OCR Interpretation


New-York daily tribune. (New-York [N.Y.]) 1842-1866, February 13, 1865, Image 7

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1865-02-13/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

Coniotation NflticcB.
|)ROPOSAX8 FOK
1 . i7,900,
IlfliiiVNtl'. tOT AV. .l.l.Kl) O.V |**MI*MAldl 09
I i ?.' ?
" m:w. yijkk fiTMY coriT-iiorsi-;
SKK'K."
haflfcai artflMflflfl ?""?'"' ??",T"d *'? *? CflawjaaBM1 *,irr..
DAT, r**- '"' ttm,mam\tatkp.m i ?
p?-*tBB,8-flkflfl?fcak nmryp* '
... ? tmyae -.,- "
R.at.Yeat Oaaty I
.. . ytAmUmeatmM
. aHMHpmti
' r ,.
, . B ? > f ll. tOB
? *e? v-w ? ,
aaaal ? * -
,.,..? ? ? ? ? .
4 al. wi.il Ifcfl J' tflflfcjfll wiil M l*"l
II . " I '
-,?-, lix1.... and
r-u.tr tl - ? ? MofltfceflflBd -. ?' s rei
i'ur i,u.p?aal* wi'.l aaMfl Ifcfl flMflflM
r ?.' buDilr.d del - >? Baaaa
a h,?r BaBflflflk w r ?,.,., | , d wi.l tl pr, ? BJ flfl '?
?? -u ikfl CflBflfl; Emb .? kfll. I
?
' .. ifl ti.r i aaafli ?
.i d- p ii-*, ibe ptr:
? .
. ' | ? aVflBB, ba ? |
jtija. ?
l.art. , ' .
' ? i
. . ? ' i il . I.'. .
? c i i ? a. v II
i at* nre, iir it.
fcUT-f EWT BAI -N '.*' . ?
i '
IB i-tt. ni ur.- am, f
?
Inai )
NTO TAa-JW, i.i. . ? No
.
.. 1
-
'
, ? ', .
-
? ?'?
-
. -.
I ? ?
' * : .
1 i' ' ? '
i al 1 ? ' i ? iil b<
R
, :
Kl
:??....
. i . .. ? : ti : ? ? r .
r
.1. VV. i'i ..
C. I . ? ?
s
COI RT.
Ibe M
. . .
rui t.i
nn i a ;i s i m i-. r
*!,.'.J?" II Si -tTiil l;l.V 81 Iil OK i I :
in Ml.ltRI
i flfl
? ? . , . ? ? i ? '
r.,_?Vi ? . I , '?'
?
- . - ?
'
| . ? t 1
** .. - ? ? 1" V , '?
?
, . ? ??-,."-.
'. i. 1 :: - , i :n *.? ? ? i ?
I
- .. .
.
? l ? - 1
I
;
* v _ _
^>\r^B-r*~B'7c7H't-Biirt ? il*. - i
>U 1 i.?Il i 1 ' ' ' '? .
.4W ..W
r|X)OWHElvSfafPROPl ' ' HiWALH
I
.i Ittrrr ' '
- ? ? '
?
? ?
?
'
JJictcrMiir.'il tfaTliftO.
__i:. i i-iv ia
I T ? s I
B ?_!*. \. |J
\
iViiCvCi.iiiif oi:2.
,N -i.i i -
,!-..* Ol C '? ? ? ' '
Tl1 ' ' ' ' ? ? i ? ?
? SAYLOB&Coa,
1i:< ?> * ! ni: .-'.?.:.ir
?
.,-... . - - - ^ I
: -. : 1
'
a
i
?
I |..i,i I.1..M. ! IJOHI --I-.M \N * R<
I j :??.. r i i.i'n.
i . - . ?
. . I. . - . :
. .. . I . ... A ? . - ' ?
I
I ? .
{t '
- '
I?*l
Mwui.i. ?] \m; i - - iii
. iowarp
,?,..,.,
I 11
|>. \.. i Mi. 1'. iJ.LuWi.'M:
'?i.
,. . " .-?-,.'
v ? l
' ? ? ? '. , ?
, . , .... i
.?.'-' ; - .'' '
... ?' '?
? . . . ?'??,'
'
. . , : ? i
?
?
. , - . ' . :?.
. . ?: N '
Brsykfl aiid by ?? ' ?'?? "
! ?. ,.. m I, . . ?
I I
? ; '. .
I ?
:l bi t h. .? Um
' r r ..,',',.
tm?: ? - : t mu ri'.H i *- ?. -i . "d vr.. '
. | n ? i -i.il V. a.-r 1 , - . ? >
i I. I I MKUS"N N I
.....
"| Ik i INI*- 1M.I: l*OI N:. ?
.- ? ?
?
(ThotucaV tur Daoincca iMcit.
I A Fl-KM '' ' * 7??..??.
\J\ fh ;?<?'., .11 liatM ili ?"* BW*ajfl8t*a
biulih 4 " t *..-"?
| A J I : I ' ____
! |"llj: : !
,....-.. -. .. ^ mt
'?'-..)....,' 4.
-.?ti " ?
;' I ' i. ,:?!,,:? ?
? ' '
?? | |,. , ... iY j.. ..r
1 V\. Jl ). ||i. | | fl, . _
* i i gg ] ' 11] R8 fiii
r v"U BION8, r '
\ .. ? ? ,.', .-I.'.'.i
." ?
ke ' ..... il
OiXl_.\]j 'i '; ? ??:---*i.
