OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, May 01, 1866, Image 7

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-05-01/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

n.r..,...e .Mew-Tort. Brernee .May S
.... Net? V uri- . .Mu? IO
. ' . May' II
? ?? - - ?.-w '?
.I * .April li
.
?prH I?
:k. ?
..... karl I?
ta.np. I
l*n?-.fcgs?-rM Arrived.
?
i
t ' '
:
:
' '
?
'
... ?.:??: I - . "?
? ?
?
MllVViMi I*?Ti
? I
Ci? urti!.
I ' I . T A:
? ,. V
?
I ? . ?
? c ,
)
I
wt
?
i ,.-..?
. t o.
I ? .
?
Arrive.?.
-
kurll II "l'ite-irii
... I
Ula
?'
?
-
?
* . ? ir Herri
....
.
. ? * - ?
*
1 . .' . .
-
> - Pea
Kio;, li . >
I i
?
? . ?
*
' ' .-..!?
I ? :',!( .
M
?
?
?
a*.ian
??i- >'-'-!. N. C..C dar?, v
? i
i
-
'
. ul.>.
?
hr ? r
. - . *
(
- ' ' 1
?
a
-
b. K Slower, lim
I .... : .rd.
?
P
-
I. W. tatnell
' -
a ,
iden.-e
'
k .
'
.- New '
-
' Mit.
-
era, N. C., m
at....
a
>?. , '
A Lok natue mun ra-n
Hp?kea.
S I* Rr* - r, a?rk April -'.. eg ., ?
-
smmbbb i at i I I BBBBBBjaaaaBBJ I va?
'Port-tDarbftro Xc:
I
l*OK- y A?.:.. . i i- t
>TOTI< I :
I . . .
?r*aal- t - W ? irk." te ?li l*-r
? . ? ti mu t
I1W-I -'
.
.I
.
.
. I' N '
? n, ml .
?
-
"
.
.m
...
Nari lahl K , I ..? N K.
I . . ' a .T..
H, |Z .
'tat
1. i irkiTa. ...
.I rt
? ? urta.
.
mi: . --t
J Ap'i. HeastnA?
ta/AHhintfton Alnrltei ami \ i< itilty.
'1 I
.
Ington .'?'......
Ha Bli
?A??! -.-?-. i.-*!...lll J I .' Wl.l-.
?lia,, tied
t*as nf t'tu . 1 ? t I -? Of I
tHaflillii.1- of
I*?. I
Welt
Meat i' .
i-.-i . re?r a*
t
ahoui ' ?..,??? i>i., ?. ..o
Pii.ii . ? ?:. b??
i *"i ip
?,;ti..'"-i i e I
' I ? ?
I ? V.' I .1
.
tilt
I -r . Hr. ,
City, ?. ?l u. ? at? . ?
that i ? 'ity wegr.s:.* I ' '*??
?<?j.r i. off he '
etaeee. lerar.? ... ... thyra lal I
'
COtai... i
. :
: l-l.- - - i '
? ?,
r?W Saj'ltl *l| ...
>
J ?'"??! ? ' .
t
li? O .nal .
n?h?c|*
? ' - a
? I ?
SVa.1 tie - Itg
ne i . .
sitai ....... .
<? ? i ii Was r? ..i k1? au.
fsKPSP.s OP Ev.l.i' BRs ?.'
Of thi. i ill in, Miladu v iiiyM dataVaaTI <1 lal
i*e|rjr?. ol va Baot, o to Hlpoai.,. !
the Wort?! ia revea.) i- proptoq, tinit.it-.: ...
t. au.- 'i <r.? M ?rt ?/??? tri.itaui i... |
Aita. A file?, m IA ''? l*c-'.i?r au ?
I -nat11 two liff, ei.l ? < heel et ni i
Bppetr*.. ?of I. on* I *id I;
tiat I . lialiiunly ?id a], tv). , I ?rill
Sf-a-li j il ,ir' ? Di? rilli.. ? itut?tion .:
kiii.l. itad ?In. iii: dully lr,.t- ?>i. Hi* l
t*i? "'...-r ii. i' |1 .: to be t ? I iii**
ls<e.t*l will le ud<.|.-..| I . nil r ?tlot.i, r?Bt ttiuAIJ ?ti! si i
?I al. n .inn., iitd i v. ti ?? el un i ..I Vie tru" f- '??????? 'J,.?
latter ? ,? ill.,.?<. rVr:?
i irai psaaBj im ilu in u. ti at ? e"" "' ? ?goal "V of Hie pro- j
f aa?- ne .,?. .. ..I -o?, of
* ? e-, o, tj,-b: v ? r vrill pr?
B?Dt !..
kaat'.lnr I, ta ritort * nj v.nri'1?tnnriardiv ?,f Hi? |
Metseii- i t>? th? Kerr-' ?i .
???ter-, ... ?? ita L'tttv*! ?t- lim'ilir.- WaablogLon
?????? uluav The 'flnt lee ter? waa Usteiifid |
tu a?t .:.
EUROTE.
?ti
ONE DAY LATER NEWS.
1
THI GERMAN L?BROGU0.
"?' ?' li ?'..'? r to ?110 .,:;\--.i Austrian Rta
--aas---1
Ml WILL NOT Hill ULMQ.
D?FEAT 01 mWLiU U rEAICE,
I . IPAIITIES.
TI a i: i. ?? Bteai . ('?;,' Tfl ,.*.
?""' I'llamborg pt m the 18th pi?:.,
| i i:ly on Mom
li ??- is n: .1 iv tater.
The ti. rni'.ai (?u.-a'tctl.
TI ! lo the? t.. .,! t-i }*tb .act
by Ubi \ r to I
?? ? ? . I, ?I
ly ? i lui IihIh lola..:- to ?Le
\ at I'n ? ? im i
I ooi lh.it A , : -.: ?, -i: the
bel . lore hero
prara*, foo
i - * ? Vi lo La lina ft'l
? Ms
I ?
? ?s t iu its di , f .i
A '. : ?. . l'r-.s
S? iii Hi o t y t,i'-|'.i. i
I more.
1 ilatjf for the
: ?torn , f
lb , . ? ? ? ? -, i ., ? i
vo'ee. M. L ? - .Pt it: I
i I ? ., ? 1 no Hi,' af 1
? ... --i I . r than the p
?
? -*
lliingnrr.
?f the DM "'i lae
.1 li.. r V on \ ? ormoei .1 I ??
. .
'. ? lu Emperor
tau I
?
it- rired at I'ostb
l'ut rilli!.
I
'. [ (' II! I.t
: ' ft Ws mora
?
'llic Diiiulnau I'.lnripulitir?.
.!'*....; IMS li
? i - lap linn ope It
B .i -1 the I'rii:- palii ? ::? .1 'i. -
, rsl ii foi En noa le to a?
4 lunn.
II v " | . -,' ? :",
mu . Mu It ??:'. to Bats
! '. .- ? li
l.tinrjili of |kjt *?>r?'.umi.?t ? -.?.I ? The l*T?n?lcr
Vi-.*.] ni i..set Aiijii akacrcaa of gan Vamrok
A i :. io|ii ?.i^ loin .'HerliHn ii ni A .ipi Muire?
-A.ixirtr of the P.-.nliVra In iii ttaiMaiu of
?li?- ?l|>eri,iiot? und ltorl.iu.ti 'I be f. ? ?
I'.-d liri-.??eel I?. MoCOleC lier.
g .... . . '. .?
At le ..f..;n '. ? Northam
? i - . ? . ? ?
? ?'.:.. : 1 I ,. ?I ' ?? . '
I wai ? repara
I e .. li ... V i i.
.i ? a
1 - , . . eve
?1 .m ::.'.. i !.. i. : ka a ',.?
...
i .-??:.'.
'Ill HI,.' I."? ' . ! t, Hiller
Pins ??? ?? si?-, nmplo.i I .'... i tu.,.
