OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, March 22, 1865, Image 2

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1865-03-22/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

tf.ta ffobHciitume
Ml worki tm PbinniTi. by, llvdr^pithy. AnatomT, 1 ..J..?
y, Medii-.nei. f.d th" filural Si-n.-i g-lir:al y. l.eii*
jW_* FoAv i.k R v w, i.t B, No ?_-> Hi -<'.iv-y, N Y.
BUHOl A. HUNTLNOTON
piBLI'iUFRS.
No. 540 I'roAPWiT, NawYoBJL
Ilti. j nt rrtdy
OTTR FARM Oi TWO ACemWk By llarftat Mirllneau.
P.per ( orer ie pi**.. Price, 30 ceu**.
_ma_B_.BM.M_8M Btaa baM pabt-tad * Ra paa
J thi. iittle WBI i* entl.rly BBB. H aa eo_t.i_,ited by
mVBmmi MMatMtaeM to ih? laaia Pafta4_
'.L)_o*iVV.-4-k.'' ItaaaaaftaaeMl Baeei- ur. highyou
l.itaJniufl .nl BMBaataB
Me-ara. Bui.c* BB_ I!un'.l_(rten have BMBB Ihf i1-'' ljJl*T*
afataB eiegtnt baaB tiMMi iy Uiued by JaaBB i>- BBaiafj.
hn?wn a. |B " Oo!d-n LeavM" t_il_*.
OOLDEN LEAVF.5 FROM TIIE AMK1.HAN fOCTI.
Coitactrd by Jobu w. t, Baaa Oaaa bBbb e.oih. b.r
?'.rd bc-tdi, |llt top. ICluO., '-'.' P -'?? l*;'-*' ** '
OOLDEN LEAVF.S FROM tiii: BRJHIll JOm
Unifoin. ta ayla aMaata with - Qehta. I*a-a fto-n tta
Ameri.-an IBMB- CaBaMd by .ol? W - 8. H eaa,
Thi* two Toiutn- aaMai eWwk B .. i^<_ ?_m
eomplet. .nd _BB_M. -_MBB8f MBb ?-.d Au.-ri ;,n
ZtoaMBfl-MhMaMaia IB aeaaataM Ma af Be
\jmmm, tb. ta-.-iy af thp BMB U a flMaaa B-Maaa i...."
__a.-u?;tPpe.f-.c*. aalMBBaaBaBltaa-haa to periomof
ia*t* -fd cu lur. '
Mn.n P. _ H taaa In pr**.*
I OOLDEN L_1AU._ FKOM TIIE DIIAM.VTIC
? POETS,
U TARSOSS AND rEOriJE, Oi, I-.cidk.nti is in_
Etbbt Dat Litk or a (lbbhtba-T
III TILE MBCBABICa* MACRIRIST81 AND ER
aonURB' Bo-JK OP RRPBR-RCE. Py Ctaataa
B-tlctt, CiTil EagintH-r. MBM ByTlBBaM H_fllb> A
B?w #?Tit*d edttlon.
IA*. A KESTIVAL OP 80NO By F.-d-i.k BaMWt,
with I_u_:rat._ii?_>y tll thr taad-BB Auktet M trtii't^_
ai A llu.ME FOR ALL." Taa L'oncrrtk
__\ oa (Jkatkl Wii.t Moufl or 1-riLDiM* Bew,
abeap, aaaaataal MaptMlail baM . r tta *? p';rtarlty
? __? wood, biirk or ttane. for d-relltag*. ch -r-hr;. ata**
C-VhMM, ...t -ui Baa aai.1 i . bou**- I ? Iw* I
With uumrtotii tuekp*. f'o.t ptd, tfl 50.
RURAL MVM-ALS. iiwjBilBI "TB H?__.*f"'*J
f?nu," "Tb*_tard*n,*,and " D-i.. ?:i- An.m.l*. la oi.e
iarg* ro'.utue, BJ B
8AVTNO AND VVAPT'NO; Bf, Pohbitic F.c.n.-T !_L.s
tbatbd. By Bataa BaMaeiB f-1 *y'
EDITATION COMPLETK. EtEf-r.c-!Bf Phnl.1 jt AM !
ICBtiinJM-n'al, Bell'-l'uiture, _nd M-mory. Oue l_.g> To
Bylowler, 8
AH
8f__
Baaaa
~_MBP-MrM?brl-i-tM*Uta t-.y r-"t.?'_.'/* *' ?
riHlE NEW ILLUSTRATED iniDRO
J. PATHlCENCYl.Oi-ririlv eontaln*nejr'y? III" '??
AND p-?t_ Illi,i'!t:rd wilh mor- c.u AbiaiIlMdriA
Ergr.Tii.-. 4<: ilndei mptaU l'-b.. uei by *OAVL_.Il ?
k V. ELL_, Na M Ui.iuwyv.
"OfaBthaMf- MtaM whleb baa attalnedn ba wl_a
popultrilT tt i,i ?-d i.v K,).ALKil .V VV EI.LS. n.-n* aro
a_ior* t.l?'pted te flrn.r_l ?'.. tj lb u t..? i.r. 'y'-V' '^r.
andw_.l-_m_--.dl. r> 1* ? "laflfla
rrvnosi: fecoliar booksj?Yo
X tbem by rr.ill, *?(). K." .rbyrj-, "-.,'( " 1' ???
Bo. aaiAnii at . Baw-Bk. laMjBB Lddirt* on ..iiuiped
ea_al*M loi * caulim ???? CBithUout
~ CAl.AT.N HL.VSl'HARP. P.ibii'h.r.
H, MOTllEIa DEAS. Ihada _xc uu,
So_-l, *i d v tioh
Wh*.. wmmd _ m th* baBtaptala
I iiytt dr?-lol ni_ht.
Alfiiiir *.'ain f-l! on my eat,
Tl.at U)M__ my hmit rrjilre ?
Bo *ofl aad ?wr-t, it _rri.. d lu in?,
IT WA8 MY VOTitl.R - VOICE'
Rew Rong atd ( 1- ru>. 8 i ??_*, n .?'? ,1 Ita* efpaMaaa.
'? JuBbrti-r-i thr b.tt.* '; Y..: n< Epb'a I. BM I BH
"Pnnlight i*lthin u,y baart** Tbmimrj Lorera (c ?__.))
Bi.ldier'a Happy Rriui-i n< * rk . Baeh * ? . .1
PKEDEBICX KL! ME.Na.8M Dowery.B X,
TIIE SOLDIEii'6 BAFFT RETtJRN
Mururki, f.r Piano ",'' - iriptir* '
Bippy Un rn. u-i Ihe tmeti Wk IM *?? rv t-ij t. c ? y. ?
lUoiu* Jjuri I.. I'r, ,.v , ?? a..- i *rrt- o! l.ualncr.
PBEPBRJCK BLUBE, Ro.B Bowwy.'
ipHE im:s"t BOOK TO 8EIiI..?A;'
__L BaflMBMB wM BM * r My *?ta aale tot th* In'dltp iiMlita
1I0VA iu WHiit.i JI'.lV mi -I.K IJOVV il) HE
HAVE, md HOW TO !fi> l!i s..T- .... Complct* iu or.
Itrg* gi!t .ol?r e. B*Bl br flnrt ;?? tl f r 8| M, Armtt
wan'ed Addlett KOVAi.bR lt VVELLd, No. _*. bf -.id'.iay.
Bew York. _
\tkJKW-YOttK .SKMI-VVKI.KLY TRIBUWB.
JLl -TIIE Nr-VV rORX SEMI-WEEKLY TRIBHNE ia
f.ubliih-d-.-_/TULfTt.'ii- u.d KR.DAY, bt.J conuin* ail
M Editorlnl irti-'n, aa ni?_r.v leeal ta eb ra tari Lltaiary
Eari?*iBiid Art i riliaUmii LetU-r. {: ::i o r l*ff* erilp* of
war corr**|K'iid-Bt?; K r i^'. nnd l>- :i.?-: c I.-tr,. Bp itai
ai.d Atiori, trl Prrtt I--./., l - ; ?-; ? e..* ?. md
? - . irr of Forrlci *nd Dom- :ie N
firr R*p -t- ,f tb* I ? - - ? ,- i r . ??:- lb.
-Amerio*t, lartiiot*; T.lkt alr?ut Enrtt, and n'her Hrrii-u. nrtl
and Ag ru mral I I r. ttl u ? ? '? ?
O -idaai/dli ur.-_i Market BepOltl, wW
THE DAILY IB-BCRE. It t.r.|uutly eontalM arttatai
Which tk- great prniuro ?-f idreitiaen ?? '.. . I
lo put ln tii* DailT Edition. THE Sr.AI.-V.
i'Rllit.:iL ._.o g.r.i, iu tb* louite oi t y.*i. Tli____B ul
Pot'R of ibe
BEST AND IiATrST 1'OPULAR
NOVl'I.S
bjH.1rnt?.hon. ftaaMaf Ikaaaataaa, Rb?a_BMb-_h
f ?ia, w_ii ? b, (!??* lli t- risut , . an. ,f p*lgliaa*d ln ..."
i.N'flLISH M.AOAZlNCd fr.m v dchthey ar-- , ir-l-.iy tr
IrelM. tharutt WvO.d b-Ltlirf-e or r-.-ir tlmct thtttini. No
WL.iee*.-c..t<> "0 oil our.r-it iuU-u-L.t aud jert.-anrn'
lueidry ,.ut:. r',? h.i 1 at/j c?up a itle at la Tiii SEMI
W EK'KLY TBIBUNB. Tho... who be! rri in th eflu -iy' ??
Bnd tpj.ri.vr o: Iha il/?r*,_i4-i ol Tll* iBUit'S* rtn :..-. r- t'r i ?
powrr imi Iiif. i.-u.-e bv jolii'ii. - '?" r.inrig !, i*
elubt to iub*-rib.-for TuB .-taai AA'be?-t Hdi'i ?". It will ln
th*l way be ? uppii.d to them it BMtawaM MBflfM whkh
?u-.-*. *p*pei run b* piint.-J. l'-r-?..: . _...*..- c'y - ,f,
Bud ao aiorr vilutb't j-Minial to i-nd t-t', .? i i-'r ':
toitaaTi o* No. l.oL-i |Makc u BL|
T.BADIBO Al.TICLai-Tlre Etiduuini Pow**j lU.iioul U i
l.lillon; TbeKir.iiirn tnjthe .A.,--, ?> .i-,,-. ','.- Pi ? ? ?? l
Rui?_?i Ainrr. _aiit R-inr-Mr. .?. I II- k.r, Bnd-ftba
\A tt, Thi: Ol. .1 KTe-a'.rt; .... D-Tir'* AI,a__.'..-e ; Md* Loull Clf
Al_-alt?-A _H*ta CouTri ion-, MtttanBl AlbanT.
AVab N*w* .SoanAKr -i.ep.rtnai.-ut oi" tbe Oulf; Southern
Bewa.RtTal, Bltc* !>n**ua .
Obvkrvl Nbwi-N. ? i fr :.i AV_.'.lu;t .i'; N",v lack]
E^.bi-.,! l)jfi.f?tir Ml.rrilti r.
PflaUMBB Navia?tub_. VV. n Iudioti C.-ntrt. Aiu.:ica;
T?b . rni-aa Enmhktb-TT* .Afoh?%_k. Pitaaaa, BaiaM
anJ ?p.|?ic. itLu. Li-.oi* oi. a iiiK-,ii,j.?.*i UaatraMtaaM
Pr-P-itv
J_pf-_TA?T aaaa Nrw riBtri-ta
1 ,.uj i'a*.l*BtATiOB?i're.id?i.i.L.uco'u'i Virwi on Aruiing
Sl.-.rl.
lie*. Pn?BJii)4T i!A?cu?Corretp in It-nr* of The N.Y.
Tti.ui'i.
