OCR Interpretation


New-York daily tribune. (New-York [N.Y.]) 1842-1866, April 04, 1865, Image 10

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1865-04-04/ed-1/seq-10/

What is OCR?


Thumbnail for 10

/inantiol
?3
?? IL AT COST.
?COI? BUME-RS' TsENKFIT COAI? CO.
t>ll\LH?i ?RIO.
K?ch?lv*Te<^i'MI?i''be hi.lrj.-r to on? ton of eo?'per yr?r,
al Um ?"?I ol uni,ii.c. trt??por??lioii ?ad delivery (whi, h
b Kiw ?tout atip-r '? ,,l. ?I?,. to ? ?hare of thr profil ?*
It? taie if coal pr?,.:u id fX-j?.i ?i th* quantity ?upplirJ to
?Batralioadr.-a.
aTaBBSS who buy for ?rT??'ment rsn hire the coal they will
tastutlt'rd :o >o'd f r thtlr u?i.?6t, and receive the proi?<??
?Wrr the coax 1? nail.
InveatiiMiit In II is if or? it net ? ri.k, Hj AaSbracl'.? Coal
BBatls a:. '.. ?> i. >, . in Ti'ue.
To? ilisrn to he in.d ?r? limited, tnd are nnrly til ?ob
SSHhtrd fr li.i'ord ,le a|,?.liraiion il pecelWTT 10 ??cure
???J. Oflioe. No II Drtttdwiy, fi..,.m Na 5a
mi afreta,
JOHN ANHF.n>"N. H* 41 Hfili-tv?.
Bou. C t.ODr-IU.Y Ol'NTIU'.l., Vi> or of New-York.
Hon. ORF.- IKS cl. Hl 1 .AND, Mivor of Jeiiey City.
Bon AI.KIiF.D M. IV? >')!>, Mi-.y. r of P-roox'yn.
CHARL11S JH.NKlNJr., Pn- .dent Kail ?Usa* Mia?.
JOHN L. UUl'OLAr'S, Se?:rrtaiy Meicluuili' luiuiwnce
?15??nip^iy.
JOHNC. ANDF.K>ON, BSBrttare, Broadway and 7th sv?
WILLIAM P. ST .Nl'l-H. Coal Dealer. No. 71 Brn^.lwaj
CHARLE-? II. APPLEOATB, C. II. Applt-gat? k Urn.
S
ILVlvJ. STATE
MININO COMPANY,
Or' NK.VAUA,
IRCOUPOriATIP INDU'. THR LAW! OF THE
i-'lATL OK N il W YORK.
CAFITAI..7717.sB.IOUOOO
100.000 -HAH! ??. PAR i Al.IK. M
BO.000 sll.Ml.II ?IE?.' RVEU KOK UullMNO CAP?
ITA!?
OlTice of tire Compati) No. 49 WILLIAM ST.
Ba>?ret?tT-n. S. Mil.OR. Prn ?Vm-A. RARRET.
A united ?mount ol tor ?toe? I? nllere.l for? lew day? at
01 ?<" BSS ?Saeta, n ?'? Mil --it I., forth. ! c-Ul or ???r??uii-nL
Pab.cr'p'ioi.? rrceited'st Ihe f< I oai. ; place?!
?t. h tR UK Y, Preaid.nl, No sil 11???. i ?t
ir.sRV CAltlin/K Tr?..r.Re. Illrtattat,
?K Id ?NO K k. I). K IT. N'. . .>" '.road it
OEOitOr. llll.KY. Nr. IB Wail ?t.
DAVelNPURl k l-AN.NI.NU. Montagu* it, netr Cootl,
Rr.?,lt v.i
And ai lb? Tratte of the Compiny. No. 49 WMHse* *,
fplLN YK.UitS LOAN.
?S.3O0 000.
RINGS COl.NTY (BROOKLYN) o*VtZM PEP. CENT
COUPON RUMOR.
Kites c.cstt TasAsrarn'? cmce. 1
Ko. in t orar ?T . i K-oKLvn Pen. II, IS?*, 1
The Com Ij T,e*l*rrt hrrrbj m>: ? a . .!.??? ? Is*?? In ?? ? n
*f on.- ilo..?and d ul-r? ?-id up? .id I" ? ?at* "I tl-?'.'""
aalt? lili i hv ( bnp. 8 et th? han ol I8M nod hy tr?..luiio'i ol
?a* Por.rd fit? ?e?TS ?o? ?do, t. d Dec. ?"'. ISBA far ta* p il
aoar ol ^ in. ?I. qie I? ?r ?ha l owatj, ui.d r It* Frei
BW' c?. I lor i mir tre.-v?
Sob-rio? i? all r-, rive " Crr ihi'a'ei of Ipdel tr-l-o ?? "
twain..- in', r?-?i ir.-i!. Its date ol ?uu.ir ?-.ion m td the b. fid?
4t*r ir.dy lor de it.tt '
Th? rlon-1. wil t. ??- Intrrrat ?t the ra'? ofSFlI'S" PFI
CENT PER ASM VI p.i.ol? iei.,1 ,m lu.lly. m wir- < ?n
the l?( d?\?ot Map I e Vreir-bi-r. the print ipi1. will be de
BB?I i-avAO e - n tir Ut i ? o! Ma)'. I0T0
A* aaSeeripti ? boit i? new ..;??. at ih? Tr???iirer'i "fier.
iniiMAS a. (JARDINER. Csaatp fi???.* r.
l'rrirr or T-?* t
CaiCACO A?<B (iR'AT ITtBUBB I.AIl-.AT ( OSFAVT, >
Ne. ... ?\ iLLia ?T., Nts? TOMB M irhte, IBtA, I
THi: !M"Ki:i:>l COUPONS of the KIR8T
MORTUAOK BON M o' 'he ? HICAOO AMD UREAT
EASlH.N RAILWAY COMPANY, dae A<*ril I, >? Il h
rnd oaand ?I r t'i t rtat? t ? - (I. u--un.. ?:! t?v i c- p" -? ' ' .
?nattl.ell.nl?. lit il M?ar.. Mllll'HARUU oHU
BAUD, No. .1 Na??aii-?L
HENRY VOHO.vN. Ti.ituirr.
' ?fier. N'ahat Misino ( ompatt. 1
No ts. PaoAPWAT. Nrw-loHK, l'?n h 11 i?oi. J
?aTOTICE.?l'ur- i.int io s?-c i?.n Eleven of
a the Mu ?> g Laws <i the Rteta ol M.iingtn, uefvl
wtue tha?e? af Stach I II*
NA-- il MININO COMPART
ttsr'.:trd lo? BMi-MTUArul ,,f ?.ae.-in-ii'-). ?til be ?old ??
Ehli. ?ueiion tiTo.de ol lit? lor, lot?, ?I ti,r olnre o, Ih.
c euiv. N... ib. Braadway, Ntw \ort, on 11'LbUAY, lue
Uli day'ol Aj.til. ?t ?e n.
|UI ahme? u-, , e-Br, -it? I?,urd.
.0 ?! ?re?, no nrx ? t tr ....-a. '
4(Sj ?hare? no eertlBesxe ?-?ii.-ti.
t?s? ?h<r,|, no ,?.'.l). .V i.-u?-d.
Bv9 ?burr?, no f?-i!ilu? e laautA
10 ?I.?'el tu t-til.ti |U ,?>... A
3,6f?.' ?hire-, no cei'iiCJ'.e i?.i.ed.
Jio -i..,-,., i,., artiih i ? ?? t.i.
00 ?iiaiea, i.u 1er:.neue fataaat
K K. McrULLT t?>?-T?rt*TT
Fp??E NINTH NATIONAL HANK. New.
X V,rk. Ai'UIL i, lob.'-. -UlAKiLKLY ?TATEME NT.
? laE faV
n?re..nd l'.i!:? Di.r.uilrd. (>3.14n TN.? :.v
OtaiBmfti?... H*M "i
P? mil tire mii ItlulBI. I" '??- ?>?'
Hij-i-ea..... l.'.-S,'? ??
t'heci? ?ne l.i l??>! oih-r Lanka. BM.Bna M
fB? 'mm other Rsahi. I.WI I T 4
,B Ras?!? shb T. t.i.-tr_. I.iie.aoneu
Othrr L . R. S.i.ir.n?,. 1,1,6? f S 11
6f'?r.. H> SI
Legd TlBt II. I.SeMM
nutH Ut :?:
LURTLlTTRtv,
e?p(;tl^to'k. $i,fxifir?in ?y?
I?rot,t ?nd Le. talin Si
Pi?, ?uni ?nd Inl.r. ?' e e t. d. IO\:47?.:
t)i?i ?'iitli uiiraid. .'??' '?-.
Crc. .tiuii. B4:iV?i??i
l)r, ..:.. U Jt) u?.' t
a, j um: r
Sta-?r-'New York. County of VtwTor?. t?. : I JOHN T.
RILL ?.?l--ro!tOr Ni th .S.',?o?l |t.?k ot th? Cny o'
P>?vv-Vork d - ?ol- uiiily mut that il,? ?t?jve ataliioei.t t*
Brae, to the b. I of u v k.,ow odi? aod ba-li-f.
JOHN T. IMI.L, Ca?Mr'.
Sworn -lOd gabaotta?! b?for?tn? lh>? t.l div al A|,in IS,.'..
J. II. V. AtnatSaB, Notary Public.
iTtBE ELECTION ?"r DIRECTORS ?f the
J l.i si, ISLAND RAILROAD ?il b? h?id ?t th? .,?.?
Sf t?.? ( otupAiiy at Hui te: ? Point, ou TUEIDAY, IHlh ii.tl ,
balweto the hour? ol 1.' a, d l p. ni.
OU? Ml ( 1IAP.L1CK Pssitssat
lu? asti am> I o: ri n Hau ,?. ? t. ( o.'s Omet, t
( L? vi [.ash, U . Msifh II, ls..j I
rpiiKlln (11-.... ?OMIS RDfJ llivnl.'ti.l CER.
J TIKICA'IF.S of V|.t?. lSs,j, ou? Af.il |, latiO, w.ll be paid
51 loatuin) eu, pr. ?? .'uiisli u-, thr I oi.tii,?i.-.?l |i?nk, New
ol?, ot si '.:..- ot!. t.
_ II? !.'( K, Tr..? ( t T. R. It. Co.
?'csavi Pass or tn? ? m<*? Ksw?Yena, j
Ko ?"' 1-rtTos it., Ksw-YSSB, M-rihvi. le**. ?
I^LECIloN? ]:,.- annitalElwtiouiiir Direct
J or. of 11 !? Kan? s- d (or li..|,,- t,,,. of the o? it 1 le,i?.?,
Will b? l.rld ?t II ? Hai ??? i r..,,.?r *a i I'KSDA i oesi Ap'il
li. Th? ;?!?? ?. be ?p?a??1 at It e'etatb at? aat do.edati
Sclcfck p. m. It) outer ol the i ? ird
_ CHAR, PALMKR. Ci.hler.
1>HK COUPON8?f tne H0N08 of too AT*
LANTK. ARUOREAT WESTERN i; AILW'AY CO.M
a*.\.\Y. du? Air^ I ?-.III... paid ai ?he ?Bice <?l
McANDKl.W h WARN, No. II Pin?-at.