Bl l . . '
flf tlifl - .i
*.-??<?<.> . ? ? v ?? te kfl 1
-..
ti. u , . iKTaaJ
Ikfli
? ? - . ??? ? -?.'.'
___
XJ | Bflfl, .?*'?"
? ? -, . -
-
, . ' '41 ?
?r. i ? 11
I . ?. "
? t . ?
, ? .
?
5
?
-
\?i\\\ i ? ? i j'Kil Ilt*, ..ii
.. . ?
...,..-?. . ? ? . - ' .
-
* i '\ ( I
.
, ' i
tt
P
?w?,i,***a ,-.,. r **???.? -rrr ?>??
Iropoool
.. i. , i,. ? -
\
i
T. V
i; iivsni'l' ' ? lALS
? D
: ?
I
'
1
I l.l. I
? ' ?
? . ?
J
i
?I'II I) -II
1,00,11041
.
n
i . - ? i ? ?
I ..UUD '
lf".?'!?(.
. ?
..ili -. . ' I AAI.T.
':i- 008
' IM, .
,t -,??<? in.or
iini'. '
.
.. Kl
10'
?
.
*
'
' i
i
t
...
'
I,, a
?'. ? i -
i ?
?
i
K,
,
S; i . ? : :. I ai
?*?? *?? - '? . i
?? ' T - '. ?
1 ? ?
' I ?I
i ? a fi, |i'? v tmt
'? ? -
? ?
?? . . ' : . *
,...??' '? ' ' '?
. - ?' 1 ', ??
, . t , . ...
i .- . . ?
?
!
.... .... . ? ? ? ?
? ? , I r.nl w-' I ,
? r? ? BflU . i, r ......'. ? 1
S: '?.;'?,!-, ! '. . .1 llailj
Iblfl B*
-
i
I . ....
? ' klAfatArfl ?'. . I U l
CosTfl-a lloo.a, Nrw Youit. flflll-UBBI Oi'l--*. Trb ,, f-p,
HPHJ. POLLOWINO UNCLAIMED An^ J:?>M>J1? MKHCHANDISK havii.a "imained iti
I ?t r. BBM il ' p.r,,,,S. ' '',' <?? I ? w, i. lli b- ?.jld Bf Be-S_ '' i-to. by .l"UN M lUtAI'llH k CO. t *c.'ion tttt, _t the
.-. , :, .. Ki i-.. aa \M-WN--_.aAi, m.r,b ?. i_c_, ai i.j| o'clucA. %_ytbmamM0o
oy ii i i tiie iiupeeAJi ? ?'?' ??..', tb.Cte, (Veai le jutU 3 o'UoUl
NMKMI HtAnah Oa_>Bk_B
- ? ??' -A
un.'.s., ?
Ifl li leaafca.C I'trnm.f.iT.qi-i_l.Ref, IKI,
I' ll ft . .. tbuafl-M .M'.Hi.iusHiBr.RtJaa.
Mi I jJ.'-..:'-..?.MiiB-tiiBi.A.pli __II. I
;?",. . .,,.k.r .~.lla .I.r-...-ii.
. '1.fl. rr- I.M.r.arry.llBn_l?,rj.
' if .(,|. I.t .rri-aid-..t.Antw.rp.
.hondle .? "tfl nfM_ii,!iirf_.1. urj.-.l.?? pl. IM.
.II .1 .- --laiie. I , Iflfl},
. ,. , .2 i ifi l'?d.JJafla Ca.*.Malaj i.Ik-. ln?a.
.4 .!____.?.Kllir..1,. r-| < i.May, m
. '.i II IV, II 1 mai".:-i.aaaa.I'lty o< c.r_.I_.r_.pe~.Sepsl-K.
.t..* *e.B-i. ''.? .!l-r..!,ii.
, i .1 -,,(.. r,.,.y.....EfllabaBjh.I.iT.-r;, al.Jttly, 1S63.
.1 a t,. !'-...... ...f. ei.Jli.Mdea.I iv.-t, .,..1.
.I. ,. COytt I vitii'iTe.i.u(-ri.(.i.'.Vi| jaan.
. il in .li I.<.'? t" o'i. '
tt ii. a di.'jtoa.. ? ? ? '? l. ' k?.
.1 I. .1 ....IO fl
?* ' .-..1
... Nbbmu
...Caleulta.
..' lr. !? a]
?f i ork
I.
' " thWuMillfi"
. ? l ': . . r .
.
'.-"'.W _.''' ".
llHtl i. h ,,.) . ??-.. ,......?? u---i
l-'.lil. _??. ... .' :". fl .llfl..-...,...A...
'? iu ll','. ,i .. 1.,.:. ,?. ' .
BB....r!. .
. | ,, .) ity.L- ir li ii..
IM I. . ...I.....i"'..
. ..i'.i 1 --? I. u.. r ???.Uflerpeel
>? .. .' ' . '.I.-.??_...fl
.. t'-r- 1
' .
..." f ?i-i.'.i,,,,,,.
...
t
.. ? .
"
i , -v ? .... :-y. m_\
.1 ... , . . I . 1 '.
? - .
st J ai|_.
II . fl '. I' .
? ni tfflri
\ i.
.
.....I.e l?i.
... Feb, )?.''.
