OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, July 15, 1865, Image 2

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1865-07-15/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

New Pub'iratlons
P
U-I.IS1IC1) THIS DAY!
THIAlx OF THK. AS.SVSSIN'S
THB WHOLE COMP'.P.TR IN OO V'.HJMS.
rr.. i nrrr t errrt a orv.
tr.Sii in ram <j..i;.:i- hi 0N0_
ra*Baio.Ti ia tbb owlt coan itb aho v.arbiijbd ati
noa ',--.? ot it,
WITH ALLT13R SI'PPRKS.'K:) BT1DK1*?K.
iBTxiB aiaeaaa't aaora-vr -oBn._TB aan ?maa
rt'LL ALVOUNT Of THE ..XIXUTION.
TRIAL, AND EXEOUTIOM
or
THE ASSA?isl>'S AND COH8PIBATOS8,
Ai W?BB i.a,TON, tX l'.,
JUay aai Jnne itVjl,
to* THa
?UBD-I OF FBKSIDKXT LCfCOUT.
riTanj. ti aniTio*! u nu. 01 ill> .tiatitm i -..ilxv
iao? or Taa luaa nt. ? BBBI a*.B r i. "-..
I....T .? 10 raa ?-i._
?. B. PFTRSON fc BBOTHF.BB P!.iiBd''r'?* pehB?
BJrtedaT t ftiH rimrlUt aailrrHr il r?rrri m A a .
ae-.ui ol* liiK TKIAI., CON* CTKIN ANU I- XK( t HON
0> THK ASSABBlNa ABI> CON-lflBAT-BB, ?t \s?.h
tnalo. 'or ti.r
MTJHDEROF PW.SIDENT l.IMOI.N,
QflBaah-hn pet' ibBb tf Ibi ..-a- tflttt '.-? .-. pl ? ???? ??-,? * takea
Btoee tbeir an at wu.. biju. nor-r_it of t'.>- aaaaaaio, H..-'h.
Bca-iia ?(.l... Miaj-r ,.f l'i-.ila..t I-. ..' - "-"J t Ibfl ?i ?'
.'rairdv at -jVaaUnitoa fi'b ihe pUni ??'. Ue_ i'i ?? BM
fr<.ui PiirJ'i Ti.ra'rr. tad Ulaet?liOBfl of Iba.eato takea Ij>
fclin troin tl t t;-,..- li. ?a. atmi I -'? '? '"'? "*
tiurut ,,-t of tii. l-rnal (Jarra tt a Kana. il.e.< t.r Dflatll
Baaaa af Ibt Imali auo t>;?c? where Beelh wai iMtaafl
Harold rai.tur. fl a nrw uf ika int. rvr ..f i-t..- Co ar: I.. ai
Wrtl aao! a lll i- r"? 1 iu ir oor pli i bj tu. Bi itary ( ol-,
tJiiiita.-i Mtnaill. rtefBrlt?, ke., tb. lutt i-r ? IflB ot -la.
t oa.rt Cbamber, ar..i ? ieena of Ibfl I'o-t a.,?rt._l It. a- aa ....
at iv?at in.-,-a wttb b Witaeea aa thr *vni. ibe Kriaone ?
I.TirttT'T- . ai d i'? tr.,*i fro-.e I.i'. of ' - ? . -1 UftTetU C.
laxir the uov.-i.-iaent Dfltoetteet _ B t -u Caflbett, Bm
Plierutlo-ei >f bmoxh; cf Jn. lh.Tia, Uie"M?-n.M_ ..u.-n. '
*i ' othari 1<<j . -."Ot.i to .iifaiitloe.
lt iaa fol a>d aaji.auni r.porl ot* t ha t-i"mo.:y of aD the
T". itna.a.a vi ia ill ? ?! in t.i* Vbetfl Trial, "ith tiie
Ar|_ai.f...t of Beverdr Jehaaefl on ti.a. .Iiri.ali.--i bi of ihe
Cenuniaa aa, aiu al tae Ai|ua.air-. of CbbbiiI ou :>, th i.d- *
?xr.tli Ibe a-|..a|i,| Ai| lrronT of Ho_. Jolu. A. !'?.. |han>, p > a
Judia Adiov a'-. a. Well ax iha Vrrdiri ef Ibe Nii .tary.
? lai.-i. a. d .t.r i'r.? Bat- approv*:..; Iheeaawi entb I. I
?Oi mi B?el Mr ll ? eia .it..-a? o. Mra. S na't; I'a- ? >?; Harold.
BiiaJ Atrr- ?' ;. vl f,. . ta- . -.ariln ra hn to thr I a
ftuui tne i.n.r aaf ibeii liaviBn thrir iHn"?ui-<-i <f c MdeaaBttea
r<-ad to ii.i-i. . B J Oei eral Hmc rk. antll tbt mouienl ?f
llndi riaiinllni. -i t .- -f. ai on t t Si-.,? . I r-.,-. Wltba
akflieb af tba 1.1ft tf a.' iha CaaaptrW-ri, tad Paftraitoaad
l.i-i.tra-if r r.i...ia- ii t af Iha pii.icipal p. r. : a au.i ? -aaai t, ?
lailng io tt-f i.. i<i- r aad ihe trial It tlte eeata ? Mra,
Biinitt'a pr>tit.0D l-r a BTlB ot llabea. (' rp . Bfl tia ui.,n.iu;
? f hai exea-utiaji.; ui i_aiv.r.vi..?>nl liy tl.a. ,.u:i ai.l [. itaa
aa.vvd -ao l)rn?raa ilaa,,-?fk, wi1- )u- IBpaarinfla Ib t_Mirt.
aoJ lelaru u,*d'- lo it. with tke l-Jrrai BT AttO?< ''-Ofl .-rn
te-ynrd. auJt'.r I'r-.i l?nt I U.dora'tu.v BB tba IBtBTB, lai
?e?dto| tl.e w-it -f Halja-ularp,!1-. tl e,*..* a iit I.a r.i irkx
aXtaadr otb it h-r ti.e ( ...irt, wil- glliar Ba?M of la. ti an.l uater.
?i, i.ot ta, b-lo.-. J ia. i.iv o BO worl o! tt h kii.J i>? ? iai.-.l.
The wl o a. Ma| eoB.|.'.?ie aad BBabridfled la IBla valaaae,
Bih^fttpefl.il tu !.--.;.": br tl.e 8|. r . , errwpoedaatfltad
it-(>,.n.rl ol Ta- Yhiiadm'pkia Vutit lnt'tutr, exp.-o.a.> fur
tl ila-Jl' D.
Pria r 40 avnt. a ropy. or a flner ed.tii.n ln oua voliiuia,
Boundiii r'jth. pii ie *") **.
Yiriiboii: IMB i T.:aii^ eory of thii work at on. e, aa l!
Wil. baa w.-k oi retB-reiiea*n,a_?,er rflaxa
Aanafl aad Curaaat ? rt waate. erarywhete to eaa tblt
BooV *-- d tor CafivBaaira1 Clrealara, cot.tait?b| -.-tr. .-?
_-.rii. BealaelBWa, Newi AetaM CaaraflMBt, Peddlen tad
OA. Otl.ar., WU. Ot a-.p|..l'.'. lt CUOB Wmk tl .1 W Ik Bt Ibo iaa.
lowiuf low
WH0LKSAL1 PKlrfS.
Por the 5? rant I'.pvr Bd?BB, Per tbe B< Bl Clotb Killt^n,
(.4 a.l..7 ... j tU...
nCea-aeafnt BIB _) e'-i-ir* ur ovrr, 90 r-ula a
ptt a haadre I cojt.
.NtiT CA9H WITH OilHi- 99.
OroVra ahe, .il I-a*rt la at onca. Ad)r-|a all ord?ri anl
tfu-iiuwi i . . . iahf-ra,
T. tt. PETEK. iN k BBOTIIF.BB,
.No. r."-i I'haitB'.t it. v t. t k x Pa.
Aadtbay will t+c..':tt imaaefl-atB and pron.p' a ia i.ti-i., a-d
h* patkad and HM r^-r n-it axprrii tftat r rrtjfl ->f. -dat.
l.opivi iaat Irae of poiiata or. reeelpl of r. t ? prtea.
POB SA I 1. Hi Al.L BUUK-aKl.l.1 i-o.
w
a/EBTBODY BUY8 IT.
THK ORrAT IB18B IBOTEIx,
Al.KAH-NA-l'OGrii;
(AK?AU-OP TllE-KI-)-)
ea,
THK W1CKLOW WI-'.DDINO.
TMi capilal rom-noa* il foucd^d uraon t.'.r tttm* i-. ddeaB 0
tka (reai p xy by Ui^n Yuuei id t, BBB) BBBMJ pr-r'onna-c
fwltheoob inii.ei-aa aDtr-vix .-. ll Ua iaadi-g tl ? -t-raof lr,-?i<i
aid lirv.it liritai-., x j -.-- haa baat ptadaatd w,ta ntt
flpleader and araal ?area-iliiy Mr.Wbaa.'ry at .MdIo'i Oarda-n
Tba atory ix oi.a, of unvqu.ied i-toreat, ai.d tl,-. r..irv-rr. Bfl
ma-tr-ax in^ir.du HbbKbb ef the rariaafl ti M f -. ..m
Boar?t? aod tr'-l, u ii | ?d wUl.ra.1 ' .in., '. .;il..' ? ra.
Bvhlek g.j to ?abtol op tba Brefl da-.| ti :? a- d .(i.a cf tbe
Bnierald la'.av PrlcesatoBJ ta.ta. So.d t-va I tttm ..lraiari
IOBBB1 M. DE B/lTr, PabUaVar,
Wo. 11 PtMhfeti .t . NnvYora
JUST PUBLI8HEO,
THK ICABTYR- MONUMKNT;
BBa?a
THE PA'tHIl.TiSM AND POI.IT1CA1. H lSl>OJl
or
ABRAHAM I.INCOI.N,
4iaihibita,!... Iia Baaeebflfl,lfeeaaaafl, iird.r. tmt Troe
eamatiuni. ttmm lie i'r-ada.lia. C-miai o.' Utt, until l..t
Aaaaa.ii.ation, Apfil 14. IMtV
1 v-aL Uuio .)n pp. Cioth, haxdi.ii.. y b'.uud. Pr.c.
Bl M.
IV)? \T THK PBXBl 8AY OF IT
"A rt'i.ihle ,..... r itioti te Uie eolilk ll hialo'y ef tha
alinai Beet?frw iBeo?ld b? bb-m ?.? Iniei. ti ftotbe
_BM?B-BBBBfla, Aa a Wutk ?i N."ereiii a ll i. i?v_l ,ab._"
?ITaoy Tii.--..
" W-il v a.rtli thaaehtfel par aai. and Iba poMlahen .laa?.rve
ettdA tut ll..- t ,-'? f riauci r Lo Vbiflb tl.iy 1 afe tar< rjgtit it
?au "?(KaiBtr-.r Tlaase,
" Naaily piu.-el e r.v.rl. r.t> ur-'i .? ! and pr- ?? 11- -1 witb
BB au->llen! ijada-x "? J-i.vrB.iiae JoMl
" A w.irk of arath v.::.a '?[Bi.Ba.o Kltirava.
" ln BWehanlfl tr.y.t iba' work de.. nva Ihe ll^hrat
^raiae "-l.-,a I .. k 1 'aliy .Sewa.
"II will uiKl-.t'.-uiy bave a lar|v rtre .'at-.oa."?(Boitoa
Trmicnpt.
THE AMEBlCJtB B_Wi (OMI'INY.
Pul.liai.-ia, Noa. 11!'aml Ul Nxmm.iI.. .Nrw Vork.
