OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, March 20, 1865, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1865-03-20/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

V01 XXIV.N?- 7,473.
NEW-TOR& MOmiY, MARCH 20. 18G5.
PRICE FOUR CENT.S.
FROM TIIE SOUTE
llebel AccouDtaof the Situution. |
BOIO8B0R0UGH SERWUSLY THREATENED'
RAIiEIGi. EXPEfTED TO FALL.
tfoDfederaie Vcrsion of Sheridan's
Great Raid.
aiE A1IAIK IR MH-I rilOBABLY IME
-1>-_.
_al Adjo2r_nie-.t of the R .bel Congrc i
UB- I'Ki sil'i.vr STJETHBBB TAK-W
UCIN4H i.i;.\vi\
"VVA't T'lf 411 -.., 1
Waafl?wna,8*1 1 M ? .- iwxj
nie . iil.'f.ii.'.i ii* I'.ili!.- :..'.? 1 t.u I.'1 viVitl
?_ y..'.. I1 , ('. A. DAXA
A.ai-tnr.t tta. retary uf V'-' r.
Crrv Poorr, Ta.. Bal ' II ?
Tke lii<irt"'i papeiBol lo4a. ara reeetoe*. 'ihe
MAtoalt.- ia fnin '/"'.? Bl BBMttl ?
?-1,.,, 1 .1 . ? --. agax rtottrti
yeae-il.. Bpea Ihe iltMtkB ?'f
.ff?: . '.v 1 ? r- ie 4'i'pv - - 1 m I
tr ,.ir -t ita . :. i-' r ? ?
Bafljlj laiiaattail I'.'i ? * itb. r.t <? ?? - bbwIb*
jMu-t: atkaf 1- itia i't ? ? ? 1 v lai their BeM
Xi*d! paaieia kai 1
< ttflaBaaaata nr nnw b ? y a* la p - ta 1f.
?Tkt tAtmttmn Byfifrr nf Tasaa*9 rai. I
A**.*. Ibk- pt'bi.l li vv itlil:u-Ii fi. ,:.l I111.T
aapafaittj la aTanaatt fliilaa1 rrmiff- 6
. -? al 1 Ifl ) - frr'.'?
rtti. . -....-_ of tl.e aaaa ?i(X tle 14tk
fbya that 1',.'. ttetilttWBI
ty Httaaeaj la Ikaaa. h 9 aafl ? ' * Ikel ,DI-' eettan
f_*t. r , - v. 4 | ! BOtk B| -t |8
Saaaala I > I el 111 : ? .t ti. tl
}m. Kii -t. 11-1 '? 1. ?:? i' Basatta af tha ???'_. 1"
4".4fl-l. -i: " li 0 I :-'" . '
MBflttaaafl Btt nr .,od* ut raa**M paiata, 1 Uh lha 1
are ?t. ti, t '?"<- ? v'. -
tsr. ? *"f t! . M ' . 1 ' ? i
?Maaflk,
" Thi C '?"?? ? ' ' ' ' ? ? ' " al*i
ibe Mawtog il|*a1f*al patafi*] *-'' '? '' ' ?'
tt4*p*p<r ta n... .i;t to 1, iive. Btt peaielBW?I l"K
?Bp; la tka ****** ak* a aaaH Bbb*i ha b***a tt i
ttamai-Ai:', k*flal h> ' ?? 11 ? i ? ?b*l adlo
kh. im i-t. mul i.u tuwk ioi rearrrt Ua i- I J
?_B't ti-ial ! !"'- H'l'.if ia I ? j-. II ?' ii- 1.' '
8 tte MBTapBfi r p.-.t-a iu iLi ( ui... Itra* >." '
?*.',.. PMlflll ,.'f. .-tt* nf VV i -il:.i | ,J .<:..
theriif.'. iinifiieit tt Baavasaa .ni Sherfc
gM.-it'T ' ? . 1 t ? '?? I 888 fl t 8* -? nr ? -. pi.' ' '
ta the ot., m. Ia V.i.-i la, ne kava i J ;
h**.;ril ttea f"!-r aflafl. flle-aB*d, Ijaehtrary, I) ?
t Be tr. i 1', fr-' irj, ai i M? weeklj ' ' lail i Ua, I
The r.4.i..f-r 1 U I ? .:. I,..-. I] ( '',.:-,
aibi. Wil fltta.l ,? i ? h ... n i.i. !
fcatbe har.de of the Btt] ?
-'ihe r*al *8 tt a aaaa a paper ut Wil
ltTB.0 tbl-.k that RaMgt. 8884 aaj itt TbeaG
ttanufb. ( ) ailotu aul .<_>? ainelli t ? '
Wl iu s?utb OaraBM it i* ea** ww
" T>>* .v.'ir.'j/ v-iis i*aa**4 htm ci.-.i' .Hn evri.c
Afttt l- a tka a .. -..Do of t.'.e c v bjlhei
tttrA J . ' '.v
|*Tke TaakiM. aetwH?.Uailaf It eff<
aV-alit ri ;n ' - F B V. BBM I l 11 ?
a^fver. A. '. ??} ap'ri i:. I'I'.tnl ia k*fl
flnueJ. Tht s-h OaaHalM ia nv bmI "'
pflatlott*. S. C.
"Ti.e Lyaekkarg pafaaa ef MmIm aafl Tae J j
*.??k ua fcoL-e ef I'- t'ftniia if .'f r.i,'. t..'.I. t'f
nfptr aaaaaxy. vi.:<-b. i-i tk ,t if ika aaal U tt ilkaataa
BaaeeaBBi ? tafl aBk Caa. Owafl Bbb CehBMMa, wa
4-*M*iTe tn le BBBJ88?t* tt Tuti.b'i.i, aai Ikaaxfltti ??;;
i**B befure o-_r rt aili ri.
'tOtVmjgmnmt BB/a Ikal tl i v Mtl ea i > i v: '
tt- tbat dii"
_ui-oa.l aif?r in BbBala I ??' i kai 88a iailra*4
8*ii_-e Bt tl.at PB-flb 1 '? '.T I' '' 84 twr- a . r
fcrtt?iv.:.i. ni. l J ...... u Im >. -B )'? tl :,
alle., ba btci. .Lt .?".' ? Bfl* ed nt traafc tora
w*. flaaflk ti ? - x- i b t i't
taaa aaaettB ? 1 -' aai tbej aada
laLji.<bi.'.-.--.. BevGI .
laat, vkanasbmUI aart] ef thaa Van Itb*
fleiot Ol V l_ '? ' ..'. ii | ' j ? tl- atafl itt Irim t.u
ta tlree tbi.'j.-u. J. 88*4 I '? Bl B*flI Cr*. k, ai.p
f/*An\ m I ' ? ' kxa N AaM oltheJ
Ktrer. Tka Ba* 11 | i l ? :' i*B
tbeh if|' t ? ? ra l" i
eanaea up*n enr r> -? iv? - wl..1 w i *
aflafl aiaa eflk* rit*r. Tkey kssaefl tk*
|flB**Biver (Ji:..; ni. ?t_aiflOMk, Tkej baB
Inreil f'.iir of tur it.'utath twere ttfl ia tLe baa*-tt
Baaaalaattb i <' ?ah -8888, alio. balag ? .1 ofll
ttoa ih. aal i fu- ? fl 8 lb* Tii Rlrei
Br-4.e, gnve ikaaaaalrM u;- to t; '-.: | ? ....:.-.e s ,d w.
iiri-ifll T i t ? i '.'. I ' - I 8T8IJ '? -iii
tk-. ., d ?:.'.( thi.- io o* j:.4..-, .. tfeyed afll
f . .
fl Vli" . t ? .1 k :,1
: . bar i
on tl pl*t,t*U a el '?'?'. ii-'
i- ? , laek "ft u'i..
at rr"'. ii :i j" ? ?' It ia
i bn * . Ika rit i eppealta
i ? . .t ........ j ;- ika bm ;. al
?
i. - ?? | , . .
, . letbi
? | ? .
?? .,.'.
ts. I ii ? ? :
| l.caii awey. ?84 84fM<aal*l
'
" he .'.? Mra ''-?!.
ii' 1 ?-. Tkepeopla
?Ba* t
aaib. ariu ? 11 I ? I.'--i.
"iii i | -uil tity ia ttr,.- fl]
**?* y' - ' , .
?afcapi',.; d f..,- tl i' -,".'.-. 1 L.t ,.k. lie atfaa 1.1
aaa-'. ?
?tkeEl ,.n vi itetflaf (i.'ln/ i"
?ttrcl ; ,;,,,] i(i |! | ,, -,. i f p, | ap
?Bata-r <jf1;. ,. ti.._..- ,p I lar.ii a: .1 ?,>-w urlrnn-.
