OCR Interpretation


New-York daily tribune. (New-York [N.Y.]) 1842-1866, April 04, 1865, Image 9

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1865-04-04/ed-1/seq-9/

What is OCR?


Thumbnail for 9

COtjttTT ?noaKnrt.TiR'tT.
Ilsarel *f Muprrvl-er?.
BrBCUL BkBeloa - Maturd. > Aprfl t. UK}. I
#r?:n?t ! 11 o'eiotk. tn. I
?Toe board met In ih?*r ( baiober, No. IT tatyiiall, -, r?i
atl to th? fol owio? r? I
Rsaant* ^cr*a?is*su. Orsrc? No 7rrrr Hiu. i
Nea IQlL Ai-rii 1 .l?t... I
***, Il ? 'ir?der-l?Ti?i n.rml^r?oT'h* tf?mn el Sup. ri ii?.r?,
MStet J.'Srph II . oung, I *?c* of the Ho :d tu ?sil , !;-? c J
S???(ing l.,r .Saturday, the l?t of April at I o-.-c? t- i .,
I? trat.? rt auch t-ui'? ??? a? oiay I? br mfhl !<? R*? the Hoaid.
wii.i i vM m. iwy.nu, kmiih rlv, ??.,
OKImi.s ULI 'Vi JAM Kl IIAVIrl.
WALTKat kUtllK. ANlMillVa ? 11 LMANlt,
F. 9 I'll K IIY.
Prearnt?Win. M. Tweed, ?A*?,., ttt*t**WA, IB the Chair, and
|m> following Co ml? i,
8up*:T.?on Uiui.1, DtTit. Ely, Fox. Pirrdy, Roche ud
R'l.lOt.'.r?a.
Ti," r. ilsiig of tit? DiisuU ? of lb* prerloui mst-tii,?, wtw Jti
t*B?*d u ith,
ITTITTON*.
Pe'ltlorifnto tie ft>li?wU, ,.?uied for oorr?ctloa of lax
were pr?-'?i.t' d
Jo),:. ?'?li.i )'?l.?Cra H. Noah,
Ji-U'i H. .-.mp??>n, Mendeii ?Seguin?,
I.?tills M Wayl?**.
VVblrh wire r?fetred tu she loocittee on Annt.al Tatet.
BILU*.
. '" , f S?mu*l A. Mon -?,., iu.ounliitg (o *-Ci Rt for ?er?
ft.?, tahfaasaa for Court ul .-?pt-caal S???:,ii?, di.nng it* oiontb
*. M?'r?.
Whi? 1. ?it referred to 'be CtSaatRSSS o? Crii.-.lual Court?
and Pe ?
?ill of '..ha Mclioatn, miounii"? to ?-6.1 H, tor trryU.t
?obpo-ua? 10? Court ol Spe. laltliMiooi. during the nitshlb of
March.
Wb ' ? A? ?? 'f -T- d t" Ika? ( oniriiilt.w M. ( .... . C ourt?
and I -.lie.
Wll o( I ?wii Can*??*'- *'aa*Btsaj to II 12 41, for rrp?..-?
to I it y Jadsafi ?A ?>
Which *a? re'ened to :hn I nnimittee on ( nil Court?.
Pii , t :.-'?' J It- tf u --i ? ...lulling to ?V?. I* chair lor Tax
ClSSudMaSBrr?' ??*?*- ,_
tvj let ? ?? ?. I? ir? d I* the < oinu.ltU-e as Anon?! i ??es.
Bill? ei IB* :c..ow lag -n ...-??I for t? ni, .-? a-at'ti. : . t-<ti
Court ot liyrr tod tstsasa* ftum Jiujtry J to M-.nbk.
Ht*t
r'.dwsrdC. Trivrri...??! 00 Jo-ceh Lynch.? I (Si
t 1 fttBtth. il 'S! ."-'?Ul. All. t . Jut'e?... ai l?l
lattah RjBatrr?. l-l il' I Jauiei klagui. ? I ??
Rrm.rd Motlt*B9.... ?I ?" I
U'hieii ?eio lel.rred le Hie ?Ctmimiite? on Criminal Ccorti
S'? Polio?
Rad ei I.ewl? Carpriite?. am..mi to ?JllOO 40. I ?' ?. pii"
I? ? nan. ?r of Court o! ? M mon I'll a?
M hieb wat ri-n rr- d to tk? (asa n.ittre on Ctrl Court?,
Hi lof J'hu H-ivu?y su..?..: In? t? *A), for .crvioe? ??
?A|t.t wit, hoiaa ?i .No?. 71 aod 7. Iii.ana-.tr.-?!. f'?n? H-c'obw
1. pt,to April i, tata, .
Wiich w??r.-Mr? d le tea* ClBItt?*!? *?? ? lT1l ? ourta.
Bill ot WiilUm A. . -???v. t <? < "?? a*a?* it** ?e **>? ?I.
S?r repairng b...k. in ctte ? , ? Supeiinl.*i.ri.l ..f Hut.di ga
VfaVh ???referred ? ?A? Cs?liHi?? *S C**???* <'tKen.
Kill of P.dwa d J K. tesa, ..o-."?.'?ngt? SIM S". lor eon
tlr.^i-ut rxpen?, ? ol Soi r ii?e ? ot rt_
Wi.ich wa? rrf. nru ?o t .r ( .ni.Biltie* os Cl?il Coorta.
?tits ul ih.- S? is Sil g rr TJ f'-r aeirire? as ?tt? i.Jsnts o
?ouit of Oyir ist Til
?Uii'iaoi Hrrtb.l... e- I ?*
Jew. C. Ho.li.r:!.... ?I "0
Joe M. )-'r..i- |. tl "
Jbo. OelHaa. ?I oo
Tbo?. ( rogti. tl 0?
It Bi. CkUklBIt'.?!?'-. tt V
Joo Di.ry??.fsi H
Jrto Mil'.riiotl.... 11 ?<?
( I i? II. i-mu,mi... I I <?
Mm. Hi. ?Ml. II ?*
l?.?idhvi.'. ?I Ot?
J?> ,-|h i'cutou. ?l 0t:
Whiei. woe referred ?? It* C-oaimiu?-? oo Crkaluid Cou:t?
?ud IV i ?
COMki, ?ilOATIONa
?Th? following wt? Melts .
(STTorNiw io K-^l'?rABTSK?rro? Fitabcs j
CeBO-tssesjsae? rue? itarckH, t**a s
Carflraien of tkt H-i.ro y aBS*?**?** ?/ the I,'.?:? tt A'rv
? gert
The .?rloetd Act BBSS, H ?-"?''? O1* ' 6> "?" ,/' ? ?"
BSooinr.,-tb? l'?o*rd of S peni??.,, to ral?? by Lt? in IB? ?. ?r
JSbi, aiid'sch v?.t ih?-r ?1er tawtsuaoriri then?* u.l-,Nr?.
t?r tl:? or? of ti*l b, diem AlU .-o.??} ol th? Illy it New
Xotk-win lets v-d hv i in. I?. Dai : it., ui oo th. ?a iu.1.. In u
?A'lii. A. II.Kiib, e.4- f'rr.id. ,' ??iJ S-H I-ly.
It, ?rdex to r?rr? ?": ?Si I I? I '-?- '-" ?>' ??*? * l R ??*? ?'
a?v,e?.-,i j that ai, ?|,pi<<? rlatia? l ,r the ituoint ?i.tt.ii.?d I?
BuMie by V..UT liuuorai... l..d).
A ?i.itjhle irio.o WB lui H i? pareo?* u ?ubmltted for yum
tontldrrati-.-B Kr,??-. -t-ilgy |..bu.i ted.
M.il'K" i. r-llr NNiN. '. "O.ptn-V r.
Kuoltrd Tb?- ?! ? - ?um ot Is* isesesal ?favtwai b? ai.d the
r.n.? !? hereby ?pi ii'l : i -led fo tlar i. ?r o. the I l.i. ,r?u? A.I
oclrtT of Ibei.i'y ,? New-ioik hi :i.. )r r kBtt in pur.u
*D r of ihe urovinoui of. u?p ei "u "l liie Law? ot IHtS.
[ ba|'tcr7ll.|
BJI AC I rOK THB KILIKK Or 1.1B CIULDKES'B eUT?
.-?rwiETi ok iiu crrv or kew-.???k.
Pt,??d March 3, IIS'J. ItSSS SSBl ban . pr?.?i.t.
fi? ???ad! a an a ? ? ?/ ?Nfw ?"?*? "r"1""? as ?*??>*/.
and Attembiy.?o taati a> folt-vt:
Pstno? 1. The uoaio .4 -up?r?..or? ?vf the (ou*iy of
RowYoi? shall, in the j?sr ei.!.i.-en hundred aiaf -in? t?.,
?Saisi ?av-h ?ndeve y v? r ii.e.,-?li? r Uvy ?ud < ? ,1-rt hy ha
?p.* lb? real an? per?, ua. I rjury of tb? ?mo c'y IM f.. .u
ly. U be levied ai d tt, .-- ? ? al 10? aau.o lia?? . od m Ihr
SBBtW Baa***** a? lia? ci.oili,-?at rbarp.? ?t -i ajf-?'..?' ot t? ?
?aidoiiy aud coont? are W-iied ai.d cl,edad, ?t.r ?aaj o! Ira
liouMiid dollm?. loti p?y t?e ??nie ?ver ta II.? ( Li.di S , AU
Boticty r tu? tuy ot tkwW Vert, foi the u.? ?nd purpoa?? ul
eaid ?t?J?(y
bK. ?. fat?*?* ahel! late ?ffaotlliiiuedlalely.
(**????? N*W Vo*?. i
OOIP, ,,? TBA -mil ?I T O? -"-TAT*, i
I l??r . r ipar?d u.? , lu-a.ri .r ? ? U tb? ori?-!- .1 law on
t".? la 'hi? office, ?od d. baie ij oert.iy that 'h- .? s Is ?> ror
ta. t :iu. ri,H itiereirt,!.. *.A ot A*e ?lu.? ol **Jd or.-iit?l
a?.
U ?ru ..CsWr n.? t-nd ioJ ?e?l ?.'ofne.r. ?t tt? ntyof A
ban?, tin? ?w. ntieib day of ? ir h. in the y.ar ob?
(l. s I t?tfi.Mod idabi basdfi u ?ad rial} 6v?.
? ?Al,'Ni El M. Im ' KW, Jicawlary of H ta.
Trv? SBaTSa r??o.ui.on w.? ai p ?J by ihr li. o? i g io?r;
Ath ajiit?.-?u??? -.. .-. i.iuut. Dar?a, K.y, l'urd?, aos-h?
T'ied.i'd VSilmaiio?7.
To* fol'.win.- ?mit? vil:
'itt ui.tiTlon. JaSaABHStBaSB o? Kisascb i
i ospt.uu ci i ornci Mal ...-. .? 1
Booarablttkt ?oara ?/s?*j ?Mi?/?? ?./ .--,.(,.,; of tttB
>f?r? .
Ihr A t, ebsprar sr?rnt?-e?i of the Law? o? Bttt, ron'uin?
the inllowuig pro? i or.? -?: tl r lau . to wit:
?*C. ?r Il .i...! l?r LtarfallM the B'.ard of R*?per*i e?*l
Ihr? o. y of New Vork 1.1 orr-'W ?s ?s? ?s fot? ta* Br?t d?j
?d Junr i.??t. a; ..u the I, 'h ?i i ' r?dii i f ?. d i. i i,t? . > o.
Bol ?,,e-?' :,? in o u.t l.o .t ? lax-, ?nd lo ,-, ,e .* let ISS
bo-da o! -siii i, uni) lu tl.l -..?Il I ?UIU., wl.. i I ? ?I .
B?.t?l1 ?n-i a.iowi a? Ibe .-o d rr. 'l.o..m? lui. C- ?
at'.nti? Di'i.Wi 'two." ?f the -nd , oi.i.ty ?nd (o o. m,* , uy
ebla io ?u, ? ?-.?!?? nnnual Baet* IBM BSi f I*v ?? Bai o- ?-.. B* ?Ml -
So.l.ra ri. t. c< ii ni? u lu? nu U.? bist day of .Vt?.iI-, r. '. il
year ei.-hu-eB l.t.i,drid ai,d un:?-?/ 01 e, and ?*?Mta* Il '?r- l..'
? r?te i,.,: ? i-t-rdiBx ?ri, n j.rr ? ut pasSaaBta**, p?T**V*Srk*1
BBBoally on tr.i-hr.t d?y r?t Mny and Noi?n.b?r tli ???? ' ?? i
9*0? U'u'ya ?4 bcrioMed aOi.il b? aastiat le t-.? | Tiiirutaiid
?rd?-n pi r. oi tt,? " BalSBQrs' R?va il l niKn.ii eoAohrr
tw. ' i ?Tibie J'ioe But, ?IfM*** Lui. li d ?si -I ' ? h I
Bwued uodei the ordmaure I uid lioa-d tf B**a?rTtsatT
aaed l-lle- tw, ntj bitb rlili I? o < i mir? d ?Uli ..x .. fiur, BIM
lu ol?rr bj?. t ,.r p,i|.i.? wnatover.
Hbc. ?t. Thr ??id Hoar.l of rn.(A-rvi>i>r? ?g the ?V-.rty ol
t??w . ork ir? 11reby ?ii'b, i?A?f teal i.,~i,mI |* rdarasd
?a ?. le oe raiM?tt, 10 rack y??r. uik>* toe pa I- : y by law
etoyact ?o tax? i?u ?itiou ?.id ta ata, in? ? ? ? as u. i.? .
B?.-^?..r?'I?- BMOl the I .'rr- -t ii.-?.,ron llw rTrial uaoas
af tsaBtl* sasaaitssd br the sr^ssa* ?n >. ,i tat? ?. , ai,., ti.,
Bntrre-i o - 11 e h>- d- s-urii u I, r'in-i r.l.i,.,.'? ? i .- - I
thr ?gel asetl .u ... II . Ait, proiidrd Ibatti.eaii. . i : oi BBS
C'tuiutui r? lied .pon tie t**t* of ?id b.i..!. etemjoi
am. ?nail !?' ?pp ,. d lo the pay lasiit t.t tl.r .. t r- ? i. 11 .
Hoc, and stsR '? dedo? ed Irin IB* ?a o ,i.t ? ? i b would
?C.rrw ?? b'- r?-; ir- d t? se ii-itl by IBB SB t. p> .-, -1.
CitC 4. Tue -?, 1 hoard of Befri?tsaM?WS l.er, ;-y f ru ?i
B?iibir.??d arel r? -i'iired ',. or?. r *i.d - ?ua? t. U, ? ..?? -i r y |i ?
?p-u-he pr. ;*xty by law test -et 'o taiat.. ri arkthia
?oui.t) ,n e?. b jeu, a. ?..?-aid ti. rJ m?ii. ??iriuM r?
SB su. -?i aliaii ie.1? , t.\.-,y b<? "i..e daeasd ; > ?e. ?ucl.
?ora ol BioLS/ii ,,..y I?, r.-quii-d to pay ?:.J i?..?-m t...
?au ? ?i '.. n..t.ritj tneieol.
