OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, May 04, 1866, Image 8

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-05-04/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

BRAZIL?
/aRRIVAL OF TWO P-AUiiiS W-KLAUS
fsipttire o? the -*j____? iMh(K.>ri?;r iK-rotlifa.
t\mm mm the seat or war.
Hi? 1 s.'Ism'.' i' Ii ".d' t A,"'! ? I !??'_
li i? >?' ? te! ibattl ?. .-? ? ? f the Ita:.?. . i Braril V,
"la) Hil.,i .,-. M ti , I . . , .1 '. . . ' . .' It ..:
ltr!.ii ?Uli - ? i ,. a ?. f gnbl ia ita ratita wHI be
- ular. ?i. ??? i i ? i. ,i,i B-penara of tbt w.ir.
'I '*? I'? ? ,ei r , , ,-,, ii tr? ii, Bael
i? rai', i . _ rar .tared tb? Bfantab scbaoaet Doentb.-?,
?. M,)'.',) , . -,i? |l?i..: with ,,?,; N-,t. , ff 1{,(,(1
? '?'i,' 1 ,.'??.;.. t.. s|, ., i. I1,. . ..,
I lae i I into Kio at a Pi b
?i .,? rit-. | i.
r ex** i? ii
B. I ? ?,. --,, ?'.i.|.,.'.:.i? bat yet be. ; i:' >??<
'??{> .
I'" -., ? . i ? ? i ti ' I'
fc? .I .:-.;.. I" ? .
it i II a
Y >
?? /i.i . ? ?.lo Ni V. :IX.
m I . . i i
Itivrr rtalr.
Bl u
it.'. I ..,.? : ? .
i. i. a.. ? . i ? : .!"
ata k i i. , ' i l . ? I '
tt-aaa _
ti vixi -I.A.
-tar Naaai?!?-?, hiliaa *??r ?.??tully Btoiaaf
_r.iir,_i?itti:to and laraiai MaunuAjaaaateae
a. ? t.it iron-? csariliou at Uoalililira Bala*
? ? 11?.as ?m?.
?I, . i 8t.T1.oi whit li
Blltv?.
i ', al Hueva
Blatt
Imi I-. . el ). ,1 ia" n
, . . ? ... I i Pi,.!' " '.'.' a- '!
I , , i liar, T
! 11 ? ? ?
i ?, for Vei Ike Vailed ?
i"i te? of I i. amata :? t.? a. lae
ti., s: ,. <; r.iii'i i wit '. . ? Ita
Bat beiweci ' ? :
a. m?'.a la i a. s l'ai!.::,.!, tai?"ariel inn predi?
??nan ( , ? ? : t' ix.it> !'."'.
..ii i
i . ?.ai! t.ecr, irai ni' ?iib tbeexcepuoa ot
It . ? tri,,,?.
? Ti ' t, ? ri is i? an rat ? ni'' r bet? ?
II ... li . '
u.t.
li.. , ? . :.. . I -
?i . ?? Wei
lui ? i : s ? \ ,:?
si ni ' ' E whick
i? ft 'stii i(,tic- ,,'(.? r
ant W(
t ,,t ti. It l'i, ? ? ?
i ? . i ia money and
TB.-I ill ?auls to take lb? ?fleaaiva wblcb be woaM bare to
? .i- lu the de
, ., , , \ : .,- i . i ii?' tem
i. ,\ ? . ? r
1? ? Mi, -: . 1 .,'. 01 ' I s,'| ?; ! ira . ?
.1 .
ki.
...
t? i", ? Pre?
.li, ? ;. . Ita N ,i ? -- in cann?; t ?
i. .
1. fen a,' : - i ? . ?? ?a: nail?.I the happi
. . . ? ' btttal ?lau t, s '111' I "Je?
ll,, ht., e of Ci.ro
i , . - - ,,f f ii
aaiaii ? . i ? Ibal el Cor? t.- form
?tnti . I I ? o -i? ? ? '?? I ? pislal vc a..
,.| /.,; iada thi
?till / i I . _____________________
IBU: PJ-BBtBCfl finnitiii't i :?.
Ik. Anornit-I.in.ral". Opinion of (lie lui?
A'l lorim r llniltoiiil I'aa.r? 4 ?ill? ii i ii and
Anaalletl.
Sa who a? ??' litii law BK Bibe
CityC '? '- ' ?!'?? ff tbe CBj" Ctartt,aaatbert tit?i
pata \iailroad BBB?BN (iose.:
? ti ti ? ? '"fMt s-tjcinl the taartot] ? I.?? v. -,
"ii (if tits mti. w ere ?ii i n- I vi-tcrdav
? i,-. ? al ti.?t tl.cy iic.iil ia, lancer eijct tin It
lifi t? i f ,',.,..'. ? T ii. Preside?! nt the Harlem KailriMul
miva tin' iiillnwmg tt!e?_r?m tnuu Albany We?', n?-sil.il
mun,,', ?l.ii-1 leeinetl to reijuii-e i_'ieratii<j action. The
Att.. i: (?a???ral totola tt,?t t??- aaaa ?ty Batt??tato in the
4?w B?Ita mi :r: t?1 lie the carnage of any paataaBStl fern
Dja.i iii s i...tatettfmeM well as' ?'ter the ''???he? c1
the 11 t
i ? .iii,u mg to a tapp et ibeeaMaM
? I- s ?ri li : rufli' ' ,,'i | ar.i in this Stuf? is ! ( i? hr ??roi .! ltd!
f.. ii ? ? I ?? ? I .- ? "i ? : . ? n ?;???' liii mad ?it roads. (,r
? a,,i:i a prrttoa*oi properly Bra?of eaarett ever their r??oil cr
??nils eseept taek persoos at na] be in i ?in-?l apea tbeh reed
aetaala ?_mexotptlaasoeaiperaaaaaa aay ka aapatyad bj
Vin.ii K'ninoid ( .iit'i'imy up c'? i ??, tabatuia ( fficers or ativr
i , ?? .. .?: e ? . . -ii k nutt dil,,!.li ii ?nlilliT?.
* 11 e |?fi slti for it violation of this ?et shall Is- 8.T" for each
a-flensf tu he ?neil f? r ami recevered in tin- Bat?tj waaia Iba
??ff. nse st.sl! la- roiii.tn'ti ! le the Iliitrict- Attorney tlu-root
at tbt lim???' at lae at?jale to thl? ??tate and when etotoeted,
?mi? i. paid tie tat i r- ?. s i : ibta Rata
' li,ir at! ?hall take erteil jin tri? Jiately.
Ti? officers of Ihe Hoad upon the reta i[t Bl ?de ahote. itn
Bfetet-tel? isa??.'.. o; iindnctors on the rond, with
crtiers lo take a,??'! imsse? arja eollec? far"? and faihrg to do
ao, Ptt? uoiuii i..- held an OTDtabl? fur the j nulty. W? att
? ooirst mai ned to say we think tb< law ?Ithoofrh nirni in its ei
?elton? ? nirl t? uti? on? hl 1 al.o-id !?? 'ii ne ted ty ?.try ??tl.fr
?late ______________________
NI VV-J li K11'. ?. M;?a.
Alt Ilmtcitib vi f Ciiil?) ASABBBBBB IB tup
BBeaaBB ? raaaassaaj atoeiaaea a tola?I ?utie |i_i ai?,,ut n
yeaeaat ee*e waa Baal warn't-ncy in the street? 1,1 officer
l<?iusei i.T! tia--1er?? y QtJ I'oiio. ??Ik? ?.nsiicit 1h i tu t'.<
. -?st?ts.in Baaae. Baba q wi li] aaa to Ha i?i!ici-inen iih-rititi' d
.ii?-1 tn'.ii ei- ' ?'?.',a.'in BaUraad-are. Upe? to*i?e?llf?tioa
?t ?vu? aaailslaiii laal ?he i. an lliegitiuiai.' 11 :. abo??
?lei/ed father i? eii.i'k.ii'l m a ?ti.:? la tfOBtBtasai f ?t. that
' atinr aeataeaad t?> put tat th? ehUd ? sapporl f??r the p.st m
tLi'otbi. las is i'ina-, *i a?? ihe ci ,id waa nriBg leah bar la tba
atataaadbafl kw vsith the rejiuted fathar who irjiBicdialilT
?si tba little ?e edrlft la lae Mr eat, Tbe eblM waaaaat to
tli Ai:, s )!".-? '"i Ibl '.irescnt.
Sfh-oi s B____kVM ii As iii.\'i??TWO F_B ?M
B?aaaa v Far?u.i iii eaa.?Zba MMtaa?a Bali ibal
Jrft Jer.rv (Tt> ?hortly after 10 i.'clopk yrsterduy for?nii>on
win n j ?ssliijr the < ri,ss?njjr at ?Vest KnJ, Hodson < :t? al ?
? horae aud ?air?n !?e!(?nc ? ?j t"'.V,,r,l ? BfeOoWBI frist?,
la alertey City, kulin?? ti ejuirse di-uioh Ihiik tie w-a^oai ?nd
prebaMy fatally Injaiiaa tbt i?eoapaBa? B*a Baarfflad a
? lilli? Imi linn:. '1 ll-.t.ni mi,nu T-BBg ?ienry vi lil tlB1?? I i
t ,-r tin- ? ta s ? and wael pleked i ?. i aaa tandtkatkis
|k?B waa ttsactared. kia (sea aad - ?
?????I In? urn. hr?<k? - :-. .?.it... aa8t.ely i liol II- .?? r
v. us j-etiii ved tn 1.1? . Bl Cu\j, a ni bet little kop?i
.#? t*rta:ii''I af kia recovery, it ii alieceu t!,,i the ftu^?,*..
?Safaat Ita? horse walla there ?s? n.rtu-t? I tlaeio croea tk.
? s?k. nr.d Wiuld ??it uliaw Henri to pioc-atl i.i.til li ?-.._ loi
i t<- a eeeeaa tr?rii tun 'rata Perueat a? the hone were
! ?liafgraj fur nrarlysialfa unie.
Af?aS\ii.T BBB B-rTTBBI wini a ( i.cii.?i??t(?
aiiyer. keeper of a pihlic bBBH In Km l.ai* ? jii?? ?? tuttUJ
a its, ??j, arrcitei. ??.tei.lai by.?_icer I;?,.?t.. I of Ita m
I'diie , Lars'i ' * ?'? aBBltliaf _. BseaaN ft d butter, ?an
alaba Carey ?/Ka Wf-ird-ar? K Y und a?. a?ly??idaK
h m In ?hire ,.'iiit-? UU l-l licsil Wj T a ?lab ?Suli.-i , en".
? : uroi-?aiarre.trd on (_ni|i!aitit of Vr Mara 'or llaontor.
a- i,U'a-t at hu house. I^itb parti?? wore't?.... n-,1 io sp '
?a-tidii^ to?ji|s?vt f?r hrtal
H|P Lo? on ?iivis BOB tuf L)v?. lBUt-B Rail
>a ii I- ?'?.ia' --..-. I ,ie j.,t
Bj.?niii.isU.i at th* Lanaaai ru. Leeevettri _',,rk? ut
tw?afiiieUd-i. tur th?.1 '.'ai U i: ,? Ka:roi. i X_BB I
?' ?? ? . . : ii jnd oru'iieiilol a_l ur,- ?.'
