j
witi al: ui. i>r Tinon* of*aid *f. r. ' I b? artripl ri
with baf^rr fl, .. a..-:,-,-:, '?' , :-j-^:?ii ' rl-J.i. flt Ba*?M I oA
BM
Nmrn. thtrtfort, I, iln;h M'''.'- h CnuratroCflr rt 't.r
Cflirta-t. d' lu-rl j ..-I/- that-Tri. A-Mir.~.'
P.aJiii,i ti r- V ,r*. .ii lua fl'ity of Kaw Y?ira, ?>, ib--< ??.-.?>
afBaerVark,?' }S**ata?f Nr? York, - ? ? -..'-,
r,r-.r? 'tir i.uiir, fl a K*uiiur -..-'!p.- lha ? : Bfareei
ii. ..- t... ony wb rrcf, fl.iw.i m t.-.U Bflfl *??io. ut.
ihi* t??;-.-.-? f_.u .*; ... Jttv.arj, 1 ?'.
MI"J1I .Vi.-l'lil.I.fK'!!.
\tt**x: J laBaMBaaWMBBflCaaTfl |
N0T1CE.?TLe EABT BTVEB BABB aifl
o'.'i'.Uf.' '!? . ,1. Ttt pT'.-'.. nt 'r a* '.a-. ?'.. Il.r.k, w.'t,
! tb.. raailal mr-rma^c t aMa.fl ifl
; BflrTQfi ? iti-.'?? rv-r *t .-t-r r>-.: . iMAmoA i.i <'<..? ??'.
: '.T l.?r .:.- ?..;:] hi- lii> tfl y-r.... .-?? f-- , I.r- Bfl.
: BflBflflfl nf tiir *l.-?.u- Wi.: L s'aii.:: . .. >:?..?.??"
. r..t\.
1*^ ?..-:.; . ." lv,' i Bflfl ,' ?' ? ' Bfl ....
Hr i-.lw. y.
Otcikl)oibfre itUitrnge
'/rrva ia vb r. BaaaaflflflBe l laaBAi* CflflMar, i
P.R.ia.r, ii" < > ? '? I I
N'OTItJE.?TTIE ANNi: \L Ul i:TIM; oftJw
? ?? ._-..:. .-i ? tbe ti .-?? ni. ..?,-? ?! Cetus i
j t.. liPlda*thrirOi.,v i,, .;-.?.; I -??... :. ? KRTDAl
tfir ifltl. l:i*t-. Bt*H)< ? 't -.. i i '.. purBD*BCl ..'-ni ?
I OOAMDOt O'.l'.r.'?'?J)l'.= i iifl < |. .. . i - ? ib v. . .
??..:? aad tc fla em ? .. I ba i - - t* ? Im I ??
la.-r-rfia I;.- '.'.-_.'.?? t )?.. i.t . bfl -? < ' '. - '?> aBhl.
ib. 2Stbi3"t,batb -? ?? '? B- . !-i,
.. p .v ::'h !.?. .- r ?.?.
Clitii _,:.n, ("o^-wer.- flBB ClBflTJCBjfll Kul- 0.4.-C3., i
t I BVaflflUIB, i)., J ' .:., li ??.. .
TJIF. ANKTJAL MEETING ol tbe Mo*-!.
lr*rl-i ,.| Ika* C,..npa.,y, i r ?'.. '... ? | li..r ,r
u.nl fur'..'' trir. ji. r.. ot Btaa bffliir ^, wlR 1?-haldi-. lha
pfl r.. || . i. ?., ,; . ?-?iCaPi.'-.-.d. V .-. - Wl PN.' - . '
1', irnvy 15 IMe '"? - ' flflaaoe -? ? ? I ar. Tb*
irauai. bnekflTtrin ba ei-aaflfrue t'.a >.-?.;?.? .,:'l *'?,.. ... s
...., ; | . rwtt\ M BBO. fl Ll -S.j.l.i. r-;-?., y
Prlrttlnim
DSllaOBflBl :?L
VAGSTAFF t\ n.'i.icimv,
h. 7 !'.."' .I'V.'AV, I:- iBflha,
ut-j-h ii rc* tiAi.i:,
t)lL BTOttJKH.
h', KINI EY I-' ' " ' ?*?
BKRORNOO.il I < OBBOI II.Vi*./.
UCLAN1C IIIOHOATK,
u 'Sl> |i|M I ''1 STMN.
NOBTIIi.KN I.KIHT. KOBTll iV.-ntrA>j#
MABHATTAN, "j.Ali- ,
i. '?'.;> k.viim - ': I'
p \ . roNHOUDATI t>
Alofwliieh *.-. . . ..< "???? "u I "? ? -?' u.n ?? ? -.?
,. , ...tp - ' ' '" " "?
i ?.-.... ?? ? ???? i- i rthfl
DEATTOTtCOnLAi
i-.. <n> -!.! I'M Kloi B DOAUD
. ? 1 I o,''. ) I ? i nn.' I B, ib.
< iiDtitb rBOBrai aui*.-ibu? to
ftaroiftro.
JJWK.SCIjO.LNO. "
THE ITI.8T NATIONAI. PFTHO
LBUM COMrANY,
or
NFW-VOUk .4.VP PK\VSYLFAN1A_
OBOAMnXIl :'NllF.H TH _ Vaws OP TPj. BTATE OP
REW.JIIMB, Jan. MM.
CAf-fitti -tOO. il.OOO.OMO,
1N vAPt.,0*Ut KBAEZI Ot ti TACIL
A l-l'/rn.I) AMODNT Of BTOCE BBB____YBM at fa
A ______
NO L1AHILITTF.S TO BTOCKBOLDEM,
TV.O mw wr.Ll.s on COMTAMTI TtOtttSt
NOW nKLMIMI M EAEE1 14 LAILY-KIVK
-tLLs HOM o> iM.; iiiiwit.
OTTKt NO lOOfBEUASWAt
_.1Y__)_-_XD-1'AV1...; IK'Hl IHE STAKT.
f.'r'FI. ' II
iiia.irr.rT.
OHA8. }I. Allll ' ? ATF..
'.)! ?.. ll A.|...,-l' '- i'i '? ' '?? Bkaaja-l
TII I MV'ia.-t,
JOHN I.. i'< 'i"'.r MM.
'.-_ i,.'ary .',l,rr_.u I I I "? ..'"l-l
?Bl iir iiii
BIBAMO.UONl-tb
? ?>, ii ru
irr-fl! TABT.
JOHN <>. HOYT,
flfl ,-nujii-, .:. M-' L.i 1 .'-.- ...iV-.lt.'.
illl.r.'AL BT I a a ??rr...?l>r*T,
klAHLON K. il'1 >t_>T,
I. '! ', BL- . .1 Vt I
TB'-fB"
ur s!.B\u't~ ?! ? Ma L IM?11-b
C_m a. ' pm iJaka ?- aa tt DflftilhaaMl
? .
0, .... ,-.__, | y : - . ? Ckaa '. M_kj
(.bla. _) IUI
i.A- M OM * ' '?-- ' 'i'i-' tOtL
pmtmotnttm - i i ? ? ""fli. bbbm
I pana ... ... efl.ebra
? r-,. _ i .