Tk*y an v.f j) | crr, ;i wi.l r|
iiuii. _-.-.. p aajkii<??? -;i i
lr"l h ? I- _
"?^"?"'i1 nt aal Ar-ri ? x
rta...
'Bown, JJarcb 8.?A t.ai!.|.rt 8*8*8?-W Mfll
:' '"! t I. i, ,
fl'B'I?. 1 ; r. Bdd8*l te
"-*.-" ? i'n Ity. Oreal
J*'''1 ' ? ? i aith tbe ei y iii the L?..r flay.
V*" ??' ? i raaearrj attack, 'ii.-.i.-i >
??*??..?.!.. f, ? -!? |g ni :.,ii akare*.
J_n*Ceafifler*8] CeagrcM ttUeanefl slaa die st 8
?^la-k io.. i.
"Tbr. i . , f)f(). , wmm p;,rr (nr,,| _?,b00
"8 k-ttaBXef Tlrfl t 1' all Ifl lajalilaj ika laail i
?'Tho A_gti-tn, Un., PBfBtl f .y tlirit A. II. BttpkeBI
,,. i. . f r IBB ,::;?'.- Bf rtiairi, t-ut Bl BBB
i,., v-t baaa heard Baaa, nnd th.it tl.ey lni/e thut
I ? ii .11 not r. nliii'.e.
??Tlgaraaa eOarM n.o aaktogtt BlekMialttrtB
Mfaalaatka al a !? rai t.- ,
y.u a, Ifarak 1?TB Baaaa of Detefatta baaa
aii _t'd ar.-. .i.'ioi: laqaartlag CeacraMtt rcpaaltta
p| B t . 11, tbe Stnto und.r
oh ...?:. of ll ? ? I.* v'-.a. 81| BBfB, ?<-?
??MACH or .ni: 1.KHO.. fiAvia.
I'r,'in a.leliivxl i"i'V of TU Ritkmmi fca*
Ittulaf Ibalttt -?? e__ ."t tta foOealag BMBaga of
j K Daria t" it, iia wkleb baiaaajai H wartb wkBl
-it.,- Rebel CoBfitaa tt paMftiaaMaadQaaia
md t:
Tn i'r 8 -i" aai B " ??' BipitaaMBea ./ tk* C a
.Vben Infonaed oa Thflrad ? b -t ttal it ?? ttl
-?':-?
Ittatarday 11. . . I I * ty te reqaeal a poi i o'" ?
, nt of I .?!.'?':
fory, or eom ' iln di Iteia tii "'i;' ???' ' ? ?
. av .., ?. thi - '? . rt i i
rt.BBarra that 1 ad oci upied
.,--,.- i ? ' l ... BOt I ?
"...'?'?
. ?. mat.
m t- ,? . i, . - ofl i luat :? i > - t h fl- I-, ei .no' Ihe
. ]? gialalloa iaafl
neil in Not, -..! nrlaat
, 1 With perlN Wl ,. i
I . , , |o .'?:-', ...,:-, ::,
- ', . .. '
....?? ced.
-;...., . ..,''(' . ' IT8 " :l
' ? , : '
-
-,i, vn,' ith i larpe ill.ti ? t ol oor , t iBtry, T b. -
? ' tbe naiural < tt> t ofcitcot raplnpooi fa ? iad
j ul ,.: | " ,? ?'? i ' 1*1 llofltt l ? n
; ' ' . :? i*:i '? i
?
. . , utaadoe I
lin .,",-,: aae
. ,..!,-.. t ii-? .. r?i- -, -!? aa _ ie t i y. a la
ihe ," pta bflTfl eoi ?
i.opti. .i "f ) '? ' ? ? wni re) ?, i ' ?
coard 'I ' ... tr- ni i: .- ? ,-i !? ? .
v ,- . ? unntry 1-- Inda * I
?
?. ..; : ? i . ? , t ,' - un it a
rinii'ph of 1
:
... ??-!..:,
,. t. 1 by f.,.t.!'.<!. I.
-
?i rt
?? . :' ?
? ?
1... !?? . ',-?'' ?? I '
I | ? i. ?: ,| ? ,,,'r ' d ,!? '??'"
-..-'?.. ? ' |
? tiVI ? _ i : r .
'
? i i < rd taltaelf a aew
Ibna -i I - ai t i '- | happeaed
b . " I i
.... | a my mea
' S'or, ml ?. ? ' ' ?: ' ? :
?,, r' v ? . : ?. beei
..' i beiai ? i- ?:?..'?: .., I
1 ..- -iiii'/b, a> ,i ? il - r.- ) .
??'??????'. . ? .'.x M ea i
... ati r-t, ll >. a tt, l. h
<-f tm.. i? ui'V otl.cr, --.,--.! in d
- . ? I ? .:,.:?
[,i"ii,|'.:;,:.-:,: |'-,-. i: ,?.'-?:,? i- i. w ibl it'.ud.
Ai <?:?.:? i ? . | ..,-?. t . ftllll t: > *
- ? VV ? r . 1.1| !.'. w Ithifl OBI
.. '
___, iti. I - ? ; :? '- cl 1 " "
4 - -I" U ' ' I '"' '. "' ? ??
' '.,-.,??!?? ;it -
?
? .
,??,? H-. ,.: . i : _i..t :- duo. -1
Iti n. t. .
? r i|'i rc.i. r-,
rr- - ... ? bla i ' '
, , , . j r i ?. I witb ... .i ', .'-'I n BM
.. ii', T. II Ba in
l! ,,. t. - ba. a wli
? ? ...'.'...-,??.
. , I
.. . ? ? ? | :*.? f tb ? ? ' ?!??,?' I "ii - ?bi<.'. -irt
. . . ,. . . , ,
t .ii.,:. Bt i la i< ? 4 -'?' '* '???l v ? ' :
, m be - te ?:, i'r lai bia uta being
... ly. ara
uaubta i" ? ' ' ' ? ' ? ?'.r;
' : (l.a Of pl ,:? ).ni. ?n,l lt ll ,
? i ll. .t !-. ?? ln- ? . . . , i:. . - | . . : :, ,?:,', i 10 i
.',... uli therefu > ? ? a il? : ttal i'ob
, ..... 4 ii ,,ii.i,i<f,r - aklng araila ? I
, ? i ? 1 ? ? - fi ; phlwrtbl
i . -1 ? . , 1 ? - reporl ,
, . . i. ,i .r- in t?:u tl.- ,.?:.'.. - i.i
,,,.! ;....,'.. ..-. * - . - be aa i'; aappl ? I tut ;
? ? ? f Ibe -T tina ;
; . . ., tl - adoptiou ' .' l!.- U.C.a
i ? ?. ? -Lin.
; .,-.:. i all .- fl aataM, pi 111 ta 11 ??
nibutit aiakiog
fl'M :. Btl ll ? , ?' -?li"-' '?
?? - r Treaaury Botea hai beea
.-.?:? t
;..< mj-t payai al w' I. tha
I | . .... BtTorded
. ? i- 11 i.ct i,-i:.-,tii n tt.i* dUBealiy,
_ , ?. .,.,, i ,t ,|y ii layed '???. *> leral o -uiiii, . i
? . | ed, i ii ,< dat db cf tl .11
? ? ,,-: at ; '?? ?
,* .? tn thi eo ot f whe - -cr tti oa oen t I
,,?.;. ???'. lt i BetMMBrj th-it j
poa er, t be n n.eved.
I .; to be ? ?-. '? ble to
, ,i ll Ita '.jr r.:,- .? I..
i ... : :.,,' - _M n.. ? ity.
i lugRtfted tbat the ay.tevi ,'t r__B8ttan r.ow I
. i; eiii'.t to !,?? ru'licii'lv .?' .i.i. TUI..I4
I .?, r- ' ' trMBiaL''
;,i , ? be |,,,-l |,.,| tb. re ir Hi.ll/I.o loAW^l '
? ii v iii,., '..ii i. i,.*,|i. iTrln- I
H i ? I ...n i.t y, 11 <? r---:iit la j
? ,, t ? ;r... ,. : t prleM Bl I l.l d IBtl I 1 ?
i. i .id :?? ?. N-ii' bell. v" tbat tho '
. , ? .lu i ? i ibi obUaatiatii i-.;
. . i ,- -mi i-ir? ? I Rir fl ur. lt
,, | ? .1 .; , |. j ? ite lo ?
... n lnt|i i d nt Ibt ii ralat Ifl eeia; to
,,: .1, 11' r? ?? (.,,?- ii': ' !,.r the i... ".. r -ii
I ., ? v. ? rea crrMe brt-rrat, oral Ibao]
i..i io i, turn ii. -ii:-! ti," aboal m ? ? a
*. .I nl-i, payatt lu
| , ? ...| |, ?? :v... j
nti di r, - . to tha Oora
| - .? I : , ! - 1 I f'oBgn -? t" |l ' -
, , ? ,? I .- -.? lil li" 00 ll'
? 1 ? I
j i . ! r , |
I | , . . t ? v'i libemJ
. . - ...
