OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, April 10, 1866, Image 8

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-04-10/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

PAMSI OIXHIB1TI0II, 1
A C4????J'1<?e Llal of --rlle.ee O.Ter..l aal the
FrallPd Btntea Apoticr. ?n KaW-Yaa-vi for
biblliou nt Ibf "Pt\rie V.iiyfrenl Kipoal
liun," to ?_*? Apnl li I
ar of ap
icaa .
Bith"* roti | n
?
ttaf.::-- ?
-E 1EAT1 01 AI'-KABBAA
l_tricr:i! ,.
r t
ayartet]
OtOKADO.
GoM I
OOBTl
_ WrT ? '
aty'-'i ?'
fenerat-.
Baapa/r. ??:. I
w |
laeUat.'..
Goodi; on I af - .' ? ? *. ' ??
!_?.', i,? 1...
dtrnii,
?f ?
aper. ai,J t!.". p'.-i. i. aFabfi
auaatu Feg >Vi,..-i> BTl
a
Cerdir. Baitlaf, '
Borsaj _
arWsl i
Msne, bm,', Ib
Gbj F
) r --
tc be ti,
Oap-ii'; I
JtUuu.'-.
aa ,..?
O
O-C '
% Q
ft.UI u, |
?aafMalOai
?MrtMka i ?
furl> >
t, u 0
B001.1...! .
ttdgct. -
*ir?atv.-,
?><}*-' . - ' ?-"..
lleSarOiaai theie lTi-n- BBdl i.
Io Wr.
i.h
Rireu,-.. ' '
Irerl... . '- ?
ieerl- '
BBBBbal
M-afonit-_.il'
A Fnarll.T of v
baaUag
bertd btbm .
? OOKTRlLt'TlO S laOM T.ir BIATB OF ILORIDA.
ACm ...
Mabaaba. Ial
labaa
i
Ore?ff *' M - >
eojr.RiafTii'Na r.-.oxt tiib st-.th of ili.t>o;s.
|rOTtI_l '.f MajBT fillB W. T.
Baar M -...
u II
|_x
wttt. .ii .i ' ' bWibi a fall i rl -
*u_ei?:r aal I
JPartiari.i-i. ii. al tauyof tho I
laat.-"!, Dpauta i a
TtM a _
padu.
.?oa...
|S ar.y all '?' rl * - rt-1 " '
ad?i t' '? ?
|kd, Bl
MBtrabad I Igg, ?'?
HarTfster; Caaa and Sorg
tanDei M i
-ratcrton i . . taUaa
B_y8uk.'<r 1. .
a mriety of Afrii I
fcaTW, olalu,' .
W~ other one.borae CuitiT^ior I'low.
IWlAlflinaM FROM T I tatz Of fBTrf-MAa
_-2-CiiM.ii" Bl I 11 v l:::!i <.'t?t * d Pl W, aeld to
%? made br a r rw a:,d i ,u:._r projibi,
?jBiiaLcd, Ai.d of 8 ,
BM-k bj L..-e BOWai I ... -' B*|]
ffreeBars; i*biIbMi ltiBf Bf Battf-i Bawi Aa
V?t<"-_. S. i. Aa. I :'... i
Au-aw aai i rCaatai I
Bad Pt-n-drawicr, conautlnp in i urt ol e pen p a_B_H ol t.\a>
|bib2?rc>i.' ... i.:., AgrlealturalIt-pleMeata.
CO.ntjultt: Hl
ffetmbi.:_!,ce HBf D. S.I I|.,*<iralua for
4jbi?eri.e? :^eBtwi datl rre_ baftMadhMe, __b8bbI a . or.ii
MBirator. HaaaPi '^J1
? cosTRrBrnose Fpfivt titt. rtatb of r ?.
Aarieultnral I'mil,.. 1 Silt.
auaiaiaunoBa i ? '?''?