Ebom Chartkhto-?Cf-rr-'p tiJ,-L:t: of Tho N". Y. T.ibune.
MbhaSB of .;r;-.',i i ? Dati*.
haw Yoaa L*ui*LAr: ab-l'iooeediiiga lu tbe S,-n*tr nnd
ln,.,,",
LMULATITK MArTBRa-C.r'tpoLji:';* of Tho N. T.
T: i,. 4
Om ShhsiiaVi Orrit_TTo..?.
OBW H..rkIP4.'l ( rHH4,10-.|
Qaa. Ofl* bi'i OraaaaioBB,
LllTO.THB IM'-.S DkAU 18 .-'ALI'IICRT?1> 0 *B_? r, 1M4|
y?uu?ry tt.d Pobl BfT, 1 Bl
IbtbiakaTia. ro l-'aauiiKa?Auien.-au In.n'.ute Wammt
Club.
Tue CirtTTTirroii or KlOWiH*?VVhit tnd wh-.-ntn Pl?t.L
W'lKiL i-, rn, *,,,
AOaiCCLlCKAL ITKBI.
Tbb Hilliab* i.id t.i* Dr'-T .va- A <*t"_ry of Two P*ml
Um. By lieury Kingiley, autlioi uf "Auitm i.Unt ' IU
*rn,bf?," rtc.
Eaea TrxaBitaa?Corieij.ordeiice of Th* N. Y. Tiibui.o.
J I..B1BI Itbb-. _
I'BOB T.ib l*i_lt!?l-fnrrr.p.ndrnrBof Tb- N Y Trlhuue.
Dairnsor SoLnmaa ur tui Naw Yoaa Beemaia
PaaaafaBi
fa itkiii
AV A. T .?
Citt Itbb*
M imuuxan i.-tri Itbbi
MlBBIAOe* ABO I'KATB*
Latbit Nbwi bt .AIa__BT-_ TfLfOBAPB-Spe- Bl Dn
pt_rt__ tu Tl.e ti. Y Tri Ifla.
OaaaMBAl*? K..H Bape*_?*rtB Stirk, Mon-T Cttnn,
Ortl-., tnd Ci.Uj HUikolt, ip.-c.ta|f i. ..ur.oJ ij, I'U* S. Y.
Tfit)t_.. -
TERMS
Mtil tehtotlbeit, 1 eopv, 1 y-ir?!oi nambert.84 00
do. I*___*-, do. d.. . 7 00
4o. boj t.-., cr oTer, f?r eieii ripv. 3 o*
IBBBramltting lor lu >-op.-i, UM. wiil aaMfM *u ama
cpy fif 6u. ,..'l.i.
f BMB ramitti. g fot 15 flaflMB, B?, wlU r-??? -ir?? m extra
copr.
B
E Pl'li-LISliED BATURDAY NEXT.
LORIMER LITTLEOCX1D. Rv IT.ANK E. SMRDLET,
aotbor of 'Kr.uk Ptirleigh," " Lrwli Aro,-lri," Ac, ko.
Pno* 81 Min ptper; 81 in BMB, A ! T'. , ord-rt 10
T. B. PETERSOM k BROTHKRS,
_Ko. __0_ICh*rtn-i!.-?., Pht'.-drtphta
TEW OUITAR BCT-OOL, ^TlTH<JU'r~A
N
Hi8B__?4CflBBta1a lurtPUft Uiiii tnd tb -t BBM lh*
ate-t popuiti ilri of tn* dty. Tiir* 75e.; m?ii*d (te* of
yortaaa. PBEDEBICK BLCME. Ho. UU tiemrry.
OLD AND Mi iV THEOLOGICAL LOOKS
al IL B DL'RAND'B, No. it Wbita-iL, N.w-ToiA ?_t- '
I Ntw Bookt ln p:, ii. f*. ud for * ctttlogue.
I
HETRIW-NE ALJrfANAC for 1801 Cou
Ncto ptiblicctiono.
rpiiE NEv^aTIaW.j
TIIE AMFNDM. NTS MADE TO THB V. 8. EXCISK
TAy LAW bT tba b '? Cenjren. Will b.
.AX LAW ?J?uiHM ,n?9 MORNrNO.
Tl I. eil'ion li priii-pJ woid fof wor_ from th. Oflelsl Copy.
JIVlll f..\i!.vma-oRY RORt Waa ? aafl*
_.. t,- bb-4L B**8*4A BBM tpcpii t of pnoe.
"_ .'.',!:* OUI.MNAL TAX LAW, lo whlch th. aboT. k
U_l.l-n? rrtaaflaeaM. The two ttgflkaa mM ba
COcct-. Addrfi.J- X VOtt-Bfl. ?*>? BMBM fl,W. T-,
,r BAKXI h O'lDWlN, Prtott*tjta*a.B-* 'p. I^Jl
\ NEW WORK brthe Aathorof ''HELD
IB llO.N'I>AUi.| or. (iRASVILLB l_ VIOBX.
.lUft Publlihcd:
BTBATB-IOBEl
ou witonniT BT hw own hand.
dv "oetBA,"
Autborof "HpII iu l-'.i'.o--; ?'?. Oranvl'le de vlgn..
Obi \. .. Itmo, Bflpp. l'il ?**"? ..
F.- ??'? bv all DllkwBm. or Wttl b? **ut by Bi-.il on
' ' "?"'"To. LimNCOTT li CO. ri,b!i.t,r,
I .. . !? Iphll- _
! x\~ \x PLOWEBSi?Mol la foi leaTea aad
, M tl,, fe, ir it ire - ry -,.iv ?..,.'. lf aa kaowa b*w.
! Carettl l.flracO. ai a-n iit-h ln Je n*w h*ek, VV VA VIA iw
? KKS AM) HOW TOJiAKK TTD.M. A..o for .ill l.i. T
IN i \VAX(f-tnMtetheb*M Easlbhl all st s trlfitase*p*_ae.
teacbareM knstraet aaa* aa b- ..-amriiiny
. tim book, 81 ll ll Ihr BCCBSanlalai rip.-iieine ot t!'r I"*t J????
t reaii SltlatS Who hafl "t ln J .n.lpn ' ''-? 4 ful Jrail. I tl.e
| *.'. Weil illiiitr.itp.l witl. patierna fcc
J. E. TILTOM i Co . Uoitan, ?iib!lahefi._
'/101>1--Y"? LADYvTBOOK i'l>U Al'HlL,
V f ri..V-IT..Re -.Si.i;i,ii, sUneeiipriviiiii. anJ ihe BMaJ
Coiored i-1-!.;.-.-i-i.ti-. r?fi,,;.:_ hv- BfMM The aaai
'my'tie. nf tiie n mi'.ha.-. aSpri.nKf.be. tttm tta rmlalul
_..?. .f Mei-ii. -V.T .-.t-iva:- h C*. I etbj* gP*}**
DteiMii Colflurai l.t-it Myli of Bji.aet* iCMld i --? -
I'r-..; !rH,.Ie:..,,,? Wai-I U k.'d.i.ntTleiv: Ar'.lnlvt
Il.ir1>li.i-.nit-- Lrarni rUeiiti, Deaig-foi earlo
a ?'?- l ? - :'4e I i' ';*' -'-v i ''"""'r ,*'" ' "
na aew ? Drawtaa 1.inaml M'.Jr! LoiUgn,
,, tbe K-tat oi Vi,.,i:i'..'..'*'-J. >:'<--> e<'. I
Marlu Harlaad Mra. M- '? '? '"' ,- ' "'.. ' " r:?L '.',
atberi.rtlttec_--.iru.-tt, M IhM BMibB lor "-f ky .11
! th. .i.-alr.l.
CrAirrnnamr-n 08*1 ral'i Oir:ca
) iitiT Pim ?,
VViinikOTO.a UTT, Al icn 14, 1-*>S
:i
4 PfjnON BALE OF CONDEMNED
_t*\ HORSL'S - vv. 1 1.- ' ?' !. at I-.'' 11 -**-?*, lotb* bW;'
?t b.JJ -r it Rs'tV r.-, MirtUai! a*
I Hl KSDAY. Marrhl-. I??. ,.
ON'K HiM'Ill 1? M.-.H.'- WITH MUL,
many of t!,_ w?.l hirJ tti M B**4 BM?tt n.
A-u'ua rnruDAT, ic_a a, w*.?..
TWO Hl'NDXKD CAVALXT 110XSFS.
T:-.e lf,r_.-ili?Tr l?ru rouJi-iuiiedai ur.Lt fur t:ie eeTi.ry
?arrlee ?' ll ?? n y. , , . . _
Kor roud aud faru Ing rtnrr^ai??. rniny |eei b.rgalri may . a
JalBlhll'l iIm't. ."?!* to ronim-n.e it kt t- tn . and
| st Pl.illip'i Oiii.n mi'ui diabli-a, eenier cf rre
iiipui an.1 l.aii.iey ttt.
'je.-i..?i-ah, m UaitoiOtataeareaey.
IlrcTrt Ut!.;. (ie:.. ln ehirgr Kn.i Im n>n U 14. 0. O.
Vt-Arr tAnt, Maw-Veaa, Muol. *v 1<*?.
4 I'CTION SALE ol iin- IMl'KD 8TA1E8
_\ -li'VMr.n ' VI-litlLF.."-Rt onLr "f Itur Vdrul il
II1RWIPAI l.niN'1. c-fl'M1...Hi'g thia i-.lK'n, l .lll'l l.TTrr
? ? .-.Vi... f tl.r l,.l,.t blihn-r ai I'l ULIC Al'l.ilO-N in !
: ,i. y*r4 m TUtJX-DAY, MmcI. h>, i_A ai l-'ui . the too j
Tt?'UBIIXD BTATffl flTEAJfEB ' .V.ijI!1L_;," wlU.,
? loery, aagine-. hr., aattei ?* li ?
i ilt -i.n i A'."! M with ln ata**.
(:. laefaa ari- HTuAT.. i. vi.i.i.Y> iwrooiht lrea-l
. . . ,d.r.).!iU_iriy VVHiiK OA1..-..1TK.NH);.*.
kr.
(Ij) TweLtv Line BOATS, (lin.?g?4.i w ,. rl srul iron.
Ii. I). T KAK8HALL
I'nl'f 1 StB-.r. Nit , 8Matttt*fM
A M Mrtwiv Anr" ti-er.
BY BAN08, MEBWIN A Co., Not. f.94 and
BB Bro.Ur.y, ror. t.i 411, .1?SbIp* ef B.^ili, bl*
I I.-: ? -_ ricluifi. Werksef -r". I- .: v 0 ieM Kuru.ta;*. h-i
BXECOTOB'S SAI.F.
TIII'RSDAY BVX: INO, Matel. 83,elY?'etaab
CIIOICE ENORAVINOst.?The eutlr* c 41* il n of Cr
; kt? John Rrdnia. ( I-, B.D., of Plilli irljibla?ir.-tly by IM
? -i-ijiatfil OiJ Mi.l.r-, riu^iat Ing ?BM Ihal arr ararre, i-.d
ind cnrlnui. Cattlagaa ur? roaJy m..i lha Tnt-.n ou f.
1 1 -il.itii.fi.
B
OOK Tfi'ADi; S .T.i: KOO'ifS. No. 4W
lli wa.v.tsp_r!yo|pr.i!ieSLN!i-holaiH trl -OEO. A LEA*
iVIIi, Auctinie ?r. bT J. L. Cf t..-y. I',..-, .?-,!,,.,,-. i. . U.L
HLM.y D .MINKR,~Al-CTIONKKK
t>*Jp.rc-<B N'o. 3^ .N.nr.n-.i , ppjimiir ftmt (jAl-r.
1 VINTXAl.i7StF.RVILI.l_ wi..,.'. .i . .- .aa r El
PAY. Marcb M. al lh* Mercbanta* Xl-hanf. fk?e.
