OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, April 10, 1865, Image 2

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1865-04-10/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

New pnblicntioti?
K>W i.K.M)V,
NlTW iV". ??
* IIVTFIIN IL RttTfeWTR T. IWif,
Aov trrao.kn Juhs '?), l-ui. as am m ? D
AMI 111?
Acv AassntTouv Thiii" trntovaa huaca :?. hw.
?".OPIOl.'g sIAKUI.i'aL KEKtRKNtrSS,
MatTfcHI ABAkTTICAl IM>K\.
BBS
TARLB9 HI TAXATION,
(OtmiDsi i
Il OK til. Ui'.UBSF.R.
1 Vol., 8vo. l'?P-X tt ren'?; Cloth |L
D. AJ/i'LEToN i. < o .'abitabais,
N ?413 and 445 Brord????.
?1
Berit free by dm?! on res-rlrit of orne. _?_
i-f??."?!Kk'MIK.ritKl..KV'?:s* Mrr?V"')ii!
dl?b?.i?e. m tin kniBBBOl PaOOB-BS for April. ; _
?T WAS MY MOTHER'S VOICE.
Oh, otlin ? :?>?>. i luttitlreti-,
Su ?j I ?ml vel to btlfht.
When o a- doi the ball i i ?ia,
. tayawt de? . of i i i,t ;
A teutii inn '- II on my ear,
'i a? n. d- my heart rejoice?
to ?of. -.1 ?west, it ? ? - I tu oe?
il a al niy mo ! BltWOBxlrl
Mew aanganji h> rua J6c . mi . I . t-e.-i I'^hjute.
?Pbe Seii.?ri ll???pv :? turn (ran. irk?l *<?- 'i*he Jerley
la^ater?, (tveadtl 30c IV tfetwy, (Lit ) Up. Ueb? B**?**
hnuaTt i-?>:. I IJic. Si a .. tWiti.ii V : ? rt, 8V u.ailed.
?anaiotn-i ? ??*?_??? > [1( h ..,, Vl, ?,?. LJl Jijw.vr^
A VtaUVf RltGriTS i-nNvrvhox. H;'ia
/V. in Mlrdwtiir. Brptrrte- in Ku-rxr? :-Pr.ooawTnApL
?ieWMU8iC.-^CHM0|?J IS O?RSr
?1 RiehmonJIarnri Blrhi ?U-etri!
Iliilttitiii'i"!" ' trhttrn?:
RabVKiii? 1*. "?ti.ai ??) te'iiplLt ?t- 1 tuwei? ,
I Ci Ul'Ve 0.ar.l?l ' t : < *
lafe er Quartet,, h Ci n Word? by A. J ?it ata a tal
hluaiu b? Mit. ?. A. Paillh .. liitle.ii-i '*> Ottt. ..i
)rsiit. the word? id B.ottc ' rr bah flSha ?nd rtblUuB.
riMtreit.. Al.i.eJ ir.?. 1'iMiiit in a:u-udai.?a le try in*?
gate. Ja?;p.u:e.|;t;:>. ( xv .?.,,.. K^w ^-?..-j
TLIKNI.Y WARD lil'-Kc'ril'li" RADICAL,
'XT HENLY ','??.' H'i KEI ? HI It iRTJfOl'tiR Twoiu
ana. sa? nonas ur Paoaaiaa, No.?. Ka. ?itCatuti-tt.
^^BZ TR1BCNE ALMANAC fur 186) Con
tame l! ?? n?l>ll>r.NTl VL VI:?,.! i *1 the-Uxti-f b V
l'oui, .-a ? dlbevoteottlir'lVw'ta ., the Huite ?f ^t?w-Yiiifc.
It a'au riiituiii? It.? Pupuin Vole b. awte? Id lube jtstn IM
nridicht. I-tice?cent.p?rcopy. I - :?? .''V
.* TRlhl NE UKlflCE.
DiSPfTF iu:iavi:k.n men axp am
MALS. A rare Trar.al.tli-n fr^iu tl.e ?r'.iiial ITinlu.
latiL See Enterro or Inotinit?? M ?BjttB. N eat?
fa
BLIND POLLY, ?
By .he ?? Yocse Tn,"
!? on? ef the . !?haat. rardtt-, I i..'v sed .xS. "-flrif rt?tcb?i
W er pubtith-! It will appear ui the trcciM lumber ul lie
Be? W?tt?Ur, tb?
AMERITAN WlsfT.I.r.rrsTT.
Tie t .n.a snanj will peal In, in ?dditton to tin ti oto, t
atuui?ar ni the uett m
TALF.S, '
SKETCHES, ,
. f'r-TRY, At., i.e.
liy f>,tintar wr'e,?. Sixt? ar |r ce? o'eb. ? )? r, '.ft.,:.
Bold by all new-I? di-r- m ?le , p" ?. tlx esalA
AMf.ltll AN .s) W.< C'lill.vhV.Ajdit*.
RI ?HV M )NI)AY, APRIL 10.
a ' ? ?*?- " ? '-i? ? ' ' -?
llLI-OIU-i.' istraai liLKt HKR. Soc i'air.Mi)
Jty or i'BOa. .k-s? lot Krii ry,. ..n... bud Apj.U 'lu ciut?
nach. Ptdiliaiit-dat N<>. ; 4 i ?.- a! at, r< J rv uewtattea.
\ A 00(^)1? M MIUK.?Til : ll.Ll SI'RATKD
t BfA. I'liai^tOLOvalCVL JUUltaUlt) ft%t}tJO%\ It e?4jrtv
|o,t, with PtiyilogTiii-uj, Paycrvolofv, riuenoiogj, nd L'th
Bulojyr. Oi.ly 20 r.-t.t- by fu.! p.it, r ??.'a v. ur. Nuirarc^n
tare It. Addreta FOWLI.K i WEI. S. .T8. Brotday.K Y.
JACKAIiS*, rARKO'I'tS', FKOOS', i AK1)
BE.\f<TS' Opiniui.? ul y.,it. To be fo^udiritbe Km???
Br ritOQBfcS. f r A; ru. I'-.b i-iied ?. Nr 2T* Canal at.
N PREPARAI ION.
To le rubUibt/d altortly,
HEAL'.tV'S LliK. OK
GENERAL P. II. BURRII&AK. ,
W. U. ATPLr.'f-f.
Kew-York.
jF*
CaO
. 'at
L. T. "W. aU64JD?SON trritai fot ivpry
iiuiubiir eft'? Ka i s , , y .-usji.?:??. W centa t npiuber.
*VKW Ml'Sir- -Til FAl.T, OV RI< '.
yL\ HO?I),- .. ' -a'*ni AtetifW? rd? ? e.rltreT.i,n . -y
' Jo rp" ll"!t a-'"1' " **>" tiimuf* .?Isfl,,' ' R ,. ri . ?. i
Nuicb'teBk" ?',r- ''I' "? *" ?'? M ?'?? '? r?e. Ju.t i j
Rith.-d k? nOltACK Wa i.K-, In. 4tl Bi?*Jw.y. "
KEV. 0. L. FR01hr>G?AM writes ovorr
motitb for the Fm 4.\n or PaOOlata. 2" c'?. ? nu-nber.
"' ? ???-1-? - , .., .
.' Xen-r*ortie?tr? jiKtd tl,a,-i la ]*??, bat Tvuei-Forty ?r?
betl.-r ? Ba ? ,? ti i ?,- lin ? llorera w o ?re ao f irtouata m
tonn that tittle b -k with , ? .. itertiti?.-i??t!e tMw.
?* I ITtLE tSo.Mtt, puK lull i'LE ?I.N'C
A- 1RS. 1' ??..?tLiii by
HfRIi i. II0r0iiT?).B. No 40? BROADWVY, N. Y.
1'rlretOl ???..
T[F r?? WO!- I.D M;?: -.ii.JKrtkajSrrTt
J. ol the l>?y ?r? tendfj.?. ?. ?? th?- Yn'ntD 6f ?T*.riCV.i t?. Na.
|T4 GanmStj ncentiaiiurnbei. (..' jmi Vfi.r.
"
IDrn ?oaZie.
A UDl'llOXAL BARGAINS.
.?rrtr\:\?*Tr> rtir.- p por c?rtfl on t?ATL?B^.?;T.
, Oyi'IaRKl) Kot, ?ALA ON hlON^AV.
MINTTB ALL-WOOL Dril.AIN'KS (be.t naalMylt 'Of.
aBit PAvAlM ALL-WOOL l)?LAI.Ni:S (beat g ,.-Wat '?-.:
TRr-Nt'lf PERCALES fytrd widel it i e.? ??? metti/
at if I
-PBE?tCli JAt'ON-T? 4ji.-! wide) at -.'<?.; tolA??c-?ila
r rt t: w ? ^^ r
a AUo . ?
?LAI. RI S.tlA LRASU. at k-? yanl ltj the i eee. . ,
Ai?e ,
%YLf WAS lhue girtttUk at Btak ; ?old laea oUp?.-. SV.
BJVR-UlifBBl'I.LAe! ?i?3 f'ARAIaot? at lea.ibkn tad vetr'*
Ortf? The biarl ?iMortii.e?n ? tb? oily.
_ W. Kl'r.il'Oit, No. ?74 Boieery
AROAINS! BARGAINS! BARG.4l.VSd
FOR THIS \n ERA ? riAL??
Tilt-: BOJ I.OWrNf? .
'CUE Ai' 0l?k011a. r i.l'kl M'tdMNi"
LfAf'HKIkAVnt'ltnLf'AfaTl rtMnirlirt.st.t?le ?y,,,I.
ATLAS! IC Mil??40,e Kruwii.SheatlMlvtrom.ISr, av.
ASTlr-iLOK PrtTSTT.. ?i ?21 ?nd Le. ?yirti
J/KhiDII) riTVLKB OELAINE* A.SI? C1IAL
LIEaV. .......u,,.25?. ? ytrdi I
APKK MCi4LINS, ?n rol.,1.I'.,?. ? y?,,). |
B
llHAVV OINfMUMli, Lttteour..1? ?'yard
jl,OTC-ii ulM-UA-a.-vduiii.'? luU.?...BV Ayaid
II. ATE JEAN--? fa 'r,-.-..: i ... .r'.|l'Mii?)?.
M viLBAf'ttEf) MllEET.'.*4.),"...-.y.II, .'? ? i yarl.
r>.I.C.ilii!'!.A>".t.1'.SH' E?lb?i.J.??-.._..'?c. aytrd.
