OCR Interpretation


New-York daily tribune. (New-York [N.Y.]) 1842-1866, February 13, 1865, Image 4

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1865-02-13/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

.
MONDAY. ii-aU/ABt 13. I- m.
Teiwifl mt tha Tril.i.B.-.
U___L- L-UUQU .
v.-l Ktibritnbi'.-, (
..Mo.oo
lcopr, J -,i !-:<!' iit.uiN-r.'. j"'"
. i.-ii MK.r.KI-Y T.".II;f.NL.
1 co*..._ r.t.--l.J. Bii ?)...-,. <HJJ
? ewiaMfl-o.a-::.;
r. ooj) , cr i.t .-r, tuf fl,. b oopy.
. ? ? : v TRIEL'NE
J BO] . 1 >. -f?.''- ii'.*.':".1' :...
Clobl ni iv,. nr ovi .-, .- I--.' ropji '??'-?.
ac i" i cou fot otmty Clti> ?!t b i.
A ...... ' THE TBtri ?'? ? ??'?? X-'.t
.00
8 _.:.');
vv
1
t
Aill
.... r mn i ;J
*..'. I.* ln. ' -;
b. .' - ?
i.n- ... ? a~B'- "-? - ?* ?' ? '? !- ? . ??,
Taai im:,-1 '?? ti-Vura.
Waei_i . a" ' ll II ? '? '
NE-Va OFTHE DAY,
PHE WAR,
Ki.-H'i .-r.i pa an fi Fri__?y wyi MTlrro*
t_.c--.ti. M: ii. IViV.-n: o-i oi Tl.i" --1 *r. :v? i:'(
the Afrv "ii. i....rii aaal aata la tka aaU. I .!.-??
.,|. ?,:.,.,. ,,-r-a ?l Tfl".."e l.it- '!* i
ofl.rt -.1 ? i ' aiilaal .:?.'' *?" Tbfl
EtekBM ..I i.n' r-.-ey-fljBe.nl I eentkaal
#j. ^\. .: in;! v ii? ik-iK v ' -
i.t, ?._. ?.;??? : ?? ii ii t" ttaa
et_.tr-. I ? - s- t ?- lai ie* ??' n ?
Li-.i-oi. ? :'t it l -'<"?'v i'i' ?'"' nat
i, i , o \d i- r ??.".fl-J h '_ . '-?- I
_"_ii-ii !.?.*??: l_ '? '' : IJ ?? -M
, ,rn. . , i ? ? . ....... al >. ? ?? -..'. I ?
i,r. - i ?"' -? t Ifl l ? I U ? ? ? '
r,o Iad ? '? - '*' "i t ,
? ' | r ? ' Ur.
<;.:.:.? : ? > ? l '?? ?'? ? BtlKI* 1'- ' 'P
... ? v . -? - - l
: ? .- - '? ? I '''' ' '
Ugti " - c ' -? : I. ? ' v'-:' tbt
Mm tka ? laa i<? t-J '??''? ? IteB,4uail*~m
m frt - v . :r i . i auka .
tbe Iii- <. mm . t i ti ? '? ? r "
The Rkkg r.if I '.y : . ii. -.__?.?. " Inottt
avaateg > : ? v- . ? ? ?
,:nt t ? ? ".si i Ike I'.- Ba. ..:' I! i'i'
MBtatl. ? ? : ?! t .- ftrp - ti ?.".." ?' -
of nicl . ITBI . ?"tvj ? l:..L-1.tiJ'' - ? - I '' ' '??' rn
?.!,;, I, . ? | fl li.." htli :!)' ' "lt'"' ??* "
j\ ? - | rv ff tl" TfaMiir. :i
waa M "t- en ?-rifl?r bj l.it pi" J-. c-'.r. ln
itati.g . ut-t ti fn .:?-' r ti i::
delt.il:: - '?* I roi*it ?? ?' ? -" (,:"
,.t nt ftlfBOP, I -'; "BbI II ibffll i ?. 11 tl "
rntnr." i i a liBin iflllflf, 1. tto " ?? ???> -? -?
tan..-. t ' ? : : f ii. , I . . I ' I '"
aliafctt ? ?? "{ aa*.. -%'r. '!.???'"?''I M.:
tv,,rei, . ,t la__M-_a, rbI ka BBaa_J_fcfB->
theimp ii'. ?.-. <'. .i.n p. r 1. _i i.fl'.:iii ???!. a'i -'i I f '
latjecta. ninlt)"-. ..Mfwaral >f tue ctnil'
l.r tkfl '
A.li-' ? ': . tfl CinehUMti to The Pkimitk
P),?, j; i .. :? .'-t'i-t kk'aaaa an tka RebckaBflaa*
taini-.l t'... i. pa Tnm Tkai I - i'
Iia. t. f ii'r.t tr.iM'flin il'.fl- dil llfl I <???" il"<.'^ Il J" !
_j-r | ajara h .fi!.' a_l?| Uc! .-i E aat, lakltfK Ihe <tir. ai
iler;di-.. ' ?; - tete thall
a- -1 ? ? -. 11.31. aad tak!i? tka earfl
apttllCB liiantflier .i.e..f tbe l>->rtik fur _\U,.:.?i .. It Ifl
, ? i-.i l-Bkak 11 re t - -
B-Snl, ;,; r' ' fl -' - H | kt* 1,1 V Tklfl "-i.lO
ner.t Bkjkt I- fl i aai t?- ton.v ,.. Bm "?. a. ir lt nut
fur tkfl fci-t tlia* -'i.'i'. ii ? -?? :?' B tttm ot laa
tlB-fl m i Dt! .t.i ; 11 t. ?? tnp ti^-a. .
r m niHi.r bj SVtr_en."*i'h Ikfl limlt'J ____?
{vo:i:ttioo IkflftWaa nc_ poatfi *? ? -i ly Ike B -i? 1= iti
Qeor^ift i.'.d V l.itiiti a.
... .. -iri Waihingtonon8Bti_-aj,
an'. taatil I ? ? '.Jie OtD-nlitei^ un t!e C.'.i-<t of
Ikfl Wai ia ;t.'::o t? tb" ewkasgfl .-I j.-iri.'-.in
r. . . .: ;? e BBM V. t Ikfl * "Bl *?' \ ???
? t iu nia kaaaai tlut i ? M ?
Bi.pt f..i tK/-'v. i-.i .- n ir..on, aaa r> b, i tt.lt a
e- itha M : ? ?' ' '?'!') t-r one li.le ir rhfl. etbei ? ? .e ,<i bfl
cxh.i'i"-' ' 9_ri thflt tkfl ''rl't.ri ni' i".r aa 'a tPanU bow
fo.nn't'. r .' tfl . Ikfl 'tbaa r.<! -t-Blfl BBfl -.<<_.
tl. gal ' ' r. " ; reefljaflkf _hrt t'u
\ all .1 batl >l u-". ?. t"? r i
?eaaWi. i arti ??? ' 1<B>.
7'Ar t/.'i.'/.'j 1 c>,.'.-i_r Jvuihul . U i-? t'.at tl'''
troopr ir,oTi.ic tttm (ien. ZkflBaaa'fl tBog, _<??:. Ikfl
Tennei.a!~>, ?_ r ?-. i t iiotii', n.-o 'Jt-u. A. J. v
'?omi.. crt.'!?!>? Tkflb(li'Btii. .'.-.: la Botkaawm lt.'
Twc. tv tMr_ - dtfB, nerler ti.-n. Scli' tfiii, B pofltlori .1
tkt I "nt- - < ?? aader Oca. Wao4, aad itl
fflirttaaa nf thi rt-teeatt imi s...-,'. ? ?? : 11 '
Oen. ilcru'lt-. 1 .e aaaa to tL" Artny of t_e Potu
mec.
A ipeela] ? ir< ti..n fcr a mainUu or ihe L.piV
L.t.-.'ie ii-ri-. beid fcw at ki ? ? . i' iflfl ud V.'i^!.
lngton C.-u: . . Pflf-B, Mr. BTfl Iflb, I't:!)., wl- i bflflffll
i./ J,'/n) L. iji'ti,.fl. Ikfl ruto ^ im-.
v. . I'liku liiidy, Daafl,
F- -r.-r. ?'???*
'a\'. ?: li,-V .. .. . ;.-".?_ MB
Total. i.--'- ofiC-i
Ti.r Nu-.y l'"j'.irtiiia_it bai ftcelred u rom
Bnm-uiioi ....? ?'..- ? i_i{ tl.fl iflflUlWt-Qa '-.' a Mc>__.-.-r.
nt ner i i i l E s.ao tvivs liii.ovtredtu'roi-n'l bv
Uie l'ott'u ae ?' ?? i|a Waau itta aftkc (-. IJfl I cl
?_e. wt.i. 1. ?<_ 1. ir.i.vid trnvard tcralcn thr wu
?!.- .rjon- ?'_?_? i !? i I.y *_' e aaaw. Bbaii^'ci pteti
art-c . b< ,r./'.i .'it-".nin"'.'out. II . ! . . _ ? Bfkar..
Thi I.'iJ. ? T'lialt-r.'?__.o v.-a^ in cocrlagaia
atMoiitrc.il < - P-Uaj an**-' '.l-'Ijv. TheirflMaael
??ked fore t-irn.er .i.-.iy hf the flarpaaaaf oat lataBJ
tcflrtlirfl.ny f-cai Mok__aad ":? tlr-1 r and tbat tkt flutrl
raeflier.p r- i bkkBAalNBOy _B_BdlflfeJtliiaTbBdbean
niiftbl* torv-fl'i tliatt'Hr. Ihe 7___f? frr;Bte.. .
tn il y.tiday.
