OCR Interpretation


New-York daily tribune. (New-York [N.Y.]) 1842-1866, April 03, 1865, Image 2

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1865-04-03/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

Ne? publication?
5,ir I! ???y.
rrHE eighth sKi.ir.s
SrLllOl'.GN'S SERMON*
I rot. limo. Pr. ? * 1 S".
Thslo'i" " ?' ' :-"^"i .-il'-m .ml-, this ????
tty toras etkjSSS taVaBBa. ktSkRfl ??" o d w?.soSt.i? Ut BBB
usar r . ?nit an ?:dl>wsis tal N
Th's ser?s ?U ?i itUin bpui.e.n'? LeO? d<-.-urse oa
? HsptisrualKe^n. isi.i,!..' tattlj era*feed ad I " ? ' ?'
un.oou -,, I Ei.?Und. ?1 . ? ' -- Lj
I's. noted d..a ai-si-. the "P. ?;??-. Book" ?Bid ' 1 ? ai?t lisp
ti Oil."
? Tar T?rr-?>5,fer?ft,"sty. ?fSpi r|**-a'?teri rets?:
? Ofel -r - Bstkot w? kaew ? "" ef'fpi.i '
mostread I ., i. ? . I ill ?. I - "< ??>'*"?
f-eshlB'' ? ? ' .,-.?<
Very brjt! i.i ie!nt(. o- e.p.ii> s ? ? '"' IVI..H.I Has
Ire? kalk ihey ai?t*uieiatsiviawa? ri .? .sjay?-.-?
Ulfcaucj- Rent."
SHI.I.1X)nT( OMI'ANV,
n ;.i.:m;i:k.-. :. v\ k'OKK
8
OW IN l'l,'l>S.
Til ti. PETBOLKUAl CHllONI?T?
AM)
iirMNO G \yr.i rrv.)'..
tOK A Pit! I. ISH.?.
Th?" Potro', in ri.r . - I ' I '
StHiealJoti ..a ? dioPFTK'tliKt 'd ? ? 1 Ml '..r, l>
1) Itf - i'S ??>-'->'--.a- H?..*ra i". ?*?
h-reryuittirUsruUiHt VttrvUim ~r AjiW?j| ?. ../-....
i .. .'???>??
fuattskodSB Hh]yal$3Bi-rs -,?.?'??. >;? ?**?>.. l'y
I? vv ' .t ' ! II? Kill ?' t.
No. ?i fir au??? , bV'rti h.a. ? ?*. It ??
Very d-siral 'e Oil Landete I ??'?? *
FUinso:. ' ?BdHiastoaCos., \t Ye-J ? .Pj_
'pilKlUMil KB Al.MAV.G lur 1961 Oi
1 lain, the l'i?.MiHAi ;.'./. VUffiaef all 4? ?? <sl
Coi.ntlee.flod the voti r. ' T ? In I " ?' t-?' ?'- - >;?*?
It ?BM eoiiitiii? t!ir r.?p ilai * ?Cd h? e* t'? to t' ? ears i?-.
^aia^. .?1?,.uu-..,^rv. "T?:??;^?:'l,,,1ri
ajoteco, <C.;riiu?ico, Src.
(JC?BTi.HBlsTI'K T., >? l>\L ? t H? < , r'jK'T I'l? .t 4
? WoseifCTfisv Orr, l> ? , M ?.in r
CA v a i, i; v HOatDEH? AH? ii.i i;?:v
HOlaa-'.S! Ml'l.l'.si - ?K.'li.-;:-, ,,itl..- : i t'-r
Itvilry baa Artillery irnl r ? : ! ?? ? V? tUkfd? ?
p-i?ii. i? <?c*n finite?, Ufl ?H*y I. It'A by i\*i!. t ??-.'. 1
Br ?".in?, A U M.
Mi'l.l.s. iu leu of twenty hrc ei n ?re, will b# recele? i in
thi- ity. In M n .iket.tiU M-y I. ?S?, rrC ,' < . II
F.? npsiLs. A-sisiaiil-l^uaitexiiias.'ei, cu.tr iwc Q M eel
an i i|..tre.-i<.
All animal? tob? S'.'iieeted l'" ? "> R r ? r! to?;- .--?
lion '>. '-la bt'L'U} .-.?.. ,il. u.
Bpecitcatl * , "Ca? ell ' ? ??? ron-' '? to?-J tu
?'1 partlcttlars wellbi kea ; ii
waat aftaaa (1*1 >o ?tateea ?l i li?tMlaat?bi k???tre?i*f SRI
iiii-f liijf i-" t and Well sd?pt?.l , . -. . ?
|.iitj,.-.p?. Metaseavtweaaais? (Is) ?..JIsa(ie>yearsafBffe,
If ?'ill rl? . ? ?, ?.,..i.y indbeftil \ i..?y i>* ?? cpl?-1.
AttiH<-ry Hoi e. mnii be of dsil ' l ' o I -1 n i . i irtl .
tart, ?troiig, q-tiet. s >d si live. we. I hrahen un i fris? Il ?' -r?
lit aaroeas, m ?.>ud ?e.:. ui-l t'0UJi..?a loin r.xs.'iv ?. ?
yesrs old. nt>r !??? tha? tiA-.-n aiid i ? . .1
?aeh Hare? lo w?tgh nui 1rs? nia., 'est I i.i.Jred ? iJ ii.-tvll t ?i
pounds.
Mata? awsat be evertkro ff) years or?|e *?r .?i ?ti ?
r% ? ;l-.i. .. io|>nd ?. mal?, rue kSM ???,'..??- t. m. l--i J.
,: , m U' hi 1 la, .ie- lrom .?ii. 0- o.ii . r .i? v. Sieh
w.iuld uiiSt tl'-m f r s. v -<? ? r?, and 11 ? ? -
fojr froul eon s teeth ?utl developed th? t.. . ? '? . ?
perniuiierrt lerla, IWu i.-i e*?i jar/.
Taeeeepe .-, i niwll ^e ?tri'cfty adtn r. J 114 i..J ''j'I'..
eu: >r rd m etery pnri.cn ar.
Heur? ofaUlpts tioa, froia S a. 01 tu 4 p u>
Pnce, Cavare? ?Ir-e., one I ndted md kbty frve
laitt?! Ki'?,." i Hur.e?. one Bar t?d ?!-'
(*!*?/; M . ?I '.:- latJ . ..j St? i 4i tT?(S) ?
Psyiu- nt wi.l ?e nt?de St thi- ?'
.1 IMl.J A. F'CfV.
BroTet B|.(..lur i ?..? rs. in ,?. rrr,
fui n ?' lou y. M G. o
I
Aa.llTAJIT UCABTI I:M*STI(R't 0??lf?, <
Ko. tM KlOBTK AVK , N't v. V,, , \!.,r. j B, 1 J-... )
CAVAI.KV AND ARTIJ l.l'Ki' HORSES
WANf> I).? 1 ai:l .?ircWe 11 o-??e fcawk?! a!' K-r*-s
that may Bopre?e:i-. a ?.,d p i.j ..?..j >, 11 1, tu?,..,-, vj.vi
tub les ?a Thirty u.th-it. near Tei have., unti t\ .i.mio
tioe, a? ?'m'c-. ???
t'arslry S':^., 5 to 10 jt.ra 0!?. I'm? IS by t> Liau.
Artilleir houo- S to ttfyetrs a>'d ?"J '...:.]. li^li, ?ud o-. -r
? ,100 poioiS?. and dar? ooio .
/*ric-i:.ic*v..fj i ..--., *;:.v. fr'te fi.t axtiihu? ??*???,
^l*n. P???ble In such f-ivdsnsr sv he i.irni-T^.l !./?'. Oi
animent _L. U. Miniiti-, Capt and ? Cj, SL
^ARKfAGK FOR r^AT^.-A Bretl made bv
>^ I'siher'i tri erst rate 01 d?r, am? 1 ? ?a- ( ,. f .,'. 'i
and ?iUbawaoldfor *i,(B<i, the on -1 kawiaa no 1 |*J r v,
^T'1 Arpiy st privat? ?lable H?, .j r\?.? P..r ?.
_?opartn*ie?)?ij IV?tiiC?.
CHANrtE OP .FIRM -IKI V.K ' U-'l. II.
LA): > rednvnithes t ii TU--... tnj -'.
?^tlU.A??'? '*TJUl *-'>*"tl.*iH). .r , .-. 1 OkOflfll
Kbw Yoasr, April 1. 1983.
COPART^ERsiur-ThTTTiJrrd?^ h.?. tur^? '. g
rartoertl.lp m.der ike tw u{ r. ? Q. ^4jrii,laJ? 0, aast Id
Wllioontlno?taeTobt.-co ,DJ Sana la-,-?., ? birM.,'cra
eoBducte? |4J Peter Lorm.rJ. rartoriei . V. x..t. ? a jlew
York, a,,; h) WBk S??I Hi ( Mnty. ttef . \,^ ? ja"..r, iffl
K?w ?ork, April 1, 18oi 1
?)
PKfPR I.oni.'.I.AR'), .l,?i,.r.
ffliORGE I. l.'JRIU?lta
- _""?Ul. I- I.VHIlrl.AKll. I,
?si tabal parte ?Uialg,, K^sJ oS, J,?r. fe'M Vi','.' I ?,
MsskftJ
by v. 1 f4
?<"> (3^a?di JA.II.?JI Ha\
?ww-TowA.tnn.lBS?. ^^.W??
COPARTNKH>-TTrr_TlMrTriWr-g1.J Uv* Uda ?,r
SiSS* S ' "?""oei.?'P '...d?r tl-e e ?? ntiae ot B,".?i(r.
?fit. ?so^'tA?'J.^-?Hy!? W HOJLKSAUS CCafttMsBV
lUrs PAl'l- ?r ?tt SINKaS at No. le.? |.-,,,i ., .,
l?i?u?d| holiKR f K BVFUK
, 1K\ L ht-KoK.
.'AMI - ? . I!A\ KS,
RDliKKICK BKXsj};, a.??;,
Naw Yoa?, ApriM. t??S, S
NOTICE ?t aASalWIsi. GIVKX that ?M l bJ1
dsrsvned ha?? tunned ? LlMl?'tli fAIlTMtK.SHIr'J
ander and by virtue of au Ait of ike /.e^.t..tiire o! Ike h???^ ~.
?f New lork, patsed the 17th d?j o? Af ril, Ua, ?uiaicd " Aul I
Act relating to Partners!.Ipt, with and *luk I.r ike > ?pie
?tent? thereto, upon tb? 1eruu, llshlUUe? ?nd .endiSiuu Iu 1?
tnafler ?at forth." to wit:
The name er ?Tin anoa? a*M^h seer t iTfTjaraWj^ t
?ondootedu WAINWRIUHT L Mcl.KUO
The |t neral eatexe of the busla.-r? to Va 1 ondaete?! h
Partnerthip ?4 ike isaueral bteek ato ?Behang? Urokeway
ku sines?.
The name? of the Genet?! rartnrrsi'atr^ii aie UUA.t>.?A.
tVATNWRIOHTandROBKilT C. Mcl.fcOD, botltolv.?.? m
rs.ide U the city, county and ?late oi N. a Y- :?.
Tbe naine of th? fip. etsl Partan rVr? 5 I. CDWAtf X.
eilAW of aaeearj of PM sdei.lhii, ttaaa at t" .iiu.y'.i. . t .
