OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, April 30, 1866, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-04-30/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

*8!'
1 .? if
4. - I'ky
V1' XXVI.\?- 7,819.
\ i:\V-YOKK, MONDAY, APBH W, 1866.
PRICE POUB CENTS.
FROM WASHINGTON.
OtJl SPECIJ 'TCIIES,
Tk Repwl if the 1 Im
ee.
1 ,,.;: Kqi
i awi
| I Icbtll ?c ir
leit,
i | le l< iv
Tlh Afl . ;.?! I r- < ' -:'
CO ITTERS,
i M1 II ????
Higby, Hardingi
??... '. I. Bti nd
:h.
i
I ' ? ?
.
00 m: (? ; ?:? J
I ? I
1
-
, MflMijr:
A ? I r**J
]t? ??. .
?:ftl" 1 .
to mj p
ir..i* .
i. W
?.
fJUto -'?
, . ???'??
,, .
?!<l*! > ?
wmtt ?
i f OMgn M u.d fur tkctor* for 1
?I tui IfMa
Bi<. < >>" '
;:p..u.i'',':";^'f:i:":";':l-'' '??'? -rr" ' '?' "'
}.,.,. .'???; > .? '
? '? , ?
ItdliTl h
8tr | ] ? . I ? - .1.! 'llf BWNI ?
I ;oi, :. a r:"'1 ?.<'i'? ?! Ihta ?? ?
? biu. to wtim roa iun>roauno>0j roatani
lati.lv n unujo> n nou ruu iwnnai
HGHT8.
ajiB?a. h H wjifht "ifcrrt 1** T**** W**1T
,f.,,t:,V ?? day.i-?iuai?tent Vltl tL? 1>:!U!C|- I
?afct;. < r il- : ?.-??:?
I.tit*: : . ii t.'.e Cungress did, I
IK>B, ;: ' '' " HtlWl
hiai.. M taai !:uenno tbe CoMtitmioD ef IM Uai -J
?Ut<-? ? ..::?>:?. :!ie folloiriDgword^, to w;? t!.o UBtJtlta
UeJaiDl
&iii . ( ;>?..????
tnti-t t-bh'.'i !iu\e S-cO'J.- pail ol lk* < <>:,-l.ti;t.'..'i M4M] - ?
lat*)y ii. ?i.ssir'cntin ihafl fcaTe rstificd tfca i?ani?, airj al.a'i j
La?t roodiSed it? Conititulioa and law* ln conformity tlierc- |
tritt BfctfaMlatl i-.\ MyNHBMIfM l. ? iMk Stat*. If |
U?ni uuly e.'jiteiJ ai.i',iniia?U, may, aft?r havii.g takMIfc*
IKjuired Mtl ' I ?<l'jiitt?d itito Co: Kres-i.
.v,.,.-, ' /<?.! '/.' U ??? "\nr\-i. Th*t wben ?ny Ktuti !i?te!?
iD inturrff.in iMB klf* ftUM UM foie^oj;./ proi)'j?ed
?iB?i,dr.eiit M th>) Comtttwttoa, ?d? l>art of tlia direot tui.
Lnd?r Iht a.-t of Aagmt ', IWj wUtl may r?-aiaio due aud
u&ptid .:i Mtl St?t? may b? a??Jtnfd md paid > y ?uoli state.
aud tf* j.anuci.t ikmaCapM P*f MBBMBM f">^ "aob
Bt*tt. l" k* K'..e-:tu tli^i Sfrcr"iarr al 0M Trcisury ?f Ikt
I'Bittd MilMLMftJ ?'"? PMtfMMl f"r a j.eri?>d Mt?M
I?b u > ? i r i!:?p?-??tfo ofthii aet.
ABl.'L DSCLAUSaCtBtAfl H?11WM1MJ loorFlCt
maan m Tne vtm i> katvl
tu a lh.'. Ho pTHon Hha.ll ha i-;i(t !<!>? to sny
>Bx* utder the (JJoraroaient of tba L'uited .Sta'.is Vkt i* '??
rludtd .i. ?iy u' Hm f'?: Wiiwt t at?M. uaniely
>"i<f!-'Ili<i 1' > | Vk'l,reaid?>ot of !!.?? ''?);-;?
Bt?u-? al Ajm ..,.-?. i -ii ?.
tlitri-i '
A .< ig?nt< u.' :L'>
C?iiff<'?- ?> I tall?d.
y ii- i h ??' DtfwtBMati ' ? -
cf th( A:..... ?< . IT?fJ ?'
edu<..-. M t uy >?r N.n i. \ ?< ? ,. I i ? ?
Blat.- |a|g ?
fcert o' ?? I ? ii ? -? i
8ut<? <?' ?*?
Of Al..' r ? ?
W Ui.' -
?I lti? ? I
at* Bl '.
I
vf tae Ar; ii ur N... , ?
the \n\f u ir, ftfcarvftiathaalMri
Itii mwhM ?,'.("iit
3. A0ittokBOVitk?l??a*tarJ . u . ? < ita
tl?<?a<i ? ? .. 1 lofM ')!/ ? >i?-'l . re, the
?Al!. - toW K'" ? i 1. ::, QflBMt, H ?
Howarl ..I fflfJUOMi ?'i I
Wmklkmm i i 11 M ?? ? ' ii ? -*' i . I - I
vtll and M o*.
Tb.D *i - i ? II ? o :.<
?ono# r.-.d 11 ?trT ihr flxeU ^p<>:. t'^r iti'??o-i l<
Tb? {ir",v?- tion em'iolirtu ' >f tb?
?UMt and truwt man ia Cuofrre??.
