OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, March 21, 1865, Image 8

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1865-03-21/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

fclOT OP
THR I'lflOlfl
BAr.lMBliBV.
DBAB IN
C'ont'n.ie.l frotn Ilint .'-*?__,
?
V Mth N V
? '
Dac .0.
J >.?<-. -7.
-. -8
) '""'' - v." ,,; ,. p, ...
?^ , . - a I. u y Ul
f" ??? .VI, ya--.
, , - Mkiae.JMlX
IndiC/'H "o.E..HhNY.,JM8
p : ?$&?__
>: NNv.^k
prrd, Samu. . ( itlf*. Ol ?-. .'ai'. lt.
M?, i bn. Ce <? ih WTi ,Jaa lt?
firnry.JoV,.. (o. A.f'-t > V .'..: IX
Soiuiei, VV. Co.B thN. > 'I-*- -?'.'" ?*
fi. n r. Or. r- M . i ?' I. -tb ? .'"" ? Jkn- *?*
M.v. I .!. r ( ' ? ' "'-' ' ?? luU 2*:
fi ..,' vV[l,..n t.) i...'-N Y...I
Martiel. ir I' I ". ''/'?''V V"
M_i| !,-. I 1 ' V
fiuid. I. I
6?.,?i lasphB.,10th N. --*./-?*,__
il.idv '.:?-.< ??? ).< ?. .i.iv.it iv, r;,.Jan. 2i
f.i.H. J,bo K.. Ut IV 1 A.-la:.. -4
Hui.t I'.i ? " '? lat Cotin. CaTBlry, Jaa. M.
Earpending. M. < I ' .\ .f".V ..
iiu!,:, ii, n..,i .c... ? '',.Jjy-..r*i-,a
tl.io. VV,,,. li.C A. !'.,..
'Hi.dVbrai.t. Jamea, Ce. K. llth I'a. < a?diy.fak. IL
Beka, Byren, Co. B.I.lhMI hlfaa, leb.1.
4*rp.trr;i> H ..Ce. K.. If'.l. .'-. l-rl..y.
?_...Ve r lir.j.fi.iu i ...... i Hi 1 * - -'an- 1
.rton.Tim .(V. I Mth MaM leh. IX
.oln.Pi. JaLi. K . to K. I id.N. Y., F.XX
i.lden. Fatt. -vi, * 0 X, I ??' N. V.. )rb. 7.
leeaa. L- M..I-.- .XttliMi ??. K. I 8
__!,t_. , J.n.r*. (n. 1, l'-'t '- I'a- I *T.. I.t). 3.
...,..,. I...C. 11. IMh Wil K.-b. 2.
.rndm k, K X, Co. (i. ?th Mafae, Fek X
.arm.tad, Chaa. 8., C*. I>. 8th Fs. . vr ? Yrb. 1.
Ioi ,ii'.? lehn L. D..Co. A Mth Mu*., Feb. 10.
la?aa, Ssmuel, Co. K. IMh I'a. F.X 6.
joVoub, Jan**, Ce. c. IM N i OM ? ***?*
lougl., V^ , A.. Co. I, 12th i. '-ii-. ?**? <?
lateh, 0. 11.. Co. 1^- ??? M . Feb. 1.
_.?___. H, Co C, lat I> i ( ??? - Feb- X
|.Uhii.aoB, E ,Ce. i:.."-,N. Y.. Feb.8.
jinrv, S. !?.. Ce I Ith Teun ( ? Feb. ?.
lai-;-. H..( tk B.JMb Wij _?>:_. '
lai-d, J _ ii.-, v, 4. H, 164th N.Y. Feb.1.
__*ei,W-Utn, cia-.-n u.tty-l ,rg, I'i ,Fih. IX
I.v*. Beary, Ce. D. llth Fa- Feb. IX
Humblr. lirdt-riik. Co. M, Bb Ait . ii-b. 13.
ieke, Joha, Co. E, llth Fa. Cy-.F**. 15.
Byi* t, Oahrlei. Ce. F, MXh Oh.o.Feb. IX
S_ap_rey.Jss..Co ll.lIJiOWo.Fab.il.
|M__.ta,4oba,Ce. P, 118th N. V , Jan. IX
'Ba.kell. Albert, Cf. A, 39th Mss.. Jaa M.
ale. C. Co. L 8lh N. V. H. A.. le. J.
r.i.Pkel. VV.trr, C ' ietli VVt*.. frh. A
le!..., I'hi ip Co II.4-M. N.V- l-b.8.
l.:,,i) K.(-(i.'.t!.i'?..;?'???
sywood 8 0. C F.ICt.H.A.,F.k 9.
,B_i My~C.-0.tt4l.Pfc.frt.lX
S?i i.oi:. n C' D MPaCbt., B?l IX
. aakell C.ri':ir" Feb 19
Jlai.H Jaoin M. > - 1 WFa.,F*l tt
'lliliir. J ,??? 0, l"?ttN. V .Feb. IX
Bntley. i'.i., L- 0, ?W 1* - I-'
latker. X A., Ce. A. fltt Ma.? . >?? ??
lyoiv Tl "i.-.l". O, 1-tl. I'a ' -1'' ? '-." ML
fo'r.l.oi.le-tt.Col' J.1..N V 11 A.iJ.n tt
llW_, J*-*i. Ca D, Htt N V !' \. 1,1.15.
Johmoo, Wm.nihM . ,
John.ni-, l-mtniu, Co. I. -th l.l le.IL
Jack-eii, J. li.. Co. A.4th .'.. ... I ?-1
Jay, Danlrl 1'.. Co C. 8ih V *. . .-?
BmEIm-I to lt nv i v ltm.%
lory, Adain, Lo. . . 181*1 F*
loaa, gkinl. fc-., ll tbeaa, Uui, Jan. IJ.
Iri.ki, Voinry. Co. I. IM U XXX, .' .n. IA
Io.,v..T J..Co. B, MMh Fa Keh. i
|or,.-? Chaa.. Co A. Pnrrrll L.-gton, F*b 1*
laik-.it', Wm., ( o. A.t'.lt Md., Jau. Ii
Jordkii, J. M-, lo. H.8(th Mve., Jan. tl.
lainr* Krank, Co. D. MA, Ky Jaa. oii.
JainiL*ini<iu. Adain. I o. 11. 14.Ha I'a., )*H. I".
lacka. I. i'errv, Co. D Tlh V. X C. L, Ort- '-A
Jaapar, Kvlie.-t, Co. K, it!. N. V. LaT., J-J-. IA
trvitr. .1. T., ciihreo Ta.. Drr I*.
Irilry. Wm., Ce, r. iin 1 rt.. l.-c.?.
Ug. Tl.i.-.Ce E. lltt.N. V..P-r. 17
teohna, Joha,Co. M Itb N V H.-yy Art., DfS- IL
lerua:, Hrnry. Co. (', H'th Ohio, I'r,. 18.
.rilry. Frt. I ... E .l"lti N. Y., Dec 16.
' [ablrr, C.'.l., Co. Y, iKJ.t I'a., D*? i*%
rmg>iey. C. B..C*. H. ln tt C. Ctt., U.e IA
lag, VV .. Co. II. 'kJ Ind, J_i. IA
ing, A. Co. 1, 3d Ind. Ca*.. Ja-i. tt
ir... v ii., Co. A. tii flasa . Jan. .V
learrey, Elvii C. K l.l. Mi.!.., Jan. J.
iin., llrorge VV . (o. F. 180th i'a , J-U. 15.
felley, Bitbard, Lo l . IMh N. II., Ja:i. 7.
iuu-iir, PaL, Co. K, J.-iiii N. V Jan. X
Dowl?. Richard, Cft A, lt*-., Mainr. Jan. 9
Bri.nedT. MaL, Co. A, Al.t N Y. Jan. X
ki'!at,,Mi.t.l , Co. 11. I64II1 .V V.
Klii-rr Alri., Co () 2d \ a ( aT. J?r W.
Kit... Ali'rit, LO. >., II III. N. i'.. laa tt
?"Aad*. L . Co. M., 6t' Ohio Ca*. Jan. IA
K. ulay. Jaaper ( u. i. Mi- N. V Jan. Mb
keefrr. Join. Co. I, _ .th M*.i . Y-b 1"
Xflirri .re, Sirphrn. Co I. IDtth N. V.. F?b X
Xli.gman. Ileclo, O., I ... C.'o-'h M_.i. Krb. 5.
Xe?.i-..(y Tboa., Co. F Mh N. Y 11. A feb. T.
Iio.ira j.. Ua C.lth ni.rn i tt., trb. 1
BlrbT. Joh. Ce. I. ttlth N Y Feb 1!
Xci'iid. ChmtiBD. Co. II . 7th Pa. H. A-, Feb. T.
Kot^dt Kied . ( e. E Mh M. Y.. Krb.l.
R.cL., John, Ci. B, llth N. Y.. Krb ti
Xry... t. C, Co. K, -th N. Y. II. A , Kvb. 11
Knap, Chaa. C., 7tl. Bl? C...
Kiik.ier, Anthony. Co. II. 12th M.li.p. Frb. lii.
Brui.a. KJvt.rd. Cu. A, 18Mb N V. I rb. 16.
keniie'lj, D., Co. t, K'th I'a.. F*b. 18.
Bohn, Kirdk., fr. <', *tii Mau.. Keb. 19.
Keuy4.L, J. L., to. C, 4th N. Y. 11 A., Jsn tt.
I.
Leas! irgr! Henry. Ce. I. I7tt Fa. Vtr. 27.
tlTrT. | ,en i . F, im Ml.h., Dec JX
Logan. J. K., ('-. H, ItHi. N. Y., Drc Jl.
Lewii, .,!.-.. . .tu-n, La., Dec- 19.
Lyclnirr, (ieorgr M., to. H. 107tb Pa., Dec. IX
Lee, Lcwla, Co D, 2Jt1 ird.. Dec. 21.
?yoi,?. Jt'ho Co. D. lith Fa , Dpc. 17.
Lroi-a, Tho... Co. O, 183d Pa.. Drc. 17.
Lade, Danlrl. Co. fc. lat V X. Drc. 18.
Eewi.. Willi.ni, Ce. K, 178thX. Y.. I)?c 18.
towe, ) inci.. rltu. n. Mainr, Jkn. 3.
ove. 0, ( o O. iid S. Y., Jan. ?.
, _*nf?r. Rudiiipli, ( o. C. blh ( nun . Jun. X
_ura. F..LI t - I. ttth M,im , J ,n. 15.
.aubarni. I L.i.. Co. K. tilii i'a . Jau. 29.
_lke. krsutia, Co. O, lat N. Y. X .-'., Jau. X
_._*, Oro.. Co. C, llth U. B., Jau. I.
, .lvrly, fcdwaiil, C? t. '???A N. Y , l.n. tt.
.uck. Win., to. D. 94Lh N. Y., Jau. 6.
.oui 8., Co. A, luth (.* S.. Jan. il.
.toii, II. C, Co. H. lWtb Yt., Jan. 11.
Anei. Aug . ( o. A. Il'hh I'a.. Jan. 15.
_og?,,, Dani. 1, 4 o E, Mth < Ihle. Jau. }t.
_*;.. Newton J . 4 o. O. Itt l-.'I , Jan IA
xuig, 4 ourad. Co. D, Id MA, Jan. M.
Jpp_ic..|. VV. H . Co M. ?d N. Y. ( ar., Jsn. IX
_.yd, John. Co. F, llith IV, Jan. 23.
ttfl, M , Co il, _a.Ha vv;,.. r_4u i..
