OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, March 11, 1865, Image 6

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1865-03-11/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

ajl- at ta* moohMf+mg^g* 10.
aJTi^i[?:::::::: ??S.158
A*t? * ITS BW.'"4 M':' ,,"t'a1-Q
&T.:iXl"l 100.10-68 Bicti.80.AB,I.
?JJ4 .s'lli-'-OcvoL Qi ickailYei MiB
fJiifiolyr.Per'. 4IK).I
10,1X8). 9*4 Wy. ValleyCoa!
?to.oell ASt.-l.i. 800.?>-'
1,o<hi.'.(? kl : ? oaaMi
.... Ur
iM....8ii. in
1,000..?.. |M
?_im.../.lo. bli
ClOTfl A l'itt?.
fi>. ...al"
1A8J0...... 71 I M0. . M l .,8BJ.g
0,'a baiaa.Ca.-L :,?.1-41 U90.?i
tn,-... V7 B. V. CeatiU BB.gl
?ik,.i ... 8M 800.i'S lao.-.-aai ?*i
rA.OaattalCa 200.e.^i < u & *-^
8 04*0.108 BX?....alO.B* i LeWO.H
aCrie 4thniv)rt 800. ---'"'"'' i **'?? .RlO. -l
liSb "' I I00....al(f.l06| Cl i.*Ui VY.pret
airloiiVlaVwo't' I". M I0O....B1O. ?M
TmS ..a?*a -'>'0.?l 400. M
Ch? \K.l.t"4i IOO--- 810. 83 i 900... a'l M
jOOti.101 I KHJ.?7aa 100..... ' V'1
t'-HiO.100 I 50.1"'- ra] ?..").t>'i
g&f aVP. Mta. \Nl)....bltb <j.I I 501. 'a'l
BOik,. fs Eri*prefetred. ' l'' ....
An.enoau OflU. 41. 60 CJeV. A L.VoV.
$0.ta.M_190 IHiiaieoa EivoT. | SB*9.i8?J
gJk8) f'.n l-'d 100.110 C-.i. .V. Av'.iet I.
10 ".,?? .... I?? IOO.1101 tOO........ 5*4J
ataf.FaehangeB. 800.llpJI 100... aW, 94,
AO ".4J| 3oo.110] :'. t-t.W.AChit.
ATxt.KA.Bank. 88>....al0.11l 100.M
to .i-.'i niiaoia Caatfal ! l.v!00.?*J
PourtnNut.i' k. 200...II -. 900--. 8*0. B9I
?.... M , ?06.?' il SOO.... f?l
Carn.nC... 100....810.1*0, 9 '.?l
Wi. nt lViii.ima. i 809..**al8. BJ
100.--.b-tf. 34 | M.9M ' BB).. -ailk SSj
BBoaaa eraJtra.
FJ.R. 6a WM enn N Y. Oeaual. Hi y ;"A N.l
8,uiaj.III ?>.103 ! SW.tffl
likOO .li. | 100... al I 1051 490.<""i
BjL'^t.110, 800....8 5.1051 100....830. 85
TjTs. l*.--1looii.'. IOO.I05j fBRl .15,
akooO.IU -?!' ?? lilii >ia ( u.r tl.
8,fXkL.i.. a.lic] I '... blO. 69 . 90 . [II
TJ.S..** 10-40 ?a. 100.821 I00....sl0.!l5
TW8J_971 1,600.I a I ". ll-"?
B,cOO.974 .,<"... 810. fWj .""....ailO III
MifvM.tiri .*. 100.. .bi.V &q '- ??'. I>4j
B,otHj.81 HtMiaeaBiver. UXoT*.4k.P
OkioA Mter.-v.r.i '..101)1 ..' 'i.. . 71
ftiaai.: I 400 .10 .--' /? . ?i'i
BB.ik.-o. 871 108 .1 I i 080 -7?j
iricaa l?a*4, Be*d Dg. I,OC?..*30. 70
|fk,0O0.a30.18Cl| .V*i ...alo.K-7- 1,000.jalk. 70j
|>nt4.aCo. !,-*< 1.10J I h c*| ? ? N.W.
100.aij' 5*8....alS.l87| 4-"1.-M
Cnnib. CikaI-tm. kl . .. Cciitrat. CkitJafOo. K. I.
4\K). 00 | M .i'-'i .-a'. !si
?aripoaaUiiuiAi l?.II Ej P-.?'?? '?? ?* Ckt
ioo.. i-i ioo. rosl 4i-n.- ?
400. 15J Cbi.&S.W.iiTtf. !00.- kik,
8k.wl.Mli r. I ?J.-51 ?"'?'.3
I i'. I....815 8 ?
FV.iiat, M*-?i 10? t. m.
4>u fniT.et, t* 181, ar.'. 8*i aoa i ti ,? taa atoo/r
eJaBBiailOl. BVjeeBlai*palat 't briAtd audieni
? k* ItkkJ ajAlaasaad 8188J TlMiaaa* o." the ?la;
aaa tba,* '?''. *;:- 1::H" aV a -t tL? el fe.
C-i.veruiiient Ot**k* Bl* ritaVOBt ap-u.al ohaorr
fajTiMiv. Bad ir. Bjead laBMtwi fot Ln Mtmesl a
Bjrnll UuMnera rae loBM ir lalilaYB* B* 7.1a at lowet
Bv*. r.--k Mei 11. aA aeld ak * i t* par,i I
atrv Mkiiaia-i!" ti 98?okare* her> !??": ??
**:cit..i, aad oaaai rtri BaUwanaal llidaou Ml
? pe* ,..- ,. ,-,- ,r ? j f; tj \ '.,r, it. t:T:.
IBI--J,-i.i 8*M ? I i"W *? B2f, n.-.! ( "i.-.i a' >-? -ii I
ka 8aa***B*a L ia bUU-M that tbe il.r.^Ui-.
?ftht' roa-l wi'l et ia eat v de| p-.b- kt 3 si.at.-rioiii
alita tinanetolwoeitioii. 0*FB*f*a hodnLeuI'y ii
a*affi*| ita l**Bgkl ita Feteaai] Ipt aaaa m
Bneed, ajid mort-y haa been war. <>d tem-.Krar.ly
Itcwanta bB?***alkr****aai B ia - ? 1 ..... i ? :-~0i:;
aaTiA'iiT d. A:i Baatllag P*P*I B***
"Tk*oalyoatata r*rj kaa af tka (<im
rWJ ia ?.'.:.t eoi-rat-'U attl I) aSBOt Dr.-.. amounUni
?;,- r.".,-r / ^ ,.:,,?- ,f ? .1 .-. :'./ t ia I iJf |t?
ftoiiiiianj '?'? i ll,*5fl<RWof foartk aortgagi and Lor|
D0.14 bo".-.-. ?4 ehcanh betold Bl p*ri a.: d *f-*'?'?'.'<*
abort Ctoa-yaai l an ea. I ? ita -o Un
lltbaia ailniatiiil m u.r,?,.i..i -o C2.o<m o, to aaa
arlueti tt -j,.-. - ? 4ij4.., OJ,.. hav.
BTvK'.Ov/. doa t.o. it ? , v .I'.ncu-.'
At tka Beaaatd Boaid tka ? nk*t "a1 airo bigka
aad |al*t fina. Tb^uburp aWeaiaa i...-. i rouui.t ,r
aew buvers U tOtOM ext-:,t. Maripoaa c!oBv.d latj
Bad, and wtus reiKir*e-J gaatY ?? by ta iwwara
M'i!.'; kaa .t al 7 [or i? t. a ... tba liui'.tea
ajBBBteii.r.T. a: geite laatlU] aajajBad. Ii
a***jBa7**Ja*J pa-;.f.r ii') BBaY***** 1 .-L' Bjol 81*1 Ci irke.fi
B*t< ali loucr.acd a I I : <? 8Tig*g I Btl 118 BtaeMi .1
Ext'ha!:!."'i.i duil ii.dbt.eeisi.av.jUio aUvuUtogi
tn n-v-at aajeX
flhe a*J*aaaaa *f the Sub-Treas'iry w?at Beeeint.
|l1.lBalr*y) ftl| for t:iiit..iiia, *ii-V.','>Hi. i,
itkt^^.t.. 4 98) 81 RCc-cnut Of Ix.d::, |-.:.,.".-o). B*l
aner- |TI,Tni71 >-!.
BMgkta are dc1.'.. Tiie eaftverr.er.'a to Liver
poo! BT* ?? t-.:na Tell-w at 4a.: '.Kai tca. ?teef at kej.
?nd jier Bi*Bb*T. '~-> BB8BV Tullow at lvi?. To lxm
?aa, 88 l.!.u-. ToawaM < at 90*. Te Bataeille*, 18
kk'ta. Tobaico at jsl'tiri irokl: 70 ttn.s 'lullow i.i J
far lt.; 5j I****B***a*j*w***7aYt ejeade aad ^0 tci
Be?fat 39a
At tha d,..-'!08 BBBM ' f dff 7' Wa pr.oes *)*** Bfl
B* lirui. li. ffgurt'- L Co. iiaJ .v aJ.<a ol clolha
eaav-iin'T'-a. Ao., tba prieei niliiip verr lnw. Th,
B*?o-t:n*-..? D*8Ba*a*tal ? tat tkioaa laajatbai bj i
aiiiub'-i of iu y r.< m, akii h wara : ot <>t a i] ataallj
ikviiine: de-ir.-ti.Li. BatwitaH7t*a*tBiia| tha dfl
*reaM-d fitea, thore wir- in m-v..y c;..1 ea, da] Ueat. i
Idici.hI.'- ' - ?- ?? Tbe re.! pitfi'iipavt ra.'o.
tCjo . 9:-. 'vi Bftrari ea rai 111 :.:.,? 17'c; 24-in?i
aB*V,ltc.j -Ciuoh cr.-.U'a .:<-., -('<..; 3C :. ibdack lo.,
B0r.. ?'( 'vX-iiii h Frei.iii o!a tti* aaajdiag,3B*>iS7<
ltCtl b'"?L li'lo/l duci,', -llu.4?'.; Cr-inoli cre-cui
ra. 81 . 1 ? ' U i-nl n*a*1 vaneil fro:n
4Bc. to t7*V| tui'l S',rue Ijia.*'- ;r (in-Iitua v. .:re iliiji.
aaatoj tob'.^ i in- t ut S8e Tb*4-4 Bp*Jii*h Haaai
ejamoeldail .-. ta?*e, Ipayaaaal,M4*akaBtth Oa
aold a !-t of .-.i.Vi;.- i . f.i. Tl.e in
BBBkMaihot of r7*?-is Malbb* Baak* 87** ol a vervi'i.c 8a>
acrljtio.i, and li.-nuitl.t tp**n**aed prieee. T1.3 rib
koTis av4.1 :it a i-I,*.!.; lulviinTe wv<r a-.tJiii^r Buci.oiia
kebi dejiaf tbe t. -.-k.
Tl- I ?< -v.-it'iritAAf Dn- Cr^iaat tl,,a port for tba
jtait veek iitts L*B9*f*%l kafl w?:
B*T*ai B) r I- ' BB kflTlo.a:.
dfinvf. of 1'lir.. I'.a'u* .V/awa/. of I'Vbtb. Valne.
44'iajl".-.',. i..U---ll:x. i '
Cc:t.. .r.4 i -. -? ? ii...oa* i-o 18,41*
Biik. o6 ItVatl - -
lotal.B0M f8B**8a1
w ,liii; vVl AL\
Maa>,f rf Vk?? Valne. Mtnuf.of Pkg* Vakj*
Ni'.t.l .4o4 |liS9.a43,? lax._WA O-fi 41'.
C'tton .ta ll)r ftiifiM BoffllanttiB IW 8B.1IS
Biik.r.J ;? - -
Tot-J.v.1,463 |:jn,;e-<
ia a: i.ii.. ', n.
?anuf uf I'ki-a. Yalaa, Afaaa f, of PI .-?. Valne
o.... .-... k x |1 '.'.'a:
Ci.i. l . ? ? ao .. 88,.',-.
BLlk. 88 7t.L'4' .? -
Totil... .o---1.308 |4".n.:r?j
Th1 O Bttal rfatl*a8l IL-.:;lr, o-i. ^-f th.- B*at niaii-1
aja-'-l :--' I tioDBlO thia ( ly. 1 ? . '? ? r . . ? ,1 (??
