OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, October 17, 1865, Image 5

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1865-10-17/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

tiATBST
BBB.? *" ; I
r ELECTIOK ftETtTBHS.
I'aion M.Jorltlea
A8im?.tm
Uthent.???
Aihttbula.????
foltnont.
farroll.
tbasai*1?11.????
fclark.
rierrnont.
fllinton.
AJolnmbi*ni-..
Euyahoga.
*)arke.
(pelswar
?ria
Favette
BBM
Jeaoira
ireene
lallla....
Gntrnsey
lam il tou
?Ma.
i D*m(>cr?tlc M?jorlti**
900AIl.-n. 526
l>s A?bl?nd. mm
3,018 Anplaite.J.""
34 Boiler. I*?
Wii llrown. mt
tM Coihocton. 1?"
1,000 Crawford. 1. IM
28 Detiauee. 635
1.077 Fairfleld. hWX
1,200 Franklin.MM
L550 lltuicock. to
7 Henry. IM
tW llnlmes. 1.100
4.-.0 Iloeking."... MO
41'. Licking. fyj
.Vt) Manon. 203
1,1*1 iJunroe.........
1,600 (Utawn.
jrj.") Verry.
6o0 1'iikaway.....
500|I*lkfl.
830 PBtBBB.
.'..'t* llnbland.
t'A Koa*. .
1,280 M.il.ilu-kT.
4">2 Scneen.
l,2i:i'Shelliy.
150 Tunetlruwaa. MO
1,450 Vr.iton. 5l
563 Wnvne. -J0
1.770|Wjaudot. '-'00
.........ll.tol
1.C.V1
e >5
100
2:i.r>
47.',.
tSX)
Ml!
1(H)
170
2.sr>'
47
loui
Tutal I. nton
Total Deniocratie
Union mojority.
.SIW.I4S
Pe
Xnion M.joillie
All*ftbeii.v.
Annttrn-.ig.
lletver.
Blair.
Bralfard.
"Bntler.
Cheiter.
Crawford.
Pauphin.?
Jlelawari-.
T.rie.
Frankliu.
Huntiti?.l(.n.
Indiana.
?Jefferton.
Xancatter.
Xawrence.
Xebanon.
Uercer.
Alifflia.
Perry.
?Philadelplni..
Btntqnehanna.
fioxneniet.
Tioga.
Venango..
"Warren.
WuMuiiti'd.
aa*ylTaala.
l),ii,oerstic Majoritl*..
1 510 Ailinr.t.*.. *1*
?.ttu lieitl'ord.
75a iv,k... '
?721 lluck*. W
yo"" ( aml no..'?>
SSOiCarboa.
?2 lll CflBtrc.*??? ' ' '
I.3B1 Cl.ir.on...... ;
1,627 ComberlaM. ?g
?1,301 Fuveite. JJJJ
?1.W1 Fulton. ??
-.17 Lel.lgl.. !;'- -,
?..;..' Laaeraa. JJ
. veotniag. wm
Motiroe.
5.400 Mont?omery. 'Uvj
l,2.rO' Mor.tour. *-;'
1 IgO NortbairiDton. *l."t'.'
TOOSckuylkld. *fM
?4!i,Wavne. -M"^
lOOiWestmorelaud. *].u?
n.ttt York. ******
1.0001 ??
?1,11.7 Total. u\t9U
?2,241
300
500
400
Total. 42,'.i|*2
Total Union.12,^
Total Dcmoomtic.I9.;ilti
Union MnJority.33,4
? O0iii*i
PiTmBUKOH, Monday, Oct. t% UWS,
Thofollowing offlcial rrturn,- are reccired;
Cambna Cout.ij?DbtB, D. niotrat, 759 mujtnty
9MtttrrVm. TBBBII Ifll 011 Bfljirttr
Crawtonl Ci.ouI.t-H.irtranft. Kep . 4 irt*; DBTM
titm.. T.tllT. Caaij'beil. Kep., 4,U*i; Lcuton. DM
8 022
BeaverCountv-Hartrsrft.Kep. 2.242; Duvi*. Hem.
.1.490; Cairipbell." Iti'i-.. i'.'-Vl; I.euton, iHiu.. 1.50".
Tbr Itwa Klrriiaa?iimr. Mtaae'a niijorii;
H,\t, t-m I hcmi.?d.
Bt'BMMoiOY lowa, Mondsy, Oct. BX, lt-66.
The Chairmau ol the Kepublican State Ctu
Bral Committee of lowa annonncei tbat tbe elettioB rc
Hnrnatbut far Indieate Got. Ktone'a majority to 1.
about lo'.OOO. aad tbat tt.e UgblMflM will bo abou
three fourtba Kepntriican.
D^morritlc mij'.iiti.i
I.Cp. :j*i
Hubuqne. ? Ml
Total.MM
I'niou n.aj >ri:i?-?
Bacbanan. 400
Bl.ukhiiwk.Uu
Clinton. 50"!
Dalla.. -frti
Henry. '*?
John*on. 3"',
Jonet. 122
Jttper. 300
,Io*a. 20(i
Linn.NO
Loniia. 400
Manhall. 30m
MBtca'ina. Ml
Polk. :(oo
Powoahiek. 300
Potawatomie_. 1?
Tama. 400
"Wapallo. lll
Warrou. "*>
Total..fiArX.
T.Aid Union.6 5W
Totul Dem.icratic. 1.4*0
Union majority.
3.100
rdiniMi.
Nontii
BTATK BLECTIOB, Ti L.-DAV, BOV. ..
Di.'rict. /'... m HflaaaaBa
1. N h L* B.j. Robi-rt Cl tl.t,. j:.?
J..1.1, T. II........
II H.tirrlt Pier.ou. ( . vm ? . I'r 1.
Un. li. I,,wi,. (N.CoD.! )
III Phffly I. Crooka
\ OOhflrtO. !'-? ?
\ I. Tho.-ni. K. St.w.r:
(pr>.b*l)lv.)
\U. rhmtmt M.rpiv,
(protel \ .
VI'l. K Ci -I'V
IX. (.11. Van Uyck.
X
ll.i.ry C. .Viifil.i.
Wi, 'M. lu-.. I, (Ttmauny.)
Hi-nJ. WVfl, (Mi 1 irt.)
MlchMl W. Bun... (I'i..i
-1 ntl ? ( I ' 1
C (.. Ct.ni. !1. (Me/ r- )
Mi 1 ..-1 Qua. Mi.tio... |Om
) ,
Ai. ir> w Lewia, (Uaitflfl la
11 i- Clob )
Thomu C. Field.*
C Ol Sjlherlind.
C-roTie Cl inibrri.
XI. KdwuJ <? WiiuUT. Mott* V. I lldi 1.
Thoiiuu l. strunf.
li.Sti.f.r ?
p). 11 L Miyl.iui.
XII. Jm.ua (iibiiii.
XIII
XIV. Cl.arl-aSta- ' I
XV Adnrn W K.'iu.-. Ii.i.hBlood.
XM M..,. K. Plmtt.
XVII. AlH-llltwId.ril.
Xvill. loim O'Dooult
XIX S.I.....-I Ctflipbell. .lol.n Bo'terfleld.
XX Uaorat 1! Andrew.* 0*flt?t Uf, Piu*
XXI. Jolm J. Wolrott. AvuySkinn^r.
XXII. Andi-w I). Ulut. ' Ciiji.e.Ptrdo*.
XXIII Jam.a I; ??'-.?".
xxiv. r.txt Com?lI.*
XX\ KtephrnK.Willi.mi.*
XXVI. 1 li.rl.. J. I'..-?.? ?
({irol..bly )
XXVI! RtepUnl ll.yt.*
IXV'III. T)...?.a,J',r.,i,a
XXIX Id. I..rd('i..?!..y.
XXX W.,1.,,0 I.Hanpbrey. Oco. Hiatl.ua.
XXX! I) s Benn*tt. HasMB B. ( uttitij.
BXXIl. \V ?.!?r I.. Sv.aiona.
"Ani.Miiiin.ted.
I'aii
Op.k
lliillot Ih. 'aoiainrr*.
The RapwbUaaa Dnioa Jodioiaiy ConTflntion
?fltembleil nt the lieadfjtiarter*, corner of Hroadwny
and IWoatj-thifd at, laai ereeiflB- About 3oo Mfl
fatea were j.r.-i.i.t, and the jiroceediug* wore of an
Weitinjf efaaraeter.
Kdpr Ketehurn, aaa* wat elected f'hairman, and
PM Fotter ai.d Mr. XaaBflfl Srnith appolnted Secre
fltria. (.'..i...ii!i-r..liii- diki-.i.Mon uro.e a* to the nature
Wthe coiiteriii>lated nominatloni.
CoL Vim iJureri, Mflflflra .lobu Fikh. Chaa. Fpoiicer,
tn., ar.tl otban mtn in favor of Hiipporttrigllpmocratii'
Caudirintri?Mr. Fitoh .jieaking lu nebulf of Judge In
MfllflB, and Mr. Bpflacer .iii.portliijf Judge Moncilef.
!*udg<-('oleR ipoke Ktrorifly in BTflfl of a itragbt,
leai. it'publiouu tieket iu. tb? tr.ie pi.licy of th* party.
b tbla l.a mm ?up|M.rted bv Mo*?r*. John II. Wbite,
Uinbrenner, Cooover, Dittenboafer, Mllier, Dela
tld J-.iu.tu and otber*. Thit wa* tbe quaeUon of dla
Nrioa.
?lr. (<^av?er bm?T?j| aa ^Jj9V?9?ll. *.lk\*, n
I ' ? ????.?? ?
The rofi waa then ealled for an inforroal nomination
for Judge ef tbe Bnpreme Court. reaulting xvt roliowa:
Kraatua C. UenedJot... 71 leaao Dayton. ?"
K.B. Colea. 10 E. Delnflild _mith. ??
Lout* B. Woodrnff. I
Jcart'T-H anrBRtoaconui. m
Kdward Tt. Cole*.89 laaac Dayton.. *
E. Delaiiold Smith.... Mi Jobn H. Whito.?*'
-1'I.OE OY COMMON IX. AB.
Jobn H. White. 47 Iaaiie Dayton.? ***
MAKINB COUKT.
AbramJ. Dittenhi-efer. M Abraro J. DRMnbotfrr. 57
Jobn I). McGregar... . 53 Jeha 1>- MaGreger.... ?
Henry Strattou. 7 Ilenry Stretion. -"
Hnratio P. Alli-n. " -_..{_--*
Cmisiderable d_-_o_a__a tl.e., areae ea ??"~Sf5
adj?ur.im.-i,t. A Dotlaa be adjourn M 8881 ri.uraaay
night. at 7; o'elock. waa iinall) udopteJ.
QfEKN-S COC.VTV XOMIXATIo-aM.-The fi.llow.
ing.i,.uiini,ti?..a haxe 8888 made by the oppo-.ng po
htiralr_rtiesef.^,,-:n*Cm,,,iv^ kTmgtmtl
s^a;;;^a,;;nV:c.;';d!^, attftw*
ilenjariin W. Dotniina, -Superiiitei.d*i. of the I.e.