.ightLtr, EfTUi, Co. li, 2'a/th IV, Jau I).
__.rr!lngh,_i., Jnl.n C, tt 0, Itttt Pa.. Keb. 11.
>c!._a, ' 'hsi., Co. L 8.h N. Y. li. A., leh. 7.
___yell, John. to. O. 8th Hc. Feb 4.
tteeB, rfan.nel, to. fl, Tlh lai., rrb. 4.
.a-renee, Ororge A , ( o. I. N. Y. H. H , Feb. A
iSMirllr, Ororre, ( n. V, 67a Ohie. Feb. I
..fpildn. Hriirv, C*. K fith Ohio 4 av., Etk. X
.ongra. J. L., ( o". II, Itttt N. Y., Ktb. IA
x.i.g. Jearpi, I-. ? , 88th N. Y._ Feb. IA
^wi>, J?m, ? Co. ii. Uil, N ,., Feb. IA
>ll, J.ht , I i-i/- -ii, F. nn. i-l' 14.
.oi.g, Widiani, t >. A. IA Jcd . J.i. 30.
Lyun. J.i..<-., ( '.. II, 5th N. Y.. Kb. 7.
LantrpbltPl-d, D . C. K, rti'h OMo, Fp1>. 7.
Loyrll, Wili.ui. Ce. M. itb N y. H. A , Kab- IX
^rkry, Kli-ha. ( o. II, ILilh IV. Krb. IA
,?kenti!rr, K. A., Ct,. E. I-Ut Fa, Keb. 16.
.)|
eOurly. John. Co. K, Ifaith Pa.. Dep. ?A
aron.b.-r. F., lnth Man., Dee. 28.
l-Kinnry. C. H , Cr. F. IStfa Fa., Orr U.
iliov.. < haa. O . ( o I) SDIfc, Okde, Drr. 2X
-r-e J 11., ( " A. .-- . M .... Dac. im.
oran. John, Co. t, Mh N. Y. H. A . Drc 31.
iLane, Ja?ne? Co M. N, V. A.. Der. n.
Cu*, Jamea, Co. I, l'il. N. Y. II. A . Dee. 2*.
__.!!?, Audr*w, ( o. (* 37tb IV, I>r_. 17.
BrOaw, Thoma., Co. A, 2-th Ma..., Drc 20.
Eolden, Da.id, Co. O, 84!h i'n , itte. |S.
arphy, Thnma., Co. li, 89tfa ^'a??.. Dpf Jl.
rrrri*. CnrrrlitiiO.. Co I), 47rh N. Y., Dec IA
Mrl-aln, B*u,i.,-I. (>. I, llltli (II in, Drr. 18.
M,-? orrmrk Jol,.,, C*. 1,884 M. Y. IL-P. 20.
M..ibrw.on Hrnry A., < V. A 9&tb N. V.. Drp ?A
MeHont.d. Dr. V\ ., Co. M tth l'?. ( av., Ilrc. 17.
l4.Chr.i.ey, S., Co. A. !.'.' i, N. V , J), 2?
_*< Corrai^-k. VV.. Cc. I btn <il,i_ f ry. 1)?_ n.
?c( l-.lai.. Thoi . Co. O, 4th Fa l _v. I), c. 2J.
etcali, taaae Co. F 4_.li IV, On it.
ttaii.nry. I_.,lo. K-, 17th Vt., I?rr ,5.
Itenrisoa, i i.ir.t-a 11., t o 1., 41, N, ji , D.e n.
Mil . .-ai.d, Tii.ui.a, l ... A 8lli Obi'i, I. *c. I*.
Saiirr Joha, Oo C. 5tn B. Y., OeclX
rl btiIit, 1 ujr,... (?. K |.i v i. i'_,.. Dec. ia.
sy, Jamea W., Co. I. 18! I Ohio. D.r. M,
MatOirw., Alnal ann, Co. H 3.1 V.I , Dec 28.
Muirllle, Jeih., Co. A ttlit Pa, On 18,
g.,i.tgom.ry, M.rt'n, C*. A IMh !'. 8., Prr. tt).
rD __!d, (Jeorgp VV.. Co. II, 13th Wi,., Ivc aa.
-N.'ly. Amlrrw. ( ,, A. IbMh Wi. . I,. ||,
Eorwi, Feter Ce Y, Mb Mfl Cut.. JaO. II.
.LiM.ry Micl,a*l.to. II, I..U. ..?_,_, , Jsn. IL
-.ug II. Co. A.. Tfl, V, Y..,Ja!>. ld
Moyei. Olifrr, Co. T, Ktb N. Y. Jm, 4.
kl , fc. li., I Ck
X
u
~
, nre, fc. i... ( ... i . ._ u Ps ( v.,...,.. t
atbelkai Oporgp, Ce. K. 24th X. H . J?n. 1
oa*. Eneeb,. o. h. lh Okie Ca*.. I.t. I.
Jlonaitl, Jaii_r8, Co. J M4h VVTi.. J?a I.
-ib. Uaattt ? ? A ln Vn. Jm s.
b'ii. Alriaidpr ( o. .', I7?'li N. Y , Jaa. 2X
r.itu., Alaku. , ,, |f Sifc M.na., Jau. 17.
?v A.I. rry, Jga. X
{.?.?-. Joi.., i . . ., . p HeBTT ArtUlei
I'-'""-' '"?! <? ll 1.1.1 Fs ... 7 7
UD? 9??. L>_t,t.i.. ta, jl fltt ;i*a., jtL. il
Mltch*l. R., Oo P. 3d B. _.. ?m ?
Bo. ,%/;^rc^AJ?Sfci.jMB
Ji,,..'i.i.V ciR^V-jJ-*
? , .' 64- V"l !(
, ,.,.., .,:.,,"..!,: Pj.C.a-7.JB.m
M ,??,(?!?. r.Co. I, iiU-t ?B..Ja_Lll.
M.s"ely.9 R .('?? K. l'.k..hPa.J.o. ?.
McCon.'.i.k.l.. (,.. ABBI. V. J.n 17.
Mr -i IVt- r _., < f- 1 2.aith I ??? -,?r ?_
> j*,..i...,*rW,('o. i?. IB?R.T.iaa tt
Jl_rt,.. Th n... . o. A Mh NL Y. II. A.. J.n. II.
M i leanarn, D*ni*l, Co. i>. ."-tl. r* JM. ...
Moere. (1,1,1.-, Ci,. i:.2i,thla...ipu....
Mt.-k.be*. .1,1,1.. ('.'. K.'J!. I'h I'r . -Un. ?
B' .... \". ? , ... u NthPa. Jm.18,
M irtiii '* .- P l K.144 ' M N.
M" !" " ' *'..,'.' ott
B r.Jol ?' ? ' ??_?? I1"',,2''
v i | IMI S II 'rn lb.
A,. ?:, I..,,. ll.l.th W_.JlB.8R
Mmmw.Oi r.Co.E :ih V, |,_ 11.
M.yt, ' ' ,;. **? ' ?*? jr..M IJ . ,,
M,..u,!.-.Ti? ?....(<., K. l--bM,,,,,eKb.ll.
M.t :.?.-..'..,,..('? I.Mth r?.',b. ii.
MeN. V*. '1 1 ?? '?**
Murdoek, Joha < -. " IMh U.R.Feb. IL
M -,.!:!, k t t.f.-M .('"? I'.r'thN Y.Ftb. IA
Midar_.BoBr_.Co. K.Mh IV. Pel_l.
jil.i.,-. Hei oamCa. l.'uthN. V Kb.lt.
M....... J?.-. b. C- (I. H.tli >'*.., Pah.4.
McKe* i..t I- I lljh N. r.lM L
M.lrr, AV. C. I. I- ..hl*i.r..r, IB
.,, , , , vv. < ? D .- ihMa ? r>->lR
. ,i ( , F..ie_h Maaa. Kb. 11
lh B( pBb.14.
" ' . J I.Mhl ."iv. Beb-IA
.?!.,.. s,u, II.. Co. E. 4Jti.lv, F.b. IR
MrOnw, v*. a.,< r. I4r<tl, N. A . PM. 11
M ,pha .i.i - H.llptN.YyP.b.17.
M - ' ''i'i. bjAJTrb. IA
" I ' ' J,,'m-,'Vi ,' *.b
..,., ... i i t. 77th Bleb., Wh. Bk
Mtaar.l)...... - v -i.M." ???*'.?-*;
M.,,.,1,, iv-.r.', v -tl.N. ^A.,J_a.B.
Mri :. i ... Metrta, Co. II, tai- ???' ? Kh- B*
M-r- J-1-, < -. K 4MI, l'i.K',.11.
Mn.i' 0< -" <""? B l-'-b '?> ? '?*' '*?
Ml taT. VA ;. ., C.i. L,34. < l.io, F.b. 19.
Nt.i'rn Ieae_,Ca I, ORth'R. V Kb .T
a M.C-. A.___ Pi c*v. I'f.n
N. w, . i txesU ... Co. B. Hth Matn". Drr. II.
Rewronihe. Hearr A. Co. H, Bb BaM , Dec. 21
js, , v. , , . ,, !!. :?(lk N. I . Da.17.
? _ ? Ut, Oactr, Co B 1-' D ( Cav.,J_n. 1.
;,',.,., t I..,.. ( - K, l-tlbOhta, J*.,. *?
Ni .. JohuI.Cc. (I.-lHh Mi... .hn. ld.
Ni.ui II. C. Co. II. Mth i'l., Jn. B
._. w Pred i. ? i'-":N- >??'?" 2A
Nodinr VVm l ? . H lltl N. V Pt_ l<>.
N, ? , Prai < Ca. I'.Mil. N V . .Yb 10.
n. T-i.,.1....... nl i. p? k-k i
Nt:-.. A,!.:,,, C*. i) llth Pa. Kl II
Rtaataa, D. _., C. l. IMh Pa., Kb. 17.
?4
Onri' 1 . Co I. ->'_t N. Tt, Dec 21
fl .'- hn, <*.. K !.'.'. r. B,, tta. "..
Qtto, J. bn _k. F, 4*-h IV, l"f ?"'?
<'?"", *'. i ii.ii.. l -. 1, IST.t P8.. J?n. 7.
(''!)?'irr Mill-. ""T ** Ut Vt. Hat.. Jm. 18
0 "... - Owrn !.' 1*' 11 C C^t.. Jtn. 8.
OTiii-n, WT i.i., < 0, A. -ti. N. Jf., '*n lt
li.l lt , . II Ce. 1 60th iihi,, rri. J,
,.|'.. *.,..., 4 TN.V II.A.,Kb.lT.
Ott, Ja.fb, C-. B, It.'ll., I'-?. Kb. 1.
Ptin, H. T. Cr. Y. Ith Mi h., Dr, 75
I'.-iii.r Jotrph.Co D, l.M.'.N Y. l ar , Drc. 11
j',,..* P ' I,-"': N.Y..1).-. 24
I'ay'oi: Nttbai , Ca K .J VT.. Ca*., Drr 24.
Pryur, I'r.id. Co. D 04th N. VT. D,v. 21.
Piron Kieil.-iik.C,. Llth Ci?in.,i),r. Jl
Pi, ketin* (!,;?? . ? K, l?t D- < ? Cit . Dte. th
1.,...,, ... i , !!.._;TM,.., D-_. 10.
Ptic* David. Co. H. ?S*t _ N V.. De, ft.
I**rk*r llrii.v . - B, MM Baa, tta* BA
1*. tk ? . Thoi.tt, T'-.r.-nph l "rp* Ita* 38.
