OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, May 04, 1866, Image 7

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-05-04/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

TITI' IX1M i;lfNTlE"4T.
Itop.nl al Hil? i i - i
Ota
. .1
T .
t
, . ? !' '?'?
?
-
? ??
?
1
IT ?
l
...... - l
.TAI l:s>- ?
.ance ol
' '
i
i
: . UM. m ne may
- I ' a? annual aalarr
?
->i
-'
t
I
'" been
* ' ,
?
I
...
Sac ? Tue i - .hall b?
I ?
a
i
?
S ' '
?? ? ?
? ? . ?
' dina ?
?I J a I. .. |, 01 a'.s Ha, 1. "I' -r.??.. | .
. n I?
i :.;re?e?i oy tae Aldeit'iaii of Iii* A.
?
? '
la? . al 'i t r
1 I
'
?rusa." if I of Bay
i :
?
?I!
y i? . ,
? ? - :???'-..- w...
?
'
- ' . ,
Pt \ I -li?
.
.ir-:
?? ? ? i. . ?
\v ... - a
Iii as \ rsosB'f?
-. . .
?
r, nu Rpaata
l
? -.., ?-. ,.? .- ? re. ? w. art
i ? ?...
.
.. ?d'.
Is. ii hi
II rat ? ? ? ? ?? |
' a
? 1 .
C1
i ,
-
. .... a r? >?>
A'TV.? !'l< ?__.
?toi . '
?
V
?
B*i? ?;
I
To vii? . -a ni ( ?irrt?
?UK ' '
TA? .Vi. '
... op.I
Brt-TM? ? i ( ptarl
'
?f'-uri'i I
e
I
.
?Te- ? ?
"SI
?
ri?,
v , ..
..
....
;
?
I - - .'
t
I .
an :
s
.. h. f let
?
M ...
-
?
?I
, ru ,?,dpr? , 'ii t
?
--
...
. ?
? r .
.
a
A
.
i I 'tai*? ?
1 . ? ai I
A? sr,
V, a ,
I ni.- _ D.
i .
?
? ,
Ka
. ? ?
a
v ra a
;- lit mm?.
?
filly r.|
Ik?. ...
ew i:e|,
? ' ? ? i..... ? i ? : , ... , 01 lui
iruTen.ei.l I ,' . .
? ? " ? . .
|rea pil
.
ero*?!?* sr. a J ' ?
...sp..,) ...
I ? w a ti.H ??,-eli?.
?.ara bat lk??iae.tre . ?., iiu..l>- I I
? . ?'? -a . J or .
.
?liui??<Mi- / .fe S re. . ?
?? i inn ? ? ?- ?'? .' 1*
t. ? .? .
?
?It ?-.1.. I ' ? ?
*??l r. w?T . it rta I : '
te I ii li ' ..
tura ', ? ?
ta. ?r I I u t',?, ? ? ? ? ?, l ?s ,T?li::i, a- -I , h.l
?(!?? ' ..: ?:1e .... ? liar? the re?
Bltoepara??.?.?? -tatt 1 m? I ?i?k? numil...
B? lua? ?ltd dan-ar- ?1,1,1 tej u|e.|, ti,' OWl.S.1 I?
?ty it Mut ? .>?ai bl the eeamt-a?o
pM|?^a 1 11 | ... v
Indited!) ?no ?ers , ,i.i?,he ? ? trimlnatad and tit
?_?_t. la) :?r j . J. lia
C- maa. re wei? : t ? i me
,_?????? ??? Ol' ? M I ad ?lill
tai al' ,u*?? si! ?????? a??h '.h? aal af iba ?il?
vi?he>rt')>? Ihn ?i ?psliflilened r??rc?p?i ?h of the er?*, reihli? idrin
'?,.?? ss . I ... ? ,..,..
a .ptetirsa - i '
s
- - I .
- -
' ? ?
'
?
'
a' d mole
'
' ?
?
I .
?
'
Now, I
I ?? , ?
?
a ,:i ,, ii tai pat
?
J ? .
? ' a
- ?
? r '- ? i.,,
all KM B?d tai
? ,
'
. -II. -, -
....
i i ?e in Tli-W o'li
, ? the n ait di ,1 ?
re? I
...
.
i . .
?
?
....
'
? ?'
-
? naeiTea.t tue ? . ? ....
-
Toi:-. . ,. ,
a --. ,
-
?
' : i - ,
I-.
1,1
s lii-.W.
. ? .
?liedBl ? ?--? I .?. i
. ?
?????t? m ireordu
i.?: ,. s.- kid*
. ?
??ti? ,?i".i ?a Ne? Bl Mia?? ?" .ni li i? karabj ?
Hr-B?!*?!' Banti
?
Vi I ? s -t- - y lb* ? p
A flin:: ,
_e?w 1 ._
.... ,
min?7,
?....-:
.
tfOTTnwa l?-'-M T.
AMerrr.?' N' ? I ? I
.
. . . ? ?
? -tu??"t :? t- ? |?at m ? ? lo .
-
? _ .?
? i. _
. . trf
? ?
?
. -I
" ?
?
|. ia. rj
i . -
Iii.
kloTI"
M a ? .
al (te last Ii" . I. .
? ?
-
PAT-U k,.,,j! ,ni boab aatn
s .. mci of li??J?,
. . . - ?el ill referai
? l.OrW
-11,1._ - 4
V? s ! " linen?T
?-X
' ' ?y, Ely Hyr?,
? , ... ._
? ? ?? teni In by
i,i siiiMB Moora " a, I
' . . M.I ?r."I, \ a' M ' ?a
I ? ' y r, Shannon Re'llr ?M
_f"TIO" ?___**_ '.
? ? Bt? I na. ??' ?? ?? ? ? - ?
- '?
.
w tl.e le_i? i.f ] ? ? .?
at Court a. I ?
per ? I
?
I
'
S r. a? ? ? ? ' - rai ? at .
Moor*. I ' ? ' ?? '
brie* ?.?*>, Ma?
?. -
?n?I
?
- ?
-
? s .
> . -
a . - li ? '. I .
|
.. ft ?le,,?er . .1,, 1er : ' I
I
?s OiOKiui a,t,ur?i? in? (i?n?iti Ofi.r auliire
.
? snaiitttM on ko.au. e, i'. lavni ' ' ?iir,?Piii,ij- a
| ?aotului r*?u u
.
t - - ' '
, , . - ...? ? ka i??.a iiudi
? i -t ? p
?
Flynn
lit'.:,.'
? - AlJ-rru'ii Itoniy Mia ?nun nu. m, O .'li ??-. i
?>
. ? ... ser
vouons uaoncD.
Aid?rni?n fisrssiaT inoTrsd |_al t, ? !'. tu .1.1," ? | -u
....'..,. I ?
Atl r. ? ? ' i ' in. h '??? hey
ilT.rt s rl v ,,.
'
? h ik _r??ii ?iel M ? '
'
.??i. ia. I.rut u, sd "t,-.| r??ulition ??
it Tblity tkirl . ..,,?.
. - ? l,e pi??i! ?rill !.. . a p.?
i I I! ??'.;.??. ? : . ? i . ? . ,
? ? ! |, ?d
?
