OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, May 04, 1866, Image 5

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-05-04/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

lilli ?.TAT?. ?Ol' I I KOPI:.
Prraral * a rit? mt ike tact uuin Qatsli??- Hf
I, al ol liiaiiiwrl.*? *-., liruii ?- Sal? Apprnl la
lnivrr.nl ?ullin?*?? It? I frill III l.ir
? ian? in I'? I'm.oi- ?Minni I'oailion ol
iM.irln A t'nnii Mt 1 uni- I li?* lira al
Muiiitlr? % 1 rngidt llunanrinn Politic*.
'
Bil
? ' '.
?
I tria. 1
?
r
?I
S tlsfacl
via the bel
1 - ? i
r i- ; Bolsl
. rinces to Pr -- si b
' de id' it
? : -i - lamp! -r
ii.ir v. - ? ? I ? laity nt
til? -. li -lilt!..
' '
?r II ' ? - iitratii
w I : ?
di oi
natioi J
I tas
aita of all t
Bo I ?mark is
-
wit - - - - . ra .
1 ' - turne to the li
i . .- . ?
r ? i- ? i i..
?
i c iii J
1 ? - I ! of the
?-'llllll-llt.l. t
: II
?
i ' throwi ? :
til I
?. :. thereoonl
:
'
!. ral - h , Ibis* w<
?
t ?
; '..:?.'
^l;t?rl!l.
'"' '?' ? .?' .li'; al -
I , ? i, | -j .
'
? H - \' 1! ,?!, ... ; S V V .
'
? 1'
thoa* which moot ati
1 I u;...n wh"iu A
Btonl/ ni rmany, il tilt? i
P ' ? . i
i ..ii a war (.
. irdopi tin id,.'. n: u t., iu.
. ? .
; ? pr?, -
tnnst en btreoad the mntroi oft ., Hin
'
Kai too, ?amnot b?
n
. Conn! li:?miara: ?
. ? ?
poaition iii ??
Pi . ? ? a thai
1848-9
in ! Ki .? crowD of C1
'
s . . ..(.?oTai I
I
i bel
? the temper of tie Parltoaaal
I ? I : ? irk i
out it is?M)ualiv dcu-?mcataltot- G I I -
I ?
I i' Parisina Io'
-
I
: ' ? ?
? 66; a cn-is i- i ia peco.
I i-l suicides . ?
?
?
Las
Wi?i?k Ml "1 ,i . A .'
I inforatai _~?_ra? 'Iv f
i i de id ir. bia ltd
?VpSCM .Ii;: ; ..-f.. : i I UJtlf?] girl ?
r i ? - . i -
??1 ami 1 ? ? Bei
His to wa? col
? 1
????*??? i*.'.tee. ?fani a loamallst, living k. t:
B ? ?
i ???? ? ? loet, and died Uki h
i ? i,
, | ? .
Vreift li foi fot ! iiv
t to apeak
? l . ? ' - -. The mor..
? 'yinr.
rho Uuna P
i ? ti r
.
I - t tasten 1 re. i
i ? l
i ? ? ? front Prus?
sia willi a critiitt.-.l T?oiit..a;i"ii. lie ma? :??? I?.um! ??
! meets.
A l.taaaa Fran lll?larr-Tlir tlold?-?Val
Inrkiana A Praplr* 1 nuble ia t.a.rra
? brmii-l.ii- I ii.ir Strug*!' ? for m f timer
Am Appt-H I la Ihr Pi ?pie- 1 Ii?? Gr-raiMB
tlaraliou IliatuaiU'? Itrferm Propaailiaa?
aat Their EBrcl??*ap-le?n'B Polier ? A
li?r?prau I a?B>r?a ant Ihr I'i ??perle or it?
< iim .Ullin
li ' ?
I KB, Aprii 16 I-"
Old Heetoi i. - . . telleaoII b1 i?,. ii
; . i -.-? jrr:v*l ii. KeBiidiuav
Itn.-iei? ? Ittag foul) Hint '-I" I I '*"; * m?*i I!;.?US :
ia wat, kahaWtlafl a riah eoaatry, i
t ,vt,-.| v?i!:. ? ? " lli.ll?0 Uicli 1. i?i? . I
tl?"v d (I i.ot _i;..? baw M irovern. How,
? , ? ? ' ?
ni conn* to ask sinn?-of t?tj?i ti
paaaa*" Bibbbi ???d beaaeataf tin ir Li .*?. TI
- 1. I r and Olee, ?et mit w,th I
? tti Handed the d'nasty nfc
I -? II nile? tile mighty .-.: ?
--'!).? I< ?
?n'of Rn?8ia. Weean sr a-"- i -
....: ?t..:, m our -tatt r of I n I ita
- peau Itaelf. The Moldo-Wal te Li m
- Uli Killin: ?
half I'll! I ti I ' -': JOkO, 'Kl! I
ni,.I i ?:,. (oiidi'ii,:. "
a?-i.'.-r as mai M the right -tal
., * 't t* t" e -?:?? Plia '?? ?' i Alexe
'? u,_ - ;. ? al j- ?"??'tiry the cn.wii in ti
'
tor lu? alMtieatnm, ?ml Uba*.ed (mite ss klnfflj as ai.?
,,,-,,.?,? . i,,,! id.e Bi v.ir.is al Usl ?
t.1 li.:.. ; . - Irol ...-?I-.!,.'.- bj pnttl
_to .toa out of ttoeountry. Vntattot
. the crown *? ? ?
Cun- .? l-:.ii-ia?.?u<i? rs to bia
ti ?pla Ding thal the nambi I
.??(KI, that tti
I . ?ordered to lht HI bj '
?i.i continent full Of? tili.r.iT Ml.il Hil.' ? ? ?
????!' I '
li ! it ? 1< -
. I .
; kaawjade a; ?' ?
IB to (/..veril thu;
i .-*'.. ir 1. .:
Kl.!0!ll. r Ol '!?? K .
But tha Ccmot of I
I -
axaariala i f bia fctHhi 4
? - .
-? . i
N ? l;
'
b-ra r :
ttl.'V ' , ... ,,| ]?.
i r the B
i . li?
li Prince I
I-,
....
i ? a II b?
:?
>f 'li? iii Pre al? of Pnuaia, and at
?V -'
I. ia, Turki-;., P
atiJ, Vt Italy, to. 1
? tiiiUi-i iii'' pi-.-eut tit?
? ., ? , 1
if lb? !' B
tat i.. ii t ia Kai
? .. ? lor iii- Ii ...... ? ?
I
?1.--I1 '.. vtll,' r, "
.
bbbmI li I
*i r . ? I. , i. '1 ?
rim A - I Iglinst 1'
ouov ' tk - ? on I.i- (le.;.
?", ? .li Bl '1 '' 1 li ?li. ' . .! t? 'it" h il .' : 1 '-..
It4> I.i,; ?rial < r ? : , ' ?
t * ,? it| , ?i a* a| rolatl tt-UV I'ai.lu.udj', th?*y, IL Ilk? ,
nan net shoaldi ?? stitratothaai iaaaaata^ eaitt "f Mic
I ii . rial I ti rmrtiorii I
j Mill, t ? . ?
11
Prnaataa offsi . ?
? '
i
- ?
i
i :. 11 : I ran tag
i pxpei led (ipportuuil
,e?>i.,
? ? ince i
\ 1
'
.- ! '. .
-
P I? 11
.'
' the mt, reste ol Pi ii . .. ,
! ifora 1
italiai ?ila Austria mid
bul be .I" - no impromise bis lr-?-ii..ii, ol ?. lim ,
I ?si c or Prnssis ? - foi Austria.
Boto i.i.i?i- ?. .v,
probablj nilj, m I - .,. i ,rm
ofthe Federal I agoto
llll.i"i'-||.||, MIHI l'IVo? li li ti ; II||.-rf l'-!:ei',-ili(.
the tl'TIIlilll I .,., tl?, ,?r,.?t
atii t ?f 1815, in ! ill tb? . ? thal
? ' ? la tint
portant change a lo transi,.nu < entrai
A < ; grass o ._-'.? anti ? ill ti ese que ?
the lio?iaii, . - eswig-ll 'stein, l.
ami (?.'nii'iii q DM tiona-?I I 1'
to io! nu* 'heir vital inter - ,1 cisi?n ol a
1 ' ' - ".?.cr or lal * t!; ii
Congi ? 'uko pi tee. but the ?a
nn u? yet a ? ? i > ?u< b a
i 11? m.j peaceful solution
.' . ?? i'* thi ?? di ol
: v? Nat :? ?ire? tottn m
.- "i ibe l.u
poa m; h..' Pi latta, Aus! . u I i; -?. ? bl? i ?
lae "nit ratioaal wa? for pa . . i iirope.
1 AuBtris fcrwerer b ii I, ?ni mat be toe iir.-t to
prirpose Hi- ? oi Te-s, ?-??: , . i, -.. ,:, psrlia?
II.ed! 1. Bl V U Bl
i'.'loilli' ;.;,, ?pie
?i 1/ r ?'? '
i ilin Pillia.
Ernr.i ttinnn? >en Rook-A tyanpair Ilia
Ma ? olntiii? I Jir Alla. Iib af Ilia I rilic?
Aa? Arabic ( a aim n ia i ? - I lir Prrpuriiliuii
far the Hark.
from Uur Ovru forreip ii.