I'.l hardt, ?-. !'? ,. " Y 60thOtfo.J*ru lk,
J',. ..... .fuhl, . .. 11. I'"!' N. M. j?t 2.
' i*. nitaa. R- beit, Co E, Wia r* ? daa. 3.
l'r..|a,it.. y.. ( i: -ttl, iu.,o. .lan .3. .
haa, de- BB < " !- r'h ?*???. Jbb. A
fauai, Jaanea i - H, Mth K. A . lea. 9
Puirr, Rlrbtrd < ... B, Mth AA ,. .ln.. 14.
Pirtie Alf.l??, ?'-. 1 Ut 0. C, ? a Jtn- *
Pa'iii,., t i.ilr. I n. O, Ul D C. ('?... J-B. H
Ptrker.:Si_t.-,.(> B.MtbMMa. Ja.4
k ..,? ,,, , D.aathPi y. J.u. v
Powrr., I'.l Co. R, 2d NT IM ll, J.n. 11
l'.ti,..,-, t.r.i M ? Ckf.Wak, '
V. ..>,. .Ij N- ... ( ->. B. I'-th N. Y. Jtn. IA
MBMa, .io_*pi> M.. Ca C -d R. Y )_t. M.
p. ? i.y lu .- C* I, i.l't Mr., J.n. 10.
1" ty-, Rt'ph. l *. P.Mh N Y II. A. J*n. 11
Pl,rk...i.t 7 C- I 2_ Pi ( ?*.. Jan. 18.
Perrv tlro. VV ( *, I, Mfb Mill , J*n 11
P.,k'.. I'rtn ( o. R.".!>._ Mi-.. Veb 27
Puirr Pird < C, 4 ?!. N. V II. A.. Kb. 17.
P,..t,l._.? :-..(, A Id _ I < it J.'i. 21
Pitu lli.i.i-: C* A, ''"th N. AT. Jtu. 1*.
Ptul AA oi , ( '.O "tii iud Jtn. 30.
Pbeiir.ii .l.i.r'.t- K.lMthObto, J... ML
Pifk tililrt Co. C, 7.-IH N. Y., Jtn. W.
PIuim.,.1 Cta__Mt.Ce.I.1MB c ( it , Jtn. Jl
P.i?li, L.*i. i -/ I. B'th IV, Fab. II.
Pi. r e. lieury. Co. H, U/t). B. Y J-?b I.
Pr iy, Vataattae,Ce. T. Ut P?. _ K?b. 4.
p.it..? ,,. itt*, ? "? B, WM tex_teh.lt
To ut bm, I,-, >i. * a. H. M.t N Y. K*b. 11
p,-ir-i Jau.**. < o. <i Mtb Maaa, Fab. 14
P./ilri. <)*, ir C?. t, ***>, r**., Prb 15.
Pu?t, Mr.. Ca. (', 11*8*1. N. V . Kb. X
Parkri, .aii.-i. Ci' C. BJtl. Pa, Prb. 19.
l*.!.,rr, 4m fo. II, 6* UN.il. D*r. 27.
Pn..:*,. VVlUUtu, fo. O 8tb N. V. 11 V , Pro. M
I*.-..,?. ii.-i,... ( 0. A. 16th Miioe. Dec 'tk
I*. il...,, b l , Oa. A, llll. I ri. Jtn tk.
4|
Qnlnn, Or-iifr, Co O. 2 Pa De*. ML
5o?3. A.:..4..Co A, ICthN. M .Drr 21.
(-...*,r". II. n.phrey, C* A !9Jd Pa . Jaa. M.
Quiui.'y, lnou.ai, Co. D, llnb B. IL, J?n. l?.
3 B.
Rr.|.i*u*Tt, Joim, Co. D. M.t N. Y.. D*c. U.
I.., ,!.,i.ip,. C* 11, i:-t B. Y D*r. :l.
Rirrn, Artn.r M I " I MM Ma. , Dl.. II.
R e Ti.m Co. c lW'ti, P*-- Oaa, B
y\,,.\ i ..,.-. t i-K, IMth P* Dr . 18
Ilca-r, Miib.rl, l'-? A. IIM Pa. Cm . D"C. M.
_l..b.rt., B. A., Ca 1 2d l'a II A . !'. 211.
Ren.l.tw AVu.. B , < o. )' 14*-!. IV. Dec. M.
Ri itiirr. VV Tn. Co. D. lkl.t l'i . De.-. ill.
Rr.ln. Thoi , Co. C, 7lh Md , I)*r 25.
Ra_*u Mirh^i, < o C, I.Ntli Pt. !)??. 10.
RflrrtT, Tl.r. , (',.. I l.il. Pa. ( .T , Dr* B.
Be_a-.Ti-_-bT.-ta n Mtb Maaa.. Dae. B
H.I r lil.n.C". K. 14th U.R, Drr. 1
ll __. Tbompton, Co. Y I lh N. Y. II. A., Drr. 1
R,t, l.ir, J,,..,, J., ( ,. 1.21 IV 11. A., Jtu. M.
Rot--ck, I'nti. Ca, II 2''th )lu,. Jtu lt>.
Ri-td'y Jtinr., ( ',. ll lulth Pa-. Jui. 1
Royn, John, 4'o. f, Uth Mn?i, Jn, 3.
hick-t, Franeit, i t- B, UMh N. Y , Jan. 1
Rur Wm. H. Co. C, l-ll. !U., Jta. I.
Rr-d I'^T.J ( ,/ ',, l""t!i P* , J.n. 20.
Kvd.'r Kol t. Co M. IMh N J. CtTilry, Jtn. 14
IU-1--,-, J IB, ' 0. D 1 'th N. II.. Jtn. t
Kitliwiv, ( ?_?..C*.C, IMth B. Y., Jtn. t?.
Itar-l I'divard, <o K !?ll. AA'U,., Ji... Ll.
IUtl.w.iy, J??r|ih A, IT. 1 3ihliM_tt., Jtn. IL
Rn.irll. Jrihfi, Co. fl, Itt > l. C?T., Jte. 10.
Rl. iiiiiui.d, l-ter, Co. C, 6!?.h N. Y., Jaa. II
lUfiiUil. Lufh- r, ( o. O 8th Pi. (it ., Jtn. 17.
RtT M , C* t, 1*1 >1 A ('?.., J?u 27.
JtaLui. AVru.. Co. A. 16*lh N. Y . Jtn lt.
Rrviioi.li, Cl.:.*. H .? 0 II, 45th Pt . Ilti. II.
Rn',!. Ilowird. Co. H, 7th N. J. ll. A., J*o. 11
K..fn ltuh..l ". 1,211th IV, J.n. 11
Rn .. . bM, I'.' I,-Ut IV, J.U. IH.
Rrbtr .lotrpl. ii.. l o I-'. llblh Pa., Jan. tt.
E____-ahaa___ J"'"'-?'" " "*'?'' ta., J?... tx
II, btru, ii, St-pbrn A Co. ll, 16th MaBil, J?n. II.
RiUy Wm., Co. II. 4th N Y II. A., Jiu 31.
Ro.aV.l, J-ni.i, Ce 11, (th N. Y. II. A., Peb. 1
Reiuttll. J,i,i. Ca. B. Mth IbM. Jaa. io.
R,UT_r, Theod.-re, f ??? Y. Ifth Mtiur, Jtn. 1
RU. V l-mr., Co. II, -6th N. Y., Jtu. 8.
Re-fd*n. 'J itr,. Oa. II, 'loth Mn*., leb. I.
Eiiyrort, K.fth Mm '-, Kb. li.
EaM, II. Ca. I.HSTh. R. Y.. Krb. 10.
Ro.rn. AVrr. IL, I o C, ll-tb Mm , Kb. 11
it-dreir. Wa Co. O. Bh Pa, Kb. Lt.
_Latai_ )",(.. 1,8Mb N. Y. Kb.lt
K tahaida ? l., Co. II, Mh N. Y. lln.y Ait., F*b. 11
R*y. H. ?., Co. II, -8th Min., F?b. 16.
J'.rrd VV u,.. ( a. A. I. I.t Pi., Peb. 16.
Riii.tr. Kdw-.J H , (ta, II, Ut Mtah. ('?*., F*b. 11
Ilowr, J. M , Co. I?, H.HI. I'*., Kb. 17.
Ryiti, Hr-,., . o. A 2 1 Md . Kb. 17.
Rtok AV'ui , l o H, IMh Ini'-d Btate*, JiB. II.
R.ditiii. J- !,:i, Ce. IT Mtb Mtt"., 1-lb 1.
Rr. .4 () , f o. A, 141). N. Y. Itan.y ArL, F.b. 1
BmA, L>. C., C?. 1. U2d N. Y., IT-b. 4.
Bhodeba-k, Thoi Co. O, lllet Pa.Peb. 1
K .. J?hu. l?. l-, Ulit P?., Kb. 7.
Roikw.ii. C. K.,l.o. 11, l.UtJV.Kb. 7.
H.
BflaaMatiiri Oaera*. C* ti, Mth Mich , Dre. 11
rflrdei, lln.y.l -. R.SlttB. Y Dc. 22.
Sl.:. rhl.C, Co. l.talthPt., Dec. 17.
Hn.itl. J. ll, Co. P. Bth M!,h., Da-. 19.
Bat-tb, C, ('". H. II th UWi), D.-t. 14.
Bt!trrvlil*. A, Oe. K, :t-'4h Maaa . I>. . 17.
BLiitbOrorgr. Co. D, Mth Pt. Ca*.. Dec. 2t.
Htt/ddtnl John Co. 1. 17!th N. Y.. P*. lu.
Vh i,k, AVu,.. ( ,- E. l8iiL PiTi:.. Drc. !?.
hn.. i,,rn. VVm., Co. A, IbbN II. Ii,.- II.
Kbrpu-I N.l*' ii. ( '- <'. liHh Mi,"., I),-,. 11.
Mnw, lt* D, Ca D. M M?'., I**.-. 21.
ISp-tl.l, ,' ii. A. I . !!, " lh I'._. Dr.- II.
b.i.i'l, ltei.iv, Co. C, tll. ubio I nv 1), r. 17.
S-lii-, ^ i, llmiT. (T, li, l'.Jib N. Y., Dec. 11
Ntubl. VVm., C , P, 191tt I'n . Der 21
iff.pl,. :.,-.. S....... ( .. K, I'.V), I',., I'-r. 77.
Bt,-**-rt. Wu.. II .. ?. 1, lll'h If. Y., Dec. 31
B*n,i__t-_.0.o., Ulttl-L. L_m.I1,
Hl.ill... Krd, C. li.-ilth lll.i*. Dec. _?.
9*aoU, W iu. Co. li, teii Mtiur, Drr. 25.
Bofti. . VV di. ( o. 11, 71,11. N y , I).,-. _J.
I- l: ... i ?'" Y. ?'?:., Mi. L,.. De--. i'L
Kb, thr. Ir-i-i-'k C-. K. 17''d Obio, Dec. 2A
S.r.,. "'- ' I, <v '" ""!' <***__, D*..' 2T
Si. Ti... VV. II, ff- II. VI, N Y 11. A.. !)?.;. 27.
gu/llh, ..'.!... I>., '.- <'. 4i .T N. Y. II. A.. Dic.-..
t-un?? r, ... ou-. t '. A, 2-1 IV, Drr. i.i.
6-_f! .,4. i,fw?. (o.(. 711, IJ. _.(.!., |,*r. U.
