OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, May 10, 1866, Image 3

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-05-10/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

Justruttlon.
lu
B
AL A li Y who l?(wt bad u l?n/i ai] tit
?TKACUINOaadatn?taaanafpeaagi ra l : ??
Mm adeeelKii. of me?, ra of her pupil? in Li roi-? T?. i k'.i.g Ibu p_vi,i?
?tali b?? gl-d it a??.. Ih-uiie.Te. i ? Ute op] '.Lu
R?iahten T.'i narel a?d taatractio? il.e ii.mr. atti .1 ???? lo lulim.
Billa Uli I t< ?I? ?I ? I* i l'low-i do au? ?mon L.d.r, ? ' ut? >?.
baa?, ? !" ?-?I'M > II Hi ? > ' .? Ki:
n^ea ii. !.. t i a i'ei.wi i.? D Pan* '?njawi? ??.,., N. t
??Win? ea.j_
A'I'Ni, tK?9 Lronilwa' pel.If '.1.' I
Atmmmrj mil tamala ?pea ali ??ami. - luya eau
rn ? .
matter* ? A.?.:? Bi?t.i ?i.ti be tj-nUitcd
tot ?ii; Bl lal . 1 ?_
Al-1 V,' I?( ? i *-. i r I'lnV.i-n : ? IV?' ?pe?
ta?! tan :L? fcmllv
at the hi ' ? ' Va?._
(i/ i UC-OL foi BOTH .v..f(?l!iM.S~A'
<?.,.. lee Ce. Tera? | ? t?. Kei?d
te.(?ti ai ?- Ra ,
CM tiki. Hil L INSTIT! I
/ ?, , ? ? ? ? - - ? ? .
raga ii I ? ? ? - .. ' W - Ne .'"!' Wal!.
B.f>. J ' ti ' e.-r. ? 1 or.,. It .lone? -
Co W . it i ' rmeipal.
Vl'.Ui.i m w ! . . ACADEMY.?Tile ?
J Tet li.tarrtewi may be bad witt the P
?a ?t. , . Friday!
?IN. 1 f..-..T tu ?ai. al Nfc 7?l?<?w?ry. i B. OLIiLl'
I li_
g ti... i L.kIi.-s,
VI t. ... ii.?? F..M1L?
B4 ??_
I]{\ ;n,, r-jurytown, N. Y? A
?(,?, , i. ??? nai aaaaal Maataa
Wl . Y in??. Ill iJ.aUtla ip.I.y ttl lil?
l-Maaipa *_ _
.A. SELECT SCHOOL
? limited tr. t n.
ID Wi.l>N-?DAY in MAY.
aw?, uti- t?. ? rn !, ti. Pot ellenton udtlreu box
M?. l"_
__?!! LA8S1CAL and COMMERCIAL
Ml ACAPEM1 '??. ? li.-hiaiid Ccjdit N Y. For afa
aaa ? ?hi? a. M._
ll.riAKY BOARDING SI BOOL-While Plain?-,
N Y n.-t mi t? lunn tint City by H?il?i lt*i. ?...
( h wi.l?s a M Priaetpat
?? HU
jj? i ..l! (?iii
l_r *??|. . li. ?-r? I ?NI
M
?SUacbcra.
?? A MIK Bri BOOL IN"-?!.,- f. .
Ja ir ?. r. aal Barr??
I?? ?ii : . .... ?
Mm ?epie.? ? ; ..d'?. ? li who ?*?? pi ?
tto? ?i lag Pall
T.,r ?, .. ,?,.'.< i .- loara?, t\ atiyal tf Jnomp toetalt
iwmr. V I
"I Le?. ?i?t Sf HOOL !*i?T aid reta:?! i: ? niD?* deilr
e?il? ?..??. i. '. . . ? t ? ? ? ( ? - ?? i ?? ..o- ????...!.. e, ? iii, inn- ie_|
teatbi m mt .? i -? | lea?elia, ?... apelillad te??.i.eii ?te wiadrmp -v
_???? A., wi,o axe ?aeaiiigteacbari wril had a wide i_nge flea which
?teeli-ct wit id aaior?. r e that ti. itaiuir ehaiicter arid ?;ui?!Bca-.)"iii
?Be,? ,? ni litii.bug, jtil'.i'?ii,iil.i'.i mtttWb? Jil ..en ail! lind
altaai.,.!.? ' i wmch I ? ? ma] ? i . ? ?? ?, The I ii! I? te
apatlat?. el ?tr?.t?i c1 iii? ?iii:.iu,?r? w.'.t ? ?t. : t the ? 1?ititct? '
al????? a i. ii.i-i?! i ?otra, Ka . til vi y (.' f?.i ... u.i.g lultm li kind
mad piL.lt ti- all. I
Refr?en? ii . ? ? R ?Til?I rilBllnl Alert:,'1er [??til I
?Ville I ian ? N 1 . I S Kew?, ???r.u? ;. ?t.. .> rai yt wa ? \
ataajaBBia Maaai Tooker? N Y au?! t neal af the Pru . iliofhra
?ha?? Kct,... i an?!" *. ? lit'Lient? of t: ?Lrttrr An ? ?,..
(??Tin?-I llL.tvLnl.1 liai. ILii l< [lui l(Ll w.'.ei 111 ?
-I REBMI RHOHS A M
It. 41? III - r ? i. , *..?. i.ri.
AtilEl'?A 'II tCHER r-nr a Maali Sohool in
the ci ur.try Ay | ? ?t Ni BB Weat I- ??.??.
ty
S1
RiUtical Jnatrntncnto.
A HW.KNlilli PIANO for BS3S.?O. .' H. ?BAR?
MOP F Min. facturer? N? -t I ...??it 17 Fti?e Med...
arar?..le,, fi ??ara w ti., ii eiorptloi. lint? lj.?l P.i: ?. i.. ?.? in ???
Btaaaii li,,u u>e?t dial ; ?bed artnli_
ClIICKLiiLS- ^ -
F?ubl??htd I?!1
Waaorai-Tt a??? o?
ORANI IQ1 AH! JfNi) IPRIOHT
F.aHo-HHi'i i I
W?r??ocn.i Ne bli hioedwat
at,uti ' BaOM ???re tsten awaioeuik'. lutdal? lot the ?ui-ei o.
My ?I li.in ii.it.-uiu.i.t? tin ai, ?<u prtntoi?, 14 ti ?lui, w.r?
?wai.,?! ii? li, ai-1 in? - i ??i.tuitje. ?tied i.'ctuber, IHtS_ _
tlAINKi* BROS. BapariOT Orerstniup PIANO
li I'( .-UTI S ? I'aa ?? ra aid _M I Um w. , bud ii to Ikeir advti?
tatt? ?e rall and ?ne* for thetnieliei ?I ?di ?at? ??lMitre W AR!-.
BOOM? '? ? ?4 Mt 34- 3tA 'Ab jCb XH, ina becoud ?r?.
lath r?tneti ni Tw?lit hnt ti. _
P1A?O?S?Very raper ?or in?tr,iment?? at rahir?*il
p.. ?? Ai.?, leici.J nanti Piano? at Itara Itfralw A larg?
??at Hu tal to teat ?a in - * - -
BUST? \ A MARDENKKOOK
Ne 147 Ter?! .it br'weri --?..dway and Fotmh-aT?.
PIAKOB ti REDI CED PRICE8.?Owing to ax?
t?i Wee a ?.T_T. ? f bl a tai to- l|eri No 4?'l Br?.?d???T, ? rery
bump ?Mtnioriit of n-w and ?eeond-btnd F?ANOS?., be told ?I
arttli. :..? .'?.';- c?, :.-??-? ? ? M?i. l-> vt
?a<t?( a : tri (iigtita to ?t a:,d rent ?liowttd 1' [ i,i??ed Mot': j
Bay?nei.r? r?, ?red f?r ?tine. F. mri luted ii. . repaired Sheet iuu
ato a Mti? ipi.?ed I . ?? :? i.iwit. HURAt 1. WAI LR?
PARLOR ORGAN .-?r ?ALL cheap, "inquire* of
LAVil- h WINANi t-rar,ie laattiea I?*?lion. H. /_
KA-VhN A li AC? 'N'8 PIANOB.
( 1 itabliite-i I?? I
A '. I tiir-rtrrrnt ef the.? In??r .m-rta wi ? i re r ern Weil known
?..ii,. -.... Perl .i-?? o :..'i? ?nan It year. teattaaU] on im J
We aier/niti.iati.Ta: agiapn*?*??_? to odi pian? aaaaatBtotl
at?? eu? ? .? i< la :...*!. li.ru. it te.iii? ??<! putei ?al.ifietcrj to p ir
iIt? Pianrtal?Itcaann0 bpatail w?i?ro..iii Nu lKCirautL
?B Beal Itioadwiy New York_.
^?TBiNWAY A H?Nt*,;
ORANP SUl'AREardlTRIGHT PIANOf?
?taker. 31 Fit?! Preut.umi a- tb? pni.tiuei faJi ii thu em n?r?
B-u Bl a e.-t ?.n t-.eiTii. al ? FrieMr4ta.it I- imtij Intern.
tie?a. y il .'men at Lf den, ." I, it c:n.|?'.)U<.i. wiiLibv piAuu? bl ?
el) paila of like wor.d
WeetIf ni.i'.ruinei.l t<i itn., ted witt. U-eii Titent Amil Amni?
???ni ii , wi-Tunted fir Uti itara Wararooisl Noa 71 ai?I 71
B?** ?i-.rtaiiiMi SY_
?piib BRADBCRY
riANO-FORTi;
b w? prui. i'?.! ' tb? ??er by co? fir?? Artnu bi the
Aluni HnB-B?waa ?? ii? Baaa
ai c by mat?-? Flew Faire.
Bn.-I?. It.?? TEIBTT ? I the ant ?___Bl MuuciiBl ?titi Piaiii.ti
0 Ik. i? ?it-* M.T. te. I ? ?-. f- ..,..? Ti.? iir.ti of excel.ei c?
?ear? ?t.? a?, y a k?n,rifc?aairr? cf a pt -frti I .au?,
te??.] mwi m - i? --??? ?->- ?eanb-Ban u>
W11 B BRAPBL'IY.
_HvJ'{l bietunrit. N Y
TIM .?I W t..-i.i Mr.Ti?L PIANO.
LINIFMAN a KM?
taxruaaiax a?i r?ii?i'Aiiii
PATENT CYCLOID KIANOI Ol'.TI.S
tt li? awaroed at Ita mia Fair el IM Anneri-tu imlituie
The
PIRf-T I'REMIVM OOLD MEDAL,
Pet
Nf.VF.LTY H TERIORITY AND EXCELLENCE
ItlaiiiBj ie?t:u...t.i. ? ware awarded ti??? I'i,n,.i,i! Initr .ine.it? ??
?M S tata I?.;? ?' Mi -gai latflaaa, Kaaiai and wnrre??i Ui?t
har* b?er ___B-M id ?(txpettton N H ? W arraoied for ita
?art v-ik'.ii.ui Ni- 'i Le K?ypa? F.e.ckn ?l. one block
Ml ef Rroidwiy ?tond lor ?ar n?w (leid Mental CircnUi
rf\\y. WEBER P1ANI ??!ORTE
A ?. ?a *o u.e Ifid-sl tNBTBUaEWI MADE by ail th? l?*d?g
BtMiciao? tf tr.ii city ?t-d ?nowhere. It ii prccciu??ed by tb? Natioua
PtnUtv liri? AiiM.i-iOB, ?*U. ? trial in Ihetr toemi wub lb? 6r?t
towatoclaien of the ecantry eu.ine.iUy the BEST PIANO IN
IMl.KK A atnd ?ned by the Ceuiervattry of Muiie tad other higb
g?_i- ?ai,<... B.U.t*tl?ei Oaei.n tf V.e'.l .ruu.ettn powei eq-ia ltj
i??al??ii aod v!_oi_ y of une. tuentc leach, ?ad greet d j rai'j. ?it
BFABBBOOm No HO Hiooroe ?t. near Broadw?,
T"l.l l _R8T PREMIUM. "
l ! LOUBET CABINET ORGANS
UNANlMorSI-Y AWARDED A CMiI,D MEDAL AS THE
BEST CABINET GROANS,
AMER.I AN INSTITE N Y IMS over MAHON k HAMLIN and
all ttln .-, pev'.r. bringproT.our.-ed iiiprrior ia idctuTi l'owia
amo \ ASLitm o? lene wiih ti.? bee? peu* i.eeet heard. Iheir Fipe
ilka it 7t he?jtj of tolo ?fleet! ead luvertor pealla rtndei tnem non
ntparepriau foi peilori. be. land tbnitin*!. w?ne tbrir great eoiidity
?ad v>r< roi? -rai and economy <?: - - it and ipante luake tbrin ?upartor
gai -; . rgi - ( .ty ( , -c.dei
PEDAL liKi.A.'tr.ft.. ii?, vue two and ?bree binki o' Keyi
?___ ?< B-ttOO Ft! Mik aid BCULKiL (?KO AN h ? and ?
Hetaira t? I -41 H al .10
PKHE Llr-TF FORWARDED FROM THE OENEKAL DLPOT
.1. M. PELTON,
?EALLEIN PIANO?,PELOUBETOROANI MFLODF0N?,hc ,
W??. Ml AND S-8 BROADWAY .1 ?
tT___ MA.B?N A HAMLIN CABINET ORGANS.
J. -F'FTY-TWOOOLD or SILVER MEDALe or other MKiH
BJvT PRF.MI! MSLav? IweL ?waraad M k li. wubin a few Teen
t_- KI'liMlK. wil ou U.e eel loot weak*, for TUE BEST
I-FThCMtNT* ?f 'I'llli GENERAL I LA*?.*?.
Prioleu tritiuo'iy ii preier.tee r ht I t..- .1er? frort. Biore Ibu JfK?
at lile BnO?l ?lu.i ent itgar.i.t. Bad u. i.. ian! ir. the io ni-? that 1 ill.
MAlCN A 1IAML!N''ABINET OROAN*? BRI UNBttl ALFI?
Mtn O' ' u ?tm *At??-(..iii Ne MB Broedwar New 1 ork
1
/nmitnre.
AU. KLNDS of ITRNTjTRE, MATTR1>M>
BFDfi'NO LOOK'Vi, (?-LAS??? kr ?taapaata?IBU1EN
a CAMi'Bl _l s No ??'. i .ei? ?it?.,, ?-untuuind lion? ?u-iti
?Lall u?i ???? ?uni. Oooitowairaii?Kiauldelirtird der 1 r? .: r?