1 1 .iioauiiif. A l.Vil.ir. i.LA.-;! kAClUilY, Lav.ug t?e
Ch_n.i.e>.. tw, r-o:uro:-t. . doubl* Tyrr, all uleuiil aom
:?. g .1 waklaa uiArx. Ali', NINK
| L'/i-i UF-Ci't>_il ND, ou wme i iiiJ Ifctoty u l.e-:eJ. ftol
1 <<n '.MiliitJ Ibroop.rrf., tw l*i?a.l_.*y. Ut.-okljm, H. I*. ,
I tlold on inrnomt mr dtmmol.tlton _* fiK-'t"! i|- ^-l-fmi Mn.,..
pti-SKACX-i VVAI.tKBrl. For f.uli.i r partienlar. Imiulra |
ol MINBB k BOMERVILLB, Aee4?aeera, B*. 81 Bease at
HENBY H. LEED8 & HINER, AUOTIOK-!
F.ERB.-LAKOk CLKAX4NO BALE or CAK
I.I \. ' .- I'l'ir.- C Vlt'.i ? HI.-, I'.VliK CARXIAOKB,
IVAOONrt, hc. IHE grticiC OK M.n:.. WOOD
BXOTHEBS, Al.l. VVARXANIED. II. II. LEED8 k
tll.Nl.Kwil .aii I.y ??. ll'.n nt KJlil)AY,.VariTi _(I .t i |
t/c otk a. rn , ai (i.p Yttrt Oirdrri (Isla H?n tiry Patr'., b
? .t. : i r - Llll av.., a iarge au. k - j ( ??.!' ???. I n
; . t ...... U*i n .....Till'i,'' ii. VI teriae, Ba. b*i
k-H IVny l'..iMoii.. bli? flep W'sgn.i srA BngiMfi. uo-t.p
ITroitlnf vv!._,,!,,. lf. ars-*atiB|s >aie opport?rtty * r ,'.
iiinl'I br.t.la? 0-fMgaa taa br ninlnnl on ai.d ann
1 iaaiay, si sb**e, aaUl ??. *?_i
^.CABTiHUlTII* l..5*BAL'a l.)friOa. *i**T DlTISUlB. I
WiialkoT.!* C.yy. M.. ,. 1, I MA I
SALE of f'OMiK.MNKl) QOHSES.?Wil l?o
aold at publir 8 . "I'iii, 10 Ct.* h!.h--t ludder, lt Cilnibcr?,
D. C, on TCKIDAT, Marcb I, la.v.
TL'K.UAY, .Mar. I, 14, 1**.
Tl KSDAY. Mairhll, J ?.?,
1 i I.VV. Mareh-*, IttX
! TW'O HUNDBED CAVALIti UOBJEB EACn DAY.
i 1 : ? ir t,"ri< i 1.'-.'? 1 ieu c?_i-_iii,?J ai ui.fit for tLe caTilry
..ivi? of ika araiy
I t "x ro.d ind fa: iiilrij pjrpoiei, n-iny ?ioa birgalna niiiy be
bak
l,or.p|.nlfl8l-i_y. BuIptoei.mrBenraM10s.nl. Tanm
' caih, Ui-L'riilrd Star. c .rrriicy.
IAMBI A. F.KIN.
i in cb-ige Flrit L-iriiiea Unaiirruiaiter Ornrrili
? -' ?._
A. J. I'LTfCBSB, Aoftt~B**r.
^^AL0ABLE LOT en Twenl r-ttrird-at., Ly
cnd-roft!,r H.-in.-A J, BLEECBEB BON k C<? will
j ?rl!at A-cflun.onTHI'RSn.lY, Harek ID. IttB, at llo'ln-k,
l-al Iba EsabBagaBabai nm, No. Hl limadw.y,?on TwmIj
ti.irii _t. lh* ia uil.lr I.Ui on tlir . tii'h li le, 1 .Jleet writ oi
i ye, anJ witl i, ? ?!, rt ,l..t .in r nf Midllou aTfi III-.
tbn b.n.i. ilapi, lrr_.ii, Li., at A ,oti.. n un . olUcv, No. 71
Cciiar it
w.
IDiinto.
ANTED.?A niitld!" aped la.lv would liko
b .itn-tio- ai UOUdLKKKrKRor slri'F.ltl.NTI-.Mi
l.ST of a FAMILY. Tt-? tpo b??l of ittiiiaa gm-n. ln
tj re .t Lh* ofnie of thu Mo'htra' M_maiiue, No. S Bt-oktaan it.
4 I.f, WHO VART COMPETEST- UVA.V,
J\ Ma'a rr Feti'.e, for Ci'.y or Com.try, incb ai Ceeka,
. . rma.da. VV'i;.r.-a."i, Nnr.fa, Mcarui'r'?*!?, I.a"rn!rt il
es. Houaewoikpra H'r.s!! filrli. Coa-hoiPn, (irwnii, VVaiier.,
Po:t-r. MprTant., Fanii-lniidi, Ouldrn'ri. B'.y., kr., can bp
iiiiiieiiitrly inltnl at lhe Srlecl -berTanU' Inilitut". So. l.u
Ll. leath tt. cc-. i MJtli-ivin_
V* GEXCT WAM^b.?Ayoiiiiginaiiofbii-i
l.riK .psOity, SS?hs~?a.gMa b.iinnaa'oretio., would
b c Kl -ni Ai.i-Nl Y :nr thi a-1 Lf any PalruU-d oi olnrr uu
ci... lu.pi'.r. ofllARRi.1 h IVKKS. No. 6'. l.ihaity iU
npBAClIES WANTED?In a mtihII Tillaffl
X on I.eng-I*'..nd, t'l rnllri frnin Nrvr Ynrk. Tiie plire is
naauhably l-rallbv. an.lto a p*aon of paiab.lItT, prpvpnii a
mnoA opi.i r-ui.lty of e.talill.liiuf a bot_ld|i.? irbool. Apply on
K.-iiay. Mareh ib Ixota )l t- in. Ifl ? in p. "...attbe ot! e.
oJ.I.M. PlR-snUN, aifl.iiret, Uu. BJ iiioaiiway, coiut-i of
Twruiy tnt it, i. roni lloor. ?_
I^EACUKKH WANTED?Princlpala aad Afl>
. liitantl, f?r Ki.illili. Krrii-h,fTaa,l_a. Matl.rnntiri, Miil
tary Tictici.Psiut-ni n.d M-nlr, to 611 vii?icl-a ard ezclbanga
r?i?.-li. Corrpfpcmlprti wintfl In ffery Stlte n.d Town.
Ad.Jrr.aRICF.fc ANDRLVVtf.aiBatloiialTeicbrra'lBitilule,
BaTU Uroadwsy, N. Y. _
"rnE ADVEBTISEB wiabaa fioiiie WJUTIKCI
A. lo -o ti .ii- .it I.v i.f, i.f. Addrea.
J. Y. VVF.STKRVF.lt, No. )M) Prtnoe it
AN'rKO?Hya MAKKIKI) MAN, oged ?,
8BBaaaVsaaaBALKBMAM ln Ihr Diy Oood. Tr.de.
Ha. 18 year* niprrirnr*; >,- il. r.i i..ti Bonk karplng by >ii'_.?
or d'ltibl* arifTy ; rm fur.-iih Inibi.t Uitimoiiial. Noobirr
tk-.'i to l.-8Te tb. eity. Adiiren Ii. M , car* of Bakei k Co.,
No. K Dry-it.
WANTED IMMKDIATELY?A FAKMEl.
to take cbirge sud woii * F.VIlM of M8 Arrt-i, i-ai
tha (Tt t. Hf. 1 Hf>ni* ind Birna on thi piic*. AdJreii ri _i
No 2,727 Npw-Y.rk I'nit i i!t! p
W'aNTED T__n_EDlATELV ? Two Cfir*
Tfiior.-irri. tw . Tliiin.iiha, anl a nunihi-r vf flrit . Uil
VVood Worknien, tu a Car Fariory near lh* ciir. Apply to
W. W. TAtLMAN, No. 78 yVilli__..t.
ANTtD-A filTUATlON in a WHOLE
BALE Hl'.slNF.-'.-l. ik* Drui praferrad, by s yooni
mtn wbo wriiri ? good hsuA AJjin. IL ?. 8., No. T8
tT.8_nber.it, up ftstri.
O-titiotr
Nll. GRITrCi BROa. DENTISTS, having
? dUp?si o. 1,0 r (liepklyk Vlit.hlliuBirut, may ba im
i? l-.-d -1.7 *i No. ioi li.sntl il, N*w Yatk. wbaia tliey cpu
t'n ,- ' Kilil 'J'. 4. -I tf t.ilii oft Ooli ol Plalinsfoi ?._,
f-i.T?ror ttubbvf, fl'1. put'ai ikli-OoiJ, elpalWblb, OU
ttt, Ml i Lxtuciliti 29 .u:.U.
G
_Prg (goo-g.
RAKD OrEMNQ OF
FEW PrRINO DItKSS OOODS,
ON MONDAY, MAI'.ca M,
X TO 40 PER CT.NT LOWER PR1CES TUAPI
we eould b?T? puirh_i"-I tbem foi
'IKS D kTS AOO.
OUR ITOCR wti aataaM ALL TUB LATEdT Kov
ELT1E. IMTORXRO '-"-^'v^oN.No.riBowery.
j^ALL IX OOLD! FALL IN UULD:
oood news ton rnz ladie_
TRF.MK.NDOL'- BBIHHfflOR IN PRICES OP
BILKd, bTlKS. SILK9
On MONDAY, Mifeh ML BB ___. off- r two ! _rt* ii.* Ma
efPILKB, porchaaial tb.-.r-t ti rttaaaataaM Wtdu***
mJ Thaaay ??. m BbbbbmR ti-".
?LACI OIM M niiiN.Tji'r.-^.t MMii?
BRIIXIART IXST-iR U-_^i^il?^ta8
parib VkammtttatumM^ ^ i3W.
TARI3 ANO LTOlfl &RO- ORMB bTUB. ^J
MAP w,2;,":-_ S^bm. _S^a% i-V
Pl.AlD. ILH&.t T* IV ? 81. 81 ?B_ 8ll*
?}?? Rl?!.-." ALL tb* ML'." *i**? ?- OtMWWt,
LLliU l'Liil'Li-.- and MtfWBI .1 f. ^ ? ^^
IMMflflBMOM |bii|i<fl-ta ta hta city tt onr Btaa
th.pr.?i>i we?k. tf) K rarroR.
Nn. T4 BOWl'RY, BEAR BOU_-OR-8T.
fr4,1.1. nr flOLQI FAI4. -__ OOLD:
nOODNEWrtn.il TUK PI'.'JPLE.
TltEMENDOLS FALL IB WUCBI OK Mtl _uOD9.
ON MOBPAT, M.vutll ?.
WE - H AI.L IKUa
NEW PRIRT8 at ?B T.Ir* nn* uiouth tgo, 15o
NEW DEL.Vl.NE_I. tt 30c. BM UA BBBfl- BB ?*fl"-**
YAIID WiDE B1.EV.-I11 iTTiTlfiTISTI MUSURa. e'.tOi.
Tnr* -<n? ri. i 11.-' M
Flri! Q-.t!tty P.vrER ?_8I_BBM Ma a y?'J.
HE.vvY B-OTGB B-H0BAH8 MBBayai
WHITE tnd COLORK1- COR-8T JKANS (be,'. qu.U'.y,
ST'.-. .->oiJ two wrrki ig'i tt 4'ic.
_-4 HKAVY-bLEACHEI. SIII.ETINrt ?*. 15c. Wa two
wi.ki..:?-. 81 ???
AlJ-O,
TICUNOS, UNF.NS. UAMA8IC8, TOVVELB.
CLOTlia CaVhI-EBES C'Ki'A'.N DKv.f.r.Y.