Tl.e amo'iit of capi'sl eo' u.!'Bt?d rv t:;? s p.-i ;?1 P.rt- . ? -
ens ' 1 irt-d thaaasa* doJIaTs (*,|i?i,tsa#. wHib hat Ve? Q # . |
?a rath.
Tha period a' which the Ferrtsrrsht) >? 'j> cemas?B.e , \,.i:?
trst dty of v I'.-wi, hkake >ear sAejtBRai BReeSK 1 ?dA i BSMBa,
.and th* t?it . ?1 which it ??KUr.aa**- <s Uie thi,.ty?(,1,t dsy
?X OaV'ave Orr iu the Jil ?aghteejl Luuduii . .1? ,i',j ,tvr:i.
Da'?? >?e? Y'.;'? A|?\) ?. ??' '
-SA t" ^?R,,J"T'
loa Batos of lli'AlkUltsai A MtU 0D W> be at Mo. tt
Wa'l st. f_ _
^ontK.--T?i* tsuina? of wHiMAttfri
ttyLEMAS k'fo.. ?d ?f f^j^yjMgg/j CAUFOtSIA
UNK. ?r?Wea?An?t?djai ^?^ W1M.IAM T. CUiX
RtAN In ??? Kiasi?sco? ? ^ l|f j(ts,.vurk tt So. (ID ??Tuiitr
,., V\'all *i ? fc lU> amtsta, aOOftOR PI./M'T.^a lAlfSst
fg. t?ni?>'?N t",oketk,Ms?.hU,W?.
WILUAM T. rm.rMAN.
By Oroner. ?tAtr. hi? AV reej ta l'as?.
?"? " ~"*~ ?awAoBJt. ?aaSdk 31. ?3.5.
TFiE COPARTNERSHir hcreU?for?j exwt?ii
?at, tb. L -f V W t.M....M.i:Ab' a. ty., u
har.kydtfot.eabyu.at-alf^a?^ w ^RKExr/f;A?\
?;'. SV tJeVIt?; ??-T.sw?'- ?
New Vo?? Ma?cb3t, J8?.
Kbw Yoke AprT. 1. P"*S
?be above, the ini?Vr.traat
- N*w i *?., March
THE IMTEBE8Tos tl 10 'a'e A K. \ m
area ??*??? fiouiU.lt .?a/? *? ? WAUW
BVN>ON VANVLIET.
M. V. HAZiSN._
Naw k-aKMsfci?i,". IMS
It- 111 our
a VAltila A t''
Dm ?oo?e.
El?lTlr g-AVENUE_
CHEAP ?TTORr
AT KIN/.Ri"'?
A ?
o.tKsx s?luoirrr? ht mon rni< B. if .__??
. Kl MO-YAttUaaPOOl? COTTON.
OENtHNE
? III i, i (.ARK'S COTTON, ?a,
i,KM ' ??
UI ?4T ( OAT'S COTTON te
?CfSVf. K \VII L15MvtlllC, ". .
?OI-MtlNK air.? il'iV.??,?>.
ULNL'fNi iRK - \ M ICN v f?IIT"?, ?a.
I KAHTINo im PON?? two ?poolsfor le.
?Loi (Hi:'- ' ?? . .
i Xi.l'l.l.l. - I it's .\Ui>S H POOL ( OTTOM. *???**
(lOOP?br.l.i.lMJ aii'.U)V\ VV loLEi*Alat-E?'vaa.
DV-i'l' l"VJ Mr art PSJlef.??
' :'.? I |.H NKI DAaCaV*?.
SWA'- ,:l .'-" ?M? KYI'S, fo.
1 I ' ~.. ,-KI ?:?S 1.; ni BLAi.r? if-? 1.1.v.".' SI1.K. ?r
,-li.U II.ilit M. IS, 10?.
I10S1PP.Y liVP?HTS1f.NT
I !f'i Ptllli, l.AH'K.V I UT.I-ON HOSH, I?*?,. Ifa.
!.e(Wl*AIRSL.sJ)IK?. KX'I'HAUI ?LlT?, 10?*-. B?.
r? ? r wits j.M'ti"'v?-?-Y Tii-'w Y.'.v iBo
?moPaik?j : ri.i. KEoyi.Ail aiadi , tt
?..?UPAlfiH Mi-SI ? .'fuir', )"c to?So.
1 fcO.' llIIK ?IKN'l.? ;IM K ?IiWK t:>r.,|S- ttV
UAKtMlXS 1 M.I.OVI 10 I'AU'lidl.M'.
L?rf p.ttns r. .i' ' - I.la] 1 i.U?\ ES.fe. " ,
?. . P.IHSJ klMl s'( a\ti ?TI l'i'II l'i>. It* . ?S?.
IMPAIM* ?Pi ! ?Dili I.DMAhK. ..le. a:., *"?.
\Jm PA R? LID LOVK-t.? , " \
l.?(i?Jl*\?Ry laVl KIIH, t-il?',.-H OiyOlW.
ALLS;/!.- ami ( ,?,'.i'i..y r ? I'.ill.'
II",!?!,!'li' Uli i I" PARTJIENT.
- .- ; INI K i: iNUKf in ?i.KKs. tx ne. nv.t'e
: ..-* ,:x IRA U.M iS IlAAD?itaclill?PS, Itet 18c.2ce..
H,mVi(A STfs-l !.' S IIAHPKPRCgntpf.ttbi-***?
? k ;.., ui ,.??,,,. au. I.:;,i,n-*??'?? ??< ?
4, A.>n-:iibK'\-!H!KiUNi>KrnrlHV, > *_*__-_.,t,
?.?oemAiBsl NKN uns. iu.
i.iMlOl'.MS LINKN COLLARS 10,.
btl.kcitr.NADINK VAlI.fl, TV.
SILK fui ?, '. All*!?, lie, 60e?, "??..
All. ,\ Mlton. \CPSCT1KAV
A4yKS7."l ?-.CI.O I!. 10(1 ? III ?P.
Dit i -.s I'RIMMIN is \ i ':?AH'ri'H PBH K
UI TTUNS, un mis lilMl .- ate lab
Ml LUV It Y Dl'.i'AKl.MKNT
a^.nef yard? ?if ,'.'. a! ?ah, nd ..?d li^.i? lor. to 1flt. so evrry
s i I
hi . .-'. VKLVFT3, F I. '?\ I t??. PEATUBM
t.fjnn 5TK.W?, liiiNNP.rs Iftv IS . Bo.
..'??isi'1: U\ Ri i ?NI is. :?? ? . -. ?Mi
1 '?.??fi'lt \?v i.iniMi Its .? -, ?.. ; .Mir.
t ?WSXil V\ '.! ?'?Ml KS, T5e. +! fax
? AUCTION LOT*()? ?i'tii'is. tHBAP.
v, p,T .>l?ri.
r.n- r'W ' r HO.-TTKRY IS
l?aat?t?l I.INF.N 1'iilVI Le.sect.Ifc.
IstiiS ??: VLi liviS i.u'iij.-. i \ f:HY DAY
Wll I I \M h!N/l.V'.S.
N .? > \'.,i IB Ki'.HTil-AVK
nr.rwfVH ?v. f .iv riiWX and ivv?.NTy-si.?'ONi>
8TS.
|J E A T. I? \ C K i-ui EhlttJiOIDKRKI)
MX IfiNDKI '(.IIIKKS. COi.l AHS, a>.| SKH s. t? a
HU??? KHueiioi, ?? ?dayt Pr?? .???.?. r>.-ri,..'.-,.M ? p.-r |t?r?t
?>i?rr. , \i M.i.iAV.-. a en No. ?*? taroeoVtp. '
i T ?JI.ANILHTRKKT tHKAP ?TOHE, I
-1 RISbuNS RIBBOK?, lyPH'^-., from AUCTION.
'? .. .v . ud rritnmin? K. ( i j r;..i I ntrr w to J
bioseV.t vvi.J>,,i i . ? , . . ?th? IM ?ud .->t/lct.
Hr AD? Tu i>\Y
P.H'.VAIID ItlDI.KY. ;
N ?%. >I1 ?ItdJOl " ,'dtnJCll Allen ata
lfi.ri.ri k ' ?t filil? the ?t.Mv.ry.
\T ?;i;\M? sikkci ?JHKAP 8TORB.
?V ?iitMV IMPORTPD PRK.NCII Kl.? >w Kits''
0TEAY> ORNaMKNTS :'!' - 'f.tlMMINUl?. Rl/CILI
lllsflP n I .';?( IMKNT5, N? ? f1. ??ai (a DBE4S ?jd
MA.MIi.l.A B| . .- . Dilrr reculai PriVtM. i
KIIYVAItfl rtlOI.K.Y, ,
N i. Ill trolTlH Ma? Jando?. VH.n ata
?y Plflh BUisaJaleaf ? lh?B?w?iy,
\T (IRAM>sti;,;kt'r.UF?l? PTOR?, ' ,
jTV. 1-?i --- ?r.e..f.? ; ,? p U(?NN;.r SlLl?kV frem It
-i?.. ?"X y -l id i ?arda, lliau i?, ataiiiirt, anJ ?v.-iy
?i!-i ?.in.l f Mil i.e.? I,. ? , tblap, ll?j?aiio to Bia.k
I i-p???nJ Valll w .?(iiv .it -?ioii
lll'.VARD RIDI.KY,
No. 311 ml Jl,? i.u.. Uudli Allan il?.
rr Pv*h B cikf.ntfVou tbeBoweij,
Vt ?;;?vn!'8i.?fi:t aiK?r"sT?R15,
. A LfYDli^rKJUOl OYM, t vv . v ,?j aiBtaoaala?
U.r K-.f KM r. ., i. ,i,n?l >; -\> tar t>??r. L???
A?-C i ION LOTS ?w LI.-.I.?. Ta'.li AD ?i.d SiLK. OLOYr.s
i?i' r n?ipTkr ?*rl??u
Ar?- S'v,. b? (OU, AT .s, KVVr^ SK iS. hr., ko. I
F.MUKOiJiLEfSii fr?m AUQ?IOK v-.i? in? m La.li??'i
?udO U t'LlNKN IIANDrU.Il..11 IP.I'H
. 10a mi'i Kinj.cr.
Km lli ?ml ji I j '., ai.rl ai. I t? Aile.? al'.
Iw-HS-i '". ; .n .r, -i., " ....
AT CKAMl-blltKLil l Uni' mOKI:,
BTBAW o?m?1?m h.- k\v UOODS!
HON.S'I.TH. l(l,?.?i)JK.?8, ILA T* l'.APS Erery t!??,
?'i?; t |od tkooHpUao ?f tnatiiilart.irerl .Slrnut h> Il ? -????
d"/- - er -.- ? . n roetoot Ban oay oeus? la tint aij T.?'
? ?i <?.i-i?i.?HV)lo?.j?illtr.rT. Pl.iO.- ?l'AS?0. \
mon jin;i..r. cKNii i'P i^) rwF.NTy doj.i.arh
R .CM I? i n.i.p pa-?,,,,!,,?, p.,r K, hW^.?'. .? Sna.fr? r? I
:eiTr<ldiv. n, b ?.',, Mai,? ?loSSOVOI ,d A.?r'en ??(?.?,>??,!
?W^ a*.l. -?> Z? tbl K tiaud trj??r .? I. .?. .-?ter? M?lon l?un-!
*???? l'< al ? ... ?'til, (.ai.tun. Tostai, t ? n ?. i'rar?. Birds-I ,
?>e. ud ?????* -il.. ? d>'?ir.ul>. Ht .,r> I!