14 IsCOTCU l)AM.tSK. ht??* ....7.?;., wurtli AI aS't yar.t
lotBARtlSIit V DAMASK I,' - ?eht-o* . fl ?. v?->,f), f? So.
'MMUISi.H 1ABLE BAl'Al?!,.. - 4?.?a dosee, wnrtb BuV
Se!.?*. ???*L0'W AW0 ^AW^T ???A^tl?, 3a!
.. . t^r-U reo? ntly ut ilueSie the piruse. ?
?LifAHlff) C\NT(JN PL??iXLS?lT?3?M ?
loosit.?'C. ? ?lad.
, ? Batii in eauaary at B'erdyauA
ft ?MM t-RBBI, ff? BOTH W "??AT. ; hi'......... $% ?'? Min *i
4 Bhil.Llfcii Mk.H'01? CLJ.SKl.Nur?,?? BL Bl *?> ?n.l
??a.WATERPR?X)P CLOAKI?r<l,'rt tel ?nd *i ?O?Ttrd.
Al??, T ,
?ICK8. BLANKETS. Qr?C??. USZSB. CRASHES,
LACE AND MPrrtfV DRATERV, ^
At l>i cided rJar-tBatv
W. lt. rPYTON.
CHEAP DRY OaJODd STORE,
?o. fH IBjWaRY.iertr ?Du .,???.
SlLKf?* ?SI1.K3!
i a_.- .i
i J?8T
fa?vW^?) fRVM AUCtli^
A tUOliCTION ?ROM RRCRBT l'uiiaw
PHOM B) Tn M pRa t^BTN-l?
Il'KII?
H1I3 WEEK WE .tlTALL Dj r EK T11L, I OLLU*v>'?.Na
, ?ecif>rr? r?ARoAiR?i
FOULARD BTT.Krl, alTIJe. ? yuil *nrl'iit>w*r.?.
?li^Wr?4?L'?b_.UalLt\6 MB125 .lAtki.v?
?LACK ?ILiV?. ( i! I- iledi ut ai -.:..
t?lAVy Bl.iVrK MLKS for dr.-?a, at pi 50. ?'
>ABLS AMI LYlllirl-tAl'ra'i'AS at tl <l - " *
"JCi?IiJ_?i't-ulT L?'l.Vs 1 AkrETAuS. i^y M?-.ri,Ul, at RI.
RtP I? Wri'lNf'r* TA Et- MB, ?.-r M ..?,t,,'.T?i Vf*.
JlRAP DA LkOB TAhrETA?. MS ?Aurta-t?, ??i.xiL. ?r1,-i
tlio ORATH BILKS, very hesrv, st %\ t.. to $3, ' ?
rLAlO Bit rial. nrwt))?t?.r-. *'l XS an I 11 tU ft.
?S IM II LVti.N.S '1 Ak t E I'.ih, ?i ttili/g.. ?t * '
Bold 1k.t luotitb tt at,
din.
Ttaiew BhtAetef Bi't., ' SILVER CRAY ' end ''MOOH
?TJWTarVV''T.tRT..' jutt arrived per ltle ?t.-a.i.? r>.
. Lallet will Bad tt greatly tv tkrlr liiteee.t lo cbll t_4 atam
In. THE RAJrVtJAl.^ wr .a-.BtiuiitUi a. ?a..
? W. R. PErTtiw,
_ . h u. 214 Bowery, B?tt llotTtSoa-tt.
t LEG ANT aT?ST^RT>?OT^?F,
RY.krCtf fLOAKB KOW OvRrt, ^LEf-TTJ BY
sJt?MOl?? ?vaoM THE URiT lloUKEi IN J'Aati?. s
^^^??^^aWe-?
a , 11 , ' )?. i ' v ? ??? ? -.-....?.
K KUfialrANl AStSt)Rli.lr;NT OF LA
%,mi_k' WC?Pi:i()N AKB WAUvINO JACRE'Wl
L?V> ltR>?r*A)lT AND DteftEB Ut KETR
? CltlBlattlTB ?. ?Mil II, No. 1,14.' M; > ?i.WAY
riA|T D(?(iB ABOVETWENTi SIXTU-hT. |
???..:. : "... ?
m
?
Drn ?oofcc.
1? 11. ti VOY.
11.AC! AND PLENTY!
. 1 -IiACK AND TLiKNTY?
PRAOE ANU PlaEKTY!
Tt s p??a 11 to come yet, bat the plenty I* bete, ?td w dl be
ataad
af
B. H. MACY'S,
In the ?rtspe of
W! 00,001) WOHTTT OP PAT GOODS,
AT EN krfil*.N-4K BKUl'CTi'iN
rWOm LAST VVTvEK'S TUICES.
Ai follow?:
ALL. WOOL.
FI.4V.MM.S, ledaeedBam W. ta?S*.
M.ANNH.-i, redoo. d froro 7-r- to r?,
I LANNk.LH, tl??-? 1 from ?1 to Mo.
FLANNEL*, reduced Iren, ftl M to 7v?r>
l"L.VN.NilLrJ, reduoed fit,?? Bl 31 to tic'
TABLE DAMASK, reduced fr.ni eUotat.
TAT1LF. PAM ASK, ndues-a from ?1 60,0*1
TARI.V. DAMAf-K, reduced fvrm ?1 773 to ftl?
TAlil.l. liAMASrt, redured fiem etMroftl'rs.
BOKOM iilSflNS, is?il?rr?dfrx)mTT>.ltot;7e
BUS OM 1.1N KN'S, it?dntett (Hin ftl IS to CI?'
RikS?M LINENS, r ?diir.-l from ft)) 77 to CTe?
Llb'KN ilulKllNsiS, red??dlV'm*?it?ai M
I.1NKK ?UII4.Tlc.US, miu?ed ftftj tJAi .nwEl *>?
PILLOW CAbL' Uifc^.lMuvwdiit^. *lta?V>ftl.
fiaui ftl ?-1? 67c,
trumEl l.tvT>c
LINER DIAFER per p* reduoad fgoiu f> I to ftt 75.
? from ft-C te. il SO.
fr-us ?7 to e5.
LlRKfl DAWN reduced from It I to Me
Ll.M-.N LAWN redarru from 7f. tt> Bit,
L 4 AAS ledaved ft?"? 7?a li) Hie.
? cose* <rf ?UntUld ltd well kuewu U?i>.!* ol M* j?i?
wldable?c?Md?Mwr?dafj?>dfrom MJ '.
; fsvu?J?.
Brotrii MUSLIMS ?nd B!?JtU*d ?uid Hrow? SHEET ?aNtiS
teductdiu llii) ?auir r.,.|>. IIiw . l'.??t quaii'?.
Pajxjtr CAMlllUl S reslu cd Brom 30a ta- lCc
Be?t .|i,?71ty.
Color. dCAMHSir^lvdafjed from -*c, t< 'te,
Dott.d Sf/tl? MVSfilNS redn.ed tT??mt?V. tt, UJe.
from l?e. to 3Te
frf.ni ftl la IV?.
frani ftl M I? C.B.
from S I So d "He
f,?m *17?tc ?I.
Joe ?net MU3LI??S r??iu ?U trote :?ic.t??eie,
tUc. ?o u-7e.
tic. to tson,
-11 to fuir.
??: Ifu-rto,
Plsln Swill lAtt'SUltS rerfused froui Vc to 2V
Pl?ln Swt? MCSLIN9 redaced from ?V to 5*?
from i I f? (A-.
Eftll x?i '??'"-' '?e
(torn a i ?o ti ?l.
fltrigsad 3W158 tad a.tl in u t??-- ?<, '-':??.
Mum 7ac- Sv J"o.
ii ,m El I - '
fr?, i ft?) nia Eta
Cktck CAMU?ICJ reuatta ii. ni Sew. t ?Eg,
ii u.. "?Ac, in X*.
fl??m ei ta?f*V.
frc/u ftl ?5 t?Ote,
fioin ftlTJ l?ISfc.
PltM WAINIOOItS relue ?si fror -, 5??. M Ml
fraa. T5e. tf> li7?
fttsra ftl toBSg
Ecus +J ai>-IE?.
tt?inftl?7tM
1'UIb mi ?Wiped NAlNSOORfl BEBbMeA ? ?"??? I? Ma
. fioiii ? i t< : "
t>.u,ei3*k?c,.
tamftlaCie-v
floBl ft 1 ?V te ?1
BALMORAL SKTBT?' r?ducrJ f-?.m 151? << ?
frotu 14 301 , 41
fr M trte -X
Linea TOVAXlVv? pt traen rrdtreed ft? fa H M ?.?a.
freer ? ' to ?ft
Loa, en-......
fitoyaftUaa ET.
'r. ... ?S .. to ???:-.
Ltrsco rTAPKrAiS redatf?! frgui ft 4-Oto * "?.
frem |! to ftj ?.
from ft S I?' to ?4.
from ft? t/rft4 SS.
?????? - tvour #Tto es
lat?? n ?>'?>. I.h.S rtttaetd la aal ? rro??rti. n.
Masgu-mei . RiBii ON ?
iMtwdrriiUlltriVt
fie? ftl *trt?7V.
fr?? ai ;???. e>
ii..? ai so u *. >>.
f:?-. E3 to ft|.
No. I RinnO?,i rcdieed tVcm ft* ? t.- *??.
per pleee ? ' H (o eft?.'
Vcrvet I. ,I'll i'. S ?t ? I,?a?y .! - u L
Boniiel -.M/ICW?? . r-.?. r??u?tlA#.
r oJt Til. MMl.SiH at ail ?i???iliau?x. gtratlr ?wdoaiJ nreet '
fo?iaerpia..??. , /
l'^UAit 1.5?! agr, d rcJ?iCtl:>rv.
Pl'.S hMllltKlrLi,! ,t ag,rM teiluiltlfao,
I-.JO. im? rerJucUfu, eu r-r.it.,:i FANCY OOpDl ggidPIaOVV'
r.r.M.
Ktreit reduellon cm ?TTt AAV OOllDS.
