OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, December 25, 1865, Image 2

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1865-12-25/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

?Ycw Pnb.iratio.io
jV__? KBW UOLHIA.7 UOOKs
ht^-^S?.-'::I/7';.';7 ?
?jtrK/^
?s ,.i..v... ..1. r..b i i.!!!.'."."i.i J*
[?_? ,t.a?. .!?? a...a.rrrd..-'^.
rar.tiM?^rt5_a?
l-_ii.ti BJ '' I ' ''1__ .
i
i
!
1 | LII T'T'OV. A
'??""??' ".. ,, .,, i.l.l.at, J Ar ix K?;. r r. ?? .
t i... r.. r.- ? ? .-1 ....
[.Vi a Baa.
1,'a.n- O) I V ?0 LD. B. T. Bai
M52KiwT.. ? -' "?*;.? ??' ' **fm\
Uo?u,t.__..__.
/WHAT f VI' ArTi KM ABDB "' ? I ' ' ' "' "*w
?(Wa.r.J.?__-.*'"' |
.JbHJBMJ II WBAI T. IO...ON. *??***
?!\' .-'. T 1 '., B.tOl.d AN.. l-4WA.SH, Wl ?
n (CaaaM J 1. >tr...i. ?...'.?' ?*
- < m" I I11LII'-". A.a;.ii. n. w tiov.l bytl*
?|-1?, , em ?" ??!...i.r. j^jj. *' '"" i
_. ia BFIKSTEB'd sit i;\. A Baat i re4 bi M,
?? |a. I.?' '?'?
fHJJUB tHHT'lN ii'X. A c) arii'tu-n.w i "Tr; by
11 M ? M m '...:... BB BM "I Tl . ? ?
(a. tnr.'' taBBB L.taia,' 11..Bl ?'?
aa iMAfAB'A Aii intrii.lv aMiaaiflhaj aaa a-y* i.t
1? |.Mi?. !.-?..?, a..t..or t? ' 'I ealab'.-1 '-'?
., |Or,'im C BBBB I'i BB* A lm:ni -..
*J Iu, .? c .. .i ? Ii i r .id ?. ic a.i,. - ?
,a ir.t'lli F1N.H"?. A ii .- f .i <ii* .aBB?
BB | Aiau.C.a B ..??? .Xi-af). r ?
(IOOKIN 1 M'.D'Vli. A .- pltal I.. w I
13 . t>y A. S l: ? . uar at - te t ? 11 'I I
f a,...; l.i.kia .\ . -il. 'r. -t ? ?
, Ti 1 H ll ITB 01 ' UOD BO H TY. Aa * ' .
] . ra, ',.. . . . li lli- Btl ?. I i | " ? ? ' ?
' .
10 !i 'ra.' ba . . .li tta- rlt ol I I | fl ? ?
(.br.*' -?
., jTl I'. AJ.T Ll- illMI l;>AT t>N. Aba' atatafja
" I le ba bi t. e l. nu- af b*j ij am.B' ?*
tM
, MAI.V ; r. ?*.: F..M A mr art aW? r*a a ??'. '>
ICayarliM." ??
_~ tVKK
t tiaiii.
__. cTALKS IB !?: T Ru FBiB t iv...-,; ir r ? ?? -1
19 iii.rf r....; ...? i .....??.Bi aa
,Tl B ' LB Bl i ?'.-?'?? NEW-tl !:k letai
|20 Itl alilil'- il a.r .... lV ,. ..... ? ? i ? ? ? ?? ?
(te-hta:.? ?
(TrF BQUHUB I liB*. A "w ,,J 7'r'
,.? , ... te I ui
)t*ta-**_i.__?.*' ?"'
VEJtPAM ? I > I N a _a*a baaaarraa ea* ? - ry
Br 1 .. ? '? '??' v i. I "
M.*" ' '
( I.KS Mt^l BAI Ir.. Aa ? ?!? ^*. I n- " ? ? ' ? N
(J3 ?ta.rlilTi.'- -| ??".'? a'l.T. . III UO lalBI ?.?? ?
(Hiuar | baaafl..????.al ?? ?
iWTtaEB'stllABI*. Au i..t-i.-r.i - i i ? - r* ii'ii :??_-;-I :?
aal f ajBah aaril by the aM Baaa*' l'.ir- t-i.a.'?*i .
|TBB OBRAT rO.NBI 'IM'Tii'N k nw ? ' BM
aJJ / : - Iir. ......... lUllaarf < 1 ' . he t> ' 1 I 'I '
(U..I.." t..1
? ? All baaahaaa l b nuJ ..- r'< v.. a..d ? m by bmbI
tm aa reoripi <?? pntr. by CABIKTO.N, n.bi.1
jtarb._
(^ET KEx\DY! OLT THK Ht-81 ' OET
I -l-:iK l'H 1. F. ..LMKM.r. I1...I' T.lA BU PliUI
BOLOtJICAl, JtlDBMAL Jaaaary i iaal.aB.wttb i' yataj
??Bi? ri.rrunloc., I'i yi-.oiopy ftrfBhabiajTi ttafl ..?? k
leartl. r'>\\ I.r B . W I La, BB Biaadaay, :.. 1
'fLLL^TKATKIi ALIUHAG POB l-i-- "
rBABB UaBIalaVd ll-L';sTP?TKC a_LM__a_urj, 10j
'.Thiatrationa M) aaaaa,
FRANK l.KS I...S Oa-IBflxUnB LADTf ALX1A-j
NAC, 16 tUjatrarioua. S? ci-nta.
FRANK a_JjaialB*a ll.I.l'STRATl U niflC Al.MA-I
BAC, WjCo-i.c i'i? urra. lSf'ta.
li'.ANK I.i>LlK, Ba 'T. Trir'.-it , N. V.
For BBBJ by IB I'.oi.karllrt. liad N.w.d.alrr?._
EAD8 OF THR PFX)P1_E.?J hn Brifi-.ti
Bufua CaaaVi .i.h. M.r-'t.l ; >.r Htkl ll.*-.
avttu I'oit aaiti. I ii.r.tt.'- . uil..hMjrai4 ?? Alaa rMH HaaaVfl
fi.dili.i: Our l l.iu.a ... a i.j .1 cl, FaUi ?'. '? aod tlu
Irogi: Ki.iiia.i-ria g. Ii.ui.rt* .i-y . A I it NrW-1 ^.
Iba I'UKl. M) li,,:. ll. ,ufi(N.\l. I r la- .. y- *. a
i-Bt. kiiwi.i ii x w i.i.-;, Sa. MB BnaMa.y. BL Y.
A M.W
BOOK FOR T11F. YOt NO AND OLD.
NIOH'I AFTKR ( HBH.MAB,
%Vith T.r.v Ibaaiiallaaa. l.ai.diiiu.i-1; *ab a A
Ir,. . i-.rrr'.a
?' I wai dnxtl'K ikr.y ln n t larw c.t'on r p,
AidNa-a.) ?.? r. . ? ? tm .ii... iu a i.,r
W b*u i ul in l'..r Nur.'r^ a ... MB . a i all. r,
I at.ru f ir. ua ii.y ir.u a nuaK ' U h .1 ia il.r tiiat'rr " '
" I rrai.rd ti. ral, b. a BMM i'iii aa l bi . d ae.
To-r rajaru :l?c>i lain alad 11 r.-? 0 B ? u t .* I ? ? II ??.
IA h;ir tl.*- Ug -t ??! tlar t,, ? r ??-..-ar., t i .i w
Tb* oiitoii. t> lalii ot tbi.ai- abj ?> ? b. lor. "
llWt.'HEI.l. ?. 1-TNflAB.
.So. III hioouna.., .4 T.
t
*? |> II V BIOG N 0 M Y."?I.linliiy, Itlict*
J. luia.0,ali i, li.,ira'i.ii latU ll a ui... i'^llinl.
OOV.-l.r. UidlilflBi'l F)r...ria. Iilirl.I ' I . -
Body : Kiir-rrin. aiijliiio-t >??? .iu. B. reAii"W,iT:!i ?!-.
Froibi-.*; Baabalaia B*?W al * i>v ritmu-. iii .' tiHK.ii.ia>iicAi
JOCBBAL f .r J... , ilorn , or *>.' a yrar. BtrB io..
YOU Cailf GKT AT Tff02- 18?.
^o. 144 NAS.->/.t' si.. nj- K BTBtfi K,
ALL K1NDS OF HOitKs FUB 'IHE llOUBAYBi
FROM 'MOlllH: bOOBB " To ?? Iit '..IBuMirs
riMb-KJai
?JAMI-s, OIARIF3 AND ALhUMS FOB ALL DAV8.
CHKAI'KR THAN i LSKU'llBBBI
DION TI.OMArl. No IflBJ It-tJfafatP T 9. T.
??"jrvifj BOC'IAL KELAT10N8."?Lova and
\J I...vrr-. Tba Wo.il'a Vr ... I. hy JJn ... r^.
tfaflflBBBMa B v 1/ ; T.OT.- v. t..""t H.B' r., Old M.n, i 1
irru: Drr.aa.ii) I'. eeeei Vi nl ... on, :n tbr Jan. > . . naa
aoUHJICAO. JoCBBAt, ." rla. i"W..r.ll i. MaaLtaB, B, i
Hrar). T i* l)ay:
TWWE THIRD EDITION irf Mr. ALOEE**
1 POEl'Klr OF THE Oi.IlA'i.
"Ti.rt.oiit aa a haah, l? a iBaaaaiT af aaaaa ibaaaBia fi. i
Bir.prar.il tl.r rraOlllg Oi".'. I d .ilt.i- w. rf ...rb'-iuty
aod B>iii.dauc? oi tba Orirtat y? .. oi .-ou|.'?^l)r. lt :
BaBBbflBBBa.
tinr .raluii* 1'iojo. I.lt'rp. Fiare. Bl ".'..
