OCR Interpretation


New-York daily tribune. (New-York [N.Y.]) 1842-1866, February 13, 1865, Image 5

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1865-02-13/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

I
^nc rBEro-nrx i* ?Eonf.5...
???> ? ?
fljtVpart *?f ?*>?* *PaaftaflMBB t??ii*eei* Berrr
,or, Mtiinion, ?.*?... ai.ei.na.i Baai flfefl
?Jllfllflfl btwBBJIB ???? flBTnannfc.
In thfl foune of a v.-ry interwUng aad el*>
tA-iitic-.i,..:!, i.v Mr. BM Mfl, Bj njMOBll
Lmm ?-"('. taeapaaw of Ikfl rlflktaflftkaal
| tl- Brflfll cnffr.ige. :*i MMBMB Tvil'i :,',.'. B, Hr.
CflflflkM r.-,Mlthef.)il..T.iiii-i'l-"'t":" "" ' 'V r-'.i f.v
>- m,.' BMa-aaahaataaflatkaBo I : *?".. tin.
?>,.?.?, rjol TTM.aaflalflJ i ' ? ' flkaeflaaa, aa tka eaa
flfltl aafl kaaabet ut <?' *****
LflfliTli -,'.i. ti.- ether. Ika raaal wm -toedlfl
?_, Bt natthmh B3 H s' ? ti.-.i ? f AVr.-1 i.r- :'.
Vlo .:.?..r'l.iar-.-c.-..t *.*..i ii.t-r. ii. .-*!.?-????'?? '
L i '.' laflaaJ-Mttaawltk tka G?aera1 rkeeee .-.
-. ,,.,..? BBflBMiflMlrmflftkae-l ledwu*
k . , to ban tb ir TrkB-l M 10 v :'?
d.-ait.-'r''.i.M l* <? "!" i:l -'':' '"' '''''- **Wttkt
?,::,. Hr. BiiikaMaMfl thal tka .'."..""i.t wm b
s Bflfreaalfl i*jaart afl "? ?:?"? ?
flero i ? t aafl tb" BBawen flkwktaL II Btaaaafl rcmark
able- ] ?
|j*--na oa av LnaBiUB bbTI-WBD ttie (ot
01 !> Iflllfllflflfl -VM) CatTBca OffffKBBfl AT
.- .VVKVAH WITB TIT. ru.KIWiV VV >\AB
aad MAtoM^BB. Ibi DflAJr.
I!l \1..'''\TT-VP- 1 " 1.431 '?? ci:'-T"'V >
' b_TflB*IAB, i A, ??t-*>. '-. >???--' i- B, S
0.-.laiaffli ii rfldaj, tka Ifltk day af Jaaaa
ry, l- ?? tka Maa Iflfl Mtflflflfl ot Aflrk aa IbiM ? I
l>> asa ? .i ? maal to koM nu latenkwwttk l.'.Uiu ht
nr* Bfl V-'. r, aafl M v i <.?-. I
toh.M\ ir?jla*llBf lal
in.-n t.f taa BMfla afl Ofl .'i.'i ?. te wBi
o- wminm .t.<??? i.:.'. ?) .i n roari t"'r:' ,n
| ?,*',!... by tti
r -. |nj M ?-'.-. I i - ? .. ' -ir*
I ? iflch
i,. . v.i lerol ar* Ati i i ? i -
j ,. .i ?:'. '?;. ?
_ - ...
g i . -
I ???.:?.
8 ,: ? . Ib Ike |
Preara. - I
, ropa-t* atflrtk 810.0U), t? . . I
P
I'i. . . ?. -??? T.. T!'"'.-' ifl. flfl I ' ' ? . -i ,
InOrakflmi *- ' irmjrfl
fl ... '' !'.,'?"
I . . | - - Cob-I
fl . ? I aoitk
, , : ,..'..!...? J ? ?:
? ; - ...
r .'?. gfl-fll)
t- .'-.
tv-.. r ..... . ?
flr. ' ' '- ! M ' a. I
of tk it
, ......
fl I ofl
i I I .. ?,
c
j I'barlflfl Bredwell -?-,?? I .!>
e ? '
v> ?:.!.'
,-'? , ..:.-.
flraa . . B Of I I
Bflintt -
i . '
C ? > l i ? : ? ? fl'-ti.."':
f.T ' ' ? - - '
V.'. ? ., ........
?V? t ' ( kadri ?? r*i ?
8 f ."lesHill, aped ' '? - ?
Oa. 1 ? *? a i?
: - ... i ... .
I
' J . ? ; -
| . <. , Hla?e flfliil iht . i ? ?"
? f tl ?? M.
t i >.;??-. i ? I thefl l
i i rn in tivaa
e/UJ . >*. i- Si ><? i,- - 1 .
; *i lii.nl aif ;. ?.>
tllvei . i - I ? . Mi I'.'.",
. ... ia n.-w i . r .
tka. i' ;r
T ' - M '.'
i*
?
r... I . - - . l".rti Bl
?ia i ifl. BI
try Hi.. m j
|0 V,
jl \i :.-.t *w ? i -.-: ,.
1 Ofl, :'?:?? ' : ?
arjn. A. A. S '
Ijceiii . ? '.. II .
* ' J KI*.
- -I - . ? l.l.
_ ? ri . !. I
tviu Bn' .-' ''' ii'' 'i I- '
; : Anfliefl ? . ? ' ! ' ?
* I tl.e I i.i.-ii army
,,. Ir. Wm. G ?
V, . . ... ,
y. ? i I'fii .
fl..- ?....'
_ l . .- ;."he
l nd r. ?? j ? -? Steptifl
-r ..'ir.. .H
r. -..'?...'.' - '
I Tbe (?' -::.:. p | rt* ?- w? rtb - ?
a ,....,,.?.- Kriiratlon.
'?? ? '
i ' ? ' ? -
tt. ii ? - ? , .
.;,. ?b i. i
;?
_ ? i:. ?.-.'? ?-"..
/ ' ' ' '
A
mlit B J ? ?- 1
i.."
,;. . ',"1 I . IV. W. 1
? '? ?
t.x ara. ,
*-" '. .' I 51 *
*BA' !'? t.,1. SI ,' t
a, ' * ? ?
3
aud i ?< i
t. . i iu ike ua
I
-.-.??
ei ?
r ' ? ?
a?,r n. 1
,i ?
_:
i far Bfl 1 ? ? - I':
??:?? ? 1. - ? - ?
flr.
f i - ? . ? ..l ?!..
I
fli 1 ? ? ........
tV>"-r
? . .1
H I waa to be flit .
j
.* ' 4 ' . '
?' . .
! I Ullfll. ' i '
j -
? '
(. v, . I. ? ? ' ' ' ?
flrnto. ol n lualDtal iag oar freed. ra.
/ tawbati ? '? 0 ' ' ' ''
?!',.,?, j ,..-... ..
i . p iifl! ii. ? i ? '''';"i
. -.4,-. ... baai '? ?. ??;??'' i
i Bfldtara i' flad titl rt by
labor oi tba troaen ? ?
0] ? 'ii.1 : *\l
a to ai are. Vt ?'. '" l*t tbel3.it
\. r ..,.??? lu tlu wrrice of I l ?
Bi .. | a. iv.. in ^ .. i !?? ni' ri.
(i... it.-lK-i- iold .. tbM that i ??
A ..i.-i. of '...?. ..il Bfl ?! 1 - it. ? < Bl B|
. ik**t.) vv .? aaai tobe* I i
? ? Bbkj... i ? ? :
i State in akat i ? " ^r i:v>
.;..! .:. ou| 1.1 wkltea i r iii ?
?j ? . ?
A I voold j ??' ? i 1 ' i . ??' ' there
|. ?? . i bb iii ihfl r> nili .'.-. ?? Ul ta. ??
Man l*i ? ? ? ?? r; l'it I d<. at t k.'fl.M- T..I lei
fur mi .: 'ii'. [kfr, I.u. ,'i .r..? ba Iki-ka tbey
al, ara i . !?? iflfflr?t?*i Boi Utb lofffltber. Al.tl.i
,-,-,-.*? ) oae, b>,
a. ;.,- v ,th |::.,l.. i . .
; ? ?: Ibfll t..(.r' - ' ' ' I
? . ? rlvti
aader I I ?...-?'?:?? I
v , ifl u*. fn .'? I .- tnin .'. fll .'l.ii
beacpali itioaa bl ..i.j. yoaraartM aafl vkk j...r
a* i
... ra ; ,:. ak Bara bi I ? i ? ? aaw ?'?*
m* t>...
flfl fi iM vlMtto tkfl fMliair oftbe biaek pepoln loi
flf tb* fl towarfl tl ? ?...\<,.'.< t ei iha HbII -i
gfiA**. ?? | - .jinl'ii...' .1 i <: in i.-*p . ' t . t. ??
tiTMriit rai I flihjeot, aadtkt-lr fllapflflllaOfl
lakfleliLei . ?
4*mamat~A ibiah ruu will flari tbere ar. il oaflaadi tbr.)