Orett m ni n an T?NICKE RUT10II3.
? ?a> ? beat ijo-ul C ?tan- ,
I? 7e. ? ?j. ..
VV i!l?i/i?i.t?e Spool Cotton ? '
a-, a ?pon?.
*??-* S;. ,?d? *nd 6 ytidi Sl.'ilT M AID.? at th? W??-?*
prica
liair and WatarSS SUT.? indnoed cne-balfla ?aia? ?i, 1 b.
?rea??j one half ir, ?il?. '
Tb? rh?????it placr la t1 ? elty to h?Jf tk? b*?| quoUtj ?t
?risrilJVTTU???, n00KLo?r,d tViiS, TATtS, ?JtVWl.vu
??.?.'.K, AM'Ai'A ?.KAJ..S ? I'A,EFi?!r.ltY, OUMIlj
| BgUlBaREat, BJRJMOMR rlK KfiLKN, l'INH at.-t a lu, loi!
I ot),er art' i?* In tke Tsnke? ?? ,!b,n |eOtitrneat ?: g ?r? M ir
dttetlort fr?rr-, f?,rr?tV?r rvr\v*.
\ IK?Ol'RKIKTS ?f all th? jvp.???r ii;?ke? et ? x???t' redn.
tlou.
Tea MMMBR 1?kS ?' fat I/i???? ?TOLLA1U?!?? Se.
lAuem Utfti, CUKPB, le, ?8 th? Utest ?tyle?, ?t ftdu.ed
pri?e?.' |
Afi^ai.??liii.okiHJ?i.di>oiie?t* (uiUi-.T?) M ? rrr?,
lUeornit -r - * >
in. - ?. jiade??/ vuirjit^mrtonvihr.B ?nd n?'J
?TE? En ??il* ?t reduted prirea
t/t\mc i?i7f?*ti5oe. ?jxij?^aTy edoinus, tat
TlMCa-lat ag??M dicotram.
BMBPailOKBIRS.
N}.K!)I.?,W4>HkKU Tul MUIMOS.
i>\. fc VAil.ri.
f'.irii'L'aKXAf.Kft..
tJWAms^Mimw.ar.HBo^
INVANEE* KMItliDlnBRi.ii nilV.?!4K.A,
tMbkUlllKKK? tl.NKN MANtlKJmtOrtlXttS,
?IMUEUllii. yjA WlHAKk 'AE-l t AI?.
v?ila h?U?, '
n.hri-noNiAiT.ii, ' ,
mantilla l/c?.!?,
AEI?RV?Bt tTTtH?r? KIMI Or" Iacs*;, firVTTI ?tT? A f,
AMI IMJI'aTION, hSHIaBCTKD WltH f ARTIClffJAll
KJXKEI.'.NIlKTt)
A BlMTMIIaASS TE* DR. RBCUNO
?Ve? A liaUUaA: h?O?CfTI(i.4 KJtOM i
WV ?f? a?TTa1tSt a good f?tfl'y t.srlTeV Kreutii^ijiw^
al ?. ^..(?rpali. l'er i-al Kll l.n ???, Heireaoliina? ara.
.'?
'
i ?. ?tu-per paii. Dur t?-*'aiauii-yej?t??r
union ?! W per rent from Uvt werk ? Brireir !
THE RED?CTI<?N4lr- 4)ft|| liftalf kV srXR T9 PER
iBEitri.tf AAvrtjL:!' *
I??d]e? Cu?itiwi?la????fJe!M??iirii7i to Jt?. ,
L??!iea'f?I! reguUl . ,. ,
4 crttoul'io?? Kililaail fr|ra Ei to ?He,,
fl?JUi,ai/iiu '..*?. . ,
? , finen %\ Z? IpkaC. .,
M?ats?.'Pal! r^lr.r \ ?
Catwti lio?e wtiuisid from '-Ar. to Me.
frem Met ta Te. ' ?
? ?) ? " fr4?i73<M? ?S?.
liraaEI ? to 7 V.
Uaa*qLOVk?itaatelEM?*Je-t?Bae.
? , a si fjr"lt He to ?Te, I?
fro^Il?toTSli,
l\S>il|>l?to|l.
8i)k M.OVES. M '-"i'.S ?nd I'MiKBWEAB ?nd ????..
?hin? ekw U tl.. Ht?*ler?; ? ?it, low? ?M.??E??M tU ?oak? ,?.
, lair,,. HA^DEEBOIIIKVSr?de??ad from tt?, u lie,
&trm?n^t?I?iabov? k js 641 V Iu v>lw? IMMO. ?eUet?d
??pert?'!; to itrrt ? 6r.r^^ t'l?. city refill trtd?, ?dl ill? pH,,?
?I Virtsjh ?key *r* mmfkoA to ?seVolrl b?v? no refet?uce ?-. ?rl |.
I She eaM ?M Wily to what tie? g??? CM b? bfttigtrt (it ?M|h
,loi?l????r. wUOB??ui?iadi?ts*?a*laetaae??al?B? ?tatst, fa*
i with p?treaM |?W?7 Itavstgboat tu? Itftt.
E. li.MAAlV
1 ,fr^?tatA??i?x^
?
?rn ?oo?o.
? KluNZEY'?
F.K1UT11 AVE.117E _"._.____.
CREA? BTORX.
CREAT PAMCrfALF. - - __. ,.___.
ORE \T SALE t)P DAMAOEf. ?OOD8
PAMAU?l) HT
ORNERAL* O.UNT AND SURBIDAlTfl
V3YA0RTIIBKUt.il ItICHMi.'.DI .. - .
ava?< pah hose, from auction,
LADIES, OF.NT8'. MleWi S' AND HOYS' HOHE,
COMMEWCtS'' kT 19e. PAIR- __
I.'PIES' FULL BKOHL-v .ilK-MADE llOSR, ?Oa
L'.lisYS''HEAVY ID -SE )-i''L.18c..t4)e..tta.
01 NTS' HAL* UK.-iE, 1 ' , lit?., lSe-, ?C-v.
MM TAIRS KID OI.o.'E.
(rLOBt: T)K.P??RTf4Er?T.
*%., ir-.?., and t L
1000 FAIRS LISLE fil d\ F?, 60., 1fte...'.0-?Ma
3,UU0 EAIRi A.\r'B V 8?LUM? i?W)V Art? 2?c. t"*??- _?
i sPinilcottoim.
OENl'INE BEST. 'Oe y ? " OS, CT.ARR'SC
_u .iv a:?d ulu . A.vt) bto:.Ai.;?iir'a, 9c
(K.H l..?l'. i.k.r.1 INk .. ?? VARDrl, CLARK'S, 6c
ilEM'lh'E.kMI.LIW.VMK ,:t?' YARDS, 7a
ffon-LOT) OENt'lNE ?" Y ?UN, HltOOhS, ft>.
(JOB LUI, ?OU YAKCv SEtKlL?? COTTON, 3c ajad te.
LOTO*' ?fSTlSl?i:uT.ii;,\jkr. and le. fce'OUL.
BERT riNkCV mYVb. '^ _,
a COO l'A). ERS NKEDI.B3. 3c PAPER.. ,
6WAN HILL lioOKr? AND AYJ-.d, re.
UK HIT KR M t.s. De,
BR8T ?LACA ITAALU4 SLLK. te. HKEIN
Ol.Ul'S AT WIIOl.l =IALE,
T.T-'WS'rilAN JltBRr-RH1 PRICES.
lOfVifl YARDS NO. S TI?IMMlAts>i'|linisRn,a?^?-4ac.
'I.IKNI YARDS _t?.NN_'i J! lai? l'a-, ? .tol??j
....iruo ?AliDn taBfc'-l)-l'ai?>llt'N<^. Ki?*?? VJxftni
ILOWEBb AM) r. ?' > llbnu.
(TniAW-iKM)!*,
BONN ET?, HL<X)*AlvHfc, H VIS A NU CAP...
S CRAW Bonne l -, lL fll?| "?M) _\ ?5c.
: <TfMW IONV. .v'?Jr. ' Rl.falMrBB.eOr.
t ai AA W. H?R M K J> "b. j? I.?* > ?? Jf !?? ait:
S1RA.W LtiN'-lTS,-.: . liI.u.'i.MERS. Lie.
, HPR.W IIKVM-TS, *l. * fil .VflVUPI, #1.
I ?i'KAW BtANNr-'in. ?i a?. rloomi-R?, a J*
-I1IAVV L'tXNf l- ? l '0 l'.l.'it.Mf.il.s, ?VI 5y?.
! ?>}-? tw BATiffl m! ?'! '*, AU-nMVrW t*. ?s).
| M'ILAW HONNI 1rs, mi *??, l'.Lv.'MEIL*. ff *
si'livw liOBNETS. * ? "0, l'.LOl ME'K ?Vil*.?
I rnK.cw HONNETE h ? V..'>ViIMHMM. +t w
T tMI.K'tVelS CHAI'iu?. ILt-LnloNet.
AUCTION J.CTS o: UNI ' pANt_v.ERCIUr.jp. ?
LADlr-S' l.t*rlr.N !?ARtaKA?llil*? Be ifc Ile.
l'.'c. Ha, ai,d I B.
CENT'S LINKN IlANTtkEJU tUF.KS, Wbj'-^^b
CENT ? COLOUHP UOllUER, Rtjkj ?BW. ?*h ?|4
LAMEeP HEEIH.^W >RK lMNDREftPlltPfl -lea
Vr? l'AirtS LI? EN ? l.kr.S, 4.--?retjata.
1 :.?. Nt. l''.iU'.riM'..\M'.-i- I-V
Sll.K LtnK, VMlaB th.-, ti?-.. audTu?.
? ..?. lii.atA.-INk. ' AIL:?, .?.
.-IN fdBRF.LLA?, .t. _^ - -1
tT i ?sTirirtfs fonnETs, rrriCAP.
W.Otit) YARIit TKIMMIN?? LA' Ma. '?"? ?" "x1? --.,..-,
Auction loti? penist) ey,:ky moRmko.
WP.T OirODH
UAMAt.EII OOOU?. _ _-._
DAltlAORD BY7ME -INKlN'i OF EXPRESS-BOAT
PltiiM Alf'CI'ION 8 Ut HIM Y
ueauy Monday, h ?. m.
r??rsi.r,'s. - vi irors,
Itl.iri'it, H' -SIFIIY.