Kl VAHH HIDI.KY,
N ,. .111 ,.i?l MBOfOntl mi?I ?? Al'rr. et? -
?v Pmb Tlo k Km? ir...,? ihr |!i armry.
r<> MlhLfSKH8 aasl. COVHT??? Vl?i,'!;.'! i
KK?l'hits- V' uBANI)il>. ORKAP sin?' t ,!.
. i ,.i ???.-i ,'IK.U'K SI HIliItirNrV ,1 K'. W ?.'?(?/l?. , '
LOVVKl - l.A(,K>. Ar., m the ( iv. B?o|| eut >?.:b. , ,
lieip. * um. lewui sow Mob raael?wl :<*?< p,? . ?.
il?r on* VVi, .? ta',' l;..?,.| it , -rw <.pr? la
hl>?Allli R7DI.KY,
N.a III ??d Ulf h.' d MsdB il'.tj-et? |?
T //ifih Bio k Beat : m tb? ,-u . .,.
. J'M'lfNlNi; GOOD?,
'I W..IA4 h>(?N, !n.i*ei-rr.f vf(M'RMNO"4K>D."?. B>|
' B-?* -'?y, hswYi.li leeme oOrri r ?i ?rl?.iat?lr jn 1 rf
. m um? ?!..? ?t., ? ..,' e.,.M ?it-atrttrlr ?Meiiliiii.- BM -1 a %
w.,l.',iil par? ?? ?n???? a..H ?r-e1! ?O.M 4a/iMr.n
????r* VtOONNA, iKsi'l. *.i'<.orsB. VMVroKIA
?MAR-.. lll.H8ll.rr?, ??i/nx-v, lAPANKSF ttd,_
LNXO-?* ???OTlaS. Kl sniiy.. riAl'K.S, taKKKNfsfi
frTftJ NURWK II CRA11* KaVNCIl ...'? HUSU \Z
aPabltNa PY/aAMYINPdf, K JetrfONT'iSKs YMHtSIKD
d-SJul. '.IP' NADIM/X. IIK*|'JM?Ksl CRAPK M?HrjT.-.l
?fV rtdtPKS, MrilbUrtiXS. TKAVKI.INS ?- -1
ncsK ixt? ?,?*-? \yk.p.ia:.ii, .i?jMx>:n puimnh, i
,\i kv >? 11*1?.- C)t.(.K 3ll.lv* .SKC'M? M'U'IttlNi! .
I.K..1. IM?-A ?tXI-AltD ?SILiMt. C..1.KIIK.4 04Ni. I
A a* M, LAW ?a?) ?iKiii.NU'1-.jt. KNS?.ISH ?JaVAJniH < i
IAPK VA?L?, L?TV'I VAJLfct, C(>l^?'Lt??lM.l.l..K-?. ' %
.<iVK??. HANVKV.KOir.irlKa. LOIM ?ad Sijl \hf
lAbVlatt, BUMMKM, MAM ?LI.AS. Im, in e?.,l i.t rt
'r
Srenr ?T:?. rntlre sa^k i? elTrreJ a the ?wry loweal ntatt.
?u.;?. ikon ? Itpataeiet? '?>??? n?a nail.
YV JAI ri?ilN, M..atii1r?e S?o-r,
Nh .?'! Proednf.. b. tw. *. 'dih^ aeaf Pino? ??. , N? Y.
y\f:\ 1 ? Cr IS lalfi'l A IL ~
o?
SPniNO AND SUMMER MAMTWI*.
. AI.'Nol.D, COSiiTAULa, *x flat .
? 11. -. ?r.i.il on
THUH5DAY N1XT, Ai'ML ?,
? ? ? irl. i ?? e. ?I- r, o' 11.?
LAT?. 11 P A K I S 1 ? N N U V I iVT I B f,
cou [?ilaia? ?otue
CAN tL, CI'Rmjsii?' HU?M oT
3LAkCK THllKAD, GLll'lKi:," ?t??D j
l> Vit! ..Ci laACY.sV k'AllaB. aoal BAItl-KS, ?t a lu-e, |l
cdiionuii m l'i^e. loi :t>U/v .PfesUo? ?<? Ren?, vt.1 too.t
I ?rVILLlAM.S a. CO.. Ka. ?B ?iaad??oy.
?~u" \vu.V?" PAt?lt?' WTtOfsfc
L ? ?ijCrbWt ?.! \\'J|?JV?1 P.\iL>n ?I.ATON? rail b.
t \ 1 AMI'I'Y^rl.. f .i 1 t*. ?a e. tndliMnJto I
.a?. 'llH-v . ?ai- ? ??.n? . ni ?ill I bef .?si- t & 'Bi ?a?
,.,^,| ? i i vaa.it tbta nu..-lu Ut? lu aal bi.aeti?.
J. IT, WIL'A
Plfi" ( !?H?NN ?avHksYtlat B IW eaatNilaMf
. bii?- '< u"'t> ?<?e:y wiv M/j.-iUr tet?i.???ad wrotkad
.-?n ?In- ' t.. i ''?' '?' i'?! a? ?" i?d?0?aoi -.?iila ?flit ?
! dfftaiur : lia a .. ' ...< r ? ?? ,| .. ,jHi.f
,i:);. a!i.?r.i.riii":.i?.i,i.'l.?i i."?o. r>prfi>
t\i,KN< n i:miiuoiOr.KE!) iIrkakVast
?Kld i??. 11 :?' ?.'.f!. tVl?l te tclJ al !?s ll.ui? Oili! l'?le?,
?"itvToiil le H i'.''?"'.
P.. Y? II.!.!'M?* k CO.. N\, 4?fc B;^*?;.
pHU?T RKDlXTluN IN ?RIC?O.
t CUM I i:HK OOYl'HlNGSJ.
LiACK Clli'IAINS,
WINDOW SI1ADF.H
PIANO AND TABLE t'OVKHS.
H. I? lOLOhlON It KdNS.
Ne :?*ttr?*d*ty.
IJVS ?T? . l'K?i H ?\< it??t.
B. 1# SOLOMON A SONS,
NO. 3? BROADWAY.
Ncw,.ff..r tb.lr?stnrbcf
Ni.waooi*
|a\T*JK?ATLY RED?CCT PltlCTS.^^_
C' OWKBTd ai.d~R?vlffriS Sow"or??lNRC
Nett blylesl:, Dren'l rb.i.iitjt, R?bbo?i t.st?s. KnrBretal
?i>? Ki ffll.i'. Croeb?! jtd ?*! ??rTr.i,iu,ii-.B?-,T.-' Iirtai.d Ml?.rt
l'nj?iCiin.aida.tluiail ?Viitio. Iltis Se'i ?joty i?j?'vU, fce.,
kr N. P.???"'"rn'? eeVhrtted V.rdt.iaera, in ?il Oe r'W
tb?dt ?. al KLOL?'*, KB. S?) aid ?U luv.??.y atar mU-sW,
P.a-t tide. _
R~I?H LaVCK ANIJ KMBliUl??tUIi:?
Pot ?I Dar?
Th? TSliokPt'jAi'. VV-J n< i ?d Pri?e?,
rrrTTcatr.Re.nnr?!.
E. YY1LI..1AM J k C(?.. I>?. 4?| Broadaay.
tfsuAL?Hrii B SSfTW~A P.??"'?
I) AM? KAM Y (HM ?Jf?.
Drrj ?oo?jc.
LOHT) A TAYLOR,
Na?, ?fi ?) ?ti ?satoADM'Al (es* ORANDST.)
FAMJIOIUKLE I'UKSS HOODS,
MKMrTOV, MOZAMKKH'FS, ORO VNniEU, DB
lAlHES, OBBBAPINEB, I kWHB, PKkCALEn,
IABBOEB, kc, lo.,
AT REDUCED PRICES!
Ais?itt.ote. No?. ?W-- . Ull\SI)ST.,
No-, ?Ttttd? C VTHAKINK 5f.
10RD ?V TAYLOR,
? Net. IC: t. I-J7 IBOAl '.VAT. (ror. GRASP ST.)
lUiSlCJlY, UIAO'l.S, AND I'AKVSULS.
IN GREAT \Allil.iy-AT RETAIL.
A'.o tt alores Na. SSI ItSSS (ill AN I) ST ,
?as 17 sei ayCATM 'r.tNi: *r
1(?i:i) A TAYLOR,
i Heft ??i to ?67 f.HiiAU'A'AV (.?T OR \ND-*T.)
LINENS AM? IIOI.'HI? Kl'i;\l5HINO OOODS,
I> EVERY WttlETY.
ni.ANKK.t-J, CUtlNTiUtPAN!!.-?. ttCll.TS. LACK. CIR
TAMES, COB?It F.S. DKAlT.KV.Ml'SJ.lNi.we.. i.e.,
AT I'.KDl'Ci.D PBICB&
Also at si rctN,..irT.'t)>!?.it^T,<?T'.
N.^nsuJlt^ATnARlNKXT.
I .:?;! v'FTrtNKsWiKf) lirPAIuMKNT.
llJtl.Ajvr'.V*.. |(?r?*. IVfl'ER -flARMENTS. ?OBEI
1?: ClfA?"??'' nHI'\Kr.kSX(.APS.( ini.UKENS
UNDER iLO'l'lllNG. ht* Ir., Ar
?Also a? slur Nos. ?-O to .'ol (?.UNI) ST.
1' ! ?RI) * TAYIi?R
J K< . '.tt It SSI KRGADWAI (? .-r. (IB AND rVT.I
lili Ti r.MHRi'IDEiUE? AM* l.\< la,
N.wxl !'? Inn? f?r teehsg just reoeiiaaV
ASJti
LjU PBlCEb EMHItOli'r"."!! S ANI? LACES,
IN I rtTWT VARIETE,
A.J.i ti wee Haa.tSo'Ujkj 'Mt\N'[< ?T.
Pew, ?1 ?1 ?TATMARINl-- ST
TT) i -? ) a T^>xot "
Nes 101 to la~7?l*?>U>WAY, {".?X ORAND-ST),
will ?t il no VVl.DNr HDAV, Apr1! I ? kaft and etafSSS Sa
anr'tnei : (.1 Sprti? spf S animer
BAgQI Eg.SAI ? i'., Mantilla*. *c ?c.
si R'lini:, tu which all iiIchi a .fN ..laity nulo &
Akto. ?( al-.,? Mi. ko'.o 4.1 ?-HAND ST".
1? H. 1IAU?*,
PRICES AM. lEDlft Ki).
DOMESTICA \C H Cents
ON THK. DOLLAg,
4HH5AT REDUCTIOH ?N THE PtiCfl OP
not sriivvriNo oooi)3.
f.\> r- llt'fArlW,
?n.'.N'<Kl.sl,
VV1I.TK OuOiiit.
L1NKN HOODS.
MOHIhUY ANO 01.?).>.#,
tiNlir.RWIJAR
IsACRB,
t.?..iKOIL?ERIf.S,
LfHEN II INDkl.Rvll'i.e'a,
UOOPoBlftTS
COMETS,
II sOUa
BONN IT a (MM
VELVET MlRiiilKS,,
rrt.:-' n ? Low .it*.
STRAW no. it) I.
r-ANn, nri'iw
VANKfcE NOIlliM
HTOCK O? ?loe.P?! attaVlaM AT t>RKATt.t Kr. J
DI et ii PaJfjCg, ]
STOCK OK Aw.eeo ucaT tlfAUTI ?? sU-'N?. Il K?D.
