OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, July 15, 1865, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1865-07-15/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

'!!_B__-S__? JVl^l
Vul- XXV.N0, W&
NEW-YORK, SATURDAY. JULY !;, 1885.
PRICE FOUR CENTS.
_^ _ ?^-'itiri'!iiIl"'.'2iJ,c
Bpaaa- DBfM I U Tb. N. . - G1*a(LN[PI_____9I
Wa?i iva.i.A ay
?I1IF 1-KI ! l-"*l '.' IU'IU AL'?A .?0\\.._m.-._
?C_ ,lo*.i.h 8. Kiillortoit, As-i*t;.n:-A<.ju
UaiqaaiTalmfJua EMwai*d.ta-Mf ft* BaaMM^w
-in lusiueaa MBBeCtdl WlM tho 1 rec.lmen'i BB_BB,
BaMMMk rtatt-gdllBwreat peMta aMag IM Atteatl
aaaM-rtbai irpooeol iBdieaBag nan ipee_aaHfM
?he laa-BaairnaiialBilr-Me poBe. ?f <;''?
llowani. aad of oMata-i aaab nt_naa__i aa w.ll
hB-lMg-daaadM-Blan IM ifwral.i ti the Ba
ie?iu. Baa Bawardhad _anetf lataadad m |aaatea
Ihtaailwi- bM waa pntaMad 9* d.uo.oi |Mlaaaal
iiBBanaadlif?""' aan
RHII.MD.Mi MAIt.S.
ln tbo v ai 1860 tha Uaited Btatea Btaili ke*
IwaBBWaahn loan '? ? ?_wanearrledby rail
for #.-,<>par ii,:'. yeaifp. i B.a Ma bbbbb iar?MB Me
I'.at iiit.i- Pepaifaal will hweaim paj I .t 1 ?" par
p -..
VIH'IMA liAlhltOAl'S.
Tl.e (ttapatok ia Thi TBibbbi of b>-B3 ibU.
inf to VtrgMla ra?roadt ihaMd havo raalt-MtM
riiimniaiaailaniii mili th.-ir raaaattva aaaa
-:'. il,' i-iiio.iilfa ef?al BMM wtthtki aia. ptiea
a.f tt ?? t,.)..:.._ nn.l naaiprhlr ai.d Waah?gtoa aml
All'-.U.vlllH.
iam- ofi k ' siaTiani a.
I , (., ? ,. ..: i .?..! 0_i a- hai receiTed -1 inw
fto_ IbaDL TiMn *a nlBn BMwnMa, lar tta i
jt.tir, akavMg 3*5 aarea al pobttt* laaM M baaa Maa
?>.lil for CHKi,. oi' \V:iii.,i ..iro lr.iliin laadfl, U'l.i. .iml
.1 Sii.'.v 'ii! in ?B? '? H'O U i.ii -'.i*l'
ici-eipta tor il..- a_BC nionlh ntiun: iMd t"
? HO, 173. . ? ? I arttl
m*mm, mtn Mt Beaeetead law, 6.MI aerea, aadd .ime
ior n,0M _oaa wi n i daader _e PreMaptloa Law,
Wilttatn Miil?kn been appaated ReoMrei i I PbI
M,.t,(y f. r lai ' .;.'.-. "
amlJaine* K.a\. t- th9 BBI | ? ld___U
1:.U,1 ..I li...
*. ? 1 .
FT. A. 1. - ?' ? ? v " ' '? ' ' ~
Agan aC lla Tm bni aatlgaed to dutj la
|| , S..:.. :I-.J - ......
. . a t i:- laB Dej *
II ,..-;.
Tl,. i lat Ni ? \< k Vi
... Baaigi BT. - ? Bn v,t tttigi
Ubbm?.toare tt>taoi na nan Iag IM Albaay, i la Baa
\ ?_ CBy, f'T t i.i.i I '
... ..i........ Bot aaeated
wttb tbe Seeoad .'-?-- Arary ettht Potanaae Ibi
I..V.I Ntw .. :a .'.? | ? i l'i- ''?'- !??" fi-' |
A i.iVli'i.SMliM
A iBrgeaali oi hidea, tallow, li. -
900k n u? ain..- Ma Bli il waanaj
BM,M wan reallaed bj ihe Q_T_ra___t. >? .?
r-'hut/.' A i ... af Nl t i-'v 0*94 tkt h. .ii'-t ivr
ilji?irs.
i. I.. Baa -! a. i
\? A-iir-- i' v. ' i-i-.', ?' ?:??'? ' ?
I'A II!"
Tlie Pn udi nl lo-da; pard ?
* ,V< lf >a
l'i Ml) ' ' " "' '" r''' '
/ IAU <'K BBL1 -.
Ai. BBteaaiTa utli ol Governimenl mi I ?
tabi p ... - nnder l Gea.]
laa i. 0 ? ' i' A"*' *
P08T?Ia Ai ' ' B.
Tl.e T'a. '.iu ... .-?'" -i.'.-r.i! bai ? ''.?
rlBlaaal Gor. on .' ihe ******** ten ? wUl n
I. anU,.-.! Cl' 'l.i '
.... ii ih the] reap
a aroB. rcoii.iil "?
11. r..Nt:i...-t. iv.'
lla. ;'
L.'.I Kii/abeth Cin '-''"'
I'-uit, uu .nd. Virglata D. p Crerl P<
Norfo k three nn.. -1 we.'. t d b el 'I hna Ihe pt
IMlll ? - -
-
/.ii...* | tbe ieccnl
a. I
ni v w |i v N ? Wm. M. B ?
,.i,..: iaal Ha. Eplu
1'ri.vi.BT l ? ' "
r.i.-a/.-' i.i, Na i ;-??? li 1. <.".r.'B- A. Ileni
ClereBuid, I ' *
.i .... I
Georg n ?
?. rai Wai. Ball* Wa-et 1 - v. ?
;;..-??? \ ?- ' I
? ?
I- , be B l?. I'
t], ,A,wn\ hn- tendered bta n ' .
.:.! I V ? ?
,*>.?? ' |
. r .. . ? t. Mi i! . <>? ir will aot retl
r) i ..j .
lill TIO\H4>l 1)4)1 I It.M.'.
'II. HirrrlRn ol ilit- luli-iior on llu
*?. M.i.ii tt... -I i. a, An Fiii-iif-ai ll i.l..
Wa- :?- i"V I n.i .\. -I.i.i i I. - .
