OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, April 24, 1865, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1865-04-24/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

ff
m
??!!?>??? ???'?!
Y??-XXV.N* 7,503.
M:\Y-VORK, MONDAY, APR1L 34 1865.
PR1CE POUR CENTS.
SHEIiMAN.
BCOTUTIC
l Froj'fnsinn if Ho^tilitlfs lld R "f' l I
Peare" Acnrii l i oii.
--??
THEY ARE WSjVMOVED Al WASHIN6T0N
fauttdiate Besnmption cf Eofctilitics
Ordcied!
-^,.
CJeiicraJ Cirami to Conaiiiand
in PerMJfl.
BDIGELAB OEDEB GT 6HEBM.\K TO STONTKAH
Tfce W&y Cpened fcr BfttVl Escape.
II 1 H LAKG B J^>() T V.
gekeBjLL sherman to m iiioors
?e i? to Make Peace from the Potoaftac
tc the Eio Gronde.
OttUinl.
WiBSvimavT. WAanoMTon, \p'i-.??.?, ?
Moj.-Cn. JuUN A. Di\. . i -?(.-'.? 1
i*y ?Tei iBfc' | u*m aj i..>i ...??? in rtrad !:? in Gta,
ELirr..(.u.
An hfrr'.-CBicut fcr | nq l < l ? l
MMMbIh hwkaj biotllada baalaforpoaoa, kM
k?on anured into Mtki >-tli laatb] I l ?
tntL AlltWOtM * I ? I. ... '. .
Erc.kiu-ldgo iku pr?? -,t.?: tka I
A Qal h :? kwk ts tba
*T(DJn?, ?t w'.ii'u ?l.e iw.i'.o o. Gea. BhantU wm
?l ipproTui by 0m 1'r-v,ileiif, ? larj 04
War. hy <";< * '. i ? . a ;
Cabinr..
Gt'li. Bkl ?' I Ut >i*mc
tte lato PrrtUrat la tai i arldchwaa
|?li DJ 1ft, Iluiata Mtfitf ? ('? ;,4,"I, <>n ttrt
nifbt nf M <'f Maraa, iw \ ?
AmJrt'W Joht OB, a::i! vrre r*-it--: -.jif.t
?t'tion <?( u.. n
On tbfnight <>f tbe M ol'Marek w ?? r . loatLtl
ertn and \> C>' '; <: \ura ut tb? Capitol, a Ul
fttm Grn. tirci.t araa afOagat to Om v ? >-?>; ffaf,
UJotiLir.y l.iu taal Ccd. Lce bai! . . n.tfr
?i??on'!.>i leatoiukaaai ?? brflernaol
pwwa.
Tbe l'!:*r of >?? i.. 1 H VM f? II
Dtvis M Ika ll '.i
Cen. <ir..ut*-k'egraui *??? niii mit 'd lu Mr U c
?b?t tiitr poaderii.v ? ?>w BJBMtfaa. tavk t>p I
and wrota witb liisowo hauJthcfo'!....,n"-f. y
?eiabroitted ta the Si^r't iry i;- i
Var II WMlbUI '!???'
Uaortun af War, aMtaiegrapaadtoO^o. G
WaajaajHnaja y i I I p. av
IflMt-Otaj. r; .\si ? tl- : .
to ><>n ,i af iitl tl W -
ftt <?? a, U ??? ? ? ? U ai ei ihe ? | n ?< 0 a.
I<?c'? ?rmy, <;r M Mm Btam i |
Snatt'T. li'llB-': icta d '"t to
iaaUa, iai aai h a? ' ??
fincb qaaa leai I ? i''-1
asd wiil - i
CDD?oiiii??:.'. IbMtfaM ;??"'? M*tO]
y??r mihtoiy ttftfjIafM.
Kdwin M. s? \n - | (
Tbc f>rd< r##f Gan. Bberoai to U n. Stoaoi
tritbdraw bajaj Sal. b ? ,? ? ?
?j?entbt w .;, !'. i I?i,:-1 ? - /?'.\l ? :. I .
Wlth bik pli .:''., ?1 ? ? ' ?' '? . '???
cludiog a?t n:.w fkt ateadtr <>i 11 I I
t)Ot previonsaocnniu'i. i
A dlipatch raceh > bj - Bl? ?
aicmd, aajti
"It 1s M !' I I?' '??'''!
iroai'1 af i fl ' ? ?
Mffari***** lt ray
?derof theI{lchano? .
Tbey bopf, it U ajfcf,fa BMka '??; ? I ' '??
anan, or Maaa ttfrn Bo
taajwillbrpcr:i.n:e-J. I tfcl '.. ''?
gold ajajklar, to flo tollaxioo - ?' ,? r-' ?
aieg'>tit?tion? lc>k to t >' ii'l. '
After tba Cabtoai BMtl 4 K G? ? ? I
?Urtcd f>.- -? :? ' . . ?
Jobobtou> ari'i.T.
>:hwa I . ' irjr of
Plriuoiaiiilum oi Agr?< .m Ml K'lwriti *.<n.
nk( inina iiad <-?n. .1 ..lui?ioa.
V/\- ? '
As rei?>rt ? hftTfl ' i ? i
tiiui- o! ;i . . I '
?acrai .?? tka i ? I '
Bpoii t? : .? ? : ! .1-i;
aii
MMm ?
4?y oi Ap.J, A. D. ' ' ii '
tfca m .; af Kortl Ci ? Gob.
?epl. I . ? '? ? A .
??id >l..j. ? ? ' * 1 '?
?taq of r i
?IMI ?'
i ? ' ? ii'
i ? . i ' i
, ? - . < l i M J
ie?? . I
l>?d:->' . .-.? ia >
t*!j Ihcretodtj i i
tba ? ? I ? I " i ? i i i ?? < ?'?
m! ' ' . r ??
, i '. ? . i .1 .
Itos, 'J i I ? " ' ? ar |o I
nptrli . ^ :
? Ot'j. ll I ? ? . r ' ? '
?bajaoj... - ?? - ;
<air> jrf M ? '<? I ^
Ie?j?- ..
/ ' ll
?Jajtoa1 i i
ajflean *ri(| '! '? ' '
?k?Cl ' :! Btl I ? ' t'c l ..;<?-! M.'l.l ?"ll v.; i'' l"'
4i*t;rK Btl "?(?' HWi "' - ??-? WaaJtH fr I
c. ifl oi tl i I7i U 'l BUtaa.
? I ..|1.. i M ?!?:.'?'
.| ,. ..., ,.i - ? . ( ?'. j, .- , i | 4 . | . 'I in 11 . I '(?].
.
| ? l ; ? DlI
? i, n flu ai thi T\ rpol t1 ?1
I : ? , r ri| ' l "r I ? '~"n
.i i | ,..; ? ' | thfl ?',,!. UtltlM I ? II
I ? I . i
A -.'..-Ti el ? '' ? ' '
uftl <? Ti-.t (l Bl '"? i ???: to dl ? ! k i ij ? ?: tl i" ";?'?? ?3
?..?',!'..? BfM -o loofl t .? ttTf 11 |* " I '""'
.. di I) i I -V I .:? ? Mtt <>f i.;? !'?' ?l bottil IJi nud t'l"J'
IMN tl '...'??' ! :? ? ir r. lid n-c.
?I ? ' I ?
: . . ,.i anttrc ao ? i < I I ?< P?tt*d
B> |?| i ?ni co!!iTOHr.il, cr M eonditlol "f'li b.n.lunni
,,f uA. (?,!?? batl m ti uwt
? i U ? ? r
? th( MU .r. '?;? *, i <?? Ix ll | I ? '?'?'
wuunwdb; .?..-. pectlreprl ??!???-? t" MfB Iktti
.i , ! |.;. dgc ?>!.!-? '?<< i ll
!???;::. | / M.il t<> > ? I ? BBJl
tkt BDOTI j'l'yr.iiiitiK.
