OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, May 04, 1866, Image 4

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-05-04/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

TvmuoiMiicnt?
V. VI.I At K - Hi! ATI It
? in-. I . | s ' |
? w, , . - i | Kiah?., B. T. !-..-' I'.r-.w..?
?vi ?? M, . i, | -. ?? M ? B ra l: a, I
?
- .tlllllS,
T l18 ?I l ?? '." 'Nd.iM Vit 1 ill A vi'. IRIAN I
l- ? ' '
1 It ii .'. , .?? ,t I ti, . ' W ?. B.n
Man u- k
ULVl
Ulis EVENING al i .
i
li? ' Is?,." " rv.C I!
II. W, (l.r?risiiit 1 li
It ,1 J
TMW RVRNINO ?? I?ALL HA?.LOW EVE ?B BNAP
APPI.e Miilll lr. aad Mi . v
corai.-ii!i' iii* h ?
I; mi .
IVVA1 1 ii Vlf. It
Til I I - 1 '? ' ? i M NAZI P!'\
V ?Ol) S rilEAl
Til - I \ I '. ?? , , B1 vi-' I Ritor
? - ... Milln e
I
f,)X - ) ') BO? i UV Hi: ATI I
lill- EVl.NI! ? M ' I-VU Df KAZAN Hi ?.-ht ot VV
11 VM - - - !???? ?.-TH!
Si IllKIL- v- I. !.. I ??. Ml ( h l-l -LI'? LU
TV, l-l .'
BARM - '. Ml 31 i M
Till-? AIT. : ? . H3KV?NINU?t .,. < LA' !>!'
Milli I.I ?ir I ?? i. r ?? l n k ?Aran? UNI ?-NUKKU
'i ill)' SAND Ctl
? -
'III'-? IV',, . ..i..': MN IST!? I'f'lt
11 li: MAN. t - ' I'la. I
?.??ali-' B
' . .
Till?. |\1'.,, ... IIS Ml?-' It
km ? .- ,:? ! :! -'Ultr'f
ti.iii.i'i.,!! ? a " -mi.,'? k a ntl
,. s?. 01 i ii vi .1 . M . Relia llow.td V
4 MIN RI.L8
THIS ivis -, . . 'moi. uf- MINSTItKLST HAL
I IDS i OMI? \. s - *MVi -. I? vs. f -,
SOLO*. I?! I |*N I ?? I- with ' - tate?, ULAI K
MAU I
?? r.N ii\i.!
Til Id EVE MIST 1 ' . SIMPSON'S CONCERT Mia
/aid* Hal ? "' : ?. Mr. .lu. I. nib rd Mia M kill I?
j- i . n Mi .,
.- f \ . Iway
I ? ti is . . lit.o . , , .-??'VI. V
J If? -. v ?, li V.l>
N v - Di s ON.
Till?. DAT , -? Annul. Elk ?
(>K? .IN Vi. VV IRK - . .v
Bl*.!! ' i' I. No. IS V
Tfi HW u ! . .1 ?I ? m \ li li I f STAT! ?
!.. I.tik,,. ,.. M , . .i.I -TORY. ' LA i 1.4-A
IliNI I.' A. ? '
! HALL
THIS li'?--. ? . I a.Tr.on pt m
Ms.. ' In. I , .
ti It 6 II! 1-09 -kOtUcg.
I '? Bl 8TA1 li?
lli?: o.. ?aan bBBB?BBB Conettt
-? r ? N V
CA.H(AriT?t . .?J^IMI.OOO
. I. ??'.? o! a ki,ida.
I'i?-iileu V A Ho*L?1T
V i? ?TO, ?
?tes.1?' ?!. .:! ? ? ill || l?ri'S.|PW?
i a:riBKnr s
ti,,- 11 , li i . . s s, ... a Nt-w York
Ti-II.?n BtB-ttaflBIBBSt i i N V.
I>, \? It It UM IMS I 11 ST
'Hie It ni III .? ,. . -,. I. 'Is ?' .?i Y
: ti ci n it (,iTs? Battrai li
??' u -r I V
lons -HKTUI.B No ?1 1. r.ev lily (?iii'fa
Ag-i.l l..r Insey I i y II'!., '-v fT.'h.'keu an-.l N
A?-.ni- ?iii'!
I.VIHI.s lb li i"' :.; ? -.ii 2 W lil IlLii u ( boiCC .st i a. It (li
( ??it,* M ai >ia, , ? ?
VI is ? iw Sa,ob?,
lit IRTAIS?
and
RAS?M Lim??..
At
Wau sv?x.
s - .
'???y.
( lill ' ? IB lOOt, I'aLI AM? M. K.
fi ?m uu (?:un _altai n . to Iht ?',,, ?'h Bjimi ?
' v manen? > isrii? ?? ? whim it injury (o the
chid
(li: i.tn ntiisii, aariii|l?, t M
li... 'i ., li'r ,1'. ? ,,,-...
K?MovAi..? i i- ?>.ii ?? of the National Batea
Ma'Hink ? " . ?>d Offi. '?
N' III Iii a.? ?,v I n-ai ot the ?ehhard laMBSaM
( | I', - - ! .- | ?.ha is'iiio.TAl in opention will
Bpply tu Abkam Cia , v.-nt
lU'B.M rta ?V| a.V|n HI) l'oOKIN,. K.X Tit At If. HI-'
?artatal'y prr|i?ie i tr ' ,i -i I eBteeaef lb? baa taaBt] and ebal
l?nfe a:? ?M-tit u, I : ? s r-i . - i uirrtt.
B?-'er.u.'?. m I i 1'.rT.y ??:., Cuii'e. tunera an I II ,
lal? ni Ita. Rl I'll 8?tai F? ?ale by choii-e _>ruggi*la ai,T
er-rywh?,?
D-Ja-BT- '.v ???: Boam oAvn earea Um
?? r? ?- ? taft, Pin k?. Cut? Sprain? sol
Braba? Bimi ?
?lid?' the Ile;"!' Nu l'lie!,r?i H .-,"t? ?I I
lo ( III.VV OB Bul l*0( III. W ?Til \TI?Till (X1 I ?PITON.
? V\ n? i e: M weer ? an tata n-! v I "\ ' ' tana ?
Che? ' s a ss ' ?. th. .?.Li? VlMI I II I HIIIMi
?ohai . 1 ?? : . w . - ,i. : ne in ,1
ti ai all?.-, ? ave "s-d'h?-uL.k I .T- ,!? !. ,1 sod "e drt?de? a
? ?ma. can h*
? tabarea I.?s iii u?.-. ii., ?
\ It ??iiianufa, tm.-cl st
I . . .?rywber*
Mkh VII B'l ? kT KlMKHY 1? tin
maa weedai al n . I V ara ?
in.i ?! ii ,,.?d
Ot'it lu-? ' 'Sr' i In . -.'y cured hv ni ?
Tall y mr iBHrl ? -
liAMiy's PtruiO-Ba M HAL Trim nts. for ( "oiiub-,
t . i. tv ml Bt Ai ii,,?.-, aaa i? Dab* k ( a
No i tit .urti, ?t? ,- i f ,g .s? ?i Bart?ty-et
(?LU faUC-B
La a A?? Mc?iim Obtain
At kim s Ha. U' Br.adwty
NoiTIX.II lil L I I ( TltTAINrs
Ar Kr?n bo Paies?
.. L s I H Kkltt. N ? .?* Ilrosdwty
OKflrT CoBanoaa Ma. it;
A? Kaoi-CBD l'?i< nut BaoauwaT
W IN Do ?A flBIBBB.
lu Bia ? -TTL?. **d Paten
P.B?r . 1'irp.ti -air Ycrixu mud?
f UTtBSll.
B I k J H Kelt. N Ml Hi ?
Li vibkk.
Wattea 'i'ATsoi.. i ?.
f . i r -birt]
tire, tlie tama ?' "i J- LcaaiK in the c 'ty, ?Ti, ii they ?. !
p.-i i.,, wiih ?:? V o.y lud Troy Yard?.
Vanilla Bba-B?Pitta? qu-ilitv. rn qaanl
Bait paaiclaasel. far s?.? y Tan k 1 VLB?, ilipurt-ri ?1 Dr g, '.
Nu. U i ?
Koi'NTAi.Ns Ya-s?, and GaBDBD ?IRNAM1M.S
J*?BI koWLSB. KlBTLASD ?(o.
r 11 . I -. I ?nile tin! f..ii: at?
I ? . ! . . - . n ?pplleat.Oi..
Makvin.s -IW PaTDT ALUM and Dry I'la-im;
tia? abo Hraoiaa ?iLTk? Plat? Saiiii Iii,' iy ?ras MB all ?ail
warisri'.el p. > ty Irjr. AUo a large asiortmrrt of Hsn??'? aad
tl?re?uil? Sa ra*
M?bvi<i V co MS B dway and 721 Cr.e.ti ) at . Pbl_.
l>t roaaa'a Ixkvd ?juot fob -rdbco.?.?___j ti,)?!?
tomb, - i:.t they ?p M Ira doe. t leaf, and rnaami o! perm? e-,t
?tre. Trr t ?nd .lea-p ta tieae?. ,??oid by all live Iimrii?'.
(lloLBItv: CU'JLERA ' ?C'ARLtTd.N tV HOYBT
Kraa.a Luir.?ob. are a ?.'? and effectua, prevti.t.-t ul A.ia'i
i i !.i? Fatal?by !?-..?<?.?ti.
Curto? Viirni'tte, |i:{ jier dozen; Duplicatee, $2.
