OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, April 28, 1866, Image 5

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-04-28/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

IltO'l i'l OKl.'Mf K
Thf ai4aati8f.-Br-l-v.ra el ihr lliaig UarlbaMl-a
8'aatarr-Thr Uraaa liauials?!>rel al a !*-*a?
r?_ ? *?
.... . ' !-r*i.?ndent.
Ti .ris r A;
I-i II
I ,<- tImt Auatria b
X i i *;,?! W-- OflflflVtl i.?'?:. aatia
fB - ? ) rn .? it
. ii'iiy tliat the Miui-'" 'lr-.i OfVflTj bOlth8BiU*
'jry ui .. tuetita are MM brgfl t" '"' )ptt___ai _B tbfl -
. i Itflta ??* by au/tbiiiK bIi.ti of aBooaoaablfl appi.
, ? i. itiiit. k"d, or a rat'.oi.a! l.-.p- IhatBfl
a iek fl ith ii paaop M "? si.ti.r.i.
I,itt."!i bi raa i - ? da rrrrntiaBai
I ..: un, Au.tr.a i.. ,i hj..s-.
,-i ,--.t ,- I, . lt i* deai. iu .a-.'- . .- .
. iing vai ;?' ? Miuiatrj
I.- svli pu ..
s 11 'ii ittaek. W? bart patei boped lo ?
b 4b I. 11- -I tbfl AaMriflfl aag ? ?
Aaati t. lo ? ? ? / pflie"' ? Pn -?? ? ?
h": |l i : , - ? I ri
?: Oor
) ? mitii
| weooul ? ??"? aM
in tb - nt o luatrian Invaaiaa.
'II..-Ki-.ir har r.tin.e.1 fi"i.) Milan lo Kroreaee, after
barin^r.itmUi tbe fortuer elty ao oratioa, whleb n
i triampbfll 4_t_7 ii i0'' ! Liberal Prea, aod
t:... g: it-r (...rt ..* Ibi >? .aaor. iitn ? in moderate papera,
draw --i:. . .:a_r-"n'"' ii"ii ii.i- dei llut it
Had I r I tl tli" Mihiii- -" k:i"Si '..-t'et tbflfl
i .; i vhat foreigti doauaation mdtneaoa.
Th ? I ui :ut piveii in .1 -. I -I
i , w % . Iteaaaot-ie douhted,
I. --r v t, tl at vithoui iii-ii-i.'tioi. of paitiaa, li vill rally
fir ? v?rllk? policy. Tbe Liberala b?re thua fai apoken
i ili4'a|. tln ViadoH "1 I.a ..lnr
. 1:1! iii- Mfloeiiitea li tbo BQaiatry, an I exp m _r i o
.1 - - a tbot, lnr a varBke flttituoOi oal ralon harc
?i I tbe hopea oftbe uatmii by prmnotiag a compro.
? ,? i, ? 1,.,-ti naflflM and Aualr.a. Kut B war ahould
- ? i i: li.ir* thal :l Vill BOt, t BTfl b Bfl
d >;.'" tliat the Lil ci.-.i- vill MMMfltt) tuppoTt ?..: It'K-fl-fl'
In.ii. pr..s i.l.. li,i. . i. nnil "iiliat their eDttine_Mt_C l.'lli.w
ea ia tha eaapaign. Tbey bare, thron*. dltbb s-.-iob.
- |fl| that VB foi X. , .- wa.- the .uf.-r iad th" ii.'T"
BtatflfliaaaUkepolicy; that we are eoflM t4> b pasfl whrre
oaly a -!-> -.i (! <? I-ii. s tnii aiisr ifa uat.ou. "Pighi
Aaatria,' .ixi oaa of Ibea early i;: tbe Wlator, * m i vo
^,;,ai_;- r o! ?!.. iiiiti.ir aad the bfliflt blood ot
Touniayfail bat it b fatla to jktaa loaa br
. lorttin ofaloa butMrei-otuiiiBbaakrapley.
llflribflMI s,T--i.-!:t Bt Oaprera il" ?- aol tpoken,
j i . fin-iil foines
10 tln I)"ld- li'.: 00 '"d; ii" bB tlj.it
_tav.ll :? ? at tln--!"'.t -.. - ...ti a- tl"?'. iaaatnl
.. i ?? i en bo|y kaovi that
itry s,..tu ?? ? ' ''' bia
taUee . rolaBBB?, be voald aak leara M
.ATTT 4 l.i'iskel 11. tfa Tii: --
i ? vbofori iii'.iii"!!' la.k ot Ltfaral diaeol froaa
wa: ?>. BMB-BO, OM ? lhal VM D
t.ir Aui-1 ..an I. ? 1. "L. "Tb ' i villoppoM
war' w.t- a flBT?f-te tl.. ory in Knpl.m ! ? ...:y m the Bebel- :
I , , i .. .. ,.|. v ... ri - i.ir.n
t - Kortbera Cb BUtmity. Bn bere, pvttj politiciaua
of Irei ?- t ..-.-t. think that beeaaaeLibenb
o'.'i..a.. i La Manii. M ' Btrj Ibi r a i r- ??.-.- ?? I
!-. llut diapa.. ua ite men ku..w
(li , ." opeua tin i aapaif i
?T?,V |_ ., ., - tn aappffl ..: t;i.-i...'.'runi"iit.
I, ,, .., .. ibe brhtinc party aol b aal ,"t
BBBflflM Iof Itflol tB( ' !' 'i .X t '.:.
'1 , - I,'. . t i.| j. it- w bol* l..ri .- lo i'i' 8 .-'
iimr taaflt bai renctioii haa not a t-'htIi tfa relatire
,,'-.-?' Ifa Cliit.--! Stat"* IU
lsi.i " || .- bi '??? ,,; atrogiadfl
p, . - flfljaatioa tbaa iu th>- !..>t
unt i - .-.?l wu.
... . I !:? ".| | be
laoked i But w. oan Iear4 " re, fl;"I
atill Uave ?:?*). ??*?> t-i th. oflapaiiro. Outhtoakt ia Ba
alflfl, flfld 4<reD in Ka-ilr, ara hfliwr poeaihle eren ...ni
|,.ll%. , .,, ( ..i.il.ria tlie
I ap ? ?; n.i and Sk-Vh bb ).lbl< bul ool probable,
Thr woMtr fl'r at I igoorflat, and thfl priaat*
litr.- ?r.-a' |H.?-.-r I Ibeir blood arill
thrill (o iMra I tot lai rl.' uat,'..: - i r ' ;;_? toward
. i: tj. Bt r -i ? > waat to aak* l."iii"
., ii,., I. fl :i.-W t . ti !ll"!Il.
Tfay ."nl' ii"t i.'
..t iBterreai m ii tb ' ? ???- w"
li*..- ?
t!i(aiiia.tlree ii the Iv
oocaaofl t.. s. ip< o -
de?|*.t:s:ii vh' ii - ,'rai ily
o'lly l.i vir'i.. - "?. ' ipe, Mflfla
tUBO .:. tbe f'.'t.i..
.., I , ,, - . ? I 'i
Tlie (;?>'* T-I."* I '? ? . A 1"- ??"* wary
ii!i..' f(b oarai .-??-? ata
f-....:."" i- w...il. . ? ? IOSI an.l
II ? .'l.-.l
la tfa pablia flfljaara ??; H-.u.t * -. ? ' mi
,i '. -
4)n tli" vbote 1 thiai i i
Jif.r .Ti. - ?;. e tbe a. - - -i ?
?oom tfflia, aad d ? Bomaa hier
arehr- II there ahould b I.;; ' loaa tn i*>'\
I tuiuk tii";" w" 1.: ? - .. ??? the
Alinia'o may coBlWaiJt-. * ' ? il"" '
tion is abie Ut niakt '< al.Ire Tbe aal,..' - ?! fl ulieaiit
-oa-) '.I *>.ly s!r-\>. W l.i.: .: ?? b II ahall i."t l-e
BOBCb VVTMOl tlii' VI Ii -ii Bra- If ve m.d
qtlieti.
to the SZI . -i -'Urcea
?ud!.:.. i iii'1-i't Inea rb jntlityof
| . ::.-?'.?
I'l-ai'Miii'"-.-ii".-.i i."-a-1 MM; bal tln anayMavbob
will t.-'ht foi tbe Ihoi t i. ? .- aa Italiaa ?nay. I bart
*r___.t '.aith in ti.rii. inea- vill bar* l"?? d:?t. ihaa
jrroarb aold eia. nol i ? I - ea x
bal I Ibi ih the; vill bold tbai plaeauid Bfhl vith - tli
Maal ' -cJaea 'lii-- Pl. 'Iu.".'.:
t..r.. ir.. ami t_i>.,_: vitb ... tl.e "tb"--, aad iaa meii ia a
huaduBl na hai p ibi r.? ri.-iy t"'iit-ir pi.if.-s .. M b flflflM.
? i y. But Id ':..*-*'-. 'I : ? -" ll !.' BMB
y,.,i.| \ e i. ... .!?? the aturd] tlm ? t I
?? .i \.-r . W'Tb wjual .-?' i _? ? i - h -id.noi.i
Italia ? . ...-'???
tiO.iy*. o good A ??
WtflMBjij nf.. .. i: Baa. BT? acad ?- f >.ir.tr-.
BMBl BB ','li-iu-i- ia tho i.lli-'era. A
.d?fea' lt th
bea- ?-. ? r ?--'.*. 1
UU-.1- . Vfl BBfl MtbOB Vhfl
tl-. i ? , ? i BBI I ? -X "': bBl I
II . nol f.eii.-s.ir x" . ? li 1- i a*. e ai,y 8'ie'i appp-liL-i -.'. I
Weahal tt firat i ler tar Vaut?f a pickeo c. |- va
artthrepeal ::. "? - 11 .uitriani are bettct
tliilli w-. i >' t; ..''. I al il. .. .r tbtNlgtl
MTB ' I wii!' ? .o:ir - 111 I." M lea*: Th> e |BBl "1
tia ? aray.
Oil *pi ? u.nni ii* ia Wratrrn t irglaiia.
In '!?? - - i'.v. l.i-l'fir.
.T'iati.-'t l bfh tiit'-'- 'XX I I .: l."on:.rd W. |
Jerotr." tn_ MhOM 'n ar. _., tlM 'iioiitit bf tiob. Aarii! of
OBTa rt !_-.,- airs.i.r .!.-:< r ? Biflf* A f u.. and othera i.u a
*.)._plain: Bflttlafl tf rih t'.at M Ib I al. o: i-'i II I A n-r !l
pr.i--_-*Hl fintra. t? :? .r.i- fif alariit J, VX) a..:r. "'
laa ' in Putiia" ' SX . - Vlffl r, a. 'h. co tu. ta t)?l!i|f ina-lo
i I. i ii -. ? .: aad -Ja*. > ariaa Ml ta
teadetJ toi Ib j".. : uat ? : U.ota ptriiea anl BiVfltta tf. a u
<>, ir I At 11 ibrnarr I-' Ibi
i . -.ki 1. ail l*illf : S I
Jli-tri-l I:*;- ? Wa Whttrvrlfhi ,; . T > ) ? i
II Muttoti. i'i .1 ni.-IJ ). At>:. ri, V?-\
tupU i ....ir bi aaaad tfa ArsrlfCaal aad (Kl
a.U>bpaf.T. ?f Wh'Cl tl' 1 .ui'i' tl MB* r|i--|i ,i I'..-Ml|?|it *ri., II
F. VlTer'ill. 8>ija-rn ???.?:??' TflM tfa tattrr ?**? llrMlsd Lt
8fatraM?ibtof?Bi-?<??u Wi.. Vi'i'iiti andwsm
Il?It . ti.it I r eapsbdi . ... *.
j .. B-CB* m TiaMara aadJaroa ttltpb ( ... i
of tne ( ?i?pjiii a:. I , ? I: i IhiBC*, tayiflfl out u littaM
aaaad BflyaaadClty rotaiaa n aer*. eaaaad bricka bb
nia.'.u' H-1 .... .tity nf
aflaL (Ba vm B bate $4 (O pt Baaaa, *at tfa ptBiatil rr
MliflflJ AB tfa BtflpflrtJ t '?' 'uat ,'ieit! *; !,.?? ?
4;.>aiiMinT ht.- | Ibatl ? i ..Jii.ei.l >! .--rl.?!- ?;. pfalnit-TB JolB
lit i.-i bb -. , .By aad eraatiaflaaaa aa tnai
tn 8rjf?i - ouabari il atock vare B bs
<lei4rsi"'i I.. B ? ? f i tfa bad, vfa van tt.
baa* 1.000 aharea m a-..rk:e| ipitaJ, aid dnin'.at. I
BBflflBflfl Il.iBWBBflny un BMorifltM thr plstatlfi tbart t**
laa 1.88aBfatet thal Rayaevd aad i;..-.. farv rafbnI te
Biaks tbs ou.,% .'? ? ' .uiipaij, ti.ut l.VaiB.r'.
lanAhars besn pai. f i . -il |J* OOOtt'l! irrr.iina diie thal in
May luat a m* > ?r<- ..:
aarhiageaviBlMOM BMabars a.-l Migg- i?r..:i.. 1'orfaa
_H-it...n a.i.t Ml :t- a i l afresd w lato M i.t ti.a' ft**' ,'u'
h*T? noiy pBiii il 8 - x :.-.it'-,i il .,...,:?!,.?*,? ai,ar.-i
at 84u. luiyiUK o-aei |4 !.- iMi-na: <tl .i-f--udaiita ?-?' |>?:
?barr. tnat ou tb* lit .1 .)ai i.sr% .aa'".-I I imiiu rr.>-..*.;
hia |?iaitn)ii m a trusin at,.l a ei.i.i ra <t Btflg*.
Jaruuae A Co. waa *| ).<..Llt.l .!. : ii i,..<.- tfal ,.q |fa fltfl M
Ifarch the trvfltea Lil a MflOtiflg et wh .-h the
pliiiitifl had no li"' * and ilitl nut ..'-*:.,I r?i a:
? iiie-i the flflh "?' ii" ' 0 aharrflM i ?>. ?. aad tbat' ihey
^tTe IimM .,thrr nir.t'i,'* t- fai M wa.i an.l iiae*a. t<. iranafrr
tii* propetta fr>. tr. ... tr.il Coai flfld UU Ciupany ti-a nrw
i^._op?'i. i.i u. vai.nl tba ArirCi (.'oal i.'otiipaiiy Bt aik.
tbarrfore. lor au itjii-tt,. u nr. thr tr ia orr t.u- BppflBtfl Ml .','
? ret-e.rer, tbat Itei mi.l.! A l(.fl|* faOflBfalled t" _al. tiur
oonrayaooe to th. Arerill i'i--l aiitl Oil ''..., aatl tba: 0m0M
outiv.ii..! lliec.mtr.il U paNfl?B Ue I.8M *-u:r* li. , i,n,
pel.el.
