OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, November 17, 1865, Image 7

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1865-11-17/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

I
C.ci.in Ctcfltnera
D 8TATES M UL LINK FOR
i. Mi. IANJ IKO
? i.iM, BT8T TIIOMAB.
; RV. ': ;
-
I
''? ?? .. .
?
'
?
?_,_. a.--- f ibw i .?-? -'.? .at naa
euwiboai. anii lUilroafco.
iv iii'l.i;' L1NE for Al B .NY milTRi IT.?
.. "'
.
... Iium
_
PROVIOENCE DIREC'I
II I -l'i. aud
| ij p. m. K >r r .. ,it 'ii
- ' _
nOB KEW-HAVEN. HARTFORD
r .. . . ?? Ni?
______
C.\i_._T, SiJl_ED. AND COMFORT.
jT*! _
for bos ro .
- - ?? pai ?
, INCliRD. lll W H
AND INTKKMF.blATE !'" .
IBeeWBadiUiUMl ? anef theNon
CiT'Yi H Ut- M W
a. - N ? ? j <?!' ?' '
iroii I'l-t N". 3B Ni ? -. Hir-r. ?. t of Vaetxy .t..
FOB '?'? ' '??'?' ,s>
? i i xptbh rr.u
, 1 adek iad VV *eatUr, *
M irJN ._...,_, and New-L ?doa ai...
'
-n .1 tba lowa*t tatr.. _Vr !nfnrm_i"-i I
at ? t. .- M Xi. i'l ? ?'?
(1ENTRAL RAILROAD rfNEW^JERSEY.
J - -,. . . 4 r
?l I 'i. : . , i
. .1 ? i Xr. !??*
u
:- ' -
?' tOUTE TO THB an
. V. ?,-. ii ,k. - .
* ? ,.-. i.
? ''?:. Be
- 1 ?? ay ??.'??' ....
-
. ?
' ? -i ., '... k, Wi
B_k_
"8
(_l>, _r. . . ? . it 1 ' ' i
?r XX . .:? m ,
. a
i .. :.. aM but m ?? .
..
. ???- - B, A'rr.-oi*:i. Mii-.l Ch-iak.
Baadinf. I'j.-.t,. r. i ..
--r _ ...ttoii. - ?'..
Baa
t p. in ?. _
i ? _
,. .
X-. ? n ? i
i
.. . . . ? i i i -
) ?-.! - . - iu M.t^iHl Yy.- .T ? I,*?tb New
Ba. i ;
,? .......
? ? ?
. , . .-. it -li. ofl
i ?
. ' ., I . | ' ! OAD i: _
I _ -Oa andafter.MON
? ?
i
; . . ..' KN_
*,m:u. i:\u,\VAY.-!
J 1
? ? ?
-
. : -
? ? ' . ? ?
....
t
1 Koclirl
? ?
'-__ I,,_
.
wJata.
\.o I _______ _
iii DSON RI\ ! ;. I HARl
J I :
? ?
t
? ?? r
?
B11, tei '
'
IiSLAND l.' ILROAl).?1
4 '
. .'. ?
.'.
.
' i
? i a
j. ,. ;. OAD < OM
ji
?
... - *
\ ,. ?
? . Naa ,.-..,. ??
. i i
_ u. :-' '
r . . _8B,lLMa
* ? .'.'_?. in. ;12 ,t% '.Ll- 1
'
. .S.OO. _._0. ll-_
- ** u '
b._ <t__ a.a.(l
-..;-? bgtM BflUnaaa
'? ? _ __
;....'.__? - -?
'
vi., .it:; ROAD.-. ? i*6
_\ aii_psu_l_ _ ...' ?
4 k
' _.'
.... . |fl ttit . p. it.. uaiu
t _. m:j i \s VND DELAWARE BAY BAIL
Ii
.,.,..? K A.N,. ??" '"
? api .. i will
i rsaaifiifl) ??
-?.:- M.It CAMI'".S Dl
;_!,. K-'l I'kl'k.
I
. . i ,
* ' _. _ i
'?.r
l
?
?
'
i
. . j ......
etetimboato ano ftailtoaos._m
IiMi.v um: FOB BBIDOEPOBT.?
it ... .; --, tlOOl !'"UT Will l**V* ft*m IV. ? atift
) mt llive- .ii... .. II e'ctoeh, iii.oii. aiii.ii< in ( ii- ii
.-. .ii. :i.e Expteai Tr...-. Ktr.^l.l laBBB for the
' il , -r ii ,- K .ilroaila.
yiiiii. rio^r nt ttie real Oaane.
'- : , lt <? ( ..iitiii'-nt ria .-"itLanip
r -i s ?? l I'.'i 'L ia.
noa '. ii. MeaaM i Btaa
Noy. 18. I"i a. oi.
Pol lli:.. ' M*l ll. lej a t'i.
>-...? . V r II-. 'I p- I"
rr Kotrrpe, Ne* la. IJ p. ui.
),ii Hi inlogtoo. N.I . by iteamerBaletfh, Ner.ll IJ p- ??<>?
l|oa, v..v - ? "? I Ilial ? r I 11 p. iu
Kor Nu-ai ' Noi N. 1"| a. ot.
Pol V-- nwell I'.i i.i .. vv, ,t ( .'i-t ui Beuth
. .(:." r..-i bv .'.' a.i.'T Al
i. i"l a "'?
bul Nor. II 1 p. ui.
.... .Ie up
? . v v. . . | ... .., 1 , ' t I : ? ' ,.. l:i I.et
I v: . U II !'? '."
K..r Ni w ;ii.. na b) lUikto ' Malka elaae dafly Bl
|(
... ? ?-??:..( taa,
? v ? , dailj
. <J P- BB
1. . ? R. K ) li :?? '. I
r V .?' . :?? 'I '1 I'- Ba,
II .S .i bi., [laad '. p. "..
... .IJ. I J" -. d '? },. ir.
II Biverl. I p ra,
.5 b. ii., 4. t) iad lt'J p. tn
. *j I' ?*?
' | ' .?
m .' ? :' - 'I <l i' m
i ... || :.. i Mall lW it|.i i. Bl BBd I | B
1. :'' B. "??
?lalid.Ma . ? ?- '???
. V . , , H, r,;,
.r> B. Ill, und
. ' I ::
? . .li >?? ?iiJ H p. "'?
.'? a. BV in I
'. -1 1'- "'?
.iindla. n. . I, i aad ?
.'? a-ni. .'.'