(i-:r Con.ul i'i I.t'-i'-'on, Mr. Dudlr"*, >.n Ofl n
Xcnmoated lo tl.e > lov. rr.tui i.t a rrpi^rt, BBBl i> I ai i!
xaiu _.a_ ba?B i H I t*.t l:.'.,;!. fcg ibi Daalab 6. i ??
ment and tbat flkfl t.i.uld aai: inuiitii.au J>-. I'i. ul o
atate? tLat boh." ti'tv MUen al o ??'... rllpf'-i Ikflra,
#_(! L_ 1 a-'.r.e lo Iranoe, flretfl bflliflTflfll ta _o iutcnd.il
tortliha ve--el.
Th_ 1 ite. t iBtettigBBOB from Ibe Arny of thn
r.?to~4_.- report. a.aftirt'-er -ghl'.ug. Oor kmkm bflM
thi iii,' retentlr wrest.d frctn tbe eteniT, aad ar.
a_f-vg-,d in forti.'jing it in a rery tlihorak _ra.ii.or.
?n-elUcbinotidpiviaera of bYid.y a_mit the m-i.m-nt
to ie n iaae?_B
At tbo City E-tCtloB in K*__li:ifr, Pn., on
T1ii.r-d*v, tbe I'nb.n oandidato for Uflfof Bfll cJioaen
by IO r_._jo.l17. Tbe i.te aiui: Ki.ei.Ja.jiwr. I'ciot,
|.__7i Meug.:L Dem., 1..-7. '1-a Pl-ICWk b.tfl a
inajOTi'T' lr. tlie CoubciL
OF.NF.HAL NEWB.
TLe Anierican 1'niou C~4B___wio_i h.nl _?j.iit
Jo ce.tit-jt attLe Cjpitol in Waatinjton Laat tigh'., to
jrge ceaaurraof rolicf fot tlit wh.te wHa^aaBajltMa
tk* aiilitflU-y linefl of Ika I'r.ioc and ?.f tl.e inip.,ver)abed
and atiffrrioK loyallatfl in __u_t T-ruei_ee _.nd otker
t-rfl-.tfl-a wbloh bure l-et-a __a____kal I.y tbe war. Yv.t
?a_aUr.Gei.eri_l Deuiaon pre.id.d. Tlit. mttLrg wji!
*ddr.a?ed by JJer. Dr.l__-MBB of Xew\orl_. CoL
F. ft. Taylor of Euat T-niiCiwu-fl. Sorii-or Doo:ittle and ,
Tl.a Rcv. Uenry Oigfalaod Carnott, tlie well
kror. a colorod mlulil.T. pra-Ohed Ib U.e ball of t_e
000.0 ot Itepreaflntatlvea joaterday morelnf by in-.
tmmm ot the K?T. 1>t. Cbanaiiifr, tbe (Lai'laln ot tbfl
fjo-BB, A larga flrowd of botb ?bite and cohired
Miliiori a-aa in attendanoe.?tbr latter fun iti-h-g tbelr
?wo ?oc__ uraele. Tbi. la tba Brel icaUPte of a oat
or-,! cterr-rnu ? reocb!-)*. at tta Capttol and oecflainM -
dii. '. oomment iu nll citclee.
Jobo Camp aas on iSutJirdrty oommitM by
.1 aaai i Dadfa .'n a flharfi of BBBaeffiiwaraaj i-. o*-te*-.
f.un.tn.y. In L's r.dfleBoe in Fifly-fouril. rt.. **_?
ffaal irt?vM aaaal u inrpe aaflflflaq of aaaalerajtt.
,n..uc? uud OlBfl, i rauea, and otb-. t _ii"-liupry ko mnnn ,
Bad r ? ? tkfl ,i,;-r
Ri _.,,- I. ? mb, reaidi&g in ft ba*at*ITJ<rBl in Ibai
mr.iO''. MOafc-flt. i-n SatBrdflJ rurtli rflfl his flri*J '
-,; aatllvg "r thi<>nt with a ta.ckit ktnf . :
-U .iifl.:, btiil QflraaBf (rov?-r. V4k> I tii un ii.
qaeal oa Ibe beflr, eoaatttcfl lum to Ike TflMfla
J_j Cooke A Ci). BBBOrt thfl total p'.!--'-ri*.
4.i-.-T:.ir'y lo.n. U-.-.-hig tka BBB Wflekjal
.vt).
Oold optrai -1 at SC ', bi J -. * - the renorl <>f kl ??
." i : ? ..;..]?? ii .. tj '1 he A ? t -
waalflCl, ai .i Ifcfl i.v:,ii. rt* tbfl fl* j ."?'/.'<|. i tr,
-,. a ? i n I* roi.-, ...?' i i ?' Bflflfl* l r le flfl mt
.. ?? m.| ??? ..,..,.r,,.. ffl>| t-ri.'w B-'/a. rrrl IttBIJ |
fl, AlairebBilfl I aareaflaa ht ?M *' i .. u
? ... ?*rr??T. it tl Btaa. Taeaal .ff"
C'.-.ii.cv t ??? . BB n.i- .' .. - ?','. 1. Dfl ">' ' ? I ' r
,, :.?i:-.t i,|"i, Hrvri". t. "ln iii:i>' i'1 'i.'*
, ,. ,.'ll.e IM. Atl!?tiioiirr.v.tni t '...
D larkel i- f'rm, to .! o;>-r*irtr. BflMflflfllBM flMH ... ,. Bl
ib-BBlalewi tef.m Nflflej i-. afle rb.n htt, inJ 11 aaaj
i-r fali
A largi porttaaot earftpace mt Btopninftii
<K-<r.ppil af 'ili late Baiea ir?.m K.chmonJ. lliel
:-? ? iapoi -fla-: uf wbich i? an acconnl afl
v, , . ? ;_ -h :: 1.1. ,t>,!.i', triUi Bi-cro
:. . bBB j.iiniir.' I:;i. u-li. Wo niM) nivuticpain
f ?. . ffi ??, 1 '<?? i* K-l.-l Jflrtimi I-.
Tba Bar. .Mr. Bueebar Ja-it i-v.-niiu' read fla
[ntert :in.r:.;" rtoffl COUMBlBafl Bt B?*"
atflwdfl .' twcen gwtatary staiitt.itat-tl I
G -;i. S ?> - niau '"i i'Lf . ivlo ao i.. in mber ofi ? '.
arai flitaaiiari aaai eflaaa hm r*an al -ke ??' n i ia
? ..-,--,. Tl ? i'. ?? arbfcii i.i- pitnl ' ii.
UHin.tiiir, ie a (i.. :??'.' ob4 iinporLuit coBtxibaa
ti..n iu Laa l)i: Urr? ra* tba aar.
-
V,- | :,' v v.. fl BBti lat tn bfl ivhi'I"'' '"'!.
Bar)} in ili.' mo n , g a i .Th.-cn^tcrh lUtr-i ;>??
Ti.n, flfld r.iji'il;.- i-i. "-n-. il ia Vii'l'-iui' aortil|
., ni, pai rn i.i . fli boartbe arirjdlrepl flptrith
\. ,v liule Bbflt* 'I'fiit li'-t; 1 . ? 0
ith fl hc'v fall fl?i" aaoar, aad tinp. H ? '?'
.'( nt !.v a ;:..!?? BJ sharj. flfld BetBfl M ,,'?'
v.,:it]> ef iin .nl.ii.ll, Biadfl tl-" <?'.-' ;
tll ?DtU8iii<' btmjI MV.-r. tbal wabaw bad for*
j ara, R tfl xtrj likelj tkat dbweten aoaara I
,i' a ... iilili'.-.i.-i! vi' b. vt' l.i-t lit-nnlof aBjral
tliifl writiiiL'. Tr.'.vi-I bf Bflfffl rH' B ttOOaif 'r'
p*?ded, Bad iTBtafloa tba p -,'t r..-il-> ? <? b attn li
il.l.iy.'i!; tbe IITfll aXOtt t!. l.fl vv '.!. [ce,
eMeabag by iirry v.a- fllaflj aad aoaait?ia* 'l b ,
M.orm WBH lerere bntb l''-1' isbIStwtaa, a- lar
,i= tbfl lelcgrapb i.. n P*ort< i.
We BBTfl v BlMflja nraayrkM fn.ni K?-licl an.l ot!. r
11 ii Gen. .'-". roi in Bflfl oceapic i'
I BraaebTjUe. PoMiblj tl..} arafljllaliMJc pt u .>?
turc. I'lit t!:fl-.v all -.-rv.- Ifl ui.ii.-ul.- tkal |hfl|
! Rebi! 1. ."?? ,'?.. ? idoBfjd tbtlt tatBBtion lo fl* ?
Ifend tbe placa, or :??.'. I oi i ii b ll i* i!i i j
ijtnio'iflin. .ili.-nn in's cttvulry BBB aafl tbo M.l-1
Imi'tl fttna Braaebi iUe to AB*raflta, ao 1 .'?
[?ecn t.-iii-.i ??? itb ai y opiw itioa. 1;' P.nii.i ?
jvillo itx-it* UkbTfl ia Ba?B_aeitiy ik i?-ii
I bsb??aatbing iiK-ro thun a eajrai af
obsfcrvtiiiiiii, rttirihg f.-; f.* t oi Bbernail
ailvaucip. The cvndJlion f?f flffain at l?i?-l*
nioinl, tl-.o n tivity of Oao. Graat, th<- oja ? aa*
pn ^. . :.. ti.,- 8 . -' - ? le Btulrupd, t'.-' i theotmm.
ofonr Hnee aertward, all !.:?,) etba com bbbbbi
[that l.-r .':-? in a coiiil'tii'ii ti, paro - * * -- i?1 - - -- -
[aUfl ji' r'i'tn ofbia ,"i'iv ka r--, i GatTuKk
! Soull Carolii. ? 11 _.J,.-:, n Itwlf?pn d I t tn
I !'tr"tn.- tbe caivj ..jri.il or the inTader, aai lha
[paifBflfl af ? m j ?? ??'" ?'? i'i. apa ?.