Win. Cnrtia; Ornner. I.eonard A. tv ...B88 aoI la -J.
w Cnrii, Jnatlce of Ree-itwa. Bwart JpaiwafMj
M-mtoSoi Aa'embly.l.tlDi.tr.i't.Wni. -Ui'ier; t_
^KS^SnTJudge. Alexander,n.d,ltM,i DM
trI.? _ iorr.rx. Cl." Bei-j A. WIRMj _,up*rii.trndru
if le I'.H.r JobB P. l'hodea; Cr.-m-ra. 1 utman . iei.1
andUuao C. genderion. Joatiot of' Seiaion* Btaaa
rear-.*-" Membera ..fA.aeniMj. lat Ui tr., t l apt. O.
JuckM.n l)o8Uing:._d Diatrict, Jamea Mauric..
TnK JtTB-ClAl CoxVK>'Tl()N.-The Dmro*
held nt tht BrooUja City Hall tln* afteniooi,. and Ihat
ftfc ? Rennblioaoaoa liiureday aftarn. h- n.-mi
ntillon-,.. both l-ertiea 4V.II the.ibe ll-ljllll. Tkt
Diatriot eoapriaea taa aaaaataa at Daaa, Qaieai.BM'
fi.lk, Weeteheater, Orunge, Paie-aaa, RtefcaaoM, MaM
l__<i huiI l'uluam. _ _
tanRTRATIOR Df Votbrji.? The regis'rition
of voU-r* tnkea pliicein Hrookixn to-dny, at tho diff-r
.nt i>,,!lii,g plae-a aa aele. ted by the Kinga Louuty
lloard ?f Snpervisor*.
?MTmiku Statea Si.Bvica] socir.Tv ? CoL John
H. M ,. 1.1, nr w.,a. ?eBatB-4-0 i-n-ntng, nomitntt-d IT tM
f'uuntv l ntttmlit* , I tliit Soi-fnty by accltuiatiuu for Jul<*
1,1 |he lltiiiio t'outt (.lioit tcrini.
DEaTBlCTITK rO*tPI.AOnATIO*..
Bilrn.hr f'oilou Fire ial Pal-gB Bl I 8BB
CalltUDled al Ovrr Il-ll o -.illiou llol
liara.
At .1 Ute bORf Laat night .1 fire broke ont OB
tt-tiri last at waareknmm Ho, '? Rridjce-el oceopied
aa a e?ti?n MarehoatO by llarria A Oabray. 1 lie l"'*
rai i.i.i ettended to bUding N?. _ nnd t? aU the B00TB.
Hoth buildinga were BUodtrRk eattoa tbronffctotitex
cept the ba-cment*. which were 888881 with whltky.
Upte hretre e'elook the fire ragnd flareely. bot taa
flamea began then t? aubaide. The loaac* BM H
laaraaoaa, ?f aearaa, rould not be aacertalBed lart
alffhl bat tke .'iiinage will not. |.ti>babl) fiU Aml
of tVwoKi, and aeine estimated lt even nfhtt. 1 h
I ?rigtu of the fira l* not known. Hra-M8tt_Bl RaRai
1 wn* 08 hand to inxettigate tbe mutti r. Seetlnii* of pe.
li,. fn.m the Y ,r*t. B8888- and TweBtj-t.-veiitt. l*re
i-iniU wrte alt,' 8188881, 88888 cirmand ./( *rt Wur
low. nntUiaa N". >, >t Wili be leeetleeted, ftii aawa
t?? v-iia 8go. doing i-onaiderabli-<lamage. Tk* wn.l
Mood W*& laat Light. Lowever, Bf M Ika 8881 <-f goinn
to pnaa ^^^mmmmwmm^mmtmmm
Aaaaerienailiiaittaite Fair.
Destirtby.?l>r. M. Lc.eU. Bo. 777 Il-oad
w.it, ,-xi.ii.iit 1 aaaa aai taining a bar afoaia?t-i aflM'
i pr.ii'cd -enti*try atUtk deierie 1888811 li.ention ba
their HgMaaaR method of r..T,?trnitinn ard ?nperi"t
elegai.ee nnd nntuialLCii of iiuiab. Tbere are atv*ra
_.ta e! teeth BHilllI to a MM-I o-.rabiiiaii.'n 1 a*?
cm-Ph..,! ,.fVi.;.-.v.?r.d rabfti. aai t^4mtrmy_a*
plate 111 which ar- nrrtnged amall clla ,.r eh*8_t_.ra 11
the t'a.e at pol'ta rt>ting nix-t, *'?* lOOthleM -n::
Thne cavitlea nre ae nrrar.g-- that tl.e airla e-banate*:
fromt'-n 1-v th" mnene that civmr a nincb firmi-i
.en to th* Brtiflelal ireth Bjoa |he gam ttaa >.*- e?ei
N-en nttan.e,lii, tl.e mmt Inee,-af.l ...r.tlitrv n. r>."
fore in nae. Teeth udiuated t? I'r Lexetta p?*#*
uulh.j.l r. iiiire a n.i.'cli >*? iien yl "?.?"' '" *"
mtuih than the ordinary nn-thod of altaohing tn.B> i
ir.etal j-latot. and ure i...t mueh i:.oie t.'.aii Eblf IM li
w. jfl t.
Tiik Wai.kim; AlATrn.?Th,- tralkini matel
waa ragaatad la*( exenlug, and aom* "i.', U*ut aalhlBj
vaa perfcraed aj maaa geattenas WBariag Om mg* i
threa-JBereal iBBBBfurtartrt Taaamatkrmamwt _rU.
Mr. Slarl* !*c*. ,,f wl.om tt.,-re w,-r<- twn wi,? Bralkei
a^air.ft tin;.. xiinit. t *iin<-.l thetr ai rr'ri.'ntr xn B 1, .r.i
?ome Tiiam , r. A y08Bg man -ttanng Vr Wettmi'i
. . . !,,Bia,-.f ti r> cn ::!.'.? ,
eiia-11, l.t tnn,-. A rn,4r? f,,ini?l triiil fnr th* pr.*. wi,
take ptaae I baniaj nrt. rno,,n ?r rrening. The prtcia,
time will bt dul) announced.
Tk* l'a? al Waiier _a I'nel.
An intereeting d^eii.-ioti WBI held la?t nigii
at a meeting of tbe New Vork Aiaoa-iatiKti f,r tbe A-l
vai.ia-n t-iil ,,f Seitnee nr.d Art, at the Cooper ln?tlta|e
on th- une 1,1 writer aa a faai Dr. Willi _m K liugm.
el 'ir,,y. X. V , ha* reeeetly beea 8oa4?Miag u aen
nf eijK-riu.rnt* to ilrta-rmme whether tteam rould tm
be afrvantageoualj med ?? an aid (? eaaB88BtM8. TM
taMeet wa_|br-8#h( kefett tl,.- AaBociatioa at t!,rlr la*
BO-thl] ne-i-tiiig, 8-4 nn,ir,ii,ilt.e ^fMJ_Bt8_ t? K*at tti,
ii.-iitivi _.r. ?8888*1 plan. Th- o__B_Blttee reporte.
laat night t_ron_U tlu-ir ehalrmaii, thut nltloiigli tti<":
had bemi MallBg 188 n.ttl-r ly BSpeataa-l i"t a aeitk
thut iuaamucli a* the BM-Mtat 8884 by then
wi,h n?t aaagto- ?" d.-ti-nntna with eilr-tfi
BBSBtaaa the bB?M differenco m-d- Li th- 6tth
Inition Of the 0-8l hv Iht hrtro_a.lio_l if t!a
8tenm. tlny ha<l nr.t pr. par*" a fermnl re_?.rl ?f thi
n-hu'.tn ebiuined. 'U.e iha.rim.u ,,f the committee
Dr. Leonard D. Otle, lmwr-v r, i-,. - ,, . rv Interest
ing inf"nr,al n, OOBBI "f tl.e txperl-MBtt __M( BBd t1.,
remill* tlma far , hlt,ii" ?!. I 1 - ti:-t ,?!'-, 1
' -i.iii.-i.ittee hOtti'tit t" i,t,l mi l*mg tl.,- 8888)8 ,,f li,,' dia
, eexer] Bn domeatie pnrpoeae. they had condncted theii
iHMt ,"xi' time-ita eithaaamantaaatneh iraanMlafi
' eeauBoa aoekh r- atove, la tatrt, diRarlaB from oae onlj
in liavi: K iiltai Kad ti> i: in f.-niit u Ih.i k DteOt of ca:
inni wit'. a earlt 1 in the eeater very nncl nkt a <"ni
| liiou " wuiir li.ii-k ' lu 11 i-i,,,- On Ui- i',|, ?,ft!- aj,
B?ratai waa* baat kettle balea la aaet ot arRieh 1
i.ettle of wut-i ?ri- ptaeed, wi.i.- BBathei \eH*?i ,,1
wai, r w?i piai-i ,1 ,11 Ihe ,.v,-i. hehiad. 11.- nm,,1,1,1
,,t i.-ut 1 rmiiif,.1 il-i!iiig tle tarioni expertm*.ti
wn) di-i'.iu.iiitd l> t ln- wiii'ht ,,f w it-r erapei
ati-,1 f.oiii Ifca raaaak*, Xfca aaperlaienta wei*
ooodaeted fur three dayi by fcaralag ooal
in the B|.paraui.a 1,1 Ifca gtitaat* wmamat, tfce amount 01
OM] plaia -1 iu l!,- lt8tl b< it.K e i.rfuil- wri-liail 88. I
day, aa alao Ui* amoaiit of eafcai et reeidni mti aai
lla aiiaaiiit ul m al. l ,rH|a,,rii(,,!. Ior tl ? ,t. t-. ,r
dareabbbbBatreaai 'i aatai tret edarltted Into thi
,, nti il in. ii_v ol Ihe botlow iroii fronl abor* .1- aerlbed,
wi.ii-ti I.-::..' eearerted by tba baal el Ifca Ita iatt,
ateaa peeaei tbrongh Baerlea ol , agsiato
tfce oea tat of tfce baraiag eeaL .\* la tfce otbet experl
ujenl ll i .... I conaumed aod ol ttetetaj
orated waa carefally determlBed mid ested. Tbe n.t
reenita oi tfc. aeren daya' axpenmenta ahewed thal
while 008 | '-ni.'. ol i ua, I'iiii -,1 lu tl.hIii, iry \, ay in
tfci ipparata voold eraporate oa aa attrafi - I
p,,tn.i,r i ( v.ut-r, Ifca v.l'ie um! hun.'tj lli eui.u, , tlot,
witi, tl..- M'lun voald eraeTorate 688-100 peaadi at
water i'. r p?ui.d ?i i ?:.l, tba BtopettiBB beiag aaaOte
-. ,. in ptbar i rdt, tbal lai aaa of tha moaai at
., ,-, a,,. tion i, Itb tbe eoal Im r?a ,i ihe amil
able beal abtaiaed freathe Mtter afceert vii*rc bi.