.?'' ?? Ba, mt IJ l' ""?
' : .?> a- ?'? <"'*? ;' F "'?
.- :' >'
Caoada(Rait)Mail.ei epl oo l'ridap....k a. aa. aad -I p. m.
. > it) M . ' ii'"
.:...- ,. ...'.. baad e p ra.
11 -...."> anl .) a. ra. ia I -' p i...
tlaaad Newi aodlaiid.Ia.ah.li aad 6 p- m. ,
?
Tr.ivrlrr*.' t.tilrlr.
Tr Alb.nr. .iv ll d. n R, Iu, Drpol Mh-al a>iil
. i . . 1. H . li-|..'t I
n.vi ; Rlia ': " i i ? i
, 11 p, ru.. vi. fl r ibi li. Bvandl a m\
? : . r.i ? i V
i f
rl
i \ Itngat | ? II'iJ
ra. Tbui n
iad U ew, B tdaya, Wed
? ? -u
. ? *? n>
. vv .?!.
. . i | DOB I.
v. , l.uraJ.i i and Sal - ' : ? r M
N R.... c> P M.
I i. - - ??
II. il.. . 'i ! II. ,i. :n , :
p. m.. md li niidnigbt. Sunli.. 7 a. id.
? ii
* , -h. 4 p. ni.
] i ? N ' .i(. II . vi. -;.n
: i i .. . . ''a. bl I iad ? p- ra.
I t:h
nv-.. \i -.i. i ? . lay... 5 p- in
? r Hn.l ? p >rt, frooi
I I" >t . II a. ....
.! .ri '..-t.i ?i.: . ' ' . by
Maaaaei Jr-- li rt, ???- Ptoi ? I
. *l p- k?
i - '
VV..- , -.iii. fn..! ol'( !:a; .-r- .1 '
? ...l'i'. ' .'"'? traui. H t> iu.
i.ri'i. I.. i.r Ba*
i. ?
I . , VV ay
. *'s P- io
1 :i. !vr I. ? t '.? i* . li K , ' ? Bl >.:i.r.
...la, ii... i..d I ?. m.
To IU. arti.rnv. li and . I ? Bj
. i. R., i. -
l.v ' Of
iwti l-.ipr* ??. ?? i ?
|
i ? . - ... ? .
. " P
.. I l I ?' . I 8 p.
|
a i.i . 1.' ii.. ... i " l' ii " ' -- P
-.
I
v . * r
?
.v, Iroiu l'-r
. 4I P
. i Ll ??
i. J/ :...in iurr .'T. :
1 |
'
- ? '
.? ? " P- "' I
lerary R. K.
, '? ? rn., T p. in . oriil li
??.";???'.?.,. 7 * B*.
I: K . Ne*
.."... m l; I '
-. . i'l r ?"
rl
... . ?
l -, ?
niorrmenf. ot Oeaaa ?ttenineri.
in u>
,. . * * D -
....Ni
'
'
... :
-
s T '
'' ?
1 v ?.
?
. a '? ?
rtarn ? s
N . ?
- I'.r. k
.''?
?
?
?. ?"? **
. . I ? ?
' ? Y?rt.
i
-'-??? -
lanaariigrra Arrtvf-B.
v
?
i . r?
VIMA'H BB Al.'-'
. ? - . l.tn/-;
v ? I TB.l BAT. . ,,
I... I 41 Hr' ?'???-? ?
?atlll'I'IMi IMIl.l.KIM I *
pdiiT oFBBw-roaa.aae. ta
4 Irnrrrf.
... aa, Wi.l.n.y k i
,. , . ? v, BaaBh
- Um );,?.-. i riabart, liaalaa, B. B. taanaai k
?'. Phaaaalahla,
. i . ., s - ''? ; '-, '
. , M i Oaaaaa
rnt(I!r.), Un - ''? I '""?'"
. i B, I. M
'??.'. 1
.. , ,..,. Oj ., R| . i.l Van Hr ,ut k
.. ... t ? ... ( IbbTbBBBB, Hrnwn k V.i.
I , . ' m Beea
Arrirea.
I BtMS.1 Ip v>" ibi i(Bi I.H a-.l ?-? '
. .,r,w?bn.d.r.
' ,' S..I-- v....lattJa......-t.
?,,l... to Mnrray 4. Nrphr*
. th.l.*r,IUotor,Baltia. 1 B heara, mtm. te
h Not. ll.cuttoa ...d
. li Oookin <* Diekloio.i
; . aaipiar.,
, - ...,,HaTie46day..md?e.a.d
'J,^?[;nRU,.dr.,Si,'U.>,a>j.,?,i.e.iOu.
KH%I'l_V."lrvte('.aik (.?' Hoal'.nl. BaBBB, Bia OailHM ?1
' ,'. v. COttt 0, fc( '?" " . .,
f', .|'.,-ra i -I" " I-' '.l'"'f'" BoatOB.
ii,20d?T.,w!th
' Kior^C-Vi lateCeaely. H.layla 9A d.y.
. /;.::'^,H)','.pt .'..,?"...!.-,,..,.-t,.e?l
bA's.'?,.7.f...i
,. ?.? .- Mrtofav*a*a ? eabla aad ? Bia
Bco\iaod.C.y.AI...v..-b?l"..a.
'.-' 1*1,1
I
'??>*. *????
flrhr XVilllun Cpr. . {>. .r, X.rfin:i 1 ,li*? wlthwo.d.
BeB 'li !?? bawb, NawMri i"r Prorl V - ?
Otmt I "?'?? Ba. OaBBjaBwa f"t Baiaaa
- - ?
MpB-ea.
St.ii> I.nir. I)?y (Hr ). Ir nn TMkea f.r LeaaB ' '
?_t_.-..'l il Itt. 24, lon. 4 M I
-??
Diaaater.
g ar, BaiM Oaadaa, Behhtoa, New B- lt >r i. wkfla aaa
: ,. l-iv-i yetterday, tra. rna ii.to by tl>. B am
bo i . .it ? * < eaoty, eati rMj ?? ij Jibb ? ? ? te
Uort-lD.u.ciis' _.oti.c.
statb or Naw.Taaa i
Port'\Va?i,k. ' O.rica, No. lot XX al tt. V
N'OTICE ii li'-nix given, in ,i i"r'! im-'- aith
.. l : tl... ..-> |',i.I Af-ni II. I :?: __il I X
, tha Wardet I . ? tlie Port
X ? ? ? ! in. it I. ri-i.' ri tr<?? ct. tl."