Tba dsfeinlauta ftHlMlM tf ni tfal tfa AT*r:ii Cofll and
Ol CompaDT nerrr whi luli. fi.rn.ed Mflflfljl aome preliaiinary
?Oflflfl ware takei. Bvaid .1 'Ibat lhaa n |" (a?> of tben
Money ib tl.e piaji '.ilft ba oii uuatoo inTe.l fof. thit ? '
orur.ual tafantflad-Bfl ?i.i MBrM -.ii .t ??' a aalfll of ar.-al
ar>8oal?t.T-r?i-iteui*.ii aad ll waa eii*r-ru Ttut tti* atiNit
vutildasli rai.Wiy h.; i ?aa fouDd that in r-.iii.vqueiicc of da
laya tbu eould aoi .ie ii? i.t, aiul the BhsBfl wae abaniloiiril.
Tbia retatM to tba ...i.t ih*m of t!.e vorkiflfl . apita. vhieh
wm tn bo tbrown oi. f.t i-iB-ket. i B Ifa flfliaflfliaatB tflfa
IbM h.WB) sbsrea wm au aifraaiietiii aaaafl iMbbBm bot
made with ths ( ..-i-pai t vatab tln) nn: Mbl, aa aitbthe
ulaiatiB aad that tlif rni.aii.lei .-! t_r aefaflB Iwiug ahan
donrd thia aflTseLimt wa? aui.-ileii amo-ii; tlirmi-ivn a* tbay
Iad a riflbt to do That Tl. -kirig a:raugrtD.-riti t.. l.i'*
arartrd ou foo \argt a nt.f, a:..l ou a.v-i i; I i I thr .iimp law
?ad other rr??":.i afiu I.ai.Ljr irtolved B BflBt] B Ifa lir-.r:
0|MBS_it or tbeir \a__i.i Vilb tbe.r .td fiiUUa. ai.d Ihe pUlflltl
fcimaair a'riiii.. v utf.ut .' ttey r*tolTt-.| to ranue *;.-?? .- ?<?-,
OaXBBno. Ua. n.g tl.r tamt h .u-tirr ul afarea bul rr.Ii .....,' Iht
par lo P-> B -88t)na Ibe eeiatal I'.r.'k 1.48).0(8). That Thr
r*soltit4*ti txi ti.at aObM 4h<-tgl pa*e?d wbeu U.8B tiaueral wa*
aet praMoi waa at.rrwa.tia rrad at a aui^? .jfieut mratlnjt. and
_??? irbje.it".! n. hy hm.. 1 hat tbe plaiDtifl bai not pai.l auy
?eaay. aad !* uot ? tu- kh.ljr;, wbi.e l e u"ieuuaota bars ad
tsaoMai''-. "
lbey -BfljM that the fleceral ia ln >? way injered by the pr..
OO?I oAaufle. ?? br ia '.. taa* tbe iain. proportiwii ot 188atock
an batwrs. A'ter trttiin-m tb* C'ourt took tbs papors, re |
OmtUc lu dsoiston.
ar K.?<d bi liMiBtiff. Hr HnsklsT for defsodfloM.
TIIE Rl
lill I niBDLR.
A Pariirea* Criaal. ?a." ?? afewbaryaarl.
?MM.- He l?I?lae. a I'uli C-a.-'feaeien-Mr*.
Rarfli ll l(..,...'i' flfl i???- io ( ata MllI ph* tlietl
lll ItllU.ra llll'll'HIHIll. aa il" 4ll(l,l ll
Ihr 'lurdi-r Wen. Ilr llir .itnrderrr t?A
?fltmaflr Wiary
7 , . ...... Um ) I ? htMB Tl *
?.-.? > ? _rn antiag adll mof 1 Iiy eoa
- , . .- ?
hra'.-.l Baidel! MBldM iM
j .tt .-? .. r readrn bar f"-_ ttran II i Maid ? 11 Dr. Bfll
.Ml, an.l IM Bda BBBBBflhflMflBl dMri Caaotagham, aho
a. --. barged al ? ,, ntion ibly ? u the prlme
- . ii .r of Ibat dlebolieal d -tl We do aet I. o? tb tt a: -.
?I .:...:. -.: l . ,: i -. ..--r b ll
. eaofaaaed anei a aitb it, aad i? belierod tn
aho b.uo asaaalaad iut.. tbefaet* to i? ihe rerl
rer.
Baeeatly. Chariee H Oeldea, ai iie ealla liinneif n pamap
nun Ddt eaeflfldlag 30 T-'tira ?)! are conniiiti--ii laroeoi la
?-?r. aad Bed tbat plaae Tbe party wbeaeffered rroai
I . d "|.r.*ti .'ie ? ""? t.i.e ! ?' ? ? ? ? ?.- - ir- 1. .-.ii papera ia Oloa
aad paraaed aod arreatad Uia. II araa aften -
. -vt -d tbat (i.ilJcn ?i< fflUt; offr?i ? - bario|
. -iiiiniitt.'.i leiri'l bi i aad ii'iiur atoo falh) <>i larci t la airlp
piag tbe elothaa Umm af partlaa aakaava lle waa thei
; ? iiitii. ii bere, ii ml r.'ii uiit!--il i? |ati wh-re hs noa i?.
W'l.t-i, in : nl'iv-v i'ii..|-.*.| t.. Marahal We*leotl tfl mak
eaaataaiaa ol rnmc. - ivi-i. th it be b id carried Ihi bnrdi
...- ae nl lui/ aae ift aod lt waa aothioj more or leaa tbaa I
baaaladfle af aad nonaoeUofl with tbe Bardell nurdei ?
citv of New.York id 1851 BMfltory M Ihat hfl fl
t. Kflfl \ frk. h ile?ler in fflarflhry and Maffdiag iiitlt Kred
eriek .1. Bfldy, V.' ll JflBBBflBt Hflhflflfl-M Btaaaiatad witlt
Mr.- (!ut B-9fl__C*, enl I'.'in liBBB t" tun'- made BBI BflflfleeW
.-'..-ii vifliti-ii tln-1)"';-- <?:" i'r Bardell, ahere he waa i
? ith Mr*. CaaalaghaM and her two daflgbeMB,ftao,aflfltly Mep
;.:./ there day aod oiflhl ti iwBoodfraaa, wboap. ?
?!..-|.'irtictil?r frieiiil of IM flMflTdflflflhtfl) B ilb
i.ol.l.'ii, waa the " i'.vyer ..! t:.-- yaaaaar Awoata. Deorar
beard Mra C aadSaodgraai laluaa, M ?, ahild, obo aaylflfl
that lf Ilr. Burdell waa oat ef tha tray aha eeaM ahtaln tlie
..t,.[...-?-. si i- aaid thal the aoaM aat Iraal Di I ?'? aM
;t>ir>n there. v -.: | k->. bat Chflrh. loeaolai liiin* |
nrll. w*t>'ii KieMl hand Hiiil la lier cunti l.-iu*.- A sl.i-rt tiiie*
alter tbia caaveraatiao. oa the aiflkt af laa miini.-r. al whieh
tum- he ara* eagaffld to attead tbe theatsr witl Iflea logaata '
Mr. C ii-'l'i ? eearereatloa wnli tum, tauin-B- thal lha
|i:,.|K-rta tu Booii lo !.-? btta, nir-Tlrirr; it hfl bad i
lieurt o( en ??, aod if he wi.t.ld baaa Beraple* t-? roaimll crime j
ii ii aaald brlflfl htU ?-'??..???? ' V-.n knuw, Chartey, "aln- . ???
tii.uca. ' ibat Di Bardell i* aortb limviw. aad tuu -anu Au
.until "iini han teaeM af tt" Bha haaatad btia a t'.iik. and i
H-k.il iiun tf ii- M.--I i.: ? laytkiaa foi \ igaal i - ? ike. 1 bea,
i, - ?torv l*. tliat ln- threw tae batf* ii|>t>ii the tabta, aad ?"tm
?iter Irfi for Ihe tli.-atet. Mr- t ti-lliut; Bao__TMl tliat j
? ('hm ;-'T had -
.. ? atr retara. st half-paat oae. he aotitfld Iba amoky aniell
la t'te airn-t, i r: Mrt i mM* tlftin mminti witk 0ie*d. tem ?
S.odtra,' ?< Ln riiin*. it Maaa ? ll< ,h. \metoed * ,?>. >?.?? i.
n- kt ?ui lr-,n TA, nn? bierd PM*Malflf ttt^Uieg thm t II
iii ? kii.t l.?" .-.mrtillr*.
i irly thfl aeit ?aralaa. whea there wara oaterlea af i -
Mr- ( n.h i?cl him in leare a_ aaofl a* p ?? ? ? bm ol
Bei Tork, aadlfpaaaiMr, gatoEafllaad Bbi gare hiai BtKO
lapaj i.i.. ezpeaee*, laaiattai; thal h.- iimuiii aol ruit '? -? ii->ii-?'
isyiafl tlint Ihe proje-nr ??? hi n hat aikUij bia rv' .r..
m ln ti the .-wit-rn^rt! wit-|..-t HflBMBBfllll Ibat Diflhl at the
A-*.'i Haaai (hflfl al Ba 64 Jaaiaaat.,aiadaalledMtBew-Or
;. i i !? :,.ni ip M'-tnptiia ( apt i)nTi. aaaaallar.
Tin- M tha nta.i v aa ba gtraa it lt ta aorraet latbeeepar.
Ul u.i:.- - tl,.il BOBM |M't-n: answerina; tu IM " HBOI in" k':" ?
.lul itu|. in tl.i- 11 iv.-- ?:.'?? 1 Bt tba MflBB) aaaad
ii did - iii la Ihe ihip aad wtth ti.e aaataia .titei!, trom
S'Bfl 1 ...la tu N'-iallliiant lt aroidd BBaaai -in?*ltir if Bla
.i n a Itbonl f.-t.'i latiaa 'bm ii ahaald !"? eariflel Ifl "l1
tv. ie i. irt. oai a- - Bul it ?ili l>e reineinl?*feil tliat la Ita baaaa
nlter IM iiiti:-ler. waa f-niml t iliirt ii.n-.--il will
j, ,rk- ,. ' - '? .- .- Keti i'i- an.l Hial dliriofl the nn- -'. ..
tion a letiei ? .i-lent l" ' ...? uriali ii_n<-,l " I'.o.d B'rilflt, Ibfl
Hiitii.ti ..f aa'.i'ii afflraaed lh* _bIB ot btaaarh aml tl.. iim.
." B8B al u.unl.-t ol tne |eT*o>i. ?ne?l.-d. ll.l IUimi- aa l.o have
azan load lato t:.. aat tei tt la beliei ed (i.it Ibe ihlil beloaavd
t..ti i_ I-. r?.in. ii. a? cii!!*ii?; lnn.?eii (,,.i.,.-n. aad thal betweea
tbe liaa of ib* tm.riii'i *nd ...rin* ti.re.. aeaba after. *b"n tii*
ii .p Mt ti . ihii aalled, M waa la ClBelnaall aad dldwrtte tba
.... BBd a MauM ' II " nintili'i -r nf I>r. Bardell
i i.ii'lei .. ,i iii ifl "' BVflp -?t''i?i.i,r a|i|^.iraiii-<- ?ti|?t lor '"ln*
ciitiiiii. aad laaiiialiy tifiril ia Me n.eot Ibaipsaril li
he was BBioloyed aa aa arttai ae ot.e el t:i" pl
the a ii wbethaf ?nT fo*tbM Mteatloa wiii M n.-'i. to tl la
n,-tt.-i uci'ii.'i baaa Ba aBI atflaaM] M aealeacad la
tbi -.tn- I'n-.'ii at IM tu.iiii)- ti-rin ol Ihe ( our"., IM MMBBfl
tiiiti h<- i- kn.iti*:. t" htvc (..inrii?:??? !
TIIK lll'.l innillll IBtl-IDV
Na Kridrarr f*r Ibr !>? Irn..
I'flll.AI'KI MU 1 H.l >a. A|
Iii t;,.'en-? nf 1'r.iii-' t,n rrifll la* Ibe H
I>--.-t.i._ ; noi i. Ibi [1.. it tfl b t-1 aid th
?| i .-I.,.:;-. for tba oaaaaafl ttai'-il that tin; had ao * l?
IB. . "ar.. i|..nr* I'-ni.-rr-.t. * - ,1
?.'. iii _., I.. ihe n. 'I :? . u
iiv'" ini'.vi latarrat, Ibe Mn -t- in Iba
mi iiun . ? thi .... -t-'i- -in be a' ? iew lad mU ? j.
i nun i ai i v m ii'ii I OAI r.
Telrflrapbii Treablr* Tliaiafl MiarUa- laleranl
Ke*rBar-aale ml a M rrrb- Nhipaifl-nl*.
Saji irtAN laoo 1 imrsdav. Apri B
'l h.* California Blal 1 I t ij b I ? i ? i - .-.
.???;???? 4' ? 1
I.- aph i oiopany ta pten . --
betweefl oartaia poiata i; i alifornia.
TbebrigldaB. li wara, Kortoa, froa Kaaagawa, ai
day.
Miini L' -!"')?? Oahir.fTaB Hafc * \.??,,-_. 81: .
Ituut.ru * . I . pire Ml. |l? Crowa 1'. Dl II .WO;
? $1,IU0 Ch'-li.ti >!? I'titoBl, |-l|r, an.l i .
.. it ket ? -
San I BAM I- 0 Irii'.ir. I :*
Tli.. r.i--t- "t 'tf lateraal Raveaae I
- ? nn iii'i.-ii-. "? ? | ?
ut! | '-r th.- oaaMBpaadii | . .r:"i '
? ar.
Taeal | Thetia froM I- -".""I, wa- *m ?
_ ,,r Coral l- lli'' "??
? I. ihia, n d i? ? erea ai
OB t:."' i
liManae ajnaatiliea ..f gooda are beiog nhipped fr.ni
1 ? . theColuinbia and WillametK Kiren I i
aardenara - rowde.i aith onkfn IM maehiner] I l
H'liirta iini)."* of Soutl, Itorf uiui ()? tIhi BOdtbel r:.
an aain :; atuic b :.- b bM
Igiitli/niiia af Baaatir* ?? n?ii*orbu*etl*.
Bom th, i -i-i... ai ti ." -
i .ii ,. . ? i; v ... rrtal ? - .1" "?!? lh
tr. eaaal aa Ibi bo ? - i I "m aoldien wai -.r!.-:
i A
odnieata whi. i- won pi -poaed lo t; ?
-.ii., ?.-it ? i. "cci.-ii. 'II..-i.t i>r m !>??. t.r tln p.iriii'
|'),.*: :.,..-;? . I .1 ?? eM tiit.i.t!.'- ->? vi.-* ll. l i- ?
'i't' BTII Of * l.