?
: g) and two at
?
i. . ?. i ,?
. ? atti hret i ar-Biag
- 1 i : . ? i,a. ?
? ii J'>?*-u t l?
'.
?
V
-
. I ?...I V. r*
i-. ?... ? j the : : of I
1
1 ?
, *r lb?
.
? : lu.
,.*r ol ti..-,.- ?-...: r I. ??
.i t' ty bad i" be ke|
lit* ? ! t vr.. i ?. r?
tri orar it ?nu svBBtaaliy li,?
Ohei - lu- 1 ut ? ??? S .1 ? bl t.ni!,?'r
.' ?-..?. 1 ??
i
ii..? p >n--r vti.H b ti ? ? ???' aid
? ? a ? ? i ?
i Immersed anuid.
tlio wa.? bj
weigh) th-iu
? (Ulted, t af, v*
. ?fur 'J
i '. l>y "j
a ?ft.
I - I .*h .1, where ?I??
1 ? | e v ? li
in inca wat t .]
: C . te
.: .
' . Luke, the opera
'?' tU'.Vt)
Way?, st ti 'n thee?mr?e
'?s bert Kill?.! nnJ a lui.f. ?Bill
' ? " ??'.-? thal It ?ra?
I - i?..: thtei
? a . li im .'ii e/teelv de
ni nni riga*) I - ? ? ras . til. tlio
- rpportaalt)
I'.* ti?n ?? i ? tal '
p. ? lhere wt .-? u ft v Blaatos ?I
.- ling?
??rnwO' - * ' ..- '1 !.?n tee
,i m abe drew ti..
in.Hir ??; .-i ' be I ' "?" r taddCB Bp
I ? .? ,..,, -I , ? ti St
e tlikir
line .if i ? ).>rtii
t
.. - - ..? ? ? ? ! ?
' MB ??
I i almost
? M-i '. :,? .!.- um ? ti, wbJeh
? - -. tad ???
... ? tlnji
if tb?
. ?
In the ? ?ter ? lint of
? itwh
gb ki ? I ii tinra*
.. r and triad to to? st down,
a ?line pow? let Bed ii namco a? if,
i .lute,.?.
, a- ,: Iba i il..rta ol'
... . ? ? ' ai i? an?
il wat b ? ?lab
: .... ? ?'.. ?? : be i sd I- ...
li ' I . . . IlllillD.
I I i.?.i. Badet l.er. and
it theil , i dows
.. fi} til BJ "li li ?
water, lu tbi ' ' ti . , s ?ill be
?
. - l'e'.u,
t Tk ill leo cou |
< . .. : i . .ii. InlH'ifritn .
I Et M :. ' - - I ? :
?
ney, with ?t.
ti?
ti
I, . . ..li. i
:. ?. . :
.,
?
J. t, .?'
.?.
! tv,. . le??*.?
..? i - steedy.
1,i,\,ii. . ' ?.'-.] f?:
'. :
j ,
Itariul af Ihr >r??.Varkt Krrr At-arlenty, m nil
4 I. riaien.it a ?' ?tn < ?Hege of ike aralf "I ?>? " ?
Verb.
'lim iniriiil af th Now-Ya a F ao AchIhh- eotoor
? /.tv? ?lu! 1 ??Mt thirtt ?I . Bad IhS I 'tu'eningV
... t V,,.,, I. ok p IOS i??l i vening
with a ?aries o issereisea. T;.e tuip-ml prooetuo.
?*ai*?.i Iron Reservi r I ... n. . ,; p. in , la tig 1< .lowing or
it. r itaii'l. Mae.er i Cewmlttn cd ArraBge
nitn.s, in i ? np-n.e orator, the pi-'plx',?"-I
; aim aeted . | .'eil te tl.a r.-reii.et e ? ol
- . i, ? the | tvedtggera gravad Bader
tikir anti BBdsslaksm. imit las eollin. ni?iuriii-rs,.?-|ee < tuh, .
S?n,or < . iai m p . ., i. e anti Vreebmat. 'laa??i ?" ?i''.."??
attbegroaads n> Fort; .-..-. ? Fiftkavi md Iweaay- '
-. i.ii|.iH-.- . 'Dead Marok. Tie fusera! ?ration ,
?a? protMuaeed ly Rento? Baavaeir Tbs |i rose ?aa
t sa liuiu-1. ?ad tie mini ..? ti,, athel lntn-tli..--! rallowed. \
'1 Le "I i.ri-t? i.ii ir ol the Hnlt.i ?eui -:*it (?ertoniictJ A ?our,
to tbe air of Old H and red was sa og, a jr:' j nf ful-re
greatiieei BBfi iilitry wa? msdo by A. Herslifield. the BBtirs
cerroioniesoomluillrig with a ?ong which was otaatad Bl
?ome l.-ir"lrsvJ?'.f vniae? to that iei|idl?*- Bivlu-i? ' Irauip, '
'
CANA?*.
All Qeiiei m (|,r Tisht 1*3 ii iii'* TalU ?7'h? OH
liver Ahatlng-I'lraning l'p for ?lialrrn
tl'liil ihr Travor,* ort? Uum,,
Fr ,.?...- a
, - ? .
I
s'oriii i?, i g ? , ,
ban ' '
i' ?? : '
ir ci 11 |
every third ?' iy al h
?
1
? [j :
?
'
i . . :
? ?
-
? bo, before I
? .
i ? . I? be
?
lint yo
i ? ? , i i that I
? 1,", ' ?:
i t ?
t
t
. : >
'. '. ?
-
R
? ? . ?
, ted by
..I . i 0 l.y .In?. I i ? i ii the
dtfo
ir sop oiii
be. .?ne I. For instance, ti
?
?tile i ' t lattas 1
f '.tu ii ?? ? -ii iii ni r. ii.
i ' ' [ii : ?tish, wc I .ire n foil o d ? ii
i'.i.. y ?I a
eui of gu i di i
. - ind otht r ???Tu,.-a ' t .
roon - ei us todo a ? !>?? ap ? iib
tba i :?
'1 i ?? pi It S "I oil I ? ' | r
itl]
tod bow a
? for ne? inarki
Ia On Basil ?kia
chiefwi ? ' - i
?
i
..t in ten ?i-., i
the i ?-- lo i ni
l. Vi ii
i to lie I - ? , . . ' ... ? I.
It wo the |
'?.I III.'I. o|
.
, tlio i ? ?ntl t ii- : h
l. 'II? III Ki" ? . . o I
.
? .
tile mil ''."li'
I I !
li .
i..i :? -ii ? ? . ,
! 1
I .
i. I-O?.-- d v? -r : : i? n 'i'..- >' :, ?ad la?
l'util I I i
Will te : . I
li,' D'* til
then bt ? ...
I '.
thu i li- ? . t - ii
|l '.! ill .
Itl ft
i ' ? . :
Cal
for this i ' ? '
?
' . o ? ? : . . - . I' li WOII
ii r that thr 1 - ?
- s I
-
?J
til- Vii I - '
- ' I
1 ' \ ' '
I
' -
'I lu- I . " - ii i s r
? I re, i i. - ?
i '
:
% they ?n
! ? I
?
:
atu !l. ' i
! I ?.. r. i
. I ? - ?.
In lir ; i
i
everj l
la; i It I I. . .: " ? a . . -i ? . ?
e for tb !.-'??.' 1
l?Tl 11,"
truaats. A Mr. Bo.?)
t . i the batt Die I
III"?! .. ? .
? it their dn lu?
.
? ? ?
a of Us
"V? :
'
??'i ii ? ia ?o certify Uist the bearer, 1
t rity of Iba H ?' foi Anrr
?. . lotta 0 Mr'f'.inv la
?? Man M..- ?... i ii. , :
A'li il.ll. Ml til ir,, i (
Tina a II, oil '":? -? r
if '.,.- . ?. ? r ..;. bt ('i ?Vtd lola? I
KIHI i:H4?t IIO.Hl.'B.