. ' I ?:, . I , ' - ' '?"
y . t rtnl ?!? ? il.o i.... ap, ??? i of Iba |
I ? aflto id' t. lt .4 io t- >'/?? il ' . '
. .? ,,:. ? i i Been ' u'i of'
4 i?i ir ii,!,',, ? it l io
| r T i. -
,.' ? , - I - t . ? 1
1, il d_.at-r__liyto____.il ite tl.ei
.- tta :. . ? ? .,; IbM i*' ?a
? ' ' ? ' '?*'? ...
I ? . -....?'?',?? 4 ?? 1
bari beei,iai *
... ?? . ; l'.-1 I ? a ?
. 'i!..i.-l by a r , i ??
. : , ? , BJ 1, J .1
Ul'j'ft.
.,,'? r* Lir :ot .1-1
. j . , ! yo ,r i ru ?
V|,|. b I'f-I.fli' 11
. :.. Ibll : ' ? ? '? '
?
rnuatl _.
,.....? -i
l " '-?' ? "Od ..a.
i .... to t ... |
, . ;-. .,-,t,,,,|* li-hi'l' ,-l---, icai *-1
, 1.1. t i- : Pitor, ' g lllll ileetnedby
'. : i uiul fi
au ,n tbe :?? I i- ? . :
,,;.,.., .?!..! ttl ' Wli.M- , \ |
a . . ? i i . ? i, P*8liBgBUJ
? ;. ,,,ir.|i ?? < WOb'd not < H the fce ?
i, t ni i.,- .?". i i'i-?!?? i? nn,.-:?! byahaftait tte
, , ,?,!, ni ai -1 .??,.:.-',.?? < .? at. d Ia.I'
,,,., r i? ... ;,,,-!,-.,?-ii bv law Io r aala ia (
,:.(-, _,f aoftty, w. ..ii i: '? i f-.Tloa-'-iii/ttT.* r.reti|H.)tU
B tl.e ticuole." nrid tbe li Id.
,,:.!?:.,,.', * _?-.-.-.!. boaerer, nt tle rre.rnt ,
ii ? i i aflbidlag an vll.al.vi ttntaaa to tui aulit-aij |
BliMa.ik laa aaaaal BfUtlattw, iaek ? t; i ' onaltto
lion utith. i ? Co .--??! ? ? :? ? liDrlO .''.l".'V.
er -t.i pr.iv:..f t..rt.i|r ./ ?." Bl-tnf BB.l '- K lp..BH ?
. lhe mllitta, "i-l foi r-?-.- -n i io h p.rte.1 tb.a aa y
rv .- ? f 1!- I ','.""
and tii fnit er poarr "to ' "!l r'"
ailiUBtorzecatalheUtra of tLe I ' tt atate.,
' ii ppreu iiinui., :i. u uil r.p.l i . - ? - i ?? i'
'(?>??-ity fur tbe i-xi'i.t -ni iin power eaa MTer eitist,
I |ft.ol in tha dreiim lancea aMcb bob ii rrotna bb.
. ;v ..' (bfl --I ll - -.- " I snj n,,i. h,-.'- -nl ;?
tl,, r. ? ?? , ral iaavplj proTirtal B* tm
ii.tef tb< oflii ia. atd tbe tW iy or
irainlrlfi tbe nllliia. accordtog te theiledpflae pru
ei li.'.il by ?'??.: ' . . _ ._* .
A |?w ii ti. -.:..! t.. preacrib* r. I 11 * kaa BBflaf
I > ,; . : ,., I .-(?. le. > -' "I. ?__ '" _'"
, ,-,? ? , , ? , fea :?: u-1.. iii. nt lr Inair-cea b* re*
qniRd io ibo* lhe uereadty for ?.eh e ireneraJiaB. ii
li< n thi i .ii- !"? ?",' l"1' , '.' ''
., Garernor ei a **t( lb ItketowflaM
| |n io call''" ? ??;><?>" aetantf toi
serrioe li anothwr. ao tbal a bIb-I? br.-**l. ... Iba
.mld iini.-- Ibe lital'i au.1 levasl le er. .
latar*. v IbMt Boy |.r ob katawtoflh*
I'.. ,?)?,!,. (..?;-" i' Bl ? .fTt ITt'fif !.? ? ?'"?' *>''?*
in Hi'-ih.r Btate, tbe Eieeuli*. refn edlt
- ia "lol.i.p'.'v..! in theartice ol t ? . .. f.-..-r
.... , * a ? t t_Ml pttrvoae.
i J h.tel.i'.tf.'o:-'. i:: i. .-:''" '! ' '-, 8*8__t0 '""?'
'tw-.H.-a - ii "-. t--f ota abicl '? ? t? aro*
? t'n.t tbe ii??..'.'" 'I '?" , ' ' ?J
. ? ?? ; . ' ?
.- i .1 ;' ?- .
... ? .4 | - ' . ' ? '
.. , , v , fa i. aiu .p:ii,n J' ii BJ "i. r
t.. m-v that I iMrireU * ? ? i . ? .
II.- writ il Btt iin i'r Pdili ' le and M|" I ? '? ''?'
,.,, ? . ct1. afnl .'ini A .1 lha
? ,r> On Con* ' ' r " ' 'v ' r "
.,,, | .; -4. - ? - ll.yl leCoi
... 1 ,, ; r:,..a .f
... ? . . li cm
preaent . : ' coBtom.
pl hi'iithia] r*a rd. Ij
. i ? . ? ibii
..,...-, ii Ioo .nl ... . '?
V,. ? . . , . , lopti.f lhe Biearai - al r< re
'. fl. r i,.| |le 111 nt! and I '?-.?.' 8l**l ' t
i ... ,1 iba i" ?; ?- ln tbe ei* atlo . < i Uie Im
??.':..: ' ' '?' ? ' t r >?_.?:. lb*
pr. ni ? ??. ; i,-:. v th 4-' - ?* il - Bll lb* r.
lo ibi M ? mi ll aed ? ttote ?? "f
.',, |. - !. .,i,l .11' I ? ??:
1 ; ld* ' ' I nfl l
, ., leeurel Wbat otber ri --.-.u-" i- mail a
.- bui lhe ni t ... i -
Ir,?! , : ? a ...ii', itM ?
rIoi, tl ? '' '
i i-.ii,'., 11 i. . ,i . ,i ?
ito. i-t- eb t> aaa '.t sk II p ?? Ibe i n-uei r te
?i- r t. r i :.. ndi r. If - ??
r t!.- ..-,-. reni e 1. tm" :i ooi. ? i , ?
i | - ; :? 1 I* ' ' II
' would : ?? .. . i ( u.. .-: tl
:;. I'H ;- i 1 ' . . '.-!.. fl.
| I',,,,, her tbat ia tLe eoBrVresee eheae
. t.i lo.r ii'liin - -ioi ? ?- ? ? ?' i'.-.ir: I -'.I lhe
i, n ri: .: t ? i t'< t i.:. .i >(>.;<?_ Boold nt eal. r lai i
' bi.v ne;,.. -.?.'? ? ?? - ? . | af. d< r?fi
ito--, nor i ''?-.:, Ibat I
.
.
| ? -., i: ? I t. . ? ' l ? I
i ,?:,;.!,; ,- || ;--?!: -.???? - ? I r. p
aal A a ? ? i ?
I tiiri of BtoTery. It-.-il (i.-i'fr be rewa | ?..] - il
?; : . ? :'.- ? i-i. '.
.:at--f* in bll i
li ai n
ibeert'*! ot eor pauitrai at i '> *Mld tta] r
? ? r. i . u' i! tl ? -. ? lh. r v. .i
.. ni . : '?; ? I tn .)? i. ??- |i-r::ii:.
jt d t. l.-.v, . ? ;.r- .. n tl - ' , ? ')? i.n '
. n wl... ..I.'. i i -i r . ?
.' | -, . ..... I . !
h*M , i. i ? ;. . .!.
it I.u. 111. i, . .. . latod I
t I ' - . \l .4
, . , i r I ? ??
i . . i t?
? .-i t i.r ' . i '. v ,
ft I
: ? ? ?
? . . " i ip* ea*
I , . . ?, i t , I , t . ?? ii if 1 y
i , .i.'. ? of ta* laa I, III*, tpnti,
fl -. 1. uili.iiiirii. w.. * |.i. <r po.*e*8wi| I.) Lit...
II,., /' || V4 t ? 1 -l - ...-.I ' l'il l-.ef llll M- ? 'I. ?H IL*
. ,, ,, . A. he i ' -.i n . ? pt ll ? 'iiir'e -
... ? r. ... ? .1 ??? i
r . - . . I ? ? . u uil
.
h,?! mu .I of t.-1 pl*X B'.ii . ,1 .!? !? .