?MltrfcwMalktoftfei mojt ?e?r.i!jnig laTMtifi
?Jki^Jtpaaaio&attxiiaoiMioo, atn ngtln- m?tnber( in tDf>
?ittac, it ir MfctffJ tfioplaD trill Uieet tby eutue HW
Vw> <>f aii n.'iad'f nfitjiioi'tu and ?*r)*imerit. 'ibnafar. rn>
W amrii.fi Kbj ITujoii BUikMp ..f tit^ui IJijuito bax ex
fr?-aa>,l H v | ..,. f fr,,m || . | ,
Ti.c M-I '.'i.i .. mirun
>Jgbl.. tLiit if CoogftM t-Ji"8 vmi 'h- tr>!..
good f...;!i. it v ? I I I -
"?
I ? ? ? . .
. - ? ? - ? ? jn 1b"
? . i I. ? .
? , - ; ...
I tl :?'
? , ? i
OHAIn
. | . .. ! .
?
? i mrauonov.
. j . ? ITO lg UM |f>
:
: ! ? laigtd to
i : .. ? ?- qudruplc
r::i. M ,!" I I I w
: ... . bnre
? .
W kdHei !??.
? ;
?
?
fi on i
n '!. '- h '?
; II
.
i ? I .1
- ?
B
? f 8
. ? '.
PBS1
Tbt 9 < ?? I) i
. ?
in ' ?:....
Court J '
*? ' ? ? ? '
D
i ? 1 ii ] r
i
; : ?
. t i
.
.
' ? !' I0B1
(7. ?. Boi i
?
-i. |
?
I
I i'
I ? ?
IOHA1 I \'-i. 10*.
.i
-
M-Iii t i ?' ITl \M> i ::
i , |
1) |
|
i ... | ,-,.-?
I ? r In i> rt
I . V. .;. -?:.?'
I
? I ?
; l> ]
? ? "
? i, i...-.i !. lerHotM . * ??'?" "?
N'?tiM isJ KmI N"i'? " "
: .ii currtnci ol .... denomlnatioi ?
. . . .'.
. ? ?
? ? - .
l;. .... ' , r?rj Losa. ? l
. r.ooo.ouo?i
Kf?en , i- .? i . B. Soti -
?. t . i | ?.... Compoud i ? I JW wi
tVFOBYASJT OIMBIPOM R0IIT1R K'CUUOCB.
'I'ln- Bontotart of Um Tmniyw Batatiqr laol UwMd
?!.!? f lUOVifij tdtfa
'i atm ti DtTAi rwi > April
Kotiot Ii ;.(i .t/ ? ?. t'.ut t!.' j.. i ?r u t!.. I'nited
HUtix, < Atalitt tTrccMftn ?1 Nev-Yoik, PbUodolpbia
iimi |; .. ?; ? ? ??- :? , lltoritl M Hnllnimre
dlnetod t>> d ' u. u .i
. pt uf depwlu ob MMwat tt toapororj i"??n, > i
M iot?Ulled f ;J I ' ?: ' K'HoBM J' ITpOMa.
?ii .h m<' i uxx h. Itmtary.
nrtfUTAl HRVKM'h.
rhi rmifti ftnm Iamim] Btresnc on Bntordny hwt,
? ii. tl- lottl aBonl r.I.-..-'. froa Ihli
?u-. .*: Um VOtk, m..h * I, '|.i :i.k( tiX
iatioiai cswrai ai imonTti
\ Ktioaal i-.ii t? ry I .i .-??.', eonuncncod tt \v,.i
\'.:j . vfcil .-> .h'cuJfl to tOBttJl tho t(
(??(,(? I*:.,'r'. lUMt loHkn bwM in Hiat |?ort...a
. . V i l-v. It bj i i'.,itr.i iii llio wentt-n>
n ..t.'/.'i ot Um lowa, u i eoaU u tbocl au ?<r? aini ? fctlf
AI) nit Ml LoiliM ''I P<JMWl NMitn 'vcrc .ilrfiiJj nit< ri'<l
HlhllMl ;?: riOM M itl ?"?l-tti'.u,U I OTWlWktft
lieeu I;' r.f.l Xhtn - :> "?
rataenei <?k rn latk mockadk.
k liilingi'uhri ki rtlol IbeUaiMd Matei Mt^f, ii
:.BMaita| Um pwta of u miaMl ovttoi ??ulnil
oj L '*,l*'*rf. n/ti ' Fi.j.ui', ii vritan now etaMly ?4
niif th.it tiit- ..'i.!;tfi"i v of tan l.l<>fk?d'', (Of ttlmli tliw
i.i .? BOVMNtriag?MttsCoWlt, ktftwMM lalUi
.? tothi M|riMU UMoal H $i<>o,o<>o,o'ki la
gmiiartrt, ><r |MI,9II,4N ii gold, irhtal liaM tki
.?,-.!..' of tho Bebollioa imi .lft- t.. Um NUtfoftiwi*
ti?,..i w.'i. ??'? i i muBj nd Um Uo>p?j fi
D iia oMtad oftbt QaioBtotbi ?>,.hvi.'
. .,m?i riOl <>k tiip. MVTH.
l.vv. Dr. i> ? I 'i ?'?? f ?' 01 De|
; : Toxm, iimi.-d in Um etty tl i
i iritk th ? |... ' '
H b / m to tli
?ta'.l thmei ' ? ' ' . : 1- ?! -
!!.???' I . i
? 0
I
? ? .? . tedii food
..: ,,. / , .., i vkiti - hai I ?> ?o?i In "rm&m
? .... I ? ? I
I ti.A. . ?'- : .1 ? IfAA
? . ? ? . l
i i .,;. n| .! ipau . . BtuUol t...