H??ai. j i-> ,r.. eaaBBBBtoaa u t?,e oat flraal ato (.en.
"are?, i M,?a road tan rall 'i ?? aaftaaaata
I 1.'? ? ? Bl ?1 ' ? ?r li ? ' . ? ? l i
?l.anat. OrcatVi .v ; Taaderpa
al Jaii.es M VY.st. r!..rv '1 !,?? in, ,!?, rln. la? MtortBB to
a wtaala aaaker af aaa li?e?.''_?,tiv?ii baili un.-: ii., li <?
? o' it - ral ' ' u ?? ? fi* ti? m. I oil er o?. ?<?? i* la
a tiy 1 :.e i ew . prl-ea vi ill l?e | ?*i.^ii ua ti? . ?>t'l im?i.e,|i
? i,It. Tirol rayriuMarealao baa?baili iw
c J-o-ii Is'asd Bailrosd it..- baalaeaa ?if wbtol aaaBtowa
aaa toas tbaa BMXtOOO -aider lae aid t-ui??remciiL ??, aaarlj
't.'sXi per annuni under the ??r.sstji t 4.rei turn 'JTie?? ni
? rb ??it.H.e? hu?- baea bailt nada t .e upe. vieta, to tba
? naMrlateadest ot* t_i ?,rl?. Air. ?k-Q-tea aed ara
.i?i ii. wuk ever] approved levies of nurdrrn fti I
' ?.! lo iniute ?aft ts uudi riia .
EaiU Of v W?U in Hautf.?kh~.\ ti:it,,u EaOAl I
, .?|< i/?'-v?nil un ti* Baaiai at*tba '.I lato tM
.(b ??'.lof the cits h.nderi. Haitfur.r ( aaa tall i.i.l lbs
.ln.irisnowaoi_.iof m.n?. Tba wall bal bees tader
?tfort!. srtctioa or ta txteaatoa *u.l gare niniirn '
l?ev?lti)ceof ? ricdeat itorrn. The luierueiit ?ni Brat
,1 ?f .be liulldiDf/ w?r? otciiined hr ita. V,? york j>?,,,.
paay the second story hy Mi t.r? o 1) ('..*_ c? pui',
a? and the third ead fourth ?lorlei and attic by Me_.r?
I.oikwot'd ?t Ca as a lilnderr '1 li* aiarr.ipair
i ?tut.,! ia. h si than |'.n??i. fro, the uimn.?
. of tia? tifldiiif. som? BJ or BMtB Rill? were
? .ipjrt.l. tot ?ii? to wlu.rji. bad fie cataatrophe ucctirred la
..v tiinr coBid i>ri.i,ai,.t have eaeaped wita lib. Tpi.ii the
f!(Msrs aie-saalls a ici? larjre nuinlper of emploi?? m
. si oi 100 hein* .-i-Kularly at work lu lbs entire balldi-f
'* io.? of '?fe ?ooli? han ijren fnirl.lful bud the eataait)
ti tlurii | busiuc?. _jiori. A " Bwlae?, of the Rebellion'
.-If isouud in the bintliiy for the Hsiif-rd i'ublisbiuir
? ?i ?Jso "f?reeltv'i Anieru.tti i'... ti, | .?.nj ?Jara-.
??? of ??thiT-r work?
THE LATE FORGERIES,
THE KNTIKE AMOUNT OVH, 1350,1
Fl'hTi"^ I'EVELOPMESTS.
li ii It li?? d il.li t-1? i"11 ar_Bt.?.)it if il.e fcrrir.ct'f John
?i wit.! ?t. irffr nu aaeaaBt Mwal kapai moi .u
lui ii.ji-.M. if .i-tii-uiiij. w11 im."mit le nl-.nl ??!< "??
!!,(, beset i'..v.iJ _.it?_ii. a C?a, r.f Ni. M Braal it*, ?? sow
: ia baeal] 111,101 ikej I tai tag i ?- ?
..r,,-.:,i'" ''...??? ^i, tin ipartoT* Michigan Central ! i
loi' ,;? ?.'i.ir'.i-i tin- nu t*.ii? win. i. .., |. ?. ,;i 1 .:. ill, li..o
t M. ?V.? ?ni* toll!ihIIv mil's '.
Tbi Ititatt, to fal ? ? ?!. lire an MIowi Dal I
. * a (... ti"?**' Croat?* I ?'??. t?'",''.'. Blaek a
SpnO.deTlg t'-t,'.'' Ml? Ilium ItU'.k tl'.'il'". ti. <? :
lal R k. Its C?JO? haul '?' ' 1. I'm SO i ?Bdi ol lb? Mil I
?i?l li ,ill? .i.l Idn.jin.,y l.i'lil I) (?rm-liii k .1 C(
? 11.1, tv, n? I, f: lij I;,,-- u i.iiiiiv f,-i be M'
. ,? ?mi:,.ii bj lion, o. Inn on bo! poeitivel] known i"
: ,- i .i-i red iiii.i loth i?tl>ti
i bi Cb - ni ihi ? .'m dee? rij Ueaal toses
i , .,? i. i Boh
li it i
I ave kees 4 i tinta? ?' sred tkat I
i Bttrs taroom i bobo) i io? , . -
The strang? ii ' ? ''? '?'? ' ''?
? ..-. who trotted Koa? te -u. i. ?a Billin I ted aatoeal
... in iiitinately, oi I I dlsi mi
,.;, ? what v.. re hli.aro - ii- , i ? ... i ??? a
? indi Ck to bis i
kiiwvii. apon ti. ttreei aad thai, having victimised
.: -,t ,;ii t'o 11 ?
luvt! that I???- hat bad tala otijeel iteadii? la lira
tine? Jbbi tatt, wael 11 Irsl at ?ds kit ..i, i n
ttreei and to carry Mt kit tcbeaie tutcessinlij employed ou?
? rate?,
i ? di tectlvea ar< ? ,-1 ?poa il.t ( ssi kel ...
? j .. :.. i. .:-..'.i
A ?nie of t'nrr j-un_rnpl??.
ii, iati graph tala, !?? - I i ? a Mittoa ti
..,..?, ? ,, warld widi i i
. fd-tlagi-in? ,1 -a" ?tarei
porto .?.r.. it ara as inrinii"!. aa ia Kew-York l st al Meei -
Baagal Menri?'? ea twa i : i ? ?vorel whk e
viiv (ali attealaae? Ike .i werkaarj ?''d altks, il i
Jilddlng. The aategrepke wera advertleed aa eae el t_? ? eel
: i Bal v ,,1',: I'.,-,-oli-, to !.- ? vi i id!, ii ii f, i ? . .
cour.tit. ato ??rum.it ti. r aaatasi i i???? ?
. ? tilled a larg? r ata ads . re. The
- : ,r I .- Hisp? -(I '?'. t hit lui! ti.t t ? I' ? li'.i ? Ml
nun!, vtidk r.iviiij.? i? "aairaated geaaiai atoaaltoatir,
? -.i Bul raaf? trot? Bi i lationai
?'t.linois ?roi CoagTcasfB ti? klajor-Genei li ? kiel
o,,.- ,1.1 Presltleatsi Bast P n<
I ? r- ai ii ii.-t. raltoimos lo Arehdnkei i- n
tyueen?. Emperor? and Poaeei ihroufih theology, , ? i .-. | ' ?
and science?, with M. in.ill "?.. Swedenborg, I? bail?
D .i ?? nberl Ckanpollioa Boni ?Id!, Boerhave, and otbel
: | to Bellini. I) , ii
_.i.i-??'!iii among moileians; aad
noveU?ti n 11 ? 1 iii.m o"-'? inch at li.
v. ?i. . .'. ? r tal Richter, /? i oki? \ ?
r?-ii Wonl?wortb The plater ?Moan ,
Ki,.-,|, d I'.i-li' .'mr. li . -!. l?;it ni. lo -?'.In.' I l( SOTS Tb?fTt
ii ,, ti,ii;.; . ? : ,?! K| 'lill I \? ki? d ?
- mi? ii bv a rai ? rail ?bel
ivoi t- ?.u..?'" in 1.1-in ni iii, ia, i
es of Belli ? i, -.i .?
, ,ten - ?':..,'.- a ? li k we very seldi ? A
?t ran '?? I ' i "'" In a 1
. and dotti .1 Um i. m..- t.l tin Btaatei ?* ii
;- iiiim-ii.lv w.'.ii Um Beal ?con ol
i -? eaiograpbs were seek seM ?to li i'
? t lu (.- i.l vt r:!.' .'?. -' lin -ti :
? lovel ef II ?
lo Wa
bael i" Priai ?- ! o? i ne I reib rick i i liiea! >??
i , Cb irl? - I Sib aad Omi
Ibewkol. (?deriibl i
'
?
ni mo, rain- attendance Tht lu?, Bgnre? at which the d?atb
t- i ?ntl? nf fan? ? t d ?ent wi si
? -? --nu. ..f n.km.'
no.:ti'? mt-t.. ?'.vi.;-1 in t!.idajt ralbi .
ti aol "! abatros? I i ? ?ledi the part *f *ai
? ??ci'n,1 hm .I il'-'ii'-r?. Bot the price? offered io nant, la?
ilnl nut t>> .in? nu- .i - In -,
I .. t ? -?
rat* t ?'..??'' I ' -
1 rd bl -kit n! ' .
. > i.is tn ti. Ano
i! .: '. I i,, t '. t i'.rk in 17 !
I.um' it letter i I lol
bj ni ? ?-.,
nia! t' t \? t Jersey proprietor!, Beiki
?min record? arti letter of lb? old Culnnia! Gorei
Want aai la. Ht ?
' Ki v..:,.: onary itslein? 11
tchotarl? nni'tii! .i ildatldi for?, aadailii t
Maree aatograpbol Patrick H?mry brought bo mott. A loaf
.' ? -o. i . ? I. ,.:-i. dinol President ofl onen ?
?v.-,? '?.?.i;! I for |1. I ? ? li' I'lliiliiii ? "ii ?
pua i!iir prieta. I - ' "
i.f In :? i? i..i Doe, ?n- -" ared lor H
l'l lll| ? led Mo?aS 1 com?
bli rep itai ?? ? ? ?" t ?! al Hi a
? writ*? b1 . iterof- tht Mai Lal
.!.nit!. Asini ?ml nu ?datirabl? ?pecinen el I ,
f'rapk broagbteaatty 1)3, Bl blgl atan ?- vTaahtBBtOB'a let.
? i le Bern, Meena dorina the Ne* Jarae; campaign. Thi?
[ ia a an ?a rapid hand It ????:--. tiuta aa?
.i..! ?ti o: i'i t ? ra -ni wiii..'., "t the? ni ait ed si I? I kief.
'leu A+tlm?n IV.iv i i - I it? r !.. M ..i ii iiihii Artnati.
??" iitiil is ;i j.i,-i-i- nf itrni g mu? pial I.-? .i , I .r.'i''!i|.dv
J ; -hi rio-? r.l-, tt it h ttfaatUI ? c1 ilii'-' I I'll'- "I l!r,,',-'wn I,
i laaktliaa tat ??.' lae late eeoealria, ? boat ? Bedarf*! dkt_Mi_da
I were ?lulen h fuw yean iii.'" nuil mi!, -u-r ? in n "uni if ti vi' .filo.