4 ?at ni I I? ni-; in Ike t oiinn y Family li xpen.oe
ia Detail.
1 w., it da ? ? "u to Uti ii. the
u . laaatfoalasjskadas?aMsast every Bay. w?h?ve ?u
swer"d :' '? I 1er lint 'va.? ?"i. ,r tin ?ince. (?ev?r?l
? .at dite, ai.d ? ?? i "i i BTM
t.sss-i. '.. b tis- h'tapiiiir. A (Tool many i.tLera. nut low in the
so th'-v aay?
I'i.nliv ' , . ? : ' .
VV i i' di " .1 ?-i?t ?"U o. Uri thin t
I. r tiie liebi-bt'if ?jill ?ii'iuirT- ' Iiiisnie
a ? m ' Btsfci 'i.'? i si ? sites "'
? sorti ?| tiie CI v Hall r s .a an
?i . ? . ,.s btta tMBtttad to eaak a any n
. . i fan? iy reu
Beac?, tkeeatifi atti ef w-.j. bM been hu ana M.BBB,
. thM Bl I reseul i? a low vulualion, hu' ? I] I- lakta I T
be aatir? to tstlntti mitre?! a? ?< a? stbei ? j onie*.
It It pit ? - ? b ??.;:.?. .- !? r -? ; "t, ? i Mm wktn ?
, leal?/ita vant is toaerlthaMe katldiagSaat IO na
'I!;? ?(..dil B.rke the t?n' of the plr-e tsiv .??? iuticrr. It ?I
? naM le resdxlj tastod foralsktd, at
m' ' ?! i rs?, placel rrxir* distant ir of Inner
?' 'i.ii! reril Ml I
??ile. ? fumy fur Jeua coin*!*-! of an itit?|? M ?*?,
nesaat la :.e i. ?? : asa man. twa nanni aiet ? nari n
TI - io uns!? to f"< ,| w. :?? urie hurse, on* cow, two |?oaO hem
I . i; , ' vi . i
|.!..?. ni I'.i: iled.'.. $17 -Jl
Meal sad Bal.
'.ri- ei.. ?. I??7 F?
'-?'." ;: ?'!?,? ?r tvarageBile., attily'til laaWad, wh.ch ii
?-(.mulii? .I iiiuit sttaaiaiaal. BT W
l.t.'tc. pu;. ! s?e.!. ?.I U)
A ciiisiiiii'io.r ?uui ?as rruiucd fur butter asu'. iDlik
?(...'..J -
J.es1 . I. . 1*1
."ciiiir-ed bal li BM natj l'l
t nu i-'r?.?.. ne se
'.? iiidi .-ok? . na
Uahts... al
B?ait, ?i.oei. 'at?, L.:..!.'., sabblen' bufo, ewtl sa,
rt Is fur ?II puri-.i???, lae.uu.i.i* sans nsaaaM
ou; o' th.- i.in.ii. MB M
Hi ks-workftl ? ' "i red'soaii seen it ranatoB evts
Iniin tba | o vu.ii? vear nl?o exiraVl.krc-e- foi o levie
l?u.e u! s.AKhi a? .if ulieof Iii? failhlij!.
If.-il|i In? BBI ? im?' bid!. kUiTudil |l wine and
?flint-. Co S?
City i'..mc. a and traretiXM cxiaruies ii? city ano hy rsil
. ..... HI ?'
ftsjo?i ?' ; ' .res. netisi'Spur?, naliuiie-y, pon?*?. Se?. M
li .ii?.! .id sti.ff i"ir heaeil, much of t?nico un hand of
i i.iiiie ditto of books and picture*. HO 3J
('?iii paid hy iii? faiailv fur nuscellai.eoi.? exi-enie? tua
iteiii./at.!.- . ?I
A .id loot, iui uliov". 4 io .i
lnt?l household expenses.BL47I ?7
lo this ?<1<1 tstei . md this yesr. 164 30
Faed fur aruta?!.-. HI ""
Repairs of w.'i?ro?a. barne?* and hora?. M ''7
1er tooli, timber and renmra uf fa. ? . 1?J lo
Manure ?ad ??e?l?. M '?'
liaed farm labor. BM 3.i
Total.M mu
DtdeM aassaal offtadBM s.??d. ?io* M
And we have .??.iiXl tk)
i-, th" ?'im toll! LifTliT fsi'ilvaiid farm ciiwaee ecuoui.t lor the
?
In I0-" I willi uti are "Bgeoi f'1 persein? tn f'*ea| vd ti r** to
i . ti.? food items rere 131.' -I?, lacluibnjr s?.vc? barrel? of
?tor, 81981: I ii I 81 t ajen
I.I.', i '.: f ,, ? .J firm BBgeaaM niiCDunt.
, . i 8933, Mat
In li ? al the
-'
| . -of e..?:. gi? I
"iiicon.
I " i
? '
?
I ' - ' ' ' i! was
? - ? :
?
r ikon j - l
-
The
?
? ?
: .
I alejo - tu li '
t tit? probable exj
i ?. it the wi ? ? thal Is
?..- lot bia It a -. to to ladei
; ?
ni t... pt
?
If tia
. '
: V? .lil eu:.at lal lo . pi I I
rP.r
BIB Bl |S 'iii B t
? I li u: in our
tttgeal ' ' est,
.... . ure very <
t,..i we i-., 1.1 uni ,!.. u in aTcv Vo.-k ait] eadaajoy .
? ?? iii wineh mi stt -.i i" aaV i
Tin: ?AaMMlfaAVK. irt?. z> i.oRHini.
( ?nllnnr.linn oi the Ki?iintiBli?n -Teit.'ntanr
of Tlorrison, jr., and l"< ? ,:, i. :. - ? I,.ipi?riiia,
a 7l:it-Ik?T|irt BB*M4 ItniUt?T, una) BatoaafJaaWAs?
tico.
The ' ' .1 C1 irke and D i
elected witt ?* aw ask led theil ?? wavABoadKo ?
in- y rai isaad yesterday mscal irt of Special
Sir-..el?, I *'...-? .Illili. ? I ?. a I BJ
yv.i . Maeno ?
?Westral of t; t ?t-.i , . I by M
i iflj a? fettes a
I ?ni ti,.- ion of William Morrison, lb? Uti wit-.
Wit) Sty I ?tbl r Bl '? '
.. ni cot
I ?
i,' Ktale t !
niiMreili.il. ??;..?,' J i. t.. ia r*i- I: ra: I. ' ti M BO BBS
mr ma togwla. sad toad? ? ? ?? ase?is, svratak aad
-' ti." I. .-. h ?? ri r,ii vt rappiii np in iiii.tl.iiik.'; it"
' . . 'iii wim a
In ghi ?' 11"." to . I
? . , , | gave li ita the hot d? at D
elad tia all I) ? btvtb? traasaetie?.
I'Rii ?-K AMI-A ! ION.
- . Mat i.
a ?
?iiaBti ?rli.r.i I .: ? .. llwVS ? ? i *r tv hat it ??? ]
. T. iwtoe b -P.r
?
v M?-h I
at train
? ?
? . ?
i took I
... eel, 1
la. .
II II
? ' ; - ? -? D R.-li
: , -
? . .
*
I lal
I
?
? .
? M er-,
? '
A. 1 tllak I ' - tar.'.* t.. the ?tore, my
I ? ..?Iii.
? i ? ? .'.. Bal
ran? ? ti o?l Ubi ? ? ' -.'. .1 wet? b, iliiEuo-t ace
If ? ? ? v - ? ? . ?
? ? . re ? o?
I btv? ?nan pera
gertv If It ?rae sBwcadi I do ao4
rat s.-? of ti..
I at. l?, iiut I '
?