Bold by a.i bo.iac..a.-a, ai.d ?ail-d, Boaa I i, by tte aab>
i. .-? ' IM Ki IB M.iiliil ii- Baal IBB,
88?_1GM8 OF CHAKACTCBH la" HAND*
137 WKiriNi. md lli .??ll-.KIM. BABIMl W rf do
ihry ligmfyt Bai J.u No I'.cr _ial Faaaao-oateA.
JOOBMAL. M rrota, or it a ja.r tkl M LKK B i\i...L.>.
bixti-ruiii Kiilton:
JEAN INOELOW" POK-18.
TIib lixt, entb 1 liouiiiiid of M>>. iiifrlor. a P ,*Bii raavty
ruia ijay.
Oua vo'onar. letne., rlo b, gilt top, prirrr $1 7'., cloih, faU
fll,pri-? * ? 23
m.A<\ by ? 1 bcokaallcra. and mailrd po.-naH h? tlr p :V>
i,)m, RUblKi.-) I lt illll-.K.. I i.t.ti
VtaW-tuKK l ITxf DESCii'l BED?Metn>
la politan Fitti i.'-i Firuiei (wi t. ? I law of t..# l^t?):
Id-ica io ? ?tiid?at. KTH.SOL Jt>r.-ll-ada and Hata;
<Ctl.B0l.giaJ Typra in Canaia; ^r>l^l. a..) 1 ux hb Typti
iUuiirai-da, lli Jar, iii. PMBIVO-OICAL JoOB.lAL !?? Cri.la.
KMAEKAHI.E aii'l HhAUlIFL'L TOY for
MAGIC mEEL
Noa. Lflal md * nnw raady.
Prli. +1 MlBBih.
N T. BaaaaaaB v ? ? Not. lh.
4 BtAtTtmlluUHIi titrr ?i'a. noiwlay atiai.r. la r.nr
at baaat, aaa pairuia ?bo ?a-i. Ut maa* >-rir cl u.ir?n ?<>
iB...iIia| iiid'..-r-.>'i..( p'Bari.t ?'u.ald ?' ? ? -' ' ? .' a ?'
xhrlr bookaall.ri for tti. M.gc tN l.r-l i m r. i.-.n ol pii turn
ab BB, ??> brii.g ??mir lo taaa t* brfort a rxiijror. aa..i.-ii.?? tti,
ipprairai.OB of .iTiiag and iin.Tiag i rmlur.a ? g j..) ln paifaai.'it
aag tba mo.1 aoiKl-rlial ?ni|r.. Ti.r aaatniaaaw b ma Iniea
aea af tit. Braflbura. M Ba ll vSalkar .1, BawYaBh
Var 8ala at bU BvA aofl Tv) r". ..-.? lo thi I'u.ud Buvtu.
J. DHADTiUHN,
,-V< l 1 i-'iR IO M. DOOI.ADY )
Na M Wi i? it., N*a-T?r| Cily.
Baot by BiMJ oa rrorlpl cl arlra._
^QlLVElt^kTI--I'ETr4,'' (araDd Marcli, 360.
1-7 Haroiorry la ta* Dcnte of Ft. Hrta-ra, Ite. mi.ar
f rajB8M ? mvlat* ** aUyei at Borxiro,, t rarixoi.t Day, BUc
kahra. fflWKU B BLI MF. No tbt Bow?ry.
IAKIE8 FOB li*<) in BTfat anr etv. Puiv
Uahno and n Id at abalru* ly KIOOINS k KKL
'. Naa. )Z3 inal IU VV|. ia- ,i., Nea York.
K
t!ooo
p
BaaaOSESr* HOLIDAY PICTOBIAL
^BEBVarAFEB, ?ith iplrodld Cl BldTMAU aad
BBW TEAB B BTORIES FOKM- and FN?JBAVI.'.<i.i. A
aUr.dil I.M ta uta Born* f?r abii4r*B af iii n.i 8*14
BBflBBaraflflj
Xcuj Publicalion..
i; LEG _NT B00K8
f r
thi: HOLtDATS.
Vri-r. TH K' (-11 -V Ktr.l! S w.t.'bl di e.'. RMMlflB to
f. 11,1 ,? if i flfll .. .4 ,"nbir?n iii.wm.Ii.ih
b. ,. * , Bw ?! '. ?' v .. ? Mfl. -' 'I
1... k trOrf l'.ihiil.ed ,? .\|?..ril-?.
I ONGFKLLOW8 WAY81DK IN**..
ll.i.i .-11..4.. I) Hl.'i Ili-.UI Ofl Y'i JOliN "..I.
i.t BT. 1 r? >,', 'iM,
l? rh.il' Mb fin.8-V
"AiifltH I ? I" i I Bflfl R th- i.t '?' -- fllffbh -f IBfl*
Ui > -. T !l lie * t'.|o.M I" .'.vr. BBBp, iv.i.i I li... Ij'," '. i
I,.- ,. v. i. r.. , ??!.,. r i I ???.
oi.MS FROM TENNYSON.
A v :. i-,? flf* '..!?'. 1... r.-n. t.i I ?... .
li n s i. ii-1'4 *. m mfl flfld I'l.lbb AHlMi
Ib.I t,....*?
" A '.'. tu d !?> .... IB | "I :."?!' '.? - '. ????" Pflflb
Il>. LB OF I'lli; K1NO.
, i ti.l ..i.l> Ta..*4.NY80*4.
tvab itlrrfaw I i?ii i ai .,.*... i >tirra, |r,aaiK
Cflto-sfl -. i ro. "i- ?**?' ? -it ?ip'i"r.
Bflfl!.*'?
'?Iti , r>--.. ? 1 tt* t. . .ip.ir.il i ; r, li.< iyi" -ip" r
tbal, in ? -'.-. t '?? ' ? ?' I li '?".'"" aaa ?? ?
ii r.l.i. fimii i itk.-U.fflB i'.i,'..* idjli >.i II p bl..*."'?
i.l..
1,1 O'M'S AND T.YW1CH
i , All i vli E A.S.NE MT" MB.
j Wi'h ,,., ? ' ''.. BMl BB arit't*.
m i a .. ti ..i i.v ? : i.r ?? Ilieb n?.
>' .* "
| l.a tl' r '.<. '?'
iu:_ ur.v iIons OF A COUNTll
PAK81 >N.
| IMrattoaoi .. ' " CoaMijra-fla.
li . i ? it ... _ I - t ...... . n .... 4k.... t.
i. ti.il.*"
M \V UN I \II,' S
.'!'-!' I . l.i."l! H HV
TlCKNOlj _ FIKI-DB
PATBIOT BOVS ISD PBIBON WCT0BB8.
? v P.UMVBO RII BB
H'u-ir i . -. > . . .? '-;,?. |,
I ?- ' i? . a I ? v- ' '",- -'
[to, :,..t.md t .flfl flt_MBflflflB?iaflfflfl
; ?! \. ) . I I- ? ?
W1NMN43 HIS WAY.
?? " .'-'?' "'.i.._ ? , i
... | , . ..-.,,.??,. Fo! c.w.!i: |
it, . ? ?- ai aa
,, . .~ a ... , a. I .W.II '-"? ll a*l '
,,,.,.. * -???"r ?>-d]'
,- .i?. i.. J ;. i. t. ?l ha .i .'..1 .?PP ae**.
' ,, 1., -,-''. ; I- , . .r ,
, , . rr'iioi. il . . flMifl
a N i.iTTTTa-n i LKX)_ for thfl UOUDAYB
PaUiAltLFH FaiOM N.VII" I.b..
bkM.t-t.All '.1 l? ti AT 1 Y,
.11 ir-.u >rri..|.
ELEOARTLT II- I 1 ITEO Bl J HV TEBBDBl
11 v." ... ii i- i AM) ni ,tr.K.->.
>l. ,,n irtfl. I ri. a tt'j.
i iflrj Bfl ' Iflfl |M *?-'
A STiTABLB PREBKST FuRTOOB PASTOB B OOXD
DL li "tl"."I.N S (HMM'r N I..R1ES, | i,|_ ortaffl i
.* " _
U . , 1 I ' a-l . . ';,
, 4 |l _ , I.t . . . '. .".!> 1 At 4..-.I ...... .11
ll| | | .vi . i II 11 lt. UB T..'. I Bffl I'r. r... f 4 '.
., rt . ', t | . I ? ' ?.,. ? '"
hAi.l b'b .1 K - l.l 1 Kl "' ' 81 ? V.. " 14 ill"
If.o. . .dai.d..!. -d bv I . 11 H .". i". ?? ''? I "I B
_ . r.. ? ? I i ? l- ' Ml.efl '
2 lu hflft f", '?.., Ul Pi. ' . ?? ' "
i.l.. lilTiirM.S QRl VI' WOliK.
. ... || RV I i ' 11' r . i I HBIDRLbKaU
i t r ili.-.M |V< ? t ? r tfi i.? pnarfl ...
tla aa |?.ar. I'r ra-, p> r ?*<.*?->>
li... .af. "'
i\. .P iRa .o lel i ' .' >?? n ? ' f Bl LNDABO
lit. v , Ml >t l.l.'.i ? i ki d Bb-OAB.-I IL
ll .-...i 1 H l.c n
A Bfl, I IM bfl BMfl C'tA, 1- ll 1 OOK4 .t.trj .I4>.
BHEI ') ji ;. COT4PABT,
t i ' i .
N ..4 '?? ? I
? i. ?!.'
