OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, April 25, 1866, Image 7

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-04-25/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

CITT ?OfBK?niRltT,
tlfiia-rt mt IMarflBa
-
? Bi ' *? -
' '
'
?
, |
. . .a?
?BS*rt,l.'TIONS
. - i I tt tb* .titry ot thiM. ? >
a
k
-
?
I
r
a ,
a|l
...
k- .in
.
Oa* I -
.
'
*
i ?
-a .
-
?
V
. . t . ? ?
'
I
... - .
*?
aft . .
- . .. "
, - .
1
1
?
?
'
-
. " ? *
.1
- * I
- . Ri?
t
? .
??
....
, , -
?
?
? ', ...
... . ?
.
v\
i . ? ? i.
. . ? ?
ia
? i ? ? . ?
. A .
....
r* in
i
_?
'"*?..
a.
? . : . ? ?
B*-. ..,.-..ard ? ? a
: ' -
ll
, ' :? t. . .
. (
? '
T ? .:?*. 1
B.- ..t... ? ?? aoo*. it.
? * ... i ?
A , . .? ?,
a .ui. - i 8 ?
? ?
r
. _ i
T ? .?'?_
? .
'.'
I ir
> -
T ? ' * L
i . ,
? .?
r.. * .. .
'u. . .. i ,i. aa , ? ktlfl
TL
?' .
i.i.*w
. -
. . .
-
\ -.. . ?
:
-
-
.
? . i
I thit flOflltBTTfl B . ..- of
l?t.i<. *,?? ? bfltwse* ? ? l . I'l-i'i, Im
. .
tt j ,. ,:?? urol
?*.. ,? -. ,
? . - - ? ,:? *,. - -
VV
I -
.
ft.-.elT-i. n. '!_. Wi-. AtrlKf-ati -ad BaoiMBafty *f tke t* - *t
ttrm Ynt, ?.H>a>~onCmmac*laaa..nti tl.i ' tba ?r.,.t .'.ii.flla.i
? . to tb* floord ef Ovtorom*ol U- N ??? ', nt ???'- ixt
...
ti.4 tb*
'
. ?MOI
?
'-1
i.i i fi
'
'
-
i
v
,, r
. -. ?
-
'
?
'
au I .
...
-
i
?
-
t
'
*
?
?
-
.
?
*
?
... ?
. |
... . ' ." '' .
?.. ? * '
' ' *
V H 11 ? -. I N.
(- ?
'
?
?
_a
*A*
?
?
'
'
V .
? , ...
a
..? I ?
*
'
|
.
'i ? ?....!
i .* , ? n ?
I
I
?
-.
O ,- * to tit I I.A ? .
\
. .
, - ,,| .'....
?
? ?
?
* .
. . a, U*
<l -.
I
?'
.
r.
-
? i
?
?
'
?
?
*
I
. - ? ?
. r
I HT * .
-
T I
lli,-." .
' ? .
l ii.. lai itioi.i t.? aad n- li boraby *otb*ri(*d*Bl :
. ? riir N.w Verl Dlipol
- ..; viv.-.T .. M 8a Urt aa.
i r. l.T.-l n t... l>a. ??.->.. f .-?!'., ,.
ial v ?? I. ,| ., r i;ril?-.
A ..... L -
.i a.-- Aldei vv a|.i..ra. ^..itni r - ?
Irio* Ue Miit.i.-iu. "? tinvm. M '??
Cbbbbb. MbBiIbb, I ? _*
.... |
i. 1 ..... ? .
.
... . .
_. i
"?/
i ?
' i
? i .rilAi of l.fl) a..M,ih itr_?.,
* - ?_ ~m ******** m ttt BaBBBBMl <a Baflfla
K~*iV rTTINfl aat
_ l-.-.T
.. ? ' I ..,,.. I
?oi
-
?a, T
- . . . .?.v ?
I
1
... - -. itb r
...... ,
'
?
?
.
. . ' ? 1
I LuBlioi - * '
li-.tir.! .al t'otturilflii- ..
, -1
?
a. .
r
?
. * - '
?
lt)
.
it. : iu i
'
a.
| |
' '
. - ...
.
...
...? <
1
t
'
? . :
V
- a
?a. *i
?
ft,
. r
P -yj . . '? ?
* _
' o ' r
- ?
I
? ,
? r i_ ut. aoa nr. lh ai a v.ib.
v . ... i . ,
t
??
? *.. t
- .
M ? ? -*
. . . .
*
* a
1 .. I ,.
'
. . . . o..... - * tt-r be
... ||
...
... ?
? ?
I
?
V ?
. ....
,i . | . . ?
'
?
'
? .
?
- . ?
.... ba
? ?
iltr-i.. 18
i
.
|: , . . i.l rpOTOtioa li. a
| l?.l?
l..|, ,. 1-. IU. '- I T
I .......
. rr -d a__a,
... .. ? iCorpen ba anl ...
... , . ". ? li - i.ir. I 1. 1
. . , . . . Ira Xli.r-1 *T|i. I M
II - | ...
. . , .,. - im. , : . I .. liaa B? rti. tfr.l I
f ??? -....tt.. , Btri? *.
X'. ? , a
- n ITmIi ,u ?*? t o, ..j_p' ? i ittelutioa it
loi i.l
i . ,, i .? ,. . ,rk - .t ( t*?. I'-nta ba ?? ? fatl* dalh
,* v ub *?_ 8uta ihiibo* tt.d lha lldra-*ll. .
,?? i, rlfli rei a ifloiw of foor lool wide Ibreoflh ti.? -?? BM ? ' *
. UtactkeoM tke tmomtMmmmtmaa. eai tba aaamm*
??? : ,n ? lli *?: * a,l ? li t
? eaa alop ..I ll B| *< '.