?a au.le
BEDROOM 1.NAMLLK1) URMTIRK o! ? .
i Baird inaji ifactjr? A.k-i ae.id ( hem.jt lad W| t I oinnDer
Hujlau. p.alo and etnai.uri.-, it H V FARR1N01ON .?. No ?tri
?tdaa._ ?'. oi io.re W oo.mn I ?tat.i.l.e? lol I
?7.NAMKLKI? P?RNIT?RE.?Tb? ?arg??i a?-nrt
_ ?.ant of loan.?.ed ii,rf..l ai.rt lo! id WtLut BV.DHtiiiM
BUiTl.** u. u.ii city A.ii MATTREibES. BPR1N0 BFD8 ki
?I, ?san?.? waitntiJleO ?a leprra :il?<! it the oM til?: .?deni i. i ..
_WAIlKrN W^AHP i. Te . No ?7! I mi i\
^ORNITBRE, Ca-rpete ami Bedding, Parlor and
W Fetir.HimS.iu kt. at BENDALL i tCOTTt N.? I .
Iirliuii?? u-etd, enrner ( a-?a. it Mtuntrlceprii i.pp.led u.ii tau paT
By Unit...u.run if pre'erie?!.
?I1AVK ON IIANIiBiiit mike to ord.-; on the bliorl
?Mgocif.ce Bil kind? o' H'UNII'ilK al mauufaernrrri pidei
J FC Fit KARI? .No Id Hlertaei it tamban Nat, MB nu IM
Bain-enn
Kew orale.
? LOVEJO'V A SON. Dcutiat*. Lave ninnverl
I e ft?? N* I? W?^t EeTT.Bli. at. te teal, ,,,- ml? ?-?nt tpart
?Ma, He. J.iaa Bro??iwa.?, httweeu Tweuiy lum aud ?w??tr
"jDEMOVAL.
Till HkOOKLTN Pill DflJBAM I OQHPAafl
BA? KI? ? ?I TO
Ne 19) BROADWAY CORNEK DKV ST
4.APITAI. Bl ?,'? 0o" ??''
Bl-KfLUH lai. lar? I lett.. IZnl-?NB 43
l??ifto.Bha 4.1
FRANKS' r PI Jl-NALD. Fiei.d?. t
?taaa W. raawwi Bn?ei-?t?JT._
REMO VA L-l' II 11J A M ONI? hat ri-mowd Lu
Oowa.i M??Line ?lUbiiihii ?i.l u No 'H Hi. a?iw?i w?uth weet
C. NaU ?l upMt.ii Ail (..nae. KtWlNCPMAI II1N1.?- fit
li. ?... i. kiirn_
EMOVED? H?iL?Y WaKMINO arid WRINO
IAO MAI HIBRto h??? Bl Ml)VBU the? Ho. titi ?ivat
MMoMt'ttrtwrMm.
R
Ho ttl 1:0-1 H man <_onran.
??i i' LAI ? -1 : i : 1 : :?? ? * I . - rn.-itl.ing i?
-? M. B-T.Dia???b?c?!?ii.|. ?rsajira.iii? lilETZ BO. Ne 1Tb
>'?. ?a ?____?__ _
1ITERARY.?An aiMrioDced 101 RNALIST triJl
_ p. or i a.-.? j? ,..i?i lu Litii.iy
labor. _
: Vi'ii ! ' ?", tliiit V', the ::>'.'--:;'? ed,
_ 1 - -, - ?? of ' nu Born
1 lit- ?. Impt?MM? tteat?I ir. a?c.rd_i*e witn nie pr >Ti?iuiii if Ce
' K?s ?ed Mat 'e' ?ni all pel - ntl
.? aal.- ra. u. ' ?| t ? t: ?m
; ay ti,* Min? to 01 a' I
s1 . -? ' ?.'din N-w I.,;? f Hy by Hi? ?vi. liar ?f June. 1Kb,
t ?? - ? i . ' 1 ? ? ? it., ?. ?i
i ara ? - ??
i i ii. i ,; i and all ti? redit ,..?...?,. , ...
t. ? eel Uta ?i orto ?a? ?I u?,
?t Ma) l ?? by t... dar 1 ti, i, ?fere -I'r-itiesi.
l'.leaj N.W U.A ipili . I lttS
Al 1KFV C Wy?: N. jTTu_--_.
_J. KIN A. POLET, I 'ratueee.
TWBBT 01 TUB ISTTIIlO? I VrT?I, STITra PATS-TTI J
urn.? Wa?.ii*. Ti?. Ap ?X7 14). J B
ON THE PFTTTION o? WILLIAM MCCORD of
? ' ' ? ? ? t mat? ii
to I'lin ou tnr aTTTtn day oi Tb v. ibaX. fur ?b _B| ?IMI'.
Io. i-s- tal
- ? '1st f J . s, I It:
IT ISORDEKJ DtLaitbi Mid petUloa ta tatwd i ? TttemtOtnte
oi, MMNDAY. th? ?ti, day of .lu y nil' ?t IJ r, . :,. I ii. an.I alla?
? j to tpppn ai.,1 ai.uw cauai, li ?i... UM. l.?ve, wl.y ...J
priii ai eofbt i.ut la h? rnnti-d.
I. r.'- ??? ei:ei,?, n ?r? reun r?d la ?Ti, 1 ' ?? I"- ?
(>lh ? i?,? r ob,*ctioii?, ipscis raetftti ? .; i??.t twksti
dava tafe?* t?,e day of bearii t : ?II te.tltuoliy tiplb? ? I'C.r JPHtT. to
lu. u.eil ?? t ,, aa.T l.ear.I .' ii ?I t* ta 1.1*4 M ?' ' i ?<i
?? ' e ? nu ti.? ijlt'i of tbt ofti.r, wbiih will be a_flaa_tl?B ?; , ?
cn aj? ?
I)i-j?o?ition? ?nd other fp?e?r?, IrTn) opOB a? tei-itnrrry. mull h?
flin! li ! IB? B| ?
. I ' ,. ? . . I . s ??.;.
? '.-?!? r- ?! aliso t..at Ita-i. tie? b? pul i I rntiiela arl
1 - ! ?? : . ?? .r Waihinrt a V C ?,? "? T ? --i N I
awe?1 r Hire? MM <-.?i?e wreki: Hi? tii.t < t ...ii pul. ii ?t. ou? I" i,?
at ! ??? ?st] dayi , rai 'it' irii ?
Mi 3 law ?sv. T.C. THEAKF.R, Comn ilt-crr ?f Paieati.
01 I'I'.'i.i.'S OF THE NAVY who le t, tikth
penca-?! aaast. ?s n aar. At ......
Mt T, pay ! ? tu.- ?s-ii? I,y 'he I? MM A I ft ( MaflPSM a ? ti???
Iii? pruaar loin? lui ipp..cu_ou. L LlUiWN _ lo.. No 1 Pan
plsc? up at?'l.
1?t?RS0NSw thingto hare their 81 ?BLE MANURE
len, t m1 wi'i. pr : ali .I? ind Tarda and ??levi ks-pt ?..eau, wiJ
?pi y t, s? ROB Bl Is' ?? "ii: _
EBEL PRISON, ?iNDERSONVILLE.
I.F.I.l? ? lien, t.,? ?hoy. aartaoi, an I,? , ?.,; .-.ned of E \V.
,. ?? .? a ?' N? ?t Tera I -di utiit-d SSS-BsaBS oi
MMM "? ? owl.
K
$^ tiiUi i'1-vv -1;-' "nil h pi '?l-T'.'.t APPRE?
??f\f\f\r m s - ; ? ? n of jom? boss, . ..ii.-, gi ?..
fc - i ... ?a ? bruk'-r it ' ??li ' ',i,c- ; '?r. ii t?,,? fit wl?,
?taeonded cn lu. .?I in.- I,?tu .? . a lim", a : r ? t -? "I bank iherk?
I? a ltlT'e ?l,l,',,nI I ! - I.,,"!'.,ti? I. I. ,, . [W*Il('Ii Al?
.??, i.,.- ; !?. .? i . | aest bm ? ,ui?-ii eh??!?.
hais, dirk cross . ess- ? nu!??'
? upli.plnniprntlrP: ._h. wlien >,. -?ki ? .|-?t. an.aly ?ii,I
eiirwi ii. ii-?-li d"i??-d in dirk uni OT?r ?,?t and rat???MS? hal. I?
? iip|H,ie_ io b?T? lu 1,1a ptaaaaa.or, upward of ??(?i ,-s) in money or
tun,i? ?.urtiui, ti. in.. ? i i'? r-?'n, i, ? la ...ilit.'ia to tiw mherm
lewin! .' rhi. ?ins: TE* Fli? CKXT Wl.l I.? |.ud Iii. Iii? HuO.-'. I?
- . m1
lo.Nir.ENTAL NATION-vi. BAHR.
I . A. .Ml !.!?()( r\ l'rr*>-lrnt
UNION N\TtON \L BANK
EDWARD Ah'illl'R Prend??
New York Mar T Iff*
BARNEY, HI TI.FIl k PARmiN? Alt. ri>ej-i.
i . li. I,:,?.',.S "
Xiropooalt.
OrriCBor Ami-ta.-it? on?:!!*?? Oa__BAI ?,r -r???*T??ci. ?
N?, i ?tit? rr. Nbw'ioke k1 it i I??.. J
\]'\1Y B?PPLIES.?8EALED PROPOSAL- (ii
d rTi -at?) w! bara ?-?rd br ti. ? . ri ,,-uil ill cn?
?clock p. Ii mi ?A 1 ! IT:l*.i , tin I it ti ? ? r. J.;:, ia.- I I I li?
dm oi tbr Uoitajd 8-tt?. Ami BlTBSl ENC] n iltF.S to ia ?J*
i 1 ?n- I 11, N--? '? :? at ",: ok v a. ft ?
AUO BARRELS PORK-MESS OR PRIMP ME!**-?f Um
B?w crop in tut -T,,o|-id oak pt ?ah l??ir*-l., wah tsToir,
,M??t ti, ? ? ' ? . ? ? . .1 i ti :? I T is l??l
Hiddcriwil ni', ? Im thriittH-ra wn pick??!, and I?- bra--?, tim,
I?I k ad ! .'?r-r.
Tha pi. t" t?r re. eivi-J ?t i ub ii.ip>riir>!i yndi ?? ?ha I be lined
to h? t.,r . ?tWraiSBrd
1?0,OI?0 J"" "i ?' ? ?m. dry BROWN S1 I) Mt i: b-nr- ? n
On not) ?nd ol ti,a bri: in MS ( I O? pM*MM', ?o-T !>** lull b?adl.???!.
EM? i. st b? n ad? io ?sudJ ot d itr paid.
:ia-,00(l?-,'''Oi,.l? fcoil lisni POAT I ? be rind* ??? I.,,,.mr, and only
fron-, rood uiateriii? li?? from ess? -!??? t si? < r *th?r? lu tti.ticn.
t? bu? i.r i p'-p.?, : i a I i ? sartaii ,, I Mora ti.I p?r i?-l oi
?A at?:. aid ti Is- ??? i u: :rli tatfu:- le- ? J :
lb? ??or.i ira r? ,'- -ed "or nnmtvlisi- I
Stiupl?? o'lu? ?i.ytr u.d ?cap uiu.l br do it? ?d w'th ?b? propoi?'?,
' '
A priated ropy of 1 ni *dT?rtii?iii?nl lunn h? ?tteilu .1 !? ??? t pr?
P'.l . ?hd 'he p. | ?all III .?'. U? ?,a-lil in : . . ; ? ,.e|T Wi ii
a', ti.-i?raa EarhWd t" '??-,,: .utera1,, a i ??t atBaal?iw_I
t*'. lUMft' '} ' 's?, l.?;.? ?bil m???. I? 'W?:
' ?Ve '.! r 1. der.i|Ui-dd.?I'hy I .?rsntT I'm .? li? all r,' s- ? |. ???
?f ih* ?bo?, b a t>? ?asaatad a Mall tod? " - -
: ap -, r e:. i louditt'ini. ?lio. t!i?t a ?? i.' m ' ' ?'r?. t, a_J
I? t..- a? '.Ot Oi un. f urti, uf th? Talue of la?? ?t"l?? ,.|, puMPsI lu l>*
f, i, ? ed ii b- ?i?,-.,t-,l If malta I'
Th? a?l,?r ? nsrur. pit roi tun.ni?st and Iks dil? .,' parnham ??
Bl i? ?;.? n-.ir? ?>' ' i,'?''- wit] ,;'???:??-' : tai
d?!,'imt?d. unit b? rillinly marked on ?le?? ?at k j- Ail othrr
a uh a, r? ? l.
I 'lt-tu ilts? of uiip??ctio.i by proi?iil?nil pal ker? or imp?' ?or?, ether
than I? i- irtl lu nu 1?. I .'Ar i.i a ,i. u? ? ":,.'' ".. i, ^?t
B| o Ih? p?rt o' the sell.r M?Mt rre.?nl g. .a..ty ?ad i. .-...
snd IB? lO.uuMli?'? y pr.c?oiuj Imp., tira..
7 h? meit wi.. i... ia-ejau.i -,: ?i : i .i?-d ?pen by tam,. '. n.
ti ia offu.r i:i lu? ji.r: o! I '.? I i ,'? I ??t?l?i
Th? tut? ar.d ?oap will he i.i.:?^t,-a ?? t!? d?'e o' lal T-rr. a,,?
ron a?r?d with th.- i?t?in?- t?ii.p)?t by ii, BMMttM appa?lad nt ti.,.
,1! ., w te ?. r?iI ? ??? wi b- .p.,,::,,!
i a vmtf. t vii be made tn ruer mr s or ii? ?; m i, ileot, ox sooii _. I ?ii
?r? r?(-?iT?ii f ?r tb? purp"^
( onir.ctnr? ir? *i|?*rtrd t MsW lash food? wiUieut -ipri?. to lb*
I i :t?T ?'?ta? ui ?:: :-,| ,r- '.l?r ?' pr ?ii?.
hi tnkl <trr /-.ni...J? I ,11 It ? ? ?/ti. < tt-h,h mull In
ir.W??d .1. inr-ir1 p? it Id retad lo IS! ,-ferla?
TremtmltjeePaliialMMgpmm" ? ? ii.ARK.
Br???t Ki | 0*a ?mi 4 ( O 8
Urm.1 ?.raaisT-aurttT i r?u< ??i? i?i? ,
Wa???iwrt?i t,i
PROPOSALS Fdl? F.I.It 11? ?TYl'F.D P.NCRAV?
WOP Baatat t-ropo?...? w11 tar??*i?r*d ?I ??i ?*? MtRttaa
diy. Um i?t:.i lay af Slav, IM MjSa'eBssl f, a f a____? mm MSB
11? .ti ?s, p * i??i -* 1 -, - " -'?-1 ? -- ?st?-ni??t a? ..?_.nut
l sin, titi!? r? of Ih* ( oi ail Ml o' ''.?'.li u: t.'e ???r 1st?