-TinE GBEAl I AW v 1 K, AM) nili.I.I \l
_ i||,,, I .'??: i. Uflfl I ? ?" '' ? '
, , i.iB.d rl '? . n ''"- 0 u ' * * "? : "' BM
Jiil-B.AL. . ? ? ' ? r - -' I 'V. l.rll I M | ..i. .? '
p|?BE TBIBI SE Al MaNAC
-j )"B i-ati.
THIA PCiPt I.A1 POUTWAli AMI BTATIMTirAIa
ANMJ..L will bf. BBABT BHOBB-Sa
1 O.iTI KTI
AiiacfloflirAt I i-ihtm sr.
).. l,?.| tor iir J' *
!., n.r and 1 i.i ? .r.t < ? T'D*.
I . i jiiie T ,n ? f FlflM t.ai.J ,'irr AipriU.
B w mt V.'i.it, ? i Rf T.i M Ml IM I'larea
j v.i-1, ,i a..-.h. -... -iii itoattaa
'l.br ot Mt] flBf BflflM Slar*.
ToLITICAl pLrkl IBI -TT
Um rflBMiltifl r........ Ml i.'.r., Ar.
BflaBba. *afl Bi ri aaala.-vxx RtbOflflaja-h
I, 4.* I'a *? d *. 'i.p l...t r-pvi nu ( ? BflBB.
I .. ? ii BflflflbBMM a .:',,? _.i.ati'in*.
" ., .vi' R> !.. : .. ? ' r Bi,' ii. ir "f War Frri.ta.
. * Ofl .ri I'arty tu lot-j?Kpv i.tiou. of tl ? IT o Si'.*'*
CflMTfla iiB-nn BreflflMraaRflflmt hapertlflflaA-BBB
Iu.| a" al Bflfl _|.-L.w lo tbe iv-t. tl Mai ?
1! r Cflflfltl BtiflMl r\- ..i.-lnvi.t.
Tl.e Se.- ,. d li.*i.? tu! / ddi- M of Prnidii.t Lm on
l|,., i.i t J.ibii.o.. on Rpp.ainti.ii-'.i -n md linpaitiai " (Tr..a
1 I.i I'll.i.N ill H It.ss f rl..',, .-? | ? Bf "1 Bfl
.-,|.,rrj vvitii t BM BlflR ?' ttt T.fl TuflCSfl
flmfltA-1
T-r ito.i_l CflRflfl Bfl - ?
llat.i <t tl. 1 ii mi (?,..t :.,(. v.r. ?a Ti. I of MraUnj
tt Lafialit'.M. 'lin.-of .S't*t? B BfltflBA
Tbi Tuikafla af llu Pai i UMflCayB ? ?''? aaaflaa
foi >,:.r v oir i rl-.. -J. it t j Miti* in Ittt, 118* aafl IMB
)o.'.!lfn ( ....i.i.ira, I IM tt Hov.-n.a.-B'., Baflr*,CflptUfl.
Are*. I'*|,iaiaii ,n, ' ?- , | :.
PRl. K 20 O'.vT.s. BBfBB (PO.ST PAJDi. Ml
U.-LI.AP.
TWH.fi DOLLABi Pl.R B0BBB8B, BfBBB sent
by BXfBI i:u.
ADBBBBI OBn fis rflrTffl GAffl DB f.o.SKD)
THE fBIBOBB
BCW-TOBK.
r|MIE 'IKIMTi AJiTUEbI8 (ai Bflfld in
1 Trmlty . li..rih. BflM totkt, BflBBflflM hy BflflM R
( u lrr Bflfl Dm V'.l. I ial Ibfl "i.p.rb r'ilir.-'.n ,f V'
Iti-ii.i 1* now rv.ily. Th" MflflMaf UMM>flattoflN ?>. Iitar.lly
frr.ti. th. i.oly "<ili<!.ie. ad BaflflflioM ipptlflMlMI ta thfl
v..r I Fr?.ia'*i,.I I _-' af tto ( ' .'atlall yr?r fr .11. Ihe ) lr,t
Mntiday m Adv i t lfl ibe rirtl. S,,?day in Lent. 'Ihe v. ?? i
? ld-. d diy la*aed !o r- y?l r.rtaTo for.n, md .icii-i'. I)
Mi.nd il. ci'ilh. Pl . A3 prr ,-r.p-. f.. nt by ii.. U pflMflflf
p.id. aarflflrla flf afflfl. 4VM. a. j'ond _ i o.
Nu. Ml Hro.dvi.y. N.w Vt rk.
1 kl IfOBEBT* IIOI.IDA . PICTOBIAL
\9 M.Wri- tPEfl ?A ( HBIflTMA8a?dBi W VRAB'fl
ubfETlBo. ."?"(. tfla b aaflMflf. 1818 aad IttRarfth
I brl tn.sa a- d tfi w . r ; . "t r i.?, ... w Tf. .ti M-,air iplflfl
d d i n* in- pa, I'a BB. I r.iiiir.klf'.rii*. i'oyi, ffltfliflBt. rl.
i'trn....I ill ., t ra .n.i i-nlrr i.i.iiil Bewafflprf ai.d tlie on.*|
br ba army.fl br i'rn ? *-ad ,'.(*Tru', Nove.lln erer
?i i .'.* iMi.tr pcbiMfltlaa. P'.<-m 11 naU. BoJd >>yti|
iwil* rf. oi na a.l ^ae -,n raatlpl af Bflflfl. Bf, JriN
Nl.'.'us DKMDBEBT. DflMfl i>? fabll-flilfl, Mfl* IB Brmd
w?y, BflB Tflfh
HAVK YOU 8EE1N BEB LATELY1?A
.,,o-t Iiin ? Bfl Bflfldfl BOBO, 'Ji'C.: t-<j vio.in, IV
"JtaBSKf I. )V F.TtS," I'l'iil", J"o.; violin. ISc. THK
S )I.IHl.Ri HAPPY kri'l I'RN." ../aika, Mfl.] Rato IV.
Mate-L PREDERK K HMMK No. f* Bflwrry.
IHAVE HEABD BVYEET tdUBIC 8TEAL
INu.?Baaflil u ??? * .M-viiddiorn*, :i".r i'Noo.sTI ))".
III1KAM," MWflnfli bfl I ? '.-, ttci t'i ?"itar. >'f. " IT
VVAHMV MOTflKK'flVOIC-." tte,j f.,i/.it?r 1 flfl.) vinlin,
lio. FRI.iiKKK.K HM'MK, t-o. 2HH Boviny.
J CANNOT siM. THE OLD BONOB?Beao.
llf.il iiip|. d . by < .aribel **?.. vttl. brilliai ( var.r: BflB, bf
Hrli.ley R.cbarJ*. *r. for Violin. Ito BflMOfM With* .My
lirlll, .'.". Bia:.aad pull ( ael
IKtlilaitHK hLlMK, Ni. ttt Bowflfy.
H""uLIDAY B0T)K8 ( HKAi*.
IDIfJO ALHt'MH. ( beajv
100'fa. CHIJaDRI N'iS hOClKB. (bai.
i.t?J0 MaLPflTRATKb BlrURS. I h. ap.
CtuA.jr.t S,l. ..f " MARPK'R'B." In all atylr* ti biadlBf, at
? - f a?. W..WH.I....' --.--- ..
c
'.aif tba r.blUber*' ul' *? at
~HAri. A MM.I-r.R'B.Nc 7BN..MB it.
B
I^UK TWO PATH8 of LIr'K?How |e Kihh,
aad Ho. u Iau. If*cll of Trmperasr* *r,d of Hl.ilpfl.
Ion. L'ipIbI for youbl mtn. Bra Jttu So. Paaaat_u4,icAl.
taaaaAA. ttatBtaTfUTVLEB fc wPi.Lri, n. r
EADTIFUL DBEAM WALTZ-New w.d
|.r?'.iy. By J. J. vVv.n*. ( d bt nbtiinrfl '? ?-. ail
BflnadaaMB, PubtUbedby BaTB-fTOM, N.i IM Bowiry. .
frlet Mi rn.ti. _j
pBOLUB BOOKi! BBGL1BB BOOIi I
lA INULIHU BOOB8!- Juitrt#lt.dtndf.?w i.peilni, t
n.|?rt ?ol,.rth>B cf naw *r*r<* *?? ?.d tuod F.i.|Illk Bovii.
U*Hdaytafl HUi.li'd Booka. WUI M aold ?h**f fgf Ct-b tt
"XlX A Cfl.t, BMflBta, Mt. 71 BiMBU M.
aSicio PubliratioiiB.
rrill. LIFJ: and lTliLIC BlKVICEi
l OF
SAMUKfa ADAahfS.
Py ea~| |,|AM V VV I.I.I... BeAflfli Nirri'iTv..! hl. Arti md
O,. ni..... nnd of h.. AflrfM v R ata luRflfl md f -rvjirlin, .....
Ain. ri.an Havo Bflflfl | vail'l. Efltiafltl Iroin bl* C*...r..p;,i?l.
en,e HMflPflpfflf and lV.il.r_ r.i.ay*. J To.l., Hro.. w.ib
ll,..e I ... rtl'.on ttrti, fll-'. ,.,_, , ?
i-'jbli.h. dlbi.d?> by Ll'ITI". BROWM k Co.,
Ko. II" VViihiii.K.ii it, Bonon
Oatco bn ^urtton.
4 IM'lsTS' FUND BALE.
.'\ Tfl o. .11 .'il M - o f rii rtfU-S eontril.ulrd hy
tflfl Ani.tr are I. "-r flfl ai'i.l.iti n *l ito
441, .N vl. VCVi-l MV.
