OCR Interpretation


New-York daily tribune. (New-York [N.Y.]) 1842-1866, February 13, 1865, Image 6

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1865-02-13/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

\9
mwuutjfAk mimga - sccc^a wu ?
?HM-TS... Wai < 1*4 ?? / Ibh ll.-*-*.
. ?,, M..HIAJ. l.l 'M I" '? II tFl-TBH.
\l.,..,tb ..-.'.0 Si.ti-.r. . ? ? j .- " ?
tMiiK' EMAB-a <t> fl'- '
Vr araeoir, v ?- . 1 1
- 1 -,??? ? '?' ?
g ,?;,.-.-?, H . ? ? ' '
1'"'.'.'_- -
Kr
JStXH
?Brtatnr " '
Wl .' ? a ??'? '? "" ' M ' .-. I
' ? ' ' ? ' ' ' '
m 1. n
eriJiVf-r
. - ?
._ _ . ?
a-i ..
Vr - tfl ' ","
gx, "?.' '11
ti - ? I. '
_? ? . ? fl ? . .
SetfOonf '?"?
*'?-''??''
v
af .I.oM
Wl.--. lor fl
>. ?
? -
r
1. r
a ??
I . , rf tho!
?laal
?atcraUj'
, . I uu. 0 ??
Mr. WllS ?? ? '
. *? -
1, lor tbe < . . ?
'.
kefli
? ' '
*>
??, . ..' 11
/r.in K< ? .'
tl .i '
Ilil. I - '? ?
?l '? I
y I ? '
il... '<
?.: ? . 1
bb >? ? '?
< , ? ' - ?
Kr. ? . .
flJSr" ' I .
1 '. ' tU ?'''
am.
;?....-..
1..1' .-. .. U'l . ??
1.". ? . I.i ''?,'''
I..
I
There waa not a I
Mr. Ktantou
' -
llrs,'. ".:
ti ? ? ,
,iir. ,11 1 r ? rll
?
rr-.-.r 1 ?. .'. tl ?? 8 I 1 ? t;tnt I ?' *.
IL '
" '. ?
*,,..!,. s IK aid if I ? ?' '?
.*,....'
Jgt_.
Vflfltk. onij wi. t ?
?_bc ,? ...ii. b
"?,??'/__... i: ? ? < < . . I. ,
_? 1 1 * ?
Er.iboil ...,,.
NtTI M "- ......
\, I ? '
?I" T. ?- ?? '.
ff.l>?V'lIl/ 1.1- | Witl
Ma " n ." ?? ? .
c?r_ ui tl ? '"' '' '"
_i-.!i !-. Bfty cenu thal ? -. tk
U-'__ .
araii
in iaa lerrJefl t l ??. 1 ? nl
Ikree b>< i tba' ,
_i, -.-!...- n i'i
vlaiea 11 ???'' i ?'? 'Aa t
a,.:! .'? . Bltll tba
Oliil'iJ - -.'iUJl'Ut Ul I'.c .ln:.. -,l
bill.
Mr. COU >.vi 't 1 da ' i<
ft 1
l.ii.'-.i. >? I . ted,
?i . 1 ai ? .
%r** <l
_Lt- Senatc a.Lt intol
m
D01 A. "! li.'.l i.i Sl.S'J in.
ML-i'Hl^- TkOM 11
, .... -
Mr, Otu u of I
?n. iu. .-'.'?'
a? Ul i-i.'' " eaa '
ftatweea L . * " 1 ';_,... .. . ''
?f Sftai itt 1. ? 11 I.- T .. '. hi'
- alito. .bta i_ ? .1
ttrstri. ?
.'. <__<n:-iK 1 . 1 ?
"Mr. BB I ol Mai
tion(.f [iri...._;... ._',-??: 1 ?? i ? from Tli
fftw-Y-'x I .'.<?'.' I
?Jheaaser d itj ?, ieal ou ...
into bi. <>i' i" >'?''. t' . ; - ' ' : .
Jaiat'-r to I ia .. ?' : '
?BOOple.' ? th ? vr 1- i .. I) I
aajiDft, Mr. Kt- ii .. peper __ani
aaaloflttbe rej ~111' Ib >tlu.v ..r papfl-r iu ? r to 1 I
BM-ey into bla ova pooket. Vr I btd Iten
9mm-Ttom -1* . ara, aad aererbeforeb?? tl
aeeeBinr) ii viiiil." tbe 1 ce t.i hia
aaanolatna withrvai Iol
cb.iri-' .
_*,V, t" -. '
anil to ihidieate bli taclf froml on in lhai
poi-er. l.'nit r.iu !? j -?? ? ?'. '. ?? '
Ibat n<> Baaiker aho baa bi iatfrt
?taaa kaa a rigkt te ipreaa hia .,??...? or 1
?kcj ibeia. -
bi?d 1 ? iratereet In -; 1 ? ?..-.?.?
ft-i rea il 1 ? ?, and be el '
Srotect hlaoB u ? l . - the r interci
Id ?ot oonflia t with tht ?? .'? ? ?
trrmi-n. Wei flho l
eeted :;. ooi '? and im ;. 1-1 '.,*_
the." 11 rt' ' il t ike i.l 11" 1 ro. - - 1 r ??-. '
?I,-.(? tii.-.'- 1 ,'i . ? ? Bfl edltori
aad , . Ak t?. c.