Aauble .- ll :'' or mil
Tk*l ratNai lathi : l t....|r- 8^,080of
F.30*. and ;.;u ! aTro.-< n r.ir.ilt of $l,..'r. laaj. FL-k
A Lli.tra aoid ?",' ..i""' oi "
Earn,. gg ,.f i !| ,, \ . ?'i-We'-t'rf. Railv
f>Li;. ?.4 forfljatwe* iliil ? Irso^lIU^btJOSJ,
1864, $'.i>,iri'AH'; I: r ,..,',;-, c ..:.
TiiNTTI BATTOBAX IlAXK.
No. IK) ;-.,,.. |way.
7.lWTKrA-i m Now >?* lu'-'l for aal*.
J' L Bi at, Piaaaideak
*). IL siv,! :
BJawea <v Blaar, /ankera,
No.SOWaJlM<|J__.yMki
fPerm*rly Offl**'^ of th* Poik Bank.)
FOLB I'-B C-NT I> ^-^--r AUX) VBD OB ilKrtHH IX
t-k-r8BIOrsNi?"4 AO(0UK1M may Uaiowr aud Draw
ao Uiey pJea-e, _go, Mm# M wttb the (ttty Baake, ai.d
aill ta.' ~;"vyyi Lutereat oo t__lr daily baJaooe ai 4 j.er
00-fc
' ry t.Si-TTOrie made upon any part of the TJntted Btatea
I ?> ("au-.ada.
f Onbra for tbe Pt'_cii*Ra or Balb of tb* rarloni
' latiuoe of i;,.v(,|-Fin.-iit aud otbr. 8 took a, Ikuul* aud
-Baa, proinptly exeouted for tbe ua__l cuiuuiliaiou.
Fol'RTE NaTIONAL IlAlfR OP TnB ClTY OF
New-York.
No*. BT am.-O Ft!?a,-r..
B__t-__aB_l anu ____Bt___ -jaaaaj oP tua rmTK_i
MATBrl,
jTave fUr aale, ready for delirery,
UariRu ______ P 3-10 I-BAS-BI NtrjTS
CoBTertibie, at niatority, bBM A-BO _-_- B_Atr-<i
gbBBBh
__*o,
P-rt-n Rtatt_ lO-IO RowDa,
r-oTt n Statim 5-_0 Hondh,
liKr.i.i.riiATT* 1-Ykab C_rtr.iOA__ai.
YVe r'-o c/)lleet floTetBtrrPnl Voa.iera an*IrT_fta,
aai: .*?? . .1 lo oUie. b_ai_r*s aith 'h* B_V8___fc-k_
P. Q, CaUioun, _-BJb|_-B|
B.f>Aa?*? Caa-ler.
Unititi 8TAr?B
7 310
Tbeabub. Botko
'rr __n.(duj!adclivery, at
liowia At "YlAOY'rV, _l_-_.r_,
Ma _*8 YV.AU/--T.
-__B ? _r_
tIa_1ie*r*.-?A__o\,i_.T Rkmbtbb roafft* N. T. TaiaeaB
Fiudaw, Vureh 18, 1hc.\
ASIIKS-Tbe roar-Pt 'a ui h. U9<C, .md hiwer; ae
b-.it u r-u forPoOa, aniBll .'Mor P*ai-_
BEESVAX U__U__4 heary Bo8fgJg4_,
C(.| PON?Tbo tiua-a MM C4ir8iiup.i uioderata, and D
oaoiaad prtMtaaB. M oapplaju rveaataa aanta af
ip_B**POi jtri.ea aro heaapa_Bdaawledlr l.wtr. ek*>
_ug _T*arol_r at _-??'. ~-_33a for rliddiii.tfl. a-.i- of
(0_M tKi |i U-tx.
(X .''Fr'.F? TiwT^*?VeenM?,r!rr donewoithrrr.rt
i'i- mhis are iteaot) for tra-Ba-taaao iu g?!d, but
aan IM3J r U-* are ___oat eet.roly IgBOOOi,
i '.? N i.i ii- :>t < .i ia bbb__M e la_ia__, *a i ortooo
ikrr'.w-r, ai-rn e.. iitiriMo. fa- AiaBMUBo-MBi BM4881
Ii.*. f r Sp. rt .'.:.<' Patont,
(' IPFER- Arvti-u,. In**.??- lufl, anrl _M "iirkrt .a
i am. b dej.r-raeil aud iowa_.ov.ii.' to the 8*8-01 .'.
[?OU ai a*-tow ?.??_g-.lV Balllnieri aad Loh*
! .' ? Slieau.rg aad Y?_low A?Ul are ktakdy at BB*.
I aa d May.
I l.YK.WOOTVA hare 80M okly ln moderate detnaiid
' h.u DHcoa ? r y khooi 0-0088 . raleg of BBI (Ulll Bt, .'.
r-.iairi ryioroad on jriTatP t'TTie.
I 1 r., it >: A VI) MFAI.--TV narket fT ATp.aad
, ~ ?!.,?? . *arladaB aaU kraoajolaP; tha Ww groln ahlek
; ? .- M.ir.?-, io witbout e_Ht>'_i_l oi.aujfe, Vhlll tM '? *
i iilio aBolhighgpad laaahoaBy and t_Irj -Oo.' c por
bbL |,,?rr tM bj*iu?e?. t.-tlny ia oonLur.i u> lla
boaOO ""V-X- aalea ol i-'JV! bl.lr. Bt |8 r. . f
Saparihw s*-.t?., |10 oVMilO 8B r_r -hrtra 8a > 818 83
8)|10 73 for Faiu'T 80.4 |!0 N4._3#IO 75. for f e !ow
rr.,doo ? f W, iteta i'.lri glOMirflil I8T4* Bbipplag
(.',,..; I 1 :.', lil 40 f_ Tlatic a..n Va:..L> -Ha.dk. i
aad |10a-Mil4 for Bt, I..,ai? ___t*o Ca/.-dto ,
PfcrW M tooaaaB oaaptw, , ,,m <| .-1,1 > pr.o**
1 aurtaii ?<! tl.p _r_a_oi la modi-i.te. *a!e* of J.>ii
Kbbj at 8M-0^all88.1_Pth8 iow frre.b'HOf Eitra au .
; ?fl. 13 fu. Ptaio bm PaiaBj i.itr_
I ?.-1 -. falr.y *<Btp. i.t Bttb iDaral ?rn
to_prlccaai*hnraoaai BBoMlhaT oaleaaf E3_ bMa.
|at8l88M88ll BO*_rk_aadta g."KJ Baporlao 1 U
1 BatU-iare. Ao., and (1 i 688)M -3 :or rr_de an.! Paral 1
biaad* liv<? rionr ?-duii, baavy aailavori tar* ,.f
] i'tj bbaa. ataRalB38 CiraMeaia a*i aml kraapi
! *iv tol ?.''?'. bMa. r.i|7v.*|7 jufar Jeraey.abd 8e - *
' *- '-. f- r -n.n.'v wme.
[T?Ka_u_*_t* qulrt but r?tip*e a?e vttMal
nha_?. at 86 iO'-'B-Ut f.,r baoob pL 1 and 11 T ??
,*.:_. I..I'iHvoi, oUkOT d<~.. r.pt.o'ia ar 1 BJ*0 ?-.?!! aod
? ?!' aalea at M8>47fe. 8* a: ..ud , tb? latioi
} i?M for i-h-i!-! 1 1' <* Hji 'or (urraota, a*_-7* Ba
. Cttt-n, aad '" ,,? 48 , ???r Barjrraa I i?r?.
P1SIT?1 Ie bMlBOOO ia I':t(o<1 li oaly B 0_-P_ta
kat aa tM atoch to a>_aB, aoMei ate b'n, ae ,
' j I. 98BI10 85 for OrMd iknk and St. dc-i.'-'a.
1: V,*.? 1 r. 1 ato .'1 fair -eruaud 11 BPwokaaj prioea 1 ., k.i !
. | aiui Baaoki U il-rr.,,*f* uro pooatj aad _g_L
[ ORAlN- T'.e Wbaai market la ruora arU" bnt
? ' prinee are 5_.7o. lower f baok , and rery ooa-.t'1-.-t at
,- j tbp i-ii-r , Ibe 'uatrnai deolino ln K"'d iuduoe.'. !?:--.
to oflaptkeirgooio oattofrootri thr. a.!.- are 970-0
! l.u?h. at ga 061 08 ta', f.i Ha I C1 loago Bpriag 89 I 5
. I -8--7!a- l_Uw_U*a( al. I- ur for Au U-. do.. \j '?>
.?'.?.? '-?-"> for 1.-.1 Weatero. aad I- :._ IS .u f._ A ??'.?< |
i' 1I0. IbirVi la ftrm. hul wo bpar af no BBloa Ba OYI ,
; 1 ITait laaolfiogaWnrlj at l'.".t|a?'.' :>". (>efa aie <:_ 1 i
: 01 d li ,^-Pr; tfP k*hM aro IV.aaj b:-h. Weolertl, at Bl .J
ilail IU, atd itttmj tiud Po no*] Ir-ii 1 Bt fl(7_fl 10
1, ou tha 1" r Bf.d tK li*-r.d. Kto ii ii,wrr, ao I prl . j ..,>?
?.u.n..ii_l. Ihe Cora n.arl-t it *ery OBOettL-i, a I
pri-i v ?re fully t*'*0". ?> bnah It.arr, (Jid 1* 11 i;i. c i-d
aai atluaa-r*aoaaaMlj tho aai*. ao* lAOOQ baak, '? ia
PaBo*oToraay, at |i _>_|i-a on Ue pier, a..u 4. M
li' llV-TPl
i,i N.'.T''-; hare 1>p< u rery qul't. and prlo ? *t tbe i
ci.^r f.nor tbe bur-r.
nOPfl ar- in folr lOJBaal fur B88MI naa t; u UM
. arketiafln laloa ot__**>?Ba fcn f.'iaaaMio i'Moie
0 ... n' u :'.--4e. for Fair laOboloo i>rw <'r?p.
MAY ? TM :,. i.rt ia dbll Mit p* ?a a.e 0 -
rdn.i.e, tMaappli 1 la ro*_t_Bi ooM of IBahalaoaa
?, :4.,.-?i 6_(oi kLpphf.
i.i Mi'- Bfaaila a--_a_l prtot. to r *_< ?
anl 0 Ht i.id 18a ; oUier kindi urk dull an i j,i 1 -r . .
i. otewbal t...uiiii.'.L
IRON I'i-ia i!"ll and the -a-Vd 1? BBBptUod aad
baoa "t l.v.<r|Si for No. 1 Aaoriaaa aad |378i3l f?r
,1'. rtootoh
J.liA I??TT.p rrnrkrt f..r I'lg la rlnil B-i-BoWtUO-i
q..t tiono aro h.w-t ot li.'l for F.bKiiah, fl'l 'or (ier
?, ir. I.eliLPd, l_a for Sjiaaiki,, Jlar 17e. gaifhi |
Pipo Ma
MOLArfflES?Wa atill tlnd 8 rery duil B-tkot, aai
aaii ? - ??,. ? . r' -? ?
0IL8?-Liaaeed la ,,uri at uiaatooa pri-r* ,t fi 370J
| ll iu tnr t'ti. Viab (lila aretln'!, 1 ll | r.i ?* at* vitboBl
.lahaaga_til3__.il 08foi c ad. rVbal* and 8a40 f. ?
.! 1. Hpei-J. I. rdO.llarloil at f.'lfcalwjU fur No. 1
\. ni'-r. Krrooooo iaaellitigat880.
OI1. CAKI --VV. notP aaaleof (ai tui,i We.t . , ., . .
Oblong, at |',r. oaah.
PROvIdlOKI il.pry waa more dotie In tVrkM
' 08 . -M U.u'-'-t w. ? ? . 1 .. , , , ?
1 pbeea ot tho -peaing ol Chan?ii r-led beary, aob**
Iqu* t.'vr'.j.iillvOefIlii,i.(ti,iid,.ft! p mat riulfall
? .:.', aflrmei *?enD| preraih 1 ? ,
llrregnlar. P01 latare de_r_ry ver keai i*. ,
1 _ie* .d'-o-, * ., r all Um aoath. t: f.ri i.t
i,'a?- bkka.ia, do., at IM 7... 300 bkla io., do., afl
,: f. :. SOO W.ia. .'.<.. baj 01 all (be n.-uth, *t |'ij I'.j,
ISflO'?___ _o,aBilet -'ny, at 8_g, (?? Mkea o.? end
I rafft ar nrr 4 800 bbla. ai i. .' _*ia>83_ '."? f irdil Meaa
i' ? .4 *.,.*?::' oi -N ?, Ui. outa ..- rateoearli 'n tbe dai'
I fvH _? a *? '? f?r 1'ilii.e 830 I7f)fi.f I'i'ydo.; f..' 7.r._
\$M -.'. f r w-itera Ptum Boaa, doajng rt ,'. laaiii
ra!-a. .''.<?< f.k duil aud lowrr. aalea of B00 bbla. at #17
.I'.tj f.rl'.'i,-. Maaaaad 190308899 Bti Kn, . ho.