C201.1) and SILVr.l. MINIMi? Ptvt?ot who
? will, toliiTrit in a MIM1NQ KVlF.iiPRISr: BaMttJ
EXTflAOltl'lN i':\ IN"!' I Ml .NT:*, now orjanUii.g by
the und?-r?liu?d(a PIONI I.R CavUFORNlAR ai.d PIlAt
riCAL HIMERe, ?? : r. ,its* atieatSB ?'id B* n?r,-??ary hf
fo/ontion by sd'.i...!.? It* M J",l*tfl-?-d pieeteBt to 2"tti
April in.!. Refern... i? nade to HOItAt IK OUEKLKY,
8*B>, odltor of Tits TsiBCxa. J. Wl.NLIIKSTKB, No. 3?,
Isaa at., N. y._
Ornrr ortnt < nirxnoASp alto? Haii.roaoCobi'ai.i, )
No ij > ICHA>ui. ri At k i.u RasABBT., t
Ni? i oka. Mai .. J, l'?.V S
C1BICAG0 and ALTON RAILROAD KIRST
/ btORTOAOR SINKINO PVNtl I'.'iNtis-V,,-,?. i.
b?reby ,i??n Hill w? b??e thu d,v drai.-i?'. d. i,y loi. ?evee
leuHoii.i. i.ii-i.-.l?. follow?-. I !.:?:. tZ Ul, 411,13 .'.'7,
JbS SOI ?ST1'. HC. 44'. IM. HA, ?Il 41.'. BH f" rr.lenptii.il
A??"d m la lb* ti rt?ii of Iba in. rti v I' '?? ?'? iberasB ?rRI
if.? M.y I, IBk'.. lit? under.ici M ?I tr? re.-dy lo pay tlieiii.
SA-iih l.teieal, to f.i uhc.i'od. BpCtS fBaBBBtaiat* and ?ur
Sender.
f? J 111.DEN No l2\V?li.K. l - .
L. H MK.. UK. No 4S Kxr(1?ug?pl?ce. ? ' ?"?'??"?'
IiSt).",.
ATLANTIC WL'TfAt. lNSI'RANt E SCRIP
o? !-',:..
Hougl t ai tl Sold hy
UM ( t.lLM^N,
bTe, to plea ?t. ? j<mi of Wi)<ilm?t
hew YoitS ???o New H*?'? ?ail'ioao Cae. PaanS ?si. |
wd inro'v..- ?. i' ?t TrsrsaugM* 'Ml. ?, M??. i. ?"i. iSV \
riMIK INTEKE8T due nw?a toe MORTOAOE
I MQHtti ol tl .('? n.naoi-. Apii! I, IHt. wOJ Ik PAU
en Bit??',I?! on ?nd ?urrroOef ot lie (Ol'l'ONS ?t th?
ofl. . or U.? BVSk (?K litK RKPI III.IC
W, HEM KMT, Tr?Afnirr.
x3onking ?jougio ant) liankcio.
v
EKMJI.Y1-. ?V Co..
RANRERR,
M) 41 -VAI.I. IT. NI W-YORK
GOVERN M EN I AOENT8.
tot THi RAI E 01 TUR
NA I lONAL '? :'?<> LOAN.
Cot?iml??-->o ?' 'o-.i-ed Ravntl, lli'lirr?, ln.ur.rt-* Coraptntsi
and all P ''? P ' "-: '' ' " * '
Till ' >K BON OS Altr. I--I i I? IN DK VOM I NATION-?
?i *>> '?*""". ?'?"". *'"?' -."'i t**.aaa.?tuet a..-,.-! is if-i.i
and M ifl'h? hi II,!?? '') V??!? Ir 111 l.'.ll th, ?into th?
?imelar .Va'?> '-"?'? ,'ull) BEARlNU INTERE-iT.
?l.oh? yi.%'??-'' " ' ?> '??* 'A'- 'I ? U.-e? of (io?. rnmei.1
h, .-M, .I ..'??'i'i?,lli?l?i?llleol d or
r jt ? igt" '* ?"' ''?'*?>* "?'' ''' '? >et***t Hid l?d ?U j
TnatftvjsT TiwrAavwirrr. )
Ornea op raa toarrant-i,-? or t?b CrTwaancr. >
U'AIBISOTOa. Mlitll 14. llsOS. >
WffEKEAS, bv KfttisltvUiry cviilemo pro
?. ni?d to it* ?t-drritgiird, ltiitt tvetn trniii? U sppe?/
that
THK NATIONAL PARK HANK
OF Ni'.WYOKK,
inthrCltv of New York, in in* County of New fork snd Stab?
oi New ? Yetfc, h.i, be.n duly er,tiuird under snd scroidm? to |
the rrqelri airut.of the Act of Congress milled ' A? Act to |
?ajila, sflMltaal faniarj. aeawd by a pirttg* ofi"u.d
.????lei I o-'di sod to pi' vidr 1.- 'he cir.-u ?? M md red. n.ptinii
ihimf." agi ? Una S. IMiaad hnnnplbalstEhMlM
pmlllaai o. i set rerpiirrd to becoinpli.d w-iih beiot* eoin
nifi.ci.ig lb* b.. ? of Beabbtj aassf aabl Act
'I ha ..rrire of tin | Jfa I ?I U>e furrnicy being ?rsc?nU
Now tnnSjIB I, M ' " """'h ??*"P"-y CamptiolWr al
th.-Currri.ry le BCiabg ?rntify Mat
IHK Mil. ?NIL PARI BARI OF NEW-YO UK,
latbe eltv ef New '. auk. iu the County of New York sud r-lai*
u, New 1 oik, I? lutnarl'r.l to-oniiiietuc the huiiu-.u *l (??r.k- '
?eg under these? sf.Tc ?
In lt-?tiui.iiiy abeiaat, v? tu.?? my biuJ inj ?tl of offloa
tl I? f'uurtrrtitU day of tio-h. MR
fssa4>] BAETUEI? T. Howard.
No I*?I. Drpu'y I oiiiptroiler at lb* ? urrrnry.
LAWRENCE, BALDWIN A CO.
Nl). 70 IIAl.Ual"., N. 1.
BANKKIli AM? ritOKEIta
Dealer? il ?'.1 kind? ol
OOVl.HNMIi.NT SKCTKITIES.
BARR?, MNKF.I.S AND DCAl-EilJ
?aaaead with the
NK1V ??SO LOAN
en the moil f?vur?be tanak
P E T 1*. (1 Tt E U M,
ind til ether STOCKS, UONILS, ke., BOl'liHT tnd SOLD
on Cl)M.MI?-SION.
ivrrmsT allow id on deposits.
nrsviTT c LAWRENCE M.-u ?r N T, Meet steeneaa,
r-JMKoN HAI.DU IN jr., M.i.ui-r N. Y. .Viro run. and .V
V. .V, i, ? in.-,- i
I YRl'rS J. I, Ml HI \CE, I.str (?mi J. I.iwi- ?*??. H. Fill*.
II st. A. H tlaSTEU.
Mouki: ?A BROWN.
BANKER! AM? BBOKERR,
Nth !|1 NASSAU ST., N. Y..
DEALI H> II?' ILL KIMOSOP
GOVERN MEN T BECURITIE&
RIX PEB < P.NTCER1 IPICATE4 u? INDEBTEDNESS,
GOVERNMENT VOUCHEES, .'."0, I?' St, i-? BONUS
BoagM ai d SeM ?e n.? ? o?t aiaaable leiata
alen, i urn Tin: hm?hly popclab
r. S. 7..J0 I,DAN.
.?-iib-c'lptla-n? re. I v. d dr v nbie to ?ny part of :'.? coas
?rv, fu? o: .i,?i.-a- i : mi 'umd
KOR 1V.MI DlATt DELIVERY.
Stock? p?.- i."> it | rlrs'e sale oa tta H.?rd of Hr krrs.
INlEHK T ALLOtlKI? .?N DEPOSITS.
HENRI 1 MOORE. !.. JAMES BROWN.
II
EM.? A. HEISER ?? SONS,
DEALERS" IM C.oiFRN'MENT SECL'RITIES,
No. 41 FINE ST. NKM'Y?lllV
7.80 LOAN.
?rsaiy for lmma-i?i.!* lir-.itrry, m ?unii to (ult, AND ONR
(lUAETER Or ONU PER CK.VP COMMISSION Ai.
lowed To \'l PAETIE&
MAY, JULY AND SF.I'TEMUER
COUPONS,
CAtsili.li IN QOULhj
UN LIBERAL TKi.M-i.
ITLANTIC 8AYINU8 LINK.
tt\ Cll lill.IV SUI AI I 1? v\ YORK,
OPER DAILY.
Sit P.r t rid lui.ri.t II r-wrd
I'rpe-i.? c ?ri* iu?,, i r >. trt?:, ? Itartl IS. wi''ttmw lu
teren f.oiii April I. .". I' VAN PEU Pi*?l?Vat
i II IRLES D. 141 LEY, Tasatain.
.'oirpn P, < ?.rit*, a r- ri.r?
* i LAKE, L?(?1?(.E A CO.,
BAREI Its 4X1 A'.l'KT.
FOB THE U.NTT ED BTATEI 7.30 LOAN,
Mb 31 M ALL-?it..
I'l'e ?'I d--n< rrli.i'- - ? of 730 Not*? OB hand fcr batM
abata ??llvrrv.
/ lARaESCHE ?!? MLVrON,
VA BANKERS.
Re ? ' noto?!
V. 8. 0OVERN MENTA til NTS
rOETHESALt. or"lilKp.riO LOAN,
ronvertfba? iftrl t re* j.m uio
5--?il tin.'.,i It,. 'RI?O CON 03.
' !,s- I; . .01 reo. had ? ' .?nu to lull,
Sim k?, ft ?i.di ?i I 11 ? 1 h., .-ut ?nd ?old an ? en, m'.?'.in.
i i r- tei.t Im* ????. ?' ??tin atapatbt p?> J ? i?W*saa*j?
CITIZENS' 8.W1NOS BANK,
BOIIT.RY, < OH >KR ? >r t \NALST
SIX ri H CE.iT IN lEKE-tl a. ou. I?,, . ?,? ?f rtv?
Hund ? d H. a r. . ,le*a>r ?",1 i r. m -. t p ,r|.,u, ;.. ,
MUNtl DKI'ii-irrB ??*. isr ? uin. a, 111,, .'* vv n.i,
UllAU ISIiASK?! ! ?..?I APllll. I
I ml ?.,.. '? ;? ?Tv.ii id u tv.l.j, \l?,Juritiy
r.n-i r day ??>-:.u .? nun i I? 7. ,
l.?..k l.ot.l, n. }'i J oil. ?irri.arli ?rd Pi.rt.-li
?fb O rOLau*., l'rrilJr?L
r-rino B A Htncs. )>*fr*'ir.v.
4J1X I'll? CENT, PKEE PRO M COTEILN?
rJ AIENT 1 i\.
'iniiil) AVENUE lAvraos HANK,
i. ,,.r'.I?- ill I ?,,.,?.. ilb ?I,
IHK-l-M' Di i'??-II-> ?>f,t1 ..??>.
Six PFR i i Ni ,c*.*.i pud en ai aaaa f-om g i to
pi >??. ir-* r u,. ci ?.mu*nt aas.