OLOVg?, fLOsjN^) t??S t tlAH riBSlCMf rtl.lT?
i*t hold O
R. M. MAC f. , )
N ? KM ?.Ji?.sixi?l-AkL., KKAR Eol'RTr.EMriI SI.
IkARUAJ.N.'? I ?ARi.liAS' MARsl.VIKsJ J
Y r ? ?.te srWl*? aalea. wettiaa |us1 ?s? 'ral ?h? r ."a.,: .,
"CHEAP i.m il ? . , - i i. ?. , [. i. . .,,. , ,. ..
sf ike? t?ei?a, a?.'g it.K :L'|i - ajj afeak fee tassa?
uu ?c:d n and mown taiRTipio ml*.?
MS' -t !?ls. . .?I
NEW -il'IUN'l PRINTS 'w ?? l ' J I .rt
. ' lie. ? ) trd
D1...ANM ANf?riT\:,r.ti's ,. w . .. i-.
? .'il-a|. .4 f*. ara-1
i* V I' r J Ail i. '.N:<. .! c \.r.,>?ni wiJe. ?I IC> ?yi.d,
IIEAV V (.Iliill UM ti ? , . , rid
ICO?< H fUN?IlAMA iuL'.'efiJ ?I I>. a v a.
il.i> J'ANJ,:u(^ir? .e|.,;i,.i ISc-, ?..a..(-'.-.
I . i ai III H siit " ? 'N . ? ..r a? a ?? ?:
? i si.l.p \t isl) >;i?r r Ni, .r.tr, al Tj*. m v <??'
1? U.sl'1 DAAIA K, v? rw i.v. ?i '.^. aju?.
'.l.L ' ;n..N |t\,M-. '-K N.'PKINH .? ??. itar.ti, ?il, es.
...I.', ? l.lllll HAI.lla.r-ai HlaUre, at ft.. ?Bal lia. ?
H AV EJ fr.VMKl. ?0? sst ?( ?"- 't?'-a' ' .
Alea.
:as.->;mi ni ?* t , n ivs w/.ar, ?irjt. ??? ?!,?.?:
?I .Mo ?! T:
-tBNOl.H?i IRI?TOH'CLOABlBO?t. at tl tl ?S sr.d
+
-i WATrrtPROO? CUOKKU4 i. at ti ??i ?' w ?
pera
K?lCt, IA?wrT? tilflWe, kJNKN*. *'RA>,ir.
LACK AND MHHI.IN ietAl'1'R.T
A? l>? la?J l<?t. ..-..
W K VI iTdl,
CK/KAP in: v i.iiiiH?- s^OHP
rr. Mi.'iiui:>.iKi.ii?'i.iMi.i ?'.
JPKINO (??J??M AM? MAJrrJ!.?a48, ~"
ril i J.ATKST iH s".)-',
iiprvpD ni von??? v tpim. i
L.VlWr-?'i i.of'H ) m ) t- . ,- m ,?,t oMrard^u
?V K PI 1 | ?- -,
Ho r? aaaisy aess*lleatsteaval
2^?I9? i)ia,>s ijoob? .in.i.siiAwi.c*.
rk-eria' ? |:*>U K NOVKI.Ti?IS rfe trnl fi -m II ? tuitoui
..ua* ou s .- '-., ?vit! t'? eprara n .4 a 1.y, A- ril i.
eeeei
. - ra i ..', ? latS i jnb.-tJ erry ?heafi et A, > lit n dur p? iba
??k. tvi hr PB? : in'
N.. ra H?wary, aras il i.im??.
LWlA. i.N tJOfOJ: EAEJVIM ?0LO.
i*AM)U aSaSSPl ?Oit. IHK LADirns,
tSBRlEMDOVa RKlii ciio:i IN EaUUtB] or
oilsKK, KlLiva, H1LK ..
ILACB it.on DH flUINK SII.K1 ?t +i ? 4>e,| Bk
?4.1J i.ni.) ?i e' i. nul -II 75.
IRIttMAVr 1VSTER P.r.\i'KM|l.Ka at ?1 5and Jl 7J,
ar.1.1 I. M il.) f. *7 V? and M >'.
'AR?a T Ar KEI Asiat ft| |. akSS,
prf. ? ,,:,?? -n. -.1). aa? f - 71 aaa kJ Z5.
'ARISAMi I.\(i.1S i.Ki .i OK Alt? Mi'.hs
lioi . A17> t? ?..".
>RAP CP r'RATfr ?al DRAP Dl. l.VON SII.KS,
ic igi .f. ?-t.? road?, .ml heat .im?r'? ?ill tu S>t 3?.
.TRlPKft .-n.!7? ? tp,-, to . i yi.
'I '.?N ML** trva.CI.tti f..i i -a!/- si.?.! ??fOKBaBML
i..l.t . fl ?l'Ju>J> aiut SUtuW'^3 at
t> M ai ? .;?. i.t
Uta SaaaBBal BLSaa In 1
Lu ui.?. n. i ?- t
Litl'rswil' futihiia chaun-st BLSAa la it.? ei'v el ?ui t'.?i? '
n pi... iu w?e?,
ALSO,anowateekSB?l I mmmi.i.i.mi ,. PARAHOI.ft
fUiBai<?aiKa4?f'style?,kou?l4 :... . ite ?iik ii?uitw
. r ,c..l lew?! prlrts lb?B <*?? ntt'i U ? put --.,.,4 ?in,,,
-? .a , .i.,a? .... ?V. It Mi I'IN,
?? s Vi BOWERY. NEAR, HOCSiON-bl,
HtL ?\ M?CJlOe?
M
11 .Vf?.o RKTt'hN'rn ir.ii.vf r\i\n.
sa.se p.t,-:c.l,'.. ? i,..l..t i.?
Hi'HINO AND M Mill k M.MIIOM3
In
BLAI.K Sli.BB I9U1 M, Dlla^&BSase i?l(k SM ODODo.
No. 0? HI.)'KCKKR-?l'.
M
S"
AN111.LAS,
Mi"l IH
b.'.riQt KB.
. IRTIIK NEW RTOCK-NKW .t(t)Ui;.
OR\NLi OI'i^NiNO DAY VV 1'AilUS tvOODS,
tVEDNEBPAY, Api.i ?,
?f O.r
H0?T FA?HI0^A11LF BTTLBP,
?t riAKNt'M!?,
?J?. Br?t -oaorray. eon.r'lnr t'.etl. it
KINO Clyd?K? "
MOW OPK.N
IN TUJf. LATCKT
PAU1MAH rTYLFP
, C. O. blIITH, Ne. It?. PrmitWty,
n.iutt of iasui? tl.tb tl.
MISS HV teBBOfl ,
lia? iul iel. i.t-d f.,iii Pati? win. a gp1ea||a|||
ttt rtn.?i.t ?/ tit? u. U t,.-?t... j| end le.i-tr..,-,.? tiyla uii
?tlTBTJ AND 81 MM! R MAN ILK., In Bilk ?id (loti.,
Onods. A.to, ?a usertiLtU ?r 20VANE JAlKETtl Sfta!
EVBNINO CLOAK?.
_?_ We, IS KlrTHAVEXUr.
ST10R DRAI.BR?, on Teotrpt of tht'etati,
with y?ir?fdrr srearlll fuS-vritd by aifrsae Ulla SSael
tair Stock 'of Ul'i I'dl LAt,r-\ -' S7?'.l ? can. i,?i.|.
rT, r?. i rVtVaj? M*aR1 F|> il k HnS
.-... w M..d.? .'< V.
Jngtriuttoru_____
??4 MER. SCHOOL INST," foiindeJ IB?A
J\ l. ? r.l.?b. K Im .-.? . ?.iirrnu,
?or ill wl.o ..-ek w-b'T ablledte* bert.
'or ?Hie* t...i.-nn? to rev retaaabb) p..-?Min?.
"orOIVtXt l'?reii-a I..f. i ..! n r?( ^nc-l Srli???tt.
'nr?i laaj >'??& rei.tii.a Hcbool I r i? ?tie..
.* All l<acl.et? ?lie-jfi b v.- ' A) ; i ?l'o>? Piiim."
?PF.v.-rv K-l-e.i -r tb ? . 1 . Antrtcaa Kduea'tonal
*!?, tlile. Mtpel I . i : >r 10? iota.
J W. iCIIErTMP.l?llOR!?, Art" ry. TTn. W Ottn? it. _
^llaNl.l ".SK.MINAL'V, Ani?uTa, R, ? .?
P-T n O BPAi lilJM A M ? fltecli???.' Sanasj term
,, (f.al l?tala? ti i- ? 11 r both ?rxr. o, ? i.a A.ni U
r. l , , ?... ? lJ !i t* tl,u 1'iliiripaL ?
A
T lHU.IlhArV? COMMFKCIAf. ACAI'K
-. M?.:-'CJ Broadway, ??i.lleai?a or Boysc? luve
rtl au le.-voa li pracd.' l 1 ?ek ?.eptni. unid l-ualtirst
\\ ,ti:?c i .. n ni -v if Arilbmi '!?, ?u. I li .r.i i?, ?i? -l bu intwi
llju i:. ,i.e iiiv.?,tli thai y.-?a at .?.Iliiary Meuls, Two
llrrtt Vi' ?'t. _ _
JOBT WASHINGTON FUENCE INS] I
JL It 1T. Or,- f. in.li? vi alttj .S.T. ntrettl a? t.r.d Klut-d rl i?
?.j. . . -., h ,.,,i??? ?? ??-??? ????? ah*a?sV Ntr?ora
I -, Jl .-. -i.i.ili.a, ( la???. ?, I.'i,.ncei.i.< mi r ? mi r
el'il.ii.'li. ". ( i', ni' ti il Nu. M O?.lu rt.. M??-1 * S?Mrti.ei't
Mu . t ?ore, .No. '. i Rtosdoar, ?? d Au. ?l.i Uiuado-a?.
?TILilsH?DE ??5J?ART, Noriralk, Con?.,
Ji fui YOI...O litDlk.?. ??w iti.-r 'l'i-rai w. I oinneui ?
Ar'l ??? Mr*, L. X. MMlTIl, Prjncip?!
ll??TA??? J.<.?T. i WNG HCUOOLv Wall i?
1 .?l?a, .N"rw-Yer? ? " .' be r'?. J Ir ?i ? ti acjur,
T 'O. K. WILLIS, Y. M., I'r1-.lp?l._
]\| APLEWOOp YO l ? S?, L.V1 ??ES' INS II
Itl TOT P., i'l't'i ?ti. M-.'?., -?nvi" res Its Boat sestl-'d
M nil pi, LK.i. * jr iuii ir? ? itilju or ciloukiit, ?Cilio??
lu ('. \. Mi' \lt, ib? l'iln.....'._
WEWJiCKflfl? K. Y.?Mib H. II. PARJL
1? lllll-l i?.:li.|in-.r tl." .-u'i.ur Ter? of l,?.r
B?AKt?lNOsnd DtYt?i ?ifiOfi fcr Yi'f v? LADIES ??
MOfDAT, Ai? H If. ltw, *at?.?CU i-nn ?t.
rijViT?rkEBPs.R, (?. irTl??HTIT '-:<
CI ...'.? ?I. t:.r?.mrri<.?.t ?nd flD.lTYKV SI 1IOOL for
M
i.?.,, i. . ?? a. it,, l'l.vj'i r- ?v'd.
C II U IRHIrtn, Prie iW.