Tlarvo Baof loaalet. Baaf Bi .? -taiallaai i, ar*.
Cal |_r*fa are lin'l, aj.ii r<iic?-? toor ibe bayt r. ii *j
k d'i'1 aud droopti xr. i.rei.aed Bagi ar" Ibarei i... ay
nrriiiTPrr pof*eaadlUe*| we nuote nt tftj _? I'^P. for
WootaVi. a','i I'?)". b.r Ciiy. [__* .a di.'l aml dn ide.1!
' wi lalaa aHWpkgK at l8__llo. for No. I, aul 111
a9SC f.r f_ r lo | lu.ti 'vti .im aad J_etU* liend-ti _, ti.e
1 I'trr nn . tf ti- .t t1 e rloip.
PEIBOIXUB i. dn_ enlenrlor,, aaB*offMkhk
CradeatdlO; anle. f,<r Aorllat -_8>40e, i "Refir.td are
_BB-_T8 Ot 41817a in loiudeij. ai.d P.'._.e'"". for frt
Kif'K?Tkl Bwrkai la Uut, a.id wo bave nothlrg
aortbl ?f .'! ?? 'i' ii t. auii.p.
Bl".'; A I:S?S idprH.'i-iTo rnib?r pogaed. aaVg. *rd .-.
'_r riir.l-Tof aida baoa b_8* dBrpoaad of; thpBaarko
la Tf-v heary. kM patoao 8r* lovor oloalrig o_0?tt_H
aa i i tao __-_aot-Maa oajkrar* 780 ididr. of
whil the balh veia e r*___lf Ctil.a, ut.'li _ lt|.'.; a fea
rr.K n (-ii,. ? at k0_ IM, *ad Turto Ricoat lAv, !<?
fl-oi aro8*11 aad beary, an.l Bto. toaaotei aat'ippi
ir BB I'Tllard*. Meaara B. I.. A A. Stuart aooB tbeir
. >tia fiip __t_t>_J,'ai belng alto8*t_ap aao-taol.
SPll I'S- ('.,'. e.iirri hl- aatoa nf Popaet 01* POBBOtod.
oaibrariBg i.-OU bai:* u ii'i_l'.|e., gold __kj aaid _cd
\,'*< bagaaaj.ilvttptarata
_XE-.4-.Tba mark-t for Horer Rpp.) 1a r?r,U a-d
l ..ii. ki MapaYaya Tiaaatbi Boad .* aalj in IMIl i d;
_k_l ,!. I,at BlHoea aro atroifr al 4'.d|ri 7.'. jht biiahel
Itainirl. i . .. ia dull aud eaat-rj ai. ...ai |.'i 40_gi! 30 pM
!u h.i.
1 A I f/>YV_Tl o rnirket la dnM, hea-r, and BO-OOO
aro d -.'idedlT |..wor; a..|ea >,f .V),o-(J lb* at 14... for
\v'..-i. r." and l4_'al4|a, for'iity.
TolJA'"' )-i bo luark-t it ijalt- nn??ttled by tle
?d iaaUaaof gabfi *_iea, b_l k-iio. K-a.ucky,
at 1048 "'
WII1SKY-TM tnarkrt I* dull and loweri aalea
of 1-0 bbia. at ?- a4 for Wett.rn.
Reeelpu af Piodor*.
MAt?rn io -4 M hhta, -T__p, srr. bbla Whli-T, 4.900
bbla i ..rn MeaJ, 11,18! boah. Cora, 13.100 baok. f>?t*,
'?I.: bo ' _**_, 1:7 pk^a. Aokoa Ml paga Laid,
ga, liut-r. _M phga l'iori*iooi.
It.linioua _\oiices.
Anron H. 1*8 0MB * 1 .!'-... tbo rr.'.lki ?ontl !y
? ?? ? roery Mo*t?i.i .,-i.e . ,?, Ck*rrh Uba Ket Ma
'-.' MvtllroTt, ?_>_ttJ?_BO\V
k. .-..I ai, i> i < <*?'?> baal v.'aory.p*.
At tha Tweattotb-et. I'af-eraallat Ohp.rrb,
-eiwra-i r"iib BBd Barfealk t?oa ? Kr?. E. O. P ,.OOK?
me-olr. TO MOREOYV aKITRNOON at il o'^,. Mob.
E r' " VV'hy a", I ? I'uvrrriaiia'"?wilh i. mr ',,,.,|,ri notioo
'.i ifer. Dl rtt.Tk.r. Al. r_i>_hl h**a*a__ *'.,,_-**Uy in
Titedtobrar. Boriun| aerr.r* ot l'_ ? *0? _ _____
Andreor JWk*ou DbtIb will eieurs fftr ?;._SorTety ef
U.r Prtaaad**. Piwaraa*m Boaa */?** ,i Ra, TM ar*_daa*y.
F, .'.llAV.ai b!| o'r.o-a. - Ok. M -. p __ _?, fi i.dren'i
l'r-rTr..iie I 'ar '", li.-rtt at ? ?*>lo._, p. dl Ai' frk-adl of
l'i .? r? oordLily UlTltrd.
llleivker-at. IbItt/ ,ntUt (hiir.-h, ooraaf cf
Datrakki 8 -Thi Ra*. U _ MOOH of t __8r_lgep-rt. Mo-..,
wQlt-pprytkaaaab To-MoltiiU tv. _.?i_rt .. "I a>a_*.
-11 i ) |). UI.
11,'ln .im ln ir.,.'raeeon.i ("oinlnir nf (hriat, aud
T'-.r ! ,:.?> t ,,?, Rigl.tr ,. I ? ' ., -i !>DAT_l
BMaala ttoll No. ftart.tHroidwar.b-. i . .vv - ? .AMI
HI I.I. .;!?? _. Bubjecl "I.ta'K; t ,- ',, I of ..? J."
At3p lil . ?ur ,,|- .lf,, Rrl.rrrit or of t_g I.ll -M *_?
e?c?:e fi-iii' :bj , (Tid'tMi ?f Ma " Aii bm l_*itedtaiB_B_l.
lirooW in'?.ei? iv ot .he New Jeruaale b cwedeo
irrrir-l - fl,rTliao arary Pl NI'Ai.ai II a m. a?.17|p av,
bytki ?.,? j. ,. iUEIL at tka FelTt**k_W laatiiaU I * - -
jbirrt, |i, oioriew ot. ung. ' kle_l*?
^. .1* f'e-. _
t imr. k of tbe 1'tarit :iia**.?>?t>' -.th *T*iiia| Btoreaiaa
y ibe R-T. lr i ill l v _K la tb* ll rrfc of tool ..__-_.
^^ Ma 'onaia. bB " Bi Bgl M Piinciple aa thr piuj _e-_ruy ?r
(l.i.i'.i" ^nvirn ai 7| _
QaaaJ-Bl. 1'rrahTterlao (hur, h. hi fliaiaa*, aaaoi
Caaaia Ha* Btrr. at A. COBB wtil pi oah I-1 ?? >?< .l'i",
(ti.n.lny), oi rOJ aad 3 o'cwk -?J.b-iu aMaaal al 9 aud 1
oc.ck. AEaaAaaaaa _.
I'lty Kviini.rll_all-n.--A mrril-r ln b-l .lf nf i Itv
MUeie_a?i '.. kald -.MiriAlH EVEMNO Mal-k lt, >n
tka Tkiroautkai iteabyuran tti'iicii, l'i U.rr'ar.'- "?"
h.T nlOU 11 MLAIIt, Ur Kr*. ElOWAR- 08000BL,
aardlMBtri HENB. I. POBwM*V ?
.HOMAE C 8TEOKO. C akaaa ?-r*'U| J ?___
a*l?a Pa-ata llaaaTof ladut.tr, N... l-S vv,>rtb a?
-11.. ir'iruei. trrri, -? of Um laeUUtHWi -iII la- kald itn ll
N,w ....... i. on -I NIlAY.atJp. m ?_i?i?| fcy ? euoit oi
Ma hoaoraa chlHria ^^^^^^^_^
?' lo tbe. Me-lral Pi-(Vaeton rt llleaelna *r n
4'uroe ?'?? i'l.ia aaklerl wBI *oeoB__B*dM aa l <l lr ??? by
Ir UlLLER ii Malt-p* -n tu.i. N-. -? BkBoka** aa
IUEDaY-YENINU, *fM a-eloc-, Ur Ti.il .-a . ?:?
H*g_la_a| pbyattaaaa w..i *p-_k. hobjret. a i? p- u_,' K*
III a* ;_,|roT.".iout." _______
J. Mrrrer l.ei.?*loa, rwq.. . i d. - . I.-l. tr
t, at* or Atbe-aea. Uob ol .>.? lo.a, *i in* baBaa
il., vl , lau t tn.r. h ror.a>r Plla*l aad MbbV ? *'? ? o"
M.iM'Al i..i NI ?<>, Mar. f. 13. i a, .tlo'. b?k. h.'jrrt
"OorNe-'B. aikaat aad Kaapoi.tib. uut." lu-.rtt 30 tmtt.
(u lr ? '? I,r0 at Ui* ilo.r. _ _
i|f.n-Hel 4'hur H, Bioawaadaa- eorner v\',.t-i y
t,i.-i..., it.i tDWIN li i;i .--?! i :.. vi-i.i.ai ......
Ika*. ad -ton CMroh wM pra h 'n.MoH'iou |Baa
daviEVEMNU. B-rrMa*a l*a) a ul, fcj ?'"1 *J o'otaoa.a
?i." K-?i,frrr PMlylaraioM aartof La-tMMi ?? aadi
p. ru. VV?o.ira.jay . 1 hu l.y .eei. ag. ot ~.| B, B> _
a.t. .ni.ii,. A|m'? (hii'iiun taaacaoriaa -
T'r K.T. II. OV lil . i ll".- IP, > U w i pira.li io tka
a.^di^ra al lk* Nrw 1 ora Matr -^.d.ia Ll. po' >"vo.. .'?, a..,. i
H.ara I_k.8-.U1A1 l.lb loal, al J o ulooa. lia p .:,., aia
U.V.I. 1
N-w-Yorla Fort Soa-l>t?'a aiaHaera' Cburi ki *.
- lr .,|.ii,( l.y tt.t Paa-M l.'ti- o.at . aeraoi ' aiu. i ,r aad
I.,?u? b .u . a't Hk]. u, aad3|| a_ Akt*byib* F*al i aata
l_h__aaaa d Ooaoaraaao iti al l*)a.a_ aad j? i . > BBd
|a>er-*r iJwroread Weirr*a, at t| aa Ba_-*0 ?-J B_bb4
| uitiioU. AII aa.ii 8oa
rooale'* MprllnaT.~N?. 1^7 llov?prr.-H E
?.'ll . II w... r.tur* al Ibr I . o- !? I MooaUig oa "i.e Kerne
. ,n- .oo of tlio Ilebr.l,?iil .-. .1.. ' :-' ...lli, iJtb ia.'. al
I la n At ? * q?i Q'aeloB af Iba b oton aoeokaro' i . *k ,
a_a*o?aaa bto?M?aa ihaiubj- t AJm.?noii Jmiuwi
llrt. Ni*_ton lir.tou ?!., ,.-. . Ui k* B*rU.tl
Pa ???' ?-. artai r ..ii. ?.. . u. *. .ir. vv .. i . ,i,-| ,*,/.1.. i r.r
| *arfcfc.at3eek*rkee IL'NDAl IFfER.iUUN - i I I
l.i,?. SMney *. t'orev i prr* b li. u.? Marray '.ui
oa;, ii Cfcatek. romri iou y-*a*a**_ il aud LuMgkaa-M??
io .vn i.it.iH . ,i i4 a i... aad i; a.