?rtaU i.. tflBakflaaj ** rllia UiaaiM tba t*oT?ra
ptrt i > i t. i'i,.i. .1 Ai iii , .my ilj.at
exre uot ?? up irine, I - ?? iliOM
aeymmkemra ? itk I ? ? i- efltothaOoT. I
trjarflt.. ig
?. i-iPi.'i-ut Lintiiu afll.. ciaJ I'.i-ai. ?-!.; li a au>
C
li a?afr i.f t'ae rnll'-d BtakM, wl ifli gllfllBBlled Mm ibfl
rip'f of l.l?.!i.g tbe < fli. o nnd tn iri.iiie- tfcnt r1j.?t
lorer tka who> UB-ted Btataa, Tb_ Bentk, wfltliout
Ikaowing wtmt ha wculd da rabeUad Thawaf flrflk
r ?.,::,,".. aj bf tha Behek baaWe b.. rame nii.' bbbbb,
' .-ct el t_e flrar w__ aal ut li:st to uir. tlie
; ainvea tbair ftaedeafl, bai Uio rn'r i.ij-.i of tbe wur
wu. ?t Iir.t to hril ir the nlat-liioua Stnie.
, baoh lato thfl ' faii.ii and Iki :rl 13 ilt| tetki boi "11 ? ?
Unitcd fltatee. Afteraard. -r>"-it:L' t_? ttkm nt
..... alai ea by the Itebeli the I'ree weat tboagkt tkal
* .. -.. clai al ."-i v uld rtiniBlate tbeca io hy Aowt
: ilirir Mm ', rediK ? Iheai lo ol" d:ei ce, nnd laelji t" briflg
! ? ? , Il.a-.I BOl dO-Bf ?.' biufl aojr
'..,:?.. . rea ? part ef taa araa. li
I tfl bt opIilHu that tbere la aot a taaa li tbi. _Itr tbal
t ...i't'.; atn'n; t - I" [? tkfl Babela aafl iiie-, f'-r Ihal
- Bi uld be mh. Ide. Tl are mtn tara bk th bu 1 I ft with
the Kebela 1 tl . 1. d takea un aettre imrt f'.r
11;.. Ecbel l and tb i-jht Bom iblag rnigbl >a?.u>f tbi ? If
1.? _d I ihii.d bnt tkere ia ra o4 anotker ana. lt
| thi "j.: -y. n iii..'......- -rai." ti;- r.i tka Dkioa __r__.y eoald
I j r..tii. yaa waala __4 y.i throagh thee_ tbiee twe
-
.-> *, ii: Btate .-' lhat tka Bent-__eatfl yaa -.<"_- er
prrflfl ai n ll -? 111.1 r.-tl ),'. i"i" tu tin-oiiV; 01
do tbey extead to tbfl eohired p_apal_1ioi Ihroaef ibfl
, autij 1 rada-luii irej avmeansof kaewtagti.ei.ui
of thoae Urlng in t!,e nraatryl
.111 -.- 1 thl 1. t aei limantaare thfl eime nnionc
ii,.,,,,; . ii*. Mi Ojii.iiiiu i? fiariuail
llyt "in'ii iJ i.'iirMniii, r.liaii in tle i'""H ? nf iny mini.
! trv. otid fllaofroB I .< th maanda thatfolknred ibe l/aloa
I rn bt, leai li * tl Ir h. mei and anderpoleg at 9\ nn.. I
_ ,1.... thiah ll ??? aeald bt ?oaMBj 1 the nuii.be> tmt
tl . - Aj.? a.
.';.,..-. ii rert U ana tho .ut.-,
.-???' ?:'
, r 1 ikinh tb . -flfl~; ? Bfhl M-uofu theyver.
? ., ? .. 1 inat aa aai n fla flflfle n? Ih *y
uonl'laet a?uT. tl .-? a nidjdeaeit, lanyMiBioa.
A.. ..- What .ii .< ai ' plBioa, w tfl trallng of Ibe
,h,.| I.,..'., nt ? ? 1- .1 eerrlnn 11 Mfllaera
oftbel ? mni wliitt Wii.difii liimn ?fl)v)n
:?'..'? r '
A .,-??, - .,?.,.- r 1 BTfl ,_ - n. eoWinrs to
P, rtKoTDli ed i..' :-. 1 i-i tl' l <'1' '"? >"'d I
,1 oi thtfyont i'i' 11 tbat would
I . ii [kt-n taal perhaaa ~
rn:,-. _ . 1 ? ? ao hmg ttom Ikfl J: 1. la
, t loei ? ? 1. t Otkftfl ibbi 11"
? r L'onimiaaaiy't?*r,kc ?.
, ihe . 1 ? c ? f i..l Btneoti <'
c. lorcd ] I-.- Btate '')'-1 '"';
ilei ike ui of 1 1. . .. ti ..!'! . rai
.. "tt -a.l n-. ii
.1 - '? ; itaoi i |!.- f ?? i li red peran 1
? ? : - .; ai.-. ?' li ?'. 11.1
. ? ... ,? i tl. army, b.
, . ? k 1 1 , I-. m ? . . ? 1 Bti ->? uf. fll 1. erea I
: \. I 1:. 11.; .1 ni " " I ? I ' IIBtl
ore men or |.i 11 ' ' - I 1 . . r. > ? ? >
bytkeBtatri 1 - ^.r'ani 1 k-ei fllwald bfl 'o puah
R,btl ... tl.i ' ?? '.-. iad t ? : .
..-;? I " Ifl rl Ill ' I " t 'V
ntmty, 1 u t-t
01. '? r,".i... ,' i" BTerj 1 I'i.. ? ? ??
-.--,! ? .. ial .1. tiie b< ^t tny
'. . ? :
1 1 ? ; , 1 i pnlaoiy epeiatl ?
;???;?.. I . ...... n
naiMild I'ullat li I n 1 d
?? 1 :t - ? :,. Be ???)-1" u * , r; State aai - ? ? .
at 1 '",...;...?;. ...... iu lh>- Li 1. I
',.,.; I,, -a. Bberaaa.
i-a y ? .riiiii.ui. tii. ft'lliiitinr, T'-.-t"
li.n b 11.
7 ,.??'-. ? Blate rl'i"! kt Ike freHaa of tbe enlored \
ple ln 1 t r ?'" t. ? .? 11
, | ' ? I ?': .1 ' . I :.- f. iCr.l'l) t'. tl ll
rotliti
A ? ' r ? V, . ; . 1 ? : BBfl pTlofl t.i 1 i?
tidanoeol .! !.,_.'.. afl t
a lm i i i ? i
tjirei.il ? ? louklbf opi.n l.lm aa -.
red f. I - . ..'? ' .: )? r' n ??
i.f ita a ? . ?
-, i ? ii hii i ma .ii, :.i. I | : ? ?
ineet iL Secraiary alth \aoto euarteai tbaa ----
11.^ . BOdoCt L!..l fll. |wtl 1 lll.-llt tl.WHli!
il !? ? ? .1 Bllll ll
. ' ai.in li" ii. Bb. . r. ?:..
. .i . t ? . !?.?'] i nt I.i- nndi r
", | ,.,..'.... fi . , ifl.., i
m'i i a a bad, i lli l..> i "i
? itl led Bfl . i'i ? V. , 'i ... r .
I ?. ?;..,??- i'.i i'i l. Ail
..mt \fljii. Iir. Krii/.er
.
I- . el lakjecla )? l
. .: ? i th. n eiLU d, of a hii li i.a. !? t.
.
M A'. 1'- rr. Al 'T flBB.'l On r'. >
a..'. l.l .1.111-.. I'i. i. ,-:.. )
T ' , * ... -. ?.; ffl tbal i fl foi. -?i; g l- a trtic .-.- I
. , ?:
-, . . ? ..i.,l <"|..iii li Bfl -i'i- i "I B i
, t i'.i . i ..i- ben i ' ?-'
; en. ti .u.i'". ihe errala.f ITotraday, tjta i".
.i ... ? ?!,. , Bl .mnii ii-id tl"- S' <r. t .ry
II \V..r iui'" r.-i .? ? J to wriil ir aad i a ! totbd pei
prCBfl'lit. J ? .... ?- -i i a BTfl bi "!<? Ii> ika li. r.
? ?:,-.. li,, - ., .i.ifliiifl M'lra t' i! I'.v Ih ? oti.. i imi. -
| , | 1.1 | . . , t .. 11 . "ai
.a B : :? ii i! >? li tn I :? ex .. t ... rd*, I !
, , ., ... . ri v ! " i-i." I" "i '? ?' !?:? ??? .1 .na
. ? mrt i..
i:. i>. Iom ?' i' ' ' 'A?IJl "Oaa.
Mr. Baeabflt aiid Ibal Mbfalaiy Btaalaa had r.
I |, , tba ti-'t liae in tba Hatiaaj flftbh
/?!?" Bl '?'- flfthl i-ia.eniLi. i.tL.a.i
p.,.1- !<. tl.. apa r, debseed peopl !>. fl.k tkeai aaal
I tm 1 ?a .. i>'?. MWk t.)" j.'U ni.iit tm
,, .r,, ? | ? . ? ? aat tkfl qaaattaa akiek bad I aaa
. ,,, , ?.- p .: eaaeMed ti.i.t i?. aai
.,,,..,. a - tl .'<??-. '
? '.? (? der, la n btt-oa t" t - fi ?'
, , ,... . ? | a.-j.ai. haa beea loaaten '?? eritl
, ? ut f-r wh ' b, i aa thal ?
.it- i.-l I.:,!..! haaen -
<.; j berconrl tatlaff tkal Oaa. Oraal
d beea
f'.r | ? ? .
... ? .., |] ? ir, -t...;.: ' in t i
Diatl <' '??''.? ai >.r ? i__i i
,- i th< i'1'ii.i' laeeafl
l the II Itleol tbe Wilden i
t for Ueli di i ? ?