Danish Kiot*. did no ? atore above II 75 apte. 13
AlotBBBB'i : Iniii.i m leelpherablt terawl tpUy-fatkloiK.
liaht i i! i ria?.rta* re? bed oaly 13; ? ?n;l nora li
m, t"i.'i iili "! ( bart ea X11 waa Bald to ti H rtoaadalte'?
i nl.| -i.-i.iitiirr 11 udi i.. :.i...i.-,.i i oi ni.n li .o thal ol
Pal halla? li imons of Baaasa, wael al
i-)n'?|i ni t,. ?'ut ?I >iv,ii-li (Jjaeen Chrtal , k tier pr?
served satagrapk ki*agkl Ike fmr n.t.ii pri?e ni |3 T_
Mnrm I kenaa't atare s ealak sal itt.n!? m kaadwrltlBa wa?
' ratal sa hlgbertkaa aeonpleof aallart Philip li . I
ni " Illi.nil.v Mot) ?! ?! li.n Ku.jM'ror L'narli-a Ihi-I .it! ? I
luant hail ao bat 1er lui k.
.in anKiiti'iii'l. of ?ri ;it rarfetr, Badoabtadly t1 e ! ai denneti
I i, Tt nf Hil* mil...-Inn
J'lllito- A iel illili i lli-n i-'.ikntf- Waa BOstt fiJT I
li nili nitcin ?ml Pireiilniiiiiii, tin- perfBBM ti S, !,.!., i - gri t
?ir uni? n!?Mit tl.i m v?. ?. i..-.l la Be better rsspv-el l;
- tke Great, Alexander Faraeee, Arebdake I hariet und Mnt-i.ni
Blocker, were eoaatel odf aooa sitfraebts sataei nn klgtoi
?-. Prederieh ippendi Uta very aau?l sadaeattseak
illinium Um 'mt tie?atnie of Prill ' Tks iraarfal and
sxaveeetvs aatoarapa ol Prlaec Metteralek a letlei
i paaslnn ? |?.iiri?n ni hi? alear nini aM_aal laatare? ?? -
\ undo? in ?ii I? one of the tareel ?peelawaa efftred to* aale
??f Eocllat Hiit'.i'r ipi.?. Ihoat nf Bolingbroke ?n.i Oea,
i Geetaje Jaoal were rated birhest st between II aal ?i Bl|
as?ares of Pila I I ?5*e*l ?dd f,?r4n ?til M i?it? n
-n:?ii ?i riMi-ci ipi m lia-il Brewster ti ! s letter of ?eorge
( iii.?!-1.. hi? pnbiiabi r * i and another of Haniat Martinraa
, ti. M-i. Hi- arere asea* lbs keel i.ii?. .lunn?* ill iba
BBtaaTaaht aeae la atora dtucata and r, in,io! ikaa Mirare'?,
or ao Hast and airy aa Barry Corawal -. wbl li broaal
sum? ?i li. hicbiii-il-i.il. the aathat m Sir Charl?* Cavaa
i <li?ti. Ai . wat prised al t? SO mni David Bass al t ??. a
-mall Beat ?imp of m uti..it by Werlswetlh vat pal atvnv ?t
' I-.' ','..
Tke aextliviaioa of tale, Incladinff sstofrapke ol tarerai al
Itm i'",'-, tad ?, .... toalaeats ?Baetoeas ofoM-tei
tcboktolc ??iiiifiaii' m -??ii" nf n im h parpeets labearaanrd
..f Al? .nd?. r Berala?was ipeedilj nae thiwagk whl st Bp
??r'? rBiiK'!'?.' fi "in |i m Ad. I in-iiiiin.t. ai.d graeefnl hand
writina .,f TtraboaeBi aba? . letter of lb? celebrated I>r
? ?rpa, script? ef the poets, Prof.rV-iece_l Moalt, m.vi
PlndelBKiote and a fiairm'-m with theaaaie-ol Bpaatlnt, Bren
tri?! ), ?old fut iwi-iitt Iveeeata.
i Moadaltoto'i satoarapk i? aharnlaai] aeat ato Italastie.
I TheBBirarelaartraittwhleh?teeoaaaalai it ?ives a lawatl
<?|.tc.M'.'i nf ;?? ith?.-w i.i. i, i- ?!??? m fi"n iks in'!- preeeatl
mi li!? nf t'i- I'tlii'ini, r.,;,'?!-. i. Ckevallei Niwkiili.lii tv uti-?
'ionately ead legibly. A German verse lalatlt wrtttea ob
iint'd (iBpti ami uiii|i-r?;iriii?il ' Jit iniitta l;,-si. ' i? n pratt)
: Ititi? iiifiKiiiiiii ni ti.? faiciBatlai Miid'iin?' ivii.tit.'. illili
w m,lii be tboB|ht fat rarer than nil tbeee la a tetai-political
rn-'.il nf titoe Hin-'.-,i,-i I 'srlaelll, tke oelebraied sinirer
? ,,iii-? the favorite ?u! iu.-.;*t.i .,i tbe Bpanlsb King Philip
Plilk l>nm I'ttiiliaiti! of all tke mum ul at-Ofrrsj
(.nn'iitit- wearatkaatMl Batir? aervs ?mi eharactar. Koa*
ni tlo se -nil fr ni- ? 1 ?- ?liii, ti K, iiii.i tt f.-?.? orniir ? 11*81
BoMtag'? '?-- |e?i ?Ml a _*le el Lottataft (e**spe*at "f
i /it mid /min, Tinau - ?tri? obtained fnr n mur? trifle.
Thr eagrass '. porualta wlicl no wttk the greater part af
the ButograpBi *t**?wbal eahaaat Ibeir rahm, ii leaetae
, -,n,j, t li ia t u gto i Ukeat-at of the polltbed, bul Bl?orely Mettei
i . ,, 1, ii-.-, in ? bi BT that we oea g< la fall Idean) the tataraine
t t i nu vi.Hg'-i ni - MM "I tim n!il ?.enii.ni KaisiTr, or tke kigk
e B1 *,I, ?.-vi i.-i.-al'ir. .1 ??i,l !? ??? ni Wiilli-uali-in iii t'i* i t nie
u| d i ui-rifi'tir I l.rl'-t.?: lutin!) Altkoagk llie.e |,itrt?ils ni?.
aa' b* ettraordlnarrli rarr aad their Ilka nay beioandanong
ib. ?(?ni. nf ibu > '...in ass a' rim v te? ead mb!bcsoksellei ?
tht i piesi-iu* aasaag Ikeaategraafca. aitBuiia ga ?ii ii?''
*.i (-mi- di nil.!? .. ink.
i e aaetloo *f In?; ?venta* ?dtapaael ni 111 m Ol BBle|ia|iks
j "i ii t n.i.-t t-.-'.?t.r.it?-.i Germa? - kralsrt sad patts An Istei
i eitlartcieatifloaedl tertr? latttnaf AletanderVenHanboldl
. tt,i,i.i.u r te, ?- aad BBiograp-i "i Uebig, Kaaaaaraal
' '? '" For ii.- satofranbel ike peel and wantioi
i_A. I..,!.*, tb? ?-.in- ii'ii,', .? v fail price of 13 W WM srivea
1 MntU'.r? the poet of ?eetlitrveni tdelaide, " signed himsall
ssav-ki .'..-nit- t_.j -., w11.?! ( i, |i dt ?tolberg-chokkt
Uanda* ne ?petimaat j: |(aa Paal tad Wittoad aval nff
iBtoag algaert nf ti,? dealt ration, Iranliiri ml
I lf_era?s wit? eoa.rated ?uti ?..I? al 113 ead Bl A
iivaiid of I.? ui? XIV . ...t n.? ilgaad iib) ??ale I, i rtwjgbl ti"ii.
, ead s lo.'i-ii;!? letter ol the woeM Baron IVi.t I -i
| H'iiiv autogiapbt ol >i?i,.i'?r,? u-, .. .n..
! Hurl Hut? ?-r* talk? ... ., ?:,.| ?,. |b| ,
j sitiaAun-ol -N,i;.. ...,,?, ? f (?rea?, in his axial in perlai ryphar
-?''??' Ji-ti reel ?.r ?.,- aatt-frrapki ..i ike
I'.,.:.;.,.?;.. Ii. i.ii v. -:.? ...,: n v. i v n ir ^j, ,?, |?.| a,.,.,, a. ?:,,i
l-l. - "!""'!?'' '?"'? '.") ?(.???i-rv. it . iaa?_ lu- res.lih it -uti
led .?.. ?..'.hu-, the ebeaprneai nf taraeof tlrM?-nrea.
The torren ?m?''?? to bara been gaided eaarel. bj ti? ?d
T ?"?"' -lit' ?. ? ' ii hoice. ii n,,t ippret-latloa of
naoataWtal ireasure?, wttaaat, kawaver kaowiag eia? n?
v?li..t!,?r ?...cT lit .:?-?'":- ?n- ?' grea .1 -mni v .lu? it ii
Btoealableihai util written latttrraphi bring Mm noel raon*.
i t.ii m .-i.-I? ti? i?'.?i nea ?. ? ?rill her.im .apply ii.
l ? ? . B I'll IO II n ? inn.,I
Iii. Baale! CoaaaMlaaian.
'Hie Edcisi- ('in,lin:-?!.iiHT? faitardaj paatad i
j'-ii?c?. nu-ih?! !h? lotul nuuibrr ?.i far iisuaed m4, ,,?
(illl-.W.
Porjikeaaleof Hojien m% twtmtlttt m, aatVeao
J-'ur tiesalt? of sleinr'?eer 4? aatottatraff te I*???
To-ll.tM,-ri
The firtt |?-rsnn vtlm hu ?>ni?J t'i? ca?h for Mt Hcsn?? under
?*.e new law i? Mr. Oee*_e J'. Hi-fni'l ?lu k??ej ? a Batel it
Na ?i.'. Bight! ays This i? the iir?t n-ii reeelrel aalaa the
i.etv Ihw. 'J hf.ja/vtinii l.nving been ftlttri ?hillier pa* pab
?.?n i.'iuii! reeelrs aU east i?? toi lloaeral t?"se Bete pin?-.
Mr. ?harla? 'Iraiy, (.'niiiinel of the IlnanT leatorlar retun,-I
'li* nidi .n.,, tlihi ti. .? ?.'mu- pri ?nu ti.i.'lil li? li.'i-iisr.l to tell at
ai*se tkaa eae ptaca, tot titi ?ep?rate n|,pilcal mu? niuai ix
r'taj/* snd teparatc iii-eute? ersnted for ??.?titi plate, ami lb?
TSsee dj'llncth ?pre)f.wl Ir, (he Mtonst?.
THE MEXICAN DEBT.
?PFitlU ?Tl-IIMI l-l TI!? nUC?l TUX.-TER
Mr. atj-Bkfl- 1LC MeB-BBi Munder, in a di?p?t. h to
Mr.Seward etp-eaeaiag [9* Ita-eBB naht, natloeti Bm
ktoti ia DeeeBAei '?st- Aeeera-ag ?*?
?'..??- .-!.?? -t.. :...!? ' ;, -ti?, i
... rf(t,,;,.. >:, te? '.i bal _l,m,mi.