LAI I.-* AND UU I.i.i
RRDUCEtJ a i ? M l BR I INT.
w. R PRTTOR,
Ra lli llo'.AEl'.Y.
fLPACAS! ALFACABI ALFACABI
JI'ST OPENED
A . IMMBNBI BTtM-X IN
BLACKK rr i'VN*-.'.'iv'iiN: )-. l.RFEN* 8IiAT__8,
DRAB8, I llil'J.KS. MAUVr.fi TAN.i, Lli.L'E-.
AM) RELANlO
t_ t'trr! p., f. -.!? :** i* 81 M* yird
|, *.,,., i I .* r-.t ?,.,-* ii,* )"?? it- k of Ma 48888
_. . . : | city.
AV. K I'l VTi- .
No. 14 POWEBV. XI AK HUUbTON ST
| ORD i\ 1 LYLOB,
Noi. -J5, Ul 1*) Bl Bl Graad tk, BB, OB) ?'?'?.
Wi.i op*i. N-w >i,:,i nf
BP-iNO AND RMIBI MOa__n_M B"SNET4.
fBUllDiT, y._ h il
AL'O,
PATTF.RN IrOBBRfl POB I"!' OOCRTRTTRA0R-.
i ] 8()5. RBY IKU-T,
(TUE B8_U__UR IN.fc-.ri ,N Of THE AHE IM
llool' hKlHii.
J AV. IlUADLi.i'_ M w fi'riat ; ,1'Ll.X M.LU'iIC
? l ? -i Bl I. ? > BkliiT.
V. I -I-t. MiVD'.EY h< 'HY (Wa J I. A J. 0 W. _l).
?OU PR0PRB rOBI A.'... KAR1 PAI PUB1 UL ?'? ?
07 CBAMRRRB mi 70 _ud ht iu_ai>e-_--., n.w
York.
1 HI.4 INVENTION r<ir,iliti "f Doriaf 'nr two rri.irrte
Sl**l -1.141,1. Ifcirul...,!./ I llll.ll/ TIIBTIT W.*.!".
..?.,..-. _,._?_.-_?_*_, -_a__i,..r_*tt__. _?_.*
Bl * ?! ,*T1 11.d P- lli.f." Ir* *" .??(.?"> 1- ? * a ' 1 Bl
BB5* ai aai .a Ti* i: - ?(. ll* ?; in.a* ? ? ??.?.???? ? i r.
..i'i Biraaraoi aad Ba-fTim . _ir*i?i.? *? 1-1*0 *?
a.,j , t':.- r .-,.!?
lu* woBoa*r*t ITniaiini ?' I im' < oaraar tad
PtrilfBB i - HT Ini BBABIB* ??? ' i r. ri 1UH.II'
-BiaT wl ' h-pi-p-* ll ln ? ln a , i -Tl.l', ,??*
BtlBfl, Or.BA. ClkNIl-.I aiiia-ii. -.**?. IBl. vH I*?W1,
ma , :iAih,. I r I ). ursin. n. I ) i ?>' ?*. I iif, M lh. -fBT
aaa be ?-ii,;> mkrm ." BM l? -?---". a tBaal plca at
r.ult u.d , BTMtaaalj ?? *eiLB -i ..:*n :* i>a*?_
.V LlBl '.?. . ? '**?'? ?.' ' (-fltr^n
T.,;..,. , ... .. l.rrLri I . i iiti?r,t!>il "Bl.T f.,r
HtT.,i.i i ti w . ,i ? .' .f....ii ?? _g_y 4_p*_*a witb lh*
u.i ftbaa PeaCBUBBM. BBBBeBBTaaeBB 1*48488aa
? 1 ? . t ? ?:: -t.ir-i
1HIT .r, 'lir i r.; UClitrTlu *Trr-f part. ?? I rt .rt-n-i .
abli ib* UaB-raa, i m aMiaaaaa, coa_MBT*aaa .,l
*,?, , ill AL -BIBT fT,fl-:l!-. I'OB 4lf? iti i I rlKIT IIIU
. T, HBI m tm. , itt . 1 t r ,u.i,uut tn- I 4IT11) MITlt*.
llATABA _>* ll'UA, MbA.IO, BaaB AB-M.A. ll/dth* VV BIT
'"^MiVH'l" POB TBB DVrLWX RlaLlPTIC WC1BT_
i-pni*:"Ni:\vi:sT AND BEOT PATENT
II O O P B K I It T
VI 1 INVliN 1 l'.D.
Tl.-llDN TOB I'.AiT.'.T 1 i.i.XII.Lii BTRIRO8RIRT.
|Thlt l,ie:ti b iBtlrrty .!..tPi.i.-i with Iha o'I *ed ,1m
grrral.l. BMBB af Ikilami,* br (ii.m, BBB tr.d IllT-tt.
[aad raiuaiili vi o i.r*. ao 1 aaand ti.u.urr ol t*r_iing tba
I laaat aad wtre* t*_e_-*i,by bm m f * tmtl paaatag unlrr
a, , Ibiaaab lb* t*p* ? d tl t-.u.T. md p*aM BB n.r. rli.t of
tl- r.,tr, t.i. l.-fi. lun i ... ? k' ot, !?r.:_rui|l*. lh? luii*' prlfrct
f .'... i .? *r' I *, *. r '. T. I wt.l ? i-d ii BW !* fr-ui lh*
1 ?*! I- di.'sl iralrk .ptlrii it.rl, ?, d i-T lli- p. riTaf tiM-.:i*r of
i- iag |.r,du. riti,*ur, . ...iv i! . i Mly.wM . -. ? -Iitru,* tny
o: lh. itn-i Ith n bii I, II i. Bell k .w i ata| ' I ,f I. ?? i n r t
plur?lity ofbtn r. T. rina tk" l_u ? OUttbkO. Tb* o-Teritit
af tba wtre aa_4 ta tl ? iklrt li . Bm d--!.'* tlr-l eattM
JT-III., Ihr taj-r B if iu I ,-fT\ LaaTT a?!'d ,,'l?. tl.r |,?,!l 01 COT
e.Taa- uf lb. .I.T" of ld* bu.ll. ?) IIBfl* ?'? ul IB h-'-l r,.i.-.,
r'.ai 111, tnd WitboBraeWappllcttIonf.il Udng ll.r fi.i.-i.
irtiderltn Ma bu.l e *~r.n*t. whru w-in lh* *?!>.* ?? ? wb,.l.
-.- ?,,., J ,p.*iu;, thrniLy k- ef4ag tlu Um t of Mm ik.it M
tirg elotety n. I i.ratly lo ilir f, ru>. W- il ,tn, ihil f-* aaparl
orlty of ni.'-.Uiii!i It U not rirrllrd. tnd for be*, tyMabapaaM
d.:raui,lty lt h_i uo r-iuiJ Allor i ctirful it.J lu?r.,u|li olm.l
niti-'i. tb* R<-n T -n rttaal Plall 1* 'piitu Mirfi irr i.?w b*
U.g tdf | ttd u.d told by niir.y of l'i* 1 tdin* b-ui?. tiili/U.l.o-it
tbe coi.Ii'.>. uu i.f! i/t;,r.i t!i ,1 o! A TT i itw iiit k L.i . BaW
x*ii . < aaaaua i l * , n-<.i a Ptna, Paum a a i.ibtbb
Chlc-go. lort*i*lt Wboim.'r i,y
A. T. BTRWART k Co..
BaadwayaMl baaul *ra at.Baw Yoik.
FpTlE BON TON FLEXlllLE 8PRING
1 hklRT llth* a.oal ,1 inbl*. , !-r?,i ml e "..f'/rU'i ?
UOOl' -KIIIT yr_ iuii-i.tr/l. ._>r ....-,...* itf.luil. tud .iy.*.
U battin *fi-.t'. K-- aai* in .11 iii-1, t-y l f. BTRWART k
Co., Lriidwry md Tmlli ?t. _
/ IREAT EUROATNfl ARE OFFEBED
\t i _ u.i. ora
POPCL.AR oiilt K*4
Of SII.KS DBE9 5 i,(i'il)-. CL0AK8. .SFIaVVI.i. LACF.S,
BMRROlnERIEB iil.ovES LIRENB, I>aMa>K.*4.cah
PETB, IlLEA. ili.D tud IIROVVN ML_Li_i... CALI
Cl'r S, A..
prlof ? >, flarpajaeM wUh tbe
PUE-J_.n1 REDLIT I. PRICE OK OOLD.
A. 1. BTEWABT *, ( -).,
I ,??;... e, tnd ieulli ,'.
I'wmily'mocrninu.
VV. J.LCK.4HN, No. Ml Itint-iT-y. mp*r|f,il'y aollrlt.
pnrtlri Triiu r.r. M./i.rnl.il Mtt, - rl .1* tu -all md .Uaii.b.e bll
ia,.. ... I i i.i:,:- iio.-k oi Barina Dr*** ' -?? ?'..
bllAVALS,
MAN1TLLA14,
C0.MNF.T4,
*C.
flari.-nli of i'.l drtcriptloui made (pen ihott notlc*. i'rl .**
T"iy ie_*oi.a!.l?. (a'l m.d rm-.tne.
VV. J.ACKSON, Iu.potlri of Mnnrnbi. Oo"d.,
h'0. Ul Ullildwi., U.IW.rl, a-4p.i.| U. I'lA---* lt*.
C0R8ETB and HKIRTH NOW OPENINO.
t,*.4V BtytaaM l)i_,*Trinu..ln?., Libhona, I t.-.?, Enihr.,>,|
e.t** Kufltafl. Tin. hat in rl oUmt TriiMailagi it.wil** m4 BI-b*
I ;.l, r (.jiioeuti, Si.it'.l War*. Hill Ni ti, Ptn.y io...li, A".,
j0 yt t).?Juorta'i re!?hrttrd Kbl'.iovn. lu ill tf ? new
ihid-*,-! EL'jEK'rf, .. -i.k.'. aud ..-lii._.l_ _.',_*_. .Jiliil,
Ettt lldr._
ITMiUTINil MACniNEfl with bIIUkLATEST
1MPROVE.MENTH. tnd mtde In th* mnt prrfrrt man
D-r tdiBtudto the l-rat kb.d of w ,r. Hold tt MAlE. I.I.AI
OREbj',S .IMI'.JRIL'M Ul* fABBION, &?> 4- Bf-Mway'
t" 1RANO0PENIKO?BPRD-G PABHIOND?
I Muie DB__UB__eT8 Ortnd _ p.lng 0|?.abi?. No.. 473
Bro*dwiy.i-.l"?-t PoiirUentb rl., IMI'tairepoBt .L.llr.>?tlyn.
Elrgmll. trliumad l'*t'"nn of al) th* )*t*ttt_,diu(_il i?. h*i .b*
tlyle* loi L*di.*' *..d llhlidrer, i Dieit^_
17_tENCH FLIJTINO (oxcliidi vely.)?All
DRE88 MATEBIALS punclo.Uy PI.IJTEI) In tn un
iurp_t-adu.tnfirrit.Mil. OOI.DENTS New-Y, rk t.?l Hr-_,k
lyn Praneh K.ullng Etubllibnieatt. No, ll Amlly-tt., aad No*
Bt ti,d li? Blr.gk.iii-. Ntw Y"lk. tnd No. *6I E.llon .1.,
RrookljB. Oo uitcbtnery brinf uaed In tb* _?nuta* FMBM
tutwt.M m atotl d__.it* ooloi of Uxtur* oanuol b* taJurM.
Caii *iid aa?iniB*. _
?T_(;KET_f for Rll kinds of Dry <_(><mI_, and
JL ?T*ry draoiipli')B of |<w>d* lefolded ?nd pM b. order.
Bp>,ttedi-*,4..i t?Tt-.rTd. bIaUSBCAY'I f?vkiug tllab
IW.uirut, No. I.-'.* Du_n.it.
