OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, April 28, 1866, Image 7

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-04-28/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

I'1T? I.OVEKHSIKIIT.
i.enr.l ol Aldannea.
. _,j..',._ .: ?? Ara* tt, !?.?, j
,,,.,,? . - - *. i- i" '
f,~,v-l..'v | r. ! .' a nalini loUoaioa
'-.. I- . - ' ?
....._,-U
flliia iv uiui". ui Ui i
Bb
r.y Mleltaal" '?"??-ira,
I r '
I ? "
- .
Ita ta-- _ .
? . - ?
r- -
_
....
. . r ?
'
'
?
? ! i -
t ? '
I '
.. .
14 I. rl na r
lw,J. i .....
,,:,'.....
aaafll! , ? -
. . .-r_.il ???:?>?
l . -a .
1 .. | ' ' '
' '
l ? tr- , ? * *a I ? -
i -i ..... - ret.ti* i
v , ... '? - . - , -
awt*< ?'
? pavi.
? Mlltt
-? -"ft.
|,tl n ial il t-rr.xroa?
B__ ,
I. a .v.
' ' .
4,4 tai-i. wit rrf.-r od totliel '
Iv A >-i llll MlalKI
K-o.. II " -
. -
i
V. I 1 _ ? - ?
lt lll'."
Ky AI4 **Wtl 4. . .
A_-.ru Itm.u
M ?
i . II
.-.. ' ' " '
.. - ? ? ' '' '
"iil*-*4
* "? ? .
.
?
A 1 - * i * '
Bpeeli
\. . . I ? ? a t
. . .? rBBBB) I
t.k. ?? na fiirtl.
i
-
t. . . ' ''"-"' '"
?a ? raaa Pm Um aa
" . . i.
'
a *
?a ?p'm ? ? ?
*'i r. r...... -
?fljflj .. a i.-iavta .-??*.) ' " >******
...
*U.r'l'*'- ..
? l'd?'0?. *a rt
j?.::::;: *
hj\ .7""', ',". , ??
_] Vi. .
1 wtO, -
ta)*,..
,??, ,..?.' ' -a * ' ' J ,
?
\ ; Tn i ??
a .4. -
W >'d< -v i ' ? '
.VM ...... * T '*' . . t ....
___.? * * - . I. (-ed ry
fl-ly Ryea-. K. ...tl __-4
IW..-- ' . , ,
At I. a
mmoaa.
ti- * ""'
flnrrt.v ? ?..i.a B .' bBBJ ?* * ?
V/U. WM ?
Bl.
T.-. -o.aet x* ..-*.- ????? - * *??
ata). lil*- ?'" ? *
U ?! 'I at. .Ild ' Tr;
Tt"! ?0. ? "." ,.--'.'
?afllbal aaM
aiatk Tr- n I Poli e.
VA a, *. wu -nduie
? ll
|(Ha.l.|rt...| ?.!.??-!
a_,.I IrlS- j:'
AM?m.ao iliwiitr r..T.ti'i *?(..?? ? ' '" ?.-I OBUioi
b- d.i u ? ' ~
t,,**tli'iJ' ? B -? I i-:??!.. A'o-U"
\". u I Wl.
And 'ua piia. -
,_n, I'flBUBIBT*
a,.* ? fl ?
ala, I' I 41 ' - . ' ?
Boird af t aaa< ilntea.
-iaibi ->m< ad*j, Apri! K. isi* ,
(,,_ .,, I 1
T1m.I4wiI ?- I a a. .? I ' ' -VI.
<'l J llall
,-. -.t -. I.-T ' ??
lAr a* 'i,-. !.--i. -l. ti B. O'Bne.
tm.) . I I ... ra.il
vr_,... Morkay K< . * * ? BebMti II.
lr-4 ? -i ,
T>,, ? .'??,?. . . ?? ?- aad .t-pr.-T.i
___~_. n_\
By f?. ?"'..??* h??BA_ ?
R-?u ?- ' . ' -' "I- ' ' '? t "? '?' f * '.'
flwar... .. ta- . k* tb* w
artuotr - - ? ? ' ' u-rr .Na
l..ol-1-.d- .. or . a
lll?iOTOu..-:,tT.' ? * -
Uaruaoaiti a ? .-.
MTbfc-b waa adt.p *d
U. ( - I.". in.n Hr.b - *
IhjIi-4 :.." .?? .
-.,,.?. * . ? - ? . ( ? n *oor.l ( II.
^BVb-H waa ref* ? ? .(.uu."-. -. ? HflflM
By ( aau u *-. litu. , ,,
Be^ ?*-! Ill' pert .
Vut 4 flwflb . Ilfi, a t ?? -
a-adlbaat'l-r - ? . * ?
a-.i . '*?. urd fltr ? -. ? .. "i.a H.n.dird
andfu.- - i I'rrr- ??? ... ? d*?| fl|
Mmm ***a oanaM. aai ?<" M - . - -<
.. *a_
v. t, r a?* .1 I?
Ky t at.j'.i!B.*n K*n r
tteauitai fl_( l-r .... n "... u. i. i,?rr a .i.r
flir-tnl- . . i..; ? . n .'? .
tw-aiy aol - ?? - - ' : .
Um p rai re ?< tbr ? aa
(^,- ,c r.ia.ftOBI-*- ? .. i .1 . ? r - d 'v t
(. r .. . k*'-? ' Y)"* ' * ' ' "" *
W wa. ,..r; -
I uiai. lao-rtl i. . . ?'? ?' ? ? ?* ? <?-!? '
fll', -;. ? ii
Taa ?**? ti** IB'ML. I '?<
ByU-.'ilai?Kr?_
Baao.n K.it tba "? ?? ?< "' "" ""
aal H-.oo<l nrr.- ...
?bafllia* . * " i.'i-? i-'i-.v -' .'.-?''. "-...di
Btaa.
V4 .. an a.i<-| '?.
By - - . i4i.ui Hai ..... ,
Baa* "-1 Iba il - - ? ?? i. r* ti. Nalloi ' * - r
C-aiu aar... tad u? > i . ,., \ ?* ? ?? I ba Board.
A t* rur -. .--I ... - .
< ,?_ , .,- : ? ? . . ... -. ? ? . ...' tn. ..oa
a??ott Nawm in ibr t .? It ? . i.i < .in.lai.i-r.il.
>... tta y t~ ? .. .- ). ?. y ? ? * - .-. , t n.w
T?r? .altieidii I'-' "? <??**iiioii ai t i.a
Btaa
tr.omi. Tbapwfltn *. ?? ? -ilv Oa r*el>f_yh_Hi* Bei
Ifity <lvn)r?i Mi.il..-. i o 11*1 . -. ia 4|ay.,r al ?:?
. ia l ? - i -l" 1
Oulflty <lvnlr*l II . .
Tty a' H-a \ Hb, v ?
IflflaB a. tb* a'io??r.i. ? ' *.
'.'. .? '. waa ad - ll
B i*aa-.|-.r .* T
l.ur:iti.ii.Vti.(it . ?? l_l*i.li lul* be (? l?rd.
vr ,..- au ? a-.;..:
? . . iiUKB MotXl-. ..- I ...... |
_? -r '.Oa jro-d- fi'-. .?'!?.-.. . . . )|V ..
?Mrta H i i r
Uti.rk wai rai.itd
ika aaaaaaaaaai. ?-<?.... t'_i i.i<.p-rd
Anl tba tt-..r ?.i . ?> '. lt tt. ? ? . . ? A d- n 11 'bi
Bene-ireaea tbia ...n.. ,
Oy i auatiiaiin Taaiaa-^
t****n-,ai. Thit t.-a.rv (.. .' . ? d ;- > <) ?? tt.ird *ni i . -.
fojrta tiart*. baiae., Ma - l I la'tini tmder Iba
U.M a tba I 'aton A- r-l ' i- ? i
W'Birh wti rrlrr.< . . ? t. . - ? ?
Byla.ra, tnui hoaaat ?
a?a*-?rd luv ? r ? ?t a?*i . Kia*t*-*B*oad ".
II. oAtai BBd Nit.r .-: ?? ta ( 'M '?. I
tlaao'tb* blrari i . . _,. .
Wh'nb wat refa-rrr.. i . ti-. u..'" ... Hotali
By Uaaaaajna* Baa_aT*
aiil.rl. 'lhu ti.a ? .->. i . -a. ..ti b.-wran (Inr II .ad'.d it.d
f oo'aarata tt-rr' tuu ? n , r .. :- . raatl ?- *at. tnd ? r>a?rn
tka fint uil Srrond an. ,..*.. r.1 , . iai1* llit. it loi rv. i. l , 0
of **?* aualta haa..)
V. koab a*? r?f.r - ? ' lh*C*aail_a o* f H?, ?
My (a> u- a.aa iirrrtu B?
flaai.aal 'li.u tm. Md**r*.b* . Taaaly^tabtb i"rrt kilaiafl
B*fl?MBfladaiflblb**4 .a ? ? ???'? * a., ta* .....t b*n.... ?
ii I MmaaM - ?' f*..y I e. doua uu*.r .?.. j a
Iba *??? ( <ar.tr iiiriv
V,ale* wat trfer.'r.I ?< "itim -:'.'*? tt fttf
Up I e.n-.orf.i Ktl.tt.a?
Reto-rad Tbat a *rw.i Ba . * I I - - ?'?..' ? ... 41, .,. . ,
to J*__i_a MflflM ta aaaaa ? fl "? ? **owm b Jrfl.r.ou .r-.t .,.,
TT-fl *? -t f '-? I.* * *-??'?*' "? Ay ad a' D*fl_rl
fliTui-li wat ial* oa.r
My l.a.aea u_ti lltaiBA*?
araroal, Thii ti.. < .n?' '.. ( ? .i ..lt of N.a York b. r?
liaufl UaltartUri r-at r r. i A all niu-.wi. par.oni on wb--o
Mar ua 4 tafl-MM I INB-fllB )""i"a!. aad th* l ouiptroll*i
Mractal to poy far tb. i.'v. a.. |..|*ot*lioi ot tb* Bropar flaflflMai
a'Ui 0 wai iud oa.r
MlflflAOl. rt a HII SONOB IBiT MAYOB.
A a.nafl. ?aa .wiTnl ,.??, llli H-v.-r tb* Miyar tr*Maii:i.B|
MHa ioo !.'..-'-Bto' C <,.-_.. YV W. B*d|*i |*tetit* to tb* r*".?ffl
tttM :-r* Tl .,,1r-1tB?fcaT?mtr_*tk Rrarlmeot Maw York V?t,n
t~rt_
ln r_nraro.|?. ih-r.wBh
t -.. 'lo .. K.ti .-<r-.e-4 fo'adep-ia-r Ibe Ml?-!.,? r-t >-? -
Ri,.-. ?...? Thn i.r b'-r? anl t'onin.im Coaiar'l 1*1 ba tlir One
Hr?4nadu ? _ .... - r?*h RegMaaai "Pin ij* rt
.n t'..* ou Nalmna- Alf.in br n.-tr .-led to
.ii........ t. lo roceite Um atul MBBB B**taBB
Wbicb at. a '
raimancB o~kotiottx.
( .?,., ? 14*1 ' ?n.,.-..|,n <' , . ? ' -
,. .fler ? ,.ie.-ui:iuu aa a n.rti.ker ol tua O .ii-lil_B?l_
, BBflinflier pot tb* tj toaijo on aoeoaUni tb* r?.lin*tic..i) ef
_
' , . ? - Ti.*a..ll??
. 1 _ _r,..r ... I r,?ltl?B - I ? T ? ? .
? r t bii r..i r) a)** it ? tioaiOer o' lo? ( ou.tu tt- r . t
?--.-?'.'- laeaUaaaa ?.?"?o-apUai ioo MatflaflBia *f
. ?
- it -bv iilr.1 in th* ifTirmttiT*.
?U18.
r. -i. |. naaud . r~port ln fkt
. ? - .. ,. ? .. kiiit Of 1 BflflU - ? -
'-r il
li i iw at. iud t.aer.
'iv. ( , Ba r'i pr aa .ird ? rrp.-ir ttmem mm .
i oiawa , ? i . iu iTonue and rw-tr?itevuin 1'i-rt,
i
'l?r iv ,, MnaM pro.--tad * rep'rt ir firor of flifltin..
- ... r- ??iwr<u -prn.- ind Nflflfl ??' I
?i?t. aflflaaaafldfl rep-..'. li, t.? m fl.j?.".|
kr. .r- - Fatb.
.1 wa. Uid "Trl.
I r?Mi pr-a-alad t r***fltlaMfl** >' ntffl
- ?.- raaaf I I liai I a md 4 stloi tiroat.
.i - aai i.t ?> r
'ihri.,1 ? i a* 8 intl< pr?oalid* iilirt lir f ?' '-f*-"*
ti:r . . r. i au I lu..rvari.ta laael, Irou. TitrJ t-. NaMfe B*B
. wm
\. i lob wfl.lt.id ..Ter.
.?? . n u.ituw .n it-*d. priaialMa BiflBHaaBiBiitafllaeawi.
. rnetmth ttt***, i*?o-.. Ximd iad Kourti. n. aaa
? ?? tdtmat ._ ,_.