AMn.gs'T?. ?git'.red ii A I.awia. No.J?? Cbathaa ?t-.N V
Will? "X A Gibus'?) Slsvlnt; M.yciii st 508 Jir
A TtOHT ??TITCII WITH ? -l.TOLa Tbbbid ?Se* "(Jr?r.d Trial
'.I -iewill? Ma lai ??a ?.--ut lr-e. with .su pi? . of Wolh.
Trig I's-iosr I!' tt'?s-Hot.k Machine?S..!.i exclu
?l.ely '.y toa ?Tioaa Maurracrraitoto?pa.?it No. tt* Ht ads.?s
Kl.ORKN? | LOCK-STIT' H .??KW TNIi-M ? t III Nf-Ht-t
Ia Um? ? l'oaRBca isbwiso Mac?is? ( okpasi
ti^____No. vu Broad? ,
Obovkb ?\ Baker's IIiohi-?t raiMii'M Elastic
?rrTi-M -?wisti M ?.n in a?, for larm y um. No 4?w iluad??.
Howe Skwi.no Mai hine Com. ant.?Elia? Howb.
r Preandei.t No bX? Broadway- Agenta wanted.
Impbovkd I.ock-Stitch Machibkb for Ta i . !
Maaas(?>tarer*. Uaovaa A Box if. 8a?iaa Uti as? ; (.artat.
K. ?l_Br..Ad*?T_
WaKiiLRa A Wilson's Lot k-stit? ,t .??ivv.m,
Mkoai?? and BerroaaoLB Macataa N?, tti Bsaaa.
TllK iniprovcd Elliptic Sew ng-Macli.i.? -.?-A. If.
B?rL8B, No J-7 Brotdwar Agent? want??
|?_0tVCT THK Toe-:.?CltildrcL ? ( > pi tu i
Bbob?. S . I ?Terywher?).
TBOfWHa, ELA8TIC BTOCaiNOe, Bl'BPkNSOBT ll'.M"
A?as, 8rrro*T?aa kc -Mabib k t o i KsdicaJ (. ur* .tim Oihca
tsnlT al No I Vo?.-t st L?Jr att.ndaaL_
T?r. Arm ABB /.B'L dy Bl Pbabb I'almlk, 1.1. !>.?
Th* i,?*t li?? tu ?o di?n, and low I- ofh- er. sad eil Ula??. I.Sat
LtsMtout .t Pm. A.tor pi. N Y It?iaeaal Po.tun. Aroid
(lauf.l-lil B ?? lu.? ,f h.? Datent.._
Win? i it:;.i?Ks, aii'lOKNivifntai.liAiit. firatejBal
ttr llak Ot? al li? lina? m Bat-aai-a'. ,)?..?.?
ClOiM- DtlABM-B'
Pill !'tl"f lill? .f I'e.TIIF?,'? Ill'TBOTB?
?IK iM ?
lit ?i ser i i ?i , i i, : ? i ? al F ?a tai
laad Kia" -e
. . ar
i n ? ?.".w ?, .'?\ D'.ern ? i mmeun
V
? . , ,i:k
?,.-:, . ?
md'.'ii i K : ? ??. ' rttivip-.i
. . i i.ia? .' : r. ic ,i '
ti--n -,
, ? paafaaraa (iiec_?s?"f
.
s ? , ? : '- .1
| ; a ,r !, Ti.?v
... i , ? -!??? ?.- ii m ali i' i
I i.r.ll: ,:.'.?, i-, I n .' ntrr-'y 7?,|ir',~if? ol p ila m u?
- ia I
P rWBM s In ???;?. is s , i'i ?!j: ,t , N Y..
Gen? daal Bel I Nata aal *i i < Beata
to ??h iii, a i . . : .I.
I? ,t ale by ? : Di aja?*? tad OtaeM Da? -.-- la toa I b1 ?? i -
HOMI RBDia FOI (HoLKKA.? I'AAVVI -LI.,
?Mi K v ?'.? ?.???. iii-i II iB' I U . ?! a la Cat-BBS 1*1
?her'-',' ,1 '??? ei.ii ? ? "i. I '-? :'.'.,?.. ,-,,,-. ?II I ?re t-i" '
. ,, ? ? i. , ?Aytletu Baabbeaef I ??"?? I ?
..,,.,,?, . .s:,.;,' ,:.,- 'r-stn,?mt in I pr-S' '
i Baa el th? I,. I ? I ??wau.. BbaBB k Co.,
II 11 ?
ClloLKRv.?I?K. BlOBBBLL'a 8-B0F li B r.li.ilili'
remedy. ? Try it.
Tin- Kn ?\ 'Hat '?0 ?i '< ?men of t kite preta the
ti'.-i . .i Ki ,x tat n?- ? ' ? - i - - r
etafsa '?. B i It ? ,', ???>, I ? ? s i. r "i n :? ',si i '
? mu vu .r ? ? ? ? asta ,i ka tatatl -*v! ?
ho gas i' n i ? a ? ib ?? tad toe aba ... M i M Bl i
!'r ?. .I' ?I. V .,:
Labibb, why ira Winn._ Hat? like true -tia li
II.' . .-- la? -,, a ? s ? . ? . ? r v ", lind !ii?!ll.
Faaay list? ?., : , i, - :. - ,: 11 I a ara?,
,. ,1 I, " . . li.li ', ',- tis', f 'I:.li IMli'l'it.' ii I
i. ?pin ,v-T . y -. ,. i . ?- ii ????.! , ipi. aal I variety
", ,.,i,s VV BIM N Ml ' SB- ?I .
?H' -i'e ti.? Hi ii. Ireh II" ;??-.
I IbGatWuBLO iii?; BOUBBM Would, tim? Pao?
sps.iissi w ,mii niK i n ratea Weeta t*aa_oeeB?M Waaia,
Ali rus VV tai ?
__B_>, 4. Vi ?' ! P.R if'WAT.
ill thal k at ?? ?
'? i -.p - ita m
Tua lltr ! i- i ?<(? or thb Pat
! , Dough , c ?Id?, ?l ian ?i-'-- m I 8 ?re Tbroat,
DotVMRK 1 '? Sap i'-.Mi It! ?tv a,' i ia IT: i, n? - -, li
- , . li ..?., I? 5-311
RlDfiBWOOB Dl*>tNl CTIH ? I' 'WDku.?Cheaper ?mil
I, ??-. r than Chlorid* it? libei By I di ?> Ilk. M ??,
a . u VV ...g? oil, c Nu. Hu
'? ?
Mon?. CB-MIcai ?Poma ?irai bair,
? ..li .? ka ra a I ? it
liquid piepi a'i n- ?>-i' ' .-? II Bar, ly-el
- M P-TTBN01U A CO., NBWBFAFBB A lu li: i is
; mil Aonn. Nu ti I'.rki si N?w V ak "??' ?!, .?ln-.l m !?'< I
' as??-tarTba Mb?a ?., _.? ?;? ? to Ike I katata?.
o i Bi .h Pt .,,,? ??
rWevo-TJork ?mla?ri-bwn?c.
PRIDAY, II IT I, 1MB,
T? I4tee?ltaeea.
Wi- will Hubih mt pleetttaiflg eattoaen i<> k
t>?n -v i?"i.-? m. m- a m aatij al ?apa?? if iiccireJifiei
I . ., 1 toe] .' ? . I ? " ?I ne?J?
1 h.? I i iliuii" In I.oniluo.
-it-v'i"??? iiKO"iif;tf< ? ?.,, ,,*? ,,?..,,.[ ,?.-,-. iii
.',-. ,V , | V.'U.I, III- motet i lit. TT! lill >L
, Tie* ?ri .lau o "i. .?)??. ??..,... a?i laaaaaai
NEWS OF THE DAY
OCNEltAL *Vi:\V'iv.
WA l(ll!t illtl t.Ill's )f || ? : .'..'la i| r t ? " i t . ? l V
I s I,, t - _'t ? . . I Bars I : r ? ?'! >r 1er
lad, and it "ran., . . i
tin- aetjroea suflei ? . ? ? ?
li,?' I > of Ih -ni viv?'- k ?? "ii-ir Ive '.Iii
ii i . .|-!i luaea were deu ? i- 'I. Hie lal rtorj ia that ti
city * is tbeateaed l?y llie blahs
: Be '. s- i, ??:? m bad -- -, ano Iry urden desi
? a n a ? ra >?' , oi dil ?? t titha.
Tbt ti"w l'ini-e las?' vorki ibiooi li thaafiu i
II l'?ll.T ,,t ill'l"! -I ? 1-.- I I) s I ,ty is lill in Urn,.1.1, :
176. rhe first ,tr ?? -t under the law wai thal ni WilUni
Ki'ii.' ni. Wed aead bj . Kio? i? proprietor of edi -king plat ??
on Broadway, near rbirteentb-at., uni is chare? I with
k? -.-;?.n*r "??"ii ifttrr ISo'clock at Bight. Ile waa bailed
| ?ixl. i baa I,""-j ,l,'i, lui ti. it til, K-Do perton m ,y ,t
s. j'u:al'' I"'?:,??? !".'.1...IJ-' ,' ,, -,i ii.if i,-lit l'?c,lilli. .-.
At i ni""!.'.' of the -Tea iori Chaaabit ofCoauaaiTM
y.-'i-, -I ii, Mr. A. A. I. ?is nu- r. Bl .tel I'r?-?.?l ni, an,I de?
: an 8-dreaa on reatanming tbt f-BOtfoai el the
?ti,"". Th in!;? wert ? i.r -'t t., <;? n. Kilpatriek tad I
I.?', !.'".? Ibr their eondnrl in the m :':>:ira.?.i n i ? I
ititi-i'-'nu; buti:i"-.?i wat coi le ?d, Atuongthe
io the C1 iinber wera the Bar. EL W. Beeehi i and (ins.