. ! ? Byer. lie I | .
. ? r: ?- li
a Beat? id - ? . ? ?,
...
.. . - . . : e 11, o :
--
a
IT?. Of .d p. ' .
.
....
j41) I" pate 1 III , I.? ;;?!. I
.
li a a. i, I?" '1 ? ' ?Oil
Am- B
allum
. ' ? .Iles a?
. ?
. - .-. lol IM? foil far a
: ?
.
*
, 1 ?,j- :uo
,
I . ? . , I
r ? ? II -i ? '
Thal a a** ' -. ? ?
i . ? . i. - ? . I (
r .. ... rio -tanto* - t
? ..pans iii? ordi
It ? ll.er. foi I,, ?ii ,,?(?"
?' ? ' ' ' li I,.
. : .., r , lls'i. li. .. i! i ? Mietet???, ?
-
motions aai
??ti.:., h ... i 'i I???watton
? -?- .? Um fi' ?wtol ?. t?:
Aftrm.OTe-Alderhen Wnon I .ans.. Ml -4
.'??r..
? ?
i.l.Sl.iil
r ?-? ? ?-. a
' ?
'
le? tia din the?
:t ?ad li.?' ti,? .' . '-si" ? ? l ?'? a?
I
?A la- h w?? adopted bs the following ? te
, - k len... I.ian ,N? '
I - Ilsen Baili?, Un.? M..:?r?". Yaru mi. O'-iwu Did
M ?. ii,..- I.
tepon of ( umtati-tM on Street, ii. f?To: of ?d pt, I t'to .?
fuhow,
Baa t?1 Thal a creawwaik h? I?1! acroM VI...-*?? f"?rn *h?
.'? -h ??st to ti.? .u at mern ?? Um ?.me. ?t it. i i?r?
w ti. (if.ai wick _r?*t. under tar lliaaBaa o'- th ? ( na nA.
Huid ?ni _i?t th. ?trompai y.n. rimau.? ti.?rel I ' ? ' "?' ti
s.a. ti pied hy ibu full Witta Tet?
A Siro? 'i?a- Aldairn en I .man Nulo., M, Buen, Flynn Snann >n
(l?dn?y. Ut). klMt. itttill Uli?.! MMVtta.il ''??lili?? li ?li O al.?
a
toH***" ',r''1tn"r ""?* ,f> ?''???>-?? i" f***a a' ?dip'ini rete-nution u
? - ?? Maa ai i
' ?
i . Ul
- . v ,.. ..
^?~
n ?-tri! of 1 aiinr?mrn.
? ?? ?v- ? -?.-.- '
?'
1 b? Board ' . I', ?a li.. ,
- .
*??-. '. sa Ka i i-wi
! n-riv ? ? , , ? --
i-i
,?
: ? ? ? ? i
.
I.i K iii .
? .
a* ii
A II KM i II
.
?: 1 ... I
? ... . tal.
? ck?14
-
i ,A4 lil?
VA Inris sjeta Bltta I
1 ? .
vv i... B wa? ?
:.'-.?!?? v?
I'.? ? ss_
I
. r |
' . i ?ia Pireuiont.
Is ( .-.?is
I. ? red Bl ??la?? '" ?!
?.? pared will i .
i - - . , a i.?
:
tv. ????.'.. i i : {taara.
? :'.,iiist,ia ?
!.. - ? i tram Miii ? te Waa.
?oe.-t ka i .?? '
?
? ,
v
l ...
? i
-' nent.
? s
! . ? ?
IB IlOBlStOT o'l-f.el i ral p
. ' ?
-
:
r
' - - .
i
s
I ? ? - Il ? aaoi? Il lier?hT ll.en ?
! b- ii : - a- I?. - i i ...
tills.
tv
? I..
.
? , ?? i la I
a ' " " '
I
i ? , . im-ubIIb? 1
,
I.
I . . .
'
I lena.- ? . -
il.I ...
< .? ne tit i a
..
i ...
?
I
?
?
v
?.
i. . .
; ... . .
: -
HT.ih
I.e.
?il ?
-
I ? | ? ,
a I '
I
I.
T ?en'T '
Willi I .
; '
k?
(, y ?, Hi? I ' Il
V.
?
t?. ? ,1 r.
r.-l ?i. I I v?, , ? .
t. l ? I ?1, ? ..? ... .... .
V. . - -
I . . . . , ?
?
I- ?e.ioa of Ihn su?. ?
V
...
-
. ? . I
'
I
..
...
a -,
U ... i
I .
I.e. . , ? ..
' ?
? ? . ?
I
. . .
, '
1 - ? ' - '
?
' ' I. '
.
1. -, ' .... I fa.
Bier .
IV s?-., m
S' ? ?
i .- ? : i?v ? i |:,ui I, ?i* ok. i r?
?
Anrr. ii- ?
Pr???ai?Cour, i ? ?:, K**aa . I t -??? ?? F ?
u tiiiei,. Ki i. Ko*??.. Ki . . . ?
I. , . i. :,
, - , .
i
a .tia . u i I .. fa uwa:
i '
?
r , 1 . - t
,..,..?...
I 's .,?", itie.t,'' .? t?.1 ?aid aectiou, *b.o ?u
, rada.l
? sicii"? I illa|rocks i ? wnhln l?taa
.
S. w I '. ? ,,.'??? ?? s.
. , - .-? - : t ? : . ' li' . - , ? ? II? ?I. I
? s- r ?, i a- .... i aa . -? ???r- sa ?
lie I,e ti : -??: Halte i. .u ni p ..i.ia u. .?I,? ?lu..' ? ,
an lap '
Vt'bieh * ..??-tai
i
, ? Il I.- . Unite?Ml ?aj Tli.iO?? il- .1
? 11.
ta) Sea I* Hu Honor th. Mayor for
a
MOT'- I I
Cumiic f -, liasen r, 'T? I ne le t'"i bMm on 'lr dinsn ?? he
dit. I,air ' - -id.iatiuii c1 pirau.u e and trau,ut,au
ol 11 '?I I Bl A ,1?,mel, a.
?Vbaeeai '.?J! wl. ma ta Um ,???' ?waaafa!?!
v il ",- I -fe.-Il,? trarel "li lis* I ' ?Ti I ?
(Which I '.ha I elida. !'si.l. ll.at esary lau ty poaa.L, ?
, ? ," '.li,'.,
VTfce.1 ? ? .... ' . . ? . .; | w,'k. '
??.J ?t.- m ? tari ead Tealk strarl wer? ?
r.-at, I - ? T.ry nu'-rially ?nT uB-ac.uailly r?du(iu| u.?
al IO o', in? ??ri,a,? w?t b? il II,?iel ??