_b_are 1'iaLo-l'oi..?.??-.??'.. iaU_i_.e.I ta exoel la I
Bbti.tie Ibroupbo'lt, in [Kivy.. rattOBA
Aad in MaadJbftBBai aflaBBi a .:'lr.Detaria_i; a Cl ,tk Kioape
taaiixw-iaM laoM thk st-.t.. oi um bbaba.
llareery Cbalr. partabbj aad, t????<??.?". '?
tHoclm Mra BaBlaV Q M ii I
(r-t: ? I 'MTBE8T.uk of mainb.
?aadaataAHaalX-laai Ihaftlai RaaaM Oa-iea u -
aBSliarpa-ntrai Maaa DtaAflBg M i i
auaia, ri-i, .._a v.?.t?wi?^ l- i ?? . l -
_Mb_H?VDOBBIB __BTXt-jre.
Bpeclmen of Tyrx^rajLy or ly M falatlag i
j^ndi, ..-ita a landicapaa*; ifH.k.-ti nt
111!^ co-:ae, Ibl Isalfai in B or, I
ata pr?icr 1__U ?', it bM all tlie ncL ellecl of ail palatlBf.
fte kcw urt conii.'.i in '.;.e BB . t~lB of
trood or otl.er niet-.iiai, tij.pcu wU
jBtberaaln printtag. Braaa I.itron.enta, Huin, i'..te aa.
Clir!,;.ette; aa'-ort-reckeJ. f.ett.d BaaJ ?.?ng .
JOOO Bl C. pper. in iiiKr>'?. <i*-t'* ai.d 1 ra; Su.
raic B:r.,:._g AttiabMBBlj to a?y n ,
KajpoillctioD, a macMne to BBlbwad in ear-, to ir.di-.
Btotlon beirgapiiro.jhod by a_y oar on st:-..., BB I baraaraii
vmm&t; 8_Ha--MilaaaCaaai l_al _MafPrei
TAile Iiu.kt MaaklBBi aamj.lee of l'ctroleuin, Labt
BbbBBBMBI and (liai Oila; caso ol lilkHa , . Auto
bbbiiu iie.,':i ,f, attb I ijf Caaaat%fct aaipiuyiai pbete
AflBpLB.
jawaiaoiioai ibom tub fxatb oa mabrachi 4_ttb.
f-i.-i -jL_ir.tr and Mil tYlnfcr, ;
B_b gceterTi two iMSBllaai I
?mMBBBBB of imall coloiad I rinta; oane of Ir:
Bbr _?*7, i-_ iiii'tt. Ac ? apec:meniof __0tOBTBPba, 1:
l*rtnte tcr Jargativea 3 by 5 fect, Btbaai 3 1,5 1 hab BB I
Mfo-ive Headij IwoGraLlauU :<? l-_MB| ca.e of
?IBrtittia! Aruia, Al . oaeo of Ai
aja_rvt_"t( /1 f p* .uiiar BBaBlraetlaB aad .
paa l l i . ?
___jfiie;.o ;. . ???- f;',i?a
Cyiii.dc.-- -
8kisLi_ia; I-.r 11 aaaatrasl ?: wl -'a i ;.^:cb _.
jlaced that tbe laaf, laMM or
Bfcoply tuU'-Mi.g a tfc ;?:.;, I'rrw,', ,
B_--m W.re I. pB BBd 1-BBJ 1
%orki io pieove of Haalaa fu'.:.
ytau. r-ia.i,i_f.. and toC:p.,:.ci t parU; ci_o of 1 ,r>urr_8 ai.d
BBetAJ_lc Cartii.:?f.?i !___?] Aiuiti.i.. . J.uti._,wca_t
?Babt-faKiti ip?Hii_?-8o? . Obaalari oeoiiri^i
0t Eintr.? _?'j_? ar.d taannfaor-t-e I Kin-ry. I .
B?-i Ax.*, H&ic-otr, Ad/e-. Co_ei, Kn..