?? , ? ? ? - .-?---. i a
Tl i-i- , ' '
: . i , , \ : _. ?_. !? ika ttmm
H ,1
N -.. ti... i-r rty are t ' ' w
... l?.i |. ailt. !???
,.,... ? ??-' ' m?a?ai
...... raJI i i ?!__ i-~.pa-j
i . ? - ' ? ? ?
ntorraTt pa ??n an i. - ? ? "?? thi uitcb itn
Ti.i. b"'1'- ,?. " ? v.i ? i - r : ? r J-. aaafl,
?. lv.. ,. ( ... li- b-<fl?r-_ ika
Uu'ulr" wflll, bl ? I . ..., . ? i lha aea
aa i" fl-flii >"? i'-' ? Ij t-i. r?it
':-.,, i - -r r i ( ? : .- - ' .' a ..i'i? d.??.-.' :oii.
-, - imt 1. -tdi- .' ._? ?> " are flflfl Wflli aia ???
. rl>. ' I . . __ Ib. " ' ' ? ' 11 ? law flf flfll hM
... --.-,- ' ? . r-ry Tb.
? i.^u,.. . ,, ? - . II .-naa.'?...) a'BvaO
1.1. ... thi ....." ?' ' ' '?? ' 9* IJ la . Rj t
.?'.-. ? ? - - ? -y
" ? arr wr!.. flvt., bfl flfll T "t? d".-l?T Ihfl
? ;,.,, ,.i -? .... ? R? ? ? . '? - m ...
,..j |... . , .iv* ' li. ." rr-y lt n " Itl Bt -riil" . cafl'
raaai an no. j-'r t_ w mj. ,...?_<ar>!B0 ix.wj
A piutr. fll lai.ti aa t_BB fl.nl li... . Turiarm ,._('I.-TT
Bflfl. llfr Wr'.'i. fljflW l? >'l? l*,trd ? ,U- .a,.H| 1,?clt-d ti.r
,,,.,,,? ?. . -f..- Tl 1 .-. K... ? tl P~rol~.rr ?v_a"
;?l,fl i.a. a i.r?l..llu"..-. -' .'. -? ti." , \T !?_--. -Ith..'
.,.,.:, ,.; ? - :.-.-' fl rk j ? ' a -? l ' w '.
< I /t? f. ,. , ll.. " fr.n.r ' fl i Al. ib A 164a brfll t_ta
___ .Autl _l*_l Wr'll .tr lr
iBeri'BTT *-? I? 111 *. a-* ft-nrrtait?iiv raia
A, PflOfl flr.ek. | ?'.?_?? IRflaelB., OOt BflflBBflM Mfll
rrr?-_?!'???'? r>.n. ? j f. -i Ihaknaa .
ir,.;..r 1 ? -ni.. - ? .- b. Vt '? a-Und daily aBhaaeal
Br*fliteomambmaaidattxkraflfl ? f lt Booi, oa tbe
pfliijaflj fm a-rt. . x. ? . .-. ia. fliu Iit lubl iuiu.'di
Blfl j
r?orrr.r? ?o '? Ml ain . ta n m vrB..t?ra
1 -.. ...... afl a(. t ?? '. :r. ? n :. ? . i- a.u.f bmt* >. ta
I.n-. Ka_Mwhaaad DubJ ??'? ? >?*-?'- V- ??' t _r. -? . ? .
to U... Uf. NatluaaJ frti .- l- t ,. , ?? all tlr- i l;.?
f | r--t r | lha B I. fll H ? ' ?? J I. 1
KT'.'. ii pl.. a -ai ?!.. .. Wiil .' WB - 't rafltfllll
utl :_ _,:_- <iuaBt.ti.-. Vt ? .1 -.... r. . ,__ ,t-c.r__t-r.y.
ra>rr_-t a.u I
A \.,%f ?' jrti ,*rr, .'to" ??.ntK !*r>t. j
L.-Ia Ita .jut.t III.' . .,i. . i'.V.ard t lfl?_. U. tlrr V . l-r\y -'.
I'r. ;_J r V
i _j-t .?. ?. .i * . i .,? in .rr.a- o:. ae BflBit
I .v.
^rU-Tii'.! r? .^"1 he t- 'irr-i. tu ?'?' 'rri.li.- r.'.l-. f?r a
kioiit. d a__.j<iat t! 1'ie , <|nt*i .. i . ?.>?..?. . j ? ?
fl'.a.-..rt. fu valua *?' t ?? ?? - ?? i ?? .'.Li-i. l.frt
'..,? ,.r?t>ii'.. .ul tl.i-.an i " i ' .-'? r"?iT..-l tl.e
orttiirial ? i ? r: ra, aal tkflflfl fll- a.i.i l . )*il_ i.ti_'..
uan.i >. .! udoi [-? I..-H '.".' .........
Moit m Tirr K-arrvaj' -Tta M.TI..I ajnr. ,:? tat-t
BTBarBIHt.- TKIi ll'>>Be. WILI l'o?-T|- IIT Ht ( IAr.fl^l>? TBB
-WB l?'l
OTI ICB ..'t IM BEOAPWAT.
rTO_E
OOTTE1I FAKM 4>n. t'..Ml'ANY
Ol fMII . PKIrfMIA.
OATITAL BTOCE ... ~.tirtmm.mtm,
,i ? Iflad l.' ajtai n - ... . i ... .L..T .
M .?>?' HirTIHN fl'f'ia I
_OM_gt_MHUAB_B <>.* i-\ aa.-_.ta BKESKARE.
' a.' . I ,' ; . I . i '.:
f 50.OOB i ..?.!! ATl'HOPEl* J KDA8 A U'(.I__-S<J
t-Al!l *.__
rarjuflrirT.!-.?! ? Jt LC__EW
'flica.'Biii__.*?i ._.il ... II v.A.rt1(
'I. -i ? hji. 1VM ,) -".t"i-i'
Baamataai.I. i. H-JMtliR~t
I'llllltM. '
I.-MAIt I.:'Kl'.*i., hf)IIV...T CVTII
U. Ii. r?.MIJil. KJivvJ. P.flCOBUMAN,
IV. y_. l.i \S AI.I.
?ij?i'-K-: nu 49rm ?*!, I NEWTOEK,
...-.?Ma.- j|3> ; tli v-fl.-,-ii M,j"'; Mt'".l
l.*,i.-l . i'. *?. I. .-". Tl .r I fl Waa
_..t., FMlUAIU.i.I JilA.
?..- ? i ? ?-.. -tr-r.- n 1 flrflflJ ' ? '? ? i
.. ?'. ? li;. i/O'jw tar^Jte t.-.e f. ..... -, v ttt. u ?
.
1*. iJi-'-i.r-i"i\'" ." v/V Or. , ii ?. . 'r . t Ib! .r t
I '., ?'. tlr-.t of: . . . rr . ' |?? '- I . . ?? ?.
rhfl ??? '?!. -..a,-.? i. I . ? >
OOTTER i i;M OIL COM-PANY
... - . ? d aa flB'_b ? baili that f -.'. l-r, w -' i i
, i.l. , ..a ! ::. -i. r...a , ? .-La .
i--i m
Tm t ? - re I - ritl ha aara Ba a alaM tmt
? - I t ? | ? a ...JIIJ.
t*l_Y.k'\ .Not.'llIl.l.W ()IJ. COMfAKT.