Pr.ACK WITII TIIK BTATM.
} FinalY I eHi \ h* thal the Vtat ?? ti - Pit*?ii
b*tai -lly ended?tl it the Ittyal Iti i
j i:r--il bal '" ni aafl a*f Bt B '? '.;' n: .i r.. i li.'.ly tbe
qnotai koii laqoired oftlVBl b* tbe fl .-.-t; -
| ii..-iii?.iil ui"i'i v. ith " bb ii in L.'(it.-.''i...; i .
jlv n-.r-u cm pnjR-r? to BesBlB ;m fiirlv aad h. DOf?
ahte paace?- wo ahaB riflffaaAir? iratcb rarantl
protflflt . ? ' ' ?'to t; ' pop ?
prehi i -it.ii of iit.-4.dl.>.-. uuii BBiaal ab. iflaJai i t?
! thi- p'irif,4'!iti'Hi Wbh h eflBOOi Bfl (br ofT.
Wa bavfl BaaTjcei on tthii b are r. ly IVaa n o i(
of tho Sti.'.v. tbabaed us atBatriag la tbe lf'-'"-1
l'"i ,'(Ura<y .t--i:r:i ," Bl thal B i '?;? ritj oftbeil
prujilf- are hi;;rt:!y llch of fhe BtjbcTli<)a Bl d
arearj ef tha Wasfi North CamliBB, t'em.-'a.
. ..;:, Ar! ,.:r ? -, Looi 11 la, Teni ? f.'i', Bnd
Bft'hflhrjr ^r ' ;?' in! 1't.'riili, are ol tlij^j
Ul'Tl'l.
Tbopt peajwfl tni-nn lo ap at il"-ir Bjaal roleri |
aadaaaaar their h:.< .- i.t, atairabl . andl Defi
rwi.t relati .ue w*th tbfl GoTamini dt oftbe
( iii'i-d B?.Lea.
To eaajHarrail M ;- pt ppa r, ^!. -r . fi't-,
A Ci. ia* . I i tb r cb-EU ml n M.rl t?i 'jit-!r i ufi ffl
uxax With I'iC..u...l I.i.aO...;
" Vt'o iiii'liiBlflflfl ! ''"'' 1 tkfll ne ' ? ?
nr wrr.poflflb.rTf Bir. trawtTar flirw?*ju. i kaiking to an
u t,'.>?;.?? " ,'? ...'-ni ?.,in"i',,.- . iii-iui.i.il or madfl V.
iii-a'M'l, t.e -u:i..iii ? .. ' i rate btatea, u
'?i I .- ii i BOflTii.1 ? i tu ll.' il ' xbt'i.t''- u-i ii
aoaraa ffrvar, i MebBaoja no rtwamai .:.?? ?-? I
be ,', ? ? i afl fot t .. i> ttt na, ti el r.... :?',.. raaa .
? n ii rflrVylii ? "?? li ttwtte teperaXelp; tl it na ei
1 t'-jdi"l t;... * b. m . ...... ',''?? ?' ....''?
bi ,?- htrdorulkrwe*),? I o '? liafueturj . iran
Ita flfliD r.'p. nf i i-i. r; >-t. Mfl (retMB uftbfl BUtburiljr i f
' ifc* Ca ?? i ttti ??.' r. ? -ni \iwa of tl t '.: led l " t ? ovw ai.
I !'!.ir. - ti.ti-i. Ibe Statefl Of tlifl .''.'.li'J.rary."
?Thaatattaaaal aliieh webavepbkoed b Iiul
lefl ehovt- i-i ia aaaordi oce neithi r with lt?|'i?- nor.
wilri iho I'uct. Oi.r dif. tir'ini.ia dit-lim.-a to
treat with Ihe Snulhtni (.'onl'i> lonwy, iv- snch, |
boc.iapo it do) i n<it r cij.-iiA' thfll CoBfi-*erae| |
r_ hattigaBj lightflilaxi 'cih (?? The tt .'.
f()r.-.t.tnti.,n etrfl^raaklj-pi-obrbaai '.ny oonfeder-'
.'ifiiifp of cerUin Scati-K iti pflBBBlt Of t.i j< cl ? of
C'CIi.Iii'-li i...r>ro*,t,i.[i4l foi!,... U..V ItOtlf 0T8_1*fl? i
nent betwev-n or will. hV.ch Bl '.'? '. Bal no OBfl |
dealeattie 1*?-1 hr will a.. aetaalexiateflkca ofj
-.hu fitttfK a!''.-,"-i oiiiid; Uiid the PrflaideM Baa |
MTflr'atatad nor iiiiia,_i? <1 tlmt he woald n c?-iro j
no prv'X)t.:tifl)i.s iroai aii.l Bkaka no '.-ririH af , '
tltai.nt ?xtv. '^"i. Wltnesl thfl f..llowiuH:let.,
tcr of haatnil tlCBfl f.*om the rrcnd'.-t to Gvr. j
Stwaivli I
ZzaaTJTi Babtiob, I
IVArllN. T N. ,IhO. 31, luAiu)
Tto*. Wm. IT. BbWAbBl aV*Va^e/.?JB*?,
Vou wlll i.nxt-4-.J ki rortT. m M.._rt*\ Virgitila, tbare
ta uii-pt an<f toaWBtalrj ciifei wlih Mti-rr, hteflbi. t, .
llunt r aad CaaajkaB. "n t! fl- buals of rny lat'er tfl Y. V.
I'.lair fl-ari. af J-s- 1H- IMM, ? <-'ipy ol wl.ich yin Iibt'-. I
You iriil mtike kiiov.tito thom that three IkJaJfl are Ifl- '
ilii|,rii*_hi.', to V,.'. Ittat, tht ri'at'j.-atn.u oi th. Nu
tione.1 Butborllr itiroiarli'.tit nll the Ktaf-i'; BflflBflfl. BO
reer?linrr by tbe \mtaamraot the UaiU-fll Statea in tli*>
Bla*ary queation from tbe poaltloa aaauiL.-.. tii.'i>-"ii m
IkalaMaaaaal Mir-ire to OMgiBaa and ,u tkapre*
.-fl.uti*'fliu<'au*ni? ao ceeaattoa of BflMflUttM ibortofi
an ?nd of the w ir, aad ik**!'*. ndlif. of all the f_rori
iMflrtl- t*liae flr.aferiiU.ia_-. _ ? 0. W Hl I-ll.'riB tl .fclli t-^ - J
' ' i ?'.;?< aitl..- i> >-t tl.iic. i ot inci'llk fltet.i Bailli tbfl
ha i ?, > ili ! ? c(jua'.l*.> <l, aa- P mrt Bp-ii hi a ty 11
of at (.'!.? li.aral.fy v ? ? '-' ~*r, aU i,.yma.*
('._?.? t" M.y. iin.l r-'port ai (a _oe. --tiw.il nn im
.->_... io debialu. y lli laaflBBlfllfl BBjfika_B
Y.'tua. Ao. ABlAIUM LCiCOLN.
?Ii tbeia OBB _t>rr. ht-rt) Ikal iutin.atfli or
riino t.-ly iinplifs Ofl-rttt-l'MMWO to x-ccivi- Ottfk.
siticng of itfjn.??<??. fimi tbt; Htrtt.n hithcrto
in tht- ftmtt of tl.e tttttiftttmi1 Wo rJ.nllajogi
Um flit.niou tif any uifl.eflp'. IrtUf cr i'Iit
tiinijilo. iu li| r.fl.~t.un' l.iiiioln tbat ivm liint>
n* any Bticli inhibiUoi! tfl i? bnpliud by liowte.
BtepLeoMd Co. Wo ff/?not ehargotbentwhh
inU'ntitisitl dtxi'ptioni b..i itb do aay that ttoy
.,:. i.. .:. ', .!y :i: .\i.,u to ptwlude adraneM by
! B ttfl - luwara ii [ i.i .'i:.-..'ii)i', uii'l thal tbej
...i-., . .. t iit | |.c<l 11.?- i.t.;!. in I!..':- eagertteM to
ib flourniv iK-'i aii\U'.f. . tutwird a nc.n..-;.i- ?
ti. n ti the rnit'i!.
Wt- lm-. Ul. I'it>.-i.'.tnt wil) foel Ihe tiin-^-ty
Iol \iiitlia Bt_9g hii i>o _.j.:; 111 tbii b< 11 froni thfl
.ii ncd ii feietcfl fa ll 0 Confederata .<?_?
?'.--. i -.ui t" J-f lt I..- iit iiily known tt tn ty
i tbal prupu-Bl* l.M'ifl i & t? l'?iti' on the
>b..--iil ii.":..ji.iiaiiiliiii.ii.( pution will be alv..'
la order, m
~TA'i.'. Etriaioiiiiv.
| >r.i" ll. ..;)' oi 'l.l rl.I.'.-:. . biclnding
aomcofl b b< t, arho ara pofing inbohalfofa
.'..Liiii il prafee-Utfl t. ti. ilir ui u.ii ot t ??
Stmwmi I'l'iii v.flititfll fl .... Ici.t v-iih u Hi' :?
. (.j Um ? _.- i - - -? aad powi: >'l 0" >1
.. . -.. b .; ifl -?- uil fl. .1 tbe h.vii.i.;. ol
,! _ti- f... : ; m.-i-i , I I i.ii.li-r.lil'.il, ttttl I -
..ii irtbcrtl -i'i ii't-: >'It.l-< all ironJ 1 diaek iu
? ij [. irjNMU i-i' rt;._'.;.. i i'.l. laifii.'.- < r piWCT] -
lmi. I . Bl Bfl -i _-___ BM Hfl M ib il BlbTO!