C . ni.-r ," Tvrn ity Ibiffl ?' Wfl K,?,.ib ..... lefl BBM .".'1
,i, n? l.iKNlNi. .i FBII>.t..Dra _K*Jl*f_____\
II. H. l.Y.I t'!i t MI.vi.H, Anrtii.nrer*.
, m Mfflwia. ABBiflta
|>Y ?! W..S. UEBWIB t%Oa., Ncn. CJi aad
I> ('?,'hr...'i-viT, ,0.. of Rbfl. JflbM tt B"o?l. .""?
i,,,,.., c??,a, 41',,../ Art-'MMf (to^^MMt to
,1' JUA. KVI 4IN0, IIWC. .'V*! V _ j, ...YiN
1'l.iiK Ul.RARl "t K.4H..I-H .nd A -li Bll AB
IliM.h" . ...cr-l._ . f -t farbflj "I I'-at'l" M-nd.rd
.? '... M I*. I -r.l..." I.cl..d."? ?;?'?"'
...... I, .ki ', b ' -l -. Ai.r. . RiflB rjl.. flflflfl flf
Hl I al.J iflfl a L..A BtJflM tfl-baflM oflie ( h.lra.
'-.".'iV"v's'iTknoo^i, BEC 17. AT 4 nri.ocK
ARMi md.flAVI BMil I-A.to. BAiMJEfl I' I.IH.H
A'il.sii.' IK . nbiaelM "I .!..-( ip.."J altto D rl.ioa*
,...,,.,,.,, .1 llold llu,-. ?ith ito Imtft flflftii Rl. .
,*, i::...L; i - i p?... ..d..v',v;""a,,,,',''_:
, , ,,, i: . , ..'.- an ro*Jy. 1 be irtlc.n *. Bl
| ,. ,., ,i ,|. |l, ., I, i' ... Ol'a. a. _
H. ...Iv "lKil'i; >AI.I. IMlD.MS. N... I'.?
il w?f flflflflrflflMwHaB, Ni-i> >.n llotai - UBU.A.LEA
lilT A...'.' -..-' t'V I P...-? ?'-....K'.iopii ? loucii.i.
ll.il.il. 1 i Iti.OK-i .T At i I'lllvJ.
WTI'N'-I'V I *? ? -s" llMafllttBaflMflh.
Al,. ,.,_,., ,-., ,: ;,!...,i. dai.U Hlo.l Mr.l iVnrl.
I'l,.,' .:.-. bAl'.'-n... I"' -" r I in... ir. .1,(1.b.r fnr |l-1l lfl
? .. |-p,l,i "i fi I r. ,ka " ef tled-y. M.nJaidp.li
ii..?. lfl r.rdi bii>.1..><.. A' ' ' ? '. I ? '"' V . I ia*. md Jurr ua
I... _. . v-r.. tr I ?'? "" ? re...r
,, lIBaDAT I ?'B I'BU I)".)' .tlorl-rk
i< * Ba*'? ?: ? ari y Bflflflfl I a-f-BflflaflJ BflaBa
Bflfl ka , ? liflMVirtotJ _ _
? 4!.r.tflAiT ai rrica. I
44 ialill, ..,. I) . l?... . .?? r I., lo-'"
/^OVEBSMfcNr SAI.K.?Bale ">f BE
\t Ar.BVED llt.h") ?* -ll - Unar .Lu-iterlrrnv. ,.i
Cr A'11,4 dlrr. t-lhtt a I Uflfl IIMB'lll llotrr* um .1 (Jlr*
I,. . :, ? bf b Mbdbr*.
"Vi.i.sw.ii iLpraf. rr, Rto r'a** ?i IBBBBOBOVB <?
TirtTBBBATBtTT,B.mabiiM I*. .
BBMf flfl efleb 'ilK'liAV md TBOB-BAfB_M
,.',. r , lii a.l *rr u >? a.vt ut.
\ f ? *..l :. ,vr Ita Bbth-t w.rf rT.ry taa BflBM
it*,
Ji... Ilaftrfl hflffl bflM -r f 'y lerrtaA a-A ar. lupariot
t,. n' . bfl ' Iflfl ''? Bfl fM '? p
. . w li bp . ? ,1 a ll i| y.
Fflfl. Iflfl. flM ?? r. .1 I" ?.' ' ..-k ? IT.
T. bi -S aai tn I i.ilrd ."tat. a .-.rr n.-y
JAM-ri A PKI*4.
Brn". Bifl.di. i niiifl iii rtora
' -. ltlililifl.fi M l>. O.
OfPNfl or Tfli A Q V., j
Wll.BlM.T.iT Iri , N..r lt 1*6*. 1
C A I, K OP BUBl'LUB i.oVl.lt'NMKM'
|*^ VII l.l vl?Ai! frvod a.i ft.r* caab.r - VVnJ ba Hold ?
A" ' 'vluMlvin.iS DtLAWARB.
(in Fltll.AV. Ilaerfl ? r t.
(I, y KIHAV. U..- . br IV
?i- pBidav. l.r...i - t r.
... FBU'AV, I".tt,
4(A) (.0 Iflfl ? ? "il b vt'l.P.l
RB (li. r BflflJ ?( aai.
Tlu pfllllOflta llll llll fl ?' I .1 ln-r-!? rallal ?? Bfl 't
.. V .1 I. .,h.ilit ..fg".?Ja,AV IH ...oAr.-i.
di 1 B, k.'i't Bflfl ipt." p. ,. v. rliii.AP iob*fie*.| betii|'.'p
auip i ? . MM M ? ? '( r\ .. .D.t-L ll. pol.
\ . " ? i ? iv.'iy
." * |fl i ? i- ? ... .-r ?l 10 a- tr_
l-'/'-idrr af Ili.flVfl l:. .*'..- .'.' JAMRI A PKIlfl. lr rb.ita
llf,> U "","? ...,.li....i:r C-ptaRA u B
v_ M.r. oi iioi'ir ii. PBOI'EBTVatFortiaM
ir MiMM* VBaMfl.
C M BuTIIalli. jr. Au -:*a?f.
Mn.icAL PaafaiaaHtMbbja i
tVuBt-flTflJ H ( ? i' ?? t" la? I
Wil ba ...1 *l ll.1 l '?? '' I IM ] '-.' ? "
y. T r-. B ,.,... i-n mo f '?? "
M . ? r , ..r r, Bf l-? I I ...
, , ... . ? .,...-,... .Mf 11 ?? -?
.,,, BMataaAaMj '
,. , ... . . tv I .1 BDA*
, . . . BflkBf BflBM tta
' ' ? '
I'BI b??!?? ' ? t?T ' r *:id rra. ?? pt^fakl'.v
'?*? . ** " . __
. ai i ui ai.ANf).
?..--?*.. I". > A . VI..1 ?' Fur-wjr?|-_
"""T.a. ii ? .fltflcfl K*rr Paf-flfflflflT j
V4 i.lllk. T... . ITV llr.l.taril IflTi*- 1
SM.K OF A I vlT.I. I.'il ('! <>l.I> vM?
I ir!EBVICCA8l.l ". 44 ', . v ss.is -s . ,? .
.,,?.,. ? . . I ,. t r V , Vi J. I r ?
' \ .. at I i a ' , ? ' ? ?.'l H'b fl'Ji ut Jiu . ,
... . * , ' ' I " MMM
Tba r ( m. tt II i. a- ?! b. " ? I '-dl" IM h .?.?' BR
d. r Tan.ia . a al . a ... I. II 1 I ib. p U
,. J '? b. (laie" al '..' Mdflf Iflr flflfl Bflfl tto rrflfli
im fl.?1 ..' .iwarfl lt - i. h 11, ? " ?
11, .1 ta- r tn,4 rd tr- ?-., ' ? Sa.ylaiJ. ?IIm I ? l?? liir j a ti
?-.. ?, . r
..,.,,., .ii-.r.?U w.i bai'.rn nn ap
0 u?. (ir.li au ? fl. r ?'- .1 r I' 1 il N.vy \ i J
II A Wi,r.
1 Rfl ? ' I '.,.:? ji.-r. N,,T I'rnar
QALE ef r. B. BII1P JOBH bDAMi'.?Tbfl
kl I). S. ,b!p Jel i> Aflfll .a l.l be ? J *. pflbflfl l.r.l ti. ai
ti. B.--. . .. Tl I 4UA1 H.r H.il. d.y .f Jan..
. . i ... . at !.' - . ? i ? .
. - I hi. A.Ia 1,1 i- a (? -rr. 0'i.-.'..: I MflB*?r. t .'? r
?n.'h l_tMtofl 1 :? al'.'. B f.i.J. ,.lt l-aTifr*.
t-it- -.- . ... '.| 1 . .-. Ia p- d ." '!,?
l.y of 'iir. and tbe '... ._ a b lt. tb. r*..p| |. rru.. t J f-. I
H.r .ard.-lib , ii ? I. t .' . . 1 l.r. ifl r-i a Ai. Bfl* I
hM? M tto MtlflBM lfl to aafl wiu, tn* .i.ip mn br ',.. .j *i
ir.p'VaT R H. B-fl ...IIAVI, Krai V.luii.al
Dr, 10. IfflTS. I .liit ..f s.ty fflrd I'.o.t ,_.
J. _, DaABBR * ; l> BBM
|TN1TE0 BTATEfl 00TT0I 8AI.E
J(H*4 il. l)RAI-).R k OR
wlil a |
>)n Ci...>.-;) tV, P..- V, Rtt, itt o'cliKt p na.,
at Ihe BattBBBJ IflkM BR Bfl, IB ft.'-.adw.y (bynjarcf
.-siu-era I).'*p. r. D. H. t ..tti u '..
BBOOf TIIKI'.K JilOl'sVND BALP.8
M, MPtris ANf) BBW4B_1_UB8 COTTON.