\\ ? givi lb< ii, ri - . hoafh Iir. (,..i,- fara
tfceaa la detall st eonilderable lenelb. As ln t
.-iml- ati i greal parl ot Ifca haai mi,* neeeei uny loel
-.yradlatton from the espoeed anrfa..i ifce itevt, it
wa? mjjMt.ai-iblo tu determlae aoenrateiy tka ,-int
aniuuiit of iaereaaeof Li.-utcuu8.-d by ihe preaeaceol
I.,- "teurn, bntenongh iraaahotra todemonetratetbal
.1 .-?..bj.-, t i.a vi,ai worthy tba attoatiosoi eeoaemiaie.
Dr. liugiin Btat, I tl. uu !u,utii,tti\e w-ia !,,,? ronaing
on Ikt New Yurk Central Ku.li -ul, ln vhiefc, l.v ifca aaa
ot fcMaystefli Wpowadaed vatei ireri eonrerted lato
h,,-u;i, bj au BTerage coaaaBiptlen of one poand of eoaL
TblsCoapaay art now apprylng tfcepriaelple t? hu
more of lli-ir loeomotixea, ..n.i ni- iliuut tu conttruci
80 ulbwa. bi-llt expeea ly tia iaelode thi* prin. Iple,
Aft,r aaaaa dia, i?8i?'n the furti.ir ooBi-deratioa of
IbetabjeMwat again lebtrad te tbe ooaraittee, vbo
wi re ii,-ii',<',al t" ? -x.iuiiiie it thoroughly und rei-ort at
hoii.e futuie lut-t'tilig.
I'rtiu raonili l iiroliiin - Thr Men lalnnd
l-liiiiiitinti. IO bei II, .ior, .1 lo I li, ir
Ownera.
Frnm Tl.r Charlcitou Nrw., (),-' !.'.
Julian Mitcliell, e.-i]., ol thi-' city, left bero
?ome time eitice, ?n an iuiportant misnun to Waahinir
tou CHv, in ref-r-riee t'? the n-, uv.-rr and *i?-i',ly
reatorntlun to tLc ?wuera ?f the raJsabd bU-d* on onr
Sea Dlanda. Th?*e laada. cmnpri-nng tlo tni,-*r Sea
Ielnnd Cotton toil iu the world, ho* l^en, aa tnott ?f ot.rl
readera know, la j>oB*e?8i?n of the 8>B_d__8_.a lliirr-ini,
aud lt wa* tor the purj-ne of pettlng th-m mit of that
inttitutiou. and lo >.-uable the r.wners to pet paaaaaalon |
Of their tirepertv and go to work, thnt 188-088 MT.
Mltrhelltoui-dertakethettirk. .,-._?
William Wbalt-y. esij., lnw-partner of Mr. Mitctiell, |
yeaU-rday receiv.d advioea that (he i ffort* f?r rettoilng j
the property had l*en completely aui-eeatful, an.l that
after rwpeated ond nr.iiuo* Interviewt with the I r">i
dent and Secretary at Wor. Mr. Mttohell hnd ?uee, ertwl
ln procnrlng a generai order for the rcitoration of tlie
laada to the reapectJxe own.-ra.
In purauranoe of tbeaO prdera, Oen. Howard win
fh.ni) vig,\ (.'UilMi-n, te mnkt a f.ra_t.iu_*uJ?r of
FROM BB80UBI
Factiaa Still al Wtmwk-Thm mftrmehmrm^
Tral.Onll.Wh.lU a laaflfl f?B?H
raaad Fnr.rr Ilrlurard Kebrl* -Offlrial
Wiall Km4*M?t?mm. Frrmonl.
ttom Oat 8p*cial Cc.rr.apoi.deut.
St. Louih, Oct. 10, ldtJS.
The qtiiet of this State is still disturbed by a
ppotilentlal factioD, who are ugitatinf a now politloal
theory, vlt.: a nonenforcement of tho new Constttu
tion. They have recently issnod a call for a ma*? Con
Tention to M beld in thit city. to devlte meaiures for
cilling a new State Convention to ndi.pt a new Con
Mitutloii, wbich will auperied* the prei.^nt one. We.
wbo know *o woll tho oharacter of the aignera of thia
call, are not (urprited; but atranger*. who aeo our
papen nml oateb onlv nn flaflflBBMfll glltnta of our uf
lulra, may well be pui/led. l! ie. ln fact, the lost Ratpof
tlu- old BflflflflflflM pro-Slavery clement Joinod *o the Con
..?rvntive oftet ?boidfllfl, who think they mutt flflflB?
evi ryttiitifr *iiW*tcd by tbe Kmlioul* on general prin?
ciple*. While thi* wtitut ion it iu progreta Lere, iti*
iiiiilnittitedlv true that ln uiany coui.tleH th* provi.ioi.s
i.f tlie new Conititution impoilng a te?t-oath up<>ii
lawver* and clerirynieu i? being violated with treut
inii.unity. Scveral urre.t* have been^nade, nnd one or
two uoavictiou* luiv.i takeu p'.ace. lu Pike County au
nppeal h.w bflflfl taken to thu MflM Court, whicb will
l.rin* tbematter befoie tl.at tribtinal f..r a definlto tot
tlemcnt. . , ._ . ..
A curinm m.xle ofetading tho law hat been dii
envered lu Dflkalb t'"Utitv, whrre a proiicher prepared
blsaernion and preuehfd iis ii.'ial. bnt omitte.l a text.
He was arrc.tcd nnd taken b.-fere a llogb.'tTy .In.tioc
Bl tli" PflflOfl, Blfl da "'"'1 ""'t ns ho hud uted r... fxt
he liii.l in.t prcarh.'d a HfBflfl. Bfl lt n doold"d tha: a
"H.'iiu.ni" require* a t.i'.. Tbere ure ecveral OflflM
now pciidiiiK in the iHtcrior eountiet ol Bialfltera
awniting triaU for thi* otten.e, but tome of our bctt
lawver* on the loral *ide. Ioo?man who voted tve Bfl
thn'new t'oii.titnt'on-untertain *erioiis doubt* ?* to
tl.e p)w er to piiuiih nnd--i a ..'.-tion of the Ci>it?titut:oii
without coiicurr.-ntlegHiutiou on the aame point
A ni?refi.r iiit.-riial improveuientt eiiit* Ifl Bli ? mtt
et the prewnt inom.-nt. an.l a mo.t ?*D*lble ragt. it la
l... Thn coinplolion of the MU.oorl. I'aciUi! and
Kan.es Cltl Kailroad flfcflfllf l.eiiiiii to ti 11 uoon tl.e
rec-itits ot tke road. A larke portion of th* I-oaveu
worth aii'l Atoli'.-...n travel. Intlietio BflBflfOflBM tf
IM llai.mt.ai and Bt Jflflflf* Kailroad. now pattd over
tiix I'acitii'. . ?,.
Tl..' un-.tion of nnif.-rm ganpe 1* *Uo ngiUlted. i Bfl
Raalbal mid St. Joflflpb ? fflflfl* u ? *m I uaMfls tho
\orth Mi*?itirii*t<) neclnnffed t.. .mt it. Ihe I BBB
i'acifle. runninir Ifl Lafllflflflfl '? I tmt I inehei. an.l it
U proinwd t? a'ler the gaug* of t'.e Mi**mirl 1 BflMfl
from !SJ feet to tueot thut tt ll.-' Kinntr-id. U?
mat.'lv t ji. will lieeom* iicn-H.ary in order to tnip
Irfigtit o.erthe nver M Uie Ka?t viiliuut brealtflfl
buik. Ti.e eiten.i..u of th" M....Mirl rulro.vU lo Iflfl
I..wa !;ne U alnioet nmired I.v r.-eeut BBflflM B Bflfl*"
atlag baada, aal UM mtmtih tt St. Ualt affl M ?"??
Bridly m!iai.1 bv Ihfltriaaph ofthe und-rtflklng.
j;,-ti'ir.I BflbfllBBB flBBBBflaH .ubdfled ? U Bl
loaa aad eoadflet, aal in MflM flflflfll Mflfl '"v"n l"':'
n.llted t" retnrn t'. t-..ino.'.:.itie? froui whenr" tli*y
wtm ""'y i ba aaali bn Irttflfl ?ut. 'iherei. h
litK-edeniuiid for lalK-r in Ihe lot.-in.i. a:.a BB?? ????
Kvlwl. bflBflflll] evii:.-.- tdetire f..r work ti.eyh?i" ?
dtOi.ultv in fn-Uiiik'iir.ifltal'1'' eniployinent. 1!" " B
BBHtagtblaf latlta uoaaaflHiB i* iMwunBfafla M
th* I'xct.lvttirv to w.,rk la work.boti* aad aatmrm
tkit bv aid* wllb aagroflfl. Tbi. i? ? apectaclfl wbici
luav b.- eitl'.vrd ir. tbi. elty ?l any liuw-. BBBOfll BM
ll ki I,. I. aie aaplaffl I??.-??i'ii-if itieeu aml ta vanou.
illil aiiflf llnflfl flfll ~r T'i flfllWaa aa* baaa hjan
whi.-t. iqnifltjMaaobJecdoB ladlrldnfl Ba Mflla?
boaorabalabor. TtBflflan a fow mMMbmm ?"???
tlr-'l. in .".ne IB tion* yet. who d<'??'r.. to h* IflaH *ill
?timiaarlU. OBfl tt thtm llllfld a uiau i."ai ColBBbit
BoflBflCfl . la*t wei-k. 'ii.il ll BoB iu J.ill awalting Ulfll
l)av l.y day l!.f rrturne.1 l'.rb*:. aro lo.rmi |r wi..l..u.
and tbo BBB u*e Ihflf BM uiale ol il ia to tflM the ^)Ut<
Our C:tv CoflBlfl K Ifliail Kerr.?on ^ntnrdiy la.t. re
ttmht .1 *i'..l Iflttractfld l-.tb.-ir iml tothe Bnt The;
rrport liai.ilaonje tr.-*t:nn.t fr..? city ofielfllt in ei.n
iit. tl.e. VI..I.-.I. Mayoi Oaatbrt fBTfl flflflflfl of tl.ou
u.'.ii*! ..^-...v t.. * l.n s. (??.'' raaarl ba M tttf u
tbflUowfBflt'alaaa. wbflralfl L?' ptafflflalla bun....
thefl*K?"t NoW-Vork HflBflBtfl flflmTl <lt.ril.ir tl.'
beoaaflfl he want^.l tvary tr..'
.1. i.r tl.ey w.-re inv:tc- w Itmol. wben MMMl tb
I <li;i: .-r wt.. th- re.
T^.re I* i I. , ' ' ' ItflflBboal Bflfl e;
' ,!..f?t. ?tt?tn|.t .1 diaprlalaflll? aatlaBaBtfl
II it,<- Board tt ri.d^rwriieri ia t.v..r of the ?t'\n.'?.at.