Tn* dr?win/? wi' b>- tarataaad on r??r??i u? th? to? mt?, ?io
Baal anani? tn?m li lu p*8?. B nua.rn. ? urdrr ar u?n .' ?? I? ? n
M?i?Bt wa? eaa_BB ?nd aa_a_tt-BS) uni th. -iieuioi, of th?
work la rrarv lair* ?. n,,i?t b- 'a ?? ? ll.-t f in.ili?J for 1 li*
piitiliu.ad r*| ort lur ie-4 whtak ha* t??a ?I ;?!?? Ita aUidiid f, i i
the pra*?i,t riiium? fW platM ar* to ? Irsrad at tfak ' ?
roit lor ti iii.pi r'.r on. iu'j?r'I' the imi ? . r -..-?,? ?f iii? I
landan! of th* Pu:,:., Print rsf B -I J-d ?, , r ?a ?
r th? a . ' i t-r r nai . . ?
Tb? w ra ? . r .;-,.. I'-?"I! ti?. . III?.!'.s
or?? wtea BM lea [????i iir?.unrir 4J :?? s ir aaea Bl ui??? ?-. r?
qaired to prupo?? for lb? work 6, me Antlirwi ? o At, In? BaBB
UBId,u| thal Wi en Oior? Ir.? , on- Jlj"'i ii M li>n.
01 da. ?I ft. 1. ?uri.-li el I ? I :.,b?. o'.
t.lirrl V.l.. ?'? r?:i_..'?ii ?:.il pill lo- ?? ?. ? Ii. - .1 : ? ti ii li
Any f It?M ?-?tnatli tI.?t n.?y b? r-,| iiipT wui b* I ..'.?,,?1.?_
upon tppacttloii it tin? ? Sie?
P.- j ,??? ? . I- ?di-- lill 1er? . .? T". . .?" i, l> I
and md(iii?d on th? en?elor?e ' Pr-pr???,? tor l'?t?nt t ift.-e Hrpoit
HMO D J)i Uti t.r.
_B-r?rii.tetideii' ?'n.e Y ,i,.,, Priotli (
? P'rttpO".?icnt I
OmCB MTPBBISTBBDI ?T 1'CBUr I'BJSTIBI. /
Wa? ii i-ni cr. April n ieajfi |
PROPOSALS for ENGRAVINGS ui ?be II.I.TS
TRA i ION'?- AfTOMPANYlNOth* REPohl ?1 UM COM-HI
BIONEB of PATENTS fOI ii,? TEAR 1-4 i-??? ALI D PRO
rOSALSwli r.? r-c-iTeil ?? 111. . ft. . , * T?URSIXAP ti.? 17?t,
dar o< Mst Im. at U ?sl?c_, ?urf .rum inj 01a ?et el r.?i> ?
ILI.l'?-TR'AT!UN? of MACHIBEB1 i ? 1 ?? 8 ?-?* Rrporl
of tBa ?on)n....inB*r r.f Purni, lor It ? yeai lia. ? 111, ?_r __n? >ud
addrrii uf t_? pit-ulc? ?mi lu- .r.iiiit.r __ d?i? of lb* (?aient ou
?arli UiuWiatioi,
Tb? d!?s?iii*< wi. i>? < ,riiiM ?<l on p.rp-t to th? t.t'T-lM, abo
D?s)?t an_)|* l?'?m loin p?;m m 1. .n.?r. .1 orl?i. ?? liea-ly ti 1. .on
?lster.t ?ill. nri-i.ri? ?1 a ( ? pa tBMS lad I '??>-? lia1. u! li.? ?ui?
?nuit b- fu'ly ?qua to that fcmiai ?,i f, r Ita pal iMn part as 1 B
which ha? h??n adop4?d a? th? ataiiuaid ?or las pin- r.? vu.uu.? Tba
pi*Iel ?r? t?, he dr.ll'ered a'tli.? 081 f fiia? ?? CP.at for rials.portltlMs,
and if ;e:t to the ?i'ptoT?.or rejei t "ii (?: l_?l?p*T?aI?anntl Y Mil
Priatii 1 Bond ind ?rprr,T?d Mrunty wi.i be re?ii iie-i tor tit? I?itL
tu. p*rforn_r. ? ? Uth? rontrari.
Ti ? w.rk wi 1 ' ortipri?? ih: ?I ??? tnoimi | I sBBsMSBt wii Bf
o??r SS??? hundred ps?-?. ii.???uiin? 4* 1 ? ' I :-? HuIlaMIN 1*
qu_?d to prop,-,m for in? wen by ti.? 11 ?i k o?-? t ? under
? a_d-n| ?bat. when more tuan or,? bgur? la rea .red lu ila,in?!* ?n I
I T-iitiuo i'?iif, (m 1? ?'/_?,:, 1,-?(,':?-, Um tra m?_a?tarpal
f t -ra will be ?itlDi.tA? aid paid for a. a lind- l.lu?tr?tioi> Awarda
w.l be rund? "I?, tha ?ow*?i and i??it bidder lot the uileieet ?.I ti*
(?orernn.i'-t. du? regard tatasBStl tS ti.? ?I? li I '* th? woik
undrr lb? d ipi lion uf ti,? Jean t ou.iulitt? sa Pr.nti 1
Any larttiet iiifermailoa that may b* i?uuire 1 w. be 'urr..ah?d upon
ippl, ??.nui of 'I i? nff,, ? or lu li.? Coomimiobrr of Paient!.
rropoMli W_l b? *ddr?M*d lo The JaaB ( oma. ?tee or Prlatini.'
Wat*it.?? a I? C cire M th? uri,i?ril|i ed ?i.u indar.?d ou t.?
?OT*iope. " Pr pinna (01 Paient Offic? R.porr."
Th. ad?*rti??_ieiit tor propou.. d?t*d tb? ITtd o' >ii, |88t. i?
wUBdriwD. JaNO. I) DEKRE-t",
?i,p?rI),Und.)it M th? PubT- Pitntiag.
To -? puhii.had ir, Tb* W..hiu??on K-p ,-lu-t, snd li.
B?:tiiu?,r. AinerleA-i Pn, ?dr.phia North Ar-arli?-. N?w ^ ork Tno
OL? and Hoatiru Jours. thr?e tim?, a ?*?k untl tb? l?lb Sly of Ml).
Nu otbar i'?;-?i w11, bo paid for pu'.iisi.l' | 'ni. ?,t??rti*?i.,?iit
C-OTBISs. Inroi -csrTLiiLi. AaiasiL 1
f'ai_a-mraiA Miy 7, 1806. S
QEs-LED PI.OI'OSAL!. will 1^ r.-tcived al tim
IO nit: ? o: Arrri? Clotbini ?nd tqiiip?!*? in tb.? city iratil MON
I?a? lb? Mlb tnautfit foi ?upp.yin* tia? ?tb.ylki., Aimb- ?iii. tn*
toi ?wuii ?up;,Tea Vir_
? it N8 PETROLECM PAPER 3?ai4<l iocta?
tj TUNS FETROLLIM PAPER MxtitT i_c_e?
Mail .e. of wbsrb cm be lent a: thii tttce
1 an. t.d imut 0? |<i*r*i,t**d by two i?>?- i..n . perimii. wboM
?i|natu:ei n,?tt b? appended to the luirai t?. n,,I , Mt??I to, M
briui l'iod and i.iBirl?iii aecuntT foi Hu suiouut iu?ol??d by i?u,?
pi.h i tunitioaary of th* I rat?! State?
bill ?on. drli'.Tli..- ciiitracton. and thoM that do not fahy comply
wit? th? tee Trew*!,?, u! tia. .-TcrtiMiueBi Will i",' ti? 1 '_?:d?-s>d
B snk turn.? foi pr-,po?_? emhr.-iii? the leim? of t*i? naaaataa
re?|'iired 01 ?t h b.d can 6? had ?o app,> altan ?' 11,1- 081c? nd nuni
uti.?ri ???-i d, t'a er.i'r? ? ila? ?innnlis-?.: It rimil? lad nor
wi'.l ?r> crop"?? b? I MB*? '-d ?n:ch 1st ? BB ?tin t.? 1 ui,l ,ini lu it*
n. u-uirni? merril, ?tat,d
Iii irr!,?, lo b? u ad? ?pu-IIt ?ni Hi? wiri? i, , i.'iiy t? b? dil,?
? .??
L.do.-t?, ? -ii??., 1 *? l'r p a??foi Patrela?i Papal
Hi ord?r of Br?T?t Bru (??r linri? ?! 1 r,"U,in A.aiiliai
Q i:t?rmaat?T'.'.er. I ? Ami fiENHV W JA??d?i
rij-t.ii. A ?VU lire?..-Mayr I S Ai" s
Ban t,?- ?nj inna-, uni 1 ifb .,
Tai M siilita. -. : IILEOAl ? /
Orr CB Al?I?:_ST i-riSTIliMArrs? No .,l,?T_?aT
IV A.HITI.TOT li I Apri X?. IrSa? S
SEALED PROPOSAL? will i?f tv.eiveil nt tins
ofh e ,"i'( II 11 Maa???. M.tO.I.i ti., purri.?* Ii.ru II,
?tar-, of al. ?le| ina wari (or miele.:. ip?_, ui "llow*'i
? I T' a. Bud;?? aaSMa??8 o lal I -.. ??,, . Pla!?-a ?nd
I Oowrli au '?SI? for -tie di*?:?nt ?par? lo? l?t(?i ?.rj .uj in length
f'uu, ? .' ?. 11 saa i trntte? a i letty ? n? feet
Tr-tun'it now itor?d it l?e wolli of tn? Cl??*l?r,d Rolling Mill
to?l'?ny. ( .????.?nd, n.u Mid wu. ta 8-M :?? ' ?,
A lela: e ! h ot li? iron ?nd the lea-ih ol me ipaiu m??/ b? ob
I te. .-J ?in MfpU ?la. ?' 'hi? other
1 T?rn,t?( a?! u ?_<,T?.-nnirni I indi
! 71.? I nit*d BictM Stntwa ta? righi U r.|?<l ?11 hiai if coi d???ted
1 ? ?( . '
Prup iiaJlihui.'J hr i_Jur??d PropoMl? for 1 ne ; .rr? .?.,,/ Bridge
BM? y J CkM.LY.
Br???i M.joi ?nd A U '?'?? I . b Anny
?TopartnfrBljip Xotitca.
Nd?uci:-Tlip finn of MAKEPEA? E A Co., a,
N-w Y.rl.id H*iiiiiiori ii thi?d?T di?w> radby nuru.lroBtenl
Apil .? ia 4,
NOTICE-?-? t PARTNERSHIP.
Meb.T.THH 1)A^ t'-r_?d? Co -partner.hip f r the tr?n Miiiru ?f
th? d*m??t.r URI. 00008 COM SESSION BUSINESS, untar Ih.
tTrrn of HENRI TIEEANY S (u No II I_u.Mid.tN-s. Vol?,
and MAKEPEACE lU N.? I aid a Oermaii it . li. nor*
IIPN-RY .III- Bt4>'
H M MAKfcrEArCE
_ . HF. PONO.
R?w York M.T 1 I?**. P.OPT L ? TALL
1
"'UK lOl'ARTNl.KSHI]* ],< n-toi.-re exietinp nu
(t'ican ?.can.u?.
IC
OPPOSITION LINE
i- I AUPORNIA, \'t N'i AftA'-'A
on TOE >? " OP Pt FRt *!"NTH
REDCt LU HAT!? OP FA?-I?ACi!
r j.i i .i?. ?-. 1-MOmi
a 173 m Maa? bivi. at?.
IN li Kk M Y
THlHl'-l.il Til SAN FRANCI?CO
THE ".'(H.::! ami r.:t.'.*. i . ..-; ...i C0MP.A5?
wil d.ipat.L ll.r .'.?I Hid eletint aVirtillip
?a:.i: .(??- l-i. . ' y h
JTd?RY W, BM1TI1. e.?,. ? i?., ai. le?
en ?4TT.DAY ?liy 1? it ueoii, from fie. No. M N "I'd Ri?e?
lo. t of a arrei il.
Till. CENTRAL AMERICAN THANMT COMPACT
h?Te p' ?. ? I i,, ?n ,'e i,,? f f i, | I ?ne ?r ! 11M lan
p-eTe-l l'e '1--.),.It I., i". I ? n-.t- at a . .' "i ....te ?n.l
?en a ;. ? iaat a..-, ?attabla Ita?*!a aval
.:riTeC
lot paitare at ; I t ?at y L?iuai! el in peilen el No 177 WEST,
Is I tem? i o' W ?nu it
_P. N. CARRINGTON Agen?
1>AC1PIC MAIL 8TEAMHUIP COMPANY*"
TUR? .NiA.
?TARRYINO THF ! N1TED BTATEfl MAIL
)e?T?rieiN. ?J Ncith Rirei (t?.,t ('(.?na- et. ) al lle'i ????
tie lit ll'.h ind Hit of ?Ter? n.ortli lei.ept when ih???e di-ei (all
io. s.ii.liT. and theo on tue pre, ediug SaiurjBJL Im AMl'l*? W ALL.
cennei-tiop, eil Panuni lliip.iT atti on? of the (laBBBBJ ? ?
iteaiii.L.p, flou. Faui_e .'oi SA.N' fRAMClM U, leu, lal al ALA
I'l L( it
III?ARIZONA, conoe'ting willi SAI RAMENT'?
llth-( OST*. RUA. connecting witn (.(II I?! N AOE
2 .?-Ml W-TORI ? ? -. ,. ? i ??? - . : : I d ? .
Departure? of . .t ?nd I.it ?ounect et lautet wltn iteaoieri for
St:, III l'Ai Hil l-.t.-ltls. lit and HU? fir (("?THAL
AMERICAN 1-OliTS. ?n.ie of tb? lit touch it MA.N/.A.i
ILLA.
liiggige rL-cied tbrtigb. One Huru'red Id. nJ? illowtd ?ech
id.it.
Ai eXuri-.ied ?..rrcrn en Loir 1 M..lie!n?MI ind ittendinei fris?.
1er Pt-iati li i-;, or iuiir.er laforBtation a: p,v ?' ? ','-?!
nay*? 1 ??i iiiii.i, ti. Ila Wbarl lit tf Ti tail ti. rmli I'.ith
fiew York.
_P K H-OXt-l-W. n-jiat
TH)R CALIFORNIA via PANAMA.?The I'ucil
? M ail ?t'-imil Ip ( o",p?t. ? ite?mei?rOp l'A RICA, w... ni' .
HUDA1 May, Il M II ?Velete, aaaa.
kleild' re, e.Tt.l li 111 ill
lil -.. 1... 1 -.? lil ii Freight ("!.:? on f ou.pany'? Pier, Ni. 4?
NerUi Ki.ei. fun- . ( u a it
WELL.S, FARM? k Co.. Ne. ?4 Hrnadwiy.
