OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, November 11, 1865, Image 8

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1865-11-11/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

_|,r Fiinrrnl of f.^rd Fnltr-rrs0_i ~ Thr-j
ajaaaai at Cauabaaalgi Ho an.-, AJaaa aaa
r,:".c of t'1*" PiOri'^'oj and in W4--W ?
. . .? iibr7--A M'i.'.?>i? Riaaaagt?crlc
C:tl?ri?VatB ol" !'??' I Rti?-<!1 ???? b_B|
? oiiitit t (Baaa tiio m( b_b < msic Blagaai
?A iVnrtirc BlBUB ?,-. n IifBBB.
I
:, ?? v. 0 ' ?
? tba wa I ? of '""
I : . I bb aaa
t laa
:
? ?
1 ptr taai ? :
: ? ?
n ? '
1 ' :? ,-, ,
; ?
ll' T_. I
bevB aarpi. ?
p/ ln tbt
1 ? ?: 1'
? .
t En '? gone
M. ?. ? ' I wa
1 ? byl
1 Itb ? ? . ' .
II
1 ? 1
I .
? .
ahaaai ? "? ? ? ?
BB 1.;. i
II 11 ? 1 , ? I '
grapia, I '
,.. . ? . . .
.....-? . Ard
? ? '
li ? I ,
1
I t.-d l ? . ? ,
??-.?':
i. . . '
B t 11
.1 ? nf tl
,..' P
. '??
W.
? . . .'
,,. , .
II Ol '
,. "?? ? ?
I n
: .. ?
?
i ? . _ . . ?
'
I
I
I
. r
r
l ..
'
? ' ? ?
:?
' ?
?
? ? - ,
1.
. . .
'
11 ,
, 1 .
i
1 1 ?
>
1
ii ?
j ... . :
I
1
,,
?, ?...'?
1 ' ' . ' '
?
: - . ? 1 . I
.
i
'?:?.'.
1 ? ?
? ?
pl
ji '
v ? ol ii:"
1 , ?.'.-?
? .
?
, by ll
. ?
t
? , ' ' '
1
\ ' ' ? '
? ? 1 ? fniii-i .
,
? . ? I
' ?
li ? ; ?
tUtil. i... , ;L "???'-'? fc- ' ''' "'*?-.' -'"b iU"U
i ? > t aot all tlix roara ta ihaat 1,600 bbiwbbb?~ag
(?I v-ii'il alth bl iek tlmh. ai.d its "vrnl <!"?***? aar*
, byaaa "?* edaiagofvkita tape. Bbora tko|
eooraoua weigkt af I uunlty wliicb abared 'r
bravelj, and, eoniirioTinaj tb I i'? oonrti iction ??> -
. ?:. . ? ????? i . ,i , v ih!..- r, iti
... alwork. Kol tl j
itruni .....
i ong i ; i .. I ? oor ?. diattnicnlalied
en. aad meaibari ol tbe?earblnnre, wat tbe
? .???? ?. tb ii it i ??:?? ii ifli Idioglaj ' ' ' '
im '.-. .; 1 i oi i ? *' ? on of poeta, wH* jctora,
aidorTbiaB.
' A i ..?-.?:.'. . Iwltb I
.-, ...'.,.. i, ? i ', i ? - ' rrod for
nei !????; r< ;
? . rtmi nt. i eoollortlae * .-? ..m oi
. !. il'iiv
, . , . ??,-,-.
? ? ? ? di ?..";?
?? ?
re io tn
...rl-..r. W
?'''.
"'" ',?
' ? ' ' ' V'',.'-", trd J
" i ; I r
' .
i !? '? ' ?.''?'.
, ,,.,.- .,-..,. laloiB
the ?'< l i . ;: ? ! ? Antroi
and tbe Ecr..? ' | ' ? .^l1'
? ....??
? " ' <
: ?
I ? i : .
i
.
not gor
: An ? ? ailn d luant
.
h . on tbe aarerc
?
D i" i ,'
, ... : ? With
, ? ? ? ?
, , dtoPOTCrlll
!!.i--,-;! I : : " '
.... . I ?
..... , irtb "'.I '
. ? I,, d from everl I
... r I B-aa a
i , . , ? i by i. r. 1 ?
r
i i
? ' ? i
.
? :
, i ? "'i i ? *
? ? ??
? . i
i of iti
?
lool
" At thi
i tbe i
i
? .
? ? i
ml 1'ui
t And
-
or oi
? ' thed
'
- > :. '? .
? , ? -. ? ? ? .
d ?
. . ? . ? I tl
:
., ?
'
i ' .
. . -i ...
'
dark cornei . '
. ?
I di
? ? ' ?
; ?
... .-.
?
' ilooKllit.il
.
ll.o il
;
l tl.H I '
\
Klydep.il
I .