,., . |( ,,i | M-M l-.llil tfl BBJ Mi
Ult. j nn kflK-l-HL
PaMlfl Berllaf ?? Utmrnlfmi ttmWtmmttmtm
? lalcrratiaf Eaa re tai ? C*_. i_ala_i
? j,. -. ..
ll,-,?.!.!. J"l.. ..
Cl'.'l'l!.
?.. : ? ? red pei.p.
.... ' '? ' '" ;1," I '
i ,.??>:.?.:.!? i " !' ll .'"
. ; the r . . i t'. ?
i ,..;., t-gari Ui li t-" dn?'n
II ?' -. a ' ', .
held. wa .."'.:'? I iol tjllti.a.1
? ,?'-..?.at . 'i l..
Lnoai nd eaajaaBd
I ? . 1 , V III II.I..
I ?., ;, , i ", .a. , i .,i '. i ?'?; riati u irer,
,,,:,.' i i. .-. . thfl fludioin-e.
. i , Batai i .aii i irtei n y< ???
... r ii. tbe l'n.1" 'I .- ''?? ? ? ? ""?? "" bl
? ?l i?..i be iit'!" <'???? '?' ? A ni ti' .1
i ,.,..,, . i . ? 'i Hbertfl v.ii' :
: ... i he 'i'i. aiurked .1 grral ? baaffi la tbe eon
"'".'?!'" J'i.? "'.I '? * I ? I
? 1 make tbt etaaeaeftbaaaflMBlaTflfl bi
: '..tii.i totbeli f. ' ud itloi .
(, , ? . , - ,, 1;. ;,. Mi-irtiut: i'i I'l.ition tn Ilu
HftoflanUa totbe ookired pei?|d? of tbe OptB tioeiflt.
i ti _ ,.|...,:. and ab.1 idfl-ned tiee Belda,
? beaaaherfl byordei 1 ihe Utrrarnmeni
. into 1 n ot tbt yihy a bk b I ad tin n ia 11 ? n
, . ." . j, 1,. flflln aad (..: I Iui ' 1 nei tbe <a' nen I;
!. dii. tl ? ? "'I '..i'i' '? ? ?? I
? lo ... 1 Hi.?' Irefl "i Ihe
r . , .,.? III I'" ' 1 ' ' 'I "'I' a BJ .aia thfl
,. itinft wU re tl,.--. .- mid aoppcrj tbeni.
lilies ia eoaafort aad peaeab) thoirown
. ,- lr .- " .1 ,i"ll Illiar I'T liill UlUlIJJ.lIC tu tth
..' ll III t.'ll.
,\ irhfl a*ere llateaed ta aitb the inoet
rr. Ker. Mr. FiBBflh, paatat nt Baaa
; ._ i ,::,... ii then. Beitoi laa rery a^rptqiri te|
. 1,1- eddrtae. lle eoBtraated laaeeadli-oa-f
rei alth thal <f thfl braelitaa -,t
?i a only, thal tfcejf arere (.I<!ik''I ta
. v :?,.'? .. ' . ni ilu-iiil.l'-ii.'^a Jx-f'-rc tin> I'.i.'in"
? 1 ;,. pu ' ..... ? : Ibfl i'.' BBM d ll Bd.
?!..! ucb Wili apeaki ". a nrgto, aaabtfl to
| r prcs. iri ? :>? . -i'--. . bbm forward lo tlm. Haitofl, wko
waa .i.t"' at tl I toi Ibfl flH?r, yr myd him bf tka
bund.t ti aui, "F..i thlrtt-flTeyeaiaIhaeabaata al
1 .: 1.. .?'-. ti i. ony.
_i,.. ; r. i. i. n ' ?'.: his iMi.i.iifl. with aaflaraaat
n| |.i 1 tkal .ii! I'li-'nl -.'iiil'l lin_ti'!l t<i I'lui.'. Iliciia .
1 ,\. ?.' peaitionii ol et mtoit und ladeaaadaaee b> <ac. u-1
,,.,,,('. :,,.i, ..i;..|i.,i to .,??!_. aad -kallfcaawBald.
, -', - . ,| . ??, BBd r""' l""ll"VI.'|-, jli?ttO' 11.0 hoj (.Bi
Bl .I '?X'l'at ti- b of till ir f iciiflU.
ajo Bpokfl :,i Ibe Bfl ""? f':J r."riiilt_ of u'-itrii eo-onlaa- j
t;,,n ut li.iiii'.it .ml >'ii.<-i' ataeea, aad e_-karted all ta
. , ., ,j Ike v.?r'_ ..f iaij.l.iaii? ll.aiii 'l-e? e..iiif<.rl;il.l.fl
kopiea through Ihfl _aanaea-Bl h, bj U-e providifliire af!
( )<k! iiuf bi "ti oaeBfl d la them.
Tberewen n.,u.v K-aiini bjbm iu Ibe aaaa^aaatiaa
whilutberareiend natleaiaa w..-, aaaaltla&aad ? re
m'uii av<- "Ami-i." I"i'n nth broke loiili from tlK'.l
v io Itateaed foi the 9>aH nme to nu a',1- _xpa>itk_fl of
jn -.vi.H h ii <. 1,.11 iiii.i araagbt la tbe uio u_a
, xi .. ? .- i 1 ?? A'.xt.
A- tkfl tujvliwi'U 01 Mr. I'l-uch'a flddreia, i,[._'..
I Ketr-'ini.i r.f Or.. BaxtOB'l atafl, flBCwfl tll I be wfl. Up.
1 pr tiimnV" tka fl**t]flalBtBBfl 8 flf afl pt p'-.'t, flM t'.nt 1*10
, (ie.ipriil had BflBBaalM .Oir'-in tlu- la Bfl MT flflfl Ma
Ir-aaalea' Baak. a lii.vui.pi, 4.L.T.- Bev?oBlflkfl kaaaj
i to ?iu' any u.l. r-i ut. *? or a r n Ik .*. mic* t b ? a 11 ? i
' |fl flkfl i. flrkjfl triakflfl t? Bflfl u >* tkfl land* erhtoh tbfl
\ lloreriinient ptopoied to .1 .... kj Ui tbo co,uri-.l ,>.oplo ot
Ika l' laartawat.
TbefDotoloiry wai V.u n iBBfl with greflfl cflVt bf tha
cliidr, ami ti.o i'm ? tlflf r'li "iiriip.l.
M V. -* fiZlH BTATIC Iiflaii IHI. ATI BK
f: \ATE....Air.'.* v. latartlay. fahi u. law.
nm.itra.
Tiir- Btatfl Charity IHI.
Wm tlu- BflBfltractlaB flf aa artrorj In lfoo'.eiter.
'lu t bt.it,?? ..... i taaa ... n.t- .V.ti,,i. il l.ife aud Liinh
IflMTBMfl Ctaapaay.
'llt.I.S VOTICFI).
Pa n rafcaaafl la Buflklya aafl QaflflaflCflaaty*
('..i.lriTini: I.,T.-.I iHivr."ii]i<iii tlu* ArbttrfltMfl Cnm
nir.i-l- al Ika N.'.i vork I I aibfli ofCflMMflraa
UH L- INni.Di Cbl'.
T? i.nilioiirr t'. flflflflfl] ffflrrj aafl l irkt arrniie llnil
rii.i i*.,:laaaj iu!,_? AtraflkMflfltaBbaaaaaaai ta New
V.. k.
T.i Baraad li.e cl.arl. r of tho lto*o liill BBTUaM
llauk.
ABBKkfBLT.
Bl "oliTtt.
Thfl State Charitj Biib
F.'i thi BflM ImrtiflB ni BB uiinorr iu Koclicitcr.
Adji.arccd.
Tiir Hl.ip Oinierfl' Conrr-nliea.
Di l .oi l. Sntiir.liv, K.I.. 11. IW*"i.
Thf? Pviip o-.vtii-i..' riiiiVfl-niiiiii caaeladad itn
aflflflioa to-day, TkflCoBiMitifl * i porl VM flda**jtfldL
11.,- rt-mli'. ???:. ? >:'r 11n ai real BBmbrrof aatteri |p-r
i iloli ?? to !,!'????.. .- ? 11 p orranl* li .<? ? i I be
krjtifl i ai . .ip Own. i.' taaoeulioa of tkfl WaM
i-inl.il, The bPltaanual mtflttaf fliBkfl fcelfl at
Bufl ln ' n I X< Ofl'll ? l "'i ' Itt" '? B ' Bpft ll Iflfl, '. ,t'i
I* ?'?. , i .! 4 .-. t ? ? ?! If ih pfl* it i ba
n * lotl ?? 'i ol tk ?:: boI ii-. lb ? Mk ;t !?' tba Ruao
. ii.iretiii ..?, a.ik tai i..., ,..r,,, !? j. .i afl tkfl aaafl
no.-ii . .a1 .. ?
-am
rirp ?t i*aiiaaVfa>fciaii
l' 1! \. f..4 . '".. '4. 1 fll II '? "'?
\ firel i ... in. ii,. n i ,- in ll
rl ij ..I ., .i ne'* raaai nliil Iur, >-.i Uurkat
'...' I 1 ,....'. ... I '!." '
popii-d . ik. p !?? ? i ? tin- Wi ia txi bgi ??' ? ?'.