. i. -it u,.i.,, i, I ? Holtand |T.
?,;, i, sutioi tlio *um
.,i $.1,000 rm ; n . ..i luioilii ? md esptnn t. Thli <ouvcn
tion wa? tint- is ?? ? .. tbebostil* wti of Mori Oman,
!?? of Nkftto and Bmor, ?Wch wow usMinimir
?och : .' . ouortioni a< l<< in ik-< it diftcfllt i'>r
i coon raitbinllv t.> ofcMrrn lha tre?Ue?.
' i-<i.neriiiuf,it??t) r. ? ti in.-l hSTincboM t>t.!! (T*"'* t" '?nd
tli'-ir combiued for . ?? uttoi8iinoDne?kiinordcf
: ? !? - . ",-i,i't ?;.??? ..p-rt. ,i i>.-HiM jititii" for Um d?*
I ol I ??_ .? ? kM tb< rtopjNft of tr.nle,
UmOo wnnMntoi iba Treoon m vboa dwocftd ibi
.1- tv of ebutiainn tin< riboilioM MmOi b*bt|
ht-:j iwMaoibte fst uj duanin wnnlnng w
Dba laMftati .f il ? ? ui ?*H
? . j, .... Tbi
UoTi r. tni ' ? l i I . ? ? i
11 ?...'??
al tba r. ai M i f aKH . r 1
of tf." i .<! P .'v. - bol
of bettei r. l.ri Di ariih Japaa, aad tbe ?!? -m- to
Jli M ( i ?
? ?
g of
. othi r |.? r I I
-
i ,. , .; I I n TH1
i
?; i a
I .
a I I ? I I i ?
inifb>Chili in i obj] I
<
XXXIXim CONGRESS.
FTB8T BEi 8ION.
[lOl M. OK RK1 I
U'.v-i." ? . I
?| . I ':?..?? P
M
. ? ?
HB. I "i II 1 ?'?
Mi. R 01 II n> V ? H
I | I t I ? !?. -i -
<' ?? .: njal , ? ? I 'I
|JH 1'.
arould bc . hle lo clrcl
, il I - |
than one- hird ? i -
...
?
.. h I ? ? . ! 1. ? 1 :
. ? i . .
.
IW|, | . i . ?
: ? ?
Xutll j Ii t!.y i
. . ' t
? i ?
r Toti i ? - "??
| I lird ! i ? . ' I ? - ' '
I . ; .....
? r iiio
r
l
1
| ? ? i r
?
. | !?
1
I'fOI 1 I" 1 ? ? i
I
j ? ...
'?
II'
'
?
i - !
? '
-
I
II ll ? i. ? ' ' :
?
i
Ii i .. . ?
i I ?
i
!.' I
?
?: ? .
. .. ,
. . i '
, ? ?
?
... i
i i
? i
? ?? ?
| . , . . ;
II
;
' ' ? ' ? ?
i : ?.. i H
10 i..i..
..I . ?
?
,.. ? II. ' -1 I
I
I
| ? ? ? ? r
I , ???? I ' " '
. t ii ! ' ' ? "
;, Jt .: . ? ? ? ' ' ' '? '
., .1 lhal i ' I ? ' - I ? ' ' ?
,'?!?, pcrmitaven i ; ?>l the wbitu | ? .
,l |.. ,..,-,. to vol ' ' ' I '?' l" '"
lation al( igathi r. Thei ? anurn
ni it] t! al (Jovernmeni i ?
, ,,.. | ;rt ofil ? ? ? ' >ui |<BrtidpatioB lu
it (.'oormu bad i ii Irol ol I ' ' ?aa II
,| ),,,. ,,,,. i ,. ? tloo .1 i i. .
i.j ui..?.!!, ?? fortu that rxcMad BO] portton ol iu riti
? ??. ii ib?
loinl raaolution ?..-. pawi 1,1 polata aroald ba eotab
liehedbi ll Fii ' Iheexcl oaofaola?rwlcitiMBefpMfl
tbfl I .111 :L.tl..| III tli- <!">. rniiiflit; B&d, MCOnd, Ib*
?ririi ?: ? ii.- rottag | op lation I icethe nuaibei ol n?p.
Uivei it badal ' , ? : i; belliou.
ll, , 0| i not b ? ??? tbal tha p* j ;?? \A tbe I ?. I W
wvn i.ii-!v to -ir ii. t lo IQi Ii :i M
kfr. DaUMM Kj.) .1.-. laeed tbe .. I ? ' ?
?truetion fwx* Iba appoail >n poial "( riaw. He aaid
n .,,. | ,d baaa tw i rebeUloBi ln Ifa ? i o tnr one mi tba
North andoaeatthe Bouth. AllhciOfh differiog widely
nnaoma PoiBta, thajkadbaaa jatta walitjr leartrd to
Mtbar, iDdbBdb*?iwarrtB| lo owthio* tha Con ll
futlon and diaaolTa tbe Dnloa. Tba nbcllioa t4 tha
Koutb waaendad. Thapaopbahad abandooed and rapi
diBtadBeceaaiun; ?b?y raturnad lo tbaif allanlaaca. n?w
\ irlded ubadieai <? t? tb? Conatitntioo ud lawa, and anx
ioualy dpaircd i rfttoraUoB <>f tba UbIob. Ili.t tha North
,.n. rabaUioo w?- itill rampBBt aad deOBBt, aad tbara ni
Do bopa foi tbe rwtoraUoa <d tha UbIob bbUI Ibat rebal
lioDwai rBbdBfdorBtleBtl redaeed to ? coBtroUMa ini
BoiitT. Tba boobU] aad (toaa Ibn gb ' ur.'etraoftaf
ribteBBdexhaaatiBgwartokaapaUwaB HUtai rwmgoiBg
., t ..( tba DoIob, and u-iw it hfil gona throtuth R?r
moBtha Mid?u- ihiaaUBad ?ilh Cmu ;wi "i CoBgi*
aioaal aad poUtb .1 *u I o drlra IbaM alerea oot, aad pre
real a iwatoralloB <>( th?- I'nion. 1 barc eoold l>n ao aucb
thioi .i- racoBatroetiag tha DBioa, aalaai It bad baaa
l.rokeu uu aud diaBoUad. Tba baali aad eeatral idaa.