Prn -$00-10.
ME. DEMOREBT*" IMPEI.IAL PBE-^
ELEVATOK-So . **y ?f applicitlon, and _*-i?>iel?ut
t? r.i.r Ibr diei. ar.d let it down .1 w.i!. no bBBm BBM I*
now oouiplel* wilhont Oi.r. fin. 14 e, ut*. Ho. 4TJ _...?
W?y. l.ut by oiiil ou it-i-rtpiol prlc*.
B
EADS! BEAD8M BEADSf!!
j AMI. PAROT oooli.s.
?i. p. brow.m. uamma^ Ka IM PwtUt. w. r,
BARE CIIANCE.?$76,000 worth ofCaat
effCLOTIDNO waat.d, for wbicb * btata* pHc* w" j?
f.,idl-r th... .'."whrT.f.o.-Ilk l)f*.?*_. ? !-'?> *-?: r-tti^
BTU8M1PMU, #4t-> 4-11. by rt!,..git oneor _?ii_l.'l: ?
'.r'nVtt- fI._-.Ro :'T;.?.:.'i.i.-*.h.tw.-?i?.ny
br.t aa i Tw.-nty -.? c t d '? I a l;.t w.it.-l up, t, by ?V-i'-"
illiir.iKrn.
\ piitin* New Bteck ef BPRINQ lad BUM
M.R MILLINERY ind BTIIAVV UOKIDBwUlb,
_,*, ed at BlBMOiMB 0, No. h.7 Lro.dwiy, oo TIILK 'HA ..
Btrch 13. _,
MIDAKE FERRERO, No.50f_4B.Joa_a_l
wo tk .,-..,.,- h*_mU rr'-rit.-'r-tii bn.i-i*.i. ei
IbflTrty !tte.t pBtia .1) _ " |l ?**' ' "* BB fl-BBfl-l
KS. RlNGflOLl), No. 23- Suth-ave., o_J
.,-.r .Atl.i,,.. r.K- ::.' THI ._D V Y MarrbM,
?r\ ti.-.'.nr.t ,? N,w r /.*?'.! i r,. BIL1 IRERT,
MI..S. A. A- iUNNS, MILLINERY, No. B5J
BraedwaT 4.1 1. ablbtl TIIl'RBUAT, tkl ,n.t . ? .plen
-,,l._._r-_7.nt .'.( HO.MNE TH JOCKEYB, be., taparb atytaa
(Tiv a,?l ( - i-t'T l.v'.. wllldii 44-1- I*. Ml biii/reyui,.-h_liLg
alMWhrre .- __ ?'. t ? tawMl i "
M
MOURNIXG MILLINERY.?Graa_ Opea
Iag bTHUBSDAT, M,r.-V.*3
B Y. Mol'llMN'O BTOBR. No. -u. lr"idw.y.
A. Mfr.i:-. ta portar.
b^TTN'-TTl irii-^EK V~M raT I?A V11 >SON
0 -4 111 ,.?l'.,r. ..?|IIS...,.IM'MV.V.R.MILLINERY Ol
lairat ____?*. oi, TIIORBDAY BEXT, Mareh M, No. ld
L'ulTef-lty placa. bBwaaa l.-..th*..-i Elr.rut,. *t*.
/.IficljintTB.
FOR BALE? A TEN-HORBE ENOINE, with
ll,.|!rr,.--li f- i 1. hM " h._ '.--,.: l.'/liDElltiAU-a,
OILBERTa t a., 1 ? -. Patk r--, .Nrw goifc._
r|i|[i; "aMI;...('\N HAY ANO COlTON
1 pri - i ,. MABDPAI i-UlY.
C ,-i.ri i/f i). >tr ti.,1 tarthTl rliu.. Jna-y City.
liii'.CE,
No. in Wi '? ,N< w Votk.
UOVE'd PATERT.
Ibf BMBBMrB lf ifl! "" "tal r. * ? li.i I'r prnatng -rcoav
B-rifli I 'f Hat. < f-TT'-v 'rv* VVTr-i. liA',* 1 BM 0* my
'?i.t.r '-!? ? * ,l*h."l fof ,'r-"""i '"
ri -in,.,..' i.i."-- Uy.ht- - I'.ll'TViil.K
oc BfAHON V.Li I'-'- ","?'? *??' "' *"' ' ?'-' :.
1 ,v . ?? rt... p-ffi_*MMa ot ib* PataMM, Mr. Juu.a
il ,'l,.T*.
Tbr PaaBfBB -BBB ta l?" BBM r ii ea, r-i.lring h it
otMkorj ... - to ? ? -k* I -.,'?' I ".VV-tf
tn-wn :?,..-.. ..-', a- rir-n VV .ar ll.ir.r -r ll-o-l I"
,,,..,, w*i,; ut -,,,* ii-r.-i- r-i'...-'. tb* i '*?? i" n4
. , -.:?,_*!.!, .w: i :.n Ipl Iballb.
J-JiUUTl-.JJ 1*111 fII Tf ?"?-?? ??* I.. tnertxttngn
"tI.V-J.. ... i*'? ' ti... Tir., ,e: r. Mhaa 8B B BBaWB,
l.l ll rir- pr. ?? -'I ? ? ?*,!-. BOT-B.'la.til la ? gi.tB ipKe.
II. lt , .. ?! t' - w ' ,'
.1 !t ,.e, ,i. . 'i'|-, -?-'. '?? lii ip ?-'? ,
41., ll HI,., uui ... Iv.li.. (-?! Ua. 4 rr-).ln|.
M "i . 1'. ... 1. ' ' ? ''? ?>' ''(
. , ?.!..? la.-t i.ot .?: -id**.
.. , ., i au i i-i y???? moo. >J?t*r
, . ,';??*. I l'....).b_l-otU.y
i*i rt-.. w.,-'...,(?- Paa Man .-a* ._tl
j, a .-' . .1 IIvT t dty
k ?, a . ?- '.;....! rr,.
. iii ..?.,.. Ita-. it . ..:. ? ra .* - *?'?? H*yJ '? ??
....-., .4 .?? .... - ;._).. u tu*
' N ? ..-' ] :,:?, ?or.wi. *a? wb*_i. kr-twi ?r i fueml
u.u.ti'lrm. ... , , .
Ik* .ll-:.',. fl "f ("ott . f.. ' *i ir. 1 B ti.'-n. AA ,>it ml
Hruipni-.-. ,...? ., r. -I ?? ikfca Er_M ittktmti m* B
i, ,?_.*. ... .,- - ? , i -u li. .uaui w aiaw, i. ._??) *--*
ri ii.riut . ' ' i'i. |
tba I'/acap-BI W.I! !l-p...?,.f T .wn. Canty *, 8l*a* rtitlt.
taaa aa i- iMaaaaifM-aiyBa ?..-? t* tbtutociut; ou
Mi N D PwfllBBtalL** i'- Hi*-^ Tn.rTrig Ag?iit foiU*.
. , , . I... I t.'rl* Ikd .'?'. d .* .llll- *.
y i | ... ? _ _
T.ilil) av" K.vl II.IM V. M...:..".y M,*r
1 ..,.*.. i: * ?? .< i'"-':'n, N ' "";?,"'*'
,,,.,-..m -? t* r.' - '- ' ? ' 11" ?*a? ! .i t'rf.p,
T*_, oa....'...J it !".-?? ...-iy B.aii,-*,!!.*. ?--*?'?*???-.??
ZTeWINO MM'MINEs -Ai tii" lrfatREW
^ ?',,,? :l!' ud lolltM'. k'..n,
, -it- .^_-i ir. .a i. *a ,*J)_*d _ad i*i
, * S* II l.lvy.N:, .,, rnfft,,,!.,, B Y
4_*c.tjjoauiiim Xoiuca
I^aOCUB i i BUl-i, nousEB, mabket
" < lli.Mli:-' .,.! ' -r jr j. 1 1 ? l'a ? .r
I ..i'.ou .1 lk* City _f .N.w \ .il, t? b< LLA..EI) *t I'uL.us
V..-I . :? Iri.h* |It_ii ,h.l 'b? f.npt' - !-? Ortt, "n
THIH, DAY, ,...,. Aprll, 1-41. al 18a tack _.,_., n t:.<
, i...y II_H l**_? i h.,1.1'..', i ttaa, Ji ki md!?'!_-,
II aaaa. M-!?*? c.ii.ii aM? -. >'?".-? .?!'? ? pn.per'y. t r i
l ur ,.!... ? > I M j. I <~
( , ,-.. , , | . " -i ' t l, llil'rrill .f
aa r r. . k i . ? ?/_, .1 ; . . l u ' . . .r 4 ? ' ' lt ,
| a. attbu 'I v i . IIIV. , tlt' NNAN,
C -l_iullil.:ac.
Citt or Sbw Y)bk HrriBTa.iT ->r PlBAflflS, t
Paariauii aa'i .mn Mairhfl, ia j
1?ERRY raANCHISES AT AUCTION.?At
'I thaCttyBati -. rm n-f vv iprlli laas m ie ?* ? ? -k
a m.. arlll M t*t4M P*.t.l*. Au, - MU. '.ir hi*t..-.' i.id '?r. with
? T wli ae. iu tjr, loi a :.-Iu. o; Un ', .Ki I. ux 11.* lat di/ ut
M_y. ia_.
lli. L*_a* of Ibr F- rry *a nnw tttlll-'hcd ft .Ul li*, fool of
VA'..-.!,i_, ,!i.r- Ui S.at.-u I-'aud.
'lt* *Mf ilf Ita f-Bfhta B th" P-iry ai r. ,w *atabliih?d
(,, ?,;. ;_ I a! ''? f* ?T i'J-1 I- IM ??_._ N.w J.rif*.
', .r .: ll.r ': L i,..i. tt tl.r y. iij aa n.w r '. ? 1
ftom th ? f/..l of "lautK-Brert, r.??l ll.Trr, lo On
Lai ( i. .t.i. ,, _ ? .,
TktmUaawfl* terra l *..,.? wi.i '- pui, Wl? ?ll lb*
: t-ifhta p'(*il*rr, tnd * fwar.a*,_;? ? IMrMf Bl nilitt te IB tor
i ,, r .?-?<. ?f i ? < ?> "i Bea I .lk.
| 'IVn.,! i I . ; _?!_.? ul ?,'.? :...y b* ti.l on ?,--, I
. Iba C.,iii|i'.',iU-I . -rfT. ..
L> oulii of t. ? I'ea ...;..,? n-r. rf -hr Blaktaf F?ud.
M l-THEVV r Ll.. 4._.\T i .,,. ;?: lei
VII.CB or TU* .-Tlkft l OVBIillofBll. 1
Ml na in.ii .
-T*0 OONTRA-_-X)Ri.?Pi-peaala baekMed lo
1. aMfllMMiataa*MAaaaad wuh Me MM oi th* wark,
aad with tb*. fl.rk-U.r mf.,.. ",r.-.,-.wtnIta r*
rrlvel tt thli ,>?_,-? uu.d VVeiiiioaJay, ftlir- h 1'J, 18b-, ot
?ipv.-o a'cl?fc - ?i
paa rel_illi_.n| lb* oM r p.-r'i.n of Pin No 21 N rta
RiTrl
Hitak f-n.,i of >>r"poitli. t-ie"tber with th* ?peele.rationi
B.'l t|iMru*ul rt !. . -1 .t t).!? OiB.;c ? Di.. d btu et
Druwtmrut Nr* V ,,L, V ; i Ig, MM
CHARLES (,. OOIINRLU .-tt'rrt ('iiuiiiliii-.uer.
fiorcco, _arriagc0, &'..
tiiAiiTiBBAiT.'i OBBBaBB- f'rro, 1'ib?t I'it B,
VV ? . i ? i 1 1 ITT, I). C , iVIvr.ii 14, I ..V
CAVALUV UOR8E8! ARTILLERY
llOll.-ri.. ' Mirtr.8'? IIORBE-a, .,:l-al.? f.r Ihr
lavUry tnd Arl. I.ry tor.!.*. wiil .... r.. ? .T i .1. .l-.l-ui
D*a*4, in oi-ii ,na,i, tiU i'.-y 1, !.'_, b/l 4J.U lia-o. T.