trtik-taata tM, mmmylww
pnp. 1 bbbi :ii''. arera ? r I
<ou?. He had aot a ainpla dol'arl i , :
a?i!i 01 the 1 lavfai lan of pa] rr, ? ?'
erPwIi-ieter aa rJn?r. -a n?t'i- tl 1 1 I i- . Uttenj
atTi.l a1'.- lotelj fa'.- Mr. Uii 1 t
yeud aa BT4 < Ifl Ih ? Ti . 1 t
nt.;,!, ' ol Tkt
ft.c.i? _ ? 1 ? iy. u:iu
(tatln|BTla tblaeoBneotlon l
The T.ti, flil'fl. bad I
_ -, l ? 1.1 four
.. ea, v.-' i" ; IJ to li ..1 f< 1 t v
? il il.. ..i.n.:.. 1,1 '/?? y ;- rnilttltiK
^> . ...-.?,.".".' v 1 I
??->?? 1 ? ...
. : or, 1 f t ' '!'..!(
th' 0<wenitn~ t in ! . ?? ? ' ' '
, - ra of th< . . ?
ai ?? ? ? *
1 . t j. ?
M1 H ? i ? '..i i.ot I- .1-1 a;,--. 1
rut. 11 -ui who ia
OtTtorttt l'r f - h .vr . .tliia. .1
tf.. Uteral re of tbe 1 . ?? I 1 - ? _ I ?
ti. ? chi: ?? ' ? . ' led lt ! 1. .1.
I
? -, 1 ...
1 ?,-....
? a .
'. tl . '
llr. MOBSii i.af Vfl
? . '.
t
-?' 1 ? ' paper haa u.l
r
Mr. B > -i <l<- aat 1 I >f /.-'
.- .'??'.. la, :t'..v may, i*i'u I a ?
... 1 ' , ? '.
i;iet tbat . : iB).
M I ? ' - - 1 I ? . '
r. - - I 1 ? [ . ;
laa r.. r- ' ' " . "? " r I | - ?? 1' ?? i- ; ? ?
,., .. ti ? oi ..... \ ...... 1 ,
?, ..-!,. ..ii.i, .,1 n, ii \?. .. atore t?.
j ? . ? ? ' . 1! > j :.,
at " ? ' . . " I ? 1
mm. tm '- ' I . ... .1 !i -.
akaaatta 1 ?- ?? - - ??
'.IV ' ' , . I t'i Ifl I.
Ot ". 1 .: i>, tbfl J'..'l, Bi d .?;?-. 1 h ? .. '??;
j;l B_irl?.fl .1 . .,.
?um .-..'-jmaBUB BBOaJrr*?. .
ObbmB.' Ui KBABB -I N. ? ffr.rn <?''''''n,,V ''
..,.,'... I.,,, Wd lAfl.Ad. ua BaTfljaMBfakl
' * ,,n"'- , .,m
ia ? l ? i ion of taraaTnaii witbdbawi*.
,.r., imnp.if <?....,'i'."'.. wkU-aiew^rBeBBha
; "j? a.Br^^?5_MS
i r*l.iy aljfcl v.it'....t tka naieafl of tka
ii.
-rmfl 111 i.ii.r..
., i;.,.?. th.i. ...i'i i, i.'.itM ef ii..) wama
? ? -,-H. l,*-:t..Mi'i'";"tlbe
i..,r-I BB all BBM.
,, . i.u, Bka ii.tt.r. bmI ..ii'ii aaaaaa fc-naiaiefl
,.. .... h j ? ?? i*1 i' a*fl a_
?. ,, ,| Mi II UBASl i'l:"', V* '' ? 'i BBB BfrMfl kfl kf
' ' ' ?"'"''? , a. u i
I , | ? - *j Botr na 1.81 bm fcanai
,.(,,,. ,,l i' BMBdll pi i, in.",' ?' .
. ,, : . ? ? : -i .-..:? kl
...,. . i i, p ,...1
,.,.,' >. iH.MI i-i
. , ' rr. 1.1, '. vr, . opfl i '.p.i.I. ir< B,
.- ? ? Bii BOt bat ;?,.: '
..... ... | , ;. . ..... ifll
? , m -.).
-. , : M ... ichu ?!??'' h ll ';'l 'f <"'
? | .. ?-,,_ I,,-, , ii. ? uil "r ' ?
...!.??.? i ' ? ' ? .
,
? ? ! '. ll '' ' Ci
'. 'I
,,i to ? ,-i:.?-i - :? ': nfl'unl of di??? i
. i . ., . . bat tba
r> put nu a liloi.nl ? ? ? ' ......
i ? r BM' -
. I . ? ..
. , ; .,,.,- P !?? ?':..-' ,.l.
t f?*>?*iif:sic i: ii. *? x't i b-.ts'i.
' . ii'i
u.i .'?
. ?
I,
l v.. 10-40li
Mi b. So. ? N ?
? "i.-a nt tta aaaaa Haaaaaoe?I'i. 18.
, - 4 i ? ? ? 1
|l ,.- i.il ...101
I
i-l '
.
40.1"". |
?
I
i lCo_lt'o.| . .? W
-. i.,. i '!' .;?"?. Itin ''?
.... ? ? t ' . I ' '
ioo .i fi:
.ii , i '?' ....
. . :
IJ.S.I '.?'.': m
!.
- ?
?IM V.\ 11 il'- il"....
P.R.H ? -v
: . . . ?
? fl Mii ? r. '? ? ' l .
? . . . it'".; i
lll 100..