... t ii i ,.i i .' 1>- -
.?- - , , ? r .... i- '? ? ? ' I
nr.. t aaa j- ,.4 '-? . I ? II* Ord i , i. ? . .
, . , . ? ? t ? , ' t! . ? ? av | . . I
.?, . . . -. , ? i tta i i? a - ? . 11 ? H.,
, ? ' . . ? i t:-, ,
ii:,'. tl.':,i if ,.. ... (-.'.'.-, .-! ul- .- '? ??:'? M t ' Mth
'? l l, 11 41 . '.' I. I-' I I I'l ,
. , ? , ? 'I j, . .. -. . . VII I
lo be the ? ? ? "e ' ?' abota ref rt.il
>'? II. I.I- li. . ' ? llll 1 ? .lf': ; ' I'"' 'Vi ', to
U*a, i.r ??! . ? ? . ? ' i ? ; ?? '
l.:in ft r i-i.iif-? in lunil ?-??,.' . i italiua I
4 1,,-n. (iraot'a
? id . g ul , ... ? .. ie :,i H,a
pt. |. . ?. --... -.. i? : - . ? II ' I ..l.lv to
naalag o i ur. II of a
...-, ,.i.' i' i ( o i '??' ..''.'. ?
-.-.:. ? - - ' i- !? .
.. ,. , ', ',,, Cea.Grai I I ? i. ' I I ? x I
It tboaaj
?. .- ? ? ? ,t.i - f , i
t. -i, ? ? - - ? ?? ? '..'?? ? ?
,,t i;, | i i-i] Hlatta !?'??' or 1 .k, - .i ? ? '? or rr't-i
1 eaiallnn i .
remaiaa Ihi t I I - eei -
1 ,t t,, -, fi 1 ? ? pr, pl. . f t! .- C. . r i
' ;? riiti. i , tu. i . bliii wti
i'.p> aould . ii ? i a ,-?'-'. tt p ".: ... at lh* ? ?> i vi
|?1st. '. pemv , ? t i.u . i t. ? t v
, i i . , i.< ii on ii i.i-i-i--,. ..,-I i-t,.,'..; by i-iti
i. irloru i
UaTJiig tha* fatly ptoeel befow fon tbe Intoi
' : ?
i . i i? I ' ? ..',.?! aud i -i-.i-ui' ?
| I | .. I !.: p ! ? :. lt li .;..,,.? I I I
bm bnt tn i.ivi.l.i wi'.i aitealiuB to m mi i er*lMH of
t , BbOte ui' Otl ? rr- B'| ln .: I BJ < |0
. ?? : ' . .1 . ? ll t. i i i
are, FruBlueBt, aboie all otbeti, Istha i.'.
? .,. ... i il. ? I...-,, ti ii l.'iv.f'i: aU ?* ??; -.4 r?i- .? ri ?
. : < ,'tit .-iiitii' i.t, mal* ( lerul
elrlfWB i t'-i', ?'? 'ilt tl I.'l ? v. 'I n v.ii, . ?; ? . '
1. ; ' , 4 | ? >?; !??
looi f r ? i ' ? L Teyotir acl un,
m.i only in the I.f . ' I io y.bi I om... aiT
I i _ g be tnim .1 for tbe i im ..?? ol :. hut 1s I
bbm, wfce, !j ? IUIb* um ni if -. -ii tl * -..tHf of fni-d'-iii. ;
n- ...I tbal ' reaortbj tt i , ?? l I la ilng*.
1 let Ifuil unflf f ?:. ?? il Bt | '. ? ? . nr iv UJ BM Iti
lii- , 081 i.t:"i. II al yo .1 J 'il-'lii dtitll - u 111 Lot !t, ? -nli fl
1.1 .-? j.,u al. iii I i.u- i !? " >. tl,- -.-.. . itivt- hilr.a ol ll,e |
i ? ir to!i .. ,,l i ?? bc ird 11 aa li a aad 1
j tha ta ple to ll ' ; :? atoi I ,
nhioh th.l i r.i-i.;,'.i ? 'i -, . ? i and aalmati ??
i tite t siilfi t.i, ? i i,|,...
i . ?'';'? la tbe disllw 11
. . patn.ft.wbu ii. .iu - .mni.4't- i;.,ii.
I,,, rlevo d to bl* country's i i Md . ?.
to Inipire ll.elil wa itb*< ka otUj
i ln a .-'t.i,.i"H : i '1 I. I] eautt, i
nl 'ive all -'it. h . oi'i.lt r,i na, raadei n.ir .11 ea irn-rt i
'.,-.,. i 1 ,i ll,:.-, I. t i: ,
i .. riy to tbe Ptrlne * IL snd rsrersnf by Is
Vlke tb. bll ( ' ' ril ? .- I ?? -'. tlii'l l*m Uu
I:.,,.,?,,; nnd :?<><'? owralrea abra atrBfglina in a
? ,.t , .,, i ,? v. ill , i.i. . ard safel) oai
l r I'.-olia. nii'l BM-Uda HiiioLili. tba
, lt iuln.rll d.
?ll I I . ?: >.> 1>AU3.
,i . MareJ !-. IB _
..ihmutioi iin .-ISTIMI-.
'I Pn ri , i.i ii.'.tlii-. 1 i ?> ("i ? ?
,. rj Iniport?il mei , of wbirk vill
| 1. . . ll '!? . . ? I
..,,,,: i publie aettice, aud il a lej Islalioo abich ka
I , ? .......: i.v im- pal ln t'it. i . i' addiiton
; . ted .: . *> k Ui* i ? -1-? ii i.n-. i l"-i.iir.
i.n im. !? I v lhe u t .-?? i I |>' vu ifi.l! ?'
i ? i. > and Ibe < m irj '111 ln Bla ibm
l _.. ill 11 ul nr -1 -i- -.. fl fOBBBBd .1 i it: X ?? 04
, ?. ibi! i i y to I
l Ibe il-'ln 'li' ? '1 I " ? u ? <.
will a iim: te t" i ..itn; i enfii.. (la m.i hepel lactl**.
Wntro l lhat lai recoa uudsiiooa tt Ihe Baeaaife
Bill b ?t ..'' ??'.:?? .1 wiiii, u.il ln b11 li." ir iti'-nt.
Tii 11 , [-. II. ..lt,. ilv 1- 1,'tlV WlHl ( II.l'IiK. Tln- Pft
deathSsdoLi bla.ltily in Ibe inntl> r II. 1 i. polated
e*rt i'if I-'.id "ii i-.. io,1 all the Mi ri;.-. ,.f lb-'
nrfewtari t.. ariio ti iblpibarl l.l--i-t.-l .. tl ?p*i
, ? ,, - i . i ,. i ? *.,--,; to .i.i.i t* i.. i
< -
VVur i? ll >. i x. iii'.i. it n paaa**1* attaajplk, lt 9kk*
,t-Li ill.. i. ti.iif tf .it'iviij Bii't rnrrpy, u*,t ol Ihreitt*
aadai eaiall o. and debuie. ita luties_reii
, . . .'.li1 c. tti.ti if mu it -li, ilv i i.i iin. .. d ll lull bb. h>
? jt.-v-.tit. 81' t: H...1 i*|a*kj. ihe iini;.. i-l 1.ai-alu .
,- to .i.li.pt tbe mom.t; BBBB tlo Jvlt-CUUVC ti.eu
Irr* tba dat] ofaaii * ?'. en w i'l, . Igni
i ? ??, :,. i ,'!. ,? .,,-,. r<-f, rr.Br. the Prfflt*
dent I kly ei ? i BgreM ti. it tl -? :- H :t baa
, |?, i i.i. il.. ie in!,,.,,, i.,*e. ii, jiii.'.t out tbe dal
it.,,:i,'i aaoane. tao Dlarieaa ofarattaa af ttttfa u i
t. ? I--', Ity i r eertain addhtoaal aeaaarM whieh
' baahitberuifailedtoadaat. Waaraaarethal
thi irt n, rul ve;-','ot ti,-, onntiy ii'il be ln fivi-r-,f c ?
',. r, and wltboBt delar, all that n thaa r
V. ? i : ic it u 11 ati , 1"- :'.'? ?? |. t iad ?? :?? :
-Voari -nre tl ut it i.ciiW Bb lu u fiei't
,-?'?:-l-kc *tra, Wli. .'!;-? a ti-i in ai. dlflfl ttfl fUWtt tl
ii - --i-iiitrT for in iefaaaa iaalaraa th, aaaaaaBi <!