'ii.? . .,.Ht r ba?i*t? t-u; 1 i oi.d? min.brr 1 wo, iDiointioi
H ?BBS BrilH ?B ill hund ?Kl nid l>r-\ u . t.'.,. .?? ? tl
r??l ai ?:? (0I,MIh?*I) i?o?..,i d-'r ... ,
S?y ..! , .? rirxt ?icd m - rd r I ?! li?t .ui? : . r . . '
Bt ii.?tu.|'- the t ? u.p-r ? i.er ... ' ana, d to h.'pr?
k?-- witn - ?bu,i-? for ?ppr-fV^I an ( rd. . t. r? ?ut boni .h ? w
?ta et pt ?itlue ot tue -?. - s I ??? , ? IB* fl shirr? ?BOtod
1(. -J? I .. t
MATTlir.u i'. liii.,M.,\>, (?*>,^- kw,
Ait ('RI?!*?'AN( 1, io raen SB ?oa rus. m ni ?it: s os
TBK SOUHEkS IWII-lit IXSSBllM? .M'SS'.ll IW OS l .
COCSTT 0? ?KW ?OLK.
Tk? /l??i ' f .V?;/?'r?l'fi tf IA? C"Utlf^ o/ ,V|-ui 1 ..rA do p?
?-.lia ? fuit, r,
*??. T.-s I In? t'oniptroil. r U hereby sot),- r.?.d f bor
?ww on '.he credit ol IBs I .-? M .'?<??.,.. -i . . ,
?i.? n loe ai : ,i. i-, i ..r. . orty ose tt???? i.. Brehai lied
<ii .??? -.ni to I BSr !? ?!.-:. I t, ? ( -ut/ H.? r? . r i thl
fcrto, wt.-i, tlitll h* ?i??g. ??.. -?.d JB*SB ?i ib? ' i
BM-MBlp Paavd i>d? .npto . '...-IW,,.'
? ,!ii.-r??t ?t a ra'r u -t ci r. g !..- >e?ri. pet I ,
? ? . . i. serif ? " " r tu?i do/ i l M i j ai d N.
?"' I?/ i ?*cii y??r, i'i.-l it,r - ,. ?-.... -. ..
Is.isiw?, 11 w .1. ru? i : ir.il th. .-alad ?oi r- ?; las r,-.:
*??-.. .. t uibr?, oi.e ?:.-..a ..i -?'?' l.-i.-lTti Mat ....?'.?on? ,
Bv? l.i. Iiwt tl.ou.?i,d ??-..s.? oi. las l-i ?t i?; ol .'?. n . ..-> r.
??I...U-.I i i ,ght l.unlrrd sud i.,i.t, .??? , :>.r I i i
lh''tn?ni d i ?r. ir. .< I ? day < I Nievo -.-. ou?
BHatBa . ' u ?od ? l.el t '.'.-., S..? . i.r
u ? nv? BBBBtrf oo- r. "i IB* MM d.y fcl .-. - i
?Baptisa h voirai tad :. ,-m ?,-.t.
r?c t R?**aS?*S*eavaa?aija?lbS kepi by the ton.p'r 1er
BOd the I o .nty Tronui?! ot tl? r-ioueyi **ll**T*d ni rr
<???? 1 I; ? u ?-.anr? ul th- pi,-., d.n.-j ? tit n, ?ud ?^.-1 u. ?.. ?
??1! be ?ppli??lriclu?lvely to tk? ; i i??n( and '???? ^p'.oi? of
too ' rlt,,cl.?-r? l.oi.u'y rund BbBb* uuu.b?r I?/' ol ttr
tjftuity ?-' New York. .Bird o.d. r H o'dinmitr et th? hu rd
at S-jp?ir?.a?-i-?, p?a.rd lasa verni-,-bltu, ?l|'bl??-n tr-.idled
a^*?U-.yI ,r ??coBilng du* ?od p.'iabar M lu- ur?t ?as ol
Jnmo, etilaw* hundred ud ?lstv o?V, ?od to Bo ?tbor ob'?, t
??spu-po.? wbaievrr
?"?^^ ri"" hood? BBtBWSBM* to be i??-? J by thts SB*******
???.1 be ?sgi.ed by tb? ( ou.ptrol.rr, rounler?l_-oed by ttie
??yor. i.r.d ?M-alrd will, iti? c.,t rnou ???! ul tie Hoard < **
Ooperri?. r? aite.trd By ti.e (>,k ? I i.W Reels, ?ad th, Bas
E
?ti., be
I.? pteatBI* o: ti* hoideii t...r.o:,
JWU? in peraor, or by a'.t.frue? ente upon th* I.--, oil.?
tj-o..ty ?.t tn? ottco ot-.he f?.nir-.,0;.?, u:ri r,,, t ?lea ..
ti>rti ????or??* In????,, by tb? ?Stoct ?Baj Hold
H?o. 4. To, th? p?yme?rt of th? rri,e-li??. of tb* tstatS own
B????d'.o,.d..?I,d.'veinter..li??w.-ru. it..? ?t,?,dir,4 to
4be.rt?ror tb? faith of ' h? ? ui;j of N.w ',,-? aod teta*
Board ?,. Sup-^Uor? ?f ?aid I otmt,, .??J tj?, ?i LM3nrv,
B.rr.1??. ,?.,? bur^d or rye?., d I y aaid boaio . f Super?,.,.,.
Boo, u.? HtS of New Yo-k or hem toy other ?0,rre ob
e-coem , t the expenditure, ui.de node, trv? ci?tii?Ance
Of Jun- tweityb:-' -.-lU-en hi?lie<| ud ^xty.
&*!??**!. * ? ?*!LJmi "'-'"???'r p'T-'-frd,
^?vd th? ( ms| i?.er i |.-rrby BBtbogte^ ?, n ,.., ,.,. J
?' r?ke-i. ?od e*.iool lh" ?.?i boud? et ?, U' .r? toe
??al-.-,!. ' f Ih? nina?out of BBf uaauey? lo tkve (?uruy '|>*n?
?Uy. ..| ...i, ah'? to .ueb pnrpoie.
aao. I i U ( .- p'r" . r i? I-ereby sathortaed I?k?enl4 b?
?/aaiaer l .latent) Il es la. |-, ?J pa?, tb? b .-.A. ?etUo?
t??* by tht, ordinance tot .?? ot.i.d? fillii.? da? on lb? br?i **.
a? l-.t.? -.. ti, proiid-d t>,t- i....d.r? of Mid hot,', notlly ta*
j^fr*' ?0*1 ol Basai a****** to naxk* autB n In,-., on o?
?*?or? ??-'? I??? dsy of May e>-tt. ai>d lor tb? baiauc* r?*??tu
^-*?< -'?oWriiiUarUMUMirised lo ?tlT?r:U? tetttMJei pro
***** to, ?t .???. twenty a,j u, the iiewapaperi en pi y?d If?
v?r tr?,iPty TH pr?~?a>l. ,,.-? ?ed ?hall be pu:,it ly o|?-n? d
!;.r>* '"> "pH-'-W ai M, M?r*, at th? rip,r.tl. u of U.? tin?
r??**^ '?? ?*? '"> ?Hal ?t?su?ni?tus ?BtdeB aavd ?Ut pot Ua* af
**?* >^!i4*ak??v?aW?aaaBiiA
WliW-h w?m r. f?rr?a? to th? fan nittt*>?nf-i Annnsi TiSSav.
Tii?. toil., h i,2 ? i? wist sea?
Cocstt or New To**. ,-?psB4>t?ATB?Orrtoa
TVl'i l?tmo'nbU lAt Hoard ?/ ?upemmrt of BM C-v?<? a/
.Irte. Perlj
Ornti ?M?M: I hsv? r ??psa-rtf-.'ly It. represent that tit? Work
ol Uii? the- i? lu ??.ire branche? ?till niooh in urear* fur lb*
Waal ...f ?i,tin ? ut ?tari**? n-rce.
Tue dels}? si.d inc. ?.v.-nleiirrs whlab I ha?? hsd ?he honor
t'? r. i r??, nt io 'be Hoard in pi-rit.u? ron.iiiiiiiiralioti* ?till
? sut, nul ure etrryd?y n-niiu. The h-oks of IBOOSd t.f
th? wills MB v-ry ?''<??' V'i ut?, ?lid the Indoiieg is Isrkla*
iu*.. v-rai ??? ?r?. The pn, Pi BBC* son ?? to roin''?n of
?ny d? ?y? 'iu ? hi? "<tna. Bat i mam? \<y w-tnt of ahftaal ???
? ?in on. 1 renal-? ''?'" Ml ?Mllioaal r?aM?b4| clerk?, ?rid
b?ve to r-i?ar,l thai y ?? T H. nortu e Hoard will ?utlirlilr
lh.ir?pr?i.uiinieiit.?t ?h ?rie? ,.f >f| ?,?i ..?|,. ? w,|| ??rf.r
take lok-t-l. ?I??" ?'' bo-llj- r.nploved. BBsl wttbiheir ???Is
?artel., p Ilia li-tord? of ihr ratea wall up. I'lted fob
.uuyl" ItM- Iery re,pre?fuiiy,
laii'PO?! J. Ttscasa, aS?r-o*?'?.
tVhirh wtu ref?n. A to ?he < .-, -,, ,.. . on County ?-'tBerr*.
l.l.--tiU'IIO.N'S.
Pv S- |?en i?,r I'raDi?
H>: ?..', Thai lb? i. port of live Riot ('o.nnltte* upon the
h I. ??d li'-n, ot ?. (I RiwKiu b? i?eoomraltle>i.
II hi h ?. L.i ??? .1
It? Sup-r. ?I ! I.* ?
Kr-~'i,.\ Little ( ..inn-ifte?. on Va.luntr.-rlog bo re*-)rv-?tr,I
to roiniiiur-u-.te with iln- War DapartSBeal ?? IV*"hliigton,
.,.,.-:, ?cceptsiiie of tbe tvr-ecirJ enrullnisiit oltil?
my in sreoiduiice witlilhe Buderatnndlig bad wltb tb* D?
ptrtin.-nl en lie 3d its? ol ?abruiuy liut.
Ilh.lt, v.e? i?Jopt, d
My Saa* r?i?a r htm
Srtwdr.S,'that, m i i.r opinion ef thl? Herd, ?he ?-eepoaerl
r?ri,,vi, ot ? m ?rsiii?. sri? nr at tin? pert wiib talttllem
t1i?-??r?. to \\ sr i , '?'?rid will prov* Imuiiti'i? to trie hesi'h
oi:ii .'.. tiimeta! tr. ihe i 'ti. .? rt IBB I >tj, ?Aid thillloaid
t ? riieaatlv r> ne n Ira?* ?.11?B.-1 the .?riinr,
?>V11. ii wu? id ifli -1.
S.p?rvi?.,t Pean n.orril that Hi? Clrtk he directed tr,
trattiulit * topv ol the sntiie to tue ( oti.uua lOtior ot >.n l.'i i
inn t
It bleb ws? carrlt -t.
H> .?.?p.rvi-1 r fit?
Wiafl ?at, TliBl tn l)?T*ialT ?f fir* M???.? ba r. -:->',.I to
trio.st.r t.. ll?:? I cure? <*li.i?<"-<! ?t the tasea pet ornt W?l
.utid- ii so" o""' "' ??? I r"l ' riioia tltir thl? Cotusty irom Ihe
M?i?. ..r ??? iriuoli thl tort ?? wi'l not prove prejudui?! to the
ut. r. ?'? ot toe St? r . sud Ihst the -p.- m I utuii.tti'?' on
\'oluntarriiMi -mil', ? with th? Governor and report Ui this
S?**a.
\\ |,,i-h wss ?dented hy the folltwln? vote.
Arl.r. stivo .??up. rvi hi Hlunt, Davis, Kly, FoS, Purdy,
Rocle, ?fased ?ml ll'ii'u sno-K.
KlI*OBT.
The Special f oiniil'tee on hiot Cl*'ui*, Io Worn ?t? re
farra il hr arm ?, d a* n'hly Btaaaat of di.tuiiarin. at* psul ?at
by th-t-..tu-riti, llio lVip?>r*:lon on actotuit of tiot ?nil?.
??,- ful y
a*roar.
That. .id?*-. sejatSan N*s*?ri a rer dl?htir?en,enl? psldrmt hv
Iba i . i,.-l :i. let r|H^,'ioo ?? l?-g?. id*i.er to aim Heard if
Supe-vi?. r?. on ?ce,un.i at rid asa* "r the in'intli* *f ?HB
tet. t?r, Dot bt-r. cta.Teruber n.,1 Ha-rerthar, ItU-A,
lav? falla-w.! ? -.-??? i.. h i? rts-oniii,. ntlrd Its ?d- pii.-i. ?
aUaotaai Thai lb? t tm p?roli?r ha and la h.nh? ?s?ilitrl?ed
to dr..?? In? warraidi in ?see* of the lr??l ?tl.i-er 'ol tie Hoard
for tue ?lb cf "iu ? I a "i ?,,i,d bas t. 'iTitlr? ?1 a. i s???n lal -r>
Hid ttfre. BCenta (SI I 4"7 141 for d abiirieiu-*.?? nl hi? oil,.n
ill ????','it til rc-t I i:u -' !? '' r September, < let" l-rr, Noie,, bel
. h i Deeessbei I-w il,1 J?iiu?ry ?nd f ? bruiry, lmii, mid
ih-ilgr II*- saa '? '<? S| taispristn-ri 1er ' Ria-t Iraeiage?," Lex
W ? tab ?tr? ?d. i :.d ..j lt\r to., wii k ,otr
ItBfsare? 8ur*rei?-?ri Btaiit, Darb*, My, r*x, I'urdy,
llocl.e, i weed, and \S l,!u.s?i?K.
mvnwn.
lAtir- ?srlasas? riRBV rr.ov. d I? rt a-a'Dslaler Ike vote take? at the
ttirrtii g bei 1 .V urcdi "2? on repon i nd reaoluHuti |e B* np tl?e
Cat* Judav ? . :? ? . si.d ? p ? , r..'.--g * : "?' ??? ? r- 'ar
It'huh wsar?:lirai.
the :-|-, ri ? . t- euaocrpted, aiiJt).? reai/lutlon atlop'et by
il s f ? int vole:
Mt.r:.:.':? ? ?? ,|?i :.->r? Rliu.r, DaTls, Kiy, Po*. Purdy,
lacha. Ta M 4 ml llii'ui.iir?It,
Oa aittaa tbe Otr i -i.?n ?dioonn^L
Ai.d Ibe 'I'l.Uiivi,? laird thai ihe lloaid sta*?l ?dionrnet)
??Ittiu-i-. Sai aHMEPH E Vot.Mi, ttark
i,'nnit Otatrmcnte.
American Kxcannae Haalt.?*?at>-m?-ri af tla?
vv? icAsurnsaoi in?i ? i ?* ??????? arnmam m
I . ?. a-r i?'-. 11 as. ??? ^..i ,, Ha? ni ut. tk? 1st ?A? ?a Ap-i'. i-?.'
|v.,.r.?- ..-1 of I.-.?.1.1 lh*r.?i.ia.?B.IW?.! IM TI
IvwM ?**- ,t ... -a-?-??. 1.4*0,1 M *T
ts-.iiii,.,..,,. ,i-aMaa. Ut)..'.?* on
laarasaaaaaa a? I^f-it?. B,'?v?..?i IC an
Call .?ai Is-ia-, ?f V.aT'i'l, "? 1,1 W I ??", 1? I IU II C
.a tvi.,1.1 i taaaa l'?n?. s?? ri??k.r,',rg ?wtrsawa topum*?l
? ?? eut 'A?a?ls?T*?U"B?at i? rorrrsC : ?? ti.-t.? ot m? k: ?? . a at
a-ksrC E ??[?!.?.,?. An : t ?. ?!
kv^r? aa?W?B? Ua *d tar of A|r.: li-S.