,| S ? . \ .1 . ' ' i .dtN.W.j ' .
-i'ii.' i ?'. :-' 300. '- '
i . A ? '- . ? ' . Chle.&B. I.
t .. -, ? ........ .'?
ii \ si J. ? '.ii '??-?.
,,, . aJ.H ? A I'.dn ? i
ToJ.A A ?
. ? '
r.A vv.'
?. .
i >...
ji"...
, i
.. ..ii...
no...li .;
_ -I".
i ?) ioo
ioo.
!\ I t'-.V \ I 1 ,-.
. '.
I"._ ' 91
I. I . .
_ :?
i dt AU. 1 ,; i I-t i .
i. ....... :.i
nCfl-at, 1,8 '. ?'?
.... .113 I
?, ? t t ' :. I
.... i .. I
.... ? i ?
? I
i
'
1
i ...'..?.,
.
?? ? ?
?
...lf ,
...ttt}.]
.????I.I
..... _ .
. ? i
. . s ? ' ??
i ? j . :?
[0, ".'
I -? ....
.. t li 1 " ...1)10. '.!..
. .. ?
.' .
-
I '
10 ?
:
? --
i ? .. lal. ' ' ?
,ll.| : .. ? I ? 4. .:.'.
?....'.. Btj
100.?". ! if.
'
... J
V 1. I
i ' . I. '.'?'
100........II . ?
? ' i .Iiali. I
? ... I
? ?. ? ' - i >?
rt ?f tl
II 'i
. ? , | _f
11. Tke t*xport
, t ? .
' Bfl
" .
fl. . . I Bl ; flffl |] ' :??'. '""? "
- '?'''.''??
. : ? I ' of 1881 li".
, ? . - ?? ; no. m;
old. A I !? ' " '-!
',.???
I ?
i " . \ baak
- ? - l for
Clai IJ .. ' ? - i k- '.
'ft:lM.t*ri.
i: ; ? ai itvif tl al
' :.j?,:i iin- i.? , ? ? I ''
? \ ? ?
i ...i", ad i ??;:.'?.,
iinic BOl lul. ' I Ii. B ' ?'? !? .' ' . t ?? -. l.l
Ix laiid ? ' ? .
l.i:v<- l.t - 'i ;? '?! by tha boara at dl. Pra
. . ? . , ? ? ; . .
[ata. 'I
? ' I" f .fljl t IT
r ' '
?; iti ? ' - ' ir <"'?
latfl ml < !? . ? ; ? ? . Bflli
. | ..; , ...-.?,. ?'.
i rciaJ ?...-?'. '
' ' | I" !:.' )'?'? .' i BTfl ? '. 'I'"
mi acjl till 1 ard Kew.York, aad loan r ial
:,;.. . eall.
I ? - fl' .1 lf). I. . i of thi
n ati - * - ?
!. p their ratei p, 1 al i p tt." itreel 11
i i; ia ti. .... ;, la, 'l;.. flV ? ad i'?r Oov?
. | b..<?\ on , : i'l.
? . ' ; .i y. (.. ;i t, , r]
,', -:. ,._ ejxd | ..;?.. o ?
i red ' ti
1-. frel btirat .? ' iiy, b Ith* m _agi i
.'. To I i.i rpool| 8S lil.'ir. 'I ? ilWa at ra. ? I.
i .:. i -i D hhtla. Tohacco al 27a.
>,;.. -.I;.: u .. ? 1.100 bo 'oa Bat
llutter, 1" l fl , : " : ! | ? ???'
: - Io Hai ll . i ' ' !?'?'.
, f thfl ?'"? 1- ?!>' p- : I-''
| . .1 ol-- ...I Ci ??. , $313,001 H
$4-359.1 aiM ? ? ? I/ -,*!?'." . ' ?
I...1,561,680 if.
i il , . i- ... i
l - ;
i- i_ ,840,1 IflBl ' "
I .8 'i
l vi | li
'; :
,.8 ? 88
I'.. i. bH.I;1
Ti. ? i. , Mi ?-. W t.'.'.'iii I.. . - ? '
,.',.. Br ? i . ? '. ?>-'? ' ""?
Thfl r., iptai ii thfl f!ro'.,rri'i!ik Kitil ? xy, ,or iL'?
? : ? ' :
i-r. . \. 81888181 fc8M .8lfl '-'
I'.-i flfla.
6o tlifl kt aalic hM f-n it W '? !'? Balh
..-.'? :
ift-. . *.-ii-,7ii i tm. tprnm
1,,',-aira-.WM"
Att. Mt'iaiia eMl.-lt.. liaag Daek Boada,a_h-?
Uaad ."i-.-v'i-r... Tbey ara aol aaa aaUl l-M,!'-'
,,r.. Ba_rfBrtlMa wMIi bta Rathraf mtttt, ibisha*
Ika taMaafeaBtBgaafft taal aml ri'wk.
fkat_lowt-i s!ii,n'"'.ti"in t.i loi,i.t> tallan
l. IV" .ln .t'iy iir.-ii I.".' iflial:
lUakatl Bll Bk. .'._-,</_> |l).v._.'.Bt."?? N V.?_",n<'
Tfl Ul.tt tl
i'fll' I tl nt V,t - Vc* f'o flfl Pi* ''V"' .
bk -...._? ./.?/'.' l, MM, of rUerrkttmd
'., -i (? >.,. Ial.) j M . 11.
TbI. . . . .. ? -... .