__.?. - 1 reigl lAioul' II ? : '
NATIONAL tTLAM NAVIGATION COMPANY",
(LIMiTFD )
NEW YORK TO LIVERPOOL, CALCINO AT Igl'EENflTOWN
IO LAND FASHfc.N?l.K.'
?ii Tuna. f?_,??ii??f>T?
Uli 1 '? .J..1?.(li ??n.
ENGLAND.J4'4J.<??? e.
K (KI LAND.?..?,.???.Hid
ERIN.J..ti?1.< -?? mt
Hil ?I , t.J.M5.,,.(?ti??.!
ry N.NsYLVANIA. MW.Lewi?
Vi KUI VI A.i.ril..Prowia.
LOUISIANA. ? l, nu.lliouipion
i.??,, i ...t? .? :> m. int.- m -a.
.NA. W El*-NF?nAY. MAY o
QUEEN.. .sA 1 I ULA Y, MAI I
i -til ,Mi..WEDNESDAY. M IV I
FENNSYLS AN1A. sa 11 KDAY. MAY 1?
\ ii.1.1 ,i ?.W I H E ?IMY MAY?
HI-I.t I'l A.s ATI It I ?AY, MA?. ?
lil NMAKI-.??.H'RlMi IW.N1 I
-ii?.LAM?.?ATURDA 1 II Nh k
AND EVKJAl SAT! lilli. THEREAFTER.
The ?Ire r?f l?eie M? in ?l.'l?? ullin'? of ??Iy IpBBll?? .-tele It. ?
? .-p? :. ...... ? ?.-r..!-. i Bl m t-.a iiiu.iiu-liiioiii i.iJ :?ie _t|
uni rpa??n 1 ?. ? ? . r lue
Au eip? lb i ned !-.irrtv?'i on each ? np free ni ? barre
? abiu paaiave. * 1 0 ?teerig. * ?? t vi' la ii I irren, t
Ste.-iit? pal?ate t ie(i lo bung [itilei Hu n Lu.o, ,?ol vitU?ai u?
?
The owi.eriof tb#??e?ei?e!i wit: net be ireoii???!'? l-tr IP? i or Ti:
?hie?, ?i, f.i hike vinedji.g. l.ii.i.g iin?i. ,?. .?yeti-iei-eJ t'.e.sun, aro
ii.!...1 U -
Iii lui.ht ir ?bin pi?-??. ipi'Tit Herd, e l'tiiel uij ?ny.
No S7Hro?lwiT ?oil Or it.era/? Bl???! at IB? pata*** *??i ?flail
( ->mp?iiT Ra ?II bio?dw?T ?,r Be IM P? libel
y w j iintsT limit;i
CX)H NEW-ORLEANS DIRECT.?The Coe
A t ompai.y ?lil tltopatr li ti.eiiperini ud<-whrei ilea&iiiiip
ALAHAM \,
i LIMEBURNER, Mutet ea? ATURDA Y ?Bay II ?? ? ,. n fr-.m
Pier Ni ."? Ninth Rim. tout ef Warien ?I li now t. eenuin* tre-rt t
ii.o g???? i.-..-o .|t. billi at ladia? aad aamga ?, let? ta p ii n. Ala
baise Florida ead Tomoo, ?adIt_aaaIpi. i?d ":.,-? Kihi pirti . 1
plaeaa, I. r ! .. ?ti. or Paaeagi a; ii. ?! Na I"" WeMiL, ooiu?i u?
Wama ulai Ii DRI M MOND Me ???'?11.1
!? ?- i ARRINOTON
P?K Ni:\S-oRLL.\N> D1RI.( I. "The" Kew-Yorb
I Mt.i ? ii Ma ( u.unai.T? iteaarr MONTEREY ait i?
?a BATI KliV). Mit 12. M 1 p ni. from th? t uuipaui i I'wr.
Nu 4b V It loi li.iglil . i pa?.?!? ?pi t :.
_ JAMES A KAY NO1, No li Iii-, ?? ?
CXIII M'.W-Oli'l.i:\NS, 1MRKCT.?Tin- luv.' ind
I In* if n Huir-'?'i ?s*- "" Tf" I'liiiN lapl. Rial
w, i ?_,.?*! at Ni I Barth It'.?..-, m IA Tl'RDAY. Mi? I.* at I | ...
lol rieigtit or paaea.'e, tieri ,' on?u.o?lilleii.. .ppl. tu
Ii . ? li, ?vi?', i- LI 1 ? ?? .' Wembtk
Tb? (II ant.Y W tSHINOTONV.: ?vi Mt II_
ONLY DIRECT LINK t.? I KAM !..
Till tniNilitl. TBANi-ATLANTII (-?Ml'tW"! Mill.
BTEAMiHIPB BETWEEN Nl.w iuuk ANO HA'.itk;. (all
IN?, Al LUI M
The it ? i J lew erneli tri till fiTOttn. rout? for the ? tali
nei t v , I .. tnm l'ier Ni M N? III. llltei a?I ??
NAFdl.KtN 111. B s-1,,0 .?ATI KD'.Y M .t 19
Ml.l.i DE PA Bit fj-ii ?i.BAriJRDA. J, e?
1 -1 Ki : LI I? ,i ,?n? . RATt.'RDAl I ne II
L-PATBTTE l^u..n? .IATI lUi.W JoieJO
PBJCa ()?/ PABBAOI in (?"Lu
Finn i all? BIA sr.-oan ( ?lu f
tim '?!'- ?I*?
The Keime
?ri ?n'entiint I
III luiii I- ,,[? u 1. lea all,. I .,(.[? che le? io 1'? _, >i ?a
and. i -oai ?nail? I ? l-l i.r?: ?ulai loi ?etoud maa?.
Mtierral allnuuinee fire ot rkurao.
bet Ivrioei u.'.vrn.a , i,?i. rio
I???? MA(KFN7!F. Agaal Nt !?i Bruadwit
ONLY AMKRICAN LIM, lo ENULA?D and
PIANCE-?Tn New ?on ?, d Hi,,? ?te.,- Ceaapaay'i
tri? claw i ii. ite,.n..i..pa AllAI.'? ii ' I I LTO?4, li,. I h"i I I
enid t reii|.?a ?. . .e.,e I e- '. . '.. i ,, IL.?, loi ila-ne ??: ..?
It I I v., .,- I. - ? .... I ?
AHA?.?- .ii?.??t a Oianaa... ??tuia.y ??? ii un
1. Lid*.....- 'imij. -..?i?. J ... ? it?-.
Alt...'?.i?r?u A (.Ai-ni.ni... ?.I .id.? J .It 1 li
Pl LI (IN __BVBU. ?J r-.j Af ? I-?'
Ahm d lu??, A i..?..??- ???*?. ?-r? '. ??-?
And e?? j / u.u ti-m.i'ei
FRIt F" O? FA?? M.V **A.A"I.' IN (?HLD
Pim t ?pin .IBB III tooma mt.**?
Tb rollah ticket? ti London.Illili?
Au ?iper ei ,?j Barpa i aa b?i?-a.
I_t teaipaaj will mt i ? i??i - ? ? ' r ??pacto m t? ????.m m.ju
bl.ll?tl?. . ? .? e ??J.^ ?lp.n?n??e.l. lie ? .--.?.I ! l.ai.l, I
J J. ( ?-???sllii h A?rnt.
N. : I r ?lo'wjj. N?? Yo I
JAM' ? t WOTTON Ageal. IUtt? lad Pari?
Sr?AM l?> LlV?Rl'iJOL, CALLING AT
. U! r I NSI t ?WV -'!?,? Inr..?r. Lu? i?:,ing aeini weeiij cirrj
mi lu? I Ulled Main M.tia.
ETNA . IAT1 HI?\Y. MAI li
CIT*i O? ?AR'S.SAililDAI MO II
( ,'1Y HP i?l tt ?i-KK.?ATI I DAT MAY?
?HY (?I K"sl".N . lATl'IDAY. JUNI l
CHi OP LONDON. ?ti? li!??, i
ted a?a taaaaadm stU UDAH ?na W t.l'.NaoDAl at uva?.
float 1'ier .No ?4, Ninth li:..i
RAIL- OP PAHBAOE, PAYABU IN ( I Ititi'Ni Y
By U.e ti?j iieamai ?*.l og ?ttit Sel .rim
PlRlsr t A HIN.?HO ? hTI FllAOE.? ?5
'111. ndliL..... Iii. I lo L.lltioU . ?M
t j Flin.13'? I T?. F.r?! .W
Wedlin-.,!.T n atea i,?Cn ? I I leu p -Tari1 T e?, I j He.?ht Olli?.
linn? ,e?. ?j,.t .'oI??iJ.?J IO lilt ? li?!?... jrg II In.i? Al Bl
?odeiile um
eieeiitt i??i??g? fruBi LiT?i?ieie-ii et ?neenitowi. ??I,
li ?eli nu be h??thl hart ty in..?ni ???tag lor li?, r trieada
Pul furUiei nf. re-iiiiot ipply it tn? I i mpiii ? ort. -i
JoilN (1 HAL?. At-u: ... li f(."Mi'.?.T New York.
If lil AMERICAN LLOYD1? new hue
i-lu? ild.wh.Ml item'li betwen NF.W WiltK ead
BREMEN Tia t ?waa. leare N.w Yat! ftn. Id.r Sa 4(1 N. H.ni
rtiiitl.e tli.lle I Huatea Mai oa ! b? (o.uiw n,f '! 111 K.S U A i 3
MLSHISSII'PI W (, luriier ? oni ii '?*.*' I .u?, .* li p . Ku-i M.t
ATLAN'IK (, lli-Tei ion d?i ..im una 1 atti _ p.. 3lit ?Mit
BALTK , A (I -? ?.... ? '??? tuni 1',? h p. MthJu-e.
W I.s'U'RS METROPOLIS.1 Ali ton. 1 Mt I, p MU Inn?
I'ncei of Putar?, pi ?idle in tool or iii n-j ,,t?.?i,i 1m i it ?
Bi'-i. 2d ( ii..-,, gal ? Mearige. or. Mi
Kellin Tnkete? lit Labi?, Ol'*. Id llb.it, gul I? ?Atearu.
an it
Fal I reit dt and Pitaige ??fly lo
Itl-ll.lt Killis (le, ?it At?.,'. No ?f. Rearer ?(
rpHE NORTH GERMAN LLOYD"" 8TE?M8HIP
I NLW-YORK O Fmit.-mutai. BBrt~??I tee lidiad Biatee
mu., win eail trois Um Diemen pier loot ?, lura ii.. H?boles e?
HA I I lil? A Y Me; I ?
?o?
BREMFN.V1A solTMAMPTON,
Tiling f?l??li?r!i ?a
LflVDON. HAVRi ?OLTUAMrTON AND BREMFS
?t the following ntet. payable in gold or iti e., iiiiiral in carretwT
lot th? Brit cabin, Bit- . ??. ond . ?bin. B6?-0. ?teerag?. l-l -*?
To be fu.l.iwed by lb? ilau.il ,p UKI Ml '? li A. F. Neyuabei.
nit.ie, on May '??
Foi freight or peieage ipp , i?
OHI.HI? ll*i k Co.. He U F....4 it
POM .'SAVANNAH ?PIONEER Ll.NL.
I PIHSTI LAS.*? FASHtll! ?J
EVERY Titi RSDAY.
landing cargo In Savannah (tie lo?owlog m-,run.g Tb? new. brit din
ileemihip
l'l.HIT,
( ?f E. A DELANO, wi., leave I'let No 4 Noith Rieei at 3 p ? on
Tlll'RSDAV. May IO For freight or tmneoo I,.?mt lupeiioi tc
cuuiu.odatio?., apply tu LKW IS L JONES. Nu. lil I?.,.Ja.y
Agent! in S.Tanu.?., HI'NTLIl k OAMMELL_
FOR BAYANN A II, ii K< ?01 A.
EVERY SAT: RIIAY ?I Jp n.
Fi?r Nu Li, N?.rtl, RIt.i foot of Cedn it ,
EMPIRE HIDE-WHEEL LINE
Tb? '??' ?ltd brotilr ?teeiuiiiipt
MldsoiRl Uireland Lomininder nil! .MAY H<
SAN r-AI-V AIIOK. Atiini ( . n.iriinJer.lia.MAY I?
CABIN PAnSMAdh..TWEBT1 DOLLAR*
1 kl-eagh li? arti !??ord I? Hie .
For fre ;bt or pi.iage (liating el.t-u* ic.ominodatlonl apply t?
IjARRLSO.N k ALLEN, Agenii
S .' Ri.m'-ii. tree.
W11 ?TM to GLASGOW, LIVERPOOL 1?! HI.IN,
I? BELFAST an.l L(?Nli(lNI?..RK ., for
t l-l I (I! HI. Ni ^
( ILEDONU, SAH UI?A\ M.y l.d
labini. ?'.?('aii-J # '- Ste?i.te I'*?
Pit?I le ii, Id ?iel "litei ?nrTene.
1' HaBibur?. I1?TT?, Ahiirrrp Kui..da:, 1 .?men he, I ?Liu,
t:o? rUaanr, tri
tv peiaece ?p? It to IH VN( I? AVliiiN'lLD I ( ?
-, ? Bow rat Otee?
> . e | -..,I , . .
lint I., .in?! ?: Hre.Lwi Le ' " tkai b?r? wuk
rrill. NOR!
A of hut ?lia
J
>ASf<AOE TO AND FROM GREAT BRITAIN
AND IRELAND
BY BTEAMIHIP AND SAILI'IO CAtKlT
4 I REDI . I'D H kTPM
l-ri ? aviilabl? tbt-'Ugii'ioi I iiglind. Ireltn.l. S ? find ?u?! W a ?sa
Pur part.? ..la? apply io TAPSCOTT, BROTHER*? k (.
?* i:
8ATAHNAH, 8E0ROIA.
MIKKAYK IilNt:.
'I . ?? : -. feat ni tog I'?,,,. ;
\ I HOI?.
-to aall from Pwr N It 1 K i.,^ e' W10 m THOBIBAI
M?t . ??. I p Bl
I. .?.go ui pn*a|r h?.,ug e.eg, t ?--cir.i.uelaii..'? apply lo
Ml RI. t % El UKI.? A ' ?
Nat ti ind ?.- -i-f. ?i
I)
Blntiitiibo-ie ana Bailroa?i.