11 bftooflag to tba Atlaatl. ?...l llBalaalyfl fla? >? ibi]
? I C.iri.ar.v. Tli. Baaiaoth r rp.rit ti . ?italiily run
' ' tnajrulfl. int bofllfl, b.'. t!. r> BMOtbflTI ifl I
' (li ..Ui. tr*.'..- e.| .*!!. |.k?1 tad <!-'?rri
I' awaan ai* locl Ca llMB t iwfBui* laat, i-y u? art...i
of ih* I'ml.rwrllrr., tl* OBBBll l?*t. nrv ct?r,-r,
tr. in an fll?btl to ? qu..rti-r luote lot loiur.ii...- tbnt
Ihall rtval*.
luipri... !t..-i.'? are itotiia up very rnpt.llv f..r tbfl am*
t*n. Tb.rr li ii..l*?<l * fmttnA mii.i. for t..? .u>r*<
anfl .lWellinm and n la f.tim*l.>d that tnore bfllldlafi
are now ii, mmamtt cn'trnoti'm tbtn tt any tun.
. ,, .? iom TM flfliali | rflat w.li win.r.i i tUh Utmi
ii.ii. BB TbfldflflWad f..r .'.wellinjf. ut t:n* tl.ae i.T?i
laataflflflfll Ba lopfllj. aad ti.e m"*i urdinarv t?o
t *torv Imek bon*''.. without clo..-ti' al coflv?al*yt 9
rn.) "kii.il. 111 r.-...i t- |H.rtiOti. of Ibe rlty, r.wlij? n-Q'
t?tAftt)pei attinni Tbotoflktt boaflflf I*mm*.? jj
iiruwt.iek. th* sltvla yv'-vijiii 0^,*rrrtn.fi?.mtD? I
? tat p?.:nt f"{ BJitwof lurJUf ?'?ilalili.hm.ini.
Bine.' th" .-I'*.- ot fl.* wa/, k aient i -.paltn bt* beot
g:r. ;. t? Um- re. ifil i.f ii .f'l.triid purauit* nt all k (. !
AinuvtiT,'-. 11 Dflw graa eUraaot ka*b*?D 9?.n.t.iri.'.
ni.d .. ryadv for w*^. a l*rj[* nujijbfivf iarbu-i'-. tm
, ??? *'!'f, gooil ?['< '..uO' iii-.ii iii baildlac andWid 'rl?.
' flourlnjr rail'*. riw-ifflllt and n.m l.iu.- ab'ct a 11 mu:'.
? plylof all over tba fitaie.
1!.. ! rn; ii !.-, liirud.m .I.. ialttnicmartiallaw hiul :iO
bflflfl 1*. i<-'t. t'tit tt ?? t*4j i!nn:;i.any ir. lofca QdB
popaaaa flrdfltaflrarjaaa* vbl?b U tat ?tr:i-!iy ftff
t .11 t.. tu- Br?il oi'T lo Ibfl .-I-11 eoarti foi di.p ttl*i
aad tba mitttarv pri.on. of ti,. lafartaeul .r.-. iptl m
01 .i!l ...<.- ?!<-.' rt. 1. aad I'th, 1. aarriag aM aaaBaaaa
[| Ifl rflportfld t'ut OflB, Fri-lin.l't hi* l.it-lr |.iii|(>t
?a Intflrflflt la a roiUaa bIU la thit ailr, un.i .i.r
BOTfl bltbflt u Ib ! 1. fi Tl 1 l>> 111 .ik* ll lu.-. p.ir:..ati> !
rfltldflflM Rfl ! " ni'.i ) Mfladl atin.njf tl.e li. -m.i _
! -1-1 ,.'i,i-rui'|. u'u.iknr.. t? that Ik- n'.l.iWn btaaell to I-"
?urrooaded ly tb* n ?1 ?> do bia laAnltfl h.j.it 1 llbta)
bia knoalfldire Fnrtunatelv *. hav<- no FaO 1 a
io Mi ....nn. aiil 01.ly ? h'ral ooDti-1 ia rit. I.0111. ?i .1
tt.. , t!...t orCoaaty AaoBor,
I'.l^i.r .%. Por.
UttuTt HeaiagwritM ta Thr BafriBan imtri.
ran in rfllbllflfll Ifl Ih.- r.-muiii. >.f MfBI All-ul'.*
?' Bl Bfll I'l.n. il 1..' ...i a. ?' i j 1 ti- I'lr.l'.rt. r1u: glflBfl
l.n.! ? i.'.ir ti...aoafla m Ba gnnytri abaialfl
aaa barlfld bh irrandaother aad aoreral oii.t, tt IM
,:ainii). Mi iiinj: hrMflr fltaln Mal Bmpt -n. n
I bflMad Ua .1 Utktt, "KomiIh- Poa, aovBrli ttht
tBflB t" I' iltitnnre n fer dayi ago ln ve.-y inili> nl eir
(-uiiittaiii'.'k. Sl.e BH tl*" nn ad..pt..l ebiiil in th*
faaUlj .-i Mi. ui..i Um, Maakaaalfl oi Blfbflawd. on ti...
dflatkflfha paiaatt Mr, Kaakaaaia di?d mmj y.-ar*
B(ro. and, witli the exeptiou <>f a fe? yeai?, Mr.. Ma.
I ketin* ln" Uik?ti BflTfl "' K .all.- flTflf i.noe, but.
lowtaftotMi ivji'c. nf BM aar, \* m v.'ty lin it.-j .'ir
j 1 lillihtiitii .--. ::li'l lian 1'OH* bllii'l, :.:. 1 !.... i'!i ?? . I' . ..
I ta flflflflfl oa to BalttBorfl ABflflfli ba n.inti..!.?>. 1 bate
'i.i-. 111, li j.Miii 1.1 j iii atatlag Bflflflttfl*! ntu.tion. in
pfdir that tbflflfl ladlai Bad gtsllflBflfl Ba/aollBfal
th.- Mntn .! ti.. i'n 11' |i ..-t by aoatfibattag to htt M
(e.Hitii'K at tM. tun.:." Any iiif.irtnatioti w itli rnipect
to Bflflflttfl P..?-, only I'.t.-rof MfM BMflfl I'."'. ttw, M
funii.Ueii l.y Mi. Hflatof, No. IM Kmt I'rutt r' . Ilaltl
To 4 orr. .|.011.Iml..
E, M. N. d(?e? not heeni to Bodflntaad thal
8MWM hici a piriotltcttl **nt bnn wlii.li MdflflflBBl
B int bfll "i.ly to ictu.ie to lake it out <.f rln- Pflfll QBflfl
nml ilirict Ihfl PmMBMIM to notify tlie pahUflbfll that
I.c laflflflB That lelici.-i liiui from ull furtlid r. sp<)nti
bility. Uhmmmt Il.e paper, M ih bil.I tafflj for lt
juhtatbe mu.t pny f..r a botel-dtnner if beeau.it, no
tiiatti r abatbflt l.e likifl it or not, aud Bfl BWttflt Ibouifh
l:c lu, l,it 11.*- li.>-.| aml t'lketi Ii?I?iiii.'h flf : tlu- way.
11 l.n Iaa t w.'i.i * pafMi .i"p tukiuK it.
Ita Ln i:iti'(M*i, Cotton m.vkkkt ? 1 "hi t*>
p.iit of tl.e I.nriiiiiiil Cotton Market, ruc.-it .1 l.y thu
Hara S(-..iiai). thflagh utintiy aflmfll la Ua dotail*, 1
wai, a? pnl.li.l.cd yeaterday, liable U> trli.o'i.trtiotioti.
While Mfl Bflflfl of NcwOrlean* Mi.ldlinif *"? 'Idottd ;
at 211-1, a .|.uirt.r of aaoaay lower tbaataa prafl on
the :mth ult., aa re|H.rt*ii l.? Ihfl Cblaa, aa fldVflaflflflt
2*2|.l. Bflfl iiot.-.l iu Aiuerio.n flflMaa. Ttu. I* ex
pii.lrinl.U- bv tbn fact that tbe (report wn. tli. rogulir
BflflklyOBfl fr-.*i tt.e lln.ker.' Clr.nUr. flfld gaffltM
I'U'iii'i' M Tbiiridity fllghl n* eoiBpanid witbthepr*
vIotim Thuridny uight. Thn odrnuo* un Kridav OBfl
Haturday the 2*Jth and ynh ult., reported n th- ' U"") ->
tiewt la.t week. 1* the taiue aa n re|mrted I.v IM Korni
b' I'ti'iii There wa*, bowerur, ai. adflBBM tt li. ia?i
Frlday thi. '.tli orer the oaoUUon* "' U" lirevioua day. \
iirin?iii? New Orieaaa ^44U^g "v to 2li 1. ?ud oiberj
irai^e* Iu prot>ortioii.
nUllary HI_llere at BlBalr?-Ka?eii*lx8
Uarrrnaitnl Uule-B Kegiroenl Tl-ia
terod Owl.
Ei_wi_4_Monday. Oot. 1C 1805.
A large aalo of hoapital atoroa which bare
aecwnnlaUMl here in immenao quantBiea during the
xrar. took place here to-day. I'dea of bed atufH,
blariketa, abcete tablea, 4c. were diapoaed of. 1 ne
bidding waa tjuite apinted, and the prieea reallzed
wet* won* mueh higher than waa expocted. Sonie nrti
Hei aold for more tban they coet the (ioxcrnment. The
aalo will be continued to morrow. A very large
amoaat will b* realixed for the ijovernnient irom the
prpoeeda of thia aale.
Tlie extenaixe military eatabllahroent here ia being
ruuldiy reduced to tl.e loweat poaaible ti.urc.
Tke H,iai New-Vork. whi?h lately arrived here trom
Kort.I-rl. raon. R|a_, waa paid an,l muatered ont to dav.
Thiaii the regim-nt whieh (ien. Ilnnka anid aai-.thia
arai' ly tbat. timely arrival aud bravery at the bittlo
ofSabineCroaa lloida.