?\\. T. -l: M .iurCi.nl.
| :..;.? (pf Iki l . '. > ;??>'? in Ni-itli
> . I.i.j.
? T. K. ? '' ti- STOX, ' ivMraL
t.-oiniu?udji b* CmJMi nta Btatw Atuiv in Nonk Cm*
; i i
Ikil HOCHlilU of Uiii. >^c;n.ni W.is tttffMnl
fur t' ?? foOowisg, m 'in-1 tl ? rmitw
Wktt?It VMMMttalM >-l uutU.r.iy i,?.t v.-tnl ii>
(i'-ii. Bkeri ta, admitefcn akaara tteftketk ki ui
Johaitoakaewtkaik< GwuSbi i.lajiaitkorttj
i ?. ti.ii - . i ? > ? h ? ? ? ti,
. [| i .. i praetii d aat I ???' !l-'
| | . ? . < :. ? i Di
/. ,. - i. i.. oV rw ? k ?? i ? ' ' ?'? k. btl BtoU
?;,A , . . ? , ? ' I ? .? . ) i < ? ?-* I. h! II | M" ii
Ifl ,.{ : I t?d '" ?' ? ? i n
, - t ofwtf la tkt
? . | ] ? , .
Igl ? i,.., . iiiiini Btatoi
. ? . . ud i -i :o v < lat tl ?
; ? Bj tkt ro-t'.i .in- ? ?'? ' el ? Hki rftj li
ii...'.r lv-M^i'tive BtatM ,f-:- Vc- I ? wbtod t.
, u.SIuti rv.
I .. . ? . ipeai ? |] ".- iv
:;?'.'? * ? ,
icrtainl] ? I m$ oi Ihc Ribel Btati 11"
',. ,;c' ? , -. J Ulathl litifli-.-ili'
?' ??'.
?---'?;,.. ?' I
,.:.. h iniii in i ji r.-? pgaiaad <> tftr/ ?*? paitn ? :>t cf Um
?:it<- i;..\. r
_It .. .M> ul'. Ilall I lU' I >:ili-. Mioi
iir.T-. ii..il i. 'i. red >'. b b ui ? n | Icffii
? :? .1 i MU |" i tiie .;..:u ll ? .?...il ] M .Iti.S ft.f
II \i i | I,
_! - : ? ..Ii'mt.i! -)t. ip
. ! ? , ? '.!???..! Um ??:'.
tod ' -Ti :. im ???? i ll
.I..di ? "t pmi '?
? - ! ? , . ?1 ItM ?'. J >'ti: e ]- . ? I
i it rdlen il!.' ' I ?
u4l :? *. rtw rlbeh I ttai ?
?.,.: , i.. ..ti m I ? biM tl
,.._t d ' i - ? bntfi I iht ? M1 ? : '? I III ? ? "
UIJ ; | ? : r
?Jtm. ?I.Mi..nn'? Trrw>.
? - : I
VTlll !"?? ???. \. ! ??
I ? ... .i bi ro on 1 ;
?I ., ip i i tl !. H.'-I ol iltfltl ? "1 ?'"'' ";
i, ,-. ? i. ? - ? i ii. Ui'i
ficiilinii wii ;>i- ? i : tai ?'".'" >"
,l.cy nns'l ???? b n .'?'??? '??I ?rltl "..1'rnp Iiiijip Iktl
ir;ii-- M ttl '.>!?!. ' ...i-iii* M H'> <l" ??? ???
tr,..,..; - ? ? ' l"? ? i'-.
. ? ..ni.]. r '??"
!...)I. '.
\ ;.i -. ? ' ' :?';?-?
! i . . ???!.:!.
Bj ;' .. . . . ? .;.;: kog 1' ? ; ??' I "I' ." "
; , ; ? i . ? ? ??. Irl. :.l ...
lioi ii : .! i ? siuriiiii
,iii 1...1 -.'. ? .?- tmi i ? iMm ti.i
laMnWWBl "I "i.""''? ;????!"?? ll > wia.^'.t(-i."-u
? . 1 - . ? . Ipil 1 .'1 <?
(,r-ll. ? ? ta Iki :'
B ?: ? r ? ? ' ? -? tki Preal
? .. taf .ii i
. ? ? . :? -*..i- ..]? -i I
.!c/f. l)d> ..,.?.'. 1 , . <;. afd ? .
,.;;,,. j. ?, Hppmd ikM Itai ? nd PieilJiridfi
? . ... ? ,:, j, Bki m "i i u
: ,. . . 1-. t . , | ?.. | ? ;...-r
ft M il * thl 4>BttO?(
,? ? , . ?:. . iriattoatb n bcfCMndi La II i lald
? ,i :.,?;?.-. . ' ? . m w |otlatk?i ta
:i n - ii kli di patcb
.. , ? | - ?? iha idaf "i ?
[tk .< ii.l Piwklei ? i Bu tt\ .'.
." , i . . ? i || ,i ? .,? ? H ;:? . tai ' t< BpM
i . '- dii
<:.ii. Mb*raMHi% o< ?>? ?
? M bfOI I I ?? .
.1 , ? det ol Qeo - ?
i i ?? ...
: .? - fcflUl D l " ?
: i. ) :. ji, ?. - ' . ? '? " ' >
Si i. i\i. 11 in ?? '? I ' ? ?
. ? . . ? , ?. ..i boaUJ
, . | ..: i .. : ? ? I. ?'' i
... .i . '??? :?? .'
i iV 0 M4 '?' ''??' J" ' U ?? ? I
. .[?? ? , i i. . . ? i. ? IM r .''!>..li
,-, ' ?| j.'.-i ':??-,,??. D '.". an
'...'????'???. ' '
.i' ... ?' i t n a
? 1
y i ? rj tktil
' , llliO] . 1 i. I'\. ? li. il .'I
.-!..?? ? I ' ' ' ? I I ''
I.'.. .i l .' I .1 . ?
1l>- f... ? ..f ? IfOlJ
I 1 . I .' . ..
; bjr ?ijt
tl l.r t . . i ?? 'i ?
G ?? :.
\-.li t r?.>? barg. i: ? . > i 11 "?
-,i . y ' .... . i 11 "l Ol*,
. . '.. .... . I
| . ?. . . ..,'!,.
? i. '? ? j. 11 :..i ?;. a id dm
i .. , ...... (.f
?
i, ?... .'.1-. l ?: .. W. T. "ii i WAf.
i . IL Di 0 \. \. '
i ? ,, ?-.,??.?. ibal i '. . e i
,.j ii i i | ? iara an rad
.,,..-? i ' . :"i ' ?? i. irpeai ..i i., i
, . . ., i . iv iu raaferisj
i).,( ,t rti:., th.< r.-.i'.'i.
1 m. Ota. <.rnni .. .;vJ ll r<n ? ttawoB Ikil
-.,ki ? atoMMr M. XmHi ft?ai ?/aakdajjti
ni pxi , . . , . ?j. i... r lUiiajkfV
ri?o >< ?? of ?i?<" PwaH?t*n Aa
in ??!?? ruiM ti't .triiiy.
Bai .'? ? . a.
Tha aavaa from (??:). Bberman eanaoa giaai
Um itiai letioa aawa -. ' i ?; i ?????
Wa laara I - ? roagft ia4 Ika aawi i ftaa
Preaidaal n -..> Ak n vaa i loaJ (>l Ikata bi f i i tka
praaalfattoa af Bki raaaa? ardar, bai vaa baal arltaai
ior ? day aa tara, Wkaa it dM pataat,tai htUag
aawag iii" trooaa *??< tary bfttoR A Roboli
wloeapraaatdblaaparotal af tka aoaa\?aab
kUed by tka aaaaani *i<> aaari i>i? Rnankaj Tiu'
uadatk i ?? raaaitad rarjaaidly by tbc nrmj.