VV BOAT FOR ALII \NY?Tue Hienti.ili??*
ARMENIA w11, ou Bud aller Mond?? Ajini tb. mee item
De,tir wi it ?? I ?t? and MMI ii P.er a Till ? "'* -Mondiri
W edi.. ? tiTl ii..! y IllaTI. lan.lill.' 11 ^ onk-m (Hen.. Wai Point
Newt.on I'. >? .e., .1 nebeek bli. (?uki i?d Hadsea
NEW-YORK Riii] TROY RtEAM?OAT COM
P.NY - Ti? neila '! Uni Lin. If. nae, nut lad Rip len
W luk.ri .ta?e I'm Ne. f. N.tii. R t. Io?.i af W i-t? ii full ROY
(aad the on j line tirk.ting by Railroad North and Eaali DAILY
(Kn_ Iniaya .l.aplad), at 6 o', lock y. _. _
FX)R NEW-HAVKN, HARTFORD ?ud HPRING
FIELD- *>l..a..ri wit? Perin, I,, He? HaT.aal I W MB!
timm. anae___ muk mm >???
Steamboats anti flai.roaoi
Nan* Janey f imbi heal f obmi.
ALPANY BOATS?PEOPLE1* LINL*.--The Boate
' ' . . .?. f , A!.MANY fr ii ' .- ?...
???? ri rut*.! ?? ? . ,<?? p. ?:. Theil .'(?UN?.
II -"A. - a,..) FRIDAYS ?nllh. UFAN Rl
li ? -I-.tl ? Mi. i, i, \, - ?o ?Al i KDAYI
lo- rre.^nt paiieg? ?, a- y it t ruSLecntbew i-'
AFTLKNonN BOAT Iof NEWBiJ ?.OEI and
n-HKir I..???_ ?ni if??r WEDNESDAY. May I?, the
uMAOENTA? ?av? New Yu. k EVERY ?ITEHNOON
(S .-: day? ?irrpti 'ck p m., land
I-i? ai -?'i-,? Pm.i.t t ....??I .I iad Tala a ill I leteralBa will
.? ?Te | ___, ?i t?i B.BV, ...a Maa haigh no ti ? ~ , u-tiug *?
?I-?.?.
L'OR Ni ?K'\\'
I RA
U.K. eonne?
I dall? (Son
Mi IN D-YnS,
HMCND ou
?ANBURY
Fier N., Pll It of til ket M , E V EKY AEHiR.iOlil? n .Ofl?a.
l/e?T.< ?...rwalk at H < . ... k l m._1_
I/?'?? NEWBURGH, \."L?T"Po!nT. '
r KF.l.l'stlK RONieil Tan! KIN?.? ON' . ti
Dock. Con.?t.:, .Ne* ?Un.rna Tta
Ml.AMI.ii MAKY i'OWIf.r,
leare? Deabro..?. i- , ,-v a . ? ; a
I?HJR Rte. Port Cheitter and Uroenwichl Conn.
Sid A M Eil J 'H'? ROM! !?.
lelTM P? k ?lip l'.el . li d?.'T *'. I. .e>p !_. R ' ,.1 d I.. .??. 1
lireenw.ct. ii 1 a u ir'.??og at I '?)_
SAFETY, tiVLllD. .AND COMPORT.
tOM?tMftO_\
WOW F.FTFR PALJIrlt F II lilli: -. NI'IIH LOWELL.
i , -,i ORD i i-., it'll TI M -CN. ::i_ :,b
INTERMEDIATE POlltl -
71?new ai.d atuich .leimer? 01 the Nura] li n?,
(Il Y OK BOSTON and t d?Oi' .NL?A Y IRR
leav? Nrw-inrk d.:?T Inanity? atcaptartl ? ' ed?? a v. te. froai
k'rti No. di? .'.orto K:r. i, : t of '.?uri i ,
roll NEW LONDON.
tbar? eeerecttr.? with tk? Meais'-oat F.xpr?.i Trtin f on. <S? lhere
peino. V:? No. wier, and W neiter latlaa nd Wa e-t<,, W'oicee
ter m d Nub ia, and New Loudon lad Noiihern Killie ?to.
Pi. igLi ia?ea ii Ui? .eweiti--? Por lufoneatiun i.jnlraef
_ E F. MARTIN. Agi-i.l Hillls. Fwta
/M.MRAL RAILROAD of NEW* JERSEY?
\J tmtmgm ?ud Fr .l.t l>.|-ut 'n N.w\trk liol ti UbtnTVf
?t r .n.li Hi? ;'-- ? inetloa with li? Deiawi*? l.a-kiwani-a
?i.i Wei em 1U Utail tad ?? Ee?- -, ? k In Leal ih Va.i?y R.II
raa.1 in.l ii. c'iLr.ecllor.i, fortuiug ? dir? , t :i.i-io Pi uh jigti and iii?
Weit, win. ii . i.?..?e ,t ear?.
(.LEA I MIDDLE ROt'TF TO THE W I IT
Iwe Ei|reaa Irai .. du j tiuiu lue Weat, tmttpt >-i.d?y?, whea
?Be tra n in ti.e eve mi.
?lil. io ea ?dd I?.i hu in ?i?e.| b? 'lui d?.e to | ni. agu. ( iu'tn
Dili Si Len he with hnt on? .'nange ?if em,
W IM i- Il AKIIAS,,? Ml Sids
remmeneint Not to l-rdl?La.?- N?w Yon a? fr.l
At h a. ui f. r Ea?to
Mit,ii... CB} ?i .
Mail i mis ai tim. fer Flen.lng*? n li??.
Sriai.i.n ?t l , irr? Orrai Leu.l ? .11
8a. m.?Weitem Eipr-?? f? t tattoo. A?tata?
Flltibuitb nu? toe Weil, ?ith but ? I ha Bl of g
ei ( ii . ?t Bimi bal two rim.??- t?. -' I.?
rtohergwitb Netthera C<taltal tad 1 lelplu? 1
Coi-TT IT'I ti ? ' I He|l 1,
li a Iiuim?y it I .mou, A r-i'owu. Miu li (honk, Reading,
V, ft ?. H.rr.iDin he
? p tu.? iui La.lou gati.ton, Oieil Bud . , ?
lliurh Chink.
S o ?i.?Fir s,im?rri.> mj Eieiiungtcn.
a ^ p. 1. -y.i Bn.ii..i? i?.
>?i
Miuch I hunk, W i.n?.,jpcrj W l.ke,|..rr?.
Water (iip
.?ahur-g,
n to I im 1 mm
meei! li Hil
Elie ?li ..... ??, 1
?, ... Pot -
I j BL?Wl BT1 UN EX PRE??? HUM*. -I
t?i?y? Ile?.li, 1 'lintot rg Idol?? Ti, , li .1 Hi? Vie
ftoptag Car* liirouga tri?a leiaey 1 tal tal
J ?e.? t : t . W . al .III lo i? ? li ? ? 1'.til- . O' '
RlJl.a.l ! New leI.eT. fuOt Of LiteUT ?_., N. ?.
ho.1?, ?' I. ? Ji! ?..1 i.n Li i?!w,T ??. I it th
JOH A H ?1 S I? ?UN's .- iperin(en?lent.
ERIi; RAILWAY? Tr?nt leave 1> pat fool ?ft!
1 lia.ntx?!? it. via, I'lTuuta i?'?rrr
1 a bl. Dit F.ipreM lor t ?wt- I .-?a. Ree'i????! ItaVala. Pile
aui.e? ?i.,i Waa 1 atin i? ni 1 ? iL.?? ? .ora ai ' Onad
I uiilliJtTa..?. aal .it .-a. ? ..au* willi Alai.'. 1.1 ,... li W ??tal?
Ia Iwbt
I ??<?.. m.. Ml ?ii W.tTi.'ii lally ? ? -
I?. ?- II? . t li len! Atti., til li it**tu
nrct ng w ' . loka -i. 1? ? ?? Al
I p. ?n . Wa? 1 raia, f< 1 Port Jerrli an I Baa h ir<
Futon. Al'en
?..ii ?Tenlnf.
of in. ( en-ral
I No 1 A Kui
pal betel*
m wa..
turi ?
P ink rk. rea
in Kail??..
o? t aua??t., .?. II a
Ruff?
Hai.
t p n. Night (? ipreai,
Bill.? a 1 J U?,.
6pm I?thtnint Eirr.e. d.n?. f..- ( a-a- a
? u a. i? un a ?ad w e.- 1 1 ,0? 1.
?hatea ?? '?rand 1 r ni Railway?, ?ud it ha?u..
Bud (ir.al We. ern H -liwll.
? p. n. . Eii.igiaint Tiaro, duly ft" Vat
Wen iii 1,11 inn...
Wa H Pt?? '..nlP.. At? , N-w loth
HI Osos RIVER itii?! ?AKLE?
(?, ?? l..-e, M..??liy. Jin. I. HaA tu,-.'
len, eet.ug wi.b Nut 1 nu au? Wntiu. ti. n? w
?a lu low 1
1 Ji) a in ti BadMM Rt.* Ri It 1?'. T!, r'.ietl ?
?T?.. cuneen-t.iij with ...i >? .or Net?I ia I W ??.?
Ha Bl 1. ? I o l?uu illili Ri.. load ... :.n. till ?
?Ie ?I ?
liai i. IlirVrr. I?a 'r^ad. T??i.?t ?.?.?? .ii
Beding will, Hal ? ?? ? Karil ?? I W??i
1 ?J p m ti? imoioii iliier Rai ruad cooie.-i? | at Troy with
tmn Im ilniiirm wtthai??plnt ?nan
4 Up lu ?la lill . 0 li oil ..I .uti',- , . t i|t wtu Watara
Iraiui ? at ! : ? te? I Bal B ?ti.U 1. ?i.d li
Norn, wa . aaal ..? 1 m 1 1?
t P U. T ? I! id?..1. Ill n Ila. r ant ?'?-?l ?' '
Hu?? ladt Ig? witr.o .1 ?: attr An
--ir. . . 1 . r . ... ? iridlT?.
lu I ? tu II 1.0, lim llllllld ?? ???
eer.in? t.i.g it AI?mot lad I ro. *?
Weal W .1 II '? t
-..?? Rof
?.ii. l.l>?
. w.ili _____
_ Denkirk ?nd
dew 1 Oil.
ny aadfl'ToT.
???? New 1 oik
and Truth
North?? tul
nth it? , on
for poi-iia
m New Y.ik lo
to Muulita ?ia
? -? il-aeded.
,1 .N ,uh ina
1 ? l'r?-iinient
I in?. Table,
? 1 ireeiipori Brl'l
JONG ISLAND RAILROAD. Bann
i ?? . Mit 1 - !.??-? Jan e. .lip N Y . 1 ? m.
?a ..-?..- I II a : . ',. I ??.... ?. a
1 ? ?a 1 .... - ?tot - .re. ? pi,r' ; 4 -I p. U. .?-l?-,e! 11 ?I
. ., and w.j .?al . 1 - Hain! lay B t
RAILROAD (
?? St .', ??I ri out niall traine
. . . . ne ., ,Te ?I C TO B IO.
M. ?.,.??? ral ii...miweit of Mil ira it ??yu p ni Munn
t?,wr. I ?p.e.. ?ti t p. f,,
s ?1 Hill I! Aaa.'.-t I?i|wr1iil?-i^eiii
MOR??If and ESSES RA
y >r . li,, ,nd ?He
[EW-YORK lad m:wiiavi.n raijLROad
iai tv: .in alrTn-if.ment.
toMMi'M INO No?. 1 All.El. M ?<*
Ki
t 1(1(111?: i in
'-.-, ,i|li-.t
OMPANY?
ira:'.?? li aie NI W ; tinn,
I,, ?.a li.,.. - ... I ... , i , (H . po I ! 1? tr.l.i ?I?.
? e. , .li1 1 e.. __\ ?.Uni.? .(p. m.
l.t M li?.!..1 1-?i ion, ,r. .1 11 _ ?. m. Iti?. (Ba..l 3 (It,
111 1 o ?d teujiinnr.i 1 p. ia.
Ki Vi ? 1 : ti ??i.i* . t .? H Baa? I*. ' p na
For ?urtu-.d ?cutuptirtaiidWeitrs.it " ??*, l?JU? u. , iii. 4 JO p
FwN.rwrdk ?"- I<. iii 1? ?I 11 a i m. llLILi.,) M,
1I11.?.? ?- 1 ? 1 .1 11.
le ain't -. f s . 11 ii, n , ?j. ?
p. I ll.eri.e: " ' I? ti ?' I . ., . .1 I? ; st
lui .?lui. ? rii t.n, It? ii?)'... U.JBfc ii. I
111.) ? ?. ? . ?II. li-1. . 1
I i >.?? ia? to ,iaie.i_i? , ? " II - i a..
ii.?. t.Al. ?..??, '
" N . 11? ? ! '?
l.?e?
p in.
lou- m. UM..n
Per Roeten ?I? *?pri'.,B. J t
Foi I1. ? .. , . ? ?- i,- : i
lol Hull. ..I au l Bl |.(h' I. I'?.? I lu . i? i. , f ii .1 li? ' . ?
, !??? P. Bl.
? r r ' ...u.ee-1. |Rit-tR? r,?al. I I? l ra ll'l .
I real - 0? p n. ti NaitaaaBP-???
i Ii.rHii?!,!' Ra.lieed. ?-10 IB*,) tv Bli
I ILL p. ii?.
[ foi N?w H?*-n N-w I.oi.Juu ml Si.ii.iiig*. a ... ?wl a. I It a,
ai. II li on ?.nap. ?a.
1.? i ai.ai R?: roa.1 IJ.lSp m lo Ncrthinipto?
1 1er lloi.it i. e Ra Hoad. kau.
F.i Nauia'.u. I H... r ?
Pet I'll I ira a .1 N01W..I Ha ! .1 '. '?'. ? ' I Ti ?. * , ?_.
| t .utunted.ou? .?.eeKmg? Bil alla. .1 I? I.'
JAMr- I
NEW-JERSEY RAILROAD!?Trail
to-ir'iiutit tot ramm eau Mini M
?bj 1 r h :ur litLTiauai ai.J Vn A-aiKUiu? ?
p. in , ii d U' una i , l _
KARI IAN AM? DELAWARE l\"?
?Cheaaeef Ph Oaaad tv II
fi?lgl.i boala i i.unaeilti? with Ibu ii iiu?J wi i le??i Pu-t So. ii Batik
Riler i <i.? 1 ??? Pto? S I ?a a: | r. i_ll
ORTHLRN KAll.K??Al? ..; M Vf-JERSEY.?
? Ui ?i,. i ?:
ipi., lue it I.
HOIT H.e.L
i laaaa (mi ??f
li m.. I i
?ull? a in .1 :
RAILROAD.
pl.ael!j,r aid
?1 1 r .-na e.Te Irrae, (Ht
I -'? p in. Ilii
and? M i ?: tl.iuotli t< Aloune.
U in . I till J ? ?'. p 1.1. ?)!. Sal.i.ta). ?I. ? al II
t ..' and? M i o: ti.iootli t< Atoniey
'1 no ? M DI MtUt??!
pupal ii'eudent
I.' Ml.ROAD.