...Mr,-... IW.
? 1I.-I.
. ,~ ..
-. ?? , Itr-t.
. ii"*.
...1'lv 1 '.I
... ', Wl
...A|r;l ' I
...\.t.y. I.W.
? ... _ '. ilre n._'lla, ,'vri.l St,.' lan
? ? i ? i_. Ba-ia -'? neh D-'J
..baa. ? IBH ra.N ?? ''*':
... ' .Ila-r-.Marrl- IflU
.Aa |
. ' . -1 .1 l '.'"iv '.
.tii.i ax.
? ?.. ?.
teai
j... i i.
... . .K
' . . i.*....I.i ,,
N. ,........< ' ? l ?.' '
K ? . . '. ' .Ij
, , . ... ... . .. ' ?- ? ? .f.i..].-.:
V I r- .
. .? . '? ?.Ki
? ? -
a
i
?
-? ?
a . . .
.. .
?' '.
.
. ? '
.
'
' ? . .
.
.
. ...
V . ??
.
.... I ? ?
,.y .
a- .. . I
>w. I ' '
.i awa. I ?
'flfl l-a- .
. ' ?
.
.'
? ?
? l.l
? r
1
....ll.
.1 i-ri
l , I.r.
' . .. a 1061
,.S '
.I.i IkflW.
..Jaa.ia :.
I
'
.A|.ri.
tux
t.i i.
;_r
-
?
?
.
_
...
.
U l........ .......
..........
i ? .
I
?
...
.
i .
. ...
? i .
.i ?,
..... . i ?
- .. ...
?
.
.
'
? ?
? ?
. ? ?
II ? .
- ?
? ?
? ..
.'i.i .'..
.Krh, IBfl-t
'
?
-
?
. i* X
. . .
....I
?
' ...
...
I
. .1 nl
... i ?
-?
???
.i i.. I J't.
ii.ib.ir_.......
'
'
.
k
1MB
'
. ..
?
. ? ?
?
? ?
I W...
y ? V,
a i
k
-
li.
'
.-? ifl.
I
-
- ? ' .
? .?
..
'?
?
I
?
, .....rt.
-
'
'
i
1 .-'
.
II"
'
...
'
"'
I. I .
. ..
'
'
.
fl
\ I l
:
.
?
?
-.
.
1
'
. .1
... , ? ,
I ? . .,
'?
.
? ? i
Bi
'
i ?
?
_
?
?
.
'
II
? ?
i
.
?
a
H .
l
1 i
'
?
'
' '
,.M
l>.
?
.'
.. .
... ?? ' , < .
?
"
).. >
,.r<
.....
' '
?
'
'. ' ?
'
?
.
?
'
?
',
?
.
?
? '
I
'.
?
?
> .
- -..
T
:
'
?
'
fl
'
'a
...
.
i
I
...
.
...
i ' ' .
. .
'?
'
' ?
'
? ?
'
"
'
. ?
fl
?
'
?
?
?
BB.IBM
I
I.i, . .I.U I. I
?btMmltUtkh'iB N'olicta.
/lopiHTSERsnir ;i. ' ?: h. . '
, , . ?
.. . ? ?
, ... ? .
?. *? f-*^-" ,, .
SrflTol
C".l ,:--l ?'.-",,' I '
....
(,,-,.ii.-... ? '
... r .
i
-.''-'.
III \' : ? I JAM1N A.
.-?-,. ? ? . ?
...
jvil ? ? ? ' * <
. . ?, ni . lau
BbV Yobi
NOTICK.?Thi
i- ?
tVIS< IIK'.I . ? ? ? ? '
ii- .... ? ? .
i .... - l , I ..' ,
? ,, ? . ..iu. ' ' ,.
rpHl OPORr. 1 Ml *?' i i' : LJCOtN U*D
I i. -, i /' ?
, ?
t - ,i i. , i , ...
- ?
iMii.ljiit.r?.
rpiJE Mi.-i STONE < UTTEB ( "?
?v i ? ? ;. -? ? :..*,-?
. ? ? . .I ; . in>
. ..
.
a. a . . ., ?,? ?u ?' "...
? . . . . . . . i ?ll
W. tk M' I . . ' ,
? MWdkflk
I.*'(.1N- WANTED.?A ner o\ .n?l liinul
_, ? '.. r . - , r ? i -. |. " '
t i ti j .?".?*-? . '.?' . .r.."|. a.-., ke,
w
'ami:i~-Sifl.'i.i-ii.i..'s'ii:am PiOINE
aia Uu i ... i-. . ?. ???. ii-.. ra laa aaaaa
'. '? . !..i'i a Bei Ne. _B Bi aaklya. K - BBBBBJ
_Fn.nitnre
1?kdroo_- e?> \Mr.i.i.ii 11 tucm BE ?r
>-- IB I UIBB-_IIH A,-.. . .'I... fl. - i ... |\f?ln..?
' ..*-. h ? ,?? |. . ... , ll ll V. I Al
? -.?'... ? ti t ? -i ... _, .. . ? I
I^aT0*2CE8Jagall/ naaaiad r..r penaaj fr..m
Mf aay .sute v t <iO..,.-r* wltbo.it pebuflfcTer ^lunra of r. *
Idmre. lB.-nu,pfl_'bilii/, flBBBBBflB, dr?i.k?iin-?, ,,.,| ,.?_.