*.., red, Vin ' i ? ?s. I i.-?,u,ni ... ?;?? f T?d J. It ? Wa s- I a t
an. all aber I ? ? ?
w li the ? '?w?a- r Bay ?art ' fil ?Ta - ri.tr M ?
b?on ?Iiiaal M fenatea?a j" la tmj pmtem at manna? tetiai :
?r0wi,, . i " n?'"' Ssl I l 'lews.?? I r
eoHrtyi- rpaiM, ne ead ?n? .?_? a.? k*t?by maM mt,
? ? li |" -1
i rif?ri?1 tu t Sp?. Iii Ca-tnI'.Im, ciniuiiii
- ??' r?
ali?nai, I a ' ?? ? ? i 't?e w?. r.rrt?d
. il . .... lui ? - 'Ihre? mern
I n the part .,' Il ? Boai I of i oui tun-, toi
til- -pa?, )? , a m ti- ? Hoard ut AUetmaa to ta?B?_
j.i.'ir j lu laiJ IMoluilun.
tal,
s ?,?" I? ? ? - ? - ? ....
Ti. I nr. ipesT pr. t-i furn-lt.?.. Ile* e? tl???r'nf
th? Hoard . t. ,, ai au, Couneb-ian K*?ok, C?M?oil?aa U'B? k
t
? re,-.I ni ,Te ' th ,' t' a Tot? by which a Sper-ial Cnui
n,:i,, ?. ' .oriied o. tu? ab ,?u paper b? rec naidered.
M* u-is ?, .? I Out th? motion b. amended I . read "a 8p*c 1*1
.'?ut r
v . ni-L
. .i ?i led a a.'I?" ?4 I*-'
t ? ... hum n,- ??!'?" ' me Utas* en Ce p?rt ,,f t ?,?
: ' eu ?ritl.il-.? uau.ru UJ
I -,
V. . .. st ?< rnru d.
Api-o?? l-BBBBI or I ?i'iicvi. rovfvni-iTt
TI? P?B-)i?r?(T i-fi. ten mi,.."inc-l tha th? l'r-.i-i-nt ?f th.
II ?rd h?. ?,'. ? i? ' ?" ? ?T"
?us,tuf ile. K.i I '.ii-i.-,."? r.i'let'? ? o- reloi ?
,al J ?i j , . i .,. tia ,n
i i'.._. ? .?..kuau kbi?;ii?, Ceaae?bb.
..
? bai oaoon.
A rer.rt >f Cn-nii"" i l?Ti?f ?.f ?doptUit ??ohitlou M
I , w ?
, .., ?.,.( ?ni e-irh a? -d ri'?'? '?'i"<
,. . . ?... T in Uanoi,. ? r?e? li. Iw.e, .? ? 'lau..
.... I
. , ? a,l 'l.te.l
i\ ? : b ?ra. ?i p ? I by Um 8*1 wtea -
jltorma1 k, - ."s i m, F Tun. FoMn.on.
he ,"' ho.ler. Kee.: Il V\ hi?, .M Al Say. '1 Lu 11. S?, li
-14- _ _ , ,
li, t, .ou -ewrn ol UoarJ of Alderuieo, willi ren.o
ti II ?? ..'??? .... a
Baaall : lia: a s????r w?th th? n?r????ry r?r?l?ln| h??!n. a- 1
- w. te?' b ?wee- !.?< t ?? I lluUrt
, . lor ta* ?,?i a ef IbeCaaaaa Aaail?aBBe?to ?a? ii??i
u, ... a c. tiierelar b??d,pl.,l.
\\ rr-d lo ty tb* leitawtal votai
Aftau?. s- Co . i ru?n K**n?n. ?4t?a?oi_, Flycri, Kobi-on,
O H run K "?er h ..:>?-. Kee'b. W hit*, M?, ?.y .uoium. jUlenui,
HotH.,.._.J Keilli I?It.
I U-|,.l'/,a -t l,4_ayi |lsl?rB?TT M W )?l,
I M ' Th,. ?,e,-..*V .- |?t^?^?f??r^??V',"'*LZ ,,rV '.''
- ' ?rrlf- l'a/i ma? >Und ?tall 11 maa ** ?"*." ?,""*?'
. I . . . ? .- ?
.
-. ra,
-
.
\
AN III
Mt a? rea - ?
H? BKW !0?_ '
I .
I
,
Ti'l?T
?
, .y .;_/.., . ? '
1,.- -. a .
I
I ? . ,
? I
io- IMevrtj ...?
.-i I
fe- . , * ? Ile. and
?... . I , ?.4.1.-11... |,,..i :
saw AlanHoaai li
? , r au 1 It
'
. Mater la Fort iel ?t??r md i
atiban iad I Bery a?Jib
?
i r-r le Su i In? iir-rt ?i,.l r. .
I.- I m aad
?
? y .
. . du..*i. ano a hil:, ? , ?
r I , . - r? BBBBB -'? r, I ?I ? lee? Il
leitot ?nd Mr.
cr r .r? pi-a?r,j..-, t K t.'? ridt v I '?
. da
I :.-.? na* or a hi -)jii?t ttttk m r?-rltf? hy the J.y, t .
?
I - ? . . . r - ?
m n r? i m?i -... r- ? ita ia> ? -
? ?? ? i i?o twa uul?i,;,,r lue IM i.u .;,and
I .r
? i- -i .late la
'.--??
.. ? ef aft
? auder two yeal! ol ?t* no
?
I ?l ? h <ir r-rriir? ?lui! be teta!Bed ?i
"fir- . i . . n? tate
.?nits, i.nre.i tint nil ordioan.-e be r*.forr*J to the
M biri
r au ???? ?p
-
? ? i ? i -. i ?
L
< ' ' ut ?.il ptiier be !*id upen the t -
I
I . . . i tori ran
! ? lute'y. I
.
>r of votre, as I
? I
? i -
. Il lill*, Mii.tl ?Uli
' IU !.. . ., ! .ed
? I ti ? ?
- .
'"-?? I to .....
-
V. In ? ., .. i.
I ? ? . . ( t
?
i ? ? Iv t ..- I? Fint
i
' r . ?
?, ... | .
? ?' 'ii
?? ? i ? r, ...
? . 11 -t : I . .
I fit T? third i ? ' '????i
V
I?Maeea
be Bot r
i ?
. hi
? i ? .
i ?
t
.
. . ' Ion il
>. * * tal tuai
1
tv . .
? ii.
v! ?. .-..
?
,?or *.' ?
? . - ?
m lae a un,i.. .. . .
?
t . ? rot?
B.-tiison O !lil?n
?
i . .. .....
a sii??t?. lu ??Tor al . .
'
? > ? ? .-d ?TI !
? : ' "?
... . .
' . ? i .
r? ? ?
. . >a*ti
' ?
.
i.? ? ,
i ? on R. iii, In f? , ?
?
i
i
?p?a leur li
. - i..d that
'??d.
\?, , ? '
?
hi e*l. ?Vbit? . . M, l\..
:
, ?--.lia.- wi'h th?
I v r ? ? ? ?