,'.-!, '!..!! |.l nl li'.ii ?" <.fl tltall -, Bl _'J ' ?'
.mn i-ar,-.nl nu -nii i:i Of tt tlii' MloWJBg . -?
,i Icader ia Th Kimmmti Etmoirtr
... || ? '.i -i in. i.. fl-iilin.; '? n ciiii latc el___
I- |-|| (;..-, t. iii I- ll ll' 11" _:?'"'?'? ? ?
?>(? lii'ii.: wil i tiiiMiiii' .ii if '.'.ii ?'i' tbcif Bi .t
..... p, bol b aay that
i ? ttfl ? ? I ?''. '?'- : ? -I ? ?? :? '? :? ?
. ? ' ?
?. . s . : - - ? -ii;
.: UtttL Ui- li- ?"?? -' i-al ti. B
... i ??. , . ,. ii t. . i
i : : -I .? Infuf a I'rinli ' ' ?'
, i i . i : . i ll ' H ' B
i.pj "ii'l: ._-.?..-: -..:??
; . -.!.?!.
I, tl ? ? -i ?'? - I ' ?? ' i'i
? . . . I . . ? . - ""'?'?.??
t - ni, -.' ,1 ri
nlU.prn_l_.lal iH Wl mtt
i ,- ? ? ? i ' ?:
.. . .. '' .' If. I'lii I <* I" ' \;i.
..." i. , 1. . I ..t. ? -
1 .- . l i. tin |. a ? .. i :
? . ? ? ' ii ln tfei
l,f tklk 1 '? '?
... inl |. ..' ?
. II ? : '-- ?? ?
? . I. . I
. I . ,
Ml. ira.tfl t.i . | < I I
...tat. .!? ? .. ? j ?
Tt< ta an
i ii i, .? ii i . - ?
. . ? '. ? ? : . . . ? ? ? f ? ll ?>
'? 1- '- "
? V,:. |- ] ? ? . ? t .'.I'-iri !<> Ih. I'. >.
v . . ,i wi. r, and ? ot r> ? ?? ? .1 i ?
. , .' -. .- ;. -. I '..v ; ' ' ? npell-d
:..iii m ? ? i- . ti 1 ; ? ? ' ; i.i -Btu
1, ? -r . f l: I !! ? : . !!? !m- 1 i'.i'P >1 ?-? .
? . Ij '.. ll ? I: i.-l eaoiM. and uu-i
11. t fi ?<?.'. fi ji ? e I.. ni' ?? ?' Sbol itikpoi l?
. I'.. '.i. tt." 1.. 'Ui ui 1.. : .ii-. v bich bo ii.. ii
|doubtal i.' ai ! i-"?, ii. \\\ [r-itT not to l.v.
ii.'i.l, : it t;..vt .iinu iit arhlch aoald .<<-1? ta hux,
Ao (j-.iii"ii uikI flliil'i i.iDfl'l li;.pa?r; y nml Uaa
llfl Blfl fl I C fl'l" itr. I I.
p wbo] . ? . I ??'" -?'
t.i Qapj . i .ii: B ? ?- .? "ii. If Mr. li- j
i. uld be i.. "??.. li.'Hii.. ! Cbrifltl ?? bj I <?? . ? ?
r<,:./.- tbat i 'bei Cbri l .- itj m b i
'.tUA,i ji.-'iii by the opa raUon.
? ll.M.MI- 4!l_TA_.
Wi' pympnthiai m ..1. i.u. ly Briih U
: ,:,.,,i. - I.i ... " V.l. l . . I . 1 ai 9 ?
t.;,\.- a.l.l ).,'? Btl Ol 4 ity t' Ii.i tl.. ii ?
? .. "!,. ni.al.r t'.o iii'vt iJ iti, 'A mho'u
h ..i t.i-iu _lb d bj ?wii dl. ??? and f? .
their-habioo)yetwb ?-iiiunat 1.1" I t-. ..
tli< , bave i-i. Iy d( -> iv- d tbefrk*a. A V.-??:? h
i.tii.cr r-i..i, PC v iti..-.- br Ua. chai [fl of thi
i; t | i. ? it UriL'i.i' Bt fj-kensa i?" TJil i
in i^'ii.li. iiil; but it i. imt w.ir; ' M..I wt- k.iv dl
|] tolfl -!.'" ? ti:ti?fl--li.*'...fl-r.tj.''. bi.. \tUtt "V
i -.. ? i?. ,,.. ii"..(iiii il aay of filli ;j_ qu ?*?: ;
lm*. t'i." iol li*i-i-- yoa "< t ly it _>.?? good for i. .n
.:.?.-." A handrad yoong men, who ..lm"' -
i(.i;..t)". th./lore their euantry afi"i woald di.
?>. : .? i.i -, gn ^\. :tii any regli ol ?>i 4 Itj
'roni-bl' nnd t-TfTn-hnnntt-rH wb^BIWCfl _"i
; I.y tbi* temptatioo ofbipb booi
:. | -,-'. oi ly 11 oi -; t i ta 1,11 thoir pocki '?
i'. i :i ii ri i..
\\ t-1 11 ya)'i, fdlow^il :-a i p, ,; .it tl > i 1" .?
? n-r raha e-'ii. r :-.".'t r g- t 1 '
gpnshut t.i ii.i- enemy, "r 11 y
notbing wbea tl)'':.-. 1. would Lake ufore ??
t;.. in t.ii.H.i Um K.'l.i-i_t'.u;n'. aowballatobfld
B N'.'.i; it! ?. 1. y< n .. ;.t Ud*KebeUkmi ru ' tri
.-ind tbe \\ .ir ck-ted B-ithW-th,ytni pi i l BU. ?
iji.Ot.i- prompUy?l.H than v^itb patriota? BU
i! i in al i.flniif. Oo-Bhig Uthi r ta filljnmrqnota
by p'-.ra|i"HP i.i in eflhet gfrbig _i> tha ooxt-i L
Do a.t likfl ii.(i: !
.- f - -aaw... !????! ? ? M. tr _
WHAT IM A ?Ol'-ITHY t
Mr. .T.-fl'-r-fl'Ti Uivtit, UlttiBg t" V. P. Wftlr
tba letter wbieb parodtlM ??;;>? lo tba r'- - * i
F ?.. iii .'!(r , iliMi-T. (ot omtum) i<i \*n u\'-.a
I.it'cfl.'-.i'.t expreMBd viJh.r|>:n.*. to r. rfcir ji. BBfl
tD iiur eOBUDOII ci.untry, IM tuyn h<i would
u'l.tiliy "eee__ia fttoo to ii,<. two cmtttrtu."
Ibll Ii riifl'fint to I.*' orthmlox NBOMta -tt, btil
f,.'!., frnii) Cbe ititrir.'ic rlifTirnlti*'.. of tii> t.. i.
11 .Mr. Vu\ i:i,. rijiht fliu tLe uiu'.it (j'.ti-iiflin, tbfl
liitflt Litite.l Sta'-CH are no mon. t?.o tjniintri.-??
than onr, littt nrt thirty-tix cotintries, VjNfft
tDuii) tweaty-odd bare ta-RBorarilj oonatilnttd
_ i otij ii n " tipui.y," v.i.i. 1. La_. .tn pri.uipiil
fl'tlii?(? nt W ft. hinptoii; v.bile then-. kluo, * b?" Ibe
nurul.fl r im.rc or Iflj a,' liav?t ttt np a ri\..l
'a^iiio>'ut Kiihiiioud, brojtily iancribt'<l?
? N? foiin.-fl'tio-i wilh the 8h<>p Ottt mt witj,'
?fl.it h<j ?'V<r tba Potflin.nr'. To itny
timt tbt; Slftte. low coiifttituUi ' ta'o cuntrii_*_,*
clcftrly iwlmits that they fonr.i'tl but ttt ti\t
ycart* ajro, and BbtUengM the legitfanacy ti tb..
jifot I---H wlicf-liy th.y aro he_<l la b.ive bint'tt
lia.'iii di. sirvfl-rird. A ' couutry' ia iuit to be U.'.
pt-r tfl-fll llko uuiob ncrdii i*'lv'(l ble a ni-i. _ nuct
ing; it h a_ tiii.litv, t-olicrfl'iii-<-,a_i.i ' a luw wiihin
itn ini-iiib-trH* (a_ Ut. l'uul 107_) wbieb r. \ olti kt
t:..' p-nffr*?tlorj of inicidr. lf thexe Stafefl notv
f?rm 'two c?)nntrirr,' they l?t"ly fortncd bot
gM| )ind a onflBtrr. i.; ri?'Ifully i; ?i-H*.4ul>lo
*hvc by it* fluTeraiga ac Mr. Darai Bai not
accUMU-ly BBaajflTfli th?- iioniniiilutuie ?>f Bal
?Kho.1. When did Mr. CflboUJj (aitur li* gtMbl
ajatrntme} from th?< h'f'lit-.-.t Katiifl?iliaia :<? it
radical ?raajnatta) arir flpeal of iho Diiitfld
Siiii.'.i a.sc'i!iip'i-ii,,r' 8Be eoan rv *
Tho BBPfajflfl riiid.ri'd hy Col. IJ.ikcr, Chlki
(;..-,,-n rnoat DetectlTe, la ihe pt-opl* of this
Btata, BBtBlfl hin to the rratitttde of every
lajal iimn. Tba BtBda ptrTpatratad npouthe
Otireraaawl wbleh hnv-i.-.-n thei fard teatflXj
ly him .'ire aaaaaajaj _fl*J 1 -nrful. "lYi.olc laa i, i
hkXtt tV.iiish.-il rut.lfti B_w*fl aUflfl BflVD* I?| thfl
tax'paren baTfl l**.**-ci aartodlejo, aad ttm ariny
hui not been Ktreoatl ened by a bjboi
f-i raeogaitioa of tbe v i.t fajjaataace ?.f CfL
Baker-i bhora, we hear thal h ia pnipiaed thnt
i. ui- nibiitaotbt] i'< .'i-rTiiiiii'ii tmonoi ahall be
ii:.nl.', BBd '.'?:'? ;i:'i l>r..ni'n<-nt aitiflflBfl ar<
alreadj, ou ring ia Ihe matlar. if ifl to be
ii..|,...l thal tba li iti BgaUoafl bow i? prograpaj
'iji-rMe. iBatei-fl tlir.-ction x\.'.\ r.-.-rlt in Ihe
.,. kiagap oftbe gigrvi I ? I i? ti fraadiof
wJlicbtbi?Citf ba* beea alflw ihe M-fltinff-pla**
uud the vi.iiin. Our rBpoctaM Btata ti iit ae
' aa a ithiti ii few daya anaatad i larj e i amuM
of tba ni'-x I'.-iui.-i _t 1 v i.iiii.. i-i d withthaai
iiDtrageooa*? indl.'?.