Jtd.eTooli, OaaA Ml apju.u
ratai; loate Choe i_;ui-.i_i:; Kaanieiod LtatLerj BM
artae, 13 torae-power; (ire __d Al-.-io Ccaabaf -t ii l
|B_t IbM l_-':h!t,u cx . ...
BBBBtcf a?'."ic^lUiral _BflaaBBBlB| M FBI ial tol
?WM ai.d bara BBll B ia>: . 1 IJjiie.'u^i _i.a i;
_Bd J_ller for n.aal.M .m.k', Cast Iron Xtuu, FBlieBI fJbsBi
Bbeoi.lL'. tut B ?. . i'atent Carb il.t ai. .
?f/Hi.-.a;aadtf? ?ai PaparH_f Mi . a. . M?id
taa- Xaaaalac -^!
?Blo'ry Ket'i. uUir, uda|.ted to adjuat W'a-er 0a
_Bf uil|l 1,0Mb lta;e: :? _t"J
laa. Bllbai MaBBb :.. C i.
Bfclaei Doubla aciing Alr itu|ii.p.
Ulg r;AcMi,5 aud pai " ?
jhablBa 16b Heaaalaf aad L'aclLcg Co<,?s, Afnealtoral v.d
?tiear ttathlLery; 1 Crompton Loou, aa.
lt* aai .< wii' b
BO i>_n o?n be aewed per day; l Va_i'",ry V'
Icr f e i a
iFeb.i i i Qaart r, 1 f Ibe
eleae me'lon MF]
.
tk.au i QbM I-'"u '',..'. i I j
iMdi l'_ia| aiid ii'.'/Ttd Li ?. I J io_ra;-_aoi tuj taa- I
?
vbieb .a
?
?
?
?
'
r a 004
. | ...: :?
? ?? af
?
?
. :
? ?:|y koown
. ' I
:
???.*.
" Ml I
- ? \ ;.; !,
? ? . ? ..
.'
?
?
?
'
? ''
:
'
'
. ?
'
CON' BEYADA.
I
'
'
'
'
I
?
i .
' ?
nfu eloo
i
?
tlon Tyfd '
. '
tlatto ?
? . ' ?
aad La
luin, atoiaeaOeetoredi I i ? I
Ai,,,.- | .? Liiicoin, Qraat :
?
... ? ...
o-.o (.mr,,! FtoOO ? ' ore I'laooa ; .?,"'.
?al on" Boaon Haaei I
new oontrlranto l-agaod for i.v
dsstrabiB i . ;
mo Booeoa Pleoei 1 ? i .-??..
a- J eeo bereby i
'
ward loim .,: . ' ?
af tj ....
Ised Uitbe
? . %
:? ? M
? ? .
? leoe iu t'.o ir-iii", B psrtabto. Plpa Orgaa, fa
la ebdl '
a_d p i li ? '?? aa
ptareia olata I ??
i
U t* t-. 0*4 J Al ii.rt ul.il
.... Dealal 1
I..'. ; two Denalo laatrameata eaed fa eeoatao
ol M i '
na b_?00 lor a_arrntri*T*"| -ibcr; Ai li I
Apparr.tn8 fur rai-mir _ek ] tbe bo! ;
Bclf Au/. i., r- i V ri ? I ,;.' ii''; ArtUb i. ? ? I
. .. % u:..: I. ? . .'.
S;". nteaaf BarlalCaahet] APtaellarii_i Coi
- .? wl woaa. ri ifta l
for ii.... I
truu i.. .
lopera I ?? ' ?
T
'
. lU'.y >a itl. .
I
1 .. . 1 I ?'?
.
SlIr.T r? '
? I. a-, r ;.
.
I .. f. r V . i
? .
i.oATOa; 11.... < la in^lo of. l
.? v. . .i i oai i. A rarlety
- i i. ??,. ii
and IU . ,
... " . -
r .
Fint.4; i .-? | Bbeeei
. i
i-.. ;d \ i ilon ( " I
Tolver. aad Fto I .
non vhloh Ibrawt.
Friier Baga, from 1 l .