' in - ua* addltioaal lo laoaa M hi. r-fwai. is a?uul bo i
; u : ...fal i,*|? aallii Ity lo refflM them.
i ln thiH BUfb.f atr I'.-pii, for lifo an,l denth, when a I
afltiaa aaaa BBMeit_4 ti.au w* u extMiiiig all tta
pewer f.r our leMracttoa, it wonld he Innmity tt
ritbhold *ny reaaaree of letBaaai It bbbM bntl.?|
'(topidlty of InBj t,. bw per < nr nllllary earraieaby I
- ? ,* liona, A> v.,-ll f, fif-i tba I aba i f tha
,,'!..?,,, iim it l88g into the rii.ir for niortnl atrnpbir) J
| witb aaaperlor la wetcbt, Mrlpped far tbe Bpht Lrt!
i. , * ri.alalu tbe tnilita. T anu by BfliowtaB lt Wlthl
cai ry paaflU I" , n< rjry, aad ny leMQIlBj erery realda-1
i..i, ii:).,n il* rlBBf. Thaa oiily aaa it BMM ttfl if 'pou-1
?I ,-,, i tbia iii. i'.I .i..:, i:.il r_M t? ti.e trBleralol]
? ? tiea
TB partlcalar Meaaana aakoi for l.y tho i'r - I I
_rlll iiij.ii. f:,,!ii ? pen I - f ihe ini?.H"e. W* I.nvu
not tbi apaee !- r tb. i Baaaaratloa berei r.r k li
i Wa again rrpaat tba bope that ?ber arBl all
: '.l :i. : vi.,i, it di lai l ?' i * t
wholeitret loar abotc meaaa lata tta war, Md
; ... ?.? .'. Mli't ll*. I lli lilllll UllllUp'
rlibertlri ?s .:?> , ai aaa i ible f-? ? (a aaaklflg ta
ii -,
Bofbanaaa* nvl eordlal aoBpcratt?n
t ,. , i'i.i, BM , I tl..- iL.v i- ui.-nt, and .11,
, : , i.,-i- ln pubtte it | riv M itatioi . i ill u*
I ,-,.'.,-i ? '.. u ni.li.'if.il raapaiaaa It li a
: . -. ? ? 'i ;..-.- -i a a rtaai, -1 i Idi d
i ?? in-tt lafkaiOBB woui.l bw
:_,.:? aai u a Itaaa
ri;o. i/.tYit ri4i"v iiy tue rmni
MMl,
Vaealajaeae i"? ..<??? ?a n_?tiii in*ii_,e?
nilS 'Inliilnl of IV ar.
VTi'i'i. v, Batariay, htaaah IR IWB
n* <-r P I , , .'?.,' ?-'' ' '??4 Statet tf Auwriii
A PBOCLAk-ATWR.
ll/,(r,,/*. Ki'li.ill*' ii.r.,n. 'ti'u BM been r."
eetrai t!..>t B -fla [aa___tt *: att tta limita of tti
t.., i ,i,. . : f rakttai altt bibm ond m,.*
i . . ,f ?,.i i_ j.. eaa larel af la -taaiffl larritary,
ai ?:. i- tl an bj ea ?I. 4 M a aa aM ttelr i wa|
-i ii-.d 4-. m .. Bh ::?-,.?
? N?w. ttatti f. '-? ' ?:"1 ? ttfltLi i
, l'i-ai.lnit ofthe rni:--l.'!"t ?,f .' '.'ri-'4, ,'
i io.: B ai d Ura I tti I al; mi b < agaffai la
?? JBa ?'..iii,' ,r -tt ?!_?-! Ii.'-lb ("tut
narti.-i ,t !!? ti ?" li part. aai, (feeavleM',
M d ?'-.', r
Iu v Ita M I '?'????' I ? ' ' ?? t i.r l.ind. ur.il
. || ... ? , '.|. ; . ? ? Mb< a-IW.it.
j,, .-..!.*< ?- | '.. ? ?? * 17th d.T Bf
>;,,,'. tttttytai rl l 1883, aai ?f tta Uia
? r tta I'u.ud BBMBaiAMBlia ttaelfOir
AnitAiia LBWBB.
p.r tl- I'r il BaB.
I vv. Ji. Bbwah n rj? Iv ?
Aii.lillo ul.i on Nh-.ritiar. lli* Irni)
.*\. t.r in ll< 1888 * ?nrlillaa.
WxK Dl laniW- ' t. V, lltv. 1' ??. M .-?
'ir, Mnjo'-ti.n. DtXi T_m hjoioed 1
- I !????: t.
0 a.i'aaa ImO-bB iaerilarT af Waa
I Aii'.ti* rt.r. .'.. < M Bf. ti.
l ..r | i. a.:.'.,! 1 I M '' " 1 B "f B I
,-if taa thai hare f?i.flB aar baaia li u ?
I.. lat..'.-.,,.?> ,, ..?, aad i. .1 .lli'il ........ ll '? riT.T yi *?
| i .. . ,t j!.!. II* 1* rrpoilxl *u ronla f..r
i...;. j,.
it. i - i tilatht toaa u I bai arlMaay
? . ,, ; ' 1 j fOBffl aod it..'!r-',.
. ia rai all i
, ; i r , ? i
ii, n. ^t ? :n-an I* ' M8 M d vtrit. Mnry irnn are wan*
Mf .'.-?? ?:,.. i'...'.'?? t I'..- ni ii. t ).,?'? - i a. ? .,i I ?
(-. .. li- v. tk'.. Mnjoi .,, ?.- -r ..I.
? -^
Thr Driifi tMBBWMOBI la ihe Mli Duirin
Tba Dial in Um YIIIll OeagiB leoal D
triet baa baaa _aaaaaiaa.aM bj ?:-/ aaa ariar, kat|
only ib BMM - 0 I *t PBbHllld ->. I
Tl _H BB f) '?: ? -'? ''? I 1
IJ :|| t VVa:1 1. al>.i..t '", altt tho !? ?
j ? r i i.t u-luciL _
lii-iiili. wt Nall.hiity.
Paitial I t "i'f."i I-!"!". ifl '" ,j '? 11 l K.T.I
bttIkaveeadearored ta wilt,- HMawBBBl_i w
ni,'. i the i-ii. iiT.-tn'.i >i. TbaraBTB MTB80
ttl - - M ti'tcl BB _M ?? l ' "f I I'l , und flaly 75 of ibeii
Liie BBBB I" k a'.ve. (T!4-:ii- il. l!,).?;r, Licut.
I'lobiible IVrrrla.
i'.i it AM?. Mai,h IR I8BR,
I\ ?itii'iii' of tlio vvr.tk of it r~-t1. u|)|.iir, uli.
i'..in M '.-Tr i .il.','. t.t*. aete f,,i.i?l j,-?,?. mAa* la
M lin . ,-ie, i ?,;..- Mii ib, tb, aaar aberette BB ouiiitu
waa hat lt iMsarad te B a aaa feaaMmtt Brababf
**. i?; i hare .-'? Batariaw aaihg, Sh-- wu* apln la tvn.
fntn at.'iii ta rtrrn, aad lh* p-nion eoatalnlflfl tti" narto
11 * *_<-pt n?.i) io *??_. R.itblagbihaariaf tta m w,
Bhloh I- aappaaal to Lo loat. Thcro ta uoclao to t-o
i aaa ot mo raaaaL
Ililliaida.
H',rl,-)_. Mareh 1'J. 1"\
WiM'tiiiTi.l.in, - riol.Tit oight aan thegolden
eim aaiaaaarei tLu biiliurd . b_ni,|,ii.n-:,ii. n..- in..!.??
,...|,ly tt.iK.fi.-r cbalb lui-t by 1; K. Wttmartt, lo
,-\.y :, BMB I. f?r I8W .1),! the et.auijilylabll). Tba cbnl
MBfl V, .1. I 1 -LaaLlj Lt I-t JI..L
ROI TUE UU OF IHE POTOi.C,
Mlirring ___>r_it* at Haad-.k fOO Ilnya
4 nmpniga ?The BixiB laraa? A Tr.u
monial.
I i ui Um .-p, iB C nt-ipond.TL
Bi".kb Ainir FefttttO Mar.h 1., 1..3.
All K'ics to t-liow thut avo will ...170 a sh.rt
l>:t v tt loier* < amiaign. In loir.e r<ape..ti it will be
aiiiiiUr to the IM day* campaign of 1 .li by the Frenoh.
Ifl ii few Iflfl a MfMa of coiiteste will huvo begun be
t'-ntho two great artuiea watchlng encb other tbat
a iii cauio prof-iund exeitcn nt all tl.rotigli tbe North.
Ai ttn girat Frer.ch ttnatur of itrategy __x___>..y
lt keil at tho weatl.er ivheiiuboat tobegiu 1 it i:.iu.i'tii*,ii
altt U.o Aliita ttlH-laa tteaaathM i* riow eagerly
ri'j'arded l,y t,i. A ibaft sbower of rala fell yeaterdny
bnt the grcuud ii Bt ill firni t,.J ,y, the auifuce only bar
ttf been n-ttrd.
Two Div IfllaflB of the Sixtb Corpi wcreretlnacd jca.