I l|I-n| til
RARPIAN ?ii-l Dl.l.AU Mil. II.VV
-oni.ula'i.r M inda. Ilth Pal lim?: ?h.'l
(a id?n w11 be d li'.il.lii ned 1 h? ?leiuiei wi I ?-lie Pier N.
North Riler da. y. S n.li.i ,i ?iii.nl it ? j> ni. louue-ruug with
ii. for Mi -? -i 'I ??,? n.-.r I. eg Braai A
Pit! OUT FOB CAMDEN aad I ? rn.ad.?ta ?ti. loni w be tiken
?l LOW RATl *? on the to Cock line, reiching ?rode. th. neil
tueiu.iig.
w | (Layton Sept.
RARPIAN iti.il DELAWARE HAY
(OMPANY- BIYTin -On and liter Ml
ii.i' . 1 it.i.? oi t i? load w. I
LEAVE NI? MiRK PIER No _> No
an, _______ LINE FOB CAMDEN. UlREtl
I?. Re 1 Hank. Lour Urn, h. Farn.iaid* ? Itr. i
Tun ? Huer Woiulinaiu.e. B .nuiit Shaiuoeg 1
lik.ii. ii.d . Mall > -ii '!? < a,,i?i, tad
THRO! nil lOCAMDKN IN f| HOI ILS FAR!
I P. m fui Cortiii.?ia'hv Hi;:.Undi. Midd. nowi. Red Hank
rib ?. F.i',r.'?wn Oi.m Po?1 Bun h P. it. Long Hnn.-b,
Si,ill k.o ? .'li. | I.i? Hu ?Ul HU. L,. in- g V, .'.mr:
*ND( AAID.-N FIRE
till
?br?wi^
? i.? ,
'lui. ? Hirer A ND ( A Al IO N PARE fa
MU KHIT 1UAI.N it ip io. foi al. point? op ?he Une AND
I AM Dr N
RETURNI.N'O TRAINS LEAM (AMD! N
E ? nie.* al I io s m. ai-Tiriu? in New York ?I i .A i ii.
Firiili-. al J p n arriTim n. N?w Yoik ?14*.?
W?. Mki. aud Eipteea al lill ui . err ring la 1
At N (I
RAILROAD
NDli the liri,
ITH RIVFR 11
takici i ni?,,? ii
uirg. Miu. Iienei.
leltoa An. o,
A Im,-n Railroad
Bal.
a i.
lew Yoi! at ?15
laATTON HlipL
?ladjincrn,
III.'K E M \ KI Vii MAI III.NPS, II
IP I?,.,, .i,, i Wheel?, Tito M , ne. CbbUm
kundi of lin i.ine-T lui mau ulai tiring Kr k Id, aie
y i t? i'n| i
No 1.144 li?, -nanto
l
r ck F
r I o. | .
?n-ud tot a |
LI. ?. ( ..
Phltoawiphk.
HI III; STONE MILL for BALE?A bo-iaah BURR
.-io.I NIL m t o<!,.idri. imt?nef,r i ?dee, .p.o. ?, gniu,
Ac. lui
. . I- .... 1, .1.1, I"! - l.n.n ?.-? j.'
I ,. ni r ~!..idrr. lili??. ?I. r I
ne it N... V W me,, ,t Ne? 'i, ,
S TI \M ENGINE t-T BALE?One Mooad-band?
laat r""'"e ''" I "'" l""*er eng,, e nul bat? i. d' inch tri??tot,
p. ; w i, mt ? tl.-r
nil.: a' It,. Mij-k- o! :ln I I. .?? " . .
he.J Mid "pi,1 li W (??Ililli 11 A ULA? li,
i. I I - -, I.i \ ? >/ Oreen
?tJTKAM li-?ri.Pi; i.r BALE?An
ij |...'er || rae | p re I ? r 1er g . -e . \
?n-Otop.ete Al?. Be.el. .? c?? ?I It'iU?! ?ngl
. II I! I'lK-O?-, Al I . l-l Yu, kel!.
i ?. lie gara i i
( ttapaaj (ii.? t
1 'lf..,u ( .-nu. or
i I Ma..
riebt til-utar
?'??'? tb|t?. Ii. ..
n.J. l>,,uri. li , ire
THE ADAMANTINE BRICE PRE1I8
I I. ii. i?N|.\ lilli h PBEM it ' earn id. PRBPOBI
inH? a?extra! ra nu ki? pbob ruc _ATw__t__n
pr.??^? of pr.a-i
I? allieU.NL> KK!S' INUfEt-ai I. ??|-l-> el mil?-? pr.iied
Bru , Id! Al' W II I NI ITII? H (R?(R CHF IK. oi W AH P IN
Rl KNINli ?I... il.a- | ,..:?.. to d<> a?, .uHHi.it ?*.' a?
??uti?.-?ii- B'.i.'i? i ji ii n Hull la piil"~ L C wt?"DI'.IEl
WAwKaSu FOR SALE CUEAP.
One Iron-ienie'. ..'im Large ?r?' WATlb W11
Bell .In, e, p w,il. ?eiTirelbil
uie n( wit?-: I uruga .if I hum. re?i ure? ?-hang
hal Mt I?- |n,ii rit? ti? *iiip|?ed by ia. roe.!
mined Ob addi.M ,.g ui wherli eau be Iran wilki
bPKINOI IEL!? PtPi I! ? ..
liAW A (LARK Pul
?UNES ( ?! iud ?i. ?.in. N
$?20.
El. Ill llii-he? I?
a id ?eoimuili al In
ef wneela W . ,
?II p r- . . Inf.
i br .?i m. un
nan '?,. I onn
If BEWINQ
?13 - I'.T.t .. _
?entiotrp
CiOl.Iu.N P1.NIAI. ABBOK iATKfN.?"To Dr.
; COLTON li Im ...... ia?lit of itt-t ..g "? ?ik ef thie iuiporteal
mu ii. in ?? ii.,! i .i. :i.? pr... lu? ?I ??Ltwir. ? |Leiter ?ni?? Dr
Carn. ? hu. | 1 in w? iJ....li.i.i ! h? gn lu li , u ,i tafe and ???. nil
ii a, .. i Ih ?n pe'.anii ai??-?he ?ne???! BT.laeaia! el Ne? te?h will
mt*l_ ?_Mh-toa -??*?* Of-oerm. '-??
?mttfletnem?.
BARNU M* AMERICA). s_U8ETJM.
Ulli ia I? v. A Y b-"?w??n Sr-t-rn. ?nd Pnr.re ?la
AMUSEMENT FOR EVERYBODY
i:i'R!0!'-?I,Y CURIO!'?? CURIOS!*! II ?"
OREAT AJdUi OP Li VINO WONDERS.
last day hut roun
or tuf. brilliantly bui ckbsful or ?ma
EVERY AFTERNOON AT 1 EVENING Al 11
l i.Al Ol'. MARCEL.
Cr THE IDIOT Or TARRES.
INTERESTINO! EXCITIBO!! SENSATIONAL' ? !
NEW and IPLENDin SCENIC EFFECTS, NOVEL MECHAN?
ICAL AITLIANCES APPROPRIATE APPOINT
MF.NTH .?.i COSTUMES.
MASTER ALLIE TURNER.
THE INFANT DRUMMER?POUB ?KA!'?' OLD,
Al 81 I? U.IAN 1.IV1NT. HIRD ?HOW
LI". INO SVHITE PEAC04.lv-?.
lb? only one? ol ti. i :i. ?, ,? ?,..,,,.,.
MAMMOTH .AT BOY,
aged iii_j 3 year? and w.|?hln? !?>? po ,nd?
A IT.KKEtT MOUNTAIN OF PLESH.
THE TALLESTOLANTKHS IN THE VVoRI.I?.
A' I'Vl'iNV ni THF. ?HALLEST I?i\A! t*
?Tri ?l!..b.l? d, outiiT?',iri|ln irp?.i.in"? .?-! ?'ature ti.- ceirhratrd
TOM Till MU .ROOPE.
A BE.M IT. UI.CIRCASSIAN OIRL.
Bl'LI'.Nl.i-H AND ? ?rRKTAlNlrlO ( nSM'UlAMAB,
INOBNI IH8 IlLABfl HLOWKIIS.
VVONIiElll-l'L H 4 IVY E.V.MiLY.
OBA.N'O AQUARIA?RARE AND CURIOIM ri?-H.
A LEARNED SEsf., LfVINO SERPENT?.
THREE HOit.Nr.D HI Lia, TWO NY).?.HAI S
OFOl.OOK AL. CON.KOI.OiiICAL and NUMISMATIC
COLLECTIONS. bPECIUENB of NAT' HAL
HISTORY. W?.** STA'IUARY. PA UNI
INKS, HISTORICAL RKLM ?8, Ma
_a_aataa, m emin C_Udr?i lalartaa, tatra??. _^^^
O'" I.Y.'.i. ?C THEATER.
b... ' ,*o-atoO .M?i-*er???.Mr?. JOHN WOOD
?tage Mu. ,?i.J U SKLSVY.N
LAST BIOBTB?LA-T NIOH-18
of th?
mo t i'Rii.i.iAN-r pun?)!. now OF TUE HAM R,
lb? rarrmfiil loamd urama, enici.d
THE THREE nu illDSMEN,
?itli
MAHNIFK FNT SCENERY, BEAUTIFUL Ml'?IC,
COI .d.t T t 08TUMI S.
SUPER H APPOINTMENTS.
Ar.d UKEQOALED (AST OP CHARACTERB,
bnt which, lu r, ".eqiieBc? of ptwiuu? ?rr??|?iii?i I?
HU -T ??IKIHTLY HE SUT H DRAWN.
Tbl? Oorgawu. i?p?cl*de will ix? i,,??it. d
THIS (Thunda?! EVEN1.N0, May 10,
and ??.o on
SATURDAY ETENISO, M?t IX
?J(-MORRnW EVENINO, FRIDAY. Ma? li,
HE.Nl-.Fn <?r MISS LOUISA MT Eli
ROSE OP CASTILE,
and. fur th? second tu.,*, the bi lloerju? of
MEDEA.
In ??li." piepention.
with N?w r??nerv toil a Eowi-rf ii Cut,
ANOTHER NOVF.Ll?.
Deer? ?p* - at ft I'ouimeoi'e? al 8 o'tiock.
8??ti >?,?.?- ii.!?? d?yi lu Mrttaaaa, _
WINTER GARDEN.
*T THURSDAY EVENINO, May 10,
wLl b? pr?.?nt??! ?rita new ?ad
It..a. I'd-i L ?LENEilY.
APPOINTMENT?, kt .
AND A POSSTRFI'L CABT,
th* gr?_d rou.?iitic lr,-i. drama, wrill???ipT?.ilT fcr
AIR. AND MRS. H ?TRNRY WILLIAMS,
by ( I u. Out.ui. ti., *i,t:t..'d Hi.
CONNIE s-lMWJAH,
OB
THE tVEARINO OK THE ORF.F.I
in wl.l. h
MU BARNEY WILLI 1MB
Wlli ?prs??i In 'he ' uara 'rr ,,l
( ORNET McXlRATI!,
in'in.ii r tie _aja_a of i ?n?,- IsrcisXi." wiluthe pcculai t_ildl ?f
' I ii Mai.oy ' and ' VS.. . u, ? lie.u.ly.'
MRS HtllNF.y WILLIAMS
WJT appear ?. NILLY MILAN, willi th* popular ?ung ?f " Ab'ng
ton ?Jr??r. " al.d a new ).{.
MM! Pt i Ni.-I.a?.Flaia of the ?_n
A ) I?THE M 4 Rill A OF CON IHK 1
An l-llll-C. AND .SEEK.
Arl a-REIRI HUTTON
D-xsr? or? , at TJ MMaaajMsa ti li o clock. _
VVAI.I.Al KV
rr Proprirtoi ?ud V?n?ii?r.Mr LES 1 Fit "VALLACK
??;??? m ~|. ?... ii.in.
C*n?ge? n.?y be ord. rea ?*
Ele?., o rloe?
.1 wl,|. I, 1, -ii th? pla? now ti'iu lu.ta*.
NOTII E? AH?Bltaa ia r??ia_ ?any rated tai Um fa-1 fit to
.?<u-e ?1! pu.?I!>> ?irai.tag? of ?pir? fur the ???play of ti? 888?Sty,
Iii? d.?.aiu,.uf Aita will b? nark. J hy Ih?
OREEN ?URT'.IN
luiUid of th* ui .?I ACT DROP
Till.? BVBPaMO,
?nd ?T?r? r yht unt 'n' ?r
Mr thai., a R-iile . Drain?, luuudej upon bl. hl;h!y pe?,.'?I Not?:.
tatatai
it is ni.s er too late to mf:.!)
Whl- h?. i,?S ?n iillnl-rr ,pl?d ion ?.f IjO ni|hl? III Lund??.
t. ni. .1 IV s? E.NERi n. M?..r.. Iiherw-ioda-,-Mi??-r,
ORUHNAI. MUSIC, dt Mr. Moil akaair,
?nu lil!? Al' (AST li, wi.ch Will ipt-lr:
Mr lr?ii-'" Kuli,,?an .Mr. laja? Ollsatl, MT. (T.ir ei Fnhei. Mi.
Mirk Badi-, Mi?? Mary lam" -Mr Oastw? Belaa-I Mr Yo mg. Mr.
H.,:??." . .Vii h. T. Rimiold. Mi J. C. WI arnnon. Mr Rr-wn?. Mr.
P, pas Bl ?,rs ,.i:..Mr J 11. Le ,n. ??.. Mr M, i ?., M.. Wllae? Mr. UM
i,?..?i .vu u.r.j m, i,...,,,, limn stiiriistlil. taTaanssaaas
H?_nuu*i, Mi.? K Hind'. ?r..l Mix Hog??'.
SYNOPSIS ol BCENER1 AND EVENTS.
Act I
Tua FiTi.Diye F??a, with ti.e Vii?aub ( ?me? ind Distamt
CeeslBI?Tb* R.r?l tiiitui?? TI?? lew?Um E:..igr?nt. Firewe...
401 II.
*(??*? I ArA?T??-(T i?i KB?BSBtt lion?.
??CB?!* 2 IjtTBBI' BOITHB PlllOt, willi ?UIBI l-ls'l l.|; t.lill
-Iii? ITut?Pu?OB In.rp .?ne?Ti,? Vu I m
Act lil.
Obobui Fill??isca II cr I? AciTtui ia?Th* Meeting? J_tkT
ti.* satur.
ACT IV
Rorrr Ot*? lad Ihita.t MorTTti-ii i* Ar?n_.?_. wv h
Wat. -MIA and Kit- Lirt st MooMLiunr. i nsw?,. ? ..b_dCai.lt
TO i'-.sas la ,'H l,ill! ABO ISBIUBT SCXIVI SB?lb* M-K-??
Okid ?li,? MI Jg| ?