? ' |,11111 - Ifl | .. ?! '.a tl|.
ahali . . ' . i . i
i- tai b< ' ft-IB th- Hl -llthlf
I
A C-.ii.ii.itti... ot tha Exacuti ?? Conoeil ?
tl.e .laiiiiia, .ml it tln* an miut r?-.tnin*.| t.. pay Ibafl
. .-.-ii-1.,..?>..,ind ti;.- :? t ?! tha aexi
l.e.i-'i It
I'atriailaan ai Aaaa*>ali*.
Pa mJM-B. F/iii.T X| J '-?
I . . ' l-t Mi.it l.tn.1 lt gkti ' " ? i
: tbi ?-*iii i.i loyal M u 11 udora n ?
' : rvi.t, a il t----lMt- nt .iiv
?-' ta bi Oaa. K . -,-.,.?
r- ?_? li.v.t. i;,,v. sw.ti.- ra. ei rnl t he I
: Imlt >-f tln- State. Roqueol nre wa wm iii-'li*. aad
-.,. wa- aai "i ii:. I'.'.'i' -i.
Hria.i ttaal H.l.
lt<*eT.N Irnlii Mai
MflflflM C-M-Imi Laaa k < ? - I ??. ? ?' .
? ln aboul 900,000 pouada, Ihii foreaooa,
Tl_i el uem wu* .1. II. <)-.'??..:. Tba aUaadaaee aM
ad Ibe biddioa apirited. Tlie ?...-l aai Kdd al
- ra Mjriafl tran i.'< t-. .'?. .. :? |.. ? pr ad li U?ti
. . froxo i.OOO to 20.000 poiinila. Thi wm
.--? 1,'iiiliti. nlii" tl.'. ..-!? aoo] ii.i.._-i,! "he bifbflflI
\t <??<??
*tmrhet*- ft'pi'rtrd 0p Trirtratt.
l'm .11: nn t. Aarll '"? ?' 'oVoti a lialag teadflat |.
.? -I .ii for Jliildln.i Pelrolraai draa '? .. lal'r*
.." : .:.. ? ? > ' radeat ?;?? 'te ?-?" >bli l(>in-.. labaad,
iiinir ai-.l frei'iii ..;- I taai tirm aalea ef WeMera
l.i.rin I1' '..'|v|. :?i Ivi.'iitItbliii aml ii'D" IxtiH. Bn r.
'alil. an.l sueiiin.. 8'. iODta WtmM tuwti aalaa t.otni
I? ,.! . i .,!i.ii,..i. '., i ii.vi )...' 8-' 4'i?l- ?'' ?i.'l M'lilH'8-'."
Cora Ira ?;,>_,,'?',. .,.? ?? ? ,--.,-. L'offei dull.
8 i,-?i .'.?>!a Prafltataa* Aa adraaciafl Madflaej Utm
I'orb adraaead ta Bai M Lard Btm aadadraai-edl B i
kr -lull tale* t.f I'*unn liai.ni al 8. '.'lat-' '.. BBd dluo ai
I
. ii i _... Apnl '" )..-?.- ." "n,*. Mt'ti adraaaad loa
.. - nt tr , aM b* ru..ii.ii. to el'Oloe Bpnog etuaa
Wi'iit aetire, i"it BaaeMled, opeulaj at |> :.' b-h1 .-loitir
? si fur N.- 1 m.ai.f U* .'?t ? (a.afli te, aoeaad
tat iti Cora aMIr*. aad adraaeod ? \t flakaal
for >i> I. aail l.: " 17c. fei .%--. _? IMtl ? ???' at .?.-;
a ... I'ri.Tifli.m. i.uotaiit MflflB I'erhadflaaaed ??-?'
?'*?_.. 1-i.ri!-i'?-"!.' Uaaaipti, &.0fl>bbla llanr. B_l_UbaM.
u'..*.' 1-7.00C baai ("ii. ' .'"' ''ii' ci:- BhiBflaeatB
tBt_b_fl nour. i.,'Ml ItUflli. .Vue*'. lltyhM Bflfll ' BTI.?'-""
b -i (Uia
WlLMI-OTOfl Ajfil '.' -Ni.tai MflrBB ',*-'?' Y.'tr'yt*
af rieduflfl Uabl Siiinis 1 tirpentiiie ?-. BaMBB?laka *t
i.t. a 3a aalaa af limtm er taa.
I'lNCINHAfl April -7 ? I lour bm.tud! (iii ?. biflbir.
??i.. m MalUia wi.,-iai H ?-? BrorlalaaaeaeliaC?ad
.enerallr biirher Meia I'ork fl'-'e -'-? *?tiflflMflflBBa>, AM
L- .1 sl vl. it tl.e .-I..ie.
Mtiwa'Kif Airl-T.-rioorfirn: Wftflflt dflellfllflg; flfll**
a* I. *: fur No IWlaterraeelflM i waaijadyM?8c (in*
,,,.. ,(,,,. lt ? ?.ifliliiii,. IU.'.) ,W0ObO*b. ^??''t''1 " 'l.'lat.
uat-. 8hi|B>*BU?MOhbta. Kleor. 7B.0M bw U ?
K-.ilr, April .'?..-Kloi.r-Saiea.al t-iO'. foi d.-.'le . i* t
WbeatirrflaalaraadBM3a. haatflraa tao*i .iad** aataatild
Aml- i Midiijr*"-. 0~1 .> New Wtut* .i? b ?' ?)'d N- .
Bfld tBabaab, ?'-' ?>. New A*-htr Mlcairan ai P'99
t'om a.-tiu -r.i flMBfld fldlflfllll -'A MeMtU M ll ?'l'?i"
iai> aalaaM stUTto. tn Jfa. I BUaet. (H e r atMri a_B8
i ? , ? .lull aiid uDchaaired. ., .
Aiiam. Apn, -i-l ? .TLi-The maik' ?' l'"'? '?
Bn tuiaiad aos___fabta ti.ia a??ek Atii.*'' -."i *tamwm
ratbar aiaa aialaaHflfledle ? B Btfl ?< M, Um taajflai
....r t*n,|f tbal ?h*aui.p l..r N*? Vort we .. M arflelt M
ritrtt ut tbr drmr io I Br '?'.? pftlf ii-ar'.1 BMNP t"
dia. anrl tfir late.t .vf.in ? '. '.f t at th* ra:. oa.-t ttte
!.-?.! ii 1..M, buUri* adf n.i flMWfl ?" MflM B- ? '?'?"''?
? ?'d niaintaiocd th* riie t:" .. i I ? rl"*e Mpti Tut IB*
we*k. 3 vo-,-h**t|_-at :*. ? L.-dftai. o.' al tta oberifd
baad* flt ?-,#".|( t.-r at t i.. tiiram-n heea ? ? Ifl Bfl
?t.oary t? fair 7,?| ;-^*_ llltnotfl fl.-er ! -;-??< '?
aitra. Hb.*. ar* lt, . _ . r*..ue*(, CBp r*adily hr)ii.
#ta7c. PaflBppat,BMaiMMaMM_MM ai, ll-e* mr*
lli modcrat* i*a_iie*t it <) d .,>? 0 Tb.
I ? iii aa A|*n. .'. Wheat flrm vt* '. heA at .-. I 4
9*1 to, C ur-- tun.. tal** of Wtiite at MWMflt, *id > * j'.i Bl I
tlMfl. ObIbS.ib at Ma Kioor *ie*.ti l'ro?i_r.tu 'jt et
i-nl-Saie* of WwiUra *t l?.0, M< ?* I'ork Ira. (!ot*e
dall. Wbi.k* lt r.99>l V>*
-,,
Theaiero.
Ifhi b^taaiaa w'" i>'n.r */"1' ???day a* the oodlofi
a* Bibb'i OdTu''"? ???aaaah|OI febek, lattoflrflaaaj
, ahe wii! ip;->Ar __. Ta, 'heD'" ' ' ' ??' "ms; " le_rfonaai.ee t
! whn la w. made iproial rtt.'re"c<> ?" w":
, Don 0M8BI le BmbB vu.' ,"' ?*r""u *JIV''" la_fbl af
WaUa.ki IfaflOa. Mr. UflBI >%"',Iluok __JJ_*_-,?
| OflBfB-flkB ?ith Tiry BBBBBal Iflflbfl, t" a***** BtMoM
perfcr-riure*. IK' Wili play Sir OflVM Mart..'"1 ??Mlflf
' napht. thanhMl M "Th Marrv or BM M Man/" MM" on
Tn, .li. wili apiwrar m Don (..-a.tr .I- Iiann. ' Hr>m>% i* m
rabafllflfll, .i ?? pP.liiiaH nn*. its at thi* flflflflfl i , lir Cfc-fl-M
J.eaile a ' Nnrrr Too I.ate To A1*_,d."
Ifi iod Mn Iiirnet Wiii.ims bad abeaail ln-t
ataalai 0 Iba xx'n.ter t_ar_>-n. Aa ahaa paifaMMl oaa
lf ..iiA'iiirc,' ' ln mid Out of Place,' aaal "Uaraey
t!..' Baaa Xhoyflrtltorofoalo!taailM
I i Bigfal will witncs. the rlose ot Mr. Hflrn-'scn
Katfruieut at WixkI ? Tbrater. Ha wili appear a* Aminidab
HM sl.1 at Sir Vertijo Morl.id, DH BypflflflflBlrhB. Oo
Hooday o-iuae tbe Wurroll B.itera.
Mr Oweusvill ,-i.v (...od BSfe t" tlie New Vork
lbl.i;i: t.'iia afternoon. Hr ?AfltoA_tah'-i Shii.Rle and th"
-?1:1 i flMflH-M* wl.ii'!., ar w.- eali
i...'my arythiiii. new. w* pialhrlai' api'O ' .. ?. nl flB BM
vfloadWti w^- -V: <''.""'* "'ra-HflBi'.?:..???. .?' u,.-iu.itu.*--.
a:nl ir.aiil (ortiiiie whererer hr (f.M-? '1 ii* Hronilwny The.iter
_r_Bhfl "- I tbb BfflfltBI hfl tht. rehearaa! of Ida/eppa. iu i
wbu I. liiaa kleuk.-t! wiii appear on Monday.
At the Olyinpic, "Tha ThlM (.iiiird-iiieli " At
Ifa (U.l r.owrrv. Tb.- l.x*t r.luht of ".la.-k andOill.*' At I?*r- I
iiuiiia klus.-'ini. Tlie Speetre of the Nile " day ariil eri-ai.c;.
At th" New Vork CtfOM a "plrited and vari-.I pntertaiiinieiit.
?fMraoM aal PtPtkPg At Bryaatlt MtaMela TflflBi The
Illepliant. ' ? I.e* Miser il.iti*,' au.l " Mlytflflfl , or, The .lew of
i hatbaa Mflflflb" _ _
The ?Atnt.n l.leorl Hri|i.lt.
(i.iti. Battariae, aal bbaetm stuff, an* prograaoiaf
Ifl8_?lf iBtfaflOBflflMMbfl of thi* lirti-ade. Tl.r uiual.-iu.i_
i.'lii'sr. 00 ' hna XV Da.'liiiK. riaileii Ifa Isla.nl M Tlmraday.
au.l m. '"i.'.i '). thr.-" eompaiuea ioi thr tirat ryini-nt Tbia
BflbfltM M Maa rahfld b Oa llaMa M h m BttgMM winch
Iflttfllfll I a. torarilli'. Klli.ilttilli. aaal OflflOflOflB lt* flObflM
ii r. -i ??' -I'.hiiS Narill" I.i-ut. C.i. A. Ha*r ln iiik MmjuW
XV. S BflflM. A.IJ'ilaiil (harlea A. Mii.toi. CflflflflM '" A.
K lt. XS'luttt.a).trr Ofl C T ?) (.rian. Co. I>. XV tu. heatoo.
( ..1 DaflBflfl rtpri-a?.'.l l.iuiaelf well iiiaair.l "Iti. Ihr B|.,*-er
n,.I (nr mra niiietered iu. Bal ra.inrratulat. .1 Ifa oBoera
?Baa tbeirmeaibflt praajweMaf aeeeapllablai tfa .???mpiete ?
/,-,,. oftbe ??ntirr brnralr Tha oOleeri tbemaelTM
? ni t.:.-v bare aad.i vhaBrw af tbeir abtUiy i" acaoaoliM
t i. fat m ttoy fara B aaaaaBaea at Ba rer* foflfldstBfl,
. , iti'itt foi a iinlr"!. it aiila irri'.itlr t"
...' | ... i t -i ' I rl MM
.imo-M f.iiitiril, lli. r* !.!?% a flflflfl. ..nt BflBfafl
o. reMflaa aaMara, vfa far* terred B the aray daiflfl tfa
war io r?raMh all Ifa "t''> eaaata taard aad aaa-eea
; i. |fa fahl olii.ra 'xl tna hriKaJr ute u.?
? ... ,a ,-v.n i.-ir,ni I.. . S|H-jt lhal ulieli il il ?*. T'l
it. i.rifa.i ' ani.i I4.l8pli.lt.1. ll %?ill 8M*rpa8 fa.oraiily lu all
...iilieri. .|i *liue? ? Ita aay ei our etfar i.rn-a.i.?
. .. DarlMfl road.- anolti.-r ap,.tmau! I" v.?it lh" lalati.l
mil week B ii.oet.-r B aeirn.i otber e.n?|...i.iea whieh bara
li.-.'ii .r-jt'-.l hut ure nol v --i fllll] erflflaifled
, bad] "' ' lUflM aaldtan ui*- HMtM l-lan.!, who em
li. a ,iniii..ii"il Iii l'f|' "' 'iiif-.i iii ani M'.i" of ii"'. "i "th.-r
IBB|lflfll ? ii' a'l arnali ta l_M -.-T'.ri'y i.. Itbflad prop-Ttr.
?adaMaMI.kmbi mgei t.% rwrj ? i
Trolllav on ihr laahiin ( amrar, I.. 8.
V.'stur.liiy tlm third ol th. -e i-..!i p II ???- Kifet. bf
thr haaiee ofthe Kinhion OflMBfl, I- I w?a trult.-1 for ll BM
a pnra>> tif 0:i?. mil* bml*. I^tat thr** in ln * tn bariiria for
ti.iri.1 lhat h*il neret lrolte.1 ln BBMBM thu tim* of fit.y
BflflM bora.?a aore euU-r-al. i.i whirb Ib.- f.ilUaina tre
MfllMd Dai. Maee* li g. |flB| l?*u TtMktt k m 1,1.1*,
Air.- I'att.rM.tri I. r . 1. SofntnrirtTkr'i h g I'rdrller, antl ,1
llieirei 1. r dsoritr. TbflM WU I K'""'. aiieada.H* Tha !
.lay vm tim BBbaBOh Olldl BBd 10 traol ... fair onler
I'l.f--: - tiivr.. flfflffaa OBffllt faflfa bighly, VB '..aile the fi
i.ir.l* a. aooii aa thr p.?.l iilet rotninene-'I bri-MOflflJ *.- l?