I..... am. N'.tary I'.! -
llank_?if_Avricrie'i_?i'.te.-.??T or th? HANK or
AStEHlrA... r-i ,-..'? C:...ri--. *?,. Car, ol latj.fjr li-a a,?t tau
??'.tue?? ?s* is?e*f a A? i!. .???."?
ii-rtrairi?,-- nl |a?aa* tat liatnruat?.?SkfMJifia M
>.-?r?r?-^.a-.l<y?i-r?i. IA?r?.7lt SV
*??-??' a. e ?tul I r. ? ??*??. 4.TI?II?
V-ri.t-.j.-.?! ? l>, ??.'.. I?,40a. Ol* ?,?
C If ?OalCtiaiH? 1W H??? ?u.k BM I. Wir. 1, J.-l .!?,...,< ,?
11.i.? i< an-a-ra, iia? ucr alT.-r.a-i. - - - as* ??? 'rji.. a??^*
- >. liando-, ai'i.ul. u. tar Sm?iu4 a, It. . - ta, .... . ^?a^
VV M 1. Jl.MIVll leklta
aMaMtaanaaEaiM *?r at A-,-.; .?-?
I..?-?.- ). .i Btaarr r?i <
llnal? of ta? I uiiimonwealth, riuumrat af II??
BA k Ol lHlr?Na!ii?lt ktsltH ?? .-iiial IT t**k*??a? .?I-?
?4 1er.. \.r ?-.? - ?. as4?| ?-??:., ?t? im u? nt Ar U. i -??' I
Inngna*?I il Lea,? ?ad 1'??.-...??.B-.7B' Ui?? ?T
*?? a- ? -r -? . ?I..I14UI
t?r l-??a?.u I -. I'.via. 4l..*?r> *?
?*?sn**?a*?>aa D-.-???? . i4.sei.iieo tt
I, f.-t?.-. BlBj r?J?- i* i)? B.?l - ??? Cem?.????l't k*?**
?Vf ?wur,.. itev?"*? ?i?rl ta, tk-i ta? fc?r??".t.? e.m??l ai tlar. ta
:.-.-,.s II,J kt-..'AO-a Ott ILI.IS. CaSktM
B-it?tiie-??t ?a? ?-,-fi. tituar sa ew 3? <?? o? Ap'i. . ?A,
)iima ?ni. Vut f -i?:
Hunk of Nrvr-YeiU.-t-iaieiii.u nf the HANK OF
VI.? I 'II, tan -.r II I ... .' i?.ii-?- - ....
: ' ?i -? ui^i u. ..- taj ... Aura, i-?
k?in?i?a??a?l L*sa< ?ad l?i~<?ant?.??.?A?,t,?71> 01
??-. i sas :,- - . ?l.'.?i'i. -B? ?.'??
s? /??.?. .a. g?,traf?-!
? ? .? ? , ?Il J [?-?-.t. ..?.I*,!??...?.-* I?
i ? . arar? Tal ?il. Tr*. s M**>irT?*anr?r a?
Baaka B*w-1 't ? . i ? mon ?-;. ? ? i ?r ?-..-n.??i???r
a****MM au-rras', s.u.? ?aal ot it., t.- ? i ? .* t.i I I- ?I
v? K. Xllktl: Ci-i i
t.ori ba?>sT? raa M M d?T ??' ?1*-^. 1?'
l'usa? H ?iin, Kotlr, rulok
?lnnli of >r?rtk Amerte?.-S-?..ineot a/ tba H AN h
r? s iicrii a?i un a. ??f-sci r-asi ?r ?nsstawBM Un? kM?n
?tt?. ?*?rt ????*? ?tat M ' ?T. ?S? ?.l ai.? ol Ai-ril. l*ati
v??/??-?.ai. ?t. ' i.--??? ??l'a^to.uu.ea.eao,rM:o r?
*??r.it.?.u.,i. ?i?-??. iei.<tc-a i?
'.????r 111 laTllialM? . I*.-?-?* I-?I
A??r????i,aaai ?* II.,, u . T.aMasOur ?I
Ci? ?i ( ?4 ? ? art, . i. J A. *taari?.e? C'iaala-r
sllkabaat? 1 ll t* ??? n?? ?ekt f ? 4s???? *?? ?af ?taltta
.tti??.U.-ll-U' ? a. ?-?, C ta. Ol? ts??l i'*?? k'av??'-.!?' *' ? a' '"?
j a HaaMUf.oaa.wei
swvr? ks?st?7. Biu?H?ei4 Ap-i. .?.A
Bkaae H Ki.m. 1*4*0*1 I .'?
liai:, of tlte Nivr-Vork llrr l)?-rk t empanr??
?:. .u-?*. ?*- ?>. BASk oi ??i? ?s? roka fl i ikk* ,s
l-A' > . a ? --i-.i s?.??,- : v L??? ^i ma. la? ta? w??? i'Ssl
-.1, m : !??? r ? il?. - < IB
?-.r....o. ,,?-/i. u- ..di'u.-ousu.aieri.T.e e?
-,- ??-.si! .i ?r m . niaras
t..,?,. i.md ut: ,.i',',.?. IH.StlW l-l?
S?AVT?e* ?ai?*? at Bil? ?u . ItWk-lMai
f t ?. -t 0* ? Bf *J ??'? 1 ????. ??? IT J !?.????.?:. ?tatSaS ?
U.S.. Tari i,? r?--? o**??*ni -??r.1 ?Vr tat*.mmmm??a
aWtk* ktateiMtaaaa itml-i T J. Iakkwo ?() Caataa.
- ..t.??. tai*.it m .s 44*4.um
L?'i <:????. CtaaH**l*at* ol T)???a
Balite Herid lliitik.-M'.r.iei'. o? Ute Ht M.'-i IIKAD
BAR? -a-i u ? t -.,. ? ?? .-.v L??. .a MB, lt?r 'b- ? ?et ?utm.?
.',. ? ) Oie .- ?sf ... '.j r ^ l??K.
a**??*? ?i. ? m - i ? sa* a?-.?!?.aa-iB.eiai tr.
Loi-.., .M?". ?2,1141 KO
A?, ?a... uif u. i-.a.-i laM. I?4,I4? m?
A..n.p.ny....lo'l-ri,?>:. . ?Ifc.UaO tir
C ?..,-,..,.- rbrvl i ?. 1 ?i tr. vv IsTlllncCawttacr**'
?kaSal likaaSlan l?*n<-?S* *?"?**?, ??t-***??? mt ttiat?b*?*?
? uta-a--j . t.*'?? i,:., m?-.?.t.? sur k?US?* J? ao-1 k??->l
r, vv ?Ail un, C??Ue?.
??-? -a brfaaf tue M "J ik?T ni A-r.!. MB*
i- ? f.,t???, s ??? r '
Cm h- i ?' unit Ilrt.ver?' Hftok. S's?-,, u ni u?
pi u e ? ' ? ?.;.:? ?? r r BATIS i - <mi to MajSa **4
L.?- i.-r I!?- ???-+ ??...ii??t a .,,, iL.I-1 ttarol A?r i?r/
A.?p iiataa ..? Ua?*?**4 Ov.ou?i?.?-'.'-<4,0:.4
a-. .-.?..?..??. i hi? +. lis.ioe
A. ras? ?asaiat al ...... an.. t.?. ttO
? . . . . i,e??.ivs
A?.ne 1 iii.',ll/lil7ila? lete? . IP.iXi
, ., . , s. ? \. , ?? iR-irtp Pvnrfia, r??..i?
Bm l- -. i.- i : a .,, . arasa* . -??
la* ?u.?? ...?-. .- ai ?ran ?jt'.i lar?'. -4 m fi ? ?-1??- s. -
il r i'hl.lUN, <?. .-r
laeSI talBN se- Ui? i?t *?y al Aped. IM?
o. ?. m ??, Osan aataerta hVt?44
Ko lili ?il Ihr Mut? ni .Sew-lork. -t.- ont r.t
?-. i. ?. > '.? .?., - la:: al ?ri tOktk, -.i lit* CMg ol H?
,i lai, far tta ?-.? ra-^ig
-? ,. : .. .... I A[- ., latti
'-."I? I. a.? a..' l>?a*uviaCi.a*.1T*?.*'eO OO
?? -?? ail ?f ?asta . ||?.?,i.
',?? .- ?. bo? . et. i o. i:??
? . S,)i)7.o'.i7 oo
.... l>?u.t, al N.O.rk ?>? 1, U. W II a-r, t.a?u
?a, ?<?'?' e , a ,,. . a !.. ? T ...k. ol tlir m ?I S*w
Vua. -i,-; f ?tMara? ?sa??* ?ot ?sy ?!..'. ik-tun inm.- i a
r.-?:, ta ' a ae|. Ht U.1 k? s ? ,. ... , m
f? W Hf'EH I M'.: f.
h???? lartur? nu ?TaS ?d BBX -f Ap? 1 ..'^
i 1..?.., L?,?aa. ?ladar? fatIU
t ifr Hunkr-MtV?Bkrati ftliei 111 HAN??.. ?. lequire*
I? l a?. .'?'. L???0i n (/-a r?a?.-l ?., a j,. ,^, i.? ... ,,,
?Si
?' Uawi?! Ba??tst?.?4.:.*..? srr^ ?T
A?-.?r?.. .iiiA'at-t??. ?eT.irH.i 10
A? r*s?a siaaat u ? ?' - -** s.
rr??.ar,. au? al D -..? . . T.BIa,?*? 90
ajoaiCaamtot Bawlart,? k H Cartwrgn? i>-u-1 afta?
l'Ai... In:.? d iiy i * i. 'i,..-. t.: i.t, 'i.?l ?', ?riov? Mata
L- - - iF-rrt.Hll? I? lut i./ Il?'.?-!.*?r,l)f-'il.|
H I ill l'Ai loin. I*.''l
Sa-orn t-f.T. ?aii.'.nuat dar i?f Ar O'
r,?u? W VA ?s-n. Notary fuhllc
t iHWiral llaob. mvu-...i sf tnr CIIEMICAL
llvi,iai...ir.iHiSi,a^|.'<i |_>. ..'p.?? ssr ?ha ?task BSMsM
e-itiuiuj. ?le- l*t?Br*f Apiih l*?aV
ni?'?ai"-."' w l'Sti J lAnaa.?4.?if. ?;?n
-rtf? ??ma* t?f ?p..? . lr?.?".?.**"'
aas***????l uf ilinatinn. ai,*v?i?
A?trae'aroovtt vf Pi- pa ?. . ? 6?St?,4i?)0
I Ih ...? Wi'iiaiti-. C??I.??A- of UM Cb'??*?l S*?k h.ir.? I ,
?.,] Ut,-.-? . a , 'f a . - ,,-.-;..:? O-l. O '. ? 1,. .1 d
,, sans 'r? a^'i ??-'-''? <> " -SU 1.1 AM? Im . ?
-?M'-Jaa. lu? IkalS ter Cil April. IVA
IL C Tilt???, BtatAvry liai..'
? l'Ir- B?' liant?. -???'"? ? ' d 'be CITIZKNK RANK,
linjajil ?* 0.?r*-r il I - ?? '?' ??>?.? u?- arr* ?-. '. a .??ti.iaar.
. m irl ?aj t* A|it.l i---'i
A?-rse?J??-KS- Uaaor ?tal l??aea-a*1a.|I,4-1.VMS ?M?
??-? ?.lie A t.!-.- ?. -l.il)*''"
A?.r.j? u.a.m W? r. ?t?'?ua. 8S.41* Os?
|t.,V).li,i*tll.'ISra'a.i.? 1.021. tiHl 00
f s? ?... t'atio?? ot Sa? Tort, ?-t k S II 00111*1*? Caauiri of
... < I...-M Hakt, beis* 6 r? s?w,.. drpoft? ?sal lay tLal la? IlaO?-?
?v<t?a.*at a iw.a. i : -i, tarai ?? m? kan?.-?-!?, ?a! : ..-?
h a c?.w n*??, r..?
?nr-rtkiima. i!jl?r? ~? Apnl H"
Jtaa? W. P.?. N-tary TabUc.
Caro Bar hang* Bank.-' ?.??? al ?im. ment ai the
OlrftrxrHANOI: BANK ?? i-??r?ir??l u? ffhaatai 4143. law*at H.J,
a? th? ?.-t t n .hu ??'aruar. Co* 1st ??? ol Airil, I ? i.,
'-??> a'i??.i.v ?: i,..?i?. ? .i i???.?-.,*?.s?,?ti.en tn
A?.?,?, ate? c< v** . WT.*?2S 0?
?<*-et???ai .41.,..?-,??. tvo.snaa
A??*a?.iH?-M ?4 rvraa-a.?._.,- BBfMMEj OO
Caty mat <?o?m, at >U?y Ita-k. aw I. OT A. gat*, Omalm at 0
?Va-a tt, sagg Baal ???? -bi?T?w?T. AVe.?. ?a4 a?r taatttf? ?tara??
?4a?Hu?x? ,., criar-, t* la* ?aat af m/ lu.,?!- ?,? and If?'.
va- A rAl.Lt, Caatikr.
I*w* b?i4br? aw Ou? lit ftg of Ah? . attt
_ J.aai A, M t.. Notary r??,tlr
Knat River Hank.-?- .tarneut of tb? RAHT KIVr.R
fASk .ar? lu.f-d Sr ?"?????? ??'?' La?. 'S ISAJ. (tr Ik? ?r??k *>V*B*
??? .,-!.< ?!.' I?l 'ta? of April. I-V.l
A .? ??.? mi?.-in' of t. ? ? . aud II.-. ?, ...?v*j..?Vfl I fl AS
A.rr.t? amt-irs ?X S:-n?. | i.? iB OS!
A??ri???ii????trt'fir. .?.ton. t??l,l.t I SS
A???? ???'??( JllWjaart?. 114 :.f,l ?? oo
CitrsadCiaatrel Saw t'?rk,??i I. VI m A i ., , . I ****** of Ik?
fa.l Ri?n H??k. Ix?.r4sl?l???r.'ti. A.?..? ar.l .., k.i law I bo*? at ale
nwal w c.aiiart, I? tk? t??l ol j, kno?> la? ,a?1 Mat
-V M 3 TA USAS, (aahaw
San?? i.tr, na \ha I* gar at Ai-', i ? ?.
_ Ja?? V.? ii.i,. Notar?? Publie
FulliiB HaaU.-9??i?7n?7t".,f .h? r i.riiN RAJfR, es
r. Qi,urJt,rbattrr ?SB La?, of 1>AI loi Ih, ?Ist, r.,t j Salai U, tl.?