. . I - . ? ? Il ? '
?
a- t latailbei MBpaay erdl
. . , ? -
' T ?
o I lies I.- 't h ? Mackay, 1
: i. I
?i in f.Tor of ad i ; ?i naelaMaaet
?
i. . . i ? .t ii.? -Arwalti i? 1 ' latiBBB. fttMa Oa? h
um 'in.' .i pata? '??-' ut" ?treal I??1?||?d?ad i?
i ? . ...ft ti i i r. nul alirady d ? il I a . ?. In- dun.
i, .i",r th? J.'i lit?? el the birre! Cou?a__aaar, aat Hat tha?
v. b wassdopted by tb? follawl <r?t?
lrh.1 a ? -' :.-???.n I ? lit. s?t??m t TT. n,illra*n
. ,., r .Kran?. K'-ai ? r. l.e?, n tin.t?. Mackay I,... i._. ||.
1,1 I . I.'?-' ? I
lea ii fivor of rean-mm ?
. .
K?. tri i ?.n ha .al Bl (
irroua, llro.d
?ay aad 1 i v?ath ?' 4 ' ? " !?' ???? " '>' ?f'r ?!?? tir? Mon of the
; llujid, and '.?.?t t..? ?Ctoiiipjiiyii>| u.d.uun.? tima
IV I I, * i. ?! pt? ! by '! ? fel ?wl I ? ?
.?.n. Virni II
'??-.? iel ti .. ... .Macaiy i i.?_?a. li?lur?u.
il ?r-. li '.. - .
i.. ? ?? M v.ui?tu t'? u . iiuada, lu faver of ?d.pt.'it tasalat i.
?
1 . t?J T,ii'N!n?:yf nrt' ,'r??' '? Iba 1 r ! to th? F.fh
,- - i i . .i. m ! i ? : . r M . i ha ???.
lewelkt li(|ed a ipeca oHear feet ? ? r
1 mun..? .-o*!. and thai
? . ? . ? ?'- r ? to. ; '.J
? v ?. ., ?. ... ! ? I it -he lui...* mr ?
V?,. ..t?. ? i - um I ? ?r SleretB f en: I
i?,oinrT Kui-r h?. ?' ti uilo, Matt?/ iliu_ai, IJa-uiaj,.
Il, bert? Urti i kaadl i??-!?.
i _r_aa moil TBi i?Ar.t> or al;?eitmi?? tE.siiiir.ii.
M??.ir?'i 'i. H* Honor il? Mi'?r ?ad ann i-, i , : ...? Com
in te? ur ? rea I?. With I '? ??
ilataolf/"!. That the rem .i :. i| p iflltllli IIuooi th? tf-jor
? r wi.lcl. r?idi ii ' . *i ? ?
I ... i j .i*i t.. the t-r...n-'on b? lal ha li hereby
l ? rta?! ? I dl??c-.d tu lake th? tl*.?iii-y .41! pi .???,! ?|i. lu,
lue 1 -t*:? Uf" die lil.l<* uf nu r ?n u-i 1, fat ?li- < andel
tei.dii.t Aou ind 1 .i.n ideen ?1 ? ri. * with t. ? red Baal ?ni
tut r? ?n th.uiap berat* anneird 11,ad. by Kdva.rd I 1
Dee, . i . -?1 h len .1 pan o! t .. 1 ?
, ??- Maaland u?rnl?d to t.. k m -. 1 ' ?
ai New l)iu*d?iy. ?be and il 11 belt'y BBBBMBB, i???....Jed and
tf,.e.H-.|.
IV , I. wii rein- rr? ?! 11 ??'hi f 'owlnirot?
Aftlru?'.?? ' Il enan, L ii Kd?n I! -1 '? > r. o-p,|,n.
Ki If inTir. It lil h. "Mil. M ?el I J. ihumai, lia.I.kib, Ueltin.?
ai..I lula.-I?
;*??,(??.???' in-llm?? ?ticntn and R.b?r?i-?
?*J 1 lu' ti ? I uini'lr I ?r t>* ?n ? h? :? li?rihy 1 |b?l??4 I !
4 i? i?.! ' rene? ti ->- pt?mite? Bo? m -|.???! h. Um
[rtetiiet Coott, et tee cornel et taaoAy-aa, 1 ??
.?,,,.. I, I,?li,I? for?Mf? leim ?' len T?ir. B. i the dal? ef IBM
?ii? .m n et aalt ???? at reata?I Baaseaast aita Imbsm i u?. i : .
iel . h .liar, per annum
ii .. ??? laid ? ???.
OKNKBVl. BBaaBB Rr.r.t-?dE!.
I ?. tal. That Um i ? -..-? -i i?. ? I ?. Btti i ivaaa?
a?. .,( h t, i??i ,.,ai, u: H.ty .-*. Metre*?: !??? it. ?I
?on.? e?rtli t'-'I'i t..edil I n r
I BOM?I noted that a*lJ pa|irr Ur r?:.rr?d lo UM Com
D, -i?? ni. Pul. n Mr. in
. ?*! err d
Mori'
r n -! ii.it. P.iiBiviu? ?
\
v . -i ?' ??tt'aB. ill it-,d i.l'ourced
um ii. ittd .
KlilllN M II luKIHI i trk.
liiti is Pi tali at - al <'h ??'''"" ?'?"!; Thuradaj atora
lag a Breast liteaterel aa the ?stk Beor of Va - Pat > st lie
I toe it waa ?i ?gaBbed i e Baser part ti that aud the ?jdjaln
?oi batli) dal . i ? um. flttora ol
iienri I'ur.ly Nirinao k
-lory. Windi ?? ..i.l- ataaaiaaturera, Leaa aa staek by Ira
at !'?* .'.-r ? ".I - red in . t.? coajpaniea. lb? .'..uri!.
n , | ,.- (j I;.. Kuaael Maker.
_<?.? ti? ?alar !-?? itaatto. lu? i?''""'1 to?*
iIjtJ..I..II I *i-*r ll-u Mjiiufaotuier I.oi? by water IJOO;
I lii?ar*'1. Ik* ??eond floor i? i??' ipi?d by Joseph Itloesuni A
' llroth. r l'*t??r ( nll.r M?ruf?rturer?. Lo?? li? water l.'aai,
intured. '1 li? firtt _,,.ir aad bas*ment ar? oeco|iied bv John
I Ilaniulph, Vrboleaals limritist. I"?? by wamr Bl.OliO. ln
' Bared 1 ka bull.liua 1? owned by Mr. I'loer. ami I? damaged
I to tb? arn.,.ini uf I. i'uj, lu. .re!. Th? lower flour? of th? al
t ),i:u.iia bull..ml Were hut u. mt dalLa_atl. Cap*. Joatdaa of
? Mil ?"?11? i'Ik-AS i ?lUi ?litoW-? ii MIMI *M>-? tSSbi?
^orjoTrtli,''? Notkvs.
/ ? RATION* XOTIPK.-1 ''OMMITTEl
"* . . ,.,...',.?.
'
?.
'
it
*
, . v
(>('< ? . . l-l??
? ? ;?
.t
? ,.-.
?
a
, . I'mut .L.I
. .' ..
1
1 ' ? .
.. ?MRAVliN, ?
... ? , ,
fiKOlON ? > i' i-i.i'vii'i ui:v. - ro
V/ 8 I
*
? ?
: ? . reed
'
1 . I . I
? .I risen
.
I
k1?. ? ' .