?I ? ? ? ? ' i ''- '" ,'?<,1'<,' ;,; ' :;"' i*aBBB_s_ai
,,,,. .;i?r .;, ,.. lo Ti,, ?i. i K-! OB UM Klcli'.u Slid
| | .. ? i | Bl ?!? r the ?I. tr_? af
ii kei
?. %<ii, ?*?? -i -? a i.i?.
? ..... , ???'? '? kaaa la ti,.- ? By ,'f
MaucoCrn Des 17, in \
i .... i aaea the Barba ?iaet tbt establish?*?-!
,.ru , a i ? s aaa deW ? I
-, ... ... Oj tkli ? in 01 :?? a .? , ill patt, amo ii tit y
: :,.. | l8 Mi'
? ?
'Ihr tc?t bat di? ipi (Tired in Ike ana.ni t vi It hi. i lil f.,r interest
?. ? i diff?r?e? .? ta tweet Iba aeatiaal
ita prl ? at ? kiel Ita haadi wi re sato,
? ' ? ? 'i ?? ' I ?"."-.-.' .ra
rat of the French Bray, retni "i
d forth | ,rt ni the Bexieaa furce? ? ibven
, from 81 Bat ,ir?' payai als ea m
i Ulatol ti e raper..r pn? n> io ?? n .- fi
?" M11.?nar.
In (if ' '.'in ? loB ?:. l'ai i? I a li ,!.'
? B i " . I I' lia::, i'. ii biak will lie
r?r t ti -lii-K tin- inuiitii to Ja
Mi a ?? Da ' i-''
.....,.-. lit of the dat ?.?? i to
? - lo ? la t ta r, I pi '| -i lt H'.?' yoe
. i oft hi t ;u lea,
: diapoeel ?f. rea tt lag tai ta m
':??- the tram mission to you ,?! Ita ? um
????tot tai ? :.:.t "f ti" torto_a debt riaee the
?
litioo of ibeK .h ?"?t m docataeats win rere?] to
' : |" li' 'ral' ,1 III se? kills' to
,,,,,1 M | IIB thal batt I :,iv -.lin! t., pat
rex? roses i I i-. sad t?, s Brit I i U s.,vcr,
. w,ii. ?! c im?, ni ard? i of
?' :. ; n this letl r I mai be ilde to lacl?se you a cu? s of
. ' . . rally teat te the 1 ailed Stute? ami
, ?, Uandi ?t rrdei ita to Bat laaaatal ritaaUea to
I? ?to I ?? l"'-?ib!", I give you In ii
? ? i f it.
i,' : ? : ?i., t, f it.? toa ?. r?Mi.?'t',i?;?a fr.n??. Orthta
ira. baa reeetved.. ? I,-' ?'??' ? <?>
Itauker? - "-"ii', -na - . ?'sju.tAij
. ark rente? fur Iba (iii.versiiiu
? ? -? OBI . .(so(SO
..... 11?...-.
! : . . ' - st la, h
? . % pria
) ? . i .i? al ' ? ' i
at lei ,.:.' ? s aaaatai
ra. and < ir ?;??.?- . '? ?on 0" 0
Bellco ?.um??!
?C1 VII.'??)
i . arta alaffl ita (,. ?,.aa, i :.
I?.
i ,. ? ?
, the i ? there bat to be paul en
? . ti,, lal ,.?.
1 of the famoai ? tai n ??? Jeeker
? - and of which 13 ivu uu
, ? . , | sum of 1.00,(1 ,, r? ni?
ide by the I ch to the
\ . : , - nil HA
. - lue to] . ? . '
?
10th "f
\, oui, I harina
-. n . .
ea pad a] t"
i of N'i.j'.i'ir of tbia rear, lathi* way li tai
?
? M
?
.in ' 1
J- ? ? '? ?
I ' ? .
.
rii.n
| iM suit sa I, li 1, in in, lil, !
? , iii
i ?
tied lo Baa Vork f"t
?i ? . i ,
1 ' '
? ? ,
? i that time i?r
, , i . , . ? . i"r ?ii
_
1 lit. I 11.11.1. HI.
Ihr ??, ?Hill I'aat in Ihr lil. Witina el Ihr
I.mu ii ol Iii Milli Ihr I?, oin ilil? I lui.?? al
Hi? *i? it .lull,tink. ltr|iorl I nun If'?num?
il m I i? <i Nit? I nara No li? ni li. Trail*
nu,Mini? lila Ihr 4 abia ITiaarag? re ol Ihr
I illili?mt io Ihr II? nilli 4?rtl?i ra and 4klh? r?
I li? 4 kIhii I'is - ?? ii . ? t . al (he liitglni.il anti
l.t.iiiii tila?.??! I? I t.ii,' N.> Multa.-**
Among I h. m
I ? ?,
, , .
iii i,-i,in. nt I,,,sr, Vbaia all aba ?urruiinillii?-? an* eral
I er,th f .Ter: hie ti, It? dei ? ? | I I I ! I
1 r ? fis tia -' " i ? -1 ? ? ?>.?'? Br?. ali ? ?
al In laad ? ? '.! V i: ? ? f P.-'
lient , Balta
?t- .is - -, r, d ? ?;h ? :. r? t r ' m tief- I
?,-r,t ? ? V..rk ln?|H'i,.?ii ti and |)r
i *n. i I? petal ed i<? t.t:. i il ta r Bi '
t m- t" :? i." '
repml le the Board of lira II ,
?i Beard, ?tailed lae preaa
. du ti.? pu |u r . ,r. i.? t, " uiuii in _BI?8| Iba BkfkL l?r
Slept ? I ?r ( ?,,iii, t ral : tke p i>
i. .? v\ ein. - Ti? Bight aad si ?t
i,i tin- ? - ? nil Or -s 11 ? aaea bal
roora ! - I I ?
-,- bat! I "I I" ? li I' : ? ? ' ! ' II ii ? s-iir .
I. I' ? Ililli.' a, ,| \, Bil iii?? Bl I, e
?a I ,i I Witt a lib? r.'I ,.!?? , f ' Tu 'r
I ii-i,, I a ill pr?-ti ni nt i tanbar BBBltaBallull of I :? . . .a
I' ? |iii-ii.i- . A* I ,? r ,1 rai ? ' t i-? ? . ?!? ,,i,.?
? rit<? whick Iba i Irreal ftasUtes nay barra ? i
rleaa I I awa apartaran lato toi I i I.? i.. ?. ii
i ?.... r ., be efficiently porffied wilke?! reflaavlaf
pistil ? '?' I I baUdl-B te '''I' I'i-te.liu
:.i ia-1.ii,, aitbaal ibj bminlfnttalloB. i ?
i ?
I p t -o', a iriniiTeil fii.ni ?' , N In.' r thin!
? o- Ha- tii.t .ii-e ,? , .. . |:,,,, j, |;,r.
ricka te which ibe) were reaMrved in?! no ia ra lorn o|
cholera or any otker laeaae?art a i aaaag
th. m. 1.1.? i- t!i h . ti thai a,', a,II app ,r TI ,.
?ii'n ?lui,liar th? iii ti.I IO their dall? ?Toral
Bad this al. espii-a? ibemaelves hichli ? .1 na ti
m i-1,t w i n ii tkay hate re..I. 'II. resident?la tha i
m a kiah lea ?r?t i as aa erred, arererj aasioaa ia I ive the
?here It broke nal Kimh ia retire? ',-sery
ni,! und in ?'.'hill?j,nib-,! du ara, tait the Buard of II
Ham Hait mili propel etoaatoag aad iht u . of dldafeotanta,
Badi t betothy at ear la the aetgbbortaiod.
Theocenrreaeeto thaaatwa tooltied eataa, aadal almost
.1 i UT. It t HI? ? >, I?lt III Willi It' ?' pill Ite I ', , ..
io?'?, a:.?I ?-?eli ??I t'li'iii manifest?? Boa local i tai - aoa I
?????iii to I ron-priTi i i m i in-ivi-iy t. it in a ra I |? al lar ?t?'e
itaaapl. aatraeaai as faawaled la Bay tat dil?
I is here the ?u?r Badlagt are luTor i?,lu lu ?tt creuliu , I ?j
lit. I r-t sate? It ?|'|H?.sii it in a sinai I I n|i.i\ s? 11 ro lise lamil is
i were crowded loaetker wtik?al r?_tilatioi the boom Itself
' in s veri liltliy ',, lit."?i. and the cell,r it.i-if ?i?.rtiaH, tilled
? ?Hh ataffaaat water, -haaaaaadi uaeatBrret ia the rear
m i-i.? tin? iiu'i-i- bait! Boot oaoard ian - I lot, wttk ool.
1 a aaaU apaea like a weB aetwaea thoa, la ahieh an etawea
the j i rlin-s slid sinks ,,f lu.Iii holla?.. i l.u ei.Tti:..? to the
I rest h,ui?e is t'iront?h the front one aid in the-i- Inn l.,i..
. shoal faailla roaprlilai from !??> ia lae para
packed. lu ?i?, h ,??(?, the ?x-cupsat? to tin' boa sa a ir,',, _
palled to breaths ?ter aad erei ?fr?,ii the ni Utior
1 ilii-ir nts i, bodlta tad t ?' n nlsnoua i (Mut a fro:n sinke mai
, p:iii,a amil their ???ti-.ii? b'-i-uii," a..tai ttai with psriaoa .und
ibadtaaaat bruk?'.mt ,?? cholera. I?, iu "?.- . > ? :....-?. i.,..-,. ,,,,
' fas ?un!.I- tu Ila ?batar la form. In any other yeer. Iii? di?
i ?-i?, u.irlit l.av, a??i, :,i ,1 t!," tv |,l.m nr mi. tara, bat it wo lill
' hnie 1,,-eii ??rtala to hate ,iii|M-nied m louie flinn.
'1 h?n- is little diuiht that BBS ( ?,olera a ill I i.-snil in the oily
dorlogikeeoaiag-BB-Bi bat at aanae "i ardlaary k'.??ii
h'-alth. who use? n reasonable nu ?.nut of csre and discriti,,n ni
| rs-irnril f?. his tialii.ilum and Btttaajal hablU need feel ant
! aaato to It, Laaaj to ali is then um en ask i f ,r a paata, sa ?
a? son?tl?Mt brttki ?,ut um?,nit toaeraal pareeai la
i v law to Iba apataaeb to am ? aidaadi. aad ?kiel i< treiaentiy
i iuagetmuelaiiaeH, wkaa aa tobet uni daagar ni?!? rta
' Beard al BaaWk batar? thal ?nth tia tnaataaaais aBaady
peifiati'd and other? which the? lune in eoBIOBplaUoa Ike]
' ts ill I?- nhle to p'.n-iit the ii.oinrs iiuia lu ?Bing epidemic
anil that ? irreui niaj.tin if tin? (????? u aportad darlag tbs
? ? iris .1 UpM of the ntt uk Til i. V I ? ciiir-i!.
I bs fal?wieg rep >rl to Iba ptvjfranto *iie Uataa ut Qaataa
o ." ?-ii? i-, i m ?i i i?t eveabtg
TTr? nuiur?. ' i i-?. inarl lb* biaphal al k. Mi'
III i.w ??..?? ''-I M .\ ,l"i Thane? ?*e? wera \V i ,.