OBILK.
100 Gutig IBd 1,000 Prison^rs TaL*ca
-?
1,000 1IALES or C0TT0N SECritKI).
TLo City Formally Surrcndored o:i
the 12th InsUnt.
Offltinl.
Wau I'i PAIflfl T, >
*".'. ." no. r< \ Si'iiin.'i.i, Aprll .", b* ' 5
M'ij.-i<ii. JOBH A. DlZ, AVtrlor/.-: I:i
dated kfi bila, ira ? . ?* AaafJ Lftk,
Mjjci 'hh. c iakj laparta m hBawai
u i tad laafokfkj aad ?r- aafi na oa Ika aaai alaV ?->
tka kay over 190 gatA aad a rary 1 akad m>'
?aatUaa u I laypHea of afl kfada, u <l abaal ?n< Ikaa
i,'.:, I p: i oaeta [aveafc riaa ut I -":'>aad
portwOIl l i ?? bVay an
aaaapl ...i. Tl ? naaalllj 11 ottoa mU i raki I b/i ak
bm taaaaaad batoaaad laara h ? bvgi aaa ia! ??
j:. M. Si UTN al WaT.
\.i.itnl l*r?m? I>i?pa?cli.
Nuv oauu ?. Aprll 18, rlaC.uao, April ?'??
'//., Timet containa tlaaa following In n ation
?, I
I n ii i ? ,Gra ,w - ... :
(Jl ii. V III li i OB : ? ld? l .' |" I
i.r otber i ' l r > ? .t
\Tns mM tl itUen. Gi , ? Btbooltyiltka
r. 't.'ftr .. ."" '.
i. . - ,M ! frotn ' ? baWof eot
:.?i.. pl .:? J In tl '
,.f ! !. I .. . .!??!.
! Ii ? . ??! . M
ibj luatotal t oath ol i ? I
! i ll.Ir.
h if* a-rivmir 1? largi nnnir*r?.
1 be I'- ?*?<?.'" '? aill ;>?? i ui
'i '..? \.'. nvr- , .,i ,;. i an In Ii ?? araar.
'1' p Mi,v,,i ? r Mobib fortn illi m n i llbetiij
?hout.1 o'cltx V <>n ll.. I5|h laat. 1 ? ? I
ol t:.- i i I . it-.
I.i D, lii..i.h, . to | .. U ..I. . DtbO ?
? . Rc romark d I ii h1 aan
? I' III .t i ? 1 ? |> IH ll H!> J I
i ir, i.cMiii (,?.!??, .!? ?????! , Itloo, and alatga
i ? .'f,i.
I w,!v. '??:.'. pi ?
Ibatid Ia I - 11?? bi
loShii i
i ??,.tta ul : i rj l? pai aaat
\\ , T, I ? .; f! , T. I lO tbl t ? t ? . '??
ll.iri) vi<_:.t 1 ului- . ? ? ' ??
jaaab b V >r'.
Srv>'i'?l l>hcl -in1 ..it ?.;?? ,
'I" ?? Bfol .'? |. ? . - I |
i ? laarr mii' uriaad i:. < > ll
/?.? H ? a .' - / ? > . i- . ? ind b<
? DMaead utB t i U ? I ? l
,. ?. i I,. ii. i? . i
, ?. :? ... bl md ,'?? Kortb ? IU dla) ? ? ?
fnr tka lataar.
1 ba ramlj u ?( oottoa aad lagai ?r.' !jfcb*. ati<t ibeic
BObl
NOMBV.
Ilii < o'liinaoit nurrrmlricl Ilr Hlill
llolila Oui * J. 110(1 llrtrartl OM.-r.il Ior
Ii ? (h|HUI<?lli??l>?n Mm lliiiiuiig
lllDI.
Wah I?i rn mt ft'aaiiniom)*, ?
Satardaj .'? pril ??-?, .- ?'?. >
\; (,. ? f(..-n oel reporti thal oaarij aQ
uf liokii.. i eaauaaad bata aaiirBiawd, Jaakiillag
aaai y <>r qalta al aftl ?? oak ara a* ?? I Haab] '"???? ? '??
Bf t af kfatkj'i rm ajaa ara baaaaag u>r.? ravatd of
? ii io, offi ll ?? biai i > <?? . ii. . ?? ? ?? kaa bi bb
. bla baadqaatk i >' R laaiDi ton.
? 11 Ii, HTAXroa, fteereta ? '.: Wu,
Mli: NI!WAKU*I.
TIi? *<? irl.trj Kellrr-Ili* *on nol ??? trell.
Si BO ? Gi ? i. I '- <>i i i( I, I
V ? DiaSTOB, .Sut i:.. > - ' \.M J
Jlon. I.. M. -ta.nto:-, Arrataria/ ?!?/?:?J
I ratac baaai Ia rtaorl 11 I Iba Baarafan ": ^"f'
aaaaad ? ratj ? - ' kaa bi
I ia >< ? ig u ba ?3
V-t'Ml! .IV.
bfr. KreoV ickgaward baa laaaa ivedwltkla t!.o paal
tvaatj i".: ?" ra> V< ? ? yaai ekadtoat
?arraat, J, K. Baaxi ?. - igi oa <? aaral
u a' ii r\i rm m, i
VTAaauxotD , fl tatdajr, Aprll ???-:?!'. kt )'
// . E bf. m.\mo ? ?' kata Ika
baaor to raport tkat tk Becretary of 8taM bj Hiaagai
.mii BMia eaaafi i lakla t<> aigbt,
bfr, r. s. vi I ? Itklag U,
i :..?,.,. i i. moral af ftagau ? i ? aJa Ibd
i .ii i baa baaa
|,.,?lu, i.,. ..i partl .1 1.1 :'? Verj r. ? retfi Dj, .<
?). K. J? \r-. a Bai - i <: bi i '
\\ aa lirpjumu n.. ?
' \\ > . . ? . .- mdl f, Api,. - r. M. )
;, i M sa ?? ? - I ' ?'??" !'?
iraputt taal i-? ? i ? ? ? ia aaaag
i, 'i .,. (., !.i ba '? i>-?< lad. M Beward 1
. ., ,. . ? . ' ? M- ' 1
I
,. ? .' K. Bai i " : "? iL
?
PJacrafarj kVwaial K>?i?t.
Tl H s. 'ii i- ..
Wa-i.i agav I I ' i- ?'??
-. rard i di i... i Ij '- Iter Io lif.
: ?ao?rakaad.aawaakaaad, i lar Ika apai.??
. ? - ad :? ??
i no?i nmiat>s 'iomioi.
iulx BtaWVla ii* In .lolinsloii'. Iiilltuiln
I'moitd i'i?faaaaava*
i ,.,.. ? | Moxaoi ( . ',
I i.i'T I J ii IM :i.i ? .-'I In ?? ?
aoaa fi"?i Moi ' ? ? i ( ? < rT. C i
? DOl ol ii.i ili ?', i ,. I Bil i ?? ? i
|, , Ihi;.' il.K i-i.i , I ii,|' : , I .1, ??? ? }? I ' . '. Mi' I
.. Ii ll ? ? i , I al S ??? i n
taal tba in t i ra i aeoardaa 11 <?? ?? Lca kad baai
alto gri ?'? d to J.b,
'11,, i, | ili lo( i .ui ? i Ni Hi,.-,ii d ll ?'?'?' d L'Ui
hii- ?' "' ???'? ?''?' "-':;l "* "I"' ' ?' "??? '?' k'o'th (.'afuilni
?i i Dprtui ba glvoi
inraa o/all kinda.