K*..l .r Au ,r. w, fn 1, 1441!, (.|?o, |.*r IL
i: ... . II ('-. A. I4ih Pt. Cit . Drr. 19.
Ppr,,tf-r, ll irr. ?.. f'?. <-, llll N. ', . Dac. 21.
Pi._iU , ?11. iu. .'i, C'?. L. _-th Mm , D*c 3L
M.r/tidth. Ff-uc.'t C-. F -Uth N. Y..J_ji.|.
P.iii.or, B., t'o. f , 34'h Mm., Jtn. lk
h? rn. Datlii. f o. -'). luil. M1_l... 1 *?. I.
Brbiodr.. A.. f_>. O. i:h N. Y. ii. A., Jaa. T
Btt-tti r. '.. <-.? A. (.iu. R. Y., Jn,. 1*.
8,,o*l?. -?, lu. ?,, --u K. Y,, Jan fl.
Bwlrl.y, Y. Oe. II. WtR ?*?., Jtn. I?
Hhrttiek, D..Co. I'.t'ibN. r II. A. Jin. 1
Buiitli, Saaiu.l X. '?-.. f> 1 UBb P* . U,. IJ.
Pkl: nrr. kt. II., fo. 0, (.iltaN. X-, ItL. 4.
hu...ii, Aii, Co. 1. j.J Mklne, Jm: 2.
.!...?* Robrrl I , - . iii N. Y., Jan. 21
br',.*f<r J.iu (, .- i'*(l. IV )u. li.
Bi__u>. WLiiMb, tu. B. i7.u, R. _r_, Jau. 4
Bo.ithrrlai d C'i.iIp., Co. E, lat Me., Jan. IA
fatekPi. Oaorge, to. li. lOSlh Va., MB. IA
8.-fit. W'ralry. Co. A. lit D. C ca-alry, Jan. L
Swbtey.Cl ????...('.. M I3tb fl. Y. easalry, Jsn. 8.
B_.de/. John. Co. D, Irt Me B.B., JaavL
. ,-, ,!,i. I , K. '.'.'li Pa., Jau- I.
Bwlft, .Vn, -, Co K, 188th Fa., Jan. ...
Kark. I..-,-..-. C. ' . Utt I. , Jwi. 5.
I i'n h vn , l o. II, Mth N. ... Ja... b.
S, lh. Nathan l a. K.& N ll_ Jaa T.
Baileiiae.Oe. raa,< t. A, I88tt S- -., Jan- IX
- ,..,.. ; ,. i . K, Bbl'.- ....'.-''J. Jan. 7.
Bbat, Thotui.. Co. o, Nlk Mu... Jan. 9.
Suvdn, -, Ja.,. 7.
.cuith. ?' ,C-. D. I'Ji.t Ta. J.n. 9.
Bayder, rl.rry.l U, lai.t IV. jm. 1?.
Bbepbr. l.C. \v..Cii. II 411. N. Y. II A.Jlb IX
. . !,. bi. i -?? Iv. -'I" IV. Jan. IA
Blaaai inrarn il Ce B, iv-tl, N. Y.. J.n. 1?.
Kbi i- i- i- ??: 1 K., < 'o. . . 2t'U Mni, . n, Jan. IA
| . li Pl , Ln 14.
? ? . v " l, ?-' V l i . 15.
i 64th N. 1 ' ..n. 21.
i i ,- . . II., t.i'. I. I '? ? li '? 18
r.i.,e,-i!ii.eig-r. Himuel, < i. \, 48tt Fa, Jaa. hX
Bl, ,,, ,, li.. Ci I' 'in Okiel 8*., Jm "-.
I. ||, Ce. tl "I - laa.IL
ii( o. II, llth F Jan.IX
Kinilh. Ch.rl... ( ??- I.'.J I'a. ?'??>? J'- . ___ ,.
___ . ,.,'.. i , ,. ? , i . N. Y., JM. fl.
,-.., ... i i i Pa., Jin. 1 ..
. .ii.i.-i.. iv i , iv. Mth v 1 Jm. IL
l aaai I .lwaiJ A.. Ce ll. 9*lk M??.. Jia. I*
.-(.ii.. (?., ('n. H.i.'tho: i,. .1.1. :4.
-,,, ? , -.,-,.. D.,l . I. 1..M.V Y...Iin. IX
Bn itl.tl, rln, Co. 1>. Id 1'.. Irt, J ii 28.
Btni-h, Jame. M. Co. C, Tth S. Y . J,.. IX
-,. , | -.iim l.l o, 1 . I'-hN. II ,.8-i. IX
Bts-ilry, Urr, Co. I llth -V- H..J- '"?
Hh.l.r, Je.rpl C_ K Itttt I'a.. Jan. 24.
.-,. ..,. ,,-.?.... , ill. li S Y. )(? A Jan. Tl
i-lnil'i. w ui,. ii,. . <i !?. - lh M >-? Jm JU
Ba.itb.8L, ' I I--'- F?..Ja-.?
.I.u. i.i sn I. :.,(,. C, 2.1 Md...lui. N.
BtoJdart, 1 v- ii II., Ce. A, II i- ? ' JM.M
Bi ...da, VVni., < " I.-'H Pa. ( ??-? ?'?"? *
gp, ?; , r II-... \. i - A.' -il. -V >?, J"-.-*.
K-liaw. )..i. .ii.i , H.aStbFe., )?! 8
Bkeict-U. I> < I' Wlh.N. V. FeXX
P'r.-k. llf *? klsb, ( H ! , Pl FfkT.
.:,.t. I ewti ( .,. C,--.ll. I'.. I'i', IX
hwhp, J'.l.u ( ". I, I.t Ct. .*.. > rb. X
tSiii.tOii. Wm., ( "? A.M'i i'a. )rb. 1.
Brdd) kpr. Bmb . C 1. (, il. i'l if, Irb. 4.
(.in r in, Walter, i o. ll.HiliN. Y. II. A.,F(k4
Bwa*, Ch-lea, Ce, B, 38th Maea., F^L
t*hf,rr"y. Apt.'.'' i. Co. (", I'i" . T "i.e.Trb- 7.
btr.n,.. Nalbaa D, Ce. ! _8lk .: ... . -'m I.
Fmtt. J ..rph, . e. E.J-? lf. XC I.. f ru. fc
Kmf, L i I V-1 i*tk ? '? Ca* r'1, ,
fbrnltb J..,,-.( p- KlMhhtaae.,Frt I.
Dsrid C8.Bt.MB. i (ay.irh. L
F, ,.,i,. m, ,i, K ,i ., F.IMb Va.. Feb,,11
Bhaw.Ja ra.Ce. 1 Mt > \.i av., Im. IX
_k.mii ) U- K .'i'i.Y. l\h,14
Mnm. M,i.T..f - "??? f--'?'-- ?*?
Bener, Danl ( ??? F, h kl ?'.- 1 Fa* .?
Bai.i .:i. Il.t... a. ) IMbtJ B_ Fek IX
fu-ivarl, Hamllton, Co O, I7?b V _ ).b. IX
SitnJ, A4a_,Co i *.thN V. Feb. 17.
c{, v. ,... ,, I!.., C i. II. i.'n IV i-b 17.
Bm Ih, I hafi**. Co, l-, :.n '< V Keb. 19.
Koiiiviii. M.i'-I? f -. F. 1-v.hN. ... l. 1
S> ln DaaL.Co. < 140th N. Y Jan ?..
IVrgpi.t BUi lejr.Ci < . IMthN. V? t-'-ta t
Builtb, f_?on. ( ..( i-'.o !?< _-_''?> X
Bera-ilna, Petrr.l ?? II. 5th M Y H. A.lib. 7.
HnoAr. P? ',. lo. II. ..Tti, Wi...rr!>. 7.
Sl'.r.i. Nall u.l H, 111 ' ? '?? r'b-9
Brkui lolm. ( I , Oak*. Feh. II
Btt t..?a,i,l)..,. C< H IMthFi _'?''_*..
b,-,-i ....r,". t ? :p (?? 11 tttt IVi-ab. IA
TLi.1l. 8Fb .0* B.IO I"' .'.'a**8L
Tyr'i., VV.,. . a B. I""'.). F-j I*'- 2A
TfMt-aa, M Ce A 148th P*. l?r. _?.
Tella. Ja?8, Co. I' Ittlh I'a , I'f. 1?- .
11 ,, r I "'I-l. (-. K.lf il, Ps., li- C 2"
Tmal, A?ea, Ce. C, l"ib VA. I'n. . I
Tl.oiiilai' n, Wm , <n I., 5" tii Mi.. Dee. ii.
Ttimi th* , Co. I Ttt I I . !'f '-?
Tl.t.in.i Wi,.., i, C.athB.Y IL.vy AiL, Jan. 17.
M-rry, OMfff. Ce f Ttt Mfc? Ca... Jaa. IX
1 ?r_nf, ?! A. < o A. MBh Mi.i . Jau 2.
laal- r. J.-^i.n . ?.. < . U4k Pa ian. a.
Tlubla Je! u A . < m. H. !???t:i K. V J.n 7.
Tiav-ri- J. ln, < ??? A -*.?> Me*_. laa. *.
a.v. .- .vl.ri, B., ? o. K. 8 ?'t li ilal' .-, J.u 30.
T....,.n. M-. C V. IM ''? ? i?- M ,.
T, l:..- M < ... i: i*'.b I'i. J*' 14.
Ti B-ktB, J. Li.. t A. Itttt IV. Jm. ?*?
Tuipv Ailalm i i-i. 1' -J" ?'?
Ttopd,.*** A ..... X. UathB.1 Jae. *1.
TLf-o-. 1. 1^-. i-sfd i o r. liib M.,n? Jan 1*
Ta ! I . ? I'' < l-arlra < o. I I -Ud P. . Jsav 17.
4 ,.' -ii "-i I-.'' ..-*'- JJ I*"11"
iBSw^Cii-JTt*.M.t-ttVa iSl Kfk. u.
TS.l.-*l Mail Ik. A. l.ti" > ?.v )r>. J.
?]..?.',, I, l . ) -) .'.. ) l -> l'*b *
thssaaa*.HfhI ,C* '.MrMCa- r.b. 1.
Tl'vn s. ? . * ' ? ? " Ba- Feb.*
Teaai DouiL- k. Ce. C Mk N > Ftt 8
TL--..*. Oil.pf.Ca. 8 a ?? F" IX
Tr?v John.l A.l-Jl ' F? ?-. ___,
Towi.i.OroTM.Co D lIHhJJ T_Jaa,-B
l?..i l ka < A M B i , l>b '?
T.l.r. Ioi... i a A. lt* * l . Fek ??
teny. F.y.it. i-*i'? Oa o. flBB M Y F.k.lA
t'ti*' laa*h 0* B s^ti Pa [? ?
l.iku,j. w i. ii, lattB. . .r.b. i?.
Veunrh. J.??l -.. Co P MkV I . DrC 3*.
\.,.1.1 A. .. I.. .ihN V. IL XX
Vo.. Ma .dtrf liri.y 1 8 ). Mthttaa. I'"-Mt
ViuN-.-tratd .;....<?> K tln M ) Drr. I*
V. .? Kr -ii . o 1 IMh Vi l^-r *V
Vii.ua N*lh*_ib i. Kaitl f.l?'?
V..-,., .....i. Ipl Iii . o. F 81.1 N_.J__.fc
V,_ i.i.-i.r ?. A , l II...rb N Y , Jau 8.
V?nt.rd Jeha .i . 14.. ).. :.ti. Ma*. J? IL
V.l. I.*. VV. II i ., I . i-l .'. V . Jar. I.