Mta I.uke'o Baopblal, flftj ' nm aad PMk-?? -
"n-1.? o., i aa lk* -golkarfc.Bl IO
i ? i.i ?>.* aoRira Di MUTf-ENKKRO alfl fca eoi ttaaod
il). v.nu t .. i ? ,,n.i of in* Raapi ai, oa 8-NPM a.- li :l
Nia 1.4 I . ..,. an > | .. i ,r Oo '. o ,0'..l, ,.*
roiir.t, itu b>, _o?I*ta kabaB I i.. baal4a.. . aMak
ll |t hupod o I aa I ...i i . . ,??? r .
by tl.O lai.Ul, -ffal.i.gl '1 IU ataaik .'rn.. * fco* . ? ot
4 /. uu
" S-.i r.lrttibora na a r?r.-r." ii..K-? illvl;..''v
?. ... n up..n U.o .t" ? ? ? , -rn 11. M-iHiU'W
bVENIEtf, 1- i e r.rw Lbi ? rg_.il .y ?
? | . ?? 1- r . ' i .. ketwi. I. irta aad Laa ,
? T- ? ????! I C...-.UI*!"- tl "| Ulir-l. 1 li , . 4 .
-, ..d.il.y ., i.i- i
?vpt ilaaikolaal ilmli.i.rlli ll.tll. No -Ml. Ilr.ird
t._.. -.ai '?'. ...Li- rn. taeat al | o'.UcI
,.. c l ? . '; ? . I'.M,,:, I , I
U r i . ??. , . | | . : :? I. | > j . i
.. i.iaao v ? b i aro tle R*a i
.. ? MataayOat?i M. Waaataa BaaMa*-. .a*
-.-r ...4, . i.
hab'.iilk YfrelluB of tkeOoi Paa r. a ! . ,.n--?. *
t ..i o: t.:< . ?? ,-r . ?? r I . iV I . '.
INll. |h? l/l ? II "I o ri- | ! I . .. : ,.,, u.'l. > A
Ibr -.al I,-" l-irt r.| 1, af. . I
Thr Ki 4 . O. II. I i ..iSI-a...... -i.l pr-aeh al k_
t;..oi, ii i .. kolt.all. at., boarvli klltti anl H.llli araa on
Bt ..hai M-.M-'No ai ', *ka*_. BaBJaalt "Vaote* *J
i.. ? t,i.- t aad kaati aarb g
T-oM??.iIeo_ry iilai.i__.rrl wUI ar*a_B _> t-at. . .
oi u. ll-., .,.ii b eor_?r ?t*i t-o a?a?o ...J l Ih* ? la~i
4i, -i.-iMi v M..KN :.i. ...j i . i ... ? . tka a. .
.' r ru. J \ I ... .'< d , .' 1
The TN!rdaf Iho-.-rlee ..I vilaal..n?rr AV|ee||aRa
00-111 'j. hr ,? ii, || . - r . r n |,
. VriHA'i II FYK.i II, '? .j ?, II, .. :, o ,?.
AIMltiaa by Ul. BANl._ aud ll. M. K Hi.OO.a ?f ibo
The tilakl'i ol lke> (tarte nf TrmoM oa Iho II t
-. i, ??.! . -i.i ba a. -i. i Mm .1 NI. . I -ENII U
lk* l/iii .....: ky lk* .:.? a B I ICH I Lr., la UM
l kari l. .,f 'br '.nn'it. .. i ...... i
aad -.-ui.iiii.i I. t lo* Lil* i.iioo wi .-Ht.pti.i-"
__rele.? I* ..... B.au.-e al "| g ti,
Tb. ""e-nu I t utarraallal ( b.ir. b, .. i t -?. ...
o... aad ? ? ... .... . il .V|. . ??
INOaad I , ... . ., , i . i,
'. UEMARErt] w... Li.-u io J../I.J. , ,v at. .
44..? ^. r. .J.O.
IT.. lll-rlnt. o: 1..Ho. .- - Bow.l tofl -,. ..,i
A!?. ni i ....!? 1. mli p.ra- ' on j ? -'. tr :..?_.- ... f .JiAl
a lk B ' > ' i ,' . Ilail, A.'.oi olace. a>a__ fi o. Aii
l*oaaod**fC-riti io?.iad.
The Ba*. Ba 1). lltt-Ma-k. I>. I) , - pioaal ta
ua i.i iu ,a P.nitao ln ?t. in- .t> r, .. cVarok, eaaraai af
To MOEBOW, .i i.4> ?... i t -i, rM
.4; ii.tbly Caaoort al Ika B*a*a*o>8a*aa Utad i rj taa?M
- .. - bo beldotlt aa Ba o:...-.. by t... l(c?. l.U
vv a'U. iiui'.'r.K l Bgfa | by ihe l ? .1......
Thr If *., W. M, -nu.Ut y 1. . 11 ? ? . 1, p . . |fi)
tu .kli , ....... -t 1 | .......,' 1-... iii.-. u
J',.-.- a: ?( ;? b B*N. I . . N r 1 '.. r k Ci ? r**d
ie- 1 ? r '? . . , d i" U.J P.jt1 . .1 |. ttr*4 ?lyu.
Tbr ?.i.?|i. I <>| ihr (ir'.oe al (>od will 1. ari 1 .-1
.' I ' T-r .O 1 I I . ? ? ! _JO ., 7) ? r. ,r. 1 1 Ml i.
iiovv (-? daT) Kvi .ino. ?, v. i.i.r.ii.i m..rh.? ?r
fl.iledoipLU. .- , j.. 1 'ii, .._.-? 1.. 1 , j.-ii . ?i ,. nt '
Tke Hev. (.'??.>r?p> B.otoyaMiar will ereook bl Bt
' .U ? ( .. I. I ., , ? U ?.1. ? ,'. .. ., .'
1 ... on .11 iDAi r ? ) '.i.'.., .ni ; . M-rgtaadla
<?o''..k ml -t ,! Ibe art-Moa " TM llto iy of U.o *
il. ?:, . f lk* lt.t. r ol |0|l."
T? B K-Ta Or. Wteeoll wi i prrvh bi I'i..,r. r, J ? r
Cboi '., ? Itk a 'I.. r 11 ??.?,..', I|.,i.,,i, -,. ? ? a I
IT, ol li i ? . .. Bul ,.,t, " Doa ? , .; '
ai I .' 1; ,, 1 .1 " l.od I I'lal. al B?l*B?*0_ 0?.day-Ci.ou.
atOaad .' lo k.
Tke lt,-,. ;l,u:n,i.i.,n. |l.:i,, ?. Btaark I*
Iba Mod ? n ?r i ?.,,..! i.k-rrh. i 1...1 of i.. 1.. 1, ii .
BDNDAV Ai TElUaOON. at i o'rkach. tb* limlk ln *
1 oiiimi wi r"-r_. ni aa ' ib? i.,fi. ??!?'.,1 vv,,, ?., if u_|
H1b.11. laljiT."o-lfa.Methaa?l l*a_e**aJA ia"
Tbe Pfa/a I'nlnto Hi'.al'.n BBa f ll.e oi.i p..,.
Thoonai ?' ., . 01, ai II v 1 oiih. Ra*, J. N. sllAKrr.ii,
dupralnta-di 1 .:... ipal . iadai t lo,.i ?? lor-ik 1,. u*.
Holerl n> -? ...:ig by Iba e bo.r 1 ibovi. V..i.oii al 1 a, _ aaa
tl r bi'dlU.
TI.:ri4._eTrnlh_ir. .M. H. 4 btinh. kelwoaa Hroo"
oad'lbiidote. li? ll.. u II UOoI E. P.it< 1 w. 1 prr.rk
?.?';. Kl ' 'AV ,1 l'i . Dl. , ,j - f L, Oi, THUR-I .1 V
KVKNfNORoT 0 VV. W(M>DRUrYarMdeiroet_aat*B*aa
" Morn-jr Ui I.lghtt aad sbadot." TYehoU, M BBB-k
W. H, faiaaphoU wtfl kaetaja al Coopet laarliata, Boaa
No. 14, a* li F8DAI tVENINO, Mu ,1 14 ol 7|?'co.i
Sui.jerli ' Uo-U. (not r l*ta?l M.?rrt) Ihe VVraaa* of ..ln. '
Ccpartn.rorjip _v7otit:r9.
MEJ-SBS. AT,T()N KBAU8HAAR. C. J.
SCItOliNFMAN . Al.iO.lt 1' gCHNP.IDI.Bo_4--.
OIA.4 1IA.AiM l.a.a (Lia.i.) au' 1n.11. fraWl t, - ou-.ur..
trtir.l aa u, dn Ibe ...u.r of "'1 lir t - ? j -. t r.a.rr.i'e
Maaan Btark Coaaaaay." Tiiry har* ltor*_oao ao 1 aaa
?; * t-.w.r i,, c...I-. t _*BUifar ar tant* b_baa_*0 og-i.n Laa
i_ t ('..I,ipaay - Now-Yrarl llarak II
liiK l/NITBD PUNO-POETB VIAKHIU -TOCR CO.d
rA iY.Ne.04 AVok-r .t.
rpOE COl'AHTNKKSIiir OTfaieh hm eixiateil
J !/? tbr I itSfr-o yaara t?-.?-. * ifca i_M.lB-r*, .lor
tlafnti a-uaaudaty. .,1 I4EERRE 0 MVIUilCr. li II,.
dayimolredby _Mtt-al eaataiil, Ml MKl.hf ll irtuu.g b
I Tl,-I, . --...I . lt* hr., Brtll
,.a.it.?rii> ai,.! tka ?">.* ?.... im. .1 ot Na. 483 Braada ?
kbe l-0__f.iugpartaar, Au. MaIDHOF. N-? V. rk. _a ,i
U-9 v\ ,_IAM YV. MEEEPB IOACU1M MAItillOP,
aa;, ?? aoeitojaaaa ?_? 1 .- _., ,_____.
/nrmtnre
AU-RLNDSof FUBNITTURE, M.UTTiKKS
14 IKI'UISO. I.OOMN,; OI.ApSK.4 fcc.. cbrap
lt BNEOEN a ( AMPIIELL'.S. bo. *.j H.,w.cy, br
|4.r< . '-'illbo.l Olil Hi-iiIoii-iIi. ( n'lai.d BMB luubry. Ouodl
4?arr?i.'-"l |)rli,r,...J:t-.. B__*_*lo* tal'Va i brap.
HKDKooM l.NAMIil.r.I) PfKNlTmiE of
oTajiaated ?aaok-tan A;.- .o!id t*heataal n,l vv. ?, ,?.
I'kau.-ol ?u_oa,B_J_ aud araai-rnUJ, at II. P. KAItltli o
lOJI'A ** Lai.ol .1., 0||,..lt- V\ ,.... , i | lAAkb br.l l.ill.
I.^NAMELED CUAMHER H I..MII h'K.
l.J Thr b-.t .?- ,. .ni f KNAM'-'I.l'l' kl'li'NI', I'UK, In
lO aokara aad et) , rValnvl _ad <l ,???,'. e 1*1 . Bkd Ora
.?,. .' ln-. .. VV i,.,>. .o .. ,1 I..I ? ' Al.. V*'"-' ?"
.u-. i _ .oa.ea WAilil-.N WAItl> No 177 (..-*J iL
fllilitarf) ffoticca.
rpUE QUOTA 01' KEW-YOKK.
ir.,000
VOLUNTF.F.RS VVANTKD FOR NEW
YOllK COUNTY.
INCRBASED EODNTIK8 AND IIAND MONFY.
Ata Bwvetlng J ihe founty Couunitte* oa Yollinttorina
hrld cu BATt'RDA Y. Fehroary 11, 1B3,
Freeeul?o.iaos KiOBT, F.q., ( hiirruan,
II. ,4. M. T. UkiXBAB, Ci.tptio ier,
Ilon. ElaAaB V. Paaaaj, Buperviior,
Hoiu Wimiaji M Iwu.o, stip*T?laer,
BOB. WlLLIA* R. S-TBWABT, hnp-'?i? '.
On motlon ef bupetviaor YY'uu** M. T.bbo B wu
nuaulninu.ly
Hrfi'fd Tbat th* Cotvrty pay foi a Oo* Y.a* R*cnjl'.
Tbra?Hi.u4lr*d(*J'iC) Deliu* l)04ialy ?od k'ifty {**) a**>
l.r. Hand m<-n*y.
FaraTBa Yrar RrrroR, FonrHnndrrd (0400) Dol'.in Bouaty
44. I S. vrutj bv- ifV... ,..,..a.i 11 .u.l ...oi -y.
t-or a Tlu-'p ) ral Fr.nil. 8ib Hunlred (**JO) DoUare
Bouaty ti d Uue V u...lrrd (4- l<*i) Dollar. liaudmouey.
BOUNTIE8
FOIbTIIRF.F: yfaii BX4 Rt'tTS.