I" li -mi ? of A ahiiiiirt.
1'ruin tic I tal i' porl '. . 'I .a in tlio lower I ijr.
pean tharawal*? lft_ .us - and oat ,' atb darli ? I
previous -I boura, 'l be I iiailj of Mr. Jeakii
ili-'l nt i n lier? ia MiiiuHvi'., restart?ti bat? boan seal lo
i. : n uni mil ri-ii. mi thara for tha pt
The ? ate ?: (?,- r ."? Law u ii?al the City ?,t N"?'-V?il?,
involving $37,(300, md | ',' ? - lol i... II'"'ty ?vt.;
tioB, waabefore ?ludue Clorhe of the ttapreme Cour! |
, on a motion n? v? 0'Q-o?_aan toopen ajadgnienl
,.?? ' .i,, ?ration, l ',?? ?',?" .s, r? ii rea
llii-|{'??s '.a are talad te reach ia amoanl
(Tan I'-tii.'xki, iii?-ii.,,.t loate? beiaa the i .a Beak,
the Continental ?mk, lllack A. Spaulilln>*, m ?io ??
('?). |?i-lci ?VI i,! t?) I" al ? . t
i I e U lill _'|. Bl u
At llu?sob Citj, N. il., v "s'i'i'l.tv upiiiiin..' a ?
r-ontaiaiag two [i"!?.?:.?, au? -nu k br a Pbilad lo t
, 11 i "itii ..i" ipantaoi t!." >?>^ria?*a wereinltirae ni
. ? BM_laeraa toa__ke Ibaii i?tcatar*f doubtnu. The
hur-?' vat kiii.il.
Mt. Manar, ??! Meamahip CoattaeaiaI k?'T.hi, ladt
bimaell Iheaubjecl ii sutwry u 'lions ?t lew brought to
I UBBgea ?il!"i?'-l to bare beet tastainetl L.s serartl
ni bit p.! --??:: i_-TM tO the r.l'illi (Ti.i.al.
I'll" hraitore, proper!lee, Beeaery*, ead other apfartea
aaeaa ??i Loci Uuabtoa'a Theatai aere ?old bj motion
? ..i,., i ,_v?,i Mr AlT'ii in ia.-un-|iurclia?cr oi the entire
lartal ia. ,?i el ittel?.
v (..?i ni"' of Lr.esii .'iti.iii is now eaga_ad at Mi,i
Icii.iii HeBtaraartata, io B-rtataaath-t. M- an while hI
lair* ar- in a very juii-t touilitioii on Lotli iMaeefthe
K" ,? it
Tbepeo^eof Ottawa, C. W?, ..mvp Leed Ifeeaih. the
(??nenio-(?. ne:.-!!, a very r_Utering raoaption yetterday,
oa bis rta blag that ptore to take up a permanent re -
flato e.
The trial ni ifae C<a*awall (Jaaaflt) lawiaai a-Dgaatat
?i I net! Call, liv reas iii of u ilivi.aion of otiiu'iii B?long
?he m,i: ittratea utting ti tbt m, tal a_eeal_atio_.
Con Mm,ti s? ia am.nc'l at I'ortlalnl, Mc.. \ estonias.
It was i?i>!>ii>l" tbe in..,.? 'roa Baatf ?-I woald be re?
? t ! t.? ttacfir (Marta
By npl'-r of J,.!?.'?? Buxtoa, k1 Wll-dagtoa, X. C. i
? h i" ama a ia a '. i ?. ? u i ?, ibui a .t t,?i ?! ,?
, i nu' ni laaciiy.
Tlie ?: i a Pi ? ' to a*H before United
-s' it,.-(,',unit.s, oi.. Ualjoi | i ?,lay, and vi,!: igt?1 bt
???dril tu- lay,
rhe Mob It Caleta ii i i been feting Bemmet, ead flariag
the l'ii'ur'aiiiiiii'iii, the ??< piiatt via? loaated i .ii bon?
and -'-,??(? '
lill- N'-.l V.l'l . ,' ? N ,.,.;, Fair uill ha bli ti
Iforliest-r three 'lay?, beginning withTueaday oil ter!
, Vtee-,
At VoM Bdwtrd, N. I'.. V'-ti-r.lav BKkTBiag lire ,| -
.sims ,' I I ?, i|i -. nu ! a ' pott : . al rt l?M ??I t ..?>'?,?.
G , i ?M s ??' "i?, al i.?'. BBflakwefl al 1871. G !..'
, hennit? (J?)i'.iihi"iit slinks ar" atraafSI. .Vin.n v n,' s i,
i I?.! pair cent, ar.il is sieailiiv u ding toward leverral
i'.?m.relal papar ratea fttei iba salir, Prbae bills w11 at
au I ifield u ???'percent '1 he !,?? tai ? aft
In-aaurv wa. Ket-asrpt* t >, 1101806 01?for Catto?
I'aymeati li. i-?..'.: ? -.' Batanee 803.l18,.54 04 Coln Notei,
I :n???
OONORBfia
BBB vin
May ).?The rep .? of the Cknlareaet C-____teton
i ? ?( I'u Telegraph bill was pn-seiited ui.,1 u. i ?! ? v
ri'S.>i'iti.:i ?it' laqaiiy at to tathei laaeBaaMdatioai :,,i Um
Mate [lepartmen! aae aflepled. Hil!? wen pt ?, l to pay
John Kin s-on $13,93)1 foi plain of the Priuoetoo, ?uato
?' Bbarse \v?--t V'ir(.'iiiia f??i wtrexpesie?. a re olatl n
w?s rep ?tte I from tilt-ililitarv ('oiiiin.ttc,' to ?inoel th?
voiuiii?-? oi the notttr of ml'Tittil-\, alieedyar?nl . I i
bill to I?, ;i tate postal and lniii'aiy oommiiaication >?>i?
flahatad by Messrs. I lowan!, Howe, Crea well a id Sherman,
an i bo rat? tebta. lue l'o-t-t?ih??? Appropriation hill
wa? r", alleI from the lion??', h',,1 t ?lotioB torteoBeidei
set flowa tut Moaflay aext. A-JJat-fatfl,
liorsi:.
The vo'c rajt?|i_| the Inn* bill wa? recontidi re I, ti d
tha bill ri'i'sitiiiiiisti?-. A p'soV.lion of ii.ijii.v a- todis
critBlBBtie?I BJ Maxiuiiiiali ?4,'iliD.st Alinrn I
?as ailnpti ii. A . ?? tu iii 1. nu allon na? icicivcl flinn tha
S 1! V\ ,r "ii? "?: nu.1 _M timrdi-r of I'ti lou trolii r?
L'un .Vh'iTi Carolina A tnbatituta for Iba Douai bill
1 o.Tc<r. : v .' 1! ?ni va- r, parted ead paeetfl, The Boa?
tie bil lo add part of Utah ead Ariaoai to N'?vada ?s?
pnaad; ila 'u i?.- 11 MU '" um, id the organ?! art ?,f
\\ a?;,ili_,,, 1 Turntory, and a rcsoliitiiiD lo fa .1.1 re
???ir ?'r a! iiiiiii, un ..'i; "i. The l'ill tot the almi111..u
.: 1 .. ?rai.? wi? petted, w to W, sihI an aiaendmenl
ill ft* 11 t.:l ' Wiiitc' sholl have been atii.rk
t , . .m a is rij it. I id, to '.!.',. A n
Wh? 1.11...I fr.in tbr l":"?i li ?it statin. tLat it ia iikoiii
pi'iiil" tvitti the BjaMIe UrUreet to taatoi ?v. I,. ?
r'li-.rt "i ?.en. Sini'li uni ?teaeea 1'. lind'.. Yan..,is
Senate bills .uni rai - - tun I m? tita table .ml
i ;. i I. I .. B ?. it? re ultil
? ? i ||" I) ? ' is ata
S II Urna i. A lull
- t* the ? H
i ? li ( lo ?ttldici i:..'
L'OIBUi i I.
The -iii te i : ? ' >? lad
milii '-. ' omi ' ' ? a ? i ? i
up mil d ibited -? ' - Urt diacna
rinti being iii.iiiily by t?,.- firi ... Wi
trtlst ?>''.V Will le.?te M- .i?l?l'i:i.-!,'.- ' ' Of lil?'
tallang. It i? i|i--inli|.' ?? i' i ? ?'.b14 Bl bad at
.m f uri? .i i-. iad i ? la bo? nag I ?? Um mall
?rillbe til', .o? byargument tw entr ity. Zhe par*
Uaaoiof railway mon ?polj will ri I ? i?'?:!,-1 the billi
? thi-r S'il iii?..- will vite fia*lt| lad I : ?"?'? i- .?'?
?imple tim' aa .minnut of pettifogging fiata lailiaatl
i iiiin-fl m, tin- Hitor ?it Ort Bas?t.i t_?ewheti v..ii
iiiuiii ol).srurc ?t. lot u han i ? ?'? ii 0-oe, ?m1
tbaa tha i?,.iii"|i"ly-i i\'-ti ]"?','!?? sTiD jodgc 1er Umbi?