3? OC i< I. A N l> niM.M.K ?NMUlYit;,
\j \ , lC?aUi?HI r>30j*, n'. Y.
fto?fnirro? ibi ^-(KRSEtUt^?ia???Uib?a?ss?y
si., teiil ro. ??: ? .11 t ! J. ' r :l
blpilt ?d:ii>t'rd bl fr.y tbl r. A (l-r?|
Lli.lir. ir atUrWBI.PL?,ItH?p?t.
ti/EbT wJyis ?v?diks1 s!;\tin.Vuy?
M T?? 91'MMfB rt'KM l?--;; . A'ril .n l-V.-i*" i r
a.lrt^Mi?..S. K. W AT.vu't.it V?r?t llaarstt, Cl. j
llfAMJ-'.l??A KOAKDIKd SC'HOO?afrr ?
Vf (links M vr :t -, ? .atma p ,.e??r?takk? j
?m ?I.? n t ?? . ? .. a ... 1 t:. . . s. . ; - t ,. ,i ; i ?
tr.l ?, .- 1'' - I . ". .n ?.. trie h? '?' I
i*?. .>':..,., i- a N -:?,:;. N. 1. Pial l Xbve, ?taiia..?^ I
pulll il .?a.
\V A NI?-: T??A ctmipewut Ul \h i l .KM AN et
V ? I.AI'i l i..Vi. il K?4 io i, . ?:? ,? iu ?. _? 1..I ' ? .-I'.. iil-.n J
?tir, ?Vr.? 1 ? i ? ? . ? . ... ' La
drr.. N lr-r I,.? X \ 1. 1.. I.kW.
?f?aja?/-aarTavi l?.?r,a?. ?? .^- .-? . aM?u?rt.il??S
iUu?iirt! ymirgmenlf.
A NLW PIANO.
I.IM'KmXnT ft SONS'
?ATEKT ( rCIfplD lia No VOffTKS
KotaiOPUl '?? i ?i '.- 0 ;.'. Hl ' ? ? ? i' >?v. K,
. M? \ . ' I '. ' it) \ OCAI 11 i' ? '- 1
| s serfs i .:> . '. i j M i?.?..' m??al tua?, w?? ar. ??? -i I- < .
?NO-IMV,
l.l.\ a YNC r,
.irilI'.NrtTH.i
?ITDWIIJL n am? r; rL.'.'t LO IlkKR TUA& '.
ANY OTH1 it FORM OF l'IANo, i
I A.! It luVkvd t , ??au????? l' ?el-:,,III? ., 1,,?' r. Ill'lll?
WAltniOoMS,
r.ns 171 a .11 17.1 .".. . ?:--.'
tl V. M A 11 T I N ? Q ? I*i' AB ?.
U He Ml I'lmtliWAV
1 ,
^?????ti: nu M T'inri'iTas rrit.
M.M .ii.is.
CIL?, RU B BB?J??,
iMPd'iti .1. br1 II I? Dl tta.ll
is
llTJflBDAL IHaTKI ^'l.N.s. 8TKING4?, Ac.
;. -si cuhipwav
Bvtret,
ir.-.aiT? toa Vk?m-.i->lir?> Il .r#L,
N ?v i"KK.
l'.Dl.l.KI M.N.\-I,
lalT?
? ' CI \?IK.
PlaiKO ? POP. I ? M VN UFACTURF.R
\' \i?r.iti)(iM.
N .. Bl I'.l. r..LN \Y,
Or*?""? ?a? Uaaaiaautaa -i- ?,
IftaW-POIIR.
U. U\l. ??* * Co,?*PI .NOFOrfilA
Mao?del ' " <t W? t>. ,.
H ? rvhaat., lf?w Y- rl
1 MM? I.? H-.M.' HbAI ?:i.'S i.ll'l Rl If A. |
'
A.
P?K?mTi Pl?Kv!?1 IHSAIiBK? i'.IPI Rl ll\-;
>V / -i i? ? . a ? ?- r ?M ii .. '?
???<?'???<.'??*?* ',.' ???---- li.n.ii PAC 1
|i??tV. N? 14 . Mj?1 fi
? l?.ti.l.l.l.Vi A >C- d,
MJfVI \i"?? i?.? ; '?r
eMAfllX ?QVAUr, AS9 l?*IttC'ir I'llMd DTtPr.l
Nii i VBHD M>\\ .
.-> 'S .ULK
Wrr*f?.r ?, ??,,,.,..?. -tr-tja fie I'.r rrUI?a-..,| A>?
niirr ?'-, Ml e . i ?I.- . ?OO?
h^oli B.U.E, ? An??? ^f*s PAiSLOft OR( .AX
tit.? .?.rtlarid < ,(-l,ra?ii?. i, .1 b> liai?* KitV-i I
a |a>S ?v ->. .M a in-? ,.|* > t a?e, s-j.| k> a ? ? s,ll-if >?. v? ?S I
larailatnr. Ar.,?, t. afcallol I: aW a. a, o? .\u ?
ill?! !??? . ? :-. .'.. T I .,? I.
IV? iV H \ r y?V \ irr.? iff ' (.nf? :\h\ ma?]* W
I II 1 RI? f?? r .- ? ... : ??, .... la g-IOil ,.:?er,
.i K, :
ttAJLltHr* ?iL(?i:iu;ks).
II UVcJUTtttlMI (ina.Ni?, ?,vi> aotiAtl
PIANOPOHllv MAM r.u II ii,n>.
lo. (Kl Pr:?.... .1, . ?. ..,,.-,, V..S,. ". ..r >..,..? '..??'?
Tbr*- liaitoi batasloay? . ??ii? '. b? n--i , ?eoiltua dm.
i . In- I.-m ...... .1. A '. ailltua .?laritj ?A btt
? -?a ? v ..i-i^.m . r , Plans
\| as*?? a iiAMi r. < ' y i'T.sT.rmR, \S
."I ^AJ.^.SItllll?-lH KK.sMiVr.il ?.. ft? mk I!,,-I?,.
ma .!.?,.? ?I, .rr .V4.-I-t;..|i'rr, ?lr?,i. I'lir.o lualiiiiii.'ii' ? ?r?
.'? ' r.l lea I. (..;, a? II??- m .? of ll'.ic rla?. a irarw "tld.
?lilil? i...|.li oi Ml.'-Il: Mk.UAl> ai *?htn ti. ?? ..
tri. ?un,, '..v.. I.r, >H :?| || \|.VS' >N '. il A M Ll|S
I. iv ). if. I. r ?I r ! ,.? i. . ,1
i> i?ia ?ii.i?-e?l |v?f .. , ? let ar teilt? ?apt
loiUy ?.I i'.i it w..?k p - ?? . p?M,
\|L\V 1'iAMiSii? - ..?. BAIUiAHvH li'.r i-sb'
,1 r I Pii.uttaJi-.il n. ni... ?r. I' i..... Ne?, vi <.. i, t
it. I. M.l.Je.?. uet t,?r?r ,.? la l?i ..i .. Id ?n m??n ly i? .at
J.-.?*. .. -. ?,J 1.11'.. :?v ?. Hi ?U,...
[|i:n\N ?or .Mli;,-,\ v.t.v ,w?ei.'?i ?1
t w. Pari ? 'i ? ? ? i?,. .i ? le? . ,- .,,,?. . .,,v
a.-? . i ... In ON? bel r.- I'J ..cl..^'k a. y J.r ???. vrekat
i . OI. Mrlii-a?. lit. sSh<>.
??TKINWAY ?V SONS' (MA) VtEDAL
.J 01a\*4D \XI. .'UAUh PI VN'OS ..., i-i-v,^,, ?.?,1
he t???t In Kur ot a? V?. .1. ? ...l? r Milito, b f.iv t?arl, itaOs
irai l'i.a? M??! ! ?' lb ? V.' . '.. a I'.t.," I ;,..? I.. .. . ? i . L
Tl ?? i-iiii i;. irs?u0.wajtK4l Ht.1i -, , p? , , .. faj
? a l oin. :. i? -bu tl, . ?i ... . ,., . I , | ,,. , ., ;, ?:
ttasM ?ata ? i ? (?? i i i ?! ? ? ?? ??. ? .. ?taat ? i
, n. t r> ?,?iil>, .li I latter alaOW y ioihI ..-r.-. i
-vvryejrt if iUo ?.?.n..., i it naiMif? -...?L Vtanrosiol
t?')?. '.I j.d :'? l , ? i ? tl ., . . ....,?. C., Stay a.? all?
Itrlii? Plaea, New \ rk.
?* QavSiiaui '"' r,UNOH.*-A fall ?i>j?t?rti? ?uf
1^7 .1 t!.. ??' <-? '?-?"- led]. .iu.r s ?n? r?, . ?'Ii.lii
i.??' ?tar??, i ?, hOK SALK il lu.. e?r.r?. -m.. ,?,,,,.. . .,
liioa lia, .. i? j we II ctts.U.licd. it i? deem, d lasOj*. s.? ti ,
', ibail ?eel I -.
SToOAlTl M.iUitl.-. 11.r.? ,. ?.
Ho, i 4 i.rgnjv.?T.
?J??4K licKM i; \, \iri.N <;.- .!t| rVineiri?"
I i. 4 t ? : : * t ivtMis. Mj r.iii fiN- it'.it mu
Ml :.tv anl .'"LIA'l ?MIO'.VH YVI. . r. .'rtinl.-f .? T ?
'". ?id 1- it .1 '.'I ?I I ?'i.l '?? d M. ??>?' ly | a-'-?, i a .
.ll.iil1? jl??-. S?. ..rd bind pitia i -.? ? .,- I, ,?'. ?I,
tefaal. SI .t???e ; a III lr ?el en .?On (?? l |?f ?-. llalla'.
I? ?'lli.Vl.l l'> ll> ? ? ? ...Hai,- 1, U?,y t ,.| av.Mr[.r?l..a,
:. 1.1 I loaafi .... i ? I? i-i.l'.. ? ? 1.11.. .1 P. ..*.
fNUED PlANlt-POtt'rl. Jl\KKUS
) N" m walken - r ^.v? ..-v
Cm Con.; > ?v brlr,- rinip.-.d eriii'r'r "' ?irrit,.r
?>? k.r ??, ? ? el? ei.al !. ?! lo UTe.laeeo lei.ti- tieii?... r?an'
Liu iiiis any ?moa 111)1.SK.
Kmy lu.tii't.aal't ? .arjl'rrrt In Klre Tea'?.
"??"t ~A i FOR ? good l'!A\U-r(?!Mi:, .?vui
?1? l?)U,t.',;|i:ASi '.? :tiv:i.u. ,?r
I
illillimrn.
?TRAW HAlScr BQXN?fcTHol nuy ?-.(?-nip
* v ?J. n ?f bial.l . ;. ii-.l, dj-r.l..? a |<-rrd in a niprtli r nit ,
?? .?! P 1IIi>?:.v,aS Mnbu.iy, No. lit, ?la.aave., .Mr
'l'ilb '?
fio i :? OciuiotrD.
NU. OBIPPIN lll?)K., liKNTIHTd. bar?Qf
a dlsjia?!?*lh?l? Braeklp K?L ??'i'bmena, n-ar be ron
i iHtd nti'f It K '. til Ii. i?.I ?> , N^w-Y'oik, ?Her., ihn rnu
tiaurUi I ,.?.t !?,I aateij tiel!. on Ovid of i:M?rt |?r'?1S'
MIti-i r?r HuM" r,+! . |.rr- I ?jota '?.'? f>l i?? iu,?|, ilJ
Bfc ?rl, Lit ?,.?'.. j
D'~0('b.3 7vA 81.1P8. ?oY&E*, MARKET.