?V lint, j. . ? ft with
! ? r t-, I?**; B ti.el.,Ti,to',mi of Wilki
i the ?tort.-. Mai ,-? i
heap] .i i > tVrtpapoiSi I ?ni. t.e ?tiver
- ravery af the gtaaesty Mm
I M ? ? ? Ila.
. ? ??! a?t? bin ii: it..,ra 11? I
'?
?.
. ? tor
I ; ? ; ,.'.,,....* until 1
??v. It in the I it I a
the Mell I s I ? Breath? pi ..p. u t.
? ?I ? ? grat r. do u..! a:.
li ? Ii irdof
Q Va? ;,,,ii lal.,*: Wet WOMB ht ? um* In * A. Nu
v,- Ho JOB ksSW TrlStrsBl I A. Y"?, 1 bave ??en bien at ?ny
i*i: rf. ' ? -. .. I tto Adara?
|,--.*i 1 le i"t karn? sr; pt) Bl tal ..i...'fHe1.
I tavo ena Treal Qteesae itm* htkei - g1 i ?*v?r?i ttm.-t;
rae fat the eton six weeks agoi did aol as? him siro any
.'..?? waa al m j
I r ... M.[ 'wv | . ? Ibl I S'i. ri ' II Ve !
li a purin.I o f .e..i ' M do i.ni know an y t'linar
ai.'-Ui props ? ? . i .. '. '? , i. .'? . I li.'... I e v.
y fluyo not koo? I u y a tarreader lew<
? neu tram thal pUeeJ a Be I have aerar haere my
father atate ho? bj? She hi ?uri': I kmw y.r RUM about
l-v.. ya:?, I b lie?? ha ia verv ii.I Bl ii? ?.IP r:iv lut ,*r, know
la ?m -n .i* all tot kana Hi..lip
.... i I of bim; do out koo? tua', i.t ?olil lu.n.I?
?l g aw sal goa t. ..- ? ? ? ? |... A. No, UOt
I
I* I. . t I mot I
tiaro! A. Id ankaowearoasBj ?iiavrkuiiwn
i kim os u- ma t
? : : bia bl thal '
lit ??? ti .a !:..'-.?..-, I ti.:: . 1 Pu-.?, ki.nwn llelil.l? sboUt t?'0
ve :.a.
Q I' '. v.u : tri BOW ti its tatt al DI syi ir ?_ ' ven Pearl
I klat tkai
< ...r ? ii? ,irre.:. ! ,
Hid: '. ta M- li ...rd- 1 'Uir.k li.? il.un.nn.li were ?old M
i . i - - bal i .nu act ?uro.
EXAMINAI ION Of I ErlltlNANI) 1.1 I i KIAN.
' tiuil Lappriaa wai ? ' IPerd si f"l
..... i tr , ...rstar?of aft I uiitvu.?. al iii?
eeraeref J! .1- i bevel.? vi?u btoahon
? 1 v.-i I hart ? ' ? D t ? i ' i.irk ni oui ?toro
opea1 of Mon Ison; tbej ,-.- I toi 13 or 4
o'- i. ? ? .' I have ftVSM tiela .li i.-:!.? tn n M .-i.
Bttjoloiaa lae ? .t^u.... . ? at aaa tiuie on the
..... t . .'... I wa? tie ?
bs wss an
re 1
?
' .. -,i 4 ',.*?.' ' ? . '?'? do 1 .. ?'' bat t.eis, a
mat au. 1 ? p? r?.,' 1 oom* ?' recoiled ?II of
I '. ?.:? u.-re .Ire-?.m1
?ua iii?) ?laiteii 1.ni;?ip?,, 1,.1. ? tell boa lestftheym
ita?, bat 11 , ? ?) ?. m*.ned shoal kali al
I ??? the moi 1 eaaai I t. :
th. day OB vnicli I SOW UM naOBOVi eiuinnt berertalii as to
vriieti.? barwacbekare "r B?ter tliescrestel DeaaMi I L*vc
? e?iin(r to lion 10a ?re
'1 VII I'k.V?:* A.?.- kttaBBttOI t't.l.K II." I.l.sl ni-.
t,i II rW ia J ?. Plen'iry ttiei? ne? I A. ThCf BsWaVS Sal ai
for li.* Peat br.11.dv: tli-y wur? hirrb b?rs, 1 would recotrniee
i... :i, ,:i I... .::?. !. ii I s iii I 11. ti ''? tv p| I I ' Stat.
? reicht tim? ii''** lomy saowMfx saw themb
fore 1 ?a? lliem WUP Morr:?"ii I Iliitik |)?ai.is ?ore n beurrl
tuen, M.in.i'i. e?, ".1 al 1 ? m 1 n. ??! ,v l.iat. lie hat Dot ttitoe
,-ri -. ' . t til?n? 1 ?"id tin m cigars ?m ti of theil
it riilt 1 i."!?? ? ers 1 '^ii'.n 1? 1 ?
mm, Ikeyepeal ?L?mt li
" 1 itk 1 ti ri*- .
?,?. Were lacy' plettjbi.?)' WhSBttS/WaBtOBtt A. ' PlwttJ
?11.1, r-.r."
1,1. VI ... 1 i, . . gi,
l]i I iitl Mr It.-i!.is, on .arti aasymlaa a.k for Hie best
lu u-1.1 1 a . 1 ' 1.n k aot Merrieoa ased seaMUssea ht have als
ai deami tlrr.ei boarbon *. ; aevei retaalaedloagarthaatbret
,, ?!??'.-.' r no] na; 1 eaaaot '?-li tLeir |k-i
? :iit- i.ii...-, lol *i, ti.eu.l^r vt :?'her they read new
p.poi? or smoked 1 ..sr?, ?i. 1 hpva Bo idea al their cuuversit
ti u, I Hunt Desalt kad_a black rye at tks tinie, b? ?ort-u
w l in. BBBdlerd t?.f ..t. r if I ltd 1 tit -. - 'lie ive, I t! 'ilk Mr
t Inrk ram??! ? oaiie, ,io ni t know ?na? ? iii ,>? a SWAM*, ?ir the
,. UM bel of lime. I au? u w.?. kit? . I i.!teri<!?.l al: t-tamiL? ooi.
in ihit '?se u-t 'i ..'.iiut 1 am aertaio that I did.
Mr ? ?raliain?Tk'.-ll. I Sai Bat
hir Bedford?Ito ?itiies? it en to a privett e??tn.nation
whieb i l.eld.
W.n.eta?I tliLk tie exin.;?at!?n cu?t tate lieu Lil J 01
Vor'tiar.
Mr. ii."vL?m?I??, n.iv.nf cot-ertetl jrotirvelf as to that
, ,1 rou lee Murruin I A. ??n MevMay murnini? before
- ctoek; Ve ssked me to tome dowa aad te.t.'y aad I re?
ferred him to Air. I.oilwipr w'10 refine?! ?it first, bnt inbie
i, 1 -mi. ased 011 it it ?ouid rn t be P* *.?r to ,-o;i.? down.
? Al.-MUK?. I bl Mi.. Ul.l)i ?'HI..
All t'.S Vlaitl lu MiaiiU I ?.am tv.riled took pluCt W?tbio the
week.
The farther bearing of tl-e c.i?** wa? ttion a'tjoonted to
Vi'idneiday iD.'rr.iup nut .it in 0 ilo.i, on wi. ?b da. the ter
tin.aag m Iks case will h?. pcChaatwy ensphttadi
*lst?r ? Once.
aSaUlaaPAff THF .sTUEET C".EArfl.>'i PIMMIsflOMRS.
Ytstertliiy moriiin,:, at li o'i.l"?.'k, tie Streut t
bag C.imrr,i,iioaer? n.*t in th? ????or? (?filie, and th? only
bne:n*si :r.n.s..et..; ? it iii? tdoptVuB ?f a rc??.l,iti..u te i??y Hi?
Str-M-i Cieiiiilpg t'ontratiiiis theil rt-tfular t-iniuii. utily pty
luuui.