I . ? v. Il.it
? . V . , - . . I ?
'.'
i- : i ;.??! J..,. l. . I
-
al rtj.>
,M , o .?1 H 1
.i I
. ol I inrllii..I
.XX
.I
i- r .
P I .I , K. fl.
.
II .-- - . . 8 V ?<?
ll r. i.?\
. Hi ? M i lieluiial.U
Kl I tl ?.I'"??!? I- ' "
I io . XV. ? '
MINT.INE ruMPI :? , I ? ?- ??
. . I'v BBIBAB B ' '"t-rr.
1. \M I.l II,I.II. i.ii ll.
ItrrBEME l'm RT-4 bbbbbm ' ?
( _S8SI
IBBCOI IPATM
x xi oi Baaaoi i,oo5n 1 _kb
i a
l.rl,.,i M XX .Vv ml '.tl.ru. ?.?,_!..-r? flf lll.."
'.t. . I.. B i ? I
XX w I. I.ii." '? '
,. ., .. ?-.? I tt ?. t _?! Ir , 1 i.-ll of .I.elt
UII iUOtlD| lll tlir AliT.-.-.t. U? . I
|.i.: i tbal
? ,
Boi ?? x Ca., ... d _ i. ?? ir t. i. . . i ?
tl .1 ?? ll - tWO tirm. . 1
ii .
.
i'i. Liu dn't i: i ' ' rrat
-
, ll. i,n i., u ?
...
.. lo ra
, ..... i ? ... , i
F. .li
..????
..",... .4k- -
wairdhid I
I
?
i, to ,J fi
i ,:? i" " ? i
' l
?
. ? .
|
?I 'I , .- ih- . i
' ? '. ? I
,' ' - ' '
i. |ro ? .*.-? in ;
. . ? ? ? ?
I lutol
? ?
lad
....
. .
a., I- i.|i of hl. ln ( ? '
, .. . i . i i ? ? t
Tbedrl '
?
,i ? r
,.
lo fl ?
-
.. I .
?
1
?
I X
'
I '
'??
I
'
? i ? .
? ?
! ,
. >
X if l4_
v it
I. :
i . ' X BBd (
..
i ? . ... '
'
4
' " ?
' ?" | , 4
I- t
ix Vsi
rllhot
?
..,?-.-.,.'
BAII ? "" "" s :
. i l. i l" .' .
*r
?
i
' I
I '
'
?
_.. . ,
"...
? '
' '
' . ? ? ' i, . : ?
, . Iv. ... I *
.,!,,..! tdid apply.wai
l"|'!'.'( . . ? . ! ',/ 'I,.r .,....( "I' "' ?
for ...'.- i ? bad
| . , ? I ;.-.:. I. . 1...
: I '
?
' '
... . tnd Ib j .ri
?llt.I.'l,*, 1
Mr. Mo ? ? .-??-???
-I-K.IAI IlK. Nfir l?i i'.'f'.tr ll..!,,r .-I Tllri. I D
AI.I.i',1 H i 11 l i'l II '.'I BAkJBOB Ml* k.
Ifl.l rl_l I 1.1111".'
?|;,,. plaiutlfl cl mi *i..i'"n paid br him tcr the
,.,,., I ,... . ii.,..l( ..i?; ,
? nt"'""'. lhal il"- < o
,i ... rer) i ila.bla, th*. r-t .ruli..- 81 .Bu
ad ridaad a - haa bb
. ' .1. I! HI..I
icta
Tba eaa i II
a.
COCBT Of COMJION PLEAB?Taia. Tbbb BBI b_
i., i. , I.-, I'u.i
I.IAl 11.1111. "' in.l.'.HMII ("XtrxMBS XX i I XI l v
..'.-. lt 1 "li l-OBB Btll IBBB
Ai. iitu' H I- : - i '
li., I, < .i pani
Tin- in-;.":. wm b " .i'i '-I' the ?.'???!' i i
I ... .r N. a-Toil
,..,, | . ,<ii"i. Inu, Nt* > ? r. I ? I'
?? _______
? ? .1 unti
i I ? ? ,
Bt tkia mi i
braidiweraman.if.rlurad inB bonnati
? ii M , ,| icll. TM y ? li.Ii.rol
,?-.+?,. I ...?? ? i ? . ' wi..i
, . ,, I tho _?.:?.?? t ...... .' rt .., '.,..
in* Il.r, ?.'." "' ti.r 1,1 .,'1 +'J-'', . tl.A- 'I." ? -t I .,,1 -.
, . .. mn - '?? . "? ??>"?' hta "fi i'-? +i Bl
botreret tt," aa ' * I
I..111.E hl. . ' 4. | 004 II
Tha d. ?? ' 1 ??'Bi. iltBpoBtha ,.r ? I- Fliil,,
.., tltl. I '.? i. . r ' | '
lur _ . (Hai im' '?) <*?'" 'I'" tka aoodi
|| viy ra. ,"i".- ??"'* <-' bb
laodl.
,
i ' I Ihe raaa to ll
i rl Birt I
I it
i i. tb. ...,?. ???.. 'J iTBadBBBBaakr/a >l p'ala
lalr .nreyel n l dii-etlmi ir autlio. ity from tlie plainlil to
llaieniib tu do al.yt.i.iif ?li.t.-v, r.
i Thal tli. p "'' 'I wa* MkwHeet Hbeft* lo raJsM taa
,,. partj bbi ' ? 'l Ly fl u mb! aad tl era waiao I
.'ii^iti.Mi rmtiui apoa hia* M paj ? ?? >>"r<v daaa apoa
i li ,i thr p'alntiff bavini'y ' nterilp i c p'e.1 thl plBB>
e-ryii, i-a iuj mFeondi'inu ? .1 , ml I'.-t-!' lor .bdiic ti.
n k ni"" 'I.wbli-b th- pl'int'll lii.l uut . .il. .-..'.- I, I ? >' '
r r a. i Aaaaaai B**ead ((?? mbmmI paid by bua m ??nd.ii<
a.r.
I. II, ? ,, ilir i '.latlfl ? ' r-i.'?er In tliia a-t na
l!ie jury ? W hhn II \t;.n ? OB IOM .Bt of tlm
ii..ii. y | ..I b* i i iriu| iftec ??? id
I '.-h ;
i i .'r .-i?. aud ti e
i 'li t fi rtbej 11 -it. (oi I1,001 7'.