OEI.AINES. .1,11. ES,
HRM.l.IANf.-, ''.ET
HOSirRY \r,PAf!4t.
UAJ.l/lvE.BCHIRFrl. Dl^AIDEB,
Mirlin^c r.M corTs, lie.
SPH'Nll takl.AtrVt.B.TIe.
4-4 oilkr? II.S'??, l*. te?Oo.
OiHJlr? JNLi DAMACED
Bt SALT WATER.
WM. KIN/.EV.
Not n\ to.'. -'. i EIO.tiH ts'ENL'f,
BETWEEN- TWENTY flKT and . \V ) NTY
MrvCoNI'lifHltirS. _
I~>1:A!. LAi'KK ml KMRl.'OT?l .KIDS.
ta a. niuJAxla k nu.,
N'4- m Bieetlwap.
' In nrier to prerar? ? n . ? ?bt',1 tb- lit f Mty tu car
! NEW U.UKK. :?? IT. ?If. -, '..- ita a .1 . !;rr a ,...e -.
:,.,....... LAv^.UNS,
i II out wbele .tu V ? ". irk. J ??? i.
Hfl.tiW (.1)1.1? PRICES,
i ? rtxiirrnte or
TI1PV.AD AND FRfN? H I.At K '"'.?. U i R P. F 4. te.
! HLAOK'r*HBrA^ tlirrpl'tr. ANn t'SlVNCfl LACE?.
I 1 vte? rsadi? pI t ALr.M.I) ...Mr.B L It Evs ?
J.EAi. I'?)!..! Lui LCOLLARb, Milu ?ni IIANDKER
I rtWr'.ra.
?H"TCaEAl?LA(,El_OLI^kK-?, ??.wtnb Bt
1,0??. > 111 Nt II EM HU?, 11 I ?IE?) H U). tl.) .v.-.:'HPT?..
I Val? Hi i?*N?i1?.?, EMan<?:?)ER. :? ?rd llKli-ttfiTCH
H VNIiKh.lU/rtlfcl'e
j Mb tOlllEAEI) Iiv'.'Ii-., El' .IN? < n 1 IN-'VP'. HNS.
, ULAi K I.A.' E POJBW, MrlA WLS ....t F LOI. M ???.
EMlREas El OE.NIL LACi. CVLLAit-i ktid Nti-htR
I CHIEBi?.
, T.g-liirr ??nfi s s..;?e a-l?,'.--'i rsf-r-rv ifeeali. tie Train,
K-MA^ivAi;!.. .'.: i?/.u ?fi. .'RIU-*
i \ I Jitikxt I>-S?R 11.. 4.11 II AI ' S ? Im I -
?dad ?? tb
id ? '.. ? i
1 .1 .fBib-IUI1l?idiTRhl"i l.llr.Al'Vftl
I 4,1. Util allljliUj it: i^iiu.V.-l eit. htt.i
i??.'!,..',, llrtrivrvrf r"ITIT IT{fV?.lT) r DOk,
LiJuBiiNt? d Jiv mm a.i .?lotie-iki? wt?ek
. A t?, U~*a ?i i'LAl? Itl'illUNt.e. 1/ ?. U-. ?-. I a: ? v,
?rti.ip ' . M-' V
blot. Ill ato Jl4 lira i m, i B Alb-a A..
r ..?, ktft ? I act I,u?. l! a Butt?. J
"Tf wRAND4rrREt?r ?.hicap sioia:.?
mi.Ntll ri.i'iV? it.-? ,.- ti ? ?err ".?-* and
I Ir?fi'
|)Vk.li.-s rr ti ? ??ry ??titre?
r?< .?rein. Ota l>i'U I . ' ? i. ' ?? 'J I, ?el* I
9 EIIWAtl) RM?!,) Y
f ?.. -il ?el j i|i.r_A*.
Etl?tuD?* lo tt.lt !>? ?'???lix-'.t ?. . " a; ? , a? ,
Elftir- III' .-k Es?' from ?l ? B wery.
Tt r.R\%.vsT?:V.i:f nu'-M' nf?lTE.
J*! Vr? firW?- TIUMMI*?')- RiBBtyNS, nr.yA
.Ml N, . IlE?JuWi. BtXIi.E uiM.. It, k?5. ?
A'.u, J.iuetef IU? I lta|?-t ULAl h tul-VPEa ?'4 SIIJ,
HlBrJO.N Vl.I.VET-s ,.-. itfar? t.
r.ji\i Aiit) aiDi.tr,
Nu. .<:. o. i i..??.: ?t
RntrtJ)/? to tt,i?T)?plrtturr ' N,,. BT A! ? r ?'..
I.f- BtvA Ifllff- latt ?if
, "1 t Oi?A?T'^THEirr citt?r ?ix?re,
j __. HHVM?T HfLlUl ?i-eaet ? e'rr ?????? ie>M anility
...,??.?.-v o ti.--?. Ati M. ttav-av iJrtji.nx-tt^mnta
IILTSION?. W.W?S, btli'l I !tl'\!. LAI I .'
Bar-xaa l 'W t Kl? If f?r t.V
I. ... : a-,il 4ll, . -.u? au.J i? u Aiaall.t
' Eil;I. BlNk .-.t f.e, ? t be f "*?'J-__
A~ ?r??iAJNIr~-J RhKI C'iitrAt bl?Mr..
LAl'lES lui) l.LoVE-u. ?ood. <uv-, Al ktad tl 55,
'.?.i best 'DrtifO'IfK H Ti lb? i?tr Itr.-tit In
I IMLK, TH RE. ' In?!- Mil- at 110?
| IBRY. E ??? At ( I .o.., 1 "?i :u?ilii It l t ? . ,.-. I-?
i-l.as?, 1.INI N iritJ-aYRH.hRIB, ClIfrlrN Be. fill AT.
la-atol L?.'.i..'. llANlUta-lal Ita > k .- ?I 'e.uy i.uj Prtcea?
rflWAjll' inPl EY,
Roa. Ill and ill}?-1 ?-a .1 _d N.. B. .-.Ii.-o.l.
) ,r l!-. . ? r it ti ui lee idwi if.
?A T f?kANlKKI'UKl.l CHIAI' r^lrRK^
il MH?,l lu.i||.? rtlBAlv (liM)OH' iTl'ltAW
!? ' 'In; Erie. ?U:. .'ailur- t. 1i..|h i'-ii r,e. ?,? twi It
err'.'itwrTfVn? we rrA i?? flu !?<rrt nate't'.. t We btVatin.-i
, e? L a?. Oi'l.ii MltAW )?.tMf.lt) at A), B I US ?-1 <i.
, ; .-??'. * ? - 1 i-'i 'I. r- ??lu-*?. ,'. ?? lli.ii UD?
I't.'JlflBtl'v.. Bl.?.| 4'? at.! n|.?.-?ytl IftT"?, rlLooMT-HS
j \M) (AI'S, , un .priaiDg ill t n fuL'taikhta ttiatata, ?vrep
Itatld.aad Trftei?, -u. e? ?..li wiilb* i.-td A.i? M ?
! fanal, Mi.si,r?e, Derby, r.oirton ???.: Orara Cp V, in?
| Erial??-. Mun?i r-I, M lina, Ktu-at, .'?al it every ati?. |*jaB
?rid ti'.a i??, clie-n, \\ ? iaav uudu . .?I , I u '.l > tt ?'?? hl
tlrta a-tty tu sel- fr m. EDWAIIP RlDLEY.
?te?, all ? d Uli lu n bal..? d No. Ou At.? a ti
. tlftb Blocs taa'-fi-lBtb? Lovvt?)'. __________
!r|M) iSlll.UNtlijB AMHu?LMUl .VlOKi:
, 1 K.L. i'Ki_.
'E.WMI?.T. TTIT, .S.TIJCK ir MT-LL'TERY AND STRAW
I 4 'ItUiti
AT CIUh'U-STlU.El CillCAPaSTUHE-.
'T' ti "PI Bud J' r, v, t a.b ?in,.?.;, .i ii.; , m lent',,' b- "f- ?
|tl an.?mii-'u-.rii jol I. -i a- ' ?-,. t , ... VA ?a.'",,.?,??, . ?f
l.tbuoii? ?uJ a ..nie ? id. iii.e.u i. ti ?i t'Oaljaic.i, ?ii?r.ai? tltr
bili, and kBd tiv. per ceut tioiJu.lt?! ?i.
?5ir)V4tRT) BrtiT.T.Y,
N ? Jll.-i.-l .-lit Of.iui^.,au4 u.a. laS.llri. ?t.
[? Yltli Ploei etit iji,iii lii n.ry.
Isjmt?A?'TA
Ki'RNrruiiF. <'ovi.nTv<v<r.
I?Af'K <M'I;'l'ATr?.S?.
NVlVl^tlW .SfiATYF.rS.
II ANO AND 1 \ ltl,l?; (lOVKRH.
li. L. MiLn.Mu., I. .si.NB,
a-.____,_.Na.>!Tl',,-o.Ja.y
JTI*K 1'AiXU UtAaNt.UM_.a3., . , ; .;
?. Tu r?OT/'?Mr>t?T |b RONS,
-'Nil. M*agHr>AnW.W."
. ,. t RiwotV rlhelrbt't?Cori,' , M
NhlVV OOUirS
AT QREAJLY KLUCCi.U I'lLiCl.e).
IrMJtakYai-AVE. ( AHfi
4- . . Ron UiewWtfTtdi
_ _ N, 12 rotj!,Trj we.
^|r?Irl?Nl^(?,(,()()L)S.
x. 1W___il__?<i,,?' ?SJ?'Mg ?. .V.'_H.N!N(A IJOOIH?.