I'. ??'. r. ...-.?. '. I ?
atca ? *?';
' ! hl 114
? .
.
I B ?". !(? ?'? I ' . ? Ir.. i
. i'tjt, laaeatl
ii ?. aa! faraatTtoeai and iwine; nw-i of pr
? . .i . f t . i
, : ? .1 Ir, a ii?_?..% i .
i.
aateii 0-iaul.tad Ai'Hi.civat C_t Bklua, ibparior t.ia _Ml
. ?
. ' b"
i ?. '
? ' ' -
!
?
\ -
?wl
I
'
ll
'
I
I leobloe
' .
I
? '
? :
-
i
? : ? - ' ' ?
.....
? .1 .
re Craak A
; 1
? - ?
?
'
'
I
I
i
. Fl '
?
'
?
'
'
I
'
l
I
'
I
? i
I
, '
'
1
'
?
?
?
r
bbA 1
?1
'
, ? ?
i '
. . .
'
?
'
'
I
; i.i I 0
? ? i ,
'
i<al il. ..
: l-ll IJ'lUlll.l ,
I
<
- II .
. ?'
i rlyl tba
. r . , I I
baalu
?
? I L'l
, , ? i ?
?
?
ai >11 j,. . .
....
. -
Ii - i
L i \
?
| i
0 ? I ? ? i .
' . '
.
.1 ,;.....
T '
' '
' .
I
tlllg
I
v
j A " V ? ? ?
. ...... ? ..... i,, . U . , i. ? .j
.ntir,
. . .' "
? .
II
?
tke oM
7
-
'
" '
- .
?
;
" ?
'
?
'
'
i
. ? ? .- ? I
'.'
?
I
i
' ?
I 1
. '?
1
I
'
?
l
?
....
-
? ?
,. 8;
'
; ? '?'
Oreaofl
N
?
? p
i . ; ....
.
IA.
I
Lil ?? ? ' ? ? ' ?
." ? '
,i
w .
.
_4?| t ii '.. .'.. . Al
Arrlral of Maa I aa ?<iiip rTew-Twrh.
i i . . rti ; ? 11
? ??
i . i
.
i M.trtl ?"
.
II. Cub '
i
.
< . ? . I
i
i . ?? ? I
. i :
tti jtci-.a i < ... t.... -in i l.a-MBW.1 I'y n
. | 'l tk,ir
......," .i 1 .
I..ii ,>. nl I'ini iNMa l>a. lll > ' M lo
ii. ?llfaA.
i al ?
?
|
?
- I
, "
?
, ?' ' ? . ?
'
I
I
'
'
'
' :
'
I
. ' I '
,1 i . ' i . ? . ,
di ,
. . I
I'rom Pnaaaa,
, ahoaaol tboAaaaoled flaao
Panwa, Apri! J, iec*.
'...??'
: icka, u:.-l g
? - -
frhO m
them in ' tura
. ? ? '
i
?
?
?
...
-
i ' .
.. i
. aJ
...
x of j
...
-
. '
i iu
ia the
'
'. ?? .
?
._?_-____?.
I5.li,
?
! I r
? '
. -
y the 1
? .
?
.
BJa ? ??' "?
'
. I ? ?
i
, .
lo'wii
? ' ' I '?'
i .
I . ?
- . - i ?.
(? . -
! ? ' 1
.
I Bt two
_
< 11 ?? BI t? B.
? ; '
fatba mggf,
.
... ... Clinl ...
_ _
Oiaad
_
lOOlj 9,340
. ?
; be oeti laty ikal tbo
., i. i
? ? thcee iio tbo
l
. - - beod
? > , .
?
I t. a-a
. ' ? ' "
,
I ?
? .. '
. .
r . rt Tha i
v . <
'
? ?
. . i oftba
:
' ? 1 >
?
i..??..l
.. I
I 1, . . .
. .
I pi
?
. Ooe bt oi iu..
( 0 1
.
1 ? ?
0m -
kl ? ? :.?