; v - '. pri
j'he towal ooah ? I ? EUatoin dee Oi rlaee da
Christi ?insu,,.' ?i. ;, '.. .'... i : ,. . 1
" I^*s AjitVii ?',i
of the motin. li - | ? . , ? .,?,,- , IM ,?l(.
parda G .- i on I i >f April,!
Peal niel
;
Ml at I "iivert the vat ?. 1
?Ma of the firs _ the trot, .i-e ti..
? ? t;.- d
of lal B
i ????,, i
sad ti.' i ? ? treal
i ?
-
. .' ti 8'?? - ' - ::ioi*.
I '' - ii ' ' tU, II? !
ila ai.I ? "mi wats.
? -ll.lll*'
,f tb* -' -
I tot
the c1 al 1 ?
111 ..'J ... !
I ?..
' , ?
Ckrtt li Bed !"
:n
i -
ll"i !.. ? ? ? ,
' ' I.
tb? political, ?"? i ii, a ia! ami ral
stat? "?. !';?? eaaiti - ? .i ? . ? - ? i i
- . .
i ? .
b - ... i ... . >rnrw
? !
? ru.lit,?- - ?
BCfBOaal "Us' r-.'a:io!i ?' i - ? .
li
'
??yii,|..,t and charity, t .
;-i ?! "?? - r. ii ii i- tn,,. ... n '
tbe thr.s misaionariea?Paul, Ban ibai .' M
?
. bV the l?o'' * . tO J .... I
I ? - li ? .i ??'. I 0
ga, -jr la
?ugh good n. l ? . trt. I am eager 1 irate 1 bli
Llit itinl Eat-pe, al. > 1.1? ?liirli iii. v ...vt.lt
i ."-;?<?'?t!,"-.
diverat? "i ci'i-iiiiist.iiii'?? l i.i gran! I
gin. Already i
?lie vc.:,ii ia SWS t" ln-ar iijsili
' .1 -l.
And ?i.,', ladead, ni to It I the atori tri
wanderen I whicl theil -
?ty thai En? -' B? ? ii", * Ith i I
poee of aeekiig truth, bai - itnpand
??! ? with thi travel ? - j
oeraof lae inr uni Paal lawl l-..r it laaolawci bj
:.i- li""k-l ..triii-d iniiiil'itri't win lbs language and
tun,.???.- lo i?
- persons ia ,i. tai ? willi I u ii .1. nita, Hill
: ? . "i the
ra ai - w?ll i? Un- i
... It e |i.
it vi.hin,,', ?? St, Pi i ?I I hi
Apostle io tt;.. ?. ral
1 li bat v.-r : 1.
...,,k ?., the li
I . ?!..-? ? ?thi (. -| ? :
-li-retli di. -i;,, i -
, ..-? an,I nuirbl pio'i ? |
:-': .1 D ind '
i.??(??,1.1...i, o; in,, nuil....ii _ioguiflc?-nc?(*, ai i
?-mi i orruption "i the great I ?f Anti
' Iratoneiii laalotatioB. Iii? ? . late?
thi K "tuaii Kintiire, o f?ri'"l to alwv*, bia irgal
.ullin elad,amil ?uli cr?lltloo brilllaatwith lae?
SgiOBtiOU, allV* with ?vi??nth). If in tie- i
fut, i. .-,..,. iti ,bi h .1 aaeied bein t?,
? ?o without Be attacks aa [?tm.ii t.?
i.i ?. i ??- iii.- tora of cii.-.ir. I: .'? bita jon or jo ;
-i:i.' ..ii ?hat li" ih'1 area i- the i al M ti ' n
. i .du.' onlj it ' ? "-?. i- ?
. ? l.iiii, :t-- tome li n: I d ?1 ? lOTI ?1" d'
legrada Ib? Batato peraag ol tin-ir trinity i<> an aathro
irrela. Net oa
? ?? jq ?i ? ; d?clin?e t" toproTol ed lo
?veray. Ttora??ark
.?. iiiiio:i|{ ..ti ??? ? .. r Bat lia] b? itjltoU
,- .? io ,-r-l gious - ?'- '? - 'ii "< l-ith. 'I be he?! abvaed
ol any writing nasa ia thi io- ti nae years, be refer? I ? "
rally ? ten ?? iol :.t al
mi h,ii. io l lu.? bool, n"t angrily not ? o itemptooosi?, no1
.-'v even? but with a fraial ?,1.. 1 aopbii t eoasidet
alfli"?-. ii .1 M t.. sp .!.. .A- mt
.lh'.w ir , ;.d Il.iiiele sags, ' . i* juirt ol' the n.'n !
? - it Keiiel'in a?il Baa. rraaklia kal
: t. r v.?. li ry Jamea't origins report ol ,
'li . late.'
M.. ? , was a le i
Bil i, i
,,! lir. I; naa, I ?? '? a*l?a?, frotn .1 i
.?li um???. I,
? - Bia? ??eil i
-omi .?til"!)- 'li'-Ul Ike l'l''|,e '.??? ? Uf? O? I I, ti?), lloO
,i,:i - l-l!- ni .1 'is. ?ltd - . ' llatiol
,,i tin , iad li iraad taanmeatarj, are i ?
linn. Bal lhere I?
? ..lil,.lu ti, thal might b bettei worth ?
... mot we have Bean oppressed
Alton Wurf tells us of its niataace la the
torta .?.-? rip-,? biograi bical arti? le on lo
mil. r of the /
ia toa K.- I '?'. '"'
? ho ..?'o" ??. Dan .?- -, ?h :? in- rec? ?
, Alnl'id-Kailer. I:
\ ran loi a whili :
! '
_ , .iv ii ?fiirrl ol V"U . ! ? Lil I '
i> Hal Ihi ' I Kenan, so
? -.; :..? - 1 : ' I
;. g lil pBK -I,. ?! ?IL J
lotataa ii.'
1 ' ?
- .....
I to mt rtbe aa of 1
?
? :.,r au. ?VU 1"' i' ? ??? >
?
'
\ i li I.i . 1 i.' m . ? ' ' '
-..II,.'"!!!..?li ?
r Mu- i-odv.-r?!..:. I 1 1*1 ft L
It ii ? , in pro? : ? ; lu .
(?ii in und Li .? ?.!"?t:Ii o!
inorr* than eil
'
, :,. b< de "!"! ti?- 'n' "' '
t the first volume thal afi?*r 1
, /?" Ap?i i ! _** I * '
l mailes second voyage to Oreeeei
?
? " I it, pa?
that II
:
' ?.ii!.
1 lill I.-. Ni.* TI! IT \ I. S
? ..'H '. ?ill t >d lock In ttr fr*. I I
rj sel s Miali ?aal of Mai LUisat al, Ka 14; Uti
1 1 ? uni?.- ? ;.,|in veil m t.* le.'i.iunt adJOialM 1'.?* Ire
? 1 v cttuigtiial.rtl With a Ira pialia ol ? ?I? i- kit
'.ntl .'ii.11.nie. iii* danaga ?" bis ?tuck it I?.*?1 '"'
...i.-i.rt ',i m :!,- Park Itiamsuct Comoauj. It? origin
1 la as roi ui.ati.uwu.
/ , ?. all ti Oa tiimettd.
1 i"U. -'"if.iii, lune-. . - li ' I ""
1 11,111 WtM-O? . I '"". ?W
li,,:,, lie.Y- lir.-r .
1 . ? Uti,? IU .1.Ill? ?.
I-rum V i- t. . 87'X.OUO
1 m?. I'urUaad. -?xu.taai
?Is, ?u
?.its--.ft?)
H'T,_JJ.01H
| , . Ile,' II
latin ('I III?' lo. al li'-ss ?i,:i;,er? Is BOt larg"', OB
tin eulin population of lbtoi ti?Li ? toes than bali a
'J hi i ait,? 1','irnul t"i Bat worktiiirnIta, BOtTl
-f.,i.,i ; . f. th?- lunn |.h|ht? of th,- Bast, beaaaaily
I think imii" of iii' larger |o
00. Mil. lio \ aie vi-rv lutiutiv,?Hues
: oin *.|",(s|t to $?ti?,isHi |. r var. Ti:? ir a I
' v,-:;, bi| li. Bi-g.pii - Mil i I
: i i ?ei . ? i - riptioi
,ni. - la *?i '. tad . t tin- araaklii i < pt
- , .,,,. ,-, / ,..?,., i liii. d ?eil eau
? i t?aa
? 5 ? T .... i ' ? als. The Aita
ml 1 pap? "! the c? _?t, ?a.? I?" I
...riniiM.il. ot the gr?a! V .gitano, ( >m
? i.? tb< n.u: lei ot Jsatea K ?
Dstaotiy a msi i move.
dave, ?baa ihr ni" vi taj aua, ?ho
-. wai not worth a raih-lighl
n i r? ?! v- oral si d pbyt i bul it
loin theil "! It*, ttken
, |, ,| ,,,. to for! I '" tilt* lli'liieiliali I]
noel rahtabU advertUia? patroBaajt at tat
/ . Bauet i i?
. _] ,., in??! | cannot refrein from pablii li
, , , . ... VV .?I: .in A. Woodward, Al?