?
s
I : rillBD -lit IT- hetsT.-n ?hand
a ? ,? i blink. f"r i
oblalBed ',, IpBTJ I ali IB it ii' - oin,'.-.
-
ROUT i- DaHRAOH,
A W ( KAV IS,
? ? I
Ses Y it Mir I tita
1 lol.H I NOTICE.?Notice i
? IT. of iii* i.?...
i ,a f.,i : i
I . 'V nan
Me ti
se I ; . ?
P
, it "? ?r or Teaael er .
"
i - Beef la lb*
'. '.''..?, T
' ' - ?
!.. - Martrt ur ? ? ' - oi
., |
- e
I
? '? Instant,
. ant el Iii? Mali
?
in h? nMiined ?t tli?
: :
s?i? 1 ork sud
" V-l...
? f.I . ' TBS .-TBB?r I OtaiSSIOSBB. I
? . :- !
f|?() fdVTI.'AC'P?].- I.?PBOl'OS -.1.
I , . ? : * in
11.coi ?ed al tin. ollie*
. T, '.it lu. ??a-, ??
a- lal in VVut'.h
? ...
I. ? --in' ? and .aree
?
? ? ( .1 sit!.? - '
?
U?e??mg vtiu_9. ?'c.
I wv; | VERDBLL**BONS,No. 104 Kultoii--!.?
V\ fcDUINO CARIM ?al UNr. bTATION-KY. tk-.i.'.i?b?d
(Tieaii Siearacrs
Oil"-!lK'N LINE
Ti) I Al.lHHtSIA VIA NIC vntf.l ?.
"-. I!?? ? I It Dp KVKRV MONTH
BCD-1 ?1) li MIK- ok IM
Y TT ? ?? ( _aa. . -' i'la?.
917-'"B'-iio. ?itiA. a?_.
IN ( : ?KI VV.
| li .,', T?i -.'. , i!.\N'( l-Oi
THK Noll lil AMKBICAN BTI kM-HIP COMPANY
?
v
rtr v\. smith ? ? '
:".\' I ..... Baa I'-r Nu. xy. North B)T?r
i -
Till ' ' 'OMPANY
I a?- | a ' '1 " a?" ??? su ??- sa ti,
. ?? and
? . ate tra?I
-
I in per?on, ? -
?Aal
_p. v cvitn'V'
1??1 li It MAIL - I VM>HH'I oMI'YN. . "
TURI IRNIA.
CAB ? .?.Air- M Ml.
lear* !' ? '..'.' ..' " . O'-'? non.? oe.
?? ? 'e? f.lt
-
? . , -
,, - . ,? . a ' r .? \ N ? i . V ,
r i.i a
MAI
la?-AR!/ON1 r-r-n?
? is MIK
....'. i ir. ?I 1 I I I ',\
I t ?. --. ' ?
|-S. la and tl.h for C1 MB VI.
AMI Hil AN KkUTS In.,?- of the lit ;. ui-h at MAN/IN
'
ra. i-he-k'l tbrn'if: ''ne liar. ?r??l Pu'iiuli ? .uwed ?acr.
ti
A- ?t ?? /?on on boar 1 Ve !i, ?,,?. ind ?Iten.l.nc* f ??
? r la.-.r? I l-:? or lal ...
I , a: . ?t.. N*rlll ItlT?t
Se? lull.
- K 11 H.MAN s,"
|,*< ii: NEVi OB -I- -NS ?1REI r.?The ?^ -
li | a , ... ? , - ia,- ;
Al.AKAMA.
, LIMl Bl Ft'.rR. V..:.r ouTir'll-lilY M.? tn ?- I r iti.tkim
??
ai Al?
?
I'aae.a. I . a s I .
VI ?ir.o, of t.- it. 11. l?Kl .?..MUND. Nu. 81 V\ ? i
I."??!: NEW-OULEANS DIREl 1?Ik? new and
? Wil
. N rl - ." URDAY, May
i . tr--.-? ? --?e,t Kcnwnaalliaa i
, .
/oi.' NKW-OR1 LAN- I'll.'! i l-l: e '
. i-.aii.rr llA"pi l8 s Will ????
,i ?vii III) V?. M?t I. al ? r ?? tal I r>: ' ? (to
? . i t . -
?
fbNLY AMERll _N U?E TO ENGLAND and
" " ... Vi, , -1.? New . Mt '???alBT'a
? p
: liri e. ck. I?|
a
A it i ... .Manar V Uad.dss.. - ? lass.
t IN....? -Attri-L?. ?aloida
Alil'il?.llBSIST A l.?D?rs?si....siatiir.taT. Julj 7. li*?*
H I.TON....S ?isrsi? . -?? r ?? i . ?
Altkio.llasa? A ,,ip- . . .--epl I, ISut
A n ! e ?,
PBIC1 ? Ok P V-- vc) ,4 . 4L.
.? ? ita .i .I*
. ...*''l a
tn ??I
. * for saeete el ?.. abtea anteu
tia. ol .. . IV. r ? ii ,. .?? ! a ?? ? i? - ' ? ? r
J J. ( '.VI- . 'li I. 4|*nt.
Su T llr ?,:w.,T. N.w York
J1V- V. WOTTON *??: N ?
I
I.' ?K - ?. . v\\ vii tiEOUOl v.
1 i S I i: , - I . I p. H
I'., -, N rth Hi?" fe, ' i-f I ?alar .1 .
I M-lRK 8IDI ?\ iii ..I. LINK
Ti " f-'t ?"?' ' ?' ? ? ' n.
r- VI ? M.' Aliolt ?I - Mi?.?(?.Y ?
M--OI I!! LuTeiauJ. Mila.MAY II
CABIN PA8-AOK.m ?NTs' HU-l-All?"
Teroafh li kit? i?. ,e,l
-ur t-tial.t v.- p?...; ? .' ????n-? lal'ruil <r?ly te
0-RB18-N k Ai. . -- k| ?
Ne : li , ..'??
_Nii? i Y or?
la i?, in ? ? ?; i.??,'!.. -.' trill -.-. ?:.'(!' i. Tint
?. ? I ti i . ? vY i?it. Um 5th 01
Mat. I'Mieiiaei? ?re rr.j-ieati-J to b?1 ou I" ard st *? ni
john u i?u.f Aient.
STEAM TO LTVEBPOOL, CALLINO Al'
UtJEENSTOWH.- i ? ?nu.-: _.?,?. m. lu? hii?I'.hI j. e?rry
li . ti.? I ei',.! -tua? M.ila.
Mik OF LONliUN.?VTfRPtY MsT '
I TVA. MAU llDAY. MAV I:
?TTYorpAK-.SAU HUA. M VI'
) Ti or NK.W YoilK.-?411 lill 4 Y, fc i Y J?
CITY Or BO-TON.-A IT IlI'AY. J! N? i
? id ?ara a.;re?dn? BATVBPA1 aa? VV M?.N?_U? V. al boob.
fiooi Pi-r N, ?I. S rth "Urn * __ _
kati:?? or rAS-AOK, P'.YAnrr, in ctrkkni y,
Ry th? n.ai Heater lal?Bf e.rit ?-.? irdari
riff? r t'Ai ?n. ?i" -i.,i;tnr.?i?