To- ( oimnitfa r i K ,vi? i r-a< med a taport in fitor of flaf rin e itl
w aidrwilkt tt '11 ir.i ovruo. Irotu Oa* Hundrrai aod Intii
t i.o llvirtr.-.l ii..' I -. t, i ' n -trroi
l. ,i. aaa. ll
'I I ...i.i itr. ? i il,.i1. ;r-?ant.'4 ? r.-rrart o...i*n-nrv v.lty -r ??
.? I.i . di-.l aad la.-i.tT t itj-ta I'.rr.
aui iriiui ... ..r, llrnadw*}, l.lrnwitii and 'iwellli. aa ? 'mai.
t i.i..
... ? .1, orr.rntrd i l parti* I.---..* r. | I
?. - .. ._*., i, irvHu Iba I .-> I
. .
?aiMflBh
t . -, linaii Tfleaia a ?BdlbMtbaCa*aBM?*** Pablla H**ltb
|i ? ..-M-drrai'on .,' r?- -iii'l -a- '
Hr. r.l 'I'i. ? ? ....... IV. tO* '-:.-).' 'HI'.l'H V, I I.r
... , . . iareaaai*ad ril'.r -'.e'th ar.'. * Btj
....,,- r.rtii, tiiffn-i-iitly htlh lo i)|..w o,
- vl I.y tl.r trm- ra IU Koaillh leen.i* llid i i'?
.l ... -I r.ot t an.roi. lon,r Ibiil
... - -a ti MMd*f *f Jnlf, 1Mb. tbaaobj t ? a
a .?,.,-, t..fili laaaid MBM I
.. ?_, . ,i::.. t .?? rt ? .ae to do
u .. -. VIiad.
. ...I. M,.,, v ,.- rheu laid nrer.
t. , bmb 1'Hiifli.uii a.-.IUtt't ? 'tot-an-l-tra er " n lt-. -
...,.,' . . r ...'
|(.? v .?,..? I . . ? .ar, ..
..,.,.th:ta iv.V O, i lil)* .r o I ail-.-l lr* bii*.) .)-?,'
vl, ? -Ial ll..- - 4\, _| ( oi.io'i..
v , .. - - -I
a ' b* anar wa* tba liid ..?
i .. >i..?i.ii.T.4.|i.-it>..' (-..mn.lder a* PobU Itr.!-'
? - " ' " .'" ali-o.( ,-.,- -tv ? ?- ?
i:,. .. ..- ;_u> et ti r i.-aiti ...Ir oi i ti . ii rt
B ...... laal w. ...tli
? Mfltl, .l-r Ib* iin ? - *
u _ - i . ., I..' -II. .
4\ I ,.v .Mr.rii.il
?uiib*B***L~bbtbaa tahlaflta _ _...-, ....
.. 'iH.-aa. ?. .T.-1'iir Ihr I'.-n l"l - I .. ? ll.l
, . . . - -,. ? ,? . ..rtl. . ?? ? _oi ' M
. k. I !. ?' 'I"* rt.' lul '
.... laad I .- btad ai**ub* Wied
1 l|_- Mll ?l I "..' ..-l-'.rl
Wi.ieh
a .. ..ti.,.. waall.r,, _,.,' ...rr.
raaai '?.?? tb* OaaaBali*Boi i- ??? n**J
ie* a. i*
... - ?" ' ? T-r-d a.1'1 apwl aal.
.? ttrei i i-.*ii" re* -~.ii.--l
. , , . - n ... ll.r
?.
.... , ? .
Ai 1 titr r.Mt** *.- 'irn I
ru-iKr. iBDM inr. .'4KO m BtBfl m -
Hr..', , .. | a ..OtA ll'r. ' Lr lul.trl aaill, ... I.*..'* lb
- r . roti y-- B .' '" I.Miarti -o o' IM fl r -ai
Mi-url
4\ | irt, aa .. .onv.r r.l in ...
i. . I i. ' - - -
flaa th* ddewttk* il iiomi ofbei p**p*rty ?
, . Itv.trr.l aad TB* a ? '... .tiee.' hVUrrli f ?
,......-. .- _m *a ' Ai-- *e, afl iv ..i -aaaba, ?ndoi ? .
Ibe Mr* ......
\ a.t B*waaiT*d iu.
h - i Jta? BfliialadB* b* aad "?? ?mr - hrrn.y < "..
Pai .? 4t.-K.nv. l-ert. . i-l t...n.ti.ii ? -ttrr.ni tra-u;.. Ml
larM a--.-' .
v ?|r...,..<.'tl-< o..?. ... I
iKti A". ?'? I**'- Bataaa I
Hna-'.1. wnh p..?.ri i
4' - -a . . ,
?; ... .. i . , ,. rd .. rit ..tl I- an.l bt ?- ? i ?? '
- I V . J i V
,? .|, . ... 0f H f,? i . ? a. bot* "r.? baa aa| 14 i aufll i??i toa
. . lot 1' * ' ' "" ?"-"?'
v . -. ? ;?"? -'
r-niior-, altb laooli -to. u
. r .. -an.l h.. la ber i.y a . ? ? a
I In '"it.-r o. Kl.,.' IL rl, I'a- ?
.... - ,. p| rti ta Ha* l*'t). i'C'I belaea
, _ i,.? I*raa - i ? tb* aaaaaBtflfaa _*.e*in,ri.. I,
naart..Boeood ?**-**? fioii' I er: a trr Bd I* Btlty-BT
,.?)..- 18. UH " ' alfl*, i'- .-. ?? ?
, , a*4, ind Ittirior in lil:v Id-r
- ia.i aitb MfleraMi md al~. Ml u U
' I.'
, . r d dan I.J
?rt rr lotbel-count I
fl? i,vl.r ( .uiui trr ou t'.u?. a ? ?
' u.n ? -. ,-irr.t. aill rB***a__i***al mr*
l, . . . _-.. . ...- ?r. .. Ilr, ar J ' "
I ,. ,.,.,l.t ti.. Iin
? H atl ??: " ? ' ' ? ' '
,? r'.j
4\tiic a.itla
it.|.o,i,f I -...I. .Itrroi, | rl. a.l r..o,vl ?? w.
R.aiiy-:. 'i.al ll.e I ifl)'' ? ? - ' ? "'?? ',"
1,'ty-iflll. arr. t le pat. .1 Bab Helfi- or lri| t--rk r_>'*<"*''
.,-,.., ? vr-. ? mei * t"
, .1 .iiv. .- t.irre!..! ba >lopt*d.
Wii ,. - i i't f.T. r.
];.. ? |. .rl ' . o ' vr. *B I Vt* ' " ' 1
.
M. iv r* ? ' * i ?.' ' ' *"
. . . ..- | a ? ,.r p ? - ?
.. _dtbaotb*r Boird. b,,t. .i.t-n i-?.
t,. vrritrr., o . ?*)___ pa^r ?,d c_.d ia i* ' dl >i l< by^Jbe
ard ii-uiii tb* *ua -... r.t .n.... '???'i ,.."?' '
,.,_,,-,?Vr Botid abofl. M ? .
, .-. nor nroii-an. r-... I iut), K....J. t -
w.Wai . ? - - -i. .-..""? "
._, |or ol!. lo l.a prr* rti.. I I'?
.l, ('trr Ibe ' ( ' aill ?!,*.? koi o..r. ? -
.,,-,.,.? .... -r.ro* v.r. I ?
,i rii.ot tv. ~; Hoar.'. ?r flrpaitlaa flaaliai
.., ? i)M l.-r- .. I.l.l.dto I'r . . rv
,. , ,. ,(..-. 01 tl-lm ? I" tf -IrO If UUT! tvl
tt.-1- ".. ? 8j '*?' ??? *ke '" ?"?? d*M et tr.u ta...flr
. ' .. ? etr raapaetiaw riuiturn. u.... *.*.d u.t )- lui. ,
. hr '..n.l *trj tu t'.r M.T.,1 Io bl? lt . ?
aM.. _ 11 ..pi-OT. Ol V'
r,_ moi ' afl a. t *.. i. ? t ? ? ? ?
. r.,.- .tt ibal tba uni. w.. u.,t rnuioul by li"
M,,?, . .a . ? r . ti. by th* l baitar, ?* t!?t iu' .?????
bl pa?,- ... ..bH-ud, Ua
, , . b -? ,- ra- I I ? ? ??? - ' ? ' ? ?
i* ??."-..??? IBBBBBBBt
r t- - a.lr .** ' ... t, -V .
.,,. ? iii. ( i.ii.mltirr oii Ordl -
M"TI"
,,,-i n,,ti .rl i ,! l! ? l ml..lte. .1 I ..' .'.
ln ua.'c ? i'??? ???? "'? "? ?*** lloard ?
..v . i ., . -. . Bl i- ?? I. :
.
dn.. "loi -I tl ? ' ? i-.v A-, r t ? |:.. J mi' '.
. r'.t-I ... . 1 [-Ud
\\ i i. o it .rrird
Tba i.lo.iiivt ? .a ?: ? i. .?
i i:t- .i.,: nn n.Aliii Ol _I_t_fl_>> Itrar.-Vl.
Bapoit ef f-tiraltl? ?aeaawH -.,. i.t ,.,,.,..... w.
fllllllllTbal flptl*! rfr-T I au hroaiaaiy to N-itb Ritar u.
p?rrd aa Hfl Malfli.n p.v.o,- c ?. tb. I Hj "? p. - -ne : al ul -hr aapaa*.
t-d d.r t-roper'a -a.irrit- p?y OOB balf. aadel t. al ? . : .
, , . . A . ? ,. ii... -i. *t d tbal ib* . Maaa - ? ?- '?!.?!?
bai
IV| ...... a.
|(, ,, ? . ll "? ? Ol -'rr.l. r Bl '* . a- ? I
j... iad Thal tb. rba ? l ? ? o._i ba r-in aad *ld*wa k<
.. ,,. a. '? ??. . al I- ? ?l 4\... iv, u
.... atal !? H'lii.ti ?*??,..?
, , . .. , , ? . . . | , old Ml - tl ? ? .: b*
?da* ? :
....... T
_? ,. .- .... ? ' '?? ? - 11
il.,0 an; li.t..:r waMk ** _id lu *M ?' Ib* t'v Tl I'"-'
?,.?,.. i ..??.- i.oiii ,to BBd Tbtad arraaai
,__. . . a , . I-..... aad IMI '? ? ? -m-' ?
. ? . r- ?? , . yui
V i l. i * a. ..iv "t-r
Monoai ? i -????
lr... Kri.it -?? ? II -i- ?' r !'
? n.i. ?). .-?..? r. ? n rr .'!.' .-. . . i n ) ..i -
. ari ilad *'.i . ???
tai ? . f :).. i er.,i.iro .-1 ba * I ha .a l.air.-a c rt.?1 ,.-l aad
j. rr. led )- dt*w i ? a rrru ' in'.aui - ? li.oa J. B i.-.rr. ...
II lltufin. in Ib' ? 'I'- ??' l" ?? i .ndrrd itaflar* *i 1. '?' ? ?'? ?? ? 'a
..... ...
port. '* ' 1" aa .. nin-l
.. ..oi aai boi aJ. p * ' ? ? ? - .
Afl. .1 tr?t ?lll. i ?B larrn.i . I - , - . )t. I , I. I
(lli || Krutir. I ? '? . Hl ' l-.i. B i--r 44,-,,
Krr . I.r.ri 44l..r? .-... l.a g .,!??, . ? I I I I*
. ?tettrva nd |ui ii- .
r-u. R..ai?i..r tttiead y ?? i?? ?? ? ? >!?
I*nar of lakMfl rptAemm* ciurt .. : t.it r<p*n t ??.
a - I.Tv.* <?' 1111*1 | ea ..... . ? Bot
a
l.r. a. . , d" a. , i 01, r>'t . 1..1.1 -?! I. ,' ' fltfll r ...
. ,,. . r ., > ? . d Olit ll I. ? r)|t| I _.f a
a i.'. a'.? -.. b. rei , atril araOr'.I.. . n *t:d | 'fl a'eia. af. ibfl I a
i.dra- ta fi|fltd i ipa/a lo.r !.?? ?ul< ':.r-'.-' Ib* . . .( tnr
a... . iiii >r IM d-rr t.,,1. i' ... -t .. ( otnii. ?n*i.rr u .1 i..t . .. n.
un a jnf i - Bbbb** ti,*rr',.r tdop'.d.
*i t. i. ui. to laaaaad Ib* t* .- *?? lait.
(O 1. . l.illl U AITa .....Tral '. -...Iut.. 'li. t.i,, r?, -,.
i tiini iner ?t I iiiunt .: u.t Hc.rd of A.drruiii, aiti. BBa?_Ii*a M
?? .oaa.
U...,..?.t "l,?" "l.t < ' t ll I. . tr t . .... . , rt- I t I.'.'.:...4 tli
(....?.Iti unaa -, aimatra n?. r -f ? . '1 uf.rt >-. Lt ? y,
forn..l I ri I. lo t'.d ;c M.t, . b. ... "h ,i." v.n.r < f flftbaraal,
,, r-. . Bata*d*adtbirtT-a?i :< irt '? ..-tr.
ri. ?! i.a ?U'I it.'ereil dua an "h.i, f, ,,-b iriatr < Bl tb* Br IBM
fi, ,, tt. ii ? * '? b* .'-.?' ei t.. ? ? i'< i aibaaa'
Th? 0)0'h '-?' ? a"ll Wll . 0I/..4.