1. ...?. an.I ti.ti..-! geutlemen ol "*. Alt*
-, ?J and i-aaataal <??? ititi - i ich bars
b to tbe con for! aa I pi asure ??! otu ?
I ai id fail extaad this list, but names are legion.
? nib ! vc- I eg the rerj mai y friends
l,.-i .stat.'-, a - this
I,?vc se grateful fer thalr |ta*aroaaaad
?Illili-?!.
? . ... il.Fn:.',-'. ir, c, a? n t-r.'-". t witb the tbought?
:;. II - to tbt IT., in- 'I le- one
I 8 1 ? .'. f i ??'. ' i ? ? '
. I .. , ' . k_d ititi -!:illl-!li). ?
..,| lot olils of Hie I't.? lilt i i sst itinl li? vi
i, , i- tb' I'aiilir lia 1
mining i .?! j w ??'? It. Until
i.o nan livin. can cs.uipn ln-i.il the IBI -
? ?:., mi ? I k-...,????* "i tht i nitad
?state? ? n-mt. re?i? imp ra? ?. ?quire it. It
,?: ?oiil.l I?.r wen-op? | .?int. 'I he
l'loiio'iv? i-the t r .?? apostle ot th?. HaBtaa Ikoctrme.
v, ... ?e can transport awn and maattioaa fruin New
Ti ork to San I-rain isaa ifl ktB ?l?y?, BO Ltaia Napoleon will
??Js)d ti'),:- "? CTTutl out i.vTU'.'iisiar??l Ol ^tXksWi; lit I-?' 1
, mi THE allSSIJIRI TO THE P.C.F.C...U_.,.
(alifarnia Fraila Applra Prarbr?. Jttrovw
baatlaa OtsaOata of l?r?r* aus" Bun? he* mt
Srapaa Wim til .vi ti?go rallan
Via? yarda ( iililarnia ?1 iur. ? laira- iii?
liiy I taa Willa A Far?, li ?pre.? Our
t.nl? nuil *?i.,rr Vielil lor mo.*? fal?iera!?
Naarapaa. r? Final tt ant. A-aiu ._r l'a? ii.?
ttailroail Utily of < ?agrraa-A ?tor iii- in
Mae Wantrrl.
r ' |a?>
... ... I
1 :' ' r- 1 ? l in v ti ety tod
'? :
Ia "?i"
yeal li.c, ?"iry hal ?_r_W1 t ita " !" ' I, g1 ,
'??" tad ;!,' - ?.. of] ?htia aV-ntt n,. baa la _k*a_eltr.
O-i ptaeb hi ? tht kafl irr.?- aagkt la I
with a trunk-i ire ,i,.j ,,.,,, .. \
? _-r ? ?' ii ii I- -, !
th.- Best year, 'i ht appas i !???? i>-ar? m t ba aaaoad or third
V' ? ! ' in tie bad. au i apalea have be i ted weigh?
ms; iw?' tn,?l n half a ? ' Is l>i?' aetlj ? Ke?rtht
bowi ?? ,,i". u bai no1 th? i" -
flarot v?,.ni. New-England and i?r?-L*on impart. But the
??i oi.-1" i- bee, in. itrat berri
ti..- ? opt a rear ead gneaa, whieh?row ?n!i
ni",'. ? | : - .-, h ??
taste thtl hagen loi inelj 01 I ? ra?ate.
lu th" or bard ?>t \v ilaoa Flint, near I??_amrato, 1 ? 1?
?' i-ol |" al li,
' l ? each. Ai s? boleaale. la V. 1 .
lu?n,is li tu tic. loa
n? ?is. - ? /??' ihlt - . ad ti .m art .r y told 1
pi in ??? 1 ' ?? krmoi ? toa ... their fall growl
and Br Flint aa irea me th it lb
nii'l -h ?it panada ea b. 1 aotli - -
in? oa one twig .du ?,-: 1-' l ? aether kesjin
an iii 'I,-' and 1 n h ne 1! is . 1
na? the J' th ni Vil-us', au.! tt,e gi iii a in- li bore tliein Baa
pat In mai April? li WMthemosi ?0 . tni'm
Summei Jona ? ?? tha symbol
of mints iii?", ? growth,
lu tin mum orohard handredi (?; Bg tieei beal
m l, ?,,?r| !? in it. (??ive-, ["inn grti at?-, lemons 11
a ratina? ses-t 1 be or ! ard? of tbe Hi iti
???.ii.; aleo .i!"? ?i '.',?'> ?n orange treas. ?? eigfal
1 prod ive 1
iti'v- v. 11 e :- thi ire fal be
l 000 t-. 3,ti-0oi_i 1 ! ,!,':
Hpring: ti., fmii i? ii|s : - aad k1
left on ? until May. A ful _?- 1.. Iib Is
30 feel high aithde le bushy top loi lOyardi?in
ter. It 1 ? ji.i.-- Irrigation si u 1 arefitl 1 I
Mr. Hint ? vine
?tares tri 1 . ,??'. a of deli en? r
1,,'U?, bute -, -"v,"
?piund
( loaleri ?? ?j?
eight or-te |?oand* excite little attention and l am aw
?? 1 ii ??
Fair. I ,- Itirated the n, ,-t
delicate _l ti ? a ? Ij all eii
Kn mp??, Asia an it Al
...I I t.e fr.it-jrroweri !
! ???-.. 1 ? .1 .: 1 ? i'
?
I " 1 :..?. ll.Ver li
loth? ? ? double the lieldof I Ohi(
1 sand(.-in an]. I I 1 ?
toms ran? et tn la, I tliak, all 1 ?.
1 v ? ! Cot I of KI,-?
'In? hu 1
lu l-'.l ii l
ii- larg Ij eased i
?
cr.il th
Nil ? ?
ilii-iii |"< :'!i and a ? ? - ? li
?
W.lie ,'t ( .
?
m ita '
li? ni?' , . By "
batid? A . lil ?I a ? .|"-'r s I ,
r
V !
r...: .- li -in.. ::. a I- ? il L" ;
1 ..v, n I ?j aa i:..--; tom, lad tit
'i-i !? - 1 ?
Lera . :
' .! p "-ina:. .
I ? ? : I in H
..-r ?
."> ' . i
T. '. - ;? .
'
?iel ollie p .? ki?tel ?
! ? V . I
?? tera ii.
ry lo? n and ii I
.?-????; ? 1.; ...
privau .- When
.
i mi. ii State? nu
lill ' llltlli?! l! SA 111, '
liV' :? .1 1 ,.i, ,u e ot the ti I
1 . i
.
, .... a nil.? it.'in ' ai ' '?? ? 1
? .ni latta. >v hi ii 'i it by
?
I feni I and systems) s tbil
tha la' - o' tie .lit!
ih in t.. ? run t of the 1
?tatra 11 m Iii in ' li set I ,-? the gi rho baa
? ?? What ne?
ein e taught youl ml Inns - uuth
li ia ghi mi
Show con?ilclice iii tiiciu al.,I the; Will
!
... . . . . :
lull tia
' 1. arnment tai of ibraa eeata oa ?t?iy Bali
.,.. . ? .ft tlie i'. - ? ? ii
P from W11 ; ?
ililli a Bullion
uiocraei IseiBg inila la 01 bowevei bl mighl aaw?U
forbid val'I ??? rtU '!"v. li lull. LOS | I 'arri'-il
i md a quarter mill
? ?
ila t 1 . d', 1 ? . roam proal e I
loll' 1 rni It mighl ??it!, tnal a
pH.pl
I bl I'"?' U_.CC I'' ,'.illll' Bl l8 t 1 ?p"l"?
s- r .iiir? ' 1 OUI I "ii I ithera ha?
incre_1 reaaing al 1 ougM t.. I?- diflsiaiabad.
A bolla h it altogether. I...?, tbia Ilk? otbet 1 I
irait?. 01 ii. to pl?sate comps-titioii anil I?a mail ta liai
o? Hu I ,.ii..i ?slate- ?o,jit be pariotasad ?'??? per eted
.:..; Msi pet nut betta * linn k1 I? ko? lar.
1 .m, mih 1,t.-ii to A. I!. Forhas of the nv ? r ? Fargo
I ? ? the folio? lag ?laii'iiii ? >?! ? : Li ,? ? i
eut from tb? interior, reeei ? I at tbt Bal Fram - 1 nflbse
during tb? ? maatyaar. It le tha beet attainabli basis for
r yield of the praciooa Btttili. Ctrtaialy
laa iiini. i,., t ??: tb? groei prodnci paaaa thro ?gb iu,a et?
? ?"ii.rut . four ti inrt/. tad patea mu?"? t?ir
I s?|isi,i?hi,ishi \V ?ih, :. ten v.-ars tfUt tie (tri
nu. lion, ??ca? to oeeea ih'- piwdaet _iBwaeh$5BI,
osi.isio.
?J iiei- ? |- Bl 1 l.ios al a F"i; itr" *? ir.?? Yo'tfo ?
,, ? a Ja?. I '?? Ii? 1. !"?'?
Ir ra N'ii?.? ni u.iiiis |1 '?.i?.'. HI
I: ?.-... City, ?. aid
Hil, li ia I it?, a?-.? 11.071481
Ii :. ii ??' Liver tillie?. 77.1 ?, Tt.
none. I
Kr(<so Portland Idaho Ac n.inesi .. .?mr?,
\ ' torta o aribiMi, I mart Kisi-i.