. ?
tt,, - ? i..r Mr. 11 trlaa, b i...
ei.-ilri-e- nu'.
B MtbeFrencb, i
j itiiv tpt - lll tM 'l-i' BBB bb! tbi 1
aatioi litj wai . Bpl ia.
aru ' '
gallBBliT aad ? _ab it tnigrbt 1
,.ril<*r ? I l.i- l'i- - ,, t ].? ,
,.,.,. ..:. t- v. ??" ; . ? ? iSifltflt
i;> pabtte.
TMI i ? . ? ? :'",n tk
larxt
WWttkM I loi-ii>B.
jual|i ??rrla Atfffmltttmk Pr.vi inioiiil
<-..,. I ......
Wa- ' \ .'?'..* M ?
Ti.a' 1'n-- . ,. ? ?
Bppoiat?g Jods IMarvin, Proriaioaal i..... .
i n,..r .f 1 . ?? ? '
tim; poial ? ? '?? ?-?")' -I
j.',.\. r: .?: r..i ' | ? 'I
..LHj ?
tmtmt* an..../.
Sperixi DiijatB-h ??:,?'? 1
\\'A-i'lM.!..N. I i .i.i' Ja
(.! g, ('Ai.'I. >l. i ? -' ''''? blH i "in?
li aaMa, kaa beea - 11 bj i?- i ? roogh
MalaaMaaatoar of< ? to tba workia* ol
BMBBBlpatlOB. th.- loyaHj "' ll"' w i * ? ?"> ii";,
aaf t|j( BMak-a, I.v .Btl
Hl,,,,, <.,;,.. . . prior taa Nl. .-...Ii.
II,- IK L.-U.l l.i- -. ; ? ? . hl) i 't
:? . ? .....
FOKIItliaia tttlMtOli.
inm Oeaigla i hi- Bim Jlawalry Tfca
4 enlnil lliiilroml l.'oltl .liimia It.vrr
1 hiihI l'.r?oii;.l "lar. ni.m? ol Sla hi..
rta Thr tlii I aaat. .1 -IfiKB.
KaiRlhlK). || l- '
Thr Jfacaa Teltgtwgh - ill '.'? j< t'eln be*
ioii^inp la tl.e ci?1 od OB thfl ?,'
proael uf it.^ Dntonitii - l
ti?er A*l ?: - i .- '? Pil t..,,,.,! otei n d b lll l* Ib Macoa
laafnrdayfli aad thi red from i_eiC?atral
Ilii.irxMfl l ,.u,|.ai,jf .n Apii d by tM
mUitBr* antl oi
TM Uaited Btatea -? . v < ii fn m
BorlBk. tooa |o atdl f,.t tbe Weal Indli-a.
'1 i.e- l'niii (1 Statea ..,., , -, ,
Drh-ar- boand ta. s _ ,? n ng
? : ?! I . . . I .
i.'n. .5. B. ",i-.!,,).. .mi,ed ,-,a thia maraini ___
Btleli uioi.ai.
The iteamer Norfo k, fr. I 'oint. bai UTlred
with 'I.eM.'i .Miiiijit../ta "? Ol . t,.l to .': tllj uore,
11, ii,oU Loii.,.
Gea. Tooa '.- baeea. ip. d lo Cnba.
T M ith ii.itKi stati-a. i) oiii-i.al t< leav. i ?
aad i.|. ,.i at Bbb v.ra
n.i -ii.ti.ta BlTfli i anal li tv a opca tm pt.*frki;g
0iArit.g)l?r.Uvk*l.tAllul'l.
THF DUTHOIT ?0*vO.Vrill-v.
i:? ii?Vi at tfc?- flCaaaaaii988 on CaaBBaaraa
lariou* *4nbj?.|a < on-iderril Dibnli
?a Ihr Itrtipvoiliy Trenty ? Wriuhta
?ii?l rfeoauvia Itiiir nml llnrbor laa*
,,i B . a n.i ni- - 4 -n.nlian Annrii.lion ?
!*4iKOli-li4a i 4?f ii Bori-irm ity Trenty
li. : ailiiim li ali il.
i ; ? m, ii;.i iy. Jaly ii. i*?'?'
Mr. J. v Boarar of Chieago, from the Co-t
?Htae ea Caa?aecee, aaaaa 9 leperfl eeai?eadtag te
Ike ci.ii.i.t-T-ti.>:i nf iba Legtatatlre kedlee ..f Ike
st.it' aad tba Batloa, tb. Mlaa n g aakjeeta
i ?. , astraetb a <?! Ike ulaaeai Wfei a a* ?
Catlflla.
I rovea aafl i* Ikal ea aad Wleeeaali Rte. ??
Tt,, ? BBtof tbel aaak ef N.w ? i
-i ? .,?>.. , i aa i -' 18989
nf |ha eaaaetty te earrj frea; ht
l -. : ? ? .-: aaa ppmg aad raflread ? ?? i
fraat eerere Oerren bb at < tatUm.
-., a of aarreyi aad
An ,. . :, ? :? Baaaea aad i -.?'''
B
i., , , , f t.. i ?? ? ? i Weeteni rlrera a a bi i
?II f - . ? - ? . ,-.-?. f n-i*iil:ir I
.. , ... ,,;-, ii ::.,*. ii i ila. afl ? - i i
.,- | . i , ? . : -
? : ?
...... ? ? r owa b ercl aata, fam
* , - *
i , . the Ctn reattoa te
_ : . i- '.' ? i ? ' '
? ?
?. i ? aee.
?
, I ? ' -
I | .-.,,.-, :,r;. i-i.K.:-.
? tbe H T Trcaty.
Mt. How. ? ? S"* eatta
' i , - Me report oa a
? tb. ?t i awreai I ? letkeH
I t,i,.v, ? .., itonded to _r. RID of Bee
: io. i ?:
port la _are* ef 1
: ? v, aigbtai "- ? ' ' '
: . :
Mr Ab i n.l.r'v- ta). n la favor oi al
,,f 'lr-,,.' i ia, . . . I' ?
?
Vt I... WB ' ' '
' - ' '
?.,.?.,:,' ekareeter ofl aavifab- Hren i
\hota, wklek ofl
.a of tke <
.-..?.- v. ? . tal
. : iCoai b tbat Hia tke latert
:',.,..
n ? ?: laetkea
,. v. tkeTreaoarj
-. tnat
?port ed Mr. ll.'**'? ae*?eva B. I
. f ? H i- ? ?
ik. Bril i " e tke 1
? ? ? ? . r tbe pi
? . '
-VI
.,.,,. ? Ibe - ?
a
, . ?.
v
rl
. re tb.
tb. l ? ? '
.