-civ.'.-, hoar mu. h ?iiiliipiic-i' Um Caa*dea lad ambo;
m I "flier ?iit('rc?ti'l i" i'l- 1*1 i'?'l" to IMt in tbi
Simule ___________________
();i Bwtiofl "I Mr. r .lu? l .:'ViTiiioiit, tin? B??ate
? rday recalled the Poa! ?OB s Appi-pdatioa bill
', (rom the Home, in order to illow .i motion to tootra'
idei the amendaiant eonoeniing the piy of ? '
appointed bj nat l'l-i'-i'li'li! nd ':.. .'i.lilil?.'il 1)1
Senate. Mr. Poland harraerad I trot? boas
Um ('..??itt\ ? i'i ft?-?, m ;? Mr.Ganai
i?,i\;s. and denoancad thi imendmenl ti "rvi?!i
Uonary.'1 Tha nxition to n mt 1er wa* not pi I,
iii.l will lit? on the t.i'.le till Mui.il i;?'?! it '.' ?'.ill unw?
in preparation aa the gai ?. ii - ?? I ol ippointawati.
Mr. Bterent ittemptad jmltt?tj to tnttttoaei a
raao-__on of iiongratdati-B on *' ?: ":" ,nr
: l'.nipiTtir ol' i.'iis.sia iV'iin un IMBN?B. A? ?lozindet
i? iii.- Ed inripatorcf Rusia, ??:. I ? m the ita di'i-i
-:.'iul ol' tin- . ..un'ry daring I ri ? -re i? a liiin
? propTiaty la ra h a rarataUoa. I?;* Mr Boat
?-otad, iin.l Mr. st,--.--n? ?i.i i:? iroald withdraw H
nilli cn. iii.in in Lim.r "1 IBMttiniUon COttld not <>?>
I it- ii-,o ;it!"!i.
The tttorni j -<? oer ?! bia le : ' i ' i io. Bad the
? riilroa ! I I
the la -r ti. ? Itsuiug .: Croe pi ;
bj tit.* last l..'gis|.itiin*. aonnla ill I ii ?wine??
l ?if ..ni/ rxi aptiona made in I io I
|.. r?nn-mi".r.*il du Hu-1'D.iil.-:?'. lad i lb ? 1 - ?Lli'-r-.
? I .itlii't-r- mid niijiloii*!*? "i the oompaniet. It ii
_ ?rbol ?"ii.?' ibatitoiat i g toi
ind, we tv I a iii be i i II ."ii"! i L
i \ ? rejecting ti." Am b II ? ?- ? ?-' ?rd ij ia*
? - dared ;ii the li"!:?'*, in order to re ?otamit tit?- iiill
i . i ami ?Intenta. If i' ii to be i
onghl i" cn', in |.u?- ible i_ ipa, I I length and
? ni' tin- d?bate ba ' ?' '
?...i of a un itara ha f b log ?:
I - i de 1..11 for the i la ?arion ii ?rio ??? al
il e yeeterd tn I .
??'.., ?: i- .in of tha act till the 8ta1 I
bonld ha ma a | ont t!?.
w-iiril " white " w.is r,j' ii _G ' ?.'.".. The '.ill ivas
tb ?ii i'.i-'. i?\ ? is, -"Ni . IK.
i Tin: i i?Hoi.ii)Ai ::i? -ia not ti. m ii.
[ 'i i of the Basal
.' tun" m coi 1er. M ?
Hog ti ? ? ?!.. and rep ?rUng it to Cong l
try neada a I rb financial pla
ko ra
\ . lion ??????
lion i Ion I
i
? ? ? :
thai the* will lecept a I f loan <?:
,1 i .; :. ? ;. tot UM rrj '>'?
bad ?)"lii \ : . . rta a bit 1?
.
ditton aahatf bargain, Bas? at ti ? tkrnt, tbi
' QoraraawBl nin?t liant b m i
?i. Han ?rill ii ? ?
?'? n?ant t" mtti ii.* Barea'Thirtj lml-m
i- they aailaia There ira o
ni s v? n-'l Inrty notes tu be redeemed
in ?"? . ii'.* eannot
Barney by iny lyatem : ti aattoa
creal ? be it ? b irdei . ind the aaea
proTadl g >-ii".'hui.mi.i in i-uiii'iii .. i ? ,- the ? um'
nun- in l'ivi'-Tweiitii'?, to i" r . _ay "I
I'li-Tiiirtii'?? in.i'nr", -ni? ta be ifapan ,1 funny
the boldert may ni.tk?-, i? ta plant npoa tin
Treaaary a barden "i e_?n_iuiia magnittide. Tin
ara?e* nunk-'t cannot lint ?nil t li'.iiii thalgnoni.t
the Hi*;..; tmenl and the Indee! ion of ion?.holder?.
ii ti ? rnooay ralae of '!;?? B?*ao*TIUi?y loaa h
thitTtrn opon the auufcat ia canaaoyi tea -lull
i paitad "i iiiiii'i'ii? nore iitindod, and,
in tin- lad, BUN d,?.i?'io;s Hi i-i .i; my t i ni*?
nar. ii va ? ?.iiiiii?- mu-I'lvi'i tn Fivi'
TaraatfM i?- ti?'' "lily laaa i" h-* Whoa by ti
1 wini P 'inicil Sivn-Tiiirtn--, iin.l hold un .ilininlaiKi*
"I in.nu f, we niiT.-ly iis.s'iint) it Ml -i ? ?ht cent gold
i l)'-.ir::.;r laaa li>r al UaH ti v.* je ira Bl ' ''?-'lilli: tin.* iii it
'1 the S.'Vi*ii-Tliiili?*s witliniif tdk'i!?' wit tut uft
. of thu laciwiM in N'.itiiiii.ii proaparity, thi ibaaia i ??
oi Bwaaj thal NaUoaal ptoaparity ?HU briag, nd tin;
oppottBuity tri riliiiii bava "i ndaeiag Um rato of ia*
tan ' lad tnaaUag ? UaUag fund i?.r Um payaMM "i
tin? NaUoaal ?it-lit.
Hy th.. 'ilttu ot Mr BbtrBMBb, UM llov.Tiiiiioiit. like
itiiy ni nil nt inuii'-y le.il'T, will kiio'-v ix ui'Hitlis in
u.l\'iiiK c what it will lu? ciill.-d Bpia to do?the amount
ol'money und of homlisit will h.ivn to ?iroiidc. Then?
( will It lo cliiiiiC) to rrcfitc h piiiiu or to diinoriil;/.'
UM bl -MM ol' the .'oiintry-. At tin? sann* time, this
\ fourth BMtJon is nnri'ly it matter ofoaBTWiMM?>?, und
not en (--iiiiial ?mil of tho hill, and wo are not
. laboat its fut?*. Wf wisli to ?>;-i- thi- fiovrn
in.mi n .?m | tlif rate nf intorost, and thus nav?? H>| af
Hie H'ii'.'.iit of tin' inter?' t to lu- jiiinl aiiiiii.'illy ; and,
| in the ??"mid plaaa. apply Um bbbmj ??'?h Maal io tkw
, payment af Um Xatkaaldabi ft ? aa ibwaad yatdinJ iy,
, by m gotiatiag 4ia.,iHrij,iH?ii)iKH) of a Iva m? Mal loan.
ind applying odi per cent of ttwtaaaiaataHthaoaa?
ponad i b re t tor forty years, we shull 1??* aid? to pay
ol! ff,..IMhi.ikmi of tht* Niitionitldt'bt almut tho end of
tin- ?ir. ??cul Century, l'or this rcison. Bl Ben willing
to :u oapl ii thirty or forty year loan. TofBOTidl Igliaal
geni i'-, howcicr, und tu ni.iki* tin? Joh of
? o >r ilidil II c.'isy us ?lov.-ilil?! to our childmn,
.iii.l in* Billing ta aaaapt aleagat loan than that
?mr.ni. 'I by Mr. (Shi'i'iiiau's hill?lil'ty years, for i:i
-sta.it ?-. The main points BBOB winch Bl ft'el like _??
lilting
I. 'ih i* iii.? si\ par oral Bad tataaaad ?_?wa4Baaai
?.ii ,,?!.' loans shall In-iDir.crt.'d into |f| per M_l
loaat M -non as the tt-ruis of Unir ?tx atnui will per?
il. T!.at the (foviTt'inent shall iid? pay morn than
live ?ur cent for money, when other loiintrins, with?
out IBM half af irai resources, ian ohta.u at it a lower
III. Ti.nt the loan ??hall he for as hrief a period us
proda"i* will ?icriuit.
?V. Tliat a sinking fund .shall ho treated, fa ?how
iin--?merely muions t" pay our deht iu
' ? ..ii that, t?s an Barnool af our Mtb, aa piwiidi
l-T doing it.
The ?, ai thal aa bbbboI aagati ali this loan at f?vi>
parcaai ia Badraaiad. If ai wold to-fow ??**?'.,
0B4.I Oat ali par coat? Bad flBB^tiltlOO at five per
cent la lime Of WV, we can crtainly rcihi | the rato
to live per cent in time ol peace, with the country
rapidly hasiaaalag in wealth, and I fair plan of tata- I
poa. Those who hold a cuitrary opinion do injustice I
t?. 'hu -l'int ol tie) Aiiii-in .tn Dolde a I thu _enms of |
i nur ?n.iiK'ii'r?. Wo venture la Bkf thal ?Tay Cooke.
tat iii-vtunre. t>!.r ?'.ii?.fr.! iganl in the days of tronMc,
' eoold be iadfe-ad lo da Out ?-iii!" arorfc for aa ia a time
, ,-. Til* Fifi'-Tvll -U'V lum VV-ls ?I- low I- M
I >. reBtj'Tbirtj i enid ! ire !?? ea
boagbt for 96 not many ?n.-nth , jo I ren-Fottiet,
a iii?- per C-Bt l"?!i, .-ol'I for 96| v?i-t?',il.iv?