1 ha M| ai aa < ? . r t - ? " ?
8BVZBA1 -BDBBa.
R.io ?..' 'I il '' * ??'? ' "' ,"' 'i-'-rr-.rr . ? . I- nl |i ..... ?
l-o n (? i ht -t .1 ii ? ??'??* ?? b*r*b* - led .' I .. . ... - ' t ??n
||, .:, .... t u. 'll.lt atrC -u. *i_J . i th* |..M|. ul
V, oi. 1. w.i *d< l'l--! by t!.? to loa . < tt,".
Afllri-a" tt?l oti ? IiiiBB K?*B*a. I *B? B'to?i Hyn?, Bi ***l
(iKrl-i K.t ? i . airl *. H*ilir*i?. Britikriii.. Ktit.,, Wuti ?> d ,
N.f.iT'-l-." u.eo Oree* 14 hi'*. Ma i.a 8. ?,|. iyn,
'1 v. ui, li. 1*1*1 Rbhrffl IlK'r.t I fli.il ___? ?'
Ii.m.:...; riai aaatrar, wui th* eeeeaaMj ifle*!* .?t>i. ? .r.d
rt i.r- t..b:iii ln I'lanafreti.batweiDBrooiri*!).!! |i* ai ....?*..??,
? rdin t.t.c: -1*. (-.'on A.;..da-| Bfl-fllfaflB, _l tb* I
rouip.i.)n< ordiLiu ? '(.-r.Ior b* ?doflted.
44 i? < ti tdap".-' U} 'tn )- !o* ili| ?i-l*
Aar.itl.r_(.vn tn... Krr.u l.or.?, Y't?'?,: Flyna K n
ii h. n. k.ii.t.t..".' Ili.ii.t' hr kioai KeaefjWaiM. Km '.
t.rrrr ' . Nfl t-a Kr.flg l'j r.t "I_o_-a. llui. nr. flafrt,
"keiot'lVrl ."u'ltT.'.'i,-. btwtr. ef B,..rd if A dtrfli.r. wiil. rtl
?ta (ou Bt ?'?. ?? ...
B... ...i TUtii... .tt. lai i.i.: iT.-". am on .i
...'. rr ..? !??........*.....< f.try.,i...i ??)..? I* " -'?'''".*
..a.r .i. y -t- *:. ia,a . t. cr ln. d rec I'.D cl lh* I '? .. ?? Ai.utl.. t
Board ..-*.. onp.,,,,,,, ir.I nme therr.'ci ktid.i'.u
4.4,,.. I, .m v. rr.d ln OTlbe lnilcw_|?o_: -, .. .
k.fliri..*?.?a?4 ? tvttvi. Krrain. 1.1.1. BMroi^. FItib. Bei-i. ? ?
C'rlr..*. hrr-.r-rv ( ?,?r.,. Il.r'n.an Bt.nki...n. lao.ter 44 ali..
Kr. , ., tVMM M. I.r tBllBflfli **"e. ibeiuM, iUl.oiiu.
Blbflflfll lie-rnek uul la 'ta ?.''.
MoaioNB auaiw BBHIMIB.
. -. ib i . .. 8*41 ..? ruoirii Uul ln. lulM b* .iHiandad for tl.r pm
? .. .... , | i..i?i' Drdar ti*. b?n f r*;o." n I oDimltta* *B
Donii u.i.i.d ti.r. ... lo'.?or ot *rtopt.u| i.ibli.iun ailcowi: .
II.t* Tl.tt il_( oaiai.-oi-ei be and bo I-l.*T'M auliior:/?d u:l
ilifii'i t* dnw ai* atriiBt it. Ittir oi 81it*r Ilrfc-ni ai tha Indm*
tn*. -alioal ia Ibit, ai.aad Mi**t. foi Uia *US> ?' tw* tbouiind
d. l.r. ai. d.,r. fltaa M md laitttotlra. aad ehtrp IM **m* u tc
llOllut Of ' llulil'.i lil
Tbe u.ot.oii lu impaud tb. ni lll an - try ?d
Tb?r**oiiiiion mm ?**,, iaa Mr ??*) A a inll-it*. *>'-'?*? '
?o'ei. n falowr
rr.;
..
IfroiMr*?C. i.-'tnvfi Rear,.' 1,%-r Star--*- 8'?. JtaNTo
? '". -i.n lr n.i CuBeUo. Ila-tu-ax, ht-iu.ii, K iter SS itti,
[ Ke?ll I.- . ?- . !> I! ... -
n>ii.,<?s.u'uii.gi vVbiK,. Baafa ? -"? I ' ? I t. i
1
..-mB ?ti(x?b n. %< 1 Ihai ._.-). nf.. BflMa I Mfl -* rtesa
Blarad
: ... r.rrtr.l
Tl<- ptprr wi* 'I -:. MM *T*r
i Mai iaa* .uuTeo th*t it* raba b* ?-i.|%?-.-i- ' ?
p |f|--_n .( |____fa a|- I.m.er.l ()"(.' -. ( f"f%
PM ". aixie*J_.| fetul-i:..- xi
-
llra-.lT*-. Tbsttbsi ... k tldM sf r-ir>.._ it-- - '?
(wern lil.-ir-iidrvd l.id Ta- . . ' .-'T
.... . d, *
lll-t.. 1. B'ff.d t ?i<*. ?
% ? . .
rj mn slberifpt adojae.1
l wi
. tt,,., 11 .-?- ' ' ....
> tfal , - I. . a I - - I
(> Bnei ? ? I
, 11. utt, i.- i
.
a Ittoaaaa VM-bflflflMBl
' -i Beerra ..____.
'
.....
mi*.., t lar l.u.r1 i AMrraaaa, will ?- , , ..
a' tr..
? Mra. .1. ? ">'
.? i. i. ef I ->- .??-?*
Itto m ?
i, i paed
? -
i..ei, Kriiiai I.- BI -
11'.,11*. . ).. 11! . I - ? . l.-.l" %- Ba ? ..XX ,t...
K.r'. .;?-,: is i:-. Utikap, Tkotmm ii.i tj . :.i. Hstufa
l .j .'i
I-IITTON
Ka ( in flaa Ko*TBB?
IVltlou .j. (fa l':r*. 11 i ?' i- : ii Otl .-.'?!>.
i '.
. Wl. .. trttot l ? >
1 Ail .)-- i 1...M .11 BOABI) i'i .'-ill MBM BBBl BU'.
is ..,.,, , I , || te sll wba aie ia tb-' h.a |uain!rd
a, lil. lir i - .li- .11.1 I.l ..I .
(wl i.->- lead it-'-i-li to Ib. I ? Ital I'- ?
, lat. ?? b ..V . a I
Xxi..r. . !.. i.?!.- ?|-..- -v- : ' - i B, tb* -il*" ??
..i..v un- ...u-!i .'... e II.i|,,lr~1 .'.: le ?' ."??? v. r- .,
, ?? ei .? rrrtiT ?..?? , im'. !i.i ? I mn.cra.afily irdu
B ?l .. ,. % .-. %. . !?* .' ?
.....un,. atirut. I July t. IflSO. ? inj
.'.__.- ' ' .".-I '-.
, . , . ? IU ll I a ?
i.ee. aidMfl Mpataito
?? .
.ei-.-T?:d. r. f..r .,il .* |-..!? ?-?.. bt-aad ibe aa.ue ? '? !.??". a:.
, i - - ? i
,, . ,- e.l ? ta. l- mi.iir.-. '
M..11..S'-. A.i X. - 1. Sl ".
? ,? BaubBua i
, ,r?t- ..? ...mt uf '?. DtderBI .r- p -r ol I
K. a,... i .. . li".i'i . - - .. ?- o *"*.,,
? n II li ., '. I :- ' ' I at.
Vi,-, - A tfa I .. - ?!?
? alk.flattadaaaa aftol 8 . B -'i ?'?'? ?">"?
ll . ,u-. (lu ?a- - : '?
-
... I.I. I
. .,, I '! ? ? -- ll
. I.ia-l. ??..
SS I . wta , ,
XX !,e- l ? ' ' ' "- '" ' '
i'BMi?'i ??- Beard .*.-%od *d
' . 'lii'.rill'V .lera.
(jHnitl BtfSBKfB
Ol'l'lsal I ld\ LIKE
TU . XI ,1 un Nl X VIA Nll ?R S.:t s
<>s 'llll Bl II O l I ", M'.N/.l
tl.li i; sll - >.1 . ?
>?. I .... laa-e. 1* ?'?! ' aa
%m,atr.m\ oioa. B08.
in . ' .;..- ?('x.
TIIROt'dll TII s\\ ' .- '
? Ofl I 11 AMI BICAN VTI ?* ml' OOllf tt t
... ..-I ...
sl-, il Sl.". ll ' '
. i im. i ss BM1TII e. . ?
! ? I'l.lV. M-i 18, it no.. . :r..i. I'.e
"?"'iAti'.ai. ami Itt. x\ lin'.-n - flMBABl
1,17. t?..... . k. " M lirli a.d ol ? . -
, | .,! I ' -
| . I? p...e|._. r- . p: .11.| I . - ial ??-.?%
' * ' ' .,-,"..
I ... pi-ir. ..".li '? I. '?? nix. *f 1 r-" '.*-?* I ? ? . - '
Sl ee.ue .XXa.rra.. __
.,.???- a - .
1IAI U 14 M Ml. MliXAl--llll'?'(>Ml,xM'?
1 -i llll'll '.lt 1 ..I ril I Si.'1 ? I'N.A
( M.?X IV.. Till N.l I' -I S i 1 .- XI .11
? ... r T V a HettM Birra (Be. att ai.n .< i i . .
...... i ,. aad na '?''" % ? ? - ? '?,',,'.??
, ii--, .,, i .,...,,-di ii --!uri.- a I -VAI.L.
a.a I ma ... II ? ??*.
. , . S-. Mi S.'-( I ?? . I l ? I
HAT
'.? si: '???. s ? - - - ??-..!
IHh i ..-' . - . . i ?
.? .. M.S' S..I!) ._..-? tbl Dl I N
,, r re -I ... ?? ; BBB** wlll a. .. -ra Ioi
sii lil Ti' IU" It'R. - ' ' ???* "?? '*' _
vXII Kl" .'? I'i:! - . 8 ? ? flatBUI
I I s
i ,im- . aet ii, . ff I Bd T ?? ? "1 aark
_ _
II Iflflllllll ? Tirinii I .rl Mrd ..,.-.-?'*'_
I, r I . ... :. t '. ?? i ?
pn, . , . i.-t . .. ? , BM ' OBBM Nur*. K.rir
'?" ' ' - ,. ".'- I .
I,1.'!; i x'.iniU'M . s . PAK xxi \ ;
I ?|, ...?-,.. .Mit/..-. S _, .
,)?'.''.. J . . i ? ? ! ' '
? .
-. I- d - - . ?
i;..|- -s\ tNNAII?PIONEEB LIM
4 All.N I'As.A ' . ? .* 1
, | ..'.- lart ? II ? , ' 4
1 i.i - a ? . ?>
I'l .Kl I .
..,:,' .
. ...'. i N -i H .-ni I : - i rill'R -.UT aet M
. . ? ? - ? ? ? .' '
f) vs i ?. - . ; i. ilwiy
A|*. ? ... II'M i li _ ' ll
1*4l|{ NEW (IRLEANK I'lKli' 1 ?fhe n- ?
...,,, i ni-,., i rn.'tst . i.i, i .... a ?
.
h.rlfii - .
11 I .
OM \ .\ii.i:i< an LINE TO IM.I.\M? aad
r i, ,.-.. I . ... Naw T*tk S'-d HSTTa -|?? ' iB, l
? . -. .,. S UH.b.4 II II >-.. Ili.-l .--? " -f
-mi. .??, i;?.- i ' ? ..-(.. ir.% - .
, ? ? -,,. ? r %.
AH Xf?. . I.aias l ...fan. .M.- : I. IUA
| 11.141%.Il.ll A XXoT.rT.An 14 law.
ABA4MI.'iili X UflflflBM - Mty 14, IOB.
? ' ??? laaaa A SS?t...
AU S>." . " .at a 1)188888
l-RK ) -V)rTl' I'.'r Vs:'. "? ..OII'
. ,-i? .* .ate
, ? ? ? !? a
A ?i ?r r
, Wl.. irr.po.,1 - - - %?? -I v ?!!
lii l.o! l> . ?' * t- - -' ? ?? a- ? ? ?
: nrafaaaa. . ? ^
r%. -. i t ,- . H ? i.. k
MM.V UIIM ri lim: i" KBAM I
?a I'l ill Cl M'l.xi. U'.AV-iT' SN'I.. . iStl'llVtM.!.
r-T) AV-II r- BETXVV.r.?. M xs S..IIK A %l. UAVBE, l XI L
I'.-!. Al '
?|,,. . . .i.t i-w arttakt .ii t'i. !ito..i* f. *a fur HM (
r,?t.t at I ... I ?'" No iii V... K ..*? nl...?.
t,Al*i)I.O- JU. B? .I- .--AT lt IX. M.y I
.ni.). i.t r.Ria k- -. - ? ..a.xTt bdax i ...