? n . . -. : ??? .. ? t . . , ? J oi'.. ' p r.'ti... it bfl n lt
. ?' ' . . -.''''j' Tt ...i.
| . _U-*Ma.Bfl .-....'.?. i ' -i.:i,',i-U BJ wil-..
a ? ? i ;
P.i ntM ??'.'.'.' 'II MO .'?;? bti."?'? ' flBJ <*r thfl
,.,.., ?.,.!'. ,.-.'. Peaa Bkkak
. , ? ? ? |be tafll ffor j- ,"i . ' I
, i; .. j. , | iflrkiokarflflcl avwl ilfi d
-., aa ikfl i i.-i i- m ' a OM tt,
I i | i icnl la i IkM ealtnaai "Taa ivn u
y. ,. r tban I rord
|.?..!.i Iifl .. :.l j
Pabticifati n.
iUn. ..i I . ('om-.v'-T,
R. 114 " . ii.- Bl ..*'
.? . ?... re ji.i. i ta tk*fli Baaaa i
Iut ? .1.1
1 ??'
, | ' :. i . . "j f...'r flnd rcu
-
Wkaa Brakflffl, iin.'-r tka real tttaaa "f "Tm
!.-? . ?'.',. t'.,niiiil-.i"DB wil! j
i ? ?
. . l
Pt, av. rf. Gn I r .?*?>.' I bflTfl bafln
. ? - ? . ? ? ? :.? ?
: ?? !.., - ?! I i ii ? :i ?< ? i
h i f . , i i I nr-.1
I . ... -fli ? | n da* ?
:.,,,.' ' : ? X" ?' ?-? fll
- ... . 1 . . . ?
: ? ? " .
I . , ? v
, l >.-. : -. for it.
| ,. . . , , . I ?? r . '
I bj lt.. i .. " i re ?
af Bka ii'i
Bfl ' ' ? . : . ...
" ">? >, I l ll
r- ?. . 1 v. r l r.Ii p. i
... , ,
? a \- ? . Bo, to fl i.tr.v .
.
??
c , c i 4 ^ \ i, bt.- Ti ?? t "? labli , ? ? i.
r??. of m i . . .. < . ". w- ua ml at. -.
irt of < i i i- r .,- -I . ? ? i '
....... .1. t. bBJ
i ,
lo ? 'in ??! ? I l.l t.u drara <f Ika afa*BfleJrTBi
i ,.. . i pioiol ier,? ? ? b flfl*~ak*i iut
n wel . ?? ... ii't',,1 J rn yoa reilre.
il. T. I'.iiflni ? I ? J.
N', . r,| 1,, " | \,' ? .\ * Iflflk.
|.v<l r <?.. t ;
l ,- . RR] Pim . - I i IIALI IlKOniiATOn.?
,...,, i ln; iropai
i . . . i.r \.. i:. atiaan a- U -.
? New Vork,
a
I V'.v
t.. , r-t. *,7.'. !'? llinjrl tockof
m,. t,. ata
? ; i , t ? -. ?'? ?'-".??_
Buarinftt X^iitc-.
i ? ;, t .. en chaagea o
? y | j | r ? I al lloafl.
T . . Bajfla I
. af dlafleea, taka M aaa
.. ? | ,r i .. l, t
.?i.i. taa Hflkl, ?il ?
r? rd. -1 ?
v. iii 11 b A h\ iu ?B'fl U.i." i Iti uii m
, ?? ,,......- , ajfl n? ad ,-r. t*--*
-. |. , ' , -. ' " ?? 'IM?
II m. * ll -m v t'.' llcil ? ? Rt ? "> I ' :-"
-? ra.
' ? ? ' i "? ' I." ?'
. , , , . i . r Iloi i ii," *u
, .- ,,, I Ai.:i or i ,t ...i> |. ??'
i
. . ' '
j*. . || . . |)i .--i, ?? bfl i ni ii-'
V I '
. . ' . .,.',-. A. I.a,. i , BB,
1 , ? ? ? 1 *'?
I . i ' I.I..1'
l * I'a ? '?"?
? , -. i ? . - - * '
' \i- \ 'i ni.i.is ( in.-; iHDifl '
|l, ,,,,,. ? . ?. ? ? . ?-. .--. ... Wn.
, .-.-.._(
"ll..4, v D ASflOCTATIDX. ? l? ? ?? "t Ihe
Bnd Uii r i iaa, Hew flad i,-ll?li-p
.:,,.'...'.
,|.. . [Ji I .-. || mi lll POBTOfl '., . | -J'
? 'i"-f, I'a. .
TlIB HBIDAt t'MAMBrTa, flll <? ,iv <-i \\i..'il""
,,,.! i, -, . ,,, ? r V ..-r Mi ?r -: ?'? ?' ?' ' ?' ? ? ,'
. ,. .,..1 *r.ll I., ? . i . . r ... .1 ?? ?? Ad ,
... I',. I BUUIB Hut 'i.iituM, .!" rl t-u, I I.il
tm___i
lit.'i i.?Dr. 1.1008'fl Haid Kubbkb Tbitni,
Vi ,.. , iitflo i.' ?*. v ..nt .' ta i. t-i .-.-r -..pi *
. -. , .-.il.'i.i,, % 1 :??'.. , ? ,..'.' I ?
' ?...__
"'I'lii; I.i N'-l."
? , ,. ,-,?;,. Mi ui ','"'? ' "*"?" HaiflaB !? fne afll*
, , ?,. . i iii .Hia ?'? " ..?! ? ?! ' ?? ?
lloB.ll ? ' I ?? ' " '' .' \
y C V\ BLU ' i ? '? ? ' - I .-? ' ' ' ' ?**?"
l...-.:?'* i ? ? ? ' ? ' - ' ' _
i, .i Maoio-Labti-bji .. ?! Btkbi mcoric
I lOT-tBBl i '- nrllfl tetptlette i I, .Iit. ? Al.l..ii..i.i.
_^'"1'-"- ,,...;"i,,:',.,?N,^iii.-l ?
Wbbd'm Bflwing aiachine I'a'n bigbtriit pro?
,. . I . ? I. *J*-__-a._N Mt Braadwaj, X Y._|
"?),.. .-,-: l.i.ASiie BTOOBIRIIB, Si SI'KSSOIt.'
Ba-.bi.?!??. a ko. vv.. ' '- ' "i" !" '-'"?
? at_e t ???: -' ' _____ "?_;
JdABTin'M N?*w Patunt Alnm flikd Drj Pi *' r
,?j i\... ,,.i,'. ?' i-t" t.v ,.,. Alao a hgflfl BMBrtanafl fl
ilaiikrr*'*..'! ji.'.''"?U" :?"? ,
Makvin .V , ii., No M> Bro?n*>?*. ^^
IaBovbbtt HakxbV !'? .,..? r i ?
,i, ,,., ,. ... i.. . .-.ni:.. r ai .,. '1... .iin" '????' ?'
flflT, U. ? I''.', -U4i^... Ijl t .I'.VU.l . Y'lv-k 1
EVBBI PAt A8D FflaV^aal TkSTIMOXY 10 TTII
4ALCI 0*
Cliriutt'i
Lua io: thi IIaiii
UetUr; grity htir tn Iti m rginal eotor, tt.*t? K* WMng oo*
in Hr-* iUti. kearH.tl.fl Ir 1 rlaan, ppo! an..' briltby, will
not ataio il.t iiiu. rr ?o.!tl,e wl.iteit fjorle. lin 6r*t iiali
drr??l: | rtrr I flrr !:? !>['''>. C in bt- n?*.I f.ierly ; con
tt.in I, '.'.i, | i;,j?ri,,' ?; ?.rr. ?thrna and j r.*-,.otrt tl.,' J"wlh
aftka WflflkaB kaat n u tmtmmmeitdamimmieptkkMnt
flMflkflfl aalhottty in Sew- Yfk. All ara fraaljr BUrBfll ?*
PZam', 6 thlt aoiilr-fil tr'.uinpli of K-irnre. 8c I<1 a' Ifcfl flM|
?tor** ti..l*ii,iy offi.-a, Ko. l,Vi3 Broadway, wkflMflflBflMM
lo ti.r bflata?M of tbr liair al'.l br gralui-cu !y iItptl
Ma fli pai kaaflei fl- p*i i.aif taatm, ln f*npy bmea. Cm
br irnt ty npr*M. | A*An A. ('tlHWAI-IBB. IL D.
"A Tl'INfl OK I'r-W'rT IS A JliT FOKKVKB."
At,,l o.,' '.iif. it m u.-' nl! ul ai a plrtnra of I.- i'lii.
II.-i..!.., I,-. Ka-flflM PflJflBj Huur Strnui l>, l,.,tr-.. aflrr
f.aiinr. r*aantaaj flTaakaawa. im i. ,-'ina.i n tot i?<,<-.irt?,
kt.-i.lal f^r.rp.ii.lpn Bf, ka*, ara ti.r fflfll rathar tl.an th* BflBBV1
tion will. tl.a hur.ii !|:.,il)-, flflfl llaTr BMflBfflfl llirit Ifll BB
Bf.BBB Ifca I Mt flfll BtTa g'ii-l", ii.JJu.i anJ aii..-..: I
BBflBflfJ 1. Ifcfl li.ii.TAiioj I.ittbm pr paied ly t, ll.
liB?CF ACo,?f .?-..'.' i.
r.rM-ir.i, l.-i :;-i.ii.- ru-n-KKs.
t.t'tt ?. :??:,.|.,? - .1 j . r ..... i i 11-..;.'|. :???-, *. '.'. A'.'-l'**
t;*.. rt .i.".-.?.!. K. A i.iflu NfliMCkatfcaa tt.. M. V.