Vaii.iiui-n. C. I . ? S H B-KI. M Y., Jan. tt.
\.? . J A i , I' '-11. Ol -? l'*' 30
Wil r* VV ,. ( n < if' N Y-, )rb 4.
Vt-,1-. A -|... C Y. IMh4oen.,IpK 14.
v.._.,rii u, H Co.A.181 Fa.. I b.t
Vi_V_ a?i-l Hearf.C*.", 1---I. V IL. Jia IX
Witl.'. C , Oa, D. llth I :'. O-t-V.
V\, , i 11 i.i ?.! N II I'.c M.
vv. . | ... ll i MJ Da*. II
VV . .1 J I 8 II. I ' lh I'a .1- I '.
Vb'B'.n. H M ,t n. i IMh< M Oa 17
\A ,..' t Tl.t.. < , D "lii V - . I'" ? I*- _
\v,.?.r M.i. M..<. 1 Irt ("nn. Cot., Dac 8B
VV,i, Ili.fi, Ca O iMtk IV. Un I
VV-.i.y J,l_i. . ... ... :?? ll. N > i-- 17.
Wy?i, Fortri lo. Y. UUI F^. li.. IX
Wl ...nn.. Fl ' " K Ll N V . .. i.rc IA
Wi laaa, J.._4.pk. Co. K laiii OM a, Dei 2A
W.lgl.l. V.,,,. Ce ... w-tl. !'? ('-.-. M
WL.tr Jrf-rni,i. < ?. K, ktb N Y. '.n. 3.
Vr.il-ii,r. I.'li. I ,. Y Mk B. V Art J.n. L
V-'.lkri, Hsirr. rttlaea Tri..,., J. b,
Wsllsee, F., i',. I). 12th l\ H, J.i. ML
W.iKin, Joh.. Ca I ln D. C ( ?? . J.n. A
Val.?n A. II . (o l.ld Pa. Art, Jau. ?
Wlilrlt. VV,?. lf, I. I.t M: 1. .1 B. Jan. X
VV ... '.rr Jearph Ce. I, I*-'. B. V.. J.n. fc
VS .. : ..rt. Ail.-rt. Co. I, l.l C.t.n , J.n. 7.
Wi.in-y J..-. .' Ue. K, JMbltiA. Ja*. l~.
W88l.l_.tn., ) . ?? a, ( i. i'. M MA, J.u IT
WheBea, J-l <*. < ., C.84 N. V M. !t., Jan. IX
Wyii.aii. Iii /* IT, ( e A. K.b N H., Jau. 14
VVil,o.i, J. F..< a fc, !".I.S. Jl .Jan. I*.
Welie.Thoir.ai. (_e. D, iKlh N. \.. Jau. IA
Wiiton. Alr.l.fin, te. C. 7.1 IV Jan. 17.
WarttO, llr.ny II, ('" O.lttbMaw Jaa. II.
Wrlih, I'iii it. . o ( Utli V.Jt. 'an 14
Vt.o.lt, Ll.aile.. C, H, llth M'rl. J.n.88
Wtlm-ith, lird II F.. lt, I -'fth N V Jan, 18
W.lkiui, Hrory, < e. I, 211.1. IV. J.n. 25.
WtUl,. i'at., < ... 0. Irtiih N. Y . im. tt,
V^ .:, . I .: , id (f. F. MBh N. Y., Jan. IA
VV ii p!r, MaiK Ce. K, 57th N. V.. Jan. it
Wrl.hi, Wm. A., Ce. ... .'.''' Maaa.. Jan. lk> .
Vb ,lki-, fc . rii;..?.Trn-... Jan J-.
Wi.lt n Joi.-pb, Co. I, lllh Ohlo, .'?*? 17.
Wbitchrki, Vlph.. Co. K, UUI Pl., Jan. _*.
Wu.:/, Ji.'h Co I, l.'iIU'-i . JlB. 28
W fittrnoiiip, Tvlrr.iV. B, 4Mh Fa, F. b. IA
Wi.i.i., Wai, ie E.8th M. Y , Feb A
Wi.intt. li.. ( e F.-Bifl. Y. i*t? i.h. 3.
Wfiini'ii. O.: -r-r ( ? K fltk I'- Krb. 7.
?Waltinan, E . Co. B Wh Pa Krb. 7.
Vb'ai'.t-rrnyi r. Wu. , Oe D 14<t!i V. Y . Feb. A
V\ . malh. Jan , i, Ce. M. !Mb B. Y ( av . Frb. X
While, l.r.ri-f i o, J Ud .''. J Cs?., K*b. 10.
Wetth, 0. -'.? I E, i 'i Fi 'Feb. 8.
WTliUni- l..-.;li, < ??- K. i 'tl. I'a., tt b. 2
WlMM, Balk I, t o, ll !)'h N. V. II. A . Keb. A
WIBT?aa. J. <>. H. 14Mk Fa, ftk M
Wrivrr Jar..b, C* K. IIIO: Fl . Ktb. 13.
W t. fr.C. Co. I) -W(b VV). ", b ii
W'bippb-, C. i .. I. .-il. N. k ll. A , I'rb. 11.
W ,,,_j*.i, Alt.aliBin, Co ? Id Ohio C*' , Feh. tX
W?i nll, Orln. Co. A. fl li.i_.io ( . v. Itb. IA
WTiidden. A. W..(o. O, llm N. H.. I'rb. Ifc
W il -;?-, T. I... I , K. 11 li lu.t., I i.b. 16.
VV_t..in, VV. J., ( II IS1M Fl , Krb 17.
Wof.d. R , Ca, A. ktb Vld . Jan Mk
Wakrf,.!, Al'Te.l ( a ) JIMtl. N. Y . .1.0. II.
Wai!..:.., Hiiid, C* K , l-Dtli IV. Keb. U.
VV Il.i.in, .Vniliew. Co, 0, Itttt Fa, K.b. J.
Yniing, Heriry A, Co. E, Iflth Pa.- J.n. 15.
Yai>tt, Omis- iia. ?*, I48il. P.. 'ui 1.
V . d| I'avid, Ce. C, 2d I'a Jan 7.
Yaiwrll VV in., Co. A, l/lb N )(.. .1 .n. II.
Yii :, II C""i,-f ( e, Y, flih Fi, Jia. IK
T.ani, BeidamlB t. Co. t. IRtli tt. V., Jin IX
Torl ' fcf, Co. C, Mh Me . Feh. C.
yjnker, Jae*b, i *. E, 12th 1 ? X, Ptb. 3.
?bbm aaa. J. lt-. ('.. B, Mth IV, Jan. ia
_>.,li, Y. , *i. M. ?_, Krb. UL
MJ D IN UTCllMOND.
Kmlh A. J., Dt Ji.tno Arlil.. rr, M.icl. 1.
lioj.' O. 1'., Uuil. N I., Iti I
' - -J
Ifr-jrd ni Ntipf-rrlaora.
SFEC1AL MEK1I.S..OK THB Ci-l'NTY CANYAMBBA.
Tbe Boxnl mtvt by ipeeiaicall at 12o'el..ek
a. on MiindttT, Jloti. Wllliain M. Twecd, ihe rresldeul,
ln the tb.ur.
A iPr.dini.iii w ir n-It ;.i..l vi u-.-iii.ir 11 s Controller to
draw hia wartaiil tfa favor of il.e mburara .nii.Uiyual
bbm tba MMtraevM >.f ihe Na* C'uuniy Coart iluuae
for tho -.nn of ?!,'?- BX
Th* ltfinid ikea vmtlifloa aoaalon of County Can
raieerx Vben they prooetded * Hh the cnnvoaa of the
r.ipnl i-h,'i.tin fur Mve Cuuitniaalniitr* ul Appeala.
lhe r*Knltsaa a-lfl.ieid wlil n?t vsiy tuaUrlally froiu
ti.f?,e ulreadT tmliliahrd.
The Bo ord thi r. a.lj.,,irne.l wlthout daie.
00013 OF OENEKAL bfcSrflo.N.S-Miaoa lo-Bafor.
) it; I ,'.a llraiPi
The trinl of Hr.-er Lnrnli for tho ninrder of bla
wl'e, by atal.tlug b> r wllh a kalfe, at tl, lr re.ldene*, No. 21
O.l it . , n lh. I3_b of Krhruery lait. h_. oci nlilid Uie aitrn
lion ofili* Conit tl.roi gh".l Uip aotwa dtv. Tha eaa uti, |
irtallei lb* e.'n nartBBeei ef tbe aaufla. Tba MsMM sd
?i.,t. tha li l?a ' -' d-.Lj H.8 sinuiji u -jiida. lli cm U
itiii tta
M. _/__>?
CITY ITF-M.
Tte Committco of Arrang-tncnt. of tbe Ninth
?ml lTft-eni'i Wttm, c-n*iitiog t Bm. B. I. ?ajr I
n.-.nii. Ii. n. 0. Baaaa, iidil ^ ?? bBRRT- Baa. I ? ? ?,
BsaailB CaL K. A. Oaaka__ Cel c. W. DaniBg.
Capt. J. ll. I-rliiirdt. J. Ktyeet, ea ...8. W\ BBBB, e-1
J. W. Farr, eaq.. W. J. Adami, ea.., and B, V. IBM,
eaq.. hare ae.ecMd the follo wlng BaBBBH to addreaa
the jublic m.eting for the *ncoiini_.oniCnt of enlut*
menti, to be BM at No. 93 Biitb ave., on Tocaday
eTininp.-I.tii.t.. at TJ 9, BI BBB. BBMJ J- J*!'
moi.d, Oaa. BBM w?r'*' Co1- FrM*''""k'k A- Coilk,in*?'
IUr. B-aBMW Hule Sinith. A. B. uUCutAj, m. ., BBB.
BraataaO. BaaM Bt. Cuat,Jem v. Brbarit, fter__e*
llurihai.
Tavknty'-Fiil-t Ward.-A public mecting ot
.-Uia* na lf -_* Wnrd B88B at F.bMtt II-ll. Be.ll
Wat Tldrty th.i il at., IV-aday BBBB* Mareh 81. for
th- afM of Baaaatag ?.B_ ntiin_ tho faaBaf
IM **_re_ *:B M-_ i_Ra_ 11J,lh"Ktl-'-'v" "?_ L'
Uudge, IL f. a-B-reWI aud ililrty BBBM. loading citi
eeni cf that part of tbo town.
GL.V. ___________> BUPBBSBDP.D.-GCB. TllOIBBB
rtaaa-i MaagBf wm iaparaef_-. ly Oaa tmttmt h
tbe aflBaaM ot tbo DuailMial af tum &**** aa
tho 10th iuitant, l.y ordera Irom tbe War DepartBB*
?ul BBiBl -I 1" thia ilty, B-MBB Lc ia now ,U.;-|i;g. Tbe
Oflfl | ,J B I" {f""d i. uitB and ?..'.?'-_ excelJui.t het'.lb.
F____-r_-ffC-_MRI??'l'r..l.:.-ior\Villiiim II. J>ik_T
will. iy ipeaW raaja t, WHb b IbbBm aa "ibe
1'ioii'ribi.l I.a.isff IT-n-e, Sj.jJd and A Tienov," M
fihiTi.t ituri'h. aaaaaa o. l'riiic-' _aiJM riun-st*., thia
(_o.i_oi) ,'f.n.;.|', Mimh'a'l, IM The froceed* are
to enubie ti.u fi.di'U t? BBBB BjaBjaBBBB. I? ?a
c.-rn-ily BBfMRVB8fBBSraB public Will cucourage
tbe Ca-tata iu Uk_f | ir.m. worthy obj-ict.