Ojb Halkioh CoBBBSPondk-'ce.?Mr. John
Ellict, a former slaveholder, reeiding near Kayette
vllle.X. C, writc. to uaacontratlictlon of what heealls
the BBBianI of oar I'.il-L'h eorrespondcnt. We cnnnot
find room for Mr. Elliot'_ loug letter, bnt we give the
eaaertial poltiU of it. Inatead of having 200 alaxen, as
repoted, Mr. Klliot ?ay.4 he had but l_R| and ln the
cuae of one of hia former eluvea found lningry and
ruL-pd among the bni.hr < bordering hia plnntatlon, and
repi-aciitlnghisniaater t<? hnve cuncd, wkipped and
diiwiarg.-d bira and hii. wife without cauae. makea an
tmpiatle denial. Mr. Klliot 888-881 tbat the man waa
aeviral tiraea diaohari, ed for idlencae, and though a_
nft<-_ taken back. waa ineur.ble; but he waa 88*81
B*l vi ???!. lu iK iinatir'a knowleilge. Mr. Klllet pre
?eno la, 11 M aliow hia _Utdaesa aa u Uiiatei. ua, f,.r iii
tt ,n-e. hia aupport Bf a lot <>f " tax.iblea " ?td men,
wocen and children. about the time ot Rbot-BM a
uiurh, when be might have had ttrongmen to work n.r
Inni ..'.-nre not *> c-rtain upon thia point; -trotig
Uiei.n' th.it Hui'- wat* pteperty, and like other rieuee
bintwitigH. Iu eouitiuaiin Mr. Kllmt hui?'? that our
ciirratpondeiit will procuro lu* iiiforiiii.tion from *g088
eitiiuu" of Ihe Soutt, inatead oflltteaing to the fr, ed
men in order " to piiblihh aometbing f?r the fuiintic. or
tho >orth." Mr. Klliot 8888 not impru.c bia eunc
bows-er, by uaiug auch term* a* " -888888 und
' I'l-mncai" in couiieelion with Nherman. army. nor
daea 8. rightly Jodge thi- otU.-e of our i-orre.poin -,,t te
be aa ' ready to corn-ct any injuttic, doue Mr. Y.lixox.
as "to give voico to .he wroog* ot hia alave.
MltfMBBT TO QRR. WaDSWOBTH.? TU Uf*
immmm ttmakUear* *av? thnt a beantifnl ?o-nnaent baa
ju,ik.n,,??,,l,t,-,l aial er.-etH lu tho tamiy burial
grouid ofthe V.'a?law,.)th family. on Ttmri a HRUGeo
e.ro t? the memory oi G-n. -lamea 6. Wad* worth,at
a- atofabO?l t'<.x*J?. 'I'h* moiiument laofgianiie.
BboMelgbl l.t-t leag and fixe feet wida at Uu. ba*e,
a-.d ib'.ut two feet u Ile and tlve feet long at tho op.
It i* ilx.iit u-n feet l.ich, and ia aurmount, ,t with a tlag
dl .ivil.iiumadeofJ.ron.-. On the four corner* are
f.ur ui.lature c.int->n. On the went aide of the BM8B
in, nt . Ina, ribed it bTOBBBi-ttfttl
i. i- J.-r 4i-u Jtni? * R Widiwortli,
ie. i Ha* 8, IKAl,
Kr,,-, * rnwrnai tmeirmt la Ih* battle Mtba Wl a*n r.i.
A..rl 98 ?r?ri.
A lixe thia MBl.lBtJnB ia an niiibl.itn-itie d*?ign in
timnr* eoni|rjte.i i.f a ifceaf "f xTheat, a elmrter of fralt,
,..ii- nsicki.-. aad n raaaafi knite tm tfcaeaat
m.'.-'i iinuila-r deeta*, "I * ?w,Til, epaul-t". nnd lni.i:-l
vireath. Under thia .re the u ,iuee.
M-nt.it*. *'"'"" T* "
rr-uti.-a'biiri, 0a8IJ-b-8i
l^r Wildrr ?
Iii., AeBR-ratd eicMiuter aa Battrdajr niifht,
?, ir,,, bMweeatwo-Mgbaaad a peRataaaa. one ?i
Ifcabtaet bbbm- RMBtaaf. araa aRM by th<- i.i't" lt
.u.ii u ?aaaet -> M .-o*' taalk ta * bw wmutea.
tma.rmeau tbi* !'.?*? ing.
AiAaKMv of au-ft 0-188 cob?tataatiaa t**
roaaiW' a or (i^raar a*o iiraax
v. .U.i.AiK a riir.v:i::i-lni. Haar.
KlBL ' I OABDRR-RJPtaBt Bt-808M viia Ka< HtXTr.i
ivoai raaani iara i mea.
OLTMTIC THKATIR-'lar Siatanor Nrw loua
HIN1KU OAB0BR-. ca 8-881888 ' o-'">.
HiKianw w tii);at ia- -*?
BARMI'MS Ml -<) < V-\f'. r n-P.OL- or rai Dira
I Murrri uthi Wild Itoaaa or ranrtui
t.'aTl_"'*--S.'.? tr-W V. liAB'Uio*' txrr.8roKt.-iii
eri "ixiai*
POI . ."I. I.UUH.V JHKATF.li-rtirrtaxof- xai
I mifKiit- Ma. uttrVxnh ajrn vn? 081888 1 M
TIIK fliri'.'llll.ATlli.N?>*BW Voak crtcn
. DODWORtfl ii itaJL Riaaa RattaM
' BR1 an I - MlRa -1'' Ll?-Lat M_?aaa?n Tc Nmbi
' i.rVrii, -II*bb? a-i 888 llrixra-Hi-'i I'tuoi.
\\,?(,i.h MIN8TBRI8I llBBBII or Nt.w', ??a-TtL?si
Ari-a'fitrro?-' iroB ifn ..aaia* lairtTioa i
Pertiaia leriBi, Centetata Oaatta
AMl.Ki. 4 4 IK8T1 il I K?DtriT .NtTiuitL rxainiTio*
n.\r UlT 0__Llt_BT?__t_BiBrri88 Tn BaBvauca
r..r?i i.Ai'i tVaaataataa'i i-tcrviov n*r
HOlltTY (ii Wt V1RCERT 1>E fAVb 8*8888118 *
N 4*8 raon, ? it
? mamm
I ainl ?h,p .*ta?*a.
AKHIVKIl
Mu rVmrr, I - ,, g ? iri k, f*eBatr Olrlaaaa
.v.,v-i .Martiia. tl.i-r rai.. Baaat i,>, Charlad -,
?
Th* "tew-V_rL n, mi-Uarl.I, Tribttae,
gtadl thia iimrin:Ig, euiitiiiii"
BtosnaaaaBiti- MUHary, n*v*i iba Oalf it*,*. s.-,
frou, vs ..i,., (.,,?, Vlrgiala IbaWialbta AliaalleHlalaa,Raa
iu tj .a l inni,*.. Baa V. k, -'?-? ' l,.-.?ll I. -l * M r.tn
" tilr.tr. . i-.ei.-.r 81 |- . P , i I ?? I) - r.|?-, Muri.Uii* tll
r r. , *.?.??
I lai lai.L iit 14 ml li.t-t'itinr, I'trti. niir. ..I tl,-tv,
r ,tri er
inr. I *t? rieinieBB Matahl -m B*8oM?aa \,ri..ri*
m I,,.-.. la.li-a,*. Ull.,, tad I'nraJ l.aill. t!-I.,.-.; |,r
, tn?I*.
yt .ma , itv um, uli la. -.ti...ti.?, Im--..r tia AeeeiaM
lbl ,. a ,..,,,.. tl.r a-r,rt I .,lt.llll*a|ull-r. 1,1.II 1 1.a| ,),,
? i < aaato rub* llaai i ? lha ItB
i Bsa .. ? iBOtiBi -Tirai ' o4Tt_"rio>< -PraatOax Sim, u
C?rr**po, I, - I'aaa-cvetUu Ul l>* a,,?t Null .,. 1 Voh
II lha Art ef Bortmlaa ei 1881, Na_r ?__ Al_... Ilmii.__a
lalett-Uaa I.,',,.*. BkMtaaa Opfaaad I* Um .***,-, ,,,1 n-?i
li | tl r il.-. .ra' A ai.r.tj 11, |,, tmee . Krpart ?l ll *> Hu, I.
I UB-Inittr* A.iapi.. tl r iS,. r..| l? I )f.|||, ,a,-r j ll-brl I,?>l
I'lulif, u ? . Slavery U.l, -.., SabatltuUM tad Aior,.,|
aaaaaa n.,,... (., I'.j.m t|-,*i.n..|itb,.n. tbaCanaaey
l.tr I..T* Xj . V.r If.a J ; , |i , \,| | r., I ou.11,11>-- .,,, l)-'t,
rr \:,-..-..|A|.-..,,,l ll.tal' ,Q ,,ltl.r \\ ,r Drhlllr
? ', r, . . tl.r Pn . i, ; i , ,- rv lan . tb* . ?,,,.,,,, ,
1 .\. <nriiiiTi4.i liritrai* l'l,r Baalb Ctr ia* t>*U_a
, '. n t i i ..,, iba i r.?mi latefc at,<r ..- 11, _ . ,,? t ,. ,?
?I.???, ", ,w, , I ,, < ..r?i.Mi. t,._|. l>ax?: ike taaa i_M
, RlBil ? ti,r I'i-,;.-, : |,,r l . t .iid.tl.a, ?l lha rirrdmm, '| |,_
1'ir.l ., - . II .' r., \,?.,,.,,?,
a*'B- * Tll* l .*.4,,t I ul-4TKT- t' t ,''.??,..;?., |..?. r , lai
I- rl?, ? . ,- , ?l|| Ib, lt ll a. , I r I.r. ,t *,?l l.l-tl- Otaa*
? ? i .i An . f baad , . h .??,, 11,, , \* .
I ?? ? ? tl I. lu ii ? ? l I -. r, i- ?. Tha Kl.11. ,,
v ?' . I'll . I
I >i<i-i,rn i.t-.K,.?L < o-?v<?,i ,.i ?li. *t!, eftbe Ba*, l.-t
l-rrt. |-..,.rt.,.tin. i... Prirvr-Uouk |-r?..-r* ior < ,,, ..
Y ; i rll Ka**..
Mi,i,,<-Kaaapaaf '>??? 01*8:08 a*lv*Opeiattaaxta ba
I l.i Si. r-i .u.l ' n. I, in IL ??lt A^,i,.i .Maiiii,,|
laa i !ii,|>- r. il I rnali -, /- , ? ? .
Bat)eo taa iiui-KA- i aii , Bapatta
\ ii ? a .1, : a, ..ni, nt- ta 1 t-ty ial M ay II, ".I-,
, ',;t-rii,* Noxiea aaanna iba Oreai f-t
Iiiimiii. I a a,,..?,. I'r?ii . ,.i W i.l .i i Bal** -I ,-,r I'u
v,la I .?a,,.|?,al.,j?an n.uu.inj MllaOila ,1
II, r ,. ,,,
laTtKl.TIM, TO 1 tll*tR4 \?,?.:,,? l.'i.'.a Kttia-t,'
I ,a , I . ', . . ? li .,, I . 4\ ,., , | , ?
Lbbiaba Ptatw lata Kr,,,, ,,,,, ,-p. ui ,?,.., admi
A M-i. ', -f ...rt IV ,>?r. I?r Paill.ial-. 1,1*1 ra . ...