Lurge numontu of j>.i<?]?-?] Rebal prlaoaera rtlll k??|
,irivin,r ? i ?, iBd roaa al aill orca 0'?'
c, Bf, n i*k to tkt diagaat of tba kyal portlaa af u,
? ?v miitiff
IfHE FiJIiERAL FASEAfllT.;
: ?^?
Froci Harmburs to Pliiladelpliin
KMEI 110 DTCDKITI N TflE ROL'IE.
Arrival of thc Girtege in rbiladeli?bia.
A SOLCMN SACBATH IN TKE QUAKER CITY.
gGreat Outpourins of tlie Peq-.Ie.
fcSLl OE3EQTJIE3 IN NEW-YOBK.
exte:;sive pkepakations.
A llornl Ortniii-.'.
?yetial Daaaafc i ,j r - 9> t> Tr' " '?
LAWUntB, I'u., Batarday. ajrflta, IM
Thi Pejiera] trata bai jaat 1 ??' Uw 4 pot.
Tki patitatai laafktenlaldain itkofl aetai
PraaJdaaaYi coftin.
; aak) | aaJallMkiiaJttoM) b<>..or t<> f
ii..? l. _ _ J-1 ? ?
\.k<. ili-H I?rr?< Arrocilt.
PHB \r>i i i>['i\ T'm , BaMrdar. April 2
Tlio tr.. ;i lefl [(orriab i y ? itl U ? '?
p ? t Liacota il II o* I 1 "''"
? w r.. Md
...?-. ? i bl ?!.
n.l.i:ii..n of'thc Hod. .1.- i li tUitey, lh< Koa. J. ???
lioorebead, nn.l II. !! .1 Ki iBton caq Tbe lattn ? n
Ueana U IbecbairaMti efthe romoiittoe ol arrange
i t, of th? !"'?'?, I ll C r < '? Tbedotj ul
. .. | ntl i . n ti i... itaad ?!..? hoepli aiili ? el Ibi ? itj
I.. il..... u ko h n- i .-? ii *? ???..:> iuvitrd tow i n ; ???
>>..<? r.... di iol thebiti i .-?-..?? I. A-t
, . i w ii u:-.? ob
I, rl,: i met a poli* i forea of tiOO oa 1 .
urrrrel :n thii. in.
i ,. liradford oi ktiryliadi u:.d tfeJi iw kawi of
IM paitj -i Bairiabarf.
il . CAl 8
?rerekev
, , : ? ?? | ? ' ?
? '
etCeia. aad aai addJtiaaaflj daaia^atal bj atot.?
v- ,
\v, pai .-.1 maay ftraaai ef peapw on v o roafl, ?omi
; i?of grief. bjdatoo
., ?!, :-. imiag anptn !? gf, uu
, , . .;i. C'rowdi itood on orored o
,. ,,>,..:....? l . ii .1. an< ? .?-:.i'i ara |
, i ... ..iinil.ul. neata, er< rj n i
?pbetuioi lo arli k m I ?? \ leaiafol tba traia.
at uioouRoa'a
. i... rr?. r vn P *
;,,,, . | ? rtaol.-.: ? i artUUj rl. -..1
Krwi tinff 14.. .i ?? "? I ka. oa ???
: r bubUUm aare illeaUj ?ta -
Ar r.t.i.'ALi DBBBWI
IV iriin'....'ir.l fora I -w luota.iitn. wlien t'ii ro ???u
i bjr im :., ? mi :? '??'"
. ;,r . . I . i- I!..?"? ' ? ' g '?'??? r<- ?'1'"1
, ,.,,,.,. ?,.!, i . ra?are, bo?? u '?
-. i-Ti.U'ntly MiluiuiJ; liapri'?-.?<V
? '
AT I. JBCltXBB,
. , ||? ?.f im rallrMal .t itoea wai i
:,. i ..n ii..- >;:. ? i- wera
i: ii?i'? ...H...I ..i 4o,'mj j-.- -v .f... I ??
11 Ul ' i "? ,^,'r',
. i bUx'h .!.<? leeaererrwl
. ,..., ? ik : .?-. wlndowi, ?? ,
.. ......,.,?..| iji p*r?o ii "i i ?tb n't?l ai 'l aD i
,. [hi aradi o( I? ?? rtewai earaoaaeaara aro.
laaalj lajaaaaaaud artta draaaa dagaai iothi ratuLien i
i i.i.. r. Oa nvl.ii" cbKl ffwend. In bl*. i l. ???'
. ",r wmrtt ?? v 11 .I- im Ubi ? ]?'. t ?
?:. ttir. Thi .Nmi-.-i mraraa bm Iom." Xaiaoar-uuu*
?rM , |...;, j cki'd a .?ii baaaaa balaca.
I!,-, \ '-. m itartad tkal "Oraai arai aa beara.
TkMaUvlriflid tbe trowd. "Wb.-ie U be?' il u?l
Ibaaaandaof Ttilrea OaaaaalOtaal #*?*uit eabaata,
nn.l t..- . r..'?.l I .1 .11".n 'Hiiit. .1.
AI rai LAVCAITa U UlaWllfl vom
Ireoi iih :.'.;?.1 aratkaMi '.':.l tli. ir featlllaa a ??
Bhj ii i ^ . ...I. .-, ;'..?*? im :i nn.l T.n ur..>\. rii\ tl Ir
:.. i iu. . ..i.ntiy w i, n:.-, ?iiu oc<-'ii-.ii.i-, Bad pedei rlaaa
t ut i v. iy i \* .v.
at ranmoToan tua
li | p.-..;.'i n.n..'.t ta lirito uuiiitfrc. Tk* tr.iin paaaal
uudai ?? miiii..' ..i BBtteaal laaa aad aaaalMBa ..i muurn
ii.g >''|!"ltl d on poal ateitl i ilde,
AI IAU1.II*MI1.. ?
itl v ilbnaaani paaph aara ? ? t!." balooalaaaad
rtfpa of tbe bva ???. Atikivb^aTWiaadaatkalawi
ecra ipcx tatota.
A 1 1 AOJ.E RATIOa
inii.t ii pi..iir>. i aiaaaa I ? aj la km anaa ? eblld, proba
!.??? raaiaof ..>?-. wbo aatva atkflooh
?ii!i ii :i..... i ai :? bli ibeaU r-. aad ?i
.,'.!! if u . .i ii .1 a ith < i*t*. 'i la .n ...
pprvoUUvu in ad ^-i.u arltaaaaadll tr./.-.it:
ai Ki'i n 101 OF LABOB.
Vron ? ... riag Harrtibari aatil at
! ; !| '.i.i, we laa n , I . 111 n
i...-: it l.l. i. Tba ? ij ?> ned 11 !)?? appn i
. . v i. .. ..f iboaaaada ef pi raona rMklii.. ii
i , . ;,-;-.' |.. i .;.!..!, i... i-<r.iiH aadladoati
.,! i. .-(,??. Piowi wttt i.-ft la tba ii.r-.H.n it ?
v. r. cluai ?!. aa t ? Habbath qnl i prarailed, 11 d pi
l..imd raap^ct waa aboara tha deoeaaad alJ ab
? , iy afl idln. laothei tTldaaoa? U un.r aara i.- di il -
ot "tlie (lop fi-cllDK of uli.?tum nxjotult'd ?it.'i tln
lucmory ot tbc diatinnUhed doad.
KO Kfir..'i.MAi:;NO.
Ba fur. II i ' .rrv ii i.. ..| ii m ig i' ?? l*w Ideal'i rj
naina ban b.?? i mt froai ao/ oratorteal diaplaj . It
li |. netaad Ibal aoaa atll bara Iba bad laati |u n i
lb? M>leai lli ol II. di:. bj n nee ? u/apevcli
. ikit ?. Erorytrkera wa aoa baaaen aad rcitvoni ol
;.. , irai ,,-, tad ocoaaioaaBj a partraat ol UM tr 1 j La
BMUtad dti i'ii?<.d.
at iiiiam::.! ni.v.