?u|'p?rt i/ii lom .a-W 8_t - ? i Byaaleflfl. A-tvn-,- ttm.
ai.n anafldi aHat ApFi? to H. IIATI- v( AN, l-ouaaidor -t'.w
BflfltajflflMBM 0|,.V,.:,a*'' l'.Al"rl.,-r,
rr<> KOOKlirNl'iKlfft. ? A nr-iv ALBUM.
t- TKI?4MKHa,.d.l()lir'i TTTa,'0 M.Vt ilfVK tobei.-.-'.
al Iflflaa* T> Hiudcrf Nr,. Ifl ? ,?l l* h. a* -t , w-h-re ujj, r*
? __? I -ii. illeiiiiJto HKRVM U_'V, Cbatkaai, B. J.
\KarflBl Obtbbb, Fbbbuabt i'j&a.
rACCnfATTON.?WU LIAM iVnu.i-Hi.
B D BflHatUbCflflH il .. ...' tin* t;.tr. vk* *a
?ii.ii-..a iiii.n.lj ?:. p,.. ., tl. ,. |i_j ppL ,? .'.,'un. j, r
p .*. at I.. *flU( N >. IM S BB 1 IT* b> t.r,;,,., tilP I.
atiu lu ?'?IflM _ i,i. Hy ard r ->r i m B
I). VV. BIOlfi'Di Ki.-.) Ma/ibiL
(!
Printmg.
IIARLEH C. 8H?LLKT,
-ri ka m *jo n raiBTBB
ri() i-?**Altci.?V BT.,
Su tttiaflaaflfltl rtVlll',.-,.-,V\ L)RK diiip f,.r Ifcfl IfBfllfl
W**1- BVIUUIKLL*" 80X8, No. lo. Fu*flon
TT , _STI vM JOB PlUMUIfl ai.J L\tll.i. BAN
UFACT1 Ili II
(Dtcnii Stcaours
IT B. IIaUL l.lVf.?I'i- CALIFORNIA
1 ? t , I'VMMA.
Qtl-w \r RBDI P. I0M I'- i RRAOB RATK..-.
Tl,, f.. - Mannlilfli arfO -?? 1 .
: . . ,i . i ' m I',,, N.i. 1 ." , ?.'? |
r.u I.i t .i ... V i'.ulA 'i",1- epimh
(' aaaeetba ? Pflaaaa >? ,?...,. i . .i*
mt.'..:. <> . IN U1....N. V- r.
((uin.flOli.'lflt I'aaa .-? i.i .. l ? ?? .t:iuti.,n.>
:?;., I: 1 SOBTH STAK B leam.
(' ? ? ? o' ? ..', .ii .41, |i HflOlatii K i.1
1- ?r "rrixL: or , .,
> I l.l'N, N . I F.r.i?itj,r<)
fkPI-O8ITI0IS LINE to CALIFORNIA, via
" " Nll ,. v ? ? o prfflfl -1. ?? t'. rr*
An.ll. ? .,,.,: Ofl Ihfl -iilib el
iTi-ryi i ? I',. ? :? tiRorll I;-,.-r. ..;.,. u IflM
i . aa r, al
i-r?.i? n.i., ? ?' . > > r i ... i i .- ?? y ?'
ii \ ( AREINUTON *...- .
Nr, in 4- - merof \iarrea >'.
\l.\li. KTKAMF.R8 lo FRANCE 1?11: * - * I.
J?| ',| i KNKRAL I !!A V VI I.A.NY I COVII-,?-.'.'.
? . bem mi.AM-'HM'-v bita -*
N| IV i .i.'l. n 4 UA '
'.J :.. I.a pt.' ?:> u t'.i*
... ? |:
\\ A- 1 - la-.Wt. ?
1 4 , ? , . , ? ? - OW T
) ' Hiil'l. . ."i. ?! BM f. rtr n wrf.
PKANCK, .i Sflflt), WB h ??* rr.wrr.
NAPOJJ ii'. 1!;.(k' IMIii kom ?I
i -. ... flfliTwa afll fca
?
'4. iTiift '. P Bbeaaei LArATETTB, A. ii?
r. . ,- * l,!l"*l
y,ift\ ia\\ AVI'.K ll) n.VVKP.
i. ii ii i n y. \4....... r.Mi ? ?
.:' i.m.v\ Mai i.. * M i- ? ?
i . . . .1,., ?liiai.Bl ??
ln ? .... - ?
PflT-til. iaflulri, ?- t'.rti il 11. i ll'l i.1.-'*'.-. i
. At, ATTBKP-BCB ntBI t.r ..UA.I..K.
I 11 . ..?.-? , Kl'j
,..- -j:-.,.i MACU il. \
iN.. 1 Blaada -y '..? m I ?<..
Aii'.,- n,i. r.-i'.f .-?i-.i .i i 'i-i aea (Ut-aafl Betei . -f.
Itt. .. .' ..l.i.VM ISKI.I.N ll l o_
NEW-YOKK M ilL Hl KAMWUIF . 0.'8
01 . v . : _ a . . -.ii'i!:- T'J
M.\. >OKLEANa8-L>IBEOT.
? ua m ra i >wt:
ynn*,!*-1 eTAB, " ? ? I -? ?- ? - '
Iil IDIM . r.a rebreen * .,
r.MM . k rf *-'i.