I kl -I ? p n.i irt . Mr. i:. lil !. .- d ' itndenta.|
BBlaTUl TllM?NoT, ' CiKt'Ojo
trta it-'i. CbuxchilL?Both motionedented,
with +.''."??'?...
v- tbory a;:. Ebi l " ? ' led, l tha '.
i .,- W i . .. i . i i.
U .t'i'* Ma. 'i.nda.
-?
BV7PBBIOB coiRT-vitiAt raaa?Bat. I*?Bal
t: Moii iitar.
Aaomaa riot cvse.
Jam.a VV. Turnrll -. Ve.
i foi $7W foi ii j riea taainlf te
... ,.,.-?. .. i i i i ? l .i ri _r il..- l'i y
ii ? l .. tbe juT] gare s yerdlet for tbe aaaeattl uf iii* i
MAkiNK COfJBT-Ber ta-B*aaaSttma*Baaaaa
rv i i i i novmn boit.
I, 9 - L W, : 'e-.on, jr.
Thii i lil aaa broogbl to rocorer d im i_r> _ for nn
? . i ? .: i . ?
i,u. ui inii i ... eaaria M tiieft.
? .. i ii i... , ? , ? i aaa 11, baa,
? ?( .-,???? I Md iu."
.... ? ,urt I" I.l tbM I : . t hirinolf Bvith.U tlie
|..i. it I .r.c-t. ' ' I r ji,,ii.ii,,t.
UtUTED BTATBI CIBI i IT COI KT-N.ir. B
i -!?: -MA1.
P18AB Of '.'i.rv.
1 aai 8. I'lti-, ladieted t-.r paaeing a %'<')
rl | At* .
? ?? . i . . I lleni . ratl
lo cai.a al"en.iBterrell ire.nl lek. witbdrear U,.:.r plaaeof
. ,., ud were i.ii.ni led ii.r ?? ..t. a. o.
*>
COITBT CALEBDAB?TaM IHr.
S'-l'IDMK < "ri:T -CiKi't'lT- I'.Vlil I. (Short
? ti ' 'ic 'i-i'. nai. I'AKT ll -
,. , ... Noa, i" -l. MMLJIID, Jit,?, JleO, .. .
t . i -i , . fvr, Taaa - N B. '-'?'
ii . ?? I > Ill ' ? (i - na -'<?"
Scpkbiob t... ..i I'vi.r I. N" ealendaf
.. |'4KT ||._\o . , . I, I'r,. 1 '-.', 1441, (-''.'.
.
' . ik l'i ..v PABT I.? N"J. 683,
t..:..? I '!'.. I'art ".-S.,., 149,
14, 1111,1111, '
I 11TB_
A YOIYI. ItlllFI, Tllt.YKD \K\\\\.V.
% Miibi af Ihe I,:ilr 4 oufidcmlc ?aurfi,?OB
l.eueral 4.ili*.on Iti.'.*. w CailMga
llou.e linprr n.-i'l llirn Mnrablea
Awrty lli?- I'roe.nL lli. Arreal oa
?.?,i;.lin. i .1 -in.I a?ul..l ,11, nt foitira
ai*n Dnirnl on Ibe l-umblina
IIoh.* \\ i.. rr Ile l.oat tlu .Tlonry.
0 Ifi nd ij n |ht laat tVUlian IV. iBnith,
. | iit 1 iv.'.. aa
i ? 1 !?;. i'. t-r'y OU MB, a fBeBAJ Vir^ii.iii'. BfaJ
Madeatearaf Btaay of tbe ilritihin,,* plaen
Ai aa eariy haei tiiefni
, . atad, n-iil wlul.' iBdreaabig
thal I
Bga of pi aag
?? r, bat the
ml in I ii r.'i liei .
?
.... , , .
i
? " ' ??' '". tb*
rouo? ?i ' ?""'* 'r''"' I ? i
? -.v.-r- itii'ii vviiTl bim
, ,
' ? ?
?
, - | ? . reroeti,
? ? i ...| M ,
tbe f.rt ar
Ira rl. II "' N1 'r
? . ? ? 1
. - d hi
. ''? "';
, | .am 'i- ?aril] > ?:'. alttae
B. 1 .ft. r r?|.lnluln<
I i
>
I
' ' , , 'i
. I t I '
? ? ? ? ' - ? :
*A "
1
?
|
I .
le the raid oa |
'
.' ?
'
? . ? .. ? . ?
' a
ilii: IMH.I4 i: rtictDi:
1 ilouirr Oiaplny ol Hlii.lil? ntid IIbIoii.
0,,r l.ia-B BBaai in l'r?>i??aioii Itr
rlMM ?>? ??'?? -bi'itaar, .Tlaiyor, ond
.,t|n r 4)lHrinla.
I ,, io. oivil I??"'. of t1..- kind ln thii
, ? . . Hetro*
?
? i
.. , ? riaed by
,' ?' '
-
l?? ,-,., Ibe .'.'?? ind pr. i i
. ? ? .- ;?' .rn- vv.. iii.1 r-iin I-'-')*
I dKl.t Captrtlita of the Ilnal n Po
...... ,?. hy ini ItbeturooBt. 1
? ?
ia.ad.ofi.u lea aad cblMi
I . .
."?. ??!' ? ? V . w"
mr ui'l. " ??
? ,.i retara. i" ."W .:? th. ratl di latlaol '.lie
,-: iiui aai " ?
,. i.-iviiuN Al TBB BATTRBT.
.. aberatbe prot
..,,.; .* ? i niet wi]
?,ii?l,..-..l!:'i..
:i,.....la "f UM eoUee .BBeaced an *
,,....._.. . ?'? u?r ?wj "?
,.i t il.. ron >. i .I,-:..:..I of Ibe itr...i.tw?>
. \ lAdJu ial fieneralon
'?r" l'"!l;ni
four battaliom ..f . . '
,i....,..;, .-..iiipniiy .
Iioe aad brB forined into r-.
dcep, a-iib Iba rifbl rei ln? on tl.
I.:-.. I. aad iv rear '? T- '? ?
,. , :. ic. ii i m tb u rr..!. tor ''rei
iad tl.Ibeer I "
...,1'iltV. I|l.
? . b iii tti-. poiH on < .i'i-' opelaad
., md ci '" l. ?;? ? tot ' .'
..,-.. i , bi daj I".'"-:.
.,i..'. thereatter, Hupertntend. n Kennedj tba PoUee
. w, ,,i ,;,,.. i ii,t..ii, i.ol i ? ? arraUaBd Hall,
. . ' .1. lul. Kurl, ( H'ta.