. 1 I ?
?yannaif indian ?Mr? ah,!-?-' ir ?"I'i'i ira u? the ent_a
" ?' ? lei yearl
ii- r..1 it laaneeally. It ??!' Inrrsnti the *
? tur. ii Set -.'.ut'..ni"'"
i? ? -?-. v rj '< tot. i
-
\. ?
-
The h.
gold' the silks, I
r '
1 I' ' ra. team con
K*w-Tor_ Bad I
. ?rr.. mir. r?*ed lo lad ti? li tli -v ooald ii?, I
-
I I
\ Fork ? L? -
-? ',.;i,iiif-rri;?l rmporinB "l the world
l ? | ha? ai in portsne? Uti ?
We nea i n.i _|y, Tai one
la the oh??:.!.i ti,,- ? ?tra Bins and humanising ?ufliieuce.
"t ' ..i. i my at "Hiid li-ainjiov? mia
? ' mi apead * fas i.Ihs ii
maerty entirely mu- ??? A I toeletlea and ?mirra-on
inn Boadequat? rented' I so Btntee hu*??'
h tar] ? 1er foi '.. ? o. ii ..
(?"ii.iiiiiM,iitin:,i hc.i;. in v .eil rapid,and the lawt
um mt aad sappi?. ? ? ei ii
Above all things t?, need it politically. There i-. u ti u : ? ? -
pathoaia hearing gray-haired men and women ah
, lived here for 30 reara, or Ihoaa in the I mt ol
1 f: " i.i' States . 1, invariant? -n- al
_aat-t "horn*.1 li. nu- ii i- to ti,em. bat-?ol I
children I'.'rn bert ? ?' coodng apna the stn.?". At the
"i'i.?"'oi Hi" irieiit Rebellion, through ( di!
aad i tug? I'lctv i;iv,,r.,ih r.iciiii Republic.
Ai tir-i ti aw States quivered in the balai., i
rdi ?.n'ri'i'ism io nat -.boob nadar foot, ind
1 in i, ?I 'barred I on Kadli ? ? ?
tionately more liioiiei to the Suit irj i omniasj ?n
? hriitian ? auunission ti ia aaj othai Bl it. "! tie- Union,
??reel indead mast !?? the vitalit j of the Kepi ? ?
ih" ?v.um bloodttot it? heart pulsates to tie se remote
' ' ?..Iles; jal ?''? I.IllllOt lil).Til t" r. ?.ie.it tit?
lneiit. |; i? vi-rv far to the Etot?how Du no or??? ki."*-.
? ?? trav? I ' the WBafJ rn.e!.
ii mt ni i lut ei posed
Mike ?nemif.s ? I BttiOB? ?.m I..el e|,e
I.Ike kinlll C IrSft tH'i'U DIltlRletl Ultu otu* '
To i/o ir.iin s.iii t-'i-tii? i.-ti-?? tn Bew?Yor_ eoas
ullin.-t three nine- aa mai > day? a? Bom Bew?Yo?_ to
?I. If wa would remain a compact, bomo? i
w" tonal 'I" away with i.-iohiuoii. We must eut
i thu moantaina,
'ii.- - ti el entrai Piciflc li'".i'. li sashed
forward with i . Pen i
be Sierras, lil ..ii ?,.
Ii"i .i ? ? ? ? .us will probabl
"i tbi di ?unts . .. dil
acuities will be orereoi ?? The managen promise I
the h? 'iii'itive inn. -??ii t I. ike < .ti ? ithifl the wxt tia ??
y? ira Aauthar road or? the Bi?rria from ( ama, Ne?
*- it'll*.. i PI icerviii.-, r ' 'uriiiii lu tide water oa the 8a
ramentn Bivartth?oagfa a di d hy ooUeVernM? al money,h ??
:,, go vlgurn lily forward
? Hie I .1 furnia Corni anita ire.-* rai bett i
ibnae of K.i i N ka face o| much gi
(lithciiiiies. I do ni>t know the preeent ?" ditioa
? ml- of tb? r. ad, hui u i,.-ii ne |< n ti ?? M
? ii i- they were ka tfc l aad ol nan
auxtoa? to aarva their private int?
forwai li iii .ii ?ork, which i? u.-'r- ?
? ; do? ? ii 'li . sr ?!',-? r
?a?, receiving. 11
ie ti?, t., I.in,-, ,:-.] ato 1 '
? rai iiioa'uiii ii lo ii-. It ia lb? luty of Cot
. ',in la to lal -ie' f then i '
shoald be anmplatto lo Kort Kearn*. I ? . i I
I .? I . o; . I?... Thai ir?
?lit tn ran Iron the Missouri t., the Pacilc befiirs If*
'? ? rrnmenl ia ft ?.ti a : rtgi tal I
?
N.'V thai the Cent H
"f early i ompletion
!i"rt'.ern lui", i" Rona? ' 'ii
Nortl ? ?uta Moataaa aad Idaho, with tha
' River and Pug? I Hound. I
it region i
lie li: ?
I.
- ? ? nibi i.
r> v r?. Ml - ? ? "'
. uounaaii etloB ?.? ru?? the ?
?t Ibaaaaauarthevath it laaagattoto ti.
t'-r tot ih.-1 iniry. Pal it bl ii"- baada of hooi
.;.- i., it Ii I Hie!; loa Will "i"li, ?I: li" ? r: I
...-.? rdh tpirit Two ato alunsatetj Ihre? r ..ii? ?.li be
>. art a? y' arba npoa each 00 ??p the
indtranaael n? basil.? Ii' the Bouhan
BStractad axdaslvely bj Oovsraat*a< Baal] li
waald add far more I to tie- - .
; the Nation I ?
it would b? u> s military arork by an arm' for thal
I' ' - :
t.i Lave it Bastea ti i I ral Pa le I
' ' .-. ii'- '_A. B> !..
I lill M Til?! t API OP 4.?141!? II 41 PI..
ti nr ni llir iMlrriar I aiigrnlioa la Ibe I uiinl
Mini,? ? ? iikrail?? a? *.l ii.hin.iuii'? Birlh
U?y.
?
? ?ii Toara, Can* ?fOaal Baa* tieruh ii U
I 'l.l
i' ?. i; M Baeato Chief, Met
i ia i ii. ?- . ?' eoasto
. li,eil. m , a'lle llftiiitr ra'.lH un bath aides, tliu ?rrauii
??lilli aaaahan i,.'??). nat dir
." - rill the "CUV ni ? ..
Ban ; ttoaira. J
tar .ir.- v . ? t mui ? wai mil Um firmer M
; b] ; 'm toe of lae
?. sa* three! ' i ' m, anl who,
i bough he .le? ire? blsseel! Baa?al ??li aal aBew thi
re? - ..hoi m
I" f'ire til?' ??ti ' "linn.'?!. 'I li" Illili!'-'- "fide line.'?
ate M a bad way,oal ?31,100 ol ' ?- tova been
1 ? ir o nunan.1
rraarel ttsr? l-of-warcaU d the Kryir-r.il
-i,?! tarea bra** i tas I Nxteea eoerao-a, wbicb
ia i . ?very petty i . r. :if ? ma] I
? ? !..i ei, ai.ii ii- reta upoB the oomraatoert is
h'i-i.i te. The ii".-!? ton ali d re? oal the french
Misai d m that part ol Basutoland a
. Roon l...'.rema ?;.-I will be likely to hear
,- '- i Emperor oa Ihs tabj ? I.
Tbe a I mi ii ben i. u I itoi I i inn -
. t ?.?.,, reapectablu wexbanica end agntruluiriMs ?l" de
sire to iminigrau t.. Ih* failed Htatea aida o I
to pay their own paaaag?. !!?? all toad orar th* list 1
tome marchant to lay ?m on* or two -In;?? ha Bew-Yorh
?Inii it i? till-oi B|. Bo greal is the rtoondaneyof Ku
r"i??',iii labor 1er- thal he c.ulii easily gat I,?hm? ,i>,;.
bodlto maa to lois tha Aatartcaa anay aanaf taa warby
ifivitiir them .i _ae peseoej?
i tmericaaaial -,? I" ?rated Waahingtoa't
bindi! it- i.?- ,1 public iliiid.-r, which I H attrndad b] lapta*
?entailvee ol t' ?? Parliament, ti I Court, the
Itur, ?v. . ,v.. The Hob. B. Prtngii of New-York Blata,
BOB ?! .tige "t lbs fctliod t "iirt "ii tin- Siiiv. Tinto, MOB
? .Lair, mt!. W . I,. Avery, i\riulral?.r ? f tin? m?W?
I .,.,rt. and Muller ( i minim American ?miaul, us V.
( liiiiiuiau. li baa baaa foaaeaaeil the nest ??ie_iaut re
ii ii um tha? ha? ev?r happened ln-r..
No Aiii'iiii: thlae ef-wai tova Milito here simo the
dapaitara "f lbs Hartford and Wacbojetl iboal two
months agu. Admiral Bau ato c?ptalas Tosatuad aad
Seli'.if. Idt wen- very well plaaaed with their laeetoioB,
baiag . "i.t,i.i..iiiv feted dnnag Ibali itaj. li.? "ill ;?
named atti other? and the American Coaaal aart lafitad
ladina ?ith thoOoveraor ItoDatebt tinana oleo aa i
t lu-ut a dinner an! then there w ?re iin-inc., lulls. | ?