? ? , .
lilllHNi: STAP. K' ;. - ?
i;\ ' -;i" .. - ' ?." I .... - ? lar. A,tu l...
i- -. . iflTAI
,,-. VOt K. f* ?'
11 ? nr* Bfl ?" flfl ' - * I - Pt ;-'.,>**
1 ?.- ? t i- i ? . .. V.
t \ ). I . : . +-,ito BIM, ?-? ? ' .
-? . I aak #? ".
X? M(Jl - 1 ar S!Sl, STAH
,. . , ,,'.-.
1 . ? ?,.:. .. i Pi
?? . . ? .. -._<?... 1.. taer .-.-???
. ?
I ,-r I . . I . '* . ?
I . '
j -,ii 2 ; -4. , M*, '.....
V. i-it m: tnLAM-SllIP CO.*LINE.
il 0. r.
I . '-? . ,' ? ?
:. ? . .'!'... >
a , l A '..<!'.. ', i. ? TE A
.- ii . 1 r Pfl?w rar* *nl |
i. \ . ? ?- ? i - flflfcta
: Ji ? 11.. 1..
l ?? H ?
, ' . > J. W. N.I ... I ? Ne* io.-i ,
v ?>-.,.? , 4. ? ri ?-' ? ? ? ? > V .
, ? i - v\ ..?. \i ?. .4 -, TUE5DAT ,
I li. i - U.l .".1 BAVI'RPAI
? - -. it rb -!<?'..
| ^ . u~ ? ? .- a*r -.?-?"?"'' i
. . ? u,. r. n, 1 . .
. I 1
?r* Bflfl ilttnrrmd
. | ? ? ? ' -
?? - li Itill
i ? '
1
... .... ff. fl,
? . ? .v M. RD
, , . . ? . i . . | .. : ^
N
? Al ll > '.:. ai .. \\l NAVIOATION" v o.M- ,
? -1.)
Nl'vv V"- k i" l.rvi i 11)1)1. lAlif.INU AT m~ >;v* .
? , iM. i:\~f Nt'i ii
I'.,.. t ...',-.'?
? ' . .
, ? . . . t ?? .??
-< (,.-. ? ?
i .
MV.I.VI .' ?
? r aa.
i . . 1,1 '.'? ?
? .'
?
- ? . . .. , ?
I
? r . .
, ; 4 ? ' . ? ? ? r . - B
.
y. ? ?
W li.l.lA M.-t A QUU 'N. * - '
WILI ' - ' ' '
c ji vTi \vi:i:ki.v to i.?\ i:itToY)i, t i i
iTlij a f ? ? ' "? B
* " ' ? ,
... - - ... '?
I ,
, '? ' ' "?.
t.
?"IM..* -' ' .
a,.d e?. ? ?? Bi?ifllfli lAlCBOAt . . BlTM M
? i i
uniflri mm
'? * ion -' ". ' '
,,..-.:.:?. ' aera - ' .... a-B
,.-,.... ... ' ? lla.vh.ll
!?. M. ?, i ???:?.d i i-u RutterJau
i. .*? ... y...?...',wr. i.'i ? i ? . ?
t , , a ... 'Ibu.e 44t>. >?. ?. M. t-.^d Bl ? ?
. .
... ?.?t.r**.
.... .- '. ? WAT, ... *_
f|>!li: ilRlfj ili AND NORTH VMERJCAN
I (UliAI. '. IU. ... ...l.-liUM.
. ,\ t ?' ' I) I.IVJ Pal'OOla, *.Vi.l.'.. t!
IAI <4>tt,
iSl( n; , I.,.. ... . i.n Ln l.lti nol. CA1
i*\*> Ai iIAl.ii/.\ INO I'URK HARBOK.
.. .JflBTtflA ' * ? '' " ? '"? '
??.k ..''"ni-i .... VV. aaaa.) Pel l
piiVVi."'' .Mfl. a
(t^'Tl,!. .'. .;. ....f.-t...' . lOflT. fctalak JJ
,. ...... . ?' tl ,?
. .1.f 1 ?' ?'*)
.t,:.A fabln I ? . i". v
r . . fl r- -'? i ' ' ,? ' "' .
..'???? ' .fllHBJ
.- . : . . . ? ' ??'
.?r, | ,. ,. | i .. ? I ,.. .. - ...
' | ? ?.?. , i.r.
a_aap - ?
I . pii .i'. r..r t-'p r?i? .
. n, u. J. * ... . ? i. _,, -> -.1
,. ?? :..,.
>,. . ibiarPM laeeapiil* ??
. < SAnil. Kfl * I, v ..-rr .n
19AKAAGE TO vM? FROM ORBAT
1 1 ll : UN VMi lll, I.V- li b
IM'v, ,?'.'
,,, ..,? LONDON ANU lAYPRPtnTI, PArRFTfl,
.a?.,iiirv ,y i ?i, fatiU. v uutiff .t :r, ,t ? tkebtOimm
... .. _i: . ? t, r i. .l.t otjarj wfl di, .o on tlie uio*t i
lavv. .W
A.uSion ur.iiTiiKrts vr<>..
R, MflUtTTH-ST. |
rpin, \7)iriii (jkiTmVn iTi.oYnrTsTi:\ST
I fllltr AatKBICA i.'ait H. Wr.**i< ccrnin,ii.d.r, ??*
, ' I i-.l-r..i. , i ..il iftfiii tl.* biriiitlil'rr, l?"'