. " ? '
? ? > .-. VV.-t. Ka ' ..r-.,.
- .-' , ?? Ha IBB, Kei-r'., I'lumito,
?iv | | .. , .
. a' lh- Joiat ( onutilta
. ?. ? Itu| tin 8?lal iiloo of B.
?
,,v lui.n BbBWAB .. redtholi " fl ? Bf ik? ordl. ta?e
.. .r,-.-^ ? ia ?- - -',?-_ |, -
a_l >-_!?? ia Baa -*t*- k|a **** "ti? BBBBBl ABUh* I
-..r.rr ~4 hy Ci* foltlWTB*T-%**
-.',, -A wasHa-aa EaraM l.-e?. ""haoeniv O Tlrlaj.. Ov
itaa. Kerrh. Wh.t*. Kaalay
.,1 md loilay-IB
.,-rai. Bellogi aid ll-b
|B| '? 4 ? "liaii-a*
^a.p th a?.i 1 't ?
. r 1 _ .
aa r-rJi falMMM
... .;.?*.'?'
B ' I ..'
? '
_, _
t 'I. "'-r.a, R"v' "? n
. . , . tn. Kober'a. !
.. . 1 ' --V. l_*a l-iB by
.- , .. I' ?* n--fl A* fa MarlaT
- ?
). ?? . Kaalaag, H*a I
... j... ,i... '.* . ...
?
... _
?'.?? .
.. v
. ., ,B a ?. ? i - - ? ? ?? ? Board i(
, . ?-..?'.???
.
il
-. ? -
? ' -' ' '
. ? .' ht baad ' ra
ii ilisri.
?
tena to
? . . % Ply. ". K..?.*?"..
? ': ? ' ' - . ?
__,,, _ . , .
i a_.ni si m.
i
rt
? .
-
I '..-??
. . ....
...
?M'.l
a 1 ' ? ?
?
S,
c ?? 1'
I
... 1 ?
?
, ..
.. ? ?
. ....
?
-
i .. 1 .. )t
? . <;.-*...
?'' ? ,
i
i ? . '
I , i ,'.,.-. ?
l . ,
,.
, .
...
. ..
? -
, . .- r h n. lt '.ir,
. ?ia.
..... i .. | f
.. " -
" ? ? '
*?r.?.(
?
A ?
a
? .-.- ' i
.... . ...
... ? ? ?? '
. , - ?
. i. ?
.. -;?
, mbm, 8a
'
, , i . . . ? ? ? a a
.... I
I
. afldha ? mmamatktmm
?
8 '
. -i ... ... ? ' -
i ? ?? t.
.,...,- - ? ? ' ? '
. . ? . ? '
? . ...--?'? '
"I
, . , .... SS 1.. .
... .. . ? ' . '
?
.. .
? |- , | ra. .
. ?
. ....,- ,.....-,at otHaauot
. T -.
? II
... ? .
.
.' i a OaasfalOda III.
? , . . . ? . t i A tad
, ,.- .. ? ia Kin.' fa lh*
,. .. ...
| .u lu 6*
1 . '
, ..' . ? , - I-1 hy
lr*," ind in
? r ? l.l .1 ? .-?
Mn...!. . .1 .li*' *a-fl - * - -
-
. ,. ,., ...
li 411 l.'-l S(T''
, " | , ' . taBd io BOT ,
?
| U
, ? .,,, .. ' ., ' ... B lk>, i?ln|f***.-tl.,_
" . ,.-,,. ai .
| -...?..-.' ti . . ' '
..... . * '
? -
, . . 'err?-l <o tfa
.-...' ?
IVhl.hw.
nis Hs.fBKV .: -' . ? >.-" '.' ?? -| r?*-%l i
.' v I- - .. .. -.
B11*81t?4 1 I.il SS .??! 1 ?..11 ..itn ??!?*' .eiwrrn siltli I id.Nlull.
... ... i B*T*BM8 . 1888 ?
....../, ,. ?? r i a aad
. . . . 1 | . >l - - ! I
. ? . .i
,iy.
... "i.t.f , '-' ii Hi* Ho.. . d" n*w i.l v .ir.
SS I,. tntl
. I ? . ? ' lli* .nn.* pa
| .- .. i |. ? - ..-..-.
i nss tb N ii ll IBI i'i ' i-ri
l.'cgiil Ncitirf?.
IN CHAS'CERl ?ADVEIiTIHE.MI.N. toCRED
ln r s. ., i J i dBRANCEH (..*.
? . i , I .. i . i*i*i ', il., atisi A > is..'
. i.i . ... kl I i- - ' '"I.N 1KKKIH
I l.l:Kl ? . -? ?....
? i. . r V. i.i.i >M i a'lin i.'iv ?
... ? I ?
. ... . sv -
|l |. Ul* 1" ? ' kin.
....-: IbV
it.aa - v-. Ikli aaalTaf laakl d*u. .
.... , - . ?.,.,:_.
... ,.- t nd i
.. -i aed ei'hsr wbolly at iu patl
?ril . -
? .- ...
?'...-, .
... . , ? i
yi ni ti i ..I i ? i r ( ON. ..i-i
,~ l
'
, ' ? l ..rx ,' - -
1.
I
.... ?'-..,
?
? ?
il'fly
S; I'l.T.Mi. ( oi RT, Wi .iirsi.T (.otinty?8AM
L Ll.MT siad MAR1A I ? i ll "ri 9
.1 A\.N r'.l.ir.Ahl. mm. -AK ul l>l .Nih), si
l.l st i . i : , . | | . !? n't hli wu*. : ( . 1. lat :
I sli'.s'ti I i i '? 1 . i i i i Sil I !.. vr hrr : ll-T.ota.op. :
. ;n|f, iit.N s m sl; . i.i.i ..-A-i-'V. ?%. : Meataia, : i
lllllN P li.-..'- .t B1IPI1KN II. l.iNPis.-: Can.-led. : '
i.. ibe :- ' - ?' ? : " P ' maa,.