J'.tt I' - ..1..-...I
MO-YTHfl A PKUONEB OP WAK;
A BECOEL) OK H7PP-B1HOB_BB ADVENT1 ftl.S IN
1 BEL PBI-tONH.
BY l.ir i T. Ij. B. T-ABK2,
2?- LCAVALBT.
Appanded le tiaa boa.k la a 'lat ot* ()?..-.-. r-.. f. -4 %? Colam
bla. .**. C
1 T.i. ]?,,o rinth. Prl.-, pl Vi
Th. Im ediii.u iaav-i. t.,^,,,,4 .j.^oi, wili be i-..dv ea
.RJ-.-V BBBt
TUE AJfXBICAB BEWI COMPANY,
Noa 11 ai.d l.i B_M tk, N. T.
^riiANoirTlIV QU] 1 IE UMEW-YOSE.
mi-lehs
Nrw vork as it ii in ttvrs.
?f Htran(re>ri BbUb Bfltt to tii.. I Ittefl a.f N.w Va-r|. R-ook
l/n aaladjacvot plaixa, rouoariatBi Dotieei of EVKBY <)H
JliTil-' INTKBES'rTO SI'iiiMlMiS. l..,-.u,II,| public
bmi.1-0(1, rl...r befl, l.oia I. p! -a of iirr.a- n -i.t. Ii'e.a v lu
Btltutioa-, ?_. witb MaPS ofthe I ITV, I ENTBAI, PA'ltK.,
and HVOttOS RIVtH aad v Enflrat.I l' bli. Baild
tnaa, hr. P^rtBBB-??le, loi .. a i> a )'. ...x. I--.. and
avnt Trvjaaon r-ri|- ol.iiT-vby JA.>iL-> MI).l_B, .'Bbliahar,
tSn l!2 :l. , ?
19
oni'i.al aiatl o'llie AMI Hll AN ..-llN.-a CU., Ul NaaaBB^B. .
H. WAIi.NKR.VB. 1 Vaw-.it. pre- tfll, ->r rouai.lt UM liui
TOR, No. 1"J IS..?_?.. ' u * .--',. No* ) uik, troui a a. uu
tv Im uu
" IVa roni-DT wltn otha-r **apf*ri ln t~-<_i lanaJTBi l>r. Lar
tno-nt aad bii work." ?|t ourri-i da-a K'aii l i ia, -sai?BB dia
K-l??i Diapalela, Staata 7fBflaa. Atiaa, .Madiia. Krvlrw. Ac J
THB JDDICI0U8 TBEATMENT cf Sara>
oax, Semlual. rrinary aod Kindrvd A8-.-iioai. Sa-d"i.vnta,
Btriotilraii. the liiood, Sim, Bfl. Kor tb. I aa of Su-r,-- ri
BrTiaad Kdition. Ht l H4RI.RS U. HAVMONIi M. 0.,
fora.iarly Proteiior of .-?i*riai Auaiou.y a.d .Suij-ery In Ibe
(-.-ra. aaa WaKli.ai ( o!lvCa. N. Y. Prtefl Bl to Y. WARNKIl,
r'-ia ....i Ne. I V*.a-y ... Aataii iiuuaa. A-i-vt. talxlraea,
h'uv Jl Kaal Twrtty arvvnth-at._
rMMOND~on~Si'I.ICT1 KK (1 'rethml).?
Trr.-rd ,uer?..'Qlly WITBOUT INSIKI.MKNTS at
Cat'TKBIZATl JN. hy a nalid. pai-iiraa ai.d very .<..-.-,
lUtr.nd. Byl.l). Ha-BBBB. M.U.. formrrly 1'rofraaor in tke '
g,?eiM.?,J. ii..-l','-.V. Yta.o9.uu. _. ?NA_.._ll,
Pobil?er, No. I V?BJ t_ tt. Y-_
ftViF* M0<J_n8_S_U_-_R A.N'D CLKIOISI
JL kblog you avir aat ryaa ou!?<.- ly 6 ernti by mall. or 3
BauUlflin. fBlro, to.f_.ar wllh lt?Ialofuaof OAY BOU-rJ. |
JD8TPDBLWUED.?THE M.'.VINO AM)
HAMVPAt?VBlBO LAW-) OK PENaNhYl-VANlA iboiv
ta foree. with for.jai for o-ta'. / Bf eeaipanlae t'.arvjn.lrr.
Caaapilcfl and for a.'s by i.ll \KL.-.fl HmtlLt'tOS, ttt. 111
9totiwty,l\tw Itik.
N
Nc- pnblicalione.
JOW BEADY:
11
THE HOU8B OF BIiMOBE.
Bl THB AUTBOB t)K -OEABMIOTaBB'a MuNF.T,"
? a/TLOPLOWl'lt," lic
K.wbo'ili4 in t?i-r .ijli.i i.ii.-iv* h-.Tr bean mor* hljVy
?P Krn ,ift > iheerk?o, l* wr MfltB ill I?dl aaaaabraa
J nt i.n y lalareetlai la larldflat aad ahaiaetar, y*t allbeal
thfl ...'.? : i-ai_.r-.-ori, pu:* ln iai-.ll_i.riit. rh-ii ? iu
.1 OB ? ? ' W*Ild Ht* fll na.
no-, tbat -i-..!-!ik raadafl**flMBflBifla ?. Ikadaal paja, mi
? t. i?:,. bka a art >.-.?.; .*?? ??? m *pm mhmttatkp fot aa
, ? i,.t ,_: i i, .,i,,. v t. ?**_? beea* tbata?Blbfl
.?. .. foa ;.-,-?'. ..'t.r Oliver, " n.v. ilataBflBB,"
PBlfl i. tiM.i Kirrv ei...
a ... ? ,t.... .-.i ny 'i.r a-tii..r of tn* " Baaaa ?f nmnma,*
-uxr, ? af Ih* Ml rta| Btarl N a "*???
.?????.ii'?1 .- MOBBT iKiaq cii_*et?f ti mwaa
v?
V PkOWKB?fMB th? m-vroaot ? pat* ll p*roi*J, th*
antl: r l aa. il a flflflflflflB ?? tl MaBHhBBJ t-ktkt.
ta.Ni INO rWKBTI-Oae oftiae fa* raa.,y l<*at hOflka
< r ti i
Tlia ti.,4,ve bc ti ci.tiin ovrr **) pi<v. aifb. oet*vo. .r. I
?uid at taa MaaaahaMj low prii* of n/Tt CfcNTS |
BACH.
Cvi -i irrl pntpill en rerrlpt of pHtjr. Addrm * |
orJw. m I0BX11 M I'rivvin', MMea
.No. IH Kr.ii.fi.rtit.. Naw York.
I
>i BLJSHED THIS MOhNi.NO:
NIOHT8HADE ON THIS IIl-'.A'J'II ;
O,'
OLAUDE AND THK KI.NQ.
I'u,-* only Twrnty 6i? I *nti.
YKVY. ANI' B-BI I*0M1C aOBOfRa. Bfln?*rhiir*
aollartJea i' Aa.aeti,, knaity Bari-eaaa, ii.y. l.ioii. Baw i
a.n., ai i tr > Oriftaal 8flflflJBi ?I aalep'*d to Ta-rj yuyuAr
airi. Frie* Tea . ? in>.
HOOLE1 I aiaACK BTAk S.'.NOSTKR. Cctvit'ilni ?
rickearlot] '? t,Heaweee,CaaalaPay.Peel rktrl
i.tic. a'.J ti?..,..!ui S,-i.'i"..i.fii 8*088*1 Al adiptrd to t.r.1
baaa ? tnd Tapaha Taaa*. I .ir* ? ??-> < ant*.
Ca f in b edofl ia Igt of prlaa
Aiii i. *ii fladeri to
l.uliT. M. PK WITT. rnhllih*r.
No. 13 Kriolf-.t ?*., N*w Yoik.
Prri.il.' >.v I i-.t Mail t " my I*'it OB ?* f?r *? 98.
rpHE NEW ll.U SlUATi-.l) HYDRO
1 PATHItl ENCTl I,?)!').IUA ro ttim n.?r'y I.BOB I
.,., iti li .ui i-ivai' lio > iba* 9*1 Baif rlagflj wi:i la lea
,'.. .,',v, ? ] . wu Ki . , byal ?- 4 _? . i .v a ?? .
Aairow tOWU 11 V Wttta, Ba, BB Hroad-.y, N. 8.
"Of a"tl,rIu,l.,!::itloniTil 'i h*v* *tt*t'ed m-h t wM*
piap.ilari'* a* Imied b. KOWLER k VV1.LI.S. no... ufl
i is 1 to leneral ntilitT ib*.-. tUi ncti, eon.prelien.i
and wa-il arraagi i i.n y, opeaii* "?[N. t. Trlbao*_
fj**u THJB TJ-iD-L
I)1<J'< k gRB0~?kU-k. Fubltiha-i.
arr kapaj Ifl flflfflia Ik h :..rid. I .tbr Trule tbat th*y hi*.
KI..-I II I. I'.l >?'l?*-*?> i. Ib. arOl.1) r-TAND, No. II Aoo.
it., md jrr t"],.i.t lo tapxt* ail ordrrr, ?* uiual, al tfia
l aoa -?.,'? a haa
HEBELLION <?r Tlli: CAVALI-K-.?
I .,: ant H*Hre I* ?**?**, wtth a***?* ***> _ ?*.
p aialad ?ii... d .-, i.i'i;'" 11 xre aaklai ? *>. aa >? I? aa i
i,fii It li rJ .;..,(.,. rd I-- iny r >*? i ?" ? *m.
AM) RICAN MW ? ?1,'A.SV. B*. 'Jl N.i-init-^
vi;\v-\ii],'K BE-fi-WEEKLY TKIBUNE.
1> THE N'-'W Y.'HK -K'.< -Wr.KKI.y TIl'i'lNK I.
, , , .. v , i I40AY l 98 I>AV, an.l eoatal? tl
. , >, ... aot i-.-rr.. loea iu tMeacteri Llteiary
ll,.-. ,. ..? ir-i--, |n < I.' f.-r. I- ,:i, o ir . ; ? c '-|-? '
a x. r: ? r-* ind I' ?ratll L*tteT*l r-l- 1*1
s.i \ - , li ; l'r' -, i - ?-.: .- if l',.pt-??: ?-, t ear. t 1 ?? d
,,,,..??? S.n .ry < ) .i -il lini.ir tle New,, ) r- li
,? .. u* Vtaamrt'l b
v. - . . i .. ? ? : -ii'. Uldoll -i H ?
r Infutnii ioo ti- ra. I ? ? I ' ?' ? l-ry
v Krt,- r.-, v. i h .rr p ib .
lilt. KV,I.V i.'i'.i M'.. It fnaiiQ. n'lT IHBUlai ttl '?
l? ,.f ndvr.tU-n ut. will not ji-rn.,t m |
l 0...x )?.:.-, ' - \|;-VV);r-KI.V I
i ? , ?;iT.va, ln tbe ooane ul ? yea-, liillrli. oi
llll ii "I ll.r
BKST AM) IaATBTST POPUIjAB
M)VII,S
!? i -.'?!- tatt -i-i Tbeeeaaf haeeakMNy 9 bflaaJM ln b**k
, ~ ? n. If pnrr.il?." ! i ? ll a
l- Ni ,i , -li Nl -. ? *./.: *i_ ? r ' - ? ii.h-y ir* , ,ar-t.i y .*
,C.J. .-t rt -x '. i.r Ifcrae ? r tt '1 _M ll ?' ???'?? 8e
nan? maak eura t bnt* ,;???-. ?? t tvi-.nf.i nt
? |jr hadal ?'? e! i-ip a r, -e W in i'ilK *>. V'..
??-. i f Tl L'M 1- ? - -,......,
*? ,1 Hi'i-r i?**f tbac?ar_-trr*tTafl i Kier?a raa nr--. . ? ?