ili.i.l ire of tbe Nortbani reTolutioBarrinoTMuaat, i il i
racoaatuctloB, iraadiaunioau It P-i-d ??>. H;- u-unpi.....
tbal tha Daioa bad aw . d -???' ? I. aud bad do otbar
fouBdation orao?port Tba a-ai *?* I J?: "??? Boi ib<tb
. ...?,,.,,.,.,. thaSUI ,..:??.! tba i i. u.mb iu.1
, . , ,,.,;, the pad ai Iba Ooreramaal lokoapth?m
rere o I ol lhal uft ? ??
,.,..,.. ifail
II r.iluru oMhe Southera N
T,-,??..,'.. ? n ?- ?-)' niada br the i
i. l'
, itheHn th. If 11 ? ' ' ' ' ' ' '' '"
i 'i..,..., i>, .- i,.i .."' b
... ,i ..?.,! it to a I
<; .. rnn ent, and 1 I ? ? ' *** 1"
, . ,. .
kcoptbei ireaStatei ...
.
li 1 a-hti w ml i |u*i Iv. i-.i- lucha oani ?'
i
iv Ibrwyol tbo K euaal i i wa partj iu?jn?
il v, nioB .ui.I r. roluti ? aii: -' ' ? "''
. ,11,1 apokl tb.- penpletoaaHe aith iboKr-'ul !'?
?! lUe Northbi d ralli anmad .n ' - P ?' ' ' '; ??
,!.-.? ,.. hiaBo !<?;' d ll"' " ' *
tba Nwrthero rebal obwouM I ' : ' '? '?'?;'
I l.-i.i ,.- of ( . ? oi >l l?b '. : ?> ?>??'
aad ili- (??.I.'.: tution re?t<>rtd aad p<.rad.
Mi. \iu iBBJOUB i eii . Uraaw I tba "" - ? * ' '
fi.fti.. ai coaditioa of tba coantrr. Ha -:".i "", |;| i'
.??.?-i. ?' tbe 'iniv ?lii. .i tha Uovaraaieal owad lo laber, ha (
dtitl ....? ?i-'i loaVoid eoaaldahag the otbar datieawhich ,
aVralrad ob tbia Coajraaa ia coaaaetion a Ihtbewort >l
rMtoriog tba aatioaaiaatberitr otm tba lateh rfbeilioui '
Btataa. Tbedutiaabatonaideredaaoftbabign nag ?
tada, aad they xtnat ba parfonaad falthfally, aiaalyaad |
wcil. TbaraaboaM ba bo baai-, u.> raabMaa, ?.'?l no<"?
ardiee, bart, oa tha eoajtraryi c kstiou arate t laeaa .-ti?i ld
prereaia arerj ateex ?atffaaaaaaioi gBarBBtee tba aoaadaaai
nferar] liakofpouej, aad axaal; aooragapviat auttba
daBgara and aDrmoaat tlmin. i'lupio gaarantiaa fortba
rtituraabo ld ba irqulrxd. Tha Hoath aboabl abaiidoa,
Klai i, ' .' iba priDi i|d ?l *
r , .,,, ,. ? . -i . ii. ? dll ? ?b< i,l i j ml I
, id ri| bl of ." aioi
? . -i .. ?i ...i.i. f, ... I|?n
ihonld . tae tl tl ii '' ' "?' ? : ' '
; I, ii
; :..
I
d ?
I
i,. .1 . il in
? ?
? ? i. ?
<;,.?. :??.?. | ? .. r I ? . B
| r< ?? ?
: ? ? I
. .1 . (
' ;
?
,. .t. ? : thetarib*upon l
BBTI 10
.
!?.",,.. iledto
;.-...!. f . : '..!;?
?i Rrit.-hi
? ? . . II
Ihe 1 I ? . ? ? ? r
.i ? n. ? ?...
. ?
I ?
? ,
i ?
. ui '...;? ror of thii
. ? - . .
UKilitill ' ?. \' .
II
loi
?
? ..
,11 '???<?. I I
t ? '
r! ii !> i| t: ? ? connti r ti
?-.. .'1 dech
I
6 l
l ?
:
1 ' '
?' i !
| | m t.l. : . I ?
? ' ?
. ? Jiiol II '
..... i
ould t!. :t r. inaii vith tl.ntr i -
? : I: -
?
i
. ? II
< .
, At I Bll
S
t
i !
., . ,
'
' II 1
i ,? . Hl
r ? ?? '
l
? .
! I
I
I
? ? '
\
I
II ?
.
?? I
1
.... I ?' '
f
,
I
I. I
I. . I.
i
i ; - II.
? ?
.1
; ??II'.
II
I
v
:
! I
i ? - .i H I. ? il
? ? ? ? ?
I '
,:,.,,,, i ? jrhni
I ; . ;. v ii : I ??