. . ...0 I'. L-_ .'..I A-ii l.l./. I!a wt'r. tad y i
. I . ?? i .1. fafsl ? r-1 f. itna-.r
t.ilt triiiin %%:. I ata h.e.l li. tlie ntli. e vl tli* !'l*r?
_i :?? ...ii i ... ... ...u... .t SSU.Te rtataaPeb-M larai.
.nd lo wrfe l . , |iy uf yeST SBIWSf kl (lu ..i.l .'ou I iln.l o.l th* a lh
. .. bu orh e .a Paakthil . ta md i .1.1.7. wlil.u. n.-oiy day*
? l'r. ll.? .-rv.re , I thi. auu, .,--oa "U you ?e-luaiir td Ifa 'iay ol aurh
?rrai .; ii J i ),. , l?;: i.i xi .?-. ". a-ii.i anmpl.lal w H'- I. '!?* HIU*
..r-.i.J thi plaiillfli ta Thli tctina wl! anplt la'l* C ."." 'or'li*
,. .'Jn. , .' ?' ? I.e ,iu. il ? -l).'*.l ).h. Jl. I?*
llAMO W. i'HAVIa, Pi.isl.rT.'A'f. n.-y
I.a.,wSV P**k.kl. >' T.
JJiofieoioiiiil Xolict'S.
SQROICAL H08PITAL, aadMthi ea.ilu.ira ruro
... H.UARIIII DIX'.N M II Kin r ?f Th* Hrtlprl -
Tmsmm titr latrktnanattka Fal.ir si,,.,, tUtaia
? .ncaorla Plituia and Mrirtnr. (Hlir? bfl?? Irou.
r- I --."'--:, .-a. l No. 47 Kllth air _
Hl rURNED.?C. 1?. UAMMOKD. M D., ol
,i I.aa'. Pa lata M*8?B B, Ba* Y.rk. f. ruierif I'roieaaoi
, ? ... aaa Mtaltaal I *Urfa h Y . iuaa
, Jyeu. P-rii. i-d rrnrrdlo hl* Boxii u*t Ir.nUii.. .' Keea*
.' Ml '? 0 t ' ir- ?f NP.ltVOtfS HP.rm.lTT.
,..? t.. ...m., Pk,.i-_ a* tl-t .. r.-~". 4%. '..;--- '_.-.;j,
IlkiBa ltjtrtlltam_^gU__t_ttMa\ilit BjBB
<>
_'it-i. v_.*.i'.aaa.
iTrcHFIC^MXirTiHTI^siB IPCOMPA__T*
THBOUOII UNB 1" CALirollM A.
CABAVINU rti, l . tro BTATKB MAIL,
lette Pl.r N.. U North il.t.r (fo.i oi (Itn*. tkl lt 12 u cKk! n.aiu iv.
. llta aaal tla ,t --,*. ' ?hr*n IBma ..- ? -
oi. .S'iniUT. ind ttieu oa itoe pr.crdn,r Sit .rdajl. for A*l IN W AI.L.
eooooMiar, ?>_ rflaaaa* BoHwit _t i- t_e of n.a - ... upauy ?
., I'i. ... i io, -<,..' . .11!-' I M ':>. <-?? ? ??-'' * *i *
'
I.l-- A!ll/.)NA r-nnr^-lna wHI SACBAMBNTO,
, . iii
;..i M.iv .TUB uwita ITI I '<
|i_p._-..il-a of I.i aiil I ? _?_*_ tt I-.nanaa ?I'h ?<?"*?!_ I'i'
I, Ut a 1 llth for ?_"?_??
IM BlCAfl fOalB Tuoie of th* i?t looch tl MAfa/vj
' B " '.??! I' ' ' '"'', **cft
4. . I .
A'a .( " a ? ' -r-errer
! .r I ... tflo T _l.it . ' tm i onr;
- j,1 . , t.i J.. 1, * - i fl ?- ?
" r vv i,
OPPOSiTJON i .
tO ( .l-.I-'U'.NIA. VIA Mt ARA ?' a
ii*. i . *'V M.)a-Tlf
...
Plr,. . , i .u. ' tet
ai?* .ot'.i.n. ?!*?? ?""
* IM f i Kltl S< ?'.
I itt.-ir iM in -, V. I ,' )S''Hi:.i
DUi BOBTH v.vn..' CAB BTKAM B P IfABI
| _BU_
t ,
al,, . 'ti.
ja-ltit *, vv Bl I I - ' .moiarl
?. ;.B a " ?' I
"?"?"*"?. ' o. ?- . IMI ""V
! - i I ' ' - '
a.- *"a
? ,. ? pr n.i.. ai. t ibUbBIB Ifl I ' ? '
,.., ? i-aaaB er tfl Bareaa,atNotl .' ).-r
- - --
[). K. CARAIWOTOa, Ar?i'
i/l.iK HVVANN\II-?'I')\'.II- I-IM..
1 . -. ?"- ? i ? * - " *.?"*
- , ' '? ? " 'I*
.. ...
i'i I'.l i .
i ao'. . '. '
.
? - r ? ?
AflBflNBl ???? ? ' ft * * " ? ' '
I, OR N'KW-ORl i, kNS HIRI i - ' v
.... . a- ?'.' KNINU8TAB.B
,. 11 i .* n . ??. . . .- .-. a . ? ' ? . ? ?' ? tm*,
' v
. ? . .. ,' v ". , ?