I ribntnty to I
' I
4
tb."
a-.nl ? |ioi
?
/ ri.attlii
roand tb. ?
.
n
. ??
i ? .
. ? fl . N
i
.'
1 l.l .1 I.v l loi II
? ing into N a. Ii.fi . I'i
Kiver i
I
'
.'.-?? ?;_.."
1*1 I
.vi v . ,
? : - ? ;- | |i
v .
.
.
I ? ??' ilth i
'< . i
. ?
r to
? ii., ..iii
1 Httolrtd, Tl.at
I . I .
'
? - . I depth ol mn r lu
I
- I
i'i.. vv. t lotiJe aat. t.
i , ? ??. i, rerunrof . ?
. . ctfnlly rcjiii *t?*d lo i I *.'
I ? ' ?
,
I ? . New-Votl ? ? '
l ......
,-, Tli jl. t. Ill ? .,1'il "I 1 IV .-IIIU
op, BinKtti. . iiu* i t' ? I-'-'-" H ?' Uko* a. u i.
,,lil, ., loam ., BBd ? ifl ? i' it i" n "i ll
, i ofthe Nnt tl vv. -? for
>lta| tbe
raoi.li ii. col -. injr ]
/, , ,,/ i hat tb. - '
? ' ' - i
, .i orof theSl lt* nl Ni-m i'ork.
i ut tl. ' 'onv..n mi ratulal
, towni
. , ol tb. |-!' a v,, ;
.. t tl .-'.I.,.-; | .
? iM.ii ibe tenninatioo nl lln i; 'tallli n, kt
ii - ? pon i t
.., i'un.m. r. ? ? ? ri to i. * up. n n.aa
,. VV( |<... uai.;-. aad tbal vt, ,
, -, ,i uat 'i-i bifba v aat. rlay,
,,-!..- v .... a -nt
reentitled '? '? " ' " "''? *? '" ll e
PI ? aatcn ol the 1 ik. i ooa
? ith '! '. ???
,i,,,,,. ITeavj an.l ??"? ? itroci loaa ? re
. , ? ? and h i' l-i 'iitl
i :, i, nttii 't tbtt traaeportai. aod d.
? a,i li ? yraal i.iiiw...v roati?
. . s aod Wtati ni. i .;'.-?,,.,. ii, tba opinion
, , ;.;..,,.. ther. Ifl oo ri-.iv.ii v i,i ihe tam*
-???'? tli* tr.uiMt ofl
...-,. eiiat ifl ii..- traiiapoi ?
'- t r.ni. ti"->' fore,
i ,;,., , . I |t i " ' ? 'H'T I ll ta ?
;?., tb. i.'i.m iv ,,i fraiybl bt tbe prioe.pal
. r.ii..".iil Uoee, and tbal it ie etjoabr Ibr tba Intereat afl
,,,.i ? ? i,' a?elvi - i.ml ti. 1 ti i a-,,ii.ini.t,nr al
, i nauafeex at be UDtnediately ,.r
A ., (,,:, u ; ..l. il uii ai hi le ?! I|
., . _, . .... tleliver; of freigbt ut iii il.itl.iriticii
i un. iaad'l?>.?*- T-nxlX'" 'tn'tjllie.
??? lll Klttfl taillH ???ic-a-a.i
Thi* Trial \ i-aii-riln-, Tliae Hfnrria in Bal
li.uoi* llir Allipd luauiiiO-I'roba
I.I.- Irqu.llal.
.-j-,,,, On* ...? :. TM B, Y. 1 k 11
V, A-i'lM.i"\ Kn.liiT. .nilv 11 II
ln tha trial of Hut Bank to-day bo toforma
Uaa tt B c, Ial latrn B n baparUan a bb aBaBea l M
..... - _ ... .. .., ,,f ti." Rar. Dr. Bamagla. ??
!.;-.,-'..r ..i ii..- Ban-red tU***\ aaaaaaaal nnt
of 11,e litnr. Imt thrcw ihi mut.n.l I.;:''t
ni oa th- aaaa b tk* aaam of bta wanlaattaa Dr. B
...t-.itv.t M bad aaaa ilMhily-^BBbrteiwBhlltae
II., hut .ll.i n.u r-n..-:. I?i b_ tiii.irl.il- bfB?? Bl -r nf' r
toaaaaenjaanM BBI Mr. TM aaatw__anaal_l
wat Bia B. a. Pl ?? ? ?. wbagara-a hOowtagti II
si?, i- . ? ? i- .|..i at Bo, 14' I."*'';.''""?
;.!.,.?' ed with Mlaa Uarrll
ontbe6ih - J ? "- ta ' -?-< <*??? '" !,:" liouaooi
witurti i..l.. .... tbottopped there ooi* nflborttiinei
M ii .??-.-. wi to .
n..:.. ? for hl lli rUi. Ibe lad] bj whttrntl ? *""?*'?
ploreil; tthel ?? "
?'_ ......... t tb day aif.j..i.i...r>.
?
t/ . .. i . Ur. IV.' Btoto if ahn ?,-Iit t- BB]
? * A. Ko air; Ibl did Dol Tlail an*
"'"''"1 k'" ".l .
? with Mr Jo ? Pevl , the brot
Ihe ladiei with whi - ? ? -? h? ?..- I
Itl i . ?? ? ? ? '? ' '.'''? be . ;
. ? . . ? ? Wt I '" BBB an ?... Iit- I
for bn a.' a.i | rm tb. bad been ei ?
? -.
. ' ? ' '
.
....??
ci?i
.-.ii. ?? Iv - ? '
Ihei ? '? thi* ? ' ' ?' rew-ired
....
... . ? Mr. l-'ir
?' r on '
..... ?? in rery I
'
Mr 1 ui
? i
. ? Ithiil
'
i
?????'
|; Bl.'W.IU
.
, aia- - ' bere wltnrfli
rery g- <?x haa m.
l | .i. ..; 'ii *.: . wi ? I.M1
Ca_j.il gtoapl : rpelMtt ?'! ?
,, |j ifarti ' .- ?' --? .-!??."