I.. '!. II' naecrrj Baturday, M , n ..f I'.:.,
-.? ? v -?? ? ? ' . ?! whal be rhatav t*-r;x*-?i bb tbe
? . . ? tljr Iil Ion and ral ininioaa'' la frtugc
; . i , aapefiallj iboae of tbi* Qtjr,
mii!' regard i" Memb. r .d Congre . V i* ?
fa t, we -'. ; m". il tbajwurn .1 I n!. n rerencc
f. rdig iti ? , ii -I ?re i pl lo bii rt righl oal
their iuip r -i.-n thal a Ctiogn bbii n I ??? -ani n
I'fl.rtitj't vi-t<- nt Bttdoafi ol oi him elf. I'i ibly,
i , 'l be bt-tter ht ibey a* rei ?pi '?<? uf MatB?
ini their <!'i'i"- in othef lenn thaa tboee
uf adolation, tboagb we don'l thlnl n. Oar
r ii.-i.-.l t.'it i-u l?, that i ?, ' : ?
? '??.- txxtrrt ii an tha i'1'ii.-fl-fli?:i al ao im al
pa ...:i whieh :- i.et bfl "I i'ii Batb eai d p nn i?
ni ? t bariB.
D | Ur. Bti reni i il] d*?obtl i bei r aith
?:, mi tl ? II i'i bti BaVaa laU bar hr/ ol
-,, ( ofl - . . . ?, and ei' ;i "t eai ii etb< r??
i, y. t' ..I i \. ;i I.r !.flfl I.' ? D ?' ? j idgi d 1'' i ix'lit.'
I hl '.,'.'- I 188 v i --"? ?
.- l. . ?? wi ! l adi -?-. And, "ii tbe
- i '? Diode iiii'i'.
aUuli oaifl than tbe c a laxfii Idlaa. w.i b.
l.i -,.? in " th -'"?"? b."
M c w-Q ii. Vtt ncbl orrrot, anaVr wIbbbj fla*
.. . iha l lariWe aafl m, re of tttrrri
...r. . ? .- ]'?!? I. I ? t rt !'? I ?w Wfl
... r,?.rr.,;.,)_ la-.-i'L* '? ?.,>? r.ii> <1 *a i:b Bood trl
? ? t -. t .? R i V.i!iiv?>r TflBDC., BOW
| t-i llilll bfl '-' ll*J 1 I f*8d I" toM-'.ltld U
budj of *W,vtrti I!. : . Wfl bcartil* wi h!..
;...;?? get iJttrn._^^
I'llill \t A**lll"lt.to.-i.
?-r- ial 0 Hii b tu Tbe .'. ) I < n..?
VTAflaraOTOX T'b. n, IflflS,
| : '? Y'.'T. ( bflfOM BOITMJ,
TheSer ? ?'? ? nmitt**e ??!. < ? imi"-.'.- will, in
Bil./or tn.v t, | ? .1 t! M fl|;. i ??:: ?? t>. flf UvBeclM BBl
H-:i>. yiir Bjr flfll flrai
I vi.li" Dfl \M) JAN'. BBAaTI li
a ai i to prol ' " " ? I Ooi
I I - .,, ,. I I
. -I. U !? aifl ? r . . . - will ba a'!
r. ni . .1 r ? ? B ' v- :??.., i
ii..tr ?. ti.<. a. i..... ?: (ireaoflt*
,i? b-lii|r t-.tnt -1,: Irt,,' ? ? -, V a ,-. .... *,-, ra p.-. rn.
l.l. M.V. MA i kfl Ika
A -?> arial OoaaBaallca Utallna v-ill l?- (.- Id i"
:r.? ? rr-? -a, !? kenr trgootrnta wfry ttx i '!. ? ? k i.'.i a. i
: i. . Ika ;? . ? l .-.i.'i,,' aroiad N'.jf:.4.-:i
'
raa usA-.. y.-i.
Bfr. I-''- fnden han iadieated ta thfl Vfapaaad
Bi .. < .ii.ciit ? ?, t'.i.r t'>? oi.lr Ii'i...ii;n.i I..- . ??';, la
1 I . . ;.. u ?? n ., I Ig l ' ? ? '?? ' i. ili.' i t-r. ?t
la paper, He Ib afll eia H?> i i ip iiiiilmtin tm laaali a*
; faltei.!' tl . M ? t .nn. 'I l. -.-1 lea - flfl Bt f i tctlj
ool. pj.la *t ith tl.e .-.'tiitrilt'pp, I t t I' ? v ? iil tm .Im.bt r<'
jwflt .i IaH ?? 'i.' ' I.,;. Br. I'< *- i <! '.'?? wlakM*
fA*ftlCt<) 81 I'nn I IrTfD IT VKH'-YCI'K.
( jit. A. I- OBriton 11 * > rBront, bai b?*n ?*?
flerefl tojVeW'Tml otak. ' r?i vt V." p*-nlnsini.'
il . i ..; !? m ?.... 'iir 'lll. I. I tl ? lfflj.il ' .1. | I- ? .i
fleterailflfld MI lei y tbeIreaflfliMrTflrBka pru
ewrimgmwttbm, CBpt, I'tirhea *a badt*.ra ...-.i- rl
flBBBkiiaakllfl Ifl ekatafl flfl t: OavflBM flt raitk.
JrVriJii.
A HHcno PttMACMMB tM laal cvi'iioi..
Thfl l.-i.:l *-. '.i'lilh M-rnu :i t* -tl: y,
Df Ri '?? ' -. ??' . * r.r -t, 1 i! ' i tb r i
llt/l.l. 4 li. .r.iin. ti :i. - L...I-..1 A.ri.-.-i'." I. i.
-., a 4.' !i fllli 1 1.'. " ; ? -? i . ', l :,
Ika floaaafaai Dflnafl aafl lu t'.t ral rn -. an.. 11 flrkfl
w.- BflaaB I r i.f klflfl bt . v i . ll .-? ulf
..;? BWjaBB Mlllfll ' If. Oa ? '?'. I ' f r ....
? - ihTfl ? 1' ' ' ? r "f S'.
afstth-I-. d'-iii't .! aaa af t'- ?' I a ? - -v r
(?iv.ii 1.' r". Ii-'."t-' ! vi.". !?? IderflWe .'? i la
Um f.. t ti.i.t. .ti ?? i a fcajr, ka aai i I ' i
,',: .1 I', ? ,.,!.? -....,, ird WM Ibfl .I'l'." of
, .....I Ikfl ' i " k ,.f Mfl : . fll*!
* ? p _..i . ? tbe .. ? .. ?? ? I.
Ml 11*1X0 .'??li i \ i I P.
\ la re b ' di 'i t ??!. ?.''. at tha
Cijiil.t*, -.-.-('.' Ai ii ,:. :i :*?. n ( o,.. r
UM iur i ? '?'.. ?' "I . i :. . .'ii. tl I.-.,- i th< r '...I ? ? I..
1...i,,ri'iu' ? .I wm, Mr. I' >b . i .;??'..
Tfl l!r \" r ' I ' -
*fl'jojHr5CTOir, s i-j'ir. ?,\ u, i-,,..
A II ) U taTtaBin i'i') BAXtflN O'JVBKBIIa'XT Tv I
i'Y. ; Y'.Af.i.
<)'.!ii-i 1 i-ifi *nii ion haa I?? ? '? ." ? '.-J Broai
Mr. lhi'.-y. >i'i- Coa Iflt L iiJ'.ii. M tke ?? .-t t.. u ?
.... .',,i.i ',,... i , , ,, ,:,..','', ,ii.:
br* >i ...l.l li 111 I>. ,-'. i.t.- i.' i ' '.. II,
.;*! flt, i ? .i ? . . ui M. tmt. imi tbii abi Will tall
.?i_.i.,.,. H< -Uoktatiall .in.n flnjiaUflraWr
,!i-i|-?i ii...,i U .!? * i daii j r vi-ti-, .I 'I V'Ti
Kjiaoe, i.?..;.."I'M..i IhlflTfflflil Uea a bc Ib fllspMfld
tn Mii re ti.- r.'t" rt trui-, aa flrerjtkitvg l" i.. j... i
li nl* lo ?... ..l ., li.
BkUTT sT.:.::. \i BXTBBiTfl a*JflBBB*a*Bi
'.i..- raurlpti i'.r interoal r. vunuo tor ih." laal
ii... .1 ijb liiouii: t<> aaarly BMr BUIBaoa or J?l: .-a.