RsB'l 1.' fadfllbr. 84. Ifa im Mldlflflt IA au.l (."..rir ?
||i.'|..|. D far faatlDfl II" I. '..1 VM fre*!; ofTered. ike
(n.i'il.-?.... tb* fiia. l.-ii '? tl r-.- I" ir'ha in'.' II S.ni Ih.i^k
|_teraM i b g Ihlrtl Ted - fl .r?. d?
I,,:-, ,1 Lila I.en l 88*4 .:..! ' .: l tlUfl .. ? fc??" Bl-.l
r.-rr etoiliua rar.' wilh l'at.r-.i'a imt |sldlB| who Ivok"
afaa falf waa B|i Ifa tomr-itrsto* aad BtttatTaiflhad
h.a "ham-t of aiiifiiui; tl"' hr:i lu the t'.itil faM
l!:i-t a h.:,,r ItflB li "I flflM VMtflfl Ifl af"rtri|t,
owmc io ti- raaaiai afBadfltot aa4-b*BB ap
proach.Bf Ibe asara Iftoi Ito weri vaa glaa faaBfatfa
,' , .1 ti,.- in.,',? t l |.."ii I.. ia bB ..'.-tki'i.-*! iv-a. Ib
I'lifer [Jiaaeil blir mti uiail.taiaint a i-<%81
tiianili'i/ lf%ad IflraBflfaal tha rare w m , ;.-ierly l.i ' ??
. -ix...... . i 1'e.li'i tbird. and Ib" bai y*l<l<?t: la*t
?Bd all ol thrtu i r ata.nir tba ar. r* on a rou
RtMMAB
I flflMH ' "' Ml I. 1 -I'aiae |i ... um* baata flflO I m :?
tu bar:.??a
l> riil-r avaitl I. ... I i?. I
ll Mi a .- I, . -% .- . .10 1
A I'a '-.. ... . , .- 4
i - .iu i njyie .....i.-i .. ( taid e ... 4.1
I 'I lUIMBlldt ( ')? "?- ? 4..
I ,?,- .1 ? I ?* I
?8 te -r.ll-._ar l:alar|n1.
TII) t.AUOKBT AIT!) ( IIKArKflT BErt Bl'.l 1'I.B IN THB
XX i ULD
BMh-kOMBBBn .ir TU laivt. iMaMM?Bbl 100000?4
llilli NB.
| a BhelandiiiK the fact th.it Iho aiae ol Tiik Tkib
t air h** t.e?n ii.crraard uiore Itian oie |i.*r;er tlm prioe wi.l
r*:iiBiii tht tainr.
TIIlXls
XSKKKI.X inilUN).
Mail .ulwenlwrt. .iiill* ""fa, . rr.tr M nuiii-N'ri . 8.' M
HfllMfatrlfaa. lutMo'ta. -?- . ''(JO
'Jen...pi?* lIlMMfll I.. i.liraaa nf lul.a.-ritmra 11 -0
Iw.nta ? -rtpiin ??!?)(. ?-..'. lo i i:uei ol mraieriUera M 00
i - t . -,n* adiirea M ?
'j aienit. ? .J.1.-I ta aaa aldraa .*) no
Ai. > tl.a op' " :|. B arnl for .-.f I: I Mb
S..111 ss iii 88
HaMaflbBrifar* l o-pT. i .?*? _i m i umbar* 84*'
Mi.i labso. t. ? Kfliat I fiif-lM BflbB ? ? W
Al .il au'..' ti',-,-. 'I mp.ra "r of.r for -ar , .- ,;., J 00
P( n -i.a irun":ug ttt Ifl I 'I.aa lt' *i ? rMMTC au ai'n oo;'.
f.r .tn
1'eraou- r?ni!!iii.?r br I- eoBB 14. Vill rsa-eit* ci. ettra o.ipr
..ue rat*.
i.ailx BHOOBI
I.'i per auiiuni 8- for ill tuoolbt
Al.lr a- I .!) TKIl'.l Nli New York.
Tt \ 11 llll D.
Pl ll l lll>?TIIOMI'-DN Ull SVe.lne.JlT -Te.|,?.. A|,M .'. .. M
I . ,., M . i .? i . i r pal ' i,_r- i. ? i ' .ru. I ... ll-ury
T IM.r.1'.. Mi...-Ti.-i..,..?.!.. da . ? t t : . !l ll .j-n if:
.,!..,,. -I.T
Df.H MARi-T?M'iTi.1 V?un Thaaby lai O ?? - FaVa
Xt | i?.!,b, hy Ifa HeTi.rii. Beea i ? .?n A. Baa M.r.i. .,
M.m I ? ;? .i J. |i.'?i ul al.. .'- Istol B*U*y al (I ?
i_ t
.llftosx xi, a" , .. tfa a '.-,.- 1 -.l.a
Ile. S l! II,rt. 11 :.iT ). Otl .?
XI I...B
( ii ie SS BflflB dieylif-r o. I'-i. IX . *. a'l.fil. . -.
MiRl-'il llt-i-, s- I*-,.. .-,[..i. I. .i.liv 8flfMM al
H.eri.irle ael t'i- i.ll.h . . . % Iflefal er. ...uii Iti. bml
I' S|e.:." ' ?%? S .rk I. ll.lfl. .1 . X. fl ?'
MKBBIT1 -sN)f)HH la '.:?.. I ai ?? s>.i?,.,.i.. ."
? . fla I" XI".. U ) s'
xi.. Hary Abbm e.ie, i. . ? : .. : Iad
... ClfJl.
MKBBH ) IITW "" T:.i.i % atr /' )% Ifa H-t a B
i .r'.r al .iei. SS 11 Slar i .Jlipi.il. I.altu I. ,
,, ,.. . .ua .ai. I ..ii. I ).- -." IMow-Terl
li.-iiaKi'- ?r.i,. MBIsbMBsa Ifa H...1. n ... ss ..)?,.....
S,, 11 ' ? by ts. H.t M I i ? -.- I I. I la at Haa
., j. i|| I . . . . J- i,i, B'-f- e -.., . ,! Ifa i ,n,.er
|.- .
Riar.a iii-uv-". ar**.. ?... a % ???- u- i -
S| i,..im.(Ii K. Af BflM Idaaf .. llro_aiy.i to llui l.iry DaBay <f
BM I ri
THflMAB?HAI.WMT8 I* 8rt klyi m WiaOaaalM bfaMMiM
ibr raal lesei ti tk, b:i '? ? , . -? .. ty I ' )(.. I H .-....- lime.
A 1 .-..?,..'u-ir.u : ii-i'ii.f ef f .,?? H-. I ll.iu.i
MaaaMfaaaii i. i I. i liba I BO* ? p)**"- flflff.
I'i Mli- I'AII-..'.- di 'h* ,'iih ii... . ii. I i i.i't f lu, .
fll* . II. T ll.ri, i. l-u'tei I. ll J 'bn A 1 I-, ,f Hr.ui.i, le
leaaau s PartoBi dauahtef at IM aM WltltatB TBM al rtM.
l ^^^^^^^^
DIKD.
lil liM.NT i'i. hi.t.i altaai a a. vi rl' O ?? bh imMbb88m MBm
I. au.l Kdwarfl Beraral ta tha TM yaa wf bla afla
,..|. .,.-*.!??
( HL'B( H- .-.l.hl'filT .' I "'rb -k Tfi-.ri.IlT BMflMfl, 8flt8M, ll 'le
,. . i. ,--? i.i. lo.it,,er i.i I.".. I)f iltorjf l.uifuaaj, :f. tln- .>'.
j,., ,. . . ..ii. %-ar..! btaaar.
I IBST. a.lT CM Wlll 1884 B a . ll b ? I aa )"*v?l.'h at , ..II 0*8
.iat afleini.'.B it * i.'.-.era. .lr fruiaiu. wii. I* t.arri lt, Soatb
I Ifi:.!*. N. ) . fa lll'-rn ?i-t
li -.xioN- I). SVedu**4ay,A| ? i i ftanunit m. u tba ubii.I^w-.
|.. .. i fi a Id year of an aai
Tiie taliliai* iad fH?a_li nl tbe bially Bf* rMportfally iarilefl I" n
lead ur i i.iii ..-I. hl. i." r?ild?...e ta MaaaM-taa. "?*'
.-, ln- |i !.?, i ut N J..i i.tit ,-iiudty t'ttriioon, A|Ti .'"
1.
' Hfl li | l-r. I iBflfl "P'
iioi i.iD.ui v- i, iba i'y. a Fiidty iflflaBa.ntbaa.,Baal
li .?-.- :-. i. ii . -.. ib yei- ..' Ma ...
MB ' ' ' ' .l.e.al aai |,e < T. I. *'el"r
i akbi i.t?'" i. .:,% .X|-.'.*' MM,tfa8er.JflaaO-lfaaB,
.|.,; ?*.; an ,
Tl.. II- % ' *,%.._ r rr,.:. .ii.! r*.' ". ?*? it.|*i ?:.. iy iBaltrd'o
| le, .' lil . .1 ?!,...-.?.., ,:.,| li.f.It:..,' ?( i"i ? taa,-Ma si.
leassl . - : ur i. ,-,iti, iii.
ni-Dli In T rat itt, m Ttktat laaBI*, HaajO.vlb ??' I' U.
f. ... n tn. Mit v.ai t.f Baa a.?
II * I in.ra. irm ii.ilii., |. ..: ii.br) rtl ''f*it.v'" -i ' ...
NarUflreedwa. ',?,.,.,. n flafaaj B aal ?? ? aefl p *..
Re a'l%.r aad en.la i. ').* 'ti illy ir* n.% it.d '? ItlenJ
M ITSS | ... - A, i.e, ,i* -,,- ., e.m'l.ll i.a . I. )-...% -..uflilBf
Ai -, I S|l..a v. i. ,,| || j | il.iv.r'1
1 I ? iri.i. I. It.l Irla'.iai 1 . i.l. IMf I' ' ivll.dtlll
.. ai ? .i i iB-ra ?*.?.? *? ?i ? ? h lf < i treb Tlfa Bes.l'l ''?? *?'?'
1 ?.i -j >r ir.) .' r.n Alt.udiT Iprll a. il If u'*l . i n
HcflfllAN? liill.il rn. n? In.liy. \rm.';. rf tflflOB "a' u
lai ' ll U Hnan i|*tl '4 teera
1 . ? .?? v. uke f . e ei. s ,....,, fae , r - *
.! l^lrula Ni IM I a.i 1**... in! ? ?
i i.e ttte ??>? ito aaay aa mb * ".'- ? -
mti. .-. a.tT-4a Bruot'Tti -i. s- ,:, MBi ? MaOBa
' V ia tba Bn rear of hit .,
reli.itei in.! frieudl ..T.)? fia ,y . ?* i.t. *_, ? ili*ud 4M
' .aer. r na Hob's r.e.l.r'rnaB i a.irrii na- Re. . .-.itt...
r. . i in'un md Auiiiy ... "? batutday .11. u-l p n.
6perial Koticro.
1 niiea Wrtte tar Marhlsrrr nad Paehhafl
t IVaK* ..... Miat d )
t~.ftk_.l_ low hy W W. TAt'l.MAM.Hti T. XViUlaain.8 ?
Illr. Dllleubark
- riii.iriii.AR ninr.A>f: oy thk thA'jat.
' r' 'A' ?"*. r*' - ki thntt aai M BBMMjM I l beaBI f
.'"".'tT.n.'ia?aa.. .. | .,,l,.._-, fl
"-.).'. ....,..rn'....1|btiTr.rior Iflflfl** ? ? ?0i#l
' lo I flt'r 'jl ?f t. inli,!,;!., ,i, ,:i it fl.anii._i al"*r ?*??.
hj?. daflaadbaj aa tii ? forni *i.i lutmiiiy ?' tk* i?tUaioiiti.jfl. u ,
i cbruoir itale n. , irtinmii..on ippnti tn irr*fn!ir, nr-iuiieritiad
plt.-he.1110rrht.M7 . \r-.'? .mil thr f*i:t*r ml fti,n> it-'rj tli_
ritv-a' o!or n \?n .pproi-i. Iti. itf tnif*r??cr. ln lonin viuditioti.
ll.e tbroat Im 1 .Jrt m. fllnnjr apprariii.:?, i_ otbori lt 11 ptle. te
utxci tud arlrtnt'iit. A.fl'n. ar-flrid tli* meainriue litrtii.y ? or
1 *r*d wilbannnlaliona, ?I.T*trd paniti tirylng ta n*e fr*riv,li? h**l
; afflflM to that uf *lir(a*i**d pae. and 0>t inifre.**j*_il/.-.ji)Uiih*J| ?
1 tMaa !<_fl_d i!wJ. md mmtmwm Uiey irr ftlied altb 0-11*1: >rtn *i*l
trr 111 ahlobflBi* ttiey iti lueti' J dr.troyeal by *ll**ali?a, l?*eui?,
111.ill ?tt. ur i.at-etatt.iui npoa 'I'r mrf* r
And a. lha diaa_vtprnr??**ithe o-.*ibr?niakeeoiii*i rifflattr.prti.id,
i li.iuiai.iii.' UM uJXbat of iu* ur tiihe., tui aaaaaafleaaiy *,* _n<>uni
.f ur fcriael mt . fS ? lunfi Thla it .Timif-jii by tbo *V-ntnria -f
tha hrrttl. iin r i:.i.iii_f >p 1 rltflbl ol itiirt. 01 wa ii.-eadli.fl a*_a -n
nea.-e. Thadiiaitrn-it wid ...rliri'lioiy r?aylt. Ara WU furrr^T wit
lariwrd 111 tlir t .i-kei.r.t <e*|.irili'in II ? l.nrtv?d p-i!*-. tlia l..i* "I ip
patitr .v, - 1 | a tun tui.-ii drrt ifl.-tn?nt ?d unireri*! pr.Mtwtlon
. ? rta* - 8B| .? ...--.... 11. Thit ut IM 1 uitiir*! re*?U -.f
'lir diiri**, iu nrdrr .111*|??? ???* J.nt *i iaa- t* fallna. ?. ir. M
bflMJM .-: V" BeflBBfll t.. tollea aal. ?(h_r. Th? iMflflflfl y of thu
'!?? trtdiati"-! trvi th-di.i.tr mi rei .1. to Wl .. b tbry io of.'iB
taadlahaaldaabaah.aeaaaflfeedapi M abieb ae *r* ?* 1
p-.ard abir i-.flerirfl fuin *ny ot t!i* flyu.ploma ? l.tili i*htr*rteti/.? :
ibataflaaaMhaM aaaBBaa tamabmmatg mmaammmi wMa ipr.td
Iut. t?i_r-Ht?ttr. Iv im-, thl'a-irr.lT a domrttre cirrlr <-tu he
baad aaa* afwhaaa i.i.oiiirr. hi?e noi brm nBMlBgtoa <te?t*i ot
.?t. I.flirr fr. it. dratrurti*. riTttr.