\ ??,,?!? dp-til. d on or In'ore A ?III lb will draw
.I .ml??? 1-4
llA.-K UfKN DULY f-om II at?, 'e 1 p m.. snd ra
MONDAY, W EDMESDAY, wd SATUEDAY EVER I NO A
ll-.n. ?- to Ho ('o. k
SPENCER K. (JHEFN, rir.ld.ii?,
i i- m .- Kiitv, iBCt?tary.
4J H. BEN01ST,
?lt P.ANKF.It,
No. m r .. \ it
OOVEERMI NT SF-f ttRirir--. KT?-tks. BONDI and
(.ui.H t. ..fit ?ml paid on conn ,..,uii, ?lad advtn,,, i, ?d.i ou
?. mr IPS IB? ii i? r'ii?.
IslKltl'Sl s? tta r?'t- of four p-S' Cent allowad on nmml
DEPOSITi : I light ebacai pjid psataa? uni aptawat I
pr-Vinii? ?lid"-.
i ILLEC 111 ?NI ?rsrl? am ill n ?i?lhli ptrt? at it.* L'nlt*d
Slur? ?nil Hi ,-h I'r >i:nr?. os .i.udt-ii'.? totett, Slid on M
Louis PKEE or CUARuR.
1/lbK tt HA'ltll,
A ItANKFnS,
Avn
1T. K. 7?rtO LOAN AOENTH,
Mi. 'itl V\ ALL Is I .
hive til deno?lnatl ju? of the 7.? Note* eornlui.ty oo kind
lor
IMME-MATE DELIVERY.
AM, C!,ASSKS 'liv (..ilKRVMINT tFCt'RITIES
roii.HT AND -OLD AT MARKET RATEA
i
MON DIME 8AV1N08 BANK, Nop. 4?.7
and IM f ANAL. UIIBBI ? ! VARI? K
as?! n ~i,:ji.%,570 15.
Opon dslly frum in ?. ni. to 4 ?r-lon XtilN DA Y.MT.DNT.?
DAY,??St?ATl'P.DAV KVENI.N0E Sjesallal p ?,. ?iX
PER CENT Inlrrrtt, lit* !r,uu <:,'V*,i.itT??. slluwrd on
kuu.? of ?.''?2 ?i.l "i?r ?nd ?UK PER II NT on laig,(
?un?. Money drptxiud on or Lrlore tha MM ban? ?nl boar
lUla t, It I OH A pli. I.
EDER V. HAUOIIIVOIT. Treildenk
? ?h.ivi.,i R f HAl'iN, -S- r-l-.ry.
sfyVlNSLOW, LANIER ?V CO.,
Y Y HANKERS,
NO r,? U ALVST.
AOFNTS Foil THE SALE OP THE
UNITED STATUS 7.30 LOAN.
a ' ,. laattaasM I ad toi naietltato esBeaiy.
SiiIhii itite.i re flvd and tl.i u?ual ?iicouul tllowtd to
ll.i.l. I'.s.l-.a.
Diuibiti) Xotuco.
'?nie*
'?nie* ..r ve? i
M AIMr ANI. I II!, AOl Hailwav C? , >
Pnt?3caon, March II, ISM )
PlTT'SCaCII, FlitlT
DIVIDEND NOTICE.?Ata inceiiii?* iif the
lea i?f Otpotm*. al Iba l*m ? i.ui.li. P?rl Wtym aad
1 lue?.o Ksilw.y lo., ir J on II - lo.li i. ?I. Ihr reiuisi til V I
DEMltsfTVV? INI? ONU HM.r t.'?) l'KRt KNi" on Ils*
aSPSIAl ?lock, for tl t q.niter -ndin; Match II, In.t , ?al ?V
rl-trd i-aynbi. ?Wa >.! liio ri"o *ul ts?, on sud idler Api?
17 pr.ix.. i,y the , ros un r I? i .ira ho.ila-i? ini.'tra-d al luis
I- II ?mi I.-, .Vi- - ?A'INSLOW, LAMER k Cu., No. ii
IV ?i at., to ?h. .1, iici.-r? reno, r.il ?i Ni-w Yoik
'Ib-ir.n.lrr bu.kk wd Ch i" Mar h II. lo.C, and w i I re
or??ii Apt.i it, ?toi. Uy or. . ri iim atoara.
r ,v!. IILICIIINVJN. S* r-t.ry.
l'rrier or IM ? c vi i a*i> ano ?i.roo IIailkoai. Co., i
< tkvi cash, uni?. Main IT. ink (
DIVIDEND NOTICE.?AT A MEET1N0 of
i be DIRE! THUS ?Ml,,, I ,, , p?, y held |l,it day, bDIVI?
Dr-NDafPIVg *S| 1 KIt CENT ?s- d- trrl payioi? t,
ill. --IO. H.....I. IB. ir.a til 'iliVlull.Cl! tal - il.'-.l J.Jtif
Ami! i .u M th.- ' u- llitrtstal Uank, New Vo,k.
i - s'il lu..?, ?ill clti.s mi lie- l.'.lli d.-/of April, ?t 3
'Ii duel'?.,] sat il il- 2t.li ?la? ot April,
aliuoi.urk, a. m. Hy oidi r of th.i Dir.? ? o. ^
_?i. i . I.l i E, Trraiur.r.
Oteas Fin? i?/?t?4?rtK ftaarsni ro* <???r*.?iwicn i
aaafciioa-aTs. .nw isas A?iii,ln I
rii?E ll<?.\l.l>'?! DIRECTORS haT? this <lnj
1 dr- ?r.il* ?M? "DENIlui PlVg It) PEB CERT, li*.
?r m (loa ? aw-tit i??. t..? ni- "n ni .c, it,? mtu , r Apij
?ml. lb? trtail.'f IK-?/?? ?'J b?.--I u ...I m ,t lite,
AJ HI.' l' A- 1 l.i V I n B. r.?.?.
Ornea orra? on. ? Kir? Psisotana CeafABt.
Siw-VoKI II, , h I? I.'Ua.
SEVENTH DIVIDEND.?Tbo Tnialoet ?f
Ihl? C? ii?f ?? V be?* ?hi? da? der ?red * |l| VI llr'.NU of
THHKE PKK < (.NTo., ihe p.r v.l.?? (?."?') of ih? S?vt (of
t: ? niaa'tV' ?i dii i ll?r h It, i v -?? ? on ?ud ?IM Aerll I?,
(to Slot khcddi r? "f re...r.l A,.n . I.)at III? oltire ol the Coin
p?ny, Contiiientsl liana rimadin?. No 7 N????ii ?t.
O |(_ INotll?OLL. TrvnurAf.
A. %l. IVfj?, l'r?iid,nt.
Orr'ct o? tub ( ???S' t insTr.n On < obi-att )
(OF I'r.SMT! ?ASIA), /
Bfe WaiSrST.. KsV-lSBB, Marea .'.',, IHTaS. >
InQje . ." . OF IMIil.noKs bora de?
clared ?.. 10 at 11VK 11) Prit CENT from lh?
piofii. ol II,. :-?t.bl* iu ih. ?i.h-kl..,l-irr.. .1 till?
odio? ?.. ?ni i in ?.lay April li. The tr.i.ilel liifOkl
wtii be doled ire., ? i I io il ?? III
\v\\|. II. I II.I.I.N'OII 1ST. Treaanre?.
Ornes or Trts I'avvba Pah iioad ? oarAS?, j
Tortile I'.uihl i la, N? ' i\ .,11 .- , .??a i ur? Maicli 14. I
Qai) DIVIDEND.?The Ihtard uf l)nvi'i?'r?
0*ml lined.? d yd Sfetj . I .1,1-...I at IOUII 'Il P1R
CENT** Id? ????.in.-? ?d Mat I: rflas ?Ire? un-' ih??-n.t1 ??
Jl.tln.l. ?i.dliNK ID I'l ?I I I VI ..ut ,-l lira? i.l'S? of
?tenner?. MlUag ????.?!?. x... ptyei ? la Iba rtoethetAr? of
llieil le? ,l r, p.e-elitNll?ea "l, ?l.-i . '?? "e i h 'I A pr I l.eSl.
Th? Tt?aii?i Beet! srl ha rteted n**s ate easstsB o? It*
til? Maul. ?..'.- n r hh April i- ?'
I HSV BtlrTTI, Treasurer.
Petroleum.
-T-HL,
UNITED liEI-UTlLTC PETROLEUM
COMPANY
CAPITAL..82.500.000.
HI ARKS.A??0.000.
rARVALCT.1*10.
FIVE HUNDflXD TIIOl'S.NI) D0LLAI.9 W0RX1N0
CAPITAL.
?? ??
mWTKtaVtt
PRttWOENT,
R. J. LOWBEHj
Vit .'-PKr.SIHKNT,
J. c. DAYTON?
Tllf A-lHr.lt.
WILLIAM A. I-\>.VLEIL
UllCR? lARY.
JAMES II. Ki.'-DEll.
"rtCSTKES:
K. J. LOWBrtl, firm Lowltr, Oiirom It Ce,, N?. B?
frulit ?trrrL
J. t. DA i TON, firm J. C. D?ytoo k Co.. N?. It? Fi?el-?L
?MLLtAlM A. KOvVi.t II. N? :t ll.o.d ?.y.
I I. HLLLINlilO..', him TlTtliptl k ?">*, N?, Ml
Oroa? il
BMlTIt PANl'HHtl, firm Kah'-U.i k UcChemey, No I
Wsler ?t
JOHN rilAtmiCK. No. Ill P.,rl.U
rrtM.K.r.uK lau .. c- itteaeV i*-?y k e?*, i*?.?r.!
W.t.r.4
W, M. PARKS. Its, !" T? ' .-.
EDWARD DoDoll, Ur? ?f Cast*, D?'.- A Co., >'? U '
Wall ft
THF. UN.Ti.D stEPtTBLIO 1'CTi.OLFXM
COasTAXT.
la l?t?njpd to ron,' In? en i In . - - . ? t I ? r- ? i' ? ?f ?MtPl
beat ?ipeririir? In ?II tio.lue *3. in i,?e lalur .1 :'-.u ? a*-'
*?>i n U- ? r..-m pi it? ?i p tasa latir.? t? pi I' ??;- -t.?ii.?
(inn it? u 1 n Mai ,i . T
lu UhtBaTtt pat r, It a,? -, t, . d. r .ii 1 for in? medirte r?t ?ru*
?a II* f?|i ?I !i.v??l?-l. hy U'.? ,i teir.ti In pod.?dig wrl'i
of Hi? ?. ry be.I i hir.rlrr. Th? ( p*tHSS?l of whkli I lie I
Ckmpin/own! ooefa-irth if tl.r ?,:l.if I-l?rt?', ti ll tt*
bsalafaltt*?as iaftt*i I r?.' ,?nitttsw?i bastea*
sf tbsasaeteett Baa Caaapa | ? fttttnt lut?--*. Tl i ( -???
piny ha? likrir 1st 1ST* . r, ;! th* if II t Wsrkli j In!.pit lu ih?
(iiDfirj w.'l .i.J ?,>, ?ud en?.- lb :?? lui?.??'. In tl.?
L?dy \V?? li .--on ??Bat. ritas ttSa* attir?e? legaihei lh?
Cuu pany ?all Ipvt* lh? ?'?.Ii? to pvy i?r.r!y three ?ta? rail
p-T month ?n BBS ?Hitlre ??p.'tel froui ?'?? ?fir,.