1 | * a ? ?-,' i-.Cob ba* tuin (ili'i-d lid iimplrd by (' Bl
tmaatff tmi aay ta aaa in ita b.i. atib. Ati.niir n.-tk
Onoklyc, aid bf BBRfl il BM offlee cf Ibfl Anrlioua.ri,
No :? PMf it., tv?o -lay* bi Baa tta n'*.
J. ll. ."I., ... AaaRflflflflf,
['NOKR'ARnKli" BALE ot DAMAOED
t. OITOB
Ji'HN II. BBAP BA C*t.,
oiiili BBBATi Dr.-.i..i"-r??. I?a?,
Al 12 a flfl k BB n, afl tbfl Biu.ry.
Ibfltt Itt ban flf DVMAliK.T C OTIi.N,
| . ? Bfld Co!t e mt. d frita thfl
Fl-rnlN" ll.St.tart.
BaB.Yaaa I'rV m lltt."
?> -iniUk TUNS 8CBANT0N COAL AT
iwtf.frlrtr ai'i'Jidn.
TbflUBLAWARB. LACRAVi AS A aMi WFSTFKN
RAII.RDAf) ("MI'ANy wil h..d ib.lr THIIITY Fllt" I'
AIK.TION dALE (>F ( OAL. a W i II.NkBPAY.ttotTlbMf
nf I . r- i.r IBtt, M II flVtoah, Bflflfl at tt.rl, |RB Bflbfl
r..oiu. ri, . ln RBflbioai pflca, - MTm r "f VV || :,_ ,t.. ,t wh: h
tltnetbay w.i! Mil. by BflM. IOBB N t.RAfl.B A (*,
Aoetloflaflra,
lwiN'iT riVE TflOOBABB Tt'NS
? r-K*- "II Ml'.) i> .-" rtVNfi N I OAla. of tba noil BBM,
d.llTrrab **l tlvir H-pot, Blflfltathpfllti N. J., durltig liir
?1. Mb 1,1 J.'i.i.'y raat
I hp m 1 Will '." psal.tlT. ; earh 'ot fai.t np will be *"ld t. th*
hl*bai'. ' 11-.'. flfl Mdfl, M any ffltfll wbat.TM, ba-ing n iii*
Mraaaflflat nf, m?atataBafita?m*_mw, Tbt B*adktaai
wtll :?? '? " ' I' I . ?.. II IhMil nr nl .k a
Ti aai -Fily cpnla ppr t .n, In .-urrail fordi. ptyibla ot,
th* day of is . aud the b.iai.., v itl, thi (.,,-.rnmrol tai ?i
?ll rentiptr taa. ln BfllTWBl fuflflfl, w.thm lm J.n i.'.m, ,i et,
tl Ih* Ofi . cf ttt* i;o_i;'*fly.
Jolll t-.itlSMIN Prwid.nl.
/urnitnrc.
BF.UBOOM BBAMELEP KUBMTUBE ol |
wtrriltld ,,.. i.VI " A a* acillfl i hn: ut mfl IVaJiut
' ' au I rr Saitr*. al*la ll.fl *, i a.'.r. tai. ll 11. F. ) ARHi.Nil '
Hl.N s MI ( maf ?!.. .ppodU VV .,.!., I aflh-BBfl IMJL
J^BTABLlSHi-D lfJM.
J Ai, illilfldlfl mkHi irnt .f i'tr' af, (| io.h.r tnd'
Plii.ti* roori 11 RNITI )!F InTPtr virlily mfl ity la. All
I '. Bffl wi'..- i.fl WM II bBB, N... IM fflBflfl it i
AT WM. EVEBDELL** SONS. No. 104 Kul- j
im it -wtlikUHfi tAAUfl itl f IRI iTAnOBBRf. !
(Satabifltod WA)
Drn ?oobe.
tJU.K.S! B1LCSI BILK81
? Kutl T.IK 90U9AJ*.*
'J,A.l:^'..l,'V,,,'.,f 1'I.AIN SII-KH. ln lfl|llh JB-B
|,l,-..u.in..t;,,,.,..oNAHfK(oLu.,J
AL O,
B bB.ai.d I.'-!.? r..:-'.d K..i'' "v* ''''."'?."'''?_,,_
VV. K ral ">?' Brffl 171 ???!- 14 ';'U-'T.
. ,r Ha.l t.all at.
riRtgrcB mkkinov ri.i.N' II MEK1NO0!
I -K.atiT.il ''?;-;l^TLVlt,.I)i;rE(lP11'-K,.
\Vrl,ii-rl',.l-....rl"-.ld.?n *.. .-? B* i.i. OI....I Meraa
<?? I ai.d ... .nd.fi raaaaateatLtbrxj Il.r.,,-.. tn laaaea
*1'"""" ? "?" "j^tmTaO ^N-.f7.-aB"J:trewarT,
QUAWLMI SH1WI.sI SI 1AVVLfeJl
IDIl THK. HOUBATa.
AT W K. PBYTIV ??*.
NOa. j:.' a ii IJ4 BOWBBT,
? bl w-t.'
BABOAtJaa KI....M Al t'llllN.
KAONIFI' FnT KitKNt L. .I'M'IA OHIIMKRK.
l. ;iii .ni ija aui: ? i' .v\ ut,
Itltui .!.. i.n ilm.d JtlUAUr. HBAWLSj
ln rtiliraly Bra aWaifaa, U>| **?#*_ ibia a laaa.
uiiiTK aad 84 lBl_BTt.la.BiEB I'ai. LBf BHAWLS.
i..t..i) aaal >t..'Aitr..
\\; BBBBaMBj ly M.-. 11... flflBMB, BBM o?ir ?rlrrtion of
..' aaMaaafl I ba aafl Brd M i* e. i'y. _
AT W. K. PEI ToY*
Baa, IU i-.d IN IWrry.
. -MoB-il
? bVABJ T. AM) DBSIBABLE oomiH"
> riu.tr t ivaai |> r aal akaaBB
ni I L .IS IHii 14 MI.KS.
IBB l.a* aiiailr. i.f i Iaa I.f*. n a. .1 Oi i.. t ;
In Iili. I II BEJtlaMlJ,
li -tii-kf alil.ir,. ..f iii.p.r ..a. i *.. i.r. ' _..lM.mM|
In r \il'l!l..v. I i U. II . aad I'i .1'i.l.a ..
ti.a (irw ?!..al.. ..| M ..I.r, (l.il i. >,al I, I * I k aa.ll I Jirnrt.
| hUE8fi-<;<>< ?l>v DRE-VkMKM>DJiii
a rofl 1 id. MtitalBAYd "
0BCA1 ..uu. i .-i.
,.t |, rrrei
3 rAFT.9 "I-' Br.AL rt IB I'oi'l.l Mt.
JJ1LB md v ...j .. HMALk fl. II'- aad l F.BYCBOICE,
l.a y ial . a J ?X -.' IU' r I ..??-, ? l.
Al-ll
t Cktl ? "?' 8AXU . i'l k D Piil-l.iN',
t I ol ia H? ? '?. rj .-. .-I ,a ?! I ? p"-i >aad.
a. ? i
NF.U- STVI.M .Vi.l'j u i. ilBEB, at ??. 8A r~r yioJ.
Btaa,
it .r. QBALfTt BLAI h aad COLOBBO ai.facas,
al a. c. t <? p-i ya d.
B . u i, .,. . n aaai N". '.,1. r at J ? ? i'-d <?'
llaa)
liAI.Mi....... SMIir.i
al xT*a'iy ral <"l .' ???
\i , . ? . r'r. j.i.i ra ?ivr.l
UiBDBOME I.ALM. U .- . .. t--' ?-'. * laatl ** 'ti.
k. r . . > ? 11 ' B.
No.. f.i ai ?. -' I' aa ? t?.
| I0L1UAY l'i;..':.MS.
si'M IAL ?ataMailM
?ABBBOBBI hia. ii. I.'.. iK.tr*. ?;?, ** ?^d B4BI
^?Vkiiiii.) BAVA5BABB, inn.ii.- I I 1.1 M1B8, tr
Bt bbm *"
t\ i ,. rt BALMJBAL BEfBT*. BJ fiani*!
,,,,-,, , RAri iad 8 -Alll.II B tfi, iixr.l.TIKS,
i ? .j r; i . t.i i n.. +'? t*JCB? BBal r.i I i.
1 MIUti.'iT.ltV . I . J, MM Ma' IIANUBJ H' I . > I
kr , -c. h*
a JAI I : I . laray.
l I , . " a i . lO l
I IOL1IIA i I'KElSENT*.
I I Bfi -i ..?;..'." -
,, 1*41 ? ME l La k. h i.i .* . i I. -. ? >-'?' -I BM BaJBI
k i iavab.haiIb,roriaijia euuembd.to.
*4vvimiVbaI.MOBAL BKIBT-. I * "lf,t-..,..0
,1,1,(1. . ll ?:? i I - SlnVl I.TIE8
i .i i.i n -? '.H * ? ? i- v " ? ??' ibi I i -
I M ... I r ill -.1 , ? I ... M 1 H.t.M'..) I.I ...ll ?>.
\V jai I -.).-. R BM i l ? a ?
I pM?l . I aB.lal B I'o'B.
imi: TUE liOLIDAYH.
ItiBfl ? ? fla-B.
Ki l, ii.k aad CLOTB Ol l -
Kl.,1 l .( aad 8BABI ? H thl H"-*
Tt 11 LIBU BrilBTB,
pjaNUI EBCBIEEI IPI BBl BB
B44. Kl LLAd a
I SIH tl-tlllBTt and MtlVfaa
ln BTaM .BxlatT.
i ..I aa ibibtb ar.i r oli taa,
. kill'l.'l VN j V. M.-1.
at pai;. ?r ; Bl
si.kt am) coi i ib ai ror,
: || | ra**i af Paarl M
TMI.OOUai ? OBANBM. Aaaal
FOR THE HOLIDAYS.