^'l?I? i .. . . .; ? ? _._ Dll.l i l.-h.*- aaa
r -. I
, - ' ! i
? ' ?
. ....
?.i , _Mi KK iN I.IM' ." ? SOLANU and
i ,, _ ? . ? .
- ? ' J ? , IM
IriU A. (l.i.i,ar Ml
laaa* A. Wi ?
a, -,-r
. . ,*?? ,.- . ' ? ? ' ? '
_?[_,,,, .,.,.,. ' - ? IW*.
?
? '
ri . ? i* ? ? ??*? '' ' ?' ?"?'
, . ? 8 l ?
At .ipf ea ?
., ? '
.. I, a . '
?' ' '
i
O*. i DIKI ' l 1 INK t" KRANfK.
run fii.N
. -HR _NU II.V. IIE. ' v- -
' '. - ' t .. | " ? -
1
. RDA1 ' -
5j*i?.i . '
(Ar.il. il - ...-, ,-Di. a *. t ... t
... .1' BB ??
; t\ flOUl,
, ,. , . | Brcaira f**.?. ??
_ . (
P.-i- -?? ? .....
? ??' "?
At, . s "/?
I **?
roT-?itj BJUTIMH AND KOBTH AMEBK >N
I ? V. a- a'l -TF IVI-ililPH
. ,v\ , Bl * 1'i'ia AM) lilVEHroOt, CAI i ' ' tl
i .,th I.v,
' . v ? . '. I - IN A'. Ll ? 1 ''"??. ' VL'.
? . inrojiK nvi.'i' ir
i *., -- , S-- ii-t.V. ? -? .- ? ?
?n . a' .
| .... *..*. \ . A. ,.*?,?.
A r*lrt Hu.tn.aa - .1. 'i
. ?? i
.IIINI MflaBai.vv.diir.il
,?,..?., . i , MlflflPB-l tmmr_
? Sea-eu.. .' -**'?- . *""
, . v i.ii a Tfl ' " '
' ? . ?.??? . *? . !
' aa.il.le.ai- .r .tt? -.-?*. '?o'r*
Bt't! ? o n ? .
A. 'i ? ..-.,.,..!
1 . . . . ? . ? a -? irVi i'
Aiaa .... i ?( L* | ba . . -? r,f*m,l n* il|..*_
la.r a rt....*.pv.'t llSj.nlKS,y 4|,,_ ...'?*-,__
\_ii .1 io i.n i ki?*'>i i'i'" ? i
~t ? . I ? . ll? -ll l-'ill. 1
for ? i-1 ?
IIIBI aail .....?.*..... ".' rt... lorl ta
_,... ? ???-< -<
. ? '? t ?
, . . | rp.l .?-,-.
i - - ......
e ...*'?,.? .
*?(.*? ? " '_. ... I .-..:.
TR'.vrrTtniiiii). ai.:. i . . ?
i ?,,-?..
', ,f - l !?? . - ? . ! .- MAS
. ?? I ' ,.P'.)<".
.-. -*.r -l.a ,. v - ... fll
? p****| ? 8
(J1EA.M TO I.l'* BBPOOIt, i 8U.IMJ A1'
iy _i. , I .-1' )VV N - 1 .. iru.ai I. ue, taiitin ttt.,- * *-t j. t-rr
ii t tbo I n. fl -l.i.a MaDi
y.,-i NATCBDAT, APIt'f. ?
(ir I.OMK1N. BATI'BDAT. BUT I
ll V. l-ll :....-VII HIl.Vl, V!AY I
i ? I,,:-' ."Ll .(i'^i '*'
i it iii Nl W l'OBB .... ......SATI BDAT, ' - ?
?,j *..n . . ! i *.vTI Iti.ar t.i -BUBaBOAt, al a^eo.
Iviiu fl-r N- 11. "a. rl? Kl nr
BA'i/*.(i> pt.-av.ir, pvYAiii.K IM C0BBSMC1
I . - ..,*.. ai.a.uer .....nt ...ty .Htt-r^.r
r._sT i'ah'v. ....ai* -TirRviiE.. a^
ra-*-Tr?7r"i'tliiri'ritTird>l to 'tl.tie, Ua_iO_4 i)t_b?d ki
arit. rii^i.
... ? ,,. ?.a.-'r.m I ??-,.*. .''.*") .aeri'.ia-r-n flM.
. ..*? -.? i tf a
, ....- lt., Carn-a-a .
I.IIIN i. llll i Aa-.*-. No. U llrt ... N.a - rt
rpilK M)li'lll OEKMAM I l.?>VD4 HTEAM8BIP
I vM* k.i v ( pi i . "'*' ' t aaaa*.aaflirtaatai Paai*
n \. wm ??!. -??? u a. r.-. ...n |. ?r lo*** 'ii.ud.'.. li ? luim ...
BATI itUAY. A|ii ?.
BBXMl N n v -. 1 it vMPi.)*..
Ti I.u.i'.uii.I'5 I "lo i. .udoo.
To Pirr. . ,..,,. .u.m.lWj ToPaii..
ivJaltJiVTlC.n'.iri CTTUwyiaiiir ;??<(. fi. _i,t onjt.
r*tt_n
iid.rit,
lilir. ptiMVA- i io
IIMDOII HAVRK. BOI IIIAMI'I'tiN AM) HRflVP.-i
? ir. i.v uwui. nlo*. t**. *?? * "i (?.d *t iti ?-iiniileol in e*it*
f ? llt hm i-.b n. 0 BBl t*-o*d flBBBa fl-W 90 it.trtflt, fl-f' kO
I ... ...I u. .1. .t.-.ii . , .. ? ?? VI V.I.'t, .' H .m* ?? -..
i ? haa
,fimmtmmmm _____nmcm i <-_..*, ?b-?...?