\t ?>,,..,- ;>'?. (.. I.a, inM.r J u ' r.'.fla BBMBVAS
i ..-.t.ir,,.
u 0> ...rJ-uilir-T l 1! -1. ? lr ?a < t th"
HKNDKIOK l.l BKIOATOt.
A . ti ? i - ti.. ii-.l'.W, flVABD vVHAL.ajd.j-'. 00 i
-? r_l
tOrttt I'JtVAN I'-. '?? '-.??_ YcrV
:,.< (in h ATWOlM), .... K. fl.ij.ii .
? a V' IS.NKR, ?? . t . i.i T- ?.-?_
1. r. nj_NDRICE. ? '-. r___r__eab
;..:,? ., _|R1;CVH < .. .??' Atyral
NOTICK.?THI'.IMT.rOKTATI^l'rTRO.
j.JIITM COMPA.V1 -.?;:: r -?'.- PEOMAAW et flhe
? A.-r iftliefl -!|, ' N-i 47 1 r;.u!,f.i?, fiew-l.-rfli,
J,-' f I.n,''.. V- : i - > ? ' ' I'i.i ii., iiiitli t_.'M. f fi hAll'Jl
jlAl f. i UiAtlUf pitta at tba
l?n~a_dv_j n.i i.l. rROIiOCINfJ TKRRlTiltl-, nair u>
? , ?.' i -.- . )'.._?,:" o?i^ BdawiM
?I . K.fl..-. Vrr ..- (..ui-t, Ja. Mafll of
Ik. prrrtr-rt. ? ' ' - I- i_ Lhe iui__~u?> rtiufcly
.-",_'. .a.". i .'.'-.. ?? .. :> u?. ..,..-: I yti. t>JLip_BJ,
flowinfli '? -.* " . :-? 'i rfkltof oiljfl uf.
Ml|_a ef tft.- t,rr.,v-r , .. . ., fl i Uir bMBBBfllhBCaBB
r .n>. affllixtle, LuJ't.i .. . a v ... I- flta* l'-yer_,'nf
,? . ? I. o yLkk-ktE-flflna-T'
,\. - - . '_
.? "a ..,..,.?- ftfaoa K-Oaaaaa t
i?-l H '?? i 4
r|v;r PROl P Hl I": VV.
1 -(--..i.r-?. ? , -r. ?
.,..,. . IBlBflBfl I'-a "'?I
,. . ,.
afl ""? ' "'
?. _. ._.:t__-.i.t..ii>itn- '<
T
IE '
TAartcccAPT
PETUOUSUM COMPANY,
00 BEW YOE*.
CAfrtAiy ttt\^A\ 8A.ww?,0OB.
lllVlArTB INTO kejem SHABXt) Off THB
far vAM*r. or a iaa,
vvorkino CAriTAi. 9ohmni,000 m ctock,
AND 9iaa,?JOO IN CASJI.
11 jn JAH DE PKYBTT.a OiiPEN,
Ho*. J AMI.J*. WAIrFWOBTIL Vloa.P.--rld?_i.
flTaVWABB 8. RKJH, Tri-**-**.
ttaVttM HENTO**, Hrr.rrtjrj.
Uon. JJjJBS DB f ETiTTBB OODEN, of Naw-Torfc.
llon. MaTffJ WADeWoaTH, a Jau.rfl W?<?/elth k
Cm, Bm ri t 'mim*ak, n*? Tart
OP.OROF. W. iT?TTLK, el Htafl %. Tnttir, iaa-Jior laaiaxa,
Bfl I P.'-vrt., W-w Vflrt
IlIC'lARn J. BHK&MAM, of R?L HIiptbiU, 1 Ce,, baak
fljfl, Nu. jl) P_* *C, Na-w VarL
LXWU HI..STON, Cin-ai **-?'. bflfl*BM. 112 Hr,?dway.
Bflfl Iflflj.
WI I.I.I A* T. llAtls af Nerth-p, n&II I Co., No. 112
?ra -i .t. Nn* v.irt,
TIIOMAH A ? OTT. Vla**l?i*w?aVTrt of '.tw Ppnr.-yWa._fl
OaB?Bl f a.tl <*l OBBflJ?Qi PAWdrA^Olitt, P. mu . Sr.i._
R. S. S ANIlROM, uf Aadfl?i A (flr. Hofloa, Uaaamr.bu
| -..
II | UlV'l f '.RNONS, fta rrBornoo. ('; li'ornia.
Tl.,- n.' - ?>? ii.,-, -ririi t* flfl tn ?harr for a Hnitrd ?moent
oi'-t' V. No furtla-T flrB or aa*a*i.OM-n'. tt> 'at n.aAr o.i *ub
BflrAVflfl ?l?*''.tai la raarivad Ior a i'ii .i: oapltal. ani
?-.? '?* ii. tuvai af par, f.fl tha ftrtnr.: *VT*t.>yu*-ul of ?_*
C*r.rr~ B*l i-rirarrry.
1:. f.r prrj ,v?uaP?of * prrprtanl tr-mr of .bout TT,0fl*)awa*
a. i Bfl BBJ in .vui LuK OlAti", County, .s'Ut? of CaJi
fi-rui Ith i on BBfl ment tbr Pacrhr <*?*. bruig il lha foi
. a . t... . fl bfl?. iii:
1 I.a Baa-aaMaBBBaBi .aotflu,':.. Ib.'irl K) a'rr*.
II. Th? Ari'-y.. OiiBoV L-ieii, roiituu;:.* A,l"*T B ?"'?
III. Th- BflflflM 1'bPBiwfll ll?uoa, anoMlnui*; ll MAM aerrfl.
1V . Tlr- P-Jta IlaiM*., *4_i__iiif i. Kli '19 arrrx.
V. T.a tikom l.orrAl Uaflafl. .onUini.u, :?i BIl.M BJBBB
Ti u:;--.f kaaa *-rp Iraau ha*r b~? aMMflflflflj ?*?
-r, ,?d ?? ?'. *i'~r._?*l br Jad.-a Por-tnia, <rf rl,ui r r.U' aw-o.
-, n., wr.iU?i ?al Trrbfll, of r?a*mP0 wbi. durin*;
flfl |*it yrir, ha?a ?i?i!rd aod Ihoroujl.ly riaimnrj ihu
paparl- flMBBtty ?- rfirntiiioofly ocmcr in rrprrwi '...t
. u rrfl -:,- a-nb i--tro.'ua*. TbrT **y. " Bfl laaafca*
d rai.-.y bai idrno tmm w in U.?- _l_,o*t fab-iloo,.
, '., _ ..! ml"
i .. . -.'^oyi aoidi aflaafl Bi .*?' Ba aaai or, s_r
LafaBflj, aflBfl l'.^.ik r .?t. wtk ? paaflaaflflaal ?h'tr
- u*.la witi. f-riiny lu Bar. Pi*ncino, Soaflj
4, . -.. ?-.. _, fl l.lra. aafl Ni * York.