Mii _________ _?? Ui.i'-vrp.'* fgrtt WlU'ClBW
"lw,,.t, MaaBB in Mfl i'riioni," in tho ttatbr
iMtaa Ckujtk uuttat ot iizth and Bahia Ba BuU>
koii, ti-luun-W cv aiui.. .
VOTALArrDlMTBCBEfTAl (V .If-RT.-A gt_M
MBlBlMBlBliatllt -ilwiiibejivrn.t ll.Co.prrlu
a_t_tet_* |__B_y| aaa-aa m Miaf tta '^_'m_gZ
BBB Bl th* lata S*r,t. A. T. Prti.e. fo'or bearer of tl.e 11
EflMBM .B tumm, ll wui B ,.-,...,:l.T'd?l-.
.?,., P.:l_, .pl hllhB - for BBflffBI B "*'- Utl" _
?TIIBi --i-f batat*a8MM saMa ?"">:^'*"""
BB the IUr. ...d l-.rtp*.- Ioo 9mkmk*\ .*<___ ...d taitfu
Hoi.Ttt'1'L ii'BAl. -The bi Kt- "'* B-a BBM eOBIM
_f!,,:o;,.f,f.h* IL ;:-?.( r.i __UB_-B_M ?f _M AmMBB |
lui-.t-..r wiu b? etaa t' ii ? t. alaa 9g\Uo** i C. vv- IA _ .h
.. ( ruBoiU Ud ' Beae* *? -I atiaaa
taaaa**! laa laadtaM M Cuuuur Bataa BM8_a ]
AP.K1VV1. OI'SllA l.LA.VDC'.TT S-if'T'lfVytl.";
?l.-uriVo!.nt,fro.n l.r.i.g U*uA. RaJiim... trrir. -\ h-r-. j
,!,.._?? aM r. kiaar8Mla_B_IC '.? i, ,it-.ni r .,-..1.1.1.
**? hr.t r.'uru f.-on. th? l?ndi ?_ ibe Ai.h*?-_.. ...-1
Brt, ivve-il-- C-B-pMj.wMB-MlBBaaiflflMMaaiaa
?11 uionlbi ?|0.
COCBTT V(i.rM_TB('ovMirmr.-At BettMBI
cf ii.. r a-. i" BM r-i n.i'M k?, ?? -aa, aaraB * A
.,.., ,* wr,r,..,.lTP,iT...ai.l.T aad ahaaB eomtmMilba
bttte-T B -tii-k- Ne ,at,iiu. wrrr 1....'. -: t .r b;..iur.t-f
.ur?./ -i'?.,_tM.i.ii,i.j?Ufi.j, bm il.. paikaHBia
Mt UM rrrriitl.-g wu *rry ftlr.
ImiaMS ABo' T'IoavN.?B-BT8B Intlian clilefa r.f
l). VV -t.rT-fr i,:d.).?.bttflb*t irir|.r.| l,,;. ri.y 011 Frldty
fr. ? .'. .hiur..,. _l..il..-r U.-T b.d b.. n on built "U with
tbrli ?.,-.,. -:.*. 7-y ii'tr r.',- tUi t t" -T.r., ?*_5* ?:?
U...'-r-il.boLl t.HB, uid i.ii f.l UMB VVa.Lm bou.. BH
Fiifl IN 0_B Ht m-bo) __?TW_B_T-___B__M-.?
IhaMaaifTT *- " Wuui M-BMtaa.aafPMaB-M
? i., .1 Tw* ?? : r ? t w.i lianial br a'. tbta aNiMta
,., t. . 1 f 8."' haaad f*r ?-.,?.- MMaBiaMBM
(n-ij* ?
STAliBi. . ArrrtAT.-Knrly feaBrday morr.mg
PJMBB M-ipli.T. tbi__Ai.a.ltb, t.,d?filrnd iiiu/td (..:_)__.
n.i.-r.l ii.? ... o S-. Ikll hird Bffl- krpt by Mu M*ry Y.
Cmkm Mid_____4 foi ti?M_ tM Maa w~ MaMaad b?
M-ffBTMpaj_Blin Mn C. dr.i_.u^,iiiwruty rruta. Mur
MffB-aitaflMR P.tr kvv.ih, ?....eWm B Ma
,.o.-.L_.U.*m,ii _fflM lo. th*B lutr.f.r.4 B BBM ot
Mf, C, wl.*n MuflliT I'tli'd Hfu ln BM bietil MB *
? . .,!..'.- I I . 1 l'., ? r .?*?*. - I - ? 9*|h 1 Ifd
d', ... 1 lb* "- - .'? '4 t! *ta lf?d |- ?? ! 1 A'r.tr ..? A| ,
i.l.Twuiik i b?8)iB Jatlea Co_nw|,y, wba h*l4 hUn (.. l*li
f th. 11 al ei,:-*i u ibbwb 1. ? 1 aaap al aaaB ?? ;h ta
MM to 1.1.
I.rLiKf pc.R I'R.viTvn Mr.N. ? The I.iecutlvi'
? * *f tir i.Tfii!, AA'trd CMMaMAaa BttaahaMa
n.*-4ii,| 'tll f ri-liy *?.ul. * to romi-lr, tb* lul-Jr i ol Toiin
taa.lnf andl!" hrat u.B h, da f< rtn, !? - ( i'r dri : __r. *.'* , *(
Iir.ll.ul tl, lb* -? TrulT VV.ldl lu-ffrf i.l. Tii- j utir ?!-! *
n ... mr , 1 41 ? ? Illtrlii *M ItllikBt : '- I.'d al ,ur
P*OB II, .-* , .M.-T, Madiaau *l ll.lt a*rli._il, (, BM__B
U_a MMaB
Bl 1*1 ?RtoBcOfCT- Ta)*tT*BB-P.', r*Jo'ti fMc'ril.
Tiik hmn.vi) mvoi.cr. mtt.
P.'.f 1(. ?4-.r . ? t__ Mny Ml ?? t
Tba ah-tlon ia the aaora eaae araa tlua BMfalaf
|r 1 lr '.. 1: . ( I I It BW M . I!,* J .1 I B l.d l. .' II r . .ir o*.-r
fot tk* teft.i, ii .*i I- -,,[. I-. ii.r aatantaa _.J aB aalaad fur
t)?-r, tud lhal iB* i.ut t.-u fol luiu.al p-.lp-.u. i.-ul uii.l b*
B.ada ?t M-<rl_ '.<??*.
BI'i'illMK COI'BT-CiaiT T-Btfrr* |BB_8 CilBBB.
Ci n_a or ,? 11 ' :--r...
II. r -k A ? i, , ai.-lhr -v' A.<?,l / P. Blirrn.
Th'* ,1*fiid.u.t ia tl.ia hetioB wa_ cDip',i)id ly
lb* |il.i,.t tl* to I Trrt n ?_??? ft* th-tn iii.l *? tirv ritlin. to
l?* , t, r l ... .i wr.-ki?. HaeallaB.4 *b?al ei.o-a)
tui k- pt it . rpiiiaClt, Uemte ueetik, wtaaa b* -.?i? ?, _,*
loi- t:- al fla.' of it,.to!ni ft .. lilin in a Mrf.,,,.1 .*- Ita 'r. ad
aar. .-?_?? '...? i"r. I.r ...r.t ,. , I.-. ."nin.l,?<?.!.* on Itir r-l
lr. li. ,i,i, * I,, n lt i.i-iti l* bnd r-lf. led u.nir th*.. Imi bid
r,-p4/it?d ta*i Thi**roa.i'.| auaatataa, 4l,e p.r.r.t a. aion * *a
brftwht f r tl.* tu.-ury. Tb* J. <)|i clmr|rd th. jary Ih.t If
tbr .- /? i -' t I.i i liit hrrii rob nl. h.- wil uf **BIB* iublr .
tlt ,t ' r 1,1,1 Lrri, r.ibh.d, 1(1.i ll |.'-rV ih.Mild flbd < Ullrl tl lt
be bod irt.n.rd tii* lua-i.rr 1 min IbM und r l :. dhr. "i. M >?
wti rut)il*d tu, cr l-iir-r tht.i mt. rrjaomblr tn-1 hn-ri_iry,
ba l.i-l f< ii.'f rr_ Mu. tr t BaM* . ?i If Ii" hM B I IMM tb* r.*
?oii-blr-*,r WiTik I n.tii *.i-i' 11 n -tlt.arliy fak* *f ! li ,wn
fBfflkirtp. bo wr_4 itltl tr ll.l.'r and Ib* j >ry u.nat tlud l?.
:> I , ,'di. Tlttjury Irnd.i. d t T, ..ud Ul |i....l.lt. loi
Wwn ii*
. ' , ,.'? r. u.d Drowa I.t j. nt.lT, S A. NT i, t f.f d.
fradMil.
StTItEMS COURf?4 aiBBra* -Mabcb B-lMMa Ju*
t. - I- l/NAUU.
DF. IHJONfl.
Jeeai-i WDJ tgt. W. -'oujiit ct iL?Uot-ea dc
nl*.l. _>ti..--t i-?t_
John S. Tu, agt, l'i !.',,; Jttrd :'ta|r CoBiptBy ?Ordn irt
tlr.l ai.-l lefri-iH'. i rdrird
lilla* vi.n ... ni L,-?ii,ia* MiBmiM iipial eeeawemi
ll..i. i.ltliiil.l of d'l.ol, r ,1 -I.t" -I.
14IIRT CALKSDARS-Thu Dit
Sn-LIM). Coi/i.T-i'iRcriT.-i'-irt I. Vaa. 481,
Kl 14". 1491. 517. 1I2J, I.A.D, IMI, I.AM, ltft. l.Vrj, 1J4I, 1". I,
im?, IMI, iu.. ris, 1157. imi, iie?. i'.n it -n._. i,i_d,
li*. ?,.?? 1141. IM.', II- t 117*4. I2t_), l.jn, 1-..' 8,'. 1360, 1 ,4,
hfh 7' . Hitt, MB 142. 1W1 tft-4.
BCTSBIOB I'"' HT- l'.vKT I.?Vaa 40.-7. _,70,
t 1, 4-M, IM), -.Tti. :-"17. Iiil!. I'JiS, UM. S<r2!, 4_-_3,
tB 1 II ..4i I. I* .rt II.?No* IMB, 4444, ill-ki, 4/7J, MM,
cum bm 4,,.',, in. 4_.*i 44_.. aM,aaa __>i?.*,.-/*
C'oOBT or COMMOa 1..RAH?1'art I.?Nn*. 1S8T.
arw M-LMA4M flJ, M. tr.'f), k.t .'-?? .8fT, -a?, BM. MB Ml
:,-a. int 11.?MB, 101, Kl, I7i, 2it', i".-, in, :i., ui, f_j, 7, v
ro, mo, ?, wo
|AdT_rtlt*t_*nt.|
COVfltTMVTION- -( 'ONBCAfPTIoa.
VV* Ity to prr' tn bivln; ( - n-,n,-p*lin, ln wbiterrt itigr
. f tb* rl ?*? r. u.r Dr. VVTaiuai'l I'l.HK Tkkk 'I'AB I OIDUl,
wlii-h li i*i,lllr tikra u-i bp th. bi,??l u.d , .. ;l,-,l ??, 'I r
li.ii|l tud tlir (ir.llli| prlnrlpl.-i of th* Ttr trl up-ii th* ln
f!.... ,1 Bfl-i',f 'i,t buifa tnd it'.p tbrlr ,!-,?_,* ?< o-ii", , . 1 tbe
pi.l.nll 111',. ll lt?r.1. Tu* IT TB TBBB T*a C-BDI1L l.a,
fT ?.' |p.wrt I., tl..!.,Iv* th* thl.k Miuriii that Itopi ,p tl.p
wtud . *.*. f-_ ol Ihe l-i; ri tnd *Tp*li lt ty.ini thr int. ,n.