? M. thll ' ureblU, Kina. i lylor,
A,i. . , d ll.. ',. i tli. i ?' the ".it" I
,| l? full .: !,.i. -..- tlel tOfl
' k '?' ""''
,. upaBddoantbellBe. reylewii/
,.,.,?;.,. Aatbererlai uaparty aaai by Ihe pol) ;a
preaentedamaaithtbelrbato?na. aad thla Mevea?ial
Ihry eiecuted with admirable or.
i.anKH ea ni* pao iobiox.
m-i -. tii.ii. :i"' BfaeaaaaBL wiw
. .ii thi tbllowli oi
ln ( ar
Iwortb'.foj B .,,.1
... , , ... ....l"i.
, , i;. ... i ? ' " ' '?"' l"''' '
i | ? .? . < llBIBB PU ? ' ' . ?
|Ml ?.< '. apt Setllr
ifi;.I ? :, ?'?";".;;;
: . ' . i ? '
| .'. .:, .,(ll,?
.'.II....
' ap' .'li. i
tit-mlr-t. CaaBa, r,.__.tn. ._<_.., Robbliii ind V_b'jr?h;l
ArItofl 1 '|,imn. XX'?d nn ii Mi (llo.iir.
B uli DirlflBM w,is BflapoaM al eight eonipaniea, and
".u'li compaoy of aboal 16 aaa. raak aad 6le, i ?
Ptrsl LHtuIob earriad tha beMUfal Btaad ol
lilcly jr-eiit.-'t tu the Polko llepartment by Till'tni 4
?'o.. and eaoh ..: tbe ntti-r Dirulooa w.-r. prortded
xrith . uiinble OolOTB.
THK; LINK OF MAitCH AND ULV.EW ?.T rili C1TV
11AI.L.
S.iorllr liefore .?>'?_<_ k IM pCOBBllul pegM tnHTiiif*1
uii Broadway aod Park-row. It paaied tbrooch tbeI
.??rt ..it-"'. ;l.- Parh aad ta froof of tha City Bail, ta
reviea i'rf,.rc ttic Mayon at New i'oik aod Brooklya,'
n.-reral miiht utlu <-r *., tlie Board of CWBmon i
aad tlie i4iperriaora, taaldo other oity oflloera. Thalr
tnarcblng tbroogk t'.<- I'.ik aaa excellent, with tlieex-j
?(?(.ti'in oi a Bligbl braak. Captaia Brackett, with a
iquad ofthiCB] ll-ili 1'"'. prearredezcellenl order]
ln k eptag tin. Bowd back while tha pfoceaaionwu
iling in-. va thalr fkrthar pasaaga Bp _t__iwbt
tM p_lM ""i'i cit.-n :voly rlewad froa Bal
udewalka, wtadowa uml hoaae-topa. Al tho'
Slctn.politan 11 - - * --1 n marchtag laluta wm paM
.. aaeral Btty dtgaitarlee, pu.1 M Bal
? st'irr ef Tilf.tnj A Cl., tliey ar
? I li iga l?y a i"ll ef drtiiii.
Mm laiMaaary booon tbi pollM oootlnued t.;i Broad'
rai t.. i i ' ni'.. up I ourth- 'i.-.
,-t. bi ,l throagh tn I'nt'.'ix''.. thM
l.iwn l-'itVi iv . I.. I'c iii- enth.L, ? ??'"',::
li. guiopdowo l-i .li it*. tbemarchtai aalaM
. |fl |i?;?? .1 ,1 ,1 tl " I'lltll AVellll" il-ui l. wl
lorernor . aa il ni Im-' oa Ibe balooaf, aad ab
eofMoaa Taylor, wbo rooeiTodthb raa Ib
neat ni r; coioition oftl ?? i ? - - ha bm wa
,?!, Itba I'l.i.'.- D I'liiiir-nt. If wMlo'cIoek before
ba .' ..i ol . ? proe i I ib b 11 arrtTed al t'." '
"lint. aad ii.-.iriy tin .1 out ai'.'-r Iheirlaag flurobiag,
M] aaa allawad toatara hoaa B aaa bw aa
lenti Mtore ifoinir, m regator day. Howera, tl"'
,?;...- dapul '.il ti" ,m-"',.. i Wl 11 .ii.rit K tli" p u .ul". Md
::," I'oUm Coamisatoaara, aafhmhl
.> i.iiv" aohiiTad ix traapfc.
'
IM i. .1 al' -.I; . i ? '-.-.i *.
VBBCOBOBB BTUl ? OO0BTT BiLf.i ? 1 'f I
' : 1808.
Tha Board \t\o\ .it _.o'e_ac_ rn.yagtar_.ay,
nt ii .'it t.in.lj'.ttt r.:.i.-n:.TI.. I*r.'-nleiit.tIio li??n. X'.
ii tliecbair,
xi . l'in ., offared t'i" foDawlap
II 11| Cl.ir .. I'. .'.le-d I... kiir'i mffirn Ati"i! 1
ra now BDraeordrd aome Bo wtlla ia il"- Surrofat, -
. tba litla ofa ..-i.'. i UlioBa af dotlan, io i m i i i
natardtMofl ml buitaaat ol t i Bnn .?'?'. Do
u wi i| ,!? Irimeatal to tli.- ;
I I, That 't ba r.r.-rr.-.l ln t'.r CjB!B_tt_ "il Clrll
.,_:; i, to i ? ' a i-i. *
lha . ?
lll"
. mi* n-li.plM.
'i li. i onifflltl.:.'' "fify Offl ara preaaitad * re._rt
.; I ,| Ubb ii raaototiua 11 pay t,.,- bill '?'? Petw
Uoaeicbao, amouaUng to Si.ii.i 15, for repabl ?
'I'biudii.g book lo tbe County Clerk'a 0_i ?-. AdoptetL
1 . '..i .'"-I pn a ll 1 .i . |.ort i:i
1 ..;.,._- .. 4. i.nt
?!.' _ tl:" V.lll
,ii. Co irtaaad Co I " AdopBd.
rheHp ' ' tBfl ci Viiliin.rn:.;, to xrliom
"f tl.t Si.it" C'-ii-ui Eaumerators,
>i pe< ifallj i",h,rti
li it wii'itrviT i|-i"i|in_ tluT" ni.-iy lie in IBgard !?>
bfl proper diachargu of doty by wea offlclala, ili"
ii.,r,i, I m .? a t.i haraasalBtaatta
al (...,,: tbe
? i i.t nkap 34, Imi of 166% rabttaf to tLo
, BflM, pMiida a foOoa
11?. , ofE . ,-rn rt .'-.ll I"* *i _r en.-h
|,y icti . ln lilll.lu tl ?
i ... i . . lupll ,*.- ,-ry of tb,
. .ount il ' l'i '?' ? ."-i.;"-it:..j.'. . ?