Rlhll e.,1 11*11, rl | el I'i 'a. I-I.,,l II..IU. ull Iti
la,?u a-- bm '- a-i. < ,
Dai.iKAiir. - t i 11 iKi.i, t i., i-ua-l- r-iu ll, r <8*4*ial Br
porl*. ),.,: .1 1 . .* . a.| l|.I I'-.,
u ? ii U> ft ui Bet* * .,_>., I..-i.n Tb* Baamebtaaa Ball
IWaOi ll* I'r-lral lal.lita, anl 1 I ,. | . , '. . I r ',.. II, .a-ll,..
i. ra , OttrfO ,.?1 I >..,,? .,- i ... ?l ,-,, ll.r Ih.a-. I r Buttel
l*,l A| l,lr Ka'-ta.
Khom Mimochi to tii* I'u irm -is ilaaatbL*t_*r>?Te***
lullr, IU I'l.. WVOrj 'lt I'attv, Vl w (rillM l,,.|,ir.t|.,ll
1'uii.t. I i.'t rn ? tl,* V*!|r- -; .-(?,;. |,,,,..,.ln? *,?l ,|l,l,,.i
Tb* llotehini.> , ,, v Mrr, .1 e..r. Nk-.i > _?* l ,'la
dttllt.,.-. radii .'. ii..,.; NartS Oaaaa, Rl Capi
tnl, Mt. St.rr hlnj. Ml. , ?? !.?
Baxroaui*.
\ Ai.i.it . :r,?.
Mu, ri i.Avxort It*X4
I.ITtUA.,1 1, ?,
l.AtKtT Uaauena -xi> Porbmb m<h*-ti
(', aaaal iai. M n r -,-.* i he l.ertl .11.. . and OeldQuotl
ll?l?
1't ,.'..,?. AM, .,,;.,?
ArvKUtiatar-iT*
liiK skvii.Wrrrri TbirvrR) ooatalaa all
IhB lalltiirnil iirtiil,*, 11,,1 ni, -r-ly IikxI iii tliir u!-r.
Literuiy Bexiewsaad ArtCiiln-Uma; Letter*froaear
lan', ,1,nt ..f eotreepoodealai b-tetga aodDoaisa
ti, Letterai BpeeUI aad AaB-elated Preea Tslegrapbie
iDtaaatckea. a c.ir,.ful aad oompletB BoauMry ?f
li.riiirn nn.l Dooratlo N,?.; l-lxol mire Reporta ol
the l'r,?ei.il-n_* ui ihe _*sr__or_' Club of tfce ItnerlciB
Iuatitnt,-, Talk* iiImh t I'uit, and other Hotttoullnral
_j.,l Agrinultural Information; Btoob, Vl* uteial C.iiile,
Dry Uonda and Ueaernl M rhel Repori , whk-h are
tiiifili-iii-il in Tua Daim Tbjbi aa. THaB__n Wtrxti
TanirKB alao pirea, m Iba coarseofa rear,lb-88at
_?ur nl ibe Latett aad l!?-at Peaailei .Norei* i.y itviag
*uth,.r. II..- ...al ,,f tli.-ae nf ni-, if ?i?ui:ht Iit book
f'inn, w,?i!,i ba trom tta t? bIMM daRara, if paa
chaai-,1 ni t!u-laigii-.i. MagatiBaa m-.a wfcMb tbe*areI
carefullr aeleetea. the eoal btouM be ihree 01 four time*
that *. 1.1. Nowbars et*8 eaa ae Bxaeb eerreal iiu-ui
|ren, 8 und |?-i riiam-iit lil'-rarv malt' r I"- had at 80 eli- p
aml- ._. in l_na__a<Wanu.1 I'aiaoxa Tboea wh?
Iwliev- in iba primlplea an.l appn x- ad ibe rbaiaelei at
Thb iiiiaiMc , ia Innilaaaa Ita Bawxr Baal b-taoaee b
Jolrilng with their neigtilw-r,. m fgf-iag clabe l<> htil
rerlbe for TBO R8-B-WBBKLI Klltiun. li nll in that
v>ar I- ? ;|.|. . -a tu iii an at the loweat p.ice Ior wl.i.h
Mich a paper ,-xu Im print-'l. I'eraoua n-aijing in tli?
city oaa bud ne irtoia taXti*\*ia YonteaA W tm*. ba tfceli
country fri*ndt. Prio* flve cnU. Mail tnbacrlbem. 1
copy t year?104 nnmbem?II; I eoptea, 1 yfl*r, fl.; 5
copiet. or over. for each oupy. $3.
| AdT-r4!wnif:.'... |
TllE I.AHOEST AND ClIKAPBST H AfB 8TORK in
New York bat Ukmovkd to No. 320 Cattal *t. L. Ii a- i t.i
STlMtfLAWTS.?Those reqntrinn the a-wistance
of a itimolant tuould une Hooflam.'sUkkhai liirraR*.
Thev contain no alcohol or injurioui lngredi?nH, and
vet potnett grest ttimnlating propertim, followed by
iio (b-leteriotis .-M"i'ctn. If you are tntfering with Dyfl
DflDflia Liver Coaiplaiut. Nervoutne**, LflM of Appe
ttu- tl.oae Bitter* will apeedily and peruianently oure
you For ?ale by all drub'gi*". Not un alooholic pre
PTUTD' Uki.mbold. Pnife'gut. No. 501 Broadway,
Agent, New York._
Dkmclcfnt.
BflaCT, GLICKI'.I.IE AND l'AIM SOAPfl.
J C HULi'a SOS No. ,1'J PABB-flOW, N. V..
ManufacUrer ol every' ttyle ?( SUple ?<"i To.let Soapa.
._---?? --"""
LAMB ifliatfld with Disooloration* on the
boa i-Hlled moth patehe*. or alth fr-;. Mtt, Moflh lajfl
Dr. PEKUl'aoclebrated MoiH AMD FaBCKU LoilON.
It is iufallible. feold by all druggmtl.
Oi,d Ktk.1 Maiik New,
Withont Spe.-t icl-., DflflMr or MfldktBfll Wl""
m.ultd Bflfl on rrc.pt of Ten eent-". Addroi*. IS. **?
Foori:, M. 1)., No. UiU Broa.lwav, New-Vurk.
BOJUMUN Nkw.
Hoys" oml ChOdiaa'a 0ABMAUN Citawat und/ol
v:. Sura hv tie- Tbnaflflaai ?t BflflfltaaMfl Prlflflfl.
I. V. BkoKaw, No. 62 l.aCaveUe-pliee.
No. ol l..urtb ave.. opponte Coopcr t'nioa.
_ . . _ a- ? -
TlB Fl.1K.1T OVKKCOATS KVER BBBB IS !??
Cointby now readv lor MBB
I. V. bi.OKAW N'o. Ul I.af.ivett* plaee.
No. M Fourth ave.. oppotite Cooper Union.
Mcssm. Fowf-Fit and WbUB, I'iirenolnKii'U,
pive written charti. of eharacter daily at No. Ml
Hroadwav.
? ??
TitK Cxivkbbai, CBOIBM VbDMBB, witli oag*
whcel*. Warranted the bflfl! in oue. Bfllflflflflfla want"l
everywher... K. ('.. lIl/jWTHxa. lieti. Agt, !?47 ISroadrav.
jjuoincss diotices.
l'KHUMH OU TIIB WlRB3.?As |AXT AS Tni
l?!eir.ph ia ei.ended South. Ilchtolag iiic..|ea(or aupplif.o
1'nit.o.ilNlOBT rtooaito CflBBM tome tlyint ?*'r tlu
wtrr. N*vrr wrrr . pooplr more t.n.niinou. .bool .nyttilnj
than Am*rl.-.n. of?!l.?otlona in .pprovinijtbiaat.ple perfum.
of th" BflB WttA 1 Illd rrerywher*.____
FOR < Ot'OHS, COLDM AND f 1IROAT 1IHORDKR3
.... Ittnwt t Hao-arniALTaoenM, h?vlnt provd their *ffl
BBM by * ta,'. of w.ny yrar.. Tl ? Trochea ?rr hi|l.ly rr.:oui
...endrd ..i.l pr-a. rfbfld by riiy.iLiani .nd 3ur$*ou? in tb
inr.y. TkBM flflflOflflltfl BBBB flhBBBI ahoi.d a'weyi I
. ypWrd witi. Th. Taacaai.1 tmjtltmttmmltmmt,_
BATCaaUMI HAIB Dyk.?The b^t iu tlu
wcrid. Prrf.rr. unlmid. r*luM*. h.r.t.le... .nd lii.U..in?.ou
mmmk^tmmmU *i<n*d Wwuaa A. bticatLo.
?alflby all PiagitB. V* ""Tj^- *' aaaBra.____
v it 11 hciTi. iiiw a*- II. Fras K. l'A L? KB.LL. D.
OtVM TH* " Bflflfl" l'ATIST I.IOB* VO -OUDIIIl.?rU?K "?
ll w.i,." v.. mt CaamflT-n.PliUa i n (Ik..?*-.v., ?h
.,,? dflBaaaaaafl *r Baaaaai^BBBBaii i.A*a?t. i - ??*? ?
B. W. Jbwbtt'B AarinciAi Ln i-> the beH
in ii.. ?.,/;j. (i.d ia ?aflflftntail Mfl "' tm mmmt
?o di.r.. untel cutract with Uo..rt.m?ut. Uiuce, BB 6"
Br jMflrty._ _.
Marvin'b Nkw 1'atbnt Ali'm asd D?
l'M?TIU>in AND HrKlllAR f-ILVKB I'LAT* .-***?. Hl^l 1
orna:.:.-n'i!, .nd ivam.it.-d p.ife liy <!ry. Alia ? -?i? k
.'ir'.oiint A Uiak.-r.' ind Men hai.U' "*??.
Makvis k Co., N? 2*Sb Bro?dw*y.
hoiiY AiaPBABB StKKVK BUTTOBB. BWM
Jkw.i.uv t. -Wa M. MaauBfl. laroaTia aso Jtut
rACTTU** >l* S't HVOAOWAT._
_ Tbombb, ELabho SToeauaaa, Rjfra?
ltAr.n*??i, .srrr...T?H. k.-Mat.* k Co.. IUJW.. C ui
Tru.aOJbc.only ii.V,.i\wj*. UflyBBOflaaA_
!)AMKH I'I'I.MO-l'.RONCIll \I. TROCHKI.
Kor Cflfltftt, Colda. Ic. U?iwt. Wo. ttl Uardaytt.
KVKRDELLlTw I.DlilMi CaMB DkPOT. No. a;
R.^.'w.v N \ -AB tl. lat.at ...i m**t ei"a?ul .tyle.
vK;" n,A ^ : ' iffnafll, Kron'hNot,P.p.-r.ie.
UlLU, iviMHABLKflAiitCtnTKR; BtyfeflnM
,.,j . ,,,., I .,? .-.. l.nthf hr.t ni.Micronlv. I B.n a?
Boots and" 5noas, at ndooed pri.es. i
Mfl k K??wAao> N < IIflad HAaaB. b'w\mt.
liAimnrt Lifi-llkf ficttrbs.
rtrtti VlfWlte *1 l-r latai P.'i.'lr.i** *l? All ?l
t,.;rrr.t.t. ;ed. B. A. l.?W... >.,Al?tti*th*m-*t,Ii.\.