T I.eeiloii. ??Ine. 40
i i-..".. lit I 1 ra ? . >i
V ? ?. .? ??'.. .r. ? : MB r?r.l? rai.J
It.-. . |?r? tteo li.iward.il lu lla.i. ilai_uar,. Or?-.?-, fcc . al
? nilirsl? I.IP..
fii.ela.ep??.?.?'.?"?> I.t'?T"' 01 C '??B?*'VWri, ? |A
, . a r?_ h? lentil l,ei? D? |,-r. ni t. '-!?n!.
I or farth.r tnf rmaiion.spp t ?t ? ? ?
UKIN () DAI.P A|?ni No. 11 l1ro?Tw.i N?w Yor'i.
ri'lii: 1??1I.-U AM? NORTH A-ll-KUAN
1 BOYA- M ML BTKAM-II
liLTW_?N Nl'.U Vu. K AM' i.i'. HKI'utT., CALI.:SO AT
i .'UK IIAIIKO?
AND BZTVV1 ? "S|1 bl'KRroOf, CALLINO AT
li.kl.lk IV ANi) (TlitT H.vlltJoll.
ThnstA. i. ai?. N?w i,ii. . ss?rn?.''?T M?t j
Aklli( A.earea lloarrssn.v\ edi,e?.l?T. M.t i
M i ?TI A.ear?. New Virk.^ ?Jne.di., May I? j
I MINA.?ave. Hu.tun.VV ?,lue?it?y, May II
.ii-aTe? New I oil|.Watmemaa M.y >i I
i | ,i a..i?.Te. hu.t, n. ?V adiie.Jsy. Juu. I
ra,,a Mw-,uak ru LtTasrouu
Clief -.?:?. Pa.?.?. .n.\n\*
.-? i.Ji ?um Pan?!?. *) sk
raua ii.nui to ttssrooL.
( h!?f C?Mll PaM.l-?.1111 ?
Se.'jn ! ? abin I'ntir? . ?j at.
p*T?h!e in (ihl. ur a? -.,,, va ?ni in L ui?si ?Halo, c.rrau T.
It, : u ? nu' aaand MrtU iai,i tut.
An ?Spa??aasai ?aetetwi ?a board
1 p taara?at? , I tue.? .?.i?. ?i? ?ut b* laeaaatabta for ?peet, ort? ti
a . b1?a li... ut la?aa ?.?sini Iba ??a* ?xp.-wstod ??? .i<u*j
Iel kiel, I 01 r.ll.f. ?: j ?to
h ct-viRfi No IBiataaetatsa.
r|"i!I NORTH AMERICA-. LLOYD*? Baw lina
1 of Hr.tr ?? f.??ri?r? metermm lf?_W-T0M id
Bltrill -at? Sett Vork from Pier No. 4? N. I-, car?
.... linitsnw-.
- i'i'i VV (, h ,rh?r -:uT "T?' '. :n?, - '.'.,T'
Al :, vMTi . i . II re. ? ' ."?Y
BALTIC.? .1 I...? rr.r?.der. ?1 ,*?T tun? I - ?> h p lt'k. I ?.
YV'K-Tt-KN MKIKdPoI.I-i.X.???) um?, l.o??' li. p.. 1? a Jone.
? ut P?m?i?. r?Ta'.l- m |0ul or li. *^a'.T?.euti It* Cama,
? ' .'d l ,i ...S",: 4|. Mee|?f*. ?Jl 50. _-, _
Return -j k,u - e.'i Xu Cibla, BI?- ?? e-?**?l?
rui rrr!;!-.! i" 1 r?i.??e ?pply ti ?aB-aaaak
lil ..hit HI."- U*??ts1 Aawata S" < ? P'"T?'?*? .
'|"HK N??Klll (il'.li'MAN LLOYD"? BTEAMSHIP
A IlKltMA.NN li Wena? ?"..ter. c.rrti.,? to* Ll.lt.a ?1*1*1
wau. win ia- ire-) U. Hre,.i?o p,?r. tool ot llutd u-, UuOoi?a. ?*
IA-VBJDAT, M.y 5.
roa
B-BME-, VIA .?sOl.'THAMnO'l,
TONf'ON HAVRK.'st'lf ?.MMrtON AND BREMEN.
BUM i! n-riBf rstM. payaba in fold or ????V.l'ataa. ia ??rraBoy:
rrtaeflr-e.blu, ?I?*: _kM*to r.blj ???> *"'?*?. ?*"?
To b* l.?l ow?d by Bato-BBB-f N-VV-kOBIk, tt _!B?t, Baattef.
,tfl^-**"--'?fciiiUfc jim l
f Ta? ii.*.iaah'p 1.1?. a vi rrp. r?r Rrtir-rr tt-t hat***- ?m to
? ?'.'O' I'tei ,N , lo ?S ,-'h Rir-r. li?? if M .rtmi-r .aya .SaTIIUIIaZ
.. li i lark, t'eeaeat..-.!-!er? re..,...ted I" ha on boer-l al I
In?'!
( kNI.Y DIRECT ? ?NE t., TOANTE
'sar- MAI
'- ? 1 IV ? s . ?t ,.,.-? , (ji_
1
I for Um (??*?.
'- M.f I '
>' --..,, V ? ,?
? ?-S
l"" '' ' -? ? .?...AY law? k1
,IMT "*?'* ' , *.-,,,,,, , ??IB e?
nue til
?.rd ti?. ?Ml
it, a - J
a . ar... r? irimmil i n a, _ ea
- - - ' :rft
t r m or I?- ?r? ?
' li .1 Ki ti-ll AseM ?. , .r ?',?,,_?
S WA N:\.\Ii, gEORGlX"
MlllUAl I. LIM-.
. *'t? ir i? ?ri . ,i ?
IO
It B. I ? *: v ?Val .. i-Hlttumt
M?? " i? i p. m
? ' '-. I ?>?<? l-a?IO| ???.'?. t ?'.- m ..?!|??i eirni-t?
. -?
_ ? ? ? BBBBVet
????????????????????-?MMMMMMMMMMMMBBBBBBBBBBBMBBBBMBMBBBBBBj
Btciimbo.its ana HatiToaoe
? ?i?
k1'l II'?li I ?I. II .BAN". ' i .l'i'ii?
r M ',-?'..?
Mel I I" ' Ottt
? ?. '..lut,
? I'
i i I KKNOON l.??U ? I M V? BlfRliU iii.?
? % rl.sliKI! ? Mar ML IBs
NflOM
t p ii laaU
?. ?tu
? ' I '? I ! I !!?,??
I, ' ?i?' r "-?'i-i- tod i ' . i dim
I. R JOHN BOM! It
??-.!? ? r? !'?? ' '* :? u R ?*'i*-mar. l?-t*?a
? rn afTlu ? ?
I/"O?, ?OR tri M.K . , ?iM.I.UV
l( MI.H HU ' I .'-?M. I.?.ree
Pier N t ' ? ? ? - ? , j. t
-
LX)R M.W-I? iVI.N, ll.llCiriJi'.' MNil
J. III i???,,, n .?ir- i 'ees-i ..li ?_|
II p. m.. ? Mi? i luir t? i li o lad.