IHtl IK) 1) l-e- -XllKl'-lV Ka. I*
s
nt:. 1 or i-AS-u.' in "?" "
9tam ( aai* * ? ??' "?'? ' ??' *"
Ili.Ti^uif >.b ?-w . f : - i ? .
I'atarr.r.r. n'er. ' ?x > tal.' I ? *? "'? ""'?''
1I...O il-kei. I- A t - ? ... ' ' I*u .. It IL
? ... ? II I t .-?... a.i."
.,.., - ?? -. '??? ?' ?? -fi 8
IOI I- "lr .. uin..' Uii r 1 I
i.l .) MS. Kf'.."T Xf*>- fl. X. Br. ?*?*?%.
II. XM I" 1 l\ l.t.!<M)l I'll.'l.l I
. ;-. ? ll.-MI roBTB
T ' r t
ICH) K'-'l !" Uty iBfl J*
I St ; I...MA. -_? rl.v Miy 11
4 ii.lu. BB ?? S' '? r
11. . h . Haa . ' ... 84
I'i).. . I ' !? '
X, ? , . | t i . - . , ? tkate ?to i." I
,. ., ? . .I.r ofl a
) I ,( || %l ?. iil ..'.II 4 " u .
;., . i . ?.,-..
CI1-AM TO Ll. ERPOOI . ( XI.IIM. Al
iT Ut ) i N- K'XX N ? i . xi, .... . .. u. l?ixl %at.l % IU)
Im ir* i i iied -t.-r. x|. .
i :i ) in BO-eii.N ? I I ! XX irill.M
in, ui i om."- .. -x,. iinax y sv ,
4 'I . 4-K XS.X-ii|N-.|" tk .? 81.X) MAX
, ?' ,,) r.ii^ . .?xii Bi.xx vai ..
, ,y ... ?? ,,.:.). -ai' lU'lV XllV -'?
?? ., ,. ,....,| -,|. ai)AI MS lai.ni-ti'lis. il taa.
I.DU, I .t. ."". 44, S. ?!* 11 ?? ? _
in-)??? ci : !-?"?? i tt *i '. ? BBI ?> I
Bvttoaa. iliavarMliaaeret* BB ra.
ifri.-. . si.:.-- ? ' ?- ' tOl. 8
i. I..-. ...1 V' .'"-4''?. J2
1 .IBB . M t. IW. M
s ., ...ii, |||i |1l r ? :.") u.a-i n fl. il." -
IBBBflflflB tba favaobd ?? Mflfla baaaflaa ai.a.x 4. ?>
a ' iatltt n.-t
............ liat'.... i.Vin.eaaleai fl"
I . fi rai . ? l?l |-1 ..' ' T I'l.tta .'i..il ( 't. '.II i lr .i ?
),,! ,.?.i,l' I'.l'f. r,l . ll '.. 1 aillj'. ?? r.
Jl IIM fl ln .1 . i.a. Nl. II B|..d?a( N.a > ...
Till. NOBTB GEK--LAN LLOYU* MKaM-HM'
I iHKflll x d|.. i ? ??:.'-. a... ...' ai'-..'. iu-?'?i'i
MifMl N X . s f.(il 1 It * M r lON.
'lll.l* la.aetf.r. '?
lfiNf.nv Htx-Bi. M..'iiiAMrT<:4 anh BRrar8
i",.f_. ow.airitai p. i at ? ta ptk U fa aBlalafl ... car.aary
Ftr tfa BBMMa ?.'- " '. Batt I; ?*??**?. B-fiM
?|? bn... avalbj 'bt.uiu.i p ii' '.man... i. sx,,.,. ,.t.it
"'?""''"?'' " r.' \ lt u . BJ a c. n. u t.u ..
DA8NACE TO AM' FBOM 'M.l.Al IlI.llAlN
I ANn laaiAiBB.
I BTTAMIIUI hST BAILIN4. TACKI-T
AT HiMClT. I.I "
l.r.e.i.i at . ...* ,M ' ) .|B-id itt.* ?? ? a. .1 a?d XX a ti
raa*'? nim utmyn Ta_Tta_e_tTt, PhkiTt.i.Pr k^tal. ( __
8AVABNAH, GEORGIA.
Mti:iiAVS i im
'I *? ... r 'a .i ui ibi im>i,i< i
LKH.
Mkssfl Bm r,.r _*-.. u. r. ?.. mb b ?i. f, MMBaBAI ,
Maa ' i. | a
lor fr?.|..t .-? rt'iirt ka. r( t'.rat t > ? rir-_. <<? ? r.a ... - ?
.ai rrxv rr.nbir a ...
Ma a. ?** ?jB*.i*a-ib
pifbl CABD. PAWrACl TWl'M . IiOLI-AH-5.
SAVAMSAH* GEORGIA.
) s i ry SAi: Bi.av bR4.?i m.ii N.. 13 H I
la eiriii.*. Uu* will. Ha 'rra. ? Ibfaaal ? ,. !??? ni* ??* tlat ea.
EMPIBI. MI l.l sx 111 EL 1 IM , .
rssflBB llctota toaad MMli.flh BAbbmB Ma.. T)..a..Tt * Da
rlrr BrunaaTi?k.f4t. M.ry., ltriiad.il. Ji ai-iTfT. it.d T:r? i'la
Th* fu. ird TiTtiilt iltio.ahir MJBflfn'RI XS l.r.a iad 4 on.
mandei wlii ?? in t-itir.i ih dli*'!-r-ti T,ai N-. li "x.fb flltar.
lu.t aKedit it .en HATl hl)A). Api.i l*. pim.pl y U ? S'eMflB
Briitht re.t itad 4i y ir_btnd.il iral. ia
flllll *l lld.lt l.rr tt.it iod ii|*t i *t lh* ) ,.r
BAM nn '. AIK.K taliowi Mai '
lar Otsifll.i or r*a**|??biT.nj*i*|Mlirri.vii;odii..-a ilt-'TB
liARBIOONfc ALLEN Ata-ui Me. | flow.lua tr**?.
A...-. i'. ?iTtu_a!i I I! ll AUI) Er na.
CDcfart Stramao
1' " NEW ORLEAN-. DIBEl l -Tha N- -- Torl
Mill 8t.-_.hipCamm.'i B.aaiif EVENINO . T Ah wi - Ua?
, i P m.. ffoui tbaCjuiiiajir'. I'f-f
N- MN H I.r f-ei.I.t-.[-.-a.. ar.'' ?*__ . ,_ ? _
? HAS rtOfl Nu 10 lla-i- aT tt
rP_n; '."1 i 11 AMERICAN L-OVD* aea liafl
1 ef ?.:. ... .il. ...I .1... '.-I b'v%*-*u NKW.Xi.BK aid
? - ? ' ' ''"" .._?_-? I. a"',,;
1 .. - ,.,.. f?||r.?. ., 1 III IHDAX __
.a. ton. I ??? h. p.. -8* A-%rl.
.'? Kiimnvf .- "'' ItBlBBS, BB h p. I'-tb Mar
i ! , ., ... ?...%.. t rr.. I Ma. h. p :it.t t-af.
RALTK s ., . .mt i I t I |.. I4'h J.'.'r
ss i - K_NMr.TB4irO-l.-4 ?'?<"> '?'??? ' MB b. p. tbi. I a-.
fn-ri-,! rui.l . p.T.. I- _ l*M " ". *4?uiTa^u.. irt Ci-u,
*-T ii.
, n Afer-x. N.i 41 llr.rr lt.
?
i .,?.?..,. i . beata U mmwn kbakl ? l
bb . BB Btof-Bj . ,,..Nr|(- 4 r.
ITMTHi BTA1 I MAIIi LINE for BIO '1
. j iki itn , t - I'sus 1"TN IM
i ,i l, - - -- ta.
? - iiriy -n ib* ' t'
%
,.,.,.,: ... . :. . I.Bimer.uM ' "
. . trl IB X .,, ? ' ? -?
- 'e*(
. _, .,?- i-'.a *??! ir. i-l t o. ptt
,... u. iili).-.!'.- . Cl _ II X f o
Btfiimboii* 011& fcailroa&e.
Ne? l.r.-v .-ieui.N"il Corei..anT.
a i.v.\w li ..xi.--!');<>j'1.i;">liu:.-T'.m l '"H
_.Tt uf thi. I.M.. > t v I
,,.t. .' iMki . IB. BT. TOHN .... M.i- as .
ss').l-w .-t.si. .,,1 . HIDi).-. -ii-i:-. Dl IN 8IC11HOI ' M
i; i -i.-.'. - rIII fl '. i '? . i:"x'. fl
v..i ii- iii i. p.i..i.. fl* . ai. % ai tke - Br* ..u.i>? afarl
1\AV BOAT POB M.I.XNY.?I'lic Hteu;,,li4..it
?" Aii'-lr.V ,%.,. i. t?a BflM .Xi.aAar X|i>ll ?'. toar** BaB
|| . . Plejr al 1 4.-. .. .- .. "? M .?...
SV..||. .li.. .1 I ? ia-, , I- .'. a . "i.k.r. ( nre -n.. IX*.t 1 ui.t,
Neiibuir', )'.. ? I. ?''i 4.it?al . a.-'l )?" '*?"?
CIMil. BOAT, i.r il.MNY BodTBOl d wl
.~ . ri,- n . .-) - - - -.-?? (.?'* -'-?? ' "' l ,s
is ism.i- will . art 1'i-t N,. ui N ll. or. sn 1DAX
1 | ,,, 1,,.'.- ', .1, :,.,/..- '.. _ I <r lli |.r,in.a IW'I a. I SS ...t
Ii"*6K Ure, Porl <.fi.a-T.-r n."l (.rf.u.TXi.'.li, ( ,uu.
Ml XXIr.lt II II . K.IXI: II.
...-,,, p . . V !', dall] alJ.JOl. -o. R. '.. .-.ll-|. Ir-T-.
, . . '?)
L\'H NI..V-H .VI.N, IIARTEORI) aatl HKIUNti
J. rill lr BImbbibi Tiarr )Vei . _p tu tt-u. Hair al >!_? ? J
li,, ... . ? 1
I."*!)!.* ,N()i:X\ .1,1% . " 1.1's-tiiiK sxitii the 5ANBI .-:.
I' ? ? i. 1 BM I ' II ' ?->'?' ' r ? .
-1 S) 11 B "?'"* a- ' ?
V I.V . ol I. k'Nli I'l.I.I II XXil!UV.--lti..
Ln sii xvi It xx M ii.Aitl-i CN
... H * Vnrk Md "nt'. MBfafl ?
- .- ... ... ... t.i..... ... , N -
.1. ily (.-.1 ..%? aierpfrdl H 34 f>-b. 1 p. 11 Ket 1., 4. l.?.tlaif.
. _. i._
UA'.LTY, M'vA'.D. ANH COMFUB&I
k rott B08T0M,
XVlltU ????aTf'.i: I'lLMrll Hiiil'lR" tt'JS'.ilA ?__>.. r.LI
lUNla'tUaTHI "''' ' M 'I' ?' 'i-'.-i.'- "'
isit.i;'.:, 1. si) miNTI
lirro-ww.1 Hm - B-afMraB IbaJJanne 1 ry
f I rX f)i f.i)?|. iS a.u ( II X OK . 1 >'. >.lR*x
HU, .'..a 1 ai .... - U .lli. -I.eofe.l. .t I o ' ?l ? ? f*f8B
T.r, N*. ' vurf. K.Ter. lo-.t ef T.iliy ?U.
rull N) SS l.f.NIHI's
d*.erie-.na.-~.u wbi. tb. .-?.". ?*. Mp>' * Tietattam >?.* 1*ta
_. w. ?? %...?* anl SS . .r I'*'" I"""-" *? ?*
_.. 11. iwai Ne? , ..n I ... iod Nor-bif n Cia -o-J
Irei.bt tatiia ia tb. uawi ra" ? ."rb;..-.
I. s MSIt ;ts Ap B, 1... lo* I'let
Cu.MKAi, BAIIaBOAH ..? m.vv-.jii:si:v
I T,__-,. u tad . . Li-.: 'n tr-. I**t. -88.84 -
.t. . i.e. . al.la I'tnrt ?nb lia |.*l*e*la ' ? k. .. .
aa ss.. ?. 1 . 1 .. . tol '.? I kMal X* " J*'
raa ' aad t- '?-? ?- ? ? ? - - 0 ? a la .'.a-.'- ? B ? '? '"?
x'" " ' V i .' ?.'? ':.i'i.r roi ir, Ta> thi Tsi-r
IweEapfseel a. ? daily fraa. Ib. >x *. ...?*. B ...Jit. ? -
oe* iwa l.. u.e *t?. a. i ! ...
- 1-. ....... - be ?-? -a" ' 1 . '.- ? UM - 1 b, .;.
... ..|. , . - fu.' >- cliaatB -( - ...
. , ? it Ib.*. -.Nlt't '!I.NH
4 _+_.__* u Int N , .'. ii. ? --.-? ? " % ? Wlewai
Vi, Ml CMwk. SS ,HM_e,p.,r' SX,:k^,^-r.
X.IVI Till. .
Mtit im, a ? " ? '??? -nv- baaktm. xxi-.r (4_p
acraa'ou aa.i ri. - llf i Hl .. "'-a ._.)!.'i'%
aa ? -XX,. e.u f .p.-aa l.i haflaa, Aiei.t ??"' ll-rr,ab -t.