.. - - ? . '. | ?
.,.,,_ , H *K1' v ?'..:?! .n. ll aai . ln
lhatwai ?- " ' " **'
,. i r i .'- .-.,???.-...
tu.an.. u.uia T<l,iati.aji.un.al u . i.J Ij li.nr ixiuiitrj ir.iad..
li -
foSTIITI 0* Nr>. M*l fJCT lt)
' I.aini.Mi M-.Tia-L**- Tlir 1 r't II, i,r f'u-.t --.i. t n....ipi
i . | i .,- v ' , ,-? - , I ?- !;? .
s ' . ,, .. *" -I r r ? ?? '? r
*| ? v. >4piioi Iti l'?i,e-..d l.va. ,'.'..v. .'. .. , ;
a tmm*. Mr. M < a . 11. ?? .1 I >. I ? ?'? n
, ? .
SawsHva?ibt?MitHaiy N.?*i Bewinamw ?'i-,r--'i
H*w-Yorl , al '? . ? -. . r ? *re laat md
i,,. r/ . i. - ? aod Krii'.n I;; tbe
?x.r. -. lienv ? . ? M ? -
Koi.it- .-t '.k.- a? 1 Bl -l" . llBlk Au.rrir*; Tui-a I ? 1
A?a
LxTiattvfl teanaaaart ??? T?a_ De*trwiiea of it.r
im i,'i M ? un,. i : ? r Baaian* Kaab__?eall t'WMBWfldi
j. .. ? v t ' 889,099,
) ^,,vj v . tioe
'Inr I'tliT HKn' (i'-.TBITMT.
) .."? I'aUPeBB?r>latflBfl*l?| Lrttrr ftot* Oor Corrr.-(
p
1 kua TH? VniorBi to Tfl* Kirn:::-1 i 1 l.rttrri Ball
l.akr i rv .?, i V i, ,n;iy . M'TL.on a*r%t*a* Bflf*?fle| Hrt4
i. i . .. r.- ? .t.
)>?'? -uiTrf ( AiiiLivi? i>. i?l Ceiioipuudeaeet Cendt
U-.. 4 tba. ..'ry m.i People; Cel?r*i4th*tl y Vt tln
:.. i i I i b ?. * i-.-' ? ? of -',r ' i'y.
lm -,? , >i.,i.i?ii nu-.* '?.! ai ik?.''r:al ?.'?*.- l r ?
Atl .
Taaa V imhhia?Our I: ? .i, -. 1 l.rt:-r; Aff.ln lo that
t by
'I ri* ?>/..??: i-at-r w .Naw Yoax?Praier.t Stata of tla.
.vi .
Thf DatTnriiT <ii".T?!rTl ta?Ti ? -diy'i S.nton.
1 ana Neara < lannaa r*r*ai UorBaecl*!. nr.poridrnt -,
A Nl v* . ,,. M.,'a-r ; O'il. < "1 . i- I 'i'-J ' r ...lli- .tl i .
to l.lr t: r l.f.li i Ir t l**d??tl , Tb* K'iui.1,.
ln* Moaaoa PetfiBiaa Bimbfll tiriina MoLtgcmiry
It i, r, a His r.l' *'? ,'..J., uu July 11, 1899.
iii/ivii Ravaava?I?i rULt iMci.luk
A Mt a -OLflKK .V VV A.a'
1 noa -4K4IO',v?-|>r. ,?l . rrrnpin IrlJV* of Tha Tllbunr.
Th* Oaasaatraa Oeraaaa? Tha A?tah ia Coaili Antr
?rdrnti ',f l.'ir I'riaonrra
'ii. ' ? -ti-.u-,...i i,i,?n iui- < , j-..- o?- ?ii of th* Trial of
*.'--. .,, ? .
'I.i'. iBaanaKtr't Brarar?Important Order by <lm.
ilnwird
i.iiaaaefna rao? Baaat-?Tbe Atiinti' i*ifnr-ph:
Aiiiir.iai.f -lr. Hrii.r, .'al 1'.. Jilie-iiMy of Ano.bar Oia
L.l' .ii . in* il AM a.
txur Mc< ri i?rwa.
ihf.o I.r.oa-hv .ne ?ni!.or *f "Daitli Douue," ke.?
CUptrii XXlll. au'd XXIV.
l'o?TBi ?Krvliilrd: Hy John fl. Whit'er.
v\ ?iii-i.i.tkk . oittv taaieaaiBBB Baat Artifi*.
HoDiua iuvaa it*iLao.o?loa tm ant a_?_al| Tla*
t-la* uf IttUI'l . u'iior.
lai.TL* Paraot t'a-H;. lli** into Pf.w.r: fr, i,.j....- i.
011 l.and* O.tI llOll. I Baw Ouei lo Ix __Ji_*ooT?aat
Thb Hoiiiat HABBa*l
iH* I'llT laoollt I .IIIU
Latmt -i ."rm MjUKtaT
_r*8aaaa__.
fOLiTKll.
W'a? iTrai.
< iit Itaaa.
MaieBiuaaaeai ivewa
MaHBUIIKI Ul 1'i.Tlll
I.ati.t Nm, ?, it.,>no Tai.?'i*4r? *>(>. ?'*? VI*
pa'i-iir. to Tlie N. V Trii-nnr.
CoMMBKi-.Ai?-Kuli K,purn of tl.e Btaek, Money, Oo.'od,
(iiain, md Catlla Maikaia, ,p- ,Jv rnporwd Ior liia B. V.
'Ir.o i.a. -
T) RM.H.
Mail fubaa-.-ibrn, 1 eopy, I yr.t?im nnniber*..8* 99
ao. Icplri, Au. do. . 7 iao
do. t oopiea, or over, for twh sopy. 3 OU
fayaaaBMBBB?B| loi i" , -; .. t will recaiva kiacitia
e'py f'.r ti Bfloaaa.
!'?....'.. rr..?'.i i tor l? copi.i, 8?. wiil rnaiva aa .11.1
i j-. ona year.
THK
NEW-TORK Wi:i:kt.y TninTTNp;
li prtntrd on a lam doub ? m.-dium thatfo tu\t: ., rl,ht
pa., ? of ni eetflflaai eaah aad B_Ba_?__? . a cbe a.i Mattet
of lha I.aiy lai'i. lucl'.dli.f ? Naw. Ba?Mflflfly, H,ii r,tn nal
BflBaaiBi Laakkilva md a a--., ?.--. .a. aaMerej v. .1 Kewij
^lJ'^. Ht,?riai,Caltla, ll'.na l).y Ooeeaead Oflflaaal ,M*r
hai Rrpoiu, Beaeelof u.o au., . ?. laakolfl, tmrnatt in.ii,
kaa. *,?. -
RBJU,
Mail inba-rlhen, ilntl* avcy, I ymar?tl nnix,b*n.8 t Or)
da .:...-... 8 no
Taa eoplri, ?fld_r*iird to i aii.n o: i,.h?-'lbetfl. 1* M
Twrr.y i-opi. ? a...!--...-! '.,,.-?' . ?> .- -r, 34(0
Tm cip.ra tan 0.,* al lr>.-. 16 0.1
Twanty fl*e9efl, : ? ? ? ? '? ??? ><. Ju Wl
A 1. ai'l* rnpy will ba ?r .. I.i >. . , |. t.i.
Bnftaaa Bote-lTeek, or Po.< otf> * orrlm. p.v.i a to th*
?rdrr *f " 1 ua i'aia.'aa,' hatB| aaf?r, ua prrlaraol* t* aoy
olija! V. Ja 01 l*ii. l.an f. A . - ??
THK TRIHUNE, N*w V*rk
DEMORESr** MONTIII.Y MAOAZ1NE f?r
A. .11,ST. with El.raordliiarT A.trirtloni. I.raa and
? I'Vadld Starl ) r.t tv.r.f., 9**l lum. < 'r'lliial hti.-ira Mn.io,
Portri l of I.'. h. ..nnt. and ??*r Taiutbl* .N,',-,i.. i laady
tian ?-,._
CH R [8TIAN UNION.?Mt-C.arvey'B VotTr
f.?.tr...o lii.iiop MrlivnlD. --inilr teOMfl H BBartfl,
1'vr d . ?n "i ertit*. To ba l.ad .1 Uol.M Ali ri. c ".--i C*n
Ur i. J W hatfl III.
Jyco' {Jotcnt lampo.
IT CAN BF rn.T.fn. TR'MMPt., LKfBTBB,'9MOtJ*
M i i- ii uii KXUMJiriBIIBB
W 1 I 11 0 i T K I M 0 9 l S il T II B
BHADB OB OHU-NEYa
H U ea_atrleda*d to b? ihr m y tat aaeaW
RIVAL OF OAS:
OOMBOnRO lAPETY AND RfJOBOMT tviTTl TON
\ BBICMCI ANL BMI TV.
Iba haPBj ** b arbtol M B tpentod, lajaB?i BflBbha
? ?!.(.- ?ii,i. tor ja-n-iai um. rrar/wbrra-, n SB y aq.a-rd by |-ai
Ht!...- Itl
KCONOMY CAlfiaOt BF MVP?MU.
W.lll ... ? -I.f 4*ll?
IMI'HOVI U RKFLEOTOB BHADE*
nii.tr uilit ?ar. l-r pr tdaflfld tttm tha- ima.1 BBB or "A" bum-r
ihin la un, .1 y pr... .cad from iLe .u.a ii** or " U " burn.-i r,
r ... tn. p ir.,.]>?.
OBEAT lATllfO or O'.AS*- A* \\Y.IA. AS oil*
.'?.r Ifcadei .i -I' ii iiiin-ya aeeai flflad lr* bai dird aBaepl t .r
eifanluj, ai.l air . f. a. .ter ir-a .-i^vard io br-.lt^a tbaa b.
a i tmiit a-d Imaaa BTb l-aia
IIA.N'.IMJ, 1IIAI Kl i AM) TAII.E t.AMI*.**.
Of T.ri..Bll a fra tppi ujrlaT. I r lj?
llllHi II I'OI I.. t'i.l. M | HOI'-'F. OR HTllliF.
it..i ttt j ...p.-B-.i ?- raiala. a aal I ... in tf kt aperta ***** ?
........ aia y ... M eaald b* d..-e -i-b |xi l.it..r.a, ai.d ai nar
? -?a .i n.i rir S-.B.
OANVA8SER8 WANTED.
To .-ood r.'M'-l- i?rn IdSBBAB fSaeajaB?HB B*H b* ot
frr-,l tad BXl l.i -.-li .".tl.' i .ru '- Nceayl of Iha
. r ... pivr. lalirie our La3.pl aie Ba)*. btiUt ?oid,afa wili
aa .i.k. . or uraaea,
Kor paraaal ,-? tddaNt
jn.irs ITEfl -fc co.,
No. PN Hr. li I..MA '.-*? T., N I W - '. () B ft.
f~* iv ??'? i'ATr*rr lAaa_aia Baaared hr laBteePaaaBl
ln tl.r ' iilteJ M.to., I.irxl I'. t un, r'nii. r. Aoi :1a a:.d
I r .. T,.
Coot aub fcnnb.
W||M<j boLLASS USWABDM
LOBT ?'* STOl_.fi
FOIITY THOUBAMD DOle-ARE
l.\ 7 MO TREA8UBY NU'liiS,
BA?CB J' NK |J. !?_.,
ABB B-MBB?KB
111.41.3 TO lUefM INCM'SIVE,
DOND8, 9W0 EACH.
TBB PUBLIC ?11 i il TIONKI) Ai.M. r WT.OO
TIATIBO TUE?C BONOS, Ai PAfMJUt. ha.- )....-.'.
-.H.lVtl).