7 ' . i.... .'_,-? * I'tll* aiopa to Kjn I.ii'j B*y, ai.J thrrr
? aaaMflTato|aaaBflaaarjal i '?>?? aaaj flfl al, a'
iiiiirr, Urr?ej^ Ytm- frtt. tb* w.;.. t.. ir-rv.iir.
?I t.i.i. I im ouimtrartrd ai Ibw pttat, wUn K _. ha *pj.(
J iu bVb -i-oik u. rt tkt waafl, >-.^ liaBfli "i*- aaM or ruha-'.
_?rd. ji l t^> d-uiti.d.
Tb- r -?t of _..ppiii( ?IB noi oxretA K e-ot- p?r h.rrr:. ami
-,.T aill h* r-?bUd lu u._v,, |, tKlrorr. *t Naw
i Voti, at t". pai btrtr.. ai.4 tt Ao*t.-*l.i ?i~l ( bflfl 1 rfldwfll 1
aaa
BBfl ??"*?'! '. fleflflief f-'.)y a:.J pBaaBMSff, '?'?' ? f^'
j w . t,.' tbii r* ta*ny ?t thr p.r!.*.: ?,' i al... n?oii.r_t.
Taa rariad Arialia, |iu..| aO Lbr l.,:'ui-._l.... tb?t BM ba ra
BB ? A, v ,.!i * f ? .- .-? ,'? ^rrrPlloo i.r th* BBMflBBM adraatafla*
Bafl i iflflfa '?- rfaa' umpariy'* ptatwrty,?.? kMy *.-.d p_*_.ij
?i-t forth la tbr paaagOMOk
Tur. FaQfflO coa>t pftkolf/'M ibmpany of
.Nfw'ii.rli ha*? baai. iary o.?.-i/r.' lai-r U.r law* of Ibi*
?"iur, wi'.h itOiira" i-afital tar ider *r?.:?b;.- .1* Pipao.ln .?.
ta.1. rrtvarr* in wb?11. br'iiTad ta lo- r -? -mlti J iUlTilj ol
Pnrji* ic flfll *urpa**rd Lu i ?JU).
flathaaflflflWai fi* th? ito<Ji o'. thr i . p-..-> l.*^ l?-c
. l?- *sl *- Iflfl ofiVri of
VflJBJBJ v. 'AJBJJBJOB1 B 1 ro.
Nr, ?1 Cmd*t *t., N'V. Wtk,
RrC.il, SHPRMAN L CO .
Ni 30 flaa*fl . Nrw Yt.r*,
NuRTHHrp. aUlati k CO.,
N*l BBaBaMaflkaar.
UCITIs Bi'.NVOV, S?r-: ry No Ilr Dfl .i.Iw*t,
w'uar* t'.-- |^o?r*rta* e_t, b* oeiaii. d.
^?'<^;r'J'.. -i* pa -Jaa m ahert.,. mijtia tiy. *n."n of a:>*1.0<* b>
Bflaaaaafl
fpu
H?NB*B DEND PETAOLECM
COMPANY.
OA] 1 I Air.-. ? )ox),fX>o
Mvuajaa* into io.ooh bbabba
I ). V.'.liFi- $10 r-'.f'l.
OlFK'KltS
la,,,'. .I.. V !..!>?"? .' 'NT 1-.iL.
raaaaa*).HOBATtO D.il.R.
BaflMBa?..IAH1.. 81 ? ? AaaaB
-l :"Ti"
c v | 0 'I'tN'.lH, rvrid-i' .V-r-f ?aat FSIa-r
rn-a C :i | BBJ
HOBA'XiU IKiU., bar.a: ry Atarit e 1 ..-? I-t-.raru ?? Con,
I-- -7
TnOtfAJ 8. !*aw:.<-"1 afaaaaaa Bm I ; t*Bflaa,
BflsniOfJBBI RKKLIi. Na. flfll ??
AM').- I L. ITl.L, Bfl. aaWaak
j. .ji . -i anao, ..< .*.. Baa aii -. .. ?
CllAJU_Efl<A bAY.ikl :, ot Ur . i. ... ,f. BbbB
.. ?
MflrTffTTfl aaaaaTBI s. !:,. ? Vna\\-*t, v--. 11, R J*
81 '??:*RD.'T?.N.)r.M'.'.
1 Bi BK vv. ALLiN. Ol fl'tt;
i. V.'V r. i: VI IX)|tK. A. -'atUV.a.
T a p- 'p?t ??-, a-* flaBratB*MfaraaC ..- tiiia-Ao'-p
|it;it.? i: k.'i| nur*, b-rt f..: pani i .' knaataflMflafl
. ?: aflB Baaaa Bai flohU i-. I r,.-.?'_tdv
aira.ilr I. ?- . 'I.. ?.- ,*, flajfl?fl m.i f(J' pa^i .- . .
Tb* paafflMj Waa ujlm.'Ati with flr*at c.r l- .1 r "* ?? v
tmm f.r-l by 'm?tar*, a..d , . d.'-.Mi-J aai ,-.g d.'.W :.t Iflflflfl
ii bm (?- ?.' 'U aafli - ri*?i.
TS-v |?a?- | rrr, ,? frut:. tiir 'tto prBflaB flfaflBBi " IIikIo
daj" ?r.^ **Ait ix," a-o rufl>U"nt iur n-; .lar u.or.chly di*l
d> ..il', fl.-r' wly i, flfl* i t.v,L',t. w e^uv- *.i-na.-oiK,-m;ltiwn!,
?*??> niul ?.:..)*? iy r. flllaatl BBBflflli .ity rvprrirA.
In ?uJi'.flt. tlvC .li.par.j- pr'prrr ?;-.* .? , sirrwrll, oa* .m
?< tlr raacLuvry eai: br i'.m.d up >r. Da- -j. aud uud ha*a r*
**-.- il an flniplr fuod brt tLat |>br|>Puo.
BaMaaflMBTflBn BM tnn flfl p.-r flflfl !: iMBjrV
T".,, fl'*i ./.('''.u. loiik, ,.., i. m t1,v, f,.r flBflBaflBBBflfll
?f Bkaiflfli t> !?? i-?u.d fur jaraMa of ?bo*. flaasakafl
pr >ra-rj, ??? th ? afll IB BBJ pi.. <. of bt.,iiii?*.
C V. li. O.-.TKAXM.li, K..-. i.inu- ffira '-.firiu* C.-a
p?r.-. ror>ar<), I'iru-.t a-,j Ilr?o.lw.ir.
HKYVOt'R IIVRRY.U,, No, Gl P^nri ?t
????? KAI.Plf.KI.NOic 1'ATCUK.N, N' ? H.-a*.>r .*.
W.'...-i Wi.Ki.'i-i. UZTUE, Ba. Ifl BnaaiBifli.
i.r-r (? -i'. Drvaklyn.
8 ' -J '? i Bal , BBJ ] Nrw iri.. N..H
4.
A.A A t. .' l-.tort.X uir. .? . ... ( . ,, ?.-,
? ti I. w lll, i
[A! - '' re I ? . BComearry| v!.r y :.. ? | ;'.- p.?p- j
ci. un l. nti .-nl iuJ y .-.,'. . BflMflafl
w
|Utralfn?.
ITTLE H_4J~_WHA
BLK RIVER PETROLECM
ANK
MLNING COMPANY
BUMCRIPTIONB TO BE CLOSED.