TlIR I.PSrHAN-AlvIBIlICA.t Tei.kohaph.?Aiuoug tho
pa?Aen*{?r? wli" will n.ii for California to-day (lueadayj 11
Coaal A en?,,If who (r'Hta io Josh 1.ti HuUley ni Sun Kranolaoo.
Shs ( .ruut * ill repreeent the Kos.ian Uovernment with the
g-reitt et 1 -taJ.iioii, ?blui? ?iii Is- lulu ululer ta 117 by th? Ut of
s?
bo ann or Ai.OKRnr.m.
A Vi't? iroi? the Wnror -Tke I eleBrwilt?? mt ihr
I ?> m i ni: kVaarth ?I Jol, - It? niov.iikj Nilr?.
lalytenne, Ar , ?Vc.
] io Boord i:i"f ?j | n\ ooh foot tim of 11
tlel'.-e
ll.i lli?!??? Mayat Bo ? v
-
I
HKMTL ?i?y 1 ? i u w ?.;.r. v ' ldepted
. - ' . Ib? d
? i . -
4.
'
1. I Hin.irrer. 01
'
I
? -
-
Mi] that el
i .11. ?re
:
- . i !..
?
! ? .. I'
?? ? . i .
? - .
i ? ' . l; . Mil
. I . lue?
. .
ii raw of the
...ii ..r kail ka? paid ?al .,? i ? v ( ii.-in.-i.. .-- Im .d
? -, ? ?
I i. and ?anal . jai ap?n
i t?-r"
? y ex
-
.. I
i. nini . ?' .? a baal
.-. air
-'." ? ? ' i ,- .) ,?.
? C1'?
?r'.-r i .1 I i
?i w ' r??
< . ... -i i i .. ?-, kB, I
' .1 . - , I
kolo re hjtlofl ?n
!?? . : u.
? . 'ii. i: Mur ! - ' I ??'..., .1, in make
i ? ii,. ..r
' lionel J .i I.-;.? i: Iel . , 'in J the ( .. \ .'..??
. mi..?ii, Norton, < obi ia, Iii? n'..i Oednej u? ti., assa
caittee aa lb? part... tali Hoard.
A risien, a mu,: ? laid over, fixing th? s?l?ry
of ft" Il't.-'pi-tcr Ol tie 1'T; ?? District ?
um.
T'.' ? :?'.! d r..,,.irt
-..i r. ?.-.: i!.:,.- ?
le III ? lllup ! ' I .. - ... '!.?^..l||
i . i.. lan.??ig
ipted.
A reaolotloa waa ad >Mlna tTie? ealafjraf tkt taw
.'? I ,' I ' I ? Ml ...... -I -.. - B*J ?"i
That'? ?m um.une r>.?.ic:!!. n. in Lim.i of iiuihnr;/ :
CoBtroller to Issue {-, i-o ? ??? of market stock (to
? i t'e t.i'.'i.teeiit.'i Ward) was called ob, ltd sflerds
'?.??? -. rmUrtt? t? lae Csnniltte??a Law.
A resolution was ; salary
AsalataatMesMagar in ;' i! i r*??*rffl st?
per unninn.
i . ?: rd - ? .? - llraet
at ail r'-.| |?
t.h ba.ldiug on fu- ?uii'.h .-.?t ?sxaraer "i Dm ladali
:??? ? 1. it and i bil '1 st ".
'J ir Be h 1 t sa ?dj I'l.n.-'i to 1
?'? n'' '
?..?Mil? or toi Ml aUa.MII*
The I'innnre I ornratl lee "A it re-< 11 ? ? riii? ?Ve.
i B ' i tu"' ve-'iT'l.y BalWIMlua nt I O'oll H !..
the Tri'-..lent -f vTnxtOBG?tai Latbtl I
The PaaMMMO M?MB that la sMs Incl ; 'inila?
t.. I., : ',;i,l t" Iii! Iii" vaoitie'e? it, fie I BBaai tfosaaMtoM
' ' - -. I' wat ? .|ii-.?ti ni willi hi:n
t!,? '.iiiiTnittee i ii ne: ?Satr?! i,? tho resignation of
? . abara
. ?...n a reaislut'i:, rat nfirod to ipt ?int a
i V fairs in plate ol' th? further i
i . ....
i ' .,-. II a -. a- ?. reda r?? ? m. .ti ipaototiagCeaa.
Koelei an ! Wall? ?ii li L.juiUiUic?;, v. loch wa?
.i.ipt ? .
? o'lu.-i, h ni Krvcit ?sic lfob?esaaaad f>"m aati?B on the
?
v ? laiton dtrecliae tka Fin liars??! I? bar? ti I
??lyeeriti? stored io ti udrud
i Third ara nsaavn Horn tiat locality,
Vrtei r i.-sr.?? Osnasanao KBaata Bntad
t ,1 :? I ? : . i . : . ' - ?
: .- .. i.;' tu" i onmisaioaera of t!i? Riekioe ? I
i ? e'o.-th known ?. t'is
A. ? . | t? ??.ipt.id.
A r?-- ? ' I to fill la thai r.?e;i lots it
I rd Suth ?re?., ?ad adopte.].
'In? Hoard tb?h MJeiuTBBd lo lLunJa?, next at 'X o alio?.'k
, . . ^^^^^^^^^^^^^^^
LAW l\ I fill tl.IiM BJ.
BUrilKME < O?BT-s-CBAMBoa?aVraa TIT Befori Juit'.??
t 1 ?UKI
Io.- BBsOBB.
li ?".. i'i II Zi'nmp'in.i'i ti't.riioiui. Patton, et. al.
? ? ?. ??
? /. rael <i ?'! c:li. t'i'il.'i?, it al? Rofe reu or
I ???..' i r--. r i
lore Hi or. .i-ii?ier an srttur-ev. Ae ??.ppii>atiun prsntel
1. vv i.. ..-? d . ... hT A rarill lajtiaatlot
? ??? . , "..lion that | ktoliABfotttority maaiooniof
k
la r MB) "! Bl ' icii't'dof Odttavdi A. Weis?.
I haialrt* V
Before J labaM
?tan li- I'"* ?- A .?tu. K.-iiy, ei. ii --O.-.'er appointing
-
? .? ? ?
'. Wolf agi. lili/AiH'tii Wolf?-JulgTi?:it of dirorce
.
BaOsst Iii?ti"? ( UMSut.
la re th? application fur i'i i .?is-!'.?-?:'' of Joba WiLiam? ?ad
?f.'.ii I;...in-.ii. ?ii, babeas corpus ?A compir.voy to defraud ii
saiti.-iently provea? writ? ili?un?a.',|
Mary J. WwXmrtHtJ mgi JosiuW. I'oaedict.?Mutton grunt
ed. without ? oats.
l'en y t ItiiauLell ug'. tstberl II liihwn ?Motion granted
without ctuts. _
KfEBlOm COrr??T trenn l n-*i?Arini. JO?Befure
I 1ji. I .'??.sue.' l!i,U?lli-O.A.
Li. tanas.
Bamael I.>"< er aa*t. tba New-York ead KrieKaironl
C' mpanv ? Mnlkn irrintml. Kdwvnl K. Foote ?t al. ?gt. Wil
1 .:.. .- !. t i-i t. I- i iv p'op.tre ?ml luhmit fln.l
. In coafurmiag to fir oplaiea. Isabella Chsaibe ?
sp- Ja - ?I??ivBiataoffoet, As., tiletl in cierk'i
rfei ../t. AV ?iiuiii U.rhuian ot ii?l!...",il
red sad Bled in i'l"rk'i oona /tbt 8. Hauti?. an It
iii.,:, a i< ? J i- Earptrs I tv Oil I a?Mattoe wealed
Bathaniel hmith, ??;,'ciit.?r. i?-: fas Kaatra t'l'y On Co.?M.?
. .