Rl *'FRTO
avi rtT. IB BX< BJUt-1 I IHE._
I08T?On Tl ii --? - .,? ".- iif-r-.i I'iI
x t .- it ' r , i-> .f ?! II ? a. IbB pr f-.-ia -' ?
Bl Hal . . . a IU vll V I - I'. .-... ? a ai ....-? ? ? ? ? I
al-- IB' ? U-. le all. ? I- M it aaaa rt. 1 . ? h: -. ? B a ?
le. a la. rl* r ?./ a.oir ta tta ow.cr, U. .?*
Vr'.! it ll. .- tTl I ?':'. r. _
170t'ND?-In onaof tba Ka?>York ind N *
11,v. K . i. ..I ...... SIIM af M M . Af, y u.
I. K I'.JIT .la..iaro-.r k. ifl. t,
Ciianccci for Unoinroo r.'.cn.
I 4 PAKTNKR W iNTED in a r.-JI
. \ .'. ' >.,,.. a B .. . .; r.a -j . B4 "?
(?<??? ? >| ' ... r- , i-l t-... ... 4 ..?*(._
. b r. -t . r...,. Ke. L
pOTTON IIILL t r's'il.i' r ll -
\_y paaa -' vt ol I.r ?. wbl ?* ? ? ' ?
Wllh I* I . ? a -aa ,| |.? , , a. i . J a . . .
T . ?
' - I .....: \. ttmi mtgtOl I ' .'. W I
.
I ..?!,..ua l.'.i.' ?.i (a a. cal M nar t .t Iii . r ,
M.I r
|'_r..,ni .l^rw-aril lo purvi.a.r B i B-aflflfl MaBBBa * ;
- ... ? J.
\i M. Bl rrtalara
11-.,-'.' r.-. !*>??,. |
JDOK -\l.1:- I i< _1 ???'iliM l.'V and F1X*
1 11 Ki - . ? t ? r I'aa'.V ; . | I . . U . .1 . -
i.i i ,t -I .... p . lind I r i
t ; ? ?
? ' . . 1 '. ? V a. ; , ?
? ? ? . ' ? ...-??..
? i .,....,:, I nx ... ? ? ....!..
a ? *? . t?a i .- .. .-... a, ? * ..
:..-.,..? il... ^c.. AO.
IA... y ou lo- L(B-:.._aa?. I
MAI." IIAI.L k KliT,
Dbllti | ? ? n-ifa.
W.r Phi a.'? . bla, Ta.
/?i:i:\r BAKGAINS.?Kor8ALESiBta aml
\ I , ...vi i | iti ? ' i IlLIIV.I"1 .* b*w raairnl CIIAL ABO
HirrER.llAi.?.- i iaeeoa (.-.iri 0..1
...... Ilaehod, tbe e - >t ai 11 d
u .- tt Maa i.a to be r> u...v.. ' anll Ihe b rri te 1 I *.' ?. 1
I, .|.l ? ? ,(,,.. i. I'.I. Al.. . f I. tu*.
pOTTERT for BALE will ?" aaid cheap, |
I ln x bi.ii.r-i p-a.l af lr .'ri, T ,, . , .1,. .;. ?
Vtl ,,f greWBat; t?a.. II : .. ,. . 1 fa M I '.r f 10 f
liifll 1.1 tlie .l-af. li ra.li.rr I.' '- t >. . .ra .ll.aa,rl.t and 11
lr. t iil.h. wliti bi.-.U k. i.x ?? >?. . . l-if... I a,.ri ...
af "i w.ti. a I.a:.aia i,.- -t.., . ef BM ? r.xia .a.. . .ad, a,. itial it
eaabeaatla ill oaaratloa taa-aflai Par f .itbar pai ra
Un, ?.lalr-.l I'lirilKl, 1)01 .'.a,. i*.l>lr?liia.,iut iVlt I'l'l *,
1, ..| lalaad.
C.TE.. MI :< > A T8 fof S \ i7k~
O llae BTBAMKR, l?BA.i LbBI? baU,
Onr Sl I .WUl, Mii 1 1 .fi.x'.j't hold.
I)' r ^11 \MI 11. II - I - " ?: ? !.' i I
Onr -I'A Wl.il, II ?t..l.-rt.lT!t. I.ol.t
O.r Bl l.i'.iK.it. IflOfl i.'1'..i 1 t bai 1
Fi\,a l*p|.-r I al.in ri.ii'.t arad I'a... agm I'll. >1'F I.l. f B
BTl IM1 I'.. _?'?:. i'4| t 1 .1 Hi,. B_fl.|ea I.ow I'ja..u.r Tut !
Si A\li ll , .....pM.- 11 er. rf rr.p., t, |a' II lIBB flllft. t.-id.
_, 1 ar?..X. IL- 1 lt ?. .-I BABI I >. *?' 1 'T lO
1 W. < Dl'KI.A.M) N 171 Hroedwiy.
VALQABLEI-ON PROPEKTY
POB bU.V.
TENNE88EE BO-HEO womcq.
Waa, lll orfca-for la'a. oa tl.r SHIINU DAY l>9 OlTO
l\b la \mm\ am tho nr. mliai llairaluable Irea fr-iavrty kaiBBivn
a.i lll. I'i N.I - -: '. I..)I US., U..I1K- avi'i," 44"4.,ra,
ot l.aud, al, ut wu air-a. .,?l K_oda| Lai 1 a-eeraal ? I asatat
>... ... lli... flf *? II." > .l...r.i....| ll.fr, tlll y i.i.ra ? 1. f- tl.? ,
BKHItB, 111 I.T-ii I '-.-.tf. ri'tru ki. ?.i..ia-.nf a lar;r and
aoi) parBr Rofllli Hill, a'Koi,- arilb IWfjBtv rXO-bUu t'lr. i,
a Va. ta.na Siiop r.,..',. . in| I .tt ra liaar.:.| anJ I'.. .?; M..
. i.-ri. wtlbaBeUtraad Ractoato ra... i<-parata trou. Mi l.
willia unal M_I tBacbea a arr' Warabouee, Dn (J.,od.
St..,e, Bii.k nm.r. _.,d a l.rir i amhaa al Bwa I ...p f"- w..rl
ii.? Ai??, aboat ion j im...i.ni I ttbalflflf dtoae Ceei a_i
I'lly ti.o aa iaal Ib.i.'br.i nf t haT. a
i... a? .r Itaa f> -aiki...?? i aaa ln MeeefltfW oparnion tm
t ll'.ll.'.r' a,| v. ar.. aliaiah- r J.i 'nt' ... ??) tia- Iro.a f.aiv . Itah
iiat). d, with a eaat. ity loa raa-xiux li.r M i.i Ibfl ,aand I n.i ,1
aa.B?riof I ha,.-. al Ii.'i. vrariy?...... P .-.rd by any m.'.-.f*. ?
,. ry I- lhal ...to?l Blt.ll Tbfl b lti?Bfl Ior a.l,iai..i.i| I'Uj
ItflB arv tapefl a,- to aj.f aeUhllahu aai n, ll l BTflel Ibarfl ba- i
Iui ibrro rliarr-al fai? ..? BM* Mfl t" ll rro.f ibr,'
M . c :'.:.!' .f pra.alu. img ttttt ot n, l tbouaaud t.im uf j
Pi| Imn yr.ilT.
Tbt ia .ut ?- i-jr obuinirt tbetp iirppilaie of t.'ora, Pork and
ot '.rr ttttt ri-.- ..n.nr |.aa. avi.
.-, yu n.'.a el Ir .n iau a^ naa-lr to tha lu BBBB of Ibe C .ur
b.iUnd Uivai al ara ent af ll* jrar.
Ir.KM.i OK SAI.K.
TlrRoli.Ifl MUI Y. ,x* aud Ul I. >l---r.Tnt.. atlarh.,1 ifl I
Toola,a?B?t?I Bl .i ..r.r.mi Hl mr.itl.T.-li and *h .if, '
lat ai aia '.-. b? ao.,1-n a cra.lii tt .,-,r lw? tl.r- flflad
lo.ir y._n from alntr a.lh atir-ard irc.irlly, tnd .ln. .
ta.a.r J untii tl.a p r BBBB m-ii'i B pa.l.
it ii MLirriHr .1 t;,-t tha p'ir. ..aa. ef tia. tnlll, lan.la and fli
to.ri la'o talr tl.a wrnualit ir.n md iait Baa aorapi, Itons ,
roai. charroai. f?.i..i..| I? a tarpaaBWlfl ? BBBB BflJ, BBalafl, I
ra'i>, lao.a. ....... an.l t.i ui aBBBj WBaBBB. a-.rti
i. avta.. aafl pay eaab at a fair ealmtoa, i?o BBaiar*
..'? IbMB I- f.i a. - vaiualioia; ia raie tiiey de Bfll ?.?? ' to '
ra1 iu a U.i J i. an. I
. a. ..' ef Iba .ala t. to tlatfl np aaid paitnr.ii.lp i|-a?
ai... to U.r x,:,.- ea ol .-..p?j-.... r ,. p
I a|.iui,a'i wieblBfl to ni,i|B in a pr-iltjb'e lron prnr-artv a
wi.l do wv'l lo Bia.a.il.r II,? i,.|i,.. wbetB a .. , Li. ;r l n,. n aai'l |
b? rr^.tv ai a.) t.i.ira lu i .o? tba proaort- ,.,,( -i.r pa,-la-uia?a I
tiutl. daj uf aair. 1111.1.M\.N BBOPB??B |
/urnitnu
HEDBOOM BNAMELEO ITJBNITUBE -4
Wtttmt, I n.an.i'a. ;..ir Alao xa.i.J (hrati.il a.d l\ain..t
I hn..ba. S-ittra. tiliis and orn?i .rutaJ, 11 II F. MHT .,;
'i h/S j, tu* I.au.. I-., ot/Latlie \h'eaatn titibinhtl l.u
Jnatrnrtion.
?? A MKR. BOIIOOL INST.," founded .8^5,
t'\ l.an-liabl* KiJu .itlonal lurriu.
F"T Hl wlio ?? >?? aarrl. -pialihrd tra-Jien.
Kor li.nrii teifhari 'o BeBflBfl tuiiabla poilt'ona.
tat i.itito I'.frn ? iai .r,,i.tinai *f 1'iod BaheeaB
li.ri'-..iafl '""I '"'ti I dchifll I'ropriiira.
??? \li |*M i el* ii "iii l o.Tr " App.l, ition Portn."
rt*"K-T.rf I-.I"-*''i at... .t_ .or Au-ancan Kdae?rto*?l
Montliiv. ~p> 'H'...by ii ,1 f.r l.liriiti
j w >.< K?BMKRlloit.*f, leteary Ba 138 Oiaai ak
FLMIRA FEMALE COLLEGE.
I I BY.XT aE4**lO.*fl WI..I, iikiin IBfT, 1 Adem
tr r. tm ? .1, "' i-li md rlr.- ,nt r I'i- aiii-ti i.a of iha hOha-lt
|,.l. ? fi ,lr-r. | ,.f ?.|r,|.?,, n. *p|i f Ill.nir.I'Jtrlv,
, , ,', , , ..- ,i u lOOtna. A i :? .- Ii.r UrT.A.W. C'UW UPoti,
I. H , i'rr- ,!ruU_m
1?DC_-T10NAL AQENCT*?Eetabliabad in
A l M'. ? l I i. r-i-: c lui aod ttt*m tka rir.t. aud Lil! hii,
.,,,,. i ,,ii, ,-t ,i ...|ilv .,: w.-.l adaeatee i-ar?ai<, kl??
fil rn, l?r> Ifl * , rail,'."??. ill I l.n.ill itnl fn.nil.aa. Jt al.o
I.,,. (rta, ?>. rat rl| l ' K***. ? i keokfl ior n-tiool or family
ii.. . f.Ti- | UrOtl lul I'n Uo:i i/l'g od ?? lui'l|, aid nrfo'iltel
? : 4 pr pri:i-i by ??'-. rmt m tSehaaga Kor ei.rolir,
O ll, tornil t-i f ua : kr. iddreil J. A- JlASll k (.0 ,
habBeekaa *?. Bow-TeaB._
/ fl 111:<; A KA V 1N8TITDTE,
V^ We. '" M VI.imi v.- \VK . sv.w VOItlC.