OABB WOREINO flJtPITAL,.....flM.000
orncEEB.
OIJVKE __ WOOD, Pwekleut.
JAMl.S CRUIRHHANK, VWae Preiideot.
I Il.WU__.-i J. MART1N. T.ra.ur. r.
JAMI'.H WAIWWORTH, rtacrrtary.
Y.. il HLAt.hW.Xi., Co__i_ii_.| __a_rt,ett aal Oflaatal
SopflrinOtideal
TRDSTEEH.
PAl'L N SPOfKORD af lSpoffor_.TU-.rtoB kCa~U<rw
Vork.
i UARI.ES J MaKTIN. I'r-.-lrut V>t..r l__r____ea Ca..
New Yotk.
The 11 i_ ROOEE A VKRU.L. Denb ttry. C~b&.
The Maa ALBEBT L. t ATLIN. HurllnatoB. VL
JAMl.S l RU 1KSHANK. No. M liroodway. New-Yorfc.
OUVtR E. VVUOD No. Wi Harriay it . New York.
JA.MKS WADSWORTll of J_me. VV_l_wortb J. Co., Na.
fll frdar __.. New Yarfc.
JOHN W. BTBONO. D'tnlt. Mirh.
KDWARI) M. MOEOAN. No. 2 ftueit., NewTork
Tbe nib.eript.on la .<- BflflMl coroplrtrj tbat H b in.e_.ded to
tlo-e tlir ..mr oii or beforo Ikr _6th of Knbru.ry.
>uV?.H|.ti?n. flT_<l,fl).D, ol whjcl, ViiJO.ftf-- purrliawi Ibe land.
?_ _nt 6t_,MrOAt'RK8. Tr,? r- r. alnlnr ?!.'..,(*. _- __-? pnr
?_.i.. t ? .,ai, workojt rnpit.l of tbe t - -. p.- r.
< -i ? ' .. .'_?_. t?._nO.<atW; Par V'Blue of Hliar-.. fl'. SuS
Kriljera lo thi* |Bteb.i*a wiil rrrri.e LUbt llliarei of ri'.ock tt
r_.li f _? lloiwlirii pB__B .il-.ril.-d. Land. loealrd on tnr
I.Htlr Kanawba ind Y. .. lli?.T? ln tb. 4 onn'laa of til__wt _i t
i.nul. U> tlie W'ty braf ul tlir fl| tr|.or. of Wafll VirjtBia.
Pi'.l. ..nr BMkaflaaaa rrj.-.r!a: " V,.ur JBflBBMj _> Ibe ?rr\
e,-:ilr. of Ble Wr.t Vir.uii.m: R-"C;oi.i. B bv annwrrrj.
M! and ra. .nrW- . :r tlie banlt. of it. .trrciii, owa ot whioi.
?wa witl, ilie faii.ro. ' llumuir rtpr:n_ bwlt."
)-ru|. ? ? r SUrpWd of N?-w II...", I "Uil . T-t.iU- ' I COn
?i.k-r it ruifl.. itlj- o- prodtir n_ iui Tlie cl1 lieari.ij liiaie
ui.Jrrlie It ritrn.ivrly, and Mfl BBBJ Un. t-Acarlruret!*.! bydio
(rn or Uluuiinutiu; cn "prmr-, lonifl ol ? lu -ri I >i? b-irr.ui.,
MW.li _>tl.< apj aruire o| n, lUaJ ul tbe .ur.ro tiirli...
iu.iy i <".t.r j, ; ?? in t.a.? b. ....'.
Tf" N rjui be m doubt lhat ?lenc 7?nr Tr?lt? md frlSaitirl'
ah. re i. a lur.- extettt of m.'iabir .,i] p.<;Juciaa teriltory. Ti.
I- li ,it .:,,. uqi ..,' bit.aii.ri. 'it aud rai.nrl . ua. iron or
l.iir-.i.nr mt tttri.y, ?? . b-??'. ' A iu tlie liiiL hilU eo youi
property, ihe t- pa and ..-pe. uf wh: -li *rr rover_d witl au aa
MaaaaaBB ior .wtu of aMta oak aud tmU urtxy ia:.1.t, toi
Ituuit iii'jly Ua iu .al.H" '"
IkBM Tiew, ar- Mj i-i-lT "d hy tli<- r. jv?rt. afBkfl_Mal
pr,'".i I aBl eip?-r. it-rj _?:. ttm th' Uil diit.'..ti uf laolii
t',i_.r: ITunia I.I.J Vir.-ii-in
Tbe lloiupaiiy e?.n.ider BBBBflaMfla firtrmile le harln^ ae
rurao tb. amriee. oJ Mr. UUrkweii. a pra.ti.al ( ir.i lm
'.ra-i f, : th'(B-D.|j. ."iaJper.i.tri.dritry, ao Will kniaTl ar ta.
..-. t'J.iof Fnfineer and S ip rtnU-n_> iit of the " l vou..u,wa,
?r. ol WiuM.iil-a Il._tlit.." N<? Y<-rV. fi'y
Arran. ?'.'enta aiv in rapid p-.iar?aa for Ihe Inaa-Aate de
Trlnpn.-r; of Ihr pt-ipt i'?, Bfl a ..a.-- - JL.tii"i.i*raUs Wllh il.
ralti," and ?zieiiL
.? .Krrip-.ion paya'i>le a' the tlr-ie cf aubarill'lnf. or ore
baif in eaii. ad tb? baiautca ia thirty day. tv m U>r ti'je e'
cioa.i_|i ..f Ika nubaenjK. aj, aafl b? tutA* ,a pen -o, or by let
trr at tl .? afJUaa of thr und.-r.--r.. d, No 61 Tr lar .... N.w
\o._, J VV. Ka-ateUr. N.. 3a> Cana-a-., Bo_t<m. I. R. Dobaoi-.
No t' ->'ai"t . llualo... and Jri.r. W, S'.rou., Dfltiull, Mai. .
>? ?' - ' _. . -r._-:>- -. BBB be ? '' \._r.A
-Aittt WAIHVVOrtTfl k oo..
n?. ci i -dir.(. Maaaafaifc.
rjnik ?? oi.rr DomnoH ,,~
l'l_T1.0I_i;rM COMPANY,
or N?*vv YORK.
___r____.ty??,?B?.
PtVIIU-O IMfO 73,OOB KUAEL
AT f 10 PAR VAIA'K.
WORKINO CAPITAL tlOO.000 IN CABH.
ALLAN CAMPBPLL, Pra.l__.__
'?VAl.TON w kvans. VMa-fN__mk
__ VAJ IO'JUCJi'JTEN, -*.-nr~_7 ai.d Treiuj-fli
BMMBMi
allan oAMrenx, mmbtm vv ALsor.
WAittOt W. hV.t.VH, .K'lIN RITIIKRI'OBIV
KUWIS 11VHTLKTT M VAN BKN__HOT>.N,
J. K. /I.MMliRMANN. BRKD'E W. JONEE
vv.LL..i\i 9__AM-2_M 4 Mnu-tu, n__
Tbr iflAflflflbjtfaB t-.l-i i?l_ p?r laaa No tUkm c*LarI
aflraan., nt tn hr ma-U -r. ?t> a at,
Tl.. i'-otpr**-* ot l_. OaBBBBa/_Bf be b-A at tba aftoe i
.il tho - I'N.'TED STATKH " I'ETROI...!'M CO-CTAKT.