? i-mu? li Bl th" N",,'?i-Thirti?'? i iiniiii.iinl? >1 ,it
?111,1?. lill, i- Fll i I'.-r (??:.'1'a;. :-????o." li a'? ?mu'..
now a- i.?- I lull J VM -i? DOB L-l ii.',., it rpi?tiirr.4
rtty little (m!i ?i.itiiiii ti thoa thal it Butybe made
par before the Baraa?TUrtke begia to-totara. Lal
Con.res.? |i,i-s Mr. siii'iTuiiii's bill, and the Beeratary
ot'lin- Ti .-.i-iiry i??, t ,i Ita per coal fart] ?.? i.:'ty-\e_r
oonaolidated loan on the ni.uk.t, in UM hands 0? I Ms
' pable aii.i patriotic ageat, and ara reatara ta iaj that
i it will in.? ,it ??.ir before bub? week-. The plan ttattt
to be ?JOla- of i (minion Bt-Bt IhsVi Bl ITO-d? hu}' ?rl
. a.??s baaher ilaoaU op].i it.
Till* TAX OI IIIIOKCltS.
Mr. Surr,,ir.it,' Tt ?ker?who lodi ?o little todo
in his r.'.[io!i-il?li', lucrative ofl-BB that lu- BM ??puru
tiiiiii to si'ivc M a l)'i,'i?lator ut Albany?-thus exhibit!
' ?nul!':
Bl ::l.')'lArV'4 (IPFI'K, NT). I! I'ntk row. >
Baw-Yoas ( 11 t. Mas .?. leei )
Tin: Ti:ib: aa aaattan t" ka la aaaa at information a.
tu tim vol"? ot the " lata?jattaa from t hu city'' ,t the taa
BaasaM at tbe laagtatatara, apaa taa mt lapealag additioaal
ii.-? ui'.ii lu,ker? ..?il n,.. ' i iiicire. A.? 1 liaie the print
?I j,uri.al ul tlie A?Mably lictnie lil" I am eiialileu l8
tiiriuaii tbt rata of t hu. Batas aattataaal paaaagt ..f tha law
i,? tbe i" I. f B in t
Tbe Kew-Verb I ity Aasemlilvinen rotad
ft?l Bear, utiiyami. Levtafri ?nJ ?stewart?ill n..|
-'?
Nat? Weean, ladersea. I til? Doaoho Lyn?. MeCla?k?y,
Mliu i .Strtrn-n, T'ra.v ii'lT'i'-ki-r-t ? I).-. " i re- '?.
ABtaST?Mi ?-it IL ph ni and Jenkin?, It-puli'tiai,?, .ni ('reamer,
kirai am! Bel ba her. Urn: seraU?*
The t..tal rata la Iba lateas?, to Iba laal niasage of te*
; Lill ' whii ii ss.i? kati-daeed Ly Mr. Palmer Repe-Heae, of
leu,her?, and reprtrd Brea Oa???111.f Way? ead ,M?'itis
kr Mi fatkraet Bsaaallasa of llbaajl waa Teas OB, ali
llepablicaaa t-reptlwo ted Baya M, sil Deamerata
Taa bul tbea watt t? tat BaaetB. i oeaaa pet? y?sa tb?
tut? ta Ita la ii patetas I ?art. us tbt priab il Slea of tbt Seaatt
i j.itirnai only reack teitki Itkof hfareb, tf te aUeb lat? H
? tia?! not | i?-?''l it tt liadv.
Wim t son ateaet eat I na I ant aa lo aubUak thit vet" I It
? . , it tbe ,:i:'s foi lbs i saaagi ,?i t!,:?
i m lija,n the ? ilel-srallon lo?in till? (itv.' Ask It to alio?' It?
readers tba rata ! ? erj respeotftilly.
I.lli: CB -I. Ti CAMM.
?Mi. Tucker was [i.'iT'iTly ii'.v n?'. \\lnm he wrote
Iba ahora latter, that ha hal on)j to and it to Tun
1 BIMpT-I lo in-urn ii? iiilili? .itioii, boc MM BO Bid |'i?'
v oii-ly ?lint us Blatant?te iu self-vi?dicatioa, which
we proaaptly pabHahed. It it?ted bia tricky nature,
bawerar, to w_d It to Wa ii'orii, tai Burin a pro?
0 aat of tearing, thal tra would reft??a e>> pabtteh it.
wii.iti-viT may be the nicrit.s or daaioriti ti the a I
in qaeatia-i wo ara laid that li ia patpablj aacoaatita?
,', la thal it iiiij,.",'? a tai and ipeeiftat bo ohjeal
i'.v\iin!i theyroeeedi .ire lobe Bpyllo4i while our
i Art., \Ti. Bee.,13, | pt?iairiheatha1
?liven I iw ?ii,1, tap s ?? , ,?'. sea at revise? ? t t,
rAr tar ami tkt i ? Vi' thall h .i?
/ d aad it ?i,?II not ti? talTcieut la telei to ,iuy otner la I?
lu -ii, h tax a ? I J'-.T
?Tint ? lante, waaia adrioed, "hoocha*1 the noa
.1,! ill ?I'lCs'iioll.
1.1.4. INI.ATIVK I'llliri.
/' \ 1 It i ?i lili ?-I",,!,,: I. iw l'or Iii?-ttif)
, i of tha bill creatii i B ?ard of Fire Cobbo?
.nul for iii- ling I ' ? De kith <'>,'iitiii ?ion
ildbeae i Ibj the Qo*a*?tBor. aTe eaaaaire?
? it mi T u--.?i:?- ne.?il reply. Tiioy ?in?
; romptad bj paraoaal ?pita, an 11 aa bars, m? ana '"it
(in the BBB-kral ?uij.-.t ..t leg-daiire ootraptioot
Ya. '/'.". .?
i Leal ! M irabr itJ Assai ? ai 11
ti ?City, ara ar.rvtrbt-lli i. ?n ?t aaa T heir let?laiva
r, at i .??
t 1 ir nu aid tat ?ti? i? i"r it:.
it'iU? li i. ? ?. r, ! ,? r ..! honest mell.
.. t ?,"?> wuT t: ? ab -,' o! I
It es. s ii? 'i n ? ? s r ?? . 'r.
' .
' I :, , I ?. ? i i
I ni i b ? v iwstbisto
m lil ern? riitiotn foi 'ner
i, ? ? ? s , I . , i ? r inoro ??'. It
? ?a , ii Hy ila I
... la? (0 " ka? " v t!i it? Bl
, ,.,'r,, :.-? W T- i. -ulm' W'l'katgo.
? ? ? .? u ?! |??? Illira' I
? ? .-?iM'.'i that ee Igssg aa tkej lid tait ?teal
?
?| ..fa1: Il a Ita* n, t!? f.:,t fat 1 III. Il'.IBIA?.
? ? i ,r . ..-, itu: ??-i,inn. asaeitaaeajaa
I men allum it ,lls ike?, ?r?ale ii ia| l.olU? mid li.ii.r-,? mntUO
i tkrrrfor?, a? Ctr at hit Tai atrta It eoa
re | i".-' In, ami Botklag to re
?io I hi i M ,? fur ar.d agiiin.l sT'-iil "id
I to ita praltraaoaa at artjaataei li tea
i asea, m aatitt la falaeoaet aaprldioosly,
? rai .? ?|i|.rii,?lie.'
?li i that a bara oafall in ''grataitooi
i [orothc ] .? ',?1 M> ara. Marphj aad Btetrart,
our r. iel. li?MB '. \V .-lin not. Wa know thcBt BO
i m T/ie Tin te i ktaraati bal we de Bot beUa*a Buaator
Marpb ra or eeald gira a -orrapl vote. He
? I g tO i-i'ln tri?-tul -p ; lu? ronld liol r? ?1>
the pu b iiiiii??"!.'. Wo think bahai had bad
. boen .-"!n,'t.':ii,-- in : -1 ?I; bul vc; ii,>.
Ikrft ti?, barata wwti li ?s ever been applied to him ia
theee eolni ii -.
1 Bd M I.-iit we I'.'.-l ilitl'erci'.tly. //- wa
I pported by tba CU I i itioo?
M. Mt;?,. ,v,s n ,". We ti. ?_. ,i every ona to vote
ha lum, n- ?a lid not for Mr. Ifaipbj. The bal
llial lu- lol",I to rv?i-t thl Kal -I in >ii.l way uni
-ladrad IWiodk -, lad FOtad generally in opim-ition
lo the view- of llio Ci'i/eii?' A-4(ici.ition. wtloae ?irin
oiplae heprol -?-l to adopt wheo ha wanted iin'r
vi.-, lia-. i|i,;,|. .-amiewinB| to w?uk(ii our faith in
In.man Batar*, i-|>?-.nilly of the oflice-seeking vnrietv.
Thr Ttmrx ??--t we " know" that tim Into Asseinlily
f wa- "va t!\ n or?." i orrti|it than it-?iredeci'-Kiir, ?mil
I tliat " tlie Kailroa?! Coiiiinittee, ladetpeciallJ its chair
j man, baa ga_e boBM with it s h.nuls mil pocket! full of
| "unclean drtppiagBa' "?Waoattaio1/ do ?ot know aaa^l
of tlli?; lilli if Thr Ttinm knows It. tllilt will - lilli, e.
We call, thi-refore, ?m Thr Ttmrt. hikI eapecinlly on
Mr. 'ihirlow Wi'cil, who is manifestly the, writer of
i it.? arlu le, to give Hie proncr information to the Di
i trict-Atlonny, flrhOM sworn duty it ia to las?M
this chairman inid hil quilty ('(?lli-agiies to ho indicted
and brought lo Jbb?M? Wl hiivt? laws which dual
, ri?.'oroti-i' with isiiih et-BOB ?s are hero pluinly
ehargjed. wa heliarathe ehainMB efthe ooaunlt?