COl'NTT.8?041
t*OVFJUk?*aVwI. 888
Toldl.80O0
PuR TYVO YF.AR HECRUITS.
COITNTT.8100
OOVEJLNMENT. '-40H
T.tal.800 v)
rOR ONK VEAR BhTCBtTiTB.
tXVkatf.B300
OoVriRNMr-NT. 100
Total.0*00
T!i. Rojnty 4. br pail-o th* R.-.-r ot ln bla o-an h.ud a<
pro-Hded In Srction f?* 08 of tbe 8u'e I * ? IBIbbBJ to
lloiintlra (vla.: Awembly Bill No. 11S of lt**,) and the II .nd
moury lo h* patd to th* prrwn who may pt ??ut tb* K* luiL
.i) aid*r of tbe ComniiiUa,
C?)nNFI.ft'8 COR.SON, Cl-rk.
A T tbe KhijlJLAlt UNITED BTATEH
, V BAVAL BBWBZVOUB, No. 14 Biatr-aL, I e liighrel
1 ..11 ha.,-,ty and Huil ktaoary li p-od. M.lMF.N ORDI
SaRV BEAMEH, aud Fliir Mi-;;4 kVAkTTED. lakilkaag
f iriitol.od a u,. ii.on- .t aottoa. Apuiy to
vv \| CBOBl (ill I- TTERBEY k r*.
JkliAlT'lO COMMENCE ON WEDNE8
1/ PAY ? l>raft Inniranr* "thr* '.'?> 1.7 litou.ivyiy I're
ad-ui agaii-at Dralt oi,.y 01*0. Appbc.-u-na n.>.o4 ** u,*J?
tun .1. .
N. 8 F'yrry prr-on aBBToBaa iho-i.d L* Inmr-dL
(3 0B8T ITli f K S" aod VOLUBTEEH 3
k? ivaniKh ? '.i.i'r.1 iio'.-i.t-a '?? ?! no aaa, tara aad
tk**a ?.. r? Aru.y aiui N.yy. at No. I. i'.rk :o., tffatmU tl *
AataBe**Bi_
kjrii.Vl !'H"1 ES t-TBNISBED lo ali appli
k ? m-.'.i at on* 08*8*8 notir* ,u I f r a awd ra*a ptic*
Ad.lma T. BEWTUB. No. e. kValTat
flliscillanrons.
bLERICAB bteeu
A
S.liIN'4. T <)l , 4'ALKINO,
Tin.; AM'.-.i.i-;ioiiMii()i. BTl I'.r,,
f 4.1 ib" .nd kt***, a taa af ka ba t -I .t. :Ui, m.i
NORWAY IIHlN WOI'.'XS, BOSTON
aod f'tr eale by lu. t reunatera,
HAYlrOB A Co.,
BOBTOB P7EW-YOXX, PBILAOELPBTA
AGRICOLTURAL Drain J '.-, uiu .1 l
.** v?.r 8*. aa plaaa P ark t, 0**a a. ' Oeaaa
. ,, . . ii..,- o m ? : i- "'i- - ka.. ? i . . -. of
U?f !? aa-i i'pit.ry. 8u. Ua taattat.. H.I. Edar. 44.41
pHfLl'RENa TYi.L.N SL'CK.-'lfiM ai.-i
vy *. ui. .ui ? BHUFl l. rap dla artaaaaa I ? ?>?? B blk
f .i. r aaataaaaryaaaaaaadpaaa aaaa ali ri/ .*ru .. ji . ,
.- i ti ? (>???
I. .....: <thrr aaaaa, tb??* *r? i akba **wrd n..r -i -
at ?? ?..>.!, partaaei in*w,iaf aaaa
? .,-, , ' k ? .. ?? Iba i ?-r '-..I ifotea ihr Ir.ti.-. aad
I . paoa n -, .. r4i ... a c .... ? i.>d B 4>o* rc.Tpa.-t
l aoh p?t<ta ?? ' ti'lAM'f D .-,' *.? iUi.diaataatv.'i '. vl
j .IMA
j >'?:. BALB at t.vpry 8T<)Re.
j BfjY THEM AM> BATB IfOBBT.
ClOliN ? li, .. j, IngToi ? j *'i la, i . r
J Paaa, 4e., r rel ki \n IKBKM, Ba 1 I Hr^-vo.a.
| .,.<,u- i ..... i ..ii . i ,ui 0* Btoodwaj ' ?< '? ?? '1
Bf.: .'. I.dira ai'.H.! al Ihrlr r. ildr aaa Brfco* d-i..*d.
i rtag* .ai*. aa*. aaal lui.i... . .i t.y i-,-.- ?? ??? ? aa* uy
BM lt 9<> -ai.'i 41.d Ol
I/N.iLM: f-r SAI.i:--A MODElLN LaORT
I a -. >: vi. . l>: .'.I t .......c. trr: yb****a?waa. Caa
O. . r. . gto 4 ? VV _. ., ...,?.. ...... ...
\ 4 A.N 11ALI .vN OlL ( i ?MI''.NY. ""
*Tl So 14 Bi .ad. y, N '
POI.F. MAKL'FAi fl RF.R.4 'BT
AlABON 8 aPl I'M i.ll. .-..I r A. ...t ? VftD O'f,
,(-.. r ,Jt lilru, ..,,? U. I 1.4. 4
??QMITH" BRBD RTOBB,N
O iKaUblnl.rH ir.. .1 o' 40 fkaaaj
?a ua UBI li 11 ; BF.8F '. Rlv.
A r.i-' ry ? I- i-i... itoaea* ? -f i kat ?
OABDEM, ri.'.Aiu and KIEL1) i>j:i:::r?s
Of l^ir.t i.ro.-h.
O.J. i. by "?.'. |rt.i.u. j u
JOBBrfl BMITH.
rpoSFlODDY M kNlJFACTLlvEKH.?A large
1 b*B u*. d4,a i.iae ARMV ( UPPIBO < i r aalaby
A. 1- II 4M>,
% VI I1 kl ... -'.
'ri!i: IJI01IES1 CA8n PBICE I' M I) .r
I OMHtaiMM Paa*p i- '.BL-dWsaU of.??:r
1- ; 8 iN'KVt'ELL k EMER80N,Ba UAaag ,
eaad , -.ri- ;... 4 .t.
L'MITI) BTATE8 SWITAKY COMMI8
ll",'- i m . ?'? ??'?: ?? i.ii..i*d.. i tba f..l.,.iiiug r*
c-'P'i -lt, ? 'in ..-v ' 'Ut 5:
, ,1 . ' J"' ?, \ '??- . ,-na ? be ' N Y -.-.; t. R. n,.-;.
,.t.r- v A.-.- - N 1. ?. ' i ..- I; ?t : .i I ., e'.-r. U*f?ra
i .... N. J . bj i-f. i .'1 ..->.r *,m C*L 8 j Ld|
|. i r. i, .,' i Itary leataro, I "?' -u, * I.-1. t niiartaa
l< r. h Oraflc* Va-. , K< f ?V. li. >.-.i.|,ui, *) av: M. K.
|i i,.,i '..(.? '>??..'? .:.,.. 0. C.,ky 4fc* H*v. T. P. Maigan,
? |i i ar, j'r ?- ,? i i ll -.- ? i i- . -. '? Prao, -. i .
MUaeai ikibaall ) Comarall .-d F. Haifbl *8
i C rVelli, i..8oia .... N ... l?>^J4, J. d-ik..':, Patioa,
| M ? ? oryCa . N- Y. *-' . M Barta atatoe, -4 1 . Cbarte
E, iw..?-.,,l. 'ni |., Miiiioiil. *'4. Cbrtat Chai I
'A..,., y, !L I. n? Ihe ll. .. .1 llui , td *M| , ,'irr. i f
t ali ortJa, ij*. erl Dab ir Ka.[.. ?-. ,i .'?, ,-i, aaeal. ... P at|
,ii. it,...,,.( .. ,-.4,:.. > . t,, i. i U4-0.014887
ll I -., . -r.. .. 1 ll ... PI 1 . h, .41 .' ,? k..rr.
' .,. 4,1X1 '?, Baatlatfiba k*ao 1 iahabiiat.il or B ,
A. . .... lo , N. Y , bv A Biphaivto a, 1 ? . r 1 *M 111
ir:,.. ' m] ... 1. 1 li gt, n T< in. rj, bi .1 , :?, j. ... .
j p. vib.- - r, u.l ikfi , ? 1. ... ,,.i.!.r a') aia ,
11 sii.r.iri, 1 .,.?..a-, ?; F.,0W| r^K ?..,, .;. p M*r*h,]
j,.-.-di , I .-? ..' r/l l o' I .1 m ,i\ ?? }',\u |. | ?-1; -r, ' ?-;,
- ..!?!.. ra' Ai 1 : I IJ 0 ... v..... V Y . bf 44. ,-. Btaela
8>rr*t*ry, OB, .'. PhilHpa, . -m n |. adtag, .... ?
' ? l| I ? - i -ii ? C N Y , l.y \4 lt'
p...t *ui 11, Pnlr, arofodi >f daiylaal S'a-. Fatr. ky
i.r.ry lamaa Ttaaauier, ato; I'bu.-u,. 1 Nryu). T- --., 4
4V. I ' UnviAi l*.!d.i... . !|, *'-., .-.-nl.nti an.l Ciltae.i. ...
"' /a ? '., I'- -i ? . by E. II. Ba -hoL B'**l ''iii??io -ind l.irtog
.-, 1. Mu-,.4v ln. .ia?r? c, , il ...i BlootoaV I.I. .1. V , bv Y4 4
tJeALBaafatBry aadTxombiw. QIU.itti B. E Faine, Spau
.rt. Ti .aal.o.. N V.. 1*4. i doL 1 ?' A.d -',.. rty ll,.;-. .
aa, N. Y. BJ Mu II R. Ilarrl..|t?-,. Srcrriary, $it A l. ? ?
(.in LV . Fvat Itoi'.i t Ciur.,., 1 it. v. .ieieir* Akaaiaay
CaaaBty K. Y L? J. .4. L?ur...r .,y, *?.', aaoati
rau iilia-n. Hnu .bi'n by A. J. 1 at'wri,--1 *?:?-,
l.oy.l 1 oirr. of n?-ri I'o., C.L, by J. I,. Browaa, ? : 4; i.-[
Oaaaoa linn, . af BaaMary CaaaaabialoB, *1 ?-'?'1.' 1,,-i.r
SUI llrl.ior ll.llry, N. ,. 01 ' 4/, il.ik.^iylng Dav I .1
I.,'. ,u. r.u.brMg... 4 1 . by Iba Kry. K 4v hrrl... 4 861 < S
lu.tir Mni.it. r it - .1 ,1 10 Caato iti.-. t:-. M -. a. t.
YY.-.iand. H.iulog. -pn.igi (id.lltb.ual) t>t, '-R," 11,,,
Mk. 1 Na.h, *:n, l. lt Vvbkaaara .a^n Ooaayaay M4..
Oaattaekad Artllirry. vi ,.hi..K-.,. tt'- At*a bnurca
Piaalaaaaa H L (..i.iit,,.,. .. Ql.tirti Bliidaabiai n 4
aXlTiaa Piairlr CkkkaO, 1 Uloo. IR, . vi.i. ' , .1). *|4?|
i-i. -ui".. Pblkv, *io, Chkaaaa of Jr,o-y Uiy.VyMn
i-'tan... il. DiA.,11. flBBi lahaA VVaeka (additlooal), -f,'?.
II li. Dr F?r.t;i,dll:i.i,.lj, *14I, l ?iif. rnlu llr.n, |. S,.n.
. ? nimlMioB. flKlft Je, l I'i'ru. ..I Kn, k,p.,rl. Mr., by I . f.
Lol ?!,. 44, Pi-owada . I Faii b? ) ...uy U.L. a ot Ml i'i ra ...
aVaatobaakra C***ty, tkraagh Mlaa Naah, *I74 .8), Aaxeriran
4grl,-iiliuri.>, th.oiifli O. Judd (ad.llu u.l?. *.H M . P I! 4411
?i. *I0, Hr. I . Poraeri y. ? ? t?,.?t , t , byT D*v .1. v
Ce . 8*ii ktoatorCkaaiaa ???. YV.liou. Braa.eil Hoaaa -.?.- i
Pl ..rr.l. of r . ...-, by YjUli. 1.4,1 ? .if I III . I.M, , ( ....
leoaaa ('??...'y. N. V., *tai iLu.y k.,,i i. s Ar,.,,, a)3 80
Mu. Paoi y A. Mr-ld.ugli, BlalrrrUI*. Tompkta. Co e.y
S. V . ??, Fii|-n*( ity, Urpgon, by Mr*. I'ngr. Priwidaaj
, f -'iin-.iy .1,. ? I, *,,u| i:,, Caah, ?<5. 4V. M. 4.1! Bieofc
ly*. 8188, lt ,4U,3 . ( I.. rak Boirth l'...i.i?..iul.. H | *
...ilr.oi I'l.itou, ->i Laajiiaaa C**aj 4 v . ty j. 4vr-i
ao*., *?S 711 PioeaedaB ihMll'i atral k.ir, li.u... by Cai b
Uvoe, l......i... ..f i'.i.u l.,?i.. ii. 11 irjj t.j ii, Mr Ji,,.
