OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, November 16, 1865, Image 2

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1865-11-16/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

Ncto l_.iblicatio.i-J.
fOl--.
JKv?HY T1TCOMIVS _KfiW B(M,__,
5MMMI
SSffih,VHA_iK-^a.?BI!Ba.
?S" '_ _ ' i'vl .
,;:?:.
,.?^______rf_l?
I. .-ii'
ll PAIBIOV.
|]l. W'OBl _.**8 P*1
|\. VVoUKI-*" 110 -'lltlO-" '
V lii.H i.in av> yo* I ii"
v i Taa iATtoiAi Iibas.
Ml. ( or i\p l " PBlBATMa.
V II. A.T A.Sil ' ilr
IX. I'hi lor.i vk Lrctria
Httiii. BABI .oii mi.-? .11 i
U _.).'J 1_H- ru :.. . kOl'Nla, .iM'bl. AND
MARRIKU .?? . . .
II. Ki. v I'". ">'. ??
IH.L_-_-.ONM IN 1.1." . :
IV. (.cl 1) POI1. ' .
v i.v : -i *? n- To : ?. ? '
VI. B1SS i.'i.i.r.lt i - _ \1. u.
vii Tli* BAV I'Vi H. .
*,
PROl D! ?__ l Si H_ANI>- ,
Al'I -KY 'ifl ?** 1 -?? '
A riOLi '? i - "? l'*' ???- '
tr.urtl. I
MBb \ ' ' "
raa*
DANTK,
au I'l'ic-onii'.:: i'. Rlii
Analyaia. I Hk D ....-(.....-?- i ' ? '
Pr.il.'BolTA. 1 vi.L .1 ^ .
TFNNKYS NATl'l'M. HI8TOHY.
A MANI .I. ("-' 7.VOLOO. . v I'? t -
laetrata- ? ? ?"" taawai -
?*
\ \i;\v ______ OF riOKRO.
Hy .VlLLIA-l - I'- VTH. B
i*ro? u ti... I'.-ii , T_
A B*w "i"' 1 ? ? '
t.Di.'i) DI i: 11 *_ s HOMI l .
TBE 'i ? v." OF 11
V.rae. Iroll. I> ?
pTJBLISBED THIS DAY.
C E 0 I I* :
01
THE Ai)Yi.>rrn.i:s of a COXCOilB.
KY B > '
.)? V ?_.,_. 167 n
Alao th. t Aaa ii ?*. hr de mb_ aMbaei
100 oi. > \ B1RD IT WITH fflvFF
Mi . ?".- AND DAt._i__-.EB_*,
rfll DOWA01 H,
. Al _____ IN THE AIR,
i lin v , ' _ FOBTUHE - IK
mi K Hi-T. ( BBTI BAI B
.'aiN-d, tr- < ef ie ' | . aa I? ? ;
IBI l'1 B10 A. UTt'vDY. Pa
rpHE BCALPEL.?EVERAD1 8 WAI
JL Ba
editioii. . No * uvv AltH
H. D1XOM M.
aCvntuiDT-t.uii, Sptnal , ,- .. . <i il?
Joint. '
PMaaariaftba R. loai. D aa. Ibckiyapa
th.tic iji..pto:r - m o in r aarti
Heuiorrboida, Ki-iu;... i ... . . bai
??ii.r.toii,i.
tirruciii-vun ;'.'.?tr.:. mr* _iiii,g?wa. it ar.'.-ii-ia'.r brri.nir
rit.T
Varl_oc_l.-. what i. it. a: d whal ir. kl .C.-rra ? h.a)th I
Nmralria ai.d Aa_MB_a:w_*< ar- i- i - ?in. ai.
blood and ii.-rvt-a-.iv. ,1; _ iiai ? tn. r I
The Early Deeej el ftnieriaeB Wo__-n. Ia 1? atopc-i to
ch. ? k t1 ?
Trr?tii,.i,t i.: Btrl ? r.- by th* nn*th
roiotue. . n*-v- an.l ain.pl. tu-tTnm. --t f.-r imu.--?-(?* ?nr. ?
Loaa of VUuity ta ??,___ ,Vai -J Paaplai mi uuau.prcU-d
Di. Idi- . aio Bercfnla erlrtnata ?? Mm rfBloo.
Hciaiwii... *e ai* tli** due I ain.*ta*
Slxt, 1 urp__.a ...:-. . ? Ini V-i
toB?_'V.. ii
Tb** ..li..!. wi.rk r.-w be had *l J. fnaBli
w.ll lioi-nid. in ll. ln I ?
oaa BBBteiai '? ? ?????? VV, .JVi.
ti.. faia ni'nt -1 -
"Evim ,
wbo.. li'iu.iiii f u.i.r
"Dr. D.- ? laa. i,.
diT. I' ...... T?_, ii. .]
lart. H - '
day. Ii
by*?n. i ? .t i ? me |Ood el ti.. ?>? |...-."? |.Vt_-iou i>_ '.,
tmm
"I>r. Dlaaa u .i earaa-M indtb r f
rne?, i ? ;., ii.ju af tho gl
...rll- i .. _.;..? :,.!..? ' ? ;.n w v iti
.
"Dr. Dlxna
ber. lli- ? -
tfBaa
qui-lir. '
?
* thi. lubi','. Ai: pn
workf.r thel
h.art ?
?
tion to tl ? i- .. .
und.r t
ordin.i.j in ???? -?t ?. '
The i
Ail.]|'i i
n.-a v.i . -? . .
...li-. r'. rt I '? i, ?', No (-' I ?
Offi . I. .r '._._B 8 _0 S--1 to i>. aml : lo J, . v .', [a, and at
no oibal
IL.1.1 tjffiAfl !? 51 ' ; ? : ii"\
NOW " . I)V,
Ol 11 MCTlAli PBIEM). '
'
<_aefa aambe. by .*?!?.._?_? Mon**. I riadj tlu. Bay, beardu
Oltftb. Ci|.i._
i'l.i.lT.,- H DTJOOErntO ) Bl I
ILLU8TB Vii.D tn IVOI DITION
I'Al'i ii I
1 T '
?Vrirl : '
.
'I H '
i . , ?
K..- . 1 ? _
MEhSBS. 8. l; lUAli .V < ^>
THI -
b. (i. ! . Tr-.' itr-ii .v. Ie .-r ?_ . ?? . 1.1--.
li.