Rich Silk Gcarfo,
irirzi siui .\:;('C.ru:s,
W1NTHK (M.OVI'.H,
P'M.KHl' JIIEPd -' li 'J '?>" l. .. r.OI.LAB8
si.i t \ i i.'Ti..s>. BCABB l.>\ aa. be- M !a/,*
. . -nl. al
LOW PRICES.
KK 11 \l.'l> liKI IN.
*>o m$% CABAI II iiliNlK i.AllilNS
UiNDEKGARMElNTS,
roa
/Xll'.l.r*. IV.\ri.VVON IBB ' lll'.UIlFN
AT
LOW PRICES.
BICHABO OSjj-BBxf,
K<). 374 < AM! T QOBBEB LA' BKNS.
MISLINS' UL6LIN8! MU8UN8!
'llltV AIlK AU' s< I .11 ItAI'II.I.Y.
lU'Y III) .' I. M.V.
OBEAT hAK.iU.'a.i OFE* Kl l).
''? . bea*)M la>i*'y pr-... aa le ?? . i daaia a we ?-ili ar*
ih'in I r t '.. w dayi at t.a c.i-1 'iiu. It -*iil |*i> rl i.I - ' ,t
*i.iti'uKLiN, uiM.iA.M^mni.ii.
HUBOBE.N, }i.\\<y Y i ITY
ard 'i.i .... u..J''-i.- aaaatry,
TiJ i,l V Ml .-LIN.-,
I , . kJaaa Bf PRY OaOODd
at onr ..t il. laboMaL
I ? iHt BBOTIIEB8, Bi ITI Mlrr,krr.L
I
|S(;-)|1?i.i.,.vn,-i>K.Mr-. |S(;,.
pi INO \M) r\Mi,i:-t<)Vi'.HH.
A BMBJI I'.k'i i t :.?i Ifl BM nt jaal r. rri.rd artU BB r.a-J BBl Bl
vi.ky LOW ritiri.s.
At .0,
ft'RTAtS MATFIIIAI.B
f'F Ai.L Ba '? I.ri
ii I. dULUUOB i .0*48,
No ?;? Biaadag
X)B THE HOLIDAYFJ
HK 11. KWi'Y A.ND BLACR BILB BTABFB,
Ml), IHrUBBIB a'.d hFav KK 'il.i.t Ca,
hY( K .1 rl, HTIN'Efl Bt riP ? Mn li-',
Ui?IHtV AM) l.MHH UABMF.NTB.
< aIUI IAN J tl Kril.S. FINK illilll^.
lilR) I AMI rOI'll I'l.V I.IM' . l .II.Mtts
Al K.t.il by I.KO. M. 1II Al V. No. MB W iIUili iL
A VrORE roS I.INKNS fi.M.Y.
MU.T.lK~i;N .t Oo.,
t\n 74N BBOAOWAI
Dral rxri.n.ft'y .?. I .1. :. '. la n.J .'wayi \er,p * p rd t*
a .ri..'. ? i af Iba '?*??' bmbbm ?t
IHIS1I,
WVlTCIf,
BAHN8LY,
Kltl N< II ami OERMAN
I.TM.N OeK>aD6.
JaflflBf ef bbb ewa aaf tnaBBfl . ,j miiiihb m ..hcii
Bi. pn. ...
I vsry artlilr anld ta aaarraiitcd Tur* I In-n.
T DK ri:uc K\ Mi". N... ik.7 JJaaaaiarar*
? . .......... ....... , ......... ..,,.,?. ? ,..,
i\ Al in,:. ,i (kMILOBBB rt < liiaks u,i si'iTS.
|l r...a, Jaaota. Mi.Bla, ( ? i.r'., Cb* BBaja liifiiali Wilaii.
A|I ? I :?. H|...,, .,. |._ ... , ,.....- Ladlrl I i. !? . d
and l t.-i ... a aud .Miriif >aa i.k*a Lad.n nuly inaJa
u.adar larmriti a: d Ru-trd M'.rll. '. > 'ai'a. ? " 1 a. r, ,.,!
Ml'Vinrlind llB.idkr.a lili-fi
Initlali a .al i aaM ?' A ra-.. I ...bi .ida.-fl an HaodtirrhUfi,
T.I . ii,_ br* I..BBB. Ni.fc aai I ..tt.au Kn.bxaddrilri. Hrai4lu|
aiad* '? nrdif, MUiaaptBili.r r o.i ri.td. in ,? d Hnldina.
?a.?iy I
Drn (Eootis.
HAPPY NB?T?AR!
IIAPPT BBW fRAi
iiAI'i V BEW Vr. vu
UAPPf Nr.W VKA.
Eurrf aaw faaa
?fUORMB IBBHIM1BT of pine BBBBCB
KMBBtBDBBIBA >uv__'ii__.
II 4pp?_ NF."; rp-.Al
%h LACE GOODS, BSJf'S
i ..,.,._- EW IE B
r, 4,'if ms?j _aau
HAPlTf Np?' IflVAB
IIANDXERCHIEFS, &C.
K vppv' NT'V VP*.AH
HAPl Y r-KIV V)'AB
UAi'i-T BAWTBaB
For New Year.
THP. t.ALAN'C'B
|m?| AT rO?T
,,,.* ortiiR licsi
TUTi __ AI??__
ruld TAVQ aic.."'i
yurfl lUlOa ftgft
lUVd AiCOvSI
lOYi A" ' "?'*l
GAMES,
Ta',1
Ml.fl
All- 1
Ai' CO*.
AND
OiMt-.S ATC'liJ
CHRISTMAS <
r. 1
. M-fl
it,.in
1 .4
A . fll-fl
Al ( (I ii
A i I "a" ?
AT <
itSH GOODS.
i. . VI , 1
. I .
A. C "I
_J.Mr.fl AT
? k ll > *_ ?
ii iiiir .1 ______ .it. i ,, i
"V'l r()Si So.
At.o.
fl .'p-.d.d *aiirtir,art I. ,li.--'. (1?n'*' ervl I '
Wlliir A.M. r.l. II ..wH l.l.. (T-./vT- . i .
U ,..mT, Li/Wkiit illA.T A.sY nl'..r.il ll.iL.-r. 1*
"t",V" | U.BACT,
Bfl. 8*1 aafl Btt SIXIll-W )".., ... .j n> UTtEBTlf.TT.
? ki.i:\i.v<.i.e.\i noiaii>AVi;\i.i;\iNtS.
i,_.itK.s, Clitit.LVUS. BABQUIBBA lACUTJ an_
SA( UI Rfl AT HAl.1 I'lilc. K,
I , LTOB8 VKLVTT
CUIBC'HILLA BF.avkH.4.
BJJTBACBAB, AJ44JOB8 VKI.iii Its fELTET BRAT
i r BA Bfld Bfl br V|.,sr ( ill.Ii Y PABBM S 'nr li." r. Ll.
AM" RIaTBB Of I >?'?> md !*>?'' In ord-r '* tfltafl Mi
. i.t r- BflflfflB ' - f BM aaflflflflM ?. - k of ll.UAI. s, t. ey .re
, . w rp.ln. ?1 I.. . i. ., a i-rlr. iollia._Vr.KY I.AHV io qup-t
i | . H ,-vHTI- bTfl BtUf UKf rsl 1,1 I).
Lhi'.RAIM,
No. Mfl Bflfataflj,
('..r. VV*,. r.. y p'.?.e.
i r U'.i.KAIN".
.1 un y rA.s. i aiiaK.OBBATLTBBOOCBB
UMAJBAU ili.lil- AjtTKUfBittBlflR woru. ?}?.
P1.AI.N BflU-, lu a.i tfl* ??? I a A', at 4}J, Bflfltt 14 *?.
PABCt I'i'P!.I.V4, RRRftt- pptyaiA 4, ibL-idth, worth
fl aafl 01 Bb
C()l.OK).0MKr.ISOSat 81.
BBtAlBBB c Ai-irops rofUBB ALr.tCAfl, rcR
fBBBl BCB
KIB (U.DVt.S f?r PARTD..4 md YI."TT.s, la .il thr nrw
fABBlOBABU ?illALF.t.
LEfJBAI-,
No. |M Proi.twty.
[IOI.IDAY FBEBENTB.
I 1 ,1. , i.ii'.M. rl iVii.'VKliM 'r ... ?IJ tofl-'J
. .uds 4 BMBBI r.li.H.l) r V.T.r. I\)V BBA tit.il, 84 tv.
Btt
FI.NP. ved BF.A1 TtPLLTAPF.sTRY ( OVER.4. tt red.ced
r, ...
M-i riBOBABaad ..*.( P. I l*_TAIBA
A.lVFN flfll l.Al t. Ti.vs.
fl RRlIURk c.iv EBIB is, t-., tt
LK..RV1.NM
Bfl -.'JBMiJwty
Mol BXIKU QO0D8.
ii ivii'iim. IABOAIB&
VVain,;:*.pr R RtMBflfl Mflfl. flfflB Bad BBR d -.'rtMe
it.xk of MUtfBMBJ id vTFKl.vl.s. IBVEBAi Nt.v.
AllIK I.FS. nl arp. al..i?l.rre ?|r;i.tr" If d
N it-ii(vl'F iLiu'll. BOMRTUIBO EBTlBB-i
BRM ifl-rl paflk) flrbfl, BBAOTtfUL trXiL'U):. aa|f
fllO f"! ilrr,., mU-B| flfll.
VV. J\( KSON,
lu p r-ar?r..l P.aler iti BflafflttflOflflflB.