Sr.a,. ( i ,a. I ? ' i I'.' . M ..... , ?. ? , li I,
I ?". T I.? ? ?.par* of tin li ? .n.l mid lirsuii, bar? ?ob? lo
I the i l?i I) I! BlMBU I'ep t? Ile,li,, (111. .
?,i (aa
Ti' I:-..?,: .?'iieaitt, m t.uc iviiii iii- Qaaraallaa Caaali
? ; io .,11,,? the i ibla i ?saaafft rs to Ika
K-irlaad aad ita Virfflala la asaa la Ita eil. taasappeu
ance of t'Isolera i.r otka li !??? lioa di? isa i u ix i urrad among
ti.i", li,i were acscordingty leaded Leal ereaiog Iii ..n
saving tbeti i .pectrre ? ?-., I?, the pasa? . ? dre? up a
?erie? of i .mi : a? alar, tattiaoalab to the Health OOaer tad
l| e ? ,,lli"::,i|,|,"- uf Illili, Ita ?! I? s. I u,i|i a ,| u|,,,h VB Prill
I.? 'ui'. It will be see? ?li it t! ? ? ? atlrely etoas rat?- ibeaa gi t
?""i, ?!? Hnuie eilt cr li, c rini'i tim, suth rtia- natl n-.i),
? I II' ill" POl ? : ? .t .... . li r li- ?l.| '?'I. ?., in. Ul.ll I, I
,.'? .".'?" ,r :-.. ?in t. na? fur ti" ir etertiuai ia theil lu
. har
A areli i ??? Ita B? ? lb OBI st o::? , , ,,? u,, i_ ,,. ,.<
Il, t ., mil ? ? ,.. i ? i ?? i.i lid i f i;. nuil,! i Caaiui*
Coi ? ? ns liehl al ?4ie (xffi-e to the Board of Bealla fealei
I ??ay .iii. i..'i' i , i -i.i.'iiiali h n all 'i i.i 'i. i i ;i iiiii.' in.ii ! ?ii
???iii to ?. ,a., i'ct?e?*i tbeaa haaatteal bodia? ia refereari lo
the mt aa ? lo be adoptad to i irtl lyataa Iba aaread to la
feettt'aadiseetat ia aatat?tal, lam aerepreaaat, llr.Q
( vTr.pl i. ? of the CtMBBab-taaen toBaifraliea Dr. .vn,:.r
?an of ibe'tjVarantiBa Ciaaataaloaart, Dr.BaiBbata?, lli-aitii
on. -i. s.. I ii Miuieaiid Pratoliai BaaaB? to B-lhan .,'
HeiHI Ita ? iiilci?! m IiHsr arrii*'! hi WH?. na Pi ??ide 11
e, li Air i?| ri ???ti |t, to i i.i all pad I?),?', and Bel luirtuuniously
toejetba fee thegeaeral |ta?_a
-s ? tM.inr ' i, iiivu Lows? (jriaiTTisa 1'n i tim;
/' lana ?ai_ai-?a Uantm _|_?ir?-l?a_a Bia vi. .?.
?l|li?il . ?hu. ?.t.- kM?MM? k l?|lim. lake I la. ,., i stlu, !
'??'??ti- i ?e,,>e 1 ,u, I ?ill, nu .uurte.y ?,,,1 kind all?ill I.? ,
tuvsar.i ? ,lii,,ii. ,i,f ,|sy ?i y,,aran. ?lie. in lAa Lemut ll?y WhUa
ss.slepu,r? the ... ', , . I, I,,,, cn....! , , r i I. |,|,,, ,. ise .,,.
Wi ?Bl 111 ldll.il th? |l"?I?etT .,( .n ii, pirti,I y,:tr?nlil e. .lui ti.,,,,
I sud , I.e. tf,.l ?a?ur?n,ea ??,, I I? tleniaMT n.dni-l tun?.??? I
ful .?? al,.-ti *uu Will u.e,,tlT.l,r,|..|, ti ?II,?I?-,, ft! aid lo.leTla'i '
th? ?uftriiuiipf Iktm int? ,,, d. r ti, r r i -fi!. VV i.hln. ,uu ? t r<
- r.r?. ?i? taaataeaa ?> .?,. isa u ? ? ? 'm? lh:r: I .J1 ?. 1/
VV ak.?? i,. I ?pi O. J Brames, A. I Maslin'., A. H.ber.ak. K. Ila
b.r.ak A li- lentha Ml. A t Beetaj Vi? M BeCard Auto
neta Mi,,et Vlsi.dei Mi.iel.
??Tr?v??F Fx( L.tsn. ! nW'a (JriB'VTtss B Y May I, Iff??
l h f?wi-_e_a_? I* a? ? ? ? ? ? ? .. p,, r Batty of
?i-i.ar.ti'i. ti ?,'-..' i ? ????-. in ef your
k , .1 .'?? ? ? .... behalf. A? ,ie th1l
s ' .1 | lit ? 1- s ,!? le OM t. -..' : h . r i to | tall )r,tere?t? a|
? ?t.- -s. . ?! ./ ?? at you u.l.i t
?.-.iii i th.?. d ,, ? in',iiii?tan,-ii m ti.t watta yea bat? jaataaart
luatded the p ihlic heilll ?which w? t. je ?i nil fail uf ?p? r?(-1?ii?e
laaad fas I ?Te a'.r, manlfe.'ad ateu.ler rararl ?uri r1 ? ??'. f0( ?,
altal ae..?,:eycJ??l|.f,?tl!,|.,.e,r-e,.,.f ?(Jj..' \?,?_?..
yeaa sbsarasMi d'li* l'itu.e i.'e?.i,,r ? ..,,'.
11..?. ,l....... .... k.i.ir _? ... .-?ne ii
.?r*.. and leia.w paateiiier?.
Me ?n ile-i nr hu behalf of on
I J? Ha. I I..!.-.. . i-.-i . -*?*? ? ?na te.a.w i.???eii|er?,
.J. T. Ri'we rtaaraiaj (?pt, p, K,.??..|- ?Jnammt All.n,
?i. ?i' I ?"" 'r ' ?"? Itata >,..,,? I .- A.). Cuii.uiitltre,
A 1 l^r-. I ??...'.??rv ?
-TE*f.H,r Baat-Bt 1."WB? UCABlMTIsir, j
Nt w uiHk. Ma> i. Das, (
IierAlB.tT r.?i'.,?ri-f?r.ip ?i? kV'Mhtat M B?BI ya? to UM
? ? ? .| i). - '.??? BtVMBMt
,.t ii-,, ?m?? ?,,,,: tata .lap wa laki , ? >'"? leadrtiag
you aa. ?i.f' road I iaki foi t ? ? ' ?
. . -BtUBdiB? 1?" lill -? ? ?i.'l'l'l'i! ?li,!,,'I',,':"'" while the
. . . . ?ill iri'V it, own leward,
yan ?i ! ie.i ?-. ,r. ? of Um ????*? i.i. Neem ol yamttuaa |>?.aeii|en
Wear'- ,l.ar a;r. s. I -i. ??el ?-l-l'.
J.,!,u I !!??? ti,?mian (?pt. .lame? K? , nelly. Ih"ina. 1tr?u;
It, i, .ra n? i,,?? ir. .?I p., aad-ara?*-.B. 4 -aaaaatat I I
liai.i aw .-.. n IM)
Bia-BBB*- Baat-BB i.???. O' ??atti. ?
Ni si Vos?. M?t i I ? I
Hi. N HI .1 Hr.TH?/'?-? .?-.'-i,.' I,?.,'.' ' initu-taiiie? st
I teudli.? ,? during Um pwiraci of eta 1er? on b.,.rd tin. ship enroot*
from Liverpool to I kit part 4?Tekop?d 'i' athropii uoblhty
si,,I . ..ill' t, t a: d tl.iu.l, it | .'!.?.:. ;s?,ii, u. '
abut? slhirs. yet aa a a ?? pmhbs?i who in? m no''? ra ia
le.ie! bil -'is.,-??. ?.' I'ej y, 111 . ?bil tt"H"llat?
tribut! t. latMaaJab t? saa pMsetalaa?Berta iaeapsi"? ?taaaaa
; i.i! al.etiat* lufl.rni au.uni ii? ?'lu MTVieee, wl. they ei
ritedi ,r a Innrsf . ii ?Vc wea sar i. s rd. Hoping-?* yo ,r life.
! s. la, li ?i?e. prou.i-e ii . " T ?real i.?e'.,.i,e.. n.av be l,l,| ?pared,
. uni? ?i | r ?laleil tu : lultal
tv* ara, dear air. youl ? I Ii r pa
l, ba I' H' ??', ( ! ?"?' a; I rhoma? Allan?*,
ii , i ? m li ( ?te .?? irgera .. 0 A m ......itt. e, a.
' I liai.!,,.?> sr.nlir,
BraiBBBW lu?-tin. I o" r? QVkAAMTOn, )
N?t km k v? , i i m !
? ? loaaat ' bach -Jtaa Si I tearful paatilamm
v. I.li b It.' d' ' I ? I r
.,.. . . i ..?t. ..f palofal intere.1 ia Ita pubii?.
. lleTi'Utly linn kin ti A.l.... I O lind I ??,'? I ?."?' si,.?" prumpllaT
.'., a? beg te aaaar* jroa, Uetr Mil ol r irati i ippreclatle
..fleur di i i?i?. ?i'., t I? Baku?J ii"' me i:,i,Pile potrl "! Killian
Whit? WM attended With -nell W0I ki le. .-I -, t r- -nil? ?I, ? lieek
ail UM d,?' ??? lad ?asia I BBMB lie wtii'e yn,,r iti'T?:. ii and p'lilnpt
ictioa challenge oar admiration som. d la? I tender
.?a alby oill forth tta wan ti -i ? to ristii'id?t flto lb8 aa
... I J, ,1 kunine?! ? 'Ti Ililli: I .Te II.I Illili "ti' ..
tir ?m?!'.'- te-' er il,mu." Toa, i I rifle?pre Ih.rik. I? the i ffi
:i.?i',iil"r s ?.. t , ? -i ii. uni rapeelally l>r. MeCultoaf b. Iba
your ?pint, ii.mlfe.ted ta ?'?ir behall ?
?,?-, i ? ' . ihnetstlo'i.
With fiatefulI . ??- ..| ? ., h ? ia ? f Ita pal ind ardent
i-,s, '.fri. r-, . ?? ,i. t-,e tut,i,?. vv. na Dar_8? h, ii?ii?ii of
uulaelTe. and fellow |'.J' '?
J..,ii, I' Ria I l,a-r 'ii. I. ; < ap? I?. IT Ililli ill, TTllll?!! Attt-u K I,
?l-l J li PUB. jr , . . ? i.- .. I - \ I ' nan lire , A T. ?Iel
i. ... .- ? '.
v\'c ,'.;,? v? " - aeto to pt kal the f. baa li ??
T >\, Cdit ruf TH* ' I
MR TI. .'..'? I. .-ni ii. ....'er las . pa| el ir, Bri '?I"' U ''??.??
. . lan. ?ti Batan ? I
? ere II ll.Sl.l- :..,.-. i t ?? ,. ? I
i. ?i pan ,.i I r -1 ? ? .. ? ol pub
?en i.s.h.vAiii' JaaaiBs.
\.u 1 - ."Iii,
Thr I holrra liming of ihr I ru?.ft* ol Di*?
pranrtrirs.