!?t ,!?? ?! Apid Itetl
4?-r?|r?it-.?.roo< I ... , ,-J |i- .?-,?.,.|3,tSB.ttB 6T
'"".'..".'?,.. , . gii-j. i-ll 41
Av.rr -e ?m.?.r,t ?Tc'a-cataa??. Ki.oi 7 tut
AT?r..?.,?.,ur,l t.l ti.i? -.?, . I,ll'.'t.tl>l III
( -. .-. I Oaas ? ?( Rest Y ?I .?i I I b i' II .'?, i ? A. 0-.lt. tt
Itail i Bat**, k?aasl?h) aSaraaeA Isa?. ?Baal ? t>?i 'b??Lo??.t?ir
m?,,- ,. rorrrct. lu (be naat tl luy klHml- ..?? ?r,,l h. *rt
1t H. HAXUOTK, r?v?lua?.
AffirtTtrd '??lar? u I > i?t i?; ?f ABttt, IrSt
'la,? Il .?aae Four? rahltr.
?rorera? .lanaT-* ?t?n.?u?,?r th? t? mx Klt-T lt\NK~
elWCitr?! ?i?. Y.*. ????-, ?r?l i.|?>.??!?. MB, Ua.af l?<Vl. fi?
?(.?? ?-?t -?...., ?.., ,,j? il, ,,t i,, ?i April, liaoi
A?.r?.??m..an i,f I ,?r,, ?1 |l,v?.:J,.S I.?*?>"\ ."?7 0.1
Airr.?? ?ni.Uf,- ?* S;?.,?. ?...II..II INI I
A?rn?eai.?au??/ Tiff-uUl??. 8.H1S4S (Ml
1- 1?.iifTiiB.1 . sr,'i.iie*B
l..t.i.,li,u*?ij N??it.rh. ??? I. S.m-iri B. Ski?, ? .-k?er oflk.
'?"?"?' Il.ak, mtr,??r,ij . V, ? r, r? I ?, 1 d? t ???">. >.??>?? ??4
?-?? .1 '..-.?,,??,?. ii ? s. ...-, - ??, il.? 0? 1 ,?' ruf In.? r-'l-lil
????( sa*'m. a wM.it, 1? a-?
Sw.ar? before *. t- , Id ?Lir ff Apr,I ISBA
Il f. V\ .???. N,,'?r? Fob?*-.
iirernsTirk llonis.-sii'eine.t of th? ORRRRtVICtl
HANK o ll.rr.'f ol M> 1 ri. a? M**, ?1 ar ?liial-' ??n, Law? ?I
I? 3. lor Ihr ?rr? r ? ? a? S.m di?, lb? im la? ,? Api 1.. I* ' .
??.f.irnir,...,??1 |*a?*J SB4taaSt**MS. B??H,???7 IS
till??? ?m?, ,,.1 ,-i ???, . Hl.lili?? f. I !
A?rr.|??n??u,,l of I irru,.t?>o.. I li, I I ? IH?
SirrMaarr ?it of (?apo-?? . T? \ I I A - I
1?; a, I (..,,-?, ..' '. ? .?.?, ..: I. IV a.u I' c,?... ? A. -r
of ih? Or.ra? , h I'.. 1 .J, !al l> j ,.' Vt, V -k, -,,,.|4,r, -worn. S-i?
? u I ..,. 11 at li.rauur? ral.na.,,1,. co-^?r?.'n , ? I-?? ..- oc ka--?a?l?.
a**?, .. Wll l.(AM KAVM.?. Caahut.
?.- ?'?.ra.l.H'i, ,???-. |*4
\V iv BaaaSeaaaSB, S-ary INMir
imp?? lera'no,I Ti u.lera? Un nil. -tat. uieot ?! toe
l.Ml'iil: II B?' ASH Tl-.A"? II? ??M. ?? r~v. ?>.l by ?'iir?t>r re.
I a?? . ' i- .. I,.. ??. -.?. ?*aLa*B*la. ar, II.? U ?.r m Api' i?"'
??esss? aaaaai tt l.? ? ... ? i?,? ?,..n>,?in.i.i.H'ii
A?...?a ?at? .1.1 ol ' tj?. ..-. I'.IM'lll
*?..??? ?11? ail ol (u.-ii.taaa. 8H,7'-?I IMI
l? .a ? ?? 1.1 ,.;.-?? ?. 1,1!! M .'??'(I
1 lg *r,i Cematfat tarn lor?. " h ?*? II Hau ?tu I, Aa?'t L?A?,.?r
oft/,. lm|?,ft?r?,?J Ii.,lr, a' li i ? . ' r, , | .?,...,. .\. p?. ?Ma.? Ih?t
k? .?.,>? Malaiueut St?W?e*ti ?' ' ' ha?'. '?' m? l...^ :-sla? ar.? bat.?'
?SI n H V Mil'it A?. 1 1 a.- . r
Iwamla-brilMUuiU d??' A|fl' lAf?-,
H???< <? -laaaiT?, Hilary fuat-t
l.,nitirr M^anfoetBi-er?? llanU.-Sti ? Basal of th?
LBaTHan Rab? ?a. ii , >,. i a?? ,. i? oas c< s?? York, m
. - . 1- ? . tl Ua? i I- l, I -, laa w.,1 ?uha? SaiurtUj.
tA? ?t '?? *i Aft', ISA : '
A'?,.?.i-w.,,.1 s 1 ?? . ,?i i?? ..-i.*vB,tra,*sr at
A?rf.,e.. ??/"am ?OS. ?SI tl?
A?r??f? .n??.ai of ?,"uia'?>a. ?.?.
A'.,,?..?, .?i M lin??..,.. l,"|i.lill 0|
l ., -- ' 1 un'r rt S." 1, rl. ?I I Min ?. V P. u? ? ( a?lm ' ? i
lia 1 ?.t..- M?a?'?lii..'i' II. 11 Btk* ?-. < ?a.? i. ***, ?? ?n4 mi
f"t?I U..?l-o?f K.U ?eat ?I corratt, I? (laa u?-l .?' n?l ?i-a'-ii?-? ?ft.? 'a
,s ?? r nniiii.i..?!
??tw? s-fev? id? Bfe* Sd ??r ?I Apnl ! M
i..-,?, i r,i ?.?... r-.?
?>lnr?sfartnrerB? ami .t|?-rehnnl?? flank.- Hu??
rr?, , .. ?'.. SIM'lll n rt Kill AM? ?IXltCII AM-, BAS a a? r?
tl ,,ir.| t>. l S?. :?f . i I ,?.'. - i uua aaal ?tit, ??ia i,,. o,.
lai ?.?ol S? ii. .-?.v
A..,.,f ?M tint of I??**? aad n.anr.M?.Bl.rT''.B0T ?8
i-.iu? .."-.?i ? Oje?** . ?;. oin m
a?. *o* ******?. ti Ct e-etam. l.tB i ih,
?.-.^ ?i.-ia. o' I??,??..-- . 8,ts?so.:^>a ?i
< .-, ?>, , ? ...,?r .J -t.? I I ?a I 4 MwAl.l'ul. .J Sa
- ... ? I M.t- a*. -. Baal '? I 'u I a?i a 8?a ?? ?nd Ml
il altlt? alatrv? ?taUe,rat t* roifa 1. to If. t^?l .at?.? l-?^,'?d?? anA ?a
let A lil'.l.lt, ?> (u...,
Been ??? ** ?? tta .?i a.? ?c apni. i?- ?
VI? II r.?..r-?arT TuMar.
M-rlrri?" llanh" - - t ,' 'the NT?tH?. RARR
i? , ?! ???? *rr? i -? . : .a, a? ,.i..?, ?a. *aak?*4.a?
??In ia? 't.r l.t r?.? ?* At? Bai
v ??'??? ?.. HI B*S ??* I lacinia..Bl.litfl.8li e?fl
V.rtT,. ?.?-M e- ?i~ ,. . ... | is III? 1,11
?. ,.??*Bsai ? a ? ??,u.. tu.,i?r <?
At.,??? ?rwi.ri ,). I???n. ?.? . B. 11K).i a | 4M)
? :, ,e ! i a ,-?? ..: S. a H'l *m '? i D I ? .?'??. ? ??:-? J I ?
H?-r, Ba.4. S.w ?.?I t- - i , i ?? -. . 1 ? ? ? siia. ?s.???
? ?'fa.fl' ., raa-.lan.la II ? l?r?t ot ? ; I ? ? If? a - -
J DO l.iMltl . ??*, -?
? . r. ?? ?- tj, ..??.... A M
I.-... 111?????. ? - ?'. I '
"?vlarket ll-.nU. --.?'u.?:.i o? th? MAKKVT ItASr..
?? ??-,. ?f i : ? ( ',?>i . 0 La?, ul !?-?.. I?? I?. ???? aa-tsa? Sa ??a??/
?i' ii' s?) .i a, ? , lu*
A.'.ai? ?a?.. rt o- Icaria ar.J lK.?ri?.i.i?. Bt.t*V>."??"S ?S
ll?U?lnMII|ll??,. |*| IT* "-O
|,.m-a-^.i,-ff l, . e?. 4.',.?*?* ???
A?"??, tjn-j-.-tol liet-a? atS^.BBB II
Cet ...s Cassas et B**> Tari a? l h ? s- ? I' ?a.w-a
?a ? -
I I. Ul.l.?. e?rava?aA
la?,a %J*n t*t Ou? las B* af Aar'i. i?n"
la?. II,.??.? Sua?; l'.Ua?
"afeeVisBlr*? Haah. ?i.^u.ai.f |t r MKl H ANIC.4
? 4 ?K .-???. -.i :. ? kaala? . o La.? ?' .- B ?a BeS B*?B ? L...
i ..t.?. Mataai ??' ia- ? a?. r*?a?f'?????. . Bg.AA'-.ThC. ?a
1 ..???..-.. :i( .? ?,~ - t>..o..i- . im
A?.r?,a a- a .a- i? t t, ts..?l? IM,
? . -,-.. ,?....i -a-- ?- . B?V.'.!..? l'I
I ?? . -, l ,.t, t' s.a 1 . -I .. t IV a II f ? C.
!?>.. ? ?? ? >- .. ? ? . - I la??*? a?A ... 'fai ta? a??a
... -A i?-ra.-t. S '?? ?S* ,? il ?a?- ?'..??' ?.
v- ?I II L 'X. la? i
lenr? i? ?. **, Bu? X' Six ? ?,-" -
l???.?M I II S-*M, l-.Urf
.Iricanllle Ilank. '? ? ? ? " ' ? -
I A? ' . - ? ,? ?J ? ? . .- ...? I ... s .?.??? le? . ?a? .aJsa. \
- * .. SA* |B - ? > ? , , s. i ? -.
o.if- m.. I.a?..Uli?, -tat?. SB.llfl.04* ni
..-.,....?- ? .... IIS.BBI 1?
asvrare*. ?n.?.-.-1 m t ? a a.-a _. LIA.- ?SAS
A?.-aa? a ,.w.l ' i- l?-t- ? t.?IO,l |0 '.?H
, .... ?|iM..t,l .. I II II ?,. ,?t. r ??I-? ??? I ? |
,.? >h. k, ?- -.. 1-'/ ??-.a I-... . .f I s -,,...-?.. ...a..-?^ a.
Iit.rfi?'*.. ?- ta? ?ni ,A ?t? k,??as,a?- ?
l> Il AHMli 1' 1,-n a I
S ?a,? t ?U? ta? tba 144? , A,
La.? R??*M ? ,,? ..?..? ?/ r> . I*
M.-reh-.n??' Ilunli. ?'?'? i* ' n-MKi'.iiiA?. n?; |
Ht?, . ,...-??? 1-? I^. ~.-a-e.' ?' ''?!?' ?"' I???'.
,?U ?a u.? ?m* ?-?a??? ?..-.,?., IIM l.l ...? a? a? il. i?>.
I ...... ?-...?io o- I u??..|.?-.iu . . ?..'.' l:i.O "a
A?.-????? o .n- ,* S:?fT? . t..-?.. Tt-ei
?.., ,..r..r.-s? t. -r. iai..a.. ii.s ta an
A" ??'A, ,. .r I ..! l'ai?- ? . l.7T..ai t ("*
( || ?? ( . ? "'?i?l Ml 1. J 0 T-fo . ,.
o? Mm B?- l?a > ?.?? tr-i? S , f .?. ,A S a, ?. ? ..,'< * ia. ?ua??
S,.,u,U ?t .?,-?? t. 't. Ir.? ?a?-, m u.? |. ?-..,. .?-i a-1 -
! D Vi.itBIl.l) taaklrr
Sao?? l?i??aa? ItuaUSar of Ac", ta**
r a,ut ?an. IvtesNai
Mrtroit.lir ., lia, ... ? - ritt ' tl- M' I.?. "i'L
ITA? Bait s, , r ?, ?. , ,. it?,if m i-i
I ? ?<?l .1 , ??-.. 'a, I . ??? a, ! Al- . '
A? a,-? i'.n'liiraiii.' I. eio.ei4.7i?! ot
it.w- .B??n? . BaHrSaiS*!
a?.-as?Bfl ?-' ' '?' ' ?' ??'"'. BS.I?. I I?'
BTaTBB? tr.-e-.m ill???,?'.. MMe'S'?!1?
( , ... . f? t S-al*k ?. I. I, t B-?. ? 'to-.r
... ?.-.? Hau ...ii ?? Baal Be* tart ??..? ???-- . ?t -?
t?l IS? ?Mo? ?U.?iua?.l ? (?im, u, IW ~ , ,1
i..i,ai c i bi.">ir Gotten i
a esta .?Jo?? s* tt?. HBn a ?tari las
?s,...ir ! . i ., ? - ,, g?*,'.?.
Mr'-Ht.nt' ?' llnnkloa ?????iallon. i? m
I',. Ml.Cl! 4M? B'MASamO !??"?"( i l M"?, ? i?. ? . ? afSaSI
t...t,.i?r,"ul,tt' a,-.. H* L?a. al ?**? k> IM ???1 >?U,
t?' ?, IM i.l Ja? ?a A : . IA* l
iTiHfi ?a -moi Uaw taSIV ri?... .... Sl.ifv.aOt fl
A?.-??, ?r, ,. ??<?? S?r.t. . If? ,S???I B??
A?a??|.Ai..f ?.'?.' Cf? ?' . II.V??!??
i?. , ?- .,? ioo*o** ti'.'is'ii sa
C ?,??.?(. ...i? ??.?',..-> ?M L f teBalW, (a-u.. . t
?t., l.i." f? .' ii|A ???',,,? i> i^?.i " . -.- '..J'ar-Mn
U? a.v." ?laif-aru t. ?errait, ?o iSa t??s t? ,r? katr? '?? ? .?: ? -i
Y. I IxABDUaB. L?a4.?r
avfi'Utad t^M? tia, Il ., l?i ??j c? Ap?i;
W a I r'.???.a. ? -Sf? P??'t.f
VIi-lisnlra" nul Trndrra' Itnilk. -t- r.i^.i of
t?? m t ii.v.i-- aaoTriaDtas* BA.iB ?? ????,?? ? - ???
?3 O. Uatsal ktStj h? il.??** rai-* A?l?/AaS 'U. ,?l da? cl Al? ,
Ma*
imana? tes m. v? a?-1 n?...?..Bi.io.'.trr ti
l'?U'l ? --. .' c -,? - "?? .I? t ? 'I
A??r???* ItiM. Ii.-'.?.l | I? 1
t?.,?,?? ?' ' - i.BH?.vat i ?