Im i in ^i vii.> m ul i.ink u.i i:n. i'i.
1 VaUlli) ..-4. ...it ,-T I i fi aM VS l-AHA Pl-'BNAW'tt.'i O
. iHViil'-T. .1 . -? ..-ll Min Ht*am
i.ipaiiT ?! Ji.;.i'. i t-iv.ar'T oa Ib* ."' o of n. .
. | i , r> t S . . i a* ti? - h.-i. .???
M.tii.lvii. I.. MiHllI AMiltll V.T oii.r. i. ?
iflATTRtni > ' - .l>Hr~*in.. u
Atl ?? .r? i.vit pm Ibroflfb ..i 1'ci'
im . | ... it .-. rat.i Cor fta-ifll.' or raai
' IF- Sa. i: Bi -iw.t
rrili; NOKfii AMEBICAN 1.1.??V J?? w-w Im
J .,i M-.i. ... .? ? n ? BBaaaaaa .*tw..t. KBW.yOBB ?i d
BK' ^1! N * a I .,?.., baav* ^*w Voik '. ? I'i.r No. lt, N 8.. utt
. . - i ? : . |b< llll' BMiAV
IV, *. ? * - 1 ?' ? ' ?
ll i ? l r .;?..' - ..i.ta) ,., I.IWU Iv p., !' !i 1\'J
A il.AM II i.ii a., ?? flflluo*. 1 -?' I t ? May
BAI.Tll.il
f , nt I'lin-.. t-?ihle ia (u.d or nt afl BflBBBa iot ( ?:, u.
|? Ml - ' ?' .-"*rt*.. 871 M.
*"' t ? ? ?*' ? -: _. .. ?
|f t,i . -ni At.nt- N.v M l.-.a-i -I
I
/ii.'-r i'MUs i'A>-.vi;i' Twii.viv dollahh,
SAVANNAH, GEORGIA.
?
- ? V
ISI
, . ? . ? l ... i . |i.
, , , * ' * ' ?
l . i * I . * ? I.
?
, ..? r I'.-,
,vj
*. , I ... -liiTlti* -.-?'. trr .??-',
? VM.. ''a - ?' !?' ? ? -
ll . *
SVVAiWAII. GEORGIA.
MI'llH \Y'S I.1NI
. ., flflo B ?-1 .ni .'ea ?
VIHllll.
. ' '? , .: '.' V\ . . .' 1 II' IBB Vt
- -
' t ?' ra"-.- rn . vv .vditl,.i.i, ipply io
all RBVY ty HKIS IU
| . . md o: 4. Bb .1
CUuinboata and fimiroade.
I.av BOAT POB Ai.HANV.?Tka Btaaatleal
" AHMKMA wt'!. on and i!>r M.n.diy. April BV leete ftotii
..?.i.t lt 1 Bt. aud ltl.it fr it llH a. in., on Mendayi,
W r-ttiei-iiT- tud IhJ.ti, u.niii.fl it '. oiik*ii. l iiatni, IVnt P ,im,
N*wbur|l>. I'eti|l.kr.ptle. Rhlo.wok, Bllttol, ('I'akil! tud llu.it. t_
FOR KEW-UAVEaV, BABTFORB aadBFBING
KlEI.Ii -fite.in.rfl aMBfl P. ? ? ip ior .'.?? Kavenet lil) t..d
11 p ni., ulilie. llm wiii. lill lOld._
CK)B JT0BWAL1. .. nr." t;nf_ with tho DAVBHRY
I BAILBOAD- The iwtfl n.w ?t.imer NT.YTB8TKB. I^ae?i
I'i.r No II f.oi ol Market tt . KA KRT AKTEKNOV'N if 3 o'elock.
I.ettee N-rwilk it 1 ' vlo. 1 ? tv._
XSM NEWBDBOR, WEfff POINT. PODOH
I KBBF8 K, BDNDDI T.nl KiBOaTOB, .tudu^ ai tormnai
Dook. CocBwau, Bew -BaaBbBBflb _>d MtBafli Bhfl
Sl'KAMIilt MAUY 1'dWKLIi
l.a.?t OetSra*?*.. .* ...ra ?r- -I....II a. il ? i-i.u*k _
Uai:m AN' awi delawaSe bay railEoad.
-Ommittlm MtlND.VV, Hii ya,. Iiei. tiie eiprat. tnln f-.r
( tni.leu wll! I- ' ? I'h" liletiutr will l.t.l I'lrr Nj.J,
N ."h Uit-r. .til'r. Miiiidt-.i -i,-ptrd, ?t 1 p in . ooou?clui| wilb
tnln f.r M liabr?oi 1 ibi'i Blter f...i.| llrii.ua ko
I.IKIIIIIT l-'.ll CAMIlKN .04 ioU-ru.ed.tb-.(allool wtll k* takra
,?. e . i..,m a__-_a ^,._ ^ _?/_!-_; C-V-i":
IBfii SVIHTB* A-ULABOBMB-Pt IOJA
U-MM-B-INO NOVKMBi-a B iaa
fiaaaar.rr ti?'_%a m li.v. V.,i?, e.otnnt Tw*a4T*a?M4fcat aM
iouiui??a l.uAi.u.-,* ?.. IMB ?.y*oUi?.
TitAlrad I.KAVrt taf-.V. VOllfl .
Pef New llitse. 7.uo, -.QOlKi,,) H.jw a ... i lt M, (P_a-| 00%
' ' ,r- ui.
korii 1 -. iM, irx.j li.ju a ui , Ull, (PaJ UB
.1 !.)?>_.