Ac, till th.? lett
CAlvADt.
4 enlrdrralies ia Ir w.Hranai, ?? li Pr??prel? al
Marera? A Ilailraud viililarr Parrr-I.ikel
hull?farrer al a ?tilndlir lurmt
??sikrr aa Lake Oulari*.
fiorii Our *?i'?ri?. I ?.ti?ap.iuJ*i,f
loaoM"?!. W.. April I"
\ ? lola ,li-|..i!i h fruin Net?-Brunswick bu BMB l*Ja
??iv uti ii. Ti" l.ini. '. It above thal abo bow IdMlala
irntioii will be ?nstained bj a mnjoi'v of II vote? iff a
IliiUseofti. If tin? in? eorreci, Co federation ?ill he
earried In thal Province, Th? dispatch -.t. ii
hi Joan? B B Apni IB MM.?The DaeeeaaseM baaa baa
tot yet atollad wittier their? ? ,!!? laatber appeal M Iba
ni ? i- fttieratloa a i ibtati Coaacfl
\.... i. !.. i : -?jj i .r i..v tn iletr.iiii.ii* i kaveieokea with
IlinliV |Pll.|lllft II eli "f fie I'll.? II . e Uni Ile rilli? lie* III Ide
|i*<i|.|* lu.i nei.ilv explanad, aa,l ?nie ti.ni.ml.t there li is lu. l
hu aaaalal ilaMe e_aa?e in pulilir i pt' '"" "''."'" '""' ? ?
tlon ?i. that amil BBI luntest Wnulil tftv ?- ii Ii eliletl Iriuniiili to
.;it;n|i I li?' I. ., r ?rn.|.|:?. ? e-lnr.ii'e I? Hist lim tiiiv
total iu ii lint- it i linn lu the
ire,..ni limn? his beln-vril I lillie.!? i .iiiiiii ..mill lie currleil,
lutit? im mi? Eton wuiiii! ?iv. -Mmgrealstrsaftl t -"
.ii ill, li, Hu p-KpIr a.. ? nie Im? lu eli tim r< setim? In .ill |mrta
,.f ih? l'rnviiire. live; v IhhIv i? tirepai m?.? fur a ?reii(?r.tl el..
lion. au?l tie re li liar llv am laaa? trust it will tuite | Inet? v ii li
.h.inii.- Ti* oal. kai i- thal Iks i UBirjaill ee
i......lid ? ?albs Bl i'-inii ti"'? aatlrm Vera
*-,.,;iii BodsBfei i ., .!':??!o i d.,1 from tbi feu Yanlt i who
Vi, li, v left l'retlt ne;.m to da) for
st Ulipa?a? t" i ?>??. ufi'-r ti,? ,i, :'.-.is.'.. There 1? um? swale
Bara! aal u-ilituu itirce aatba Brstolss to meal ?u; cuit?,
,
le vol Bteer torce of the Qraad Trnnb Ballway ?'oin
bow fixed at Bra battu ona, which la, I think, the
,nia-est tod) of Boa e**r pul nd? arms by any railroad
ion.;..h.;, u?this conttaeat, [Mt? fore*isorganiaed into
i-?!.,,, ?.- el - | li i bough Bridget is .it as
bead, the i will ha i ?> awi * k\x, Balledq .
who tostotely laaitoto a aas* ?a ?t.. | i tstmi againat
-.I., Government in excise, intends tosue T'n <;i.ii,c of
Ibu city lur libel, la lagcs at $-0,001. It*- w ill
liati llii-tiis.' tneil.it liio'KVilie. WtolB h" lilt.? fli'
\ i..,;... : I'.i ?i| . of M"i:'ic;il, ii IO to trnil lor ul
! He Ix'ir.lll
..it. u aoxtoD ni h M-I."d?s! ciiiircli?lu the
? - iwept oui .i '. In e litih* ttoahe started a news
. - i. ,., - OB, ::. ii II . I ''-I!'-" '?" '" 1 ?I Stott?
aunt in real. ouotifraou* lo lb* 1'.?'. t)iln ?. ti
toalttayi ?varaa very grsve fats a? if continually tbiuk
iii,rt,i tm ainsi. lid well in business. As
Ut* insole ? unie m. Le?, he ma atora l.v.iy, put.
lui haii'l? lulu In? pittkets, tiinrletl coi a with tij?
ant of a oitpitrili?., and ln.-'i'l in -lent th.?.?
annie Iii? irrave aavs lltafathel Next be ??n?c \o,xe\
in greenbacks, and th I graw?u taster, tometioed tricks
._ ^.?_i . Lr 1. ? i- ?- '. : ?--' ?-? ?* Mil nayii-i -U I ?U-f (
bad coaditioa am) to aae a Talgai phraee, had ...
?tick.1 or (d CB? another e_?.Ion, had to "ehau??' hi?
? t m igo. I" ? wat ? PI tap ? it??
p."
-
'of 111?
-
:? ' . ti I, ead
A i; ella -.:??'! T : ' el lay carrying
'
rta
? ? t s?.ni-, u: '. ' ata a?ara
It uti red 'ha- boom ! it-ten
?
i to Ward's l-!u:?il, at the
i d of tie be; . t back fort a
I bei .
; I were giad te. gal i the I- '
After waiting tur una? hours, they pul out
? I | wt reaches] 1 hey
v?"- -i ' Bia oa the Island will ,.? fe ?1. '
VI.H.OKl.li.t'il.
4 otion Turned Over ia ihr (.omaniini The
I nurd mate* C'aarl.
Ni ? oki.cass 1 kaaaday, __? I Bal
Ity ;? ? i from ?li. I',- (, c ml i ',.-- re
? ' rid by the militaryead tanied ii
'?? the I tod ti _
It-.'?.dei,' Johnson has or len ! <; m. Canby not ?
fera ??Mi the United Bl ktei (' part. Tht Pitaaltal mat .,t
t. n. ('.ml,y to make a Ml report by t>-l -_-r.i:>l: ol
the conflict upoa which he tetad. _Tae Couti reopened
iinmi'd. ii
Reparla Iran. Halium'? Hole.
li,,' keb - Bo '? X-tratty H ir 3 - I
Air - in, from Boaton f r .V w-Yoi?r;
tbe captain tad ? iww of 'h" ?eh. c. I,. Han ek oi
Jonesport, mai Baagoi i"r Dightoa. with luuiiier. Th?
Herrick etptittd aeer 1 ?. ? Poras. The eteemer Mou?
eded to bet a tittanoa aud towtd hei lato
l-.'._i
Tat tah myatt (.'. s. Cantaba, Pri?e, 'it' and irom l'iula
drove tabora ben to-day. ??s will have todto?
::l.,ir_.' her ear.' 11?> p"t off.
The Se!,o 'I'.er II. A. \Ve.?!i?, (i'lir'V, fttBB BootOB fer
Philadelphia, in ballskit, I ti on near lae Kaat Chop,
li,?-' looner Vision ol Dartmouth tod Numeoa of
ira at Moi tal B . ?? on baa
??-mea,
?sirnniljoa. l.i|ili,tion ?i, Lirra I.?li.
Mi ?Pill- l-uisuuv, -kin?
I'l." t "?? ?gal riana ?xi.'? both bet I "..lcr_ neat
.?' night, ?illina the captain'* wife, ti." t; -
gineer, the carpenter math "? ?"li :ni.ls, aud icaldiBg
.mrs.
.11 ?airal.
?ifiAf's italian ? ri.nv.
i ? onp-laorj poatpoBemaBt ?ii the opeaiag night
of the 1! II i:, i Optra '":i:|'".:,y. waa unfortnn it? r ,r ti
?? ?; ?.-i'l raty dtaapaoiattag t<> the public. I* was how
? ? ;. ! :..' gaston!of Br. Greet, who eoelfl not contra;
:b? Bwreaaataef th? owner? of ti.?? star ?if turn Weet, The
? nB parla ? tatt i? Btoaday May t, and ttB ile'ay
ss ?i! pri.bibly ?Immen ?'??? public appetite to hear th?' now nug
.'i I I ??' | ii."te t otley to toe treaturv.
? s Kitr OK JII-.S BBTfll STKRLIN?;.
'I.ii, >o:ii:iiim"!,?irv i.'-'imouia! concert given to
Bia Batta Sterling, at Irving Hall wat one of the mott nie
:.T-r; ir,moni? ?if the ?eason. Krory seat on the floor
was ?nlil -icry rtaiulinir plao? ?i? mied, aud orer .mi holder?
Ml Bala? Baale not get in to the lia!) at all Many bolder? o'
seat? did not come at all. io their place? were left Tacant, wbile
I"? bed ttataed laflweaBd three member? of the
pi ??. ue." "ij i-e, iii? aiicoaiiuodited wa!, an excellent position
. : | door, n here the best from the room ?track us
md the cold from the entrance lu the back. It
was ? positiea attiaeatly conducive to the formation of ?n Inde.
?!.e eutbu.iast- from within waa ?lulekly
tt nu witl.out, t'ius presen mg a just balauca of ju?lg
1 ,.,-n- le-tmnly si.onld li? ?otu? regulation bv which
-t indera up ?!... ?' 1 be permill?d to occupy sests which
an-Tscsut sft.-r ? certain ho.r. At um? cn-, ?inargiuof half
. I le retain the prttflaft would lie ?mpi? tufticu'tit, afler
.. ! be?BO It be occupied, to bo given up, of
.' t!,e balden ?rhTe.