, ,i..rr ...
. u I ind , i ,1 ii i (.ut i t ?? ' ? >. - ?
,,,,,,, j ; i ,W"il uii ,4. tlie .^ec
,-t.ry of lha li _r,i ol
I , ?l :i.. r. turai for
riiich tba coinpen uion it clalmed-"
Itwould lI-.-i??:-.-.? seem t.i 1m> mandatnrrapoa tM
i-'MT'l t > iodil tba hllb Ifl all aaan ? I ea tha _
i Btata .-,. iii I. iv,- Qotified tha Ctork "t tM raoeipt aad
? of tbe returni fawhtoh aaapsaaaaa la
Appei !"?! to thb r.'port aa I ? ? ? i motioai
' i.u tbe Clerl ol l i Board l aa re. ilred in i
t'i : ai ? bm ij b la whleh i u
. ; : r WMl ? ' BJ "f the Btal
BMta. , ,_ .
Men i"rt.fi".l t.< ? .t.
',!,!. iii. uli h_a yet _BM j ni
1-i.refollowa n lut o:" hlDfl rMBBad brwblol
? , i , i.11 ? bo oertlfioai . l .
? ?? ml cla aad la :,,
I , .w witb a bal oClwanty, ?.,
?-, ,,r..m- ,.rlili.-.t" b 0U_e but uy \?
I.u-. no I.. l-i." .lerert.J b
WberebilUhiiTeWiii I i.rad and tha propar <
. .? r...'.!i*e.i y,.'ii .."ui.' tl
..u.i that th.- tainabe..:???! aod -I- i (
,i_?i, . tli. II :?-'-Ml"-'.lr--'!"" I "? BBdMtMtMB ]
.... .:.- otot iba BBjoaat. ' .
Vi. .n-'i'ii itteeflnd m nn "t iM blfll 8W01 <\ LT
I
It Ue
. ? ? of the enaa
: , ? .
... f. I ?4 t,, I,'
'
..! ? .. ?
lu be il.-iiv, i . '., t ? ?
. ?
"f 61 |
U-ditya ,
r . ' t . I .-? !
,. ibnn thai ? ? I ?'
i. r . .14.
, i ? Ihrl
...I -x
? ? r ' ? '
, im, W in.iia ll Stbwi ?
1 ui I- PVBBT, XXii.i.i.v
;|| ]? follOT il ?! 0 81 ?
:. Ilowed.]
. tpitulattao Ly Ward?:
?*? i
1 .6722 75 6 'I" "<'
II ........_ i "" BO
Dl. . :,?.: ni 570 00
...Ll ? 1,080 iki
\- . -;
', |. M ? '.I
\-|| .I- ? ? ? 1,330 0g
\lll ' .. ! ?' I,4H)I?!
,i. . baaaaa
\'' 668
V| - 066
KI I
xia ' .i 1,660 "I
v|\ I ... - 1. li.il ?"
'xx. , ? B60
\'vi . 1.660 00
Wil'...'.'.'..'..4.1'. I BB I
W Ul .1'11'i II " ' .?>
' xi v" .1,1..7 nl TJOOO
'x\ .-.' I'l 00 1,866 '"I
XXI*" 8 ??"'? 00 1 446 i")
XXII. ... . .-'.'' - ! BB
Tatai. .c.i-.m-ji
, ? !? ii i ?
. .' . ! ll.tr.t ?
rport .bonid ba yaaatid M a Iktan aaattag M Um
'?
BoaratriM ' ? irBfld.
?? ?
Tlie T.'iiiiKraB.e Tlotenirnl ?Tliaa U..b.n
Boa'a l.rturr.
A ntbaffglBgolai aoaaa aai preiantedal Clla
ou iiaiioii Badaaadaj arialBf, ahaiia aadh bm n
? mi .-I letahla
n appea bbm aad iBtdUfBBM, githirai t" Uab a to a
Bla 1 i h ii"t
,.,11'ci, yntr. oi .u" n lha aa rhat 1 tak
. ; |,,. 0i,.r lat, . , st .t Xi np< rtot i
li ha. '|,. ? ? i ? lectorei woald '. t- tatra
. | .. ,? 1,1 Mr. '.'. i. Iiinii.iii. wbo woald
i, but, bl *utie llll. I
,.:..! , r-t 'i.'lin.'. Mi BarBiUB falled to Ih- preanl
the, Bhote ii'-li of i ? .. ?'? ? tainlnji a
tn ,.,,1 andieoea fi.r au eaUM arening ?.'.>. <'. 'I
m, | Kobiofloa, ai.'! t.' 'lo h.-r
? ,1... raateiaed b - part w, ll. The li n ?
,. ,,|? ..f r,iti,"i- attractire ?n.l iotelioctual
I Bpaa .nn,." Lha BMxpecti <l 'i..*?.
T.-niilnek. ,.f tl I'l'.'.iti.ni aod tha iii.nr.ii'laiile nerTooa
aea naaral to a iir. r apeaaraaM in pobllo ander tm h
,: oaaitaaoa, lha aaintataed u aiceedlogt]
foi ,i.,| ln'ly like riumirr ti.r.uiyl.iiui. Aleotan
atopie __Jd imi'iit i. if i.l ..i .?i y r. ;?? ' hai
u," -iii. |'ut furuiird by tha jroiBf tad]
prnpriata aod well expasaed,a_d aan atdifl l
offtpriog af daap aad earaaat ooBTtetloa oi boi
Kke refluurked ta eoBBBBaiag that ondoabtadly auj
ftiii.inc tbe aadtoBMBlght tlnuk u itraoietl m b T"o:.i;
vr.rl like tmrti'll ili.ml.l prOMBfl tiiel'.'iik iu pflblio BB
^ui-h ii to[ i". I'Ht... laag .i.i it wm b BotorioM 11?1 ll at
in thb ."iititry unil m othaT countrlea, tbouunda aft.T
ih"u-n.il.i "f 'Jiir..rtiniAto mia..-:i ind ebildrei ?e:e
,i,.ry vr.ir hiil.j.'ii.'.l t.. xi.int. |.rixaii"ii ind
ti,s.nr "nf av-'rv kin.l, iad wai daath Itoalf
' tha agraey ot .trmi^ driok, it could nm be
;. ?! iii ri. ii wuiuiiii'a putrii.tic and cii: isti.u. .Intx 1..