Al.l. I-4DIEA BliOtJLD l *Y. BTBaXIKO'fl .\*.i
i m '? Wfl raa Uaia. Itei aawe, baaatifla y.r.. rv.-*, *mi
r,..J -:."!' t ?"..:.-,* y.
i?. ..- tr >i* -..mm mtttmm??ammmmetmmam aaa, irr,
rriAiiRii'n.
KH IBI??-:*?-?' I :i '?,, i :?..-?: i,?it)iirrt..byti,a Ba*r.
, . U.D all An ? 1* I r i iaa. I ,.'.?,,
., i . ?.?..:; r , aef I.i, , -i , <'i ', '
Mai: ? ."?' -I'.'V', HB- la Bta krja, m 'rfcfar Fefc I ?. i>.
i.| llrnr .'? .1 l ?? ' ? , vt,. i i.,., t.. M*r..n tfl
.*.'.. tfiiarWU kl ) waa 1- ll ,il ':.,...).lvu.
Mffj '.
Al!"'' I.P-V? lirrT-nwn <>n '.tn flflj.flaflaafl Mnnlli, llth,
. i| - ? ' . ' ? .- ?' > i " j ?
C. tui ' ? '. Ilt .-i 'y ''?"..
!? ,\ --..,,.,-?? ? fl llifc bfl-'?'*. flflflB II.
|0?I . . . '. I. i , 11. '.'?'? ? f.r
" | - I I of ' . ? ? > .
| , - . ' ' I .-.. l I '
'1 - , l .',,,. . ... lll.
., ..-.,...? i r- .'... ?: H
u , .... t.
I .1 i i ?? - r p . v v .,, vv '
, , ? , , . ., i . . .. i Aaaa M
i . i.....
,.;.... ..'....' v I ... .?
' t i ,T '. 1
l.. : ' '.I'i
. . ... : i. Wllfc wl
I '
I.Ai.l.v. ? . ' I ? . I -
. i ,ai i M. :..
n ? .- . .-, ,. .
l , . ;. ,, ?'?..-.? .i .; .?<,-.? -.1 rr -
. .: , ... * y
U, |., roa *?!>'- i ..
t . ?
i . ? . ? . ? , i i ?
: : :i . I .S .- I >l .1; A. .?.. ??
1
] :. Utrr* U 1 .ii aea I. ti.. y ?ere u.l
.
|,|. y. ..... I.L.I..I '-'-I' ??? IIHI Bfl*., Br*
: ,. . . , ,-,...- i ..... Utfl Jeba ? ? |
Iii ? ?
t ? i- | /. ? rUiei -, *'- l-'ii
. .
.. .- 1 li .1 v.. -i. 1
?{-.e* ? ' ? ?' ? i ?
, . i . -. . ? ...
y I *utl '.!??. . ??'
? l
I Iit. Fab. II. Maria, flkV al leaeafc li.
? , , ...
? , 4 ? I lo ?t'.n 1
latal ..... . ? T .
|, ..... 4'.
..i.r: icn k M>
i . , ? r.i- r i.r.
'l..i... ... . ?
- I : i, ?t n fl'elak
? Ui.
I ii'-^ etii*. ai r i ? i
.
-, ? r ? , ' * ln?lt. I
I . ?? r- . I ' . , . .4 ?
| - |> in.
fl. . "
i . . , ? afll '.i ? ' ?
\. . ' .
? " WlJlW
? "
? ? . -I ? t ' . r
, ?? 143 VV, I
? k u-..... fll -
, ,? ? . ? i . i .' ?! I ' ? ?? r
. ., - .'. r.i .... .. a^^iL yt al ot
?j , ' . i . . . "BBeralf aa
, "iv r
.... . Baaflaj. ? ??
?
?,.r j ? 1 "i. ', ?? . f | t.i4,n.;ii'U. Kratici*
. I
, ira 1i ri'-.l t' itt ??..!
I | . ' r I I -?' M?Jil
?tlu I : J ii, ll.al l |>. >?:.
-, . . , 1 . ? II 1 ? . BtfBi l.l'ti ir JI
.
, ?':-?'-?,, 1 . ai
., l
H .. ? ? :. . . I l - ; . ? ..
i-l -, Bl 1' '' ' '' '''''n "f
rkk .. . . t . BflM
| . .. ? N'" I"
-,-',?' l Kltllfl ..4*i., Oll
? - i ? '??' j
v. , II, ILO. Pt aaaa, Jr, Bflflfll
? ? -
', , ? ... kljn, m
|-|-|l I ll'. li. i' ? ? 'i v - - ' ? ,
?' I ?
', ' I ll-P IB
i., r Iil ? ? ? ' ? J '"'?',
: ? . ? i-. in
' . ? . ? | llia Bflfl
!'?" ' ? ' * * ' '? ' .....
'
.... ?aaaal l
...
ivon ? ?
t, . ?. . ? : i .. ' i ?
.- . I .' ? i VV ,
I , , ., , : I ? , i .. | la 1 ul ....;, I ? i, . !? ii
Bprrial XolUfJ.
I ni.ir. ?-.'ii.-rnl lomimi.---. -A Bb I Ml BTIK.
?i i .
, : ? .. 1.. .. ?
, , . , .... ? , ?.,. , I, i Y.r'l . ? '. I tfl
iaq.' . ,"i ta. lalf fl'cleck*
J,V.-I1 .- h.H.1.1. t
II H. Uvrxifl, I
l II 41 ? '." II 11 '' 1-. 1
vun i B* Bk 1. " ."i ' ???'?, I
y. , ,i . ii ? ) i ,.???? uu ?fl i
? i ? i ' '_
ii raaanuB tai"- <[wra i af Bealfl H...J,
i? \ u .-.
I,, .? btfcena ? ? i mt tk IMAtMaVt
XI I.I.tlVV irnt K SVIILT,
vu.' Palfliatka m.-l iam*mtnt*a Ifca Otabj, ptttt !>-?
' ' ' i
. . ,??,>?,:;,' .r:."v. .-.m -?-??
'?',', ." j J ? nn :i YE-LittV POCBBTBOf. _8_MBB
?,';,.' i . '..ii'i.: Bold by I)tm>iita errry waara,
'j'o < oiiaiiiaawtv--.a
QUBBU-S OOD I.I V Ilt UH. .7II.I.Y.
arFBUVBO 81 'a 11Tt-"- Ai'.vl'f.Mf Of MBBkCIBB.
gotCeo,ka CuA.,'-'A.i..iitb-<-idA< ?
Ka|uf.iUaa*l I ?* ll'' I''. flflal fl> * '?'" ' ' _
. i , irai ManWafli, a...l ?a_
,.?,.? l-.r'il .,.-??' ' ? ' . I) ? " I *?'. " '' '
il ' ' I -' -?><??):'? {;'?J,"!,tT
liiL >..r ?i f 1.e tt, te. maxyme*,
Wbule**laD -.-.- -'. _e__ Bee____________.
Mrk'sfl-l'll-r** r-n-iia.-t..-,l!>? k?_t_f*_*J_5_a -SH
. ,i ,1 i,t ?:, t.tIrr* t /,, nttm tetete opon the oliaW taxtmt
u\yU .' \\ MilivVfl- \.SIi?.)|(|-M VN.i of .'.ir ri-y. WBJ M
I, ... r-,? . .. ..Ht /...-.,i..i,,.... TM eemmwbpaeief
,.,.,,., ? ? i , Biilla* ol ali Wii.Ji to be ?_?! i? ?i
..,,., .I.,,-' HiMDiivrl iVi.OA.st y. Ho, ''?* l_0?Jw*'i
: ,' . ,, ? ., I II.VKI.KskvN.SiM?.No.lJ'_l
ti ?- ,. ? .11. MAUMI.VI.I.. A V SIJIL'T fl. B.
-I'l.N., J.iU.il.3 II. .illl.N.SKLL, I)AVIl? 1)LD
rifr.Li)_mm
tr _n'.ili'-. Harlafl ll'.rae.- ir ',.->. <::.-? ___H
, .flf "'. ,* . , p ?? 'A t" r.-rfliubulat'iK;
ll >."u!.i..-.i.'.-a. l-ii -.t.'?--.'.?-.'iilii*.
A (irt'iil t'ura of Coneaniptioa
IN BAUWAV. N. 3.,
Dlt. BOH_BNOK'S KEDIGIMXa.
Pirth. h.'ie_t of ef n aiixieiii ttttmntt r_niii!iipt1..B 1
m..k. tli. t.I'- wlng i'n..vn?nl, md it'a. h th. tr.tlm,>nl_l o|
i..y p_.fl.ii.__n_iiduei.__ori.-0 lh-.? wh. tuijr r.ad U uuy
t-ly m tlir l.rt. 1 nm ibont l? ?*?'??
in tta fin- I'Lare I took wl- Ihal BBkll 1 ln iuy back, cuiilni
?Mh b__H__M| ir.d .beut a '__Nit!i ttk nflflfld I tonk on.'t ?i
roid that i-ttl. demv,y l ar..-.- md "bro.jut oai aai Bttaek oi ttt
\\_..ru,y. Tl.a. plaaihtyaaMbd la _*? WtrnpUtimgUfi
laagaal fon?..J _i. a_..<__? t) it, ttjm u.i,tb pa__.hc-ha__
..'." 'at ,,,*?< r- when Idl.elj..-!l-dlii?wrlTB bonn about l
flBt flf _Bflfllafl_ At tlili tiu. I ti_ .imij-t a c.-ifint f'-~r,
fl.'rli b r.ry biyk y'ta; .?_ f-... <? r.t ...>. a rrry ior.
ihioit. at.A di-ch.-flH tataB |a?iBItflflf ? ikfkktOmmbmm
eoui -iilwuni*. 1 wb. I'hri-ml hy Dr l'r ai,r. ?u?_~p'1-?'''?'