FOR .V,;\VI',"I.'.I! W!, i POINT, i'oi'flli:
I KI KI*-li BOND "Aante
i? ? i r,,.?. Nea II . . . Ultu
_ i i ami.i: m ii: y r< ?wiil.I.
le?T?i lit..hrn-??-?' ?t. rv n'en ...in ?' I .
NEW YORK AM' PI II il l MM? ?Y ? rS
s i iiAMii: WM HARRIH1 ?N
. >. ?a
N ? York,
na i'?r_
A:
II > ':.!!:? ?.'?1.1? mini:? . mun: Wa-Hia
I 1 .?,.:?*?' ..li-. ?? ?.?'.d-rilE aiiir.
M.-'Hl v-o MONTANA TRAN.SPOBTA1 -ai?*
?tu . i ii-irkfooa
I lim-.m4
lit.??*!.' ItaflBfr '?kern
? i ? i. .? ou ii.l si1
i ? ? I . ? li .? ?- ? . . md ?r
Mil w.ii it?r tiiMT txaiaa,
?... ii ?Ip-Ct t?
? :np iii hi Jiyi. ?...ip ;... i. to ii.? na . . u ? ? J J.
I Hi , ?t l'aul, Minn "lr ii pirt.
,' t v> il.? ' : Mim
Karaaam??-Aie? Ram??? '? ? S?, it? l?
t?AFETY. 8PE?D, AND L'OMl'UUl.
roa i??roN
lloHoT.STr.R. rtLM.R KIT? 11)1 it??. NA?itl/_ LvJW___,
CONCORD TliK WIIITK M )"NTl.., i ANri
INTERMED?ATE PoiNTS
Ti ?n?w ??d i'aar-1 it??m?n oi th.Nirwi-,, ' ?,.
(in (?r BOUTON Mid ( Hi Or Ni. ?V rOBB
ear? Nsw t sr. d.?.i r (to- lat? ?ireu ?di. at . an???? o m rtaar.
Pier No. ?? Nortli Rtrer. to.*, of '.arna
rUB NKH LONDON
tiara? *o"n??tlnt will, th? -"aan.nnat | BBBBM Triin'moi ?ha ah.ee
p? uti ni I., m n t.-, 1 'A ?-??-.?; ? <?-' m ,,il ?? *r-?-ler. Wec?_?
le- ?j d iiuh ja, and New London and Nortnarn Raiiroedi
Imoji.t taaeo ?i tne tuweat ra'-i Kr Informan m ni air? -a*
_ K ? MARTIN t<?m ? u??Pm?
CENTRAL RAILROAD ol NEW-JER8ET?
|__MBBW , : r- ..-'i l??o.,t t New ? ,-urtr*
rua ..? i.wtnue
? I vv ?. . , r ato ti.? i ? 10 I i 'j H?ii
i 'oruillit i dire, t .in? | ..ri ?M
Mi- ?ittiout c.iinoeoi cara,
..m.? MiDDLi Rorrr to r:;r ?vbit
Tw? E?i : y 'ia *h? I ,?. wl.?a
, n..- ?t? MM
*|.-i -. t. i -, 1; , uri >?r .1*1?.. . ' ?',-:: l;. i-Cta
n?ti ta Lou?, tv t w_h Bal ?Ma ?Sana.
il I.NTFR AKlll-"' HI vr
i" *??- ?n-Nor Ii 1 in?L??T? N?w ? ilk ?? follows
a . u, rar Bastsa, Maaak no t ?V_lt__yaei ti. !*?*?.?*
Mi moy i
Mail ibais?At ?in for Ken nf-i I ii* n I? ai?r Oao.
SdTii.ton I? keibarr? ?>r?it Bead I''t?' i Kin. ,-..-ji -? ?
\v,, ?m K'pf-?? ?. ? i .?-i A .'.? Karriatoaa
? ni t.,? V. at. wirb but one .I.?*!? ol e*n I .: mnto
, .j | ..--.. au ?' H?r?
ruti'irt ? ,-? Nnrrhen. t pntit. ?nd Phllidolp: .? and Kua Kuada. tat
m.
i. m 'la*!.?: .r tattam, A ??nowa Ka 1 CI a R*?i*J?_,
Pr.'t?? ... llirni ? r; he
t p u..?-or _?*'?,u s. lautou. (I:?at rl?ui aratl tk*B?j lal
'
i n m ?l'or ?.?merrilie and l'iemiaitan
t i'> p. u ? y ria m r? e
? p Bl.?i * ? ?
I ??.m.-llESl SNIKXPRKSS TH.? N ? 1 m ?n. Atlea
lewn h?r ?in.- liarrii n, Pltteb-jri iii ?"? ?i
-?-ey ruy to Pitti" rt? ?T?rr ?r?nt__
1 ?en I ? ti ? U ?ii ran h? lined I - I to ' ?ntra?
tillmil ?f N'i? lim i finit o: -iBarty-a N. R., at B i timmI
?i .'?,. .'"1 ?id S'-ti Bm.rtwiY .? t ?,'??? rr- ip.!h-?eie
jos'tlto. M'r mi- ?? :s??in'?nd-?t
ERLE B-ilLWAY.?Trains ?eare D ?;???. M 3
i uiii.h?i?-it. ti?. Pavonu r'.rrT
" ? n. . ??.t ? ,?.-?.1 tor t m?., tiiio? Rtv?-?at?r Pnltal. *1?W
mu?? ead lito (un. -i .: I t*.:. *f I.-?? ?. tri an.? Oraaal
Ti mi Kulwiy?. ?i?1 at ?al*.i?n.-e ?l'n At.auto lud 'Jt.it V'?atara
Badway
?:3Ua m Itdk and VV.? Tnlr daily, to i..i?r?l?.
? -- .v. lor rtiiii?n# o*...i ian?a ead Dash r_ earn
n?*t ut ?l .._a -.. I*? 1 t i' ii i l.r.-ar V ?a;-ru Kallwtj?.
4 t? in . Il ?T Irai?, f r P r' J?-?i, .ni Net? h-.r.
"l o Ni.'' 1-\?r???, I.; i .ein i*i| ta. Roci.eeter lift o %mttr
o.t'i ? ?to V ?Ba.
?.- FTttr???. d?i!r fo- Ccendtifa Ro* )???.?? Rea
a ? Malan ?Bat unan k sad Meal ? ona* i. ?. I. ,tl..o ? n !__?
? -- i -, - i .1 Tr nk K? .vajyt, mi . .?. .... -, at.' v liol*.i
i it W *??*rn Pulwar.
II a. ?L Euii_;_it i'rain d?i y for KnSt.n. .*>a.*in?? _ Ilia, ra ead
li ?t ?II OH !t: ?DLI - ? N.w York.
Il a R Bin '.?n i l'n, At?'i-, N?w-l.nk _
UUDSOIS R?VEB ii :'. II ll.l.l.M KAILROAD.
? Hi. it liri?! Um dar .lan. 1. lo", trau? tor A .i-n? ?rnlSTrvr.