Br.wnlut, A. <_. M.
ML Lt.., ia Ij'.i of twenty _T" B more, will b* rr.-*|v_d lu
Ibll city, in oir ii ii.ti*,-., ti.I Miy I, I'.'*_>. by Ci.j,t. (i. II.
T-.-ij-Lii i, Alll.'anl -luait. i.i.i.Iui, C0I..-I i u - i !) a. .oi.J
iu U llire'a.
A I ii. nn iii to bi> ? ihj- '? J to ll," a -a. "' ??*? 1 ii ' '? taai
lion b.-f. i. tirin^ ai yt.A.
Bflreiftea-tana *t lo!l..?t " Civttiy boflet n u.i tf" ?>. n i in
tll partie iim: vv 11 br ik.a; ln f?ii fi- ?!< ia I go d . .?.,.iu.,i.,
BoBl i.-r.-, (l-i t.> nitr-n (!') Imii.!iIiI_4i. Ir-i . Ilv* ^i tu
Lii.r (i'l yrari u. I aii.lwr.l Maplci iu ,t, iy way 11 <-?v.,lrjr
patB f ? 11'/ ? I b. t.arrli ,,iip !'.) al.t Iru (1") l . an i.f 1^0,
Ifl,ill Tigon,.^, tpilgl 'ly md I.r* h>, may ln t, -i-rpird."
Ailillrry Hou.t uo.tt br -l <! ,ik n?l..r luiu-i... al [..rtli-n
Iiil, itr.,I.f, f)uli k. tnd i li*r, wr,| l??k, -, tad ?-]-,.rr troti. r.
tn litlurai, la good lini. I..-I i-oudit.ou. fluui iii ('.) tu BB |l')|
*aar*tiU,a*t ta*a ibm n:t. -. u md -nr hilflllj) li .-.lil, _?',.
r.i-li Bar** lu ?? :,'i u-t in* 11 iu t*u h?.i ir-J ai.d i.fty , I,". ")
puundl.
kt, il?, ninat t? otit two il) yrart of ag*. itrnnr. il-ut, r,,iu
BaM, B, I .!'>, ',,,: iiTiiuili. ii.-t !">i liian f-iit-.n llll liin-li
higl,, ii. f..! I- ..Th, !,.* Ir.i.u utri biriul.h r ,t, :? i- * k
wuuid i.ubt tiittu lai Brara Bea, aM BaB baa*h?4 tha
fi.ur fT 01 coit'i te.lh knd d.-T.Tuped lh. co.teipui.dll g tour
peruitu*!,! I... th. Iwo In ,-*,', )aw.
Tba*ammIImiIw*alll i? >u.:tiy adhaMtay*Mikfilj
?Bf.-red In rv. ry pmir , ?r
il.uia ,fii>|,,.ii, I.'ii:i1i. ir t? 4 p io
Pilea, Ci?i.ry li.-r-, -, . ur 1, u.d,. d n .1 .1,'l.ty hrr d-l' .ri
( + : , V, ,,-4 il-!., .. onr humirr.l und , Im-ty ,1 Ti.
(8?8)1 lli.i.i, ul. iiu'.ii/.-I .iiJ uiiivt) ui- lallan *'???'>
Ptvi, tui wiil :.. u.il., tt Ibit ?H':r*.
JAMES A. PKIM.
I'l Tft UilgjJ!-' i-e- . la! ln iluip,
Hr.t l)lv'.il..n, U. M ft O.
A- mn Qcautkbma*t*h a Orill'B, 1
No. Bl Fioiith *T? , Nrw Vohb, Maieh B, l-?-.A (
C1AVALRY AND ARTILLERY HORSEB
- WANTED?1 wi.: piiiehiia* iu MM nurk. t all l? r-i
(hat O.iy I'*' l-r,-**l'frd aud paaa il.lp,*,Tlou ll tlir (i- /ri ui... ut
ttiblet on T hltty UllU tl , ueir TonlhtT*., jutii fuithau uo
Bea, a. fol.owii
l ?i..:, v hi.iMM, 5 to 11 v -r* ...!.l' tn 16 lu li hlgh.
Artillery hoiie*. C lo I1) j- ii, old, li^ btiuit Ligh, tnd ovn
1,1.0 potii.dl. md I-k i.,-.,.
Prlc* for ct?a!ry boiaet, 81"'. Pl'-:* fol niti'ary hn.tet,
Blain. I'tj.hi i hi auch fu.uli ia may h* fimlihed by ll,* . >i
bii.uk nl. L. L. klut TLE, (t.t. aud A. U- M
?BaB^BB?MaaBMBiaBaB_BaBBBM^BBa^WBJBBaMMBaaa
/nrnltn?i
BEDROOM KNAMELED FURNtTURB of
wi<r_it?d n-ikuiii-t. i*. Alto, t.-UJ l lipitnul u.d VA ai,?it
Chtmb.r rtuital. yUiO thd erni|n4.it_f. lt II. P. PARR1N0
I _)a.'?, __ Ctuti-.t, eppoM* \V?4m4*|. EatabltabM 1141,
AXmnBtmtnio.
WINTER OARDEN.
vvednksi-ay. im.
tiie one ii./ndi-lot-i
A.D
LAST NKJOT
ag
BOOTll'S IIAMLKT.
mi flrit and on!y ^^
flbaaaaaxal -jwrnrBOOtfl
OnTIICRSIlAY F.VKNIN-l. 2>d. Mr. BOOTTI wilL hy
p,ci_ dnlra, ai pr*r, h.r thi. staM o-.ly, in h_i graal rol* oi |
Mr.CIIARI.KSB_4RRON.......!...?.OTHELLO
(f.ii bnt appeirtiii.ir Uil* B88BB,
On FUIDAY. Mtt, th-irr wi I bea _,.?,._
(Ji-VND PABEVVELL M.VTINr.E.
po-impnrlni .t 11 o el :k wbetitheplay of < itlisde a-I 1 b*
rppeated. Mr. RDWIM BOUlli *. .a,-?. ini. lnual ba hl.
.n.t appe.rmr*. .
(jnVlUDAY ETENTNO, Mth, lhe th.itor mli b* cl'-Md
fot tha i.l'-vu ef tk*
ORAND MILITAllY IHUMA,
lilaitratiyp nf
C.V.MP BCBBBfl
IBB
BOLOm Ll/E.
VVrl.'.PB for tl.ii Ihaatae by the flMttgB-hei Ai_v_rtc_n ix*?
8. IX. F!*K,
ind.ntltipd cotF01_*CAttquCBl,
whlch wil! ba preaeated altt-r u_.ui._iof pi.pi.i'.l-in. witb
NLVV tSONKHV,
C08TI Ml *
ttl -1C, ANO
AFi'IfANCE",
On XATOXOAT EVENINO, tha Mtt.
Mr BTUAKT t?l. ssiaraiIhtt thll 4ra_e will flid iddl
ttaal walesaaftssi ha****** *i natertaf toth* N.w York
4ta.fi. wJii?b h.i n-.w ba aaeal a-aa.-M t>. m i*pmM or iiie :
.rtl.ti.-rliaiiUf.f bll perfi tn D-.-., one who i. InsepaiiM" :
! In.tilir.l wllh n.ai.y ofltahcighloM perl.idi ul ui.it bgili
ni.te lii i.i.i 1..,
Mr IIF.NRY P-.AC.f.!..
wbo wlil Spppsrln tl.r ehirit ter nf .
COKPOBALCAKTOL'CHE,
A IQLPIF.B DF NAFOLEO-i._
|>ARS-M:i ANi?:UClU m08BL*AI.
IVifFV-F. BBCCV-S.
OK TIIE OREAT AMEBICAN T.IAG.1-.TAN.
Mr J l(. bT( DLBY.
AfTRRNOON AT 1-BVBBlBO AT 11.
Shpridan Ka,w>. . air.t pl.y 'f
WILUAM tbi*.
TUXK^UtJiO-D VVDNDFR by TOBT DENTilX
MuKNINO, AT 11.
POSTTtV! I.Y TIIK t.l-l' .V7."K OF
BPIXITUALlBlf EXrOMBD BY DR. VOM VLBOK,
wlthpracu.sll. ??< t ? -h "' : sl th* hmnbug ol
BFIRITI'AL I.Mi'.iSTF.il.* _,,.___.
PBOP. BDTCJHKUB, LIOUTNIBO CALCLLATOR,
FA T VVOM VN (.I'.NT EnY, l.l.V S I'i'-iS
WWDIiilH H BOBfcM.XB 01.ABB BLOWBBfl.
IVbil OLABH trTE iMENulMEBIN MuTUi...
M LIFE-SIZK MOYINU WAX TIQVOKO,
CIXrASBIAN OfflL DWARP Vl.BIBO BOY, LIVINO
OTTKB.H OBABOAUl ABIA. AMlLLIONCl/AIOXtTlXB.
*___IMM .nil.: Cru J.en nn irr ti-n, li -f.it*_
\V IttBkittaM-l M.ra_B..Mr. LESTF.R WALLACK.
VVF.IiNI>IiVY, _
TF1IUD TIME IN TIlRi-F- YUA.'.S. B..:lciili l r. flfl
Of.DHF.VDH AB_TOl~fO IIF.ART3.
WITH BPLXNDIi) Bi FNKIlY. ,._?_.__
Ai..,,A.,IAI'Fi.:N-VffNT;4i:.vrrv(
nroBflBxr, BBBBrrr ot m-.h. a. ri.080, i r
trt.,1 Irr. | U.a rl.e.^t C lu.rdy III , OAM fc . |B LAlTBJbj
v ""fc'. ".BI-JAY (4*1!"t.--t, Tl.fc I SKti-'AV
-., , i. - \ . ' IAY, eigh-h n'ghtttTom Iij>; M tiMt
Iraxna IHKIl'KKV HF LEAVE MAN M - WA*
t.. ; ,*',| ti,,,*) TIMK W'MKhrt VV.iMif lli ln pi.^.r*-oB,
F S .i.r. I.J?'>. .:..! IU- DAY AFTAR I-I -VKBUIU.
|, r. . _,-, i| 7, 'v r IfeM "t
VV
A1.I.A.K\
peb> tn
Vr W,'. R. Ft.-lYD.
TI'i ilil'AY, M M" .1 ?'-.
i j i ? gfliBi. iTlkr d ***8B8*MB8l flee-Bp, ? 'Tdfl
uur 4 Ln-." he.
l.d kook new ..pen._
1 > HO AD Vi'^ Y TM E AT E K-W EI >NE S1) A Y.
ITTTII NI-iHT b5f J- lt. OmtmmO,
wbo-favltp-.trr..^.-.^^^^.
,.)Ml I' net
-T'PFRI.JR n> BOLON BHIBOLB,
,.,-,,'.- ... ilr-- li r. ' ? ii r I rif-inlP ill fl*
' ,.:., "ti *i ui uvtau toauoiAfla.
FVi-iV Bl HIT DflTIt fl RTIfEU NDl'H'B
Ia Bo.cic.u 11 Uo'mo I).* * i.
I) 0 T:
ttt CBICBR *"? rHl m: vrt-rii
jtti.N pxxmibiboi.i..-.t0!0* JAM"^N
A -D i> t V A 1 I N i. A
AT 1 Ol 'H'l'K
NKXT BATVXDAY AFIKBN.*OB. M.VRCH 18
N~ 1IU.4>? BAI.OOM?4343TTBCilALK.
itRINII C'.Ni F.XTB Mi.NDVY MAk.ill IT VV,.T)
i,F -1 ', V _v i il' k. aod I ii -'' VT. .l.