,'.ria--" ia.ii ?' ? ? ? ' ' ?" " rtr.'.. i - - %
? > BISM '- a - - - ' I ?'.??_ ",
J _, '_ | ,-.,.., ? ; !? aaM l"t
'",".' _ .... . .-_... Ma * ?* ""l- ?
'_ j ' ^nataaaa iu?t ?'?i OnBlibia anl
MaiiB C .
,, ,, . .. : . a.i.M?ia.i
i | - - - ? *
N I
> . ft 1 i ' ' a SS-..
I ?'?"?'?'?',"?
.,..,..'.? .88 ?
,1 ' " _ *?*??
| . . I- i. i '
.11 Ull! .- T -bMb
EBIE HAIINX \Y ?Irniri- NBTfl 0"|s). fut* ?.t
t b.uaa.r. ? na. r**a*_alerrl , a ,
- , llll .... !_, . . l I i 1 Ba." " -- I .ffal% -Ial.
_ , ., , ?ith Lak*-rer* aad Oraal
...., u.J'.ieHXVaK.fi.
'i"."m bt.tt. I XX . ?'-?
I, , - , , ,r b. laa ?-? > " * ?' ' '?>??? '
, my (.... -i.-'' '-, I ' _\ Yi ... Ka.lv...
4i. u. xx.t Tto*baefaBJarrt..%? ?*-_'?
.* , u I-...'. I i.i'tt ' . ' tx.- 'xi.i*. HiCi-tltii. Bafla ... Bal*
' ; ?__?* ' ..,....,-, fc-__,i faafasfla.BB
I io ... .- . l .? k*..dXSe*t i.-r-U. RaflaU wBb fak*
M.o,, . aa lia.iw.y., aad _a r-a.ai.___... %% .iu Aflmtl:
loi-T. for !'..?. . .i|.x..vin l.iak.ik iad
...'?' ,.|.. . ? .-.[.-. N,. X..I
IX v 11 P.aaa '? . I Ca. A|.. . '.ew Y. a
III |is..\ KIVEB md H \l.i.l M BAILBOAD.
J | ....... Mi fa) l_ MM ......'.. s ... T f *|lr r
_ . ? . . i WaBera UtBavBi MflM OM i *rt
"' .', ,.. '! . b ... R. .' T ? . ? al flfld Tti.Ib
, , V 1 ,1 SS ...
i . , , . - I* i: . - ObOBM Bfl
,. _ . . >.. ? ...| r?-ti*T ala-t, ." .ad |....r-b ?*? , ral
?. im ..... . ? -. .?'. .iid B'*B
, . ..? ,;,,., II. r ad ronnt. i >| at 1. ?
-.e,-ni lt! aK^ 1-*%' . , ?.
I ? , ? , ..1 *n?.rn.-tif A .on '*..- X\r*ie'a
tnina ..mi . Iraya H n.d r%. ...J . n.d 11 MBB i I e-.n '?
r. fa i.'J
, , . deep -.( -ir. fioai x,? x rt >
. ' i .. - ?.-<? A . ? o M -BM ?"
1 . r . ? - iaJ*yi.
,. |, H a-- ). raad ? . erflui; *ari M trua*
, . Sb. v .i.l Tio< ? .''" ?na
MmA X* '' " x xNI.KRIIII.i. ? . - I* aabMB
IiiM. I-l \M> RAll.l.i?Al?.-l; i" leaveJflBMfl
it.ip,NrW 1 a. |
. u ? . . i '1. ?' ' ' 4 f % ' --a' t" . ,
ii ,. ,
l ... , . n. \ v.k).,f..a. ' H.e*. p- II M MBBBft
I . ?? i
*.?ir i? i.r rirm <? ?
, . . Ifa ..-??-.:. ? .i < "p a
? , Xt ,. .
BaMM* a*.-? %:'.\;,.;,? ..' . ..
, .1.1.1- .:. I s-I.X liAll.KOAli I OMl'.VNY
, . larrBTif-U ato " l X -"? M. . |aa*Ulf-aa
I , II. x?ft.' anau.l ia?ini-M'a-t MaltoH 8i . a H '- '? a "
M."| ,- . . - M.WMI ?l M . - - i u. M-.-.a
BvabavaaB , .,.,??,- A.,?___._ ... .,
vi wTOBXa?.' Ni:vv hayi'.N BAlLBolS
*' BM ? 'I I tTT.T>'.i"-'i( nt iaa
i.'.xi.xi s' *>._ y, MfitR fa iaa.
r....w*r ". '? " N.w Y ia a l.i 1 ?*?? .-**?? <i H *?-'
t .! .?? I B"l? I "" fW.utr tiaei.'l. a
IK x .1 LiAvl. MBti ruaa: ' ___
,?: N*? !i.%- . ?.. , II.Ma ab ?? '? ?) ?.l Ma,
(r j ,, 4 ' ? i i ii
I i- I. J.a. ? . ? a .. r.J 't
,| , . . , >n i r .
I., %' - .,rd :? llfltl M ? * a
tori.ifT-J l ' i -.-axx..-, II Baa Lil tj. r.
"fa Kmrntk '? < Mi (Ea |8M,)IVfl a, Mfl laj "
,l ,. I 4 ? i - -.'??.' a .. o.
I ui .'.: -. ' ' ' ' ? ' ' a. ? ' '
I,. .. ... 8 ' . .
t-,1 ??!-, -?( . ?<? i ?- ? ? I la-i '-a
,1 iii ( ' 1 (a ' I i i a
l . ..'. Mfl i *r*i.% i . i . v ? e 1 ?? B a a
J.. -, 4. " ? I ? ' ' >?' . I
< l.MMl - UN.. in i ss
Iti Beata ..-,. ,i- ....... if-. I-MB (E-__.lt B p a?.
t.,?-.-.. t.-it. i. i.'. 'i ,r.oo,. u.
hat .ii'i...) aaa ^r >ia.-. Wta n*- I '?' ?? "*? ,rl">
''.'., ',.,- ."I .-r R. Bfll t-?. B '>'8 I O-Ml _. tiMi*
ml ? S* | i. 'c Nir-i i :i i ?? - _,_____.
flf Hin.id. I'n.'v'ti'.* ..a)..i." R* faM IM MMfl.flt-1
- ' ... I' ... N.? l.iir.a ati HefllflflMO **' *?4 '? 8.rt a
a.. i.'.i:- .** a.** y ?
i.i..xi H. ...a f- )'?? ? aNstthaatflMa
? ., Il,..iat. .., ?....?* ' a. --
t?. aiaxl. 1 ?.. .'.f ? . ? u Ta. r a.
fir I'li-ir. .'4 Nnwia ttii.-.t* -, *?*?,?. i * r a
I .__m.iv. I .?) x? *[i *">?' ?<l le 8 B r. a . 'ina
JAXl)-!l I'.'Vl -.,'.
NOhillKKN BAll.BOAV ??( Nl W-.11 ? ..>_*:Y.?
11. . ...? iti..a i : . ? . r..r?ta4 BBa.8 I 14 i a. li
pai. 4 B iad fll |. (ani' A'Hijiii: "') ? lka..i:.
i .': md ? .? a i. . .,' " Im...
Ilil'XXX ll'IAhl.s. s.|t: i.'fldtrl
llAl.lixS aw I'l.l awaKI BAY B8ILR0AD
Ib -it iad ?*_?? M. n; at i.u ttt MB. ito mbwm tiaj ..
inir-.r. ?i )>.< "i- iad ifaaaaaeMi a kaa r.*- B.
N.-i | t. a. - ?-*...a.i. raa HBIIrttaflVMI
f'l.u '?.! Xli*.-' .?!_*? 1..?.H?t. !...,) .it. tr
IBEI4MITI4.il. IMM ur- iletated t*e WBlM. arll Btetol
?i l.iiis BATEfl ea i. ? ? . * i i.i* .ii?'i.aa ? iBit-a 'b* flflM
. 'i I
M
firl.rf.pi.c Kolirra
At ibelTtraii K.ai, ? FfalJ BaaeM B. atoOBflh-ear., r.i'.
i . ,?,T,.: i f ao* ... (? 1. I'.'.xtxni-T naaefa* tt*
Xti'HRdSX Al I ril N()4)N il nrw.-a 4h.irdi'UilIr.lBiiid.y ..
xli. I,, 111? a . BaaBfesa tlists Bnisd_
trtvti l XllMlaa. .. ie* sx.n l t.i ?. . . ? ?? -Hr* XV .8
t'lhl) I-'. !...-' .lt.hM.sv a-1) IMOON i.d BVEMim
r.iier- * leaiitB *f Ito fasd Msas sadirfsflasBiaa fa lt." -t.i
ss tdatUe. -at.|. 8... SVM r x fc iv AR I . I T i ? i4*.|u.a
A T*ar ?*llh tto- OflMaa. te arr ms Hlayrlsael _????
\ .rla ,.|..i.d.a i-.m..,. I'.rlU. fi .Kl SM Kl.l 1l.r.
,,,,,' ll,. I. (t.M Tl. VONIUU' >''?) NI\?.
Al *al Jnba'a.Tl. ti. I Bareh, riit* . .ar* .< - 4.*t>**?? fli**d
-iv i. .1 I -ai.f.. i.i -r.it.-i.lB* ll' _?4)lh4.SS il .4iji. ... and |
? ni.tr inafl.r OEO I rfllltY >kt BSW rit.cr ...'. Ttaa
\ ., .1. ireMrMtoMBBto. B.aday * ?*** BltaMltB
A fabll.- Urei.afl o iba ...w Y..a ? .iy *oa*a.-flVba*;, .a,
V.. .lir- MC*41 ?- 'I.t .M t Ctut.b w. ial..., MONDAX
rVENiatl ..ll.let. t. Bt. ttn'tt aetrk tat'tttat i?4T*.i'.
?,.,!,- ii -,a, ..<.... ll.*B.T.lA-( tkltn el tai Ihuti.il.il
. i. ,r k atu lh* Rrt r I) BBOXV.N *i Ul Bedlird tt i l.uf*t w. .
Id?'taa .... 'I.??'IB| _ _
MlserUrr^.. I Mavabl Ckpptb. nnnatbakmmak.,
...ht. t'AY I l.hr., r....r Btta.v*.i 10 X.oRROXl tt Id* .. an
in- (i b, a, ji.. Iv th* EVENINO. " M._rrar *a tb* lljo.aa ,
WciU a. iit*i"i,jn.* XM.d-.ni?<ade**d-*iitrO?d." |
'kefleT rra tn thi tatoni Cawtat *. ChiU 3 Tut.it*Tiit r?* tk*
SilhlMU. oaly 8lJ.wor.klp *l r*f8|at H.l, eorair 4>f flflflB-.1. tnd ,
.#*fT..t?f4 8TjilOAY ti IH t_eu u_tirm- tbe pto-ta *B
r ti_ti' m*Mai \t itfefld BtBU fa*. NB'tlto* ? Paaal.'.
Ai KbM*T.IT?T? K. *a vr**Ammttaiffla. mta* ,,?r.iri
DOTKN ail. tpeak oa BUMDAY. tl 10. aiiJ . * cW_4 H-_ua Itaa.
Analrr rmtrj. __.__,_.
Tb- ? Am... -lary W t'- Ilow.ral Maiiou ?*d Tli-m* for LllUt XM*m
,lrr -r, wut ial. plare "t liae
HY.W YOHF A"A)...K) .: Ml t' . ???' TOIMIIAY rYfllfliri,
May * ???>?"
Tbui'v. -.1.- aflbb aa?***aaaa_B aB afl**
?iu .n i ka .. ... ,rr t:,-> rflrfoue. trill BaSBfaBBflfl .*i
aaooai. 4 a tnraroraTTM&aanMBKAraWMUM
M-iy Ul. I** _ ..
Rroit ad Iroitn by rml.mi (eall. .kio. Oraffula "Ab ht* r-'rmtl
I ln. l.-.i. rafltflad (ur'.kraa eeeairfli They will nol
... D-ihatn f"i Ma OflBfld
... ? vv._l "*? '?""*" ??"?.
. Tb* Vbliorm will .Iw in* ?*??"?
. ?
|..-a , . ,. . I .-.*. .??-inmen.rail f| ir.oefl
I ' ? )' r* l S i IM Y Cl
a ohtalaad *t tbo doar _
~i.huri.if ib.* Ataaaawat. lhai ' ? viISi.,
- -, pel i ti- H - . ' ' ?- Ne. -'
Baai T? - ?) , v . -, st .. n \ v .t '0' -. n. i.??' t ? -
I I.l. I. iifSl Iiii.n Knpliai, ;..,ti,:iu? .rr . rn. r 1 9 r i
i'-.t ... i'.lol!-!.' ruTTKB wii' *dminl*le4l_
? ibtaCharab -a 8VNIM > AKlli.
?v in | ? -a. at Bjo-otaet 'i'ln. 9-tiou will 1'iiuitto iM-ajMI
a- . __________-_??
"l bri-!li.| < l.nr ?i '.'- I'-' ?".'?'
in.i :. p iu l'ro?.hii.? ny " -
',....- r** Clmrtlh in
'4 la -I.t "_ |
f'b I tiitt I moiiAatii .ninn '!" ll. ' o.-.ii...