In the ??XI piit-tr, the territory for J. ?rlnptnetil 1. nnotually
ample and wait ?ho.??. It? f?N i pl.i property II la tarse
lot?. In nm?t ?rrrrv-? i plut ?d p..rt of ll.? ?II re.lon. (If ?nth
property It l.?? gasta** I r t' ?? -n 11? v ? u: ? f f*r r?or? OS*
r?e:i ll? laSJt e?pin' Mnl II? lotai! Mg gSBSA*" b? ?ir?ri?.|
Lai Ma BBS iln.pl? ptoj?ry, l?r,??i.J ?r>? t-ho?,a ail i?, I?
bat ? ptet of ll ? prt,p?r'y ? l h ll '?:? f r d??r|opm?i.t
Its ttBSSBS ' J io-?te.t?, wl.l'i'. 1.1 ?ii ?I ??,,- iu?lai.et>. ?r? ?
tttaSS ?tcluilTO o? io coi'tlu'. I'H ?i..i':-t?. ?r? i?:?l?dii-..
?qua! rarr, ?.I si? i?f e?j>.il promise. The f omfaaay] -nu?
pt???i?e? territory ?noigh for l.lijei.t t?p?r?t|on? Uir.i?h
o.?ny year*.
But t?rrl'."ry ll t,' no avail without p?i,p.,rt1onsl? BtSBBB ;
fcr d.?. lupin; IL Th* I t.n.psBj? rm'rv.?, tl?-trf-re. ?or I
I fib el tliernlir? amount t.r It? r?| lal-that I? to MT.Il re .
??rv?i Fit? Ilf-.t-Rib Tu'Tsaso 1'oi.lahi t.. rarry fora.r i :
Die devalopirvent of Die pio|?irty?a ?u?:? ?ij? trough, 10 ?ro- '
t .1-, te.r. rd n; to all thr rr.-iln of eineri.-m?, an an.ojnt of >
oil S-uffSi i-nl for S Tiry r,a I n-r ? ?? of th? <lW?d?r?. ?f.
th? Company. Thli frat' r? In th* I -impary'i crgiulaitl"n -
II IPK-U .y eoiiueiideti I' tl.? r.,Pat??r?tl-1 of Hi? | ?ill '
Art ul buiinj fur oil, wl'h g'iotl ttrrl nry ?nil Btafta h**BSS>]
lilt? -n. aiiU-rpxl.e o| tl.i? 'liar?/tar ah..T? Hi.? ?j li?.? ..'
BtStSaSSff ?tvrctiU'.la.B, ?-id cnathute? It a l-|lil i ?'?? pat
?iki, Ait bualneia, I
Thea* ?re Ht leading taBCSSSI tftt* Cor' nar.y'. tbSSBSBBI
?nd p-iri?,?'-?. ft* pr?,jo?t<if? of toe (oii:p?iiy liriug to it'
not only (h'lr ?naSataBlW, Hi tlieir deten li,?tin to nil? ,
it a., tbtf tl* Pro?p?rt.i BBBBSSBa 'I i S y srn pe.-f -ly
??il? of Un n a,-i ilu-i? ,,1(1? ?iiderta?! ? win II tl,?v |apl
b?f'i-e Ihr pnt.U,, ?ml ?It?. ? ?pr, i?l Act rrci-olly p???od h ?
tli? I^.-i'la-ur? if Prnn.\l??it? ?uth?rl/!?| tham t? hii.l
One Thoi'.ei.d BBBM "f land Io f-e aln.pl.,, Iluiy b -lit-.? t'.-v I
bnv* cal- staaSl ? ? 1 biougl.1 Into It ?II th? ?Uiuaaii of
lurcers.
Th? '.-?.li ?re nos? op? ned for ? lln ?...I rm-n'ier I* iub
?rrlptiooi it Ih? f..|l..win; offlre?:
M.i.r?. I.OWP.Kn.OSTHOM A CO., No. IOS ?I'ront *t
Mr.?i?. r'ANCHKIl k lattTHfllltT. ex?. ??#.?. ?nJ
Wlter ?tA
tttmti Wi i.l.INOTu.N A COX. K*. :4 n,r>*l?.
M'l.r,. T. KKTCilAM A CD., No. ?I \\ . I ??.
WM. A. KOWI.nn, ?? , , No. 74 Broida.y.
Wll. M. PRBata. BBS?, No. ! - Broad .:
D. K. DUCKKR, No. U )?,-.,, at., UiooHj?.
OEo. J. hardy, No. in Catata!?, Hastlis.
Aad al th? tU e of ll.o Ci.mp?ny, No. 7t 1?HOADWAV,
where proipart il li.l |i/uriii??lon esn tie obtalimL
PJREAT XOIiTHI-ntN OIL COUPANT.
Lt OfftSS? No. tt 1 XCHA.SOS l'(.AC?, BiA* BsaSBStt.
Clpll?,.?> '.?aal,!??!
M - . ii?, im,n lud tata Fraerlaleei "I tu?
IIUNDlil? 'K LUDHIOATOR,
AlK)d..?l.'i.?u ;I'?.KJI, I.AKD. V. ll/.Li: *u4?J..-i OileS.
on k.?ihs.
JOHN BRYAN. Ir. .,d. m. N?w York.
JA? ?'I! -- ATWO.I.I. \ ion |'r,-??|. i?.
J. A. WHNEN, ?-. rrl?i? ,.tid i'r.-?...r?r.
E- E. III Mlll.i'K, - .p.,mi, ?d-ul.
H M. N MAI!? I B Oeitrial A??ot.
OU. LANDS f'"' SA M;?r.t-f Samli'.?Choioo1
m-'. Balli lahU tli* Dit .v . : P. il innK k Ce., >o. ,
a?4l;|..tJ*ty,N. /.
i?dro.cnm.
'IXIE SUGAR CREEK
PKTEOLEUM COMPANY,
ORrlANIZED t'NDEH THE LAWS OP NFW-TORR.
CAPITAL.* ,?50.000.
IN AU.ODD FL'I.L PAID SHARES OP Rui tM? EACH.
WORKINO CAPITAL..........CCOO SHARES.
President.CIIA?LI.S O JL'DSON.
He* I're.id. ?t.I. L. EIERITT.
Ti??.ur.r.CHARLES (?OCI.D.
Ferret,: y.EDMVED C. SfEDMIN.
I?p.-rinteiiticiit.THIIUN K. Pl'LLEB.
TRISTEE -.
CHARLES OOULD, No. M IV?l?-?t , New Y-rk.
CHARI.r.S <i. JCD.SoN, Sawyer k JuJaou, Not. M *ad M
Chamber? ?t.. Nrw-Yoik.
EDMUMR C STEDM IN. E. C. Stcdnuu h Co?, Ne. ?7
EirUai.f.- (due, N.-tv Y'oik.
TREMAN K. FULLER, Ra..?evll!e, P?,
HENRY A. ( Il IDWICK. syke?. CLidwick h Ce, Wlt
lard? U.M. Wasbasstea. D. C
OEOIlliE 11. Ml M Font). RttCswaMt, New York,
?KAN?IS A. HILL -till*. No ?W Wall*?.. New-York.
S. L. El E fil IT. 1 '??hier of l'.-'.-.id . ?y lituih. New Vork.
The l'ti.prrty of till? Cotnpitiijr cen.ls'l of the irr Stnipl* of
the Tllu.hle "Stridweil' or PULLER KAUM, u*ar th.
JutKtiou . f H,, f n ,: u. I ;,,.-?i Creek, .Lu-??..ti Townihip,
Vrnaiigo l'oaiity, la It rtnnrtre? 122 Acre? *f k???y OU
boring trrriloiy, in fie ri. h*?t p. rtion of ?!? now lunuo?
S?-?r l l-eek lanry. Ten II. i . ?te g.ilng iluso. There II
room for .'?Oll u. ire. The Kop-rii t> L '? n' I? a-onstsntly ipp li-d
lo fer tan ?. but v? il ?ink ?thai ?el? adely lor the Company'?
?. Co.ml ?m! retain ti e rnrir? CM product. Weh tli's il ?eut
tl.eshsr*. *on.t!ti.iIi4 thr IVOIIMNO CAPITAL SM no?
open to sub caption. f>r a ihort lluitr o.ily. The Tint-tee? ?ill
rektaiu from lengthy .drertin uo-iit of the pro?pecU of the
SI OAR CREER I'll rilOLELM COMPANY, and ?ontetit
Ihenerlvt? ?llii po.ntln? I" the sMtaSBI which dis'iugalsli M
fr.iin mu,y eida taran of t'.e dry. Tut Htoci ii nor
W4VKIIK0. tit* pr-j. l-iri de|.(uj for their proSta aolely ?n A
?I? I? IT* M4H??r PRICK.
Hat a f.w tbaaaaad .harr? will besohl, ?'. I '.?,?-? (m t?.*
?*ly h.n. ?r hsii?, lili AT Til ?I? lAil ui PS.
t'lir I on pauy'a far "peri y ? worin BPKB th?*s> Ihr ?n Irr
Chattel Stock. Tta Mm b) ? ?msd, ? d rd, ?!...?. r?m ? t?o
btrirl well will pay lagnlir moi .1,1) J cil.i.li. The Sn.-'ir
Csnk vi'?:'? ?r? b-1 in'f t. n ? ?tas, tad theetlla tarta? ee
nan I", ?? the Well sed OH of oll'i.r OH Cie*t or rhrrry
Hun lio.p. rt i , ? an 1 Map? I .1, be obtained, ?id M barri p
tkt Ml -fT.C'td by l| n l. ,':, n .j ?-AWTSB k JTOSOB. No. ?4
.Cliaiiiurr? ,i. ; i,i nu i? OotLti. No. it Wall ?t. ', J. la
EvtBIIT HroaJtt.iy l.aiik. "i ** tsttl -r r.| faa Ti a-tee?.
IVHSCRII-TION ItOORR Foil 1UE SALE OF THE
SToCK nESERYED as Yt'ORElRU CAPITAL, ARE
OPENED FOR \ LIMIT! D I'Elllol?, ATT1IE OPUCE
OV bs. C al MIMAN k CO , Etnk.r. . ?I Rrolcrs.
? ReylTEa Mitj slrT. SLT.
rp\. El.rilf MONTHLY DIVIDEND.?
I TI r iro.li-. at lie in.?re P tr-.'e. m I .in.paiiv h??r
II ,?.!,? ,|.-r:.r.-.| a till ,|)r N U ul ??'. K Pr K I El I on 'heir
| ripltal ul ?'.,II - ,'a.l. p., |b r ? u ? W It? h i i.? . It ihr of.it r of
II ,- I ompoiy >.,. ".n l"iu. -' l"..a "lr?li.!i I lloi kl W ill oa
rliuolfl. ?.? Uli'u'l* I' Il ?' I a- .
JAMES blSHOP, Pr.? let t.
Wrc IV. rt.KXr Srrr. ! r.
Hy u.J r I l ' ? I S d"l i Ui'i-I f lut? al.-.d" d? ef tl.*
Ce. Ii IVIr ., in-, I , mpaliy w,|l bed>tar d -| ?or?, ill-1
iu.'?'i,.- , ! ? ?Va? VN.lLir.K . Bai 'rla y.
r|v> fAii i \ ! ?ms i?D OILCOMP?NIES.
I . II ? i i. OH. LaNI ? AND WELLS.?4 ???-?*?
! \? I l.l.iv, PAKt . L.-? n Carril I u PB I! *
Irit All?|**y Li -r. r-rjar I ta- ? tio.r? Crr.k.