??J Ilaiifl.ay.lr. try J-r. _i.li. i.ck'. Meitrin. . he 0?'d I.e bfld
kuaving-e.it ujuilit toH-derlvedfi.-iu I*- I M tttimff tm>
nif nt-eil takiii( it. I bfld . artrrr \ tii, tiu-'tx ll.r \nwtt y-tt of
iuy riba In iuy tumritliat rnnti.u-d to foaBBBB). J'j pl fitim
!.!?? ?? ir.. ii. l'.-i-l" ind .'i'.l .i ?? k-fp dowi thetipi?J f.tcuL.
tinn "ftla* bloorj.
My plijiirlaii, on ex?m!n?''jwi, pn noiinor-l.my lunr* at
f. rt. ,1 n ij.jod deal, md iu I (.ciit'H .i-d t'i fr ? ?-o . all tlm tlir.
.?.i I ?' '. l ii.. to .'..?..< and liav. ui t i-iii-.t tla_l.
iiighly vliinlarflL I *?. . r I.. ,'y -? nt, a.. i waa -...-..? I by
l'l -. Sii.atri ar 1 I'' flli.rtv. wli". rft-r a 'ln r ?, - - Ij ? _ai.iiia.tlor.,
ti'U i,(. ti.r. atia :. aaaahei of Btaan I rmtiijr fn tiie lon-.r
| i-rt md .1 Ihe l_ck, hnt wl.ere Ihfl ui.ia t . waa li _j-p.-aied to :
ba h.-?liiig. Oa MBBflfl wi.it lliry tliiu.tit of m* irc.iv<"r? )f'
frit.na u.ii, liu-y ...id wli'-u tkfl ia.iii'1. ou.e in broai., il my
-ti. i ?il. wm ir t taa maek .'x! uiitrd Batuta a i_'it [aja.iiiy
tl,r,,u , l! IkadlaraN i-ud 1 mli ,' ? r o- tm* m-vit
ik. t" ? x:!?:___;. ??!. tl . !i..t rny .." hoBfl .) 'I.y |.r- 'r,l,..J dlfi
tsies and ?qailla (tb. ..ne a. I li-.-! baaa ti-.-i-/. arkk aoau
"... r f i..L-I ,li.l i.rt trj.l ll. ..?.."?? Bbo.it ti.r br.t of .1 .iv
I I "I ? t IbM "I'i >? lakafl ?? -ir batllaeaf 13 n p. I aWllaaulliined
1, ii*t w. rt,-, .n.l ?i).-r ta-.111 ail ' "tt ? ? ?U'l kaalaa I (t"t no
l.ii.r. I ,-?;,,' ,.|,..l U mtt floiBg '"' !'" iroaj.i Bflld Ir.i.'.:'!..
'?? il ??.',(' Ib li laa ii, .. baa i 1 mm l'*_".ii ta yc VBflBa hafa r Ikaa
??fl -r. '1 i.t 1 . i ', . u.i ? "ii, 11
. I t ?'." 1. '. .? ? ? I ii- ? . tvr. Ui <l n.v |bl - 1 11 1 -1 ?!> d,
' i 1. |i i-.'i in my ?;.i^ in-i.-at. ,1. aal I aaaa faea Bf all aa* I
i.f enr baltifl n>" baitei Ib t la anald
ttag bi - ,-r,f f r fonr w? ?>. iBdwbaBl wm *o\
x.r?_ that t un. i.ri, 11I,,,, 11.:? ap flii"--i 1 wa. ?lt- |
II ifflawa. I .,.? .1 1 b. aid .'.-i -.rar reli 1 y,:,. Ika p da I iaf.
1' , d. ui.l flfl i'li :,.,??;, ? 1, ,. i ..r; a.cil. 1 ?_; ill ' ' l/l
1 ttmm . i'i. ii,,- -yr. '?? vt j..-ii I ?-. ri ,....i ,-d ir, .? appa I ? --.I
I had lakea two bottlra mr Beoih aot irae aad l
1 .1 j.1 !rt-.- 'yi ll, ? n'r, ta I14-.11 la blBBB, ili'l tl"' "lr p^--rd
? ? r.. 1 -? laaa md I ("-^m to ??.-; bsataa And
il j-i |a *r. .yri.at ?.,.,t.. ib, . fl . 1, 1 laeh no irr-ip for 1
v, it, wbea 11 ifl bi |.ii... ?...in .'t !aa, and ' braaa t.. .et
r riBfln.| lhat It waa Iba otadlelBri tbal hetniad
ra-H, I laak to ii 1:1. .ri. .1, imi tawo i"-. .i to | -. l.- rUn. 1 ba
I , I |..|l 1'iakl-B "!..- altrfl Ji '..r. Bill .? .? .il ''.I (Jil
hartrd, nnd I r. old f-??-. iii.- aii paM '.-;?? baolylata il.v li.n_,
1 i r , 11 1 -.t , ? . ! .
... lli.' ?;. ? tl i.l'.;.'.?.; I, | i, t" .-? 1 !>- t. r?'-r.t f .?t. i
: ii. \.-r da p ?...'' '1 '-r 1 .v ? .ip .1.' .r .1 ?;! tue .x-*
, , .. .. r ,'?, , 1,. ii fi???; nn. I'i.i.i ika l-t of
rl | ???:?< j - . , 1 of I h; n:v ihraia |
,,.'.'. .. brttet BBfl I fli-.iij
. - - . .. ? '-rr rniir 1 fl Ph '. ?! ni il ll |TI I ,?
, . ? ....'".. r ?..,.,. i bj 1 ? irad '." ba .1
I. | vi. "., ;,r! "1
? 1 ibal bad t.i. iattl<. I b?^
i. ..- ni t ?? ; r ??? ?? ' Iinu 1 * r ? tta em x- ly li- .i.-.l ?;>.
li.-t- appomatm boa part of my ri|hl iia r-in--;ny n|{l.t
bie.it h . tl.'ui.k in. or i? .n...'.-r tbaa ibe <??'. I -flfll aa
Well al ti- 1 r.-c. t lii-.n .. 1 r.i'i tkt, hut on. U01 s.
I "... ?.
D-. i?,|..i c'< 1. |" r.'T'.a'ly niiV'-.v -a le "?; bai I .'1 il alarayi
. ;. ,ra. I i.'toi.ui, :..!- lt .. Hitii tl.e ul.a-ti.g ufUod
. ... u.i 11 1... tr .[. I 01, u. ? .iifl-.
' ll.:-.'IV E. Vl'SDY.
1 ?? .. ? >. -. ,'...'.. ,.,?:? , -, j U.i _ n
thal I an. B ?- I ? i-1 Hi 11- '? , .. .1 I ln
.- I . B - ? ? -? Ilil ?! ? I ? '?"
laal ..t.r. oi : . -i-d kii,,vr
1' ,- .'i . . CEAIU.M. .>?
. ?. m, U. J.. tte w<
1 n . ...! ,', ir..- 'J,,- .1.-1. "f|
' v ..... 1. ?? ^ ._ | _..,.,. -I.,, ai-J hUcflflfliaaa?>
? , , lr,
r. r*. bi nwie.
" . '.. POBIELL, n. ! * <-i Bl 1)1 ??i-t.
i'li'.-. \ ? Al.Mi". I V. '.. .
....... 1 111.i't, A. < . lt iT-UJ 1 ra . .:.
? . , ,1 i ? ''I', llt\ i:. t LAU'SO-t,
1 - ' ? I ?>. . - I. li' t r.
) .11 Ml ;?? -('Iir. .- R n a .y foaadalhla
, - - - ? ,
.-,?.., 1 1.. for eonii.lt i 1
.. . : i' r ? ?
? -,~ ..- ,i .im ... > . r . r ?-,..,, i'. 1' . ...-.I.- und |>K ll.
. .. , 1 i... I 1 LMaJ - KI .' I?EA IVkBD
, , . - / 1. MAN
I'l.Ahr. fll.... j. bbbIi it t '. 1 laterBaad
. ... . -i.i' 1 .a . ? 1 ??
? ? . 1 i . a. . pl,:.,. I'a.. ... ./o Lr 1.11. lr l--.ll'. ptot'r*f.in_..y
A-lNES k Co., So. il i'nrk.o'.--. N-.v\',rk.
ior N.w-Yark. _
riiniiire of FllBli
ur.', i iTii;- BKCJ -. r i'!--/.-.i riiiv A.vn iifor.
OAI 12 tlia i.n OF Oti 1'litv,
U-: M.Mlti. T" Itl.Al.l/K U' OMT.
I i-i'N ll! lt Si'l 1 Klt BTOCI Of
MliNS ANI) BOYS' (1.4) III INO
ANI) l'l l;NIsili*.< i OOODS
Uft t;ih;k...i I OTTTt THE 1 Ni'iti: BTOCI Of
TIII LATE riEM,
.-.*: ., STIKO TO o\F.ll
i* !(i(.,i":i.
Co.MI-Tl.N'. 0.