Biarul tv V l ' r.l *al M> l Y . i*i tt Ifi, tn tho ( '....? -h 'IVnlb
.-.,,,',- h th* IU* (llAill.i -? UiiiiOK, Dl'
. ?..iivrri,. ia ln. BaflMflMafla libai^b, Br,ui vn. al 1|
... ur t. t t. ? _
Ilr. Mneab ail | ??.*b TO Mt.HIKiiv y . ? II II tba aak
, .' .,1 T-mperaoea aal N.v .\l* l* 'hr A-Ii?b ?? I'raa-hy rtui
( hareb i>. !???? i'-i. ? :i ??'' taeb.
Mlia-lhirl-Tl. ilM,?llairhBrrb, ?- . - '"'" ,'''. .'
la- -i '? ? \ . ,:*eii. l., ?". l".-io.. -ha Hev. W ll rK?Dt.KTON
ll n| a. i.i mui 1. p. nt. B-P-t"-. at tl.ool r? of th* BTruia? t. ntlne
. *. ????< -i i v n 8. tda ? 8?d -* ??? m. aui : p t
"rite I'oinla llonae nf ladiiatry, No Nfl Wtttittt TO*
iMHiiuilBiflba* ttt ?- -...ii'irt.. . . b* b*U la tl -?:, nrw < bflfll -,
.... 41 DAY. a .. tu '?! ?. ij ? '? ??- ?' <??> ?
I.,e. iir>..i. fl|, R.CBaaahrhMa*** Bf**a**aad jpriaflrt*
? - . I |" 'ha 'o,-rnlly .a_,,at_-1 P-.'.-r wiM
') M')ltl'l)44' t' ial o ttaal v .... and ~| -" . , p, ?
.? ? r. , 11* ? I'-.i '? ??* " boati Ir? M
, .... t loBttaad
Ni - - i ..rk 1'iirl Mat-laly'a Miiriuera' < buri-b nnd .ilaa
aloun.?''.ra-.iu._ aa -ii.-li.il, H.. .'iiii mM.I - ' BlbaiBflaaad
Jl,., , ? . I-. oc. il ll'| a. io. mJ T| p. io M-v
n ,., nvue .t. ?' ip ib.. nui .-.>.-. .iiir.....iwi i, n *.. trm
lil -ali -
rraiTliiii* ii.ik i'lil.l..hi.-.i Y|_K. i:kin-k,i-t i" - taa
J. A. 4VIMIII. ,01 l!" 4Vy,..,.i,.r I ...llrrooe. . al 1-| a. lu *l'd II
p,l - ,..v >i Behoal Itn. ?MI| Btfl* .flrri .i.BaB) ta
.il. I l Uia -d
'?-a .....rr?lian ?f Spa-e.h in llbude Ialnnd." nifrille*
i.i ? u -i.l i rt i: -1 Baltl nor. ai ir- de
. Mrtropol , II II No "vh,'J. ,,.._.. si'Mii i' i*4|N
| Ni i al T| I aitl k* I .t ob aai P~*i otad baai -
-l tu 1 nifl i ii??? rl i '.i
I . . ., ? .... .. . ' . ? Mi.-A.i. l.r *.- ??'. . f-vt'i -aara
... t. .. | a 41..-...M.,., al i Ol, * I'i.r l> aat. *f IBB
... 1 1
Ke-rand t uia eeaa'.lai I bflarflab. Heeanfl it. earn roil
,t li.rltr. i. I. DI.4! Mi r.-. I. I'..i_r. Barka Ttl B08ROW
a l | i ... -i,i :> | ? Baaflj ?' ' .uiiis t.,r..i9, l'.... UaaflBB
. '.' , t,<
?i 1'it.ilrll l:. Wlaalaa. I.ttie ratbar. - ??' T' \
....... al i,t| lllI.K4.KI-a. il'.'.'Olttl*
. '? l I . I I-.I - - ii,.,i... U.ll'a.'.l- ft ?'. fiar
?H-rn.on. i i ibi* Uiiml l" K.-t. .mll > l'")4 I.l s... .a U
. .im) MORMNOtad liVKNlSUM Um lloiaa..
rtiptl.lt:b r.b, lle.1 .. ' .: l'l IIMOA? Bavlvai -ae.u.oH. u. tl.r
... i. lu a.uliKoU la Imifl bfl* tb* tatlaflflMfl aOJUMl
i.VI.MS.I ?, \? ?,., 4. .,wi..
tpiriiuallaia Merlina. H ?)---. tn II .11 .*?-. BW lt.?a.i*av
Mll ''a'l M MltiDl.i* Itr. ii" >K. I... ;.-'*. -.-. a) Mpe_l*fl, aill
.,nrl ?) .'? . *K i-mtai-r ? labJ?M The
-. ip , u I'iili'T ai ,.ij.r.i .lnn. ?t 11 - ?!.-,/ ' flari ? .-r
Tbe May. ,11. 1. -ai-tar.! ? .111 b* ii.ii.'. I .- .? ?**????' iba
I'.r. Dl '.I, ' l.ltl'l ill '!. >P.I(.I4\ Mlt.l...l) l.a ' *tt\0 * !.
, ., , ... |ha -? v f.r !>,.r..... I':. ...li. r?..rr t> ?
-.,, , ,.-"r. IM l.n l.:\--)S 01 ,.-.,ii tb* .--??.. f.r
11 n -.: j . a_i tl ??p-iior, 1 -I ll .'? ? ll I
|" .,.,- V. -;..,? ..n , .: in.
- ',..|l\.\.',, ,|,.'- I ? '....'I. 0ih**t___lbl
Iba ifltH .
Tla lln rn ala . fr-.lr.lanl i:piaa*u|ial( m i,ra.?ill iaa. I.
H-? \ 4 Hl iSKl.. 1?tol. Wlli . -.I-i Di.i'.r Sri. _ . 'I.. M~lu t.
,. laflimib ??? *adTa?afl| lafl?fl tl ulli.a..
"I'bO Hat. ta_.II.Ullltaa 4....-.I.I Mm.ir ... r.lv.i. I li.r-i
? 7T__.-. Ana. (t.ural )... i.o-.-i, . . aaal 01 f,i) ?
?OKIi it f ).\|\.i M I, n, \; k, ?".) ? ' 'Hr. ^"' w.l Or made li.
r . r.l... ar. rvr | ,?., ,|W. 4 .HIM. .... I'v la..- . n-'it -a'".-!
. , . ,. .- Ma Ut. 1 11:1*1 I.l. -a-KlH I'i. 1
Tbe Itev .lle*. \\ . Harahaai w, pra* : .1 Mai. . 1 ( -.,... ? .
\ ,?, -. , M -ro 1*. i-t. ul ladTwfllBk-**..il i.u.iTt*
o. ? 1 IheAlTI RViiu*; ' !',irp-~ ?? Urtrtl- da K-?M
. .. , i ......, . - m Tttyt 1 aod ( __*??a ? ti 4 tud l"ei
Tbr Klae I'alnl. Yliaaaiwa-la _a Ib* Oll li.-rrr l b*
arujira '.t... " .1 mr I'-.ivti-1 i.r llrt. I. N. HHAl Yy.t Baaaaria
? r.,.i..v I' laclaol hnnd.y Beb* ?' - ..-"i I ??- YbdkafB atl.
a.lilro.1 l.r **.- 11 ry ii>- .?iyi d*!|l.lr.l a itl. ll-r i.nln. pn.U
,-- ., .Ii.l ? I.fl ?"f li..--- ? i i'.Ir. II. _
Th- Th.BflB Ihal are ( -..itlu? ea Ibe Unrtb.-Tn. l-r.t 0'
... ti..| *, w 11 l.i-M-. .i ? 1-d. tamdiaf'Bl
. '.. 1 ... m ..t. TM Mfmi!'.44 iflaaaayl
alVlNii ii B ..v.rl wl.n, lh* i..t:ivi.y ? IBi Irophel
, . . iud ..iin il rood .. -A ,t> I
. 1 . ? ...iiud-rrd t' affl aa tbad*
, .. ... ? , | v, 1 ,.~'ti af tl.e IVerlt .1 r*
.' tpii. y aad taaaa t u. Updhmmm I ib. rtemt 1
aro eaa Iraaapil ? \.u, Alnci in-i Au eib-i A* |
baaatbornj ?'? v-r BtilfMiafl Ma taMtMdtaMtaMB
B*M. ? - -
Ta. Kaat.r,?_i_elH.Rtdl. I?. II.. - ? ptomk (D I.l ..- il
y ,,, ' . ,',. .1 ... . t rn .. latwia* iiroklriy iud r.afliull
.a- MIM}a 1 ad T|p*
Malla I lo?r al tb.* PoaUIMaee
r ? pa ba I'i ' adtlroi rr. -i... l-rliay. '? ra a.
. ? ... - . ? . 1 ? 1. AprtfM. ''ii ?
, Pai .?.?...... -y lli.iinafl?Ma.i I .. d?..>???'? 1. ai
.v aaa* M* ?> aaM by *ra
>..-. Um T.r 1'(-. 1 ."T.i- ' ireal BaH lab*. UMM, aadPta
rrr?. '.. 1 tiil.mli. d. a l^ i.dtY" ..o^pt^li (.yilrrr
li.ulro,.tr .1.***.*. H 9 ?
lorfl vi.tt ... Baaaaa M*a R. B-|Maaaaa *._ ??t
m, -*,.I 1 n. uid ..| p n.
r*i.t Mi I (T_. Naw llitr: H B.I.baai l|?'d * |> a,
i ..14'.,., ..a iu.... 4, ,a 1.ba.rn._Meat p ti.
1,1) Bdl I . Srwp-r. tnd fl . C-rri. '* P in.
- . ? M.ll ? 1.? . _ ?? ?
Bi .- r ., I lAi.lnvgTo,..? a m . r-4 inl IBI p. B.
Pi r.ir.1, . -A 44bralU|.?? >'?? ?"'< '?* P "'
1 1-M.dol i.t,... .? _?' *l BBd l'l P -
1 Atliu'i A. ?????? ' " l-a M...I., Mr--| hi. M-ntfloi".
.r. Ril la- Mobll.,44 . . S 1 -...nnih N.w
I- -1._-4.iIt.?.?? ?B nv
p - ' .?? '" aM 54 i" "
I'lurlativi. .Miy. .*, ????"
" .. B .*?'" au 44 p n.
N-. J-.1 . '. ?''_ mdliW p m
M*rri**B4TK**aa M*l.. ?. ov indt.i) p a.
Nottbara BiltvtMd of New Jof*. M*il.- ?l P m.
rhi...ir;.-bit 4V.t Min . .Jaa trd Mbvbj
i... H.i- ,4 .41 . .Ia.a_.aafl ttom.
Km H in.., . .8 a au ind 3 p ni.
' Nr. \. rk 1 -.'.-I Bti''oi! Mi'l . * P nt
lo. fll.'.-i." M.. I i. u,.
I.ojig I.....! llall .'.' Mlurol. Ilni.i-."*ad laii.i-*.. an.l
.8aaa, aui 14 p ?
lli-..,.. Bii " ? Mil . * "
K, . Ma _: .Baadfl*.* i.riwi O p. m.
a.t.it. aiti-.. !'" ? 01. and M 1 n
I .a-, 4t.| .*'? 01. tnd 11
-;.!,., I ..,' Mflll ?' ? "> *"d '?? )'? o
tr?kt ? lM? . '} V '"
. ,.. ,,. rpj - I . ii'. BBd i !'? '?'
1 ... v ..'? .. '.I ?lr ?
,8 .. t tnl 0 u .11
4- 1. i-t,. r.l. . .dlirrr, ,.., vt..^ti..t 1 ? .... aud 1 pm
S. .. -. ..t .anl ?!.? BdllBd... .'? * u,.. I|l*d ? p. tn
' N'ruBT* Mail. - -'a'"1 *' 9 '
.lrrw.TlT.4l. "w- ?-.. na. O tnd 44 p. n
e. '. Bii Mai i"> ?"- ? ' 'u' *t aael.
????? ( 'o,.. M.. ' - * ??
Iraraier." l.aidfl.
Ii-ihnt tf li.-.i.ouR. K.. Itrp-n J.--I.I mdliH. ..
aad ha n.ilriu H. K Drp- ?? ".'..-' um BBar, *?
|l .:..,. R.a-. . Ml iu. I ' imi lup m . lll Utt
? ib Ii t mt. .ii, i- a. :? .v. f\ ... - . il .dt-. li a-i.
. i>. ... ( lay cara - ti o- aa - u i iniuuei- md Wtll?.
, . -, U ' . . .,. V I .* , .- ...l.llb
1.. Biitll .-t. a*.l 44 .,i ii (ton. u. lha .SeaJrt.ri H. R.
? . udl-.' * u.d Iv tm ' p. m. ?""! I*
andl.'l-.t -aii.l.a. " P- 1?
a i. , ,- .,..4. ... I'i.r 4* S H.. o. y
,- ,- ,T-|. -I ira... .? ' * I BM
\ . flaaal bj '? I n.an. y. \l . * >-,r ni?. .r l .. .
.HIii.it.kl.ru. md I p. W
To Hoitoi. o- \,.- line.. II I . . ."4 t^jyt- 'J* ?
. ? ,.. r I'i . Jta c. -^rtr T?.ftf|4j||_'..,tl ? p. Bl
1/ I I.l'-..*!- ro.'.- * P ? 4, . ,,.\\r.
t ? ,. I . ,. . . ?.. I- .. I" I '.. ??