?aa uiiiitew powaa taaCraatoi ' rfortha
rt'li.-f aodiMoa of h.-r kn aad aaa. Tharareatod
Iflrord "i' <i"'l aad tha axpertoaM ol mankind ilika
I ;,,.iiit",l tntii" terrlMaeflltotaofth, ' tpirlto.
I _3Lio 'iU?.k>.'*l _ow ma iu 61 tUu itioi.'it wti^T* thg lu-ul
petate l leTiiaetaBeai ofthe pnctie* unj tl.e i^mitiea
wiutb ebealdaeftattedea laa offaader. __aaraaeaaMl
aabrevd aiaettaje relatedby the Re*. Jbha PiarpeaB
of bia experieaoarii B/aahiifteB liriagtbela ? l .'.
i bbbm rary pratt] roraea fi mb Ibi aaaaa
Bothor. Tba let oreralladed in a reiy idocl ngraaa*
ner to ber bi M u r. a bo aaai oal i: im the tm Ij i '?
u a rolni I ithel breako tbe ?> u i "1 <lij>A
: ' ii'.i froin tbe etfccta of pi il i -a
flnemint In the ternbUi Uuo.il pi.aon at.'.
Diiriui; hiri vrbolulif" BMiaoidiei, I.. : Itilgod
in the u.-itiuf ietoxicatbig li'iuoM. eadtbeeoeld not
beUeee tli" ; !?? i pol forwird bv ao many ibat Ihe u<t of
liipi'ir la tbe ni'i.iY aas a aaoeaaity. *-.*..,.,! ii /
ippeal to y iTii.' men te break ofl, i , iu
aaa. la. ? ?? quol l eflb. tlr. lv tba eo i l
lu ,-tu /i- ol I.-' fellow'a poea
i ?. , iii'.I ti. atteatirely lbro*ifboQtj
ntly and vv irmly a-,; ' | r iti
(?lo*p. h Inii:.* i.i.i,.! > r ofthe andieni e retnaiied tai raa.
lecturer .).i ber iflori,
'. ?!.?';. ery I
! niig fiulta, i'i ?;.? were el ? ,f
? r ii-c, whleb praettue aad ealtaie will oornat,
aad ae .'' idly Wflnorne .>nr yow g lowaawutaan :?> 'Ae
I.. lieroa um rlth >ur baet wiibea aad eonlJcat ox
. aud completa raeeeai la thep .th
.
.Tlertin? of I'rimh 4 an nlii.n. in lliia C'ilf.
A BMetiapaf Fraacfa Canadlani rcsident in
the Ui :? ! BteB ? ? '-: heai at tl ? Bi Clurika Hotd ta
? erealaafMthe parpeeeef pce>
the (-"ii.iuct efeoftelaCaaadiea :., **??%?
? ; ?*. "i * ? ? I. beea hua ta Ihe aabal of
i By bbi
tbe 0 l Ktatei i pad. a trauora. Taal.ee
:-i of eoeiety. and .> bi r eompnaentarf
. to theee ahlel the " high toucd"
Southern twwap tperi and oratow aaee la tha aahat ad
ipplj ::i_- io tae i '
Tbeg ? ? i ial whoo theae attaeaa era lea*
?i. i do ii'i! feel ini'liii"'! ta eoaeede lhal beeaaaa
tbey ha*a cboeea ta MMtre tbeii aaa eeaaliy leaiaoia
rily Ibr oae that offered Ihem ereater iudueement. ia
Uea !"!? labot aad Iraadoaa of tbeeghl nnd
. - ? ? -...? be oleeaed uuxof tiia
rillaiBaof the eartb, aud thi. neeting waa
aUled tn |ir?it<*-f eaaiaet thal praotloe, % Bptritad
... ". made;,. ..iii nbei ofgeatleraeB. and ap
? . viliiiion. paeeed, :.:iil it taaotonlikel t
reii iikti- decided Maaaaraa mar yet giow oa: .if tbia
iit.
???
CUTV vbOt.
?
Olivi.r \Vkni>:-:i.l HobMKS will ieHrer liie
^eture ou t i ' PeeBrj afUbe w ii bei m BB MsbBbbB
ile Ubrarj at imug iiui!, thii (Frldaj) evcuiiig at a
nl'ick. _
?, i of THK IIkaltii rfthTBlaaTffBBBf ?
[be Ik-alth t'.?mini??ionera i-iet iti the Mayor'a Oltica
ln II.n- t'i- Miror aad Dr. Swinbnrn*
.-i*-,i'iit. i ie. BardeB BMM bt a cmmiimeatiou etBBAaJ
i-.i tiir ihhy -J ..'.'i a. Buuaeat bal nrlead '>??
f.iv-o with nl! l.i-r p.i-- ilth and Baa frxa
>lMlafai hhaf the*eeaB bBm beaag thorou^hiy fuini
I.:,.- a| thl h irbvir.
1 . LTB. BKATUM POBBw?Thii exceUenl
i ia I lag I'-tt i'i r*B*_MMM_ Bm fr.v_B.ng
mthar, aml aal aa eeaal Lh* aaiai Bbi BMaaffMaaal
f M.ij. OataMMa lt vrill li ? iievni"d ex.-lii.iivt-ly to liraA*
' i . tmattl M imd tbeir cliiblrrn.
-? '?
Tun Bnoaa DitobobCajb.?Aatbaeaaaaf
, N.i...,..(.'i()i! f.'tapany b.'fuie i'|x>ri.'l B likel/la
waaytha natet'tUa vn-.-k. taa>eeai efBereaf aal.
iron^ ban beea aB aaara for ii.imlay ucit.
j.'i ,'.:,>? roa tiik Bvrrcaaa abb CaunflBi
(MB 01 i'ii|l'lli.-.t s.*-;ii-i.i!iii il mi-"tini. of tlia
.w-YorkSii-ty fi.it!:.) lMi'fof tho ll'i; t ir-1 and
rlppled aai bablaataa :ub laat, 11 Bbi ii..<-.u.? ??