.l.', r Mutl, '... I!.,- I.-:.-. lo auti .arelhal h.ylr.g rn
ri,..I ah* wrtld i?rif?wi-d pianial ?-i? . ti p-arr I . H
ii '>!-r.*CilALK f,i at >ln' ''i^n.** Jh* Bend
ateh !.!? ?!? aai.foiJB Attt). nd WE wni'i.rr Blti-a
--.,.-*? ,f bn n.im.-fo-ii til.iij. anJ a-lniir-ri hr bn
M t.,f- ..Ik li gira fn.r farrwr.l .uuce:'-* o-1''ia : .1 -r
n*,< rmn H.r Ar.-l n I'f W'f! rtl
??'i.t I (I Y BiflOBI v. loiiaJi , rr.-frd fot ( *. .' "-I*
Wi': 8..i-ir ? ? ' i "" 1, M Ui.tli -
y.- MAXBT BABDFBHON Is r-n-??? I* perfira wttt
Mr f.OIT'-i IIAI K ? in- M IBttl .n .inif . 4 i-t*.
t ? i r . r .: ??? t'< w . . i >?> a#?:i!
IMreeter . .~l.--or Ml'/'.O
i M XI li ??*.-?-I ip'i V' ii'.-.' a
Th* aala .?? ?!. _.-1- . . 1 .. u?., ? ITIt'UHDAT. tha.'td
M.r.h, al ll-rr fc M. Iilrni. r i _*8ka .lo-r. No ttl Itroaiway
?BQOBLTB Al VDFMT Of Mt'Si''.
noTlaiilMK i.ltANii CONCBBTB
Tl _..M>.VY, DIAB' 11 88, A.N., Aiiv.l. i. _
Yiiir,4)'-1.?4.\i,0(?x.?Mi'I.i.i:. l?.: KATOW.
il T mb C 8. -r' of t...- r-n ?r I llumin V.^lea. ailiat,
MDi.i.K ::: ,.r *e di k i row.
lijJIF. itfsi Plmi.1. Mi JAM1SM w.'i'lil.I
lii. IHl'UV FVj NINil, Msr.-h '4 afl I A
hlATlNEF. S.VTI ItllAY Ifarrk J, at I ?
AN' ENTTRELY NFAV l-IteiOK VWMF.
Mr. vvF.m.i wui gmf-irn f.r tb* Bestthaa ?"aeaatt
P,tl:r-iiur. ' Itaatkevea, " VV.nJer.tniid-1,'' ll-ller: '' f.e
l-, .,,!,-, K,-i. " an-l "Hr .i'l Mal .' kl i! l* .. ' VV,l-'t |
Ml.l_.L8:. I'E K VTOVV wil plaf '.in irenir d< J*pa." ?r,l
"f.aTr.Tiati " MI-I L.'.IKV 1! 'vRKIS, A1MH. _i.Vl.\ Oi i
Tl. ?IO I'AL'I.K l DI B II) lllt. N.;
A.l.n.i.inn to Kri lay'. C >n -.-rt. #1 . ir.-rTrd ..'iti. M M bM 1
rlt.4. Ut liaafT*! 88*11 '.. tl.e .'.I. il-e 1 ? '".! , ,.i .-. |
p. ri'irmilir.. nn hr .l'tain.-.l at Hrrr snd -< ini rr .. N ) !
: l I r i Iway , ll.ill fc .Sou ., B. BM l.?oaJw8v ; ?:?1 bibeiTa, I
N? : VVAllal.
-I'l i i \I. MiTH 1'.- A'l i" i ' v.ri af rrsemd i-.t. f r
Ftiliv ? ('ni. '-rt wil. irc. -va k -it.ii.liy ? Mtt tt I iglalJl
..i..t..kpt.
Llu a.-.iiig i grn il I'un-i w.'. M BSM M tBIl enslWB.
NIBLO- (iAlt'DKN."
l.r.iiiN.s .vr :| O'CLOCK.
baa* .mi M.n.gr,.wm. vv iF.vTr.EY
TT.irl BidM I'f au sl).. 1 .1* y iin.i.e 1.-:._ i<-o,e it *:.U U.d
Toulbl'il ai.il ta.. i 'r-i firii. -.
" Mi--. l.i ( II.I.K VVF.aTKKM,
wi,i will ii.i on
V. ) i'SK-'l VV r.VIM.N.; Mareh l-\
in ber gieat _k?I ekeiaetef of
l,ADY ln.VUFl. and MADAMF. V IBB,
ln whi. h ihr ll I.- i.i... y t. ?- i I il a
.il I'r'KlllR Ttl ALI. OTHKBfl,
ttfl. W'. Taj.?-_rei i -p...r nn'i.onal pliy, in flia s.ts
eotiilid,
B-kBf I.YNNK
O*. Ihi I iiii-tfi.r
I ip* titf-l by a i' .i?--.'u: . t.i. i-ni'.'in. ut, lha l???? -t af Kr.
IT,.rr. topo, J. VV i .liirr. J.i. Ilirii.it J. W Blaieieil,
v. II Ji.ii.eri. bV B, Helaaa| .Muioi ilaiy VV ?.!*., ni.i
l.lt. ltrrve., llnlkr, le lirn.l, fcil.
Aullit.-MArF.ll.
Att4A-TEHPTE0.
AataA-a-XILCD.
A.t 4th.?XBMOK8B
a b8Mk?BBXTH.
Hriti .r.-iirr.l iii dtyi In lflfB8M _
UHTuillKAllio.N. UEUlNSate.
KEW viiitK CIXCtTS.
11 II V N D M A 'I l N H E A
WBDNEBUAi A.N'U BATUBDAT a? 1\.
Tltil'VIITI ON Tllll MI'll.
CONTINI cl i I STIK'SI vvilf HltCCESa
uK TilK CBINEBE Bl'ECTAt _E. ?
TIIK KKV*T OF [.ANTERN.
TIIK flLOBIOUS CU4MC PANTOMlME,
MOTHEX OOOiE. Mo'liii.K OD03F,
NF.U .VN'D STARTi.INO
EQt'E-iTRt.VN, (JYMNVHIK AN~ A( IIOHATTC,
iBBanaaaBBM bt thk
M vTiii!.::-- STAR < "Mi any.
Mr. HK.iKlIK HATCIIKI.dll.
TIIK ? D.NKAD BROT'llF.Rri.
TUE VOlCE 01 THK PR-K-8
? Itf..t* Ih.t ihh
IlIl'POTHKATRu.NIt; ENTEBTAINBElfTa
ara th*
i-iiiTUT Kt.? 01*88 iw N?w Yoae.
Norira ? Aattha aew Paat**?bm i> in an aettte itste of
prrp.ratiou. Uur aalba will bn givun of it* I'rnUuctiou.
I lELLER*- I.Asr WEEK OFQTOE&
I I BALLE DIABOLIQUE, N.t H8BX0A0WAT*
I'tiaitlielT the I.A8T VVF.F.K of ihe hnt .-litlon of
UELLBX'B 0XBA1 BYOBB,
whieh, notwithiUndiiig in BMireloM laeeaaa, muit ba wllh
draivi,, tn aiiu.lt of j rt-i-vral! in for
NEW ANI) ktiiKH ASIii.MSMINp VVONDKR.".
THH VISIHI.K INVISIHI.K, I.4VTSI31.Y INVISIllLE,
aftet BATURDAY BVENIBO NEXT.
OYOEB ld liulNil.
A OREATFR TiiAN OYOKS l_? COMINO.
MATINF.K W EPNBBDAT and 9AT11RDAY at I p. tn.
rfuiE ANNUAL EX11IIHT10N of Sfl
JL BLBXCKKI STRF.ET 0B1VBKAALI8T BrNDAY
BcllOOL. coiii:itlnl of Bm**, Dlaloguea, fcc. will b*
RF.F..ATEO on W tONKHDAY XV K.NINO. M.i.l. ll. at I
oVlock, to tb* Churrh, eotaer of Blar.-krr and liowntugi'a.
T li-Vat* 30 centa, nl.ltitaaa lSceal*. No poiiponemaul on io
.couat of the wjsiher. ^_________ _
/ il.AJiD'ToNCEkT ATIrvTno HALL,
VI f..r ii.p BENEFIT of lh* Ol.RM.VN LADIX8' fi.)
CIETY, forPOORvV'lUOVVSaiidORPll.vNS TUI'IlSDAi',
I kaiob 211WXstIe'Mock. Tnubi. BL N. ra4?i vsd .**ri
[ rtmnotmeratt
4 CADEtfY OF MU8IC-_TALIAN OPERA
A. MATINEE. ?"?
Ulrertor....MAX STARF.TZBB
ORAiM) EARE VVELL MATINEE UN TULR8UAT.
ERA DIAVOLO.
Bf.i-iii N.TTi**.?Ir. eonap'lmae with nn-n-ron r.^naiB
ft iti tne ia Jy ;._. ro ?? ot tits matin.e* snd otbeti. to giy- FXZ
DIAVOLO B 8 uiitlui*. brf.tr* tha 4t-p*rtiire of th* coinpeajv
t .-Jlivt ti.r t.i. . .--r.t jHeai.ita iu ai.u*uueing tuat be ktf
H.I." iri.n.r.i r , . for
A (IRAND KAREVVEr.L MATINEE
ONTUI'KSDAY APTEXNOON, MARCil tt,
at I o I, k wl.ru .V u pr , ii-w vtiai'fO af i-i. :.! . U'_i ir>av
HIA DIAVOLO,
will br ???':?-.. with il. briiltint tu.ia ea i.-.oe and **e__
Slete ? -?'. im 1 t.iii.c
UiU XXLtrOOO,
ILULB. MORENSl,
sionuri o. Lorrr,
flCLUBI.
LORINf.
WKINLICrf. ULBRF.lfli,
i.ii.N'l'.STINS, Al'iUOI*
CaaiaMef.Mr CAP.L BEBOMANfl
ADMIiSION TO ALL PARTS OF TUE IIOL.K
Ol.K DoLLlR ONLY?NO RESf.RV KD e_ATA
. i . ? < ? si. now br l.l a all (be ileka n, ?'_.
IMI'ORTVN'T NfJTK'K.
TIIIU'.F, ADDITIONAI, DooRS WILL BE OPF.NEDm
r ? tl at. auti ln Irvln. p'tr.r, la otief to iTiid .rowMag
s.-J i.i :oiiT!>i.lrnce to tha . i liea.
HROOKLYN ACADEMY OF ICU8I0.
Diraeta.MAX MAKF.r7.l_x
THIS (WEDNKBDAY) EVEBINO, Marcb n. %i 8 n'olaek.
ORANDFARl.VVAI.I. I'F.KFOi.MANCE (JF TIIE OP?IA
DOB OtOVANNI,
wl'.ii Pa brl'Tant mlie au icenr *.r.d unpiamplad -_*t.
Tbe a.i* of flekatt comii.eni.ra thii BMtB8BJ
OLYMPIC THEATEB. Co_ume_i&._ 5 71.
LAST NIOBTB
ol lua Or-st Leeal Dr.rni pn'itled
T lfc SllUil-i.i OF NEVV-T'JR_t.
? Now in the
EIFTF.F.NTn WEEK
tftt* bri.iiuiteir.er. All wbo wlineai tbii yr-il plitaaef
* LIOHTS AND SnADWS OP NF.VV YOP.K LIFB
iti.nwi-d.'i'lr t'.i'li'.fiti vano-ii pl.u-i a.'.d itrouo'inB B
I'n.. .,!..: VI _?>-' SENAATION OF llll-. SKAdOtC
riUDAY-bKNKFlT ()F ML- AMILIK HARtUi.