?: r .ll" H.I-'-.^pi. .. . , .
tt vriltDAV. l>iur.,*r*li, flt u * art* i?.,
flRKMlM VIk BOUTHABVXObT.
t/ivdov BtMiB.m>ii*i-!fTi*?rroBabbBBi_Bt*, |
BfliBfl BBtea, pflTafclfl k i?ul ui Ittctui.alvBt rr. BB**
'- tlr.t ctb't., B'M: fleppBdrirtif, IW J"i rt.rraj'.
*\\ ,J'I.- . .' iweflbytbaBT W YoltK, MbbM li.
,,. - pn . i-.
? ' '.,:? 'i-i i CO. Vi ?*; ""?m' ,
{.tcambOr.it fin& t.nUi.00.0.
|J<> Fol.Tiii: 00_J)___N_g?riDABO,
U_____U AMI B-ABO '1KA,S-I*(iKT-iTJ(jN liu__
Ti.? ni. I-..-, mid _bjht dt." tbammp nvr.K Eonoa.
lBomBa W. |;, - .->.ii_--r"J. t. Il.nry A. flofirnian. .Iork ui.
' *" - i" 'Il.t ri-_..H,r-v r_-.rxfT.-aly l-r th. _*__M*__i\__\
rt-rx Han'Min_ia, aHi/ i_af? fitlafl.nr^ |?r Kort HrrUa aal
in '_" lut. .H?u.. BAiMUMl. |..bri.i_ry I. a..d lr-v? S*.
'; "'?? f- \ a i. I.I. \V M?r,-b ?, tr ur aOU tbem-Hr. a* tkm
i.r.. u,Upnn,o L_u_j_ w,.| i..,uii il H. afl.
'I'.- i< i, f.,t ,uj | .... ...it ... lC_., Br.T-OW, Wa
i|..v,urJ.r....Bu...lr,, fwU. F . Mi.,,-. ... r_k. i.i! Ujon tm
ret - . _? indiutm_-BdUt.p^aUBATWBI>AT M -rb II
".:' '.::r:irv;;:__-^'r_:t',:yn^rt',lc'k'rW',M's
Tha rery i il ? . j.j.. _ n BUaawt I'.'.WV OtHMBL
-?"'??? '?-? '.-' "".ni.j_ltM.Vr, tloMa iIii.-.__ cL-rt mil
I. ... a. ab..." WATUBIlAY.ABettll ' ^ ""
--.!., rDJ . II i.'-i".. *.. i n___a hal aaaa feaai Pakia
'?-,'' ?-? '? "iOf LilB-r lx.U.1 tl,._._,,.i,d,fll,T
.r-?J lt I"' l' t . ? a ,,,
Hv iiil. a.iln;-. -.-iii' ?! '--ptri 1 ? vr rr.-.r .dt?o_*iw, aa_ *?
?'...?! tb.it fr. lil ?... br '-' .? :? il ai^>rtii?Ug?.
fl . 'iil.\.S_.'(mTA)-l'lM
i iii I'.I 1 aal!. l.l VillS it. TUK SJNKS, tM) W!l.|,
?ifl'. rHPOI*OII lil.i.- IH l,\ >!',() Td ti'j.VKR
'II'. I.'.SI ( HANi ii l'K" y. ,V |'K\K. UK.KB
I.oJ't.,' t'M.'i I.Ni \ < ifV. HAJUffllCB cl 1* AMI
ly'.'.l. I .W. 1 - fl* iit . Ui
.1 -ll.s 4 . fJOPELTB, |
?oatii- .- , ri'i 1 in ni.l' i ,i>-r . a., I
.Mii.I'li McENTIBK. ) ? I itXn.
t- . tatt'..'.. i'lr., i.'l < ?? ?.ll ;?. ori Mo.
( .1 X,i t, I. '. v? .a '! ial<! i bi J "t v, I
J. I V.i.l*. \_-.... .Nr.. ii Braadal Raa Yark.
OAFE- V, . PJ.KI., ANU (o.Mt'furr,
F()B~iST'iV.
a ? iiil. ?-W.MI.R KITfl UBI'Rn. Nt.?Ut.A.
LUtt'EU* <f..'" .)l.i>. tii.. wiiiri- Mui'Y.AXNs.
A'.l) j.ilKi.'.tKiilA.K POfNT-B.
TtlB.WM.di' .1 ' .1. II ?r. "f ,; < N?rv lli liai?,
11: v or mj ;?< or new y -lurc.
kavek'aw-l ,rk .!".(' .? (SoiiiIbv.eaceatedl, al ts'daaka BBb
ir.-., fi i.N... :?. N. I... t..'t-?tiy .u,
H'll *.).U i.fl,- I'fllN,
fh*rn toniu-^iir witb I,..- Utaaaubaai k .pte*t . rjln fr >rw ttaa
? , I- . i, , ri. ' fl. i ii ii I IV -. -:. H,,.. ,n -n.. Wor
r ?..? r \\ ara .in aat hiihai a..d Nt w l.undou ai.J MafltkaflB
1
kfl -? ? I . ri.iUoi iaiaiaa
V. .-? M -.HTIN, Afaat, B-tflfl 1'i.r.
rpH__ UREAT 1N81DE KOUTE FOB iiOth
A TON.?HTONINOTtlN STKAMBflAT l.INK.