WlNTi.i;, Sl'KIN' 1,
AHO
BUMMEB t'l.t > l H'NO,
A'l' A LAROfi REDI liOTION
lliii.M riiisl.NT PRIOES.
i.urf.n- Asflk of aaaaa bbbIi btN ha MADE to ?;itt.r.lt
ln om io-t -ijle*. t Ikfl IAMI UBKBAb ABATEJOBHT
IM l'lU. E.
DI'.VI.IN tt <".,
I'.i.al'. Iaf. IT, '? ' Bfl of 09 k-ttt-9 '.
BBOAOWAT, c.m r 01 BfABHENST.
(ieor.'? V. I'liilirr A Urofher.
<, ivr w akhajtaa iad Mt ruy-.t...
Jiivr iu lt r-fl r.vr 1 I. l.-u "oCk of KIK.rT QVALTR
? Hflflt ?, 1 f I'"-- L_rd, Ifl-t
?,., 1. ? ? b?.tt i' yflta?Wai.'ttb.
Al n yiircliil Jolill .ll.rliiiflt ...ti.ll-"-!
? ,?? .r Hl.y.i??' ? ii"! ?? ?' ' '
?,,...?? i
of I'r. .Ifl'i ? N "??'?''
. .? j.'iiiJ.ii; ,....,.
?? ? ' rearttb aJabit ? ;
tD*_l " ?" y' "'-v I. - I,-'
1 1. ? ' ? '??-?,?
. 1
I..-,,,.. r. ? . . ' '-'-y. I" W ,
. . , , . . - ..Hl.i.:,.'!. ll' ,
, . ". ? .. ., , ...,.-.t efatl
- ' ' t?i aaharrl f. lar te tbfl 1 rb .- 1 '.'!.?. our
1.,'.'m".'.' ? 1. 1....- " 'br )? r .... nl i.-v ...'... .. aiaafl
? 1 ,?,..... ... .'.-??' in.
... - r ? ;..f".l iBMB-fl.
.. ;. . a. ,. '..'"'?? ' "fl-'1 , . , ,
j"*'il 'll._t.-op. Bl -i.i ??? ~* ? ' ?! - -j-._-n.l
'', ',.. ih. ' i 'i-a "?'""* !'"""'?"' Bfl ? :?? .- .. r. ';
,":.'??'?:.":?'::?;:..'",a'!',";*,,11^,; .' .
i.u'.KI. J'' l.v.l-U>,.l.l>.. _?.??_!_-__.
., i r.K. M. I'. lt.- - ?-. ._,
ir,.* ll-ilr K.-'nreil ?o IT? llrlirliinl t'omhlii:.
VoI?.r.-!iM.I'M^ riO-yi NTM-.
1 ? ,,,s_i HAia i.""H nr.T.iHi'ft.
? ttiK-lfliM J'^"1 COLOB KI BTOBER.
J-,'?_,,.,-j )I\!K fl .J.t'it H /.VUl't'.ll
LO , ia.S-.NflJl.VK. Jl>ilt I'-nail H f?Tfl)Bl 1
1 isixa-. -AlB 1 Ol.l'll 1 1 fllfliM'-, l.
,;;^;,,vj haikcoluh _.'__*.-; * ai- h. a.
l' li tba onlT bBawB r"t ...r ul .-.1 -r . ,d (i Am hviJ.-J
liar cointii.acd. !'? " -? I .t-t?- "? !?" aamtma* , r
., oartl't. b-for. "i ifl 1 Ita Ma. .- ia '. Mflle, ?<*, . all
f'.fi Vi HoMbf Ui. BWAYME k _ 1 ,N., No.-_aNerth
Mfl-'i.'t' l-bilifll. '-??'". HEbMBOI.D. ?-*. fa 1 i'r..t-..i.y;
U M.I.rl lt lo, II.' 1 .??.?.'? ?' , HAllN'--y*-l Vttt ro.v.
Thr Wn't^eroflhe '*J0.
BAYBKBfHE, bibbw, i>r.-'i.iat mifll a.rlvflil..'. nii.|iaratlin
r-i Um Ui Ir, 0, ,* i?'td>.> tLbetbylmi .'*lnn o "...ti.-ii t<"~
,,,,!. , ii-i.ei It t" raaoBBB tba e-iior .? ,', bt____*AXfmya*w_.
_ ??' Im i it i-_ ray or !.._ bet-o dy.-.l.
? I I'Yil. fnr.'."..? at I.u il aj.Ni-. 3", nT....l_-.y.
n'n.!, iia'ir; _ Taiii,|Aii.i; ll.'ifiirii \ CflwtlBabtaBtvflfl'
? || Ma. t _ _'..., '.'j Dracti ?'.. im ,r.illt. _._._,
I>.T'_l.BV.-l). IIOIBBBA.I-I'.r <r: Tofl r. Ba>brrl:i_
?ui, w.'ik.'.la -r:-_t in 1,,- r_t*. Hy u^M Ulir lietll., "?/
,. r t .. .. h.4 V: .!.. whire.i.%. _....!. .J Ua, BatBral aelufl.
piaaae i*Bd iu-_.wli_i.ly 1 d<_-u 10 M. M. 1 a.ttr, >_. fD
lln.-lwa^_
Ilek! l.h: tWkJt _ ,,,
FtHVTi'll! Si I'A lt H 1 ..idM.Cll!
WHEATC-I'i Olt-DWMT
Wiil NMfl .bl ItCH ln M v-uri- "'?" .""", _ U"T >-l!l"'t'M,
UirTKR-l, I'lMJ.liJ.AIN.-t, ru.dall I EVFT10MI01. tka SlvIN.
I'ri-i-, W-11U-. J-'or .Jflibr-J J?."?",;;?'?
Ry .oii.llu. M) e~at. ai \S 1.V tt * PO -TEB, P?U A|. nti,
ta I"" Waahinfltoii it, De.trn 11 vdi ba tat araraedh] mail,
it*. ol poilaj", |u x_j -purt flf tka 1 ... 1. _
Vooo, N.w tttirjo.
Jast reoalreJ fp " fAIHS-^. d. 1l|Ptl!T. nvi*
UtillT ?. N TWELVt KlKT',t:v t. TI1IBTT DOL
LAKdfl-aek. lar-." hyOEO.CAUXH,Ka.Ul l?ro_d
1,??jr, bm d..-r !..?'._- CH.?1 n. tf
yKaifceilen?.N>or-!?icoa,
DR. VON EIHENIJERQ'S
NF;W INVENTION
jfL\t the cunr.
0F Tni>. MOs"*' COMrLICATED
DISEASE3 OF aafil OROAk'8 Off
siaiiT, irFA??iNG.
AS WKLL Afl
CHRONIC CATAJRRH'
DISEASED THltOAT.
AND A?IV DISEAflE WHERE THE BtUOUB
MTMBHANE Ifl DK3TROYED
OR IMFAIRED.
A* thi* '-.'tt'.ng ot tbfl oiiiao r,lTr-n by Dr. VON Ef9*Kfc>
BEHO to bl? ii? w fiiTflutiort o.-y eot be eaiily rttmprebaaflaA
?rf(l,.wA'i*V,rl r.ttninf KTfrtit) |iva IU fu.lowlaf ??
11 natl?n of \\i a**'* for tl.e ketter undentiridiBfl of tbe pe>
rral juffrrcn
?1111111 lll'H N?^ll^BBmlll|fcB>B'
t ,!, ri-..5*1 lrom tt* Bflflflfc wuii .'.i-.i.'.l.., wnich, ta Ba
litarii acc.pt-tion, tlcRkert pertiit fc; to tbe jan* ., tl,r tii-ory
cr phllo*opliy of Uitr., Ili" ?p1pi:to cf ten-ilioa , or tbM
blob cxpUiis* tbe CflusJ ?f rx.i-ru<J p"Jn or p'.t-tvate. ... uraJ
gtcoa U a cooipoiiud of Uic-tao CLerk wt-rd*, nexrrun, a uerve*
? ?i'l ! iii, * MaaMMBi wlll 'hr -,t!'.r con. "i >? niaaiung coa
TryeJ uy tlt trrm l*. tbat H 1* an fcaflBflflBflfl M iajcl.ine flfl
tui J on p*ii! Kophicil rr'ticii,lp?, *itli a tb?r-?i-h K?owladaa
of tiir ni rvou* ?y.tem.
In lf, rH>in_ tiio m?ttrr ir.oi* at BMJflfc l? "bow ita aaaa,
lb.it It may fca bct-.er -BflBflfltflflfl by tl.e geiirrfll nflrier, wa
glTe a flkflflla explana ion. Tbi.- aervou* t'tturu Ia tbe tuicem
of many d.-i ??>???