TM* Iii'tlii.r trtil r.oi..-.i ,an - I-.I"I i Vli.I lt IU. All Irttari
,|r . It IIn>*. i B PRI VOST w : .- ivr |iT"iii.'t nt
, ,,,,. MaM I'r-T.i.t w ii'. '.._? ln ll.a . I.y on thr iit oi .Srpt.
?? L'NOWLl DGE 18 POW-B."
1\ li.'V.NSKM''-1 COMMKBI I Al. ACADfMT,
No.;.' iiu*.iv.
OI'KN DAT tad EVKNIkO fi f.idiai and (iartlri?in.
Tboreofk *. I Fraetlcal larfraetl** vlthootaia?ea, ia
Utl'lb. -M-: I-.I" INO, VV I.ITiNti,
VllU'llMKTI. , AI.'fKHIiA.
READINt), UPKLLINO, OiiV.MMAR. ke.
pnivvin IN8TKI i TION |iT?* to tbflee wiioi* *?rly
ad - ? ? i. il ti 11 f.ri.a-i-trd._
Al [S_ UA1KE
iTl ABO
MADl M'.a-l i.i.P. oa IABOB
r ,-, '",,,' ..... I i ...'? an.l'i.r n- '. 'u.t thrlr TS
i. l.l-II ind Hil.M 11 '-'.I: DI N , .,, i l> v . . > Iim al. f.r
v , ., ( linii'd rhi diet , N'o 10 Oraoien y Park, wl r* ?
\YK.|)M -|,'i .-. i ? . ? .'?! A,l ,e trr? vailr.ird to No.
i' '.r. ?- f i-l Wll f ' ? IT,- prmiapt a't-uil in._
\Il.s. MACAULAY* FRENCH an.l EN
.rl OLIBII l:.i vlili.N". ind DA1 m UOOLfo* Y.'I'.nu
i t.'iH-, v*. -.'51 .,? i ii: Madiaen-eve.. wili laaaaa aa
W l |a . i..-|..\ V . naypt ."i \lr?. V|. uii ha im ta we f.ou.
tiryl. II ? .nai lha! Um* A.l'.ir.l l> T B-tt**, a* ubiiT*
illr.oical Inttrttmcittf.
A
NEW PlAiSU
LTNDEMAN rt: RONW
PATK.Vi' CYCLOID PLANO V*OHTE8
Hat?.-i tfl IBIO ??: IT ni t.i i'vi. M'-.i ..iini.rs n.w KR,
AND A .i lt, . . V.' HJ vi ,11 ) Ol To-O-i.
,,.,.-'. i, .. . .. meekaiAot maa)rmnka*,aMat1ai
Mi.l.l.lV. I I.11..AM R, AM> Mltl'.MH'lI,
AM) WILL Sl \NI?i.N UNK I.ONiil.i: III VN
ANY OTHEO I'oii.l OP 1'IANO.
W kkxtatOO?S, Bfl Ji.KlU'i ri.vt... ..I.r ri K)K *r.,
... r I'', ck Wr.t of llroadway.
aaadftaflKTl ILLOTTBATgDi a_
\8|' mdid PIANO for $*&.?Q. A ii. BAR
HOBE M?afl '.urari. N... .14* i l*a> a-r ?? . II Tttm
Med*k| ?*-vaat*d S *e*n witbout eierptloa tr* *a?*i 1'iauo
u.i v- i-t-.-.- ?. . ? town ?'. ?! > ....-??? i ?'? tm,
nilLKKi'l.Nt; A WNS.
MAltVI v. rUBEBI or
OllA'-ii. |Qfl AilK. A.N.l I lilUHIT
l?IANOFOn Its,
N.i'j liiia.Ai.vv av. NBW-YUBK
I?'r..'.. f. t -.ii. If* . - - ? ? -i la ti.a laarDrllrJ AUl
tndiet ?ttatl ' i ''???_
I vl.. Kl.i: BHOUIKKU, T~
I / mi i vi i i kEBJ nr
Pl \ N o ro BT 1.8,
V. .(.1 '-d (??? . T u .r-r.
yi i K r il .- ' , o - b ? var.t ffoni ffron'.way,
Sl W . RK _
iim WKATIIKK 8TKLXOS for VIOI.In,
lli, r :,. ni* al.
4| , 11..;..| i I ? s . ?? I...' .4-1 .i.y. a. ..wr.t iv, rn
\ u,a , . . , . ..'.,.-.-.,. ikr I nion.
, ', K I l.l -, - N... ^1 1IOW.I-.
c
\l \-' ?. A IIAMLIN"*-CAHINLTOKOAN8.
.11 hm -? "? i- I'i'i'iv'ii t. Be, u*x n.,i*,i-?iT,
. .,. , \- ,, , ?? -. ,r
. r. : -'?
, ...,..'.? i .i ..
? , IBON a ii 4 .11. M wll .1*
,'. ? . . . . . r i ,r ... ... I ?; .y U? >b r io r* -r
. .' l ? I"* ??'1^
Ti-.i.-y i. -..- a art Pno*a, BI te I* A-._
|>I.\M'<. Ml I ('lU-.'iN**. riARMO**,IlTM8
1 I ll*p* > '
? ? I . f. i ? r v - '
|. M ...... i . n.
SJJT.INV, \V A >''W t.til.D MEDAL
iii.iii-, .'. ' . VK! i'HSI'1 ,-r ow x. :?-.,
i .:???.:.- .-? r iv a-v ? i . . '
I. . VV , i ' i al..'.
i > ..-.-'. . - -?? v. || ||....10T
i . ? , ihe I < I -i bi* v
,,- -r . I , w i-.. . ? i
? ?. . -.. . : - : ? ?
. , , . . . I i ...,.-. v. .
!. .: . ...i. .i, hetwaOB X v.ou a\,uuie au.'
riillK \\ i ill i: Fi \XO KOK'i i.
I Iim -1 ? . ... -i in- .lli Ml ..f MABB bi a.l D.
U*dn*j p* ? a ? > a ?. lt !. (? ?
!y - - , | ?? v.. , ; - a ti.* in i:.^ir
, - - : | ? - ? '. ? - i ? . . ii-r-y .- ? 'iv
. rilr.-l IIVNuIN \.||.l' \. .n '. 1 .- 1 i.y :!.. I
t. :y ii Mi.10 and ot; rr L:. ? i'a-._ 1 1 ?? .1 a i".-. tlrr, l,r a ,r
-I...?1 mmemapatrm ? . v . pwaotaammtb?flkaej ot
t.H.a, vl- .i . r- : 1 IX ii:y.
W .vlt) Hn, ??< . ?' - .' , i.r.r Hri.i.lwiT.
f|*Tli; lltiK'Mi: VVATKIW (i.i.l, Bqnare,
I ., 1 1 , t Pl v,'i> Mr LOD "'.- 11 vi'"..'
N m iadl AHINKT. ii'i 1*48 W..1 retail. *'
nlai ni 11,. i .?>. iad ?? i,' ?? I bnaei i
, -r iv. ,i:,ir' a-.i. r. 8*euad aaad fl*aaei ? t ?'
., . . t ? , r. ... I- t. : v . 11 1 *im afl, -No. toi
1 r_adw*? l a.i i . , r ?? 1 : I I'lat'i*
_o CUljom it iimn Conccrn.
II WJM/ aome lel are, Ibe IdTettiaerwoald
1 ajra. - a .'.w .' 11 . di 1 . r . v, ,1 ? 1 11 v. itlaa ay Aa?
aa a, Maklaa a .1 aad ( oil fl I .. I- ? i- -.
valld ??? ? -:i.n rn,,.,, ., ,., t. Addfi*i| altb aartka?ra,OKO.
8AXT0N . ??' r _
NV. MII.HAKi A0KNC1F.8
a B Ifflfl?flflada-?4 fll l>. U hlOBUAN, No. ITT.'.tat*
?t , Alb- t.
Ageat *t VV?.' ,? ? . P. R. OOOORiril, ?3 r**-t
tiaal ,'i':,-. ,i ?-) .. lirv. JAMr.S DE 1..'.-, Be
I i'i, . 1 _,,ii,,t ...
A|ri,iall.ai:.11BaWB-MaJflfl II. 3. ItICHAUUtiUS, No. H5
I.v lr .1
At. 11' at ADaap**l*_a D rciu'lf**.
Afi.tair rtrea* M.te?t ant. O *>. TITKf.RM VN.
A{.,,:. na il. . >tatl 1.. J ll .t'nl ,ui; o.'iiiu pafoU ai.ir
runir air- ? tan lr,*.
1 eotijr? ef Iheae Aanri** li to nirrt .. far a. pc.ihlr
all t! ? Tirird drii.ai. Ii at Naw >, 1 HoId?n ta tk* la.it -.1
Matr. .Vii,!.'. ti 1 .|r, lal r* '? ??>. |-..r* taiettj 1 ( '"' ?' '* -?: - 4
a. I lu hii.pl' aJ?. l.i.U *rti krp'. ?? far al piai ll.-alila of 1,1-11
Hitii.u.-i nyllili if ?*?? 1 ,1- ni. -1 i.-n will be * Ta n Beea
? pl ' ,'atlo.a by ..t'rr. 01 a-ti. 1 v* ... to Ilr S,.p.-r<>: , l.i ? ..' I r
|f aa V.-ri. A..:.I.ii r 1.1 J :.'v r x. alaa in'ui.ihi-It Ii I
?kki'd Ifl u.e i... -; ot pro. 1, 11 if oak pay. ti"umy, ai.d
!"? "?" "??_
-PIIK AMERICAlf IMloTotYTK COM
1 I'ANY. N?. J I... It-iT *!?i-ai-dil I'm.i-r .1.. prtetl ??
dr-ro.i.ta. t ti iha .nin ?ftbeUiUe "I btrvual Bei r
II ii- I*. f ->.:'.|,r.| i'i.u-t I'. nn, ii 1 ' ?. k. Ckeek lt.-.,..
Iti.liof Ksekaoi*. I'r.iii, Pr*. ry N. I liU .,1 Udi.ia
81 Ik "f .**iir Cart?aeatefl l'r>- ra Ifot?, Orifloal l'r.,....,
Pa.i?:a Ti trti, i',,i,af. iii.,-,.. I'ov.-i. of A" rnel
l'r, ,1 ., l'r ir.... U'.r.-I, .,.* Hr ri|i'?. VV.ii.rri Itr' ,,., 1
Katlefaa 8ka**4 lx.,1,.t, m *. H, It. tarni 11 d Raaeipu lv.r
Mnury aM I'roprrty, Ao. M il. P. < OE, !i?..air.r.
.... N 1 ,lar il.
tV 1 rrrrlir ordrr* fn.m |a*r't.| diwlrlnj BUn aai Bleak* flf
inv k 11.J and ka**) "" iu flf ii'i-.1 hy lli* ? BUpaar, " ad. r 'i.a
"I"* '? n ol lli* hUnip A|..|il ol ll.* I nitvd Siatoi 'i numi
Ik-jir'un.i. '
COLDIERflof New>York BapmaaU wha en
t ' AxirA lo I.n- yaar. l?ij 81 Bad M, md i.n p.ai.l tha il *-t ,ir
KoBiil'-. i-ari hr p.?| by ipiiiluia' Iba 8ea__* (lll?. ol
J.tNKl.**.)N I.I .rK);V. .N?. -.??.. 11,,?,,;,?T, *
QOLDIEK8 MD8TERED OOT with partial
' ? dr.r-lafva ll.ti cu, havr .11 tl r. ri>.,, ? ,,,t
? n.liail. d i.>apti.)l?f .t U,? Haniiuj iHfic. ?f t NUL.-vll.N
Lti KM. N" ill.i ,,?.?..?
rro M8CIIAR-ED MLDIERIC-IIIPOST
1 ANT --...l.lirri tfo l.?r|.-d M pirti ly .Iri.-nptiT*
ti.i. imi r*eet*-| kola aeniea *fl ikati |av and i.tr.