.. . ia_,__l,l_3 Norenber. ai._7.-7!.
..-.-,?? ? i t .. ? 10.* - ':'' Oacoabor. -.1 I I ?
.- . bm itbfl.- - t77.7ll_.W7
.l,.i,uu?. (ti..t flifdeml). ... . MSftll.
I 1 . . 4 ? ?> ? '..). . 2 I
i'. I....1., il, (waaa). ' '?'-.'? ,:
l'.,| ,1 .'"ll. ? Joli i.
... i linii in ll i J.
Pfereaafl.I
I.M'H.th from . _*?] ' ?'?. ' ? -'"??'? "'' a\ ??
.,,./, I, i~ I:
y. , i, , , Moa n (a i '
13.11
. . i.l-r ll
. ..... .<-."??
,(-. .a fllj fl ? I '' ?
i i . . ? ? . :. ; i ca
i.i. . . M
!.-? h t.i - ' '
- . . ? .inl .
Ii..i n -. I
I -J ?: ' '
? ' ,
> . |,< I
r
.1,' .'.,- . a i. . . II
r . . - - -
.... -'
'1, ? ? '. ..i ii.i- Ti trolfl
- , . ? ...
'. l)Pl .-,-.!
I'i . ? . .
j, tha "i ? . a'. ' : ?
. , , -l - i ? ef tba Bai '? i
i i . ? 1 ? ? ' '?
H -
i j
,;.'. ' "
.;,. ., . ~
i
I' : l
i
|
.
'
llltl.lt.
' -
.' .
?
. ? I
?
? ?? ? i .
1
I .
!? rofihi
j
? ?
I
I." '
I
banka ia ttn I la i
l ? ? i
; i ' -
11
, '? . .
tuh
\ i" l ?
- t .. . ? . - ? -.
..... H
?
, ?
? - . i ?
1
. , ? . . ?
a .
'
i ? | ai
. r ,
i. .,;.._ ? ? ' - ?
i. . ? ? . I -? ?
( r I?'*'-?. '
t i ?. ..f ?? Ial '?? i- '
?*'?'-..
i- ,i. , ,-?.
i - -., ? . , I ' . . ? ? t
l - '. ?
rht to ' ?
: , ' '
? ? p ,?; ? |
? ? ' I '? 1- : j
']!?? I' ' . 4 ? - - .-...". i-i.
ifl g fltal ? "
A-. u b , Iom ... tha but u II 111 rol
i; ,? <-,,., ? . i-i v nii i-i j.- ?
. - ?.-.)' I by 1
k of tl i ' . '
m| bjr l I ? ' ? :
I ' I . ! . ' ' , I
11 ' . '
11
, I
il
' l ' .
I ' . .
, ., . . r
.-, i ? ?? r- I . .1 I .' 1 t
I Uil ?
S.-'.. ! . . ? -I
. '
?..,' , 1 .. .. A
. .
|t,i .? ?' 'i:.... ' .
i , . , . , . i
i ??
M tti, la two I ? , ? ?
. | . ,; , , ? .' n I ' -
tv . :?? i ' ra, toi ? -,
.1 11 .1 lilr.' Ij ! ' I"" 1.
-. ,\".. ' ll. M , i t\ i ... i i !
i-wedtl inctioa tala "i i"? i
.._. : '. i ? ' .| < . lock, ..:
? ? , \... il \\ ..1 .i-i
r il l i.i,: . ? . i.
i i i. < i ? ii. ?
. i ? : i ,
Uieh ' ? \*
_?
1',. ,:i ;j '. ? ?'.,.?, ,i, 1 ? ? ..- iu I'nv
?
99 u i.-in i .M-i..
; ? . .' ? ? . i A- . ? i ??;' in I i. ? l. j
'???'?? : ? i -.
7 :i io i ??
I , i *_'i ?? .. , ;
. i".
! :
I :. ' . .A'. - ill- tO ! ??
i viii'.: '...I . S M J ? -a . ,
!i ISBB 1-1 i a : ? i
V. u ? ? "i' I Ce ...? t v ? ' U . i
ft'ill ittl a . I ?? ' ' ttt,
I". t . b i ? : ? -.
' i tMi I Her.
.'. i w \ atl I
ttn \V":i("..t V \ 1 Ma-. Al, P"K Of .Njtv-'
|. .''.'.. ?,:,, . : , ? aad 1 bjbbI Ma, 71
h. , ,j, ,..-, , ti ??'?? ? ?' - "fli. ? ? '?? ?'
i ?.. ...ii- _ ;-i i" ui_il. i-ii i.' . .<? ? i ,?
fl'. |.l'V."f . . ..-.
___, ?__... ... '^.trrr-.m*-. tt_,ait_rWX_ --*,_.*-?'_. t |
eie.-'Oied, nnd tht cti-^cmaiy c'rumij-fli'in aU<.n..,d to
ptirr liKfii-rs,
?"" j attet ti.r will W (;ir-n t? bc .lm ?** cn_n?.-ut'-d
-?it'. _OT?rr.ii..'iit, ard pflBMBfl vMtBf to avui'l _bfl
?"Xiitt'Li. i ii- ??: ...;.;,. .:?;.; tkfl D-fart-B-Bti an* in
'!b"l . If] J i" ii ?.f)'""f iw .'t tl'i- Baalr.
>'o?ii l. Wl '. . "m flifl-'bt
ALii<y.v A. l'.v.i, ?' i
Mntk.t-. -Cllirrurltiii-TviiritTiiiaN T T.,ritr*_T."