**. li Chor.-b. Va., BB i LVIBL N. Y- 0*1 Clliaana of iad.
.oruia. b. R. (i. Hu-.ih, lira.utrr. * 18,0001 Pr*<nl.iBl .
gold 8llr888| Frlaooa Coaaord N. II , N M| ("-.- k*l| . ,
r-d. Hr. i .../i Uataraa, 'I v?.-r'y ?( . 1 .t. Praabyt, o,,,
i i.ui. u, ?>!?'?". Mu. J. aeeJ J- i? . ia.1 il'i.,..a,.. t-JO... < hrbrt
Churrb. rlildnrport, I t.. by ibr ||.y. J. r. bi.ke, iM 04
Mi. C. N..I. ladaitlooal), 010, 44 . 8 II +;.
OEO. T. BTRONO, Tr*.iuiei,No. 8iJ Br,.d.?y.
N.w-Yoik Marcb 7.188*. 7
? __ Dcntiotrn.
NB.OBIPPIB BR08.. DENTI8T8, bavinji
* aaapaaad ,.| ihe.r Ut... klyn 1 aUl-Uahbiri t, uiay br .-.,?
.nlt-donly ?t .'? ,. :m .ii,:.,l ,i , Nrw York, wbera the b*
lla eto iii-p.i f.el ipii tf ir*-1, ..n i...'.| ,,- Plaliaafor a>2l
. v i ,.r lluhh r. *|o. [..rtiul a?U?Oo,d, *.'j,-/i .ol,., fil
v , fl i tili*-.-,Lig.'3 ttut*.
(tZorvotaiion Nc-ttfCB.
DOOK8 ?nd 8LIP8, H0U8ER, _!ARKET
( F.I.I.ARS. aod o'hrt oriperty belo.^t,,. to th- t:or.
po/atir.n oi tha City of Bew-York, B be lA4til,u a PubUa
Atotioo.
Notl-ae ta har?by fWen (k.t _? t>,mr?troTl?T will, oa
TBUXsnAT, the Iin Aprtl, i*5a\ tt 18oM-ck *. n... at tim
(ity Ha'l, l?*4?. ob bidi a'. 'yaaekj .* tion D'-ek. at 1 .-' Baa,
llou.rl M*ra.t-( a.Lira. are', ,*>,,., Crroo:*ti' u prop<rty, t"/ a
taru. of etara trtm th* Sr^t jrJ 0f \:.j, i:*5.
Catalojur. ronulDluA-. \^ deacTipti.-B lo.-at.on aad tarme oi
4?r m?y ba kad U|v? rouilra'lou to tba C >'lr mr of i ity
Rovenue. al tolj offlr*. kUiTHEW T. BRF.NNAN.
C<-'iuptrji.*r.
Citt or B*fl Tovr*. Ttr.riRTi.rvT or rt-ARoa. I
CoarTBOM.r.B.'B Omca, Manh?, BBB )
F" EERYKttANL'.IISKS AT ALCTION.?At
tt,?< ry Rall, on THOXBDAT, Aarfll, IW>5 ?t'0 oviock
a m wlllboi.ild.' Pul'l'c 4uiil..ntoth*blghe,tbldderj.itli
gillgllll *ay unty for a t*rio ol Tan Year* from tha Ut day ol
Tl * '^atr of the Prrry aa now a.ublUhed IVom tba foot ol
YY hiteh-u' iti.rt t? tiiatou Jiland.
Tn* ,r?4* r.f th?fr?tii!hl.*of th. Prrry .1 now eetah'tihrU
rVoio thr foot of H.re'iv ittrrt to Be****** N?w-Jei.e*.
Taa toxe**f tb* fraaaBaa ?f tb* Forr* aaa*w *etal ?? w*
frcm th? foot of Taafcakaik.faa) Ri.er, t* la*********.
L TA.'.V.d Urra. Ferry UtM will ba ae'd with ali tbe
righta, prlyllrg*. aud advarta|,ri tt.ereof baloBlng to tbe Cor
p.>r?M',n oflhe City of.Nrw-kork.
Ter.ia ai d a mditl ? i of aal* auiy ba bad on applkalton al
IbaC .ri'i'i.i irr'alirbir .?_____ ...
Bv ord*r oi'the l o- inili.leurr. ofthr Stnktng Pnnn.
MATTBBYVT BXEBNAB. 4Joeap4Toll*t,
" BoABD"oVFcV/BTiaoBa OaaicaNo. 7( 111 .'aaju j
NtW )??**, Ma.ru II, i^i-a )
VOTICETO TNSrKL'liiK'.SOF ELEC'I H?N'
il Th. In.pr.v.r.0- KkWteawbe aated Btbe PBaanbei
n? ttoa .81 aet aa 11 RdDAT, Iba lith ef M-tr.b. for tke
Boarlal aleetlo* ordr.-l B te?Aii to tb. Amf ndinriit lo tn*
-',.- i.ilt.iit. n. andwIMe.-a p*iform thr d'.ttea of ?-an
,...-,. V?. ,,.,-iri Ui thr H.-.rdiof Inaprrlon wu. U*l -1
i tba aay al at* ttoa by ta* aevoral So^rry.aon al Ba p-eei
k*r*4aaftef d*.i:uati-dL ...? 4. .
Thr paaakkj placei wUl b* the aama u foi tba D*c?u>b?!
lCualaii.il aalhaBaB *? b* *en4 ti<h* aayrral *.?<:?
II -ti po. . by II * 1'olu ? 00 thr inorB.ng of r.Vtiou.
No.Apruaa wUlbeiu.-inirdt.,. htuug up o.bcOu* jvele.
VACANC1EB , . _ .
Ki! t'ni a* th. day of r'.- ti,.,, Mareh 14, lati, D- tka B*er*
01 l...| .ri'-n l:i tb* lea ?r%: r.... tl-aa Di.lnct. ol litia Btty, WIU
b*h. rj ,.. ll.o Sup.-.yi-ey.. .?f?lo?i: .awiiiiK
r.r.t, Tbird, Kiithana H.-iu.. .4 %.-!.-Ripervt.'-r 8 I "'-V
r-RI. VVard HotoLaad aopefarlaer S..llTll.YVeahi..g'ou lioie,,
? a, 1 Broadway: aat*awia -r ...X No IiMorrlaetwe-t.
.r.'l ., 1 1 r ?-.uiuU.rd.-.t.i.-aH^.r PURJFY. H*- ?
l.ui.-i* a.rrt. hi,.r.7a.ri. aad at Vpr.-.;. i<-'LlhJBry BaUd
.m. hptar.i, J aud . p. u.., and .iBrerru.r VY ILL.WA.i*. m*x
itaveMhBBd rklalaaatk Wuaa aBaataraarTWagP, No.
' .-- 1,,'i VTu.ti. and fiiitii Warda-StiprryUor bVOCMB, No
aa | 11 ,t|,-rt
t ..',.., aad rtinaliiBb FPaiia Baaaralaa wift,
MANN, Na 11 .1 waay,aadatopaawleaAUal.lt*. l*ar***B>
Twaarlb Waxd 8a an akaaa DAYI8, On* Hmdrei aal
Tw.-l.ty iirll, airr.t a.d Fl tb Bf*. '-.- ,,0
N.if, aad Fl -i.-.n v\?jd.. :'U|H-rTiaor BI.t'NT, No. 118
Wr.t Nit'th a'.rrt.
Kl* ?? aatl , .-:? ataaah aad T..---y ?- ' ? <?'???"0 *r
y, . . I RIOOl No 1 lr-riog pt'v-r, Bad 8ui,<r?i*or t-L), >o.
I3-'. Ko-.'r?h-ay*n..r.
MI ..ntn 1'w.ntlath *nd T.rntr?re'in.l IV 1 rd 1? Sjper
?|.or 8I1.YVAVT. Vj. liiYVael t'Li.ty ulrd .tr-rt.
|*ka Bbbi 1 iBbi a 18kaBIba abaw* oirui!4 i?d Bb*eaaa
for. ". i'i-I.M-k *. ni , and MtWa** 4 ai d 8 o nlotk p. ?., ou iUu
u-y of.iact.ou. By oivlaiof tl.r ItitrJ,
JvlSiiPH B. T'lCNO, (lrrt.
Blulionern aitb Xancn ?ooiie.
HkJtD vfc BROTBRR1" fEk^abliabod 1846)
QOlaD 1T.SS,
f'i-S ? Vt) PEBril. 'A-iF '. A ?o n,?u. fad-T.-a of ftAPD
I 44'.,-iiiN s i'.TPNl ANOULAB BIB OOLO PEN8
JAMfe.8 D. BABD, Ag.rl No. r: ''aidpu-l^ia, Nm York.
lirp lai i, I'..-.* BaadCatad lakv. _________
VVU.LIAM EVERPELL'- fK)N8, NtT \5\
77 ,,.,?.. BTATIOBEBB aud BI.ANF. B4XFB
M.'.N?'KAi TLlti- BA
BottrO unt ?3oct't.3.
BOAHD.?i BriTxt* Lavmilj ra Port/?third-?t.,
... H.U 1*4 iBTeBh rti , *?ffl kat 4W* fbraiahed
i.i i iMB toayabaaaaa aad Br**i4a br ak/aat Add.-*** Roi
.'..u l,"""i l,-ur-*. P, >l B ik u.rr.r n d ratkWBBa,_
c
Ol Nl'RY IJ0ARD VYANTED l?r tivo la
( ,-. two .--i.Ji'u. aat * <-? u.i. bvloB bf twi aan ?,
;, . , ..,, . ,'roy .. ??? -r -n V * 1 rV i -t; Ad
> .. u ..C li.A ....I. ? n '" ii ... ... t<?
ti'iMKli-A pleaataat, coiLUortabii PDR
7 7 Siblll ' P.."L'l'or. -ii.ul.*man.or* aalt* B
r --,,. ? r la ie I ... -n ? taieit>*vm tnb.atoi -?k i f tl .
Uiyll4li. Add r,4. ..IL ,.!.. uLu-.. . I.U., rrlbuueOm.-.
Co Lel
VXfllSIBllKl) HOFSES to REBT by BENE*
I r>!< T i , i. r. B. ? P - ?' :
I A flral nlaaj ? .-ory, t,r an .to.va ROU8B *o'i'birty
?(t.h?'.,.rtr'(''. ita. ??*4a*u
? A ? ie .. ?! - .lo y Un' ?'.. >o T.r'.fth 4l , orir Fo> rth
?>r 41 4
, 4. t ., ...-1.ry Fog t?' ?-v-ii,.ot BOt 8S .-.Por-y
i li i ? rar Flflitl ? . 4> M
i a 4*t iL'81 i ?, ?'* Tl trt- alxu .t.,
4- ,.: r - f. -. i 4 . - :,..!, + ?
j 4aati leelrab'a7nar .,.'.,?,? i.\4 : 1.I.1N, -'.n; .-I
aa I r- > ( ir I it, bl ? .y i nuabod, ?t * JOO p?r _.outh, m ut
he aarlrn : ? ly
INFt I'J.'MI' T) BOt'SEX
Oa* ip.n,:1! iitri iini >K on Tbklj Bajblk 8, ni.r
rii'l. a?-.. ,i.i a leaaa at r I *
?... OB . ifWu'.i.al., oa, -. : li- nd rt.. rar r>_ Pocrth ?t
Hr NfcDIcT k COIT. No. 4l'ine.t,__
i|0l'8E Ui III" an I Ki KNITUBE fof
I Ut i r ... t '.'. ?;!?. 8L88B Paakara Ciri-r.*,
d.iF.i' -f-. '. ? ?i B a*td rrai.naby. Ib*fe****Bl
4-.- [,..,. IBM 4-..I la r, r..r- t ? r!rl. Nr. _. . lb* 1
laat Yt.y. r* be trtm far tbtw*daya e**y br'we*a 14 aud l
o loek I .; , i-at N-,. 74 '.Vr. ?' .-_ _
s_/;. :?: -i. POWER and V0I4KS1TOP8 TO
O i.i i Uae? r.. 1 11. .. *a Caaalat, a Bi .dwoy,
,j ? Larlr'a n t?' IB* * - a I k i ?? i ? ? t *i- i ,1 u,
UuroBgh i ii iikar*. abaat l*o frri. witb ?? > U t I ihe
. ? io. r ai.l ?? . . ? -, e powe -?? > tv I t .'" I .-ri. , i !? ?