,1 , i ?? not
? i lurn to the rrquir
i i,n..n. Tbi f vouM lil i:i ladftmenl o I
>u?, ?i. I ???' M '<?!?<! '? 1" ^' ' ' i**' - "'?" *Oiild
: . hti "f tbe Btntef, n ek to by 1 ?? .1 nol de
,'.,-. to i.int. H- .1 ncd to ? pai >b .???'? y ?:? ?
true and rrnerm - pol i y i hi< b found bnl llttl '???? l
tbi* Conttrrw, l?ut wbieh vae to veiconw into 1
i i the Btol d
?, ,! .,,?? . ? i ?(' mititul
tl t
Wbili Bfi. 1 ? ? ? >"*?'?
,,,,,1 ,..,-. ? ul tbo 1 itl ?.''.. Miplmn
.\ . i rr, eutored tbo gaJJeriea, aaul toefc aeala h* a
fev t iln
Aj t :.i . vi n fi] M ? ? ' ? d
and ubtaiw 1 nnanin ooi ooneenl lo tb lmitie<l
Ul !',. !' * ! ? ?? . ?.?.!
ill ii,. aedai itro Ii tl' ? aai< bttw riM to h* I ? m !>;.
.!,,. i?.,... ? ? .., , i . ,u EVtvotm . < '.' ?
Iberefure, did uol bave aa opporl ? j ol ul j ng Um
privilagi i of Um ii>-r.
blr. Bama tbenaddmaed theHouiein behall ol tbe
Kaa Bngtandrapitaliate,vhobnd \**n lererelj
rafta Md upon the otbei day by Mr. Wi ntvottb, in thede
bttaon '!.? N'i'.-rii fartfk Uailroad bilL ua (Banki
,i'.,l ii.it donkl Ibal the rapitaliiti of Nev?EngUnd vera
bugaiyinteraoted in the Iln ineial patnltnofthaeuterpfiae in
vbicb they eogagnd; bnl it vae atrictly truo, biatoricallj1
trne, that do enterprioe bad aTei h aa ? dwtahen bj tba
j,w.p!D of Maaaa* h etti ajnoe Um fot adation ol Um Ooi -
eranent, Ibal bad uot la rltv abora and beyond pen
sotml avraatagaa thaj veifara ?'t tkw il irernntent A!
tbougb it migbl ba i.ded ti.it tbey bad been rerj <????
t ni.it., in all tbeil ' , ????<. ;11"' ^ ??' I' ??'l ?eelUt,
tlut araoiaition araabon<>itbail?ttaaJf, beoauaail itr
enad Um Qoratn?t. The t aaraetei ol tbe uen engteed
in Umantarpfbje thtt bad boan nndai diaeuaaion k.h i..
jutid..i.yajvaadajaiaithai h>r.< or aJavvlMPa, 1%om vho
vaea eaaatvd In ?m !t antupiiaaa in tbapraaanl day ranre
,. nl dtbe tlaaa of men vho bad I.n engagvd in ..II Ihe
graal evtorpriari <>t tba ou atry. They badac .
B-bichvaapc uliartotbamaolre . i *xten*ire vutlt tbo
great enterpriaea of tho varM, nd Uktl voahi lani .
i- Um Ooref meal abotfld axiit. Ua did nol a iat lo
,, ? : r ?, .'t Ihe 'in -it..'! ibat vaaal I f '? <?'. r .
bul ba w iahcd to aay tbat tbe gt '
H i, abo u..;.- ,.....??:.? . aere
?i on ' tble.l '?' lufl enti.il
i ii >*pirit< d, u vell aa t ? en in
?
t. iil.iu lii'delt cl- Ibe j ?? |.| > or I
t \ I .
I v. | . I
I
i nl ,.-. |( ||
II,, .- > .... I . ? k . :':?? !. ?
?>'. I .
tl.pt ? tf tbe Kuat India I
ti >o uft nu ? i ?' i ? ,! .1 -
h a ,..r! '.i l.nu ; ? ??
: :., , .' ??> I ' .1 I
. ? I ,. "I ?
roni the Atla ili ? U> tbe Mi
T, , ii- i Noald ba found tbat aherevi* N ? Ku?Und
ajMfl Ii id '?> on ??: 'i.'.--i i:t Ihi.tnl ? i ? ? >l ol
Ooi I. ?'-?? I ' ?'? .?!
jbf ll ii ? ?-. i ii wnal i iv iut.."?. i: t t i'- ? . i ?
? i loeira l, giach laN as^dukf 1. i
t !.,-?? k.rr.-?i vorka biit for tbe comtnon peop -. < i
Kew-En i ind - tnra bare, vaa naturel ] limid
l vitbo ' t-outkianoo, viUioul iutrl ??-1, i> ?* .: i<
vi! .ii. patriotl ii '.i 1 kggard In !"\". i daatard in a-ar.
I keaa antarj rli n ba i been enfon ?? l on fhe coutrj bj tb ?
ootmnoa ;>.?.!.?. Captlal rooM nol bare inTeated adol
bv m Um eoaatraci ?? of ratlvayt, if tba public mind hul
.iot naaaj aavaaind t.>r th-m Ibi ' Wiom bj tba
eommoa p ople. l be mtereat w .1 vitb l ba toj'- tnd uot
witu tlif eaptiaJaita ao I vhon apfaojl ?.-'>? aMoa to Coa>
gNMorUM Itoii litgirWnr? ll trni tnm tho pwple
th'-r eaaae, aad ?:.>? frou t!m apiUliaU. Tba v?ri ^r?t put>
l.i u: ? oi bU lifa ?.i< tba Intitxlaetion in Um M um tcb ^. tuj
Lagialatura, in Hl", of a reaolnUoa i:i t.i\,.r of tli?