Iv l.i- 1 '
1
ioi.ii! Ix-hr ii.' laaa
, ibal ? ? waaaakad,
? r " ..- l'i M
l, aad ? ' ; .. ? '- -
? ' -
. . b a aeked D Baj II li I
, '
i M | n, ? I '
- l
i. .:?...-: ? Bipert ? rai
Br.Cai
, a ? a ' .' i ? ?
irty M '?
,, drel Baaa af Dr. BM Br.Tei I
-
i. - ? ?
a - ? l '
...
' . ' ? ' ' ?
'
g.
i p ? ?
. i|
... ,
rl
BRXII i?.
IfrgraM-B Tmpi Ballre.} -Bleyerari
f?,| nu- aad 1 ...? tnliriiiiv i..
i-.-rn tBwm, Bnt af M.i.I Ihe ll..-.. rinll.l
? uul mn n.i. r .%: rinit ?l I oui.-.la ri.li a.
?
*,{< .... i .
<.-i.-. I , '
lutlof the rei nft) arhlcl
.
rl
/ ' - l
. r ? n.quarter- on
'
ea hi
. ' ? ?
I
a v .
II ' . ?' "'?*
il M
. ?
mr
Tba *?irai>< ?? Bt..M.ilo.
Bi i. ai.". i in!.i.i. Ji
I ,? . i JbI .... i.. .--i; npnlieii I ? |
:?.--? tl ? .1 'I 1*1 ' I i' Ion lo
t|a nd their < i " ? ? ??? l
-? i...
A. ? . i ? ? ' . d it ifl
II. .!? al I , , .... 11 I. Vl 1, . m
tbt .iliiuii. 'I'i li |(ri.|>l. I" r. :u.r... ion. Ix? r
ln it-..iiii.ji..
St .1 i -Nll lll 11. )
Tlfl 1 - '.l.i. Jui] II. 1 )
I uii nf tlii! I'ul I . ? V* i.i'il <
'? lotiel thit .. i rrapb line 1..- beoa i onatraoted
' ? pla. '? tn Hearl i I'uati nl Ihi po il wteeied
l"t 'I " I- - V , A,,., lM , , ,.,, ,,| ||,,. ,.,.|. ,..
Aaod -i il?ei Btteduptbere im.i ererrthlag thaI
van be ? - i ,
'V' ; .a.Bil.
Arrivwl al \vl.nl.ie.
xl a i.i i.n . >,. i ,i,.?v ,i?iv tt my*
The l-.t.k ??-.-.-..t.. :;,i, ? .,-,(. ||,,rini iy,,.,, .).,.
| An t.i < ? red ? ? ? , pht i, it ii.1. ,v...
' April > '? ? ' i iHi di "i -;'. nn .-.I on frelght, un.:
h?I .1 I. ? "?' bbla. a|B*iiii, .1, , bfaaB. ulialaj, ttUU
, tlaoarrired bark lTalea.t7apt.BaUU frwa BBttiwaa
s ...mi, n . , ... aad .i i,i i- olai .tim uii.
*ll.e I'liialeri-ia* t ?menlion.
PB I i'i BBB I inUr, itt, 'I, .- I
I-, thit l''.i-n-ri'i-' ( unvention ihe n?nner iti
whkfa nraaateatal wotl - d< t la aertali.
men not tn tbe tn ? .--. .1 u..,',,, .i le
k-ngtb. A m.rtion ' - rna ... i car ried tl_t -:u i
ii.i- |(| o'.l.u ...i v neat, i." plaaterat not. fol ? i,.? '
wbo il ? p their owa oraani nt-.
Mr ii BOI -' B< r-Vorh, ,-\ .nrtnati of lli- a-tu
? ?-. ..,, ti.- itatfl a: tM lradfl>, tahatitted n report
logri at.i.ir ii. i.t ii - ... -v ii'.i laalioBi tui,.- bamediate
till i .,!. ii- , aa .?.,-,. laibmraad ornaaental worh
iinii thal ti.e i.i. ara 'f v>'.i? M radaaBd toaaght pn
Idag,
tira. HhmtiniT* foliiiiibu* BB?BBk)?-k Ba*
B9BBIB8B99 8f 1-T War-Thr'lO.miO.nen
>i|*r a II \|ll:illli al.
Caa ixxatii i-'iii','v. JbIj 14 l*8_
Al nd' tiral g-tan U>,Geaa Ba-jraaaantlCiw,:
yeaterday. at Colaaikaa Oaa. -kt raua, oa betafea
Ihaaiastl irea i a a te bmbko a apaaek, aaaai aat
vin-j, Bad ai_i n.a tk itta Iaaaa did ao.
ln ila aoaraeofk- raa rkskaak* tded to tka ekarge,
ti.nt ak?a k wna in aaanaaad la k-ataakyae hadd*
? ?? | ,' brtba e-tapala*- SNL000 9998. He aaid thnt J
aaflwbeabewMTU-ed bj Becretar: ' imeron. Be
tli'ii.Aiilainril laliiiii tbe difflcnltj ol marcbiiia Into
1,1 ,,,...,. bi direraeat Uaae?ona to Naahville nnd
tbe otber to Eaat reBBea*e4?witb forcee larylj oot
' ,| i.v thfl Kobel arrakji coofroutiog I nn. OB
one of ii" -'"in' - i ?? kad I il l, ?' bbbb to Baefl aa ea
,., ' li !i - Ol lr* '?'>. '
\v! .'ti aeked by He. letaryC -rneroa how maay meB
al.-d for the pri'-M i-ittnp-gn. he (Sberroan)
,., . . ,., . j ? i i, :,,!?,? yon can radaoe
tlii Sa.uth to flubjogutlOB you nuat bavei -joti wa
'i bl* itatemeni wu bb. I ? i " >? "' -*-''''r"
tHrv . ameron snd bu Bllil t | 'atatly, and v* >i puB
iltera ird Ib Kaatern ie* papt ra la a rerytua
i .'"rm.
??
?ataa Tliiniee- **.l..?M..".O0 Tubta
1 rat?'i*tln?.
I'liir ant;i.t in . Iriiliiv. Jaly M 19**
Jai Cookf n [tortd iabet.rii?Uoiin Ui theSevcn
i.,,,i. n, : . lotkaam. intol
ii ? thi ' ' ? i: *? ''"-;"l:. ,
,...,., r>. | , S 'tn n '1 R ???'''? ' ' .ter, Po., !