?lin tvTIOIU s ADVI'.NT, ON CRKATION, 0>
Plinv IDKNt K. Bj '
. ?
1 Ul
MISCFLLANIF.fl KBOM THE C0L1.P.CTED W'UIT
il.v I'.'. " ;? .1 ...
?
> A. . ill Ui !N
i i ,, IM .- ? ? V.
mi i. bi. i'lr.i.isiu.i) i).\ si n udai
l.v, i. \'i.;
KillU'.c. V J' NORL-5
A T.vi.i: ")' \M> P')K VVtJMEN.
i ..-. fn a. (.1 "*>?
? ift. i. iii i.n- .r:,U..
i ,. a' I-. tn-i?-a*ii |ha K'.i."
f ? .... >',?-. v. r rr_r., e whol. ]if_
,j,., ,|, m_m taffaBjaaal to BaaaaaJ"
' ? r tl.r mo.. "h.iilahl.."
.i'.n J. i cud'.-u ii 'i" ? (... . J .iu no morr."
.
JOKN bRADBt KS, r-l nl ? r. ll.ata- M. l)ooi.??y).
i i W r ari ..I.
w
0
JI !< IAL JOL'HNAL
or tur
BTATK AM) < II V.
THI IfOMTOOMBBT DATLt MAU.,
a la-?. |" A- al, ec-aBiiaelal, and ln,.i ? I . ? ? IfafaB, pub
,ii .',' ( ity ..I MoB'tntoary, Aia.
Aa an B--BBllM| ? 1. M.iiL ia iiit ..
e.u-d by any pajH-r m lua __-...lli. li I ? m Bfl
ti-oaly* ni.'.li- '-' aa "??' BBUbllal.id jornnal
, nBcial i"i"r 'f IM Btata ?' Ahal i a i.d
( it. ol M ? "ad i.t al i'
. woiid, Mi-r-br.i.t. aal *tk___. will,
tu-ref-r-. ti.', iii). M AIL a tnoat .1 > ll. nt n_?dl in ll.rh
S^LXt! ' Addreaa 01BSON k WlllT
Ii-.l.D I'luri. "i- Bont|e_nery, ^,a-_
AI.KAII-NA-J'O'.I j; \1 \I.'' II I
th*ar*M IriabBaaa. * 9VtatUtga4 n.** Ueaaa.*- Ma.
V-KA-ti.*.'.')) THI OREEB. Ho..|oi BbawatbePeMta
Arral, ,N_ I*.>-,?. hi.
TflJC-Ki-iDlr-Uo IIAI'I'Y HKTIKN. Piai.o
1Ul ratUERH K 1'.i.l VI) N, Vi: Kuwary.
ICANNOT BINO TTO OU) BQMCM,
_r_r ?iii"n. eeeM a,i ln,
Ot* Qallaa ______? leaaru I
Aud ...ra of w.iry uaiti. ?Ity Ctanb*l ."?
T_# No".ill.la Di. air?Hy Malt-. foi . Ur,:. i. |, . ?
JlVVa._l. M/ii..i. "." . roraaltai _4fc. Btoao..Ba
i_____?4 _._? fltMiKMIC.K BLt ME, N*. ?MI Bnweir.
Bu'io Ptibli.atumo.
i'l .f_ "nM.V llll. AMi COMl'l.lTK Ag
1 MlfM' OF i.'MllAl' ..IFllMAf. A.M) IU
. B| t I xll.Xi, \ i'l pi, I.l, 1 .111)
>Hl.l.Ml.VN 8 M \l.( II FilKOUGD II"' S,M'1'"
SKI.H lll.- x.\i> IXiJjJlSNTBOl DI8 CAM
|'AI(1b'_
iii i ,,,. im.,i>< . CanrwBAB,
i, ? ? \,,. i-k i
,,- . I'.iie .1 ?'
. ~". ""?' '1 _B ,*'1 . "?"t<v""
. r.i',
'. Iti, foi .,M ,i?-d ut.,
, ?,. ii"t. ??
Ihe rtary ?.....'
llieread. m ol the l
Th, Cki I ??? ara* b B ? IfB
.
ror Amrricom I arr Bt .I B ":
... , wbl I i i?k op 'i ? I'uri ??. al Ul i' ? '"'I "? ' a
.. Bul ii."
, ? i i ?..-,,
,, .,? I it. n.. ? * .n.,1
? i . ? ? ' .
(,. : ..,1 ,?. ' '
?"ll- u I"
II f of th.
. i i : . i. tl ? ' i - i. 'i- ?
Creek <
?
..., vi . i *?? hl!
?
? ?
. hlid, beiall tbi
?
i ?? ? plfBBl
XXV I ?re r-e-.il* r_.li . ]?? 1 . rl' I BBB n.-i thg Bl
MARIOM BOORf "r, Tm Q_BV MB FaBTBBI I
iv -I . i,
t COMPANi
? l>. Itn 1 ... N '
f| .11.
1 l'. mi it Ti. I l RIST.
?i ? . > , ? I 61 B
? ' Bk
? bm 4..,.
\X . K)|,\. Al.l, . i , M N 1 KY HOM1-S.
4 I !:? .4
BATI B i B xo
.u at 1
,. . iaj .ii.-...
. )-.. i \i xv xviioi.xx ni? !?. . ?
t Pb_ aw N X' i
j ?OOD BOOK.S.?THE NORTH A.Ml'.l.
ll K ,S Bl LVA I TBi !?? ?? .'?' ,v i ??' ll - ;
AMEBICAN Ki.'".'i Ksci- by r__m Baaaa, 6 a
BOADHFAIFB HISKHIV Of TIIF. ?TAT.
"i N) xx \ in Bk BOTCBBJdBB flrBBTBBB
NKXV.i'iirk. Ti> LABDBBB'B I'nFi'I. XK I.M
i,d AKT. 2i" i.. #1" XX'i >\| X". |
Ki.i OBO ' riaabB ' i"l A. I> l -
batta, *?:. I. ii, .. xx.i \\iUT. ?.?.!.. .*??. B1STOBYOI
LXICO.B4. MILITAB1 Bl I >1 - "r 'J i.t It' VOtl
1 ION * ' '-' NI XX 'I \N .- r.'i'f.\'."i
I nh 01 '?' - QITABTI 61
,??.-., - , r)LD__m i aaiM tti ? s i
|_r_E, I. ft.fi BNBAB - TRxv. I.. IB I I
FOB2I1A ABO OBBOOB, B3 B MTAIBlXl ?:
BE *?;_. ABTUI KXT1 'il'.'i.r 6M AK
IBO, BB BBAPEB'B POLIC1 OB kMBBICA. U B
BAB.MOBA-ABDPHTlfCA- B1? IBOBBVBBACI
g| '.'. MMXX I K* Of r'"l' I'Tl 'N. |
Bl ?.:.. Lirr. and TBATELB Of MBBOBQTCB lat
BItTM il.NTl BV BEIOBXCBBIfT.6aka.#46k im
AMEBICAB BBBAfBB, 4-t TBB_J6BBBB_a ul 1.4
ITION, By laa Bbioht. *l _-. 1.1 FF. AMi . . . M UYf
lo* asdwkxv ______(, ?? _?. mr rn_. it>. nt.