...il Hl A-. I . !'. II. IH**
? - : iri lelUbtawl
. ,. , , '?' i , . ? II? : . ?'k! !??.
. ul ,i . ? ? ?'??- l>~caa
ba ?? .. .., dei ? rd, ti .1 t thecloee tl
,.,,.. . ,r .. - . UJdillinjfB.
. a,. I I-. ....-' to ... :' ? ?
.iiil! and ' i. ? -x . -ir.'r.ai.
r > . |.| | , | ? , . . "i il- nd ".'?'? i ?:"'' ' ' "
:'.'...: \ .. ? ??? . ' - ?:-'?'? H'"i ''?' ? n\
?:-'??'. ? ? '
nn.1 |>rii .-:?.- r . ? .-?'"". v .,.'.: i . |4
i ., i ..... ..!?! Baltlmorfl : ? ?? _ kt New _ih??_a<
?...?I - ? :
I U1UK \-J) UKAL?The Inqalry ter Weete-B and
I . ? ,. Jit trrtnH.
., ,. .. (.,- -r, ? r"--:.- r< ' ftirr, aml tbfl
.,.,'. . ' I ? ' ?' ttlrn are
; ? ? _l i t
?ki ra
? '
?.,.,,, ,!?..- fliin... aad ,
i I - W'f'lt
?i ',.-.-?
. ., - . ii | -
.... .
?? . . i
? '
! ? . , ...
...I. mI la
C t.i U ; 1
' ' . ''.
,
.'
.
..,?'.''
. ! ., i ' .1. i 1 .1 ? ' ? ??_?-.
? "'
? tta v ? ?' '' ' ?
.. r - .
i ? : - oi ? "
?
Ifi.rNo I 11 ' e ? . .
1731
. ?'- ., ,
" ? ......
'
. .
I ' ' "
? . - ? r . r r
I. ? '
, . ! , . tfl
i'. 1
? I '
I Aii
'
II a Y? 'ua ? ? , I- -
I
l tri'-t i
?
'
. . i |
il
? ?
i *
... |
: ? I
i
? - ' . ' *
? .. ? - ? '
n?ie I > -
? . ?. ? . ? ,
- '
> ? r
. - '
1 ? . L
-
? - . . bujer
' *"
''?
. . . i ?
I'riue .V ? .
. 1. :
r i ? ' ? . r ' ! Iftli
i ? ' '
.
i'i ? I
-. . .-tl-.L-tM
, | .
,'. ..." : ?
,-...., .... I ol
t " ?
.
l . ? - ? l I ? I
; : . ..
. . ? . . .... '? ' "
;
,i ? I ' ' ?' '
i I ? ... , ? ?
? ? t
? . . . ) at 4 Ibi
? .
I | ... . ?> ?
? ? . .
t- . t ' ? ? ? ? i . I'i .
KI/flJAI-H l a ..-.. \'.. . .
beart(i fuba a I
..." i . . tr
. . ' ? . | ' ...''?
I . . ' ? I ' .
y A aI -. x l '
-
?
' . ? ? ? . - ' .,
| . . . ... .. I. ot ' lU .1 ? t ?' ,
Ilrt'iipii ol I'rodurr.
, . ? | I 'A
t ? i ?- ;
Ul ,..- I ? Batl i ? ? l.hea,M_
: . .
'I hi Her.'- Huikr-l.
I . ? ?' of wai r wi er i l tl
' . ? ? |k tken ? . ? i f lt al
i . i - . ? ? i '
I , ? ? - .'. a, . ? ?
1,1 ? , rd of tl
... it,
: - ? , ir. Th.
;,,,.,.. , ? ,. i i ii i tt
.. j ?'. ' ' '.'.'?
' ?
... ? uir ii ' .
? ? i - i.ti "'
..?..'.._ ' ? r
fnBaa. tl
. ?. ? , . I wl
ll . | ..... , .; ?? i ?
' ? '.-? ?
.
.- a ' -._-.!<
,...'.? '. " ? \\ . ?
. i
uatl ? ln i ' ?
?
? i .
i 1 Bl ? * ? ' l r
? ! i i .-.. 11 i . ttt b'jy
..... , a ? lioBI
i J ? ? ? r ". I...
i. ' : > >i. al a > .
i .i . ' ....
? .. .
1 . ? - thr rM i .
......
. . - ?_':.'.
, ,.. ....
..... , i .
' ; . " ' .. i ?
.-. ittl t ;. ?'i '
? : i . : , -.!_',
i . ? ?.
? ' "
. * .,
i ; ???'.._
. , ;. ? ? ti afl
... I-, ?
. , , ? r ? - "n ihe
i . , ? >
.
? ?
\ |A1 ' . . " :i P ' ' ?
l , ? ( .?. . . ? ""."-. ? Iir l* lla fl
? l .. . j . '., .1. laiu
? ' I t'- .
. I .f n .?! ii
."..,. ? a1 , i ? ;? ? ? ;?? .??
1 ' ? . ...
, r ..... .
? ' .1
1
' .'? ? ,. '"... r, ?
, ? . .
CITY fiJUVI 'truTH-'v I'.
?> -
ItV.n-rl nf < flUfltllmra.
ma, ii baaBflK-JTbaMflay. i".-b. % 186.1,1
.'?-?<??. I a i.'clue* p. m. J
Al'. bo.rl ....I, Pan iMMM^aaaaaBfli B ******* (Bflflfl.