FonitmcUon of :i railvay ftoa Bt. Lonia t" tba pa>
I ? :-.- ilo! nt ? ? idopted iinaiiiiiioui
nouaea ol :' ? i. irlatu ?. ArtiBt blliu ? ? . . niamtmli ??
? I
i Ii. R
?-?'? ol Ui .-- . h IM4l| ui ?-.? --?.,.?. uw?kuj i
ti.p ihcf.'.!.- i ' ? Rebellb b. 1 : tvuy
.
a .;? i- ? i Ibe ' 11 . ; i No U
t!,.. I | '? I ? '
' .
I '?
i I
I of
: ' i
I
I .... ? I
\ . . : . ?:...
f Ha ? ln it, bi.- !i
- ?
'? ... ood
; . i . ..' . I.
.
I
? : |. ? ? , ! t ?
l .
til
i ?;
?'
: '
.11.
i ' i
;>. ....
.
?? ., ?? . ' ?
i
?ii.
tu
|
? i
i
. jio work in
U
? .
;
: a 1 i ,
I
.
I ? ....
r, . ? ? ? ? ?
i
i . ' ? .
>. ?. : r?r tl
.
.
Icol > ?
? ...
???
Ibaaoa
1 -
.
i il
i ''..ii,
'? i I '
? i i
?I "V
Mr. ' ?
11: < 1
rniudC
i
Mr. <;hivn .i Mr. I
. | - Uli i. '.*l "i
? i i ;-;.??. . i li n ? tbe oj>
? able >;?? nb.
M . -
u. i .1 tbal i ? ?. .
.
.? ekj
. . i.-r.j
!
BBABIR41 IMNH IIOIII.a.Hl .
I Itr llarriaou > i?l iomil ITnnk ol < i ?!?/. Oliio.
Ilol/biil ol | {'.<?.0<?;? S'JO.OtlO Itrttnnl
<?l!< rt-d.
Wii.i \. *?
.\ oag '? ? ? X I BBtettd thi
.i 11 I
i i. , ' ?
peUedhii v, f.. i.. ?! tha kars of tl
i ? ?
... . ? ? ? - i. . i
i . . . | i t...iit $>',(?"'?
ji.-i'i. Afret locklug the vatrbaiaB ln tbe aafe, they
.... ii t:. i. . -i [.?? ?: .? i ud-car, euttl
grapb iu two [i.(. -. 11" iDbban ab .
i nr i't l ifBti :> i.. XI AU'J ..... I >? !'
I ,? ....??!. g .... t' '. I." '
?i . ? baa I" . ii .i. |'
Tweaty tbooMBd doOara reward bxdJarcd
..: 'ti. ?
DtOTBBI W r VTC1I.
IA1IX, (i. >
Aba ? I n ? t .. i .? i inj the II . - S
? ? . * tixb .. t''ir- .i; d(iov?
aranu Bt w ' i . - m aro .!>?
|. l 1. .:.l :.. Cl.v.l. ., I, I
v.ir.l ?ill I.- paid !? r tl e appral ?
,.i ,;.,? .... bai - and recorerj of tl ? ?-?????
.,?? fortaar aad 116,0 01 i
, n,? ?! i . .1 0 ??' ? lie > I I
i, ' ?!.. car .! A'.." udria b* -1.? ? n. I" tuUee
????'. i : ? .? iheir way i orth l?i the
i ... .1 ;:,;?! Pittal nrgh r i*. I l I W
i. . . . ',? Uhio li.\. - ? ? W lUfebiirg.
( IIAl S? 'KY 1*1 1 V.
1' ..-i.;. ,,t li ili.. Harri "oo S'atioi alBaak i; Cadix, Ol 11
t'lnn ol Krconairuciiau.
Bartral jooraata in tbii oltj i .1 elaewbara
r.ii.t tiac i aatleaa ragardiag n aaaa ef racoaatrai Uea i
hy Rebart i>.. ?? Oeraa, aadaaldta bita t?'.:i aaaaaed latae
BaeaaacraattaaCaaxaattataj aad '<?''?"?? aate gteaa vaal pat
partad '? I itaa al ? HaaK
TTa aappiata kaavtbal u bai baaa :-'< ertry haetaaea
in.>ri- ar baa bnaaarataty reaetted. aaab a ataa haa,aaaaf
..ibori, bc?n nuder aaaaaaaaa ay the Ciaaalttiaafl
ilineOaa it iraadaaaaaia?a,oBaaJatatRaaa.
iniiuii axataaaaarj <>f taaCaaatllBtlea, aad tba ajbar, i
jr. ..t <>n tbe aaaaagaaf it..? 'i'"' '?? araaiae bm tha aaaahMaaa
laCeagraaaal Rei.aataalaai fraai the ax-taaatTeoUeaary
M?tei. Aa tba lattar reeitaa the Bweadmeiii arhieb it la thi
objeat af tbe foiaertapreaaaa i" tbe fXataa, ii axlubit* the^
entira ntaa. u la a> foHowBi
4Biu.ii r".>?.'?? lor|h*radoratiaa ...... Mat?< aati
u io y, v. ,.ii fui. aatii .. i
ll tifajj. li n *?f" Hoat thal
.' . i ? ? v .??
uti-iy !.| Iba 11..I' ?
i .-I <?-. u l
It / ' r ?
I ' .
?
ABTI. : i
?:,. r ?' ' N ' i
I
. ' ?
!
: '
?
?
-?. ? li '. . , r av.ar *|
?i ?? i . i . .
?
... . , .f.i uo ?? |ii
,.? ...