I . ... !? ?
.. ? .
'
i . ' I ? .....
? I ? ? I-!. i ,
l bori -?.i ;.... ' ? .
: ? .
1 ? ; . . i tba ii... ?!
iba
.
I.... ...
Ib
i . 1.0
? . ?
: ? >? ' ' -. ? i ; . ... .' Iu li'"
1 tbe (
I ? ? . ? ?
,' ?. tbouph tl
ted to i., .i.i
', i. ': i n ,,"
.- ? - .
??'..? ? .. ' . niini
ti.. ?
nrl . ? . I'oo will
? / / . . -
i.... 1
!' . : ? \ of wbttl
papcr, - i i ii". bed al
ter up il ??? ",.,? io.. .1 u ? j,,. ? . .
? I im. i! bi ? , and l
? i ; . ..... i
l'i '?I 1.. .: ,.- / , ||
.. L? P ' for :: ??.???::? r, I / t
, ? ? ? ? ' ? I ,
??,,-', ? i ?
' ?? . ' - gacDrlty
t if ii |I ip
. I , ? .:? , . ., ... 'i ? " I ? ,
i ' , . oread
. ? . ? ?-'???'.', i ;
| : ''
lo lart bttn i . ?
? i .
; . , , ,? . I ?
; . , - i .
: . nr, of my I I
i'
i- I the
ibe oi
.??I . . II .
? . Hi'bi i'i : '
? ?
I
. to
' ' ? '?
ipooa ? . o :?? Ib li e rigbl dbeclb ? ll ral
bbt-Wil.u iu..?..) i_paxb "i tbe tvji.:i> bara j.io-|
. , , , . .ei_ tvataa inf'oiii,.-n. Ibaaelalaf efaUni
hibUed. "derthe <)r'' * nf ,,,?,.,?, n i, ?,t,-3 period,
? ?'?. . : M3S
Kffl B.Wtw?eTltafolkam.MtVhooto
lfoll?l?|)?BliyaBf?aaaBf
, ...?? . ? ? rll. aoaalblo; moweat, U>
, , . .- ko im
. ,. . ,--.-. Of
? BBtol dleied
'?'itu
VrwlaaS ' ' lienl will
..- i to provi 1 ii|
.,: , ,
. ,,' vi i unea, ii|ol eaaold itory.na ? -"?" ? <*??
rcure. I -
:
... rlorrg ? r. ?? I i i ??
, , II - A i io! ilT
bi Lon vi . I.-.. i.-: ", '
iruio idI .-?
? i - i Ib! !.?>..in
. , .
I ? . - ? 1
itiito . .-???'? ?;
.? : ?" <"??, ;l-;
... . Btitwill he
? '
aieaortwooi Malhooereai 'diaa a ? ?
. ire laqu iltlrr, from t . ? ? oaa
--.'. . ....
? | ? I ?.--.. -ard ont.
.-1. ? roorthr . ':
- ?? .? .'?'
. i a-bitu
, . . ?. i I ; oa rs ..
I ?. ? . Not ao i.i,- ?
. . ? ? ?
lufao. ? ' ? '
. -
. . V '
, thia ,1
ui... ,-v ; . -i " Ib uelit , aatl a i
uf mii . . . . ? t - . . . ? ?* . oattit ib
? ? at of the at
aa I i:. -?: oq ? . I ,;i ablcb -
. ? .
oiid i ki...:.--.. "v bBl
mten. m i I ? : ' ? s ?""'?
?. ituvetotl
' . . . ?
? i aad in'i the bt ad, ?lu. . ..,,:....- ...
: to the ngl I
n la ta* i.' i .; o
i aeetue to i
t*l
., . v ??? | ii .? ki
i ? ' ;; TnoSi i ' - -
?
.- ? ?
? '
... ... plivelj
i ..i. .'??"? ''
? i ' - v ?
. . >? I ? :
. Mr. ?
....
: . ?
. .... ? '
?? ' -
??
?
?
? ?
?
: ?
i Al pn
? ? .
- - , ?
i i
riTi KKtrk*.
'j ?.- i;. <
1
I ' *~
?
:
?
1
Dr*. 11
. -
I <
E
A I - '- L
^^rp A V f '?':,i ? '"-/Ti.Tl
?i-,
?
?
?
?
r,ii . , ,
i I
- . .
-
OVER COATS.
(bNE i-: |: ?? 1.1 II
t
, l| , !-,, ? ? i ,. | .
:'?w \
? ilGi
1 if*
-V: ...
]i >;: s* !.? . II'. \l.<. ' >i: i ;? i'l
.- ....
I" ' . ... I I
. I
K'. V ..... ?
i I . .
a';..i i ? ? .
v, a* , ,,-.-? ' -.. j i ? i ?