I - - ilret. ..it 11 -irtjr luhn.itie-ilo 1 -ndieiooi 'onrie of ttetl
iii.i.t, can it. mo.i in.rtnrt. br oi.i'j irr..'-a.t. bM 1 triaaa ntfleet or
intpr-per flaaflflBMM * BM dt.?ite iit'oi.ol t.i prt.ar*r_, th. luuai
?por.I.1 j b.roaiB .na. lard in it.f.tt! meahii. and l'.nvuiptioti. aBI
|M llltliiliioltlxr rriu, v l.?-r<ir. i-tl.rtll'fl' IHu'.l.
I bl iutrod.liion of 11 r l.arrv -i.? ,ip* ny Proi ( rrrraak hit IBBM
BM h aitbn. lh* p*.t (m yw*. lr r|,,,r iaiy tl.r myiMr* ind lull'
ttt. th. treitmenl of 'hi. import.t.t rliiette By It a? b ra BflflB
?aaaM 11 li;lit Bfl tbr dirk BM8MJH of tbo tliroa- 11..I ...Tit ? ??! lt ?
fl__H btiiut t.i t.ra. ll.rMliiI.iiitMl.il Hftrtin *l tlll BflMl BbBfld*
alidl.ljl'ant pari. aui tl-'ii wo tro tble laialrtoriiorlt t'.-a f Bflfl
u-tef af th.r d..?air. athrl .rr i" hailir ir?t!t ol ..l.-ontto... i.iT'l
noi.. .r uio.b..! a'of'h.. witii u miioh canUiiity ?? if it ??i !? I
>,,M-it. ..it' 1 . Ma "f ll." body.
Of tli tl ? ntiiaeroui (MiediM IbK l-ia-efrm. ' 111 ? "> tint.- Wai. 111
irT-it-1'.a.d 1 >r tbe r-l.rf md r-.re of Ib.i* dii?*t.i. noai- bat prrl.i|-a
o. joT.d.nih impeerodeuiod pip-.lirlty BB "NlTBAT* or Siirflfl
Tln. ln. BBBBB. I"'" ?pplt.'l by metna tA* 1 aa hi'aloti- iri4 flfleafll
ln tliiimu.ti.r tlir ttirut bn tr-iven'ly be*v rt .to-i.-.i t? unuy
11 oun,. taaaahar, *?d n,. bM a?.?r 1 a b_mi ??? ? aai Bmb tha 9m,
Hueh ???? .1 uur tirnr tl.- miTrrtt! itr. Ihrtl ntr,, plirii.m. _r > m0
i.ut tlie r.try aa.iriiirl anl, ? ' alu!i>M)ia Uil i|vn<? ml M
aa ,. I i, ao n liprrl to bo I.r nd a.tl.oul l.n an "l I. to ? w in" ? ,
i- ?! .. iiv... tn|. H-itil 111 I nwl.-l trt.. \r
Tl i. lr- BBBBaM ' v. > rra u.t, l.t. m.i ron IbaflMBSMflBSaflM
Uaa* af a* *aBb_Bafl_ thuaatam tm *'-,* tae?|yeBedi_eebflfl*oflJ
thr |.r..lr.,iot_ 'llf S itral* ?f Mii?ei .1. aom. .imi *l tilartaliio i.
. iixi.porta.it irni.dy. inunrttil U'rn.pt tn ditint*. but
, , . .,.,, , b i.." i -ri... ?' BaaMdMaaabraaraheaaaM*
ai.d .ii..vl.l 1^ di.ri.inirn.i.-ri I.y ri.ry aol! ml.riii-d to-l ?.l?lli*?nl
pIlTlii Itn Waatr.a, trnpr* y trlir! S1IT Iiit. broa-l-??a^ fr >m
Iti ippllrit: .1. tb. Pi. lt r... al ...rlMartly ha lUo ..Ir.i wttli falli.it.
. 1 1,... . in ?? . vit -. MaaaM of BM U ??*?, wboaaeaB n haa -1
ii'. I I.r ay . .m. 4-i.l.U l.ti^l. of ti_..?. n i,a? i it. d..ai.wir-l l*n
deor) bron 'mt.i... .I'.'.li-tn ?, i.ul IvinchMBl lebBB. BBBM M
y-ultWoi-a- .1.. l. .*.?' ippiicitlaua ll li **iy lo b? *e*a tbal
. baflbBBBfl.HU '? BaaaM M rr.ehed .u Ibll aatoaor Nor
yn i-r .koi. t.i.. i.tii.t-'i iii".?al. Ha- ."mi. 1
Veiri ai ptli.nt b.-tTitln,, flad pHCtAC.i .?,,.- .. 1 r 1 .-J... dr^trl
n.i. 1 oi aBflWaa hB| I UUt dM aaaaatMa i.ai aa b_i i-i- of Baa
aaaa'?? ?.- adadataMaaaa ?f raaadM by Mb?ataa Hr ibi. ....
pn mi ii-tui.ii.i aaaaaaa m aat* m ihn.it ud...,!?. ua <??* ..
lir. aaMM Bftb*b**a*bM tobrt i.d tho r-m-l-O i'r aaM in tbe
luafl. ru h. .rtrd i.t-oi, 11 I t'l Ibi diieatad tuntou* i,rf..r. v.
br..t|UI. vl iti ?? 1 tarr ? - ..I'hinfl. Iin! -u iapi'.*. efli. "iufl
itiij rl.a1.4r <.r t. '101. d."?i ? loi" ptodi.r. ! ipoB tl.r pa.t. aod
tl,?.tT-Ji.,. .1 thr .iihipp. iwollaliK. na|f?''iy oc:m^ao.| i.t the
11 ln.* of imiiiiiii Imti -.ptalbr ii.....' 1.
II. Il.ilr.l.ii . Nrt \v utk ?o ( oan 11.pH.t1 *n ori nij l.n on' t
a tu ..: IflflflM '. >' n IM -.aalT
ll.. lillleu'.a. I will Ik. Ifl *? I...MUI lt I?- > 1. B HB ? ? tttk, H*t
I on 011 Ti.nr..Ita ?: ratl *irk
(kalern.
BOW r. Itl xi Nt an attai k
I .'-piotii, . _ ll.o I li.'tri. II b.bWH'1'ltlaai't a-il lu.l
t l .a t . - i"|t 1 n.i itiapptoavl- *al BBBBBBta at.ok Tiwr.r.1
? |* . .?.r?n?.a tnti.i.ttl ?.ll bfl by -lb?r. >,tB_M IBM 8*t If
ibadtaaaa* pfl***l ? paaaMta?i bBB rt.u Jmn au>. b__a?>11-"."
i?,t ... roflir-.l .newl.n. .. BM ii't'diar* MM Utu bour or "ao
bf roinp-t* ?? pi.??._!>? "I bt i*? MMaflMaa rtlli. H-ta tba ruU
I.r |u-.tlon ...I.l! um Biaiuirnl ba ln)?lil|r.it i--on.pl ind tfh
? ... ii. apflvnoi a-r.drMa .'tl,*boar Hni.lt..
..... 4,n. iy pt**B* hy|i*..li oBierTii.cr ia f..id, litlttfl ut*
I.. .iii li.J ti/. u a Ur t jt a*. ?f tb. pt-pt' prti.t.tiT-ii l. p.*(e^l
Ira* ty.t*n aad ni.T-tit ?'? il'i k
mtiriiiii N MBWItlN fOBBBI sri.i.ii
Maebaflaaiaflaeadbya iMataaBB o< taflM a |aa_BMafl atia MM
i,*rtaa eiprr.... I . ...rtl Un. waol
A rAMU.V ot I'lM Kl.T I A.ai I. put.d*d aill. Ihr*r tltla "Bi
- -.- fl.-.;. * .tt.. i ainflir drop et lao n,i?rnloa, and tii|ht lo
fortlfy or prolrcl "?- ??.t*ni ifiii.tt tl,. Il.oatr uio)|,*r for tb*
ji.nto. at. 1,-1, pt" rd?. Ma a88a*a,aad*MM a **? '?? aha bday
?.._-_,_ aaafla ""' 9 - ahoii ?? a*eo?.p*t...d by ? liitlt 9 -ik of dl
tat -..a (ttlM lh? bi.t.ry anl itb.ptaa* ?f ib* Um*** d r? lioui for
l.ilnf tt.d (li. M8 and 1 hafMM Btinlflriiirnt M Ow- lu rl"-* ot Ibi
f. ly 4r.?|..|*rd d.trta* tl.e a?bol? ni lauflvlfl* ?" direct tud tiuipir .
that inTprt.o', ..' n- liiu-y MMBflBBMI BBB rfli flMBf idutiac ir
liMBI.
XhtaFBOr Itl 4t i .1 .. I_STWRT I mi ir.MK.ST **?
lr.r,. iiv .. i n| II -n.tapitkt iti rrery InTiiilt, ul 1 '...Uri m. ?
IBS, aad ha* baaa ah* aaaal af aMtaaaaaalahl aaflflM rfbaaaaa
I. .11, I i.il..->-.? Hr.i.lr. llion. ..al rlrrt uf lur altuilii'-r Ihal a
ftuil J ol mal.t.dilt Iiii BJ 't*lli 'I.r -tt .I __BM ?! l'l-... i
, -,.? , . | i mt. | of tbi dia.it- u woi'L tl.a- ii i pr,
lll' a HMM IbB "Hl ll.T., Tr |
aa aa___?f taflaflai fla*B Mflaaa ataWa k* MaaM -
BeraeBMJtyk' I ? " ?'< ?tl->: ""I-!''? ?"l ?"''"??'?"l l'T
Uil. utrtl.nd ail BU " MM 'I. BM kr laal
lan *t
I itr, .'tl.i ? ! . i . inl BflM ti la bJBm MB
rVMteaaei I "? ? aM baai f-r 'rt?.irti.j ai
M.n. r n.M._ '?'"'? r. fll Spr-'-la*..u.. . 1 '"
1 !,_. u,..l; BM 4, '4r t.r tat t- .'- ' i i.'i . wt! l-llt by
? mi. iu ui> .d:.BBBM' M -li" ' ! '!'? P'."-'
a i .* .. -*
iii MfiiiDN- i'.i4iH)r.triir.'iiy.i'ii'iNK( o
:. i n.i liaMaay M-a IW. '
".Oll'-e. A'' l'T".l t'lM'.i IT!' '? Tit I'Sl.lN t i .'.
li* ll. . va|4i; i i a r-t . u u.^i- ..* *l Ibl* ( wa tlttm* a.H l"?
h. I.l Hr.liintrr. *.|..?r |ir...la??. ttvl I'wn.i, ti.lrd .1 . ou
MtlMUl : '? j MM. a,-.. . :mr .. I .? .
U44K*. av iiHi-aS.lN. i ii.iiuiin.
Hl-lHTir "itliT I .. ?..,?.
( HU I HALL. t
Noll. e la Ibe Tm4r.
j .. , ., ?.. | : |.|-i II - lt tltiilll t HKMKHV o. ( IIUI.HIA
PBBVEBTIVB |Ma *ry*aaa*aal f*mt -? I i? Ibe bMbbm
ffilit I8I'.I .4.. l.a. lir. i .r al a BBSBflMMMd Tt.rrri 1- U '-I'-Utr.
ttironfllllt fl-lia.v prr[_lll_U_ t.r | .1 V !!?.!. . t.r Illllir ol
- ?alll.i-ar- BUBBHKi KHMKI'V . , l IIOI.I II 4 I'H
VBBTfVB atidm-i.:. i 'td ...lr'. hr J tl.K.MKNI ItlSlllnN
I i.r.u.t .n.l liio.-flifll I! ? .J..IT. -..run 1'wtalT irt ?'
Waii-be* aad Jeiaelry
II 1 A I. I. I) T. .- (' l( ! l'l ! tl .N -
I K MABB
i-.i; 4\ r.Hi' v- cn: _KBTfl.
t*AN- CUMB-, ul'lvilA tiLAS-*!'* ?
p(, ^-.^y OK) t AI.I.KN.
?t. 1)5 HiiI.it ont d. al b*|*a i uul ll _
i.i.ni. liur l.lie.
INral'lt I..I.N-.1 t.'l IHr.VT-l
I.Nlt Kl' l.-l H BKNT8 l.l4-)-< AND (iti',!' 44II.L Ol'
ui ial -
v> nn ii it in" 11.1111"". POLinr.l pfhm'l'Bl d
IN--I Kl. :.N llli: BK8T mMiN'ls Ai 1'IIK LOWBBT
BATE8
TBHPLB s. iiiitui.KV.
....r.i laaaraarB Ai*m. t*.. je w.'iii.
II. fn vt p. rn.i.-i-t. I-- lii.d Ho.Jiry. r?j . M.nrt H-iinti
f?trt M..-r. It.ir. rkl'i Mnir. P!i .... Dod|*h Vo.
II. . ln '* Kn. bi n Hnngri.
1 ln bnl irtbl* ii. .a' I .< up ai..l aarru "'.I b>
JANKfl, VillVI.KB. MRri.ANH k n,
rar. tt Bndr 1 *atr* tnd Klin i'a .
A. A. Kmrirr'i I- rea.-b ( ..or?e aa )"t kr i-.inrd m.MON i
Hti I.VKMINU *|r - ti ? i . - ? a. N-v H I nitrritty pl*.*ar. rl... ,
Initrv. ')".._ I
Ilr. I'harlr* K. Braadbent.
FflflflflMI li.au .' I" a ha. fli..n .v . arlrl.tlcn to tlir tntdlc*
i..ti..rnt ? i i. na in in. i. md ii BMaaaaa M th. IMflat. i n|? mt
I It.-rli lilfl t.i l. r Imt BBfla*. 4-rrtit. ? It.tr.e4... .11.1 In.'lt'
tv'. Iit tlil li I.r B***l >*la vt.i ? I " 'I | ? '' 'IHII
lir P ti iv . I" det?. t .i.y dtaaaBB ii. |flM l.ui.fl* it flflMl iii *
U ' nieiit I'T fflllvllil'l"!
I aa ..la ? al !*? ' I' P - w. k ai I'Obfl Uil * i .11 an I i I '..l l-.tll..
lt liii.rTrr i.'.lia. ...,a , I l.?? .1 oinj tb* BIBBT TBB HAYB OK .
Y.\ y PY 4IHNIII OMLV ii He t:* Hi.iida.IT, Nta? Vflrb. _
I'oai-lim >? Netlr-e. fbeMMtaBB) Ornl Brl'.ln ml thr ' -.
? um' i.t -....tnln. r'i v i.d Itrrm.i prr ititBirr t41r.Rn A fa* la*
... . tiiUBern.l-.wi, prr it.aii.v (ITV OF BOflTOH, .-u 8AT
! I.i'.. at aa. ' >? II -I a "?) . ll ).' " a u. ?>.,! .' ".'..
? i ?-*.?.,tt... ... .'v, ... BmMbm A aad w. ? ti, fuiniii cMB
: *i Sutiuui K uid Y. ' j", 8taUea u I H
?, .mtou. ,Ad) *? Kil.l.Y.P. M_
MaaaMa af all Kind*, iUf t.h aad laaa) aa for .iieothint
.1 . . .1. ..* t-iiln IL iirli. II I.inrii. . llflabl* loi llrlrl.. l.a vdrle* tnd
p. intt fatnii.a. Ala Ib* ? rbritad I ?...n 4\ i.l..ti| 41. hint n.l
Wtmpm i wAau b v* h* ?" < ? rtlaoit*-. H. Y.