( EttltAuS. ..el atr??| prdjerty t?l ?' ' "t *?? .las iPer- ?
poia?eu <g Uw l ity of S-wY ck. to be LtAaliD at labile
Aiclidii.
NetteeU kewbr .Iva th ? tb? Cnmptr? Bat ?%J?
Till.'Il TOA?, na S\ li.nl, i ??<??. il Ito'el ek ? "... ?t the .
l , v l'.l. leatr, m balsa! pwb '? " ?dbUlpe,
, . -. V i .. . i ...... . . -I m r l'o.vvlt.1 .? R^J,,il.v'i tor?
:, - : i . ?:. :. ? c ? ?' M.y, ' '....
i, , i . ...i.'. i.. lue t,a ,1-, .,,11.11, L. .'ioiiai.il term" ?f
i. i. cl ? ?oa ?vi-Ti- -ta* 'J ?-?? < '> ?"J,,iCi'i'
, .. tuUoffi* Vf.Wi'ilKWT. r?liENNAN.
CompUoller.
CiTI Of IftW YoU?. I>KP iBTtCT or FLvAKCt. (
i ?epaaousks (me .Mo.ti.<;, \-i>:>. S
17?i:rryFRANCHISES AT \UCT10N.?At
1 rbeClty Ual I H ''-'".Y, ftprirt; IS? stlOoVl ?
u. i. . tii.i be-M.lAat l'it.iou.'.ietwaiio?c bt^lio. Il ililer,w.i'i
.??'*;? ?si?, iriiy, for ? t?roi ofTea feel, tr-in H.e 1.1 .la, ?f
May, II la\ ..,,.??' i r . r
? i.? ... oftli.y, r.ya. i^f ??faolUfcel f.Tia the foot of
Ul, .-i.Ui-atr.et to kOs/etl Ist d.
lie laste of tb? franchise ol ?' ? rVirya? now eetablkned
fu.u. tbaTfo. ? ol H ?ear.' ttkeet in llnl.-.krn. New-.)? wir.
The I.-? .. ol the u achia? of ihe KeJTMstow e-HWI ,-i
frtiin th? f t o: 1... ?eatirrt, East lliv.r, te (..|?.-.ipili.t,
"j*". !'.'?..,?/ I trr% !.,-'?** W?. be ?ski Brak alt Skat |
rl?: ??. prtvili .-'. ?*1 slv??t?jV ? thaicol baU'U.U'i w Iba Car
ri ;?iiofthe l'l'rofN'-v* Turk. .
ferma. aidcau4iiloi.safsalaua?y ba Md m Jir" aUo??*
Ike Ceaiprteller'? Offc*. ,. _ ,?
15v otiT of ib- t i?miulf?J-*i?er? if the M:.1 iirr.in.1.
MvrPHr'U' T I'.tO- N\ v ' iwprrofler.
I" ? 3V s i:b7 H vrki.t ck?.i.Vks *ti<i
1 OTHER I'ROVERii' heyaaajng la lb?, Cart?ft?tlSal ?I
;lit ( ni of N. w'.Tork. to be 'e i ' i
Ti? '.' ?>???( ihe full iwiut deatiibeal wuper.y, l..j.?*i;ns
lot'ei e ration of the < ''y ol NeW-Toil '
cablidl i? it ", ' 'to t.ty Ilaa.oii ib'..iJ?J', Aonlh, It >, it
[l?..'.? W *. III. .
)>-f ? .- I..MT I iiown ??
(??u-i,- i i,l r i lend of'en y art. t? i. W?" I. I*.i.
i't :. I!?t,.e. No. jot ll'Hl?on-?ti<!rt. I-i t'jermoifctey-tan,
fretn M.iy 1,1813
Mi./t-.N" l? ?ad 14 (Iraaijwich sven.e, f. ; s term of ?v?
1 ><?? r?r?reiii May I, ? '??
I II c NriSa?, '*jnipUi ?M-iV, fora-teir? -f |i???ii, ft?-?
Hay - i'ei rbajtee-ttroft, fflr ? tertn if fir? j?ar.. ftorj
lleyf, II -.
\f at Orootlo, Pthst sfleet. Mobeken tlteeS snt Wee?.
'?..'. f. i'; pit ' .a ? ceui.uy u??kct,lyi a ^im ?f
:, ? i,.., r ..i' May I I ?'.
1er I ! ???', ktnv/ti ?siateffiii.-"
? tul douib streets, f.r sierro of f. .r y. m... lti-i
May I, ii '??
Lai ilNo S, W ' / Harket f' ? ; onVr.-y rtteet,
i of ff ry-; . . tr :l Mj) II
Ne. 3 \s .' in.: u M fi | Vesey-i
lera? al m esat >? kan May I. i?a(?<
!' - t ' , ? v> -. . |t<i V i- ! ?? ? ? ?? W II
a'r?-?', f ? . ten i f four ] ???- t ui SI ?y I, I ^V
Me, o v. , ? - \| rk*f, (roiiH .. ' I itreet, fei
i- ?... t l???? ? May I. I?"J.
N? It W?.biri|t?i V .!????, fre -i ; on Wsall ;'?? f.r-e?,
:.. ei' I ' ' "? -r ???-.- ? ' - I
i ? Ng .', t'. .ir? y.i-.k' t r til ?I mJ I- l?PI
. i ? ? s term off '"-yera. fr ? : Msy I !"?'?
i -. :.u. 3, E u ?'.is-l If ??.,,.. Ufaad H'M, tot a
????-.- I :
I Noll- , x M <ttri Ir.mu . on cuau I ?Treat, for ? trim of
ft .a ?ir-, f.- Ml. M;<V I, Il '?
, i . '.: .r 4 ,u Uran .t?:r*?-t for ?ter,-of
fo.'t reara, f-om >Uy i
.-?.i e ..?t? Markai ?I??rBeae??a*<l?tBAatve?t?,
f-r ? I V r i.a . Ir m .M.v I. '
I'.t i, I e ,n '???? ? ? f ?a i et.y >?> ?tad en IppBa?ttae it
lia < uu.| ? .,'. . ? ?1 ??
Hj ,.'le|oi!b, C -. . .r t, if Ihe 5*'iis:??? f'rt-tt
MAT I'MEW i BRI ."?> <:? '". u <ir,>r.
>r I'.I.K. DOCKS, VUXS AM? ?LJP8
AT AI 't'TI-IN
Tliart.- t'J ..l.-e( ?. J letam :ie aha/ftae (ol tha
j ? <t rs . -i ? ! I . - n I -
. fmmfi.e tstd.j f :,! y : ? ? ?. i !? ?
sndatpi'i . ???. .?ttbel . Jls I. ?:?? I UU.OAY. Api-I
I it >'i t-ka. i ?
MORi M I'.'.i It
Lot > / I?Itortbside '? N- i. ?l-'i 'm'k'iaslbet-ttaea
? . ..'a.ilJ. !
.?-a. |h 1. il-.y-.c r St 11,
. ||, i,.r.,r .',>..', .i:..4?0: b . k .-4 I ?1.-.4 ? u
: I II
'( - .. ?? .irofpur No 11. * '?'?'?! ? Ik'?ad <????'??? i
p, i . ;? .. i . .1 I
dfan.t westerly end) if ru r No. ft, witkv?*' ?f
er. No- *' ?ui I?
i-N i. -.N.? Jti
? I t . ?. N I ?I
.Norl hB ' ? t t- ? Ne il
t l'ie? n ? u, N..tu !.i . >l b -i?- I bet? ir? Ne. 31
K..i Li ? Il el"
I le l'l-rc... ,".?'i,? -I ,-? . .... No?. S Val I
! indo 7'h ?? . . fbnskheail
'.. ; i i . ' o j : ? . i ? ? 'i
- t.: i
i ind /I
11?Tk? bttlhhfsAirtilit?o?ik s.de 11? rb ? I, u ?.jul.^rly
t t '.ara i p era boa. ?< iiti 16.
I.*-.'. rKs.il ,
lotead k?ew??a i?.nN?t >: ?*1 .1
rfo ?'
It?B -tiaaifofp? i " . ??
11 i: ki.t ,'.? i?-- ,.. ? ?? . i ?'?
.'*-!'. rN i - .i.>i?..i ',-t" ??n . ? ? !
'?I. lie i- r ? , . . '..?,.?,
b '?
?' I . r Na. *
H-rf-kl.ee i st - f.i ? ?f fl I I
?i 1 ? khi a i
i ? . , SH.rN tu ??' : ' rte rt* st
? I?, l?e luatol I . -.1 ' |1 ?
i . :
17-p m ;. i e?. ?t tke faet i
rx-r., t ?i t ? i .?-??? -, i
le?fot . ?'? iTwrriy." ,ji..r ?:
?i-Tcr illi ? O -??'" ?ir-a
?I,
l?et Nd II l> rlxl ? ? i
A' i ... ....... ;i .? .'?.*. I ?.J 1
?rt?l ,im -t s !f i r1 ? >
. '.
iV?i: . bu'k'l. . I il ? ".-??-?Na -.iH
a r '. i. I
? ?I Pl?t kaataT ?J,, ,S* O. a??l k-lik \>. ?-'?sa, i pl'-?
N ... I ,ii ,
- o ?. r hai: ?? im Nu. T
? '?I 1 M U, A I .. : N , 1
?iu?l.,.?,, lair-/u..rN.. ?
o- i. a./ h*ii "i Pi?i Ni- LtJvMh ne skatetaaa??s?i
II ill. Jici?. i n ? I ;i
i I l-?- t.t 1 ul t'hil ?
|l I ? ? ! ' . ?*? <i P'rf. ?.'?* ' I ,,,i ? ?
at?Lost, : ll . ..j .',.. ?J.
t?I purr ' c rt- r N . ai
f ' ' a? ?i Va ?roa l'ai? Nr?. S? a 1 II
?7-1 .?o' ?:? - \ . ?)
?' ? a-rbal- i^ii-i ?? /'.
el-l,?.|: v . ' l r '. , .'?
.e Butai??? .?rw.-.o t-tt-.-. N.>?. iSain i
:a-4,?wi-. 't. fe/l'iai Ne M
W i'.?. ' .ils .. 11 .n rl ? :?t.-r S?lsof Plrr ?To. 10 i0tf,.l
Heaeeteil ?ir. ? r tarry i ??
^J i. ?-r. i.."' i ,? si ? it, ??", ?areftifii .v,.,
a-! ?t';'- ( e-a. t I'. ..-..- .- , I y,,
i.?_i r.r,: i .. . ,r ?|,r m? it, aiili r*it of Rhttkaeaa >a
laratw K'? i h t tend M
ki-l.t.v..? es i ?f )'i.?n-i *, wanh^ ?f 1 .??!.-.i? I
iwaeit I'lei. is ,t. I ;
-S-Ippri rvil?al Plrr Nat. ?.
17? Ptai Is?. t>, wall nail :t Huikha.d b?tw?se flew ?Soe
C.slU. I
M?- T., w.i I alf of fier N <. ta.slih.i J ?t .:. ..?.| S,
tVtrr.; | h-TI rSVaBi 4 I ?-td 4 1 I
a.'-Ju.. ? I ifal Pin No. II.
un aawdi . . i .. r n g v t
III-l m?-. :.. f. t I' .-. \o. I?
il^_i?.??, ? iM of I'.-rNii. la
'? --I irai ball. I ' ... Nu. -.1
tl !'!<per Barf if "o - No .-- ?;.i, ? .;, ,f SJ ,e-,t o
I' avt NtM >J ? 1 ".. 1
I I t>...- :,,i| ... p ,r No. r . ' . .' Balkhe? I .