No. IT EXi ?AIMH PI-ACE.
Or atthr thfirae HaflaBB El'NDLE. JONV.a a tXftttt,
No. 1711 I li.MlL .fl*.
At ' f.i. rt whi-i, pl*t ? MMflflriflMa '"?* .1 are i
0^ ird.
1" kET&OL?tJM.-.Al. BE KT H NI0OX_AV ~
?>. , fi-_:l Awtiitiat., litearn- aad Ora-taa b. l?Jifl?n
,i,n. ?. uri'.? ., Btaaaa, It-.'i. ai-1 0._1, Nv. 1* Wtliaa-t-a-.
N Y _ a
OII. BfOCXl' of B.-H .-la*. eflaafa Ifl* Ikfll wa naa rar<?afn?>fld
a' / j *i u.v. .".n-rfl. ii,.. ?t a.i tri,.'N- f - imi ai o i_r otboa.
and *t tbr U-w. tt n._r?_- rat. * it. lc_ l- ?"*___anbotm%
KAiA'f M__DC AT TIIK HEifl'LAE
I'rTI OLI t'M .-TO,K BOkllD.
a' tk u-'x? tr.A. n. d.iiT. Ul .-*' ??<:__,?>- ?"J\?__*T_J_*
OEDEEiJ KI. KIVK Ptt.iMPT ATTKNTfON
IIAIMIKs DI__.I__J.NeTO DrVEOTlNOfL
I LV.DS Wbbek Ittr abtOmtUOl UflBa_|_tiuiaed iu ttw.
i_-.t .'.. irr*.."y, preeaiBbk .. matUpux-r'-tandfltala
Laura. ae. . n ?J tt, addreai ________ . _
:i c nowAJin, Tio-nr. oj-ca
Jnssranrt ?_n_q>aj.iro.
ViTw^ToKK PIB1 AM) KABIHE
INSUKANt:i: OOMI'ANY,
7i| WAI_efl~HUd~_
i \snmiiliii i i i mmmmm*
T.,i? C. .-naflnr Jiai haea -a .j.-. ?.jful aoaral'.m fiarir.orr
iudTUIRTY TEAEB. aud eootiBuai to INBUBE !_?___?..
'...., i-. ! I . ._._? '?} raUS UP-O tc.-a,". ae l?i- rable fl. ?.u_ ? :
iiaitlu.ifl.Ila.
Nal.MAilJNV RISKS _*AK:.N.
k i Ijob'.--. tarrar*** AaivatBB aaa raaaaM Piu>.
PMBT.oal
PAMIP.L iriDU.'.riu PtiiIIiM
OajflBflfJ. .'.flflfl. VV,l!i_o Hairtun, Cha*. L, *?? warr,
I _c N. tttyiao r. r-irriL J. Warkaj ban-iai N. llfldflii,
,-.brah,,'n tt, Da*ta, < V. Praifl-r. Miohflal UatbmOet,
t-uxl C. iutrriot, KItbuu. llodr^ Cha*. D l>wi..
J.*.. P. A-darfl, Jo'io oaifliii. Kthett>r>rt H. Mi*-.
JaaflflbO. Lefl. WiUi-.ci ||, rt wl, ioAtpb A. Vrnyfmt*
J. bn I'.wr.i, Tlior.^* Ila. -v, Joava C. Oubak,
UililaiuD-.pe**. iieiiry J. Hcud-lrr. Jaxac.T. VVrojbt.
_AIKii'lTT- lOLi'tON,)'.. tircrfl-ry.
I~ "flhUoVAL. *
k m'sr. oFnnts op TTfu
HARMONY
FIUE AND MAKINK IM8UBAVCE r.l.
liAVi: DELN BEMOVED FROM 50 WALL-bT. TQ |
No. 18!i IlliOADWAY.
CA^D CAPITAL.?.*.*J0a-BMI 80
?jUJUXUi.,._,,,,,,," IrST.AtO 11
TOl'AT, MiAY.TR.B'SV-'M* I I I
UABor iiEfl. iH.aooui>
R. O. t.l.'IVKK, rYan*"_.
I) li. i....<S.V::il, Suort-tary.
RLMnvAL?Tl... CUBTOR FIBE IKS1 R
ABCE CUMFABX -i*o aaMflafl t*. i.o. io? Uttrtu
*-,iy, ketwaaa Ubartf a. cjJ Maidta I?.e.
N?4? Ynrk, Jnjfl, *. UBBL
EWABB MILLEFe l.l \ I BEK PBtt8EB\ .
A All'. 1. VVAlKRitOfll. Uli. i.i.AU.l.Sil, _u-i
iUAiikaMHlIa. Hl-V" ri v.O
>A4._.>.. .?* -._i. I ......... t.Jiai .? I
Bttleflj an *fl\BdloiL
aT^LEBCmrTiiW ti Oo. *il?fl!itL
a en TPESDA Y, Bat, 14,
? fl o'rjuck. flt tbfl Ka- haflf* kaXmaiooii. No Ul Blo-dwi*
AHaflMrtTlLtTORI* SAUt ? I'A-iTUN't! HDTKL.
U-^fliioM Propart* MflflMBB *e B>fl tmteu. ot Jobn Halw- .
*feee*a>-d,_K,wu a. N,A?EN*S HOTtiL.- N*a "> ?ad W
i.t ~Tn-i-b ?!., Yaai iida, hctWflaa. Mnr?iy nni V. arrm-u
llatal b-..:_ aa aaiia aet, TUbHj Cb.:-- .*..<??, w.ib Ji
Trrr*' l.-nr'.l*..
y KLEECKER, UON ifc <*> w-ill sell ?*.
? Auoliou oe TUatfllMY, P-rbruary 1*, labS, at 11 erflofI.
al tlr- KXt HANOK baUSHIMjM ' V.. lll Hreadw.
I ort i.r-ai, Pl. ... Mrowkiya, tw? ?t?ry V.c.V lK.iaa.rtit (('?'*
'.."I Lf- "". 211. >.**t nd* ur*r Atlaalt- aw. : .'.< I, M6|MT .
lluun- tu firet rata oidrr, fl/itb ? flflM t?i.a_t- liot aad Coifl
Watur. <:iu*-u. Mtatioaarr V, latiuK tac Bflfl, it. at Of
t.cr. No. Tt _____ N. T.
J. BLEECKEB, BON A Co. will ?cH
a AT AUCTtON ab TtTEflDAY, Teo. ?!, IBM. a 1/
.rVlnei,, ?t tn* ha-JM-i*) Bfllraroam, Nu. 111 !'.??*??., oc
VV*iiiii*rtoo?t., Ihatwortory fliid *itu br..? 1. M'sh. r.i
~uT Ba. iwj *?*'? *ide_vatwa?? liaria ?od Per? *t?. Lm
il>y ?hr?it Bfl fert. no.ua 21 by 31 t?rt On* hafi on mort
*-<a. Man*, ke. nr tbe Aorti_?*___*Vr Bfl ~ U_a_
' A. J. buaaataa. Aaetin-r-...