'V !B4 Br?>??1w??/, N<?r- rot?, !. ??- ??fi.rTii?'st wh, {reAi- -..nk
ta..4 ? an UiititttuHi 1 h_ i,| maw .krtl it.ie tloi niln? maAtatal?,
i,_?ilUng lu u.rt i,f Eug'.i.li ai a lien li LOA1.1 J/,\Ei
CRrtH. MArkOeiNA, 4'ltAPP! fVOr.SV., VllwR.*
tft?M?'* '/lM^,^1?^ i*'**'**'0?? JA'ANBMB a.,1
(TOST?N XTft'TIIS bl'Slt'e': ttlAPJE-j, UJIr.N.S
ri/frTHf, *t?wir,rvTRtWii, nfam\nT tm^ir
?l'UPUi?iA, BYZANTIN*??, > LUBKB'f IRKri. W? i|.ST?.I?
an?8n,frffll?N\\?lN7,f_riL;!,V(.E,S ilUPt. V.AltBT?.
lajajiK RMantr?.' iiV.*MtWP?'?H^Eit^/r
W'Vii, ?^^vJAVI''i,AfUi -?ittMCR l'OELI.Nh,
Hl.ArR i-TTlfsT C?IV.CK HILKH. S?( ONI) MorgNlNl?
HILKB. INDIA EDI LAItR mitificof?rW? *m&
t-UkWL?, RiiMNM'a, MAXLiLLAS, 4u., to .iLn
lie?/.
K?w?A--Tn? estrHra ?toeh t? ?ff-,,-?, ,? ,nr ??ry low?|f nie*
Ceti/aelillwii ?illii?ii OiVtnacaA
-?? , V^A?.KS?).C,^.UTT,|,,,8t??r,. B
Ittk gal Broadway, he4-???a Bpifaig _y? frinre-at^ BW Ybvb
B?rWSr IrRA?lfi!? rTERiTfl*'?
ANIl FANCY tita ?pa
,*lW_W. f.,Str..,,.,.,.?.
imrejs?
rsr wmiTR a n:AY nponn or
ta u rouam ave. s
..i
Drn ?oo?e.
^AJSTLES, SACQ?ES, Ac.
ARNOLD, CONSTABLE k CO.
**.?* fare e?w i>pM their
sYiuNa a?<d StrMMRR
ULK ARD CLOT?I GARANTA
proa? and u-i.arp*???! fa
NOVEIiTT, i
QUALITi.
ANO
rnnsiT
OfANT rORMRR BEABOI?.
PtJRCIIASERS ARE INVITAD TO EXAMINE.
CANAL. COU. MERCER-STBXET.
rjKEAT IfXD?tJTION L?f ?'EICES.
ARNOLD, OONrlTAllLK k CO.
litare now oaea ?It-ii HI >'? E
Si'lUflC. IMPORTATION
ftp
BBlTTifrl ANO TA Oil DRFSS OOODR ?
LACES AND EMBROIDERIES.
PLA?R ANU PANCT COWIrtEb 81LK.S, MOIRR
AttTlQITES,
''BoNSE?," "P0N9ON8,"
?nd olher c-el.-brai?. 11 i?. ? of
BLACK,SILKS FO.l i>Ri?-?>f?i,S AND MANTLW
IN ORBAT VABllTlf.
IRDIA AND PRESCH CASHMERE SHAWLS,
scares, ie.
ALL THE NOVELTi:.?! IN Mol'RNING
oooys.
RICH PARIS OROA.MUE.I.
LAAY.aS, lACONF.Td, BAREOES.
MOUSSELINE DE, SOIK, a
CRINADINKS ANU UkENADtN.'. HAREMS
LAMES AMD IJHNT74 L'NDEROARMENTS,
ENGLISH HOSIERT
AND CLOVES.
ilALM.iEAI. AND
DUPLEX ELLIPTIC SKIRTE.
UOUSEKEBFINO,
WHITE ?OODS,
AND DOMESTICS,
IN T:'CRY VARIETY.
FEENilI CaMBUKS,
ENUUSU. AND AMERK AR
PKI.NTS.OINliHAMe.l
CLOTIiS,
CASSiMRRES,
TWEEDS,
KfcLTO.VS.'
PIQUES.
Dll'it,!.S,
( , COUTILS hi
LACE AND M/r TT NO II .4 M ou n>.'?*"??* a?. ?*?
PRICES TO COBBESI'ONO WITH THrl FERSEN.
V.sl.f'E OF GOLD.
_I'vyiUC'.'R. Ml:R'ERuSTREET._
AT A ?TILL OBCATM HrvftlWmOlf
> A-sHI! rftVlii.? JjEllVaS l.t'OlKI. 1
M>.LA?Suk.>, Mi,?.ii' ?IQ1 >??. (JROAUUIXR,
DELAINES. \tkWM, OEsrasiADiiSES, f RECALES,
B ?JU1..K.S, ta,??.
, ?UOliD ?* i'A-YLOR.
- Hot 4SI u. 4?7 BROAUWA?,
Na? ?_at,.M (1|.A>D.->I,
Noi. 47?u?.i4J(,ATUAru.Nk';?>T.
K
Tl'll EMlllfrtfliKRTF.cl AM? LAcKSa
NXV-. K*l PA TTEE!??? FO:: SfRfNO
Jl ?TB? CT'VJfl) At??*
kOVV 1'EK.i.i KMSMUlDMJEi A.\D LACES.
la rate vntif.
1.4>rtl> tVTTAYI.iVK,
N . ?fil t I Ml HBOADWAT,
No? XSMo Jtl ORANO ,tr .
Ho>. It a? I J I ,WTI AIIINT. ST
A iBTIlaL KlJmilbUItEltl.t'KilPiiK'ES,
4.JV. LI*Ela;lANi?ililla?.>T RMSlJLNeJ UetUn?,
EMBI?IDfJtE? I'.A.so AM? TALLE CuW.RS,
CULtAlH MATERIALS, LAcT. l.l;LT.'?l.V\ CVLNlOEs
te , a.,;.
LOlLO 4 TAYlVHt,
S)j?A ?J f-TTf ItBf %Utf?tl
, Na?. Jfj?5u.?ul0 8\Nl*.i.r.,
Na?. 47 ?uil 4 'l'A lUAki.Nk.-T
T Airits'ANiirnTi.mrrvftTirnxisniNt.
I-J M?PA?1 .s;f??Y
lUir. 4KVA+.1 BfrBVi? AMMAI'H r*???* OABMFNTS,
BIIEIE Dt: i MAMES E, ( IIILDKr.SfS t'NUKIl
iLerriu ?, S /toi..- in; hniT, ikkamt.s' emuroIO
i.lli V UOSkatt, 4?0?
LOHDI TAYI.OK,
? rst?. 4?'t6 4*7 HftOAVIWAT.
Me?. MttNI etfl IND-ST. ,
?llbiKUY, GLOVES. AND lUl?jiaSOI>,
koit ?ia.:..?.
A LAUOE ASi-'iRlaVJl'Mf AT RETAIL.
LOUD ?1, TA Y l,Oll,
Not. ?SI t.. ?VI7 BROADWAY,
Ni?, ??v to j?i ouANU-rr.
lau.. ?Tauig'? STIUlil.??I'
?IUSQUES, flACQUES, MANTILLAS, ?Ve.
J I> NEWr.KT STR1NO f-lUlES,
INOrtf VT VATtlf.rT.
LOT'.D & TAYI.OI.,
N.,.. 4-11 to HT ItRO.VDWAV,
No? rsstu ?i.T f>rt.vNf??rr.,
N.? rr?nd4?rATfl.\R1NEHT
A LAJ?GE ]N\V$?E_OF
PLAIN ANTiYVKf'T 1SRT??, onr,n?l.
Ir- a tl i Ule A.uslisi?,
AT s EU?' 1.1JSS i'iuet>!.
Bi??:r.n.?fs .ARe'tPrT.
- Nu.iiuBotvnRY.
BLACR Hll.Kr??ia7vrK MLKS,
ft' iM Tilt liA'i K At I'TJd-iS,
Ai V aVl'-A LliJaV F .?ICE??.
ooon iiEAvriii\fTiiT.
* l.?.M , woitt, II.. IU. -
. ixutri :n.S .. AJUVDE,
_ _ N,-. jifl fi, rwEBY. .
SHIBTINOS, MlKETtNTS. ~KI. AltNKI.S ' DAMAtsRS,
i.iVSk?i?i:?i.-s, <
Anderery de?erlut[..rt uf
?-? jxiMkstto a vi? ufr?f?r,Kr.i?;?iVf#iiOoDi4.
SV ?a. it? kviaaial ?JSa,??t?IIJijr la>W ?t
tOtlEItS'rl ARCADE,
Na. ?4? HOWt>RY.
Tk E 8 I H A I| 1? E STYLE?
\f IN SILK AND ( LOTH
yAl RBTl RASQW?:A, t*U'uVV*. CIRn'f,ARt
M., an., BaW ..,
I? ?II the il. -irai,I? .hade?,
?i ?'' At 1I047KBS'* ARC Am*
__ N?. :*40;UUkV|iiiS/.
?HllVl'H? tsillHT.S!
on.F.ATRKnivrioN in raii'i?.
' THE NT/SV n.'sVUV fsTi'NT .?IIIKT.
MADE TO ORift-R tftt R'l.ArtYM.tDE.
?tl? Cletpetrl, ' KTiie?t, ?nd Sett Frtting TtflfpfirE In thl*
?t'T
MLN? FLBEIHl(I?'tti?>i,l,.i , .
. IN ORE AX VARJEII.
Al tie ;-li.li'l *U ? uI.I.AR DEFOX, .
. Nu. ?ii. Fallen aV,ia)tii?r I'oorl ?u
fllEODORE.t. qRVN.ViB, Ag-oat.
AT ELlika?? UlEAlu Ml^vay^aa-atrios
aVPiw .'?aiiiiahig?? ')>*' /W. L?w. ?. l?iiSv,^??]??, Yalta.
MkiflkerrVSW?. Cor?.,tJ, Sknfs, fhlr Net?, Ein?y ??oat ffiE-.
Uaasa, Bl?Ml?JB. Hiuall VV?a?.,4j?iM>*. *a| Mraafap, M.?.
Kid (?li?ve*, ftl. liiidir ??ed? VV Ct'iiU , l.idi?? Jl.i??.M r?sfla?
W??s.r?>??tos?k at reslireed frrle??. II.?.,.? ,.??r FMIKR'S
Em BMIEAftW ?aEEMMy? ?a?t ?Ml. ?aWEkftfaMMtftBRj
ryiiE I?NI? of the RBBEfcLKrW. ' ?