' '-: ? v"'"!_,,;_,;.'I
...al B-k, I-' bmond. -i'- "'?:'
1 Bank. Cin.-bm.-ti. *:??'.""". I r*t
i:. k, S. .-Albanv, :? . I'' ?' ;
00, , Xati. nal Ilank Now
, | ? .',: ith Katim .1 l?uk S< '?? > urk,
. - ' | ? ' ?. -,,,nal Ilni'k "? ' ? -
il baak, M..r. vi t'uo.tiuo
r f':.' ?..?-. - - '
| ftinl Ctrvelaaa. t > ? Bi ' - BwtaX
. C, |' ?? i - i-'.iKIO; -V. V I'lltnatl A ' "
1 t. ilut - i o.. '.-??
, , i .v. lu .l.-iili-ii-; ? ?'?'?
Frotn 1'iiaiiitn Parlimu.... * .aii4in.il.
(J0BB1
I t ' ? ''.im. - ?
,:.-,., Iai. ? ?- ted aaa nuoing Pai iament to
i t Ai/u*t.
It . .tat' .i t tl.e UnVa-r.
;. .. i ,, .-;.., di :..i li.i-tiny fnr fortifi. iti ?B.
I rotn "lobili- kppaialnirui of Hoi. I'nr
aona Tke I rop*.
Nl vr ii i \H-. 1 . >a ;- ' *"'?''?
\ ;?. nl ?_ :,.?:?. ,; Th, Timts
. oa tl.e latei f 1 ?
,. ? i the a; i-.iitntent < I Mr. 1 :???!?? I ?
? . Itlafll 'ta?TT ta. ! . , lha
? ? ? , . tvillbe l'-t :? . *?
iivei '
? ??
Mn :i i.i I'rraaa Maaclr Biaaaa Amat-t.
i, ,uejb ran I :-_ .
?|!., ? -r . ?' am
: : K.'li-l' f, I' ?oJi
i ? ? ???
. .-,'.?. aad ti" ' ? "
? . . viu'a.n. I Ibe time
| ..', i. : '... ? i." . ie, ?? ?--'?
? J.
Daralk of J-*B' llollialrr.
iu irxtA* i rldai J i j ' -'
i : . || . r. -. ooa of thf . ? iu?l im. t
: '?'?''? ' ?? '? ' ? ' ?
\4*HATI4 ?t.
Tbi lir.nl I ir.r-08t**at Bawiag TI ul. li for
ihe 1 iiin.i,'.''!.*)..). atml Mi*. Tkaaeaad
Pallata.
II . ? ? ' '
... , and tbe
i r, aad tbo
. aaaeaaa-B ef kaerfra eaaaa el 9fl
i . i !..-.- i v r ,i
, - Hadaeak-va
-i ? '
? ?
i i i ?? i
? ?
? , ? r.tryiny i
? ?
.
I?. ^ l.- . . ? ?
II. . - aad
'. i I
? '
I i ........
i 'i ' '
i ' "
'
I . - t.. tbe
I ' wbero tke Nea
I toni : 'I ""?
?
. I
toi
. , , re newtarned retuul,
_
I or.fa 'IlMi.tn, MTasb-BflkaBa
,.-.?? i /. ' nf.
\\ .ii \,,u kindly permil ma 9 n ill
,, ,, - | , - - - ? ???? '" '? '
r , , . v. aa ? Bjteal Ia Ikal
- - - -,..,!:.'?- r*ee
rfl - i ? ?
-. - i-i BdaUl "; aiJ i,!'' '""1
' ?,. i frleada. l I .ri ofl
. , ... ... ad aa kaa lhaa Ua
Ur. W. 1
lar 1 iter. kaowa aa Orat
.'...,?'-,-.. /? , ? ? ' ? ?'? I "?
- i'.f.".r>' eppertanlty.
ua nn.:- ii.'i..*"- kaa bara aokaowledfed aa
. iiiii.r:.!.- l aaa have i..i
t , , . lefitiaaata aad laal i I aal
,.. . poa Iba baUdlaft tha alaiaa afl bj
...-,.-. . u
,. [didasfl deelra la de IW-ai
porebaaa aaa la it
.. ;i toa. Man eTMeaeetfcat Ika saklle waa tM tratm
,. - . property. i eeald aal par
I,, ?.. ?,,v diafaBltioa le latertkre allh ae ky
.I..;.,,.. i,m .... ..ii ?..!'?? i iraafcta_taa I baad
, ,, . , . .:, '!...i.'i 18888889 881888888. 9 998
;,., tha ",- rktek 1 did flflte aaak la
, . ,,? aaiaveraiaaaiad, aad
,,_?, ,,, ika ti.-it. r aatka
!ev*nlnfaaa-d. Tka M .,- ?' mt tm* eaaared Bfl
Hmi l.*i....i ......pi'"1 ?' oawhateret aboat aay dU
Xka alarabalafl PeUea |a-a '-"? '?
!..-,.,,,?,. At.deefc p.:>?. aa Ika day ef tka la
., .,i|,.1f.?,?,,n..-i:.vil"'<l<-ra''.?^*"'"" 98898889
tb* Vllttar* "mprtam i * " l-kaee tbaa
i here kad twelaa?rvki8eaUh laa Basaafl wya Wm
'Aiiit i aaa lalbr_ad iW' -"' al lha aUHlary waa
I "ttma tatt nt fkdaaee.' I 9998991 lha Baarafl u f II ifl
IhadaaBBehaa-aaad ara ail_ag t<> tuka' t ? ri '.-..
I aad advbwd aba af tka ttm, aftha eity aatkeeitlea
Attkaaaaaad lateirlaa Iwai i I "tkafl II aaa .li
[olded Ikat tho tkeaterwaet aafl ' ?* .--l B? Ikeatrleal
1 ,-i,', rta i.n.. flt*' I :' ? i fcaee kaaa, wiiimif t?
plaaa ttaeaalwdeelreteekaBaat 9 aharaeter af my
aiepailj ly aiHIri ** "'? ??i ;'??? bafl I aai protaafl
ajalait mj kelag deaeiead "' ' ?' i rirtlaaaaf eea la i
[Ingeleae-taad itgitimm AaM m mMM mpamapraw
.,,, it ,?,i por.' ie. '. auaebonlaaaaIbaeaalweye
? li.iiiiii.'ieii, aadaa ?h ?.i i aaU k. bra l ? praaarty
aaa i * att.n ted, i kat - lala ay lal ta .ir ? riti/.-n of
t;.. ., ,,,-,t. v. ? iaaaa tiuin. .i<jii.-v i. i.
1 j ,i. ?//??.'<', /airu i*" ?