( .. ,: . . ? ? il- . f I . I ?.. ,? ?v T , , tai
Mr j .'.??? tai T-? a?,, S,ik atas i , ?- ? ,? -? ? I
?!. ?a . ai. . i.i . . f i. I ?-. -? > ?
BKORllI V i , (
u ?-v??! ' r< f? tu? tt.? u ter w Aprt,
J.? I. tasse, Ra**j| l I <
.M< reliant?' I o'.iii'. Hi.-Ia. N I? ?e*l nt M.?
Mil HAIV'TI' Miill"',l I ASM ' ? ? S ? f? ? ?? ??.
<i ... ,? i, ? i -,.t?r f?. L??, -, .' ?'? ? ? ? .?* aSVaStS
?i a.. ..t m-.', ????'
4?.rn.aa,,i'-.ir-,,' |.?u..ai?l r??w ?nu .. . B ?.?'"'..* M ??'?
A...?. i.tuf?.-?- . ... ill.in- l'I
.V ?*?? ? n- '. ?I '? ( -'? ??a****, lltaSl '? ??? o? '!?
?ai. i-.i i. ie,?t?".r ?o
l>. -I? r m, . r l?i?? ? . I.I??,:.?J ?l
t.-? a ', i ?? ??.?, - I I-? r*k. -a t. t i ?-1 ? .. '?? r? ?
t. .??.,-.? I . .su?, K.. ? ??-., ? ' ? ? ?'- >
II M?,?. ,-. I? -.' a ? t. il K 1 * I-r-l ? ? I -
I i ?AM ? r.? sakirs
Saw. let -.laa tb.? ilial ?! At?? l
J?. lia?.?.?. ''? riuiati mi ?f n*? ta.
lirirth luVerlr?ank. -????:? ? ?s tb? PORTA
Ht? I 11 LA '-s. a? ? ,- ? CaaavAa? I !-???? I 1* ? . ?. Il'?'
i .. a Aiu-u-r, n? l.l Sa? ?' Ai-- I. r?t I
>v??i??inii ?i..-i?ii'i".-...i.si.Aat.iiiei
? ... ? ? .- ? - -,. ??.ua? 4M?
.......... .ar . . la.ll.lj ?XI
KOK. Imo?' 4 r?I?a?? . . . |.?'..?I.M(?S ?Ir
(?,?. l-.l!M,V,?Lil.? 1 A R II?,. <?...-' ?I la*
h '. k-i, Kit. : u? jal? .??fn, ?.?-??. >m u? la?-. -?? h .??
m n.^i . B .??"il, u D* kt?s ?i r.,? knawljft?? ?^J h??M
A I. IIAXV. Caal.i?!
S??-? b?l>r? ?? that Id tot et eerti. ?4MB
VA a V-?... N ?a/v Putllr.
Nsisbb Itanh.??Si .r.*,? t et lia? NA-:iAl' Il ASK, ?
- ,-? -,t'h?.t IBM ?aSWI *?* tjAta, 10? ?A? ?al ??U| rU.'Jtt,
I .,'. '?, * A ?fil, .??.
IT???S?Bjae? ?' |a*asa*ataaaaMi rl? . ?B,t?0.*M te
l?-fa?i.fta n? cf Sv?>?.ti. ?<;,DA? o?.
i?.,a,. ? -x?ir,i ?a ( t, ?la.?.!,. IsSi.a ????
t.. ????'-.ir.1?!,??^?,? .e.ttn.e.-n ib
f :. ar,J l -.-.-, .< N?* Yo.k .? I, tt*: a M Hi.iv. < ???-. i ?
a SaVaaSM aa*Bl f- II? r.,1? awatll. )-!*-- ?a.1 ?? Sj*al -la a? .
tal. o"?- <* ??"?, 'oibr tarai ?I ,-,i ki..r?-.lj. ,?? I?,?t
? M .lAl.Kl'i. C??? .?
?wt m hafir? uS.iit dav ? ? April. I ".-.
(o,fi mli l?.?sj?a?, |aj**?* IV-tlc
viii'oiinl IM?o?! i,nil I.ietbs-r Hunk.- -!??. un nn rf
?? tATI?.s?I. 8l?Ot AMI LI'iriD'H HA.?.*?, tutor me
er.? Bal? a,. Ui? t?t nay .1 Ap-J. i.-?i
?ai.iiia .i,??J b?i., ,-.,,1 ti.i. .SK.ttTI.MfSi
,r.ia??a.ii.mnl of Bjrri? . I?.?-.; ?
?f n,r|iuiiu?l ?1 C.r? .l?'k.b. ?Bi,a.al
?. ?*' ??i?aijt of l>>?m. . . 3?. .ti,>.on
(. as,l('?.'ir.t/ol .".,? York, ?a: I, W. A Ki-ia-r., C? I ' .1
tl >'.. . ?. I t.??li.??? liai.,, '?.iii? Oui) '?..r. . <1-i ,?? a??'e?y ?.'ta:
t?ral?,?r,:al'n,??tiAri.rr?.t VV V > |Ss l V?. ' a. ..
?a, -a txierr Ba? tl-a V4 ., of A-jf", B**
J II ?????, Wtsir> t k ?
Nesr-Yerk Caanty |x*4aNet? OtilaBtsiil attm WHW
T?llK C'tirt SANK. tar??... ft*?* (Th?a-r. l-j? l*?ri ?. . V ,. .y
Ib? '-?i rast.A? aet'.irla?. th* l.l '?? ' a i- .. .?.
A?i?k iraaiu j( lian u I l> '.?luu.ROORtOBf TS
??.'.??aimMMirBiAia - .- ta,ras ta
Avwiaa iw.ti if C01.BS.^.?, lrT.B4?S S*
t ???si*? ??o???! of a?e**?a.,. as-veao m
Coy sir? C?e.n'y at ffO tork. Ml t, i ?a?, ti. llftlea, C??lllri ''.
IS- s?? T <k r.unly llsik. I. ,r? ?at, ... r? tit? e ?r? -ay 'Sat
Be ?Aiu?? ???lenwi.t ? tr?a,w ils? I-' ..' m, kniwl-tu sa-? v-li?.
ISAAC O il .f)KN C ,,kir
Suhttrtbr? In4 ?s? rs b???r? ?w ?hi? l.t J?r ?I A?, I I ??A,
__^^^ A??-???? L?u?? NasAa-y Pnkllt.
Ocean B*nU.-Sta . ue-uioi 1rs? IX KAN BANK, ssrs?
?,e. ikr '"l i "i M*. I *?? ,i l?'-. ' sr rk? w?k ?t-akstg aal tu tar. us?
last t. y til April, i> ?
*,?rr?gr*'li.a l?tul I. ?r.l |r, I II -. ituttl.|tt??St.ST7 St
A?-r?si- smoiiutuf ?ortlr. Hr?.tt4l Of
I?-issrm tiunr of Cirrnlittoo-. I ??,11400
|?rt??rsmuiir,ti.f II,,.,.,!- . l,t1V.]K*S|
Ce,?edC?-niy of N-w?a?-V. aw- |. 1 ,,,'.-? Pala-er, C-.ru r ?
Hi* 11 r?i? Bank, la- / .tul, ?It.a fi -,.,.? ?., . . .1 sj ,-.- alt.??
?la-t n ?, r a ?0.1 ret, w tr? bar .It? BkJ ? " al* I?' ?at 1 ? -1
1 1: v r AI. Ml'it , ?nu"
Ar. rn.'l b? -?? 1.?? 1, .? l.t dar .1 Al ... I I
II.?.. P.' ?11, 1?'?'T P.lkl.a-.
tiHrteartalBaalu--sn*?i??iai?fibaUR?RtiTAiji ?ink
?a r??....ra-d la? tTkaaa* ."?l L??i 1. 1A1J, ivr tu- w.e* ?m?.?* saiuiMar
).. 1- ,1a? .f At ,! I?:
ttr.r?.,? ??..,... at In**.M-IS.TI" fl
|tviiBI*M?a*? . ft,? 11 It
*.-.?.. t.n...?x *: I'., ,lai?Mi . I l.i.i'H.l OT
A?? -.?-?risai. a t.1 I'-pa. it. _. Mi?rl,?..l IT
C.'r au? C ,??!? -' ? -w 1 u k. .- I. IV?.'.?a,? n A. K?; rr.Caake-r
?' .'.? It, ?nil.' Bar?, ka ,i, _J.? .win . ., p, |> 1 , | .1? lis- II.? ?la?T?
??'????ri.iirra? vv .\.|.|\t,|i \ A I1A1..I. ? . Caalialr.
S??.?, ?rfor? r - ?;. . tl .-.. ,. tiril, IM.V
.'??.. T C?.?-?.?. Jr, rtotirr Public.
I'nrlfir Una .?I ? ?i 01 ii?. pai IPIC i.amK. ?j
pra-aitrd '.? Cbi O. I ?-. r-r Howe.* ?b.Hiis Salar
'r ,. tor 'at .'?. ni t, u. I
er-.rr-iiD.urii al I?**aa?a4 Dtte*a?B1.|I.6l"-*,4"?t 00
?.?-.??? BBS** 't si I ?? ? . T??.l?*)on
Air a?r?in?uut? I ra ds-^n. I?2.B?IIHI
A ? .1? lua^' it tt Orpvati.... 1.41...... I 041
lit. and tl-iiity ad ?J ?YorK. Ml I. Rio-rt l*?t k, C ?n\-r
at ?li. l'a lu liai k. im in, ! ||] ????? ???>.' ' i *i ' s) I ,-c the suti??
?la ? 1.1-1.1 ktci rrcct,!* IB? U-ittol my km ?*', i. aim ,-iu-f
k -I?) i.l BCCK. Cuitar
$atra tx-far? tu? i li t?l day of Ap-th i-oA
r.?itt J. lint Notary P it. k.
I'benlx II in It. -i ??? ' I ? . l'llr.M\ I'.s-.K , ? .,,,
CMv?. N-aj Ta'k.aa r-a|,n r.l l.t I'hap'.r .' ?). ?Meel l*>i. fur Hi?
w-k i-iidiua *?'ur-l?a, las) lit I ?. id A -,. .-.v, .
A??r-ir?snr?.iri t,f l/tm ml lu- ?um ,. ? l,?**,l?tS It
A? "??? ?uiui'utof M-r I.. |!.y.lie ? 1.1
A?.r??.-am. m i a?( Cr.'.iln. ?I,; I? ?HI
A?"a,a au .et i,I Or . ,-i.Uo .. : . ?.I
CO] a'??? Cuuoty ,1 s r|,:?, a* ?, J>hu Par?. -, c'fubl.r
ol i .- I-, . i > K ... Is ? r l.ily ? ?-. .< i- - in < ?a? a litt
aOu?. . afiio'i.t i?.uri.i . t.. i o t ... if in? kaawl-a -??... ,
J, ?i?. I'AHbklt, I ?,a'r
Swern trf.r* tac fit Id day o' Ai rd. II /.
?utas II Sana. ? '?-r I'?? ?
_re?|ile?? BanUr?.*Suta?neni ? i tt-.n l'KOI'1,1 o It INK,
Vta l.ui.it ,? i , r tnvt.'.a. : . r -,. Uai ul ,? i. : >? I.,- *"?
?i m. ?.tur. ?y.the l>? "?> ? i Ajril i?er.i
A. ragt *m '?- ' ? ' '.--? -snd 1'.? uoit*.ll.111.Att S3
A? is-' ?i: ..'.;.! ol ?jr-cir . i??.770 M
A?ri??> ?ui i ' .I Cl ?tu. 12,11100?.
A?, -a?.?,.,?.?!? t?? I?-,- ... I.Oltl,.** i.'l
I i, ? i i i.'-. , l ? 1,-k ... I. t.!'. .: I. Cl ?<?. <"??' i I
?I till- I'm; r*s S . ? s, tVpaii ?I'd I*?? ' "*? la
l a a.itii,i..-.j, li. ? a, in ?r iw.edg' Sri ' ir- Irl.
OII.il? kr t. e KClVVI.LI.laakrr
Sacra trfor* Bar It ? l?t .'.a, ul A, . I -
O?? P* ???. N '?ry P-dlii-.
r>nlnt Mepjaln* Hunk.?t?i?>-.i ?en .1 t.o .-? tl ? r
BICH?LAS B.tS*. a? "-? en ? '/ Chai i iii Laws >.i lata It?
it-.. . a.?' o tlt.tr>* l.t u-, .1 C|' ".IS.
A?-,?/-? u ... i ,,i i,a .? ?i ?i i.,..... ei.Tio.rrne on
?nrieim !.,' -,- - . 11.1,47? ?S?
A"?,-?., u.laf I .???-an in. !???.. ill <?<?
???rat? ?>?.."-? I?/ I*r|-?stii. l?SM?a ?O M
C tvli. tC " ?itv ?fir* li.rA. ?? I.Arrt.:i.?l.lP?rkinii?t. (?am '
.In.? I i.i ? 11.a a? It?:,?, be, i.? cu y ?won .1. | ? ? 1*4 M
t'??t ?' ? t.rrgo Df ltlVa-U.1 Ul I tl.'. ta. I*. r-.l af Bl, k Uu? a.i,,
?, ? ? .i A. 1-Mtkllt KHT C?*t*ei
la ?k i. a?d aid ?woia bel ,r? tu Ih? ?1 lay <d Apr j ??*
witii.? r ?.????., ??.*?.?> p. ? I a
I'nlan 14-- ilk. -'..,.. f ? I MON lll'.r? f?. I
III (.,:: 1 .1 .?,?-... Lu, il Ivl. BM lb* ?"??..' |M
?i---?i -.. mil t .. l.t U?, i Ar? \, '??'?>
Ataii^rauiu. .A l.iiuiiil liuiusnu.at.--10,-104 a'>7
A?-r?a. ?"?,-'it ?? ? ?? i-. S?l|,tO*<?3
A?r-a???rr -, i >l < ,i- . it h a . . . . 17. Ipt ?Ml
ii'ni?' ii.??r. ;.:.ir T4
t sty su I 4 ? c'y I S- ? I, rk. ? I. 2- I '? M L'w ?, I ' -, . ,
et tar l'ul?n Baa? tv.i,? ' .., moon d. , ??- ?r. ! ... that in? aau??
?. ?t. i m i ? .., ms r, i . 'i- ks ?i I u .- ? ?!?? ?, I I ? ? ?I
??- M i ..? l? i ? .??
f- Irtar* r. ? u a ?a i., nt Al l-s-AV
???...? II .. - '?? P- , O
lUcbbitig (Tat?a, &"c.
IT WM. EVERDELL'* SONS, No, 104 Fol?
i'\ leu?; -Il t D01E4J ? IKl?- ?ni r 'St. SlAlUJsir.HY
i) . . i lit a? d ?? A'
HO lift.
1?\M rORY i<? LET?i'..'i-t itiag of Kevrt!
tad tar nitron i h. >? ? -r ?. ?? ?- -i bam r-??*. km,
?ito-i.d a,. ? t r I i -? ?rum lb*? e,ty P?M
?-in m i-ui I? Let ?t u? * Is: rte
i .. . -. r 1. ?NT). No. ?i IV. Hit
F I RMSII1I? HOUSE *t lUNKKIt'S.-aic?