XXGKli-, *l 7*. Addi*.- H'MUHl WTBUS, N" ??
I Ut _d?iy. N Y. M. B. F. _ BT. .up. y ?1' we*k- ..r. IMK l
IbOOBAPHT, FIIV:IIOtOOY, AMATOMT BEOIClHE,
! l'MRKNOLOtiX. I'SV( IK.I.ii'.X i . .-', al BB BN
BBI B__B AOXBtfl
, i i).
r. B 0 Efi <'i i ii i. w ? i:
ll
- Dl?:
II. X," 1 X -
i\
li.>\ - t.r. i. 01 01 '.". P. II. Mll BTDAN.
. I0U4'.., K_B4.y llo'h. lu' \,../.t. b
-
I
I.I. K Dl \ ll I \|)\Ill.AI. D. (',.
i m:i.mi,i r.
i i ? ....
i ? -
TV ubove ?'r - ' Ibrar* "(
?i f. ( . ,i.
1 / ' ? _,? 1,1.1.1
' ? ? ' .- ii.n .itm. aew
? i , oaa b kad e
i laoat inat -h.. 1.
Mi aa.
XXII..IXM U i|"l.l TON
(?
Xi' .' ' .(
Baw X".t
/1LJ.JIA_"il. Mll.. it . A < _ .'ili.lly
_n, .. 11. -?... I ai_ baaa
Nnxi Mbl B . ,
JEWFLS PIOM THB QFABll OF THK
x,i\0.
I' ? r.. ai. ii.il
.
? .:
?' |
j ' .,i |
.' | bi f ,1 aB
gaatlr l", ii il in f v ? ? .. ? ,. I ... i- .
A Ir.XX ( ni',) ,-. IM ll (.'i.i 'i"i'.
SWI.I.l i I.OVI.Ii:
IH
MM rd. -> HOCBEKEEFIWI
.
I. j taa
... i . u i? ,e
?
?
.. ? rilalaol Ih.
ng.br.
. i myth ?' a wai -?? II kaatta
? i roltB
. . ....1 tbe in.- it tM _r Bi ??
?
t.r _:? ti* ( . I'l
. .
;.. ,, n ,i '? ,ii. ii reari lUel
. . i 11, >? * , i IV i
...i . ? ileud " Hobj . Lltl ?? i i
Miri* of lla 1
?
j * . I ?r.,l . I.l . . ?.. !'?? ? ... II '. rtl ?' ??) by four
I ? * 1 .'..
tttet
\x ll.u \M II UII.I., ;. a <
Bo, M 1 '.riiliill, Hoiton.
nj-HE Miii.-ii __inioN
I or
1 ENNYSON'8 PO E M s,
li.i.i Mlivn.U Hl' I1AMMATT I'.ll.l.IMM,
readf Batarday, Nurewbei M ThbedBl .. w_'i.*
. in.trii.-d witl.
OBIOIBAL DK.-l'iN. .
a ? ii not (.<? na. d .,. n i "ti ? , , il.'e i.
J. K. TlbXUM fcCa.
I: .- n i'i. , ,.).-,.
Dtiimni,.
c
.iakli.s c. sin.i.i.r.v,
b T K. X XI I (, li I' It I N T F R,
M, M 14 A Kl I.AY .il ,
i_.... tiiii,. ardan oi PK__t\VOBK .1. aa I?i tl * tr l.
tIVM. EVEKD1 I.l." BO.-fi, No. 104 l-'ultmi
! II n._BTEAM JUU I'JUMklU atd LAlil.l. MAM
H Al I ' lll.llS
tjoroco, CariingcB, ^*c.
I U__JA0E8a_- HABNESfl.?A flaBeaaoi.
" , toaiTli. tl?'? ritr. .n'1 61 I-' e.'t I. aa
BreadwaT prWi. I.1.H rtpentea Irl'l pi"'''* ?...,?;
,. KAXVAVrt aad BU-OiEB tt flAi.Kat.dn__
j*. *??? Btpnatlrry. Bo. 41 CadartL It'l-S- a Tl . 1 s.
AFEW PBIVATETEAMfi moj be eeeem*
IU(/.I.(._ if ih. I'HTota Si.h.e N?. Ul Aaiity ?t.
Ir 11ilTsKsTirTTlM)EI) furllio WINTKK?In
1 u.,?,,y on raaaonakb larau Werai Ba. b--it
qnalityol ba] f ,,.,",. 11 .? ti ?? VM ??.? |_a| ?'_
I |OB_E. r.OAl_)i;i> l"r Hi' WINIT.K, 1)/
II h. H. 11AIMIT, Mi K.i.e N. If.
Drn ?oobo.
a t a a y \ OB'*,
Now F..... i H.ii. iii'. Baady Mad*
B K I R T 8,
x-i vxints IM PABI6 Tlim FAI.l.
Ng? Frflaeh N .!"? ? .k. P.letiutly l'niaiii?d
-KIRT\
Ai e Bfl m I'arn tlm I.i
.Ncvr and Klegmt
DALMOBAL sKlli MN.'W,
Alio,
? ,ii" !?? lland ',,.d.
(lonsr.'iks,
i.xuiis ami BBB6B6
' m . i taaataaal M
IfERLKY'fl OORSBT^
. , ifl 1 ilTrn Statk?
. t A- ?"'.' ? i.t "f
PBBBCB BTOTBB GOBSI T.4.
. .lolfc
i. ira ir. bbb BflMMgtba
? ??'' ""? "' V-und FmI.I'.h
i.i. " Baa V'tk BTfl ?
? ii .',? graaaaBf i" '?
..;,,, ,,' h-* wtuttob. y.,ri,"l. XX-al-.