ACT V
Ina Fabb and Dut.?it Can ?tal "HaSM s'w??? lieu.?"'
THE Ni v. DRAMA EVERY *
N
JEW-YORK CIRCUS
F" irte.ni i tt., oppo.it? Ih* Arsdiiny uf Millie.
I. B. LENT.M?t?|?i
MAI ?Nld s-UEli.NL.-il) ti snd SATURDAY AFTEKNUON.?
ATiiocLiX'K.
NTi.llT PERFnltvtANCF.S AT I OT LOCK
TLi/d week ait? ?uiphuii .a<-< ??. of tri. uiagnth'-ent ?i i.ii?,
Mdll?. I ARJ.O-ITA UK HKK ..
I_> daimg rr?u,l?r Eq i??tr,-"n? irutu lb* IT. au* ,N.c- l??u. Y ni*
Sir. JAMKXJ aOBINSOlf,
Ibe inpreo.? t bu?pion Rid*., ind hi? inlailiir prodigy,
CLAU-CB.
Tb? (bauiplon L*?p?r ci I na ?,,.t
Mr JAM .S ! '-(JOKE,
lu bl. rl-saic EUUEsi'RIAN Al TS and ui.rT.l.ai VAULT1NO
PEATS
NFW ATTR4CTI0N?; AND KRFSII PEATURES.
Bi'i?.ii>v, a. iiir.A'n.ii
CROWDED AUDIF.m F.?
NIHIEI'I.Y ADMlllE AN- APPLAUD
Till nu n I'!-/ and ICCOMPLISHEB
URA.MaIIi fui ESTR?AN ARII-sT
Ml.-s.S AHAll ISAACS MENKEN.
?bo, in h?r ch.r?it*r of
Mt/? ?'PA mazeppa mv/fppa,
FA. ITE8 THF WONDER AN!) DELIoilT
of ? , D???.,ii r?
. - .m,,?- Sr??d. HI. M K HESS .. th, WiLI? HORSE OF
TARTAR.
H a Z Y T T A
EVKRT ?TVFNtNO ?ndSATUROAV MATiNFF
Nu EXTRA ( HAROK roil RESERM.D Si.AlS.
1,*<?\? Olil? luiWKKV THEATER
L...ee. 1).?ed"i and StaMjMJ.0. L FOX
.Miss P..NNT HERRING,
t?i? popalir ?oii ??rutile ?. treat st Bl ir-peir l-l t n?w drimi feunded
on ti.? gr,?l won ? I " Mela?, li ?? I "uiuanium ol lo* fklB a?tit,*d
,'! lll.MS
D. s ?In ?tti'ii cmini mi g).Mim Finry HeTT'Tig
?. i S (bat ftr.i ?I'li-s'iii.,.\liaa Enan? R?Ti.u a?
tV II Hi.ii.y. M Jlard-n (' K. Foi. I) i >?klej. wiiii new snta.
dtte. for i ii -u- r*ror?ad n Jj! Aad Ikearll ??
VV'w?-^''' fH??TER. Ad?itttioa 50 cents.
It TUB PAHILY RESORT OP Till (?TY
THIS F.VE.Ni-.o.(i,an.-e.,r Ptwionaiaee,
T - ( ,?, .,|_!,, ?r ( Ri i?.-1 TO IT IE LINE ii, su . i. ii?. . ,r.
IRENE ?ad JENN?..i'1-i. latead? mm
a Dot BLI t LOO DANCE
lu b? foii'iwe.'. by ?_d con. uii? with tia
ELVES i ii. ii.- STATUE URI! 1
StItT? > The ? Mim8I)PH1E
Priii.' Labia. Tbre? M?M IREl-fE
P.'.i.a. I .w?M?-i f Mim JENNIE
New .?soug?. Dil'??. Pa. ii? De 11 ( "r Dai.e?. ?te.
I ta ' ,,' 1 tupan, a, ? '
l>i;YAM??-Mi;t'!i.\.\ir.?>' iiai.i.,
I? No ?TJ BROADWAY, ?bi-Te (?rand ??.
?RILLIANT N'OVKI.TIE.- CONTINUED sU( 1 ESS ok
TA.MI.N.? THE BLCPHANT
Th? El?ph?ul in hi? ?.'oin.bing ! ml Osration.
I??T?lte?,l a ,d Dal, Hrymt in iii, 11 a-raal Cb! .n:.e Dir,?
IN AND OUT OF PLA! E
NORMA HORsE COMHAT HU AL DARKIES
BURLE-QUE MAZEPPA
M4/FfPA. "with liorTI? A,t.....DAN I1RYANT
'PUK TRINITY CHORAL FESTIVALS ol 1864,
IX ie|.ro?l ,'-eJ B ti.e.r . h?,p'ie,i??ir f-i: ,i?. in 1RMNO HALL.
.1 EsDA'.. M.t 1.. .,.,!. HI HSDaY, M.y IT.
SrajBCT
THE CATUEDRAL8 OP EMOLAN-.
I Chonl lllualr.il,,na Hy the nuiat rfec ite ,,".it di n,al? Toice? *??r
| ..?einb.ed m An,ei i ?. T'.'ie \S urk. uf Handel, M?nd?l?M!>n a_d
lu? r iaterpreied ?ith ure, _ta* and with la?t_B_ ?Sect,aero?pai.iad
08 tb? (?d?l. Orf.?' ?lu! ?w? ?triiiwT Or.ml?
1 SoloOrg.nl.l, Mr .Mollii V.N, |),r.-eta.- Dr. CUTLER.
TWkrt., ?I- To he had ?t Hu- Mu.ir .?.,t?a
li..-iTe.| ?-at. * a? ??iiili.i ki.hl.hV t (ol Bouk.tora,
I No. 6?J Hruadwiy_
IRVING HALL??GRAND CONCERT.
monday e\ eni.no, m? i? *? m _. - ?
TTiF.oiiORE THOMAR??8
LAST HR4.ND ((INCEST ?
LA.-1 (iitAND ( (?Ni Hil
or th?
SIASON.
Fur wl . I uc ?aloa th? following ?_ilii*nt artnti ha?? kindly roi.
i?ut?d to u"it
MISS Mtlt'4 ItRAIN VIT!) fSr>rr?nn).
MISS ROSE EMJNOK dlraiiiali,- Artist).
MR. CARLYLE PETER8ILEA iPiasatl,
(Iii- h-.l ?p!P??r?ne? in Amni.-a. i
Till MENDEL-?-()IIN UNION 80CI-TT,
l'uil?r 11.? ? ifei.un ." Mr. I!r ROE. snd
A ORA NU ORCHESTRA.
Th? I,: ???>!.. :? '? re.tn.- st uik. wUI lorui pan of this pre_r?inh.?
I!?elh Tri.ael,:... li - i til ' i'lefl.e ? " (? lu .Bt. " Wl'h ttti tltluOJ.
hells? (It'll , r S.O. i-.l.l I i:. I '? ?lui _Tf??, N,.,,.i
Mai u al ,1 ( I.'I .? fr.i . li e 'lt..ii.a i.l Al.-I.a." hertl. ,??n.
I "i"'-r''.' I n. . . ! ?.nu for1??Haui-tt. ka, L..
Ii ."W l-l -s> .si tb? ^l ,-li ??"?-. ?:..! limit- ll.il.
Il.'VlXd HALL.
.-ATI l:D?Y. M.y 1.' ?llr'rloik
Mr (,. PP. MOBOatBr
4NNI tl.CON? EltT
On whir:, ,? .aiun the BaaWrtsS ?r'l.t. ?'H' _bM Mi MORO AN
.Sir? Min? Abnoti, Baa??ai Min N?tli* S-.ening. Contralto (her
?O'ond ?ppe.iaiir-l. Mr. MT lain, Cull*. Tsnot, Mr (?*i>ig* Sim;
sir, Teutu . Mr. S.U. (liuplu-ll Uultou?. Ml. Rout?.1 Ooldbrck, Sol?
Pi?ia?t,>!r I, SS' Culb? ?,:d J. M. Abb??? d .?ndaelor?.
TIckF.rS ONT DOLLAR
Foi m1? at al tn? iuu.ir-atore.MiJ ?t l:?m? Hdl _
Till: FIFTH t.I?.\NI? BACRED CONCERT
1 AT IRVINU HALL.
BUNBAY EVEMIB? M*y lu. *r ? o-clo...
Ey ih- In! p.imi?iib ol Mi? John SVeod.
Min LOUISA M. YE HS. lt<,isr?oo.
Mr UM ? ASILE. Tenor.
Mr. S l CASIPHELL H.r SB
Or ii SV COLBY 1 ??ndattoi,
and
Mi 0 SS MOROtN I? e r?i?.irat?d Or-!?t-1?l. wi.l parfortn ?a
ODELL.? NEW OROAN
Ti k?t? 9" ??nt? ; i??er???l rh?lri 5?, ?el? ?itra. _
/?KO CMKlSTY?dMIXSTKKI.8, Twuntv-fourtJ..
Vi it, B?lids<-lo t?i? Fifth it? Hot?!? Or??l BMSSB oflthi?
w-.i . . , 8?i.g?, Dai,-??. Biirl?s??|aM. r.,1?., Ir ktouioi W,|.
uee*. M- Dai Bird. Tbns* Uik?. V IROiNIA ? 1'PlDb M?ad*y,
Ma? 14. ?wBtaajSSJBaaS of Mi Otr. ft i?R!FI?dN;_'
THERE WILL HH ANNIVEWIARy EXERClfil?p
M is? ?i?? Papa? ?I?..?? ?( iii.iia.iij Na. Ile Wnii,.( ?a
TMIH4) DAS .' I . . le.k r ai i'!4i?m .Um.??!, i,i_ f
IS
-tmn?rmenla.
ACAi.-i?.y'oF MUSIC.?FAUST.
HAVANA OPERA COltTAN..
D,i???lor.! ORAU
Le.w? of th? ?ned TEATRO TAC?N, ef H*-?n?, a?d live
ia?w sod .:????:t FRENCH THEATRE, Foort*?uth ?t .
_ THIRD MUHT, THIS rTUURSDtr,- PAI'-T
Mtifkerii?. MT?. LEON1LDA BOSCHBTT?
Har irtgiual and and r.nowu?! BOL? which ?h? c*?.t-i in ?ti ih?
pris, -pu. ou,?, of Italy,?i,d tttaa I v m ll.T.na, tb? p.nuoati'.u ?T?
?rywh*-* hiring prodnr.d th? utoia?. admiration of the psblU, u ter
kti.wledfrd b? tb. pie?.
CASH POLINI. S.U1
ANASTA"sl. Pas?! TTfll lanit??'" ' ' Tl'lsBllI
A_dD*botof8ig. MILF.R!.Maphill?..?,?.M
On IRIDAY?.?TI--FO P V
REENTRF OF MM' MARIE TA OA7.7.ANU A
In i er gr?i! re'? of SA 1 FO, with ? ?war: I cam.
SATURDAY A ETERNO, )N_, IRANI) MATINEE
BATURDAT EVEN NO?OPERA IN .H.i?lJ?LYN??At. O
Ta?k?toB.r?or-?u st ti.? Aeavt-Bi? of M?i?ic, at Hoot Anthon. A
C, ? K? 81 H???.u-.L. ?ud .-. I'.eer k PsawaMt*?, No WI Pro..??..?.
Mr Or.* Ule? pleuure tu alua thit iii;,? ,i'i (l.e ,-?'.rteatj of Mi.
Mai Mip ii ih? pr??in _,.,.,, u| y,? .?.BBS?I?Ji be a ???bar? w
piai.nl til i ompaay ?t thit pi',ti.li. u.eut.
JI ii \,ty* UAKuEiv
U..** M.d Manag-I.WM. WUEATLXt.
Doon opeti it 7| o clo--k. ,.u__enc*i al A
THIS (THURSDAY, EVENINO Ma? 10 JPV
IS li, ??? ptiiui_i*d lb? ce.r ui ?ted ti??-?. I ?ra..-, , ?ti., ii
LI All
MISS IDA VERNON
xi LEAH.
Th? Jew.?). Maiden.
A!? J ? COWPER
a? Rt'lil-.FII
Th? raal tompT??!ng th? nsm.i ?I M-i?-a. h _-?t B?rka H.- .
.1 li. on. ti.rrj. Recdle, Nit!, ltu_ue?, At ?a Mtuy '.S?_a tin.
TtlMOHRnvV, FRH1AT May II.
ROMEO AM) JULIET.
BATUROAT. M?y iX.
H.
S.r 11?, .-. j s.i diy? la a?l
Mi Wteatlry ?Ml ii :jt,ei: i?riAirtlm la irtniu iii f ?J a?B? ???
ariiiil witi, th* it Je gre?? isd ortr'i.? ttl
i II VU.Es DILLON
iwiiidi ian otly h? for a ' - "I ni.- t?) r. u ii,eui ??a ob
' WEIN -;>??? EVENINO, May If,
?l,?n w.w ?? paa-aeet, aMbesapestM ?sa of r?BBt_n ?? a
MS ?it new . ,,.i ?m?i Uitat BM 'in ?if p?i?_?:SB and ?tool
outlay j Ita'be? .mu. ?'.J lo e l.i ?rpi batt* ?.ram? uf
DE LI', dv, "It
Th? ?InrsTisul
wr'tlati ?. rei.i? f'.r
CHARLES D'LI.t'N
-k1 lu wie I, he ii um?, r I? ?? > ? '.vu i.e.'. lo b?
_ WITHOUT A RIVAL_
A NNOUNCEMEN i.?T_e Aerial Kai .?.-ati.n Cou.?
a? pi,.? h??e now on eil ij.'.iiii. al Hua?, n ?t <? ilti ?f O?*? ia?,
?~LTiN- SHIP.
It AnJrewa. trie iBT-ntor hu invited t?1? N*-w York Pr?*?t?e?
Blrit'.e li.,? ,i T-n'Tou. pr," 'SS tllal tup, ?Ud I..?le a.?wa. to ??Tei?i
?J,|??ti, ii? r. .'lu t?. ii. I
Di Ai .ir-wi '..ann? tim !,? i. itla I?, ml th? .! -p a? ,l?.t Mm W_a\
to i'?*/ir n ant tl.re-': " and to in i-?i?Iii y n ,Ti?at? tia air Ha
paspases m ?aaa_?rai ? li ? -?r ?i.?-?ibnt without ?.. in.it? aiwtii?
? " "J ?? tim? I ih.? a.? ? 8 trow Mi? ?rni.nds v! I-*???_
?. i., lb? .' t: ?- < '. t I | : I ?l'Usartu.?.
mi, <ie?i:> ? ,- *_aa?ta?| ti.,? .li, t fui _Ma_ata*a r?o
B?w I.at, aji opp r
l'ui-ia o|?ru from I .. u. to T p r:i.