Np. iii Itio.dway flflpflflbfl Ti8?n) ? * ( ?'.'*
MOIKMNU 1IONNKTS.
A MOflT HKAI Tlrl 1. BTOCB.
BOttE 0HO4C8 N.ivi-i/nKS rilts WWXtL
N B.-JI Bf rO'CITVr.Il M BIA. K (TlA)'r; ClArTU,
A BBM ABTtCLR FOR BBBBfEB, AT
jaiksonR BOCBB1IM sToitr.
No 451 llivadway, b?tw~ u Sprii,* ai.d P n ea-?t*.,
Uppflflflfl T 8?p a Co.'*.
BLACE ALPACAB.
"(ies-iaJ all-ii. iiu ii vai.ed to ?. Trr-ii ioti rTvrrd *t f.').- .
UB , and 81 per > .. -i. V ,t drairabl. u.-lkr* ai.d rxtr*ui, ly
chnp.
VV. JACBBOB, Bfl Ml I're.Iwiy,
Oppoiite Titl.i y k I'o.'t
EXTBA0BD1NIBY ~VXI) IMIOKTANT
A v.kilt'MT..11...ST.
OfR VVTit.i.r. .-ITH K. I. ALL AfiOI.'T
fl- .un...... HP
Po'.-t La.. Cattflra. Srt. aad BaadtatflUrtX
Peliit. ( l.n.y, ai.J V*.,. i.nnea I l . -. .
II ,i a Tflf. ad l.a. rv. V ill.. (oiljut*. and Bflftafl)
Fr.i.eb md :-i" h Kuilimi lei"d 4'.. lar. ii d S-t. ,
ITaiii ai.d )'ii.bi..'d.r. .1 Uflfl Ur-, I tofd
K..I .nl li,"Mtl.ii l.a, e li.u.lke.ehi.li |
ti broldeitd Ih B U KI tti^. Uid l..i?rlionl;
.llll ". arfl H". d Lrrll.-.. V p
la lacl, all utll Ta H.ille nd rh. l.-? lt. ,'k wlil kt, ."r. d
FuR Tli'llTY DA1 I,
ATRiKKATIV BKDUUED PRICEB,
n Ol. !?r lfl i'i'Ti rui.n tm >\ t Ot Itnpvirtali. n.
_. VATLLlAM.~i k Co .
No. 4V1 hiiaklwiT
KID GfLOVES
90 cents a pair.
LMi d tefl
LADIER KU) OtOV rs
EV1 RY P.'.IR W ABRANTP.D RFAL IRK.NCH RID.
I 1
90 cents a pair.
R. H. MACY,
Noa. 204 md .'<*! BflB are. . .vr Fo.ir'wiitb .1
For the Holidays.
SHIRTS,
"1 A OrBJfl P.'i'. LAR MAKR,
6 for $18.
tolt'liAHD t-REEN,
Ba BT- < ABAI. ST.. TORNKB U0BBBB
BEADSI BEADSil BEAD8!!!
ABD FABCT OOODA
tt.r.?ROWB,toBn-a. ^ ^^^ ,
Dn ?o.bo.
I JOI.UJAY uoous.
I 1 W.iF.llri T il'.v MAT BF. FOUNU
? i Jii.n-x I'.t" rta .-.?i-at , w. n.nl
Jll.-JHi m.lr.lt t;B.orilERi*.
At N...V.T!.
OFFEBIVOiiRKAT H aBOAlM ? IN
liiliij (1 filD-i. BLAI K A'.PATA-t,
XwlUaBB AttUt otTMN FLAWWRLa
tiLANKl.I ? . l..i\K ( LOTHi,
( Aj-lMr.lll S,
MU.XI..S, Ae., Ac
Krw Yo'k T1r?M, Prr. ?t. IW\
Xox Ihe i)o:i5ai9.
PAKTE8 DE VIsiTl-. ? o. Iv $* Bl *,..
Va'd/an. I.K. tit i: UiAilS, Pi OT ii.R.-.I'MFRI
...i .ii Bffa d i. y ' ; aaaaa ?t all t I.i- t_i.l- ia co d. aaa
luwrr tbaa a .y o <>? r p aaji- m , tr>>.|a y
PUI TA151.1. and_i'Oi;Ai:'F(7UTLEIiY,
SILVKJl I'LATKD O >OD3,
ENOLHH acd AMBBICAB SKATT.-,
101*1 BLFltiMS, TOOli (HKsT.S, Ifla,
W M. iBTM B0B b ''?.. Bfl, < Cb.-haB.-an,. arr,
H_17i.IKiiY~i,v?>i..\ i s--nt..ki.. gilt
...J iv.T .Da, uirrh Bi 1* ? mubi r
ii.:.:-:-'. i.i.ov.i i i x -, \\..<n>r.M)< i<<Ri'.
MOa.aAlF.n, fl) K'T K.Ikr .aad a B_aa BaTHaJf ol
?, r. i, ...i. n i. H- r ..-. tt.i. t.L!j4-:u, JlaatJBaaa
Sat*'. r .adu.y. nrar .->i ? ?*? li at. _
nOOFKIi"* AKT tVAUEROO-18, No. 111
. ...?. ?'.. i.r r ... i-i'. i B i ihaaiaad d.. atfaer. iti of
?iial t'l.i- KaaraH ra._a.AI |.|iaaa. and EImbbw rrflaaa,
I r.aa. l?t 1 1113 a Wlla.. a.lr (? 1.. a ,p to I ? u.ry 1.
N'EW tJVOOIBj i.t the l.oi.IDAYS, avtotaaj
by hli...f.u ,.' I-.IJI-K-Tt.i. a-r-l. .'rap...t ?, *
11.0. inlidii ?ilaaiilla li" ra?. La!!.-.' aaa .... i V An
t I. ,11,. I'li,., lt.nli. I airalr. laatr-B-Bta -.- ; I'--r, J-l
a d I ? ? k t'.'a- o,a-; i'.l, Mrrl aud ? Ut ??" "la, . Bilia a eat*
. .ra I'.'.ai Wi ?, c.u.t). *"d liiu.lir., P.irte ,, ? ai-.. ii.ir
Srta atad tt aM ll-laa. AI->. a fail linr </ i--r 11. .1
w r. - l '?* r kl.'* Il.r-i. Tl DI '...-., Klbrjaai.a aad l.a...,
ala-B ?> d Laaa. t Ba Eoi'.i" J I... ? ? BJ. Ac ; I ? a
C** .ia. a>i M ; baM aaaal aaebBf aa-rta, *i. ml*** i.dv.o
?iiaii-r.
V ij._J??tIi.'* M...1 ..'l.-r i.l brai.d Kil Otoin it Ina*
i ri. r.. i t,. r> *? t-BBa ' nly al I BBaV*?x*x?d r.-.l.. i.ew toion,
y aJ BBB
J. I Ll.KK
llliBBftaf af I'llallTT C vr-,i .1 I- ? y liooli
r..i.. '*? . , lati bi axdway,
Ki-t-Ar.li Kil .t . irii .i.I ma ? ,m'h a'a.
i 1> U li i: UNADULTERATLD V. IM S,
l BBAaUr, aa I-r thr M.'i.ai- diri. -i fr ? oi thfl Via ?
.,..!. ui .n al ir . r.- i]ai.i'iii-i fl. in i-d t..r. ?;.>?! ??
By aad ?abarba, M i. li t r n- ..i prVaa, freai lha afl-a y af
I.i- tll,.}..aj. .111. . 'J l.'O W V. ,., r ' * ,'t. i. h. itl
auta i. J.M ... I. Uala V >,/.' ,'l f \
BO. 1.1.10 BCT TAB1 Rl.
rpHE
1 T'V 'T BXTENBI >:: TABLEB,
? k .?.',. i uaa .." .... -nd i,._rr i?ooJ., ia, evrryT.rlly
.. .tv' -. a a ab, -i ii ; r . ?'.
A-'l a. .-?? a yaa I ? ?ba aata ila. t ..b .nd ?a!r of Kxt-n^
., u T..'.. - ? . a. .T^'v. I in p i ; r 'I ' ?l '?? iu ?a b*W, tt
?' ,k..r lb*aa 1 i ir .j .- n I .r H y haflflflfl -La
...2 tu buT m.l tiiiii I l ll-i r int' r ? t i. a.i.
\.i XI i'i ii.-. in r.
.No. UbJ \lo.-l.r t .
Bata .'??- r'r;.,.*. md Hn -aatoa.
fTNRIVALKDatid BEACTIFCLCl RL8m>
l. ..???: b. Ba*. Ul UOBKBTd I'.ilUHSAi, IiA'.l
? ? itL...i .. rt ba a l i laaa ?.n t? ba I 94 afca bo i ,|
a,. ri. (' r .? i h- iir la baa lf* ? f aad atarabe. ita !*?-,
.. t . , iba | ? II., y ??' -? nri .-? ??? t. -'"V i> ba ..... P . a
at ?-'. ^ .Id wtH.|..a.. BBd r. .ndat M' . . DEMUBE " a 8 a*
i i r .. .... .... t.-J L.a) d?.?. .-*.:t. !?? .'??? U'B,
?-' .' r '.,1 0 Btl?a
HOUOAY PRESENTS
bbbbBb b- -nn by taa BABBBBB EXfBEJhJ (taa old-M
Liin ila taxaiMa) nibalrrateaaar ?? ? Bad lawiaitoaa
BBBB b- - ia I iaa 10 tlu" dr:'.n -. il i:n .arngrra to l.-Oiil*
Uubt Baaaa.bB.aa M nJiadaaAji ?i h tfai aata, ^.,- <
w..l nr .*,,. ia, .i.i'r. ii.f* rr.a.Jr -^. i i a Ira i* aaaa (by BaBB
? .. r- 1- ) I.. t:,ru taBaa, Nu- Bl I* .-..Ji*ay. 'tiiry ij.w_ri
lu ai. p.a..- ln tti*.