Vmr f*_e-4 baal*aaM _aa* Baai R) IIPBBCB on * i?;\.'* \?t <
'li -I TTr.au' ... ..I' tl.lt. ? Ol *I'e?llta *l. *r|r.ll*lll. I'ilUb!* f*l .
. . t-ti:' !? '.rp-wi !t ii out .flhr moil dt iflh'l v inl tlllhy |
..fiom in tl.t. .ty. r.noi ?dnirii.jt. p ir.-ti. r?n lru*n r_1lrilin (
b. i.ldr.lanifl t llB* to Y. I) . B'-fl N< 178 .iili.n* ctti.e foM?*ilon
. an. rn ? u.-atli er'?'. .n.rillil. _ j
-r. urr >..urt. f i_'U>il >' by pf<-:.it r| Dr C< T OOLLI
44 "_B ?* i'i n.t ... ...pl i... iu.I pi"!" moimot Ifl??*ll*l. ?
? r ? d of i I'hy.l ... wit* 'br ii,-it iitrf/tita K.uitd ...
Pi ... n, elatli. fll. I. :?*??? ? MB
ifiBr. BATIONAL MABCfACTTBIBO BBB Pl'BLISHINO
IOMPAB1 No. i*i 44 ,.,?.? ,t._I
I i?"bea-Wrla?er? of ill i n!i r*palr*d <?* lh* Ht.ll.iY
WA-I.tRo ABD18BIB0IB0 MAI HIHT (o^PANT, N,i*l|
Bio_l-*y. Ha- York ____._
Hlii'a llair O.e. v .. ii. . )" ? Ma8aaiflaa*?B|aaM !
rai. t.at-il.ii) flr.nui*. brtt ttWtmt hl aa* ?'rf't Bv tiflJwbo*.
?4v-4"?ti' r?t?nt?? l
The Komanee.Meadlaa World.
ibermtd with tl ? Dp-tiUM ' btptera nt th* e*w *f.%rT
nn. i.iuii r OF i__ vi;;
THE DIAMOND AND THB SN'O-VnitOP.
HT
PlERi i licivs. E8Q ,
A.u>f ,.f " IflhMja,' I m Tu <?? I tfa Beatal TUwm,"
"huruJl* LearsMaNM' Ifa Plsara * tu
Pwafl," " t i.t Li-iai.' fa., I .
rVWAITH WIIH IMI'AITI N( Ii.
tnd tii* a?x- . -?' BBM-patMM o' o, jay ii.?a.,
I RB OONTINfJATIOM
I.T THB
sindav bfEBOUBY
a
TOMORBOW, APRIL -V
Baeflfli e ii BfasM hi. th.- b'lt MBflBaflB sf My ?*?'?' s "7
. > >h MflBflfell provjke.l puoli- turioti'y, or tiketi a el- baM f Ib*
.ajlii i'ui'i ia Iba tl.r.i.apt.,r. of tb.a SVji..I,-iT ., I* iiiii-i. >,
riihiihadii. ti.eHi M.iv HBBrrBTsrBelUtaB tfa
IX ITt.\ THOUBABBB
|-r. i-erl in i..t-tfi'lo.. ot aui atriuidinirv de.-nmd te'! nr thur >' k*
r i - ? r.-v- k'stkalaa* l**aj ae4Ma| "' Ihs ordeB wbicl
baaa- liren pmrnn u. durin,- ttta part week from tli prtt of tb* rona
try ln oiJ.-i tin ih* le*rr i-oiiirnro th. BANJ'K I <tt BOHANCE
i .ay ?o- h- I ? .tii-iii.'ej ll.. nr.t r nn,. n i.' b. .- t d ifiii. in T'>
llolKi'SS - -.. BOAT ITKItCt IIV in th* foru. o( a r',.-_- *? I
rr.pln ? lyu-.paia ol8.it p..T>>oii ?: Xl-atttry p ibuitedoii -n.diT I u
Ibiabaistl wlll aa f..i. i.i per!*-'. *M*Biafl nn aabU oi BtataB
Bscbfl BBM lh* yit .adeianpt.l uiyatrri,-? ??' ti.* i iiii-it-.
i'Hl. I'ol'ilTH AJs'D FIFTH CHAPTERS
wiltfulloartbr ,vbr:,l|*?enl alfba hr.'. .-r.y.A md rh-rd tn tl at lo
?Mrrsw'iiaMS flb. WBDBTHBBCl-1 wii:. ta *8n... roi.ti.n
r.TB i ii.arr waa o: IMa
MO*st (AITIVATINO BTORY.
Ou*..' ti..- ..... rei.ar.lhle fawil of 'Tl:* l.ifh'. ol Lit-, ?-.
Tn* l.i.n ond sa.!-lu -tn i-Irup ' ii tha itrllirf . ...tretti of .1 ar
i.trr wl ich I- ,at***iita. t *?ry IMMMmI that **ur*t i'i tht ' a-nnr*
-raiitr.il iil.torr" lerma lo bat* iii ofapnalir aad ill from l.ifl Bata
l?.r.?a I . tu* i-oitai* da.'i.e. Irom hantbty peei lo h.toibl* tro-.fii. are
aksMfalarlrh? Btfla8 .iiar. a IBtaaB perr*pti.i. aflt-W iradiru
irBta ? I ii.,: aatara _.i-J, ba.l au.l .adiit.-r.i.t wkaeb i-rini-r tu*
bl|biil iiiiIiii la Bi aaaaal It u i ut (oo ... _k M -BthMfafa*
bi*.ih*J aie MmII ut iite mti iii. crral.oaa. >mi mad* tli?_i to tba
ie,iie; ttmlUlnaatattnbak_amaatt4 tnu lha ...--aiory. Tk. fc.nl
I i.l, |t.ui iil...ae u.turiliy proud .piri; ia li.wrl down wl . ib
ilue.l by . .Iread ..' i p*n.ltn< etili M whi.-ti M 8-M it luri.i*h*d tn
tbe mrner I'litptrri a.-d *he h.ld and uiin-np-iloraa Xount fae-nll* of
llrdbitrk. wl,-i:ip|.rnri.ohnld thr Tilr of tbe fc.irl anl bi. firailr in
l.i. biad-. an I miae. au iBi.ilrut "t* ul bia p*wei, are adii.iril.-T por
nv.,[ I', | Bafly ba*
two Hiiiiois,
i.oi.i iiiiiii ifa Ba-Ti ara mfl hi. 8i*odEUB st.Cioia.th*
) trl'aS- r -.ttt ?..! 1 i. .lirl..-.!t t* lar wlie.h^r .1. BM. Mah
..)..l*<l v ..ii... S >.i-,..in .,r ibe tbeeahtlal iad raieaal 8*s retan at tb*
Bierel HiHIlag ihatait I (>.'.* ol ihe ixu.i -ttraordh.arj Taatiie*
-.[ ru* Kuiiiaiice i. tbat'it baa
TIIKlili IIKItOINKS.
MM o! v?li . -. i i.i atuiidel lim SaTXUI.r *> i.ii'l' H ai.'-r t.i I ?" I
) i.i..I. pt* ul. f *-w?r.l ii. I y*' teiulei I.ibt ..t.-arriara Aarow
I.BKTIL--, lliiblll.ll.l. v nu ?i,.t viii.lul.Te tud taveat 1 liiori. .X-i.
u.riv tbeflaawdrep af tba ' ?."._?- .i i ia n k* . i ? otbrra.Bil
poaaib'e ... reerrive, rJi-' tbe) *t? a. im. wamea Tb* tr. ,i I -.
nr ii dii.lr. di.taii. and om ul tii* k*?i. ei,,-uin.rr ul tl.eir wi-i
, ai aad roi ie:, el. <:..w .on.* ..f tfa rn..?t ii.lklaaatu
ti.i. H..I. .i i'iiw . ?o-a. a.i.1 a-lT*nl...ea l.i'! ?? .l.ny a - I ?- a
Cfllflfll* rr. i.-i I.I tteweed n bn kli Si.undiep," ?.l
a*-ti .. ? .re<| i ., n-r tl ii'i r | ,, ? ...- I - t1 ? i I. . i.u u ad>
'-i . |.an?...i ot l-eai.tT i'i.l laiiurrtif* ttia. a k.ot n ixh' h. proueto
ttt I Nktillr or Ka'i.Hawa. tl.r ertl c.".i?. it w ., l iwaaeftM
II ..... .- bat ,i.:,. li ti.e hssa Masl al a ??? ..l . I rooi ??
, : .- ,- i. . .r l autaaaabaa bBami l.i.l.-.l lebefana .*
u.ur.. a?. .'i.p ..i.i ... 11..I t.ie up-1 . l.ira.r.'Ui i.aiute ol I.
WSed, ia lllie.i t-ilnbl'rd II. Il.e pr-'.-e*. u''be t ..*
Th* i.B.leri.... .-i ti i- atetri. iflailrahli ?ak tkt lakarflhi*- ifa
artei. ii ..iiiirl iu it tr- depi.-.e.l witb inrtnite ti|." I'i*-- * ) t?u .?
, ,,| i'It ll li-'ll e 1B -oaiei-T .ud traae'lT.III tb* l-illi.-ll xrid tLt liulxu.:
. Uale. bt t at ? i iba aakrma ebinB tt tfa aaatl ett a ?
li. bl* Hii,.<ie. Kll! Ihr duli. > ... ilarmi fl Ball.?tB8fl fl.B* tt _aeti
BMaraedi U miert tle r.:..i.-iuu?, pwibM onr. i.i?ni' ??: Bsd
. , . ,,'ei ii.e L.ii.i Aaabarly o * komet tttattn, hl
Ihe ,-i ar..r..p ... 'I.e t..t '-a' .rtI. tl. a.i .
Maa. I I)"". ,Si. .ei i. tue firru ?>... md aiu.ple 11..1 d-d ?i!e ,?f th>
t re.le . .!?! I.lli V-r M ....... 11". I.e . * .e |. , ? i-lierl pBtUMflflB. BU
um i ,!.? ui r* ef like lh* IfufB* B a yaeanaaht ataMB Taoyj .
.r,i, ihemitli'i in tl.e .,. i.- ... i.e ii?rj. ai.-l tto a'-.ry is80 lAioa ?
I- -iv -r fa,'?r. ,.r rta.a 1 irrr ia not ? tnu* ofafltot ? BflB
br.' iti* liat
ff. all Ui* pri'.l ...-Hon. *! I ! fc.Ki fc I i,.t\ ' Tl* 1,'tht -rl.oe*. or
'ib* l>i? ,?>ii,l md Ib* .-tiota.lf.p ' pnatol. ba u.e oi..at.e"l".lar
ll m.y I.e Ml.lv .aui lia.' .11 If-H i ni.-.11 . uiilOuoa tuaaaat il.ieu.ua
Ul-'I Tlie uii.l.-rT tll.kru. a. tli* t*le pr.u-eed. an 1 uo* aioit Ita
.oluliuu l.'.f.t. up-'u lll.l I- - tl I 'br ...?? Iili. 'll* rea l.-r _ ,T- tlie
a ah" .1 llll : .' ?t t" I."*- t-'.-- C )H.|..: atUM . tle I ? eiiJ lia a. o.-aer
i ,n.-.uf ul . ba-ia. ... fioui th>- wlnii ol a.lieniit* at.d a i.ayiuitl. of
, .1 ? ? il a?o.,'.| .eeu,. bv lia lllea wtl* ":? aaa...
air-,,'il,r a.in*.. * ritiufial m.l -BMBMtflBf Matata-kM it ?' la.t
*T_4ted.
Ii i. "i.iiv ul iBTeuti.-n I'IBBCI ) ___!> Ina uo rital aiaout !.vin|
n iv.iiia lln Barfa *r- IBseaat) anaaaltaaafc laB h a.a> IB inaai
powerfm iiiiai.Mit ofl uu ii, nitur. tim lu loTe. ',. deal. Psaflb vfa
htT* I t.v.te !' i Ibr I": !' ? ? I.p f.np ?' ) la '?'' IilI KiB. tbal -llipuael
lln mlal li .lir*. *rr rl-hrr* *- aflrMr* tlat Ifava
imt*M bM ih.tu.i BO** Msmim t__n_m_mta. Ob taasta M* Ti.
..ua I ia , flfl ll... and xrtl*M illlaa.- uili.leMvl.il yn-tr oto I ..ppi*.
..,;_.?< i l.'ei. I ii iii.uei.Teriui dowtcct. l.l. in - -1 fiantei
I... p..ai,iaalr in.pail. ii .ei .!_-. bbBMflB faflMB B8
M.l, ins l im l WITH LIFE.
H- ..ro. I ??'?, aBBflM an-. .il... 'li* d.rkeit ;i-1;-. ""?a
aud hitbral tttrib'i.e* ..! biuei t>, ind yet iie nav-r VflflflNOJI
p.i.*lt.iiilit*a
Ine l..f ' 'I I t* ji.Tke lliariiiandanil tl.- Baaw-Prap,* MlBI
mltrliala .... '"ii.ei .i-ie, -ite* laru* I il .. . I' I ip.tTi a
il*?|-..-H.-'.i.' nito . ie ii.uiiie. i..,1 impul*e- Vhbh |*Tefa I.a
,,_.' ?? m.i, .' .T-r. ptktat .Ul- lr -t -v-erv |?..llu.l. II, re. tl.au
My ?( bto ...iniei wartt II 1. B.t.l.1 a... di.aiatic. .ul Ifl* *0*B B
i.r ? I-.- ? 1.1 ..'? Ifa '...t .' ... " '" ! '""l" aaaa . ?>' tl.- hlflbaB _.??
IflM "( ? i" T.I It d'ller. beT..T*r ui 011* r. ap? . " .
mmmmbIm "1...nr. 1 m tfa MaaaaB af Ito iraal?a aad BtaB aa
...rli.i.l p .? I. llil.ir .p'r I ?u.l ai.f'e.l ,. naaBMBtl d... t'.d nu .-.ae
i ?ai . ei aa, aain.* ib 11.* Uibt .1 I.ot. tlir aaa k "i ev*ut. 1.
i.p.,1 ai.. iu 'i.u.n.l . rr*ry .t*|. wi..-u*w aiitT*. i. il?vel
.,p?j Tiir uii*B artn fakt bm IfafaaaBBMsaaM aymp*tiiy ?t
tb* re.Jrt lil ke,,l perp-.ii.ii ?; fi. thr i*. 1.1'
It haa baaa aa.J el Bh SS t't-r -rutt tuit b.a haroinet are a falqrS*.
r.n.e k.xi . .? ..I. -.-a ?? 1 r.. ..-. tb* altorBad, .?!.-. ata
p,e*M Baaeaaa.atoaoflaeaad ia ito \\oavt-'. a- ItofflftetMa
w iiuxiikiBd I...I tu I IT* dr*c i.CtaJ ill th* !__r> :??* I i-i I a* .T
tnani
THB siS'l'W .?:r.Rfi nv ..- n>MOBBO~ at. ..- -
? .1 I I Ut I . wi, an-BMBSSd IM ueta .1 ,.y ,n lh* aM* tt Baa
,*.;.! ..t md ... tb-te-li. dia n.a PleatOpOtta aar tlat n.'wit!
it.uil.nt Il.e ri.fi prrp.ri'iuu. nii.i* M Uggky t arr- % uu-iaa^-d d*
u.iuO. BvUlba <iaa, ? .