. i .i. Ti.. B ? .ni ?- , *l lavur.la
o?.'i.,? m V, . . ? a ? ? Irasj .".nit? n.i Is?
?te r ? . . Mb*apt?lyiaato J. H. JAaCkSON, I
No ..!.,- ?it .'.. 1 . r t. i iiaI.L: - U. I'l.Al r,
?. i'.
lx5r SALi:-l<iiS!l \l.*l> .I t!. STOCK "L
I ,li?( ?. .IFOR ?, \ i K , ni.i.l V| ft IMP AN 1 ill.-,'!
per I ?i.l i?,-*' . ;if a It bar, . n i nr? if sp.ili.d fur ;
-. v ? r I r p.- ? .--? Nrwluik i.bat r?-r t f,
.v.r. l- jo. I "... i k : a-1-i.iVni .a Mi.tii V'. Adslri-M i
I ? iKill.? I \f lr -,.-..
?....?.tain aXot'ccs.
rIMIH QUOTA OP .NEW-YOLK.
1 .**?,< 14 M ?
VOI.I'M! I RS M \s l l I? ?FOB NEW
i < ii;K COUNTY,
INI l.EA.-l D I1ULNTI ? AND HAND MONKS.
Ala niert'nf if'h* i' | -^a M 11 '.'iutra,H*i,
teM aaRATI KDA1 t. ? -ry u r i
1 linnt-i I no? I'crsr I.,; c ? :m ,r.
Hue M. P. IsjaSrOAn. ? '?'? .
lim-. I tiivti P, i enpv, atafi r.'.ur,
llac Wilija? i| ?J?|s?rajl , |^.. ,. ,
ii . v\ iLciA? R .?T*?e?T. haaaneaas
i ?? Btottea ?r a?ajantaM RltatM M- I ?no It ???
aaaata i
2o.r4ar.i It l BM < ?nstf p?y f.r ? Or.oVrir ll-nit
Tasaall ...n..; i-O-o) paBsss Biaag tal PMp(<g?REtttab
.r. || sal . - I
Fa? ?Ta > V e-ir rtr-r-n?. t?ta*? lUt?d,r-d (f ' *?i b> tmU Houuty
a ,.| .?.?.. r. Ii.. 14- .5. Da r ? II n! , ??? -v.
In a Tl.i-e.a.r lla-r-u >? it lr, 1 i i-CV-x i) t)o!^r?
lloaidy end "i.? Hi :??! i -*> 1 ? - ?. pASltaM bbSsd i-emey.
iiorsi li;s
Kip riiki I 11 ah hi? RfiTS.
CotNTY.?klflOO
tllOKKNIi 11. DID
*? J. .S iMM|
loRTWo IEAR hEe Riris.
cot sil".?pino
liovi RRMRNT. 'atOll'
l?tel.f?Wloi
Fou ONE IT \R RE-CR1 ITR
t'ol'NTY. r*:Wtt
UO'allf.Ml Nl". I Of?
T Ml.MUD
Td. ?!? .. . t t.* p? t t. ha Ft. . r.nt In !? BW/B h?i>.l t?
ptovld-d H, bVettaa fit? (?>) ?f 'baa Stllal La? Listing la I
I ,1 |(*4* r ,'...m..,y Bil I ? IU sf I?"',. ml t.- II....! ?
i , ? ? : b. e i.l |S ' I p? is-ui ?Ii > ni-y (*a-??rit lbs ii" ' ?
Uy oitlor of U.e I un.a i?, -
( ORNEUI S fJORSON, Clerk. I
?'IMIE IHtMi- lie tii'ilrrsiiri:...! ??.-,? ?? c- ,,,,.,
1 -?ahsti d *bi filmrlng n??i*rt im ? > I ? I
'. w i.anuj, to . .1!..' I.It in ?id ofv inr-r'i.u;' All Us
aaota ??* I '??! I>ii''.'. i rth . '?? ci '!'? ? n . ?ninai.
i .?. ?. - ! Id r i r h ? i! ? ..' I .
t. ?outh lia. i ii ill ?? -? ta Ultaai E Harta? Tiirdin.?
I., ; re i'i ii.'.i , ? I r i- ?.. -'. b ?SWth ltd ?t '1 I
. . - , I . ' ' ' .' . . -1 ? . I 'l' ... .
third .-. tu a ?< tft -id- .f lliir-? klstb ?? , Jal M I -
' : ' . .-? .t. 'o? . h ?id* "f
r . ? . ' '....
\.,.li/. i. . ?. ...... ,U I ?u.iliihe ?r? t. i.?rl rrd. vil | t! .
IV ltd 11"ii. tit* lllaft it" If,.' B V t .|?.l!a-d IS tel. ?i: ?-1
.r ,.o ?.. ' ? tiki.lo/-.
iiiil.N SrEfUENSON, i lian inn.
t '. 1 ia * ?a ;4 -T.
I'l. MASD K> il v Tr. ?., ?r
Tw bt) hr.t l\.,.t r.i.-.n. ?? l'eie.i...'t.sr., i P i. i:?'Vo'.ut.tr-r
, ',.? ..' B. IL ...I , a:'.? ? l ?' Pi '.iti.avr.
CLvLNTl LNill M A L'D CITIZIN.'?' J.'L
i? II.I?IN?, 1 llMMlTl O? - |le?.|.?.a? 'U., S.-I?M-Ill
N .". -i . .i VOLUNTEERS tVANTEft i ?
I ,. . ,' ' ' O M T'?.II ? ir.- I MI M II
rt'i? vVrirl i paid Rt ytttiii* lun-i.ii'o Willlsia
li | ?..- , II. tlcfi-a.? IVillUilL, tEstas i- ki?il,i Mil
i , Petill ? _|
\p?EW LAW.?Soiil.cr.s Wii'iini.'-l i-i '!?''
* ,., r! ?? .-?'., ?..: ? ?i ? i .1 ? i
.?.Iti I M i\ i i.i I ? ?' ni - at Park-row, in , , H . ?
ljoiu?i and t.oomo.
Rooms WANTED.?An- private family lal
I :i ..I un. '.hurle-, I ,ii. ?? Rill tk Wtrd pr-1, trad), I -V. I
lag ? .-ll'e . I ha.a a-? ?IX ROOMS It S*t, Cm c- h'hvt.l'd.
i ?i... ? r !-y -t !l .?uig t. A. IV, Ti.?n,na, Ottt, ?>, ?i .... pal
toul.r? iliiipih e.
It?p?r?.shI?d" rooms wanted.?a
I g. iillrm B ?v.-'ii? t? ml. . nsia*eiu?.,,i. ?/'?,, ^ | .), |g I
f,.ll,ll. lui ?-.. Vr?.|.?l,r r .11 ?II, te ol r*
m* ... ..,?1 Baa w en i r ? i. . ' . ; at. Wr-t ?, .
rkty pi.irii-.l. AiMitu-, ??Jin .-1.-I-..S, ROBERTS, M z No.
1 . t'H .
iHc?itii!
DU. LEWIS'" MEDICAL ii-.l BOROICAL
INtilil'lH. No 7 Lr..??', H i ppeej \,,i,-k sadl
\\..? |.i s.d. ? ..'.r, v p. ,.e whe o tlir atilicird Will
r*,.i.. iiu.-r,. .1 liln-slu.r. ll,.ui?iion, Hi m. t?? p.m. I
I bit. A. LEU is. FUYSICIAM s?d SUR
I' ??Ill's, ti.?? ?un-- ?-. .1.? all diSii-ultir? H?t I? in?!--?
sr.. ?..lijr.t in I I el i. in ?II r??... tlllir No. 7
i l, Ihre* i >' -i .. ,.,!W v. Nr? lerk.
fin Klvl>ll UATHS.
J II HKI-.I1 UlTlli.
Il Ile. l-ll I'.A Cits'
"i i RKISH n \ : it-,.
N?. 19 I.lli'? H e. ? ...,..,-, I'?"?! ??? Slid W.-.t
liter I? ? y Hllll CICAttlfl . u IruM SB? I >? " ? mi '? pa !?
p. u, : .., , ei Ii, . ? II lo I p. in. (C , - .1 eu .-'iiiultv- )
If ?on w,,i i ? ? ira or prrariva ya r HbAW?, Sn
tnd aaaan.? ' ?? :? i ?t?ri?r ?* U teaian,"
try s Turk.-h Hfl'
Kor?i. refkiiidt ritO n uf d? Beth *?? <h? ?Isily p?j-t-r?
ef Arsrll
Corporation Nottcco.
,.??.... ?f, I'., . IT- . ... 1 s,,.,, ... ,,,^ .... ??- -, -...-, ,.,,
roveuieiit?, fist OEWER in Intvtlird S'reel. b. twee?
?ii"irion?ii4 r??llh I?ill REt? i.H(li? r-or'v llsiBerwt
fr.uii rileTeiith.??, uu? lo 7.1 :?el eri-.t Teu'l' ?venue . At vVr-.ll
ill rifty ?rr?iid-?ir.-,-t. Ix-iweeii .-iitl. and .-??vein li ?Venuea-,
?EWER in o..? If till Lui twenty tininlr.-et Baas Kii>h
?Ten?.- 'n and tin,.,,.?., Itssshallae ?treet !.. Truth ?veiiu?;
CROHSWALh. fmm .....ll..??? ,om?r of PiR*-?Av*l ??'.??!
sud Uro?d*(iv tu lb*Jaaaaieeef broalarap ?i ? F.i?? hr***?
an?, ?nd lUHRlaE I TONE rAVI.SU of'lljiiiiiiond ?U ?t.
rVfUl \Ve?t?'teet ?o Tbilt?-. tl b ?v?o 'e.
?;..-..??"?'i. ? ??n I l..ru,. tur l,?.I., ii be obtaioed on tppllca
lion to tbet.oiiUt.cl ? Ink .' I hi? eftirr.
THOMAS ?if riiFNS. ) Cttteem
KOilEHT I. DARRAUB 5 Aqo-duft
A. ?? < 11.WE I, lie at ent
OftV??? Tol?n A?'? ?' I D. | aim..Ajrill Ul??.'i
DOCKS m,?! SLIPS, H0U8E8, MAEKET
( F.I.I.AUS and oth? r pr..p?rt> b?-luit.fn? (o at* ( or
(?ii.i....ii of 111? City of New 1. r?, 11 be Li. A.-k.I) ?i Publio
Auction.
No?l.-e I? lirrrh? glr.-n lb I tl'<* Cninptnller will, nn
THURSDAY. Iba M ?prit, |.??.>. at lu oYI.n-k ?. m. at th?
Cliy lla'l. L'a?.-, in b d-?: | nb ic ?>n ll-ii, D-.rK. .n-l .-?p?,
Home?, MurAi t ('.'lisia ?il ut.,, r CatftattV u property, lor ?
tarni of y, er? trou, tin- ni" d?? ni .M. y. l-*4.
( ilSaSriins i ti?Bt!Btliig tl* de?, riptl-n, IsestaSB tnd ?erni? of
tai? o..? b? had iiiAio ?petit il n t-i ?'?? C-'ierior of City
ttissa?sitbhilaQsa m.vitmew r. RREtsNAM.
C'JUiptiui.ei.