AKilY PO8TAI1 M'.^ti OBBBB OfffflCt.
j. ii,..ii y ..ni.r uffioe h..H ju t ln. u i.-ul'
l.*b "' bj tti? Pflfll IBfl -? l)i ji .rtiu. nt at C'.ty J'..itit i...
tlifl"fl'i.ei.t oftka ,t.',-..
A \\ aal.i.lir MflBfler Kille-J.
Niw iiavkn, Bataraaj, t-t^ n. BBB.
it fJhrap**Tin? Point U_t Digbt, Jaremiah
Du tr.a f.i .iu... in ika 'l 44....? 11 BfladflflHpaar * iftr^in
l.i-.r. r tur;*, ol lltulaon, i'.i*. \. I.. "iit abol ind m
a:?iil.4 kill.-'i !,y Heri aul Lliarlei M. fllri'lnof tkfl
Tlf KIkhJp Ir'.ui.l MtMll.trj. t>VTM trifl olt> inptuir'
tueii.rtiie fllaaulng BBartflaffllfli UrUOfliBVrflaflja uu
uutfll.-' bIuJdw. _>i Ati.iiy U,r ti.. fgagmtot ri.lib. ry.
TB*. Miorn*.
I'lilijuitiun Frb lf, 1888*
A terrible Mmw-i.-nn i.-? praraUing, aud
tkin are uuw li ibo-?b ottmuw on tkfl ITflaad.
LATXHT WAB TtKVtt ATtW BIMOBI.
t ?pl?rr mf Brancb.Ulr Pr*kakl?-K ????__).
Abanmumrm flaf HicfcaaaaH biU Uu
gUtAU DUpatrli toTho N. t. Triba.u-?
Waj-BU'-TOV. V.-b. 12, 1-<*_"..
It is iciierally eredited to?ni|_ht in offieial < ir
clt-s thal BlBad rlB_ i. U ti.n. Bkeraiaal pflflflflflflfeft j
and tJ.fit Chart-flflaa ia htm,: ewoiud. I
it laesaeit<"! timt Riehaead aad vTitmfagtai fl~l iw
tiacaatrl ni*., mi ii)?i ~~ Umtk tk. mnio a d.-per
i.tc iiuoii't tocoi.-t-i.tr_-.- tl.'ir ontiic f>?rro an.l cn
,:, ,a ,!? t?> fltwh Sh. rri'tn wkilfl hfl i" la t'i. intrrior.
1 brffl i- no .l"-l't but tlr.t ak r'-a, o .??., iflBflVrl south
fmni KichnionU Ir-U-I;, 1-ok to lU a_.__idoU-_.riit at wi
tAtimt/mw. *_
| > ika kaaaa_la 1 ttut,
VA.n.s nr~, Yrh. 1. HH
Riebmo-d dwpaten offriday ....,-.?', a r.-pori
aaa | lil-MflBt thal 0___?l--_fla lin.l Wn evicuit.id, bm
lt i :.??'. wti hfl ti "?>?<. le;" > motiti wjuii-p.
. - -.ar
I KC~_ TIIE -kmMX ?>F THK POTOnAC
mmtmttmmhtt lha -*rm fJmmt,
BflOB-t. ' rtflB Ar.M. OttWO rorp.'AC. ?
V. ril:.i_'.i::, I -h -?d *.>. us. >
Kotfcifli i-i* ii.t'i-'--t bai tranaflired on tbe
jlii.i.'. tedaay, ilttotiKli tt" aefltl-f lnw br.u tODrt
I fkiiiiaklfl that f"r i ? ra-ri J _.... tn'.
|_l iriKip. nrr JjBaJ halMlBJI BBflkfl uloi.fr. iliu nc?lr
tst- blai-b' ?i Ik <-. aiii* h " -:i "?* *""-'',: 'J * '?' oaaapl t .
wl.flia tl. y v. IV co t.. r ? - .]-.'.- Bflfl ?;?.-1 l'-rutbt
tl. irifl-'v-H. 11.i * ill BBl bc n fll.ii'i-n.t j<it). im ti.erc is
j i ? ij oi aieafi 11 Unhei la t ? ?:-..,. I* rfco .1. nml ti.
i n :....-. I ?? i. ?? i' t.- ???' .i ' t !? r . if ??
teri t lha N'tti' ?( '.! b? i torlafied tu i Iti i tta
!! | Id I.. b nl. wli'!. . l.l' "''?? ael .. mn tm rnn uf,
.-rn-tt Bkkhataa inttiB_-nfcH-?lw Ikflhaty.
I.l.'t. I'a.l. 'I rallin'l <-. t.l-'tll.' r-|"-t-tl Bl Mji
11' :i'. i .? ..f Oaa, .: aat/i 4mtf, ____) >t tU ?u.i_ -..-_?
Vi.i-i. fl.. \ 'lrv. xtl.v . im I...... \i..i.i "1 in ti." i
ii ent cf HoMby, .li' '1 !>'-' -1* ni' .*? j." Wi ii y, iH 11
. it,, i,.mi n.i.iii ii -|. .!? ? ilared iy Ua eemiaaffl
in Ikfl -ii'. ii'".
Cbbi. FarhM. - om H_ar) i MM .i.tTt.eo- thr (Jbt
..lr) I Klalfla, waa kt ttom hia hofa aaa. wai bkdlj il
]., ?' .i i\,y i.r lae aiaaa <: i 11 ?*|; "ir _?__ Ihe '?' i ??
?: i ' i, nir.'d I.) t'.e I.' ? .'? <f li. I fltflfl J-iD'i- bbbbI t ba<
IWC n tl... 1""_. ?.f I' '? .'"rd. i.; r.'O.J. vhcnL-f. !I, t'..ii -
iaa tha Caafala TV'hwtllj ?', Ba t Ikfl ...,-? Htx fi-ul
vtiifl. |.i? 1} f: r.t ti.r?".'. ni I I ?? !? : oi..- 1 lBB-11 Iblfl tip t.a
i .,:'! |i '. Ilie a!.* haa tafla ?lth bia tm
? ? ?.I ;?.. 11 i ,t |i. rtr..;.".l IJ t!.'- -.1 flfll
itj, iii. I...I)-1. . '?? -ii i . b.ii...:, _i,-i ail i. t.i
X.rfh tr I'tin.iL
>nij..r i luiiiii.?? fi ti " r.t -t-..-_?? J flyCaTfliifwai
I. ? 1 i..,!,... ii tu llead >fl'- I I '..
Lkai ].,.-iin..r:i.. i;..'i.-"'i-i.t!. ]??:.-. Iri laTa.
?atarn aaa _afttaly aaaa aa\
i?'in ji.i'i. Ki.:> of .:.-? .N.ic.-.r-'.i.iitii Bfltw.Tort
.i ??? . i araaaead,
I..- toul iiuu-b. r rf cr.-r.u'ti.B in tl.e Inic ct'i-a..
n.or.t tin.- n.l j't b 'ii i Hi-1 'l. oblatacd, hal I I
pi(jT. Miru.jwha'. !?if,'< r il n bIh:- !.;?:' I
D-arrlrrB I'irillfid -t 'iiinpli-lr II. Kfl m et'
I.ob.i-b in ilu- luir lliiillria-WB I'uttlut
1'igtiliug Hoii.fl m, U.ariKr..
lll.-.tvj: ahiim. >.it'i'.iitr. K. b. II, I't*..
T'.ii ui.ii \i'i>"."M.'it-i.l iii-.iii. iii tbiianny
n,r ii,-.(-rtj_n. T-fll* 11 bbm aara J ??' N 1.. Ili ?'?-, ''?'- .
I'. i.i. ? taal Ifl, -d D.ii.cn. 6tl i'r--. Bafl__r_h_Baal
i :-_?(! Vninr. Ti.r-iaf.r wa. (amTl, t .ofioif
..id). .? iu ad.l.tlou tti .i._."Ttio;i. H'.Ria f. Bflfl 1 ti tJ. I
Uh kfflaaanhiiailll. WaaaVr f bkflfll i afc?t t'. <I. y
f.ir i.i -ac tti> ii. li.t Ikfl eiccatteaaf hlaaani _.?'._.
:? ,.n Itktp BflVflC
Thi- tflifl-B la thi lak iBfagi nt ii Ealeb fi r.nu
? t 11| i.l..a?, J."t luui.tic^ thi t_ib..__\ WLlcL' wiil
not iX'??"?l --0D.
rirm co_.rs.
cfP... ?. , Mm
K.i-flL Wi.-J.! br..-. tt nl
1 t.t llifiii'D... 1 1- I 'I. J)'fli';on... li lt)
-..-,..1 I- .. .""u. _ I ' ">i-l Plri.iflB. II 17a
;-.,..i ti.. ? . rkitd DitiaUa.. fll ?'-*
yy. o n ? -j.tr.
" ??. | Haa
K,"-.i tti,'. K .- l. ttn'.
? "t-. lo*.. I '-.... ~ H
li.-d 0... i ta...- "i ? i :? -ii-ii.. 11 I."
x W >i Bf M . 1.1 49,
O-tafla i tdt.
Ki > I tt .? .r-.l it'll. ?_. V, _ "iili-rt.
? | I Ifl
at \ m ' or.i~_
Oflk Mn
r. .!. V.i, '.' KflM Wc-il
Kir.' I'lv'.i.n.. - ~r r T>-r'.'n .. - il
!,?:... irii."d.II Oeterra, l.lt)M-fl
I:. tl.- li I ..a..*'- i.r'.. .t aa>a at bI d thal tkfl I 11
Mtkataa ti tbr utami uifai atrfl tka oi.ij- tteaaa
ril.Vfl ruytecd. V llrti ri'iw.rt .lld injuitiflH' to Ikfl
iiii u l iif-iulr oi' Ikfl lliiiJ Dlrklaa, flflc____a_-_ad bj
H; -vr-1 I;.-:r-i'ii' i . r Mfl '.1 -Ur.