?.,r M . I. ..-I -x/rfJoi.I. T.B ati... . IV. 4.1ft, p. m.
laf faflrtalA _-.,_-. 4.-m-uAaVoa poti. Tm, nflia, AU MB p,
"r n- ? ' I B B . n, . tai% (b?,i ?*%
, ii' - . .. . :. m
Koi i.ir.rii. LM. tM. tflta
fl, ? m. .?*.,*,
For .-..ot .ri. 7 ?.. .-? ,Kx l.l') ll.Joe. tu. . liii, (a. j t-B
. '"'' _! 7 10 113 ILB
iraaal BM ria a.) B " B '_" *. _.|
rmoTAAiN*.
r.rK...%u * . i.i ???* .- (Ex . vm 'E__,iMt a*a>
gr-rl . : ,.._?. I'-.!V l'.i )H.-aJp- a..
*,...... ,i ., ..tna, 'i.i.jlJ't, 'B, UWai
8 tg. in _
)? . fc a. (!_--.) lAlap a. taMaaa*
.,... B p
Kor BeaMatd. I'lo- -xh-aa-iJ-'tibaill ll*.lr?t. -.00. IBfal * BM
' fotliem -BB 1 ? I.niIii ind i*too-i|t-%a RaUro-l *'? Ifl a
gofOaat a." aBsBBflaa*
)?r i. .1.. Ea "-'. * a. m
_or Naacataea Rattl ^'.Mi .
roi liiiibui/ tad -i.Kw.iA RBaraafl. ine, 9.D a ?., l.Bp.M.
.?__,?!, m.i ... emr.f ' ar* atuchad tu 8 .) u ui. ln n.
toaim*--- ? JAB..M11 IIOYT^fl-tB^
CAIKT't, 8PEBD, AND C0MF0R1
V )R BOBTON,
t rUiMr.R,?l ? N,.|_|IA i-OWBIdk
slv. ANO
_ )?? i,?. nnd ? '' '
. , , .r H. - ? . ? II ? ' >' ''IK
mt* ...,?. I -rl i.. y . -1- 'a -a x -t> ? n aa 4 *'etMt p. m., Pmrn
Pl*. No *) North RiTer. fo* ot Stttiyst,
r-'.K Nl W ,,').NI>(_M.
II..r??.?..i*.-tiBt w.'J. 18* ??.... '* ) rpt*.. a . rr-ira ih. abeffl
. _. iV. . ..., B *-'? ad ta ? ? matet, tVTWase
Vei .ii I :.ub ii wl tliwl mObi aad -Nortnern lUilai.la.
li-ixUilaaiai. ia.'-iwatl rx?t Por lo'->?n_a- t->n ...f.l.r **_
) - MAttTl.t. Aaaaa, ?>?? tna l-Bt
/?IMI'II, KAli.KOAD o| NI.W-.IKKBKT
.. PaSB*S -r .1 r i r D-,ert .o N?aT . o.k. tiot ot U
. .- _ _ rn* i....?-ai- .... i.araaaaa
? . -r .VaaA
... , . - t - -i t "?buitB *?*???
"" "^KA.M:;n.'!:K,r.l'TV'T...u'4!'
1? ? . ? . ib* VS A ea.ypi .a.iujay*.
"* '"4 ._._-, . ri _ I
, , < ,t -i . >?i* (bi. a*. ?
-- ' '?"!;""'. .
i . , ,. 0AEANUEM1 '>? ?
f -.?-... :. ? No.. -". I ?_._:? " .*W ' '?.,*2-_
, vs Uaui.pott. wii*.
>._.,,. -? k'wi o/t.s. Baaa* Win_r
.. ... ., ,- llr-i i I-. u.i. ii rim, ?.utun. sir
,. . ? , wa. Hi?
... - bn fl ' rtrtioti
o, caiesa .... fafla
| I ? - ...... . -I.u ' U.I..I.
, . , ... (H.a. Ueai B-ih.*t.*a?,
irvillaaad ? ? "
ra- ...
?? S TITAfN-Pu. y.ttl.a. 411
,. .i-h. st nt
..,? i.,i?.?i '>',.'i''^ifl'?firMOa)B
.,.. ,. ,,- ba . .'.*.? *.( *? MaltM af.aba.OtjBfl*
, l.ne y... :. i:.. -t. No lUal
l.iwar a-t.4 tl .Ial ? -? ? . "MBa
. i . NB. .1. ?
?''?"??"?. '. ^--m
i/i.iii RAILWAY?Traias laaaa Depal -?>ot ea
A a T .. "l% ? I- * ' f _ _ __, _. .
-f_ D , . ? . P*r'.-ii*f. Rttt_o.Jld*r
l a.-,r,ti .1 IK l..o wit.Lia,*-UoaaandJflBM
, .... i _t, -ilxu..!!;. witn At.jnui) I'.J 'Its* "^?fl
?? kafaWavlfata diiy t?'Uu.._U*
10 ? n,. T.yo, tkaik. '? ' V. .'.,,.. -.-.na t vn i Duntlit. 888.
| ii-riint a. . Lsks :. '- ... l -s. ai ds f.l 'lr-.' aa-tara lUu'.-ata.
.... Pst4 . . ? I v - ,.n
f. p. si Nltl.f >.ipr**fc (nxl XB__il..taa_ lUei^lor. HaiU.O. flBa
1. ? . 1 1 "A **|. _,_______. _.-_>
,,?.,._ -t...? Ctr.at, laUe t R'Vl>*.IM. a?r
, (?,?. t, . !".'..-% antl. Lriba
Tr.-Bk I * "iy-. axid ,' BaUu.ue. a.ib AdaaflM
' ' ??' ' ?- ' *ataaa _.__.__, _ n_.klA __,
f . .)-iakirfeaa?