'..' w'i-"pl'._.'JI'Vl* b"?,,f'** ?? tlr isi.'iii UTAfKd
Ai.M) AUl Ni V. No 84 Klr.-k.i.t , ,?r t teaky, B. ?.
P. B.?Ai.pl Hiian ran lir ,,.. lr Ov
Wllr-li .aiiarri, na a a. * .ir. 11., . ihxt.t ,?., ullliail ref Hr li
I|rdl0yrari, i Irrl u li..-!,.. In hi.bl, Bf? rooiplrlion. bin* ,
rvn da.l hair. lla t.?ia 1 |??, fllm?, ??,. ,inw lulwih,
browaritibou, boot* wiih , flM uu taa*. and* bia, k rini on ma
Sn|rr. 1 ha alaoia tawa',1 will ' a paid for ?1 ratuin t* hll p*- [
aaM at tl.r at,a,vr ,.?, ...1 la.idaooa, or al im fallml ? plaa-a of
L, ,.;i.r.?, N,i. 38 kai iiif-ilip Aiit iiitutina'lon i-..iicrrnin|
b.ui wlil ke Uiiiikiu.iy tacaiivad mdiibrra ,y rrwirdrd.
BART..N WtKJD.
tirCfjbing Cnrba. #c.
AT WM. KV|.KI)|;i,!/*soV.?t, No. 104 Kttl
10 , .1 -VV ) uui.-xxj l Ali Ai ?*d l-i.vt BiAllOaSbUlf.
Vlanba_adlM-l
_3?..e bn C-tutton.
A. M. Meawia. Anetloneor.
BT BANOS, MEKWIN & Co.. No*. 694 and
-8 Broadway, ttt, tt 4ta at--t.lra ot Booka. i*)la
tionary. Platuroa. IVorka at Art. ranry (io.da rairnnure. ho.
DOOK TRADE BALE KOOMS, Ko. 498
1 B 11 w.v.0..r.yj|.po.ltrS..Nirho'a.ll>ta. OLO A.LKA
VUT. Aar_e_?T-tT_. Caalee. ____________.___
2QQQQ TO^TOM
PITTSTOH COATx AT AUCTIOM.
OrriCB oe tiik i'a*i??Tt.?*r?iA Co?._<?., J
No. II 1;b,b__wai, .*aw .oaa, J"/ H. 1""* >
The PKNNSYLVANIA lOAL luMI'A.NY wiil ao'l at
Publle Aoctloo. on U _DNK-DAY. the l*h of Jnly lnat, at
I | o'clock a. m., at tWrnrntM -ialoiroomi, No. 111 Brox.lway.
by 111'l.liF.TT, JONF.r" k Co , Aiictl mrrn, 110,000 to
IxO.COO 1-.i.i.i freah nAtitii ******* .VTOS" COAL, of tlie
uaual liie.deiiTerebiaet Nawb-rgb, pro rite, -urlod tha won'l
of \ , .'.
fhaaatotr?bfl poeitlre, aad npon the nentl er-iditlim for
the iala and iliipuiant ofth. t'o-upany'l Coal; to be I ated at
tba tlina of ??'?.
TrriLii: K) rrnti par Ion. ln e,irr?nl furid., payaMe ob thr
day af ?_?, aiol tbe l liaticr, wllh tba l)<av. ri.i.irut tai af ?
ranti per tain, Lti rurrrnt fi.ndl, wll-in ten diya tl.ere.fler, at
the cf_._ of thr ( ... |... y.
OBOBaOB A. TDiYT. Trai.nr.r.
p. c llctaxat, AaeUaaear.
TABOE BALE of rerj raltiBbla BEAL
i K.-r.wT. al BYE, Waaetfl?mm 0* >?- betoaatoj to
t: n lar-eetal*. P C. I I'i.Ki.l.. -..il aal Ib pel ?t ...
SATI.'BUAV, Jaly ."J. im,. ...i la'. I.,. k p. ..... un tl-i ?
Irae than na<* tuile'trnu, tha ,i ? pn: at lu-, a. >..'.* I B a tt, t ol
i ,,.. l i i l. ? | ' - eealatool Ika , dfl A. ir w Can,
ritra.d nx !;...:) .'a- T"'b.b.> r . . .al ?.-r- ?* tba Mi ? i roa.) t'B
U,e.r, , a,, 1 .ni ii V, . a- !*..'- Ii.. .?.? a'..l lirn ,|?ij o< *
Barraaed by laapei --1 Ible la _? readto ba
t | t.-.H.i .,r.,p..-? rv. r ? Pa . I I ?? aai. .-l lh* lUWB?lip lla
_r- Ur aad tha blfhlj I ? ?-I --..nai.' aa "> i - . ii,.the
h. ni') .)t il.e ..a...v .tr- :..? . b lidlna -i' a apoa ll nnA vt
bbi T.:-d advaatafra .- b . . t, 11 .. .. . d Ial ax, *'?
r-nala-r u rery ?! i?rabl* ttt p. \m -*i-t . te p irch. -?
,i-ra far enontr tta'a, indl >or ? a rapid m reiae
a_ thfl poprlty. i. I. .r ' tuape -f tl.r p".j rity .-an I.e
'ol.tai..r.l-I-l.? A.a '".??'. ? Bflt trn da)i b-la.tr. Ibfl BB*,
..*... tt -A .i ?-. le ? ') _
HeMH B ll k'.m A."????>.."-r.
1IEBEMPT0RV BALE of nme TBlaabla
Ln W ..ii 1 i b'oet i' -*t . noa* BUth-aee., by orl rof tha
Miprniia, Coail .....I. r the ??'? efJOIIill HOFKHAN,
?.?j Baferefla ri II. LUDI.OW v l ...,w l nii at BaattflBaa
-1 ; - -. - v \ Jaly l.i lH
al l?o'r|.???'.. ?t IBe i ) .. .a --a r.r... m. No. ill Broadway
' V/\h tli.IITF.KNfn-ST.?Ktoa .- tabb. I"TS ta ihr
aearth tidflaf I I; ????>. ?' " f*** w-at oi
Hlath-avo. Eash Lot tk tttt t'o laad bfBf-it
T, Y ,\ ti ll il b Vt ' - I.!'. All afl ra..
Wttt, kr., at Iba aPtofl flf iba Auciiv,ii-era, Nbj. 3 1'n.rat.,
.Vwi.uk.
S
Kaaaai tTnnaa, Aaatl t...r
A.LE IN l'AlMI'HOX
PBOPKBTT -OB BOWEBT AXB BI-BTT-Tf-IBB-T
?*?,'?? of Itl '.rr II-!'? f, ttttttti, bp or.l-r of thr .-..p-ru.r
loiit aadartbefl-iacttoaflf Jaba ' ll.rf...n, .-*<>. Rnrrrr.
Ii. II. i.l l.l.ilWl.1., w:: i'll at l..c ion. on Tli-.llAY,
Joly 18 ItaV,, al 1-o'riB),x, al il.a Fxr.-.vta It .e-f> ru, N-.
lll PltadflflJ Trin.'v ' I .. "a.w.ork: B.wrry, No
Ht J xtiit bllflb _BBtfll Ifll bl dliaa Bow.-ry, Noa 161 anl
99 t Bflij ftfe bflatfl; i"t IMBMB Bo?ery, Bea IH
Mid.'l.'Bj? it ry ... tl r..-. , 'aat ?3il,10. Bowrrv. Noi. 24 I
.,, I :4 |. J il, rv br.rk t. Ifl . ot;ii'U l.-it Iv.h.'y third
r.?1 lot ii"i'll Bde, .'... 4 raaf of Third ave. M |MBJ
HflfB.Be. at No. tii..- it.. aoar Bieadaey, Hatr ToeB.
(i.iV) u tKKMAB k 1?TTINO.Attoraeya.
UniaTa-tfli.T' b-i?vvi!KAi.'i Drr c?, *
v\_BIBlr?8, I. . ., -. ' II, i " ? I
SPECIALSALEolHl KVICEABLEMUI-hlS
.. v r a-r o: Iba Q i I. ?>. .4_f ' -?.."". !..-.? wi'i ha
lo.d at p...'.. c aj I.." , nt.drl ba : i? . ? --i el I np.xin L.
LowrrMoara V u M.'.t.r hiatuat laidvi-.r, at tna uu.a
., .1 -.,. - i in r.l aloH T /
St U '.'H'-IUV, Juor Vt. I?r:\
BKWVDRK ' ' I '., Wl I'*. : -?'.*,, J ? t l, lan-.
HKlVVoHK ITVY, *A DNI fUAJ, Juiy 11 IBB.
*. CITY, Wl DNKSI) \i, i :
Nv.vs' '. .1.1. CITY, V, t i''. I ?illAY. I -- ln ' \
TWO lll"N IIEII HE* ? - \ Ul Hl Ll ??* -?'? dij
^'a , f tl...-. v>r-r .. D| ,t tu tl .-?.'. i el '..- v
a. y. .ui ??. !? - ? . ?'. ix- i Ihr .r., |. . ir. all -..r.r |. ,r . -.
a ,, ial lenrd i.y axrrciaa
.. t a ' : .: I ar :i ? Bfl ao lo.aj i^rri. iiidvd by tl.r
ao. nl mdarrvln Ma '!-., ,.a BB loBflef rr.-.'r-l
|a il. a - . ba* i r atad al theee ealra al ',r I
. . - ??? ii. a of bil k ...aicaiita aad
ii. ? ? L
y.i ... n* -r it 11 o'.-!? ? k ?. m .
a? . Iha Oorn ii ?. t atab "i. eorurr In.t.i avr.
v Ird -
a ?i aa,, ia 1 "i'r ! --'tatra runr- v.
j \ \|f*-i x >'KI*J
Biaral Briaj, Oe_ -t* t -*? I ivliloe ii. M tt.'Ol
v. tara . - - -.-.iril'iOrrt. B 1
.'. iaa ii raa, I ? ! t. - i I B< I
QPEC1 \ I. 8AL 1. nt S!'.i:\ ICEADLE
if ia ; vr i i - r oi i. - af ?'?"? <- 0 ? m mt**
........?? .: | I lit -iii ibo
: ....... | ;. . . |
- .,.1, u . .-: . i.v. tad .-.aII'iiuay of r.c..
waa?
i N) \'.-i.'.K r'TY. THI Ft-IAY, la t ?.
.,r v-,..... CIT. ,':i I''.'-.) f 7,'md on T1_SIjAY
tad PhlllAi v. wark ibrr. .'?? r Ith. <av,i .- .
..hr. ,...mer Tr, ... a.-. and I. i-tv l.TI.-.i.
Pllll. MiKl.i'il. \ tf:, THl'BrlDAYo! .... i. wvo*.
BAI .J ".lr M.i.. l< 1''. - Ll V I .if .1.
B M.I 1 M.?': ' M I . NS . DNI .-a' \*>. Juij -ia.
J.i |N., i..U rt, Pa., \- a H..I- .-.)l V. July i.
I RLMIRA N 'a PBI0A1 lalrl*.
I.l.'.i AS 11- 14. IV rltllHY. . ? H
TWO I.IM'IU I) HKI.VIf t.AoLE IHUFT HORSF.rl
i:t. li BAY.