I.K r f i i . -u i , :-,.'.:.<?? '?' li.r i... I d.-.-.r?! i
rro: Ui ?? a . !.. ? i I . B hi I - - ? i ?"?? ?
u.-tit..,!- ? .? In'r-itr? ?all '' "i al. i-rt \?,4,ai
.iti-a-1.? HECVTI it I. \ I IITt I TO . Ill MalihabiBi
f-OETH I" I.l I ? I ? \t "' -' '" "?? *?'.--"
Id I.OPTS ;? ? tppylj PKNKl.ll T I e <MT.
No. 4 | :. ?L
Cl i;.iM l'?v. KK 81-iri and Work hoja on
k ? i ?, ii, n-ir ,ii vim, p...: a ion ?a -.!. i ??.? r ?t.nl..
? ? I' I IMaLEE, i.i.,-,-vt.
iBi*e S .I?' VV , 4? I
'IV? RENT?Part ?f au elisTibU tM*Mf
I rOEE aa Man I - ? I le ??? ?.? ? r
- ?lUauE - or Ik t *?? Addias.,
n i . .i*
'iv> ui.w - \ i.ik'.i: mail ?8T00P
1 Hut ? .. , I* .a ? ?- ? i ?r- I ? 'y Ml
? ..la .- e ? g ? 1 ) *
.r ' I ? ? ?? . l ?
-r ? ?..?.. . r.?
i ?tat, ?, Ua\ 1 ? ...... . r. .. ,1 tai, drub.
I I Mot M
'.. i . . . a ? r : . ? . - :? ? i. . i a . ' -r ,
. ' ???!'. . T. ' .
. .: II .--.i 1. ... a ? ? ?? V. | . i '.'..' i
t ?r|-1. n4: nu. , .? '. ? : r- ? ?'?'.? .- -i > , ?
fora r. '.. b? ?? I I . -i ?? - f- T ? M : t..? r
iiti.t i? ? ko?4i,,| Ut? . g?? stkimll in .,- - ? , i ,.
la? .|.ply to l\. ;:. ; (, v \!.|>?.
T?a. ?T7 IrV??? I ?r, a?, II r.l ?1
M1?? i:; n i a r ...,i .-.: ivi vn?. ,-kat.
1 .-.!,. . I : . ,. ' VV. ? | - ?, ?
Sr? J,. r
I ,1 . ? ? i ?? i .-. . o- \
r. . : . r .. .p ' kit, .
- I
LUr iii
... ' . , g !
i ? t ?
it .- ' '- r i i . g< i Pin-a.
rPi? I.I.r-ltr,'.. ? - on? It? ?I'M. ??i O H m
I , -? .1 ?i ? -' I . . Ul, sr?/ T
?. ' p - ' ?? >?i ?- ?i- , ROM
T: r.l .?. . - - . .' i . ? ?, .
?Taj I.ll- \ SI It 'i i.l-.i ;. ?'I Mi IS
I ?, Ba?*ad n ?N ,??-'. i
i i i . , ? i ? . ? . i it* Assal..
.- t .?? I a- . ,r ? ? ' - a ? I . ? -.1 ? rtl ? ?
f|V? 1.K1 or f.r HAL?>~At C....,-?-?!. Vw
1 In.?,. ,i lu. I , ,.:r?l ', ?- ,1 . , the el'y,
a I I i ?.!*.> "a ?il i
K rl r i. \
Y^OIt'KERS.?Fiirulshed COIT.VUE to M P,
I t*r tarnt ? ? .-. ta? ara, I .? Sh*
?, . Si . Mr. r ?. ??-. ? I ?
W.. dira?, fil ?,.*.. JV,Mr.? n't M -i Mkaii
sjpiiOsw nuil afiirin:. U)i;;iiclj.
I(M BNI8HED < 01 SI l:v IIOFSE W.WI
? |l !'? . ?- a Ikll u.v .. ri.t tttat?
r ? i., . : i , i.l
II t| . i|i?
\\' .NTI.D?P i ..i l.t.-"
v v ,i> i ?r RALI i tema ?y I a* i? i
?. ? ? m til ' ..' a ,t? A| ; i) ' ?
A-.'? i.?. \n r:?. ... ..... s, .4 o. ?
i , nith.
\% ' AlU Kl.I??It ? IN.NT. I..r t) !. m O?
? V , ... ??, ,?.,re l.i g ?
i ... i ? ? i. . . r a
.?,.,.:r ?...a?iiir '???? I'.?? *>>^ ?.''I. i '? i ' 9 ?V
?mm aaniarrt. Jt-it*???a?*?
tlcui fcoiittt* for finie.
I ."i K Kill SALE.?The h-*.- I mm K ivca
9 la* I' -I taai !'? e A .1 . ? t K. . " ? l.'n-'
?rate* I al. s?. ii?rj. saaaeri i ? I the ? ?
rl Sea Jrrsrv.
i. R IK? Lid ui? I *?'? . s;'...:.?.. S'..? Vi
I^di: SAI ' Pi*. ? ..':i
. r . i I r. ? . 'i i t.r. -' ? I . . .. I r.,1
ii .1 : . .1 ! . . ?i - i i? ..
I.?-Iii ., p i vi r... ..'?. L' .'ai. I u * .... , , l> . , ?t u. i
Third - a I taoat i....??, un ib? lalaasa Tarat*
r?) i ' ai. uf I A. ? r I i i , ??? : I i .-. ; . ?y ?jili
?:.,orO?il VA" HK.Al.t;. No, aPl** -*.
t^ORSALE.?v.ilu.M. M ?.TER l'RO] i <?
K t! :. as, ;-^.: , a ? . , , -, blotka, ? llh ? ll'Ull
me of * I lea Ib ?!?? i i pl '"
i.r'M-.liit 'l !? t olT, No. 4 Pti.r ?t,
I.MUS.M.r?Aflr t-?!k r'COl'NTKV PLACE
. . l.i w. hrli l'irk. ?1 ? h- i -, Ne.v I, r -v. ui.ly oso lian r
tasa t m . '. I " m o ..-.?> . .. ?. itiiu.1. ?t., N. Y.
t'ult BALE A 'ir., t .rv ?"???'VN STK'iK
PRON1 i,.' '.. |*t .- r.y ?'.ti..?, i tl. .i ?...J -ni.- ib**
I,...-'.. .... t-'n iiia?r, . i !). .u ?t., ba'-J.i n ti iy' uv: ! I
m . t'.iiaa k. ,i.ii .,, utVra i ,11-10.1-, itawtUn?eld
?, ry-l,' :. i il: t?w? real to luid il App'y to JIMIN A.
il n ', So. ? Pioe id., irtai-iiii l.t
tXU.SAl.E-KA\ ME ? ?>Tl.t?.!. HOUSES,
buib BBEtaaa, s-utnj b* k beaBtbi ?'.-.'?? iw? tatab?
laan net ??*? tateeta, nal tin art* ta ? in- ???, *nh ansa
, aiiiii.uln? Il r On ?. iviiti w?l" .>? ha., pauu.ty aiCuiit.-d
In lleikl-ns-r ?t. HrorklTtL PrtaS ke? Ippiy to JOHN I
IH".'? 174, N?. 2D Pma-.?-, btta-Crfiit.
?
?XA BALE?A H0D8E ANO LOT iu ti,?'
11 ?r? "f Monnt V.rn? a. lir.t ?tn.-iiig pi?rr eu tbe N*w
1 a |k ?lid MeW il ?Ven Ksi., u? I . III,.?, large ill lolillliuii
oi?. bo* -'-....1 V.?Ur, Urgw I)?, ir r-, ?io.ka.1 with ttult.
?>,util'? bagk and dty in ?lit. of tetn Uiml .???? t ltu? Sound.
only ?it niiuetrs, *? Jk .1010 lailrut.d ilaipot ltv-|i,i-r o. 1 ? ?
?. j.. u. 1 hkiiliielN. m Usi4?t.iHair?\ ita< it? ?tap?*.
Hfcil (fetotc for Sole.
N PXejellaut aud well-knowit I'roductiTi
l PAEM, ?uitsbie for Dairv. Ml'k, llsy. (Irtin r>r .Stock
1' |-J??e.
nie? froui Hyde Part 11. U K. ?i depot, 1*4 Asia*, ?rga
l" .i-in Honv, and nten.rve ?lath lil.li ga.
The well known PaVTBB, rn-idrm? o| I'hnmu us.! I n. ?ttu
?ted i.n Hi'- r?a*1 ,'riitn Potigli<.rrr?iii < Ity to Colon Ccirnrr?, t
'. -oirlful I-, jtluo ?ml only 4 ir.llr? from Poiigtikerp?..? I'ity
c,l 4.ml-? ru-u llv.le Park, llief'srm eouaii.? !*> se/e?,
.i? ni 3D aero* at ?V o?d land, the oalanc? Plow and Afeada?
.ud.
It I? well wstared wl?h ?prlngij and the Pallkill Clerk ittii?
hroi.th the ?ate, by which it i? i vtlei t nu i in ity nf w it- e
an n, fit ?? my ?- i... i 'Hi toe pjaM i? ? largo M'" III. r
mia.loii. coutauii-.s III room?, Baa etdtarat coat threw ?roi
ag" at,l?s). IIilkrii'tm, Ire , , ?u order. The building*
ver*..? ?sirve. coiill?";n|nfh?r- .''o. I,Ms4SfeetJ 14a)tetkU
iisrirr the abaea, ?tshlini lor IT he?d of sto,;?; also a slo-d
*i!h hay lufi ?Jsere, 2? ?ate I*? ", I ? win: fi- m birn No I to
bam No J. ftim No. 11* ***7-?0sVet, ?Ith stabllisg f?r 11 held
at ii.a-k; mil Eta* ill ',*>-? rj ? : ..I'.-r ouid ... ?urb
-s.i.i.kva. kvsas?, Mrii Co Un* tlno*?, ?'ri ?m runuini tkreegb
'h* .ani.-i Hraary but' liits?. k? riu- Isa ! It rieh, h? la* ?*>
1er tile hin,.. ,t -tun ,| , u tiv-tioli, having bet-'l lap! t? a
dory a-id i .. . for.ri f r tho hktt t>hjM ye?r?. with a 1er*?
? took. Then ?i ? clinic? el I ai J BOW ??Sphalw ef Hie choicest
fuit? of ?'! kind?, ?t1 lu rearing
i'lii? K?im I? ?rtuiiihblv , ? i-ulatnd for a cnlleniio farmer,
?lid mere pri tl-sblt) tar a Jrnv.>r or ?lock producer, h luu PC
? or.vouiaii" lur lr tWPNl i-rmi ti Kew-Tork ; s:ui ikr? PJ (? t t
inllk pri duerr, ?lir fu rltttel r.re rCesk Tho Pana 1 I ! !>e lote
ut ? grett ?*ri lier, ,, ti * o.viirr loin.' ?1. ? . .1 In y -1rs. ru d
lieitlth l-'.l.-.r- he i? d- ?rrrtiii.rd tu ???'!' Il luit ?ulJ ni ;,:i>nte
??le hrfure 11 ,nd?y, tOtli ol April, it will then b* paid**
I'ubiic Aue'iun on th?jt day M I i oVIoe* m., rtl th* Cn-irt
llnutn In the t'lty of Peach* ?r-i?s W. i"., t* tb? hitli. at '.?.1
tar. Kor parirulsr?, anply ta Mr. Til?.MAS rlADlMN.
.,'.' ht, un ihr prri,i.-., or loJAMK.-l IEEUEANT, lie??
H?t?te Agent. P.-iithk.epileCity, N. ?.
PX)K Hll.i: OH EXCHANi.E?A firtt-clan
1 KUdlUK.sCK ,n KnebiPhar. II iiitchettHf County,
coral,liii of ?bout 94 i-o/r?, ruul only oie- hoar". r ?
N. w-York, on the N?w-IUv?-ii I? ilrmid. Km? ont bol llr..-,
rauiprl.ing',r-e l>?t-ti?, ?iib.oa, c?ru?-ehnu?*. ta* h*BI? fltil
fi - l.ir.e. i,.t?oU- ps-drii. Tnp ta dw*lli.-.g i, :., , b? ?
?Mat the aal? bou** The ?lac* '? il?? ?reli ,io.k .( w;u,
-..il t..*.. Anp.- t. M '.'.t;.Il .M.ll'c.W. N.. 4 fin. .t
1JX)R SALE?lu ACRES ol LANIith-tuti i??y
?i'OJted In the town of P?yc SVest. h-.ter I O-, M V., . ?ut
j.ll..|.-n l'or. hr.!.-r Dopai -nd barri t ena of the Rassit I
?i,,..,'. ? i-. c.J ? cjiid Bal *Sn??rBltta| cu'iiiuy Is tea
.-???'... V.? III . ,i.i IMS? tur pr a .cti?>- . 1 ? propei ry. Iromire
.fl'iCK Itnl'K.l'-. N.,. ol nuoh".?.!., or J. V. i'r.'CK.
.So. ml II all ?' , up ?tar
tX)R RALE?Small PARM, shoot 19 Mrsti
I..- .a-*ii tara aal Ihre? seres ami -e taai .lar.l Psn**7sn*ei
lia ..tier fr ir. .-mt lit II' .-, ?u-r iroi.-d by Kv.-rir-.ar
.ud nil.er tie? .. l.rr-.- Hi.??. Ili-ri,. w un ...lion? initier
i- .??-. v.. Mtwatta? bl k and !.-?.?).> s .') mitai front Hui
?.:. Iliv. r ll.illr -I. V.-.-r. ga. ? ? III.I'. Improved and i 111
?IV.-l.-d la ( ii'? ll :*. At* ??'.'' ? Of BMUittre en n goo?
??ih tli* plaie . Anal? t.? IV. i' t ?if.*. I .**:?. P.e.-kl!. IV,-.. ?
.. -i -r f., N. V. ?' ?.r fi**???? COLLl.N?, No, 84
?.??o? ?.rd ?I.
F"l?|{ SALE?A Snie-ri tt PARU of 160Airen.
Icud'Oii roniplet?? l'tai e abl l'1-i-..t. I enr.l Kan road,
K?a-J?r**y n-?r t itaab* h, aa hata nata New York, l'art |
. u itavv-y en rtaaaa ?a wsitg .- ? r imur.vrl tit? prop, r* ?
t? : ?.-: ?sen larseasape. It Del ?w.-l liefo.e April e<). *:li
M ?Barril M ?nellea ?a tke areataaa ttakt diy ?i 11 e'elne?
I -inireef J. II. H AiaSK Y. oe tua pre aliara, or J. IV ALES,
Na ). I'l ?it
CX)R SALE?STOCK PARU m Li.niiTsto:)
1 .'u u.iy. II.., of l.non ??-.?. r--rf..-? tul*, roilin? p-?ii. e of ,
lb? b??t ui'l'v w?ll w,ia--l, ? .t I ko: u.il?? acvlth ef
t iittsw-airh ht'eui, niltat k?iitii-eu?i of P*Btl?c th" estaty I
, r, ? r'?? c. ? en t. l irt-p*rtv. Trie? *),-'.'? ,,
t i?-t? r-"'ti -n "'*i i may nu en ?? aa^aasa st !0 MCI
r*?' or propert r Liyr ni ..r New-Vortl, If prudu,Ht- I
? i?i d in - nibrr.d, Willi?, taaen lu part p?yiii-r,t, Ajipiv ?a,
TH??IIA*> N ITEKS (.?-.I..,-, !.L, w::o?.io oBrri eu
. r ? ttl -r loll ?r.l ' cm?