Tl.K I'i_?Tb?B TABCokr.lAt purlhrllll* bl.io.l a?.| rfrmira
II ?f al| i.-io'iloul 111*1 t-r that lii-oi.*tniilljr br?ri!iur I r-i. lu
Iriml ludrttn.ml. _t,t Klinim, Bl-.trbrt on tb* Kire, tnd
? li Hklu PtaaaaM ??? ".pr.-U'ir rur*d by Da. WtaaABt.
Pi.a Taaa Taa Coaniti. u? ??, No 10 N.iu McoiiU il
I'nilide'pbfau
n..'-lii llBLBHOin'i Dru| and Cheudcal Wtrrl.-.i*, No.
IM l>r_tdwiy. N. Y.
^lOIHiO li!-WARl..-STOLF.N fr,?u
Bitff*-) v. r into BOBOa
Numbrr* li'-TI!'lo 43.571 li.-Iutl**. BioO et_b.
8D0.C* l'. 6. 5M HOND8
N'.n.brT...7..iO 13,118 U.in 27,4.'4 H 7M
_!.__,b.r...7,!_4 13,179 23,1.5 Ji.m fi*' ?
l-ni.ter ...7,5-1 13,1 ? 21 tSfl _3,,j.l _ i'i./t
Numbrr..7IM U,U1 M-A74 M.r.'l .| t,f
K'..?,l.-i...7,M7 13.1-1 M.-7J M278 71 ...?
Nri.h-r...7,518 1.1.1_3 15^78 fc,.j7j 71 |ia
Nui.il*r...8,n*T 1 ?.I34 llVtl M r7" 7l':,||
N,t,,h-r . .ti.nM llJtW l:.i_o M-.I 7jju
WoB) _-*...?._. 111.'III 1.421 h9.J24 7l'*l|_
N ..nl.rr.J 1,127 U.Ul 17.12 1 1:1,759 75_v_a
84A-0W_1 M Itld f-i th. r.roierTf.f Iim 81III*-) 1' S
1U41I Bonda br|/>n?ln| f.i tbli lttiit ?j,d Bf <V?j w III |,r i.alil'foi
tl.e 1.- ovrry 1 f lh* 850 1.0 L'. b\ 6 10 Hoi.di b.loii|luf tnothci
I't'tir*. VV II POBTBR, (..lil.r
-au __??_-___. hari-diAi. JJ*i?, Ni? )Ti k, Baia M, IMH.
inRONlO CATARBll!
SYMPTOMS. CATJSES AND EFFECH.
A BEVV PBACTICAL BEMABKS BT
Dlt. LIGHT-HILLi,
Autlicrcf "APopol- Trratiie un Deifceii," "L*tUn ot>|
Citarth."
?e. 34 ST. MABK? TLACE, NEW-YOB*.
Cstsrrhlasdiieaseof the mueoui B-enibrine of lhe 8.8*1
puiiiriandthoiecaTllIeaof.the bead eoBBur.1catiB* will.
them. hflaflflttttl ?? it irraara in iti ftr.t flBfBt, B ? apl in
Uiproreiitobfeo-i.lnitrioiei.tillnesiirtnf th. loaa or iin
pk.rra.nl of imall. Uite, kttflBJ aad ?_bt, and of creatin.
,rx?o .. eoniiitatloe- dcistgetuenU, not ULfteqsfniiy termi
nauni ln couiuu.ptioiL
SYMrTOMS OF CATARRH,
A fpi-.Ing of IrntaiioB. MMBiaaaaX keat or piin li eir*"
merd iu the noa, the sdfei vf wLlch BB Ni md iwcUan, and
wl irh li atepped up iotu6tl~.ee on one ilJe, B-*flMB cu Btt
Bka*, aud occailo-aliy on bafl, rendaiinireipiraittn thron.h
,t .itl.er dlffic U *r lii.po.fi-.. Tl.e lirltatlou intha noa* 88*
8BM8 a Ittflttfl IB* 188B888BJ "d i. icc-nipniird witk a dli
ehags af ?Itbei elearacild watrr.or whalU rsr oft.n.r thacsae.
a p.ofuae, thick. yellowiih ai-4 eitremely ifffecirta tuatter,
whlch fon.ii one of the moit chsrict.riillc ff iture* ef the
dlnaee.and-.aW--Teofth.p.eateat ?BBBSBBM ani danjer.
Aa tha dlieaae progreiBl, thii aecrtUon Uv.iW purulaat.
inu.airi ln ...antity, aud aa.uniei aa escee dlcgly frtld oder.
i M aacaona aet only by tha noaa, bal paieea _rt<. the ttroet,
i produ-ine -rritf-on there. and r*q"iii-u_ freqaia especlerr
| lion, hawklot or aciaptng fer Ba r*raoTal, aa lli passa*. ttto
| tbe throal U lary much lacLita'.rd by i b rliontU poilt'.on of
-.be Lody -, lUcp ii finjurat'iy dlrtiubed by a i.uaatlon ?f ehok
Ing In eo_-_-f.lu.ruce, and Diany sre ohlifei lo il* la S aeml re
ou-nbeui pei-tloo to ebtaln tha neceai-y ileep.
Uwing to tha beal iu iha bead the watrry pertlon ofthe
iUcberge ollm *v.p. rakra. ai i aaa__-M s eondltioa of aoll?
ty. la drp,..1trd upon tha meinbiaa* of the aoie and upper part
j of Uip thr ?t, la tU ihi-a o* cruita cr bardenfi lumpa. The
aeruaiiilation of tbaaa IncruaUtioaa pro-dicri a feellnf of ill
'eori,f_it m.iiino.l ibe n___*? _-_?*1*1 io _ lo e_b_t??
j geapiiU-oa. Ib*.*.-*. frrq'.ai.t alorta ba.e to b* tcade a
I r8inoT.th*m, fdthrr by foiiibly blowlng the no*e. cr by per
j .l.tmt l^wkliig-* praetica u dliigTeeable to tb. ou* affect.d
I ai It U to tboi? arouiid l lat. After tha tP-.--.cfal. ttfl ilde of
theiucrMtatirii av bli b adbefrd to tke-Baeoui ..rn-biaBe wiU
Vniruniaabefoiindbltody, a faft whieh eiplalttl tl.e force
ry.p.liaJ for tte _8aMtt***jk During ilrep theae ln craitatloui
I _-enmr.l_rU mora npidly, _ifl the feeling li '?' 1 ttort 0|.rt *-'
! rooif.mabla la the tr.omlr.g. Sorr.rtluiri all el.rta 10 clelr the
? tl.r'U ai* futlle unti! af H brraifiit, ot after ? tu. iltmu a..t
i LiJ ttM i-.4 4.luwr.!. I'icirition of lh* runcoBi n .a.r-r*:.a of
' ih* noaa takra plara .*r.-,uputly. aoui.tinirs al.ecJ-iugthebonfa
wheu ainaii peitiil.i of thsl mbatane* will occaaiooslly be
I f.iuiid n.iird wilii U.a dlaciiarge.
I Tbelieath aaaorm i an .lCriiiTciy fvlli and ikk.-kii.g cd,r
' ai.d brcom.i oceaslonalty io i 9. uiive n to 1*8*8* lha pati.Bl
10 ot'jrcl of dl.f ual to UaaB a. w.U u to othrra.
i Iba a.. uin-at.ou cf tta 4_l*:i..rgr, togrtl.ti vuili lh* tLrk
! rurd ro_lltl.n nf tba k-j-oui inrinbraria, rendara .,,.:...,
il.r. u;). tha i.ial p.ii.ig-l T-ry d flcull. ind cft'i.-.imri Ua
P- i.ini*. ?k k??fl?| rr.plr.ilo* prlueipally ikrongh the
uioalb?e mrthod yery d .ii-tfliu.a to thr grn.nl hea.lh, hat
I Dioip partlcnlally 10 to thr Inng., vti.Iih 1 r. ? ::.p w.sk sud ir
, rilal'p. T!i< volee loati Ita luu.i.alqaality, a_.J B8B8M* B Ai*
i or lant, hanh and naaal cl.aia. t-r , the arms f ?.,.... bacomn
I mi _ . in pii.-rd or ratlrrly lo.L nnd th* i.t .? **rcl, though
, .-?? r..<i ,n i Is pro.iii.rd onlaat*. Orraai?i:al!y, while blow
li g (hi nml, s cr. _..! g oibubb'in| loui.d li!.e_'dii. the eeri,
, an.l hrarlng ttacentel i\ ilt* tltirk or itnpprd up, but letoma
; i _irii y with lonirlhiug like a inappiiig sounA Tbil pht
uorcrus ti.ij be rppeitr J leiersl tlmri, uutll 1,-arliif doel not
rpturn, but temilni penuineiitly InjurrA In olher caaei h?*r
if g ti 1, it io gridiilly that i coniidersble drgrep of drufbeaa
i, ?v eilit b- 'on th* peiaoii la realiy awaraol lha fact. Eitl.rr
eondition ii nf.ru serompaukiwitb noi.ailn tha htidofeviry
.-i i:> riy ihlr drai-fip'i. u, malrii* y inrrPSlllif tha u IU' M of
the inffrTer.
Tha eyes sre spt to hev*m* weak, lirlubl. snd dlipoiei ts
avattr on ripoiur. to rold and vvlud, or Mtt*lha BflflbtttteB
prtlnn. A pulu, more or leaa 8888*, 88 a diitiniiug fei'i.ng of
prrnnre, li eiparlrucad ovrr Ihe eytl. ud aocotitiinci o i tbr
top or buk i f th* hr id, ind a'10 {iin lu the ficr, dowly re
irinbllng u-uralgla. for whlah it li Tery often rjii.lakpn. Tha
dii'in. In lha bead wrakeui the nietnory, aud prodm-ei init.
bllity snd B*eeaa8BM ef dlipoiltlon. Tha itruiacb |?nersl!y
tntl.-ti mere or Ieu, ii w?sk sud iriilable, tha appetlte ii ca
pricleuf, and ia nrirly alwayi badin the 11.ot1.ln4. In it y*re
i-aari th* ii't.-ni !.,?,,-. fprbla . 1 prei'r.t, .1.
Thll ll rii.i.if ilt d hy a diipoiitloii to J- 44 ,i ..,, .,. J jir.p
? 11 BTtriltn to akX*8 phyilcul cr ?antsl expiiion, snd s fe.ll_i|
1 fnig .p .nd veakaaMb
Not nnfrafi'ieiitty catarrh proiel fatal, pither by dpb;1ltatln|
llie lyilein snd wr.iing out tha patient, or hy traTrling down
wsrJ, n.d pidiiiiig tltroal alritimii, hront hitli, snd bia.ly
eouiuiiiption. It miy Ue iifely aisarted tkat, aT.er hereditsry
prrdlipoiltlon, catarrh la the uioit fn-,|in.:.t aud 1. .joitant
raui. of thi. fatsl romplaiut.