BUCKWELL'S ISLAND
ITS ABORIGINAL HISTOHY.
ITS 1NS TITUTIONS.
OUR PAUPERS AND CRIMINALS.
-??
IHTEBIOB VIEWOF TIIE HOSPITALS.
? ??
Penitentiary, Almsliouse and Work
bouse.
F O I-.T m A X E Y .
? -
A Crazy Strongbold with a Crazy Com
msnclint.
INTERESTING LUNATICS.
The Wife of Preddait lta<ta?m Gonc.
Qneeo Beta and the Efcjptiu
Kintr Ramesesi ?
. Bl BL?Bl'.
Bla kwell'l l-l.-iul l-i* bBooni- iil.'iitifi.-'l'.vifit
I afthli _atrtrSB ?ial tha IfeeB n
I ., .1.'. I'pB.ii tl.ut 1..UL- a_rraw, btrlaa-flii Bli
nr- tba Penlteattny, Iba Atmt Heaae, iba PBbHa Haa
. Laaath kk*y*tm*\ aad I?adred tonttattoae.
i rlaa, Paapethfla, BTreteh Ibbbb aad tha aalanaad
mtkm*wflpaariTfll, repreeeato? "laatjaal
: - -.'. ,;. tai I rxalnaatioa oftheea.
i itai pat_N him*''if vi-h bh
etotea, "-1 ?-'? - ""' faa t,a thi 'I aaat.'
?-. tha .-?-:.' o..t; i.. .1 deetob 1:1 i.f Bn
. ?. ii rm.)-1 iliunkar.l. tha
[B.-ai-t.lUta. ?bO *tnlr IHT l-la-t loTU I | '" krthOOB, <T tkt
Bowery-?<j wbo raalflted tba po I gm n
. -.,.(. in ii wtrk, Bn " i*i>ai' baa aai aan aa
? ? .ti. fiirly hut i.i?r... l> reeofatoad by tae aaa. i
i Baad k] Ihaaa
?? g aan anahBrtarfl] InoeBn ln neMeato.
it- i..-t..-\ li! ntt, i ' ttm ttt i' . ? ilBtad with it.
At aa aartj imt 9 tm* aaleaiaI hlttmy. tha 1
... , I
v if, I'roui tta B_laaat -
tblfltrll '?-:: '-.:.. ?
li. ?, btct, Ihelr forefath*n wtn i- '
Ul .:. ! JI. . .' BOak, w'eb h B?
than ?tll ? ? *?-1 9*00.
.* soaewnat t
,:.:.- Intive;- t? i 1-nle.l romunre. 'Titre.
: in _, ahia-lt TaTM
v.. -.- sw.tnnt tba Baa. tta WTeadland Ulyef
orda, tha pn '
... a, r ti - rm IBB prtaeooaef tha I
. pntiaaa. (Tbiak ?
i ? pri.vfi.-i-' -aad to Btoeh
i tnIb _ipaa. batta
N . ? , ? -.. p.iuri'.l
v loa, tad Iha
\\ ? t| !' I
! fl_p_a aeadt
?
!,... poarad lato i tf lap pratlj Bhetaj Bea.a.l,
i | vi.. .?,.; i. '. -.. . QraflB thi
?; thfl boaadh * ?' Bai tkt torad a
a ?? of ?'. rlral triha. Th* " p. y ? "
,:,.-: bmt biaaa good-tooktoB toBatr. Bererl
; i . , ii- partoata, bi tt aad - ?? to*l Uka
. ,?. -? | ,.t v r 1. .n.i. I ni >;
nl kia i aaa dayi -Dtflj aad, phl
..iv _<>'. tbi 4 rl." |. fBBBf-BB Bj pOBtfog
bUatodeatbln thi hrret Tairepeta ptood aad took
,,,, BbBwaatoo proad hr baB.ih_l.eB, iaa tody-Ufca
., |0M ' BbBBBi b_b
I .,1,11... ?ii,i. itra_ttta,-riflad deara arBh tta
.,..:,..,. nd hn exleteaee la tha iweMag
i ., .,.? ii.n Qeto. Ihaafaaf tta toadMea wW
,.,, ,??.?>..? i':-:i..'"fiiii> aeeaiattoa af a plaajlai?? ?.
, ata a 4. 'i <i" ipett nal bn death Ib Ihe
. ddlea, aad thna peotnlnenl ra.' - al Hi II G ite
Irfldtbeaaav?- el ' thal
i ?, irieC ii . an i aal kiaaaiea
? -.rtbeewe?rea Ull Ihe] ttared the hta ol
tbeKllhi ?'. ? da. lariBpet- rejelaed an lo
,,, i.;m ,:i ibe r.i- ii wi-w.im. aadbaeflte?
..?>,,v.-,l th<- Wleef?' llh 4 Iha l-Binertel H
' Oroai di
, Got nor i all er, and thraaf- oaa1 otbet
i , ij, ii ,,i lanthahaadaof nn Bagttab
ramllrbythebbbbbol BlaekwaU. Thej ooi v-h beld
I , . anofltfbre bi adred pean, aatil the yaar IftB,
i,,',, || u.a aa..-."i 4 i> -.' itir"i i.v.iuiui> BtoekvelL
Xhi <?'? il '"'??"? n.h'ihit.'.t l'.vi.iiu araaaa-oel pt-rttlre
__anm .""' ? '?' rtaad-f aatll arfchlaa
,?.? reanage bai thaaa waa aa neaaa ef ladgiaf "f
n> pnetn antlqalty. tnm tir. Btoekwell thearap
ertj pnated I ?'" thfl !"' _ "' aTaam f ? Btt tm the eoa
tideration of ? OOD. bnt the latter, ht tog bi U
un-'t i... Mgafaaaaaaii tta BBartiage w.i.. 11
L, >ti pn ???-!'. bb-Ib paeeed Lata Iha haad-ef Hr.
! iiinivw.-ii wi n, in tha paai 118b, --ohl H tothaCerpere
i:,,n ;, i 138,0001 'ii.'' Cerpnattoa, hatrewi wtn
[ trlpfi d ap oa tbe tltle. [a 1843 tta widow ef Ut. W
' .nml;..-aaid -.nii i?r th ? laaaraty if hn latm lantaat,
I whleh mttm aerer i<> baaa beehdlreettd, t_d ttaf
| . ? , .-::;.. iiiul ta- p;iv 190,000 t" IB- t* ktt _ litt.
| si,,-,- then ii..- latoad bn bai 1 mtk tf im paed t.> tha
piiiui,. itia'vitntii.ii-i, bMaa aaa acesfflt bh -Janel
[eatlrelj inppll d aith Crotoa amea b] plpae laid aloag
ii? battanoftherlrn aad aaaBaaHagwtth lh Maaa
Memdn. Iharah aafae, hawarar, lanaaa
the letoadatjet, Iha aHaalp? UtaaUaatM aaaJ batof
.eroaeae,
THE BM'11'Al.a.