..? I _
,. w. , uxis to IBB l-ABB,
A* ha ii-- ( 'i''1 '?'?* i*r?'
mikjk mxm ia- rvtn - IB 1 I u<?r>..
v. ,. ,:. ,! ',;.. ?? H BMthBhai ht.t
,',_ l?h..l- ... 1 11.- t I. ,1
Mimi B ' vr PBB i I
dtaataflllB 00BB1 rB,6 Bl
i....
i. x, ROB laapagba aM Ba i aM a.
HBOADBx.
A
i i,i.?:i.i;-.
Kil> '.'"1 I H Hl I'l i ni
||. I, N 11 |l|
1.. .
T i.i '.I i: ".
in.. 4KIN \M' nn <:'"^' ?
? f
V l i l.i.l I.'.
\ ,-. \..i.- . xM) xx ihtk ( i.'iili OLOVBI
,
4 i :.i.i.i k\
i\ THI bl -I i--..!fi<isT Ol OLOVBI
? i >
T l.l.i.i.K
\x x <" xm k_l i il'-.
s. . ? ....
1 1 Im . II.* "
_ XX i ..' . ; . , . !,i . ? 1.
. r
ll 1.1.1.1.
? iS x VF.TB, i
:..? .-., . ,i... . '?? < *
_
i i i (;ri;-.
i BLA _ LAff. f_ XAII_.
r ELUJ k ?
L BBLT BICKLEH
at lii.i.i.!;-,
- 4 '
A
r ii i.i i:
iBBB'M BAI i
.i. l Uii i:
e ? . i . . ?
?
I ?l.l.\l I'l i I IM.
' ' BBI
. I Ot L) i
AT li.'.M FBI. Y<
n. I-. -H on "?. ' ?tob
. , . I.i iii THI " ?? '
7i?.?. ib aa* wiiaaaBaaa ?( atleB ?
gnfTMi.a aaiTaiwaa
ttrt .n.-t- . ? ? l?y tl,. ? -..it* .nlll* d.y.
...
TH, -. \\ . ..? ( l>r ll' ., kllllfl
',....'
l*a.n<..ti . --'r. ? 1
?
|-tr idr.nl ' '
Bl "
l. ?
klcaea -
? . :
I
IV ei '?-1 sux.si
Mll,
_
?
..ly aad
, , I. .
/?XKI'I I IM.. I I '?<?|{ nll. ( 1.4 ? 1 II . lV
SMI I II ,x 1/ >l Nsltl RRY.
| I ' . 11"'. I'.X XX ,
Mi ,. ? IGLI.4IIVELYET.TAI I
:. . IRF1 11 .... . . 1 IIBI ' l'i.X I B
i.HA'.N CABF i - i'..' '?' ?
. . .
M !(- PBII i -
rpo mii.i.im.i;^ \M) i ni .n t'K.
L BTOBI ki.i P.i;-.
XX IH.I.' - . '
AT OB XM> -!?' ' . MM I
Wec,i? M .ln > r, < ? '- l- > _B ba .
.*.. wl.oie ? i., ".. ( ?'L
M.ra . - II ? ' 't i i ? '? l i " '?
I, ?' i .ri
, .!??!. Wl I. No.B AUeaB.
8. o'id ?' ' H ?
'i i .r.i i Bilk i
paetM il- ? r?< ??? iieodi .
R. H. MACY. ,
LACES
x'.n ; MBBOIOl I
I'l ICfl I Al 1 Xxi'- Bl I" ' I I) H'.liM *l iu j,
1,1. tl k I.A( Y. X X" - I.M'M Ml M'uxl ?. i ' . li. w.
BL X' K i.ai y \ wi Bl ''I ' i I' PBOM 66TO
I1I.A1 K LA( r. X.Xli . i.l M ( r IM i OB - i" rl.
BlakCB I.AI l. X All.- Iti i'l i 1 I) . II"" - ,
Hl. x< K ami xx nn I i.xi '. BOOOa,
K. AI. I.A( F.,
11 XUIW | AND (MlrKI't BB,
itKAI. I.XI I
i M .icii'i i:i ii t OLLABB BBD 61 i
!?', Rl XM) i.l ni Ki. i OLLABB,
,'. i ?? I || MM"- I'l "I I. i'
i mi BOlOl Ii:.1) UIN1 m
UkDIBB i M'l lixx i ,ii. x,
( iV'SINO ALL, Ol H lll.AM.KI.- Ai A 0BBA1 Ul.
nn noB.
i U xitiM xi i OB
Bl PBTB BHAB l.s.
CORSETS,
in ?' f i ?
I
BU i I BTIBI i. iniii'i i.ii nn- xxi ik,
It 11 XI XIX.
N ?", ,.:-.". ,i i , . I .i .. Bl l
R. H. MACY.
m:st iiHiiwn rHE FALL IMFOITATIOM "i
fll'H I'OI'I l,AH H.l- M II K lll 1.1.1''. I .-. K'll I.AIHI.'
OF.N l> AND t llll.I'l" - KINI -I t;i U.ITV, CIHlll i
KIIADM AND XI llll l."XX 1 I I II" i IN i lli.i II \
.',,? MM | ? Ni All H.l II I 1 r N lll ,-T
EMPRESS
lkBB? (al.OVI.S,
VXIIITI, III.AI ll AMI 4 Ol.OI(i:i>,
H 25 t ruu.
UH IIAHD QBBBN,
999 i A>AL-*4T.. tOK. LAIBBM**.
Drn (?0000.
I)
KY OOODi art FAI.I.1.N.
warrantr-faat colara, a?. JIHOB8ON, jr.,
f?o ItlCaaal .*
IJIIIIMINU MI'SI.IN at M -B-BB por yar.l,
lul yard at-B and _'??. ?? j gmoBBOB Jr.,
?*,_. 41. ( BBB_ tt,
IPLENDID BHAKEB II.ANNKL'S, very
S1'
i..,,,.,,, .._._.?__.?__" 17__,;!,,1V ,
No. lliii aaai lt.
ii,-M.r.is, BALMORAIA 8KIRT8 aml
r.1
18 0( K.1.S ?
He III. 11.:! ?' . i" ?- 11
?,__,?_ OOOBS *?_--. baaaM _ .