Ott or Nrw York. DKrAiiTWitvTor H?asick. I
lOMPTBOLLRK? Orrici . M?. I, ?', UBRj J
?TCRBY FRANCHISES AT AUCTION.?Al
1 the? it? Hall, oi, THIIIIM) lV. April 0 ISS.V at lu o el. es
a. ai., sriil lie ?.,',1?? Pulilu* Ain lion lu '!;?? Iiinbi-?? hid.l.-r. with
??!e?in u? ?eurity. t*t ?term ol Ten Ye. r? Iruui the l?t d?y tt
M.y, i b-V
1 he Lttaa? ..f tl:.- P.-r-y ?? mi? ??labl?!i?d from tlic foot of
VV I ,-?l:?ll alrre, U) .-'?.'-.I I.I.ml.
the .-??? o'tbe irtiichiA?, ..i th? K-rrvunow Mt?l,ll?li.-d
in.m ili? t.,.,? 1.1 Ha-e etmtttri I* lloiu-k- n N? >??imtemf.
The I. .i?e el the fr a, lu.e of th? K?ir? ?I no.? a-tebi.liej
fti.il. tin- foot of Tollll. ??feet, halt Liver, 10 ?lK-rIl{i,j|i'l.
L'-i.t I? ml.
The sett eetermt Ferry l.ciirt wl'l b? mil. with ?.I the
riitlit., pilvi eiy.-. ?nl ?. I v j ? lafe? -hereof li*liu?;i g to tlie Cor
p- r.i - n 11 ? . ( . oi .V. w i ork.
Taras Mat ?? s ?attttWi ? oi ? .1? but b* i-tl ou ippleatlon at
111? C?iiii|fi rui.er ? Olhre.
By order of t.i? l'o,uni!.?ion?i? of th? ?? 1 ?,k???st Fund.
MATTHEW T ?iii...NA.-., ('un.[trotar.
Printing.
WM. EVEKDELL" SONS, No. 101 Kultou
?t.?BTE til Jon PRINTERS .i.d LAH.-.I. BtAR
Ll V? ll UK.K
??Dcfiin Gtcamno.
?*fric? or t?ik atxaiiic Mail -?v-ab-hip Co, j
.s... I imwu-u IjHIBB. Nkw Vobk, M?.cai to, lisia??, 1
"TICE, ?SPECIAL.
N0'
CALIFORNIA PASSENOER.4 AND?HIPPER1 BT THE
I . R, MAIL LINE
? '? Infuinrd ILai coiui,,. in lag with ? r d?p?rtur? of th?
'd a pi; 11., tata,
out lt**SBBI8 all, ?til BBS! tue It nipany'i new mil romuioili
?j? pier,
No. 4i NORTH RI'. ER,
FiJof OK CANAL-*.!'.
U. U. ALLF.N, Agent.
?f?. VAIL IjINi:~?>r < ALMORVIA via
? PANa.MA-O'O AT REDI CTION IN HTRI Rai,K.
Ha ru.?? i ?e r,. ..win ? nr.i r.-.?? ?.?ie wheel ataaaaaOtaa arlt
b# tH?t?t?!.rd, ?I i...... pre, .??-i?. IroSB 1'irr No. 4J. N. tVlTetl
lasrll I 1. ( O.a'I A lili A. Tu ? ?p?a.-li,
(?CaaaeeSlai ?i Paaaaa, ?*?"i ' I? era a,-?.|
Apnt - i. ?i? h..?. N HI I- r'N Ivetr.
ti ,. . ? ?g p?m? aim niiiissssala\
M.? , ARIEL. '-.- ???.
'' ? : t-tliig at rauaiu? ? Un ?Joli?? U City.)
Pot fr?l?l.t .r pa?.4s? .; pip t?
l>. B. ALLEN Nu. .' r,',wlli.g Oree*.
OPPOSITION LINE i?CALIFORNIA, via
Nl( ARAOU l?S "it r? ?-. taw | :i. ?..- I'...- ' ?: -r I
Au.er1ra? Trtl-all ? ?at| By Will .!?[.?!.:. ?u Ih* SC-tll .f
n.rv u.'.i.il. Ir? -n P'.-r So BB N.-,r:.. ?ti\-r, ?I Bata*, Iba hue
s?i.?;n.(,.p t.'.I.HK? Rl ,.H. D. ?. s r .k, :,.^ier, ?t
?lr.uW r?Juc?d gal?! . '? i -?!.?. r . .r? ?pu.v to
I?. N. CARItlNii i"> ?.-.- ?.
If?? 171 >\ . -t ? .. g ru-r tX H arr.n-it.
All, stka'mij.'s ??. PKANC? DIRE? X.
las ol Nl.HAi. PRANSATLANTK COMPANY'S
n.w BB? ?f 1-. ' ???. '-I? -..l'. BTE \M.-lllld. benaieu
RE? iiillli. and il v\K.r..
1 i.? hr.l UK >iy IL.il ? ?-?.?. 1-,-,-II.le.) tu h* pl.t ?B Hl th..
IV?oi It? I? ?I? '? r te t u.i m..?.' tr? ta* .,,. ...*,?,:
tVAalllN*.?TllR.3i9tt in?. ?*> h?r?e pow.r.
I.AlAVKllr.l."-4t.:r... lO-htn.? -mir.
1 I Kol'K..i;|...', rsxiior??' O'w.-r.
PHANCK. I t\ ? ? ??apassa
NAMJLEON III.(hnilttii ii i,|t*berat po? -t
t'l.-il t . - . jf ti^ ?Lille li?r. II, ?ev.? Will b?
?er . rn,?-l 01 n.e
VV IMIIV.I.'.V, A. DacrV.r.?; L A i \? i. 1" It, A. llo
raiHli?, ?if, : ? w?.
lit.'M Nfc.V-iUKK T') HA Vit i'
l.SSAIl lit-.M ''.?.?v t;.:tl n.
W A ?'H S. .'IN.\Vrdn-..|.?, Mai .'t
lakayettp.\\ -.iu.i;?i j?, ? ri,
LMUj.i . i -? . ?le. ?'n .lilil?
>.. .1 si Cal ?? ? I Rat t * ?>.
TiTabe a?e*U n I n.irii -iiaiei. airtrney.
Mai il AU ATT.SI'AI' k. IB? B u/ CtlABStn
lot ir?:.i.i ut ?, .?.?.r, spirit te
OxlofiOt M ICKENZIE. A?>?n?,
... a T. N. -c
A? P?~*? NX 1? Ho.t'- v.rrl .'. ? ? ; .? ..raud Ho'.e.;; ?M
l'a?-? W 11.1.1 AU IHEL1N k ? n
VAllU.NAL tslLA.M N.VVlGAllUN" COil
II a'ANi.
(LIM FEO.)
WV.W YOPK T?) I.IVLIlPD'iL i Al.l.INfl AT Ql'FENS
TOWN is? LAND l'A-Ml.N'ii'H.?.
?tie. I l\monin?,r
0.1'rEN r??wbatBllBtt....?.i|.. -
E ?'-LAND |i?,w 1 i ' . i . _
M iiTl.A.Mlt, loowl uadlog)J,l n. .
'. Rl -'. |...lira ?.
' ? I - H V. .J .-..,.. 1'iotv.?.
PP.NNhVLVANIA. I U. ?,r - ?...
VIMUI.NI v.X.?7..LewK
Liil'lMlM*....?. ??.ir. .(
Lravill.' Pi N? ft, NattB lllTei, M In i-.wi:
? I RUIN A.>.' r-.T, Af.lt a.
II1 l.v ''H\. -j- .?'.?. .\?r !?.'.
P NNBVLVANIA.K.tarJ.y, Api .'
I It. ^.Sit urda y M.. ?.
ani> i , i? \i.: ta.N IT! su: kDAl rHERKAPTER.
1 b? l Al m i.r.ii ul.Alai.. . , ..n ? . ,.|tt ih.-.? at? i met, arr in
in., ???<? ?-. ? .-.i........ . ???? i, eg i.i.?
( ?.hin l'v--\?.i i-) LIVEKPOS.#?;v
s'il 11 ltAiu PAsiUAOI TO Lis Ui.ixii.*.?v
,1" ?.i t. lu I .1 ." ?-;-ilt Jt tit I'? t ,rrr . t.
'. ? Btneftbes ? - - - lb? attbleftstpttla
r? Mr! -t'!.??!. .-. huini; llie'i v?.-.i exp?o.? d
tl . I, ill ? e al-'i. . ' r ??
r ,r li.iiht or ? . , 1,-p y (?
Williams a OUION? it-all Wal at
Fil ?U--I.I?? p.. l| ,. Ipn ? '??
VV 'l.t.l.t '??? \ (.' l"N. No. 2" K.ondi.'iv.
N
TEW'YOKK M III. niTEAIISHIPCO.'
M U-dllLL \NS KILI.i 1.
nut - VII. A? r I LUV?:
oi iDtRO STAR M- u.M its-day, A
MOl:NiNl.Si.,K. Neiaou.. - luidaT, tpriitlA
) v ENINO -I VI.. ll i.?.-I .1.:.. A;.n. "--u
t.i UU'.?. .-i ih knapp.- ittav, MtyBth.
MoRNINO "?TAR. NeasoB .- la?' r.M?J ".
l.\ I- NINt. .- l.M; Ret?.Bn?B*?T. ?May ?L
DA) STAR -.--il i Uns?.
\T ' nil O. I.. P. H.
inn? rift >" B ??.?Til u.v s riitrf flttabst*
Fool of I ui , ?.. tt V,
T'.. MOilNIN. -i vlu- ..inn, -.?. tb?EVENIN(I ITAl.
?I'!., l-i i.a. 11,.',. ' IDIN? .?I VU, .'.?I?, las??, ?,?i (..? ll.lV
fTAB.f,711 tan*( .-t?.??? ? ?'? u ? ?'. i'1? -f pas* i??
<?- t-, nmiuad -i- ' ? ir i , i , -. ?? 1 J by ilio?? o(a>h any otli r
> ?an '-r? la lb* ? r'-l.
t.- ".. ? ' ' ? f vie-: ?lgn-,1 aft,?r 11
i . ...... ;!.- d?? . ? - n ' I i I Fi gbl u I' ?? ? ip
I vi.. JAMt?B V RaYN? II, No. IB li.r.lav.t,
viiniAi sii:\msmi?'i'o.'MjIm:.
il i, ULK i "ll I ROVIDI N? , lilil?.? i.
? i ? ? of I follow Ins i -r ,t.,I ?r .-??di,! ?t. v-ier?; I
ELIlTKA, I , j W. >-,- (JALATEA. ('apt. W. RM
J,,.., OCEANt/B Cetjt 8.C
On? .1 ' ( t ' - '. ? ?I I l.-.Tr 11.T No. j
H (? rth River, Hi : . tt1.., ...:., i??i'y l?ttemeft as?
. r|.'.-.|l A| i . I-,-? I?. 111.
r*T ? - i,.. lit ,? ., Tu vkl ..? with ~..*i e, tu. a'iaib fur i
i .-.
| f? fr, t*l ' taken ?' Pr, p. i;?r Ha'ra.
|*B**Tta?*eia*?i . r?-rr m wttmtati *o ?l??'r *r?nr?Bs?iKi
i ? ... ,.- . ? , , ,a... ntasl titln.. ? iti??f .r
?' ' '?"?" . ' ? ??'"'?'? . , , ,. . ,. ?.