BROOME 6TRELT l'ROl'L'iTV.-A. <L
HLEECKEB, UON k Ca., will **vll oo TI.'r.S'iAY Kau.
II, at 11 o'c'.Bck, at thr E_-n_Df?' OMmttmrnt, No. 111 Broa-i
my, tbe b.r*e J-flory Brvik IIou^ aafl L*4. ttm. Wi *a_fl>HM t.
Brat lo ?>utb wa*t romar of Laeraafl--I-1 bn ?li '0. ta aaae rt
wid.ii.ui Laur.-Di *t, to W?*t llroadwaT tbi.w.ii bfl my.?et.
For paiti. uiaxi ??.- hflirJh-Uflt tl* flflaW of A. J. HM M.K r.l.
MN k (o. AuatlooflPT* tad Yirrexe i ~x. ?,??-??, No. 7,7
(Xlar-flt,, B-ar thrPoflt OaVo. _ _
A. H Mbbwib. AaflBaasai.
BT BANGK, MERWIr* A Ca., Not, Wi ami
?9H Ufcadwfly, cor. flf *tu-at-rj?J ?? uf B.Pitfl. Hia
u,i?*r-. Pictarflfl a/anatfl Art BflB** Ooaa "? rrall ir*., lu
M'lNPAY EVENINO. Bflbrafl? lt. at 1 o'eiprk.
PRIVaTE I.iHRARY-Of t_uioI BtaaaBfl Worlt* Ir*
*?ri.iu* branrJw* aM M iflealflaaoo* IA -r-.i -. Al?a. ? aart,
bar of BBfl Oll, PAINTINOri aafl ENOflAVI ^Ofi, 'i*s eoll<- ?
tl-of ? ?-r.-.i>o_i. laeaoUy flflMaafl. fla CaUiofc Ifl
aarflaaaaa
WEDNESOAY aafl TIIlrRflD?.Y EVEBIBflifl,
K-hruary IJ aai W. at 7 .?? flfl
PRrVATr L1HRAKV?irtchtrlne and Htajra'-t r.x>lu, Ct'Tn
pr.iii.. Diai.y -I tha haat EajBjak aOitbnt. fli Bt4? iflTfl v.urt*.
Iii n.or <rr,,, ?iif and b?ll ,-?Jf bindiB.-i _>d u T?rnty of SI. -
PEHBI.V ll.l.i;iil'RATED hDOKS *. ry ri. ly biPiDt..
S..(ij? ul thaoi ar* 'io>|'.r. Alao. ? col .< t.uu .?'??:?>. e M" r
lurv-ou* 1.1'rruturr. Aad Biflo ? toil.-P.ir. .. !*..? Tof ir-i
Tracta r- ain.r 10 "'ltia RrOalHoii ?' w au WflTa i?lir I
with imti-h r?rr ; and Ulfl I'Ti-Bih Milt -? t wr-i. ii. A*~ .
a aup-rior !.*.?. Wali.ut Booflcaae. (.??? f,-- ' BB r-ady Mfl
th.- ? mt, am oo axbibttiea.
BOOK TBADE SALE ROOBB, Bai 4iM
ii ?i" n'arynfHfnAXr 8i.Nwbola.il.. t.i ?'!.' A. LI'V
VITT, Auil'.iMwr. tn J CCtflfl. fl .u?"uuw.t, tol't i'rr
BY~J(>HX~A76&itWlTA BON,
BOSTM.N.
TBADB BALB OK DBT OOODS,
o.NTi'KsiiAY, raa. n,
at iei.,!-:i>rk*. ci.,
2,000 Paobaaa Forfliraaai P?rflifl '.''.- li '0I)N*.>-t
VV iiii.K'-S, i'AHI'KTIM'S, ke- IflM fl l?*HarflMfl(a)et
Cfltal .ioo. mdOood* wlU ba raad* oi kVawMj.tM -'
Wt'AB-. riai-T' a OaflBflAL ? tirnr*. I aet DtTMBB, ?
Wa-hibuto* ,-r\. ia.. :?: |.i>5. S
SALE OF OONDEalNBD HOBBEK?Will
. bt *? ? i *t tiobiic Baaaaa io u<* kbakaai MflflM* fl <???
buio, 1). C. .o ?
II'KSDAY, Prhr-.a-yT IB.\
Tt'K.rlDAY, Kat-ruary I*. I'f".,
Tl EBOAY, Yrnntenii. UH*
TUl -fll'AV, Paaraaryl .
TWO RTTNDBED CAVALBT BOKar*.-* BAC.rl D*V
fbeafl benea bara b??n .o-tirnii..ii a- bm - 11 -ua %wnh ?
?r--4i flfll i a .lir.y.
l?i r.id mii fcrt-iuy porpo*** MB] luixl Uiri-.n* may b*
BBL
lior*a* *'.'.,1 i.r.rl*. PBIfl to fleflBMBBW et M a. T'i. Ti-.'l.i
BB?b. la DbjUm flUteBBaniaey, JAMr? i I KLV
:u*T|r Juit DiTi.iOu Ua^.-:.:ai_-rr-iJtjw::i. ?
lolciir. tu BB
Ofl-.to.
I'ASirt 11 Hpium'TT, A..PI. ...-??.
US. MAI'SHAL*" 8AIJB.?Bj Iir?!T?ETT.
a Jfr.i.f k flfll-iiy nrtufl.il o. ? rjrr r tfl* !'. f
IIMlhB Cl Ot, IOflfla flBiali-fl ai.d flr.'it .? fl : ^ .. IEL.L f
I'.ui ,..?.. t-. eatM lUt day ol i',.H,.l il', :? J a ':
. , r, ra ittbe ?BiM*u*a*B*M?-?->. HAILEt L aTEEfl
N.a ii t'.itiiti-ici.il VYhart, At.ai.uc ''.-ca. btmettfa ?h?
car. ??' b?prjaflfl?aa.*rWtAO,eeaaartl
? Bair* AKM. t'Liiiti,
UBLABKBfB,
BH"I B.
M.WISOMACHINE9,
I'lU Lt:AD.
*. >?P.
MKRinANDI-T..
_ALTfr.'i'l'R.
BHirt trroacfl ke. ki
Al.-i.
(AitiJll'P COAL- .V> tm, mnr*. or \uu CVRDIrK
COAI^ B.MOBBAY, '.. 8 kaBakal
flliutam Xot-.cc3.
T
BE QUOTA OF BEW-YOBK.
15,000
VOIflUNTREBfl WANTED FOB NEW
YOBK ool'NTY.
|?r*fl*frf flflflfl ?OtTBTIBfl aND ha.nd aBBBflTI
At * BaflBkflJ flf 88 Cflflflflf Comn.ltUe o.i V. iii_te.. n*
h<d oii .S/.TLKDAY* Prbria.? 11. \to.
Prt**.ii->Oanoj. Itirrr, Y.k,.. r.bairaian.