USt* WE8T AXD SOITII.
?aaaaaaxaaaaaaj
Gitnatoro <vOjr.tr&- fima'co.
a'\ i iTium Bad Batvi aaa t>r . ri. i-d etta w ")t*
^i iiVa . I. im . il . ii... i I"' "??'? in ?"?! i ?-'?!?'. at
Mra. VOBBBluB'd ? Ui *. No. I*. ruu.iii a-r.
.... _I
Gitnationo ll)anlc---iUa!c3.
\ BITUATION WANTED?1? a llnok or
a\ M im s a*,areai r^i"-.tair Baaaarat, by a y o*t
tuiu tfin rr-?l ?v.llili.a pir-r,:*, a'a I n.i Ir B'.t. ' la
Oa.r "I tl.r p wllaai :.ini* , . .mail-.d aa ir?. . ?.. .: N.I
TB ri| .on .1
VVHi'Ni. II V\ ..1' M.!. r, Btaa If i 'il ititlu-:*
in '.I. I. bl '. v.lll BBBd I- ' li.i-aai ' ia a. B/llit. a
-I l UA riUB i. i.?r- Im va ..I i br ? ,i t ?<> ruai ? hi:u.rlf ub.
t.ll ; alaiy I aauaad^ry Olj" C . Aaldfi-aa ' IN 1)1.'-1 R V. ,?
ir baaa l ih a
ITTTiTnTs WANTED ftir BORACB
! /\ I.I. Y.r I.T. V * )? -T. .1!Y i r TH -i B/AB?' l'M{
A ..r'lllt.AN t D.MFI.Ii T. ?N ? u >t ll -t r. ? r s B r
.- .11 at aii roii parr w tn li :< wotk. \. a . ...u. n a. iu i,
p, ;a a.'.il I . i.n l t" ' M a.1 .kr U .. -.1 ? f
xwat aaaa aad att ariailnariaa, OiaJ-E-a-l'd BldfoBt aa
aa irii i
\ I li. ln tl.r p'.-parx'i -n of 1:-. ??:?i|i:.x - ?: i.r*, ftir ant'-OT
ha. li -t Ir t auy i,n-...i tk o tii'a.'.ix Ibaaa ariBBIa al. ?r?
r.i. * rai.-f..r .1.. rarli'-t |a.a.:t.lr- ..- ? j*. I ..ai.p'r n t t r .1
Io i b^r.- tt..- i a loiu i r-;on . ? >.n. ... .. -. ,. J Ukaaa ti
..... . i \. , -nl nf: i- .Wy kaatataa a aaa an,..1
i ..I atbal m ?"" I"' I'''. ? a n.i.? r.<- .1 t -:.... fr BB IBB
KriM-l ...ir?i.nri ?rii ij ai-' aeBtr. M. (iiaalay'a rtaaiaa
Tilaai ~'" i? raady la a *>w ? ? ? ntrat d.y aaj
? aa br Baa*. t? a aarb a n o?a
I aa ad...ir.l>ly arna trd .Tuanu-ir: al, ?bd aaflaeatB
a.. ? u .1. 1'kini ia raali rvrut di.r iui/Mita:cr. BBl BM pi ,rl
I il- i i i-d ' Bl .*ot BBM 'a wa?'ad ri-hrt on f-mnit .ioa
-,. ?. , n.av pr. .i. Oaatmaata) BMaaMraBatad
,'r. _?./.*. vrr.trt].. I ??; ?.>.-?. a aj/?, i tf pay,
1 . ? ..itaa J..'llltirj?r/.r liir. ?>!. .nlt'k MXB 4 I I .a -UfrUrr*.
? l). I). I b-Ut k l'O..Fi.b.-..r:?,
iiat.kaikl, i i.n.
AGENT8 WaAjiTED?Fof ' TIIK FiF.II>,
/% tiLNi.l.ON AM) l-.-i lEE." ByAtBlBT IL Hlil
amb.om N Y BiBaaa Cairaa| .u.i-n>. u.e iinparil.*.*d
aa ? ... I,<*? .opin prr day .a ab.ii. I.i.t r.ii.1 r . f ' u
?, itT ol thia ?i..a Ilir :.o.t ml.rr.ri,i< Bad M.nii I Do.'b
i ?.r P' ' li.lird. riialr.. .np Mr l<ltli-r'J..'U'a imvaralr ? J at
,? r ri c.- I . f Ml yrar.. Tr.la BBBJ '.tirr .l-h l::r S. Jtll I.l tl.B
... rrt ..Tkl r ... I na Tiilmiir at itr o.. b.ral of tbr ??r. a*\is
aai iiaaaaaad Baaia, ba b EaM aadV'aat i li ibrUU ? aaa
I irr. ln. a..|llll al,.. ul laaX tarntT lii.a.t-. ln wi.l ilill-t'Ill
il. ' r. prla-ua. bia r...i<|.B and la i cat BMTa UMM j r ?. by
a Uii.i ..i ii. a'ly i ?' nn:*. A I Iba a abe a umi r oh ao r ?ro
pl.ayaani-. u>a.r MBad BBBBCl a u.r A.tdiraa AMEElCAaB
I'l i-l.l-iHI.nl t UMPABT, Barif rd. < >.
UOlOTII^T?UU>C,U_JWEUHOLDIKliVj,
? I)i-i l.irxnd M-.aJ.rra aba laBaid irr.H.j. tn J i T.
IAi. .r> ie tU'tnl to al. at BBBaaaWaad ? ^ a ,-rii.l. o 'B
loii.rn. aal aa tor tlir pii-ap- af a Ia*v .-laiiu.r bVaa b B
n a. A.-. rn.ua. ll thii?- aallo <-i l.lrd ?i l,-i--lrn' iy. TilB
B aaa twMar?eaa a I thaa. wha t ra bara t i?-i Im .1 -?
-.Baa, WOalada, p.'OUiotitlli, or rlpital'ou of triri ef ?<?? itt**.
ll I RA.MMi. ! 1. 5. i o .
B< . IH Paxk r. v. (Tm..-. I ;:.lilil.;|. N-vr Y,<rL
W \M J D-ll IBDWARE 8ALE8MEN, ta
II i, flaari ce niar ' ,-titr, o: Writrrn tic-.'.r. A id.BBB
b.iNi Laaa, n. v. i at-uflja??
_J
fUorljincrn.
CK)B BAI*E.?EMOIKES, B0ILEE8, bibI
1 BTBAM FUM aatb arw aad imad aaad at Na. iift
to S.\ i:? W.tit i . Brt>..:yn. I'iNNr-V * BOEFMAJJ,
II. ? r >M B _ _m
ItROK KNOINEfl POR8ALE?Objb30i7S
i i ,liii'...r: bbbj BBaMi aua. Mjt48| B-epalr. lf.x.V>. liort
mir.'l. onr Jtll * iprl.lt. I'i Ira) rJaaj lad ft-fft.".'
al. r. r-id. ...- ,. m. dtatfl drliarry. by A B. El LLKK. No a
DBrr^iTBaW'Yaeb._
E|H)I)I> A RAFFEBTT. Machiaary atar
1 Baaaaa, Bi. t Drj .1 : aarto. ntatma. > ' : a a. i ;
tara .<.....? iry aad BtatM n EaMaaa i -d kairn..t ... IWraa*
Toa II...I.... a:.d fl. r mmtLmrj. 9 ' - ; ' ' ? ??" '?
J.:da..n k -.. m r il .Brnura. Lnh?. I" l "'? ^ ?'?? \ ' " lA
ANNULAR - DRILL. ,
ri"' ANNULAB DBILL C0MPAN1 I
I NKW-YOBB ... aaa .rrr.r-d |a fan i.h iMr aav
- -? a ll 111 t! r n.. .t '..?) o?.lli u:an:.'-' a-..l iBrflltBlal .or
raiull. a\ '. ...? ad ai.o-a.oa ot .nt tb* m
drrabf'., ?nd.-l..a,' ???' :'? a in- ? ? ,*'^-?
iitb..a'..ua.'.rai:,..tVO.'.
baad anTrrr. i- rrfT baadbrd. o"d can . aaB-aBrdIMaB
"xlra. r.rf-.-ir-rraril,?|.ra iaru ra al llr- ?*,r ..r ??
^ J. tVALE-i. T.ra. MM Ba II I'l"' at ? ?' \
Btalionrrf. flnb /ancn &0069.
C~ OCHJIANE* 0LAS8 INK-TANHMAM
FAcroBY, Na. in ayjiaaraa., > f. ^.| i'ud. rr
. :;t I' ntrl ai.rl I'lai Olaaa Inlilar.a. ... I'-.. >l
W'ri . . i.d l.i.rary liilahndB. n <'at. 1" -.' ar. .'... ?'.
A ?.?Vo-l.r?Dr. tnipr..?.'d Air 11.1 t BBd Tl.. . ?? cn rtr: Int
ita'n'i Al l1- i ?<??' Mai .1 f-. -i^rrxa' BrMBB V. ^ a...?B
fot ri|Hrl Bl iniptlf ?Itrailrri te _
Dorors, Ca.tit.ge0, $>'(.
CAKKIAOKS for 1SA1.K.- The tanMB8B8taak
a.ii. ln tho lbra? la: ir ajajaflaaflBB, ri traneoa No Ut
Kruad-ay BBd No. II f.-oiby-at.. flrJU bfl Md at friatlT r-~
iunJ primai J?J mU UBiUBiB, aiiara ?*? 'aui baoal i ? .aim.
w MK C vvr-iTj*, Ba ui lifaipaa

xml | txt