MONDAY-IIK.NEFIT OF MK. C. T PAh-d-Uti. Jf.
?"j-H
EATRE FRANCAI8.
BIBLOfl co.NCF.RT lALOOB.
r.-irv-i im. i.'-r tn- tur.-i-t ii ta -r U Phl nb-pbis,
_vlTL'K.>AY, MAIICII 'li- st 8 e'eloek p. ai.
LE MAKULIrt DB VTLLF.MKK.
C'.nie.li. . ? :J. y >, In fur i.'i. by Crrngr Sinl
Tin-at-r O^iff, No. 818 Broeiway, gro'ind door
SIRAND COMPI____ENTARY C0NC___
\J TO
MlSiJ EMVfA C. RRAMNAW,
rrinr to ber drpartuna fftr Calif^n.ia, at l)_lw,r.hi Bfl,
THUX8DAT, MA.U'H -3
Tnr flt aar"-. a"i..i hiv ? kindl' vo'uirre.r'l: Mrl. ML
Iliu LEY JOHNBTON. 81c. O. BEKTINL Mr ,_??- M'IBr
TIMKB llll.L, lii. HAMittTuN, iiY.')h\UH VV MOB
li.VN, E. FIT/Hl'-.H.
Ttcketi SO cent.. Rraerrrd .lea's BL
? BMMMMB I
Cccturco anb iiUctingo
TF.CTniE.?R.-v JOHN BRA0H will d*.
_liv-ra secont lr.-"nre ou llir -Lotriah -BMBM M
VV. UNFSDAi' EV'KNI?O.tid UuL. U n o _.o:i. iu Jiae
.1 CBttei PNabytefUB <T. .:ch. Ti A-'it-V
Cljaucca for Unsincas itltm.
ACHANCE WOBTO LOOKINO AT.--.
r v'litWARE. STivF.TiN Ar Battaattt8ALfl.
Flt.1-i. vi " vran *nj "r v , i.w ?,;:.?_, .r*. Ap?i
.,,. . ..,, |. .Kli.r.-i'N'.iil Mo: _'. Wr. ):\N. Y ..LtM
. _w Ynrk A Newllaeea KaBraad. Abof<*8ALfl
,- Ri HIl.KNCE .with .nrieeT.nl Fi-iil ll.rJ-n MmMM
VflQARE ln a MARBLE QUA RRY, I ttelff
op..i,rl ,?, I.firg I.'iud ne.rC&lTiry Ct--..ry, wui ba
wM f r tt.fi i T. * u *?_> * a eaiily ipiiirlpl iud i. waB
-Irtl-I '? o .A ni i .1 .??? ....-?. ry i iiTilS-S. Apriy ll J. I.
Ai lir.SON,j,..No. JJFourt'. it. Wil I.i i'_uri;a.
DRUO tiTORK for 8aT.j:?ui.l I ?UUS*afll
.ndd ! g ? good p-racri;.!liii tta**. If-, -l ta lha
i'rinti. ' Officp. Na. 3 Di--..o.i -t.
! I?OR SALE?The BTOCK and FTXTUBEj
I JL1 of . l'-VlNT SBl IVVl'KK J1AV- N i --... r. t-.tk
' \.-l I i 1 "' -T" i,-">d !"fii ? ??. thr .wn-r r-ti-!ii<fi0iB
:_*#. x'*ji *tl?**? '..? .' -*2S
. ?;- p .... ? -. ...| 1" - tl lh*'., beal "raok
[Wl ...?;-?.>! 1 I. iluL'-l-: *:il I'T F"T .-At.*l ?
rmnsesay. IhXAXL COOftfl.
I ~"
1>ROFELLER BAROE and BAROE lor Svilx
-P-. .,??. rr imtin XDW'AXD HH.I . ?* ' . * B io*.
i.n; . ? !' ? i . t-a.-. - 1. '.. ".r.t ? . - rl-" b.. t ' : nttfm,
ing-.. 1, : - - I . . -:r, Pm. . Ir'nl.ia an i tirw \itm\k*
gr'iai .i b-AJ l.ua C-Oriyiag capi .... A,". y ?
HOWAili) BF( if, Ni). ?-' B*afBtX
Jnsumnre Compiinifo.
Tt^ E W-t 0 K lv I I B K ANI) M A i'. IN1
INSUHANC" COMPANY,.
?8 WA-.r.--iK-.-.r,
CASlf C.iri-AI.....?400,000.
TkMC*?PM~ I :'hren !n i,. p.,1.1 op*:at_ca ttt mtM
thioTIJl ;. 'i ? ? - * ' -?'--. V*_4
f ..,-1 iu.sagaby HRF. BfMtt8aaMaM*ttfl*MflkflB
ll.lUiu'-. Hll.
N ) V bRTNE BIBKB TVS' !l
vn Loiu. LiBi_uiLt laaiB *-.j faaaen* rita
T>:i.. - . IM
DA.N1KI. IND. RHILL, Prr.:.l-nl.
OBtB B. J "pa. W '. im i(i?. ?_. C | -- -*--?iH.
laaae N *n.. . tir. B.n 1. J W..-:< R -i. i V D l.-a,
A r.'l.i It.'ll.a-iB. C Y Pl.-lflr-. M.'. ' lekMflaa
.-. , C. Ilsi.ia. .-y.vii.ii. IL Ja.:. C ? ;> I-r-vvie
l ME Ai.irw. It' M. Bui ? n Etbeibrtt sl Mflb
Jniiih') I.. w. Wi MsHrltwL J r,ii A Dr-yf*M
J-hu r ii-i 1 i :. 11 I) r.-v. Jtii.,. ? '.il
WUliau Depear. Ii-i.rvj --.uil--. Jtttot* vvT;,_,t
xvouanrB colbow. \i j flanMsp
'? _ _.i'_i. ' ?? ?_? ?"' ._a
S
Co.ll, vCc.
CnUYLKILL CDAL.
?tOTICF ?TV.* ?? Irr-ig -J baeby rr.nrrlful y BoD "j tbatt
frn n.!< 8*4 ile ; Mk tr-.at t. r , a.?- if m tta Be* '. l i ?oi
??? i v... > .. ? . ? t/.ti... y i: .? Fj,e.-. i: IBI ?-..?a*
C.mipe'lj) . B I-r wl'. lt th-y 1,8V- 1 ?: ?! r _i_-M
..: iei.. . iii .<. ' iyi? .. i ... i.'-v, i's. !i.?. I ?evr.-.i!_, 1'-.*4
-, i. |loa l : i ???? ?- ? ? 1 r tenag ja4eg
mo-.! to . ur i.-*'n ti.i i-ic ?el ? IIBf Ctol, tmt b**ttMl wtt
,.: . ;..!., t.:J i ninj ai ''.
Iu,?!ii"t tbii ann m .i-.-neu' tha ei ;-ri_- 1 !p,'."tore*
ttr.t atr wanaeel iea_ .Wk kg_MBta t> bar bhm* im MM
?:! irirnli frn tl.e ,l_?-i?i p'r.'i.ii'p ritrn.lrd 11 thaa
lurlugl . ?'. -i- ye.ii. ui J to io! i .i r i ? . . of tbi
taaa b laaa <>i lha OtRW-YOXK aad tk'UUYLKILB
COAL COMPANY, Ifl ?L. :. i_.au leattl k i'.i will . i..i_e_*
. .v -nura-ted.
C-AXLX8 A BECKflCBBB k C*.
k't). 4i ISBlh ?t . VeV 1 vilk- Fehuiary. liMii.
THE NEW-TORK ANI) SCHl'YLKILL
COAL < o.MI'ANV.
Offirri, Ba 1- I IBth ?:? N-w Y :i, .. 1 No. -.7 WV tl lt.
Pl.lLi.r i>:....
BMBOtOM:
MOSE8 TAYI.'lR. S.vvit'FL 5?T.nvv.
i II VS. A. lli.t K-tfliFR. O. WILBON DAVIX .__.
lo.iS J fltfcLI .. Wli.I.'. v.M -. u.V-C.EB.
RICirvRP II' - KBCliXX
888888***
(i vv if.-OV DAV'tS, Peraidroi.
WILLlAM E. WARRITN. Tr*?urer ind S.-. .--' ,.-y
vv. iv*. i.'i fi iKLD, Kettkat Maaaga .t vi.ioiitj^
lahaylkBI Ceaalgi
NOTH'I:.?RefrrrTrig to tl* .unvir t .-irJ. tt a Nrw Yftt
. .! - i i.. Con p^,y si rn n . a ibat. a. ... _i mti ? e
w.irklitg..| tl.eiPTrnl ( "ll1,-:" *hlch h.ve lor ma J ) ttt
kiaa iiiniil bv M wrsCI ii ?? I ? ? - ?' *? i >-. tk*y
ire aoa : i- , ... A t, i-.i.:i..-t f.r tb* ?liverf d .n.-i t.ir *??
? niig year.'mu. theil w rf (No III at Ki 1. . i i J. ?" .b*
Ib,!..w.ra Kifpr. nrar Phllaa-phla.a-.lc a-.|-*r ??' VV ibtt
ui.lKt-a.V.h Schuyliull CoaL Or!rr. i. -. r-.-n . >i lc IM.
Marcb 11 1*5. O W BAVIX, ftaliMfc
mnrUmiUX.
J)
INSTtTDTB N... 7 r.e.hit.. b-t?-r!i V . ,1 ^18
1'rn.livav. ii tim oiiv flt r B?M8 tta M Mal ??*
rri-.-ive tWtmU Il_.i-illi-.kl Itt'.lllll-llt. II, 1 lll.'l..'..* ll- ?' 0 Jk
DR. A. Ll.Vv'K WIYBICIAN and SURe
OF.oN, tiaa'i ? nc.-i.ii.iiy all flflrellln tkal figi-M
iro ml.je.t tt. K.T.ri' gii?i iii all ? -..**? OA * "*? *
lt,.i.-h .1 , threr J MTI B*BI VS'r.l Hro. Iw.V. Nrw Vor'l. ^
DR. RlfiUlI)"8 r.^r.MT. OF I.IKE, Ke*
.(fll.-. tl.r l.l BO* enol .Mu'' li" I ?' ?"?' -__
.riiorr'iin. Sm d I.i .-...-. .1 ifH. -rf.rl..,,. lhe **?*?*[
In om, foi *A Urou'lf ..-..l m. .-.-,?.p. ol feaitM-Be. MB
Agrut, I'HII.IP HOI IND, No. 147 Itinome it.,ou.i d.tr waB
Ooill 111,44.4144 . N. Y. _
Bhiiionerg nnl. -f-incn (J>oo0o.
BVKD A BROTHER*- fFiStXbllahad 1^46)
OOLiD l'MNS,
PF.N AND PKNCII.l AaKf. Ata* BBBaalaH*|--i ef 8***
i. VVil.-DS'S PAl'KNT ANQULAX M? OOLO P*N*
jA.MK.-t D. BAXD, Agrnt. N". ? M.ii'ir.. :*,*, fl*r-??8a>
RrpoUitlng, S0 seiila. I.riid foi * 4,tcu|*r._
1? 8?lt.n... gTATIOBl-- ?ud BLABB-BOOB
-AMUBACXUXEXB. _
f EAKY ROOFfl Cl'KED
I i Wllh IlI'Bltf.il l'Al.N'T. I .o lf rrn'i .pi foot. MlllflM
tn cnntlitlnn aud wamuiL A Ho. SMOrani ii . No. - ' '-?
inau-it.: Ne. IM Bowa.y ; Ne. Ti Mi.th ..... No. MM Si.l^
8Tr Ne. tn F.lgblU avr. . No. 88 I'lue-il.. Koo:n N*. 13 il*
II .-'ni 1. EteTeBUM... W i '.iauikbu |h, *uJ v M8B o( Vatttt, ?fc
aai itiitou ara., krv.vfyu.

xml | txt