A large meeting ol ?I ?? Traateet and otB-rofieers ?,t
Dlspeaeertaa ti?k 11 ?? e m tin- laaa?? to Ma CUiaaaa Ateeeta
iii i,. \ - fiiead ?ay. lbs the parata to seaton lag trill Ita
Beard to BaaBb will Mgawl ta t abai to eoBpetattoa fer tbt
?., ?.,.', alert it ti." i it] o- Batta rwaa aba tod
I Di Btargaa leartoary. Dr. Ilataaa Smith
tt.i-n tabtaltttd lbs foBowia. i'i u ?
' of ni?*?li< ?I rtoitfdariag tbt| ttaatora
IT,! ? ? ?.
! .
- . ,!. , I. ,,l-, II
? ' ' -
III? I ?alni
Health, i
....... (be? p?nurie.. Hu
i I
Relief, i lo I - I. I'l ' . ?
rat? . ?! i? .i?*
i ? "?
t
.' ? ? ?' i
\ ,, : ?-. . 11 .- I ; . ? t.i| lu , an '? t?f I1'
un?,.i ..i Bralih, aita pawer I ? ? ?? ad
___?_?________?__.
I I VltVlstl.
Saaatal ?|n?.i h?,i nuiIum. Baa 11?< Catata
Ikialrllal of th?- ?k ?lillian? \ IIO].eln| Fe?*
talhcrent? la the t. t,-( li ir I tri ill Iii? Hob.
erf? Maillte1 .Vbn? art Ihry ti>-in_ I
li " ? ? ? ? athl]
? - \ braet
.?.m. it
r (a.ster
Itld I I It W8 li!.! ii.?aster?
i I i i eli
fe* ol I' ? o M . '. - I'iWeisH,
?
l ??..',.,. uf tia :r ur,
lion of
?.' | -,. de the i ali Bal
? ? j ah loot i ?? ? ii.' ? ? VI il." y sehet - a
-?i as a ii- : ii s ? pe?
Mill is I I ' t' ra l.nt ha la
ke|4 t'.' I
I- -? I I beti
the pr. - ? ? ? . ?-.-?' of the I "in..a Bi j al 1 ?
s- ,!? ! by a , ,,i' a liter, a i o
it? tal ? to .:i ia Beret
teentt. ?t. This atasata taeaaatad te alta) lha ?rath of tie
Ihi''i4iin|a uf 1rs land a vu? win weie au .?ally laped "'.I to
Boa?] la ita i" ef I .? ii ?.'..: i.leetiri the Ubi rtt
. ! m,,! tin- rras.it ol the love. Igatlon and
s ? i ? . i usaiii!' ,|.
i ? . .'..,?
Isr al- . . !"H-a|. il in 1 . ..:, . . g |he
NT thing iit the ?sa? baw hern ta
Hua indis tdaal ?>f late n: ?! kit s. .?, ?i? ora aa
kimwii It iaaaggaetad thal t i taet.f kit li t warlike
t uiii-iur 't t ? ?s rnllcrd bin lo go ua aotitbe.
h,l.l-?i:-iiisr ? kpedil mi nsraii ?t the t'siiiuli in ft ?mt cr.
M,- un i ii. dans? all tbka breaklag apto tke (/Ma-oayeaaB
I 8 o I;-,!,, H--S..S, m ? fin-tii.il ?ms? [iiu'ii irraduall. sTiiiiiing
.-?ii aad power aadgrowiaa, dnis in.,ri' aya?.leas it
i? i r, I Bgki. aad thal ? . bmvti ?
nie fmti.idiili'i' mil . ti i 11 V!.
raid i? aa Iba i ?? to tai i Bttea?
I t aiiiiniiiiun of Ihr I nrnwiill I'tl.onrr?.
I I?.? . 0 VV I 81 ?I"?. Mut I
Tbaevat Inatlon ??! ?-.i.i.,n priaoner? waa reeoi. lo?
de] .1. ? ' - B taree, ?d _i ?? t,-r the ?rueet u
i - ; i. \ : ? ? r 10? I BIT both
lidi-1 be Beach waa ?(vldcd. rbere n.,? i BHajorit. :? i
'"ii.m,Ita!, .lude'-lsrs.1- ti." ( li.h,man diaaeBted. TblB
throws 'i.- trial urti lill lau.
'I u? i nu ni? of l.rn. 'li ntl? .
I',. s VI. ! at .! is VI ,s
i; . Mia,!", w?iii til" tin.,p. ii.nu K.i?!|?,it. anti
moruiag? The truopa will proba ? be rt_Maded to theil
t*** _'
lill RBWfi
The (.?NUI..V ( ommimm?. ? Iii mir ?nlvcrti-ini.'
11,1,1,1:11. si .11 Im. foin.i| it no1 ice of h ueikli piper f ililitlad I s
Ibl? ii?-", ali.m nh,il, sull latStaB t!i.,?" vi hu vs ?si, to l?e m
taeatadto Ikelr p???Ba aaltoaa
I'mtiii m vu ? iBMB-OBl Nonti: ? W | eOBafl.I
loonr lea,!, ra i.-i l, ,K-m il e Vllli!, ( ,,11^-n--,,, al I?ie-i?,t
lire notice of ibe Ass? .sur of the luterual U? .enu" t?. M1
Beatie i" r,.tn u,. ?in ii att be found m aaaBtoe pan totkla
p?|?rr
li.vsiM.vNs Cotxaaa ExcvB8io_.??-tti _aa?-rad
' student? !" loiigii I ?u K1.-I111111 's lliisiuess (MbaJB st l'otii-l.
kaay It, Btrirad kj ?;, aatt ?. -t. 1 ?i.?v. m ikta?B] aa ? pieu.
nretiip. 'Ila t 1..an'a il in n bodi tliroi.^li (ho i lilli aie ,
Braalwaj and au r araeto, aad vari 1. ritwa 1 i>t tt?i Majas
! ?t tb? City Ball After the patatal' ? th?y ???ited Barna? .
I Miisemn ami ?j lot the aft?'rnooii '1 he hcolty of the (
ail!, ntlier sri'iiileiiisn of r,,iighkeep?ii', ni ( 'uinpauieil the ?8
"'it?|..|i. BiiU din g lien ?tuy In the i it v it ?|?|a-.l Mt the Aator
, lioiiae. 'Ihii tin hnnd of Oin institution iiiiinl. ring SB piece?
I honored Till 1 unit ti oilo-r t? ith a satwaada M tia t paaaed |,r
l'rn.tmi. il,,mr Maare. 1 ha itadeata left f.?r Poaghke pile m
the cTenlntr highly eaJBJBd ami Btltaltd ?Uli thc.r ti.-u
Btabbbb in mik I'mk?on Wedaaadaj alghl
Michael Moran (?r No BKBtto Nineteenth st. .| 111,1 riled m
1 fi ?>ut of hi. leei?eaee aBb Wtttm KaOr, aad ? 1? toaaaed ta
ti.,- f.uc With a kalli hv t.," la:|.-t lansing B son re vuuind?
I The aaaallaal ?m tmeted by Ufflcef Hoddy ol tbeSsrea
1.1 ?iii Tu, im t v ,-?i, rdai ai ? 1? 1 ,,ii,?n t, il fer ? 1 lalaa
ton bl -i 11-1 ile? Shan il,-i. hkt ni.li-'il .?'ali? I1 at ali',M 4,1
ilion ia? ?n,ii? hci|ii iinii'd nilli the coi l'iiii'iint aad the hu
I' ? '"I I.U the fat?, m .1 he Lad taken the abott BM ti ."1 . f
ian g ?-s aa,
1.1 i y RPBBTOB- liihviiit \t Ai? Tio.v?I.Mi v
? Baabtat'i 'liant.?. waa ?old at aaattaa ?.? -t? i ii.y. .\u?e
:,,ii", ?ian.i?.mi foi Beeea aaabi lha ?tai- aarpatl.nrht
i * '?' in.. . a.u fil.-?. ?in. Yali mt Vataatlne' aeenen
I ?i. nil tha i .uni iihi?. el. h'.I ihe light, tu!" ,.n I Intel
H H Parts ia teeatry. atatarea. Ai na Iba premisa |ioo
. slHk't- si-unen liiai-liiiiii). lil?, ara l"t cil.,,1 Bair Pi Mans
?.il,, i t lagt ?' te ?..ii ia U ? aaa p rakaaer, Mr. ,v.
BOBBBB in \ iMMtKri T.Vi.iiK liol*?k.? < bj Moa l.iv ,
? n\pki ?i?'iiii -luidiHiii, of Be M1 W,-t l'si.iin, g . ,,,?, Ul|ll
' ?? i ? i? i M ihta l'oiisc Be Ma BlgM-are fcatiag la Mt put
(?i IcTTiiig lia T i|i.-dav mu? i i.ip I,, I,,?i,,I thal
?*-,'i, i'', i. i r.i-..a ?ii,-. \ ".-t. ,i.i;, Ikrtt-clive Irving of I
lb? Pweiii . ' l'Hun., , i i.- i" i i s., ,',i il, iuiu sii ? o? i ??
.i ?'?cd .Vtui.'t a, iaa mili.|,iii,i tu.t na a charge
ofha. ?,, i?dra Ibe aoaer. l*hey wareeommiitrd hi
1 *. ?. : _r.I"! mit ol -*l BOB bail r,,, ?
PABBIBa ( .?i MkiiikKiT I?OBBT.? Vinlrcw M.Ca-t
i im mm ?.?1,'i.ii.i arratoadh) DeleeBtt iiiPk, i totbi i Iftttath
j r?ceme! Batta totoegeef aMaaaaBag i?? i?i?? a aaaaaaaaa.
' gie hin ?a the Albin,? ( ,u Beal bilba ttart to Jubb, fits
! |ii-r il. lui \'i I.1 K.u-t I oiiitreutli st. |*_a I? BOB. I Waa nun
aillai for trial bj Jaaics Dodee.lt dtoaall to #1,000 ball
I Ile is u iiiilii? Di this titi, ?ned .'I yeurs.
;,' '.l.i.Mi u\ Tllh NTIIFIT ? Y.'-toi,I.il illliTIUKitl,
while Mr? He!? ni. Hem dp!?.I No? 13 ?md TT liiiaiie ?t. was
tto?k.i.f, np Hi-,i:iii,?t.i, iiavuif m h-1 ?iHiui a wiiiiei Beaaataiag
?? , \l ii..un Nlii nu,'Ni cuiim i?i? t ? hu,,I her hiiiI ?nul,'lied nu?
tt al.'T 11ula hil i,,nul u?id nlti li Ub I to BU?M bel ra, np, Hu
wa. puisiied Bia! ?irrniNj h] ?Maa VVoolney al lb* Uro*,!???
?,,,,(!. TV -'.'?i ?m,,' ?.,? !.?,! ia the paaaeaslaa to the
?I.'? ij'.i 'id t,, ti,? i h'titr. BakatuMatll SLti?i?d???
taken before Jottice Hogan ami committed for trial in default
of |i,WA? bail.
IA : ucarti. n ? i ? ? |
A CAB?
For lb? po-rprs* of.nth nirrcn. 'ru. .Hen.? sller?.?o.i fSiBtrt
huihiiat, mtmmt mm tod te Mil og Pi roi tttt tttmnmi p?"?