AB akjabaflBB aaaBBrflfclBj an.l all ptflkflflM l.BM to be flkai
to a;.?ly B r.-iu. i'y. Tlie AllcpaU.k, BaaaaflpflBBBl auJ By
dropatlii:, iy BflBBeflBNflJ opi :tpi, ano-JyTiP*. kfl , '.iay, ....die
^ allevUtn t!.p*paiu ari.ing from iiiipulrr/'l or dur-wfll ..arr*-, bM
I tiii* Ji-* n.t rcitoie the lpitb. It ii only ten p.rny raltflt ,
a r.lli-f, too, to *on.i- one orrro at tbe r.raaii** of Ifcfl rntire
?yitem. Ika Bflfcalka BflaflfcflaM af Dr* VOB EJflffJB
r.Er.O LOini.r.ly ail.r* tl.o I.t Bafla, fc fl IBI.tl,.-ner*a
lo lt* Boruial cruJi-.i.-o. Tlu. Dc-clor'i tlt. ir,- ii, tl.ot flflM
rj. m ha a ?pp' ir-.: o!t*?-", und ln.'.? own pr, :'.?.- ?.,?<?? ptibaV
ity. Tlm*. for f xan.ple, Bka u?i?? of Tulcn I. 1:1* nilBlfl te
IWattk, ?: l. P" tha otlwr heiid, tlie nnrre of toui.h l* ui^oaikie
alflkfl, anj *o on thicu.li Hia wltoie tjitrui. The (reai?a
aaaaaa cf thi*?.'!.'?'.r*i aanflaM i., ti.*: itwii* tooded
not aa g-:r*i work bBmflafcflj flklak *t* oo patwtkakamm\
Lit tl...t i- ran !,a IfflBad i^itli a-. iirni-y md flPrtBBBty lo iay
i Prve or BBflra BBfl are flMfcflBflfl cr IrupairriJ. to Ika rl.f"rf?M
: nrvpfl of ir.otf.-n, or BaBBBaa, to th* < ya, th* oar, or tba
fcaafltt ?? k para'y*i*.
VflflkflBB. BMB BBB. w'io areln any Wfly r 'Jictefl! with loa*a
i-.i-orl. *ria*> BrBkatflaak, br..i.chiii?, Bhafl cr l.inx dxm
tmm, Wo pi rtn-ii')' ?ugeL-.'. a Tkl: to lL*c-oii?uJtlniflfNirli..a?ifl
of Ir. \'<>S ri.'K.NKlKCi There he wiil be .p edi y maM
t.i a.iow tlie po-ilUit* of acure li. rrtn coniplu?t.d Oi***,
kiil thafl be eu i.nrjj-d to BBBBBafl Mfll hc 1. diichargeU tb?C
ou^hly rt?OT*t.-d i:.l cim L
Tl i- ri*'..r, on pr;a-.Ti-,.- flkMfla ha?fl kflflBBflaaiflad Ha
i? i.:.i...' tl.e 1 iiatj. ioi..i.:.-xIty, co.tline.*, toiichii.i Uae
|1 im to whii-!. the ."-l.thi-ii. o -kk i.rj!?-fron c?n be BB>
plipj, niay b.'iiiluc-. 11.> b. Iii-*.' tlit ln the 4/_ru,th ot tnm
mmmmtlMam we 1,?*?- ex^.?Je4 thfl a.i!?:r tr. Ji a* te ifl
BflBHy/l t it we lino-.T ic-.- kflfla not rie.ipJpdth.- ila.it. of eo.a
, ... tioa, VV'? ej- .iu-. kafl pirjiiJlc?*l
aaj aaa aaa; fce M ; IBifcai aaa, *?'.,.-. i. .1 maeeegbt)
BSyfcfl I io fcfcfl?Bflfl Bflfl flM BMflMMBl F 'farrJ to d) M
an.. ti'uo'... tho i't. ho c lll upon hiai-bit fcflflflflBiBBflflB k
?ll IkM '.11 flflflfl 1 for It, ntinp y, tii_'uiii.t tvr.'.-cl u.r, Uanlcal
f rBfl oil.ibltioi.ofr;>;. li.il_?.J*'i-iiiprvalia?fl
:: ,-l. ui pr. p? a'io.ii now in exi.t, :. e. 11. 4.. ' r.r.. louieflfl
BtyB_Baafl,flkMlaaaaB] ataaflflatt i. Ut.iiuoaa
i,ring obotit ui et.tiro n-*,.,..i,>n in orltln J-pni*enU at
? '. t!.,.'i: i-wLjt iul.i-. "ii-...r, w.th raaaa* kafch.M
BMBfakMlfcal Wiil Jo moreto mi'jita h'm.An tOtt '' i l"fl?
flfljtklBfl llflt, iii aii tlie pa-i W t.n* ti.ne, lu bittn ailotibiJ a
tl.e wur!J.-.Vitc-lVrA /...,..../ /.'..-it... 8 ,"t. i'i. Btk
NKW TMSriMONIAliS.
OATABRH cLlil-l).
LtaBBBal HOII-.TAI, VV AiBifliiTO*, ?? ?' , ') '- 1. IM*
I: .4 MasBaTflflflaflA ye_* paMeWtattt *i '> broi.iedrj
MBfltfc, Bn*flflfc * >'ir ***? b.-fdi.a *o ..rd flM mr i.e_nm
tl.,..: BBaiMfcaM rn.-mt''. Btfc r. "tv ilii,.u b. i --.????rpfltiy
..ii .-.I Ifc !? n.i < aaaflBfl t reflratfl- in iiy keafl,wBkK
i.-ah tl.o ofll.rr iTiiip. fla ? ? ?'' ? flflflflllff tJ-'i .til-J hy
fmamx" tkaVaaBmaomiagmnaam MaaiBaj
aja, aafl aaa flflatb flfl lo taa aa*M kaaj kflflflaia
A--. . .i kaaff t.. -t..'.. "ii. Mm -?- bbM al Pr. V'oa
riflfliit**?Ma ifliflnrilfl rr* ?mtI bii|inflMaa m abMrneg
m rl |B*aaaflM*fl*cttJi MflaA " ? ???? ? a baaflrea
Iflfl, BBfl iuy ;:.!.,' fll h' afl k ">? i.nt ' iiiiiiniTfii IliM
I look *r iu ra-riiMiirut rr-t flfllaa, ? I '->.t -repil'1*- a-a
?aafl -. i do flfcflflrflaBy r aaa mai ak p-> nu infre.int
Ir'iunitiirli'liiiiepii.u* :o 'pjiiy.to laTflVaa r'.i,flubrr. fu?
llflflfllM. BflMafl a.?u-_l lhal with yrcper C4.:a_uiiily ba
4. _. IMI aaaaa.
.IV-JFli T. FF.B.-lIKa OflfaatflO K. A.
I ???* compiatpiy At \i kt aaaal ?.*..-% uiJ iaa bbj o ih.
tm Fiirnb?i|(,*?iTpal raputation in ratoruy flfl kaflflafl> l
i.j. .1 .ii l.iui, iini ii* BM BflflBflBBflfl tw.oy i-r*fll ?"t iflfc.ui. i^
_J .-iceiiWo pl'*?'? 5?S I BMB li J Or.-frfiy we.l. I I ?'??
fl M ti- l)"'??t |'-"i'--t'y tttt, it'dlarrt. t 1 Bflflfl ' BfaaBal le
jo. Ti..lii'.ii* Baatakal
tL\A ?lU.Y.ifMM'PY.l.h.
Vv_w.iu?ton^lai*:et.
Baa vcbr.i'.* *. ifc*
EVIOHT KlTslOl'.KI)
_UB B8BB uiKDi.wi'.Y flJaaVOaUTflOB vy skiiit.
j I. I.iWBirclB Obt.-..*/. of Bfl, Bfl K..I Jflth A , Nrw V orfc
' ( ii-, l.jvr t?aU*.i9riii'fllioiii kBa*fc ai* of tlie 1-ft Bflfl f-r*
IABMMat-kBaaataA "/ii??j'*u ......t.tn.Buiy tfl afl ial
?raal llll!Ml.u-*l?0,,. f'*>'u whieii IBa Baai ??>?.- bm bbi aM ttat\
: *:,J, lucl**,!. my I- flit-ral IiL-altb wa* ;rratly iuj-ril by it.
ll-'Bi.:. |,flf 1T. VoOflKiteiibr;*-'* jri-at r. p-.tjl .'ti. an I ** rTrrj
I onr ? aI Bi'iir wa.^hoi-'lrai cico. I BflflflflflB Ibr D.itor. wiio,
?fter aaflflflflBfl me, iiiidi-rt?oh my ,-a?e, a.i.1 witl.iu I I'urltiUM
II ii. ji4iBi>*.u ai.B,?*tcoiiipiet<]y aaai 't B aflaaaflaflk
j ii^ij; l i .o. J ii.T-.il uud.r Ur. Vou Ki rntvri'i treali'ipfll.
I 1 Jia b*\'VJf to b* able to *tite thal the lull-i.iualiuu i. eo*
! ualy ,o?i. ia th .t 1 ..-*? perlwitly with Itnth ,y.*i *JJ<-J le
' arfctafc I m ln good hoalth, a Up..iB^ I !.**? kafl ?___? *iuc*
i ti.. r-*ti_x i do aaaaaaaaaaTa- an.i i-iatpf.-ny afla t? '?>?
J .,>? *<Mt*trinr,^ lu a Court ef Ju.ri.e *l tbo BBf HiU of ifl
rJBg of Ntw-York, th? 10th d?y of October, lu^
U*ffBff*VC8 oav.NNA.
Swcrn before me tbi. Wh .l.y rt Oemam%mU,
C. UODfH-y UtTMUt.K, Mflyoi.
(Theflranal P-?l of fla)
} Baw-Tarfc Mayoraliy-1 . ., ...
Dr VON BttmBBBBO BflfljWflflBaaBflflaBnaxaiiaafl
Bf fla eje Bflfl MB tnd fot ttttatk, at .1- otfaw. No. iifl
Br>?dway. Befl-Tflfl.
Tl.a Jf..STIIKTU O NF.rr..VLr.I.rO,*l. iww on .tXh.'.tt.fla
at Dr. von BlflEVBBBtrfl QaMjaBka] Maaafc Ko H18
bkoadtVav. upw Bahak
i

xml | txt