IT*anitadattkaBfoadat ^t;l' ?..;. Btprpciaeb I "
r i. .Tli o i '.?? k, >'l f-.-o 1.."
:i eoiifl illy ?oaouaeed, in ordat la Ibrdai n ...
m.ili hl i... iha ?':-: I .y.
i | ?? i ..jj. b waa iraoafi rrr(! t.> t1 ibeai ?. al lek n.
Bttra/tiva aad laa, aad ol alnborute II ujli. 'll ?<?? ? i,
? ??>? i ailbtba AaMricaafl % and aarmouotidaitb
Uua l Ir l.l l lljif.1 II l I I . II. .1 | iti II.
Tba I'hiladi ij bla aeibi ritlaa badpn i kled .?? I
i dl in aoiabad tai i r.il i irty, * to ree ?>* d Iba kiu '
ai ,....:?? aa o' tuoba L..wjt, u.i atvaagaaMati b
.. tga.
A Bl i xdi:r.
t)i .iij-1" IOBM BiiaiaBafi i.. .: i r l.'un.:. r, Ika p i
.?>?- ion ui 1 ::?'! : ITI 01 I 1 '.i ??.'. ... Tbc ? Uiiui i
ii.iiii wbttauihI inaik. iiiiuif a iii. i'.i j.iny. Tba I itj
i ?. u .i. ii il aa budv gnajd to tba uMruaa. Iatkepro
..?'?i.iii wer< tbe M ?i '. fae Citr Conxoila, and otbai
ii.i.uh n'ul aatkariiioa, Faderal offti-^ra, ana< andunTj
11 .rui.. .1 la tba i iti ... i .id, ii..
?. i: i.i. ra ot fba 1 . I ? . in-io .
... rej . M:;\<? -t ui I.... || :i eum 11, u ul
luaan ui otbata of dlitiactioa, Tba Birai t i
?> ' . ,...?'...!'? ii:..'. i.iVUii.: .tluii u. ir \ ?"'.! l.-|.
:-. M Bti I, !?-;.??. iillr ' I. . ' | Toi plai -. tlie 0
a]tbe 1 ?i.:i i . . il.>? .iji
. ' i.ibiu a;.il otbi rivol
\t ." . ; ? . ' ? . . r.
i Of Bl. I' ' .. 1 ' : . ' ? ( Rpl
. i .:>-....-1- puadedtob*Bt.klar7'i KoaianCatboti
'. l. irck. ?
ri. ;it:. DUtCI u\i.'..
1 i.. |... ..; iod lii I...1.1- jinl ahdf in |
llio ,!.. ?: i|...:i-ii.ii...i ,ii r u |.r ii. in I.- >-, t> li. ii iUo Uld
iir iii i> !? inir; ii.- i.i ?.-I. i. .-i.-i,..( ti ? ei'rpae waatokT
ii in. r|i"ii.i. in ?? jiall ?hf>reltwai paaced aeir iba
! w - i. ll 1 [ i. . !.... | U , I. |i | [,,.i. ..: Um ii.-. I ?; .
n t.f Jii... ,i ii-i i.,... Tbo BaUa ?? tbadiaaaeha
;. taaei m 1. ...... Iba papaaloa. reudWrina tba patfara
:? u.i iv uaaojiag, la fraat at* tka Blatl Bonii
. *. il.ii .1. .1 .i ... ;i ij .i, pci of tln- Ii.t.- I'n -..it. um
i.ui.ii.'il liy iln-foiui i,i i, ii.il.n, a/ttfe Ika aeiai " il
ul. i.i-.. -." i... u...;.. laUgbl favi >? kaaatlflil an*<11
t'i U.i: [..t'lurc.
t.m ir.i'i-i.i: Motnnr.
'i I' koMta, arltbbel tiw, ii ai.> ?Kea(JaBj, w?r
dracwd W ?'. nmlng. 1
, .1 ? ! I ?', i-.Vl IU|
,..'?n ,,r | i *'.
N'o eraa Ita eaa now ba f< rr-rj ?s to haw nnny BtP
? I part In tba ? w there b> etaa
?i ??) tka .,?.'!ib< - '-1 '? ?? " i'1 ad
.: t ?' t aaV.'.j
d i Broeaaaioa, I ? ' ' . ?
aa largc aravda, ippaarln tboetreeti of tblachly.
Tba aorpae wblla Ijlag ia atata t-iu.'.t waa tIsUiM
bi tboaaaada of naiaoaa. fot wboaa admittaaoa tba
ktaya ii : ? il earua. To*morrow tba doai wlll ba
ii.. w ii..; ra to tka i? iblla BBd ?:.l al mk
. tyaol - i rxJanded to tba taa ralpartyaaah
,. at tba l Uaental aa t<i elieit tbo vatai
i on bbi datii na of t'ia reclplenta,
8f.COM) DSbYATCK.
i'Hii. vi.indiA. Aprll PA II
The body of tlio Preauient waa riaJted by
dt during tb# nigbt oa InTllaiiaa tloki ? (
tba Selecl < ouni ila. I- (ure da; :. ..t liaea a i ra fonned
? ?? ,-t ii..1 weatof Independence ilaQ, paaaingia bj la<
itairwayi throagb tbafrofN wtodaw^aad oaf by Ika
n ai Ii lo tka Bqoara, iiy lOo'elork tl taa linea extended
raa tba Dalaarara to tbe Sehnytkill
lii"'T. t'. ntindi oci ipying threa or Ibor Boui
?..-< ..i-i|. i bing H ,-ir objw t of rn-eing tbe .. i liaa, Tba
militnry gaardaadpalcaal l. tb aadbaveata-ato, pre
UMtbroog [roa aaminmlailiig Ia hroat af tka
llalt. Boaa bi lag allovad to pai i aiaapt in imo. Giaai
imbcreof women tookpoahion ia laa ttnevnad not
witbatandl g tba fatlgue ?( iktw progreae, affeotad
Ikafr oajoai Miny, ouiy ptvingup wiii-fi tbay faiatad.
Wt r ? aarriad ?fT By thelr frienda, <"? I.t- >l o.m bm
,?--i...-i ??.-??!.'?. ra Iv iprlnkkd eloeg tbi" !,;,<'; ainl BO
i,i oo pereona a III; bm tba bi ::>.r.-! rcoaloa I n
fbra oildu ?-M, to wklak tuae tba ramaina mii lay i;.
itaBFi laa eaawd aaa paraaatly otdarfy, aad th? ar
.uti by tbe military nid paltoa preVeal 'my Bt<
I -i- bytbaeaoatalda tbe Haaa for rdkefJia aa ou
t:.ubm wttkoat toklag tkalr t: aea .it afthai end.
r-xcntMENT.
Ch< t i.ajg, baa baaa tba iceno ofttinrh aiciteoatjt
throngl.t ihe dnv, and ?ai? tka caator af attiaction to
?i whe locked tii'ij"i- froa tfary
i ?iiii-r, BOtwithaundlag tka raUroadean aia uot al
. I to raaky aar orcr raiigioaabiara, aatatliagoa dl
i.Uviog Ia tba ootakirta ?? loag valk tu laaab tbe
eigbboraood of ladaaaadaai a HaiL
Al M'.nT.
Pr.rlng ti^nt ?.f tl l i Ighl t:.cro xr*? a nflBBlBBd Bf
Ii ?? of prrrilfgad flaltora to th* balL wbo wara
. oa t,< i<?-'h laaae I by Ihe Cooi clla.
- ii rowdi I ? j ta to | 41 ei i n Cbeataol ".. i i bb
ib of tba haar far tkrawiag aaaa tbe haO to tke
pi ...
IIT O' '0' K.
eatkMaf Flfthaad iaraatl rta.a uni.".
, n e a n* pooted m bi :?) trai ? I tl i ?