? I.- i .- ,- . .i . r. aaa, by P. L IB8LEZ t. ,i ??- .
. ?? : -? '? . .-. it.
'Pi* LET?Tiie ipaciooi btown attmo ffool
! I! '. K aad I'.- -.- f.'il'. Ba. kat f. .. ?-.. I .
II , | :? . -i | ?? f ? ii .t ri-.. ??eryiuii atakaa, baa*
.'-r eollar aad ali a*oa*i tan t .-? ?? ? (
? i. .' 8 , - ' i-> ke 4r.u Kui II ta 4 oc' 4.
No. I ?' ? ?_
rpo Ll-'.'i'?lip.-.vii- r. rront I10U8E, par.
a. p--.4'y fYiraaakod 0*a . B. -(..J ai l t.rm . -?
i-n ,iu .'i'.' be eeaal -,' i-irl.y, Pa.iai.ioi g.yru ba
uir.l.al. ... ApplytaE A ll.4)i. Mi. ?*>. Hr.^d.iy.
r"M.) LET- v fjl ll oi THKEE 0FPICE8
I o-i i*r**d fl - i af tba Blbfca B****j Battsaaa 8**a
itilrd aT- , ? ua UFI i B Oi t ,. .1 Bo?| v..;.r, ?,. App.?
.1 tl. .T.e.i taa ? LBB*a, -? .-r?a..n Fo ;.-tb arr.
Ffio LET OT LKASr?N '-. 117 nti.i ll'i V.Tr
I ii j Bftl ?- bawnaa . -, raraj aad Boreath***.,
BuF-aba I '? Ma l ?' .i-< ?r l i.ilo pntpoeaa, Forfjrtt-r
p. ?.'?.. apftly to W ' D. a.Sn.vKlY .-, *. BtUX, No. .14
Y4.:rt at,
rpo LET -.'''I rAOE mid laudi-.X on
1 4-..-U lalaa' ap*oatk **? i**4*aoee ei Doctar U>tt?ek,
aaTbltdaT* a' '.? . kini .'-. a tw. ataiy fiaaaaCnllaga.
? i . ? r ? . y i > ??.???:? 11. ?,i. atai aa fn m aad a
v ? ? :?.??,!....,l Rer.l + ??'. li*iBxr**f4JE4jL 8
ORA.NNI88 l( io Na. B, Ka, PNaaatiat
?TX) LET?Nit. .*- Willtatu i-.-:i-r.:'L:'..o-tv
1 i' ii- .. 44 . ,: Irat il. i aud kaaa aaMotoaa*. I >4.
BIBHOP, N -. i Platt, aad arfrooi iv.ri .t.
rpo LET, WITH 8TEAM POWER ?Th*
8 ro'll ? rd ? /? .-...y b .1 .line N'o. 141 Hm I.. f. |7J,
.Rb froo, ;ti.i.')i..it.M, 1..4 iiri., Pu\ l-.ft. AU
BOuMd a ll 8TFAM l-'iivr.i iu tba bn.:i aaa Baa 1 "
iu 1138 E m ?' ill .'! I aud 113 Cutra .'.. Au, . to ('. F.
11,41.1. No I 17 f ,, .1.
rpo REUT?FOUR ELEOANT corNTKYJ
1 .<KAlii, (iv.., vv.ll luri.'.lie.:,. i-jc. *:,lii omh...
rl*o*fB*w-YorkCtty. ApplytoA-J B.-hEOKkR, bon '
.'. CO., Na. 771 -d.r rt.
fionaro ano ^armo UJanieo.
CECOND OR THIRI) PLOOR WANTKD?
L? ||,?j.Inrlgiin rh- -I bet* ? i S-v. ? t.-n.ib an.l Tl.tr
t;.' at. Fe rth . al Bareath ava J. T. ELLIa, Sevamg
klachlaa Roaaxa, Ba 838 Braadway,
DBAIHUS LANIF.-Prfiire Lvul WANTED
8 iu Looaa aadTaaawag Cooatkaa. Illlaaia, or rletatty,
'.: BllautaB Kal.ro.iJ St..ii. i. ... llir.-t. | ,d .,.? . |.-...ie
ui , iddraBaaa. CoiuiuBieatteiiaa-ldreiaedt*
4t li-.'Sl'ltis M. i KANK Atlaiit-i, :,..?-.il Co., Ill lu.il.
.1 .'i paiiioolalaiaid lowual 4-4*ii p.u o, iv ,,1 i*c?|y* prouiptat
Ucul tTolulc for Btflf.
Mo!l SAI.E?THREE ACBEfl OF l.AM),
i. plrw <i* aitu-trd lii O-rrt.t. r "I th. yi.Urr of 4\ ,
aarl .'. nn, eowtatntaa. t DwrUiaf Httmt, 8 b.n.?aad? I
ofih.ud ? wiiblii IWO mlnute. w ilfe o' tn- p.i.i-oBi. r aod tl re.
!,.,.?? of wonklp Frlaa, 4-4 MA Faaaeaakaa n>\--a ipril l
... .- i Hi'ilAiF. BTAPUti, irrt...!.?t Firit Natioual
Hai.k, W'aatfoft.
pi i K' BALE ? A Fint-CloAi H0U8K
I kioaB FaeaaB Foi j, , .ri.i. ... ady*rtiMiu?n| ..
Ii.ily l'lli.r..
Ij^OR SALE?With Imiiieiliiite Poi?i7SBior>?
n,r,.- nr* I'nrk H008EB, lhi*aatiBj. baaaaaaaaad
.. !-r-..lAi, bi '. '-r.i.u ..our 4-..,<p., coii.p <?'?" vriih ali t..r
lll.'drin l,,.plovrll.r:.tl. J??-,(i,,|, Ka-t Nllu-ty tllll-.l ?t., BOU
IMid 4V4-. a*e ol taa n-mi .'...,, i ,n. ti.r i.uiud. Trmul
r..y. lu.t.ilrrof .1. A. SF.lt.fi Iv. No. H9?**t EttbtJ 4U ..
Ity B OLvJ. YV. B^AtE, No .ei Flu. ,4, I
Eeal dotate tbr 0ate.
AJ. BI-ECKER, SON, A. Co., AacUooMrt
e mil K-l Eautn Brokert, No. 73 Cwtar-a.. hare al
rrlvato aai.-, o nambri of raluah!* and onodtraU piioad
IOI .SKSand S'lORE-i kiao _UILDl.MO LOTB ia TuYtat*
part* of Ibr ( ity.
UoNEY to LOAN on MOBTOAOE.
_A_J. BLF.CIKFB, BBBk Oa
Al KITT FAK'iI for BALE, of BB acrnn, with>
a Plrrt Pr.nt, tltu.ited be'**. i, Flermnui tnd Nyaeh.
For par'icuieri apply toCUARLr.8 I.UXTO.N B L*ad Oflta,
coruer of P.litadr ave. and Warren rt.. liudioa Ctty, N. J.
I^OB 8 ALEr?Tha Be__ttfB_ COVHTBY oUU_F
. knnwii aa V-ap-t (,|,_, 0*80?B-M abu it'OI terot of laad,
laeafctd ap_r tbr p!.i_u>i oowa ?f Ooaego. Ttog* (Jouiity,
j N. V .. In "ie Tnl!?y aad .n thr ligh: of tbr 4iMjBahaiiB* Hiaar,
I i,nt inile 0*08*80 Knr R.ilroid drpoL I'be aa B dwelllng li
] ipa-ioui aad B lt ud ord-r fUraiibed witb hol oir fuioore,
Ibotai'doold w?.-rr, belb room. ga* flitiirei . fcc, girdeaet.
eot'aae cai: 1*4,0 l.oi.ir, ba-ti, wood ho, *e, fenoeo, kr., o8
' paii.'ad and io rood nrd*r. T. >? g'Otinda .oritalu a lirge T*g*a
I |abkj gardrti, t.n- grarr ed wolka. hr_nt_ul tl.de treot. ond ta
,i i .'. i. ? oi"i. a cboiieil frmt, brrrua, grtprt, ti.runbary
ard'lnwara oievrry kiad ad.p-rd to Ibe ra ,,i,ir. Would b.
' .oid >.. ea*y teim*. i -imt .'?? iu the 1. .?? would bo aoid bi
! f Ui or to part witb the arauritao. For loriLer p?rti, uioii aa.
p'y to JOll.4 H. SARDl, No. M> Souti, a. NewYork.
I'701- SAI.K or 10 LEtT Furmoh.?i, iiU.
FORD'S POINT. al Nrw-Rochrl'alacreeo* tbo 8oob?V
ihun baia tfiillj ahafTf ?H*t biTtt t< i-h ti?ra. Tber* la a
u: a" lottare on Ihe prenuoei. ,u good ordar, good g*rd?n,
a'ablr, giuonrra bo'iao, ko. If ren'ed, Ibe pertont reotiaj
ii,,i.t koeo L..o bi-tcul goia. ?-' App v lo P, C. ill.'I rvl.ri #.
No. O W aii ot.. Jaancey Courl
t^OlT-AiJE?-0 Cottafr.'s, $1,000toBl-OOj 10
g -raul Ilw.i.ii..i, with 4lo 4" Lo'a, 81.J00 to ??,90O,
EktT p.ivu,....?,. ltuil.iini Plot*. 1, 3 or 4 aerrt; *dwe! ingi '?*
lei. r.nt *.'.. to *4u. Hia.4. K. MILLER, A-t-iitveve.,
E*?( .New-York. _
1^)1. SALE.?VajiiftMo WATKff FRONT oa
i North RW.-r rontainlng urarly two blonkt, wilh ? fioL*.
o_e ot-'Ut-aM on tua ii?-i Apuiyu.
H BEN_UI(,_ _ COfT, No. 4 Plue-et.
lTOB 8Al__?Tha _*it?tjr HOUBE aod LOT?
A ,N'o *il I'Oplor-*... Brooklyn. fiv* nilun-i*' walk froc|
Ful'on fr-ry. 1..' II MBt h* 5n f.jet. PtaM Ba.0*). I ?<,*_?
tt No 541 bruvtnri'., NewAora._
IjlQB SAKK?Tho 4-atorv Ku/lMh baaflinen,
HOC8E8 No 136 Wm Tbirtytec-nd rt. and Not. 171
,ud 138 Waa TV-ty laAaaib at, Baa Iho i *mj t-lahotaat
t>r.< k HOI..1I S ;... :_? Er.t TwentT ngbih?_, and Ba >aj
\t . | r, tiv ii.ud ai Pataawtfaa 1.1 faay uii. B)gBBj to m
ii. l ill'u-HlLL. No. Itil Ur.adway.
1rH)B6 ILE?Al OoM Sprinfr, on tbe, lltid-on,
ura iy oppoii-r VV'rtt Poin' a verr deitrabl* COI'NTRT
BEA1 o.th 13 -cetoi brainiiul iawn. bav-tfa rpMdlfl
ti-w of t.i - bU** ? tl.r rl?er. tLd r.o ? Kni-.it to th* rtliroag
ttiuon. Uraobog r. tmiihed in tbe luodnitlyle of at.-liite**
1 irr, amply rippi-d wi?b wtt-t from * u-rei-ftilin tprina
1 .-.-..- k .- . earrkka* baaaa. w...,d *nJ ico Uouto* oir latta
Ilu \j aud rouT-uicOt y arranf. d. Apply M
B. Q. FOffl-TB. No BB Proodwry.
, CHIB 8ALE?10 ACBE8 of LAND besAUfoU^
' 1 .-. ..din thr fowncfRye. W, ??,-..?.t-rl'o.. N.Y.,abo_
?n.Ue troui I'ort-beat. r Do* .( ml baata ona of tho Beoot
'|_ri?Lgli'ml dtBif aai i.i.'o.nding eo.mtry io th*
jiate VV..lr?tti . :e for prod-.t14e.i1y ptoporly. IaOuiaB
..f t'r.riv BROTHERB. No. II rkiBtbiTiai nJ. V. Ir.i.k,
No. IM VV ail-*t.,'ip ?t_i_a._
I^( iK SAI.K-AT GBEEKWIITf, CONB
I about I.T) a.-rra of UM), adj-ini' a* BM New-York int]
Nrw HkTPB Ittlinl D.pot tn*b'<4wit..rfroii|ontbeli?tt>or.
with dwel " g booe* atore harn Maoaaaal houio *rd BBBhoaJ
t .rron. TMaxoaalaBI oil M -Ud t .grtiier or ln Ihrre a__a
rotr pircr a. aa oiay imt purrhtaer*. Il Uot citpoted of B-BBB
rilLR-DA. lualft 1 4 *? Mafoh. 11 aill on ti.oi J*y al
o'-otk be I'lldatra.b ;. au."ion, oBthe prruiii-*. Por r?rt r*.