? . ma vi titrri. ti. ni ??. *i?? Kew Yd?I
? ?:- ??!' - ti.? - H read 1 ? - .- ni T-itfe
- dot wah meat ;..r Beith ?i o w-?i
. .? ? v . ? u ead
l??.?..
1 . na HaHMai Balli ,.i Tmimi i toll a astfeatlh it* ???_
i tv -.?
rta i.iniiuii rlir? iii, rmd -onnecttni ?l Troy wtth
? -
4 ' p- ni. Til ?ia: ?... K ? . , ? ? ?I ???ara
II : j and li [nada ;. pill?I
I- I i?d.
-.m Riter K?! ' I: ila? *:? ft m N?i* Y irk t?
itufsjoand : i.- lu?, te Ma ??.! tm
^?lai0|? ? - adey!
I" p m Tia H'ldaon Ki??r Baa??aA ??"' l e-epint tatt tlanlaeA
- >an?ctinf al Albany and Troy with n.oromt traiui MM North lad
tteif. it li II I ANuKIllill.l. li.-? Pi eida_t
10N0 l-l. tND K IILROAD.?Train? l'iv^Ji
* . N?w r?rk.?Ml
? ? , . VI?., a*, oppilll ?I alt Sttti >3?
I. .?i i a r - ?
. .-?., ii. I - . li ? ,. ..- ?a . l.yi
I "' . - ? ?
? e
'lriiii?ni lu . i ?M ii mil >); a,
*hli>ti')| IT? I
Siiuday Kit ir.i-iu lr- r. T n' i"i W t m.
K V? . nilaat.
MORRIS . : l.>?! '. RAILROAD COMPANY?
. .r? On ?n lal'tr r Na /' Mo-nri? mai. trata?
' I ll^. Hi Hi?
vu rrjipree. lot all ilaileaiarm ti .'1 -oom i'.ldOp. m Monta.
tuwu Kapi ?Mat ? p ni.
S SrilOrif, Anillan' Sur^ruitenA-at
VI 'V-YOKKaad NI'W-IIAVKV KAI1,U<3AD
1*V I?" |\T P.I ARRAN.iEMI NT. I v.l.
I ?J.II Mi. Ni ..Ni, No, lill.KK ." lan
fin? 4- ?" I In N*w T ri. rotnir T*?ii!t t*?n.? A ma?
? ... .
ir. a na l ? iib a bw Yoita.
1er New Ii?? i ?. ir? ? tia.
li , . tV 4 ?lind HOOK? jp, ni.
?j Itiltmin III ?.??), iKi.l ILS? a ?n. U ?3 lK?..l I.?*,
11 i . . ?. - i ;>. in
IV mi tinI .?Tattord -Li li .mi n M ? M p a,
lu rsklill. B?Blli|ii ?udltv.tp.it :.". lUBs m Ml 4 IS a*
"VorNorwalk I.'?'? n? (Ki..) 9 30. 11 ? a m . _,i? (__,? 1?.
(?- I . . 4,1 4.J?I ?..S) ?.? iKa-.l'J IB.
lor l?ari?n 1 ?', 9 I li ?. i ??. 1.41 I? ' n m
, I ' I'? -,
y s., ?? - , tu,,, a,- (Ki.it jo. 11.30?. ui. LA la, (B_,| lea,
1 ' * ' ? ! IE?... s ?- , _ ? ? , _
1 . pe I t e.:.-r ?ml ir?rrn*di?i? ?aluni t w *w ?? M ? ?.,
J.?J t..??, &.JU, ti.Jt?. I.'i? p. ni.
? i.NNKITINO TRl'NS
For Rotton ??? lan (?_ ??'Kt IU |B
K ii lioi'oi . ti? latta Line IJ.1.1 (Kx.l S.'?'p. m
I i lin-..u.-d*ad Sp.netted, ?duA? ?. ia . iK_.| 1.'li. JW ,f_,l
I '? p. ni
?? ,ri . nuectio t P.v?r It?. roeJ. 81?) a. m. (?.!.., U.lip at. Ula
real JO) p ni to N or hjuiot )n.
lor Haitfurd. PreTuieuoa ?ud Kiihkii. lUi.-oed IM, n't,) a atti
?orP??w H?ve?. N*w London ?nd Slontepo? Raiirted M IIS a
m U ii LSI s..?p m.
!? r Canal Ball road IJ.lSo m ?o N irtl.atnpt ia
?or Hu,j iel nu? Ka' read. ?am.
?or NaoiBiiut Hu r >?d. ?Ou? m . 3.BO p at
?.ir Da, ojry ad Norwi.k K? haat ttt i,?i?,l?|a
t uuiujotuuu. 3.?nlU41?,, aaaaaad to I aga* ?*tkt^>rr ^^
NI iv-JERSEY RAILROAD.?Trains leave toot of
CoDitUndtit. for Pbimivblpbia. it 1 aad 10a.?. ti at. t. |
lud I.' p m , for Burtanaa tad ?I ??Biter?* at v aal li a a ,|1
p m and !1 niidnif t
KakiiaN AND DELAWARE BAY RAILROAD.
-(han.* of Pier-Or. ii.,! liter Mit II IHn?; ( ? t n*.oi*r ?ad
,,**tlrt with thli niirnid will ie?r? Pwt N*. ? North
.' ii*r Initeid of Pin No ii a* at prraeat.
Ill RITAN and DELAWARE BAT RAILROAD
Ii ( olll'ANT -NOT!? y -On ?ni ift?T MONDAY, lb? IMS.
dt . Trim? on thiiRttad will roi. tifollow?i ' _?__ ..
LKA'K NKW'YOIK P1KK ria ,TJ rtORTH RIIFR, t|
e.n. IXPRKsS LIMR tar CAMDIN, UlRKi'l. itkini |s*o_er?)?t
t* lied liink. I. h t Hriu.n. KeriutBtdale Brtckikurtd Maa.h.atae,
ToniaRtTet, ?A eotlmanaM. Hirn?.?? Sb?mon| lu, kelton Atauev
I ?. a., n. aud a. atauooa ob lu. (aniden tul AJanlie BeiutsMV
I" tiru i?!. t.. Cauiden u, S houn ' Fare Bl- .a a
4pm for I'ortMotuiiooth, HltUndi ,11 rlletewr. tUdaaMB.
?nrew.>,,iry. titoatown. Oreen PotV Branch Pott, '???"?JJ?^
!4|:.,kRiT?r rarmlaidal?. B^oaaknai. BiltkibiirB, Mane?????*?? tap
1 m ? Kiw, and ? aniden Fare aA _______l__ai
KKKIUHT ?AIN at ? p. at let all poiaM ?a toa U?*e ?*B ?aw
VETUHNl.NO TRAIN.! ..... C+otAoa. ,,.,._
Kipiaaaai i/it a. . ?irt?tu? la N?w York ?I * ?? * ~
I reish-, ?l S a ?.miiBibrii? ,'0'___l?."aiaw larl at titi
ti ?? Ila-??S ??at???) .?t. artT?????t',**,w* ? wm
?ttar

xml | txt