' -,\ .. I'Ltili R !'.?- ' '.' N.w-Ys.*.
S> ? ? Kaaa f?r i Past Af-. . N*w York
lIllH'iN I.IYEB v I HAIN IM HMI.l'OAD.
II ...-".- '. ' a. irijoy.
, , < . r tr . VI ..ten I _.o. wU' IM'? IB* ???
".'ui ... Iladaaa Bra BaBaaad. ThMBtba __
..- ? "?"
10, ? ?. .:.%., U.l t'J*d. so. n_r *. ?r . - .r-hara
Mett* -? _.
...... "v t! i a.ntJ-_U-a 11. ...J f . ? ".
n* I i w.'Ji r.
I -.1 f lr'-r
ri*. _ ' ?" '" ' r. *U?rhe.:
till n. ?ii llir;-r_ Rai!r .. .L oouuman, lt AlbasTWltB hv
, . . | .1 .- aad 1 ni ?'? ,*u (>?
tti _ _ ? . __
....!? e: .1. tl ..!e*?._X BBftMB ^'?__;_____{_2
? -nti.-i Bi.dt--??>?.">"a..aat. Aava, WBflflflMBflH
l . , . ia.... -s'.i.i.'. _.__t_m_____P
.. ix..... it.nt Ri.-road. witn a^tplntear. _*_>_%
[ ' lvT^/fafo^i^_ir_?i_3
Lo:%.. l_.__AliFlAil-_-0AD.?^Ttaia-j l''*voJeMM'
a. j. :?_? 'r?n i* (altavfl . . ., ?
.. f o-rTr^apsii MB. itopptBg al a! 4-a'.iu'.v -
?--"*' . ,
... p. m Tiali?o? I ll?*< Wj ar. rA,...,.^., ?, a., Ir.|.fl
t.'-" |i. .1 -- ??.? ? ? '-**?
: ia". p n. .-k Pa flai*4_____,
,i. .. ?. l'.i..- ^dao I.eet ..ie*itfl..?e. ai Ml 4 B a
'? .-'.."
?" it' ,., . , .... II n'*r ? IV".'t;? 8). .a
R W i" 1 1 - p--.-in.aa-*M
? VfOKKIS AM? K5_X~l_-iLB0AD COMPAJif
.'I r .i ...r .y-ai-Oit ai.d af4*r Noa. V. bioniu-f aaM
' ? IBB I.-i l'a i? a..w. ai .1 __t_a-:i.?diit. iwUuot. wul ImTW B
I 3 j. ? oi. Ma.; Baveeas fa ill Mati*M w**t M BM Ml B tiB
i p. ... MutririiaB EapraaBlaa lV
r, -? iu'lH. I Mit Ift i|l n illialaB *f
; \ri;W..I......... RAlLRotD.?lraina leara t'uotal
_.t DtflBkBIfat i" P?-t?flBaa. BTmI Mbm lt ___, 4, 8
l anj l?p. m, ['" Uauraoaa auu VA OMflflflMB a- * u. I* ? aa, 0
.- I li u ill-.--.
iTorufiralion Xotiffi. _
C'lIOl.'CnoN SALE "'? REAL K.-TATK.?
. - ? ? rrliT 4iy*u u.l il.r Caaiaii.iltaer* j4 Bat
. ij r uud wiil o88r fbr aals. Bpoblte es.tioe ,?. vi'.ndaT.Bot
.. n u-i ar En* K xabaii^a lk__mtttom. mt.,- Ai.y of N-w _tp_t\
I ? tt ? ? -.'-?/Kei- KBat*;
? . Md aaatb ilda.atChsaBbsW afr?a ini sv. inhi aktat*.
... i :_f ...lr ? I.I.IM.II- . ... K 0.1 M
1 ; V trl .-r-.t.
. i ? > i ,? Hefakaa WsBaadOaflal-aBaaB
. I..- Borto ?!.__? .%f i<b atiref, ne.r .il *t*i. i*
. . i i./rii. .i.e .i v>ta _trr ,_, u**i 04h aeaaee
| r?.. .ola ao.tl. .od .oalli tida. of 41*b ttr-*., i-i aatl a_*|
,-? r
-. . IBtaB oo-ii .nd leulh 8B8BB tttta,. ba>-aaa fS aat tM
ar- Y.'n*.
RU Twa bU'Ai if .ind o*>.w**ti ?7ib aadMtu i'r?.n, Hu. Ma
?i.dJ': it ?
8tlL -*y?i.'y fotr ItM ?*?w?e0 5ltt md mi. nr****, td B
,.' li IV.) loiiwrf lidrnf Aih arenne. b-twe?n *!k).indTCtb i
lltl). I'^ilA. rigbl liI.IT-i, i.l Ti-bit ? I, 441, ? .d JtbBT.a-.ies.
Inl ? ? ra . tii.tr*-- 4H, udMh tiMura.
i.:Utl-i-f .(? Hii tu.1 8_d .trualt, s(. I ."i lod _4h tv-s.8)
i . . in., a.,11. .id* ADd itr**f. nr*r 4lh x??
, -i.'.i- aaa aaaa MflaavB aad taa _????*
. ,?-. t n.a .w* iAii ?tr*?:. ?? MtMM aaat U.
aa- .
;?; i r _', . .* ?*..: ...je o- >>i. ..*!,,.?. *.-, e -i -r-.a a-au
I ? e..- *| ir n | t .: -n .r, *u-*r Tl.li afrre
lnrty ^?*o ;.%tt to ?_ it-UTieti tt-**( _n,1 H a.. 1 ?k ia
. . .