~~At Ht'NT'? N.?. 4:*> ilrondwar. beflt FrbkC
(At. lioOT*. fidy owl. or oid-r, *? .1, Vttentl.ea.Xb, r Boo!
?wi |.u.-. ^14;{I --jj'1.1-. tyottetipiaa
XbflFLoaiBCi Bawnro-MACHiBS, ttithBt
vrtBM* Fr.-d .nJ l oii 'I'" T*n***o-m*kin| f>ur d.ff.r.i
ailUb. < N... 50ft Br.iadw.y._
OtOTBBA BAEKB'a HltbOBt I'roiniiliii K'ti
*? fltkrl. aud ImtAdU Bh >?.wi>u Mac?i?**.????? ?? M ??
\7,,.lemt.:. ? '? N ' -1 ??'? iB-, Biw4ly._
Howi Sbwiiw lfACHWB COMFABT.?EUi
How* . iv. ..i-(. N.i (?-"? :.'?.' ??? tmt* w?nt..l.
' Wiiiau.ii A Wiwoa'a Lock Stitch Bflwio
M.ctiiiH .ad llutti.u Hol*M?.'hio?._No. t? llroadway.
jXliLbBT'SKWIIIll MAdllNK
i ivsLurax v (iia**. No .">?*? motMWmy.
IUKTHH.
?fllllTOMB?M MbMb ?? MaMg Om i>, tha wif.:
Air. . .ti.. M llllu.il ul . UnUtlt.T
n.lKIIIKD.
BABB i n-nt' BOIB-AI Pn. ;t,k.--P.i- B. V. on U'mMm
l.? ".-? lt Bth*ia*M*a*. *l (1.^ brMe'i par-..-. ..-t^
. ! r " b?So n.'y .,- r.i-. la IViUUni ti llir*.r ..
Nn. . wl '.i I- I..-D diU.IUir .-(...- .. !> i li .1,
fji.i . r.cy. ^^^^^^^^^^^^
MBM.
? ?! ? '? r li Haflbaaak, i.. i . ..n ? ?.. 0 ;.. c.-i
( rv. r' ii. Bfl BU .'ai..' I . .
Dl PlliNAl ').. < ii !./, )) t !". MM I II. H.ii.na., tr
,.-.: ..| bl. ?-"?
..... md tn- -l' .' > ???? n - - rfally n? tat
I.. ct. :i.i I i. I-it.. i.i :r ...- .... lal* r.-. .1 . ? . No, ."' \l r.i
li i t>.r tli -t.. a* \lr.ti...i.v i...r..... ll i ? ' k
t t..:l!.rf BvilBlta.
lii.v ri IIKDHD lt Si.,;.!.-iit-i LI. ta Baaday, OM M
iv ? ii. wi'h.w ..' t. Wicbn li'H'.i' rd
t,,. i i .i Um i.im v .ii.- ine .1 ... .ti.-nd t!ir (batalta
\\ . ... l.i. -I .- , t'i ... '.. ?. I ?..?? -,. Ir "i t..- e.t
,1, | ,? ol L.r ln.lii. r iu ui., >. i.. lllut ... .N... 94 I'isrr*
,.., -.!:,,..klr
li.uil.t. \i FHboB Ctty, ttu, ?"? Tbanday, '>". M
...- i.r li. j?.i,i y Svr!.. tou oi th* !?t* B*b*rtBhaflU?l
li,,. ? T. ..' 1 II tt 'f.
II \\\ I i-i -ii:..-.! ii. QBtaaetd. .... IB 'iJav. Oet \u, thr
i, ... n. of i.i. te. llart*/ F. U*? v Ud S. ' Vol tmt*
i , ' ", ', g M I. Ml,.. l.-ll ... tl.r b.'.lr ott.ii I'at.M.y
. i ..'. i? I O y ut .''. Iii Hi..) il .1 v, :,,-1. ?: ..rt.
r. r ..... <?( lhal 11"^ ii..i.t. * ... ,..>riuiia iun.tcrri.il nutii
I.... i u-.rii MM aaa
III NT?At B BaB CbaflBb on S.I'.i.Iiy. th t. 11 Ki l.rl
II :,-. tmmik ..?:.
1 . . Ji.'.'t .i.l li-L.la -,f'br f.mily .-. r*.B*CtfuU* in
.a. d i.i .-t.-ii.i ih* I ie r.i. baai 1.1. . ? rt ? :??. - oi. t.h..
b?v (M 11 Bl p m
I J,)M...-().. 1! . r i.j. Ofli lf, Um Ri v. ;..,t Jonr., U. J? ,n
Ih* '.'-'III T-'"r nl bia *io.
K..ii.r.l (...... Ih* I'l.ni.-h af Iba i'.Mi|.|.ir... No. I3B -t.iitoi,.
ek, mTummiay.tt II e'eteck.. u. Th. It.. rrnJCIargy
n.i i t.i. "J. ?.? raflaaBa t t* titead w.t.i....t t?rii..-r i..?lu
-I
MAIllJ.N?lo llf.Kiklyu on MoMliy. .1,1 Ifl, tlia R,-T W.
\> i Mtrta, la th* tttb yKi*f kl. ag*.
Tlu i.-'.ti.r. n:.J Ml l.d? "! 'ln- Uiin. . aa :.?<,-.?!'? -iiv l'i.itr.1
ta .tl. uJ tb* !i,..enil, .ni Wr.in. ?!,?. ,|. u<U !-..'. .. li
. ... .' IIB tlu- r.-i.l -ti. r ,,i I,,, imo'I.,. , v
IluiMrll, No il Kru.ai-.i ,-. , lltui.klili, Without I : I ri ii.
..I.tin
T! -? i. niairi. to br taken X- H.ii.ivar. N. J., i,.c i?.rra.*iit.
I .lil .r. l? pa^.-r. pl**** . > j.y
PABKIIALL-Oa Banflay aiaaai Ori II Mra. B.ry
I'...,n.r. wl.l'.w of tl:* laBCbtrla* PwihatL
ll.r ir.rn.l. aud tba I li ..!. uf th* family ir* :uv'trj t . n"md
l..-r I......i?*:, without lt r her n,\i .li .n *t 1 |. m. ou fur.
d.iv. ih.- iud, |[bi? ii,,. p.?, j., Ubuuh , Chureh oi. ll ?ri<
lii.-t..ii ..(.i.tf.
I'l'HUV-Oa M.'.urdiv, Ofli M, M.rv ChflBttBl wid.iw.t
tli- I.t, lln, li.'iuli l'urd>. IU tur. thn alth vrM cf !.rl ..**.
Ih* n ! itltM ....I iii ml, ..f thu Mnlly ar*i**p*ctfully invlred
I* nf -nl thr iui.rnl, ftom Iii r Utr le.i.lrn.r No. .l'i ?.*,
Kuty .iitti -tt., iir.t Beeoodav*., ea tl'r.l. .-l.y -l? IBii
in.t ..it 11 e'oloal .i. ui., willioul f'inl.rr invitati.ii
Tl.n reaMlat will b? BM* to Ku.t l!!.oUrr for intrr.-utnl.
::( Ull-KKK.I.IN -Ou *?turd.y, OcL U, lir.i.y IL flcliiBfc.
Iin, iu :.- .? il 1,1 T.-. r ?! ln. .|?.
Thr fr.rn.l, of Ih* lairniy ?re r-aprrlfullv lii?,>J t.. ?.'r:;d
tl.r i.iiirtj!. tr.mi hia l..t* rr.td.ui-r No I.l In.t IV mity
ai.ll .1 , ,.ii 'i'.ir.d.y, !'.ll. u." . .< lU ' "? witho.it t i.thi-r
ll.v.t.ti.iu.
SMAI.I.-At DahflM. Ot, onHuudajir. :.H| (',? 1',, ,f..r
? Hn|?rlD* Pt??**. Bahnia. wii. of 1% ...... .sn .,i ot tbi.
rll., ??r.l ?.l ,. ir? ?>'..I ? nu?tbfc
llo .1 ,r..u.l iri.nd.ofllirf.tii.ly ar*lnvft*dt" att.-nd'hf%
arrul from th* B*pU?l Churi-h. Uubuir. oo l\ .-.C-.tiiy
|Bb u.t. ?l I fl'aoflb V- tu. 'lha Mew-Uav.p -,r ,.?;
11. -niy?.>.rntb at ?IT? "??? "id conur.-i with B* Oaa
tmri laat* B M*i?a.A li.iw.uu4, baflt Umjtaiit m*| y ?,
VR60M-1n y?r**j Ciiy, on Moedaf, Oet. W, Tetet ??
Vrooin, lnth?(iiltiy??rolbi? a|*. __.r.n. i?.
Th, r.l.trv.1 .nd fr&nd. ot th* l?h tLl|l|ll'?"L*
tUti to attaad ih- fanaral froai lha Faa ^'?J*4 U"lC,:
Chureh in flrtnd-it.. on Thuradty, th* I'Bh ia*t., ?l H
o'oloek a. tkt_
Ar . maatius of Ua phyairiui. Md ?or*eon? of P****MBh>
prnl.y"TJlfoet 1?.Plfc. i'r. Wn, B- B.bhm^ra-d-*
th* forfowin* re. "I .tion. were n.aiiinoa^y ?*?^7J-->ri,UL
JriljUf l? tb. providra". *t llod oatrt.iwMl *?< **a?Ci.l*,<
Dr llavld I. I ''ii.iiit. ha.b-.ii tmrtrmd BflB fllMMi
mm*Um\Ttmt to thii ovaut we **r- m^ly *nd ihU lartitir
;i ?;.o^' tui Stfc wii '?"?*?? *m ttmt bum *ky ?
ui.ntr.f tiiieouin 'ii < urr;j au t-.pa.ity ?? ,','.,,. >,,?.?,
.ol -lirrnrd hy l.i?h u.or.1 prtnclp* ttAmJtmtm*mtM^mwW.
TprtlllflllllTl hy ?i-l.errl'.il tei.ip.-r *nd * ?et*r.*?
kBm**r*m\ Thtt in BadAai Ifl Om bag^MMM'bfldlfl
th* lnrthitioiu with whirh hr *ei WBfltltM **!*l**'m*.
?ynmathy, w, ajoBfl wilh lli.ni ifl tl.<- lainrtntt ttual *r ? ?
t irp.redto di. u w.ll .. to li.c .nd 1... n?.w ?>?*''*''**
tlwlrtiitioaoftli* ChriitUn l*itb aud bop* ?B|M ?? F"
le.a. ,1 l.rforc n.eu. . . .?._,,, -
He,il,ed. Tti.t the Bectet.ry bein.iM-.rd B tr,"*'"i,"
copy oItueiere.o...tior.?to tlir f.nn'y ofthe dcetMO, l > "?
Karuti*. of B*wd..iu aud BfltBflflflflfl Mdieil Iflbiaa *id xm
aucl. Uiediial .id .rcul.r ioumalii.. be l??y draituat*.