V lAliBUTUN AM. I'lli). lli|_M K..
THE Ol.'.rM <4l ll K-.I.T, 8AI1.HT. AM) UOtttk
BfcCr, A-.tJlljl\,i ? i'li!*., Jflillll.'
Tha '.-..n.la'.nt Ht-?_.*t - <( i.MMONVV KALTU". aat
. r liMH ..ai_i.l"'l ilHYi 'l'l- .-l.fl.aafl
,v..-i?i ? VIA 'Dl TII RO '.,",t. MONDAVB, WRON__B
!? Itli.V'i .. ??!. ail al-.-i llit 'KS!lAi.-?)ti. laat,
t. p, i...
?tarlf.) ai rtfli N'" 18 Nortft R'.ar ff_ >laf
('..irila. Jl .:.). .nd.ri. ai Itnoflt i-fltirdby alleip. rtsn ??<! tr.Trl
? ut>i.| tlie lalBBBt, atroa i I ? I ( <i"ort. de aaB
i ?. Ai? ri :. wat-r?. At all flBBKafl
aud ii. e' w tb. .-?,'. ? i beati lanriahlj BMh* tii.r paaiflBflaa
BB ? ?
.-natt'! ,-i ? .'-r? ird liixerlou.ly f"-!...,'.^ i'aua. lo-.cm
..' ?,.. .. ? H'j.tlnii i*!.?'
, --*-.-? ? ', -i l; watrtft E?
i >, au,i ai N". 11.'. tt. .'-_?. Naw
. >.?, audatka 16 rt i.l.uigi'.i ? t , f'uat'B,
M i _IMO__f A,u-.
'? .?.. i ..... .I raa pattu Uaa Ca.
CIENTRAli KAri-ROAD ? SyiV.XV-M.HM'.Y.
J ?'iy , Ui ,.,!.? I !.,.,: fl ? .r.. B< .nn hi??,
! ? <??", . wiih Relia -*r, LanflaWflBBBJ
i |: . V'tlb y tbtil
? rl j' '.." a ?? .-ii-. iLrnunf a dir.'.t ln.c l"> ri'.tiflflMfh
?
a : . , -r ;?:>;.: BOUTE I" THB WES'..
Tw . ?? vi.-. . 1 r ' ,i ,1 I > Irou. i Im. W.tf, tptOp 9uu.Uy*
m o-i n . -
??- ?? -. !?? ? a - - > (Mflapk
? I , ? ".rofcin.
\fl i . l.l' IRI flNi.r tflr Si. .
t I" _, n-r. ' I*. ?. i -..vr N. w \ ..ri >i f l "-wi
ll b. M , i.r >.' ?? , M ii ui., M'UlkBBaaak
W ilki ? , M i -) I'ity. li.
MAitl is--.-'' ' Kafltea, VreBji
...|', *?: . - , Vi .;, . . ' .. ,".. .',.1, L.B^IUIB
- r 1 , . , A ? ??r-ifl.-I,. T-r_t
ir . l-ami_arx Pitlabara . fltlta Vt.-- uttkb ? MB _li_i_??
. . . - i .. .r, aafl liut aaa .lufcrte. lu BC
I.i ..
1 :<*'' i ?.. _ ?..',.! ) ' ti ii. '" ab. i T K -j.l^tll.
? ,i , s r Ea ? ?'?? tlaalDBB. ..laurii Clmnk.
tVi , If.arthx tttt vu.t, tmmmmt
:' :*f<r. ?- ? '- ' ??. BeAkaaaa Al .. aa, ?=? nttmm
?
4 -"a. r. ?J-ord.-a i.r;.. '. _oJ rlemiiut?,_,
l r v ?.,..'.-? >ju.'-\.. ?
? \: - ti; ... freai.i.? k.-r t'"' ?, All'-ctowau
. .?? - i. r., . t .rt.. i'.r: -.,..<>, rr. v ,-?. .-uinf.
|.LIlABKT_rflOBff llta ?*- ? W 1 0_J_ J-raBT-__*? S"tr
' . - '. ' K -r l.:"i) ? ra.; l.-flfl .n-l k_B
l , . ? f- | la ?' 1: --bor.
" , ,i ? i ?: ..i bi tBa ? Ma af tba
? . ? : , v v. ?? _ ..' I. - .-. . .. B. K.. ai N*.
I A- i II i^r -t ".-?' :.a iu<ti it>'i?r,'a.i_r?%. .nia: ll"" pria
,-.pa h t.-.?. .iii-i'.il "i SIEjUlS.-fl. ...|i. ii.li-udaaCflJ
J/i;n: RA^I-WAYT?traini Icave too. ot
j ii- '' ? ,,
...,?. , B-cbrit . r.iitf-a,
. ,' i w... ( ,,? . '_. -1 ""bon
d ?t -aj. b _ ?iib A- U-Bv
'.n.l flir it \t r.t.'l' Bl llwar.
rt,, itali _ ..v '.?? 0 -i.'? .
i ??.}?-. Mail, foi U' "?? ?? ' l-*bo
'? ' ?'''?? '?'-''? _ _
I -. cr Ritln.0.
a- w~ W.*'
.'?? ? ?' IflBB Kw-ht-r
? . I t iflfl
Laaa-akefl. ? .. Uraad inl lla-.v. v-, ___ia?