I tee ni '?ii'.'stion ia Mr. 1'iirkur of 1'aniga. hut, In
I lu- whaaaOOOrer be may, if ho ha? gonn home with his
. " hands mid pocket? ftill," in B-BfgO- hj Thr Timm,
. he ?(?iffhi to lie in ?iri-oti directly. And .-.o of hi- fel
? low (?oiniiiitt.'c-nieii, \V,i i]u not reineinhur their
I iiumort, and do not care who they are. li they .ne
' isiiel'. villains as Thr Ttmrt [ilninly asasorta?, they .should
j lie inclosed bj four Bteaje wall?i, with uti iron door
j and a haired window, beforu another week jiasses.
Will Thr 7'lnoi lio it, duty I
It is not true, as 7'Ae Timm ii?;erK tim! we ever
eipreeeed inl.tier..ii. ?? tu ?my leghflatlfa ea.i<aBiion
hut Milli H ini|i'??i'd huiTleiis on the Biala. We Btaj
? have isiiid lliat our ehiaf i-oiii'irn VBI lo keep dow u
t.ixiition, luiL nothing further. These Illa hearing BO?
liei raaaa m aafaj whellj ttuthiui.
al to our partialitio? in tin? pifiiiisi's, we have lind
im?-: to f.iy of tha BBOt*.-(lining-' of ?Senator Len?,
wioin vi triad hardest to elect, aad of AanaU
in,in HmndiT Mi, for wliuni we have thriie v,,te?|. CM
tin?.a; a boee election we deprecated, we have
very little. Mr. Littlejohn te not our friend; yet we
hw ? . ?'en no eaaaat-i la apaak of Mai thi> Winter hut
in ?erins Of I'oininend.ition. No BBtB-B ht- BBBB
?'lokeii well or ill of hy Bl ?ave with direct refer? IB. B
to lin nu n a- [j iind Votes.
Tht Ttmr> i- vvi'll ii'.vure Hint tv? lelatai m the Cui
zons' AfSocii'ion as ii hotly of Bfright, mti'lligont,
pnbUosspiritad tax?pajira, atBgly intent on saving oin!
; eitiaeeja from lagielatire and maaicipal thieri -? We
| iup|Mirtt?d i! ?n noniiiiees last Norciuhor ami Deceoi?
I lier liecati-.e they tetrt theiis, when we inigM, in BOOM
laataaOOB, have preferred (litle.ent ciiinlidnte-. W,
: have -e, iiliil. d, mid mull eolitmue to BBaBa-B, their
I general eirort-, baeBBH Bl ludieve tliein Well intended
and geiieralh judn iiiii?. We have Ciith in tin,?,'
nietnhers ol' the Legislature who apport and lillie sir
BtBfl in tims.' who (?pjKhje the nieipitirea of this A- ,,.
, eiatioii. A ,1 this i* our answer t?> tho illari: ? i ktWB
Boaunaad ?r Daaaaia bmbiiMii willi ragaid only to our
prejudices. ___________________
-Ttraill? benoi ko.? tmiBit at, at r
riiiKN.
"Bearii not .1 ??; iffoi Ufii,Miaya TmtlrtmimNtett,
''tboagh ii b tay ??? a ?tonally Mirra? hw waa! al mbm
m,.!'" generotu opiata, to bubb a bmiabed rattle, I id
on fiesh air, Iori*?*! tin-soi,I.d IBgatoh of hi? home"
Batto aiake aa EagtiBbmaali baw ebeaper, or in
other word-? to remov?* the tax. OB malt, is, WBBBB?
pOBI, alw t* ? a favorite BMMBia with the coiin'ry
Tories ? hen thei lind ti oiisrlvt's .,pi),i-.(l to Balking
?a liiiirlisii workingsnaa't MU daaiai by gtanttng bim
the fninelii.-i ; )nat BO OBT OWB Tottol, WBO lim to
hoop down millions of labotiag people, .neuf all
; other- moil aurions thal wlii-ky should at Um MBM
time he cheap. Mr. Mill, in tim Boan ol Co DraoBB,
has met thi- state of inind with a ciichi-i'. B pocKct
j iigB-BrBtof beta tad ?mures, larnuranta? by ? high?
ly elo(|iient ippoal "in the name of u dutiful eonaeib
for posterity," t" '.vim h lory gentlemen are M gMMf?
llly obtBIBi It i:'.terc.-t? us e??ieciii!!y to k'io'.v how
Um malt tai ia mixed aa, ?ot with Um paynMBt of the
Bnglilh ?loht alone, hut with the duration of one d'
tim most iinport.int of Bn__all resources.
Two yean ofCrbnaanwaf added to tbo great debt
of Ilinrliiid a.? unit ii as had heu economized from it in
50 yaam ad aa thi- Ila Ttmot retaarka that, ia the
aoniM of ihinir?, inothet great war, at len-' i? IB
?n-n.sivi', will ooonr witlnn the centnrv. Between the
poll lind the futur.', how, then, ?tamis EagU-M ' Mr.
Mill quote- two bett of rigaal advice and warning to
Englilh ?t i'li'sineii. .Science poiab out, on the one
hand, that th.? Bngliah nation '* glttoUy exceeds the
iinnhi-rof population that can bo supported from its
"w11 soil;" iiinl. 00 the Bihar, "that tim exhaustion of
coal rnpplioa i? aa longer a fnattton of centuries but
Of generation?." Mr. Stanley Jiroal has written a
anrk on "Tha Coal Qa>i*tioe," which demonstrates
: '.nan-'viTihl', to Mr. Mill Hint, at the present rate of
,'? .ii c.ii-:,ii!?it on. three gem ration? al bmbI wUI leave
ii.? wet kahle toa! nearer than 4. < M m ? feet depth, and
"that tho up?me of miling It fiaai that depth wUI
ii.tirely ?nit it out ol the poWOt af the coun?
try to coini.ele in liianitlaiture.i willi the
. Hiller coal-?rhl? of Otbot n";ntr;es." A few
IgaaM narrow and dehne Um dilemma. Sixty or
-evenly years hack, the whole I'nited KiBgdotn eon
sinned only oboat ."?.I ?< ?' ?.?????? tuns annual!;.; in 1-'>I
.nut r.?u. lied'.?:'..un?'.'.???, anil, im-ludi:.-w i-t.- ol' '
liai kia th.- pit's mouth, it coull not ?lav.* he,ni Imthaa
. IBO.000,000. The drain has han M giaal that one
half tie* store j? ?Jrc nil gone, .?nd Hot much ?kill of
intliuie?c -ei-iiis reij'llled to i ouip'ite that. 111 100
it ino-t the Bagliah miaea will bo past waridag.
Hie inns', hopefnl InMgiM that, ill liew of ici'taili
precedents of ?iippU,-.onie lc'.v Malta Of warmth,
light and heat Will bl iBTOBtad) hut this M MOBJOBB-?
vi ill itiii-iiler liim-clf wi?o to reikon.
What follows, win, h conciTtis Englishmen or our
?ei.i?' li Baglbth I'fV.'i.ue is io baaMM ixUnot ia
! one of tbaauto important taaBaBMa, tan. it would
Bl unwise loahnli-h iiii'ither revenue ttnkWt loM would
in.i!;.* lOBMtbiag l.ke a revolution in fil?ame, and BMfl
i than inythingelee imprudent for EaglaBd tabaanaath
'.i ?i..-len!? .i i iii.liiiiiii.sli. 1 National debt without
: certain asset? of rexoiin os ' Ii intcic-ls us especially
; ii. inter that w hile coal {TOWI dearer tu Kiit?laud M it?
? upplics reach toward llhinitlon. UM over-crowd of
English lib? must tend where luel i? plenty. As
manufactures ?eck the ' oal ntiues, s.? whatever Ina
? in this respt-it Kuglaud sustains, ouuhl to hi a Jim to
the in.lies .ind i..rees of Au.i ii. a. We Ml in want of
. nelthor Baal boc hoe, bat of thal nlMroof Eagtaadhaa
, |ty UM much?Lahor.
n nu: i> ai.a it tri a.
If, ( iiiili-hank, Coauaiasinner ol' the Freeduicu'.s
lliireau for Alahainu, report? "lEcially to G"ii. Swayne
, that he hi- i--ii.il lit:..:!? at ?nihlie cost to the
? HTing as follows:
I ?Min. u .., Itota T..*?.
Jin.?.!. ' ? '. MM :-~i
l.o.r.i.ry.Li.') I 4. ..r, 1" , ?i
Marni.. Il M toll li.iwl
I li.* ii'imher of per-ons receiving relief from the
llureau in Min li was a? follow?:
it hurt.M?rt. LtM iv. Ma, MM rio'.ir-.,. ii *?n
/?is. M.u ??J U.. in. u, 1.1,1 li.Jf.n. i.rM
He further reports the destitution rapidly on the
i;;i'ie?se; ?"lue having act nully s-.arved, while many
'vin, haae hitherto fed tile autel tea must henceforth in
?iili-isti'il at ?mhlic i (i?t oi perish.
I; we cou!,i onfyhaia ato truth gMorally known
U it the expenditure? of ihe il>iii. ,1 I'r. ediiien's
llureau are largdv if not mainly dtvTOtad lo the
re ? BO "I Southern White? from starvation, we should
he V ililli'' to le lie till? Maali. Oil that Billi'lil
. unanswered evermore.