? R. PEASLEE. M. D.. I
WM. M. ( HA.MliKRLAIN, M. I)., I,..,..?,itt^
HTEl'HEN KO01CR8. M. I).. I
JAA. I. BROWN, M. D.. 1
K. BaADLRI M. D,, Pri-fet.ry.
Qpfciil Xoticee.
I.ruu.l Man* Mreilua
AT THR
OOOPBB INSTITL'TE,
aa
FKIDAY F.VIvNlNQ, OCT. <49.
TO
PATTWV l'HI<: NOMINATIONH
KAJ>R BV TBC
UNION STAll'l CONVKNl'lON
AT 8TRACUSE
Thr f.llowini nam.-d emliumt .praketa ha?* b**otatttfll lo
aJii... th? mrrtint: , ._._?,,,?
MajouuV J. L KILFATRICR.
MAloa (,R?. KRANCIS C. BARI.OW,
llov. REIT.EN K. KENT'lN.
Uot WH.LIAM H. SkllVAHO,
llo.i. KDWIN M eTANToN,
Hai. JOBEfH HOLT.
OeS. HENKY A. BARNI'M.
(lan JOHN li. MAKTINUALE,
Cat JoSEPil HOWLAND,
Oaa. PATKICK HENRY JONEI,
Oa?. (.RUN CLAV 8M1TH,
llos. HENRY J. RAYMONl),
llosr (.Al.i sil.t a. imuw
Ho*. MOHTON McMICHAEIj.
1(09 Y UH.AHKl.il SM1 lll.
llov. JOHN W. H)K.NK1
( oi. r11(iM \s Ii. VAN ACIIEN,
Hov 11' IRACE OREELEY.
Oa*. 8. K l AREY.
Hov t.llAl'.NC'EYM. DEPKW.
Hov. IAMEI R. DOOL1TTLP..
W1LLIAM M. EVARTB. mto,.
K*r HENRY WARD BKKOUER,
Orn. !?'1EWART L. WOODKORO.
Hoa. HENRY WII.SON.
lloa. DANIEI.8. OICKINSON.
Rt'/CS F. AMDUCWI, **q.
lloa. II. O BOBL1.
HVNIEI. IIOL'IIHERTY. ??<?.,
THEODORE TILTO.N. BflB,
JOHN 11. iv ii ll K ria.
Majoi IAME9 HAIX.ERTY,
A. J. DiriENHoEFi.lt, BK) .
ind v(Uer*.
SEATS WILL BE BEBEBVBO KOR LADUM.
?.. HK.I.AKIELO HMITH.
i .'lairmin OflBflBBflfl ot Arr.u^a
!..-]ii It. Lawbbb. a,
Mi BBfy._
\\ enil.-ll Pbillipa
WILL ??EAK AT TIIK OOOMtB IN^TITUTE.
WEDMBSDAY liVKNINO, OOT. 85.
MMaali ??B BOWW WCtOMOPI '_
B^ll7rKi^r.H.i..n*. - j r BttMdj tm *\*$Tt,\ti?
K.i.!...ion. will li* if!a.:u?>"i by NOR.MAN ?V'*K"'.-?*
, ' n,r?aiti? >t t!i? R-.-.i... "t Him S. ea-*> tai A.t Awxiiim*
fcenAmutaxl JcoRdltoot. THU (TUEBUAtJ EVEtT
INu. .t 8 o'clo, t._?
A. C. A. J. W. Uell, No. '20 Foarth-aTr..
OKKEIt A L\R(.E AND riNE ASSORTMENT OF
OVKUCOATS,
11U.-INE8S AND DBESS SU1T3,
IN ME LKTEIB BlljlBi
ll. Jj .....J,- aud lo Ordrr,
'iO Vr.n C?!.T Ll!?l 1HA\ llROADWAT 1'BrCR*
A.a-.
(ll'NTI BMI N I l I.l'TlIJNO m.dr to nrjrr *x-l*Bvrly.
Al IS I'rr ( .ili b.-.oW Bnm.li. iy I'nrra.
At M>.l.l. I'.RUl'lIEH.-v N'> kt hro.di??y.
ran.
OiNri-EXEV.-l aNo CtllLDREN S
>ALL AND WINTER
CLofHINO
in .ret, rtriety. FIN'EST OOODS. BV.9T FTYLE3, Iowk
pr.i... mi th. laaal -atay-,,, ib.^^^
Baa 10 ?nd 7*1 Bowrrr.
I'I.iiii and Oraataental
IRON WORKS.
Thr aaiaalflBdhafltafl eomp!*tr.l. aaabtf uf (li.lr lan*
i ...itr?!t. for flir-prooi .i.d o'ti. r BaiMaaa, aa tmm prtr.'fl
t* n.Bfl c?.,iiacia i.'i >iou Bfllb l.r buiidi..^. ou (u* ?i-?a
l.vor.j!* i< r.n..
,1. B. A Wt Wl COHNI'i *
ZT. BB 1,1*1 Cwitr. i B. Y.
, ..-het-'s ChMi-'M* af Yamh.
" ? .. ro. . hi
COMPr.EXlOV tkIN .nd 1KETH.
I'n ? Onr 1MIW | rr Botl.'r.
K*ntif.eli.ii-d at tu, fH,b..r?i..r?,
N "IflilTB avi . torurr of Korty iiah B.
^0'd liy . 1 Dnj^iati. ui<l h\
B. A. t'J\ L.101. l\|.,d?M!e \,r?t
_ B '? '?! Pllitfll-.. Nr? Vofk.
I'enu- i '. _
IHF.EOt^lK^Io^l
I'S
A
KOK TUE HAN'pKKKCHIKI-'
*!HS?.J!XdFII[f* PEBFI'MK.
TRV II" TRt n 1RYIT'
>old Ly .11 Drjfii.la uid Fau.-y Oooda D?a.'i-ra
E. A. Lo\ y.1 iv, Amrmk
?_ 8% X} K.dt.in .t . Nrw Yerk.
Or Mnnaf'iKN rrim?.?,' BDo.MI.f Af.. Kl'I.WI.
HHOi'l.!). ai, riLti. laiid I IKft.'NE BRACEf.-B*. ll
Si. M.rt. !'..>??? ''i ?' ire . i, elicuUr.
I'k Kan^i?.': v >tir hrnee bit, ir?l my d.n?htrr of M**?
?ul, . i iii di-iyiin'lty. tiui iiii.-.( ..1 : ip. ttid abou'dr.c Or.il.
HfTt IIINOV I'k.'- .' W. k. Mnir.ti. MflUHW. N .1.
U'HirbP* nnd .fi-wiHrv ol all Dflarriattooo^l t
SJ? by UEOROK l . ALLEH, Jo IU Kiud?i>. o..r dao*
M..H ( .nil-l loruirrly Be II B/flU a.
.- ..
l,adieB' Pima-Nevr Ntjle.,
TH(i THREE, POl lt an I PIVK 1 ifnti>. IliMi'IP.'l ttntr,
I.AR- erneh tn -nl' b> Oti). C. ALLEN, No. li.'. biuadw.v.
on*d..ui b.-lvw l am' ,t
I'iaa.-i- Kl.ii..
of all ti.id.. IriAMO.M* I'KAKI, R(l^ K M ? R 11. II.
OAKNEI. OPtl... Utlll Ni l.K i.ij.; . M ,?-.. I'UKFK.
KI\K. EIOII1 TEN to Kll!: l-IMIi'I. Pi.f./.Alli
Mrh. BtalflbyOEU. AALEB, No. 4i:. b.o.ada.*y, our flaafl
b'-low l .n.i! ?'.
lioid t'liieiU aud 1'i'n-.
FIVE KICMT TEN to TMIR'l'l IKil.LATH ete tua
?.... by i.. C.ALLKJI, N*.lUBaaaflVay,?floaaabaWa
C.iul...
I.iil.l Nr.-klaee* lor M.-?i?.
TEN, TWII.VK and FIFTEEN lo PIIT1 IMH.I.AKB
. r ., I ..l l,.f ..l'i r . r i r. i... i . r . r , l . * ?.. 1. 1 i.tj
iicli, tor ..Ir ln 0F.ORUE (' AI.I.1..N N?. tli 11...O
w.y. enr dc-r brlow ('.n. .'.
raaa. BrMal Faa*,
Kor Wr.ldin* I'r^.rnt.?TEN. FIFTBEN TWF.MTY ta
F1FTT di.i.i.AKs aaeh, for .al.- by UEO. C. ALLi n, n^
II j Bron.lw.y. onr .I.mT l^loiv C.ti.i' ,t.
To I'riv.ite I imille-..
Pui*..!d Hoi'Riios, im iu.dic.1 .m.l prtrtr* me, of my
1 o*n pri.ru..! ar:.- 'i, ii ln Kootucky, flruhnciat Ih* Kelbb
*lry|ibb<-n. Mll!*r, .:>?! itltrr t.v.ntr br.oi.. lor >alr bm
_U.E. ME.Mtl'.V, .>,, ? Cbiwkai B.
IIu. kl.-! l'o Um Traflc.l-Tlie SKAfi: Bl/ClvLIS
aold, wliolr.?lr ?nd rrl.ii. I.j WALl'ON BBOfHBBI to
BPBAOUE'I PATEBT I.EVER Ll CKLE foj 8EATEB.
Tftt'NKs, EIABNESS, fce.
'i'Uy ?r? llie tcat. .-l.-apr,'. aad mn.t du.blr. A!t yuf
Aumet* of Sprnj,.*', tmthtm BBBaBfld *<ain.t Ko?. N... fl
W..-r*n-at.
i old.in*: CbbMbbI
Kor co'da. roufhi .nd iofluoi.u. Thu prrpaniioa 1*
ajaaablatotlM BBb *ad ..> rd- mi .-mr BUBHBOM B
Kamily |)r,N,:otr, \o. in tMot ll.,...., ,..r?rr IJ.nl.y-^.
?Haralon'a Fiiti-nt Krp-aier ....u... n? >,? B**B*
l.ibty h**edl.**ally j|iabir|td. lriarxrrr,l.,rfi? p.rt.bl*
irom 1U alm.w an.l iiglit Hi'ifl.i. ia .i.n,iir ... U' i-.ni.lr i.-ttM*.
todtflB b* loa.lnl ?r uuloii.l.-d ia Ih* .l.irt It i. tl.r n.o.t mt
fwtili- ptatol Ul u.r. Kor .. e 'uy .Ir.ln. *. tmtttf.
KlIlaN ll.n M'xirr Kaarna<-.'?. tmt WatmAmm Dwwlt-T
hB Or.ea llouara, k,-., No. 18 t ru!ie ? , N.-.i 1 oct
BBB at.mp to. i-irrn'.r.
1 tl v..11.1'. Tr.-ii. -Ilii4 (hai l.a,
Pri*. +.' i A!iS.
I'lt.nt (nntrriiu Umtmr* + I.' to * ' ?
Btld by B W. sMl i U. N?. 90 l\ l.1.41 .1

xml | txt