/ Ml Mi'I.nl'l i: (J. KMITII
\j HAM THK BOHT P.I.KOA IT tH-tOBTMEBT ?))
j lil.Nt 11 1 LOAKH
IM v.i.'.tn v
r.. MMbaa- rtaarn ? mprtitioa
?..>. i.ie BBOAOWAY, ""? 'i ? ., jj.'S
B i ?ll N fAMPBKI I
, f , _ ? 1,. ... Mrr.d .- )
It-Baeaa THli* n.vi _ i.r.- 1 ??w- __->rt__.-_t
B INTl I CI'IVKS.
AtMteM '"|*. . " I. _ Ih. -' '.'bm.it
,,, ,1 , f.... '1 llll" tl)t? ll.
li. tweea Kl ITwmtwth-rti
ri!i;M'lir\M y COBTI MKflfi*- LADIEB
I .,.,1 1.1 Sl-KMKN, ..-., i*d I' Ui !? 1 raa
1 M v K.- Kl Di ? * 1 "l""
,,?.... ROH. RT Wl)I . :.wi v|
vv. iu i'. , .1 ?? :. . Tia ii". i_-. ? aaar leal
_
IEAOBI BEADS'! BEAPSfi
> AM) RtSI - 000 '-*
M *? I'.KOVV N, lu.,,, rW ? _
Ni me P*arw v T
1. vopo-t. 0.
1 rt H'B Dri'"T ( OBBI -1 '
vv uaiBW-OJ D.'
II \KH RBEAH IKI1 IM KACl 01
11 Iin'i-....||.I|.. r "
r-dal IhUl " . I tt, I...-.U', a ?' '
., ,. . HAKD I'.Hr
*?'?'' . . . .1 ,- .
, . i I ?
. -tw.lr.a
\ j
vr pat '* * '
? ' ' ? ? .
....
, r .1
i _ of th.
?
j a
-
Pearr "i n a l'rr?' IM1 j
VV .. nu,,. |i C
IIIIOPOHAI - I "I- ?? H vl'I'IM. i'M'l.i:
. ' ? ?
. ?
.
:? i .'.-'?
-roui aud
. ' [i
,
v. | |i. '
?
l.-?HlSI ' I'. '
. - - .
, ? ...
!______.
, :.
: "' ' ' ' -s ? ' - . ... . .
. ? r. li - .'n t ,r l_ (h.l .? Br.i
4
? -
i
? '
' '
I'r. ra r, aad
'
? I
?
?
-
... , ?
i ....
. |r.r._w_..-_
? . ? '
-
?
?
-
:
? 1
' f ?',? .m..'. I
- v... i i.- Pi
11 >'
v\ I ?? r.1
i-?i-1 ?i r *. r (
?
IIROPOSA1 - i "K i.i.; i i.i:H vi.wt i *-.
. vi r ii I'KDPUaAl 'a ?
? -1 . ?t 1) ' .
, i i ? ? i ?
? .
? _ ? | '..:.< -I
*
I It la auj.
f r I. '
?
...
i ?
I
:
ll.'. . < ?
I.l tiai -.
?
i I rt tt
'i i . ll
lat
Twu
I
...1. i. ' a
i* r th* .i?. >??!?-.
? I , I ' .. ir
v ? - - ? VV -. ,?., ,,. |l i
, I ,? V\. Ill -.SI.-illN i ... ,?.,BL
... aat-i. u . OrrtCB v-". I" ->r_ m iT I
'?rw MiKB ().' .' *. I
IlKOI-OSALfi !"? YOU iiiE . I 81 KWV.
I',,, . . i ?
.. IIV II \V an I '?ili.vVV rv,,
11 : ri Nl .v V erl ll.i'.'.r aa MBJ
li I
I ? .? ll ? | I -'? ?.' 1. r. ' . i . . ! ... I v.
. i ? , i. .1 . p. - I.i . ,, . v.. ? ' .. . ,1
; . ? !i l ? II . .. l .. | .1 li....
fl
Ta* II.r .nd Hlraw w ill l_? Inap.. I. d Ui a
11.4
l'i , . . ? II a ? - " <T aml ^ttaw at
i I llh a IU. I - ( .
? nta.
II a w i ? ? I Ba I*
. . bbi ial
? . 1.
. . i.. r. . ...-.I
,'Alir VAN VLIET, I
do C.l.
iS\ UNlslfi-Ti lliii -I s io i;im._,\
I . i i l'i i I ? -t i I RNI ii Bl i
RAI.I '
, vi i\ .-. I'l i.i.ii \*. ?, |a ,
rV<t I.KI'- .I r.li/il.'li, \. ,!., n .i.inf.i:l:il,lv
I r.iri, ii. i [lul i alth sr ai.u i i i it,. ?,;r
I... ? ,l?, .. .1 . . \ f 'I. th.* ,l_) Rrnt ii.._J.
II .1 l.-.'l -i . N. _ V ..rk.
nilll-., nll
_ Al.o au
(II-Ul) ..ii llii.a-w . JA(.I K... Ne .'lir.-t
*|"(i I.I.'l'- ln tli.? Itil'l.' Iloii-.', A i..r I'htc"
1 aBUITef OfrlCB - aa .1 _??? r fl m n.. oaTl i i _yi
Wl'l .?-.,? i.1.- '? v. ' ..|.|.'...| l..| , tlu, Ij ,,, i , ,.,
pa?. I,i.ii,,.,li.u- peaaaaalua _-?""'. Aartbai OPrlt'E, aia..
Au^lj at i..- i'ltiiul.i a OUi i, tn Ub |i? rutiau a.
Tu I.KI?l-'iiii*. Iur_. lliii BE, II ru
I I' . T - H . ?-. I '). ...Li. Illlllt tO I'.'B.
R.al (Potote for fitoltv_
n.IK, (IKSKBAI. BOUTHHW LAN1)
J AOKNCV l.*e ?e__liy on haad o?.r 1,000.OOO err.-. of
LANDu bfl BALE B t_RA_B lo tbe Banthera Sta'ea, Ifl
trae.t. to .all |"in kaaatl T'I1"* 6Bd and no' liable to eoafl*
BMaa
.\|.|,i. ra , Baksaaat .1
NE. rOBKOmCI N" . BROA. WA?.
K 1 Mi' t. HAll!.!?'.. 6a retary.
ArtTHonitKn BBe-BBMBI
l-i 11 :: ( 0OP1 ii. ra ?s,'> v "'*
1 IX ( lint.K ? q Fl .I. ii.l...
HUEar.") ''"i- IUM.UE.Sol h ??" ' ? ?*
A X I.I1XX Pri . < 1" ' ? I '* .,.,.t\ T.
k'? Oor. BBO.VB of OeorfB
OE(J II -TMx.'i 1 ? -. . I'' id. plila.