FOU SALE? Sl'OCK KAUM m Em.t d.in
ty lllin.d?, lu ni*, ft??* to* coi iiiy aaat, ron ?
arm i p-r'r- t ii..- ?ut l?M t. ?*? i. too it? r, tli* l>?.?i,rt- in
lliahieunl. i??) a -r.-* ?r? ?i?-l ?*d hy * ;o-.l n-i f?? * .d
aluuilO? ?er*? plow.-* ?au!, fa*ra ire |w* .m..J J*, ! n
upon il. Ii,-. Bttoa i- briaiHi, t. Kind hi;.., w si.rtsl iy
.-? r. Hi lag ipitagt Pihto a*ut?M. a tare*' pam? a* wait?
:i.iy iru.i?. i "ti iiinr'glgr ?t 10 p-r t-ent in'.rrr?! : a r urot-*r y
la r n-?r Nrw Teth. '.' piodurtit-a sad ? nine UP ?irr-.l avtll
.- ???-? ni, t p?; r.-d. Arajy to THOMAS M A TEES.
?111*.bun;, (..moi?,'wtiu kiao offrit nuai.-rot.? other lot* and
'?mi?._
I/M IR s I Li-:?Five" new BRICK HOUSES,
I i taatrd o? cIn- r?::i..?e-t uvm i or Cnrlrloe ?.or. ?ml
IV ?r ?- i ?? . n?ai 'h- . ii i .k. i. I ''?* iiaii- i iinpr-.'rinrii'?,
? ,i ?til bar ?old , I n. r ti ?n ai ? rt-w )?o ... si |i? u t ?
.i-?.?-. I n ?n? l l'y el Hr.. ? ru. Apply t? JOHN A. BEtatE,
? !'e.- ?t., hairu ml.
IaXiR SALl'.-TIi? PEE ol'TlTut valnnhl.i
ni);' K I'lt, PEETTi ?.- *o <'? h.i ?t. )-t.r ,, he
l/ii? I lili * in ! liras.dway ii?? K*-- n ii. ..Uu.rv. .? ?Btllfi
...1. - ? itf n r aa-at .icitraMr. in-a .tm-ttu In tkta?ttT Ip
ply ,n Ihr pram?., t.. M Y M AH V ttlIEP-f?lRD
ilDll.l. l'l..?l*liKl k E??H SALE.?Tlie i
1 IATIONAL HOUSI ?t i.? ? Sisa* -I.J ,?
SOLllslasl -' ? '!'? -i-????? Tbr ti 'c. t. W-i??*n '
?OS SI d !?? '*? I ft ..t, w - .. '. k. .r 1 ?.. e .? ll o 1 '
o/? i.l BStWMra ??? I '-.i "i ? ' -?? IBs! I ???:.-?'
!*?t ud st? t seal -i ? i - "U L*?e 1-ioi.ti w ikia I?*? I
a I l. , ! ? .. . I I ? ? r -. ? -. : tio-i, t r
i'--??--. , I lili d r. su, I'l.tiailr.; l !s tt
irw York. *ad ? a ? mol th? .-ir ! : - > u. t
lar I, .1 r . . - ? * , i, Whi, ....... o
i,.- . i ?j ?lt.-? "-.1 Ma? I, lltb'Lil.V.N I
"?T1. .1 '?? Ceasai I ?teil i.?- .s .rirvh. N. J
VERY I'I.Ml'A ?I.!' REFH?ENCE tor
v KALI Irin t' i - ' c y ?u l t?t nir? i
?t lr tr- lii a '?r?
h. i it) I .'.', ...l. ... I ,
... . ? ? ? !' n ii ;? .?d
l'I..: ?ai ai.': ' . ' l
. .. i ?d.?? v.?'iy elm tsttaa
?it- !'-???* .'. I l
, lki-.au i ? ?stet ?i.d ?.r tar. I o
t tas, ? SI
r . ' . t r ' u ' . ? '.-..?,,,-. - rr
.* u. -:. m o. t, -i e.- r-.'',-?. 'ipy
I ???-I M I, ? H. .-I - ? - IIJP
VIN ELAN I >? H ? AI i. il i M' ' .M ? 1 l KM S.
Ul.'.i e ?J li.ri. n.' w?ji?l i: I e . r. I
-ion. -, , .?l o?l!-? ?. illi ..f PMI J- V? a ' .? i . :
II u i. ?u,l, on :?" ? ? lu,.. , ,- . : i . , aire -i .-'.. ?
a ? ' ? ? ? no-?'.....-,
i - '? - .ai mu. ? i
\pply til 111 A4, h I. latUI ? I' .11 ..?Irr ' .
i ?i. ? ???' i '? ?. Latter?i ? ?? i i'?,.r s ,i
i ,, ? i b* seat i.?. ?'?.-?, .',*?-.' '
, rat .?./.??.? ,'t ?? - il
. - . ' arm? l'a a .. i ? a? o?. <r LrH ;-. .
? -. ..?.-. I.l />-*,.? a. ?I ci ,
a J? .,< Bk* !?...?, I.a- .
\|' U.I.LN i ??. LIN'?-. F ",i:..-i".-i BALE
T? . vruty .. r- ? ' rr !.t Ea M, ??-! :r
Tu? ? ibh V',iri-ii loani te-1 an ?h mt ? <
t ?lato ? r?- k .p. It -*Vi .. ait**? '? ?- I . > r . -? i.< M
II ?m C ? ".' J ..-.?, '' . ? ? PB I
tt.? kl t. i r' -01 ; ? -t P. t-, '., ?. .':. .,?. ? ' i . ,-. r
?? i ?? I. i w- : t .i :,..*? ,a-.Ja. a ? .. . .?. ?.-.a :l- j
i, i. .! Ii'i- rUilraai i.|ly p- UOARDMAM ?
l*l.N. tt, t: n-y?, ?tr. a. '.. \.
Propooiii?
Naw Dvaarai ni Bnutn n Pnnston saa i
1 ti)1 il IM/. '? ' e, ? '. 1 <?" I
Fi.llSll BEEP Ahli VEUETAUIiEiS.?
\.-II iltiii'ti^: - , d-rs*d " l'r r?"' ? ' I
ifl) s.l i . f K ?.-'! V r t " . l.'f - -. ' n.'l la- rr. rural t
? . - i p ? i r ' . leth de "' Apr. ur I
I I I , . ."? ? ,so Uli s if t? r -.' ? ? ? . .
- ? ? ? a i ? New-1 er? Main ? ' ;
. ! . ? '.a'.Jr t-, .. ,. , ..: i ? ? . . . | , e y ud
? .- Uili * ..t.- i- ??.. iHsrlt i.iu-t h?. 4. r-l .
lau , .- ; ,.- I ? ., : . r* a l .-.: | r >? r II., lt?r?
and oiK?-t|ii ? 's. Bu ?A ? '? ?I provr.l ?.iililY. '?.'. U rr- i
: ?III II it ? f tea .
iwri.lv p, ? . i.i a ? i. . .d u . . ' t ,? 11
i.l ... j .? ? ? ?? ? .. r ni tl . -
, ? et tta? isanimla ateab wtti n n aaaaBta ha Said
.n , u -d '.. U .
t - ? ?. ? r - r. i iiaatod '? . trrtttra r?.-?:.'??.
? rt r. j. . I ' ? t i, . :.?? r? birMi r . :
r ... ..iii
ir- ' ? ???....... a (uta. t ?er. u .. t?
f ' a | .- ?? tl.
? ? .. ? w :. - ? t???? -i>? t d .1-.? ?. toan lalral bv inrli |
. - ? ? . a- i ? . . r i .. r .
? ? i a ,. .|-??.-s., .uiJ 14? Ib* 'i. i
? ?
r .lin?-- ? the naht t? rrjtset aeg aneaaelaM
? ? -i '? i. t?o vera , t
im?? ejr?Mv?s?t i ? a ?? .?r?e?, o. L1M Oiiuajpar., i
i .i cDi.ui.iA iiki-T, MercbM, IMS, i
KKA1 i.l? PK<)Ia^ALS aill i?' rt-. .'i\.sl al
- i - -i I". '"!.' lY. Vpr.t 1 i, 1 's.'., all "'< h-rV.
Ir-', r,. . :. ? , i '. i i . i. ilitahki u\i-|
.?toi??o??i? to u ou... to taaaabaattaaa ?t t. .
?.: i
'm ? etji '. f, r Dis-rrra, ?-my ??aiasluA
:< I r . n .. ?tala,
? . i . ?? ,.-, a] . -?? y ?! :.J .r-'
i. '. '?? I . ? ! r . ,-.?:. ?rtOJ --alauira
?I pita] Trail and I N , aim; ?'. .?.ud.
Pe??*?*?Cap?, army ?:?., ?sal,
Pi i e -, I... i.i'i.iilj ui.i. i. , ...,,...| , j baa .- ? n ai Mi .
of ??
I? ., .??*. rug ?o. it ?.'ojlt! i.-..i\e ?rparar- r?rep?aal? f?r
?v.. I ? ftc-d, .rj _i.e: u.-i: ,t:y ?iite in tta-il Bid*
'? ? 'la'i-l ?!- ?'Im ri. ?. la. nsantSTJ thij
.'? I ??' ? ' ?"? ?? ? ?? ?, tl.O pri - (I'.H.A .'.ei. 1 M
C-ra. ? IWA <? 'S -.'a tJMd?t} '">, i'.d (lOIll a.-UI t-i . .
. : ,.) . ...I-. "llarii.vil. B t n /vrkicA I'luutd utr>*np..ity tojt
?i rot ? .'
?In.? will lia or?-nsK? oa Mo.idi.y. April Its, liaio,atli ?oio--A
u>., 101.1 l-'-j-t r? ar* ror, ir ,t. tl b? piawBl
:?; .li old niiist Pa |-,i?i~ki?t.. d !y [ara n ?pnnilbu? penoti?.
?I.e.? .i'uata.rt? an et ba ?p-.aidrj t.. t... g ...i.u."??e, .umI
,-.-.-tit??<t lu a? ??-in?! good ui:d ?-:r?i. it-tit ?rt.t.nty tor t h '
mal liisohrvd, by saue? pobUo iuottiooorr of laa tloi . d ?
?I?'e?.
AltSsrop-tkali.horild br , , k int rn C:r rrgulai f.rni?, *| -:.
win I e farnlatkad ou t.H.i?*-? .. i ?t til? eOV-e.
To iwj.t u r ?atv-d lo rrjrct any tod d?.:-i.,d ?nr? ,?on
til?*, -id no bid nToni | Adauit.ug contracto! ?ill be rr
M ?? d.
lad*r*Baanat?aak MIVen?ssti la (b?r* in*ctt Ui? rattor
sat 'J.r Al-t.ri? otta i-tKkJ'' ai d addr*sa,
t*lon?l \l!l>I.!AM W. MclelM.
Cltli.f itusH?rma*t.r I'biltaJ. Ip'.i.i I), itot.
A?t'T 4j M. Onrca, Pomins l'art.. No. ?? CBasn-tr., 1
New Yoa? irrt. J?ji. 21. ;r?ji. 1
- - ??-?-? a-.a, . rt?. J O'. it. a.. ?
?s2EALEUl'ROPOSAL.S will bo moi.ivi.d daily
i ? at Tlllssjif )h > ICk., Ui lit? fviniliaUg ?f tkl? 1-rpa.ruirj-.
with:
?ocre,
?'??i,
Hay md Straw.
Pir?/..?wUsB?r?.i*y la thrti j?aT?>t?oiiann? bo?- tb? n?y *??j
?S<?*??. U btk^vsi? ivrA wht-it-i toc t,- %l -, u ??.-. -d or ta bulk. \
fcl? UtA.,-UA.SU-4>,A**M I
?-;-rr
Propooala
L>B*t?TBVOB, >
:i.li.l?A S
Praooota* (Ot
n,l-r-i.n-l u. if! S
Orno? OB TSB |
AastmsT CossnaaST UBssaih or Tsiisneca V
No. 4 fiiAteot.. Rs* y osa. Martin HI, I1?**, 1
AKMY bUlTUh.8-8KALF.D I'KOPtlftAI*,
UN DrPLli;ATKjv.,'lbera,a.T.dbTilie ut.der?!*?***
u.'.tll 4 o'clock p. m. on WrT)SE."l|)A V, April I l"f tnoprf
In?, for tb? ti?.. of the ('?Itid Huta? Arrny. SI'IIM." rKNITB?
riTUKKU,to H deli.eittd m N'-w-ViskaRi?,!!!,^!):?!?
vil :
?J.H10 kttrels first rpislrty kiln drM CffltN MEAT,. Is?*.
tl i .1? to he ioaiiul?otarad from white-Blot tot-a, ?a'iiplatf
;?--.-It.??- t" I '-i paiiv pmpo. ?.
3?i,:iOrt po.n.la of nnASI'Kn AND OROUND RTR?
tob r.'t.'Vrd ID ?"od -troui uirrrla mad? of -. a.oord 0*B.
p mef :ni"d. The ry? lo bat a I o.i, loon 1. ih .roiittUy ? teaae)
. r ii.l.-j to be I ?p ? .. d ?i.d tic- 'pt?.l t,et,.|-e roa.tiug. .-vaaigi?
ol the ry In 'lir i ,!.,n! ?'?'?, ?. u?B i? In the lutut.-.l at*
gm r d forra, le h ? ?b n' in sri?li t'e pTO;,f??l?.
40,??OMpo..od.hr.tHu?iiy UKlkuPKAOltKS.iaBbnBSj
tliili' halt '.Air,'?.
Jh- gnod. to he f rni.h.-d ?. ?can-,? p'trtl i?l?. BMiaSf
ir? r?i(.i>-.'?d (?i I'll? the time when they a ?i -?liver.
Nepjia'r pro,'..??!?, is dupliciiU, uin*( La uaii? fer *a*a
Vti.it entir.-i-rali-.l, at?l b.dsuri may propo** for th* wiaete
or ?- n y put ?*"?*?*?
1.. ? oi ?'I tiVi srtl-le? saaat U* erUTtmtt with the pte?
r>o?s-. ?ud ii-'-.lr.-d lo tlierrir S.inpi?? of H. ?:.?1 '?. ST*
rim t Ik- In aaal box?, of card botrd ot tin, fully !.il*ei?d, ?H
if t in jx-prr parrrU,
A ? -.d ? i-y ? ?? tl I? ?4?.-r?!?ei i-i.? oi-iit be (. tax-bed H
?a. ?, ; r , ?? J, nisi Ii-pr'(?o??,? inu?t b? ipseRbl In SS**SH|
ii t | r?.-l??-ii wth ?Il th.- t.?rni?. P.acb bid. to have cnajaera?
lataB, ?.u.1 e..i.?Ain the writtea gu?r?r.t*o of two re?p-#n?i*4*
oui, a. ?? 1 iinvr?:
? We, lb. uud -:?i?tT'?d. hereby ruaran??? ?hat ?h-iu'd all te
si.y jMrtof tlieahoT.. hil I* accepted, tt ?.'.all B* du!? falfllt??*
I .?untiric to it? trtv purpoi? ?lid condition?; ??.n. UM ? at**,
tri, ontriet, vri'i'bvi^l. to lii. oo. un t of one-four' I ?lie Tsi*S
uf 11. ? ?t u ro* propoae.J to be fumlaLud. ?la- he executed, If
reeelr."!."