. ... || ? l': .:< 1
iog te i ... ?*]
il '
. , . . ,. t to arada
?
. _
! , .... ? !...?:: KLA-D.?J-4
.
? ,il
' *
r i a 11
:?! \ . . ,.'.??. :
.
:
..1 i.l.
i ?????.
| . . ?
?aeept I
-
,
... I , . T. C.
1
i
,- :
><
? ? i . ' .' - i.l li ?
.
i nafaaoJoosfol b aaa ..?. ChafotaalbB-lrtBl
I
i ? ? t : , - ..,'???, , i
t
t
1
"l'l -."a at
Jl as the J
I
bui arfearcd, , , .-r wui a bolnpiati t
miv.il.... ' | | ' : ! ?
?
i .prra
?
. lfr, Larrc<]'.o fti ic'.-iori
11 r. .'? .
-W-ileElixal .1.
, * Si_da
t
*. r*n u;i nr.i
I '.'::i;u i ..1 Wii i ini-. I.i
? t. re
?
|Aru. II l Bti I
i n Aui (oa.**
?<oe.,
"iior I'nioO.
i"/v , | ' IftrrCAI '
fth-at,
i ...?-. ina
( i f
1 ' ' ? I A_'ut,
??___??
I ?
.
' t
Baura.
... ???'?'?
,; ' ' ' 1
__ eu_|
. ? ..... . ncajr
_
I.A'.V IMELLIUCXIE.
iraa A?BMbra ~aBMaa
i -. i> ? ?? ? ? -o idiait to
of I
' ,: ra ? r a n'rr
, Mlafaf
?
.
I t
ll.'.l'i
If r. Joitlce t lerta
1
\\\ ? ' '
-: I a..i?
TUK I
? i '
-
?
.. 181)
t
t . I ?? ? ' ' ' I '
>
i : - ;.
; '
1 ?
l>ulaai S'tip N.nra.
aai
B ?-!
iprtl
?Aork,
-. and paaa. to llcine.
J
-
od P. .... .. ,", , j i
. f . ? , | . B (- w . adto
1 ?
lt.'r. ,'.i. inillJar, .,oJir?iro 17 d.y M to
? , (of fioatoi.,
J.. .. .
i N. M. ___:_, loekar, (-irkakuu,
I
\ ia.
-
irouuc
V ..t'lBajaJ
' ! r M ?',.
-_.. ar.-._-y BBBBBMMB - BBM -_~- ? BB - ? --?<?-_--_ BBJ
GO io THOMAfl R. AQNEW*. ffaa. Mtaal
. . paa B_i Jn-al
?__, ir.y .loru la
_
COAL
AT COST.
THE SCIIUYLKILL OTTUA1
COAL OOMPANTi
Ir. iminiful aaeraik ? . .? aoh
_aewnioliiry,aAaha
lanJ, l'el.D.,
A i' ?-' T6 PEH ?
,,.::,?. ? I f
?_? i.? io . .. M__b.
.',?.., jaeoal
. . u-. < ,h dlTl
? ? ..
i. :!?.>::
Eob.ij Htrs.-. _ 'fcTru...
OlOK'IT f. . ' . ?IT,
?
OlPHB.N?- __ WAIA-BF.t
b_mb dbaatan ., > ? i y ba ,onn.Ke4
i.o-.ri,-. i -
Ja-e1 f. r>Tfi.. i
Yahd-Noi. .flil ...I .?_ '.Vo.tTw - i- . I i-aaaB-.
a __
"ItUPTURE.'
SUPPORTEfi
i ^ ? ? ?"?*
?B a;
110R
??
','..? - ba (
CHOICE FRUIT TKEBS
aad o-l.er fiY"
??
PABKIiR t*l!(lS.
L0ND0N- CLUB 8AUCB.
... , . . all jniaia,
c n PA8E-8,
8, 'a A.n.t, Ho. ?!>!? '" ?'_,
mHoa
B i
.. : HCi LU ? ' ' __
|uij s i rfiriT?l *?**

xml | txt