Ifliaf und lamid in an efMeB iti.to. ll.ry only
fonr.ed Baa along tho br.BMtt ttua, and a r.tiT.croua
p..:ty of i_.oers.iIi_ n.ir.o Tis.to!., I: t'luiMnj _ Frcnih
- Wat r al84.88 r .uk, laia alM |tta front, after abirhtl.o
Baaaawbb IkaBaaai, Ti.e aaaa tt ti.u BBaskaA,
881 1 did BM l-iiin, hut \>y tl.e lee. on hia aiec. e _b,l t_o
br./iid. red htrijio on bi* pantaioona I aaw tbut Le wai
ut tta Ba Uajat (tbrir ?t .ff). Tbo _tai:ouJ, Mtt and
sixtb Carpa in -' aaa Bn wrlawi i,
Ilreret M_J?r D. W. Miuk. of Hattery n. lat WtW
TorklJRB ArtiBery, laeahrei fr, m i.i* aaflBBaaatw
t'.c Mtt, aa _ laatfaasalalal refari, *? very lh.e i?-i o!
baaaa eejalfa-BBta TkB gaBaat ttmut* in a kttt?
reapaaaa ta tta Boafaajr, aaM Baal| wUl.rJ hii men
to f. 'l,,w tl., ir (,-ift in Biti- n. Tl.e ln.it, :j iaoneof tl.e
... -. ni tth 1.11:17, and ia fi-rtnnote in tta (t atBj of IB
:., al i,*,ng gaa& Btt BBaaal iu ca/iunjuii-i t,
1 n-i I.i. ut. J. A. .-..l,:rd. )r. D.
Ha .loTriMrnt Waa?TBIiaea _Hb WeattBa
-A 4 'atta A Itrrlear-Ariillrry.
Kt bi Oh B] U*4 CuttX ii-/. ?!..)'.
Baaaa ai,mi, i tRBPaieauo liatabn, B
i: - ii. ii. i:. m. st.aii',)!i, Secn tiij of ITar,
Bt-f.-Cffa. MelfB QaatleiBMaMi. mt _on? atta
, ..,' ?, t. i ', .1 t.'., ??ll yMt. r-Iiiy
aai aara laeeivad hj a g'.aid MfcBBorofi
i . i ', i ii ni. an ,/.. u..i< *). m u tt.., Thlrdla
altt Ba i.-iii, al ebytajraiaaaa aln I - i
.
Tba weather, aa vbtth aB eyaa nre Ixai, i.itiiif-li
i.i.d windr. I'clr U tha ffBSa! 1? <l*?li.g BMi Alln
I ? ,'. t'.< tlflM aa a B-8V8 irava vaiy alfk,
i 11 id iy ..iim mm - _ M raM abaM i' i tmn raater
,. i .? ?'. Mffeated tbt liaa 'f tt-at ta_B before a
. :.i... ed le fore yr< it evci.t*.
? t _n i wm larttvad y*?ter>
,i ,t i. i '''!_''' unX ***\ Hka tta i ia
w*?fonu.l in ;,i, ? | . i- nt MStti 'll.il, I tbiilk. iibilt.ei
t . r.i ,...',-,,. il,.- ti :??>? !."ft CsfpSat '...e _i_iy.
A.l nf ' ' i .: M tl.,' Beaarra Artill.ry haro been
t. ,| :n.ot,gth< aarpa of IB an. y, aud the Kc
mn , M itaaa a -l M ttutti i_'ir._.
4 . w r <?. >".il, which wiil .1..,'__.!-?* a thnnderlng
: .. ?- __iga our ti.e two grenr arc.'-a L-r ii
'..- to (ai-'-and l.n." vi '. ibBB BM u_t. D.
Tlir* I.t n< wntiau <*f Pi-Irr?biirg- irtlrllf
ofihrUtbtT* A Bioii.i An _-tpl_*ioB.
BfiaaiaawM, Battttey, Haaab i". \ttk
Inf. ra ai ? -..-i'l.. in:i.y >'i'tl..* 1'- t'.iiiii* '"- ?
(Imt BB 08881 BB t" BM I BM paBBBM-l eor.diti.'n.
_-,i araiaaiyM mbb I 'n.* t!:'' aaaaalB n.e.y rc
q,.,IW.
l:,.r ir* ,-ontlnue fo prea-all in i*ni|> that Bfl ttflbsO
, .? i rraaaatloaot i'- Miabarf,
o.i 'i liu! i j Mni I'r.iinjf tta m i .' alasf t'ii taak r
if ft, lf">. w, ri v-'r* b'l-y t'rowli p Baapa fr, m atttM
polnt, M oai tltaa aacaBttf tt bb i'i:.'". bbI ta u ahaat
i.... itt. i it Btio'her, th,.* n,. Matttttaf ttaattB rt
?.mt.l falBOM f,'.' ' R ? ir en'.ire lu;e.
Bi.friaij Bl ibBm,a-? oaapM le.i by h!-. wtJt * 1
., V--1 other l.i'lii*. 4rrUe.l at h' _4!.t'i4rter? ?n
Ih.tr'd-T .iftir:.o n. and f on after | roc, -,1 d t-- tbe
.. ?.: tv i--.wb.ro ti.o J-TftU Oaaaa aaaa Bea ieaai
k* i. ?.. . ? ... i.?? i ::??) ratan 11 t,< City
I", .nt aa a -," , iul tmiu, abBBM ti.' y would *"oa bt..rt
a't,),l.
Aaathar BBsaaal aaya ttBaB ku Wutmuwj aai
i ., li, ,? U. -l--!? were l:i ?, tiv? in?tion io trunt <>f
. i ,,i m, tk* i '-j i b ? re ?t.ti-1. aM
:!,,..,..,,! i.i:-. ; .11 * of trtBB BBBlibeaaeBoaBBB
Ugaal >t iktaaa M I a BMTiaf t-> un,l tte\
Bft Bf nn t.i.i.-iia'.l.T bi I,. fr.,nt, at lin,' ? cottt.
pl al) aararaalBf C Bttfl HlB with wm, aai Ba
,11-utly <-|-nifg ui*n our BRMfa altt ttukm* Wkttk
I; , repltad t--. It araa ?? lh reitl ay v. ? raaar
,,. ,i.r ,:;!:.: IB <-ia> '.:T., I tt 1',-t- ' ,'?'.-?*, ft_M
??.",- I- j ., . . .! avva.-. for ttl
parpoa i<f .Mii:tf BBek to tba-raavllaa ofw-,r.a,,_
.!.. N-ifb rti4 oftle ApfBaattB Y-\"T, vr:th tbr.r
ii.': r-*i.i ,* bb the Lyaehbori BaBrsai,
Oa i q n .? t, i , m af al I n:.<l >nov
preraUei ?t tbo Baal, IbbB BOBBaaa iaara aai
.:..!. a Baabere. aaal tta ? 1 ?'
,1 vi t! ? -Ultae ireaa
i . - plBBRM took phB B I-aBBB-f, ? *'
ihoek I a beaia an thi iTibti arrl ip) aaMtta Birare,
i. ;,. : ? atta lla ? ? " ' -' '?".'? ?" l
, ,.. rtait ICiti MM I'.t it ,.ai.att ll
aa aBaokpt af tta BehaB tt ttaa ap fart BaO, aklah
haibeaa prarb iiyaraeaatel byaartBofi kaawLaf
ti.,- ti. Babafa bal piatlaaBj Baiemlaaili
CalaBrattia n n, Fatoleh- i>rt.
WABBBSIB. M4r.I1 18, !"?'
iDfonrttUa- fceoi thi Aibj tt Ibe Potoa.
. Day aaa fajly eafcbratad hy tl 1
I -?'?! rtoalpal - BtattalaaMBM eaaal
, ,ti, 1., 1.0 aad tui raelao Qaoa. BaMfhreya
. *-... , , 1t.1l ua Ji.-'.f-M, Col. BBfMB 1..... t
, ,; tl.o conmc. Oaa, .Mntilo aai BBBMBt moat tf
, , il: n> v i:h im .il, all Ihe gemral olli,.i_ ef the army,
MfBttM with th?u?nn,lH of ollieer* antl nietv. I),iring
? 1! atila raa Cti. 111 laBak oftho 7th N^..
Vork v.-iiiiitien aaa ihrowa fron hi* baraa, aaittna
MT-teiy Lalared. TBeaaaatMa af aetatal laaart r*
i. . 11,.-1 tii-'-i f--r 1.. laj aaa paatpoaei t.n ttaJtt
loa Bf daf. . ._
FltO.TI RBWa^aUtBAHOt
The nirai-k M<ay i"?i|r_-a -Oprtailoaa al
.Mobile I'iiiitg ea n I'l.ig.of-T ruie
- PrugrriB ol th, brafl A _li_tn 4 r>'
>n.*r.
Tba r'c.r.i'or fi-orjire CromweD, fSfoin Kea*.