I t- r?, ., .ili...? f.: i'.? T.l-ilit ur? not IMarbM
t.; -l, , ? in?? ? . P. 'Tib . ??? ,it? n ' r?"ny ?non Ji (o ..-- ,
...? i.lue-i. til aBtaW aVat ?-i.Iiiu.jdit.iO (i i u lor,
' i , i inf-ri'irieti in n ? r? :?' FrsigW l ?-. appv tellAAC
ClU 1.1. i ?. n r-. rrr-.i t .?-.rt. !'. r Ho, PI. N ll.
t?r 'l-r> :? -ir'.-i,? in. ? Berth?. Api.ly t., W. M ED
\V\lti?- ' ?rail gel At?t, Pa-r No rr, North9 ?
VJTl'.AM WEEKLY to LiVLKl'tioi.. Utnoh-l
t? in? ?i Qa*ea lasse (C*rh '. .r 1 h? w.-.i k-e.>?o
.1. an ?l? ol Ihn Lit? ly J. ... w V k and I I. kB*l| In? -?le.iiil
,n n i".i . ,.i . I:i l moi. t . >iu. t..? 1 . S. .Mil?, ?r? ni ,
l? il?.l t'. I ill ii?,' 'lew.
CI i'"i ?"?' M tiSt llKrsTER.^'???.rJ.v. April fl ;
RTJtA.i?IB??l iv. April i -
LITT OR IrOSTOfs.v'. ?'. ;...
And ?verr ?-'.'?'. -i BAH I.i ii, at l hu. |*ai?v?ai 44
iNill? n ..-.-.
? AT?.? o? ?-???.?.ir,
P?v?b'a In gold. ?! ll. avwal? lasse "' Mil ?**f : j
riK.V.' lAHIN.?>'?' 'A. -.1 Kl.liA .1?.a*??*? '
1'lr.tCabin lot." don., r. ?i??i? ? ,n l.?nd?in- ;'4 ?* '
0,i,'? ..in le Pails.... M '?'. ?'re??:? to l'?n.. 40 try ',
Pirat ( ?i in tu llatiihiirg IS' l*|?teer?j? la Hau.bur?.. 3; Od \
l'?.Mi.<?r< IBM tottfttioi li 11?. ie. Lreiueu. llo'.i*rtlA.ii. ,
Al twerp. fcC, M ?.|?.j'.i liw r.. 'I.
Kan-, in in i.i?. rrp - ; i i ?4?.. ????'. w>, lit Cabin, f.i, * v i
B Mramr. -b .? TtaSM* ? h l w'?', lu aei.4 lur tl.? . .
tll-ii.:? ilitbn) ti.-se'? i,?-e al 'hr.? t . , .
ror l?rth?r Iaforui?ti n, ?l"|ly ?'? 'h? ? ? ?np?iiT'?o(P.(??. '
JOHN O. QALE. it*atH ."?-. li Kr...,!w?v, N. T.
POH NEWOHLEAN?, WRECT?Tbe 1 . s."
1 lait Bt? -' Ip H ' ?I Bill : '., i'i,|it. Hi 'r.l'., will '
:-. PI?* Ne. 8. N. H. ? - ' ; I 110 '.',, ?p. I... t .? p. n>..
..i'!, un ira,?.?.: ??. - '? '"" -i??eiii?. mt'.t. ?Vor li,-, toi,
nr i .',-., ) "? 'I ??? ' ROM? . 1.1. v i -, N , ?.I v\, ,t.
?' ' .etj.AkOr 1'llr' I .'?1"N vi il ?1 iwi -..llU'\i,
t| tt, '.
I-TI?E NORTH GERMAN L!*OYD'S STEAK
! X ship NEtv.vORK, c*, t o. Weoke.aesanna??taBBan
, In* the l i U, ,1 -?late? niait, ?IB Mil lr?n the ilreuirAi aies, fuel
1 of Tuard at?. Hihnha?. ?a
SaTCRDaY, Marsh 11, si II oV-.-k as,
? BREMEN, VTA SOUTH A UPTON,
Taking pae-ettg- r? to
London, havre, soir?'H ULrros and bkemen,
?t the following r?tr?. payaba to guul or ilsr.|ui?aieut lu out*
nary :
For the Imt cabin, I IM i Meo ml ea'iin, 1,81 Ml aVertaw,
ai-r S".
Ill I h* followed hy tb* HANSA. Start !i IS.
Vor Irwtght ot paaiagc api. y M
OE Lilie
IIS k CO. No. ?Broad*?.
Steamboats tin) l?ai.roaos.
pag
REOPENING of the 'UTl'LAND ROUTA
I? CALIFORNIA tind-r C ?/erriti t Pi .?rctl.n usin?t
lid un. ?i ir t r.1?!, Leaabe* totn e p.s.r.ig-r? ?mi If. A
M I. ?tail EVERY M.ju.y. ; , ,, ,,. re-?U.u, K.uiat. ?ad
! N* rita? ('. y, N-hr?.k?. * ;... i.ir Dri.vsr I uy, t .oorad?,
On-.it .-a t i.i. '-, I ' .ii. ai,J p . . -r-;. . taillerai?, ciu.ne.-titka
im .-alt Ok* with i-arhe, ful i mu c . and V.r* nU Citf.
I M.ut n.i, Loi?? City, IdaliO, and M i a V a lia alt 1 ? .? Dalia?.
|Or*|ia BKR. MOLLAI'AV No. 64 Be ndway.
t\)kHl D.SON,CAThK?LL sud BRI8TOU
--..sir-r I'd vi ELK.'; "..','", a,i"ti?nl?oa.t MOST
DIY, WEDNESDAY and PitiUAl . t .'.., cl<?* p. in.
C APETV, bVEED. AND"COMFORT."' "'
POR'tTTiSI'iV,
ivorcfster, palmer p'i/chkl'r/t, n a simm
Lowell, concord i iik ivti i e \i iun^.?in*
AMD IKTKKMEDIi. K I'olRTA
Tlenew vid ?.?nub ?.-eaiorr- >,' ?ii? ? ..nl-h line,
CITY of Huston si" CtTl ?>k .! w Yoirfv.
kjare.Nrutirk daily (-ui.da.. ? ?.o 1. I * n' I , , -O
?rom Pi. r No. 39 No.-t- H v r. <o t of Vattn ?t..
KUR M.',?' ... .Nli i '.
thireroeuertli.g with Die 8 pewt1 ?? kl f ipre? Tnln 'r m'.?us
| ?lia.ve p..?u ., Tit .?o,t?i. h .in IV rrvktw, itoatub ?nJ IVna?
?e-ter. VA'orce?ter ad NJalina, >r.l f rW L- ndou and .?cirthera
II., "'.li.
i r.-..lc Ukeo k. tin, iow.-.r rar. ?. r er inrortuatp n u fera
"t _ k, .-. ., ... ' -, v.ent, ou (..?? P er.
THE ORE AT INSIDE o? IE FOR I,u.*?
1 'ON.- :VI'DMNi /i??.?' tsri M HO AT LIRE.
Il.l iiKOl'nN 1 III ,' iv llir.NCE.
THE OLDEST. yl'L KKST. -v'r IP \?D .M(<STD|*
REUr, AlOIDI.s?. ?? 11 ?I .T JUDITH."
Tlie Baratt -ut .ie?iiirr '( ?M404WEALTH.", ?ej
Tl ESDAYls, 1Hi'K->Iiai s.,,d - ti ,rD\Y? Tl ? ? !*pata
Kia*?n I ' 1*1.V -niti'ii Km r?.' 'a M iX UVS, IVKDNKsJ.
DA i S fit KKElAi.-?, r.B ?.id .It r 'I ? : I'ltSD.V Y. 2- ; tast?.
u'..v;?,-kr.ri, m
CC The-* hi its ?t?rt fre?n I'ler .-To. BJ N..rn River ffV*.^
Court.su.lt at.l.^tid ?reacniowi?.!.! , b-v II??surrlainai?trsra
et? 10 bo ri.-ii.-ne Hie a 4-?t. s'r, . . ?. u ?I uomiort ?oiai itu|
bt*?ttint heno*?! laala WB-eb a aseara At ?. ?.??.?a
a, u in a 1 w.'..:..tr ,ll,e?r b tl. u.t ... lb - uiak* tli* |?uk*iateoa
! lilla' .
1.11 ; im :;a ?upper? tnd li.xuri e ? y '?rrHialald ?tute rocinal
I ire lusiked tesiine? of ata?*' i. . ag PasWa*."
lesta* ?.'.ii -'at-neun, un- m ..d .1 llar?!.!.-'!'? E?.
BtoasthE .. No 7i ? runway,?it-l? .. .. Ii| ?A .-?,-,?.., N??r,
lork, a.id at .N .. Tli IVuoui.c... - , .
M ::. .; L?. Armt. |
Merci.au'?'Nivi. ? . .?..., . ,..i.uur..-t.-?rt Co. '
CENTRAL RAILROA?J <m:\v'-.ii;i:<i:v'T
? I)?p s. ill N.-tv l.i.k t f T . , -' N,?tu Livetf,
conn-c'lu, al ilau^too Jatst II ? w ' i ' ? iwtrr, I. .cuwcinsj
sud il. ??? ru B*te*aS, an ?la- u ? ?'h c hub 11 ley Ravil?
r-.-. ?'. ? oc,, ine- Lit i ? .-,..* lu?- u l',.?jurgbi
?nd th. I\ -.t. w.;.,a m , lu, ?.- ?: . ,r-.
c.lU.Al MlUDi.E gticj'l . .-? ?liKIVEST. ?
Two r t. r-?a l'r.ica dti.y ,roi.. t. ? V> r?U, ?xoa-pt .- ' . %
When ont- . ? BlUf lr Ut,
S .l'y '!:..? ? .1 i'wi -Ici, ? .,- . ,| IV ",l. Hua? ?s i , .^
Cl. llllflti, >U l.'-u ?. ?? ''.. ?? u h ? ? ., ,? of lUTs.
IVINlER AitRl.N.i 'I .1-. t
Cou.m.-iii lue prbnia rv B, Hcl , ? svyw N w .'??ri i?fo 'uwnt '
A"i.?'i *, un, for Y.?..????> M* . i . loiti, W -la
11'i'kij.bkrrr, Mil? ovtty ?r
1!a- i t :.?', , ? . .', . -. ,. F a ? ??. V.'u"-a
fi?, .?-r-oinn, Wajbaaastjsa.Oi ?. ...j aas ta, Liu,j.iji?
ton. i..
I ?.? . m. W.?'.rn Kir-r ... r ? -,. Il i-ntown. Bitilr
bsf, it,;n?i>nrj l'ii.-c? i?-. e t...- '? ,. t ?it.,ta?t*ao ataaaa
0 r^r? I* ? . M... n?' t ot ? li 1 i ont on? eh? u,r tu .-4
Lo SB
I ;i(l| BS-.S.-I sn.l?:?S'|. : r K.iSibr-th.
I.' .?i m. iri-s-?- ot 1 ? ? ? a ?" mEl
II iikrBt.iir.-o. vv. .?.n..; ..it, ). ; ri| r, tiari-B ira,
4e.
3 "?'p. ci.?For Eiatou, it-tiiV . i .? ii ,1*1. ic.: .'-.lJS
Chu- a.