(II \!<1> AOXlSr-sl DMI'l'OISiMIi.NT
by pro. uni'l rupia. 1. tul) lt potaiiu.- Ifl Mm 4*y
Tlie pr*a?Bt . r .it.oi.
i.ii.sius.i hunoay siixx !si'.\rr:it
nf Atiiiii. ? la i...w firar'T roua Tiaa. iiaaaTii Taa* tbit or all
iti BflVaat <or*8r,.SaRlM |"... .I.u-I ... S'? V..r* and BTBBT
? a.a ai.oa T . rai .si aaaa or iti BBflfll au BMflBMIM IBfl I aa
1 at i-i a. fl BflflM _
ll.iUjnl.i- lli I hlo-t. 4.Iiim. ItC.
|... sj 18 TVktt AMl.llll AS 141(11 Cl T AM. liN.iltASED
01.ab. MoooLBTfl '-'cnaHPaaaoa aamaa,M_oc_a,
1 l)|i AMTEBB IT HN'.KIl HDSVL-, XVITH iMTIAI. l'>
..lil)) II P<e per Mt.
MB001*8 "AM) rOBHCB CB0U TtA sr.T.-, 4* PUtGSI
fll.. I... ,*l
lOu 8AMC1 Htfc'.M H 4 111NA T).\ ^KTrt, 44 PltiKS. ?M to
*.?: i?-r I*.
Ml BCCOOATCO t.lNNKH flETB, ON EXTIIA QIAI.ITT
riHB PABMIAN uKXNIlr: IM PIBCOa, *l-'-x prr M
l.l. XVHIT) . IVfc I'AIUSIAN ilBAMT). BUODBI 88-8 iw
I'IK. )Ifl a ri ;_.. aa:
HOOOKBB xs 111TK rBKirctI CBIBA 8B88BBT PL8TB8
ei per Iaaa
iiAixsiiiii PBBBCH (III.sa BIBBBB BBB4 BMOBB
SKI.KCHON 141 rUtOOB, |8|MikI.
ill '.M.ii IK- -l...rK I'i. SlriU XX'AR.i fa 8TH008I
ati: prii ) -
PBBBOBfl )i liNisiiiN.i KlTIlUt ron i I r V OBCOOVXBI
VtM xxiLh i'i' v. 1 i.l 10 EKAMIBE I'HLSK .....jl).-.
I. V. HAlClllXVol T f, t.
.N.a 4S?a,
-??.. r\f -,%- r
4S?a, 490 id ittt l'R.'AL.ss aV.
4 ..R.tPR ftV hTtiXOXIV at
I ..riiiimi l.'"..i.i?.il.
^r-T_?
NKSX gfOBB * f-ra\
NKXV sTVLhs
NfPLtl PBKtd.
Mlil.Ks,s Fl llMil.'illi
AND
i-|'II()I,sti:kx' xx HBBOO M B
1. . a H K.T i? ???' ro T*B
Nfiv xsiiiiK MAitKi.i; BUH-OIBO.
No. *???> Hboidwxt bbtwiit K-.obtb ano i.bbat Iotbi m.
Ibri* ?iteii.iTr XV iflBflBflB illuru .uini* :*? iiui--* lor lh* diipity of
Ull iBIIUeliae 11. a ?? " rn ,- e.- |fi> T tl l*ty Of fc'ltlllOllab *
IflB, Mrd. M *? ! HOB Pl KMTi IB, wl.i,-ti trl!! b* tol.i i' I'upulir
" ??
I* iu ?-. 11 ir- '-? 14 1 B bt If.-rat 11..I iiiiida.iruett u. 1
mil... .r.iii'iv No 000 BBOAOtVAT.
iSi.tei-- limpriii.-il I'oi ihIiI.-Cli, nlar ->ni? Hill, witb
MM s pi, 1 . \|- -1 T \\; i.i.i SS liJlKS ?!. .1 p>-( md
.'.*. .... 1. rl - wfi '.al..| ?-T u| ...nl "nt aarluj
1 ..* . ?.? re l*t ut.i.a Iraftl iaBaatly aa-laaarrtafliy aB Mvafl|h
11 ' r ?!? v. B ? .l>!|'. lu' ' I t)f tl.e hlild
Ths w:ld I'liiiiena*'! ,0 p 01! ?* .. r.|.a- Tue p.l.nir* iXtr
ln.. iaai, i.-.xer 8 ".""'.'' 'hr 1111 I OM he ui.ilr t I r... , fl
le, le.l i?.l,rl (...?.. e.l 11 .' , ll ,ar 1. l.l ' %T? v, ..i.le ' iTe lio.irt.
A..-I Ib . a bt im flSMsatta It to li a capachy. XS _.t ilni uiterril
(r wl .? ??:??', ?'. a . ? ? ' H;ei, tu lli.
Pllliplilra ' I ....
A.ldr... SS ivr.'.l- i '?? Me MBreedwtr S? \ ork_
Ifafl Kliinrre1 ! '
Tl ? MMBfltafl ". 'hr lil.!*. *U?i . .' o iv*.l |ru*n.iy il lllT.ttd tO uul
rl . ul.ir .Ii 1 ??'
. H iNltKI, l.Rs HRi, K) r. -c
..i rrtry .'.) r ii.J pitfen i |r ? n< mauy .? 1.IA1I t.-a.ana *u:ii* *
uew Aid HEB k PAMl OAiT
H
laaae -o.iib'* -?o? A la.,
MIN! )'A< Tl KrH- IHniBTEBI
aai.
COMMiflAION XlKHiHANTM,
No .04 RroadwtT. >*w Vort.
Nu. . ' ... r: a ...
.Mm.- i?.er ):, |iiul
I'MBMBI.I.AH PXI! S-i i' < ANO 4 ANKsi
vtaiiiia.ia 4?nifl??y.?n.d-ia... m bui.di i" ? . i tmemtj
mtn baaa aU aluody teabeepU Ibett H.u .ia arr rat i,ed ahit tfa
?aat .'l-i.|i|r Hoi dt n.d a u ip n I i itib-itei ire re.l, ,. - > .??.
at lh. OOar. . f thr . tiupiiiy. Nu. .4 XS , | ... Nt?Xorl.ity Pn
-lei tt ; ptaaM ?i i'ly betveea tl ? B tssl II an-t 1 ?
Mller the XValer.
'1 l. Aii.n. ' i... tra ... irtk bbi i da I, iili.
' Mm n.id* fa mi'.-iriii.t i" l.oii.I.ik I.i r.ri> rlctlBi ?t'ril, .Tad
ri. aaal ? ital] tu ihe mBmsm toparBMa uf th* Thnu*t. M whicb
r't.i B wu ?? ip|. '*i' It ? li|ilit?t- xi
. h* 0 ap ri|i.. ) .! i.iii, f?. turr.l bt Airmd-r MrlsMbt k
Va Ni. IWeMKsar bibi Biaadaij.'li tha klnl r* r-***~
>? .%i,: h 1 altadi'dlaB*a ra**MMfart le Ito CralM Botid I cob
. dr. lut ll.ia.ia lauufrje, atliii-l, -.-Bllltille. I.e nVitnu ll.r.i iii
? aa M eassfaa ir-i.-l* Ml tbe raartK"* Tue initr aie. ? i. .-,uil*
.- r.i. *, .rd uu t rev('i.iat-. he i,i.r,.l . . ,-aiium i% ? u.?r* Ita
BBMa ItMIMx - HILT4.N, M P . I brui.it.
"Mav Tuit tatfl a l --
(?li or tr.id ttr , i- -,,.?. McKENZIE k Ce , No. J3 XVnt
PaalB-at_
Uafleea Kle.aleit tl\rm Hauflr*.
Tli* bnt Iiu i- .B BM A .' .
RiraieaatTOBi ).ni". t;ai ito Kaa ibbi >totm
li ? KiMillHAT'iIts r.-:pairi:d
Al.KX M LKSI.EV Mtr.. No BOI r-i.tb ivi aud 1,318 Hroad
wu totvaea 'I'lnrtT fliil. .nd Ihuiy uttb-.ti. _
l.ld I'.n ilafle N?w.
w tbont Beerlirlet, Ho. tor cr Meii.-ma. runphel t?...?4 TTM
- lAtaat F B FOOTK. XI lf . _*?. 1.1.8) broadwaf. Nrw V. r* _
Irdl.-.l 1 oiliu.an faB, -4". BCM.IB ____*"_**?__*' ,_
)...tbyn.iil.a -y_nir? po.tpaad CaBBflM TBItj MB Bl, .*
BaB .1- Aain.-., E. B EOofE. M U. tto. 1,1*' B.eadw...
l'on. .Iti.i.ui IVm, 4*i!y. froixi ' i. u. ... ? p. m. larilldi ti t di.
auc* oiit ?-?* .llhr l*4i*'- -_
I aialari aad I ar.ltr Ihe Haplared.-Baal ftM AddieM
.; B. rr)4>TE,M D.Nu II*. Hroad-.y Na*> Ya.k._
Craaa. -'("' ilmaubi'aaiUa pmia'ad atto. i-But*. aad Cara '
a._tf.*7 A4.I.WH*- ft rourt. M. l).rol,l?8i?8|w8y Bs- '
Tak,
u. u. u.
iilL BCBDCCAL BAL4MOB 8HKKT.
00_t 'i|r'r*"H_
I ? iBflflMMM by
F.VC'T-S ANI> FIOTTRI -t
KfAD ANIl MBM-B
Tv -r ? irttaa -tt>.r-i.: p,._., a*WiIflflMl ai'l. 'I.? 'rntart' Bf lb
MM -an whi ' ''-e nck tr|ait,. aud barr a fltflM U BBflflOt, *c<:?tBB?
iaf .rr.t'.ion
l,v? v,ra" |> .-. tury |r?,r .? krauw ahtt rordi lur* aill 0*?
am!y ir ! flfl** I- y tfl*a*flfl i|.r. ... ? j l m tba ,-oaipUea.
? Ita' a. ... '.- '.1 - _ir_.ii... it a Cotrip *U- ai. I rt I. .1 ii.
By MBBnMttfll tbe m.ri*:i-..r ott of
hadu'ws RClffBDItSf
w|.ti ' c Int.y -flparuil Itia ., r-l to ?aip inn, * ph riiotau, aod pr*
conu^'l.r oi-Ji inei ha ?i*y pre.rnh*, i' wf, bt *r--n tba
BBvwutTBoi mBrncm
mn ?!!. ,! (??l'l.ll."'j.r tbrro .*,!??: ,, i [teptr-1 r*?r tU*
.... u ibaaaa ?? kaduaix h. t.i.' rklikk luiivaAW
BKOI'I.ATINO I'll.l.- tn. RAIIU \Y-_ RKM'VATIN'i ?K
SH.4 F.NT a?hi,h aaaflflflbead wtthtn 'han ntn.dr*lrta|r ailtyt??t
f. t. rtr i-.l -!n un, Ma?*ar Thn Giti b- tr.ii.n*?:tt*-rt br ? faw it
luttraliuni 'Ji--d u:i '*..!. T i Mflta * Itb tka
I.MAI>V Kt.Ll.gl*.
( ,_ Hl-lln ry K Mutun Srm Yj?k Clty ti taiul aiU aatnara
' a itnitiufl uid p'j(?*':-? .to. ouipinied by rold .-hi!i. tnd *i.H--nt pai*
in tha bowrlfl, A pi.T.iviari i. -iio.1. Il? tral'. Ihr p_i, al tw
CIHlLi.HA MORKI'S. K.rit timI. 0*1. ttti ot BBtaMiMIfl* IB
Baata Baflflad fltaB aaM day Bl CbaBaraf tiialuiaat N.w pro*
.rrrptiot. ai Pi'irnt Hii! . rl-rirt, md rtnk.ngfiH Aitbltitaflr
Lh RhAHT KKLIKK i. in?e?ted On* bott... M Bfltfl Ata
.pooiiflrl lo aat.r i. |i??r aud m ippt. i'ioi. atl- lo Ib* lU?mM ttti
dbemm Paw ?amm*-wtaMtagU'm*mpa*i^emi*tt**n.abetAm
-t?-r.n BBflflflMn ?!. toue?itraiflth i. tctott-l Pitiaol p_ti.pi.aa*
frra'.y, iud fillt into * refraai.iti.- . eep Cuir i tnp M ?
BOW HAUME IHK Aal A NT
Pliy.i-lin ? bii:. fll-pra. rtp't'tn M'-rr t..r,.-ll?: Tj.0TI M
l It.ady lt.,;irf (i-uif! ell-.-t... are wtti. ta?r-fc*rth**f
? >r:e tpatad for ntl.et e?l*.*0 t*n. 88
Hitanor.u titor tf KEAOYKM.IKr.0* ?
t ?,.. r.lKl.?Krraowi. I. fortytk. Hrooklyu. li .*. . loi ttiu Aflua
an.l lr?*r. M adi ral oiai.cat.rdit,. Virtaj fl pr- tiitl I vki la
dtily for afortnifljht. Pieacribwt pinuur o.p.nna, iraain niittalira*i
k Pr-_-ripttor. vohIt -? ia. . fl: p-i day Mu pSBflaflBBM
niipriT*o?ut .ii palMM Adr-wd I* BCAU1 HKI.lt* m*9
RKOt'LATINil ttSJah ****bA M ??-t.tiparlw.il- BBB ? 0**B
p?i bo?. litlf'a d*?-?. d-iar* ot li.r Rvibfl. .iii.ii?-V *ca.*rdio| ta*
dira.i.un. breik trp thr Bl* and ??" M tbrra Aaaaa oi -.I? Pilla
*_??*? thwmiiarliiai ti?/. ttUm (W-aae* Ir-> n Hir iy aea.
I'utt tl.- Slkt.Bllll
Phriicnn ? avo-mt?II ti-nut ?? *wb fll.' pr**ei?pti*B*?
-j.;'), (aui b* h?n?a?i- .fluiflw
H.-ir! vi .mr. Pilli. ti ,-t ti. (ipof.? ot atiteti *t*ac*t a
| ;ro.i brii... t t-irivii. 'ar futirrr-ur-. T?