Oi leini*. l.'th, mttIt. .1 nt IkO pM t In-t evel mt),
.\ bticr fiom T8BB ?" '?> BM '.'.Oim ii'b'roc_ o.i|'furfd )
at 11. r.i. k lini w, 11 a lunitli' tnkee ta Baeataa au-l ?"??! I
Mauciloal i l ?"''.' -. hekn alnf ther bad been l.'_aUy
1 in on Ipated Iiy tlie l nit.-il Sihioi, ut.d BBB only Uabio
to lr- traatsd B 1".I ?-''? I
I., it.-rH fiom Danphlfl IaUt.d ataU lhalear I***''
Iraoe taal Noahua wbteh wcat wltbln tl mllea *M*
|,.io to eacliai.ge j.r -.ii-ra aa ibe Bd, aaa ared "PJ?? -* 1
the lltbel l . ??) ?. aad ooBPolIcd ta rvircat. * ? J' '?
,,,?,! t, |. The llebela iB%.eoneatly aVclara8 htey
...i.,i'.. ii.,-. ? ', ? t'H "") :; ,
Our Beei 1* reoo.tod to hare er. a. .1 _o#K t.ri*ar. |
I he rtcoincr 1_v_i_1_b BttB unttv. M -NiPik BMM ou
' i b di -.it aaa inciB_af nM M B-ftS***
A -,.?'.! break ha.Vocc.irre.l ln ttatafeB 8Btt8 wtat ,
Liauk of tLe Bi-Ji.ip,d. ?ix mita8 D?^w lialon lloBfa |
Two T'nited Btntes trsnaport* were reperted aabor*
on tbe mth on Velloan lalard, near Fort Mnr-rm.
4'oiton at Kew-Orleans wss aaaflafl at ,n_77e. for
-iidtili? _. M?kot neaily bare ofrngar and nmlarsee.
riion texai.
Uebel Arronui af ibe AUair at Darilaacll*
-Fr*a BrowaaTille?Tfcia-. al .11ala.
From TA* Houtton Tdtgraph of Feb. 24 wa
mnke the followlnir extractai
The folloaliijr 1*888-1 onW frem Gen, Magrndrf
conuitia, aaya 2'Aa TiUifrap!., "the ilrat incu'l-.i of tbe
icailunt a__x la w bieh it n-lutos-."
i __tW,l 'AltlKtl*. 1H8T. OF AliKAJI-AS, ?
W A-i'iar.ro.v, Jan. Ui. Iflflk >
Gfv-BA(.0)_EBNo. fl,?Tke Mi.jnr (.eneial Com*
rran-liii* tnkca plenanre in BBBMBeiB* to. tbo army thal
Col Brooka, .-ouiti.aibV.in* Brooke'e Hrluwle, compoa.il
i.f I'.r... kl a men pmp-T. NVivt. n . BeginiMt, ai.d i-ir
mitn'a BattalloB, after a lon* and dtffloilt n.ot-rh totiia
ArkaMM lUv.-r, atta?ked*Ma*lertticxof iheeoim*
L''.-ir Parilimelle. drove bici inio 1 Ja worka, Xllunjc 8.
wouiiiiiiiu- 18, nnd cnpturiuf ii, loia oi, on otira.de, I
killrd fttio 15 wi,uiiil.-d. ... *_
Co! Breeke, beaiinKof tbe aprroaeh ofiteauior.fr.'
Bb..ve by Kfnrerl narcb, with ao ?*** laaahafl t'.a
proper pt.int at annrtoe on tb-- Ifltfc 'ilt. Hann.r BttMfl
a pieoe of artill ry and his n.en in BBbeas, at one
o'elockMtatt I7tii.be porB-tttd the Icaditu boat to
aoaha VSfl i.i raii|j.-, when be Opeoed unon ber with Lie
infiiitrj an.l tl.ii plec*. BkewM take.l Baa tta te
item. ard SHin nirn-l.l.-red. bbe provnlto bo tue
New CklsMB*. The piif-i.nerscoiiiiit of anolbmr snj
2!) n.rnof thuMth Indiii?, and 40 necroei; alao. tn*
Captain e*ea, and a ttrfe niiinbrof r< fuifeo famil.t-a
from r'ort Bmttk. Aflet reBOYiaf everyth.i,i_ v iluable
the T.-tael wua hred. 'J he steamer Anme Jaeobs nei8
huve ln ai|f1it; ahe waa flmed?tafj uttacked, and tba
rir... waa returucd by tka troore on board i ihe atttafttfl
to i.rri'u.y onr arti.leri.U; our srtiiiery. bowever, somt
dual Itd her, aud ?he a-rouiiiied up an un ial.md; here
. , bm weredl.bad la atipinptin^ tomaketueia
eacape tejke o-poait, brtnk. DuriiiK tbe eng.~t me..|
I with tho Jueoba, the I.utti.l curoe tlnwp. Tbe troops on
[board wtre di.ven tttt tha water, nnd sbe r?n to tb*
1 north bnr.k af the rt**r, utere ir.oat of thpm cac apcib,
Ibe '.roti i?Io nf ono pii-.-e uf artlliery l.uvin K bfOB n.
i Vind?* the ksatt kadialait fef nn aflbe_Te tiie ol
iBoakatry, CeL Uiuo.s leturind to bia cmnp. *aJtiii||
jw.'.h h?B tfJ priaoiK-ra, and tho u-l'ug-:e f_uuieicap*
tirnl.
l-.-il-rsl eeaualtin* ~7 kiil-d ai..1 woiinded, beai.loa
! tho*. who were drownrd. Ourotvnlo.ai.ni- ktBed**d 13
Iwonr.ded. A larra qMBtiiy ol _* aeemy's atona vaa
(deatroyaL ("l<. Beartna und Btitau aud !..? nt L*ek?
hart areepokMef ia ktffc tal?a Bj CeL aVittkX iJ bia
* report if their oper.itioiia.
iu. irii.atii.il kaabImkaaarecetred tttm MalrC, n.
il. M. I'liixms. tbatl'apt. VV'i-bb, BBO wi.4 a?-1-n-d ta
I iTeatroy tbe ei.emi's niills at Ptt" Ui'iffs. and te rt'l the
? I.,-,iv efgraybaeka, ha. aaaeeeded, aaftailHg oiia
. : p iny, : 1 ttr* n-', a tiuniiwr fl horf. e, ai iu-. i tc,
i in Comn a.i'!;r.- (,- d ral t.iKe- ictmI flaaare ia re.
;, both oflkeera ar.d in.-n of H*
- ., i. | on,::-..!,til-.ol th*lr _ -.11?Ut lOudUkt OU thfl
. i.y eo__aad af
M tj.r ?len. J. B. Mk.ki ukil
Baaaaao P. Tuaaaa, a. a. 0.
--v;, i.i;. 1. b. il.?on yiterduy hfaTiaillsn'*
M;. -i.Tof I'ii.ti.n. rai hed MeU?ecM froa theCtta
? M ? ... Tbtolafaet No. 2. I prranuie tbia arrivuS
ptiM :i ? Bd te '..:" < ip' ct.itlou of au carlj 4 i-ll ot tbe
J. -1. ,.
Ou yesterday tDotaiax tt eaa?a tkB atettkeea ?r pl, *
i.ii.-aiti. Kauiulyaastkerof MeattaMaad Taaaaaa la
iini.4, r.,. v.i:,. ,;..? i) mt ikert by Ntt aflttaM*!
i ?? M.;:i abeaneaed aad b?ls;ed iu priaea wrce
My, liln ni nior ?? i (i,p_i. Aa tl.ea.tV trnre on i' l*'8<e<l
? .i'i tbat aa attack bbm . i.f- elty *hh Mfaawi iartoaj
.t by ' ...lii.j... ThM paodueei jtmI Moitt
aaal la tl i ??. Md by un.ini'!,r t ,e eipeetaiioa
! K. !i.ftl irreity ~i ii.-r-l tbat tbe at-en.-a of ! ..t ypiir, .Oll
? . lr fl i". Utt u iuua ot' all L.ie, would bv 188*8)88. bx
I'.,if ilo;uiii_-.