I?"li Heft Nt . .?; si.l.rl.
aa-ta?art haU el PI i N .. UVwhkl II afR UbetlN !
t ? n 11 n N,^. J.: red ?'.
6-;-l..a?.- ball "i i'i. i tto .' ?i .. i, , ?f Bulkhead be !
la no I iprt No?. .??!??? ?
r'? -?.il?h-fi .t Iba ??? t of a?4 ? ? . ?? kr ?I
Wi-:i.,,-ii straa-t, and :.. , ,i ., ? ,, an i-a* ..i t). Pier, be I
I?.-..,. It r.i ,tt, . m d ??? ksaton ... . :?
? i e .1 ,1 I... '...a .. I . ?.?,
:.t_p,? , ? ,;. ? i, ... , KiitU?? ei ,r -? r. ., pett'oaen
leaas ?? u- for I I I peeUe'a laefavtniAtit)
Tl?BuAbrad ? i't. root ol I'oiirtarnlb :ia*-.
': ",. . ?! n , i . , .?,.....
"I '.' ? - .,1 : r lettl , t ?... . rt
7?-PU-r it i ho (a.)??'?!, ready ? i ?????
T??t\->t M ice a..' ? I O-?- li-... .. .. c .1 ,,?!! ? r. ?.
I ,,,I .... .?i-,. (f . ., , ., ,,. va_. , , I ,|
lbs ? . .. ,. ..tl' -,
il , >? , . ? ? f?'??'?> li. 1' it
U tij.t. \\ i bkUv .\.tN, i a ,,.-.,,;...
Cltn ? a. IM? I liSVetWIoftafta u- t'???* h*ui \
A -a -??i . rs 1 '?.->.',..
_, "-S? ' ?.a. hIi'v, S I
VOIKT. TO TAX i-V.T.IS. -- \..
*' 'it/eh) ..ve? ilia? Ik.. A??.a?i, ,?it II vi ?or II, . lost si .1 i
I ? ' ? th? I'lly sud i ..?...#? ?-Y-. ' ii '"??
.-(*. lb 'i , .! e?< . ' . .. .?I alt -S M ..
'J j- ?no Sly S I ... t ?I -mntaSiaiW a<<a ?SSI II? I . i.'a-i .
Mr\ tr*.? . i ... , . t ..u. .. ?. ,ji
ei ha s.-r nun.? , I, , . , ..i,: I -' if ?, ,
tabre ?f il.? tity aad . ?? ? ' i I ?? .\
?on< ?. lo I i ? l! .:? ', ,\. . la t r r ;., '. ? I . '. | i . ,
dun t., il ? ? tnnala? .?-.r. .'.j.etv in? p.trl ,*>??,? u?. . Ui.a.l, '
luutik t to okt.-lii li> . ?> f' t ilia;
I. ; .Ju ? aitliwuLa,!)'? ???!?-,i ??haiMpn ?i: ll?vReakl
'.' ? v h .? . lei i ! ,' ? '
ti-i!, n le.le ?a.l'h?.e ,j?h..? i. et-.i- '
u? ino ili,. ;.,|'.'' ttMif ha , ?tetl 'he ???*?? I
i. eat i? er i ? ??? ? :' r -u- ? i ? i.?? i(, ,l( or., .,,'.
!l sod : pl '1' B4 ? ?! In ir ill .? ! l ,' .
il" .. i " . I ? ;ai ..-..' i c retan . .-i .O? |
laudar easb, by l?e s.id Coi m . i u, ?4?
II ,.< a, l.irrti !. e -r, ??if <? ... , ... *.?*'.'.,. ,
l! i- . ,..|. a i ,...t? .i , .' ) :, . , i ., -, ,,.,,,. ,u ,.,.
l t. . t. I .1 .1 It' ,.. SUlOltat i - '', a- ? l- ? f,' -.j i \
1 li, ?. i'be jj?l. aid derial, ?Vet: .It,?!??(,? i', .. , v.
Iilr?. rfi;a iftt r ?.,'?. a?. - e r , |j , .. ,
u.. . kts ? d . i i-e i teile hj the P-o. r I of'.-- ,o I
u. f v *. y...;-h-ti,! ? ulOamriV: ? . ? : . . ,,.- LB.
1er llila ? I oatVrssltstn ! tppa?, ? I.. o,.i ^ ,'.'. ,
I..: o,a i j-i i aaarlered wa?eiia?k i. r< ?nd.wkltliataabariotl
.-.??. .?. .11. rili. .-. tc t.vi. oi tu..., t, r-a?ent)l?( V.|a.tvri
ees rVrn Tie c.ty,
C. H. WOi.-hl EK \.id Aueate ...,,.
c?i;im Of ru? >viiit?r t\iM?i!.4ioNas)T~ I
I.'.. ,_. ?r BR.)\tf.r.?T
^O CONTRVlTOKN.-lv.te.^!. !rt In-o,, ?it
?sei.-., ?nvetoaa ftskmai wM lb| rti;e ai i!.? w-?Mt,l
?lilt the nau.e of II e bld.rer w. ???.. thereoi ? ill he iv.
alaa.iatli.il oAw. ?.j \v0j,lM,,,, M?id| v lm,
laye? o .1.. k .. rD. ,?,..,
foi .ah... .He, Ska) ?'iVr t'lHeti o< Pior Nu il Nith1
ry??nkf?w?is of prepAaata.So?elher ? 'i!, tl,, ?oerlhisfIras? I
?<r?->t?,,t cai.baol.tuUi.itat ill. Otrl v - rtvs 1 ? " ?
? , , |
'I i.It. Net? V. ... Maieh 18. I ?II
?.liAllU.; J CysWfil4 :-:'--'? ll
?omoration Not?re?.
r?RO?()N AOK'KDUCT DF.PARTMKNT.
\J TO C(iNrUA(TOIU-^er.ftr?te "'??'??'''^?^i''1*!
luJon-d withtk? tlti??f ta?w..rkr for wbleb,,?,,yb?a?
l.rtd, ilissisne ofihobUI-r ?>,?ib? ?Lie cf I-? ?''''.'"V*"*?
wll* b" i?eeiv,.,| at till oi?>? ?mil ? ' ?'???? ?? W- fit i.lll'tSB>
l?\/ April 13, 1-if ib? e<mstr?io??D ,fl?V fbi''?affl|?>!?? W
|.r.,ri,,.'nt., v;.: sK.iVkP? In PVfv rtrtrd *** ?>???*
Le, to?si IK....til..v.r???r? ?SKYVr.btJi.i*?'^' ?'n'*J?jt
fr??iii Kirvn.tii ??.nue t,i7i TrM aveai l'ejtib t^tsui;?. s r. varis??
In Ilfty teem i ?ir ? t. betwerti Mal!, and .S?ve? ''? avensso?
Butt ClluiOtie lli.i.dr.dan.i'l'wentv bvlieli ? '. ?a "?' ?lita
?vr??r t? ,-.l tnruslb^ll'Uibtttaaat'i'ot M T??iil?|iv*?a?s|
? l.'.vSWALK fWn' .iM^brutt eort.er of **?f*~ rrl.tr? ?e-B
?n.i Hi. ?AV. ?y t?? Ibelnoctloa of Brandara? *..d K .i:' tVaeo
one; in|d COBHLE M'.iNK. pAYi:>'? ?/ aaoaaatad ?V'?*.
frotn V?. at ..-.-. t 10'I' ir|r. u'b -.vert ...v
S|,e, il,.-a:ioinau,d 1- un- f? tdd* e?,i rxi ?esBoM 3U ?V?"'??
tloo tJ'.Ite^eoUact l l?rk?ttbl?nrbTe. '
THOMAS STl.PHP.NS. ) f'r..t?ao
ROHEBT L IvVtUU'.U / A'i" ?'???
A. W i 1(A\K.N, ?I'. a t sol
OlUv-a Cr- !? o An;. 4uct lle,-Bitii?t.t. April 1 Mi'-.
l? ?t 0 VOS AL- ? JP O ?
i?500,000
VOLirXTFKH aSOLPlKlt??' 9?l??f AI?
aTOXa. UONPS, No. Ml
I RAUB ?vaXrfOf?U ?fl taitaahalal Um n.>rnptrol?
, ???r.i.iTi niiMllSA'iTKIUV, IlietVIi dvVof Apil, 14?. ?ta
o'.'o-l, p. m , ?a Ian ?be tutu? will be pgbliely op< :ie,J, lut too
ptr.-'"?- . : t, ? hi ,\: ?i - . iy i* .<..;' P* IIBJ 0? I''IT? '(asA
! WHiotnard DoUan of tb.) '? Palaatoor >;'.' n- kiinily AB
Kund Lou I?. N? Ii," ant; uric-d byoti atlii mee,?'" the Cao
pertHtwj, pa-aej Man.;. N, 18'?', ?aaj an i * o? ?Le Lv-.talaiass?
ot bo ?kit? .?.'New York, p????-d il.teli ?* I ?* S
To? said ll-j'iili wll. Ueai iu'ere?? r.t fcl.e r ?tr of si ?-a Bj|
rent p*r "Dlliirl. pa/Mule arml 4?nr| i'ly, 00 Hi? i',r?r?tare ?f
Ms> ^"1 Hove '?-r In ? !i year, ?mi tbe pria, In *l wi'l 1?? iw
ilf.:u?Td | ?ajoajalai 1, Mit
Tbe propoaVi ?HI -lale tl ? sauuiit o{ ? nb dee?: ?d, toi
t'.a pn.-e prr,?i.? ?vpdred doikr? ta,"i?"?. wiJtu? poforo?
I wlin.? ?rop-Hel? S'ese-e^^ad ?y|lT trWti irajn hy r-fjn'Tod %?
jibpo'it a.i'li tbe C'liuBbtruviu <^ tb? ClU y.t Abe air??4wwf
I Link) thi inrna ?wt'if?Ito tV.erti reeyeS. tlrsy
I On i?r> l'ut n, t ? ?'? ? ?'??...??It T? r Ha .;,-..-i..'t ( i.e.'h?o>
I ber?ub' .. ? .t?, ?'ii? paries s?ll'.Vee.,i|..l. ,| '> r-jelva
<b | I fet f.pj aaeaall -f *?ie par vil-o v?tar-jf, Jeautoa
?r ?a fat i?:-? of payment?.
tToeaaMj M ? ?:.,;tlii? ?esJed sr ! lo^orae I PirtTiOttl?
?ir \o'ii-itr. r ???,' I: r Paa? y Aid K-tvl *->nd%. No I?, ? toa
?' ?..?'. t . j ? . i.'d ,?i- 1 ? ? fJooC ?D-pirolle?.
? raj t ie rr*T??l ? ? r.-.- -i. any or ?tit 5f tl ? \j U af tao
in'.tt at? of *'?r''?p.?:.', .?. i- . j' R.
MAl-IIIi-.U- a. I!?tl4N.?U.V.C?a.pti?U??r.