? Bibla Heaaa, ahea a Baaaai waa read hf ?*
algfal i ' ; ? s!a;'''1 ,h*1 _?_
itleataharereoelred treBtneal dvLag tta aaai,m
ontha.beiiw ut lacrea eof57| il . -a "..r t..e .re^
.,,:., f.x moatha, aad ?4 p*r eei I pro rata ewertaalje
, | ,...,. ? lylBKbeea la 'i*?
&.94
.,-, era. Joha <..
iiven i'.. ! ?' ? waax. ?.
, .;, bn l irld '?'... . - iirt Browa n-id
v i; vvei thnnSI i r. isurer; UkL
!i ni'v. Coi , ' ?' S ??:? Jfeaeah i;. i.ulliua.
_
n Ebib a .?SI u Ij ; '"'', l o'cltkaa
.- red ra tha a'ti ? "i t'ra
. \,..... i - ' ' ? -i?,n
, ' ' ; - ... ,1,01
led by Wra.
? id v.-iter,
? mpany. Th*
Irat tiiH.r ii oco ipled bj WUJ Fr B< n koaeaa
| >) .:> tba
, ,, ,.i .- oa tn '. by Wm.
? -I t-JOOj io
?aaee
D l by i rea IroM tba
I ? .. ??? rr*.
,, -,..., ; ? k tbe.'i-uw-iIs'itli.'iealr
?eae <>f
i . . R ..-.,.?'. uali v?a, tned
,. iten -. i .- ? Iratti withi Tha
:-. ..i itrikli BraB .a
a-l.tca ti," br- iii iv .... nt Li ?: " . aad ia ite
? m who ur* -10
, .. i.-.-i with tbe i ri lt ?""'?' l**
| : .. ::L'Out iti'lny.
Ifgrmra ot thb Btbbbt CuuBiva Commbv
' . Mloaen i."". al
i . ?..'.,?. i ioi unn Inthe Uayor'a uiHc.
lu. Uoaortbe Mayor, K-.- ??? i U I in ta)>d
... ,. .- inbmitted nom
.', it, Ud I-.-* I'.r...i..vv.v that
.i n0| i,....? ,,;,.? : oaOMMJ
...,,: t , i n to the i.K-t. Mr.
Brown oae of the contraeton lor eleaalaa the atreeia,
ol a .. b* rea
[j, ,t 1U . ibe rt laoa whj tha ?treaai
. ;,i ?i- owlaa t.. tlu in' tbat tmild
Inawera I arected Cpoa a pruuiae iajfta
v,.,'.!r... lorat I their' contraci iaor.* f uih! illy.
?wl,,.r?;iin lited .i id alaowed Ihe ragabar
... aad.
AaaasTOf BoatiLAaB.?DetoetlTea i?"uneit
and i "vi.* feeterdi j artesb d ri mk Loag aad Ad 'oa.
-;:i.;' , llOth ?'"'.e BV .. I '* Ulf, 01 tb*
nigbt of tho I'-th IniU, broken lato t'.'* bt"ie No. 42*
I ,..u , I ? , ?? "f witb it jitniuy
? .".'vllea.
; tty waal iad u tha
->:ni nf tbe priaooera. l'b y obUM tb.a tbe.
..,...!:.- aererlrea th. i l*atf VMaaaaaBaaal
i.'i 1.11:1..
-*
Tbitt of JaaTBiaT.?Brldget Clarey iraa
? ,: i , (Mb '. ? M wtby iad BeUaktef
I ii.,-t. ..ii t'.?? couiplaLnt of .lulea
A. M.-nki-u. boardat ittbe U< manUouie. Tii..*de
lendaal u a wi >. ? rwot . ' krilj lelt
alone Ib the eompbtinant'i ro i . ibola tun:. atruak
| atrJOQ. ^:"-' tvan toiuuittU'dby
.it.jtK'v) ii. ee,
ATTBBPTaUl TSBTI Of k DtAMOBB RnBJ.?
\. .... .!..*-,,?. nu loaklii at aoeae dlameaal
hncalithe Jawelri alora of Beaan. Read, Tarlorlh
? o. N" '? Mni.'.-'ii-'ititic ?>u Wi' ... v alt raooahewaa
1 by oae of tbe etaployea to lip a dianiond rlaa*
t.it.ii.1,. '..- v.--i i?,_..!. Ile a aa itetalaed
,i ? . iwai s,i....i oaaaa ia.
wl... t.Hik iitm i- ? ? . i raa itiaaeqaeutlw
Uowiiac. tbo rtag vv m aaai
iu b;. poaaeaaioa.
l)AN(iEK.'tsi.Y Bi kun '.?Oa Wodaeiday
I | : n| .it Ko,:?) l..-wia
at. wu- iii theai l ofpourlnga i i ki ro eneoll rromacaa
?... tbe boOiaffefa
te&ketUe, tbe oii in tbei icau .: tlre, aad tha reeaal
eiploded, biirninit her lua danjeroui maaner i''..iit
. md body. 1 : ayalclaa, Dr. New
ui.iu, pronouiiced ibe n.. iirv i..;i!.
PaBMBO (' * ? IT bCoBBT.?Sjt.i I ('.
Callahan, realdi ? Baat tverenteentb-at,, ana
yeaterday arreated bj Dftteer Keeuaa of theBtiteeith
Btohaid l''ry of No. 104
TeBtl i\.'. Tbe roraplalnant itatee IbM ab* paaaai
apoa linn twoceantertett teaa ob tha Baah >.f N'.-Kixirt,
N. v. tta waa nrnrM'ttH bj Jaattae Pu-Ik.'.
?
BOABa Of COfHH ii.mkn?Nd QtJOBI M? TPii*
I vi itardaj Im aaai at . q *v un,
iad an idjournment tolioada] uaxl vv...> ImaMd'tilell
bad. ^_.???_?_____?
ELfCTioa Pbai db.?The Inveati 'i'i .n of taa
Clti Commlaaloneiahtp .?(-.. ol ."ii' "i..) rb*. ilh; '?
Philadelpbla, 1.1- matia ai * ag ft mmI ?
tbeSoldler." Vote, Pol. Clat oftheSetb r,'ni,-..,v*t "?
Ueitltneut, toatifiod that <? u al W iir.ii.- ea tha paB.
bookofoneofhtioompantea oalyl** vera praa ,1
tbe Oolobar eleetioa ["he raal baB^iedni .1 ?" ""' l,r
bi ra .!..-. li ir.'.'.l ..i- ir i laferred. (.'.,. u odiaa attavhaa,
i to Hr. <(H'U. the l iiivy. aaUvltdaU'

xml | txt