Bi i...v. ln '" ' ' ?? Ida.
(,,!_.( II I.T IN All" "i-. ?'t. ______
4 1.1. WA.M1M.KAK.MS.
j\ j , . ?.| (i ....... *,-.(.?? ...-.-< .f X'.ne'aii. ml'I
.' .., ??i,.. .. 'i, 0' I'l,,: delphli by raBroad.
rr* . ropsi 1 iractt, B BB
.. ?'? ? I
Mprorv
,M,\ K I.XM. "
..,',.,,?. Ki. LaBanaaawaiM ', 1
,...,? all] ke ami tn*. rom l.-iy ?'***
? . ? ."a*Ml
; , , ?,?..,? tm w? m
. /?
ANl'MHEU ul _E_ll>ENC'Efl froffl tl,4W
_l ,,. * ? ,1.1.... v> ' ? '??':,l>'"
?
.. 1 ,.. ?
BVR(i xi'.- ? 1 ?*? ?
-
1 .M 1 \!' ! TOR BALE-Rari
| ,. .,..,. x *.-t BBnbta Y xliXl ;
. , , , t at Mew.
.ibe ti. 1,111,1 ..i.i weBiby ;
Iwey. Huatoo
a ? ? i>
? *" i"'1
., . Il>*e.l_ ll
. nn ...? lorktooft
."? >" "i'"' '"- I
, -. ..fn .11- I uiapB" w._d laod, IB a?re. ofhne |4l 1
|.t>_. Th. " .
v . , tl d
l ? -.??-' r.'.. BaaaB
.,..,, ,.,?.. Baa Me ,
.... ,,..-*.,
.... ..1,
baaaa. Laa ?? ' <t
. ..I. " "
_?_____
H B leoud. AMrea.
r .- I.Y1I '? N B . aad._
I/M fflRY FO_ JvVLE?A 'm ' FAC
! ii.iix ..",.-..iitn
, N X 1. , , .' . . t ... N.a X k < l * .'
?? ; ?
1 -..
?
I,,.---,. a- ? ......
? ; 7.1 ItK
IIF.KH
__|
^.,|? ,-\|.i _||, i_?nr. Hl ILDLNG __TE8|
aa N*w
1
a ..- li 1
. 1 r 11 r raun tearlyi .'?..-? t :
it.
1
.?.:.-. ....1 1 .r'
I -. " N
1
I.'oi; -.1.1. .ti iti" II Ixrct 12
.
? : ? .....
I
HtX _ to.T, .v_ 4
I
I-i?|_ su.i'i l'i. VI*, ai Uo > V. .
i ' BVSEAT,
- I.4-. 4
1 l.d ..I* "Ut
\i , , , , ... . r I...1.I. A
,,,..? Prtaa, BH"?-0.
, i . I ix \ s. ' i ??.?. I
I/ni: >\i.i. -n f.OTS on
r f i '
' ?
inttu ?.?-*
I(.,,,; . t | | i ?? I' ? ?,'?! ' (-- I ? ".it * !_."'
i ?
. ?
,."Xir ,i MOB. XV .lu -
1,,,il.' HAl.l -AI'OI N I l."i BEAT, IH
I , . lp|iy .( .No. '.j
i ? ?
J/uli > VI I. < IM Al' llMl
'?
.
. - ? i
I
. n: > XI.I - 1 ?? li< ?l Bl ?'
?. ll I. ' -
?
I: iii *-xi.i.->. ii" - ?
: iLi.i..i .x BBOV N .
, I r da iv.
I.'i >i; sm.I?v. ?',
T: ? ... BBK K HOt _ ' ...
. . - ..... i.... _ii ?
i,
. ? .
r.
. , H I" '
I, . nt >xi.i 11 i ,
? i
i
lll XI. 1 . \i I -M.K,
1 l Bl Al 1'llil. -
DAX ID BGOTT, A.. :
.. xx , BB 61 I > Ba ??' p- m.
... . . . of i) BOOTT, No. a.i Maatp
?i" b. .. d it." 11 Bad
. i, i ii s .' . . ' i ? :
,< gad i ' Ira weaBhai thr ??i
la t i.u ii ? i i.i , at adpat paaad mi taaaaal of .t.rin.
tl
t: ,,.i ? . . |M !???!. ll l I.l B |
, . , I,,i..,.. n _r,... b* ibe ll I
l UT . d XI ... II ? .-.
4 \\: \\i.i. i m \ i \ Mii.i. rvi.'M tt At-'-!
\ f I ll'N ll-rr I LAMI),
. . I I
,,, le.itd M-> I'l'Mnie .?: Ml X ll" IM, |
. . at tba
j. It X ili .. iXt l . ? , . | vx
rfiHE AMi.Ku W LAND UOUl'AN. IND
I M X.
DH IIS .." n I N'l H llll i. xxx - i i HII STATE <>K
N.ix xi, ik i,.iui: N.. :?: BBOADWAV, M xx
.X ll i i l?,i a i. iM at'Ut "f
;,.'... I i , . I M ? , II, tb"
I i ,i.k oa Ke .I .-?
. kualaaal 1.1 wbii li . i |
ll k'.emi n.d Lu.''d ??* .1. ln'.i'.t.. ii"..
H'll'i' A. ANI'll. XI I'.. ?
I ua.ik l. How, \ i.. -l'i. idtat aad Oaaanl Aiai '? rtl
<kU7 rx(\ii TO l.<>\N OB I'Dini inui
OOI|l/UVn. ? - 'li* .i
I HN I CO.NKEV. N? tl XX _.l M .
I ".
Doiirft unft floome.
\ T KRO.M |5to $1. PEB NM'.l K ? fea I l N
.1 li i xii.., . i? .,..,.... d.'.'.i with fiil' BOABD la a
l i JAl'KSON, No.'.-I omuietce
tt.. B. 1 _
UOAKI) WANTED, b? h Oentlpmia hikI
XX . ni i ,,'ai,, miT.t, I'nii.ily ? ll, r- ..lll. -
fi,..,' reeta, teeead Baee, good i ? Igl - ' '
l__tb_ .fartlB * I- "ne i . iiled ni"" t it ?" lu au lei
i.t, ^,,,i taa. aa to raeead BU ei *.'(' |-r
"in, ii.in...a reaubed md gbaa. Addrn. 1MB
I.I: lll ll N.. I.i i.i._d-.i.. N X IM.