Mi?s .??!? rli-ip the benelicbiire, has for some tim* attracted
SMaattoO ?s th? contralto of l?r. Adams's CbasaB where her
tine Tune tells out with ?dnur-ble effect. She bal been itndv
ii:?' la the ?taire, we b<-?ierc, with au Italian master, ?nd hal
,i-i!,rabie prostress in that direction, lier vole? is
i : liai in inulits through it? abell regiitcr, with one
or tau weak not?a about A and Ii ?liicii tojJire oaretui cui?
ller method ii good, ?be ung? eaiily, has much force of
?toto and a fair sbaro of abandon. ?Ve ihould jii'lite
?r run,' ?s tie.ible.and that in certain phase? it it irreatly
sympathetic BhttaBf' Al ' BBe hgii?, BaBI ' I! I'rifeti.'
well. It licked in breadth aid dramatii expression, but it waa
of nue !, promise and won a rery eutt.usiaattc
Tha an* with wLic.T ?nu responded, she sang most
charuilngrr. and at it* close a gent.* nan appeared on the
<in li??tra. ?ho, stier reading ? lutter from ?onie unknown
Maal written in an unknown ityle and I tug-age, presented
-ni: ?magnificent fold w_tch chum. She afterward ?ung
i reiy p?uio.inte and fltBBSBtb nag ?" Kobe? Uoldbeok, who
m cnmpinied her. with io much feeling and oxpreision that
. 8 s-a:ned a unanirnum enc>re, to which the responded by
aaaahae p???iouate and Ter? beautiful love mug ty the luuie
i-omrxaer. In which sh- create?] a marked icniation. Her
ertcd music she sang ailmiraliiy. her rich
oi ??nr to and mellowing lue generad effect, lier debut
i:.it he considered a ireuuine and well de*-trad success.
Ia_tlUaC? Path sang very finely Her excellent method
und artistic fue'itig als?ay. inspire, the ont.ca! with sent;
mulita of respect Mai/yleni was in i'iperb voice and tang
mth his usual paiiionat? ferrer. Witb good Judgment he
adapted hi. power of vote? to th? hall, and threw a? tuuch
md point Into his selections that hi? trune.' un iiiiinou.
encorei ia both. Ma_solem'i manly and nnantiming nmnner
naikei a mon pleasing in preiiion upon his audiences. BigBM
Centi-nisri bus a fine Toiee which hu u.es most aktlllully, and
? ??? expression and ?Mistic finish.
Mr Kui. ii.l Hoffman was ? marked attraction at this
concert. His lelertious were well calculated to ?,ilease, and
th? eli n nu of Ins eiipnite touch, his clear, brilliant and
Bato?id execution, ami lu? delicate, l'aaditi of colona., insured
bun encole? for all that he played. His touch is of that
?juality which draw? from the piano ita richest and most
lyayathtB? to?Bk, B?I intest? it with a poetic feeling which
m '?into faicinitiiig. It i? to lau regretted that he is to rarely
beard In pub li?
ll r. (J W Walters pi ,v d ?u Introductory selection for the
.?Kau in ? rery char ?mi masterly uiaiiucr. hut fugues do not
lateral a genera! audience.
IIB. UKOBUK SI VII'.s? >?.'-. ('('N(_KT.
This very elittniii:i- und popular singer gives his
annual concert at I, ring Hull this uTcmng. on wbiii occasion
he will b?> a.tisteil by Vii?, /alda Harrison. Mr. T. K Thonias.
Mr Jules Leotht-fl Mis. M.itud?Toedt Mr. (J. W. Morj;_n
and Mr. (i. W. Culby. Mr. Simpson is so well esteemed in
ti.it eily thill there cm tie but little doubt as to the success
of Lu concert.
MISS KATH Mil)?) VLP.S ITU-T i.rtVNt' OOM KltT
M.-- M Doliillil I i Voll!,-' ileli'.lttint?. ol intuir
paaatoaa who hu made Bteel BBeeeeaaa m pn.?te circle?. She
ti now slsiut to tr) her strength with th? grattai public and
sTiuberwuj |eapaeB_M tflaaBttttota lbs ha.? tal'ut and
iiiiibitioa. and we bBBt to !??? able to aa in! ter the position
ahtt-BBO- BheBat be aetoetod Bj M...s Matilda ToUt. Mr.
Wm. Castle Mr John Kai 1er, Mr S. t'. Campbell. Mr. (p.
VV .lurs' in and Mr. (i. \V ( olliy With tatt a combination
ti.? pro.rannir i ?uuot fail to be .ntercstiag and ?ttractiTe.
Mr. Jaaaaa If. Wahi, tha d-B-^ak?tod und popular
pianilt and aoaVaOB-, 1? '?'? 9? Kngl?n?l 8B Wednesday, on the
1'irala. II? .".ne. Iicbi.nl ?.un a brilliaut reputation as one
of the most Bah?ed ?Mut. who erer Tinted America, and he
i irri"i uw?y ? itb bim the moil grateful recollections ol cmut
|,?ia klnducsti i received, judof a iBccess far ciccediug hu
i.,mt ian ?mi i ne expectations. He piir?o?c? to return in the
Kail and give ? icrie? of popular concerta iu this city, and
ti.raii-hout iii,- aeaetry.
The l'o'ii iT-K;'-, wi'li HadaBM Vnnun llollmun,
Iimtc given a -? rles ?,! i u icci t? lu the South, comuieui ing at
Cbaataataa I C and so onto S.i.anuab, Anguat? ?nd \a?h
i ?Ile. witt: ?Ttraurdiiary success. They haTe attracted
,r,,ti(liil aii.iii.'ii'c?. aud the ??aper. of the various title.? lins,
Tritten ni tia ?vurnicsf und most appreciative aisle of their
urtistn- ata atoas i -bap pataen t<? be m BOw-Teth ina
week or two, when tiny ? iii | lub.ibly cloie the -.uaioul icaioa
with li levi iu.it. '?? ?
TBOBBOB':s It PIT-AB CON? KRT-s.
Mr. Th?,in ?on trill gil l la?I af bia .-serie? ol' 'popular
conceits at 1)..flwartl I??11 thus evening, on which occasion
l.c will be ???n'..?! iv ., vsr;"tT of talent ofeicelleut 8?BBtttl
Among others, Mrs .1 ?? Tbomton will appear, after an .b
?euee from | BbU Ufa of several year?. Mr. Henry _, I'.rowr.e.
the well-known orimnis! will also assist at these concert!.
The pris-e ni Blatotki? it ?nly SOceal?.
The '1'ribiiue Calarnr-.
TUB LAIti;..ST ABB ?TIKVl'KST NHW.SI'AI'KR IN Tl'.I
WoULli.
T i .;MS.?*
v. nici.v 1-fBBBE
Mill! ml.scri'jer? das).I T, I tear- ? ntimlM'rs. BJ 00
M.iilsut?.irirar-, ? luli-t,'I?.-' . L - *. ?J*
Tencopnv tiildre-ai"! t" nia.-, nf siit-icnbeis . 1. ??J
Twenti ???'"i' ? tddres. dto uame-?ft?hecrl-en.
Ttueopl ? ''Io"
Twentr c.ipie? I-, una addre.s ........... . * W
Au extra copy will b* BtBl fur each club ot tan.
B VII '.VI l.K_V TPIU'-Mt.
Mall ?tilsscrlbera. ?copy. 1 tear?lui numben.g1 00
Mail aulas ubairi. - cup.ei. l y car- ?04 numbera . 7 00
M?.i iub.onlM.-i, 3 eoula, or ovar, tbt e?ob copy ..... . J nu
l'ersons remlitiu? foi io atptaa IJ0. will re.et.e ?u eiUa o?"7
__ -- -ala.Wtl.
T
Pert?.!.? i*?_!?tfi? for it ?ntu-e Ott % di r*o*ir? aa ?ttrs
sas roar.
DULY I__BB
.. Bil per ano'iji, I fir at mi?
I -.? THF Tiir ? nY VeW'Tatb,
Th* *icw.v*rk BooatoVaaBfi Trlbai?
Iv '.v |. t ? BMTBlaf .ii- |
rs?W!?-r??*aT--.\li ?.?-, N?, (,??, .-,,. \l ,...?..,? N-M~
I rl le?! i-, uni. .I- .y,,. ^^
IB? li - ? .-. Kent ...... .... .. v\ . ,,, s,.,*?,
to I : m rr?*Ju,?- t',tiara
M - - lae? K tretta N .a.
__T. rmtfl7\Tm-Xk'gmm*m ' *-*? V^n-*-'
n1,",,v,."'*'"A"a'"l'(,HM" New I'"? ?''y. Th. Bttoaea ?t
Taa r*BBi_aa?rake?, Mai 111 ?taati Wf| tr,w,. ?>,?, r it? atti
He-, r r? ?
KacOBiTMCCtlOB?1 ? tuooy before t_i I -iireiilouiii __?___?