;'(ti. Iti Bbl ' a . .' * t *
, ,, .. , - bi I,".'.. ??' x '?' "? ' \ ,
t, y. .., .r. ... ,??!,?...? f ttt-...,. ^J?: ???"?
C.i: I' .?. will<.arliarr,?.,.?T\.t .* I * *,
T, h.a.".'' ???..' '.ii...d.i'. -'i .oi... ui Mv..i !? -1 ^
i .... h h > ? ? ? ? I ? --'??
,-,-; ... 1 ' lll* 4|v
. i ?t*'?? . 5 r m
1. *,, . li.,,. bi . I i' ?. lart'atfl, aud
r. .?? *.''? ? : ? ? ' tl t *?
1 '.. . Hai-i . < i 1. ' "?. BBdl'r
,, ,- fl. I i i. 4- .vt > 1 *
I "a.ri r, 4' ..' I' > V* ('.r.l.- 8. du t (Bll
K i ,...n.l,vi n< . -. . |n i . < . a*! m.i Ml h a
? ?i...- Ma y l'. t ? a i., . ?. lalry fll - ll ?
, Nflrntli ..... k*P . H li byaeaaaa
>...-.".k r -r n. ?))?-. ?? ? 9 m
|,.r|r4\,.. I,. l.ltr. II... Bdl *."? I.r.r. tu ?
iti-. *? ?,,.-, .... :.,...'. ??. Jl. I laa i ?"?
b. .1 f '"" i _. fl*Bd*l 'ru.. * ?? ?
I. r tao'.fbm, b?N?a tm.y H.i '.' '? "?'",,1
Ild' .t. - ir.i lr ... II .., . laad I ? "- ?'d H
BtldalBBt I ndlT. ??.'?, I | Bi. ,
li Wi.itir-.B ay N*a. !..... r. n MM ??' ?.
aad .* ? uu ie ? a.. i p aa, aud u aada im. __
8 .UdlT. ..","..,"w. * *'
i,. \... t'l.n. .?..y *?' '-?? * laMI* aad M ?? a
ti.ft M.a.u.i I.l**. .
l.r MVlBl.f.t-rrt 'ii ri-.. B ny . I..u. iBrNo.
i , ...i! ?.' .- l! ?'
foi <iivi.il >t.|. .*?'? '!t- " )'?-. i. UB* li.rrl
.. | k \ r, S( ' bt- ll. <?H"
irr -atill at. .T.r. I ? u .4a?. I*.. r-ar l.i.r. Tin 9 a
s i . ' ? ??
l.r M. . I.nt I' d 14.1 >???* tfla. :':?..!...,'
rorl.ilth.i l.r .?.' 'im Ifl BaBl*M I.ibiTii"*! ?***..
.. ..... ?....-.? >? ' ? baa*M
8lBT*aa*ai* ?? O.eaa aieaBBBra.
IU A.'1.1 All 1.
fr_ai'i*i te?M IM Tj'? ?
H.tr.. .Nrw-ibt*.Uwaaail . a. ?
,... I t.r. aar . N.wYok.Mn. II- ?ln... .. ... 4 av . M
Y,,,,,.V.wY'ark.:..-,. .kpr,. .'* !
IM, ?| H. at. n.Ntw Y.,ri.liflllflfll.A?". M
Ntr'i. kni.t Cl_ Nrw Yaik.Hia Jilt.ru. April -'*
.....-?.. ... N..V-rk. 8*11 fllta*BI.Aprtt 1"
Arort t.N*w ki..Hreaue.'.- .'?
ArUttBB...NaVtti.Aipuwt..Mat 1
r.r-l..N.a Y.tk.L-T.rpnel.M*y l
Lii.ytu. ... .Naw-Y.ik.tUai*._\*~.l '
Ar.**.Nrw Yo.-a.H.m.?ay i ,
y*. ? .10 iii 1 1... .N?.v ,, rt . . -...-tn, i*.May 1'
ro abhi4'?*. , , ,. 1
Ii.i _.l.-.terp.,.!.N.w YurB.t?nl W
ll.o.n.Oi**|?a.N-.wY.ab.*??l.l ? i
r.. ..ca.Brt* ra.N.w York.Jpn.
i .I t-r..B*? Yor*.April II
tt.I.'trrpo.l.Bo.'"*-.bpMI II
Ku>..l...arpro;.N.a Y.n.?prt ?
Baaaa**.U**ea? ... N.w ink. Aptil ?
1 ly'af Laaflia.I..t.-r. ' .N.w York.*?";!!
u.I.,.- pm.Baaa-VaM.AprU 11
ri.?ti?i. A*rl?aa.
YY.VM II 44 8r-'b H-a.iit 1 AtlflO-AIr ll Wteod* Mr ?
H Mi.i. Mt ....... DtBk*i4 M. 8imu*. V Ron Mrt <<_"*?
Riaa Mitill Kiifl Mr.. ? od?my BflBfl.*M_B*flflB|_1_a._r
low, .ind Mi Cfld.ii ?...., Mr. M?r. fSlmvf aad Mt** ? ??? ? .
M... M.ry "aa. ftr Ism'* hrloppt, Mr. 1' M. *_\\______
i.a... Li. 1 *pp*i. Mm Y...1* V*i aor*'. Mt. BJ**etdP*ftBBeli. IM.
Hat-y ll*(.*tpa? M: tr.tl.f Da fopptt M A B tad Mm ____* ?
5 . .**, Mr . a.pa' Bo-..4, Mn. ll T Uaflfl. Mra. CaBMate* ,
liifl.r Br B.ook. .Mr Ajoipbl.fllt. Mi ?ak'? EA }'< ft_fm
T.'Lmi lob. r.rkar. MrV.) Ttrkar Dr.Cb.rl.if Oro.,1. M,.. |
..ooatiroui. Mr. Gibrlal d* Ruii.tna, Mr. Jaa F. R*yo?rd, Mr
M^.dHM.0.. Mr. R. 8. B.pboB*. M.i >. I IttthOnr, Mi- Marii
fjIrtV. * * Haata*. Mr. J.m*. * Ifllo.i. Mr. Ck*?l.i T
SiltrtaillidT, Mm Aaal* Saltan Mr *od Mrt. J??*i K Bo?
. ,4 ?m*t kit I B. lali*/. M. t.i *?***?_? __*__*_
Mt r_T. riiai* tatf ?4 ajrraai. Ib ?*B t IttBt. b\: B
Bolia*
b*oo*a
<l.
tmPmmi Un,BBaaa Hfa8MflMa Mr a -bbowmb**, Mr* a. V
l-eatr*. tOat .-* ? h < Ueatee aad ..... 1
MINIATHRI. AI.M .-(?,?.
-baaa.6.l?l Ama flaB.? ** I tiaea fliaaa..
,1111a atTBB thu ...
dfllaeb.... aatOavr. Ulaad... *JB | lleilOeM....
-aail'I'IVU II. Kl.Lll.l-"44 IH.
rirtT OK MT.tV Y'lflK . IptflBL
BaBbaMb
k 1\\mm**''tU'" "*rt <K'"m '' V<" ?*'r,*?v?r?' Hr?ea. OasflaMfa
Bt_t*M*hipT*et->ni_ ,'lltra i, Ilaacl, H.mi.i,-, Konbarflt 8 0?
H.r*ti..li.p Vrierai, Htane.M, llr.i_f_.rt, _l .ira,, katiie k Oa.
Htramtliip ? XV lir ia-. P.-Aot H*?lm?? ~" ^~
-? -??.h.p XV -..rb "er. Irrrim. tVil-m- r'm. A Al-b*%
Btaaa (Mp I'l.*--. -.-, .1)%....%? V. ??TrWlfl fc Ca.
Hb-aaaahap '- _lrau H-rriHi I'l. tdnlp't.
Bh |, I ehl la. I. . '..-.. I.ue*Mi. Ti.*.. I)u..hi_?.
-a ' . .,.-. ei. -'l.i .-, i i.i-ri. .- . IVii .*?>. hOfl-Bfl
i-.aij -.i-ri -.:. Buipaaa, -*ai. ?,., loaa, rluitva b Ca.
Hbip ( ibsa. .-priaoa I Ike. _4.._ilr. N L. k. V Oruwold.
!:. ? Qtrabsi it; ?-.- i w- ._.-, B.-, OeMefab Ca
HartDiiK,,, I....r, N..w.()r:,-ii.. N. II RrifbaM
Batt t?t'f* Arbie ('-so L Crouaudt I". i x.-?I|jo__.
Kar. Ani'ailil ,. A.A.O.. !%_?__.!.?_-. B It 11 -aln.-b - (_?.
Hiri j. ... n-., ,,r .. sa. _..._? r.B..Br*a_,laaAOa
Har. ll.M,.dab. IBt.l ..-Tfa Cixtdad BsUrsr, tiaibr. ? k I'Maafl
Hn, Tti.imui (l..m i, /_i..,u%k. faadan. Ib. Ji, MeixrAr fc MfaflOh
lirii; liatlinniu ,It.:.| Ti.pm.i. Marieiltea, faiMiMB fc biatfh.
Brif V'.-i-../ (Ili.i. ClUbaat, I" .t au I'i. . i? * ilim^poa, BtaBb
;0ni*iy Kr.*
T.i.i l. uh., (Bf i. Mi 4 i:_. k, i I .tafH, ' K W_it..ey.
Hrta -i_?r.,..-._ Bm 10 | **~?*-'- ~-*--t~. **?_?*? tlB-Ma
brbr. II. M Ridx-I.y. ->. ? th, 14 ? .l.ener. KBaah, Bataafaa kVmtf
.-%._ DBIal Bnillmi BlBI tVAiiaaubattb, ia., xv McAeaBi
QM
Mba J.la'>rva%ilt' ). Uaadi-id ?!. Aal r**M tt B., Hod Krpe b
BailiaO.
(4taaaia*'-i|. tr r (- **i %? ln.r-, Ifti. Jtrt . vfll B-H Baili aaa*
aaa..,.. ,' ) Cas-atosh.
a..ai.i i N.r.-i., |.-ar-. _l-..-o* wl'. __?- and (iaaa. t* Ma**>
M_8.
Maaaaahip tlarmon. SA'ariaw. New Orl?au* i*b iaa. . wllb aUkma
?-ai |ua.a .. K. i...va,lr?, ... _
?- ip - ibJi ..,' " i -_*..itL. N II.J, t'orUT, Calcotta Juil 18, aBB.
a.i. bl B.1T1.I idet-ak. A;rlir _l. rlnr, 1 drnie ft. flB
.. ,r .. \....... ,a ... .|,e f" 1-iWlit .1 | afl. a',':i,Ht|<B
aa.1. and 'rMiiit.hr'?dd.d; aii.p lentln. --aitie Cip4 Pi/rTer uUfm
ii|,. ..i.i<i> ..!? :!..|! dainired 1,-jt euvioi .?i the *tt*a4 *t8to
abip*! 'nturi*. at'i .)_> 1* hioled
flfaa lL%4%e. . M.ria. I.f?dun I
ns
r *?>? a. W, uidar !r% Tliaaila !?.__*
n.l...
ISOipiVniaai lu. I. Mn." ?.., it.ii l.|ei;.M?. " d. V. VtM BBB fa.
TC-.-h k .- .... _
lr - A'l?r* D-^-ai. Inl Fttr-Lntn, f.H-i. n-u.ii Bb?Oajafla
-Hl .,.;. ... . Y Pn.,. -.... fc C.u
lf flapM* <?) ':. ?r-yn-l.l. -Atro-it. (.l*a%lo?<o. I? fUyT, wttbaaa
_*e. tr. S|,,,p~,n ||f. lait
l;n< Pr-n.-er |,%< rHieloom* N K| IBai.* Trntda.Sda Cab
rn,.., mpb t tai <_r.. >. BaB, Noa 4 '. a. Ou Ib* ni/.1 ef P
?'lir- I.*."' . . el. .1. f.-.il. d. . ..-.'O .
lln.- : *.It .'ra, UB i'-t I'i' lidnd*. N At. Uot- M, CA
. d-y.. ta.ib auirv-aad inoluaa. t.. 1A. >'. I* BMShM A 88
.. ,r Mm. . HaM-ea, if.and. Itu. ?' d?ri. wah
Ttoa Ml it.in.M.
BaB, il Miinvi. (i.T.-T, itt.llMMa
^br. ..?...-..*. Baaaa.
.-..?- -. .. - . . i.*. lai: Rlisr.
tt. oi tt SS .N...,l,il, l,u-<.>.u, 1 lui.lai,.
.-i.r. . >_r.|i-i. houili, i'.lianauvbport ler Kruaiinane.
bl . le. . . M.-u, 1 ''altolbfortfoT Healon.
BrM ?,-.. tr-u l'e?d,e.??. ) "xilK-tt-p.-r' lor Raetem
.-.!,. K. < |?-r. ti-?- ),. jiOetbie.ri i >r Na*. Ilaraaa
' .r.U.,iu. I bl, A.i, S..,i,:i.xWu t _t Um.fl.Nl4
Bebr T. J il- - :t. H..'.iut.._, staou iaat?r.
- , r. )..av Kar. . Si ,:,1.-^ ..?fg,v
. .i--.ll. I...nl. R8aw?tth.