.- ii i inc in ihaalaMM dl ita i ?? tj of th<
, |;. ti . ti i. \. ry paraon fron r .'? rii,; > 'xi
i fell lato tka liaa, ktoifwaya bad bwb eract^d ia
... ii of two aiadovi of tba balL Oaa oftbc
tted to tba Baa appn labiag froai tba oaaj aad
tl ? ouai i" thoaa fraa tba
rm ? f mii. 4 ... hMMTBVna,
. o lii. -1 waaa aaaipaaad of uwt araaaaa ami
ebildran a/alkiag Ia daabla fi.c Tba oaopla *>mi ao
cuBoUted In numbert, aad by 10 o'cloek tbeaa Baaa az
|i r d waat ln aolld eolaauu a diataaoa of al
|i mt tbrca atllaa, froaa tba Dalawara to the MobnylkQI
ii, r lod ???! II ??< ?->"ii f.j.ii.l taal tba apaoabe
ba rireiB woaM ba bianfflclarrt for tbe pUgrlmx
? -,.. nt, i i.i Ithalina i neitended op s.-coi.d-t.
.< i., aad toar arAvaaiiaataawata
?"jon adil'-J.
ajgpora obobb.
? ,e Bcted Ib conJaaotioB wHk tka mllBary, ln
? . ? ;., r ???? t:.?-1 ??ici't ,.'io at 1 i'u. aad Sar ?? 'l
<ta., but ttilR not vorktag wen, a la;,''' d^tachaM-at of
lard aad atbar treopa alatieaad baaa tooa
? -? . .:, ! aad, Tl ? < rowd ' I ?'? CI ?
! . ? ? na mt^. i- tni mlai t, ascitt
i piokpi eh t.j < raal ng arai Im
f ?. tbe . i efarioaa tr?.>. aad rerj tT*<,w atiy I i
liaa m iii^ir vieiaity aad forclag tkoee w' o . ...l
rtbaaaUtofall Ia at tbe iv.tr agaki
aad tiiuli'- aaothaa ottompt.
A< VII00 TS.
noring tbiii raakaa aartral aoaidaata bappaaad. A
v ^t tba ooraagof sniii mi'1 Cbcatnntato b:id
I.. r .-.ini I n.krn, aiid a \- I8f eklld, BTho i - uaine in
reWad la tka < ? ??';. Ii Mld to I ara baaa kiJrd. ilai^y
<?o:i:i-n vr.rf ?o greatlr fatlgucil witb lUadlngao loog
?itofalnt aitbaahauatloB, aad bad tu ba i irri il ooby
thrirfri i . U ?! ordar oraa ?'">n raatorad by tbi
n ??.??? nllttary Ia largfr fatoa, oaabtlag thaaj
,., extrad Ihcii pkketa bii.j* iiftb aaa aboM
barautb ^:?.
ATMVXBBmB.
Ll .at dlaoar ? bm tkal iBai ol i m pli fell ScmttA
eraklr, aad nua/Kjoaiara aianagaa loacooaulu ibau
tbe i1 ..i i'i aa boor oi t -..,
r ige ol t.'.. :i predeceaaora, aaa) oi vkoa acratoari
:.,.? boara. D u I ig ll ?? afti raooo tba na r
..,-?!? Itnlintiei
.: ii-ii ;'i.-.iiu dlalalabad toarard eai al
, | . ., ini ad U i ?? ? ?? HaS Ironi "
hl aatll i o'ohx i> t i? bioi ing, -u
? if prraoaa vero obiiced to retlre d| \
. . i iiom laa attaaft to rabBBJaanUrtaaaw tkau
tli'orti,
BABXT BBaBBBi
v- i not opaaediBtOSoetoab
? inp, bmgkatbtatl it houranataicaacr-Tu
id .i- ? ? ? d, ai d thii coi pai itively -?? illi nmber
vaa Incieaaed Irooj alantotoalauto. U ""?
aaa dutoat impnaaibla to oaia ailhln tao or thw
bloakj of iIi.j ll?U on tba Caeetaat-at. alde, whlla tk?
tiuai airaati aera paarlagfartk tneir ajytaaaaal baaaaa
batoga,
RFRTKAIMN'O TIIR CTMWD.
A n;,',iMiv ii ; i ? fnrea andaarotad toreatrain
. : ? toa ird tha door. Tba Ii:.. Ili i i Iotbm I
ibt BiUei wara ..'i: op until a lato boar tonigkt, Ai
,..,?. r,l in ika fii-ni booi laiooa ?? ra I
latkamar. Alaaoat aaarj body waa itriviog togaia
tdaiaiiao. fjoaaa p. inum bad baaa waiilng for aix oi
,ligbl baan baaara ti.ey ajainad adaiaatod to ttja Hail.
thera baa me ?o aatatoi os to ^buudon ,"!'- bo^H'i"
af {? it...g iu.
BOtajBB k BBBB
Tka Baaaaa ?t kba hail aara laineeaitafy ?(V bi aad
Botafea Bataeaawara aJOTactedtoteara, An oU mJ
. i, I arot ia, 65or70yaara of .\i:r. tbriOedtheapeota
tora wttk bar apen expreeatou of griaf Gaalag fara
r'.-w Bjaaaaata aa tka Baaa of tha daad, ?lie c\-1
. ber bai di, wblla laai ? i .-uror 1 doaa l er w;'!.
rreo cbaeka: "Ob, Abrabaa Liaoafn 1 Ob, he i> de id
dl" Tbaayapathyaadbwa axpraaaedby tkii
poor woaaa Imum ? raaacaaa ia BTory btarti au,;
f. ,-:,..-d :o iiiii. ii-.'. 1f poeiible, tl.. ganeral gnef,
cubmbb iuk cornv.
Ii u,-..i i i f i.i:':! l"ii(,r afler midalghl i' I tl a aa ,::.
lid wai repbtced, aud tlie f.icu tliu? arara i.id fraaj
t,. . . efcd citLteaa.
ADDITIOBB TO TOI OOBT OB,
Kx-GoTi WaUaw of Idaka, aad Qor. Plckarbagaf
? ?-i l ?: rltory .ir.- with tka faaeral party aa
- ntatlrei oftfcoaa Territorlea,
\i. wen Joinedto-dat ..t Pblladelphta by tl l Baa.
Riebard Wallaek, tkaafayor of tka City ol \Vi
toa, 1?. ''.. aLo wlll accomp n; oi loSi ?ioffbla.
LHbara will naiti arHk tba party brtore . ra . .
to-morrow. kl^or-Uaa, Dti a;id .s,.a.i R'ill irrire to
lil^bl.
Tim i rrnsxa,
Tbe T ' ' ' ? ? ? i ?
s'lim tl.. lr i i. i-t i irtbo diatliuj i Id ' ;
of ibe j ''..j''..- beet exprcii i!. i i
I . I ' ..I'-.
illllt!) MSPATCS.
PBOAI ' LTBIA A-' I fl i-':'.
i good ta>te of the citiz<*u i?f rliil.nJolpliii
Uyed : ' tba B OU -I | 11 Ml >? ?.- ol tkail
d pltcei i'i boali .i aa ! tovdayi
sawuD aa dnrinj tbo entlreweiV Among i .?? aoat
o th i> idi i. ? of Gei ?.. ?i:Hiit and
Urade, wbicb wrracorarcd aitb nng I fotqeg vti'r
M.,;.. I ? ?? ? ? i: tary ? ? ?? ? I ? .:? beud
uoartara ia Uirard>ai>, and thoy are bea'il fidlj ll ped.
I ,,|. : llth i. i,i ri Ug b., '. . ,m. . i-;r i'.'i
? ? ir.. thla euatow baa becoaa aogen raltLal
|U I il.-..' -IT.;. ? l- .,>'.! ..ll.