Balner ir-f.'...i .1 Itr AD'. RKLihr.0it tm
ia.rl.6V. -J.iiia. ll llrt.dnrk. Nrw Y.,i>. I ity *tfl-t ittaiket*
tioieat Uili >.!?(' .lir. I* ? t-.r .I-.i i. V u.' 0. Sr .. I Tl*a (?
ti.e ii.-iii.infl 01 I'binl . tba ailrtruo-jn 0t I'raairifUani, 0k
I'ttiaut llll! i*.a|"By uid valar tud MBflflfltb luinfl At tiut attfa tba
HKL.IKI idui.i.iatrred paraty.oii of pain arrottrd. tad r-.,r*pa?
b tr.l by thr MMB-BBfl ol if.w.l,>.r. oltur Ri'.OI I.ATINd l*ll__
w: irh itrry ifl tiir c..i p( aidniid I. .uior .. tt ea-i^d tin lltacb.
( MflflBB _ain
Ph?.|.*i. ? **a*flB ai Praa-riptiae* fll. .OY* t9
Hy'l.'.l y aud I'll.L.S (aaitl t.vt- 'bat- tdoim d?**yat*a
baad,. _**
Hilire. ... fitor nt tt* HH.VY. BU 9A
IIAHV. AYS RIAOY BfUBI . .I..?ufl*fc-..t ?Ji?diu.neafc_bB*?
M d.. ' aaM v tl.ai ?dMMaadt '? ?? ?? M Mfl be witAant It ??
?ttntly tr Bflb piiu. ?oJil?eflo (a Bfl t diHuii.e uut'iiinl, *o*dy_???
t-rtiur nv-i.-irrj i-boflin tt.orbiu. bi.io'ii BBBB, ipaimi. Bt*. ***M**
ii ititdi-iita. A.. tra-inrnd tl.o,* of mt otl.rr pr-paritioo ka*ar?.
Aa aa aalaruai appuieati-m f ir bi.rot, w . .tii.. a. --). btiuei, bo . Ib
bt. ..._
Pi*. on Ua
IIADUAYS ItllOl.'I.A'l INO 1'It.IJSt.
( a. iy A. Stt.irr, N-v V -tl < Uy. ? l.a. *.jr- tu i i nu. tf%
pr;an. roiui'ioatrd ai'h litri roinpliinfl Phjiieian ? Ud. fa* *aa
y.ir iittavdiin*.'. #M". I'tea upti.jua. 011- No inipioaraxuaat Ap
ir nckori. tt tii. ?tnnita.h, larti'u* ..pprrm.Mi i?at aalia_,
hoatis.1 irrr.,u ir I'.iiuplriiao BBBflflfln_fl >i-Mly r.iia latad. pala **?
' arvt. la ali-vldrri Uld tn tbr rifl' ?.. i:4o, |raat dm ;ty tplntl da
|irrt?rd. li. Ibl. condtlion pativr.- ., ,t-. , ? ,*., rir >f thr K)..I(T
I.Al'IN'ii PII.I.S Afior thi ".,-.r two do>*? th* di.trrianf lyoiptatB*
?ruitbly ibi--. inl (he pi' vnt .?-r?-Trrio( _, tba tafl of tba r*ia??8
nnd a-tuptiiij nc' rulei i. re|*r I ' . li?t l , ?< BflMBBB **nt? lufl*
|**tti ittoot pnrlar.t'r wr','. t, I oote* 11c eifh. titUa lo bfiab
rtrry rr .. ol ll* >>0u.p_l!.t.
( .n'riir thr .-.oit
M.I . a"e:,dtn ? -or .-r a..r BKBI,'madlein**, fllMlnfa*
?Tii.i.0*m
r*BV-_fl_*ertb*a_OU-ATIBU PIU.-),** ISa* aari, Itnil
r |.-rf *?-i . 8
aVkaaakUMfli ?f KKOi LATINO PILLs.0t?*
Ctta _**>-?M..' "ia 41 M ..tt.it . )0? t lulerar fr.o; li?ar c*_v
plainti h*ipa hr ,,? ai HflM ttoaii. thont 8?e ? pOf
?kuni iud h* in ii ?? inuvl. morr tor uitduvn.-t liioluoadta
try tbr REOL'L ? flSO ril.U. aith BBMfl_M_ i"*** ( tit Ci*9
')\ ATIN'li RKSti:.'- .. nT. lou.i.t ta '*" 'a-ini fiom bu lyit' ? '.a
rflrvt. >f tl.a BBM 'i tra^mrnt to wi.ieh l hu l.eeo iwljar'ed .
Bflflfl trr . thr b-orhl >l Ui- illfl- riflei M ll Bt* ba rn* if tta
Pi... tnd tbrer oott.r. it c ? Ilaaolttnt. u.4 lt ti: ? orul of tb* a?u*?*
i. ta ari: tt l.a Mflfl wai i. bl. MM
OMflfl* it ibaatcoanl < irrent balow
Hill. f-r n.-ltti Utrodaurr ?1V1 ont iy for pto*-loti*04,
*i:?l I.OI..UI-li muory throarn .vaiyi..0VH U
Ti-itoteoot r.K.ul LATIMO PII.l..-. *' 15 U.r?r bot?!?a
..* Hfc.SiiL'. tNT lt 81 atcb ai-'dueoM retnor-d... .. 8?
B.Unra in I.T-r ol BEOI'I-ATIN.. P1I.LH *r,d UXlUlLX
tNT.>** n
The RKOt'LATIN.i PIIX** p-)i*rii Afl i!:?r*tle*. *nti btliwii *a*7
ditinlr. iini r*"l'*"iet of Narcury. aitiiout my ot iu p*rtnel?a?? ?8
truiote*. Tb*)* *rr oiflBulflfturel iu BMM traoi louoantntad ea(*?
tti,v aitra.li. ind irr tu ttiai'.it* ipecilc for lli d Mldiri ?f tba
itomteli. lirrr boa?*li ind kidnrya Thry tooe thr lyitam whiU fla?
iirtiiifl i:.r bowoi. frooi Ti?.-td Lju.on tud oootral tt.? Ittet aat*
rradily thm buie pilli ur iny pr.piitiloa ol loiok.ilTar oi it* aail* *B
onJt.
And n-a? i faw wordi ibout tl.e rfl*cl* of tb*
HKNOVA I INO HI.SOLVF.NT.
I tta l_a-/.?biry N. Llthrop. N*w Yurk City t f.tatat tttm
| ,..r-ui. fcrrolnlt. bt. bewi !oo| icdar pi.T.tcltn.'bflndi. bla latia
hadlba dtiordar ?i.ppraiiad w.Ui b'.ur pi!l tnd mar. ti rial nu-.tmeal,
but oaly'o rrippear in iBiH !iei aud uiore mai.nant form bu b**a>
, r-'pitadly atliTitrd. it.d inflrn from metcurlal diiea*. rompliraufl
with tbe ertflinil dirurdar. 8upp.iiet ha nai paid for maalloal it-aa*.
tm* uid co_ly dru?t. luch it io-lia*. byd. poli?u. eorroaiea luhllai
?t*. eitrtct. oi i_rtapari lt. Tt-ioui mdi, Bl ot. r ? 19" lt ttcema
iurnd**d tu jrlTrtua RKN()4 ATlNt I RUSOLY E'lT * trul. B*f*rfl
! tb* flrat buttla i. fioi.iia.1 Ibat* li t uuvlftt' clun|* In th* ifpiinaa*
of thr torei will. whi, !i he tfl *fl'*.*t*d A. 'he mrdirtu* u oootinaadfl
| i.ira h-rln '.a (Maa U.I altrr tli. luUia- )i llfl bottlaa Lr iinoiiaM
1 mu. Thr uitr.-i.ra u ov) u! bii ly.trru. uid tha iiara*. ;? oo? **a*^
iaaaaBfl, bM mi4,c-t,J. Once taoic por* uueontauiuiaad b.uod rttaa
? .... u.d i... bea 'k aud ?)| n irr louipletrl. rettotej. ^.- f*
i MMlMbBlaaaai m . l' " ~\';"*V*
' Tn Bfl-|_l*l *lTfftl ial nn lu-ltirn le-ru Ihin -larlaail.aMBl
i 1" '-. tm ...ea - "? *?V___fl __aU_4.M', a ?l velb-A ei,
tir, by wi.i.b ibr *jitaataaa Maaaaai al baaaa ta renorefl. a
B.itucaiii '.?ot o' tbr BSBBtlBBBI.aiaa
i ..? . il - -ir-flt B. A t .. r. N?w York (Ity, a rt-,r;ied tjJ.o
trtr louiplfltnt, cbroinf iiir.iniiii.,ii priduerai by aipotur. duriaa
tlir war. Wi. ona oiont.'i " andrr trr*iti..ot" uuor bl. dia-bia-aflk
Kntti'-'-l .1 irnifl tiut 'liur *. rin-. from hl. phyiiviin. 4 t-itt 99
rarh lott of uiadiolmri pr*a-ri>wd, conilat.ufl ofeolrbi.ua. (um (aJ
t.cvi-iiaiii*. uiorplnu.. Iiynvyiiu .. 4c ?all axpan.ita?aod tarioaB
aeibaaaMtaaa, a. i" per laj "" *>? aeaBaa*. 4\ tu * m .,**? paid taa
?.?. ? iipliui.. 0th. H .1 tii.' a.lau'.a* hu a? t-" 'b* baaller pt._lu**a>
BBBOVATIBO RKSOl-VKNr aadBBADl BELICf tuao aaaaa
ut' ippli.-fltt. t. r-. .'.iiiirmlrd bf i..it.i uni ?? i dertner reairt. Ba
rdtitrla* brnrB tt I'tletit -ipTilawtnt to ihr** daya.
'4 uat t four aaeati. pain, iwelliup. <_n(r*rtloai and iil othei iyafl>
tum. rrriiotrrd. A flBBBM rr N v.t.v ot bott... et BBBOMWRP
... .. iour. aud ..an . daaaa baab* o: KKLILK. mai ** u. *a tetmm
... -? tii.t-tt iflfaaaB
" ni'ii' . 'rr, ?-? inr.ti.-iti,.. flir__, to no porpoar.BMM
Kuui b..n rn.: Ib* BCaUUVKNT, ill! *aM tud ui oottiaa
. f Itl.i.trK lt '- ,-rllt. rar.-ry r*i ,? ,.' -hr dltrllr tridi
..ttdi. w
Bianeru t,t?i of "br BOOI Itfll *nd RKLIEI .... B~ia
K '.liWtY I K? NO\ \TI\i; RKSOLVKNT u th* muat p*rf**B
ur, ii.iiT, .U.I ti.t l;|..*' |..aavi. irttura'lTr Xlitl bl. at-rr l_lla
r .tai Bflfll BM t'l'lib. k:u|douj. ll r! ...in.tal fron. tbe bl*o4
.Ttry tr.rr nf .I'ti.t'lloiii or .vplii iti.- rir-i. rradii-tte. raarrortil Ma
BflflB md ll '0* -uIt prrptratiou wliii-l, ctt br drprud.4 gpjo tm m
uoit-uflli ''irr ir t iiuoto i. a v.rou.. iud olii.r onijn.ni( dt*
. i mr Hnnj tt-ei. la MlMbbbb, rij.ip-;**. aalflBflfltaaflflfli
? un., it n t.| i? t i_cav* .i u.d ii i'i r8f t ii i oi ui*rr'.y lo af
I r.. .viiii tum, t .: v rr iflflfl t'.a r... rt.itl. 'iu.,.. tba eora* 8
.tt-'. irr iiwiyi prinuutnt --ur botte ol il i-.mi*inlo| mo** of IB*
*.(.?< diiiiirevltnl iud pntryio^ niuaipl* e* Sarttp*rt:i* tbiu to *a*9
tttti thr..-.fl! ona flfll LOS o' tl.a ardioary tfltrt. lul tnit moi.
ll.r uot. 'ou.parilivr aiew .ii thr raprct* o: irdtuary UMdictHaa
?u.i . : tue c...t of--ure throu|h th* tflrn. y o: BAl>4VAY'S REME
DltS ll oot iu tli* ilifliUit drjree o.trdrtwn. lt i. "-. ndr.t oo ta**_
oiony ln th. ..... uf Pr. Radwiy u.d Bfl*eadBta to all ?M
4r.il- '.. Hflaaaa ta Tbe .o* obja-t baa brn to IIXt'.ITRATM
r Ai rs, iti i ttn.liitr wiy, by rabibitioa an
AccDl'NT OURRBKT
i . ia..n .! ira.r u.4 thr .teirotrpad pin-lu-a ou Iii* oo* baad, *a*h
;. HtltV4 _______ED_tB?ae- otOrr II, uaw.ter, tha baf
? i. r .- tai- r.l *.'iooaa..d prr .-enl ia litor o tb* latlrr Ifl ?u fouuiaia
,;rw ,t i? ufliill.* v jraalrr iu t .llittiry ?l.lt Ai HpB?I
.... . r. HMlMa uut br MMbaBBft b'"t aoli. i??*rdt rrafdttl aalam.
1 ka . ip.rior.ty of tbe BBAB1 KEUKe*. HKuLLAllSO PH.U8
ii.4 Ri.N()4 Al IN'O BeaOLt i^] otti ai. oil.ax urdwluaa of Iba
rla.t?i te aan.i-u (I.r) baloii| hi. brrn mtda- 'oo unuttm lo br aaa
.??Mlu!'! d,\ . ?'. IU iny -| .a 'rt. Uid U taM) ?ira' tc adiiil of Caioifla
RADWAY kf* _ _-.
No. r Mii..oaoe. H Tl
II R R nrtnt.'.i.i .o d hy DruuiiM._
Imiiii-Bae lm*roieatent la aieaai. _
4\. ( Hlt'K.-a-i PAi'KNT .STKA.M KNlilNi-- m**Jipmm__t
,. *a.utit. :ii.-|i..B md part.. Adiplad to ali o*a*. Poi ctrcuMs;
Tllt lilllts i.N';;NE c?_,_. , _. _
No tt l.iboity it. H T.
Kverr iBiailT abaald b**t^~mi*t^*-jmlt*m^t *t*^
P*i'...i..a -THF IMKRUAN UKODl.R.'/KH AND DISINrEC^
ANT aill IntiatiCy d^n-t oflaoiit* odon iud ...u".r..u? ooxlou. ?tf
uhaaluiy tit... tnd u.lai.ti.. A ?.'.??- ."'?'V, ,TJ'i J5I_?S
Ibl .pr..d of ii^atr Datlrn *m_*_L*lJ______t *""**"
TOMFkINB, 4\l.ulrit,. DruaaltUvNo 1?1 < hiu -arttA
lieaiaeoa aad Uia. baifle* Iroai tb* Kar
larafll. by ih* ?.* of tha r*c?iily tawiiod HtthAU o-lmo* A
OTITIBE.
Mtatlllaaa-M raraalabyaU DimB-M. _ _4
wi-as | POTTBB Uru?ta_. No. iw w^-MaMaav aa_fl_
WI,oim , \ttOIA.
? pa-a
tdallr*.

xml | txt