' Liaalag the hal "' 9ttmf4nBet-, a*e peaaeed hy
1 raiu- i.out to ti"- town er.al of tha- ?haa. TL' bnd H
k. it b i rapeUed kp ala aaranaB, wltt a pttB h Ihe
j-il.-iii. 'I hi .."nan m till Alma-Ili'ii*"' ai..nv..r'.l.,)i;-.
' Kt-i.. They pafl kavi ar.. leapnltot nnj of them
' unlmnrTj la thafa dipnBaial, an.l ull to. Ba tl._
leet tat allh tha nieaoelaliiipiHl" *********** ' NVI'
dothanrahaat, I.rtf Wtowa ahtf -__?_? hc Iha
,.,t.;,. ai aattlag a year. b_bb, tt thayhara arbbkj
?:,,..- tht* aaa aan b ieeen ttrlmt tktU ti..- Bew.
York al.? ka, ?B..,r atoth? wilhoul ttB -l.-pr'H ilnralri|K-a.
ItHBlha bmb laaaaai of hratoar Iaaartoa ihaahnptl
and verdatit mamt nf Matihettan laebinrl, ynti are
ilrawn aai'ttv u.-msa t!:<- 9ft 9988?M
rivar. Tii-tmM?,laftka 9t**eeta aa Ika BC. trepof- thhti
ii?v i aaaad in ke laa?ad, aai it i.?' '?-* 9k aoaairy in
V ? ? . Ttm n,i i gra ? topa of I . aad the
grsea aaaaaiJaakakjaaaatlakkiaaBi nml Baaataraf
the river t'lcpk-nic initiHtri'liy nt faaM* Watt tMtt
genlly .li.Hii'.h.'riverUi ymir rura. na **tt 998 BBB?I B)
the ..al.'.rnl liiitiib.
Laadlagat the lower extremitv of t!n* i.l'ind. v.m
itan.i ii[inii tle BaaaM d |tt ttt, Ika Ind kaUdlaa
nn tlie \cry aonth-liaikir/ Bad nf tlie bdBBjd ll
Tn.; n______ffc_.il nigi'iTA!..
Tln'-i n a l.irire, aijn .ii', I'liinl^ni'.e pay-akaaa fitlm.-.
uniru 11 tU'l<>t<Ml eiltiriiv to pi.llfil.a i-i :?...,? Uxv.ti
auiall pu\. At the pir.vut tiiiic. tl.e pati.i.la mro aitaout
ill it. nuuil.cr. PariBg the 87*8899 9991 tki ik. J mttmmt
n great many nrnre. At ont* t.nus .luriiiir the l?t Win
ter. i."4jpati<'ut*aaraaksaa timo aaaai taaakBaatla
tl.ia hnspitiL Tlit* liuilitiiivT ia Iai;."*. BBrJ 98? con.
niiMliona. VentilatioB si.e-iiu to bttve lie.-n atodied
aaeaeatb/, the B898B9 Bf.p.i'.r to tal?e liatereit in thr
P itiinta, iiu- laaaMaB <.t the adlkee could nnt ka u tt-r,
aml a. ieni'G ai- well an oomiuon sense ara-ira ta. have
lifim larfji'ly .lr., vvn upnn, if nnt aakBBflted, ta tt ?? ?
i:\g the 89899?B?B''nt a B_89 f'?r the 9898 r.ttVr than
l!,e iliaposil of it* ili*tl.lt'?a. Ag in :ill 99888 fli'l'-h
meiit* of thifl natnre, tlioyp ure piitir-.m wl-.o pay a
pn.'o for tli.ir tre.itment. nnil they ure 88aaaj aaty)
aaaarded .'irira.i.iiinary BlteBtteaa in arepai iaa la
th'ir ii .-.iua; liut, so far 81 lha 888?aa] 89188?8888
eaaa B?| l.flve th<- aame MB?al M itm-nt, Biid .?
paaaer kaa aaaai laa bbbm ehaaoe efhatag cnrwl:.?
Ika aaa ar wmiion wi*h B9888| aad Meada
m i-i.ANn aoantAXa
The !>: *d 11' -.J.it'il, ''.''I | "' 8*99 ' "' I-f 1 I ""'?
i?f one Ui ? !>.. t**h*m 9f B- 8888- I'nn9 U ? l"**r
eia-aafty, atkekaadi 11 Ib r. 1 ?* ta Ik
. .;, aad kta aaah-satara. IHlh a i
? ?' tba ??i-.itcr. eiuaaed ky -x etn al , Kfta da aj
ii,, Ulaad.a?I haa aa aajad atageaei kereadatke
'? ? '? wi"1
. | adeptbarthl - *? ' ???*-???
.-, t'ra.v.-''. i.a atttafb a i ? ' ? ' I
tbeed ' ?? i- ??".' Hl >'i eattee ?? ?
11 ? . ? i tfo - ? "
aaaa
On tl.e paaad-aeet aro leaatel Ihe 1 d a, tka
Watk R "in. the btea??_ao?a tnu Cl ' .-?? a a:A
-? ..<? Boaaa,
ru' Kiirnr.N.
| Tkafajjaerle abBrgeayaitaaalwltb oreni ttam
pM i a, aad rii ti ?? rar_aa aapanbb t
', amfl N'.-.irlv? .i!l th--? ? '???,
...... nd f7takbaaaae, a.9 ;- >';y
[tfcreegbeafl tha bbad thai
of v:i, n,..- ii -katioaa. Bath haaeJaa aaa
-. ?? |i ,i 'pertawat Thej gefl i | f"r
?otbiofa ibe p??aaogaaa, bal ata anda ta ' idaad
! . ,-. tvi-n traedea I nai
kag spaa lha ^r.>ii s'.viinl; aaa id ? :? low, .*
uii.' atrtpea aad aaraara-aa hat k bat lag t akl
r I. dear. "Jaka," eayi hfr. fi '? ' ?? 'v-':
daa, "y.ai; anaearkaaa ?' "TSaM* ' reawaaaa
?ertaaar "Teaetr." " .v.-li,,MaA fl b! "ofl
tii* peefl H" late 11 - itahta ' -*;i -1' ? ?xet
tiM.iT aal takaa tka aaada ?-?i.t.