A. i GiiAtiitri l?W'iiTu olu nuiais
"OEOROr;. JJ-E?tl", No. Uu EUhiU a*,. vWU m Up? MON?
DAY, rVood friat?, F?.? Colora fr ^f^.., M*%*t?md
MU??**???1?, imrilkto l?. SV.Iiai|.,vaake?nliiiM?'ite
aiRr^?vItr?l^ "' ^??7i^,r^iM?^?vRe?A
mse Wortiiieiifat? ?.eat^fTel.Trpii,.-. J Rt'SSELli
Ita.mAVeeiM-*?., a?liK. ??Au? AauW'?t. '
. .i . i ? . ? i i
- -1 ? ?. i., -
^mttficment?. _
A"*~?^Ar><EMYoFMrHrc-^
?trector.MAX MARKTZEtt,
4.RAND CALA PERKOR.A?NCE. ,
TO MORROW (Ti.-*'I*y? EVEW?A?V Sjaftll,
> EOLITO-LA Hi'R/.A DEL DEJiTO?. ,
Lut ?p:..i?jaare ia N< w-York of
MHONORA CAltOZZI-EUCCHL
tMafi>??jrao.:. la ?*m.Yot\tj/t
srONiaa M Si-.IMILIANL
Uit ?eipeamec M N. ?-Yon of?
StuNOR Ur.LXI.T. ? .
ITECIAL NOTOE.-Tb? i "We ?r? reeirtetfirly InfegMd
THE ARTIST!? OK TUR COMPANY
prevlotj* t.? their it.partor? for IM West. ""I fi?? S
GRAND COM? LIMENTAltY LENEHT
to take i
Mr. MAX MV.RETZEK,
TO .Alljf?Sv? ( raaWltaj EVENfN?. A pit). M ?* Sro'e'-ek,
on sab.- Ii o-:t*?l?u s?IL lu, nio-iuc-l Doi.i?tM.'?grand OgVira
FOU CTO,
wWh ?rrlmdid miae en ?cene ?ad H, un?ppro?eria.'lT?T,!,*e?"'
luciudii g
frfOVfTRA ?.AROZII ZUCCHT.
?51U. MAaisalMIl.l.ANl,
BIO. BELMNT,
HERR WEINLTCH, ta
Te ht) fMlewed hy .... L
THE ENCAMPMENT SCENE AND TUE RATAPLAN 01
LA f'OK/.A DKL DESTINO,
ByMLLEMORENSI. ^
ERNESTINE ?rd At'RTCL.
Coadactoi*.MAX METIET'AEK ?ad C-aRL BEKOMsV
?S. ,t. may t?? ?eciired -it the Ai ad. n y . a! !i.-?r S Sclurinei ?
Ko, 74M Hruadwwy; ?1 E?n<? a A)?,?. M? M? lir? viw.y, **-.
al Hoot 1? Anthony'?, romer of Naa?.?u and Pine sg?.
Il?cKjxtLT?r ' ACAabskr of music
?|> ?8RAND OOMPLIMENTAIty'BKNEM'l'
TO MR. M'.X MAllET/EK.
'? T1UI(M0N1?A?| EVENING. Apid 1 ?, ?t8fclock.
t IVKITANI.
Tb? ?al? of rtaerved: ?vit? ?ndii?*?? ?o?ii?e?K?t 11.
m ni o? rn Brooklyn, ?t the box ?.11. ?? of l.eA?*.Vmy, ?ru?
in M?w-Xert ?t Root, Anthony fa CsV?, eswn?? ?4 ka*??ti ?m
ITue at?. _ i
"TCAL-F^IT OK MI'ST?t
1\ Coinn.eii.ing EASTER MO.tDAY, April 17, IMS.
Brief MM <>(
OIUND GERMAN OrF.P.A.
LEONARD OltOVEH....... I?l'?el?
CARL A*?!?CM1T7....:.t'umi".??
1'HEUEN UNO WITH UNLxAMPLKD CASTS AND
AfTE^OItlFS. r......
THE FAMOUS OPERAS OK TUE OPEAT OERMA?
MASTERS. _ L_
E'i'lre rmnonneemsTt? of the VERY OR." AT COMPANY
CRT i RUM, ORC-HE-sTR*. BALLET ?a I ?RAKD RE PER
1'i.Ut, wil?ppe?r mall lb? jiuruala of AVoduet'lay m-a'
Ap.ll 11. 'H?tas,! M at?! <-*??? will iiiilliaaia?? oa That.da?
liJLO" 0AKKEN. '?
N'
REniNS AT 7] O'CLOCK.
?TEM? ?td jERE%st.VVR WHEATI.EY
FIFTH NIGHT
of ?a ?bieliitely lluiiled engag-niei.t of
?.DVVIN FORREST.
who WlTarrpear
THIS (MONDAY) F.A ENIN'O, Apiil 10, It?,
ix hi* greast L.ipeta?e??lon of
LEAR,
in Sh?ke?pe*re'? Tr.'edy of
K1NQ LEAR.
Mi?. F?mr. Chanfreu. Muy Vajk Burke, J. C. M<'"'i
lou-li. ??. O Hurretl .1. W lohie',. O.-o He ?a .3. Nun?. .
?. lliaarr, J. W, LUi-sl-?, l'aie, i., Hoi..??. Barry, Ac., A?
in the e ?n.
TUESDAY.
?ixUi ulghtof
EDWIN FORREST.
??EDcVe-?dAY,
TUE CUlLsIl AN fcRuiilEUS,
Se-?fv?d ot I'? flril r? r'e? Html. :i with (teat tVtor ky
1 CROTAMaED IX EVERvVaRT,
Will be l'Mlli-1.
THE TWIN-BROTHERS,
W. WliEA'iLEt*.
ftre ?jtvas.**5*?*.
APPOINTMENT
OP GREAT SPLENDOR.
la pr?parants, O^BM
SFAITI ?EC?'?'? CTXPAYB TR AtrVANCE. .
W~ Aaffiff OA?Un?-V.
MA>NDAY Ai?**? EVERY NRIHT,
T.IE iiRtirn .vTllTTARS DRAMA,
rifMtnrrlv? bf ....?, 1
CAMP M . 'ES
THE TRIALS OF * bOuDlEP. S '.']%
';.?. B.el.k, ted
CUltl'OltAi-i CALIAA'UCIJL..
N1?Vt1*rt-.-et sed With
I NiKu NDED ENTHUSIASM AND ."E..I0?.T.
-wirn it?
RRJI.T.IANT COST! EES.
UPS BY AUTIEUL ?iRlf'.lNAI. MtNiC, hy Robert* Stoop?!
A.Jn? _ ,
W!,F\r>l!?srVVrTtT by Wii?am.
COiiroRAL e.VKTol'i UK.
A So'.I'lYlH f>F NAPOLE?N,
MR HENRI TLACIDE. a
Th4 e<h*t r??.r?e-?r? \>r ?? ?.r? J. C?. HA*4EEY, S. R.
CHESTER, SSAL'"I, 'Cl.AEKE. EEMHLK^ MASON,
EHEHf.F, Ml?. ADA CJiFi'i.N. M 4RT CABR
M?-: 'i??? ?-I.DLI V BRUWN ?ci \\ AUiOT.jr..
F)' r? p?a s* mi. emi ri?rn e?t T?J
VVALLACKr
t ? Fi pti.tur ??.a M?: ??--..MU, LESTER W'AU.ACK
ilVxpd 'bu? la.? Bou?-?silt ? ?-?..? ? ,i: Drama,
THE i'lllMA liri-aNS
wlMi .?per1' {s e.ieiy, hy )|I.?iii?-o.h| ?,.g | CMtMfl ?ad
ApuuB?ta??uU, e-J rliolee l'i.iril. a ?a, Wikh f?. *?d lnr.?
wiiii a ??rj ? ?- ...i r??.
t, H'HV- M ? -'?r*sra'srr-.?e??iiA,ll.-d,?i??, AT.TiTP.AT
<.l.i ri'Hi-ii Nu; i."'.ti.-.! : its iNi/'sN'' rr-U)|i;:i ?i.
VVi fkNrdi.AV- It?..?? of Mi?? K'ME El ?EB ??-??i
?V/1 M''J-l'a.?-I".. . la. .. ? . .... 1,1 S. Jr.AK,
?rtll?.? ri?s??f?.??H vEri ?le??.4 S??ess??-r A.,'..,- .;??. ... *j?J ?a
'.?'?ilyi i .at, Till R.-|)SV;-Sev.:re" i al!.l"f I'i is?
l..r. .'?..?.Jv. AN UNEQUAL IwATCII. FRIDA 1
ITI M i jo,-. Ilnckgi ae'? Coj -1? SJS'lir.F LIPE SA'.
?T4DA\? V.iHri ,rl??'ii of MTr????.?.?'. ?liraMI?? Cnaied?.
TIIM i.SAtK ok- |,,,SI Al . J.-i-a '. t?.I? god
hi v? .'. rtmf. "T"
In- r. *JM i ? '.j,
wa*llX(.k:
h, ? ?'? Ptwe.'TIIE'k?U?e?lllA?*E wlk ?a, r. ,va?Mea
il... r? ..p. n ?' .j; 0??uture??i 7|
bfnEkit
ef
M-. IOVF, IIFRKF..
WEDNESDAY, Aun. |t
IN' v. r ?. ted h?re>
il . et n- ? f?:io i. I ?oiu-ly.
I.EAi' YEAR.
It. ? book ?Jf>w ppor.. ?
IKYING UALL.
1 (?<?AtlM.^AtF^?^AnY?rn^cv?rt'
, il? MILS .IIU.IA MoU'US. i
iTOlVotUTRVEVlEO t-rtfl. It, IBM. '
?A?i?r.4.'S lUelvJt italr??i-liat?.
MTK-7 .r. P? \rti "I SY^C.u'rm?. *
, MISS M. E. im l?T. ii.o
Ml! riRllEST rKRRIVii Tinar.
MR. J Ji, iHOMAS. lUtHpiae.
MM Af.HtKf It PKI??, Pisno.
MIL E. J. iiill.N. M.ie.
MH SVT?.!.i\M PFH,l".fVjT.,|.ietor.
Ti ?.-i? ??I. F"t?ass?ui VV Uiiuai ruU\ U. mm*?.