-t iti: i ROWD 0O5TI5PJJ.
10a. m. roog ia itill p ? ug ta* urd T' &
II dl, The hue istcndi auiilt?cil ' way.
1 . ? ?
fffca affragll? ?< tUr H?uiaiu? ol' B*lda|i
4tul l.iMiolii.
:i,,|. |A1 PBOOBAIHII i-'i'it iuk BBOFrriOat AT
jiiim v ? i rv.
The Jninl ('? rjuuittM oi tb I . on (Vm
.I ,.ii the i" leptfcjn of tbe raaali i '?:' Preaident Lbtoola,
i. ? | .a U11. a. yeatorday. Aidennoii Ottlwcll L. MM
u: .
j p followlng prograaae r?r t> rareption af ???
rpBtlni it JaraerCityaad eacorl toi!ieC':tj UaBwaa
, i i,, ba pabHahadi
..... . fur. roa rBE recbptiok ov uu. BJOlAn
op TBKtATt I'BBnmsra uv xui.c;;t' Atrtaui
Rtaj in-nvY.
i ullotringi* tbepiograaiBa f.?r tbo riinaacaaf
?' ? Prealprni l>ytbacltyHiiiliaa>itlr?l
I 11. ,-i, uriyal atJcraeyOity, TheJi utC'ianait.
,., agHhei ?ih tl.o entir.' I'ommou t'ouncbl bli
llonorth' Uayor, and a dilegatmu of odkiaUaf tba
^l?n?. aUI aeat at Jaraay C'ity ?.t * o'docka.a,
Tka rt-maii.ii will ba recatrvd ou bcbali of Ika .itate of
y^Tr.-y^-fc >., ?' TT- ? '"v"ir.' v M. D<v?"a>, V ??? . /
">fStaU,aadt i ? ?? Ltotbo lareofl '
? .
rtapn .-???' I ?? tba ? ?'?'?;
araar:
......
J....... ?
'
?? ? i. L) ... i
. .,, . w M'.. i|U n im ? rt.
aad wlll proeeed to thi ati.r Jerter Ctty. wl *
beeaptaeedal tba darpoaal afthe Comi
''. ..-:? loftka reataiaa at DpthrotrnM-it., ';
DXMlforUv baniraLtaar
"'"'"i1" ???..??. .. ... ...,,....-,. i,, iir<>.i.rA.i> ...'ti.
Bro idw ij t.. um lower ? BdeftbeOity Hi ll] or.g
. ? - ;.. v, < ateti o' b? l .
! I ..I.
il.- ovaeri ofpnblie aad prlrate ,i.-.. .?
r.'-;i'."f.nlv ic ,'.>? '? ' to r-i-i.ivo thoir \.-..i
C,..' ibora .?:??????? li ring tba p>- iega of tbt o<
1', i * of riev ..'.- H'fl raavii ? ? ? - -
I , . ii. tla I' > '? ? ' ? ? I '???? dir".;:.
Lbo u >. ... '. ? ?' |'i .1 w
tajrati i
Ibiaagb ika tid i r of I -.y fUS, op i 1 *.
| ? f ii ita |]..... rrtdot of tba bali, t!
bj thi imtor o|ii.ii atairaay, aad aa ?te* . i i
incdcgrcaatatroagt Ika :-ur dooruff ? ,y
rjpon tke arrirai of tba raatataa at tbe Cltr H -i
rjaitad Oermaa Boeletiec.no iborlng WOToi. I
occapylnfttba i pa .i.i.l puaaln lYootof tbaCitJ
ttill cl.unt tln;" ? f.-.iti.bl ? WflU Q MM lea,
Aleo, M WoVsloek nidaigl . tl. ? Uerman So. >1t?T
Uobukau ariii ciuut upproiiruitf aotemahlM la tkiw -
riaaft
tul orATT) cf wxnm.
Chrtt -.
BKAOQt um . ! i't i .v:trMi:vror im E j
Kaw-Yoaa, apnl a :L> <
PJ r.i'i .i..i;k-i.ciin.l eflioerahaviagraportcda . ?>?
keaduoarter ii eompllaaca witb pntiUsaed ord< - a
letailedai iga rdof btmor. aad *il atvata oad v
aaartba bodyof th<- lutu PtWdeat darlaatha t"..;e
Mrelaafter deaicaated. By ? omtBaod of
M.jW-Uen. Dtt.
M. T. M. Maiion. Bawal Oeaeael aad Adjutm:.
iii.! WtUk, MviuUf, Ml* iiul.,fruin ii M. M ?;? ??
Ulior-Gea, Joha J. Pcok. I. S. V.
Reax-Adralral II. Paoldlnir. D s. V.
Bmrtl UaW-Oea. S. Vmi Vii.-r. U. S. A.
Coi I>. 1. Vnn U iren. U rf. A.
i.oi. ii. i. Cbarka, r. s. a.
Broi i Li ut.-i .,i R. T.O Bafiaa, U. 8. A.
fm ' II ???.-!, fri/'ii II ;>. m. to 4 p. /*.
Brif -On. lb .?. P. bfeacbar, t;. s. V.
Brif.-Oao. L.O. Haal U. B. f.
IJr'i; tl.vi. Ibm. IT. Sv. t-ijiioy, U. S. V.
t oi. il. Loeaibi B. M. A.
Urfj^r \V. B. I' .ii.-, I . B. A.
f ird II'.'. i /''.?'?i 1 ;?. ?, 'I ?/?. ?.
Breral MaJ ir^Jea. B bert Andcraoa, C. S. A.
ltrifr.-t;- a. I*. St. Gao. C'oobv, f. B A.
Brig, ?(...?;!. W. ii. alorria, l. a\ v.
Couuaudori C. 1 .^b'';J. L. S. ^.
Cot F. Dey, V.A a.
f! , ' H /. | ?" .1 r] .. ??! (., -' D. .1.
Rear-Adnlral 8. i.. Bi Me, P. K, N.
In,- ii.--.. blu-il i..v \.. i. i, U. .S. V.
I iii : i . I. II. i>. ?Vail? i, .*. .->. A.
1.1-. .t ? oi. '.'.. i ...'-. U ?-ii l ..-;. V.
I,.??'?? ll'..-. !? ?? B,. - ..,"??.
fJraret Brig.-Ueo J:'.^ statterlec U.O.A.
(.'ommodora Bran Xaarte. Q. *. N*.
I?-. tl.il ? C il. Ic ./. I>, .'., ! . s. A,
Majoi .*. W. L. P?ya pt..o, l .-. A.
tl .-< '? -I ?. . I I'.' .
Borgeon ( ,'. '. McM llaa, U. ?. A.
v- r| r*- ': r- m lOB m. '-) It m'1-lig'L
I.innt.i ol. li. iuy CUM, L. B. A.
j raTel Lli..!. t .1 Job i J. Idiibaa, U. 9> A.
li. ivei Lieot l ... H. l'. 0 B Lnie, r. ?;. A.
Brercl Meol ?'??}. J. ktCatta, L'. 8. A.
M ?' ??'. H. Wallace, U, S. A.
WT. Prlnce, C. & A.
Sctaau H'ntJi, |Vaaalaf% SSta laafc, //?. * Ul -i ??
- a, <*.
1!-.-i-t.^. Brlg. >Oaa. Oao. r. B ta, r. B. V.
i. .-. i . i . i. . ? N. V. V.
.M.n r i init'H B. Bboridaa, l'. li A.
AfaiorJaairi i.i ona llr, 123dlUinobiVola.
kUMf W. \v. ll?-n'fk. Payia ??-t< r U. s. A.
/..>..-' Wuck from : u. *. toip. m,
CoL Emtn i CUrk ..'. N. G. S, V Sf.
l.lt-it.?'??.!. Oa* r. ll tara, Tih N <; s y. Y.
tfajor JaaMi B. V. oaa>, rtb N'.<;. B kf. t.
iiiiL'iuccr-J.Jil- Jjiuii.m.U' 1. t-'. B. N.