Tha aymp'oiiii of cattnh. Tivry com'.dmbly ln dltTrrsnl indl
Tidusli, and lhe drgrp* of their aeverity deprudi npou eouatl
tatioBil idloiyncrui.i ai.d Tirlnui asleruil ii.tVi. l. .-_ Wilh
?.iii.a U.a coaiplaiiit nonl'iiut - for a B.iniher of yeari ln ? mi .1
form, snd withoot camln; my of tiie ii j nl 1.1 reiulti sboTe
drl rib.-d, whlla wllh other. al. the wor.l elfpi'ti a:.- prodnced
la a iin 11 ip.t-e of liiae, aai oaara, sppareutly 11,0.1 harui.ru.
n.iy, throngt. iri,j,i.Jvut upoiuii. al_.:i...J culd, ui _...rui
iblr i-'.ai.gr, of 1 Ue wratlu-r, tuddruly eil.ibit .11 ihf fiolance
si,i uiirlfnlty' wl.lcb ohirsctfrlte tha leirreit one.
TRF.ATMr.NT OF CATARl.H.
Cutsrrb Iim ire- ?' :.i'i!?rrd salMurable diiesir. and ob l'e
itrengtli of thkt i'i| pi'iili-u. baa brcn ueglrctad by ti.il. tl.*
pt, f.. ...- and the pubile.
Tne authwl liu for yran p.il uud* thll , uii.p.alnt l.i. ipei'lal
?lutiy _ wss tLi liit ie Biti_?k a luuiuu iweilptk* of IM na
mm*?-???? ?*. ?????__^_
Mtb, ay-pto mi ud eteoio, tnd htt, by lota|?*, anMaiaja
?ttentlon of both tb* prefaaiion ud th* poblit ta tha raB_a>
forttnc* of tb* aubjecC
By th* ritabiUhcd iu-reia ofthe treittoent ti inttftuted tcfl
perf.cted by him, he htt prored btyond dltpata the r.r.btlty
of-.,'trrh, i! prop.:ly t.'..?t-,l. AUdoubUof th* ccrrrclr.tB
of tblt itatemrnt wiil be dltpelled by th* pwuaal of tb* __*.
BBBM Uitlmontal* from pariie* eecupytaf well-hnewa pod*
tiout in tootaty.
TO TRE PUBLIC.-A --.-?_?* to beaeflt tbot* i!u/_ ,i!y tB
flictcd, iuducea ia* to mak* the followlng lUUxttt. For
mt.-.y yeiiii I htrn been tioubl.d wl.h dia-barget fr> *u ;y
note, whlub t-lerwaid b.|ta to drop or oom into my it/itt,
ct itluf :-.t to hiwk ud ip-1 .Ti. i.t oonttutly, more etpe-.tal.y
lo the BiOrninf; loou niy betd begtn to be ttb.-cttd il, it
?arerely, ptin in h*ad tnd orer my eyet, my hretth bectu*
fr't I, t:..l knowlng what lb* rrult mott be to eoutu .j
luhale ? fctid hretth mid* m* teiiouily comldrr wj cctik
tion. My frtandi tmi *r?n aome phyaiciua told me tbat e-ja
di___ulty wi* Cttarrh, ?nd conaequeutly, u incort.W ou*
B jt when I ?ikrd them th* r**ton wby lt (cattarh) cou.d 0.
h* rured, thelr _rnw*ri w*ra ao uniatitfact-ty thtt I r*te.*-4
to eoniuH Dr. Llghthlll. oP whoie tklD tu Ui* tie_tm?_t tf
tl.ii tmrtm l h_d ao often hearl. The rery ?x__)!-_.:oe,
und. by him inapired m? wilh -.ufid.nce, and I tt ?ec* .*,
tolred to place myaelf end.r htt trentnient, which rei ..'Ud _f
a perfrd eure. My genaral b??ltb, wLich wt* b*dly __.,..d
by thlt dUeate, begtn to luiproT*, tnd I tm now M wrli M
though I n**e* bid b_*n afflic-id. Tb* treatment ii m'-d,
ptintaa., and p*rf*ctly baruilett. Tho** *lmil*lly __-C.td 1
would adtUe to eaJl oa Dr. LijI.tbUI. they will nnd Ma Ul
tl.ry Le, d and deilxe. Beapectful.'y, ko.,
CHABLES S.MFAD.
liuc. ci Bou**, B.llOB, Juutry 1, 1861
NBW-Yoaa,M_r,h 28,1a-.".
Icheerfa:!ycert_*yt*-i?e<"T'ctn*a*of tb* *-qt* ud*t>
funi.rr mBBBB-B of ita _BRB8_ neai cia b* obtalued cn .p*
pl_..tta.to_e. A.B.BA__L,___of
BALL, BRADLEY fc CO, Ne. Dl Futcc at.
FROB J. 8. BEECHEB, E S _., FIRM OF IVES, BEECB
EB fc CO.. No. 38 FRONT ST.
C__itttKDo*a IIoTWa, Kaw Yoaa
I Uk* pleatcr* in r_??n:m?nding Dr. UfhthUl to _?.? -8
fectel witb wtarrh or ditetie. of tb* thro.t, a I bta* n.parO
,uffrr*dfor*em? y*_ri p?it Irom thue diMcnltta*. aad l?ar?
.?ltaitd by Ibe 0-_t.ii t-<-?n> ~*d tkHltel BbBBBBI.
i. t. BEEf UI'B,
rROM MAJ. ALVIN.WALBER, PATBABTEB, l I A,
Ro. 61 BLBBOBr-air, NbW Yoaa.
I BBB been infferlni from eat_rrb In ? eereto ud cotr pB<a*
tedfi/iui M :-:_nyyea__, wbicb wuTery mueb *nraT?t?_ by
ripoi.rr b |B b"U. ud BBBB___ tb* Bo.t *e-_?ui cccaa*.
aaaaaaa
I pU-*ed BJI8-.B-M the mt-diead BM of Dr AJgbt-iU wha
wa.hi*!..nceaBaaaalto??. ?-* ?*> *B*?? ?*? *-**?*?s,,#
for a radical c re.
I BBBM but tpeak in Urmt oi tba hlfheat pndt* cf Dr. Li|tta
hill'* tkUl udBr-bod of tttath. cettttb.
ALV1R WALKErL
No. 107 Lbiixotojmtb., Raw Yoaa.
I 4-h?.rf.ily tdd mrlMtlmfij lo rtft-d to Dr. Lu,..! .. *
trettmrul of cittirh, ** I htT* *ipe_1-BOed tM gTe*(*et . rt?.
fit from blt tzettment, klto acan* of our Boat cei?l rt:*a | ky*
ttctaca failed to reBere me.
a. U. DiXBY, Otfi?-,- Mo. M OreeLWirh rt.
No. 312 Ba_4-WAT, Stw Yoar
I htfe b**a for a long time _ffeat?4 with chronic catairh ibR
u *ff*ction of tb* thritt, which latt Sprtaf becut* 10 b*d -.' 0%
. I could nol ttaep fruui b-ceaa.nl cou|hiuf. coutlnaed 4.'.. ca_B
j ln my beii, Ac, kt,
I ?pp!i*J to a*Ter_I pby-IHaaa, but arllbout uy teitaf, ?^
' f_.?nd* ail tboujht I wu affected with tbat tnr* and ftt*: '_M
[aaaa B-BbbbbjBBB iMlMaajiMBia Liibibiii, ?_d
- h.ppy
u aUta lhal mi-ei LU irratu eul 1 b*T* ftrot.r hM
proTed, my couih ha* ta-l m*. my natiU* *-? -"? fr 1. '_.
_a?.niati -in, md my |?neral hrtllh it 10 tuu.b bettex 8MI
io< k foi iu p._____u?nt rMtoitJtan u t Bxed fact I rlxtr'?_f
ir?oi_me_id i'i prnout lfl_BB| ".oin ctirrh cr thrcti a_"r_"
t.oui ta ?ppiy W D*. LiiblhUi, feoi-l ttiuitd lirty B_l <i?: M
gr?*l bcn*&t _om ao doinf. ?
* A. J. fL'NNINO-IAM, iriu.
NORTU&L'P fc TAYLOR, N*. 311 Broadwtfi
K*. 3 Waii rr., Naw Toita
HiTinf b??n a mBtct from .ktirrh, I tia en*b..' ,-aa
penratl tiprrieui-e, to ind*rte Dr. Lifbahili't mod* , f :-,tB
nirr.t. tnd c*n hMitily rr .oiuu.ei.d ll to tin tfla?ted wiB
thtt Jpieai*.
H. N. SMITU, trmot
?SMITH .AIARTIN k CO., Ba_i_r?
CATABRB of twenty YEAR__.
BTANDINO CUItl_D.
KROM VV D. ALLEN, ESQ., CASHIEB OP TBR T X.
CII.VN.IK BANK, (JREKNCAftTLE, lBD.
1 htT* b. eu t iqllerer from .itairli fur mor* than ]C y*t*t..
! xi* been trettrd by a nuinbex of phyticiui*, withct rectar
u.f uy bcni-dt, *ud uted ? jieti uiuy *oci_led rtmedle* ?ii_t.
no brllrti, i.! rnu't.
I waa r.r, .ii.iiirn J, d to Dr. Li|hthlll, ud placcd myaelf ta
der blt trettmrnt In a few u.-ontht my eatanb enliiely dta*
tpprtrrd. my throat beoim* prifectiy well, ud u.y |- *iM
lietlth la now brttar tbu it htt b?eu for year*. /ro-indrr ty
ttt/ntirtly enrtd. Not being ? rr.iJent of tMa city 1 reftl la*
tbe foilowing gantlenieB foi uy lubittntl.tlon ofthen '1 tt*
P. M IIktijt, ea.., Pi-iL Pheula Bti.k, No. 41 AAVi ?_
VV. B. Labba_*b, e*q., Editori-1 Depaituieut Brooktt**.
Ma
Mt uri. MiTi-TiiM fc Baoa., No. 48 Broad iL
VV. D. AUiEM.
Caitiln Etibini* Puk,
O.teL u.lt. .'g4
PROM W. LARRABKK, ESQ.
BaooBLtB. N Y., F.b B IM
I l.*T* b**o pettontliy *Ci]iui.iied w.th VV. I). A.rn r?4~
uirr.ii nrdta th**boTe 1-B111-u.a." l.rJ-'Tr.ri. li '?, J
tobe auttn of blgh locttl pcti'.ion, utiliupetchabl* abarta?t,
ud of itrong ri-mn.on t?ni*. Ii* lt aot likely to be u >*..? ra.
or decelred, ud 1 rery, witbout q.i.itian, on uy itilen.ti t ka
imkea
W. B LABRABF.E.
Fditu.-tal D*p_itui?nt o( Hiook'-iu l'.i. 4 I'r 4*
Tbia la to eertlfy that I h?T* b*rn ilTe.ted with catanfc 'W
BMBB y**ra, wbkh ptodu-ed p_ili_l daafuet*. I cBoaa-tal
Dr. Llghlbt'l, tn 1 ?t onc? pliccd myirlf undet bii cwe. 1 ttt
now tntirrly fn* fr*m ._.?_... My throai ta ir MOJ
bealthy, _i_f__r hetiirf l* gr.ttly iniprorad.
P. E. NOLAN.
OWie Eile B?llro_d, foot of D.ime ?r, New fttW
OT pr. UOIlTHII.Lctn ba cotnultad 01. Cittirh Ttaf
...il, tud.1! dliraienflh. EAR, THROAT *r# AIR *'*
AOK8, liou. Iiui. u 1 3 p. n.., tt blt i-'i.denoe,
?*. _4Bl. MAiihi 0 i'LAVA

xml | txt