.?? ....,..r..,. ,'.v,.,.,k..'Jlijl?.i-. i'. ? I Ha >' ' Hr^rttent
,? . i ? -ri uttd Sttln aj tmtrif* ? ' wntfail. Tbat
. . | i ii . ii aball I i .ii o' tha
? aai Siit* .lali ? ai'.fi.???ir ii tbaa in>.- i
. , ! . lliua aud liw? m ooa
( Mril ...[1,11 ?' ?? . .
? ,? ? ,:.!', ? -: "ftoi
... r
i "i t?v... i j .... attil
.'. ? i.i*i .... i. ?.n?h taal i , ? . a< i iu
. . . i ,!:l?.V '
I ,..i \--.,j., ..I. ' aWnof ib? lr?y i barj
lk? T'i.|i-.l dla?*a. ortn.i . I i .-?. ii ?....- ..in.- I'lilriT .li'l. r
;r..,.. i i i loj i ? I i .li.. yn, I.i?h>. ??> ? i:i ih^ I abtaat .ir Ju.ll.-ial
ti. . i-It ii i i.i.l Dtataa, JiJ ?rtrtWiiJ ufce i"< -^ i1' B?ei
r^ : a,
*?v. n.l Pr>r).>?<(r|..ibaT*nf^!i i?i ir llpl'mift.' .tt-'U t,T lli?
.. . ? i i ...,??? ii wr.,..-. i , I.I ii.a Ani.y ..r N?.j
!?. 1(1 ? ::.....<nl atl/To ll.nun\i.ll U . !..??.'
tMBt in lha N?ry.
i/ii-.i. nt*m i i.i:.(*r.i lewaeoil i ' '
| . .i.-l Bj m 01 laldiafl i>t ?aiion ??/' ih- Amn -i N?\ .
I'att?aWetoa.ofwhaaofrraaa I 1 |tba .t?ti?il
I .. ,-? ! ui ln. . :'. y M |.rt- ????. - --
??.....?.. I".,. ii. i'.-.tJ t, ?: u. ii ibaU aaaoei aatthay ?r?
tlUluvo'.
.,n;.r %l,? . - 1.11 lll <lp,'l.
11 ,.
I . . .'
?.wtirt.uLteVuiata.atii , |.-t--f- Oaiuii ? "? .i.-nna J
EUROPE.
TWO DAYS IATEB XEWS
AUcmpt lo Asi:i::^inulc Ihe Emj^ror
Of atanfeC
THE CIUSIS n eniAff.
Emphatic and Univ?r>al OpfOtttifi of Ihe
IVople tO WaVi
UH!M GF I IE1 PRINIT II HOUMNIA.
PUR P0KEIG1 C0RBESP6ME1ICB.
I .?'.; ;;..;, ? ' ? 01 II?< l'!,i
...:;., j .,..,_.,.. njngi ?*jili
? I ? -. i
(:mi flrimin.
!, i m ..: . ? Bondaj I II 15, Tl;. 1!
.... i [ April 15. Tba
., ., .\ - .1. x. :'. ?75,000.
, . , onao '..??? Boata nforn?iT?
, , .-. ? . . n . i
l away of tl;.- , I le In I omn. I ".t
j . .i i
. i . ? ? ? : le.
: ? r ? i
-
. ? i. reed by thojbv
1,7111 . liu Bsoat >
.1 175 iurll.
/ ? I Mo 1""
.. cartaij)t| ul
? i: . ? ? .1
i : d the 11 ?
t i : ? to
i ? :.. ;? ti. !?'?< v |
- iiii.i t
? ?: . I ll ,1 I
1 ' f
I .
. .1-1 (Ol-ist. jj
I .-.'. toi ? t ?i I"
thatUjg- P>*
?? -.
I ? '' ? ' ?.:
I ? . ? ? ! I.illl Bft> .
.
?/?/. ; M II . ; - 'li.ro
it I ,Su1
< ? ? ? ??
? 01 t-' rbi'Ck
? I | ?-. tl " - * -'t of
. ? r ? ? I 'I
'?'??.? ."
- | . .. . .?-....? |
-.1 ? ??.,?*
vai <>ii 'ba
? . | Bl ? f Bt?
?? ' ?>
I rly u> 'em
I i.f (iriinuii 4lii<-?iion.
A ti ? Vi v . ? ? ? f
\ ? , B >'t
:. I
I u Gi ?? ? ?
; B, Bai ,,; ,\\. i u> .???. r- >?
[ vbeibt-r tbey would ... . ...?t?
Btioi
A ,
!? i* ???. I ' f
. . ..? Pedaral !>??'., '??
...tiou for tbe reform of IbaCe*
il i;e:u.hu ravati
?i ? ...,1 i: ? ? tojoii ne>
. t . . : ? - ? i
: i; of .... 11, aayn
i,,,. .. ? ,/.-.. v
liirt* tkaetatemeat that Pi ' : opoaa tbe coar*
, ,-,..: . : t i <;.rn. in i Tbeeeme
i' - *hnr t1"- prip. - ll of I'i MH t i- nol BM rely n .1 . a>
? \ .- , reault ol i i ? - il t atcoaatty urd
? ,, .. ...-..? iiiii, ul ?.'(im.iO?
I. . . cUi 31.UWU.
i M- / i omFntiik'
? r. . ? , ? ? ? ? \ | - -.i.aKy
. I D \ ahouM .0
l.
i ? i ?
..... r
? ? ? ?
.... \ ..::..i t<- l. aaaaa.
wonld (.-.r\*;- i a ad aia taae< iw
?
mfromP tf Api I; - ? -?