JVr-'aj-r. ,n r|ttfl?Sfl Bflfl dfl-k-1*
,i."-' rr ,'?: "?'' BflBaM IlAirrtytakr
?:.':!':?',? ;7ir' . ? kaa ry?***aVeeflBa*-i
. . aaJ . r, 4 i.
.-..I noNf.
Bj i .'.-' ? i 11 - , 0...
Mi -,/?-., IbatSi
I ralk oftbe a ?,-? . ? l ' h> ?'"'"'?*"'h'*"^,.
-.,,...,.? Bti .. ? kw oi um Ktaai
i ?-. bi) iHocer.
'.??-. t : t eO'l BtM ht.
ByCoB ii ii? ? 4i >? , ? . . ,.?,,
ritt.h'r' ?', i ,1 . . ??:. ? -.. i ' '. '"" Oa?>HBflflreJ iM ii "?
ii ,, .ito -I'' iJl'?pr,;,i ?-. ? ?" i
.. ,i t.itu-r -i. ? -
.
nn.i. r tt:?4l..-. ' ?'"' 'r
'? fl ' ! ?- t ? ? ' '?" "'? '
i , - ..I., ,., ri i,\* /. .i
fkeittrrt
Ui i*au ' ' ' ;
, ,. -[,.-. , i otnmtaal. ra r.
,.,,,.. :.u ,--.,U (Jaa,
li* Ci . , , , . ,
. ., ,, arbe and !? ? hbarrb*
i . '? ? ri i- rakw
i . ? ? . ??? y.
? rVbarra, Ti.r-.
" .1 rt | ?.
.". ! ? ? .*v -
'. ? , ... -.?? -." ? -.
. rl oet
. . ' ? !? | I
. t.
? ^ ... I
By l
I ' ,,- .i .:'?'?.'?
?. ? . ?
| t ? , . , r .
?':'.'?'?
'
Wl ttt , - p . -.
/ l '.. W- .
? I . ?
? . . ? ? ...,.'.... I.U I
'
l ' ' ' . . . ? t
..??'- II .i !.<T.I>>
' '
.....
., , ... .-,..
'
!,. tl ? 1
. ' I
?'
I. I.U I'lU 11,1
I ? ' . ' ?
i . ' ' ita a*
v 'l - iii a? vt
!.| t . ??
.... ,'.?'. . ?".
. ? ? : ? ? ?
.
....
: ? -. . i - : . .
? . i ef I
.
. '
? .
? , . ? ? ' ' . '
? '
?
? , oo and be ii ?
;? ' '
? . 4 .- ? ? 1 .10.
? i ?? ? ', Bl. ?? t ? ? P*' ?
. -I
.. .
. I ? . .'.
' 1*1?
? ?? l. ?|. ...
.1 ? i t.. ?
' '.
, mti i ti ....... > ? ? i " ?';. o tui AU
T
' - "' ' . ,
l | y Rall !>..
... ?.'?? i ? Ji'- ? -O
i . . . . . _
IMI r . ?'. :? :'..- I .?!.. ' '?? o t .iii. ' ai.d l)J.
?... flir< '
? . ? ' . ?
? 1.4 j. ' -? ; ? aflfclfl
\\ .
I.T I ? ' '
/,.,... ? - ' ' b
?
? - i : i
. , N.4? , ? ?.-.( ' i- i ? .'.
.- I ? ? ? ? ' .??:.
| . ? '
. a
t|cfl Wflfl I ' I
r ... i.?d M
? .i, I ?--.
I
i
'
? . , i ... ... i
1
.
.,-..-..' . . tra ..-?'
. fcc.of
? .,? . reaaea,
f P* l
,
.... .... M
v..
''?'?
i ....'-.. ?? '? 'ii..'
, .1. I ...... 4 . .
?...;,. 1 ' , ? ' ' ' ' '? ??
.,..-?>- ? ' ? ? -
l ? ?
. . ., . i. ? ? ' ? ',''"
... f ? ?
. 4
\v ...; -v
. .
II ' r . ? ? ? .
, i ? ?
.. .-, . - . t ? _.
i : botai ojf ttt ''"?'' '? I Pa :':' ?
flfld
. I ' ' . '
I . ?
I ? ? ' ? ' -
. . Ui | . .- .. i . ? .
'. . .i ? i'. ., , , ll,-:?
I .
. . . ? I .
..-'.'?' ' .. lt I
,,.-?. ? .1 . . I. . , l ?
i ? r I ' i t- '
? ? .;!.'.' l
m r . ii
r. , , lll.it -ll..
. - - 4
?
..
i '. .? , ?
i. i u.i - . - ? fltil . t..
.1 ? .4 J .I'.ll. |'. -i.i
>i . ........ .1, ? i- i.i.rtpa.
. !. II
I i',.ii . al tf p at.
? -
niflud I |>. ?
... ul < p. m
i
. '? . ' .
....
.'.)?...
- ?
' >
-' . .. j ?. ...
. ;
, ai;d
?
.
. '. .. ' i' i .
U p. ?
:
.
. ? i ?
flfl p. flfl,
. ......
, ?
I . . U t ?"? ? Hl, I.? ,. ||ld . | I I
I .'..-* (I. ? J .3 a.-^ ? I ? |.l.
??
ll' >? ...-?.' I'l..lll .