IHYlNXi UALL.
?ill AND CON. I IIT
i OnVS'KllN?S?AY KV KM.Ni). Aprll It,
with the l.i.l ?siii,?l>iilli-tiit?ri?y ufi ileBI
Mi.la>a.i1X.l?f.NE LE RAK'VV.
:' - H ?... ? Vloiunoolll.11
MU. JAME- M. SV i, ULI
the . ? - h. ,'?-! Piar,!?- ;
. "I AU AMI- BEllBENS,
Sopran ) (her ftral ?r*k ? ??-.<??- ?I living llalli
I , flUNott 1 III LU. i(i. f.a?.
MR BEHRENS.fiadj?tll
' ? -lICJvEtS, UNE MOLLAR.
H?e?rvd s.-?'., "s),-. i,t. ; ni?.
. Arleta'fbt the M.iit-i .un EArURPAV. April IS, win be
pre??- l I to ea'li pred?B?ei ?f ? re.erv. J .,at.
/MiV.Nl? (??ENiM'i?r .
VkT Or- VIWAT. AltD t.V?A'Rr?fNTAL MUSIC
,ArvU'.ru?NlUy.,*Ul1^AVF.VENlA?4?. Vnrill?, le?A
fi? i??|'e.| cf b'< iitiuii ion? frleh.1.-. PR ?TEE S.St III MAY
N Sftf>, the eilehru.ed Mii.d l'iuelal and Vo.-?!!-l, will give]
?m.tie i ??: ai? r-i.? ... . nlr ? iiiouiui?, ttlii.h luaaltniaell
?*lon|*h.'d?iiJftell|jhted?rid.'nee? fsi thl? e'ty ?nd vr.ei. svr
L" Illa? por? .n.ied, j-al.tt:?? l.v Lie lu..a?u*ij lavl?au.ik?r;i?ta.
MISM'H nARNETT
MISS. E. CALLEN, m%fmmmm .
Mr. ( lliFI.ETT ?nt J
M. E. ILANSRI.
H--.I ,,?-. oftli? ?ew Vork fd.?fliit. for II,. Iffnl, ?JMf8 > ,
kkjitfl? ??lji?U?ir?d ibidr ?*'Vi??t?. ils. ?eta, -? ?. ?it ont. emu
tst. (?Vjt?!ii.d at IMII rSoTSA, N". 94.1 ITioatlnaT, llnrui..?'?
llo ik?irr?. ?N^tlj?' iT?^si?eijr,ai?d?i U? dao-uu ii?j ?,?utu| of
the Coiicerl.
TaaCaV?sn'lrJsrio,te?j,tsii*f'ils fi?ia ttio ?iif.-rotui? of the
e.-lebr?Tdin?iiiiiS?tei7 ofX Slck?*rh-g k don?. Nu. SA'.* Brood
lioof? ?r?>?T> at T e'efof k ; fa eoWn?-Bei? ?t?.
jOKANL? BnMAlm^lvT?l?Tj^^
FOR TVl-6 NTfTHTB (IVLY,
TUESliatY-aad VVJUiNESDAY,
AprHll ?ud U,
. ? >> i / ?itlABMEiM' .1 r)
HALL OF THE UNION
? ''t.'^Oeom.MllAElleja' IA
rii?.wv>Bd?rful .- . i.i,'A
M Carme,
M FttM ?M VaMl?la*, ?Aaialasvd faky ?'?
M, PII ELAN
a- '.-: i'j i i-'*?ran?'
W. OOLIiTIIWATT,
?III ?tvt Tsva S?Bfl???i, ?? ?t???A? ttarse???rra?a.- th? s -*?a>? of
iiltiard?. iiii-luding th? r?ui?ia?l)l? u?wrr of t... ,:.,-.. ,a,i
?Wer .SlR,M BB?>t??
Seat? will be rrii-rer.l for ger frai, n *eeoinp?iii?d bv latl.e?.
- ? -,aacMi Mil ?'nkaok t> m., iM?-irel7>.
TICKETS. ONE DOLLAR EACH.
\|r. Hl$\ iHr^ti'Cmx^Tor ?Tlie Mav
lili ei.*.*,- "JUb? ?at of M?Mta^k?aUniirA,''ta,lias^?i
ereiill? leiuinetf from E"?t>pe>- ?'H l?v? an ENTrlKTAIN.
>il,NTof M??l pis^M.^t?B???i Il.JlaiI, ta.-In^?B "Ti,e
apl??m B^aat
- IV? ( ? ,
^mntetncntt
bCTt?Nj|...rr- -TjL,. -,
A \VT.*'*?JW.ilBt*Y!
THREE liHEA'P flAVIAl
MORAL, R.fMANilO.SEKSATI.'V \r.
F.XCITINO, PATHETIC, iNTERl-1INU.
URIOlNAla, l'.-Ct l.l*?:. STAR! LINO ?
together with
A FAVORITE rARCF..
SI' ?. UK LINO, MIK11I ?.'? sl'l.l I.NH, 1,1 i.UABLg,
rf?rdto? " coMrr?iVRilrjfji Of Alt'ittVM?ilT;! ,
^-^talm^riiv.-ll'
MONDAY AN? TUESDAY
AFTERNOON AT i, end 1.V fc.NI.NO AT %
?li? inccaoful Drain?, of
MAREM?A OF MAI'lt'D;
THE MAN, THE SPIRIT. AJU' THE MOBTAU
- seyEi)>rt;?ikAY ASiv^atJiniiAY, ., ?
t!?e deeply rnttir. .ting Drame ?' ???> I ', ( 'Ml
AZLCJi_Ar- lei
OB
THE GIPSY'S VENOEANCE.
FRIDAY Ah'J bA'TU Kli.tr,
the ??mettle Drama of
THE PeHISONtfR OF SPILL'V.RfJ
] IRE ZlVoAlO vfin HIS ^ITfgRYg 4
W f-r-eftift- wRtanBVdSWt^ahtetVeV?. ' '
1 ('MINO A 'it RILE.
Pr??ln s to Drum?.
EXlil-VAOANtA DANCE. BY ION Y DENTJfJL
MORN I NO, AT li,
thn ?nt*v_r ?1 ?tBt.it. ? ..I - ?
^ Tirr-Cff AND Jl'DT, I
?"LOO DKtCY.. FANCY DA*'*..?? A???-*J <m?O?,
WCeODROFFE'B BOHEMIAN I l-ARS Itl'iiVERR
'AU l) (?LA.hS SI EA.M ESoIN ES IN Mo'NnM.
PIETY LIKE-i*ty.K ?t'?Vt.*vf? .VAX Kl?L'RRR,
Waxli,rnre, from ule ol t'u Rebel Spy,
RoliERT ?. KEN IRDY
PLTOOtfEUklANtAi r?'ri<?JUti;.\URLU '
Awai.liitiit/dilol?)' Bttaii? 'A -II.
FAT W,)VAN. Ol ?NTESv
CIRCASSIAN Wait,_?^_v?Vj L./tJt'i 'ITIT.M,
i.itAtO AUUA'iiA, A A ILE UN Clll'DSITIRR
Adiii-.i.n Jiernta; CI lid" i ,iie rr laro. IS eeeA?
JRAND NATIONAL P ?-1 LTH Y. P' '.EON ?ml RAHim
r.|,l.v\, Al'itil. 74. ?/'.nri: ' ' - .-!!?? ..ictlna
' I IMlAU.-l?" A_,KUW AS Mt.*?>UM. a?
ORANJD NATIONAL
1?Ol.'LTItY, Fit*'.UN A ?D KAhBIT SHOW,
tfrnltr rl.f?-f> -r-a. ?. -.1
THE RATIONAL POULTRY SOCIETY,
lO>lMl.tNCLNla)MJNDAY. Al'MLM,
?nJeo linalna
THE EST,RE vyEER
? tHtrtrif s ??f.-'?N? n?F iWtfUt.
TlialnteuiJ-dU.it tL.it exluuitinn, in SB aBagasBABSBaj
"""'CMULT. ASD RXXRAOfenRAUY DISPLAT
of
PIRE BPEU FOWLS
RVEi? ? ITNEt4a*??M>IN ?US! j'NTRT.
R *.vt)f ASH PRfcMIl HI
WUi be dUtriv .'ed fui ?i^herity id li. Jilvwiar, ?^etaM?*
Uth? liet4Vtrue.li.rati.il
PL BIT Y OK liLOOD. IORM. SI/-E, ""
AOE, ?it;
PIRE RIED rotTI.s, dartsul li.
? (M HIN CHIRA. M ?e-AY, ira?, ap.
?UNS BL Alita Si'4i_.uf?t?i ,B ??li?t!
iMbu.? !,'>LAM,'!7nANi'AMS ?f
KE. 4, l>! CK-ltOl-SrlE, of ?JI vtri
PL ail Y OK iJLOOD. IORM. SIZE, B'.ACTY OK l'LCR
AOE, ?it;
PIRE RIED rnwt.t, dart an 4 lig'.t BiVAMA l'( >f)TtA
? im HIN ( MIN... M ?l-AY, ira?, ap. Al.-I ?nd a ht , DCA
' ?-.iln*?- ? ' l'A'll'.i liifnl
MS of evr.v em ?try? T?R
rlr?; RaVARS ',1 t?
-?f?VVLS, l'EA >0WluS, PIOLORIg RAKi I'.S.bB,
ef.OCrTAR0EU-lLL BB MADE ?O t^iMPFTlTOli
FOR THE PPlVILEiJE OF E.Nli.'BlTi.Nt. i'UEIltSPEg?
IMEN'S, bnl optai til utea of P.tltry ?nd Eggt tl.i ?Au?*
will refluir? t i on-ill a?i.|i of mi p?-r cent
Ev. rp Etlilbilar wil receive t-ticket alnj?lliar Ltattbif a
i-ivl NKiUl.s'iM' tin- JIi? urn;? Sil lin '? ?I i.i?|lkiI
EshiMtten, wi.) ih lb?et ?It: aot be Ukittf.ujabbi.