COVET Of <0MMO\ l'l.I'.VS-Sri.iAi. TtBM-llefdr?
dadoo Uka'.*.
d uosta. ?
s ii Lea H iirle eel. I barlee tnlnitiUI.?~Pi?*?M
?ttothntM ?et ?ri i* ? binti anas
Hen.re .Iu.l?te (Akt.- /.,
Sinne agt l'urter?The cmnal nut uiust be nievle mors dell
nit?-, Ac. No .'cal* *f this iiioliuu.
Hefure Jails-e PviT
I?srt st al. sgt. Wither et ai.?Moiton M vncut? order of ST
res* il'-ui-'d.
lolT.T ( ALI BDAJU-TBM I?av
BojriwflM Cotut, Chambara Ko . BO, 80, 109; lill,
i .
A *l.?i. i I'nrunllT I len red I p- Tin- I,oat
(lilli ni Police Headqitarler? Ideaiifird -
Vi .To Are Ibe I'nrrnt*'
(?:i 1'riilay tnorning la', Iii:: TUBUII ( ?r.t. lined
an account if a till!? Lo) nged aitoit tl.ree y?sr? who had
then Lee. Bj 11... s iii el jr.iutsis abtnl ten diiyi. ?waiting
Idea'.ilivit' .?:; by tai parsn'. or '.: en.I?. 1 8 hav.ng been picked
up on th? ?treet and handed oTer to the I'olio?. Ve?ierd?y th?
child wai cititr.??! by a Air*. liohimon of Xing?ti.'k. A?.a .
who It.itei that li? WM left in litar ear?, l?t- cuse aeemi
Mbeeenawfcal tuvolvsU in mvitery, but the fullowlag ii her
itai nsi.t A bee I tvo yaw ead a bah? rittst, har slain rta.
it.-,! Kaa?Htves for lir inrtaaa of coliecmg toa bounty ???d
be k pay of bat hnaltsni ?*ba h?d beaa killed lu batiie.
VV . - Lb toa sBfot of her lavtver. a atranjrer accoited her and
asked it stn ?oulil iss wioiriir te tnao charge of ac niia-it, pro
vnieit ii e were well paid for if. dhe rcpiieiJ in the aBsm luve,
nid gave him her addrcai nt Nnugatuuk. A few tvtaitfS
nfter the urang? mau cunie to her bou*e, acconipajiled by?
young lady, ?v. o bore In her arms an ln(?til alunit six weeks '
nid Shs ??? ?pp.irently its nu?th?r, ?nd seemed to b? much ?
?ttachiil to th? bali?. Tuo gtsutlflnisn who claimed to be
a erilv the (.iinMian I t I S SBUd, BJjTiatdM psv |7X per je?r
BW Ha nislnionv.i'e. aud altar paving tie lint lnataliiiient, i^d
???ring Kim* drraotiori us '.j the pleura of tlic eblht the gen
tlrmaii ?nd 1,1? departed, taking with tliem the ehawl In
Whktbtoa c! ii. 1 bad nee, iirspieil, ?nd ?"DJ* other artli'lM
that mik'i't j'? !??: iy hsvs .?4 tu ikalr kl?ailBrattoB. U illowtd
'." f r.n.n.
Atin-sti" toe iifer of Mrs Robinson, b?t?iBf Bra c1 ?lil
rer^nf her o? n to take oare of. tell thai ihe c?itil?l ne?, lieiiuv?
?nfl-le'it ?ttoi.'.ior. on the lime siiKiiger anil Mri. Ilohinion
lisv u*f I'ltitwo children, ihe .?oiioiinled to Like it atal brie?; it
ininaaai
iraWB. 'If," rea ittitrve? w?r?'rcirii!arly mallcil, anil
.-?.-ii:L.iik saxsnB ulT?? maal u til tkt li'ii of l?*t month.
i ? i' a?? ihe re?'?iTe.| s letter fruin thoician who had left
the^?.ild in h? r care resetting h. r to tiree' LIti, with th?
saisi ?t tie >"VT listen iii ii" o II s city. onthel7t!
molloy wn* iiicloied to ?i,iv her expense?. Aecerdingiv
aLi . unit ni ami mel him as ??Treed. Tosr-?er they pro
cr. .!r.| a short (lu?ame, wl.-n he told her that tt.ere wa* no
r.'?.; .,.'('.-. goi-.'r *.iv further?that stve mi?,'M roturn t" t -
(t"|iOt ?nil h? wuuid lake toa Child to it? tr."ther. She trsen
wi'.ikid back to 'he ivti:;ii g-ruoui of A? dor??', ai.ttlc depart.'J
tv?h the child. In ?oont live rnlntitee h? returned.
I ii ?ml Hist li? bad hit tot child with Ita muriel
a i,, u n? otorjoved to meet It onoe Blore Oo Ina lu?:'
Mis. Hohuison ?erompanieii him to the Westeheeter I'ouuty
li. use. at the comer of 1 wrnty-.ixlh st. ?ad Funrth-aTe.,
ni..: lhere ihuT had dinner. T lu? wa? alto.U .li u'olook p. m.
A t ? ?'?Mel the man left, ead laid he would.get the child iud
return It to her and ihe could then roturn horn? At 74. o'clock
hrBreiurued and said that the mother waa so overjoyed to one?
.Btrt |- s?e?i bar child that she positively ref-i-ed to gue it u;>
for ? tint at leexrt, mai Mrs. Hobinion had better go home
At th* expira: ion of a week h? would send the child t.. 1er.
In asurriiafui ni.?.d, fur she bad beeome munn BeaVaalkal lo
the child, ?id ttoulil Milla gly have adupted it, Mr*. Woinsou
(!.?p?rt?'il fer ker home.
On Saturday las?, walle In New Haven. Mr*. Ttnhi'viou had
bei uU?'ii:iou ouiled tua paragraph in th?? >*w \ o 'k pape:?
derontiiug ihe lost child, and ?t unce locogi t/ed i?. a- the one
i? i itel? hro'ight o? to this cit? by her* SbelTitned'.u'elv iel,,.
graphed to kin O. W Ewing ths matnra of th? L?j?t lilli,
ilri-n ? I?o| artaniui ii'. Fullee Hastl'iourter?. la whoie oar? th?
little fallow thiin ws?, re ,lies?.ng her to t?tala th? child until
?i,. eotilil rum?? on nilli i,Isntifr him. Yet'.erday ?h? r?? h?d
tbl? oltr ?nd on g.aag to Volle? lle?rlqHsVrt'?r?i. Wugalawd th?
- "i f-' \?o who ^'d ti?eri io kj*}<. uodsr her BsjBtjBJk {ft 1
rf?vhj
ird^el
mtatg
?int-iny wi'h the vimin hfr V. 0 Halleotook. CM CfI
?Urti M Pol * li->tJ ,?.<rt a who ties ohergi oilba recor
r,'f p->c<je<l''il betfir ? di?tio? II igan at the To
m ii triar uti, iel oofltmittad th - cb.Iii to (1m care Cf the Ontai
'.--.in-r. ifCharitiesandC rrectioss.
r an who IsbT
?'?i?lB a'l probability t'm f iii ort,
'?-.--.?. i ia thai
? and residing lu Kew Haven. \vl.vre he ooct ?. jj a f^Jod
? ii it1 position.
The I! P riaM 1'ol.ee rep.rt ?lie? ti.? o.ilvO
1 r.rorfhl u *.. their btet i. li i. . . . ., ni on the
Apr: byan it: wbo ?aid he frjud lura ia i'weotp
-..t:.?t ri-arhccon -are., aad bom the deBcriptioo g.ven hw
aaowhohroaaktla .to ot.iid. ti u teiurji thal
? i ? . ; fuardlsa.
?of I li vrit et aal fV?r
rder to obtaia I : ? > ,r *d IO
irentags I I aad hu euihi>rity forai
???if to withdraw M (Pom ti rp.)
Muy A uri it rai? m.?.