I ii': f-rr.AM aaO??
! Ati.i'i"- raeaaa* thegraaaddaarial ? Bta ak?aaa
- aberota aaa * aa_har a.t' Iaiaaaaa hihI I Ueea I ??':: ?
.-.-1 ?:. f,i- tka ea?re aotakUri aaal '?'?"?'??
it..- aaikaiea art bb rtry Braai Ibel
wi,,. w.". parl v ef aarpeoe aut! aak
lirop. ' .' -1. .' laaai M ? I
kaj 89 ? laaar.
ihe ariai aa m
The he.it NfflB?ka for tho operatinii af tl a BBM I inery
af tin- ro k
Sooe aa we aaeerad, aad t
.1 tk.
: b -.I are tker. ...
? r. .i!..l th- a *\ ' ?'?' i
, ? inotl irom Ik -
ii.X'M.
! | 98 8899
,. t .-.-. r - ? ? ? I a aa
,'.?:,.. . ' ..t.tiie
i ;.!?, thaaa ot
,i..iiinn. I pon
rte ri'i.ud th. .-.H.iii_f, ?m tbe fa'-tt.'? from
nl rii ohMhfag i- n. ad* >nd ? * " liavi
ikeirawa.
? . : . IM.
i: , - , ' kkflBg
rtaelaia bad ladi
?, reryl b t, ??? ?'-.* ka lafr ta
. rhea the arfl Be ara rsHad
- Ipofl BW8| 88 -I."''' ? i ' :' ' ?'
awaar, aheat :"'' '" haa,
?:. ? r . <
, ; liMc f.-r it. aad eaa t- "' "? ''"
mti r. -'' iba ;?!?-">. la aaaa B i bat aa
i :..,, v baataaeaa, tk e-4__?8<-keia8k_8_i
.,: iii.'i t.i he a"'-1 v i-- % - lateita deearae-ea.
nn WAB88.
?i - ?; :,. beepttal la ai aa - bi aaaai al Mr. r
;? in i;..?.,,:;. tha ITaMea J ? laardala an,
KlthdiflbreataB-benef bvd* tt rsea, kal kaekaj
,,i?,ut 1'it-ti." !?"?:.'. Ikeeeeraf i ket. I pMaafo
1 uaaled dai laa tha hat ftar it - keaaai kaaaj
ef taa 9a on.-.
Tl.,- orlfiaal totaaHaa eftke iitiii.liiif' aaa le derota aai
nin,: ii.ti.r imi'i wardaaadaaaaatfca baaala bal hVa
Biiiaaailtaa arttflBf *-**-*?
tbatataraaeataaaat?awiaaw?h twa aarde af ?a
l ta hauk pat -. Laafl Mi
m ? ;1 i :., aaatber ?f Qaited Statea aaaaa
: ,?.,|,.r ti-.-.tr.:'i at?tbere I ? iB^aavard ef aooafl aee tba.
BBl tha haayltal i?.l-.-ny etawdad 99 a*9 ak
i ,.., , | y ...'?,. Al peeeei | kow. rer, aot i i I i
ilfoftka beea ateeoeopiefll
.v . iit to tbi ? a .:.!- Ibeaa i
ia eae*a Ufrtlaa. A large naaai-BB afl tka auki pa
iiimtsara retryiU mat, taamttWham I i haeaa ?
bitkei froa tba Ala i ar We aaat al
vi 1.ni: mll 88989 989 >vi. I ? 9J I Ij h" BfM
|,.:i., ,el iobI ti." Ieel p da eflbefrei laa laade
Iot thett tteaa with a Httla man roaaB
I ahare heaeeardedthet , 0
.. x ?' ? > ata reaeraal aafl ua. M
?,',, Btaare yoai - ? ? ? ktaayaf the e*m ara
loatb-aniatolaakaaaa. Thttt taa ttm wtth tka aaak
LotwfraB-atkalraal-Mtatkt rarj aai 9tha9B*atJh
natm _Beai aad aeafl al thea kara thaie right
:,,l by tka laal a_aa89 af i' I aa Hl n?
tima. ii alleaaeeal l .- klad, ? BBfa ted
t..,.,y anin.'iiii: gawtheir Iraata al Iflkej .-ii rii atl
it, tkoagk.ef aaaaaa aa a rahb tkag here aaak? t<
ii,.-:i.->*t exe-leal iy*temof ra .iriiain
, ,-nf the luffl aaawberef 9 - i*?tl
IwaUa aad lha raq kealkfal looatioaoi tb. ha
w - .-ta i ti>iwiariewa ara apa adtkedi ifl B wetMea
extraor.liiii.rj-, tl.. giotbuu .ea-l'it /< ? " *'..nun?_
aaded aaaeg aa t H aeaari -
\ viMiii.; .. i aak mt "-.-ev," aaaa mtptaaatm
thea te tbal ofthe aak i M ?"-- 9m n ttoaje
__mbm ara tan tmwoma* uhi.'.^e ... ;* .i.-<h*'
;Aln.fl-ll....aeorl"*.-.l"?-"r* .tlrnm.V|"V.:.-'r t.-ke?.
deaaaftha aetri paik totak aaaadlB
Oikarpariaata ara yv^-r a. i afl ntaum
L Tklhta 11888 888999 the 8809 *eW_**.glri ??**"
Leflkaerieh kaaa araah.i ar hawnmnrntrnt m
laaaa-WM-mtatahax, J-J
Latadh Ii,'^ri'.r4i.'!.i'':u:--?'=I;;''.1,,1I
k-*pedk?hc-lf .I-; 'f--f^l____
m eiet ...llow the rT,.?mth.*f, I Mt89 I88ad 90
' . '. , . -mmatktaur io t.r to the
ahatafl BTeryeaa kaa i aa -ed nmj '" ?*___ljj
.I
; r"?: 889898 arr now emplnye.! Mr .1- MA. It*.**^ ?1
'.iMKiimnMbe- ... ta aaaaar raara '-?'? t^ A,..n.
^r:,,:..'i--''--^-'^;:^:
.? a. Tlia- r.ur.rs Iraf ma m.'I"****
ineiitu maaj reape. ta "" *_ - -

xml | txt