I, .'I.NMli:i. ROOMSto l'i Freal Tar
i Ur, Br.t flooi i,.f.t , ti,-. . .'?' ii'ii" li.'iit Baaa,
'iir,tn?,i fi i i ??. ,u foi (*". No i ura ebaraa fki
l.e II '. ..ni .n.'v N.all. l1H'l<d_.
rp\V() V<> inir i.i'tiilctiicii inu cl'itiiii a xiill
I fnrabked fteal KOOM, ln a |'l. .-ii t .i..|..|ii."ili.,"d. ? lll
ll.'Xltli bi a pnv.'e lau.lly li. XX c i 'li.iil.iri-... .1.1 lu
.ptire. with BB. tam ta, al .N". 161 H11....11 ty. 11.. n. N. N
rjrio LET?Two large l.(X)M8, oa i?_md
1 n.'i.r t >a fniiiilT of Adulia. ulth Board Tho.* ?iihing
hi.i . ii.? a.-i-..i'. i.'-.liii'''?? .""I eilliiig le pa* a Uir h t ... .
r.'m*a?ant piii* ('?. aJ.ll. .. C. . ., Bot tio. I"? 1 rll.iu.e
IMIirc._
\T WM. I'\'r.KDKI.I.'" SONS, No. l'?4 I'ul
ti.nal -XVKHHINU CAUUH aud F1NB _ AliDNkiK*
l_.....U. -4 UI?J <
Situationo COanteb.
A
.OI'Nli LADT wtMht.* a situAtion. u
. _ t.a.b I'lANO .VH...I(_ and the n,.l;u_-iit. of ._, i i7
OI.IHII HRAKMIK_i. Mooav u* obj'-n i..,taa?al'lJ,_.
Call m or a_._r.-_a Miaa 0., Ba. ___ tfprlua-.t. *"-*'
ALAD- Bonpataat to teach l.iieliHh~iti_i
M ..i.-. _.-,b?. arflTUATlON aa VU1TU40 -_i.V1.rn
E_|. A.ii:.? B I K., Ba : ll'.w...-ii.i ?na
A' MTUATIO-. \V___NiT.l.-By 7 TaamZ
B.bmbmCOOK ln a r.ap*.)?_i. privat* .,-,.. ?
willinc to aaaiat *it wiahlim ndl i. ,?,'. "
a. I in .r jldr. ?? No. 11.j tl. Twiudrih,* , u._
Thurd a... '
A-lll _TION W .NTED hya pmmS_ ?
WaaaM .? Nl R.I : C.n t.k. th. ?ttir. ih.r-..,t,
hab\ fr.iii i. Iiir'ii or brlng b op oa t_u I'pMa
idery. ( u be .<*. n lur tv. _ _.y? a'N.j tl
.'.
AREBPECTABLE I' ut. tuit of ivTvear_
?_p. r-n . i<''.-ii 1 ...;,..._ uii.i _ L_.It _,,__, ? ,
I.r .-I i CAI'ION .- ..'-, ..r ?ui f . V\ ->uld ? ...., l,o* ,. f?t
a* i!.|.-r'v wilow.f. I'i -r-.-r.i'oi..*.!' r. f.r,.... .... ,_
,,.,i.r ?r _dd-, li"l ar.KEEPER.No 1 ? VI ? ? .
N T_ i-> ? ?
\.D| NO WuM \N i..?- ,, SITUATIOS
i.i... ity. Imd i
ri(? -.li-i. .r-.i. A| n:j?, >'o. ?".!.,..- | _*-w_< n li_a?*
I: lll.-t.r-: In Ihi r-.r Cll b. ?? for TWl I
Ai:i.>l l.< I \Iti.l-: .'..I.- <?(_ (Jirl grjihea ?
. i HAMBEBM kll) iu a i. i . ,.. ;.? j|.
i ,-kt ratatm ? ? f .r tw?
it..) irt Ba > ?'? -?? i r 1 ? ti
^' I.-I I I'.i. ' _ I .., t?e
.oliarlv ?? Bl r_MI_u 4 d*.lr.? t* f.-.rh Ornr.ia, Ir?_. i,
? ? . r-Yorl nr v.. ii. ty, ir . ? M T. _ _
CIm .iii aPrirale Uebeol i__ra_teef >.A. NASii v. i
Ba. in Ni- a- *? K i
W'ANTI H?\ BITDATIOS i H0U8E
" EEEPEB hy a aaUBa aa. fAirl mLbIv,* ?,
? ? .. n j i",,i.._
Api'J Bt Ba I'* I.ndlnw IU
WANTED?A .-IM LTIOX br a nuddK
.-_.| v. ni i ' i..'- m-? ll M ,
all ).i .1. oi i .ti.!..-. - wiliina
i- .r. a fav. -L.:': Applj ll No I-Ht
. ..r:.?X M*Hl aaull -Tr.. l-P il-r 0. l.u oi .*__.?_?
\\' __NT_-D?Bl Hrc-fKi !_l.l.- Vaaoa W-nuaii,
ll a hi-ui'i.'i. ln" a Pri.at.- laarly. a? KCB.B ni
Ri - ' ):?' -i-' ' vp
ay , r ?,i,|?... Ne III LaaMBBaet.. MBf P_M ..
ll'ANT! H-\ SlTaATIO!. I'.r I f-Nt-Hw.
f T Hi 1.r?t .1 ?(? J'I :.?,-_jup?in4
... . . n ? ? r t. a ? r-r i a B* w.ie'4
E !_?-*<*?
'
\\'.\N I . I'- i. Pr ' "? -i -IH \
f T HON to do r.., - r.Wi
iiw H.-t i '? '? ? eai r_, fun.iah^. Ca.iai.No ia^
_
\\"\N'l!'I?- !'?' ' ' -T'.-1't.-li.lc V OlHli. NVirUlAO,
TT ,?i..,tl *a.t'0')K. V. A.-Hfcil and I_.oN)R. li..
li,.- baal of city I ' ? ?
I ( _'l"a- N : -1 B - ? N 1
U'.\\Ti:i>. I Sirr-MION. bt a lol-r-.l
VV -,,.1 I. a r f ai^ fan II.. aa ( O'lk. VV , ?., ,JBu. r
.?i^a. Ler BiieiBra. ai.i . *? i.vi- .__-?? Ka Ad
Ai i?\t l!\I W ? \ roiirTe Man ri'h ron.l
? . " v *' fH r * -_? rrap..-t_*:?