UiJlCB.vln fif-a.' j \ . 11
' v.*?? - ? ' '
i-_i, p. Ti ilj h ?
I . ? . ?' ? lt Ia j -|
ti < y.,.u | ..ini ? -1 ' ill-. ..i> .. i ?- ' '? BUprrhoL
\k toClalke vk Vv... Ba, '?? 1'?- ?'? -i- aiatata.
TIIE FIll^T PUEMIUM
GOLD MEDAL
PELOUBET ("Ca.)mef)ORGAN.
. . . i; ,
;;^3Sr_^.-^.' .
A 0 A R D.
i.i ... '
Ba : ? I ? B
8TAT_MENT OF PAOTS:
The PaJaabatO ?.,?'?
i '
. , ? . \- b! Biti ??? ?'? ? ? I ? ? '
I-, ? . , ?
? , ? . ? ? <
i ? ,,
? . , ... ' '
i ' ... : "
I
... , naol
II . . -:
\ -r i.-ry BJ I 1
'
Ba ?i i ' ? '
i. i..-. tb
?:
.,,,.? i
i.
GOLD LIEDAL
? t i <
...
.
.
?
ll.ia'in. all
'
l
....
'
I
?
?
?
_.' . ?-. --' - - - * ----- . '
| ? ?
. ....
'
.?
?
... ?
, . i
' ? . .
MT?TiAT
I B] DBET "C :..:'' fl :. . .
AND MELODEOIN i
i
w .
, ? M 1
*<... I || :?"?? ? 18 BBB IBWBT,
i- ??.,., 'i i. .-.,?. ii -i i.",. ? I -.
J. tl. PELTON.
GTEINWAY & 80N8'
*} OBAXD, 6Q0AXB AND I'PRIOMT
PI AN.O FO R t B s.
?r* now .ikoowie'todth, li.t i'i>tiiira*n'? in Ameri-a. M
?-II i
??. | ? ?"i?J P
, i tiie P ii,"i"... Faiti ."i'l ui tbb
, ,, .... v. ,, . ,. ,. ,.,i \ .-..r<. m il "I 'i'l' lon tm r.t" t , y
were iwardad a Firai Prbtn'M.I aktba Oreat lattraBleaal
Kilibili-n. .11 l..-"l"i I'l"-'. fot
I'.w .im.. ClJUa. IKII.I.IABT. A1I1 SVBI'A IIKTIO 10.1K.
... i .nea ol aoikmaaallpaataina a aaadaad a "-r,;
. . ... , ? .: l'i ..o.. fiT. *U : .r' of t'i* v .,-,1. ei'.r-d
, ,ii..* ipaa _ aai | aat .t ... ' k) 7.*<-?
. n?gAi ' baJa aaad by tka yaaa ia aa
| that Bf any
Plenotegtrab
I. n4il.i.' I'.n '? ? '? ? ' '
. I - - -
'
?
..-?.......:.?? irra
, i ?
.,-...? ? '??'?, ? '
? ?
?' ,,,, ;?? , |A1 iTFI BfBB "f i BBC ''- Bl
'?"?-'?? : . , - .- ii- I
(| - a-hii i ? .
. ? j le ?? l. '
?
, . . :. t
aaaaad
.... . .. j
A BTKINWA V I'l \N ;" rE
IN ?'" ... a*_
, ?. . | tba flr.t
'"
... !
' ' ' " .
?
'
i i?. Ing an in
i ''i).
?
;i III
? ?
'
e?.-i
? ? \v ' . ''
? .. ii
- '
Uiu. , .
.... - *
...
.?????
.' ' ' ' '
....
. | - ? ' .? ? -
? .; ?
... ?
, . . ? ? -
'
? ?
. ' ' ''
,4.
r 1 ? t
d
' >
I
, . ?
i ]
.
-
? -TKI*WAT
'
a ?
'
?
, '.
? ?
i .
n
J V I'ITT- .1*.
'
? ,.
i i .:
? . I .. . B.
KTEIN WAi ? 80X8.
:co'S(4B4b
h_ . Bt J ? kf a. I
?
CTIEAPB
Ii - -? \ j I), j
C,.-, -,,..- ? ? - , ;
. . : ^- .. - - - *
. I ? ' ? ?
[RA i'i REGOtx. ?187B I ,S.Y.
l\
LIASI KNABE
t . '?
?
\. ... -i .- ? ..'
i BABII
i . . ' i ? BAII
i ! . , \ . I
\. | Rl l'i 01
t . ? BRI ? . ' '? -
t
J. I1A1 ! ?: ' <'?'??
? ? ? rra
L _v.-.z_a_.a._.*-..__%_.