>' -i r,'-; teh J'r?m l a. N, to. 0 a. ?J.
I . ? ? .c,.!. Ui :..-. r AlUn, I 8?b N. V. V.
?-..-. v.'r . Bflrn, 103d X. V- V.
I '.-., -i'..:i.. ;'. M. i.-.-u. ?'. 1 . 9. X.
i , , iti i B. <"'. M krey.u.B N.
Suf>-.'.'ii<..-?>. Pcok, I.- ??"? N
L. i>. UobU, i.uu ii.ii|?iii'<.i. L'. S. X.
/< .''. II U I /><.'. fi <?. m. ni cc.a.
r..'. wm. v- i. w ? ?? >;u:i x. v. v.
Mai. Oao. Btaaa, l'. S. A.
Mi'J. A. Tbafcr, U. S. A.
\.I.ij. Jol.ii I*. Portar. lttb X. Y. C*\ dry.
jlttj.il. t. Ji-.?.. ? i I. a
glenmt* K' re* r>taa * a, *. "?I0?. Mb
BriavOaa. K. W. iVaaaaBf, ( .B. v.
BnT. i..ii. I- rilii.ii. L'. b. V.
<????. kf.8. Ji re, r. ?-J. A.
T.ll. Jf. A. JI:-'(?'", f I A.
Brevet <:<?. m ?'. Braaa, Sura-^oii l. s. -V. I
Jsuriftyii J. V. Jt iii.inuu I, l/. ?>. A. '
y, ... f kafflta
araior-Gen. l>AiiIel Botterfl< ld, V. 8. T.
BreretMajor-Gen. KobertO. J'yier 1 . B. >?
t'oajBwdoM w.<*. Nicbohwa, u. B. X.
Bn .-l? "l. M. 1. M.Mu.iiii. U.B. A.
Cot. 0. v- D*yl ". I*h v- !?? C
M }uf P. 1 11 ? I ?>s- A.
03SEQUIES UTTIIE CITY.
-?? . .
pn ?,-..?;..:- f. r tbo reeeptfea oftk lauutinl
?r,1.0*1 u. .". ?* '? 'f ?ka rjaitad Btataa, iad ?m
payiafftofb BUJff^^*1"'*" baT,i ,>-'e''' r '
w.ttrd * tsk ? -x ti taaad afgai Im bi aatataya <u pa AJI
rih.<?e? ..f lbo t?.juii-.n.iu-y uuito ^ itb t!.f gNataat Mlkl
IcadeaTotrni to pa; I - euga ta Ika laMMrtai daad aad,
T. rond ii--. tl >-... tl ?? pa *!? I ef to nu rrow ain iara ?*
,.| i! ?? klnJ > rcr knoam la ttiia eaaafr] ?
; tbe i mi n i' luadl tA.i.g Uja r "???
u, .. lotbcr orgiiabutioua taibia iMUiaC,1 ""k
.?.,,:, Le i M of t ? ?? BxetlBgioii B i
vttb IM proctaaiailoa of Ula Baaaf Jjaa<?aiitaf
tatotlva t.. ika i>> >>i?>r oaaaMaaaa of to-d?y aaaj
Bjorroa by ?l! otti/ciia.
Jo'nt ? uoiBiiit.e ?f IM? 4 ?n.i???n I ?antolt.
>.r pjdjtwjrm . nr*t tii:.: uf il..- <' amnittee w.n
l;< M "i ?..?.. r of tbi !>? ? .'d
ct A'li'ii.ui, Aldaroi b Ornat i h Ib nkatf
?' .im .:..:. Ul ? t.\ on. i i the toilowina* r?Kiliitl"i?,
ii adopti ?.:
H " : .iii-i :? i;. ?.t i .!.,' I ? ? ni tnnfje
1 i:r t lll.l fl i i. II, i i ' . . . ..... . |
r ? ? i" I ' ? ?? ?->'?? '"''? ? ? .
i . Um w i? r.-t-.. ,. .... .1, ti? s reel ?'????
n i- .- ' -. ...i.- iba raaK jf
pt" i i buldbaii . , ataliotbaCut Hai
B
\ ? i ti.'ii . i.-at: ? ii f -. i Titi.o J/iot Cow
ajdltpooftba Lrgielatai l.nwaaaye r , ??
e r-. : r-'i!. B0UU tbd <:::... ai tbi n . :.",.ii- t Al
I ? . ? ? . T
? u, (ii !>> t.i .! :i-1 ??,??? i -1. ,
io al?h d toi . ? tni ?? ?. in iaal - I
.? .i ir. u tboediOraol ile MapeeUva l ?>???
>?] ? i. ? . i ? ? . . . - ,<>>'?.
A i ??! .-?.? : ? I :. ' .. I
t | llid . |, . .. . ? ? i !' ? ??#
| , ?.' . i i i ? l-r. -ident ? r
; i . ? ? I .-?. hi ? ' ;-..iti'i>f lli .i . i?
?,.... toa.
Bja, . 11 '
,. t ? ? : .... i ?-. '. ' 'l
....
' ?. ? ia?
. t'\ -1 .. ? .1 I - t
i ? i ti. 1 :...'. in
,.??.. i
..,,.-> ?)? ? . ? :??!..- , f?ro
, . -?, bi *.>
1 tiel . i'..i.j.J.
i aa I ? i ?' . ?,
M '..-?.. ' ? ?? ? ; ? . 1 i .iii.i !
Mato I'aOl . . oaa, April ti i* \
?i | ?,.l t .' ?? i i?t?rf
ot mn i' . i M ? ? aabj th" |-<'|)lved
t I ?-. 11 t .{
..-,. ?.-. .: I .? <t
' ? ' ,. ? i.ii Ifondaj iiii.i l: ?'?
,1 >\ : "N- tv. , . reiii., ? , ?> ni ?', I i | bi J.\ ii i li'- r<w
ra poaaiag to tbe uaab, aadyou wiU \- dalraaV
?i t it u'.' [ -it -. i. -Jo 1-j iheau.ri.
ii i
I ?' :? ';. f arkl i reaal ; aof tht Ctir.v ttaa <t|
?i ' '. ? ' . .'? ? ? t ?! 4
%, L(5.G rt *
Haai . ?; . r ui ti..ci r of >;. \..:, joi ifbr
tr Uj ir,.:,- tt'.i poopli i ejrw>fto?n?j*nJUmbJ
?? !:..n??)u kloud.i.t aud l,:i -diy i JI. rat|
, tai .11 i ?-. i. ?! ua ol iv? i'i?-?
'u.'.u wi.il i d. aa ? taae of .:..-'? ? .. i ? i %' i ?< oaa
"??' . d< . ..i ii, t foraxtfui t nt itvuip??ml w-oiM
y o^r i>.'ir. a 1 . : t BUHixirtaM.
... Ul tl ?: t . i'"n.....'? t ii. |,<*or fie aVaa^
i- ? .... bj ?.??. ? tradbsitlng froM aajr
aaartathr hrmtlinnifui bd<1 .-.ii.\'-i: ?p!rl|nf rei -:n,
'V . t at ihoLi lai i i ho fclla i '?? ttm
aa i.m..i..i.' u ; emaxiueuf rtliVb'Uaad tbaptloaL
t>Jtrt id ? it.!./.'.:.??! oa r i.i.'. .-?> i .I r, naij-ij
'.rt rty, aod Uw bapplucaa ?. i.. i i baaeaaV
?? ?.< n i rUUNraaa Ma?or
i raeaaa wai ??'-.-" tat? abid , p
\ itb* Uomi ii ? ?) i ,. i ~?kaa
r?rc Kigbtb Pngc.

xml | txt