U-aappiy a II -.-ACKETT, No. Cd W-it iwcaih eifhtb*,
I7f_B SAI.K?At Mount Ki-f. StHtion, Wmm
ehawti r ( o, aty, N T..0O Ha-lein R-iilroid. V> B-BM froa
Itbei I* ar-rj d.'ii-ibe RESIDFNI E. Ut- , l.in-t'wtbt
fi iu BMdlea Abj'.t 'hirroe,.'* of cl - La.l. ar:r ir*
K,?.r g.od 1 atri..e Ueaaa, 4e.Tin-iy of caotVe P.nll
Tteeajotl Ma__#b-tti good -e_r_i,;a.a. ?bade a,,J K.-aa
rr.-n ir?i. EieelleBl wa.er a. t/.e doot. Apply lo A
V? RiUllT, No. 133 VA>,t it. or to
AELEN _ BEOWM, No. 30 Croadway.
I*0B BALK? f_ Poi. C-rBttcr, 38 niileai'r.ra
Nrw A?rk. ?n tho .Ve~ York tnl Ni-w-Htwa 8*0*0*8
krenii . r.w 'kiYom krp.Aaa M*in-*-.otwo oUry UOI iu.
'.. ?I5 v.. li. I", or lb? 0. I 10 aiiti.ig ro.io.1 l??i? BBJ
8il^ di.ii-l t.i.'i.i ISil7, Btfa MtahOB m d B a>h-toora iag
r ta; ba? ?_. t?'d rooiui. haa ?a* n new ,y pa.ntr.1 pvi rr^j
ne- nnrn~ aaa r',. .t.,ble ..'x.', aitb two *ere*ofltaU
I . ,v y.l !t',.'.-iJl.ldetr....|. Pri.r ?0.7M; tw ,--lir?f
,...?,; ?_. r .it:.. a, be-d Ukd r..,r?- -
?li.t.iy. Appiy to t- e owti-r, B. Br
*..-l. i -...???; ;aol aaa. i. bond ...J r.urtia.'r. Pl
?., ii rdtotoly. Apply to Um *w__r, B. BENT.
I730R 8AL-F?A BBM iirov. ii ktOOD tw..--!,,:/
1 Ll.h foop HOUAE. 16 t**4 I io. by <i toat, I I 100| Ba
llTJF.A. r.f.r h .? , irtwrrn rWoa-1 .,-kl Tbird?T*i. l!o|
e li.--el'.r I'od yuJ tud _i..dri_ c'iti olrnce*. For per.
. a,i ireof P. r,T/..-i:>;.M'?v-. J . -^ t-trdaaa. ot
i. r. k Al.L! 9, No ') \\ ril Tw-r.ty aeTai.th it
?k >\i.K CHEAP-A HOO^bbWiJ
' r Hiximt, ( ei ar, Ml103; fire Bttl n'. i wa'k rYoroMorii BBJ
I EtarB Dapat, i r..-* * '**'>, on ea-y t-ni.a. Apply to JOiiE
I ANDAEYVii, Nn si VTabeter*t- .N.wara, N. J-_
L^iii- BALK?Four Btorv KuKlioh b__(Aini'ii_
I V i.UILK HOI SE aud LOT ou VottyMAlU .(., ne.r bro_|
Vi.o, three of (!. >?e neat 3 lt >ry Pr->wn >U.-e frtOg
lli. I ..?!".- aud LOVjou Oua iluidimi aul i arentyn^h-,. .L,
K, r par.e..ario_d uaroiiU, epply to ALLK.N k --.OVVIO,
N v ? Bl .od'-iaT
;__. ?
I,'(,;l{ SAI.K. "irni-he.l or ual'uinia.'KHl, _B
r - .u' 4 .t. ry l.i.g i.a i-ttiml Kr-wn tit ne fYnnl
il )i -r mdLOT on 'lIir.Thf.hiL.nrtr P.rkaia Ilouaf
,i ,r- ? t ,.rdei. fc) a I pa-nud thr l|_**t Fiif ll-ira 8*,B
|M baia uiaarm tr.aior p .itio'i ha. b.tu in.. -t:el.
kor pei_.i.i AuJi.tu u? ? opj.y io
Ai.i.t :. k L.r.o\\ N. Na -W Pr^adwoy.
1.X1R s.vl.K?A plaaoaat COCNTBY Ki:SI*
DENCE ? b* ... .? 01.J * q.artet '- ? tu Ait-r II aaa hy.wf
I r-if-kd*. Harloia v VtwtUm*- botarooa tM taai I *8JB_
| .- rt walk bw M'- \?ruou^u Koa lioie.. uiJ \\ eil Ub
i \ _fi 'U OL Ha/ _Ua* _b
I R. TrNBRDECK.
i1. K .SAI.K?Xo. lOfj Waat Furt.-rpeorul-it.,
toLrnory Hiak lUaoj I raaraBl Ba DV3 F1.I.INO.
lki,i,iii l BROVA ..Wo LMBraaata-p.^
I'1! ?K S.VKK?Oi (.Jalis-nYf.. BfO_UPB,8-__?
tlf.i Mol- E, witb rreiy C'.rr-:.t:-P, fdiuOuecrdaB
Moat of the par i.a-a coji temain on Mo.tg-.ge.
J. H. JACE-ON/Na 431_-*-ty-*%.
1V)B BALE, bi EliMbi tb, >? L, _
.11 Uol OOpEfS'l ','''.. B-lAB,
A Ttluib'^ pioceiiy and d.T : ? : re.l'oneo| *!??(?>
AAlll/N (HlDEN, Adt,.iiai'r*|.'r,
N ? 7: !- Bl * Bad baa, B. K
I.'. 'ie BALE, ui tha viliiig.f of Cluippaqtia, 3l
B _*IYob 1.1- ' Uy Hoi'. N V..0'iifiri.ob'l.'.'}'!9
ii ,.,,?,. . 1. ...... ??-..-..t rr I ol-ri. HAKV 3.-N_
Ml .Af HOU-E a.,d OMOP, .:.J aa \l RE of _E?_ >B
.. ? . ki d ...: . ir.ii ?ui e -. . lr ?'? rnl ? 1 a
irrr. fai 1 illaaia*. Intjatr* *f Mr.. -AK All WRIOHi. og
to.- ,,....... . ? I i.. iiTS.,.dl3Coop*rI-at?< :*.
TMi. SALE?Tt-tk PABM au- Mveral Frui.
I i-'Mi.M- 1'he f. . t wi.. | .4 1 - tol i- ?" P;r>i''*8j
1 . ..ii.ea iu d.datn..l L-C?tl__L J.iW'-r... M UU
'??.-'_,_,
l/Al.'M i (.Hi s.M.K ClfEAP?Two and i *l
V ni-- r>,4? lk. rl ii- of'VV! i'r I', .'ut VVVatcb. ? ei I -..
s y , , -,- ol li.ip .-rr,! au 1 JO e-irioi li ,al
:,.i ,1, 1;.-...i .iw. ,1 : ii,-i4 ...?,',, ->ra l?e .ppie oicu_a4
auduliOXIi-l. r.rp r 1 .ai.i u;.:- f
L 1 . VV kENER, N ? -? ' 'roalwo* N Y._
17?0R BALE at Uug Brauch, N. J., a t'0__
TAOE l.o IE, -"I. OutbuildJaf*, aoai Ur Bvial
|l.r(ot. Tb* ba. "i JoilOa roomewltb rrllar. t ?. ?4
bl i,,.J wr.i tr, '. on ro r ? ? ' .- d .ad. rot pa.i-aj
I .,. a*aaa-ra of Bl --.'N. CAMERDON ? CO., I . ?
j Wr.- .... r N '. I ''"' I'M VN, I -1. Ki--. h |..-|
i l^oii BALE?A ?un.iU BlfM %motf b*?_?e_
I 1 ttaaa E-alUfc kaaae>BBl HOU-E, la good erde*, ta aeol
Tbirty .o.irtb rt I'lioa *>14,0WJ. By J. P. B____*I**4M
tSroi.Iw.ay.
gVOBBALE?ValoableTBAP-BJ OCKQUAB*
l RY -ii ta liu.Uon. M f.?i ' aa Boati wm a, .^J
cbo.p. Taay 1 Ol I ."'!- ..rart'.- < "y. *l a->.
OEORUE K. JA_i K-. No Ud Biaa-way.
IIOD8E No..-t\V,'s'Twe!!'!li--t. buSAKK.?
1 aMOOO, browti S'.nr. wrii b* '. arfch aoaMa ta
proTemoala. lt no' asM io 11, will b. BBBtoi Appiy lo U.
PABTR1DOE. No. 71 Fraakt-at. _
11, I.ANP.S lt K.ifiu Piif-_P. ? BtW ' rai
. at_l M? i-ttt. OkUl l,y> A.-in iii Wrrt \ irgi ;a - >\
Caall ,1-alt in thr.u and*. Coaapankpa fo-u.ta aaa ?? I t-B
Oalo* >.t tirm tad c .t. J. H. J A( N.-ON. Mo. qttbWiyM.
r|^BEE^8fOBY HIOB-8T0OP BBICB
1 llOl'-K ln Bf ...'fi. n-.r .-?r.. 84 t??i -''?? h8ta
at once. ,M ..?.? UoLaE, Bo* No. Aaaii, .Now lora 1 oo*
?Jflta._,___,
n\r.I.ANl>-TOAI.I. WAXTIN'fiFAKM*-.
' - Larro aud IbriTi.it irtll-m at, of Ylii-_n'. '??'4
eRaaakai m mil-* *>uta oi I'ul delphi* by '?"_?.
.:..n ... ; nr.-m.-e. lorgo cropn iw t^ ,.,.rtr.H-ti,*t ea?
I-. a-ra, payoM* wilbiii four yeora; 1. 1. ,..?? - '?< r??
goo.laoc.eiy. H1.0d.0dl ato teitllb* i.d r.atini I- lt to
n. .. i. ApplytoCHA., R LANUI.4, Pooimaoter, Yiael A,
L.ndi.town.alp N ?. Lettan .w. i. P*r*- <>*??*? i
lul n.-..ri?al. wi! be l#_l f'-e. ' *. m ***** ?' "
B?0aa**a, _/*- '??'"'"? Bfa-roJ ro* 1 '.'??"' .<??"" ' M
m,.,( rr;r,..ir* Irrlul lol.li, n .1 ' 040 '? ?'"? ;"?"?*?* '
? ?i?ui;#r../..f.:i..'i /?" Bta_a_al/*W*a*aO 4Aj? wt ??-*? 4/ aaa
it./r ?(! (hr E-Mowa Pro__a_aa
ITALOABLE WIIABF PROI'KRTY
> KO!l BALE IN TIM> i ITY,
togethar with baif tbe Meek of LAND aoll a.ljoinleg.
* TF.BMB KAsV. _
A-p.-to HOMER IIOUOAN B_,aP_a>aa_
lirANTED to PUBCHA8B, (?r Caab?A
f f Ira-etaaa PARM *r COUNTRV SEAT well al ? ?' b
., th* North HlT-r. ...na. ll.*- BOO I i ? ;? *r,uenl., u -a
a... .s. F. IEE-AAD.Ha i I'n. il. id~iu 'N"- ??_
C'.y l.-..-A SOUSE FOB 8iLL_^co_
C?W,-llFt/ la, lu, Ti:NR.)O.V.-.ontl.o BBtth liM
JtouTbuuJi.'.l..J-i,i.'eei.;.....i.r:w.IbtrdaalFaorlM
Uroi. A | odwollaaJ rrotoa watar. AM t".. loUla m.
IttaMoai >^ a J. -4^^^ Nf ^ -_, ^
0
\

xml | txt