IfHilWBffl, Tak al. Iflfli
Tl.o cltr i? ftiT of .trai-.e r*B8BB, but l pay ao
. Btt.iKi.'U to .liem. Tbe L'altod Stut-a L'oiisnl hea
eiaed hie *flk*and Ir-ft. iio addnaaad a ii..tett_
Be*. Mfjia, 'n .kinp toae . mplalats, ani th. Ge****!
rep.i.,11. .tt ha eewd hoid ao aflelal eeaunai attoa
with bm- Ibe Coaaal arrate tntm, Insiati** oa b*
ofeclal posi .'.:. Tbe Geni. ? i I thal
i:.g uud.: mperttl ecdera, aa*i. m tnr a* oflietoltola*
cour.-e ti a i.,i.ni"l, be i-ot.l-l ehae bia oflto. -.nd tl*
L.-xt day L'- . a .,:.!< kmI tt BBTS m er*.''t_d?j?. He
Laa. ronaP4,Lentlv, h.ili d Bf bM at**. al a i- l*i
ii.::-. ('orunua?iJt'jral aja. c .v.'prono iiaead afalaaB
Ike iiup.il.ll (iuven.u.rnr, BM hare ubout 8U8BM nn
Bbe I Caaaifa, aad the i.ty ia uud.T arm. 88J BBB
i ...i _.i toataa bi* ittppad fer thal "ii..-s:iig.'*
tr "ii hare lx.e:i seut up io aappcea the r. v-l.timi,
.whi.L I hopa Will aee* bv.lor.r, bnt It Is tmp- .-'ilil. to
toUHyikta* si)oai rei.dutioci oui licr>'. Iheretoaf
lelttace w i.o plsced on thu Umm ka ta*cttf. ? h*B
th-v rca-h Cortina tkay may ib-o n-volt.
0*0, M.ju lu MI ini'l.tba l.aic ?tt' BM88K*, i~J
?,!_.? t,, tha i UJ al MmIm in ti lew ita.i.. Oen.
BBMBdlBijal I'i'.-l-S aaajkflx wlil ,;l?*
htieon j i id. ., ,. _ , , ._..
\b. il IhlM W**kl ii-'f. an 1 in-li.h v.-i.l. IfAl-al
.- port fer Haraoa, witb oetten ?. > '
.?.-r- '.M.'ii witi.ii ixij loillai i, ali*
t ? i.i: byaa An iIcm cratacr. aod alwiiaa
.l co paaaajara an.l **eae4 toara 8o Mea;
lt hua <r..-..-..: .i |T.el d. ll of ?-""'?M
!.,.,,.?:. if iba- tn g* ae tolemtcd bj tLe 1 aslbB
i ,t, the t_i_n.iTie cf tbl. pirt m. M
br.kt-ii up._
Fria ibe I'milli- loaal.
BAI raflfl flOBb Mei1.;:.... Miin-li ll. It-rt..
Tl.e st..,:...'i Bhabrick lalled laat Bcck fot
Vn' . 11 i*i-l, i'apt. idilai.-T .uui 1--rty fl tl.e Kiiaatta
,....-. ,u i.:?lt.ir?t.pi'. AraanfeBsa-U aiI ba maue
ilt.r'tik, tht VVn.teri'r the explonst?- of t..u route BBfl
...unnteni--iiM-ii', "i ba WOfk tt tbe BprlBC.
li* 7th lt.-,'-..nei.t Caflfen?i Vuluni.-ei. **a m*
? i ,. ?a .-f e vaby are to be erat la ArlBea*, vheafl
. mi Utt* - of tini.v.- Mi ali > a ..1 be raia .1 joflla --.it tu
tba teoooa alr. ..lytb.ie. about T-'OBetf
for a .an.;,. 4*n u?ramat tbe lndttaa. Att.-tul.onoi
I. ...... iriy a'so be r,i..-". A ean i* ? x.M.cteC
iu ..tti I;,. i.ii.'i.t CalifutDia liif.iiiuy. TLe
tobei ied to take tb. ptaee of tl.e troop*
..; .. n.nl n tnr liiili.ut-uubiry oi NoilUv,ltilai.ior_*.
-;,. - ... imer WtterM ia Ordered to
I'j;. -r t, to t. . ? ' II I 8 Ol t'.e St. Mary -a.
i iverc! tsed to rafaa tka aal I*
p 'i ? ? - -. ? ? t'.'i'l
Arrir. I ( ?? ' ?k i ... a I li?to* frvin New*
Y. rb i ? day fl U' i leetXard fiea B. tt ?.
j . itr-iBiers uoldea City for Pajaaaa, ard Aainaa
tt t -aa Juao d. I H ir. ? il ;' ?' } irr.h Hmen aa paa*
'...ir. forNew-York. IbeOoMeat h t.,k. H.14X
.. ;..e. ofwbick *Jll.(jL4JroMto_8* lanfl-i
ll ebr a-.--1 toMi-xi md Ebi luud.
MU-Ml iBeiAHTT.
Svs litiMi.-..'. flaiaaaday. ktarefcM I88S,
Tba ?? -i ?::;' i'i" '? ^ aaa au .1 by tbe t nltpfl
-;,?,, m .-i.i .t Pa aai Oregaa, alMWkiin..
|, r t ?rriii!r,'.'pin:ii whi.-h ilM not uppearon her i.ani
fr-t riJ-.e vv.ia relenaf .1 n:i bOttd*.
ei .i Gen. v.:-" co_m_wlBf tha n*p*rt?
,.. ; .ii .n:',ii, a sad kierada, a nib-aUitory dtttricl
Ii.i. l>- p.. fnri.i.-.l, ..iiinr.. : ng ihe rHAte nf N*ota_BMfl
ii.. Dweusi.ivt.rCiM.otrT, aod Major Cb.rlea MeDar
,,,t pLai 'i ?? oomma ,l. 1X8 DvttM H888 laaBBB
[are im Itned to be tron i ?? - .... _.
i' ,.,-.-:..kderal le exe'temeat on tl." aabjafl <f
Ipetrol aa aai tbe toww parl ofCaBfeMli thanck m
Ideliaita r. lullihar* y i li Bed .. ? 8*1* ealMf*******.
' .\rriied -Mp BfBlBIM. tttm Munila. wil'' Mjlfl
iiouuil* of ?'iwu.r fia -.i >.ni I* iB_fl m .'ligar id liuviy.
I81KO D.-ii AlvU.
Siv Bbaxi i-' <>. i' BiBday, a_r< h tt, iHA
Tbe at.-.m-r Biert. Neiadn, fromT'ortluiid end VI..
' ":'. brlnjjinearlyI O.PWlni ld. ..?,,_
A . iru.- ? n.-maiioi-. ot ChiLf^j ia d.iviiCB iuto ltrlu_n
('?n mil il _ . i *
Au . .-...li'i'in fur the eo.l fl-L-r. -a oft ihe , -mat ol
S;t.-h Vtttortx 8*4 ttkar veaatt ara
i r.-. .. in. '." ftdle -
1 l.? ,.utg tr.de ef Ylcttrta li thn-wn ojv-n t*
fm ,-.i re ? -<.nB-termewUh Brlttab re**
IbeMtar* wcatLki itill ekaaka palalafl88*faiioaa i*
Ika Borlk
Arrivjil. flilf lialT. f.-'in toiton.
FOtRTIi I)I-I"iK'H. .
8an J-H.VS- 18.1' Fridai Mali'bl.. .-Ik.
,',.:iP.,a'.!,v..:,.i.v,,lnt l.n< unr-hlll Nt-va la. Ir-' ?
M ilker** Hiver. sakli ,, f< r iroa aod ?<<'?'v,*'l*?
lha aaltlera tniiT l utect I ? ' -'he ln.tt.lHB,
'!?:; '...'o fV..V,:!:.... ?i:..?''d??'?!-,;~'?' :
i ... . 4. I Ilr 'ln II. A 11 llllltt of I-' lllll*
_S3&lr_-faBr?5r_8
Vk 1 nlniii','..- tirwardid a det-'buieul u, tl.o iveuoof
'r'v __ra*diag kaafl af D Oaaa wji ttfl aal BM^
MtM-iBBl.- *!'-">' ?" ':irt>- nmnmStm at U..d
I 'tilt'd/ahip a*J S-f*l. for H?ttJ Kong. witb I8I.0CO
Ifl Luiliou. _
Baaaaa?Ml lairrnuiiaBal I.'xhibit.oa ai
Itenabay.
TVASHiMorON, Fnday, M.rch 17, l^itt.
The CTaitad Btalai CotuaJ at Bombay hni
brotight to tho altuitii.a ofo.r Goternment Uui pru
p.,*,'d Int.-rtiiitlotuil Kxhtl-'lion of tiie art* su-1 Indu*.
t.-l.-.iof BBaaUBBX 88 88 Leld at li-nibay lu th. ycair
lSo.t. Ho eu)ahe baa be-n requeateil lo ak theco
iipeiatiorj of tl.UGoTcri.iu.iit, snd to ua* bia beeten
deavorsto lc.lnee Amerit_n 8BMM8?.t-.n'-TS a'.d ot'Krs
toiend conlributioui. uuil eude; ' It apioara aimal
certaln th.it If tbe Anierionr. people intereit tbennelTee
iu ihbj BlkiatBaX 8 laree aud bealty iaaiflaraa 8Bi
grow up butweeii tlietountiles, und thAi Ameiii* wili
bavo a largu uitilhei fer tbe aorki of ker 1*4*811. tai
i

xml | txt