Srlir. Ituilva. Hi-.r*.-, Ni'ii I.-iitd.-iu.
s-. ,. fa, I'erki .? l'-ireo, Ai.?..ta
M-.i i. ,'?. si... i, aaulk II*.u i 1
tabtt '.a.. )er.i?. HJtrvbb
n ii ?'
stitb o. N?v, ', ua_ I
ai.1
Porl- CUnriVn'o ^otift
stitb or Nav. Yi
PitT XX xana-i. i.fiioa. _lo. 144 Wall
V.riii I. i* bflMbf BJMrOB, m a.??rj_?i4<!4) vith M0>
A^a ..<m. 4 oftn- ?-> ,?..-! xprt. 18 (8*1 m_iud - Aa Aet te Ba.
BflflBa th* XVarrleii' ' ii),-. _/ f? I'o-t ol Mrw ? Yoft." U ? M
MM ...i.iMkiil ux *i hatirtt roart- ..' flB tub.i*..l mitteraf flO
i_f..r>.?aaat-M im u, .*i>*r ..?. .(.* ttUtmina Tw?arM *#a flflM
ai l-r nj.uiailioa.ly !!.* I**tl Wai.baai. aaii li.at fi* aaid to?apaB
*i? - iii.'..n. Wi. b* I'oo.BlriiMl n"b.i. t?.. daya u*iv lucssedtaa aB
.ui-. m -?*i-*a>4 T.iiili
Ship 1 . ... e:..BE. fc
Eark y,__.?.ar-B
..... I ... :? i ---r.1'ia-ir'a
..... ?*aaib.neenjMMja,
Hark IU uhaid.ill
Hri* Aibetl l?*xviti.AlbflMflOflflb
??? .. :w.-'..'_s_r__r
k . '.,. ,-i..? afc.x
Hiir -,,,.-.BaharU-a.
I'.r.j Miu.iiueu-iia.TeWa.
14-w llrv*..LadeTloCt
H^I<i;ii4ua.T.rieaO-.a'a.
_.,_ Ki..itii-a.0*r*?ra*_
Pr_i t. tl?aa.t.laflMbOa
Kri_ riurenr...MMMMfl
Sci.r. C VV. . a.|.e.,.er ..MMflBB
s..i,i. i -iu*.. riarreayaea
MINTMOBME loMmiNa Tia'
J *i .i ? itaatiai. Haiagtaay.
| BBBBBBaBMMMMMMB
Ml ArXTKIil.lOK-ICB.
BBfBBMB i'OlTltT?_.w atfl Tttob A raa n.-f-efset faa
tlCC l.AVIa
bB. HH8B.
Achr..)d ?(?). Achrojd?lud?in?*nt l..r th*. daftaB
ani oii the den-urrer. witb Imt* lai plaiatiff tu amend M MT
ment t.l 4XMta 4.1 ilrmnrrer tu B? day* ^^
BsflbaaM. Atwoaxl?.lalBaflM M a..or.iauo-> with laflaaflj
ot law and laoi
HmCBlOB IBJIIBI Ifl Bfl H lOaOwaAfOH rr ?1
.1.11.1. >r MBBBtX.
Booooaaaia
Kiatiiis h. Baaaiaj bjt WHbobj a (iiiw?n?m.
| fr?ati_ wtth liOe.ista.
| Jat-ol. Merriti a?t. Kubert Lflflflflb-MflBl approred.
ltii.l|re|iorl Fira and llannr luaariiBoe Co. afll. Tfaa. wm
1 .....?? al (hu. (ioodyear tt al.. a?t. Edwin A. broskaflb
. al. I..-.I XX I.p.vti. trft .l..i. .t..... tt. Uama?HDUoni crii.MO
Ano Melliath ngt -lohn IVaisaii?Moium fraated aradt-taM
rsfeirtd t<> a referer. Au.
Jaa Itiibln-tm rt al.. agt Tl.e Amerioan IflMfMMB Oa?
! Motion granted.
OOHMOB IIBIB BlHIMtOaO-AHO r -BefoaJbIob
( AROor.i.
MCOBOOB
It.ii., tr'k agi Si>.iiK'U)rn?__?>.' uicmort'.ida aMfc
I Clerk
Beforr Tt,d|e Bba.'Y
Clij,-. Iievlii, 4.1 al.. ex. &u ., fky.1- Tbt bttftt, ttt.
'. - i t.nip.amt i!ian.t??rd withxat r?u
I 8UBB00AT1'- CoriiT? X)kii .T.-Ilefore farrvagaM
'1 a urii.
viLLS IBBfBH
Darilli! tlie |.fl-t xst.k the Suvroixiilr h.is aitii.iltal
BorabBt tfa xViil. ut th* full..wi_jr iwdpiTiiw, Mapg
llnialiaw. HittiH B. iloar.rd. -I*a II. Illount. Ju. tVrsasaX
Tha?. HeQflflda Alex. M.ol. l.rdia K. H J.inea. Keo|a__a
I. Suat.'. Anienii. Waffaer. Mary Morphf. Eliaa Vaa CtoOB
XXilliftB. XX'. Morria. debt D'Neill.
The Allr?rd t aalrnpl la Ike Tlarrii Wita BflflO
Ial aad lasaaravre Cavpaay 4 aar.
ln the n.Blti'r ol tlie M'.rna Kitv and lnland bt
lurame Co. yrMsrday dto. 0. Harearfl. J.. tbs ..mtrovaflfll
m rrir?nl to tiir recriTerahlj. ib thia matter haviug bseassaV
tlsd. it w.Milu perl.ap- be uaiisa'ra*ary to decule tlie mettov
fur a.. altsc^nieni atfattiat Mr. UamnioBd the Uspoty OO
turne. lifieral iiT uet li .b| Ifa papera uird v_ tlir appfaflb
fi.m for tl.r app-iiuiuiriii nl ii l_-e?irer od tbe 'jTrb of .ebruar/
lait>, wrre ir nut thai it afl.rd* an ivpponunity for tto lull 888
; r-.lp?tion i.f Ibe l)r|.ai'T AT'ornry-i^neral from all 'lureapOB
t. tfa c.'irt ta tfa flrealaa
Ibe tolloanitf i...T>-a ef M?.%rra BflflflMM and SktdnaeM
, a.i Bfflfl "iieutTailT inth M. HamiUOBil'a aflidarit, diaaaM
ofant ;.|r..ion ef ..." rlisr* bist iBr* oree :b tiit _??_._
ii ,. \T~r: ~ ' >*tw x ,.?? Kii SIJ.TJdl T_B*
Tfa HM i.i. O Pi?.*B8?ri**"'"**' *lncr-n? a_|at_sat latfa
Mrr ? r.r I.i.-i... ??? I lur. i-?,nBi* etaiT-'aoed itol I ?m
ia -.ror M reri-.i ? I T.I'T.rni '* Mr H_BBX-nd . . ibo aapiiaM
'! r .-itr t.'.er ti *ir *. -..,>!?? . t yr-iriel'...! 'he ttth MBMBaaBfll I
?na man , oo; m --.! u. IbM t.oai tu* rrr-.li*. tioa ?f tb. .-lrcuuiataaaaa
.; -? r.i. i * h% Mi -i B -r* vb aa ? % tl my KtauUM Uto
1..-1 iii.'. I dau.rrrd th* n.pei. t. l-_.m'^\_hllah_JUI_4m'kmkU^
Mi .1- iion.i thr 1/stm.T ?.'tofT^f-aaiaHai, whfc Be 8Mflt adflOa
te r:i*r llflB, Ituliii i u. i* i..T* i id iac.tr*! tra 04 fltflan B
. ? tr._i.ti b. ??. i.i,.*.i, uiikiiit tb* h'-rl*d i^i*vt .jad ? IbseBflT
? e oa-la.-i ll .'.;? i.i. %?.. ol ..'.... i.l. ?.f "k. afafaMaaw.
.v :__t_, k_%_%ie U11T..1. .,t_ :.. ._ _,- irflrctlva* IfM^
ll r tatn i uriur..' bv Xli. llxrBu.m.a ,1. t_.ii r*a*ra. .
! mli (bl* ?(.'? .*Lf ').. a.irr ...rrtiuil), ki..-.i. .u*. aa 1 d*. 8V
,,IT.Brii. . . e .,.:. ?_,-?#, '.tl. Ixll Blll.rr ibould fa
r ? "? w ) ?' irtv'td. . .? Bi.? dei. a.r, %?'ii trrv ubeuit ut a.r.aaL a
? , h i. BatMBV
lc reaard IS (bfl Biatt8f ...-?*.' 'v i ? - - .r*ioi_| irtter of Ma.
Mrn i.l |.rru.'.< n e r. ,i. ',*- i.?x:.i.| Xli H.awioi A ri|*n>ly M
.. ? ?- ???? ri- M l Ln t r, >?:? i'.-it-m '-i ?_ I i**nt!o**d lo blm tn
. :. . 4 .. .rr .< u. a4 n*'>-.t'hr paiei. ad bm, BMB?BBBB
I dt* Rn. .rd. XI.. IL.:_oer._ .iu. . r.ird iad I MM Wiar
ii'I-tii B ?-* .- M .i.r.. m in* :icl, Xlr. Hr.oii.it Mf. BtBMMB
did BB .-? I' l au* |).o?r. I Ba: -rlt.itl.. M MB >* '?''? l*U*l
. ippv.-nt .i.*' ... dt.irrj " *r.'ri 'i *u- a. miob M
1 .i t.--v t-u t .a JoaaV. Bai
Xi.rrp.t.T tator irfetei.1- '" rle |*:n,i,i. ncpat
lUmn.oL.1 .* unbtcei-ai. :a rtpre..i_if a r*|T?t at thsir 8B
t'treux-e. _ _
lr ia preper Badd IbB tu* rava of 'ks Attoraey-Osaeraa
aad bi? depul. in re^erd ft (he prae'.ee were donbttaM Ma
c?r*iT tnir:tB.netl. antl thsi'otirl fske* plAior* ta aeoatiia_B
u.r ntiao*i ic> "? ini'''tr'h. oflirrri ef Thr 5tare tu their aa
rlon in the p:r-.i.*?. l.rt an erdrr b* flflMflfll denyiaf ?_B
ILul.OL.
- m _,
A DBJPOTBO COBxO.?? ?I BaplOBM (. wtirt, 0_BBb>
bra. )*t*.niaT bsfor. Jaa'ia Clsikt, tUs.aasoI l.unto Dflai?
wa. Iro.gl.'. ui. Tl ia au t kabeaa 18188888 tts psUttaB tk
sr aunt to r.-a'oT* ?. l;.u Irou, iae caatedy ol ira adofiaT
u-olkrr. Tbe anni. Mra. WflflBMB. mt fortb (Ut the cbaiaeBaa
*TtfapflOBM VtM vflflBflbfl wm .:?? lirtaa; wm anohaaflM.
sud tttf a.el-t.l te*D iisiufl uatii a Ttrj rraiaat psriod witha
n.1! h% The rai_r o! (,'crf *rd wa* ae luiprepfr |*rsea to BflW
tb* .'ar* i.'. Hfl BBBL I-* rais udrBt r*pl:ed adnitU'-tf Iba8.
.i * bad ti- rarlT l:*r l?ps*d frcin rirtur. bat That *Bs wm BB
^nrrittl ?Bd :% mfl *n toneit and a.rttioue lii* ThaT her BM
Ust.t waa ali* anaT waa ani'8?rTi?? Br cen_Tertal.lT. aad ttoB
t ??% nVBded ti> rrortd* ff-r thaeMld ia vbm ef tbelr Oaatfea
wi.iK th* relatiir wa* ihtu* wHK ber kiiibaadstd four ehlld-va.
on the ic-r't. faor of ateneirtnT-tviiK a?4i B*_sM*8rUy ooaUT
Berattandto Tbe ,-i.ild aa well m heraelf Tkal ths BtofaflflO
tk* ti.ll.1 kiDwiiifl ler wtol* toriBej- lib ha* freit|rht tt te Baa
ind aireb it 'o her fer toopt. a. That TfaB fh* eblU vaatflB
tTaracllltl and ill health whieh rsoderM her life dfWhtaB
?tlat ? |-reaf .-.rniii i a.I l.*eB k*?%? atrs aad her boBMh
..,_-...- thcoej. ahe wa?atill dalloafa aad re%,jur?d atoraaflflv
ihac H.e rslator eoaiti |ivs thar Ths metber whea dyiflfl faflw
a. a..: r*|P'4! T*r To **r? :..r Tte rbi'd aad Har a ?4T?fl| bBM
m i. bai: irrowa op r>e'wsst. -treell alid '.h* .hud. lhsraaaay
?MalaaAttoM B fat M a TratetM. aart Ihe mot.on arae aa
>o.irned fo Morala.T. Mr. Kaaiion mr to* prTlnoner, B.. ___,
6 .iobsn ^>1 iks reepe.-dsnf.
Ini-. M00_-0B Lxi-abitioj* Cabi.?ln the U. bt
CoBBiaaioLef ? HOic* bsfors ComviMisBer Bortofl. ifl <0B
otMoftbsr.B *8t ral Noalte, wbich ka* tos> sfllMB
E!0_>J^_t___!!?^___^
W88MMB 18 BM^ ___m - ?- ???*
tfa P fiaiai (-aTsraasat.

xml | txt