. , i .... 1 ...- . ... ?a
. . . ? r
\V< ?I M. M \N. Pr Morth
. -'II aT.ii.n : . t.y - - '
, . ? ? , -..?.!!.?? b. Df
i, .. d"i h .in.... Ba. a 2">M i-d
, ? .
*? ._
AYOUXli Culored Maa wanti NTFATIO*.
.1. PETI K?)N l. i N ' i l
\_"OrN' ' l Matt d( rei a 811 C v
i ,. , . i'iii: p| . w.nk. I? -
V :_r.-a M I'l i'r K -' ' ?
\ t n \( il U W* BITDATIO.N WANTKD,
. \ . i'r..i..t_i ? a_aa wi. ? ?? t*
_ .*"
? nr a.tJrr.- I. D ? >
..'.... I _^^
/i'i\, um \s ->lll _TIO_. WAKTEI
" -.| .'Ir- ?? ' ?
i- . b ? n .. . ?! caa _. ? t*( .iy
Al? y l. ").'??> r L.V - ?!.,_.'
.1 . coi .-i kval :
FfMPLO. Ml M V. ,.M'KI--M.v a lil
J t ..i'Vi.-f ( UBR ISPONDE* E CX-RK i BOOR.
Kr ER. Ad. ? r?p.-iaW. i I
a || ..:..,.. _!T. I I
. ? . ? ?? .vv ? ?. -, .'. . .
kJl! i \ l l"N \s \N l i.l i?l il. tirea Sil
_? ln a Bra eia.abo-._l -rar. .,: .r-. >.i.-*.. .rr
r. '. r. Ii. ? ? .!?? u. A . ir.-. v vi vv ,
Ofl a, *. v.___;
4J1I CATIOX V.'iMI !' !" i YDI'MH
f5 i
lalb. ).:.. ? J
vii'.. Hiawiaa
KOELLER N .?.. i ?_
FjTo hKWBPAPEK II." - -
I i. - ? .
?
l.rivlari-i
'
;?.._..
?ro l'i BLI8QI EW i i i _rEK_.
? da-airva a
i l.KKK r -VI KSMAN l'i tfea io.*v.
:._?'.
\ ? :r -? J V Mr - !? . Ir ...-_
Ur-AXTED?Aa< "A< HM -Ji '? OBOOMJ
by a ?
? B
? ?
iay part ol i-ountry ?
??" .. i I ' _
W 'SlKli?A BITIATIOX ai COACH
T I Mi.V.nn. -i : . ?
.? r ,-i.u ? I i?i: ' I
- s ?
?
{jclp IDantc-.
AGENT8 WAMI.I'-K." ' rHE Kll i I).
|l| N'l.i ;lN \ S|i - - ?' KtfB
., .... .r.?.'"rvf
Bl .i.r i t V'r iv ?
? <! r.^rii.-n.-. ' r I r >. ir?. I ? >
.S-iitn lu th. ?? *?> t a<* . * "
? . Ut onr arni.. a aud *' .v
? i'tvii.-, in. i-oad
? k ap. aud .1 ? '
I
??',., . _-? 1 ...r < ? v ' a
A.lr.KH AN l ( KI.1-H..M. ( "M.ASi HartLord. I a-_
Vt.l N |s \v v\ | i.n.?N,-, BOOK
r.,.1. III r <,K. V i . VMIVV .IN- <>- >K V -
-.li) K'-lA.s. hytbeHoaJ. T. HEAULEV, I
l ? ? iorl .vl i .
(i, u_r... ..i Um l i
po liatl. ? Mid ii ?i"
??. A r^rr ' "'' '"???
I H rBEAl v '
\ V
UHirivl.A. i K> WANT1 H-WAi.l S, M
I'l R I'W--*'. il. .1 . >i ? ? ial
t.-i.t v?i.ik ? v _CAKPI-.Yr-.il
I av ,-? r, _ r.l.v V ;i v K ' ?
. ? ..
WAM'I.P? A n.!?r. tidjr Oirl, ?- N' ,;v,:
?T ?**- BEAMSTRES-t, ' . ' * " ,?>?____!
B v.i .. Ii ? 1 CaUrtB_.il (aia.
,, , N V . I
tVANTElh?A tirst-r.it.. tiK'K. WAS11EB
y y .( muNri; Oavma v.. n . - ? ? _ ?
, .,,_ ir ..... ^ la a ...
? . : .. I'V.it.l Vppl) .. b ???- _?_*_
laa >v? . nr_r I'li'.t. im t.'i ?
IVANTED-^A few good |uAM vo,_''
lt P__ -'.!-? ?.. t ^. .1 V-p. atth?.'M-#
..It'u. VVI.-i !' - !!', s ?' ' - I* !
WVN rED?TI "Wcol- BKEAKEKS
:n,,no ..?v.,?,l.... rti'.ii, riNiailER. v
,N.. Ij. MfaMfa ?. N .
T 1 a t.r.t v._.. * orki-iaii ll. i? MlBlrt BoB N-- l-'-1 ?-"?''
I' . Ofl i- .ta'.i'- irr u.aud n-l. ;.iio.?
_%' \M i I'-\ COOK, rtlghlj recomiiieidetls
b.t_aMlBB-l,M>rMM__a-Ma..aHl
i tt'Kl- MIM' VN _NTEU bj in l\
>> V, il'.-SI- W'l h,- ,-.'.. ?
, . . I" -
L__fi -TI0N8 and blELP W\MI-l'
S.. . . ..n-.t'-.l .?.d.-..h_.he_a.?|f.- ??- ?-"?? "
TBE IS) ? itlUN I'AH.t M '?*
?rotcrico an_i proiuoiono.
..aiii.i. t __OMP*\NT COMMI88I0N
_M,_,/;-;^v^-l'rH.'.\t m&?&*W
rv:,.y':.rs.''ri:t:.^t._-.t.,o,nn,,....nb.,.,-...
I.lor'ral .a.ii adyui-.a mad. .?? .oi.al?i.iii.n ..
l*i.,u,pl ..Ir. .mi .1'il.k i. (im. t .ai lat**"1
R. f.i.ac... Bl.t . laaa, ? ill b* |(.ra tv) appUcanta

xml | txt