I An BBB. R?tBrto p '. I.xir a auprrl r r'aia of Or.fl llnr- a
| tl far itm tbaa the_ troo ralue leno-a i-t rrJ t.. iie n .i> le.
')'. r a im, . II. uj . . . .. i ...d I.- VI. .i. I ?
f d U.r .-...v a. ! . ?-. I. Il'.l'
.. t. ef elly ni ruadi .nJ n aii :. toriaa ix r?, rc.xlly M -J t i
tl. ' **l a.
( HotBart > ? a' i!i,|ly. Patea to eattawata9 H fck%
T-rii.x, t .?'. -...'i Bitod?atoe. I ?
IAMFB A. KKIN,
Hrr.rt Rrn Ii.n. ! -' r r ... |i . ;. *-i '1 O.
QaAa__uuar_B Oianaxi. ? ? irta-. PiaatDiriaiaa i
\\ taaifl ton* ITT, l ?? ?'?' la*S I
OALE of G0VEKN-1ENT H0KKE8?Will
C5 br ., id ai p ib ie aatl ... .i... ? ll ?? bi ll .f laijr,
I iBh-a, la lli.) blfbaal Mdder, al Ibe Biiiflfl Bad ato ?? n-_.rd br
. low vi/ :
H M.i IMUBE, MD.. WFONEfDAY, I Ij I
I1IKSUU lll, .'. < . Tl I'lt-iiA1) .1 i a,
i.ii.imiini. li.. Pn DAY laly I, ITEr-DAT
Ht! KnDAY, ^..i Ht IIAT eftacb ??? at ??
Y.iliK, i* i.. CBIUA i. in v ,
UIKPLINTUW N. I'A. Pt 1,t. I.'t*.
w II.I.l \M-i*.)HT. PA., WLDNKBUAY, Juiy IA
RK IDINU, I'A. Hlll.4 Y J, ly 14,
I \*TuN, PA..TI i ?D IV. .I'.'r '?.
BAL1 l '.icila-.. Mn. W ,? : .1 DAY, Julv IB.
NF.WI .)l l PA . PBIDAY, lu v JI.
I'.'l rn\ II.I.K. I'I . I Ii I1A* J tt
WII.MINi.i.iN' |i, |_.SA I BI) v ._ . lll '*
BAI.l.M.iKK Ml? ^i..M' ,1 I , A .
Twe l. . -Tfld CAVALK. HttKd ' toy.
I- .- raad ai.d Ittaili . p rpoaa-a, Biai y _.-??! ...rxalaa u.ay ho
lil.l. H.?? .
I b'a to . II.I....I V ?. Bt
Tt. ii.i . .,.1,, la l.'....> 1 4 na. .-a-rrii-y.
l - Mt-.S 4. FKIN.
Brar..Bit| 1..-...I1. eharj. lu 1.- M.O.o.
Dm (Socioi.
4 T. BTEWART A <'??.
Ai tu PHKI'lll' D Tn r'T <IIT
Ml.AM**ini*>, saii.im; m.**i.i.*i, RIVER
BTEAMER8, ^ itL'll W, M.l.KI'IM.
< OA-IIEK,
BOTEIxS, CIH'lii Hl s. I'KIVATK DWELL
i.Niis am. Pl iti.it; 111.11.1HS1.S
Wllat
BKST IIAIH M 'aTrin SSI -.
PILU)W. ANP BOUnTBl
I.I.A.M.1-. W, mi i'.rn, BHEF.TS,
TUWF..S AND NAPBIN9
1'ilAlll AND H41P.I CIIPHIOBH,
BBAP1 lUl.r*, l.u i. ITIITAIN.**.
tnL-t LaOTiia, 1:1 ot*.
i.i.;..,,. ra. BBi'-.ELfl and
VKLVET CAB1-T8,
ia-. to., ke.
Ordere in Ihta linr arr loli. u. 0 ttmm a'l parta cl >he aou.try.
Ti.v v?..11 bseaaealfld preaiallp a.'d" at ti.e l-wr.i mailrt
l.ltaa.
A T. BTKWART _ ('<'..
BROADWAY. CHAHBEBd asi> KKAPE-B?1
ABSIONEE'f. 8ALE.
i'll- rn.irr -vtn. k of tair F.tala of 11FO. PRUPIF (lo
ttflaryaflBflthtleedarafa_bleat t.r lla ,-1. tad llodWy'i
Uaaaalnrel. eoaaiailai ot Ireerh, 1 i.ii.al ind Aii-ri. ...
1 I.MK*. MAM1I.I.A.1. ri.u.tK aud DBK.Sd I'BlH
MlMI.-. LAI I.t*. Bfl., bB., Wil br aold rrf.rdarl.ofca.il tu
ttoflfl UM < a II V... b I Tr lli. ."at
MAJlill Ilin.Mi'.-ON, Aa-if-iK.r No. HW I'a.al at.
/ J BEAT BALE
vi or
MOI'Rnimi imnpa.
"FXTKN-IIK AITKAtTIONf}"
M k A. M'aMIS w 1 -.-r lia l...i .. ., of t'l.tr-o-n.rr
Sti.i-l fnr tn daya. alfar bvlow eoal <af iiiiuaiiiat'ain, l.uui Mi-N
DAl, I,un.....i.l MAA M'lHS,
No. tll Uioadway.
DF.LANO LIFIMM.ESF.KVINO VESTf?.
Kf?ry BtflBBB travrlang by Brfltar, or |olo| on boallnf,
t.al.li't or yarbliiif tlfldlllnat ibnald BflVB ' nr. Aa tbtf ara
ar .... . ...lantly, ll.ry ran br li.llata.l at onrr vr lo Iha w.trr
ara |r??*: ll la to a |.,..al aav.muitr, a.d wul luppirt liiuis Wmt
ea?iui iwl.ii.
BCtlUER CLOTHINO COt, fol. HtawBilaiBrfl,
Be. Hl ii.wid.iajr, oviuai Ueaan it
9nimner fietrtrato.
COUNTRY BOARD.?Oood nx.me. pl _
locatloo, *t Mllton. 10 nillri from the i-ity, on th* flaA
.,,:? Term. frotn 8? to 88 p-r werk. Addrrn T. WOBBf
tiY.r, Tribiin* Olfi.*, or Mi*. A. Y .VOOl..Sfc.V, Milto
(^OOD BOARD with PURNI8HED ROOMJ
Jl in a w, I'n.adad lioma, M rniln fr..ui N-w-Yo'k. la
tr*m ? ?'" 81" P- - **?>??? AdJia.1 HUAii.ll, .-louU
VV..t.iiri;rr l.'o., S Y._*
OKU-.NT POINT HOUSE, Orient, L.L,
now 0[>rn. I' il v?7 pl'Manty lit.ntr.' on tlie eitteflflo
rn.l'.itl.r .i..rtii BflC? of Loun I-laad, froii'i ? b Ih titumI
iii t?nrliir. ? Biv ooly ? niouirrt iw.'k lo ti a^*t.-r Uptam
diii ira li.- Innj. d'riTiit. i.ilinii .nd h.l n - '.nrirrll-d * ?
fraw J-." r.-i.n. >? Cr?*.ipoit, Oee.ee by i*__**,'Jhe
?..iid fot Clrcular. _***__
CELECT FAMILY BOARD at CkraraS
kj N. r. Be*ntifiiilay?tif.B:?iti-li'iT*.*4l.?'l-iO? "ond**al
Wi'kv; ktM aaaahea of well faenkbed raeeasi A.ir.*Bly
Roon, 8'iWWt, | ,ri,tyr,f Knii" aod lu:lorl** el t'-* uaafoW
n '?'?'' ? *?? ***v ?*^*..|./"? ??-?? -.
arranonx th* aitrirtt'n*. lioiU IrjT* .\rw"i o. k rT?rv L
li??.aUevdiii..*;eoiii.ei-tflt Hadeaa **'tii mn le I _.--r*_?a.
t nr rnilri. Ad.irraa Prof. ti T. _KRO*-T, CUvorack. .Y Y.
ri-flK LA TOUi-mT. '..? )l 'Sl'. HF.RGKI
1 POlNT. S. J ?Tha, moit dmribla wstrrliif ,, i. r m tha
vieitiiljof th* mrtropo 1* To paitin who.a pur.uuie*B
tl.ni. <?.il yto Nrw York, thiil.oo.r off.-ri I'lpermr uiJn*?
nn-. tifor ? Sumii rr h,i:iir. . ouimodion* lleawb lOll laal*
,,!., N? 2 iottk itirrrit!):-* u... 1I1 J, 4:3". ?a.t ? o c'.orkw
v. 'I.... D-T-at. at 10 M *..... ai.d l iJB p ..:. TraiLi ue tle
Naw Jmryt'leu'ral P.a.lroad, f .ot nf (.ihrrty .... ten tlrraraa
tatt Tim* from N*a?->ork lo ti.itwm Peiat thirty-a-a
mhxnhaa WB8LBI g .lil.L, l'r-|.r.nov
Ucal (Jretate for 5ale.
I'XEC-TORlTSALE.?TfcalaifaaBialapBl
J Siuu luaar HoWl, wa'l.ly and I .t i aliiy known aa t?1
lli.ATIl IIOISK,
at ?r|,o?l?TJi Mou.iiim B**ma, ma_foC_._t._a 9 ttm
lr | I .-' 3ALK. lo Cloii- thr rrtulr nf Hl I.'* OWB4^
1.1*11 K.M M MAltSH, DEOl ASF.D.
Thi* aaael-i?wat ll onr of th* im.it cmv.- nl - ' aod eam*
n'.ir |a i. u irniifaatetit* to t--; teal -a tuoi ,.iy t*a**>
,. I . .,. ireliealeraJorflaBdrrpair. lt - ? . . _i_i.n.*d?*e
btiw, , ,. |r.i.:i-, tl-i.il'lif.'lt. H ?' Ith * ry.r-IMB
. ,fl l I.r. ..... i. 0' r. ., ? 'i'.*.. lilll 1 lt'"*i> [*__?
,,.!..?.. m, ,'?. , il. ir- la<a -* ?? .I. ? .1-. -aaea
?.. ? . ,..', i , ? ? i if * ?P rndid Latvu of .?- y it *****
bltei Wltbmaplirl ?? l _ri?do treee.
-,- "n: bn-,, mt o* to boaaa of tn* bbbb) aBP
,...1 , a.iii p i'ii ir ol Siin.'i rr h itr!*. ,?.___.
ll i. ., ,r . i- f nr h i t.' ii. r tnm Bow-Teak, *ia ?aaaai
, j .. , ,! , ,i, I a ,,1 withn a vr,r by tbe ri-.-,.,,I..o ef
l,,mtuwa - I e r"**tea will ko. aveeejil erttbia 8*e Beew
nil* ',. I'i. "1 l''''?; BBd now hai telrtraphio ,-.,u.m,iaiiitl_?
' ' " '>'T7 .... . . __,
Fll wll* d---- I lirilthT ind dellflbtf- So?rBOB
r.-.'ea' arfchta *a* I .tt th.le* f l ???eelvefl and
i.n, i.r.. n ii'it i* an.l io foiin in annei ilieo or oo^-yanj aa_A
l?i-urr thr i.i' troi '.i ti I. n r^aot r. ?n ,. luiont.
larmr.v. K.T | *T?I* IM a : I IT ? ?