T' ill J'ri_"utlo w* (! tn. i.fl-l .'ri.ni tka Diiiiin, ard
? ??ri! la tka aapaott afGaii tmytb, Ikty toV i -.
..a. i.i. r.^-lii, t.r ir :'..r Tm '.rr Koaaa, vharfl thay tiiruvv
.;iiasmiuu' haaaaanvk. AN.otth. Ubm t'.ry had ii
?1, tt'T v ? l? i .-\i-J Ly Oaa, I.i..:.';?
. i, .ai ?-, bat W-W ordersd to oocifj t!.o tt. om! tu
i n rl Ihfl l:.ttfll ...'.'I ?i. i ? I -i.r'Y. in-M. tmmk tttf
i. d iiu.." I.- gi I ll lo ;? i . Ihfl ? ? .' :*.i'i?-0 th. lr n;.
i ..ni, .. i-i tiito,-ii .". el !..*ti.", i"wd'"iit.'y Bawaallin
!..::? epaealllea -; H -? y.'-.t.
Tl ia i* Xi iiflif Ika di-.)., tm.- f-RJ't. f Suiidi.y if.i ni..
... i.; ji.,,. ni.il L.l McJtfll teri tr.,_.!.> _..a; 6t' !
t... lr gtx 'i I. aa thr) did, ret-tilalug t! r i daaacratfl ."???
lact-l ti.< .-- * ? H-i Jv.t; hm woald hatni t".._ Baakcd,
,,: i tL<" ril -in. latakaj tlir \ aaghaa Road, wo ,'.il i.n--..
Ln-.i in n l'o-iiiii: t. c il "if ti- eantiact-i *. witli o-tr
itin.it ili i-i. a: a r.iiiii.ii'i-iiiit Bflaaaj ? c tto bflati r
' ? t:,.4i tli't r-r.!!..! ' .. Om. M..\i:. '.'!? wafl
liiirilr ni'i|i.r: .: ' t Gee. 11 ,'iry ?ai oth.r
,. . -. j. tha fi ii i-.)j iii ,-? ... ?! bj Lli | 'ti.ii.i-.
1, ; |ii.i'-. hia llfl ? .? ? ' .. i' ii ir 1 iSiurr*
B -i i 1 tl.,"' 1.
Ka i., i ' * ? , ? - '? Tacaday, tv..
. l. I Hi BBfllBfl d ' '*? d 1'" II '' .'r l ifl :'.j l , r i a .
- : , ..... i .. ? ? '.? i.:,?:,..
i ,.-'. \. ?' '. ?? ? i \;ff.'-ry, !.i..or.
I'i. il S..t. Tlh >?? ir Y?"-lr TB?UHt-Tll| A I''"!
i oii jiiiii'.if h i. . M '. ..r_ ,i, \;, Ait 1'.. .; .
i ? .'.'i.i. r. Ik i |? i ih r. .. - .. .ii a n ,'..
iad Caak ?!. M, MaaaaVi a, l.Mb _r_w.1fetk
\ i-l.iiti ir.. l.ina-'ti ? ilu ..?.??.;,.? i i. . .... ...r .. ?
?' .
i i. ?;.' MMM la yi iduy u.i - Ikal . I I
aereean ?-* i;t t'ir Liri. ihal Bhenuawtiainpoa.
?, Brai el i ..?. .?.-?. a '.;?.??.t. I.n:
t. i l i-.i'D" rii'l.'".-1 ?'-J.'' "*-. H | ': " ? -it- 'tl.i..'.
i',-: Lfl# WBfl ;>!?:? r t thfl flfbt '.'.ii.it.'. . ?' :, .
tloaday. ^.iil a itl - ?'-.:? . - * oai efl la aenne
'i-i- ? tl. ... i,l .... bfl I Iia'! ta tgbx with ak)
i '. . ?? thl .t.'i. t t , . 1 I'.ruir.:., fM. I'.irt v..
lii.oua.'i' iia-, t. ,-]- ti ttt ?;'i..'.". wta law tka Rakel
?: ? I,""..flrIbffllfl tfl iity,! '.ar -oo i,rflMtfdat
d.u': i.t | ? ; ta.
THT! flT. AMtAX* n.llDI.B.?.
Wmtt ai* ll.r "xtrat, n_rra I)i.|.?l,h- H lo IKlik
mwn'l !? I'roiu.. Uniuminli ,111 I'ar
lli. t Urlar It. .u.rd.
M'.sTi.iAi, r-iilay. Ft-*'. !-. '"'.r,.
Tbe <aoi' oi* the Bt. All.iu.. r.iiii-r. .v;.. :_Jten|
'ip iiifila tod'ar. rrl". ucn* cct.m. 1 ualt^l Ior a furtb..
il'Iiil, for roa_otiB Vilii.: wrre nt f.-rti in ufiidax tt.,
wtiii h aay th.t fi-or mt'iiflnfrrB lutre het:i -.'i.' 'o ti.-h
rii'iid, vin Pavia, wke had l*-u MIBjUpd Ja Dlilo aud
?aaaaMtahaBaafadaaa *py; tttikm ttit m too
I7tli. ni.I wua iu V, . hfajflaa ou the l'-d; Bii'.tli- r xton \
rupt'ind it WilmlDRfoii, but CM.iipcd ar.i. retaiwi to '
Oaaadfl, und a foorth bad liren ,!i..|'.it. J i'-l iir. Doogk. I
too, un adr.K-'itt-, win. wrnt to Waaliiuft'iu and tn
dcavorrd ttitliou' MflflMI to obtain a paaa M MflbaMawL
In rrji., to hU letti-r, Mr. .Sctiurd wrnt. ki-n tbat the
Oorerrracnt t-uti!d hflM no comir"rilratlo:. or oorrr-J
ajK_mlt)Bc? watlt hiui. nsd hi .\,..>_ l. \._y tl..t- )_u.rr I
a-ithout enterlnn ITi* tiorw of 'tTmreeet i< ae, ar oo__B____i
rutine with the iiK_rft_t_. Hflraxr tlio Proaidfliit and
the Brltlah Charffe .iAffiU'a v.it_out eucueaa. IU
arotf. a aec-ttd l ntr to Mr. Htvard, to arhiefc no
atici.tion ti_. pa.d. FurtUr deby waa MmbI. Hia
rflfaaal ia pr-UorBlly luoiVoil Bpon __ d?_ _Ung Ihe cflw
ai/aiiiat tbo ?ziaoitcm. Tbe ??< t.rt ai.J-t,n.rd uutll U
morrow.
THK I'A..!-: ADJO- l.SED.
JUO.KtuL. Saturd-y, Feb.tl. l~l~
Tbr, St. Albiaa aaM h&a been atlj... ued till \li i auif.
on .iri-niiDt uf the dfl^fltitlon ofwimramra caBflfll by a
i c .1 i-.ou ou tlie i .rnii.l l'n._ _ l'aiiw y at Lroc'cvtile.
V.'A-HIN?jION. ?aturiu.. F.b, 11, IMI
1 he -tutoinont okleft ifl cirt-I.V cil ln the p ip-ra ti.it
i th'>Si. Albimi r-n.i^rs are 'o br arut ta Nea-Voik for
trial ifl flitliou' nutl.oiiiy and enti.vljua.r_.. Thflf
are NalatflMd up m c laiahllatfl preurp'd ityainit th. m
ln tbe coartaof tlu- 8_.i-.of V.rmont, nnd if ?_???_?
flli'ifld, Ihfl] ail be i-urr i.di .ril l" Ih'-.. ithoritti-.t.f thut
Btatfl for tiinl, neiunl n.'to t.inl trs hkereflC -I Tiliul
Mniiuy bu prov?ir-.n'il ir> VerBiBBt uno'i cut r.-l. dittcr*
ent hi .ii.r. fT.atii what tiV:-........ ir-r. UOT. uJ,. g- 1.
mt
THB __XC'II4*iG3- OF PRaHO.iil.lt*.
Iiuportuni Htttti ut' nii from t_.ru. Grnal Lr.
(oro ibe 1'.- iiittillre cn ihr Coiiduri of
tbe VI'>r~Ji.. ? xt lmuur u u_?in at ence
?t the r.ai< i-r .1,0" J) pae Wrrk.
V^?)!r-0T''.N, S.ld'diiT, Feb. 1', 1 "'
Oen. Or. nt *__ M_H tlio Coo__-ittM _d_ [h<_
Cnadaal of ti.." war tbia wo i*i_i|_. Tm ..!!".. ii>_ q-. ..
tmmt ue-o n kcl liimr
fl^i .. ii..i?1 i.-, ir.'.-J, 1? -J-it aatl r.trldonot
? haoar, t'.at ron ire ekarged i Btirery arlth tiie a-.cu.-. -?>
, of |,n_.ineral
| Amw' r? That f. e rr. ??' i and, ?_ t la n ..re, I L.v.
I e_a__fldfl-aft_-__se?_ ____totigt tt _i
i tuati T-r ui-tti, ui -I ?? ll ? ?' ',. r i...-.rL.
aaniadlagtBlhi ? ? ...ii ?_,... .i tha afhor party
; flXhaaated tha o I rtbeyaaaraoW, [aat . .
Biiinibertil' I.?'. I II ' ' ??- .f i'i_-0--_r_ ln tho
s-utb. evi:y aaee) a . letfl rtataa ?. ??
iiiiF thetn ti.it iLii ? - i.u- la"-.' '-o-o oi
i ... j |? j, . . he fl " 4 t ? r.:-uf
itbn-e tb. __?___ ii a-'X'L I 1 J ; I : ' l-flj
HmpffifluB-tfl 1* tii i i.i.: !?- . -t-.9aa~eB_-.e1
Mi'ii liironna to r_"_*. I I lha ?'? HflbeH W * -<M
[ vtii i'<T.a-ii.i.;;r jrht <.u. I B-Jfl _f "- ' oi BatelLlbfl
.:.... ._.....- : rttiti.