.1 ' i .
t '. ? ,:??;?..
dl) tr.'.' i ? > I '1 |. ni < ) , -i b -
twran ? li... '.t,
I A '' ?' | .1 - ?? . ? || fl,
. 4 e ..:.
1 ? , . r tl r i i ? > |,. ..' . .- .-i
i . ?.,. . i . .I i J
i .. T ftVk
ri.r *1N. R.,
I lt.. ' , Pl'r
l'?', i ? R, .v
. ? . * I . M.
I ,
. ...
,, II ? . 1
,'., Btid reort, hy fe-MAt Brid*ep?rt foot of r.-'.a
fflil. ?t.U aa
^ I' ll lo nd ti~ W-t, by Kri- ItailroftJ. f..__
a,, rt 't.* ind in.. an.5tr-l ? fl??
, ( an "flJ. ?'?? tt Aiiiuiua aud ?>n)?t tv..t->ru
K.H \u i rli Baflwi* footof Cljjin'r..ii .1 .. o .
BretfB| wltb Itii r-'.ui for all prl u< i pal cili-a ..i
tha Wiib, 7 tt a__ aad. * r- ?_
T i ? ? i .- '< i '- i ? ttflaSaUraaji 3 u. ui.|->
,. I 1.1 .,-?!,. .-dai... LonitUlaiiil, by (..
I. 1: .o.i, ii.,1.' JauuB I .i)aud fuotof iHt.i a..
y. i:.3.. tu. -u.i ' r> aa,
TeB. . ii "i. IlafltlifldyaadaaBbBjaaaVaaflflBa
, ..i-.i-i'. kSllpal. 31 ?? m
' r,. N.-.-. II .en, by tb_N ..?il_-.ii IS.lt, Rth .1.
i aall.l a... _t7. 3 lljj. .?'. : I'.'l. il. :i:4_. -). BBd I M
IT.ilhn \V..t. liy Heiin.j.vaiiia C.niial llailroad.
flou.footofC- irtluid I.. flul'lii r.l_pt>t_.8_-.n.
"nl ~ p. m. H..iihvtrin. " V- uu
! r?lt-BVV?_at,bj OeBUa) IUilr...d of N.wr-Je'k- 1,
' lli i'.iri. ot.,:, 1.0....--r 1 N. II.. - (_. lu-, 1-Ui. (
, and R;(Hn. m. iMiU'UVtraiil. P- B_
. Tu I'liila.f. IpUfl, I -l.' ?!ner laa~ "oy.dady, (. BB.
da.irx.-tptii-i) rtonifoot ef WaB-t. I!r>._lyi,.
I i- '.no.-t'iif at I'r,rt Moiitnojtb wi'li tr.in* for
" ? ' 1 .i :. '? i .?.
. ? . . ,?,. ,;N" t l.nay Baih-ead, to- r?
? . .-:-? r i .*..'i'ibi..i nu ni., I. aa-lsadl f
fl l> I 12 iii'dil.jlil. .-Ji:..liir. h jkaiL.
. i . n. ; way ..i.l. (? ,'..b ,t, Irl'in
Atytr: e;t,l)? >!' O' '-1. n'd Amb y, troi'i liit
,.. 'iln.i : ,\ >.., f-t. i.r. y.ipin... .' |..a.
Toi 'i rik nd I ik Bi anch, by Wmmmt F.>_'-.
M irray B., M. 3_ |>. 11.
, fl' ? ? "0. b? New- lata.* I' 9_. _ l I
i ?!- '.. .. I : . I II| i ui., 7 p nt ,a...l 1.'
r - . .' .rrl-y. ? i- ia.
? i.'i f-'flT'l to I ? 4 i
? . . . iv :' ii., i', !.? r r'ut oi" t'.i. p.ptr.
-_B
-.lOVCBl.'Bf-' ol Ocentl ^t*MllCt.,
XO i. Kl'A.--..
I .-...-. /.??-? r.-r r_,a
I.,- i; ?.??' .-< .^?rtn.v?li.
.I -? .iiiv.rtool. ?>.?'?
.... . ?i.'v . r.I," ?. .1
?? ? .. '? - '. -'?.'?.,-.?/?? or....i ,'-. B
I ...;?. ferk.Sbb BraaeUee. I
? ? .....'.,.i. .? r .
' .!...-.'? .-..?'.? ?... iiwall.Peafll
fl .?il.Nee Or nu,*.fabtU
?: a.,.: ? . .' -. . ?
.. ? I ? ?.H-rri'.
. i ii.I.iv.ip-"!. "'I I
N .--... *.Sew-Yeek.Breaea.? - Bll
to -iititiVi
ia, i.Liverpeel.rVrtlaed.*ao_H
a . . ? . .I -_ I.i '? '-'
.. '.N< w ork.
...... ?rv-A.K-W-Wh.'???....
.. . . t -,...:.v. w.y. th.
. . ' i.Mi. *
.i.-.r-.:??????? ? k. -. .
.11. ir...N-.t-Yrl.Ff- II
.I., 'r I.\ wV r.'.'??'.ll
. .... a. V .1..
i .. .1.1 HM ^.Bfl ' 1..)
..I..' rpowl..r '.-'?
. - *.* r. I
, ....... .Ifew-lark..,.M *
Pmearmvrrm *:nl ...
In .'...? I ir.-iit, -M ?. I '..'- i U
?lr . a n_ kb. ??' - i. Ii. la i.i. "... r.i .j '.'t..
. , . ' . ?. i. ... ? ? .