.''? ? ior. ftvs .... Ttt 1' ui.) UM ai:e*_.. JJ i - J 4IU iT*nua*
is armu* 1-.B <?:!: ta
i .; . iy br r-tuiinrd *? ".* C-'Ui|^roll*i'i OOri, Rat
-ni oueri'fri Miy lo-i. urit.
I iaaa or Bai.*?Ten p.rr?nt of ti>* parehti* oteeiey. md ibe a_a>
tlr.l.eer .'e. O! I?* .tT dnl! tr. B **-b lot, l* b* p*ld 1' tfl* l-SSS^
? Ofl aaa iaa| naieiyaftrr tfa n> T?>. ty orteaat
? ..ib*.' iv: ? th* d. - ll ail ber- di .... lr .ryia.lt._a
iii ....-* (__-.*?.:* pei ,-,nu. _- any pstt-n. la.r-.l a- 'i...' i. 4 lk-a
..- . il. ) issatia ou -und . r | 8tfl_g| * ii?* y-tit ir ns J*a_B
?i-i. iatersBBIfaatssf ?*-.-. par? ? - .aayalB
1 ..r'..,r .... '.-? [,t 1 it at
. ? - - . hin the Hr* y*.r? ...i giiini on* Biooia'. n.tinatoaa
? a. bi.t br t%*"l "i in.n im?nt. of aof l?*a .baa Osa
d doHara, oa aaa daywlw-i, taMM* ?> lu* aab? |Im UT.ayaaaa
.. * wtll ? .iuuueil irou. i*t t.i -l?r i.ntil tM whnl* eetpUtt
. v.l AISTTIiISS l. iihrV-sN i .Ul;e,oU*i.
. Ifl i.LB Rr ai?t. Apri. I'. AaM
Cl.OTO.V AQITEDCCT DXPAR 1 M..NT.?
-" SI.CH I'll'll'D.sM.- will' 'r-.-eiredstt-.i. "'. - .Koluaata
CI'.yHt ' ixii ofMOXDAV..f AatP,
s- li si"P tnd i OAL --!'.- - .? irtMB
' . 'I,- .,.,t*-l-|rd iri -i.ra- luirfl-B.. FtT'ei,, K.Y?- K*S*
u.. .- ?- ii.d<-ned "i'i -...t. far aaturtr,. t?n VI laart aad
?I " n*ir th* fooi o: Oi iiadrrd mi a?T?.:tT thirdB.
? i|r(b*r witb ths ni -.* 'I tsr'.iiid.i xuidatssf BB
, a J ip*. in. ?.lom %: '!? viiiii i'i j. irao au appk. BM* B
wriDBfi Nu TJ ) in ) ik ,'i .itth ?'. bbb r.-irtii-aae
H.n.l lo-ii i "f bld. :*u U* .t uied ou i|.p.l. a':?:.'.'I.- oailaaB
. . ? i. .?*) -e
TtiOMIS BTKPff_rBfl / ,
UOHT 1. !'tIlHAi_.il. . _.V_*-- _.
A si ni kVHB I MMMM tlaatd
? i..i.-i( aun.. Aaoi.08. t l...?ai>. Apri 18 ?
rpo RUILDERS.?8EALED PROPOSALR ra
I ,.-.1 PrepoM "P-' sl*o witi iiaiue o'IiuMm
* ol ii. pr**ri.tolloB, sii! ' ?? i?i*a.n| .'. ti ? ??'..-aulal ll
y. Api ? ?... IhaCON-TR! CTIOW B
Pl m Yard al T-waty
I * Prup.aa-.eau n- " --i ie,l. aa|
?ail?-i ?t fln. _w? ? ( r?t?
D.p.1 i- i,,i i, a*.
TIMlMAB BTEPH1-B8, ) i aun
BOBBB- I-. .'AHRS.jil Ai.*.-_<*
A V. i .; . ? . i. % i
Pfl.lE ((iMMIMl'.K "\ II.WMK Ol mm
1 .SI'llll) S ? II' i.V. V ? .-. ...f .,,- SSrl.NK-IIAr.B_l
I8e'ataah| ? Bm Ns. ? Cttr Hall. far Ihs purasMjl
.. ;..rafafTsd w taid CmattUaaa,
_. , finaatrd te aapaar arltbeuf (a
' s.Mr'.s DBRII- N. .
'..-ill'll SII.SNNf.N
K.IHr.IlT .Mciil.NNI.- .
lumbft
WELLS t B0NTE10U.
>LD FIRM-BAKER M-Ul ? ('?.
LIUBER I)E.\LRRS
VVH0LB6ALE AND RETAU*
I -TVKI.I-silH) |s:|!l.
VAU hQ?0n Weat-at., batwean Houaton
J .1 ll l/O and Kitkg, and Houaton and
ClarkAoc _U.. and Noa.579 and 571
Wa*-ington-*t.
HTEIU ^IILL.
is 188BBBV-8 88* r?fa*rof cLA|i__-.?a
YARDOKKICi: B? IM llfdt.
tii)SS N-rtiSS N OPIK f No alflOl'TII -4T.
The particular aHontion of BHIPf EB8 aaA
COUNTRY DEALER8 ia in^it."1 to our IwjP"
flrflt-claaa and ?roU-fta*ortf?d STOCKof JffSa
' BER. indudJit^ 8CANTLTN0. *^r_\\)_?
YELLOW PIWE FLOORIHO. BTrnT PLABM.
J Ao., dkc. _ ._r_^
CTpA_-T^BYB-I-. . . _ .-.
\ k.ka-i-a,(e'oAtab tl\k?tlKt *'**? _8faBr.*|B abaa*ao*h_

xml | txt