(tr) uil. liniUi" t'-!.l mi- t I.' ...0.I'. IV till I) _?..>
I rboeen vm M bfl .'...,.- I I ? ? t ? I ?? I '
II nt I.T. ?-...! I nn'.' i''io ou . t l ?? r.t-. . ttfl l.
ot -1 1 "H?. fldevaek,
, t(.? 1 i.u-i. ii _" 111' 'ii-.'-: ? i'i iii" aayt
' A.?I'li' ro Ifl Bfl 1 - afl
'liraT urd nea-Tfl i-v.rj- oi.t'i t ?i', tn a ffllji ahort
''t.a.-, iff.17 irilldi'liMi t'i. ."t.'-'t hflU. Wouttt
.,,:., mi..veefcalB-flk/aaaea "iuta.fr. elc hal 1
Baaa aferr the teaaln-fBl !_)? pait t/tka tt
befote thc-4 ouir.i.tt.e _B>tflfl Coia. u-t o! Ika W?r. .'
OeflkOra-taaaw tata kka ____Laac ; 4
, r. da. Aaaaaa ae kflWaB -.i-ti.-.-.i _n tta , I !
Iiaaad la_a_-taae_^atae||al-lfl-i__fl vUb im u ..r
. ?? ??
Mr. M i" ??:)' tkt*. 11 V: t t'f Hfl Ml .'? I I Mfl (fll
? t.\C ii ii 00 -Bffl. f' r !?? ,.?''.*'-.-???:''??. ?.
rUavi .1 . ' ?? tij < ?'??>,?? ?
,.._'.< ifniiL-l n.fliii'i I i'. ni" ?" ti ?' l? ??l Ibfl
areata TnmtttXmU rW t -? - tt" ? bj H*r * ??
1 0 i.-ll. Bereaei Let ? r? 11 Uj wwd 1 ?!
I . , ?;._? .*>p iA.Tof t 0 lio:..- perf-tadai t'
. , r ? err,-. t; , ? -.- f. ti ? " ' ' " kt ? ' '
? i 1 ..in tl.e gaB-flta . 1. o bbb ?'
a .. Bfllj l-talBf TT 'ff | t - t-i-tl _<<?--. _l :?' _ _
-....: .-r.
I tk pr...:.tat:T. .VV"rl.. ln orderthfll Htfl I.i--n'ruarf.
(,.:..:.,.!. ? ? "-. ? .1 . ?' ? -l t ? .0 l-'.l' ? ni
? '.". of thi People, n.c". 1 Ikeb? hetatedaB-eaeoii 1
lli Ui Opflahart fllBfld 'J"- nt mmmmmj
[ Iflfl Oil lu.
Ili'ii. l.iant bh* "-CorteJ by lli. ?'i" .-flt." I"-"? *' ?
rhfl I ti I Litf. rauid:
I GBBnBlflaii I liuvo tlie 1'flii.aar to introiltice to i_a
i,.arl.<r. .- I - i'i -'"' I -'?'?" !'-"""?"' " ?
'.-r.i "f tho Ar.i hM fll*thfl L'uUed Rtul ?Cl
i tiruBt.
j 'U.i. intM-'-fl. :i. I 9 BflBB ? ? I I ? '' ' '
l .._?. f.ota tl.- ,i ? r !.' d tiie 1 "cn*. < en.
lOiaalhoaad la .<-? 1 | . ? -.
n.i.d-fi.*r.a..i|'!.t |-:i.. ? i" iir. .1 li-... I .'-.ael, tl.. xi
? ? tt Le -....'.fl.r-.i.
Iron. Ih*' rin -ih-Wiat.
C >ll.' . ' :!
?)? ?,. ' ? ! :.:! fif't.i I-.-'.!"* nt <?.."..ifl . !
fr,.:! M.u.ilij t di v toi i- al Hie.
I, ;. 1 . \. aa ia hera. He afll prohubli irt ofl
rtlalln hfl iH l <'' ''??' ( '? "*u- *'*?
T.!i..-'. It t ? , .rt.-. th. I t.i.
, .. . tn r.-.t-i-n_. Bflflh ?%. afl haa aal iwlfll
I'rilfl i oliloiuur.
S\\ V- ? kCM ". '!'-.:." .. Pal . -
Pi-Baratit-rt- ira i.i.i i:i,_; :? ?: od '??? ?
<,,..., ]...,? r?.'.'."ii on lu^ arrivul liern. Ji tfl
..... ,?.,..! (,?? t - t If ?.?llfr.T.
I , i! n, fl ?'. VI t-r r 11 d !' I
.O I. ..' ? -.:'.' ? ' ii . NL
1 .'m-i. r-ia'n l_.t-teTena haa aailflilli "?
. >?. r Meili 11 Bori* vith a urfrnfii ?
..,..,..1 [)ut . ? . ? . itp> leiaal.t' .! I
.canportilfld Tid< I '??f.'- i.tl i- . ? r. ill
: -ii W tr-.ic ...il. tn .t f.'.i.tri -i.jii.it ln ..1; :.-'y m ? "? '.
I lli. ,?..!,.. ..? .?!' '. ,i:.,?'itrr'a lfl!*.d ai.d Hr. .
,., -i.i -. ? ' | ? ?' ' - aati n. . ?
i '. ,fi.-r ??' ill i t . 01 IN--1. i.n: -.-'. r ?!?-,-r . ? I .
I tr??im.le 1.'ii, fl. lo .? "kc.i '. ...I.,..-i u_u?', 'tr-i -
I , , . 1. '." ' | 1 .-* 1'-"' '?? fr ?' t
t, t* >.i- th ? .-l -...u.fl. 1 ra ta little deii. l
. . ? - , ' . : ? -, .. t. i. . 1
1 ..iri'.v.
j;..|,, ? ? ? fl.- M-'.i It, I'' "nn-..', i mr.;: 1
--.i.i.: :. ?? . .... - ,. ?? . ..'.,..?? ... . I
...._*'.'? r v.. v \"i'k.
IA;. ? ? '? i ?' '. -ffl af'Tti.-f.
.-'-, : . ?-? . *- ?-?.. ij ??'?''. -4 '
_ Iraal!' a. 1 ?. > I ** 111 - ? - < "?? ?'- Uti
1.....
I A . Ll
' ?. . _' . ? . ...... ?-. .: i,a. ? ..
.: I 1 a ? ther
? I.>. ' ' ' 1 ":"- 1 1 ??
l ?. ? | ! ?
. .e -?..'.:.? h ..I 1 ai ' nii. ; r . I
... ? : -t'i. ! _
. . ?,.; -.? ii g . 1 .'--.. * ...
BJutUi ... ...... -rl ? ' ?.-. ??
>.i-i I I-...M.-:.-. o. ii.il -. i .7 I
I ? 1. ,-l ' :.. r Bl "iLuIi.i'i!'.... - u
? ?
I,. .. .? _. .- 1 ci..- pi ?.'.;.?' .
i.. . . ,. ,, ad l 1.' \-1' I. ir.'iu :-??. I
Tb. Oirrluad lel.-^raph Uiir.
Si Lot ??. ? ? '
Gen. Dod - :--la /?" L i- . - i'.>:>'-,]''.'
aawartta. that be wiil bare f.- '-; :r.u_ o;<
<taf Bad S..I. rkika oa Kui ity, aad .-..-- - ? ?
,:. '. ot l ? Bfll r i.i d iniiil t. ..
ta*
I'oilea tfi.r T.eti-Aeeli.
y ; inti nu. Rai .-?' -*. ' ?'? ? ? ~
I'a.- Lroited Statufl ,". mboal >. ? -" ' ? ? '
\X. ii. V. e. t mt.._? .in-I.i... -mh tb ' -s>-fli _
: ,ti'.,lr...',*ia< _ i-'. ".ii!.. M.-'..-'i".-? !'?'??-?
at Ibfl N i.-i ird ??? .-r j. .? Pml I "" ?
J_-.lt-. a-lth'ivattoii, rerfl ? 1 hatfl li-ft Port '. _)-. 1?'
ior Now-York, floareyd hy 1 M u id l ?--.
Tbe I.olc I.it Biirnl. TrraBalM..
Bai nvoaa ' '- -?
The remainso. I...?,>;. ? wl. Tr< 111...". k: .
Icf.m- ref-r-b.it.", Iflll tlis ? v-nn I Ut *-'* ko...
Aboattao i-ebve ataaaa tt9to*4of.
nereaifl nl- ef WUtOmttM ktmttMt r?
J'oi:,i.-.m>. Ual, Mitan. iy. | ?;'?? ?
Iba Bteamflhip ttt. DarW, frumLryurvi .
Ika-tftb, rtaLo ?!? ud-try on t'."'.7h of .J.ary, ?
rlred hera this ta.i-i'ir.,-. Nevfl anttcipal-*
'lhc.*.' imahlp Ditca..'an-. ttiM 1.?,i."?-. t. . ? '
teri.ot'ii-.ir I.ivri."!. ,. . . -
I'.ihfiAV-.. Fflb. 1
Tbe itoamablp Ivnu.ar. I'apt. JIbJw
?i-lli-d al t tftimk t-di ni-ruitiK Bat ?MmmU t . ?
LiryrpooL _
Tbe U'eaithi-r.
B 'fiTOV, Ye\ tt, '? '"?
Wttmtt to-.li-v- fold u'ul I'itntijriiii,' wu
ru..w c-iuaiifl. Tl.er"_L..ia'ft.r _!>oLt a_-'.

xml | txt