The Hvfuit " I'io ??Tae-T-t? T' ?Pi .it 'ml i If,, art??
ot la* ( i i ,-? .,, I ? ?i'a??rm?f,u bo
Ketaril ? t ? I ? . ? ? - i - (?,,
' !___S*A Hi..t AT M ??eui? l'uni -or-, Twen'y P?rt. n ki_r_
Isnny.B FeaaBBIB?? , , ,?
Ibbubbbibibi i ? ? mi i ' i
ll?*li*-i' . H ? . - ,1 Jp-?,',.,??.
? ' "?-- I ..... W __ _Bb
I -?? ! . .....
LuTitB rauM ?lov I'?* it o? le?, ra Caaauaa Mr Bast *r'?
Hep t
1 Bl I'r Bl.li li?BT ? valem?.?* .,' it? r-arr M?< aUea-h for Arnll
i IMBBICA.-Latterifi at?) ? ???>*,, ?-?.? ruiia
?-roi,-- I of '
'f'l-lity Urn Iv ;. c k Retdv I li. ? :' ' ' ?' . VI-,, ii
li ' ,,?. ? , lol? Hill lemb? liri -I, el ti.? , ,1IU?
"I'ninl; |. tt ia .J..r? H nit?t? TI? W11 am
I' . , ? 1'??
a??? Liri* K- - i l . s, i i ? -,
Bim! Id :i.? i', ti M ir
Taa ToilBBS?? th? Iba?A ' Rsl I ?
ii ii !'... r I?The Hu ? ... i K?|
I II, II! IV, V. VI tal VII t li rd Wiutn
li - Dal? It ? tor I r H i__j M.rrv A' "a
I pulsi Maa Mr-? -;. ? i ???tiibout lil a ' lix li it hi np
A i ii Teat ilfav? H? ml J li ne
1 Hi?. K-.Lta.iiD Timbi ?? ?. v
Kb? hi. kit?s|? , Horrell -.-.??' I'.i,.*?
ii '..d. h ,. M ntl ut i? ?- I Mima I mi -a?
? t ? Illili?IM!
a ?'..ru,? ii. ,,i., baperuat Mi-tarj. .. . li . i, oi
li p. i
lil? AMliUI KsBKL l'-ITT M I.Otl !lJlp?,rttl. ' I.- ' i ?? ... -L???
'a? ??w,il t s.cr?t.ryt| i .,, (?? ni f-.i i I! it I?.?*.
n m hu*.end. Ileiit.liu. .m..?.. A.kid hi *?t , ?*?. Cal*?
?
IHK ( t?K ot .Uti m tia?.
Y m i-'Hi ?i ?
MiicitLLA-B,,ni Im ?t
I TtKtHT ITKH!
I HK H?H?? M tHtlT
i..?T.-t?T i)')mr?ti, ivB c Batee Niai t?
( ATTI.? MaHB'T.-.'? ?? l r. H ,, li A i y I" , . I ? .- ,
( OHBBBCiAi. Marrilla-T. .., .-.- -it ;? jiij itali 4, ?'.ali ?aa.
MtKBiaou A.-iD lUtrut
?avaartoanm
The Sbmt?Wb_BXY TBntnra, eOBMhM Bil tbo K?l?
t ?rial irr. I-?. I ? r:?r t . ? ?T Be
riewt ato Art i rit Ici ubi 1 ?ttert trot? ont lau- ? -roa ?/
I Iga ?r: 1 l?"i.??ii Letter. ti au 1
AsvK-iat'Hl I'm? T'-ie?;r?i>.';ic l>n|>?t.-*i???. a taMM ?_??!
eompi-i? hunimarv of Koraiirn ant DaaMttie N'*tt?; BastBBWS
Esparta at tbi ftoeetoiags af lbs larmer. i;i.i, af the law
??itute Tolla iili'ii;? Krun, aa I ?th ir H.irti, i irai ?nil
.1?:.-. ..iural Inf.ir_.it. .a. htoeh. I'm ne ni. Cattle, I?ry', ??la
aie! General iloik?t BeBett?, wblei ?r.- pabhaael ?n ttoi
DalLT TBIBtnBB. Tlli Sliti WlilKil I !tl st ?'??? ft wa la
.-.- ,)f a ye.ir tlir" I ir !? at ?' -lie l.?t*|t ?-I lt*ait
Popular Novell !y livi't; ?at'ioist. 1 ? ..st ?<( tbass Batas ?I
laititjht in !"?i? f"nn. w Hud is* f. itn ?.a to right lu - If
??rebase?, iatto Ki.?-1?.'. Manatees baa wbl thajs ? i
..in i the seat weall to three ec I hatees.
? r:-.-euri so ne. I .-urreut lul'.'ll!?"- ? ind p*'rt_.tii..iit
Utera**. BLBttet be had st so ..?..-?au * ral a- u Tan >iji
li i J-U.1 i , .Ht SI 'li.?? ?Ill Iel.-Ve ? tl.e pre..., .)* A? I
s(i[.r.iv?iif ih ? character af Thi Trib? \v ia I -reoaeiu p-,w>r
aau inn .-i., ' hy jniiiiBir wrh i ri r? s toraiiai alpha
rilli. Si.MlM'I'K KiitP. . Ii ?ill IO lito
way I?? suppli*i_?o t!i>_ at Ila l*W*Bl tinco for whicti moa a
pa|.s.r can 0? |uint*t!. I-BWU r*-;tlin? u ta? , ity BIB Bad al
Mea valuable journal to semi to theil country fniii ? Prie*
liv* ,.iit?. Mail ititm-ntiers, I "P/ I year?104 S I u'? ra?#4.
1 ycai, I". " totnes or .".?: f.: 'adbeeoi 9?
HIABKIKD.
ANIlERSHH-rPKFM IN-'). Id oniiy Mir? ?I 'he *-?i I?.**- at
I! ? ,nl? . p? ?','. ll'.iodbri?te N. J ? t .? K?? ii.?ti? (I.
!.. u. Joh-. Ai.drti-.il of N?? lora to Mat'.ba L., li 4.iui *f lit.
1 .ft . r.?u.*i
II?I.L?WOIKJl)l?N-A' S - \? - V II IV ' ... '???I
mat. by ?frisai? rr ni ht l.lwirl Bill 'I N??? I irk ( it? l?i
I ? .It . unly .ii jl.ter 4 .?I A U 11< Ion ?f tb? foiuiar pi? ?
KSK KKKBlK KKR-M. ( I.HI.1.A.N-" li ?.J,,??dty Miy I. ?I
ti.? r.aij?,. ? ol rh? bri I? a Di , !.?r alii la.... I inii.it Ciie'r,
N I. y Um H-? I II ?,-a Pt. Lis 11 K . curoo i? -, Lae
. . |.,l?r , 'li? _t? il l'i M ( 1* ?li
LABI-?-JACOB!? It IV . i-r ?li . on tttottm Ap-i ? by iha
K?v I. A. He*J. Jar:.*? Lax? o?San T?r? t? ?arali 1 J.? ?ii. ?*
li maler
BIBB.
BROfiin-OiiThumday m?rniB| Miy J Jim??? M, K*y. ?o? ?f
M li.?- ?.I Mary A Broi.tli. ?ted II i.
lb* rslitlTra ato frmoili tf tie Iii i y Mt reip?*trudT inri.al t?
at ?u.i the luuenl. lion. th. i-.iien ? al Lia palen I N ?~0 W?at
1? ?if.li it. on Saturday Miy ">. i! I o edi t.
BBOnil -"n ll*i ?tdav. May I. i"et a pr ,t:i-t*l i?ueii. ?l-tH|a
Br.id? in ti,? tail, year of hil a?-.
Hiafrieoda and relti ??? ara r.iu*. (II.y i,:yit?.I tal -tend ti.* timrrM
..n _?>. rJ?y ?Meliiooit, May i at i a elect, trom -in ?I? r- ?i_rn ?.
?i S ?"I am. it.
CHL'BCB?At Bat Beatona t*a_, laaaa? tpri H I ?*>? >' rm???
n.. i ?:?rui.* w??k . :l ii?m Mr?. Lite! i li. ? . ?? if the lata E.
u ( haiah Bim oi s_n*r i? Ciiu/cii. 8iu t rm ?aa
II Alni! I -On Klt'tt: Ibv, Ililli Month Jj, It Cl.i?i,.a| 1 I j - ,io *nia
J ...nil Iln.lit at'd* peat?
Ti,? r?!iliy?i ai.,1 Ineiitl? o' th* fin It- ire inriterl t,, itter-d hu tntatO
? ? da?, th*'itn mit fion. tri-i ii? M?et. n Uoutr ( ?afOBato
at I i o clock
i.ARR.-??JN?Or. T.i?id?y. Miv I. ?f>?r i i'.ort be ??y*i? ilLueea
Mar?, the widow of It i lian ?iarruon, a??,l IA y??n
I e u- aliToa tad fnrnda irr mrit?,! to attend ! ?. H?MM- .1. Frnta?
Mit ? ?? I a tioek p. BL, front ber lau bom? 'he rendant? of Id La
1. b)i?. N... li Hualunt ?V-. near Broadway. Biooklrn.
KIBBAM?Ob tl?.1n?id?T M?t! /?nor? !??h*' wtf? o? Pa??? R
Kuaini sr. 1 eid??t daoiierr ui /ein and Mirj A ?? r m Hie U'li
???.r ?' 1 ?r at?.
T e trierid? ofti.e !?nl y ead of tier fattier in iiw tb? Re? hal?