I ! ' >? !"'t,'LlOp
r. ' tx'car tins yea-, witlitl.e ranee of ?orrie of (lie ?poaktam.
i i ? . i of eeok
M ' d I ?
4 I I'ftrtnol
r l . ..-. ?? nud Twenty nintlitt, 7 J4g*
: ?
i i v I. barlee
Ut] i -\
?
Ami i by the Rot.
i i rn by 1? ?' IV.I i ' ? i i it) roa,
? ,.-bit. aad Puartti av.. ai 7:90p m.
.'..?-.' i termeil hy the Ker.
I ?i uliTta-'ii, I?. I?. ' f baltimore r,* Presbyter in? tiuroh,
? c.er.^r TeBtk-St, 7 '?) p. St. A'riiver?*?*'
l. *\:i IM ?j'.jiingj
.: i.. ? (lea ?ral Aasemb ?? t'icro.
SON ?AY, Miy ~.
4 ???...- / ,. .- -.-i i;.- ! : i- ? Ii i" ,7 II (i, ? ?
Rpcaketi ? ?Bet W Ii Marrey mi.r.- m-i.-h, < ona . tia
. s ? ' ? un ut Yvrim 114toa.
N. 1 , an.! te r -.. A 1 Kitti Ure of Nsw York,
f etea / ?logical Um
Mtrxtr-m /' ??<.?Orallo is by nu-nibar? of the
1 -l v-.
BAT, MAT ".
A tritt* 7" ?4 vi.ir IE" 1 M p BL
ii v' O Heeren!, n- J other...
/.?i. I'barch of li e Peril ins. U
i ? . > ?' m I Phillips, 1,1-retw?
1 ? 1 -v .1 t. Besieol, tbu i*ov. a B.
aad
ftr Unit !i.'-,ifer*r? ?Acali*mr ed
Mi ... .' JO p. ? RhoTt ai?1resiti* by eiuinen' gBMaaaimMB
it toad ato wO " little waa i rer?."
A terna.? sad garet* Isa ' lei ?In Iii? Proebyta
. ave, aad Minali?* th-sl *ba Bar.
? ' I : n. rho! it.Dis St .rn. Blluff, Saav
. I Bad ot'ier? wl.l tibirii?*! tis stiili?-' ,>*
KewTtrk Sand SemEosBtec 1 snniver
I r>? *t.*riHti I baruh tUr.
?' ir 7 ??' p m Aiblress?? ly Jier Dr. K ill I fit*.
I ?-. William 1' breed of l'hiladelpht? tAoJegate irt>m th*
ParentBoetety) Ii v. I?r Ken.?. Pretillent . 1 ti-. lui in. ?Bal ?
1 ii.meet ?I laffer? tehevwhta turouaa
>-ii :'i.> citv at -.?.j i p ni Addreeaea vv-B i>? meda, aad lae
? 'i ?ill .?m * hvmi.i pre; ar-J for if? .xie.is, . 1
A nrirt tHaaitntry Ataocbataan.?i ?per I'-Ittut'?, lo s SB.
(,? 11 1? H .j-.ir.l ?in I Ker Ii. W. B.*Hoher.
g Msy9>1 In TreatoM . . A,|iln**e,*a. bp
MS llor?n Jip.j* (.ntl Kev P. at.
Webb, It I?
/? ",-?.//... ? ?'/ ' ?-*;-?M *?t!r>t. In the chipai at tae
1 ?ad 1 m?.!? at ? w a.
:u. Interesting ador?es ? by Speevkari eui ???rcis.M by lae
I
WHiN! -i-iAV. V IT 8.
ritan mam Mita -, - ? ?I? -ir Hill 7 Dp. at,
? ? Walcott I>. I?, of Cleveland. O.,
i.nv. Husmea Mci...?! or Suit Lake City. Utah.
j / V ?i'in.tjut: 11 st IO?, ra , In ehe
Central Prest?) , st,, as h liiotdwsgr.
Poblkt nii'-ti ** at 7 t?r ra. m the Cooper institute Ba?
di esset by t h? Krv H w ; Bccehor bb8 Oca O o Howard.
Atatrictn Tr, : s, ,,- /(.v.. .fer*) ?l>f.rineJD?*.oh(thorak,
I.f ive corner ,f I vr:: ? --t.i-th a*. .J ?a. ni.
.?mm .11 P? if, 0 MM ?? *? ia ? I'.ueiueaaj meollac at
II? -ii * ? iiriiei .V. ."? I.tat I wr*n?y niuu sr at l'i a tr. Pro?
mai :n -iia liue? ? omniitte? room ?A I
.> . '?? k. Ex Ti.t*? by ?he clii.tlieii, brief eddreaeo?. ki, froea
J te t a, m.. ia tt.e, ohsr?;l.
.i- 'i ?? a. -, i ?> / I -, ?- Baataeas niteii-i?- at k1
0 ' , ah ? m . ia the lea! ire roo ., of tau t litiroU of the l'?r?
litn?
/ . ?-, f ?'? I' i ? B to -Ki i 'uti.? of the rNigak)
? St.. ia Mo AuaJdiny "IMi.-i A bbbI :t ?nee 1res.
i i"'ij ni a--, ni ? Meeting of J-i-?;*?*? frim tha
? ,-i..-- oherohet aid Bahtolb-aebools ia BIsecker-et.tjaMMat!
U. ' .1. Iii
T int DAT. MAY 10.
etosrltSB atofl S -irt, ? A v ?dem y of il'tani. I ) a. B Ad
? T tbc E-v Irr .?nderten of t?* Ari.or.c.n Beard, the
R?t l ? .;? 'a-< l> I? Msjirl.en. O l>, II .wird, thO
p. . ' v>. ihroa of Kmio'i l?viici a-id samtwhMBg
the Ker I ii.mia* C. PaitttBt and Um Kev. Thomas Notas*
dthMBtat frnm ffaglBmii tneeltev. I?r n-ru.stoti of littuiUoa,
?:. I lir J.noli.in I ?Jeir, d' ioaruiea from Ceaadai aui IhohVov.
Isaaolr. Iii)??, tits aaesictv't uKent lu the Levant. Annas!
? read hteetiaga ?. bulasss atua.m. ui tbe li to*?
A i I'.'. Cr M ? sa ? T?isa* IL?': " i"1 p m A Ur-vm?
hv the Bar. Dr. Howard Crosby tbe ker. J Y lill lretb.i ths
1 ii P VP. II. ria 1 tbt Rev A B Kittred,??. tb? Koo.
I. 11 Hr-.i'lv. and lue 1: tv ticor? J. M'i?lu?.
WinirJ saaaadaOSaai Hi-ntju J.r. it HjnJi 'I. ??Cii?iny S?
M'l-.e, Bawaatoa.
A*r-. ,ii i tfAtree ' fal F./n oatk
? balah, Brook lye, ?. ?v. Iiuiik:nah*m ia the 'bair Annas!
?' foi biuiaeatal 2p. ia lo ths lecture r.eiaiuf Pliraatttk
.
FBI DAT, MAT IE
it*i-ri ' , fj.iri ?f riaauin? rr f-tr Ftr-itrn ililli ma ?If?
v. ?f Ila I. tO s. im Bpeekan Kov.' Dr. \ til Dyck. of Oyrha,
an I o'li-n
/ .. i . . ferek Bliil? Irvia? Hall. I p. ? AtliiMaea.
?tere..ei by tbepcpii? An.
kT, MAT IX
A a? P.-* Ii'iiaT M-n'i Otrtatttn Am-.in ?i ? Bsawan hg
thettcr Mejiiiou ii. 'l:ii?. jr., Aladiaoo-ere. Pituyver??*
I .u:v?. 7.JO p. lu.
TeHTJBaOAT, MAT r.