. i, .i.? L'oBar ? Ur* i
iii.ii .udut'?" ,'-oi dilleieal ityl
RAOFi aBb Ibti
S. S. A. ALLEN,
ALADYOF \Y0RLD-7)IDi: EEPrTATM.
Reputation Eslablishedl
Mn* aaa *f. e^lcn t* frjxfy a
ptcbUc bcncfeicZrczSi and her ,
wonderful surcas is uapre*
WbftgJtlatofe ^."r fflfttfJ iTltdl
aWr discovfrir:; havc rrone
abroad, -WMl to-tlay $he is
in her Ume the hzrgcttt uian*
uffteit$re9$4m the ivorld,
Lvorycccly Interesled.
^V.iK/.> eajfff oid agcarealike
benehUki by the useofiffrs.
.V. af. elUfett'f ii'orZd'x SSair
Rcr.torcr and ESair J&ress*
ingr. lete) jjej diretti*) vpon
the i-ootscfu'uktiir, ctasing
luxziriazitgruwthandbeau
tu, _ arfaaT ftaai#\ifchatigcd to
grey cr tvhiic by sicLttcr.s or
otker cciiscs, irc'l soon bc re
ttored to itfi nmtmrmi cotor
and heatzty. DaKdrnfl't irad*
irated forcrtr. The ftoir
fatttms Btopped. The most
delicate heaeUdrem or bon
uetcaubewi i;.? wtthotti fear
ofsoiii:ig. Thi mottdetifho*
fal fTmgrmtue to ihch.r U
im\nirlcd, if fJOM iWish to
rcsZore your kair, 4..? in
ycr.th, and retmi :: it thromgh
%We% withemt dt }-*y pwrthmm
a boUlc ofcac'iofJIrs* S, ?f.
?Stlcii's WVorliVx i'iuf-' Rt*
storer and JBrcsriing.
??II by DrajffM itfcm bbbbI bbb W?fU.
iiiiM'iiMi. . -i... -*,:...
IM m 'J.rO Crt-fa.-.' i<^ Bta, AV'V.Ycrli.
MRS. S. V XLLES'8
WRUft Ei R R?8T0RE%
MBa 8. A. AIaL.EN'S
VlOJUiVi HAIlt DRESSINt
OI. ZYIX*I IAX8fc\MUM.
\V.- _RJ. kj pMBilitlia. It f? ~
i ..re.',*
: -
gar.CA.BUCi .' ? ' ? ?
. '? ' y
. i ???
-.? I . , . .:.*e- ' ' *??
K. r 0. MORRId.I N- Y
h, .. kf. 1 il tr- ? ??' .PO ? -N '?
R, .. 0. '.' W ''"'' . V T-*
K-v. li. t. RMI ! . ' ? '? *?
I iv,, . i- kMDH I .I ' '*'? Y?
Rcr.JAMP.S1 s v
i v. . .' ? '? Y
.
\. '?' . ? .B 'I ?
.? - " ??
lt .. AMfM ..... ?"' N B.
-...? > '?
I.. ? . N J
1. ?. ? J
i .
Rt-.l .
.
? :. i to. !..C. ? ' ??
.
.
?fly
. : ? I t*a*f
J aal
. f u.r
v. ? -
I alee 1 .'?', ?'
- I ?<
l.- v M.TBA1 *
.- - - - ' l
...,-. i Bl
ad I
? "'
V.> ? ? Tl s 1 iv v V.
T . I v. \. Ul. -? "" "l
,i 'r' *'
- ,. .nl
? . | ? ? v. ' ?"
Bai
ineal tba
. . LEN I HAIK. ?
? D '?> ? -
' - I ? > ? l
. . .,l,ik
iroaaa
. | ka r
ippeai ' il in *"'' I ,,J*
ma v i.i. \. PROVES.
,. b{_ - ^..--.. baa (- " 0 BBkyaaa ??- COBBi
Bea.f.A. Aaaa. W '? H<"r R*
.. ai ." l lyB'
adOa. rYeaae : ? to-*"
I '/? ' ' '' *W,iaaaw
v, r, ?
. .1 "
a um ... a;> OF HAIR.
-. I. tl. . i.l.N... i. ? ..-;.. a ba*
... . |M | i . | - aWaBMBl
' ' ' ' ' ' MbM
- ? ? . . ; ? k.
(il'.T THE BE8T.
i .
) Mra. 8. A.
. aa IbM * mm]
? ?
VALTJ \m.:'. ARTIOL1 ?
. ? \. -:? -? tA'aa i ??'??
Ul... ' ' ?' ?? . '
ny to the i ' "j,
?'? - ' .
.'? ' '
i I
i || \i. BE ' kl i. > ' &*
N,, ifkBOREi iui.n.-r.. M.u rtJaW ? ?'? L'*
Bb -d0? lnuu ucLbuKN, lu.ndon. BB*ViO*A

xml | txt