KiMin. o' Hrooalvi. ne luvii* t I I ?llt-ud liei laurril 01 Kriday,
May 4 ?r 1.'m., from th- leiiieu ?? of ber l?ther No II Keil
Twenty . -i ? .:
li 11 IItIIB fia Uedn??Uy MitI Uri. Sarali A. li iiiiam?. m the
alto yrai ?! I ? . ?fe
I . ttaaama tftta lim y ir? .?ipe."f. I y in, -?.I la ?????n I 'I.- f.m.raJ
1 .1 as Bl Bal at? rendra.'* No l?i I .a.-i.' M friday alternao?,
at . : . .
?prciiil Notiere
Aiii.-rlean ?riime?'i friend So. Iel?.
I ?? -ii!. Aniiiieriiiy ?! ti.? A'i.*ri.-an ?eani-n ? Kn*ud Ile, l*f?
w11 be heil m Ino: ?lil on MDNIlAl EVK.HIBO Ma? 1. ?4 T|
? ..,.,. t bi^.?rr- f.? H-v IV. li II. MfBBAT ?ofOraaBM-t,
, ni Um Be? \ K KITTBEDOl ..'li.' it, and th.* lev J N.
ANIiRKlVS Sea *B ? t'haplain it li i.niinii.iti. N C. _
Paet-llmre >?tlre.-T.'? Maila tor Ur??( Hu ain ti I :!.? Caa
i.De-i m?, itfaa-tptott ?id llrei.i- '. staea "IUHMlNM indfi?
Ireland 10 Un??.. ?1. per lt*ani.'r I I'll Ot LONDON 00 ?AT
I It,1 vi M?. wil. im at thia Otan a' 1" Dim uti tt 'he
*? Maa? 11 lol owi rtiationi A ato H I "'? ? ? . Stan.?? 0
11..I I) : ti a. ni. ?tal.oin K and t, T.3S a. oi Surion ti. 1 ti a ?a.
lAMEs KI MY P M
l*o?|.ll_l.-r Nuilee. 1 - Ireit 1 Ma it I.e.' and Marra*
pa. it?aiii?r LAKA?KTT'**.. 01,-?Ali KI'.?. May i, wu" ?eula?
lilli ??-?a. ui.. audal th? np - .w.. otli ??- |. w. ni hRIDAT.
M . '? - I te I K ? Of n BlaM ..1 ind I). ?I li p. m
KS ?.-MY P M
Stalion. t and I ti p lu ?lan ?11 '? ? "?'p ui
r_M
The Beat I'lare la bay new, taaty uni ?.-II-mmi.I?
?i'R'M. C1 (?T,UNO le ?S t* H HA-illUN? I ? B BM ?
How. y the lir<?l? ?tor? ird na .r-lient in t? 't inl ori ?.-? I?aa?
laaar iniith'? ?na A Co.,
MAN' "At II ?li KS IMI' ?It Him
A10
( OM.MISSIIN M1 H' M INT-?
!lr.?dw?y, New Y *r_
B? I1N >rf >.k it
Mii'-hetttr Ku|?a?J
_I MUKKI.I.I? I'll! I? )'. ? AND . ??? -
lavalla!?' TraveliMB t lair? a? Wheel?. ?5 ' and eat
! r ?? *! I- * IS
INI Al.IH.? 1 4ltKI.tl.KS to .rl?.
I'll. M (diNTKRINO IIOKSK? "r in n d mt doon Bill?
a?
NI ll-Ut. S li INO aal limy T.-t.l.r. t "?
I; ,. SlItdNlJ IVti.iiNS ,'.,, ,. u, 1 AlliUAtiKS Id .palier?.
Ki j '.ii I : .nula Battlai li.i.ar?
1 r ?J? li? t.'ie man ilac?! u?i
? H SM'Tll Ka W ?VI Inn, at
A-i.ii.'IhII?? tor Hrienre anal Arl.?Th. ?rciwu .0 Mo.-.?.
? n-i ? will m??' ?? Iha revaM I Um A..o. iaiiin ?? ...,p?r lu.ti uta
? or THIS ihildir? EVKNIBO r, h??i ? ,e paper of VV PI
st "I 1 *?| . tli* I?bBBSB ol I ouipuliory laiitioo al I
k _
PlrVenth Awaeiablr lllatrlel ' aiaa Aawaeiailaa -A r?t
ular niselliif ol (hu Aaao. uti ? . aid o* li*.I ?t mair II aad. j .?r*a?
No 415 Ka .t.. --..- IIIIS ,!-r Uyl I'M-MM. May ? "i u t
a .Lp ui. lMl.MA.ll 1' HLtlK. Pi.iid.ut
K11111T 1' Desea? S?. r?tarv _______________
l???l>?-p?iH ?ad Fila.
KITS?A SI BK CI RK tor tliea? dla?I?i?tii| ..mp.ilnti li now mama
?known in a Treatue on K.n.-itu a.il N?'ir? H. 1 ? -.i?p_?
KITS-tioiii p.iimilird by Dr O !__?__ liKoll N The pam
???tiplioti w11 du i??red ia lach j i*.,?ident:? imaner tbtt he
KITS?cannot , omeientiouily relui* to mak? e known ta it ka*
??.ured evertb >dy whi? l.i? .?,1 I ???? I I ?Tint f?l ?1 )? *
KITS ?.m? e .ai* Il 1. r 1 u!,y iule la BMI "I Kit? ?1 o! |)yipa?p?i?.
??' .1 tba m.*- ?dient, mi? h? .etnued fn.uilliy dr.lt,|l?L St.tf
KI r>? Htl'.K to all on le.eipt 0! lu? cri I? lo i*-r?-|'?y po.t?l? ?te.
-.ida,???
1) O PUK' I*?? ItROll'N'
Ne iii,:? .1 .1 lera?- ' "r K I
Prepare lae the I hatera I?< *?na? y.? .1 sieUia?-h Retolafa
m u lin??.a ?111:10 il? y in Li??i Pu ;v ?.. r h u.,d aud l'r???,il
'a ! .?,.?'? 1. .?.,: lu LlMLi I ? itni'l'HUtlt BirTKRl?.
.?.il.I hy all I'm?ai.t??_^_____________?
Nallee.-Th.ch.?pe?i ?ral ela.a reUil UENTW ? I lIMISHIMi?
STORK ia N?w lort mt N... 3 l'srk mw dir? ti? opt ont? tb? A?
1 n ne. He?t t? IHIBTI a: e I -?cl . Lin?n l'OM. tR.*4 ??.
I ??ryt m j el*?? n i?io|i.ir?ioii.
lilli*- Hair Dye. r*' '. Hieea .. in w.. , ..-..?...'_.. nai
, -, -ii! r? mi * l'en ' hrap*?' li Bat lVpot No (M Jolea?!
I ? 1 ... Draaito*
I InlheafW rinoer? 01 . kJBda lapsilrtl bv Um? HAtLEt*
UtsiilN.. AND Jlll.Ni.iN . MUHI.nV. 1 ?. N'o li rou.'.lene?
.' Ham Inri _
It llbai ?? I ?il.l.l.er lill and l.iate.
\n,. ,_, be?.i'u?.yi*i*?ed 1 ? *. Hrii.-I.ai?
...,'P'ioi, by "?i ! Ull.biiRS PI KI CUDIalVBI oil?
ANI. l.lMr li ia piea?i.na-d by rtuluri.t pi yu un? lut ?-? Ibee?
h. ?I-1 iliaeaa?!
Man . ictired ou r by A B. Il lLBliR t ????.u*. ho. W*C??ar? ?t..
H.'?*"" . . ....
l'or aai? h B?w Y rk bv l>? M IS H IRNK? I ? 0 tnd J HU*
HAI l-ill N.? UBBilltoll _
Maaaal Blevaiel titea Uaaae?.
Ta? )? ? l.a . .
RarBintauTOK?. Ks-Baca? '?*? *.?*" ????? ???*? sroras
Il i-lil..r Ha 1 ?li? H PAlBED
AI.KX M LEItiEl MB., ka ?O-l sun, .-? ?ad 1,3IB Bro-?
*?'?'?_'
llitllman A Uentllei-'?
PATENT lil-lMM UNI ' .'Vtl'oSlTION
?eiiruT? p.,. n?* ?? ?-.t v ii.sii.i ' ?al aetie-i ind Isla, -n '*? <??*?
"gTHE h! si ?-BK.I KsTll t ok EPIDEMIC??
II w11! be.>rth*i?re?t?iliiie 1,1 a.. ?ii|?" riei of ronifiit ,??__! ''"?
., , ...? a. li. le ...il-...I. and I.? Mutber?. J_f__?*__|
. I . . ,.'. li ii ii?-. ??? ' ??? ink. ?f I? '? **?,*_? _Z
m?mnTa-1 ti* ???d..?? A.c.?-. ?a. a a-r;. ?-?p_^ Jj
t amwtmt ?Miy la b. i!r-?el-ai'.d u hal .'-o?" ?ey ?Hl*'->?? amma
iieiieuta ? . - u ??
?.old bj !,,. a??'-? ?*"l<*"? t" tmo
V,'?ol?ala fiep..'. _____??_. maa? ttatm.
Mato?. tSi?H ? UU. **"t^rmkmtvk.an a*?*?.

xml | txt