VM. V\. MAB8H, a,:noo.?yaMoonta?. N.l.
ara. w K-aaa,]
Juhv viak-h. kEsaaalaaa
lllKO. I.1IIL.*, ) ^_
IJIDDLE*- OROVE, Btataa lalaad, fo?
k BALE. 1 nll orai.til', p-oprrtv ? n-ain. ib ?". '.' BflBBBj
i.i..-,- >? -1 ii.-l. Fortfc**i*a i: .tim., i ar a a? rr*?
i . %mraBm nnentaa. haiaa 'n.v ?> veam
I , aad naviiii * iiii-riT r Btool It ii Madltedby
., abekavei.it to beoaeel tt.- loi i> a m*m in tla
??i ?i v.v-V'ti. fottermo opntt t* a vv. Wl.
S V N i. rtrf.UI iJroiiiway, tUird i'ot or iddiril J. B.
8MH II. I Wtk An.b'iy, N. J._
COCNTRY BEAT.?R. 8. Liringatoo ..ffeae
: rrlA l bUCOL'NTRYBKAT. (Aha?8b T ..? propw**
. ? . ? i aau ti.e Hedaea R.vr. kelweea Barr *p n aaa
I t ii, > a! :? ,.ot rirri.l iy ny iu t ie tiuu- lor tko
,-, i-iroi ii,* .,-? i-.i-ry ?i:,i .1.1 I T'-ii '"i>i. 'I '???? V*ii***r
. ... i a it.r Brlek building *. i ???.- " baatomal, wMB
?, :?. , .-? ? ti nj a fro t eafooe 1, ii nrr i. *t O. i '? rnuaa
from thrr* la ? fOftl a .'.."' rted bfaaiteea d'i ., - ? outwrna
?r.i. r. eaten?M tbe wti-to btuttk -t 'na *r*8
| tto.j. Tbo boeeeeoataina twenti ' . l bt-y,
I rA lii<-o.--. . i.. I'liereare weik of v*ry e? wxta*,e_
I .,'h- i .. ,,i..i-t *f a larf* .i..o,r?>ab
.tonr ba?ru., n , a-r . ? i. ?r COW-boUOO WtlB ifeod. it*>
i, ,.. be. The gardeo eoot?M aba I two ? ree, ?i..l BB
. -.- 'in.-r ?_ .r | . i ? .: ba ? ? - '"*> ******
,.,i- ' ift.ir ?;!!?!?>> >? atoekod wkb fridt tieea ef tbe ,*bo4?
r.i a iid* On 'i.r ???? Ttl front i-f Ibe Mmvion tiirra to
aPakofohoot Ibtty ataa*, thraogh aattkktba '-"rii?4?
dl vr ,'r MB tia p- rt. t't-'wJue. 'l,ro ,.h at. ?vi:. i>-of uor aid
? . . . ? - - i ? .?a i'r vv.-?i ? ? i.,, ? i:?. a 1 v-i ' : fiiartl
?,.--,-.??: t- th .?.._...- ????leael
? . .-.. , <l i. lallil tbl i. .?'.-?.?? : :??? r ll I ......
._... -. .?_. .;.. . r, . .. . ....
,^eii
in. , .'..ui ,,', ,, nn,. -,,?..,....--,. ..??_, ?
'r. or w.-.:ern fid.- ol tla rt* I Tb ? ll i n- ,.f tka
.bf.trd Coun.'r] .?.?.,. ou tln- i r.d-'n .r.d .tivia all xt
-..in o :..- ffaodeor *J lt* h.m i 4 i ptlAeaaA
? .-i.nv. lt be* *lw*y* beaa mallj ' ,.'i*b*d
| ri..,r-. il ?'.. -' r, :r.| la. .1.,,., li -nai'.r- w -?? ta
. - ,- . ra.lilan .mi > '? ??'/, in i a ml ''? t t-X*
?' : .- ln' It v*H. l,.,t ll.ra I'.r -a.-. Ihr .1' i> IfH
t v BO i ?!< ..tu Ii barr*. le >r | ' Jf t* X.
N i ..iN Ll ' tt
*,*\t,"i ; ? B vi.i:--.'1- \. ? - ia ?> ?nga
I . . w t faoiootl, w.. i u., ? t-'. , ?? '?? i - ' -'-iok -a
,1 iv iv... :?-. fr.nt ?'d llm i r .'a i :'.'.*, Bf raa*>
d. ? i, . i iid t . w. Wlil he . 1 tery . w le B ; ? 'o lt
, ,i r a . M. a ai.i v. I ll N . . Hllkaill -t
Ml-.-oi KILAXDS? MINERAL I.AXD8.?
,-:> ui xx .1 PRAIB 1-idTI! 1.8 NU8.
,-,, ulnl . ? '? leed m I Iroa fo? ?- VI.K it ?* v '. *a ag
L'lWIU V v,'S. I.? 1 . ,ii:-. i -? i \teW*. Sl 1
\'IM l..VM>--'!.? AI.I. W \N riNGl \LMi.
v -Lirtr A,,d tlir,v ...?_. n.,4
*?? H i? . , . b , . . , . iy r.iroaa.
!.ihi,ii:. p i ??? "i-. rroj.; twenty *er* ir.i-u. m kxt
, ?,..-,. t... . ? _i.- ? : j -. >||
v i' aM ar* i | tn?| re-m
-, | ? ? ? i V ? \. I. '. i''i v 1"? ? 't r v i' \a-vi,
ur. an
. iii .,:, a -i v. | i.r .. i. :-.-r Prow l.tf-'ft ot >,,dao
/ '' l?.l" ii' -i ? A*
.. . ,. ,. - - -.,. i .a ,n ttm i >"i , ? .?'??ad
tutlakltt 't'.ini r ;,.,., tntjuxrimtny i.X-1 trt ioea */ fl?I
.,..< ; U* M ?? flefl -*'fi".f.
i* it\ ACRE8 (itxiii LAND En [OWA,_ai
'if'" ? ? i.n.ar i (.. K. f?t
? . .1 -., -. V, n < ?-. ? - . yi, , . ?.
art*. 8 ii ?:.??? ii ,i 'i wortii 81 ??? Uoataiaa
,J,i,^.i, lla MB. iliBin II I* *P"???*?*? *?f
i-t r Nrw Y,r<
-B
Cor^icriition Xolicco._'
CJEV] MH-AVEM'K?Pl'Ml.ir HOTICB^
it 11,-1 i ? ?*? > le eipeol
, - .. ?>).'. V. \TH h\ Y.SVV u. n*ie
| t, I !.v . v 1 i a ;, ?? i . .1 ad ? L.tliwi.
u,dtlnrty I ? -t . ind .-..?. I . ? ? - l vtv?
n- flOO. O r ii itniird ?'iil ' ir'i.il fl. I* I ii-j!??
j.ivrr. A [ 1*1 ti- I'lor.-d p* lir? '. 1 "t tbo
i ,n . : '. ? i ::,M''. meraof lha Ce ? ?Taad
II e lltaaii* xftm
. i .. i noea I .tn ? >** . ? or .r**B
^. j i- ., . , ??.. . r-.i -i ' ? ?,...- ,, ,r ? :,. liiva.
. r ,??..- i| u i ..... .. ...v i. ? t r r i ? x'etk, So.
,t . N. w ?, .i a. . - ? . ? ? ? '" tao
rt i,l ;?', i" vr.l urivir. ,,r . t? ,. ? ..,n.a, ??
? t ?>'?'< y ... ^ .
AN'ini tv II. OBKKM, Ceorp ? ft. P*r_
Dated N-i. York, la j
Crr'i miTiiP SraKirr. otflwtai. vru N... .' : nr.la?a?.
rjtii CONTRACTOR8. ? PROPOHAl.8 i?
| ..,,... r.| . :,.r ? ' 'ba
t.,. < i t.-.?? i ' ? ' ' I ' ? i ' ,? ? ba
,.-. aa vv. ' v. rie, ->*~.m
11 ? i ?? ? .-. , m_.
P . mulafl t mil (TarNafl Keity-iaoaaaet, BOflfl *>r:oo4
?. |o ) .-I K.T '
, rteaulaliaiead ?r?J:ni tiit'y ?ii*li ?t.. fri'n. Hr?ad?.^
?
Korrogu -? ': ! -;. T*?*h*t^tttmraaavaaB
to ) v.t U v. r
i. . - idta| 1 ul.ty-.ijth-.-r *i in .Taaon* 4
to tt, lt ?i r.
l ? i.r' . il.lt O-ir-li'.i aU'"! ?' -I-iJa I .t.. aaa
BUta fl*. .. ?? Rreet.
t r . ? ? . fll ?!? ?? i -'ii-'r-'i.- Baekaa_*M
m >? Tl ,t Ui -. ? I .v .
(.,;.,.. - .'k* aiideafband rattao
..... - i., wklek aniae
.., ? \v .. .i ?
, . I,- ni Onr .inortraaV
,.i. ?? ??? h ?*?
pUt ri'biii ? ? Niarth Kl?w.
fo. -. .? . I' -r Vi "? *. li'v-i.
} .,, ,, ? - n - .. f> rt Na. .T N ...tl, BivflB,
).r. J nPiel So. -? I -- ' ' ' ?
Itianh di. * Ith thr .;>r,-'fi art
I. can 1. - 1**4 -r**1r***8
I r . ' - ' '
i , \.,..--.. a. a . , '- i I.. ^-r- ?? Cea l '-.iian*r
. Ji
_ U)unt6. _
\i;i'\is WANTED?Ib erery TfraraaUi
wl .-...nv ?? . " '? ' vv'- ANB -iiMiV.VN. i.ol*
l AMI' Vli.N.- \N.> .. Ni 'vVI.-'. By I.-i. I I. >la_*>
iv,, .,: ?f ? w loftaa *nd bi* Oenria'i v. tax,
...... . , |.i ir.,.- i- -. i. ? ' ? ' fbe
I ,. a t i , . . -. r- ,..:??? -"****
Adv Bt " ?'. k . . . I- -r . .'? I l-aaUlO
gt ra -ni I- *< I Ml ,,'VT- I - -r'-. | p.Ofl**8*B
? p| ,n.. ( I r . II r ,. .->,- r*d o , ,.- ?. ttm
.... . ?,.,.- ? -t ai i' ) ? ? ? ? i?r*Wa
P ..... r So.i ?'.. N ;. _
rjpo PAPER M VUKK>.-\\ iNTED, ii liraf-*
I ,;... iNi.INI Kl. ,_,,li< ,I.'N,'r-K '.IV. il'NI IKB
ln It App.T 10 jDIIN S. AM'I.I VVS, 4i-.iI, 1 irka*?1,
N. V _
rANTED?A afaala M ">V oi Coaaaaaaai
. i nl* ttwet. Kaa ae a P ? ? ' * ' : *? _J
doebted ir-r-n. ... .t., I - - r. M. ) ? -"'"''-?r ?*
,M?i?iai ,t v-i u KlviaauH .-. _
1 _' WIT.O? Ia a r-l'l i- <>?!.'?-.'. i.aD
tt afieavM. wtiiat, -i.iii-t''' '* '? ,r**1,'_
8818 at hr.t Val.lr ... v. tl. ..? ??.i.r,. ia* B*B Illl8_f ?
?,rl,-*.!'. tl.iid... .' ... i? m N .. . 1*1
|lr \\| 1-".I??Tbn-i* .'\|'.-r:riu'.al SAI.K.**MF.If
* T f I II?- .J.-..:' H Hl n 'f 1.-. A.:j,.'>> bx I.T-r < "__
day.. R ?**.. i'0'i DflBca P"? Bo. ?,*???. i*t ni aahaaaaa ?**
? a iry al'-r. 'r.l._
WANTED IMMKHI \TKI.Y?A TittmlxTT _f
m.tf... vv.iou W/UBBJBBBtaaCB*Bflflts****aaaa
tb.tity. kppiS t*w w fgmiMAM. tto- ** vv BBMaak
W
BEAD8I BEAD8II BEAU-H
AN4I KANCT ulX't'.V
M.r. aaowit. -aa-ae*. fc fwcl4,>llf

xml | txt