? . i,i r 11
,.?!-. in Um eri M >.f var, \ ?.<>;.u-i * - a - i
. i .i l'pt-th. n m
- \ iij i iveagrt <-...rrj
,,,,( i r, .. ; ) r< . I i. i>
beM afafaard iy
.
i . a UMtei uaf*
: i ?' ?' ?, a keV k a>oaM i dei ..m! i !? #?1
i .i'-r. I ? thii .ii.il".' vou d bi I1 ?.
l . . ,; t ,\ itionid Baub --f \n-i11?* <<".ii m
ii ,iiis ? : I.tlii t.< ii U - i
l0fl< r Uk
v .. ipati li fi 'll tpHl I4aayw:
A raawrofC i B tiatloi aui curreni Ltta
t.l.lRl, (<!.i| bl I ''? . '?' OB I'.! iAiu!??". No
\ d to tbe report
I!. , ol Unt ? i aarai
We laorn tbat Bivai i itakaa i kv to fvaatal
ihe I'rr-- % .itria iri.iu aar
, i . ? j i,.-. :t ?tatc? il at
on tbe - v ' ia addtaaaad a aato to tba Praaeiaa Oav
eraaMBt, ?Bera*'ticaTly reiteratlag kei ararkNM Oeni?)!iit ibo
i reateel s| An>(r.iu .iin ..ui-ntr, and ia
ibui/atioB of troopa bj 1'.-?->ia la nr.i*r
.1 ,.: itlooa ". Ibal Povi i.
,11 Al.Li-i-1.1' PBITMBOITAUAa TRKATT.
ThoA./'??- ...'>?'" in.il -i:.- ti. folMvingpartb>
t Ulcgvd ottenain n;.i; dafMaivo Uiuty of al
liani '? bel ? ai a 1'. uaaia and Italy :
?? it.i'.i eaaagaa MaV igaiaat Aaaaria a? aaan aa
I'rojaia'tiall liaTt tHatr |T-Iir*< vai oi coaiaittted aa wi
ofboatilitv. I'i . -n parryoa tU- wai untli il.e
. vithlbe exoaatiuB of :be fbttnaaaa aaal
t:..'. i \ , ? titbei Ii ?:. ii<? baadi of the lt?ii?t ? ? r
unt.. Auatriad ularei beraelf rr'auv i., e. .le H loiunta. .j.
'ii... Ti, - '. meatfartberangageaIa obiaia for 1'..;
ilnlaadoi Venatla aTaaya eieapilaa
I.,.-:.. tntiitr aad ?llla;uaraatai to Iul.? the aaalataaat?' <4
hor pr?*eot Dnriaaatoui. TbeKiBgol lwl? aa fci? aart.aa>
clarea Ibal hr. oill attaek Aaauia uiw ihe Mincio ? itl. MtOM
inii, aad vtll tbrov h juo.ht?>? il.. l'?, ui tbe nunt nme
ti.i- ItaHaa deet vM eniot iu tue tlo?!it.nax,e?to. wuiunut-jr
the AaatrUa ?eoof'war, aadniafta an attaek ui<m Taaieia,
Kiiu- i-.aiii..'M.--: furtbei urontaei n-.i Mlaj daarn ihi m ?*
;? legi . i tbe liu
Xbetreetj iadatedMwi i Ui aa|Btd iy
b uhCo ti
i'|.|\;. S OK - R I'AltTV Or i.iT.M >NV.
\ > ' \ Dtiy llild Ul
1 , I' ? - | ? ; . M.l
.. 1 ,| li : M.i - .' i
I N I !?-.,?. I
Ihat P Lngto drewrd hi r
:!..:!- - v
. ?
II ' r ..... ad
-'.
lf the ' l
r H '
.. i>. h.id ?> ?'.'?? I ii. ??
i. _? i . i ? : . M ? -. I i
- . .... tati ia - oo itfrarl ? I
ti ???!. A | :u". aap??fcal
,,;fi, i,-,| by | ? H um i i>< ? ? i
aient iu tbo l> ? j .l'..1I> ttoabb'd
..?iu.. M'ia
i-.i'.-d ui tba ti.tilm oi v.irn ',v .m?^h.h- ol uatrioiic fVciii n
\ ? : . -t . . h t..-l; .it H.r.in, aXprll '?''.'-t
? . . . .,-..? uiwaiBjovaly w ?*?:
?I. AaarbatvaeuPiUaaia uul iottrii *i-"l?l ?* ? ' ??
i.i-i.>ri ii.-. #
.. .>. a l.ib- , ,? M trt a*Mibl aloaacounOM
?ral onfideiK* reuuired tor ffVeVml rafonn.
1 ., , ,- ,.,t-..-?.- .l^wir-Hi'lM.-tii 1.UM- an aV
?olute nirlit to db<pA.?8 oftbair ovn futim, aotha ^.palar
ri-'ht f..r::.; gtho uiyunvil aad laga) kaauWaap?an>
stitutioiml GoverBUient' , ,.,
[ .... -h thu IdeaofCounl Bi^aark <oo?iitut*ng bm.Mi?
proniotei of 0??nn m uuioa and Liberty Lw baai {-*?"?
,,,! nd luiod in uuuiero: * ui.*Ung> ;,*-..-iii!'l?'< " ?**3
parl of nermaoy, th. I.?..ders of rh- Lih?W^
aapariaily thoae of advanced i ','1' I' V? ' . r
loVbeopuiioa . ? Oowl ,bon!?? o w. . r
k?* rift.? ?x?*?'x8?
pun-)t k-i' -' .,,,.? ?? t ?ora
of fha oation. 1 - ? - ,vcllundorato..t. vera
0.-TO -.'>?: ' "?*
I.
., t- . . , .?>
' " I
r. Miji i.i . ; . ' s "i
aaWilaaaABaVha

xml | txt