?'.n. a, e I.
_ ( M. PI.l'-O ......a.?
CEALERS ( 1.1-m:::? ?;v KI.liLUdS? hy SV.I
?J mi:, lirt'.I r ! ?T ..? i "u?u. ?Isa M the "*? d>- r? Oipli?*?
Bama ' ??-? r.ppy ?' ??noan-- Uia 1?_? atari? stefcw-? ?ill b* ?il.ib
ileu al lue Sun.en?.,.? Ar' O?..?;:?. Nu. M3 i loadW*J, lol th* h?i..l,t
tf 0,1? m ... ii.-?,! .--ni ' j,- .. . i ,,:? FRIDAY, the IWh of M?y t, ?
Ihre* w, -es? O?ler? Will ta ope . Ircui -a. lu. to iOp _. A_*iita,u
Hc?nt?. r-4sa*oo Til k?ti ? i
? . I.e.
DAI y. \ r
M~ ARBLE STATI ?S b ?. li ?IN (. MEA!
"TT'E BAH..i ?iiH.. ?LA (O.ti ti?..?i:u.A "
? ?
OPEN El Elis DAY s-I) EVI NINO
?? ti.? St ni.o K'iaTiii? N,,. U V\,.t Teilt, it. .tdni.-u i. li. ??..??
Ccc.nrc? MM? JXltt?n^z*
A~ MKKR'AN ( OXGREG ?TIOXAL CNION.? -*_?
Tain?? U ?? i.l R? io? win Uk? | ?... ". IU'R^Da*
EVBNINO Ma? M *t ?, - ? x f Pr-i-Matb I lure' Hi?:k?y -
the B.t. it. W tt-c?:.. hut Un kiluj-am w ii. pi?..ti?. Hi . i
livu. Il'.wud. Mijur J 11 M-irn:., I',- l.-s. i.r,ry Watt Faed, r,
tia, R?t Di ?loyr.-i u C1 apl.l: t ? Intbcta Brpaa*
?n IT? a* .red ' H" in< the-xereiiei :'at ?,|.l " Integer S ta w.i'l?
rei.d*r??l hy an .Hi .en B?i? ,rui. uirteta? by Mr ti. F A?k-n.
li all ,ii'?Lta'. ri ?,- o- I? ?I,?o- . .. . I T ?e'a -'cent., l-i ?_.?
?I 1. MB N, 4? !' . r I Cb? I B-pIBl.al Ole* N*w Yurl,
ai. d at the othe? ol 1... ni r. Hmsiii;. Procaad? ta te SSfUftr
?te,! ru ti,? lim ( ol'.r>- ? in SS a?-ir.|t.-n 0 ( te .tl
THEi-lNUAIa BI's'lN SS MEETINU ot ih? Tiigji_.?lii j
Uuion. fur tb* ?,?rt.is:. if u-i r? pn r pall _( w I
be he'd in the le--. ( : cr ti. P.n-.aly? ?a
Till H?UaY. Ma, IO. al 3 ____?___
C1ITY MIS-10-?8.---A . ? ?g :u bfui?i ?J
J ( :?, Miiifin- ? .'?.',. B__a, ?I
n , rtant Aid'?,?? n,? be .i --e.i ir ? u.? R?. Di IUw.nl
(r tar, Um R-? ? -r . I I I Ilex. K. J. W Baefcisaal in?
He? A:, 't I. Ric ei... t - H-r _. i, llr-.d? mi ta? R.?.
Ii.inr.l. "'T ;, ?_
IdliV I!. GOUGH will LECTURE 01 TEMfEit-?
li AM r. neu Ti ; BSD AT EVENING May .0 liflT al Hu?
Al ?Bit BL ?. ( t lt?d I. .w??ii R.t.ii.'Ub ?ud
Dalai ?J i"" ?-r? ? - , i ? . t . ? ?s ni. Tla.lrt?f?l
?a ? it h .ihton'i Aitor li a ? lad at 'he SaB al UM ci?n_? ot ti?!
!.. :..??: I o'??_
fTWU ANNIVERSARY uf thi HOWARD MIS-?
1 si.'N AMD HOME FOB LITTLE W.?.MERER.? w.iiuk?
p.a.? I. th*
NTSV YOKE A( tDE.MY OF Ml Bl
? r tTESDAl i -i.S SO. Ma? I, II???.
. OORLYN AC sl>l vi?, AY MUSK
. . . ' I : iii, Hi? t '
S Mt 4-i MBt? bv En? ,?ni ir?lllie:il?l.
Ot?' I?, will. 1.1? .?ieaeu-i. llrg.:. -,.' ?al._ ?.?a b??U ?_|?**d tM
th.!? earl.:.,(?.
1 tar a ill u ?t '.t. t grr? t sir "i IIB?C bul wi'd ?? lb* ( -i._??tt?
foi lu?
OR4ND HALLELUJAH CBOBUR,
t?. be ?.?.| ti -?? -itt.e SS , d r- r?. -, ? . a ni. u of
Mr T. Y. 1 i ?(M?,s
Ti- I ...Jret e. i? i-.??,-?.?. :. t??).???. Ol??. ??.
Di "? s,peL |( ?u^ a " ? ?r .-? o. i aa en.-? ,iT|i( I
TH KIT? Hi-IY ( i sil?,
(.? be I'Ota.ned at tbS i r
N? ti k?iw!i! be ?u.d il.or tu? seau ?r? fal!. tfc*r?fcr? ?oma
emtly._
nPHE AWI Al. MEETING of tbeSOCIETl KOK
i. THE AMELIORAI!,.N OF THE CONDITION Ot TUB
JKWP, at b? b*._ ?t R uu. No .'-".Bib.* duue*. .?. Fk'DAl, ta?
..' at 4 ?.tackB. BL f-r I?I p-rp,??? o' ?'eo'.i.g (?Pi, ?la Ita
i i - ? i-.r ?es- 4.1'ON MFR1?. IN
IO. of 0. F.?The K. W (- Lo ? ol (j ?(.??rn,
? Na? Y.-it. Wi i..'!a.;e | .?..ion ?a TRURPDAT 1". EN?
INO l'tii lu.? ?: :...".r :..., . 'Id hi-.i Hall. ?? If. at . ? ? >?
ui?k? nn.rge.ieni* r. - r , |urt?r?i of anr la.? Oiusd Ma?f*r JOHN I.
CAV?ES .. V?... I. s M.ii,)- ,,r. .?.-a-net^ry
Ii?, ito. F.?Th. R. W . (?It* .ND 1;Nl'A.\H AHN P
? ? ???: Tlli-HN \ is v ,i ?; _u ..ii . ppe- .a? ?-.,_? aa
THURPDA1 EVENINO, I tb lank, ?t a orion ?. Oat ?-?..s ?.??
Ila i, n le in :.-,! ?u1? -o fieud lw 1 ?i.eral ?f cul WI? li?
Srr.be Joii.N i DA? ?? s Bl
I J. -IA.sI'LTON O Palruirb.
111 ?"' ?'"?????? ' 'I
CotporiUion Nottc-rB.
ttROTON A<J\ EnUCT DKPARTMENT?TO
VVTH-RP AND I4HI I) BflLDERR Sited PBOPUBa-l ia
,i -? , aPits i.?me o' r-.J.I?,' di'--t pr-?e,,t?iluD aid t.-.e c1 w. ii,
w? te :*,? ?eu ,t t: . I - Bill It ?clock a ti of Til"R?- U A S,
May l8 lal ???? i, ta?l tay will 8? aaaaall : ,r th- *-..ti ir*aon of?
SS ..art aad i u.e.he-t ne , I . ?at nt i ine ?. i.. U?d md ?aeajsrV lit.??t
?:, li? astBtem rtfceHI i _? i ile? at Caraaaarllle, P??.. ., d
Sir ,r. s'.'.ns . si, h, *p,i ,,i, ip??MB?M at iii* Rug?.?ti a ?'1,.^
I !.. 1 . |t?, ' -? , I?..
?iii 'Si \? ST ". '?- i
ROBERTL DARRAOH, i r.iton Aq-w-Jur". Bend.
A SS i RAI i N I
OtAtt ''r-,n Ar.,? t Board, Rotonda, City HaU Patt. AaeMM ian
*!? ?Kl'i ?KATH IN Ni ?I III:.?!.'., ?p-Ci?l ( '? '???.littet.
Cun.u.n C I. ?PI ' -! t" ? j'it,?'y ?B tb? SSBBBS?
rid?? fo.- i??tai in? ii asSHaaeas m ie?"iu..'oi i????t.?'.*
pa..ej ty the I onuuuii ( " el.. g)T?ng ? i .eui'y la ?itcud IA* ???
??si. ., u .uc use couf ysi.l. ,?u ?n-part i,f tli* Filth rrrnM w11
i eel ie i... i U.U-- : ih- B'-.r? of Alderc-u. la tb* City Ha- ?a
ITltTt-DAt nair I??*?h ia?: . ?? IK o clock ni.
A., prrauu? i.iter??reit m the **M?B?B "i aaat r?pe?l ?re kert-ty ??V
fi-_ t, ta pastan ?t ata?tata nias east pi?a w.tb* ?t ioni,?i ?-na
raL"l,.
-ttWIB B. BTEBB 1
DUN MOORE,
STr?J.CEH1,ET' fjetatPMitlCi-aninis
PATRK K11 KEEN AN?
IO OH ll'KHIEN.
ISAAC ROBINSON.
plt?t?N A','l lid ( f^?PAOTMENT - TO
V ,-?\SlR COMRSt i'OR?_?apaiat.- .-i-t.ad PRUPOMAI.8
?? i jid',??,! wiih the tn e ,?' tL* work ?nwl.ich itr?l*U* lb*_au.i?*l
b'.ddn ?nJ d?te ol o?er n? wl . o- rr,eiied?t ti,l? ofli ra uutil I te _a_h
I a. m-, cf MON DAS, Ma? II at which ho?r tl.-T wi.l be ?aaasd Ml
the ; MM 'ruction cf SEWERS loth* foliowln.- ?rre?t? to w,l, ?a
FIITtl AVENUE -.-.ween ?it.' .ud j7 h airees?, ati?, 3ta_i ,-,??_,
?atti and ?lit itraeti. betwern loth ?Tra e ?ud Um Hudaon Ri?*i ua
. ?sj, ? .ii.- 4 'ii. aad 41.t i".r?e?. b?iw??n 11th ?Tenue and rivki,
M VDIMIN AVENUE, between tUd auJ ."v tb itreal?.
LEXINoTo.N AS ES1 E. bets??en 11*1 ?:.d 52d ?trcatl.
FI LION STREET. b?t.s-??n Ore?nwich ind SS ?,| itrrH?
81 ', ENTVEIllliTII STREBT, fiom M.dtMB BSSBNB Maitaudty
tu i.??-- Mw*r. And m
Pint ?Et ONI) and Fit TY THIRD STREETS, IxtwtwB M Bal
tth sT?i,,,t.
Tis* j ???i ii.?y be wen and iprci&catloni anti blanks far fiopu??a
obla?es1 u. apppiicalioi. at lina ofie?.
TIIOMtS STEPHEN?,
Hoi'- i L. DARRAOH
A W CRASEN,
I roiou Ac,.?duct Btsard.
_N?wjrork M.Tl_It?at_
r\\) CONTRACTORS.?SEALED PROPOSAI^
I lot building a Mair Tr nk S?w-r, ?rcoidiug to BBBaS aad ?pac?a?
MaMB. hird at the ( i'v Clerfl Officeo! the I tty of Newburgl N "i ,
?i i nu lid? of SS i-.tern ?t? io th? out?-? of lb* b< Ikr eat) tr )??
b?iii to ?uitain aad pt .tee1, to* Mid ?p. er al th* foul ?' ??< -taa
sTii.m.t. into ?u? Il'idi.ii Rt?tr. ?? '. be r?crl?ed at tb* R- m* ol
Xk? ( uuiui in lo .ii, i.. 11 ' ,-? u?!or* tl.t- Iwsatj ?1'i'OBl day of k!?y al
M?jaa ... ?ck in ?hiI ?re..u,.- wii?u ti.? prui, ??1. will b? pubVcta
?l-ri.rd ?ud lea?! and I.? CuO'tact g .?? ?:, to the iow*M I.?|a na Ina)
bhsdrr
Th* S*w?r t' b? ot, la ?l,?pe, tie by t.ur f?rt willa _. Ita ? l?*r.
bu.lt of brick w? ii saja? BMtas thiik, tots, l-ugiii tin?* l_0iia?*d mni
fur?* ?in i i??t
T. e ( - . r??' r?. rh? mht to reject all of !?? r?? I- ?*??
If deeuie.i tu Ibe uiiere.l ot li.* ( oruorali,.,. ' Ry ?rd?i ? I
1HE siiiEET IOMMUTI-K
C. B Rotc? City Clerk_
' rriti or ni? Stbbbi ( ???:??!?? ?s , ~
li* -i' Bl ? nva>. N. w T. !? I
(
rato C
1 Ml
?A-?d *n?ilupe, Indoraed ?rith the tiri* if th? ?otk ano ?.til
MMM ?I t',? bldd?: ?s rilli li iheiwoo, Will D* ,-eci??d ?I th.? ??.,?
?mi, T'. malay May M lau?, st I! o clock a an.
lui Millas turb vid g..".<: and tigg-ig In* ?ul-w-ki li.'Suit
Itreait from Bro?dw?v to Uii'.ei ?tre?t I
H ink fir?I of pr-po-? i, t -elbe' with th* ?rsx-ifi,-it?ni aie I a?-i-*
n..nta. r*n b* > '. i?i -? at i...? t'lf ?. ?lis.ett Street D?lallat at,
N?w lui!, Aprn' JO, Irk- lUARLEs O ti )H NELL
si.-???? l ?maw?.cue,
B?a?aaa?_a---a-a-a_aaB-BB-a i |
Cost ano fonno.
Id?) or MISLAID-CERTIFTCATI No. lu ,tML
- 4?i?d M?Tl ISM. fur On- Tkoioau? si.?re? of tb? ( ?pt? ?44?<?
ol tn? Pacit* Mall -.?arii.i.ip ( a Tu? pi h',c u ualio-ttd ?el M M
goliste lb? Mm?, Ki lisni'rr ?????, b?*c .?- p.?d.
ftlrbuaL
DM. BELOW CHOLERA PREVENTIVE, fIM.
lit BELOW? nrtPBP-IA DBOPP ?slikii.?*?"* ?*
!.?! a- t ?. ?Old sata ?' So II' Wi?. i .,?a it-, *
Otdar* Boa No. m V -i DCc?, Nta-Yu?.
Pnntuif._
M. EVKR?-LL*?im Pa? m9ak_hmra__e
?ik.AM joe raieiTEais ?*d !-*??*?-'?? Mantpaviiiii
w

xml | txt