The At'll.-r's nani?. place of bu?li ?si. ind the teto of par?
el* ?, a.? vrll ?? th? Linie of c- ut'til?, wiih wehriil groai iaat
Ure. aBstabtppiaf u.ark?tobe rwrcali.*? d?4^n?t??i. mu?! BS
:?' ?? -i.- .-.1 .... ?v-.-'y 7.vAa?v. Ail o?brl old in.tk? maat
be -.ofi'.'- ited.
Ail tt* ?tase? will be ??refill y ln.pa.-ted rv'ore their d*>?
rlv. r . ? -I .Kirnpan-.t with th? re? ?le .I miu.ple? K. :..-.n? t*f
of ir. l.iit?, ?inll.-d by a pr- f- r-i-.i.?l Public VVelghel, nit-?! ha
"uriiiahrd.
1'ayta.ot wilt lie a.??.? lo .-itt'-ikt or il* MUiVtWnt, SB"
tea*a* fund? ?r? ir.el.r-l for 11?? purp.??e.
i -. .?ra-ior? ?n-rip?, tej-o l?on la ir ?<-?!? wphoot a*.
pe- m ??i tba i H.-.-.I S.ai??. -n '.il r?<juii??l f r ?hlpreeot.
Id ,,ilt, for Pr-fiAO.i7.iAir; i? ,r?x?,v .' at th.? rffirt. mUH
mtttthf ?.eiote.iro a* tnrti. a* adi'.tetttd tn tht tindornfmte\
aod tad r.,d ?? 1'rop.i.alt f.rr .Subtil err? .?'lor??.''
II. i. CMitXJ^ IMs**t, A. I). (1.. ?i.d A. 0. (?. R?
Ornea or
Aas'sti.tt CosraitSABT c?rnkbai. or r>??
No. 4 .?tats ?." . N'sw Voua, ilur-ii
ARMY Sl'l'I'l.IKS.?v-rtl.Hl
,|,?.,i;iif|?t:iwii.-i,A' by tb? und
? -Ior* i ? Ol. o?i Tiri.-4'IA \, t..? ?k'u p'oxim- , lor?"pi?lyh_
or the u*. ef th? I .lie 1 lot??? Aru... Sl'HniM I K.NLiO
?1"HK.">, to bedrtt-n-red in New Vori or Brookljo. et toU
li.,?4H<) RAJtlRLI PORK-MUSS or PRfMK MR r? a at
IB? i.Ca. tt let-.,, i-i fall hooped oak or a? h .- ??'?. wr'i ?.??*
BS l?*a*SI Moat to b? tr?a fruos rust or ?Leo. I'.il ?eigH
llllllhiBBBltll SaBat. Bid,Irr? will ?Isle ?lias th- ir rest
a?' p., ?. . :.,! their orai.d.. ?Iixi the kind .-!' h.rr--'
i... Past In b?- rr. T.-l ?r ..^ ?, liiiper.tioe yard? ?a ?e ol be
tix, -I la by th? u.i<i?i.L-juei
i ..alii ?tala tue Ul??? lo which ?iey ptepoe??o . ?k?
ti-., r d liveriea.
No m t? Pork aSaa tl" qnantity ?dv?rti?*d for all ha
??i . ???d i.udar ?hi? .ul/?:*i?. r.m.t, ?ad n -t ao unco -r i, ?ia*
', atvlaag tu* ?.?i?? ?t v? ?.i u n i?od?rad ?r? -i-?-. ?d .-',???
.,,!.:?.
r? j ratr pr ,?..1?. f? deplimte. mo-t le made f o raeh ?r?
'?- ?-u .n.. r ited. aiid bidti. ra BBk* pi-p.? for ,o i , ,? l'ilf)
? - '... ? sieh ? 'U-c.* to dalli ?r.
A ;.rt.T. d c'pyo! t!n? ?,i?-rt.?e:ii? nt muet be stlavb?d t*
?oil ,-,?-" ?ad the IBSapaaVal? niu.l be ?p-ec I,.- in comply?
inipr- i-e.-, wRha? tba t- rru?. Hac'i b .J, ??? I i?? 'uu'll?!??
I ti^jBiUM ' i, -O lia? v.nM. a gu.lanty ot latjl r??pju?g?la
BU ..? .? -.-.Ilow?:
" v\e. ka? o ider.ignaia.. hereby ;.i?'?nte* ti.At. ?hou'd ?H *S
?:i? p ot tf ib? i?voYe b?'l be ao?spt??<l, il a'-Aid bo ataly fu fil'.a?t
?.'< rdini. r?. i'? tro? pnrf?>r? sud c?e?iiii.ir^, a'ao, iliat a vrrkt?
?. t.i ? i with ?**?!?B*la* ?:n n .t I ?>?'? foerta ?;.? ?.la?
..? ? . ?..r?? prop?.i?d ? be turuuO?,d. ?hail t? e>?t:?led. tt
i d
?r ? :.?'??. p!?r?? of l-u?ln?n gtal to? dale of pmt
? ?i.i t .,-of - runt?, wild A?ria-I.t ?..-I ?Ot?
pBsg i ir'?/, t.. o? lien . t.-r ,1.-.. .iijtrd n. i.t b? plainly luara
- 4 "ii ei.iy pekag?. AU o ...r old -. .:k? ?. i -t be ob,lt*t>
? ' L
IVi'IVi'n i*t BB?p?ataSB bp j.-o'.-?lon?l psek?ri or ln?oeoa
-a, ?SaS fui 'ir Jft<r?> / /r,., ,1 f y I'? prjrttun , a i.l b? l?B?
., or- d ror th? IVr?, ? ?r ,'vn t : -'.e p?rt < t J.e ??Jier U*
j rt?-i'. u-.....?? tmA ? .joli i ti. .n.1 '. . In.ti ?.Is.i.-ly |.rr.-e.lin|
-..).. ti,,i. lia? l'or? ? ii. ? j le-? ..louie* w.d pa?^d uifoa
kl 1. h*lt P. O-ity, U..I-.lui -u IBM JH..-1 of the LaaVat
.???V?.
Psv- -lent ?rlP ta? tji-.?lr in 'iTT' ?, or ?ti ?,1'inVot. H
?,? , i. ..m..'? ?irr r, > v?d ?? tin? >:.!.?? t >r tie pop?.??.
ff..!il.? .- ? I-i - ??.'. *ntt ??* < ?'d el re?? jhrr. vhte**
?BigI o tt ' i . ',.- top* rtete? t lie undcTitjnoA,
?i? 1 Indorsed "i*Vi - ? ?- ' - ? -'.-. 'nt.v St?ret."
H 1 i.l.AKKK. ? !.. K l> f . ?nd A. C. II. S.
U M ' inut'l OSV1CS \V Aj?? ISO roe. >ljrchJB. isas.
4 KM Y vi ?Ti.lll.i. ? .?v-,il!Hl (irii?,K?ital?i will
J\ berrr, ,,d ?t the ?ID?? af knrt t~i -?btrirr and KqilB?
..-,, ???? toi? l :t. BBtilUe' a n.. o.i t\ flDNES?Af,
vi , k* i? ..,, f r ? .rio M : '-v OostlSi ? -it Ib? D? po? of
?not i'l.-r- i -t ?i..1 i ., ni- ? N-- r V -i, (i?,? \\ n.lr-d <nA
PtftT 8?4. ,l\ Mi'l.r. WA?tlN 'IAHN!'>-, >.?::,-le??, t*
.?iu-w I'.??e?. (o b?- i , .. ?'i-o-riu. to ?(??. i'?tior.a vebicR
...|il? .?r,, ?i the (liai-., ol Ans ''.???'?.?'? ind I-.?o-patg?,
.Se. -, irk Ci?v- R?ABSr? WBt It*? '111 inii _? Issvr, r-poa?
....,-'I |a?> ?| t ?1 .-... il ? , - lo ? f?O <i?-ll r? l?.
? ??> I 'a? i,-r n.p?j. ?d hy ? prof-T go?rnnte*
. ? ? ' ? i f ??' ? u au ? -.1 ? ? .?i ra?*?.
r ? I .?? - ?tate? r... r-.-?? to? m-it, to r?j??t ail ble*
Mill i?.
, . .a -r..i.,r-.4 ' Pr?>?>?a?ji for f.irnl.haBS
H f?--. and a'-lr. - I . i . Beig -... I?. H. VlNiOft.
Ih U M. (?? inik .\?-a ?.-.. ? ey
l.l ,?i nom 4j?-ri<jr. Si M las** WSASS, |
IJROPOHALH f..- rL'k.NWHLSG LI?lUT
rlOU?*? KSTtRtl 5HMKNT <t" PI T.-.-aH.\'.?fJI
PP.? .,' 's.- tl. w.r?r?? :e. . iv 4 ?I ll'i. (?It'C?? ?BtO tt Ol., 0*
BATfRPAT, Af ril It, l?*S :.. ran Iaht* mit es? aras ?tt
I ?rtkieS ano qoataHl'i t? i.? d-n??r?d it that
... ? i
r i card M I, ?'i ,,'.':? I.irrpc. Ht ytta.
UcoWtorW k . . "" l ?v.
hi --? kr. <-v?t
. tu
: i . t ???>
II: -,??.. ?"h -.-ija-h irler.J.Kal?
I 'I I hi. ?>?'
? uraed. iaO
Hot nkia?. ?(?
? v . ' 1 p- f? I" I:?? r 'I. ??(aan :lii
? ? ? 1 -.. ? ??!. .??? ..t.- ? .1. ?irii 1...|. . . . Jat) a>n?V
. 1J0
- ? ? .II .??' IB.
?? r* :. Sf?
- ? . ion
?-?. i?.- ? ?.. m
r ? - r?"? In i.'.. Jl*l
? - -. 1(10
I ??. . . ' ..a. lie
Pu -mi. ?,'?". i- ? -,. 5???'Bl?
I " :. -, 111.'?. l.rss)
i. :- ? ?lit?.
i re ".in c**??,
, - i such b??j. '?0
. I/?*!*?
? i i ??? . Ii?)
'. fttlO
?'a . 900 BEB
. ih'
". . . ? . -n re?
ff I'---' . M Breaa,
' > > - I ?. ?, ??.??at,
. .' > U . -Jl(a)
? ? . b-it.6.1AS
' - . -'Ili.'i, 1'."..u,??*
1 ? ,' j--. -.... ?. 1?J|I
Tu. ' at, ' . ? XX ? . ?0
- ?? ?? ir by lb? ! .'. fMlT, tttatl
r??njpi .,....,r.e.i : ? 1 '? I' A?
rtas p ,r ? ? ? n -i i ?, i, ? . I t. , nainaa
? ? ? .- ? ? at , tt.c* ?t
? i t- : ?i ' j ? . - new >?,i?.
-,i . ? ? srftl Be I ?-??...-. --i lu.? -.'Il - .-.-I f O' (1. Is
?i .(y * . . i aera ??.' e ?tig .pilone
< ' -r I ? ... s? e.|M d. Et?s| . S**
t ' - P : r ... -I.O--1 n? one ?*
?:-.'. r? l ..il I id or bit*
- - u ? . ..n't. t ne. orS
"e , .'..-. I i. ..yrr ,,.- i^e-U
-?-,'? ?] . ?' in ?? t-- Ile -.,r- -. ir?- or p?f?
.'? '?? ? .ai i. h*
. i '? . - - r .- t.,-. ri tua
? '' ? b t butter.
I. ??etnitleo ?? i'-i ? -g,' u.. t. r , f i i. ?n ,,e Lui ur o?v
? ? ? ? >?.? trx**\
il? J, Pmpn il : -, . -.i., ,bli ;...eiit
-. ? ? ? P ''. ?*: ? li ?? h ?? ?j?.-. nod. is
t..- ...?.....- .-f saeb ? '.'.. ?-.'.er. j. u,.? tamm to be
ii- .t
:'? t. H B??H rr.- r? ts* .r.-nt ?e t>..-tl ?ty b?d, al
khouaR ?t aasp t? iba ;-w ?? r --a.?.- . .. t.-.u. ??*
patte? Rp ?ata?* ?f lia? la il. !? ?/1
Jf'iN lUKim)*!,
i n iiuii fi .?-. N'?rs.
U ?i. luipectur ?d .;.lrl-4.
M'TsM (i7 lin?'!?.
I ?:eb/ .)' ?? .?la. IS.? lo llHB??tl III! B?tis1?* ?Bltlfl laTtaBaSI
..-? ; i- ? .. :,. :.-.-?..' -l i ?sa?! boa ??. ?ra?
sbiy to th* preetateas ?ni ?;? ?cn-ru-ity ha la* ?*?na* efSH
?lv, u,?. neirt oi le., 1. II. b**** -t-. i al Bas?tes? tassaasH
'? , ? no".,- . ksrha <? pht ,. I i et w- ) r..?-,?-t tlast
I |?t ?ri tn*jbalai r? ??. ?t - - ?. tad ll?S) Ibeesn
111 tunyb* ttr*Ba*?d te ??? n ?? lo? .ijfiiiuui? and 0?*
tttt eta. tM?A?is.iM
tl'lA.r.1
.MBB?)
ponjf vt'tr tl ttWT.
IVa. t?.a in?V??..?, .L r. ?ia?n ? i'f ?-??? t" ,r'*>
rifle of-. :.-rrby ?eii?^ toi ?????m y MT<m*tS
?T'th in? I'ljJasal .-?titea, ?.d ?.?r .-?ty. ?a 'f^ '''"""?A
,.. i ?., . Jaiaf?-b? tt^ptoA. that he (o, tl.?,i ?dfl
W tlila '.. n .U-. a"? r me a. reptane* of tJ* la-d Lid loi!bld?k
?toc'it? tra- -entra t 1? f Ib? **UM-v.Hh $ *? i I n-? >?a*B
...r-'t- ? lo A. It??r ti.? ?- )">!'.????<! t" f??*?
u.-.tytothete.ii-.ol ?h?; adT?rl.??ai.-i.t i.i.i.: wl... h it wt*
ritirle ?0'?b?sri-?e?|riwi?'l'?tl s?"1 ?" r*** "T ?*"-"T
,.,? l.l... ?i.iir...to th. ""ntrvt. MBl??r?^*r<aSA?rsr. .^tj?.
mil good the ?tUfrr.':.? .hsHweeoI8H o*l ?I t" ?"????,
. ., "_ .|,1 11.? WAl low. ?t bidder,
^^ (.Si?:iaturvi.)
\M'*e?i:
I ivr?by taiOs) ts*t. t?' tt* ?V.t u b v tsasJs|BSBB?f?an
(W. tbe ?boT?i o-ini?d guarani?.!? ire ?ovd ^^^????.i *
fPI?f*-l
| p?|? l _
gi_ i LtSasi . . - v*
8laliA,nfTTj anb /-?"fpj^0^ __
WlJfmmVL -rilnO?amU ?* -U/gB-HRA
sWivratx-TuwiVsi

xml | txt