Baffin St ?'?!" ? l - aaalveiaary sxavwtoe of ths Amar?
i-?n H.i'.ip.s- Home M-'.iou Society Aeoerieao Biptiat Pak
raociel I rloaa Baptist H ?tarieal S.*.-iety Amer?
ican fwrein u le toeiety, ?iel Amerioac liaptint Cntoav
will l>? held in bost'ii tula year, c jxrueac.ag ou May 17, asvi
eo.icludinrf ou the ?lib.
SAITPDAT. HAT If,
ehasvi it a- ' ITaiSa A aal ?st eat j hold ia lenton to
S'.ewm u ave. Batptiat Chareb '.Le Ii ;v. W:u H tyne. D. D.A
al 10 a in. Adiresscs expeeted fTJUi tb? Ker. K .??nio Kia?
ca?d, D V.. ci :?.?:') a try from Bttrmah tha.lt?? li B Haaa>
?it I> l> Kewson Tbooi-.^."! S-mimrv the Ker T f.
Conant. I) I). Bew-Torh the Kb? Ttosaaa AimltegHi 1>. DX.
Pr-s.dm.i oft'ie BlMs i':.ion. Hie Bee J 1? Tuttie, Crbena,
ii to' tiiS?Ut)?. L. ('. Brewtji D?ew-Tork? tbe Hev. u. W.
taloa li l? Pretridcal of k.adhioo fJaivtrtbyi tbe Uuet.
I?evu, LL.I?.. \korcistsr. AIji? sod tic Eev II. T
iie.tj I?. I?.
?BBBI
V. ret it of the Mloop Uraatarut on I eng litaste!
Oona!.
PHiirr. ft? I'OSITi'.N AV? BrTSCfB OP THB l-RBW? THB
FR.?!'KI.!.i-:il hluaCTBA COMBS IO T?KIR KK .IliP.
* Buaday morning;, biooi I i Ike ahnyekBBB.
? ? ? "i r ??? .) ..-.?.iii, bot-iH tut Eil',:* fron Now?
II iven eapslaed in a he ivy rri ?? v..' ? 1
l. n'i?N m, ttvontkrn ardan atom tha L .:!< islam)
an ir?, ine crew, ana Meting ol Capi. Alirew, Obvn
?.. v ??. 1 li -.: ; Uwes -y ?i lad, 11 lagj to Uta
oust after the si iop aaaaiBto. 1 toy ?eio a'rout tera boura
iu this j,* lout-;i.i-.'i ei Tbe sttomaf Bhltaef Maine
??a sad amada a i ).". du au.e of t!;-*:u, but renlorvd Bat
,t?siilu:i! ".
!.. ? u:i:o;'.:-i ii ? di iriacrs became c ?mpletelr Imnumbed]
a-i! tioarlr rthaasirl. au 1 wee fast rolaxiag tbeir bold ctaf
tin-mast when unoxpected eaaoorcane Iii?. pSetapemOl
i Capti Joseph Nye, 'ho ?auio vessel that eev*d Ike
passengers oa Em ill-fated stcai?-r k'orWattk, came ttf
towarathem, and althoogh a* a much .*re.it.-r l..o anee
Bran t..em tu tu the pr?viotii teuil^u. i k- pr-ptrationa al
Ban to r?ceos tiieni.
1:?? warn wurt; IWBallB very I |h and a strong gale
blowing, ?liej a heal coats aiag latuet Howard, qiiaxtar?
master Isaac Olifl rd, bow* wot so thi? peutltmao
I b:st t. r"-i i* tje. No-?, h FAtsrngTrs) David
E ?wlej, ti-: '.ufe, Qeor?? Nye, tawtaitva a a ajtsj
icoaad pilot, and on? I**- k hand, put oui from '.'.. Elta>
?? i an l v.:-.!. ... ich .brue [ty r>a- bed '.,? ?pot when Uieaie
droa .i .? persoBi were rtin?tiig to iloopi ni*?t.
Ike* *? re ill tah -u ort saf-l. aid convcy'?l on board]
the ? -oi-'lier. vhiek areteed at hor wharf in this city abual
8|ocnekoi Hiuiiley mnalag Tbe s?M,p had no cara**
s:. I ?Mt iere!!>re vee/light, which uiayaccouut f?>r bee
I ipi. Weatlell.
T-i tki Edi->r of TU i?. Y T" ?
s.? Ai Bri Bal i:i TaTBTBla?tnr8 'f'his raoriinfj,
Apni 27, in relation to tb? o.J Loj* Cabin aid U.trd 0Idee
, tiatt in! itrievaaces of C.ipt WeaJull. u tool
a DjUrepreinntatioD of the real fictt id Um oate. taet 1 uki
publication of tin? itaternoat. Long ?'.ter Capt Wendell bad
N.?en ated by the old ' Titi;i*3in o iad Tyler too " polltioiaao
:o ferment ?no n.trd-Cid?r campaifii. leavin* bim poor, hua*
fry and tu.raty. he rims to our oihee to rttaia rts to oom
rueac? u | '-.?.--'.i Ufit.n?: N. i*. lr?t lato Contal n
Il ir.in i. After ais f.?loz: -..*. w* ?i'e'..u..-d to bo e- rfe?-ed ta
any prosecution, ani told him, very frankly. that w? knew Mr.
l'rii:, oud ima hi? idierac**'., w? could not bol:"vc he ooatd
?n gulty of ? ?y wroa?. Ile rspbe.E ' That is Jost
chat Jlr. Via ll'iren ?aid ti? me when I called on him."
Oag r-''!v wes it would ka wh?t any man WvetvLd
tag w!.o ku.-w >.'. I*. Triit latim-Hely, tfe dret?
np a total abttmence pledge at that time, aad orlerai
OafA oundell to ???a ha H?d wa asked bim to do it, ha
woald tate refaied, hit ,t? w* loi.n.m ?ed h? obeyed aatt
?igi.el "he pledjre,- ?ni w:ta tctrt b? told it it be had dooo
tu.l- bei're. li? would liar? beei wer-li t!i.r*y thoa?a:id d liars.
Ilia family were dett.ttite. a:id to? wile ttiltretted herself fce
tjem; BOd afterward I pCCencd th? ?,?>:>,>introeat of Cap**
W.-iJ-.l a? a memb.-r oi IM City Pall *. li.t U:utly wer*
made cotuforuble aad kapp., a:. 1 Mri. Wtadeil??? v^'J en
rurior lady?wondered how I mad? h.m ?ign th* p'tdge. aa to
hid refused everybody els?. She sMnre?'?*? that Mr. Trtat
did r.hat to iaiprUou tor Lasuaad, a? be waa drink all the
ume?that alt. Tritt at tbt timt wrote her a very ki .d ietsar.
gring a ?tatemeut of the case, afterward on-oboreted by toe
l.aijand,,th?n an altered sad sober maa. Mr. Tiitt hu bee?
worse treated than any Ameritan a? know of. H? made the
treaty niking- p?4oa wl-.b Mexico. Tie treatr vr*e t^tvetsd
and ratine.1. bat?. I'..Ttiit w?? ahised. and baa teen abeesl
nal'., trtaled and tradu^'d. Ton?, Iiit-aia SaiojALAa*?.
.- at? -
Attemptiso to Pass Cocmtbhpiit C?HiiasoT.*?
Joha PaffjmM wat arrttted aid yetttrdej brought beibwCe??m
nuaeionor B?Hs on s charge of alien?*, tia? to pas? a *****
felt 50 and a IO cent stamp opoti the ?inductor of ? ^?"^T
Katlroad c?r, a f?w niethta ?moe, The ?"-?';?_.* ?^S
jouraed.to\Vedrt*ad??. Albert ^J^SjS !o\^n^
J.nd brougM before Comm tioner te?**??^ttM ?i2
with ba.iag oounterf?.: rn :.jy u b*ffi?2fZ ?..m? waa
tent * ?ftAm th? i*ae. After a bria/??aav?IBVap atan?? *"
foaiBi^fjK UesA. ta t*ttr*U> if tot*

xml | txt