?' ?"-'-'" '; ? "-'?_
i~ H.._?'o. Balaiit .i"-a. DnJi
_
KW-YORK . i.\r.\Y.H.\\ ll.N IJAii.l.OAD
? i P) .-. ' | M .
f. AKO ?JTI
A V EN
. )
__,..____?
, ?
..-,:-. .1 io, (E___i
| , ?, - .... lla.*.
t I . ? . ll-l-.)
.iaa
1 :>.",. ... 'v ::a?? U ?
. i ,...,.M
?
i .XI.
. , -. , i.'.l- p. aa.
Bnlaa auJ l ? . ' I _?l
....
r\ -
. _lk li?:l ... ? * ?
i
i ? ':'-'
ilt.Vl .-? n..
J ".''... ISLA. U I' tlLEOAD ? v- INTEB
^ ,' iiii ? .i , ', > ' ?... ..... 1- I - p * *
. ...'.. i . * . .-t ... ,i bor. f bm tx,
l S-a. 111.' . - ?_". I.u, '. i..dl. .? ?. .1 KaTBB
;. x ,. . .. 2 .? ?? i ? ' ? ' _?? ta
. ..'It'ltlMV ... ..,.,--.--, a l '..?
, i,,. ' :,i" 4 B '?'. ?'?lar.afc
?!,i .__._, a_A
\ , ? ....... ^ i .i.. i ..:.,. ...
Eaal
Rin i - ' . -'.".''?. ?*
., . a ? ' i- ?? fl '? k-ttfor-tali ?
., ?-,,,.. ? .. 1 '? ?'? ? > ? - ? '"-?
X
A
TLANTIC a.n?l UBEAT WE8TEBN
k M!.". '.'.. SiM ? H.'ai" >,.-1 .ii.. )'?.?' ift. VAU
gt.Sm.R TBAI-fM ' IV! S ?'-'k?,Jj?i' ',.? ' r^
I.. ;v u ? K^."m
i .tan " w ? -:> * t'H*? ?- V-r i ttT
- ?, . ' ," ' ',., (u-.in m.-W_,t.
'll.;.lo_di|J*ln| .-.iafl.-.l ..'.'I ^1, ,?,,? i^, j., c.??p.?<a
1 " " ?*1| ro,U b- i'i Cfl.Hip.T_k
(~rtt?l -'".-,? . . |... i
i . Si. !.-... ., ??."".,if I ;,_, -,, ,;,.,,
i.'t i'l'i'iflj. '.,t i.... v fi 1- HwrrTfRt.
.''...i llr I . I**??? . ? . '.
i\\)H l<EW-!IAY_-_Sfi UARTMTbD, iad
? *'lli.V' .'._.i_U- .???tu.lt _MTfl lr.'.. flll i5o.8fc
I,'
l , . K< - ii ???? ?
,imi .?. v ! *:? i?i ? ^v ?RE BAt r,'. h.?
I?, , ..,' ?.'?? '' ?'* '."' ' l" blp IU 11 11!'. I.'BW
, . , ,,. ,1'tfl.IbK, i.'I.Ntl
,?",:? RK. . i _?.
"v ?" '"' '": '?''' - ' *-,?!.:.-.;
.?. ., n, .,'? * .-? ? I ' -' r ? '!' fl- '- ' -- ' ' '
i. ?, . W..I .1. I .rr., I'r -i, ,!..,? . - -fl
.,", ,, ..... i ? I-. i.' .fli.-Hoi ? - -.?'
??,.?.., I'HIA TI'IKI KT'.N IMKVK1.1.
| ,. i . . ....i- l'~iv I'lla.
<*.??'?'
j ? . . \, . \ . lt ,r. i ? f. ?' i.,, A,
,_J, ,,, a- ..-? tf N. flfl J- 'tfl l.avlBg
. . . ,.?. l . I ... . . . ? l ? r. 1 ?.??
|.. || , .. , ? ,.-a
_,-'-? <
MORUIS \M? RHHKX HAU-BOAD t,t?X!
I '".',- Pa, < ???. I i ... _i.l . . i i.n. 1*.
r. |. i Ha. .<' '". wn ?? I i. *. ? : ti
tn i ? ? . ?? r". B I'orB .1 -.; '" ?. IU ind ? B- m. M-rrii
'??,irii!i.....''|a. ??
- bCHOfl M, a... ai.t Xi pn . '? i ??
\"i.u-j|,i{.-.:,v' li'Mi.fOM).-iVii.il- laara"
il ' - ' ........ Klt. tl '. II Blfl. IJ.H.A, .' " IH-'id II *
.. iii. Ifl ia.. I aad I r o%. and i l ? r Hai nne?a
*'.J I'.A niMiK.a ?' ?'i<l tl l> a .., " B. 01.. aafl l.-'ii..'
B iii' Xi toux I Bfl. I "? '? ? ..".' -ii ... | Ui. lia.n
y., oti'r parti i'- ? *tr uit? -
VEW-TOBK tNDHABLEM BAILBOAD.
X. 1'aa ? \ j. I ? i". t ?. . 'ra -;i r,'ja al... rti-i
n.'iti-ii v . '?' . i, :? .v.;.,h .t. d.| >iatll
I ? 1
. . . ? .: IN ,?>??.! '. tia
i rt ? n ...i. ..!.,?.?? ekeikBd tnm aaa
11 mi'' r,v a : i ? i ..?.", -r ??

xml | txt