? i , hr.t .-Uni assincBB I'aBT? ?i ??tah at pri?e? ?we? ran
in.y have bee* Ib berraara Caataastis last eaB ajst wai D..?*?.)
?antat* ui ?CMt'iii ? Moil rasp?, li dy
Par??*? h?cni?a?
Ne. ? L?:.???'.> i a ? iti.ti No 34 Poi.ith ?vr.
Wlll'LD "?'T ACCBP1 ANY ? UM? As A Our !?
. i. a ii.nl. tia? lutil- ., ? t, I. M?* Ml I* appr? i.'i.l
and taea ?pprno?t?.i. it h ?. n- ( i lad '?ii aa ?at? Igtal alad laa|
tu J . ni* ipeaBsa i**? i "? '? ',. . ? - y a?? Mp ?n/?
I - -nid m i u.. ?// eat ? I ttttkn ; Hi ' a? I ti I H MM ???? rreeire
r , , | laitlea ,'?, ?o.,'' i " ? ?til ?'. the Ke? Ohvei
Cerbondsh i Sot - ISM le IVtl_el ? OlBB** A It ?C*,
. Iitoewij
('(?VslMI'TIVI I.M.ll.M)- CID . ' l.-.lf C. ?L I'.itolD
i! sr M li. ? I I.. Mt ' -' ; .. " . N. ?' I .... ? V
|| | 1.1 ,,i ihr I"IB ? ? I ? I ?-.;-'? i s?? -. "li
I u | ...... i ? I roi . ? -
all Invalid! it bis ?taVi Di B fvd hundred? of ConeuniptlT?
m mia daring Ila . H ??? .r- by hh BBAUBB sad VaBaTABI?l
llrt'OISS '??? ?>,'?! ? ? . 'lu r plllanlln?.
I ? I) ,-rnr i ii, hit? rt. ! ??? ?! n'.r. i..t N.-W I >,rk
t,l???lr??. N I? ? H*?' 'ml ' r t ? I'.,', f n ?al? im.
u?*t itotaaa* )| ? i, ?? i ' USeeepeal
HiioARrn i'i Gailibt.
Waaasaosfl Tavi.uk t Baewaoi ? I .
iii? Vivi.ti ur
He? ipei tod -a? HoOABPC? s nilL' l.t N... It} Bl?al*a*.
Batbb4 Baoob PiAJtaja, ?-?;.' ?beti 1899. Wail?
rouBi? IMOrato-st, asai Bratowa; Kee ?YeeB.
Qabibalbi Buna, roi BoTB?Tbi mool elegant
o.?J ? ? ' l-l
BaaBAw I'hoth k?
i T?r I ?turi- -ii n iii ti.i? oi nt ? I. ... li IBM k thai
?w I'
. ., , . hl, ?., 4 I-. .Hi ..v.
tTKOOKf.YtJ "tl.tViS.
FlBBIB Nku-I.ih's-\ I,,,ii,i- i ?vi -.nid-,,-! .ill-stdi'v
honse. Meagtag t>? ti,...'...:? I toa*? '? IVirtui.in. sttl
uti?ont!? realkialtagfr?taITswI :i i" netfcasfc, tv.?? de
ttrtrr? ii ' t Ira aa VT? I ? mi.mr.?- le
?tbntit II .-n No iaaaraBce. lie (?" tftjtmn 0 mVtt '????
?ulled Irnm di ? di, ; I. _
ACCIDKXI Utl.Y It'll I.KIi. ? (??:( I H S?,ill luid lill
inij.li'st >i?t rd i? u; BttM I? .??' I ? ?: l'.tlri* k I-'??
Hitiit. t i.'.t ti', r- i ' . .... ,!< ;,;a !v i .11 um and
killed by aa smptj wegen, which ?ewe I or 10 bays aare haui
iag thiongh PlBsblng ? ? 1.. .i ' wooa-are la ieirtathia ?if
Bremen. .1 icrdici ia atcurdanc? a Ik :.??? tacts waa rea?
larool _
Tub I.Kvi'oii r.rsiM:-s?"i ..'? ni n? maila la Ia*
?|..-, it.r 1. .1. nalag by tie diBereal Pettool M
t.iiii?, ?Kuti tl.nl on ta0la*rj pun.us d'.l in?t tin-fnllott in?
n mi. ? ?r. f 11 ni - m. " gi it.'. I tosppli? anti for II ?uni 'li
im Preciael J lad Pri ; ? I Pr< ? ? 1 .?. Mik Pia
. i- , t 1 ! id., ; ? .- ? ir- ? il.et, i
? -?-iii Prectn? ? 11 4SKB Pm 1 ? Toi ?I
Nearly ill ' are re
tatt 1! , ? ;t 1. nt. ? The lager-beer sahioni tbeOt nunn part?
ol ti,e I- ?tern District 1 re? e?t fsvom I portloot
of tke vi, -rn. toi m.
I.e.-li -i? B?toaJL
Al l.yi I !? I.All?IBjrt ? I \ II' M AM? U \1.0N? Hi
1 Barke aa
the i'i a;,-,? ?,r d' rr,'? it e .1 ! ort? *t ii ???-ori fium Mr. Munir
KoberU?, residing in Atlant :? ? -?? ; ,1 - Hing ?Iii
' I Mr Ursgaa for
1 ti..<?. 'il.e ho:?* BB I The a. eased
?
'11 It 1 .1
I HI I. \i Is 01 H"' ? ? 11 P ??' ll.l'H'll
nf lir eelya aasl tie 1 Ii '?? l? I
i undi. .1- of Ik .o BOl
? n I-, ti n! . u 1 bj 1 ?;,; . is d' i;- n ded
M .1 r 11 th ? ? . , roll bj
- nrr a be acaro?
?nougn ? . ? . u ..v.
? ? i Myrtle??
v. nae aad La otk? ti * iii? boa**
hold good?, the pi a? | rtolabh . nml nmr*
iBveni? ? t i ? : -, ir. a| ulm ali Is
itiagta? a htCai to ?
li h I'.ll'ioKl.i I I'llll M Util' M' S? (?K11.?TI.?*
im.u.. that ?.-t; ga
? ? , ' r 11 I 11. *I
It, li - li ?Bl .: ? B bill ,'? !: 1 itUOUl ? of
b?nd.
? IIAN'.i.l li Till-i l'?iLI? 1. iNM llT'.R S <?? ril'K?M .
?.li 1 m.'tiii 1 i-ti u f.'o ' ti; g 10 alert .1. laapeaaet ink?
1.1!..-, v. ,1-j.-or Is.? li-.iti?f.*rr?.l In tie I'm tt-fifth I'nl I ? I'r?
. 11 1 r 11- *s;.. 1 ii 1>- lo? I V- III li':: . 1! folk Wk*, tt ? 1 -
? nu.*, wat ?i ?a iiit.'tl t,.-:k. igaia reeaatas kia old position
?fier ?n akaaato nt ?tor years, aariai wkiek Iibm ki ?ei ted ? 1
tbiaru.v. ___?___________-____
The pi,?.ni ii,.f i'ari?, Kentucky, s innliaa t" .1
? ?i ?n* rseeatly tain It I. Ita asd sbo?i rqaally lit
:w. .'i, ulule? in: I bl ,ik ? t!i?n !,i-, f id' 1 .??tl.i-f.r
- ? lit lilli, r. _
.vlarkele li<ri>> tut A? Triegrrtpk.
I'l'ii Ai.n.i-ni v. M..v ?Petroleum .? .,? , f,,r
('riuli' Me ho li? line 1. in lim I and - n ' .'?? for l'-'iiiie , Bree
Idnur firm ?tnl iiruli iiit'i-'l Whait Ina ? d.iii iliil. li'lliiu,
Meta Pork baoyaol ?;'' ?dvaaeed li. ?nits ni t."'u
I-.-? sa I.in! ! .,.-'.? t- ivii-kv witioal sBaage.
r. o ininiii. M.i? ' Flour ?lead? VT heat -, me aal Ins.
Corn duli ; White - ..-,, . Vellow, ti - Hate Ina al ..
? I Pro. ?? -i ? ??? 11 Mai i rd Bagara active
omi ?li-.nlv 1 :!? i dull i.in. Bl iel I h d. IVI ! - L v linn ti ?
IH-IVK..I?. Ms? 1?! p m ? I. ir ,, tin taita, i.'int.lu- al
I '..???) .i f.,r N,, | s.,.,?,,?. a, 73?|ll ? ten Kel Winter
aad tid'itii i?.r .i...'., ?tira. Grain uf alldeeerlptkMn
..mi. Canal Prelgbts dull. PI ... ai-I Ctrn -
Oatt .. lo Ni ? l urk.
l'.iii.tii. Mit d-lliiir ti; i_. 1I111,a; ?! fair. Canada
Spring 1 v- , t - . Weaiera &pnnir Basra, H
I-, I urn Btate, a? j?, li'1 ite ilni.bie I'ttrn ?'?1111,1; Bad
iid.-'irn ?.,.;?.- ii'i.oit tato No 1 md Chicago Boring
ti -.?*' aiier gralee ooaree aal BoesiaaL No 1 ?'urn offered
to : -i re, ?i ' .1. a tboal tsl ?: DjI 1
led ? 1 ? ? B Cenada, |I, Waiak] nom?
inal Pork, I - i. Lard, .?'10. Canal t.
ililli. Hats, lo .Niw Vnrk, ?|u?? Pine luiul? -r. in A
' i ? 'V I t lil.
Tnii.Hi lim i - H.?ur rjniet nu.! til in. Wheat?Oil olead'
S?? :, 1 ?' I White Michigan ?. ?:. Oki Amber. 30r
N-v? 90b. arab ' 1 White. I7e Cor?, ?,? Inner, tal -
li: . . Vellow, ' -.- . Mist i, d.-,- 11.11! ?teuilr at i.V.
, I.??.? id, fits dall aad saetaaged
? 1-tv. 0 M,v .' I;...r Beare* an.l ?oliv? silii l.lkjO
IK? ?I ?' . to 11 f,,r Ka. 1 Spring. 110 75 til I .V) l,u
Bad IVintii. I13BIH for Double Kum. WBeal Htm but
.?li.'t.
?ist in-au. May 3.? li.mr tirm sales el IAMI bu?b. Mil
?v 1 al ?Wheat at li ?Jail " Whisky dall ato unchanged.
Maa? Park Bpeael baoyaal al US SO ? . l?i*.-tl feiet al t'.*-'.
I.rtl.l in lu-tt-l ili-in.ili 1 ,.l '.ii.? li.ii,! 1*7.
i'iiifA' i? Mi? ?. -1'ni.r?tsadybataetlrr. Wtoateaietat
t t-*.r.N, ? ,? ,i |] 1 .?-t; n ?'?; fu, n? . Cara Ira st ?tu,
?i-, foi n, 1 and iij-i..!?' f r Nd. i Oataqatoal rai
?le. lar Na 1 and !M|c. loi No ?.'. High*late. I. ? la
iiui.l. Meei Pork, ?.'?.?,/?.? 1 id, .,<;.??. Preiehts
tiru.1 r. Be. oa Cora to Balaio, Ke? Ipts?. * ? bbbj. tkttxt,
ll.ooo bail m.e-ti ?.Min bask Com io,??] ttaaktJalt
Miiim.ei is. o -n 1,1.,a 1..m. iiiiii ijii.?li Wheat, 110,000
1 m ' Cora .i." 0 i. ia, ??..t?