4-"ir> "? ?r.r>-i.ee:vi,v?r: Plaalartm
l p . -,'? ,l ' ... . I -.
i .ni p. n . VV EsTK. .N.E.i '?'. ?.? ',? EatSaSs. A!'- Naa
Rea-:, r. Hirri-birg ?, :i : I t e a?, a?, "-apj
ci- t'.-na i lr un ii-r-. y C ? ?wr?i-r*
KLtiABi ri?tiST am? -w ?.: i-. i je?L???r \rnr%
\ ira n ::. PI r ? ?. / .s. R. .: ; ? i ..-:. K rstl Bta l r?
;n. l'.'l.l ?u : ?? II: n-,|' la b" .
Ii ?ret. ;? r il.a. H',-t c.iu ? ? t >.! ?t ih? oft..-.- o' ?'.?
t nit'al Rai riad 1 "iii|l . I., .?. K , t! N?,
I A.'i.r H .Mise, ?t N ??? .71 .!.?>' I?r-?:*ay, satt Blltat ptta?
?anal h?tsi? Jose H ?j ? ..? .-. ' |?ulmi??Vot
ifUIH elAlLWAiV - . n lajaiasa bon 1
J t n ii.b.-r.?'.. t.iw P..? . . - n
7 s. m.. D*r Espra ? lu ' a? ?.. raa. Pe'ie?i*r. l'?vT ?'.?%
S. ? ,dll??| i .?b ? ? " l .?.?.... v.l.? L->.. -i ta
I Tvoi.k Ita-lwav?. aral a\ ,-a atioa w ilb ktla'jtia
aid Or- ?l l\.?t. ru Iah'?y.
U J?) i. i.i. Miik nid ll'ay lr.' d i?, -o Orl.riUe.
I" a. ru . Evp et* Miii, lor i di...> coi.ui-cung *tt L sO
Hi : lait .s
4 p. i . , 1v j ' ni, . f r P.rt . ? m |, SI i New usir.'h.
Ip. m.. NlrtitExprers,furl iuJsl?'ia. Rettaatan, B 'f.?,
Stlsoiaaca ? ?I il. ?:.
6 s> ni., lai] uni .- i iprt"-??, 4 ?-. ?. C i id.it;na. Rorh**?
t. r ... I ?? -al Btal.ca, U . i .. laai W ?i. I ? m . t ?h
Bagsl? with L?-r anta and lu ?I .r.nk Kal'-wAsys* *
ci with ?'Ltd.- od In ttte . .u Ii.ilv? ay.
1 p. in. F?.ig.-an; iraic, ?"Air, l?f Lui . S i . a. I a?
?? -?_m_
VL\\-\o;:i?:j.idNE\V.!IAVLNKAlLl.,<?AD
MM hint: Il Ai;p.. ..Mr NT. lev
TRAINS LEAVE NEW!? ' '.. .7111 ST. AN1? ITTX
AVENU .
F.-rNr?? !t.v.ti. 7.im .1.1.1 ( Is. 1 ILRla niMlb, (EaJ
I'?', llc.l s4\ I ?. i...lf.nli. ?.',..
?or I'. a>yeil 7. ?1 ???, |.i.|.'.'k B ? l?.l.lll.J
j.?., o-. .. : 1. 1 tit s n (i tip ? . . .,,
lot Ml r ',. -t ? ?ritmrd. 7. . ; Cam.; 40.4 \ p. m?
tot I t,.;,ii\l ,, 1 , 7.0, II.JO?. Hi. ,'L4a*s
4 V p. 111. .....
tt .'. -i?. m 7.(?s. S.i'?j, ('.- 1. ) ? R ILM s m. ; lM*s 1.I aaj
J4i 4.jn i. *i. I tall s..)p 1.1.
loi I trie 11. :..?'. 1.J0 11.v? a. m 1149 4 T f.Ma r
t'a r t'r.ei.?:. 1.7-s? 9 .?? ll.kia a??AtA, Au,4SI,?
K 1 .-? I, T ??'. .?'O (1 ?. ) ? I . II.? .1 u I-'. )
lo. . . ? , 4 . ? o .. a. > I. S ?i. (I \ p. 1.
III -. . - - ,iiJ in-.tm-i: e ,tt ? 1.. 7 00, 'A- ; ILn
a. in. : 2.4A, i.jo, i. By. h. s.. '..'- p. M .
CONNPXTINU T IAIN S,
F rB ?t.-t. ?i?Hprllittie;d. ?.?Jtl?. .... (.-.X .) \(?(Ex.,) AM
p. r:i.
Pi r I!..." ..vi Shore Line. Ig.fS, IF.I..I ?COOr?. ?n,
I', ? Ma-', ,1 ,1:1 -ii in.-lir. I. t ? ?i (: ?. ) ?. at. (r 1 . <\
(??.,) i.'.i..;:. up, to.
? -re ?>..:.? - ; i: t-r It.. r .1.1. "ik.it. ui. tEx.,) l-'.Mp.-a.
to VI titr- d 11 e. in t* Nt r n| t" '.
For H ."' id. I'ro.o?, CO idr 1, .... 11? Ir.-ad, ?.'??, ?El.,)
a at. 1II.II ?'. .1.
Po- N?vt II.?.-e N.-w Loi..'on ?ml basategtM Ilallrjadtt
n.??? ?. m. II :.. les .??i e. m.
PuCf'tsatlR . ?. i.'.i.ip ui. to Northaiiiploa?
t. 1 H?u. t H ii'toad, H a. 111.
r r N . 1 1 ? l(..i.r .411. SakSi.,. n . in ? ni.
P< r Pa '? ?at] a .J M?1?T?B? Rail .ad. 7>i, 9,10 v m., ?JS
I '
c 1 . - r.-- t:i 1 ,.r? altje'iril to a??l p. m. tr v.
J iMr.? II. link 1. .?-up?.
L? ?NO ISLAND IvUILtkfOAD? WINTER
ARRANOi MEN f -L. HV-i .?rw-.or?, J.lur- . ip |4
Itth ?t.. I ??t I! vr . 1 ? in..-, t- rt Sea ?.rb r liaarp?. e?.4e?,
i'j ?. m. r?i Yeaatasa. fithilrid lataj, snrt?a **?? Rsssb*
1,. !. - ?t j a. m. and l i?. u> r. ,.1 il n
t,i.,a.,i--t. :.a?A 11 HiiAi .sei 1.-) P?vr ly??ti, a ?? ?
a. Bl , *???! 4 p til. 1 St ?e? eooiirrt Im Cold Ipil E.
u? i.r ll.i? ,: .1 Mi', rri.'mi.l r ?>: 11. un'??ir?d, Jni-ai ? . a 1
WTji li.d<! c ? u, ' lo ? a. :u.. -lid :, 4 and ? P. in.
?stN.iw EXCURSION TiiAi.s ? I.. 1?.? -4th ?? I ?1
[;., - *t a 1 tsCu'.u.,. *S
c-|.- I-. ptta-sd awl lr?ill. Ksmi nh ? i?h 1 a
?il.-d.nr. di.'..-. A. Uriis. ?>?:?_?* .??'? .
ATLANTIC sad GREAT WFaftTERnt
RAILWAY. NEW HROID ..M'CiEROCTE I \S
M 'Ni.l'.R TRAINS LEAVE N'W IORK. ?ta. t Erie
K.lw.? fron 'imlluiii. ,111 SM't'OVl! ?' .1?
TO C LEV I LAND, o, WICHOUT C'HANOt* <>l ? la,
c. nii.-.'iie. ??:"'. r ill pt* f?* ?It IT? He?! r. k ? in tl W ??.
'lh ? ri-dl? ">': - ? itoad ?'? a ? will ?,'"n b- ?? 1 1.?
r .?iir.'nre.ti t t 1 M I I '? ' Irctij, Diyloi , i *?
aall cd St. !. ? il? w i .1 '',.-?.. - 1 r.? ? -??
lu. onexua. Usa. in-?.- a?, il?- sivFi rsPR
Meiivi.,- Pa ?to- ? ??
Ib.lK'ITW VND DEI.WVMH: HAY R. 1?. -
I i . ."I :r.v-t.. daily. ..t ?J'p. in.r.-."? tirss
in, 1... . :-r 11 ! ?. II I. A N "-". IO-J? rtANk, i.t?Ntl f
lllt.VN? It. S'lAilh, ?tIM.li MAM llrSTi.lt. '.
HKoiiKl.lN 11) PHtliADELPHIA? Fan 42: 1 ^
. . , '.. karts. *i. 1 oJf ithr.riliv?. Scone. J ES.t II il
i. ,y t VA dl ?t. b.-fr- , lie -kl vu. duly rn*pt. ii > 1 , .. ?- I
? ?. ui? a? ?- I'< h- ?lO ? "f"i HI, wuli ?? ?
?ii.,..-T PIllLAliELPHIA. T?CKERTON, BAR tp
. ' if. il.'.i.i..n,, lean line ?L It..'. ?
drp:.i ?. .i? 11 i.' > ?
i a .1. Irutu tue CttyofN?? York tr? Botlfi? 1 -< ' :?
sppi c for 1 . ?? . ? ? . ' ? I
gl?alt-d t- t ?? C'?Jflll J .Vin'.oy 11,1 .opo;?- III ??! . ? ??
?.ri!, .? -i . r, .;?.,... ilkti height .- . .? a ? ???
if New Y...? ; ?
MORRIS, am? ESSEX RAILROAD COW
f v.. i -I.-, if ! .r .. , ,t. -.1 , a I *Sk
: Ulli tr? ' f r II. .,l|. ? ltd ill
in.? ill at*v*NrH YotkkttS-AJ a. nt, and 4 p. 1 -
lowu Eipt ?. ut 5 p. in.
? SCHOCH, Ai?t?t?nt S ?
VEW-JER?EY RAILROAD.-Trnini I
Alt 1 ? t., I, r I Uli till l.rillA, ?' 7. I" ami
I, ? . 1-1 1... ? un I l? ^. m , Hid I? 1111 IB |ktl lot BALTIBOaa
? . I vva-i: latei t U.c.I n ..'.1 ? . 1 p. ic .mi I
I. :'it. Milk* ) Tl MUtKSI 1 ...vaueiS ?"? . P- Os
! - . e.:i . ..
NORTHERN K. I.'., of NEWJEIt?EY.
TrthH ? 1 ? ? ? l'htm- uialaS.iJ" 1. ' ??
? 11:., 1:1 - p.c . and 4.22 p. ??'??'d?. -up. m On ??*? I?.
Hill?. 11 . a. Ul, ?'I ??"?? ' "'? -"'" "l - ? V*
riraiBJ- 1 li"N- IV. Dr II Alt I ST, S ipariiit nlei.t
NEW-YORK AND HARLEM IM1LK??AD.
Tl a. ,? id Aii'-n V, 1c ? a J .?-I.' .-, -;ui ga.nl I?*
,.', , , , ,r NOaill Ha ?V ... ? -a? -util ?, U , >? l*
, ,-pr ira.l st lh< 1 til?n of ll'r?tr. it'? Es
pn-M lu New-York sud Bmeklya lia, ... .hr.k. 1 -t?
nt? mi il... t - l. 1 . ?'- ...
1,\ ?U M.IV-IIAVEN. IIU'TEOI'D And
. MPRINl, Il u .-ti-ui.-r? l.?*i |v.r...tk> tvi N?-?
Dtveikl '.:!.- sad '?'. V- *?>? IBtnlSY? c.ej.Stl.)

xml | txt