EXHIBITION COOPS ?il! ti? ? r v .'? J sntu'torialy ?y tf,
Socli lp for all Tciltry upo? tbeB dm?.--? u MatBBttu ??ai
?une i lUndiiif to aerooi? ??abitara n utt inruutH tu^ Siciet*
with ?liatif Eotvta intri.ded Ibr ????,.tlir., .dthat p*.e_??}
or by li'.trrat the biititieta oth.-eof tlie ,'ii.ijj-u. No. I Am>
at, o? es lieJJ.re ?).?? \tu !i?tt. ? Ley wtllboftrtiUiietl wUb s
card contait,ing name of Fowls ?? J tiuiab.>r pf c?up, aMt
Bi?Bt rattoiuBany the fowl* w'tr? *aal : .tu? ?I?.- .,
AtO>lE.R3Ai'IO.N.U- MEETING wRI taxe p'aee Inlat
I.e. ture iteom. at 11 .,'(.lurk ?n TUESDAY MoR..L}f(?.aa
ii at., .?I dally tbaVi-aftrr duliig ttas raaTuBidr?- ?tf tb? ?et?,
It. ?et,i, h it i? Loped ?II it.ter?-.t d trill j-an. I)?f?ile-1 a:ant
iiiaBteuf'ha re?s'fi, iurt-rBi. e or Luee-kB>_?ni ad ?il? a
hive madettall tonH a i-tad?, v.,rt!i..-r Uieni'u?r? of tur le
asetaorntttrereiiatxeil hatn it?y today. ?
Adnilitlimlo the NATIONAL r*tIL'I.TRY SHf)W ladet
erg til Urn otual ?lira tioa? of lite Museum. 3D coat*. v.'Mdrm
Batte? ten, lJcenu. ^
H
EXaLEU'? SALliK DIAllOl.Itil'K,
No Jail ?*.?latarat.
TltH'-VP' ? NT St t'CESS
.'? TIB
BPtFl r S?ffKi
?r, ?.Mai. tied up I? * t .< ) Et LA. O* Util ?>T>. gad ttat
r ??'.t.-tr r. nii.-rt.il ? iefM ? V,' ???Suing gt5b', a ??. Dota
aeii ?i : p. tn. ...
MATIM*? W,:i)' psr),v |r,i "ATT R1AT, ?
Ot WEDNE!?T).VY, ^^.?.Y ? ei'i"'.Lt r.'S ANNV-TRinhM
rsra PI RP iP'-fA'.TF.
-. ,i be e? IrLia;?-. ? Ji ' lu.iiiigi *i . ui (mi Maa?r?i F*a
C?M?*?t frvV.'Hll.id *tf?!- I!? P ?ht4.i|iie.
O
T.YMI'lf TRZtVT-EI
v . I,') Mi: 'I. A^taitXlA
HENEI IT Or h\rL W. DA\
And ?..reell, ?iTtncici U. ~\.r aiot.ilia iA
MKS. JOHN V, O?D,
who will aty-ear as) the- ?Vd .? Driuiaiue, i
Tllt? 81 UlOUiS KAMIUY,
with Mettra J K. Mo iLuor, W. Pa? , .?, It P.vreon, ttko
i ita . Ne? '-?ii, Mim C. 1 ? ? ?, mul lira. li. It, lAlaeri
Cou, .iiiiiul ? > h
THE TOODliluS.
Tt'K.B?k .'-THE .-'R'.M-l FAMILY .n*T|K?l)Lf.R
WEDriRBDAY ?jdTl.i ll.-i.Ai. Ap.i 17t-dU.
i ma' "N ifWhAMs-F
IATt'RDAV-a_PII kit Ok' .VK. W. Ilj?.<IOX
h'.Ai.K -HrTRP ?>r4 ltADl>? Il t RDACBP.
MONDAY, _.vx?ll''. .'It. ?l.i-.r.'.'?N-: it.-.kL'J^Y.
?i_?r>AiA\VAY iu?-:aii;i?.
li I fit 1 T-T?IiB I AM) ?. AST WEE R
BP " I
MIL JpilN, t?, qwiiNS,
vu??? re nt? srrr???vr>a r-r >ra, ?itr? Mrs. 'Etta, at
?m j t-AtuH il? w il ? . iiitKocsti a.a?."?? rva iuav?B
??tittis? O.M.T ah in?ot( i ?ra.vr nF.svi.xan to ralnind???
h ?.?a. a? vita most r? rsi-atsT 11 it? ,-.,itnxi -an aB
??r ?t in ruriLABiTv a.ft na ??xi? ?Bion Tim .?arm
?r ?jit ?croa oat T?T a-ni? van.
POSITIVELY I AST NliiHTS .
'tUE CR1CKE i?:. T?E HtARIlL. ;
txn c?
Mr. JOHN E OWENS.m.._...CALER PLl'MNRR
ON ?All lit) IV Nk.fT, April 15,
A LAtT t?Wt>S -VVINlia?
MR. A'ftl .-Ills KEAeV APPEAR APRIL IT.
Brat? ear? nut? ha ncumi I .,{
rpHB Hll>r0lllK.\TKftK.^1b|L<lat Ml
A. N) W VOLK Cliff CS,
MOND .Y, AFP.IL t?. AM) r:t ) Rv EVHKTN?,
OIIA Ml M A TLN KU
wroNFSDAY A?D J?ATt'RHvY AT Tt
t'NPARALl.K.LEI) I NI'ltEt I.HEMED. i N \N1M0CI
AM? COMPLRTR TRIl MPil. * '
of ?fca Raw. lirand. S.iactacular, a-.1 C . P?Bt*n taa
THE F/nllYTRINC''. T.lK FtlitY MljNci
O DO.NOl i.Ill E. O HUM HOltUha,
?r?
THE WHITE IlOli-i: Of RiLLARNKY.
WITH ITS IrOROUOUS.
SCI Nil, si'ECTACl L\R, EQI'ESTRT\N_
AND UYM>AS.'1C EfFRaTTR
GRAND tOllis DE BALLET,
A M A/O SI AN liHtflA'lF AM)
WONDROCS TRICKS and TUaNSFOIMATIORR,
A MATOllLHHM ENSEM1IL
OF H) Al TV .?.N|i TALENT .' MTI
THE OBKATESr AIITIflN 'gtirill'H
OE THE ABENIC AOE.
The (uVrtet PftntaBti??- " !?? " Jx?rnJr? by
NlT'ERli EUtE-J'iltlAN OYMNA?TTC,
AND AI IIOHA.lt' lERi-,)KWtNt i.S, BT
THE MATi'iILEiS BTAR INIMPA? >
Eirxt Aiiutar-u? ? . ? the i>? .lUUtat E^a- - gnfiu.-,
iid'lVe marie.
MD'Lt.E MlRfB,
?. cured aix duy* in ?a?u?oe duiuit Ue iitattl i
?ht?P?ntoti:iBe.
f?t'fs'
CONCERT toi'tte nf.\i;nT oT tb? FIV1
fDUi'id MOCSB OP INiH'.srK*? d in. IflMiKMY Of
.vn.^ll .THlRSl'i , 1 . l:N,N,)i"?i. Ap?| j.,. TneCBkbt
ieii taf ti,? ttttnaa of Itelat??. . I .ait? ?la. litre? tina ?J I'letem?
NASII, llfjlliv,' |,me rt and K 4 :. - ?I 1 -? ,. a!, ,,,.. Igaif
;.??>?, il Airi ?i ' * ."nun "tl by tb?? eii??ir?u ?ad llrim?
ni-IIei'i ll*n-l. fJawrt i?p?u ?tT t .?.ivrt | r- ,-.l?aiR
./fia??. A lu.t.-i- n, f-'. .-?tila. ?4'ieXtr. r?? be hat tf
Slir'ili.n'*. AppV-l,?!! ?, Cart, r't ead P.iiiiin'j h'a ftouk -turra
_ILL II .JII .L U J L .i_11 J.??~gj__a.
Qo U>l)Oin itimre ttourfTft?
I.I. li'i:si'!:<T..r;U. KA'MIMEaS H?ard
lnf-)l.tn?.u|, ii-iifHfiSV.ie n fte * ,e, ?i- Jwith 1.1 ? )DSBR?
V.lNT.i, ti.,:a .:, Njiiv ;. l'u-u.'.?. uittl t ?:Uti?', at Mm.
YtMIKt4T4)S't*trtM('e, No 'i Ko-iH', .
\l/lj who want ?Sini'M'tr-i t H1.I.?! iml? at
fi-mjli-, fur lily ur i niiJilii ?ii .i'm I lui.aututt. kV? !??*
f'artera^ltrrvkiita. t^rd.-tii'kl/F.iriii TPi,,..-. T.*tv>f, -?, Coo*A
ih?mh?r?iuii_. 'iVatir'-.?( ?, JS'uiae iutmaf???? ?, Lyn*
le"?? Oi-tiene}lle.|M.-?-?r!ierl ????!, I'ffrti. tit., e?n H? Im
ti.r-l.jktsly .uitedaUui- .-':.l.Ei. C n)ti?.\ Ar?iit>likMU'LtVR?
Ne. Wt Elerrittn?!,, .-onierof Itxfli-tve.
A
op?ittB with tax? tni.teri in itxh !?>?,????
HENRY M. TAMEIt; Tre*atit?r, No. l*i Prj,' it? I
1~h? wo.Nuiiia'?'ii ?iTrri:i) H,o.M?fr
CYlNlY MEHnfrj; who feiei.ld M.irm thu.' [ISltSaB??
il,.? w?r ita CuniUieiiiKtataa o?.?er^atv,,. ti .1 en.) ?I.-1? i' -
dwl?)dtwoi?ia????ell.?r'?*^-v?'a'' ?? Vt*. ^1, ^T^4?!.
beron.tillrJet.sIi In'-I'"** '-11' ?^?fr? ?'^lli'' "??? ' ."????Bin
P?ii*rt ?a Nia !?? i;?iiaJ-at. ??r?. tautnilk-ab, ary ??A ?)?.??>
Mtiiy l?er?orr? tfflva alrrsdy, thfniiiui Ihr ad?i-? oTtl'?B??
(tt?ii,, l>e*tll<?V*d 'l"??.??????. l???W?a^iV?r,r.tt. 4?4 l>?t?lt?-,1^
N. >R-R.'"dti ?? lu fr.nrit'.ton *J?V-i. c.m' erut.,?l?!?e ?uj Bt
inl^uotjiwt1'-'1*
'

xml | txt