It] f ?-??.? VrV_ O*rv.rirri?ot ef ?.t?s:i??. (eOai??*?-?'!?^*
QgeOi Msr-li.'l l." ^_
I'll i i .?ri;..i i'avP'T V ?. T* T ?,!' a-, ^ i
Ni- lu-lit. Mit' ?? -" 'W-V f
VfMI.KU i'ri(iL"J.SAJ..S ?lilJ Im r?cfif?4 a*
k v uni oiH-" n-?i' 1/ o?.-i-k d> '??. "tM'rNDtt, Apr?*,
? ? ? will b? f..! !y i- -4 ?a 1 r^?d, for
i.- ?.Hi ?-) W ,?.f>r a.,J itiav?f,i.^.iiie c.ileat?
te IpHsj i rtbedty ?? Kao r?rt fir s r-n.-Uav
rtr (mIJ ? r-. ' ? ; . - .1 ItVpu. ? ' ? I '. MlvUMlO?
ii C ii ????-, siaTI.ilv.-rii?!'.- ?arv? in ftsael i^i.?.;i.?r.B
r'v.ri.if i<ti.i"'' in Irr ritsiRiW W*Ab frr? ??n,?ta??t fco
lu ? -, ' i? ( or i> i ? ?'. ???! . : I i. ? ' ifie-r.
M'h,?Yfo un o fr. ?"??? I'd ?pe. .1 l?t?n? i-ati be oblalneal
?tt.i. ?I'i ?-. CftAMCia I. A nii'M.K. City liopcetot
? ?,-?. , j '?at' r?., ? ; .Jtur?JtiaiajlT, Mit.JiB, I*
J (JON. KACTOIt?fc?Separate Sealrjd Fit
(??? ?I?, ne- h J. r rd if? .. Ihr i.tl? or ho work f?
f|Vj COM KAC^OKlt?Separate Sealed Fro?
1 ???? ?I?. eec^ ' J. r rd veil. Ihr i.tl? af K? work f?a
*.?. 1- it ? ?' il;- of tl . pel . ? ?iTrrlac, ani
e| ! ar ;' i. -il e i, tin M ? ?'?
I v ?n. .i M ?- ' I?? ?? whl ? t..-y "wlii b?
I , ., li'.rl?-.- ? .-..t ?i ?b. . jf !bef?.:!owb ie'raet l.riarw???.
n ? i?, \ z. ?(? N\ Kit ?? ss ? ? ?i ? lorll ?tret I t ><<? Klflb ao
? r - Kl?". SHV4 KK 'ii *-wi?i? ibia-stirr>vlav
ltw?eo iii.i iui r.? rt.i-is-ti ?et: ^^:^v^:t in f ?. .jf ?V
? ?? ot ? P?? 1 .v.' ?i- ?.? tnd thron . y.ftle?v-*i?e to
Inava? kiftv-foi I >. U f-II in Klfty sevei b ttrost
... ? ? rbm r.i !-'irit eiJ ,J ^ m ' iri"iat|
.14.' II I'LVp.RTMenaad i ???? il>? llao
j ,' V\ ? ? a*-.rl Its-n litTnOnvrKi to Hvbi ser ?t'eeta. (IROtB
WALKS el -tr ?. ?' V?- g ? \ wrili Htvi b-mlred atvaV
??? .i.dl'n ? r. 1 ed al a'.nrt .?nth iatr.?r1?, ?J? '
Iavtveo? wll '? ' ? ?v' ? t itost I ? ti-.-et, a? I of Htta?
?i t .i r. i.-. vuh '?nul-n-lr?;.) aiM-toarA>-t.ilr?. 0*i booA?
rn ii-#,i'rf.iut:'i, ?"I I '?.- ' ??mdr ? i ? .d l?,-n|v.flr\>
' .tre.i? ?n-lfor. ros?wa'-i?u vi??t, rly n la ?f -<i?th ?vanwa?
? i:. .. I ' . i? ! . . : '
I ?v?. Jjrrrui?tt n,, ! ?ruia \?r -.ij.. v-.. ?pplf to O .? OvitataOOt
a-rkat J ?' .?Lee rllOM |S ?TI i'lil'.MS,
XU.'iLH'? L OlUKAOIf.
A tV. I IIWKN,
| ( ri.: ,.i A.p.rJ ? B.isra,.
i fft?itaiu XutUfo.
rpili: gt ?HA or MiW-VOlCIv'.
1 'i,i"HKI
IVoU'Mlf.ls WANTED l-Y>KNRW
f \t>::iv l'uiiM?.
I ?;.v RCti?t i? BOfJNTIM AKO Hani? Mt^itEY.
I M? ?- '? ?' fH ** ,T ' HtVllltat? on " ?lanteertaa,
i j , -*i .'n?Y. laVsauaj n aB,
?'r |..'??i?|. ??? ilmsiT ? ? P, v.H.iil ?in?,
H. . m T It . ?. i ?>::?,
Ht? Kitj?rit' fi'ttor, Ai'i-rrriwar.
Koa. V.i!jii? el 1 ?mo, viper???**.
Hos VVOJ.i*? " ?? "Vi- ? -?i" ?i- r,
,iu i if &,.?? j* \':!t:'.i af l'iris? ?t wm
? ? ? g ?i\
; -..- a ?o- V -sr RvvraH
'."' eeli .rf? i' . :: . r . i K?nr ???n? D?*
It. i fand IkKltiry
1 KofilSsea-,! .;? -. lit, Ka? i II ... |f ? '.?.i?-; ITrtaBl?Bli
1 ? -d >? ?! t i-ttei *. ?? .? ? . ;t,- i . ?o?f
r?. .'?'?i-.. ttai tt.Mrai'. St Hi itrad (?vv??) rvvilaa
llji.-i T ' I 'fllu. 'r"l|'. .1'. r. i! ? ? t >??oi??jf.
| ItOl SI Ills
rOsVTllKKK ...IK it? m ?im
?ro'iSTT.?ItiM
Oo.KKNMljST .f. ????
...-L. ?9??
kuii inn ri\R SKi-ltl.l.'S.
COVrffT . ..tIN
(..IVKHNWKWT. . JfrOy
?; ?'.?e?
?Uli ??.s. i . All MU Hl ' I ?.
COVNTI..?.10?
OOVKkl VKM. ta?
T alea
VI..- llvX-i.'?. ! ' b- a? ?' ?) ?!." It-, I ' bit ..wn haaij, ?O
iruviJ-d ?:i * i uto III et ?le kaaal La?r reliooo ?a .
P...:pti. . ?? r . v .. ,.1, I..! -,, l.,ul l>..,; ?ua l!,e UeotV
s?oii??'.j b" . ? I ? ??., pefo a who m y u-. tiu tl.a H. r????
Hy ami-: ? I l!,h t'dain.lo--.
1 '?UM'.I.IV.S C?lltS?J>. t.ier?,
lin.vi i si;\ i:mi-.i:\iii\\.'.i;i?._vi?(?u
I'li-oii'- ? rnatiftba ! :'. . ' NI K I.N'l <X H vit II eil
rc lu.d j "(-:?.. ?..- . ? i ?? t .? ,0o MOW
PAY KVKNI 141 An | . laoate
? i idja?. i U\KUS ... i ?:?. Il t.. i tati.uiM.
(??r.iiir.r. V. tiiimi??..\ ?? .,. ,r; .
c"ir\' r n 11.] : v n f "i Ti m > < ii r/7i: v.s1 k~e
O (.III l.iv.I l'OMSn*lPK- Iteaa.r-Wr. Sfobao
11 ii?, No. -*3 K?a y. V ?>Ll \J i i it- \.i\UU. Th?
? ?T ???!,. 4?
l: '. ! : . ? ? 'Ita>
H. K>l. .??-.. II. Herbert?* .... . .-,?.. . l Kamt, wroto?
.'. >. ^~
CI l'H?\ I.MIKS ii:-.J t'ltMM/CrKLS ?af
r>:u\ s-H id i ut N7 ??'? , ... i..... :. ;, QroTo?
liLi.1.1? ........ ,1-1 ? fn -, r,-n^0s ??.[> ?..?".
\ is' ii n; n t. i.t> ?V Y !? ,,k..r.
Ko at? iitoLiw??.
n?fi? i>l? VIT.? l? .? '-?tilt-r-eaj^n,. t '- ivintr ap?
ar i-" ; ?' ? ' . ll?tlll?tl ?o
. |?I?H ?1. ..'-,. . , , . , .,, ||.| ja,.
K ' " (?i, I
?'??-a
I iCstOJ S" Wtd IVi'lr.l ?ear-It .lib- n? 'i -?a,.'T-?i?' tflo?
. r , ' I .'i.,' ,' . ,a|lr
.4.1. uu.lli i I. el' lti,r ir4rl rl. ??? ." '\ ibkro>
','?"'?'?' '' ,, ...?..: 'a'hirto
?' . ?T. VrarT
? ,'? :".; ? '? ? " h .>!?? .?..e^.U? at????1
^ ' '"' ' "? *.' !? N ?I ra>Ui ?il a**jB
V?'1,'; ' ?''? ' ? .-.,:?. .:?.: 'ut,,.>?i?i
? e , ?I-/ i.a t?. i, , ?I,..,...-,-:
k*.*L*$ ? '-"'^" '? ???"?""??
Lm'i?ai.i? K' ' ua l ? ?i
'Ii. ???if-. : t?l Ya .'.??' .'. . . f. ? ... ??? , ??.'ratw V^Hataoo
1 ? I? ?? ? ? ' ' . . ? I . ?? . vl? n-,,
rVAL DKAITiCJ. MI N rt"
?- PRI ' r >YP. ^ItCtATraBl
.?rt e .N.. :,: Hr,f . n. ., ,
P? ;-?! ?.. (b'-l ??? d ? a . t ?I .. - .i. -tu:,a,
I". ?... ?!' ?-i'.'-- ? ',. . ,. **.,,, ?, a 4?o?*?>
. et .?nei .? lO.aUljr lo ?fl- ib ?.
\ NE \Nr?. v iVT^rdiexTwtmii??il1 lu Oto
A l,rl,!,h. ?.( I,' l.;N,,,? t.-, ? (J rUojO?,
?l.r I iK?N \ I t . -, ? . s, a. i ,, r , ,|, ^ It^aaaa.
?fUuiljiucrtf.
kVTF.AM >\(?|\!-, ??rT >?,,?. 'MU.r.Z?
I V i i,,, .'.., , , ,t;- .;.>,,,..,,,,., '",'iM l\a>JiXB>
?. i ROILttB, ?-.ti ??..,(?,. W - , . .s.;..k
l'iu?. ?a ?(ti?tiod. I? rJtae i ntir. I? rooipUtl watkU?
I..J f, aia.l. ?u!? ... jar [Vr |?i ji.-'i?. bav? u lines?
f..r :?.
A? aoak? et el'eiitPr? eb PI'll.H Si'cNr'?. I5!?..i f,t
irie.l. ? i.'???.bv en? af tl ? I" t on'lb r? lo l?e .?o?.?ii o.
arltbal.' ivbo?l, . ..,,,? .? ? Pl.tiidi.;:.i.??*???
lairtufocda'l T? ?di? ?'? ?? It? 'le. '"" H 1 e. irai? 'biroB
?|,';i.'. .iiV^'U-i.'Vl .ll'Y.l' ; ids. X.T.
TPODp A* Fu IEKTV. ALivhiiicia/ Moaa
K rl?..'.| 'N , 4 0. i ? ..?.-v P"' ti i S t. ?i ??*?
' . m , -. i...,.a>,
'iCa??^ '?_? -J; v'!,i ????^??vior.akfebr v B

xml | txt