Baa M T. Bbbubaji. Oaaayaaaaa,
Uoa Kuraa 9. Pcbbi, 8.ip.-r. ..oi,
Hau. Wiluaji M. TWbbd, .-cj^rviior
iirn. Wiixiifl R. tirawAAt. .-<iii??..or,
Oc malion of b'rpe-riior VV iixiAa M. Iwbba. I: fli*
uaariinoualy
Ritoired. TU'. BM ClflBIJ V*J for a BBB Yoir aUeMB
TLrflrllBadrrdiB-'C') BlIBBI BflflaMflafl Kift) !?>'/".'?
la.-. liaud mmtag.
ror?Two Yr_ Rr.r-all Y nt B-aflafl !??<?) Dol'ir* l
and i*rre.-;i.T 6rr . I T--- Do.ian MmAmaWagi
Y..- a IMBfl-YflM Rr.Toit. rl.* liui.diwd (flrfrKr) IaflB* ?
Bcua-.y ?crj On* bBB b-rd 111001 Doilar* Haud :u??ir J.
BOUNTUEN
KOR TlllU.i. YLAR RE< RL*I TS.
COfNTT.9000
Oir.'KKNMENT. ? 30V
Telal. .8tHM>
1-OR ttrO TKAR arCRlTTri.
C0MJBT1.ieaBJ
OOVr.RNMKNT.??? itom
X'Jflt-ll.?*....Wnttttamt
TOR OJrE Yr.AR RPCIllTTS.
OOtntTT.83t?*?
OOV'kRNMENT. 108
Total.Bfloa
BJ)bs v Ay i t ? i^a i' BjaBaflflflB iu aB aaa haad.a*
i ro uw; la IV -ti'-c tiTe BBTJ et thr Mflfla L??- itL:>.? ??
BoiaUa* l?1j. aaaaflflfltf Eill N j. '. iJ of Bflfl,) aai: thr I'a. ? -
moucy tc hr f-al*. t j tl.p r^w?9n VBM) may pi?**>Et BB BeCfG
lly ard*; of tho C';mmittp?,
_CoRNTLlTt* C0R80V, ClMi. v"
VEW.TOBK IWAFT IN6UBANCE OK
1? fflCB, Na '.'ITBroaiway. Ro.-m No. tl.
flVJ '' A < ni'-t,- vaid tn Prrtai.i. ...
mStTEABCE A4,a:.\S"i THE CuMI.Nti DRA' ,
Pmnica.. *!>? t. On* Yev.
Ne memtj bl in- paid MBtfl ?!'.*.i tlip Dralt.
I3r,ii*i,r? (flflaeted iu ra.h (<i -l?. < ??hi,t or T..v~
H H ?-/ ,t u a-iiiu. '.-nol ??!. 'v Baafl f.r.-'.ic . -
ABIRKO bTut*BJ*cIAV*', l'roian* .
NVnii}: oTfliK (()MlN7rr7kAtT.
flBBBTITVTta BDB-flTlTOTiifl. BDBa*TlTITl*S.
?a. Cej. l>t*-.?t-r?. atbCofl. DtTTajcr. kk Cjab. H:*t?' .
NEW.VORR CITY.
WAHHKN k OORNJ-.LU N-.. ?4 Krinllln *t., rn. Hr ,u
fl-sy. ?irc|'t.,-i*:p?l'.ofjiu:flli BCBflTI'fl.'fffJJ fr.r ,MT.tVni*a
.tat,.,- tn ba trti.'Xt 4. uo tha ... >.i ?'.'. 'iilir lerna, lir ?,n ?
, - .-r.. te oflMali unt! boabMBi uimi Bfbaflk iaBflb**>
K1X11.V I--BOMTUE DaUFT.
M.Nl/S(4)I.NTY DRAhTKEI.U'K A.?SOf""."
C?j ito] flt;'.-.MO, latl i-.-'iriru'*tlntTr'rpmIui;i*.
BflaaflMai
JOI'.N K flli'YN, Pr-....!*..-.' t>a_Bl Baiik. Rroak'r
llj.1. Nll'lUN H MORflE. ti:yTra.i.i*?r, BroiBlri
wa.
STIPIIEN CKOWELL, Prei I'dpnlx Ii.a.Co., fi.ook r
V AINJ", Ur.u. p
JOHN D. LAVVRENt ;*. JU. ? -?
EDWAP.'l E. JacII.VAt.NE, llr.s,. yr,
* ivvi
. -WB IC, Pk.T*. Tr?*r_-rr.
NLW.YOEE AOENCV. V .21 W.!',?.., eom.-r Bnad
The obtect of thi.- A.10-1WI10 ii to pf-nidr a Kjt>lil-.t. ' i
thn*aBm"n*it. .ul.t.-rli ma wbo uiay ii. drifW. BaaM????-?
ot J.'-rr ', r". .1 J Brcoklys alfl f*.t.d 011 p.J-Vi., L'. o; BBB
btir Jraa! Bfll Bify IflBafB
Matrti al Oit.ne-eBB'atitria-B, Di.pt o?t?b EmT, T_
ti.. tU hUl"(1tlU ty . ..; ?_, \et_3t. Jo, tl. !-? - 4
TWENTY-SIX CONTKACT Hl BliEOSt*
are NKEDED in tiie TWT.NTY -F1KTTI AMMt
CORP_ Idlrl 1"?_-f-l. aeniim <n North CarelUu aad V ...
?.r:i. tn t-yiLlr 1 >i thlifflflitlflfl _i BBB_B lull Uf-fl~? tor
at t.-ii." eilcj. Tx.u?.. wkflfll --rr-.v. prtnv MtlafWr- t".; ?
?iie. iLjurati-n t>t ti-rea u.-aI-. be Cfl.uaiJiaMi.fld A.?-.-_a..
Sorve mi o! e<_^rrflj tro. - .
(At-ue-l, VV. .1. SI.OAN.
Btinn-n 0. .'*? A. Mediil Dflrector, Dap't Kiit.
OLI NTKKK.S "WANTKD ttt AKVY a: t
NAVY_-1 i>U U QUOTAfl ftLlED ? Haflinf .iia__llll
or" f'i-ir ti. -iiaii I (!,' DlVflBBBaaara wi botit a to-i' ? . rr.
ul. itj- "r Baiatflke. v>eleu<-o. o_r .-1.ior. to tbu jiubu ?- i JL
pa.i-'ri roaraBteed .rtirina.
Biahtif, -VIUOIj k HALDVVIN, S...:? Br.'.-wsj.
1kl.iV-' iNESfl of WAR;?Wr-e* and * idowt) l
Hfli I rr of prlaouar. .an eo.lect their ARBl-iARS o?
J'VY uy.ifliHV-iiK-U VABi HtiU_.i *_-_'CJ_i._, OoTCi,_____a
fi. ' rt, tta. ."?f lt- *!>-. _v.
].\M( BAF.E?"Bhrw himlfad BtTNDLESOP
HltY.k'i' 1HON (_.?' .lmhrr .nraagrd by Irfflh Wfl'f i
' . . HU.-lT aud j_tiN-.tI._-_l
H IliK. ? ll "?"''- ' l '"" Dl ' r-.p,.,',... Appfl.te
Lts. i.t.l.- lr-. I i.r.D k ..i Uo. IH-J
("t \N M.H Mi l*%-SrOfTTO. 100 t-ai I
) fll -ihel- rti-n prir,.. ........ Jr.rt l___c_i Ffl ?'?
y, L IY, _._._.? , . J r. -jaj.w

xml | txt