A niT OF UIBTOBl.
r i bara ban rariani recent ailu-uo*;-?. ?n our
CU* papen und other?, toa plaa if moaatiattiuu
preparad by Rabatt l'aie Owaa, and saul ta hare
I.ii .-uhmitifd hy lum to the Rn oii-truc'i'.n Coin?
lnittee. Ti. ? version-, of (his plan given to the public
h iv.? oaaa ill more m baa incorrect, it was aabaitid.
ntl set eral days, hv Hie Re, ou?tru. lion t omuiittee.
ii, ended by t tiiiii in some unimportant particulars,
twice poBBSd upon favorably, and recoii?idured; finally.
a motion made to 1*1 port it t.? the House, and currie I
hy a!nii)?t tiiiauimoiis vote of the It'epuhlnan mem?
ber-1, action on this vote heing suspended out ol I
i ..iirtesy to the ('hallinan of the Committee, .Senator
re-scnilen. theo ahseul on account of ?Une?.-..
Meiuwlnle, the ir.cmher.s from New-York nut iu
t much- and decided that it was inexpedient at
' present to include the Mftaga 'gesti?n in any article
sineiitlatory el the Const tutioii. So did tin? uieniher?
from Induna; so, bIbO, those froin Illinois?all with
: a similiir result. Ilefore Mi. Fesseuden recovered so
as to he ahln to BttB-4 to his Committee duties, smli
( repr?sent?t ion? had in MaBBBaaa. I ''?'en made to tho |
Coininittee, loeaaaad aabangi if linn.
Mi. Owen's ?dan wai contained in taro pagan UBI
,.11 I'lint resolution amendatory oi the Constitution,
| the other,a hill to prov.de for the a,lini??iou t"
Congr??s.s ol liieinhcr? from tue e\-iu?urre, tionart
Stair?. A? Iht? llttel rOI iles the aill?!l(linellt propos d
in Um furnier, if eihihils the c'itire plan. It _ oi
follow ?:
! A MUX io IMliiVIDR Fllli IHK IKSI'i'lt.tTIO.V OK rill. STAT??
i.itfly i*. BBBBLuaa io taant rou poarao-i
1?1(1HT>.
Whrrms. It i?t?_Bfilicii* tliat the .Stale? l-ttclj in in.urrre
lum ?leini.i. ni ila .vtriii-tiiii.v saaslstsal with ti..? foi.paaos
m .1 ?itieiv ..ftliel h um. b* raalatal ta rall part topattoa in all
iH'i.u.al riirlns; ?to?tStria! ttoCeatoese .Iel bj toot raaa
IlllluD, |.;i pt!*? foi ntatoatiu* t'lllie l.e.'lsl.Sllileii.f tie aever l!
Mole?, ii? .III lilli, ll.llll.tiit ti) tl.e I ti||?f.llltli.ll . 1' till? L'nileJ
lit?is? sa arlie* la ils bllowiag wottlt. te w11 tasCeoalltu?
ti.ii litre1.. I.i'h' i: -erin!, bob tI,.-r kura,
It, It mooni, I?., lli.it wlienever the nlmve r, i Itl .'. utiii'iel
III. lil -I: ii I I ive !'? , ,,'i.e |ui Infill,? ( ,|..l I !'It ?,.", ,.l.i!,|l,v SlHto
latali m ii lansotiOB al ill tovaratlt d tia ?am? aad ?L?ll
i. .i. modilrd lu t'oDstllatlofl aad lawt la eoafonniiv t'.ere
?nil Hie HeBatora aiul Bapratsatativf frow ?ael-tat*,lf
fu nuil itulv el,-, t.ol ni, ii i,Mii!ii..it m iv ulti r lint mg tilt? rtl.e
rcaalito oatht af eBtca, t>,* admttlad lata I osfi
' Anil,, kjaotk ra?an a. 'li,ti wot? say Stale latali
in o,?un. i nun ?i.iii i.?m ratiiiul um brefoiBf pnjsased
iii.ieii.liiu-iit t., |??. I ..Ti.itiliili.in. nut |i:llt uf ttlf illteit till
iiinler Hie ?it ,,f Ann-list ., i-i. vii. i. li m iy remull? Jue anti
i lil'iel iii ?,.? n St ,(? t, ? ; i v li" t--.it.I Bal | ml tit am li Mo'..
ai..I the ?m? meut t_steal aaaa te*aas ataasaaaaalreBisoch
Mm.? tn i>. -traa m iii* Beeisiery uf tli? riaaeas? ot tia
i iiietl si ?te? tiiin I,.? i'11-.iio.?.i ii i. i .i period aat e_eeee_ag
ten .tuns fini;, aad nitci tLe paasagiel ti-.s act.
II.ni this lull heeii renorlcd from the Couiinittie, i; I
mifrbt, Loin the -iiu?.les uf the Slates refeircl lo,
have fail, d; s(, thal ?' may bl as well that it W11 <le
lait-d hy the ,n t idi-nt referred to. The ibOTB ii I
c'lrioii? lit of hi-lorv nev crthcle??
.Mr. .John ROM dOM Lol ?tcin to have t-i?uiil(,| M:
I'.. B. Kctdllllll ill the illlioutlt of hil (.?.elation?; l.ur
ni all other n .?peets wa aie OOnpollad to admit his
superior ganloi. Ki Icliuni hii.l all the BdrantlfM
whiihaparliii'i.ship U) BO eminent haiik.ng hoiisectiuld
Hive. Ko?s was a atranirer in Wall-st., had been in ?
liusine.?a only kit. moiilha, and yet in that period
?/.lined credit and position that enabled bim to
outwit MBM of tbl nhrewdcat men in the street
and by means ol' Btrgefl ?faaiB-i' tn I horuld realize dhnut
fino.ihhi. Thit me'.li ? 1 ,? bil swindling wis e?|ually
ailroit and hold, while the .'?.oiiding simplicity of hil
v id nu?, iii ghi. in one BBM ? ,-' blTB 1BBBB?I? ?
mach lan astute vii e*terpr_-tt? reeoalitr? Ia tha
Ki tchum and .!? ?jMatl ha \w ?hoard a pod dad ?hont
i-eioini la Bat lathed of floiag haaiataa la the etraot
ead in Ihahaaka. Wi - . .? - Mr Baata aahahK.
raftad aaoeaaa m i 4 ?? ttaetaf \ktmuy
carity aad iotiDlgaa e
Till: ?t lt*lt?s? Bl ATIKRIC'A.
Tha -lirnii- evn's ?iiiimiv: li:.!.": ?area, an
echo tatong the Qertn ia popa .? rout.try,
which ia B-ppeeed toaaaahai mure tiran fireai-lioa
soi'!.?. Tlie points on which Um ::nu ??;., majority ot
tli" (orman |n o])le bora Btaaa to m ??derotanditig?
oppo.-ilioll to.I d'il w:ir, ti:- rigol of Bm pcoplo ti
>chl?'?wii.'-llol.?teiii lo choose, hy Kiiv.T-aUiiftrngo,
their own li iveriiui'Mit, st,I the OOBVTOOBtlato of a
National QOs-BBB rarli.iuienf, to Ik- oloetofl hy uni
reraal MiU'rug. ?meet, ia ?. a- ara ca? lean from
ti,??( lan- a^apanofthi Dato I ? .ha:-. ..'.?nos',
uiiaiiiinoiis approraL It ii f?.'!*, ?kowat?., that tim
realization of these popa] if WBB-M can l.ardly bo ei
pactad withri.r ,t aetawetattaati tai thalaroB tha>_
re?ili/attoii would only he the tire!ada Bl IBsBBl ml
ile, i-i ve ron diet hetween the BBtiea tiwi!. Whioh I I unit
lo est,ibu.li its .-overei-iiiv. IT>1 t_B )in'i:.U?'?l p?iwei
of the prince*. W-0 try to sh; e ?rom the impending;
Catlapeo ol' the old eonli'd?'ra??y what is ii?>ssihl??.
The Cm-Hi nu tt the United Stat-*, OO-BcfOBI ti
their numerical -truiigth, feel I n t irai .l.'sire li giv ?
t-preealoa to la?liajaipBlhj with tha praotBt popular
nioveini'iit iu (.ierinany, ami to i: I, ka the h.-s' of their
ability, in bringing abont the o: y bbbbIIbb whit i
they ivostld regard ?ia satisfactory ml final?tim oa
talilishment of a German Bepablio. It is though,
that whatever dilTorciico of opinion n. iy prevail t'.
regarda American politics, tlie nujortt;- of the Am.r
.. 1.1 QarauM Bill M an iataraat and ? ike ia aetira
part in all eflbrta laaiHap* t?? aatabliah the unity >t
(.crmt.ny and the principle of popal VC - tmtttf?tf,
A preliminary meeting, to wlm 4 pfOO-?OBt men ot
all political parties had been i:iv;c!, I kok place iu thin
city yesterday. The attendance at the _watl-f wat
large, andu laap aataroat wm -???? vu aa the pan of-ill
praeeat fat tha aajaata af tho aatati-f. It I tod
that tUa meeting will atoo bo Mloarad bf uthajta ia
ill the Btatae ol' the Union, and it w:i: reeolt ni this
'?-tahlishiimiit af B BO-B-BBBBt ( .'iii'i't. B|
?ill tha fi'Tiiians wha desire the eetabliahniaat af a
nutted and Kcpuliliean ttmtttmWJ.
?OI UM lill \SO>.
In tlie recent tre.ison i.t^?the S* lU' ??!' Teuneav?e
i'?? Witt C. WU-aata? '.?i l ia Um Male <
Court It Knoxville, JuJgi J. 1'. SwaBUI r..I.sl a- I k1?
low-:
L IhadBhafleal hy tk? sam? art mar lie gul!ty of trouo?
agrniiisi iKitli tlie Ua'i.ed States an I the S'tte ot Tcnn???-'?.
and miy kt puniihed by both Oarer unen'? fir t!. ? UBI iel
I lint comt an,I Jury c?ii t?ke yallet?I notice of t' e pVi'ij
li_toxy of the country, tnd it i??.nr on?? of tb?t oi?">i ia at t ,i
late war to cl-aiisfit tha ratft_ka?t lean mee to tbe Federal
I'mou, it ?at a war astiiEjt tito _U'.a, as well a. tbe 1^-itoJ
?-tit?'?.