MitwAikn. Mat i -l ?.mr dull ?t fen f..r gm .1 Kairi
Wheal satire it ti niall au f.?r Winter receipt?. Oats firm
at34|c, Reeelpti linn i,i,u. pioer aooo hub. Wheal
Bbl| nieiiis- ( im bb:?. Pisar, lamiese, wheat.
I.Mirai Nhlp l-lewe.
Altlllll- I?
?? .11 bip I ill? I ?Irin. Ilaliun re, tillouri. >? uti imlae to tstar
Link A li I . . r
ur .? Patea ?'?: ?. rhatryaeM m ii.ri, :,., !,.-i to btoateal
1 ? 1
I m ?? r. A '...i Barr, ft aa M r.- ? It day?, with la?asarte
-
? la. Mi. Li?? II .I.V.. leather le Btaipeaa k ( lopr
St hi 1 Bedmore ?.,?.-? Partlaad ? diyi I mbertoerdei
Behr.Oa??r ?, Barber, Newpevtfoi f, ki ethport
? ?ir S E J.oi?-. H '. Iii-!.-m lu? Phil?.le pin?.
**. in. ?.-?.?! I. II? ;. , I'? *ii. k?t.
H hi N H. h. ...id Ti.niip,. n Ki 1, ig, l',,.,,.!???f,ir I'hid,.
Sehr. I adera, Anda? m, Yan si d IdMyi a ?h la 1 ?i i" Uiu*i n
Hi net
s.1,1 i'areiri Huir. , Calbe? Il dara tpart 1 H v b BWHaessa.
,- li ! lin r? I h ... ? r M U ; .,,,
S- 1 r lu..?. I; - Il h M, Ititi :: da? ?iib I I 1 1 t ?. 1 e.01.
ht'lapi
M 1,1 Mary ?. Ti iblti Ita?, r N,.., Han
>. ki ( n K< t Partial i ?lil i.r?.
1^0 K? miomas |;. k.m:w\ Nu*, sai ami
"a -" ' fi "?' > ' ?? ., 11 1..? ?' .1 than rae ?>? Bad
I - ' ?8??ee, ?iib, I ? I,?, ? Il oijelM- ? heapei I hil, ?HT II, r* lo
N.-?. I oit, I In* mi 1
II
it.iii;i.* si ri.km!; m.n
MI !? ? il y n
CABINET BRANDY.
AN I NUll t!,' !' it K M I |)Y H ?Il
I?i tluilll i ? .1 ?LI I ? MOB BUS 1.hip No I.uns IB TRI
? 1 ,vv 1 1 ? mu i OLIC
1 ? -. . 1. .1, t. ,- . .
I .1 1 rill? pal ' ' ?. r. Il la pattaetlg li.iui. ??. at n.rr* ai* ni
i!?l.t?|. . lia ? r?|i?ral lill A 11 d.l, ?? leineil? |..r ?no
i,.. t piala
il). HI Bil i. 1 1
I'll. IPBII T'?ns OK ).ol. DBB HIITi-Kr?. III |i?i?N N V
1 l'tHI.ISIII |> lit h
HKl'Ol IMUtlDlAN I M'Ili-.?-. HI I.IHVl, N .',-, HI MON
?! NUI ? Ol'K
SPR?NC CLOTHING.
l-atataali -' - ?p 1 h ?'? lef Ililli MADB ?I-OIIIINO
-rlilM. ? 11 Ki oM's ki si ni-s? AND nilEtlis
?II? (Wl POT li in. t 1 liol? t l.Ol'HI.NO ot ?T*rv ilrieniti.
o, s is pi BNI TIN?, oooiis &t- kc
HUi.ll 11 io in Iii: ( r NI Bl LOU I Oil M I II |*H|( y s
.( PIBRMAM *. HI KI ? UNI- ?Mid 1 ! o] mimi WAKF
HOI ?rd I 'i ? . linn ?m1 n No... , .1. .?, .,,,,,.?.,i? Sun Hm lia?
CEDAR CAMPH?R
K?K MOTII-I BBtlABtB! ?'llrAP PBAOBAWTl .S.Uhy
J)iU||..t. iv.ryvvhfir. HABBII f ? Il iTMlN K?. Ur*r,. I'.oit'-n.
o
VT TO-DAY.
THE NATION,
A SF.MliVT.KK_Y lol KNAI.
IIBLI3HK? Ti EM> A Y ANU YR10AY.
ronUlniui Literary ArtlitlC, and St!? i.t.h loUlliii.ca, Cilti. ?a,... ?f
Book?. Pi-tar?, and Mu.i,- Foreign l'otr??r-ciid?i.,? _,d ?. .twist?
i ninmeiitt on the rniitical aud b'o.Tai Tc| io ?! the d?y.
Tr-R?t g1 per mniin, Bl n... tia g1. VV :. u. iT.-e.l ! ?
? ?rrlei in New-York of Brooklyn, ti ??
JOSI.PII II RK BABM Tu! ..her
N. . ? S?.?, at N Y
kir sa i.f. p. y ni train N
SPECIE PR?CE8.
JIM I'll A (?IN, III N ii. li A ( i
.?". HO??, 100 B I tot I "V\, RY
Now tfftr o-- r > ; i- toa!to
MKNs. BOT! IBB ( DU IBB*
CLOTHING
On * baria of (io I.I? at ? i. y 2' l'i '? ?jr.
(TA BD.
I hare now open ? ??r?(e ?nek of
LACE C?BT_UNS,
UPHOLSTERY (.GODS,
AND
FAMILY LINENS,
!', ?-OMLI.V
SKI.l . I'KI) !N Bl I
ggggM I VI.I.V k.rit KITA L BAU -
I. K. WALK A Y EX.
BBW b vu ? Li an 1.1
NO. 686 BROADWAY. X. Y.^
i \ OLD BONO, BET l(> A NEW TUNE.
I Mil?.
A? munt* alf n.a. I e?
Ant. ?ni .1
Irian th? r !" ? -
And Mi ? sud Hat?,
In iii?
0'ily ekip s! u .t.
-??-'-?? > ?.
? - s?'i * ????? *???<* a ???'-- ' ?*'??*--??S-.X ' U
-\?A_a-:-^ - 4iV?_J-?3S
"?*?^_??r**r*t!a_-*-?r'".a?-?'??V .-^____E-__i
IR T. ? ? ?'.?Vlis
? Out . . bia rea eli.-, knoaa
l ? ?
? pj ,. ,., | , ....... n aaa i m
Ra'- BM ? T ut th? r
"COSTAR-." R -T, Hi >.?.< II, Mc , EXTER'8
I. a t lett Mtat k. a. -t,
ia. It ."? ? kc.
' C1 ?STAR N B1 ri-t-l (k I \ 1 1,1.MINA 1 H
t, , . ? i ?.; ?? . ?
. .-? .. a joes? tl'lTe l.'l Heil li .
"t OSTAHH li' ( "M'H" POWDER FOB
l.\?-sl .t IS
. Btrd-baf!
.. ??-. v s la, Ann i? a be,
? ?T IIPWABB Of all V?. 111'?.? 1" II .ti ?
I ,*? ?.-e that i ?ins . i ?ach Baa. Baila, i id r-uk
I ? i- ?,
rJ* ?i/. Boat?? Batten : k -k?.
fi/ -d bl .1. D: iilgi.t. aad Ri tail?*! ?i?r? ?hen
?I. Bl, a ? - ?? Bota? B 't'?? ?? ?! ki????
I y . ?... p. -:, le. I. ...I t'r. n ??? ? I : ?
Vr
\l IHK PH I NI IP vi. I? POT
.\ ? I HKOAUWAV N V. ?
1866.
IBCB-ABB ok hat?-ii. k r ? ? (.?/et?, (?ni ???)?... (?
and pf.Te- hy ngurea that ? ne pair nt It V 1 - ii i .i.apu?. t . 1
ilrina?aBti bo ? ? Ittta tiree ?e.r?. N, ?? aaa Iba im
l-l.I.;, i ? in- s pt I,,w11 ti.?') st,, oii Cul,?..?I.i li."If Iced U,?le
???, I, IB ? , lu'li'I?.
l~*yl?ee ? l osTia I iilTciti.euieiil ah, sr.
I Mill.
BATS T.rtut HlKll.? ?\\ I., .Ter ei.g-.ea in _B ?? t.n? ?n ? I ri. i?
a notre: ?nt? in i ii.rmliiatug rata i. a h, uelact? ? V\ o
? ? i,. te i ? ii -le hen. iii t tails el | ?imp our,?
w -i...i natohtaa bulla Imp ,.u. ?nJ ?rai?
. ' ? li,- American B V .
iV.-c?? L'eeT-B'l' ,!.,?;-. i i.ei.t ihi.ve.
I Mili.
COBTAB- It VT IATKIIMISAI-Oit ,. .mule ..fe a. I - r
: I- r e r it \ i : itl?a eiMllagwahaM ??..alLntatl I ?. ?
Ka that i ?II f el It [,l"f ef y pi, ;?,ed. WI . .?' . I. ,t.,| . ., , . , . ,t
?.'<> ?i '1' . - BM p!?,e ?a lag aai"?.''!e li.,..
in. ??? II is sa ak? -I I.?a.???li..re. Mieh VI.nur.
'8*e l O.TIH ? - ?iilti??-i-iei,t ab ?e.
I Mili.
? VOICI ki:dm Till i vu ui-i nnett , ,? i aaaas"
R ,r It,ve,. An' . I ? a r n.intui? BM! . I i. si T [ r HMMOMB
? I. . a ?ed .i nu. It m tirant t, n-s is ?etaita '!?' weald pey tat
nu,, a thi? It,- ,: Una 'KI er. -|l ?n.aater W ,. lina J.
(W>ro ' ( O TIB a ?urra l>, nie, i eba te.
I Mili,
k IBM1 K? \M> KUI -I KI I ITU- ? - . r ?? d
I ! . - ? " r (ii al Pi ? ., n. S. . ..'.? ... ? , i . ? ? ? I
n li" VI ,? i". ? . -t?| t-iiii .. | . t as. ? ' an
i o.T*k.' Hat Hi?. I VI.
v ? l itei ada ? - ...,!.??
r?*"? I "lim < ? Iver'l.ell. 1,1 ,
RUPT??RE.
?^H?^
SUPPORTER
The** ili.tlil-nen'? ?I? ?Hie? n?w. hall. Ill DfiBClpi* and .et?uO
: .?. vi.I. ?till 1- It? l-i .HI ? LI in VM) EA-Y-NO I'kil
Milk, an ti? l.K K -ISVV Alll) AS.) 1 I'VSABD MOTION
1 I Kit di? BIM. ' ??Ita t? ?-?- I It IB. ?? Pamphlets ?t?,?.
?lilli ? PATENT l.k v r.K Tilt -?? i ?
Sola Piopii.t. n
B? 6.,!? Iiaadaoj
WAMKP-A ,111 ATION to do ('KNIIiAl.
liol SKMOKK in <? Aaieiua. h-B?* I. an ?t'.r....
wsal.ei andagtodi ah Hit i.f?.,.. iiuuirt at Nu. MU Baal
NI a? leen lb-at.

xml | txt