. i ? , i.i 1 ,y, i ?.'? >i tk Wt, Juit| ii Iii.... -.11, ti
'.;.!. J. II. vr, AntmioO rle...rv. K. .. -
i ,, ? i l. -, .... A .'-r -,. i). J . -.. <). Duvjd
I ' I I.t. BB, U. i-1. 1 V. ? , J'.
I'iii. ij" , flitea .?.
MlMt'i BE Af.'f.'fl '.''.
: ?_?:.:-* | i-.ni -? i-.?' x i Meea i ?
HK.n V. tIKU Tlllifl i'AT.
I 1' ?..., j II.II 0," ....11:14
ti!i?ppi\? uTiimni r. ?
rOK Ot pW'TOU.Inl i il.
I lenrt d.
l,Bb( Bfld, I '^.i HovjI, B
!?.:,. ?? ? i.-. ," .?..v Tle .'._?? - ..
i" I, '?'????-. A. II. I
i rt BoyaL Nfl - ?
, . i. . i V , l'l |t I o ?? ?? I c i. ?. ?
? r u ..l'r ui.), \x,. _ .. I,i _ t
'.'. 1 . K ,?.!,< . I .. ..ili. W. I T.T
? ! . - ' ' ? . '? . ru
. ' : . . '.'.-?.- , I :? ? !l Cr,,
I ,--.,., t.lr l, Ml r. 1 A .?
I . \ - ?? I'."rr?? Mrora-., I.A
' ? li v- B. I' It'-Tiu' i ie_
I ? , . . i'r . li -. I. t. .
_ < .
. ' . ? K '.' ', (Br >. i.u laaa, Paaaa, r. _L '
'
? ?-ii. " '. J'!.:ili..j i" f
'.
r i i - -. - ' w :? ""
. .-.--.... | aa Tu ?' "
\ al.l'I. i - B.
. r. i .??"'? ;. ? Rei rea, ll.i.tor.
' iliktoa Hfl-.d. Wl
' ibt. i ? f rr i Ml: -. v- aa, J. b. G,.-r.
i' ? r. fl i'.i'. Na n.,:k. B. n. ' : ??
' .. ? . (ii. ?. '.'. .... i", _-. - ,. , t. i . I N
11 ? kr, , ? r. ?. kaa c r,. i- 1 i?.
v Mi ril B< ' -. w, g, Bxewa.
Arnr.it.
- ? '1 ry, Furt.-r-i? ''.
? i.a. u. m. ,
?1 -t i - i. . ?, On ni.
> .1. M
' ul i .I I
. . ...
I. ti. V'K - .,!'!.
. ... r I. -S
r ' _ -.? ? i. " ? - _ < ?
i. -. \. .. i .' i - . ? .?:..? b.I ? l ?
kCo.
. . | ? ?? . .| M '
t .ii.':,,...
;
... '
..-? j- ? - ?
.
ik-r. I'u b-.a iiI i :?
? r !v ?.
I a _-|.fl( .t.J^_4L i*. b.) > '
. i . '?? ? '?' ? ? ;-.
- - ' 11 . ? I 'r ? ' ? >",, - ;
? a ? ' ? ' " . ' M " ' .
..... .I. nroi ?
I'tlee, fl ' ? ' : '
v - it. \v. a. tfr. fl v\i '., haltl
H ? ? ter. Bi . ? ?.
. r.i .' r ..... I"- ' '
lt*. Hift ? Baih. r, ii.liir'i ....
r. i. . B : ' .- . i-n tti, bflad ? ?
i ' ? l-o ' , M >. ai '..
.trri?ril..St-M)tV. 1 I.
- .. . r :: '? ? ? i ??
. . I , . L ? . ?" .. ? I.U" . IBM .
.".. II ,.|- . ii _I ?
ffl '.....:.. I ?
r, i .., .:.., i i??:,.-? ?- -... t ???
ia ?'. ? fc Co.
VflND-At -_i.-.'. ?[_''? _
Itelow
i ? ' -'
Brij .'. W, J.- - : ? _
Hutl.il.
i ??'_?,. _ '' ? i . ..
XltoO '
I
. i ?
s
tbypmkom,
. ,,..-?
... i . ?
sr.T'- ... Naw-1 aai
I", | | UUM N "'-!. B, No.
NOTII I". 11: 1 < i ;'\ _.'?!'. ni ;'<?'.' ? l '
i . ef t'- '?. I-.
>. I- r . U'l
1. I . . .1 ? .
. . I 1 . .,
I
V . ? I
1 I . flfl . I ?
? ...-1
... . : . '? t '. 14 :
i i. ???' ?. '?' ?
.P i
V a '.- ...
I I. iii . _.
MINTIJD
I. At ? ??'
Caftl mtt fonnii.
. i ' ? ? ?
a . ? ? i ii ? -
.-. ? . N ? -
I t'.ai K i .. i
I ? i ? ?' ,
P r ' . ' - i
.,"...? i. .
..... Ff. irt \\
. - > '.. KI. BAY! .?'.
.. V ll;i.W _l.l\?Th. lil M K LEATlil J
'.?? 9i* r... .I..",, a.-k ? a I ,.
. I. i ? N
. : :
. .
r . . ' .
1
" ' I
IYNI v. ?
,1 kKIUTTAl. 4'IIj i <"Mi WV.
,it -... i.,: . . . ? ' v
.
;: v- i ? ? ?
O-tt _._.-____---,? -?

xml | txt