:i. Tlie pardon of the T*rcU l*-nt in sa ?'. oasts pargtt m41
aikatt ?Kain-t Bta I'nited Stat'', bel due? not t-evt IL?
?l?'Ilsa :i."lin.-t th" ?it It,.
I. 1 lie fact that th* Rebellion i<?. ned ? ? ? limen! at anfl
, rei-4,,Tiii/od ( iiaracter of a civti a_?l pub!, war doe? not pro
' vi "it tt?e i iti/em of Tenneateo w!io enter-it t l -:?:?? of ?TV?
Coal?laeaasStoMB, after tb?t time, from belag puatoeadll
i traitors by the State 880811 ot Tenne.io ?.
.'.. lb? Ait of Aueniblv. p.wd SB tbt ii teg At May.
i- .. ?e'.caliuir so much of tb?'roasoa act m made a_eii?e?
against tr>. Ct ?ted .S'.stei panuhable a?'. ?B?SB mm.?! ?' ?
I State is uttei ly null and r<?iil kartar been aataal by l?B<?Btata
whom tbe court |adiclal!y ?_)wsto l.iv-: beta tagaaad iu
tretsonabli? aentaea
?i. Tlie den?.,,ns aad oi?i_i,iaI ti tbe Buprerat Ctxart of tas
Ti,?tod State* io tb.' ca?as a. Amy War
Mrs. Alexander? cotton ?ni utlien. art u > -iitlicntj wka'.
?'vor in trial- fal t:, i
7. Ai'.boiigh the laws of Batlow. : ;
tli?. eiutenco of war from prearevtii ka olvll eearta la
tre??on. yet, ?Ker tbe war isovcr. an 1 pea ? ia Bl
an.lier? ?"honarticipated In t'ja rcVii. ?: jr w.r m.y l>? pua
:T is fait, r? tin r,'!',r
-, In trial? fur felony, the jiry kntttaeuut '.mti. tbelaw
and the ficta, but only judges of t?e ??w a? propotl ltd ?
tbcin by ti,? eourt.
Tha fwpar tut at degreea of eholty tt iaaaaitj m
! all fobjeate of haaaliee t?a?pBirtade aoola be t!:o pro
: portt'juate underttandinir or nii-un hi:?* m i?:.;
of the .vh!e?w:_.Holstein faettii?-. That "Lo o\\
Knit.' Frt?(lerick William and (on* B.smark ara
no* af very .sound mind, in a ?jWlleoalg ;. tint of view,
i wo may judge from a gBBBfiag ')i'*!i llr le !.rations'ti
one ol'tli-French journals. In My l-'il, M. I?. -
mark declared t'hristi.m IX. af l'.'Tiuiark the ouly
h'gitimate eotaiaiga and ruler of tho Duchie?, ia
I May, 1864, he hid no right ata!!: lat.-r, it wanihi
Dakeof ?afaataaha_f_ later .un. t-..> D_ke of OMen
? hitrg; thtti again. King Christian : lee. ol' all. tho
King ol' Pru-.-ia. Boah and o' lier ?? (..,-.
rtm wild in the dipl?mate iim^'- BtaiaB-Babla
i und inexplicahle leUaarvig-Etal-tain quat-oo.
Tii, Uni? Sim ha-? a Loa loa letter vhlok %wa?
fully s.iy-i
? U to thtatht here the! ehe hal
tag ttagbt to Waabxaftea b >ai tnuayiia
tbe I'liiuu will be mamuitied. und ti.it. tt li di'
!? atad tbe i >? ? of Ibe I': iaa ?r?> i'.ni'.r nomberel. Tbert i*
wonderful unanimity of oiiuain. All titI LOBlaa B-tl ?
ocpt Thr /?etfi/ .Vtiri and T"t va? ji.cy of I'? .ai?
dent Jiiliai ou.'
?It is a curious ciiincidene?', ?4;:'* ?' ' tint T?.
Unity Rewa and Thr aharan ba_loa iti*
. lie? that alood by th?? 1*1110:1 bl ita atruggle ?
! Seceission. All the rest were 1- opoalj i: n ?: t? BMtl?
oil.siy [iiTi-h'eoel .is The Dut/y WfUM ' Util ( il
TBK TlFHl'181? ItlOTt.
Tea .*4i aro? ? Killed ?., h.ol.lfon ?c? aad Dwelt.
inna Destroyed.
Mi Mints ?Ttai Tbartaay Kay I '-?;
A boa I 30 house! Occupied by colored people au?! iii ?he
:.''.:ri iehool?_ou-e8 la ?outii kfaaiphia, vtc?r?i palled diwti
". baraed la?t Bight,
'l?'U neuroe* were kill-l darla : "!. v ! ty a". ! :.i ?'..-.
KveryfhtTt'.? is i|i"p? this norning, 1 _op 1 thit
? riler 1? lullv itttotad?
Nearli .iii the ae-g*N>et u?"i t?, the a i '.i laat night out
retara? d ap?B thia -ktatatag.
?BOOBS ni."vrrH.
Mpawst, Tbertdir Mir.i. is*,
l 11 It? icuiiiii- ?jui.'t i> 9 ??' ? rhe n?.
?-?n aobtiera meeatl* m?. -t-r?-1 out w?re pel ef? la Vori
I'i -??nti,< t"-<! 11. 1'i"v threat _ ' '> r.;s-'.i-::is,'T'.
i; i-? ?it t.ii"rt-iue-s ia felt. They are kept ia the flirt bv a
portioB of the 16th Begultr?. (Jon. Si an >r
'"??on a. rred 1 the tia; ?, the I 1 I Conn
eil. aii'l ('oft.ly , lucera, f u!>i,|.Iii ,!' itny
boditt ,>t' trtned tn ia, black or wbii ? an ?; ? tho ? diee, ???
Ihr aa they are railed oa te preaarte the ' v laurie
number M iie-.'r.K's vicie 88-Sttad ' -11 1 1 .1 fa ? ivi
ly iirintsl.
l-l Bta a.
Ai fan Biward, .t. a . g.ata. ??..00?.
I.ii-1 Bawaaa. Tbarsday B!?; 1 :- >'<
To-1.iv aboal Bj 0 ula ka firs taa Mtttry
.,.? .:??'! I,v Sattartou ?V lit rev.
I_e Ire ?., ached 11 iwlai ti Pall ?- u ! ('??. 1 ; ipa ?
null, whie :, i"ji 'ker wrtb tlarg I lad
Bra? . vc.'..? "i.iiri'ii dettro? rd.
The los.?,,?li,.vti.iiii. 1'ii-ti a (). ii *?? ifiom, aad they
are inaored tor |l?x.?hh>.
The lo?.? _f Caltarke ? Morey to tlaVW, aad thep ir*.
insured |or|??,iasi
liir.'iiie? :i..:n Baafly Hill. Oleas Fi?? m IBtratoca
weraeooaae head, a, I saeiivttdad la ketpiug the flamee
1 liiii: ipiaadliia;
l'iie in . 'It., munn.
-iBcnaun, 1 radar KaaAllMl
\\ laiaaket ? ton?tart Ai toi m Col 1 at. w.ia
partially d?r?tn?yed i?v lire tins nmr:.lag. Liv?s ?aoal
f|H.(liiii m. stls'ciivcre.l by i!:?':r-t: ?
Pnlriolir Fr?ilvitiea al Ona?*, C. W.?Barea
iiuh ?a I,ard tlum b.
(inAWt c. W t Tbat-lay, May | BM8
T ,. It ? ii ? -I ? 'i KOtptiOB lal-t ."'Vl'll. to tli" li.'V
ei-tioMip'tieral, lastrd Molick, "li the OOOBOiM ot his arti lag
kera t?i lahae penataeal itatdtaee. it ?a- a pahl 1 boll?
! " . Trinraphal arabes wera ataeted, and the vrolaaltatai
tiiiniiii and Citizens turned Batta BMtl him. I'pon hie
anivftl.th?? Mayor read an address of W(?|e(>nie,illidpled_?'d
the City of Ottawa, iBcoaaaaea with tin? nst of Hie paoi !?
? 1 1 ...la, t" .lel'etid the ritrtits and Ubattol and tb?
BritUb liUiiieeiioii. The (t.nenior r??|liad ia a st!rn_g
:l. ! -tai?) (he Hiined dem iBBtrttiOB which siieiiiu
itaneae comp II >' th? Proriacee t? ni.iko, waa not with?
out I, ???lit. lh"V Imd (riven a vigor?la Btdoaal lil" ia
li : tab Vin. rica, which tbe people if. re !?..'li willlag ?lui
., defond. Hi" Saatt tP?-lttist iu Nova Scotia and
Nciv-liitiiisviTck gives ta eeraaat ar th? iBOaratstsd litalitf
from the politieal unloa winch be eon?dently axasataal
would soon (?ko ?ihn',?. The Ilona? (ioV'K.m.'ni bad
??.?uti",) iu unuualill d approbation of tho ni?a?ui-e? fog
tiic diYeiiso ol' tlut l'rovuioo. aad hivl pr.inilsexl t?? HOtl ?U
tim re?tiforceiiioiii*'li-it. may bo kak??.!. Othir kfld-MBBI
aad foll.'s followtd ia tat tauw ii.aiu.

xml | txt